Sunteți pe pagina 1din 8

GRĂDINA PROIECT REALIZAT DE:

NEGRU VADIM

BOTANICĂ RUSU VALERIU


Grădina botanică din Chișinău a Academiei de Științe
a Moldovei este principala structură de cercetare în
domeniul botanicii din Republica Moldova. A fost
INTRODUCERE înființată la 1 septembrie 1951 de către T.
Gheiderman (director al acesteia în 1950-1964).
Directorul actual este Dr. Alexandru Teleuță.
ISTORIC

Cercetările botanice sistematice în Republica Moldovaau început


în 1947, când erau conduse de colaboratorii Sectorului de
Botanică al Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a
U.R.S.S. Sectorul respectiv a fost reorganizat, la 31 iulie 1950,
conform unei Hotărâri a Sovietului Miniștrilor al R.S.S.M., în
Grădină Botanică. În toamna aceluiași an, în orașul Chișinău, pe
valea râului Durlești (actuala Grădină dendrologică), se alocă un
teren cu suprafața de 74 ha pentru construcția Grădinii Botanice.
În 1950–1964 se creează colecții și expoziții de plante.
Sectorul respectiv a fost reorganizat, la 31 iulie 1950, conform
unei Hotărâri a Sovietului Miniștrilor al R.S.S.M., în Grădină
Botanică. În toamna aceluiași an, în orașul Chișinău, pe
valea râului Durlești (actuala Grădină dendrologică), se alocă un
teren cu suprafața de 74 ha pentru construcția Grădinii Botanice.
În 1950–1964 se creează colecții și expoziții de plante.
La 27 septembrie 1965, Sovietul Miniștrilor al R.S.S.M. alocă,
la periferia de sud-est a Chișinăului, un nou teren, cu suprafața
de 104 ha, pentru proiectarea și construcția actualei Grădini
Botanice a Academiei de Științe a Moldovei. Noul teritoriu
includea 24 tipuri de soluri cu ape subterane.
Lucrările de proiectare și construcție au fost efectuate sub
conducerea academicianului Alexandru Ciubotaru, care a activat
în calitate de director al acestei instituții mai mult de 32 de ani.
La 1 iulie 1975, Grădina Botanică a Filialei Moldovenești a
Academiei de Științe a U.R.S.S. primește statutul de instituție de
cercetări științifice.
• În urma ninsorilor abundente din aprilie 2017 au pierit
sau au fost avariați circa 80% din arborii și arbuștii
decorativi care fac parte din colecțiile și expozițiile
grădinii.
SFARSIT

S-ar putea să vă placă și