Sunteți pe pagina 1din 22

Capitolul 3

Bioreologie
Reologia este ramura mecanicii care studiaz a defor-
marea si curgerea unor materiale sub actiunea fortelor
aplicate asupra lor, curgerea lichidelor si deformarea
corpurilor plastice.
3.1 Corpuri elastice,plastice si vscoelastici-
tatea
Elasticitatea este tendinta unui corp de a reveni la
forma initial a cnd forta deformatoare care actioneaz a
asupra corpului cnd este anulat a.
Structurile cristaline, sau corpurile solide, precum
oasele, au un grad mic de elasticitate datorit a struc-
turii interne care permite doar alunecarea unul peste
altul a planelor cristaline.
Spre deosebire de corpurile cu structuri cristaline,
corpurile care au o structur a polimeric a, piele, tendoane,
cartilaje, muschi, vase sanguine, sunt formate din lanturi
19
20
Figura 3.1: Alungirea unei bare sub actiunea unei forte.
lungi de molecule. Aplicarea unor forte asupra unor ast-
fel de corpuri determin a o alungire (sau comprimare)
apreciabil a a moleculelor din care sunt formate. Astfel
aceste corpuri se alungesc sau comprima cu usurint a.
Cnd forta este eliminat a, moleculele ajung la lungimea
initial a, astfel c a si corpul ajunge la valoarea initial a.
Legea urmat a de aceste corpuri este legea lui Hooke
(Fig. 3.1): alungirea (comprimarea) unui corp sub acti-
unea unei forte este proportional a cu m arimea fortei si
lungimea initial a si invers proportional cu sectiunea lui.
| =
1
1
1|
0
o
(3.1)
unde 1 este forta care actioneaz a asupra corpului expri-
mat a n Newtoni, |
0
este lungimea corpului nedeformat
exprimat a n metri, o este sectiunea corpului exprimat a
n metri p atrati, | este alungirea sau comprimarea ex-
primat a n metri si 1 este o constant a de material nu-
mit a modulul de elasticitate Young exprimat a n N/m
2
.
O alt a form a a legii lui Hooke este
o = 1 (3.2)
21
Figura 3.2: Deformarea unui corp sub actiunea unei forte externe. P - limita de
proportionalitate, E - limita de deformare elastic a, C- punct de curgere si R -
punct de rupere.
unde o = 1,o poart a numele de efort unitar exprimat
n N/m
2
, iar = |,|
0
este alungirea (comprimarea)
relativ a, care este o m arime adimensional a.
Un alt mod mai simplu de a exprima acest lucru este
1 = / | (3.3)
unde / este constant a de elasticitate exprimat a n N/m.
Foarte multe corpuri urmeaz a aceast a comportarea
doar pentru valori mici ale fortei deformatoare. Punctul
P (Fig. 3.2) pn a la care deformarea este proportional a
cu forta, poart a numele de limit a de proportionalitate.
n continuare deformarea nu mai este direct proportion-
al a cu forta dar ea r amne una elastic a (dac a se elimin a
forta deformatoare) se revine la momentul initial.
Plasticitatea este tendinta unui material s a sufere o
deformare permanent a. Aceasta se petrece atunci cnd
este atins a limita de deformare elastic a - punctul E(Fig.
22
3.2). Dincolo de aceast a limit a materialul r amne per-
manent deformat. Doar cteva materiale ndeplinesc
aceast a conditie. Cele mai multe au o mic a revenire spre
forma initial a. Acest lucru se petrece pn a la limita de
curgere - punctul C (Fig. 3.2), dup a care deformarea
necesit a forte mai mici pn a la punctul de rupere - punc-
tul R (Fig. 3.2).
Corpurile vscoelastice sunt corpuri cu elasticitate
ntrziat a. Vscoelasticitatea este este tendinta cor-
purilor de a se deforma n timp. Ea este o proprietate
relavant a n cazul materialelor organice din copurile vii.
Exist a si materiale articiale care posed a o astfel de
propietate ca de exemplu cele utilizate pentru saltele
ortopedice. Pe o astfel de saltea senzatia initial a este
c a se st a pe un corp rigid. Apoi materialul ia forma cor-
