Sunteți pe pagina 1din 49

MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA

CUMPANA, JUD. CONSTANA

MODERNIZARE DRUMURI ACCES


CAMPUS SCOLAR 8 KM. IN
COMUNA CUMPANA, JUDETUL
CONSTANA

BENEFICIAR: COMUNA CUMPANA, JUD.CONSTANTA


PROIECTANT: S.C. AMPHION S.R.L
___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
DATA: MAI 2016
FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRRILOR DE
INTERVENTII

COLECTIV DE ELABORARE

Sef proiect Ing. ELENA TAMBOZI


Proiectant Ing. STAMATE IONELA
Economist ec. Cipu Mihaiu

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA

OPIS
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRRILOR DE INTERVENTII

I. Parte scrisa
A. DATE GENERALE
1. Denumirea obiectivului de investiii
2. Amplasamentul (regiunea, judeul, localitatea)
3. Titularul investitiei
4. Beneficiarul investitiei
5. Elaboratorul studiului
B. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu
implementarea proiectului.
2. Descrierea investitiei
3. Date tehnice ale investiiei
4. Durata de realizare i etape principale-graficul de realizare al
investitiei
C. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIIEI
D. SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI
E. ESTIMRI PRIVIND FORA DE MUNC OCUPAT PRIN REALIZAREA
INVESTIIEI
F. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI
G. AVIZE I ACORDURI DE PRINCIPIU
H. STUDIU TOPOGRAFIC
I. EXPERTIZA TEHNICA
II. Parte desenata
1. Plan de incadrare in zona
2. Planuri de situatie
3. Profil transversal tip, detaliu straturi constante carosabil, trotuar si detaliu canal
pluvial cu gratar metalic.

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA

DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investitie : MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS


SCOLAR - 8km, IN COMUNA CUMPANA ,JUD.CONSTANTA

2. Amplasamentul : Romnia, Judeul Constana, comuna Cumpana


Localitatea Cumpana se afla in raport de subordonare directa fata de principalele centre
polarizatoare ale judetului Constanta (municipiul Constanta si partea sudica a litoralului Marii
Negre) amplasata la cca 3,0 km de intersectia DN39 cu DC1A(DN39E),drumuri ce asigura
legatura cu intreg teritoriului.

3. Titularul investitiei : Comuna CUMPANA

4. Beneficiarul Investitiei : Comuna CUMPANA

5. Elaborator : S.C .AMPHION S.R.L.-CONSTANTA

INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1. SITUATIA ACTUALA SI INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA


CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Comuna Cumpana situata in zona suport a litoralului Marii Negre (conform PATJ-plansaF1)
este o zona rurala cu functiuni agro industirale si de servire.
Localitatea Cumpana se afla in raport de subordonare directa fata de principalele centre
polarizatoare ale judetului Constanta (municipiul Constanta si partea sudica a litoralului Marii
Negre) amplasata la cca 3,0 km de intersectia DN39 cu DN39E,drumuri ce asigura legatura cu
intreg teritoriului.
Localitatea Cumpana ce functioneaza ca o localitate satelit fata de municipiul Constanta
avand in vedere distanta de cca 5.0 km , dispune de o trama stradala cu specific propriu
determinat atat de configuratia terenului,cat mai ales de dezvoltarea evolutiva a localitatii.
In cadrul Planului de Modernizare a Teritoriului Judetean Constanta ,comuna Cumpana
este mentionata ca localitate rurala cu functiuni mixte,industriale si de servire cu precadere a
litoralului turistic.
Putem aminti de faptul ca s-au gasit aici dovezi care atesta locuirea incepand sec. I - IV
p. Chr. Epoca roman .
Tot in acesta zona intalnim si alte monumente istorice de importanta locala, regionala si
nationala, precum :
Situl arheologic de la Cumpna sat CUMPNA SI Tumuli sat CUMPNA, comuna Epoca antic

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
Prima informatie despre numele asezarii este din 1870 sub numele de Hasiduluc nume
ce apare in lucrarea lui Ion Ionescu de la Brad Excursion agricol dans la plain de Doubroudja si
statistica din Romania Indicele comunelor din Dobrogea Bucuresti 1979. Hasiduluc, denumire
turceasca, se pare ca era locuita in mare parte de turci. Numele vine de la un deal de aprox. 65
m. ce se afla asezat in N-V comunei, care inchidea o vale mica, Carsi Dere, prin care se scurgea
un mic paraias..

SITUAIA EXISTENT A DRUMURILOR (CONFORM EXPERTIZA)


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI

STRADA LEBEDELOR
Face parte din strazile localitatii Cumpana, iar amplasamentul strazii se situeaza intre
str.Miorita si strada Micsunelelor
Strada Lebedelor este la nivel de piatra sparta in grosime 20-25.00cm , afectata de-
degradari in proportie de 40%. Stratul de suprafata este afectat de reparatii pe suprafete
intinse.
- Lungime strada L = 992.721
- Latimea partii carosabile = 5.50 m.
- Structura rutiera :pietruire cu piatra Sparta nesortata,mediu
compactata,de cca.20-25.0cm, sub care exist un strat de loess
galben, umed, plastic-vrtos.
- Trotuare-inexistente (exceptie zone amenajate de localnici) .
- Pietruirea existent este delimitat de zone cu vegetaie i prezint
denivelri, gropi, fagase etc.
- Pe strad nu exist anuri sau podee la intrrile n curi.
- Pe alocuri exist trotuare (de protecie) lng gardurile din beton de
ciment construite mai recent.

STRADA MICSUNELELOR
Face parte din strazile localitatii Cumpana, iar amplasamentul strazii se situeaza intre
str.Ciocarliei si strada Ciresica

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
Strada Micsunelelor este la nivel de piatra sparta in grosime 20-25.00cm , afectata de -
degradari in proportie de 40%.

- Lungime strada L = 341.844m


- Latimea partii carosabile = 5.50 m.
- Structura rutiera :pietruire cu piatra Sparta nesortata,mediu
compactata,de cca.20-25.0cm, sub care exist un strat de loess
galben, umed, plastic-vrtos.
- Trotuare-inexistente (exceptie zone amenajate de localnici) .
- Pietruirea existent este delimitat de zone cu vegetaie i prezint
denivelri, gropi, fagase etc.
- Pe strad nu exist anuri sau podee la intrrile n curi.
- Pe alocuri exist trotuare (de protecie) lng gardurile din beton de
ciment construite mai recent.

STRADA ZORELELOR
Face parte din strazile localitatii Cumpana, iar amplasamentul strazii se situeaza intre
str.Ciocarliei si strada Morii
Strada Zorelelor este la nivel de piatra sparta in grosime 15.00- 20.00cm , afectata de-
degradari in proportie de 40%.
-Lungime strada L = 937.321m
- Latimea partii carosabile =4.00m-5.50 m.
- Structura rutiera :pietruire cu piatra Sparta nesortata,mediu
compactata,de cca.15.0-20.0cm, sub care exist un strat de loess
galben, umed, plastic-vrtos.
- Trotuare-inexistente (exceptie zone amenajate de localnici) .
- Pietruirea existent este delimitat de zone cu vegetaie i prezint
denivelri, gropi, fagase etc.
___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
- Pe strad nu exist anuri sau podee la intrrile n curi.
- Pe alocuri exist trotuare (de protecie) lng gardurile din beton de
ciment construite mai recent.

STRADA DALIEI
Face parte din strazile localitatii Cumpana, iar amplasamentul strazii se situeaza intre
str.Ciresica si strada Morii
Strada Daliei este la nivel de piatra sparta in grosime 15.00- 20.00cm , afectata de -
degradari in proportie de 30%.
-Lungime strada L = 458.561m
- Latimea partii carosabile = 6.00 m.
- Structura rutiera :pietruire cu piatra Sparta nesortata,mediu
compactata,de cca.15.0-20.0cm, sub care exist un strat de loess
galben, umed, plastic-vrtos.
- Trotuare-inexistente (exceptie zone amenajate de localnici) .
- Pietruirea existent prezint denivelri, gropi, fagase etc.
- Pe strad nu exist anuri sau podee la intrrile n curi.
- Pe alocuri exist trotuare (de protecie) lng gardurile din beton de
ciment construite mai recent.

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA

STRADA BRANDUSEI
Face parte din strazile localitatii Cumpana, iar amplasamentul strazii se situeaza intre
str.Mioritei si strada Zorelelor
Strada Branduselor este la nivel de piatra sparta in grosime 10.00- 15.00cm , afectata de -
degradari in proportie de 30%.
-Lungime strada L = 1060.551m
- Latimea partii carosabile = 6.00 m.
- Structura rutiera :pietruire cu piatra Sparta nesortata,mediu
compactata,de cca.10.0-15.0cm, sub care exist un strat de loess
galben, umed, plastic-vrtos.
- Trotuare-inexistente (exceptie zone amenajate de localnici) .
- Pietruirea existent prezint denivelri, gropi, fagase etc.
- Pe strad nu exist anuri sau podee la intrrile n curi.
- Pe alocuri exist trotuare (de protecie) lng gardurile din beton de
ciment construite mai recent.

