Sunteți pe pagina 1din 22

MINISTERUL MEDIULUI SI PDURILOR ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaz proiectarea si/sau execut lucrri de mbunttiri funciare din domeniul silvic Publicat in Monitorul Oficial 342 din 21 mai 2010 (M. Of. 342/2010)

n conformitate cu prevederile Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii n Romnia, n temeiul art. 74 lit. d) din Legea mbunttirilor funciare nr. 138/2004, republicat, cu completrile ulterioare, si al art. 15 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pdurilor, ministrul mediului si pdurilor emite prezentul ordin. Art. 1. - Se aprob Normele metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaz proiectarea si/sau execut lucrri de mbunttiri funciare din domeniul silvic, prevzute n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. - Rspunderea pentru ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentului ordin revine Directiei politici si strategii n silvicultur din cadrul Ministerului Mediului si Pdurilor. Art. 3. - Dosarele depuse n vederea atestrii anterior intrrii n vigoare a prezentului ordin se analizeaz pe baza metodologiei n vigoare la data nregistrrii cererii. Art. 4. - La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor si dezvoltrii rurale nr. 88/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaz proiectarea si/sau execut lucrri de mbunttiri funciare din domeniul silvic, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 160 din 20 februarie 2006, precum si orice alte dispozitii contrare se abrog. Art. 5. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Ministrul mediului si pdurilor, Lszl Borbly

Bucuresti, 7 mai 2010. Nr. 718.

ANEX

NORME METODOLOGICE privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaz proiectarea si/sau execut lucrri de mbunttiri funciare din domeniul silvic

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. -Atestarea persoanelor fizice si juridice are drept scop asigurarea premiselor pentru realizarea lucrrilor de mbunttiri funciare n vederea ndeplinirii cerintelor tehnice si calitative minimale prevzute n normativele n vigoare. Art. 2. - n ntelesul prezentelor norme metodologice, lucrrile de mbunttiri funciare din domeniul silvic sunt lucrri complexe care se execut pe terenuri cu orice destinatie, n vederea asigurrii protectiei acestora si a oricror categorii de obiective fat de inundatii, alunecri de teren si eroziuni, pentru asigurarea protectiei lacurilor de acumulare mpotriva colmatrii, pentru asigurarea unui nivel corespunztor de umiditate a solului care s permit sau s stimuleze instalarea si dezvoltarea culturilor silvice, pentru realizarea ameliorrii solurilor acide, srturate si nisipoase, precum si pentru asigurarea protectiei mpotriva polurii. Acestea se realizeaz prin desecri, constructii hidrotehnice, msuri pedoameliorative, mpduriri, crearea perdelelor forestiere de protectie si altele asemenea. Art. 3. - Prin atestare se confirm capacitatea tehnico-profesional a persoanelor fizice si juridice de a proiecta si de a executa lucrrile de mbunttiri funciare din domeniul silvic, care corespund normelor de calitate n vigoare. Art. 4. - Atestarea capacittii tehnico-profesionale se realizeaz prin verificarea performantelor profesionale si a posibilittilor tehnice de executie ale persoanelor fizice si juridice care solicit atestarea, n conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.