pului nostru. Astfel de solide poart a numele de solide
Kelvin la care deformarea depinde att de efortul uni-
tar si timp. De ecemplu peretele vaselor sanguine pot
considerate solide Kelvin. Acestea sunt formate din
bre de elastin a si colagen
3.2 Curgerea uidelor
Un uid este caracterizat de faptul c a dac a se aplic a
o fort a tangential a la suprafata sa acesta ncepe s a se
miste. Aceast a proprietate caracterizeaz a att lichidele
ct si gazele. Mai mult s-a observat c a dac a o parte a u-
23
idului si m areste viteza de deplasare o alt a parte se op-
une acestei tendinte. Frecarea intern a pe care o posed a
lichidele sau uidele n general actioneaz a ntre diversele
p arti ale uidului, determin a un transfer de impuls de
la portiunile din uid cu viteze mai mari spre portiunile
din uid care au viteze mai mici. Starea uidului n care
p arti diferite ale sale au diferite viteze nu este o stare
de echilibru. Proprietatea uidelor de a transfera im-
puls de la portiunile cu viteze mai mari spre portiunile
care au viteze mai mici poart a denumirea de vsco-
zitate. n particular, cnd un uid care curge este n
contact cu un perete solid, stratul supercial aat n
contact cu peretele se a a n repaus datorit a fortelor de
adeziune molecular a dintre uid si solid. Astfel, cnd
un uid curge printr-o conduct a, viteza straturilor de
uid creste cu ct acestea sunt mai dep artate de perete.
Viteza maxim a se atinge pe axa cilindrului. Datorit a
vscozit atii exista un transfer de impuls din interiorul
uidului c atre perete. Impulsul transferat n unitatea
de timp pe unitatea de suprafat a determin a presiunea
pe care uidul o exercit a asupra conductei.
Elementele de mecanica uidelor sunt necesare pen-
tru a explica n sistemele biologice curgerea sngelui la
om, animale si a apei prin tuburile capilare ale plantelor.
n general, dinamica curgerii uidelor este un subiect
complex si multe aspecte ale misc arii uidelor sunt nc a
neinvestigate. Cu toate acestea analiza curgerii lam-
24
inare a unui uid incompresibil este simpl a. Un uid
este incompresibil dac a densitatea lui r amne constant a
n timpul curgerii. Desi nici un uid nu este practic in-
compresibil, presupunem c a sunt incompresibile acele
uide a c aror variatie de densitate este mic a si poate
neglijat a. Spunem c a avem o curgere stationar a
dac a viteza uidului n orice punct din spatiu r amne
constant a n timp, desi ea poate varia de la punct la
punct.
Cnd miscarea uidului poate vizualizat a prin stra-
turi care se deplaseaz a paralel unele cu altele spunem
c a aceasta curgere este laminar a. Curgerea lami-
nar a este o curgere lin a, n interiorul uidului neap arnd
vrtejuri.
3.2.1 Coecientul de vscozitate
S a consider amo curgere laminar a pe o suprafat a solid a
plan a. Stratul de uid n contact cu suprafata aderent a
r amne n repaus. Datorit a vscozit atii sau frec arii in-
terne, stratul de uid tinde s a micsoreze viteza strat-
ului aat deasupra sa. Din acest motiv straturile se
vor misca cu viteze diferite si va exista un gradient al
vitezei n uid. n general vscozitatea va stopa dup a
un timp curgerea uidului. Pentru a nu se petrece acest
lucru trebuie actionat cu o fort a la suprafata uidului
care s a determine miscarea stratului respectiv cu viteza
constant a. Situatia este reprezentat a n Fig. 3.3.
25
Figura 3.3: Curgerea vscoas a a unui uid.
Figura 3.4: Gradinetul vitezei unui lichid
Presupunem c a schimbarea n viteza curgere a u-
idului are loc n lungul axei Ox, adic a viteza uidului
este dependent a doar de coordonata x. Experimental
s-a constatat c a forta de frecare dintre straturi este
1(r) = jo