STRADA FLORILOR
Face parte din strazile localitatii Cumpana, iar amplasamentul strazii se situeaza intre
str.Mioritei si strada Micsunelelor.
Strada Florilor este la nivel de piatra sparta in grosime 15.00- 20.00cm , afectata de -
degradari in proportie de 30%.
-Lungime strada L = 989.508m
- Latimea partii carosabile = 5.50 m.
___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
- Structura rutiera :pietruire cu piatra Sparta nesortata,mediu
compactata,de cca.15.0-20.0cm, sub care exist un strat de loess
galben, umed, plastic-vrtos.
- Trotuare-inexistente (exceptie zone amenajate de localnici) .
- Pietruirea existent prezint denivelri, gropi, fagase etc.
- Pe strad nu exist anuri sau podee la intrrile n curi.
- Pe alocuri exist trotuare (de protecie) lng gardurile din beton de
ciment construite mai recent.

STRADA MARII
Face parte din strazile localitatii Cumpana, iar amplasamentul strazii se situeaza intre
str.Prelungirea Tractorului si Soseaua Constantei.
Strada Marii este la nivel de piatra sparta in grosime 15.00cm , afectata dedegradari in
proportie de 30%-40%.
-Lungime strada L = 311.449m
- Latimea partii carosabile = 5.00 m.
- Structura rutiera :pietruire cu piatra Sparta nesortata,mediu
compactata,de cca.15.0cm, sub care exist un strat de loess galben,
umed, plastic-vrtos.
- Trotuare-inexistente (exceptie zone amenajate de localnici) .
- Pietruirea existent prezint denivelri, gropi, fagase etc.
- Pe strad nu exist anuri sau podee la intrrile n curi.
- Pe alocuri exist trotuare (de protecie) lng gardurile din beton de
ciment construite mai recent.

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA

STRADA SOARELUI
Strada Soarelui este la nivel de piatra sparta in grosime 15.00cm , afectata de degradari in
proportie de 30%-40%.
-Lungime strada L = 498.155m
- Latimea partii carosabile =5.00 m.
- Structura rutiera :pietruire cu piatra Sparta nesortata,mediu
compactata,de cca.15.0cm, sub care exist un strat de loess galben,
umed, plastic-vrtos.
- Trotuare-inexistente (exceptie zone amenajate de localnici) .
- Pietruirea existent prezint denivelri, gropi, fagase etc.
- Pe strad nu exist anuri sau podee la intrrile n curi.
- Pe alocuri exist trotuare (de protecie) lng gardurile din beton de
ciment construite mai recent.

STRADA GAROFITEI ,MACULUI,PRELUNGIREA MACULUI


Strazile sunt la nivel de piatra sparta in grosime 15.00cm , afectate de degradari in
proportie de 30%-40%.
-Lungime strada L = 205.237m +190,955m+ 399,392m
___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
-Latimea partii carosabile = 6.00 m.
- Structura rutiera :pietruire cu piatra Sparta nesortata,mediu
compactata,de cca.15.0cm, sub care exist un strat de loess galben,
umed, plastic-vrtos.
- Trotuare-inexistente .
- Pietruirea existent prezint denivelri, gropi, fagase etc.
- Pe strad nu exist anuri sau podee la intrrile n curi.

STRADA STRAJEI
Face parte din strazile localitatii Cumpana, iar amplasamentul strazii se situeaza intre
str.Garofitei si asigura accesul la Sala de Sport Elena Francu.
Strada Florilor este la nivel de piatra sparta in grosime 20.00- 25.00cm , afectata de -
degradari in proportie de 30%.
-Lungime strada L = 834.765m
- Latimea partii carosabile -7.00 m.
- Structura rutiera :pietruire cu piatra Sparta nesortata,mediu
compactata,de cca.20.0-25.0cm, sub care exist un strat de loess
galben, umed, plastic-vrtos.
- Trotuare-inexistente .
- Pietruirea existent prezint denivelri, gropi, fagase etc.
- Pe strad nu exist anuri sau podee la intrrile n curi.

STRADA IANCU DE HUNEDOARA ,VASILE PARVAN,A.IOAN CUZA,IANCU


JIANU,BLOCURI ANL NOI.

Strazile fac parte din trama stradala a a localitatii Cumpana si deservesc CAMPUSUL
SCOLAR-GRUP SCOLAR CUMPANA,si blocurile ANL NOI
Strazile sunt la stadiul de pamant,cu fagase si siroiri,ceea ce afecteaza circulatia in zonele
de interes amplasate in aceste zone.
Latimea strazilor este de 5.00m
Scurgerea si evacuarea apelor meteorice este deficitara
Pe strad nu exist anuri sau podee

2.CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA


In urma EXPERTIZEI TEHNICE, a strazilor care vor fi reabilitate si modernizate prin
proiect se afla intr-o stare tehnica rea dupa cum au fost descrise la cap.5.
Solutiile de reamenajare au fost stabilite pe baza evaluarii starii tehnice si a calculului de
dimensionare (ANEXA 1),
Tinand cont de categoria tehnica a strazilor (categoria III) si de traficul prognozat
pentru aceste strazi, s-a considerat ca nu este oportuna studierea a doua solutii de sistem
rutier.

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
Avand in vedere cele prezentate mai sus, prin raportul de expertiza sunt propuse lucrari
pentru imbuntirea elementelor geometrice i a cii de rulare.
Strazile propuse pentru amenajare sunt strazi de categoria a III-a si a IV-a, care
asigura circulatia majors Intre zonele functionale sau circulatia locala.. Strazile se vor amenaja pe
traseele existente pastrand limitele fronturilor existente si punctelor fixe.
Strazile se vor amenaja cu un profile transversale caracteristice, diferentiate functie de
distantele dintre fronturile construite si anume:
latime parte carosabila - 2 x 2.75 m(3.0m-3.50m);
sant stg+dr (pamant sau betonat)
In profil longitudinal se va urmari sa se pastreze panta naturala a terenului, pentru a evita
volume de terasamente suplimentare si pentru a exista o buna corelare cu cotele stalpilor de
iluminat.
Structura rutiera a fast adoptata astfel incat sa fie capabila sa preia solicitarile date de traficul
estimat, sa asigure siguranta in exploatare si protectia impotriva zgomotelor pe toata durata
serviciu a drumului, durata estimata la 10 ani, conform "Normativ privind alcatuirea structurilor
rutiere rigide si
Solutii de modernizare
a. Reprofilare cu adaos de material 10 cm +8 cm macadam +6 BA16
Str.Strajii,Micsunelelor,Zorelelor,Lebedelor,Brandusei,Florilor.

b) Decapare 10 cm piatra sparta existenta + adaos 15.0- 20 cm piatra sparta+ 8 cm


macadam+6 BA16 EB16 rul 50/70
Strazile :Macului,Prelungirea Macului,Garofitei,Marii,Soarelui,Daliei.

c) Structura rutiera noua ,

- 6.0 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16


- 8.0 cm macadam
- 20.0 cm piatra sparta
- 10.0cm substrat de nisip
Strazile :Iancu de Hunedoara,Vasile Parvan,Al.Ioan Cuza,Iancu Jianu,Blocuri ANL
Partea carosabila a strazilor se va incadra intre borduri.
Se va prevede trotuar, acolo unde limitele proprietatilor permit, cu urmatoarea structura:
- pavele prefabricate;
10.00cm piatra sparta
- 5.00 cm nisip.
Scurgerea apelor va fi asigurata prin creerea de pante longitudinale si transversale ce vor
permite evacuarea si dirijarea apelor meteorice spre emisarii existenti in zona.La intersectii se
vor prevedea canale puviale din beton cu gratar metalic.
Ca masura obligatorie trebuie creat un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale,
cu asigurarea scurgerii Ia emisar.
Standardele care reglementeaza executarea suprastructurii strazilor ,calitatea si receptia
sunt cele in vigoare (STAS-6400/84; SR 179/95 ; SR EN 13043; SR EN 13242; SR EN 13108-
1:2007; STAS 1589/89; STAS 2900/89; SR EN 933-2/98, normativul AND 605/ 2015, SR EN 13108
-1:2006, Ord.Guvern nr43/28.08.1997 si .45/27.01.1998).

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
1.Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca
necesare de efectuat
Fundamentarea necesitii si oportunitii lucrrilor de investiii privind MODERNIZARE
DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR 8 KM. IN COMUNA CUMPANA, JUDETUL
CONSTANTA au la baz Studiile de teren elaborate pentru strazile solicitate n tem.

In urma EXPERTIZEI TEHNICE, a strazilor care vor fi reabilitate si modernizate prin


proiect se afla intr-o stare tehnica rea dupa cum au fost descrise la cap.5.
Gradul mare de nesiguran a circulaiei
Analiza dinamicii accidentelor de circulatie scoate in evidenta tendinta de scanare continua a
numarului de accidente precum si a numarului de raniti si morti.
Timpul mare de calatorie este un neajuns pentru fiecare dintre locuitorii localitatilor Cumpana
(indiferent de origine, patura sociala, varsta, sex, religie), cat si pentru cei care se afla in tranzit in
zona, in special in sezonul estival, fie in interes de serviciu. Starea strazilor, prin tot ceea ce
inseamna acest lucru (carosabil, marcaje, semnalizare) este factorul cel mai important care
afecteaza timpul de calatorie.
Datorit condiiilor grele de trafic, mijloacele de transport care tranziteaz sau
deservesc zona sunt deteriorate, producndu-se astfel cheltuieli inutile i risip de
combustibil.
Sanse reduse de atragere a investitiilor in zona, influentate si de dificultatile de
circulatie in interiorul localiatii.
Ca o concluzie a ceea ce am prezentat anterior, se poate spune ca, neamenajarea
strazilor (carosabil, marcaje, semnalizare) cu toate implicatiile care apar, este direct proportionala
cu reducerea sanselor de atragere a investiilor in zona.
Conform analizei SWOT a Regiunii Sud - Est, o oportunitate a acestei regiuni este:
cresterea cererii de servicii destinate persoanelor si firmelor si cresterea numarului de
investitii straine care pot determina o crestere a competetitivitatii prin transfer tehnologic si
inovare; existenta unui potential productiv ridicat in agricultura si piscicultura locul II la nivel
national ca suprafata agricola si cel mai important potential piscicol la nivel national; transferul
traficului de marfuri de la transportul rutier la transportul pe cale ferata, maritim/fluvial si
aerian; atragerii turistilor si investitorilor straini prin imbunatatirea imaginii localitatilor rurale.
Modernizarea drumuri acces Campus scolar, va contribui la imbunatatirea imaginii acestor
localitati si implicit, la atragerea investitorilor .

