Sunteți pe pagina 1din 677

:NEUFE

/~ ~l; -:/
" [&J~ ,y ~~ ~
D:J

1l!j t ~l
H' . ...

Il

..::. mf!; c:.e nl~~


,;,.nF~,
o

.=--,

r=-n ~
~
aJLa
90~

~~In ~
~

Il Il
I

ELEMENTE DE PROIECTARE I DE CONSTRUCIE

MANUALUL ARHITECTULUI

~
o
5,'5

,Io k'O'

I
I!

Editia a 37-a,
'

adugit

si
,

prelucrat
----.-.

'1

- .. -'~
_o,

~tt.'l~",,:" (=E
~.l,
:1

-,51 t=

l"~ ~

"<-' ':-' -9~:-"-j!


'; .."_'r., . ";,) ,_,

'I"-"'{'
~-~

~~--) "'-il li

'",',':;

_...

.....

'

NEUFERT
ELEMENTE DE PROIECTARE

MANUALUL ARHITECTULUI
I ',DE CONSTRUCIE,

Baze, norme, prescripii pentru amplasament, construqie" conformare, necesarul de suprafee, relaiile dintre spaii, dimensiuni pentru cldiri, ncperi, amenajri, echipamente avnd omul drept unitate de msura i scop

Un manual pentru profesioniti, comanditari, tnviimtnt 'i studii


Fondat de Ernst Neufert Continuat de Peter i Cornelius Neufert Ludwig Neff Corinna Franken i '

DD D~

NEUFERT PLANUNGS AG
la comanda fundaiei 'Neufert. www.neufert.delbel

cu' peste 6.900 ilustraii i tabele

A7 -a ediie adugit i prelucrat

EdUiUra

AhJtu~

IVliercUTsa Ciuc, 2004

Publicat n original n limba german de Friedr. Vieweg & Sahn Verlagsgesellschaft mbH, . D-65189 Wiesbaden, Germania, CLI titlul original uErnst Neufert. Bauentwurfslehre. 37. Auflage (a 37-a ediie)),.

Ediia in limba romn


.Coordonator:
.;; Hanna Derer
Referent:

Radu Nioo}ae
Traducere:
Julianna Both George. Boariu Hanna. Derer Alexandru Gvozdea Alexandru Groblacher . Domnlca PellH,escu . Dan Racoveanu Claudiu Constantinescu

Layout ,1 Producie
~de

p:sei

Corecturi

Alexandru Bac\u Andrei Covac/u AJecPop Corina Rdulescu RAzvan Rdulescu

Descrierea OP Bibliotecii NaiOJlale a lloDdaid ,. Manualul arhitectului: elemente de proiectare ti de construcie I Peter i Cornelius Neufert, Lugwig Neff', Corinna Franken Miercurea Cuc: Alutus, 2 0 0 4 . :Bibliogr. Index. IS:BN 973-8642-8-7 1, Neufert, Peter n. Neufert, Comellus m. Neff. Ludwig IV. Franken, Corinna
72.

Datele cuprinse 1n aceast carte nu sint supuse nlc! unei forme de responsabil/tate sau de garanie. Tn consecin, autorii i editura nu li:.asuml rAspunderea i deci nu tl asum Tn nici un mod responsabilitile care deriv ln vre\.lD fel din utilizarea acestor date sau a unor pri din acestea. EdiII ale acestei lucrrI, tiprite sub licen, exIst fn limbile ceh, chinez, croatA, englez, francez, greac, Indonez!- ani, italian, iugoslav, Japonez, maghiar, polonez, portughe~~, rus, sloven, spaniol~ i turc. Editura Alutus mUlumete domnului arhitect Geo~ge 80uarJu i doamnei Jullanna Both pentru a ti avut ideea traducerii prezentei lucrari 1n limba rpmn i pentru a fi n:ijlocit, in discuiile preliminare cu Vleweg Verlag, preluarea liceneI, Toate drepturile rezervate. Frledr. Vleweg & Sohn Verlagsgesellachaft mbH, BraunachweiglWlesbaden, 2002 @ Alutu$ S.A. Ml;rcurea Cluc, pentru ediia romneasc "

Lucrarea i toate prile acesteia sTnt protejate prin legea dreptului de autor. Orice utilizare Tn afara limitelor restrictive ale legii dreptului de autor este Interzis i pasibil de pedeaps daca nu beneficiaz de acordul editurii. Acest fapt este valabil 7n special pentru multiplicM, traduceri, copierefJ8. microfilm i stocarea i p(elucrares 7n sisteme electronice. . Editura Alutus deine toate drepturile asupra prezentei traduceri. Reproducerea, integral sau parial, a prezentei lucrri, prin orice mijloace, este Interzis. Pot fi folosite fragmente Tn scoppromoionaJ sau tiinific, cu acordul explicit al editurii.
Tiprit

la Alutus S.A. Miercurea Ciuc

str. Harghita nr. 108! A; tel. (0266) 372 407; fax (0266) 371 837; wV\fw.ajut!.lspl'intj\i~; o1i'ics@alutuspr!1'Iltr:"O.

N'eufert I~;
~':.

MANUALUL ARHITECTULUI.J
'fi.' ,!

Elemente de:, PROIECTARE i de :,'


, CONSTRUCIE'

.;~:~:I

... ' ',.'


1. _

..

",1'"

..,i:

Explicarea simbolurilor ,. Norme de


baz

locuri de Joac~ . hoteluri pe'ntru tineret


I I I

Grdinie'

,
I I I

331

".

2
28 45

Bazele dlmensionrlJ . Proporii ................. ...1.... Proiectarea .


I I I

Biblioteci' construcII administrative' bnci ,,~.:, - .... 341


I . . . . . . . . . . . . . . '1 I ,.

Pasaje acoperite . tip~logie

,313 318

Conducerea lucrrilor de construcie


Prile

52 65

Magazine magazine universale magazine cu autoservire , '. Tehnl,cl de depozitare


I , '. I I I I I

"

clAdirII .....

386 390
'

II .....

II

OI

incAlzire' ventllare . . . 109 Fizica construciilor' protecia cld.

Atellere . construcII Industriale


Modificri

de funciune

"

,'1

413

127

Ferme . creterea animalelor . ;, . 415


CI

Iluminat sticl' lumina natural' 145 Ferestre . ui ........


Scri Strzi
I

ferate .........

..

432

180 196

. ascensoare

Parcri . garaje . construcII destinate parcrllor . benzlnrll ' pompieri , '438


I I

. spaII de circulaie , . ' , 210 . sere


I I I I I I I I I I

Aeroporturi " Restaurante


I

"

462 468 478 487

Grdini

223 242, 246


258
Hoteluri - moteluri' cldiri pent~u congrese
I I

incAperi anexe -Intrri .

IncAperi gospodAre,tl ..
incperl ale locuinei
I ........ I

Grdini zoologice .
.

....

:,.

Teatre' cinematografe . clrcurl' centre


multifuncionale
ConstrucII
1 .:- I I

490

Plsclne acoperite ~ SpAIAtorii .


In~talail
I I I I

II

II

..

"

269 273
275

sportive' , , 506

de splat
I

Balcoane

construcii

Spitale . cabinete medicale . pt. persoane cu handicap 558 Azlluri de btrinl,' centre de bAtrini . 600

Drumuri - strzi .......

II

276

Locuine de vacan, tipuri de locuine' construcii ecologlce . cldiri cu multe niveluri' constr. cldirilor din lemn 277

Biserici' muzee' sinagogi' moschei . orgl . clopote . . . . . . . . . .. 603 Cimitire ....................


Protecia
I II

614

, Asanarea
co~a

cldirilor
::1 S
:1

vechi .. " . . . . . . 309


11' .,
II .. II

la incendiu ' . '." .. _. " ~ , . 616


norme . , . ".. 632
,

II

It

11'

0:1

317

Msuri, greuti'
(Qi~:Oa30gra,Hle
!el'~

n'

a'

faClm~i cm!S19

" . , . "

"".',,,,,,

. uaborato.are . stUJder.Je'~l _. , 3216

PREFETE
Prefaa

la prima ediie

Prelucrarea exemplelor a fost elaborat cu colaborarea arhitectului Gustav Hassenpflug t. Au mal colaborat la prelucrarea desenelor arhitecii Richard Machnow, Willy Voigt, Frltz Rutz i Konrad Sage. Prelucrarea tehnicI Tn vederea tipririi a fost asigurat de arhitect Adalbert Dunalski. Normativele au fost puse la dfspozl~e de citre Comitetul German pentru Norme. Extrase din acestea au fost inserate 1n forml prescurtatl sau concentrat. in ceea ce privete exactitatea reglementrilor, este valabil ultima ediie a normatlvului in cauz. Prelucrarea domeniilor speciale a fost sprijiniti de centrele deconslliere i birourile de informaII menionate la inceputul capitolelor respective. Lor le mulumesc pentru
Prefaa

devotamentul cu care au colaborat. Bibliografia a fost dispus la finalul prii de text, astfel incTt s permit vederea de ansamblu. Din acelai motiv textul a fost formulat ct mal concis posibil i intotdeauna in relaie cu desenele aflate pe aceeai paginI. Tn cazul Tn care cititorul consider c lipsesc Indicaii '. importante pentru proiectare, 11 rog si m anune, astfel ineTt acestea s poat fi cuprinse eventual Tntr-o nou ediie. , .

Berlin W 9, 15 martie 1936

Ernst Neufert

la a 30-, ediie

Kappler; Instalaii de inci/zlre - de Ing. H. Nachtweh; Materiale sintetice - de consilierul 1n construc~1 Ing. A. Schwabe; ConstrucII / amenajrI pentru sport - de praf. integrate i intreaga carte a fost verificat. Dar o revizuire i ing. J. Portmann, Ing.-arh. S. Lukowski. o completare temeinice i complete, care s aibA in vedere Redactarea i modificrile grafice au fost asigurate de toate conceptele i normatlvele noi, au putut fi ncheiate abia arhitectul Ludwlg Neff. acum, dupA ani intregi de munci. Cu aceasti ocazie, pracAa cum a fost menionat i iri prima prefa, unele flrtic nici o pagin nu a fost uitat, mcar datorit noII nume- me i asociaii au sprijinit din nou actualizarea coninutu rotri i trimiterllor noi rezultate din aceasta. lui. Acestea, Inclusiv adresele, s1nt men~onate la incepu. 1n acest sens, un sprijin Important '-a constituit acordul ' tul paglnlfor respective i sInt sigur dispuse s ofere Inforredactorului-ef al revistei "Deutsche Bauzeltschrlft", cole- ma~1 actuale. . gul S. Unke, pentru utilizarea supllmentelor speCiale DBZ, A 30-a ed~le cuprinde acum 1n total peste 6.000 de deinsoit de menionarea surselor respective. sene, tabele i diagrame, Iar extinderea Indicelui de terTn fine, datoritA specializArii 1nalte a tehnicilor de con- meni la 8.000 de cuvinte-cheie va uura suplimentar utlstrucle contemporane, a fost necesar s solicitAm cola- fizarea. Chiar daci nu au fost folosite, articolele rezumatiborarea specialitilor. ve speciale din revistele de specialitate ale DBZ la care fn consecinA au fost prelucrate: face trimitere bIbliografia vor fmbogf substanial cartea Ufturl/Scri rulante - de Ing. E. SlIIack; Iluminat - de fi- privitA ca tezaur. zlclanul W. Tubbeslng; Protecia fa de IncendII - de dr. ing. P. Bornemann; Sta~J de pompieri - de prof. Ing. J. Portmann; Terase/lzolale termlclPlscine - de dr. Ing. P. Darmstadt, n august 1978 Emst Neufert

De la apariia primei edlfl in anul 1936, tehnicile de construcle i de proiectare s-au modificat vijelios. Desigur, pe parcursul decenfllor, cu ocazia fiecrei edlli, noutile au fost

Prefaa

ta a 33-a edlte
sar s fie conservat forma genialI a crii, dar i structurarea tn sens contemporan a coninutuluI. . De aceea ne-am decis Imediat sa reprelucrm, restructuram, redesenm complet lucrarea i s o extlndem pentru a putea cuprinde 1n ea tot ceea ce trebuie s tie astzi .'." arhitectul i inginerul pentru a proiecta. Tot ceea ce trebuie tiut, dar fidel dup Emst Neufert i nimic mai mult. Aceastl lucrare a costat editura i i-a costat pe cei numeroi care au contribuit cu cunotine de speCialitate 4 ani i jumtate de munc intens. De aceea, ncreztori, sperm cu toii c lucrarea va constitui un ctig pentru cei care o aChiziioneaz, cutnd o carte contemporan de
construcii.

in c din timpul vieII, autorul - multrespectatul meu tat, Ernst Neufert - m-a pregtit ca s preiau spre continuare motenirea lui literar. Colaboratorii notri au fost Peter Mlttmann i Peter Graf, specialistul nostru 1n cri de construcii ing.-arh. Ludwig Neff, preluat de timpuriu din biroul printesc, Iar eu am fost pregltit s ncep lucrul la noul Manual al arhitectului cnd, n februarie 1986, prin moartea lui Ernst Neufert, nsrcinarea a devenit complet valabil. Lumea contemporan a construciilor, dezvoltat ntr-un grad nalt, impune creatorilor de construcii alte cerine tehnice i stiinifice decft cele care, acum 55 de ani, pe timpul n care a aprut prima ediie din pAanualul arhi tectului, reprezentau "msura lucrul'ilor", In consecin, petltru un i~1al7Ua! a/arhitectului realme(,~a "nou" era nece-

f<6!n, I1 septembrie 1991

Peter i\leufert

PREFETE
Prefaa

editurII la a 33-8

ediie

Acum mai bine de jumAtate de secol, UnArul arhitect Ernst opere. n special cu aJutorul lui Ludwig Neff care a partlr-'Neufert a avut nu doar Ideea, el i energia s dea via pat n mod determinant nc din timpul in care tria a lucrrii Manualul arhitectuluI, care a devenit un sprijin in- torul, a fost posibil ca o nou prelucrare complet s 1I~ dispensabil pentru munca arhitectului i a proiectantului. inceput linchelat dup o munc de mai muli ani. EI a meninut permanent tinereea lucrrii i a adaptat-o Ediia este mindr c Manualul arhitectului care, int ~ mereu la cerinele vremii. Ultima prelucrare Important a timp, a fost tradus in 13 limbi, a putut fi co~lnuat intr avut loc in 1979 (ediia a 30-a), inainte de moartea lui n nou redactare i structur, dar conform' conceptului lui anul 19Se. Ernst Neufert. ' ' " A devenit sarcina fiului su, Peter Neufert; i a echipei sale de proiectare s preia lucrul continuu dedicat acestei Wlesbaden, septembrle 1991

Prefaa

la a 35-a ediie

Dac, timp de, 12 ani de la moartea cunoscutului autor ani i care a fost dificil din toate punctele de vedeTE~ Ernst Neufert, al contientizat drepturile i obligaiile de retcind desenele J textul pentru fiecare pagin autor motenite, atunci se furieaz nevoia de adugind multe subiecte actuale. nesatlafcut de a-I da socoteal tatlui pentru ceea ce au Actuala ediie, a 3S-a, din anul 1998, a fost din nou e~ fcut urmaII Ludwlg Neff, Peter' Neufert i biroul de protlns cu capitole Importante precum Cldiri din lemn, CI~ iectare SA Neufert Mittmann Graf Partner. dlrl cu consum redus de energie, Energia solar, Cor, Stimai cititori, f1~ buni i fI1l martorii acestei "confesiuni"' stru~1 ecologlce, Sere i Extinderi din' sticl.' Cind a murit tatl meu, in februarie 1986, pe pia era a 32-a ediie german. Noi am refcut lucrarea pentru a Peter Neufer L 33-a ediie, printr-o prelucrare care a durat mal bine de 4 KOln, iunie 1998

Prefaa ,Ia 8 37-8 ediie

arhitectului. exist posibilitatea de a contacta redacia r'de a primi Informa~1 suplimentare pentru subiectele din MI (www.neufertdelbel). ' Tn aceastA ediie au fost din nou prelucrate numeroaSEL doamna Corlnna Franken face parte din echip l1mparte capitole, dar au fost adugate i unele noi: Amenajrl pen responsabillt~le acesteia. Prelucrarea a fost complet tru sporturi nautlce/marlne, Sperturi de plaj; Terenuri df transpus 1n sistemul de prelucrare automat a datelor. joc, Amenajarea podurflor, Hoteluri, Evacuarea deeurUor Este un sentiment inAlttor s lucrezi la opera bunicului menajere, Exemple de prOiectare grupuri sanitare, OetaliJ.--i a tatlui i s Ti vezi pe numeroII colaboratori, coautorl pentru piscine, Mobiller de buc.rie i 'vesel, Perei Cl i desenator! care 1,ac ca aceastl carte: s fie ceea ce este. rezisten la foc, l.ucarne, Norme de baz 'pentru allmenta A enumera toate numele ar fnsemna s depeso limitele rea cu ap, Crame, Faade'dln lemn, Forme de arpante, prefeei. Ca reprezentani i-a numi pe Nlcole Celmes, Alimentaie public - fast-food-url, Echipamente i mobillenscut Neufert, Julla Ehi i echipa biroului de proiectare pentru grdinA, Normative referitoare la economlsirea en Neufert SA KOln. Ce data aceasta autorii de specialitate ergiei - exemple de calcul, Lifturi, Simulri ale luminii natusTnt, prIntre a~ii, R. Ecksteln, A. Weinzler\i M. BaueT. rale prin mijloace electronice. Tn plus, numeroaSe pagini au~ Mulumiri deosebite trebuie adresate i numero/lor cititori fost actualizate i adugite. i utilizatori care, prin propuneri, intrebri i critici, au contribuit la rmbunt~rea crii. A fost creat un nou forum pe Internet pentru Manualul KOln, Iulie 2002 Cornellus NeuferrAceast ed~le coincide din nou cu un schimb de generaII i confirm atemporalitatea acestei cArl. Dar ca toate schimbrile, i aceasta aduce numeroase modificri. Alturi de vechiul colaborator, domnul Ludwlg Neff, acum

PROLEGOMENE
Aceast carte sa nscut din documentaia cursurilor mele de la Facultatea de Construcii de stat din Weimar. Documentaia este bazat pe msurtori, experien i cu notlne acumulate 1n practica i cercetarea legata de om care sTnt necesare 1n proiectarea construciilor, dar fr a pierde din vedere noile posibiliti i cerine. Pentru c, pe de o parte, stm pe umerii strmoilor i, pe de alt parte, totul este curgtor, sintem copiii timpului nostru i, 1n plus, adeseori, punctul de vedere al fiecruia este diferit. Motivele rezid in diferenele dintre educaia pregtitoare i formarea profesional; 1n influenele pe eare le exercit mediul; in aptitudini i 1n gradul aferent de autoeducare. Ramine ins o problem deschis dac "verdictul cert" pe eare l dm azi este corect in mod definitiv, Clei i acest lucru depinde de timp. Conform experienei, o epoc ulterioar judec mai drept decit a noastr~, care Tnc nu dispune de distana necesar unei imagini de ansamblu. De aici rezult ce rezerve trebuie s 1l asume o Tnvtur ca s nu devin una fals. Cci, in ciuda tendinei spre adevr i obiectivitate, in eluda tuturor eforturilor de a privi critic ideile preferate i de a nu 1ndeprta cu uurin indoiala, orice invttur rmine subiectiv i dependent de timp i de context. Pericolul unei invtturl false poate fi evitat dac invtura Tnsi ne asigur c nu este incheiat, ci c slujete i este supus vieii, devenirii i dezvoltrii. Acest lucru confer elevului acea atitudine spiritual la care se referea Nietzsche cind spunea: "Nur wer slch wandelt, bleibt mit mi,. verwancJt. " ("Doar cine se schlmM rmine Tnrudit cu mine. '? Esenialul unei astfel de invturi a venicei devenlrl, slujitoare a dezvoltrII, rezid in faptul c nu ofer reete, nu ofer "inelepclune la conserv" - "canned wlsdom", el numai piesele de construcie, elementele, pietrele unghluIare i, alturi de acestea, metodade combinare, de construcie, de compoziie i a armoniei. Acum peste 2.500 de ani, Confucius a formulat aceast idee fn cuvintele: "li dau elevului meu un col, pe celelalte trei trebuie s~ le g~seasc singuri" Un arhitect innascut sau unul cu dorul de a construi in Inim 1i va acoperi urechile i ochii dac i se va da soluia unei probleme, pentru c are atita imaginaie i atTtea Idealuri incit TI trebuie numai elementere pentru a pomi s 1ac din ele un Tntregl Cine i-a cttigat o dat increderea Tn sine, cine a ptruns interdependenele, cine a inteles jocul forelor, al materialelor, al culorilor, al msurilor, cine poate s absoarb realitatea, imaginea cldirilor, cine a ,studiat i cercetat critic efectul lor, cine le-a reconstruit mental, acela se afl pe singurul drum adevrat spre cea mai mare bucurie a vie~l, pe care numai cel ce creeaz muncind o poate simi. La aducerea lui pe un asemenea drum trebuie s contribuie aceast viziune de via. Ea trebuie s TI elibereze de toate nvl!turlle i, in final, chiar de acaasta, i trebuie s il conduc spre propria activitate creatoare: trebuie s fie un ajutor de inceput; paii urmtori - construitul- trebuie s ii fac fiecare singur.

Formele timpului nostru rezult din acelai drum pe care l-au parcurs i predecesorii pentru a ajunge la templele, catedralele sau palatele splendide pentru care nu au avut modele, dar care corespundeau propriilor lor imagini i dorine, propriilor lor idei i Idealuri care erau apropiate nostalgillor lor. Fie i numai comanda formulatA corespunztor trezete imagini care, prin posibilitile tehnice ale vremii i prin condiiile locale. pot cpta forme care se . ' aseamn prea puin cu tot ceea ce' exist deja. Aceste cldiri pot ff mult mai bune din punct de ved.ere tehnic, pot avea capaCiti. superioare celor anterioare dac sfnt conforme cu gradul actual de dezvoltare al tehnicii. Dar pot s se i compare din punct de vedere artistic cu edlficiile de aceiai fel din trecut. Dac se compar o cldire industrial contemporan, luminoas, spaioaS, avTnd dimensiuni potrivite i o structur zvelta ,i uoar, cu o manufactur din secolul al 1a-lea sau un atelier din veacul al 15-lea, atunci i ce~ mal obtuz conservator va vedea superioritatea noilor noastre construciI. Aceasta inseamn c. de fiecare dat efnd temele de proiectare corespund unei neceslt~ reale' a vremII noastre, se ateapt ca arhitecii pIIni de via i deschii timpului lor s aib reailzrl care rezistA unei comparaII cu cele mai reuite cldiri ale predecesorilor, sau care chiar le s1nt superioare acestora. De aceea, ntr-o facultate vie trebuie oferite in primul rind o imagine a tlmpului i o privire spre viitor, iar privirea spre trecut numai atit cit este inevitabil sau de dorit. Acest lucru este recomandat i de unul dintre "marii" notri, Fritz SChumacher, atunci cind, in studiile sale despre profesia arhitectului, avertizeaz c, prin privirea scruttoare spre trecut, tfnrul student se pierde prea mult fn raionamente de istoria artei ,i se IasI. Tndemnat de titlul de doctor fnspre cII tIInifice secundare, ceea ce se TntTmpl cu preul scelor fore IndIspensabile pentru extinderea necesitilor ramlffcate ale creaiei. in opoziie, este mal corect s I se ofere stUdentului doar elementele, aa cum se intimplA i in "Manualul arhitectului~ in care m-am strduit s reduc piesele proiectrII, s le schematlzez, chiar s le abstrag, pentru impiedica utilizatorul s Imite i pentru a-I obliga s confere de la sine fonmA i configuratie lucrurilor. Diferitele conflgura~1 sint oricum aduse la un anumit numitor comun de cursul timpuluI, la acest acord specific care caracterizeaz aspiraiile spre aceeai direcie a oamenilor unei epoci i care capt in stilul vremii o expresie vizibil i remanent. . Ernst Neufert

fNORUMARE PENTRU UTILIZAREA ACESTEI CARTI


Structura
CrII

in care se

desfoarA normal procesul de construire. ins


dac relaii

prin organizarea

coninutului

- urmeaz modul

multe domenii inrudlte slnt grupate laolalt, portante nu au determinat separarea lor.
dac

mal im

S1nt tratate separat toate componentele unei construc~1 valabile,


nu pentru toate, cel pu~n pentru multe tipuri de cldiri. Acest lucru rezulta. i din prescriplile referitoare la preparative i la proiectare, precum i din celelalte baze ale proiectrII. De alei au rezultat 46 de grupe. ,, Cuprln.ul ,. , , , , , , , , , , , , , , , ~ ; , , , , , , , , , , , paglna IX oferA o subTmpArlre mal detaliat a grupelor menionate anterior precum i descrierea coninutului flecrei pagini. Indexul .. , " . , , . , .. , . , '. pagina 652 Indic, dupA fiecare poziie, paginile rn care aTnt cuprinse aspecte eseniale despre termenul respectiv. Explicarea pr..curtArlior a simbolurilor ." .. pagina 1 Prescurta.rile au fost Inevitabile deoarece, prin Intermediul acesto ra, se economisete spaiu ~ se simplificA Imaginea de ansamblu.

pentru Restaurante paginile 468 - 471 sau pentru Hoteluri, paginile 478 - 481, sala eventual existent se doteaz cu o scenA conform indlcalilor pentru Te~tre paginile 490 - 499, conform indlca~ilor referitoare la AcustIcA paginile 138 -140, se la in considerare integrarea unul proiector de cl.,.matograf con" form paginilor 500 - 501, dimensiunile slilor de conferine conform indlca~ilor referitoare la Faculti paginile 326 - 330, ale bibliotecII conform indlcalllor referitoare la Biblioteci paginile 341 - 346, dispune rea birourilor conform paginilor 347 - 358, a- spaiilor de desen i a laboratoarelor conform paginIlor 321 - 336, realizarea unui Itlf conform paginii 371, a garaJelor i parcaJulul conform pagl- nilor 446 - 458. Pentru eventualele Loculn. pentru director, administrator, buctar se cautA la paginile 282 - 308, Iar pentru forma. dimensiunile ,i amenajarea ,diferitelor Tncperl - la paginile 242 - 267,
.a.

dlcaiilor

,1

pentru clrculall si imprej'mUlre la paginile 211 - 214, pentru plantarea grAdinII ,1 altele asemenea la paginile 223 - 238 i, Tn ln mAsura fn care nu au putut' fi utilizate prescurtri uzuale, cele tine, pentru partea de constructII, pentru locul i tIpUl constn,/ctlv' nou concepute au fost astfel alese, Tnclt un cititor atent s poat al sclrllor, IIfturlior la paginile 202 - 209. Dimensiunile i modul ' recunoate semnlflca~a lor i fArA a 10los1 pagina 1. de exec~e ale ferestrelor i ale u,lIor la paginile 187 - 192. Pentru utilizator, avantajul deO$eblt al acestei lucrAri const rn re Fundaiile, IzolaJlle Tmpotrlva umldlA~1 din sol la paginile 68 - _ zumarea concis a cunotinelor fundamentale de proiectare i 72, pereII, grolllnile acestora la paginile 73 - 76, despre acoconstrucll rntr-o singuri carte. perl,url la paginile 83 - 91, Ifetem de fncalzlre i de ventllare Planurile, seciunile, formele i tipurile sTnt exemple i exclusiv, la paginile 109 -112, iluminare ,1 fnsorlrela paginile 145 -154, suport pentru cifre. Ele con~n dlmenslunlle-Umlt! uzuale care au despre dimensiunI ordonatoare i dimensiuni de normare la paginile 61 - 62. -omul drept mAsura a obleotelor din jurul sAu. Tabelele comparative necesare pentru transformarea cifrelor indica te tn aceast carte in metri, in special pentru transformarea in m~u riie engleze, se afl la finalul parll de text, la paginile 632 - 634. CUM SE UTILIZEAZA ACEASTA-CARTE? LuAm exemplu elaborarea unul proiect sau a unui ante-proiect pentru o clAdire admlnletratlvl. Se cltete eu aten~e formularul de pe pagina 51 i se rAspunde detaliat la toate 1ntreb4t1le 1n cauz!,precum i la cele care re zulta. din sltua~1 speciale, se deflnesc prin pagina 362 relaiile unei clAdiri administrative, se calculeazA conform DIN 277 volumul, se modlflc, Tn raport cu suma destinata. brut de sp,lu Tn construciei, dimensiunile spaiilor, se prolecteazl cldirea con form procesuluI cit lucru de le pagina 49, se dlmensloneazA, conformeazlll $1 moblleazl de exemplu sala de mese, comorm InPe aceste baze variate, proiectantul poate concape clAdirea sigur ,1 rapid ,1 fn conformitate cu cerinele specIale ale comenziI, cu condiiile dIctate cie pefiaJ ,1 cu sentImentul VieII dIn vremea sa " de felul sAu.

rrr,

rn carte sfnt marcate cu sageata vector desene/~ care s7nt prinse pe CD-ROMul - /lieufart, Bauentwurfslehre -Aligemeiner _ Bauentwurf - i care pot fi exportate Tn programele OAD existente pe pia i pot fi prelucrate In continuare.

t-r

cu

Nota coo~donatorulul

ediiei

tn limba romni
ca atare. De asemeni, diferitele erori Inerente din original au fost corectate, in msura in care corectura s-a dovedit certi!. i nu a denaturat sensul general al coninutului. Erata edi~el germane a fost integrat in textul 1n limba romn, care, In ciuda eforturilor depuse, nu este probabil scutit de propriile sale erorI.

1n canformitate cu licena rn baza ,creia a fost elaborat, aceast edl~e ln limba romn reprezint traducerea - neadaptat, neac tuallzat i neaduglta. - a editiei a 37-a rn Ifmba german. n consecin, Indicativele, prescurtrile i simbolurile standardizate prin diferitele normative i reglementri germane au fost meninute

CUPRINS
Explicarea simbolurilor

Explicarea simbolurilor i a prescurtrilor


Norme de
baz
o o o , o o o o o , o , o , , , , o, , o o , , o , , ,

eseri de crmizi ... o o eminee o o o o o . , . o Couri de fum . o o o o o

o o, ,

o o o o o ,

o o o

o o. o o o o o o

o.

o o o .' o o o o o o , o o '.
o.

78 79 80
82 8S

Sisteme de ventil are .


2
4

o o o o o ,

Uniti SI ..... DIN 198.476.829.4999 . "".................. Desene .. Paginarea desenelor ..... Simboluri pentru desene CI construch . Drenarea cldirilor i a terenurilor . Conducte de apa i de canalizare . . . . . .. Instalaii de gaze in construcii supraterane .... Instalaii electrice ........ , , .... , ........ , .. InstalaII de securfzare .... , . , .......... : Desenul ................. , o o,.,
o , , , " , o '

o o o o :

o o o o , o o
o

, ,

Bazele dlmenslonrll . ProporII

Omul ca unitate de mAsur i scop . , ...... , . , . Msura tuturor lucrurilor ., .............. Dimensiuni i necesarul de spaiu , ... , .. , , ..... , Omul i vehiculele ,. , . Omul i locuina ........................... Clima spaiilor Interioare .... ; ....... Biologia construciilor ...... Ochiul .... , ... Omul i culoarea ........................... Baze., ........... 1" '" t . , . , . . . " " " " AplicaII ........ , .............. o' Aplicaii: modulor .....
o , ,

o o ..... o o o o

86 Forme de acoperi 88 Lucarne ! ferestre de mansardA . . . . 89 Podurllocu!bile, amenajarea podurilor 90 Acoperiri Tn teras . 92 Acoperiri in teras - detalii acoperiuri calde . 93 Acoperiuri in teras - alternative acoperiuri reci .. 94 Plantarea acop~rlurllor . 95 Plantarea acoperiuri lor - alctuirea acoperiului . . .. 97 Plantarea acOperiuriior - extras: ' Direct. Asoc. acoperl,-grdln 98 Construc~j din materiale textile . 99 28 Structuri pe reea de cabluri ... 100 29 Structuri suspendate i tensionate .. 101 30 Structuri spaiale - principii . 102 32 Structuri spaiale - utilizri . 103 33 Structuri multietajate ... 106 34 Planee 106 35. Pardoseli 107 5 6 7 12. 1e 20 22 25 26
o o o o o o , o o o o o , o , o. o , o o o o o o o. o o o o o o o o o o , o o o o o o o
o o

1n ve Iitorl

arpante o . o o o o o o o o o Construcii portante. ale acoperiulul- detalii

85

o o o o o o

o o o o. o o o o o

o o

o o o o

o o

o o o o o o o

o o o

o o

o o o o o o o o o

38

o o o o o o o o o o o

40 41

IncAlzire ventllare
o

43 44

Proiectarea

Elemente de construcie ca rezultat al prelucrrII materialelor ................... 45 Rcirea 1ncperilor Forme arhitectonice ca rezultat al Camere frfgorlflce .. sistemelor constructive ...................... 46 Tehnici de ventllare a incAperilor Noi sisteme constructive i noi forme , .. , ........ 47 LOCUine i forme ca expresie a Fizica construciilor' Protecl, clAdirilor epocII i a modulul de viaA .. ~ . Protecia termic - termenl- mecanisme .. 127 Procesul de desfurare a lucrArilor . Protecia termic - dlfuzla vaporllor 128 Lucrri preliminare - colaborarea beneficiarului ~~ Protecia termic - tipurI constructive , .. 129 Chestionar .... Detalii de protecie termic: peretele exterior .... 130 Protecia fonlc . , 133 Conducerea lucrArilor de construcie Protecia fonlc! la sunete aeriene . 134 Execu~a ... 52 Protecia fonlc la sunete aeriene i structurale . o o 135 Conducerea lucrArilor de construcie 60 Protecia la vlbra~1 - sunete structurale 137 dimensiuni de baz . 61 Acustica spa~ulul . 138 Dimensiuni de baz ... 62 Protecia la trasnet 141 Dimensiunile referitoare la aXe ... 63 Antene .. 144 Normativul modulrii . Sistem de coordonate, dimensiunile coordonatelor .. 64 iluminat stlcli . luminA naturali
o o o o o ; o o o o o o o o o 'o o o o o o o o o o , o o o o o o o o o , o , o o o , o o o o o o o
o

incAlzirea . Parcuri de rezervoare Centrale energetice . Centrale hldroelectrlce ..... Arhitectura solarA EnergIa solar . ;
o o"

o o o o o o o o o o o o , o o

o o o o o o . . . . . . . . . o o o o.
0'0

o o o o o o o o

o o o o o o o

109 113 114 115 116 119 120 121 123

o o o o ,

o o o

o o o , , o o o

o o,' o

o o o o

',o , o o o o o o o o o o o o

o o. o o o o o.

o.

o o o o

o , o

o o o o o o. o

o o o o , o o ,

o ,

o ,

o o o o o o o o o ,

o o

o,

o o o o o

o o ,

o o

o o

o o o o o o o o o

o o o

o , o o o o o

o o o ,

Prile cldirII
fundaii,

Terenul de fundaie gropi de fundaie, anuri , . Groapa de fundaie - sprijine, anuri, fundaii ... " Trasarea cldirii .. Lucr~ri de terasament i fundaie .. Izolarea construciilor .. , .. Drenaj pentru protecia amenajrilor constructive ....
o o o o o , o o o , o , , , o ' , o o o , o

o o o o o o o
o

o o o o

65 66 67 68 70
71

iluminat ,., iluminat - tuburi cu materiale fluorescente pentru instalaii de publicitate . Sticla. Mase plastice Lumina natural .. , Lumina solar .......... ", ..... ,., .... , ....
o , o o o , o o , , o o o o o o , o o o , o o o o , , , o o o o o o o , o , , o , o o o , , o o o o ,

o o

145 154 155 168 164 177

o o o o o o o

din pietre naturale .. ,. o o , , , 73 Zidrie din pietre artificiale ....... , ... " ... , ... , . 74 Pereii exteriori, felul de construcie Cl.l economisirea energiei 77
Zidrie
o ,., , o ,

Ferestre'

ui

Luminatoare - cupole de Ferestre de


mansard

lumin ..... , ... , ...... , 180 Ferestre .. , .... , .. , . , ............ , . , , ..... , . 181

.. , .................... , . 185

CUPRINS~

."." .... , ................ 188 {ncAperl ale locuinei . ... ' ...................... ,............... , ,189 Dormitoare .............................. ; .. 258 Pori ... , ......... , ........ '.' . , .. , . , .... , . 192 Dormitoare - tipuri de paturi ., ................ ,. 25r Sisteme de inchidere , .. , ................... 193 . Dormitoare - poziionarea patului ................ 260 Siguranta cldirilor i a terenurilor ........... '..... 194 Dormitoare - nle de pat i dulapuri-perete ...... ,.261 Garderobele .......' ......... ' .................262_ ScAri' ascensoare Sai - dotari ............,.................. .. 263 Scri , ......... 0-' 196 Celule sanitare - prefabricate .................... 265 Rampe - scri ellcoidale , . ......... , ........ ; ... 199 Bal- poziia rn locuin .... : '.................. 266 Scri de evacuare - ci de salvare ........... 201 BI - exemple de proiectare ........... : ......... 268--':'" Scri rulante pentru clAdiri adpostind . magazine i birouri ............ ,..... 202 PiscIna acoperIte Ci rulante ...................... 203 Plsclne acoperite private ...................... 269-'-Ascensoare - ascensoare pentru persoane in .' Plscine acoperite, detalii ....... ,., ............. 271 cldiri pentrIJ locuine .............. 204 Ascens'oare - ascensoare pentru persoane rn birouri, bnci, hoteluri, ascensoare pentru p~turl ... 206 SpAIAtorll-lnstalall de spAlat Ascensoare - pentru bunuri de dimensiuni mici .... 207 Ascensoare hldraullce ...................... 208 SpItorll-lnstalajf de splat '................. 273 Ascensoare din sticl pentru panoram ....... 209 Balcoane Strzi' SpaII de circulaie Balcoane .................... ~ ...... : .. , .. 275 Strzi ., .............................. 210 . Circulaia biclcletelor ............... r. . ... 215 Drumuri, strAzi Autostrzl ......................... 217 Drumuri i strzi .............................. 276 Tramvaie '.. '..................... , . ,. ,218' SpaII de circula~e , . , . , .. , ..... , , , ... , .... 219 Ponderarea circulaiei ................. , .. 221 Locuine d. vacanA' tIpuri de locuine' construirea ,_ SpaII de circula~e - protecia tonic ; ........: ' ..' ' ... 222 clAdirilor d. lemn.' construct!' ecologlce c'.dlr! cu . multe nIveluri .......; .... . GrAdini . aere Locuine de vacan .......... ; ........... 277 Csue de vacan - csue de grdin ........... 278 Grdini - Tmprejmuiri . , ................ ,. 223 Pergole. alei, scri, ziduri de sprijin , ..... , ...... 225 Construirea cldirilor de lemn ....... ,.; ...... 279 Terasamente .............. , .......... 226 POziia cldirii ..................... 281 Consol1darea versanilor .............. , ....... 227 Construcia de locuine .................... 282 Plante agtoare i crtoare ............. 230 Locuine 1nlruite ...................... 286 Straturi inaite i pe movlle ..................... 231 Locuine cuplate ....................... 287 GrAdini - modele ..................... 232 Locuine cu atrium ................. , .. 288 Locuine ...................... 289 Mobil i unelte ....... ; .............. 233 Sera ......,:; '.,).11 . : ;., ~ c;'>...... 234 Locuine cu sere ............................... 290 Copaci i garduri vii ......................... 235 Locuine -1n form de ptrat, cub sau cort .. '. . . . . . . 292 Iazul de gradin ............. , ...... , , .... 236 Locuine din lemn; construcll ecologlce ........ 293 Iazul de 1not ... , ....... , ... , , .. , . , ...... 237 Locuine in' pant .................... 295 Utilitatea apel de ploaie ............... , ...... ,: .. 239 Locuine mari ..... '....... , ......... 298 . Piscine de grdin ................. 240 .Locuine - exemple Interna~onale ......... : .... 299 LOCUine cu bazin de not in grdin .... , ........ 241 Cldiri de locuine cu multe niveluri ...... , ....... 301 -ClleIlrl cu multe niveluri .................... 302 inclperl anexe' Intrri Locuine sociale de inchiriat .................... 303 Vestlbuluri, windfang-url, Intrri ............... 242 Cldiri de locuine cu multe niveluri " ............ 304 Cldiri de locuine cu accesul printr-un coridor ..... 305 intrri, garderobe ............ , ................ 243 Cidiri 1n terase ......... ; ; .................. 306 Holuri ...................................... 244 Adposturi antiaeriene .... ; ................. 307 Spaii de depozitare ......... , ............ , .... 245
Curtarea cldirilor
Ui
o o o o o , o o . : . ; o
,

ncAperl gospodAre,tl
ncperi gospodreti ......................... 246

Asanarea cldirilor vechI


~

Asanarea cldirilor vechi ....................... 309 Evacuarea resturilor menajere ........ , ......... 248 Conservare i asanare .......... , ............. 314 Debarale, cmri ............................. 249 Crama ..... , ........... , ................. , .. 250 coli Buctrii , ......... , ...................... , .. 251 Buctrii - mobilierul , ..... , .......... , . , ...... 253 Scoli .... , .... , .... ; .... , .. ,.:,., .... , ., ... , . 317 Locurile de luat masa- vesel i mobilier, ........ : 256 . ncperi de dimensiuni mari n construcia colilGl' '., 324

"........

CUPRINS
FacuJtl Faculti

'

cmine studene,tl
o o o

. laboratoare
o o o o o o o o o o o o o o o o

Incperi pentru desen


Cmine studeneti

- amfiteatre ....
o 'o o

o o o

o o o

Laboratoare .
GrAdlnle

o o o

326 331 332 333

. locuri de JoacA' hoteluri pentru tineret Cmine de zi pentru copil .................. 337 Echipamente i locuri de joac ........... 338 Hoteluri pentru tineret ................. 339 Blb"otecl . conatrucll administrative' bnci 81bliotecl .............................. 341 ConstrucII administrative - elemente de baz ., ..... 347 Construcii administrative - elemente de baz, tipologia .................... 349 Dimenslonarea, necesarul de suprafa ...... 354 Dimenslonarea, distribuia spa~ulul ........ 355 , Dlmenslonarea, necesarul de spaiu pentru amenajare .... , ........ , ...... , 357 Dlmenslonarea, construcia ............... 359 Dimenslonarea, instalaII tehnice 1n cldIre .. 360 Dimensionarea, locuri de lucru dotate cu monitoare . 361 Dlmenslonarea, necesarul de spaiu pentru mobilier. 362 Organizarea in plan ................... 363 ConstrucII administrative, exemple ......... 364 Cldiri 1nalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Elemente verticale .................. 367 8Ancl- generalitAti ........................... 370 8Ancl- selfurl .................. 371
t , , ,

Tehnologie de transport i de depozitare Hale Cldiri etajate Grupuri sanitare Instalaii de splat : Dotri sanitare . Vestlare, dulapuri haine ......
o o' o. o. o o o o. o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oi. o o o o o o o o o o o o o o o o ' o o o o o o o o

o o o o' o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o

o o.

o o o

o o

o o

o o o o o

o o o

o o o o

o o

0405 04'06 407 408 410 411 0412


o

ModificAri de fun~iune Modificri de funciune ...

413

Ferme' cre,terea animalelor . Cotaa pentru anImale mici -1n scop de hobby .. Ferme avloole . Ferme pentru fngrarea porcilor . Ferme pentru creterea porcilor ... Grajduri de cal i creterea cailor .......... Creterea vitelor . Creterea vitelor - Tngrarea taurilor Ferme ............... Ferme, clim grajd ........
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o
o o o

415

o
o o

418 419 0421 422 424 425 0426 431


o

CAI ferate InstalaII de ca;e ferat . TriaJe de marfA ....


Gri

o o o o o

o o o o

o
I

o o o
I I I

o o

.......... ~ .....

432 435 436

Pasaje acoperite' tipologie Tipologie ' .. 373 Exemple Istorice ......................... 374 Exemple ..................................... 376 Acoperiri cu sticl, lumlnatoare ............. 377
o

Magazine . magazine universale' magazin.. cu autoservire Magazine ................. 378 Magazine alimentare ... : .... ; ......... 379 Uvrarea produselor ............ 380 'Zonele dinaintea caselor i centre de prOduse proaspete (piee) ........... 383 Mcelrii mari cu depozit ................ 384 Centre de carne .... : ............... 385 Tehnici de depozitara DepOZite inalte ...............
Proiectare/logistic
Reglementri
o o o o o o o o

440 443 445 Parcri 446 Autovehlcule vlraJe .... 448 Autovehlcule parcri i intoarceri. 449 Rampa de !'ncrcare .... : ......... 450 Rampe, poduri de incArcare, platforme rldlcAtoare ... 451 Intrri, garaje ....... 452 Carport-url ..... 453 Garaje I construcII destlnate parcrllor . 454 ClAdiri destinate parcrifor .. 456 Parcri i construcll destinate parcrl/or '0 ..... 457 CJdi~1 d~~nate parcrllor, exemple 458 Benzmru . . 459 Popas uri . 461
o o o o o o o

ParcAri garaje . construcII destinate parclrllor . benzlnlrll po~plert " AutogrI . . . Pompierii i clAdirea pompierilor .. Autovehlcule ........ Autovehlcule mari ........
o o ' o o o o o o o o o o o o o o ............. : o o o o o o o o o o

438

o ;

o o

o o o

o o

o o

o o o o o

o o

o o

o ..... o o ..... o ...... o o o o

o o o o o o o

o o

o o

o'

o o o

o o,,

o o ' o

o o

o o

o o o o o o

o o o o

referitoare la siguran Sisteme de rafturi


o o o o

o o

o o

386 387 388 389

Aeroporturi Aeroporturi

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

462

Atellere . construcII Industriale


1ntreprinderi de dulgherit i de prelucrare a lemnului . 392 Ateliere de reparaii auto 396
o o o o o o o o o o o o o o o o

Restaurante Restaurante Restaurante, sli de mese, restaurante rapide Buctrli pentru restaurante
o o o o .' o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o

o o

o o

o o o o o o

o o

o o o o

Tmplrle

o o

o o ,o

o o

o o o

o o

o o

390

Buctrllmarl

o o

o o o

o o

o o o o o o

o o

o o

Vagoane restaurant

o o

o o o o

468 470 472 0475 0477


o o

Ataliere autovehicule
Brutrii
Cldiri

o o

o , o ' ,

0399

HQteiuri' motelura . cldiri pentru congitese


Hoteluri ......... Bucatarii de hot91 . o
o , o , , , o , , o

..............
industriale
o

o o

400 402

478
4.33

CU PRIN"
Moteluri .................................... 484 ' Radioterapie ............................... , 56", Centre de congrese .... , ... , .. , , . , ........... 485 Laborator, diagnosticare funcion~I .......... '. _.. 585 Fizioterapie ............ , ..... ~ ... '........... SE,GrAdini zoologl~e "Clinici de zi", operaii ambulatorii ............... SE Zona de aprovizionare ...... , ............... : .. 588 Grdini zoologice i aevari! ............ '....... 487 Zona administrativ ........................... Sg.o.. Teatre' cinematografe' centre multifuncIonale' lnvmint i cercetare ........................ 59 clrcurl Urgena ............................... '.. : .. 594 Teatre ...... '............... , ........ , .. 490 Spitale speciale ............................. 595.. Cinematografe ....... , ... , ............... , . 500 Medicin nuclear, patologie ... : ................ 59 Centre multifuncionale ..................... ,. 502 lngrljirea luzelor i a nou-nscui/or ........ ~ .... 59 ... Cinematografe drlve-In ................... 503 Zone de Tngrljlrl speciale ....................... 59~ Clreurl, staionare ...................... 504

Azllurl eie bAtrini, centre de bAtrini sportive Stadioane .................. 505 Azllurl de btrTni .......................... 600 Zona destinat spectatorilor ................. 50a Biserici' muzee' .Inagogl . moschel Terenuri de joc .................. 507 Amenajri pentru atletism .................... 510 Biserici ................... ; .............. 603 Sli pentru meninerea condiiei fizice i pentru fltness 514 Orgl ....................................... 60Terenuri de tenis .............. , .... , .. 516 Clopote, clopotnite ............. , .... , ......... 60 Golf minlatural . " ... , ............... 518 Sinagogi .............. , . , .......... 608 Terenuri de golf ....... , . , , , , , . , .... 520 Sperturi nautice - porturi ...... , ..... , .. 522 Moschel ... , .... , ........ , , ....... 60Cl..Sporturi naut/ce - ambarcalunl cu pinze ..... , 525 Muzee ...... , ............... , .......... 61, Amen'a]!rl pentru sporturl nautice, brci cu motor .. , 526 Exemple Internaionale ....................... 61" Ambarcaiunl de sport - brcl cu rama , .. , ... , ... 527 Exemple germane ........... ' ........ , ..... . 61_ Oentre hlplce, manejurl ., . '.. " , . , . : 528 Trambuline de sehi ........................... 530 Cimitire Patlnoare r piste pentru patine cu rotile ....... , 531 . " .' pe ro tii er skate boardlng , , . . . . . . 533 Crematorll .. , ......................... 61 ~ Ourss de viteZa I I t BMX ..................... .. 534 ,Cimitire .. ............ ,., ........ , .... 61: Oroseu blcceePoligoane de tir ....... ; ............. 535 Sli de sport pentru gimnastic i jocuri ...... 537 ProteCia la Incendiu, Badmlnton , . , .................. 543 Prevenirea incendIIlor .............. , ......... 611 544 Squash ............... ', .... .' ... 5 45 Instalaii de semnalizare a incendiului ..... , .... , .. 61 ~ Piste de popice ) de bowllng ............ ,.,.... J taI +11 d 546 ns a, e sprInkf ere ,........ .. ;....,.,., ..... 618 PiscIne acoperite ........................... ,.. InstaJa~1 de stingere cu pulverlzare de ap ~ Bazine in aer liber ....... , . : ...... 551 I f i i 00 ' 2 Instala,I de stingere '.$, ocu u cu 2' ; ........... 6H BazIne acoperit9' 1Tn aer liber .. , . , . 55 Saune ................... 554 Instala~1 de stingere cu pulbere, Sli pentru Jocuri mecanice ... , ....... , .. 557 InstalaII de stingere cu spum ., ..... , ... , 62(1Instaia~1 de asplra~e a tumulul i cldurII , ......... 62' Spitale' cabinete medicale' Conducte de apt de stingere, construcII pentru peraoane cu handicap inohlderile de protecie la foc .. , .. , . , , , , .... , .. 624~ Cabinete medicale , , ................. , ... SS8 1nchlderile in pereii puurllor de ascensor F 90 ...... 62f Centre' medicale ............ , .. , .. , .......... 559 Comportamentul la incendiu al materialelor i Construoii pentru persoane cu handicap ..... , .. 560 elementelor de construcie ....... , ..... "., .... 626~_ Constru~ii pentru persoane cu handicap, locuina .. ,561 Perei rezisteni la incendiu ................ , .... 631 Spaiul VItal fr obstacole, ................ , .... 563 Spitale - generaliti ......... , ......... , .. 564 M i tAl Managementul proiectului ....... , .............. 565 , sur' greu . norme Forme de construcie ................ , : ........ 567 Uniti de msur i greutate .................... 63~ Dimensionare ........... ,., ................. 569 Raportul unitilor de msur germane fa de cele engleCoridoare, ui, scri, ascensoare ................ 571 zetl ....................... , , .... , . , . , .... 633 Blocuri operatorii ..................... , ...... 572 Transformarea unitilor de msur englezeti n Blocuri operatorii, Tncperi prl~clpale ... : ........... 573 milimetri ... , ............ , .. , ...... , . , ..... , , 634 Supravegherea post-operatorie a paCienilor , ...... 574 .. masuri ~ , de securi'tat e ' .... , .. , .. ' , , . . . . . . 575 Incrcn permanente ............... , .. , , , , .. , , 635, Operall, Filtre .......... ' ... , ... , ...... , .... , .... , . , , 576 ~ "1 e d e terapI6 "In tenslva '- , .. "., .... ' , . , . , , . , , 577 18H,~iogrElfie"."" .. "." .. " .. ,., ... "",., 642 ,:,tall ' Zona de tratament ...... ' , , ... , , . , ... , , , . , . , .. 578 Zona de tratament - obstetric .,.""." .. "" .. 582 Index" .. " .... "., ... ,.".""""" .. , .. 652-<
ConstrucII
A ,

EXPLICAREA SIMBOLURILOR I A PRESCURTRILOR


P~,I.lmIIolurl

pracUrtlrl de cuvfnte

Unit. mAsuri, preecurtlrl


DIN 1301

Alfabetul
grecuc

In planuri
OIN 135&

AnkI

Gdr

Gardlrabl

A.a.l.

_,

Unlt.ma dl Munci Ccnlll. Indulilfall

10 cm 12 mm (dlmans. {

fw
Ar

.Ole

OfIcIu
O~re

BauNVO
BEL
IlO!.

AIgIIm. "'.11 ulk. cIIcIrIIar


MlllUllUlIlhltealuJUi

.Oep
.b

- M.A.

8111

MInUIIuI IIgIIIm. In canlfnlctll AegItm. "'.11 canIrIct. ~I AIgIem. In _ . moI


AIgIIm. III ~

Ifdm

sTnt mm) mi matri IInlarl

~us

oll englezeti

Bch ici

BI
.1"0

BIIlIIotecI
PMIaIHIl

VOB
MIO

lIk

.1Ie

ar
O

.Sr
Sv

a.lcan BIrou
Incap. lIMtot1
MII!IMlI AcaperIe fI/trIIII
Hal

ac
bzw. OIN - re.

fWIPICIlv
0IutIcht InckIID1t-Narmm NormIIIIIndIIIIItIII QIII'IIIIIt EIIaIrfII

00

ava
OI

M A9
MI

ElI

...

LNA
_.
tn1Ipr.

T4df

TWlIIIIIIV" _1Irt lnnidItI


dldaI1I

Hsau h Bsau b FI h Mln sau mln S sau s 12 J

pIcioare englezeti H sau h InAltIme sau cota 1- IA~m. sau lat de

S suprafaA ori
minut sau la lIecare minut secundl sau la fiecare sec. 'toate Indicaiile In grade In CelSiUS (K) energie cant cAld . cantitate caldurA putere presiune 2 grade. 3 minut { 4 sec. dlvlz. In 380 de grade procente. din suta. sutlma la mi din mie. mIIme diametru . . . r1uchla superioarA MlP muchia sup. a pardoaeJll MSS muchia aup. a lnel

(a) Alfa (b) Beta r y (g) Gama ~ 6 (d) Delta E I (e) Epsllon Z (z) Zeta H " (e) Eta e 9 (th) Teta I L (1) Iota K re (k) Kapa ti A (1) Lambda M ~I(m) Miu N v (n) Nlu
A
CI.

OU
0%
I!g

.Ou
ona
.P .Pr

Oul
Incap. dalmnll
P_r PIItn1l,
SufIaQIt11

-eaNI!I. ~

.1
ez
1'1

'. ...-. "urmI1aIrtIt QIII. (gegI ggIL) _ _ _ cuuI


!IA _ICI DII!-''''''_(irlllru)c:lld.IncIuII.-UO

!~(x)XI

WS
N Pa 23'4"
,,"sau vI-!

SI
CrII

S.
SIUcI. UlA

Coridar
0upI1I
$pliN 'liriii

131

OI

r-g. PIgIna .1IUd. hldlnt.1IUdInII IOA CleI. "*:t _ (JrIliru) dId.. ldII*I. , .
PA
~ III.

, an
GII
MI

Spt
.GIf
OI

O o (o) Omlkron n 1C (p) PI P P (r) Ro I a (s) Sigma T't (t) Tau Y li (y) Ip8110n
c!J Ij) (1) FI

UI/V

a..j 1 damnuIuI

o
[lJ
9

II prIVInftllGddln1l1ar

Imag. .... l

..,zI
lIbIIografe

HlG
1<

.a

Indzlrl
Suc&tIrIl

%. 121 OK

d HGI:hw. NIm
I\hdtw. NIl' HHS. rN
IOV
~ M.

lIIrW
l'tmtI

FO SO
M
I

X. X (ch) Chl I'[/,~ (ps) Psi g CI) (o) Omega

1<1
Kg

.PY
.S

PI\InIIl
SUbiol

KI
1<0

Ch
CItI

c.p. hlfne c.p. clrbunl


~

N\vIIIP& mn N\vll1III radUI


N\vII rpI mutm
~daIIIot

seara
per (de ax, tim tone pe metru) EJN diametru namlnal

NW

I<r
I<z
IA IAz

.pg
.Cap

- NIM _!'rO
PAO

.w
.1Az

r",*,o ocpII I",*,. ben.


Incap. mU3lcll

"""-" IIUIOmIIII dItIIar

Lm.

ea.
IVII.

III lIIIIIIIeIntru alra.1IPmIma1iv

N O; PC
PcI
S SchIz

.NI .1
.p~
.~

NIfa
ltIj
P~~

dai _ _IYtL-*'II

gem.
1. AIg.
III.

- CIIni. canbm'
_ 11141"- III gnIII

P_
CuIIp

.CIp

.111.

lIIdv

Orm

II

III<
So
Sp

.1.1 Ser
.l'Iu
Om

Oormltor I.oc . . . .
5ecrt111(1)

,.U.
vgI.

-vJ.

__ lai

vom.
UIW. VOI II. U.
1IPft. 1,0.

- COfI'4I. campIII cu ........ lIIIiIIIIII

l'Iu CImari
CI'IIuvIII

.....m.cr. "111II1II CIIpII1t


UnIUn.1rI!IIMrfar ele lrIItII IIICtI1CI ;IM'IIIIII
cuuI

Spl

CIIv

_1

*
II

SImboluri mlltwn8tJce > mare decTt i mal mare sau egal cu < mal mic decrt ~ mal mic sau egal cu 1: iumAde < unghI sin sinus cos cosinus tan tangent! clg ootangentl In'medle sau In centru

mal

Cifre romane

. 1.
II. III. IV.

2 3 4

V.
VI. VII. VIII. IX X. XV.

5
6 7

egal
Iqantlccu nu egal cu aproape egal cu aproximativ. In Jur da cangruent similar (i pentru repetarea cuv1ntulul) Infinit paralel cu egal i paralel qu nu Identic cu ori, Tnmul~t cu 7mpArlt prin perpendicular volum unghi static rdcin dIn
cretere finit

oii

Sz

CI

CIIII.jG1C8

- apea.

1';
To

PCI
.FI

p.IUbttrIn'
l'IIcI

.v...
UV

lPIcfIIa
'l1li . .
",runIluI

..

lOG.
Ut.
U.

Tr
Tz

.Tr
ici

T.....

InClp. =-I!
VlllIbUI Cintar' apllIorIl
WC Wlndfang

.*'.....
" lImIiIr
UiImIaIIte

A.

9 10 15 C. 100 CL. 150 CC. 200 cce. 300 eo. 400 D. 500 DC. 600 DCC. 700

Vr Vrr
WI

-Vb - CIIII
_ SIlI

00

H.B.O.
Ar

AIgIIm. III _.'~ HIII. _ perii tic. perii cii",..,.

occe. aoo
CM. 900

wc
WI
Wg
Wr

.WC _ WI

etc.
IQ.

_lte:" mal dIpW

II ...
tii

M 1000
MCMLX. 1980

.Sr
Spa

Seri
Spetlu ISlIpI...

FI.z.d.

1
l,
~ CUT

x
I

A.vM.
GRZ

WI
Wz ZI

ig
.C% Cam

I"cip. goopod.
camera de zi Camera
Acoas principal
Acess secundar
SC3ra
Asr.:an~or

GFZ SMZ

CoeIIc:IonlUVglldul d. utili,... I lorll1\llul

V canstr,

vor. con.lI'. lIP. II lUPII!, parell.i


PlIn urban/Ilie

.J.. V (I)
.,j'

SP
FH
GE

Plan utb.
.z. m~lnuf,

Hcorni" InAII!m .. la camltA

tp

Imagini compatibile cu

Zona prod. marltJlact.


Zona induslrt.la

congruel,t
triunghi n ac&lasi sens. paralsl

CAD pe CDROMul
~jeufert.

CI

Zon ind.

NORD

in sens contrar. pa:sleJ

Manualul arhitectu/uiproiectul general

Marlmea de baza Oenumlrea Simbol Oaftnlde Unltl SI cuprinSI unlll\ll de olZl bazati pe In denn,"e 1 Lungime metru m lungimea d. unda IlIdlalfll de crlpton klloqllm 2 Masa kg prototip Intlmadonal llcundi 3 Timp pariolda radla~" daceslu ampar 4 Intensitatea kg,m,s A lora .Iectredlnamlcl curentului Intre doi conductorl .Itctrlc kelvln 5 T.mplliturl 1< Punctul1rfplu (temp.ratura al apel termodlnamlcl) kg,s e Intentltatea candell cd radatllii IOlIdl1t" lumlnool eerati!itllinll 7 Cantltatel da moi k; moi mal mol.oul....

NORME DE BA~A
UNITA1 :" Systeme Internationale d'Unites -

aubltanl

~--------------------------------------,~ -Muldp/l ,1.ubmultipU zeclmaiili unlta~lor


.
-

Prltnx.le i simbolurile Ic.stora sfnt: T (tera) . 10'1 unltlte (bilion) c (clnU) .1/100 unllate 13 (giga) .10' unltat. (miliard) m (mIII) '.10"" (a mlaplrie) M (mega) 10' unitate (milion) ,,(micre) .10" (!mp, la 1 milion) k (kUo) 10~ unllat. (dt."'.....,) n (nano) 10-' (lmp.la 1 mlll..q) h (h.cto) 100 unitate p (plco) 10'. (Imp. Ia 1 bmc da(d.ea) .10 unitate f (famto). 10" (lmp. lal bU11 i d (deci) .1/10 -unitate I (atla) .10 tI (lmp.lal trlllal'd) Pentru dllllTY1tl'lla unul muftIpIu ztcfmli nu II polii UllIIza dIc!t un IIngur prefix.

<D

Unllll de bazl SI

Mlrlme dl mlturat

sugrafall
VOUm

lungim.

Mal
a) 1zo1ll\lllllrmlcl

Simbol .Unltata
~t

s.mnlnCl\le &n paranteza: I.mnlftea~a antlrlo~,diferenta de tIm~aturl

Fo". Pl'Hlun. TemperalUtl

(1<)

CI :1.
;\.'

A
IX

k l/A l/a

1/k
O'

o
S

conduclfbliltatu timei ~ca.1IaItn1U1 d. cond~III'lItml~l conduclfbUitaltltlrmlcl echIvallIItI (COtI. d. aolllluGtlY, ttlm,) tVf.fmlK) coeflcl.ntul d. perm.abiI1~ ~rmlcl (vII. rit ptmIab,~) \ nlmIK) co.ficltntul dl tranIfIr "rmla \vaIoare d. trantfIr ttrmlo/ JW/m'K) co.flclentul de tranemlIle ltrmlol (Vila.,. rit lIInImItIt tltmlalJ .(m'KIW) valolrtI Izoflrlltermlea . (m'KlWt rezlalln\l tarm/el (m'KIW) rtziaten\l lalrlnlmllillltmlcl (mlKIW'cm) COIlldtntui 1'IZI1IIn\llttrmtoe (Wh!kol<) ~a tllmlcl ~1IcI (Whim'1<) COIflcItntu~1ICI1I\I1 de TnmIQazlnlrl I clJdurfi (W/mK)
(11K) (mK)

(Wh) (W/mK)

cantitati. de OIldura

Lucrul mecanlo (!Mer;ll. Ws,J. Cint. , clJd.) Nm

m mI m3 kg N Pa Pa bir C l<

Unitatea In "'lImullntlma~onll ("stImul SI). prtvazut din 1978 metru metrul patrat metrul cub kIlcgramul Newton. 1 kg mlsi Pascal .1 N/ml
Bar' 100 000 Pa. 100 000 N/m
~ CeiIIUI (doat ca I0Il& rit lIm/llralllr&l

Flotard. tranaformal""'--

9.8 .,,", 133,3 0.98 1 10 4.188 1,183 738 1.183 .


~

Ivln'

secunda Watt Joule metrul Newton ora Wltt. 3.8J<it Idlowattul 10 Wh. 3,8 MJ Wltt Watt

(curent III., curan! clld.) W prevlzlri din 1975

put.re.

kWh W

Wh

1.183~

Transformlrll un\tlllor de bazA

1 m . ITi .1

II
P p.

colftcfentul dl dIIaIIre IInIIll coellolentul cit distantare presiune.~It/af~ vaportlor

(PI) (P.)

~unt.

ma 1 m '1 1-1 .1 mr' (. '1 mII) 1 m'1 .-.... 1 m''''(.1 miII) 1 .... 1 m 1 ..... 1 k" m II'" (. 1 ... mi a-I) ..... .... 1 kg '1 mot. 1 kg m-4 (.1 kg/m 3) 1 m'1 m".-t.l mls"' (_1 m'/s)

~I

f-lg!!.o_--':(\!IL.g)_ _-.:cantI::.::::::tatn~..:;d.:..v:..:a~PO;;.rl~_-.:-_ _ _ _ _ _ _---1' gk (g) canlltatla dl apl condll'llltl 'Y (%) umiditate. rellllvi I.erulul II (-) colftcftntul de rezllttnllii dJluzl. (IIatGn.tI rit miii. il dIIwIt) wd (am) ~Im.a echivaltntllltl'atulUi d. arJ!alal1ail dlfuJI.) AI (g/m'hPa) cotl!cfentul d~etbIIIate la vapori (VII. de ~ la vapori) (m1hPlIIg) rtzl.tenta la dilUa ~Ior ~ .lWImK) tactoruI dellrat lactorulstraturitor d. ar j;(tU1 clJduril

Elc.mpl. de .unltl~ SI de/lvate" Intre unlttl. de bul

111..

