Sunteți pe pagina 1din 14

Seminar 3

Totalitatea suprafeţelor de teren cuprinse între


graniţele ţării,
inclusiv cele aflate sub ape, construcţii şi căi de
comunicaţie.
 terenuri fără restricţii pentru agricultură (11%),
care ocupă suprafeţe întinse în Europa, America
Centrală, America de Nord;
 terenuri afectate de secetă (28%), cele mai întinse
suprafeţe fiind în Africa şi Asia de Sud;
 terenuri sărace în minerale (23%) -Asia de Sud,
America de Sud şi Europa;
 terenuri puţin profunde care constituie (22%)
Asiei de Nord şi Centrale, Asiei de Sud;
 terenuri cu excedent de umiditate (10%) - Asia de
Sud-Est, Australia, Asia de Nord şi Centrală;
 terenuri îngheţate permanent (6%) - America de
Nord, Asia de Nord şi Centrală.
 Terenuri agricole:
 Teren arabil
 Suprafeţe ocupate cu vii
 Suprafeţe ocupate cu livezi
 Păşuni naturale
 Fâneţe naturale
 Terenuri neagricole
 Suprafeţe ocupate cu păduri
 Supafeţe acoperite de ape şi bălţi
 Fondul funciar al altor suprafeţe
 suprafaţa de teren de sub construcţii)
 suprafaţa de teren de sub căile de comunicaţie
 Factorii cosmico-atmosferici
 lumina,
 căldura,
 aerul,
 apa meteorică
 Factorii telurico-edafici
 solul,
 apa şi organismele vii din sol

 Relieful
 altitudinea,
 orientarea versanţilor
 pantă
 Clima
 temperaturi
 vânturi
 precipitaţii
 Zona ecuatorială
 Caracteristici climatice - climat cald şi umed,
variaţii zilnice şi anuale de temperatură mici.
 Caracteristicile economiei agricole
 -cultura plantelor: arborele de cafea, bananierul,
arborele de cauciuc, palmierul de ulei, cocotierul
etc;
 -creşterea animalelor

Arborele de cafea
Bananier

Cocotier

Palmier de
ulei
Arbore de cauciuc
 Zona subecuatorială
 Caracteristici climatice - succesiunea a două
anotimpuri, unul ploios şi unul secetos.
 Caracteristicile economiei agricole
 -cultura plantelor: orezul, trestia de zahăr, meiul,
sorgul, iuta, oleaginoase, porumbul etc;
 -creşterea animalelor

Trestie de
zahăr Iuta
 Zona tropicală
 Caracteristici climatice -climat cald cu
diferenţieri zilnice şi anotimpuale de
temperatură mari.
 Caracteristicile economiei agricole
 -cultura plantelor: bumbacul, curmalul, orezul,
citrice, etc; Bumbac
 -creşterea animalelor

Curmal
 Zona subtropicală sau mediteraneeană
 Caracteristici climatice -veri călduroase şi
secetoase, ierni ploioase.
 Caracteristicile economiei agricole
 -cultura plantelor: grâul, orezul, citrice, măslin,
viţa de vie, ceai, porumb, iuta, bumbac;
 -creşterea animalelor

Maslin
 Zona temperată
 Caracteristici climatice -ierni friguroase (când
cultura plantelor nu se practică), veri
călduroase ce prezintă diferenţieri importante
între zonele oceanice şi cele continentale.
 Caracteristicile economiei agricole
 -cultura plantelor: orz, grâul de toamnă, sfeclă
de zahăr, pomi fructiferi, secară, cartof;
 -creşterea animalelor
 Zona subpolară
 Caracteristici climatice -ierni lungi şi
friguroase, veri scurte şi răcoroase.
 Caracteristicile economiei agricole
 cultura plantelor: orzul, secara de primăvară;
 -creşterea animalelor