Valoarea adaugata a acestui proiect


In concluzie, valoarea adaugata a acestui proiect consta in:
- modernizarea drumurilor ce fac obiectul prezentului proiect vor duce imbunatatirea imaginii
comunei Cumpana prin cresterea numarului investitiilor in special in agro-turism,prin
facilitarea accesului in interiorul acestuia, reducerea costurilor de deplasare si cresterea
usurintei in deplasare;
- imbunatatirea mediului de afaceri;
___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
- se va mbunti nivelul de trai al populaiei din comuna Cumpana prin cresterea posibilitatii
dezvoltarii agroturismului prin cresterea numarului de turisti;
- vor spori veniturile administraiei locale;
- respectarea principiul privind egalitatea de sanse si nediscriminarea, prin prevederea cailor de
acces pentru persoanele cu dizabilitati;
- mobilitatea populaiei i a bunurilor,
- reducerea costurilor de transport de mrfuri i cltori,
- mbuntirea accesului pe pieele regionale, creterea eficienei activitilor economice,
economisirea de energie i timp, crend condiii pentru extinderea schimburilor comerciale i
implicit a investiiilor productive.
In acest sens si in special pentru realizarea obiectivelor mai sus enuntate este necesara
creerea unei trame stradale functionale .Lucrarile de amenajare si modernizare constau in
realizarea unui sistem rutier dimensionat corespunzator categoriei functionale format din fundatie
de piatra sparta ,macadam si imbracaminte asfaltica (BA16 EB16 rul 50/70) pe un pat de
pamant bine compactat (in cazul strazilor aflate la stadiul de pamant) si evacuarii apelor
pluviale,cu descarcarea lor in zone depresionare. Incadrarea carosabilului se va realiza cu
borduri prefabricate montate pe fundatie din beton. Pentru rezolvarea scurgerii si evacuarii
apelor meteorice de pe amplasamentul drumurilor este necesara realizarea unor pante
longitudinale si transversale ce vor permite descarcarea acestora spre zonele depresionare (in
special in firele de vale reguralizate).

2.Descrierea, dupa caz ,a lucrarilor de modernizare efectuate .


Avand in vedere ca traseul strazilor se desfasoara pe traseele existente sau propuse
,ampriza drumurilor fiind cuprinsa intre limitele de proprietate existenta nu exista posibilitatea
studierii mai multor variante de realizare a traseului drumurilor.In consecinta se vor analiza
variante din punct de vedere al alcatuirii sistemuli rutier cu implicatiile ale comportarii in timp si
anume :
varianta fara proiect situatia actuala cu problemele pe care le creeaza in trafic
varianta I

A. Reprofilare cu adaos de material 10 cm +8 cm macadam +6 BA16


Str.Strajii,Micsunelelor,Zorelelor,Lebedelor,Brandusei,Florilor.

B. Decapare 10 cm piatra sparta existenta + adaos 15.0- 20 cm piatra sparta+ 8 cm


macadam+6 BA16 EB16 rul 50/70
Strazile :Macului,Prelungirea Macului,Garofitei,Marii,Soarelui,Daliei.

C. Structura rutiera noua ,

- 6.0 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16


- 8.0 cm macadam
- 20.0 cm piatra sparta
- 10.0cm substrat de nisip
Strazile :Iancu de Hunedoara,Vasile Parvan,Al.Ioan Cuza,Iancu Jianu,Blocuri ANL
Partea carosabila a strazilor se va incadra intre borduri.
Se va prevede trotuar, acolo unde limitele proprietatilor permit, cu urmatoarea structura:
- pavele prefabricate;
___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
10.00cm piatra sparta
- 5.00 cm nisip.

Partea carosabila a strazilor se va incadra intre borduri.


Se vor realiza trotuare pe strazile Strajei,Iancu de Hunedoara,Vasile Parvan,Al.Ioan
Cuza,Blocuri ANL, cu urmatoarea structura:
- pavele prefabricate;
10.00cm piatra sparta
- 5.00 cm nisip.

Se va crea un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale, cu asigurarea scurgerii Ia


emisar prin realizarea de canale pluviale cu gratar metalic.
Pentru rezolvarea scurgerii apelor si dirijarea acestora catre sistemele de scurgere a
apelor este necesara realizarea pantelor longitudinale si transversale.
Standardele care reglementeaza executarea suprastructurii strazilor ,calitatea si receptia
sunt cele in vigoare (STAS-6400/84; SR 179/95 ; SR EN 13043; SR EN 13242; SR EN 13108-
1:2007; STAS 1589/89; STAS 2900/89; SR EN 933-2/98, normativul AND 605/ 2015, SR EN 13108
-1:2006, Ord.Guvern nr43/28.08.1997 si .45/27.01.1998).

Descrierea constructiva ,functionala

Pentru strazile ce se intersecteaza cu drumurile nationale, si comunale si pentru


asigurarea legaturilor rutiere cu restul teritoriului se impune amenajarea acestora.
Pentru a fi functionale aceste drumurile ce urmeaza a fi amenajate trebuie sa raspunda
criteriilor de rezistenta si stabilitatea la sarcini statice ,dinamice si seismice
Prin destinatia pe care o are un sistem rutier trebuie sa suporte incarcarile traficului
si sa le transmita terenului de fundatie fara ca in complexul rutier sa se produca fisuri sau
deformatii cu caracter permanent.
Rezistenta complexului rutier este data de natura materialelor ce intra in opera ,capabile
pentru a prelua solicitarile la intindere si forfecare date de vehicule.
Materiale folosite la realizarea lucrarilor de amenajare drumuri asigura nivelului de calitate
in concordanta cu cerinte Legii 10/1995 si HG.766/ 1997- privind calitatea in constructii conform
standardelor nationale si internationale.Natura materialelor folosite ,produse de cariera si
balastiera de provenienta naturala care prin caracteristicile lor sunt de natura
indestructibila,nisip ,bitum, trebuie sa provina din surse deja omologate pentru care exista
agremente tehnice corespunzatoare. Calitatea materialelor folosite, analizele de laborator ce
vor fi efectuate pentru fiecare categorie de lucrari, pe baza standardelor SR EN 45001; SR EN
45002; SR EN ISO seria 9000 ,stabilirea fazelor deteminante, urmarirea in exploatare a
constructiilor , a celorlalte reglementri aplicabile vor fi detaliate in cadrul proiectului tehnic-
volumul-caiete de sarcini.
Categoria de important a constructiilor stabilita n conformitate cu Regulament si
metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor aprobat de ctre Ministerul
Lucrrilor Publice si Amenajrii Teritoriului, pentru realizarea nivelului de calitate determinate de
respectarea cerintelor, n conditiile legii, tinnd seama de implicarea functional a constructiilor
drumurilor ,n domeniul socio-economic, n mediul construit si n natur normal (C).
Categorie de important va fi nscris n toate documentele tehnice privind constructia: autorizatia
___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
de construire, proiectul de executie, cartea tehnic a constructiei, documentele de
asigurare.Verificarea proiectelor pentru executia lucrarilor ,in ceea ce priveste respectarea
reglementarilor tehnice referitoare la cerinte se va face de catre verificatori de proiecte atestati
In cadrul acestor lucrari s-a studiat si stabilit profilul transversal (carosabil cu o latime ce
poate varia intre 4.00-7.00 m functie de ampriza existenta al drumurilor ) conform H.G.577/1997,
Legea 82/98 privind aplicarea O.G. 43/1998 , nr.50/1998, HG577/1997, Indicativ ST-022-1999
si indicativ AND 582/2002-pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea si
realizarea strazilor in localitatile rurale (in principal cele care se intersecteaza cu drumurile
comunale deja modernizate), pentru asigurarea conditiilor ce permit desfasurarea unui trafic auto
corespunzator necesitatilor functionale ale zonei respective.
Incadrarea carosabilului se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 montate pe
fundatie din beton de 15x30 cm.
Intersectiile prevazute ,intre trama stradala ce face obiectul prezentului proiect si drumurile
nationale si comunale ,se vor amenaja conform normativelor in vigoare cu pastrarea relatiilor
majore de circulatie rutiera si pietonala .Se mentioneaza ca in zona intersectiilor strazilor ce
fac obiectul prezentului proiect, cu alte strazi din pamant se vor realiza amorse pe o
lungime de cel putin 20.0ml, pentru a evita degradarea carosabilului ce urmeaza a fi
amenajat.
Pentru rezolvarea scurgerii si evacuarii apelor meteorice de pe amplasamentul drumurilor
este necesara realizarea unor pante longitudinale si transversale ce vor permite descarcarea
acestora spre zone depresionare (in special in firele de vale regularizate), lipsite de interes sau
spre receptorii pluviali din zona.
Ca masura obligatorie se va crea un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale, cu
asigurarea scurgerii la emisar.
Amenajarea si modernizarea drumurilor ,se va face fara prejudicia in vreun fel
salubritatea,ambientul,starea de sanatate si confort a populatiei. In acest scop se au in vedere
urmatoarele:
realizarea si intretinerea spatiilor verzi ,cu rol antipoluant impotriva noxelor
,zgomotului cat si estetic.
executarea de amenajari sigure pentru pietoni
Deasemenea se vor avea in vedere urmatoarele:
protectia apelor de suprafata si subterane
sistemul de scurgere al apelor va fi proiectat si intretinut astfel incat sa fie
protejat drumul si terenurile adiacente.
colectarea apelor de pe suprafata drumului in santuri laterale acestuia
,prevazute si amenajate conform legislatiei in vigoare.
este interzisa deversarea apelor uzate menajere in santurile laterale
drumului.
Strazile propuse pentru amenajare sunt strazi de categoria a III-a si a IV-a, care asigura
circulatia majora intre zonele functionale sau circulatia locala. Strazile se vor amenaja pe traseele
existente pastrand limitele fronturilor existente si punctelor fixe.
Strazile se vor amenaja cu un profile transversale caracteristice, diferentiate functie de
distantele dintre fronturile construite si anume:
Strazi cu latime de 5.50m-7.00m , se incadreaza se incadreaza in strazi de categoria III
si IV:
___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
- latime parte carosabila-2 x 2.75(3.50) m;
- panta transversala carosabil- 2.50% acoperis