Coulomb 1 C 1 AlI Falld 1 F _ 1 AS/V H.nry 1 H 1 V./A


Hertz 1 Hz 1 ."' (III)

Joule Lumen

1J

f Nm .1 Ws

i.ux

b) ProtwIe fOnlal :1. (m) f (Hz)

Newton
lungim.. d. undA
frecvena

flm.l adar 1 IX .flm/m l 1 N 1 kg m/sl

OhIM 1 g .1 VIA Pucii 1 Pa .1 N/m l Slem,nl 1S l/Q T..I" 1 T 1 Wblm l Vo~ 1 V .1 W/A Watt 1 W 1 J/a Weber 1 Wb 1 VI

J
J
J

Le IndlClre. putetll .,tcII1ce aparenla, Watt-ul poata fl denumit .1 voltampere (VA); puterII ellctr1c1l'1acUVI Var (ver), Weber-ullecundl VOi! (Ve), .'

rrscvt~ IImlll rrecven11 de rezonantl modUlUl d, elntlcUat. dinarnlcl S' rigiditate dlnarnlcl FI (dB) vatoarsalzollrfllonleeJlunlt ttan.mlsprln aer) In Ilberator FIm (dB) valoarea medie alzolltll 'onice (Iunat tranaml. prin Ieri FI' (dB) \l8loare. Izollrillonlce I conlttuC!lel (IUntl1rlnlmt1 plin r) LSM (dB) valoarea prolacV.llonlella sunetul tranamls..2rln a" L" (de) nivelul normat pentru ~omotul de Impact VlM (de) valoarea de Imbunltatlre a suportului de plan,eu ~_ (de) _._~_ valoarea protectiei lonlce la zgomotul de Impact ~.J::::l-___ msura de absorbie a sunetului A (m~) supratela echivalentA de absorbtie a sunetului -r_ ........ '(;:;:;i .-' --"raza de reverbaratle ~-----(;'I)"---;;du"c-::e:,:e:':a':":n:':'i'l::el::':UI::;ui~d~e-zg-o-m-ot---------j

lm:. 1,_

(Hz)

e.w.

(Hz) (N/eml ) (N/crna)

19' \!...I

Denumirile ,lllmbolurile unor unltl~ SI dertvats

1 N x 1 $ x 1 ml .l Nlml 1 rad x f sl.1 rid &1(.1 rad/s)

lAxh.1Aa.1C 1 AsI V 1 etv 1 F

Elc.mpll de u"ltl~ SI derivate Intre unitatile de bazA si unlta~le derivate cu denumiri proprii Flezlstenta la plrmeabUitatea termlell/A. 1 mlh Klkcal .0,8598 mlKIW Coeficientul de conductivltata termic! )0... 1 kcai/m h K Valoarea de transmisie termica k 1 kcal/mlh K Valoarea de transfer termic r.' 1 kcal/m2 h K Densitatea brut .1 kg/m 3 Greutatea de calcul ., kp/m' Rezistenta la presiune .1 kp/cm 2
Transformarea 'Ialorilor !abalars in noila unitaU de

.1.163 Wlm K .1.163 W/m 2 K .1.163 W/m 2 K


.. 1 kg/m 3 .. 0.01 kN/m 3

~_______________l .. 0,1 N/mm'

...,
/

msur

Unltil

de ml.uri in construcII

Introducerea legal a unittilor SI s-a desfurat continuu Tntre 1974 i 1977. De la 1 ianuarie 1978 este valabil sistemul de msuri intemalonal cu uniti SI (SI- Systeme Internationale d'Unites).

NORME DE BAZA UNITATI SI - III


Prese. ml~ nouA
atlon DIN 1045 (edflla 7.~001) ee el0 S 15 825 835 e4! 855 LS 10 LSl! LS25 LS35 LS45 LS55 1.82 Les LSS Z2!I Z35

II

Mlrtmea

Slm- Unitatea SI bal Denumire


Cl,~,T

Unitate legala Sim- Dlnuml", bol rad

Unitati anterioara Slm- Denumlr. bal pll Simbol

Relatl.

Unghi plin

Radlant

dl36O" GtId

MInut

Secundl Gen

gon

Lungimi

Metru

MIctomItru MlllmtIN
centlmltru
DlClm.tru I<IIomttru

om

l'm mm

dm km

1 raei. 1 mim. 57,296' 63.662 gon 1 pla .h:rad 11. .1/4pJI. (l!I2) rad l' 1L!9O - 1 pl1l380 nl180 rad l' .1'/80 1" .1'/60.1"131500 grad etntallmal 9 l;on.l q - 1'1100.1 pla/400. I'l1200 rad 1 C.10"'gon minut eenltllmll I 1 ce. (10"1) C.10'" gon 'IC. canIaIImlll ce 1 In. 2!1,4mm In lOt Orm) 1 It. 30,48am It (lathom) flthom 1fathom 1,8288m 1 mii 1809,344m miii (mO.) mII am 11/11 1,8112km miII marinl unghi cIrIpt L grad ..xIgHlmll

."

=or(loot)

Inchlle') (ldlUa 5.13)

B.ton UfOr (vezi ,Norml~vul pentru beton ~, beton armat uor cu &lcltulrl

Suprlfal,aupra-

A,q

11\1 HC!, lransv:


terenurilor VaI\Im VcJumnormat
S~

Metru pAtrat

mi

AI
HICtIr

a ha I

1 a.10'm' lha.10"ml 11.1 dm .l0"'m3 ' mi In llar. normali 1 Nm3 1 cbm.l mi 1 mln.60. 1 h.60mln.3eooI 1 d.24h.88400. 1 1. 818a,a ti. 31 ,5:;7' 10' I 1 Hz. lI,lllndlear la trlovtn\tlor In ICUIIH de mlrlme

ClN 4232 (acfJJa 9.87) CI",IMI OIN 1184 paItIl 1 (ldl\ll11.2000) .

Baton UfOr ou alcA\U1n pa roase In vrac pentru p.rt#

Z45

V
V~

Metru cub

m3

Utru

Metru cub norm. Nm ' Metru cub cbm


mln h d

TImp, intIrvei de ~mp, duratl

Secunda

Hz 11S

MInutul Ora ZIua Anul

perlOIdIl,
PUllaIa
fi)

indicei.

Frecventa

HItIZ SlCUnda rtCIprool RldllIIt prin IlCUndi Secunda rlClprool

Z55 Uant da anhfdrH ASS DIN 4208 (ldUIa 4.97) A812 AUO lll-baton set 2201340 DIN 488 partel 1 8St42Oll5OO (tdlU.9.84) eSt500J550 Pl'IICUrtlrtle pentru materialal. d. canatruO\l.ln raport cu dlflnlfa mlatan\ll Pru9.maL noua Mz2 MZ4 Mz6 . .Mza Mz12 Mz20 Ml2S Mz38 MzlS2 Mz88

m.2xf
111-2xrr

VI_
unghIuIarI
Tura\ll, Vltlzadl

l'IdII
111

CIrtmIdl DIN 10! (acfJ#a 8.89) DIN 105 partii. 21 (edl~1 8.89) . ...

IUtItIt
VIteza
AccaI8ra\f1 gravfla\lanlll

AotI1II pel
I<IIomllrl pe ori

RoIa\ll pa. RatatII pe mln r/mln Rolalft pe mln


1'18

Ula Ulmln

1/1. tii - Ula

v
q

Mattlpa ItCUI1dl
Metr1pe

mii mia'

kmIh
nod

kn

1 mii. 3,8krn1h 1kn llrn1h - 1,S!2hmlh


1 OII - ,. emil' 10"'mlla
19-10~kg

ueundl II patrat

OII
kg

Oei

Mata:
greutlllI (ca

Kllogrlm

rezuJtat II clntlrlrfI)

Gram Tonl

1Ivr1 engleza
HvrI germani chJntlf chintal dublu

pd

pf
ztr dz

11-1 Mg .10'kg 1 peI. 0,48359231 kg 1 pt.O,5kg 1 ztr-SOkg 1dz.l00kg

faragmf1a-

Forta

F Ci

Newton

N dlnl gram-fol\l kIIogram.fortl tonl-fortl kIIogram-torti tonl.fClrtl

dyn
p
kp

1 N 1 kglmll' - 1 Welm. 1 Jlm 1 clyn. 1; emisa. 1(1'" N


1)2.9,60888 '10"4 N 1 lip _ 9,808815 N 1 Mp. i80ua N 1 kg 9,80885 N 1 t.geQ8,~N

,onala

Mp kg t

T,l1IIun'l mICIniCi!, ",lIslenll

Newton

pe
metru pltrlt

N/mI N,wtonpI mlQmetru patrat J Kllowlttorl

NI
mm '

kp/cm 1 kp/cm l 0,0960585 N/mml kplmm' 1 kp/mml _ 9,80e65 N/mm l


1 PSh - 2,84790 IOf J Il1g.10-l'J 1 cal- 4,1888 J .1,163 '10" Wh 1 lip m 9,80655 J
1 W- 1 Jla 1 N mI$ 1 kg mllr

L.uctuI mecanic,
energii

W,E Joul.

kWh

1 J.l Nm.1 WS.'0'erg 1 kWh - 3,8 '10' J. 3,6 MJ

II;
Cant. de cAidurl Q MClm. d, rota", M Mom. d.lncov. Mb P Putel8l, flux d, energiI Temperatura.
termodlnamlc,

cal puterl-ora

JCluie J Metri Newton Nm alu Joule J Watt W

ceJClrie . kilogram tol1&matri

PSh arg cal kpm

Kelvin

K
Gradul Celslua 'C K

tempo Celsius., Intervalul $1 dlterena da


temperatur.

a
A8

sau

'c

AT

temperatura Fahrenheil, tempo R.. aumur

9.

1'K.l K 'K 'R.'RK 1'R.'/aK e. T- 7010. 273,1SK grd t.e t. T, tiind valabil: grad 1 K. 1 'C 1 grd in ecuaii se utilizeaz 6F = '/!R;. 32 .91s T- 45S,S7 grad F'anrenl1eit 'F' grad R9aumur
:~R

cal putere grad K.lvfn graei Ranklne

PS

1 PS. 0,73549615 kW

Clrlmldl rezJltlntl " cIlnchl' DIN IOS paItIa a 3-. (ldI\IIU4) Clrlmleli de grult calcar. KSVe DIN 1OS (ldl~. 9.60) KSV12 KSV20 KSV28 Blocuri pentru zidirii i Rz12 cIrImldl pentru RI12 ca,urI ntancoralt Rz20 DIN 10715 Ra20 (editia 4.81) R2S R39 Blocuri pAna din HSVS zgura de lumII HSV12 DIN 3i8(1dI\I1 6.78) HSV20 HSV28 Blocuri din SCA 02 DIN 4165 (tdII.11.9S) G4 08 BeA (383,3 DIN 4223 (ldlla 7,SS) a84,4 CaramidA cu goluri l.L.B4 din beton UfOr LLS 6 LLB12 CarlmldA cu goluri Hbl2 din baton u,or DIN 18151 Hbl4 (edljla 9.S7) Hbl6 Blocuri piini din V2 beton uor DIN 18 152 V4 (ediila 4.87) V6 V12 Blocuri cu goluri i . 1-104 blocuri cu goluri T din HD6 beton cu alcatuire Inchis DIN 18153 (editia 9.69) Carmid pentru planee ZWT12 si linlsarea peretilar ZWT18
DIN 4159

A.

I I

8p' .". .!I~

(1.

1 "FI

5i~'C

!edilia 10.99)
rezisteneI

I i

ZWT24 ZWT38

I ,

G)

Uniti SI i uniti legale (9:,tras pentru domeniul constructiilor}

Presc!..Jrtriis p8r!~u matsrialele de GOhstruCi,; cu modiiicarea definilla,

in di"iziuni de 5%

..

,,;
~

rJnrmp.
de 1l,lla
..... xI2-----1-----I
I

NORME C- EI
DIN 198.471.

Ilt

Sursa: DIN Deutsches Institut fOr Normung e.V: (Institutul ... , pentru normare) 8erlln Formatele normate constituie n prezent o baza pentru con' '1 mobilierului de birouri. La rindul lui, acesta determina ntr-Ci Ui re mAsur, modul 1n care este conceput planul. ~ 1--- x - - - l In consecin, cunoaterea exact! a formatelor DIN este Importanti pentru proiectant. Formatele normate au fost stabilite de dr. Porstmann dl~up de 1 m'. EI a divizat conform raportului Tntre laturi: x : y v'2 - Lungimea laturii x 0,841 m SerilC Lungimea laturii y ',1 8S m x . y ., . Formatul primar (dreptunghiul cu suprafaa de 1mI i lunqlm S17 x 1297 laturi menionate anterior) formeazA baza pentru seriile cfQr 848 le ;17 Seria de formate A se ob~ne prin divizarea ("fnJumAtl, . 485 X' 848 dublarea formatulul primar - <D + @ 324 X 458 Seriile suplimentare 8, C sint prevAzute pentru dlmenslu~e dependente, de ex. plfcurl, foi de indosarlat i mape - ( 229 x 324 Formatele seriei. B sTnt formatele mediei geometrice ale 162 )( 229 formatelor dfn seria A. 114 x le2 Formatele seriei C sint mediile geometrice pentru seriile A -.1.,8 . 81 x 114 .Formatele alungfte se ob~n prin divizarea longitudinal T~ ,.", 57x 81 tru sau opt a formatelor principale (plicuri, etichete, deseh" I @+@. . Flele de cartotecA fArA extensie corespund exa~form '~Jlu , mat. Fiele cu extensie sTnt mal mari eu un .tab" ale aL -., nea superioar o extensie necesar! claslflcaril. Foile de Tndosariat, mapele, blblorafturile s1nt mal late deci... tele normate cu dimensiunea necesar indosarleri!. Pentru IAlme trebuie alese pe cit posibil dimensiuni din c' , de formate A, B, C - @ DIN 821. . Blocnotesurlle i coplerele au formate normateexacte, in CL..I minII perforate, aceste foi sTnt mal mici decTt formatele ncna exact dimensiunea acestei margini - @. Crjle broate tAlate i revistele au exact formatul normaT. Dac 'Ia legare este necesarA o tAiere suplimentar, atunci eli . foi sint mal 'mlcl decit formatele normate dar in schimb ,-,e depete corespunzAtor. fniltlmea copertel trebuie s co exact formatulul normat - @. LA~mea copertef este determinatA de procedura de legare..,
)14

,
I

f---T-I
I
,

G) - Formate primare .
Format elua
SeliaA 841 SerlaS 1000

O
1 2 3 4

x 1189
le

x 1414

594
420 297

941
420

707 x 1000

x Si4
le

500 x 707
353 x 2SO SOO 353 178 128 88 82

210 )( 297 148 )( 210 106 74


le le

'5
8

178 )( 250
"

148 105 74 37 28 18

125 )(

7
8

88x
e2x '44x 31 x 22x 15 x

52x
37
28

"9
10
11

le . 82

44
31
22

18 )( 13 le

12

.@

Serlleupllmerttar.

Format Jum.lon"lt. A4
Sf.r! Ionglt. A4

Simbol
I/2A4

mm
106x297 5h297
9x 105

1/4A4
1/204

Optfme lang. A7 l/BA7

Jum.longfL 0-4
etc..

114x324

Formate alungite

~ 'ndotarl.r.
81

Formate lIunglt. A4

.....- - - 2 1 0

-----1

In C/c.rc
~I~m

SlblloraII

........."~ <Q'
Blocnoteturl, copiere

1-.5
oglinzii zatu/ul
fnl./~mea cgllnzll za\Ulu/ (1ltIllt1u de cololll4)
I

In [mrTIJ
38 167 1

c"rl~ ~fm'ag m'

37

155
37

Olstana dlnn $paltun

551/2

247
5

cea mal miri II~me a Imlg., doua $palturl cea mal mare la~me a Imag" un pa~

167
81

la

I--~ea mal mare; 7I Ilma a magln" 167

marg. int a hlrt. (jum. marg. indos), etalon mar;. ext: a hlrt. (marg. later.), etalon

16

27-1

Margine inferioara

marg. sup. il. hlrt. (marg. lUp.), etalon marg. Inf.

20

a hlrt. (marg. inf.), etalon


i lalmils

I
@

30

C(ti brosa1e, tiate

tfi'I
l.2..Y

valabil~. coniorm DIN 826. normele de mai SUS:-

Pentru oglinda zaului

de imagine ale formatului normat A4 1

:._,

NORME DE BAZA
DESENE

r;6d=~ pe eGIIl'lli
DeMn orlglnallilat fi copI.

O.lN 824, 479

~fI
a

Normei. d. d...n uureaz munca arhitectului rn ceea ce privete ordonarea desenelor n atelier, pe antier, la convorbiri, la transmitere i la arhivare. Desenul original sau copia tiate trebuie s corespund formatelor din seria A - <D @ - @
Dlatana dintre zona rezervati textuluI ,1 margine este -Ia formatele AO - AS .................................................. ~ ..... 10 mm la formatele A4 - A6 .... :................................................... 5 mm. La desenele mal mici este .permis o margine de indosartere de 25 mm care reduce suprafaa utJl a formatuJui.

,.

CD

C,..n normat
CINAO OlNA1 CINA2 CINA3
~

OIN47U.r1aA Fonnlt foaI. brutl nllllati mm FOImII: foaie IInItl

Clm-. d' lai conf.

CINA4

CINAIS

B80X1230 825xS80 4SOXI25

24C1lC330 18!lC24C1

tIIatI

mm

841x118e 894x841 GOXll84 a81X42O 21Cx287 14811210

Dlmensfunl d' 101

'-'-'-'-'-'::;-)

1n mod excepIonal, formatii. alungite pot 11 obinute prin niruI rea mal multor buc~ de aceeai form sau de forme invecinate dIn seria de formate. Din I~mlle uzuale de suluri de hirtie pot fi utilizate pentru seria A: pentru hirtie de desen, oale .................................1 500, 1 560 mm (din care deriv ....................................... 250,1250, 860, 900 mm) pentru hirtie de coplatoare ......... :..................... 650, 900,1 200 mm. in cazul rn care, dintr-un unic sul, trebuie sa poat fi obinute toate formatele cu excepia fcrmatulul AO, lAi mea sululul trebuie s fie de 900 mm. Pentru Tndosarlerea rn blbilorafturl a formate lor A4 desenele trebuie pliate in medul urmAtor- @. rezervat textului trebuie s se afle mereu deasupra i in poziie corectA. 2. La inceputul prooesulul de pllere trebuie meninut ntotdeauna I~mea de 21 om (primul pliu) I anume prin aezarea unul ab lon de 21 x 29,7 om. 3. TncepTnd din c se repllaz o po~une trturigh/ularl (pllul al 2-lea) astfel inc1t, la desenul complet pliat, si fie perforat sau Tndosarlat numai cimpul dIn stfnga Jos, marcat cu o cruce. 4. Oesenul va 11 pliat rn contInuare spre strnga, la o tAtme de 18,5 cm, cu un ablon de 18,5 x 29,8 cm, Tncepfnd cu latura L Pentru compensare, partea care nu se desface la pl/ere va fi pilit la jumatate i astfel partea de desen cu zona de text va ajunge deasupra. Formatele alungite trebuie pUate in aceiai sens. 5. tralfurlle '!zultate se pliaz incepind cu latUra b.

1. Zona

CICU08l DIN M. DIN Al' DIN AC -

l..::._._._._._._._.:::.J ClmtnliUnl CIN A2 CIN Al DIN M

DICUPIJ DIN A3

DIm,nllun.. DIN Aa

~i

b
Ib._._.~
Dlm,n,. DIN AS
_DtGUpI/ DIN M

rr'-'-'=m

Pentru TntrIrea margInII de perforare i indossrlere, pe spatele pArliI de desen perforate, se poate lipi un carton format A5 14,8 x 21 cm. Prin respectarea Indlcalllor de mal sus este posibilA plierea foilor de odee dimensiune. Tn cazul in care, dup reducerea cu pllutlat de 21 cm, lungImea rezultat! nu este multiplu par - 2, 4, 6 etc. - al dimensIunII de 18,5 cm, atunci IAlmea rmas se pliaz la jumAtate.

OMz."
ptr.

Numtl cIm~ IOlIi la dlm,!"'un,a AO Al A2 M AI, 18 12

I lai
111 8 8

8 8

Dlmln"un DIN M

<V _Dlvlzar.. !n cimpuri (pltratl)


CJNA2

I!
CINA1

OINAO

(8-\

Dimensiu ni de pliuri i
pl;er~

..;v scheme de

. : (J" e
.
"', "

.'

..

JjJ"'" '..1
., . ,"

:'. ,. '. '

..

:~

..,:: .

.'.

:'; ... :....

Q:'"
,',. '1

NORME DE BA1~
PAGINAREA DESENEL(
(cont. DIN e. 15, 16,36.406,823,1352 und 1356) -pag.11 Pantru Indo.ariere, marglnaa din strnga trebuie Ilsatl IIt. ~ de te.~t ,1 desene pe o 111Ime de 5.cm. Zona de text din tremriatea dreaptA contine: 1.lnQlca~1 referitoare la tipul de desen (schiA. anteprolE"'l, proiect etc.) 2.lndfca~1 rafaritoare la tipul cladirii reprezentata sau rafE. .. toare la plesale desenate (plan de sltua~e, plan. eec~un' vleler perspectlvA etc.) 3.Sear;, 4. Evantuallndlcall referitoare la mue.

' ~ . ' .'.~

. :.><

.','

.:;~
~Yy:

SIc1Iun.

Vid'" dltud

Vid.,.. dt

VId"1

VId.re d. vt

<D

~
Scari t:

iti

,.'anu' grlcllnll . I I

Zon,cI.t.xt

F'aqlnarea adecvati a unul deaen


10

II I I I II " I I

.O

10

20

30

Olapunar 1d8CYIII .lndlcallier da .Clrl

In cazul planurilor .Iaborate In vlelerea avlzlrli (supr~. gheraa constru~lIor). desenul mal cuprinde: 1. Num.'. (Slmn4tura) comandllarulul a. Num.le (semnltura) arhitectului 3. Ev~ntual num.'. (semnAtura) efului de proiect 4. Eventual numele (semnAtura) antreprenorulul genera S. No1a1f1 ale oftciulul de supraveghere In construcII . al ref. Ia verlflci\rl J eventual pe bl ref. Ia avizare dosul foII

In cazul planUrilor de sltua~e, a planUrilor etc desenul bul. SI con~nl llndlcarea nordului.

scARI DI RIPRIZIIN1'ARI (conform OIN 825) - @


In zona dt text. lCIrI prlnc:fpaIAa d...nulullrlbulit Indicati cu caractere mari, celelalll cu caracteia mici: aC'IIIE urmA.Ir.bul. ~ltIIln dnlptull'lprlzentlrllor In cauzA. ObllCtlle trebui. reprezentate la seara: dlm.nelunUa penll plr1fla cara nu Ilnl I'Ipru,ntata lllIcerI trebui. sublinIat p, cI1 pOlitiii trebui. al.., numai urmltoarele scArI ci'..!!" prezentare: p.ntru d.s",el. clldlrll1 :1, 1:2.5,1:5, 1:10. 1:20, 1:25.1:50. 1:100.1:200.1 :280, pentru plenurl dllltu 1:800, 1:1000, 1:2000, 1:2600,'I,i50oo, 1:10000,1:25000.
COTI" ALTlIN8CRIfITII

I
[AC ,,'1

0.0

1
.)..

(conform OIN 408. paginile 1 - 8) Toata ~e .. mir' I.oonetruclc t. rafU (grOllml de zidUri). I.a reprlZ,nt4rlle clldlrtlor IlIpratlrBn'. dlm.nslunlla lub 1 m Indlci d, obfcalln om, dlmlnllunll. PI.tli mIn m, mal nou Inll- BOL "'ndici p.stetot ,1 In r-, Cofurlle de fum I In.!IIa~lI. d'e glZ' IUb pr.iluna " ;hen"e d. venUlllie SI coteazlla finit ,1 prin fra~1 (11~mel IIlm.). In cazul In cere sint circulare prin limbolul IZ diametru. D~ rtgItIor _ieftin II cotalZl tot ca fl'lClfl.ln ferma: 1llImlllnllllme. JIQOrtUIIIIIre ~ .. fIIImea inpraIor de ...... Indici Tn lungul axei d. clrcul.~. - dlm,nelun treptel dllubt, ata a contratrlptll dlUupra (- pag. 8). O/m.n.lunil. flll'sltalor" Iit uf/klr II con mntut ci In cazul anterior, In lungul axei medlBrle - 1IIImea cleasuma. Inlltfm Ilbtrl dldalubt (- pag. 8).

ClJ,

NMllurlIl efi cllCll'llil JIII U1e1lor ela n1V11urt etc. l' rtltrlll muohla suparloarl a pardoll'" din parter ca la ,
ZlrO (:1: 0,00).

exemplu de cotIte normali a unul plin n_regulat. Olmenslunll. Indloate sTnt la ro,u .. pag. 55

lndIoItIVtIt de tnaII*ISf scriu In Interiorul unul cerc.

au,....... 1noIperIIor In mI "lCrIu Intr-un pltrat NlJ dreptunghl- @.


unUle da ItOIunt In planUri .. d.l.neul oa linia punctatl ,1 sInt denumite cu majuscula, In ordin, alfabetic, .... rale fflnd scrise In Slnsul In cara II face vedereI. Tn aflrll slgeJlor normate pentru cota ... @sTnt uzuale IInluel,lr cllnata precum lllniulal. vertical. care sint uUllzallln general i In aceastl cart F'QzI~o"area cifrelor trebuie astfel fleutl IncIt privitorul ~azat In faa desenului s la poata clU Ueor, firi ea lnto. ' dasenul. Toate ootIl. din cvadrantul drept al ImaginII, Inclusiv latura perpendlcular, se scriu In direcia liniei de cota de la dreaj: ta, iar cele d1n cvadrantul stIng de la stinga. +

+2,89 +275

..............'..,......',.....,........'...

.,.,
SZ
. .

+2.76 +2.69

In planuri

.~
,:l

.10.00

1 l' .
.3,12

-8

0.

-6250--. _ _

:':':':';0":':0:2.1.:.:.#%:.:.:.:.;.:.:.:.:

.A. 25

'

Catar9a inallimilor.in sacli'Jnl .si vederi

f--

6250
6250 5250

----f

+--

eam.... d. zi
"f)

Dormltorul

NORME DE BAZA
@Pat95x195

G)

CJ)
DO

O .
. , .

Masa BS xBS 11 7a. 4 Per. 130 "ao 11 7a. 6 Pir,.

[2:]

SIMBOLURI PENTRU DESENE DE CONSTRUCTII

090.6 MIII rotundA Perit.


10-100 Masa de alti forme
@ Masl.X1.nllblll
120 li 180

Scaun/Tabur.t ta 45 XSO Fotoliu 10


li li

EB
[ZJ
Bala

D O@

sa x 70. 80 li 70

Nopdarl

cg]
~

@ DUlap OUllip" intertor @ Dulap suspendat @ Masl de cllcat @ Aragu .Iectric @ MqlnI d. spllit vase

Pat dublu 95 11 195, 100 li 200

EJ
0 10 01

~ Pat matrlmcnlaJ
145x 195

101

85

@ Pat dl copII
@

8 G
G

@ Frigider
@ LadI trlgaritlcl

10x14O-170 DUlap dl hain. 8011120

0
IIII
I
il! li li II"

<V 95 Canapel tiri spltar 195


Canapea 8011.15

Vi"J/T'

Cuptoue. ,1 aragaze OU .U.... cI.lftll'SJl. dIn

le
Plan 8011.40 - 1.80
@ 18h Plan cu coadlseurtl 114
Pland,lIIan 200 II 150 Plan d. concert. 21S" 180

II

cadl 75 li 170, 86 li 185

[]

EJ

@ CombuIUbllsalld
@Ulel

"1\

17
R
(]J [!]

m
D D

))
CJ

@ Cadlmicl

70 li laS. 7011126

@Cu' . 80 li 80. 90 li 90. 18 li 90

~ [I]
~

@GU
@ Curent electric
~Fladlatar

8Ox90 Ou,deccil 5Ox80.80x10 !.avaar


@Zlavo...

@Ttllvtzor

@ 80180-10 Masa d. cuaut

0
~

Mqlnl de CUlut 50190

@ MIII d. Inta.&! 80190 @ Ladl de rufe 40180


@
Ladl4OI1.oo -1.50

(Q:QJ

@ !.avear dublu 80 li 120, eo li 140


~ LaVCIr Incutrat

45 x 30

LJ

ij
O (Q)

@Clonl 38x10

c;J
,....

~ ~
*:r.':.':'I~'"":"':'; ..( ..~...i.
,':''" t~,'f

Cuan ~tr.lnatal. dl Inci zlr. cu grAtar


@ Inatal. d. fneliz. cu Ilu
... " .... ..
~

In'la1. d. Incll:. cu ulii


@ G/lenil mici de gunoi @ GhenA mare de gunoi
@ GhenA de ventil.de

0SJ
Garderoba il i i i i

OUlap 8011.20'

~ Plecar

3SJ30

15-Z0om dintre cIrlig.


DIstana

SlcIIU 3S1S0

1"\ I \ll/\ " I

Garderoba

.O.A
Bucltlrfa

Pisoar,

Jit:lR. , ,

EH"fB

50 Dulap de /lalne - rute x 100-180


81rou O 70 x 1.30 x 75
ao x 1.50 x 75

@ Chiuveta
60 x 100

D
ICII
~

1.001
O

@ Chluvet dubl
60x150

@ Jardinier

!)

@ Chiuvel In treple @ deljgrsare Chiuvet de

. :I[g1[it. . m
.'

'o,;,;,:,~;,;,",..

;,,I"

@ KA

.:::\~~. J:~ ~

LA PA SA HA

a Ufj ptr. bolnavi Llf! de marf Llf! de persoane U~ ptr. alimente LI~ hidraulic

..,

.:-:.:: ..... : .

o.

NORME DE BAZA

FIf88tn cu ramA oarba

SIMBOLURI PENTRU DESENE. DE CONSTUC'J'II DIN 1

I~

91~
~--

.
\:1 exterioarA

~I~

mlll!1 ___W f i r i---.,.m,ililliil Jiilit__ ____ ...::::=...._..J.""' ...


N"'- d. parapet
a\ Ferutrete simpli cu bIIaI. Interioarl economllllC spI\IU, oferi

===~I~

...:!I

IPI\IU pentru radiatoare

12' ~

Firelllrl cu ClrclYl. dubii (K) "bltlll Intarloarl., foi dl Itlcll dubii (O), fal'lultl cuplalA (V) .

Ferallltl simplii cu bAtai,


IxterioarA

t4' .Fereastra dubII (O) cu bltale

FnIIn CU

1'ImI111

--
.

....------0FII'IIIIrI dubII (O), CU 'cerclvea dubii (K), larustra cuplaIA M

II~

Fe"", gllnn. ~I~'

.,."...----s80 -

u.J

Ferustrlelmpll

<V

Flrt.ltrAaJmpll (S)

Fereastra dubii (SO)

/"\

Ulimlil!liii!l Foaie balarttl

umm!ll!ilm

~.I~I~~i!~
@
Foi batanta -

~ cu doua 101

Foaie plvotlnll

U,I gillantl In amblla IInsurl

U,llUmanti cu doul foi

Iltipreg ,

cu prag pe o parte

l'I5tl\ cupragp. 'el amb,'. pAri

EtIl.

"oei

@)

Sc:IrI cu o rampl

&tr.
187.Sl2!lO

La ferIItnI partea st1ngl este .desenat 1ntotdeauna CU ni, c dreaptA fArA nlA. - CD - Uile tumante Tnlocuiesc wlndfang-urlle - @ - @ Tnchldere Tmpotriva curentului a unul gol1n cldire.' .. -. Deoarece uile turnante au o capacitate redus de a prelua fiu: de circulaie, Tn perioadele de vfrf, folie de u se pliaz i se 1111" plng lateral. Sclrtle cu o ramp corespund execulelTn lemn, cele cu dou ralpe execulelTn piatr sau beton - @ - @ , Tn fiecare plan de nivel se reprezint secfunea orizontal prin casa scMn, la aproximativ 113 din 1n!l~mea de nivel, deasupra cotei pardoselil. Treptele trebuie numerotate 1n ordine de la:!: 0,000 1n sus i 1n jeInaintea numerelor aferente treptelor situate sub se trece simt lui - (minus). Numerele se trec pe prima treapt i pe pod est. Linia. median debuteaz printr-un cerc i se ncheie printr sgeat (inclusiv n subsol).

Subsol

Parter

Etaj

Pod

Scri cu dou rampe

..

a) Supral, de cilCare} bl Supra/.plan,.. lira scaderea el Suprat: de peral galurtlar d) Supra!. libera ferestre
e) Supra',II~ere ui

NORME DE
In
mlC\l

BAZA

2 zaclmale

SIMBOLURI PENTRU DESENE DE CONSTUCTII


Strat de etanare

fl
g) h)

Tlpurl~.

pardoSlU Tipuri davapsltorlf Iau flnlsall pentru pereti Tipuri diHopsltarli sau finlsal' pentru plen.e

CD IndlcaUUe referitoare la dimensiuni ,1 alte Inacrlp~l. daci sInt solicitate


-'-'-'-'-'-'-'-'1\1\/\ nI UU\ l\1 V U'
11111 11111 111\\1111111 111111\\1\1\\111 \ \I

Bartera de vapori
FOlie de seplrare/dln materl,1 plastic
Hirtie Im~ritg~atl cu ulei

FI,le de .tan.rl cu' strat Interior d. teslturl FI,I. d'

PI,n..

(O)

Vopsea pe bul de var .................... Ok Vop..' cyj:iiil;.................................. CI


VopSI. mlnerafl .............. ............... Om Vop,,, de ulii ................................ Vopala pe bul dl cear' .............. Cw

PITI\! (W)
Plici .................................. - Wf WI l.Imn ................................ Ch Wh Wm Cllnohlr ........................... - WkI Dt Wt Ww .Ie.

'Ia!l"'. cu strat Intertor din metal

Wk

Strat d. complnllre punctual fiplra


Strat de adeziv pe tol1lsuprlfaa Material de 'FIleI uIt Strat d. plltrl, compactat Nisip Pr..vopakcrte, "rund dl adlrentl

ce

Wo TIpfI.................................

Obloane rabatabill

Obloan. rullntl Jaluzele .'

SI } In goluril. d. ferl,trt relp. de u,l. RI Iventual In lPatI ZI

1'2'

'!!:.I dtI1Inate pll/1flllor (C) ,1 pere~lor (W)

Prescurtlrtl. p.avu d.numlrlle tipurilor d. voptltcrll ,11In11lj1

CI
1)

:a~ :>:',:~~;.::::::::::: ~:a


GhipI ................. Feg XIIoUt ................. F..

PIIcI.etramlee ...... Fbaz Plici de 1/11111 ............ Fbt


tIC.

----------------1111111 rIII ! " III " 111111/111

re I 1 Ti

1:11

Iam

pentru hlcfrolzel.!"

Vopaltort. d. etanare (de IX. deua Itraturl)


Suport tenculell/armlturl tencul.11

..

3) Plvaje

Fp

Impregnare
Strat ftltrant

TI/!'IZZO ..... FIt


Clm,"t ................. Flz 1Ic.................. .. 2) Straturi luperloare Fb CllIOiuc ............... Fbg

Lemn ................... Fpn Pava" de granlt laii II.nlt . . Fpa Pavett cit zgurl .. .. .. .... Fpa

Cirlmldi .. .. .. .. .. .... Fpz


4) . t.l!nn Lemn moale ... .. .. .. .. ... 8I;htte dlla; ........... Baohtte cit llejar .. .. .. .... Baohttt cit pin .. .. .. .. ... Baglleta de PltcllpIn. . .

Cllnch.r ................ Fbk Unoltum .;............ Fbl


Pllclllflltiot ........... Plici d. granit. ..... .. ... Plici de pietri de var "'" Plici da platit artlflalall Plici de marmura ........ P1acT da gnelle .......... Plici SClnho! .. .. .. .. . ... Plici dullolk .. .. .. .. ...
Fba Fbgr Fbkl Fbku FIlla Fblo

-.:.

Pleel dl drenare
Apllraallcllde pe verean!lsWuti

FI'! Fhw Fhb Fhe

Fllk

.Fbm

Fhp Parchet dI fag ............ Fhbp Parchet duteJar ....... '" Fh.p

tIC.

FOI"

:= =>.
'5' \::,1

III

murdlrll ete.

Umiditate Cllllellila IUprate!I, mucegai.

Umldltat. oara pltrundl .


Saf, plmlnt vegetlf

ro,u ro,u ra,u


vwd.
verei.
Viflii V_

PrtScurtlrl pentru tlpurll. d. pardesen


AInIrt
Ilb

ro.u IOfU
verde v.rde

AIIurI tIIIII. Allurltltllllil


AIIA~

gIIb

wttdI
III!
gaIb

Apa poIIIIIIII

ApI 00IICIenI

AaIIhn&

rosu
port

v.reI.
VItdt
venit venit

AIIA p!II/un.
AplIINtI AplUIII.,lfu
nllJN

..tii.
vtrOt

ntVfII

0xfgIn

..rd. nl\Jtu

v.reI.

galb
gaIb

~
Etan.an. Izolatll DIN 18 18t5lfmbolurl pentru IIttnIlrl, apl firi presiuni

lIIIUtru pili

'1Of\I

adi
gIIb

veni.

mea
IIb

QIIb
gaIb

Gaz d. generat Gaz urb~ Iamp. Gazdl_ Gaz dllOIIdI


lIb
gllll

Strat Izolator impotriva cllduril .' a zgom01ulul In glneral

~~ ~:::'-f

Matinal de etan,.,. din fibra de piatra

adi . nIgIU
IlbUIIII

lIOldd III GIIbon adi nlllfll gaJb

MateriaJ de nn,.,. din fibra de sUcl1


Materiei de .tan..,. din fibre de Ilmn

QIiII Ilbuttu
gllb
gIIlI

gaIb

1IIdrag-

gllb

rofU

AllAuzd
alblstr

,.

lIImIII. htcINUlta
lIbastr Mrtlllb.

g.lb v.rd. AlaI gllb


port
pori

"*' wttdI

gIIb
gllb

~~~~~~~~=-~

mllV
AIId

gllb

AmonIIo gafb fM'I

xXX XXXX r

Material de

etanare din fibre d' turba

Matertalalntetlc spongios
PlutA

IIb1str Ilb llbastl'

rOIU
nIgIU

IIblstr AerPl'll albu" Prlfcirb.

ro.u

iXllI

AoIcI DOna

IVV\/V\/\/\ WlmlIM1Q!lllV\1IMM1IlV
~IDH!$IWiWY(AW}(_
: : ~ : .. : =:
li) :

Plac! tai., cu magn'!lt PlaeA din tal8$ cu ciment PlACi de ghips de constl'lJe<;ie PlAci da ghips-carton

albulr
galb galb

OII fUmll,

cot, ourl18l
OU furnal, co.,. bNl

"'""
ITIOV

LIIfIe
rc,u

mov mira

n.gru

gllb

Lttlloono Petrol

Imaro
@

I aalb I maro Imare I negru Imaro

lou
lUI. dtI gudron

I maro Imara lalb In,gru I OUdron

I it_1

Lci!!iIru1!ii!iiJ a_lni

fi :

.. :

CLJVIcI

Culorile indicatiile pa~tru instalatii D!N 2403

Izolatii

.....

II

Presc.-

~ trebuia .daugatla ,., ,1 la ~ daca este cazul

IarbA Turba i
p;lem. de

NORME DE BAZA . SIMBOLURI)I?NTRU DESENELE DE CONSTRUClI_ " .. ".,._--}~.. DJN 1356 - UJ


,,

"

,i..
.

Sol

...... ..
~

. "'AIb-ngru'" Maro ro,cat Rel30le Maro rocat Rai 3016 Maro rotel! FlIlSOI.S RIl3018
Mlro~!

d:plKttnt
ZIdiri. d. clrlmldl cu IJ .; . mertar da \III'

~-

.;"'l.

~...' ' ' ' '

constr. Oaeupa/ '!".'. '. Dimensiuni ~o%ltiB O ~lllnu O Strlpung.~"; 1 Ll~m. x u lub S li , W ~.r.t. ~nclm' x O peste B ~od.a K Canal .;.-.~ ~ DlJtv,ne. .. i'".... """,.~ . F 'Funda~e '~~.

Raportat la
OK Muchia superlosr UK Muchia Inferloari

\!.

F.. P,I'.i1.'.\.UMQ'II.",

1'1'9 Pardos. ftnna

Simboluri pentnu decupaje

7:

ZM

ZIdiri. d. oltlmldl au mertar d. ciment ZIdiri. da cArlmldl eu mortar d. var-c:im.nt ZIdirii dl clramldl poroUI cu mor1lrd.clmlnt

KZM

if.
il
KZM

Maro I'OfClt Flal30IS Maro I'OfOIt RIl3018

au mortar da var-cJm.nt
ZIdiri. d. clinchet cu mortar dl CIImant

ZIdIr1. d. clrlmldl cu goluri

KL
KI

:, ....J.,,&

Maro I'OfCIt Rai 3018 Maro nltelt


Ral30i~

ZIdiri. din cIrlmldl de gre.1e caJcarolli cu mortar dl var


ZIdIrI. din tuf cumortardtvar

SCH
!!I!!!!!'

Maro nlfClI RlJ3018

ZIdiri. din ................... cu mortar ........................


ZIdiri. d.

cu mortar

S!1Irl naturali ciment

Zgurl
Nlllp

.
(ghips)
WI

a .... 10)
'

,.'-;./

Al Gh.nl dl pod'. Iri .eclun. B) la I.Un plen

pea
&i1lW~l.:r'h#$.

apI

------~--~----------------Ple.. p~fabrtoata din Daton Vlol.t ,


RAL4005
Baton armat OHv RAL 6013

Alb

Mortar.de tencuieli

~g<C;" W::I?@

Ui1!t?Z; A) Tubulln vlClere - - - . - - - S I la 1.1 In plan


Oafllrilnplln
Ca,url de glzlln plan

. .

Selan nearm.'

T~
~,.""...--""",

______
Negru ,1

r-~r-Mm_I___________

~WS
WB
urmInd

WD

l'

~WS ~'~j
urmInd al rlmln' duohla.

r".71

II' III

1/1

WS

!li\!) Il 1lI IL! Il

= Maro IAmn luptIfI\I Iectlonatl FlAL 8001 l8C\. trll1lVtl'Hle ,1 longitudinal. ~--------+----4------------------Material, plntru Izol.~)
Etanlr1

1.

III lnchlH

Clcupaj.llp fUt .trlpunglrl:

alb .,

""IMt: . NSG AlZllYliIt ntlUl'III; LSG I'IutrvaUI da pelllj


GLI Componentl d. _ pratejlll 123. conf. 123 HINI!G IPIIIU YIIII prall)11

Monument 11 nllurll (1ImIilll 1lIItI1011l1 Rnla cu puitct.)

<D

Gri FlAL 7001

El.m.nte conetrult. vechi

GA Ar.1i pentru tptCII cu Prallc/ll apecIaIl .IU pe caii dl dllp'~II'

Simbolurt In planuri" HCjIunl


PlIn da IItua~" SUprafetl de clrculaPI publici Ixllltnll
Amenlj. delmbun.

Copac cu dlnum, .ptCllI, ClnWl ltUncI!luluI. 'UI

ProtH1illlbarilo.

CG!'alnli al cllCI/mlmnll
lrunclllului (1~llIlnt: linii _Unul. I"OPUI: IInI..punfll)

Copac o. Irtbulllndipittlt, au dll1uml,.1 lpeflltl, c.ntrul trun- ohlulul. 11%1 coroanll ti Clteu",. IlrinjlltUnchlului

SUpra/tt8 de clraulall stabilite dar


Inci n."IIIIzI" Amenajlrl existente

1+++1 CImitir
r:::-:::1 ~arclIlI W!..J
~

Grup d. Irtluld de IlIdepArtl1 pI~Ia1 IXIIl.nt: IInl. acnllnu.;


propus: ,':' linIe-punal;

RI+I Gradini t:tf:jjj perm; micA


1(:) I reren sport

de Ind'PI~I: linie centinuA cu cruci


".

rilF1 Zona de

AmenaJlri proiectat.

weak-end

camping si

1-1 ~8~S~'

[E U

10

Simboluri pentru
amenajri

Locurlde IOlcl~lr, cop"

~ ~

~on.i.stent.

Oellmllarl':~uPrll'"Io. dastln_te consiructlllo. a'e caror soiuri sini polual!

O.Umila'" lupralell'o, III elror loluri .1nl polUl.. consllllnL

de teren

Simboluri amenajare spalii'libere


..
,
.... !

1
'

Ie
IV"

NORME DE BAZA
DIN 1356-1

Glasa de linii l' Domeniu de utlUzare


el: 100
II
III"

Pentru desenele de construcii, IJniile se utiJizeaz conform _ In cazul desenelor executate Tn tu trebuie respectate grosimile indicate .

II

Asoclerea eu seara
al :50
.GI'p~mea

'

.
Delimitarea suprafelelor leelonate MuchII " contururi vlzfbR. at, comp. conatr., deRmlLeupraf. de .eo II comp. conatr. fngUlt. AU mici Unii de d, ajullton ptr. oote, d. Indlc:alI1,UnR curenti, deftmitarla rtpI'IL parVaii, reprlzlntlrillmpllftcate
0,5

I.lnllli .
1.0

Uni, continui Unle continuI.


".::"{'It.

0.5 0,35

1,0 0,7

Unlt.d. mAsuri , 2
3 4

0,25

0,5

'.

Unle continui

0,18

0,25

0,35

0,5

2 4 3 Dimensiuni pesta sub 1 m 1m. de IX. dex. m 0,05 0.24 0.88 3,715 cm 5 24 880S . 376 m.cm ! 24 3.78 88' mm ea 24 ea' 37BO
1

Un1I Tntreruptl

--..-._..
_.-._ ..
...................,

Muchll " contururilCOperltlall componenllfor Marcaraa pozIIll planurilor de ncIunl

0,25

0,38

0,5

0,7

Unitatea de masura utilizata trebuie cO'1semnata Tn zena de text, Tn relaie cu scara.,

Unfa-punot

O,!

0,$

1,0

1,0

UnllI!1 de mAluri .

Llnla-punct Linl, punctall


Cote

Axl Col!1p' In laa rup. palti planul dl aeelun. OlmllllfUnla ~.,1Ior

0,18
0.25
2.!

0,25
0.3~. ,o,.

0,35

0,5 0,7 7.0

0.5
5.0

3.8

- ClaIa de UnU I trebuie U1I1IzaII num~ l!UnCl cind un d..," a !olt Ilaborat cu ciUlI de "nil III, a foat mlcfOrat In raportul 2:1 " re zultalUl trebuie pralucrat fn continuare. n ICIIt OII, fn dUirM elaborat cu elUl de UnII III trebull lucrll cu dlm.nllunea da carla. re 5.0 mm. CIIII d. linII I nu T::\lnatta cond!\lllllmpuA de mIcrollmarl. , elua de linii IV frtbule u6Uzi la dtltnlle de exlCUl/I ela lfIt~Izutl o m/cforal'll d. d.,. tcara 1~ 1. _ra 1:100 , rezultatul trebuie l ' fnd.plln.a.oI OIrtnele Impual de mleroftlmare. ltatul mlcfQrIrIl poall fl prelucrat cu elUl d. linII II.

'K.

eloi d.An.'. pentru conlIrUCIIl alnt extcUtlta de mfnlllU luIDmlllzat, fn ~ " cu lnalrum.nll de d..," normali. IlUnoi trebuit preferata groalmll. d. Un" din IIbIlul IndIoa\Ift. IClltula H refarlla utlllzar...1IeI.nII IIhnlcllOr d. ",producara uz~.I

<D.

:=lJ
. ..

1......-

~~

Val. colii Unla da CotI Un. ajut. COli Umili. IInl.1

!~

24

I~~ ~24
11.5
-+--<137.5
11.15

~!
In

le
C
III

(1)

O,numlrU, tipurilor d. cot.

3E

4-----174

Cotar. Tn afara repr.z.ntlrll de .x. 1:100 cm

..
oi

----- ---- ---- -5--- ---r ti7,- -I I

rU-' .. SI.! 1 24#=i __


iii

'"
I.l
CII

,
I
I

I
I

: ,
I

, ,
I

III

- I_ _

..l.Ii_:-_~____-+SCII'I:

, , ,
I

I I

Cotarea plletrllcr " I golurllor de IX.

1 I I
I

, t , , ,
I
I

C2

1:50 cm

I
I
I

~ I~
~

I~
0,00

(5

Il:

----- .~ ,
020B
01
02
Oc
I

I
I
I
I

I
I

8
Cimp

.
01
Oa

I I

~.

Cotarea prin coordonate de ex. scara: 1:50 cm, m

13

Ob Ob2 Ob2

Caro/aj de cimp bazat pe axe

11'

..
d'

,...,',

"'!'~:::~!':";

"'atlrial

Iau ....nul dl calltata d.p.d.v.


IUptIV. oonllr.
.
"

!'I"",,~"IN

~t .~
.:,r :_

:t

i '1 'i- f
..

OoIlduCle eubl.ran.

COndUCI.

NORME DE BAZA
DIN 1986"DRENAFlEA CLADIFIILOR I A TEFiENUFIILOR i;'..'~~:, '~". ;~'.. , ..
.\. ;,
.~ M ,

..

plUvlll.

..

i1
-1
.s

,;\i

.s

t I Ji
,II

11 d

j~

DIN 12301 TvI din maL CItIITIIc DIN EN 2S51'

cu mufa

. . .. - ..

.li
AI .. OOmbultlbll AI AI AI AI AI

Pante minim. 'pontru

ON

plnlllll00

125
150
Pilit ;00

ConduCl.ele.' . 1,0' uzaJe;, In Inllliorul .. clldlr1loi I 1:50 :":;',1. 1:6.6.7

Conducta c1ld1t11or 1:100 1:100 1:100

~uvi'" naflrl

ConduCII In Interiorul c1ld1ri1ar


1:50 aplml.rll

Ipt uzal.

ConduCl1 cladirilor I:DN "DN" I:DN I:DN


In afl'"

T ...I din

DfN 121108

lMI.ottamlc DIN &N 2111-'-3

cu CIPI\e Hn

- .. .. ..
.. .

T... dln

DIN &N ae.1-3

IMI. CIIamfo cu captIe II.. " tprQiIat.

".reltlubUre beton cu fi" J:!':nu,. DIN 4032 TH.ldln bllllnllmtl PIN4Q35


Aptobn
~.tr,,.(M.,

T .... dln

01N4032

- -

..

~~~dIn
T .... CIIn
ftbraclmant

Tnvtdln ftbraalrnent

01N1I1IO-I-1

. .. . .. .. - - ..

TIVI din t _ 01NII481 (JJno,aupru.

.w"",*"

--. ..
+

- .. .. .. . - . -. - -- .. . - - - .. . - - - - - . - .. AI .... . .. .. .. .. .. .. - - - - - - - .. ..
AI

Gradul de ,,umpli,. Mi 0,70,7 0,1 0,5 Do!' (conl. DIN 18ATIU21 PlnlIII =nductalubl~ d.11 dflClrlderu fIIItIIInaII ION) 150 ,1 0,7 .. PanIniQCInduct....ubttran. de II ON 150 racordala 111 un Cllmln cu lCutgl"lIbltl $11,0

,,'

t:S8,7

1:, 1:'

':86.7'
1:86,7

Conduci. pluvill. .si apa mixtl In a1.11 cladirilor 1:0N "':ON'


j:ON

I:DN

Panl'" minime ale conducltlor.

aambuI1IbI1

A2

AI

ol"meat)
THVldln lonllllrll
mutlCSMl)

OIN185Ul

TllvI din ol.1 DIN 119012 TuVl" ntOlCldlbl TI.vlU din DIN V19A4-1-a
din citii

Apra/IIII

.. . . .. .. .. .;. .. .. .. .. . . .. . + .. .. ..
+

AI
AI

De la locul in care conducta.prlncipaU!. iese din cldire trebuie avut 1n vedere posibilitatea de Tnghe. tn funcie de sltua~a topograflc! 0,80 m, 1,00 m, 1,20 m. Denumirea de conducte exterioare clAdirII se refer! la acele conducte care se dispun Tn plan in afara limitelor construite. Conductele situate sub talpa lubealului slnt considerate conducte aflate Tn Interiorul clAdiri!. Schimbarea de direcie la oonductele subterane sau colectoare este admisA numai cu coturi prefabricate tn condiiile 1n care fiecare cot nu are voie sa al. ~ctt maxim 45. Tn cazul tD.IQa.re executarea jonciunfl dintre con .... ele subterane este-poslbif cu piese turnate trebuie realizat un cimln La conductele subterane i eolectoare ramlflca~lfe nu pot fi executate dec1t cu maxim 45, La eonductele culcate s1nt interzise ramiflcallle duble. O: conductA nu are voie si debueze - in sensul scurgerII - lntraita cu deschidere nominalA mal m!c! (excepie: conducte pluviale situate fn afara cldlrll).

nu

Imag. Simbol Denumire tJ:::::I :>-Pl,sA ou mufA

t::::::I
AI

"VC
T...a U din ZufallUn, PVCau .xler. ondulat T.avldln PVCprofl1ltl

--- - ~

. . - - - .. ., _nici
~

t:::t8

1---< @ Pl.... cu flanel -< '~~~~:~fl.n...mufl.


,1,.",> ' .. ',

,1U~rI Pl,d cu mufl cu


~rld.fl.n

.. ..
.\

--- .

UPVC ZUlallUno cu irit. lraL cu


IWIIII

- . ..

--- --- - - - .. + +

'7' Plld cu mulA cu .,.;-- I.:.J 2 ,tulllri ,.L .Pled cu flan" cu


~

.. ,L Ple.1 cu muti cu "Muri d' ftan..


~ ~ Ple cu mufl cu

TuvI"VCC DIN 11518 T.avl PloHO DIN 199512 DIN 11.,\-2 T.avl PEHD ApraOarI cu ".,...
pro/IIII

T'ava ""
Intllltcu mIII".I.

DIN 19580
AptQOare

T .... ",.

ABS/ASAl "VC-Rchr

DIN 18581

.. .. .. .. - .. . .. . .. - .. - - - . .. - - - - .. . . .. - . .. .. . . - . .. .. .. . - .
..
+

.. .. .. . .. .
+

a,
B2normll
Ignlfua

r.r.....

ramlftCltl. cu mufl 45',70',90' ~ 1'\ Plld cu mufl cu \j; 2 ramlfiCltlI cu mufe 45",70',90'

+
l3:::lJ

~ V ~ F!1ITIl1ic1~'
~
~ flan.

Y@ VY
~
>c::::
.

Plee. d. blfurcal. cu flln,.

@ cu Pleel d. blfurcatle mufl


paralili cu mufe

@ T rllp. cruc. cu @ Ple,1 d,Crecere cu


mufl, 1..300 + 600

-- - - .. .. - . .,
..
..

t:::=

~ @ :::c;::'#:'i
:r-~@
45',70',90' t..i;\ Pi,d cu muti cu ~ ramlflcatl. cu fIan,1 4S', 70', 90'

:x:::J::::::-j

@ FII"" dlCr.Ctre @ PIHa d' trlcere


cutlan,A
flant.mufl

. cu muflla capatul larg

===~

t:::::-<: @ PI.sl d. trecere


~

Ccteu mufA

..

BZ
S2

'-- @ Cot cu flan,1 @ .~~S:t=JII) ~ ~fi.~:I~~~iUrl) i...J @ Cot dubiu cu flan,a


yCel cu mufI1S', ~9 30', \;31 4S', 60', 70'

D=I.

@ Plesl de trecere
mufl.flan,1

IJC]::J .>ci-

c:::::=

PI.d de curlltare L.300-560 ~._. Cap


@ Capac

ASSlASM'IC Aprob... cu aualaxl.


'ntAriteu

..

. - . .. - ..

S2

_.... ~--11:---'

mtn.rale

raavlUP-GF DIN 195651

- -

- ..

.---

@ Cot cu flan-muf

t-_ ...
~

--

II- - - -

'8 Flan$ir1 oarba


Siten' (pIr. miros)

Ssrnnffl""U. simbolurilor: .. pOli. n ullllZllll, - nu ~buie uIIllzalt rIJP. nu OOflspundl

I
@

tZP Cot de trecere cu ~muf


Piese turnate pentru tevi de scurgere

CI)
12

DomenII de utilizare a tevilor de scurgere

NORME DE BAZA
0.""",1..

Simbol

Unllatl

e,pllcall. (d.flnilla)

DIN 1986, DRENAREA CLDIRILOR I A TERENURILOR

Intlrllfilll ploii. d. calcul

r""
A

IItl'hli Cantitatii do pl.lia In funcil. d. CI" "' dlm.nllonHza comp. in"al. d. Ivac .. cu durall dl plOIII 11."nll II Irecv.nll PllC/pllIl".r (n).

Supralall pe CI" cad ptlClpllaUHI

In'
1

Sup,,11iI dl inllU.ntf. mllUrlla In plan .~zontal(A}. d. p, Cit, apal. piUvlll. II scurg In Inslll. dl 'VIe.

ICU,,'"

Coellcllnldl

'1'

In lI.,.uI .Clllui normallv. rap.rlUl dlnl" cantflll.. do plOII. CI """'"Inltll. dl 1Vac. " ClnUllle. 10l1li d. ploile elin lupra/til pa CItI cad ~111II1t. V.zI" DIN .045:181512.
Flu",,1 CI volum IfIctiv care nu lift privit d.p.d.v. alllmultlntltlUL
Scurge... Iflii dl ploile do pl o IUptllaIl TfICII\I& pa cart oad prICIp/latliJlll o Inleneltal. I plai de 0IIcuI dttI.
~ In 1nIIII. d. ovac., ttzultlta din numItUl d. abltclt drtnlfl raccWate It ...l1li. cu fu".. In CIicIII I lImuItan.hllll.

Clculul cantitAtii de apA uzata Cantitatea evaluat ca maxim in ceea ce privete apa uzat ~s este determinanta pentru stabilirea deschideri/or nominale. Aceasta cantitate trebuie sa ia in considerare simultaneitatea fluxurilor provenite din surse diferite i, in consecina, se calculeaz prin Tnsuma-' rea valorilor de racord i/sau prin fluxul efectiv.

Vs K' y' IAWa + V.


Valorile orientative pentru coeficientul de scurgere s1nt cuprinse!n - @. Calculul pentru l:AW. este reprezentat, pentru diferii coefici enl de scurgere KTn tabelul 3. In cazul in care cantitatea maximA de apA uzat V. astfel calculat este mai micA decit valoarea de racorel maximA atunci determinant va fi cea din urmA. tn cazul jnstala~lIor de drenare care nu prezint caracteristicile tipurilor de olAdlri cuprinse in tabeiul2 coeficientul de scurgere Ktrebuie stabilit de la caz la caz, in funcie de utilizarea specificI..
Tipul clldlrll, INtalatla cH ,vacuare
K lis

AIIux do apl SOUrg.... aplII de ploii.

V,
li,

III III

Scurg.,,, apti
uZlll . 8curgnl aplll nUl. Flux dlltIntpott
VaI_ do rlCtltd

V, V.

III

"1

~ pInttf ICUrglteI apti uzate fi acur;orta lpII cit. pIOIIt .V V,+ 11,. VIZi DIN 40.,: llUt2.

V,
AW,

III
1

FNxuI CI VIIIum flxal d.p.d.v. II 0IIcU1aIot CI flP/lZInlI caplCliL unul mijloc d.ltanaporI. 0In: DIN 404!:1"12.
V-..lllfentl unul oIIIIcI drtMl_1I dlmttlllonttH ""taltII" doOV1CU1II (1 Aw,a 1 II.).
VaIolII ape_ta dollplll do cIIdlrt: ruulll din _ lIrtstIcIt de ICUIg.II.

Indlaatot dolCUrglll Ctpta!jIIH de IGUIIIM

/(

1/1

1/.

CIpeoIttIH d. ctIaut untllntlll. de IVIC. In thulua de .plin', Iltl .up" llU aublonliunl 1taI/oI.

LoeuInlll, 1'I.lIurante, p'Nlunl, birouri, colI Spllal' (cu Inllmll').I'I.tauranll mari, hOllfurl Spl/ltorll, dUfUrI publici LabIIratoal'l tn zon, Industrial, -In cazul In care ea"ltJlate. maxima ~ nu llte determinanta.

0.5
0.7

',0"
1,2"

Soutg.,,,11
umjHM. par\Ittl QI'Id de umpl."

li,
hltlo
I

1/.

Capldlllu un.llnSlIl. de IVIC. In aIIuIIIl dt umplatl flI*IL VUI DIN 104/1: ,eu'2.

Valori orl.ntatlve pentru ooeflcllfltu) de scurglr.


OIlIaatuI d. lICOI'd 'IU llpul dolnlltaJa CIIIuvIt&. lI_r. bldlU, II/tt II. opIIIlon
ChIuvIII de buol1lrlt pir. CItv_ (0II1uvtta. apl/a1Dr aImpIu ti duDlU) Ind. ",...". da_II VlH plnlla 12 llalmurf .tandItd, elion, tllQlnl da apIIII da uz ClInic plnllt ekG ruft UICIIe cu llllan (mIroa) praptIu

,
omIm

cazut UMllfllllltlfl outealt.

Raportul cInIrt InaIU .... de umpllrt

h" dlemtllUl iI,ln


VaLdttlOOlG

"PluflOlllalllln ppIoaJIII

DIIIttnilI delnlltlml I IIIpII d. CIGIICIuatIln om, napotllti II It 1 m a. ,..... ".U CI VIIoart lIfetIvtI da p.I:50~2cn"m. Val DIN .~:lU00Q7,
Iilllutla rugozUItIl ClII la In caJQlllOIIIt ~ dallwc In d. _ I I . VIII DIN 4~: 1810.07.
la PGtrIvtKlnltllll.

AW,
0,5

DIICIhICI.... nomlnllll cond.dt lICOI1:f tndIIIId. CN 50

"DN

mm

/ni,....

DtacIIIdn
lIOIIlInIII

lndIaIIor earwllill U1IIl:II CI o ~IIIOI. plaMJar CIti dt p.lIVf. ~,p/aU tumaIt. DIICIHdetn nomInllllttbult II II apropie da VIIonII dHc/1ICIIIIIl1lCIIIII, ~.II elN l.az. LI mllUlllartll hidra ulei, delCllld_ nomJnaII /lOI1I11IIiIIIIIl In laOUI CIfIj nea_ numai dlCllUpralata In HC\fuftl aaIcuIIIi dlII dtIoIIIcfna minim, HI. mal mICI dIdII_ CIICuIIItI din CIHohIcIIt.. nomfnIIj ou _Im "" Raportat la dIamIttuI unii acttunI mulati .CItIluctu CIOIIIpUIIdl ou apt'OlIIm. U%- DIn: DIN 4041:l8ael 2
Clrnenllunlllnttllolll t -....) alt pItHIGr turnate, capcolot d. cImInt tic. cu lIIaIItIIe lIdmIH

lOAO

MqJna apIilIl Pir. mal mult dt eIt; " pInIll 12 kG

tU" UK

1,5'

70'
100'

MItklI da opIltl vua 1nduIIttaII ..citat


Sau..... da paI\IoIIIIl CN50 QN 70 DN 100

Z'

,
1.5

2
2,5
1

50 70 100
100

c:tOIlL aparat de cllUI


euvl dt du.. cu"apllll pIaIolII, cw.

OIlGhldttH _ori

OS

IMI

""r,

50 50

CllllIIIIuIt lIab11lt1, dx. ClIndIcIIar de praducIIt fIIII\I'U rIIP_lIIPralltai da HClfIUll n~. DIn: 4CM6:1aae12 OS .. mm

CIdl cu rlCOlU dI,.


CIClI cu lICOtd III"ct.ttollllII un rlCQld dl plnll.lm
(UngI,", " dtapull pe'" pardatllll, _tii II o -auct'

O.ICIIIdItI.

mInImI
DIamtItuI Inlerlor minim Inundtll

DtaohIdIrtl mlnlmI .amiII prin lIO/I'la1lV, care IlZUIII dlII CItIchICIIrta nICIIItI dImfnuIIl cu lbIIIIH mlnlml
admitL DIn: DIN 4a.s:1W12

DN70 CIClI AU cuvl da cu _td lndIIICI (.curg8II) racatd In apalel. oaurgeftI pInA ,. Z m lungime CadAIIU cu.. d. "1/4 cu l'ICOIIf 1ndI,. (1CU1gIII) racotd In lpaltl. ICUtgIrtI pute 2 m lungim'

4D

du'

50 70
<ICI

d,.

mm

DIamtItuIlnlltIoI' II In"al. da ..... CIII multi din tIpOIII/IIlillIItII d. It IUPI'IIIII nomlnlll (CIIouIIIl din DN aI_1 d1l
SIIIIIn CIII apa unII fVllU apa de pIoIM 1 .. din IMtaI. de ...0. Iau nu pot plWndlln aea_1I fie ..mln II oupralllA /Ia plilund In ClAdItI. DIn: E DIN IN 752' :181208 S_ln CI" apa unl& . - apa dl ploII. III cu prlllu", din ItIItII. dl IVIC. dar nu Ijung II .uprafllI ti. In con... cInfl nu pnIVOICIlnundt1ll. Oln: E OIN eN 752' : 199208 O portiuni da conduclA p, Citi nu II medlllCl fluxul ca volum. dlamllNl d, ,VIIU pinii.

,%

AIccrd 1"'" ventlkll d,lCU1gIIIll CIZII " lcurg.1II bIII

OIIpozJ11v dt ICUrglll panIIU IIbatalOlI't SCUrgl,.. unul cablnllllDtllllOlOgla cenl. DIN 13937 rllp.lrIIIlI. dtlflmln. I amllOamuiUi "'soar (IndlvldulI)'

50 40' 50 OHCl!ldl". nominalA I I'ICQIdului collclor ON

O,S'
0.5

Supl'8lOllcllatt

- T.
m

OllillnlA patjlall

AII' dtflnlllJ da larmlnl veZi DIN' 986 - 1 In p,.~.nt: dimensiuni limitA Inferloarii

NumItUl d. pllOl'a plnlll 2 pln.lle 4 pIna 1. 6 Plll16

0.$
I 1.5

70

70
70
IOa

'In cazul aceslor valori de execulle dlmensionarea Ir.bui. sa se fundlmen1.ZI pe valorile ,aal .

CI)

Termeni pentru drenarea cldirilor i terenurilor

Valori de racord ale obiectelor da dranat i valori de baz~ pentru deschiderile nominale ale cond'Jctelor de racord individuale (conducte de racord col<=ctcare)

TIpul unitatII
a) Looulllfl ou mII multa OI/TJere, : ' ,: , , pentru obiectele de drenat din toeta spa~lIe sanltarli b) Loculn. cu mII multi came.... ' , pentru obiBClele de dr.nal din lOat, 'spalllle sanitare, ' d.r fara buclttlrie
"

IAW. 5
<1

NORME DE BAZA
DIN 1986, DRENAREA CLDIRIL.OR I TERENURILOR
Dlmenllonarea Instalalllor de drenar' dupA racordul unor conducte .ub pruluntl Conductele cu oglindi!. libera din urma unei conducte de evacuare sub pre

Q'l'IOnlarl pentru tOII. oblect.l. ci. drenat C.mare de hotel ~ aItI."",an.. pentru 10111 obl8Otlla dl dranat

<1 <1

If'

\!.J co/moare J IIJbllrane)

Valori dl rlOOl'd aii unor un~11I anumiti (pentru conduct. eu olda,. liberi, V.lorl de raool'd reduta ' . ,

in cazul situa~lIor de solleltare ImportantA conform tabelului 2. pentru mAsurAtori trebuie luat 7n co~ld""Jlre afluxul de apA ~ resp. fluxul de tran~rt al pompei I?, sau scurgefea apei de ploaIe V;. Jn aCieste sJtua~1 nu se efectueazA transformarea in valori de racord AW. .
TIpul cazului dllOltcltara Importanta SpIllfolMl " ~rl fn uri. LatIoretoare Inltalafll d. evacuJre conform DIN 1899 - 1 pina J. - 3, DIN 4040 -1 ,,- 2 " DIN 4043 Pompe ele dranaj, InltaJ.~1 d.lVlCUlre llaclltlor, automtll d. splJll rufe " miri CII' racordatala In1111. da IVIO. prin conclucta IIJb prttlun. Cantltall. dallll plLI'MI11n IIIItIIaItIlt mixte

Fluxul dl oalcul
Aftuxul de .pl ~ Alluxul de 1111 " Aftuxul d, apa "

-@

siune trebuie dimensionate In modul urmi!.tor: a) l.a conductele pluvlale flu~ul de transport al pom~e!~~Y'p se adaug la scurgerea apei de ploaie Vr . ' ' , 8) l.a conductele de ap uzat i mixta determinanta este intotdeauna valoarea cea mal mare - transportul prin pompe sau ,restul cantita~1 de ap, cu condiia ca, la insumarea lui Vp,cu V m resp. V s sa nu se atingA umplerea completA a conductel subterane sau colectoare. Verificarea prin calcul a umplerll complete trebuie fAcuti!. numai la conductele dimensionate pentru un grad de umplere h/dl- 0,7. In cazul In care mal multe pompe de ap uzatA solicitA o singuri!. conductl. subterani!. sau colectoara atunci fluxul de transport total al pompelor poate fi redus de ex. fiecare pompA suplimentar! este prevazuta cu 0.4 V p. Dlmenllonarea Inata'atfllor MapA uzatI- conducte de racord

v_

"ni
:"\

FluxUl d. tranlport liP alpomp.1


Scurg. apel d. ploile V,

"0

Cazurile dl lolloltare Importanti DNlnr;:rtcu CtlIe de

RICD1duIIlt IndMduIll
Crlterl eli cillpUnItI

d1IPunt"

"'tlJ&I VlnDN
4Q

ilin-

Obi.ctel. da drenlt

DN eIIbct ~m.L
mI)

lllat

Inll!'llf mI
pfn&1a 1 p.... , plnala3

NumIRII

da,

aoturJII
Lavoar,
c:hIuvell,
4Q
4Q

DN
4Q 4Q

plnlla3
Il8IIU

~lnlla3

puti 3 ptltt3

eo
70

bideu

-:. ';, 111.1

se
4Q

CIcli - rac. II cond. cIdere 1Ib. prlnl'B - DN cond. Ciad. liberi 70 Cadl

40

pina 111 ptn." 3

p.ll0.2 p.IaD,21 p".l

II'" lImJ.
lIIf

Pentru racordurlle Individuale ale chluvetelor, lavoarelor i bldeurllor care nu prezintA mal mult de trei modlflcarl de direcie (InClusiv cetui de evacuare la clapeta de reinere a mirosului) poate 11 executat! deschIderea nominalA ON 40. Daci aTnt prezente mal mult de treI schimbari de directie. recordul Individual trebuie executat cu deschiderea nominala ON 50. ' Conducte Ml'8OOrd coltotaare - @ La conductele de racord colectesre cu deschiderea nominalA ON 60 i care nu aTn! ventlJate lungimea conductei.J. Incluelv racordul individual cel mal departat nu are voIe s! depAeascA max. 3 m, la acelea cu deschiderea nominalA ON 70 max. 5 m i la cele cu deschIderea nominalA DN 100 (fArA recorduri de closet) max. 10 m; diferena de InAllme H trebuIe sI. fie mal mJcA de 1 m. La conductele de racord colectoare cu deschiderea nominalA ON SO f funglme L de pina la 6 m reap. Ia conductele de racord colectoare cu deschiderea nomlnaJI ON 70 o lungime L de plnl. Ia 10 m i diferene de tnAl1lme H de 1 pinl 3 m Tnceplr'ld cu porjlunee descendentA trebuie aleasl deschiderea nominalA Imearat superioarA sau trebuIe prevlzutA ventllarea. Conductele de racord colectoara cu lungimi de peste 5 m, deschiderea nomInalA ON 100. racordurl de closete diferene de fni!.Jlme H de 1 m sau mal mult trsbule ventllate:

,1

,1

4Q

ou racord dIreot
Cada ou racol'd 1. KUrger. dl pardall'" SCUrg." de pal'dOHail
(de 0IdI)

50

pult 3

au

plnlla 3 p.llo,2I

flrl ImilIIf

ee
70
4Q

50

se
40
10

40

p~naJa3

Il,. NmJ.
tIII

Conducll d. racard collCloar. l:AI't; CrIItrlI de dlIpun.,. maxim 1dmI4. ON vtnlnllJm. H newnL.un;Im' L miI tillt UlII m'I 1 50 Plnlla 3 Plnllal

ON In raport cu crlt.rille d. cllapune" nev.nUlat ON vanUlat DN

;
G
3

1,5

, pfnll15 p!nl" 1
10

cu racord cadlHu d~ FlaaordurllncJllliduall Racol'durl individual.

pulU
llU

palti 1

plnll.,0 pin. la 3 SO
70

fImf. tl/l
"m~
tI~

fIrt

70

50
70
70

plnlla

e ,.

Jr,.1It 1 nll13

so
70

iHla 5

100 7Q 100

70

4.5

pIn'la 10
p/nlJa10

palta1 plnl It 3 pe.It 5 pIIIIl


pellt3

firi

se
70 100 100 100 100

18

1,5

100 fIrlWC SO 70 100 flriWC 100 cuWC 100 cuWC \!:laII 100

d, la o&cI. Bberl pina la 1 70 p8IfIl 100 plnlla3 ~.Ia c:ld.1btrI pIna la 1 100

70

50

:.
100

.IU

p11113

pfnl" 10 plnlla 1 Flacol'durllndlvlcfuall tJtl olCllt (WC) ClCllllt(WC) Clollt, (WC). mlX. 1 m eII.tema orizontalI. DTntl. clderea IIb. Fllcordurilndlvldu.'.
II

fiii
tii!

/Imi-

100

100 100

pe'" 10 p81\11
IILI

16

J::~
PII-

vantlllr..

e 'fU

.13
pta113

d
25

puWl0

'fU

ItrIcIl'IIC:l8II'l

p"t.,0 u p.ltla
pinII. 6

121
100
firi UmItiri

iplnlll5

p!nIla 3 plnlJa 1

100 - plnlla5 lOat.

palti 1 plnl "4 Piste 3

100

2S

plnl" 1 pI.181

100

PlltlS

Venfllarea liriCI nlOlllrl

"'8
~

ventil.,.
strict MOilarI

Venlllarea lIrlct nIOftarl WC cu un lavoar (W1') la perter - H maxim 4 mpulll conducta culca" - dlat.nta WC.ulullall d' clderaa bit maxim 1 m

21

Lunglmile ,1 dllarentel, da inAltime maxime adml$8 penllU racorduri individual. Numarul de coturt Inclusiv cotul de evacuare al clapetei d. IIIInare a mirosului Deschldertle nominale ale racordurilo, individuale in raport cu criteriile de dispunere

1.

f~ 3
1

H OIr.rt/lI d. Intl~me d. 1. racordfJJ ,. o

conductA v.nUlati pIn. Ia Clapele de rl~ne re a mirosului I obiectului drenat

l. l.unglm d, conducta dalfl,urall pinA la clap'll da re"n.,. a mirosului

"~
,@

Imaginea 1

H Olle,enla de inlime de la racordul'. o conduct venfflata [de cdere libera, colect. sau
L Lungimea de conducta desi!;",at! pln la clapela de rellnere a mirosului

sublerana) pIna clapet. de reinare a mirosului situata cal mai sus

Imaginaa 2

14

Deschiderile nominale ale 'acordului de coleclare In raport cu criteriile da dispunere -

NumAr Numir Ils Numar maxim max. !AW. maxim IAW. maxim IAW. d'mIn mm admis. de closete de cfoset. de closete 1,5 5 2 70'" 68,2 9 100 97,5 16 4 4,0 13 e 64 33 14 125 115.0 5,3 28 7 112 22 57 121,9 10 154 78 20 38 6.2 31 160 146,3 10,1 52 102 25 408 82 20e .) Vezi .xpllca~iI . ") Nu pot fi racordate mal mult de 4 scurgeri de bucatarie - pag. 13 la CI conductl da cadere separata (conducta de bue!t4r1.).
')

DN

V.

K. 0,5 Ils

K.O,7/15

K.1,0 Ils

NORME DE BAZA
DIN 1986, DRENAREA CLDIRILOR I A TERENURILOR InstalatII de evacuare a apelor uzate Deschiderea nominal a conductelor de ap uzat trebuie sa. fie min. DN 70. Conductele de apll. uzat ventilate se dimensioneaz conform - <D. Deschiderilor nominale aferente conductelor de ap uzatil cuprinse Tn - <Dle sTnt asociate. sumele valorilor de racord pinA la care pot fi solicitate conductele de cdere lncauza. In plus, pentru a evita problemele In exploatarea conducte lor de cdere a fost limitat numrul de closete ce pot fi racordate (obiect de drenat cu un flux parial ridicat de materiale solide i de ap). De asemeni, a fost Indicat i suma A Ws - pag. 13 care rezult din scurgerea apei uzate Conductele de apa. uzata cu ventllare secundara. pot fi solicitate cu o scurgere de ap uzat! mal mare cu 70% in comparaie cu 'cele cu ventllare directA. Conductele eubterane i coJectoare (conducte .de apll. uzat culcate) trebuie dimensionate conform (hldl 0,5). Conductele eubterane din afara cladirilor cu deschiderea nominalA mal mare de DN 150 pot fi dimensionate conform (hldi - 0,7). Valorile scurgerii la umplere parial la conductele cu pant minlmil/ml n (vezi. i DIN 19S6-1 :1986-6, tab. 4) sTnt marcate in raport cu locul de amplasare In conducte situate 7n Inferiorul cldirII respectfv conducte exterioare. Valorile amenaJrli in trepte pot fi utilizate la dlmenslonarea conductelor numai 7n cazuri individuale justfficate (vezi, DIN 19661 :1988-06). Dlmenslonarea Instalalllor de evacuare a apelor pluvlale ' Dlmenslonar.. scurgerII apel de ploaie' Dimensionare. IntenaltlJl de calcul. ploII Scurgerea de pe r suprafa pe care cad preclpitallle trebuie calculat rn baza ecuatlell.) .

II

G)
CN

Conducte cu cadere pentru api uzatl cu ventllire princlpa"

Vs.

.,
mm 88,2 97,5 115,0 121,9 145,3
cii,,*,

70'" 100 125


150

admit. 2,1 5,6 7,4 B,7 14,1

V. max.
Iia

K.0,51/.

K.0,71/.

K-l.0 III

IAW.
18 125 219 303 795

NumIM

decto....

maxim
25 44 61 159

XAWa
9 S4 112 154 4De

Numarul maxim
decloHl8

l:AW.
4 31

16

Numlrul mlldm de ciose.

2S 39 102

55
76 199

14 20

50

<J V'ZI'Xf,:IHI" . -<J Nu pot racordatl mal mult de 4 scurg.ri de buolllrie -

de ctdere laparall (conducea da buolllril). dlrectl .au Indirecti

pag. 13 la o conducta

CN

Conducte cu Cicli,. pentru sp4 uzata cu ventilUllaterall


K.O,/I 1/1

.) NumllrUl NumllrUl Numlrul Ila max. IAW. maxim IAW. maxim IAW, mlldm din. mm de clolIItI dl CIosete admis. dleIoHlI 70"' 6U 2,e 7 27 14 100 97,5 6,e 24 48 12 185 37 IM 125 115,0 41 81 9,0 185 20 324 65 121,9 10,5 110 441 se 28 ee 225 17,2 150 148,3 1163 151 74 237 1104 296 -) VezlexpUoajIIll. ") Nu pot 1\ racorclatt mal mult da 4 scurgeri de buoltlrft - pa;. 13 la o conductl dl ctdtrl.HPlrata (conductt de bucAllrit).

K. 0,7 II.

K.1,OIl.

.Conducte cu cade,. pentru apa uzata cu ventilara secundara


TIpul de luprafete
Suprafee Irnplnmellblle de IX. - acoperiuri> 3" panta

Cotf. d, scurgl,.

1/'

aupraf. dl beton, rlmpa supllf. conaoUd. cu rosturi etlnf811


Imbraclmlnllafaltiee

Plvaj cu IOIturi umplut. acoperi""rI c3- pantl aeoperl,url cu pietri, ICope"'Url plantatal! - pentru planta" intenalve - pentru plantat" IxI,n.lvl Tne. cu 10 om gros. - pentru plantaii axllnslvl ""b 1Oom 1iIIOI.

1,0 0,8 0,5 0,3 0,3 0,5

Supraf. pa",aI permeablle ,1 capaclt. de .Vle. redu - pavaj din pavlle de blton pe pat de nlllp nu zgurl. suprafete ou dall - pavaje cu roaturlla > 15%, dllx. 10 x1 Ocm i mal miel - suprafete legate cu apl - locuri dt Joaol ptr. COpii p./1fai consolidata - terenuri de aport cu drenurl - supraf. mat. sintetice, gazon .Intetlc - supral. fise -gazon Supra!. plrm.ablll cu capacil. da evac. nl'lmn/tlcatlvl sau nuia de IX. - parclrl i terenuri plantste - pardosell din pletrl$ SIU zgura, pietri rotund Inci. cu consolldarl pariale ea - alei cu supraf. legata eu apa sau - acclIse earosab. i parcari individ. cu daiaJ Inlerbat
11

0,7 0,6 0,5 0,3 0,11 0,4 0,3

0,0

Conform dlrectivelor ptr. proiectarea, execuia i intretinerea plantllliilor ele - directlvele pentru plantatille de acoperis Coaiieienti de seure"re ,p pentru calculul scurgerii apei de ploaie V,

acoperi

..!!.{& v,.-1/JA10000 mlls In care: lIr reprez. scurgerea apel de ploaie In I/s; A reprez. supraf. aferent pe care cad precip. In m2; 'T(n) reprez. Intensitatea de calcul a ploII in lI(s . ha); 1J1 reprez. coeficientul de scurgere, conform - . Conductele de apa pluvlalA In i din exteriorul clAdirii trebuie dimensionate de reguli in raport cu o intensitate de calcul a ploII de minim SOO lI(s . ha). In acest sens pot fi utilizate ecuatiile (9) sau - (g) pag. 16. Tn cazul unor Instalatii de drenare a acoperiurllor de dimensiuni importante sau sltliate Tn interior, in compietare la DIN 1986-1: 196a06 trebuie prevzute scurgeri de urgen suficiente. Ca abatere de la aceast regulA sTnt valabile urmatoarele: - pentru conductele colectoare i subterane din Interiorul clAdirllor, de comun acord cu autorltlfle locele, poate fi stabll~a o Intensitate de calcul a ploWmaJ mic! dar nu sub .,ploaia de 5 minute la 2 ani" '5(0,5)' 1n acest caz, pentru scurgerile de acoperi mal mari (IncepTnd cu aprox. 5.000 m2) este necesari realizarea unul calcul de suprasolicitare pentru evenimentul hldrologic care trebuie evaluat n forma unei .ploi de 5 minute" care se produce la flecare 20 de ani '5(0 05)' in msura in care a,utorfta.~le locale nu dau indlca~1 Tn ceea ce prIvete cantitatea de preclpita~1 calculeJe pot fi bazate pe valorile - pag. 16 @, Tn limitele domeniului de suprasolicitare forele de reacie care apar trebuie avute Tn vedere la dispunerea conductelor conform DIN 1986-1: 1968-0e. - Conductele de apll pluvlalA subterane, situate sub suprafee care nu trebuie protejate fa de inundare pot fi dimensionate in raport cu o intensitate de calcul a ploII mal mic, deex. 200 I/(s' ha), darnu mal puin de "ploaia de 5 minute la 2 ani" '5(0,5) i de comun acord cu autorlttlle locale. . . - Diferenele de intensitate de calcul a ploii rezultate Tntre ipotezele de dimensionare dlfer~e pentru drenarea imobilelor respectiv pentru drenarea aezrii trebuie eventual compensate prin reinerea apelor pluviale pe parcel la o ploaie de minim 15 minute (eventual prin infiltrare, inundarea suprafeelor care nu sufer pagube, bazine de reinere .a.m.d.). :.. Acoperiurile speciale, de. ax. acelea proiectate pentru a fi inundabile, trebuie etanate pn la cota de inundare i trebuie execulateconform calculelor statice aferente. II!\

15

DN
50 60') 75
80')

Ils ma. 'admis.

V,

,.3001/(5' hal

ID-l.0
A mi

100

116'"
120'" 125

353 424 263 574 459 889 1233 1479 200 988 ., Dlmen.lunl conf. DIN 18480: Pentru conducte pluvllii din tabll valorii. din tabel SI bue.zl pa ,curgeri Tn forml d' pnnle (flUtUri). ") Oorespunda DN 125 dU):l! DIN 19535-1, DIN 19538, DIN V1SSS0 i DIN V19881 150

0,7 1,2 1,8 2,6 4,7 7,3 7,6 6,5 , 13,8 29,6

24 40 60 86 156 242 253

v,.O,S A mZ 30 ' 49

,,,.0.5
A m2

,.400 I/(s . ha) ,,-1,0 ".O,S m.0,5 A A A


mi mi mi

NORME DE BAZA
DIN..19S8, DR,ENAREA CLDIRILOR I A TERENURILOR
Localitatea Alzey BadenBaden BltI,rfeldO) . Bonn Sraunll;1 Srem.n eremlrhlVln Sremerv6rde Cllburg Dortmund Orudln'
,',
"

75 107 195 303 317

48 79 120 171 312


485

507 565 918 1972

18 30 45 64 117 182 190, 212 344 740

23 37 5S
80

36 59 90 129

'''(II

-,
'"
'

Intensltlll ale ploii


'Il...)

'''0.115)

I/(a , ha)
"

..

146 227 238 265 431 924

234
3S4
360

114 120 S5 108


9S

.. ~:~;
"

\.!..I cldere libera ,1 conducteler pluvlale de racord eu ):lInte minim. (/.... 1,0 cm/m,

'1'

Supraf.,. pa car, cad precipitaUlIe care pot flltrtbulte conduelelor }:IIuvllll cu

Indiferent de calculele - <D deschiderile nominale ale conductelor dispuse subteran trebuie sA lie minim DN 100. DrII...... ICoperl,urllor cu flux 8ub prulune Pentru acest sistem sTnt necesare argumente hidrologice referitoare la obiectul1n cauzA, Pentru dlmenslonarea instaJa~el de drenare sub presiune Intensitatea de calcul a ploII trebuie sA fie de minim 300 I/(s ha). Tn mAsura in care stabilirea scurgerller conform DIN 19599 nu este depA$ltA, cumularea din zona scurgerii care este necesari pentru aceastA funciune 'nu este considerata o Inundare a suprafeei de acoperi. Aooperiurlle speciale, de ex. cele cu Inundare proiectatA, trebuie etanate i dimensionate din punct de vedere statle pInA la cota de Inundare. La dlmensionarea instalaiilor pluviale sub presiune fnAl~maa ele cane se poate dispune este considerata ca fiind maxim distana dintre scurgerea de acoperi i planul de reten~e.l..a reducerea deschlderllor nominale ale conductelTn sensul de scurgere sTnt admise abaterile de la normele din DIN 1956-1 :1988-06, seciunea 6.1.2, atft timp clt exIstA argumente hldroJoglce. I..a scurgere, adicA la trecerea 7n conducta subteran! sau colectoare care funcloneazA prin cAdere 1,lberA, trE!bule asiguratA transformarea' energiei clnetlce Importante prin reducerea vlt8zel de scurgene la C 2,5 m/s. Intenaltatu "plallor ele 8 minute" eeloul8t6 conform aletlmUlul baut pe coeficientul ele timp Ca exemple de .plol de 5 minute" care, la scar! regionala, .Tnt depAlte - Tn sens statistic - o datA la doi ani respectiv o datA la 20 de ani, sInt prezentate evaluAriie .urmAtoare extrase din foile de lucru ATV (Condiii tehnice de contractare a lucrArilor) Aii 8, tabelul 15. Se atrage atenia 1n mod deosebit asupra faptului el 1n prezent aceste valori sTnt prelucrate in raport cu valorile de precipitaii modl1lcate. Tn cazuri justl1lcate in mod special, Tn care conductele de drenare a terenurilor se dlmensloneul!. in funcie de aceste Intensltll ale ploii trebuie utilizate valorile prezentate in ultima ed~ie a foiior de I.ucru ,ATV A118. Intensitil.~ de ploaie care sint depA$lte anual "5(1,0) pentru T .15 minute conform Flelnhold i al evaluArilor noi din folie de lucru ATV A118 i intensltAile de 5 minute rezultate in consecinA prin calculul bazat pe coeficientul de timp. '15(1) Ploaie de 15 minute care, statistic vorbind, este depA$ftA o datA pe an. Constant! de asezare conform loii de lucru ATV A118. AceastA intensitate a ploii poate fi utilizata la dlmensionarea conductelor de drenare' a terenurilor numai Tn cazuri cu justificAri speclaie. '5(0,5) Ploaie de 5 minute care, statistic vorbind, este depitA o datI!. Ia 2 ani. '5(0,05) Ploaie de 5 minute care, statistic vorbind, este depit o data la 20 de ani. Dlmen_lonara. conductelar da ape mixte Scurgerea apei mixte Vm care este determinanta pentru dimenslonarea conductelor de ape mixte se compune din scurgerea de ap uzat V. i scurgerea de ape pluviale V. aferente. V m .. li. + V, In Ils Deschiderile nominale pentru toate conductele dispuse subteran trebuie s fie de minim DN 100. Deschiderile nominale pentru conducte subterane pentru ape mixte n afara cldirilor, racordate la un cmin cu scurgere liber i peste DN 150 pot fi calculate conform (h/dl - 1, umplere complet fr presiune interioar sau exterioar),

hldl -0,7)

EI""
Fllnsburg FrankfurtlMaln Garmllch-Partenklrch.n Gtiunldrchln GleSen G&tllngln Grambek/Holst. Halll" Hlmburg HlnMClllr HenMClltr-Langlnhlgan HOmburg (SlIrf.' Idar-oberatlln Ingofetldt

10S 117 102 132 120 102 98 100 120


200

254 267 212 240 214 240 260 227 294 267
227

214

223
' 267

540 569 450 S12 455 512 554 3Si 825 SSS 454 485 474 ,

589
948 589 569 454 554 ' 398 489 474 484 821 592 498 351 458 711 531 611 B1S 480 a59 /l02 554 498 412
640

..

120 120
';.,

9S

117
84

99
100

es
131 125

105
74 97 150 112 129 130 97 139 108 117
105

445 267 267 218 ,.' 260 167 220 223 21S 292 278 234

Jever
K/lln Konstenz Krefeld Lamparthllm (H....n) Ung," (Ema) Lel}:lZlg" LOlhtlm (SlIn.)
.. "~,,

lee

..

215 334 249 267 269 218


309

..

LObtck
Malnz M!!nch.nglldbach MOhlhaualn" MUnchen Munltar-Lagar

NlumOnltar
Oldenburg O.nabrOck P....u RO...lshalm Srtand (allglm.' Slarioula Sprendllng.n Stuttsart TorfhaualSoliing Trler TOblng,n Ulm (Donau) Wetzlar Wllhelmshaven Wolfsburg
-1 Aceste

87 135 100 '111 108 150 123 130 135 138 133 128 119 131 200 140 122 85 112

23S 2BO 234 194 301 223 247 240 334 274 289 301 303 296 280 265 292 445 312 272 189 249

..

474 52e 1512 711

583 /l16 640


S44

630 596 564 621


948
S63

578
403

531

zg}

valori au fest extrase direct din Reinhold "Regenspenden in Deutschland IG,undwsrte fOr die Entw~sserungstechnikl' - ,Intensitati ale ploii in Germania (Valori de baza pentru instala~lIe de drenare)" GE 1940, Intensllatl ale ploii

16

1 Racardla gue 2 Instal. princlp, de inchlder. gaze 3 PiesA de Izolara 4 Robinet delnchldare 5 Contorgan S Compensator pot.ntl., . 7 Tevi incllzlre . B TeavA da canallzare 9 Priza ,. plmlnt d. rundaU' 1O C.s.tI dl record . electric 11 Cablu tallfon 12 Paratrilnlt 13 pollbml. de ventil.,. 14 Fllcord d. Ipt

NORME DE BAZA
DIN 1988,18012, DRENAREA CLADIRILOR $1 ATERENURILOR
La locuinele unifamillale i cele pentru douA familII nu sint necesare spaii pentru racordul clAdirii. Spalila de racordare a clAdirilor trebuie prelectate cu acordul Intreprinderilor de alimentare " evacuare, Spalll. trebuIe sa fie accesIbile din spa~1 general accesibile (de'ex. casa sCArii, coridorul pivnitei) sau direct din exterior. Nu este admis sA fie utilizate ca spatII de trecere. Trebuie dIspuse pe peretele exterior al clAdIriI prin care trec conductele de racord - (il - @ . PeretII trebul,e sA corespundA clasei de rezistena la foc de mInim F30, Uile trebule .A fie d. mInim 65/195 cm, Jn cazul In care exIst un racord la term01icare uile trebuie pravazute cu foi de uA pIIne. Caca existA racord de apA sau la t.rmoflcare Isle necasarl o scurgere de pardoaealA. Spaiile de racordare a clAdirilor trebule dlspunA d. ventllare directi din .xterlor. Temperatura IncAperii nu trebuIe al d.pl.eascl 300, Temperatura apel petablle nu trebuIe si. depA,eascl2S"0. incaperea trebuie feriti de Inghet, DimensIunI de IncAperi: pInA la cea 30 unitati de locultltermoftcare pentru cea 10 unftll da locuit: Il~m.a liberA a1,aO m, lungime. 2,00 m, !nl.l~mea 2,00 m - (il. PInA la ocaSO de unllll de locultllermeflcare pentru cea 30 unllitl de locuit: li~me 1 ,SO m, lungime 3,SO m, InAl~m. 2,00 m. NI,. de racord eate preVlzU1J. pentru locuIne unlfamlIIale firi eubael, perete" de racord pentru clAdiri cU plnlla 4 unitatI de lecuit, IncAperea de racord pentru elAdirl cu mal mull d. 4 unltA~ de locuIt - (i),

II

s,

-(j)

I!ff
/

S"_I11_

A Inliall~1 d. anten.. . Be Inlial~' d. pitatrilnet

Incapere pentru racordarei ctldlrllor cont, DIN 18012

Legare. pamint resp, 'e;, lipim, d. funda~1

pe

F Ineta\a1l' d. tll.fon G rllvldegu.


H T.avl de fncAlZlr.

V Cablu d. record ,. o rIfII cu prollotf. prin Implmlntlrt W Conter de apA I Pl... delzollrl condUCIII dlgu. ClTo'r'n'I-JI'IICatl~ L FlIIt lun; P $Inl de compenaare 1" : olrent II. petenUliulul FI Tllvl de canallzere S CUlta dI racord ptr, curent delnalll tina.

pe Cablu d. p~

10uIti contoar

200

20uatad,
fIU

~mw~moo~1m 3 GUI ~rd


4 $Inl de

~f:.:~
!

II

7II--H

(2)
1 Cimln d. vtzItart 01,0 2 Canlllpl uzatA 3 Canllape mixt. 4 Canll ape plUYIal. 6 Rlcord d. apt 8 Racord ele gue 7 Racord de termoflc. 8 Racord eI.ctrfc 9 RacordP.

NI,1 pentru racordarei clidlrltor

Vedere

cu ctap.tI de
rlten~.

Cond. sub prea,

Racerdurl de cladiri
SIa\. trlMV DtIchId.,.1Ibt !LWl eIm/rMIor, In m GIIIIIn pir. o1dI_ oImIMIor de 0,1 0iIm plnIla c o.a

lI7el d. curltare

...

....
0,1

....
1~

_.,.,.....,.,.._-..,....(==~:::...,..~':$:
Muchia luperlall'll capaculUi de II clmlnul canallzAril publIce Ccnd. lub pr._ TI/pi cond. d.record ,: : : : '

-ten-"I. Pian de IV r'lll

.~,;,l,~.:

: Vlndlltl pettl acoperi,


. , . ,

c::::::I

0,1.0,1
fltl~1IIIIINI

.,:1: Buci. d. ret.n~

I 1

0,8 x 0,8 0,1. ,

I ex.mplu racerd articulat


Clmln dl vlzftare cu racord .rtIculat
-800

cu liliiii" urc.

-'1oImInulul, "eIt8 2 mclmllllfe Intllfmt dl fuGrU . . talpii pot ft IIIfUH la un


dlamelN de 0,8 m.

DImensiuni de cAmin. ~ @

Racord la canalizatea publici

te
Instalaie

..... sz

,~,;~

.-: '\.
~

TII,; Cllnallzlrll publ.

~l

.....

'1,~
~"
1l!l.

'

....,O;;

:::~ ..

1 Ventilltl m.canlel

.i:

Ghena de instalaii

balaIWC 1000 2 Api uZlti 1000 3 Tur Incllzlre DN 25 . 4 Retur Incllzlre ON 25 5 Apa clldl ON 20 6 Clrcula~e ON 15 7 Apa rece ON 25

~~t::. Bazin de pompi ...,~':f


300 x300

'",''' l:~~~

.~"i"-1:l!1

m.

J.

_, _..

.. .. .......... .. ...::,:.
n mm
DNz

:'~

~AXB
Dimensiuni In mm
A
1000 1800

~ ~j'

". .. ;:1NZ

,,~

... @

Capac. 1nll\. transp. In m transp. 7 14 3 3/h 47 12 LocuInta unlfam. m 64 22 m3/h Locuin colect 3 /h 144 100 18 Ansamblu mare. m

B
1000 1300 1950

Zlntre

2600

450-500 100 700-850 125 800-900 . 150

de ridicare DIN lS8eT31,4045

17

Simboluri ,1 eemne pentru conducte ,1 obiecte de drenar.


. DIN 1451, 1986, 18460, 14462

NORME DE BAZA
DIN 1988 Plan CONDUCTE DE APA I DE CANALIZA RE Denumire Vedere

.Plan

Vedere

Denumire
('.j\ Conducla de apt uzata \!..I Conductel. lub presiune se march.azl cu OS

-DSI

PompA d. dranar. de subsol


@ Inslatad. de ridIcare afeealelor

~ I
I

."g; Conductel. lub prellun.


II march.ulou

a;.. Conductl plwI,'1

OR

Conducta dt ap. mixte

K .,

@CadA

.... -

t4' Concluctl dU,nUlar., Indicaii d


11
\:1 .en. CI" (!} de IX, Inolplnd "
d.s~urfndu... ueendlnl

D
@ ~avoar, ehluveta de bale
@Bldeu

In raport cu ~pul d. conductl

Conductt de cldll'l
Indicaj/l de lin.: 1) IrIclnd Incolo II) Inctp." delt. dIIcInd.rrt c) VIIIlncI d. lUI ,Ilncntlndu.. ci) InoIp." dett...oenclent

@ Pisoat

~
~

(8 Plloar ou olltlra automati


'.

Schimb d. material da conS1NC\la


<!) Inchldare d, CIoP~ de ,..vi
re,vI dI ourl.ar. ou dllchlde", rotundlaau dreptun;hlul,rl

O
~
.CJ
D

a v.. d. clollt, dlapua pe "8 lIardOllalA

@ V.. de c:fOHt, Ilqat de parata

. Clpte d. ourlart FIII_ de mlroa

Chiuveta de d.verlllre
@ Chluvlllllmpii
@. OIIluvell dUbla

@ ScI'IlmbIrI de delchlde", nominalA


t.p;\ RIGola dlsoura'''' sau CI. drenll.
\!5' llrlreten1le d. miros
~

rn rn
-@J

f13\ FIIgoll de acuroere Iau dl dren.,..


ou reIIntIt d. mll'OI

@ Mqlnl d, SlIllat vas.


@ Mqlnl de spllat

14' Sourg.", ou Inchide", d. rll.nI. 'O penIIU apl firi. fllClll

-@)

Seplratar d' grblml


@ Separator de amidon

-rn
tnI
1;:)'

@ UlcAlClr d. rufe @ Clspozltlv cit cI1maUllrt


Sta~. de

-<ID-@~

-m-

IJ..!I (ilparator de Hchld, u,oa",'

SIjIIIt8IDr d. benzlnl

-m-W

@ 0Itp0zIdv d. ~n.re I nlmolulul @ 8eperator dl acfzl


~ Separator dlllchld de IncAlzire 'el (.llIlIlIor d.Ucnlde \JOII')

epurare mici. alst. cu 2 etaje miel, 1IIt. multletalat

!E::t. ConductI apa IncendO, L - ~ud6

r:i'i!I SIsIIe de epurare


~ ~

!SI Conduotl apllncandll, FNT


~

udl-ulcatil

-hr"

-m!rir

Stati' de epurare mIci, aflt. multletajat

~ Conductl apa Inclndll, FT ~U".II ------

@ Barilrl. dl lichid d. IncAlzire


~

Stalle d. epurare mici, ,lat. mult/etalat


groapa de sourgere

@ Conducta sprlnkJer @ Inltala~8 aprinkler

F SPFI

Bariera da lichid de IncAlzlr. cu '>el fnahld.re d. ratenti.


p.ntru apA

~ Inchidere de retenle ~ fllrt fecale

l.i'i:II PUjabsorbant,

lE:" fecale

~ Inchlder. de ratanle

pentru apa cu

@ f.Hdrant subteran UH @ Hld'r. suprateran OH


fs1\
I.:::Y Record furtun
Flscord stingere incendii - WH

@ Instalaie pulverizare
@ Instalae slroplre

M2I Camin ou scurgere libera (reprezentat 'el cu conducta de apa uzata)

1J.l

Jrt

Camin cu scurgere inchisa


18

Ci) Conducta dpl MIt....a pc,lIiei pan1rU o


H

armatura delnchicl.....u 2 de muc", ...

@ .au pl.n,.u cu I.avi d.


"",I.elle li ..a",.r.

Sltlpung,,' d. pll.te

~!

@ .."a prtllunll dl 5 Intra", ,1 d. 1.,lre In


bar
~ V.nUt dl lcurg"'.

ca..

I@ cu Indl

ALIMENTAREA cu AP
DIN 1988
..., Inslalalil -CiEJ- @ dlduriz d. dll.llnlurl -fliD- @i:JH~ ., Inilollll' d.

NORME DE BAZA

Inchicll" d. conducta
@
~t;ltu/I dlta,.blll. in g.n"l1

1
)

0' .,mlturt MIrc.;'i pozltlal plnl,u o d. IxtrtC\l.

Zl
7
'.

v.nUI d. gcI1rt

I
~

~gaturi dll.1IbIIt

TIpul tit It;Iillrl poli' n Indicat llmpllllcat prtn

lat.rt. d. perete

pralCUlllrf
Q.II~

~g.illrtll"

. ~,gtturt prin !unun


(1) Apartt firi parti
Rltltlv' Aplrlt cu pIrtI rotltlvl

F KU c:upiIj M ItgllUtl cu mUlI ~ Imbfnltt prfn prind,,.

legltl".l_baia ItgIIurl cu tIIa, pa dreapta.lllnx,a IqliIIrt cu .n,a

A
[!]S
.6
~

B&I.rl. VlnI.1I1

-O

9
TWao
TWWeoWO

dllnraglaltlrt IndlctlorllU Iplrl! .


@ CIJPCZl1fv d. mltUrlrl.
lntlgrat In ccnductl
ApI potabil. rtcI.

-#~

~glturl au lianal
@ lt;llurl prin
II\fUNIIItI
~rI

Amll'lcltor

O r---'--' I I
L.___._J

--@]

Pompa

p"lillnH

Intlll&iIt tit rldIcarl

.-~

ou ,urub.

@J I l _ d. tpIIIrI p.nuu aIo..t

@ Malni d. Ipllal
~ . M.,lnl da .pillt

-G-
50
;

d.tx.CN80

@ Apa pot.blll _1 (W).


d.... DN ea

* -r}
+
t><l
U

~Iillrtcumufl
@CupItj
In glntrll TIpul dt ItgIfIItI poli. ft IncIlcttlknjllfllcalplfn

@ou,

--&J

v...

@ LAslltun fIxt.

TWZ40 TW15
~

@ ApI poitbIlI, alrMlfI (ZI ,


d. IX. DN.O

Api
.1

d1P.DH11

pcItbIIt rICI t 1unUn.

. prncurllrt S ftsIIutt audlll ~ tao. PrIn cu efo.

, 40

mCldtllcara d, dIIehldara nomlnlll,

M _ I pazI\181 panlru "

1(

G
P

dx. da 1. DN 10 1. DN .a

~
'ST
;I

@l ct- @. 16 ti CI plttI OI rId_


... da II II1II11 cuplU

c:IIIUfda tao. prin liIIIrt cu tdtzlv lqIturI cu,,"lUb lt;IturA cu mUlt fl;ltIIrI prtn F'IIr' AtmlIuII d. 1nohIdtrt, In O.",raI

1:

,
~
~

@ Oul ou furtun

rllCll*lm cu auIOArmlturl

-rn

UacilCr

dl ruf.

@ SpilIIOr tub prttiIIn. @ Vanlllatl.d'lav1


~ V,ntll... OlllVl cu

--rn

@. ~II d. cllmlllzlrI
@ mhUrl1"llluxulu~
VCIum,~pU.

Aplllltplf.

n
l'
t

conducta da ,.,,.,.

_ pazltltI ptIIIN cu @ M modHlollf d. m.tllllI. a.

I>I<J

~ dt 1/IahIdar,
@) ~ dt lnallldtll
@ 1IInItIdt_,. VtnUI dt lilchldarl,
TIiM da It;IfIItI poata n
lncIIcttalmjjllflaatplfn
prtIQII1IrI

@ dlltyf DIIIpczttlv da .n.u.

m
Y E!3 B
[1J

@ DontOrdlYOillm,
contor da apa

mltu_ ttecttll

Contor pir. _Ut.... dt cItdUrI


pU.

FIacatd

d.mlultort

apara"

@ (1It1legllUrI) Cruct dl COIIduCIII

iSI-

+
I

8
8

OItpoIItIv d. llIIII/e dt 1tvI. nu. da tItCIII

@)Aplrl!PIr.

t><3

@ DllpoaAIv da tvlOUJII
I ItrukI din l'vI DItpozltlvde
lnt~. 11IYIIor

(@ prulllnl\ AptrIt pir. mI.U,.,.1


Mma" tupllmlll1lll: AII ap. l1li'. mii. dlfer. de plU Pl glntralo. da tmpul.u~ a. ten..

=!fI

-+O

@ Fllmif!Cllt. PI o pIUIt @ JIlarnfRoatit PI Imlltlt pIJ1l @ eonduoll ~.


IndfoIIti 1) cu lrICtrt prin
b) TnCap"d fi dU/IfU.

III

G I C

u," mr lUb _'111

__ 1 t mii:' __ da rwdUC\lI

pp
P ,p d'

/SJ
~

@ Ventil de col
@VtnIIIC!'trtlCII

+1+<1-

~~Vdar.,...

Inregistrata.

cIcIIIaltuxulUf invirt
lracttl cu

Ven1fI de dt
dIIpoZIIIv

ci

rfndu... uctnd.nt
Q ytnfnd d) IncepInd fi dHllJu

a.)oI

@ .)

tlndlHt ....nd.nt Yllllnd dI ..,. ti InohtIncI.....

txr::I

@ Vtnaf cu patru cii

Tmpltdicatla ftuxuluf !nVlrl VMlltatlCUllf"tCU diapozitiv dl larIaIrt " flltdtrurtun

v fiUll v vOlUm T III'IIpIII/uIl Ap d~n1& de tantlunt ---------

lIYInI. It indici Upuf dl apatI\ prin prlacunirt:

Conductldlghldlrt

-III- @

hpartrt tltcfrlcl,

pletldtlzalart

@ FIotIIntlde_
TIiM dt _ltllrlpoM' ft
IndIoI1I1mp1111cat prin prttCUrlirt
~11111

n i.llJ1.r~

l'

@ DomptnAlOr da 4 poltn~lI.
leg." la ptmrnt

CIP

@ Cot de dltItart @ Companaltord.lunglmt. ccmplnlllClr ItlVi d.

@ FIabintI cu tril cii @ Flabintt cu ""IU eli


@ CGiler pir. lnc.partt
100000tui (d x. IlIerll)

@
)<J-

e-

V.ntII da .curger, au dlap. d.lmp, I Hux. Inv, dIapozitiv de uritl" " IIIttdllurlun SI;urantI d.IPI'l!'" I

'6

@ PtOpul"l prin fluide

@ IIY11or,lIguran\A d. . !IIpIIW I MtunelDr @ SCUllltrl Ilblr" . ..partrt dt .iI1lm

,
r
T
~
'?

Prapultj,
lroulul

prIr1 IIolar

@l lnclRllrl ".epultlt prin au ;rautata


~ PrepUl1ie prin 1"'11

@ P,opullit manuar.
~. PRlpulJ1t prin molar

unde CcmptnHtor pre.g.rnlturl

@ Dltpczltlv dt ..p.,.,.
'I""'or

eI.ctrtc

@ Purn:t fix condUcta @ Prind'" conducta cu


ghida)

da Panta conduct.i, ax.


50/.

~
t:r<J

@l

DoIItr cu v,nUI ptr, Incap".. forajulul (do ... sus)


Ftoducto, d. p,.slun . VinUl d. prosiun. d. trecere

@ Ventil d. slgur.nll.
arc

Incarcat prin Ierta unul

@)

StrApunge'. da perst. ,au plan u cu Iva d.


proloc~.

el
-@TI-

@ colt. V.ntll d. slgurenll d. Incarca! p,ln Iona


unul alt

~ ~
lliff

Prcpulllt prin membrlnl

@ Prepul5l. prin plsten

@ P,opu"le prin
@ Re-zervar. fAra
preaplin

aleel,omagn.1 .

@ In'ISI.~. do dozar.

104 preslvn . doschls, eu

&.

' '"

19
.:.

Simboluri pentru InstalaII de gaze

NORME DE BAZA
INSTALATII DE GAZE IN CONSTRUCTII SUPRATERANE TncAlzltor de rBzervA da apa cu

25

<D

Conduet' cule,tlla vedere (cu Indlcue. deschiderii nominale) Condueti culeatlscoperltl (cu

gaz

Aparate

Indlcarea deschiderii nominale)

)(

Schimbare d. S'C!lun. trlMVer.all (cu Indlcarl. dllClildlrll nominale) conduote de gaz Piila delzollrl

"if!::iI. ptr. record II per.t. axterlor


Cazln delnCllzlre cu gaz Conductl mobila Culori pentru conduct.

Incllzltor d. IncAperi cu gaz


(CU Indlcarll valorii de racord)

Putere calorlcl kW

Volum

de gaze m3/h
1,14-3,62

Incltzltor 8,8-28,1 de aplcu gaz IncAlzilOr de aplln circuit

9,5-28,4 1,23-3,67 0,70-1,91

Intrarea Imr-o cladire lunei

5,1-13,9 Rezervor de apa fierbinti


Soblgaztl caz," gaze

2.8-80,3 0,34-7,79

ConductA _nd.ntl
Conductl _ndlntl oontlnuu

Valori de racord

Inatalall d. gaz

Conductl dllOIndanta Inl8rsactarl. I douA conducte IItIlegllurl L.glturl In crue.


Punct de ramlllcar.

----iRT
-+RI<

Pl... d. curiare T
Pl... da curI/Il'I K
Leglturl cu lII,t lung Leglturl cu urub

III

Record d. cllellre In unghi drept Tn raport cu 1a1ada

t:i:lII Praduit d, trdtre Tn cazul

I:::JI
15

gazului

evacuare. gazelor

Slguran!l dellu)( ,1 clapetl de

II

legaturi cu II&nfl

L.eglturlludati
RobInet dllnchldlre
Inchizitor V.nlll da Tnohld.re Diapozitiv de Inchld.rl cu dtclanare IIrmlcl

Flcblnll dl colt
Clepozltlv de reglari. prlllunH
Conter In lublel Conter d. gaza
1 Canduall d' Idmtnla,..

@
2 CIIIICIUaII de rIOOfd clldlltllIn aii!
4 lIIgInntl de trlglII 1I11III. plfncfp. de tnahld. (HAE) cu pItII dl
ITHVI~

COn/Qr la nivelurile. suprltlrant

rejnu. arlfwnll.

Cuplar cu gazt (4 ochiuri)


CuptOr de TncIIzlre cu gUl (4 ochiuri) Allmenllre cu gaz

Frigider cu gaz PompA dI cIIdurl cu

1 0\Ip02ItIv dl ,.gllll I prQunl

iZGIaI1ll1\1Gf11l alin". dintre GVU IIlI1IIIlDr

1 Cond. clip. lIbIr: cond. dl DIZI pol ft dIIp. ,1 In .1C1. aIIdIttI. dl ... ptr. un _m delnotlzlr. p' 1CCPtrit. O conduoll d. gaz nu 1mu1. 'IrtIIi dl Inghl~ _

_.'. . 2--,"-~_' ~

2 CancIuctI da gaz lUb !lnculall. 3 Ccnd. de ga In aIm"'- IIU oanalt trlbul, .... Ulall. Dlechld,,.. aca 10 cmI. 1.1. pil/1fH IU" penda1l _ati goluri treGulI dlllrlblJllt ". dll- . gonall.

@
gaz

Dispunerea conducttlor de gaz

".

Tlavl d, avaculre I gazului


(cu Indlca"a ~ . .
lna1Illl de lVaCUITI a gazelor (cu Indlcaraa dlmens.); ,1 ptr. coturi d. evaculTl

[gJCM
1111111111111111

:~~~ r~<=:"":Wjleo ...... 2 am' per kW. CI,. .. ..;",w,..::.,::.::.:.:.:;:';... ;;:;.,.;:." ....:.".,.;.:.;.,.".;.:.: .,
. dep"", 50 kW. IXII!1p1U auan ee kW: 80 kW.15 kW 180 cml .(1eXa.30) oml

~ ~

Filtru lncAlzlter d. incAperi cu gaze IncAlzlter de apA curent! cu gaze


Inclzitor

.180 cm' .

: " ':"':':<''''':':<''':':':''''''';':'''';';';':'':':''';''':'J~.j;--

combinat

de apa cu gaze

Racord de cladire pentru apa i gaz Intr o caseta lati!. de 1 m i adinca


de.O.30 m

.~-==-=~;.:: @ lncpara de dispunere;;. 35 I<W

,8m

Ilhi:

20

~"'$,

I -l'~~ ~ f~.:,.;.;i.:!~: =::=.~~


eaie

eucAtlrle cu fereastrA

:1----------

NORME DE BAZA
INSTALAII DE GAZE IN CONSTRUCTIILE SUPRATERANE DIN 18017 - llJ
Instalaiile destinate consumului de gaze pot fi dispuse In Incaperi n!,lmel daca nu se genereaz pericole determinate de poziie. marime, structura constructiv! i tip de exploatare i trebuie sa fie omologate de DVGW (Deutsche Vereinigung des GilS, und Wasserfaches e.V. - Uniunea Germana in Domeniile Gaz i Apa) Distana dintre componentele realizate din materiale Inflamabile i partile exterloarelncllzlt. ala unei aStfel de InstaJa~i sau distana pIna la o eventuala protecie la radiaII trebuie si excludl pericolul de IncendII. Distana dintre aceste componente ,1 partile exterioare lnC!lzJte trebuie si ne ilO 5 cm. Interspa~lIa dintre componentele realizate din materiale Inflamablle $1 componentele exterioare Incalzlte precum ,i 1ntre proteciile la radiaii $i Instalaiile destinate consumului de gaze nu trebulelnchlse astfel TneTt si se produci acumulare de cAldurA. Nu trebuie obturatl ieirea sistemului de evacuare a gaza lor. . La vetrele pe perei exterlori cu camerl de ardere Inchisi i In cazul unei 1mbrlc!mlnllnchise de tip dui~ lreb1Jie asiguratA o iegaturl ou Incaperea de dispunere prin goluri de ventllare superioare ,1 Inferioare de cite ;z, 600 om2 seciune liberi. Golurile de ventilaie trebuie dispuse conform Indlca~flor i desenelor elaborate de proclucitoruJ aparaturli. rn raport cu cAptu,eaJa vetrel, fmbrlclmlntea trebuie distanatl lateral Tn fal cu ilO 10 cm. Vetrele. cu elCclptia celor dispuse pe perei exterlorl. trebuie dispusE. cl'l mal aproape de COUl de fum. DaterminantA pentru dimensiunile i ventllarea IncAperii este SOlicitarea nomlnai! la diferenele de temperatura resp. suma 80llcltlrilor nominale la dl ferenele de temperatura. La spaiile Interioare cu ventUare conform DIN 18017 volumul IncAperii trebuie calculat Tn funcie de dimensiunile de construcie. Dimensiunile de construcie sInt dimensiunile flnlte ale spa~lIor deschlderllor.

1,ac

4::::::::21ii11

IncAperi. adi_nil nu pOlla fi obtul'll La fal ghena de ventllalle din apropl'raa pardoulll 1110 emz... I:i:; _ _ _ _ _ _ _ _ __

:.;.

.<D

-1-

lnctJzitcr de apA cu gaza In bale Interloarl cu v.ntllar. tip K~ln


Bucltlrf. cu flraultl

..ta lIgurante d. flux I r,ncllZltoruIut de apa


cu Vlnillare tip KIlIn
Sucltlrl. ou flr,1ItrI

1ncllzltot dl Iplln flux continuu In bucltlrf. cu Itrtull'l Golul de IYICUltlaprt gh.na de v"'IfJa~. tub t.IVI d. IVlCUlr,

,1

InIMI
IUb ,"VI d. IVlCUara Golul de Vlntllare .uparlor nu IIIIIIIC8UI'
.,.ntlla~.

,1

Golul da 8VlCUltlaprt gt!1III. de

VV deci "II dllponlbll 1 mi volum de !ncIpere pentN fleoara kW InataIa!


Sila BUcitIrI. CU ftt.utrl

'3"

lnct1z1tor d, apA cu ;azl fn bale 1"11"011'1 cu Vinilin tip Kllln: Idml. numll

Tncllzltoare d. apa mici (pentru flux continuu) Tn 1nclptrl de pinA la 5 m' volum nu se dispun Incllzltoare de apA mici, la volum de peste 5 rrJJ i plnlla 12 rrJJ pazale emanate de Tncllzltoartle d. apa mici trebuie evacuate prin Inatala\l de evacuare. incAperile trebuie prevlzut. cu sistem. d. venllln. Paste 12 m'- 20 mi trebuie ai. existe un sistem de ventllare 118U Tnc!lzltorul de ap! mic trebuie prevAzut cu 'Istem de evacuare a gazelor. Tn tncipfrile peste 20 ma .. pot Instala 11r1 sisteme de evacuare ilJlrl sisteme de ventllare.

lIgurante de flux

Golul d. ventIJltIlPlllilhtnl tub ~ava d. IVUUIII dar puii

m ... -}Is.~
.
~:::

~" . ! flW ~
.:::m
I

40W/mI 94W/ma 126 156 218 250 282 312

1'4'

\::J Tnolptr.. IIIlacln!1


Supra

TncllzIlor d. apA cu ;aze Tn bal. InttrfOlrt cu ventUI" prin


Coninut la 2.5 m fnlll.

Ex.mpl. pentru lIstem. de arder lIIuetl. dIT fi .VICIII,..

Il

Oapluaraalntrlril

gazelor peate acoperi,

fali
Bma

Instaleaza
3.7!kW 5 6.26 8.75 10 11.25 12.5 13,75 15 16.25 17.5

kWCItIIt

8
10 14 16 18 20 22
24 26 26

filma 20

2S
3S 40 45 50 55 60 65 75

140W/m 27W/ml 36 45 83 71 80 89 98 107 116 125

110W/m 34W/mZ 45 57 SO Cl1 102 114 125


136

148 160

ea W/mI 47W/ml B3 78 109 126 141 156 172 18S 203 219

Material. de constr. ,. dlst. de blocuri de constr. Inflamabil.

TRei. DIN 181eO


Courlle de evacuare a" gazelor pot deblJla la fiecare din nivelurile Tn eau~a 1S0/100mm

344
376

406 438

0.75/1.00

Marimea i capacitatea aparatelor de lnclzit

m~ II

Cos de evacuare a gazelor

Ra~orduri la coul de evacuare a gazelor

21

NOime tie baza

Aparate consumatoare de curent electric


@ In general'
~

NORME DE BAZA
@
~

, cu Plltl.lectrlcl. 3 ochiuri
.Jill l!.!.LJ

~ 5 x ee ~

PUti electrica 3 cu parte de cArbiJne


@ cu PIUal.elrlca . cuptor

\:;.Y
t.9iI
~
~

1~1

t.9iI

-Q

Cuptor

10
'eli
Q

1~1 Aparat cu mlcround. -EJ <V Grill cu Intraro,U

SursA de iluminat,' .., Sursa de ITum. multiplu cu Indic. nr. de Ilmpl $1 puterII, de IX. 5 lampi aclUlSOW Sursa de iluminat mobil Sursl d. Iluminat cu oomutator Sural d. Iluminat cu punte electrlca ptr. I.rtl d. Ilmpl Surai dl numlnat cu raducjl. SUI'II d.llumlnat d. .Iguranjl SUI'll de iluminat de

INSTALATII ELECTRICE _.
DIN 40711, 40717

(9

C9

@ Ceasomic secundar @ Ceasornic primar


@ Cluornlc primar de
semnalizare

-@] -QJ [[]]

@ Olctafon

(9
[G

@) Amplificator, vtrful

~ AI'. delnraglstrare
@ Magnetofon @ Tablou efe apel ,1
Inulare Contor

conduelllllndJc! IIMul dl ampllfleare

Flefieelar

avartl

~ Sursl de iluminat cu 'eiY lupllment dllvlri. ~ Sursl dllluminat cu 'el 2 cabluri Hparal8 ~ SUI'II dl lIumlnlt ptr. ~ Ilmpl cit ducIrcere ,llcoaeoril t,;.I\ SUI'II dl llumlnat ptr, ~ Ilmpl d. dtIc, cu ,1';:l\ W~~I Uumlnat Pir. ~ lampi truoralClntl, In general w.i\ Bai1dl de lIum. de IX. ~ acClrpurla afla S8 W 1i4.' Bandl de Uum. dx. '0/ 2 oorp. ufll 2x 58 W

-@]
~ {ID

e
[8J

fi
g
f

@ AI'. dl comun. II mere


dlat, In ".neral, cont. DIN 40 00, p. 10 mare dlst., multiplu .

@ Ap. de comun. Ia @ Ap, dl comun. Ia

Pilti cii IncIIzIt

mara dtlt, atestat


parial

va. M ..lnI de apllat


@ Aparat dt bucltlrll
Frigider, rup. congll&tar, pir. nr. d. lWI.vtzl DIN_OTIlf2
~

Ap. dl comim. Ia mari dllt.,


@

omologat Ap. de comun. Ia mira dlat., omologat

D- --ErA U
(9 \ ,

Tablou de contor, da IX. cu sigurantA

IX. ptr.

electric

Claomlc da aontael, de modll. tarif curan.!'....

-EJ
~:I

as w

@ Congelator, nr. d.
ateli vizi

.U.

@ Aperat dl oPmllizlrl @ Aparat dl Incalzit . 111&, In gennl @ Rezervor de apa


OIida fncllzltor d. ftwc continuu

11]
l..!.J

r,.,a.a:=:=.
~

58 W

c:(] Difuzor @TI @> RldtoraceptOt @] @Telavlzor

de [jJ tS Semnel, IImparaturl

'C!9I d. IX, cu comut. dl


.lgUI'lll1I

Simnal. da control,

,""

.-<IID
@

_m

rn.
~

~ Semnal, da vlbra.1
~ (plndul de ~If)

ex, Ap, tllet. IImplex, d. Pir. clAdire poarta Ap. Pir. \elef. duplex, da clldlra
HU

~
~

cb

~ Releu de limp, de ax. ptr.llumln. cua sclrtl

oomutator Raleu Intermitent, Interm. electrica Comutator ,ocurl .


@ Reiau ptr. frecventa
lOuatl04 ..

-',

0+

{,---I
-]

@ Semnal. IumlnCls.
bariera optici

[]
~

@ @ @

Frltlu.e
Ventilator Gen.rator, In ;e",/'II Motor, In g.nerat Motor cU Indlcaraa ~pulul de ptoIecjl. conf. DIN 40050 UlGltor de pir

@ SamnaUzator

llcundar buton ptr. Incend!

ur

O .@ -0 @ -0 @ -0
2

-DJ
-0

@ Semnal. d. Inc:andll
automat

@> Simnel. polljll

p. [I!]

poll1l Clntrall dl IlleaomunJCI\II, In ;enlriJ Ol.~. dt deachld, a u,1 r Semnal. lumina lampleamnlilz., eemnal lumlnol

IX.

Iau

- 9 !f?
q?

8
~

Blrllr:rr.1rICVlnta
ICUati .

Alarma, In g,n"al curant

@ Allmnl cu Indic. dp

@ Gong
@ Alarml pir. comulat.
de algurantl

@ Buton dl lonerll @ Tablou de lpel cu


ptr. numi
butoane fi pllcu\l

'W
9

-rn

~ ~

@ UaeltDr de mnnl,

..g
-@J

cu Semnal. dl Inc.ndll dlap, d. rotira


@ Semnal. Pl.
Indicatorul dl topire

P-q
~

@ Mlorofon @ Mlorol'lOlPtcr
electronic

@ Alamnl cu dlep. de roU,. @ AlarmA de motor

@ Olltrlbultor Fcrlnclpel
(teI.comun CI\II)

@ MI~nl de apAlat

@ Simnellz. de

tamperaturlaulomat

G!J
m

-0-99 'il?
~

@ automati, Alarml firi anulare .Iemnl @ Alemni cu slmnallz..


opdc condnul

0111'. dt remlflcare eub lanculall

@ Uecator de ruf.

,&

Radiator cu InfraroII
Tncalzltor cu oldur Inmagazlnata
@ Geam transparent
incAlzit electric

-iliJ
~

~ Semnailz. secundar

pir, IncendII automlt

Olap, dl ramlflcare ~ @) P'&18 tenoullil ..

@ Buzzar
@ Summar @ Slranl. 'n general @ Sirena cu indic, tipului
de cur.ent

Incllzltor pI, Incaperi a:r:IlJ @ In general

-{lli]

Licit de tr.c.r. sistem. de sigur,"!!

@ Baza unei InstalaII de


semnalizare a incendiilor'

O::J B:J

@ Claxon,
@

Tn general

I [[[I]JI

E::sJ
22

-J

@ Sistem de semnalizare
luminoas, automat,

-g

Claxon cu Indic. tipului de curant

~
~o

@ Interfon cladire
@
Interfon poarta

@ Sirena cu Indicarea
frecvenei.

de ax. fotocelul!

-dJ

4'270@
1

140 Hz

de ax.

Sirena cu sunet fluctuant, de ax,


150 - 270 HZ

, ,Curent electric DIN 40710

CD Curent oo~Hnuu
'2' Curent altam.tiv, \:lIn general
,-....., 2 kH:

O _-=~_ 'e tuburi /,i?I\ Instalatle I%olatl pir.


-.....:..::~(1)

'39' Instala~8 Izolata In


I@ Incaperi uscate,

@ Translator,ln general
--.f"9I
~
~

NORME DE BAZA
INSTALATII ELECTRICE DIN 40717,40711.40710
Efactde aproplertlml,care, In gen.ral Q Efect de Itlngere, In ~ general
Q
~

da ex. 81rma tubularl

I!.::JI de ax. record curent


alternativ

Ap. de redresare,

,-....., T

'4' Curent altlmativ \:ZI tehnic


5 eurent alternativ (curent electric)
Curant continuu sau

Irsevantal Cu Indlcarea

-.....:..::"-----......:;.;:......(k)

(1)

@ Cablu pir. dlspun.re


In exterior .au In sot

lH~k,:r'leui~~~~~~'ax'd ~ Instala~ de lnc..,... uma e ~


m
4J

Ondulator, de IX. \f.3 schimbare poli, trensformator de pUlsa~e


~

Curent mlxt
\!.)

t'7' Curent IH.rnativ


frecvlnl

Inltal.ll, IndlcatlVI, 'ecopurl de utlllzar. ~ In~. ~ f:tlm\~\ ~:::i. ~ ~n'lIufa.~. 'efe lIguranll v,Clilj

Sigurana, In g,neral
Slgurantl eu lIIet \f.3 daex.10A ,1 tip OII. trIpolart SigurantA ptr. putere ~ maximAla IInlluOl V.!JI )olla (NH), d' .x, SO A mlrlm..
00
~

Ireevenlllcu.UcI

Curent altemltlv d' Inalti Curent altamatlv de frecvenlA maxlml

-_.__.-.
._ .......-..

.. _._._'.

,
rh
~
J.

SemnalIzator d. ml,care ~ pulv cu InfraroII


~ Ael,u tampo~zat. da ex. ~ pt. CUI scArii

ln\

~ ~::=~:
I teI.oomunlcall

InStIla~,

_....__ .NO_

InataIIIlle

Elemente ele IprlJln pentru

,3

libere DIN 40722

@==
~
~

Infta/ille de radlodlfuzlun.

~elICIrICI

Comutator ,ocurf

tp. ~
,

Comutator d, IIparar
liguran.'or,

---- ~~.ral
---.---- \!jI ~
li

,T

FI,prez.ntare Ifmpllfteatl ~ Inftl/a~. d. pratlC\ll 'GI (Up lIguranti fuz/tlllI)


~

6310., IJ'tpollr Comutltor, 'eli Tntrlrupltar

dx.

@ Oazlgoll.

'1'
~

t.pII

eablu luI:itIran Punct duprijln. atTIp, In g.nerII

"
I
CU aii

'ei! tmplmlntar.
tE.I\
~

~ Inlllll~' cu

'e;I prcttetil II curent

Comutator de

@ P~l dl contact multipli Ati' P~I da contact cu \I.!.V prot,~. simpli


. .(.jlII Ca mal lUI ptr, curent
\!,!SI trtfazll
~ PrIzi de aantlct CU

gre"t. cvadrlpolar

,
II

conductor neutru

InatIIl~ cu

--E03--@Sttlpancorat
--4 ......-@StIIPd.,mn --4 ......

@ lnl d. CUtint ,ssssssssssw @ /netalatllltrl/ni


4
~

-@ :tWC: =~'~.

--4I.t--@smp anaara! __ 4'__ ~ Stilp cu zll:ltll., \i.!.I In lI.n.raI - ~ @smpanoorat

:.c;.::~.:~

++++++ 'C noapte, 1nItaI. lumini


~-*,x-x-~

A111 rtpraantlll. de III lnItaI. de

.x.

t.Y.lI Comutator d. 'el' prot.ClI. I put,rll. de 1e A, trlpollr AnI Comutator de ~ protecUl I motorulul, trlpalar Ael.u de t2. IUpruarclnl, v::iI de li)(. comu1atar

.x.

\!.!:lI protectii dubii

~ Prlzi d. oontact cu ~ Intrerupltar


~

Intarm., InatII. Humlnat de avarl.

Intr,rupltor.ef. avart.
'eJ
Q
~ Intr.rupltor

prel,re~al

~ Incuietoare

prtza de contact cu

.,.
G

19' Stilp d. blton armat,


\1.3' In lIenerai

InatallIIetranepud, 'iB de .x. daUllrtI" @ mtelat" oolldlll


rectanguIat Pir. @ frecvena maxima

It,.

triunghi

~ Fleptlzentara o~onaJl ~ pt. v.rtIcaI


~

@ Stilp ancorat @ St1Ip cu picfor

e
-Ho"_
iiI

o! __....

Ghid d. unei.

~ d' pozl~ dX. cu 5

C.maror, tlzletenll

~ !rInlfarmltor d.