CAPITOLUL II Domenii si conditii de atestare

Art. 5. - Domeniile de atestare a persoanelor fizice si juridice pentru activittile de mbunttiri funciare din domeniul silvic sunt urmtoarele: a) proiectare - efectuarea studiilor de teren si elaborarea documentatiilor tehnicoeconomice pentru lucrrile de mbunttiri funciare din domeniul silvic; b) executie - efectuarea lucrrilor de mbunttiri funciare din domeniul silvic. Art. 6. - Atestarea persoanelor fizice si juridice se face pentru domeniile de activitate prevzute la art. 5 si se poate solicita pentru unul sau ambele domenii, cu respectarea conditiilor prevzute n prezentele norme metodologice. Art. 7. - Grupele de lucrri de mbunttiri funciare aferente domeniilor de activitate prevzute la art. 5, pentru care Ministerul Mediului si Pdurilor acord atestare, sunt urmtoarele: a) amenajri de desecare si drenaj, care au drept scop prevenirea si nlturarea excesului de umiditate de la suprafata terenului si din sol, n vederea asigurrii conditiilor favorabile de utilizare a terenurilor cu destinatie forestier sau destinate culturii speciilor forestiere. Aceste amenajri cuprind lucrri de colectare, de transport si de evacuare n emisar a apei n exces; b) lucrri de combatere a eroziunii solului si de ameliorare a terenurilor afectate de alunecri. Aceste amenajri cuprind lucrri pentru protectia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanti, stingerea formatiunilor torentiale si stabilizarea nisipurilor misctoare; c) amenajri pedoameliorative pe terenurile srturate, acide si pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, pe haldele de la exploatrile miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinznd si lucrrile de nivelare-modelare, de scarificare, de afnare adnc, rigole si santuri de scurgere a apei, arturile n benzi cu coame, udrile de splare a srurilor, aplicarea de amendamente si ngrsminte, n scopul valorificrii pentru silvicultur sau pentru cultura speciilor forestiere; d) perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole si plantatii pentru combaterea eroziunii solului; e) alte lucrri realizate prin solutii tehnice si tehnologii noi, rezultate din activitatea de cercetare silvic. Art. 8. - (1) Persoanele fizice care solicit atestarea pentru domeniul prevzut la art. 5 lit. a) trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele conditii: a) s aib studii superioare de lung durat n una dintre specializrile: silvicultur si exploatri forestiere, constructii hidrotehnice sau mbunttiri funciare; b) s aib o experient de minimum 5 ani n proiectarea lucrrilor care fac obiectul atestrii, n domeniul silvic;

c) s nu fi fost condamnate penal pentru svrsirea cu intentie a unei infractiuni n legtur cu domeniul pentru care solicit atestarea. (2) Persoanele fizice care solicit atestarea pentru domeniul prevzut la art. 5 lit. b) trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele conditii: a) s aib studii medii sau superioare n una dintre specializrile: silvicultur si exploatri forestiere, constructii hidrotehnice sau mbunttiri funciare; b) s aib o experient de minimum 5 ani n executarea lucrrilor care fac obiectul atestrii, n domeniul silvic; c) s nu fi fost condamnate penal pentru svrsirea cu intentie a unei infractiuni n legtur cu domeniul pentru care solicit atestarea. (3) Persoanele fizice care au studii medii sau superioare n specializarea silvicultur si exploatri forestiere pot obtine atestarea pentru toate grupele de lucrri prevzute la art. 7, iar cele cu studii medii sau superioare n specializrile constructii hidrotehnice sau mbunttiri funciare pot obtine atestarea numai pentru grupele de lucrri prevzute la art. 7 lit. a) si b). (4) Persoanele fizice strine care nu exercit activitatea de mbunttiri funciare n domeniul forestier cu titlu permanent n unul dintre statele membre si care solicit atestarea pentru aceast activitate n Romnia trebuie s ndeplineasc conditiile prevzute la alin. (1), (2) si (3). (5) Documentele necesare atestrii persoanelor fizice prevzute la alin. (4) se depun n limba romn, traduse de un traductor autorizat. Art. 9. - Persoanele fizice care au titlul stiintific de doctor si/sau sunt de profesie inginer proiectant gradul I, cercettor stiintific gradul I sunt atestate la cerere, fr examinarea prevzut la art. 16, pentru domeniile si grupele de lucrri corespunztoare subiectului tezei de doctorat si/sau corespunztoare domeniului n care si desfsoar activitatea. Art. 10. - (1) n vederea atestrii, persoanele juridice trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele conditii: a) s fie constituite si s functioneze n conditiile legii; b) s aib nscris n statut obiectul de activitate corespunztor cu domeniile si grupele de lucrri n care solicit atestarea, conform art. 5, respectiv art. 7; c) s aib cel putin 2 angajati cu contract individual de munc pe durat nedeterminat, ambii atestati conform prezentelor norme metodologice, pentru domeniul si grupele de lucrri pentru care persoana juridic solicit atestarea; d) pentru domeniul de atestare prevzut la art. 5 lit. b), una dintre cele dou persoane ncadrate cu contract individual de munc prevzute la litera c) trebuie s aib studii superioare