Strazi cu latime de 4.50 m-5.00m se incadreaza in strazi de categoria IV,


limitele proprietatilor si existenta stalpilor de iluminat nu permit o latime mai mare.Profilul
transversal va fi tip acoperis, cu panta de 2.50%.

Pe sectoarele de strazi unde panta terenului natural si limitele proprietatilor nu permit


panta gen acoperis, se va adopta panta unica de 2.50% orientata dupa panta terenului
natural, evitand evacuarea apelor pluviale pe amplasamentele constructiilor existente.
In profil longitudinal se va urmari sa se pastreze panta naturala a terenului, pentru a evita
volume de terasamente suplimentare si pentru a exista o buna corelare cu cotele stalpilor de
iluminat.

Structura rutiera a fast adoptata astfel incat sa fie capabila sa preia solicitarile date de
traficul estimat, sa asigure siguranta in exploatare si protectia impotriva zgomotelor pe toata
durata serviciu a drumului, durata estimata la 10 ani, conform "Normativ privind alcatuirea
structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi" NP 116-04.
Scurgerea apelor va fi asigurata prin pante transversale si longitudinale iar la intersectii se
vor prevedea canale puviale din beton cu gratar metalic.
Ca masura obligatorie trebuie creat un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale,
cu asigurarea scurgerii Ia emisar.
Standardele care reglementeaza executarea suprastructurii strazilor ,calitatea si receptia
sunt cele in vigoare (STAS-6400/84; SR 179/95 ; SR EN 13043; SR EN 13242; SR EN 13108-
1:2007; STAS 1589/89; STAS 2900/89; SR EN 933-2/98, normativul AND 605/ 2015, SR EN
13108 -1:2006, Ord.Guvern nr43/28.08.1997 si .45/27.01.1998).

Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul


obiectivului de investitii si variantele constructive de realizare,
varianta optima;

Planul de situatie
Traseul drumurilor ce fac obiectul prezentului proiect se inscrie pe traseul existent intre
limitele proprietatilor si a punctelor fixe intalnite pe traseu(conform planuri situatie)
Traseul strazilor au fost proiectat pentru viteza de 25-50 km/ora functie de razele de
racordare in plan .In curbele cu raze mici ,limita de viteza va fi de 25km/ora.
Traseul drumului urmareste configuratia terenului natural cu mici corecturi care tin seama
de unele caracteristici existente.

Profilul longitudinal
Se mentioneaza ca realizarea profilului longitudinal ,studiat in baza ridicarilor topografice a
fost conditionat de existenta unor puncte obligatorii intalnite pe traseu(podete existente,
intersectii cu drumurile laterale existente, fire de vale, canal de irigatie cu adancime apreciabila)
Linia rosie pe baza cotelor minime urmareste pe cat posibil declivitatile existente
Caracteristicile geometrice proiectate se incadreaza in prevederile STAS 863-85
___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
S-a urmarit pe cat posibil ca in profilul in lung sa se pastreze panta naturala a
terenului ,pentru a evita volume de terasamente suplimentare si pentru a exista o buna corelare
cu cotele puctelor fixe intalnite pe traseu . Razele de racordare in plan vertical au valori cuprinse
intre 500 m si 3000m .
La intersectiile drumurilor ce se vor realiza cu drumurile existente au fost prevazute
amorse ce se vor realiza cu acelasi sistem rutier ca si cel prevazut pentru realizarea lucrarilor de
amenajare a drumurilor.
Profilul transversal
Drumurile se vor amenaja pe traseul existent pastrand limitele fronturilor construite
existente si a punctelor fixe (stalpi ,camine etc.).Panta transversala va fi gen acoperis cu
valoarea de 2,5% indreptata spre exteriorul carosabilului.

Drumurile ce fac obiectul prezentului proiect se vor amenja dupa cum urmeaza:
STRAZI TOTAL NEAMENAJATE aflate la stadiul de pamant:
Lipsa sistem rutier,strada se afla la nivel de pamant cu fagase si gropi
Solutia propusa :
Structura rutiera noua cu sistem rutier dimensionat corespunzator categoriei functionale
cu:
- 6.0 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16- EB16 rul 50/70.
- 8.0 cm macadam
- 20.0 cm piatra sparta
- 10.0cm substrat de nisip
Pentru strazile cu zestre de piatra
- decaparea 10 cm pietruirii existente ;
- adaos de piatra sparta in grosime de10- 20 cm ( strat gata compactat);
- 8.0 cm strat macadam;
- 6.0 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 EB16 rul 50/70

Drumurile se vor realiza cu un profil transversal caracteristic alcatuit din:


carosabil cu latimea de 2x2.75(3.50) m corespunzator a doua fire de circulatie, cate unul pe
sens ,in conformitate cu prescriptiile legislatiei in vigoare (Ord.Guvern nr. 43/97si 45/98 ) si cu
importanta functionala a drumului -clasa tehnica III-IV.
Incadrarea carosabilului se va realiza cu borduri prefabricate montate pe fundatie din beton.
Carosabilul se va amenaja cu un sistem rutier dimensionat corespunzator categoriei
functionale si va fi alcatuit din urmatoarele straturi constante:

A. Reprofilare cu adaos de material 10 cm +8 cm macadam +6 BA16


Str.Strajii,Micsunelelor,Zorelelor,Lebedelor,Brandusei,Florilor.

B. Decapare 10 cm piatra sparta existenta + adaos 15.0- 20 cm piatra sparta+ 8 cm


macadam+6 BA16 EB16 rul 50/70
Strazile :Macului,Prelungirea Macului,Garofitei,Marii,Soarelui,Daliei.

C. Structura rutiera noua ,

- 6.0 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16


- 8.0 cm macadam
___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
- 20.0 cm piatra sparta
- 10.0cm substrat de nisip
Strazile :Iancu de Hunedoara,Vasile Parvan,Al.Ioan Cuza,Iancu Jianu,Blocuri ANL
Partea carosabila a strazilor se va incadra intre borduri.
Standardele care reglementeaza executarea suprastructurii strazilor ,calitatea si receptia
sunt cele in vigoare (STAS-6400/84; SR 179/95 ; SR EN 13043; SR EN 13242; SR EN 13108-
1:2007; STAS 1589/89; STAS 2900/89; SR EN 933-2/98, normativul AND 605/ 2015, SR EN 13108
-1:2006, Ord.Guvern nr43/28.08.1997 si .45/27.01.1998).
Se mentioneaza ca in zona intersectiilor cu strazile neamenajate se vor realiza
amorse cu o lungime de15- 20,00ml ,ce se vor amenaja cu acelasi sistem rutier ca si calea
curenta.

