P. 1
Indrumator de Practica Botanica

Indrumator de Practica Botanica

|Views: 136|Likes:
Published by Novac Tenzica
Botanica
Botanica

More info:

Published by: Novac Tenzica on Feb 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

CUPRINS Introducere 1. Staţiunea Zoologică Sinaia la 80 de ani de activitate 2. Masivul Bucegi – Munţii Baiului (Gârbova). Consideraţii generale 3.

Caractere comune organismelor vegetale 4. Unităţi taxonomice utilizate în sistematica vegetală 5. Talofite prezente în Munţii Bucegi – Baiului 5.1. Licheni 5.2. Briofite 6. Cormofite 6.1. Organe vegetative – caractere morfologice 6.1.1. Rădăcina 6.1.2. Tulpina 6.1.3. Frunza 6.2. Structuri implicate în reproducerea sexuată 6.3. Cormofite prezente în Munţii Bucegi – Baiului 6.3.1. Încrengătura Pteridophyta 6.3.2. Încrengătura Pinophyta 6.3.3. Încrengătura Magnoliophyta 7. Forme biologice. Caracterizarea ecologică a plantelor – forme ecologice 8. Etaje de vegetaţie din Munţii Bucegi – Baiului 9. Plante periclitate, vulnerabile şi rare; endemite; plante ocrotite. Rezervaţii naturale din Munţii Bucegi 10. Herborizarea, prepararea şi întocmirea herbarelor

Bibliografie
INTRODUCERE
Îndrumătorul de practică botanică este o lucrare didactică ce se adresează în primul rând studenţilor de la secţiile de Biologie, Biochimie şi Ecologie ce realizează activitatea de practică pe teren, în zona masivelor muntoase Bucegi şi Baiului. Reprezintă totodată un material deosebit de util profesorilor din învăţământul preuniversitar care organizează aplicaţii botanice cu elevii, în scopul cunoaşterii diversităţii plantelor şi a relaţiilor pe care acestea le au cu mediul înconjurător. Elaborată în scopul de a sprijini în mod real aprofundarea cunoştinţelor teoretice dobândite de către studenţi, prezenta lucrare oferă un cuantum de noţiuni concrete şi sintetice facilitând desfăşurarea eficientă a activităţii didactice adiţionale pe care o reprezintă practica botanică. Îndrumătorul structurat pe capitole include atât informaţii privind caracteristicile morfoanatomice utilizabile în identificarea speciilor pe teren, a formelor biologice şi ecologice cât şi o imagine cât mai completă a diversităţii organismelor vegetale ce populează diferitele sisteme ecologice, a distribuţiei lor pe etaje de vegetaţie, a plantelor endemice şi rare, a rezervaţiilor naturale şi a speciilor ocrotite. Referinţele geografice şi climatice ale zonei, prezentate încă de la început facilitează înţelegerea distribuţiei şi structurii comunităţilor de plante. O serie de indicaţii privind herborizarea, întocmirea herbarelor şi importanţa lor ca sisteme de referinţă în studiile taxonomice şi în evaluarea evoluţiei diversităţii plantelor sunt de asemenea incluse. Atât prin conţinutul său cât şi prin ilustraţia bogată, adecvată şi uşor utilizabilă, prezenta lucrare se doreşte a fi un instrument real de eficientizare a practicii botanice în zona masivelor Bucegi şi Baiului. Autorii

1. STAŢIUNEA ZOOLOGICĂ SINAIA LA 80 DE ANI DE ACTIVITATE CP I DR. CONSTANTIN CIUBUC

Staţiunea Zoologică Sinaia, prima staţiune de cercetări biologice din România a fost înfiinţată la 22 martie 1922 (conform unui act de vânzare–cumpărare) de către prof. Andrei-Popovici Bâznoşanu. Staţiunea a funcţionat continuu în ciuda vicisitudinilor vremurilor, mai cu seamă în anii războiului, în anii de criză şi în anii dictaturii, când a fost supusă diferitelor restricţii atât în ce priveşte întreţinerea spaţiilor de cercetare şi cazare, cât mai cu seamă asupra finanţării posturilor de cercetători şi cadre tehnice, permanente sau temporare. Imediat după terminarea primului război mondial şi după înfăptuirea Unirii, când România se afla încă în perioada de criză economică, tânărul conferenţiar Andrei Popovici-Bâznoşanu de la Catedra de Zoologie Descriptivă a Facultăţii de Biologie a Universităţii din Bucureşti, reuşea să convingă autorităţile vremii, prin mai multe scrisori succesive adresate Ministerului Instrucţiunii, de necesitatea înfiinţării unui „laborator în mijlocul naturii”. Ajutat la Ministerul Instrucţiunilor Publice de colegul său de studenţie Constantin Kiriţescu, a obţinut suma necesară (280.000 lei) pentru cumpărarea unei case neterminate, cu etaj şi subsol, la poalele muntelui Cumpătul, Sinaia, la altitudinea de 860 m. Clădirea fusese construită înaintea primului război mondial, începând cu anul 1914, după o documentaţie, modificată (existentă în arhivele staţiunii), realizată de arhitectul Radu Culcer. Suprafaţa de teren pe care era construită casa (973 m2) era insuficientă pentru extindere şi pentru finalizarea anexelor clădirii, de aceea, concomitent, a achiziţionat (conform actelor din arhiva staţiunii) şi un teren în pantă (923 m2) în partea vestică, în imediata vecinătate. În toată această activitate a fost susţinut permanent şi de rectorul Universităţii din Bucureşti profesorul dr. Mihai Vlădescu. Intenţiile ce aveau să fie transpuse în realitate sunt explicate într-o adresă către Ministrul Instrucţiunii Publice (datată 18 martie 1922), redactată în manuscris de prof. Andrei PopoviciBâznoşanu, după ce clădirea fusese achiziţionată: „Domnule Ministru, Prin jurnalul Consiliului de Miniştrii Nr. 46 înregistrat la nr. 2634/1922 s-a aprobat crearea unei staţiuni de Zoologie pe lângă catedra de zoologie descriptivă ce ocup la Facultatea de Ştiinţe. Această staţiune, laborator în mijlocul naturii, va înlesni pe de o parte studiile ştiinţifice ale cercetătorilor, iar pe de altă parte va servi mai ales pentru a îndruma pe studenţi cu observarea animalelor în mediul lor şi cu înţelegerea raporturilor strânse dintre faună şi floră. În ţările din

apus şi mai ales din Franţa, pe lângă catedrele de zoologie sunt ataşate staţiunile de zoologie maritimă. Eu am ales ca localitate unde să fie instalată staţiunea lângă regiunea Bucegilor. Prin varietatea lor (torenţi, păduri, plaiuri alpine etc.) Bucegii oferă naturalistului o comoară nepreţuită de forme animale şi vegetale şi afară de aceasta, distanţa de la Bucureşti e destul de scurtă. M-am gândit în primul rând să cumpăr o casă proprie pentru laborator şi fericirea a făcut să găsesc la poalele muntelui Cumpătu, lângă Sinaia o casă construită înainte de război şi care ar putea corespunde cu necesităţile unui laborator, e casa doamnei A. C. Nacu care a consimţit să o vândă pe preţul de 280.000 lei şi jumătate din cheltuieli. Alătur raportul de evaluare a serviciului de Arhitectură din Ministerul nostru. Pentru crearea staţiunii mi s-a ordonanţat prin ordonanţa 19023 din 17 ianuarie 1922 suma necesară, aşa încât am de unde achita cumpărarea casei. Vă rog domnule Ministru să binevoiţi a delega pe dl. Avocat al Ministerului cu întocmirea actului de cumpărare pe seama Ministerului de Instrucţie rămânând ca din restul sumei să fac complectările şi instalaţiunile”. În vara anului 1929 prof. Andrei Popovici-Bâznoşanu construieşte „Cabana Naturaliştilor” fiind ajutat de proprietarul Fabricii de Hârtie Buşteni, Karol Shill. Cabana, o modestă cameră de 13 m2, aflată lângă Cantonul Jepi (Cantonul Shill), la altitudinea de 1960 m, avea să fie un minunat loc de cazare pentru aproape toţi cercetătorii care au desfăşurat activitate de cercetare, de la înfiinţare până în zilele noastre, în masivul Bucegi. Deşi scopul înfiinţării staţiunii era foarte clar şi bine conturat, au existat totuşi momente de criză, cu dificultăţi economice, când activităţile de cercetare şi didactice erau vădit stânjenite din lipsă de fonduri (pentru întreţinere, reparaţii, fonduri de salarii etc). Cu toate acestea activitatea de cercetare nu a încetat niciodată, nici chiar în timpul războiului, când o parte din camere au fost ocupate pe rând de trupele româneşti, germane şi ruseşti. În funcţie de etapele parcurse de staţiune în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată, caracterul permanent sau temporar al activităţii de aici, în funcţie de caracteristicile cercetării şi domeniile abordate, de modificările şi îmbunătăţirile aduse staţiunii, impuse de organizatorii diriguitori, directori sau şefi de staţiune (Andrei Popovici-Bâznoşanu, Constantin Motaş, Mircea-Alexandru Ieniştea, Adriana Murgoci, Lucian Gruia, Margareta Cantoreanu, Constantin Ciubuc) în viaţa staţiunii pot fi decelate mai multe etape. Etapa pregătitoare (1922–1927) se caracterizează printr-o activitate de amenajare, dotare, aprovizionare cu instrumente şi echipamente necesare activităţilor de cercetare din teren şi din

Andrei Popovici-Bâznoşanu însoţit de botanişti (Simion St. Marcel Branza. încă de la începutul activităţii. cu note ecologice şi adaptări la viaţa reocrenă majoritatea speciilor de Nematode din regiunea Bucegilor şi sunt analizate comparativ cu speciile din regiunea Zakopane (Polonia). este în domeniul zoologiei nevertebratelor din apele pâraielor de munte realizată în anul 1927 de Witold Stefanski. Gheorghe Brandza. Prima lucrare ştiinţifică de referinţă realizată la staţiune. Th. Profesorul invita cercetători străini şi cadre didactice universitare. prof. Constantin T. Iawlowski de la Universitatea din Varşovia (cercetează Gastropodele din Bucegi şi respectiv Miriapodele din Cumpătu). nume recunoscute care au ocupat posturi de entomologi în alte institute de cercetări: Cornelia Hrisafi. de specializare a viitorilor specialişti sunt grăitoare. Solacolu. Polinski şi H. În afara celor amintiţi mai sus s-au alăturat Ecaterina Dobreanu şi Raul Călinescu. Relaţiile stabilite cu universităţile din străinătate nu au rămas fără urmări în viaţa staţiunii. cu caracter temporar (numai în perioada de vară şi toamnă înainte de începerea cursurilor universitare). Gheorghe Potişel (specialistul în microscoape). Grinţescu) şi geologi (Victor Anastasiu. Constantin Bogoescu. Popescu. Demn de menţionat este faptul că această monografie rămâne până azi singura publicaţie din România făcută asupra acestui important grup de organisme acvatice. apropiaţii profesorului Andrei Popovici-Bâznoşanu şi colegii de la catedra de Zoologie descriptivă proaspăt înfiinţată. Gh. Florica Dimitriu Manolache şi Constantin Manolache care au făcut carieră la Institutul de Cercetări Agronomice din Bucureşti. intitulată: „Les Nématodes des torrents de Sinaia avec les Considerations sur les Nematodes des torrents en general”. lucrare cu un profund caracter monografic. Radian. Jivoin Georgevitch de la Universitatea din . Miltiade Filipescu. la care participau cercetătorii. În lucrare sunt analizate sistematic. În această activitate profesorul Andrei Popovici-Bâznoşanu a fost continuu susţinut de soţia sa şi de tinerii studenţi şi cercetători: Wilhelm K. să lucreze la staţiune: W. Despre caracterul formativ al instituţiei. E. Knehtel (entomolog). Otto Protescu. Iorgulescu şi Florin Scărlătescu. profesor la Universitatea din Varşovia. În perioada 1927–1941 în staţiune s-a desfăşurat o activitate de cercetare şi educaţie biologică efervescentă. Ilie Mircea) ai vremii efectua excursii deosebit de instructive atât pentru propria pregătire cât şi pentru pregătirea tuturor participanţilor la aceste activităţi. Prof.laborator.

Soc. asupra morfologiei şi biologiei fanerelor de Ephemeroptere. De la Sec. pentru perioada 1927–1941.Belgrad – protistolog. ca domeniu de preocupare. 1931) autor Th. 1435). vol. p. Note preliminaire” (Publicaţiile naturaliştilor din România. de numai 10 ani (1922–1932) în staţiune sunt realizate un număr de 37 lucrări ştiinţifice originale printre care enumerăm doar câteva dintre acestea: „Une nouvelle espece d’ AcentrellaBgtss. 1931) autor Constantin Bogoescu. Th. de l’Acad. introducând de altfel şi termenul de „frunzar”. Ephemeroptera şi astfel publică într-un interval de câţiva ani. XIV-éme. studenţii.. Roumanie. t. n. Colaboratorul apropiat.” (Bull. precum şi asupra distribuţiei acestora pe teritoriul masivelor muntoase apropiate şi pe întreg teritoriul României. Tot în anul 1932 Mihai A. autorul punând accent pe importanţa chetotaxiei în taxonomie şi evoluţia filogenetică a acestui grup de insecte adaptat la condiţiile de torenţi. micologii de la Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Paris. Geburtig. publicând într-un interval de timp scurt. în documentele existente. asistentul Constantin Bogoescu îşi orientează de la începutul activităţii sale. viitori naturalişti de la Facultatea de Ştiinţe. totuşi. un număr de 14 lucrări ştiinţifice. de 2–3 zile pentru observarea speciilor de nevertebrate şi vertebrate în mediul lor natural. ordinul de insecte acvatice din apele de munte. În anul 1932 Constantin Bogoescu publică teza de doctorat intitulată „Contribuţiuni la studiul morphologic şi biologic al phanerelor larvelor de Ephemerine” lucrare realizată exclusiv la staţiune. R. „Nouvelles galles pour Roumanie. Ionescu îşi publică teza de doctorat intitulată „Contribuţiuni la studiul faunei frunzarului (pătura de frunze moarte) de fag”. făceau vizite scurte. 11 lucrări ştiinţifice. nouveau Triclade obscuricole de Roumanie” (C.sp. sp. Geburtig de la Strassburg – cecidolog care realizează un stagiu de specializare.„Solurile de pe Cumpătu şi . Acentrella sinaica n. 1925. această lucrare fiind prima cercetare cu caracter ecologic din pădurile de fag din România. Sc. Deşi. 10. se presupune că în perioadele de vară. autor Radu Codreanu. Biologie Paris. Raul Călinescu face cercetări de sistematică şi ecologie a vertebratelor. Roger Heim şi Panca Eftimiu-Heim. Într-un interval scurt de timp. XCIII. „Polycladodes voinovi. nu sunt informaţii cu privire la activitatea didactică. În anul 1930 publică prima teză de doctorat realizată la staţiune intitulată „Contribuţiuni sistematice şi zoogeografice la studiul amphibiilor şi reptilelor din România”.

iar altele pentru Bucegi. ecologice şi biologice asupra Gastropodelor din regiunea Sinaia (Masivele Bucegi şi Gârbova)”. Bâznoşanu. lucrare ce avea să fie dezvoltată mai târziu (1937) în teza sa de doctorat intitulată „Cercetări cantitative asupra macrofaunei frunzarului de Larix (Valea Zgarburei – Sinaia) şi stejar (Căscioare – Vlaşca)”. Deşi titulatura staţiunii de „Staţiune Zoologică” ar sugera preocupări limitate. Astfel Radu Codreanu. fiind atras de frumuseţile oferite de „varietatea formelor de viaţă” încă din timpul adolescenţei şi de stilul de muncă deosebit oferit de profesor. Era binecunoscută amabilitatea şi generozitatea profesorului Andrei Popovici-Bâznoşanu care invita şi oferea condiţii de lucru pentru pasionaţi ai naturii de la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti şi din alte centre universitare. petrografie etc. un precursor al ornitologiei româneşti care publică trei liste ce cuprind majoritatea speciilor din această zonă. unele dintre ele endemice pentru Carpaţi. şi publicată în Archives de Zoologie Experimentale et Generale intitulată „Cercetări biologice asupra Chironomidului Symbiocladius rhitrogenae (Zavr. sau chiar de pe băncile liceului.Bucegi” (prima lucrare în domeniu apărută până în acel timp) autor.) ectoparazit cancerigen pe Efemerele torenticole”. . forme salmastre şi de apă dulce. susţinută în anul 1939 la Paris. prin publicarea a numeroase lucrări de sistematică entomologică asupra amphipodelor ce avea să se încununeze mai târziu (1955) ca volum de faună în colaborare cu Sergiu Cărăuşu şi Constantin Manolache asupra Crustaceelor Amphipode. Lucrarea citează 117 specii de Gastropode. cercetări axate doar asupra componentelor faunistice din ecosistemele de munte acvatice şi terestre. tot în această perioadă. fiziologie vegetală şi animală. Alexandru V. de Ion Cătuneanu. Ecaterina Dobreanu îşi începe activitatea ştiinţifică de sistematician zoolog şi freatolog. Nicolae Cernescu (1932). totuşi aici s-au desfăşurat încă de la început. avea să-şi realizeze teza de doctorat. Sub conducerea ştiinţifică a prof. „Contribuţiuni la studiul faunei frunzarului de conifere de la Sinaia” autor Constantin Manolache (1932). activităţi ştiinţifice complexe asupra altor domenii biologice: sistematica cormofitelor. Grossu îşi elaborează teza de doctorat (1939) intitulată „Contribuţiuni sistematice. Păsările din Carpaţi şi în special din masivul Bucegi încep să fie cercetate. la staţiune.

existent şi astăzi. la altitudinea de 2000 m. în special asupra protozoarelor Ciliate. imediat după organizarea turismului de pe Valea Prahovei şi acestea sunt datorate prof. mai ales în primul interval. Gentiana punctata. un „alpinetum”. de pe platou: Leontopodium alpinum. Sunt elucidate procesele fiziologice ale acestor plante şi aspectele practice legate de parazitarea cormofitelor cu specii ale genului – de aici mari neajunsuri aduse producţiei vegetale a pajiştilor montane şi submontane din Carpaţii româneşti. în imediata vecinătate a Cabanei Naturaliştilor. Ei au organizat. asupra fiziologiei planariilor încă din primii ani ai existenţei staţiunii („Action de la lumiere sur la Planaria gonocephala”. Insecta) dar şi cercetări de hidrobiologie şi protozoologie. printr-o revigorare şi o creştere a personalului. cu alţi tineri absolvenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Naturale a Universităţii din Bucureşti. Primele preocupări asupra protecţiei frumuseţilor naturale. S. Alexandru Beldie. Valeriu Puşcariu. Sturdza studiază ecologia furnicii roşii din regiune.Astfel Nicolae Sălăgeanu studiază nutriţia plantelor semiparazite (Rhinanthaceae) şi îşi elaborează teza de doctorat intitulată „Despre nutriţia la Rhinanthacee” în anul 1936 la Staţiunea Zoologică. a asociaţiilor vegetale. Andrei Popovici-Bâznoşanu şi câtorva botanişti: Ion Şerbănescu. . Profesorul de fiziologie animală Dimitrie Călugăreanu. pentru prima dată pe teritoriul României (1927–1928). Perioada cuprinsă între 1941–1951 se caracterizează. Botanistul Gheorghe Grinţescu studiază genul Aconitum din Bucegi. Gentiana lutea etc. medicul şi pictorul Ion Ţuculescu face cercetări fiziologice de adaptare la nevertebrate (Tenebrio molitor şi Catocala electa. de la Facultatea de Ştiinţe Bucureşti face cercetări temeinice. Geologul Otto Protescu studiază geologia şi paleobiologia chihlimbarului de Buzău. Naturalistul. O mică zonă cu jneapăn (Pinus mugo) a fost împrejmuită şi au fost plantate şi alte specii de plante erbacee. a pădurilor de Pinus mugo de pe platoul Bucegilor datează de la începutul secolului trecut. a pajiştilor alpine. 1934). mai rare.

Maria Dornescu. iar mai târziu Valeriu Puşcariu. În afară de tinerii cercetători care activează în continuare. cercetări asupra unor grupe de organisme neabordate.În anul 1941 profesorul Andrei Popovici-Bâznoşanu se pensionează şi în funcţia de director a fost numit naturalistul „descriitor al naturii” cum era numit de profesor. Jana Tanasachi şi Nicolae Botnariuc. Ortoptera (1942). . Bujor Florescu. Constantin Motaş desfăşoară o deosebită activitate de cercetare asupra acarienilor freatici şi hidracarienilor din România. Face nenumărate demersuri. Traian Orghidan. Cadre didactice universitare din străinătate întreprind şi în această etapă. pentru realizarea extinderii anexei cu spaţii de cazare suplimentare. până la vremea aceea. În anii de activitate la staţiune profesorul Constantin Motaş. Astfel prof. în ciuda condiţiilor de cazare destul de dificile: Mircea-Alexandru Ieniştea (venit de la Universitatea din Cernăuţi). în cele din urmă. Eugen Niculescu şi Elena Chiriac-Roman. Dornescu. Margareta Dumitrescu. Constantin Motaş. Florica Mezincescu. Vasile D. organizează atât activitatea stiinţifică cât şi pe cea administrativă. realizează primele cercetări asupra Ord. Gheorghe T. intitulată „Florile Bucegilor – Contribuţii la cunoaşterea repartiţiei plantelor vasculare”. Viitorul întemeietor al Grădinii Botanice din Cluj. rămase fără succes. datorită lipsei fondurilor. Willy Ramme de la Muzeul de Ştiinţe Naturale din Berlin. care avea să conducă cu mare pricepere destinele staţiunii până în iunie 1945. Anul 1941 găseşte staţiunea cu un număr impresionant de cadre (14 cadre cu studii de specialitate). Homeiu. aducându-le la un grad ridicat de confort şi dotare. Traian Orghidan). absolvent al Universităţii din Grenoble. Adriana Murgoci. Elocventă este caracterizarea făcută de autor a bogăţiei specifice floristice din Munţii Bucegi. fie ca unic autor fie în colaborare cu alţi viitori cercetători şi cadre didactice (Jana Tanasachi. În plan ştiinţific. obţine fonduri importante pentru reparaţiile staţiunii şi anexei. profesorul Alexandru Borza face cercetări fitosociologice asupra rezervaţiei din abruptul prahovean al Bucegilor şi asupra rezervaţiei „Arinişul de la Sinaia” din vecinătatea staţiunii. schema este suplimentată cu alţi tineri absolvenţi. încă în anul 1944 în prima lucrare de fitosociologie apărută la noi. realizând chiar un proiect care avea să fie abandonat.

vol. aveau să prevestească cariera deosebită a acestor doi cercetători în domeniul biospeologiei şi freatologiei. Margareta Diaconescu. cum este cazul lui Traian Orghidan. Nicolae Sălăgeanu. Cu toate acestea intervalul 1953–1961 este cunoscut ca o perioadă nouă. Alexandru Beldie). în persoana profesorului Mircea-Alexandru Ieniştea. Ion Şerbănescu. Homeiu. Alţii ajung cercetători în institute nou înfiinţate. Adriana Murgoci. Elena Chiriac. Perioada 1951–1961 şi mai ales 1951–1953. Vasile D. considerată cea mai nefastă din istoria staţiunii. Maria Dornescu. atât din punct de vedere al activităţii de cercetare cât şi al administraţiei şi mai ales al caracterului permanent al cadrelor angajate la staţiune. Constantin Bogoescu. iar ca preparatori sunt angajaţi permanent la Sinaia Cleopatra Sterghiu. Ştefan Negru. Nicolae Botnariuc. T. În anul 1945 directorul staţiunii Constantin Motaş fusese înlocuit cu bunul său coleg şi prieten Constantin Bogoescu. vol. Ştefana Roman. Gh. În ciuda urmărilor nefaste ale războiului. Cele două volume de articole au fost realizate prin grija deosebită a directorului staţiunii Constantin Motaş. I şi 26 articole în intervalul 1944– 1948. reorganizatorul Institutului de Speologie. tinere. În anul 1955 schema este suplimentată cu încă trei cadre noi. Cercetătorii tineri din perioada 1927–1951 fac ucenicia în cercetare la Staţiunea Zoologică după care ajung cadre didactice ale Facultăţii de Biologie: Constantin Motaş. Florica Mezincescu. Doina Dinescu.Contribuţia profesorului Alexandru Borza alături de a celorlalţi botanişti ai vremii (Valeriu Puşcariu. Dornescu. Lucrările de început asupra nevertebratelor din pânza freatică făcute de Constantin Motaş şi Jana Tanasachi. MirceaAlexandru Ieniştea. În acest interval. Eugen Şerban. activitatea de cercetare desfăşurată în intervalul 1941– 1948 s-a materializat prin două volume de lucrări apărute în 1944 şi 1948 şi nenumărate lucrări şi teze de doctorat (14 articole în intervalul 1941–1944. Mihai A. a fost hotărâtoare în obţinerea statutului de rezervaţie naturală pentru Munţii Bucegi (1948). în funcţia de director este numit mai vechiul colaborator al staţiunii. se caracterizează printr-o diminuare a activităţii de cercetare şi didactice. II). Ion Tăbăcaru şi Margareta Cantoreanu iar în 1957 cu ing. Ionescu. un foarte bun . urmare a consecinţelor războiului şi reorganizării învăţământului. Bujor Florescu.

ce avea să crească simţitor confortul şi să îmbunătăţească condiţiile de lucru în laboratoarele staţiunii. pentru prima dată. Nicolae Cernescu. lucrarea fiind de mare importanţă practică mai ales pentru cadrele didactice universitare de la disciplinele botanice dar şi pentru studenţi şi tinerii naturalişti. îndrumător valabil nu numai pentru masivul Bucegi ci şi pentru întreaga floră montană din România. Ion Şerbănescu. proces determinat de păşunatul intensiv şi turismul necontrolat. pe direcţii de cercetare oarecum înrudite cu activităţile desfăşurate în primii lor ani de la staţiune. Sub egida Academiei Române. Astfel Ştefana Roman a continuat cercetările în domeniul floristic la Institutul de Biologie Bucureşti. un colectiv format din cercetători botanişti sistematicieni. Evdochia Puşcaru-Soroceanu. Traian Ştefureac. Alexandru Beldie. Tascenco) elaborează monografia „Păşunile Alpine din Munţii Bucegi” în care. unii dintre ei cadre didactice la Facultatea de Biologie din Bucureşti (Dimitrie Puşcaru. L. V. Lupan şi V. de la care a rămas o frumoasă colecţie de insecte coleoptere din pădurile de conifere şi foioase.cunoscător al entomofaunei forestiere şi a artropodelor malofage. În lucrare sunt caracterizaţi detaliat factorii pedoclimatici care influenţează producţia păşunilor alpine supuse proceselor de eroziune. Mircea-Alexandru Ieniştea reuşea să introducă încălzirea cu gaze naturale. faunisticii. F. După realizarea unei ucenicii în domeniul cercetării sistematicii. În perioada primului an de activitate ca director (1955–1956). În lucrare sunt caracterizate taxonomic peste 800 specii de plante din flora montană. Saghin. . sunt identificate toate asociaţiile vegetale din Bucegi. fiziologi. Creţu. doar Margareta Cantoreanu avea să rămână în activitate la staţiune până la pensionare (1994). sistematicii vegetale majoritatea specialiştilor au fost asimilaţi la diferite instituţii de profil biologic din Bucureşti. La numai câţiva ani de activitate Ştefana Roman (1959) împreună cu Ana Paucă realizează primul îndrumător botanic ce caracterizează flora alpină montană. în anul 1956. Activitatea de bun organizator şi cercetător a lui Mircea-Alexandru Ieniştea a făcut ca staţiunea să cunoască modificări resimţite până în zilele noastre. Aceşti specialişti au evoluat mai târziu. Dintre tinerele cadre numite. Ana Paucă.

lucrări indispensabile oricărui botanist pentru identificarea speciilor din flora şi vegetaţia din regiune. în plan general cu dezvoltarea ecologiei ca ştiinţă de sine stătătoare şi creerea disciplinei şi apoi a catedrei de ecologie de la Facultatea de Biologie a Universităţii din Bucureşti.S. punerea la dispoziţie a diferitelor echipamente.. cu completări şi extinderi a arealelor şi în celelalte zone ale României. absolut necesare unui început de muzeu. a laboratoarelor. În intervalul 1961–1970 conducerea staţiunii a fost asigurată de dr. De numele prof.A. timp în care îşi trece şi teza de doctorat în domeniul ecologiei şi taxonomiei algelor terestre „Cercetări comparative asupra algelor din solurile Masivelor Bucegi şi Gârbova”. Şi în această perioadă staţiunea a sprijinit logistic (prin acordarea spaţiilor de cazare.) elaborează lucrarea intitulată „Flora şi vegetaţia Munţilor Bucegi” (1967). Margareta Moşneaga.S. Perioada 1961–1989 corespunde. Adriana Murgoci şi de cel al dr.În plan local.A. de la alte institute de cercetare: I. insecte. Francisc Botea (Institutul de Speologie) face cercetări asupra grupului Oligochaeta (terestre şi acvatice) din Bucegi şi Gârbova etc.C. Un merit deosebit în acest sens l-a avut şi titulara disciplinei de Ecologie Generală prof. în persoana prof. pentru obţinerea unor coli de herbar cu plante determinate şi exponate zoologice. pentru documentare bibliografică. a Cabanei Naturaliştilor) majoritatea cercetătorilor din alte sectoare de cercetare înrudite. Lucian Gruia. Margareta Moşneaga a făcut nenumărate deplasări la staţiune. prevăzută în planul de învăţământ. iar mai târziu (1972) „Determinatorul plantelor din Munţii Bucegi”. Începând cu anul 1954. identificate de către specialiştii staţiunii. Perioada 1951–1961 se caracterizează prin două categorii importante de activităţi: continuarea cercetărilor fundamentale asupra faunei şi florei din zonă. Astfel Alexandru Beldie (I. Margareta Cantoreanu este legată omagierea semicentenarului staţiunii. ce a ocupat şi funcţia de director ştiinţific al Staţiunii Zoologice Sinaia în tot acest interval. la care au participat majoritatea biologilor .C. Institutul de Speologie etc. în anul 1972. contribuţia staţiunii la organizarea şi funcţionarea Muzeului de Ştiinţe Naturale din Ploieşti este ilustrată printr-o scrisoare a primului director al muzeului. Elena Traciuc (Institutul de Biologie Bucureşti) face cercetări asupra Araneelor din regiune. Adriana Murgoci. cu precădere asupra componentelor faunistice şi floristice. Institutul de Biologie. nevertebrate etc. activitate didactică de teren a studenţilor.

Cluj şi Iaşi. Lucian Gruia (care părăseşte . printr-o largă sesiune de comunicări ştiinţifice din diferite domenii biologice: zoologie. genetică. la Facultatea de Biologie şi la Staţiunea Zoologică Sinaia. în localitatea de domiciliu” şi nu în ultimul rând a scăderii interesului tinerilor absolvenţi pentru disciplinele de sistematică animală şi vegetală. După pensionarea prof. Sărbătorirea semicentenarului s-a desfăşurat în 27–29 octombrie 1972 la Bucureşti. institute de cercetări de profil din Bucureşti. îndrumătorul nenumăratelor teze de doctorat realizate la Catedra de Ecologie. iar o parte dintre puţinii cercetători din staţiune. montane şi alpine. ecologie şi metodica predării ştiinţelor biologice în învăţământul gimnazial. Adriana Murgoci (1970) de îndrumarea ştiinţifică a staţiunii a răspuns neoficial titularul disciplinelor Biologie Generală şi Ecologie de la Facultatea de Biologie prof. Activitatea de cercetare din staţiune nu putea să rămână departe de tot acest proces.de la catedrele Facultăţii de Biologie. funcţie îndeplinită de-a lungul celor cinci decenii de activitate a staţiunii. a fost numită Margareta Cantoreanu care avea să rămână pe post de director până la pensionare (1994). aceea de „pepinieră” pentru viitoarele cadre didactice ale Facultăţii de Biologie din Bucureşti şi cercetători pentru principalele institute de cercetări din Bucureşti. scăderea numărului de catedre. preuniversitar şi universitar. Delta Dunării dar şi asupra ecosistemelor terestre şi acvatice. începând cu anii 1960. Din nefericire la sfârşitul perioadei 1961–1970. a cultivării unui concept la modă pentru acea perioadă a „stabilităţii cadrelor cu studii superioare. Vălenii de Munte etc. În plan general această perioadă se caracterizează printr-o creştere a numărului cercetărilor ecologice realizate atât asupra ecosistemelor din lunca inundabilă a Dunării. Cauzele acestui proces constau în restrângerea schemei organizatorice a staţiunii şi apariţia diferitelor forme de pregătire postuniversitare de la Facultatea de Biologie. este complet abandonată. apăruse deja disciplina de ecologie. în ciuda faptului că la Facultăţile de Biologie de la cele trei Universităţi mari din România. Nicolae Botnariuc. cadre didactice din şcolile gimnaziale şi liceale din oraşele Ploieşti. botanică. comasarea unor discipline etc. Margareta Cantoreanu. O altă cauză care a dus la dispariţia funcţiei de „pepinieră” pentru viitoarele cadre didactice ale Facultăţii de Biologie a fost şi scăderea vertiginoasă a numărului de posturi din învăţământul superior în general. iar la conducerea staţiunii. funcţia îndeplinită de staţiune.. a formelor de doctorate cu frecvenţă şi fără frecvenţă.

Margareta Cantoreanu şi dr. morfologiei şi ecologiei populaţiilor mai importante ale subordinului Auchenorrhycha de pe întreg teritoriul României. În anul 1984 Constantin Ciubuc susţine teza de doctorat. Pentru această muncă se impunea ca o condiţie esenţială cunoaşterea temeinică a diversităţii specifice şi a diversităţii ecosistemelor din Munţii Bucegi şi Gârbova în ciuda preocupărilor diferite pe care le avea fiecare dintre aceste cadre. În intervalul 1984–1989. Teza de doctorat are meritul de a fi realizată de pe principii moderne. unele dintre ele elaborând lucrări în domeniile respective. La finele anului 1970 Margareta Cantoreanu îşi susţine teza de doctorat intitulată „Contribuţii la studiul subordinului Cicadoidea (Homoptera Auchenorrhycha) din R. În tot acest interval funcţia didactică îndeplinită de Staţiunea Zoologică nu a fost abandonată. atât din punct de vedere metodologic. În anii 1980–1989 la staţiune sunt cazate cadre didactice de la Facultatea de Biologie din Bucureşti.staţiunea în anul 1977) şi Constantin Ciubuc (încadrat pe post de biolog la 1 septembrie 1976) sunt integraţi în proiectele de cercetare realizate la Catedra de Ecologie a Facultăţii de Biologie Bucureşti. neabordat până atunci de cercetătorii români. intitulată „Ecologia populaţiilor de Gammarus balcanicus (Crustacea. coordonată de prof. România”. în reviste interne şi în străinătate. În anii 1984–1989. urmare a scăderii excesive a numărului de cadre didactice de la disciplinele botanice şi zoologice de la Facultatea de Biologie practica studenţilor era asigurată de multe ori exclusiv de cele două. la staţiune făcându-se aplicaţii practice cu studenţii anului I şi II de la secţiile de Biologie şi Biochimie. . Personalul de specialitate din staţiune a condus nemijlocit. deoarece interpretarea parametrilor structurali şi funcţionali a fost făcută numai pe baza statisticii matematice. specialiştii Staţiunii Zoologice Sinaia (dr. astfel încât se poate spune că nici o generaţie de studenţi nu a rămas fără efectuarea acestui stagiu de practică. această activitate didactică. foarte util pentru formarea tinerelor cadre didactice şi cercetători de la Facultatea de Biologie. zona Sinaia – Buşteni”. Amphipoda) din bazinul superior al Prahovei. S. în foarte multe momente. Constantin Ciubuc) au publicat 25 de lucrări ştiinţifice. Lucrarea se axează asupra taxonomiei. dar mai ales din punct de vedere conceptual. trei cadre de la staţiune. Nicolae Botnariuc membru al Academiei Române.

– modernizarea spaţiilor de cazare destinate atât studenţilor cât şi cadrelor didactice. cu prilejul realizării unor proiecte de cercetare finanţate de Comisia Europeană de Cercetare a Uniunii Europene. programe de educaţie ecologică de scurtă durată. Perioada 1989–prezent. dr. programe TEMPUS. centru de practică ştiinţifică a studenţilor. sub conducerea fondatorului acestui departament. – afilierea colectivului staţiunii la consorţii internaţionale de cercetare. Angheluţă Vădineanu şi conf. liceal şi universitar. – dezvoltarea unor programe de cercetare ce se desfăşoară aproape exclusiv în laboratoarele staţiunii. – modernizarea spaţiilor de cercetare – laboratoare. din întreaga ţară şi din străinătate. modernizare. – crearea în staţiune. cercetare ştiinţifică. dr. după pensionarea dr. dr. consolidare. în ultimii 3 ani (2000–2002) au fost organizate peste 15 module de conferinţe în cadrul programelor TEMPUS conduse de prof. Margareta Cantoreanu. Din anul 1994. extindere etc. La aceste module au participat specialişti. Anca Sârbu având diferite teme în funcţie de programele respective. prof.Începând cu anul 1970. din diferite domenii. dr. „workshop”-uri. . experţi. în staţiune sunt realizate modificări majore atât din punct de vedere al revigorării activităţii dar mai ales în ceea ce priveşte modernizarea şi dotarea spaţiilor existente. Aceasta perioadă se caracterizează prin: – implicarea colectivului la programele de cercetare realizate la Departamentul de Ecologie al Universităţii Bucureşti. se reânfiinţează funcţia de director şi. a unor spaţii de instruire în sistem de training de scurtă durată. Constantin Ciubuc. Ioan Mihăilescu. urmare a contribuţiei deosebite a rectorului Universităţii Bucureşti prof dr. viitori naturalişti sau cadre didactice din învăţământul gimnazial. printr-o judicioasă reorganizare a spaţiilor ce erau utilizate în alte scopuri. Angheluţă Vădineanu. cadre didactice. au provenit în marea majoritate de la Universitatea Bucureşti. staţiunea a îndeplinit doar două funcţii importante: centru de cercetare. simpozioane. Fondurile necesare în dificila activitate de reparaţie. susţinute în cadrul unor proiecte internaţionale. întruniri ale diferiţilor specialişti din domeniul protecţiei mediului. În anul 1994 este numit în funcţia de director. În staţiune.

– pepinieră pentru cadre didactice de la facultăţile de biologie şi cercetători din diferite institute de biologie din România. nu departe de Vf. prin formele sale de relief puternic contrastante: versantul prahovean şi platoul Bucegilor (Fig. de la înfiinţare şi până în prezent a îndeplinit funcţii importante pentru cercetare şi învăţământul biologic românesc: – centru de cercetare. un amfiteatru cu 50 locuri şi o modernă sală de mese cu toate anexele necesare. Omul (2507 m) punctul culminant al masivului. 2. dr. cu deschiderea către sud. în primul rând. de direcţie generală N-S. Rectorul Universităţii (căruia îi aducem respectuoasele noastre mulţumiri) aici se va construi un nou corp pentru cazarea studenţilor şi a cadrelor didactice. Culmea principală a Bucegilor este cuprinsă între adâncile depresiuni ale văilor Prahovei şi Ialomiţei şi se caracterizează. Ramura dinspre răsărit. în special de către dl. Cele două ramuri ale arcului. – centru de practică ştiinţifică pentru studenţii de la Facultatea de Biologie din Bucureşti şi pentru studenţii din alte centre universitare. cu 15 camere de locuit. prof. aproape paralele pe o distanţă de circa 15 km. iar cea dinspre apus culmea Strunga. masivul este format dintr-un arc de culmi în formă de „U”.MUNŢII BAIULUI (GÂRBOVA) Consideraţii generale Masivul Bucegi* Cetatea de piatră a Bucegilor se înalţă deasupra obârşiilor văilor Prahovei şi Ialomiţei străjuind cu latura dinspre nord-vest trecătoarea Branului. MASIVUL BUCEGI . 1). Ca urmare a perspectivei ce se întrevede în ceea ce priveşte extinderea activităţilor de la staţiune. este denumită culmea principală a Bucegilor. Privit în ansamblu. prin înţelegerea acordată staţiunii de către Rectoratul Universităţii din Bucureşti. cuprind între ele bazinul superior al Ialomiţei şi converg la extremitatea lor nordică în Vf. Ioan Mihăilescu.Staţiunea Zoologică Sinaia. înălţată deasupra văii Prahovei. . Găvanele (2472 m).

Versantul prahovean este în cea mai mare parte stâncos şi abrupt. despart două şiruri paralele de înălţimi. În contrast izbitor cu versantul prahovean abrupt. Platoul acoperit cu pajişti şi jnepenişuri. ţancuri ascuţite. cât şi viroaga ce formează în platou obârşia văii Jepilor. în creştetul culmii principale se întinde un podiş înalt. Valea Izvorul Dorului. pe alocuri. sunt unicele căi pentru străbaterea „de-a coasta” a versanţilor abrupţi. . larg de 1–3 km şi desfăşurat pe o distanţă de aproximativ 10 km. Specific acestui versant şi în general abrupturilor Bucegilor sunt „brânele”. Impresionantul peisaj al abruptului prahovean este alcătuit din pereţi stâncoşi înalţi. platoul Bucegilor. adesea ca nişte praguri succesive la diferite înălţimi şi care. Platoul este străbătut în lung de uşoara depresiune a pârâului Izvorul Dorului care îşi trage apele de sub creasta Babele. brăzdaţi de văi şi hornuri adânci şi încinşi de numeroase brâne. pe o diferenţă de nivel de 500–900 m şi pe o lungime de circa 10 km. pridvoare de regulă înierbate care înlănţuie pieptul muntelui. înclinat de la nord către sud şi situat între 1600–2400 m altitudine. este în cea mai mare parte uşor ondulat. creste zvelte şi ferăstruite înălţate între adâncile văgăuni ale văilor. spre răsărit şirul prahovean şi spre apus şirul ialomiţean.

Baiului (Gârbova) . Caraiman (2325 m). Cocora (2182 m). iar versantul prahovean este în întregime stâncos şi abrupt. iar versanţii exteriori dinspre Sinaia sunt mai puţin stâncoşi şi cu o înclinare generală mai mică. Munţii Bucegi . Şirul prahovean . luând direcţie NNE-SSV. Lăptici (1872 m).Aria de efectuare a practicii botanice Şirul prahovean este alcătuit din următorii munţi. Blana (1875 m). Nucetu (1861 m). şirul se încovoaie puţin. La sud de vârfurile Vânturiş şi Oboarele. 1. Furnica (2103 m). Colţii lui Barbeş (2020 m) şi Vânturiş (1942 m).Fig. ale căror înălţimi descresc de la nord către sud: Coştila (2480 m). Şirul ialomiţean este format din: Babele (2292 m). Jepii Mici (2143 m). platoul Bucegilor ia sfârşit prin muntele Vânturiş. Pietrosul (1932 m). Între Coştila şi Piatra Arsă şirul are orientarea generală NNV-SSE. Oboarele (1707 m). De la Piatra Arsă în continuare însă. Jepii Mari (2071 m). Piatra Arsă (2044 m).

versantul sudic şi S-E dinspre Valea Jepilor este străbătut de numeroase brâne cu vegetaţie deosebit de bogată (Brâna Portiţei. se deschid luminoase.Coştila se ridică ca o imensă cetate de piatră la colţul de N-E al culmii principale şi reprezintă ca întindere. Spre deosebire de celelalte flancuri. se aştern printre ţancurile şi muchiile stâncoase ivite dintre vâlcele şi hornuri adânci. Specificul Jepilor este determinat în primul rând de abundenţa vegetaţiei lemnoase. Între numeroasele brâne ale Jepilor Mici. Jepii pot fi consideraţi munţi ai contrastelor. prin adânca depresiune formată de Valea Jepilor. mai mici şi sunt mai puţin stâncoşi. întretăiate de tufărişuri de arin de munte şi de rarişti de larice. cu cleanţuri golaşe de stâncă şi brâne înierbate. care îl desparte de muntele Moraru. . Brâna Mare a Caraimanului). Caraiman. împodobite cu nenumărate flori. iar versanţii exteriori au înclinări medii. Jepii Mari se înalţă între Jepii Mici şi Piatra Arsă. Jepii Mici se întind între Valea Jepilor şi Valea Urlătoarea Mare şi reprezintă o evidentă treaptă inferioară ca altitudine faţă de Caraiman şi Coştila. Începând cu Piatra Arsă şi continuând cu Furnica. Cu creştetul încununat de Crucea Eroilor. remarcabilă mai ales prin grupări mixte între pajişti de brâne şi buruienişuri. fiind despărţiţi de aceasta din urmă prin Valea Babei. bogăţie de aspecte şi vegetaţie alpină. de care este despărţit prin Valea Albă. Colţii lui Barbeş şi Vânturiş. Brânele Mici ale Caraimanului. iar la sud cu muntele Caraiman. Brâna Mare a Jepilor încinge prin mijloc întreg abruptul între Valea Urlătoarea Mare şi Valea Jepilor. cu buruienişuri luxuriante. muntele Coştila se mărgineşte cu porţiunea superioară a Văii Cerbului. cel mai însemnat munte al masivului. Jepii Mici. numită şi Valea Caraimanului. munţii din şirul prahovean al culmii principale se ridică deasupra Sinaiei. Pe clinele nordice. La nord. Caraimanul domină Valea Prahovei deasupra Buştenilor. Versantul răsăritean sau „Faţa Caraimanului” se înalţă deasupra pădurilor pe o diferenţă de nivel de 500–700 m. una singură. oferind una dintre cele mai măreţe privelişti din abruptul prahovean al Bucegilor. Această brână prezintă un deosebit interes prin vegetaţia bogată. pâlcurile întunecate ale jnepenişurilor şi covoarele de smirdar. Feţele sudice însă. Caraimanul este despărţit de muntele vecin dinspre sud.

se desprinde coama Plaiul Pietrei Arse. la marginea căreia se află hotelul turistic „Cota 1400”. adâncă depresiune care desparte Colţii lui Barbeş de Vânturiş şi Păduchiosul. De la Sinaia spre Buşteni se disting următoarele culmi muntoase: muntele Piscul Câinelui (Vf. la limita superioară a pădurii. Piscul Câinelui 1658 m). cumpănă de ape între bazinul Prahovei şi cel al Ialomiţei. plaiul prezintă o platformă largă pe care se întinde Poiana Stânei. . Pintenul Pietrei Arse (2007 m). Un larg picior de munte (Plaiul Furnicii) desparte bazinul Peleşului de cel al văii Zgarbura. Zamora 1521 m). al cărui vârf răsăritean este Vârful cu Dor. cu înălţimea maximă de 1908 m în Vârful Baiul Mare. Valea Zgarburei desparte Furnica de muntele Colţii lui Barbeş. pe cealaltă parte a Prahovei se întind Munţii Baiului (Fig. 1). Valea Peleşului desparte Piatra Arsă de muntele Furnica. Valea Izvorul Dorului este cea mai sălbatică şi mai pitorească vale din acest şir de munţi. La circa 1300 m altitudine. puternic frământată. de la limita platoului. unde străbate câteva mici chei stâncoase. luând naştere din platoul Pietrei Arse. Colţii lui Barbeş prezintă o largă coamă împădurită (Plaiul Colţilor). Cumpătul 1651 m). acoperite cu întinse pajişti şi presărate cu zone de stâncării. domină oraşul cu clinele sale domoale. care mai jos coboară între văile Piatra Arsă şi Peleşului. muntele Zamora (Vf.Din Vf. pârâul Peleş se continuă pe marginea Sinaiei şi confluează cu Prahova. care coboară repede între Valea Zgarburei şi Valea Izvorul Dorului. muntele Cumpătul (Vf. Remarcabilă ca peisaj şi vegetaţie este zona abruptă. Este o vale remarcabilă prin vegetaţia ei luxuriantă din zona păduroasă. Muntele Furnica aşezat în centrul înălţimilor de deasupra Sinaiei. La ieşirea din aceste chei. Munţii Baiului (Gârbova) În faţa şirului prahovean (spre est). Şirul prahovean sfârşeşte cu muntele Păduchiosul. a versanţilor dinspre Valea Izvorul Dorului. se întinde poiana „Sfârşitul lumii”. Pe un bot al acestui plai.

solul se încălzeşte puternic în zilele cu soare. aşa cum se observă şi în tabelul de mai jos. asupra celorlalte elemente climatice. Presiunea atmosferică scade cu altitudinea în raporturi bine determinate. Temperatura aerului În mod normal. temperatura aerului scade cu altitudinea (circa ½ grad pentru fiecare sută de metri).Între munţii Piscul Câinelui şi Cumpătul se află Valea Rea. pierderea căldurii prin radiaţie este mai accentuată. influenţând în mare măsură. străbătută de pârâul cu acelaşi nume. Astfel. Omul 80 900 2200 2507 752 690 590 560 Rarefierea şi transparenţa aerului favorizează pătrunderea până la sol a unei mai intense radiaţii solare. aşa cum se observă şi în tabelul de mai jos. Condiţii climatice Presiunea atmosferică Valoarea presiunii atmosferice diferenţiază climatul munţilor de cel al regiunilor inferioare. direct şi indirect. În nopţile senine însă. având ca efect răcirea rapidă a solului. rarefierea aerului determină o amplitudine diurnă relativ mare a temperaturilor solului şi deci un microclimat excesiv la suprafaţa acestuia. pe culmile înalte. . afluent al Prahovei. Temperaturile maxime şi minime arată acest sens de variaţie. De aceea. Punctul geografic Altitudine –m– Presiunea atmosferică – mm Hg – (medii anuale) Bucureşti Sinaia Cabana Babele Vf.

vântul şlefuieşte necontenit stâncile. iar în timpul iernii spulberă zăpada. Transportând grăunţe de nisip sau ace de ghiaţă. în special iarna. producând acele „scurmături de vânt”. . îmbibat cu apă. temperatura aerului este uneori mai ridicată cu 10–150 decât în valea superioară a Ialomiţei situată cu 500–600 m mai jos. Vântul Culmile Bucegilor sunt supuse aproape în permanenţă acţiunii vânturilor. Astfel. iar iarna zile neobişnuit de călduroase. local. pe creste şi vârfuri se înregistrează frecvent vânturi violente care întrec adesea viteza de 30 m/s. ciuperci).Staţiunea Temperatura Temperatura medie anuală maximă absolută Sinaia Vf. aerul mai rece de pe culmi coboară în fundul văilor. coloane. ci şi de formele de relief. Distribuţia verticală a temperaturii aerului este influenţată nu numai de altitudine. Intensitatea vântului creşte odată cu altitudinea. răscoleşte pământul moale. rupe pe alocuri covorul vegetal. Omul + 60 C – 30 C + 320C + 220C Temperatura minimă absolută – 270C – 380C Variaţiile de temperatură în cursul anului se reduc simţitor cu altitudinea. Astfel. pe culmile Bucegilor. Vitezele maxime ale vântului sunt atinse obişnuit spre sfârşitul iernii şi începutul primăverii. În zilele senine şi fără vânt. vara fiind anotimpul cel mai liniştit. Numai în fundul văilor adânci frecvenţa şi intensitatea vânturilor este mai redusă. depozitând-o în cantităţi mari în zonele adăpostite şi expunând la îngheţ solul dezgolit. la altitudini de peste 2000 m. Se produc astfel inversiuni de temperatură. datorită invaziilor întâmplătoare de aer rece sau cald. în special cele din roci friabile (gresii) modelându-le în forme variate (turnuri. Pe crestele cele mai înalte ale Bucegilor oscilaţiile termice sunt relativ mici şi se produc în jurul unor valori medii reduse. al temperaturii se produc anual oscilaţii puternice şi neregulate. uneori în plină vară survin zile foarte reci sau chiar cu ninsoare şi viscol. datorită cărora iarna. În regimul normal. ca urmare a deplasării maselor de aer continentale sau oceanice. primăvara.