de lung durat n una dintre specializrile: silvicultur si exploatri forestiere, constructii hidrotehnice sau mbunttiri funciare, dup caz; e) s detin mijloacele tehnice minime necesare pentru realizarea lucrrilor de mbunttiri funciare din domeniul silvic pentru care solicit atestarea, dup cum urmeaz: 1. pentru domeniul de atestare prevzut la art. 5 lit. a), dup caz: un calculator cu imprimant si un teodolit/o statie total/GPS; 2. pentru domeniul de atestare prevzut la art. 5 lit. b), dup caz: un tractor/un plug/un buldozer/un excavator/un compactor/un ncrctor/o macara. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. c), persoana juridic al crei administrator/asociat este atestat ca persoan fizic pentru domeniul si grupele de lucrri pentru care aceasta solicit atestarea trebuie s aib un singur angajat cu contract individual de munc pe durat nedeterminat, atestat conform prezentelor norme metodologice, pentru domeniul si grupele de lucrri pentru care persoana juridic respectiv solicit atestarea. (3) Persoanele juridice strine care nu exercit activitatea de mbunttiri funciare n domeniul forestier cu titlu permanent n unul dintre statele membre si care solicit atestarea pentru aceast activitate n Romnia trebuie s ndeplineasc conditiile prevzute la alin. (1) si (2). (4) Documentele necesare atestrii pentru persoanele juridice prevzute la alin. (3) se depun n limba romn, traduse de un traductor autorizat.

CAPITOLUL III Documentele si procedura de atestare

Art. 11. - Atestarea persoanelor fizice si juridice este organizat si coordonat de directia competent potrivit atributiilor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al autorittii publice centrale care rspunde de silvicultur. Art. 12. - Atestarea persoanelor fizice si juridice se face de ctre Comisia de atestare format din specialisti, numit prin ordin al ministrului mediului si pdurilor. Art. 13. - Documentele necesare atestrii persoanelor fizice sunt urmtoarele: a) cerere-tip pentru atestare, conform modelului prevzut n anexa nr. 1; b) curriculum vitae;

c) lista de lucrri elaborate sau la care au fost coautoare, n domeniul proiectrii si/sau executrii lucrrilor de mbunttiri funciare, din care s rezulte experienta corespunztoare domeniului si grupelor de lucrri pentru care solicit atestarea; d) diploma de studii si, dup caz, titlul stiintific, n copie; e) extras de pe carnetul de munc, n copie certificat de ctre angajator/detintor, sau un alt document din care s rezulte ndeplinirea conditiilor prevzute la art. 8 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. b); f) certificatul de cazier judiciar din care s rezulte c nu au fost condamnate n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instante judectoresti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli n materie profesional; g) documentul care dovedeste achitarea tarifului stabilit pentru atestare, potrivit prevederilor art. 21. alin. (1) si (2). Art. 14. - Documentele necesare n vederea atestrii persoanelor juridice sunt urmtoarele: a) cerere-tip pentru atestare, conform modelului prevzut n anexa nr. 2; b) memoriu de activitate care s contin: date cu privire la capitalul social si la valoarea patrimoniului, lista principalelor lucrri realizate n domeniu, experienta n proiectarea/executia lucrrilor, personalul tehnic si economic angajat si experienta acestuia; c) declaratie pe propria rspundere a administratorului, din care s rezulte c persoana juridic nu se afl n niciuna dintre situatiile prevzute la art. 181 din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri si completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile si completrile ulterioare; d) lista utilajelor si echipamentelor aflate n stare de functionare detinute, necesare pentru desfsurarea activittilor din domeniul si grupele pentru care se solicit atestarea, nsotit de copii de pe documentele prin care se face dovada detinerii; e) copii de pe documentele care dovedesc nfiintarea persoanei juridice, potrivit legii; f) copie de pe contractul individual de munc pe durat nedeterminat pentru angajatul atestat, conform prevederilor art. 10 alin (1) lit. c); g) copia atestatului persoanei fizice care ndeplineste angajat/administrator/asociat la persoana juridic, conform prevederilor art. 10; conditia de

h) documentul care dovedeste achitarea tarifului stabilit pentru atestare, potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) si (2).

