Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte examen: 1.Conceptele pachetelor de programare - caracteristici generale; 2.

Eficitenta economica a pachetelor de programe - aspecte generale privind eficienta economica; 3. Eficitenta economica a pachetelor de programe - indicatorii eficientei economice; 4.Estimarea eficientei economice a pachetelor de programe analiza costbeneficiu; 5.Etapele de realizare a pachetelor de programe - prezentare sumara a etapelor; 6.Etapele de realizare a pachetelor de programe - stadiu de concepere; 7.Proiectarea pachetelro de programare; 8.Conceperea programelor; 9.Integrarea si testarea programelor realizate; 10.Stagiu de exploatare; 11.Protectia pachetelor de programare; 12.Elemente generale ale pachetelor de programe de gestiune economica; 13.Sisteme informatice pentru gestiune comerciala si de marketing; 14. Sisteme informatice pentru organizarea si gestiunea productiei; 15. Sisteme informatice financiar-contabile; 16. Sisteme informatice pentru gestiunea resurelor umane; 17.Implementarea sistemelor informatice - testarea programelor; 18.Implementarea sistemelor informatice - punerea in functiune a noului system; 19.Implementarea sistemelor informatice strategii si tactici de implementare; 20.Concepte de mentenanta a sistemelor informatice; 21.Tipuri de mentenanta; 22.Costurile mentenantei comparatie intre tipurile de mentenanta; 23.Factorii care influenteaza costurile mentenantei; 24.Definirea si istoricul sistemelor ERP; 25.Caracteristicile sistemelor ERP; 26.Definirea si rolul sistemelor informatice integrate.