Sunteți pe pagina 1din 24

CAIETE DE SARCINI GENERALE COMUNE LUCRARILOR DE DRUMURI

STRATURI RUTIERE DIN MACADAM ORDINAR, MACADAM SEMIPENETRAT CU BITUM, MACADAM PENETRAT CU BITUM, MACADAM PENETRAT CU MORTAR CU SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT

2
CAIET DE SARCINI GENERALE STRATURI RUTIERE DIN MACADAM ORDINAR, MACADAM SEMIPENETRAT CU BITUM, MACADAM PENETRAT CU BITUM, MACADAM PENETRAT CU MORTAR CU SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT

CUPRINS pag. CAP.I. GENERALITATI ART. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE ART. 2. PREVEDERI GENERALE CAP.II. NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE ART. ART. ART. ART. 3. 4. 5. 6. MATERIALE GRANULARE APA LIANTI BITUMINOSI CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE EXECUTIA MACADAMULUI 4 4 5 6 6 8 9 10 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20

CAP.III. COMPOZITIA MACADAMURILOR ART. 7. MACADAM ORDINAR ART. 8. MACADAM SEMIPENETRAT ART. 9. MACADAM PENETRAT CAP.IV. CONDITII TEHNICE ART.10. ELEMENTE GEOMETRICE ART.11. ABATERILE LIMITA SI DENIVELARILE ADMISIBILE CAP.V. EXECUTIA STRATURILOR DE MACADAM ART.12. PREVEDERI GENERALE ART.13. EXECUTIA MACADAMULUI ORDINAR ART.14. EXECUTIA MACADAMULUI SEMIPENETRAT SAU PENETRAT CU BITUM SAU EMULSIE BITUMINOASA CATIONICA ART.15. TRATAMENT DE INCHIDERE A MACADAMULUI BITUMINOS ART.16. EXECUTAREA MACADAMULUI PENETRAT CU MORTAR DE SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT ART.17. PERIOADA DE LUCRU SI DAREA IN CIRCULATIE ART.18. VERIFICAREA LUCRARILOR EXECUTATE

3
pag. CAP.VI. RECEPTIA LUCRARILOR ART.19. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE ART.20. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR ART.21. RECEPTIA FINALA 21 21 22 22

ANEXA - REFERINTE NORMATIVE

23

4
CAPITOLUL I

GENERALITATI

ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 1.1. Prezentul caiet de sarcini se refera la executia si receptia macadamului ordinar, macadamului semipenetrat si a macadamului penetrat, folosite ca straturi de baza sau imbracaminti la drumuri publice si strazi. El cuprinde conditiile tehnice prevazute in SR 667 si SR 662 care trebuie sa fie indeplinite de materialele folosite si in straturile rutiere realizate. 1.2. Prevederile prezentului caiet de sarcini se pot aplica si pe drumurile industriale, agricole sau forestiere cu acordul beneficiarului acestor drumuri. 1.3. Macadamul ordinar se executa conform SR 179 si este alcatuit dintr-un strat de piatra sparta monogranulara, cilindrat la uscat pana la fixare, impanat cu split sau criblura, udat si apoi din nou cilindrat pana se asigura inclestarea pietrei, dupa care urmeaza umplerea golurilor ramase cu savura sau nisip si cilindrarea in continuare pana la fixarea definitiva. 1.4. Macadamurile semipenetrate, respectiv penetrate, se executa in conformitate cu SR 1120:1995 si sunt straturi rutiere (straturi de baza si/sau imbracaminti bituminoase) executate dupa principiul macadamului la care se face penetrarea cu lianti bituminosi si asternerea cu cribluri sau split, intr-una, respectiv in doua reprize succesive, dupa care se compacteaza prin cilindrare, in final realizandu-se o inchidere prin tratamente bituminoase conform STAS 599. 1.5. Tipurile de macadamuri - ordinare, semipenetrate si penetrate - se aplica pe drumuri si strazi, cu straturi de baza sau imbracaminti, tinand seama de clasa tehnica si categoria acestora, conform tabelului 1.

5
Tabel 1 Tipul macadamulu i Macadam ordinar Modul de penetrare Tipul de liant bituminos Rolul stratului imbracaminte provizorie strat de baza*) Macadam semipenetra t penetrat intr-o repriza - bitum - emulsie bituminoasa cationica Macadam penetrat penetrat in doua reprize - bitum - suspensie de bitum filerizat - emulsie bituminoasa cationica *) **) imbracaminte Clasa tehnica a drumului si categoria tehnica a strazii V pentru drumuri III pentru drumuri III pentru strazi V pentru drumuri IV pentru strazi III pentru drumuri IV pentru strazi III sau IV pentru drumuri III sau IV pentru strazi II sau III pentru drumuri I sau II pentru strazi

strat de baza**) imbracaminte

strat de baza**)