r
(3.4)
n relatia de mai sus o este suprafata exprimat a n
m
2
, este variatia de vitez a n jurul punctului de cor-
26
donat a r exprimat a n m/s, iar r este distanta pe
care are loc variatia de vitez a exprimat a n m. Ra-
portul

r
reprezint a gradientul vitezei la coordonata r
(Fig. 3.4). Constanta j poart a numele de coecient de
vscozitate. Cu ct acesta este mai mare cu att forta
necesar a curgerii uidului este mai mare. n sistemul
de unit ati S.I. unitatea de m asur a a vscozit atii este
[j] =
[1][r]
[o][]
=
N m s
m
2
m
=
Ns
m
2
= daP (decapoise)
Ecuatia 3.4 se scrie n mod exact
1 = jo
d
dr
(3.5)
n Tabelul 1 sunt prezentati ctiva coecienti de vs-
cozitate la 37

C.
Vscozitatea lichidelor descreste n general cu cresterea
temperaturii. Aceasta se petrece deoarece la tempe-
raturi mai mari moleculele se misc a mai usor. Pen-
tru lichidele cu coecienti de vscozitate mici, precum
apa, sc aderea acestuia este nesemnicativ a. ns a pen-
tru lichidele organice coecientul de vscozitate variaz a
aproximativ comform relatiei:
j (1) = +
1
1
(3.6)
und, 1 este temperatura absolut a exprimat a n grade
Kelvin iar si 1 sunt constante care se determin a em-
27
piric. Astfel la cresterea temperaturii uidele curg mult
mai usor (de exemplu mierea)
Tabelul 1
Coecienti de vscozitate
Substant a j (daP)
Hidrogen 0. 91 10
5
Aer 1. 90 10
5
Oxigen 1. 92 10
5
Vapori de ap a 1. 66 10
5
Ap a 0. 69 10
3
Glicerin a 0. 35
Snge 3 4 10
3
Plasm a v 1. 4 10
3
Spre deosebire de lichide, vscozitatea gazelor de-
screste cu sc aderea temperaturii. Acest lucru se ex-
plic a prin faptul c a la temperaturi nalte ciocnirile din-
tre molecule sunt mult mai frecvente si deci frecarea
intern a este mai mare.
Pentru gaze coecientul de vscozitate variaz a dup a
relatia:
j =
s
311
j
s
p
1 (3.7)
unde 1 = 8. 14 J/mol K , 1 este temperatura n grade
Kelvin si j este masa molar a a gazului n grame.
Fluidele al c aror coecient de vscozitate depinde
doar de temperatur a si care poate considerat con-
28
stant n timpul unei curgeri laminare stationare poart a
numele de uide newtoniene. Pentru uidele nonnew-
toniene coecientul de vscozitate depinde si de viteza
de curgere. De exemplu sngele nu este un uid new-
tonian.
3.2.2 Ecuatia de continuitate
S a consider amcurgerea unui uid printr-un tub. Cnd
are loc aceast a curgere presupunem implicit c a nu ex-
ist a pierderi nici surse suplimentare de uid. Aceasta
nseamn a c a volumul de uid care intr a n tub este egal
cu volumul de uid care iese prin tub n unitatea de
timp. n cazul uidelor incompresibile viteza uidului
este functie de aria sectiunii tubului. Dac a consider am
situatia din Fig. 3.5. deoarece uidul este incompresibil
atunci volumul o
1

1
t trebuie s a e egal cu volumul
o
2

2
t.
Figura 3.5: Ecuatia de continuitate.
29
Deoarece uidul este incompresibil
o
1

1
t = o
2

2
t (3.8)
Deoarece debitul volumic Q reprezint a volumul de
lichid care trece prin sectiunea conductei n unitatea de
timp rezult a
Q =
o
1

