Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ

VETERINARĂ, BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
SPECIALIZAREA: MANAGMENTUL CALITĂȚII ȘI INOVAȚIEI ÎN
DOMENIUL AGROALIMENTAR

Mașini și utilaje pentru ambalarea produselor lichide și păstoase

Prof. Coord. : Beia Silviu Stud.: Lungu Sorin


Arnăutu Roberto
Definirea noţiunii de ambalare şi preambalare

• Odată cu dezvoltarea şi
diversificarea producţiei de bunuri,
concomitent cu dezvoltarea
comerţului, are loc şi diversificarea
şi dezvoltarea activităţilor de
ambalare şi implicit a producţiei de
ambalaje. La nivelul întregii planete,
se consideră că aproximativ 99%
din producţia de mărfuri se
tranzacţionează în stare ambalată.
Ambalajul favorizeazã identificarea Ambalajul este obiectul destinat să
produsului, înlesnind atragerea de învelească sau să conţină temporar
cumpărători potenţiali, pe care îi un produs sau un ansamblu de
produse pe parcursul manevrării,
învaţă cum să folosească, să păstreze
transportului, depozitarii sau
produsul şi cum să apere mediul prezentării, în vederea protejării
înconjurător de poluarea produsă de acestora sau facilitării acestor
ambalajele uzate sau de componenţii operaţii;
de descompunere ai acestora.
• Preambalarea este operaţia de •Se considera preambalat înşelător
ambalare a unui produs individual, în
absenta cumpărătorului, iar cantitatea dacă peste 30% din volumul
de produs introdusă în ambalaj este ambalajului nu este ocupat cu
prestabilită și nu poate fi schimbată
decât prin deschiderea sau modificarea
produs sau în cazul în care în
ambalajului. Preambalajul înşelator pachet exista produs cu mai puţin
este preambalajul care creează de 15% decât cantităţile prevăzute
impresia că are o cantitate mai mare
decât cantitatea nominala. de lege.
Mașini de ambalat în material plastic

•Ambalajele din material plastic tip punga și plic, cu sau fara pliuri, sunt
cele mai cautate ambalaje pentru produsele alimentare datorită:
 Performanțelor grafice obținute pe suprafata de prezentare pe care le
ofera;
 Posibilitatea vizualizarii produsului prin ambalaj;
 Costul redus al acestui tip de ambalaj;
 Posibilitatea de reinchidere etanșă;
 Facilitatea prezentarii in magazine.
Dozarea produselor în ambalaje de sticlă

•Dozarea se face in aparate care depind de natura produselor care


urmeaza a fi ambalate in sticlă. Astfel se deosebesc dozatoare pentru
produse pulverulente, dozatoare pentru produse păstoase si dozatoare
pentru produse lichide. Dozatoarele pentru produsele păstoase
funcționează pe principiul dozării volumetrice și se utilizează în
industria alimentară pentru dozarea margarinei, maionezei, mustarului,
pasta de tomate,etc.
Dozarea lichidelor necarbonatate
Dozarea lichidelor necarbonatate se face după trei metode:
 
 Dozarea unui volum prestabilit;
 Dozarea volumului ambalajului care urmează a fi umplut;
 Dozarea volumului prin închiderea unui tub de folie de plastic.
 
Dozarea lichidelor carbogazoase

•Pentru lichidele carbogazoase unul dintre cele mai noi sisteme de umplere este acela de umplere in
contrapresiune.
• Etapele de umplere sunt :
1. Prima evacuare – un cilindru pneumatic ridică sticla si o presează pe valva de umplere pentru a se
asigura o etanșeitate cât mai bună. O camă staționară acționează valva de contact a pompei de vid și o
conectează cu butelia ,in interiorul căreia se crează un vid în proporție de 90%. Valva de umplere are un
dispozitiv care permite pre-evacuarea doar în prezența sticlei.
2. Introducerea de CO2 -imediat dupa prima evacuare se porneste alimentarea cu dioxid de carbon dintr-un
recipient cilindric prin tubul central. Sticla este umplută cu dioxid de carbon pana aproape la presiunea
atmosferică
3. A doua evacuare- o camă stationară acționeaza valva de la pompa de vacum la fel ca în cazul primei
evacuări și se produce același vacuum ca si în etapa1. Aceasta garantează reducera continutului de aer in
butelie la 1%.
Masina de blisterizat produse lichide si vâscoase (NP-
BML-350)

 Este o masină multifunctională compusă din


sisteme mecanice, electrice, dispositive
pentru gaz si apa;
 Control PLC si reglaj continuu al frecvenței
determină viteza mare de lucru, usurința în
operare;
 Mașina integrează funcțiile de formare a
flacoanelor, numărare, dozare, sigilare,
etichetare.
În concluzie ambalare produselor alimentare este foarte
importantă în primul rând pentru igiena, iar în al doilea rând
pentru transportul lor. Ambalajele au revoluționat pentru
totdeauna domeniul de distribuire și vânzare al produselor
alimentare. Ambalajele conservă mâncarea, oferă protecție și
poate cel mai important pentru departamentul de marketing al
unei firme atrage ochii clienților.

S-ar putea să vă placă și