Sunteți pe pagina 1din 16

Definitii

Satul reprezinta principala forma de habitat in evul mediu.Pana la inceputul secolului XV au fost identificate in Transilvania 3364 localitati, in Tara Romaneasca 2100 sate. Satele aveau 15 20 case in Moldova si Tara Romaneasca iar in Transilvania media era de 70 de gospodarii. 1. c tun termen dacic, cu n eles de sat mic cu mai pu in de 100 de gospod rii; 2. sat (lat. fossatum) a ezare rural mai mare, cu peste 100 de gospod rii; 3. crng termen de origine slav ce desemneaz n zona Mun ilor Apuseni o grupare de 2-5 gospod rii

Satul a constituit i constituie nc elementul de baz al peisajului geografic i al spa iului rural, care se impune prin: num r i densitate considerabile modul relativ uniform de distribu ie n teritoriu morfostructura deosebit de variat , corelat cu gradul de fragmentare a reliefului, tipul de resurse presiunea crescnd asupra componentelor fizicogeografice ale spa iului geografic Satul s-a transformat n timp din localitate unifunc ional , de importan local , preponderent agricol , caracterizat prin imobilism, stagnare, n a ezare cu caracter multifunc ional, integrat din ce n ce mai organic n teritoriu .

Tipuri de sate
Satul romnesc a reprezentat firul continuit ii poporului romn pe teritoriul carpato-dun rean, o form de adaptare la mediul geografic, o adaptare la mprejur rile vitrege prin care a trecut. Primele a ez ri rurale men ionate documentar sunt satele dacoromane, cunoscute subdenumirea de pagi i vici, cu o popula ie ce practica agricultura, iar uneori i mineritul. H. H. Stahl apreciaz c vechile sate romne ti, din evul mediu timpuriu, erau sate dev lma e ale ob tii r ne ti,care s-au transformat ulterior n sate r z e ti specifice Moldovei i sate mo nene ti n ara Romneasc , ambele sate de rani liberi.

Satul de munte

n perioada de nflorire a feudalismului, prin iob girea ranilor liberi n urma deposed riilor de p mnt, apar satele de cl ca i, ce apar ineau, de regul , m n stirilor sau boierilor. Dou topice de mare r spndire n lumea satelor, i anume:seli ti i slobozii, marcheaz o etap de mari fr mnt ri n evolu ia a ez rilor rurale din Romnia. Seli tile sunt men ionate n documente cu dou n elesuri: fie de vatr de sat p r sit, pustiit din diferite motive, care ulterior a fost, n general, ref cut pe aceea i vatr ; fie de loc cu gr dini i mici ogoare n jurul satului. Sloboziile apar nc din secolul XV i reprezint sate noi, create de m n stiri i nobili din locuitori aduna i de prin alte locuri, care beneficiaz de unele libert i, fiind slobozi de bir i de taxe o anumit perioad de timp. Satele roite. Roirea, un fenomen popular spontan, declan at de cre terea popula iei peste limitele capacit ii de absorb ie a vetrei satului - care genereaz noi sate n cadrul vechilor hotare de sat. Satele roite apar cel mai frecvent n zona carpatic i deluroas dintre Carpa i, Dun re i Marea Neagr .

Satul de campie

Satul de deal

n epoca medieval satele cuprindeau marea majoritate a popula iei (peste 90%), locuitorii acestora jucnd rolul hot rtor n via a rilor Romne att sub aspect economic ct i militar. n afara rela iilor medievale clasice subliniem existen a ob tei ca form special de organizare a r nimii libere dar i a celei aservite. Ob tea romneasc a p strat mult vreme anumite tr s turi caracteristice: proprietatea individual asupra casei, cur ii i gr dinii, proprietatea comun asupra p mntului arabil i asupra p unii, p durii,etc. Drept urmare satul a r spuns colectiv de plata obliga iilor fa de stat pn n pragul epocii moderne. Structura de baz n cadrul comunit ii s te ti era neamul care cuprindea familia nuclear : p rin i copii, pe to i cei nrudi i prin consangvinitate, prin afinitate i prin n ie.

Structura satului
n structura lui, un sat romnesc cuprinde vatra satului, suprafa a atribuit construc iilor din sat i hotarul sau mo ia satului care desemneaz zona de activitate economic a acestuia. Gospod ria r neasc este unitate de produc ie i form de cultur , aflat att n vatra satului (gospod ria permanent ) ct i n unele zone periferice (gospod ria sezonier ). Fiecare gospod rie apar ine unei familii i este compus din locuin i construc iile anexe (acareturile). n configura ia gospod riilor se oglindesc profilul ocupa iilor, starea social a proprietarilor i factorii naturali.

Interior al unei casa traditionale

Cea mai veche locuin este cea de tip semi-ngropat sau ngropat, avnd o r spndire limitat n secolele XVIII- XX n zona de silvo-step a Olteniei i Munteniei. Locuin a caracteristic ranului romn, existent n majoritatea zonelor rii, a fost i a r mas casa. Aceasta era de mai multe feluri. Cea mai des ntlnit este cea monocelular (cu o singur nc pere). La aceasta s-au ad ugat cu timpul o c mar (cu rol de p strare a diferitelor produse), o tind (cu rol de trecere i depozitare) care proteja camera de locuit de frig i, n sfr it, o alt camer . Aceast a treia camer a c p tat o func ie precis : camera curat (nenc lzit ) n care se p strau lucrurile de pre i erau primi i oaspe ii. Materialele de construc ie erau lemnul n cele mai multe zone ale rii, lutul i piatra. Exist i cteva mici zone unde s-au construit case n ntregime din piatr care, n condi iile climatice din Romnia, sunt friguroase, neadecvate. Acoperi urile de mai multe forme i m rimi erau construite din paie, trestie i, mai rar, din igle sau tabl . In concluzie, satul reprezinta cu adevarat o unitate sociala, romaneasca organica. Tot ceea ce ne apartine mai deplin si este crescut mai viu in sat se afla. Minunea istorica a poporului romanesc in fata careia istoricii straini si romani stau nedumeriti, o pot afla tot aici. Vechea noastra civilizatie, este o civilizatie sateasca despre care putem spune ca a fost odata cu neamul.

Gospodarii taranesti

Locuinta de tip semi-ingropat

Proiect realizat de: Stiubei Andru-Cristian Clasa a XII-a B

Bibliografie: -Internet -Manual clasa a XII-a