1
t
t
=
o
2

2
t
t
adic a
Q = o
1

1
= o
2

2
(3.9)
Ecuatia poart a numele de ecuatia de continui-
tate. Debitul volumic al unui uid incompresibil printr-
o conduct a cu sectiunea variabil a este constant.
3.2.3 Curgerea uidelor vscoase prin conducte
n continuarese consider a curgerea unui uid printr-
un cilindru. Reamintim c a viteza straturilor de uid
depinde de distanta de la centrul conductei. Cu ct stra-
turile sunt mai dep artate de centru cu att viteza aces-
tora este mai mic a. La limit a, stratul de lng a suprafata
tubului, are vitez a nul a. Prolul vitezei uidului n inte-
riorul conductei este unul parabolic. Se consider a o con-
duct a cu sectiunea o, lungimea 1, raza 1, la capetele
c aruia exist a o diferent a de presiune j = j
1
j
2
(Fig.
3.6)
30
Figura 3.6: Curgerea lichidului printr-o conduct a.
Figura 3.7: Prolul vitezei ntr-o conduct a an care circul a un uid vscos.
Se obtine c a prolul uidului n interiorul conductei
este unul parabolic (Fig. 3.7)
(:) =

1
2
:
2

j
41j
(3.10)
unde j este coecientul de vscozitate.
Debitul volumic Q este volumul de uid ce curge prin
conduct a n unitatea de timp. Pentru a determina ex-
presia debitului volumic consider am situatia din Fig.
??. Calcul am debitul volumic elementar de lichid ce
curge prin coroana sferic a de raze : si d:.
31
dQ = (:) do =

1
2
:
2

j
41j
2::d:
unde do = 2::d: este aria coroanei circulare. Pentru
a calcula debitul volumic trebuie nsumate debitele de
volum elementare
Q =
Z
1
0

1
2
:
2

j
41j
2::d: =
:j
21j

1
2
Z
1
0
:d:
Z
1
0
:
3
d:

Q =
:j
21j

1
2
1
2
2

1
4
4

=
:1
4
8j1
j (3.11)
Aceasta este relatia Poisseuille. Ea poate expri-
mat a prin analogie cu legea lui Ohm din electricitate:
Rezistenta unei portiuni de circuit 1 este raportul din-
tre tensiunea l si intensitatea 1.
1 =
l
1
32
Astfel se poate deni rezistenta R datorat a fortelor
de frecare intern a
R =
Q
j
(3.12)
3.2.4 Legea lui Bernoulli
Suma dintre presiunea static a, dinamic a si hidrostat-
ic a n acelasi punct n orice punct al unei conducte este
constant a.
- presiunea static a j este presiunea datorat a unor
actiuni exterioare care actioneaz a asupra uidului.
- presiunea dinamic a este presiunea datorit a misc arii
uidului si are formula
j
di:
= j

2
2
unde este viteza uidului n punctul considerat iar j
este densitatea uidului.
- presiunea hidrostatic a este presiunea datorat a situ arii
uidului n cmpului gravitational
j
/id
= jq/
unde q este acceleratia gravitational asi / este n altimea.
Legea lui Bernoulli rezult a din legea de conservarea
energiei. Matematic legea lui Bernoulli se scrie ca
33
j + j

