Sunteți pe pagina 1din 5

2013

Studenta: Pociumban Elena IMAPA AN IV

[AGENDA LOCALA 21]

1. Ce este Agenda Locala 21?


Agenda locala 21 (AL21) s-a constituit in anul 1992, ca o initiativa a Conferintei Natiunilor Unite pentru Mediu si Dezvoltare, denumita si Summitul Pamantului de la Rio, reprezentand baza si planul de actiune ale conceptului de dezvoltare durabila. Natiunile care si-au luat anjamentul de a lua parte la Agenda 21 sunt monitorizate de Comisia Internationala pentru Dezvoltare Durabila si sunt incurajate sa promoveze Agenda 21 la nivel local si regional in cadrul proprilor tari. Agenda 21 abordeaza problema dezvoltarii societatilor si economiilor prin concentrarea asupra conservarii si protectiei mediului si a resurselor naturale. In cadrul Summitului Pamantului de la Rio, Natiunile Unite au convenit ca punctul de pornire pentru realizarea unei dezvoltarii durabile se afla la nivel local. De altfel, doua treimi din cele 2500 de obiective de actiune din cadrul Agendei 21 se adreseaza consiliilor locale. Fiecare autoritate locala trebuie sa isi conceapa propria strategie, in urma discutiilor purtate cu cetatenii asupra problemelor de interes major. Agenda 21 reprezinta modelul de dezvoltare durabila din punct de vedere social, economic si de mediu. Actori precum guvernele, organizatiile non-guvernamentale (ONG), industria si societatea civila sunt incurajati sa ia parte in acest proces. Agenda 21 ofera un cadru pentru abordarea problemelor sociale si de mediu precum poluarea aerului. Apei si solului, defrisarile, pierderea biodiversitatii, sanatatea, tendintele demografice, saracia, consumul de energie, problemele legate de productia si transportul deseurilor. Principiile dezvoltarii durabile trebuie sa constituie o parte centrala a oricarei strategii locale. Agenda Locala 21 abordeaza tema dezvoltarii durabile ca o preocupare a comunitatilor, implicand toate sectoarele societatii, inclusiv grupurile comunitare, intreprinderile si minoritatile etnice. Implicarea intregii societati va oferi tuturor oportunitatea de a lua parte in acest proces si va genera o sursa de entuziasm, talent si expertiza, care este vitala pentru realizarea dezvoltarii durabile. Agenda Locala se concentreaza asupra problemelor de ordin social, economic si de mediu si propune solutii la problemele existente prin incurajarea unor practici mai eficiente. Se constientizeaza faptul ca dezvoltarea durabila poate fi realizabila fara a face rabat de la calitatea vietii, prin insusirea unei gandiri creatoare si practicarea unui comportament sustenabil. Dupa Summitul Pamantului de la Rio, campanii de succes Agenda Locala 21 au avut loc in Bolivia, China, Suedia, Marea Britanie, Turcia, Bulgaria, pentru a numi doar cateva state angajate in acest proces. Romania este, de asemenea, considerata drept un exemplu de succes in implementarea Agendei Locale 21.

2. Implementarea Agendei L21.


2.1. Rolul CNDD Centrul National pentru Dezvoltare Durabila (CNDD) este singura organizatie neguvernamentala, acreditata de Ministerul Afacerilor Externe, cu statut ECOSOC (Consiliul Economic i Social), care realizeaza si implementeaza in Romania planuri locale de dezvoltare socio-economica durabila in cadrul Agendei Locale 21. In acest scop CNDD ofera: - Consultanta pentru administratia publica in vederea integrarii principiilor dezvoltarii durabile in politicile locale; - Coordonarea si implementarea cadrului conceptual al planificarii strategice; - Elaborarea capitolelor operationale din cadrul documentului final, impreuna cu echipele de experti locali; - Prezenta lunara in teritoriu pentru coordonarea sedintelor de lucru si asistenta tehnica in derularea proiectului; - Instruirea personalului din cadrul autoritatii publice asupra aspectelor socio-economice ale dezvoltarii durabile; - Instruirea angajatilor din institutiile publice locale pentru scrierea propunerilor de proiecte in vederea accesarii fondurilor structurale si acordarea de asistenta tehnica pentru prezentarea aplicatiilor; - Promovarea proiectelor locale si a parteneriatelor public-privat; - Redactarea versiunii finale a Planului Local pentru Dezvoltare Durabila. 2.2. Beneficii. Elaborarea Planurilor Locale pentru Dezvoltare Durabila ca instrumente de planificare strategica este esentiala pentru consacrarea principiilor sustenabilitatii in toate activitatile curente si viitoare prin: - Implementarea unui nou model de management public bazat pe o abordare ecosistemica integrata si adaptativa; - Punerii bazelor pentru crearea unei infrastructuri institutionale flexibile, adaptabile si performante care garanteaza participarea tuturor membrilor societatii sau a factorilor interesati implicati in actul de decizie, accesul echitabil la beneficiile activitatilor de dezvoltare, negocierea conflictelor posibile si solutionarea echitabila a acestora; - Facilitarea accesului autoritatilor publice locale la Fondurile Structurale ale Uniunii Europene prin care sa fie finantate proiectele de dezvoltare a comunitatii; - Asigurarea unui cadru adecvat pentru finantarea proiectelor locale de infrastructura; - Aplicarea la scara locala/regionala a principiilor Strategiei de Dezvoltare Durabila a U.E. (revizuita in 2006) si a Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei (revizuita in 2008); - Promovarea descentralizarii si subsidiaritatii; - Stabilirea unor structuri operationale de monitorizare si evaluare a implementarii Planurilor Locale pentru Dezvoltare Durabila avand ca instrument un set de indicatori standard.

