Sunteți pe pagina 1din 11

U.S.A.M.V Bucureti Facultatea M.I.E.A.D. Specializare: I.E.

REFERAT la disciplina Operatiuni bancare

Student Balint Marian-Alexandru Grupa 8204

2013

I. NOIUNI INTRODUCTIVE
Denumirea cec a aprut n Anglia medieval. Istoricii atribuie lui Thomas Gresham meritul de a fi introdus n 1557 primul cec bancar, care la sfritul secolului XVII funciona ca i cecul actual. Strmoii cecului modern au o vrst mult mai mare, fiind folosii de egipteni, apoi de greci. n perioada postbelic a avut loc o dezvoltare puternic a cecului, dar dup 1990 fenomenul a marcat o tendin de descretere determinat de concurena altor instrumente de plat mai puin costisitoare: viramentul bancar i cardul. Cecul este un titlu de credit care cuprinde un ordin(al tragtorului) dat (tras)asupra unei banci (la care trgatorul deine fonduri de care poate dispune), de a plati o sum de bani unei tere persoane(benefeciarul purttorul titlului).

II. NOIUNEA I CARACTERELE CECULUI


Cecul este un nscris prin care o persoan, numit trgtor, d ordin unei bnci la care are un disponibil bnesc, numit tras, s plteasc, la prezentarea titlului, o sum de bani altei persoane, numit beneficiar. Din aceast definiie rezult c cecul este un instrument de plat care pune nlegtur n procesul crerii sale, la fel ca i cambia, trei persoane: -Trgtorul/emitentul/creatorul titlului care dispune efectuarea unei pli; -Trasul/banca care primete ordinul de a plti o sum de bani determinat; -Beneficiarul/purttorul titlului/o ter persoan care ncaseaz la scaden suma indicat prin nscris. Cele trei persoane care sunt puse n legtur prin cec fac toate

operaiunilel e g a t e d e a c e s t i n s t r u m e n t n n u m e p r o p r i u : t r g t o r u l e m i t e cecul,posesorul

legitim l ncaseaz, iar trasul l pltete. n acest scop, societa t e a b a n c a r elibereaz clientului su, trgtorul, mai multe formular e n e c o m p l e t a t e , p e c a r e acesta le va putea transforma n cecuri, n limita disponibilitilor proprii.n calitate de tras poate fi desemnat numai o societate bancar i numai nl i m i t e l e fond urilo r d e c ar e di spun e emit entul . Le g ea p r eve de , de as eme ne a, c ce cul tr as i p l t i b i l n s t r i n t a t e e s t e v a l a b i l c a c e c , c h i a r d a c t r a s u l n u e s t e o societate bancar.

Cecul

Unitatea bancara a tragatorului

Unitatea bancara a beneficiarului

III. PREMISELE EMITERII CECULUI


Precizri prealabile Emiterea cecului implic existena unor premise juridice. Potrivit legii, cecul nu poate fi emis dect dac trgtorul are un disponibil la tras, iar ntre trgtor i tras exist o convenie privind emiterea de cecuri. Existena disponibilului la banc Trgtorul poate emite cecul numai dac are la banc (tras) un disponibil bnesc pentru efectuarea plii de ctre banc. Acest disponibil (fonduri bneti) p o a r t denumirea de provizion sau acoperire. El poate fi un depozit bancar al trgtorului ori o deschidere de credit n favoarea acestuia. Disponibilul trebuie s existe n prealabil fa de emiterea titlului i s aib cel puin valoarea cecului. Potrivit legii, disponibilul trebuie s reprezinte o sumd e b a n i l i c h i d , ce rt i ex i gibil asu pra c r ei a tr gto rul ar e d re ptul s disp u n p r i n c e c p e b a z a u n e i c o n v e n i i e x p r e s e s a u t a c i t e . T i t l u l e m i s p r i n n c l c a r e a acestor condiii valoreaz totui ca cec.E m i t e r e a c e c u l u i f r a c o p e r i r e c o n s t i t u i e i n f r a c i u n e i s e s a n c i o n e a z n condiiile legii, cu amend de la 5.000 la 100.000 lei i nchisoare de la 6 luni la un an.