Descrierea lucrarilor proiectate


Rezistenta complexului rutier este data de natura materialelor ce intra in opera capabile pentru a
prelua solicitarile la intindere si forfecare date de vehicule.
Aceste materiale sunt produse de cariera si balastiera de provenienta naturala.
Realizarea strazilor ce fac obiectul prezentului proiect implica executarea unor lucrari cu
caracter specific grupate astfel:

LUCRARI DE REALIZARE A CAROSABILULUI


Dupa efectuarea sapaturilor pentru realizarea casetei sistemului rutier(in cazul strazilor la
nivelul de pamant) se va trece la executarea straturilor ce alcatuiesc sistemul rutier . Carosabilul
se va amenaja cu un sistem rutier dimensionat corespunzator categoriei functionale descris mai
sus ( tinand cont ca drumurile din intravilanul localitatilor nu sunt supuse unui trafic greu ,intens si
permanent)
Traseele acestor drumuri se desfasoara pe terenuri stabile unde de-a lungul anilor nu s-au
constatat fenomene de alunecari active, prabusiri,miscari.Mai mult nu au probleme de gelivitate in
care drumurile sa sufere degradari datorita fenomenelor de inghet-dezghet.
Fundatia din piatra sparta se asterne intr-un singur strat in grosime ce va depasi 25%-30%
grosimea prevazuta dupa cilindrare ,urmeaza apoi cilindrarea la uscat pana la inclestare,dupa
care se face impanarea cu split sort 16-25 mm.
Compactarea se executa prin deplasarea utilajelor linear fara serpuiri,iar fasiile succesive
de compactare sa se suprapuna pe minim 20 cm.
Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie se corecteaza cu
materiale de aport de acelasi tip si se compacteaza.
Procesul tehnologic de executie a macadamului este similar cu cel al fundatiei din piatra
sparta.
Executia macadamului se va realiza pe fundatii corespunzator dimensionate,stabile,si
verificate ,eventual in circulatie de cel putin o luna de zile.
Macadamul realizat corect,verificat si curatat de praf si noroi, se amorseaza cu 0.7-
1,0kg/mp bitum.
Imbracamintea bituminoasa este alcatuita dintr-un singur strat in grosime totala de 6.0 cm
BA16
Inainte de asternerea mixturii, stratul suport de macadam trebuie bine curatat. In cazurile
in care straturile suport au un profil transversal necorespunzator sau denivelari, se vor lua masuri
de rectificare a acestora. Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata.

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
La executarea imbracamintilor bituminoase se va amorsa stratul suport cu bitum taiat
-60% bitum , 40% white spirt..Amorsarea se face in fata finisorului la o distanta de 100m.
Stratul suport se va amorsa obligatoriu in urmatoarele conditii:
-strat de uzura peste strat de legatura, cand stratul se executa la interval mai mare de trei
zile de la executia stratului de legatura.
In functie de compactitatea stratului suport se folosi 0.3-0.5 kg/mp material de amorsat.
Liantul trebuie sa fie compatibil cu cel utilizat la fabricarea mixturii bituminoase .
Punerea in opera a mixturii asfaltice va trebui sa fie efectuata cu un finisor capabil de a le
repartiza fara sa produca segregarea lor,respectand profilele si grosimile fixate .
Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat cu repartizatoare finisoare
prevazute cu sistem de nivelare automat pentru strazile de clasa tehnica III si care asigura o
precompactare .In cazul lucrarilor executate in spatii inguste (zona casetelor) asternerea
mixturilor asfaltice se poate face manual .
Dupa asternere , acestea se vor cilindra cu ruloul compresor de 10-12t, imediat pana ce
temperatura nu coboara sub 120 0 C.
Locurile inaccesibile (in lungul bordurilor,in jurul gurilor de scurgere si a caminelor ) se vor
compacta cu maiul de mana.
Reluarea lucrului dupa intrerupere impune executarea unei taieturi (muchie vie)in rostul de
lucru si badijonarea cu suspensie de bitum filerizat.
Dupa executarea stratului de uzura se procedeaza la inchiderea porilor suprafetei prin
raspandirea de 2-3 kg/mpnisip de 0-3 mm,bitumat cu 2-3% bitum,dupa care se cilindreaza.
Suprafata stratului suport pe care se asterne imbracamintea bituminoasa trebuie sa fie
uscata.
Imbracamintile asfaltice se vor executa de preferinta in anotimpul calduros ,lucrul oprindu-
se cand se inregistreaza temperaturi ale aerului sub +10 0 C
Pentru asigurarea fluentei traficului rutier si pietonier ,se vor amenaja intersectiile din
trama stradala ,respectand categoria functionala a fiecarei strazi.
In acest mod se va asigura o trama stradala completa prin densitatea si gradul de ocupare
al terenului corelata in plan orizontal si pe verticala in conditii de eficienta estetica si economica.

3.Consumurile de utilitati
- a) necesarul de utilitati;
Nu este cazul
- b)estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati
Nu este cazul

DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE, GRAFICUL DE REALIZARE;


Valoarea totala din care C+M
Valoarea totala a obiectivului fara T.V.A. este de : 5867777.00 preturile si
normele de deviz ale lunii MAI 2016, echivalent la 1305198.00 Euro
Din care C+M= 5411830.00 lei echivalent la 1203779.00 EURO
1 euro BNR = 4.4957 /12.05.2016

Durata de realizare
-Anul I - 3110191.00 lei, echivalent la 691815.00 Euro (12 luni)

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
-Anul II - 2757586.00 lei, echivalent la 613383.00 Euro (6 luni)
Durata de executie medie a investititei este de 18 luni conform graficului de
esalonare (propunere) a investitiei anexat,(urmarind ca graficul de esalonare a
investitiei sa se completeze dupa licitatie si cunoasterea antreprenorului).
calculul duratei de executie
Pentru calculul duratei de executie s-a folosit Normativul pentru stabilirea
duratei de executie pentru lucrari de constructii-montaj, indicativ C.5/78, capitolul
pentru drumuri si platforme, Anexa XIV, cod 752, pe obiectele din cadrul investitiei.
Categorii de drumuri: a) macadam, b) covor asfaltic, c) beton asfaltic, d) beton
de ciment/pavaje piatra naturala, tabelul din normativ corespunzator fiind urmatorul:

Durate (luni)
Nrc Cod Suprafata a) b) c) d)
. (m.p.)
1. A pna la 5000 2,25 2,50 3,25 3,25
2. B 5001 - 10000 3,00 3,50 3,75 4,00
3. C 10001 - 3,75 4,00 4,25 4,50
20000
4 D 20000 - 4,25 4,50 4,75 5,00
35000

Suprafetele mai mari decit 35.000mp se impart in etape de pina la 35.000mp.


Se adauga sporuri pentru timp friguros/calduros conform normativ pentru zona
climaterica II, conform tabelului:

Nrc Treapta Perioada de Spor


. VII executie In luni
2.1 A pna la 1 luna +
0,25
2.2 B ntre 1 si 2 luni +
0,50
2.3 C ntre 2 si 3 luni +
0,75
2.4 D ntre 3 si 4 luni +
1,00
Parametri cuprinsi n proiect:

Denumire Cantitate UM Durat Spor Total


a
Imbracaminti 45242.14 mp 9.00 3.00 12.00
CUMPANA
___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
TOTAL 45242.14 mp 9.00 3.00 12.00

Se stabileste durata de executie la 12 luni

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI


Valoare totala cu detalierea pe structura devizului general;
Valoarea totala a obiectivului fara T.V.A. este de : 5867777.00 preturile si
normele de deviz ale lunii MAI 2016, echivalent la 1305198.00 Euro
Din care C+M= 5411830.00 lei echivalent la 1203779.00 EURO
1 euro BNR = 4.4957 /12.05.2016

Componente majore ale proiectului :

Cheltuieli proiectare , asistenta tehnica, studii , etc


265500.00 lei echivalent la
59056.00 Euro
Cheltuieli pentru investitia de baza
5361830.00 lei echivalent la
1192657.00 Euro
Alte cheltuieli
238638.00 lei
echivalent la 53081.00 Euro
din care:
- Organizare de santier 50000.00 lei echivalent
la 11122.00 Euro
- Taxe 32171.00 lei echivalent la
7156.00 Euro
- Cheltuieli neprevazute 158276.00 lei echivalent la
35206.00 Euro

Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei;

Nr.crt. Costuri Anul


I II
1 Studii topo/geo 5000.00 0.00
___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
2 Proiectare, avize, acorduri 146000.00 0.00
3 Organizare licitatie 2000.00 0.00
4 Consultanta 45000.00 22500.00
5 Asistenta tehnica 23000.00 22000.00
6 Constructii montaj, organizare 2680915.0 2680915.00
santier, diverse si neprevazute 0
7 Taxe, costul creditului, alte cote 0.00 32171.00
TOTAL 3110191. 2757586.00
00

SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI


din fonduri comunitare nerambursabile
din fonduri ale bugetului national
bugetul local

ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA


1. Numarul de locuri de munca create in faza de executie;
- nu este cazul
2. Numarul de locuri de munca create in faza de operare;
- nu este cazul
Amenajarea drumurilor nu genereaza locuri de munca dupa realizarea
investitie.Realizarea acestor lucrari creeaza implicit facilitati de dezvoltare
economica a localitatilor,dezvoltare ce va atrage forta de munca si stabilitatea
populatiei rurale.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

1. Valoarea totala din care C+M


Valoarea totala a obiectivului fara T.V.A. este de : 5867777.00 preturile si
normele de deviz ale lunii MAI 2016, echivalent la 1305198.00 Euro
Din care C+M= 5411830.00 lei echivalent la 1203779.00 EURO
1 euro BNR = 4.4957 /12.05.2016

Esalonarea investitiei
- 3 luni proiectare, studii topo, geo
- 3 luni organizare procedura licitatie
- 12 luni executia lucrarilor

2. Durata de realizare
- 12 LUNI- executie

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA CUMPANA, JUD. CONSTANA
3. Capacitati ( fizice si valorice )

