LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LA ISTORIE Clasa a-IX-a, Sem II

SUBIECTUL I 20 puncte 1. Prezentaţi raporturile senioriale şi cele vasalice în evul mediu. 2. Prezentaţi structura ierarhiei feudale. 3. Care erau categoriile de nobili în evul mediu? Exemplificaţi. 4. Care era diferenţa între ţăranii liberi şi cei dependenţi? 5. Explicaţi importanţa anului 1054 pentru istoria creştinismului. 6. Completaţi: a) Întemeietorul Imperiului Romano-German a fost……………….…………..… b) În războiul de 100 de ani adversarii au fost……………………….…..………. c) Vânzarea indulgenţelor presupunea că, în schimbul unei sume de bani, credinciosului…………………………………………………………….…… d) Lupta pentru investitură s-a încheiat prin…………………………….………... e) Voievozii maramureşeni care „au descălecat” în sec. XIV în estul Carpaţilor au fost………………………………………………………………….……… SUBIECTUL II 20 puncte Alegeţi răspunsul corect: I. Cavalerii teutoni au fost colonizaţi de regalitatea maghiară în: a) Transilvania b) Moldova c) Ţara Românească d) Dobrogea II. Imperiul Bizantin a dispărut în anul: a) 476 b) 800 c) 1204 d) 1453 III. Daţi exemplu de cel puţin 2 cauze şi 2 urmări ale cruciadelor. SUBIECTUL II 20 puncte I. Realizaţi un eseu cu titlul „Statul franc între secolele V – IX” urmărind: - crearea statului francilor în sec. V - evoluţia dinastiei Merovingienilor - apariţia dinastiei Carolingienilor - domnia lui Carol cel Mare SUBIECTUL II 20 puncte I. Citiţi textul de mai jos. „Iar ducele Arpad a trimis soli la ducele Menumorut cerându-i sa cedeze pământ…acesta le-a răspuns că teritoriul ce l-au cerut nu-l va ceda nici din dragoste nici din frică niciodată, stăpânul lui fiind împăratul de la Constantinopol”. Se cere: a) Transcrieţi pe al cui sprijin se baza Menumorut în faţa cerinţelor maghiare. b) Ce semnificaţie are acest sprijin pe plan religios şi politic? c) Menţionaţi două urmări ale cuceririi Transilvaniei de către maghiari.