Art. 15. - (1) Dosarele de atestare se depun la sediul autorittii publice centrale care rspunde de silvicultur sau al Regiei Nationale a Pdurilor - Romsilva. (2) n cazul documentatiilor incomplete, Comisia de atestare informeaz solicitantii cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare. (3) Dosarele prevzute la alin. (1) sunt analizate periodic de ctre Comisia de atestare, n sedinte de lucru programate de presedintele acesteia, dar nu mai trziu de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete. (4) n urma analizrii dosarelor, Comisia de atestare comunic solicitantilor, dup caz, data la care este programat examinarea solicitantilor persoane fizice si juridice ale cror dosare au fost admise ca urmare a ndeplinirii conditiilor prevzute n prezentele norme metodologice, respectiv motivul respingerii documentatiei depuse. Comunicarea datei pentru sesiunea de examinare se face cu cel putin dou zile lucrtoare nainte de data sesiunii de examinare. (5) Rezultatele analizrii dosarelor se consemneaz ntr-un registru de procese-verbale. Art. 16. - Examinarea persoanelor fizice ale cror dosare au fost admise const n prezentarea de ctre acestea n fata Comisiei de atestare cel putin a unei lucrri realizate, aleas de candidati din lista inclus n dosarul de atestare. Candidatii rspund ntrebrilor puse de membrii Comisiei de atestare pentru verificarea experientei profesionale n legtur cu domeniul si grupele de lucrri solicitate. Art. 17. - Examinarea activittii persoanei juridice al crei dosar a fost admis se face de ctre Comisia de atestare, n prezenta reprezentantului legal al persoanei juridice, care, la cerere, furnizeaz date suplimentare. Art. 18. - Rezultatul examenului de atestare - admis/respins - att pentru persoanele fizice, ct si pentru cele juridice se consemneaz n procesul-verbal de sedint, se aduce la cunostinta candidatilor la ncheierea sedintei de atestare si se afiseaz pe site-ul Ministerului Mediului si Pdurilor. Art. 19. - n termen de 30 de zile de la data atestrii, persoanele fizice si juridice ndrepttite primesc certificatul de atestare, al crui model este prevzut n anexa nr. 3. Art. 20. - Persoanele fizice atestate sunt obligate s si confectioneze parafa de atestat, conform modelului prevzut n anexa nr. 4, si s nainteze Ministerului Mediului si Pdurilor specimenul acesteia, cu declaratie pe propria rspundere. Art. 21. - (1) Tariful pentru obtinerea certificatului de atestare este urmtorul: a) 200 lei pentru persoane fizice; b) 500 lei pentru persoane juridice. (2) Persoanele care solicit atestarea si ale cror dosare au fost admise au obligatia de a depune valoarea tarifului, n numerar, la casieria Regiei Nationale a Pdurilor - Romsilva, sau

prin ordin de plat la prezentare, n contul deschis separat pentru aceast activitate, nainte de sustinerea examenului. (3) Cheltuielile pentru functionarea Comisiei de atestare si editarea certificatelor de atestare se suport de ctre Regia National a Pdurilor - Romsilva din tarifele ncasate. (4) Un cuantum n valoare de 50% din tarifele ncasate se acord membrilor Comisiei de atestare.

CAPITOLUL IV Comisia de atestare si Comisia de solutionare a contestatiilor

Art. 22. - (1) Comisia de atestare si desfsoar activitatea n cadrul Regiei Nationale a Pdurilor - Romsilva si este format din 7 membri, dintre care un presedinte si un vicepresedinte. (2) Presedintele si vicepresedintele Comisiei de atestare sunt nominalizati din cadrul Ministerului Mediului si Pdurilor. (3) Secretariatul Comisiei de atestare este asigurat de 2 membri ai acesteia, si anume: un reprezentant din directia competent prevzut la art. 11 si un reprezentant al Regiei Nationale a Pdurilor - Romsilva. (4) Comisia de atestare foloseste o stampil proprie. Art. 23. - (1) Atributiile presedintelui Comisiei de atestare sunt urmtoarele: a) aprob programarea sedintelor Comisiei de atestare; b) conduce lucrrile sedintelor Comisiei de atestare; c) semneaz certificatele de atestare si corespondenta Comisiei de atestare. (2) Vicepresedintele Comisiei de atestare ndeplineste atributiile presedintelui n lipsa acestuia. Art. 24. -Atributiile secretariatului Comisiei de atestare sunt urmtoarele: a) planific si organizeaz, mpreun cu presedintele, activitatea Comisiei de atestare, stabilind periodic datele de ntrunire a acesteia; b) primeste dosarele de atestare si pstreaz evidenta acestora;