2
2
+ jq/ = ct. (3.13)
Formula este valabil a pentru uidele ideale (uide in-
compresibile cu coecient de vscozitate nul)
3.2.5 Curgere turbulent a
Curgerea ordonat a a unui uid n straturi paralele
este o curgere laminar a. Acest lucru este valabil pen-
tru viteze mici. La viteze mari, curgerea devine de-
zordonat a si particulele descriu traiectorii neregulate si
aleatorii. n acest caz curgerea poart a numele de cur-
gere turbulent a. Viteza de curgere la care curgerea
devine turbulent a depinde de:
- coecientul de vscozitate j
- aria sectiunii conductei o
- densitatea uidului j.
Pentru ntelegere se consider a urm atorul experiment:
Se introduce o pic atur a de ulei colorat a ntr-un vas plin
cu ulei transparent, n centrul c aruia exist a un cilindru
care se roteste cu vitez a variabil a (Fig. 3.8).
Cnd viteza de rotatie e mai mare pic atura se alungeste.
Cnd miscarea de rotatie nceteaz a, pic atura se reface.
Aceasta nseamn a c a, n interiorul vasului curgerea uleiu-
lui este una laminar a.
n cazul apei, acest lucru nu este posibil, deoarece
curgerea devine rapid turbulent a si difuzia este puter-
34
Figura 3.8: Pic atur a colorat a de ulei ntr-un vas cilindric cu acelasi ulei, care se
roteste n jurul axului vasului.
nic a. Aceasta nseamn a c a lichidele vscoase se amestec a
foarte greu.
Reynolds a efectuat o serie de experimente cu privire
la curgerea uidelor prin conducte. El a introdus o
m arime adimensional a care s a caracterizeze modul n
care are loc curgerea. Aceast a m arime a fost apoi nu-
mit a num arul lui Reynolds R.
Cnd num arul lui R este mic, predominante sunt
efectele datorate frec arii. Cnd un astfel de lichid este
pus n miscare, apare o curgere laminar a care nceteaz a
cnd nceteaz a si actiunea exterioar a. Cnd num arul
lui Reynold R este mare curgerea va turbulent a.
n cursul experimentelor f acute n 1880, Reynolds a
g asit c a trecerea de la curgerea laminar a la una turbu-
lent a se face cnd R = 1700. n cazul curgerii lichidului
35
printr-o conduct a num arul lui Reynolds este:
R =
21j
j
(3.14)
unde 1 este raza conductei exprimat a n metri, j densi-
tatea uidului exprimat a n kg/m
3
. viteza de curgere
a uidului exprimat a n m/s si j este coecientul de
vscozitate exprimat n daP (decapoise). n acest caz,
trecerea de la curgerea laminar a la curgerea turbulent a
are loc atunci cnd R = 1700.
3.3 Aplicatii
3.3.1 Hemodinamic a
Studiul curgerii sngelui prin sistemul arterial si venos
formeaz a subiectul hemodinamicii. Sngele este un lichid
vscos compus din celule (albe si rosii) si plasm a. El este
de 34 ori mai vscos dect apa. Coecientul de vscoz-
itate al plasmei din snge este de 1,8 ori mai mare dect
al apei. Valoarea mare a vscozit atii sngelui este dat a
de existenta celulelor, n particular a celulelor rosii, care
cresc frecarea si deci si vscozitatea sngelui. Procentul
de celule este de 42%si restul de 58 %este plasm a. Vs-
cozitatea plasmei scade cu cresterea temperaturii astfel
c a la temperatura de 38

C, vscozitatea ajunge la 1
mdaP. n Fig. 3.9 este ar atat a variatia coecientului
de vscozitate al sngelui n functie de procentajul de
celule.
36
Figura 3.9: Cresterea coecientului de vscozitate a sngelui functie de procen-
tajul de celule din acesta.
Este de remarcat c a atunci cnd sngele curge prin
vase mai nguste, vscozitatea sa este mai mic a dect
atunci cnd curge prin vase mai largi. Vscozitatea de-
screste cu diametrul capilarului, iar cnd acesta este mai
mic de 1 mm vscozitatea sngelui tinde c atre valoarea
vscozit atii plasmei. Acest efect cunoscut sub numele
de efect Fahraeus Lindgvist si este determinat proba-
bil de alinierea celulelor rosii n vasele nguste; acestea
n loc s a se deplaseze aleatoriu, ajung s a se deplaseze n
mod ordonat n vasele de snge.
Curgerea sngelui prin arterele si venele din corpului
uman este una laminar a, ceea ce nseamn a c a viteza
este maxim a de-a lungul axei vasului si scade spre zero
la perete. Celulele rosii tind s a se acumuleze n centru,
deoarece viteza sngelui este maxim a. Acesta face ca
vscozitatea s a devin a maxim a n centrusi s a descreasc a
37
Figura 3.10: P atrunderea sngelui dintr-un vas principal ntr-un vas secundar.
nspre peretii vasului. Lng a peretii vasului sngele este
s ar acit mult n celule rosii si curge cu viteze mult mai
mari dect cele ar rezulta din formula lui Poisseuille.
Din motivul de mai sus, cnd sngele intr a ntr-un vas
secundar, densitatea de celule rosii n acesta este mai
mic a dect cea din vasul principal (Fig. 3.10).
Aplica tie 1: Num arul lui Reynolds pentru snge
S a se estimeze num arul lui Reynolds pentru curg-
erea sngelui prin aort a. Se cunoaste densitatea j =
1050 kg/m
3
. : = 1 cm, = 30 cm/s si j = 4 10
3
daP (decapoise).
Folosind formula 3.14 rezult a
R =
21j
j
=
2 10
2
0. 3 1050
4 10
3
= 1575
Desi curgerea sngelui este una laminar a, este destul
de apropiat a de una turbulent a.
Aplica tie 2: Viteza sngelui prin capilare
Sngele din aort a ajunge n nal n reteaua capi-
38
larelor. Se cunoste c a raza aortei este :
c
= 1 cm,
num arul de capilare din corpul uman este aproxima-
tiv ` = 4 10
9
si c a raza medie a acestora este :
c
=
4 10
4
cm.
Pentru aceata se consider a c a sngele este un uid
incompresibil si se aplic a ecuatia de continuitate