În afară de ceaţa joasă din fundul văilor. fiind purtată de curenţi. fiind nevoite să se înalţe pe coastele muntelui pentru a trece obstacolul. Dar cea mai frecventă ceaţă la munte este ceaţa orografică. spre E-SE. Vârful Omul este în medie 260 zile pe an acoperit de neguri. nu se deosebeşte de nori decât prin raportul faţă de sol. către limita superioară a pădurii. pe măsură ce soarele se ridică. apoi. acestea. este de la V-NV către E-SE. nu este altceva decât un nor în contact cu solul. sub acţiunea insolaţiei puternice şi a vântului poate determina frecvent şi formarea de nori care provoacă averse de ploaie torenţială. aerul de pe versanţii însoriţi se încălzeşte. Ajungând la altitudini mai mari. cu descărcări electrice. în continuă agitaţie. Astfel. Ceaţa reprezintă un fenomen foarte frecvent în zona alpină a Bucegilor. devine mai uşor şi ia o mişcare ascendentă. ceaţa care învăluie frecvent culmile. care nu se întâlnesc pe versanţii opuşi. Din această cauză regiunile înalte ale masivului sunt în general mai înnorate decât împrejurimile depresionare. trunchiurile târâtoare ale jnepenilor sunt obişnuit culcate spre SE. iar primăvara şi vara mai ridicată. În general primăvara este foarte noroasă şi toamna senină. solului şi zăpezilor dovedesc această direcţie dominantă. Iarna. care începe să învăluie crestele. Ceaţa (negura). Ascensiunea bruscă a aerului cald şi umed pe coastele muntelui. Numeroase efecte ale vântului asupra vegetaţiei. Astfel.Direcţia vânturilor dominante în zona subalpină şi alpină a Bucegilor. în dimineţile senine de vară. ca urmare a inversiunilor de temperatură. se răcesc şi îşi condensează surplusul de umiditate sub formă de nori. în regiunile înalte ceaţa persistă uneori zile întregi şi se datoreşte înglobării culmilor în masa norilor. datorită presiunii atmosferice mai reduse şi temperaturii mai scăzute. nebulozitatea culmilor Bucegilor este mai redusă decât la câmpie. aproape constantă în tot timpul anului. coastele cu expoziţie vestică de sub Vf. Aşa se explică de ce negurile se formează adeseori „din senin”. . ultimele exemplare izolate de molid sau larice prezintă coroana „în drapel”. cu toate ramurile îndreptate unilateral. vaporii de apă din aceste mase de aer se condensează sub formă de ceaţă. pe platou. Blocul Bucegilor stă relativ izolat şi este lovit de toate masele de aer în mişcare. Omul sunt brăzdate de scurmături rectilinii. produsă prin condensarea vaporilor de apă în aerul rece. Nebulozitatea Norii şi ceaţa sunt formaţi din picături de apă sau cristale de gheaţă foarte mici.

* Text adaptat din BELDIE AL. între 810–1350 mm precipitaţii atmosferice totale (la Bucureşti. în medie. Cele mai bogate precipitaţii. 3.Precipitaţiile Masivul Bucegi este situat într-o zonă în care se înregistrează anual. în tot cuprinsul masivului. se realizează în luna iulie (168 l/mp).. CARACTERE COMUNE ORGANISMELOR VEGETALE Organismele vegetale – talofite şi cormofite – prezintă o serie de caractere comune. iar perioada cea mai săracă în precipitaţii este luna octombrie (53 l/mp). în medie 588 mm). 1968. .

Simetria organismelor vegetale: 1 . d . polisi-metrie). 3 .Fig. 2.simetria bilaterală (floare de Dicentra spectabilis).simetria zigomorfă (floare de Viola sp. Simetria.). 5 – simetria dorsiventrală.faţa ventrală. Proprietatea organismelor (sau a părţilor componente) prin care întregul respectiv poate fi împărţit în părţi mai mult sau mai puţin identice prin planuri de simetrie. Prin organul respectiv se pot duce mai multe planuri de simetrie rezultând tot atâtea părţi aproximativ egale.simetria radiară (floare de Geranium sp. 4 . v .monosimetria (frunză).faţa dorsală. şi Lamium maculatum). 1. Simetria radiară (actinomorfă. 2 . Acest tip de simetrie se .

Particularitate comună tuturor organismelor vegetale.1.1. Orientarea în spaţiu. 3. tulpină. Se caracterizează prin existenţa unui singur plan de simetrie. cu geotropism pozitiv (cresc de sus în jos. flori (Valeriana sp. acestea la rândul lor.: tulpini repente. ex. Organe asimetrice: unele frunze (Ulmus sp. tulpini modificate. Ex. Galium aparine – lipicioasă) ş. în general aceste structuri au simetrie radiară sau bilaterală. anterior – posterior). peţiol). Ramificaţie alcătuită dintr-o axă principală.2. Monosimetria (simetria dorsiventrală). perpendiculare unul pe altul.). unele flori (Dicentra spectabilis – cerceii Doamnei. unele flori (Fig. tulpina). 2: 3–5). – creştere plagiotropă – structuri ce cresc mai mult sau mai puţin paralel (orizontal sau oblic) cu solul. – odolean) ş. Ramificaţia isotomă (eudicotomică. izopodială.). în alte două axe egale sau inegale de ordin II etc. Semn convenţional: ·|·.: organe turtite (talul lichenilor. Semn convenţional: *. eutalul hepaticelor. Acest tip de simetrie este întâlnit la tulpini metamorfozate (cladodii la Genistella sagittalis – grozamă). (Fig. Selaginella sp. ce împart organul respectiv în două părţi corespunzătoare.). 2. În funcţie de direcţia de creştere se deosebeşte: – creştere ortotropă – structurile au o poziţie verticală. frunzele). – ulm).). se ramifică.întâlneşte la organe cilindrice.. ramuri culcate la pământ. alungite (rădăcină. tot din vârf. ramificaţia cormului Ramificaţia dicotomică (terminală). Sisteme de ramificaţie. majoritatea frunzelor ş. egale (dreapta – stânga. unele flori şi fructe (Fig. 2. Florile monosimetrice se numesc zigomorfe. Axele succesive de diferite ordine sunt egale (Fig. monopodială). 2. Ex. Tip primitiv de ramificaţie întâlnit şi la unele pteridofite actuale (Lycopodium sp. Simetria bilaterală (bisimetrie). .a. rădăcina) sau negativ (cresc de jos în sus. comună (picior) care se ramifică din vârf în două axe egale sau inegale de ordin I. Aceste structuri au în general simetrie dorsiventrală. Semn convenţional: +. 3. Se caracterizează prin existenţa a două planuri de simetrie. ÷. ex.a.a. Structurile cu simetrie dorsiventrală prezintă o parte dorsală şi una ventrală.

3.3. UNITĂŢI TAXONOMICE UTILIZATE ÎN SISTEMATICA VEGETALĂ . Pe picior se formează două axe inegale. Larix sp. simpodială). Pinus sp.4.ramificaţia laterală simpodială (cimoasă). Ramificaţia simpodială (cimoasă). 3.).picior. 4 . 3. 2 .. Ramificaţia laterală. Axele succesive pornesc subterminal..: tulpini de conifere (Abies sp.). rădăcina principală dă naştere la rădăcini laterale (radicele) care la rândul lor se pot ramifica generând rădăcini de ordin superior. lateral de pe axa principală. „Axa principală” nu trece prin întregul sistem de ramificaţie ci este de fapt alcătuită dintr-o succesiune de axe de vârste şi ordine diferite.. Picea sp.ramificaţia dicotomică anisotomă (simpodială). Fig. axele au o creştere determinată (definită) (Fig. Acest tip de ramificaţie se întâlneşte în sfera vegetativă şi reproducătoare atât la plantele lemnoase cât şi la cele erbacee. Axele de vârste diferite sunt dispuse cap la cap şi dau naştere unei axe compuse numite simpodiu (Fig.Ramificaţia anisotomă (anizopodială.axe succesive de vârste şi ordine diferite. În cazul rădăcinii. De regulă numai axa mai mare se dezvoltă şi se ramifică la rândul său. Ramificaţia monopodială (racemoasă) se caracterizează printr-o axă principală unitară ce trece prin întregul sistem de ramificaţie pe care se dezvoltă axe secundare (Fig. p .ramificaţia laterală monopo-dială (racemoasă). Sisteme de ramificaţie: 1 .).2. Ex. 4. 3. 1-5 .ramificaţia dicotomică isotomă (monopodială). 3 .).

Taxonii de ordin inferior se numesc subspecifici (ex. LICHENI (Regnul Fungi. Lichenophyta) . 5.1. pe baza principiilor filogenetice promovate de taxonomie (ştiinţa principiilor clasificării). ordin.). subspecia). iar cei de rang superior se numesc supraspecifici (gen. TALOFITE PREZENTE ÎN MUNŢII BUCEGI – BAIULUI 5. familie. Unitatea taxonomică de bază utilizată în toate sistemele de clasificare este specia. Încreng. clasa etc.Sistematica este acea parte a botanicii care se ocupă cu inventarierea speciilor de plante şi clasificarea lor.

scoarţa arborilor) cu ajutorul unor hife asemănătoare unor rizoizi (rizine). cenuşie. În numeroase cazuri constituie singuri vegetaţia stâncilor golaşe. Licheni crustoşi. Ciuperca constitutivă se poate înmulţi şi asexuat prin spori. Tal sub formă de crustă ce aderă puternic de suprafaţa substratului sau este încrustat în acesta (suprafaţa stâncilor. Ex. verticale sau pendule cu simetrie radiară. structural şi fiziologic faţă de cei doi parteneri care participă la simbioză. Licheni gelatinoşi.Lichenii sunt un grup aparte de organisme. muscicoli (pe muşchi) etc. Apoteciile se prezintă ca nişte mici discuri. Când sunt foarte lungi şi subţiri au aspect filamentos. Au aspectul unor tufe mici ± ramificate. Corpul vegetativ rezultat (talul) este total diferit morfologic. tericoli (cresc pe diferite tipuri de sol).) care este foarte dezvoltată şi în care sunt înglobate hifele ciupercii. gelatinos în stare umedă. roşie etc.: Collema sp. membranos şi foarte friabil la uscăciune şi gros. foliaceu (de aspectul unei frunze) cu simetrie dorsiventrală. Consistenţa talului umed se datorează tecii mucilaginoase a componentei algale (algă albastră. brună. trunchiul arborilor).). galbenă. Culoarea talului.a. rezultate în urma convieţuirii permanente dintre o ciupercă (ascomicetă sau mai rar o bazidiomicetă) şi o algă verde sau o algă albastră. corticoli (pe trunchiul şi ramurile arborilor) – endofloiodici (cresc în grosimea scoarţei) şi epifloiodici (cresc pe suprafaţa scoarţei). Licheni frunzoşi (foliacei). Înmulţirea lichenilor se realizează în general pe cale vegetativă (fragmente de tal ş. corpul său sau cel puţin marginile sunt ridicate de pe substrat. cu diametrul de câţiva milimetri. Nostoc sp. Licheni tufoşi (fruticuloşi). După natura substratului pe care trăiesc lichenii pot fi: saxicoli (pe stânci) – endolitici (cresc chiar în masa stâncii) şi epilitici (cresc pe suprafaţa rocilor). neagră. ce se prind de tal printr-un picioruş (podeţiu). albăstruie. fiind de . Talul gelatinos are aspect subţire. fixat parţial de substrat (sol. Din punct de vedere morfologic se deosebesc mai multe tipuri de licheni. verde. Culoarea apoteciilor variază. ex. criteriu important în determinarea speciilor este foarte variată: albă. formând corpuri sporifere: apotecii (frecvent) şi peritecii. Tal lamelar. lignicoli (pe lemne şi putregaiuri).

Gen bogat în specii corticole ce vegetează pe arbori cu ritidom neted (fag. Discolichenes. (Fam. neregulat ramificate. lichenii reuşesc să dezagrege rocile şi să contribuie astfel la formarea unui strat subţire de sol.obicei diferită de cea a talului pe care se formează. proeminente deasupra talului şi a scoarţei. lichenii constituie indicatori valoroşi ai gradului de poluare al atmosferei ca şi ai unor condiţii ecologice staţionare. Talul apare sub formă de pete crustiforme de culoare verzuie. Lichenii au proprietatatea de a concentra în talurile lor o mare cantitate de substanţe radioactive. vor da naştere unui nou lichen. chimică). care au o accentuată acţiune corozivă. şanţate. Ex. ele nu au compoziţia acizilor). Lichenii sunt utilizaţi ca materie primă în diferite ramuri industriale (farmaceutică. lichenii foliacei şi fruticuloşi sufocă plantele prin blocarea funcţiei stomatelor şi asigură condiţii optime pentru dezvoltarea unor paraziţi animali periculoşi. Dintre speciile de licheni prezente în masivul Bucegi şi Munţii Baiului enumerăm câţiva reprezentanţi din Cls. Observaţii. cu toate că majoritatea acestor substanţe au o reacţie acidă.: Graphis scripta (trăieşte pe ritidom de fag). Dacă aceste hife întâlnesc alga corespunzătoare. uneori cu nuanţe brunii sau albăstrui. Utilitatea lor se datorează numărului foarte mare de substanţe chimice pe care le formează în cadrul proceselor metabolice. . În apotecii se formează spori care eliberaţi germinează. dând naştere la hife de ciupercă. substanţe cunoscute sub numele de acizi lichenici (termen impropriu deoarece. în acest context animalele din regiunile polare care consumă aceşti licheni concentrează la rândul lor doze însemnate de elemente radioactive care devin periculoase în special pentru populaţiile umane care se hrănesc cu carnea acestora. Prezenţa talului este frecvent marcată de apoteciile caracteristice: liniare. Graphidaceae). Lichenii au fost definiţi ca „pionieri ai vegetaţiei” deoarece sunt primii care se instalează în staţiuni improprii pentru alte grupe de plante. Ord. pe care ulterior se pot instala alte organisme vegetale. paralele (prin forma şi modul lor de dispunere pe tal amintesc scrierea cuneiformă). Lichenii pot avea şi o serie de efecte negative: lichenii crustoşi contribuie la distrugerea ritidomului arborilor. carpen. tei). Prin intermediul acizilor lichenici. Licheni crustoşi Graphis sp. alimentară. Ascolichenes. Datorită sensibilităţii lor deosebite.

Tal mare (până la 40 cm). Tal erect (până la 12 cm înălţime) cu marginile lobate şi ciliate de culoare brun-verzuie.).). 4. faţa inferioară de culoarea neagră (Fig. Lichen saxicol de culoare galben verzuie. netedă. Ramificaţii erecte. cu contur neregulat.Rhizocarpon geographicum (Fam. Licheni tufoşi Cetraria islandica – lichenul de Islanda. 4.). Specie tericolă ce creşte în tufe dese. P. Pe faţa superioară are culoare verde/verde-brunie. . Lichen corticol.5. cu ramificaţiile terminale curbate în jos.1.2.). Specie frecvent întâlnită pe scoarţa arborilor. Parmelia furfuracea (Fam. netede. Faţa superioară de culoare cenuşiu-verzuie. alb şi reticulat pe faţa inferioară (Fig. albe şi nude) (Fig. Cladoniaceae). În zona alpină vegetează şi Cetraria nivalis. Parmeliaceae). Xanthoria parietina – lichenul galben (Fam.a. Vegetează în staţiuni (locuri) umede şi umbrite. Cladonia sylvatica. adânc lobat. Peltigera canina (Fam. 4. Cladonia rangiferina – lichenul renilor (Fam.8.). cetrarioides ş.7. Parmeliaceae). Teloschistaceae).4. Tal foliaceu galben-portocaliu cu marginile ridicate şi apotecii mari. apoteciile apar sub forma unor puncte negricioase (Fig. Tal de culoare cenuşie (verde-albăstruie). 4. cu aspect prăfos. compacte. cu aspect pâslos (cu excepţia alveolelor concave. toate în aceeaşi parte (Fig. 4. gălbuie sau brună. portocalii (Fig.). cu suprafaţa alveolară (aspect de plămân). Licheni frunzoşi Lobaria pulmonaria – brâncă (Fam. Lichen corticol rar saxicol. Cladonia coniocraea ş. caperata. 4. stânci. Tal cu lobi dicotomic repetat ramificaţi şi uşor recurbaţi spre faţa inferioară. În păduri sunt frecvente de asemenea: P. Stictaceae).).a. Lichen tericol cu tal cilindric de culoare cenuşie cu apotecii brune. 4. lichen de munte (Fam. Răspândit în pajişti montane şi alpine (Fig. Lecideaceae). alb-cenuşii (cenuşiu-albăstrui). Răspândit în zona montană şi alpină împreună cu Cladonia pyxidata (trâmbiţa muşchiului) (Fig. neted şi lucios pe faţa superioară. 4.). pietre. iar pe cea inferioară.3. Stictaceae). Lichen corticol sau tericol.6.

6 . ap . 4. 7 . 4 . 3 . 9 .Peltigera canina. 5 .Rhizocarpon geographicum.Cladonia pixidata. Licheni crustoşi (1). foliacei (2-5) şi fruticuloşi (6-10): 1 .Usnea barbata.Parmelia furfuracea. 8 .Cladonia rangiferina. 10 .Thamnolia vermicularis.Fig.Xanthoria parietina. .apotecii. 2 .Lobaria pulmonaria.Cetraria islandica.

Bryobionta. Încreng.2. Fam. . Lichen tericol. de culoare cenuşiu-verzuie ce atârnă pe ramurile brazilor şi a altor conifere. Usneaceae). Corpul vegetativ este taloidic sau cormoidic. Marchantiaceae). 4.2.Thamnolia vermicularis (Fam. Usneaceae). barba ursului (Fam.). BRIOFITE (MUŞCHI) (Regn Plantae. de culoare albă (alb-cenuşiu). pe gametofitul masculin se diferenţiază anteridiofori alcătuiţi dintr-un picior lung şi o formaţiune cu aspect discoidal. Tal filamentos. Talul poartă la vârf apotecii mari. de scurtă durată se dezvoltă pe gametofit. Tal foliaceu. cu marginile ondulate (Fig. lamelar. coada rândunicii (Ord.). disciforme. Usnea barbata (asemănătoare cu prima. Plantă dioică. Corpul vegetativ taloidic este întâlnit la o serie de muşchi hepatici (Cls. pajişti. Sporofitul mic. Tal cilindric. în biotopuri foarte umede şi răcoroase.1. După substratul pe care trăiesc muşchii pot fi: tericoli (pe sol).9. 5.10. situată apical. 5. Anteridiile se diferenţiază pe faţa superioară a discului. Gametofitul este dominant şi se identifică cu planta propriu-zisă. de culoare verde-închis. ascuţit la capete. mai închise la culoare. După realizarea fecundaţiei se formează zigotul iar ulterior sporofitul/sporogon. Pe gametofit (monoic sau dioic) se formează organe de reproducere (arhegoane şi anteridii) în care se formează gameţii (oosfera şi anterozoizi). ramificat dicotomic şi prins de substrat prin rizoizi. Muşchi tericol ce vegetează în păduri de amestec. simplu sau cu ramificaţii puţine şi scurte (Fig. Hepaticae). 5. Subregn. în camere anteridiale (Fig. Bryophyta) Briofitele sunt plante autotrofe de dimensiuni reduse. dar mai rară) vegetează de asemenea pe ramurile coniferelor (Fig. Lichen corticol.).). ramificat. zone mlăştinoase etc. frecvent întâlnit în pajiştile alpine. Majoritatea muşchilor preferă biotopuri umede: păduri. La maturitate. Usnea florida – mătreaţa bradului.: Marchantia polymorpha – fierea pământului. 4. fistulos. Ex. saxicoli (pe stânci) şi corticoli (pe scoarţa copacilor). Mar-chantiales.

propagulele pot genera noi indivizi. Pe faţa inferioară a discului se diferenţiază arhegoane (Fig. Briofite cu eutal – Marchantia polymorpha: 1 .fragment de tal % cu un anteridiofor.).a. Corpul vegetativ cormoidic caracterizează muşchii frunzoşi (Cls. Bryatae/Musci).1. După ce se detaşează de pe individul pe care s-au format. 5. Frunzuliţele sunt simple. Reproducerea asexuată se realizează prin propagule – formaţiuni discoidale pluricelulare care se formează pe gametofit (Fig.sec-ţiune . ascuţite sau obtuze. cu marginea întreagă sau dinţată. Gametofitul cormoid are simetrie radiară şi este diferenţiat în rizoizi. 3 . scurtă sau lungă (până la circa 30 cm) este fixată de substrat prin rizoizi. 5. este alcătuit dintr-o capsulă ovală susţinută de o setă scurtă (Fig.). Tulpiniţa ortotropă sau plagiotropă. simplă sau ramificată. 5. Alţi muşchi cu gametofit taloidic: Conocephalum conicum.4.3.). 4 . sesile.fragment de tal &cu arhegoniofori. Metzgeria conjugata ş.secţiune longitudinală prin anteri-diofor. Sporogonul de dimensiuni reduse. 5.4.).Pe gametofitul feminin se diferenţiază arhegoniofori alcătuiţi din peduncul şi o parte apicală de forma unui disc cu 7–9 braţe alungite (Fig. Fig. 2 . mici. tulpiniţă şi frunzuliţe. 5.

lb . Hypnobryales. Fam. Polytrichales. 6: 2–7). Majoritatea muşchilor frunzoşi sunt dioici.sporogon cu setă şi capsulă eliberând sporii. În dezvoltarea sa sporogonul rupe peretele arhegonului care se transformă într-o structură cu rol protector numită caliptră/scufie (Fig. Rhytidiaceae) (Fig. prezentând dimorfism sexual: indivizii masculi sunt mai mici decât cei femeli.pericheţiu. 1b).). Polytrichales. Polytrichum juniperinum (Ord. Dicranales.: Polytrichum commune – muşchiul de pământ (Ord. an . Organele de reproducere (arhegoane şi anteridii) sunt grupate în vârful tulpiniţelor. pr . Dicranaceae). Eubryales. Hypnobryales. Fam.rizoizi. pp .pseudo-periant. Mniaceae). Fam. erectă sunt dispuse spiralat numeroase frunze înguste şi ascuţite la vârf (Fig.anteridie. Alţi muşchi cu tal cormoid: Dicranum scoparium (Ord.picior (peduncul). setă şi capsulă (Fig. Pe tulpiniţa lungă. 6: 1a).longitudinală prin arhegoniofor. Polytrichaceae). Seta este cilindrică.arhegon. Fam.propagule. Isobryales. 6. Mnium affine.stomate. ar . pc . Rhytidiadelphus triquetrus (Ord. Fam. sp . cilindrică. lungă şi are rolul de a conduce substanţele nutritive absorbite de picior spre capsulă. Hypnobryales. Hypnaceae). Neckeraceae). Hypnum cupressiforme (Ord. rzi . Piciorul se prinde de gametofit de unde absoarbe substanţe nutritive. Hypnaceae). În urnă se formează celule mame ale sporilor şi în urma meiozei spori (briospori). Sporofitul (sporogon) este alcătuit din: picior (haustor). Fam. Hylocomium proliferum (Ord. Capsula este alcătuită din urnă acoperită de un opercul (căpăcel). Mnium punctatum (Ord. 6: 1a. per . Neckera crispa (Ord. Fam. Ex. Fam. .lobi. Polytrichaceae). st .1.

La unele plante mugurii axilari tulpinali sau muguri florali ai inflorescenţei se tuberizează transformându-se în tuberule sau în bulbile. 1a . 7 . Petala este alcătuită din lamină şi unguiculă. op .Polytrichum commune. Tulpini supraterane metamorfozate Tuberule şi bulbile.Neckera crispa. 5 Mnium affine.Hylocomium sp. Briofite cu tal cormoid: 1 . partea inferioară. se înrădăcinează şi generează noi plante.sporogon (detaliu). îngustată a petalei. s . . cu care aceasta se prinde de receptacul.fragment de gametofit & cu sporofit/sporogon.scufie. 3 .opercul. Petalele reprezintă al doilea ciclu de frunze modificate. 4 . Totalitatea petalelor alcătuieşte corola. 1b .. ap .Rhytidiadelphus triquetrus. La Papaver sp. 6. 2 . dispuse în alternanţă cu sepalele. Sepalele pot fi persistente sau caduce. sc . (mac) sepalele cad în timpul înfloririi.apofiza. în general diferit colorate. Într-o anumită perioadă de vegetaţie aceste formaţiuni se detaşează de pe planta mamă.Hypnum cupressiforme.Dicranum scoparium. 6 . cad pe pământ. ur urna.setă.Fig.

Helleborus sp. 59.oval-lanceolată (Nymphaea alba).orbiculară (Ranunculus acris).. bilobată (Stellaria media)..tetralobată (Lychnis flos-cuculi).bilobată (Stellaria media). (Fig. 3 . Rubus sp. emarginată (Rosa sp. . 8 . 4 . ovallanceolată (Nymphaea alba). 2 . tetralobată (Lychnis flos-cuculi). 59: 1–5). Forma petalelor poate fi: orbiculară (Anagallis sp.unguiculată (Cheiranthus cheiri). 5 . Forma petalelor: 1 . unguiculată (Cheiranthus cheiri). Petale transformate în organe nectarifere: 6. 9 . (7) şi Trollius europaeus (8). (6).pinten nectarifer la Viola odorata. Ranunculus acris). 7.. Solanum sp.Fig.) etc.cornet nectarifer la Aconitum sp.

floare de fabacee (Pisum sativum).Fig. toate petalele sunt transformate în cornete nectarifere. fiecare petală este considerată un port-nectariu deoarece prezintă pe faţa superioară.) (Fig.corola etalată. La Helleborus sp.carena (petale inferioare).vexilum (petala superioară). Corolă dialipetală cu simetrie zigomorfă: 4 . câte o glandă nectariferă). Glandele nectarifere (nectarine). ve . 60. 5 . Apiaceae ş. Helleborus sp. Orchis sp. Convolvulaceae... La unele specii petalele sunt transformate în: petale nectarifere/ port-nectarii (la Ranunculus sp. – omag.Sinapis arvensis.Veronica polita. Trollius europaeus – bulbuci).alae/aripi (petale laterale). 2 . când petalele sunt libere (Ranunculaceae.a.). bazal. cornete nectarifere (Aconitum sp.) şi gamopetală.a. Viola sp. ţesuturi localizate frecvent în floare elaborează nectarul. al . ca . Corola este dialipetală. pinten nectarifer provenit din petala anterioară (Linaria sp. 59: 6–9). Ericaceae. când petalele sunt concrescute (Solanaceae. Fabaceae. 4a . Corolă dialipetală cu simetrie actinomorfă: 1 .Stellaria media.Fragaria vesca. – spânz. Asteraceae ş. Rosaceae. Brassicaceae. . Caryophyllaceae. 3 .

Fig.globuloasă (Vaccinium myrtillus). Caryophyllaceae) (Fig. . 2 .infundibuliformă (Calystegia sepium). Rosaceae). Corolă gamopetală cu simetrie actinomorfă: 1. Ex. (Fam.Corolă dialipetală cu simetrie actinomorfă: Fragaria vesca – fragi de pădure (Fam. carena).tubuloasă la Nicotiana tabacum (1) şi Arctium lappa (2). 4 . 6 .campanulată (Campanula rotundifolia). două petale laterale mai mici (aripi/alae) şi două petale inferioare alipite prin marginile lor externe (luntriţa.hipocrateriformă (Syringa vulgaris).).5. Corola papilionată carac-teristică reprezentanţilor Fam.: Pisum sativum (Fig. Fabaceae este alcătuită din 5 petale libere: o petală superioară mare. Scrophulariaceae) (Fig. Stellaria media – rocoină (Fam. rotundă (steag. 3 . stindard. 60. 5 .4. 60. Brassicaceae). Sinapis arvensis – muştar sălbatic (Fam. vexilum). Corolă dialipetală cu simetrie zigomorfă: Veronica sp.). 61. 60: 1–3).

personată la Linaria vulgaris. la Linaria sp..stil. infundibuliformă – tubul corolei se lărgeşte treptat spre vârf ca o pâlnie (Calystegia sp. 5 .corola. (3). format din petala anterioară concrescută cu cele două petale laterale. partea anterioară a corolei este transformată în pinten nectarifer (Fig. 62. 4b . 1a floare văzută în profil. aproape sferică (Vaccinium sp.floare ligulată de Taraxacum officinale. sti . Datura stramonium). globuloasă.capitul la Leucanthemum vulgare. Corola gamopetală cu simetrie actinomorfă poate fi: tubuloasă – petalele concresc sub forma unui tub lung ± larg (Arctium lappa. 4a .ligula corolei.. ovr . C . sta . lbi . lbs . Nicotiana tabacum).Fig.). Florile cu corolă bilabiată sunt . campanulată – sub formă de clopoţel (Campanula sp. 62. urceolată – tubul corolei se lăţeşte spre bază asemenea unui ulcior (Atropa belladonna) etc.1. pin .stamine. 3 . Convolvulus sp. (Fig. K .bilabiată la Salvia pratensis (2) şi Pedicularis sp. alcătuit din două petale posterioare concres-cute şi labium inferior.).ovar. Corola gamopetală cu sime-trie zigomorfă poate fi: – personată – corolă asemă-nătoare cu cea bilabiată dar care are aspectul unei măşti (persona). lgc .floare ligulată cu simetrie zigomorfă (la periferia inflorescenţei). 61).). stg .labium superior.stigmat.labium inferior.pinten. – bilabiată – formează la bază un tub scurt care se continuă cu două labii (buze): labium superior. 2. hipocrateriformă (Syringa vulgaris).caliciu. Corolă gamopetală cu simetrie zigomorfă: 1 . 4 .floare tubuloasă cu simetrie actinomorfă (în centrul inflorescenţei).

3 . Salix sp.: Lamium maculatum.. 63. 62: 4. Iris sp.: Leucanthemum vulgare.a. Galanthus nivalis.. Urtica sp.. 63: 5–7..şi gamotepal la Orchis sp.gamotepal la Muscari sp.labelum. Fig. 63: 1–3).P alcătuit din peri la Eriophorum angustifolium.. Lilium sp. peri (Eriophorum sp. unele concrescute iar altele libere.P alcătuit din bractei înguste şi păroase la Schoeno-plectus lacustris. Rumex sp.P alcătuit din bractei la Luzula sp. . Perigonul poate fi dialitepal – cu tepale libere (Aconitum sp. Scirpus sp.a. Ciclul extern de elemente este format din două tepale anterioare concrescute şi tepala posterioară. Ex. Salvia sp... l . nepereche. Fraxinus sp.4.). Galanthus nivalis.). (2). Scilla bifolia ş. care se continuă lateral cu un limb – ligula. Periantul poate fi redus la bractei (Luzula sp..5).3). în ciclul intern cele două tepale posterioare rămân libere.dialitepal la Lilium sp. 4 ..) şi petaloid când elementele lui sunt colorate (Daphne sp. 5 . 63. perigonul este alcătuit din 6 tepale. liberă. Fig.. 7 . 64). 6 . Ex. Colchicum autumnale. Florile ligulate sunt întâlnite la reprezentanţii Fam. când elementele lui sunt verzi (Chenopodium sp.) (Fig.. Lilium sp.) (Fig. Carpinus sp. nepereche. (Fig. Perigon (P): 1... Taraxacum officinale ş.diali. Lamiaceae (Labiatae).a) sau gamotepal – cu tepale concrescute (Muscari sp. Polygo-natum latifolium ş. La Orchis sp. 2 . (Fig. 62: 2.caracteristice Fam. Pedicularis sp. Asteraceae (Compositae).. se dezvoltă în mod deosebit formând labelum (Fig. Perigonul este sepaloid. (1) şi Aconitum sp.) sau poate fi absent – flori nude (Carex sp. – ligulată – corola are un tub scurt la bază..). iar tepala anterioară. rezultat din concreşterea petalelor.

O stamină este alcătuită din filament staminal. Fig. simplu sau ramificat (Fig. Flori nude: 1 . 2a . 1a . Staminele au în general aceeaşi lungime în cadrul unei flori.).stamine cu filamente staminale bifurcate. Filamentul staminal.floare %.2).). 65.floare % de Corylus avellana. 4 au filamente lungi şi două au filamente scurte (Brassica sp.stamină (Hyoscyamus niger).4. două au filamente lungi şi două au filamente scurte (Lamium sp. 65. Thymus sp.Androceu Androceul este alcătuit din totalitatea staminelor dintr-o floare şi reprezintă sexul masculin.). 65. de lungime variabilă.. cilindric. 2 . 65: 1.floare &.. şi alţi reprezentanţi ai Fam. Brassicaceae) (Fig. Lamiaceae şi Scrophulariaceae) (Fig. şi alţi reprezentanţi ai Fam.1.).3. 1c . ament %. tetradinam – din totalul de 6 stamine. Tipuri de androceu (A): 1 .. partea sterilă a staminei este subţire. Variaţia lungimii filamentelor staminale este legată de modul de polenizare. Verbascum sp. Fig. .floare &.A didinam (Thymus sp. 3 .Salix sp. conectiv şi anteră (Fig. Când filamentele staminale au lungimi diferite androceul poate fi: didinam – din totalul de 4 stamine. 2a . Stamine. 65. 1b . floare %.. 64. 2 Carex sp.ament &.

floare în secţiune longitudinală. 2 . 10 – A gamostemon triadelf la Hypericum perforatum. diadelf – staminele sunt dispuse în două mănunchiuri (Polygala vulgaris. androceul poate fi dialistemon – cu stamine libere (Salix alba) (Fig.) (Fig.Hyacinthus sp. Fig. floare întreagă. Filamente staminale concrescute cu tubul corolei: 1 . 65: 6–10). Lamiaceae. Sinantere: 5 . 65. Androceul gamostemon poate fi: monadelf – staminele formează un singur mănunchi (Malva syl-vestris. 5a . Boraginaceae. 66. Salix purpurea). După raportul dintre stamine.5. La multe specii filamentele staminale sunt concrescute cu tubul corolei (reprezentanţi ai Fam. .A gamostemon monadelf la Salix purpurea (6) şi Oxalis acetosella (7).. Liliaceae ş. 66. triadelf – staminele sunt dispuse în 3 mănunchiuri (Hypericum perfo-ratum) sau poliadelf – cu mai multe mănunchiuri de stamine (Fig.) şi gamostemon – cu stamine concrescute prin filamente. 7 .corola desfăcută. 5b . 2a .A dialistemon (Salix alba). 3 .: Leucanthemum vulgare şi alte asteracee (Fig.5. Oxalis acetosella. Flori sinantere – staminele concresc prin antere (filamentele staminale rămân libere).stamine unite prin antere.). 6. Primulaceae. 8.A tetradinam (Brassica sp.Muscari comosum.Primula veris. Solanaceae. 5 .4 .).A gamostemon diadelf la Polygala vulgaris (8) şi Pisum sativum (9). Ex. 4 . 9 .floare tubuloasă de Leucanthemum vulgare.Thymus serpyllum.a. unele fabacee). 66: 1–4).

Fig. 3. Lilium sp.a. Staminele lipsite de antere sunt sterile şi reduse la nişte organe filiforme numite staminodii (Helleborus sp.. În sacii polinici se diferenţiază microspori şi ulterior granule de polen ce vor conţine gameţii masculini. 67.)..) ş. Triticum aestivum (3) şi Plantago lanceolata (4)... printr-o crăpătură transversală (Mercurialis perennis). 2. Dehiscenţa (deschiderea) anterei se realizează în moduri variate: prin 1–2 crăpături longitudinale la nivelul şanţurilor laterale.dorsifixe la Colchicum autumnale (2). 4 .Conectivul reprezintă extremitatea mai dezvoltată a filamentului staminal. ţesut steril ce leagă între ele lojele anterei.). oscilante – se fixează de filamentul staminal printr-un singur punct. Stamine cu antere oscilante: 1 . .. Vaccinium sp.).) sau extrorse – cu lojele orientate spre exteriorul florii (Iris sp. Plantago sp. După modul de fixare pe filamentul staminal/conectiv anterele pot fi: sesile (Viola sp. Antera reprezintă partea fertilă a staminei. prin căpăcele/valve – dehiscenţă valvicidă (Pinguicula sp. poacee) (Fig.). bazifixe – antere oscilante la care punctul de inserţie al filamentului se află la baza anterei (Tulipa sp.bazifixe la Tulipa sylvestris. Linum sp. Trollius europaeus). 67). prin orificii care se formează la vârful anterelor – dehiscenţă poricidă (Solanum sp. După modul de fixare pe filamentul staminal anterele pot fi introrse – cu lojele orientate spre interiorul florii (Mentha sp. dorsifixe – antere oscilante la care punctul de inserţie se află pe partea dorsală a filamentului (Colchicum autumnale.

). reprezentanţi ai Fam. Primula sp.Staminele pot concreşte cu gineceul – fenomen de ginandrie (Orchidaceae). eusincarp – carpelele concresc atât prin margini cât şi pe o parte din suprafaţa lor delimitând atâtea cavităţi/loji ovariene câte carpele participă la formarea gineceului (Linum sp. Sedum sp. 69: 1–7). semiinferior – dispus într-o excavaţie a receptaculului. Gineceul sincarp poate fi: paracarp – carpelele concresc numai prin marginile lor delimitând o singură cavitate/lojă ovariană (Viola sp. După poziţia pe care o ocupă pe receptacul..G supe-rior în flori hipogine. iar celelalte elemente florale se inseră pe marginile concrescute ale receptaculului – flori epigine (Apiaceae. 68. iar celelalte elemente florale se inseră pe marginile libere ale receptaculului – flori perigine (Prunoideae). Fig. Campanulaceae. Poziţia gineceului (G) faţă de celelalte elemente ale florii: 1 . pentacarpelar (Linum sp. Gineceu Gineceul este alcătuit din totalitatea carpelelor dintr-o floare şi reprezintă sexul feminin.. inferior – gineceul/ovarul se află inclus în receptacul cu care concreşte. După numărul carpelelor care participă la formarea gineceului acesta poate fi monocarpelar (Pisum sativum şi alte fabaceae. 2 . Brassicaceae. Iridaceae.). Tulipa sp.). Asteraceae.. Rosa sp.).G inferior în flori epigine. şi alţi reprezentanţi ai Fam. 68). Asteraceae). faţă de celelalte elemente ale florii. Liliaceae). gineceul poate fi: superior – dispus pe receptacul deasupra punctelor de inserţie ale celorlalte elemente florale – flori hipogine (Ranunculaceae. Amaryllidaceae) (Fig. lizicarp – gineceu eusincarp cu o lojă ovariană . Rosaceae. Fabaceae. După raportul dintre carpele gineceul poate fi: apocarp (dialicarpelar) – alcătuit din carpele libere (Ranunculus sp. policarpelar (Fig. 3 . Apiaceae.. Violaceae. poacee). bicarpelar (Cheiranthus cheiri – micşunele. Lamiaceae. Violaceae. tricarpelar (Tulipa sp. Crassulaceae) sau sincarp (gamocarpelar) – alcătuit din carpele concrescute.G semiinferior în flori perigine.

stg ..G pentacarpelar eusincarp (secţiune transversală la nivelul ovarului) la Linum sp.G policarpelar apocarp la Ranunculus sp.. Fig.stil. sti . Boraginaceae) (Fig. 7a carpelă. ovr . 9 . lateral – inserat lateral pe ovar (Potentilla sp. 5 .care se formează în urma lizării pereţilor carpelari ce uneau centrul ovarului cu peretele acestuia (Caryophyllaceae.6–11).ovar.. ovarul se continuă cu stil lung . variabil ca formă. 3 .stigmat. ce face legătura între ovar şi stigmat.G bicarpelar eusincarp la Cheiranthus cheiri. După lungimea stilului se deosebesc: flori homostile – flori cu stile de aceeaşi lungime şi flori heterostile – în flori diferite aparţinând aceleiaşi specii. 69: 1.G pentacarpelar apocarp la Sedum acre.G tricarpelar eusincarp la Tulipa sp.. stil şi stigmat (Fig. Fragaria sp. 69: 2. 4. 11 .secţiune transversală prin ovar. 2 . Ovarul este partea bazală. Indiferent de numărul carpelelor care intră în alcătuirea gineceului acesta este alcătuit din ovar. (4) şi Primula veris (5). 8 . 7 .. 69. 10.G monocarpelar la Pisum sativum. 6 ..G pentacarpelar lizicarp la Primula veris în secţiune longitudinală (10) şi transversală (11) la nivelul ovarului. ginobazic – stil inserat la baza ovarului (Alchemilla sp. 1a .G tricarpelar paracarp (secţiune transversală la nivelul ovarului) la Viola sp. Tipuri de gineceu (G): 1 .3. Stilul este o prelungire a ovarului.G pentacarpelar la Linum sp. Primulaceae ş. voluminoasă a gineceului care conţine ovulele. Stilul poate fi: terminal – aflat în prelungirea ovarului (la majoritatea speciilor).).a) (Fig.2). Symphytum officinale şi alţi reprezentanţi ai Fam. 70: 1–3).

Crocus sp. (Fig.globoid (Primula sp.. Nardus stricta). 8 – papilos (Festuca sp.).) etc. 3 .Alchemilla sp. 6. Fig.trilobat (Lilium sp. Poaceae). Tipuri de flori după repartiţia sexelor . 2 .gol/găunos (Viola tricolor). Stigmatul cu aspect de stil se numeşte stilodiu (Asteraceae. 2 .. Fig.Symphytum officinale.).4.). 4 .). Stigmatul este partea terminală a stilului.filiform şi papilos la Nardus stricta (6) şi Plantago lanceolata (7).).(longistil) sau scurt (brahistil). Ex. Lamiaceae). disciform şi stelat (Papaver sp.disciform şi stelat (Papaver sp.floare longistilă. sti . cvadrifid (Epilobium sp.). Tipuri de stigmat: 1 . foliaceu (Iris sp. 10 .. 5 . 71. pentafid (Geranium sp. papilos (Festuca sp. lobat (Lilium sp.. Hetero-stilie la Primula veris: 4 . gol/găunos (Viola sp. 71).trifid (Crocus sativus). filiform şi papilos (Plantago sp.: Primula sp. 4a .floare brevistilă.). adaptată morfologic pentru reţinerea polenului.). Ca formă stigmatul poate fi: globoid (Alchemilla sp.). Primula sp. 70.). 9 . 7 . 70.bifid (Arnica montana).). trifid (Campanula sp. (Fig.stil.).).Fragaria vesca. 3 . Fenomenul este cunoscut sub numele de heterostilie şi apare ca o adaptare la polenizarea încrucişată. bifid (Arnica montana. Stil ginobazic: 1 .foliaceu (Iris germanica).

Urtica dioica ş. 7 .plantă ginandrodioică. 9 . 3 .plantă andromonoică.plantă ginodioică. 6 . masculine şi feminine pe acelaşi individ (Betula sp. poligam-dioice şi poligam-trioice.plantă ginomonoică. plante agamonoice – plante cu flori bisexuate şi flori sterile pe acelaşi individ (unele asteracee).).plantă monoică.a. plante poligame – au flori bisexuate şi unisexuate pe acelaşi individ sau pe indivizi diferiţi ai aceleiaşi specii. flori unisexuate – au numai androceu sau numai gineceu. Fagus sylvatica ş. plante dioice – au flori masculine şi feminine pe indivizi diferiţi (Salix alba.plantă ginandromonoică (trimonoică). 2 . plante monoice – au flori unisexuate.plantă androdioică. 4 ..plantă agamonoică.După repartiţia sexelor în cadrul aceleiaşi flori se deosebesc: flori bisexuate (hermafrodite) – au şi androceu şi gineceu (75–78% dintre angiosperme). 72): plante cu flori bisexuate – toţi indivizii unei specii au numai flori hermafrodite.). Tipuri de plante după repartiţia sexelor: 1 .a. 5 . se deosebesc (Fig. fără androceu sau gineceu. Corylus avellana. Tipuri de plante după repartiţia sexelor Fig. 10 . După cum sexele sunt separate pe acelaşi individ. flori asexuate (agame) – flori sterile. . După repartiţia sexelor pe plante aparţinând aceleiaşi specii. 72.plantă dioică. plantele poligame pot fi: poligam-monoice. 8 . pe doi sau trei indivizi.plante cu flori bisexuate/ hermafrodite.

). în cerc) – elementele florii sunt dispuse pe receptacul în cercuri sau verticile (majoritatea angiospermelor). Primulaceae. Fagaceae. iar elementele androceului şi gineceului sunt dispuse spiralat pe axa florală (Caltha palustris. Pulsatilla montana).). Salix sp. Lamiaceae. Ranunculus sp. Plante poligam-dioice – au pe un individ flori bisexuate şi pe un alt individ unul sau ambele sexe.: Fraxinus excelsior prezintă indivizi cu flori masculine. diciclice (au două cicluri de elemente K+A sau K+G.şi pentaciclice. Leontopodium alpinum. Thymus sp. Liliaceae).. feminine şi bisexuate (Acer sp. triciclice. . Şi acest tip de plante sunt de 3 tipuri: ginandrodioice – au flori bisexuate pe un individ şi flori masculine şi feminine pe alt individ al aceleiaşi specii.. androdioice – au flori masculine şi bisexuate dispuse pe indivizi diferiţi (Dryas octopetala. dispoziţie ce caracterizează florile mai puţin evoluate (unele Ranunculaceae). Veratrum album). tetraciclice (Apiaceae. În funcţie de numărul de cicluri (–ciclie) pe care sunt dispuse elementele florale pe receptacul florile pot fi: monociclice (flori unisexuate care au numai un ciclu de stamine sau carpele. Corylaceae... indivizi cu flori feminine şi indivizi cu flori bisexuate. Solanaceae. andromonoice – pe acelaşi individ se află flori masculine şi bisexuate (Astrantia sp. Fraxinus sp. – verticilată (ciclică.). Betulaceae. având flori bisexuate. Urticaceae). masculine şi feminine sau alte combinaţii.Plante poligam-monoice – au flori bisexuate plus unul sau ambele sexe şi sunt de trei feluri: ginandromonoice (trimonoice) – pe acelaşi individ se găsesc flori masculine. Scrophulariaceae). hexaciclice (Brassicaceae). Ex. Salvia pratensis. Dispoziţia elementelor florale pe receptacul poate fi: – spirociclică (în spirală) – elementele florii sunt dispuse pe axa florală de-a lungul unei spirale.. Boraginaceae. Saponaria sp. Plante poligam-trioice – au sexele separate pe 3 indivizi. ginomonoice – pe acelaşi individ se află flori feminine şi bisexuate (Parietaria officinalis). Majoritatea angiospermelor sunt tetra. ginodioice – au flori feminine şi bisexuate dispuse pe câte un individ (Glechoma sp. Trollius europaeus). – hemiciclică – elementele învelişului floral sunt dispuse în cercuri. Iridaceae. pentaciclice (Aceraceae.

Formula florală redă alcătuirea unei flori utilizând semne conveţionale. ·|· – simetrie zigomorfă. Diagrama florală reprezintă proiecţia orizontală a elementelor unei flori. G5. Formule şi diagrame florale Formulele şi diagramele florale sunt mijloace grafice cu ajutorul cărora putem analiza şi exprima elementele constitutive ale unei flori (numărul lor. trimere (Iris sp. C(5). Poziţia gineceului. |.: G(5) G semiinferior – Ex. raporturile dintre ele). P – perigon. bracteea în axila căreia se află floarea se reprezintă la fel ca şi sepalele. Ex. Linaceae). C – corola. K – caliciu. axa florală de pe care se desprinde pedunculul floral se reprezintă printr-un cerc mic. gineceul se redă prin forma secţiunii transversale a ovarului. } – flori bisexuate. Lilium sp. o proeminenţă unghiulară corespunzătoare nervurii mediane. .: G (5)- . G – gineceu.). Elementele florii pot fi libere sau concrescute în cadrul aceluiaşi verticil (coeziune) sau aparţinând la două verticile alăturate (adnaţie). reuneşte într-o singură schemă toate secţiunile care ar trebui să le facem într-o floare pentru a putea analiza modul ei de organizare. dimere (Papaveraceae). având astfel posibilitatea de a compara între ele diferitele organizări florale. Semne convenţionale folosite: sepalele şi petalele se reprezintă prin arcuri de cerc care au la mijloc. inferior – Ex.). polimere (Crassulaceae).: [C(5) A5] – stamine concrescute pe tubul corolei. tetramere (Rubiaceae). pentamere (Primulaceae. A – androceu. + – simetrie bilaterală.: G(5). A(5).În funcţie de numărul de elemente dintr-un ciclu (-merie) florile pot fi: monomere (flori ~ de Typha sp. sunt utilizate paranteze pătrate ce închid între ele verticilele concrescute. G(5). Semne convenţionale: Q – simetrie actinomorfă. pe faţa externă.: K5. ea stabileşte locul fiecărui element floral şi raporturile dintre elementele florale. ~ – flori unisexuate masculine sau feminine. 5 – flori spirociclice. Tulipa sp. staminele se redau prin forma secţiunii transversale a anterei. Când numărul de elemente este nedeterminat se foloseşte semnul infinit (¥).. G superior – Ex.. litere şi cifre. Concreşterea elementelor unui verticil se exprimă prin închiderea în paranteze rotunde: K(5). Numărul de elemente ale unui verticil se pune în dreapta simbolului. Diagrama este astfel o secţiune transversală ideală care. Ex. Când concresc elemente aparţinând la două verticile diferite. C5. A5.

corola. Frunze discolore – sunt diferit colorate pe cele două feţe (Rubus discolor). pruinos (brumat). se reprezintă axa florală şi bracteea. Organe virescente – înverzirea anormală a organelor obişnuit de altă culoare (petale. ohroleuce – de culoare alburiu-galben sau palid-galben (corola la Scabiosa ochroleuca). androceul şi gineceul.Construirea diagramei florale. La o floare ciclică trebuie să cunoaştem numărul de cicluri pe care sunt dispuse elementele florale şi numărul de elemente dintr-un ciclu. Frunze concolore – au aceeaşi culoare pe ambele feţe (Fagus sylvatica). utilizând semnele convenţionale şi păstrând pe schemă raporturile existente între elementele florii. Pentru a desemna anumite culori/nuanţe sunt utilizaţi o serie de termeni specifici. de la exterior spre interior. sanguinee – de culoare roşie ca sângele (frunzele de Cornus sanguinea). Lamium maculatum). tuberculi. rubescente – roşietice (vaginile roşietice ale frunzelor de Festuca rubra). iar pe cercurile concentrice trasate. Fructul . Ulterior se trasează un număr de cercuri concentrice egal cu numărul de cicluri. albăstrui-cenuşiu (suriu). caliciul. olivacee (de culoare verde-bruniu). lutescente – de culoare galben auriu (corola la Gentiana lutea). Frunze maculate – sunt prevăzute cu pete/macule (Trifolium pratense. La o floare spirociclică. Frunze variegate – frunze care au 2–3 culori. Frunze colorate – toate frunzele de altă culoare decât cea verde. Organele colorate în nuanţe de galben pot fi: flavescente – de culoare galben palidă (inflorescenţa gălbuie la Trisetum flavescens). Organele colorate în nuanţe de roşu pot fi: purpurescente – de culoare aproape purpurie (florile de la Helleborus purpurascens sunt în partea externă şi internă aproape purpurii). iniţial se va trasa o spirală pe care se vor dispune elementele florale în ordinea succesiunii lor. Frunzele pot avea diferite nuanţe de verde: glauce/glaucescente – frunze de culoare verdealbăstruie. Culoarea organelor vegetative şi reproducătoare Culoarea organelor vegetative şi reproducătoare variază. rizomi).

După consistenţa sa pericarpul poate fi cărnos sau uscat. 1a . 7a .). receptaculul (Fragaria sp.dehiscenţa siliculei.). 2a . 2 .păs-taie la Pisum sativum.).dehiscenţa siliculei. în general mai dezvoltată) şi endocarp (la interior). 4 .. dehiscenţa sau indehiscenţa fructelor şi modul de răspândire a seminţelor.silicva la Cheiranthus cheiri. 6 . mezocarp (zona mijlocie.Fructul.folicula la Helleborus sp. se deo-sebesc patru tipuri biologice (ecologice) de fructe: capsula. 7 . 73. . Capsula: 1 .). 5a -dehiscenţa silicvei. 5 . Transformarea gineceului/ovarului în fruct este asociată cu modificări histologice în urma cărora peretele ovarului devine peretele fructului – pericarp.dehiscenţa dorsi-ventricidă. organ caracteristic angiospermelor se diferenţiază după fecundaţie din gineceu (mai ales din ovar) cu participarea ± pronunţată a receptaculului şi a celorlalte elemente florale.dehiscenţa ventricidă. 3 . Pericarpul este alcătuit din trei zone tisulare ± distincte: exocarp/epicarp (la exterior). Fructul conţine sămânţa/seminţele care se formează din ovul/ovule după fecundaţie. baca şi drupa.silicula latiseptă la Lunaria annua. Tipuri biologice de fructe. nuca. Pericarpul se poate deschide la maturitate – fruct dehiscent sau nu – fruct indehiscent.păstaie la Vicia sp. La formarea fructului înafară de ovar pot participa: stilul (Clematis sp. stigmatul (Papaver sp. 6a ..lomenta la Coronilla varia. Ţinând seama de consistenţa pericarpului.silicula angustiseptă la Capsella bursa-pastoris. hipsofilele (Corylus sp. Fig.

: Coronilla varia (coronişte) (Fig.rostru. Lomenta – fruct asemănător unei păstăi.Capsula este un fruct cu pericarp uscat. af axa florii. rst . la maturitate se fragmentează trans-versal în articule care conţin fiecare câte o sămânţă. 2 . 73. 7 denticidă (Primula veris). 6 . 3a . În funcţie de modul de deschidere se deosebesc mai multe tipuri de capsule.3). 73. stg .sămânţă. (măzăriche) (Fig.4. Ex.loculicidă (Tulipa sp.septifragă (Datura stramonium). Tipuri biologice de fructe. Capsula: 1 . sm . Ex.: Pisum sativum (mazăre).dehiscenţa loculicidă. Fig. dehiscent la maturitate. 5 . 3 . 8 .1.pixidă (Anagallis arvensis). 2a . 4a – dehiscenţa septifragă. 1a dehiscenţa septicidă.). Păstaia (legumen) – fruct format dintr-un gineceu monocarpelar care la maturitate se deschide pe linia de sutură a marginilor carpelei (ventral) şi de-a lungul nervurii mediane (dorsal) în două valve sau teci. 73: 2. Vicia sp. gâtuite între seminţe. Ex.stigmate.septifragă la Viola tricolor. Folicula – fruct format dintr-un gineceu monocarpelar care la maturitate se deschide de-a lungul liniei de sutură a marginilor carpelei.).dehiscenţa septifragă. .: Helleborus purpurascens (spânz) (Fig.septicidă (Colchicum autumnale).carpele la maturitatea fructelor. 74. ca .poricidă (Papaver somniferum).). 4 .capsulă ce se deschide în 5 mericarpii la Geranium pratense.

Din această categorie fac parte: capsula septi-cidă – se deschide de-a lungul pereţilor dintre cavităţile ovariene (Colchicum autumnale – brânduşa de toamnă).). Tulipa sp. capsula se deschide la maturitate într-un număr de mericarpii (fructuleţe) egal cu numărul de carpele care au intrat în alcătuirea gineceului – fruct euschizocarp (Fig. de la vârf până la bază. prin linii longitudinale în peretele fructului. între carpelele fertile se află un perete despărţitor (replum) pe care sunt dispuse seminţele. Lunaria annuua (pana zburătorului) (Fig. Ex.). 74.5. capsula loculicidă – se deschide pe nervura mediană a fiecărei carpele (Iris sp.) (Fig.7. La Geranium sp. bilocular. . Silicula – este o silicvă scurtă cu cele două axe aproximativ egale. prin 4 linii longitudinale.Silicva – fruct format dintr-un gineceu tetracarpelar. Ex. 73. Viola sp. câte două de fiecare parte a peretelui despărţitor. Plantago sp.) (Fig. 74.6. Fructul matur se deschide în două valve. Capsula pixidă (operculată) – se deschide printr-un căpăcel/opercul (Anagallis arvensis. de jos în sus.: Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului). Nuca este un fruct cu pericarp uscat.: Cheiran-thus cheiri (micşunele) (Fig.: Primula sp. În funcţie de o serie de particularităţi ale pericarpului se deosebesc mai multe fructe de tip nucă. Lilium sp.5.) (Fig. indehiscent la maturitate. 74: 1–4)..8. Ex. Capsula denticidă – se deschide prin crăpături de forma unor dinţi. 74. Capsula valvicidă – fruct care se deschide în valve. capsula septifragă – se deschide de o parte şi de alta a liniei de sutură a carpelelor (Datura stramonium – ciumăfaie. (Fig.). 73: 6.7).). 74. Hyoscyamus niger.).. Capsula poricidă – se deschide prin orificii (pori) ce se formează la partea superioară a fructului sau pe stigmat (Papaver sp.).

tetraachenă (Symphytum sp. (achenele sunt dispuse în receptaculul cărnos.75: 11.).12). Monoachena (mononucula) se formează dintr-o singură carpelă (Polygonum sp. Diachena (dinucula) se formează dintr-un gineceu bicarpelar şi caracterizează reprezentanţii Fam.rostru.). em .12 . 75. 75: 1.).achenă (Matricaria perforata). 10 . Cariopsa – fruct cu o singură sămânţă cu pericarpul concrescut cu tegumentul seminal şi nucela (Poaceae) (Fig.).)..diachenă (Carum carvi).poliachene la Fragaria sp.. 75. nuculele (fructele propriu-zise) sunt conţinute în receptaculul cărnos – fruct „fals” (Fig. Rosa sp.4. pp . Ranunculus sp.samara la Ulmus glabra (7). Achena (nuculă) – fruct cu o singură sămânţă (monosperm) liberă.poliachene la Rosa sp. 5 .) (Fig. 2 .poliachenă (Ranunculus sp. . 3 .. Nuca: 1 .. 11 . 9 . 4 . 75.papus.embrion. 75. (achenele sunt dispuse pe receptaculul cărnos).peri.3. 7. Tetraachena (tetranucula) se formează dintr-un gineceu bicarpelar care la maturitate se dedublează – fruct anaschizocarp (Symphytum sp.).). Betula pendula (8) şi Fraxinus excelsior (9).). 6 . Poliachena (polinucula) se formează dintr-un gineceu policarpelar (Fragaria sp. Tipuri biologice de fructe. p . Aste-raceae) (Fig. cupuliform).cariopsă (Triticum sp. 4a achenă.5. Lamiaceae) (Fig.şanţ.disamara (Acer pseudoplatanus).6.achenă cu papus (Asteraceae). neconcrescută cu pericarpul sau ataşată de acesta printr-un singur punct (Corylus avellana. r . La Fragaria sp. 8. Rosa sp.Fig. 75. Apiaceae (Fig.2). s . Boraginaceae.

Convallaria majalis. mezocarp cărnos (rar ± uscat sau fibros) şi endocarp lignificat.).Fig.drupeolă. La o serie de specii (Impatiens noli-tangere. bilateral la mesteacăn (Betula sp. Drupa: 6 . Drupa este un fruct cu epicarp subţire.).Atropa belladonna. Tipuri biologice de fructe. 75: 7–9).fruct deschis.: Rubus idaeus (Fig. Baca: 1 .6. dr . Fructele se formează dintr-o singură floare – fructe monanatocarpe sau dintr-o inflorescenţă – fructe cenantocarpe.epicarp.) (Fig. Polidrupa – este un fruct care se dezvoltă dintr-o singură floare cu gineceu policarpelar apocarp. mz . sm . Ex. Din ultima categorie face parte şi fructul (jir) de la Fagus sylvatica (fag). 5a .fruct cărnos dehiscent la Impatiens noli-tangere. r . Solanum dulcamara (Fig. 76: 3.polidrupă la Rubus idaeus. Disamara – achenă cu pericarp prevăzut cu două aripi (Acer sp.receptacul cărnos.4).: Atropa belladonna. CORMOFITE . 75. Paris quadrifolia) fructele cărnoase sunt dehiscente la maturitate (capsule cărnoase) (Fig. Samara (monosamara) – este o achenă la care pericarpul se prelungeşte formând o aripă în jurul seminţei la ulm (Ulmus sp. ep .2. Ex. 76: 1. mezocarp cărnos şi endocarp membranos. 4 .drupeolă în secţiune longitudinală. 6b .5).mezocarp. 76.) sau unilateral la frasin (Fraxinus sp.) (Fig. end endocarp.sămânţa. 2 . 76. Baca este un fruct cu epicarp subţire. 5 .10. Convallaria majalis. 6a .secţiune longitudinală prin polidrupă.Solanum dulcamara.). 3 fruct cărnos dehiscent (Paris quadrifolia). 6.

Pteridophyta. 7. Pteridofitele mature nu prezintă. 2. de o parte şi de alta a peţiolului (Saponaria officinalis – săpunariţă). Cormobionta. Subregn. rădăcină principală. mai multe la fiecare nod al tulpinii supraterane (Hedera helix – iederă. formate pe rizomi (mai multe la fiecare nod).(Regn Plantae. ramuri sau frunze dar. . îndeplinesc funcţiile principale ale rădăcinii. 6.1.a. RĂDĂCINA Rădăcina este un organ de formă cilindrică cu creştere geotropic pozitivă.). de obicei. Pinophyta şi Magnoliophyta) Cormul este alcătuit din organe vegetative. La magnoliofite rădăcinile adventive se pot forma: la nodurile tulpinale apropiate de sol. tulpina şi frunzele) şi organe reproducătoare ce asigură perpetuarea speciei. Rădăcini adventive. Pe tulpină. Veronica beccabunga – bobornic) (Fig. absoarbe apa cu sărurile minerale şi determină conducerea sevei brute în toată planta. Se dezvoltă din radicula embrionului şi îndeplinesc funcţiile principale ale rădăcinii. ORGANE VEGETATIVE – CARACTERE MORFOLOGICE 6.1. Încreng. ce asigură nutriţia plantei (rădăcina. una sau mai multe la baza unui mugure (Ranunculus ficaria – untişor. La pteridofite radicula embrionului are o viaţă foarte scurtă. în număr determinat sau nedeterminat. Rădăcinile obişnuite sunt adventive. După origine şi funcţii se deosebesc mai multe tipuri de rădăcini.1. Baza lor se racordează la baza tulpinii. Cardamine pratensis – stupitul cucului). pe porţiuni nedeterminate ale tulpinii (Salix sp. Funcţii principale: fixează planta în sol. câte două de o parte şi de alta (Urtica dioica – urzica mare). Nu se formează din radicula embrionului şi nici pe o altă rădăcină ci pe tulpini (supraterane sau subterane).1. rădăcinile adventive se formează în anumite locuri bine determinate (la baza frunzelor sau la noduri). 1. Funcţii secundare: organ de înmagazinare a substanţelor de rezervă. câte două. Rădăcini normale. – salcie). de multiplicare vegetativă ş.

ra . Rădăcini metamorfozate. Scurtarea se datorează micşorării dimensiunilor celulelor scoarţei interne. Sunt caracteristice geofitelor şi criptofitelor. cauzate de condiţiile mediului în care trăiesc.rădăcini contractile la Crocus sativus. etalează mai bine frunzele în cazul plantelor cu rozete foliare (Leontodon sp. (viorele. Rosa sp. 3.suport. Rădăcini contractile.tulpină.rădăcini adventive la Veronica beccabunga.1. Galium odoratum (vinariţă). 3 .bulb la suprafaţa solului şi retras în sol. A. – ..rădăcini adventive fixatoare la Hedera helix. Numeroase magnoliofite dicotiledonate prezintă rădăcini adventive: Circaea lutetiana (tilişcă). 7. La orhidee embrionul nu are radiculă.rădăcini adventive fixatoare. spt . alcătuită din elemente care nu se mai pot micşora. morfologice şi structurale (metamorfoze).rădăcini adventive. t . sunt adaptate la alte funcţii decât cele specifice.Fig. Tipuri de rădăcini: 1 . Viola sp.rădăcini contractile. Prezintă modificări adaptative. 2 . La majoritatea monocotiledonatelor rădăcina normală dispare repede după germinaţie şi este înlocuită de rădăcini adventive. Au capacitatea de a se scurta (uneori până la 40% din lungimea lor) după terminarea creşterii lor în lungime. 3. Rolul rădăcinilor contractile: fixează mai bine planta în sol (Polygonatum odoratum – pecetea lui Solomon). Rădăcinile contractile au un aspect exterior încreţit. f .frunză. Scoarţa externă. se încreţeşte.a. B . raf . Rădăcinile se formează de la început pe tulpiniţă astfel încât toate rădăcinile sunt adventive. rc . toporaşi) ş.

Prezintă o creştere particulară în grosime. Unele plante diferenţiază însă pe rădăcini muguri din care se formează axe tulpinale supraterane. Lilium martagon – crin de pădure. 7.rădăcini adventive tuberizate la Ranun-culus ficaria (3) şi Orchis sp. (Filipedula vulgaris – aglică). în care se acumulează substanţe de rezervă. 8. Scilla bifolia – viorele) (Fig. 3.2.rădăcina principală tube-rizată la Daucus carota. Taraxacum officinale – păpădie). servesc la adâncirea în sol a plantulelor. La plantele care se dezvoltă pe sol.4.) (Fig. După rolul pe care îl îndeplinesc. Orchis sp. Rădăcini tuberizate. 4 . Fig. tuberculilor pentru ca rădăcinile să se dezvolte în cele mai bune condiţii sau în vederea trecerii acestora peste perioada de iarnă (Colchicum autumnale – brânduşa de toamnă.capul/potcapul călugărului. prin formarea de ţesuturi parenchimatice. 2 . Marea majoritate a rădăcinilor nu poartă muguri. Ex. 8: 1–4). tulpina generează rădăcini adventive mai scurte. radicele. Când planta urcă pe trunchiul unui arbore. Astfel se pot tuberiza: rădăcina principală în întregime (Daucus carota – morcov). Mugurii adventivi sunt întâlniţi atât la plantele . 3.: Hedera helix – iederă (Fig. 3. (4). Crocus vernus – brânduşe de primăvară.). Rădăcini purtătoare de muguri (rădăcini gemifere).2. bulbilor.3.radicele tuberizate la Filipen-dula vulgaris. rădăcinile adventive (Ranunculus ficaria. exclusiv fixatoare. Plantago media – pătlagină. Rădăcini fixatoare.3. 7.). Rădăcini tuberizate: 1 . tulpina repentă (târâtoare) emite rădăcini adventive cu rol de fixare şi absorbţie. 3. mugurii radicali pot fi adiţionali – servesc la îmbogăţirea aparatului vegetativ sau la înmulţirea plantelor pe cale vegetativă şi reparativi – au rol în conservarea individului în caz de leziuni grave. Crocus sativus – şofran.

rămuroasă şi fasciculată. Taraxacum sp. Rădăcini pivotante. 2 . (plop).Rumex acetosella. Rădăcina principală este bine dezvoltată. Rădăcini fasciculate (fibroase. Pinus sp. Rubus idaeus (zmeur).. Fig.: Abies alba (brad). Populus sp.erbacee cât şi la cele lemnoase (Fig. Tip de rădăcină ce caracterizează angiospermele monocotiledonate. Neottia nidus-avis (trânji). drajonare. . Tipuri morfologice de rădăcini În funcţie de raportul dintre rădăcina principală şi radicele se deosebesc trei tipuri de rădăcini: pivotantă. firoase). Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului). întreg sistemul radicular prezentându-se ca un mănunchi (fascicul). 9. Tip de rădăcină răspândit la majoritatea arborilor din pădurile de foioase şi la pomii fructiferi.plante lemnoase (arbori). Ex.). iar acest mod de îmmulţire vegetativă. Rădăcini rămuroase. Rădăcini purtătoare de muguri: 1 . Taraxacum officinale (păpădie). 10. Rădăcina principală şi radicelele de ordin I au aproape aceleaşi dimensiuni şi nu se pot deosebi unele de altele (Fig. Aceste rădăcini au aproximativ aceeaşi grosime şi lungime. Vaccinium myrtillus (afin) ş.a. Ex. (pin). Silvicultorii şi pomicultorii numesc lăstarii proveniţi din muguri radicali drajoni.). având formă de pivot (ţăruş). (trifoi). Trifolium sp.2. 10. Rosa canina (măceş). Rădăcina principală se dezvoltă foarte puţin sau deloc şi este înlocuită cu rădăcini adventive subţiri şi lungi care se formează din nodurile tulpinale bazale. 9). Rumex acetosella (măcriş mărunt).1. radicelele sunt subţiri şi scurte (Fig.: Cirsium arvense (pălămidă).

11. Plante micorizice. Rădăcini cu nodozităţi. Rădăcinile cu nodozităţi sunt răspândite mai ales la reprezentanţii Fam.). Pe rădăcinile unor plante se observă mici umflături numite nodozităţi.pivotantă. 1.3. Bacteriile pătrund în celulele parenchimului cortical determinând creşterea şi înmulţirea acestora şi apariţia nodozităţilor. Hifele îndeplinesc rolul perilor absorbanţi (rădăcinile sunt lipsite de peri). la plantele cu bulbi rădăcinile adventive sunt de asemenea fasciculate. Fig. Nodozităţile au forme. Tipuri morfologice de rădăcini: 1 . iar planta se îmbogăţeşte în substanţe azotate derivate din azotul molecular inaccesibil ei. 10.1. Termenul desemnează plantele ale căror rădăcini trăiesc în simbioză cu hifele unor ciuperci.rămuroasă (Picea abies).). Rădăcini simbionte Între rădăcinile multor plante superioare şi anumite bacterii sau ciuperci se stabilesc relaţii de convieţuire (simbioze) din care beneficiază ambii parteneri. Din această simbioză bacteria primeşte glucidele pe care ea nu le poate sintetiza.). Poaceae (Gramineae) rădăcina principală are o viaţa foarte scurtă sau nu se formează deloc fiind înlocuită de rădăcini adventive (Fig. dimensiuni şi culori diferite şi se pot dezvolta atât pe rădăcina principală cât şi pe radicele. . 3 fasciculată (Poaceae). 10. Fabaceae (Fig. cauzate de o serie de bacterii fixatoare de azot (Rhizobium sp.La reprezentanţii Fam. 2. 2 .

Fig. (brădişor.: Abies alba (brad). Mercurialis perennis (brei). 11. pedicuţă).: Gentiana sp.micoriză endotrofă. Moneses uniflora (părăluţe de munte). formând un înveliş pâslos la suprafaţa rădăcinii (Fig. (plop) ş. Se întâlnesc atât la plantele erbacee cât şi la cele lemnoase. Sunt întâlnite predominant la speciile lemnoase (arbori. prezenţa lor condiţionând dezvoltarea plantei. Orchidaceae şi Pyrolaceae micorizele sunt obligatorii. paltin). (carpen). Nardus stricta (ţăpoşică). Ciupercile micorizice sunt foarte variate şi caracteristice pentru fiecare specie. Larix sp. Populus sp.2. arbuşti) dar sunt prezente şi la unele plante erbacee perene din păduri.şi intracelular (Fig.). (arţar. Carpinus sp. Pentru reprezentanţii Fam. Ex. Hifele ciupercii pătrund în profunzimea ţesuturilor corticale şi se dezvoltă inter. Pinus sylvestris (pin). 3 . Aceste micorize caracterizează plantele care trăiesc în soluri bogate în humus. sărurile minerale şi azotul aflat sub formă organică şi primeşte hidraţi de carbon sintetizaţi de plantă. Orthilia secunda (perişor).a. (ghinţură).Ciuperca furnizează plantei superioare apa. (arin. 2 .rădă-cină cu nodozităţi (Fabaceae). Ex. 11.micoriză ecto-trofă. anin). Corylus avellana (alun). Micorize interne (endotrofe). Micorize externe (ectotrofe).3. Lycopodium sp. zadă). Rădăcini simbionte: 1 . Hifele ciupercii pătrund în straturile superficiale ale zonei corticale de unde ies înafară. Ericaceae. Pinus mugo (jneapăn.). jep) ş. (larice. Micorizele pot fi externe (ectotrofe) şi interne (endotrofe). Acer sp. 11.a. Alnus sp. Haustori . 1a nodozităţi mărite. Fagus sylvatica (fag).

a. – lucerna.2.1. ceea ce face ca frunzele să fie îndepărtate unele de altele. cu o rozetă de frunze la bază şi o durată de vegetaţie de mai mulţi ani (plurienală). parţial parazite (din cauza lipsei rădăcinilor).: caudex – tulpină scurtă. Plante hemiparazite (semiparazite) – sunt parţial autotrofe (frunze verzi).. După particularităţile pe care le au se disting mai multe tipuri de tulpini articulate.. TULPINA Tulpina este un organ cu creştere geotropic negativă. 1. Tulpini supraterane Tulpinile supraterane pot fi nearticulate şi articulate. neramificată. Sunt caracterizate prin internoduri lungi. . – urzică). (ciormoiag). 2. Ex. cărnoasă. frunze. Tulpini supraterane articulate. Plante holoparazite (parazite) – sunt plante nefotosintetizatoare. Pedicularis sp. Lathraea squamaria (muma pădurii) – parazită pe rădăcinile unor esenţe lemnoase din păduri ş. Caudex-ul se termină printr-o axă floriferă articulată.: Jovibarba sp. (torţel) – parazitează diferite plante erbacee (Lilium sp. Tulpini supraterane nearticulate. Ex. – salvie. Salvia sp. Thymus sp. Se caracterizează prin internodii foarte scurte şi ca urmare frunzele sunt foarte apropiate unele de altele. alcătuită din noduri şi internoduri care poartă muguri. Ex. (silur). 6. Aceste plante nu prezintă rădăcini. Trifolium sp.Haustorii caracterizează angiospermele parazite. Ex. Rhinanthus sp. Medicago sp. organe speciale de absorbţie care se formează pe tulpină.: Euphrasia sp. Urtica sp. (clocotici). – cimbrişor.: Cuscuta sp. sunt lipsite sau nu de clorofilă şi îşi asigură hrana total sau parţial pe seama plantelor autotrofe. fără frunze sau cu frunze solziforme lipsite de clorofilă. flori şi ulterior fructe şi seminţe. După gradul de parazitism se disting plante hemiparazite şi holoparazite. Melampyrum sp. Rolul rădăcinilor este preluat de haustori (rădăcini false). – trifoi.

neramificată.4.Fig. 4 . Cyperaceae şi Juncaceae (Fig. Apiaceae. Poaceae (Fig. Taraxacum sp.2. 12. Ranunculaceae. Tulpina este caracteristică plantelor din Fam. Ex. Calamus – tulpină asemănătoare culmului (neramificată cu internoduri fistuloase sau pline) dar fără noduri evidente. fistuloasă sau plină. 2 – culm (Triticum aestivum). Frecvent la acest tip de tulpină frunzele sunt dispuse la bază. verde.: majoritatea plantelor din Fam. Carac-terizează plantele erbacee anuale sau bienale. 3 . Tulpini supraterane articulate: 1 . Lamiaceae. (Fig. Brassicaceae. (pătlagină). (ciuboţica cucului). Culm (pai) – tulpină simplă. care poartă la vârf o singură floare sau o inflorescenţă (tulpină floriferă/scap florifer). caracterizează majoritatea plantelor din Fam.3. Galanthus nivalis (ghiocel).).). prevăzută cu o rozetă de frunze bazale. 12. Ex. moale (puţin sclerificată).caulis (Lamium maculatum). Plantago sp. . cu internoduri fistuloase sau pline şi frecvent cu nodurile umflate. Caulis – tulpină ramificată (în mod excepţional simplă). de pe această tulpină se ridică o axă complet lipsită de frunze. 12.). Primula sp.scap (Primula veris).). groasă. Asteraceae (Fig. Orientarea în spaţiu După orientarea în spaţiu tulpinile pot fi ortotrope sau plagiotrope.: Allium sp.calamus (Carex sp.1.). 12.. Scap – tulpină scurtă (internodii foarte scurte). 12.

Galanthus nivalis. 13.2. foliară (Vicia sp. plante prevăzute cu cârcei de origine caulinară.. Tulpini plagiotrope – au direcţia de creştere oblică sau paralelă faţă de orizontală (lipsite de geotropism). Thymus pulcherrimus (cimbrişor). Astfel de tulpini se observă şi printre plantele erbacee şi printre cele lemnoase. Tulpini culcate pe sol. Plantele nu se pot susţine singure în poziţie dreaptă şi este necesar să se fixeze de un suport prin agăţare – tulpini agăţătoare sau răsucire în jurul unui suport – tulpini volubile.). emergenţe (Rosa sp. 13. de orice suport pe care îl pot ajunge (altă plantă. Tulpini prostrate.: Polygonum aviculare (troscot). Ex. Pentru plantele volubile se foloseşte şi noţiunea de liană (în special pentru cele lemnoase). Tulpini drepte (erecte). Silene nutans. Ex. îndreptat într-o parte sau în jos. Astfel de tulpini se numesc nutante. Tulpini volubile – au însuşirea de a se ridica. garduri.: Salix reticulata (salcie pitică). Ex.). Ex.). .). ziduri etc. fără să formeze rădăcini adventive (Fig.1. Polygonum convolvulus (hrişca urcătoare).). Tulpini agăţătoare – se agaţă cu ajutorul unor organe ± specializate. Solanum dulcamara – lăsnicior). Tulpini urcătoare (scandente). cu stereom ± dezvoltat. Sunt prezente la numeroase plante care au tulpini lungi. 2. Tulpina şi ramurile stau culcate la pământ. producându-se astfel o împletire a acestora (Rubus sp. Carduus nutans.: plante care se prind de suport cu ajutorul unor spini.1. cu vârful îndreptat în sus. Unele plante agăţătoare au însuşirea de a se rezema pe alte plante cu ajutorul ramurilor lor normale. Ex. peri în formă de cârlige (Galium aparine – lipicioasă). Tulpini ortotrope – prezintă geotropism negativ (se ridică vertical) şi pot fi drepte (erecte) sau urcătoare. Sunt prezente la majoritatea plantelor şi sunt caracterizate printr-un stereom puternic. Tulpini procumbente. La unele plante vârful tulpinii (purtătoare de flori/fructe) este ± curbat.: Convolvulus arvensis (volbură). tulpini fixate pe suport prin rădăcini adventive (Hedera helix). învârtindu-se în jurul altei tulpini (sau alt suport). fără a-şi ridica vârful (Fig. cu stereom slab dezvoltat.

Plante cu tulpina principală erectă de la baza căreia pornesc ramuri târâtoare numite stoloni.). 13. 13.3. Fig.: Alopecurus geniculatus.: Ajuga reptans (vineţică). Tulpină plagiotropă la bază. Glechoma hederacea (rotun- . Stolonii se întind la suprafaţa solului şi produc la noduri rădăcini adventive şi frunze din care se dezvoltă noi plante (Fig. Tulpini târâtoare care formează la noduri rădăcini adventive (Fig. 13. 6 . 5 . 13. Tulpini orizontale sau oblice la bază. Veronica serpyllifolia (şopârliţă). Trifolium repens (trifoi alb târâtor). Ex. 2 . 3 . Ex. Ex. Tulpină supraterană la început ascendentă.: Stellaria nemorum (steluţă). Ex.prostrată. Plante stolonifere.).plante stolonifere.procumbentă. de la un nod îşi schimbă brusc direcţia de creştere şi se îndreaptă în sus (Fig.decumbentă. Tulpini geniculate. 7 . apoi culcată pe sol şi cu vârful ridicat. fixată prin rădăcini adventive care pornesc de la nivelul nodurilor (Fig. 4 ascendentă. Tipuri de tulpini plagiotrope: 1 .geniculată. 13. Ex.7.: Thymus serpyllium (cimbrişor). Fragaria vesca (fragi de pădure).). Antennaria dioica (parpian). Tulpini ascendente.repentă.Tulpini repente (culcate).6. 13. după care devine erectă (Fig.4.).: Lysimachia nummularia (gălbioară). Tulpini decumbente (culcate).5.).

Rizomi. 14. După aspectul exterior tulpinile pot fi: cilindrice. Apiaceae).). Tulpini subterane metamorfozate Tulpinile subterane (rizomi. când dungile sunt fine etc. Ranunculus repens (floare de leac). Suprafaţa tulpinii poate fi: brăzdată (sulcată) când este prevăzută cu brazde longitudinale profunde (Equisetaceae. Saxifraga cuneifolia (iarba căşunăturii). 4 muchii (reprezentanţii Fam. Tulpinile îndeplinesc funcţii noi în timp ce funcţiile primare pot deveni secundare. Tulpinile subterane caracterizează plantele erbacee perene. Tulpinile prismatice pot avea muchii sau coaste în număr variabil: 3 muchii (Carex sp. Rubiaceae şi Scrophulariaceae) sau mai multe muchii. unii reprezentanţi ai Fam. Potentilla reptans (cinci degete).tulpină sulcată. căr-noase (tulpină suculentă) şi lemnoase (tulpină dură. alcătuite din internoduri scurte (microblaste/brahiblaste) sau lungi (macroblaste/dolicoblaste). 3-7 . De la nivelul nodurilor se diferenţiază rădăcini adventive şi muguri laterali în axila unor frunze rudimentare numite scvame sau solzi. de obicei cărnoase. striată. tuberculi) reprezintă adaptări ale plantelor la condiţiile de climă nefavorabile. Din muguri se dezvoltă tulpini supraterane care poartă frunze şi flori. După consistenţa lor tulpinile pot fi: erbacee (tulpină moale.tulpini prismatice. Consistenţa tulpinii. 2 . – rogoz). Forma tulpinii: 1 . 14. Tulpini metamorfozate Fig. Forma tulpinii apare ca rezultat al adaptării acesteia la condiţiile speciale ale mediului.gioară). sclerificată). Lamiaceae.tulpină cilindrică. Sunt tulpini simple sau ramificate. Potentilla anserina (coada racu-lui). comprimate sau prismatice (Fig. nesclerificată). bulbi. Hieracium pilosella (vultu-rică). prin care acestea pot supravieţui în perioadele critice de ger sau secetă. Aspectul exterior al tulpinii. . Tulpinile metamorfozate sunt prezente la foarte multe plante.

Rizomi: 1 . Tulpina multor ferigi este reprezentată de un rizom monopodial.rizom şerpuitor (Polygonum bistorta). Ex. Rizomii ortotropi cresc în linie dreaptă. 4 . Ramificaţia simpodială.: Convallaria majalis (lăcrămioare. Oxalis acetosella (măcrişul iepurelui). Oxalis acetosella. tuberiformi (Iris sp. filiformi (Convallaria majalis). comprimaţi. iar tulpinile supraterane florifere se formează din muguri axilari. Ramificaţia rizomilor Ramificaţia monopodială. 15. Ex. (păpădie).1. coraliformi (Corallorhiza trifida) (Fig.2. Taraxacum sp. 3 . 16. Rizomii plagiotropi pot fi şerpuitori. 15. Equisetum arvense (coada calului).). 2 . verticală (Fig. Ex.).).1. Rizomii plagiotropi au direcţia de creştere oblică sau orizontală (Fig. Ex.3.). care se va transforma.4. continuă). Creşterea rizomului se realizează prin ramuri laterale diferenţiate din muguri axilari (creştere definită). Fig. (stânjenel). de forma literei S.). 15.rizom plagiotrop (Convallaria majalis). Rizomul rămâne tot timpul în sol (Fig. După formă rizomii pot fi: cilindrici. Paris quadrifolia (dalac). Fiecare ramură laterală se termină la rândul ei printr-un mugure. Tulpina floriferă supraterană se formează din mugurele terminal.rizom ortotrop (Primula veris). 15.: Polygonum bistorta – răculeţ (Fig.: Convallaria majalis. vârful rizomului iese afară din sol în fiecare an.: Primula veris (ciuboţica cucului).După direcţia de creştere rizomii pot fi ortotropi şi plagiotropi. Iris sp. în anul . Rizomul creşte în lungime prin mugurele său terminal (creştere indefinită.). 15.rizom coraliform (Corallorhiza trifida). mărgăritar). odată cu formarea tulpinii florifere. Maianthemum bifolium (lăcrămiţă).

Plantele tinere se formează fie din mugurii terminali. Stolonii subterani servesc la propagarea plantei.a. 15.floare.2. Ramificaţia rizomilor: 1 . subţiri. ra . în dreptul nodurilor se formează rădăcini adventive. Tuberculii sunt microblaste groase. rz .). Ex.2. Stoloni subterani.: Helianthus tuberosus (napi porceşti. Solanum tuberosum (cartof) (Fig. globuloasă. mt . f frunză. Stolonii subterani sunt ramificaţii ale rizomilor (lăstari subterani) lungi.: Polygonatum multiflorum (pecetea lui Solomon) şi alţi reprezentanţi ai Fam. ci . 16. Liliaceae şi Iridaceae. fie din cei axilari situaţi pe stoloni. tfl .ramificaţia monopodială (Paris quadrifolia). topinambur). Lamiaceae.: Convallaria majalis. (Fig. La unele plante rizomii se deosebesc foarte puţin de tulpinile supraterane florifere. comprimată. cât mai mult. Lamium album (urzică moartă). Din mugurii tuberculilor se formează tulpini supraterane florifere. Ex. Ex. Forma tuberculilor variază: ovală.cicatrice ale tulpinilor flori-fere din diferiţi ani. Tuberculi. Elymus repens (pir târâtor). Ex.). şi alţi reprezentanţi rizomiferi ai Fam. Equisetum sp.mugure terminal. Frunzele sunt reduse la nişte solzi ± evidenţi.rizom.tulpini supraterane de vârste şi ordine diferite. 16.tulpină floriferă. alungită.următor în tulpină floriferă (Fig. .rădăcini adven-tive. fl . bogate în substanţe de rezervă. ş. Fig. 2 .ramificaţia simpodială (Polygonatum multiflorum).: Lamium galeobdolon (gălbiniţă). plantele tinere de planta mamă. 17). I-V . având rolul de a îndepărta. cu internoduri lungi şi noduri puţin evidente.

înveliţi de frunze modificate (tunici) uscate. Tulpinile florifere supraterane se dezvoltă din mugurii axilari sau terminali.).: Lilium candidum (crin alb). 2 . Pe partea inferioară a discului tulpinal se dezvoltă numeroase rădăcini adventive. cu noduri foarte apropiate. 18. care poartă unul sau câţiva muguri.). Ex. compacţi. Bulbii sunt microblaste acoperite de frunze cărnoase în care se depozitează substanţe de rezervă.Helianthus tuberosus. Bulbo-tuberii noi se pot forma din muguri situaţi în axila frunzelor (Colchicum autumnale) sau dispuşi la vârful bulbo-tuberului mamă (Crocus sativus) (Fig. 18. Ex.). iar mai târziu noi bulbo-tuberi (de înlocuire). se formează tulpini supraterane florifere. Pe tulpina disciformă. de culoare brună.Solanum tuberosum. mai mici şi mai înguste. 17. Frunzele externe (tunici. uscate. care se acoperă parţial.2. membranoase. Lilium martagon (crinul de pădure) (Fig. Bulbo-tuberii sunt tuberculi scurţi. . ca nişte solzi. Un bulb este alcătuit dintr-o tulpină metamorfozată.3. Bulb scvamos – bulb alcătuit din scvame (solzi).Fig. Primăvara.: Allium cepa. catafile) sunt uscate.1. prezintă o tulpină disciformă pe care se inseră frunze cărnoase. Hyacinthus orientalis (zambila). Scilla bifolia (vioreaua) (Fig. Muscari comosum (ceapa ciorii). prezintă o tulpină disciformă pe care sunt inserate frunze interne cărnoase acoperite de frunze externe (catafile) mari. Reprezintă o formă de trecere între tubercul şi bulb. Bulbi. Bulbo-tuberi. în axila frunzelor se dezvoltă muguri terminali (centrali) şi axilari care vor genera tulpini florifere şi bulbi de înlocuire. din mugurii bulbo-tuberilor rămaşi în sol peste iarnă. Tuberculi: 1 . La noduri se inseră frunze cărnoase care se acoperă unele pe altele. Bulb tunicat – bulb alcătuit din frunze (tunici) mari care se acoperă complet unele pe altele. puternic turtită (disciformă). 18.

Cele mai multe specii bulbifere aparţin Fam.3. reproducere vegetativă. 2 . 3 .bulbo-tuber la Crocus sativus. m . mt . 18. bt . ra .mugure de înlocuire. monosimetric.1.bulbo-tuber tânăr. – pin. În timpul germinaţiei seminţei. 21: 2–5). Fig. respiraţia şi transpiraţia. Funcţii principale: fotosinteza.tulpină disciformă.rădăcini adventive. Funcţii secundare (frunze metamorfozate): protecţie.mugure terminal. Tipuri de frunze sub raport ontogenetic şi funcţional 1. – trifoi ş. . Liliaceae. majoritatea monocotiledonatelor) sau pot ieşi la suprafaţa solului – germinaţie epigee (Abies alba – brad.1. 6. td . absorbţie.bulb solzos la Lilium candidum. Fagus sylvatica – fag. Trifolium sp. Pinus sp. cotiledoanele rămân în sol – germinaţie hipogee (Vicia sp. Tipuri de bulbi: 1 . Reprezintă primele frunze care iau naştere în viaţa plantei (frunze embrionare. Cotiledoane (Fig. – carpen. tu .a. 21. cu creştere limitată. FRUNZA Frunza este un organ lateral al tulpinii. ) (Fig. dorsiventral (rar actinomorf sau asimetric).tunici uscate.. germinative).). Carpinus sp. Iridaceae şi Amaryllidaceae (angiosperme monocotiledonate).bulb tunicat la Hyacinthus orientalis. nutriţie heterotrofă. înmaga-zinare de substanţe de rezervă.

(plop) ş.1. Ele pot fi: simple şi cu lamina întreagă (Trifolium sp. 2. tipice.hipocotil. h . Organe reduse. Sunt frunze verzi.). două la dicotiledonate sau un cotiledon la monocotiledonate.reprezentare schematică. ptf .rădăcini secundare.Abies alba. Catafilele au în general culoare brună şi uneori sunt acoperite de peri sau de substanţe cleioase. Protofilele rămân adesea foarte mici în comparaţie cu frunzele propriu-zise şi diferă ca formă de acestea (Fig. nmf .1. 5 .Fig.nomofile.rădăcina prin-cipală. cot . se usucă şi cad. Metafilele sunt nomofile ce caracterizează plantele mature (Fig. în loc de catafile sau după acestea. rs . 21.protofile. incomplet constituite în comparaţie cu frunzele tipice.: Acer pseudoplatanus (paltin de munte).. solitare. 21. . Catafilele servesc ca organe de apărare fiind prezente la muguri şi tulpini subterane. frunze mijlocii).cotiledon. complet dezvoltate. rp .1. cotiledoanele se golesc de substanţele de rezervă acumulate. Populus sp. 3 Acer sp. Tipuri de frunze sub raport ontogenetic şi func-ţional: 1 . hf hipsofile.a. Cotiledoane şi nomo-file la plante cu germinaţie epigeică: 2 .). Ex. 21.Carpinus sp. 4 . Protofilele (frunze primordiale sau primare) sunt primele nomofile care apar la o plantulă. Nomofile (frunze propriu-zise. mai puţin lobate (Acer sp. 3.Fagus sylvatica.catafile. În ambele cazuri pe măsură ce plantula se dezvoltă.). Numărul cotiledoanelor variază: 2–15 la gimnosperme.). cat . Catafile (frunze inferioare) (Fig. 21. Se formează imediat după cotiledoane. cu trei muchii şi cu marginea dinţată (Pinus sylvestris) etc.)..

2c . 2b .macrofilă la Polypodiaceae (schemă).rădăcini adventive. Apiaceae şi Asteraceae). dispuse la noduri. 1a .). Arum maculatum (rodul pământului).microfilă.. . ra . Din categoria hipsofilelor fac parte: bracteile – organe foliare în axila cărora se formează muguri. Potentilla sp.rizom. (ghiocel). Arum orientale ş. 1b .a. Morfologia frunzei Pteridofite (Încreng. glumele şi paleele din inflorescenţa gramineelor (Fam. bracteile ce însoţesc floarea şi la maturitate formează cupa fructului (Fagus sylvatica). 3 .scvame.lamină (limb). 2a . bracteea ce însoţeşte floarea de la Galanthus sp.microfile unite. secundar şi terţiar.1.baza frunzei. elementele involucrului şi ale involucelului (Fam.). 1c . scv . Hipsofile (frunze superioare). bfr .4. III – segment primar. Pteridophyta) Fig.spic sporifer. rz . 2 Equisetum telmateia.Lycopodium clavatum. 21.sporofilă peltată (hexagonală) cu sporangi cilindrici. Protejează florile sau inflorescenţele (Fig. II. tulpină asimilatoare şi sporangiferă. flori sau inflorescenţe. La pteridofite frunzele au valoarea unui organ pentru care este utilizat termenul de frondă. lm . Poaceae).sporofilă cu sporange reniform. I. Sunt ultimele organe foliare formate pe tulpină. rh rahis. elementele caliciului şi ale caliculului (Fragaria sp. Din punct de vedere morfologic ferigile actuale posedă două tipuri de frunze: microfile şi macrofile. 22.spic sporifer (stobil). Tipuri de frunze şi dispunerea sporangilor la pteridofite: 1 .

Din punct de vedere fiziologic frunzele/frondele pot fi sterile (asimilatoare.2.. – feriguţă. .2). la rândul lor. aripi. foarte apropiat. pinna). astfel încât nodurile nu se mai recunosc (excepţie Equisetum sp. dispuse pe ambele laturi ale unei axe comune numită rahis.) (Fig.). microfilele sunt dispuse spiralat. Asplenium sp. Dryopteris sp. penată (Polypodium vulgare).).) etc.). Segmentele primare pot să prezinte ramificaţii de ordinul II (segmente secundare) care. Lycopodiatae şi Equisetatae (Fig. Selaginella sp. – ferigă.Microfilele sunt frunze mici. 22. La pteridofitele macrofile nervaţiunea poate fi: dicotomică.). numite sporofile (Ophioglossum vulgatum – limba şarpelui. palmată (Pteridium sp. ş. Ferigi microfiline sunt întâl-nite în Cls. Elementele foliare ale segmentelor de ordinul II–IV se numesc pinule (aripioare).) (Fig. vegetative). 22:1. Macrofilele caracterizează ferigile din Cls. Macrofilele sunt frunze de dimensiuni mari dife-renţiate în peţiol şi lamină (întreagă sau penatdivizată) (Fig. nedife-renţiate în peţiol şi lamină. scvamiforme. Frunzele penate sunt alcătuite din ramificaţii foliate de ordinul I numite segmente primare (lobi. Nervaţiunea.). La majoritatea speciilor. 23. Botrychium lunaria – limba cucului ş.1. 23. se pot ramifica în segmente de ordinul III (segmente terţiare) şi chiar de ordinul IV.a. La pteridofitele microfile nervaţiunea este uninervă (Equisetum sp. numite trofofile şi fertile (purtătoare de sporangi/sporangifere). Polypodiatae.3.a. Există şi o a treia categorie de frunze – trofosporofilele – care îndeplinesc ambele funcţii (Cystopteris sp.

numeroase. lipsite de peţiol sau slab peţiolate.1. in . 24. 1b . spr sporange. 1c . .Ophioglossum vulgatum. La Abies alba (brad) fruzelele aciculare cu vârful emarginat sunt peţiolate. 24. pungente (înţepătoare). Tipuri de frunze şi dispunerea sporangilor la pteridofite: 1 .secţiune transversală prin lamină la nivelul unui sor. dispuse pe câte o proeminenţă (Fig.sporange deschis ce eliberează sporii. cu baza lăţită. 23.segment de ordin I cu sori.Fig. frunzele au nervaţiune uninervă.Dryopteris filix-mas (habitus).). 2d . 2b . 2c .segment fertil cu sporangi (detaliu).).sporofilă cu spic sporifer. rar verticilat.trofofilă. întregi. Pinofite (Încrengătura Pinophyta) La majoritatea pinofitelor frunzele sunt mici. La Picea abies (molid) frunzele sunt ascuţite la vârf. plată. 2e . Frunzele sempervirescente. lăsând o cicatrice rombică (ramurile sunt aspre la pipăit). 2a .lamina.segment de ordin II cu sori acoperiţi de induzie reniformă. opus.induzie. La căderea de pe ramuri lasă o cicatrice rotundă. 2 .2. la uscare se desprind de pe ramuri. aciculare sau solziforme. 1a . lm . rar caduce (Larix sp.induzie (detaliu).) sunt izolate sau grupate în fascicul. disciformă (Fig. dispuse spiralat.

(pin) prezintă două tipuri de ramuri: lungi (macroblaste/dolicoblaste) şi scurte (microblaste/brahiblaste).4. Frunzele acicu-lare lungi. Tipuri de frunze la pinofite.3. moi. Pinus sp. 2 – Picea abies.Juniperus communis.). După modul de alcătuire al laminei se disting două tipuri principale de frunze: simple şi compuse. La Larix sp. Juniperus communis (ienupăr) prezintă frunze aciculare. sclerenchim dezvoltat etc. dispuse verticilat (3 frunze într-un verticil) (Fig.Fig. sunt grupate în fascicule de 2–3 sau 5 pe brahiblaste (Fig. 4 . 24. Frunze aciculare: 1 – Abies alba. 3 Pinus sylvestris. . (larice) frunzele aciculare.) care le măreşte rezistenţa la uscăciune. 25).). 24. 24. ţepoase. Frunzele simple au lamina formată dintr-o singură parte. Magnoliofite (Încreng. peţiol şi baza frunzei (Fig. Magnoliophyta/Angiospermatophyta) O frunză completă este alcătuită din: lamină (limb). sunt dispuse fasciculat (peste 30 într-un fascicul) pe microblaste şi spiralat pe macroblaste. Frunzele coniferelor au o structură xeromorfă (cuticulă groasă.

falcată. de forma unei spatule (Bellis perennis). în formă de coasă/seceră (Bupleurum falcatum. lb .sinus. Carex curvula). de forma inimii. cordată/cordiformă. lamina de două ori mai lungă decât lată (Amaranthus retroflexus). spatulată. eliptică. de forma unui romb prelung alungit (Betula pendula). de forma unui ou inversat. cuneată/cuneiformă. sagitată. pl . deltoidă.baza frunzei. Forma laminei (Fig.incizii.dinţi. ovat-lanceolată.lob (segment). romboidală. blm .stipele. de forma literei greceşti delta (Populus nigra). Tilia cordata). sn . Lamina Lamina partea principală a frunzei. cu lăţimea maximă deasupra mijlocului (Corylus avellana). snb . reniformă (Asarum europaeum). Pyrus communis). lamina are forma . inc .peţiol. triunghiulară (Atriplex patula). cu vârful în sus (Viola odorata. ovată. Galium odoratum).margine. lanceolată. de forma unui ou (Syringa vulgaris.sinus bazal. Populus tremula). dn . lamină lată la vârf şi îngustă la bază (Saxifraga cuneifolia). hastată. în descrieri ea este raportată la o formă geometrică de bază sau este indicată printr-un termen de comparaţie cu un organ sau corp cunoscut. obovată. asemănătoare unei elipse (Fagus sylvatica. Alcătuirea unei frunze complete la angiosperme: apx . de forma unui vârf de săgeată (Sagittaria sagittifolia). Symphytum cordatum. scutată. Plantago media). cu aspect de lance (Salix alba.apex. st . bf .Fig. mg . Plantago lanceolata. Tussilago farfara. în formă de scut (Rumex scutatus).baza laminei. este foarte variabilă ca formă. 25. lamina de 3–4 ori mai lungă decât lată. 26) poate fi: circulară/orbiculară (Caltha palustris.

17 . setacee. 20 . rigidă şi foarte subţire (Festuca sp. 3 . 11 .cuneată.cilindrică. Atriplex patula).triunghiulară. 5 .).. 21 . 4 . .deltoidă.unui vârf de lance. 12 . hastată (Rumex acetosella.hastată. 9 .cor-dată (cordiformă).falcată.reniformă. la bază cu doi lobi orientaţi lateral (Rumex acetosella. în formă de sabie (Iris germanica. Sagittaria sagittifolia). Fig. Typha sp. cordată (Viola odorata). 2 romboidală. Tipuri morfologice de frunze . inegală sau asimetrică (Ulmus sp.forma laminei: 1 .ensiformă. 16 . sagitată (Isatis tinctoria.lanceolată.setacee. 7 .. cilindrică şi plină (Sedum acre). 13 scutată. Atropa belladonna). atenuată (Viola persicifolia).ovat-lanceolată..liniară.obovată. reniformă (Asarum europaeum).spatulată. liniară. 8 . 19 . 18 .sagitată. cuneată (Bellis perennis.circulară (orbiculară). fistuloasă. 22 . 27) poate fi: rotundă (Pyrus communis). goală la interior (Allium cepa).fistuloasă. ensiformă. acută sau ascuţită (Salix alba). Gladiolus sp. 10 . Salvia glutinosa). Baza laminei (Fig. 26. dilatată (Sonchus oleraceus). auriculată (Nicotiana tabacum). lungimea depăşeşte de 5–10 ori lăţimea (Poaceae). Inula ensifolia). plină. 15 .eliptică. Nardus stricta). 14 . 6 . lungă.ovată.

La frunzele cu marginea întreagă (Fig. Urtica dioica). emarginat sau ştirbit (Alnus glutinosa. acuminat – vârf lung. 10 .auriculată. 7 . 10 .). 4 . 2 . 9 . Trifolium sp. 28) poate fi: acut – vârf scurt şi ascuţit cu marginile drepte sau convexe (Salix alba). 5 . 7 .obtuz. 29. Marginea laminei poate fi întreagă sau poate prezenta incizii de forme şi profunzimi diferite.spinos.dilatată. spinos – terminat cu un spin (Cirsium vulgare) etc.obcordat. retezat sau trunchiat (Coronilla varia). Fig. rotund (Cotinus coggygria.1.rotundă.rotund. Vârful laminei (Fig.retezat. involută – răsucită spre faţa superioară (Pinguicula . 3 . neascuţit (Cruciata laevipes. 8 . 9 . 28. ascuţit şi cu marginile concave (Prunus padus. 6 . cuspidat – lung şi îngust (Verbascum phlomoides).sagitată.acuminat. încreţită (Rumex crispus).mucronat.acut.Fig. obtuz. 27.atenuată. Vaccinium uliginosum).) aceasta poate fi: netedă (Syringa vulgaris).cordată. 6 emarginat. obcordat (Oxalis acetosella). ciliată (Fagus sylvatica – frunze tinere). 2 .cuspidat.cuneată.acută (ascuţită). Viscum album). 11 inegală (asimetrică). 8 . ondulată (Reseda lutea). mucronat – brusc terminat într-un vârf ascuţit şi subţire (Vicia hirsuta). 4 .hastată. Colutea arborescens. aspră sau scabră (poacee şi ciperacee). Forma bazei laminei: 1 . 3 . 5 reniformă. Vârful laminei (formă): 1 .

Salvia pratensis) etc. perpendiculari faţă de nervura mediană şi incizii rotunjite (Corylus avellana. 2 . Urtica urens). Tussilago farfara. . Marginea laminei: 1 . Viola sp. Poa alpina). 29. Carpinus betulus). După dispunerea lobilor faţă de axa principală a frunzei se deosebesc frunze penat-lobate (inciziile sunt dispuse simetric faţă de nervura mediană a laminei) şi palmatlobate (lobii sunt dispuşi în mod simetric în jurul unui punct care se confundă cu vârful peţiolului). Salix alba. Marginea laminei cu incizii mici (superficiale) poate fi: dinţată – cu dinţi ascuţiţi. iar segmentele proeminente formează lobi. 30). Veronica chamaedrys). 29: 2–5).. dar nu ating nervura mediană şi sectate – inciziile ating nervura mediană (Fig.vulgaris. Marginea laminei poate prezenta şi combinaţii ale tipurilor de bază: margine dublu-dinţată/ bidentată (Spiraea chamaedryfolia. Marginea frunzei cu incizii mari (adânci) se numeşte lobată. Vaccinium vitis-idaea) etc.crenată. serată – cu dinţi ascuţiţi îndreptaţi spre vârful laminei şi incizii mici. crenată – cu dinţi rotunjiţi şi incizii ascuţite (Epilobium montanum. 4 .serată. Festuca sp. Fig.. După adâncimea inciziilor frunzele penate şi palmate pot fi: lobate (sinuate) – inciziile nu ajung până la mijlocul jumătăţii laminei. sinuată cu dinţi şi incizii rotunjite (Populus tremula) (Fig. fidate – inciziile ajung la mijlocul jumătăţii laminei. Petasites hybridus). margine dublu-serată (Betula pendula. 5 .dinţată. partite – inciziile trec de mijlocul jumătăţii laminei. margine dublu-crenată/bicrenată (Glechoma hederacea.).sinuată.întreagă. revolută – răsucită spre faţa inferioară (Primula sp. ascuţite (Urtica dioica. 3 .

8 .5. 2 . Frunza lirată. 31. 31: 1–3). frunzele inferioare şi mijlocii la Geum rivale.: Taraxacum officinale (frunză penat-fidată. Anthyllis vulneraria ş. 31. (Fig.frunză penat-lobată. cu dinţi de formă neregulată îndreptaţi spre baza laminei) (Fig.frunză palmat-sectată. tripenat-sectate etc. Frunză penat-fidată.: Brassica napus. 3 . partită sau sectată. . 7 .frunză penat-partită. arbuştilor şi a plantelor erbacee). pieloasă (scorţoasă. (Fig. cărnoasă (Sedum sp. Lamina prezintă lobi inegali. Consistenţa laminei poate fi: erbacee – subţire şi moale (majoritatea arborilor.frunză penatfidată.frunză palmat-fidată.frunză palmat-partită. tare). Lobii pot prezenta la rândul lor incizii formându-se astfel frunze bipenat-partite. care sunt din ce în ce mai mici cu cât se apropie de bază.4. Marginea laminei cu incizii profunde: 1 .a.frunză penat-sectată. Frunza runcinată. cu lobul terminal mult mai mare decât cei laterali. bipenat-sectate. 5 . Ex.). 4 .). 30. Ex.).Fig. 6 .frunză palmat-lobată.

32. Populus sp. nervurile laterale se dezvoltă la fel de mult ca nervura mediană. 2 . 5 . Tip de nervaţiune întâlnit la majoritatea dicotiledonatelor (Fagus sylvatica.frunză runcinată.1.3).frunză tripenat-sectată. ale căror ultime ramificaţii se anastomozează formând o reţea (nervaţiune penat-reticulată).). Nervaţiune palmată (digitată). Nervaţiunea reprezintă modul de dispunere a nervurilor la nivelul laminei foliare.). Acer pseudo-platanus. Nervurile sunt paralele între ele şi se unesc la vârful laminei.4. Tip de nervaţiune prezent la cele mai multe monocotiledonate (Fig. Nervaţiune penată. 31.: Acer platanoides. secun-dare şi de alte ordine. . Toate nervurile pornesc dintr-un punct situat la baza laminei.frunză bipenat-sectată. Ex.) (Fig. 3 ..Fig.frunză lirată. Hedera helix (Fig.frunză bipenat-partită. Nervaţiune paralelă. Frunze cu incizii profunde: 1 . 32. 32: 2. 4 . Lamina prezintă o nervură mediană din care se desprind nervuri laterale. Quercus sp.

paralelă. Frunzele cu peţiol se numesc peţiolate. 2. Nervurile descriu arcuri care urmăresc conturul laminei şi converg spre baza acesteia. 5. 6 . canaliculat – scobit longitudinal.arcuată. 3 . com-primat lateral în plan perpendicular pe lamină (Populus tremula). auriculat – prevăzut cu nişte urechiuşe (Brassica napus). dilatat – turtit dorsi-ventral şi în formă de jgheab spre bază (Ranunculus acris). Tip de nervaţiune prezent la dicotiledonate (Gentiana lutea. Ex. Maianthemum bifolium.palmată. Nervaţiune pedată. 32.) (Fig. în formă de canal sau jgheab (Tussilago farfara) etc. Nervaţiune arcuată.penată. 7 .Fig. 32.pedată. Nervaţiunea: 1 . numai spre marginea de la baza laminei.6).: Helleborus purpurascens (Fig. Polygonatum sp. Parnassia palustris. Nervurile laterale se ramifică unilateral.).7. Ca formă peţiolul poate fi: cilindric (Tropaeolum majus). iar cele lipsite de peţiol sunt sesile. 4 . Plantago media) şi monocotiledonate (Convallaria majalis. . orientând-o în poziţia cea mai favorabilă faţă de lumină. Peţiolul Peţiolul susţine şi leagă lamina de tulpină. 32: 5.

3. 33. . 33.) (Fig.).1. ample-xicaule – baza laminei încon-jură parţial tulpina (Brassica napus.). 3 – frunză perfoliată. pe o singură parte sau pe ambele părţi (Symphytum officinale. 33. 33. Lamium amplexicaule.frunze concrescute (connate). Cirsium sp.Fig. Baza frunzei Baza frunzei reprezintă partea cu care frunza se fixează pe ramură sau tulpină. Frunzele sesile pot fi: propriu-zise (Capsella bursa-pastoris) (Fig.a. decurente – baza frunzei concreşte cu tulpina şi se prelungeşte de-a lungul acesteia sub formă de aripi foliacee. 4 – frunză decurentă.). 5 . Bupleurum rotundifolium) (Fig. perfoliate – cele două jumătăţi ale laminei concresc în partea opusă locului de inserţie al frunzei pe tulpină astfel încât frunza apare ca fiind străbătută de tulpină (Bupleurum perfoliatum. parte mult extinsă a bazei frunzei care înconjură complet pe o anumită lungime tulpina.2. La o serie de specii baza frunzei se poate transforma într-o teacă (vagină). la nivelul nodului.) (Fig. Thlaspi arvense) (Fig. connate/concrescute – baza unei frunze concreşte cu cea a frunzei opuse (Lonicera caprifolium ş.5.).).frunză amplexicaulă..4. Carduus sp. 2 . Verbascum thapsiforme. Frunze sesile: 1 . 33.frunză sesilă propriu-zisă. 33.

34. care se formează pe cele două laturi ale peţiolului (Fagus sylvatica. Stipelele pot fi: libere (Fagus sylvatica). stipele axilare situate între peţiol şi tulpină. concrescute cu tulpina (Lotus corniculatus) (Fig. Stipele. solziforme (Fagus sylvatica) (Fig.1. cu rol în apărarea mugurilor foliari. la care stipelele concresc două câte două. Viola sp. 35). forma. Baza frunzei . au aceeaşi formă şi mărime cu acestea. cu rol important în fotosinteză (Lathyrus sp. concrescute cu o margine a peţiolului (Rosa sp.). tc .2. hastate (Lathyrus sp. La unele apiacee (umbelifere) teaca este umflată. lanceolate (Galium aparine).)..4. dar se deosebesc de nomofile prin faptul că din axila stipelelor nu se . semicordate (Crataegus sp. Stipelele sunt excrescenţe ale bazei frunzei. stipele opuse peţiolului. Trifolium medium. de aceeaşi mărime cu frunzele (Galium sp.. 35: 1–4). reniforme (Salix caprea).teacă.). dimensiunile şi consistenţa lor sunt caractere importante ce servesc la determinarea speciilor.). Anexe foliare Baza frunzei poate prezenta o serie de anexe foliare: stipele. 1. Scirpus sp.) (Fig. 2 . Unele frunze sunt reduse numai la teacă (Juncus sp. După poziţie se deosebesc: stipele laterale. 4 . voluminoasă (Fig.) (Fig..). Cyperaceae teaca cilindrică are marginile con-crescute (Fig.teacă cilindrică cu margini concrescute (Cyperaceae).Fig. stipele interpeţiolare – se remarcă la plante cu frunze opuse. 35: 4–9). de regulă perechi. ohrea (ochrea). 34. 34. Trifolium pratense). La reprezentanţii Fam.3. 3 . Teaca este prezentă la unele dicotiledonate (Apiaceae) şi la majoritatea monocotile-donatelor. Poaceae teaca este cilindrică şi are marginile libere (Fig.).. mai mari ca frunzele. Prezenţa sau absenţa stipelelor. Trifolium campestre). Dimensiunile stipelelor: mici (Fagus sylvatica). natura.frunze reduse la teacă (Juncus sp. lm .lamină. ligula. 34. După formă stipelele pot fi: cordiforme/cordate (Lotus corniculatus). 34.1. La Cruciata laevipes (sânziene) stipelele situate opus faţă de nomofile.). 35.teacă cilindrică cu margini libere (Poaceae). La reprezentanţii Fam.teacă umflată (Apiaceae).).teaca (vagina): 1 .

) şi stipele per-sistente care rămân atâta vreme cât persistă şi frunza (la majoritatea plantelor prevăzute cu stipele). 2 .stipele semicordate (Trifolium campestre). st .stipele.lamina. 10 .stipele reniforme (Salix caprea). 5 . 35. Fig. 8 .stipele concrescute cu o margine a peţiolului (Trifolium sp.teacă.urechiuşe. 35. 9 . 4 . 4 . . tc . lm .). concrescute cu tulpina (Lotus corniculatus). După durata de viaţă se deosebesc: stipele caduce/decidue care cad de timpuriu (Fagus sylvatica.).stipele: 1 .stipele interpeţiolare (Cruciata laevipes). 7 . Anexe foliare: 1 . Anexe foliare . 36.).stipele semicordate şi uşor divizate (Crataegus monogyna). o ohrea.stipele cordiforme. 6 .dezvoltă niciodată axe secundare sau inflorescenţe (apar numai în axila frunzelor veritabile) (Fig.stipele libere (Fagus sylvatica).urechiuşe la Hordeum vulgare.frunză. Rosa sp. ur . lig .ohrea la Fagopyrum esculentum.ligula la Poa trivialis.. Fig. 2-3 . f .10.ligula.stipele hastate (Lathyrus sp. 3 ligula la Poa pratensis.stipele lanceolate (Galium aparine). Ulmus sp.

ligula continuă teaca. ciperaceelor şi altor monocotiledonate a căror frunză este prevăzută cu teacă şi are dimensiuni şi conformaţie variate: scurtă şi dinţată (Poa pratensis). Vicia sp. 37. sfârtecată/lacerată (Festuca sp. întreagă.. Polygonaceae (Fagopyrum esculentum.1. Ohrea. . păroasă (Eragrostis sp.. Ligula reprezintă o altă formă în care se prezintă stipelele. 1. Ligula este caracteristică poaceelor. Este o formaţiune cu rol protector. Pisum sativum. Este o formaţiune specifică plantelor din Fam. Ligula. Înveleşte şi protejează baza internodurilor tulpinii şi mugurii foliari. Polygonum sp. Sorbus aucuparia ş.. ş. prevăzute cu un peţiol mic (peţiolul) şi dispuse pe un peţiol comun numit rahis.2. II sau de ordin mai înalt. structuri considerate a fi prelungiri ale bazei limbului foliar. Frunze imparipenat-compuse – cu număr impar de foliole. Frunze penat-compuse – foliolele sunt dispuse pe ambele laturi ale rahisului. Frunzele liniare ale multor poacee sunt prevăzute cu apendici rotunjiţi în formă de urechiuşe (auricule). Rumex sp. datorită foliolei terminale (Robinia pseudacacia. Ohrea poate fi: lungă sau scurtă.a. 36: 2.) (Fig. 36. În funcţie de modul de dispunere a foliolelor pe rahis se deosebesc mai multe tipuri de frunze compuse. ciliată (Dichanthium ischaemum).) (Fig.). Ohrea provine din concreşterea stipelelor în formă de cornet (pâlnie) în jurul tulpinii. Rosa sp. Uneori aceşti apendici sunt pronunţaţi ajungând să îmbrăţişeze tulpina (Fig. de consistenţă membranoasă sau scorţoasă. oblongă şi uşor dinţată (Poa trivialis). Frunze paripenat-compuse – foliola terminală nu există sau este transfomată în cârcel (Lathyrus sp.1. Foliolele unei frunze compuse pot fi de ordin I.) (Fig. 36. 3.a. 37: 2–4). Frunze compuse Frunzele compuse au lamina alcătuită din segmente independente numite foliole.3).) (Fig. aflată la limita dintre teacă şi lamină. de la articulaţia sa cu lamina şi se ridică alipită pe tulpină.).4). ciliată sau sfârtecată.).

Caryophyllaceae. 5. 4 frunze paripenat compuse la Lathyrus sp. 6 .1. pinofite (Juniperus communis) şi numeroase angiosperme (Galium sp.frunză imparipenat compusă la Sorbus aucuparia. 38. Cele mai multe specii cu dispoziţie opusă au frunzele de la un nod inserate în planuri perpendiculare (în cruce) faţă de frunzele nodului superior sau inferior. Scrophulariaceae ş. Paris quadrifolia ş.). 37: 5. Dispoziţia decusată este întâlnită la reprezentanţii familiilor Urticaceae..).2.). dispoziţia cel mai frecvent întâlnită (Fig.frunze palmat compuse.). Fig.. Dispoziţia opusă – la fiecare nod tulpinal se inseră câte două frunze. frunze pentafoliolate (Lupinus sp.3. 37. 2. 3. .a.) (Fig. Trifolium sp. dispuse de o parte şi de alta a tulpinii. Lysimachia vulgaris.a. trifoliolate la Lotus corniculatus (5) şi Trifolium sp.2.a). 38. Lamiaceae. (6). Dispoziţia verticilată – la fiecare nod tulpinal se inseră trei sau mai multe frunze echidistante. Dispoziţia alternă (în spirală) – la fiecare nod tulpinal se inseră o singură frunză.). Frunze compuse: 1 . 38. (Fig. ş. frunze 5–9 foliolate (Aesculus hippocastanum) etc. (Fig. frunzele de la un nod superior nu umbresc pe cele de la nodul inferior. Acest tip de dispoziţie se întâlneşte la pteridofite (Equisetum sp. Frunze palmat-compuse – foliolele sunt prinse aproximativ în acelaşi loc la capătul peţiolului: frunze trifoliolate (Lotus corniculatus. Acest tip de dispoziţie se numeşte decusată şi reprezintă o adaptare la factorul lumină.6). dispoziţia frunzelor pe tulpină/ramuri este constantă şi caracterizează diferite grupe sau specii de plante. Dispoziţia frunzelor pe tulpină În general.

Pe ramurile ortotrope frunzele de la acelaşi nivel au toate aceeaşi formă şi mărime. 38. formă şi mărime de cele de pe ramurile ortotrope. De la această regulă există şi o serie de excepţii.). în rozetă (Fig. Anisofilia este determinată genetic sau de condiţiile de mediu (în special factorul lumină) şi constă în existenţa unor frunze de formă.dispoziţie alternă. Caracterizează plantele care au două tipuri de ramuri: ortotrope şi plagiotrope. . Fig. mărimea şi dispoziţia frunzelor pe tulpină sunt însuşiri constante ale fiecărei specii. 2 .Frunze rozulare bazale.dispoziţie opusă. 38. Taraxacum officinale ş. dimensiuni şi dispoziţie diferite pe aceeaşi ramură şi la acelaşi nivel. Capsella bursa-pastoris. 3 dispoziţie verticilată. Variaţii privind forma. 4 .4. mărimea şi dispoziţia frunzelor pe tulpină În general forma. Anisofilia.) frunzele sunt dispuse la baza tulpinii.a. La o serie de plante (Bellis perennis.frunze rozulare bazale. Frunzele de pe ramurile plagiotrope diferă ca dispoziţie. Dispoziţia frunzelor pe tulpină: 1 .

39. Lamina frunzei este adusă în lumină prin lungimea diferită a peţiolurilor. La Selaginella helvetica pe tulpinile plagiotrope. La Atropa belladonna pe ramurile plagiotrope se află câte două frunze la nod. Mozaicul foliar se remarcă în special la ramurile plagiotrope ale celor mai mulţi arbori. La Acer pseudoplatanus. frunzele dispuse pe faţa inferioară şi superioară sunt mai mici şi ovale (Fig.).Atropa belladonna. eliptice. Mozaic foliar. dispuse pe patru rânduri (tetrastihe) sunt inegale. pe laturile tulpinii există două serii de frunze mari. Frunzele dorsale sunt cele mai mici (au peţioluri scurte) şi sunt intercalate între . frunzele. Anisofilia: 1 .Fig.).frunze tetrastihe inegale (detaliu). Variaţii privind forma. 2 . Mozaicul foliar este o variantă a anisofiliei care constă în dispunerea în acelaşi plan a laminelor unor frunze de mărimi diferite astfel încât toate frunzele sunt expuse luminii.1. Frunzele laterale sunt mai mici (au peţioluri mai scurte) şi se află între celelalte. mărimea şi dispoziţia frunzelor pe tulpină.2. Frunzele dispuse lateral sunt mai mari. 39. iar pe faţa superioară alte două serii de frunze mai mici (Fig.Selaginella helvetica. Acer platanoides frunzele sunt dispuse în mod normal decusat. 1a . La Abies alba pe ramurile ortotrope se formează frunze egale de jur împrejur. pe ramurile plagiotrope frunzele de pe faţa superioară sunt mai mici decât cele de pe faţa opusă. 39. Pe ramurile plagiotrope frunzele ventrale sunt cele mai mari (au peţiolurile cele mai lungi) şi sunt dispuse la periferie.

3 Ranunculus cassubicus. 40. O serie de plante prezintă frunze de mai multe tipuri morfologice – polimorfism foliar.). Carduus nutans. 40. Variaţii privind forma.a. Heterofilia constă în dispunerea pe tulpină la diferite niveluri a unor frunze de forme şi dimensiuni diferite.1.). Capsella sp. Mozaic foliar: 1 . întregi (Fig. Heterofilia.: la Hedera helix frunzele de pe ramurile sterile sunt 5-palmat-lobate iar cele de pe ramurile fertile sunt ovale. Spini – frunze parţial sau total transformate în organe cu rol protector (Carduus acanthoides.a. Mozaic foliar mai poate fi observat la plante cu tulpini agăţătoare (Hedera helix). 41. Frunze metamorfozate Frunza este un organ caracterizat printr-o plasticitate ecologică pronunţată în comparaţie cu celelalte organe vegetative. iar frunzele tulpinale au lamina 7-11-sectată (Fig. mărimea şi dispoziţia frunzelor pe tulpină. la Ranunculus cassubicus frunzele bazale au lamina rotundă. Fig. Cirsium arvense.) ş. 40.3. .). ca rezultat al acţiunii factorilor de mediu şi al funcţiilor pe care le îndeplineşte. Carlina vulgaris. 40.Acer pseudoplatanus.frunzele laterale (Fig. Ex. întreagă. Frunze cu rol protector. Geranium sp. alungite.) (Fig.Hedera helix. Xanthium spinosum ş. plante cu frunze bazale dispuse în rozetă (Geum urbanum.2.). Dimorfism foliar – frunze de două forme şi mărimi.1.. Heterofilia: 2 .

pluricelulari. lamina frunzei se pliază spre faţa superioară. . Cârcei foliari – organe ± filiforme cu proprietatea de a se înfăşura în jurul unui suport pentru a susţine planta. frunze complet transformate în cârcei. plantă insectivoră care poate fi întâlnită în pajiştile montane.2. rolul asimilator fiind preluat de stipele (Lathyrus sp. capitaţi (cu o parte terminală globuloasă). (foaie grasă).). Peri Suprafaţa frunzei şi a tulpinii poate fi acoperită sau nu de peri.: peţiol transformat în cârcei (Clematis vitalba). 41.3.). care produc substanţe mucilaginoase de care se prind insectele şi peri mici. Frunze cu roluri nutritive speciale. Din această categorie fac parte frunzele cu funcţie de nutriţie heterotrofă complementară ce caracterizează plantele insectivore. Totalitatea perilor de pe un organ poartă numele de perozitate/părozitate. sesili.: Pinguicula sp. frunze parţial transformate în cârcei respectiv rahisul şi primele perechi terminale de foliole (Vicia sp. După ce insecta a fost reţinută de perii glandulari pluricelulari. Ex. provin din transformarea integrală sau parţială a unei frunze. care elaborează enzime proteolitice. pe locuri turboase (Fig.) (Fig. 41. Pe frunzele dispuse în rozetă se află două tipuri de peri glandulari: peri mari. acoperind insecta pe care apoi o digeră. Ex.Frunze cu rol de agăţare.).

lânoşi. – sericeu – organ acoperit cu peri mătăsoşi. – hirt – organ prevăzut cu peri aspri (rigizi) şi scurţi (frunze de Rubus hirtus. lânoşi. Frunze metamorfozate: 1 .. groşi şi rari. glande (Impatiens noli-tangere. – pubescent – organ acoperit cu peri fini. creţi şi moi (Cerastium alpinum subsp. Calamagrostis sp. Arabis hirsuta. deşi. – setiform – organ acoperit cu peri lungi. deşi şi ţepoşi (Echium sp. moi. dispuşi perpendicular pe organul respectiv (frunze de Hieracium alpinum. foarte deşi şi încâlciţi.frunze cu roluri nutritive speciale la Pinguicula vulgaris. – glutinos – organ acoperit cu peri glandulari lipicioşi (Salvia glutinosa. lungi.Fig. drepţi şi mai rari (Betula pubescens). 2 . Leontodon hispidus). fini şi culcaţi (partea inferioară a frunzelor de Salix alba). rigizi. În funcţie de prezenţa sau absenţa perilor. – glabrescent – organ aproape lipsit de peri. lanatum). slab sau deloc încâlciţi între ei (frunze de Hieracium villosum). . – pulverulent – organ acoperit cu o substanţă asemănătoare prafului. 41. – hispid – organ acoperit cu peri lungi. Knautia arvensis). formând o pâslă albă-argintie de peri (Arctium tomentosum). Poa sp. rigizi. aspri şi rigizi sau excrescenţe aspre la pipăit (frunze şi tulpini aspru păroase la Boraginaceae. drepţi.spini la Carduus nutans. 3 . scurţi. moi. – hirsut – organ prevăzut cu peri lungi. Sedum vulgare). – glandulos – organ acoperit cu numeroase glande sau peri glandulari (frunze şi tulpini glandulos păroase la Mentha sp. – setos – organ abundent acoperit cu peri lungi. frunze de Hyoscyamus niger).. – scabru – organ aspru.).). densitatea şi tipul acestora sunt utilizate mai multe noţiuni referitoare la suprafaţa organului respectiv: – glabru – organ total lipsit de formaţiuni epidermice/peri. – tomentos (pâslos) – organ acoperit cu peri scurţi. – lanat – organ acoperit cu peri deşi. subţiri. mici. dispuşi neregulat (Symphytum officinale. Papaver rhoeas). prevăzut cu peri foarte scurţi. rigizi. moi.cârcei foliari la Vicia sepium. albi. Pulmonaria officinalis). – vilos (oase) – organe acoperite cu peri lungi. drepţi.

se formează microspori şi ulterior granule de polen. plante ce ating cel mai înalt grad de evoluţie atât în sfera vegetativă cât mai ales în cea reproducătoare prin apariţia florii şi a seminţelor. La reprezentanţii Fam. 23. Sporangele matur se deschide în moduri variate eliberând sporii.Referitor la peri se folosesc şi alte noţiuni: adpres (peri alipiţi de tulpină). Spermatofite Din grupul spermatofitelor fac parte reprezentanţii Încreng. Conuleţul este alcătuit dintr-o axă scurtă. 42: 1a. Picea excelsa. arahnoideu (peri ca pânza de păianjen). Floarea la pinofite La pinofite florile sunt unisexuate (masculine şi feminine). Pinaceae (Pinus sylvestris. Pinophyta (Gymnospermatophyta) şi Magnoliophyta (Angiospermatophyta). dispers (peri rari pe un organ) ş. 22: 1. la Polypodiaceae se formează un inel mecanic de dehiscenţă (Fig. barbat (peri lungi pe un organ). 6. Pe sporofit (planta propriu-zisă) se formează sporangi (pe sporofile sau trofosporofile). sunt grupate în conuri. Pteridophyta) Pteridofitele sunt plante fără flori şi seminţe care se reproduc prin spori – cormofite sporifere. numeroase microsporofile (stamine) care poartă pe faţa inferioară 2 sau mai mulţi microsporangi (saci polinici) (Fig. 23). sori etc.2. În sporange. Florile masculine dispuse la extremitatea unor ramuri tinere. Fig. Pe axă sunt dispuse spiralat. La maturitate sacii polinici se deschid printr-o fantă . Sorii sunt de obicei protejaţi de un înveliş numit induzie.1b). Sporangii pot fi grupaţi în spice sporifere. STRUCTURI IMPLICATE ÎN REPRODUCEREA SEXUATĂ Pteridofite (Încreng.). 42: 1b). (Fig.a. la bază cu 1–2 bractei care îndeplinesc rolul de înveliş floral. în acest scop. Pinus mugo) florile unisexuate. Florile sunt lipsite de înveliş floral sau prezintă un înveliş redus. au forma unui con mic – conuleţ (Fig. în urma diviziunii meiotice a celulelor mame ale sporilor.2. Abies alba. În microsporangi din celule mame microsporale care parcurg meioza. se formează spori (pteridospori). primitiv. dispuse pe acelaşi individ – plante monoice sau pe indivizi diferiţi – plante dioice.2. monoice.

br . megasporofilă).ramură cu flori %. Odată cu acest proces.secţiune longitudinală prin floare % (conuleţ). . 1c .ovul. solz seminal. Fig. af .bractee.longitudinală.floare & văzută ven-tral. La reprezentanţii Fam.d. 1f . 1h . msf .solz car-pelar cu două seminţe.1: c. eliberând granulele de polen.) şi Taxaceae (Taxus baccata) florile unisexuat-dioice sunt de asemenea organizate în conuri.ramură. Pe faţa superioară a fiecărei megasporofile se diferenţiază 1–2 sau mai multe ovule.floare & văzută dorsal. Organizarea florii la conifere .umbo. conurile masculine cad de pe ramuri şi se dezorganizează foarte repede. Fiecare bractee împreună cu solzul fertil şi ovulele pe care le poartă reprezintă o floare feminină. rm .con & matur. 1d secţiune longitu-dinală prin con &. iar conul în ansamblu este considerat o inflorescenţă (Fig. Cupressaceae (Juniperus sp.Pinus sylvestris: 1a . u . 1g . 1i . a .e.micro-sporange. 1e .sămânţă aripată.microspo-rofilă. msg .solz carpelar. Un con este alcătuit dintr-o axă pe care se inseră numeroşi solzi sterili (bractei). caracter ce se menţine şi la seminţe. Ovulele nu sunt acoperite (închise) de solzul carpelar.f. Florile feminine sunt în general grupate în inflorescenţe alcătuind conuri. sc . 1b . ov .ramură cu inflores-cenţe & tinere (conuri). 42. 42.g).axa florii. În axila fiecărui solz steril se diferenţiază câte un solz fertil (sol carpelar.axa inflorescenţei.

După fecundaţie solzii carpelari concresc învelind ovulele într-un corp sferic. 43). Pseudobacele sferice. Sămânţa este însoţită frecvent de o aripă membranoasă provenită din ţesutul solzului carpelar (Fig. Florile sunt solitare în cazul în care axa principală se termină cu o singură floare. (mac) (Fig. La Juniperus sp. asemănător unui fruct de tip bacă. dispuse fiecare pe câte un solz carpelar. Anemone ranunculoides (floarea Paştelui. păştiţa albă). 42: 1h. Florile pot fi solitare sau grupate în inflorescenţe.Sămânţa la pinofite După consistenţa lor seminţele pot fi uscate. florile se dezvoltă în axila unei bractei. de culoare albastră-negricioasă sunt comestibile. Sămânţă protejată de aril. iniţial verde şi ulterior de culoare roşie ce înconjură parţial sămânţa – aril. Ex. de consistenţă cărnoasă care. Pinaceae. cărnos.: Anemone nemorosa (floarea Paştelui. Flori solitare. se dezvoltă şi formează în jurul seminţei un înveliş cărnos. păştiţa galbenă). Papaver sp. cărnoase şi parţial cărnoase. . Seminţe aripate. Pseudobace.1i). (ienupăr) floarea feminină este alcătuită din trei ovule sferice. Arilul constituie singura parte netoxică din întreaga plantă (care conţine un alcaloid – taxina) şi reprezintă o adaptare la răspândirea speciei mai ales ornitochoră (cu ajutorul păsărilor care consumă arilul). sclerificat. Galanthus nivalis (ghiocel). după fecundaţie. La Taxus baccata unicul ovul al florii feminine este înconjurat la bază de o sporofilă rudimentară. Astfel de seminţe sunt uşor răspândite cu ajutorul vântului. Tegumentul seminal este dur. Sunt întâlnite la majoritatea reprezentanţilor Fam. Floarea la magnoliofite În marea majoritate a cazurilor. Dispoziţia florilor pe axa tulpinală este variată şi în acelaşi timp caracteristică pentru diferitele specii de plante şi depinde de modul de ramificare al tulpinii.

Fig.Anemone ranunculoides. 43. capitul. La brasicacee florile nu sunt bracteate (Alyssum repens – ciucuşoară. spic. Racem – pe axa principală se dezvoltă. Florile sunt grupate în inflorescenţe în cazul când axa tulpinală se ramifică şi fiecare ramificaţie poartă flori.: Convallaria majalis. axe secundare fiecare terminată cu o floare. .: racem. Inflorescenţe. Ex.Anemone nemorosa. 3 . Vicia sp. 44). Flori solitare: 1 . Fabaceae (Robinia pseudacacia. Capsella bursa-pastoris – traistaciobanului. de la nivele diferite.) şi Brassicaceae. Thlaspi sp. umbela. – punguliţă etc. corimb. calatidiu. ament. Florile de la bază sunt mature faţă de cele din vârf. cu creştere indefinită (nu se termină cu o floare). Inflorescenţă întâlnită frecvent la reprezentanţii Fam.) (Fig. În funcţie de modul de ramificare a tulpinii şi ordinea de apariţie a florilor. de pe axa prin-cipală pornesc numeroase axe florifere secundare care se termină cu câte o floare. (lumânărica).Galanthus nivalis. Verbascum sp. Inflorescenţe simple monopodiale (racemoase) Acest tip de inflorescenţe prezintă o axă principală. inflorescenţele pot fi simple (monopodiale şi simpodiale) şi compuse (homotactice şi hetero-tactice sau mixte). Ex. 2 . spadice. care trece prin întregul sistem de ramificaţie (monopodiu).

4 . (arin). 2 . se diferenţiază flori unisexuate sesile sau scurt pedicelate. Fagus sylvatica (fag).: Spiraea sp. (coronişte).: Allium ursinum (leurdă. 45: 3–5). Umbela – pe axa principală se formează axe secundare florifere de aceeaşi lungime care pornesc aproape din acelaşi loc. Inflorescenţe simple racemoase. 46: 3. Coronilla sp. Poaceae. pendulă sau erectă. de la nivele diferite. Corylus avellana (alun). ajung la acelaşi nivel. Inflorescenţă caracteristică Fam.: Alnus sp. Ament – pe axa principală flexibilă.Alyssum repens. 44. Corimb – pe axa prin-cipală se dezvoltă altern. Ex. (cununiţă) (Fig. Ex. în partea superioară. . (plop). (mesteacăn). 3 .4). (salcie) (Fig. scurt pedicelate sau sesile. Lotus corniculatus (ghizdei) (Fig. Betula sp. 46: 1.Vicia cracca.Fig. Plantago sp. usturoiul ursului).2).2). Carpinus betulus (carpen). axe florifere secun-dare care. (pătlagina) (Fig. Salix sp.Convallaria majalis. Ex.schema inflorescenţei.: Alopecurus pratensis (coada vulpii). Racem: 1 . Ex. Populus sp. 45: 1. din axila unor bractei ce alcătuiesc involucrul. Spic – pe axa principală rigidă se dezvoltă flori bracteate.

Spic: 3 . se dispun flori sesile protejate de o bractee mare – spata sau de mai multe bractei. Asteraceae (Fig. căr-noasă. Inflorescenţă frecvent întâlnită la reprezentanţii Fam. Ament: 1 .schema inflorescenţei. Arum maculatum (rodul-pământului).Alopecurus pratensis. 47). Capitul – pe axa principală scurtă.: Matricaria recutita (muşeţel). Inflorescenţe simple racemoase. Trifolium sp.. Umbela: 3 . Ex. 2 .flori. 2 . sferică sau ovoidă.schema inflorescenţei. 4 .Spiraea chamaedryfolia.schema inflo-rescenţei. 48: 1. se inseră flori sesile sau scurt pedicelate.Coronilla varia. compactă sau goală. (trifoi). Ex. (papura) (Fig. .2). ap axa principală.: Arum orientale. 45. fl .Fig. Inflorescenţe simple racemoase. Fabaceae şi caracteristică pentru Fam.Plantago sp. 5 . Corimb: 1 . Spadice (spadix) – pe axa principală puternic îngroşată.schema inflorescenţei. 4 . 46.Corylus avellana. Typha sp. întreaga inflo-rescenţă este protejată de bractei ce alcătuiesc un involucru. Fig.

Inflorescenţe simple race-moase. cu creştere definită. care pornesc din acelaşi loc. flf . se deosebesc trei tipuri de inflorescenţe simpodiale: monohaziu. dihaziu şi polihaziu. 3 . fls . 47. Florile sunt cu atât mai tinere cu cât sunt mai îndepărtate de vârf.inflorescenţă cu spata îndepărtată.flori &. Taraxacum officinale (păpădie) (Fig. flm . 48: 3–5). Hieracium villosum (vulturică). care să treacă prin întregul sistem de ramificaţie (monopodiu). Inflorescenţă caracteristică pentru reprezentanţii Fam. Nu se formează o axă comună.Fig.flori %.schema inflorescenţei. ci un simpodiu alcătuit din axe de vârste şi ordine diferite. Calatidiu – pe axa lăţită ca un disc se dispun flori sesile. Pe axa primară se diferenţiază axe de ordine şi vârste diferite. După numărul ramificaţiilor secundare ale axei primare.flori sterile. Asteraceae: Bellis perennis (bănuţei). apm aparat de manifestaţiune. Leontodon hispidus (potcapul călugărului). Spadice la Arum maculatum: 1 . Inflorescenţe simple simpodiale (cimoase) Inflorescenţele cimoase prezintă o axă primară cu creştere definită (se termină cu o floare).inflorescenţă acoperită de spată. . 2 . bracteele de la baza axei formează involucrul.

48. Fig.Leontodon hispidus. 4 – Hieracium villosum. Se deosebesc 4 tipuri de inflorescenţe monohaziale: drepaniu. Inflorescenţe simple racemoase. subterminal.schema inflorescenţei. De pe această axă.Monohaziu (cima unipară) – prezintă o axă floriferă primară care se termină cu o floare. 1a .secţiune longitudinală prin inflorescenţă. 2 . Calatidiu: 3 . ripidiu. . Capitul: 1 .schema inflorescenţei. Axele florifere se pot ramifica în acelaşi plan sau în planuri diferite. bostrix şi cincin.Matricaria recutita. ramificaţia continuând unilateral. 5 . din axila unei bractei porneşte o singură ramificaţie laterală terminată cu o floare.

în planuri diferite (la dreapta şi la stânga).Fig.). – rugină) (Fig. 1a fragment de inflorescenţă.ripidiu văzut lateral (schemă). urmând o linie helicoidală. Tip de inflorescenţă caracteristică pentru Fam. . – nu-mă-uita etc. Tip de inflorescenţă caracteristică pentru reprezentanţii Fam. Ex.).: Hemerocallis sp. Toate ramificaţiile florifere sunt situate între prima axă şi cea secundară. Ripidiul (cima unipară în evantai) prezintă axele florifere dezvoltate în acelaşi plan (posterior).drepaniu la Juncus bufonius.) (Fig. 49. (stânjenel) (Fig.drepaniu văzut în profil (schemă). rezultând o inflorescenţă în formă de zig-zag sau evantai.). transversal faţă de medianele bracteelor axelor mamă. Cincin (cima unipară scorpioidă) – axele florifere succesive se dezvoltă alternativ.ripidiu la Iris pseudacorus. 1b . Tip de inflorescenţă caracteristică pentru reprezentanţii Fam. spre dreapta sau spre stânga. 50. în două sensuri diferite. Juncaceae (Juncus sp. 50. Myosotis sp. Boraginaceae (Symphytum officinale – tătăneasă. 2 .1. I-VI . dar alternativ. Iridaceae. (crin) (Fig. b1-b5 succesiunea bracteilor. 49.2. Inflorescenţe simple cimoase monohaziale: 1 . 2a . Drepaniul (cima unipară în formă de seceră) prezintă axele florifere de ordin superior dezvoltate în acelaşi plan (anterior) al axei mamă respective şi într-un singur sens.2.: Iris sp. Bostrix (cima unipară helicoidală sau în şurub) – axele florifere se dezvoltă în mai multe planuri.1. 49. Ex.).succesiunea florilor.

în axila a două bractei opuse. De la primul nod aflat sub această floare (subterminal). Inflorescenţe compuse . Sedum sp. 2 . Ex.succesiunea florilor. b1-b5 . Glomerul – dihaziu la care axele de ordin superior sunt foarte scurte. Dihaziu (cima bipară. 2a . mai multe axe florifere de ordine şi vârste diferite ale căror flori nu se maturează toate în acelaşi timp. Chenopodiaceae. Acest sistem de ramificaţie se poate repeta de mai multe ori. Polihaziu (cima multipară) – de pe axa floriferă primară. Tip de inflorescenţă caracteristică pentru reprezentanţii Fam. de sub floarea terminală.2.a. din acelaşi loc.: Myosoton aquaticum (pleşcaiţă) (Fig.bostrix la Hemerocallis sp.).cincin (proiecţie).). din axila mai multor bractei (involucru) pornesc succesiv. se dezvoltă două axe secundare. 51. cima dicotomică). Prezintă o axă floriferă primară care se termină cu o floare.1.succesiunea bracteilor. Inflorescenţă caracteristică Fam.Fig. 50. I-VI .: Butomus umbellatus (roşăţea). 1a bostrix (proiecţie). Caryophyllaceae. 51. Inflorescenţe simple cimoase monohaziale: 1 .cincin la Symphytum officinale. aproximativ egale ca lungime.. Ex. ş. (Fig. terminate fiecare cu câte o floare.

Poaceae. Floarea bisexuată (alcătuită din gineceu şi frecvent 3 stamine) prezintă la bază două lodicule (glumelule) interpretate ca un perigon sepaloid.: Anthoxanthum odoratum (viţelar). Inflorescenţa este alcătuită dintr-o axă comună (axa spicului/rahis) formată din noduri şi întrenoduri ± scurte. Un spiculeţ este format dintr-o axă (axa spiculeţului) pe care se află dispuse altern două sau mai multe flori. Tip de inflorescenţă caracteristică pentru reprezentanţii Fam. ale cărui ramificaţii se termină cu spiculeţe uniflore sau multiflore. Se deo-sebesc două tipuri de inflores-cenţe compuse: homotactice – rezultă prin repetarea aceluiaşi sistem de ramificaţie sau prin combinarea a două sau mai multe inflorescenţe simple de acelaşi fel (fie numai racemoase. Inflorescenţele compuse sunt alcătuite din mai multe inflorescenţe simple. fie numai cimoase) şi heterotactice (mixte) – combinaţii între inflorescenţe simple racemoase şi cimoase.schema inflorescenţei. Panicul (racem compus cu spiculeţe) – racem compus. 2a .polihaziu la Butomus umbellatus. Lolium sp. scurt pedicelate numite spiculeţe. Poaceae: Elymus repens (pir târâtor). (Fig. mai mult sau mai puţin răsfirat. 1a . Triticum aestivum (grâu comun) etc. La baza spiculeţului se află două hipsofile numite glume: gluma superioară şi gluma inferioară. La baza fiecărei flori se află alte două hipsofile numite palee (glumele): paleea superioară şi paleea inferioară.axe de vârste/ordine diferite.schema inflorescenţei. I-V . lung pedunculate. (raigras/iarba de gazon). 51. 52. Inflorescenţă caracteristică pentru reprezentanţii Fam.1. Secale cereale (secara). . 2 .Fig. Inflorescenţe simple cimoase: 1 . Inflorescenţe compuse homotactice racemoase Spic compus. Ex.). La noduri se inseră alternativ spice simple.dihaziu la Myosoton aquaticum.

Inflorescenţe com-puse homotactice racemoase. ps . Nardus stricta (ţăpoşică).: Aegopodium podagraria (piciorul caprei). 1c .palee inferioară.spiculeţ.a.a. 4a .călcâi.palee supe-rioară. Axa principală. cl . Ex. Tip de inflorescenţă întâlnită şi la unii reprezentanţi ai Fam. Spic compus: 1 .1.spic compus (schema inflorescenţei).ovar.axa spicului (rahis). pi .). (Fig. Inflorescenţă caracteristică reprezentanţilor Fam. Racem cu umbele – axa principală se ramifică sub formă de racem. 53. Sorbus aucuparia (scoruş de munte) ş. 4 . 1a .Festuca supina.stigmat plumos. . Rosaceae: Crataegus sp. Fig. 53. Bromus sp. 52: 2–4). Uneori involucrul şi involucelul lipsesc. axele secundare se ramifică sub formă de umbelă. gi .).Bromus hordeaceus. Ex. Axele secundare se ramifică formând mici umbele numite umbelule.spiculeţ.Elymus repens. gs . asp . (obsiga).2. 3 . 53. Panicul: 2 .: Hedera helix (iedera) (Fig. sta . Corimb compus – prezintă o axă principală pe care se formează axe secundare ce se ramifică la rândul lor sub formă de corimb.3. aspi . Apiaceae (Umbelliferae). la baza umbelulei totalitatea bracteelor alcătuiesc un involucel. Festuca sp. (Fig. (firuţa) ş. stg . (Fig.axa spiculeţului. (păducel).).spiculeţ.stamine cu antere oscilante.schema generală a unui spi-culeţ. lo – lodi-cule. Umbela compusă.Arrhenatherum elatius (ovăscior). 1b . Daucus carota (morcov) ş. (păiuş). 3a . la baza căreia se află numeroase bractei ce alcătuiesc un involucru se ramifică sub formă de umbelă.glumă superioară.a. Poa sp.Poa annua. 52. ovr .glumă inferioară.

3 .1.2. Racem cu calatidii. . Inflorescenţe compuse homotactice racemoase: 1 . umb . Capitul compus. Corimb cu calatidii. axele secundare formate se termină cu o inflorescenţă simplă de tip calatidiu.schema inflorescenţei. inv involucel. Inflores-cenţă prezentă la unii reprezentanţi ai Fam. 54.umbelă compusă la Aegopodium podagraria. Ex. Ex.). axele secundare se ramifică de asemenea sub formă de corimb şi poartă terminal câte un calatidiu. Axa principală se ramifică sub formă de racem. (coada şoricelului) (Fig. floarea Reginei) (Fig.Fig. Pe axa principală se dezvoltă axe secundare ce formează un corimb. in .schema inflorescenţei.: Achillea sp. 2a .umbelulă. 53.involucru. Ex.: Leontopodium alpinum (albumiţă.: Petasites albus (captalan) (Fig. 54.corimb compus la Sorbus aucuparia.3. floare de colţ.). 2 .). 54. 1a .racem cu umbele la Hedera helix. Asteraceae.

Fig. 3 - apitul compus la Leontopodium alpinum (schemă). Fig.glande nectarifere.vedere exterioară a unei „flori biologice”. 55. gln . 2 . 3 . flm . De pe această axă. ciaţiul se aseamănă cu o floare. În cupă se află staminele şi gineceul astfel încât.: Cynodon dactylon (pirgros). 2a calatidiu. Ultima . cpf carpofor. 2b floare. din axila mai multor bractei. se dezvoltă un mănunchi de axe de ordine şi vârste diferite. 1b . Ex. flf . se formează astfel un polihaziu. Inflorescenţe compuse homotactice racemoase: 1 . Pe axele secundare formate se află. aparent.racem cu calatidii la Petasites albus.: Euphorbia sp. 2 .floare.floare %. În axila celor 5 bractei se dezvoltă 5 inflorescenţe masculine monohaziale de tip cincin. 54.: 1 ..floare” din dihaziu este din punct de vedere biologic o floare. Inflorescenţe compuse homotactice cimoase Polihaziu de dihazii cu monohazii de tip cincin. 2c schema inflorescenţei.floare % (stamină).florile % sunt dispuse în cincin. Inflorescenţa este alcătuită dintr-o cupă (involucru) rezultată din concreşterea a 5 bractei care alternează cu 4 glande nectarifere semilunare. Ciaţiu la Euphorbia sp.porţiune de tulpină cu calatidii. 55).ciaţiu în secţiune longitudinală . dispuse în axila unor bractei. Fiecare inflorescenţă este alcătuită din 5 flori masculine reprezentate .cupă. (laptele-cucului/ laptele câinelui). iar din punct de vedere morfologic o inflorescenţă numită ciaţiu care imită o floare hermafrodită (Fig. De pe fiecare axă a polihaziului.corimb cu calatidii la Achillea millefolium.floare &. Axa principală se ramifică sub formă de umbelă. flori scurt pedicelate. Ex. de la primul nod aflat sub floare. cp . Umbelă de spiculeţe. din axila a două bractei opuse se dezvoltă două axe terminate cu câte o „floare” formând astfel un dihaziu. 1a . Inflorescenţa este alcătuită dintr-o axă primară terminată cu o floare. fiecare terminate cu câte o floare.

pf .carpelă. Euphorbiaceae. Elementele florii la magnoliofite O floare completă este alcătuită din: receptacul. androceu şi gineceu (Fig. bostrix cu calatidii – Cichorium intybus (cicoare). Ciaţiul este inflorescenţa caracteristică reprezentanţilor Fam.). Receptaculul are forme variate: sferic sau conic (Ranunculus sp.. ament cu dihazii – Betula pendula (mesteacăn) etc. deoarece la baza filamentului staminal se află o gâtuitură circulară. disciform – ca un disc (Rubus sp. Floare completă de Ranunculus acris: 1 . cilindric etc.sepale. ca .: cincin cu calatidii – Hieracium aurantiacum (ruşuliţă). Inflorescenţe heterotactice (mixte) Ex. înveliş floral.floare în secţiune longitudinală. Receptacul Receptaculul este extremitatea superi-oară a axei florale pe care se inseră elemen-tele florii. Fig. spic cu polihaziu sau dihaziu – Lamiaceae. capitul cu cincin – Armeria sp. (Fig. Internodul de sub receptacul se numeşte peduncul floral (floare solitară) sau pedicel floral (dacă floarea face parte dintr-o inflorescenţă). sub formă de butelie (Galanthus nivalis). 56.). Învelişul floral . sta stamine.peduncul floral.). 56). pt . 2 . 57).floare văzută în profil. Dacă la o floare lipseşte unul din aceste elemente ea se numeşte incompletă. Fiecare stamină este considerată o floare masculină. r .receptacul. care indică locul de inserare a învelişului floral sau chiar un înveliş floral ± redus.petale. cupuliform – în formă de cupă (Rosa sp.de stamine cu filamente inegale. sp . cincin cu umbelă – Chelidonium majus (rostopască).

58: 1. cu înveliş floral dublu) şi perigon când elementele sale numite tepale nu se deosebesc între ele (flori homoclamideice.) (Fig.).a) (Fig. 2 . El se numeşte periant.cupuliform la Rosa arvensis. Totalitatea sepalelor alcătuieşte caliciul. campanulată – sub formă de clopot (Gentiana acaulis) etc. Taraxacum officinale şi alte asteracee (Fig.disciform la Rubus odoratus. Florile la care lipseşte numai caliciul sau numai corola se numesc flori monoclamideice. infundibuliformă – ca o pâlnie (Primula veris). deobicei verzi. inflată/umflată (Silene sp.8. Învelişul floral este alcătuit din frunze modificate. inserate pe receptacul spre exterior. . lamiacee. 57. dimensiuni. Forma caliciului gamosepal: tubuloasă (Dianthus sp. (Fig. Potentilla sp. caz în care ciclul extern se numeste calicul (Fragaria sp.sferic la Ranunculus sceleratus. Ex. De cele mai multe ori unirea sepalelor este parţială. când sepalele sunt libere (plante mai puţin evoluate –ranunculacee.2). Caliciul este dialisepal.). 3 . 4 . cu înveliş floral simplu). La unele flori caliciul apare sub formă de peri.. brasicacee) şi gamosepal când sepalele sunt concrescute (plante mai evoluate – solanacee. urceolată (Hyoscyamus niger). Tipuri de receptacul floral: 1 .). Florile lipsite de periant se numesc nude (aclamideice).: Arnica montana. primulacee ş. Sepalele constituie primul ciclu de frunze modificate. părţile care rămân libere se numesc lacinii (dinţi). culoare (flori heteroclamideice. 58: 3–7). 58: 1–7).sub formă de butelie la Galanthus nivalis. Caliciul poate fi reprezentat de un singur ciclu de elemente sau de două cicluri. 58. atunci când elementele sale – sepale şi petale – se disting ca formă.Fig.

5 . 58. dispuse în alternanţă cu sepalele. Petala este alcătuită din lamină şi unguiculă.Fig. Petale transformate în organe nectarifere: 6.bilobată (Stellaria media). 3 . cu care aceasta se prinde de receptacul.. 6 . K – caliciu.urceolat la Hyoscyamus niger.. 4 infundibuliform la Primula veris.Sinapis arvensis. Caliciu dialisepal: 1 . (mac) sepalele cad în timpul înfloririi. 2 . 7 campanulat la Gentiana acaulis. Sepalele pot fi persistente sau caduce. 2 .tubulos la Dianthus sp. îngustată a petalei. Tipuri de caliciu. La Papaver sp. Caliciu gamosepal: 3 .caliciu dublu (caliciu extern şi calicul) la Fragaria vesca.oval-lanceolată (Nymphaea alba). 7. 8 . Fig. în general diferit colorate. 5 .tetralobată (Lychnis flos-cuculi). Caliciu format din peri: 8 . partea inferioară. Petalele reprezintă al doilea ciclu de frunze modificate. Forma petalelor: 1 . 59.inflat la Silene sp.orbiculară (Ranunculus acris). Totalitatea petalelor alcătuieşte corola.cornet nectarifer . 4 .flori tubuloase de Arnica montana.unguiculată (Cheiranthus cheiri).

Rubus sp. Asteraceae ş. – omag. Helleborus sp. (7) şi Trollius europaeus (8). 3 . Glandele nectarifere (nectarine). . Sinapis arvensis – muştar sălbatic (Fam. – spânz. Corolă dialipetală cu simetrie actinomorfă: 1 . Orchis sp. când petalele sunt libere (Ranunculaceae.. (6). Caryophyllaceae. Corolă dialipetală cu simetrie zigomorfă: 4 .a.carena (petale inferioare). Convolvulaceae. ve . ca . fiecare petală este considerată un port-nectariu deoarece prezintă pe faţa superioară. La Helleborus sp. 60..) şi gamopetală. când petalele sunt concrescute (Solanaceae. ovallanceolată (Nymphaea alba). bazal. Helleborus sp. Brassicaceae). Fabaceae. 9 . Apiaceae ş. cornete nectarifere (Aconitum sp.alae/aripi (petale laterale).floare de fabacee (Pisum sativum).Sinapis arvensis. Stellaria media – rocoină (Fam. 2 .).Stellaria media. unguiculată (Cheiranthus cheiri). Corolă dialipetală cu simetrie actinomorfă: Fragaria vesca – fragi de pădure (Fam. Ericaceae.. toate petalele sunt transformate în cornete nectarifere. ţesuturi localizate frecvent în floare elaborează nectarul.vexilum petala superioară). Rosaceae. tetralobată (Lychnis flos-cuculi). Rosaceae)..Veronica polita.. Caryophyllaceae) (Fig. La unele specii petalele sunt transformate în: petale nectarifere/ port-nectarii (la Ranunculus sp. Solanum sp. al . pinten nectarifer provenit din petala anterioară (Linaria sp. 59: 1–5). 59: 6–9). (Fig. Forma petalelor poate fi: orbiculară (Anagallis sp. 60: 1–3). emarginată (Rosa sp.la Aconitum sp.Fragaria vesca.) (Fig. bilobată (Stellaria media).) etc.corola etalată. Trollius europaeus – bulbuci).a. Fig.pinten nectarifer la Viola odorata. 5 . 4a . Corola este dialipetală. Brassicaceae. Ranunculus acris). câte o glandă nectariferă). Viola sp.

rotundă (steag. (Fam. Corolă dialipetală cu simetrie zigomorfă: Veronica sp. Fig.capitul la Leucanthemum vulgare.). vexilum). 2 .hipocrateriformă (Syringa vulgaris). Scrophulariaceae) (Fig.). 5 .: Pisum sativum (Fig. 4b . 62. Corolă gamopetală cu simetrie zigomorfă: 1 . stindard. 2. 60.4. (3).tubuloasă la Nicotiana tabacum (1) şi Arctium lappa (2).Fig. 4 . 60. 1a floare văzută în profil.globuloasă (Vaccinium myrtillus). două petale laterale mai mici (aripi/alae) şi două petale inferioare alipite prin marginile lor externe (luntriţa. Ex.5. 61. Corolă gamopetală cu simetrie actinomorfă: 1. carena). 5 .campanulată (Campanula rotundifolia).floare tubuloasă cu simetrie actinomorfă (în centrul inflorescenţei). 4a . Fabaceae este alcătuită din 5 petale libere: o petală superioară mare.floare ligulată cu simetrie zigomorfă (la periferia inflorescenţei). 3 . 4 .infundibuliformă (Calystegia sepium).personată la Linaria vulgaris.bilabiată la Salvia pratensis (2) şi Pedicularis sp. 3 . Corola papilionată carac-teristică reprezentanţilor Fam.floare ligulată de . 6 .

dialitepal la Lilium sp. sti . (Fig. 62. . 5 . lbs .stamine. Pedicularis sp. Convolvulus sp. – bilabiată – formează la bază un tub scurt care se continuă cu două labii (buze): labium superior. stg . 6 .labium inferior.. Fig.3). 63.labelum.). (Fig. 61). Corola gamopetală cu simetrie actinomorfă poate fi: tubuloasă – petalele concresc sub forma unui tub lung ± larg (Arctium lappa.: Lamium maculatum. ovr . pin .P alcătuit din bractei înguste şi păroase la Schoeno-plectus lacustris.ligula corolei.ovar.P alcătuit din bractei la Luzula sp.labium superior.Taraxacum officinale. (1) şi Aconitum sp. aproape sferică (Vaccinium sp.stil. la Linaria sp. Ex. lgc . lbi . Florile cu corolă bilabiată sunt caracteristice Fam. 3 . Datura stramonium). Perigon (P): 1. Corola gamopetală cu sime-trie zigomorfă poate fi: – personată – corolă asemă-nătoare cu cea bilabiată dar care are aspectul unei măşti (persona). (2).. C .pinten.diali.. 4 .şi gamotepal la Orchis sp. 62: 2.gamotepal la Muscari sp. campanulată – sub formă de clopoţel (Campanula sp.).1. Salvia sp. urceolată – tubul corolei se lăţeşte spre bază asemenea unui ulcior (Atropa belladonna) etc. sta . 2 .. K .. Nicotiana tabacum).corola.P alcătuit din peri la Eriophorum angustifolium.stigmat. partea anterioară a corolei este transformată în pinten nectarifer (Fig. alcătuit din două petale posterioare concres-cute şi labium inferior. l . infundibuliformă – tubul corolei se lărgeşte treptat spre vârf ca o pâlnie (Calystegia sp. hipocrateriformă (Syringa vulgaris)..). 7 . format din petala anterioară concrescută cu cele două petale laterale.caliciu. Lamiaceae (Labiatae). globuloasă.

5). Periantul poate fi redus la bractei (Luzula sp. nepereche. 63.. 1a . 63: 1–3).) (Fig.) (Fig. 62: 4. Androceu Androceul este alcătuit din totalitatea staminelor dintr-o floare şi reprezintă sexul masculin.. Colchicum autumnale. Salix sp. unele concrescute iar altele libere. Lilium sp..) şi petaloid când elementele lui sunt colorate (Daphne sp. când elementele lui sunt verzi (Chenopodium sp.a..Salix sp. Lilium sp. Perigonul este sepaloid. cilindric. Fig. (Fig.). care se continuă lateral cu un limb – ligula.floare %.)... floare %. liberă. Fig. se dezvoltă în mod deosebit formând labelum (Fig.4. Urtica sp. de lungime variabilă. Carpinus sp.ament &.floare &. Ciclul extern de elemente este format din două tepale anterioare concrescute şi tepala posterioară.floare &. 1b .). 63: 5–7.: Leucanthemum vulgare. peri (Eriophorum sp. ament %..2). Fraxinus sp.). Flori nude: 1 . La Orchis sp.. perigonul este alcătuit din 6 tepale. Ex. O stamină este alcătuită din filament staminal. Rumex sp. 64. Asteraceae (Compositae). Galanthus nivalis. 65. Perigonul poate fi dialitepal – cu tepale libere (Aconitum sp. 64). simplu sau ramificat (Fig. Scirpus sp. partea sterilă a staminei este subţire.a) sau gamotepal – cu tepale concrescute (Muscari sp.. nepereche. 2 Carex sp. Scilla bifolia ş. 1c . în ciclul intern cele două tepale posterioare rămân libere.1. 65: 1.– ligulată – corola are un tub scurt la bază.... iar tepala anterioară. Iris sp. . Polygo-natum latifolium ş.) sau poate fi absent – flori nude (Carex sp. conectiv şi anteră (Fig. rezultat din concreşterea petalelor.. Taraxacum officinale ş. 2a . Florile ligulate sunt întâlnite la reprezentanţii Fam. Filamentul staminal. Galanthus nivalis.a.

Staminele au în general aceeaşi lungime în cadrul unei flori. Când filamentele staminale au lungimi diferite androceul poate fi: didinam – din totalul de 4 stamine, două au filamente lungi şi două au filamente scurte (Lamium sp., Thymus sp., Verbascum sp. şi alţi reprezentanţi ai Fam. Lamiaceae şi Scrophulariaceae) (Fig. 65.3.); tetradinam – din totalul de 6 stamine, 4 au filamente lungi şi două au filamente scurte (Brassica sp. şi alţi reprezentanţi ai Fam. Brassicaceae) (Fig. 65.4.). Variaţia lungimii filamentelor staminale este legată de modul de polenizare.

Fig. 65. Stamine. Tipuri de androceu (A): 1 - stamină (Hyoscyamus niger); 2 - floare % de Corylus avellana; 2a - stamine cu filamente staminale bifurcate; 3 - A didinam (Thymus sp.); 4 - A tetradinam (Brassica sp.); 5 - A dialistemon (Salix alba); 6, 7 - A gamostemon monadelf la Salix purpurea (6) şi Oxalis acetosella (7); 8, 9 - A gamostemon diadelf la Polygala vulgaris (8) şi Pisum sativum (9); 10 – A gamostemon triadelf la Hypericum perforatum. După raportul dintre stamine, androceul poate fi dialistemon – cu stamine libere (Salix alba) (Fig. 65.5.) şi gamostemon – cu stamine concrescute prin filamente. Androceul gamostemon poate fi: monadelf – staminele formează un singur mănunchi (Malva syl-vestris, Oxalis acetosella, Salix purpurea), diadelf – staminele sunt dispuse în două mănunchiuri (Polygala vulgaris, unele fabacee), triadelf – staminele sunt dispuse în 3 mănunchiuri (Hypericum perfo-ratum) sau poliadelf – cu mai multe mănunchiuri de stamine (Fig. 65: 6–10). Flori sinantere – staminele concresc prin antere (filamentele staminale rămân libere). Ex.: Leucanthemum vulgare şi alte asteracee (Fig. 66.5.).

Fig. 66. Filamente staminale concrescute cu tubul corolei: 1 - Primula veris; 2 - Thymus serpyllum, floare întreagă; 2a - corola desfăcută; 3 - Hyacinthus sp.; 4 - Muscari comosum. Sinantere: 5 - floare tubuloasă de Leucanthemum vulgare; 5a - floare în secţiune longitudinală; 5b - stamine unite prin antere. La multe specii filamentele staminale sunt concrescute cu tubul corolei (reprezentanţi ai Fam. Primulaceae, Solanaceae, Boraginaceae, Lamiaceae, Liliaceae ş.a.) (Fig. 66: 1–4). Conectivul reprezintă extremitatea mai dezvoltată a filamentului staminal, ţesut steril ce leagă între ele lojele anterei. Antera reprezintă partea fertilă a staminei. În sacii polinici se diferenţiază microspori şi ulterior granule de polen ce vor conţine gameţii masculini. După modul de fixare pe filamentul staminal anterele pot fi introrse – cu lojele orientate spre interiorul florii (Mentha sp.) sau extrorse – cu lojele orientate spre exteriorul florii (Iris sp.). După modul de fixare pe filamentul staminal/conectiv anterele pot fi: sesile (Viola sp.); oscilante – se fixează de filamentul staminal printr-un singur punct; bazifixe – antere oscilante la care punctul de inserţie al filamentului se află la baza anterei (Tulipa sp.); dorsifixe – antere oscilante la care punctul de inserţie se află pe partea dorsală a filamentului (Colchicum autumnale, Lilium sp., Plantago sp., poacee) (Fig. 67).

Fig. 67. Stamine cu antere oscilante: 1 - bazifixe la Tulipa sylvestris; 2, 3, 4 - dorsifixe la Colchicum autumnale (2), Triticum aestivum (3) şi Plantago lanceolata (4). Dehiscenţa (deschiderea) anterei se realizează în moduri variate: prin 1–2 crăpături longitudinale la nivelul şanţurilor laterale; printr-o crăpătură transversală (Mercurialis perennis); prin orificii care se formează la vârful anterelor – dehiscenţă poricidă (Solanum sp., Vaccinium sp.); prin căpăcele/valve – dehiscenţă valvicidă (Pinguicula sp.) ş.a. Staminele lipsite de antere sunt sterile şi reduse la nişte organe filiforme numite staminodii (Helleborus sp., Linum sp., Trollius europaeus). Staminele pot concreşte cu gineceul – fenomen de ginandrie (Orchidaceae).

Gineceu Gineceul este alcătuit din totalitatea carpelelor dintr-o floare şi reprezintă sexul feminin. După poziţia pe care o ocupă pe receptacul, faţă de celelalte elemente ale florii, gineceul poate fi: superior – dispus pe receptacul deasupra punctelor de inserţie ale celorlalte elemente florale – flori hipogine (Ranunculaceae, Fabaceae, Violaceae, Lamiaceae, Brassicaceae, Violaceae, Liliaceae); semiinferior – dispus într-o excavaţie a receptaculului, iar celelalte elemente florale se inseră pe marginile libere ale receptaculului – flori perigine (Prunoideae); inferior – gineceul/ovarul se află inclus în receptacul cu care concreşte, iar celelalte elemente florale se inseră pe marginile concrescute ale receptaculului – flori epigine (Apiaceae, Campanulaceae, Asteraceae, Rosa sp., Iridaceae, Amaryllidaceae) (Fig. 68).

Fig. 68. Poziţia gineceului (G) faţă de celelalte elemente ale florii: 1 - G supe-rior în flori hipogine; 2 - G semiinferior în flori perigine; 3 - G inferior în flori epigine. După numărul carpelelor care participă la formarea gineceului acesta poate fi monocarpelar (Pisum sativum şi alte fabaceae, poacee), bicarpelar (Cheiranthus cheiri – micşunele, reprezentanţi ai Fam. Apiaceae, Asteraceae), tricarpelar (Tulipa sp.), pentacarpelar (Linum sp., Primula sp.), policarpelar (Fig. 69: 1–7). După raportul dintre carpele gineceul poate fi: apocarp (dialicarpelar) – alcătuit din carpele libere (Ranunculus sp., Rosaceae, Sedum sp. şi alţi reprezentanţi ai Fam. Crassulaceae) sau sincarp (gamocarpelar) – alcătuit din carpele concrescute. Gineceul sincarp poate fi: paracarp – carpelele concresc numai prin marginile lor delimitând o singură cavitate/lojă ovariană (Viola sp.); eusincarp – carpelele concresc atât prin margini cât şi pe o parte din suprafaţa lor delimitând atâtea cavităţi/loji ovariene câte carpele participă la formarea gineceului (Linum sp., Tulipa sp.); lizicarp – gineceu eusincarp cu o lojă ovariană care se formează în urma lizării pereţilor carpelari ce uneau centrul ovarului cu peretele acestuia (Caryophyllaceae, Primulaceae ş.a) (Fig. 69: 2,3,6–11).

Fig. 69. Tipuri de gineceu (G): 1 - G monocarpelar la Pisum sativum; 1a - secţiune transversală prin ovar; 2 - G bicarpelar eusincarp la Cheiranthus cheiri; 3 - G tricarpelar eusincarp la Tulipa sp.; 4, 5 - G pentacarpelar la Linum sp. (4) şi Primula veris (5); 6 - G pentacarpelar apocarp la Sedum acre; 7 - G policarpelar apocarp la Ranunculus sp.; 7a carpelă; 8 - G pentacarpelar eusincarp (secţiune transversală la nivelul ovarului) la Linum sp.; 9 - G tricarpelar paracarp (secţiune transversală la nivelul ovarului) la Viola sp.; 10, 11

). Ca formă stigmatul poate fi: globoid (Alchemilla sp. Fig. Fragaria sp. 4a . ovarul se continuă cu stil lung (longistil) sau scurt (brahistil).).4. adaptată morfologic pentru reţinerea polenului. 70. Hetero-stilie la Primula veris: 4 . Indiferent de numărul carpelelor care intră în alcătuirea gineceului acesta este alcătuit din ovar. ovr .Symphytum officinale.).stil.. 69: 1. Symphytum officinale şi alţi reprezentanţi ai Fam. cvadrifid (Epilobium sp. trifid (Campanula sp. lobat (Lilium sp.).).floare longistilă. 3 .. După lungimea stilului se deosebesc: flori homostile – flori cu stile de aceeaşi lungime şi flori heterostile – în flori diferite aparţinând aceleiaşi specii.). Ovarul este partea bazală. Lamiaceae).Fragaria vesca. disciform şi stelat (Papaver sp. voluminoasă a gineceului care conţine ovulele. pentafid (Geranium sp. lateral – inserat lateral pe ovar (Potentilla sp.stil.). (Fig. Stil ginobazic: 1 .. ginobazic – stil inserat la baza ovarului (Alchemilla sp.stigmat.2). sti . stg . bifid (Arnica montana. Crocus sp. sti . filiform şi papilos . Stilul poate fi: terminal – aflat în prelungirea ovarului (la majoritatea speciilor). variabil ca formă. ce face legătura între ovar şi stigmat. Stilul este o prelungire a ovarului. 70: 1–3). Fenomenul este cunoscut sub numele de heterostilie şi apare ca o adaptare la polenizarea încrucişată. 2 .floare brevistilă. Stigmatul este partea terminală a stilului.Alchemilla sp..: Primula sp. stil şi stigmat (Fig...ovar. Primula sp.G pentacarpelar lizicarp la Primula veris în secţiune longitudinală (10) şi transversală (11) la nivelul ovarului. Boraginaceae) (Fig. 70. Ex.).

Nardus stricta). 10 .).trifid (Crocus sativus).trilobat (Lilium sp. 5 . 2 . Tipuri de stigmat: 1 .globoid (Primula sp. Tipuri de flori după repartiţia sexelor După repartiţia sexelor în cadrul aceleiaşi flori se deosebesc: flori bisexuate (hermafrodite) – au şi androceu şi gineceu (75–78% dintre angiosperme). 71. flori unisexuate – au numai androceu sau numai gineceu. Fig.). 4 .). papilos (Festuca sp.).plantă monoică. 7 .). flori asexuate (agame) – flori sterile. 3 .disciform şi stelat (Papaver sp. 2 .filiform şi papilos la Nardus stricta (6) şi Plantago lanceolata (7). Stigmatul cu aspect de stil se numeşte stilodiu (Asteraceae. 5 . 4 . Tipuri de plante după repartiţia sexelor Fig.(Plantago sp.plantă .plantă agamonoică. 9 gol/găunos (Viola tricolor). gol/găunos (Viola sp. foliaceu (Iris sp.foliaceu (Iris germanica).bifid (Arnica montana). fără androceu sau gineceu. 3 . 72. Poaceae)..). 8 – papilos (Festuca sp.plantă dioică. Tipuri de plante după repartiţia sexelor: 1 .plante cu flori bisexuate/ hermafrodite. 71). (Fig. 6.) etc.

7 . 10 .. 72): plante cu flori bisexuate – toţi indivizii unei specii au numai flori hermafrodite. Şi acest tip de plante sunt de 3 tipuri: ginandrodioice – au flori bisexuate pe un individ şi flori masculine şi feminine pe alt individ al aceleiaşi specii. 8 . ginomonoice – pe acelaşi individ se află flori feminine şi bisexuate (Parietaria officinalis). . androdioice – au flori masculine şi bisexuate dispuse pe indivizi diferiţi (Dryas octopetala. Veratrum album).).plantă ginandrodioică.ginandromonoică (trimonoică). ginodioice – au flori feminine şi bisexuate dispuse pe câte un individ (Glechoma sp. 9 . Corylus avellana.: Fraxinus excelsior prezintă indivizi cu flori masculine. având flori bisexuate.plantă ginomonoică. plante poligame – au flori bisexuate şi unisexuate pe acelaşi individ sau pe indivizi diferiţi ai aceleiaşi specii.). Pulsatilla montana). plante agamonoice – plante cu flori bisexuate şi flori sterile pe acelaşi individ (unele asteracee). Leontopodium alpinum.. Saponaria sp. masculine şi feminine sau alte combinaţii.a.. plante dioice – au flori masculine şi feminine pe indivizi diferiţi (Salix alba. poligam-dioice şi poligam-trioice..plantă andromonoică. pe doi sau trei indivizi.plantă androdioică. Plante poligam-monoice – au flori bisexuate plus unul sau ambele sexe şi sunt de trei feluri: ginandromonoice (trimonoice) – pe acelaşi individ se găsesc flori masculine. 6 . Dispoziţia elementelor florale pe receptacul poate fi: – spirociclică (în spirală) – elementele florii sunt dispuse pe axa florală de-a lungul unei spirale. Fagus sylvatica ş. plante monoice – au flori unisexuate.). dispoziţie ce caracterizează florile mai puţin evoluate (unele Ranunculaceae). feminine şi bisexuate (Acer sp. Urtica dioica ş. Plante poligam-trioice – au sexele separate pe 3 indivizi. Salvia pratensis. După cum sexele sunt separate pe acelaşi individ. se deosebesc (Fig.a. Plante poligam-dioice – au pe un individ flori bisexuate şi pe un alt individ unul sau ambele sexe. După repartiţia sexelor pe plante aparţinând aceleiaşi specii. plantele poligame pot fi: poligam-monoice. Thymus sp.). Ex. andromonoice – pe acelaşi individ se află flori masculine şi bisexuate (Astrantia sp.plantă ginodioică. masculine şi feminine pe acelaşi individ (Betula sp. indivizi cu flori feminine şi indivizi cu flori bisexuate.

Numărul de elemente ale unui verticil se pune în dreapta simbolului. Ex. Majoritatea angiospermelor sunt tetra.. Trollius europaeus). Tulipa sp. } – flori bisexuate. P – perigon. Scrophulariaceae).: [C(5) A5] – stamine concrescute . iar elementele androceului şi gineceului sunt dispuse spiralat pe axa florală (Caltha palustris. K – caliciu. Fraxinus sp. Elementele florii pot fi libere sau concrescute în cadrul aceluiaşi verticil (coeziune) sau aparţinând la două verticile alăturate (adnaţie). Corylaceae. hexaciclice (Brassicaceae). Fagaceae.). În funcţie de numărul de elemente dintr-un ciclu (-merie) florile pot fi: monomere (flori ~ de Typha sp. C – corola. A – androceu. În funcţie de numărul de cicluri (–ciclie) pe care sunt dispuse elementele florale pe receptacul florile pot fi: monociclice (flori unisexuate care au numai un ciclu de stamine sau carpele. Formula florală redă alcătuirea unei flori utilizând semne conveţionale. Salix sp. G5. polimere (Crassulaceae). pentaciclice (Aceraceae.şi pentaciclice. Lamiaceae. dimere (Papaveraceae). C5. Primulaceae. în cerc) – elementele florii sunt dispuse pe receptacul în cercuri sau verticile (majoritatea angiospermelor)... Iridaceae. Formule şi diagrame florale Formulele şi diagramele florale sunt mijloace grafice cu ajutorul cărora putem analiza şi exprima elementele constitutive ale unei flori (numărul lor. Ranunculus sp. + – simetrie bilaterală. Solanaceae.. Linaceae). Liliaceae). Lilium sp. 5 – flori spirociclice. Poziţia gineceului.). |. tetramere (Rubiaceae). Urticaceae).). având astfel posibilitatea de a compara între ele diferitele organizări florale. Când concresc elemente aparţinând la două verticile diferite. A5. tetraciclice (Apiaceae. Semne convenţionale: Q – simetrie actinomorfă. triciclice. G – gineceu.: K5. litere şi cifre. ~ – flori unisexuate masculine sau feminine. diciclice (au două cicluri de elemente K+A sau K+G.– verticilată (ciclică. sunt utilizate paranteze pătrate ce închid între ele verticilele concrescute. Ex. Când numărul de elemente este nedeterminat se foloseşte semnul infinit (¥). trimere (Iris sp. pentamere (Primulaceae. – hemiciclică – elementele învelişului floral sunt dispuse în cercuri. raporturile dintre ele). ·|· – simetrie zigomorfă. Betulaceae. Boraginaceae.

bracteea în axila căreia se află floarea se reprezintă la fel ca şi sepalele. de la exterior spre interior. pe faţa externă. pruinos (brumat). Diagrama florală reprezintă proiecţia orizontală a elementelor unei flori. La o floare spirociclică. Frunzele pot avea diferite nuanţe de verde: glauce/glaucescente – frunze de culoare verdealbăstruie. se reprezintă axa florală şi bracteea. ea stabileşte locul fiecărui element floral şi raporturile dintre elementele florale. Construirea diagramei florale. G(5). La o floare ciclică trebuie să cunoaştem numărul de cicluri pe care sunt dispuse elementele florale şi numărul de elemente dintr-un ciclu. Frunze discolore – sunt diferit colorate pe cele două feţe (Rubus discolor). o proeminenţă unghiulară corespunzătoare nervurii mediane. iar pe cercurile concentrice trasate. corola. Lamium maculatum). gineceul se redă prin forma secţiunii transversale a ovarului. Frunze colorate – toate frunzele de altă culoare decât cea verde. Ulterior se trasează un număr de cercuri concentrice egal cu numărul de cicluri. Diagrama este astfel o secţiune transversală ideală care. iniţial se va trasa o spirală pe care se vor dispune elementele florale în ordinea succesiunii lor. olivacee (de culoare verde-bruniu). albăstrui-cenuşiu (suriu).pe tubul corolei. reuneşte într-o singură schemă toate secţiunile care ar trebui să le facem într-o floare pentru a putea analiza modul ei de organizare. Frunze maculate – sunt prevăzute cu pete/macule (Trifolium pratense. Semne convenţionale folosite: sepalele şi petalele se reprezintă prin arcuri de cerc care au la mijloc. Frunze concolore – au aceeaşi culoare pe ambele feţe (Fagus sylvatica). . caliciul. A(5). C(5). staminele se redau prin forma secţiunii transversale a anterei. Concreşterea elementelor unui verticil se exprimă prin închiderea în paranteze rotunde: K(5). Pentru a desemna anumite culori/nuanţe sunt utilizaţi o serie de termeni specifici. axa florală de pe care se desprinde pedunculul floral se reprezintă printr-un cerc mic. utilizând semnele convenţionale şi păstrând pe schemă raporturile existente între elementele florii. Frunze variegate – frunze care au 2–3 culori. Culoarea organelor vegetative şi reproducătoare Culoarea organelor vegetative şi reproducătoare variază. androceul şi gineceul.

ohroleuce – de culoare alburiu-galben sau palid-galben (corola la Scabiosa ochroleuca). sanguinee – de culoare roşie ca sângele (frunzele de Cornus sanguinea). Organe virescente – înverzirea anormală a organelor obişnuit de altă culoare (petale.). lutescente – de culoare galben auriu (corola la Gentiana lutea).). La formarea fructului înafară de ovar pot participa: stilul (Clematis sp. tuberculi. Fructul conţine sămânţa/seminţele care se formează din ovul/ovule după fecundaţie. receptaculul (Fragaria sp. Fructul Fructul. în general mai dezvoltată) şi endocarp (la interior). hipsofilele (Corylus sp. organ caracteristic angiospermelor se diferenţiază după fecundaţie din gineceu (mai ales din ovar) cu participarea ± pronunţată a receptaculului şi a celorlalte elemente florale. stigmatul (Papaver sp. rubescente – roşietice (vaginile roşietice ale frunzelor de Festuca rubra). După consistenţa sa pericarpul poate fi cărnos sau uscat.). Organele colorate în nuanţe de galben pot fi: flavescente – de culoare galben palidă (inflorescenţa gălbuie la Trisetum flavescens). mezocarp (zona mijlocie. Pericarpul se poate deschide la maturitate – fruct dehiscent sau nu – fruct indehiscent. Transformarea gineceului/ovarului în fruct este asociată cu modificări histologice în urma cărora peretele ovarului devine peretele fructului – pericarp.Organele colorate în nuanţe de roşu pot fi: purpurescente – de culoare aproape purpurie (florile de la Helleborus purpurascens sunt în partea externă şi internă aproape purpurii).). rizomi). . Pericarpul este alcătuit din trei zone tisulare ± distincte: exocarp/epicarp (la exterior).

silicva la Cheiranthus cheiri..păstaie la Vicia sp.silicula angustiseptă la Capsella bursa-pastoris. se deo-sebesc patru tipuri biologice (ecologice) de fructe: capsula.Fig. (măzăriche) (Fig. În funcţie de modul de deschidere se deosebesc mai multe tipuri de capsule. 73: 2.folicula la Helleborus sp. baca şi drupa. 6 .: Pisum sativum (mazăre). 6a . Capsula este un fruct cu pericarp uscat. 4 . 5 .). dehiscenţa sau indehiscenţa fructelor şi modul de răspândire a seminţelor. 7 .păs-taie la Pisum sativum. Ex. .dehiscenţa siliculei.. Vicia sp.dehiscenţa dorsi-ventricidă. Capsula: 1 . 2a . 73. Folicula – fruct format dintr-un gineceu monocarpelar care la maturitate se deschide de-a lungul liniei de sutură a marginilor carpelei.: Helleborus purpurascens (spânz) (Fig. Ex. Păstaia (legumen) – fruct format dintr-un gineceu monocarpelar care la maturitate se deschide pe linia de sutură a marginilor carpelei (ventral) şi de-a lungul nervurii mediane (dorsal) în două valve sau teci. 5a -dehiscenţa silicvei. 3 .dehiscenţa siliculei.1. nuca. 7a . dehiscent la maturitate. 1a . 73.lomenta la Coronilla varia. Tipuri biologice de fructe. 2 .silicula latiseptă la Lunaria annua.dehiscenţa ventricidă.3). Ţinând seama de consistenţa pericarpului.

4 .septifragă la Viola tricolor. 3a .pixidă (Anagallis arvensis).. 74: 1–4). Silicula – este o silicvă scurtă cu cele două axe aproximativ egale.4.). capsula loculicidă – se deschide pe nervura mediană a fiecărei carpele (Iris sp. 73: 6. 2a . Viola sp.carpele la maturitatea fructelor.dehiscenţa loculicidă. stg .).. între carpelele fertile se află un perete despărţitor (replum) pe care sunt dispuse seminţele. Ex.stigmate. sm . bilocular. 74. 3 .Fig. Lunaria annuua (pana zburătorului) (Fig. Capsula: 1 . Silicva – fruct format dintr-un gineceu tetracarpelar.rostru. Tulipa sp. Lomenta – fruct asemănător unei păstăi. 73. de la vârf până la bază.capsulă ce se deschide în 5 mericarpii la Geranium pratense.7).: Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului). 7 denticidă (Primula veris). 1a dehiscenţa septicidă. câte două de fiecare parte a peretelui despărţitor.5. af axa florii. Lilium sp. gâtuite între seminţe. 8 . rst . ca .) (Fig.loculicidă (Tulipa sp.sămânţă.: Cheiran-thus cheiri (micşunele) (Fig.septifragă (Datura stramonium). prin linii longitudinale în peretele fructului. 4a – dehiscenţa septifragă. Din această categorie fac parte: capsula septi-cidă – se deschide de-a lungul pereţilor dintre cavităţile ovariene (Colchicum autumnale – brânduşa de toamnă). 2 .poricidă (Papaver somniferum).dehiscenţa septifragă. 73. capsula septifragă – se deschide de o parte şi de alta a liniei de sutură a carpelelor (Datura stramonium – ciumăfaie. Ex. 5 . Ex. 6 . la maturitate se fragmentează trans-versal în articule care conţin fiecare câte o sămânţă. prin 4 linii longitudinale.).: Coronilla varia (coronişte) (Fig. .septicidă (Colchicum autumnale). de jos în sus. Capsula valvicidă – fruct care se deschide în valve. Tipuri biologice de fructe.). Fructul matur se deschide în două valve.

indehiscent la maturitate. Nuca este un fruct cu pericarp uscat.poliachene la Rosa sp. 74. 75. (achenele sunt dispuse în receptaculul cărnos.).). capsula se deschide la maturitate într-un număr de mericarpii (fructuleţe) egal cu numărul de carpele care au intrat în alcătuirea gineceului – fruct euschizocarp (Fig. Capsula poricidă – se deschide prin orificii (pori) ce se formează la partea superioară a fructului sau pe stigmat (Papaver sp. 2 .).tetraachenă (Symphytum sp. 6 . 7. p . Ex.achenă (Matricaria perforata). Hyoscyamus niger. 74. Nuca: 1 .5. 5 .papus.Capsula pixidă (operculată) – se deschide printr-un căpăcel/opercul (Anagallis arvensis.poliachenă (Ranunculus sp.).8. cupuliform). 8.cariopsă (Triticum sp.peri. (Fig.7. 12 .: Primula sp.). em .rostru. Tipuri biologice de fructe. s . Fig.embrion.poliachene la Fragaria sp.6.disamara (Acer pseudoplatanus). 10 . pp . 4a achenă.şanţ. 9 .diachenă (Carum carvi). 3 . 4 . La Geranium sp. .) (Fig. Betula pendula (8) şi Fraxinus excelsior (9). În funcţie de o serie de particularităţi ale pericarpului se deosebesc mai multe fructe de tip nucă.).) (Fig. r . (achenele sunt dispuse pe receptaculul cărnos).achenă cu papus (Asteraceae).). 74. Capsula denticidă – se deschide prin crăpături de forma unor dinţi. Plantago sp. 11 .samara la Ulmus glabra (7). 74.

. 5 . Tipuri biologice de fructe.) (Fig. 75.. nuculele (fructele propriu-zise) sunt conţinute în receptaculul cărnos – fruct „fals” (Fig. mz . Diachena (dinucula) se formează dintr-un gineceu bicarpelar şi caracterizează reprezentanţii Fam.) (Fig.fruct cărnos dehiscent la Impatiens noli-tangere.drupeolă în secţiune longitudinală. 75. Lamiaceae) (Fig.polidrupă la Rubus idaeus.3. 75: 7–9).). neconcrescută cu pericarpul sau ataşată de acesta printr-un singur punct (Corylus avellana. Fig. Boraginaceae..Achena (nuculă) – fruct cu o singură sămânţă (monosperm) liberă. Rosa sp. Drupa: 6 . 2 . Ranunculus sp.secţiune longitudinală prin polidrupă.5.)..Atropa belladonna.2). 4 .). r .6. bilateral la mesteacăn (Betula sp.). Apiaceae (Fig. 75: 1. 75.mezocarp.). 5a . Monoachena (mononucula) se formează dintr-o singură carpelă (Polygonum sp. Rosa sp.).).drupeolă. 6a .Convallaria majalis. dr .75: 11. 6b .receptacul cărnos.10.sămânţa. La Fragaria sp. 75. end endocarp.epicarp. Disamara – achenă cu pericarp prevăzut cu două aripi (Acer sp. 76.) sau unilateral la frasin (Fraxinus sp.. sm . Aste-raceae) (Fig. Samara (monosamara) – este o achenă la care pericarpul se prelungeşte formând o aripă în jurul seminţei la ulm (Ulmus sp.Solanum dulcamara. Poliachena (polinucula) se formează dintr-un gineceu policarpelar (Fragaria sp. 3 fruct cărnos dehiscent (Paris quadrifolia). Tetraachena (tetranucula) se formează dintr-un gineceu bicarpelar care la maturitate se dedublează – fruct anaschizocarp (Symphytum sp. Cariopsa – fruct cu o singură sămânţă cu pericarpul concrescut cu tegumentul seminal şi nucela (Poaceae) (Fig. ep .12). 75.) (Fig. Baca: 1 .fruct deschis.4.

Selaginellales Fam. 77).). 6. Fructele se formează dintr-o singură floare – fructe monanatocarpe sau dintr-o inflorescenţă – fructe cenantocarpe. 76: 1. Ord. Solanum dulcamara (Fig. prinse de substrat prin radacini adventive.: Rubus idaeus (Fig. Ex.3. sunt dispersati în lungul tulpinilor ascendente sau grupati în spice sporifere mai mult sau mai putin distincte. fara noduri evidente.1. mezocarp cărnos (rar ± uscat sau fibros) şi endocarp lignificat. mezocarp cărnos şi endocarp membranos. Ex.2. înguste. diferentiate în trofofile si sporofile. Lycopodium clavatum (pedicuta). Lycopodium annotinum (cornisor).Baca este un fruct cu epicarp subţire. dispuse spiralat.: Lycopodium alpinum (bradisor).BAIULUI (REGN PLANTAE. Ex. 76.6. 76: 3. Din ultima categorie face parte şi fructul (jir) de la Fagus sylvatica (fag).4). Lycopodiatae Ord. CORMOFITE PREZENTE ÎN MUNTII BUCEGI . Frunze microfile (pâna la 1 cm lungime). sesile. Paris quadrifolia) fructele cărnoase sunt dehiscente la maturitate (capsule cărnoase) (Fig.3. Plante erbacee. Sporangii dispusi în axila sporofilelor. Convallaria majalis. Selaginellaceae . fara ligula. La o serie de specii (Impatiens noli-tangere.: Atropa belladonna. Lycopodium selago (bradisor) (Fig. uninerve. Lycopodiaceae Familia este reprezentata în flora României prin genul Lycopodium. Polidrupa – este un fruct care se dezvoltă dintr-o singură floare cu gineceu policarpelar apocarp.5). ÎNCRENGATURA PTERIDOPHYTA Cls. Drupa este un fruct cu epicarp subţire. Lycopodiales Fam. perene. SUBREGN. Tulpini repente si ascendente. ramificate dicotomic sau pseudomonopodial. CORMOBIONTA) 6.

frunze tulpinale pe fata superioara (dorsala). 4b . Frunzele sunt diferentiate în trofofile si sporofile. Selaginella selaginoides (Fig.: Selaginella helvetica. 4a. Cls. moi. Equisetales Fam. ramificate dicotomic. 2 . egale sau inegale. Equisetaceae . 1a . 3a . 3b microfila. 4c microfila cu ligula. Familia este reprezentata în flora României prin genul Selaginella (strutusori). Equisetatae Ord. Fam. sunt grupati în spice sporifere situate pe ramurile ascendente.Fig.Lycopodium clavatum. Ex. Fam. Selaginellaceae: 4 . Sporangii dispusi în axila sporofilelor ligulate. Lycopodiaceae: 1 .frunze tulpinale pe fata inferioara (ventrala). sesile. 77). Plante erbacee de dimensiuni reduse. prevazute la baza cu o anexa solzoasa numita ligula (rol în absorbtia si acumularea apei).sporofile cu sporangi. 4e . 4d . 1b microfila.Selaginella helvetica.Lycopodium annotinum. 3 . dispuse opus sau altern. fixate de substrat prin radacini adventive. Frunze mici.sporofila cu sporange.sporofila cu sporange. 77. Tulpini repente.Lycopodium selago.

pipirigut de munte). Sporofile de forma peltata (scut). 3 . E.Equisetum arvense. dintate. Familia este reprezentata în flora României prin genul Equisetum (coada calului). Equisetum telmateia. brune. 78).Equisetum sylvaticum. dispuse verticilat la noduri si concrescute în teci comune. . 2a . grupate terminal sub forma de spice sporifere. fertile cu spice sporifere dispuse terminal si tulpini mai înalte. tulpina fertila (de primavara). Equisetum variegatum (pipirig) (Fig. hyemale. reduse la scvame (neasimilatoare). sylvaticum). Equisetum hyemale (pipirig. Equisetaceae: 1 . Equisetum palustre (barba ursului). ramificate (E. palustre) sau doua tipuri de tulpini – tulpini scunde. prevazute cu noduri si internoduri distincte.tulpina sterila. Equisetum pratense. arvense. 1a tulpina sterila. 2 . verzi (asimilatoare). fiecare sporofila poarta 5–12 sporangi. 2b . Frunze uninerve. asimilatoare. tulpina sporifera.: Equisetum arvense. E. Ex.portiune de rizom. Plantele pot prezenta un singur tip de tulpina – asimilatoare si purtatoare de spice sporifere terminale (E. sterile. Tulpini subterane (rizomi) cu radacini adventive si tulpini supraterane articulate. perene. Fam. Plante erbacee. asimilatoare (de vara).Equisetum palustre.Fig. 78. Equisetum sylvaticum (rusinea ursului).

Ophioglossaceae Ferigi erbacee. 1a . verde. galben-brunie care poarta sporangi (sporofila). asimilatoare (trofofila) si o parte fertila. 2a . Fam. Ophioglossaceae: 1 . Polypodiales Fam. În sol prezinta un rizom pe care creste anual câte o singura frunza formata din doua parti distincte: o parte sterila.Asplenium scolopendrium. Ex.: Botrychium lunaria (limba cucului. Ophioglossales Fam. iarba dragostei) (Fig.vârful unei ramificatii cu sporangi. 5 . Fig. întreaga sau divizata.foliola cu sori. Polypodiaceae: 2 . 79. Ord. perene.Asplenium ruta-muraria. 3 Asplenium trichomanes.).Cls.Botrychium lunaria. Fam.1. Filicatae Ord. 4 – Polystichum lonchitis. Polypodiaceae . 79.

Frunze: trofosporofile. limba cerbului). Frunzele solitare sau grupate în fascicule pe microblaste (Larix sp.foliola cu induzie de pe frunza sporifera. Dryopteris filix-mas (feriga). Polystichum aculeatum (creasta cocosului). alungiti. frecvent variat divizate. Dryopteris dilatata (feriga). 3 . Pinaceae Arbori cu tulpina ramificată monopodial. Sporangii grupati în sori pe fata inferioara a frunzei. 2a . Blechnum spicant (scarita muntelui). CLS. 79: 2–5. pungente/înţepătoare (Picea abies). Cystopteris fragilis (feriguta de stânca). 2 . sempervirescente.). Ex. prezinta inel mecanic de dehiscenta. 1a .Blechnum spicant. PINATAE ORD.Cuprinde ferigile cele mai numeroase si mai frecvent întâlnite. Asplenium ruta-muraria (ruginita). lung petiolate. Dryopteris carthusiana (feriga).). rar caduce (Larix sp. 80). rugina). Fig. 80. Asplenium scolopendrium (navalnic.foliola cu sori. PINALES Fam. Athyrium filixfemina (spinarea lupului).). Asplenium trichomanes (strasnic). Frunze aciculare. scurt peţiolate. Cystopteris montana (feriga de piatra).Cystopteris fragilis. cu vârf emarginat (Abies alba) sau moi (Larix sp. de tip macrofil sau diferentiate în trofofile si sporofile (Blechnum spicant). Fam.Polypodium vulgare. sunt ..: Asplenium ramosum (poci-toc. liniari) prezinta sau nu induzie. Polypodium vulgare (feriguta. Sorii de forme variate (reniformi. Fig. rar întregi. Pinus sp. iarba dulce). rotunzi. Plante perene cu rizom. Polystichum lonchitis (sarpe) (Fig. Polypodiaceae: 1 .

3a . grupate câte trei într-un verticil (Juniperus sp. 81.con ~. 3f .).frunza. Seminţe aripate. Fam. Pinus mugo (jneapăn. Conurile feminine sunt mari. Pinaceae: 1 .). Fam.). 81.frunză în secţiune transversală. 1f . 3e . jep).Larix decidua. 82. 3d .solz carpelar cu două seminţe.solz carpelar cu bractee.1. 2a . apoi albastru-negricioase. Frunze solzoase cu dispoziţie opusă sau aciculare. 2 . Pinus sylvestris (pin) – cultivat în plantaţii (Fig.: Abies alba (brad). spiralat şi orientate pectinat (Abies alba) sau altern (Larix sp. 3b .). monoice cu flori grupate în conuri. 1d . Plante unisexuate.Picea abies. Plantele prezintă în organele vegetative şi reproducătoare canale rezinifere. 2c . 1b . .con ~ matur (pendul). 2b . 3c . 3g . Picea abies (molid).Abies alba. solitare sau grupate în inflorescenţe racemoase. Cupressaceae Arbuşti monoici sau dioici (Juniperus sp.dispuse spiralat (Picea abies).rămurică cu flori |.solz carpelar fără seminţe.sămânţa aripată. 1c .ramură tânără cu flori |. 1a . 1e . verzi.sămânţa aripată. Flori unisexuate grupate în conuri mici. Conurile masculine sunt mici. Seminţele sunt pseudobace (galbule) ovoide sau sferice. Ex.ramură cu două flori ~. Larix decidua (larice. zadă). 3 .frunză în secţiune transversală. Fig. Fig. ~ şi frunze aciculare grupate în fascicule.inflorescenţa ~ tânără (erectă).conuri ~ mature.frunză.

Magnoliidae (Polycarpicae) Ord. Fam. Taxaceae Ex. 1a .frunză în secţiune transversală. cărnos (singura parte netoxică din planta care conţine un alcaloid.pseudobacă.2. Sămânţa îmbrăcată incomplet în aril roşu.sămânţa fără aril. Fam. 3b . pe ramurile terminale. 82. Taxaceae: 3 . taxina). ramură cu flori | (planta |).Ex. Fig.: Taxus baccata (tisa) (Fig. Fam.floare |.frunze în fascicul. Cupressaceae: 2 .).ramură cu seminţe îmbrăcate în aril (planta ~). Nu prezintă canale rezinifere. Fam. Juniperus sibirica (ienupăr pitic) (Fig. 3d . 1b .sămânţa aripată.frunză.Pinus mugo. 82.3.Taxus baccata.Juniperus communis. 82.). Pinaceae: 1 . 3c . moi. CLS. 3e . erect). 2a . Frunze sempervirescente liniare. Arbore/arbust dioic. Ranunculales . Flori feminine solitare (formate din trei verticile de carpele cu un ovul terminal. 3a . MAGNOLIATAE (DICOTYLEDONATAE) Subcls. turtite dorsi-ventral.: Juniperus communis (ienupăr). discolore (verde închis pe faţa superioară şi verde gălbui pe cea inferioară). dispuse altern. Flori masculine grupate la baza frunzelor.

pluricarpelar. Aquilegia transsilvanica (căldăruşe). adonitoxina. Androceul este alcătuit din numeroase stamine libere. Ranunculus montanus (piciorul cocoşului de munte). Tulpinile subterane (rizomiforme. întregi. nucă (poliachene) sau bacă. floarea Paştelui). Frunze bazale peţiolate. K10-5 C<¥-5 A¥ G<¥-1 Obs. Anemone nemorosa (păştiţa albă). Fig. dispuse altern. Anemone ranunculoides (păştiţa galbenă. decozina). Isopyrum thalictroides (găinuşi). lobate sau palmat-sectate. Trollius europaeus (bulbuci) (Fig. Fruct multiplu: capsulă (polifolicule). sălăţică. Ranunculus repens (floare de leac). Ranunculus cassubicus. Gineceu superior. Ranunculus ficaria (untişor. Între periant şi androceu există glande nectarifere care provin din petale transformate. lasianthum (omag). Clematis alpina (curpen de munte). Aquilegia nigricans subsp. rar opus (Clematis sp. Helleborus purpurascens (spânz). Ranunculus carpaticus. Thalictrum aquilegifolium (rutişor). Ranunculaceae Plante erbacee (rar lemnoase). elatum (nemţişor).). perene. Ranunculus platanifolius. Aquilegia sp. Flori solitare sau grupate în inflorescenţe cimoase. nestipelate (excepţie Thalictrum sp. frunze superioare sesile. bulbiforme sau tuberculiforme) poartă rădăcini adventive. actinomorfe şi rar zigomorfe (Aconitum sp. bisexuate. 83. Ex. apocarp. Ranunculus oreophilus. Actaea spicata (orbalţ). Elementele florii sunt dispuse spiralat. bianuale şi anuale. helleborina) şi alcaloizi (aconitina. Caltha palustris (calcea calului). dediţei). nigricans (căldăruşe). Aconitum vulparia subsp. Delphinium elatum subsp. hemiciclic şi rar ciclic pe un receptacul ± conic. Aconitum moldavicum (omag). grâuşor). Înveliş floral: perigon sau periant. Anemone narcissifolia (oiţe). Formula florală: P3+3 A<¥ G<¥.: Aconitum anthora (omag galben). Aconitum toxicum (omag).. Ranunculus acris (piciorul cocoşului). Hepatica transsilvanica (crucea voinicului). Din punct de vedere biochimic mulţi reprezentanţi conţin glicozide (cimarina.Fam. 84). Pulsatilla alba (sisinei de munte.). alteori acestea se află la baza petalelor într-o gropiţă (fovea) acoperită de un solzişor. . Ranunculus alpestris.). Rădăcina principală lipseşte.

Fig. 83. Fam. Ranunculaceae: 1 - Aconitum anthora; 2 - Caltha palustris; 2a - polifoliculă; 2b - sămânţa; 3 – Isopyrum thalictroides; 3a - nectarină; 3b - polifoliculă. Ord. Papaverales Fam. Papaveraceae Plante erbacee. Frunze simple, alterne, nestipelate. Flori actinomorfe, bisexuate, solitare sau grupate în inflorescenţe cimoase. Caliciu cu două sepale caduce. Corola alcătuită din 4 petale libere, diferit colorate. Fruct: capsulă (silicvă, capsulă poricidă). Formula florală: K2 C2+2 A<¥-4 G(¥-2) Obs. Plante bogate în alcaloizi (morfina, tebaina, narcotina, codeina, papaverina) cu laticifere anastomozate care conţin latex incolor sau colorat în alb, portocaliu etc. Ex.: Chelidonium majus (rostopască, iarbă de negi, negelariţă), Papaver alpinum ssp. coronasancti-stephani (mac galben de munte), Papaver rhoeas (mac roşu de câmp) (Fig. 85.1.).

Fig. 84. Fam. Ranunculaceae: 1 - Actaea spicata; 1a - bace; 2 - Ranunculus montanus; 3 Ranunculus repens; 3a - achenă; 4 - Pulsatilla alba. Subcls. Hamamelidae (Amentiferae) Ord. Urticales Fam. Ulmaceae Arbori cu frunze simple, alterne, asimetrice la bază şi stipele caduce. Florile bisexuate, monoice, solitare sau dispuse în glomerule, apar înainte de înfrunzire. Perigon gamotepal. Fruct: nuculă aripată/samară. Formula florală: P(5) A5 G(2) Ex.: Ulmus glabra (ulm de munte) (Fig. 85.2.). Fam. Urticaceae Plante erbacee cu frunze simple, opuse, serate, cu peri urticanţi. Flori mici unisexuate, monoice sau dioice, pe tipul 4, dispuse în inflorescenţe cimoase contractate. Fruct: achenă. Formula florală: | P4A4; ~ P4G(2) Obs. Plante cu fibre folosite în industria textilă.

Ex.: Urtica dioica (urzica mare), Urtica urens (urzica mică) (Fig. 85.3.). Ord. Fagales Fam. Fagaceae Ex.: Fagus sylvatica (fag) (Fig. 86.1.). Arbore. Frunze simple, întregi, alterne cu stipele caduce. Flori actinomorfe, unisexuate, monoice. Florile masculine dispuse în dihazii, formează amenţi aproape sferici, lung pedunculaţi şi penduli. O floare masculină prezintă perigon sepaloid, campanulat, cu 4–7 tepale unite numai la bază şi stamine numeroase, în număr dublu faţă de tepale. Florile feminine sunt dispuse câte două într-o inflorescenţă înconjurată la bază de hipsofile (4) ce concresc formând o cupă. Gineceu inferior. Fruct: achenă tetramuchiată, monospermă, protejată la maturitate de o cupă lemnoasă (jir). Formula florală: | P(7-4) A14-8; ~P(4-3) G(3-2). .

Fig. 85. Fam. Papaveraceae: 1 - Chelidonium majus; 1a - fruct/silicvă. Fam. Ulmaceae: 2 – Ulmus glabra; 2a - fructe/samare. Fam. Urticaceae: 3 - Urtica dioica; 3a - floare |; 3b fructe.

Fig. 86. Fam. Fagaceae: 1 - Fagus sylvatica; 1a - ramură cu inflorescenţe | şi ~; 1b - floare |; 1c - ramură cu fructe (jir). Fam. Betulaceae: 2 - Alnus glutinosa; 2a - rămurică cu amenţi | şi ~; 2b - conuri false uscate; 2c - nuculă; 3 - Alnus incana; 4 - Alnus alnobetula. Fam. Betulaceae Plante lemnoase (arbori şi arbuşti). Rădăcinile formează micorize cu diferite ciuperci sau trăiesc în simbioză cu bacterii. Frunze alterne, simple cu stipele caduce. Flori unisexuate, monoice, grupate în inflorescenţe mixte (ament cu cime dihaziale triflore). Flori masculine: perigon sepaloid (4 lacinii) şi androceu alcătuit din 4 stamine. Flori feminine erecte, nude cu gineceu bicarpelar, bilocular cu două stigmate. Bracteolele care însoţesc florile se lignifică şi rămân peste iarnă, având aspectul unor conuleţe. Fruct: achenă. Formula florală: | P2+2 A2+2; 4; ~ P0 G(2) Ex.: Alnus alnobetula (arin de munte), Alnus glutinosa (arin negru), Alnus incana (arin alb), Betula pendula (mesteacăn) (Fig. 86: 2–4).

Fruct: achenă (Corylus sp. Flori actinomorfe. samară (Carpinus sp. Caryophyllidae Ord. Corylaceae: 1 . Flori unisexuate. 87).ament ~. Caryophyllaceae Plante erbacee. cu 4 stamine sunt dispuse în amenţi. Tulpini articulate. Caryophyllales (Centrospermae) Fam.rămurică cu inflorescenţă | şi ~. Subcls. 2 . tetramere) grupate în cime dihaziale . ramură cu frunze şi fructe. Formula florală: | P0 A4. Florile feminine sunt dispuse în inflorescenţe mixte (ament cu cime dihaziale) şi au perigon înconjurat de bractee şi bracteole. întregi. bilocular cu două stigmate. monoice.rămurică cu o inflorescenţă | şi ~. ramură cu frunze şi fructe. Corylaceae Plante lemnoase (arbori şi arbuşti).nuculă. Carpinus betulus (carpen) (Fig. opuse.floare |.Corylus avellana. Fam.: Corylus avellana (alun). bicarpelar. 1a . 1c . Frunze alterne.) însoţite de un involucru provenit din dezvoltarea bracteei şi bracteolelor. 2b . ~ P4 G(2) Ex. simple cu stipele caduce.două flori ~. 87. pentamere (rar unisexuate. Florile masculine nude. Fam. Frunze simple. bisexuate.Carpinus betulus. 2a . Gineceu inferior. îngroşate la noduri. 1d . 1b .).Fig.

unilocular. . miliţea). 2a . lanatum. 4 Silene acaulis. Gineceu cu ovar superior. Caryophyllaceae: 1 . variat colorate. Saponaria officinalis (săpunariţă).sămânţa.Dianthus carthusianorum. între sepale şi petale). Dianthus glacialis subsp. 3 .Cerastium alpinum subsp. ovar susţinut de ginofor (internod provenit din alungirea axei florale.: Dianthus carthusianorum (garofiţe). Ex. Silenoideae: caliciu gamosepal. 5 .floare.Stellaria holostea. Fig. 10. cu dehiscenţă apicală. Formula florală: K5-4. Fruct: frecvent capsulă. 1a .petală. Fam. 5-2 G(5-2) Subfam.caracteristice familiei . 2 . petale lung unguiculate.Stellaria media. 0 A5+5. Silene dioica (opaiţă roşie). 88). Lychnis flos-cuculi (floarea cucului). Silene acaulis (iarbă roşioară. Gypsophila petraea.porţiune de tulpină. Dianthus tenuifolius (garofiţă de munte). gelidus (garofiţă pitică). 2b . Silene heuffelii (opaiţă). 2c . (5-4) C5-4. 88. Dianthus spiculifolius (garofiţe). Silene nutans (Fig. Lychnis viscaria (lipicioasă). denticulată.

bisexuate sau unisexuate. spanac sălbatic).: Chenopodium album (lobodă. Cerastium transsilvanicum (struna cocoşului. Gineceu superior cu ovar uniloculat. Chenopodiaceae Plante erbacee. Flori mici. Fruct: achenă trimuchiată adăpostită frecvent în perigonul persistent. Cerastium arvense (struna cocoşului. Scleranthus annuus (buruiana surpăturii). stile libere. ovar fără ginofor.: Arenaria biflora (studeniţă). cornuţ). uniovulat. grupate în spice sau cime (glomerule). Formula florală: P5-1. nestipelate. Tulpini cilindrice. 88). petale mici. cu stipele concrescute formând ohrea. Stellaria media (rocoină). albe. Sagina procumbens (grăşătoare). Stellaria holostea (iarbă moale). Ex. Myosoton aquaticum (plescaiţă). roşu) alcătuit din 3-6 tepale. Minuartia sedoides. Fruct: achenă sau capsulă însoţită de perigonul persistent. Moehringia muscosa (scâteiuţe albe). Fam.1. bisexuate (rar unisexuate) cu perigon sepaloid sau petaloid (alb. Minuartia recurva. Ord. umflate la noduri. actinomorfe. Frunze alterne sau opuse. gerardii (mierluţă). 0 A5-1 G(5-2) Ex. Cerastium alpinum subsp. Stellaria nemorum (steluţă) (Fig. Polygonaceae Plante erbacee. Ovar superior. simple. Stellaria graminea (rocoţea). lanatum (lâna caprelor). Scleranthus perennis (sincerică). Chenopodium bonus-henricus (spanacul ciobanilor) (Fig. Polygonales Fam. Scleranthus uncinatus (studeniţă). Frunze alterne. articulate. cornuţ). cu aspect făinos. Flori mici.Subfam. pentamere. Minuartia verna subsp. anuale sau perene. uniloculat. cu 6-9 stamine. tricarpelar. uniovulat cu 3 stile libere. actinomorfe. Inflorescenţe axilare sau terminale (spic. Formula florală: P3+3 A G(3) 3+3 . Înveliş floral: perigon sepaloid sau absent. racem sau cime). 89. Moehringia trinervia (merinană). Arenaria ciliata (studeniţă). Arenaria serpyllifolia (studeniţă). Alsinoideae: caliciu dialisepal. erecte. prostrate sau volubile.).

Ex.: Polygonum aviculare (troscot). Rumex alpinus (ştevia stânelor). Plumbaginaceae . Rumex crispus (dragavei. 3a . Polygonum convolvulus (hrişcă urcătoare). 2a . Rumex acetosa (măcriş). Polygonum lapathifolium (iarbă roşie).fruct/nuculă. Polygonum viviparum (iarba şopârlelor). Rumex acetosella (măcriş mărunt).floare |. Rumex alpestris (măcriş ciobănesc). Polygonum mite (buruiana viermilor). 4 . Cheno-podiaceae: 1 – Chen-opodium bonus-henricus.fruct (achenă adăpostită în perigonul persistent). Polygonaceae: 2 . Plumbaginales Fam.fruct. 89. Polygonum persicaria (iarbă roşie. Fam. ardeiul broaştei).Polygonum bistorta. Polygonum hydropiper (piperul bălţii). Rumex conglomeratus (măcrişul calului). 3 .floare.Rumex alpinus. 89: 2–4). Rumex scutatus (Fig. 4b . ştevie creaţă). 2b . Rumex obtusifolius (măcrişul calului).Fig. 4c . Polygonum bistorta (răculeţ). Ord. 4a .floare ~ (ovar cu stigmate). Fam.Rumex acetosa.

Saxifraga androsacea. Formula florală: K5-4 C5-4 A5+5 G(5-1). Fruct: achenă sau capsulă. Sedum atratum. Ex. 5-3 Obs. semiinferior şi inferior. frecvent grupate în rozete bazale. bisexuate. bisexuate. persistent şi membranos. Formula florală: K5 C5 A5 G5-2 Ex. petale puţin unite la bază. Fruct: capsulă (foliculă). Sedum vulgare (dragoste) (Fig. Androceu cu (4)5-(8)10 stamine.1. nestipelate. nestipelate. Flori actinomorfe.3). Flori actinomorfe.: Chrysosplenium alternifolium (splină). frecvent oligomer şi sincarp. Inflorescenţă capituliformă sau dihaziu. Epiderma prezintă glande secretoare de apă sau calcar. Saxifragales Fam. de regulă pe tipul 5. Carpele libere (acelaşi număr cu petalele) cu poziţie superioară. Sedum alpestre. Rosidae Ord.). Sedum acre (iarbă de şoaldină). stile libere. Saxifragaceae Plante erbacee. Rhodiola rosea (rujă). grupate în inflorescenţe cimoase. Sedum hispanicum (şoaldină aurie). . Frunze simple. stamine 5 epipetale. 90: 2. Saxifraga aizoides (ochii şoricelului). Formula florală: K(5) C(5) A0+5 G(5) Obs. bisexuate. în care se depune calcar prin evaporarea apei ieşită din stomatele acvifere. Crassulaceae Plante erbacee adaptate la xerofitism. Saxifraga adscendens (ochii şoricelului). rar apocarp. pe tipul 5. La unele specii (Saxifraga paniculata) pe marginile frunzei se află lacune. suculente ± cilindrice. frecvent grupate în cime. Gineceu superior. Sepale şi petale libere. 90. cărnoase. Fam. Frunze întregi. Parnassia palustris (şopârliţa albă). caliciu gamosepal. Stamine în acelaşi număr cu petalele sau în număr dublu. Frunze simple. Ex. cu învelişuri florale libere. ovar superior. Sedum annuum.: Jovibarba heuffelii (urechelniţă).: Armeria alpina (armerie) (Fig. Fruct: polifoliculă. alterne. Subcls. unilocular. pe tipul 5 (rar 4). Flori actinomorfe.Plante erbacee perene. întregi dispuse altern sau în rozetă.

Plumba-ginaceae: 1 . Saxifraga demissa.Sedum acre.floare.3 .Saxifraga bryoides. Fam. 2a .Armeria alpina. Crassulaceae: 2 . 2b frunză. 1c . Saxifraga corymbosa (saxifragă galbenă). 91).flori cu două bracteole.Jovibarba heuffelii. 1a . Fig. 90. Saxifraga cuneifolia (iarba căşunăturii). 1b . Saxifraga paniculata (iarba-surzilor) (Fig.floare. . Saxifraga oppositifolia. Fam.stamină con-crescută cu o petală. Saxifraga moschata.

floare.floare.Fig. Flori actinomorfe.Saxifraga pani-culata. Rosales Fam. frecvent alterne şi stipelate. 2a .porţiune de frunză mărită. Filipendula vulgaris (aglică). 5+5 C5 A¥ 1 Ex. Androceu cu numeroase stamine libere. Alchemilla mollis (creţişoară). Dryas octopetala (arginţică). bacă sau drupă) prezintă o mare variabilitate. Rosoideae. cu elemente libere.Parnassia palustris. rar perigon. Formula florală: K5. 4a .capsulă înconjurată de caliciul persistent. La unele genuri se întâlneşte şi caliciu extern – calicul. 3 . Filipendula ulmaria (creţuşcă). Ord. Subfam. 5 . rar solitare. arbuşti şi subarbuşti) şi erbacee perene. 4 . Fam. Receptaculul (convex. concav sau urceolat). Înveliş floral diferenţiat în caliciu şi corolă. Fragaria vesca (fragi de . 4b . frecvent bisexuate şi pentamere.Saxifraga aizoides. 3a .: Alchemilla flabellata (creţişoară). nucă. Frunze simple sau compuse.Chryso-splenium alternifolium.Saxifraga cuneifolia. Rosaceae Plante lemnoase (arbori. gineceul (apocarp sau sincarp) şi fructul (capsulă/foliculă. 2 . dispuse în inflorescenţe variate. Saxifra-gaceae: 1 . 91.

Potentilla ternata (scâteiuţă de munte).Filipendula vulgaris.ramură cu fructe. Potentilla anserina (coada racului). 92. ramură cu flori. 93. 2a . Potentilla reptans (cinci degete). Rubus idaeus (zmeur) (Fig. Geum montanum (mărţişor). Fig. Rosa pendulina (măceş de munte). Rosa canina (măceş). Geum reptans (plăcinţele). 3a fructe. Potentilla erecta (sclipeţi).pădure). Fig. Geum rivale (călţunul doamnei). .floare văzută din faţă şi profil. Fam. Geum urbanum (cerenţel). 94).Dryas octo-petala. 3 . 2 Crataegus monogyna. 1a. Potentilla thuringiaca. 92.Alchemilla mollis. Rubus hirtus (mur păros). 1b . Fig. Potentilla argentea (scrântitoare). Rosaceae: 1 . 4 .

¥. 93. Formula florală: K5 C5 A10+10. Maloideae (Pomoideae). 94).Geum rivale. 2 . gherghinar) (Fig. bisexuate. Ord. Ex. 2b .Fig. pentamere. Frunze frecvent compuse (penat sau palmat. La frunzele penate foliola terminală se transformă frecvent în cârcel (Vicia sp.: Sorbus aucuparia (scoruş de munte). Fabales Fam. 94). Papilionaceae) Plante erbacee sau lemnoase. Spiraeoideae. 3 . Fabaceae (Leguminosae. Rădăcini cu nodozităţi.fruct/nuculă.Potentilla anserina. 2a petală. 1a .Potentilla erecta. 10+5+5 G (5-2). Crataegus monogyna (păducel. cu 3–5–7 foliole).nuculă. Flori zigomorfe. Formula florală: K5 C5 A10+10+10 G5-2.). alterne. Subfam. Lathyrus sp. Subfam. stipelate. 92. 4 ..: Spiraea chamaedryfolia (cununiţă) (Fig. Fig.Geum montanum. grupate în . 1 Ex. Rosaceae: 1 . Fam.

Rubus idaeus. 4 . Genista tinctoria (drobiţă). Astragalus glycyphyllos (unghia găii). 3a . (5+5).Rosa pendu-lina. Caliciul alcătuit din 5 sepale unite. Androceu alcătuit din 10 stamine: dialistemon sau gamostemon monadelf sau diadelf – (9)+1.floare. Corola: 5 petale libere cu o conformaţie caracteristică (vexilum. sparteina. Fruct: păstaie. păstaie indehiscentă sau lomentă. Ex. G1 (9)+1 Obs. 3 . Fam. 4a . cu unul sau mai multe ovule. Hedysarum hedysaroides .: Anthyllis vulneraria (vătămătoare). Coronilla varia (coronişte). unicarpelar. saponine. galegina).fruct/ folicule. 1a .Sorbus aucuparia. Gineceu superior.inflorescenţe racemoase.sămânţa. Fig.ramură cu fructe. unilocular. ramură cu flori şi fructe/ polidrupe. 94. 2b . 2a . aripi şi carenă). 2 Spiraea chamaedryfolia. ramură cu flori. alcaloizi (citisina. Rosaceae: 1 . Formula florală: K(5) C5 A5+5. Genistella sagittalis (grozamă). Biochimic fabaceele se caracterizează prin tanin.receptacul şi caliciu persistent (fruct tânăr).

Vicia sylvatica (măzăriche de pădure) (Fig.(dulcişor). Gineceu inferior cu un stil cu 1–4 stigmate. . transsilvanica (sparcetă). Fruct: capsulă cu numeroase seminţe frecvent prevăzute cu peri lungi. Trifolium montanum (trifoi). culbecească). Oxytropis campestris (luntricică). Trifolium arvense (papanaşi). Frunze simple. Medicago lupulina (trifoi mărunt). Trifolium repens (trifoi alb tărâtor). Vicia cracca (măzăriche). Oxytropis halleri (luntricică). axilare sau grupate în racem. stipelate. 95). Myrtales Fam. Ord. Melilotus albus (sulfină albă). pentaciclice). Onobrychis montana subsp. bisanuale (Oenothera biennis) sau perene. dispuse altern sau opuse. Melilotus officinalis (sulfină galbenă). Trifolium pratense (trifoi roşu). Vicia sepium (măzăroi sălbatec). Ononis arvensis (osul iepurelui). Trifolium alpestre (trifoi). frecvent pe tipul 4 (tetramere. Medicago falcata (lucernă galbenă. Flori actinomorfe. Trifolium aureum (trifoi). bisexuate. Lathyrus pratensis (lintea pratului). Onagraceae (Oenotheraceae) Plante erbacee. Lotus corniculatus (ghizdei). Trifolium pannonicum.

2 . Fam. Fruct: drupă.). zburătoare). întregi.floare. .Hedy-sarum hedysaroides.: Daphne blagayana (iederă albă). Formula florală: K4-2 C4-2. Epilobium roseum. Formula florală: P4 A4+4 P4 A4+4 G1 Ex. 3 .Lotus corniculatus. Epilobium alpestre. 4 . 3a .8. Ord.sămânţa.2 G(4) Ex. Epilobium montanum (pufuliţă). Epilobium hirsutum (pufuliţă păroasă). liber faţă de receptaculul caduc. Thymelaeaceae Arbuşti şi plante erbacee. răscoage. Oenothera biennis (luminiţă) (Fig. 3b . 97. Flori actinomorfe.1. Gineceu monocarpelar cu ovar inferior.fructe. Frunze simple. bisexuate pe tipul 4. Thymelaeales Fam. Fabaceae: 1 . nestipelate. alterne.4. Circaea lutetiana (tilişcă). Înveliş floral simplu (perigon format din 4 lacinii) inserat pe marginile receptaculului tubulos-campanulat.Anthyllis vulneraria.Fig.: Chamerion angustifolium (pufuliţă. 96). 5 .Trifolium repens. 95. Daphne mezereum (tulichină) (Fig.Lathyrus pratensis. Androceu: 8 stamine inserate pe pereţii interiori ai receptaculului în două verticile.0 A10. 2a . grupate axilar (Daphne mezereum) sau în capitule terminale (Daphne blagayana).

sămânţă cu peri. 3 . Frunze simple. pe tipul 4. Gineceu cu ovar inferior.floare. Fruct: drupă. bicarpelar. întregi. Fam. bisexuate. Celastrales . Cornales Fam. Flori actinomorfe.fruct. dispuse în inflorescenţe umbeliforme sau în cime corimbiforme.Fig. 96.2. 2 . 2a fruct/capsulă. 3b . Petale valvate. Onagraceae: 1 . 3a . Ord. Formula florală: K4 C4 A4 G(2) Ex. 97.Chamerion angustifolium.). nestipelate. Ord. Cornaceae Plante lemnoase.Circaea lutetiana. opuse. Sepale mici.: Cornus sanguinea (sânger) (Fig. 2b .Epilobium montanum.

Rădăcinile conţin gutapercă (substanţă de natura cauciucului) cu utilizări industriale. actinomorfe. Gineceu cu ovar inferior.). Fruct: capsulă cu 3-5 seminţe acoperite de un ariloid de culoare roşie sau portocalie ce acoperă mai mult sau mai puţin seminţele. Gineceu cu ovar superior. semiparazite pe rădăcini de plante erbacee sau arbuşti (emit haustori). actinomorfe. La baza staminelor au disc nectarifer.3. Obs.: Evonymus verrucosus (salbă râioasă. Flori mici. Santalales Fam.Fam. Formula florală: K4-5 C4-5 A4-5 G(5-2) Ex. Celastraceae Plante lemnoase (arbuşti). verzui. Flori mici. Frunze simple. Thesium linophyllon (măciulie) (Fig. întregi. 97. 97. Stamine în număr egal cu laciniile perigonului. Evonymus latifolius (salbă moale) (Fig. pe tipul 4-5 cu perigon. bisexuate. Thesium kernerianum (măciulie). Santalaceae Plante erbacee. Ord. grupate în cime dihaziale. monolocular.: Thesium alpinum (măciulie). bisexuate. . lemn râios). Evonymus verrucosus are ramurile acoperite de lenticele sub forma unor verucozităţi brune-negricioase.4. Fruct: achenă. alterne sau opuse. Ex. Frunze simple. nestipelate. alterne. pe tipul 4–5.).

. unisexuate. Thymelaeaceae: 1 . Cornaceae: 2 . 97. dispuse altern sau opus. Fam. răşini ş. ~ P5-1. plantă cu fructe. 1a .ramură cu fructe/bace.Fig.ramură cu fructe/capsule. Euphorbiaceae Plante erbacee. Santalaceae: 4 . glicozide cianogenice. Flori mici. ricinina). Ord. actinomorfe. 2b . Euphorbiales Fam.fruct mărit. 3b . Formula florală: | P5-1.fruct după căderea seminţelor. apetale. Celastraceae: 3 .Thesium kernerianum. 0 G(3) Obs. 4a . monoice sau dioice. ramură cu flori. Fam.ramură cu fructe/bace. 2a . Frunze simple.Cornus sanguinea. Din punct de vedere biochimic euforbiaceele conţin: uleiuri grase (în seminţe). substanţe tinctoriale.a. Fam. ramură cu flori.Evonymus verrucosus. 3a . 0 A¥-1. Fam. crotina.floare. protide toxice (curcina.Daphne mezereum.

98. (alior.Mercurialis perennis.4. 1b .ciaţiu. Frunze alterne. Plantă fără latex: Mercurialis perennis (brei).Euphorbia amygdaloides. 2a . Euphorbia stricta (Fig. Euphorbia cyparissias. trilocular.). 3a ciaţiu. 3 . Euphorbia helioscopia.sămânţa.sămânţa. Gineceu superior.ciaţiu. Fam.Plante cu latex: Euphorbia sp. Sapindales (Acerales) Fam. 2b – stamină.floare |. 4a . 3b . Gineceu cu ovar bilocular (Fig. Fruct capsulă (se desface în 3 mericarpii monosperme). Euphorbiaceae: 1 . Flori cu perigon sepaloid.Euphorbia helioscopia. 1a . Plantă dioică. trimer. 4 . laptele cucului). 98. 2 Euphorbia cyparissias. Ord.capsulă. 4b .: Euphorbia amygdaloides. tricarpelar. Aceraceae . Ex. 98: 1–3). laptele câinelui.sămânţa. Androceu: 9–12 stamine. Fig. 2c . Inflorescenţă caracteristică: ciaţiu. Frunze opuse.

Gineceu superior. Frunze palmat compuse. bisexuate sau unisexuate monoice. Fruct capsulă. cu rizomi subţiri. Fam. uneori învelişul floral lipseşte. paltin de câmp). Oxalidaceae Plante erbacee mici. Frunze simple. pe tipul 5 (4). Plantă cu gust acrişor (conţine acid oxalic) (Fig. bicarpelar.: Oxalis acetosella (măcrişul iepurelui). paltin de munte) (Fig. Geraniaceae . Flori actinomorfe.2). 99. 4+4. lobate.Plante lemnoase. lung peţiolate. opuse. stigmate globuloase. 5-4 G(2) Ex. Fruct: disamară. Gineceu superior cu 5 carpele unite continuat cu 5 stile. Formula florală: K5-4 C5-4 A5+5. adesea anizofile sau dispuse în mozaic foliar. Ord. Geraniales Fam.). caliciu persistent. Acer pseudoplatanus (paltin. bisexuate. pe tipul 5.: Acer platanoides (arţar. 99: 1. Formula florală: K5 C5 A5+5 G(5-3) Ex. Flori actinomorfe.3. nestipelate.

Flori actinomorfe. Flori zigomorfe.: Impatiens glandulifera.1. 2a . Ex. Plante erbacee cu frunze simple. Impatiens noli-tangere (slăbănog) (Fig. bisexuate.). Plantele au peri glan-dulari care secretă substanţe vola-tile (borneol. Oxalidaceae: 3 . ovat-eliptice. la maturitate se desface în 5 mericarpii monosperme. Plante erbacee. Ovarul superior 5-carpelar. Fam. 99.1b . 1a. Fam. Geranium pratense (greghetin).disamară. bisexuate.fruct/disamară. 5-locular se prelungeşte cu un stil lung (rostru) al cărui vârf se desface în 5 stigmate. care contribuie la formarea capsulei. 100). Geranium phaeum (pălăria cucului).Acer platanoides. 5+5. Geranium robertianum (năpraznică) (Fig. Formula florală: K5 C5 A5+5+5. rostrată. După fecundaţie receptaculul floral împreună cu carpelele formează un rostru alungit. Aceraceae: 1 . dispuse altern sau opus.Oxalis acetosella. nestipelate. higro-scopic care prin răsucire contribuie la răspândirea seminţelor şi la pătrunderea lor în sol.: Geranium caeruleatum. 2 . 5 G(5-3) Obs. Fruct: capsulă lungă.Fig. Fam.Acer pseudoplatanus. geraniol). Mericarpiile sunt prevă-zute cu un filament lung. 101. palmat compuse. sub formă de cioc de barză. Frunze simple lobate. pentamere. alterne. Balsaminaceae Ex. . întregi. stipelate. pe tipul 5.

Frunze simple. Fam. Linum catharticum (inuţ de câmp. Linaceae Plante erbacee. cu pinten curbat. dispuse în cime.galbene. pe tipul 5. bisexuate. 3 . Sepale şi petale libere. Polygalales Fam. Flori actinomorfe. Gineceu superior. Linales Fam. Ord.: Linum austriacum (ineaţă). Ord. Geraniaceae: 1 .Geranium pratense. la maturitate plesneşte brusc la atingere răspândind seminţele. 100. ineaţă). Baza filamentelor staminale este unită într-un inel care prezintă glande nectarifere. 101: 2–4). Fruct: capsulă.Geranium phaeum. Formula florală: K5 C5 A5+5.Geranium robertianum. întregi. dispuse altern. Linum extraaxillare (in de munte) (Fig. 5+0 G(5) Ex. 2 . Polygalaceae . Formula florală: K5-3 C5 A5 G(5) Fig. pendule. Fruct cărnos dehiscent.

nestipelate. 5-locular. Fam. 1a . Flori zigomorfe.: Hedera helix (iederă). dispuse altern. Ord. Gineceu cu ovar inferior. Frunze simple. Fruct: bacă. Androceu: 8 stamine cu filamente parţial unite şi antere poricide. Formula florală: K5 C10-5 A5 G(8-1) Ex. petaloide. Polygala vulgaris (amăreală. Caliciu: 5 sepale libere. bisexuate.Plante erbacee. Araliaceae Plante lemnoase. grupate în umbele. Linaceae: 2 . 1b . Flori mici. Fam. arbuşti căţărători sau târâtori. Fruct: capsulă.sămânţa. Formula florală: K5 C5 A4+4 G(2) Ex. Frunze simple. Fig. Balsaminaceae: 1 . Apiales (Umbellales) Fam. Gineceu superior. şopârliţa) (Fig. verzui.: Polygala amara. bisexuate. 101. cea inferioară cu un apendice fimbriat. 2a - . alterne.5). întregi sau palmat lobate. grupate în raceme. Corola: 3 petale unite la bază.Impatiens noli-tangere. 101.fruct cărnos dehiscent. persistente. pe tipul 5.Linum austriacum. actinomorfe. inegale (3 externe mai mici şi două interne mai mari numite aripi). nestipelate. persistente.

cruceapământului). Fam. Chaerophyllum hirsutum (asmăţui sălbatic). Flori mici. bicarpelar. articulate. Conium maculatum (cucută). Astrantia major (ştevie de munte). Theales Fam. nestipelate. Androceu: 5 stamine libere cu antere introrse. Fam. se desface în două mericarpii fixate la partea superioară pe o axă centrală bifurcată numită carpofor. cimol.Linum catharticum. Frunze alterne. Subcls. oleorezine. Bupleurum falcatum. Carum carvi (chimen. brioală). Polygalaceae: 5 . Anthriscus sylvestris (haşmaciucă). săcărică). cu lamina frecvent penat sau palmat-divizată şi teaca bine dezvoltată. Pimpinella saxifraga (petrinjei de câmp). actinomorfe. 103. limonen. bisexuate (rar unisexuate). Heracleum palmatum (talpa ursului. pe tipul 5. borneol. Fig. 102. Seseli annuum (cosicel).. pinen). Dilleniidae Ord.Linum extraaxillare.1. Bupleurum diversifolium. Daucus carota subsp. Heracleum carpaticum. rar umbela simplă (Astrantia sp. 4 .Polygala vulgaris. Angelica archangelica (angelică). Caliciu dialisepal cu 5 sepale mici sau absente. Heracleum sphondylium (brânca ursului). 3 . Tulpini în general fistuloase. Ligusticum mutellina (brie. Pastinaca sativa (păstârnac). Gineceu inferior. de regulă longitudinal costate.: Aegopodium podagraria (piciorul caprei). heterozide şi alcaloizi (coniina). bilocular continuat cu două stile la baza cărora se află un ţesut nectarifer (stilopodiu). Inflorescenţa caracteristică: umbela compusă. Corola dialipetală cu 5 elemente diferit colorate. Hypericaceae . Fruct: diachenă. Sanicula europaea (sânişoară). Formula florală: K5 C5 A5 G(2) Obs. Sanicula sp. Chaerophyllum aromaticum (antonică). Ex. carota (morcov). timol.). cu internoduri lungi. Seseli libanotis (smeoaie) (Fig.). Apiaceae(Umbelliferae) Plante erbacee cu rădăcini pivo-tante.sămânţa. Toate organele conţin canale secretoare cu uleiuri eterice (geraniol.

Frunze simple. Gineceu superior cu 3–5 carpele.floare bisexuată funcţional ~. 102. sunt actinomorfe. Hypericum perforatum (sunătoare. Malvales Fam.fruct/diachenă.floare bisexuată. caduce. Obs. 1b . Apiaceae: 1 .diachenă.: Hypericum hirsutum (sunătoare). Flori actinomorfe. Fam. bisexuate. 4a . întregi.Astrantia major. 4 – Heracleum sphondylium. 103. Androceu gamostemon.floare |. 1c . 2b .). care se află şi în celelalte organe. alterne. 3a .Plante erbacee în flora României. triadelf sau pentadelf cu numeroase stamine rezultate prin dedublare.Ligusticum mutellina.floare. cu stipele mici. 1a . Hypericum macu-latum (sunătoare). 2 .2. Ord. opuse. pe . Frunze simple. În frunze (inclusiv sepale şi petale) se văd prin transparenţă puncte ce reprezintă pungi secretoare cu uleiuri volatile.fruct.Carum carvi. Formula florală: K5 C5 A¥ G(3–5) Fig. 2a . pojarniţă) (Fig. Ex. Florile solitare sau grupate în cime în axila frunzelor. 3 . pe tipul 5 cu sepale şi petale libere. bisexuate. întregi sau lobate. Fruct: capsulă septicidă. Malvaceae Plante erbacee în flora României.

tipul 5. Caliciu dublu: caliciu extern – calicul; caliciu intern gamosepal. Corola dialipetală este concrescută spre bază cu tubul staminal, astfel încât pare gamopetală. Androceu monadelf alcătuit din 5 stamine ramificate cu filamentele unite în jurul stilului. Gineceu superior format din 5 sau mai multe carpele unite. Fruct mericarpic (achene). Formula florală: K(5) C5 A(5–¥ ) Obs. Florile şi organele vegetative conţin celule şi pungi secretoare de mucilagii. Ex.: Malva neglecta (caşul popii), Malva pusilla (nalbă mică), Malva sylvestris (nalbă) (Fig. 103.3.). Ord. Violales (Parietales)

Fam. Violaceae Plante erbacee, perene. Frunze simple, întregi sau divizate, alterne, cu stipele persistente. Flori solitare, zigomorfe, bisexuate, pe tipul 5. Sepale persistente. Petale libere; petala inferioară (anterioară) este mai mare şi se prelungeşte printr-un pinten, în care pătrund prelungiri în formă de apendici nectariferi proveniţi de la cele două stamine anterioare. Androceu alcătuit din 5 stamine. Gineceu superior, tricarpelar, unilocular; stil în formă de columnă (la vârful său, întro gropiţă aflându-se stigmatul) sau curbat, cu stigmat măciucat. Fruct: capsulă loculicidă.

Fig. 103. Fam. Apiaceae: 1 - Sanicula europaea; 1a - floare bisexuată; 1b - floare |; 1c petală. Fam. Hypericaceae: 2 – Hypericum perforatum; 2a - floare; 2b - fruct tânăr/ capsulă; 2c - sămânţa. Fam. Malvaceae: 3 - Malva sylvestris; 3a - sta-mine grupate într-un mănunchi; 3b - fruct îmbră-cat în caliciul persistent; 3c - fruct mericarpic matur; 3d - fruct parţial. Formula florală: K5 C5 A5 G(3) Ex.: Viola alba (viorele albe), Viola alpina (viorele alpine), Viola biflora (viorele galbene), Viola dacica (unghia păsării), Viola declinata (unghia păsării), Viola odorata (toporaşi), Viola reichenbachiana (colţunii popii), Viola tricolor (trei fraţi pătaţi) (Fig. 104:1–3).

Fam. Cistaceae Subarbuşti pitici. Frunze simple, întregi, opuse. Flori actinomorfe, bisexuate, pe tipul 5, dispuse în cime racemiforme. Sepale libere, persistente. Petale galbene, libere. Androceu cu numeroase stamine. Gineceu superior, tricarpelar, unilocular. Fruct: capsulă.

Formula florală: K5 C5 A G(3) Ex.: Helianthemum alpestre (mălăioaie), Helianthemum nummularium (iarba osului) (Fig. 104.4.). Ord. Capparales (Cruciferales) Fam. Brassicaceae (Cruciferae) Plante erbacee. Rădăcini de regulă pivotante. Frunze întregi sau divizate, nestipelate, dispuse altern. Florile nebracteate, grupate în racem simplu sau compus sunt bisimetrice, bisexuate, pe tipul 4. Elementele florale perechi sunt dispuse în cruce. Caliciu: 4 sepale libere dispuse pe două verticile. Corola: 4 petale libere dispuse pe un verticil, alternează cu sepalele. Androceu tetradinam; la baza celor două stamine externe, mai scurte, se află glande nectarifere. Gineceu superior, tetracarpelar, sincarp cu ovar bilocular, prin apariţia unui perete (replum) între cele două carpele fertile. Fruct: capsulă de tip silicvă sau siliculă, uneori indehiscentă. Formula florală: K2+2 C4 A2+4 G(2) Obs. Plantele prezintă celule caracteristice care secretă mirosină, o enzimă ce hidrolizează glicozidele sulfuroase dând glucoză şi diverşi isotiocianaţi, uleiuri eterice cu gust picant.

Fig. 104. Fam. Violaceae: 1 - Viola declinata; 2 - Viola odorata; 2a - secţiune longitudinală prin floare; 2b - gineceu; 2c - capsulă; 2d - sămânţa; 3 - Viola reichenbachiana. Fam. Cistaceae: 4 - Helianthemum nummularium; 4a - caliciu; 4b - sămânţa. Ex.: Alliaria petiolata (usturoiţă), Alyssum repens (cuişoară), Arabis alpina (gâscariţă), Arabis hirsuta (gâscariţă), Barbarea vulgaris (cruşăţea, bărbuşoară), Berteroa incana (ciucuşoară), Biscutella laevigata (ochelariţă), Bunias orientalis (brăbin), Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului), Cardamine impatiens (râjnică), Cardamine pratensis (stupitul cucului), Dentaria bulbifera (colţişor), Dentaria glandulosa (creasta cocoşului, breabăn), Diplotaxis muralis (puturoasă), Draba haynaldii (flămânzică), Draba kotschyi (flămânzică), Hesperis oblongifolia, Kernera saxatilis, Lunaria rediviva (lopăţea), Rorippa sylvestris (boghiţă, gălbenea), Sinapis arvensis (muştar sălbatec, muştar de câmp), Thalspi arvense (punguliţă), Thlaspi dacicum (Fig.105; Fig. 106).

Barbarea vulgaris. unisexuate. întregi.silicvă. Fruct: capsulă loculicidă. Seminţele mici au în jurul hilului un smoc de peri proveniţi din funicul.floare. 2b . 2 .sămânţă.Arabis alpina. Frunze simple. pluriovulat. 1b . Salicaceae Plante lemnoase. 1a . unilocular. 105. 4 . 4a . Flori nude. cu rol în diseminare.silicvă. grupate în amenţi erecţi sau penduli. se deschide în două valve care se răsucesc în afară începând de la vârf. ~ P0 G(2) 30-2 . Ord. 3a .Fig. Brassicaceae: 1 . stipelate.Biscutella laevigata.floare. cu ovar bicarpelar. Florile sunt dispuse la baza unei bractei mai mult sau mai puţin păroase. prelungit cu un stil şi stigmat bifurcat.silicvă. Formula florală: | P0 A . Florile feminine au gineceu superior. Florile masculine sunt alcătuite din două sau mai multe stamine. 3b . alterne. Fam.siliculă. prevăzute cu un disc sau glande nectarifere. Salicales Fam. 2a . 3 . dioice. arbuşti şi arbori. 4b .Alliaria petiolota.sămânţă.

Salix purpurea (răchită roşie).silicvă. Fig.Lunaria rediviva. Salix triandra (Fig.floare. Salix caprea (salcie căprească). 4b .: Populus tremula (plop tremurător). Salix silesiaca (Iovă. Brassicaceae:1 . Salix fragilis (răchită). Salix hastata.Dentaria glandulosa. 106. Salix retusa.Cardamine pratensis. salcie de Silezia). Salix reticulata (salcie pitică).Ex.silicvă. 1a . 4a . Fam. 107). 2 . . 3 . Salix herbacea. 4 .silicvă. 2a .Rorippa sylvestris. Salix alba (salcie).

Fig. 107. Fam. Salicaceae: 1 - Salix alba; 1a - ramură cu ament |; 1b - floare |; 1c - ramură cu ament ~; 1d - floare ~; 2 - Salix caprea; 2a - ramură cu ament |; 2b - floare |; 2c - ramură cu ament ~; 2d - floare ~; 2e - capsulă; 2f - sămânţa; 3 - Salix purpurea; 3a - ramură cu amenţi |; 3b - floare |; 3c - ramură cu amenţi ~; 3d - floare ~; 3e - capsulă; 4 - Salix reticulata.

Fig. 108. Fam. Ericaceae: 1 - Bruckenthalia spiculifolia; 1a - floare; 1b - sămânţa; 2 Vaccinium myrtillus, ramură cu flori; 2a - ramură cu bace; 2b - stamină; 3 - Vaccinium vitisidaea; 3a - rămurică cu bace. Fam. Pyrolaceae: 4 - Moneses uniflora; 4a - stamină; 5 Orthilia secunda; 5a - capsulă; 6 - Pyrola rotundifolia; 6a - stamină.

Ord. Ericales (Bicornes)

Fam. Ericaceae Arbuşti mici. Rădăcini cu micorize. Frunze simple, întregi, nestipelate, dispuse altern, opus sau verticilat, de obicei semper-virescente. Flori actinomorfe (sau uşor zigomorfe), bisexuate (rar unisexuate), pe tipul 4–5. Caliciu mai mult sau mai puţin gamosepal. Corolă gamopetală, frecvent urceo-lată. Androceu alcătuit dintr-un număr egal sau dublu de stamine faţă de sepale şi petale, cu antere poricide; la unele specii anterele prezintă două prelungiri sub formă de corniţe (de unde denumirea Ord. Bicornes). Gineceu: ovar superior (excepţie Vaccinium sp.) cu 4–5 carpele unite, 4–5 locular. Fruct: capsulă (Rhododendron sp.), bacă (Vaccinium sp.), rar drupă. Formula florală: K5–4 C(5–4) A5+5; 4+4 G(5–4)

Ex.:

Bruckenthalia

spiculifolia

(coacăză),

Loiseleuria

procumbens

(azalee

de

munte),

Rhododendron myrtifolium (smirdar, bujor de munte), Vaccinium myrtillus (afin negru), Vaccinium uliginosum (afin vânăt), Vaccinium vitis-idaea (merişor de munte) (Fig. 108: 1–3).

Fam. Pyrolaceae Plante erbacee, perene. Frunze simple, întregi, nestipelate, alterne, persistente. Florile solitare sau dispuse în racem simplu, sunt actinomorfe, bisexuate, pe tipul 5, cu înveliş floral diferenţiat în sepale şi petale libere sau uşor concrescute. Stamine în număr dublu faţă de petale. Anterele poricide. Gineceu superior. Fruct: capsulă loculicidă. Ex.: Moneses uniflora (părăluţe de munte), Orthilia secunda (perişor), Pyrola rotundifolia (brăbănoi) (Fig. 108: 4–6).

Ord. Primulales

Fam. Primulaceae Plante erbacee. Frunze simple, întregi sau lobate, nestipelate, alterne, opuse sau verticilate şi frecvent rosulare. Florile solitare sau grupate în inflorescenţe umbeliforme sunt actinomorfe, bisexuate, pe tipul 5, gamosepale şi gamopetale. Androceu: 5 stamine epipetale şi frecvent 5 staminodii. Gineceu superior, 5-carpelar, unilocular cu placentaţie centrală. Heterostilie. Fruct: capsulă pixidă. Formula florală: K(5) [C(5) A0+5] G(5)

Fig. 109. Fam. Primulaceae: 1 - Cortusa matthioli; 1a - capsulă; 2 - Soldanella pusilla; 3 Primula minima; 4 - Primula veris; 4a - secţiune longitudinală prin floare brevistilă; 4b secţiune longitudinală prin floare longistilă; 5 - Lysimachia nummularia. Ex.: Androsace chamaejasme (lăptişor), Cortusa matthioli (ciubo-ţica ursului), Lysimachia nummularia (gălbăjoară, gălbioară, dreţe), Primula elatior (ciuboţica cucului), Primula halleri (anghelină), Primula minima (ochiul găinii), Primula veris (ciu-boţica cucului), Soldanella hungarica (degetăruţ), Soldanella pusilla (dege-tăruţ pitic) (Fig. 109).

Subcls. Asteridae

Ord. Gentianales

Fam. Gentianaceae Plante erbacee, glabre, frecvent cu micorize. Frunze întregi, frecvent sesile, opuse (foarte rar alterne), nestipelate. Flori actinomorfe, bisexuate, pe tipul 4–5, gamosepale şi gamopetale. Corola ± tubuloasă. Androceu: 5 stamine concrescute cu tubul corolei. Gineceu superior, bicarpelar, unilocular, pluriovulat. Fruct: capsulă septicidă. Formula florală: K [C(4-5) A4-5] G(2)

(4-5)

caliciu gamosepal. Frunze simple. Oleales Fam. Gentiana asclepiadea (lumânărica pământului).4.: Fraxinus excelsior (frasin). ochincele). Flori actinomorfe. Flori solitare sau grupate în raceme şi cime. întregi sau lobate. Cuscutaceae . Frunze simple.). Centaurium pulchellum (frigurică). Gentiana nivalis. Ord. Oleaceae Plante lemnoase (arbori. Solanales Fam. Gentiana acaulis (cupe). Formula florală: K(4) [C(4) A2] G(2) Obs. arbuşti). actinomorfe. bisexuate. gineceu superior. gentiina) şi alcaloizi antihelmintici (gentiamina). Gentiana punctata (ghinţură). Ord. ligustrisidă).: Centaurium erythraea (fierea pământului).). alterne. Ex. pe tipul 5. pe tipul 4. Fruct variat: capsulă (Syringa sp. androceu alcătuit din două stamine concrescute cu corola. bacă sau drupă. samară (Fraxinus sp. Formula florală: K5 [C(5) A5] G(5–2) Ex. Oleaceele conţin glicozide (siringosida. Gentianopsis ciliata (trâmbiţa ciobanului) (Fig. campanulat-infundibuliformă. nestipelate. Androceu alcătuit din 5 stamine prinse de corolă. glicozide flavonice (gentizina. ochincele). hipocrateriformă sau campanulată (rar absentă). 110. Gentiana lutea (ghinţura galbenă). bisexuate. grupate în inflorescenţe terminale racemoase. Genţianaceele conţin o serie de produşi specializaţi ai metabolismului. Syringa vulgaris (liliac). opuse (rar alterne). Gentianella austriaca. foarte importanţi în fitoterapie: glicozide amare (gentiopicrina). Convolvulaceae Plante erbacee cu tulpini târâtoare sau volubile. bicarpelar. 110: 1–3). Fruct: capsulă. Fam. nestipelate.Obs. Ex. Corola gamopetală. Gentiana verna (ghinţură de primăvară. întregi sau penat-compuse. Gineceu superior cu 5–2 carpele unite şi 1–2 ovule/lojă ovariană.: Convolvulus arvensis (volbură) (Fig. corola gamopetală.). Gentiana utriculosa (ghinţură. bilocular.

Solanaceae Plante erbacee. 5a .floare.floare. Fam. Fam. Flori rar solitare. grupate în glomerule.Cuscuta epithymum. pe tipul 4–5. bicarpelar. Corola tubuloasă/rotată.).: Cuscuta epithymum (torţel). Cuscuta europaea (torţel) (Fig. roşiatică sau albicioasă. Gineceu superior cu 1–2 stile. Androceu cu 5 stamine. actinomorfe.Convolvulus arvensis. Florile sunt actinomorfe (rar slab zigomorfe). Tulpini subţiri. 5b . 2 . Frunze simple (întregi. Androceu: 5 stamine prinse de petale. Convolvulaceae: 4 . Fam. pe tipul 5. de culoare galbenă. Cuscutaceae: 5 . 3 Gentiana asclepiadea. Gentianaceae: 1 .5. 110. Fam. gamosepale şi gamopetale. alterne. Caliciu persistent. Flori mici. nestipelate. lobate sau divizate) sau imparipenat compuse. Fruct: capsulă. prevăzute cu haustori şi lipsite de frunze. Ex. bisexuate. gamosepale şi gamopetale. Gineceu superior.Gentiana verna. bisexuate. 110. frecvent grupate în inflorescenţe cimoase.sămânţa. Fig. volubile. sesile sau scurt pedicelate.Plante parazite lipsite de rădăcini. bilocular .Gentiana utriculosa. 4a .

Solanum dulcamara (lăsnicior) (Fig. Flori actinomorfe.bace. bisexuate. Fig. Frunze simple. nestipelate. Corola gamopetală. . Caliciu gamosepal. Androceu: 5 stamine ± egale. 3 . 111). Fam. Solanaceae: 1 . pe tipul 5. Formula florală: K(5) [C(5) A5] G(2). rar zigomorfe (Echium sp. Lamiales Fam. păroase numite fornice. bicarpelar.). Fruct: bacă sau capsulă polispermă. nebunariţă). ginobazic (rar terminal) şi stigmat bilobat. 2a capsulă. 111. pluriovulat.Solanum dulcamara. hiosciamină. Datura stramonium (ciumăfaie). 3a .: Atropa belladonna (mătrăgună). întregi. Hyoscyamus niger (măselariţă. 2 .să-mânţa văzută din faţă şi lateral Ord. 3b . (5–4) Obs. cu gâtul închis prin formaţiuni solzoase. multilocular. 1a . capsicină. Solanaceele conţin numeroşi alcaloizi (atropină.Datura stramonium.Hyoscyamus niger.sau multicarpelar. bilocular cu stil lung. Gineceu superior. prinse de tubul corolei. frecvent acoperite cu peri aspri. nicotină.capsulă pixidă în caliciu persistent. Boraginaceae Plante erbacee în flora României. Ex. Fruct mericarpic alcătuit din 4 achene (tetraachenă). frecvent campanulat. Inflorescenţa caracteristică: monohaziu de tip cincin. scopolamină. tubuloasă. alterne. persistent. solanină).

Boraginaceae: 1 .caliciu. 3a . Myosotis scorpioides (nu-mă-uita). 2a .Pulmonaria rubra. Fig. 112.Echium vulgare. Pulmonaria officinalis (mierea ursului). Pulmonaria rubra (mierea ursului. 3 Myosotis sylvatica. Myosotis alpestris.corola văzută apical. 3b .Formula florală: K(5) [C(5) A5] G(2) Ex. Symphytum officinale (tătăneasă). 2 .). Myosotis sylvatica (nu-mă-uita).floare.1. Symphytum cordatum (brustur negru). . Cerinthe minor (somnoroasă). 113. Fam. Echium vulgare (iarba şarpelui). Symphytum tuberosum (Fig.: Anchusa officinalis (miruţă).Anchusa officinalis. Fig. cuscrişor). 4 . Eritrichium nanum (ochiul şarpelui). 112.

borneol. persistent. Lamia-ceae: 2 . bilocular cu stigmat bifurcat.: Acinos alpinus subsp. Fructe mericarpice: tetraachene. Tulpini tetramuchiate. pentamere. limonen. Florile zigomorfe. tubuloasă este bilabiată.Galeopsis speciosa. Corola gamopetală. frecvent bilabiat. Boraginaceae: 1 . Ex. Glechoma hederaceum (rotungioară. zabră).floare. bicarpelar. silnic).floare. Lamiaceae (Labiatae) Plante erbacee. Frunze simple. 2a . cu o conformaţie caracteristică sunt grupate în cime dihaziale axilare. reunite în verticile ± contractate. Androceu didinam. rar lemnoase. Ballota nigra (cătuşe). uneori două stamine sunt reduse (Salvia sp. bisexuate.Acinos alpinus.) sau sunt prezente două stamine şi două staminodii. Fam. 3 .Lamium galeobdolon. Caliciu gamosepal. geraniol).). Între stamine şi gineceu se află glande nectarifere. Gineceu superior.Symphytum cordatum. între cele două ovule apare de timpuriu un perete despărţitor care separă ovarul în 4 loje. alpinus (cimbru de munte).Fig. rar unilabiată (Mentha sp. Formula florală: K(5) [C(5) A2+2. 113. Labiatele sunt acoperite de peri secretori de uleiuri eterice plăcut mirositoare (pinen. opuse. nestipelate. Galeopsis speciosa (cânepiţă. Fam. 2] G(2) Obs. . 3a . 4 . În fiecare lojă ovariană se află câte două ovule. Fam. Ajuga reptans (vineţică).

Ord.Lamium album (urzică moartă). Plantaginaceae Plante erbacee scunde.frunză. 5b . Origanum vulgare (sovârv). Salvia verticillata (urechea porcului).Thymus pulegioides.detaliu tulpină. Tulpina se ridică scapiform din mijlocul frunzelor. Salvia nemorosa (jaleş de câmp). 5a . Fig. grupate în rozete bazale la suprafaţa solului. 3b . Frunze simple. Salvia glutinosa (cinsteţ). Inflorescenţa: spic ± alungit. nestipelate. 2 .Mentha longifolia. Fig. Prunella vulgaris (busuioc de câmp).Salvia nemorosa. Plantaginales Fam.stamină. 3d . 5d . izmă proastă). 113: 2–4. uneori . Thymus pulegioides (cimbrişor de munte) (Fig. Lamium galeobdolon (gălbiniţă). Mentha longifolia (izmă proastă. 3 .floare văzută apical. Fam. 5c caliciu. Teucrium montanum (sugărel). 3c .sămânţa. Stachys sylvatica (bălbişă).Stachys sylvatica.floare. 4a . 4 . 5 . Lamium maculatum (urzică moartă).floare văzută lateral şi din faţă. Thymus alpestris (cimbrişor). Thymus comosus (cimbrişor). 1a . Lamiaceae: 1 . Mentha pulegium (busuiocul cerbilor. 114. 3a. izma calului). 114).floare. Thymus pulcherrimus (cimbrişor).Prunella vulgaris.

gamosepale şi gamopetale. Euphrasia sp.). nestipelate.) sau parazite (Lathraea sp. 2a – să-mânţa.capsulă pixidă. 1a . Rhinanthus sp. bisexuate sau unisexuate. Inflorescenţe axilare. Plantaginaceae: 1 . Plantago lanceolata (pătlagină cu frunze înguste). racemoase sau cimoase. gamosepale şi gamopetale. actinomorfe. Ord..capituliform. 3a .capsulă pixidă.floare.sămânţa. Flori mici. pe tipul 5.Plantago major. 2 Plantago media.Plantago lanceolata. Scrophulariaceae Plante erbacee. Flori zigomorfe. Corola frecvent bilabiată. 115). Fig. Caliciu persistent. Frunze simple. rar pe tipul 4 (Veronica sp. Scrophulariales Fam. Ovar superior.). Fruct: capsulă operculată.: Plantago atrata (pătlagină de munte). infundibuliformă sau rotată. uneori semiparazite (Melampyrum sp. 1b . Plantago major (pătlagină mare). Fam. 115. alterne sau opuse. 3 . Plantago media (pătlagină moale) (Fig. Formula florală: K(4) [C(4) A4] G(2) Ex. Androceu .. bisexuate. 3b . pe tipul 4.

Verbascum nigrum (somnoroasă). Scrofulariaceele conţin glicozide (digitalină. Melampyrum sylvaticum (ciormoiag).didinam (rar numai două sau 5 stamine) cu stamine prinse de tubul corolei.4. Veronica alpina (şopârliţă de munte). 118). Linaria vulgaris (linariţă). iarbă negră). Scrophularia nodosa (bubernic. pratensis (silur). Veronica beccabunga (bobornic). 117. Veronica bellidioides (şopârliţă). Melampyrum bihariense (ciormoiag. Veronica teucrium (şopârliţă). gratiolină) şi saponine.: Bartsia alpina (bursucă).2] G(2) Familie neomogenă datorită alcătuirii variate a corolei şi androceului. Rhinanthus alpinus (clocotici). Veronica serpyllifolia (şopârliţă). Veronica baumgartenii. Rhinanthus angustifolius (clocotici). dar omogenă prin alcătuirea gineceului şi a fructului. Ex. . Scrophularia umbrosa (iarbă neagră). strătorică). sor cu frate). Fig. rinantosidă. Formula florală: K(5–4) [C(5–4) A5. Linaria alpina (linariţă de munte). Veronica chamaedrys (stejărel). Euphrasia stricta (silur). Veronica urticifolia (iarba şarpelui) (Fig. Gineceu superior. bicarpelar. Veronica aphylla. Pedicularis verticillata (vârtejul pământului). bilocular. Obs. Euphrasia officinalis subsp. Fig. Fruct: capsulă sau bacă. Digitalis grandiflora (degeţel galben). Verbascum thapsus (lumânărică). Veronica officinalis (ventrilică. Lathraea squamaria (muma pădurii). Rhinanthus minor (clocotici). 116. Pedicularis oederi (darie).

Phyteuma orbiculare. Caliciu bilabiat. Galium mollugo (sânziene . Fam. emetină).Pedicularis oederi. Campanulaceae: 1 . Fam. Cruciata glabra.Pedicularis verticillata. Corolă bilabiată.Campanula rapunculoides. Fruct: capsulă Fig. Gineceu superior. cafeină.floare. 4a .Campanula serrata. cinchonină. 3 . 2 . 2 . Rubiaceele au laticifere articulate. tanin şi substanţe tinctoriale. 4a . 4 .: Asperula capitata (sânziene de munte). Frunze întregi. insectivore. rozulare. 116. 5a. Ex. pungi secretoare şi rafide de oxalat în lemnul secundar. celule taninifere. Obs. Galium anisophyllon (sânzi-ene). glicozide (asperulosida.floare văzută din faţă şi lateral. pintenată. nestipelate. 3a . 2a .Fig.floare. Scrophula-riaceae: 1 .floare. saponine. turiţă). 5b . 3 Campanula cochleariifolia.Linaria vulgaris. Flori zigomorfe. bisexuate.Digitalis grandiflora. 5 Scrophularia nodosa. Cruciata laevipes (smântânică). Lentibulariaceae Plante erbacee. pe tipul 5. Fam.floare. cumarina). Galium aparine (lipicioasă. Androceu alcătuit din două stamine. 4 . 120. unilocular. bicarpelar. Rubiaceele produc alcaloizi (chinină.

pentamere grupate în inflorescenţe cimoase. în general redus. Galium schultesii (sânziene de pădure). bisexuate. Ex. drăgaică) (Fig. pe tipul 5. tricarpelar. Sambucus nigra (soc). Caprifoliaceae Plante lemnoase (arbuşti şi liane) rar erbacee. Caprifoliaceele conţin alcaloizi. Lonicera xylosteum (caprifoi). Inflorescenţe cimoase uneori contractate. trilocular. 122: 1. glicozide cianogenice (sambunigrină. Sambucus ebulus (boz).). siringosidă) şi substanţe răşinoase (viburnina)..albe). Fruct: achenă. Galium verum (sânziene galbene. Valerianaceae Plante erbacee. cu o singură lojă fertilă. opuse. pe tipul 5. Flori actinomorfe sau zigomorfe. Caliciu variat alcătuit. Viburnum lantana (dârmoz).2). 121). uneori bilabiată. Gineceu inferior. Corola gamopetală. Formula florală: K(5) [C(5) A5] G(2-5) Obs. Fam. Viburnum sp. Gineceu inferior. nestipelate. Frunze simple. Flori zigomorfe. Viburnum opulus (călin) (Fig. opuse. . Fruct: drupă (Sambucus sp. Androceu: 3 (4–1) stamine. Ord. Galium odoratum (vinariţă). bisexuate sau unisexuate.) sau bacă (Lonicera sp. Sambucus racemosa (soc roşu). Dipsacales Fam. sectate sau penate. gamosepale şi gamopetale.: Lonicera caerulea (caprifoi). Frunze simple sau penat-sectate. perene.

2 . Uleiurile esenţiale au acţiune fitoterapeutică sedativă. 2a . Flori zigomorfe.Fig.Galium aparine. 1a . 121.porţiune de tulpină. alcaloizi. Dipsacaceae Plante erbacee. Valeriana tripteris (odolean) (Fig.4). Inflorescenţa: capitul înconjurat de hipsofile involucrale la bază (involucru). 4b . Formula florală: K5 [C(3-5) A1-4] G(1-3) Obs. Ex. 3 . 4 . Fam. acizi organici (izovalerianic) şi enzime.floare.Galium odoratum.Galium verum. pe tipul 5.floare. Caliciu extern (calicul) şi caliciu intern gamosepal. cu flori bracteate (bractei sub formă de scvame) sau nebracteate.: Valeriana montana (odolean). 4a . 3b . întregi sau sectate. Frunze simple. bisexuate.Galium schultesii.fruct/ dicariopsă. Valeriana sambucifolia (odolean). persistent (la maturitate .dicariopsă. 122: 3. opuse. Organele vegetative conţin uleiuri eterice. nestipelate. Fam. Rubiaceae: 1 .dicariopsă. Receptaculul (axa inflorescenţei ) este ± scvamos. Valeriana officinalis (odolean). 3a .

3c . Fam. unilocular şi uniovulat. ramură cu frunză şi fructe/bace. Asteraceae (Compositae) Plante erbacee cu alcătuire variată formând o familie heterogenă. nestipelate.nuculă.: Dipsacus pilosus (scăiuş).Lonicera xylosteum. Fig. Formula florală: K(5). 2a . Dipsacaceae: 5 . Gineceu inferior. Scabiosa lucida (sipică). 3a. cu 4–5 lobi. întregi sau sectate.Knautia arvensis. Frunze simple.Scabiosa lucida. Asterales Fam. 122. 1a floare. Corola gamopetală. Scabiosa ochroleuca (sipică) (Fig. Fam. bicarpelar. Knautia arvensis subsp. alterne.Valeriana officinalis.flori. porc).floare. tubuloasă. 122: 5.transformat în papus). Scabiosa columbaria (muşcata dracului. Androceu cu 4 stamine. Vale-rianaceae: 3 . 6 .floare. Fruct: achenă.Valeriana montana (detalii). 2 .0 [C(3-5) A5] G(2) Ex. 4 .Sambucus racemosa.6). Caprifoliaceae: 1 . 5a . Ord. Fam. Knautia longifolia. rosea (muşcata/muşcatul dracului). Florile grupate în inflorescenţe caracteristice –capitule sau calatidii . 3b .

. uniovulat. Corola poate fi tubuloasă sau ligulată. Asteraceele constituie din punct de vedere taxonomic. glicozide (lappozidă. prin avortare devin unisexuate sau sterile. Unele asteracee prezintă în organele vegetative laticifere articulate. Fruct: achenă ± papus. rezine şi cauciuc.– înconjurate la bază de hipsofile involucrale ce alcătuiesc involucrul. numai flori ligulate sau ambele tipuri de flori. achilleină. cele ligulate fiind la exterior. borneol). spic. actinomorfe şi zigomorfe. camfor. Caliciu: redus. Latexul conţine substanţe amare (absintină. continuat cu un stil lung terminat cu două stigmate. Corola ligulată: zigomorfă cu petalele concrescute într-un tub scurt prelungit lateral cu o ligulă terminată cu 3–5 dinţi. formând un tub – sinantere. bicarpelar. Inflorescenţele pot fi solitare sau grupate în inflorescenţe compuse de tip racem. tuberculi). cime etc. În inflorescenţă pot fi prezente numai flori tubuloase. achillină. Androceu: 5 stamine cu filamente libere.0 [C(3-5) A5] G(2) Obs. corimb. Multe asteracee depozitează ca substanţe de rezervă inulina (în rădăcini. Gineceu cu ovar inferior. cea mai mare şi mai răspândită familie de angiosperme dicotiledonate. tulpini. Flori: mici. frecvent alcătuit din peri persistenţi. Formula florală: K(5). taraxacină). piretrină. actinomorfă. bisexuate. sesile. Corola tubuloasă: gamopetală. cu petale unite într-un tub terminat cu 5 dinţi mai mult sau mai puţin egali. Elaborează uleiuri eterice (cineol. unilocular. fixate în tubul corolei şi antere unite în jurul stilului. senecionină. centaureozidă) şi alcaloizi (abrotină. cumarină).

ligulate. 4 . Liguliflorae: 1 . dispuse marginal şi flori tubuloase dispuse central. Tubuliflorae: 1 . zigomorfe. Leontodon autumnalis (capul călugărului). 124.foliolă involucrală. Subfam. actinomorfe. florile tubuloase sunt bisexuate.Mycelis muralis.Carduus personatus. Asteraceae.Arctium lappa. 4a . Fig. 4a . salata câinelui). 2 . . Subfam. Centaurea triumfetti (albăstrele de munte). Homo-gyne alpina (rotunjoară) (Fig. Asteraceae. lăptuci) (Fig. Lapsana communis (zgrăbunţică. florile marginale sunt masculine sau sterile. 123). 2 Leontodon autumnalis. Tubuliflorae: inflo-rescenţe alcătuite din flori tubuloase. Subfam. Subfam. 1a . Fam. 4 . 124). bisexuate. Subfam. fertile. Liguliflorae: inflo-rescenţe formate numai din flori bisexuate.Hieracium pilosella.: Hieracium pilosella (vultu-rică). 1b foliolă involucrală.: Arctium lappa (brusture).Fig. 123.floare. Carduus personatus (spin).Homogyne alpina. Ex.fruct/achenă. 3 . Fam.Lapsana communis.Centaurea triumfetti. Ex. 4b . 3 . Radiiflorae: inflo-rescenţe alcătuite din flori ligulate. Mycelis muralis (susai pădureţ.achenă.

kerneri (ciucuraşi). Leontopodium alpinum (albumiţă. 125. Doronicum austriacum (iarba ciutei). floarea Reginei). Bellis perennis (bănuţei. Arctium minus (brusture). Hieracium bifidum. Leontodon montanus subsp. Hypochoeris uniflora (anghinarea oilor). Petasites hybridus (captalan). Leontodon hispidus (potcapul călugărului). Petasites albus (captalan). Erigeron uniflorus (bunghişor). Scorzonera rosea. Adenostyles alliariae var. Senecio papposus. Carlina acaulis (turtă). Tussilago farfara (podbal) (Fig. Cirsium oleraceum (nilocea. Senecio jacobaea. Arnica montana (arnică). Carduus kerneri (spin). Centaurea kotschyana (mături). Aster alpinus (ochiul boului). Achillea schurii (coada şoricelului de munte). 126).a. Anthemis tinctoria (floare de perină). Matricaria perforata (romaniţă nemirositoare). curechi de munte). Ligularia sibirica (gălbinele. Alte specii frecvent întâlnite: Achillea millefolium (coada şori-celului). Doronicum carpaticum (cujdă). Senecio ovatus. Hieracium alpinum. spălăcioasă). crăstăval). siminic). Taraxacum alpinum. Gnaphalium supinum. Doronicum columnae (cujdă). Crepis paludosa (gălbenuş). Cichorium intybus (cicoare). Leucanthemum waldsteinii (margarete). Sonchus arvensis (susai). Solidago virgaurea (splinuţă). Adenostyles pyrenaica. Senecio squalidus (cruciuliţă. Artemisia petrosa (pelin de munte). . Cirsium erisithales (scai). Matricaria recutita (muşeţel). Hieracium villosum (vulturică de stânci). Centaurea phrygia. Centaurea nigrescens. Achillea stricta.Ex. Centaurea pseudophrygia. Hieracium aurantiacum (ruşuliţă). părăluţe). Arctium tomentosum (brusture). Hieracium transsylvanicum. Crepis biennis (barba lupului). Leucanthemum vulgare (margaretă). Taraxacum officinale (păpădie). Fig. Eupatorium cannabinum (cânepa codrului). Tanacetum corymbosum (năpraznic).: Antennaria dioica (parpian. Cirsium arvense (pălămidă). Centaurea pinnatifida (albăstriţă). pseudotaraxaci. Anthemis carpatica (romaniţă de munte). Inula britannica (sovâvariţă). Telekia speciosa (lăptucul oii) ş. floare de colţ.

2a . 3 . Subfam. Radiiflorae: 1 .Leucanthemum vulgare. 2 .floare ligulată. .Anthemis tinctoria. 1a .Sonchus arvensis.Fig.achenă. 125. 4 Doronicum austriacum. Fam. Asteraceae.floare tubuloasă. 1b .

. 2 . dispuse terminal sau axilar. Fam. Liliaceae Plante erbacee (rar arbuşti) perene. 4 . umbeliforme. Asteraceae. Cls. 5a achenă. de obicei sesile. Androceu: 6 stamine dispuse pe două verticile. bulbi sau bulbotuberi. solitare sau grupate în inflorescenţe variate (racemiforme. bisexuate (rar unisexuate).Fig. spiciforme sau cimoase). 5 . 2a . trilocular. Radiiflorae: 1 . Liliatae (Monocotyledonatae) Subcls. Fruct: capsulă rar bacă. 3 .Tussilago farfara.calatidiu. Liliales Fam.Petasites hybridus. Perigon petaloid format din 6 tepale libere sau unite. tulpinale sau bazale. Tulpini subterane: rizomi. Gineceu superior (rar inferior). multiovulat. Flori actinomorfe. cu nervaţiune paralelă sau arcuată. Liliidae Ord.Tanacetum corymbosum. stil terminat cu 3 stigmate.Antennaria dioica. 126. Frunze alterne. rar în verticile.Artemisia petrosa. rar uşor zigomorfe. Subfam. tricarpelar.

Polygonatum odoratum.Colchicum autumnale. Polygonatum verticillatum (pecetea lui Solomon). 1b fruct/capsulă. Ornithogalum pyrenaicum. saponine şi răşini. Scilla bifolia (viorele). Fig. Lilium martagon (crin de pădure). unele liliacee conţin alcaloizi (colchicina. Gagea lutea (laptele păsării). veratrina). Ornithogalum umbellatum (băluşcă).gineceu. glicozizi. 3 – Lilium martagon. 127. 4 . Erythronium dens-canis (măseaua ciutei. 2a .Muscari comosum. 1a . Polygonatum multiflorum (pecetea lui Solomon).Erythronium dens-canis. Ex. Muscari comosum (ceapa ciorii). Fam. (3+3) A3+3 G(3) Obs.: Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă). cocoşei). Polygonatum latifolium (coada cocoşului). Liliaceae: 1 . 2 . Fig. 128). Lloydia serotina (crinişor de stâncă). .tulpină cu fruct tânăr. Veratrum album (ştirigoaie) (Fig.Formula florală: P3+3. Maianthemum bifolium (lăcrimiţă). Biochimic. 127.

Frunze bazale liniare. Flori actinomorfe. 3a . usturoiul ursului) (Fig. alterne. Fam.bace.1. Fam. Alliaceae Plante perene cu bulbi tunicaţi. Fruct capsulă. Tulpină scapiformă. 4 . Allium ursinum (leurdă. Din punct de vedere biochimic aliaceele se caracterizează prin prezenţa uleiurilor eterice cu sulf. Gineceu cu stil ginobazic.Ornithogalum umbellatum.Polygonatum latifolium. grupate umbeliform şi protejate iniţial de două hipsofile. Obs. 128. Liliaceae: 1 . pe tipul 3. Flori cu hipsofile la bază. Ex. Fruct: capsulă loculicidă. ce le conferă un miros caracteristic.Veratrum album. cu bulbi. trilocular. Gineceu cu ovar inferior. Frunze bazale. uneori inseraţi pe un rizom scurt. Androceu cu 6 stamine. tricarpelar.Fig. Inflorescenţă: cime unipare. pe tipul 3.). Tulpina: scap florifer.Scilla bifolia. Amaryllidaceae Plante erbacee perene. Fam. bisexuate. Formula florală: P3+3 A3+3 G(3) . întregi. 129. actinomorfe. bisexuate. 3 .: Allium ochroleucum (ai sălbatic). 2 .

petaloid.Gladiolus imbricatus.Allium ursinum. Alliaceae: 1 . Fam. Trilliaceae: 4 . la Iris sp. Fam. 129. Fam.Paris quadrifolia.Ex. 4a . Plante erbacee perene cu rizomi şi bulbotuberi (rar bulbi). spic sau cime). Flori actinomorfe (rar zigomorfe). Ord.fruct cărnos dehiscent. enziforme sau liniare. 3 Iris ruthenica. Androceu: 3 stamine.: Galanthus nivalis (ghiocel). Frunze bazale sau alterne. Gladiolus imbricatus (săbiuţă). solitare sau grupate (racem.: Crocus vernus (brânduşe de munte. Iris sibirica (stânjenel) (Fig. Ex. tricarpelar. Iridaceae Fig. Iris ruthenica (stânjenel de munte). brânduşe de primăvară). Unele iridacee conţin glicozide şi uleiuri esenţiale. Perigon gamotepal. Fruct: capsulă. Formula florală: P(3+3) A3+0 G(3) Obs. 129: 2.3). bisexuate. stigmatele sunt petaloide. Dioscoreales . trilocular cu 3 stigmate. Gineceu cu ovar inferior. Fam. Iridaceae: 2 . pe tipul 3 (6 tepale unite la bază într-un tub).

Tulpina simplă.). cu rizom. unele saprofite (lipsite de rădăcini). a doua mare familie de angiosperme. rar solitare. Fruct cărnos. Androceu: 3 stamine (una fertilă şi două staminodii. tepala superioară a ciclului intern ajunge inferioară. întregi.5-2 G (3) Obs. Orhidaceele reprezintă ca mărime. Frunze simple. Gineceu cu ovar inferior. Fruct: capsulă care se deschide în 3(6) valve. Ord. dehiscent. Tulpina supraterană prezintă un singur verticil de frunze. Stamina este sesilă. grupate în raceme sau spice simple. tricarpelar.: Paris quadrifolia (dalac) (Fig. Orchidales Fam. La extremitatea opusă labelului se află un pinten nectarifer. Trilliaceae Plante erbacee.Fam. perene. 129. Paris cu o floare terminală pe tipul 4 cu tepale externe sepaloide. rar două stamine fertile şi o staminodie). Flori zigomorfe (bilabiate şi pintenate). răsucit şi stigmat trilobat. . alterne (rar opuse).4. În flora României există un singur gen. neramificată. Orhideele trăiesc în simbioză cu micorize endotrofe. Datorită torsiunii ovarului în timpul creşterii (cu 180°). Formula florală: P3+3 A1+0. bisexuate. Orchidaceae Plante erbacee. cu rizomi sau rădăcini adventive tuberizate. alcătuit din 6 tepale dispuse în două verticile. luând o formă caracteristică – label. Înveliş floral: perigon petaloid. redusă la o anteră biloculară care concreşte cu stilul sau stigmatul formând o coloanăginostemiu. perene.0+2. frecvent sesile. Ex.

. liniare sau cilindrice formate din teacă şi limb.: Anacamptis pyramidalis (bujor). Pseudorchis albida. cu teci închise (Luzula sp. Corallorhiza trifida (buzişor). Perigon sepaloid. 4 . Goodyera repens.floare. grupate în inflorescenţe cimoase. uneori reduse numai la teci. Dactylorhiza sambucina (bozior).Anacamptis pyramidalis. Juncales Fam. Orchidaceae: 1 – Gymnadenia conopsea. Gineceu cu ovar superior. Epipactis helleborine (mlăştiniţă). Ex.Neottia nidus-avis. 130). Ord. Orchis ustulata. cuibuşor). Nigritella rubra (sângele voinicului). 2a .).Goodyera repens. 5a . Traunsteinera globosa (poroinic) (Fig. 2 .Orchis morio. Flori actinomorfe. alcătuit din 6 tepale dispuse pe două cicluri. Nigritella nigra. 1a . tricarpelar. poroinic). Platanthera bifolia (stupiniţă). Fruct: capsulă loculicidă. majoritatea perene.) sau ciliate (cel puţin în stadiu tânăr). cu teci deschise (Juncus sp. Orchis morio (untul vacii. Frunze alterne. Androceu alcătuit din 6 stamine dispuse pe două cicluri. Fam. sincarp prevăzut cu un stil şi 3 stigmate. Dactylorhiza maculata (Mâna Maicii Domnului). Ophrys insectifera.floare. Frunzele sunt glabre.Fig. uneori ciclul intern este redus la staminodii. Orchis militaris. Juncaceae Plante erbacee. 130. bisexuate. ± membranos. Neottia nidus-avis (trânji.floare. pe tipul 3. 3 . Gymnadenia conopsea (ură). Dactylorhiza incarnata. 5 .

Juncaceae: 1 . 131. 4c . 5a floare. plină. Fam.capsulă cu înveliş floral. perigon redus format din 6 lacinii filiforme dispuse pe două ver-ticile precum şi din numeroşi perişori (Eriophorum sp.. Luzula sylvatica (scredei.Juncus trifidus. pipirig. iar spiculeţele în inflorescenţe compuse (racem. gru-pate în spiculeţe. Androceu: frecvent 3 stamine (rar o stamină). spic.Luzula campestris. Ord. cu teaca închisă şi limbul liniar. Luzula luzuloides (horşti). Înveliş floral: sete (peri) perigoniale.Luzula sylvatica. Ex. Frunze alterne.). Juncus trifidus (rugină de stâncă.Juncus effusus. Luzula multiflora (horşti.Formula florală: P3+3 A3+3 G(3) Fig.capsulă cu înveliş floral. 2 . Luzula spicata (mălaiul cucului). Tulpina frecvent trimuchiată.capsulă cu înveliş floral. monoice sau dioice). Cyperales Fam. uneori prezintă ligulă sau limbul lipseşte. 3 . horşti) (Fig. 2a . 131). 5 . rugină). cimă). iarba broaştei). Juncus bufonius (iarba bivolului. .). înveliş floral absent (Carex sp. Cyperus sp. anuale şi perene cu rizomi. 3a . Flori bisexuate (rar unisexuate. mălaiul cucului).sămânţa văzută lateral. 4 . părul porcului). Cyperaceae Plante erbacee. 4a floare.floare. 1a .: Juncus effusus (spetează. Luzula campestris (mălaiul cucului). 4b . panicul.Juncus bufonius.

unilocular. Rădăcini adventive. Carex sylvatica (rogoz. Poales (Graminales) Fam. Tulpini supraterane neramificate – culm (pai). Carex fuliginosa. anuale sau perene cu rizomi sau stoloni. Carex remota. Scirpus sylvaticus (ţipirig) (Fig. uniovulat cu 3 stigmate. Carex sempervirens (rogoz verde). Carex capillaris (rogoz). Poaceae (Gramineae) Plante erbacee. rar unisexuate (monoice sau poligame) grupate într-o inflorescenţă caracteristică numită spiculeţ. . Eriophorum latifolium (bumbăcăriţă). Eleocharis palustris (pipiriguţ). Carex curvula (rogoz. coarnă). iar uneori este înlocuită de peri). pe axa spiculeţului. ~P0 G(3–2) Ex. şovar). Ord. Carex pallescens. Frunze alterne formate din teacă cilindrică.: Blysmus compressus. Fruct: achenă învelită într-o bractee asemănătoare unui ulcior (utriculă). fasciculate. cu margini libere (despicată longitudinal) şi limbul liniar cu nervuri paralele. Carex ovalis. Carex digitata (rogoz digitat). Florile sunt grupate câte una (spiculeţ uniflor) sau mai multe (spiculeţ multiflor) alternativ. Flori bisexuate. Elyna myosuroides. tricarpelar.Gineceu: ovar superior. la locul de întâlnire cu teaca anexe foliare: urechiuşele (uneori lipsesc) şi ligula (lipseşte foarte rar. 132). Formula florală: P3+3 A3 G(3) sau |P0 A3–1. Baza limbului prezintă. Carex rupestris.

1a . una inferioară şi alta superioară care pot avea sau nu în vârf o prelungire numită aristă. unilocular şi uniovulat. 5 .utriculă cu glumă.floare cu bractee.Carex sempervirens. de obicei aris-tată. 2a .Carex curvula. 2 . omoloagă cu bracteea (lema) şi una superioară concavă. bicarpelar. Cyperaceae: 1 . .Fig. se numesc lodicule şi sunt situate la baza ovarului. 132.Carex sylvatica. Spiculeţele sunt grupate în inflorescenţe compuse: spic compus (cu spiculeţe sesile). Ultimele două bractee membranacee sunt mai mici. 3 . Androceu: frecvent 3 stamine libere (rar una.Eriophorum latifolium. urmează alte două bractee numite palei. două sau 6) cu antere dorsifixe. lema şi palea închid între ele staminele şi ovarul. Un spiculeţ uniflor este alcătuit din: două bractei numite glume. Alte tipuri de inflo-rescenţe mai rar întâlnite: umbelă cu spice (spic digitat). racem cu panicule spiciforme etc.Scirpus sylvaticus. 4 . 5a . Fam. bicarenată (bimuchiată).utriculă cu stigmate. Fruct: cariopsă. de obicei membra-noasă şi nearistată. Gineceu: superior. una inferioară. continuat cu două stile şi frecvent două stigmate plumoase (rar unul sau 3). 4a .utriculă cu glumă. panicul spici-form (cu spiculeţe scurt pedun-culate) şi panicul (cu spiculeţe lung pedunculate). convexă.

Festuca carpatica (păiuş). Trisetum alpestre. 1c .Anthoxanthum odoratum. Poa bulbosa (firuţă bulboasă. versicolor Bellardiochloa variegata. Fig. 2a .floare. Fam. Arrhenatherum (ovăscior). 1b . Festuca supina (păruşcă). 1a . 134.floare. Nardus stricta (ţăpoşică). Phleum alpinum (timoftică). Festuca rubra (păiuş roşu). odoratum Alopecurus (viţelar). 133. Lolium perenne (iarbă de gazon.Ex. 3 . Bromus erectus (obsigă). Agrostis stolonifera (iarba câmpului). Bromus arvensis (obsigă). Trisetum flavescens (ovăz auriu) (Fig. Secale montanum. Festuca altissima (păiuş). Bromus hordeaceus (obsigă). Cynosurus cristatus (pieptănariţă). Poa alpina (firuşca şopârlelor). Festuca rupicola subsp. Poa nemoralis (iarbă deasă).: Agrostis capillaris (păiuş). Agrostis rupestris (iarba stâncilor). 2 . Festuca amethystina. Poa pratensis (firuţă). Elymus repens (pir târâtor). Festuca bucegiensis. raigras englezesc).Agrostis stolonifera. Sesleria coerulans (mălaiul cucului). Fig. Anthoxanthum (ovăscior).fruct/cariopsă. geniculatus. Deschampsia caespitosa (târsă). Festuca gigantea. Alopecurus elatius pratensis (coada Avenula vulpii). Calamagrostis arundinacea (trestioară). Festuca pratensis (păiuş de livadă). Festuca versicolor. Poa annua (hiruşor). firicea). Poa media (firuţă). 3a-c - .Agrostis rupestris.porţiune de frunză cu ligulă. târsă mică). Fig. Phleum pratense (timoftică). 135). 133. Deschampsia flexuosa (păiuş. saxatilis (păiuş). Dactylis glomerata (golomăţ). Poaceae: 1 . Briza media (tremurătoare). Setaria pumila (mohor).

glume externe. 4a . 3d . 4 . 3 . 1a . 3b . 4b .spiculeţ fertil şi unul steril. Poaceae: 1 – Calama-grostis arundinacea. Fig. . 4 .spiculeţ.cariopsă.palee cu stamine şi gineceu). 134. 3a .glume interne.stamină. 3c . Fam.spiculeţ desfăcut (3a . 4a .Bromus arvensis.floare.Cynosurus cristatus.floare (paleea superioară şi inferioară). 2a .Deschampsia flexuosa. 2 .spiculeţ (cu paleele îndepărtate).Dactylis glomerata.

cariopsă îmbrăcată în palee (văzută ventral). 135. Gineceu superior cu ovar unilocular. uniovulat. Typhaceae Plante perene cu rizomi.Poa pratensis. 2c . Tulpina simplă. învelite iniţial într-o spată caducă. 4a .porţiune de axă mult mărită. Fam. 3 . ~ P0 G1 Ex. 136. monoice.spiculeţ.cariopsă. 4b – porţiune de frunză cu ligulă. 5a . 4 . Formula florală: | P0 A3. Învelişul floral lipseşte (flori nude) sau este înlocuit de peri.Fig. Typhales Fam. sete sau scvame liniare. Fam. 2a .). 3b . Ord. cilindrică. 2b. Sparganiaceae .spiculeţ. Familia cuprinde un singur gen. alterne. Androceu: frecvent 3 stamine cu filamente adesea unite. grupate într-un spadice terminal cu flori feminine dense la bază şi flori masculine spre vârf. erectă.spiculeţ.Festuca rubra. vaginate. 1a . cu stil lung persistent şi stigmat filiform. 2 . Poaceae: 1 . unisexuate.Phleum pratense. 5 .spiculeţ văzut dorsal şi ventral.Poa alpina. Frunze bazale.Nardus stricta.1.: Typha angustifolia (papură) (Fig. Typha cu specii semiacvatice. liniare. Fruct: capsulă operculată. 3a . Flori mici.

grupate în inflorescenţe spiciforme alcătuite din capitule globuloase şi spaţiate – florile feminine se află în partea inferioară iar cele masculine în partea superioară a inflorescenţei. Arecidae Ord. unisexuate. cu 1–3 ovule. Arales .Familia cuprinde un singur gen Sparganium (buzdugan). indehiscent/achenă sau drupă. ciclice. 1 Ex. Subcls.: Sparganium emersum (buzdugan) (Fig. Androceu: 6–3 stamine. monoice. 136.3. Frunze liniare. simple sau ramificate. cu 1–3 seminţe. Perigon sepaloid format din 6–3 tepale membranoase. cu specii acvatice şi palustre (ape stagnante sau lin curgătoare). cu rizom stolonifer şi tulpini erecte (sau natante). Plante erbacee. Fruct uscat. perene. actinomorfe. Formula florală: | P6–3 A6–3. Flori mici. ~ P6–3 G(2). dispuse altern. Gineceu superior cu ovar monocarpelar sau bicarpelar sincarp.).

2a . 2b . Typhaceae: 1 . Fam. Florile mici.2. Fam.). Formula florală: |P0 A3.: Arum orientale (Fig. Fruct: bacă. Frunze bazale. 136. ~P0 G(3) Ex. Androceu cu 3 stamine sau mai multe. Gineceu cu ovar superior. tricarpelar. 7. peţiolate. Araceae Plante erbacee. 2c fructe/ bace. monoice. perene. Araceae: 2 .Fam. unisexuate. învelit parţial de spată. 136. sunt grupate într-un spadice.Arum orientale inflorescenţă acoperită de spată. 3a . Fig. Sparganiaceae: 3 . multiovulat. simple. Fam.floare ~. FORME BIOLOGICE CARACTERIZAREA ECOLOGICĂ A PLANTELOR – FORME ECOLOGICE FORME BIOLOGICE . cu rizomi sau tuberculi.Sparganium emersum.floare |. pe tipul 3. actinomorfe. fără perigon.spadice cu flori fără spată. 3b .Typha angustifolia.tubercul globulos.

137. Nuphar sp.). în condiţiile în care organele vegetative se degradează. Hemicriptofite (Hemicryptophyta. 137. Silene acaulis) (Fig. dar localizaţi foarte aproape de suprafaţa solului. Anemone sp. Ex. Categorii de forme biologice: Terofite (Therophyta. structurile de regenerare ale plantelor... Ex. Epifite (Epiphyta. Lysimachia sp.. (Fig. Camefite (Chamaephyta.1. muguri radiculari. Ep) – cormofite fixate pe arbori.). Ex. Crocus sp.: Papaver sp.2. Ch) – plante erbacee şi arbuşti cu muguri de regenerare localizaţi aproape de suprafaţa solului (sub 25–30 cm înălţime) şi protejaţi peste iarnă de stratul de zăpadă sau de litieră.3–2 m înălţime).: Achillea sp. – Hidrofite (Hydrophyta. rădăcini tuberizate) situate în sol. Cel mai acceptat sistem de clasificare a bioformelor se bazează pe modul în care sunt protejate.. 137. În cadrul acestui grup se disting megafanerofitele (înălţime de peste 15 m).3. mezofanerofitele (2–15 m înălţime) şi nanofitele (0.: Nymphaea sp. Ranunculus repens. Ex. Viscum sp.).5. Fragaria sp. evoluţie care le conferă caracteristici morfo-structurale şi fiziologice asemănătoare.). 137.Formele biologice (forme de viaţă. tuberculi. cu muguri hibernali formaţi pe tulpini subterane. respectiv poziţia organelor de reînnoire (a mugurilor). bioforme) sunt o expresie a evoluţiei convergente a unor specii diferite. cu organele de rezistenţă (bulbi. plante-perniţe (Minuartia sedoides. Ex.. Vaccinium sp. Ex. T) – plante anuale sau bianuale (TH) care supravieţuiesc perioadelor nefavorabile sub formă de seminţe sau spori.: Trifolium repens. Fanerofite (Phanerophyta.. H) – specii erbacee perene. (Fig. Criptofite (Cryptophyta.4. de zăpadă sau/şi litieră. Ph) – plante lemnoase cu mugurii hibernali (de înlocuire) localizaţi la distanţă faţă de suprafaţa solului (minimum 25–30 cm înălţime) şi protejaţi în general de catafile (Fig. Vinca sp. . în timpul sezonului nefavorabil. (Fig. Cr) – specii cu muguri hibernali localizaţi în sol sau acoperiţi de apă: – Geofite (Geophyta. G) – plante de uscat. rizomi.). Hy) – plante acvatice şi palustre la care organele de rezistenţă persistă peste iarnă în mediul acvatic. astfel încât pot fi protejaţi de frunzele rozetelor bazale. 137. Taraxacum sp..

). prezenţa unor anumite plante.Lysimachia sp. Fiecare specie de plante manifestă anumite cerinţe faţă de apă.Vaccinium sp. Există plante adaptate să trăiască la o variabilitate mare a factorilor ecologici şi acestea sunt slab indicatoare. 3a ...terofite (Papaver sp. 3 .Anemone sp.Taraxacum sp..fanerofite (Fagus sylvatica).Crocus sp. Caracterizarea ecologică a plantelor – forme ecologice Răspândirea plantelor pe o anumită suprafaţă de teren este condiţionată de factorii mediului abiotic şi în consecinţă. 4b . 2c . Pentru aprecierea comportării ecologice a speciilor faţă de factorii mediului abiotic au fost alcătuite grupe de plante în funcţie de comportarea faţă de un anumit factor ecologic. 2 .. pe un anumit teritoriu. alte plante manifestă toleranţe restrânse sau chiar foarte restrânse faţă de un anumit factor ecologic şi aceste specii sunt bune indicatoare.. 3b .. 4 .camefite. substanţele minerale din sol şi poate trăi într-un interval cu limite de variabilitate determinată a factorilor menţionaţi. .geofite. 4a . lumină.hemicriptofite. 2a . 2b .Ranunculus repens.Vinca sp. Formele ecologice sunt deci expresia adaptării speciilor la anumiţi factori ecologici şi reflectă caracteristicile ecologice ale habitatelor pe care le populează. reflectă caracterul factorilor ecologici din acel teritoriu. căldură. 5 .Fig. 137. Forme biologice: 1 .

Ex. Festuca gigantea. cu adaptări la un mediu permanent umed.. care cresc pe soluri permanent umede până la submerse. Acest grup de plante are rădăcinile în apă sau în soluri înmlăştinite.Exigenţele plantelor faţă de regimul de apă Grupele de plante. Lycopodium selago. Ex. Euphorbia amygdaloides. suportând o secetă prelungită a aerului şi a solului. Equisetum sylvaticum. Leucanthemum waldsteinii. Hieracium transsilvanicum. Juncus sp. Dryopteris filix-mas. Polygonatum verticillatum. Campanula rapunculoides. Nuphar sp. 6. Higrofitele (specii higrofile) sunt plante terestre. Lamium galeobdolon. Scrophularia nodosa. Symphytum tuberosum. Allium ursinum. Pulmonaria rubra. Geranium robertianum. Origanum vulgare. Ranunculus carpaticus. Galium odoratum. 3. Salvia glutinosa. Melampyrum bihariense. Mezofitele (specii mezofile) sunt plante de uscat care cresc pe soluri cu umiditate moderată. solul poate să aibă o umiditate mai ridicată. Festuca rubra.: Genistella sagittalis.: Carex remota. Ex.: Actaea spicata. Luzula sylvatica.: Campanula abietina. Potentilla argentea. Dentaria bulbifera. Saxifraga cuneifolia. fie în atmosferă (plante palustre). Polygonatum latifolium. Paris quadrifolia. Hidrofitele (specii hidrofile) sunt plante de apă (plante acvatice). 5. Epilobium montanum. Mezo-xerofitele reprezintă o grupă de plante intermediară între mezofite şi xerofite. Xerofitele (speciile xerofile) populează habitate caracterizate printr-o lipsă cronică de apă. Circaea lutetiana. Lycopodium clavatum.). Phleum pratense. 4. Ex. Moneses uniflora. Corallorhiza trifida. Mycelis muralis. având organele de regenerare sub apă (Nymphaea sp. Trifolium pratense. Mezo-higrofitele sunt o grupă de plante intermediară între higrofite şi mezofite. Impatiens noli-tangere. Stachys sylvatica. Veronica chamaedrys. Polystichum lonchitis. Ex. Symphytum cordatum. cunoscut fiind faptul că primăvara sau toamna. În funcţie de regimul de apă se deosebesc următoarele tipuri de bază: 1. Muscari comosum. . Filipendula vulgaris. Mercurialis perennis. 2. Bruckenthalia spiculifolia. Aegopodium podagraria. Campanula persicifolia. alcătuite după exigenţa manifestată faţă de apă se referă la regimul de umiditate al solului din perioada estivală mijlocie.: Polytrichum juniperinum (briofită). fie în sol.

Stellaria nemorum. astfel că aceste specii se pot încadra în grupe diferite. Hekistotermofitele (specii criofile) – plante adaptate să trăiască la temperaturi foarte scăzute. Sanicula europaea. Lapsana communis. sau numărul de zile cu temperaturi medii egale sau mai mari de 10°C. Majoritatea speciilor din ţara noastră se încadrează în categoria mezofitelor. Fiecare specie ocupă un areal cu limite nordice şi sudice.5 – 0. Athyrium filix-femina. Galium schultesii. Calamagrostis arundinacea. există populaţii care manifestă cerinţe diferite faţă de căldură. Temperaturile medii anuale împreună cu suma gradelor de temperatură efectivă egală sau mai mare de 10°C. Petasites albus. Stellaria holostea.7. Polytrichum commune. Rubus hirtus. adaptările termice ale plantelor pot fi apreciate după prezenţa lor în anumite zone climatice. Deschampsia flexuosa. Ex. reprezintă cel mai important criteriu pentru caracterizarea termofiliei (cerinţele faţă de căldură) plantelor. Rhytidiadelphus triquetrus (briofite). limite ce pot fi apreciate prin izoterme (linii ce unesc puncte de pe glob cu aceeaşi temperatură). Eurifitele sunt speciile adaptate la oscilaţiile mari ale regimului de umiditate care adesea este alternant. Orthilia secunda. mezoxerofitelor şi mezohigrofitelor. În funcţie de comportamentul plantelor faţă de factorul termic se deosebesc. prezenţă care serveşte şi ca indicator termic. chiar în condiţiile ţării noastre. . formează în parte etajul alpin (al pajiştilor alpine) la peste 2000–2200 m altitudine. cu temperaturi medii anuale negative (–2. Homogyne alpina. răspândite diferenţiat pe zone şi etaje de vegetaţie. în condiţiile foarte friguroase din climatul alpin. pentru ţara noastră. Vaccinium myrtillus. – Ombrofite – plante adaptate la climat cu precipitaţii bogate.: Dicranum scoparium. Chrysosplenium alternifolium. mai multe grupe de specii. Factorul termic Plantele sunt organisme poikiloterme. Soldanella hungarica. Menţionăm că la speciile cu areal larg. Alliaria petiolata. Alte categorii de plante în funcţie de diferitele forme în care se prezintă factorul umiditate: – Chionofite – plante de locuri cu înveliş de zăpadă persistent în timpul iernii (Pinus mugo. temperatura lor depinzând direct de cea a mediului ambiant.5°C). Luzula luzuloides. Soldanella pusilla).

de nisipuri. Termofitele – plante iubitoare de căldură (specii termofile) răspândite în climatul continental de câmpie. dar toleranţa faţă de lumină este diferită. în decursul timpului. cu temperaturi medii anuale mai mari de 10. cu temperaturi medii anuale între 2–4°C (4. formarea unor adaptări variate în funcţie de intensitatea iluminării. Astfel s-au diferenţiat plante/grupe de plante care manifestă exigenţe diferite faţă de lumină.5°C).5°C. .5°C.5–7. La noi în ţară cresc în spaţii adăpostite şi încălzite peste iarnă şi foarte rar în câmpuri (unele specii anuale). răspândite între izotermele 7. silvostepa sudică şi vestică şi zona stepei. corespunzător în mare parte subetajului fagului. toate speciile au nevoie de lumină. de sărături). Microtermofitele – plante adaptate la temperaturile scăzute ale climatului boreal. În funcţie de acest factor se deosebesc 4 grupe de plante. Din punct de vedere al vegetaţiei cuprinde subetajul gorunului. Din punct de vedere al vegetaţiei. aici domină climatul continental de dealuri. Exigenţele plantelor faţă de intensitatea luminii Comportarea plantelor faţă de lumină a determinat. rece şi umed. 1300–1700 (1850) m altitudine. fotofile) – plante care cresc în plină lumină şi nu suportă umbrirea (plante de stepă. de fapt. Euritermofitele (specii euriterme) – plante termoindiferente.Psichrotermofitele – plante adaptate să trăiască la condiţii de frig. Heliofite (specii heliofile. Megatermofitele – plante cu cerinţe foarte ridicate faţă de temperatură. cu temperaturi medii anuale între –0. zona nemorală cu subzona pădurilor de stejari mezofili şi silvostepa nordică. ce corespunde etajului subalpin (al jneapănului). ce corespunde etajului boreal (al molidului).5°C şi +2°C din climatul subalpin. între izotermele anuale 4. deşerturi.5°C. 800–1300 m altitudine. Subtermofitele – plante cu cerinţe mijlocii spre mari faţă de căldură (specii subtermofile).5°C şi 10. răspândite în climatul temperat răcoros şi umed. Mezotermofitele – plante cu cerinţe mijlocii faţă de căldură. (1700) 1800–2200 m altitudine. acest grup de plante este răspândit şi formează în bună parte zona nemorală cu subzona pădurilor de stejari termofili.

: Corallorhiza trifida. – Specii excesiv acidofile (pH = 4. Polytrichum juniperinum (briofite). Festuca gigantea. Pulmonaria rubra. Lamium maculatum. Luzula luzuloides. Leucanthemum waldsteinii.0–4. Scrophularia nodosa. Ex. heliofobe. Orthilia secunda. – Specii moderat acidofile (pH = 6. – Specii puternic acidofile (pH = 5.0.: Aegopodium podagraria. păduri (Fragaria vesca.: Rhytidiadelphus triquetrus (briofită). . Chrysosplenium alternifolium. Polygonatum latifolium. Vaccinium vitis-idaea. Stachys sylvatica. Solanum dulcamara. .Specii neutrofile – sunt adaptate să se dezvolte pe soluri neutre (pH = 7. Leucanthemum vulgare).2–6. Paris quadrifolia. Eupatorium cannabinum. Ex: Polytrichum commune. Dentaria glandulosa. pajişti mezofile. exprimată prin valoarea pH în orizonturile superioare. Carex remota. ferigile din păduri). Bruckenthalia spiculifolia. Polygonatum verticillatum. Valeriana officinalis. Heliosciadofite – grupă de specii intermediară între primele două. dar suportă şi umbrirea fiind denumite plante de semiumbră.0–5.5–4. Geranium phaeum. Luzula sylvatica.: Deschampsia caespitosa. Moneses uniflora. Paris quadrifolia. Lycopodium clavatum. Soldanella hungarica. Genistella sagittalis. – Specii extrem acidofile – cresc pe soluri cu pH sub 4. Petasites albus. Ranunculus carpaticus.0). Muscari comosum. Ex. Epilobium montanum. Calamagrostis arundinacea.0). Homogyne alpina. Dryopteris filix-mas.8–6. Ex. Ex.5). se deosebesc mai multe categorii de plante şi soluri. Eurihelele (specii eurifotofile) – plante foarte tolerante faţă de variaţiile intensităţii luminii.: Athyrium filix-femina. fiind adaptate la o intensitate redusă a acesteia. Ex. Polystichum lonchitis. plantele din această categorie cresc în plină lumină.: plante din poieni. Lycopodium selago. Campanula abietina. Ex.0). Deschampsia flexuosa. Oxalis acetosella. Symphytum cordatum. Ex. Mercurialis perennis. Specii acidofile – suportă bine pH-ul scăzut: – Specii slab acidofile (pH = 6. plante de umbră) – plante care nu cresc în plină lumină. Stellaria nemorum.Sciadofite (specii sciadofile. Exigenţe faţă de reacţia (pH) solului După adaptarea plantelor la reacţia soluţiei solurilor. Vaccinium myrtillus.: plantele din păduri (Impatiens nolitangere. Alliaria petiolata. Hedera helix. Circaea lutetiana.8).

Specii bazifile (alcalinofile) – cresc pe soluri cu valori ridicate ale pH-ului (pH = 6.: Alliaria petiolata. Moneses uniflora. Vaccinium myrtillus.: Bupleurum falcatum. Soldanella hungarica. Petasites albus. Polygonatum latifolium. Geranium phaeum. Galium aparine. Vaccinium vitis-idaea. Lycopodium selago. Polygonatum multiflorum. Luzula luzuloides. Carex remota. Lamium maculatum. Ex.5).: Eupatorium cannabinum. Dryopteris filix-mas. Ex. Ex. Salvia glutinosa. Corallorhiza trifida.. Deschampsia flexuosa. Ex. Pe aceste soluri cresc diferite categorii de plante care s-au adaptat la capacitatea mai ridicată sau mai scăzută de aprovizionare cu ioni nutritivi. Rhytidiadelphus triquetrus (briofite).: Polytrichum commune. Symphytum cordatum. Bruckenthalia spiculifolia. Circaea lutetiana. Euphorbia amygdaloides. Specii eutrofe – cresc pe soluri cu troficitate ridicată (T = 80–140).: Dicranum scoparium. Dentaria bulbifera. Ex. Deschampsia caespitosa. Specii oligotrofe – cresc pe soluri cu troficitate scăzută (T = 10–30). Valeriana officinalis. Polystichum lonchitis.: Athyrium filixfemina. Mercurialis perennis. Festuca gigantea.: Campanula abietina. Ranunculus carpaticus.Specii euriacidofile (indiferente) – suportă variaţii largi de pH. . Solanum dulcamara. fără să le fie afectată creşterea. Geranium robertianum. Muscari comosum. dezvoltarea şi reproducerea. Equisetum sylvaticum. Lycopodium clavatum. Gradul de aprovizionare a solului cu elemente nutritive Gradul de aprovizionare a solului cu elemente nutritive este numit troficitate (T) şi este foarte variabil deosebindu-se mai multe categorii de soluri. Melampyrum bihariense. Polytrichum juniperinum (briofite). Potentilla recta. . Homogyne alpina. Ex. Pulmonaria rubra. Stellaria nemorum. Specii oligomezotrofe – cresc pe soluri cu troficitate scăzută până la mijlocie (T = 30–50). Ex. Specii megatrofe – cresc pe soluri cu troficitate foarte ridicată (T = peste 14).8–8. Specii mezotrofe – cresc pe soluri cu troficitate mijlocie (T = 50–80). Scrophularia nodosa. Specii extrem oligotrofe – cresc pe soluri cu troficitate foarte scăzută (T < 10). Genistella sagittalis. Sanicula europaea.

. Atropa belladonna. Hieracium transsilvanicum. Leucanthemum waldsteinii. sărace în humus. pe coaste puternic înclinate sau pe brâne. – Specii ruderale – cresc în locuri umblate de om şi animale. pietrişuri sau grohotişuri mărunte. Fagus sylvatica. pe care se dezvoltă luxuriant. Leontopodium alpinum.Specii euritrofe – prezintă mare amplitudine ecologică faţă de troficitatea solului. – Specii arenicole – vegetează în special pe nisipuri.: Dactylis glomerata. s-au adaptat la conţinutul mare de cationi de amoniu (NH4+) al unor soluri. Ex. Rubus idaeus.Specii calcifile (calcicole. – Specii humicole – vegetează pe soluri bogate în humus. Textura solului În funcţie de textura solului pe care se dezvoltă se deosebesc: – Specii litofile – populează suprafaţa stâncilor.Specii halofile – preferă mediile slab. Lycopodium clavatum) şi halofobe. În opoziţie se disting specii nitrofobe. – Specii petrofile – vegetează numai pe bolovănişuri sau grohotişuri. Linaria alpina. Urtica dioica. Datura stramonium.Specii nitrofile – preferă mediile bogate în azot. Galium schultesii. Eritrichium nanum. Poa nemoralis. calcifitele) – s-au adaptat să se dezvolte pe soluri care au o mare cantitate de cationi de Ca++. Tipul de săruri din sol sau din apă În funcţie de tipul de săruri din sol sau din apă se deosebesc: . Specii care indică alte caractere edafice .: Alnus glutinosa.: Campanula carpatica. – Specii silvicole – sunt răspândite mai ales în pătura erbacee din păduri. – Specii saxicole – se dezvoltă pe zone stâncoase. . Maianthemum bifolium. Ex. Chelidonium majus. Ex. – Specii rupicole – vegetează pe versanţi abrupţi. Oxalis acetosella. calcifobe/calcifuge (Genistella sagittalis. mediu sau puternic salinizate. Hyoscyamus niger.

Vaccinium myrtillus. Luzula luzuloides. Sanicula europaea.: Lysimachia nummularia. Dentaria glandulosa. Stellaria nemorum. formând o pâslă continuă şi discontinuă când plantele se dezvoltă în tufe dese. Ex.: Dentaria bulbifera. Specii producătoare de înţelenire. Euphorbia amygdaloides. Lamium galeobdolon. caracteristic Europei de vest şi centrale. Ranunculus carpaticus. Geranium robertianum. acolo unde se întâlneşte influenţa climatului temperat-moderat. Luzula sylvatica.: Actaea spicata. Polygonatum verticillatum. Carex sylvatica. bazale. vegetaţia ţării noastre este foarte variată.Specii indicatoare de soluri afânate (în orizontul superior) cu humus de tip mull. Anemone nemorosa. între care râmân totuşi spaţii neînţelenite. Înţelenirea este continuă atunci când rădăcinile şi părţile aeriene. Symphytum tuberosum. Galium odoratum. Datorită acestui fapt pe de o parte şi datorită prezenţei Munţilor Carpaţi pe de altă parte. Polygonatum latifolium. Ex. cu climatul temperat excesiv al Europei de est. Mercurialis perennis. Paris quadrifolia. 8. ETAJE DE VEGETAŢIE DIN MUNŢII BUCEGI – BAIULUI Răspândirea naturală a vegetaţiei s-a realizat sub influenţa acţiunii factorilor climatici şi edafici (ai solului). Symphytum cordatum. Circaea lutetiana. Vaccinium vitis-idaea. Ex. . Lamium galeobdolon. Deschampsia flexuosa. Polygonatum verticillatum. Polygonatum latifolium. Potentilla recta. Aegopodium podagraria. Specii indicatoare de soluri compacte. Paris quadrifolia. Aceste specii produc înţelenirea orizontului superior al solului îndeosebi în condiţii favorabile de lumină (deschiderea sau tăierea rasă a arboretului). – Specii care produc înţelenire discontinuă: Calamagrostis arundinacea. Teritoriul României este situat în întregime în climatul temperat. ale plantelor sunt întreţesute. – Specii care produc înţelenire continuă: Bruckenthalia spiculifolia. Specii care afânează orizontul superior al solului prin acţiunea mecanică a rădăcinilor. Potentilla argentea. Pulmonaria rubra. Salvia glutinosa. Stachys sylvatica. Muscari comosum. rizomilor şi stolonilor. Juncus effusus. Deschampsia caespitosa.

etajul subalpin. în care se resimte influenţa climei de altitudine vegetaţia se diferenţiază altitudinal în etaje de vegetaţie. Masivul Bucegi cuprinde următoarele etaje/subetaje de vegetaţie: etajul nemoral-subetajul pădurilor de fag şi de amestec. În masivul Bucegi flora este deosebit de bogată şi variată. 3. Etajul nemoral (al pădurilor de foioase): 300 (400)–1350 (1450) m altitudine. – Zona silvostepei (zona cu vegetaţie erbacee ± asemănătoare cu cea din stepă dar şi cu păduri izolate). – Zona nemorală (a pădurilor de stejar). În teritoriile deluros-muntoase.185 de specii de plante vasculare (mai mult de o treime din numărul total de specii cunoscut în întreaga ţară).Pentru teritoriile joase ale României (0–300 m) în care se manifestă zonalitatea latitudinală (de la ecuator spre poli. Pe o suprafaţă de circa 300 km 2 Bucegii adăpostesc aproximativ 1. Etajul nemoral – subetajul superior. – subetajul superior. al pădurilor de fag şi de amestec (fag cu răşinoase): 600 (700)–1350 (1450) m altitudine. Sinaia – Valea Rea (Mţii. – subetajul inferior. Etajul subalpin (al jneapănului): 1750 (1850)–2000 (2200) m altitudine. 2. al pădurilor de fag şi de amestec: 600 (700)– 1350 (1450) m altitudine Trasee: 1. Baiului). Etajul alpin (al pajiştilor alpine): peste 2000 (2200) m altitudine. zonele de vegetaţie urmând zonele climatice) se deosebesc trei zone de vegetaţie principale: – Zona stepei (cuprinde o vegetaţie caracteristică şi izolat tufărişuri de arbuşti). 1. al pădurilor de gorun (Quercus petraea) şi de amestec: 300– 600 (700) m altitudine. Etajul boreal (al pădurilor de molid): 1350 (1450)–1750 (1850) m altitudine. 138). Sinaia – Muntele Cumpătul – Poiana Şarânga. etajul alpin (Fig. etajul boreal. Sinaia – Cabana Piscul Câinelui (Muntele Piscul Câinelui). Sinaia – Poiana Stânei – Poiana . 4.

astfel încât deasupra acestei limite. Vegetaţia forestieră este alcătuită predominant din păduri de amestec de fag cu răşinoase (brad. 2100 (al jneapănului) ienupăr. Sinaia – Poiana Ţapului – Cascada Urlătoarea ş.a.„Sfârşitul lumii” (cota 1400). Sinaia – Buşteni – Valea Cerbului – Cabana Gura Diham. molid sau ambele). Pajişti Molid cu Limita superioară . smirdar. pot fi întâlnite numai făgete pure sau făgete cu molid. 6. În Bucegi bradul vegetează obişnuit până la 1200–1350 m altitudine (exceptând exemplarele izolate şi scunde care se pot afla şi la altitudini mai mari). Limita superioară a etajului corespunde cu limita superioară de vegetaţie a fagului (în medie 1400 m. m 2000 1900 1800 arin de munte. Altitudini medii 2500 Etaje/subetaje de vegetaţie Vegetaţia caracteristică Observaţii Etajul alpin Tundră alpină 2400 (al pajiştilor alpine) – peste 2000 – 2200 m Pajişti de coarnă (Carex curvula) Limita superioară a 2300 jnepenişurilor 2200 Etajul subalpin Tufărişuri de jneapăn. oscilând între 1400–1500 m altitudine). 5. În această zonă se află de asemenea brădete. precum şi făgete pure de mare altitudine. 1700 (1850) – 2000 (2200)merişor. afin.

larice. Etaje/subetaje de vegetaţie din Masivul Bucegi* Păduri de amestec de fag cu răşinoase (brad. tufărişuri a arborescente vegetaţiei 1700 Etajul boreal (al pădurilor de molid) Molidişuri Limita superioară a pădurii 1600 1300 (1450) – 1750 (1850)Pajişti m 1500 1400 Păduri de amestec: fag cu molid. făgete Pajişti Păduri de amestec: fag şi brad. brădete. 138. molid sau ambele) . 1300 făgete pure Limita superioară a fagului Limita superioară a bradului 1200 Etajul nemoral. brad şi molid. Fig. subetajul pădurilor de fag 1100 şi de amestec 600 (700) – 1350 (1450) m 1000 900 800 Limita inferioară a bradului 700 Făgete carpen 600 pure sau cu fag.

pe suprafeţe mici se află arborete de Acer pseudoplatanus şi Ulmus glabra alături de exemplare rare de fag. Pulmonaria rubra. Symphytum cordatum. în pădurea de sub stâncile „Franz Iosef”. Filipendula ulmaria. Spiraea chamaedryfolia ş. Scrophularia umbrosa. Anemone nemorosa. Acer pseudoplatanus. În lungul şi pe flancurile pâraielor ce străbat pădurile de amestec de la poalele masivului. Pulmonaria officinalis. Dryopteris filix-mas. Galium schultesii. Rubus hirtus. Lunaria rediviva. Oxalis acetosella. Impatiens noli-tangere. Geranium robertianum. Fraxinus excelsior.Specii de arbori dominante: Fagus sylvatica. Euphorbia amygdaloides. Sambucus nigra. Fragaria vesca. În drumul spre Poiana Stânei. Alţi arbori prezenţi: Acer platanoides. În zonele cu creştere locală a umidităţii solului sunt prezente: Aegopodium podagraria. Lunaria rediviva. Isopyrum thalictroides. Valeriana montana. Doronicum austriacum. Valeriana officinalis. Equisetum sylvaticum ş. Circaea lutetiana. Corylus avellana. Stellaria nemorum. Sambucus racemosa. Athyrium filix-femina. Ranunculus carpaticus. iar în cele cu apă stagnantă în sol Carex remota. Moehringia trinervia. Urtica dioica. Lamium galeobdolon.a. brad şi molid. Polystichum lonchitis. pe Piatra Arsă. Hieracium transsylvanicum. Cirsium oleraceum. Arbuşti: Carpinus betulus. Cardamine impatiens. Rosa pendulina. Poa nemoralis.a. În zone cu umiditate pronunţată vegetează Chrysosplenium alternifolium. Dentaria glandulosa. Sorbus aucuparia. Epilobium montanum. Petasites albus. Festuca gigantea. Senecio ovatus ş. Rumex alpestris. Populus tremula. Salix silesiaca.a. Festuca altissima. Valeriana tripteris. Veronica urticifolia ş. Crepis paludosa. Salvia glutinosa. Calamagrostis arundinacea. Geranium phaeum. Paris quadrifolia. În pătura erbacee pot fi remarcate printre altele: Aconitum toxicum.a. Stachys sylvatica. Picea abies. Chamerion angustifolium. Luzula luzuloides.a. Evonymus verrucosus.a. Galium odoratum. Brădete . Telekia speciosa ş.a. Lapsana communis. Vegetaţia erbacee (pătura erbacee ce acoperă solul) este alcătuită frecvent din: Actaea spicata. Orthilia secunda. Lonicera xylosteum. Valeriana sambucifolia ş. Polygonatum verticillatum. Dentaria bulbifera. Chaerophyllum hirsutum. Sanicula europaea. Mercurialis perennis. vegetaţia erbacee este reprezentată printre altele de o serie de specii caracteristice: Campanula latifolia. Mycelis muralis. Abies alba. Ulmus glabra ş. Carduus personatus.