Se utilizeaza sub imbracaminti bituminoase si pavaje de piatra cioplita. Se foloseste in special acolo unde se aplica principiul imbunatatirii succesive sau cand imbracamintea nu poate fi executata decat ulterior (zone cu terenuri in curs de stabilizare, ramblee inalte, etc.). ART.2. PREVEDERI GENERALE 2.1. Macadamul ordinar folosit ca imbracaminte provizorie la drumurile publice se va

proteja prin tratamente duble bituminoase, conform STAS 599. 2.2. Macadamul folosit ca imbracaminte provizorie nu se prevede cu incadrari. 2.3. Operatia de penetrare consta in stropirea agregatului mineral cu lianti bituminosi (bitum, emulsii bituminoase cationice) prin procedeul la cald sau la rece. 2.4. In cazul macadamurilor penetrate sau semipenetrate, in caietul de prescriptii speciale, se va preciza pentru fiecare lucrare in parte, tipul de liant bituminos care se va utiliza pentru penetrare. 2.5. Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologia corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 2.6. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 2.7. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

6
CAPITOLUL II

NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE

ART.3. MATERIALE GRANULARE 3.1. Materialele granulare folosite la executia straturilor de macadam sunt urmatoarele: Macadam ordinar - piatra sparta mare, sort 40-63, conform SR 667 - piatra sparta (split), sort 8-16 sau 16-25, conform SR 667 - savura, sort 0-8, conform SR 667 - nisip natural, sort 0-4, conform SR 662 Macadam penetrat sau semipenetrat - piatra sparta mare, sort 40-63, conform SR 667 - piatra sparta (split), sort 8-16 sau 16-25, conform SR 667 - criblura, sort 4-8, sort 8-16 sau 16-25, conform SR 667 - nisip natural, sort 0-4, conform SR 662. 3.2. Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, adica nealterabile la aer, apa sau inghet, fara urme vizibile de dezagregare fizica, chimica sau mecanica, omogen in ce priveste culoarea si compozitia mineralogica, cu structura omogena si compacta. 3.3. Caracteristicile mecanice ale agregatelor, precum si continutul lor de impuritati trebuie sa respecte prevederile din tabelele 2 si 3. NISIP - conditii de admisibilitate Tabel 2 Domenii de utilizare Macadam ordinar Umplerea golurilor dupa impanare Sortul Granulozitate - continut de fractiuni sub 0,02 mm % pentru strat de baza pentru imbracaminte Continut de impuritati - corpuri straine - humus (culoarea solutiei de hidroxid de sodiu) - mica libera 0-4 Protectie 0-4

5...15 15...30 nu se admit -

max.5 nu se admit -

7
AGREGATE CONCASATE - Conditii de admisibilitate Caracteristici Tabel 3 Conditii de admisibilitate Savura 1 Corpuri straine Fractiuni fine (parti levigabile) Granulozitate Aspect si forma granulelor Rezistenta la compresiune a rocii pe epruvete in stare uscata N/mm2 min. - pentru strat de baza - pentru imbracaminti Rezistenta la sfaramare prin compresiune pe piatra sparta in stare saturata la presiune normala, % min. - pentru strat de baza - pentru imbracaminti Uzura cu masina tip Los Angeles max. - pentru strat de baza - pentru imbracaminte Rezistenta la inghet-dezghet - coeficient de gelivitate, % max. Sensibilitate la inghet, % max. 2 nu se admit conf. tabel 4 Criblura 3 nu se admit max. 0,5% conf. tabel 4 conf. tabel 4 Piatra sparta si split 4 nu se admit conf. tabel 4 conf. tabel 4

140

120 140

67

65 67

18 3 25

22 18 3 25

3.5. Din punct de vedere al dimensiunilor si formelor, diverselor sorturi de agregate, trebuiesc indeplinite prevederile tabelului 4.

8
GRANULOZITATEA AGREGATELOR - Conditii de admisibilitate Cantitatea de granule ce trece prin ciur Superior % 95...100 95...100 95...100 90...100 95...100 95...100 95...100 Inferior % 0...10 0...10 0...10 0...10 0...10 0...10 Tabel 4 Piatra necorespunz. dimen. % max. 15 15 15 15 15 5 Poliedrica: raportul l: b:a min.1:0,5:0,25 b/a 0,50 c/a 0,25 Poliedrica: raportul l: b:a min.1:0,66:0,33 b/a 0,66 c/a 0,33

Denumire curenta Savura Split Piatra sparta Criblura

Sortul

Dimensiuni mm

Forma

0-8 8-16 16-25 40-63 4-8 8-16 16-25

0...8 8...16 16...25 40...63 4...8 8...16 16...25

3.5. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozite pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestor materiale. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere, impurificare sau amestecare cu alte sorturi. 3.6. Aprovizionarea agregatelor de la furnizor se va face numai dupa ce se constata ca acestea corespund conditiilor impuse de prezentul caiet de sarcini si se vor lua toate masurile necesare pentru a le feri de impurificare in timpul transportului. 3.7. Controlul calitatii agregatelor de catre Antreprenor se va face in conformitate cu prevederile tabelului 7. 3.8. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel: intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor; intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de laborator.

ART.4. APA 4.1. Apa utilizata la executia straturilor de macadam ordinar sau penetrat poate sa provina din reteaua publica sau din alta sursa, dar in acest din urma caz trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in SR EN 1008. Metodele de determinare sunt reglementate prin acelasi SR EN 1008. 4.2. Verificarea se face la inceperea lucrarilor si se repeta ori de cate ori se observa ca se schimba caracteristicile acesteia.

9
4.3. In timpul utilizarii pe santier se va urmari ca apa sa nu se polueze cu detergenti, materiale organice, uleiuri, argile, etc.