TABEL CANTITATI
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR 8 KM. IN COMUNA CUMPANA , JUDETUL
CONSTANTA
STRAZI lungi suprafa trotuar bordur borduri canal lung. ridica SISTEM RUTIER TIP
me m ta e mp i mici mari m cu canal ri A B C
carosab m gratar cu capac
il mp buc gratar e buc
m
STRADA STRAJII 834.76 5,995.88 1163.5 834.76 333.906 1.000 14.000 2.000 5,995.88 - -
5 6 50 5 6
IANCU DE 76.629 320.110 187.36 138.00 138.000 - - 1.000 - - 320.110
HUNEDOARA 0 0
VASILE PARVAN 305.00 1595.87 921.52 629.93 629.936 3.000 20.00 - - - 1595.87
1 6 6 1
AL.IOAN CUZA 209.62 1,068.40 565.55 412.36 412.362 1.000 6.000 - - - 1,068.4
0 2 5 2 02
IANCU JIANU 122.21 718.184 183.41 269.63 269.638 - - - - - 718.184
8 1 8
MACULUI 190.95 1,144.02 - - 381.910 1.000 6.000 4.000 - 1,144.02 -
5 1 1
PRELUNGIREA 399.39 2,477.13 - - 798.784 2.000 20.000 4.000 - 2,477.13 -
MACULUI 2 9 9
GAROFITEI 205.23 1,273.00 - - 410.474 2.000 14.000 2.000 - 1,273.00 -
7 0 0
MARII 311.44 1,667.68 - - 622.898 2.000 12.000 5.000 - 1,667.68 -
9 0 0
SOARELUI 447.00 2,202.92 - - 996.310 2.000 14.000 5.000 - 2,202.92 -
0 5 5
DALIEI 458.56 2,786.94 - - 917.122 2.000 14.000 7.000 - 2,786.94 -
1 4 4
MICSUNELELOR 341.84 2,034.01 - - 683.688 2.000 16.000 5.000 2,034.01 - -
4 5 5
ZORELELOR 937.32 5,016.26 - - 1,874.64 2.000 18.000 8.000 5,016.26 - -
1 8 2 8

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA CUMPANA, JUD. CONSTANA
LEBEDELOR 989.50 5,530.13 - - 1,985.44 4.000 32.000 7.000 5,530.13 - -
8 4 2 4
BRANDUSEI 1060.5 5,903.18 - - 2,121.10 3.000 24.000 7.000 5,903.18 - -
51 9 2 9
FLORILOR 989.50 5,508.37 - - 1,979.01 2.000 17.000 8.000 5,508.37 - -
8 0 6 0
TOTAL 7879. 45,242. 3,021. 2,284. 14,555. 29.00 227.00 67.00 29,987. 11,551. 3702.5
CUMPANA 558 138 402 701 230 0 0 0 862 709 67

tip A
STRAZI lungi suprafa bordur canal lung. ridica SISTEM
me m ta im cu canal ri RUTIER
carosab grata cu capac TIP
il mp r buc grata e buc A
rm
STRADA STRAJII 834.76 5,995.88 333.90 1.000 14.00 2.000 5,995.88
5 6 6 0 6
MICSUNELELOR 341.84 2,034.01 683.68 2.000 16.00 5.000 2,034.01
4 5 8 0 5
ZORELELOR 937.32 5,016.26 1,874.6 2.000 18.00 8.000 5,016.26
1 8 42 0 8
LEBEDELOR 989.50 5,530.13 1,985.4 4.000 32.00 7.000 5,530.13
8 4 42 0 4
BRANDUSEI 1060.5 5,903.18 2,121.1 3.000 24.00 7.000 5,903.18
51 9 02 0 9
FLORILOR 989.50 5,508.37 1,979.0 2.000 17.00 8.000 5,508.37
8 0 16 0 0
TOTAL 5153. 29,987. 8,977. 14.00 121.0 37.00 29,987.
CUMPANA 497 862 796 0 00 0 862

tip B

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA CUMPANA, JUD. CONSTANA
STRAZI lungi suprafa bordur canal lung. ridica SISTEM
me m ta im cu canal ri RUTIER
carosab grata cu capac TIP
il mp r buc grata e buc B
rm
MACULUI 190.95 1,144.02 381.91 1.000 6.000 4.000 1,144.02
5 1 0 1
PRELUNGIREA 399.39 2,477.13 798.78 2.000 20.00 4.000 2,477.13
MACULUI 2 9 4 0 9
GAROFITEI 205.23 1,273.00 410.47 2.000 14.00 2.000 1,273.00
7 0 4 0 0
MARII 311.44 1,667.68 622.89 2.000 12.00 5.000 1,667.68
9 0 8 0 0
SOARELUI 447.00 2,202.92 996.31 2.000 14.00 5.000 2,202.92
0 5 0 0 5
DALIEI 458.56 2,786.94 917.12 2.000 14.00 7.000 2,786.94
1 4 2 0 4
TOTAL 2012. 11,551. 4,127. 11.00 80.00 27.00 11,551.
CUMPANA 594 709 498 0 0 0 709

tip C
STRAZI lungi suprafa bordur canal lung. ridica SISTEM
me m ta im cu canal ri RUTIER
carosab grata cu capac TIP
il mp r buc grata e buc C
rm
IANCU DE 76.629 320.110 138.00 - - 1.000 320.110
HUNEDOARA 0
VASILE PARVAN 305.00 1595.87 629.93 3.000 20.00 - 1595.87
0 1 6 0 1
AL.IOAN CUZA 209.62 1,068.40 412.36 1.000 6.000 - 1,068.40
0 2 2 2
IANCU JIANU 122.21 718.184 269.63 - - - 718.184
8 8

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA CUMPANA, JUD. CONSTANA
TOTAL 713.4 3,702.5 1,449. 4.000 26.00 3.000 3702.56
CUMPANA 67 67 936 0 7

Beneficiar: COMUNA CUMPANA, JUDETUL CONSTANTA


Proiectant: SC AMPHION SRL
D E V I Z G E N E R A L
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie
MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA CUMPANA, JUD.CONSTANTA
in mii lei/mii euro la cursul lei/EURO din data de 12.05.2016 (4.4957 lei/EURO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA) |
| Nr. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli|---------------------------------------------------------------------|
| Crt. | | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii lei | Mii euro |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CAPITOLUL 1 |

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA CUMPANA, JUD. CONSTANA
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Obtinerea terenului. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.2 | Amenajarea terenului. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL CAPITOL 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CAPITOLUL 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | obiectivului | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL CAPITOL 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CAPITOLUL 3 |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Studii de teren | 5.000 | 1.112 | 1.000 | 6.000 | 1.335 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.2 | Obtinerea de avize,acorduri si autorizatii | 1.000 | 0.222 | 0.200 | 1.200 | 0.267 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.3 | Proiectare si engineering | 145.000 | 32.253 | 29.000 | 174.000 | 38.704 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie publica | 2.000 | 0.445 | 0.400 | 2.400 | 0.534 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.5 | Consultanta | 67.500 | 15.014 | 13.500 | 81.000 | 18.017 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.6 | Asistenta tehnica | 45.000 | 10.010 | 9.000 | 54.000 | 12.011 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL CAPITOL 3 | 265.500 | 59.056 | 53.100 | 318.600 | 70.868 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CAPITOLUL 4 |
| Cheltuieli pentru investitia de baza |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Constructii si instalatii | 5361.830 | 1192.657 | 1072.366 | 6434.196 | 1431.189 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.2 | Montaj utilaj tehnologic | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.3 | Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | montaj | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.5 | Dotari | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA CUMPANA, JUD. CONSTANA
| 4.6 | Active necorporale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL CAPITOL 4 | 5361.830 | 1192.657 | 1072.366 | 6434.196 | 1431.189 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5.1 | Organizare de santier | | | | | |
| | 5.1.1 Lucrari de constructii | 50.000 | 11.122 | 10.000 | 60.000 | 13.346 |
| | 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5.2 | Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finantare | | | | | |
| | 5.2.1 Comisioane,taxe si cote legale | | | | | |
| | Comision Banca finantatoare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | Taxa inspectie Control calitate | 5.362 | 1.192 | 0.000 | 5.362 | 1.192 |
| | Taxa pentru inspectie in constructii | 26.809 | 5.963 | 0.000 | 26.809 | 5.963 |
| | Contributia pt. Casa Sociala a Constructorilor | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | Primele de asigurare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | Alte cheltuieli | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | Taxe ANRE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 5.2.2 Costul creditului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 158.276 | 35.206 | 31.655 | 189.931 | 42.247 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL CAPITOL 5 | 240.447 | 53.483 | 41.655 | 282.102 | 62.349 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CAPITOLUL 6 |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.2 | Probe tehnologice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL CAPITOL 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL GENERAL | 5867.777 | 1305.198 | 1167.121 | 7034.898 | 1564.806 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Din care C+M | 5411.830 | 1203.779 | 1082.366 | 6494.196 | 1444.535 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sef proiect

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA

4. Alti indicatori specifici domeniului;


valoare investitie /mp carosabil ( cu si fara TVA)
5867777.00lei 7034898.00lei
129.640lei / mp 155.49lei / mp
45242.14mp 45242.14mp
1305198.00 EURO 1564806.00 EURO
28.85EURO / mp 34.59 EURO / mp
45242.14mp 45242.14mp

valoare investitie /km carosabil ( cu si fara TVA)


