Petrolul

Definiţie Petrolul, sau țițeiul, împreună cu cărbunii și gazele naturale fac parte din zăcămintele de origine biogenă care se găsesc în scoarța pământului. Petrolul, care este un amestec de hidrocarburi solide și gazoase dizolvate într-un amestec de hidrocarburi lichide, este un amestec de substanțe lipofile. Țițeiul în stare brută ( nerafinat ) conține peste 17 000 de substanțe organice complexe, motiv pentru care este materia primă cea mai importantă pentru industria chimică (vopsele, medicamente, materiale plastice, etc.) și producerea carburanților. Ca o curiozitate, se poate menționa că unele varietăți de țiței devin fosforescente în prezența luminii ultraviolete. Teorii de formare 1. Teoria Biogenă de formare a zăcămintelor de petrol susține că petrolul ia naștere din organisme marine plancton care după moarte s-au depus pe fundul mării, fiind acoperite ulterior de sedimente. Conform acestei teorii perioada de formare a petrolului se întinde pe perioada de timp de ca. 350 - 400 milioane de ani în urmă Devonian perioadă în care a avut loc în rândurile florei și faunei o mortalitate în masă, explicată prin teoria meteoritului uriaș care a căzut în aceea perioadă pe pământ, declanșând temperaturi și presiuni ridicate. Astfel s-au format așa numitele substanțe cherogene ce provin din substanțe organice cu un conținut ridicat în carbon și hidrogen. Prin procesele următoare de diageneză aceste substanțe cherogene pot deveni substanțe bituminoase, rocile sedimentare ce conțin substanțe cherogene sunt denumite roci mamă a zăcămintelor de petrol. Materia cherogenă alcătuită din particule fin dispersate în roca mamă, sub anumite condiții, mai ales în prezența temperaturilor înalte suferă un proces de migrație fiind împinse de apa sărată care are o greutate specifică mai mare, sub presiunea exercitată particulele fine se unesc într-o masă compactă de petrol. Această migrație are tendință ascendentă spre suprafață, dacă acest proces de migrație este oprită de un strat impermeabil (argilos), are loc sub presiune îmbogățirea zăcământului care se află deja în porii rocii de depozitare a petrolului, în condiții asemănătoare iau naștere gazele naturale, de aceea deasupra unui zăcământ de petrol se poate afla o cupolă de gaz natural. În peninsula Arabiei zăcămintele de petrol se află înmagazinate într-un calcarporos biogen care a luat naștere din corali.

respectiv o separare a fracţiunii în aşa numite ’’rafinate’’ şi ’’extracte’’ . Prelucrarea petrolului 1. după extragerea lui din zăcământ. Rafinarea chimică Se aplică în vederea îmbunătăţirii calităţii ( stabilitate. Prelucrarea primară Dezbenzinarea gazelor de sondă Petrolul brut extras din sonde este însoţit de hidrocarburi gazoase. . miros ) produselor rezultate prin procedeele de prelucrare a petrolurilor brute. Teoria Abiogenă are adepţi puţini ( Thomas Gold ) şi care postulează că petrolul ar fi rezultat din minerale. 2. roci cu un conţinut ridicat în carbon şi hidrogen care având greutatea specifică mai mică au fost presate spre suprafaţă. 2. cum şi pentru reformarea benzinelor grele. se realizează prin extracţie. Cracarea termică a fost primul procedeu de cracare aplicat în producţie. culoare. Fracţionarea petrolului prin distilare la presiune normală ( distilare primară ) 2. prima operaşie la care este supus petrolul. Rafinarea prin extracţie Îndepărtarea anumitor grupe de substanţe nedorite. Prelucrarea secundară a produselor petroliere A. nocivitate. Fracţionarea păcurii prin distilare la presiune redusă ( distilare secundară ) Rafinarea produselor petroliere 1. cu caracter chimic diferit.Compoziția zăcământului de petrol poate avea un raport diferit de alcani și alchene. Distilarea fracţională a petrolului Se deosebesc următoarele etape: 1. la fel poate diferi raportul grupărilor alifatice și aromatice. 2. De aceea. este îndepărtarea gazelor de sondă. El este folosit pentru cracarea motorinelor şi a reziduurilor de distilare. care formează aşa numitele gaze de sondă.

transporturile s-ar bloca şi maşinile şi utilajele industriale sau centralele termice nu ar putea funcţiona. El are nenumărate utilizări.B. fibre sintetice . Petrolul este utilizat şi la producerea asfaltului necesar şoselelor şi o mare varietate de produse din industria petro-chimica. motorină sau cherosen. el asigură aproape jumătate din energia utilizată în lume. mase plastice şi cauciucuri sintetice – utilizate la anvelope. Benzina uşoară Benzina grea White-spirit Petrol lampant Motorina Păcura Ţiţeiul prin cracare Gaze de cracare Benzine Uleiuri Bitum Parafina Cocs de petrol Păcura de cracare Utilizarea Petrolului Ţiţeiul este important deoarece este mai curat şi mai ieftin decât cărbunele şi mai uşor de transformat decât gazele naturale. Ţiţeiul brut este utilizat pentru producerea combustibililor. coloranţi. printre care diferite tipuri de petrol. vopsele. Petrolul este utilizat şi pentru producerea unor lubrifianţi uleioşi şi a vaselinelor necesare funcţionării utilajelor şi maşinilor. medicamente. în special realizării unei calităţi superioare a produselor rezultate. Cracarea catalitică prezintă faşă de procedeele termice avantajul unei accelerări esenţiale a procesului de cracare. explozibili. obţinerii unor randamente mai ridicate în benzine şi. Fără acesta. insecticide. . Uneori numit “aurul negru”. cerneluri. fertilizatori. Din produsele petrochimice se fabrică cosmetice.