ART.5. LIANTI BITUMINOSI a. Lianti pentru penetrare - bitum neparafinoos, pentru drumuri, tip D 80/100, conform SR 754 - emulsie bituminoasa cationica, cu rupere rapida, conform STAS 8877 - suspensie de bitum filerizat cu var hidratat (subif), conform STAS 558 b. Lianti pentru tratamente - bitum neparafinios, pentru drumuri, tip D 80/100, conform SR 754 - emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida, conform STAS 8877. A. BITUM 5.1. Bitumul neparafinos, pentru drumuri, tip D 80/100, care se foloseste atat pentru penetrare cat si pentru tratamente trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice de calitate prevazute in tabelul 5. Tabel 5 Caracteristici Penetratie la 25oC, zecimi de mm Punct de inmuiere, oC Ductilitate, cm, min. - la 5oC - la 25oC Punct de rupere Fraas, oC, max. Punct de inflamabilitate M, oC, min. Stabilitate prin incalzire in film subtire a bitumului, la 163oC: - pierdere de masa, %, max. - penetratie reziduala la 25oC, max. - cresterea punctului de inmuiere, oC, max. - ductilitate reziduala la 25oC, cm, max. Continut de parafina, %, max. Densitate la 15oC, g/cm3, min. Adezivitate pe agregat etalon, % min. Conditii de admisibilitate 80...100 44...49 5 100 -15 250 0,8 47 9 75 2 0,992 80

5.2. Fiecare lot de livrare trebuie sa fie insotit de documentul de certificare a calitatii intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare.

10
B. EMULSIE BITUMINOASA CATIONICA CU RUPERE RAPIDA 5.3. Emulsia bituminoasa cationica folosita pentru tratamente si penetrari trebuie sa fie o emulsie cu rupere rapida, conform STAS 8877. Caracteristicile fizico-mecanice ale acesteia trebuie sa se incadreze in prevederile din tabbelul 6. Tabel 6 Caracteristici Vascozitate, in EoC la 20oC Continut de bitum rezidual, % min. Omogenitate (rest pe sita 0,63mm), % max. Stabilitate la stocare (rest pe sita 0,63 dupa 7 zile), % max. Adezivitate pe agregat etalon, %, min. Conditii de admisibilitate 7...15 58 0,5 0,5 80

5.4. Depozitarea emulsiei se face in rezervoare, de preferinta verticale, prevazute cu pompe de reciclare si serpentine de abur. Inainte de livrare si utilizare, emulsia va fi reciclata pentru omogenizare. Emulsia poate fi pastrata in depozit la temperaturi mai mari de +5oC. 5.5. Fiecare transport de emulsie bituminoasa va fi insotit de un certificat de calitate eliberat de producator.

ART.6. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE EXECUTIA MACADAMULUI Controlul calitatii se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau, in conformitate cu prevederile cuprinse in tabelul 7. Tabel 7
Materialu l Actiunea, procedeul de verificare sau caracteristicile care se verifica 2 Frecventa minima Metode determ. conf. STAS 5

La aprovizionare 3

La locul de punere in opera 4

Nisip natural

Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate Natura mineralogica

La fiecare lot aprovizionat Cate o incercare pentru fiecare sort si fractiune O incercare pentru fiecare fractiune si sursa

O incercare la 5000 mc O incercare la 500 mc

4606

Granulozitatea

4606

11
Materialu l Actiunea, procedeul de verificare sau caracteristicile care se verifica 2 Frecventa minima Metode determ. conf. STAS 5

La aprovizionare 3

La locul de punere in opera 4

Echivalent de nisip (EN)

O incercare pentru fiecare fractiune si sursa In cazul in care se observa prezenta lor La fiecare lot aprovizionat In cazul cand se observa O incercare pentru fiecare fractiune si sursa O incercare pentru fiecare fractiune si sursa O incercare pentru fiecare fractiune si sursa O incercare pentru fiecare fractiune si sursa O incercare pentru fiecare fractiune si sursa O incercare pentru fiecare fractiune si sursa Cate o incercare pentru fiecare sort O incercare pentru fiecare sursa La fiecare lot aprovizionat O incercare pentru fiecare sursa

O incercare la 200 mc Ori de cate ori apar factori de impurificare Ori de cate ori apar factori de impurificare O incercare la 500 mc O incercare la 500 mc O incercare la 500 mc O incercare la 5000 mc O incercare la 5000 mc O incercare la 5000 mc

730

Continut de impuritati

4606

Agregate concasate

Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate Corpuri straine

Fractiunea fina 0...0,1 mm

730

Granulozitatea

4606

Aspectul si forma granulelor

4606

Rezistenta la compresiune pe piatra sparta uscata Uzura cu masina tip Los Angeles Rezistenta la sfaramare prin compresiune pe piatra sparta in stare saturata la presiune normala Natura mineralogica Adezivitatea bitumului la agregatele utilizate Bitum Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate Penetratii la 25oC

730

730

730

O incercare la 5000 mc O incercare la 100 t agregate La fiecare transport inainte de descarcare in batal,

4606 10.969/1 10.969/2 10.969/3 SR 754

12
Materialu l Actiunea, procedeul de verificare sau caracteristicile care se verifica 2 Frecventa minima Metode determ. conf. STAS 5

