Sunteți pe pagina 1din 9

Tema: Expansiunea arabă.

Cruciadele medievale
Termeni cheie
 Expansiune - extindere a influenței și dominației economice și politice a unui stat asupra
altuia; acaparare de teritorii străine.
 Coran - carte sacră a religiei islamice cuprinzând cuvântul lui Alah transmis prin revelație,
și numai în limba arabă, lui Mahomed, alcătuită din diviziuni care conțin precepte
religioase, etice și juridice, legende și mituri.
 Hegira - data plecării lui Mahomed de la Mecca la Medina (16 iulie 622), considerată ca
începutul erei musulmane.
 Șaria - legea islamică, potrivit căreia faptele oamenilor se împart în mai multe categorii, și
anume: obligatorii (mărturisirea credinței, rugăciunea, milostenia rituală, postul Ramadan și
pelerinajul la Mecca), recomandate, îngăduite (indiferente din punct de vedere moral),
condamnabile și interzise. La faptele obligatorii, unii mai adaugă și „războiul sfânt”.
 Jihad - războiul sfânt islamic, obligație a comunității musulmane de a lupta cu
necredincioșii și de a răspândi islamismul, cei morți într-un astfel de război mergând direct
în rai.
 Cruciadă – război sfânt creștin, nume dat expedițiilor militare cu caracter religios organizat
sub egida papalității între sec. XI-XIII cu scopul de a elibera Țara Sfântă (Palestina) ajunse
sub ocupație musulmană. Război împotriva musulmanilor sau ereticilor creștini.
Introducere
 Până în sec. VII Peninsula Arabă era locuită în mare marte de triburi
arabe ce se distingeau prin credințe păgâne diferite, însă cu unele
tangențe precum a fost Templul Kaaba din Mecca, templul tuturor
zeităților tribale. Începând cu sec. VII arabii încep a fi uniți într-un
singur stat sub egida unei singure religi musulmane de către Mahomed,
fondatorul noii religii.
 În strictă concordanță cu prevederile religiei islamice, urmașii lui
Mahomed și-ai extins expansiunea dincolo de hotarele Peninsulei Arabe
creând un vast stat numit Marele Califat Arab care către anul 750
cuprindea teritorii din Asia, Africa și Europa.
 În rezultatul expansiunei arabe, teritorii de importanță majoră pentru
creștini Palestina împreună cu orașul sfânt Ierusalim ajung sub ocupație
musulmană. Pe seama situației create la inițiativa papalității și cu
susținerea statelor medievale europene creștine vor fi organizate 8
cruciade îndreptate spre eliberarea locurilor sfinte.
Expansiunea arabă
1. Lecturați subpunctul de la lecția de sinteză „Religia islamică”
pagina 132 manualul de bază și apreciați importanța istorică a lui
Mahomed în evoluția civilizației arabe. Formulați cel puțin două
argumente.
2. Demonstrați legătura dintre jihad (gehad) și expansiunea arabă.
3. Analizați harta de la următorul slaid și stabiliți principalele
direcții ale expansiunei arabe.
4. Lecturați documentul 2 „Obligațiile creștinilor în lumea
islamică” pagina 115 manualul de istorie integrată și descrieți
statutul creștiniilor aflați în teritorii sub dominație musulmană.
Cruciadele medievale
1. Lecturați subpunctul Cruciadele din manualul de istorie
integrată pagina190 și deduceți cauzele și consecințele
cruciadelor medievale. Lecturați și subpunctul Despre cruciade
de la Rețineți pagina 138 manualul de bază.
2. Analizați harta pagina 191 manualul de istorie integrată și
stabiliți direcțiile cruciadelor medievale.
3. În baza subpunctului Cruciadele, manualul de istorie integrată
explică de ce după primele cruciade, caracterul religios al
acestora treptat a început să fie diminuat. Folosește în
argumentarea răspunsului ca exemplu Cruciada a patra.
Temă pentru acasă
Pornind de la importanța istorică a cruciadelor care a dus la interacțiunea și
cunoașterea a două civilizații necunoscute: occidentul creștin și orientul
musulman și totodată reieșind din consecințele politice, economice, religioase,
științifice, culturale ale cruciadelor, scrie un eseu la tema:
Cruciadele medievale a contribuit la formarea patrimoniului comun al
umanității.
*Patrimoniu - bunuri spirituale, materiale care aparțin întregului popor sau
întregii omeniri.
Cerințe:
1. Respectă compartimentele unui text structurat.
2. Formulează cel puțin trei argumente îndreptat în susținerea temei.
3. Utilizează un limbaj istoric.
 Exercițiile până la tema pentru acasă le realizați în caiet
fiindcă la revenire (sper) o să primiți câteva note privitor la
cum ați muncit în caiet.
 Tema pentru acasă o realizați în document Word și mi-o
expediați pe facebock în privat ori pe adresa de mail
andrei.balan.12@mail.ru
 Succes!!!

S-ar putea să vă placă și