Sunteți pe pagina 1din 14

Hexaferite

Au elaborat: Gavriliuc Victor


Grajdean Maxim
Feritele hexagonale sau hexaferitele au fost descoperite in anii 50, iar gradul
de interes față de acestea crește pe zi ce trece, dezvoltându-se și astăzi
exponențial.

Acestea sunt un grup de ferite cu o structură hexagonală de cristal care au


devenit materiale foarte importante din punct de vedere comercial și
tehnologic, hexaferita BaM reprezentând 50% din totalul materialelor
magnetice fabricate la nivel global.
Feritele hexagonale conțin bariu și cobalt ca cationi divalenți, deși variații
substituite sau dopate ale acestora și ale feritelor care conțin și alti cationi vor
fi, de asemenea, discutate, în special feritele M, W, Z și Y care conțin
stronțiu,zinc, nichel și magneziu.
Feritele hexagonale sunt toate materialele ferimagnetice și proprietățile lor
magnetice sunt intrinsec legate de structura lor cristalină.
Toate au o anizotropie magnetocristalină (MCA), adică magnetizarea indusă
are o orientare preferată în structura cristalului și pot fi împărțite în două
grupe principale, cei cu o axă ușoară de magnetizare-hexaferitele uniaxiale și
cele cu un plan ușor (sau con) de magnetizare, cunoscut sub numele de
feritplana sau hexaplana.
.
Fig. 1. Un cristal hexagonal, care prezintă cei doi
parametri de rețea a și c, și o imagine SEM a
autorului unei hexaferrite Co2Z
Cereale.
Analizând figura 1, s-a constatat că toți acești compuși au o structură
hexagonală de cristal, cu doi parametri de zăcământ cristalin: a- lățimea
planului hexagonal și c- înălțimea cristalului.
Toate au o direcție preferată de magnetizare atunci când este plasată într-un
câmp magnetic, oferindu-le o MCA ( anizotropie magnetocristalină), care a
fost adesea paralel cu axa c, care iese din planul bazal al cristalului
hexagonal. Această anisotropie uniaxială, în realitate, fixează magnetizarea
în direcția axei C, iar magnetizarea poate fi doar mutată din această direcție
în detrimentul energiei anisotrope ridicate.
Caracteristicile fizice ale feritelor hexagonale principale la
temperatura camerei.
Ferite Formula Masa p (g cm -3) c (Å) Magnetizare
moleculară la
(g) temperatura
camerei
BaM BaFe12O19 1112 5.28 23.18 uniaxială
SrM SrFe12O19 1062 5.11 23.03 uniaxială
Co2Y Ba2Co2Fe12O2 1410 5.40 43.56 în plan
2
Co2Z Ba3Co2Fe24O4 2522 5.35 52.30 în plan
1
Co2W BaCo2Fe16O27 1577 5.31 32.84 în con
Co2X Ba2Co2Fe28O4 2688 5.29 84.11 în con
6
Co2U Ba4Co2Fe36O6 3624 5.31 38.16 în plan
0
Structura feritelor hexagonale
Toate feritele hexagonale au strâns legături, structuri cristaline extrem de
complexe, care pot să fie interpretate în diferite moduri, așa cum sunt
rezumate în următorul tabel.
Ferite Formula moleculară Unități Plăci de spinare și straturi Blocuri hexaferite
moleculare hexagonale
S CoFe2O4 S S1 ½S
M BaFe12O19 M M5 = B1S4 SR
W BaCo2Fe16O27 M+2S W7 = M5S2 = B1S6 SSR
X Ba2Co2Fe28O46 2 M+2S X12 = M5S2 M5 = B1S4B1S6 SRS*S*R*
Y Ba2Co2Fe12O22 Y Y6 = B2S4 ST
Z Ba3Co2Fe24O41 Y+M Z11 = Y6M5 = B2S4B1S4 STSR
U Ba4Co2Fe36O60 Y+2 M U16 = M5Y6 M5 = B1S4B2S4B1S4 SRS*R*S*T
La un nivel simplu, toate pot fi văzute ca combinații moleculare ale celor trei compuși
feritici S (spinel, MeFe2O4), M (BaFe12O19) și Y (Ba2- Me2Fe12O22). Ferrita W,
BaMe2Fe16O27, poate fi considerată M + 2S, X ferită (Ba2Me2Fe28O46) = W + M =
2M + 2S, ferită Z (Ba3Me2Fe24O41) = M + Y, și U ferrită (Ba4Me2Fe36O60) = Z +
M = 2M + Y.
Metode de sinteză pentru feritele hexagonale
Tehnici ceramice standard.

Coprecipitarea .

Metoda topirii sării.

Schimb de ioni.

Sol-gel.

Sinteza citratelor.
Sinteza hidrotermică.

Cristalizarea sticlei.

Metoda de ardere.

Sinteza cu temperaturi ridicate autopropagante.

Uscarea prin pulverizare.

Microemulsii apă în ulei.

Fabricarea industrială a feritelor hexagonale.


Sol-gel
Reprezintă procesul care implică tranzația unui sistem de soluții dintr-un ,,Sol”
lichid (mai ales Coloidal) într-o fază solidă ,,Gel”.
Sinteza Sol-gel este să dizolve compusul într-un lichid pentru a-l readuce ca un
solid într-o manieră controlată.
• Pentru a asigura protecția la coroziune
Avantajele • Producerea produselor de puritate ridicată

metodei • Poate avea o capacitate de sinterizare la


temperatură scăzută

Sol-gel • Economic este ieftin


• Temperatura scăzută de procesare

Costul ridicat al materiei prime


Dezavantajele

• Sănătatea, pericole ale soluțiilor organice

metodei Sol- •

Cracare rapidă în timpul etapei de uscare
Timp lung de prelucrare

gel
Compoziții hexaferrite
• Compoziții ceramice multifazice.
• Compoziții ferită-polimer.

• Nanotub de carbon-compozite hexaferite.


• Potențialul compozitelor din fibră ferită.
Aplicații ale feritelor hexagonale
Magneți Aparate electrice
permanenți și cu microunde

Stocarea și
Plastoferitele înregistrarea
datelor

Absorbție Aplicații
de unde magnetoelectrice
RAM și (ME) și
micround multiferroice (MF)
e / EM
Mulțumim pentru atenție!