A. Structura de management este alcatuita din: - Comitetul Local de Coordonare (CLC) asigura respectarea procedurilor democratice si pastrarea transparentei. Din CLC fac parte reprezentanti ai autoritatilor locale, ONGurilor, IMM-urilor, Inspectoratului de Protectie a Mediului, Agentiei de Dezvoltare Regionala, mass-media etc.; - Birou Local AL21 asigura legatura permanenta intre CNDD, Comitetul Local de Coordonare, societatea civila, mass-media etc. precum si desfasurarea diferitelor actiuni ale procesului in conformitate cu programul stabilit; - Grupurile de lucru (Social, Economic si de Mediu) elaboreaza diferitele variante ale strategiei si planului local de actiune care, conform prevederilor proiectului, sunt compuse din cei mai buni specialisti locali. In afara domeniilor mentionate, in functie de necesitatile satului / orasului / judetului, se infiinteaza si grupuri de lucru pe domenii ca urbanism, cultura, turism etc. B. Planul Local de Dezvoltare Socio-Economica Durabila Acesta este instrumentul principal de planificarea a tranzitiei sistemelor socioeconomice locale si regionale catre un model de dezvoltare durabila. Setul de documente contine: Strategia care cuprinde o analiza a situatiei actuale a satului, orasului sau judetului, privita prin prisma celor trei domenii fundamentale ale dezvoltarii durabile: social, economic si de mediu. Aceasta analiza, care evidentiaza atat aspectele pozitive cat si pe cele negative, constituie baza pentru formularea obiectivelor si scenariilor de dezvoltare pe termen mediu si lung; Planul local de actiune, pe termen mediu-scurt, reprezinta materializarea obiectivelor si a scenariilor prin stabilirea prioritatilor si a pasilor de urmat, evaluarea financiara a actiunilor, identificarea resurselor de finantare si a modalitatilor de accesare a acestora; Portofoliul de proiecte prioritare cuprinde proiectele majore, considerate de catre intreaga comunitate ca prioritati pentru realizarea dezvoltarii durabile a localitatii. Elaborarea acestor documente se realizeaza in doua etape: faza de draft, care presupune un amplu proces de consultare publica si faza finala, in care sugestiile si comentariile comunitatii sunt incorporate in text. Documentele devine oficiale doar dupa aprobarea lor de catre autoritatea publica locala in consiliul local sau judetean. Cuprinsul Agendei L21 Local Agenda 21 Local Plan for Sustainable Development GENERAL TABLE OF CONTENTS I. SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY I.1. Evaluation of the Natural Capital 1.1. Atmosphere 1.2. Water Resources 1.3. Mineral Resources

1.4 Soil 1.5. Biodiversity and protected areas 1.6. Forests I.2. Evaluation of anthropic capital (Economy) I.2.1. Description I.2.2. Industry I.2.3. Agriculture I.2.4. Trade I.2.5. Transports I.2.6. Basic infrastructure I.2.7. Communications I.2.8. Innovation and information technology I.2.9. Tourism I.2.10. Waste Management I.2.11. Financial Services I.2.12. Physical Planning I.3. Evaluation of social capital I.3.1. Population and human development I.3.2. Poverty and social inclusion I.3.3. Health I.3.4. Education I.3.5. Society and social categories I.3.6. Sustainable Consumption 1.4 OBJECTIVES II. LOCAL ACTION PLAN II.1 SPECIFIC OBJECTIVES AND IDENTIFIED PROJECTS III. PORTFOLIO OF PRIORITY PROJECTS

S-ar putea să vă placă și