Petrolul

Definiţie Petrolul, sau țițeiul, împreună cu cărbunii și gazele naturale fac parte din zăcămintele de origine biogenă care se găsesc în scoarța pământului. Petrolul, care este un amestec de hidrocarburi solide și gazoase dizolvate într-un amestec de hidrocarburi lichide, este un amestec de substanțe lipofile. Țițeiul în stare brută ( nerafinat ) conține peste 17 000 de substanțe organice complexe, motiv pentru care este materia primă cea mai importantă pentru industria chimică (vopsele, medicamente, materiale plastice, etc.) și producerea carburanților. Ca o curiozitate, se poate menționa că unele varietăți de țiței devin fosforescente în prezența luminii ultraviolete. Teorii de formare 1. Teoria Biogenă de formare a zăcămintelor de petrol susține că petrolul ia naștere din organisme marine plancton care după moarte s-au depus pe fundul mării, fiind acoperite ulterior de sedimente. Conform acestei teorii perioada de formare a petrolului se întinde pe perioada de timp de ca. 350 - 400 milioane de ani în urmă Devonian perioadă în care a avut loc în rândurile florei și faunei o mortalitate în masă, explicată prin teoria meteoritului uriaș care a căzut în aceea perioadă pe pământ, declanșând temperaturi și presiuni ridicate. Astfel s-au format așa numitele substanțe cherogene ce provin din substanțe organice cu un conținut ridicat în carbon și hidrogen. Prin procesele următoare de diageneză aceste substanțe cherogene pot deveni substanțe bituminoase, rocile sedimentare ce conțin substanțe cherogene sunt denumite roci mamă a zăcămintelor de petrol. Materia cherogenă alcătuită din particule fin dispersate în roca mamă, sub anumite condiții, mai ales în prezența temperaturilor înalte suferă un proces de migrație fiind împinse de apa sărată care are o greutate specifică mai mare, sub presiunea exercitată particulele fine se unesc într-o masă compactă de petrol. Această migrație are tendință ascendentă spre suprafață, dacă acest proces de migrație este oprită de un strat impermeabil (argilos), are loc sub presiune îmbogățirea zăcământului care se află deja în porii rocii de depozitare a petrolului, în condiții asemănătoare iau naștere gazele naturale, de aceea deasupra unui zăcământ de petrol se poate afla o cupolă de gaz natural. În peninsula Arabiei zăcămintele de petrol se află înmagazinate într-un calcarporos biogen care a luat naștere din corali.

Fracţionarea petrolului prin distilare la presiune normală ( distilare primară ) 2. după extragerea lui din zăcământ. Rafinarea prin extracţie Îndepărtarea anumitor grupe de substanţe nedorite. Teoria Abiogenă are adepţi puţini ( Thomas Gold ) şi care postulează că petrolul ar fi rezultat din minerale. Rafinarea chimică Se aplică în vederea îmbunătăţirii calităţii ( stabilitate. Fracţionarea păcurii prin distilare la presiune redusă ( distilare secundară ) Rafinarea produselor petroliere 1. care formează aşa numitele gaze de sondă. 2. respectiv o separare a fracţiunii în aşa numite ’’rafinate’’ şi ’’extracte’’ . roci cu un conţinut ridicat în carbon şi hidrogen care având greutatea specifică mai mică au fost presate spre suprafaţă. Prelucrarea primară Dezbenzinarea gazelor de sondă Petrolul brut extras din sonde este însoţit de hidrocarburi gazoase. Distilarea fracţională a petrolului Se deosebesc următoarele etape: 1.Compoziția zăcământului de petrol poate avea un raport diferit de alcani și alchene. cum şi pentru reformarea benzinelor grele. Prelucrarea petrolului 1. culoare. Prelucrarea secundară a produselor petroliere A. . miros ) produselor rezultate prin procedeele de prelucrare a petrolurilor brute. la fel poate diferi raportul grupărilor alifatice și aromatice. Cracarea termică a fost primul procedeu de cracare aplicat în producţie. este îndepărtarea gazelor de sondă. se realizează prin extracţie. 2. cu caracter chimic diferit. El este folosit pentru cracarea motorinelor şi a reziduurilor de distilare. prima operaşie la care este supus petrolul. De aceea. 2. nocivitate.

Fără acesta. motorină sau cherosen. El are nenumărate utilizări. coloranţi. Ţiţeiul brut este utilizat pentru producerea combustibililor. medicamente. . insecticide. mase plastice şi cauciucuri sintetice – utilizate la anvelope. Petrolul este utilizat şi pentru producerea unor lubrifianţi uleioşi şi a vaselinelor necesare funcţionării utilajelor şi maşinilor. fertilizatori. explozibili. cerneluri. printre care diferite tipuri de petrol. fibre sintetice .B. vopsele. Uneori numit “aurul negru”. în special realizării unei calităţi superioare a produselor rezultate. Cracarea catalitică prezintă faşă de procedeele termice avantajul unei accelerări esenţiale a procesului de cracare. transporturile s-ar bloca şi maşinile şi utilajele industriale sau centralele termice nu ar putea funcţiona. Petrolul este utilizat şi la producerea asfaltului necesar şoselelor şi o mare varietate de produse din industria petro-chimica. el asigură aproape jumătate din energia utilizată în lume. Din produsele petrochimice se fabrică cosmetice. Benzina uşoară Benzina grea White-spirit Petrol lampant Motorina Păcura Ţiţeiul prin cracare Gaze de cracare Benzine Uleiuri Bitum Parafina Cocs de petrol Păcura de cracare Utilizarea Petrolului Ţiţeiul este important deoarece este mai curat şi mai ieftin decât cărbunele şi mai uşor de transformat decât gazele naturale. obţinerii unor randamente mai ridicate în benzine şi.