Phleum pratense. pe malul Prahovei. Cardamine pratensis.a Pajişti Pajiştile. Pătura erbacee conţine numeroase specii întâlnite în pădurile de amestec precum şi o serie de briofite: Dicranum sp. Acinos alpinus. Trifolium aureum. Gentianella austriaca. cea mai complexă şi mai larg răspândită formaţie vegetală din Bucegi sunt reprezentate pretutindeni. în special în masivele forestiere de la poalele versantului prahovean. Trollius europaeus. Plantago media. Myosotis sylvatica. Rumex acetosa. Euphrasia stricta. Veratrum album. Hypericum maculatum. Veronica officinalis. Veronica serpyllifolia ş. Mnium sp. Cruciata glabra. Crepis biennis. Flora însoţitoare. Leucanthemum vulgare. Deschampsia caespitosa. Centaurea pseudophrygia. Poa pratensis. Antennaria dioica. Gentiana acaulis. Campanula serrata. Cerastium arvense. Leontodon autumnalis. De-a lungul Prahovei zăvoaiele de Alnus incana alternează cu tufărişuri de Salix purpurea. Chaerophyllum aromaticum. Polygala vulgaris. Centaurea phrygia. Cynosurus cristatus. foarte variată şi obişnuit puternic ruderalizată cuprinde elemente silvicole şi . Festuca pratensis. Veronica chamaedrys. Prunella vulgaris. Heracleum sphondylium. Arabis hirsuta. Bellis perennis. Origanum vulgare. Pimpinella saxifraga. Zăvoaie de anin alb (Alnus incana) Traseu: Sinaia – Poiana Ţapului – Buşteni. Scorzonera rosea. în preajma Sinaiei şi Poienii Ţapului. Arenaria serpyllifolia. Crocus vernus. Linum catharticum. Echium vulgare. Gentiana utriculosa. În fâneţele şi poienile din acest subetaj sunt prezente numeroase specii dintre care menţionăm: Achillea millefolium. Campanula persicifolia. Briza media. Plantago lanceolata. Campanula glomerata. Achillea stricta. Dactylis glomerata. Leontodon hispidus. Rhinanthus angustifolius.a. Luzula campestris. Hieracium pilosella. ş. Carlina acaulis. Daucus carota. Campanula patula. Trisetum flavescens. începând din regiunea inferioară până pe culmile cele mai înalte (maxima extensie în zona alpină). Carex ovalis. Botrychium lunaria. Ranunculus acris.În Bucegi brădete pure se află pe suprafeţe relativ restrânse. Stellaria graminea. Carum carvi. Arrhenatherum elatius. Stellaria media. Rhinanthus minor. Parnassia palustris. Thymus pulegioides. Alopecurus pratensis. Polygonum bistorta.. Ranunculus montanus.

specia dominantă este molidul (Picea abies) însoţit de o serie de arbori.) Frecvent. Sorbus aucuparia. Doronicum columnae. Inula britannica. Moneses uniflora. Myosoton aquaticum. Dryopteris carthusiana. Saxifraga cuneifolia. Salix fragilis.. Sedum vulgare. Anchusa officinalis. Hylocomium sp. Deschampsia flexuosa. Salix alba. Stellaria nemorum. Linaria vulgaris. Papaver rhoeas. Salix silesiaca.numeroase specii din pajiştile învecinate alături de: Alopecurus geniculatus. 2. Soldanella hungarica.a. Corallorhiza trifida. Polystichum lonchitis. în stratul inferior al unor molidişuri domină Vaccinium myrtillus şi Vaccinium vitisidaea..a. Saponaria officinalis. Pastinaca sativa. Diplotaxis muralis. Veronica urticifolia alături de briofite (Dicranum sp. Spiraea chamaedryfolia. Barbarea vulgaris. Doronicum carpaticum. La limita superioară a etajului se întâlnesc de asemenea şi păduri de larice. 2. Salix triandra. . Leucanthemum waldsteinii. Etajul boreal (al pădurilor de molid) se întinde de la limita superioară de vegetaţie a fagului. Epilobium hirsutum. Homogyne alpina. Sambucus racemosa. Maianthemum bifolium. Rosa pendulina. Polytrichum sp. Luzula sylvatica. Chaerophyllum hirsutum.a. Euphorbia stricta. Cirsium arvense. Sinaia – Cota 1400 – Cabana Vârful cu Dor (1885 m). Rhytidiadelphus triquetrus ş. Platoul Bucegi – Piciorul Pietrei Arse – Poiana Stânei. Lonicera xylosteum ş.. Pătura erbacee este alcătuită din specii întâlnite în pădurile de amestec la care se adaugă: Adenostyles pyrenaica. Etajul boreal 1350 (1450)–1750 (1850) m altitudine Trasee:1. Molidişuri În acest etaj în păduri. arbuşti şi subarbuşti cu prezenţă sporadică: Acer pseudoplatanus. până la limita superioară a zonei forestiere şi se caracterizează prin prezenţa molidişurilor (păduri pure de molid). Verbascum nigrum ş. Melampyrum sylvaticum.

Pulmonaria rubra. Polypodium vulgare. Dacă nu se păşunează. Festuca versicolor. Geum montanum. Valeriana sambucifolia precum şi diferite specii de briofite. Lamium galeobdolon. Sedum vulgare. mai fertile.a. arborete de larice (Larix decidua) sau larice cu molid. pajiştea poate atinge 50–70 cm înălţime. către limita superioară a zonei forestiere (remarcabile îndeosebi pe Piatra Arsă şi versanţii nordici ai Jepilor Mici). Moehringia muscosa. bolovănişurilor şi grohotişurilor Pe stâncăriile umbrite din păduri. Cystopteris fragilis. Pajiştile sunt dominate de Festuca rubra alături de numeroase alte specii: Achillea millefolium. slab acide. Prunella vulgaris. Euphorbia amygdaloides. Rumex acetosella. Poa media.a. Vegetaţia stâncăriilor. Agrostis rupestris. Campanula carpatica. Leontodon autumnalis. 3. Carduus personatus. Anthoxanthum odoratum. Trifolium repens ş. Hieracium aurantiacum. Festuca carpatica. Poa nemoralis. au înţelenire puternică şi înălţimea de 15–20 cm (40 cm inflorescenţele).a. Deschampsia caespitosa. Luzula luzuloides. Ranunculus carpaticus ş. flora stratului inferior al pădurii conţine multe specii de „mull”: Epilobium montanum. Carex sempervirens. Vegetaţia erbacee însoţitoare este alcătuită din specii ca: Astrantia major. Doronicum austriacum. Ligusticum mutellina.Pe calcare. Acestea se prezintă obişnuit ca rarişti sau pâlcuri de arbori pe suprafeţe relativ restrânse. Pajişti Pajiştile. Campanula abietina. pe care se formează soluri bogate în humus. Etajul subalpin (al jneapănului) 1750 (1850)–2000 (2200) m altitudine . Laricete La limita superioară a acestui etaj cât şi în cel subalpin se întâlnesc. Festuca supina. Salvia glutinosa. se întâlnesc frecvent: Asplenium trichomanes. instalate pe locul molidişurilor defrişate. Saxifraga cuneifolia. Pedicularis verticillata. pe alocuri. Lotus corniculatus. Heracleum palmatum ş. Potentilla ternata. Clematis alpina (liană).

Vaccinium myrtillus precum şi o serie de briofite (Hylocomium sp. Deschampsia flexuosa. Jnepenişurile sunt instalate în condiţii corespunzătoare deosebitei exigenţe a speciei faţă de umiditatea atmosferică şi acoperirea permanentă de zăpadă pe timpul iernii (le protejează de ger).. ienupăr. Sinaia – Cota 2000 – Cabana Piatra Arsă – Cabana Naturaliştilor – Cabana Babele. Buşteni – Cabana Babele – Vârful Caraiman – Monumentul Eroilor – Brâna Caraimanului – Cabana Caraiman – Cabana Babele ş. Etajul subalpin constituie tranziţia între zona forestieră (a vegetaţiei arborescente) şi cea alpină. Oxalis acetosella. Jnepenişurile de pe platoul Bucegi sunt în general pure. tufărişurile (asociaţii vegetale formate din arbuşti/tufe) ocupă cele mai întinse suprafeţe. În vegetaţia naturală a etajului. Rhytidiadelphus triquetrus ş.a. sunt constituite din grupe sau exemplare izolate de molid sau larice cuprinse în masa de jnepeniş. La limita de vegetaţie a arborilor (circa 1950 m altitudine) înălţimea lor nu depăşeşte pe cea a jnepenişului. Sub umbra jnepenişurilor de pe platou flora erbacee este săracă şi alcătuită dintr-o serie de specii din celelalte etaje (elemente oligotrofe cu mare amplitudine ecologică faţă de lumină) care se ridică în acest etaj numai la adăpostul jnepenilor: Calamagrostis arundinacea. . al Jepilor Mari ş. Arborii au trunchiul îmbrăcat cu ramuri până jos. arin de munte. Spre limita superioară a etajului devin din ce în ce mai frecvente tufărişurile de smirdar şi pajiştile. Tufărişuri de jneapăn (Pinus mugo) Tufărişurile de jneapăn sunt întâlnite pe platoul Pietrei Arse. printre jnepeni se observă rar exemplare scunde de molid sau larice.a. Doronicum austriacum.a.) care formează pe alocuri covor continuu.a.). Luzula sylvatica. Jepii Mici ş. Etajul subalpin este caracterizat prin prezenţa tufărişurilor de jneapăn. 2. se întind pe sol. iar înălţimea lor scade pe măsură ce altitudinea creşte. Soldanella hungarica.Trasee: 1. Rariştile de arbori care se întâlnesc în partea inferioară a etajului. Homogyne alpina. Tulpinile lungi ale jneapănului adesea de mai mulţi metri. afin şi merişor. Jnepenişurile ascund pe alocuri şi raritatea Lonicera caerulea (Jepii Mari. ramurile şi vârfurile ridicându-se la înălţimi până la 2 m. Gentiana punctata.

Carex rupestris. Luzula spicata. Juniperus sibirica. Specia apare în rariştile din etajul inferior. dar cea mai mare dezvoltare o are în acest etaj. Homogyne alpina. Spaţiile dintre tufe este ocupat cu specii din pajiştile subalpine sau de pâlcuri de azalee de munte (Loiseleuria procumbens). Armeria alpina. Alyssum repens. În alte zone (coastele şi şeile puternic vântuite) Loiseleuria procumbens formează covoare dese şi scunde. Helianthemum alpestre.a. Uneori tufele de smirdar acoperă complet solul. Tufărişuri de arin de munte (Alnus alnobetula) Traseu: Sinaia – versantul dinspre Valea Peleşului a muntelui Furnica ş. Aceste tufărişuri se află în lungul vâlcelelor şi jgheaburilor deschise de pe coastele puternic înclinate. Alături de smirdar în aceste tufărişuri sunt întâlnite şi o serie de specii erbacee din pajişti: Agrostis rupestris. Polygonum viviparum. fâşii sau formează trepte de-a lungul coastei. dar o condiţie importantă este aceea ca zăpada să se topească repede. În etajul subalpin ele substituie tufărişurile de jneapăn pe versanţii permanent umezi şi pe văi. pe soluri sărace. mai ales pe versanţii exteriori ai masivului Bucegi. Festuca supina. Androsace chamaejasme. Campanula alpina. . Geum montanum. Trifolium repens. culmile interioare şi culmile nordice. Potentilla ternata. Alteori covorul este întrerupt şi smirdarul vegetează în pâlcuri. Acoperirea cu zăpadă în timpul iernii asigură protecţia contra gerului. Ligusticum mutellina. Sedum alpestre. Oxytropis campestris. Deschampsia flexuosa. pentru a nu se reduce durata sezonului de vegetaţie. mai ales pe platoul Bucegilor. Silene acaulis. Juncus trifidus. Tufărişuri pure sau aproape pure de arin de munte se află în tot cuprinsul etajului subalpin dar pătrund frecvent şi în etajele inferioare. Smirdarul este uneori însoţit de afin (Vaccinium myrtillus) şi merişor (Vaccinium vitis-idaea).Tufărişuri de smirdar (Rhododendron myrtifolium) Tufărişurile de smirdar nu depăşesc 30–50 cm înălţime. sunt marcate de sus şi până jos prin verdele cenuşiu al tufărişurilor de arin de munte. continue sau întrerupte de eroziuni eoliene. întinse ca nişte panglici de-a lungul jgeaburilor. pe versanţii însoriţi. acide. Hedysarum hedysaroides. Soldanella hungarica. Aceste „drumuri de avalanşe” pot fi distinse de la distanţă pe anumite coaste de munte care.

kerneri.a.5 m înălţime). în condiţii de umiditate atmosferică relativ ridicată. dar şi pe flancurile înierbate ale văilor. Vegetaţia erbacee însoţitoare este alcătuită din speciile prezente în buruienişuri. în lungul pâraielor. văilor înguste.a.a. Trifolium alpestre ş. Caracteristice pentru văile din partea inferioară a etajului subalpin sunt buruienişurile înalte. Valeriana sambucifolia ş. Filipendula ulmaria. lasianthum. asociaţii vegetale alcătuite dintr-un număr mare de specii pe unitatea de suprafaţă. Leucanthemum waldsteinii.Alnus alnobetula prezintă o deosebită rezistenţă faţă de avalanşele de zăpadă. Rumex alpestris. Heracleum palmatum. Deschampsia caespitosa. Buruienişurile din lungul depresiunilor se caracterizează în primul rând prin Heracleum carpaticum. Centaurea kotschyana. Doronicum austriacum. Doronicum columnae. Veratrum album ş. În locurile fostelor stâne. Ranunculus platanifolius. Digitalis grandiflora. Ligularia sibirica. Alături de alte specii silvicole pot fi întâlnite frecvent: Aconitum toxicum. Adenostyles alliariae var. În buruienişurile de pe flancurile însorite ale văilor se remarcă ca specie dominantă Calamagrostis arundinacea însoţită de alte numeroase specii: Aconitum vulparia subsp. Urtica dioica. Crepis paludosa. Majoritatea speciilor sunt de talie înaltă. Carduus personatus. Buruienişuri Buruienişurile sunt frecvente mai ales în etajul boreal şi subalpin. Astrantia major. singura specie lemnoasă care poate supravieţui în aceste condiţii. Rezistenţa la condiţiile date sunt datorate marei elasticităţi a tulpinilor şi înrădăcinării foarte puternice. ceea ce conferă caracterul de vegetaţie luxuriantă (1–1. Pajişti . Cirsium erisithales. Bupleurum falcatum. pe soluri îngrăşate prin staţionarea animalelor la păşune sunt instalate buruienişuri alcătuite din colonii compacte de Rumex alpinus alături de alte specii: Chaerophyllum aromaticum.

Myosotis alpestris. Minuartia sedoides. Silene acaulis. Polygonum viviparum. Soldanella pusilla. Thamnolia vermicularis). Printre speciile constante din aceste pajişti menţionăm: Agrostis rupestris. Geum montanum. la care se adaugă o serie de licheni (Cetraria islandica. Homogyne alpina. Trifolium repens ş. Ranunculus montanus ş. Festuca supina. Sedum atratum. Luzula campestris. Potentilla ternata. Potentilla ternata. Campanula abietina. Campanula alpina. Deschampsia caespitosa. Sesleria coerulans. Pajiştea nu depăşeşte 15–20 cm înălţime. Phleum alpinum. Alături de ţăpoşică se află relativ puţine alte specii: Anthoxanthum odoratum. Potentilla ternata. Dianthus glacialis subsp. Leontodon montanus subsp. gelidus. Erigeron uniflorus. Luzula campestris. Veronica serpyllifolia ş. Geum reptans. Geum montanum. Taraxacum alpinum. Primula minima. Rhinanthus alpinus. Galium anisophyllon.a. Alţi taxoni întâlniţi în pajiştile alpine: Achillea schurii. Festuca bucegiensis. Luzula luzuloides. Pinguicula vulgaris. . Hieracium aurantiacum. Soldanella hungarica. Minuartia recurva. Pajiştile de Nardus stricta (ţăpoşică) numite şi „nardete” sunt dominate de această specie prin excelenţă invadantă.a. Aceste pajişti ocupă suprafeţe însemnate şi continue în porţiunea inferioară şi mijlocie a platoului Bucegilor unde. Alchemilla flabelata. Anthoxanthum odoratum. întinsele şi monotonele „nardete” constituie specificul peisajului. Pedicularis verticillata. Pedicularis oederi. Gentiana acaulis. Hieracium alpinum. Campanula abietina. Salix reticulata. Ranunculus oreophilus. briofite (Polytrichum juniperinum) şi pteridofite (Selaginella selaginoides). Gentiana verna. Dryas octopetala. Ligusticum mutellina. pyrethriformis. Armeria alpina. Anthemis carpatica subsp.a. Carex sempervirens. Avenula versicolor. Phyteuma orbiculare. Ligusticum mutellina. Poa alpina. Lotus corniculatus. Juncus trifidus. Alături de Festuca supina mai apar frecvent: Agrostis rupestris. pseudotaraxaci. Saxifraga aizoides.Pajişti dominate de Festuca supina (păruşcă) reprezintă cel mai răspândit tip de pajişte din zona subalpină a Bucegilor. Pajiştile dominate de Festuca rubra (păiuş roşu) sunt localizate în partea inferioară a etajului şi prezintă un strat de 15–20 cm şi un altul de 50–70 cm. Nardus stricta. Deschampsia flexuosa. Poa media. Plantago atrata. Populaţia de Nardus stricta sporeşte considerabil în urma păşunatului intensiv. Vaccinium uliginosum. Luzula spicata. Viola declinata şi muşchiul Polytrichum juniperinum. Veratrum album. Festuca amethystina.

Cerastium transsilvanicum. În aceste pajişti sunt localizate un număr mare de specii termofile. ş. transsilvanica. Carex sempervirens la care se asociază un mare număr de alte specii: Centaurea kotschyana.a. Vegetaţia stâncăriilor. Galium . Dryas octopetala. Hedysarum hedysaroides. Ranunculus oreophilus.a.a.a. Speciile dominante sunt Festuca rupicola subsp. bolovănişurilor şi grohotişurilor Stâncăriile însorite prezintă o vegetaţie specifică masivului. Onobrychis montana subsp. Draba haynaldii. Pimpinella saxifraga. Bupleurum diversifolium. Dianthus tenuifolius. Salix reticulata ş. Festuca versicolor. Carex ovalis alături de higrofite: Caltha palustris. lanatum. Scorzonera rosea. Saxifraga demissa. Alte specii însoţitoare: Alyssum repens.În pajiştile mezohigrofite din porţiunea inferioară a etajului alpin apar în mod caracteristic Deschampsia caespitosa. Equisetum sylvaticum. Pedicularis oederi. Pe brânele de pe versanţii abrupţi. Festuca versicolor şi Bellardiochloa variegata. Cerastium alpinum subsp. dezvoltate în condiţii de insolaţie mai redusă şi înzăpezire mai îndelungată sunt dominate de Carex sempervirens şi Sesleria coerulans alături de alte specii: Bartsia alpina. Pajiştile de brâne calcaroase Pajiştile de brâne calcaroase formează o categorie cu totul aparte în vegetaţia subalpină. Thlaspi dacicum. Festuca amethystina. Biscutella laevigata. saxatilis. calcicole. Gymnadenia conopsea. Juncus effusus ş. Carduus kerneri. Knautia longifolia. Thesium kernerianum. Geranium caerulatum. Campanula cohlearifolia. însoriţi vegetează Leontopodium alpinum. Pe poliţele înguste şi în crăpăturile stâncilor se află în mod frecvent: Artemisia petrosa. pajiştile. Pe brânele şi coastele de pe versanţii abrupţi nordici. Trifolium montanum ş. ca şi multe endemisme şi rarităţi floristice. Senecio papposus. fotofile. Vegetaţia brânelor de pe versanţii însoriţi conţine o serie de specii dominante: Festuca amethystina. Iris ruthenica. Hypochaeris uniflora. Linum extraaxillare. rezistente la uscăciune. Iris ruthenica. Pajişti de pe brânele versanţilor abrupţi Aceste pajişti întrunesc majoritatea elementelor specifice masivului.

Sedum hispanicum. Minuartia verna. în ciuda condiţiilor grele de viaţă. Saxifraga paniculata. 4. Festuca bucegiensis. Salix herbacea. Galium anisophyllon. Pe bolovănişurile de pe versanţii însoriţi se întâlnesc frecvent: Acinos alpinus. Gnaphalium supinum. Saxifraga moschata. Etajul alpin cuprinde „golurile de munte” lipsite de păduri. Rumex scutatus şi Papaver pyrenaicum subsp. Arabis alpina. Draba kotschyi. Soldanella pusilla ş. pajişti. Oxytropis halleri. Vegetaţia este alcătuită predominant din tufărişuri scunde (întâlnite şi în etajul subalpin). Întinderea acestui etaj este redusă şi. Pajişti alpine Pajişti de Carex curvula (coarnă) Pajiştile de coarnă tipice pentru etajul alpin.anisophyllon. Pe versanţii umbriţi vegetaţia este mai săracă şi mai monotonă. Thamnolia vermicularis). Saxifraga corymbosa. Sunt întâlnite pe platoul Caraimanului şi Coştilei şi sunt relativ slab reprezentate în Bucegi. Grohotişurile mobile de calcare de la poalele muntelui Grohotişul sunt remarcabile prin trei rarităţi: Linaria alpina. Viola alpina. Aici se află frecvent: Achillea schurii. Saxifraga androsacea. . precum şi briofite (Polytrichum juniperinum) şi licheni (Cetraria islandica. Sedum alpestre. fiind proprii rocilor silicioase. Etajul alpin (al pajiştilor alpine) – peste 2000 (2200) m altitudine Traseu: Buşteni – Cabana Babele – Cabana Omul – Vârful Omul.a. nu depăşesc 5–10 cm înălţime. Lloydia serotina. Trisetum alpestre. corona-sancti-stephani. Alături de Carex curvula în aceste pajişti mai sunt prezente: Campanula alpina. Gypsophila petraea. Ranunculus alpestris. Juncus trifidus. Saxifraga demissa. Anthemis carpatica subsp. pyrethriformis. plante de stâncării şi bolovănişuri. Phyteuma confusum. Primula minima. învelişul vegetal este destul de diversificat şi alcătuit în general din specii oligotrofe şi oligoterme. Saxifraga oppositifolia alături de raritatea Eritrichium nanum. Geum reptans.

1967. Primula minima. Salix herbacea (salcie pitică de 1–4 cm înălţime) formează pâlcuri în punctele în care stagnează vremelnic apele produse din topirea zăpezilor. 146). 142. în mare parte formând „perniţe” sau rozete de frunze alipite de sol (3–5 cm înălţime). determinate în primul rând de temperaturi scăzute. Dryas octopetala. Viola alpina. Armeria alpina. trebuiesc ocrotite. şei. REZERVAŢII NATURALE DIN MUNŢII BUCEGI În zona montană şi alpină vegetează numeroase plante rare care.Pe coame. Silene acaulis. în condiţii de îndelungată înzăpezire. versanţii ± înclinaţi se instalează o vegetaţie adaptată condiţiilor climatice speciale ale acestor ţinuturi. Festuca bucegiensis. Fig. Dianthus glacialis subsp. . PLANTE PERICLITATE. ENDEMITE. Plantele nu formează pajişti continue. vânturi puternice şi uscăciune. Pedicularis oederi. lanatum. 9. PLANTE OCROTITE. 139. gelidus. Luzula spicata. Aceste asociaţii de „tundră alpină” se evidenţiază prin dominanţa perniţelor de Silene acaulis şi Minuartia sedoides sau a coloniilor de Primula minima însoţite frecvent de: Armeria alpina. este de regulă alcătuit din plante foarte scunde. în consecinţă. Pentru a preciza măsura şi modul în care speciile sunt ameninţate sunt folosite o serie de categorii diferenţiate dintre care menţionăm: – taxoni periclitaţi (E) = taxoni în pericol de stingere (extincţie) a căror supravieţuire este improbabilă dacă factorii cauzali continuă să acţioneze sau ale căror populaţii au fost sărăcite până la nivelul critic (Fig.. Campanula alpina. Saxifraga androsacea. Fig. Covorul vegetal discontinuu şi neomogen. * Adaptat după BELDIE AL. VULNERABILE ŞI RARE. ci cresc în smocuri sau tufe izolate. În tundra alpină pe versanţii umbriţi (nordici şi vestici). Cerastium alpinum subsp. se întind pâlcurile de Salix reticulata însoţită frecvent de: Achillea schurii.

uneori la o arie extrem de redusă este inclus în noţiunea de endemism. Fig. 143. 141. 8. Fig. 3. dacă factorii cauzali continuă să acţioneze. 142. 144). Fig.a. Hepatica transsilvanica. 4. Fig. 139. Rhododendron myrtifolium. 7. Fig. Gentiana lutea. Nr.* End. O serie de specii sunt ocrotite în toată ţara. 139. Fig. 147). 5. Nigritella nigra. 140. relativ limitat. 147). Fig. O serie din aceşti taxoni pot face parte din categoriile de plante periclitate. Heracleum carpaticum. Fig.– taxoni vulnerabili (V) = taxoni consideraţi posibil să treacă în prima categorie în viitorul apropiat. 146. 6. – taxoni rari (R) = taxoni cu populaţii mondiale mici. vulnerabile sau rare pe când alţi taxoni sunt nepericlitaţi (Nt) (Fig. Taxus baccata. 145. Fig. Dianthus spiculifolius. Nigritella rubra. Larix decidua. 139.*** Anthemis carpatica subsp. Fig. Fig. 142. Fig. Trollius europaeus ş. crt.* End. 146. Este de menţionat faptul că jnepenişurile (edificate de Pinus mugo) sunt ocrotite pe tot cuprinsul ţării. Fig. (Fig. 147). 145. Taxon Familia Grad periclitare deEndemite 1. 9. Leontopodium alpinum. 143. 2. Fig. Fenomenul apartenenţei unor taxoni la un teritoriu geografic determinat. pyretriformis AST Aquilegia transsilvanica RAN End. 141. Secale montanum. 140. sunt incluşi taxoni dintre care cei mai mulţi au populaţii în descreştere din cauza supraexploatării şi a distrugerii extensive a habitatelor sau a altor tulburări de mediu (Fig. Fig. Fig. care în prezent nu sunt ameninţaţi dar care se află sub risc ca urmare a arealului lor restrictiv (Fig.*** End.** . Saxifraga demissa. Armeria alpina. 144 Fig. 140. O altă categorie de taxoni.* End. Daphne blagayana. lasianthum Aconitum toxicum Alyssum repens Anacamptis pyramidalis Androsace chamaejasme Angelica archangelica AST RAN RAN BRA ORC PRI API R Nt Nt Nt V V V R R End. 143. regional şi în rezervaţii naturale: Angelica archangelica. Achillea schurii Aconitum vulparia subsp. taxoni cu o arie restrânsă la o anumită regiune naturală. Fig. care au o semnificaţie naţională sau mondială o reprezintă endemitele.

17. gelidus Dianthus spiculifolius Dianthus tenuifolius Doronicum carpaticum Draba haynaldii Eritrichium nanum Festuca amethystina Festuca bucegiensis Festuca carpatica Gentiana acaulis Gentiana lutea Gentiana punctata Geranium caeruleatum Geum reptans AST CAM CAM AST CYP CYP CYP AST AST CRY ORC ORC ORC ORC THY BRA CRY CRY CRY AST BRA BOR POA POA POA GEN GEN GEN GER ROS V R V R R R R R R R R R R R V Nt R V Nt R V E R R R R E R R R End. 20. 34.* End. 33.* End.* End.* End. 14. 18. 28. 38. 24.* End. 31.*** . 39. 19.** End. Arnica montana Campanula carpatica Campanula transsilvanica Carduus kerneri Carex capillaris Carex fuliginosa Carex rupestris Centaurea kotschyana Centaurea pinnatifida Cerastium transsilvanicum Corallorhiza trifida Dactylorhiza incarnata Dactylorhiza maculata Dactylorhiza sambucina Daphne blagayana Dentaria glandulosa Dianthus glacialis subsp.* End. 26. 13.*** End.** End. 12. 15. 16.*** End. 32. 37.* End.** End. 36. 11. 30. 25.* End. 23. 21.*** End. 29.*** End. 27. 22. 35.10.

** End. 47. crt. 46. 63. 61.* End. 42.* 62.** End.AST R R R R R Nt V Nt R Nt R R End. 49. 43. 64. 45. Leontopodium alpinum AST Familia E Grad periclitare deEndemite Nr. 41.*** 52. 44.* End. 60. 50.** End.* End. Leucanthemum waldsteinii Linaria alpina Linum extraaxillare Lloydia serotina Loiseleuria procumbens Neotia nidus-avis Nigritella nigra Nigritella rubra Onobrychis transsilvanica montana AST SCR LIN LIL ERI ORC ORC ORC subsp. Ophrys insectifera Orchis militaris Orchis morio Orchis ustulata ORC ORC ORC ORC E R R R . Taxon 53. 56. 55. 51. 57. Gladiolus imbricatus Godyera repens Gymnadenia conopsea Gypsophila petraea Hedysarum hedysaroides Hepatica transsilvanica Heracleum carpaticum Heracleum palmatum Hesperis oblongifolia Hieracium transsylvanicum Iris sibirica Leontodon pseudotaraxaci montanus IRI ORC ORC CRY FAB RAN API API BRA AST IRI subsp. 54. 58.FAB R R Nt R R R E E R End. 65.40. 48.*** End. *** End. 59.

* End. 76. 83. 89. 71. 84. 94.*** End. 79. 81. dubia Soldanella hungarica Soldanella pusilla Symphytum cordatum Taxus baccata Thesium kernerianum Thlaspi dacicum Thymus comosus Thymus pulcherrimus Traunsteinera globosa Trollius europaeus Vaccinium uliginosum Veronica alpina CAM LEN LEN PTG PRM ORC BOR RAN ERI SAL SAX POA AST POA CRY PRM PRM BOR TAX SAN BRA LAM LAM ORC RAN ERI SCR R R R R R R Nt R V R V R Nt Nt Nt R R Nt V/R R R Nt R R V R R End. 85. 80.* Papaver alpinum subsp. 88.** End. 67. 82. 74. 91. *** End. 87.*** End.** . 69.** End.66.* End. 70. *** End. 72. corona-sancti-PAP stephani 68. 93. 75.* End. Oxytropis halleri FAB R V End. 78. 77. 92. 90. Phyteuma confusum Pinguicula alpina Pinguicula vulgaris Plantago atrata Primula halleri Pseudorchis albida Pulmonaria rubra Ranunculus carpaticus Rhododendron myrtifolium Salix retusa Saxifraga demissa Secale montanum Senecio papposus Sesleria coerulans Silene nutans subsp. 86.* End. 73.

).carenă. 3a .). 139.95.Dianthus glacialis subsp. 1b . 1a . Plante rare şi endemite: 1 . Veronica aphylla Veronica baumgartenii Viola alpina Viola dacica SCR SCR VIO VIO R R R R End. 97. 96. Plante rare şi endemite prezente în Masivul Bucegi Fig.).Papaver alpinum subsp.Ranunculus carpticus (R/End. 3 .*** End. 4 . 2 .Dianthus tenuifolius (Nt/End. . Corona-sancti-stephani (V/End. 5 . 98.capsulă. gelidus (R/End.** * Endemit cu areal restrâns ± la România ** Endemit carpatic *** Endemit carpato-balcanic Fig.fruct/păstaie.Oxytropis halleri (R). 140.).

141. 2 .Loiseleuria procumbens (R). 2a . .Viola alpina (R). 3 .Vaccinium uliginosum (R).capsulă. Plante rare: 1 . 3a .faţa inferioară a frunzei.rămurică cu flori. 6a . 6 .Fig. 5 Androsace chamaejasme (V).Primula halleri (R). 4 .Soldanella hun-garica (R).

Plante rare şi endemite: 1 . 7a .floare în secţiune longitu-dinală. Plante rare şi endemite: 1 . 3 . 7 . . 2a .).fruct tânăr cu caliciu persistent. 142. 6 .).Fig.Veronica alpina (R).Eritrichium nanum (E/End.).Campanula carpatica (R/End.Phyteuma confusum (R).Arnica montana (V). 3 Anthemis carpatica (R).Achillea schurii (R/End. 5 Plantago atrata (R). Fig. 4 – Pingui-cula vulgaris (R). 143. 2 . 2 .Gentiana acaulis (R).

).foliole involucrale de jos. 1b. mijloc şi de sus de la un calatidiu.Hieracium transsylvanicum (Nt/End.fruct/achenă.Lloydia serotina (R). 2 .Fig.). . 1c .Centaurea kotschyana (R/End. Plante rare şi endemite: 1 .Doronicum carpaticum (R/End. 3 . 4 .). 144. 1d . 1a.

Plante ocrotite în toată ţara.Hepatica transsilvanica6 (Nt/End.Fig. Plante ocrotite în toată ţara. exemplar înflorit.Daphne blagayana (V). Fig.Angelica archangelica (V). 2 . 4 Nigritella rubra (E). 2a .).Leontopodium alpinum (E). 146. 3 . . 1a . regional şi în rezervaţii naturale: 1 . regional şi în rezervaţii naturale: 1 . 145.Gentiana lutea (E).fruct. 2 .exemplar steril.

Rezervaţia Bucegi este alcătuită din trei porţiuni distincte. Rezervaţia principală are o formă asemănătoare unei uriaşe potcoave pe creasta Bucegilor şi constituie o fâşie continuă de-a lungul versanţilor exteriori ai masivului. regional şi în rezervaţii naturale: 1 Rhododendron myrtifolium (V). Rezervaţii naturale din Munţii Bucegi Bogăţia şi diversitatea lumii plantelor din Bucegi. 1b . 3 .Fig. 2507 m).sămânţa. dintre care una situată pe versanţii exteriori. cu numeroase rarităţi. Omul. menite a ocroti anumite biocenoze şi peisaje specifice acestor munţi.capsulă. a determinat înfiinţarea de rezervaţii naturale. 2 . 1a . . Limita inferioară se află în jurul valorilor de 1000–1100 m pe versantul prahovean al Bucegilor. aşezate în bazinul văii Ialomiţa.Saxifraga demissa (V/End. Plante ocrotite în toată ţara. iar cea superioară la peste 2500 m altitudine (Vf. Ea se desfăşoară pe aproximativ 6680 ha. 147. 3a .polifoliculă.Trollius europaeus (V).). de la Sinaia până la şeaua Strunga. fiind unul dintre cele mai extinse spaţii de acest gen din ţară. specii endemice şi asociaţii vegetale unice. abrupţi ai masivului şi două mai mici.

În această zonă este interzis păşunatul începând din anul 1955. în apropiere de stâncile „Sf. Aceste pajişti adăpostesc numeroase endemisme ale Carpaţilor româneşti: Centaurea pinnatifida. care se întinde de-a lungul versanţilor răsăriteni. abrupţi ai Jepilor Mici şi Caraimanului.Rezervaţia cuprinde pădurile ce îmbracă poalele versantului prahovean (între Valea Izvorul Dorului şi Valea Cerbului). în suprafaţă de circa 250 ha. Onobrychis montana subsp. Babei. dubia. unul dintre cele mai frumoase brădete pure din Bucegi. V. Ana” (Sinaia) se remarcă prin rarităţile Syringa vulgaris (unica staţiune din Bucegi) şi iedera albă (Daphne blagayana). situat la poalele Jepilor Mari. transsilvanica. abrupturile din zona subalpină şi alpină ale munţilor Jepii Mici.a. Peleşului. Cerastium transsilvanicum. V. care se află în exemplare izolate sau în mici pâlcuri în câteva staţiuni: la stâncile „Sf. deasupra localităţii Poiana Ţapului (în drumul spre cascada Urlătoarea). pe Jepii Mici ş.a. care se află numai în cuprinsul acestei rezervaţii. Stânca „Clopoţel” din pădurea Piatra Arsă reprezintă singura staţiune în Bucegi a plantei termofile. Caraiman şi Coştila. Urlătorilor) există luxuriante buruienişuri de depresiune montane şi subalpine. elemente termofile mai rare. . jnepenişurile de pe platoul munţilor Piatra Arsă şi Jepi. cele mai reprezentative grupări vegetale sunt pajiştile de pe brânele versanţilor abrupţi. în pădurea Jepii Mari şi pe Valea Urlătoarea Mică din Jepii Mici. Teucrium montanum. În zona forestieră rezervaţia cuprinde brădeto-făgete (ex. Dintre speciile cu răspândire sporadică în Carpaţi menţionăm Taxus baccata (tisa). cât şi cele ale culmilor nordice. sub stâncile Franz Josef de sub Poiana Stânei şi deasupra carierei de piatră de la Piatra Arsă. Ana”. Rezervaţia include o zonă ştiinţifică de protecţie absolută. O altă raritate în cuprinsul masivului este Evonymus latifolius (salba moale). Pe alte văi (V. cele din pădurea Piatra Arsă). Silene nutans subsp. Ana”. pe Valea Peleşului. calcicole. Geranium caeruleatum. Thlaspi dacicum. Caraimanului şi Coştilei. Vegetaţia stâncăriilor înierbate şi a grohotişurilor de calcare de la stăncile „Sf. cu brazi monumentali înalţi până la 50 metri şi de asemenea. Thymus pulcherrimus ş. însoriţi ai Jepilor. În zona alpină. Dianthus tenuifolius.

care include teritorii considerabile. determinarea (identificarea taxonilor). furajere. clasificate după o serie de criterii: herbare taxonomice – cuprind taxoni vegetali aranjaţi în ordine sistematică. 1.). melifere. PREPARAREA ŞI ÎNTOCMIREA HERBARELOR Herbarul este o colecţie de plante uscate prin presare. herbare fitocenologice – cuprind taxoni vegetali grupaţi în fitocenoze. Se cunosc mai multe tipuri de herbare. tulpina. uscarea prin presare. aranjarea pe coli şi conservarea plantelor. HERBORIZAREA. tipul de organ vegetativ – rădăcina. Rezervaţia botanică Vf. Rezervaţia botanică Babele (2200 m altitudine) în care sunt ocrotite de asemenea plante specifice crestelor bătute de vânturi. medicinale.). herbare fenologice – cuprind taxoni vegetali ordonaţi în funcţie de ciclul lor de dezvoltare (perioada de înflorire şi fructificare etc. Pentru herborizare sunt necesare o serie de ustensile şi materiale (Fig.a. herbare cu plante tehnice etc. tufărişuri de smirdar. aranjate pe coli speciale şi ordonate în funcţie de tematica acestuia. Alcătuirea herbarelor Tehnica de întocmire a unui herbar implică o serie de operaţii succesive: herborizarea. asociaţii de stâncării şi asociaţii de sălcii pitice. Omul (2500 m altitudine) cuprinde plante caracteristice pentru tundra alpină. Herborizarea constituie operaţia de colectare a plantelor. herbare cu plante utile omului şi animalelor (herbare cu plante alimentare. pajişti de brâne. frunza – sau reproducător – floarea ş. 10. herbare ecologice – plantele sunt grupate în funcţie de biotopul din care au fost colectate. herbare morfologice – sunt inserate specii diferite. în Bucegi s-au mai înfiinţat mici rezervaţii botanice. grupate după criterii morfologice (tipul de aparat vegetativ. ornamentale. În afară de rezervaţia principală.). 148): .Pe clinele nordice ale abruptului Jepilor şi Coştilei se întind jnepenişuri.

ce pot fi strânse cu chingi sau benzi de cauciuc. între care se prind colile de sugativă (sau foile de ziar). Fig. 6 . presa este formată din două plăci de placaj sau carton. . – botanieră (cutie specială din tablă. de formă dreptunghiulară (30 x 45 cm). Ustensile necesare colectării plantelor: 1 . 2 . de formă cilindrică) în care se depozitează temporar plantele colectate pe teren. 4 lopăţică. 5 . localitatea. – hârtie sugativă specială sau în lipsa acesteia hârtie de ziar. denumirea plantei (dacă aceasta poate fi identificată pe teren). – deplantor/deplantator metalic (lopăţică) – cu ajutorul lui se scot plantele superioare tericole împreună cu porţiunea lor subterană. intercalându-se şi câteva coli de carton gofrat pentru a asigura aerisirea. 148. expoziţia şi data colectării. – etichete pe care se vor nota imediat după colectare. – cuţit cu lama lungă şi bine ascuţită – util la desprinderea lichenilor şi muşchilor de pe substrat (scoarţa arborilor. 3 . lemne.presă de teren. altitudinea. staţiunea.daltă. facilitând observarea unor caractere morfologice inaccesibile ochiului uman. în lipsa acesteia pot fi utilizate pungi de material plastic. pământ). pietre.– lupa (cu putere de mărire de 10x şi 20x) este necesară pentru o primă identificare a plantelor pe teren. – dalta şi ciocanul – necesare pentru obţinerea unor fragmente de stâncă pe care se dezvoltă unele grupe taxonomice de talofite.deplantor. necesară la presarea plantelor pe teren. – presa de teren este necesară deoarece unele plante trebuiesc introduse în presă imediat după colectare.cosor.botanieră.

149). Lichenii datorită particularităţilor lor biologice. expoziţie. Pentru muşchii care înmagazinează multă apă este necesară îndepărtarea acesteia prin tamponare cu hârtie sugativă sau lăsându-i să se zvânte la un loc uscat şi bine aerisit. ceea ce le conferă elasticitatea necesară. în pliculeţe numerotate. Pentru briofite tehnica de colectare este în general asemănătoare cu cea a lichenilor. acordându-se o atenţie deosebită marginii talului şi apoteciilor (peritecii). confecţionate în prealabil în acest scop (Fig. altitudine. – altimetru – indispensabil în cazul în care deplasarea se face într-o regiune colinară sau montană. pentru lichenii gelatinoşi. trebuie manipulaţi cu multă atenţie. Prin staţiune se înţelege totalitatea factorilor de mediu ce acţionează asupra plantelor dintr-o anumită localitate sau dintr-un loc determinat (relief. Muşchii presaţi se pun de asemenea în plicuri confecţionate în acest scop (Fig. tipul de sol. care trebuie să însoţească eşantionul. Observaţii: – fiecare eşantion lichenic va fi desprins cu o porţiune de substrat. Colectarea se face cu un cuţit prin intermediul căruia lichenii pot fi desprinşi de substrat împreună cu o porţiune din acesta. fiind caractere de determinare. cu ajutorul cărora se pot obţine fragmente din stânca pe care se dezvoltă aceştia. când talurile nu se rup. pot fi colectaţi în tot timpul anului. Exemplarele „complete” se curăţă bine de resturile organice şi minerale. Este de preferat ca materialul biologic să fie colectat pe timp umed.). . crustoşi se va utiliza dalta şi ciocanul. uscaţi se recomandă ca înainte de ambalare să fie uşor umectaţi. – lichenii saxicoli şi gelatinoşi fiind foarte fragili.– caiet de teren în care se trec toate datele referitoare la plantele colectate. Pentru lichenii saxicoli. separat. pH etc. – harta regiunii în care se face deplasarea şi o busolă – indispensabile pentru orientarea în teren. Colectarea materialului botanic se face în mod diferit pentru diferitele grupe taxonomice. – probele colectate se ambalează imediat. pentru aprecierea corectă a altitudinii staţiunilor. 149).

Cormofite. – organele tuberizate se secţionează reţinându-se numai o parte din acestea. bulbo-tuberi sau bulbi). La colectarea cormo-fitelor terestre se va utiliza deplantorul pentru detaşarea plantei de substrat împreună cu organele sale subterane (rădăcini şi tulpini – rizomi. pentru a putea fi mai uşor presate şi uscate. fructe. iar uneori şi eşantioane de ritidom). complete. 149.Fig. cu toate organele vege-tative (rădăcină. arbuşti. sori. tulpină. subarbuşti) se vor lua doar acele părţi care sunt strict necesare pentru determinarea lor (ramuri tinere cu frunze şi muguri. Observaţii: – plantele nu se colectează pe timp ploios şi nici pe arşiţă. muguri. conuri. dacă pentru determinare sunt necesare şi fructele. – de la plantele lemnoase (arbori. . aceeaşi plantă va fi colectată în diferite stadii fenologice (în perioada de înflorire şi după maturarea fructelor). Schema modului de confecţionare a pliculeţelor pentru ambalarea şi conservarea lichenilor şi muşchilor. flori. tuberculi. de la plantele erbacee de dimensiuni mari se pot îndepărta acele porţiuni de tulpină care nu prezintă importanţă taxonomică. frunze) şi reproducătoare (spice sporifere. flori). – se colectează numai plante sănă-toase. – plantele erbacee cu habitus mic se colectează integral.

– plantele pot fi introduse imediat în presă sau depozitate şi transportate în botaniere sau pungi de material plastic. Alături de plantă (e) pe fiecare coală se aşează şi eticheta pe care au fost completate toate datele menţionate. pot fi aranjate pe aceeaşi coală două sau mai multe exemplare din aceeaşi specie. Presarea şi uscarea Presarea şi uscarea plantelor colectate se face în linii generale. în mod similar la toate grupele de plante. organele tuberizate (rădăcini. cu o aranjare cât mai naturală a rădăcinii. bulbi şi tuberculi) vor fi secţionate. Peste fiecare coală pe care au fost aranjate plantele. cât mai mult posibil desfăcute pentru a facilita analiza detaliată a componentelor lor. Înainte de a fi aşezate pe coli. 2. se aşează pe hârtia de filtru specială sau pe hârtie de ziar.– se recomandă a se colecta mai multe exemplare din aceeaşi specie. Florile vor fi de asemenea. potrivindu-se pe dimensiunile hârtiei. frunzelor şi florilor. de regulă longitudinal. Aşezarea plantelor se face într-o poziţie cât mai naturală. trebuiesc imediat presate şi uscate. – de fiecare plantă colectată se va ataşa câte o etichetă care va cuprinde datele mai sus menţionate. Cormofitele terestre transportate în laborator. iar în cazul celor rare şi ocrotite nu se va colecta nici una. rizomi. dar nu se vor lua niciodată toate plantele întâlnite. se pune aşa numitul „strat tampon” format din două sau trei coli de sugativă sau hârtie de ziar. Dacă plantele sunt de dimensiuni reduse. reţinându-se numai părţile esenţiale ale acestora. Frunzele şi florile se vor etala (se vor întinde) foarte bine. Plantele mari care depăşesc cadrul hârtiei de presare se îndoaie făcând 2–3 coturi. prezenţa plantei va fi notată în caiet şi dacă este posibil i se va face o fotografie. Fiecare plantă se curăţă bine de pământ. . cel puţin una sau două frunze vor fi răsucite cu 180° pentru ca la determinare să se poată analiza cu uşurinţă ambele feţe foliare.

atlase etc. desene . diagnozele. diagnoze. desenele şi fotografiile habitusului taxonilor sau a unor caractere morfologice şi anatomice esenţiale. 3. Plantele trebuiesc aranjate în aşa fel. Pentru determinarea taxonilor sunt utilizate: determinatoare pentru grupul respectiv (talofite. dar este necesar ca „stratul tampon” să fie schimbat în fiecare zi. Putem să ne dăm seama dacă plantele sunt complet uscate. dacă nu sunt reci înseamnă Fig. Când pachetul are înălţimea de 40–50 cm se introduce între plăcile presei şi se strânge cu chingi. hârtia umectată fiind schimbată cu alta perfect uscată (Fig. Comparând caracterele morfo-anatomice ale plantei de determinat cu cele incluse în chei. cormofite). cele lipicioase (cleioase) şi cele suculente se presează separat.Plantele cu spini. Determinarea Identificarea taxonilor este o operaţie deosebit de importantă. În determinatoare sunt incluse cheile dichotomice. prin atingere cu mâna. 150. încât în permanenţă pachetul ce se formează să aibă o formă perfect paralelipipedică. 150). ghimpi. Plantele se usucă în decurs de mai multe zile. albume. iar peste aceasta o greutate corespunzătoare care să asigure presarea optimă. Pentru plante cu organe suculente se recomandă a se aşeza sub şi peste acestea un strat subţire de vată hidrofilă care asigură o mai rapidă şi mai perfectă presare a lor. Plantele trebuiesc ţinute în presă până la completa uscare fiindcă altfel se încreţesc (în special florile şi frunzele). În lipsa presei poate fi utilizată o placă de lemn (35 x 50 cm) care se aşează peste pachetul de plante. Sistemul de schimbare a hârtiei la uscarea plantelor.

Talofitele (licheni. După lipirea tuturor plantelor. 4. Acestea la rândul lor vor fi lipite pe coala de herbar. în cazul celor mai mici. Dacă este posibil se vor lipi pe aceeaşi planşă mai mulţi indivizi aflaţi în diferite faze fenologice (Fig. presare şi determinare plantele vor fi aranjate (montate) pe coli de herbar. În funcţie de mărimea pliculeţelor pe aceeaşi coală pot fi lipite 2-8 pliculeţe. altitudinea şi numele celui care a colectat şi determinat planta. familii. localitatea. Plantele se fixează pe cartoane prin fâşii înguste de hârtie gumată. de circa 2–3 mm lăţime. În colţul din dreapta-jos al colii se lasă suficient loc pentru lipirea etichetei care va cuprinde: denumirea ştiinţifică (genul şi specia) şi populară. dacă aceasta este mare sau mai multe.1. Colile de herbar sunt cartoane duplex. genuri şi specii) sau în alt mod. albe cu dimensiuni de 42 x 29 cm. Montarea plantelor pe colile de herbar După uscare. 151. clase.). ordine. 149). muşchi) vor fi ambalate în pliculeţe speciale. confecţionate din coli albe de hârtie (Fig. având însă grijă ca plicurile de pe o coală să alterneze cu cele de pe coala anterioară şi următoare (Fig. 151: 2–4). staţiunea. . Pe fiecare carton se va lipi o singură plantă.şi fotografii se poate ajunge în final la cunoaşterea taxonului căreia îi aparţine specimenului respectiv. în funcţie de scopul pentru care a fost întocmit herbarul respectiv. colile se grupează după criterii taxonomice (pe încrengături. dar care trebuie să aparţină aceleiaşi specii sau aceluiaşi taxon infraspecific.

Universităţii Bucureşti. Geografia fizică.. 1c. 1967. Academiei Române. Academiei Române. MEŞTER Lotus. 151. GREGORIAN Liliana & NIŢESCU Elena. Sigma. 1b. UNTU Constanţa. 1976. 80 trasee turistice în Munţii Bucegi. Bucureşti: Edit. . Variante de aranjare a pliculeţelor pe colile de herbar: 1a. Bucureşti: Edit. ANGHEL I. Bucureşti: Edit. BĂCĂUANU V. Vol. TUDOR Constanţa. TOMA N.Fig. Bucureşti: Edit. BELDIE AL. BELDIE AL. Agro-Silvică. Modalităţi de aranjare a cormofitelor pe colile de herbar în cazul exemplarelor de talie mică (2). Practicum de Biologie. Flora României. 1997. Determinator Ferigi. 1983. & POSEA GR. medie (3) şi mare (4).. 2000. Morfologia generală a plantelor. BADEA L. 1968. I. BIBLIOGRAFIE ANDREI M.. Relieful. Enciclopedică. NĂSTĂSESCU Maria. Bucureşti: Edit. ANDREI M. Bucureşti: Edit. Ghid turistic. În: Geografia României. Flora şi vegetaţia Munţilor Bucegi.

SÂRBU I. BELDIE AL. Determinator de plante inferioare. 1985. Botanică sistematică. CRISTUREAN I. Mycophyta Lichenophyta . Chei de determinare. Bucureşti: Edit. Plantele din Munţii Bucegi. Botanică generală şi sistematică cu noţiuni de geobotanică. BELDIE AL. IVAN Doina. & LUNGU Lucia. a II-a. CIOCÂRLAN V. Ed. Bucureşti: Edit. 1972. a II-a. 1974. 1971. Didactică şi Pedagogică.. Ştiinţifică. Didactică şi Pedagogică. Didactică şi Pedagogică. MORUZI Constanţa & TOMA N. & SÂRBU Anca.. Bucureşti: Edit Universităţii Bucureşti. Ghid pentru identificarea şi inventarierea pajiştilor seminaturale din România. 2000. CRISTUREAN I.S. 1979. Bucureşti: Edit. Ed. 1976. Cluj-Napoca: Universitatea Cluj-Napoca. Bucureşti: Edit. 1979. Bucureşti: Edit. MORARIU I. . GRINŢESCU I. a II-a revizuită. Fitocenologie şi vegetaţia R. Botanica sistematică. Determinator. Botanica. Pteridophyta et Spermatophyta. Bucureşti: Edit. & POP I. Flora alpină şi montană (Îndrumător botanic). a II-a revăzută şi adăugită. Ceres. Flora ilustrată a României. & ROMAN Ştefana. Botanică Sistematică. Bucureşti: Edit. HODIŞAN I. Bucureşti: Edit. CRISTEA V. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti: Edit. Ed. Academiei Române.R. 1967. & PRIDVORNIC C. Ed. Practicum de Botanică Sistematică. Bucureşti!”. Bucureşti: Edit. 1965. II. Universităţii Bucureşti. NEGREAN G. AgroSilvică. & CHIRIŢĂ C. 1959. 2001. COLDEA GH. Agro-Silvică. Bucureşti: Edit. 1969. Cormophyta. PAUCĂ Ana M. 1988. „alo. pentru uzul studenţilor. Licheni.Bryophyta. Bucureşti: Edit. Ştiinţifică. Flori din munţii noştri.BELDIE AL. Flora indicatoare din pădurile noastre.

.1982. & TURENSCHI E. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti: Edit. Bucureşti: Edit. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti: Edit.. & MIHAI GH. Universităţii Bucureşti. Bucureşti: Edit. ŞERBĂNESCU-JITARIU Gabriela. Biologie vegetală. Bucureşti: Edit. (coord. Botanică sistematică. Didactică şi Pedagogică. Botanica. 1952-1976. SĂVULESCU T. POSEA GR. 1999. Didactică şi Pedagogică. 1981. RĂVĂRUŢ M.). Enciclopedia geografică a României. HODIŞAN I.R. 1983. TODOR I. Academiei Române. 1973. a II-a. MITITELU D. Note de curs. Practicum de morfologie şi anatomie vegetală. SÂRBU Anca. Universităţii Bucureşti..T. Bucureşti: Edit. Mic Atlas de plante din flora R. CRISTUREAN I.POP I. LUNGU Lucia.S. RĂDULESCU-MITROIU Natalia & RĂDULESCU Didona.. Flora României. TARNAVSCHI I. (ed. Bucureşti: Edit.. Ed. 1968.).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->