IV. CONDIIILE DE VALABILITATE A CECULUI


Precizri prealabile Avnd caracter formal, cecul trebuie s mbrace forma scris i s cuprindmeniunile obligatorii prevzute de lege. n p r i v i n a c o n d i i i l o r d e f o n d , l e g e a n u c u p r i n d e d i s p o z i i i s p e c i a l e . n consecin, condiiile de fond cerute pentru emiterea cecului sunt cele din dreptulcomun. Forma scris a cecului

Condiia formei scrise a cecului rezult din dispoziiile legale, care se referla textul nscrisului. n s c r i s u l c e c u l u i e s t e t i p r i t s u b f o r m a u n u i f o r m u l a r t i p i z a t . B a n c a elibereaz formularele n carnete de cecuri de 25, 50 sau 100 de file.E m i t e r e a c e c u l u i c o n s t n c o m p l e t a r e a f o r m u l a r u l u i d e c t r e t r g t o r c u meniunile cerute de lege i semnarea nscrisului.

V. PLATA CECULUI
Poziia juridic a trasului Potrivit Normelor Comune ale Bncilor Comerciale din Romnia

privindt e h n i c a d e d e c o n t a r e a c e c u r i l o r d i n c a r n e t e c u l i m i t d e s u m , n r . 1 d i n 2 5 septembrie 1992. Orice meniune de certificare, de vedere sau alta echivalent, scris pe titlu i s e m n a t d e t r a s a r e n u m a i e f e c t u l c o n f i r m r i i e x i s t e n e i d i s p o n i b i l u l u i p e n t r u plata cecului. O atare meniune mpiedic pe trgtor s retrag disponibilul naintede exprimarea termenului de prezentare a cecului la plat. Deoarece cecul nu poate fi acceptat, trasul nu are calitatea de debitor d e drept cambial fa de posesorul cecului, ci ndeplinete numai funcia de pltito r (solv ens ) pe n tru t r gt or . A c ea st poz iie j urid ic a t r as ului n u af ec te az p l a t a sumei fa de posesorul cecului. ntr-adevr, emiterea cecului presupune existenaunui disponibil, din care trasul va face plata. Din cele artate rezult c, nefiind debitor de drept cambial, trasul nurspunde pentru plata cecului. Potrivit legii, aceast rspundere r e v i n e n u m a i trgtorului. Orice clauz, prin care trgtorul se descarc de aceast rspundere,se socotete nescris, adic nul.

VI. DIFERITE FELURI DE CECURI


Precizri prealabile Cecul, de regul, poate fi tras n mai multe exemplare identice, cu excepia t i t l u r i l o r l a purttor care trebuie s conin un numr de ordine, iar n absena numerotrii, fiecare exemplar constituie un cec distinct. Datorit naturii titlului nu se admite emiterea de copii ale acestuia. n t r u c t c e c u l e s t e u n t i t l u p l t i b i l l a v e d e r e , b e n e f i c i a r u l c e r e i m e d i a t plata. Dar, beneficiarul poate i s transmit titlul ctre alt persoan. Pluralitatea cecurilor n funcie de modurile de circulaie (transmitere) cecurile pot fi: -la ordin. P o t r i v i t l e g i i , c e c u l c a r e p o a t e f i p l t i t u n e i a n u m i t e p e r s o a n e , c u sau fr clauza expres la ordin este transmisibil prin gir. Cecul stipulat pltibilu n e i a n u m i t e p e r s o a n e , c u c l a u z a n u l a o r d i n s a u o e x p r e s i e e c h i v a l e n t , e s t e transmisibil numai n forma i cu efectele unei cesiuni ordinare (art. 15 din lege).D a c n n s c r i s t r g t o r u l l - a d e s e m n a t p e b e n e f i c i a r , c e c u l v a p u t e a f i t r a n s m i s prin gir, indiferent dac exist sau nu o meniune expres la ordin.G i r u l p o a t e f i f c u t c h i a r n f o l o s u l t r g t o r u l u i s a u a o r i c r u i a l t o b l i g a t , care pot s gireze din nou cecul. Girul trebuie s fie necondiionat i integral. Girult r e b u i e s c r i s p e c e c s a u p e u n a d a o s a l a c e s t u i a i t r e b u i e s f i e s e m n a t d e g i r a n t . Dac cecul menioneaz numele i prenumele beneficiarului i cuprinde clauza nula ordin, cecul va fi transmis prin cesiune, n condiiile dreptului comun. -l a p u r t t o r . C e c u l p o a t e f i s t i p u l a t a f i p l t i t l a p u r t t o r i e s t e s o c o t i t l a purttor. n cazul cnd s-a prevzut c este pltit unei persoane cu meniunea saul a p u r t t o r , p r e c u m i n caz ul c nd c ecu l nu l m en i on eaz pe ben efi ci ar ( art . 5di n l e ge). n t oat e c a z u r i l e , c e c u l l a p u r t t o r s e t r a n s m i t e p r i n s i m p l a t r a d i i u n e a titlului. -nominativ.

C e c u l n o m i n a t i v i n d i v i d u a l i z e a z p e t i t u l a r u l d r e p t u l u i p r i n artarea numelui acestuia, a beneficiarului precum i meniunea nu la ordin sau o expresie echivalent. Determinarea beneficiarului, chiar n titlu , p e r m i t e identificarea fr nici un dubiu a celui ndreptit s ncaseze valoarea cecului. Unastfel de cec se transmite prin cesiune, n condiiile dreptului comun.

n funcie de modul de ncasare, cecurile pot fi: Cecul barat; Cecul pltibil in cont; Cecul netransmisibil; Cecul de cltorie; Cecul circular; Cecul certificat; Cecul potal. Cecul barat-este acel tip de cec care poart pe faa sa dou linii paralele(executate de ctre trgtor ori posesorul cecului,art.38 din lege ),imprimate mai ngroat dect alte linii de pe cec,plasate diagonal prin centru i care pot ncadra o band de o culoare distinct sau in contrast alb. Bararea poate fi General sau Special.Bararea este general cnd ntre cele dou linii paralele nu este indicat nimic ori se face meniunea societate bancar sau o expresie echivalent.Acest cec nu poate fi pltit dect unei societi bancare sau unui client al bncii(art.39 din lege). Bararea este special dac ntre cele dou linii se nscrie denumirea unei societi bancare,acest fel de cec cu barare special nu poate fi pltit de tras dect societii bancare nscrise n cec sau,dac acesta este trasul,unui client al acestei societai bancare.Legea permite ns societaii bancare indicate s recurg pentru ncasare la o alt societate bancar. Este foarte important c bararea general poate fi transformat n barare special,nu i invers.tergerea liniilor nscrise se socotete ca i cum nu ar fi fcute .Trasul i societatea bancar care nu respect dispoziiile legale privind acest cec rspund pentru paguba cauzat pna la concurena valorii cecului. Cecul pltibil n cont-reperezint un scris n care sunt inserate transversal pe faa cecului cuvintelepltibil n cont,numai prin virament sau o alt expresie echivalent.Printr-o
7