La aprovizionare 3

La locul de punere in opera 4

la 10 t bitum Punct de inmuiere O incercare pentru fiecare sursa La fiecare transport inainte de descarcare in batal, la 10 t bitum SR 754

Emulsie bituminoa sa cationica

Examinarea datelor inscrise in cerificatul de calitate Vascozitate in Eo Stabilitate Continutul de reziduu bituminos

La fiecare lot aprovizionat O incercare pentru fiecare sursa O incercare pentru fiecare sursa O incercare pentru fiecare sursa O incercare pentru fiecare sursa

O incercare la 15 t emulsie O incercare la 15 t emulsie O incercare la 15 t emulsie O incercare la 15 t suspensie

8877 8877 8877 558 8877 558

Suspensie de bitum filerizat

Continutul de reziduu bituminos

C A P I T O L U L III COMPOZITIA MACADAMURILOR

ART.7. MACADAMUL ORDINAR Granulozitatea sorturilor de materiale granulare si cantitatile orientative de materiale necesare executarii macadamului odinar ca strat de baza sau ca imbracaminte sunt aratate in tabelul 8. Materiale Macadam folosit la imbracaminte 175...180 20...24* 35...40** 15...18 30...35 Tabel 8 Macadam folosit ca strat de baza 140...145 16...20* 30...35** 15...18 25...30

Piatra sparta, kg/mp Split, kg/mp Savura sau nisip, kg/mp Nisip sau savura, kg/mp Apa, l/mp Nota *)

Cand piatra sparta provine din roci cu densitate mijlocie (calcar, gresii, etc.) consumul de split se poate reduce la 18...22 kg si respectiv la 14...18 kg/mp micsorandu-se corespunzator piatra sparta.

13
**) Numai savura sau numai nisip, ori dintr-un amestec in pari egale din aceste doua materiale.

ART.8. MACADAM SEMIPENETRAT In conformitate cu prevederile SR 1120, pct. 2.4. si tabelul 2, granulozitatea sorturilor de materiale granulare, tipurile de lianti si limitele dozelor de lianti pentru macadamul semipenetrat in grosime de 10 cm dupa cilindrare, sunt cele aratate in tabelul 9. Tabel 9 Cantitatile de materiale necesare Materialul Folosit pentru UM Macadam semipenetrat cu bitum 180200 1115 2025 1620 3,64,4 1,21,6 Macadam semipenetrat cu emulsie cationica 180200 1115 2025 1620 6,07,3 2,02,7

Piatra sparta 40-63 mm Split Agregate minerale concasate 16-25 mm Criblura 4-8 mm Bitum tip D 80/100 Lianti Emulsie bituminoasa cationica NOTE 1.

schelet mineral impanare acoperire dupa penetrare tratament de inchidere penetrare tratament de inchidere penetrare tratament de inchidere

kg/mp kg/mp kg/mp kg/mp kg/mp kg/mp kg/mp kg/mp

Cantitatea de apa necesara pentru spalare este de cca. 10% din cantitatea de agregate, respectiv cca. 20 l/mp. 2.- La drumurile europene impanarea se va realiza cu criblura si nu cu split. 3. Criblura pentru tratamentul de inchidere va fi bitumata cu 1,5% bitum, inainte de efectuarea acestuia.

ART.9. MACADAM PENETRAT Granulozitatea sorturilor de materiale granulare, tipurile de lianti si limitele dozajelor de lianti pentru macadamul penetrat, in grosime de 10 cm dupa cilindrare, sunt cele aratate in tabelul 10.

14
Tabel 10 Cantitatile de materiale necesare Materialul Folosit pentru UM Macadam penetrat cu bitum Macadam penetrat cu emulsie cationica 180200 1115 2025 1520 1015 56 3,44,2 1,72,0 Macadam penetrat cu mortar din suspensie de bitum filerizat 180200 3035 3540

Piatra sparta 40-63 mm

schelet mineral impanare

kg/mp kg/mp kg/mp kg/mp kg/mp kg/mp kg/mp kg/mp kg/mp kg/mp kg/mp kg/mp kg/mp kg/mp

180200 1115 2025 1520 1015 33,5 22,5 1,01,2 -

Agregate minerale concasate

Split 16-25 mm

acoperire dupa penetrarea I acoperire dupa penetrarea II

Criblura 16-25 mm Criblura 4-8 mm

acoperire dupa penetrarea II tratamentul de inchidere penetrarea I

Bitum Lianti tip D 80/100

penetrarea II tratamentul de inchidere penetrarea I

Emulsie bituminoasa cationica Mortar cu suspensie de bitum filerizat NOTE 1.

penetrarea II tratamentul de inchidere penetrarea I penetrarea II

Cantitatea de apa necesara pentru spalare este de circa: - 15% din cantitatea de agregate, respectiv 10 l/mp la macadamul penetrat cu bitum; - 15% din cantitatea de agregate, respectiv 30 l/mp la macadamul penetrat cu mortar din suspensie de bitum filerizat. 2.- La drumurile europene impanarea se va realiza cu criblura si nu cu split. 3. Criblura pentru tratamentul de inchidere va fi bitumata cu 1,5% bitum, inainte de efectuarea acestuia.