5867777.00lei 7034898.00lei
738550.00lei / km 885450.00lei / km
7.945km 7.945km
1305198.00 EURO 1564806.00 EURO
164279.20 EURO / km 186955.00 EURO / km
7.945km 7.945km

investitia de baza/mp (C+M) cu si fara TVA


5411830 .00lei 6494196.00lei
119 .62lei / mp 143.54lei / mp
45242.14mp 45242.14mp

1203779.00 EURO 1444535.00 EURO


26.61EURO / mp 31.93EURO / mp
45242.14mp 45242.14km

AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU


1. Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si
oportunitatea investitiei;
2. Certificat de urbanism;
3. Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor
4. Acord de mediu
5. Alte avize si acorduri de principiu;

SEF PROIECT,
Ing.Elena Tambozi

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA CUMPANA, JUD. CONSTANA
EVALUARI

Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. Nr.cap./subcap. Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea cheltuielilor/obiect Din care C+M
Crt. deviz general exclusiv TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro
0 1 2 3 4 5 6

1 1.2 Amenajarea terenului


2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
3 2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
4 3.1 Studii de teren 0.000 0.000
5 3.3 Proiectare 0.000 0.000
6 4 Investitia de baza
6.001 MODERNIZARE DRUMURI 5361.830 1192.657 5361.830 1192.657
7 5.1 Organizare de santier

TOTAL VALOARE ( exclusiv TVA) : 5361.830 1192.657 5361.830 1192.657


Taxa pe valoarea adaugata 1072.366 238.531 1072.366 238.531
TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA) : 6434.196 1431.189 6434.196 1431.189

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA

Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: MODERNIZARE DRUMURI

Nr. Nr.cap./subcap. Cheltuieli pe catogoria de lucrari Valoarea, exclusiv TVA


crt. deviz pe obiect Mii lei Mii euro
0 1 2 3 4

1 I Lucrari de constructii

3 Constructii 5361.830 1192.657


700001 MODERNIZARE STRAZI TIP A 2996.454 666.516
700002 MODERNIZARE STRAZI TIP B 1280.032 284.724
700003 MODERNIZARI STRAZI TIP C 507.337 112.849
700004 CANALE CU GRATAR 226.545 50.391
700005 TROTUARE 351.462 78.177
TOTAL I 5361.830 1192.657
4 II Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II 0.000 0.000
5 III Procurare
6 4.3 Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000
7 4.4 Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000
8 4.5 Dotari 0.000 0.000
TOTAL III 0.000 0.000
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 5361.830 1192.657
Taxa pe valoarea adaugata 1072.366 238.531
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) : 6434.196 1431.189

Cursul de referinta = 4.4957 lei/euro din data de 12.05.2016

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA

Deviz MODERNIZARE STRAZI TIP A

================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
crt. (col.3xcol4)
(denumirea si sub- ( RON / ( RON )
capitolele de lu- UM)
crari)
----------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
================================================================
001 DH02A1 100 MP. 599.760 11.18 6705.56
SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PINA
LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER

002 TRA01A10P TONA 4498.000 6.93 31171.14


TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

003 DA12B1 M.C. 2998.800 100.41 301098.91


STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

004 TRA01A25 TONA 6396.500 16.17 103431.41


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

005 TRA05A10 TONA 450.000 8.09 3638.25


TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 10

006 DA13A1 MP. 29987.900 11.17 334894.88


MACADAM ORDINAR AVIND DUPA CILINDRARE 8
CM GROS

007 TRA01A25 TONA 4498.200 16.17 72735.89


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

008 DB01B1 MP. 29987.900 0.04 1264.21


CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV
NEBITUM EXEC MECANI

009 DB02D1 100 MP. 299.900 156.83 47032.57


AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

010 DB20G1 MP. 29987.900 4.63 138784.19


___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 6 CM
ASTER MECAN

011 2200002 TONA 4320.000 311.85 1347192.00


BA16

012 DB22B1 100 MP. 299.900 196.66 58977.49


INCHID SUPRAF IMBRAC ASF PRIN BADIJONARE
CU EMULSIE BITUMINOASA CATIONICA

013 TRA01A25 TONA 4347.000 16.17 70290.99


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

014 DE10A1 M 8978.000 47.16 423375.92


BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM

015 TRA06A25 TONA 970.000 18.48 17925.60


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM

016 TRA02A25 TONA 1080.000 16.17 17463.60


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 25 KM.

017 RPAB01C1 BUC. 37.000 192.00 7104.10


RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM)
CAMINELOR DE VIZITARE PINA LA 100KG PE
PLACA PREF BET.ARM

018 TRA02A25 TONA 7.500 16.17 121.28


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 25 KM.

019 DF16B1 KM. 5.200 1544.84 8033.15


MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
EMAIL FARA MICR STIC

020 DF18A1 BUC. 12.000 193.67 2323.98


PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL

021 DF19A1 BUC. 12.000 238.76 2865.10


MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT

022 TRA02A25 TONA 1.500 16.17 24.26


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
DIST.= 25 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ: 2 996 454.48

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
Deviz MODERNIZARE STRAZI TIP B

================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
crt. (col.3xcol4)
(denumirea si sub- ( RON / ( RON )
capitolele de lu- UM)
crari)
----------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
================================================================
001 DH02A1 100 MP. 231.000 11.18 2582.67
SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PINA
LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER

002 TRA01A10P TONA 1733.000 6.93 12009.69


TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

003 DA12B1 M.C. 1732.800 100.41 173984.32


STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

004 TRA01A25 TONA 3696.000 16.17 59764.32


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

005 TRA05A10 TONA 260.000 8.09 2102.10


TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 10

006 DA13A1 MP. 11551.700 11.17 129005.54


MACADAM ORDINAR AVIND DUPA CILINDRARE 8
CM GROS

007 TRA01A25 TONA 1732.800 16.17 28019.38


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

008 DB01B1 MP. 11551.700 0.04 486.99


CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV
NEBITUM EXEC MECANI

009 DB02D1 100 MP. 115.500 156.83 18113.58


AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

010 DB20G1 MP. 11551.700 4.63 53461.34


ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 6 CM
ASTER MECAN

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
011 2200002 TONA 1687.000 311.85 526090.95
BA16

012 DB22B1 100 MP. 115.500 196.66 22713.90


INCHID SUPRAF IMBRAC ASF PRIN BADIJONARE
CU EMULSIE BITUMINOASA CATIONICA

013 TRA01A25 TONA 1697.500 16.17 27448.58


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

014 DE10A1 M 4128.000 47.16 194664.27


BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM

015 TRA06A25 TONA 445.820 18.48 8238.75


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM

016 TRA02A25 TONA 495.400 16.17 8010.62


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 25 KM.

017 RPAB01C1 BUC. 27.000 192.00 5184.07


RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM)
CAMINELOR DE VIZITARE PINA LA 100KG PE
PLACA PREF BET.ARM

018 TRA02A25 TONA 5.500 16.17 88.94


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 25 KM.

019 DF16B1 KM. 2.100 1544.84 3244.16


MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
EMAIL FARA MICR STIC

020 DF18A1 BUC. 10.000 193.67 1936.65


PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL

021 DF19A1 BUC. 12.000 238.76 2865.10


MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT

022 TRA02A25 TONA 1.000 16.17 16.17


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 25 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ: 1 280 032.08


___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
Deviz MODERNIZARI STRAZI TIP C

================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
crt. (col.3xcol4)
(denumirea si sub- ( RON / ( RON )
capitolele de lu- UM)
crari)
----------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
================================================================
001 TSC19B1 100 MC. 11.200 177.87 1992.14
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

002 TSC22D1 100 MC. 11.200 92.40 1034.88


SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

003 TSE06B1 100 MP. 37.010 177.88 6583.27


PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
IN PAM.COEZIV

004 TSC35B31 100 MC. 11.200 207.09 2319.42


INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20
M

005 TRA01A10P TONA 2000.000 6.93 13860.00


TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

006 TSD03E1 100 MC. 11.200 31.18 349.26


IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM
TER.CAT.1 SAU 2

007 DA06B2 M.C. 370.000 87.83 32497.39


STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC NISIP

008 TRA01A25 TONA 728.000 16.17 11771.76


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

009 DA12B1 M.C. 740.520 100.41 74353.00


STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

010 TRA01A25 TONA 1579.500 16.17 25540.52


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.
___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
011 TRA05A10 TONA 166.500 8.09 1346.15
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 10

012 DA13A1 MP. 3703.000 11.17 41353.87


MACADAM ORDINAR AVIND DUPA CILINDRARE 8
CM GROS

013 TRA01A25 TONA 555.000 16.17 8974.35


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

014 DB01B1 MP. 3703.000 0.04 156.11


CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV
NEBITUM EXEC MECANI

015 DB02D1 100 MP. 37.030 156.83 5807.32


AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

016 DB20G1 MP. 3703.000 4.63 17137.51


ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 6 CM
ASTER MECAN

017 2200002 TONA 540.000 311.85 168399.00


BA16

018 DB22B1 100 MP. 37.030 196.66 7282.22


INCHID SUPRAF IMBRAC ASF PRIN BADIJONARE
CU EMULSIE BITUMINOASA CATIONICA

019 TRA01A25 TONA 544.000 16.17 8796.48


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

020 DE10A1 M 1450.000 47.16 68377.71


BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM

021 TRA06A25 TONA 156.600 18.48 2893.97


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM

022 TRA02A25 TONA 174.000 16.17 2813.58


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 25 KM.