asemenea meniune,trgatorul sau posesorul cambiei interzice plata n numerar a cecului.n consecin ,trasul va efectua o operiune de scripete (credit compensaie),care echivaleaz cu plata(art.40 din lege). Cecul netransmisibil-este cecul ce poart clauza netransmisibil i nu poate fi platit dect primitorului sau,la cererea acestuia, s fie acreditat n contul su current(art.41 din lege).Acest fel de cec nu poate fi girat dect unei societi bancare pentru ncasare,far ca aceasta s-l poat gira mai departe.Clauza de netransmisibilitate trebuie pus chiar de societatea bancar,la cererea clientului. Cecul de clatorie-caracteristica acestui cec const n faptul c trgtorul subordoneaz plata cecului existenei pe titlu n momentul prezentrii a unei a doua semnturi la fel cu a primitorului(art.42 din lege).Cecul de clatorie este alctuit din dou pri:talonul i cecul propriu-zis.Acestea se emit de obicei persoanelor care merg n strintate(sau chiar i in interior) i nu vor s poarte cu sine bani in numerar,putnd sa le foloseasc pentru plata bunurilor i serviciilor n toate rile lumii.Acetea primesc de la banc titluri imprimate care exprim n cifre rotunde ordinul pe care banca l d agenilor ori corespondenilor si de a plti o sum exprimat printr-un numr de semne monetare ,la ordinul cltorilor a cror semntur se afl pe talonul titlurilor.Cltorii care vor s ncaseze suma indicat n titlu,trebuie s semneze cecurile n faa funcionarului de la banc ,pentru ca acesta s aib posibilitatea s procedeze la verificarea identitii semnturilor cu cele de pe taloane. n cont,virament ori

Cecul circular-Titlu de credit utilizat in practica de comert international, care este emis, de bancile autorizate in acest scop, celor ce au depus suma corespunzatoare si care contine promisiunea neconditionata a bancii emitente de a plati la vedere suma precizata posesorului legitim al titlului,n oricare din locurile artate de emitent. Societatea bancara sau instituia de credit ,autorizate sa emit cecuri circulare trebuie s depun la Banca Naional a Romniei o cauiune n condiiile prevzute de art.79 din lege. Cecul circular trebuie s cuprind urmtoarele meniuni: Denumirea de cec circular n cuprinsul titlului; Promisiunea necondiionat de a plti la vedere o anumit sum de bani; Numele i prenumele primitorului; Artarea datei i locului emiterii cecului;

Semntura emitentului.

Cecul certificat-este acel cec care poart pe faa sa semntura trasului prin care se certific existena acoperirii(proviziunii),care se blocheaz n folosul posesorului titlului pn la expirarea termenului de prescripie(n felul acesta se garanteaz posesorului titlului acoperirea acestuia ).se utilizeaz n Frana. Cecul potal-este folosit n rile dezvoltate ,mai ales n localitile unde nu exist un mic serviciu bancar ,pentru cecurile potale Administraia Potelor acoperirea necesar). care sunt la purttor (i pentru care exist la

CONCLUZII
Avantajele cecului. Pentru posesor (trgtor sau beneficiar) avantajul const n evitarea deinerii i m n u i r i i banilor, iar pentru fisc avantajul const n posibilitatea controlului plilor. Din ace ast cauzr e g l e m e n t a r i l e l e g a l e c u p r i v i r e l a u t i l i z a r e a c e c u l u i a u a v u t c a u r m a r e dez volt ar e a p ute rni c a a cest ui m od de ex ec utar e a obl i gai ei d e plat n p e rioa da postbelic, dar dup 1990 fenomenulmarcheaz o tendin de descret ere datorit c o n c u r e n e i a l t o r i n s t r u m e n t e d e p l a t m a i p u i n costisitoare: viramentul bancar i cardurile de pli. Dezavantajele majore ale cecului sunt: incertitudinea plaii (datorit emiterii cecurilor fracoperire) i costul ridicat al prelucrrii fa de costul transferurilor electronice.

Bibliografie:
Cari, manual, siteuri: 1. Banca Naional A Romniei,Reglementri privind Cecul,1994 2. Crpenaru,Drept comercial romn 3. Ion uuianu,Dreptul Afacerilor 4. www.wikipedia.ro

10

Cuprins : Capitulul I:Noiuni introductive .......................................................2 Capitolul II : Noiunea i caracterele cecului .......................................2 Capitolul III: Premisele emiterii cecului .... Error! Bookmark not defined. Capitolul IV: Plata cevului...................................................................5 Capitolul VI: Diferite feluri de cecuri ...................................................6 Concluzii ...........................................................................................9 Bibliografia ...................................................................................... 10 Cuprins : .......................................................................................... 11

11