15
CAPITOLUL IV

CONDITII TEHNICE

ART.10. ELEMENTE GEOMETRICE 10.1. Elemente geometrice pentru straturile de macadam ordinar, macadam semipenetrat sau macadam penetrat, trebuie sa respecte prevederile din tabelul 11. Tabel 11 Elementele geometrice Macadam ordinar (conform SR 179:1995, pct. 2.1) strat de baza Grosimea in cm: - inainte de cilindrare - dupa cilindrare Latimea Pantele transversale si forma Declivitatile in profil longitudinal 10 8 imbrac. 12 10 Macadam penetrat sau semipenetrat (conform SR 1120:1995, pct. 2.1) strat de baza 12 10 imbrac. 12 10

Conform prevederilor din proiect Conform prevederilor din proiect Conform prevederilor din proiect

10.2. Grosimile din tabelul 11 si consumurile din tabelele 8, 9 si 10 sunt orientative, la executie se va realiza grosimea prevazuta in proiect.

ART.11. ABATERILE LIMITA SI DENIVELARILE ADMISIBILE Abaterile limita locale admise la grosime, latime si cotele profilului in lung precum si denivelarile admise in profil transversal si longitudinal sunt aratate in tabelul 12. Tabel 12 Valoare limita admisa Abaterea la: Grosime, max. Latime Profil transversal, la macadamul folosit ca imbracaminte, max. Cote in profil longitudinal Denivelari in lungul drumului sub dreptar de 3 m lungime, la macadamul folosit ca imbracaminte, max. Macadam ordinar 10% 5 cm 2 mm/m 5 cm 20 mm Macadam penetrat sau semipenetrat 10% 5 cm 6 mm max. 2,5 cm sau 3,5 cm* 20 mm

16
Nota * Valoarea de 2,5 cm este limita admisibila cand macadamul penetrat este folosit ca imbracaminte si este incadrat intre borduri.

Valorile inscrise in acest tabel sunt valabile atat pentru straturile de macadam folosite ca strat de baza, cat si pentru cele folosite ca imbracaminti.

CAPITOLUL V EXECUTIA STRATURILOR DE MACADAM

ART.12. PREVEDERI COMUNE 12.1. Macadamurile ordinare si cele bituminoase prevazute in prezentul caiet de sarcini se aplica pe straturi de fundatie si de baza care trebuie pregatite si compactate conform caietelor de sarcini respective. In cazul macadamurilor bituminoase, straturile de fundatie sau cele de la baza vor fi lasate in circulatie minimum o luna de zile inainte de a se trece la executia acestora. Executia straturilor de macadam va incepe numai dupa ce a fost efectuata receptia straturilor de fundatie sau a straturilor de baza de sub acestea. 12.2. Pentru o cat mai buna realizare a macadamurilor se vor executa, la inceperea lucrarilor, sectoare de incercare pe care urmeaza sa se stabileasca componenta atelierului de compactare, numarul optim de treceri si viteza rulourilor compactoare folosite la cilindrare si sa se definitiveze cantitatile de materiale necesare, cele din tabelele 8, 9 si 10 fiind informative. Cilindrarea trebuie astfel efectuata ca sa se evite stabilirea impanarii prin rupere a muchiilor si rotunjirii pietrelor cauzate de un numar prea mare de treceri. 12.3. Nu este permisa schimbarea de directie a compactorului in cuprinsul sectorului care se cilindreaza. Deplasarea utilajelor va fi liniara si fara serpuiri. 12.4. Viteza rulourilor compresoare trebuie sa fie constanta si mai redusa la cilindrarea la uscat. 12.5. In profilele cu doua pante, cilindrarea se incepe de la acostamente si se continua spre axul drumului, pe fasii paralele si succesive. Fiecare fasie se suprapune pe fasia anterioara pe minimum 20 cm. Pe axul drumului, cilindrul compactor va calca ambele benzi de circulatie in mod egal. In profilele cu o singura panta sau in curbe suprainaltate, cilindrarea se incepe de la piciorul pantei si se continua spre partea opusa.

17
ART.13. EXECUTIA MACADAMULUI ORDINAR 13.1. Pe suprafata fundatiei se asterne piatra sparta 40-63 in grosime cat mai uniforma, folosindu-se in acest scop, ca reperi, benzi din agregate asternute la cota si apoi se trece la cilindrarea la uscat a acesteia. Cilindrarea pietrei sparte se va face cu compactori cu rulouri netede usoare (6...8 t) si apoi cu compactori cu rulouri netede mijlocii (10-12 t) pana la fixare. Asternerea si cilindrarea pietrei sparte se face prin verificarea continua la sablon. 13.2. Urmatoarea operatie, obligatorie, este impanarea macadamului prin asternerea uniforma a splitului in mimimum doua reprize. Dupa asternerea fiecarei reprize se trece de 2-3 ori cu compactorul cu rulouri netede, se uda cu apa si se continua cilindrarea pana la completa inclestare a stratului de macadam. La cilindrarea din aceasta faza se vor folosi compactori cu rulouri netede mijlocii sau grele (peste 14 t). 13.3. Dupa inclestare se face umplerea golurilor ramase cu savura sau nisip asternut uniform in doua reprize stropite cu apa si cilindrate concomitent pana la fixarea definitiva. Fixarea definitiva a macadamului se considera terminata cand tamburii unui compactor greu, cu rulouri netede nu mai lasa nici un fel de urme pe suprafata macadamului, iar mai multe pietre de aceeasi marime si natura cu piatra concasata folosita nu mai patrund in macadam si sunt sfaramate de rulouri (tamburi). 13.4. Dupa fixarea definitiva se asterne un strat de nisip grauntos sau savura in grosime de 1 cm pentru protectie. 13.5. Daca macadamul este folosit ca imbracaminte, concomitent cu acesta se va executa si acostamentul pentru ca sa se realizeze o buna compactare a macadamului la margine.