Pllzi de contact ptr.

treple d. d,marllTt

leparara

@ ln.tall~e uc.nden!l
~ ~

@SttlPdUbJU

St1Ip H dllP\I' ranav. nu atTIp-portaI

- - - ; @ Inllall~e dllClndtntl

o e

@ Comutator-buton
, i!ift. Comutator-I:iUton ~ llumlnlt
J!Q\
~ ~

~ FlICOfd tItctric, In ~ g.n.raI

\13 trifazat

~ Racord ptr. curant

St1Ip-portll din IttIpf cu ~ zlbr.'. @ St1lp AdI,pUl In lung

Inllalallt ascendenti ,1 d..c,nd.ntI

Legllurl
Cazi dl ramlftoatll 'e;I tlpreuntlJ'l daci. n,c..ar
~

@ Punct dt'pri)1n au tirant


~

--r
O

'd"
t
d V

~ de control

Comutator cu IlIIIpl

rIT!

Punct dt sprijin cu ~ contrafi.. Stilp cu corp d. /luminat

@Oozl
lILlI Inchld.tI d. capii, ~ dlapaz. ramlfleare
capii
~

Comutator 1/1 (Tntrerupltor. monopalar) Q Comutator 1/2 'eli (Tnttlrupltar. blpolat) ~ Comutator 1/3 'O (Tnlrerupltor, t1tpolar) (comutator d. grup, monopolar) Q Oomutltor 5/1 ~ (comutator de monopolar) Oomutatar.811 IA (comutator pIr.lCllon. "e.!I din locurf diferiti,
Q. Comutator 411
~

l.I!.J'

Q Buton de ventilar. ~ In.lalalt de deefumlre

f[j1 ~
l.!:::!.J
....1-. IEOVI

~ SemMIIIz. bUIOn

IMllaIIll. d. delfumare

f[!jl

Q Semnalizator Inc.ndlu ~( ..mnlllz. buton)

GJi

DazI d. record ptr. ~ lleteme de preluotl"


IUtamatl.'. dat,lor

1nala11,1 lIgIturIelelnltalall

Castll de racordl cladirii ~ pir. curenti tiri, In lI.n".

@ executat

.o CI mllaue au IndlcIrtl
~

'IrI,.
lCIIo

[]K] .@ ~~:: I~oomunlcatll

tipUlUi de proteoII.

In conItrU~.
@) Proiectat
@ Installl, moblll
":'---..-:'" IC dl ax. IItlerl _-Ic:..~_' ~ Instalatle J)elzolatori de ..,.. \iQ!I J)ortelan (Izolatoare-clopot)
~ Instalaie subterana, ~ d. 8X. d.,01 ~ Instalatii lupratlranl,

(@ CI.t1tbullOr
I

o -'-,

~._._

.JI

InchIdere pir. &pirati, ~ d' ex. carcUI, du/tc; ~ de comutatol", tablou de comutataa" ~ Legare II plmtnt. In I lI,n"ll Iffl. Flacord pir. Inatal. de \t.:::f prollctl. contorm VOE 0100

f.
,f

CI,lIn comutator Comutator 711

~rroB~81rlle n.

mon~'ar)

[2iJ Clatrlbultor da tllefon rl, @ Oozl dl telecomunIcaII


~ @ Cozi d. antenA
Q
~

IC\lOnlt p~ntrag.re

X
It

'{!!JI (comutator-crucI,

monopolar)

@ Comutator temporizat
@Dimmer
~

ClIp. d. rlmlfloare ptr. antene delx.dublu DistribuItor Pir. antene

@ Mas,corp
\!.SI baterie
~

mm mm

@ Instalaile peste tenculall

Element. acumulator sau

Instalaie In tencuiali
@
Instalaie sub tencuialA

th 't'

~ de ex. dublu

@ AmJ)lilicator pt, antene


li!JI de Irec.re)

\!::5'
~

Comutator c.u S9nzor de


apropiere/mIcare

tf31\ Doz de antena (doza

1!.:31 sonene

r-pn Transformator, de ex. de

rrrf

.fo3' Comutator ac, prin


atingere

1 c.p

Doza d& antena cu 'i.:::5J reZlstent de capat

e-

23

,
$

semnallzatoare optice
DIN 40708

~ ~

CD Semnaliz. optice, In Conturul cladirilor ,,-, general JHr!b i ape Semnaliz. luminos @;n"ugt da ---0--- @ 2 intermitent a/Indicat de eg,er. on armat cu dlreclle 9record SemnaUz. tumina. cu I L T @ Constructii de olal, comutator dl reduClie
.,_._._._.. $Ina metalice

lnatal.ll de' Piratrl8l1et DIN 48820

INgTAL4T11 J;L

N,.
3

TIp<I/"' ........,.>".

DIN 18 0111. 41 . '708 40 900. 4B 82Cl '1!""ltvln


""'"

NORME DE BAZ

, ~~.=40~'io'''' PI""tna "'2,.


.....:li;~I .. 20,;,',
"" ~; "" . ::::.":~~.~,_ ....'

,.
1
I

IIfIrl

, ,
~

e e
~

() Semnanz. luminos cu

lampi cu lumlnlscentl

automati' Indicator cu rtvenlra Indicator lumina. cu revlnlr. automatA


() Indicator cu \'Ivenir. 7 automati IUmll'ioa aau
aecUant Indicator llrl revenire automltl Indicator luminos rara rlvlnlrt automati

-&-

@ Acoperiri mltalice @ Co,de1um @ j:Itr. Stilp deacof..rt, Instal. e letr.

,a
fA

. .r:.I

', .'
t'
I

," ~'
'~I.II

JI.
',"

P
I

..

VI'''''' ft l'IWtI (leII')

"~,

I~....

"",:

'"

:"
"0-14$.0-

'.
,'"

'..... 1- ,'. ,'.

H
:u

0.2

~1o'o
T.!

lf =~
l~
11 10 11

l:t':::.....
,!,:,Iu_
_ _,111_

"'. . . . . . . . .

,'t

..

o.1IJ

.o
$

-O

@) S.mnal1%. cu dltp. ~ umpl.re


. Inreglllrlra

@ Semnaffz. au
@contor lumlnoUl

----_._._-

@ reztrvor Va. d. prea-plin, -1-1-1-1- @ Grltar de zApadl @ Anltnl t ----. @ elV Co~U~dln O mltal @ e=re CO~=J" @ au c:mduClt lran. @=iJ~Bb
c::::D
O- @~iVcll~la flav - 1 - .... @ Zonl d. Hparart ---co--

1'"

l' !!

~..:cIt""" -,!!,.,.

i!'oIrIaIlU" ~: !: '1

,,,, ,
,

1,3 1,3.0___

7J

f. ;:'~~p/lllIaIO'"
.31 -..

1'"

BatI de recep\lt, catarg d. alteguri

~ @ Contor cu ..mnlllz. '

@ S.mnallz, mu~lplu . @ Stmnallz. de abandon

"'BaterII

@ l.8gart 1. plmlnt @ Eclator -H-e:e-- @ Editor aeoptl1l li3I '4-l' OIlC.rellar de ~ .upraltntlUn.
_._._)- ~ Str~rlr. prin
~ ICOpt ,

..i.-

@ din l.egart la pllnlnt eavA ,1 din


bare

C!lIIJ]]

@ B.tlrit cu etemln1l @ Elemlm, acumulator

,+ -tl-

i I II II i I K~ Satlri. cu lCumulatorl f ' . - \l.!I (4 Cllull)

mm

@1.1tl
@ Dotare extl",1
18A 1 1SAi

iti

1. imi
t: 1:;;1 t::J t

18U t-Jf"""':'::;~,,..-I:I: -@

,....:20=-:A... 4___
18Ae

131 Iyclllll.

24

NORME DE BAZA INSTALATII DE SECURIZARE - III


InltalatlUe de .emnaUzar. a spargerUor

J.lJ Semnatlz. optic

~I/;I

<D Contact de 1nchldere deschidere Contact da Contact magnetic


@ Semnallz. de vfbralfl

~~
l! !J

@ Releu de ac~onare
T.llcomandi R.flectoare d alarml

L:iI 01.1" de cu-pla) digital

@ Fleleu de declanare

,......., -

'---'

@ eeluza ~i;:~erleane

--

II

i~ @
~

Contact de pendulere

1=1
[Q

t>s

de semnalizare Incendllor
@semnaUz. IImperatura maximA

ro., @
L
..J

Tranaductor digital analog cu dllp. de ~ cuplaj 1-+1


direol.

e-...:.. 8
<lOC>

*"

. @) Turnlchet
UI turnanta
electrica

transmisie

Tablou da anunturi

..

---~@ "eneu de comendA ,-~.

...

@ U,I. cu deazaverTr.
@ ua cu deschidere
electrici

+.JL/1.r"

Comutator fro;' tensiunea rulul


Q)FOQI

g
~ ~
<~ 'Y

de SemnaUz. temperaturl
optic Ionlzare

diferene

r-

O ,

~ CarcasA
@c.rOlll luprlV.gheatt

-'iL

Ob.rllM

!.!..l.! @ Grilaj dl protactl.

;>
<~

Semnallz.de ~ Itrlpunger. de prlSiuntl :.: S.mnallz. pr" d. prllluni Semnallz. pir. A .perger .. geamuriler Semnallz. pir. ~ zgomote de Impact

@ Semna/Iz. da fum @ Semnallz. d.lum prin @ Semnallz.llloIrI cu


Inf~1

L. .J

L. .J

' r-V

Olstrlbultor .upravegh.at

G
prin

@l RaId dIgurantl
protecl.

instalaii de aupfllYeghere

televiziune
Camerl de luet t;..] vad.rI .

~. @ Pllcullungl de cu Slgurantl fv:' fereltre fof roI8 ve" I~ buculantl


c:{>
~ Bl'Ouolln cruc.

@ Semnallz. dl mI,carl
pulvcu'~11

~~ 'Y

@ almnallz. niClri cu
ultraviolete

<}-"C> Serierloptlcl
@ Semnallz. dllumlnl

@ Samnall%. presiuni @ SemMIIIz. manual

(dlolln..rl aprlnkler)

&~J

@ Camerl diluat

vederi cu oplicl variablll

il

@ l!Irouol cu zavor
!Umani

[3]
~
~~

Caroul dl proteO~1 'C:J @ carnere d. luat v.dlri Carcui d. pratectll c::R) @ ou cap de rotire InoIInere

i6' @ a.mnlllz. tablouri S.mnallz. ml,carl cu c(J= @ microundl Ooppler


L. -'

@ Releu d. d.clan,are

@ TablolJ/dI chel ptr. pompieri

.~

}~ m

@ Cam.rI diluat VldlrI ou cap dI


raUre Incllnare

~ 8 Brailei cu zlvor t~ Cirlig poIlI~er ~ Sl;uranl ptr. rulourl ~l Sl;uranl Pir. jaluZlI.
~f
@ Incuf.re obligatorii
poalb. dllnoulere

<J-- -1> @ Serler. cu microunde

ClntraltiACCIIOrO

1 ;::::1' " cimp Semnallz. modificare .... InaJtltenllUnl

c!2"J [QM] UEM @ Cintrali enu.... ltecurller


ptr.

@ Ctmlr. dl luat @ Monitor

S" @)
....

I BM I@
~

"lpeIVltflor

Simnallz. modificare cImp joaIltenllun. cimp caplCldv

C.ntrlla de anunare aincandlllor

~=
(11---1]

@ Semnallz. modificare @ l!Iarierllnaltl


tensiune

@ C.ntrIIa de control I aeallulul

L-' I.J
L--:.,.o~

roi
-==--L" '!J

vederi au I.mnlllz. d' mltcar. .

@ Panou d. comandA

III tr<

prin douA perealnl

~ Mlner d' flrelltrt cu

@ Inchlzltaer. de
siguranA

IT=
R---D ~

@ S.mnallz. m'tcarl ultralunltl' oppler


@
SarI.rO. ultruunete

IWS I::: I Ta I ~n\tll.


[2]

[fQJ de FU @ OIMlrllt IUprtveghlre prin telaYIZIuna [bQJ dl anuntare LD @ a ap=erIIor In


Centrii.

alegerII camera' de luatved.rI.

"c:::::I"
TT

@) trenlv., Brallol cu zllvor braucl cu


dublu ZIvor tranlv.
plYn~11

mI; n.

telefonlcl deschide,.

1=1.
lCCIIUul

Monitor IIm nil vldlo '(~r @ plT. tranllatt Imagini

@ Sigurant ptr. grllajul . @ Braucl clllndrici @ rI s~uranll1otrlva citii u,1I In


bllamal.

t?

lupraveghere a '.

~ Contact bancnotl

cg..

II
~~

@ elcedor I.gltlmalll

- . _ . @.Gard

@ Translatar @ lTen, lnata~ld' ,II


~

~
r-?,
~

r,'
:.J

@ @ @ @ @

S.mnallz. spargere I"stai. de comanda II.otrc-mecanlcl Inllll. dl comandl umana Instal. de comand temporlzatl Ap. de ae. a luminII

.J

L.'.J
~,

L .J rX'
L:
L.: :.J

numereler [J] lermarea anunt


i

~ Ap. de redresare ~ @BaterieCU ~ acumulatori autamat pIr.


rlll

2J

autenom cu ~- @ elaodor cod suplimentar

@ Gard de sirml
ghlmpatl

Treneductar digital analog

~~I? . 1{i5 -

@ O,coder On Un.
@ Oecodar legltlmatll cu
cod suplimentar cod suplimentar

+++

@. Gard mulv, gril'J


@ Rulour! cu dispozitiv
delnoulerl

@ Oecodor autonom cu

Ap.

Oi
l!'~

@ @ Flulourl d. eel @ @ Grilaj rulant sau pliant


@Self

rd"

@ Semnaliz. a.custic

@ Butonullnstalatlai de
inregistrare

@Terminal data cu panou de comanda

<:. - -)1

@ Sticl securizala

25

Ghida' cu degetul mic

DESENUL
Limba proiectantului este desenul prin care acesta formuleaz univoc i Inteligibil internaional indicaiile sale In forma unor desene geometrice obiectjve imbogtite cu desene de prezentare. Dexteritatea In deSen li uureaz munca In ceea ce privete formularea a ceea ce li imagineaz i Tn ceea ce privete convingerea comanditarilor. Desenul de arhitectura este un miJloc $1 nu un scop In sine ca in cazul pictorllor. Din acest punct de vedere desenul de execu~e i desenul de prezentare se difereniaz unu! de
celialt.

<D

HTrtI, \)Intru schl'l

Sch~ar.a (carolaj d, ccl1ltUO\II)

DIvizarea hlrtlll

\ ~~~i:.

,r-, '1/

Prelucrarii marginilor

Plan,etl

.IMltalale d' dn'

'

... '., ,

(j)

TIu special

InllTUmlntl de da..n

Mijloace aJutAtoare

ablon de curb.

@ Olprind.~ uUle

Pentru desenul cu mIna libera i ia sint potrivite blocurile de desen (DIN A 4) cu hirtie caroiata (dlmenelunea pltratelor 112 cm), pentru schie mal exacte se potriVete hIrtia mlllmetrfc! cu dlvfzare mai groasA pentru centimetri, mal subire pentru jum tl~le de centimetri i foarte subire pentru milimetri Pentru desenul normat ech~e se potrfvesc: carolajele de construCliI (conform normatlvulul de dlmenelonare DIN 4172) - Pentru schiele cu creioane mal se potrivete hirtia subjlre, tnansparentA. Din sulul de hirtie se tale formatele potrivite, folle Individuale se rup de pe inA - sau se tale in Interiorul acestelL Desenele executate cu creioane tari se elaboreazA pe hIrtie de desen complet transparentA i rezistenti Tn formatele DIN - pag. 4, se..irevld cu protecie de muchii - i se pstreazA In bibllorafturl. Pentru desenele !n se potrivete calcul, pentru picturi i desene de reprezentare hirtia rezistentA la apA. Prinderea foilor de desen pe o pianetl simplI, din lemn de tel sau plop, pentru formatele OIN - pag. 4 se face cu pioneze cu aceiai tip de virf ... (S). Mal intii se pliazA o margine IatA de 2 cm care, ulterior, va fi marginea de Indosarlere - pag. 5, Iar fn Umpul desenului teul trebuie ridicat pu~n de pe hTrtie astfel incit s fie impiedicati tergerea desenului. (de aceea se deseneazA de sus In Josl) Prinderea hirtiei poate fi fAcuti i cu scotch - @ (caz 1n care suportul poate fi i din material sintetic i Cellon sau materiale la fel de netede). Aa-numitele .lnstaJa~1 de desen" sTnt uzuale 1n domeniul Inglnerlel - @. In afar de teurlle simple existi i unsle speciale care permit construirea diferitelor unghiuri (procedurA patentat). Acestea sint prevzute cu diviziuni in oetametri i centimetri - Q). "Sclrarul" in evan!ai, "sclrarul" paralel pentru hauri, divizarea segmentelor Echere la 45' cu diviziuni In milimetri i grade Instrumente pentru curbe - @. abloane pentru curbe -- iU).
scar

<D

,1

tu,

Mijloace ajutatoare

Ajutor la hasurat

Pozitia corecta a degetelor

26

DESENUL
Imaginile de prezentare deslu~sc inteniile proiectantului, conving adeseori mai mult dect explicaiile prin cuvinte. Imaginea de prezen. tare ar trebui s fie construit astfel incit ea sl corespund realitii' viitoare. Izometriile pot inlocui o perspectiva aeriana daca sTnt desenate la o scarA c 1:500 - @. Carolajele de perspectivA care, construite cu unghiurile uzuale, s1nt potrlvlte'i pentru imaginile de interior - @. Deprinderi utile de desen: desenarea rapida i exact a formelor cu unghiuri drepte numai cu teul, far echere - pag. 26. Determinante pentru succes sTnt pozi~a corect! ateului exerclllle numeroase. Divizarea unei linII anumite 1n segmente anumite este facilitat! de pozl~a corect a unei rlgle normale - pag. 26. Diferite mijloace ajuttoare. Pix pentru mine 2 mm (ZJ toate gradele de duritate de la 6 S pin! la 9 H. Pentru tergerea tu,ulul gumA de tu, cuit de ras sau lame de ras, pentru tergerea creionulul i a mlnelor gume care nu intind. La elaborarea desenelor cu multe linii sTnt recomandate abloanele de ters :- <D. Componentele scrise se executi cel mai bine fAr! ml)- . loace aJutAtoare; Tn desenele tehnice se executA cu abloane Tn penil tubular!, pen~e Graphoe, penite lzografe etc. sau cu pensula rotund - ~. STnt tehnici bune pentru cel care nu scriu bine. Normativul intenalonal referitor la scris ISO 309811 ~ DIN 6776. Se utilizeaz abloane de scris cursiv vertical - ~ - <ID.

III

Guml de t.rl, roatl, ,abloane,


culle

(le ru etc.

abloanl pentru Scrii

Tocurl r'%llVor pentru

tu,

,1

Mina II

m."~ne ucutl!l prin rotire

Aaculltori

~L ABelo
.........,
Utere autocolante ,1 (le Inllrlere

ABCDlL.-
Mltlnl d. ieria pentru .XIClltlrI. textelor

Dimensiunile nl.r.lor II mlloArl Tn puneti

\\'\'

\\~ ~

1\

!'ti

\ \ \ ' =3
ii"""

,1

ii-

tt-

fInsttument cu trei bra. pentru dlnnarea perspectivelor

\WI de"ne"a perspectIVelor

tf1'

Planflll clrouJarl Plntru

~ per8llldlvelor

Suport plntru d..enar..


.

....
~ 1'I1"1~

i" :./
4"'-

I ~

~inla orlzontulul

'fi --- @
Carciaj pentru perspective

[j

Izometrie

Metoda perspectiv

Aparat pentru perspective ReHa

27

INTRODUCERE
OMUL CA UNITATE DE MASURA I CA SCOP

Omul creeaza obiecte pentru ca acestea sA ii fie utile. rn consecin, dimensiunile lor snt pe msura corpului. Astfel, in trecut, membrele omului erau baza fireasc pentru toate unltAlle de mAsuri. Pin astzi ne formm o imagine mai bunA asupra dimensiunilor unui obiect dac aflm c este 1nalt de atTtea staturi, lung de atTia co~, mai lat cu atitea picioare sau mal mare cu atitea capete. Sfnt termeni in nscui ale cror dimensiuni le avem practic 1n s1nge. Unitatea de mAsuri metrici 1ns a eliminat utilizarea lor. De aceea este necesar s ne formm o Imagine cTt mai exacta i cfi mai vie $i despre aceastA scarA. Comandltarli fac acelalluoru atunci ofnd msoar incAperile propriilor locuine pentru a cpta un reper pentru dimensiunile indicate in planurile de constru~e. Cine fnvll s construiasc ar trebui s TnceapA prin a-i Imagina crt mal sugestiv dimensiunile spa~l\or i ale obiectelor din acestea i ar trebui sA exerseze permanent aceastl abilitate astfel incrt, la reprezentarea fiec1!rellinii i dimensiuni, s Tilmagineze c1t mal realist dimensiunile mobilierului, ale spaiului sau ale cldirii pe care le proiecteazA. CpAtAni ns instantaneu o Imagine corect! asupra dimensiunilor unul obiect dac, alturi de acesta, vedem i un om, tie 1n realitate, fie rn reprezentarea grafic. Este semnificativ faptul c Tn prezent, 1n Imaginile din revistele noastre de specialitate, oldIMle i spa~ne sint artate prea ades fra oameni. Imaginea pe care ne-a formm despre dimensiunile acestor construcII este adeseori greit! i sintem ulml~ de oit de diferite, de cele mal multe ori, de cit de miel snt ele rn realitate. in aceasta stare de fapt consider ca rezidA i motivul pentru frecventa lipsA de relaie dintre clAdiri, tocmai pentru c proiectantii utilizeaza scri diferite, aleatorii, i nu pomesc de ia singura corect - omul. Dac aceasta stare de fapt trebuie si se schimbe, atunci este necesar si I se arate prolectantulul din oe au evoluat dlmensionrile pe care adeseori le preia fr sa se gindeasca. Proiectantul trebuie sA tie ce proptl~1 exista Tntremembrele unul om bine conformat i oe spaiu necesita un om aflat Tn diferite pozitii sau in micare: Proiectantul trebuie sa tie ce dimensiuni au uneltele, halnele etc. cu care se inconjoara omul astfel inert, plecind de la aoestea, sa poata si stabileasc dimensiunile optime pentru reciplente.l mobilier. Proiectantul trebuie sA ~e 011 spaiu ti este necesar omului 1ntre obiectele de mobilier, n buctArle, in sufragerie, in biblioteci etc., astfel 1nc1t sA utilizeze fn condl~i confortablle aceste obiecte de mobilier, si lucreze confortabil, tarA oa spa~ul sA fie Irosit. Proiectantul trebuie sA tie care este pozitia funcional a obIectelor de mobilier, astfel incn omul sA poata sA Tl Tndepllneascl Tn mod confortabil obligatiile sau si se odlhneascl rn condl~1 confortabile, acasA, la birou, rn atelier. rn fine, proiectantul trebuie sA tie care sTnt dimensiunile minime ale spaiilor cu care omul deplaseazA zilnic, ca trenul, tramvaiul, au toturlsmele etc. Despre aceste spa~i minime tipice el are o Imagine precis. Pomlnd de la aceasta, adeseori subcontient, el 1l formeaz imaginea despre dimensiunile celorlalte spaii. Omul Tns nu este doar o fiintA n carne i oase care necesit spaiu. Latura afectivA este la fel de important. impresia pe care o Ias un spaiu depinde in mare msur de dimensiunile, confol'marea, finlsarea, luminarea, amenajarea sa ca i de modul in oare este accesat. Pornind de la aceste g1nduri i raionamente, am Tnceput in anul 1926 s adun In mod organizat cunotinele rezultate dintr-o practic profesional i o activitate didactic diverse.

Pe baza acestora a fost dezvoltat aceast nv!t~r proiectarii care pornete de ia om i care ofera bazele pentru dimensionarea cldirilor i a componentelor acestora. Cu aceast, C1Q~le au fost cercetate, dezvoltate i evaluate relativ pentru prima om multe aspecte fundamentale. .. Poslbllitalle tehnice contemporane 5Tnt integrate 1ntr-o msur mare, normele germane sTnt respectate. Descrierea este redusa la ~ strictul necesar i completati, respectiv Tnlocuita, pe cit posibil prin desene sugestive. Astfel, prolectantului practlcian Ti sTnt oferite, 1ntr-o form conois! i _ coerenta, bazele necesare proiectrii pe care altfel ar trebui si le extraga singur i cu dificultate din multe cri sau din dimensiunile unor cladiri deja executate. Tn acest scop s-a pus aocent pe prezentarea esenei, a datelor i a-experienelor de baz, rn timp ce cldirile existente au fost Introduse numai Tn mAsura Tn care s-a considerat ~ ele constituie exemplificri generale. Clcl totui, Tn linii generale i in afara anumitor normative, fiecare temi este diferit ,1 ar trebui studiat, abordat! i modelatl din 'nou de cltre fiecare arhitect. Un progres reSl, fn spiritul bun al vremii, este posibil numai n acest fei. __ DimpotrivA, obiectele deja executate conduc mult prea uor la imitare: in orice caz, produc Imagini stabile de care, adeseori, arhItectul . ee lucreazlla o tem similari se poate desprinde doar ou greu. DacI ins! arhitectul creator primete - aa cum este Il'Itentia de fa! - ~ doar pIrIle, atunci este silit sa eas singur firul spiritual care leagA toate necesftlile unei teme intr-o unitate oare este i de natura spirituala. 1n fine, aceste pl~ nu sint preluate in mod intlmpltor din varii re- ~ vlste, ci sint extrase sistematic. din bibliografie, focalizate pe datele necesare flecArel teme, verlflcate 'prin intermediul unor cladiri de aceiai tip, cunosoute i de calitate i, dac a fost necesar, obinute prin machete i experimente, mereu cu SCOpul cie a-I scuti pe pro-__ leclantul practiclan de aceste cercetlrl fundamentale, astfel Tncit acesta s poatA dedica sufiolent timp i rgaz laturii oreatlve care este atTt de importnt.

se

(3)

Leonardo da Vinei: canonul

propOriilor

28

IN'rRODUCERE
MASURA TUTUROR LUCRURIL'OR

II
e e

e
I
I

lL-____~______~~~~~~------~----------~e~~
Proporiile

omului,

dezvoltate in raport cu cercetarile lui A. Zeislng -

Cel mal vechi canon despre proporiile omului care este cunoscut in prezent a fost descoperit Tntr-o Tncapere funerarA a ansamblului de plramide din Memfls (aprox. '3.000 ani t.e.). . Aceasta TnseamnA ci, cel pUln dntuncl, oamenII de tiinA i artitII au fAcut eforturi pentru a descifra proportiile corpului omenesc. Cunoatem canonul Imperiului condus de faraonl, pe cel al epocii ptolemelce, pe cel al grecilor i al romanilor, cunoatem canonul lui Pollclet care a fost considerat timp indelungat ca norml, cunoatem Indlca~lle .lul Alberto, ale lui Leonardo da Vinei, pe cele ale lui Miehelangelo i pe cele ale omului medieval, n special opera cunoscuti pe plan mondial a;lulAlbrecht DOrer. rn lucrrile menionate cal~ulele referitoare la corpul uman se bazau pe lungimea capului, a feei sau a labei de la picior, dimensiuni care, ulterior, au fost subimprite i relaionate Tntre ele astfellnclt au de; venit determinante chiar i pentru viaa de zi cu zi. Pin 1n zilele noastre unita~le de msur cele mai uzitate au fost piciorul i cotul. Mai ales indicaiile lui DOrer au devenit bun comun. EI a pornit de la inltimea omului i a stabilit divizarea in fractii dup cum urmeaz:

Va h Tntreaga parte superioar a corpului, incepind de la debutul picioarelor, 1/4 h lungimea piciorului, de la gleznA ia genunchi i distana dintre bArbie i buric, Vs h lungimea labei piciorului, Va h lungimea capului din cretet pinA la partea Infertoar a bArblel, distana dintre mame Ioane, 1110 h TnAllmea feei lll~mea feei (Inclusiv urechile), lungimea miinII plnA la incheieturA, 1112 h - limea feei la TnAlimea pArtii Inferioare a nasului, limea piciorului (peste gleznA) etc. SubdMzluniie merg pina fa 1/4.0 h. rn secolul trecut A. Zelslng a fost cel care in mod special a clarificat problema Tntr-o msurA mai mare prin cercetrile efectuate pe baza sec~unil de aur, prin mAsurAtori exacte i prin comparaii. Din pcate, lucrarea nu s-a bucurat ~e .a.t~nia cuvenit pin de curlnd, cind un cercetAtor important din acest domeniu, E. Moessel - CIJ a confirmat lucrarea lui Zeising prin cercetri detaliate desfurate dup propria sa metod. incepind cu anul 1945 Le Corbusier a utilizat aceste proporii bazate pe seciunea de aur, numite "Le Modulor" m, Tn toate proieotele sale. Dimensiunile sTnt: Tnltimea = 1,829 m; cota buricului =1,130 m etc. pag. 44.

29

OMUL
MASA CORPORALA DIMENSIUNI I NECESARUL DE SPAlU-~
conform dimensiunilor normate
i

consumultJi de fort

~~.....Il1lolllO.l.. ~~U1---87S----i

~r

___.............

r-- 825 --1

~.

, , ,
I

II---'~'-I

1---875----1

1----1126----/

@)

.... I

1
r---IOC-l000-:-!
t-----121C----j

:'

1.,..

:1
1---815---1
DlmenalunUe pentru scaunul d, lucru

i~

t.i4'

Dlmllnllunl pentru scaunul utilizat \!.:I In 1oculnll" pentru I lua ma..

tf?

Dlmenllunl plntru fotcllul cel mal ~ mic utilizat la' loouf d. CUIUl Iau mlaua da IUlt ceaiul

Olm.ntlunl pentru fetellul capltonat _

t--aeC---1

---+---- ! 1
: 11

I
I

!
I
I I

.,I,
I

~110---1

I
I

Lucrul 1" picioare

In genunchi

sllnd pe aoaun

slInd turClftl

l-I---1250----/

!-1---1!00-----f

f-I- - - - 1 5 2 5 - - - - - !

1-1- - - - - 2000;------1

30

OMUL
NECESARUL DE SPATIU iNTRE PERETI pentru oameni Yn
micare

DIMENSIUNI I NECESARUL DE SPATIU conform dimensiunilor normate -

la I~mi ;;. 10% adaos

[II i consum!Jlui de loM . '


, : I I

~375-1

1-

815

--4

1-- 1009 --1

~ 1150

---l

1---

1700

---1

2250

CD

(ID.

NECESARUL DE SPATIU PINTRU GRUPURI

r--------,

1--

lUO ---l Grup'complt:t

1815 ----1 N_nrul normll

. 1---

zooo

---1

Cor

, La onlr! mii lungi

212.1

--1

2250

Cu bag.,. dt umar

LUNGIMI DE PAS

~ Pu constlnt

d-750

-+-

750

-+-

750 - j

1- 175 ~
Pu cii m....

815

-1.

175

-:-1

ifs'
\,!,;lI

2000

NECESARUL DE SPATIU PENTRU DlFlRrrE POZITII ALE CORPULUI

peraoan. (de IX. leIIClbI"I)

Mllura mlldml par mi. 8

I
1-- 1125 ---t

1--

~
_l"""

1-

.
--1
1--- 1150 ----1

1-- 1000 --l

1-- 11U

1-

@)

.,5 . . .

l'
1000

NECESARUL DE SPATIU CU BAGAJE DE MlHl

NECESARUL DE SPAIU CU BASTON I UMBREL

1- 600 -l

1000

-1

1---

2125

---l

1- 87'

~ 750 .....;

1-- 1125 ---4

1-1--

@)

@@.

2375

-.j

\ ' '"

DIMENSIUNILE TRENURILOR SCARA. 1:100


"j

..
92

SO

S4

72

.
T

!;

..

"_.-1
I

Si!

"

OMUL I VEHICULELE

......

"
I

TT'
:~.:

.V,lrlcule vechi i nal ca exemplu pentru necesarul minim de transportul'de persoane


spaUu pentru

Pi

... '"

~
1
1-

...

~l
lr

'\';'.

.;"

::
2.80

lf

1.5' -1 ,.. 1.62 oi Vagon da persoan" plan. 88 locuri d. "zut, 0,415 m pen1rU fltcare loc. Lungimea totaI119,66 m, lungim.. oomplrtlmtnttlor 12,75 m, lungimea vagonului de bagaj' 12,e2 m, lnll.mealreptelor a8-30 cm
~

Seciune traniverlllll. pentru

<D

1.20

-t

"

~ ~
~
~

S
.L
1-

V.gen de IrIn rapid, plin. 4S lacuri ci, ,ezut. Clan 1 lung. 10111120.42 m, vagonUl de blgajt ~8,38 m. tIIfIIl--.....--:...

~------~~--~~~
~;.......

:'

,,
1-

.1.

1,97
S.c.longll. pt.

2,10

ClUB a a,.

""""

Claia 1

1-- 1300 ~ , .

-+-- 1901

\:zi locuri de ,ezut, 18 SlI'IpOntlne)

t4'. Parterul unul vagen ttajat cu patru oiil (100

~105O

Etil

Spa~u

pir. bagaj.

Ii--l--+--

3960

1---1200 --1-- 1414 -1--1901

1901

1'101

1908

Parterul unui vagon ataJat cu patru osii cu co~partiment menaj, spa\Jti pentru'luat masa i spaiu pentru bagaje. 28 locuri de ezut clasa a 2a

32

il:::;:::' .

;;:.hi:~~ ~;~.:~:;~~~I,:~1~; lI~j ~.<ft~: : : : : : : .:.......:::;:::;: .:":' ~~~=2~:~:~;;~::::::~::;::~:1il;i~~~!~;\\~;.~!!!:iil!~1i~!t;i,~:;t~i~f::::~:~I:~~:;~::~::f!;;f1lf~~~>;,


.~,.x. 0.02 "'/0'1 oxigen
I

/., '~"i;;;!;i;if~?;!W~W~i[f:tf;liiJif~r~~[~~ir~!f;;::::::"

._j$t1~j;':l$,~iJ~$ii;i~t)~w',,~.
IP'O" 0.015 ~iorl oxl;ln

>

OMUL I LOCUINTA
::::~!;~

;.;::::::.,.

:;::r::~B ;lort
IV.~I

aprox. 0.03 m'/or& Oldgan

x==-::.II o u,.k:Illall a :.-------rului radud Hnalbll mal mult o'.~

d. apa

= .=.=.:

(1)

Dormit

Odihni 70 k,

~ueru

15 000 mkg rllldaJl'lenl mediu d' lucru p. ori la argostat Temp.. ponmax. in Ir-un mi ~CIIs/UI de urTn, 50 82,83 48 78,aS 48 75,22 47 71,73 48 88,38 45 85,14 44 82,08 43 59,09 42 56,25 41 53,52 40 50,91 39 48,40 38 48,00 37 43,71 36 .41,81 3/5 38,41 34 37,40 33 35,48 32 33,64 31 31.S8 30 30,21 28 28,S2 28 27,09 27 215.64 28 24.24 25 22,93 24' 21,88

(D-@

EmilUl, de bioxid d' cerbon ,1 vapori de apA ale omului (In conformitate cu clrcetlrllliui H. Wolp'rI) -QJ

trebuie s protejeze omul Tmpotrlva intemperiilor $1 sA ofere un mediu care promoveaz starea confortabila i deci, Tn mare msur, randamentul de lucru. Aceasta inseamnA aer bogat in oxigen, fn micare uoar, fAri curent, o temperaturA i o 'umidltate a aerului placute, precum i lumin adecvatA. Pentru acestea siot determinante pozl~a locuinei Tn peisaj, precum i dispunerea incAperilor Tn cadrul cIAdlri!.,1 sistemul de construcie - pag. 281. Un sistem constructiv care oferi Izolare termic, prevzut cu suflclen~ ferestre mari pozl1lonate in locurile potrivite ale Incaperilor adecvate mobilierului, cu suficientA Tncalzire ,i ventilare adecvatA (farl curent) constituie prima premizA a unei stiri de confort de lungA duratA. Neceurul de ar o dati cu aerul, omul InspirA oxigen i expirA bloxld de carbon i vapori de apA. Cantlt~le variaza fn funcie de greutate, allmenta~e. activitate i mediu - (j) - ~. 1n medie se iau In calcul pentru fiecare persoanA cite 0,020 m3/orl biexld de carbon $140 glorA vapori de apl- (j) - ~. Dei coninutul debloxld de carbon de 1- 3 %. pare sllncite numai la o respiraie profundA, totui aerul din locuIn ar trebui s nu conlna mal mult de 1% Aceasta determinA Ia o schimbare simplA a aerului la fiecare orA un volum de aer de 32 m3 pentru fiecare adult " 15 m3 pentru fiecare copII. Deoareoe InsA chiar i cu ferestrele !nchlse schimbul natural de aer la clAdirile Izolate este de 11/2- pTnl la de 2 ori mai ridicat, ITnt suflclenti ca volum de aer normal pentru adull1 6-24 m3 funcie de .,.temul constructiv), i pentru copii 8-12 m ,sau, la o tnll/me a spaiilor de locuit de 2.5 m ~ cTte 6,4-9,8 m2 pentru fiecare adult i - pentru fiecare copII cTte 3,2-4,8 m2 de suprafa locuibilA. 1n cazul schimbului de aar mai mare (dormit cu ferestrele deschise, schimb de aer prin canale de ventil are), volumul spa~lIor din zona de zi aferent fiecArei persoane poate fi redus la 7,5 m3, Iar fn cazul dormltoarelor la 10 m3 pentru fiecare pat. Tn cazul Tn care calitatea aerului scade prin lAmpi cu ardere deschisA, emanaii ru mirositoare Tn spitale sau fabrici, la spaW Inehlse (ca slile de teatru) - pp. 123-126 Introducerea oxlganului i eliminarea elementelor nocive trebuie susinute prin mijloace artificiale. Temperatura spaiilor Temperaturlle cele mai plcute pentru om slnt de 16-20 la odihn, de 15-1 S' la lucru, 1n funcie de micri. Omul poate fi comparat cu o sob care se alimenteaz cu alimente i produce pentru fiecare kg din greutatea proprie aprox. 1,5 WElh. Un adult de 70 kg greutate - CD -(]l deci Tn fiecare or 105 WE/h. pe zi 2520 WE/h. care ar fi suficientl pentru fierberea a 25 de litri de ap. Producerea de cldur variaz n raport cu conjunctura - (] - OI. Ea crete dac temperatura Tncperii scade. asa cum crete In cazul activit~i fizice.

1.oculnele

La Tncllzlre trebuie avut In vedere ea aerul din prile cele mai reci ale Tncaperll sa lIe IncAlzit cu o cldur blInda. La temperatur! de peste 7o-ao o se produc descompunerl ale clror resturi Irit! mucoasele, gura ,1 farlngele i eere genereazA senza~a de aer uscat. De aceea sistemele de 1ncAizire cu aburi i sobele de lIer, caracterizate prin temperaturl superficiale ridicate, nu sInt potrivite pentru locuine:
SI/m' --.,.....-......-....,...-...,..-......
25
20

ratura deaplln

,1

15

UmIdItatIa Aerul din IncAperi cu o umiditate relativa de 50 -60 % este plAcut i ar trebui s se situeze la ia 40% i c 70%. Aerul prea umed favo rlzeazA agenii patogenl, ciupercile de mucegai, transmiterea frigului, putregAlrea i formarea de condens

"lor

-~.
ProcI&IceM v.porIlor de epI de c!tre om diferA Tn funcie de premize - Q) -~. Ea constituie un proces de rcire Im portant i crete o data cu temperatura IncAperII, mai ales dac aceasta depll.ete 37' (temperatura corpului).
o

aa

gn

Suportabil mii mult. 0,0005 0,001 0,001 0.01

O"

V.l ore

Suportabil

P.rlculq.... Inltantaneu

VaPOrt d. Iod Vacart d. clor Vacarl d. brom Acid c10rhldrJc Acid lulfuric Hldrog.n lullurat AmonJec Monoxld de Cllbon Sulfurl d. carbon Bloxld de carbon

0,1

10

0,2

0.003 0.004 0.004 0,05 0.05 0.2 0.3 0.5 1,15" 80

".-

0.05 0.05 1.5 0.5

0.6
3.5

2.0 10,0' 300

li ti
8 7
8

13 12 II 10 9 8 7 8

14

22 21 20 19 18 17 16 15

20,48

19,33 18.28 17.22 18.25 15,31 14,43 13,59 12,a2 12,03 11,32 10,84 10,01 9,39 U2 8.28 7.76 7,28 8.82 6,39 5,9a 4,S9 4,1515 4,22 3,92 3,64 3,37 3,13 2,90 2,8S 2.49 2,31 2.14 Ul8
1,83

.. 1 O - 1

5,aa

5,eO

Cumularla dAunatoare leilor mal Importante gazl de fabrici dupA ~.hmann -[Il Mg. In litri, In reat em'ln litri Cllidura (WEIh) SI distribui. !n rd. 1,9"10 pe lucru (mers) rei. 1.5 % pe !ncilzlrea h"nll rd.20.7% pe .vaporarea apel
rei. 1.3 % pa
respira~e

Sugar Co,,11 d. 2'1, ani Adult In ""lUI Adult munci medie Adult muncA gree Adult in vlratA

cea 15 eea 40
cea 9S

cea l1a

oea 140

cea 90

rd. 30,8 % pe conductivitate reI.43,7"1o pe Iradiere

rd. 75,8 % contribuie deci la incalzirea aerului din Incapere.

9 10 11 12 13 14 15 18 17 la 19 20 21 22 23 24 25

1,70 1.5a 1,46 1.35 1.25 1,15 1.05 0,95 0.86 0.76 0,71 0,64

Cedarea de caldura de catre om In WElh dupa

Aube~e,

-1]

Continutul maxim de apa intr-un m3 de aer in 9

33

CLIMA SPATIILOR INTERIOARE


Expllcafll r.t.rlloare la clima spaiilor Interfoara Ce In cazul ellm.i aferenta spa~ului extertor, se poate vorbi despre clima spatiilor Inte. rioare caracterizat prin valori comensurabile pentru presiunea aerului, temperatura ae. rulul, viteza aerului si "Tnsorlrea spaiilor Intenoare', temperatura de radiaie. Combinaia optimi a acestor factori determina o climA confortabilA a spatiului interior i contribuie la mentinerea slnAttli ,1 la creterea randamentului. Con/ortul termic .x/sta atunci cind economia t.rmlel. a organismului .e aflA Intro star. da echilibru, adica atunci CInd se produce cu un efort minim din punclul de vedere al ac. tlvltll~1 dlllrmoraglare pe care o depun. organismul. Confortul este reslm~t ca atare cInd pierderea de caldurA a corpului coincide cu pierderea termica reala In favoarea mediului Inconjurltor. I"luxul de clldur. se dasfaoer. dinspre suprafata rece Inlpre cea caldA. Mllurl de tIIl'I'I\Oregll'" proprII orglnllmuJul Producer,. cl/duril: Irigare. ungvfnl a pielii, cretar.a vlt,zel sangvine, dll.ta". v IIlor sangvine, tr.murul mu,chllor; rlcorlrea: S8C,.~a sudor\I. SchImbul ele oIIdurl fntl'l corp .. lIIIdIu Fluxul d. cAldurllntem: flux d. caldurl dinspre Intarior In.pre piallln funcia dalrlg."a sangvlnl organismului. Fluxul de cAldur. ext.rn: conduels termicA prin plcloara, con. veell (vitlzlllrului, aerul din Inclpe,. ,i dif.rtn\l. da temperaturA Intruprataa acoPIriti d. hain. i cea neacop.rItI); radia' (cI1f.ranta cit temperaturl !ntre JUpra'ata cor. pului" supraf.el. InconJurAtoare); .vapor"" "splrai, (Iupraf_; corpulUi, diferenta dintre preslun.a vaporllor Intre pili' ti mediul InconjurAtar). CCll\Olptl .....rItHrI .. 1GIIImb1ll de Dlldurl ConductMtate termicA: transmiterea cAldurii prin contact direct. Capacitatii da condu~vItat. termicA d~ ex cupru lui est. ridicata, cea a llrulul este re. du... (mat.rlall da 'lanfa" porollll): COnvecjll a duce cu lina cIIdUra. Aerul. Incllzlflll. contactul cu obleotecalde (cit IX. radiator), II ridica. rlee".11 contactul cu pfn.ul ti coboara. Aerul circuli'" pOd cu lin. praful " particulel. plutltoare. Ou cit ag.ntulllrmic (de ex. Ipa din radiator) circuli mal rapid, cu allt clrculaa II daa1,,01rl mii repede. Aldla1la: luprafaela obl8CIIior cald. amlt o radl&1le care daplnde de ttmp.. ratura lupraf"alor rllj)ectlv Este proporjlon.1I cu ptJ!eral a 4a _ tempereturll ebloluIt adiel, cit IX., d. 18011 mai mtrt daci valoarei IImparatuiil llte dublati. O dall cu temperatura II modfflcI fi lungimea da undA a radlaltl, Aoeeeta at. cu atit malaeurtl cu clt tempereture supraflll aste mal ridicati. IncepInd cu 500'0 clJdura devin. vtzIblll sub forml de lumini. Fledla~1 situati sub limita d. vlzlbRHats se numete Infraroele/radil~e de clfdura. EI radlul In toate directiile, Itrlpungrul firi al nInclJzeuel, este atIIcrbkl (p,.luatI) dl corpurlla.oIld. sau raflectltl. La atIIcrb1fa radlalel corpUrll. soli da (InclUllv organllmul uman) II TncIIzeac (cAldura dl radla~'). Oln motive fiziologica acautl praluare d. CIIdurlllta CI. mal pllcutl fi caa mal lanltoasa pentru om (Iobe din cahl.), Ollma pllcull: februart.Im~', 2.000 da metri 1nll~ma, IIr llpelt dl praf ,1 u.. cat. car .,blltrU !ncI1l1, soa,. lucitor pe o supraflll da zlPadl..Tlmp.naturl d'l'IdIl\I8 ridicati. CRma nepflCUtl: mllZ d. viri (1rOpIee), cer acoperit, temperatura ..ruJul de piuI 300, matropoIl plina de praf, umldltat. ,1 zlpu..allaccentuall. TtmpIl'llUri cii rIdIatIe lCi:IutL IIItcomlndlrUitftrltol... Ia oIIma IPlllllIor 1_ lfaII'I. TI/npIrIIurI MNlUI " llUJIf'IIeII/OI' fnConjuiIta.... VarIt. pllcut II 20-24'C; Iarna la cea 21'C (plus/minui 1'C). Temperatura supra. fe,.1or InconJurilOarl nu ar trlbul II dlf." cu mal mull dl 2 - SC lai de CII a a.rulul. ModificArile de temperatura a ..rulul pot fi compeneate Intro mlaur. onoare prin ma dlfioarea t,mp'l'II\Irll al,,,nl. lupralelelor Inconjuratoar. (temperaturA a aerului In lolder cre,te,.a temparalUril lupr.telelor InconJurltolre). Olagrarnelln cazul dIf.. ren.'or prea marllntr. aceste temp,returlll prodUca o ml,CIrI a..rulul prea pUtemlol. Supral"ele critica tim conatltulll 1n primul rind d. ferHtrl. Trebuie evitati o conducUv!. tate termicA ridicati IP" pod.a prin ploIoare, (TernparalUre podelei mal mare d. 11'C). PlcIoar"e cald AU reci rlPrezJntlllnza~1 al, omului i nu o caracterieticA a podelei Piciorul dascoperlt Ilmte cIlduralrlceala numal prtn slrlltUl.upetlor fl prin groalmel ac.. stula; piciorul acoparlt prin ItrllUl luperlor tlmper.ture podel,l. Tamp,rituna superfl. cIaIi. pIan..ulul depinde de InAlllmel IncAperii. Temparature re./mtila cit om "zu/ti aproxfmll/V din mtdll dintre tlmperatura a.rulul din Inclpe,. ,1 temperalUra.upraf.elor Inconjurltoa". "",CII'II..,IIII. M/fCar.a aerului elll perceputi drept curent de aer. Curentul genereUi In acest cu o rlcor!re locali. organismUlui, . TtlllplrlltUra MrUlul ,1 umtcIltItIIl'llltlvlllIII'UIUI. Umldltatea relatlvl d. 40-50% ilie confortlblll. LI o umldltall "dud (,ub 30%j p.rtlculal. de praf capltl capacitatea deazburL AM proatpIt " HhImllUl de ur. Optimi .sta vlntilarea controlata ,1 mal puin caa IFltlmplltoara i continuA. Coninutul de C02 din " ' trlbule Inlocuit cu oxigen. Nu trabu le deplft un con~nut d' C02 de 0,10 vo!.% d. ee... In IncAperile de locuit ,1 dorm~ trebuit prevlzutl 23 echlmbun d ..r/orl. Necasarul de ler proasplt al unul om este d. aprcx. 32,0 m3/orl. Schimbul de aer In sp.~1 de locuit: cle 0,4-0,8 ori volumullnclperll perS.lorl.

co

<D
t

28

Inllulnl' primllt ,1 domlnlnll


FICIO~ 1UIIIIm,"1a~

I'GIatI.Gundltl J/ prtl\llXlfl Con1ortultermlc depend.nt

100

P.r.U CI" cad.azl CIIdurl

30 'O
D,

,
~

80

H
24 ~

ciupi

r 1:: ,
.,2

Ia

iza zo

RO'dI'~ ~~ ~,..

,.!- t-

ac

I-r r.....
1\

_tatllllllumld

"-

,
;:

, . ~i .
"-

Al

oi I O

te

t ~O

t- I"

,'-

~ ~"l;I
'\

lac
-40

110

$-~
~

\ \

",..,. Ia Aflll

1012 14 1. 11

20 22 14 21'0 H

1 ~

1.

O O 12

Timp. ur. dIIIlncIp 0L ..

Zona de confo/'l
I

II

..
I

neconfortabil
)

j J 1/ I

40
t 3'
'" S8

/
=nIarI1bI

i"1:?
.@
Centrul cIldurll umane
30

12 14 18 1.

20 12 14 H H TimpIt. din InaIp. tu In 'O ..

Zona de confort

'1.

f'--..lntaanlortlbll ClIcI '\


conIort.

I I

18

1:
22

1:

"1. o

1 \ aonforlabflla UmIli

~21

...

34

\
\

1 12

.1 24

, , , ,
"

1\

~,
rea.
T.mp.
ati ,.r. din Inal/!.22 14' 'C~L In

1::
12

1:

"""'1-...

,1

-;-....

'"

AIruI"

20 11 14 1& 18 20

la 12 '4 1& 18 10 12 14 arc H Tamp. nr. din 1ncIp. eL"

(2)

Zona de confo/'l f dl al'I In aer

Zona dl confort

Senzaie II r83p1ra~. gIkg Oplnlla 5 tolrtl bun "",r. prollplt ! plnlla 8 bun normal 8 plnlla 10 mUl\Umltor IncA suportabil -greu,lnlbu,Itor 10 plnll120 din ee In ca mal prost 20 pInA la 25 deja periculos umed i flerblnte peste 25 neldeovat Insuportabil Contin. ,pl aer destin. resplraeI37C (100%) 41 ceste 41 Apa condenseaza bule In plamini Conform formulei recomandate de Com~. International des POids et Mesures pentru densitatea aerului umed rezult! urmatoarea ecuaie p. [3,48S3+0.0144(Xeo2-0,04)] . 10-3 (1-0,378 X,). Aceasta ecuaie poate fi scris i In forma p=(ptr+'I'A)1 +0,041 (Xco2-0,041. Valori ale umidittli aerului ptr. aerul destinat respiratiei
Conin.

Adecvare IIr r~splrejle

Con~n.apA

Labsolut 2 gll<g 5 gll<g 5 gll<g 8 g/kg 10 g/kg 28 g/kg

Umidil. rei. a aerului 50%

Temperatur

Descriere zi de iarn frumoas~ clim lnsnAt. plAmIni (Davos) toamn tirzie frumoas clim Interior foarte bun clima Interior bun clim interior prea umeda
pdure tropical

O'C 4'C

100% 40%
50% 70%

tr

18'0 21'0
20C 30'C

100%

Citeva valori pentru umiditatea relativa a aerului ptr. comparaie

34

Nord

BIOLOGIA CONSTRUCTIILOR
... 1lJ
Oe aproximativ 10 ani In special medici precum dr. Palm. dr. Hartmann (eful Cercului de Cercetri pentru Geobiologie Eberbach-Waldbrunn-Waldkatzenbach), dar i altii depun eforturi pentru cercetarea Influenelor pe care m.dlulle exercltl asupra omului - indeosebi In ceea ce privete subsolul, construciile, spatiile, materialele de construc~e i instala~lIe.
Influene geoloalae

v151

-2050-

Est

1 2 00

Conform ace'storcircetlrl, peste intreg globu! pAmIntesc se de~aoarlaa numitul grilaj global format din unde statice, generat aparent de catre soare, dar uniformitatea acestora duce cu gindul- Inclusiv conform .Hartmann" la o S~d Patul din stinga .. afli In nod. cel radla~e ler.atrl care provine din interiorul pmlntului i este ordonata In forma din draapta IIt. traVlrsat dl zona unul grnaj de Ctre Crlstalele aflate In scoara terestri. GnllJ global structurat magnetic cu d. margln., aparant zonele de marnoduri pmogene gine lI"urate nu au lfICII noclvI Grllajele sTnt orientate magnetic, 1n benzi d. cea 20 cm lA~me, de la polul magnetic nordle spre cel sudle. In zona Europei centrale la un Interax de cea 2,50 m i trani- _ versalla acestea pe directia Est - Vest la un Interax de cea 2 m :.. - Exp.riena a demonatrat C aceete benzi sInt noelve din punct de vedere !ltlotoglc, In special nodurile In cazul unII ,&dari Indelungate i repetat. (oazul paturilor). In cazullnctp.rllor rectangulare, la acestea se adaugI grtlajele de Inclper. afarente cara, apar.nt, nu .xeroltllnfluene patog.ne - (l). Nodurile acestui grilaj global devin cu adevrat patogene daci se suprapun cu disfuncii geologic. precum artere de apl, falll eau rupturi geologlce dintre care dominante se dovedesc arterele de apl - . In astfel de-zone sa produce un efect de cumulare. Tn consecintA. favorabiilaste o zonl sau o suprafaA de 1,ao x 2.30 ni situatA Intre benzII. grUalulul global _ @. Conform Hartmann solutia radicala este mutarea patului din zona afectata, mal ales din nod - . Conform Palm - CD grllajul global existent de cea EI1 2 x2,50 m constituie o linie de dlstanl medie. In consecina, grUajul real ar fi Zonl Rpsltl dl perturbaii Intre benzI- un grilaj global cu un Interax de 4-5 m p. direcia Nord - Sud ,1 de 5-6 m pe diPatut din stingi .Sle If.clat In mod '.::!I le grfllJulu1 global 1.80 x 2.S0 m etrI pentru ci II i"te/llCltal grirecie Est - Vast, rdllnlu In jurul Pmlntulul. lajui global cu o artarl. de apl. eela a12S4117"~"~~~~~ Se pr.supune el fiecare a 7-a bandlasta de aa numitul ordin al 2-188 avInd ee polenllazl efectele noc::lve un ef.ct da clteva o I mal putemlc; adicA la dlstln1B de 28 resp. 35 m i da 15 ~ Nord Est 2 ,. .. reep. 42 m - (1) . .=lecara a 7-a bandl dintre benzII. da ordin al 2lea, adicA la ... ... - ''o( distane de 7 x35 resp. 7 x 42, adiel de cca 250 resp. 300 m are un efect nociv ,1 mal putemlc i late numita de ordinul al 3-Iea. i In acest caz nodulila sTnl ,. definite In ce. mal mare masuri. Conform aceloralaurse, In Europe existi abateri de 1. regulile men~onate anterior, abateri de pIn! la 15 In raport cu dlre~lIe Nord - Sud ,1 Est - Vest. Se para 01 aceste benzi au tost'fotografiate de cAtre americani cu filme extrem de aanalblle, din avion, de la o Inll~ma d.1000 de metri. . Tn piuI III! praaupu.ne ci i dlagonal.le formeaza un grilaj propriU de la Nord-Est le Sud-Vest i dela Nord-Veat la Sud-Est - . 8tructurat tol Tn parloade de cfta apte i cu un afaCl cara reprezinti cea 1'4 din cel al primului grilaj mentionat. Pe de alta parte se afirmi ci localizarea b.nzllor globale daplnde da acuratetea Patul din drllpta a provocat afiCGrDlj global dupI .Palrrf' la dlslIn\I acului magnetic pentru ci acesta Poatl fi Influentat ,1 de cIre tehnicii. de con~unl; prfn mutare In poz"la .UngA de cea 4x6 mcu IInlllt dl dIaIane m .. ... procIUI Insinlto,lral In BOUl! struciI modeme i abaterl'd. 1-2" conduc la locallzlrleronat. d.oarece merdU punctIIe 2xUom dIstanIUmp firi medicament. glnlle .Int patogene. Tn orice caz, .Identificarea mentl a tuturor relaiilor nec,sltl experlenl ,1 timp Grll!lt (cercetare rapetatl, p.ntru ver/flcare), caci zonele nocive ee lceallzeazl cu baAlt Grri gheta maglclalu aparaturI radio. Se pare el determinantA este capacitatea de Aer a recunoate resp. de a dlfel1lntfa dlf.rltele cImpuri sau zona. Oar Isa cum radlallle de II grania pAmInt - aer, deci da II suprafata pamIntului alnt retractala la vertical!, tot a,a s. produc alte re1raClIi prin plan,e. masive aflai ta In cladiri muiilatajate - dupA cum a d.monstrat .EndrOs - CD intr-o machetll ! CanducIDr - (i). O imagine sugestiv! ce TI aparine aratA Iceste r8fra~1 dintr-un !lux de <& ;lPNNatcI apl fraatiol _ ~ i valorile mlsurate ale puterii perturbaOlor produse paste o r Irterl de apA - ; Prlncipal.le perturba~1 produse d, astfal de zone patogeII Plmln1UliM CImpul magnttlc ,11>lmlnlulul ne aTnl devltalizarel, adiel reducerea vltalJtllI, afeciuni ale InimII, rlnichl/or, lisexperlm.nta ala lui FI. EndrOa, Unllle de oImp aii cimpurilor IllCIri- temulul circulator, al. resplralal, stomacului. ale metabolismului i pInA la lrati cum IInlll. da fortl cuanltci ee ala unul flux cara, lnmlnunchl.sint rtfractate II vlrtlclll,111ltt d. t., gan.ralZl %onlll glopa1Ogln. afectiuni cronlce griva, precum canoerul. c!tre supraf"e Tn cele mal multe caurl niU1area locului de dormit In zona lipsita de perturbaii MV inseamnA ameliorAri rapide - @. Efectul aa numltelor aparats de eliminare a \5.0 _____~----__~__- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - parturbatlllor este disputat. Unele dintre acestea se dovedesc a fi ale insele surse de perturbaII. Se presupune cA IncAperile bazate pe sectiunea de aur nu sint MV 10.0 ---'--+--rh~-4~--------------------afectate de perturbaii: _proporii: InAllme :3 m, IAlme 4 m, lungime 5 m. Sint ludate clAdirile circulare i celi! cu plan hexagonal (fagure). Fizicienii cunosc 3 tipuri de materie: al solida, b) IIchldl i cl gazoasa. Exemplul tipic este apa; sub O' a gheaA, normal. b ap i peste 100 c vapori. Pentru alte materiale sint valabile alte temperaturl pentru transformri. Motivul 30 3S sInt atomii resp. moleculele ce formeazl materia, care nu sInt inerte. oi se afl 1 \ ,tllhil!l!ll!!I!'i"~llll I IIFI~'cU.bagh'l'i Supra/ala ler.nului Intr-o micare permanent. In metale, de ex., se mic uor in jurul punctului de echilibru - 0: C!nd sint inclzite, micarea se accelereaz pIna la tichellerea metalului _ @. La o inclzire superioar. atomii se desprind unii de altii.

fi
. ,
, I

<D

<D.

'4'

..

..

..

<D

+
t

tt t t t , i tt

car. .

!~ll!lrr t ti

35


Bazele
fi, Ullnf!/lSlOflam ProportII

BIOLOGIA CONSTRUCTIILor

-Ill
in starea gazoas - @. Pe de alt parte, la zero absolut (OK. -273,15C) orice micare a atomilor sau a molecule lor inceteaza, ceea ce se Intimpl i in vie exemplele anterioare referitoare la metal nu sint ins tipice pentru alte mate rlale. In cazul sticlei, de ex., cldura nu modific cu nimic poiiia deja dezordonatl a atomllor. Astfel fiecare material posed propriul lui univers atomic car'se pereepe in mediulinconjurator mai mult sau mai pu~n - @. Prin urmare masa mOleculelor gazoase depinde i ea de c/dura i, In consecin. aceste.. dlfuzeaz spre partea mal rece (cu presiune mai redusa). In compensa~e, spre Stltla atomlcl I mltalulul lichid interior migreaz aerul, impiedicat similar de rezistenta la dlfuzle aelementulLStirea atom/ci. matalulullOlld constructiv - @ . Experimente desflurate timp de ani arata, dupa Schr/lder-Speck - (tJ, ca raMoleaut. cii vapori d. IPI Moftaull d. 1'" dla~lIe de origine vegetal II. absorb sau retractl radlatille de origine mineralA. Slraturllnterloare dIn asfalt da 10 cm. complet acoperite i dIspuse pe plan,e 0.0.0 ob.o.o o.oeoe oeooo. masive au refractat re.!il' fldlrecJlonlt radlalJJe care anterior lraversau ele eoeo.o Oooeo O mentul conltructiv - C) este Tnsl adevArat ca Incaperea alAturati era afec. o.oeo 0.0000 eo.o.o .ooooe tati rn oanaeclnl de radlalile refractate fnmnuncheate ... <i). oeo.o ooeooo Un contra-experiment cu rotde pluti a demonstrat comparativ efectul de .... eo.oeo oooeoe IOrbIe. SInt Indicate i placile de pluti (nu obligatoriu presate etanate) ; O oeoeo ooeoeo 25-30 mm grosime, Imblnate In falt dublu eoeoeo 000.0. o.oeo oeoooO ArgUa eate considerata pAmInt euratJv i clrlmlde .au lg" din argllA arsi la eo.oeO ooeoeo cea 950' sInt l&udate pentr,IJ ca/ltatea vlefl. oeoeoe oooeoo O O eoeoeo eoooeo Pentru zfdlre se recomanda VII' gras Iirl suit (var aerian), obinut prin stingere varului de stuc ar. In greap! unde prin maturar. devine var gr.., cu excapf '"IItfeI, cUI JIIIeIe ,xtMar artor_ z1dArfUor pentru mediu umed, pentru care trebuie utilizat varul de apl resp. hi~ I::i'\ Malaaulala vaporllor da apa mi- draulle. Oupl cum este cunoscut, varul are proprietati dezlntoxlcante Importante....... Starea atomtCl::a m,taluiui ~ greul din Intlrlorul cald al .unll motiv pentru care este 10loslt In mod uzual ca vlrulall cu lapta de var In grajdur ret fnclplr1. frfnate de paret'" exterlor.I'Idu., ln.p" urui mal rect din Ghlpeul este apreciat ca I ghips natural i cu cit ~ste mal pu~n ars c 200' wnor.1n companeatll, mofeaula- constanti de umiditate excelenta rn ceea ce priveste teXtilele de origine animalA II cit ur migraazl Interior. - pl.l., mtase .tc. GNIIa Tn eslltate de gresie ca/caroasl naturali esta tolerati, dar nu trebuie s --. fie prezenti sub lorma unor parel intragl. l.emnul. ca lumini ,1 cAlduri condensate, este considerat materialul da construcie cel mai vital. Substanela pantru pretecia lemnului ar trebui ob~nute din IMlI" dlatJlarea lemnului - otat de lamn. ulei de lemn. gudron de lemn. l.emnr'"" , " / t/ 1/ / 1/ / / / 1/// // reacloneazJ puternic la mirosuri; le pistreazl pe cel' bun"rla."lhlleazl p /' ~..J.'dlnAiSU I I , I / "rr / cele nepllcuta. Oe ec"a lemnul natureleat8 recomandat i la flnlaerea Interlt CI/IIan //1///'/ / .: .... / " .',' lIII\nI ari. In caz de necesltat. In forma plACilor prasale cu lIanl naturali es substanlele CiIak/ 00IIg.. menlonate ant.rier. Tn rest trebuie respectata vechHe reguli: copac" trebul,,-111111 numai lama, c1nd luna descrete i, Inainta de a fi prelucrat. lemnul trebL le tinut un an in apA In groapa de argliA (axtrem de costl sltor). Starea .tomlcl a calcltulul Pentru mntrIalele de 4ItaItfft se recomandA materiale naturale ca pluta In formi de ,ro! 'de pluti, pilei de pluti (i bltumate). esturi din fibre de nuci dlL. 4N cocos, toate flbrele vegetale ca iarba de mere etc. ,1 argill expandata. dletem1 a", I <fi SInt refuzate materialele sintetice. lTna de zgurA, vata mlnerali, vata de aticlE 11 , 1" . c- uIIIIIa a_ti IMI I betonul spongios. betonul celular. lolla de aluminiu pUsta etc. 1I-_~."g!P.i!!i~~!!!~~~-~;z:;~~~'~~. Idol Sticla normalI In calitate de sticlA pentru ferestre sau de cristal eate conI P","" b.~.rmll slderatl la fel de neutr ca ,1 cea stratllicata. Sint preferate cele topite In lcot ~ / ; / ,"'--;.::::: " /,' celor cu margine dIn metal sau niaterlaleslntallce. Stlcfacolorata eate prlvitac / / / / / /-/ / I I I I '/ " , ,1 / / / " / scepticism. Se recomanda stlcll din cuar resp. eticii "blo' care permita patrurf/ / / " I / I I / ; " ,';' darea luminII ultraviolete Tn proporie de cea 70-80 %. / I .A1IIIa\II din 101 f / / / I M8tIlul este respins de .Palm" .. III pentru pe~1 exterlorl; i In general per--Iru mari, chiar pentru Tnvelltorlle de cupru ale (dar nu I //1111 '1 'Ii / " / " / / / I / 801 tII/urli In cuul bisericilor). In rest, In general. existI atenlonlri In eesa privete uitIl"R.r,-...t.:-.i-'"'1~,Q.R~iJGrt-"""--7Al~ liurea intensivl a metalelor. Cel mal mult este tolerat DllprUJ. JllJlruJ este reCovoarele ufllllct dispute pa plan,,1 mufve dtrec1fon,ul radlal/ne lolulul ari aplns (aparent radiatoarele produc perturbaii pe o razi de 4m). Eete mal dt" entat. apra lUd In tncn Inltlal IQflte. plln.tndaiU InmJnuncheata fn tp.Uul grabi apreciat cositorul, ca si plumbUl. Bronzul este laudat ~ 75% cU!lru allturat, pe cara nalactau In mod corespunzator Aluminiu' este considerat ca avind poteniaL AzbeetuI artrebul utlllzatln ma.. precaut In cazul vopaltoriilor se recomandA studiul atent al compozi1lei ,1 a procedeului de producie pentru a se evita radiatiile nocive. ~~ ~lIl,"~ Materialele "ntellce (plastice) nu sInt respinse complet. Se apreciaza c ce " ,/. IOId.pfull / / I , / 1O% este material de culturi, deci adecvat vieII si tlr efecte nocive. :! ~~"~_+~~=;m:m~""~ aatonul, i mai ales betonularmat. este respins In unanimitate. Este totui ad , .' I.' , , , I , / I 'PI";'lIId' --I. ..~I ", I I I " I ' ' -. . . . lIm.1 mis la fundatii i In zona subsolulul. Este adevarat cI dr. Steiner. fondatorul so~:~r; I , I / / / I " " / cietii antroposofice, este considerat ca partizanul construciilor din lemn, la~ legat de primul Goetheanum din Oornach, dar totui noul Goetheanum ! dr. Steiner este inclusiv in form o construcie de beten armat caracterizata prin ;::~,' /Aadl.tfidl"~ISU/ / / / " . I ,1 J J I I " / I masivitate. In acest sens i cercetrile efectuate de industria betonulul - ClJ, / / I / , / J I

<D

00

O O

<il.

,1

"",po-

'p"

J.

"

,r- -;:----;.-:::.:-.--

I / o:

au / / / / / / / / ' / " / /,1

suprafae

locuinelor

.,.fa1

, J~ // // /' /' /1,1/


,

""VII

'// //
,/

/: I "

,1

;01 nalural

36

rctlJI de plut!. ca si placile de pluta imblnate In. falt dublu si neetanate (inclusiv cele bitumate) de 25- 30 mm grosime absorb radlatiile nocive

BIOLOQIA CONSTRUCIILOR

-CIJ
Ar trebui fAcutl dlferenlarea Intre cimentul de zgurA i ghipsul chimie cu valori de radiatli extrem de rldlclle i cimentul natural $i ghipsul natural. este tolerat betonul uor cu ar gl\lll~pandatlln calltale de adaos. Toata 1"1111111111 da apA (race sau caldA), da canallzara sau de gaze radiazA In medIul fnconjurllor ,1 innuaneu.llntr-o misurA mai mare sau mal mica organale flimalol (animal., om). dar $1 plantele. OI aceea spatiile destinate un_1 sad.rl Indelungate a oam.nl lOr i a ani"ialltlor trebui. Ind.partate clt mai mull eu plIUnl de .lnstaiIH. Oe ex, dormitoarele iOcurile de ,.dere din spa~lIe loculblle. Oe acell Instllallfle trebuie concen \I'Ile In inimi cladirii, buclllrta $1 bala urmind sa fie pe cit posi~t dispuse adlacenlla peralele dllnstelall- pa;, 286 (]). ' Acltt lucru Iste cu 1!lI mai valabil penlru Instllaill, de curan! Ilttmallv aflata sub tanei- , un. daci" Ilunci cind nu .Int strlblMe de flux clei ,1 atunci sint gln"lll cimpuri 11'0triei ou efect pltogen, Iar cInd II produce alimentar.. cu curent Ilectric sInt SI_rate cimpuri eIIotromlgllltlDe cart, ., afirmi. 11nt " mII nocive. Or, HlI'tmann a tratat Inctantane\l starla generali proutlatuncl cind plClentul, Inainta d, I " ducali culcare, I scos ,t.Clrul din...e.rI%l. utlellnclt cablul aflat II capul lIu si nu mii fie atrtbltut d. curentul electric - CJ). Intrun IIt cu. probleme de 11nl.tet1 mlllrliu dlspllUl cind cablul de sub capul patulUi mltrtmonlal 0lIl flc.a I.gltul'l dintre Inc:ilzll'U ,11CtIIcI "termostat I feet mutat pe un alt p.rete - (il , Cabiurillilbere sint cu certitudine de naturi el IngriJorez, CleI gentreW un alndrom de cimp IIternativ ddO HL Oar ,Ieplratlle electrICI pracum labe, m..tnt dllpllat, bolI.re. In epICiI( cuptolre cu mlcround. cu elgurana defectletc. lIIIat. sub IIU IIn;1 dor mltoara emit dl cete mII mutta an radlalll patogen" prin perell" ~". utlellnoTt locatarul .. afli aele..orl In zona If,ctatl d. m.; multi Influ,n" -G), ' 1.& acestll .. adau;1 fluxurIle De Vlgallonclead. pracum fluxurll. laterall prin conducte defacte HU Inv.chlt. clre .. scurg In 1t,lIlat. de ordlnul metrftor 'prin p.rt~. podeli " p~ i Cir, consumi permanent curent el.ctrlc. In cazul Imenljlrllor noi radJllf/ll pot nl'IItItI prin Imbrlc:ar lzolatoar. corespunzAtoare conductelor. In cazul Inatall1lllor ."Iatlnll, nu aJuti dlclt mutarei conductelor ..u dlCOnlcllrta rldlcall de II ccntor. In lO..t ICOp ,xll1l CIOIIIUIItoIINIIIItamIIa pentn.l cuurlll In cara nu esti naee.ar curentul el.ctrlc, In _It caz, p.nIru 11%111 fI1;orlflce.lr\glclarl, 'lObi cu ulII Itc. care trebuie IA funclonezi perman.nt trebuit prevl%utl o Inllllllii "pereti, In continuare, parturblUII. care .,.ctam zonl miri provin " dl la stallll, de tranlformare (Schrlld,,-Spaok I mIIurlll, o .18\11 de 10 -20 000 V fluxuri prezlntl pInA II o clllIIntI de 30-50 m spr. Nord" d.120-150 m spre Sud), de IUlnurU llctrlae, OIblurlll de Inalti tenalun' i alt.l....m.n ... Ifl.I.ln eprop/'I'U loculnllor. RaellaUI p.togenl pot fi gen.l'ItI" delmpimlntirlll mai multer oIlcIlri Invecinat.. ' 1nfllMntl1onIIor. Cea 85% din organllmui uman HIt formlt dln'oxlgln, MttaboJl.mul .1Ie 'UI~nut In principal d, cltr, lonl, In IpiVUlllbtr. omul Ifliaub o t.n.lun. IIICtrlcI de cea 180 V, clar numallub Incld.n'l unul ourtn! !'Idus clei nu IXllti purtltorl dl dlCin" In 1 cm3 d. I.r pot .xllta cltevi suta plnlll citIva mA dllonl. eanlltatll depinzInd d, zonl gaograflcl ,1 d. condlflliilocala. Exlatlloni mici, madl " miri. In lina biologic acIonalZl cel madll l mici. Conlorm malurllorllor am.l1cane, In mldllli anual., eantltlt.a dl Ionf pozitivI ,1 cea de lonl n.gaUvi sInt aproape Identice In timpul zilei 300-eoo lanllcm3; In cazul unor preclpltalU comensurabfll cantitatea de lonl negativi ~ cu 100 I'U mal muft p. cm3 - @, Intre aelullnclrcat de ClIa mII multa ori negativ $1 llrullncarcat pozitiv .. n..te un cImp eIIctrIc putImIc ce Influent'lZl In mare mburl organele. 1nc:a prtn ceroetariJ. lui TlChlahlWlldj din anii '20 rezultat Influenta pozltlvlllonIIor negl1M asupra animalelor i laup,ra omului. TlOI1a II - .tItotie aohlmbulul de Inclrcare organIG" - erall ecldarea constantll poIInvelulul IltctrIc II organismului uman pl mlSUrI CI It In.intlllZlln vTraII. Daci. cu cit .Irul con~nl mal mu~ll.roionl ntgIINI, cu allt omullmbllrln.,te mlll.nl. Oerettlrile Iltctulllln ul/lmn !ia d' .ni cenflrml ,fectul favorabil IIlonOor n.gatlvl IIUpra hlpertenllun". llIImulul, uupra aletemulul clroulllor, I reumatlamulul. 1n Inclplrl. II InchIIl, In apeelil In CII, pun. de praf. predomina 10nO pozitIVI; dar numll oxlglnul dln ..r 'nClrclt ou lonl nlgltM te vllorol din punct dt vadlre biologic. Altf.1 dl larolonl (Ionl In ..r) .. produc In atmclf,ra Ilb.rI, dln.ltatll lor vlriullntre 100-10000 10nl/cm3 de .Ir, In functii d. zona flIlaT" viemu, Cln mlaurltoll mei noi I rezultat ci In Inclperl II d.a'''oarllcIII.,1 actIvltlll de Impuls ea In Ixterlor - nici chiar bltonul armat nu cenetltule o piedici Plntru clmpurll, de fora mlgnetlca. Iir act.. au foet Identfflcltt chiar ,lIn VII monllneln;ust. Jl\adlll\1\e dl1nII\Im., probabil cele mii pulemletlldll1ll, patrund chiar ,1 cel 300 m In 101 ,1 pot II mllurlt. chiar ,II. 100 m sub apA. Omul II afli In 24 dl ore lub Incidenta a 100 d. miUoan. d. astfel dl radlalli. Car In g.nerallatl valabili urmatoarei stare d. flpl: cu cit materialul d. conalructle este mal dens cu atit radl.~1I1 din co.mol alnt redu II. Pollrizlr'" adtel piua la mlnu., adlcA prelUlrea sI pradlr aaroin\1 ordtne. OepollriZlrla, adiel poli de 10elai tip (cart II rllpln;), g,nlrul. d,zordlne, ClblurllllIIbteranI, dI;_ Si de apa III generat ctmpurl panurbltoare puternic. Astl.1 d. per1urb.~ladu In cllldirl au 10lt Iden~flcet. p, o razi d. plnlla 2 m. Oferta de aparate care produc In mod artlficial necesarul da ionl negativi In lncperila de lucru. adica genereazA cImpul artificial continuu ce este de dorit, esle variata. Astfel de cImpuri contl nue (cimpuri de curent continuu) determini orientarea lonllor dlspu,1 nefavoraoilln raport cu condlillG oe aer ce stnt de dorit In lncpere . Aceste aparate aeloneazAln forma electrozllor de planeu, a surselor de Iluminat climatizate sau a aparalUrll de birou resp. de pardoseal. Combinatiile de generator i elactrod genereaza un cimp electric continuu pentru 10Miza.ea negativa de pina ta 2QOO v i actioneaza pe o raza de cea 2..., 3 matri. (SU unitate de msura; dupa Heimatort "Suhr"de $chrodarSpeck)

: 1. __
capului d. pat. Prin ICOllarll tlCllUlul tensiunII a foat anulall " IInltatea refloutl (dupa Hartmann)
~
Nord

.1
____________ ..J

sau

C~..f'~~

I.ccul d' clormlt ara daranjat dl OIblui dintr, .,olr " Ilmpl cIIn jurul

Olblul Inlt In ",Itel' capului A' Plt 1 ;,n,ret prObllme ca II UI; Mullrel In 0111l1li parti a Inclplrll a Intrerupt perturbaVlla (ciupi Hlrtmlnn)

I't~.
"ud

t> I

~. .~=--o=~,~ 6i--...Iiii~ I
I
I

'1-

1
I

I
IIul

I
I

1&11

I,IU
t
t t

Aparate i motoert Ilec:trIot au predu. pariurba~1 In clldlrt. EI,ct. chiar


nl8te.de plan",le masive. Racllatll de plnlla 2.9 au nu glnlram problem nctp,nd cu 3 au tlncIIn\I II rIcIll. reumatllm. aflC\lUnl lIt vftlcll urinare. nOlplnd cu eau problem. follte graVi. ou I,.cteln raport cu conltltujll.

, "

,.
.. ~
~
\, ;

I 'nlglllv

! \.
\ \
I

.. j\

Media ItIlIIII CC/1CIIntrI1fel dl lonl =~ penlN noI-tnzllecu oomeiIuIbIII In cenlrul ~IUI Phlladllp/ll., In raport ou momentUl zIIel (ciupi R. EndrOlt)

.... 1 ,

----------~-+
'.'
I '

.1 //

.,

I.p / /

9-10 "'.,uri ma1rimonl.'t


11 iPalul blJlllllul cel mirt , 12 IPalul copll\Jlul mic 13 "alul copilului mic Inalnt. d, Imbolnavire , 16 Axa NordSud prin .ona afeetaIA

'I.ocUl",.
'
!.!.,

I I I ,1

, ,

10,

20

Schematlc

V:;)

fs\

Zona de perturbaii a unei statII de transformare cu inlho,,(e nocive asupra persoa nelor In paturile aratate de la 9 la 12 (dup~ v.. c. Iootz II!)

37

Suprafe,ele ,1 obiect.l, negre p.r mei mici decit un.'. Ilbl de tctltal dimensiuni, oamenII ImbrAcal1 In negru p.r miI ZVlftl. CII Imbrlclll In alb mei gr.,i decit sInt In r.ellttte. Acest fapt ..t. valabil pentru toate componentele constructIIlor.

1. rtdun coralpunzltor. O culoare dllChlsl lliturali uneia Inchid cratul Impresia ci .c.asta din urml.1tt el mal I"chlst

DacI.stI neCISII' un eleet II fii de Irnpo/'II/1t p.ntru tupraf"1 negre " albi, Ibmcl tctltll din urml trlbu-

mt . .....
I

...... ~i - t."
~.A9
pAlrate? Crel.rul nostru ..com Intra pun," cercuri It In piua.
Vedl1l,1 dumnvoastrl c,rcurl gri

.
(

OCHIUL

Concenlratl-vl asupra celor doua puncte din miiloc: care este mal mare? Cel din dreapta? Greltl Sint la fel de mari.

In,.'arsa simturilor: Credem ca ve-

dem un pltrat alb. Oar In rsalltate lipsesc liniile exterioare.

)>-_-..;;.1_ _-
b

"

Splrall? Figura este compusa din oercurt.

Segmentul de )ca nu este mllseurt deCIt CII eli IUI- doar o iluzie apUcI.

17'

Vlmoe/.11 care In mod raal .1 dllflfolrt pI,.ltl In aceastA .,figuri I lui ZOllnlr" par - dltcrltl \..!.) I,.,urll oblice - .1 convr;1.

O'" Idlndce.IIQInII'II.Ie." b par de lungimi dltlritl c:latDrfII unor IIrIi:IUII_nI1IcaiIvI; dIIlldIntICI. HgII1lnteil /+oF " FO par de iIIngImI diferite dIIoIItIlapiulul ci eTntlndu.. In suprafete clltr1ll.

CliI copaci? Nici unul! Nu .1CIatl leglturl Intre rldlolnl i coroane.

@ nuzl, optici

OouA persoane' de le..." statura par dlftrltl daca, dla,natl, nu raapectllegltljlle perpectlvel.

zul privirii In lai, la ICIUIt II Ideugl lItIra. de nealguranll a g.nll'HZl Imprul. Ci toIUl .111 mlllnllll dIcIt In cazul pozltIIl"gura cu prIvIraIln lUI.

InlU d.cft daci. ptlvItl d. lai. In a-

I numai olterlll pozll\lI ochW o conltruClI. vazuti d. lUI ~ mII

CUI":" modeluf modIIcI " lUI _nlor. Negru genereul !mpreI1a da zvlll- . CleI n .. . grul .conIUII11' 1umina. AbIl IIInlrllZl Imprwll da "'"". - b, eIei llbuI ClHuuazl d lumlnL Dungile verticale wngeao - c, cel, orizon\tle 111110 - d, CIrOurile IYkIen.1ZI \CI In mod egll lnll~mll " IltIm....
i

"P'

ttt jb t

' '1IpIC-

trapll, coml,. ,1 proflr. ourbate In

retrag corespunzator Ilar vllrticall. _ cor8llpunZIlor pIr ortzontale.

Perlll OIra, II Piri.. luperioart, le

7Dimenslunilepevertical!parochiuluilnCOmparabli mai impresionante decit ace@ @ leai dimensiuni pe orizontal!.

Indiferent de structurarea arhtlecturala (verticalA. orizontalA sau combinat) ... @, sca. r". tele modificata si numai pri" raportul dintre golul ferestrelor $1 suprafaa de perete plin, In cluQ" /~ctului cA edHlciile au Qceleasl dimensiuni i aceea,llnltlme de nivel.

38

OCHIUL CA SCARA PENTRU IMAGINEA OBIECTELOR - !li


Activltatea ochiului se difereniaz n vz si observare. Vzul serveste do"ar la siguranta noastr fizic, observarea incepe aoolo unde vzul!nceteaz; ea conduce la plcerea generat de .imaginile" identificate prin vz. . Tn func~e de modul!n care ochiul se oprete asupra obiectului, respectiV trece pe ITnga acesta, se face diferenierea intre Imaginea static i cea de "palpare". Imaginea static se reprezintA fntro poriune de cerc aproximativ al cArui diametru este constant 7n lungul distanei dintre ochi i obiect, 1n interiorul acestui "cimp de vedere" obiectele Ti apar ochiului .Ia o singur vedere" -@, ImagInea static ideal se reprezinta 1n echilibru. Echilibrul este prima calitate a frumuse~i arhitecturale. (Cercettoril!n fizIologie lucreazA la o teorie a celui de-al S-Iea sIm, simul echilibrului sau simul static care, aparent, st i la baza perceperll de ctre noi a trumosulul pe care TI resim~m in obIecte i rela~i simetrice, armonioase - pag. 41-44 sau Tn raport cu cele aflate in echilibru.) Dincolo de acest cadru, ochiul recepteaza. impresII prin imaginea de palpare. Ochiul care palpeaz avanseaz In lungul obstacolelor pe care le Tnt1lnete in faa noastr 1n lAtime sau 1n adtncime. Astfel de obstacole pe care ochiul le intTlnete la distane sau la intervale egale stnt percepute ca taotl.il sau ritmul care exercit! exclta~i similare cu cele pe care le recepteazA urechea prfn muzic ("Arhitectura, muzlcl11ngheatl", - Neutert, BOL), De altfel i Impresia 1n spaiul Tnchls se produoe tot prin Imaginea staticA sau cea de palpare - <D -@. O fnclpere a crei acoperire (planeu) poate fi recunoscut rn Imaginea static genereaz Impresia de sigurant, dar, 1n cazul1ncpe rflor lungi, i o senza~e aplsltoare. rn cazul planeelor dispuse la lnlllmi Importante pe care ochiul le recunoate doar prin imaginea de palpare, incAperea pare liber i nobilA cu condiia ca distana dintre pereti i deci proporiile generale si concorde 1n acest sens. La aceste situaII trebuie avut 1n vedere el ochiul este supus lIuzllIor optice. Ochiul evalueaza Ilmlle mai exact decTt evalueaz adincimlle i Tnll~mlle, cele din urma prTndu-I-se intotdeauna mal marI. Astfel, . dupA cum este cunoscut, un tl.im vazut de sus pare mal inalt decit atunci cind este vzut de Jos -pag.38@l@. Muchiile verticale par sA conveargA la partea superioara, cele orizontale par curbate in miJloe- pag. 3S @,i-pag.3S-(i)-@. Cind sint luate 1n considerare aceste stri de fapt nu trebuie atins extrema opus (baroc) i deci, de ex., nu trebuie accentuat efeotui perspeCtlv prin ferestre i comle dispuse oblic (catedrala SfTntl.il Petru, Roma) sau chiar prin cornle, boli .a. pictate in perspectiv. Determinant pentru dimensionare este mrimea cimpului de vedere -<il, eventual a cmpului vlzual-@ i pentru diferenierea exacta a detaliilor este determinant mrimea cimpului de IIzlbiUta te- @)l@. Distanta pentru cel din urm determin nrim~a detaliilor ce. trebuIe difereniate. Grecii au respectat intocmai aceste principii i, la fiepare templu cu o Tnlime diferitI in raport cu celelalte, mrimea celei mal mici mulurl rotunde de sub intradosul acoperirii este astfel dimensionat Tn cit s fie umplut cimpul de lizibilitate 01' CZl de la distana de 27 - CZl a (aa cum a demonstrat Maertens - CD ; Tn acest sens i desenele _@-@(elaborate 1n conformitate cu lucrarea sa).. De aici rezult i it' distanele crilor fa de cititor (diferite TA raport cu dimensiunea crii), a spectatorilor .fa aa 'actor etc. .

spaiului

La Incaperi joase Impresia asupra .Ja o linguri vlderl' (Ima

gm, statiei)

La TnclPerl Inille Impresii aupra spatiuluI prin .palpare'" .,ectuatl de oehlln lUI (lmagln. d. pllparl)

1Ix1. capului ,1 ochi In m\4Care In lI~ml 54", In lUI 270., In )of 100. Oillan", totall. Ia o~.rvlrl' Integrali a un.1 clldlrl II~m.a clldlrll
HU dublullnllllmii sale pll1l nivelul ochiului.

CImpul de veci." uman la pozI~.

'4' \:J

ctmp.il vizual II ochiUlui ftl( nonnll

IUprlfala unghie! d. 1. degetul miri priviti cu mIna IntlnlL

cuprind. o zona dl 1', adlclaprox.

OChiul nu dl,lInge dlferent. IXICII decit Intr-c zonl dl 0"1' cimpul dl 1IZfblllta te, dlBtJna nmltl componentelor formal. CI treI:iIIle dlf.,en~1tI llte dttlnnlnatlln aeell III. Olltanta E poate 1\ c..QQ!!l2Jpr-L- relp. mlrlm" compon.nt.1 fonn,1 E '1; O.,' IgO'1' 0.000291

Atptt In cazu/lumini lUIIeI.n.., In ca CClftIrIl !It 1 'l2p1nlla!ltZO~ l11li mar. ._-.-.......

~I

Oacl un taXI trIbuJa al mII ne lizibil de II dlltInI d. de IX. 700 matunci gtOII~ literelor d lrlbule II fie (conf.I.J):. 7000 '0.000291 0.204 m, fnll"mel normlll"h' eatl da II ori cltd .5' 0,204.1,020m

tiv, ClrI trebui, II poatA II dll. ,.n~all poate fi ItIbIIItl cu UfUrlnl dupl CI dlatInta tn raport ou ochiul a fo,1 atabIlltl trlgonomttrlc

MIrImea componentelor construc-

~h-l

DltaW 2h ---t Imagln, d, anaamblu


3h

Imagin. de ary.amblU cu modlullnccnjurllor

....~:'::
-::":' c

le sa permiti o imagine de ansam-

Pentru lajimile de strzi oare trebu


blu i observarea detaliilor trebuie respectate dlstantele de mai sus

Componentele ccnstructivs aflate peste console i care trebuie sa poata fi vAzute trebuIa dispuse la Tnltimi corespun:z:toare (a): componentele individuale pot oferi ochi ului o supralaa mal mare si numai prin deformri redus~ (b $1 c).

39

Rou

OMUL I CULOAREA
-[Il

Culorile sInt fol1. t:art act'on.azA asupra omului I care genereazA starI d' bine .au de neplacere, activitate sau pasMtate. in Intreprinderi, birouri sau coli compozitia de FUlaa. ra poata aA mAreascA sau sA scadA randamentul, In timp ce In clinici poate si contrlbU. 111& Indnltoalrea pBCi8n1ilor. Influenta pe care culorile o exarclta asupra omulUI ae produc, mlJIOCIIt prin efectele fiziologice proprll;refeii!aars la IArQirea aau la lngustalla spalfllar ,1 se manllnlllndlr8ct prin efectul gen,ratdl sPl1iI, ca senzalie dl apbara sau de eliberare_ Verde Pulv Carcul culorilor naturale (dupl @ Influlnlllaxlrciteti dl cAtre culari II produce IIImlJloclt prin forell de efect Qm. Gome): triunghI: rotU-alblltru-gal ben culorile PrImara, din care. tepul.urlle) g,nlrate d, fllCll'l culClre In parte .<!). Fora de Impuls cea mal pu. oretic, pot fi abIInute 10111 culo~le. temica ast, atributul culorii portocaliu; urmeaza galben, rou, verde " purpuriu. Fora da Contratrlunghl: 'Ndt-porIOca1Ju.vf .o/.t. culorlll detfvata da prfm rang Impula CII mai radUla liste atributul culo~lor albastru. bleuvart si violet (culorf reci ~I pa Culoli InchlI. al doohl.. " efectul cari le nasc din Imeetaoul culottlor lor upra omului Slvl).!n Ipa~U, cu\Orll, caracterizate prin forl da impuls ridicati slntadeevlta numai su. primlll FlofU Carmln pref'lllor redu... In lImp CI culorile cu feri! d. Impuls redusl"'n! adeov.tt suprafeelor mIri. Culorii. alld. gtnereullmprella d8 activ, Incltl~, In funcie de caz. nlUnlfltec. Culorile reci lin! pulve. llnlfjltoare hU lnterJortzante, Culoarei VIrdt rellltlBZl din punct _ de vederi nervol. In piUI, ".clUl glneret d, catre culori depinde ,1 d. lumlnoZltat,. pre~----IG.lben Alb. VIolet cum i de locul In CII" ac"oneaza. Culorile calde ~ clucllllt dJapu$lln pl1lla luper. VIolet IOllllncltl din pUneI dl Vid,,. eplrltual; dispuse lal8tli!ncllzesc, apropii; diapusi In Ultrapartel In,.liolll \/fureul, Inalti. Culorile oaJde tllIIohl.. dilpu."1 pllrtal auparloll'l marin gen.reazalmpresla dt Inohlda,.; PII' pUn. d. d.mnltllll; dl.pu.elllerii g.nerlazA ian. Verde zalla delnconJu1l1l; dlspu.,In partas Inf.rlolrllnaplra Ilgurentlli Itlnger. ,1 pllre. _ Bleu-vllt Culol'llt NOI fi dtIoh_ dlepuoln Plrt.1 IUptrlOaft gen,reezllmpreall d,lIumrn. Culori u,oare ,1 grei. (lftctvl dtcIt re, rellxam: dlspUII IlIIrai Indepartlaza; dlapuse la partea Inflrlolrl p., n,Iede, In. inchISI fi d.schllt penlN CI, Illlull ci. graclul ele IUmlnozJta.. dtlla d.pll...... CUlorile recltl1'nchIIt dlspu.e la panea superioarA par emenlnlto te, .enza~1 de greutate oII det.r are; dl.pull lateral par reci "trllIII; dltpu.eln part.a InferioarA Ingreun.azll, atrag In @ Circul culorflor In 12 pari mInati ,1 de cantitatii cii rafu) Jo" Albul mi CU1a1l'1Il purftllff ablalull, I curll,nlei ,1 ordinII. In comPO~1 d. culoare a spatiului, albul joIOI rolul dl fundal, n.CI.1t pentrU .eptnSrel altor gnupe de ,culoart, pentnu neutrallzartl 'CI.tera ,1 cltelmlml prin IumlnozJtag " .!nuc/ureul. Ca t culo. , It ordinii, IIbul este udllut II marartl lupra!ejtlor din depozlll " zone de depoZitara. PIIIIrU dungi dlrec1oar. ,1 marcaJe de Clrculelle.

<D

<il,

Valori Intre albul teoretic (100%) ~I negrul absolut (0%) HTrtle albi .......... ............... .. 84 Alb var .................................... eo Galben cltron ............................. 70 F1ldejJ ............ ............ aprox. 70 Crem .......................... :. aprox. 70 Auriu pur .............................. ao Galben pal .....................................60 Ocru deschis .................. aprox. 60 Galben cram pur .......................... 50 Portccalfu pur ...................... 25-30 Mare deschis ................... aprox. 25 Bej pur .......................... aprox. 25 Maro mediu ............. "...... aprox. 15 Somon ........................... aprox. 40 Stacojiu laturat ....... ............ ...... 1a Rou clnabru ...... :...................... 20 Carmln ..................................... 10 Vlollt Inchll ...................... apro". 5 BI.u .......... ............. .......... 40-60 Bleu Inchll .......................... 30 Turcoaz pur .... ...... ................ 15 Verde - larbl ................. aprox. 20 Verde tel, pa.t.I.......... apro)(.50 Argint/u .......................... aprox. 35 gri - tencuialA de var ........prox. 42 gri - beton uscat ........... aprox. 32 Placaj de I.mn ................ aprox. 38 CArAmidA galbenA......... aprox. 32 CArlmldl ro,l. .............. aprox. 1B Cllncher .................. ap.rox. 10 PlacA Solnho! ............ aprox. So Cui. pietrei m.dle .............:...... 35 Astalt uscat ................ aprox. 20 Asfalt ud ....... ............. .prox. Ei Stejar Inchl. .................. aprox. 18 Stejar deschis ............... aprox. 33 Nuc ......................... aprox.18 Lemn molid deschis' ...... aprox. 50 FoRe de aluminiu ......................... 83 Tabl~ de fier zlncatA ................ 16

Lumlnozltatiia .upndefI/Gr

,1 ClllnI,rfotrI

Pere" polterlor " Illtrlll coIorajl IIrglec .pa~ulln partlllUp.rfoarl

;:
~.

Inclperfll lungi par IT1IlICUIII daci r:rtlfl tranavll'llif care " eIIRml al II. putemlc In evld.nta

PIJ'doeIlfI" tlVllluf colorat. crnazI Impreela unullDl1lu mII JOI ,1 mii larg Lurni=itatel .u"rafetelor II a un.1 1U0ratll; mii mari \UI ..

i'f1"

..

...

"W' :0:.
.. ,:

~'
@
Dungile tran.sversale latase pere" i cream Impresia unui spaiu maijos

".

Dungile longirudinaJe alungesc perejli


40

Elementele Individuale Inchlse pe 'fo(1dul unul perete deschis sint ac .cenruate puternic

Elementele individuale deschise pe londul lnchls par mal uoare, mai ales 1n cazul unei supradimen. sionari aparente

..

..

PROPORTII BAZE - llJ


Conventiile dimensionale rn constructii exist din vechime. Indida~i concrete eseniale srn! cunoscute din perioada pltagoreic. Pitagora a pornit de la ideea c proporiile acustica trebuie s4 fie armonice i din punct de vedere optic. De alei a fost dezvoltat dreptunghiul pltagoreic - CD care cuprinde toate intervalele proporl.o nale armonie!, dar care exclude cele dou intervale lipsite de. armonie - secunda i septlma. Din aceste rapoarte trebuiau derivate dimensiunile spaiilor. Oln ecuaiile pitagoreice resp. diofantice rezultA grupele de numere @ @@,care trebuie utilizate pentru I~mea, inAltlmea i lungimea spa~ilor. Aceste grupe de numere pot fi calculate cu formula. a2 + b2 c2;

TIrit mici 511 PrI",1 1/1

\!I te Intervalele de proportii II'ITIOI1Ice


,1 1. exelude p, c.l. npalte de monl., llcunda ,1.lpIIm,

'1'

Oreptungh!ul pltagorek: includ. toa-

.r-

Triunghiul pItagoreic

a b se087 3 4 22"52' 5 12 15"28' 124 28"01' 8 15 12"58' ; 40 18"92' 12 35 4380' 20 21 al 89' 28 45

fi

m x y
1 2 3 3 4 5 li 2 3 4

alZ + b2 _ e2
a m (y2_X2)
b -m'2'xy
,-

5 53"13' 1 13 87"38' 1 ZI! 7374' 1 17 81"93' 0,5 41 11"32' 1 37 11"OS' 0,5 ZEI 48"40' 0,5 53 sa"11' 0,5

5 5
7

c m (y2+X 2)

3 7

.~
. la
Exlmplu

(:$

_Z

fn care:

xi y: sTnt toate numerele intregI x este mal mIc deoTt y.


m: este factorul de mArire resp. de reducere

Flef.~1 num.rlcl din 1CU11I' plta;o14' reici \::1


(1II1C1.)

De o Importan fundamentalA sTnt i formele geometrice numite de Platon i Vftruvlu: cercul, triunghiul - i pltratul - @, din carE!, pot fi construite pollgoane. Fiecare TnJumltllre genereazA alte po~ IIgoane. Alte pollgoane (de ex. heptagonul- eneagonul _ ) pot fi formate doar aproximativ sau prin suprapuneri. Astfel, de ex .. un poligon cu 15 'laturI - @ poate fi construit prin suprapunerea triunghiului eohllateral cu pentagonul. Pentagonul - (i) sau pentagrama (pentagrama maglcl) are, ca i decagonul derivat, relaii naturale cu secIunea de aur - pag. 44 <D -@. Proporiile sale aparte au fost insA rareori utilizate Tn trecut. Pentru proiectarea ,i execu~a aa-numltelor cldiri "rotunde" 81nt necesare pol/goanele, Aflarea celor mal Importante dimensiuni: raza r, coarda s ,1 tnll~mea de triunghi h sTnt prezentate Tn - .@'r G -pag.43.

Triunghi echllateral, hexa;on

patrat

1r4umtIalt,.. ruei al.


Ite d. ClII: 1" jurul luJ

Bcu AB AC, A- C A!aIUra PlnllGG"utul

pentagen

. Poilgen ou 15 lat. ACoof-t-1i


I I I I

H.plagon aproximativ eo Segmentul se Tnlumtt. AM Tn O, aproximat '1, din perimetrul Circului

Entagon aproxlmit

Arc d. carc In Jurul lui Acu AS dA punctul Ope AO - ~ arc de Circ In Jurul lui O ou CM da punctul e pe arcul de carc eo a

t--M---+-m--l
~m~M~M~m~
J j
I
I I I

segmentul OE COIl8p. aprox. cu li, din ptrtmllrul cercului Ad

! , ,
I

r
}----M-----1
~m--.-l

h.rcos~

s'.r all1\l
2

il
,
I I

S.2 r' slna


h

~ , cotangi!

f.--M-t-m--';
I--M-+-m-l

"

Pentagon i seciunea de aur

Oecagon i seciunea de aur

Calculul dimensiunilor In poligon - pag. 64

-@Formula

41

PROPOR
BAZE-

CD

Triunghiul 7114 dupa A. v. Oraeh

~a!t

W-@

d.zvoltall din ootogon -

-(il

-...

~,

vi

1
I Or.ptUnghl 1 : '\1'2

""

Triunghiul isoscel dreptunghic eli raportul dintre i inlime de 1:2 este triunghiul cvadraturii. Triunghiul isoscel in oare baza i nlimea cores~ laturii unui patrat a fost utilizat cu succes de arhi '. .Knauth le!. stabilirea proporiilor pentru domL' Strasbourg. '. Triunghiul 'lti4 -<D de A. v. Drach -Ill este cev!..L ,', asoult decit cel descris anterior deoarece inltim este determinat de vIrful rotit al ptratului. A i fost utilizat cu Sl de inventator la detalii i aparate. AlAturi de toate aoeste figuri, contl . cercetrilor, efeetuate de L. R. SpltzenpfelJ la o serie de cldiri y..Q( poate fi demonstrata i utilizarea proporiilor proprii octogonulu baz servete aa-numitul triunghi dlagonal. IniU/mea trlunghlulu . alei diagonala ptratuluI construit peste jumatatea bazei - @ Dreptunghiul obinut in acest fel - @ are raportul dintre laturi de 1-In consecin toate rnJumtirlle i dublrile dreptunghlului menlr lai raport 1nn latUri 1: V\ De aceea, acest raport a fost utili,,,, ctre dr. Porstmann ca baz pentru formatele germane DIN ~ 4. Seriile geometrice cu acest raport oferA scara gradatA din Inte-'-unul oetogon -@-@ scara gradatA a rAdAcinilor 1 -7 -@. Relaia dintre rIdAclna pAtrat a numerelor Tntregi este prezentatA II <i). Procedura de descompunere a factorilor face posibilA utlllze "rldAclnllor patrate la Intsgrarea unor componente constructive CEsTnt rectangulare. Pomind de la valorile aproximate ale rAdAcinilor 1 ' te, Mengeringhausen a elaborat Sistemul Spa~al Fachwerk Mei Principiul este a'a-numltul.melc"- @@@). Inexactltalle unghiului drept sTnt compensate prin leglturlle cu u-, rl dintre bare i noduri. O modalitate de calcul difereniat! i aprox pentru rAdaclnUe pAtrate ale numerelor intregi v'i'I' pentru compone constructive frl unghiuri drepte oferi fraellle continue (- pag, 46 forma G

+f:i3 ~'@.

Scart gradatia rldAclnllor


'0

I--'~

A.latll dintre rldaclnll. patrat.

Rapoarte num.rlOi OI vllori da aproximare 'V'2 (..mIle')

,
0,5

;Wa
51]7

I )~1

,
1.5
1,4

0,6
0,58333 .

12 17
211 41 70 99 169 239

1,41867, .. 1,41319 . 1,4'42857. " . M142011 ... 1,4142135 ...

0.eae21 ,
O,5B1l7143 .

0,5857988 .
0,5857865 ..

Y2

42

Exemple pentru coardonarl fArA unghi drept - pag. 83 Sistsm spal!!IFachwerk MERO:

bazat pe '/2 ,1 V3 - pag.


102-104

Fracie continua \12

PROPORTII APUCA'" - UJ
Aplicarea relaiilor geometrice si dimenslonale pe baza Indicaiilor anterioare este descrisA de catre Vitruviu. De ex., conform cercetArilor sale, teatrul roman este construit pe triunghiul rotit de patru ori -0 si teatrul grec pe ptratul rotit de trei ori_@). Din ambele construcII rezulta un dodecagon. Acest fapt este recognoscibilla scAri. MoesselTncearca sa demonstreze proporii bazatEi pe seciunea de aur -@ dei acest fapt este improbabil -(ID. Singurul teatru grec al cArui plan se bazeaz pe un pentagon se afla la epldaur - @. Printr-o aezare din Antica Ostia, vechiul port al oraului Roma, aezare dezveln de curind, a devenit cunoscut principiul de proIectare numit sec~unea sacr. Acest principiu se bazeaz pe inlumAt~rea diagonalei unul ptrat. Daca s1nt unite punctele 1n care areele de cerc de -qse IntersecteazA cu laturile pAtratului, se obine un carola! format din nouA pri. PAtratul din mijloc se f'lumete patratul seciunII sacre. Arcul AS are - cu o abatere de pTn'la o,a procente - aceeai lungime ca diagonala CO a ptratului de baza 1nJumtAlt. De aceea seciunea sacrA reprezinti o metodA aproxi mativA pentru cvadratura cercului. - Ci) @ lntregul complex de la planul de situaie i pinA la detalii de amenajare - a fost construit cu aceste. proporII. rn ale sale 4 cri de arhitecturi Palladlo oferA o cheie geometriei. ce se bazeaza pe Indicaiile lui Pltagora. el utilizeazA pentru clAdi rUe sale aceleai proporii spa~ale (cerc, triunghi. pAtrat etc.) i armonla-@@. Formulate in reguli extrem de clare, astfel de leglta~ pot fi gAsite la vechile culturi ale Orlentulul-G}. Astfel, Indlenll fn .Manasara", ehi nezll1n modularea lor dupA.Toukou, dar mal ales Japonezii prin metoda .Klwarlho" - SOL. au creat sisteme de construc~e care permit o dezvoltare de tip tradiional i ofer! enorme avantaje economl,ce.

.:. I

<D

Teatru rom.n dupa V1truvlu

Teatru grec dupA VHruvfu

1I--II--~ 3

4 ,1 cav

noul

:-'.L....L.....I.

2Cavelvtehl IOrchlltr. 4011dlr .. pt. lken. SClrcula\11

aZIel dl IPrlJln

,....,.

Proporlll. collUlul de fronton ai unul templu dorle bazati pe HCIlun d. aur. cupa Me....1- [lJ ,

Teatrul din EpId.ur

Seciunea sacra. clldlrt In AntIca 0StI.

Principiul Glaemttrle

Plinul d, .Itu.~. al Intregului ansamblu

In AntIca OstIa

Pan:!elfail ceramlcl

VlI,I. lui !'ellacllo

Ch.la geometriei p.ntru

Pallacllo. vila Pllanl din Bagnole

Tezaur japonez

Casa de bresle ROgen nnga ZOrich

Cldirea

administrativa a BMW din

MUnchen

Sistem de coordonate octogonaJ pentru elemente porlante punctuale din patrulater subimparit in cite 6 alemente de faada. Poligon cu 48 de laturi, dezvoltat din triunghl- @

43

PROPORTII
APLICAT": MODULOR n secolul al i8-lea i ulterior lui, a fost preferat nu atit sistemul dimensional armonic, cTt unul adltiv. Din acesta s-a dezvoltat i sistemul octametric .... pp. 60. Abia o dat cu Introducerea sistemului modular. rapoartele armonice i proporionale au fost din nou acceptate - pag. 41 @ - @. Sisteme de coordonate i dimensiuni de coordonate - pag. 63-64. Arhitectul Le Corbusier a elaborat un sistem de proporii care se bazeaz pe seciunea de aur i pe dimensiunile corpUlui uman. .Seclunea de aur a unul segment poate fi stabilit! fie geometric fie prin formule .Sec~unea de aur"inseamnl ca un segment este astfel mprit incTt segmentul intreg se afla In acelai raport cu diviziunea mal mare Tn oare aoeasta se afla rn raport cu cea miel - <D. Din segmentul de divizat AS ca vertical! i AC AS /2 ca baza se formeaz! un triunghi dreptunghic. Pe ipotenuza SC se trece, Tncepind cu punctul C, lungimea liniei de baz! AC. Partea rmas! mai mare - din Ipotenuz ( SC - AS /2) reprezint partea major M a segmentuluI ce trebuie lmp4rjt1 AS. A trece aoest segment Mpe verticala AS Tnseamn, deci, a Tmpartl AS Tn partea major (M) i oea minor (m).

I
Major

.'C!lunllde lur
f--

Constructia g.omatrlcl a

A.la~lI. dintre patrat, cerc i v;) triunghi

'2'

m 0_ _1----1\1. O,I"~

... f ~ialor Aceasta IMseamni:l ..MaJor. nor !I~a. dintre rapoartele proporionale dintre
R.prullllnl.1MI Lame lin Nlufert,8auarclnungtl1lVe'

ptrat,

cerc

triunghi
fracie

Fracie continui: seclunel d. aur

Seciunea
continu:

de aur a unul segment poate fi aflata

printr-o

0-1

+t
m m m m

a-1+ _1_, cea mal G

simpl fracie continu infinit! _@

1 a-1+m

T.

Figuri proporlon."

Valori 'lCprlmale In alatemul metrlc


Seria roit: Ao Centlmatri

Seria albutrl: AI

Metit
952,80

CtnUmltrf

Metri

95280,7 88886,7 36394.0 22492.7 13901,3 8S1I1,4 5309,8 3281,8 2028,2

eBa.se
363,84 224.92
139,01

85.91
53,10

117773,5 72786,0 441185,5 27802-' 17152.9


10819,8

1177,73 727.86 449.85


278.02

Le Corbusler marcheazA 3 Intervale ale corpului uman care formeazA o serie a seciunII de aur denumit dup Flbonacci. Piciorul, plexul solar, capul, degetul miinII ridicate (- i figura de baz a acestui manual). Pentru inceput, Le Corbusler a pornit de la Tnallmea medie cunoscut a european Ului -1,75 mpag. S0-31 , pe care a Tmpar~-o conform sectiunii de aur in dimensiunile 108,2 - a6,8 - 41,45 - 25,4 cm -@. Deoarece ultima dimensiune corespunde practic exact ou 1Otoli el gAsete aici racordulla oiul englez, lucru oare nu se mai intimpl la dimensiunile superioare. De aceea. in 1947 Le' Corbusler pornete In sens invers', de la 6 picioare engleze .. 1828,8 mm, care reprezint statura.. Prin imprirea conform seciunii de aur elaboreaz o serie roie in susl in Jos -@. . '. . Deoarece treptele acestei serii s1nt prea mari pentru aplicarea praotlcI, el elaboreaz i o serie albastrA, pornind de la 2,26 m (virful degetului de la mfna ridicati), care conduce la valorile duble ale sertei roII -@ . Valorile seriilQr roii ,1 albastre sTnt transformate de Le Corbusier in dimensiuni apJfcablle in praotfcl-@.

171,83
108,19

1253,5
774,7 478.8 2115,9 182,9 113,0 69.8 43.2 28.7 16.6 10.2
6.B

32.81 20,28 12,53 7,74 4,79 2,96 1,83 1,13 0.70


0.43 0,26

eseu
1549,4

4058,3 2508,9 1167,8 591.8 365,8 228,0 139.7


86,3

0.18 0.10

o.oe

2,4 1.6 0.9 0.6


~c

0,02 0.01

53.4 33.0 20.4 7.8 4.8 3.0 1.a


1,'

65,63 40,58 25.07 15.49 9,57 5,92 3.6e 2.26 1,40 0.86 0.53 0.33 0.20 0.08 0.04 0,03 0.01

.A

tm

f
A.i0a B.216

&.
C.175
O- 83

M;,:.W.i.'.'.i...

unltat.. dublar.. prelungirea lui A. scurtarea lui e

Modulor

Ki

~..,i"""""."'' ' .w"

.tc

44

Reprezentaraa valorilor i a jocurilor din modular dupa Le Corbusler

Va.lorlie

numeice nelimitate

'.
01.

ELEMENTE DE CONSTRUCTIE
CA REZULTAT AL PRELUCRRII MATERIALELOR

La inceputurile culturii umane impletitura i testura au fost primele forme care au putut lua natere prin tehnici ca legarea, nnodarea, nuruirea. MaLtrziu au urmat construciile din lemn care au constituit n aproape toate culturile fundamentul formelor arhitecturale, nu Tn ultimul rind n cazul templelor greceti -(j) i (ID.' ", . Acest cucerire a cunoaterii este relativ nou, dar numrul, mereu . crescnd de exemple este o dovad a corectitudinii afirmaie!. Uhde a dedicat acestor chestiuni o munc de cercetare remarca bil ... QJ , 1n care demonstreaz deo,sebit de convingtor c orlgi Forml d. piatrA ..a cum a fOit ee nea arhitecturii maure, mal ales a Alhambrei din Granada se afli in C011Jtruci. d. Jemn Inltlall cara cul!lVall dl greci mal deJllrla. atat la baza formelor t.mplulul gr. construCiile din lemn. Modul de tratare a suprafeelor Interioare a pom Ind de la forma de bazl IJ) c.se cladirilor maure provine ins din tehnicile de esut (ca benzile i nuru riie cu perle din edlficlIIe greceti), chiar dac sint realizate cu mulaje din ghips sau ca "azuleJos (benZi din ceramic glazuratl). rn unele incAperi din Alcazar in SevlIIa se observ clar in colurile camerelor 1mblntile din ghips a pereilor realizate exact ca imbinrlle la coluri ale covoarelor de perete ale corturilor. rn acest caz, forma rezultat din tehnica corturilor este transpusa direct in ghips. Formele rezultate din materiai, tehnic i necesitate sint dac nu Identice macar asemAnatoare, in aceleai condiII, 1n toate Arlle i epocile. Aceste forme .eterne" au fost identificate prin exemple con vingAtoare de ctre V. Wersln ... III in-aceste cazuri obiectele uti litare din estul Asiel 411 Europa, din 3.000 T.Chr ! csls din ziua de astl%l se asemAnau aa cum un ou se aseamAnA cu aitul. Materiale diferite' I tehnici diferite i utiliZri diferite dau natere rn mod necesar unor forme diferite, chiar dac ele sint temporar exclu slv forme ornamentale care le acoperA pe cele provenite in condiiile ColJ$tCuc~. de lemn asemlllaioara ConltrUc\la din platrl bruta n.e. date din formele de bazA pentru a ie disimula, a le tAinui ochiului sau t4' alti 3 ou IJ), .,a cum ..1. astlZl folositi '...:!I Incadrare cu platrt de 1111. a le TntAia ca pe cu totul altceva (baroc). HotArTtor pentru modela bine Jucrall- pag. 48 Inci P"" tO! rea clAdirilor este deci in ultim Instan spiritul epocii. Laedlficiile vechi continu sA ne impresioneze 1n ziua de azi gene za formei artistice i nu atTt ,rezultatul. Fiecare mod de construcie 1l gsete la un moment dat forma etern! i tmpllnlrea fundamen taia. Iar 1n continuare este' doar cultlv1tl rafinat. AstAzi Tnc mal cutam expresia epocII noastre in beton, oei i sticlA; pentru fabrici i edlflcll mari existA deja ctealJ noi, convingtoare 1ntruc1t nevoia de suprafete mari de ferestre au determinat foarte clar sistemul de construc~e ... @. Prezentarea foarte clar a pArilor componente ale unei construcii, corespunztoare cerinelor lor tehnice'; dl posibilitatea unor noi for me ale detaliilor i ale imaginII de asamblu. rn aceast privin, pe ,: noi, arhitecii, ne ateaptA noi provocAri. Este Tnsa greit s se cread cA epocII noastre TI revine doar sarei na de a executa bine construciile pentru ca, pornind de la acestea, epocile viitoare s cultive forma pur'" @. Toi arhitecii au mal de Con5truc~. din schelet de lemn bI\Ut Conatruc~. din blton armat, cu 's" In \::,1 eul.. prec1lcl, I.ftlnl dar firi o etIIpl In peret.le .xterlor In lata grab sarcina de a Implini reprezentrile lor artistice folosind n per fnlltl..r. proprie, mal bln. ucunal cIrora II dulilolrl plrapetul manena posibilitile tehnice ale timpului pentru a realiza construcII lub ctplUseall81u "n'sal .xterlor susinut de planaeulln conacll ce reflect sentimentul vieII din epoca lor ... pag. 48. Aceasta pre supune: a avea tact, a fi stpin pe cunotJlne, a adapta la mediul TnconjurAtor, a realiza o unitate organicl1ntre clAdire, spaVu i con strucie, a armoniza structurarea incperilor cu invellul exterior fr a Ignora scopurile tehnice, organizatorice i economice. Chiar i artitii puternici cu un elementar instinct al creaiei, "cel care au ceva de spus slnt subjugati de asemenea obligaii i Influenai de "spiritul vremii". 'Cu olt spiritualitatea unui artist sau imaginea sa despre lume snt mai clare, cu atit creaia sa este mai matur, mai plin de coninut i mai durabil, cu atrt ea este, in mod paradoxal, de o frumusee atemporal ca orice artA adevrat.

Constructie din beton armat cu stIlpi retrasi i cu grinzi In consoll. mal adecvate din punct de 'led ere static i mai economice, cu benzi de farestre

Plan$ee din beton armat cu stllpi forma de ciuperca, cu stilpi subtiri de oel Tntre ferastre In pareii exterlori - pag, 47 .

in

45

FORME ARHITECTONICE
ACOPERIRI CURBE
Blocuri dl
zlpldl

Fa,.trldln
ghliii

CA REZUI.TAT AL SISTEMELOR CONSTRUCTIVE

\,

.-. ............__ ........................


Inll'l"
e.Qhlm~1I 1,1 conatrulesc lsema nltor loeulntl de varl, din blanuri InUn.. pe coalte de blllnl, cu f.. restri CIIn Intlstlnl de fOCI ce cor.. lpunde Wl~ulul din ~nuturlle lor orlglnlre. Tn mod uemlnltor Ii conatrulllC II locuina da laml Iglu-uI

Omul prim~lv 'ti conatrullftl coliba rc1undA cu mallrial. aliati la IndemInA In zona respectivi: pietri, prlllnl, Impletlturl din lIanl" ImbrI Cl!t cu frunzl, pile, ltuf, bllnurl Iau matarlale uamlnltOara

RomanII au construit primele cupo le de plltrl, la Pantheon In forml puri, p. un plin olrcullr

'4'

I.:!I d. Ia un plan pltrat pentru a Tnalta

In P.rsla suanlzll (SIC.S) porneau

primele lor cupele. Trecerea de la patrat II eerc prin trompa

Conmctorll din Sizan au boltit Sf. Sofia acum '.400 de ani pe un plan drep1Unghiular, a cIr.1 conetruotll este foarte vlzlblll din IXltrior dar din Intlrlar UIt ucuntl dl tftcte optic. (dematerlallzarel

Tn multe \Iri, lliturl de torma c/rcu. larI, II IntI1nettl forma c11lndrlol I ICOperltu/ui realizat din lrIItIe 1 .. III llCOpI~ cu rogoJlni din ltUf modal~ de construc1lt din

o.

din plltrl Intii In .pcea lomanl ,1 mal tirziu In Itllul romanlo (ex.mplu: blalrtel, Slbenlk, foall lugoallvl.)

taopollmla)

In stilul gotic, ca urmare a bol~1 In cruce, au fOII! create, prin foloslraa &reu lui frint, Indrbnete bolti stelat. i In rllell clror dl8trlbu~1 de Iore a dlvlnlt o carlCt.rlstlel ...n~all (spriJIn-cui.. ,1 arc bUltnt)

CON~TRUCTII

DIN LEMN

mlnltar peste tot In lume datoritl . cerinelor construCllve

gatt In lemn

Conetrucja

dln blme din tlrll. boltI'un UptCt ....

rtgldlzare ..rveau ICUrtllurile d. Ilmn din parapetuf flreltrtlor

In regiunii. Ilraceln Ilmn ,a du wftat conltruclla din pllantl (ltIIpI de Ilmn cu flrtltrl Intre 11). Pentru

nulell Cle laici. cu Qhlrplc

In contrut cu .xemplul anllrior'l afli conltructfacu raml cu flrtltr. Izcla!t, cu contrafl" la coluri " %lbre",.. clmpurilol prtn IIISI din

Conatruolll cu panouri reallzea zi ou panouri .Xlcutett In atellerl, rapid ,11.ltIn

1.

CONSTRUCII DIN

PIATRA

Construciile CIIn boIovanl1lrl mortar permiteau numai locturl Joue, de aceea primele cu. d. plltri trau alctuite aproape numei din acop ..

ri$ cu o intrarea Joasa

Piatra bruIA prelucrati parmltll zJ duri mal Inalte Iar prin Ioloalr merlarUlul chiar tlmpln. d. plltra ou dllchldttllOop.rlte In arc

Tntro .poel ult.rloarl deschld.rll. au fost Inrlmat. i colturll. zidite cu platrl de laIII bine lucratI Iar ziduri le ramas. lucrat. cu zldlrle din pla trl bruta ,1 apoi tencuit.

La conltructlIIe urban., dOllna de a avea ferastre din oe In ce mal merl I condus la o modalitate de conml
stilpII corespunzatol'hslstemulul cu schelet da lemn - @I

La 1nceput, construcia st lntotdeauna la baza conformalel, mai tirziu ea devine o form pur, adesea lipsit de semnificaii, pe care mai 1nt1i se transpun noile materiale de construcie. De la con strucia din piatr a mormintelor Iidiene,ln care orice profan recu-

noate forma de baz din lemri, pin la automobilele de la inceputul sec. al XX-lea care imitau trsura cu cai (inclusiv suportul pen tru bici) se gsesc nenumrate exemple 1n acest sens.

46

"

NOI SISTEME CONSTRUCTIVE I NOI FORME -+

FORME ARHITECTONICE CII

stTlpl aproape jmpercsptiblll- CD, insA nu sint permise peste tot. StTlpii exterlorl din oel netratat nu sTnt permii decit cu mici excep~i - @' impreuna cu grinzile de oel vizibile ale planeelor, pot oferi Imagini BETON ARMAT
Construciile exclusiv din oel permit cea mai uoarA imagine cu

Arh. L. Mie. vin der Rohe

\
l'

deosebit de uoare dar totui solide pentru spaii mari, deschise, aproape fAr Ilmite .... @ Halele deschise i uoare, cu puini stilpi i console mari ale acoperlurllor s1nt domeniul construcIIlor din oel sau alumlniu .... @,

ArII. F, L., Wrtg/'11

Arh, F. L.. Wrlght

Arh, F, L.. Wrlght

fn multe cazuri, legislaia din construcii cere modalltA~ de construire care s fie ignifuge sau chiar rezistente la Incendiu, astfel 1ne1t structurile din oel cu un Tnvell de protecie se aseamn cu construciile din beton armat - @, O nota tipic o conferI. suprafeele PlNZE SUBTIRI

de planeu Tn consol deasupra grlnzilor Inferioare .... sau pomind de la nucleul turnurilor- @, nucleul caselor -+ sau ca planee cu st11pl1n forml de ciuperc- @,

Distribuia uniform a eforturilor 1n cazul betonulul armat este adecvata pentru cupole cu segmente .... @, pinze subiri lungi pre-

Arh, 0, Nltmey,r

Arn,:

,utoruFfp, ;!.~ ~,:

formate .... @), pTnze sub~rI transversal.e ealonate ritmic .... sau rinduri de pTnze sub~rf cu stilpi oblici 1n punctullnferfor .... @.

PLAFOANE SUSPENDATE
I

@
Lucrrile auependate constituiau deja la primitiVi modalitatea de
construcie pentru deschlderl mari ~ @. Cortul de circ este cea mal cunoscutA form uoar de suprafa suspendatI - @'

@)

Am. M. Novlcl<l cu M, Celtrlck

Suprafeele suspendate din beton armat combinate cu grinzi de , mal]ine rlgidizate conduc la construcii eficiente i impresionante . - @, i cu posibilitatea deschlderilor mari ale consolelor -- @.

1n epoca noastr formele au fnceput din nou s se dezvolte din sistemele constructive nu numai din punct de vedere al materialelor ca rezultat al cunotinelor de static ci mult mai mult modelate prin adncirea, spiritual 1n fiina Interioar a noului mod de construcie, n cutarea unei exprimri proprii coroborate cu fiecare tem de

proiectare n parte. Deosebirea fundamental rezid aici in cuta rea formei care reiese din construoie 1n contrast cu epoca wilhelmn care utiliza formele existente i le valorifica n orice construcie, fie ea din piatra, lemn sau ghips ca form n sine, goal, lipsit de coniinut. ca "decoraie",

47

LOCUINTE I FORME
CA EXPRESIE A EPOCII I A MODULUI DE VIAA CURTI EXTERIOARE

If'

Pe t. 1500 cuII IU orlf.11 erau \.!.I lmpl'l}muill CII zldurf d. lpirIre fi Inchln cu pori grall

t:=i'\ o o

p, II 1700 zidul " polita conlU IUlIU numl o !nchelera care oler.. prlvlr. d. an.amblu promfllloite

In aec. II XIXlaa CIII InChI.1 IIt.

sltUlli dela UbtrTntrelngrldlrl jeUl

al XX'lii' IlPl'.c orice Ingridlrl (In mod IPeclal In Am.rlca), CUI II aIIl Tn parcuri mari, Ingrlllt, In comun, pluatl

In sec.

dllc!'lt Intre copaci

........
II ....

"::D~daP1atrl

........ :. ".".-' : ' .,.. ,."" '~"'~ ,. " , , ' " , .- , , . , 11""., "..".

P. Ia 1000, CII cin blmt avelU Ufl )ou, cu pragurf InlIII (farl 11!'latra, lumini Intra prin tavanUl d.. lehls

Pe II 1500 erau porj! flrtCIII, cu mln" da blM In u,I, feram Zlbralltt cu geamurf bomblta .

t7'

Pe la 1700, u,1 cu tlmpllrle fer \!.I maeltoar. ,1 geamuri din sUcl1 cllrI . cu mln.r ae .on,rf,

LEGTURI iNTRE INCApERI

tatorul

in SIC. al XXIII, o alee uaeatl con duce de la autoturllm la uea din stlcll retllctOrlZlntl Irmltl car. eete culllatA automat d. cI1re ochiul electronic cara totodltl anunti vlzl.

Pe II 11500, u,lloa.. el gr"" chilII cu lumini n.turlll Intufloltntl, po. deaua din .cfndu~ late ,1 scurte

\!.91

mI\ Pe la 1700 UlIi largi, CII doul cana turf, tu_tiu", de camera, podee de parohii

unii, dt.p.rli

Pe 18 1800 u~ cullaanll Plntru legltura Intre In.rI, podllu. lcoperltl ou IInollUm, 1'!'I1trI cuII

bllt, pttell cuOsan1l ,1 far.ltr, gllsantl, din stloll r.liecrorlzantl firi I1mpllrfe VlzlbUI, comandate eIeotrlc, marchiza rulant' CI para.olara

In IIC. II XXI inCAperi modlllca

LOCUINE

Plvnltl
Prldvar

PlI1tIstrbtJ

.&==='
de

ItII
Sprllvale ~;;;._..

zultatul terenUlui, modulul dl conItruC\lI (cui de blrne) ,1 a modulul

CUI dllimn d. ptla1500 ilie ....


vlal (firi lerlltr.) - Qoculnll din regiunII Wallar)

Oua cin pfatri da pt la 1600. Zldurlla mulVe pentru protlC\la impotrivi dUfmanlJor el a frigului

.bazl ca i !nalparlla 1n.,11

n.oelltau ac....1 luprmall de

CUI anului 2000 cu stilpi portan~ lub~rI din oel, IncI.ptndan~ da lOa,lIa pereii Inta!lori ,1 axt'rlorilublrt naporllnV cara permit prin dJ.punereJ lor oea mal bun! protacl' la Intlmp.rll,1 cla mii bunlizollre fenJell termlcl. Intre camere da zi. IUfragerl. ,1 vudbul nu ITnl u" ci do.r o llparltl ,pl~all

Arii.: Mie. v. d. Reha .

Tntre vremurile de la 1500, vremurile in care vrAjitoarele erau arse pe rug, vremurile superstl~lIor, a ferestrelor cu geamuri bombate i a caselor cu aspect de fortiflca~e, al cror limbaj este dorit i astzi prin unele locuri, i epoca noastrA se .efia o Impuntoare evoluie tehnic i economic i o la fel de impuntoare devenire spiritual. Dup felulconstruc~erl prlle sale ca i dup alte lucruri i manifestri ale vieii din secolele care au trecut se poate recunoate uor cTt de liberi i contien~ au devenit oamenii, cTt de luminoase i de uoare au devenit cldlrlle. Pentru omul modern casa nu mai este o fortrea impotriva dumanilor, a hoilor sau a demonilor ci ca-

drul discret, frumos i liber al vieII i al condultei, deschis naturii i foarte bine aparat de vicisitudinile ei. Fiecare 1nsA 1I imagineaz prin aceasta altceva; ceea ce;vede I slm te fiecare i cit de capabil este de a exprima vizual acest trire prin in termediul materialelor. ine de puterea creatoare a fiecruia - pag. 45. Tn acest sens este hotr1toare alctuirea temei de proiectare de ctre beneficiar. Unii beneficiari i arhiteci snt cu gndul i simirea inca in sec. al XV-lea, mai puini deja !n sec. al XX-fea. S se regseasc lmpreun Tn secolul corect este norocul mariajului din tre beneficiar i arhitect.
totui

48

- _.- - - --._._.- _._.- - -Scart 1: 2000- -._._.- - - -----.- - - ----t.t~..;-o---.cc-~


Strada prlnclpa'"

PROIECTUL CLADIRII
PROCESUL DE DESFURARE A LUCRRILOR

''

\..!.I pantru un IIrin da 3.000 mi cu o p.nlt.pre NE. Vlrfanta 4 fOII


prlVl%ul. d. benaftol'-!:t Iar vari.n ta I a foat .'a1 - \&J

Patru propuneri da ampl...m.nt

'2'

1,:1 afli corlet In f.\I CIHl apr.

L.a acta .mplasar. povlml,ullt

curtaa goaDOdlrallQll. V, lacalul cu .utoturf.mul ,'Inn, din .tre


dAlaN

se.

ti' \V

Anttprolectul cuei cu deflc/lllfl' Otpozltarn haln.lor al wfnCttq-ul prsa mari, oficiul prH 1nguIII, trepte perlCU\oUI In Ylltlbul, firi vtdlle spre imrIT. din bucltlrt.

bal."

Proleelul _1 @ firi deficient. \::..; MII buni dlltrlbutlt a Tnclptr1tor. Nlvtlul dormltoartlor H IU II o InII~m. de U m d.uupr& tolulul din cauza TnoIInttlll naturale a !trenului. GITIjuI dlmpotrIvl la nivelul solului. Am.: autorul

"4'

Tema de proiectare

Lucrarea Tncepe cu elaborarea unei teme de proiectare detaliate cu ajutorul unui arhitect experimentat dup principiile din chestlonarpag. 50 i 51. Inainte de a incepe proiectarea trebuie s fie cunoscute urmtoarele: 1. poziia parcelal, mArlmea, diferenele da nivel ale terenului i ale accesului ctre strad; . poz~la conductelor de alimentare cu ap i de canallzare, regulile de sistematizare, planul de sistematizare etc. Aceast documentaie se obine de la Inginerul topograf angajat in serviciul public, oficiul cad astral i oficiul topometric care Tntocmesc planul de situaie oficial; 2. cerineie de spaii privind suprafata, inlimea, poz~la i relaiile intre ele. 3. dimensiunile mobilierului existent; 4. suma de bani disponibila pentru construcie, achiziionarea tere nului, pregatirea pentru construcie etc. - pag. 52 - 59; 5. modul de construcie care va fi folosit, ntruct o construcie din crmid va fi de la nceput altfel dect o cas acoperit n teras.

Apoi 1ncepe desenarea schematica a incaperilor ca dreptunghiuri simple cu suprafeele cerute la o scara unitara i stabilirea relaiilor dorite ntre ncperi - pag. 281 i orientarea lor cardinala. Tn aceast activitate, cu ochiul minii, proiectantul vede tema din ce in ce mai clar i mal pl1l\stic. In loc s se Inceapa proiectarea construciei, urmeaz Ins mal intTl sa se lmureasc poziia definitiv a casei pe teren cu ajutorul datelor stabilite anterior. 51nt hotrftoare In acest moment datele legate de orientarea geografic. direcia vntuiul, poslblJlta~le de acces auto, poz~la terenului, prezena copacilor, vecintatea. Atunci cTnd o anumita poziie nu se Impune categoric ca cea mal potrivit sint necesare mai multe incercari pentru a epuiza posibilitile - G)i ca baz de discuII detaliate in legatur cu argumentele pro i contra. Pe baza aceetor analize decizia survine de obicei repede; dupa aceea se formeaz mult mai clar imaginea cidirii - @. Iar acum incep durerile facerii primului proiect, pentru inceput Tn minte prin cufuridarea in corelrlle organizatorice i organice ale problemelor constructive i a impJlca~lIor 10f spirituale. . Din acestea proiectantul 1i dezvolta o reprezentare schematlcl a lnutei de ansamblu a cldirii i a atmosferei spaiale iar din aceasta corporalltatea infa~rll ei Tn proiecie orizontali i vertlcall. DupA temperament, primul semn nscut din acest proces poate fi o sch~ aternut pe o hrtie intr-un caz, sau un scris mlrunt ca de fi- . /lgran in alt caz. Din cauza ne1nd'Jminrli personajului auxiliar se poate pierde adesea avTntui primei schie. Experiena i caracterul prolectantului sporesc de obicei ciarltatea reprezentarii mentale. Arhitecii maturi i cu experienA slnt adesea rn stare si deseneze proiectul nemijlocit cu mina 1/bera la scar' exactl con~nind toate detaliile. tn acest fel se nasc lucrrile tTrzll, decantate dar cArora le lipsete de obicei elanul din lucrArile de tinerete. DupA Tnchelerea anteproiectuiui ~ . este recomandabil o pauz de 3 -14 ztle, deoarece ias un ragaz pin fa proiectare i permite sliaslla Iveal deficienele dar permite mal ales inlaturarea acestora, intrucit un Interval de timp inltur unele obsesii nu Tn ultimul rnd din discu~ile cu partenerii de lucru sau cu beneficiarul. Acum incepe elaborarea proiectului, incep discUiile cu inginerul constructor specialist Tn statieI,' cu Inginerul pentru rncalzi~e, apl i energie electric pe scurt stabilirea construciei i Instalafllor. . rn continuarea acestora, dar de obicei deja Tnalnte, desenele de construc~e merg la autoritatea de supraveghere a construciilor pentru verificarea crora trebuie luate 1n calcul cam 3.- 6 lunI. rn toat aceast perioada se vor evalua cheltuielile de construcie i se vor stabili lucrrile folosind formularele -Ill astfelincft la primirea autorlzalei de construcie si existe deja ofertele, sarcinile s poat fi repartizate rapid i s se poat incepe luorrlle. Pentru o locuin unlfamllialA mal mare toate aceste lucrri descrise mal sus, de la formularea comenzii pin la Tnceperea lucrrilor, iau arhitectului, dup 1mprejurrl, o perioad de 2 - 3 luni, Iar pentru construcii mal mari (spitale etc.) 3 - '2 lunI. Pentru lucrrile de proiectare nu trebuie s se fac economie nerezonabill, un timp mai indelungat permite, la o pregltire judicioas, o recuperare din timpul de construcie ceea ce inseamn reducerea cheltuielilor i a dobnzilor de construcie .. Un ajutor important 11 constituie chestionarul- pag. 60 i 51 i Jurnalul spaiilor - pag. 60.

II

49

LUCRRI PRELIMINARE -

PROIECTUL CLDIRII COLABORAREA BENEFICI\.RULUI - !Il

..

'

Munca de proiectare este ades~a zoritA, i execuia este pornitA fArA sA fi fost ntocmite documentaii suficiente. Tn aceste fel se explic de ce desenele i costurile "definItive" apar abia cInd cldirea este gata. n aceste caz nu sint de ajutor discursurile Instructlve pentru beneficiar; aici ajut doar o munc mai susinut i mai rapid a arhitectului i o pregtire suficient at1t 7n blrol.! cXtl pe antier. . . La fiecare cldire se pun la Inceput cam aceleai probleme. Chestionarele i formularele detaliate, care trebuie s fie disponibile dejE!' in momentulTn care este formulatA comanda, accelereaz procesul. Firete c abaterile sTnt necesare dar ourie ntreag de decizii sTnt atit de generale incrt chestionarul poate.fI util fiecrui beneficiar fie i numai ca stimulent. . Chestionarul de mai Jos constituie doar o parte din formularele gata tiprite care economisesc munc, I care. alturi de formularele privitoare la costuri etc., ar trebui sA 1Ie completate de orice birou de arhitectur care lucreaz eficient.
-""""-

Chestionar pentru raportullucrlrll Raport al lucrArii pentru lucrarea nr.: Beneficiar:


Comand:

a. Este beneficiarul de acord cu hotarTrlle noastre cu privire la raporturile Juridice ale conductoruluI lucrArilor? arhitecturA? Cu ce dotArl, telefon,
main de

9. Beneficiarul ne poate pune ia dlspozl~e Tncperi pentru biroul de


scris?

Raportor: Copie pentru:

,.

InformaII despre

beneficiar

} ConfldenGradul de ocupaie? Capitalul total? ~all De unde slnt obinute Informaiile? 2. Cum pare atitudinea Tn afaceri? 3. Cine este pentru noi persoana cea ma/ImportantA? Cine este reprezentantul? Cine este ultima Instan? . 4. Ce dorine deosebite are beneficiarul din punct de vedere artistic? 5. in ce relaie se aflA beneficiarul cu domeniul artelor vizuale Tn general? in particular cu modul nostru de lucru? S. Ce .caracteristici personale eTnt de observat la beneficiar? 7. Cine ne face greutA~? De ce? Ce consecine sTnt posibile? a. Are Importan pentru beneficiar publicarea ulterioara a olAdlrll? 9. Desenele trebuie sA fie )ntel/glblle'J)fntru un profan? 10. Cine a fost lnalnte consultant pe probleme de arhitecturA? 11. Din ce motive nu a preluat lucrarea arhitectul care a fost angajat p1nA acum? 12. Beneficiarul are Tn vedere alte .lucrlM .viitoare? Care? Clt de mari? CTnd? STnt stabilite deja proiectele pentru acestea? Se Tntrevede pentru noi posibilitatea de a primi aceste lucrri? Ce pa~1 s-au fAcut Tn acest sens? Cu ce rezulat?

1. Care este dezvoltarea firmei? Situaia financiarA?

IV. GeneralitAti 1. In cazul in care nu exist! o lmpreJmulre. trebuie comandat un gard 1n jurul antierului? Poate fi Tnchiriat pentru reclame? T.rebule realizat un panou de antier? Ce trebuie scris pe acesta? 2. Adresa exacti a noii constructII? Numele el in viitor? 3. Adresa grii de care e deservltl (cea mai apropiati)? 4. Adresa oficiului potal de care aparine (cel mal apropiat)? 5. Telefon la locul antierului? Cind i unde poate fi folosit? 1n apropiere? 6. Programul de lucru allucritorllor?
V. Tema de prclects.rs 1. Cine a alctuit tema de proiectare? Este complet? Trebuie completati de noi sau de altcineva? Tr~bule din nou aprobati de beneficiar inainte de Tnceperea lucrrilor :le proiectare? 2. Cu ce clidlrl existente sau Tn curs de construire trebuie corelatA constructia? - V/II, 9. . '. '. . . Cror reglementri locale sau de stat se supune constructia? Planificare teritorialA? 4. Ce literaturA de specialitate ee glsete despre acest fel de cldire? Ce se gsete in colectia noastr de extrase? 5. Unde au fost rezolvate exemplar cerine asemnAtoare? e. Prin olne se poate organiza o vizit? A fost deja lnliatll?

II. Convenie asuprs p"tllor 1. Ce Tnelegerl se aflA la baza calculului pll~lor? 2. Ce raport aproximativ de flnallzare se la Tn considerare? 3. Trebuie evaluate cheltuielile de producie care stau la baza calculului plilor? 4. Ce cheltuieli de producie se Iau fn calcul? S. Trebuie s preluAm noi din lucrrile de execu~e? S. Este stabilit contractul sau dovezi scrise ale 1nelegerllor? III. Persoane / flrmelmpllcstB Tn IlJCf8fB 1. Cu cine trebuie purtate toate discuiile preliminare? 2. Cine rAspunde de domeniile speciale? 3. Cine verific calculele? 4.1n ce mod trebuie formulate. comenzile i Tn ce mod trebuie efectuate modificArile? . .' ' 5. Se pot repartiza lucrrile noastre nemijlOcit Tn numele beneficiarului? Pln la ce sum? Exist o lmputernicire scris pentru aceasta? 6. Pe cine recomanda beneficiarul ca anteprenor? Ocupaie Adres Telefon 7. Este necesar un conductor al lucrrilor? Dorit? Mai Unr sau mai In vlrst? CTnd? Pentru un ttmp Indelungat sau pentru o perioad? Crt timp?

. VI. Bazele configurlrll ,. Cum aratA 1mpreJurlmlle? Peisajul? Sltua~a copacilor? Clima? Orientarea? Direcia vTntulul? 2. Ce forme au cladirile existente? Din ce materiale sint alctuite? - Vil/,S. 3, Exista fotografii ale impreJurlmllor (cu precizarea punctelor din care au fost fcute)? Au fost comandate? 4. Ce mal trebuie luat in considerare la configurarea clAdirii? 5. Cite niveluri au. i care sTnt TnAI~mlle caselor existente? Aliniamentul strAzilor? Alinierea caselor? Strazi ulterioare? Copaci (sol, marime)? 6. Ce aite construcii ult~rloare sTnt de luat Tn considerare de pe acum? . . 7. Este de dorit un plan general de sistematizare? a. Exist hotariri locale privind aspectul exterior al noilor construc~i dedicate acestui amplasament? 9. Cine este persoana care examineaz i aoordi aprobarea de construcie din punct de vedere artistic? in ce raport se afl cu artele vizuaie? Este oportun sA se discute cu el prolectulpreliminar? 10. Care este instana superioar pentru reclamaii? Care este calea oficial? Durata unei reclamaii? Care este pozitia instanei?

60

PROIECTUL CLADIRII
CHESTIONAR
VII: Bazele tehnice

1. Ce fel de subsol are zona? 2. Au fost fcute prospectiuni ale solului Tn zona terenului de costrucie? Tn ce locuri? Cu ce rezultate? 3. Crt poate fi considerat presiunea solului? 4. Nivelul p1nzei treatice este normal? Este rldicat?Jse maxim? 5. Au mai fost construcii pe acest teren? Ce fel de construcii? Cu elte niveluri? C1I de adTnc era pivnla? 6. Ce fel de funda~e pare s tie indicat? 7. Ce modaliti de construcie trebuie utilizate? 1n special: Pocfeaua plvnitei: Ce tel? incArcare? Prin ce? Finisaje? Vopsitorli protectoare? Izolarea plnzei treatice? Plafonul pivniei: Ce fel? Tncrcare? Prin ce? Acoperire? Plafonul parterului: Material? Tncrcare? Prin ce? Acoperire? Planeul acoperiului: Ce tel? lncrcare? Prin ce? Straturi? Vopsltorli protectoare? . Ce invelitoare? Jgheaburi? Burlane Interioare sau exterioare? 8. Ce izolai! trebuie prevazute? Fonlce? Orizontale? Verticale? Tmpotrlva trepidaiilor? Impotriva cldurii? Orizontale? Verticale? 9. Cum s fie construii st1lpil? Dar zidurile exterioare? Zidurile Interioare? 10 Ce fel de scarA? Tncrcarea? 11. Ce fel de ferestre? Oel? Lemn? Materiale sintetice? Lemn/aluminiu? Ce tel de sticl? Cu protecie fonlcAlTmpotrlva soarelui? Deschidere spre exterior sau spre Interior? Ferestre simple, stratlflcate, cu rame, cu izolare fonlc? 12. Ce fel de ui? Cu galerie? Cu ram de oel? Din placaj? Din oel? Cu garnituri de cauciuc? Ignifuge sau rezistente la incendii? Cu dispozitiv pentru lnchiderea automati a u,iI? 13. Ce fel de incAlzire? Combustibil? Cft s dureze rezerva de combustibil? 1nclzire cu pcur? TncAlzire electric? Ridicarea zgurei? Rezervor pentru cenuA? 14. Apa calda? .Ce cantiti slnt necasare? tn ce momente? tn ce locuri? Ce compoziie chimic are apa potabil? Sistem de dedurizare l apei? 15. Ce fel de ventilaie? Schimbul de aer? rn oe 1ncperi? Degazare? RIsipirea cetll? . 16. Ce Instalaie de rlclre? Maina de ghea? 17. Ce Instalaie de ap? IZJ al aduclunii? IZJ al hidrantulul pentru pompieri? Presiunea apei din evi? Snt f1uctua~1 de presiune? C1t de mari? Preul apei pe m3? Robinete Tn aer liber? Reclpiente pentru colectarea apel de ploaie? 1a. Ce fel de canalizare? Racord la canalizarea oraului? Unde? Ce IZJ are canalul principal? Adincimea? in ce direcie se scurge canllzarea? STnt posibile infirtrari? S1nt Indicate? STnt Tngdulle7 Rezervor de sedimentare propriu? Este necesar doar filtrarea mecanic sau i biologic? Recipiente pentru colectarea apei de ploaie? 19. Ce 12' are racordul de gaz? Randament? Preul pe m3 ? Reducere 1n cazul consumului mare? exist presorlpll deosebite pentru instalare? Aerisire? 20. Ce Iluminat'? Ce fel de curent? Tensiune? Posibiliti de conectare? Umltarea consumului? Preul pe kW pentru lumini? Preul . pe kW pentru instalaii de putere? Tarif de noapte, Tntre ce ore? Reducere 1n cazul consumului mare? Transformator? Staie de inalta tensiune? Grup autogen? Diesel, cu aburi, eollan? 21. Ce fel de telefon? Cu numerotaie? Cabin? Unde? 22. Instalaie de alarm? Sonor? LumInoas? Cu apel la poliie? 23. Ce fel de ascensor? Tncreare mai mare? Evacuare prin tavan sau lateral? Vitez? Motorul sus sau Jos? 24. Ce alte instalaii de transport? Dimensiuni? Traseu? Putere?
Pot pneumatic?

VIII. Documentaia de proiectare 1. A fost examinatA cartea funciar? S-a fcut copie? Ce este acolo demn de remarcat pentru proiectare? 2. Exist un plan allocaHtli? A fost comandat? Cu Indicaii privind mijloacele de transport?

II
~

3. Exist! un plan al amp"asamentulul? A fost comandat? Este . atestat oficial? 4. Exista o ridicare topo? A fost comandat? 5. Exista intocmit un plan al reelei de ap? 6. exist 1ntocmlt un plan al reelei de canalizare? 7. Conectarea la reeaua de gaze este Indicat! 1n plan? 8. Conectarea la reeaua electric este Indlcatl1n plan? Este atestat oficial? Cablu sau reea liber!? 9. Faadele caselor Tnv~clnate au fost documentate? Dar felul construciei lor? (plan de slstematlzare). 10. exista fixat un reper pentru planul topo care nu poate 11 modificat? 11. Este necesar un plan al organizArii de antier? .. 12. Unde trebuie solicitat! autorlza~a de constucle? 1n c1te exemplare? 1n ce form? Dimensiunea hirtiei? CopII heilograflce? Albastre? Roii? Pe pnz? In ce culori trebuie s ee TntocmeascA planurile? (reglementari de desenare a planurilor) 13. Care sTnt cerinele de prezentare ale calculelor statice? Cine este desemnat ca .nglner pentru verificarea calculelor? Cine este luat . 1n considerare? (pe cine desemneazA serviciul construcIIlor?)
IX. DocumentatIa pentru distribuirea sarc/nllor 1. Clt de mare este distana de la antier la gara de mrfuri? 2. Este prevzuti o linie ferata de leglturi la locul con$uclei? Ecartament normal, ingust? Care sTnt poslbllltalle de descrcare? 3. Cum sTnt cile de transpo.rt? Este necesar un stavilar sau un drum podlt cu dulapl? . 4. Ce locuri de depozitarea materialelor sTnt disponibile? m2 locurI deschise? mi locuri acoperite? La ce tn!l~me fa de construc~e? Pot lucra dou antreprlze simultan fr s apar frlcluni? . 5. Beneflciaul preia anumite Iivr!rI i lucrri? Care? Curarea an tierului? Pazi? Lucrri de grdinrit? 6. Se pot face pli in avans saU/i cu bani ghea? Sau ce termene de plat sau distribuire a banilor trebuie avute in vedere? 7. Ce materiale de construcie sTnt folosite indeobte in zon? Deosebit de ieftine Tn zonA? Clt de scumpe? X. Termene de execuie pentru 1. Schie pentru discutiile cu colaboratorII? 2. Sch~e pentru discuiile cu beneficiarul? 3. Anteproiect (Ia scar) cu deviz antecalculat? 4. Proiect (Ia scar)? 5. Deviz? 6. Prezentarea planurilor pentru aprobarea de construcie cu calculele statloe i alte lndlca~l necesare? 7. Evaluarea duratei de obinere a aprobrll de construcie? Ci oficiale? Posiblllta~ de accelerare a procesului? 8. Planuri de execuie? 9. Debutullicitaiel? 10. Predarea ofertelor? 11. Distribuire? Planul termenelor de construcie? 12. Tnceperea construciei? 13. Recepia construciei la rou? 14. Recepia construciei? (gata de utilizare) 15. lichidare total

25. Ghene de gunoi sau compactor? Unde? Mrime? Pentru ce fel de gunoaie? Incinerator? Pres de hirtie? 26. Altele.

51


STRUCTURARE A Definirea termenilor 1.0 Proiectul 2.0 Execuia B Actlv~Ai destinate execu~el 1.0 Proiectarea destinata execu~el 1.1 Definirea actlvltailor/conpnut 1.2 Scopurile/pericolele proiectArii deetlnate execuiei 1.3 Mijloacelinstrumente pentru proiectarea de execuie " Desen.le de execu~e Desenele pa~aI. (detalii, desene Individuale) " Desen.le speciale .. Jurnalul spaiilor Ournalul clAdirii) 2.0 Atribuirea 2.1 Oellnirea actlvitallor/con~nut 2.2 Scopurlle/perlcol.le atribuirII 2.3 Mljloacellnstrument. pentru atribuire SGS (SQrgerllches Gesetzbuch - Codul civil) VOB (Verdlngungsordnung fOr Bauleistungen Regl.mentare pentru contractatea lucrlrllor de constructie) (pl~le 'AlB/C, Observaii preliminara) Descrierea sarcinilor (registre d. sarcini, . programe d. sarcini) Caietul d. sarcini standard Modelele pentru LV (Lelstungsverzelchnlss - registrul de sarcini) Documentaia referitoare la prodUCAtori 3.0 Supravegherea de ,antler 3.1 Oellnirea actlvltlilor/contlnut 3.2 Scopurlle/perlcolel. supravegh.rli de santl.r 3.3 Mljloacellnstrumentl pentru supravegh.rea d. antier Bazei. AVA (Ausachrelbung/V.rgabe/Abrechnung
Llc/tale/atrlbulreJlfchldare),MlpolC8l!nstrumant.

EXECUTI~

-llJ
glce ~i ecologice i utilizInd contribuia altor specialiti Implicai Tn proiect.. ,re pina la obinerea soluliei apta de a fi executata. . Reprezentarea obiectului Tn desene cu toate indicaiile individuale necesar execuiei, de ex. desene complete de execuie, pentru detalii i de sister constructiv 1:50 pInA la 1:1, cu explicaiile scrise necesare. . Tn cazul constructiilor care genereaza spaII: reprezentarea detaliat a spaiilor i a succeslunilor de spaii la scara 1 :25pn la 1:1, cu expllcalii~ scrise necesare; Indlcarea.materlalelor. Prelucrarea bazelor necesare celorla~1 specialiti implicai in proiectare i 1,.,tegrarea contrlbu~l/or lorplnl la soluia apta de a fi executata. Continuare. planificArii de execuie in rastimpul de execule . Actlvlta~ speciale: elaborarea unei descrieri detaliate a obiectului ca jurnal al cladirii i ca baza pentru descrierea sarcinilor insotitA de programul de sarcini". Verificarea planurtlor de execuie prelucrate de cAtre antrepnza pe baza d,scrierii de sarcini i programului de sarcini In acord cu proiectarea". elaborarea machetelor de delalii. Verificarea i acceptarea planurilor elaborate de teri neimplicai profesional Tn prclectare In acord cu' prolsctul de execuie (de ex. desene de execulale unor Intreprinderi, planuri de dispunere i de fundall elaborate de fun zorii de utilaje), In mlaur. In care activit!~Je Tn cauzA se refera la amenaj!rl care nu sInt cuprinse In costurile calculabile. .) In descrierea sarcinilor Tnsotlta de programul de sarcini aceasl! actlvlta. specialA devine Integral sau parial aotlvltate de baza. in acest caz actlvltAt de bazA aterente acestei faze de actlvltl.l sInt anulate Tn mlsura Tn cere este apUcat! dllcrferea sarcinilor ln~tI de programul de sarcini. 1.2 Soopurilalperlcolele prolectlrll destinate exeCUiei Planlflcare execuiei are drept scop o execu~e lipsiti de perturbari i da en rl. Premiza o constituie stabilirea completl i detaliata a cerinelor de creaie i tehnice, verificarei acestora Tn raport cu aspectele formale, Juridice i ~ nomlce (baze Juridice: regulamentele de construc~1 din fiecare land, regii mentlrlle, de ei(. referitoare la .xecuUe, dlrectlvele, d.ex: cele referitoare spa~lIe destinate adunArllor de oameni; baze tehnice: regulile recunoscute privind tehnica el arhitectura, de ex. normele DIN, acordarea cu contribuia specialitilor din domenii aparte; baze economice: Instrumente pentru co traiul costurilor, de ex. evaluarea/calcularea ccsturllor de comparat cu 01 276, !ntre altele acOrdarea cu contrfbu~a specialitilor din domenII aparte).' Planificarea (nsuficientAa sxeculellnseamni Intre altele pierderi de mat!;... rlale (eliminarea defee~unllor, aiterlrl), pierderi din timpul de lucru (tim mortl, munci dublA), o diminuare a calltaPI care este remanentl (erori r planificare/erori de execuie). 1.3 MIJloacellnetrumente pentru proiectarea de execuIe De..nel. de execui., cu toate IndlcaWe " dimensiunile neceSare sx, cuiel; de obicei la scara 1:50 - pag. 56 <Il. eeHnele parla'e (. detel/f, desene individuale), completeazl desenele de execuie pentru anumite poriuni ale clldlrii; ~ oblesllaactrlle 1:20/1:10/1:5/1:1 - pag. 56@. De"nele speciale, ..,. se referi la necealtl.lle anumltcr sleteme constru tlve (de ex. din beton armat, din oel, din lemn etc.), - reprezinti alte com ponente/slsteme care nu se referi la sistemele constructive vizate doar 'in... masura Tn care sint necesare; de obicei la scara 1:50 In funcie de elstem constructiv. Reprezantarlle tuturor tipurilor de desene sInt reglementate pr DIN 1356 i pol fi elaborate cu CAD (C'omputer Aided Oeelgn) 1n cadrul sistemului de prelucrare automat! a datelor i, Intre altele, cu rela~onri CJ"AVA - Aus8chreibungIVergabe/Abrechnung - Llcitale/atrlbulrel/lchlda! (vezi mai jos) dacA existA software corepunzAtor. Jurnalul spall110r (. jurnalul cldirii), - cuprinde sub formA de tabel Indicaiile complete despre dimensiuni (de ex. lungime, la~me, InAllme, Sl-'prafatA, volumul spalululsau al unei pri a acestuia), despre materiale (c. ex. finlsajul pereilor, al pardosalilor etc), despre dotri (de ax. Instalaii c_ nclzire, ventilare, sanitara, electrice etc.), - i este ntre altele baza pentru o descriere functional a sarcinilor (a descrierea sarcinilor insolt de prt""gramul de sarcini, activitai stabilite prin HOAI 15 faza de actlvitti 5, : opoziie cu descrieraa sarcinilor insoita de registrul de sarcini, activitate d_ baz HOAI 15 faza de activitate 6; compar cu VOS/A 9.

,1

pentru

proiectarea de ex~ (d.sene, documentaia pentru contracte) Tehnicile pentru planl1lcarea d.stlfurlrlVorar (diagrama-grinzi, diagrama-linII, diagrama-reea) C Bibliografie pentru execuie - !Il .

A Definirea termenilor C.flnl"l actlvltlllor pentru actlvltl1lle de arhltacturl necesare ,1 pentru onorariile aferente rezulta din HOAI (Hcnorarordnung fOr Archltekten und Ingenleure Reglementlrl privind onorarlll. .rhltecflior llnglnerflor, pe baza 1 +2 elin Gesetz zur Regelung von Ing.Mleu,. unei Archltektenlel&tungen Legea privind reglementarea actiVttAllor aferente Inginerilor si arhlteotllor) Dmag.l1: 1.0 Proiectul HOAI, 15, fazele de actIvltll (Lelatungaphue - LPH) 1-4: documentarea de bazl (3%), ante-prolectarea (7%), proiectarea (11 "10), proI.ctarea Tn vederea avlzArIi (6%); .actlvltl1l dt proiectare" Tn tctal 27% din onorariul total Dmag. 21

2.0 execuIa
HOAI, 15, Lelstungsphue (LPH) 5-9: proiectarea de execui, (25%), pregAtirea atribuIrii (10%), colaborarea la atribuire (4"10), supravegeherea de santier (31 "10), Indrumare de ,antler si dccumentare (3%); ,.actlvltl1l de execuie" Tn total 73% din onorariul total .... pag. 58 @ 1n mare miaurl HOAI este acordat la necesitatile practlcll, ceea ce 1nseamnA ca activitalle de bazl conform HOAI corespund actlvlta~lor ne cesare In practica. B Actlvltal destinate execuiei 1.0 Prolectarla destinati execuiei 1.1 Definirea activitatilor/coninutul sTnl reglementate prin HOAI, 15, faza de activitai 5 ActivitAti de baza: prelucrarea rezultatelor obtlnute prin fazele de activitati 3 i 4 (prelucrarea treptata i reprezentarea soluiei). luind In considerare cerinele urbanistice, de creaie, funcionale, tehnice, de fizica cldirilor, economice, de economie energetic (de ex. in ceea ce privete utilizarea raionala a energiei), biolo-

52

EXECUIA

~1l1

Structurarea VOS In 3 pAri: - VOItA (DIN 1960) Dlapozlll generala prtvlnd Itrlbulrel lucrArl/or deconlUU~ . 'Coninut: dlreclfve pentru conformarea i structurarea licitatiilor, I procedurii da atribuire, a contractului. Dispoziiile VOBlA au caracter de recomandare (comandltarl privai), - lsTnt obngatorll pentru comandltarli publici- Jurldlc!. - VOa/B (DIN 1961) Condl,lI contractuale genarale pentru execuia lucrarilor de conetrucll Con~nut: condlIIl formulate sptclalpentru contract.le de exeCUie care, dacllint stabilite de comun acord, anuleazll reglementlrlle BGS corespunzltoare. TItlurVConlnut 1 tlplvolum de lu~l, 2 achitarea iucrlrllor, 3 documentatie de execu~e, 4 .xecuil. ! termene de execuie. e perturbarea ,1 Intreruperea execuiei, 7 dlatrlbulrea pericolelor, S anularea de cIItre comanditar. II anularea de cIItre executant. 10 relponaaI:Jllltatea PlrIilor contractuale, 11 penalltl~, 12 recepie, 13 garantare, 14110hldare, 15 lucrlrl cu salariu orar, 16 pIA~, 17 ulgurarea, 1S litigII - VOB/e (DIN 1S300 1S450) CondiII contractuale tehnice ganerale pentru lucrArile de ~n.trucll (ATV - AligemelnUechnlache Vartragebedlngungen tor Blulelstunaen) Con~nut: rsglamentlrl (in caz delCOrd comun) pentru lucrlrllelndivlduale (de IX. lucrIri de sol, zldllrll etc.) conform unelatructurl unitara - pag. 56 @ D. IndicatII pentru d.ecrlarea .arclnllor, - sprijin pentru IIclta~1 unlvoca, exhaustive (nr. 01 Indicaii generale strict n_cllaTI. nr. 02 Indicaii necesare in completarei compari cu VOBlA, 9.1). 1. Domeniu de valabilitate, - Indicaii referitoare la normele DIN In vigoare (dlapozlll tehnice de exeCUie); claU2.11 generali: .materlalele ,1 componentele constructive srnt Inelese Inclusiv callvrsra. descarcare, depozitare". 2. MIt.rteie/componente conatruotlve, - condiii de calitate, .standarde" p~ntru materiale/componente constructive (normale DIN, Ivlze oficiale). 3. execuie, - preacrlP1" tehnice de ax.cu~e (avent. normele DIN) In asnrespon.abllltl~ etc.) sul .ex.cutlel standard". Contractele de construcII (i dicl i documentaia de atribUire) trebUIe al 4. Sarcini conexe/sarcini speciale, - stabilirea tlpulullvolumulu! sarcinilor fie cuprln%Atoare!complete - eventualele diferena de opinie dintre pIrIle conexe (In raport cu sarcina principali cont. registrului de sarcini) firi plata contractante trebuie clarificate anterior - i trebuie si si reglementeze clar speciali. responsabilitAtile reciproca. Documentaiile de atribuire neclare, Incompleta 'oonduc la contraote de con5. Lichidare - prescrlptll referitoare la lichidare stabilirea can~tltllor executata efeclfv (ref. Ia unitll de lichidare, stabilirea Amitai dintre compostrucie proaste care provoacA dlsputel!nt1rzlerl In .xecuieldefectelredu nentele constructive ce se fntreptrund, verificarea masurAtorilor resp. recerea calitii/costuri supllm.ntare. duceri). In cele mal multe cazuri, componentele contractuale generale nu 2.3 Mljloacellnatrumante pentru atribulra BGB (BOrgerliches Ge.etzbuch - Codul Civil) reglementeazA In contraC~ . sInt suficiente pentru reglementri unlvoce i complete i se completeul prin "Observaii preliminare" (condl~i contractuale suplimentare, condiii tul de construcii (contractul de execuie) relaiile Juridica dintre beneficlcontractuale speciale. cara nu au voie s contravin! condiiilor contractuaar/antreprenor (comandltar/antreprenor) daci nu existi Intelegeri care se le generale) In condiiile 1n care slnt aplicate complet reglementrile din leabat de la aceste prevederi. 631-651 conin normele Juridice pentru gea AG8 (echilibrul VOS ln calitate de .Intreg"). contractela de munca. Titluri/coninut 631 esena contractului de munc, 632 achitarea lucrarilor. 633 obligaia de garantare a antraprenorului. elimin.area defectelor, 634 stabilirea termenelor i amenintarea la re1uz, modificrl, reduceri, 635 despgubiri In caz de nerespectarea conditiilor con-,

2.0 Atribuirea (pregatirea/colaborarea) 2.1 Definirea actlvltt\lor/conllnutul sint reglementate prin HOAI, 15, fazele de activitate 6 +7 ActlvltAl de bazA: calcularea i compunerea cantltl1l1or ca bul pantru elaborarea descrierii cie sarcini, utilizlndcontributla altQr spectall~ implicai in proiectare. Elaborarea descrlerilor de sarcini !nso~te de registrele de aarcinl conform domenHior de actIVItate. Acordarea i coordonarea descrlerllor de sarcini Ilaboratl de .peclanlfl Impllca~ In proiectare. Elaborarea documentaiei de contractare pentru toate domenIIle de ~~ Stringerea ofertelor. Verificarea i evaluarea ofertelor Inclusiv elaborarea unellltua~1 a preturilor In raport cu aclfvlta~le parlBle i cu colaborarea tuturor speclall1ilor Impllca~ In fuele de aclfvltate 6 fl7. Acordarea i compunerea activItAUlor celor cere srnt Implicati profealonalln procedura de atribuire. Negocierea cu ofertantli. Evaluarea costurilor conform OIN 276 pe baza preurilor unitara sau globile din oferte: Colaborarla la atribuirea comenzii. Act/vltAlapeclale: Elaborarea descrieri lor de sarcini lnlO\IIe de programul de aanelnl1n raport cu Jumelul cladlril~umalul spalnof. Elaborarea unor descrieri de aancInl altematlve pentru domenfl de activitate autonome. Elaborarea unor evalullrl de costuri comparative prin utilizarea contrlbuill altor specialiti implicati In prol~. Verificarea i evaluarea ofertelor prin dncrlerea sarcinilor lnS01\tA de programul de aarclnllnelusiv sltua~ preurilor". Elaborarea, verificarea ,1 evaluarea unor situatii de preuri conform unor cerine speciale. 2.2 Sc~purlle/perlcolele atribuirii Atribuirile au drept scop craarea de mecanisme contractuale apte si garanteze execuia proiectelor de execuie Tntr-un cadru de drept civil ,1 ou re,.... gllmentlrlle corespunzltoane (comparll BOrgerilches G..etzbuch - Cqdu' Civil, BGB, O 631 651 rasp. VerdlngunglOrdnung fOr Sluieiatungen - . R,aglamantere pentru contractate. lucrlrllor de cona1ru~e, Telle AlBIe) - pag. 56 Ci). Atribuirea se poate dqfl\ura cInd sarcinilor definite (. documenta~a da atribuire documenta~a de contractare ca de IX. deacr\area sarcinilor/condlUlle contractuala etc. + Inregistrare cu Indlcatll d.spre de ax. posibilitatea' de consultare a documenta~., de contractare/loc, moment de debut I termene ds Bupllmentl\ri, termene obligatorii etc.) le sInt atribuite preurile pag.56 @. Documentatia de atribuire cu preurile TnlClisa i semnltura ofertantului rasp. a Tmputernlcituiui legal davlne oferta. - Iar ofertele nemodHlcatl acceptate prin atribuirea comenzii (supliment) devin contractul de executie (reglementeazll toate modalltl1lle necesare pentru tranapunerel proiectelor de e)(acu~a; d. ex. tlpullvolumulaarclnll, achitarea acesteia, termana.

tractuale. 636 executie lntlrzlat, 637 anularea contractual a rspunderii, 63S prescriere scurt, 639 ntreruperea lfrinarea prescrierli, 640 obligaia de recep~e a comanditarului, 641 termenele de achitare a lucrrilor, 642 colaborarea comanditarulul, 643 anularea contractului de ctre antreprenor. 644 raspunderea pentru pericole. 645 rspunderea comandltarulul, 646 Incheiere In loc de recep~e, 647 dreptul de sechestru al antreprenorului, 648 Ipoteca de asigurare a terenului de construcie, 649 anularea contraclUlul de ctre comanditar, 650 devlzul, e51 contractul de predaca a lucrllrllor - pag. 56 0- @ . voa (Verdlngunglordnung fOr aaulelltUngan - Reglementare pentru contractarea lucrarilor de construc~e) olerA o structuri speciali (sltua~e contrarll: formulArile generale ale BGB), la In considerare In mod echilibrat problemele/cerlnele juridice diverse concrate ale contractului de exec~e (compar cu I.gea AGB - L.egea privind obligatiile contractual. general,). DacA 'Ite necesar sI fie valabilI., VOS, care nu este nlclltge nici regl.mentare jurldic! trebuie al fie stabiliti d. comun aoord (In ceea ce privete p~le BlC, posibile i in cadrul conditiilor generale de afaceri, compari cu legea AGB 23.5).

,1

voe,

P'mru

53

EXECUTI... -llJ
Tipurile acordurilor suplimenlare (,ObservaU! preliminare"): - acordurile suplimentare necesare clarificA prescrip~ile VOS de tipul ,posibil" In mod univoc, de ex. S1abilirea procedurii de recepie elc. - ~cordurile suplimentare judicioase se refer la prescrlplile in sensul 10.4 VOS/A, de ex. termene de execuia etc. - acordurile suplimentare poalbll. se referA la prescripllle care servesc deflnirii sarcinilor (tara sa afecteze echilibrul VOS), de ex. repoarte zilnice de execu~e,lImbaj etc. - pag. 57 descriereI sarcinilor devin. - prin definirea univocl ,1 .xhaustivA a lucrri lor - baza viltcrulul contract d. constructie ... pag. 57 @. Trebuie fAcuti dlf.renierea Intr.: - descrierea sarcinilor cu registru de sarcIni (VOS/A 9/3-9) - descrierea sarcinilor cu program de sarcini (funktlonaJe L..iltungsbeschrelbung - deaorlere funClionsllssarclriilor: FLPi VOBlA 9/10-12). Descrierile construC!lei (prezentarea generali a temei) completeaza registrele de sarcini care astfel devin descrieri de sarcinI. RICllltre'e dl I.relnl, -iluea po%~illor IndMdual. (po%~le descrierea sarclnll pariale In raport cu tipul, calitatea, cantitatea, dlmenlllunaa, prevlzUtA cu numitr de ordine/de pozlie) - pag. 57 @ pot fi structurate liber (trepte de construClie 1 pl/11 de construClie/ trspte de finisare) resp. In titluri (rezumare I'Iportata la lucrare) ,1 pot fi completata cu ,Observatii preliminare" - pag. 57@. Programele de sarcini, - descrieri ale condlillor/carlnelor de referinA (creativ, functional, tehnic, economic) aferente lucrArii executate, renuni la prezentari detaliate ale sarcinilor pariale (situatie opusA; reglatrul de sarcini ou poz~lIlndivlduaJa; .tmlnaA posibile registrele de sarcini model firi maniona raa cantitAtllor). Ca parte III documentatiei da contractara, descrierea sarcinilor devine - prin consemnareI preurilor (oferta) i comanda scrisA (atribuirea) - parti componenta a contractului de construCIII. In cazul unor compon.nte de contract contradlctcrll .Tnt valabIle 1n succesiune urmAtoarele (compari cu vgl. VOB/S 1.1): . da~rI.rea ..re'nllor, - condiii contractuih speciale. eventualele 'condlll contractuale suplimentare. eventualele condltll contractuale tehnice. oondl1llle contrectuale. tehnice generale pentru exacWa lucrArilor de construcii (VOBlB) (deci ceea ce este ,special" ar. valabilitate Inaintea a ceea CI lI.te ",eneral") -pag.57@. cal.tul de slrclnl etancl.rd - Standardlelatunglbuch (StL.B) In construcii sprl~nll elaborarea daaorIllrllor de sarcini (re%UltI: texte concisa, Impecabile din punct de vedere tshnic, completa) prin feptul ci oferi componentele unul text stan- . d.ard pentru pozl1llle Individuale cara sInt atribuite domeniilor de activitate cornpui'1Zltoare (domeniile de actIvItats aproximativ ca i lucrArI conform VOSlO). Componentele de text standard sTm structurate Ierarhic In 5 plrl de text. Fiecare componenta esta numerotata. Astfel dlferltelll texte (compuee variabil din componentale celor 5 pari de text: text scurtltaxt lung) pot 11 ccdlfJcate (numlrul domenIului da actlvltat. + cifrele pArtilor IndMduaJe de text. numlrul actlvlt411 standard) - pag,57 @-@. CodlficArile unitar. (standardizate) permit ra~onallzarea prin sistemul de prelucrare automata a datelor (editorii caietelor de sarcini standard: Gemelneam.r AU8schuss Elektronlk Im Bauweaen - Comisia Comuni Electronica In Oonstructll: GEAS; scop: utilizarea la scarA federali a textelor standard unltare pemru descrlerea sarcinilor In conatrucll). Alte culegeri de texte de sarcini standardizate pentru construcii sTnt: Standardleistungskatalog fOr den StraBen- und BrOckenbau - Catalogul de Sarcini Standard pentru ConstruClia de Drumuri i Poduri (StLK), domeniile de actlvltate 100-199; StandardlelBtungskatalog fUr den Waaserbau - Catalogul de Sarcini Standard pentru Construcii Hidrotshnice (StU<), domeniile de activitate 200-299; StandardlelS1Ungabuch dar Sundesbahn - Catalogul de .Srclnl Standard al CAilor Ferate Federele (StLa-OB), domeniile de activitate 400-499; R.glonalleistungskataloge - Cataloage de Sarcini Regionala (RLK) ale utlllzatorilor individuali, domeniile de activitate 800-999. Modelele pentru LV - registrele de sarcini se aseam!n! cu caietele de sarcini (predecesor caietele de sarcini standard StLB). Modelele LV cuprind cIt mai multe varianle de text posibile (Iexte prOduse prin IAierl) i sInt deci, ca loIalitate, foarte cuprinztoare. Ofertant: diferite edituri - pag. 57 @. Documentaia raferltoare la producAtori pentru registrele de sarcini ofe._ informaII suplimentare, sprijin! mai degrab! In cazul prOblemelor de detaliu decIt soluionlrile constructive aparte. Per total domeniul atribuire este adecvat In mod ideal sistemului d. pr.lucra automata a dalelor (texte, calcule). Relalonlrlle dintre datele de atribuire i ptu' iectarea de execuie sint posibile prin CAD (Computer Alded Design) i software AVA (Ausschrelbung/Vergabe/Abrechnung- UcftalleJatribuireJllchldare) COrl-;punzfltoare, 3.0 Supravaaheraa de antier (supravegherea execuleVa cladiriildocumentaJ'B) 3.1 Definim .etlvltlIUcon~nutulsjnt reglementate prin HOAI, 15, fazele de actlvltltl8+9 Actlvltal de bazl: Supraveghere a execU1lel obiectului Tn raport cu autorizatia da construcie sau cu avizul, cu proiectul da execU1!e cu descriere sarcinilor precum i cu raguiile tehnlmll recunoscute In general ,1 cu pr8scrlp~lIe corespunzlltoare. ........ Coordonarea specialitilor Implicai In supravegherea ObiectuluI. Supravegherea i corectWal la nivel de detaliu a prefabrlcatelor. Elaborarea ,1 supravegherea unul orar (dlagrama-grinzl). Elaborarea unui jYr:. nal al eXlcU1lel. . Rel.veu comun cu antrepriza InsArcinata cu execuia, Recepia lucrarilor 1mpraunl cu alti spllclallft! Implicati fn proleatars I supraveghere cu identificarea daf.ctelor. Verificarea facturilor. Stabilirea costurilor conform DIN 276 sau conform normelor Juridice aferente Ce. leglslajia referitoare la fondul construit. Cerere referitoare la recepia .fectuall de cltre autorlll~ i participarea .1..., aceasta. Predarea oblectulullnclualv elaborarea ,1 predarea documentaiei necesare, ,,_ IX. Inatruo~unlle de folollre. Protocoalele de verHlcare. Ustarea termeneJor de garan~e. ..... Supravegherea procedurilor de.lImlnarll a defactelor constatate la recepI lucrArIlor. Controlul costurilor, Inspectare. obiectului pentru identificare. defecteior Inainte de IIxplrar.a t,menelor de preacrlere a cerinelor de garanie referitoare la antreprlza oe a eXI cutat lucrlrlle. Supraveghere.a procedurilor de eliminare a defectelor aparut. Inainte de expIrarea tllrmenelor da prescrlere a cerintelor de garantie dar nu mal tirziu de 5 ade la recepUa luorflrilor. Colaborare la predarea lucrrilor da slguranl. Colectarea sistematici a reprezenllrllor grafice ,1 a rezultatelor provenite din calcula referitoare la obiect. .; ..,,: ActlVltlllpaelale: Elaborarea, .upraveghare. ,1 continuarea unul plan de p/I~. Elaborarea, supravegherea i continuarea unor planuri difereniate de timp, costuri i capacltli. ~ ActIvitate ca ef de antier responsabil In mAsura In care aceasta actlvlta! deplete activitatea de baza. faza 8 prevAzutl delegislala land-ulul respectiv. Elaborarea pl.(lurllor de Inventar. Elaborarea reglatrelor da dotArl ,1 de Inventar. Elaborarea IndlcaUllor da Intra~nerl. Observarea obiectului. Adml"lstrarea obiectului. InspeClia dupA predare. Supravegherea actlvlt!llior de mretlnere. Pregatirea datelor pentru un fI,ler de obiect. Calculul i stabilirea costurilor In raport cu valori orientative. Verificarea analizei dedicat relaiei dintre costurile i profitul de execuie $i respectiv, de utJllzare.

<D

,1

54

EXECUTIA -!lJ
3.2 Scopul/pericolele supravegherll de santier Supravegherea de antier urmrete dou centre de greutate: - controlul, mAsuratoarea, lichidare. ca i completare a AVA (a AUI' schreibung. Vergabe, Abrechnung -l.icttatle/atribulre/lichidare; comparA cu paragraful Atribuire) - pag. sa@. - Planificarea modulul de deaflurare a execuiei prin utilizarea metodelor specifice managementului da proiect (disponibilitatea oamenilor, a utllajelor, a materialelor la timpul potrivit. !n cantitatea potrivit, la locul potrivit), Cele mal Importante mijloace ajutAtoare: tehnicile de planificare a dlsfAurArllla timpului aferente diferitelor metode. C supraveghere proasta, un control defectuos pot genera eventual o executie nesatisfAcAtoare, defecte (vizibile/ascunse), socote" eronate, costurf suplimentare, pericole pentru oameni (accidente) ,i materiale. Managementul de proiect nesatisflcAtor, lipsa de coordonare genereazA In mare parte Intirzierea execu~eVcosturi suplimentare. 3_3 MIJloacellnatrumente pentru supravegherea de antier Bazell AVA prlcum,' mlJloacele/lnstrumentel1 pentru planl1Jearea execuiei sint Ixpllcate.la 1.3/2.3. Supravegherea de ,antier, mAsurAtorile, socotelile se bazeaza pe proiect (de execuii, desene partlale, desene apeclale), eventual pe jumalul spaiilor resp. pe documentaia pentru contractul de co nstrucll. Tehnicile pentru planificarea delf"urlrlUorarulul utilizeazA diferite metode uzuale: - diagramele-grinzi (dupA Gantl, planurJle-grinzf), raprazlnta In sistemul de coordonate de tip cruce pe verticalA (a axa y a ordonata) etapele delucru/proeedurlle de execuie, pe orizontali (. axa x a absdaa) timpul de execuie aferant. Durata de timp (stabilire prin valori rezultate din experientA/calcule) a fiecaruI proces de execuie este datermlnata prin lungimea grlnzll corespunzatoare (orizontalA); Frocesa de execu~e suocesive trebuie reprezentate suoclliv. Registrele de lucr!rl (aUstele pentru reprezeritarea desfa.url.rll. lIatete de calcul) ajutA la Ilaborarea planuritor-grlnzi, fac posibile oompal'l1i1lntre stadlullmpua ,1 oal real. Avantajele pianului-grinzi: imagine de ansamblu, augestlvl, lizibilitate ridicati (reprazsntarea proportionalA cu timpul). Dazavantajele pIanului-grinzi: Imagine globellzatl, nedlferenierea proceselor partlale, reprezentare dificilA a relalonArilorlinterdependenelor dintre procesele de lucru (procese ne-critice/critice a modificarea duratei proceeulul corespunde modlflcll'll duratei aferente sumei de procese, nu este lizibil), Domenii de utilizare: reprez.ntarea proceselor de execuie lipsite de o direcie precisi a dezvoltArII, planificarea proceselor de finisare indivIdual. (programe), planlflcarea Intel'Vl,,~lIor (programul personaiuluVutilaJelor). - pag. sa - Dlagramel..llnll (diagrame de vltezA-drum[cantllAIJ-tlmp) reprezInti In sistemul de coordonate de tip cruce pe una din axe (care-In functie de lucrare) unltl1l de timp (alese) $i pe cealaltl dlre~. unitll de lungime (mal 1'1/' cantitAi de matarlale). Se pot recunoate vitua de produ~e (unghiul rezultat Intre timp ,1 drum), Intervalele de timp i apalu intre anumite proca... Avantaj: reprezentarea vitezelor ,Ialntervelelor critice. Dezavantaje: nu oferi Imagini de snaamblu In cazul fn care se auprapun procese de lucru diferiti (fn sPl1lu, In timp In cazul proceselor firi. o'dlreQjle de dezvoltare preclel). Domenii de utlRzare: reprezentarea desflurirll proceselor cu o directe de dezvoltare precisI (lungime, !nllme; de ex. strAzi, tunele etc., tumurl, couri etc.)

sumare) momentul de final prescris VZ (n), cele mal tirzii momente SZ (cele mai tirzii momente de debut, SAZ/cele mai tirzii momente de final, SEZ) pentru producerea evenimentelor/proceselor (calcul Inapoi), cel mal I1rzlu moment de debut al proiectului SZ resp. Intregul Interval tampon GF al evenimentelor/proceselor individuale (al' oeI mal tirziu moment SZ - cel mai tirziu moment de debut, moment de final SAZ/SEZ minus cel mai timpuriu moment - cel mai timpuriu moment de debut. de final FAZ/FEZ .. pag. s a @ " I I ' Din diferitele orientAri ale reelei (procese/evenimente) i din diferitele reprezentAri (sAgei/nodurl) rezulta trei tipuri fundamentale de /'Itele - pag. S8 1 se;e.te de proc - metode de plan-re.. (Crltlcal- Path Method, CPM): atribui. proceselor slgal (muchii). Nodurile reprezinti evenimentele de debutlflnal ala proceselor. La CPM relaia de ordonare fundamentalA (. Interdependenta dintre evenimente i prooese, cuantiflcabllA) este succesiune. normali (rela~e de ordonare de la finalul predecesorului la debutul suocesorulul; eveniment final proces A a eveniment debut proces S). Modelul temporal esta determinat (adica procesului fi este atribuiti o evaluare temporalA concretA). Prooesel. care.e desfiloarAln paralel, Interdependenta, Interdependenta procaselor partlale premiazA pentru u~ alt proces alnt reprezentate prin procese aparante (Ieglturl nuiA, Dummy. relafe de ordonare In reele de slge~ de procese cu Interval de timp O) - pag. 59 @. Coninutul planurilor-retea cu sllgel de procese oglindete listele de procese (Iistarea actlvitlllor Individuale cu Indlca~lIe de timp aferanta) - pag. 59 @. 2 Nod dl proces - metode de plan-rle. (Mltra-Potentlel. Method, MPM): atribuie proclselor noduri. SAgelle reprezinti "Ialifle de ordonare.l.e MPM relaia da ordonare fundamentali (def. vezi SUI) Iste luoclliunea dabuturflor (rel.~a de ordonare d. Ia debutul predecesorului la debutul auccesorulul; evenimentul de debut al prooesului A v.nlmentul de debut al procesului S). Modelul temporal eete det.rmlnat (veti CPM). Con~nutul planurilor-reea cu noduri de procese oglindete listele d. procese (compari C1J CPM) ~ pag. 59

O. '

c.

e.

- pag.sa @.
- Dlagramele-raea (pill/'lurlle-retea), rezultate ale tehnicilor de planificare de tip rejea (domeniu component al Operation flesearch) Omag. 22], servesc la analiza, reprezentarea, planificarea, ghidarea ! controlul proclSelor. L.ulnd In considerare cit mai multe valori care exercitA Influene (timp, costuri, mijloace de Interventie etc.) sint reprezentate Interdependenele diferitelor procese. Calculele de tip reea pornesc dintr-un moment de debut al proiectului VZ (O) (nod de start, termeni vezi DIN 69900, fila 1), calculeaza (calcul Inainte) momentele cele mai apropiate In timp FZ (cele mai timpurii momente de debut, FAZ/cele mai timpurii momente de incheiere. FEZ) pentru intervenia tuturor evenimentelor/proceselor (D,. durata, Intervalul de timp debut/final de proces). Rezultat .. drumul cel mai lung 1n timp (drumul critic) / momentul de final al proiectului FZ (ni, Din intervalele tampon evaluate anterior i introduse rezult (In-

3 Nod de .venlment - metode de plan.raea (Programm Evaluatlon Ind Flevlew Teohnlqul, PEFIT): atribuie evanlmentalor noduri. Slge~1e repreztntA relailie de ordonare. Tn mod ncrmal modelul temporal est. etoceetic (a calculul Intervalelor temporale dintre evenimente prin oalculul probebllltA~lor). Modelel. geomttrioe pentru PERT + CFM pot conduce la reprezentlrl mixte (proceaele ce aAgal, evenimentele ca noduri). Teoretic este posibil planul-reea cu sageata de eveniment dar nu existi o me. todA practicata. Avantaje/dezavantaje/domenii de utilizare ale dlferltilor metode ds planurirelea: reelele ante-organlzate cu model temporal determinist (CPM/MFM) se potrivesc cel mal bln. Ia ghidarea/controlul detaliat al sxeculel (centrul de greutate - In proc..ele Individuale). Reelele orientate spre evenimente (PERT) servesc mal degraba planlflclrllor cadru sau de ansamblu (evenImentele - puncte de referinA). Retelele cu noduri de proces (MFM) pot 11 construite/modificate mal uor (separar. consecventi desfilurare/ptanlflcare orarl), reprezinta un numlr mal mare de condl~1 sub forma reelelor de aAge~ de proceae (CPM; dar; In practici CPM este mal rAspIndit; mai vechi, mal Ivoluat, 70-80% din rela~lie de ordonare oe apar In planurile-retea: succesiune. normail) . In general, retelele sInt foarte detaliale dar pu~n sugsstlve (de aoeea; reprezentare suplimentari a rezultatelor ca pian/diagrama-grinzi, vezi mai sus). Sistemul de prelucrare automata' a datelor esle predestinat ca sprijin In special pentru reele mari (pentru construirea reelei practic doar introducerea datelor corespunzAtoare din IIlta de procese). ExiatA software corespunzltor (predominant: CPM).

e.'8

55

.t

I
I

W~'ih--I.PH.'

Documenir dt bazl

I ,... I

I I I

,0~~~r-LPH.2 AnI..".....,.,..

f!

OOQQ\t--LPH l PKlilCllrtI
%II
f.l'V.">N.'j--L~.~~d~~_ _

EXECUTIA
-QJ
Abateri ale reglementrilor VOBtS in raport cu reglem. contract munc BGS

I
I
~

)1
I
I

--io
40

LPH 5 fItQi...., dt .......\1t

Contract d. munQI- BOB

I ... __

___ JI

j
G)
Otflnlr., ,ctMtlVIor
.12

J sa
60 70
10

632 Plata
.LPH,' I'IIglln.llrIbIIllt.
LPH7 ~.lall/llul"

r ;EI'[;:
1 I

VOM
darea

633 Defecte 634 Stabil. termen.; riiodlflcare,


reducere . " .,; ..

15 LucrAri plata orar 4 Execuia (nr;7) . 13 Garan la nr. 3, S, 6)

LPH.I aupraya;hlnld. . .

90
100

7."

63S DespAgubire ., .... ..


~'

636 execu~e lnt1rz1ata 637 Excluder. responsab. 638 Prescrier. (scurtA)


639 Prescrler, (Tntreruper., Int1rzlere) 640 Recepie 641 Termenele de plata 1642 Colaborarea comandltarulul 643 Anularea de cAtre ant~pren. I 644 Pericole I 645 Retponaabmtate. comandlt. 646 incheiar. In loc de receptie I 647 Dreptul 1. aecJietru al antrep. I 648 lpoteca de aslgurara 649 Drept. da anulare al comandlt. 6S0 Devlzul ., , 651 Contractul de livrare - nu constituie obiectul VOS Oln: Mlntachlff, ,ElnfOhrung In dl. Saubltrieblllthl'8", partea 1 \:.1 lditura W.rner, ODlllldorf, 11185, pag. 49 ,....._-.... Volumul contractului i anutarea Tnalnt. d. tetm.1'l VOBlS

-~
..II......

CadIV .... OIaI_ --+0:1~-----:

17'
~mn----~~----~

InlMldt bItan 815

-+_~.._.:. ;...:_._ EXlQUl,


' - - - - Pllta

- [

;:p~:'

parlUrblrlle.

Preluarea p.rIcol., reapons.. garanUI

CJaI..,.,..10em

UrildtPl/llt le," flllalboIoft ..... --------~:-:-+-----

---====ilP."

O..~n pe1JaI

Ic-_.!

~~ + Contractul d. con.truc!ll

~I--~~--~I~--~~
f
~
Daourn.IbtIiuIrI

fJIiIi"?+ -

I
+("Rii;i;;;;;;'J

COdocnM.ll.

(R) OIN 18302l.ucr; 'ccl!tltUOlllllrrtlnl (R) OIN 1B303 L.ucr. IPri~nlrl dt maluri (Rl OIN 18304l.uar. IXtcUl cu lonlll (FI) OIN 18305 1.u0f.< rt1fnlrea apel (F) OIN 18308 l.uar::linale dl'8nlr (Ii) DIN 18307 L.uor. eondUotl gaze ,'apl (F) OIN 18308 L.ucr. drlnajl (R) DIN 1B30e I.ucr.lnjaetara .(FI) OIN 18310 L.ucr, dl asigurare la ape, dlguri fi dlgu/l d. mal (RlOIN 18311I.ucr. drag.,. (FI) OIN 18312I.ucr. ccn.tr, In subteran (FI) OIN 18313 L.ucr. perei mulaj! cu fluldl dl .priJln . (R) OIN 18314 L.ucr. blton torcretat

(F) DIN 18300 I.ucrlrllOl (F) DIN 18301 I.uc~JoraJ'

Condlil ccnlrletu,l. ;enerlle 1. LuorItf 101 " fvndiflf

(R) OIN 18330 I.ucrlrl zldarle (R) OIN 18331 I.ucr. beton ,1 blton armat (R) OIN 18332 ~ucr. ptllrl nalUrail (F) OIN 18333 L.ucr. blocuri beton (FI) OIN 183341.ucr. dulgherie i In lemn (FI) OIN 18335 Lucr. oonatr. ater (R)OIN 18338 Lucr. dl ttanwe (R)OIN 18338 I.ucr. lnvllltorl ,1 ~an,art Iccpe/l,u/l (R) OIN 18339 l.ucr. tinlchlgarle

2. LucrtrI de oonltrUofll,,/II ""uM

Relajll comandltlr/antrepl'8nor
2
Fu"q.
3
UtllllIIof

~ Ind1cIIUYUI -Pt~1

..J

la. r"'1II1Un1
Supafa1l

Oln: VOS pari" C B4 R,canjuri p,nlru


I

3. Luarllf de tin..... (R) OIN 18350 l.ucr. IInculell,1 atucaturl (R) OIN 18352 L.ucr. dale ,1 plici (F) OIN 18353 I.ucr. ,ape (RlOIN 18SS4I.ucr. ccvoare ufaltlce (F) OlN 18355 L.ucr. tlmpllrle (R) OIN 18356 I.ucr. parchet

1
%~.

as VII. comln .
1

Nr ptaVIz. lnclp.
B W

o
104

IdIpIrL) Hol e.,IIWC


SUCAliri.

~
N N

mi
1.12

InIJllmI
m

VGlUm m'

inci/.

1ItIt.

v...

L 2,47 L 2.47'

N 14,87 N

- - lAC lAC
VF

SIIII- I/ect: &1_ T./111.. Tamp. RIIId.Lum. ObllrvaUI stand. )oul 1r1ntp. 'C FCH LUX lIrt (AdfO" 'Com Cf'\T 20 1 AP - Apllct pelllt Ilti com SLP IF APC -Id,m cu cam

..

204

3.41
8,09

8,588

Cad Llv WC
Ch

OL .;t,p

OP . CP . Com. OF APC' . , CRAp .SLF

- -

24

7
20

304

1. 2,47

..

N 15,04

VF

- - -

W
W

4()4 504

Loggl.

w-es

N 1.89 N 19." F
0.36

L 2.353 L 2.47

N 4.000 /Il 4U3 N 0.S91

56,

e04

Vant.+inal.

L 2.475

Jurnale de

spaII (forma concis -

- - - - C.m ORA OF - - - ~I.P 1- - [ iAc


1

Ch - ChiuvetA Com ':' Comutator CF - com~"..,. potential OI. - Olaltl !tar loculnll OF - OozA prlzl ORA - Cozi rlCord antenA ORAp - Cod IllCofd aparate' ORT - 00%& racord 111.fon IF -Int.rlon lAC - lnetJzlre apa calda
LaII - Lavaar . SI.F - SurslluminA piilon
WC-WC

CId-CIdt

VF - Ventllalll I.nlta

exemplificare)


I
/
(
I

" //
I

,,'"

... -..... Impc!.lbn"',~ - ~ "-,


I

EXECUIA
C.sc:rI.m .lIdnilor

-[lJ
T.xtlun;

.\
\
\ I

/
CHerI.". COftIW~I'1

R.glllrui de .arcI"1 LVZ

. \

"

.VfHU

,//

......... .nu l1li VOi.

.......

_----Cesetlere

;.... ...."

progllmu',.dJ. sarcini

NumArd. Numar activitate standard Cantitate Unitate ordine (NZ) Cescrierea sarclnl1 81 013 013 11 11 10 14 3,01 baton monolit pentru Itrat finisare supart orizontal lupr. luperloarl a baton.,- orizontalA din beton n..armat ca blton normal DIN 1045 gra.lme S em

PU

PT

B5

Acorduri suplimentare

2S

m'

Oescrlerta sarcfnllor Text ICUrl: .Strat flnl..r., b.tan, B 5.' Textul I numarul 11nt Int;rdlpendente In modul urmltor: An editii StI.S: 19S1 . - - - - - - - - - - - - Dom,". actIvit: lucr. betan "beton ermat , . - - - - - - - - - Seton monolit Itrat fini ,. r--------SUport orizontal , . . . . . . . - - - - - - Supralala .uperloaraa bltonulul. orizontali

1Ump1ul1- CantltA~ ti prl\UrI unltana - FIU -In .Iara wxtulul

Poz. 2.02

Canto
105,0

Prel unitar mi placi pardo...,a In plVnll din beton compactat S 10, 12 om grea., dtlXecuta!. Suprafe'lle nbuil .xecutat. rn "antl spna ICUrgerl. I pt.l m 38,10

Fr8\ total

3748,50

Oezavant.: 1) neceaar mana dtapa~ pentru text b) nu Ixlslllndlca1fl p,"1ru cornp. preturilor unttana e) "naturlle unitara nu IInt Iormullllln cuvtnta
l!DmpIuI II - Flrl\Urlle unitara In text

III I ;:.~~1~
Nr.

2.02

105,0

10, 12 om grea., d.exlCUlat. Suprafeele trebui. Ixecutlte.m PIntIIpna ICUrgtri. Matlrlal: OM 11,10 AHele: . OM -,PU In val.: 1rIiz1C1,\CIncI7011oo
RIIr1b.: DM 24,80

rn2 plici pardo..aJI m plvnlfl din beton compaotat S

8101301311 11 10 14 T" T., TI' T4 Ts

Compon.ntl dltexl lItandard

pt. 1 mi 35,70

Ex1ru: SU, LS 013 (Saton + Stehlbetonarbe1lenl1.uC11r1 din beton" beton armat)

Cezavant.:

oantI1l~l.

,1 prt\urll. unh.,.

nu IInt peaotlll rfnd

l!xempIu S - preturile unltare ti can\lllll" In text pe-la, rind

TI T2 T3 UnlL Tlxtlung 3.2. Comp. con.tructJv. lICIr1d8IIt8 Ceecrier.. larclnlIlrIbuf. pr_ dati cit pmcrlp\llit referitoare 11 lOCOtIII dln~. 0.1, peo. 7. Oomponenta tardtpendtntl conetruollv oara .. executi In tr-un IIngur praael de Iuoru nbuJe dlSCl'fl.ln Tl/048

Text eeurt

lncllcalll:

2.02

plici pardo..aJlln plvnltI din beton compactat e 10, 12 om groa., de .xecutat. Suprafelete trtbuJe executati m penll spre scur;t!rI. 105 In' FIIMIA: OM 24,eoIDM 11,1D1DM -,PU m.val.: trIIZIIC~ncl701100 38,70

"

. 374UO
037 038 038

AVlntaj.: a) economii mari de .pe~u b) oantIt. x PU pre totii PI un .Ingur rfnd

.au an.

Bttonul monolit al ptrIlIluI.

Registrul cit sarcini

040 041 042


043
044

perlllllln.I, - perIII GItIII, - perete T"1rI conatruetU d. 01.1, -parapet,

P'nale pir. tun" p.r. cenal


plrlte

-parapelewl.

Reglttrul dl aarcJnI (LVZ)

045 046 047 04B

- ...................... ... ..

-atle, - perete de aprl)ln, - perete d.lrIpI, . -d.culea, -dlruzlm,

, , ,

11
21

parapet parapet ICIrl ilie per. spr1pn per. arI!JI per. cui" par. reezem beton monaUt

Obeerv. preliminare + PDZIIII

Document$ de atribuire NOSIA 117 nr. 1 aaf. 2d1 Inraglatrare Documentatii con1ractart (aoiCIIarl (VOSIA 10 nr. 1-3i vOSie f 1 nr.2) prld.... af.rta) ConUnut Juridic Con"nut tlhnlc (VOStA 17 nr.4) (1) Cesarlere (2) Cond. contract. + preciIe sve aarcJnll.B condllil oferla,. (3) Condi~1 Prescrlptll (VOStI11 t nlce contrecNal. nr.4 pgf. 2) supllmlnt.na zve supllm.ntare rrv
0f,rla

1 2

a suprafa\t Iat.rall Tnc1lnatl, , panta ......... ambii. laturllnc1lnlll

+ adaOlul

(VOSIA I 28)

(:1.

