Sunteți pe pagina 1din 1

BAREM RÂNDUL 2

TEST EVALUARE
ECONOMIE

1. Completaţi : (5 p.)

Din totdeauna ___MUNCA______a fost factorul activ şi determinant al producţiei.


Factorul___MUNCA_______include managementul, informaţia, abilitatea întreprinzătorului.
___CAPITALUL____se referă la clădiri, echipamente şi materiale folosite în procesul de producţie.
În contrast cu ____PĂMÂNTUL_, care ne este dăruit de natură, ___ CAPITALUL __a fost produs prin
activităţi economice.

2. Adevărat sau Fals ? (A/F) (5 p)

_F_ Factorii de producţie nu sunt măsuraţi în unităţi fizice şi valorice.


_A_ Activităţile medicului sau ale profesorului sunt incluse în factorul muncă.
_A__ Consumarea treptată a capitalului fix îşi găseşte expresia valorică în amortizare.
_F_ Costul global variabil cuprinde costurile care nu se modifică în funcţie de volumul producţiei.
_A_ Rata profitului în funcţie de costuri reprezintă rata rentabilităţii.

3. Aplicaţie : (4 x 5p.=20p)

Calculaţi indicatorii rentabilităţii pentru o societate comercială ştiind următoarele date :


- Cantitatea vândută dintr-un produs este de 900 buc. Q= 900 buc.
- Preţul unitar de vânzare al produsului este de 80 u.m/buc. P= 80 u.m./buc.
- Costul unitar pe produs este de 50 u.m/buc. CTM= 50 u.m./buc.

a. CA = ? (u.m.) CA = Q x P CA = 900 x 80 = 72.000 u.m.


b. CT = ? (u.m.) CT = CTM x Q CT = 50 x 900 = 45.000 u.m.
c. Pr = ? (u.m.) Pr = CA – CT Pr = 72.000 – 45.000 = 27.000 u.m
d. RPr/CT = ? (%) Rpr/CT = Pr/CT x 100 Rpr/CT = 27.000/45.000 x 100 = 60 %

Se acordă din oficiu = 20 puncte !


TOTAL pentru Nota 10 = 50 de puncte .

SUCCES !

S-ar putea să vă placă și