62 % carbon în masa combustibilă. constituind azi una dintre principalele resurse energetice ale globului. Dacă aceste presiuni mari persistă mai departe se continuă eliminarea apei din cărbunele brun rezultând cărbunii cu cea mai mare putere calorifică. iar prin încălzire degajă foarte multe materii volatile. 2.Cărbune Cărbunele este o rocă sedimentară de culoare brun .80 % umiditate. care intensifică procesele de încarbonizare. Procesul de incarbonizare a plantelor preistorice s-a produs cu milioane de ani în urmă. În momentul extracției ea conține 75 . Formare Materia inițială de bază din care ia naștere cărbunele sunt resturi de plante fosile. Cărbunele brun este un cărbune mai tânăr formându-se în peroada terțiară în urmă cu 2. Conține 52 . După moartea lor aceste plante se scufundau în mlaștină unde fiind izolate de aerul atmosferic urmează o serie de procese anaerobe. Acest proces are ca rezultat o îmbogățire de peste 50 % din volum în carbon. stare în care are o putere calorifică de 12 . creându-se temperaturi și presiuni ridicate.20 MJ/kg. Zăcămintele de huilă s-au format cu cca.96 %. care constau mai ales din feriga uriașă (Pteridopsida sau Polypodiopsida) care în urmă cu 400 de milioane de ani alcătuia adevărate păduri. azi feriga are între 9000 și 12000 de varietăți. Clasificarea cărbunilor din România Turba este cel mai tânăr cărbune. faza propriu zisă de incarbonizare. formându-se și astăzi.345 milioane de ani în urmă. faza biochimică produsă de bacterii și ciuperci care transformă celuloza și lignina din plante. în primele faze se formează turba. huila și în final antracitul care este în același timp și cărbunele cel mai vechi. care se produce la temperaturi și presiuni ridicate formându-se într-un timp îndelungat huila și antracitul. . Prin migrația mărilor aceste mlaștini au fost acoperite cu sedimente. La antracit procentul de carbon ajunge la 90 . din Neogen. prin două procese mai importante: 1.neagră cu proprietăți combustibile formată prin (carbonizare) îmbogățirea în carbon(în condițiile lipsei oxigenului) a resturilor unor plante din epocile geologice. faza geochimică. 280 .5 65 milioane de ani. presiunea elimină apa din turbă astfel ia naștere cărbunele brun. ca urmare trebuie uscată.

În concluzie. care se găsește în cantități mari. care ard cu flacără vizibilă) și de gaz (numele vine tot de la cantitatea volatilelor) nu cocsifică. ca urmare se folosesc în scopuri energetice. dar aproape deloc materii volatile. În momentul extracției conține 1 . însă putere calorifică sub 20 MJ/kg. ea se poate folosi ca material filtrant sau ca îngrășământ. ceea ce îl face foarte dificil de aprins.45 % umiditate.4 % din energia primară produsă pe glob și 40. fiind combustibilul clasic în termocentralele pe bază de cărbune. În momentul extracției conține 3 . In anul 2003 24.12 % umiditate. Huilele cu flacără lungă (numele vine de la durata degajării volatilelor. Are o putere calorifică de 20 . temperatura de aprindere a carbonului. datând din Jurasic. de exemplu în România în bazinul Olteniei. ca urmare nu poate fi considerat huilă. valorificare mult mai valoroasă decât prin ardere. Huila este un cărbune vechi.78 % carbon în masa combustibilă. Conține 60 . sunt greu de ars. În momentul extracției conține 30 . Este cel mai prețios cărbune.9 MJ/kg). Conține 75 . Datorită aprinderii dificile este puțin folosit în energetică. fiind folosit în industria chimică la producerea electrozilor. datând din Cretacic și Jurasic. iar prin încălzire degajă multe materii volatile. Cărbunele brun este un cărbune mai vechi. Cărbunele brun huilos este un cărbune specific României.1 % din energia electrică era produsă pe bază de cărbune. Are o putere calorifică de 6 18 MJ/kg (uzual 7 . Aprinderea trebuie făcută cu un combustibil de suport. ca urmare este folosită la producerea cocsului.5 % umiditate. în scopuri energetice. Huila de cocs și parțial cea grasă (în amestec cu cea de cocs) cocsifică. atât casnic.25 MJ/kg. are aspect de huilă. Prin ardere cărbunele eliberează căldură și produce gaze de ardere cadioxid de carbon. Are o putere calorifică de 20 . De asemenea.92 % carbon în masa combustibilă.29 MJ/kg.98 % carbon în masa combustibilă. dioxid de sulf și vapori de apă. Huilele slabă și antracitoasă au puține volatile. Este mult folosit. din Paleogen. în special lignitul. care să-l aducă la temperatura de 800 °C. iar prin încălzire degajă suficiente materii volatile pentru aprindere. cât și în producerea de curent electric produs cu ajutorul turbinelor din termocentrale. Conține 92 . cu ponderea însemnată a huilei și . Antracitul este cel mai vechi cărbune.Turba uscată și brichetată se folosește drept combustibil casnic. Este folosit în scopuri energetice. cărbunele se folosește: Drept combustibil.

Termocentralele moderne au redus substanțial emisiile de gaze nocive rezultate din arderea cărbunilor. Ca materie primă în industria chimică și în metalurgie.lignitului. . O importanță mare o prezintă cocsul care este folosit drept combustibil în încălzire (înlocuitor al gazelor naturale) și de asemenea ca reducător al minereurilor feroase în furnale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful