Sunteți pe pagina 1din 36

Propunator:

Prof.Gabriela Marinescu
Disciplina :
Religie
Clasa a VI-a
29.05.2008
Tema:
Monahismul romanesc
Inca din primele veacuri

crestine, au existat oameni

care au vrut sa-si dedice

viata numai lui Dumnezeu.


…unii s-au retras in vagaunile
muntilor…
…unii …in inima pustiurilor
tacute…
…altii s-au adunat in grupuri,
si-au ridicat salas si sub
indrumarea unuia au trait in
sfintenie…
Cum se numesc acesti oameni?

CALUGARI = MONAHI
MONAHISM

Organizare bisericeasca a celor ce adopta


un stil de viata evanghelic, consacrata rugaciunii,
meditatiei si ascezei,
in totala retragere de lume, dar in deplina
ascultare fata de un parinte duhovnic.
monah

Barbat care a facut un legamant sa


duca o viata religios-ascetica si care
traieste intr-o comunitate
manastireasca.
Voturi monahale

Saracia de Ascultarea
bunavoie Castitatea
Monahismul este parte din trupul Bisericii, reprezintă chiar un
suport, un fundament în cadrul acesteia, deoarece în istoria Bisericii
monahii au creat cultul liturgic: Liturghiile (cele trei liturghii: a
Sfîntului Ioan Gură de Aur, a Sfîntului Vasile si a Sfîntului Grigorie
Dialogul); cele sapte laude (Sfîntul Ioan Gură de Aur); imnografia,
iconografia. De-a lungul istoriei crestinismului, toate sinoadele
ecumenice au fost conduse de monahi, care, ca o flacără, au
mentinut si au apărat si au elaborat dogmele si învătăturile Bisericii.
Tot monahii au întocmit reguli pentru organizarea si administrarea
Bisericii. Astfel putem spune că monahismul este inima Bisericii.
De-a lungul existentei sale monahul s-a dovedit a fi un mărturisitor
autentic al credintei si vietii crestine. Monahismul a fost cel care a
mentinut unitatea Bisericii, deoarece el a fost creat pentru
credinciosi, pentru ca acestia să poată să atingă ceea ce este dificil
de realizat în mijlocul lumii. Jertfa monahului pentru lume, asceza,
lupta împotriva patimilor, dobîndirea virtutilor, rugăciunea si relatia
fiecăruia cu dumnezeirea sînt elemente care definesc viata
monastică.
Monahul, în toată viata lui, trăieste între cer si pămînt, răstignindu-
si patimile, constient de lupta cu vrăjmasul, dar în acelasi timp trăind
cu bucuria biruintei Învierii. Monahismul înseamnă viată si iubire,
este chipul cel mai frumos de vietuire pe care ni l-a lăsat Hristos. Este
chipul cel mai nobil de trăire armonioasă în comuniune nu numai sub
aspect liturgic ci si de comuniune în felul de vietuire, de rugăciune,
de administrare a bunurilor materiale. În societatea modernă de
astăzi, omul trăieste diverse drame, dar cea mai grea este cea
însigurării, a îndepărtării de Dumnezeu. Aceasta conduce la egoism.
Monahii experimentează si aprofundează departe de lume iubirea fată
de Dumnezeu si de aproapele. Monahii, trăind departe de lume, se
jertfesc pentru lume pentru ca, din iubirea, jertfa, viata si munca lor
să se hrănească duhovniceste si să sporească si ceilalti oameni.
Monahul trebuie să fie iubire, jertfă si milostenie. Cînd plînge lumea,
plînge si monahul, iar cand se bucură, aduc împreună laudă lui
Dumnezeu.
Pr. Iustin Parvu – staretul
Manastirii Petru-Voda
 Parintele Iustin Parvu

                                                                            
Manastire =
Institutie religioasa cuprinzand o
biserica si mai multe chilii, unde
traiesc
potrivit unor reguli de viata austere
si izolati de lume,
calugari sau calugarite.
Manastirea Bogdana- si vietuitoarele sale
0 manastire cuprinde:
 Biserica
 Paraclise
 Corpul de chilii
 Trapeza
 Arhondaricul
 Ateliere
 Muzeu
 Magazin de obiecte religioase
Aspecte din atelierele
de pictura si tesatorie
 Sculpturi realizate de
calugarite in atelierele de
sculptura (usi,
catapetesme, porti, aici
chipul lui Stefan ce Mare si
Sfant)
Monahismul in Tarile
Romane.