c
o
c
= `
c
o
c
unde
c
= 30 cm/s, este viteza sngelui prin aort a, o
c
este aria sectiunea aortei,
c
viteza sngelui prin capilare
si o

este aria sectiunii capilarului.


Atunci

c
::
2
c
= `
c
::
2
c
Rezult a

c
=

c
:
2
c
`:
2
c
=
30 10
2
1
4 10
9
(4 10
4
)
2
= 0. 5 10
3
m/s

c
= 0. 5 mm/s
n relatia de mai sus am exprimat raza aortei si a
capilarelor n mm.
Experimental s-a constatat c a valoarea cu care curge
sngele prin capilare este 1 mm/s.
39
3.3.2 Presiunea sngelui
Contractiei si relaxarea inimii, determin a o curgere
oscilant a prin corpul uman. Presiunea sngelui trebuie
m asurat a att n momentul contractiei inimii (sistol a)
ct si n momentul relax arii (diastol a) . Presiunea sn-
gelui este presiunea pe care aceast a o exercit a asupra
peretilor vaselor de snge. Putem vorbi de presiune
arterial a, venoas a , intrapulmonar a. Cel mai des se
determin a presiunea arterial a , respectiv presiunea n
artera brahial a - n brat, deoarece presiunea n celelalte
vase sanguine este mai mic a dect presiunea arterial a.
M arimile caracteristice sunt presiunea arterial a sistolic a
care este valoarea maxim a a presiunii n cursul unui
ciclu cardiac, corespunznd sistolei ventriculare. Val-
oarea normal a a acesteia este 100-140 mm coloan a de
mercur. Ea depinde de forta de contractie a ventricu-
lului stng. Presiunea arterial a distolic a este valoarea
minim a n cadrul unui ciclu cardiac si corespunde sfrsi-
tului diastolei ventriculare. Ea depinde de rezistenta
periferic a opus a de sistemul arterial. Valoarea normal a
este situat a n intervalul 60-90 mm coloan a de mercur.
Presiunea de 1mm coloan a de mercur este egal a cu pre-
siunea creat a de o colan a de mercur cu n altime de 1
mm. Pentru a vedea care este valoarea n N/m
2
vom
considera o coloan a de mercur de n altime / si sectiune
o. Cunoscnd densitatea mercurului j = 13400 kg/m
3
40
si acceleratia gravitational a q = 9. 8 m/s
2
, greutatea
acestei coloane de mercur este
G = `q = \ jq = o/jq
Atunci presiunea este
j =
G
o
= jq/
Considernd / = 1mm = 10
3
m rezult a ca pre-
siunea unei coloane de mercur de 1 mm este
j = 13600 9. 8 10
3
= 133. 3 N/m
2
Astfel se introduce o nou a unitate de m asur a penru
presiune care poart a numele de torr. Astfel 1 torr =
133. 3 N/m
2
. Trebuie remarcat c a presiunea normal a
care este presiunea atmosferic a standard 1 atm (atmos-
fer a) = 1. 013 10
5
N/m
2
= 760 torri.