Sunteți pe pagina 1din 15

Aldehide si cetone

Clasa XI-B Ureche Mihai


Miron Calin.
1. Definiţie

Compuşii carbonilici sunt substanţe organice care


conţin în moleculă grupa funcţională carbonil.
2. Structură

Grupa carbonil este o grupare polară care conţine


o legătură  şi o legătură π între carbon şi oxigen.
Configuraţia atomului de carbon este trigonală sp2 cu un
unghi de 120o. Este o grupă reactivă ce participă la
multe reacţii. Atacul grupei se face criptoionic cu agenţi
electrofili la atomul de oxigen şi nucleofili la atomul de
carbon, deoarece scindarea legăturii π se face asimetric,
rezultând amfion:

: ..
.. . .:
3. Nomenclatură
Nomenclatura pentru aldehide se face prin adăugarea
sufixului al la numele hidrocarburii de la care derivă.

Pentru aldehidele în care grupa – CHO este legată de


un ciclu se foloseşte sufixul – carboaldehidă.
Nomenclatura pentru cetone se obţin prin
adăugarea sufixului –onă la numele hidrocarburii de la
care derivă.
4. Clasificare
A. După natura radicalilor organici legaţi de grupa
carbonil, compuşii carbonili pot fi:
a) alifatici

– saturaţi

– nesaturaţi
b) aromatici:

c) micşti:
B. După numărul grupelor funcţionale se cunosc:
a) compuşi monocarbonilici: conţin o singură grupă
carbonil

b) compuşi di- sau policarbonilici: conţin două sau


mai multe grupări carbonil
6. Proprietăţi fizice

Compuşii carbonilici sunt lichizi sau solizi, în funcţie


de masa lor moleculară, cu excepţia primului termen,
care este un gaz (aldehida formică).

Aldehida formică are un miros puternic, înţepător şi


sufocant.

Termenii lichizi au un miros specific, de mere verzi,


totuşi neplăcut în concentraţie mare.

Benzaldehida are miros de migdale amare.


Punctele de fierbere şi de topire sunt: mai ridicate
decât ale hidrocarburilor parafinice cu mase moleculare
apropiate datorită polarităţii grupei carbonil şi mai
elaborate decât ale alcoolilor sau acizilor
corespunzători, deoarece moleculele compuşilor
carbonilici nu sunt asociate prin legături de hidrogen.

Termenii inferiori sunt solubili în H2O (formaldehida,


acetaldehida, acetona).

Termenii superiori sunt mai puţin solubili în H2O, dar


sunt solubili în solvenţi organici. Termenii lichizi au
importante proprietăţi de solvenţi.
Utilizări ale compuşilor carbonilici

 Aldehida formică se foloseşte la obţinerea fenoplastelor, a


unor coloranţi, medicamente, în industria pielăriei, ca
dezinfectant etc.

 Aldehida acetică se foloseşte la obţinerea alcoolului etilic


şi a acidului acetic;

 Heptanalul şi aldehidele cu catenă normală cu C8 – C10


care se găsesc în uleiurile eterice de lămâie, trandafir şi
neroli se obţin şi pe cale de sinteză, fiind foarte des
utilizate în parfumerie
 Benzaldehida, având miros de migdale amare,
se foloseşte în parfumerie; este de asemenea
intermediar în sinteze organice (de exemplu, a
unor coloranţi);

 Acetona se foloseşte ca materie primă pentru


obţinerea unor produse farmaceutice, a
cloroformului, a oxidului de mesitil (dizolvant),
a metaacrilatului de metil (monomerul sticlei
plexi), ca dizolvant pentru acetilenă, lacuri,
vopsele etc.
Va Multumim

Ureche Mihai
Miron Calin