Sfantul Nicodim de la
Tismana
Planul lectiei:
 1. Dovezi ale vechimii monahismului
romanesc

 2. Sfantul Nicodim de la Tismana

 3. Manastirile – locasuri de
inchinare, de ocrotire si asezaminte
culturale
Dovezi ale vietii monahale
romanesti
 Bisericute rupestre - Basarabi-
Constanta sec. IV-VI; X-XII “In anul 1957 s-a descoperit intr-
un deal de creta din comuna Basarabi, judetul Constanta, un ansamblu
monahal de sihastri, din epoca daco-romana si medievala (sec. IV-XI),
format din sase bisericute rupestre, unice pana in prezent in tara
noastra. Desigur, au fost mult mai multe bisericute si, probabil, pesteri
pustnicesti, unele deja distruse de vreme, altele inca nedescoperite, care
formau o adevarata "lavra a pesterilor" in Dacia Pontica.
Intrucat ansamblul monahal de la Basarabi este aproape de "hotarele
Casienilor si ale Pesterilor", locul de nastere al Sfantului Ioan Casian, se
deduce ca in Eparhia Tomisului, adica in perimetrul dintre Constanta -
Cernavoda - Medgidia si Histria, era cel mai puternic centru monahal si
pustnicesc din Scitia Mica.”
Pesteri si chilii pustnicesti
 Pestera Sf.Nicodim
de la Tismana;
 Chilia Sf. Daniil
Sihastrul de la
Putna;
 Pestera Sfantului
Grigorie de la
Bistrita-Valcea
TOPONIME
Calugareni
Calugaru
Calugarita
Poiana Calugaritei
Chilia
Manastirea
Schitu
SIHASTRII
 Sihastrii in M-tii Buzaului
 SCHITUL ALUNIŞ, monument
istoric şi de arhitectură
religioasă. Schitul cuprinde:
Biserica săpată în stâncă şi trei
chilii săpate în stâncă- BISERICA
ALUNIŞ, săpată în piatră de doi
ciobani pe la anul 1274, atestată
documentar la 1351, a fost schit
de călugari până la 1871, iar de
atunci este biserica satului;

 Sihastrii in M-tii Neamtului


Vechi manastiri
 A fost infiintata in anul
2003 pentru motivul ca la
Cenad (vechea
Morisena) exista in jurul
anului 1002 o manastire
de calugari rasariteni, cea
mai veche atestata
documentar de pe
teritoriul tarii noastre. S-a
constatat si ca prezenta
unui locas monahal in
acea parte a eparhiei ar
contribui la revigorarea
vietii bisericesti.
Sfântul Nicodim de la Tismana
VIATA
 Cuviosul Nicodim cel Sfinţit era de neam macedo–român, născut la
Prilep, în sudul Serbiei, prin anul 1320, fiind înrudit cu familia
despotului Lazăr şi a domnului Ţării Româneşti, Nicolae Alexandru
Basarab. După ce învaţă carte, se duce din tinereţe în Muntele
Athos şi se călugăreşte in Mânăstirea Hilandar, unde mai târziu
ajunge egumen şi chiar protoepistat în conducerea Sfântului
Munte.

Dupa anul 1365 vine in Ţara Românească şi întemeiază cu ajutorul
lui Vlaicu Vodă (1364-1377) si Radu I (1377-1383), Mânăstirea
Vodiţa (in 1369) şi Tismana (ante 1377). Mai întemeiază la sudul
Dunării două mici aşezări monahale, Vratna si Mânăstiriţa, în
Oltenia Gura Motrului şi Vişina, iar in Ţara Haţegului întemeiază
Mânăstirea Prislop (la sfarsitul sec. al XIV-lea), unde a scris un
Evangheliar slavon (1404-1405).
 Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte la 26 decembrie, ziua mutării sale
la cele veşnice.
 Sfantul Nicodim
cel Sfintit de la
Tismana
Fapte şi cuvinte de învăţătură
 Ajungând la Athos, în Gradina Maicii Domnului, Cuviosul Nicodim s-a
nevoit mai întâi în obşte, apoi singur într-o peşteră în preajma
Mânăstirii Hilandar, răbdând grele ispite de la diavoli. Însă, fiind
umbrit de darul lui Hristos, în puţină vreme s-a curăţit de patimi, a
desprins lucrarea cea dumnezeiască a sfintei rugăciuni şi s-a
învrednicit de darul mai înaintevederii şi al facerii de minuni,
ajungând vestit în tot muntele.
 Fiind în sudul Dunării, în urma unei descoperiri dumnezeieşti, vine
în Ţara Românească şi se aşează pe valea râului Vodiţa, unde exista
o mică sihăstrie întemeiată de călugări vlahi. Aici, Cuviosul Nicodim,
cu ajutorul domnitorului Vladislav–Vlaicu Vodă şi al sihaştriilor din
partea locului, zideşte chilii şi biserică de piatră cu hramul “Antonie
cel Mare“, pe care o sfinţeşte în anul 1369. Mânăstirea Vodiţa a fost
înzestrată apoi cu danii şi întarită prin hrisov domnesc ca “după
chiar moartea lui Nicodim să nu fie volnic a pune în locul acela
stareţ nici domnul  nici arhiereul, nici alt careva; ci cum va zice
chiar Nicodim şi cum va aşeza, aşa să ţină călugării care sunt acolo şi
ei singuri să-şi pună stareţ“.
 Pe valea pârâului Tismana, unde se nevoiau încă de la începutul
secolului XIV mai mulţi sihaştri în jurul unei mici biserici de
lemn cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, Cuviosul Nicodim
a înălţat, de asemenea, la locul numit “Cascade”, Mânăstirea
voivodală Tismana, cu acelaşi hram, cu ajutorul domnitorului
Ţării Româneşti şi al cneazului Lazăr. Marele stareţ formează
aici o obşte renumită de călugări, ajută la menţinerea în
continuare a vieţii isihaste şi pune rânduială călugărească de
chinovie, după tradiţia Muntelui Athos.

 Adunând în jurul său câţiva călugări luminaţi, a întemeiat la


Mânăstirea Tismana o vestită şcoală de caligrafi şi copişti de
cărţi bisericeşti, renumită în toată Peninsula Balcanică. De aici,
Cuviosul Nicodim conducea duhovniceşte toate mânăstirile
organizate de el şi întreţinea corespondenţa cu egumeni şi
ucenici din Athos, din Serbia şi din Ţara Românescă, precum şi
cu patriarhul Eftimie al Târnovei, dovedindu-se un mare teolog
şi părinte duhovnicesc.
 La bătrâneţe, Cuviosul Nicodim încredinţează grija celor două
Mânăstiri, Vodiţa şi Tismana, ucenicului său, ieromonahul Agaton, iar
el se retrage în peştera de deasupra Mânăstirii, ce se păstrează până
astazi. Acolo petrecea cuviosul toată săptămâna în post în priveghere
şi neîncetată rugăciune, iar Duminica cobora în mânăstire, săvârşea
Sfânta Liturghie şi vindeca pe cei bolnavi. Apoi mânca la trapeză cu
părinţii, mângâia pe toţi cu cuvinte de folos şi iar se urca la peşteră.
 Ajungând la bătrâneţe, Cuviosul Nicodim cel Sfinţit de la Tismana,
binecuvântându-şi ucenicii, şi-a dat sufletul în mâinile lui Hristos, la
26 decembrie 1406, iar sfintele sale moaşte au fost aşezate în
mormântul pregătit de el în biserică. Datorită vitregiei vremurilor,
mai târziu moaştele sale au fost aşezate la un loc tainuit. O mică
parte din ele s-au dus în Macedonia, iar degetul arătător de la mâna
dreaptă se păstrează în biserica Mânăstirii Tismana.

 Sfinte Preacuvioase Părinte Nicodim, roagă-te lui


Dumnezeu pentru noi!
 
 Mânăstire de călugăriţe, circa 60
vieţuitoare, cu hramul "Adormirea Maicii
Domnului" (15 august). Se află la 5 km
de centrul oraşului Tismana, jud. Gorj,   
la 37 km NV de Târgu Jiu şi la 19 km E
de Baia de Aramă.
 Prin tradiţia monastică, este ctitorită din
lemn de tisă de Sfântul Cuvios Nicodim
de la Tismana, sub Vladislav Vodă
(1364-1377), apoi din zid.
 Sfânta Mănăstire Tismana este cel mai
vechi aşezământ monahal din Ţara
Românească – un important monument
de reculegere şi închinăciune, de
cinstire a credinţei noastre ortodoxe.
 Aici şi-a petrecut, cu mici plecări
temporare, ultimii săi 30 de ani de viaţă,
Cuviosul Nicodim de la Tismana
(†1406), prăznuit la 26 decembrie,
reorganizatorul monahismului
romanesc.
 Locul de rugăciune, priveghere şi
odihnă al Cuviosului, a fost în grota
aflată pe stânca de lângă mănăstire.
 Manastirea Vodita din
judetul Mehedinti reprezinta cea mai
veche ctitorie voievodala atestata
documentar si totodata primul
asezamant monahal din tara noastra
administrat autonom (samovlastie)
dupa regulile bisericii orientale
stabilite de Sfantul Vasile cel Mare.
 Ea a fost ridicata intre anii 1370 - 1372
de Sfantul Nicodim pe cheltuiala
Voievodului Vladislav I. Inca de la
infiintare a fost inzestrata de domnitor
cu valoroase odoare bisericesti, bani si
alte venituri.
MANASTIRILE
 Locasuri de inchinare
 Locasuri de ocrotire
 Asezaminte culturale
In manastirile din Tarile Romane au luat fiinta
primele scoli, au vazut lumina zilei primele
tiparituri in limba romana si au aparut primele
spitale sau “bolnite”, intretinute din veniturile
manastiresti.
Astfel ca manastirile nu erau doar lacasuri de
inchinare, ci si lacasuri de ocrotire si
asezaminte culturale
Primele tiparituri…in limba
romana
cu litere chirilice
Tara Romaneasca Moldova

Manastirea Ctitorul Manastirea Ctitorul

Vodita Vlaicu-Voda Neamt Petru Musat


Stefan cel
Mare
Tismana Radu I Bistrita Alexandru cel
Bun
Cozia Mircea cel Putna Stefan cel
Batran Mare
Curtea de Neagoe Voronet Stefan cel
Arges Basarab Mare
Arnota Matei Basarab Moldovita Alexandru cel
Bun
Hurez Constantin Pangarati Alexandru cel
Brancoveanu Bun
Comana Vlad Tepes Dobrovat Stefan cel
Mare
Enumerati dovezi ale vechimii monahismului
romanesc………………….

 Cine a organizat viata monahala din Tara Romaneasca?……………………….

 Rezumati aspecte semnificative din viata Sf. Nicodim. ………………………….

 Enumerati cateva ctitorii domnesti din Tarile Romane.


…………………………………….
 Ce sentiment este prezent
in sufletul vostru dupa ce
ati vazut aceste imagini?
 Ce v-a impresionat mai
mult?
 Ce preocupari au calugarii
din manastiri?
 Cum a fost ajutat poporul
roman de catre manastiri la
promovarea culturii?
 V-a provocat in vreun fel
lectia de astazi, cand ati
aflat mai multe despre
monahismul romanesc?

S-ar putea să vă placă și