care intensifică procesele de încarbonizare. Formare Materia inițială de bază din care ia naștere cărbunele sunt resturi de plante fosile.80 % umiditate. 2. în primele faze se formează turba. După moartea lor aceste plante se scufundau în mlaștină unde fiind izolate de aerul atmosferic urmează o serie de procese anaerobe.neagră cu proprietăți combustibile formată prin (carbonizare) îmbogățirea în carbon(în condițiile lipsei oxigenului) a resturilor unor plante din epocile geologice.20 MJ/kg.62 % carbon în masa combustibilă. ca urmare trebuie uscată. Dacă aceste presiuni mari persistă mai departe se continuă eliminarea apei din cărbunele brun rezultând cărbunii cu cea mai mare putere calorifică. Clasificarea cărbunilor din România Turba este cel mai tânăr cărbune. prin două procese mai importante: 1. Conține 52 . care se produce la temperaturi și presiuni ridicate formându-se într-un timp îndelungat huila și antracitul. faza propriu zisă de incarbonizare. creându-se temperaturi și presiuni ridicate. stare în care are o putere calorifică de 12 .Cărbune Cărbunele este o rocă sedimentară de culoare brun . care constau mai ales din feriga uriașă (Pteridopsida sau Polypodiopsida) care în urmă cu 400 de milioane de ani alcătuia adevărate păduri. Cărbunele brun este un cărbune mai tânăr formându-se în peroada terțiară în urmă cu 2.96 %.5 65 milioane de ani. 280 . presiunea elimină apa din turbă astfel ia naștere cărbunele brun. din Neogen. În momentul extracției ea conține 75 . iar prin încălzire degajă foarte multe materii volatile. Zăcămintele de huilă s-au format cu cca. faza geochimică. formându-se și astăzi. Procesul de incarbonizare a plantelor preistorice s-a produs cu milioane de ani în urmă. La antracit procentul de carbon ajunge la 90 . azi feriga are între 9000 și 12000 de varietăți. Prin migrația mărilor aceste mlaștini au fost acoperite cu sedimente. huila și în final antracitul care este în același timp și cărbunele cel mai vechi. . Acest proces are ca rezultat o îmbogățire de peste 50 % din volum în carbon.345 milioane de ani în urmă. faza biochimică produsă de bacterii și ciuperci care transformă celuloza și lignina din plante. constituind azi una dintre principalele resurse energetice ale globului.

92 % carbon în masa combustibilă. care să-l aducă la temperatura de 800 °C. în scopuri energetice.25 MJ/kg. Huila este un cărbune vechi. ea se poate folosi ca material filtrant sau ca îngrășământ. iar prin încălzire degajă multe materii volatile. care ard cu flacără vizibilă) și de gaz (numele vine tot de la cantitatea volatilelor) nu cocsifică. Huilele cu flacără lungă (numele vine de la durata degajării volatilelor. iar prin încălzire degajă suficiente materii volatile pentru aprindere. ca urmare nu poate fi considerat huilă. cât și în producerea de curent electric produs cu ajutorul turbinelor din termocentrale. În momentul extracției conține 3 .Turba uscată și brichetată se folosește drept combustibil casnic. datând din Jurasic.45 % umiditate. Prin ardere cărbunele eliberează căldură și produce gaze de ardere cadioxid de carbon. Este folosit în scopuri energetice. atât casnic.12 % umiditate. Conține 75 . cu ponderea însemnată a huilei și .4 % din energia primară produsă pe glob și 40. Datorită aprinderii dificile este puțin folosit în energetică. care se găsește în cantități mari. Aprinderea trebuie făcută cu un combustibil de suport. De asemenea. în special lignitul. În momentul extracției conține 30 . Are o putere calorifică de 20 . dioxid de sulf și vapori de apă. Cărbunele brun este un cărbune mai vechi. fiind combustibilul clasic în termocentralele pe bază de cărbune. Este mult folosit. ca urmare este folosită la producerea cocsului.5 % umiditate. Huilele slabă și antracitoasă au puține volatile.29 MJ/kg. sunt greu de ars. de exemplu în România în bazinul Olteniei. fiind folosit în industria chimică la producerea electrozilor. Conține 60 .1 % din energia electrică era produsă pe bază de cărbune.9 MJ/kg). dar aproape deloc materii volatile. În concluzie.98 % carbon în masa combustibilă. În momentul extracției conține 1 . din Paleogen. Huila de cocs și parțial cea grasă (în amestec cu cea de cocs) cocsifică.78 % carbon în masa combustibilă. cărbunele se folosește: Drept combustibil. temperatura de aprindere a carbonului. Conține 92 . datând din Cretacic și Jurasic. ca urmare se folosesc în scopuri energetice. Are o putere calorifică de 6 18 MJ/kg (uzual 7 . are aspect de huilă. In anul 2003 24. Antracitul este cel mai vechi cărbune. valorificare mult mai valoroasă decât prin ardere. ceea ce îl face foarte dificil de aprins. Cărbunele brun huilos este un cărbune specific României. Are o putere calorifică de 20 . însă putere calorifică sub 20 MJ/kg. Este cel mai prețios cărbune.

lignitului. Termocentralele moderne au redus substanțial emisiile de gaze nocive rezultate din arderea cărbunilor. Ca materie primă în industria chimică și în metalurgie. O importanță mare o prezintă cocsul care este folosit drept combustibil în încălzire (înlocuitor al gazelor naturale) și de asemenea ca reducător al minereurilor feroase în furnale. .