c) asigur convocarea membrilor Comisiei de atestare si programarea solicitantilor pentru examinare; d) pstreaz si completeaz registrul cu procesele-verbale ale Comisiei de atestare; e) redacteaz documentele Comisiei de atestare; f) tine evidenta certificatelor de atestare si a celorlalte documente emise de Comisia de atestare; g) pstreaz stampila Comisiei de atestare. Art. 25. - Comisia de atestare ia decizii cu privire la: a) admiterea ori respingerea cererilor de atestare a persoanelor fizice sau juridice, n functie de ndeplinirea conditiilor prevzute n prezentele norme metodologice; b) admiterea ori respingerea, n urma examinrii, a persoanelor fizice sau juridice; c) suspendarea si/sau retragerea certificatului de atestare. Art. 26. - (1) Comisia de atestare functioneaz n prezenta a cel putin 5 membri. (2) Deciziile Comisiei de atestare se iau prin vot deschis, cu majoritatea simpl a membrilor acesteia. Art. 27. - Contestatiile mpotriva deciziilor Comisiei de atestare se depun n termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatelor si se adreseaz Comisiei pentru solutionarea contestatiilor, constituit conform prevederilor art. 28. mpotriva hotrrilor acestei comisii se poate formula plngere la instanta judectoreasc competent, potrivit legii. Art. 28. - (1) Comisia pentru solutionarea contestatiilor este format din 3 membri: a) secretarul de stat care coordoneaz activitatea n domeniul pdurilor din cadrul autorittii publice centrale care rspunde de silvicultur - presedintele comisiei; b) directorul directiei de control al regimului silvic; c) un jurist din cadrul directiei care are n responsabilitate activitatea de reglementare n domeniul silvic - secretarul comisiei. (2) Nominalizarea Comisiei pentru solutionarea contestatiilor se face prin ordin al conductorului autorittii publice centrale care rspunde de silvicultur. Art. 29. - Atributiile Comisiei pentru solutionarea contestatiilor:

a) analizeaz contestatia si verific dac aceasta este ntemeiat, pe baza dosarului care a fost depus de petent pentru obtinerea certificatului de atestare si a prevederilor din prezentele norme metodologice; b) admite sau respinge contestatia. Art. 30. - Atributiile presedintelui Comisiei pentru solutionarea contestatiilor sunt: a) conduce lucrrile sedintelor Comisiei pentru solutionarea contestatiilor; b) semneaz hotrrile Comisiei pentru solutionarea contestatiilor; c) dispune, n cazul admiterii contestatiilor, reluarea procedurilor legale. Art. 31. - Atributiile secretarului Comisiei pentru solutionarea contestatiilor sunt: a) organizeaz si planific, mpreun cu presedintele, sedintele Comisiei pentru solutionarea contestatiilor; b) nregistreaz si tine evidenta contestatiilor; c) redacteaz documentele Comisiei pentru solutionarea contestatiilor; d) comunic celor interesati hotrrile Comisiei pentru solutionarea contestatiilor.

CAPITOLUL V Drepturile si obligatiile persoanelor fizice si juridice atestate

Art. 32. - n cadrul domeniilor si grupelor de lucrri n care au fost atestate, persoanele fizice si juridice au dreptul, dup caz: a) de a participa la licitatii; b) de a ncheia contracte; c) de a acorda consultant tehnic; d) de a efectua studii de teren si de a elabora documentatii tehnico-economice pentru lucrrile de mbunttiri funciare din domeniul silvic; e) de a executa lucrri de mbunttiri funciare din domeniul silvic.

Art. 33. - Persoanele fizice si juridice atestate au urmtoarele obligatii: a) s desfsoare activittile privind mbunttirile funciare din domeniul silvic numai n domeniul si grupele de lucrri pentru care au fost atestate, cu respectarea dispozitiilor legale, precum si a metodologiilor, normelor si instructiunilor aprobate de autoritatea public central care rspunde de silvicultur; b) s valideze numai acele lucrri care se ncadreaz n domeniul de activitate n care au fost atestate prin aplicarea parafei de ctre persoana fizic atestat.