023 RPAB01C1 BUC. 3.000 192.00 576.01


RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM)
___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
CAMINELOR DE VIZITARE PINA LA 100KG PE
PLACA PREF BET.ARM

024 TRA02A25 TONA 0.600 16.17 9.70


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 25 KM.

025 DF16B1 KM. 0.750 1544.84 1158.63


MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
EMAIL FARA MICR STIC

026 DF18A1 BUC. 10.000 193.67 1936.65


PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL

027 TRA02A25 TONA 1.000 16.17 16.17


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 25 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ: 507 337.07

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
Deviz CANALE CU GRATAR

================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
crt. (col.3xcol4)
(denumirea si sub- ( RON / ( RON )
capitolele de lu- UM)
crari)
----------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
================================================================
001 RPCA01A1 M.C. 160.000 35.13 5621.08
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE
SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU
MALURI NESPRIJINIT

002 TRA01A10P TONA 288.000 6.93 1995.84


TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

003 TRI1AA01F1 TONA 288.000 5.10 1468.74


INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

004 PB02A1 M.C. 46.200 341.15 15761.00


TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

005 PB06A1 M.C. 11.400 345.32 3936.68


TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN MANUAL

006 PC02A1 MP. 568.000 22.22 12619.57


COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

007 DA11B1 M.C. 130.000 104.32 13561.49


STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

008 TRA06A25 TONA 134.000 18.48 2476.32


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM

009 TRA01A25 TONA 276.000 16.17 4462.92


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

010 CL20C1 KG 15890.000 10.35 164382.23


MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
CHEPENGURI

011 TRA02A25 TONA 16.000 16.17 258.72


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 25 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ: 226 544.60

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA

Deviz TROTUARE

================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
crt. (col.3xcol4)
(denumirea si sub- ( RON / ( RON )
capitolele de lu- UM)
crari)
----------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
================================================================
001 TSC19B1 100 MC. 7.600 188.51 1432.66
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

002 TSC35B31 100 MC. 7.600 199.53 1516.39


INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20
M

003 TRA01A10P TONA 1360.000 11.13 15134.08


TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

004 DA12B1 M.C. 303.000 96.79 29327.78


STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

005 TRA01A25 TONA 650.000 14.47 9403.16


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

006 DA06A2 M.C. 151.000 87.42 13200.44


STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP
CU ASTERNERE MANUA

007 TRA01A25 TONA 297.000 14.47 4296.52


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

008 DD02A1 [ 1]MP. 3022.000 13.04 39403.31


PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN
SUBSTR DE NISIP

009 2225000 MP. 3022.000 38.39 116019.42


PAVELE AUTOBLOCANTE 6 CM

010 TRA02A25 TONA 270.000 14.47 3905.93


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 25 KM.

011 PI06A1 [ 1]BUC. 150.000 12.23 1834.32


DESCARCARE PALETI ELEMENTE PREFABRICATE

012 CO03A1 M 2285.000 47.25 107976.93


BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR
DE POZA M100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE
BETON,CU CIMENT

013 TRA06A25 TONA 320.000 17.53 5609.87


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM

014 TRA02A25 TONA 166.000 14.47 2401.42


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 25 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ: 351 462.22

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA

MEMORIU
privind organizarea santierului

Proiectul privind organizarea santierului pentru realizarea investitiei, ntocmit n


faza I-a (schema generala de organizare) n conformitate cu prevederile HCM 170/58
si instructiunile de aplicare cu privire la reglementarea modului de utilizare a
fondurilor de organizare, HCM 1397/74 art.VII si instructiunile B.I. nr.1338e/74 privind
justificarea fondurilor si organizarea n limitele cotelor procentuale.
Constructorul va elabora proiectul de organizare faza a II-a, la prezentarea
ofertei.
Din analiza documentatiei rezulta ca lucrarile de constructii-montaj nu vor
ridica probleme speciale de executie pentru constructor.
Durata normata de executie s-a stabilit la 12 luni, conform normativului C.5-78
cu acordarea sporurilor legale. Esalonarea valorica si grafica a investitiei se propune
conform datelor din devizul general.
Valoarea lucrarilor de C+M este de 5010368.00 lei fara TVA .Cota procentuala
a manoperei n cazul acestei lucrari este de 6%. S-a considerat o cheltuiala de
manopera (inclusiv cotele procentuale legale de CAS, somaj, sanatate, etc.) de 1900
lei/luna.

5010368.00 lei x 6%
cca. 14 muncitori/luna
12 luni x 1900 lei/luna

Evaluarea cheltuielilor si a lucrarilor provizorii pentru organizarea santierului s-


a ntocmit alaturat folosindu-se costurile unitare medii din cataloagele de obiecte de
organizare de santier si analizele sau devizele constructorilor din judetul Constanta,
folosite pentru faza a II-a a proiectelor de organizarea santierului.

Valoarea estimata a cheltuielilor si a lucrarilor de O.S.este 50000.00 lei.

La ntocmirea fazei a II-a proiectului de organizare precum si n timpul executiei


lucrarilor constructorul va respecta cu strictete legislatia n vigoare privind masurile
de tehnica securitatii muncii si paza contra incendiilor.

PROIECTANT,

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA

MASURI DE PROTECTIA MUNCII


SI PAZA CONTRA INCENDIILOR

Dupa deschiderea santierului este obligatoriu a se desemna un responsabill cu


Tehnica Securitatii Muncii si Paza Contra Incendiilor. Acesta va urmari si respecta
intocmai normativele si reglementarile in vigoare, in plus va tine cont in special de
urmatoarele:

1 Prescriptii T.S.M.

1.1 Se vor respecta intocmai:


normele de T.S.M. in constructii;
normele specifice de T.S.M. pentru activitatea societatilor de constructii-
montaj, elaborate de specialistii I.C.S.P.M. si avizate de Ministerul Muncii
si Protectiei Sociale;
instructiunile T.1/1966 pentru dispozitivele de ridicat si dispozitivele
auxiliare ale D.U.M.E.L.;
normele de protectia muncii pentru legarea la pamint a utilajelor
electrice in constructii;
instructiunile tehnice privind punerea cablurilor electrice in unitatile
energetice si industriale, indicativ I.32/1976, aprobat prin decizia
I.C.C.P.D. nr.46/1976.
1.2 In mod corespunzator se vor aplica prevederile Legii pentru Protectia Muncii
nr.90/1996, publicata in M.O. nr.157/1996.
1.3 Responsabilul de santier va executa cu tot personalul care participa la
transportul, manipularea, depozitarea si punerea in opera a materialelor, un
instructaj special pentru asigurarea respectarii N.T.S.M. Se va insista asupra:
interzicerii circulatiei in zonele periculoase, care se vor marca si incercui
cu panouri speciale;
interzicerii stationarii si circulatiei, atit a persoanelor cit si a vehicolelor,
in zonele de actiune a macaralelor sau altor mijloace de ridicat.
1.4 Se vor lua masuri de ingradire sau incercuire si marcare corespunzatoare a
locurilor in care circulatia este interzisa.
1.5 Se vor aplica dispozitiile N.T.S.M. in constructii referitaore la executarea
lucrarilor pe timp friguros/calduros sau in caz de lucru la lumina artificiala
(cap.23 art.212 D2157)
___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016
MODERNIZARE DRUMURI ACCES CAMPUS SCOLAR-8 KM, IN COMUNA
CUMPANA, JUD. CONSTANA
1.6 Se vor verifica periodic:
executia marcajelor in zona de lucru;
respectarea prevederilor privind manipularea si depozitarea materialelor;
functiionarii corespunzatoare a retelei electrice la parametrii necesari;
ingradirea zonelor de periclitate (gropi, goluri, macarale, etc.).

2 Prescriptii P.C.I.

2.1 La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile prevazute in


Instructinile pentru prevenirea incendiilor pe ramuri de protectie ale
M.I.C.I. cuprinse in Decretul nr.76/1975 publicate in M.O. nr.53/1975,
precum si a Normelor de prevenirea si stingerea incendiilor elaborate de
Consiliul Popular Ilfov si aprobate prin decizia Comitetului Executiv
nr.497/1975. De asemenea constructorul va respecta prevederile Decretului
nr.290/1977 privind normele generale de protectie impotriva incentiilor in
activitatea de constructii-montaj si normelor provizorii NP22-NP29 din 1977,
publicate in Buletinul Constructiilor nr.12/1977, completat cu Reglementari
P.S.I. ordin comun nr.12/MC/1994 al M.L.P.A.T. si nr.384/1994 al M.I. precum
si Normativul de siguranta la foc a constructiilor indicativ P118-99 aprobat
cu ordinul 27/N1/07.04.1999.
2.2 Se vor executa instructaje corespunzatoare cu tot personalul implicat.
2.3 Se vor lua masuri de instalare a panourilor vizuale sugestive privind P.C.I.
2.4 Se va asigura instalrea si dotarea corespunzatoare a pichetelor P.C.I.
2.5 Se vor asigura caile de acces necesare interventiilor masinilor de salvare
sau de pompieri, care vor fi marcate si metinute permanent libere pe cel
putin o fatada a cladirii sau baracilor si magaziilor din cadrul organizarii de
santier.
2.6 Alte necesitati speciale se vor stabili de catre constructor, dupa caz, in faza
a II-a de realizare a proiectului de organizare de santier.

Proiectant,

___________________________________
FAZA D.A.L.I - CONSTANTA 2016