(!S) PreacrlpW tehniCI generale vos/e

(6) Condl~1 g.nerlle VOS/B


contractuale

Contra.ct\J1 d. constructii

m2/m3 pere~ exteriorl/lnteriorVde sprijin ascendeni, ... (Iooali zare), din betonlbeton armat ... cm gros. din B.... cofral frontal, frl/cu armtura de livrat/existent la faa locului 9t ... , frl/cu cotraJ Cerine speciale: ... Beton m3 per m2 Armtur kg per m2/m3 Cofra] m2 per m2/m 3 2. m3 pere~ exteriorl/lnteriorl/de sprijin ascendeni, subsol, din beton armat 30 cm gros. din B 15, dublu cofrai frontal,. fr armtur, fr cofraj
1.

.....

Extru: caietul daraI"1 ttandard

Documentaia de rtribuire

Registru dt sarcini

57

UcitIIlla

~
A
L

HOAI. 15, fazei. delC1lv. 8 ..7 HOAI, 15, faza deactlvltBte e

EXECUTIA
-tll
493m

Atribuite.
Uehldar...

Supravegherea de ,antler

Programul d. execulle'
In.

ob.
"

--

1.-_--

~~= I:l~:-

.IiI;.1

........

..

rL
C'-

.Aall . 'diiUciii

20
18

"
1

17 1

,
r!""

,.l"" FI'

...
--.II 1L

P40,Cap'"
PrelUITI JOI8
of.

19 Plval 1", I ...nZl margln.

pe UV/ItI 101 ,1 punere In operl 1 ZL

.. '''' .

- RotI ~~

J".

L...J

""" ... -,.....

:!Ur"

IL'II.

......

,.,...

2$,~~~----1

o,eZI.

UlII Amenajlra d .."der CI Lucrari 101 . c:::l LuOl'Irl beton

m LuatlrI ccf,.,. " otet c::::I RIdIaart 1ICh.1t


- - c.monlart 1ChII.

PllIllfk:area termen.lor cu .oroaRei, de luerulndlYlduaI.


1 ZI. lZL
38

el/bem IIIlIItr
2 ZI.

ZI'-

proflluk.ll etradat lucrlrl paVlrt i borduri

IIl1tnal. " .I/berare ,antl., lucrari 101 ,1 demolare


e)(lcu~.

SUccesiunII procelllor:

tan,,v_ ~

Planfflea". timpului d. 'XICU~.

Numarul

leeurllor de munol

'L
TImp

L.uC1'll Intr-un IdIlmb


L.uctu In 2 lChImburI

l.uC1'IIr-IJII Ichilnb

~IU Cele

fIrI,

II.

J'pr,

lIIf

/un.

fU/.

[~

....
-

'0..0.,;.

I rSEI . ~+-ez,+- ...................... " ..........+-vz...

mtl tll111 momtnll SAI cii mII tirziu moment d. debut CII mII tirziu mom.nt d. ftnal

Nr. EI. Proc Unlllt. CantiL Efort ort, con. lucru iri!

:Eh

Curate

CGmparal.

ltIF.d.tlmp
(zi, stpL.

~ MlImtmd. IIImIII crftIa


(,l!j

luni)
Trebult

~ Watf~~krt CII. mal timpurii moment. Proll~lulul


FAZ. c,1 mii timp, mom, dt debut FEl CII mii timp, mom. d' flnal

,riYh~i-~ + Iramponl= V~"I Mi'aTPd' 'Ma


Calculul reiilei . .,

tsl
UI~

&tit Trebui,
Est.

Trebuie
Este

@
58

Lista de calcul

Orientarea retelei

--------.

FlIII~.

-;',.....-~, c, O,

_. ...!...-__ -1...
C, Oi
SUCCI

~ G.
Proces apare"1
d.......lnalltmparal

EXECUTIE
-(Il
Proces pat1lal Nr. Scurti AV d.scrierl 103 Excavare P2 102 EXCIvarl Pl 101 Exclvara WI 104 Excavar.W2 203 Fundaie pllo~ soa Funda\lt P1 301 FundlliaWl 304 Fl.lnda~.W2 303 Funda~.P2 402 Pllaatru bllen Pl 401 PHutru btIon W1 403 F'1IUtru baten pa
1) ~

(pr.... aplrlnl)

""1I'SIII1

SUCClI. ".rmIlA

norm. cu

pra....~"'nt

O' 'O) 'O


.Ev.nlmenl dlbullIl, Evenlm,nl Ilnalall

, -1&v!P' ~f' ~r' r ----~


NP OP NF\

Ou' rata 2 2 4 5
17

Numar proc:el Duretl proc..

. {,

OT
FT

TT

OTZ FTZ

"'umil' DlIIWI\lI OeI mal timpuriu debut Cel mII timpuriu ftnll Cal mII Ifrzlu debut Cal mII tirziu final TImp tampon total- joc lin, ProcIa Lloaturl nuia r.tp. Oummy DNm CIItIo

4 8 10 4 S IEI S

Moment Dummy C.m. timp. dalal p.la de 1. Ip.1 Final nr.venlm. "ro evenim. but 1 3 2 2 O 2 4 1.13 4 2 5 4 7 1,IS 6 6 4 8' 1,17 8 9 8 e 13 3 10 2 19 11 11 12 4 5 8 13 7 i 12 13 8 14 IEI 15 16 9 $114 15 18 28 17 18 10fiiS 17 28 30 19 20 12 19 8 18 21 22 14,120 21 16 32 23 24 181122 23 32 40

O.

C.m. tIr:. Final but O 2 2 4 4 "a 13 la 11 28 4 8 8 IEI 18 28 28 32 8 18 18 32 32 40

0.-

11
O

o
5 9 O

O 2
2 O O O

Joc lant

@ ual. d. ptOC8H (CPM) compari cu -

NP OP
DT

I I'T I
NP

DTZ

1 FTZ

NR DT

Nvmlr praeel Durata prac

NR

O"

ITT

TT

OTZ FTZ

FT

OII m.1 timpuriu fln" OII ma! tlrzlu debut

C.I mal Umpuriu debut

NumAr planrete_

11mp tampon totii joc Ilnl Dependenta


Drum ctItIc

0., inl! IItziu ftnal

M.tod. de plan-rt!t. sIg.1ll de proces 1>1t!ad' ,. lCIrI


MI~ pIan-reftI

Dlliatama-llnll

OIlQrama-erlMt

,]1 ~
t

CPM'

orIInIIrt ciupi mucI!II oriInIIrI dupA noduri

toIPM

.
o-L.o
~

R
-.. - --

"

, ,
I

,/1 ~
2
I

,~ ~ 1- ~

o!d,ab .-.co--:.oJ-+ [~~ I 1 J-;


Z.O,+1

~ Je:

1 o-Lo-J-.o -..crf:.o~
@
AV
Nr.

Planreea (CPMl
actJvt'I~1

DtIari.re.

Curati Pr8CI.CIS 2 2 4 5 17 4 8 10 4 8 16 S 12 12
12

I ~

~
-- - - - ;
'

CJ:l ~

Cf.l...2j

l!JJ

t
I

)-; ~ I

"'''

~!

o&.d6
1

, ~
I '

-o z.. 0,+ 2

103 excavare P2 102 ExcIVII1 FII 101 ExCIVar. W1 104 Excavll1 W2 203 Fundaii pllol 302 Fundl~.Pl 301 'Fundl~aWl 304 Fundall,W2 303 Fundaie P2 402 Pills1ru baton F'1 401 PIIutru beten W1 403 Pllaatru beton Pl S01 Supracon WlP1 502 Supracon PlP2 S03 Supracon P2W2 '1;' Je,c lanl

103 102 101 103 102


103.302

104.301 203.304 302 301.402 303.403 401.402 403. SOl 404,502

C.rn. timpuriu debut final O 2 4 2 4 ~ S 13 2 19 4 8 8 18 16 26 26 30 8 1E1 18 32 40 60 44 32 44 56


60
72

C.m.tlrzlu dabU! final O 2

"mptamp total')

O
O

2
4 13 11
4

S 18 28
S

O 6
9

8 18

1e
18 32 16 32 60
4S

28 S 16 40 36
46

60

60 72

O O 2 2 O O O 4 4 O

'Compararea modurilor de, reprlizentare aferente diferitelor tehnici <:le desfasurare

~15ta de procese (MPM) compara cu - @

59

CONDUCEREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII ~ DIMENSIUNI DE BAZA


Un formular important pentru simplificarea i $i !mbunAtaUrea conducerii de acela dedicat descrierii spaiilor In raport cu Indlcatlvele acestora. OdatA completate, aceste formulare oferi informa~1 clare despre constructie Intr-un mod mult mal detaliat ~I global dec!t toate descrierile construciilor, informa~1 utile biroului de evaluare, efului de antier i insul biroului de proiectare pentru utilizare permanenta, lntreblrlle problematice urmate de rspunsuri eronate sint astfel practlc eliminate i timpul cl$tlgat In acest fel compenseaz! efortul redus ce trebuie depus pentru elaborarea - o singur datA - a jurnalului de spa~l.
antier este

in final sint prevAzute citeva coloane pentru elemente constructive sp~clale.


Eventual, sub fiecare rubrica se Ias o coloana libera astfel Incit formularul poatl fi completat uor cu cazurile speciale - (D.
s

~' NlUI'IIIT 'LANUNII 40


W_."-II-IOI7IUI"

JURNALUL SPATIILOR

=iUI ~S.Q3
NIv.1 1

Pqlni 1

2 ............. ......... _ , .........

FIII III/It

Formularul prezinta In capul paginii coloanele pentru consemnarea dlmenslunllor aferente flecarui spa~u, Tntr-o formA ce perml1e verlflctrlle ulterioare. Paginile de format DIN A 4 se scr!u slmultlll1 de mal multe ori eiffel Incit fiecare loc si cuprlndlexact aceiai text; paginile se actualizeazA ,1 Tn final sint legate. Dupl Tnchelerea ex.c~el, prin utllizar.a dimensiunilor consemnate Tn capul paginilor, jurnalul spaiilor devina baza pentru luort.rlle de lichidare.

IEFI
".

,
~

I.

... ... - -... ...


1-

1: 1r 1riT 171 r 1! 1--11hIIIIII 1


IIIInnt_

' ....,:I.IoeultI!t_
I- I-

I-

"'" ....

....

Mal tTrzlu,pentru specialistul care prlvet. atsnt, Jumalul spatiilor reprezinta adevAratA cronic! a constructlal.

,
l

:III" 1-....

...... ~. 1 la ,.,...."

7.
L L
It.

Reversul formularelor rAmTne cal mal bine liber astfel TncTt Ilcl al poata fi reprezentate desene de completare a descrierii de spaiu cuprind pe foaia ce urmeazA spre dreapta. Indlca1flle se fao cel mal bine prin cuvinte ohele - pe.g. 9-10., Coloana "Ml.rfme" trebUie si servelScA exclusiv la consemnarea dimensiunilor necesare pentru obiecte. Alei de ex. se trec: tnlltlmea soclurllor, Tnl~lmea frizei, Il~mea glafUlul .a.m.d.

1.1. 41. I'I1II

,..
"'-

IInl

I.IIU.
tlDltl

.-

1i_

II. II.

1:'::--

CD

Jurnllullpl1IUor

--

.. .....
...

......

=. .. ,
I'r.IIIII

.. .--.. _ ..... --l1li ......

""- 1_._--

l e - " ' 1:=


fi 1 ...

_ .. -* ...

"

GIw/III

I-

I-

'*

.........
.... 1aIIIan
LIIIII.

...
__ ".1"
.poiIIII. ....

_IV

!:-=-""

- ..........
,1

- .....
.-

'*

DIMENSIUNI DE BAZA (... BauOrdn'ungs/ehre) BOL. Neulert


DlrMnllunl ele oollllrucll

NormaIz8hJen (NZ). HUIIIMIIe ~ (N8)


Pentru dlmenslonarea unitara a mainilor a utilajelor tehnice, la scurt timp dupl primul rAzboi mondial, au fost normate (DIN 323). numerele standardizate (NS), care sInt valabile In aceeai mlsurA Tn Frana i chlarTn America. Valoarea de la care s-a pornit este unitatea de mburl' contlnentall constltuitl d8 metru, Tn America 40 de toll.1,OO m, exact 1,01 Bm. ,,' Necesitatea tehnicii de a dispune de scalare geometricA a anulat dlvlzar" pur zeclmall a metru lui ,1 & stabilit structura dubli a NS Tn structurI de arte 10, formate din seria de Injumltalre a lui 1.000.500,250,125 ,1 din Ieria de dublare a lui 1 2; 4; Si 1S; luTnd In conalderlre valoarei exactl de 31,26 i nu mirul n 3,14 reap. ~. 3,1B, numarul succesiv, anume 32, a fost rotunjit la 3,15 resp. 31,5 (poziia virgulel nu Influenteazl numAruQ ,1 numarul de InjumAtAtlre de 125 62,5 a foat rotunjit corespunzltor la S3.

,1

Spre deosebit. de construcia de maini, Tn domeniul construciilor aproape ci nu existi nlcesltatea unei scalArI geometrice - in raport ou e.a dominantA, aritmetici, a aoeloral elemente constnuctlve ca: blocuri, grinzi, clpriorl, ferme, reazeme, ferestre altele saeme"... Dimensiunile uzuale pentru~ ItrucllI trebuie eliel dTndepllnlasel. mal TntTI aceste esrlnt. dar, luind Tn consld.rare Ideea de unitate tehnica. trebuie sa corespundA eu NS.

,1

staDllete

,1

DIN 4112 (Reglementarea dlmenslonAril!n oonstructlile civile ,1 Industriale) NS pentru construcII i esle normativulmamA pentru o serie de alte normetlve de constructii precum baza dimenslonAril la prOiectare execu~e. '

,1

,1

struciile

DIN 4172 MIIIorcInung Im Hoohbau - Reglementarea dlmenslonlril In concivile ,1 Industriale (extrase)


Ob8erva~1

Seria geometrlcl formltl din 10 pirtia NS eate deci 1; 2; 4; Bi 1S; 31,6i S3i 12Si 250; 500; 1.000 - @ . (Seria mal mare, din 5 pAri, ,1 Cl'le mal fin., din 20 i 40 de plrl, se Interoaleaz Tn mod JUdicios cu valorile lor Intermediare.) Aceste NS oferi avantaje de calcul multiple. Astfel: 1) produsul i eTturile din orlc!t de multe NS sTnt tot NS, 2) puterile Tntregfale NS slnt de uem.nl NS, 3) dublate sau injumAtAtita NS produc tot NS.

preliminare

Dezvoltarea din domen,lul construciilor, In special al celor civile i industriale, Impune o reglementare a dlmenslonArll ca bazl pentru dlmenslonarea valabilA pentru Intreaga normara din constructiI.

1 Termeni
1.1 Numlr standardizat pentru oonstruClfI: numerele standardizate pentru
constructii sint numerele pentru dimensiunile orientative Tn construcii i dimensiunile derivate din acestaa pentru constructii IndMduale. "Ia rou'
llinite.

1.2 Dimensiune orientativA pentru construcII: dimensiunile orientative pentru construcii sTnt Tn primUl rTnd valori teoretlce;:ele sint InsI. baza pentru dimensiunile Individuale, .Ia rou' i finite, care apar Tn practici. Ele sint necesare pentru imbinarea conform proiectului a tuturor componentelor constructive. Exemplu:

o
1941

.1

:1

.8

.9

.0

Dimensiunea orientativA pentru lungimea elrlmizil Dim. orient. pt. grosim. pereilor turnai din be10n

Cuplare cu sistemul de msurtori: 2,5


T. H.II."I.
=Clo""I.

.2Scm .25 cm.

III -

25 ci", - 250 eli! - 2500 "''''

1.3 Dimensiune

Seria de numere standardizate


R 10 (DIN 323)

60

Reprezenlarea numerelor standardizate (seria de baza 10) dupa pref. dr. Kienzle

individual: dimensiunile individuale slnt dimensiunile (cel mai ades dimensiuni reduse) pentru unitatile constructiei "Ia rou" sau la finit, de ex. groslmi de rosturi, grosiml de tencuieli, dimensiuni de falturi, dimensiuni ale decrourilor de zidrie, dimensiuni pentru tolerane.

1.4 Dimensiune .Ia rou": dimensiunile .Ia rou sint dimensiuni pentru construciile .Ia rou', de ex. pentru zidirii (fara si la in considerare grosi mile de tencuieli). grasimile planeelor Ja rou', dimensiunile gOlurilor de ui i de ferestre netanculte. 1.5 Dimensiune finitl: dimensiunile finite sint dimensiunile pentru construcia lnchelat. de 4X. dimensiunile libere ale IncAperilor i golurllor cu supra- . fetele finlsate. dimensiunile supra1eelor ulile. !nlllimile nlvelurllor. 1.6 Dimensiune nominali!.: la sistemele constructive fAril. rosturi dimensiunile nomlnaie corespund cu dlmenslunil.e orientative pentru construC\ii. La s.lstemele constructive cu rosturi dimensiunile nominale rezulta din dimensiunile orientative Pentru construcii din care se scad rosturlle. Exemplu:: Dimensiune orientativl pentru lungimea citlmizi! 25 cm Grosimea rostulul de fmblnare 1 cm Dimensiunea nominal! pentrU lungimea cIrImlzli Dlm. orient. pl. groslm. perS1Uortuma! din beton Dlm. nomin. pt. gresim. pert~lor ~mal din beton .24cm

DIMENSIUNI DE BAZ
4.3 La sistemele constructive cu rosturi i care necesita prelucrarea pereilor dimensiunile ..Ia rou" sau dimensiunile nominale trebuie derivate din dimensiunile orientative pentru construc~i prin scderea sau adugarea valori! aferente rosturllor sau prelucrrii pereilor. Exemplu: Dlmens. orient. lungime clrlm . 25 cm Dlmens. nomln. lungime clrlm . 25 -1 .24 cm' Dm. orient. Ilime inclp. 300 cm ' Dlm. nomln. Il~me lnclp. 300 + 1 - 301 cm ..

explicatii 1. DIN 4172


Pentru a asigura i adaptarea celor mai mici componente constructive cum ar fi cele ale c!rlmlzll cu numerele standardizate pentru construcii, veohlul format ne-metrlc de 25 x 12 cm (cu rosturi 26 x1S cm) a foet adap. tat la dimensiunea NS de 250 x 125 mm (cu rostur~. De alei rezultl adi. mensiune nominala a blocului de 240 x 115 mm. La o Tnli1Ime potrivitA cu rost de 62,5 mm (dimenSiune nominala a blocu. lui 52 mm) rezuM un raport al laturllor de 250 x 125 x 62,5 4 : 2 : 1, ceea ce conferi carAmizI! avantaje Importante, aa oum este explicat acest lucru pe larg Tn BOL. - OJ i Astfel c!rlmlzlle normate In DIN 105 corespund prin dimensiunile lor ori. entative seriilor de construcie "Ia ro,u a, b, c i d din DIN 4172. . I dimensiunile tuturor celorlalte componente .ia rou ca blocurile de beton - pag. 74, ale golurllor de ferestre i ul- pag. 184-190, 1nl111mlle de niveluri etc. se orienteazA dupA DIN 4 ,7~, astfel inoft valorile dlmen. siunllor lor reapar permanent ca un fir rou.

.25cm .25 cm.

2 Nume..... ataftclardlZltl pentrU oonatruoll


S,rli In .",clai ",ntIU con.truC\fe ,le rou'
I

s.rI, In IPIC: P
dlmll1llunl
IndlVldulll

Serll'n sp.clai p.ntru conetructll flnlta


I 5

<D.

25

a 2

u. 3
8 ".

a 4
61(4

~i
,:2,5

a
2x!

h
4x!i

exil

"5 "..

7,5
10 12,5, 15

10 115
20

10

ReterHar la pgf.1.2 ~ 1.8 DIN 4172


20

12V. '

le
28
25 25

1,.

12 '1.

18
25
31 . .33 '1. 3711.
41

s'.
1/.

17,S

20

20

22,5 25 27,5 30
32,!

28
30
311 40 40

28
30

1"

37'1.

43i1!. 80
118 '1.

37,15 40, . , 42.S

35

40
!SA

Dim.orlent:2S0 x 125 x 62,5 mm

150

SO

50

SO'
5M
150
. S2,!S

48

48 110
5S
80

se

52,8 !II

<D

Dlm. nom.:240x115x52 mm
Olm,nllunla "omlnlll ,1 orltntatlvl Ja carlmlda DIN

58 V,
S2

v.
se 'ta
75

60

eo

8Z't,

88'/.
75
81 '1.

87,5 10
12,5

as

85
70 711
70

15

15

15 17,5 80

75

BO
85

Ba

ea

83

1 "

87'1,
91%

871(.
93 1,.

eu
95 .
, 97,5

as 87,5 ea

e2,5

90
95

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3 Dlmanllunlradu.. Dimensiunile reduse sint dimensiuni de 2,5 om i sub aceastl valoare. Conform DIN 323, acestea trebuie alese din seria S 10 ca urmltoarsle dimensiuni: 2,5 cm; 2 cm; 1,6 cm; 1,25 cm; 1 cm; emm; 6.3 mm; 5 mm; 3,2 mm; 2,5 mm; 2 mm; 1.6 mm; 1.25 mm: 1 mm.

4 ~1IIZ1rea nw:nerelor stand.rd.... pentru construcii 4.1 Dimensiunile orientative pentru'construcli, dimen9iunile finite i dimensiunile individuale pot fi extrase din tabel. 4,2 La sistemele constructive tiri rosturi i care nu necesita prelucrarea perejilor. dimensiunile ..Ia rou" sau dimensiunile nominale sint identice cu dimensiunile orientative pentru conS1ruC1i1. i acestea pot fi extrase din tabel.

Dime~slunea orientativ! "Ia rO$u" (OR) i dimensiunea nominal (DN) la constructii de c~rmid, Pentru golUri este: ON 2 OR ~ 2 x 112 fost" OR + 2', 5 mm i pentru pllat": DN ._ OR - 2 x 1/2 rost. OR - 2 5 mm,

61

DIMENSIUNILE AXELOR

Cele mai vechi reglementari privind dlmenslonarea construcIIlor aparin Japoniei unde, dupA marele incendiu din Tokio din anul 1657, stilul i mArimea clAdirilor au fost stabilIIe prin dimensiuni slstemlce conform metodei Kiwariho. Dimensiunea de baz. era ken-ul 6 picioare japoneze. 1,818 m. Distana dintre axele peretilor se dimenslona In ken-i intregi sau in Jumta~ de ken, ferestrele, uile i dimensiunile covoare lor erau stabilite i~ funcie de aceasta dimensiune de baz ceea ce a slmplfflcat, s ieftinI! sau's accelerat In mod decisiv construcia de cladiri din Japonia. Exemple - BOL. In Germania, inainte de introducerea metrulul, In zonele constru.ctlilor 1n sistem Fachwerk s-a dezvoltat un sistem similar. Determinant era piciorul prusac care era cel mai rSplndlt i care corespundea celui renani celui danez.

Astfel rezultldlmensluni Intermediare de 1,25; 3,75; 6,25; 8,75 m. Pe clt posibil ins trebuie evitatA utilizarea acestei jumtav de dimensiune peste valoarea de 10 m rn concordantA cu treptlzarea geometrica peste 10 m se reoomand: 12,50 m, 15,00 m, 20,00 m, 25,00 m, 30,00 m, 40,00 m, 50.00 m, SO,OO m (62,50 m), SO,OO m, 100,00 m.
2.; Pante d. acoperi,

Pantele de acoperi depind de tipul tnvelitorii ,i de ce! a construciei de dedesubt. In raport cu necesitile practice sini stabilite urmtoarele pante de acoperi: Dimensiunea dintre axele stTlpiior era de cele mal multe ori de 1 Gefach. 2 . 1:20 pentru 1nvelltorl din carton la' construcii de oel ,1 beton armat i acoperiuri din rumbeton, cu excepia execulllor speciale ca aco.co~ 4 picioare _ (D. Piciorul prusac, renar, danez, care este u1fllzat i perlrlle din pInze subiri i acoperiuri cu ed~url etc. astAzi in domeniul constructiilor din Danemarca, se traduce in sistem metrlc 1:12,5 pentru Tnvlltorl de oarton pe construcii de lemn . cu 31 1 /4 cm, cotul cU 62,5 cm i Gefach-ui cu 1,25 m. Firmele private dlij con1: 4 pentru acoperiuri cu ciment ondulat, Tnvellteare de zinc cu ipci, strucie preluaserA aceeai dimensiune de sistem de 1,211 m pentru structuacoperiuri cu tablA ondulat!, cu ~gll de oel zincat pe ipci sau pinrile lor, cel mal ades pentru cele din panouri de lemn. ze subtiri, acoperiuri cu ta~url drepte din tabla zlncatA Imblnat cu Dimensiunea de sistem englezA i americana, de asemeni de 4 picioare falurl duble i pentru Tnvelltori de carton la construciile cu funcia de engleze este, cu cele 4 picioare engleze. 1,219 m aproape de 1,25 m. De adapostlre aceea, Tn Arlie care au adoptat conven~a dimensiunilor m~ce, plleile de 1:2 pentru acoperiuri ou tiglA line etc. construcie executate pe maini americane sint late de 1,25 m, de ex. pllclle din fibre dure etc. Dar i plAelle d. platrA ponce germane pentru acoperiuri ExplicatiI au dimensiunea normat! de 2 x 1,25 2,50 m, la fel ,i pllcUe de Ipsos. Tn Unificarea rftmlcA din domeniul constru~lIor Industriale i al celor cu functlufond 125 este numArul favorft dintre NS. Seria de dimensiuni ce rezultl din nea de adApostlre pomete de la tipuri cara au evoluat treptat. 1,26 m a fost normat! in anul 1942 cu pantela de acoperi corespunzAtoaDistanele dintre axe prezentate influenteazA componentele constructive Inre _ lntre timp aU fost executate mII de olldlrl tip pe baza acestui slstsm dividuale: reazame, perei, planee, grinzi, pene, cApriorl, Tnvelltori, ferestre, de dimensiuni. Tn consecinA, distana dintre axala grlnzllor este rn prezent ferestre continue, ui, pori, linII de macara i alte dotArI. Stabilirea unei dIcel mal ades de 12512 .62,5 cm -lungimea pasului unul adult - pag. 31. mensiunI de bazl anumite pentru divizarea 1n axe creeazA premisele pentru

ou tunctlunea de acIIPM"re
1. Dlltanele dlntJW ax.

Dlatane Intre ax. unltln penlnl oonetruotll de .....,., ~ "

) Ge......,1taf/ Cel mal ades construciile Industriale ,1 cele cu funclunei de adApostlre sTnt sublmpArtitB In plan dupA distane intre axe dlepuse rectangular. Ca linie dimensionalA a acestor axe eata valabili Intotdeauna axa de sistem staticA e construclel!n cauzA. Distanele dintre axe sint dlmenaluni pariale ale pianului,' care determinA reaz.mele, elemente'e portante, mijlocul pereilor etc. I.a grinzile de legAturA Tn cadrs a1nt valabile axele mediane ale punctelor de sprijin la tundatll. Olmenslonarea se raporteaza permanent, chiar ,1 la suprafee Inclinata, la planul orizontal al pianului i la cel vertical al elevatlel. b) ConetrucllindUltrlaIe La constru~118 Industriale ca dimensiune de bazl pentrl.!.dlstantele dintrs axe este valabilA valoarea de 2,5 m. MultiplU acesteia generHZl distane dintre axe de 5,0, 1,5 ,110,0 m etc. Tn cazuri epeclale (clAdiri cu funciunea de ad?c0Stlre sau construcII din plll.ol) poate fi utilizatA i valoarea de ~ 1,25 m sau un multiplu al acesteia.

normar dimensionalA supraordonatl a elementelor constructive Individuale ,1 pentru capacitatea acestora de a fi compuse. Tn. acest scop, dlstaneie dintre axe trebui. fnsumate flra EI se lua In considerare dimensiunile Intermediare.ln cazul blocurilor de constru~e, a panourilor de sticlA, a placilor de beton armat etc. trebuie luate 1n considerare resturile . Pe baza dlstanalor dintre axe normate pot 11 unificate dlstantele dintre zemele macaralelor mobile.

re~~

Elementele constructive i dotarile normate In sensul capaCitAtII de a fi compuse pct fi schimbate Intre ele, pot fi exeCUtate pe scarA largA i utilizate In scopuri diverse. Prod~cla In serie, posibilitatea de inlocuIre i depozltarsa genereazl. eco~omli de muncA, de materiale de conatrucle, de costuri i de timp. Ordinea .dlstanelor dintre axe ofera o simplificare deosebit! a execuiei. Oetalll - BOI..

ardezie si

Acoperiuri

de carton pentr\J

----1--' ~od--t--' rod


1 CD

- + - l A,.--oit--l Alo.~"--2AI,,,-"'-2 AJ..........iI!--2 .....-

,1 penl(u acoperluti cu' ligii line - romane 200 -CUD Acop. de carton pt. 125 -I::IK] conatr. da lemn

625 - [lI~}ad!postlrl. suflcient!

......-

I.d

'od-d.......- . - -

Casa veche danez in sistem Fachwerk cu distan! dintre axele stilpilor de 1 Gefach

, 1.00~ J : Acop. de cartQn pl. cons!r. de r---" 50 t.sOO ~ beton armat Panta acoperl$ulul in trepllzara egala c~respunzatoare tipurilor de lnvelitori

62

NORMATIVUL MODULAAII
DIN 18000 -

.m

~.@
'1' \!/
EI.m.nte constructive In sistemul de coordonar.

(d.finlt Spa~ul d. coordonar. de , planuri)


Plan d. coordonare

Prin DIN 18000 conveniile internaionale privind proiectarea i exeprecum i proiectarea i executia de componente constructive i semi-prefabricate sTnt integrate in Sistemul de Norme' German. Termenul "corelare" arata cA normativul referitor la modulare se referI! la norme dlmensionale i la coordonarea spaialI! a elementelor constructive. De aceea Tn normativ sint stabilite aspecte geometrice i dimensionale. Normativul referitor la modulare conine indicaII referitoare la un sistem de proiectare i de construcie bazat pe un sistem de coordonare utilizat ca sprijin In proiectarea i execuia din domeniul construciilor. Un sistem de coordonare este Intotdeauna specific Tn raport cu oblectul!n cauza.
cuia construciilor

1. Stlpulirl geometrice

Sistemul da coordonara

17'

Raportltlla granl!l. ~ raportare la axl

L3
II oranllt

la id

~"

OreaptA da coordonare (dr.apta de Interelcl. a doua pI.nurf)

Punct de coordonare (I""rs~. a trei planuri)

Sistem de coordonate parial


IUpripUl

l+~~H
Zona n.modulata

~1~1'I'1-1-1 --,.n,..-EI.mentl col'lltrUctJv. In pozltl. medianA Element. constructive In poziia marginal.


2~M

~ ...
@
R.lllla dintre raportar Ia axA ,1 zona d. materiei modul.t

10 nemodullll. recordate tran.vll'lll.

j:jl:tj
- - : - 72tJ)- r--48M.',8 31 30

11 namoelulate, racordat. traneverlal,

Prin sistemul de coordonare construciile i elementele constructive sInt coordonate i pozi~a i dimensiunile acestora sTnt stabilite. De aici sTnt derivate dimensiunile nominale ale elementelor constructive precum i dimensiunile de rosturi i de racorduri. - (D-@, @. Un sistem de coordonare este compus din planuri dispuse relativ rectangular; distanele dintre acestea reprezint! dimensiunile de coordonare. In raport cu proiectarea acestea pot fi diferite pe cele trei direciI tn spa~u. Oe regulA, elementele constructive sInt dispuse 1ntr-o singur dimensiune Intre doua planuri coordonatoare astfellncft sA umple dimensiunea de coordorll .re Inclusiv cu partea aferent! resturilor i Tn raport cu toleranele. Astfel un element constructiv este definit Intr-o dimensiune prin extinderea sa adiel este definit dimensional i ca poziie. AceastA sltuale se numete raportare la granie - (i) - @. ln alte cazuri poate fl avantajos ca un element constructiv sA nu fie dispus 1ntre doua planuri ci astfel Tncit axa sa mediana sa fie suprapusA cu un plan de cocirdonare. Astfel elementul constructiv este definit Tntr-o singurA dimensiune In raport cu axa i deci, deocamdat, numai ca poziie. - (i) - @ Un sistem de coordonare poate fi structurat 1n sisteme pariale destinate diferitelor grupe de elemente constructive (de ex. structura portanti, elemente de Inchidere etc.). - A rezultat el elementele Individuale nu trebuie sA fie modulate (de ex. trepte, ferestre, ui etc.) el numai elementele constructive rezultate din acestea (rampa da scAri, elemente de fatadl! sau de compartlmentare etc.)-@ Pentru elementele constructive nemodulate care traverseazA pe o directie sau alta ntreaga clAdire poate fi IntrodusA o aa-numita zonA nemodulat! care separi complet sistemul de coordonate in douA sisteme pariale. Premiza este ca dimensiunea elementului constructiv din zona nemodulat si fie cunoscuta in momentul in care se elaboreazl sistemul de coordonare pentru c zona nemodulat! nu poate fi dimensionata decTt cu o dimensiune precis!. -G). ' Alte poslbilltA~ de Integrare a elementelor constructive nemodulate sInt aa numitele poziii medIane \ poziia marginala in zone modu- . late-@-@.

r" ~:-;,14~;~ ~r~ ~.


m
galllnnl ul1lr1
t

{nAllmea de nivel:

30 M '" 300:19 '" 15,8


12

Pe,..
senaJ

r.vc

F WCB

3:M 5

.....
IV "-

3M
38M

s-au ales 16 contratrepte Panta:

Ca..

~nlo,c

+ ,l T 1
"1
Il
12M
1
1

.... h ,. ~ .. 18,75 cm
Lung. ramp: 1626 =416 om s-a ales 420 = 42 M Treapt: -- b = = 26.2 cm

11

@ Anteproiect bufet pe alJtostradl

Scarapretabricat<lin belon armat

(rost presupus 1 cm)

63

...
~.

..

h,-,f-

1---

t---

~,,~

r..t- :'f: 'rf-f

r.~

~.

'N"~.P""'"

.... 4nmM ... 4nm'" exlmplu dl IplICII'I, acoperi, 'n plIItI


.". 4 n'

Pal

Modul de baz: LImitare: '. SISTEM COORDONATE + DIMENSIUNI COORD M .100 mm orizontal: CONFORM DIN 18000 serie ~12M NORMATIV REFERITOR LA MODULAREA IN CONSTRUCTII Multimoduf: nelimitate. mxM ser. aM i.3M : . (Extrase) seria multlp. 20, m-a, 6, t2 aM. 300 mri1 seri~ -1 M Unitile normatlvulul referitor la modulare slnt modulul de baz 6M. 600 mni multiplu 30, M 100 mm i multlmodulele aM 300 mm, 6M .600 :mm i 12M. vertical: 12M 1200 mm. Din acestea se formeaza multip/J limital ai seriei 1200 mmseriile 12M i de numere predilecte. Din acestea se formeaz cu predilecie d.16M mensiunlle de coordonare - dlmensiurii orientative teoretice. Nr. predliecte: nelimitate, Limitarea a rezultat din motive funcionale, constructive i economice. nxmxM serla3M - <D n 1, 2, 3, .4,:m~itlPlu1 ~' 1n continuare exist dImensIuni de completare nemodulate norma5,6, ... se I:P~U 30 . te I 25 mm. 50 mm i 75 mm pentru de ex: piese de adaptare i mu racorduri suprapuse. '"": Sistemul de coordonare la aplicarea practic. Cu ajutorul regulilor combinatorii pOl fi ordonate Tntr-un sistem de coordonare modulat i elemente constructfve de dimensiuni diferite.

-@
n,

(n,-%i~M'

MIII/rlln YldeI'8& complltlrll p, vlrdeal.

Cu ajutorul calculului grupelor de numere (de ex. Pltagora) sau a di(da ax. fracii continue) pot fi ordonate lntr-un sistem de coordonare modulat i elemente constructive care nu srnt reetangulare. - @ + @ Cu ajutorul construciei de poligoane (de ex. triunghi, dreptunghi, pentagon i Tnjumt!~rlle acestora) pot 11 proiectate i aa-numitele constructiI .rotundeu. . . . (il- @ Prin normele referitoare la modulare domenll/e tehnIce Interdependente din punct de vedere geometric i dimensional (de ax, construcflle, electrotehnlca, transporturile) pot 11 legate intre ele. - @ Vezi i DIN 30798.
vizrII Tn factori

I ;+ /
t7\ Mlaurlln Vld.re. ~. complttlrll pe
orizontal.

--

- __

1/1

rI. continui II calcUl.uI cu numitul ctHIe (N Ctft). NOrtt- (1-1)' (b-1)

Olmtnalun minima CI trebuit aUnll .. d. II care Intlrvlne o M-

Combinarea dimensiunilor dl .I,mente constructive firi dMzor comun

12M+5M

NCIiI-112-11f5-11- ..

1M

Apllcatel rotaiei cu 45' cu ajutorul & 12M In plan

Cladiri

o
64

'MI)I. de transport I Transporturi

Constructia unei margini da acoperi curbale din poligoane regulat9 (plan de Situatie)

Traseu poligonal modulat

Exemplu pentru unele legaturllrifre domeniile tehnice prin normele releritoare la modulare

S\IlIrafla

lelulul

." ri
VI

..

TERENUL DE FUNDATIE
FUNDAII,

GROPI DE FUNDATIE, ANURI

DIN 1054,4022,4030,4123,4124,4125 -IIl' Investigare: cercetare, apreciere Aprecierile greite ale terenului de fundaie i ale pinz~i de ap freatiC, precum i ale comportamentului fundaiei alese, duc de cele mai multe ori la daune Ireparabile din punct de vedere tehnic i economic, Daunele fundaiei iau natere prin dislocarea lateral a solului prin sarcina funda~ei, aa incit corpul funda~ei se scufund in sollteren sau se deplaseaz lateral. Urmarea este o cedare totala a funda~ei. Tasarea prin comprimare a terenului de funda~e sub funda~i in urma sarcinli funda~ei Vsau sarcinilor aprute 1n Jur. Urmarea este deformarea i daunele (prin crpturl) la construcia superioar. Norma de baz pentru terenul fundaiei i problemele funda~ei: DIN 1054. in msura 1n care existi experiene locale suficiente referitoare la natura. extinderea, depozitarea i grosimea straturllor solului tn 10na de construcie, norma ofer pent!'IJ cazurile uzuale principiale pentru dlmensionarea. funda~Uor 1n suprafaa (fundaii 11Olate, continue, tip plac) I pentru .~ndalile de adTnclme (fundaii pe pilo~). fn cazul lipsei unor astfel de experiente: cercetarea dIn timp a terenuluI de fundaie, dac este posibil cu aslstena unul expert pentru terenuri de fundaIe prin cercetarea straturllor spare (manuallicu excavator), foraje ( cu ap / rotatlve / cu carotier) cu coleotarea probelor (DIN 4020/4021) \ sont".aje: DIN 4094, dependente ca numAr i adTnclme de topografie, clAdire i Informa~l. Nivelul apei treatice: Introducerea evilor de sondare Tn foraJe i msu rarea regulata (varlalt1e nivelului). Cercetarea probelor apel frestice cu privire la agresivitatea Tn raport cu batonul OIN 4030. Cercetarea probelor de sol cu prMre la compozlla granulelor, con~nutul de apA, consistena, greutatea speciflc, capacitatea de comprlmare, rezistenta la forfecare, permeabilitatea. Sondajele asigur prin adTnclmea de investigare o prospeotare conti- ' nul de stabilitate, aezare i de densitate. Rezultatele cercetirllor~expertlza terenului de fundaie (trebUie s fie aduse la cunotIn eX$c:u1antulul construciei, neprescurtate), Descrierea solului I roci! DIN 4022, claslflcarea pentru lucrrile de terasament DIN 18300, Indlc/1 terenului de funda~e pentru proiectul i execula fundalel: Imaginile straturilor OiN 4023 cu succesiunea materialului i a straturllor, starea apei freatfce. Adinclmile funda~eil de sApare, ,masele de sApare Formarea i asigurarea marginilor gropII de fundaie DIN 4124. FIrA dovada de calcul a stabilitii nu trebuie s fie depA$lte urmtoa rele unghiuri aie taluzulul: a} b) c)
la soiuri necoezlve sau soiuri moi coezlve la solull rigide sau semlcoezlve la roc
Clrlndl d. ap oeI pulln '" 10

f--i:1,!O--l

<D Talulul51rop1l CU ~mlpt. colectar.. plrllor cari alunlCl


ClAdll'll exlltentI

lup"'. bItIIIA nu mallCIInalI deoIt MI d,t II podnualUb8oJulul


o,.:':''::

Ma

Prelunglm~' , ::1' :"i!:'oJ suprafetei talum,lul F "f

~~N~~~~~~~~~~

,~, Apa ~~~ ~u.o~":':"

MIalIrI OI eX1CII(1 ,

Asigurarea con.tructJllor exlstlnte Invlclnlte


ClIcII,... exlstenll ClAdirii pr,vlZLdI

r l~cltdI===::a'
uletema

II

II~
....

eubiol

Me~

!It

~,

f ... ..

j-ao,Soj HI pU1ln 11
Il
-II')

an cu margini tai uzate

3anl asigurat partial

an cu bordura din lemn

1ConS1rUCtia VertlCal!abOrduri/ordin @ lemn

65

GROAPA DE FUNDATIE
DIN 4124, SPRIJINE,
ANTURI, F~NDATII

Pentru evitarea ptrunderii laterale a apei ajut o sprijinire a malului. Seton larcretat la taluz -+ <D, spriJinire prin zbrele umplute cu beton - <ID, perete din palplane de oel - @, flecare asigurat prin ancojj:=::::::-'FF'IIPI~' rare in pamint. 0\.1 SprlJlnlrt prin zlbrele umplute :cuIn cazul epulsmeritului deschis este Parete din p.'p'an,. dl 01.1 Batonul toreretl! la taluz beten pompatA apa tn mod continuu din adTncfturife fundului gropII de funda~e s,au din an i drenaje - @. Iri caZul unor cantiti mai mari de ap pe fundul gropII, ceea ce pune Tn pericol capacitatea portantl a terenului de fundaie, este necesar ""'........ , In o scAdere a nivelului apel freatlce - @. Apa trestlc scade cu o distanA de siguran de 50 om sub fun dul gropii de funda~e. De asemenea i anurlle necesit o asigurare, ta luzare sau sprlJlnlre - . Drept adincimea uzual este considerati distana Intre suprafaa terenului i marginea Inferioara a ca IA"\ \il Asigurare. p.re~IQr cu Ilmn rotund '@'ExICU#lv.rtIcaI.cuSClndUrideca'AalQllrareaP'''lIIorCUdUlap!dln nal din lemn lemn "1%1# dreptunghiular nalulul sau conductel.

molltll LItlmn brla pntuJuJ 1

Adlnolmll normali

del

0,70 m
D,30 m

plni la

I p.ete . plni la
I

0,70 m ~tIO,90m p"ta I,OO~J 0.80 m nll,',OO m 'plnl ta 1,25 0,4Om I O,!Om o,eOm I

l.A1Ima. liberi pentru ,. ",urile firi spatiul de lucru clrculabll I.I1lmu liberi mlnlml fin m Dlamttrullll. Il aonductal .,t apripnlt $lnl nnprJJnIt lIIPICIfv al UjII t.vll
1/ Inm

C,zul uzual

I MadW. rigldlz.

.nsa'
'.,/.0,40
,. il. 0,40

I>SO'

pina II 0,40

PIlI' 0,40 pI/IJ la 0,80

1...'+ 0,40 I /. il. 0,70 1.,1.0.70


1."'.0,85 ,.",+ 1,00

pllta 0,80 Dlnlla 1,~ peata 1,40

1. tf. 0,70

Lt1lmlllblrl minime Plntru ,anturl cu ap~ul de lucru c1rculabU OIN <4124

t.Jul - periaol dl ac:dpamintului dtntare &n\lJrI~ canalului

Firi Ulgl,lrll'll pertl-

UnglWl !II\IZIJlul dupt t,luI

ailQurarl parial.

Spri/lnJrea IIl7tUlul cu

Schela IIl'l1lul

66

Situatia apei Irealice i micorarea nivelului apei Ireatice

Groapa de fundatie cu spatiul de lucru i taluz

Groapa de fundatie cu spatiul de lucru si asigurarea peretelui

Vecinul

GROAPA DE FUNDATIE
TRASAREA CLDIRII DIN 18196,18300. 18303
In cazul Tn care terenullnc nu a fost msurat. atunci trebuie angajat un inginer topograf. Cldi rea este apoi inclus n planul de situaie oficial-<D -(il Componenta.cea mai important a cere rii pentru autoriza~a construciei. DupA ob~nerea autorlza~ei de constructe cldirea este trasata. pe teren - - Groapa de fundaie prevzut este marcatl cu rui din lemn ... G)- @. Groapa de fundaie trebuie s fle mai mare decit cldirea. Spaiul de lucru ;a. 50 om - G)- @. Unghiul tai uzului este dependent de structura terenului. Cu c1t este pAmintul mai nisipos cu atTt mai . redus - @ Dup scoaterea pA mintului din groap sint intinsa, plecind de la caprele de col, sforile de alln/ament - care reprezinta. dimensiunile exterioare ale cldirii. La Intersecii s1nt stabllite cu ajutorul firului cu plumb colurile exterioare ale cl dirll-ij). . De asemenea trebuie s fie mAsurat i TnAllmea - (!). Orientarea se face in raport cu dimensiunile din zon. Mira de nivelment - , de reguli o ina din lemn sau aluminiu cu o lung/me de 3 m cu nIvela cu bull de aer ataat. este direc~onat orizontal i sprijinit la captul liber. Cetele Intermediare din teren sTnt citite cu sonda gradata. Nivela cu tub de cauciuc umplut cu apA. elastic, transparent, cu o lungime de 20-30 m, la ale crui capete sint cI'ln~ril din sticl cu ograda. ~e tn mm, care se in in pozi~e. verticalA prin care se p9ate vedea suprafaa apei. Dupa verificare ambii cilindri de masurare se ~n unullTnga altul i pot 11 efectuate transmiteri le de cote 1ntre puncte cu o exactitate la mm, chiar I fr legtur vizual, de exemplu Tn diferite camere.

SUldt ,. . _. _ ...
. ..,..-'/t(., .....

.... -.

Punclele vlure
.

-'

Strada

CD

Plin da altul"e ofldal


) TI"",

16' d.llnetl

"2'

Planul de stuatle oftaal cu clAdirii

Cladlra prollctf.tllnUltI pe t"ln


--,:

~-~~ "', o ' . ' . .. 1,.

I~-"
.; ! prollICIafI , lucru
'

~.

u.:~;'.':'
10 SO

.........!li

~:

t!- L.rrl'uz

Tipul plmlntulul . Unghiul !aIUZIIlul ~ ..... , . ' Tipuri da pamInt u,ar da daaprlnl } 40. . . "i; _ TIpuri de paml", au o duprlndare maclle ___ - - I '. TIpuri de pamInt ou o dMprllldarl dlflallA CU" - , ... PIItIi cu D daaprlnd.re 1140'" fi dlflcOl ea Cap'" de " ' ':,
.

':.

_. -.-

v l U I ' I ' '\

Groapa d. fund.

',::'.

ADnII.... mallungt I
c/ldlrll (Ifoara de IIln_ment aua)

..... '.;Q'~"""

'trItara .
. . FUnclul gropII
de !Undii.

Schll. dforl ele

.lInlll/llw Joa) MIri II hatIrul tllflnulul

olAdlrll (Ifoara de

AIIn'- mellOurdi a

Clldlrea In groapa dl fundal.

a!l0Sp.lul ele lucru


S
Schala de lIor! dl traaa,. In Ifa fii ilie trultl cladlr -

<il

StlbJllrH unghiUlui drept dupl Pltegar.

ScInduri de lemn

Nlvll. cu bUIi de

.r

La'" IVtalllZlllul
MIra de reguli 3 m lungI-

me. Cotel.lntarmedll,.

mllOl" CU IOnda gradati

Cruci

de va.re

.@

MIra dl nlvllmtnl

Nachbtrglblude Gra.pe d.lundlll, pentru clAdiri. pral.cttta ..... nt d Iv-'m.nt 1 n." .. ma In... PlrteroMS

-----:~~=j"---~~~-

:1:0.00

Msurarea Inaltlmilor pentru cladire

67

3.0m

O.5m
Jooo-f

LUCRRI DE TERASAMENT I FUNDATIE


DIN 1054,1055,4014 - fll

Cercetrile tehnice de construcii ale terenului trebu.ie s asigur:


date pentru proiectarea i execuia economic i Ireproabil dil punct de vedere tehnic a cldirilor. n functie de tipul constructiei terenul trebuie s fie apreciat ca teren de fundaie (fundaie) sau. material~ de construcie (terasament). Dup expertiza terenuiL (dac este posibil din punct de vedere al legislaiei edilitare ll domeniul construciilor) sa vor amplasa cladirile. (evitarea mla~ tinilor etc.) De asemenea se va stabili tipul cldirII, tipul fundaieL'. fundaie Izolat! - 0. fundaie continua - @. funda~e-placa - @ Tn cazuFunul strat portant de pamint aflat abia la o adincime marE.fundaie pe plloi .... @. Distributia presiunii 1n cadrul fundaiei nu trebuie s depeasca la zidrie .j:.45; la beton. 60. Funda~ile dizidrie sInt mal rare din cauza cheltuielilor mal mari. Fundaiile din be ton nearmat sint folosite la suprafee mal mici i sint funda~i oblnuit~ pentru construcii supraterane mal mici . Funda~i1e din beton armat sTnt folosite la ieiri mal mari Tn consol i la o presiune mal mare asupr soluluI. Pentru preluarea forelor de intindere ele primesc o armatura -@. La betonul armat se economisete in raport cu cel compac-tat - la Tnal~mea. greutatea i adTnclmea sapaturilor. Execuia fun da~ilor la rosturlle de 'dilatare i spre construciile existente sau 1marglnl-@. Seciunile plcilor funda~el - la o capacitate portantA mic a terenului de fundaie, dacA nu este suficienta o funda~e izolat sau continua. Fundaia protejata la inghe DIN 1054> 0,80 m, la cor strucll Inglneretl 1,0-1,5 mm. . JmbunAlIrea capacitatII portante a terenului de fundaie. a) procedura de compactare prin vibrare i presare cu utilaj de vi:. brare (vlbrator), compactare pe o raza de 2,33 m; distana punctelor de vlbrare circa 1,5 m. Terenul este umplut ulterior. Tmbuniltllrea este dependentA de granula~a i aezarea Ini~a1. b) Pllo~1 de compaetare, dopurile sTnt umplute ulterior cu adaosu.:.. . ri d~ diferite granulall1lr1 lIan~. el Tntrlrea i compactarea pAmTntulul. Compactarea cu ciment; nu poate fi folosita la pAmTntUrl coezlve i ne:' compatibile cu cimentul. Injectarea chimlcalelor (solutie de acid slllcleclorur de calciu). intarire imediati i de durat, poate fi utlllzat nUIm la un teren cu un .coninut de cuar (pietri, nisip i alte pietre aflnate~

10

. '<D
P.lltllt!

Aprecierea proveniti din pradfcl conform cIrtIa pllSlunea H exerd ti IUb 45", nu lItI .xactI. Conform KOgI.rSchlidlng ~ CII dII""'rarea linIIlor de Pfel/UIII _. (!za re), Iorm.IZI'lp1Olpll un care.

-~

I'\

da~II.lngustt la Ic"..1pmlu-

Funda~lIe 1.1. produc I.n.lunl suplimentare mai mari decit tun

n. pe fUndul gropII.

1.ladl!1I

3P' am nt
eo':Roal

cazul 00I1IIIUCIIII0r noi dlapUil lingi conttruc~I

nll\llot InftuInlIII de IundaliL lmportInt In


vechi. ..' ....

CI la 8IJPI'IIPUI1II'1 au-

Pericolul de tIIIrI cu p(Cductr. lllurtlor du

P.e umplu ~ turl de nliIp de O.ao tnlltlll'll, CI1II llte l'1li1%111 " IIdlmln
tallm 1lrl1U" d. le
pina

~ Fundl~'

la

1,20

1"0\6 Funda~. pe var \V unt. UnIII. d. dJe. IrlbuIIa I pmIunI1.

cfnUor pe o aupr.flll
mal m.,..

cm.

DleIrIbulll 111'.

al terenului de fUn dl\l8.

unghIUl da Inclin.,.

re fArI lubaol

Fundl~lllollt.

pentru cIIdIrf UfOl

Fundl1U1I continuI .rnt 1010. CII mald

.. FIiIId I IIpara b. Fundllii nII,perlte


te(g .
p

J~~
parare sau dilatare
execuia fUnda~81la

Wzzz~a~
a. Plac. gro_lml conatante

d' talpi IIpIl'lti

c. ExeeU1/. au Dlae6

......." ..cIII uf.,..


rosturi d, ae

~~C!BtIt lin!!.!.!..

FundaJa-pllct construcie

armatA cu

oel

d.

~o ~

IOln. d. adIncime

Radltr d. pllO\l ,1 fUnda~. cu ehI-

'3'
~

Sa~unll. pllcllorlundl~.1

Fund;atie tip banchetA. simpli din beton slab

Fundatie
nearmat

lrgit

cu trepte din beten

\!.:;;I

r.@I

Fundatie te~ din beton nearmat

liS'

FundC\tie i mai IatA dintr-o plac de be ~ armata cu otel

68

"

.1_dfnPllPl..... IlUP_ "din b.lon Inculrlll

~
_q.

F~/
.. ----..c'......
.... J

'

LucRARI DE TERASAMENT I FUNDATIE


DIN 1054,1055,4014:"" [Il

blpntalllnpal~"'b_

_ 1 ....... In spatl

.Iplllitdlllpalpl.... uubll.n monallllnllgtllln

. ~Q~
dl _ I I bltOnlllla III P" ... cIn gtOIp.I /Ia lI/ndI1If II zici de '_II

_ti

Qzici doltl/tll au .lOjIuna iti 1.,. ,.. do L .

CD

Oonstrucll dlm.nslon,. cit rtguilia O,""un, actIVl' pamintului (conform DIN 1055, parte, , ,2-,).

determlnantA.ate Idtnclm.. de fora,. maXlml

Adfnctml mlnlrnl pentru Ioraj.1I con.truCllllor con~rm OIN 10S4

, IJ
aem

De regul pentru construcii dimensionate pentru presiunea activa a pamIntului DIN 1055 - <D pentru Incrcarea admisa trebuie s fie stabilite tipul, compoziia, extinderea, aezarea i groslmeastraturilor de pmlnt prin toraje de prospectare i sondaje, in masura n care experienele locale nu sint suficiente (distana forajelor..; 25 m). 1n cazul fundaiilor pe pilol trebuie s fie calculate adTnclmiie foraJelor la suprafaa virfului pllotului - @. AdTnclmiie de prospectare dup procedeul de dimensionare pot fi reduse cu 1/3 ( adinolme 1.0 B sau 2 x diametrul pllotului. dar ;a 6,0 m) Distanele piloilor necesari pentru pilO1ii de foraJ - . pentru piloti batui @ Valorile men~onate nu sint valabile pentru pere~1 din palplane i cel din piloti fora~ portan~. Aoetla sint continui. Ad1ncimea ne cesar a terenului portant de fundaie sub plloii foral - @, slste mul Brechtel de p/lo~ foral din beton comprimat -
FUndaia pe pllol, no~unl de baza: fora pllotului poate fi transmis prin frecarea pe manta, presiunea la virf sau prin frecarea pe manta i presiunea la vTrf, asupra terenului portant de func!a1ie. Felul transmiterii ferel depinde de terenul de funda~e i constitu~a pilo~lor. Funda~e pe pilol vertlcall: transmiterea sarclnii' asupra terenului portant este realizata prin virful pllotulul, suplimentar prin frecarea pe manta, Funda~e pe pilol plutltorl: v1rfurlle piloilor nu ating terenul portant. Straturile ou o capacitate portant! mai redus sTnt compactate prin baterea piloilor, Felul de transmitere a sarointi: piloti de freoare, care transmit sarcina lor pe straturile portante mai ales prin frecarea pe manta la perimetrul pilotului. Pllo~i de presiune la virf, la care este transmis sarcina pilotulultn princlpal prin presiunea virfului asupra terenului de construcie, Aicl nu este esenial frecarea pe manta. Presiunea admis la virf este majorat! slmltor prin lrgirea tlpII anumitor plloi monol~l, Poziia piloilor in pm1nt: pllol de baz care stau in pAmint pe intreaga lungime. PlloI lungi, pllO~ liber aeza~, care stau pe pAm1nt numai cu capAtul inferior, liberi la captul superior i aTnt de aceea solicita~ la flambaj, Materiale de construcie: lemn. plloI din otel, beton. beton armat $i beton precomprtmat. Felul introducerii In pam1nt: pllo~ btui, care sint btui in pAmint. .pllol presa~. 98re sTnt presa~, pllo~ fora~. care sint Introdui 1ntr-o gaur foral, PifoW ellcoldali sint 1nuruba~, piloti hldrau licl. care sTnt Introdui prin mijloace hidraulloe. Se dlferen~aza intre pilol care comprlmll, Tnltur sau destlnd pAmintul. Felul solicitArII: pl\o~ solicitai axlal, pllol de intindere. care sint solicitai la intindere i care transmit fora pllotulul asupra pm1ntuiui prin frecarea pe manta. Plloli comprlma~ sint sollclta~ la compresiune i transmit sarcinile asupra terenului de fundaie prin presiunea la virf i frecarea pe manta, Plloll solloltalla Tnoovoiere, de exemplu pllo~ fora~ mari solicitai orizontal Fabricarea i montajul: Pllo~ prefabl'ica~ sint livra~ cu o lungime parial! prefabrlcata. respectiv in starea final la locul de utilizare i sint bMi, introdui prin mijloace hidraulice, vibrare, presare, fnuruba~ sau Introdui In gAurile ferate pregAtlte. Pllo~i monOlii, care sint tabrl cai Tntrun spaiu gol realizat fn pamTnt ca pilol foral. monolii . btui, de eava presati i vlbrat!. Plloii d~ fundaie parial prefabrlcati 'i parial monolit, care sint montatl din piese fabricate la faa locului si prefabricate. Plloli monoll~ au avantajul c lungimea lor poate fi stabilita abia 7n timpul construciei, pe baza rezultatelor de batere, la procedeu de loraj prin verificarea straturiler de pmnt forate.
el

:UL

A~1.51 .em
. .

d
'

.... ..
.'.IOm

2dj

DIBtantll neena,. II. pHOlIlor ptntru piloti foralI (conform DIN 4014, pt1ma parti)
I!;III!::l

", sr: ~ '"

~~~~...,I'--~

It It ~.: ~.',' r-.~

It:~ .~ ,\,~

" .::: :"f:.~': o '.


Of

: '.,',' : ......:

....
: \"1

.:,:':.:, :.: -: 2~:" .:'.:


' , , .

....... -:"'~: :'~


3dal m+d

','-:.. :.:::

,1," . ; . ,

~ d~:

, f'5\

**, . ' -"-'!


"'~~r
a)

Ol8lln.1I Mo.aarlllt pltOlilor pentru pllo~ bllU1l (oonto~ DIN 4026)

\::!./ DIN 4014, prima pal1t)

Adlncim., "101181'11 Innulul portant cit conatruOll' lub pUOlII !oratl (conform

Plesade
b)

etanare

el

d)

Pilot forat din beton comprimat (sistemul 8ecMtel)

69

IZOLAREA CONSTRUCIILOR
DIN 16195,4095 -

QJ

Subsolul trebuie Izolat orizontal i vertical taIA de umld"lt din .01

-(Z)-@

Izolllll /olrte buni pe partla munte'ul,. terenuri Inclln.t evacuarea ap.' munt.lul prin drenal -(ID,@

MStiren

parde.HIi
.0

MS

in ziua de astzi spaiile din subsol sint folosite din ce in-ce mal puin ca spaii de depozitare i mai mult ca spaii pentru activiti din timpul liber sau ca spatiu suplimentar de locuit i de munc. Din acest motiv se cere mal mult confort de locuit I de microclim la subsol. Condiia pentru aceasta este izolarea subsolulullmpotriva umidit!ii exterioare. in cazul cldirilor fara subsol trebuie s fie protejai pereii Interlori i exteriori printr-o izolare orizontala 1mpotriva umldlt~i - - @. La pereII exteriorl o izolare de 30 cm deasupra terenului - @- @. I.a cladirile cu pere~ de subsoLdin zidrie trebuie sa fie prevzute tn pereii exteriorl cel putin dou izolaii orizontale -0- @. in cazul pere~lor interiori se poate renuna la stratul Superior. Pentru Izolaille orizontale din pereU trebuie s fie folosite fill din bitum pentru acoperiuri, nii de izola~e, f1ll de izolaie a acoperiului, fTll de Izola~e din material plastic. fn funcie de tipul de umplutur din spatele spaiului de lucru i de tipul Izolaiei trebuie s fie prevzute pentru suprafeele pereilor straturi de protecie -@ - @. Nu trebuie s fie vrsate moloz, spllt sau pietri direct la suprafeele peretilor Izolai. .

ti' ~

te mlnime d. utilizare I spIIIllor: linplUlUrila n/vttullZoillel plllllelUl.

IzoIa1Ia clAdlrflor firi subIaI cu cerln-

1..:1 rll\lI minim. de utilizare l


pod.lui II wtlul nulul.

'4'

Izolajla clldlrllor fIrIlublOl cu OIlupralttl

.pa~lIor:

ter..

ApIrfV. apel CI
Umiditate. pamlnlUlul
Praclpb~1

--

Sollo/tar lzol.~el Impolrivi

Felul

l:zolalel

PodHUII portllltt

EIIOIIII capI/Ir la COlJ)Urtlt verticale da conatrucle


. Api dt InflIIrl1lt (fir' presiune) II IIUpt'Ifele/t Incllnate al. QOlJ)Urllor d. conatruoJ.
Pr.s/un. hldroltlIIci

Barl.re Impotriva umldltllli pamIntului


Izolaie Impotriva apel Infl",a~.

MSpardo.a
!liS teren

de

Api menl/.rI

Ma pardonl" Api fr.lllci

lzollle r,zI.tlnUl. prlun'l apti

110lalla clldlrllor rlrl eublol, podoua cu .p&1lu intermediar de &lris/rei. pamint

lzollVa clAdIrilor Iirl 8ubsol; podHua aeziti mal /01 la nlvelulluprefetei terenului Inconjurltor MSpardo_11 -parter

Ma ptrdClull1 -Plrtlr

MSteran ,

MSteren

Mat,,,,n

MS pardOlHIt - eubllOl

.0.

Izolatll clAdlrUor cu lublol cu carll'IIe minima de uHI/zare llIll\fllor (paral din zldlrla pe fundaii contlnu.)

Izoll~1 cladirilor cu aublOI:teretl din zidiri. cu fundalla contlnu

Izolatll clldlrtlor din beton

cu lubsol, pereti

"iO'
~

IzolaUI clAdirilor cu aubael, perejl_ din zidari. cu fund.~.-placA

fundalll

gropII d.

Umpleree

lzol.l.

Strat de protaci. din zAbrela de plltrl

Salt.. d, Izolaie Str.t de Infiltrare

ti. - fibrA ondu-ratA Placi din cimant sau slmllarIzolaie

Strat de protec-

Siret d, . filtrare dedranal


Conduct ~~~

Conducta ......,'~"'-"-' de drenaj


4StratdeprotecliedinpIcideflbro@ ciment sau materiai asemanator -

70

Orenaj i izolatie

2P,ereleledeprotectle din zabr~le de /.j3I @ piatr \!SI

Sanea de Izolatie

IZOLAREA CONSTRUCIILOR
DRENAJ PENTRU PROTECTIA AMENAJARILOR CONSTRUCTIVE

Drenajul esta desecarea pmintului printr-un strat drenant i tub de drenaj, pentru a impiedica formarea apei cu presiune. La aceasta nu trebuie s apar 1nnmoJirea pmintului (drenaj rezistent la infiltrare). O instalaie de drenaj const din dispozitivul de'drenare,.de control i cltire precum i din scurgere. Drenul este noiunea colectiv pentru tubul de drenaj i stratul drenant. Dac un drenaj este necesar i la perete depinde de cazul respectiv -. G) - dac apare umldltatea pmntului numai la un pmint foarte permeabil <D dac apa poate fi 1nlturat printr-un drenaj aa incrt s se formeze numai ap fr presiune - dac exist ap sub presiune, de regul sub forma de apA treatic sau dac nu este posibil evacuarea apei printr-un drenaJ - @.
I I

DIN 4095,18195 -

ro

Amplanra/pozftl.
In'ata~lor

Mlterlll dl conltructla
N11lp cu pieiriI granull\tl 018, 632 CIN 1045 Strai de mtrare granul.~a 014 ,1 Sirat dl Inllltrirl granul~1 411 e PI.trlt granulaa. ~ e glotexlll PIetri, granula~ 8116 ,1 gsotaXIII Strat d. "iirere granul.~. 0.4 ,1 Strat delnflltrlre granul~1 411 S Plltri, granu\aia 8/1 e" gaotaldll NIIIp cu p1t1t1o granulalla 0/8, S 32 DIN 1 04S Strat d. Inllitrara granull~ 411 e" Strat de nltrare granulfl1fl 014 PIetri, granul~a Sl16 geotexlll

Grollme. In m
.0,150 .0,10 .0,20 ;. 0,20 ;. 0,15 ;'0,10 ;. 0,10 1100,15 .0,15 .0,15 .0,10 ;. 0,10

,1

p, tlvan

Sub pardonlll

'4' ~

mineral

Inatall~' de drtnaj cu atrIt dr.nant

In Jurul tuburller de drenaJ

,1

Execulla " graslmea .tratulul drenant pentru material. mlnerlle de CPnstrucll.

DN 100 Inatataie de drenl/ cu comppntnteil, de dranaj


DN300
JlO,S,,"

110.3.1

ON50

, ~d "ti
.

r~'C'~az~a:C2:"-C"~"a:"c:~cz~r

lnatat.~. d. drenl/ la o clldir. ampiUat! mal jPs

DNl00

DN300

Tubul de dren., d1amelrul nomlnll CN 100, panll 0,5%, 1iIb de dlllrl,-controi dlametrul nominal DN 300. Pu d. olltlrt, control " acumulari dlametrul nominal DN 1000. Dlametrul nominal n_1It pentru 1iIbur11II de drtn., ou nclune trItIIvltl8la rotund. ,1 o rugozJlatl de functionare ktJ.2 mm poate fi stablllI, de exemplu'" V1tmfdln 1iIbui de dranaj II umpltrla compiell nu trebUIt al dapllllCl v. 0,25 rM.l.a auprall\ll. da palit 2.000 rrf trebuia prollcllt un drtn d, auprafatl, cara evacuelZllpl prin tuburi d. drtnl/. Trebui. si fie ltIblIIIa dIIIanCI TnIrt tuburllt de dra"", EVtn\Ualli fie dlapozl\lvul de control ... JlIG.72. condl\ll pentru un drtnlj eficient."" un tiu. IucItnt III apti, cu rHpeetlrtI ni velulul /111)(. d.1pi In Ivanradler. Se o contCtIre cu p Incllnl~' IlbatlIa un PUI coltctor nu un canal pentr'U IPI de pIollI, deci o funct/Pnare, p. cn poalbil, firi pompe. ClClllnt nlClllrl pompa, atunet trebule al fie III;U\'IIII printr-un diapozitiv potrivit. d' .xemplu cllplta de f'IItMllt, plntlll .vfllrea unii IcumulAri din pu\U1 collC!Clr. Siguranta de retenUltrabule ,1 fle ICCIIlblll ,1 Tntrll1inull. Apa pclte fi inRltrllllntr-un sol cu o abaorb)e buni de api, de exemplu printr-un put d.ln1IHr.rt - ,

1netaIat"

recomand.

3,0

:lt -.---, t"----~j~


~~~ -...; -O;;OO.b! .. _[iff.~ '-"-"-"DN~

I'! .tA

2.0

'.5

I/~

y /1 \/'
V
~'

t O.,
0,8

1,0

I li'
II
L

'1 4L Li f#~ V 4'1


I'~-

'1

1/

Iii' I
1

Ex.mplu p.ntru poziionarei 1iIburllpr d. drenaj, dispozitivului de control ,1 dispozitivului da curl~re, II un dran", 'MilarfiinJi;mi:Pi====~~~

0,4

L II
r--.

i II
I

I:EE]

.&

0,3
al
0.2

1/
I

~~I

q~ /
i

'/f I

1/'
":'

1
/

o, 1

~If '1 / " ~r- t,

'1

//
I

0.05
'1

1~4-,:
15

.,
i .
20 30

~
I

t<..2.0im-40 50

5 6 7 S 910

ON 1000
Pi... prefabricate

-'$'_.{~.-

Scurgere Q In lis ondulate

_ netede

Put da infiltrare pentru scurgerile

slabe

1Exemplepentrudimensionareatuburilordedr9naj @ cu seciune transversala rotund!!.