CAPITOLUL VI Suspendarea si retragerea certificatului de atestare

Art. 34. - Nerespectarea conditiilor prevzute la art. 10 de ctre persoanele juridice si la art. 33 de ctre persoanele fizice sau juridice atestate potrivit prezentelor norme metodologice poate atrage suspendarea ori retragerea certificatului de atestare. Art. 35. - Suspendarea sau retragerea, dup caz, a certificatului de atestare se dispune prin decizie a presedintelui Comisiei de atestare, n urma analizei din cadrul sedintei Comisiei de atestare, pe baza actelor de constatare ncheiate de persoane mputernicite n conditiile legii sau, dup caz, a documentelor din care rezult nendeplinirea conditiilor prevzute la art. 10, ori n temeiul punerii n miscare a unei actiunii penale mpotriva persoanei atestate. Art. 36. - Certificatul de atestare a persoanei fizice sau juridice se suspend n urmtoarele cazuri: a) cnd persoana elaboreaz sau realizeaz lucrri n domeniul si grupa de lucrri pentru care a fost autorizat fr s respecte metodologiile, reglementrile si normele tehnice n vigoare. Perioada suspendrii este de 6 luni sau, dac ducerea la ndeplinire a msurilor si termenelor dispuse prin actele de constatare prevzute la art. 35 este mai mare de 6 luni, pe perioada necesar. ndeplinirea msurilor dispuse se constat prin ncheierea unui nou act de constatare de ctre persoanele prevzute la art. 35; b) cnd persoana juridic nu ndeplineste conditiile prevzute la art. 10. Perioada suspendrii dureaz pn cnd persoana juridic face dovada ndeplinirii conditiilor mentionate; c) cnd mpotriva persoanei atestate s-a pus n miscare o actiune penal n legtur cu activitatea pentru care a fost atestat. n acest caz suspendarea certificatului de atestare se dispune pn la solutionarea definitiv a cauzei.

Art. 37. - Certificatul de atestare a persoanelor fizice si juridice se retrage n urmtoarele cazuri: a) cnd a fost suspendat de dou ori n baza art. 36 lit. a), iar a treia oar se svrsesc abateri similare celor pentru care s-au dispus suspendrile anterioare ale acestuia; b) cnd persoanele fizice si juridice atestate valideaz, prin semntur si paraf, documente pentru domenii de activitate si grupe de lucrri n care nu au fost atestate sau si continu activitatea n perioada de suspendare. Art. 38. - (1) Suspendarea sau retragerea certificatului de atestare se comunic persoanelor fizice si juridice n cauz, n scris, de ctre Comisia de atestare. (2) Msura prevzut la alin. (1) poate fi contestat, n scris, n termen de 10 zile lucrtoare de la comunicare, la ministrul mediului si pdurilor. (3) mpotriva solutiei ministrului mediului si pdurilor se poate formula plngere la instanta judectoreasc competent, potrivit legii.

CAPITOLUL VII Dispozitii finale

Art. 39. - (1) Valabilitatea certificatului de atestare a persoanelor fizice are o durat nelimitat, iar a certificatului de atestare a persoanelor juridice are durata de 5 ani, fiind conditionat de ndeplinirea continu a cerintelor prevzute la art. 10. (2) Certificatele de atestare emise n baza Ordinului ministrului agriculturii, pdurilor, apelor si mediului nr. 681/2003 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaz studii de teren, elaboreaz documentatii tehnico-economice si execut lucrri de mbunttiri funciare n domeniul silvic si n baza Ordinului ministrului agriculturii, pdurilor si dezvoltrii rurale nr. 88/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor juridice care efectueaz proiectarea si/sau execut lucrri de mbunttiri funciare din domeniul silvic sunt valabile pn la expirarea acestora. (3) Persoanele fizice care detin certificat de atestare emis anterior intrrii n vigoare a prezentelor norme metodologice si solicit nainte de expirarea termenului de valabilitate a acestuia obtinerea unui nou certificat de atestare, pentru aceleasi domenii si grupe pentru care s-a emis cel anterior, primesc certificatul respectiv doar pe baza unei cereri scrise, fr a fi necesar s se depun celelalte documente prevzute la art. 13 si fr sustinerea examenului prevzut la art. 16.

(4) Corespondenta dintre grupele de lucrri de mbunttiri funciare n domeniul silvic, pentru care au fost acordate certificatele de atestare prevzute la alin. (2), este prevzut n anexa nr. 5. Art. 40. - O persoan fizic poate desfsura activitti n domeniul si grupele de lucrri pentru care a fost atestat, n cadrul a cel mult dou persoane juridice. Art. 41. - (1) La cerere, n cadrul aceleiasi sedinte de atestare, se pot examina att persoana fizic sau persoana care se afl n situatia prevzut la art. 10 alin. (2), dup caz, ct si persoana juridic n cadrul creia este ncadrat aceasta, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice. (2) n situatia prevzut la alin. (1), examinarea persoanei juridice se realizeaz numai dup ce Comisia de atestare a stabilit admiterea persoanei fizice. Art. 42. - (1) Procedurile si formalittile de autorizare prevzute n prezentele norme metodologice pot fi ndeplinite prin intermediul punctului de contact unic, n conformitate cu prevederile Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii n Romnia. Prevederile prezentului alineat se aplic n termen de 60 de zile de la data la care punctul de contact unic devine functional. (2) n cazul n care este necesar verificarea legalittii documentelor depuse n vederea autorizrii, Comisia de atestare va contacta autorittile competente din statul membru al Uniunii Europene, prin intermediul Sistemului de Informare n cadrul Pietei Interne (SIPI), n conformitate cu prevederile Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 49/2009. Art. 43. - Persoanele care exercit activitatea de mbunttiri funciare din domeniul silvic cu titlu permanent n unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pot presta n mod temporar sau permanent n Romnia, dup notificarea Comisiei de atestare. Art. 44. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrant din prezentele norme metodologice. Art. 45. - (1) Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de atestare ori a parafei se declar, n scris, la Ministerul Mediului si Pdurilor, n termen de 48 de ore de la constatare si, totodat, va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a, de ctre cel n cauz. (2) Dup publicarea anuntului, prevzut la alin. (1), Comisia de atestare elibereaz un duplicat al certificatului de atestare sau aprob, dup caz, confectionarea unei noi parafe, pe baza unei cereri scrise, nsotit de copia anuntului din Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice CERERE pentru atestarea persoanelor fizice (model)

Domnule presedinte, Subsemnatul, ......................................., avnd cettenia ........., cu domiciliul n ......................................................................, (adresa complet si nr. de telefon, eventual nr. de fax, pentru comunicare eficient) posesor al diplomei de inginer n specializarea ..................................................., eliberat de ..................................................din localitatea ....................................., promotia .........., tara ....................................., solicit atestarea, n calitate de persoan fizic, n domeniul ................., conform art. 5, si grupele de lucrri ....................................., conform art. 7 din Normele metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaz proiectarea si/sau execut lucrri de mbunttiri funciare din domeniul silvic, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si pdurilor nr. 718/2010. n sustinerea cererii anexez urmtoarele: a) curriculum vitae; b) lista lucrrilor realizate n domeniu si grupele de lucrri pentru care solicit atestarea; c) acte de studii si, dup caz, titluri stiintifice, n copie; d) extras de pe carnetul de munc n copie certificat de angajator/detintorul carnetului; e) certificatul de cazier judiciar. Mentionez c mi desfsor activitatea la ....................................., cu sediul n localitatea ....................................., judetul/sectorul ......................................., str. .....................................nr. ......, telefon ........., fax ...................., unde am calitatea de .............. ................ Declar c am luat cunostint de obligatiile ce mi revin potrivit normelor metodologice mentionate mai sus.

Data........................................... (semntura)

Domnului presedinte al Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care efectueaz proiectarea si/sau execut lucrri de mbunttiri funciare din domeniul silvic.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice CERERE pentru atestarea persoanelor juridice Nr........................./............................. (model) Domnule presedinte, .................................................................. (denumirea persoanei juridice) , avnd sediul n ..................................................................................................(adresa complet), nregistrat la Oficiul Registrului Comertului cu nr. .........................., cod fiscal nr. .............................., telefon ............................., fax ............................, reprezentat prin ....................................................., n calitate de ................................................., solicit atestarea n calitate de persoan juridic n domeniul ............................... si grupele de lucrri ......................................, conform prevederilor art. 5, respectiv art. 7 din Normele metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaz proiectarea si/sau execut lucrri de mbunttiri funciare din domeniul silvic, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si pdurilor nr. 718/2010. n sustinerea cererii se anexeaz urmtoarele: a) memoriu de activitate; b) declaratie pe propria rspundere privind bonitatea societtii; c) lista mijloacelor tehnice detinute; d) copii de pe documentele de nfiintare ca persoan juridic; e) copie de pe contractul individual de munc pe durat nedeterminat pentru persoana fizic atestat*); f) copia atestatului persoanei fizice. Declarm c am luat cunostint de obligatiile ce ne revin potrivit prezentelor norme metodologice.

Data......................................... (numele, prenumele, functia, semntura si stampila)

Domnului presedinte al Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care efectueaz proiectarea si/sau execut lucrri de mbunttiri funciare din domeniul silvic.

*) Acest document poate lipsi n situatiile prevzute la art. 10 alin. (2) din normele metodologice.