ART.14. EXECUTAREA MACADAMULUI SEMIPENETRAT SAU PENETRAT CU BITUM SAU EMULSIE BITUMINOASA CATIONICA 14.1. Pe suprafata fundatiei sau a stratului de baza, dupa cum este cazul, se asterne piatra sparta 40-63 mm in grosime cat mai uniforma, tinand seama de cantitatile aratate in tabelele 9 si 10 si eventual corectate in urma rezultatelor obtinute pe sectorul de incercare si se trece apoi la o cilindrare uscata pana la fixare. 14.2. Dupa cilindrarea la uscat se executa impanarea scheletului mineral cu split 16-25 mm sau criblura 16-25 mm prin asternere cat mai uniforma a cantitatilor de materiale indicate in tabelele 9 si 10 si eventual corectate cu datele obtinute pe sectorul experimental. Dupa asternerea materialului de impanare, se stropeste cu apa si se cilindreaza, la inceput cu rulouri usoare de 6...8 tone si apoi cu rulouri compresoare mijlocii de 10...12 tone, efectuand

18
numarul de treceri rezultat pe sectorul experimental. Suprafata stratului trebuie sa aiba un aspect de mozaic. 14.3. Inaintea operatiei de penetrare in mod obligatoriu macadamul se va stropi cu apa prin trecerea de doua sau trei ori a autocisternei pentru a se indeparta praful. In cazul cand se folosesc materiale granulare acide se va face o amorsare a agregatelor din strat prin stropire cu apa de var sau cu suspensie de bitum filerizat. 14.4. Urmatoarea operatie este penetrarea I care insa nu se va executa decat dupa ce s-a evaporat apa sau dupa uscarea amorsarii. Penetrarea I se realizeaza prin stropire cu bitum cald la temperatura de 140-150oC sau cu emulsie bituminoasa cationica. Stropirea se face cu utilaje care asigura o repartizare uniforma a cantitatilor prescrise in tabelele 9 si 10. Se mentioneaza ca in cazul folosirii ca liant a emulsiei bituminoase cationice, operatia de stropire se impune a fi facuta pe suprafete umede pentru a impiedica ruperea prematura a emulsiei la contactul cu material granular. 14.5. Imediat dupa stropirea liantilor bituminosi, pentru penetrarea I-a se asterne uniform cu autoraspanditorul criblura sau splitul pentru acoperire in cantitatile prevazute in tabelele 9 si 10 si se cilindreaza prin doua sau trei treceri pe aceeasi urma dupa care: In cazul macadamului semipenetrat (o singura penetrare) cilindrarea se continua, pana la fixarea definitiva a macadamului. In cazul macadamului penetrat (doua penetrari) se va realiza penetrarea II prin stropire cu bitum cald la temperatura de 140...150oC sau emulsie cationica in cantitatea prescrisa in tabelul 10 urmata de acoperirea cu criblura sau split in cantitatea prescrisa in acelasi tabel 10 dupa care se face cilindrarea pana la fixarea definitiva a macadamului. 14.6. Dupa executarea ultimei penetrari (I in cazul macadamului semipenetrat si II in cazul macadamului penetrat) si curatarea suprafetei macadamului bituminos de criblura sau split in exces, care nu au fost inglobate, se executa tratamentul de inchidere folosind cantitatile de materiale prescrise in tabelul 9 si 10, conform art.15.

ART.15. TRATAMENTUL DE INCHIDERE A MACADAMULUI BITUMINOS 15.1. Tratamentul de inchidere se face numai la macadamurile bituminoase realizate cu bitum cald sau cu emulsie bituminoasa cationica si care servesc ca strat de imbracaminte. 15.2. Macadamul bituminos care serveste ca strat de baza nu necesita tratament de inchidere decat daca nu se prevede acoperirea, inainte de venirea sezonului rece. 15.3. Inainte de executia tratamentului suprafata macadamului bituminos trebuie bine curatita si uscata. 15.4. Suprafata macadamului va fi stropita cu bitum cald la o temperatura de 170-190o sau cu emulsie cationica in cantitatile prevazute in tabelele 9 si 10.

19
Stropirea liantului trebuie sa se faca sub presiune, cu ajutorul unor utilaje corespunzatoare. 15.5. Imediat dupa stropire urmeaza raspandirea criblurii de 3-8 mm in cantitatile prevazute in tabelele 9 si 10. Raspandirea se va face de preferinta cu ajutorul utilajelor mecanice si trebuie sa fie cat mai uniforma. 15.6. Dupa raspandirea si eventuale completari, agregatele se vor cilindra cu cilindri compresori de 6-10 tone, cilindrarea facandu-se de la margine spre axa drumului. 15.7. Agregatele nefixate se vor matura si se vor folosi pentru saturarea portiunilor cu exces de liant.

ART.16. EXECUTAREA MACADAMULUI PENETRAT CU MORTAR DE SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT 16.1. Stratul pregatit si finisat conform pct. 14.1. se curata temeinic de praf, iar atunci cand suprafata este murdara se face spalarea acesteia prin stropire sub presiune cu apa. 16.2. Pe suprafata pregatita astfel, se asterne cu ajutorul periilor un strat de mortar bituminos preparat cu suspensie de bitum filerizat, de circa 2 cm grosime. Mortarul trebuie sa contina circa 30% apa, ca sa poata patrunde in golurile scheletului mineral si sa fie in cantitatea suficienta (circa 3035 kg/m2) ca sa poata acoperi capetele pietrelor din scheletul mineral. 16.3. Dupa uscarea mortarului asternut, se executa o compactare cu rulouri compresoare mijlocii (1012 t) pana se asigura patrunderea completa a mortarului in scheletul mineral al macadamului. 16.4. Imediat dupa compactare se executa penetrarea a doua prin asternerea cantitatii de mortar bituminos prescrisa in tabelul 10, dupa care stratul de mortar bituminos asternut este compactat in conditii similare cu cele mentionate la punctul 16.3. Cilindrarea se continua pana cand mai multe granule de piatra separata aruncate in fata tamburului nu mai patrund in macadam si sunt sfaramate.

ART.17. PERIOADA DE LUCRU SI DAREA IN CIRCULATIE 17.1. Este interzisa executia macadamului ordinar pe o fundatie acoperita cu un strat de zapada sau cu o pojghita de gheata precum si cu agregate inghetate. 17.2. Macadamurile bituminoase se pot executa cand temperatura aerului este de minimum +5oC, chiar pe suprafetele umede in cazul folosirii emulsiei bituminoase, dar nu pe ploaie. 17.3. Se recomanda ca, dupa executie, macadamul ordinar care serveste ca strat de baza si in special ca strat de baza sub imbracaminte bituminoasa, sa fie lasat in circulatie minimum o luna de zile inainte de asternerea imbracamintei.

20
17.4. Pe timpul darii in circulatie a macadamului ordinar care serveste ca strat de baza circulatia trebuie dirijata pe intreaga latime a caii, asa fel incat sa se asigure o compactare uniforma pe toata suprafata. 17.5. Macadamurile bituminoase, dupa terminarea lucrarilor, se dau imediat in circulatie. In primele 10 zile viteza fiind limitata la 30 km/ora. 17.6. Circulatia se dirijeaza pe intreaga latime a macadamului bituminos in asa fel incat sa se realizeze o inchidere completa a porilor din suprafata, inainte de efectuarea receptiei. 17.7. Antreprenorul lucrarii va lua masuri ca macadamul ordinar neprotejat, pe tot timpul cat este supus circulatiei si pana la receptia lucrarii, sa fie intretinut prin luarea urmatoarelor masuri: - indepartarea imediata a noroiului, frunzelor, paielor, etc., de pe suprafata imbracamintei; - readucerea pe partea carosabila a savurii sau nisipului de protectie, aruncate de circulatia pe acostamente; - repararea imediata cu split si savura a denivelarilor sau degradarilor aparute, evitandu-se in special stagnarea apei pe suprafata imbracamintei. Materialul de intretinere si reparatii se asterne in grosimile necesare si se va bate cu maiul mentinandu-se in aceste conditii pana la fixare, folosindu-se de preferinta split, sortul 8-16 si 1625 sau amestec 8-25. 17.8. In cazul macadamului ordinar folosit ca strat de baza, dat in circulatie pe o perioada mai mare de trei luni, se va prevede o intretinere cu split, in cantitate de cca. 5060 t pe km/an. 17.9. Straturile bituminoase din macadam semipenetrat sau penetrat, se intretin de catre Antreprenor, in mod special, efectuandu-se: - indepartarea impuritatilor de pe suprafata (noroi, frunze, etc.) - repararea imediata a denivelarilor sau degradarilor ivite (etansarea portiunilor sarace in bitum prin completarea tratamentului de suprafata sau saturarea liantului pe portiuni cu bitum in exces, prin raspandire de criblura).

ART.18. VERIFICAREA LUCRARILOR EXECUTATE 18.1. Inainte de asternerea macadamului se verifica conditiile de suprafatare ale fundatiei si cele de pregatire a acesteia. 18.2. In cursul executarii lucrarilor se controleaza, la inceput si apoi la fiecare 0,5 km executati cantitatile de materiale si dozajele prevazute in tabelele 8, 9 si 10, eventual corectate pe baza rezultatelor obtinute pe sectorul experimental. 18.3. La asternerea si cilindrarea materialelor granulare in diferite reprize si la sfarsitul fixarii definitive - se verifica daca se indeplinesc conditiile prevazute in tabelul 12 privind abaterile limita si denivelarile admisibile la elementele geometrice, dupa cum urmeaza:

21
- In profil longitudinal se verifica denivelarile pe axul drumului si pe doua generatoare situate de o parte si de alta, la minimum un metru de la marginea imbracamintii. Masurarea se face folosind un dreptar de 3 m lungime si o pana de 20 cm lungime si maximum 3 cm latime, cu inclinatie 1:10. - Verificarea profilelor transversale se face la distanta de 25 m sau 50 m. Masurarea se face prin constatarea denivelarilor sub sablon avand forma profilului transversal tip. Masurarea diferentelor dintre sablon si stratul de macadam se face in axa drumului si la distante de 1 m si 2 m de la margine. Pentru masurare serveste o pana de 30 cm lungime si maximum 30 mm latime, cu o grosime la capete de 15 mm si respectiv 90 mm. Pana are o inclinatie de 1:4 si fata superioara gradata corespunzator fiecarei diferente de 1 mm. Verificarea profilelor transverssale curbe se face fata de panta medie si fata de sageata maxima iar verificarea celor cu panta unica se face cu dreptarul, in locul sablonului de profil transversal - tip. - Cotele profilului longitudinal se verifica prin nivelment geometric in axa drumului sau a strazii. 18.4. Rezultatele verificarilor lucrarilor executate ca si a materialelor folosite se inscriu in evidentele de santier. 18.5. Beneficiarul prin delegatii sai, are obligatia de a verifica periodic datele inscrise in evidentele aratate la punctele 18.1-18.3 participand si la verificarea principalelor date (grosimi, cantitati, etc.). 18.6. Macadamurile ordinare sau bituminoase, care servesc ca strat de baza, vor fi verificate de catre beneficiar inainte de asternerea imbracamintei (atunci cand aceasta asternere se face imediat dupa terminarea executarii macadamului respectiv) si se va incheia un proces verbal special pentru aceasta verificare.

C A P I T O L U L VI RECEPTIA LUCRARILOR

ART.19. RECEPTIA DE FAZE DETERMINANTE 19.1. Receptia pe faza determinanta, stabilita in proiect, se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996, atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile Art. 6, 11 si 18.

22
19.2. Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor executie si calitative impuse de proiecte si de caietul de sarcini, precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control. In urma acestei receptii se incheie Proces verbal de receptie pe faza in registrul de lucrari ascunse. de

ART.20. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA LUCRARILOR 20.1. Receptia preliminara a macadamului ordinar care serveste ca imbracaminte se va face la 2 luni dupa terminarea lucrarilor si darea in circulatie in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. Receptia preliminara a macadamului ordinar folosit ca strat de baza se face in conditiile stabilite prin STAS 6400-84. 20.2. Pentru macadamurile bituminoase care servesc ca imbracaminti, receptia se face dupa executia tratamentului de inchidere si mentinerea sub circulatie minimum 30 zile. 20.3. Receptia preliminara pentru macadamurile bituminoase care servesc ca strat de baza se va face cu maximum 7 zile inainte de inceperea executiei imbracamintilor, iar daca sunt supuse circulatiei in timp mai indelungat, receptia se face inainte de aplicarea imbracamintilor definitive. 20.4. Comisia de receptie va examina lucrarile fata de documentatia tehnica aprobata si fata de evidentele de santier, care constituie documentatia de control a executiei. 20.5. La receptie se va examina daca s-au respectat: - conditiile prevazute pentru materiale - cantitatile de materiale folosite - daca s-au ridicat la timp si in numar suficient probele de materiale, incat sa asigure verificarea calitatii lor - daca lucrarile s-au executat conform documentatiei tehnice aprobate si documentatiei de control intocmita in timpul executiei. 20.6. La receptie se vor verifica: - denivelarile in profil in lung - denivelarile in profil transversal si respectarea pantei prescrise - respectarea cotelor in profil longitudinal - respectarea grosimilor prevazute pentru macadamuri. 20.7. Receptia se face numai pentru sectoare complet terminate.

ART.21. RECEPTIA FINALA Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de verificare in exploatare a comportarii lucrarilor si se va face in conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare.

23
ANEXA CAIET DE SARCINI GENERALE STRATURI RUTIERE DIN MACADAM ORDINAR, MACADAM SEMIPENETRAT CU BITUM, MACADAM PENETRAT CU BITUM, MACADAM PENETRAT CU MORTAR CU SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT

REFERINTE NORMATIVE

I. ACTE NORMATIVE Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24.08.2000 Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. Norme generale de protectia muncii. Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor. Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere. Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.

NGPM/1996 NSPM nr. 79/1998

Ordin MI nr. 775/1998

Ordin AND nr. 116/1999

II. STANDARDE STAS 42 SR EN 1427 Bitumuri. Determinarea penetratiei. Bitumuri. Determinarea Metoda cu inel si bila. punctului de inmuiere.

SR 174-1

Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice generale de calitate. Lucrari de drumuri. generale de calitate. Macadam. Conditii tehnice

SR 179

STAS 558 STAS 559

Suspensie de bitum filerizat cu var hidratat (subif). Lucrari de drumuri. Tratamente bituminoase. Conditii tehnice generale de calitate.

24
SR 662 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii tehnice de calitate. Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate. Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. Metode de incercare. Bitum neparafinos pentru drumuri. Lucrari de drumuri. Straturi de baza si imbracaminti bituminoase de macadam semipenetrat si penetrat. Conditii tehnice generale de calitate. Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode de incercare. Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate. Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru lucrari de drumuri. Lucrari de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri cu agregate naturale. Metode de determinare calitativa. Lucrari de drumuri. Adezivitatea emulsiilor bituminoase fata de agregatele minerale. Metode de determinare. Lucrari de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru agregate naturale. Metode de determinare cantitativa.

SR 667

STAS 730

SR 754 SR 1120

STAS 4606

STAS 6400

STAS 8877

STAS 10969/1

STAS 10969/2

STAS 10969/3