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

MINISTERUL MEDIULUI SI PDURILOR CERTIFICAT DE ATESTARE (model) Nr.............................din......................

n baza Ordinului ministrului mediului si pdurilor nr. 718/2010 si n urma sustinerii examenului pentru atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaz proiectarea si/sau execut lucrri de mbunttiri funciare din domeniul silvic, ...............................................................................................................................(numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice), cu domiciliul/sediul n...................................................................................(adresa complet), nregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului cu nr....................................................................................... (pentru persoanele juridice) /CNP.....................................................................................(pentru

persoanele fizice), este domeniile ...........................................................................................

atestat

Grupele de lucrri aferente domeniilor de activitate n care se acord certificatul de atestare, conform art. 7 din Normele metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaz proiectarea si/sau execut lucrri de mbunttiri funciare din domeniul silvic, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si pdurilor nr. 718/2010, sunt urmtoarele: Valabil de la data ............................... pn la data ......................................... (pentru persoane juridice)

Presedintele Comisiei de atestare, ................................................ (numele si prenumele) LS..................................

Secretariatul Comisiei de atestare ................................................ (numele si prenumele)

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

PARAFA DE ATESTAT (model)

*).............................................................................................................................................................. ................................ ................................................................................................................................................................. .................................

ATESTAT

de ctre Ministerul Mediului si Pdurilor prin Certificatul de atestare nr. ...... din .......... s efectueze proiectarea si/sau s execute lucrri de mbunttiri funciare din domeniul silvic.

*) Numele, prenumele si codul numeric personal ale persoanei fizice.

NOT: Dimensiunile parafei vor fi de 7 cm/4 cm.

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

CORESPONDENTA

dintre grupele de lucrri de mbunttiri funciare n domeniul silvic, cuprinse n certificatele de atestare emise anterior intrrii n vigoare a prezentelor norme metodologice, si cele din certificatele care se emit n temeiul prezentelor norme metodologice

Grupele de lucrri de mbunttiri funciare n domeniul silvic, cuprinse n certificatele de atestare emise n temeiul Ordinului ministrului agriculturii, pdurilor, apelor si mediului nr. 681/2003 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaz studii de teren, elaboreaz documentatii tehnicoeconomice si execut lucrri de mbunttiri funciare n domeniul silvic a) ndiguiri si regularizarea cursurilor de ap b) amenajri de desecare si drenaj

Grupele de lucrri de mbunttiri funciare din domeniul silvic, cuprinse n Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor si dezvoltrii rurale nr. 88/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaz proiectarea si/sau execut lucrri de mbunttiri funciare din domeniul silvic, precum si grupele de lucrri corespunztoare prezentelor norme metodologice a) amenajri de desecare si drenaj, care au drept scop prevenirea si nlturarea excesului de umiditate de la suprafata terenului si din sol, n vederea asigurrii conditiilor favorabile de utilizare a terenurilor cu destinatie forestier. Aceste amenajri cuprind lucrri de colectare, de transport si de evacuare in emisar a apei in exces. b) lucrri de combatere a eroziunii solului si de ameliorare a terenurilor afectate de alunecri. Aceste amenajri cuprind lucrri pentru protectia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanti, stingerea formatiunilor torentiale, stabilizarea nisipurilor misctoare. c) amenajri pedoameliorative pe terenurile srturate, acide si pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, pe haldele de la exploatrile miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinznd si lucrrile de nivelare-modelare, de scarificare, de afnare adnc, rigole si santuri de scurgere a apei, arturile n benzi cu coame, udrile de splare a srurilor, aplicarea de amendamente, precum si ngrsminte, n scopul valorificrii pentru silvicultur sau pentru cultura speciilor forestiere

c) amenajri de combatere a eroziunii solului, n care se includ si lucrri pentru stingerea torentilor

d) lucrri si msuri pedoameliorative, asociate cu cele de combatere a eroziunii solului pe terenuri srturate, acide, pe terenuri poluate, degradate antropic si pe alte terenuri care si-au pierdut, total sau partial, capacitatea de productie, precum si stabilizarea nisipurilor mobile

e) amenajri silvice de nfiintare a perdelelor forestiere de protectie si a plantatiilor forestiere antierozionale f) amenajri de mbunttiri funciare, constnd n solutii si lucrri noi, rezultate din activitatea de cercetare si din tehnica noua

d) perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole si plantatii pentru combaterea eroziunii solului e) alte solutii tehnice si lucrri noi, rezultate din activitatea de cercetare silvic