71

IZOLAREA CONSTRUCTIILOR; .
"Dac terenul

Dl'lnIIUI peNDul

,
<D
Plrll! clAdirii pe peltll dlllului' nbul. al fi. bln8 drtnB1l

Penta .. O.5%

ainul pompel el Tub Ipre IYInl'ldllr , ' .. Schita de plan trol Crenal d. IUprtlatl ou oonduCII de infiltrare" drentl Inelar CU PUt colector artificial.

DIN 4095,18195 _ [lJ . de oonstrucie nu preia precipitaii le i nu p . trarea atft de repede ca pmTntul de umplutur, atunci s ern'Hte infllacumulri de ap, respectiv ap sub presiune i Izolaia e formeaz presiunii apei; de aceea drenaj pentru evacuarea apei este supusa sau izolala ca la apa sub presiune _ @ _ @ ... G) - Api su.b presiune Dac elementele de construcie se scufund in apa fre . ie realizata o barier rezistenta !~ presiunea apei, Suba;lca, trebuetan!rl de membran, pe talp"i' pereii laterali. Proie orma une~ etanArl tmpotriva apei sub presiune necesita cunotine area unei cu felul terenului de construcie, nivelul max. al apei n legtur con~nutul ei de chimicale. Bariera trebuie s fie executa~reatlce i deasupra nivelului max. al apei freatice. Pentru etan cu 30 cm sesc Izolali multiple stratiflcate din bitum, izolall met::re se folodin material plastic. '. ce sau folii execuie. Dup coborYrea nivelului apei freatice Sub nlv subsol ului este executat peretele de protecie pe POde elul POdelei r i tencuiala pentru preluarea Izolalel continue. Apo~ua Inferloatlpii i pereilor portanl arma~ al subsolului, care executarea lzola~a. Aten~e la rotunJlrEla colurllor - @- 0. etanarl~omprl~a sa formeze o cuv inchisa sau si Tnconjure construcl e trebUie pArl/e. De regula se gllsete pe partea dinspre ap a a pe toate

preia presiunea total a apel _ @.

-@-Ci.).Laetanareainterioar, construcia (1nveliU~)onstruclel

trebuie s

Orificiu de oont1'Ol

Tub de d-~I ,....

FIltru IU~ 15 om nllipcup~

S'Cllu~ tranlv.ralll A-B ..

PAmIntul exlltem ,lut, nlelpoe

P.mtntul~~~~
~t

prttol

nl8lp

()
:[10
Strat d.

Itrat MIpCIn din

811rarl Cranl] tubular CU flItru 1n lJ'IptI


permeabil

IIn,eu din
I.rmlcl prin

ton Irmat

PamIntul ,

plan,..le din beton armat. Izolarei

Etanarea p.ste rosturi d. dilatare In

luprltumlr.

Barllra la 'Ica;d de ferestre el CI. ~ICU galunle


PlaCi dl Clrton ......Itat 500 !!!_~i;j.out~";I~~~'dln

T_
Api frllliCt '. . 1.
_. -

oarer.

Str.t d...~

mInte".

etan..,. strat de prateolll


PereWllllpen

. .:.-q '.!.
'0

'

,
,

.: 10
0'0

30 Str.1 d. IlIIn..,. SIrIII d. prollOp. I Plrlta IUpert .!i~SJ.

. o
0 o ..
:0, I

oIgl1llb armal
Strat de pratee!' stratullnfarlor
blondln

o 0'0:

I RotunJlr.

Rotunjire
cuva de hldrolzolalia rezistentA la presiunea apei
Etanarsa

72

de hidrolzola~e rezistenta la presiunea apel

Cuv

montat

impotriva apei treatiee. ulterior .

Etanarea la rea cazul pereilor cu~emUI marginal in . umplutura

ZIDARIA
DIN PIETRE NATURALE DIN 1 053

<D

>---< 1/4 1/7 H

ZldArie uscata I seciunI

Zidiri. clcloplca

ZIdiri. din platrl brutA

Zidiri, Itrllll. lnd1'1pt1Ul cu ciocanul

Zidurile din piatra natural sint numite dup telul prelucrrii: zidrie din piatrA brutA, cie/epicA, Tn straturi, din piatra de talie i mixtA. - <D @ Pietrele sedlmentare trebuie s fie zidite 1n poziia in oare au fost gAsite 1n carier - CD @; aa aratA mai frumos i natural i este mai oorect din punct de vedere static, deoarece greuta~le/sarcnlJe apas de regul vertical pe stratul de baz. Piatra eruptivl se potrivete pentru zldria ciclopica - Lunglmile pietrelor nu trebuie s fie mai mare decTt de patru sau cinci ori Tn~imea lor. Dlmensionarea pietrelor este determinant. Trebuie asigurata o legtur bun intre pietre in toate prile. 1n cazul pietrei naturale, legtura trebuie s fie corect! pe intreaga seciune. Se cere ca a) 1n nici un loc cjin suprafaa din fa i spate s nu se intflnaasc! mal mult de 3 rosturi, b) rosturlle s nu treac la imblnara prin mal mult de 2 straturi, . o) .pe douA piese aezate Tn lungul zidului s fie cel pu~n una transversal! sau s se a1temeze straturile de piese de-a lungul zidului cu cele dou piese dinspre transversal, d) grosimea (adincimea) pieselor transversale s fie circa 1 1/2 ori TnAllmea asizei, dar cel puin 30 em, e) grosimea (adincimea) pieselor d~a lungul zidului s fie aproximativ egal cu Tnal~mea aslzel, f) suprapunerea rosturi lor la 1mbinare la zidrla stratificata ~ 10 cm i la zldrla din piatrA de talie ~ '5 cm - @, @, (i), g) la colturi sA fie folosite cele mai mari piese - <D - . suprafeele la vedere s fie rostuite ulterior. Egallzarea statica la fiecare -si 1,5 m ~nat~mea schelel de lucru). Tn funcle de rugozltate i prelucrare rosturlle au o grosime de -si 3 cm. Se fblosete mortar din var sau din yar cu ciment, deoarece mortarul de ciment pur schimb culoarea anumitor pietre. La zidAria mixt Tn seciunea portant! este inclusA zidrla anterioar de platit cioplit regulat, dacA aceasta are o grosime de ~ 15 cm - @. Finisarea cu plAci cU o grosime de 2,5-5 cm (travertln, calcar cochilifer, granit etc.) nu este inclusa'Tn seciune i placile sint ~nute la distana i susinute printr-o ancorare dIn material rezistent la rugln! de partea zldarlel din spate la o distan de 2 cm - @l.
Tipul pllII'eI RIzIllInl. mlnlmlla pralunt N/mm' 20
30

II

ZIdArI. stratHlcati n.regulatl

Zidirii mlfl. lndrlp1at1 cu cloCinul

PlltrI d. Vlt, IIIv.rUn.1uf vulcanic Grelll. maai. (cu nant Irgllo,) ,1 IIImllllr. Platrl de var din'. (lire) fi doIomltl . IIncIuIIv mll'll1urt),lIvl blZIItIcA fI,lmlllr. Grelll cu cuart (CU Dant de IIIk:IU), grull ,11I0ullll altllI ",,"Inllo.,. G,."II, IItnlt, dloril, m.laflr, dlal:la. ,lllmlllt.

SO 110
120

Fltzllltnl mln. Ia IIre.lunl a tipurilor d. IIlatr.


FI,zlll.nll piltJ'llor
Valon d. bul a,,') Grupa dl mortar lA 1, lAl\I,Il,
,~

Catlgorll dl c:aJltatl
N1

J,~
N2

ZIdiri. mbctt
N3

N4

') In carul ,,~'Imn rllflurller > 40 mm trebui. II n. ~rat. va10rillt d, btzl a. cu 20 %.

.. ..... . .. .. ..
a.

t..Il\I/~
IR

UNI..

'.A
la

'0

Valori de bul a. ale tensiunII 1 .. compreslune admise pentru zldlrla din pietre ns' lUraie cu mortar ncrmal

!1~!I~!~i! !i!' ' '. "",,~

Zid arie
mixt

:::.

Calitate
Ni N2
N~

Clasificare de baza. Zldlrle din oiatrll brutA In r ti Ol cl""~nul I ZirlMe .tralificatl . Zidrie din piatra de lalie

"imea pletrl/ler de iauare


hII '" 0.25
tin r.

Inlll. rOIlJlun

Panta roSI.
Tranlm~sre

030

a 050
.. 0.55
;o .75 ;o 0.85

"

Z~~~.r::!traUficata.

c.~c

... O13
",0,Q7

N4

'" C.1; c 10 .. 0.05

cu

seciune

utila din

punct de vedere static

.Finisare ou placi fra rol static

Valori orientative pentru clasificarea calitatii zidariei ou pietre naturale

73

15

15

~
Tipul pietrelor: DIN 105 carAmidA Mz clrAmidl pIIni VMz c.lrAmldA plinA ptr. Hlz
."

ZlDARIA
DIN PIETRE ARTIFICIALE
DIN 105, 106,398,1063, 18161-53
DIN 398 .' HSV DIN 1e153' elem. cu golUrI din beton piatra de furnal blocuri plina cUn plalrA de fumal HHbl blocuri cave din Idem HSL caramldl da furnal cu goluri . VHSV Idam pentru ziduri de mucare CIN4165 beton celullr al./toclavlzat DIN 18149 cirlmldi cu goluri verticala din beton ucr DIN 18151 blocuri cav. din beton u~r DIN 18152 .'emenlt " bfocurl pIIne elin belan uor

KMz
VHLz

KHLz

ziduri de mascar. cllncher plin cAramldl cu goluri verticale cArAmidA cu golUri vertical. pir. ziclurl d. mascare cllncher cu
golurl.vertlcale

CD

un .Ingur strat. tencuit

zidiri. &parentl Intr-un ,'ngur strat

KS

r!1' W240--;

. aparente KSL. blOCuri cu golurt " Clva KSVmL Idam zidlrl. dl mucare KSVbl Iellm aparenta

blocuri pIIni " compact.e KSVm cIrImIzI pt. zldlrla . '>.. ": da miscare KSVb caramizi

DIN 106

gr,.'. caIcaroa.1

V . c.lrlmldl plinA S

vei

litera sul'llm.ntar. pentru blocuri Plina au ,IIturl

bioc plin

1&1, In planul paramentulul i vertlcal.!n cazul zldlrlel cu douA straturi ... (2) +
planeul

Intreaga zidArI. s. executi ou respectarea regUlIlor de tmblnara, pe plan orlZon-

nu poate rezema decit pe cel Interior. Straturile zldlrlel se leaga cu cel puin 6 anooraje dIn sirmA 01.1 un diametru de 3 mmlm'. Ois1ana ancorajelor pe
Denumire
FormallUb~rt ................ Format normal ............... 1VI Format normal ............ 2Va Format normal .......... , .

plin vertical esti de 25 om, orizontal de 75 om.


In om 24 . 24

Lungime

'In am

!.illm.
11,5
11,5 11,5

Inlltlme fn cm
6.2
7,1
11,3 11,3

DF NF 1V.NF 2V.NF.

24 24

17,5

In doua .traturl, cu zid de mucatl

'4'1

'..::!/ Itrmofzoiant (WCVS)

ln1T-un Ilngur itraI. cu flnlllJ

Formatel. c!rllmlzllor conform DIN 105

100

r4r

Grosimea per.telul din subsol1n om .


36,5 30 24

Inll1lmll terenului dellupre podel.'aubaolululln m III


IITOinI vll'llcall pupra pereilor (permanenti) cle
~

50 kllUm

2,50 1,75 1,35


Groaiml mln. ale p.retior din subaol
1. 1.
010
I~

.; 50 kN/m 2,00 1,40 1,00

Intr-un singur .trat, cu fatada suspendat.

(17', 24O) .

Intr-un singur atrat cu 'Izoiille

I""ml

~ I l1'a110

14'

.11 1 .,

240

li

1.
Clllan18 minima .oriJIcIIJot

17
0111111\8
dtlClll dtrtar

la
Clallnja dtll Imblniril' peretIIot

(1/011.,..

ptIIItIuI

Orlnaltla Imblnlrl zIdI1t

$IIU" !miii
l.IIImI

I.IIJma
IIlU 130

1rlmul _'

AcIJMImt

~.,lIurllar

"1.1 17.8
.. :Ie,5

I-

I ::,,1IIu1 I~"
.11~5-

.s, .A' "113.8


.. 78

.. CIIaIi
",..

.,i.l
.24

ptrtlIIuI

7i-

1. ~
~

1 ....

lom
:le.!

Icm ... 24

li4'

10'

Mell" "!ur! v.rttaalti admisa firi expertizA II pere1f d. coneolldat IAU de rigidiza"

CV

In doua straturi, cu un strat da ur

In doul straturi, firi strat de aer

rmm!'..-::::::. . ,.; . . -: . ::,. ::! t::::::::::..:::..:: .. ...~


._-~
Oll~ mi" Iml:Mlrtlor .. II.!

III.!

.",5~

];@;\~}'::~'::'::':":":':':::'-:':'~~li.!

DiItIn1l mi" orlflclllor


.,'

]n0:ipt:::::l' . ~~:~ 1::t:::~;;<h@:~::(:2iill ~


. _ . foI

... ~SI I

"'88

241-'1 51 I

lO 1 9 9 - . 24+" 3S,Si 3

s ]:i:I~:!@lBr:::::::::;:;!::~:!::~ l{ittfi}@di:J&11 1
10>24+--<75-;....--.. 199--"'3&.5."36.5

Oriticii zidite imbinata. L.Atlmeli $i adIncimea mal(.

74

tencuit

cultar strat de aer

Placaj la o zidrie cu o izola~e ter mica mare

Orificil

i liturlin perete -@

lituri frezate '-a~me i adincime

ZIDRIE DIN PIETRE ARTIFICIALE


DIN 105,106,399,1053,4165,16151,18 152,.181S3
Zldria trebuie s .fle asigurat prin perei rigidizai i prin planee cu efect de albf(principiul celulelor spaiale}. Pereii de rigidlzare sint componente de construcie de tip aib care asigur rigidizarea Ia .flambaj a perellor..portan~ - pag. 74 - @_ Trebuie dimenslonati ca perei portanti, dac trebuie s suporte mai mult decit greutatea proprie dintr-un nivel. Pereii neportani sint cGmponente de construcie de tip aib, care sint solicitai numai prin greutatea proprie i care nu servesc rigidizrli la flambaj. Orificiile i liurile trebuie s fie frezate sau executate prin eserea zi dri ei. Orificiile orizontale i incllnate deschise in condiiile unor sare/ni speciaie trebuie sa fie realizate la o zveltee ... 14 i grosime jjIo 24 cm, Tn caz contrar este necesarA dovada de calcul ... pag. 74 - (1). AncoraJe inelare la to~ pereii exteriorl i transversall, care servesc ca aib verticalA la preluarea sarcinilor orizontale. L.a cldlrlle cu mai mult de 2 niveluri complete sau cu o lungime mal mare de 1am, dac starea terenului necesita acest lucru sau la perei cu multe golurI sau goluri mari. Mal ales, dac suma laimllor de goluri depete 60% din lungimea peretelui sau la latlmea ferestrelor care depete mal mult de 2/3 din tnAlJmea nivelului, 40% din lungImea pereteluI.

''

Zldlrieln doulstraturi ou .trat \.!.I d. ur " IzQ/l~e

31-1-11'+8+-17-1 Imblnara III soclu

e.erela clrlmlzlarmlt. din beton

uor - Zldlrle

l.:zJ fereastra

t\ Zldltllll'l'l1at1 bUiandrug de u,1 "

ZldArIe din cIrImlzl cIIn beton u,or (blocuri cave) ou bulandru; armat din beton din piatra ponce

din blocuri cave ZlcIIrIe cu bulanclrug ou nut cit scurgeri

52 71 113 O.oeu o,oua . 0,125 2 O,lleo 0,1187 0,210 0,240 0,1171 0,2!OO 0.375 0,38! 3 4 4 O,rI8O 0.2500 O,3SH o.saa O,31U 0,4187 0,81! M15 o,saa I I 0,3710 o,lOaa 0,750 0.740 0,780 I I 0....75 0.58H 0,875 7 7 O .... 0,185 . 0,501)0 0,8887 1.000 S 5 OMO 1,010 1,000 1,111 1,135 1,115 OMU 0,7500 1,115 1,240 1,280 1.I5C 10 0,1240 0,1333 1.2!O la 1_ 11 1,3811 1,375 11 0.ae75 0,1178 1.375 12 11 1,_ 1.110 l.eoo 0.7500 l.aooo 1,500 1,115 l.ua l.m 13 0.'115 1,0133 1.115 14 14 '1.140 1.780 1.780 0.1710 1,1m 1.750 0,H75 1,:1500 1,175 1. 15 1"'5 1,185 1,175 11 1,Il10 2.010 2,000 11 1.0000 1.3333 2,000 11 17 1,11S 2,131 a.1U l.oeu 1.4187 2,1:15 1,240 a.aeo 2,250 1. 1.1280 1,5000 2,250 l' 1,1175 1.'133 2,375 2.38! 1.385 lI,iI78 II 11 20 1.2500 1.S.87 uaa 2.410 2,110 UOO 2G II dlm.... _tlaltl: G cIIn..... goiurl: o dlm..... contele

cu ,.nI

Nr.

Dlm.".. d. 'I11IIIII1II-

1 2 3

II 0,115

Inm
~

Sital\1l'I

0imI... d. Inlllm. In m 1. gtallm.. cltamlzliot In mm


156 0.1816 0,3334 0,5000 175 0,1875 0,3750 0.5125 0.7800 0,1/375 1.1250 1,3115 1$00 1.1875 1,1750 2.0825, 2,2!00 1,4375 2,8250 2,8115
1,0000

0.135 0.z80 0,385 0,510

'0 0,1:15 0,280 0,375 0,5OC o,m 0.750 0,175

0.8888 0,8384
1,0000 1.1888
1,3334

238 0,2! 0,50 0,75 1,l1O 1,10 1,15 2,00 2,50 2,75 8,00 3,15 3,75 4.00 4,25 4,SO 4,75 5.00

1.25

l'

2.aaoc
uooo

1,5000 1.1181 1.8334

U5

2.1888 UI34

3.eo

2.8334 3,0000 3.1185 3,3334

2."

3,1175 1,3150 3,5825 3.71500

DlmeMllunl ele prolectar. p.nlru zfdArle

Tipul

carl-.
mlzllor

Tipul cIrl mlzI lor DF

Dimensiuni In cm
L I H

Nr. Gros. slrll pereIlfteea- telul rei m

pem 2 perete

pe ma zldArle

Intlllrne Incm buc.


16
11,5 36,5

Oirtm Mortar OIrim Mortar Utru buc. Utru


68 132
198

t 1
(f)
ClrAmlzl din beton c.lular aulOcII- vizat, rosturi: 1mm

24x11,!lxS.2

ea
109
28 64 101

29

573 550 541


428 412 406

242 284 300 225


265 276

NF

24xl1,5x7,1

12

11,5
24

50
99

Ie;ate Clrlmlzl POrolOn zidite resplCttv ou mortar

I
{

38,5 20F 24Xl1,5xl1,3


S

148
33

I
.!
~

11.5 24 36,5 17,5 24 24 24 17,5 24


. 30

ee
99

19 49 80 28

288 27e 271 188

163
204 220 160 175 184 99 84 ee as
110 105 100

3 OF
40F aOF

24x17,5xll,3 24x24xl',3 24x24x23,S

8 a 4

33 45
33

4.2
39 20
16 22

185
137 69
46 33

i
i

le
S

Blocuri oompacte cave

Blocuri 49.5)(17.5x23,e 4 49,5l(24x23,e 4 com49,5x30x23.a 4 pacte i 4 37x24x23.8 4 37x30x23.8 cave 24,5x36.5x23.S 4

24 30 36.5

12
12 16

26 26 32 36

27 50 42 45

Caramizi cu un strat termoizolanl i camere din mortar

\!::!J canale din mortar

/.jQ'I

Blocuri de perete cu termoizolars si

Nacesarul de material de constructie pentru

lucrri de zidarie

75

,albi din material pla.de (nu mai la Zldlria eu strat d. aer)


6

plan,.ul dintr. ,nIVeluri


)(.: 1e)C)(

1/ x

~
1"-

ZloARIA
DIN PIETRE ARTIFICIALE DIN 105,106, 399,1053,18151, 18152 - 3, 4165
Zldrla aparent este o zidrie la vedere dintr-un singur strat, care este executat mpreun cu zidrla din spate. Fiecare strat trebuie s aib ;a 2 rnduri de crmizi, printre care trece decalat de la strat . Ia strat un rost longitudinal, umplut cu mortar fr goluri, cu o grosimede2cm. . Partea aparent face parte din sechlnea portant - pag. 74 _ Zldrla dIn douA straturi tAra.trat de aer. Pentru dovada tensiunii e hotrtoare numai grosimea stratului Intern, pentru zveltee i distantele de rlgidlzare grosimea stratulul Intern plus Jumtate dIn grosimea stratulul exterior. . Zldlrla din doua straturi cu etanarea de miez. Stratul de aer poate fi umplut 1n totalitate dac pentru materialul de etanare exist o aprobare de construc~e. Zldlrla din doua straturi cu strat d. aer. Grosimea minim a stratulul Interior - @. Straturile exterioare ;a 11 ,5 cm i stratul de aer trebuie s fIe de o grosime de 8 om. Imbinarea straturllor prin ancoraj - <D - @. Stratul exterior trebuIe aezat pe intreaga suprafat i trebuie susinut la flecare ;a 12 m.~ Stratul de aer trebuie s fle executat fr Tntrerupere pn la acoperi, incepind cu 10 cm peste nivelul de clcare. Straturile exterioare trebuie s fie prevzute sus i Jos cu orlficll de aerisire pe fiecare 150 cm 2 ale suprafeei peretelui (Inclusiv goluri-le). Rosturlle vertloale de dilatare se afl 1n stratul aparent cel pUin la colurile cldirii, orizontal la prlnderl - . ZldArla armat!. Grosimea pereilor iII 11,5 cm, categoria de rezisten a pietrelor iiIt 12, mortarul III. RO!l'turlle cu armare ;ia 2 cm.O1el0 ... 8 mm, tn locurile de esere !IIi 5 mm. Tipurile, gro81mlle pereilor. Grosimea statiei necesar pentru perei trebuie dovedit!. Nu e necesar dac groslmea.de perete aleasa este suficient nmod evident La alegerea grosimllor perellortrebule s fie respectate funciile pereilor cu privire la protec~a acustic, termic, Tmpotrlva inc~ndillor_ i umiditii. Tn cazul perei/or exterlori din cArmizi nerezistente la inghet trebuie s fie prevAzut o tencuial extemA DIN 18550 sau o alta protecie impotriva Intemperiilor. Pereii portanl sTnt comJ:>o. nente de Coftstrucie de tip albA, solicitate la compresiune pentru_ preluarea sarolnllor' vertlcale, de exemplu sarcIna planeelor precum i sarcini orizontale, de ex. solicitAri din vTnt.

H3/m
"l(!
1IC

lIC! . ~ 75 " x "


~

.'

(,rl.ltra

~ 1( )( "
~

, w x ,.-

L rollUl da dtlatart

I..!./ 2 straturi /li

f1\

Aneorai din slrml pentru zIdI~.~


p.,.~IIXI~orl"

Ancaraju( Itr.Mul .xt.rIor -pa;.75 Ancoral ain I rml Nr.mln. Omm


1)
~

1 mln . atTt timp elt nu I.t. holitftor rindul 2-3 2 Suprelaa peretelui mal Inalti cu 12 m d.Hupra terlnulul sau distana dln1rlltraturlil zIdIn,' pelt. 70 plnl la 120 mm 3 Distanta straturllor d. zldlrle . e 120 Dlnll. 150 mm

S 7SBU 5

4 4-5

Numarul mln. ,1 a> cx).. ancorajelor del1rma pe 1Iecar8 mi suprafata p,ral8ful-G) 17,5 111,5

Groslm'l perlt.,u' In cm lnll1lmea. nlv.'ululln m Satclnl din trafic In kNJmllnc/. Dt. p'ltll ~orl da comparllrntnllnl NumlrUl niv.lurllor compl.t. dl dauupra

iii 3,28

42,75 4'111 211

Admlslbll numai ea suport Int.rmedlar Il pl."..elor plrman'nte cu dIIchld.r 1/b1lA " 4,50 m, la caII 1. planea.l. d.zvoltall pe cIoullXe _ti hDtlrlloara deschld,ra, Dberi mln.:Il. 1nlre peretii tnanaVllllf1 d. rlgJdlZlllI eate admit. numai o ,'ngurl deschid. ra cu o lA~m. de .. 1.25 m. '1Inelu,lv eventualele niv.lurl cu peretf cu o groalmt d. 11.! om. 21 Cacialnt .xecutate planta. conllnu. dlZVllllati pe ambela IXI, atunci pol fi maJoral. veiorlle pentru directii axei din eate relele siretni mii mici, cu 2. :Il Sarclnl/t Indlv/dualt Introdull In m~1ocu11llPln1l1 sint admIN, daci .. poate dovedi tnan.mlter.1 _rCinHor la peretf. Actate urcIniliolall Nul. II iii II pe...' cu o greIlme de 11.5 am II 30 kN' , la o groslm. del 15,5 am " !50 kN. Pe"Jllnt.rlorl portant! grcalm. < 24 cm; candl~1I1 d. 1010111'1

Gre,rm.. ValorII. maxIme admlle alt lupraftl,l umpluturllln mi peretelUI ,. o fnl/1lmt d ,rinUluI <It: In cm 0-8m 8-20m 20-1oom ,]11 1,0 ,_1.0 .;.2,0 1;"2,0 f ]111,0 r ; ' 2.0 11.5'1 8 4 12 8 5 S 14 6 17.5 20 13 Il Il ;.24 18 38 25 18 12 23

.,upr.

Supremle de umpluturA I pel'lplor neportantl (numll mortar 118 IIU III) Olnumlre Oenlflat' brutI kgIm' 1000 1200 1400 800 1000 1200 1400 1800
SOO

Norm. DIN

exterior!

Per'"

. CIN 4108 300 385 490 240


300 300

Pllllfl d' camp. 'oculnt.'or ,III casei aclrllor 300 240 240 300 300 240 240 240 385 385 312.5 312.15 312,5 250 250
250

Numlrul nlvelurllor completa Idml.. Incfllllv cu podul arn.n~.t

~3

18151

Blocuri ceVI din belon UfOr - doul tiU trei cam ....
Caramizi pnne din bllon ~

18152

La plana Cart Incarci n~mal p.re1ll trlnlvlflalllntrun . 11,6" 11111 (COnetruelll de lip IIClfonll) ,II. plan,.. masive cu o dI.trfb.lrans . uflcilntla aarcInU, d. exemplu canto DIN 1045

. 17,5

La teale cel.lal15 plan,..


tI sarcina

24

24

..
4165 4223 4226
P.2

38ei 490 240 240

mII)(. de Iraflc, v.rtlclfa. admisa Inclusiv

adaOlul p.ntru pir" ~o~ ~ compartlm.nlara

p - 2.75 KN/m Q

=U
n

Blocuri din beton celular autocl.vtzat C81U lf autocJavizal cu a ur

800 800 800 1000


1200

Groslm.1 mln. a ,traiulUi Intlrlor In cm la zidiri. cu douA straturi plntru pertll exterior!

17e
175 200 275 350 450 625 775 275
325

1=1... de constructia cu format mart, beton .xpandat, ,III expll1dat. platrl ponca. lavI Selon uor cu o comllozfl!l poroasa cu adaosurl neporOlSa. de exemplu pietri
Idam. dar cu adaosuri poroase

epumoasl flrllIIalpuri cu cuart 1400


4226 P.2

Groalmaa peretelui InAlllmea portanl de nivelului rigidizat cm


.. 1'.5 .. 17.5 /It 17/5 .. 24
.. 24

1800
1800

m
I >E

Peretele de rigldlzar. La "iv. 1-4 La niv. 5 ,1 8 Nivel complet Nivel complet de sus da sus Grosime In cm Grosime in cm

Distanta m
~4.50 ~6.00

250
250

2000 1200 1400 1600

3.25 :0011,5
~

4'226 P.2

250
250

17,5
~

425

250

... 30

.. 30

/It

... 5.00

3.50
I
I

8.00

76

Grasimile min. ale pereilor axtartorl. de compartlmentare din locuine i din casa scrilor. tencuiti pe ambele fee

Grosimile si distante le perejilor de rigidizare

PERETII EXTERIORI
material ImrrTloI~<rlant

FEI.UI. DE CONSTRUCTIE CU ECONOMISI REA ENERGIEI .

. ~

,'.~r

..

Zidarii cu sistem de 1mblnare cu \.!) termollOI.lle stertde

t:j\

120-150 175+240 1

10~

10~ 240
.

Bloc natural d. izelai. (bloton)

300 365

10

clptu"re
~~lIrrnelzc)llnt

ZIdirii cu doua ,1Iatl.Iri

placaaglomeratl

Elementul esential pentrueconomisirea energiei termice const Tn caracteristica de termoizolare a pereilor extatiori: Protecia termica a cldirilor 1n felul de construcie cu economisi rea energiei este marcat 1n mod hotAritor de racordul dintre diferitele componente individuale aie eonstruclei. rn aceste zone pot apare pierderi Importante de cldur. Sec~unile reglementate cu materialele de construcie Indicate arat valorile termice favorabile. Comerul oferA o paletllarg de materiale de construqle ca beton, zidrie, lemn, material izolator, Ipsos, plutA, stuf i lut. Lutul s-a dovedit de sute de ani ca un material de construcie bun. Lutul esta eel mal rlspTndlt i cel mal testat material de construcie din lume. Este un material de construcie biologic i ecol09ic, poate fi gasit astzi ca produs finit pe piaa. i este adaptat niveluluI tehnic actual. - - .

""I'I'~""~II. dln lemn

\!.I

/'f'

Perete termoeccnomlo

(CUi .eologlcl HlCkmenn)

ZIdiriI CU atrat suspanda1

TIP de aon&lruetla cu panouri din lemn

elptu,.all din l.mln_.rIIIllIl dln 1tU'7,-'~-""""",


plac

'i""-...,.mtrlta din lut u,er

0,24
W/(mI'K)

W/(m~'K)

0.23

I.!.:!I

/.I'Q'

Sistem tip Fachw.rk cu elemente din lut u,or

Sistem tip Fachwlrk cu blocuri dt luI u,er

Perete lIrmolzolant cu muci

Slruct~rl tip

FachW.rk lemn (lzol.1I.lntr, supori)

11540 "",

".. "...

300',,-,

'14'

Ei9mente de pe'~te din lemn ~ (Lrgnotrsnd)

@ _ @ Variant

Porolen cu dou straturi

10'"

Grinzi cu lamele separate de miez

77

TESERI DE CARAMIZI

CD

Legatura pe doul rinduri

1mblnaralncrucl,atl

2 straturi cu clrAmlzi a,zatel;, lun gul zidului. 1 strat Ironlal da cArAmizi, alternallvcu strat front.1 de caramizi

l..Igarea elrlmlzllor In lungul zidului cu decaJsj p, mijloc

l..Igar alrlmlzllor In lungul zidului ou decelaj 11. .

f'7'\

\!.) zidului cu decalaj 11. crltCltor

Ltg ..... clramlzller In lungul

1 cIrlmIdl frcntall, 1 cIrImldl In lungul zidului altarnatlv pe Itrat

'ia'

~ Tn lungul zidului altemativ):I' strat

1 clrlmldl Irontall, 2 clrlmlzl

1 cIrImldl frentalA, 1 cArlmldlln

lungul zidului altematlv pe strat cu un deaa/IJ crllcltor In 11111'11 al drel.):lla de '1.

1 oIrlmldl Ironta". 1 oIrlmldlln lungul zidului alternativ pe atrat cu un decalaj creacltor de ti;

1--.l-

I--""'"

ou cimp d. e clrAmlzl

II, oArlmldl cu paretI grolltinat

ti

tOI

@ cu cTm):l de 3 clrlmlzl

ca

cu cImp de 4 lla clrlmlzl

IfEi'

III

~ 1/2c1rlmlda eu cimp de 4 OIr.",izl

F'erata armat din cArAmizi. Grollml

III

~ Mucaraa peret.'ulln lUI prin \!!,/ apaiul gol legati dl paretele Interior prin ancoraj

f.f"<i\ PlI'ateta cu spaii din 2 x II, straturi

r-,...---,

dt clilmlzllegat prin lll'ltui lrontal (lPa~11e "):IIrIl' orizontalI" oIrl mIzllt d. ancora) ..ezatt 111111.

~ Zid din cArAmizi cu upaot oma \!31 mental cu spaii goli. decllat.

Perate cu goluri din 2 x 1/4 straturi din caramizi lagat prin elrlmizlla de ancoraTI a.zate In lUI

IC)) jumat!~ <i cllncher)

t21'

Pardoll8al. din cArlmlzi Intregi ,i

Pardo.eala foarte solicitati din cArlmlzl aezate pe muchie (1n SpiC c!lla parchet)

Zidrie cu goluri pentru aerisire i intrarea luminii (gol'iax "a cArlmidai

ca

@ (901 "a ~ li. clr!mid)

ca@i (gol 1 x '1, caramida)

78

EMINEURI
o

EMINEURI DESCHISE -

ClJ

- <D -@ Seciunea transversal! i mrimea focului de emineu trebuie s corespund ntre ele - . emineul i coul de fum trebuie

Fiecare foc din emineu trebuie s fie legat de un co propriu de fum

cu zona de protIC~.

emineu

deschl' pe o parti

In

emln.u datenl. p. .p~ IIparal.

o parte

'3' 'I:!/

emln.u eletenl. p. o partIIdoUl pArtI, In spaliteparata

14'
\::!)

cu %ont de prolectl.

emineu

dllcnl. pe amb.,. pll1l

s! fie construite unul lng altul- (j) -@. Tn!l~mea eficace a coului de la camera de fum pn la buza coului ;;a 4,5 m. Racorda~ea piesei de legatur la co 45 .... - @. Admisia aerului din exterior. Deschiderile utile de aer snt pozllonate Ii soclul ssmineului, lateral sau in fa .... 0. - - . Trebuie s fie folosit numai lemn pu~n rinos i cu puine ncrengturi, de stejar, fag, mesteacn sau de pomi fructlferi sau gaze conform fiel tehnice DVGW (Deutsche Vereinlgung des Gas- und Waserfaches e. V. - Uniunea German fn domeniile Gaz i Ap) G 260, emlneurfle deschise nu pot fi construite n spa~ile cu o suprafa mai mic de 12 m2 . emineurfle deschise trebuie sa fie alimentate cu aer de ardere din afar prin uile i ferestrele neetanate, Mai bune sint canale, care aduc aerul de ardere aproape p~na la deschiderea camerei de ardere - Ci) De la deschiderea camerei de ardere trebuie s fie respectat o distana de .. 80 om 1n faA, Tn sus i lateral, fai de piesele $i materialele de construcfe Inflamablle, precum $i de mobila inzldit - - 0. emi neurlle deschise trebuie s fie stabile i nu trebuie s fie realizate din materiale de construcie inflamablie ale clasei A1 DIN 4102 partea 1, Podeaua, pere~i, camera pentru cenu i colectorul de fum trebuie s fie din crttlTllzi sau plci de amot, Crmizile sau blocurile de zidrie trebuie s fie potrivite pentru construcia emineurilor. Este folosit i beton rezistent la ardere sau fenta cenu$le DIN 1691, Colectorul de fum i din tabl de oel, alama de 2 mm.
.. F~

_c_
dllcI1II pe 2p1rt1 7 8 S 26- 36- peal 38 45 48

'~\~\":i'" ~
'~~~

..

<3

Forml suprafetelor d. rldlere

IraiDeCllv

dalCill. pe o plM 2 1 3 Supl'll_ apelU 16- 2222 30 c:em.re/cr cll'CII (mII) mici Ip&tll 40- eDVglumul 80 90 camlltlot cll'CII (mi) mici 3e6C 4550 Mltlmta dIICIIIcIIIfl ca- 2750 meret d. IIdtN\orn') OImenIIunn 70/ 801 sOI 52 58 ~CIIIII!IIdI"""(cm 46 20 22 25 tZJ (QIT!) al coauluf
Tip

5 30- 3335 40 so- 106105 120 ma 7100


4 ;0/ 54 30 28 21 71 105 76 55

10&

ea- ~gf
sooil

150 200 8900 QSOO 7ZlO 11800 13500

r: ~:
35 30 25 30

delCl1ll pI 3 Piri! 10 11 9 36- 046- pelte 45 55 55


150- pllII

I11III._
A

100/ 71 30 2!1

30

30 ,35 30

Olmenllunl lncm

22,5
13,5 52 72 50 19,5 42

B C O E
F

24 18

sa
84 50
li,!

25 15 64
Q4

55 51

30 21 78 116 93
25

22.5 25

41

59

H
, QlllllIIf

I Cirll/tate (kcI)

ea e
185

87 104,5 120 121

e
80

ProllC!la pardollillor Inflamabllaln cam.rel de .rdtfaladmlslel de aer


'aa dllchldtrIJ

a 7 7 310 386 470

50 77 77 zr,5 84 80 8.4 225

30

30

sa

;0
30

sa iS- so

71

66 10a 77 108 77 32,5 27,5 82 84

60 sa
90 90 30
71 a8

82

30

66 114

1'4
320$

85

U 8,4 S,4 5,4 300 405 180 2!15

asa

Mlsurarea,' dimensiunile pemru ,.mlneurf d!l5~hlse

emineu deschis pe o parte (sistem SChiedel)

Semineu deschis pe doua prii

Semineu deschis pe trei pMi

@.

Set ustensile pentru semineu

79

. .
11' ~

0i . Cl ~~~ ..j'.
100

COURI

DE FUM
[Il

DIN 18150,18160 -

8!

110

~==-.'

Valori comparative ale gradelor . de eflcacltatll

~rl.l~
Inlluena vlntulul asupri caurllar de fum

Influenta capului caeulul" a un" transversale asupra tunellanlr

11,

1,00

9:112112 14'14 11118 1111' 20120 211/25 GOI3O

CourUe de fum de mentaj


9:110110 12112 1<11'14 111/1' 18/18
SO/3O

aaI20

Ca,urlle de fum de mcntlj

Courile de fum ale cldirilor sint puuri in sau adosate da cldiri; care sint destinate n mod excfusiv transportului gazelor de ardere de la.locurHe de ardere peste acoperi, in aer liber. La un co de fum trebuie s fiaracordate: sursa de ardere cu o capacitate nominal termic de mai mult de 20 kW, .locurile de ardere cu g~e de mai mult de 30 kW.Fiepare loc in care se face foc in cldiri cu mai mult de 5 niveluri complete. Fiecare emi neu deschis, foc de fo~, loc de ardere cu camer deschis'de ardere. Fiecare loc in care se face foc cu arztor i suffant. La un co de fum comun pot fi legate Impreun pin! la trei locuri in care se iace foc cu combustibil solid sau fichld i cu o capacitate termic no minal! de ... 20 kW sau trei locuri de ardere cu gaze de ... 30kW. Couri ie de fum trebuie sa alba o seciune transverSalll/ber rotuhd'sau dreptunghiulara. Seciunea transversal! ;. 100 cm2, cea mai mlc.lungime de latul110 cm. Partea din crmizi jII 13,5 cm, lungime laturii mari nu trebu ie sl depeasc cu 1,5 ori pe cea a laturii mai scurte. lnallmea eficienta cea mai mic a coulUi de fum JII 4 m. Courile de fum comune JII 5 m: Pentru combustibil tn form de gaze;. 4 m. Courlle de fum care se afl fn apropierea construciilor de ,pe acoperi cu mal puin de 1,5 - 3 Ori tnIlmea peste acoperi trebuie si depeasc construciile .de pe acoperi cu JII 1 m. Gura coului de fum JII 40 cm deasupra celei mal fnaltE' muchII la acoperiuri cu mill mult de 200 - @ la acoperiuri eu mai p'u~r de 20 0 JII 1m. Gurile couluI de fum pe acoperiurile cu un parapet neTnehis pe toate prile trebuie s fie de ;. 1m deasupra parapetulul. Fiecare co de fum trebuie sA albi o deschidere de curire CI.! o IAlrm de;. 10 cm i o Tn!llme de;. 18 cm, eare trebuie sA se afle .. 20 CIT mal jos dec1t cea mal JoasA racordare a locului de ardere. Courile de. fum, care nu pot fi curaate la gura coului trebuIe sI prezime Inca o deschidere de cur!lre 1n spaiul podului sau deasupra acoperIului. PentrLcourlle de fum dlntrun singur strat pot fi folosite drept material de con strucle: piese prefabricate din beton uor DIN 18150, crAmlzl de zidim. DIN 105, caramizi pIIne din gresIe calcaroas DIN 106, crAmizl pIIne de furnal DIN 398. Pentru courJle de fum din trei straturi cu un strat de IzoIare i un strat interior ,,"obil: pentru stratullntBrfor - piese prefabricate dlr beton uor-DIN 18147 sau amotDIN 16147. Pentru stratul exterlor:ple se prefabricate din beton U$or, cArlmizi de zidrie, cl1mlzi eu goluri ver ticale B DIN 105, eArmlz1 din gresie caJcaroaslOiN 106, crlmlzi defurnal DIN 398, c!rmlzl din beton celular autoelavlzat DIN 4165. Pentn stratul de Izolare, matertale Izolame DIN 18147. Suprafeele libere alt couriior de fum dll')spalul acoperiUlUi p1n ia Invelltoare trebuie ten eulte brut cu o grosime de ;. 5 - 10 em. Pere~i courllor de fum nu Ir&.:_ bule sollclta~.
aar j~:::I~ ardezie I%clllie
lcer/sat
lemn

25

I80A-...._ __
grinzi d, oIrcu 1111, gr...r
eall ' ,~. la'a Tncllnllfe C
de lltajiantr. sau trlpte d.

4x6

urcare ... @

tf1' \!..!I

Carlmlzl p, mucl)ll pemiu grItIre de sta~anar. - (l,Sl

t.f2' \!.51

1"lrel din acoptrlt

Capul cc,Ulul de fum cu ardezie

@)

Plan-@>

.' I:'}.~

.~ .' ."-.

.. ......

.'. ':'1' ". ~ >'1:.":,


J

'. ,1 \ ': :a 5 :' .. .


,o"

",

zid protectiE

,':'.

. 1

:::j.:~ plaoA de
"

,.

.... 5

consol

cos de fum

Co

de fum prin sarpanta de lemn

Trecerea prin planeu planeu din' beton

Distanta dintre planeu cu grinzi din lemn si coul de fum

Distanta imra grinzile acopsrisulu.L., si cosul de fum ..

COURI &20
Pltoat!l.
pAr1l1e _

DE FUM
llJ

DIN 18150, 18160 1120

lnvellurile capetelor coului de

fum din plci de ardezie, indrile de ardezie, plci din ciment i fibre, tabl din zinc sau cupru pot fi fixate pe co cu ajutorul diblurilor (nu cu dibluri de lemn) pe construcia inferioar. Se recomanda Tnveliurile prefabricate.
Trec.rea tubului cosului de fum prin plratale din materlallnltam.bll

Co,ul de fum i materlellile dll construCl!elnflamabfte din apropiere

ProtaCl!a mobUlilor Integrate

-@-@

t.rmolzolant.

FTSltt din placi

~!

I I I I
Pervl Tnveclnatl din material Inflamabil, resplCllv nllinflamli:lll

f'5\ \V

InflllTIIbli

Perei Tnveclna~ din mallrlll

U.. puului din pod

Deschidere dl le~re cu scara grinda dt Clrcula~.


1-- '1.80 -+--.1,80--1

Placa de acoperi"

!.unglm. portantA liberi

Uflle de revizie

nivelului

Elementul

!.unglmea i nxar.,. grinzllor dlne.re

:==

Cabluri electrlce IIb.re dlst de slgutanii de 1 m (pIna II I,nsluna)

1.000 V

Soclul

COUlui de fum

Co d. fum da montaj
PlacI de
Pn~are

'11' \.!.)I

(pe Inll1lm.a nlvelulun

00, delum p"labrIoIt

In cazul cablurller ,Ieclrleellbllr.

Distana d, .Iguranl

"

IF~

! I
!

It acopllrlr.
PIlc:iI. d.
din spate
I%olaie

I I
i

+- Placid.

acoperire

!!!!"

I
I i I I
!
I

tI

llea da leoperlr. din beton

Beton

TIi:III

I
I

!
I

- Aerislrea - externl -

!'
I

cPtusire

Element de

!
I
prefabricet

Aerisire. din spate Izolatie ,',

externA

"

superioarA
Tabla In lalA Aerisire din spate
IZOlaie

Ardezl./ardezie artlficlaiA
Construcie de susllnere Izolall8 termic
extern

termica.

Element de

clptuire

element de - cAptueire
CapUl
coului

Element de
cptuire

Capul coului de fuml finisare cu placi

Capul cosului de tum/piesl din beton cu fibre

Capul coului ,de fum/finisare \[;3J cu tabl

"1$'

de lurn/cu ardezie

81

SISTEME DE VENTILARl
DIN 18017 pag.1-3

<D

Ventilare cu ghena pentru o singura inclp.r. plfttru Instllal! dispuse sub t.ncLllall

, =:J ,

Inatalal,

~r

"1-

,'"
"1d. v.nUlare centrali cu evecuar urulul paet. acoperi,

===11, :I=iif:==!: InstaJatle d. centrali


v.nUIare

a ccnducta principali ,1 conducta secundl"

ou

Pentru ventilareanecesar! in spaiile sanitare in domeniullocuine lor i altor funciuni ca coli, hoteluri., 'restaurante i asem!n!toan ca ventilator pentru o camera sau mai multe camere pentru ghenele individuale - Ci) - . Instala~ile de evacuare trebuie sa fie dimen-~ sionate pentru un schimb de aer de cel puin 4 ori pe or! Tn came rele de aerisit. Drept curent de volum sint suficleni pentru bal, chis i cu WC - 60 m3/h i pentru WC-uri pentru fiecare WC - 30 m3/h. Fiecare spatiu Interior care trebuie ventilat trebuie sa prezinte o de."schidere proprie fr inchizItor pentru curentul ulterior. Mrimel suprafeei curentului trebuie s fie 10 cm 2 pe m3 din volumul came rei. Neetaneitatea ull poate fi luate In consideraie cu 25 cm 2 in bai nu trebuie s scad! temperatura prin curentul de aer sub 22 CViteza fluxului este Tn zona de staionare de > 0,2 m/s. Aerul uza trebuie s fie evacuat In aer liber, Tn cazul Instalalilor cu evacual. individuale aerul uzat poate fi evacuat prin spalil~ acoperiului neutilizate, bine aerlslte. Fiecare instalaie Individual! de aerisire trebl:le sa prezinte o conducta principal proprie - @ + @: Instalaiile cu ventllare centralizat! au pentru mai multe zone do, staionare o conduct comun - @ + @, Funcia ventllarIler cu ghen colectoare cu aC\lonare termic depinde Tr mod esenial de suprafaa disponibil pentru fiecare racere! a seclun transversale a puulul- @. Instala~lIe ghene individuale fr utillzareE:l motorului - <V pentru bal i WC-url fr fereastra exterioara pTna la 8 niveluri. Pe fiecare camera 150 em2, Seciune transversal! a aerisirii. SlCilun" ~1II...rNIl
~\IIIuI_trll

Ia,o InlffilM 101111. tIIaItiI medii peNl5 m plnll.IOm 10-lam

Nr. -'mi11ICOIdIII11or Pf1UrIIor

340 4GO
500 :140

8
5 8

a
5 5
I

4GO

500
340

4GO Il00'

e
8
I

e e ,
7 8 1

._net... ,
8
10 7

Dlmanalun lnt.rto.ra
Pili principII
C!II

om

Pu

IICIIndIl

2Ox17
2Ox20 28120 20.17 20.20
~x2O

IX " 12x20 12.20

8
10

2.12/20 2x12x20

axa",

la

2.20117

b2Ol2O
2x2512O

hl1 12UO 12x2O

l
_

Tab.1 d. dlm.n,lontr. pentru putUI d. collctar. cu ac'onJlrB termicA

Inslal..... de venlHe!l c.ntrIll

ou conducta princlpallnplll'l.ll

""

6
.

mal multi ccnducta principale Iirl con duct. ucundare


.

i In.tala~. de y.~llti ctn!rall cu

Iqoql3x15110 100001,,15/10 100001015.14110 1"'0=0=-0=0=1=0""0=16'15/' logOgl00cU'X1S/10 IC!OQQOC!OI a.151

g 1X15110 [QQjZX15110
@
.

V.nUllrl ou ghenlIndlvidiJallla groslmaa peretelui exterior 2,5 am


Acop'rlre cu ,albi Mtldlng.,

11011" "'""" - """'lUdIMI: gJGllmol "",.l1li.'" 5 am

E~_".'" pu\ulliL

UlulUl prtft parii opu... Suprafata de II-' Plrte 10111 cu tuma tuturor

~~

---E.up.

~"::tlll'
,~

1''''''1ITIJ1ul pe dOUI pI/1l CpuM. IUprafaIa de """1;111 cu luma tuturor IlctIunIIaI' puiului.
lItnlY.

I--Panl EI
spatlullnvtclnll1, IIClIuntl tranlVltIllI CII puin

d.vl.rt

Atr praupat din'

-=podR de
ItpII'IIrt

!~~rUZI1

pod" d. Itplnrl""ilil

1!Ocml.
p

""' uzat Podelei


alpatlTl

11ux
Parter

Dllchld.r. ghlna mln. 150 cm Ilie!. liber.

U,I dl !Iviti, d'lCII. IIb. 400

.. d...P..... -i\!I~ 1-+


S

-1:11 II

podea d. l,ollta,.~=lfij-'lo
'r-";"

Sectiune
o
Instala~i da van~llr. cu un singur put conform DIN 18017, pag.1 Aerisirea tip Hamburg (tip Berlin).

".""".,,:~I~:~~im.m~.... ".
Sistem KOln (aerul uzat," aerul proaspat)

'L

.,..,.,,..,t;..; ..:.~..

,".I.,.""y,',' 't'"

.50

o; t

bU~:~IWC
" " , , ' ' ' ' ' .. '11'

I:U_

:~~tl
@
Exemplu de execu~e cu un put principal si doua puturi secundare

Ventllarea cu put de colectare cu un pu principal i unul secundar

82

, '.'", C. lungim c&prlorllor la

",' ;,.

o ,arplIItA ou Clprlorl
:.

ARPANTE

i',>~,(
<D
7

:....

-QJ
reprezinta la o lime mic a cldirII cea mal economic solutie. arpanta cu grind de centur sub 45' nu este niciodat cea mai ieftin, dar este potrivit pentru acoperiuri mari, libere. arpantele simplu rezemate sint mereu mal scumpe decit arpan tele cu cApriori, de aceea sTnt potrivite numaiTn cazuri de excepie. arpantele cu dou rnduri, de popi reprezint Tncele mai multe cazuri cea mal economic constructie.
arpantele cu trei rTndurl de popi i cu pane sint folosite numai la cldiri foarte late. Acoperiurile formeaz Tnchlderea de sus a construciilor, le protejeaz impotriva precipltafllor I Influenelor atmoeferlce (vint, frig, cl dur). Eie constau dintr-o parte portant! i Tnvelltoare . Partile portante sTnt dependente de material (lemn, oel, beton armat), de panta acoperiului, felul i greutatea Tnvelitorii, solicitare etc. Pentru stabilirea sollcltrll trebuie luate rn considerare i normele (greutate proprie, sarcini de clrcula~e, de vtnt i de zpad). La sistemele portante ale acoperiului inclinat trebuie s fie facut! o diferentiere Tnn acoperiul cu pane i acoperiul cu caprlori. Cele dou tipuri de structur pot fi i combinate. Ele se oaracterizeaz prIn funciunile diferite ale pieselor portante. Modul de transmitere a sarcinI! are de asemenea urmAri pentru TmpArlrea Intem 1n plan.
arpan!a CU cpriori

UmHa de etIcItnII economici la fIIPII1tI CU cIptIatVcu grfndl de ~ra

.,

11

12

14

15 m

... ""

~/, ... ... ...


I I

,"""

arpantl cu pati,

II!
15-40

. 10-20
10-20

i~ lii
n

h.iE xC h.fo xC

arpintl au grinZi de centuri

30-80

.rpantl cu pana firi arblletrl.rl

"'1 ~
.
11

Q)

$lrplntl cu clprlorl

arpanta cu clpriorl i popi

arpanta cu grinda de centura cu amenajarea spatiului podulu.i

arpanta cu grind de centura si pane

ARPANTE

-OJ
' conformarea pianului - pag. 83 @ forma in~lal a acoperiului: for..' ma de inceput: structur cu popi de sus~nere ,a coamel. Acoperiurile rn douA ape C,", pana au cel puin un scaun vertical rn mijlocul acoperiUlui. La o lungime a c!prlorllor .. 4,5 cm la la~ml mal mari ale cldi rII i lungimea c1prlorllor de ~ 4,5 m exist doua sau mal multe scaune verticale. arpanta cu clprlorl (principiul unui triunghi nedeformabl/) 1n forma simpl poate fi folosit la~Jungime mic a cprlorilor (plnl la 4,5 ' m) altfel trebuie prevAzut'o rigldlzare prin grinzi de centur - pag. 83 @. Sistem regulat, legat strlns, posibil un spa~u Interior fAr' popi. Legturi rezistente la fntlndere 1ntre piciorul caprlorllor i grinda planeu (caracteristica exterioarA a arpantel cu cApriori: rmpln-~ gere deasupra pragului de lemn al grinzilor de planeu/frTngerea acoperiului) - pas. 83 (i). 1n cazul lucarnelor mai mari sTnt excluse arpantefe cu cprlori i cu grind de centurI. Daci lungimea cprlorilor e mai mare de 4,5 m, atunci" se sprijini intermediar prin grinzi de centuri - pag. 83. arpanta cu grinzi de centuri pentru 111Imlie clAdirilor ptni la circa 12 m, lungimea cprlorilor pTnlla 8 m, lungimea grlnzllor de centuri p1nlla 4 m. $arpanta cu grinzi de centuri e un cadru cu trei articulaii tirant. arpanta cu pane. Cpriorii au rol secundar (sectiuni reduse, posibil i lemn rotund). Subgrinzl care cumuleaz sarcinile, transmiterea ~ar cinllor Tn axele formelor. ir de popi Tn interior. Recomandrile pentru

Pc/rlill!
CI;1I11111

arpantA ou oIIpriorl cu rlgld1zarl triplA" cIprtorf 1l1IcU!al

i: . d. $lrpantll CU oIIprIorl CU .lsmlntI port. Up Fachwerl< din lemn cu garan1le de


I'll/Chwerl<, d.scI't~re. - 25 m.

l!glre pe durata vllllii cu oon1llll" la 45'. ,lIn IXICU~a ca Illm. port. tip

SIItemuI gtIndI dublu T

~~::::::::::::::::::::::::::~~.~~:A~ .:.:. 1. grinda dUbII


\,:v

::S: c. grinda aht.an

'4'

IIpn. reportul Tnlltlme profii deachld,rll :16-1 :20

Sarpantll cu cApriorl ca grinzi dublu T cu Inimi andulati, ,Iim. part. din lemn

penIM~uhJlln 2.". d. SD.

18'

p1let d. cUlt Gang-Ntll

pantelllcap.rltuluilntroO .". d. P. 100,115'

,1.

l .... _....... _..... _________ .."__ -'


1) dllgonaleln sclde,. cu bara v.rtlcal.

~~
d) dl.gonal. In scader, i verticala
cr,tare

.&..

L__ .. ___________ .. _______ ..... .r--.


cu bare

~~L.... ____ ...... __ ..... ___ _..... ___ . . .


....... __ ........... ______________ ..1
J
Cl eIlagonale in sCldere Si
cretere

b) diagonale In er.,tere cu bare verticale Euro.lerme prefabricate conlorm sistemului GangNaii cu masuri de octametru ca acoperi cu pant redus. acoperi intro singura apa i acoperi In dou ape

Ferma de ferme dIn lemn $1 rigidizari

84

..

CONSTRUCTII PORTANTE ALE


ACOPERIULl!1

DETALII

izolati. III'Itullrontal

G)

Detaliu d. strla,lnl/pan.

tn doul Itrllurl

Olllliu d. Strll,lnl cu zidiriI

Imbinarea elprlorllor la bazl cu


bolurl

14" SprfJlnl,. prin prag,

\:!.! suprapunere, cuiul clprlorllol'

TI

Clprlori dU" "'ni ia Itre..ln.

Imblnare. clpriorilor din otel

a ... Iare .. r-:-,

~clprfOri

1-1

r:

" " l'


" "
"

...
..ctlune AS

- =

A;,cor~ prin elam.nttle d. nxare

La sistemele portante ale aco periului inclinat trebuie sa se di ferenieze intre acoperi cu c priori i acoperi cu pane. Cele dou tipuri pot fi de a.i3menea i combinate. Ele se caracterizeaz prIn funciile diferite ale pieselor portante. Felul transmiterii sarcinilor are urmri i asupra 1mparlrllinterioare Ti'! plan, arpanta cu pana: ca.prlorll au rol subordonat (seciune redus, ""sibil i lemn rotund). Subgrlnzl care cumuleazA sarci nlle, transmiterea sarcinilor in . . axele formelor. ir de popi 1n Interior. RecomandArile pentru oonformarea pianuluI. arpanta cu cAprlorl (principiul unul triunghi nedeformabl/) in forma simpla poate fi folosit la o lungime mic a clprlorllor (pinl ia 4,5 m) aitfel trebuie prevlzut o rigldlzare prin grinzi de cen turl. Sistem regulat, legat strins, posibil un spaiu Interior flra popi. Legaturi rezistente la intindere lntre piciorul cpriorilor i grinda de planeu (caracteristica exterioar! a acoperiului cu cAprlort).

vad.rt

, clprlOrul T,I trInImltt forta I t normali prin contact direct

tmbln",a elpllorllor

algUrl" prin tabll cu cuie

..C\lun. CO
\.ucaml dl traciune la lliarpantl
CUPll11

MarginII clprlorilor aa~urare

cu balturf

cprior

Detaliu de coama - arpant cu pana; grind de direcionare pentru

legatura intre 2 capriori

Foaia simpla

Pivot de loriecst . legatu:a intr; 2 cpriori

ajustarea coamei

85

NVELITORI
-[Il

;o

46, d. reguli 50'

15"-90'

CD

Acoperire cu stuf 0,70 KN/mZ

din cu ,Indrlle Tnvllhcll" din lemn 0,25 KN/m'

' KN/ ma _

,Acoperire. germltll vechi, Tnvelltoare din Irdlzl. 0,4 - O,SO

() _ (j)

1,4\ cu plici din clmlnt fi IIbre


'.::v 0,46 - 0,50 KN/ml

lnvllltoll'l Ingllzl din IJ'dlzt. ,1

Tnvelitorile din stuf srnt executate pe scinduri cu o lungime de 1;.21,4 m la o distanta de 20 - 30 cm, cu vTrfurile In sus pIna fa o grosime de 28 cm, mai bine o grosime ,de 35 - 40 cm, Durabilitatea este In zonele cu mult soare de 60-70 de ani, in z.onele cu o umiditate mal mare abia la jumtate - CD. Acoperiurile din indril de lemn sTnt din lemn de stejar, fag, larlce, Western-Red-Cedar, mai rar din lemn de molid - <ID, Durabilitatea indrllelor depinde de calitatea i 1mbuntlrea materialului, de intensitatea Influenelor atmosferlce i de unghiul de lncJlnare a acoperiului. Regul empiricA: gradul Tncllnaiei anII durablllt~i. indrilele din lemn sTnt potrivite pentru acoperirea tuturor formelor acoperlurllor, la un unghi de rnc1fna~e de 15- 90 a acoperiuluI. Ardezia este aezat pe un cofraj cu o grosime de .. 24 mm dIn scinduri cu o I~me de .. 12 cm. FTi;Jla de Tnvelitoare V 13 acoperit cu nisip protejata impotriva prafului i vTntului. Suprapunerea'" 8 cm, mal bine 10 om - @ - @. Cel mai natural pare ,,1nvelitoarea german" - @ . Se diferentiaza la acoperlrlle arpantei i peretelullntre trei grupe: modul de .acoperlre exclusiva", "acoperire german veche" i ..acoperire slbatic", .Acoperlri.!e decorative", De cele mai multe ori acoperirea eu abloane ca ablon cu solzi, unghi ascuit, cu solzi de pete, octogoane etc. Tipurile convenabile ale 1nvelltorllor. abloane dreptunghiulara i abloane de crolall pe coardA. Acoperirlle eu abloane sTnt potrivite pentru ardezla artificial. .
POR acopert,lntr-c lingura aplUmIli Ipre tfmpl" lgll pe co~ In PII'tII dreaptA T ~;II d, mlf\nl p ~gll pen1rllaeoperl, Tntr-c linguri apa W Ifgll ci. legaturi cu plretel. TSR leglturllaltraiila atrllf/n& lgil ci. colI In cfreapIa SR ~glil cle I.gaturl laterall
fndmpla

ligii capltulul colm.I " IntarslC\t.1 capllortlor cu coemi 01.. IIaflllmlll apre tlmpan etlngl TOL ~gl. IImllllPTlllmpan la Jghelb strnga FOI. legltull d. coamAUmlta spre

Acop..... gtmri .... duIIII..1

GR

tlmpan ligi. cit ccl allngl ~gll dl cap la colml ,1 de

fnveUtcll'1 cu 1IOIZI;o 2S'

~\f:til '~~I
6 pe coardi 25
lnaInI\Ia 1IIIlC clpltartlor
UnghilOaII

SI. lgll d.legilturllatlrallln tiin;. PSL jIgIl cI"eglture lattrall II un IOCIperl, !ntr-c IInQurl aplln SlTnge GI. ligI. de 1. capltul cOlmal, In slfnga P W TSR SA Sl. PSL Gl. G

Intars8C1/a clprlollior cu coama FOR legaturi ~ CIOItIIa-llmlta spre tlmpan ~gIl de colt In drelpta
F ligii ci. CIP II cOlml Oi=! ~gla Rmftl sptI IfriTpan dreapta TOA \igll cii co~ la stre..lnl ,1 gltlgul fntttIor, In dreapta F \gll protIlltI din cimpul da milioc GZ ligII cIIn Itiel.

""""+-III'Z..::J.- Unghi nonnal Ung/II uauIII

".37,5' " 3,..

a 3U'
II

Unghi rD \IInt. au CIIItdl ". W

1--1.0 m---l fncllnl\llllQOp.n.uluI H, raza calCUluf IalP!lClm


d-b, ruJluril uMi VIItIGaI. doe, punct loC rD ligii patIIII au 1!tftIInI: Oob /'Huila 'nc:IIM~. mInlmI.

\!.,I cu ellmlnte lolare

17'

lnvelftoare cu ero/Ili pe coarda

lnc"nafa mlnlml a ctprloiilor,

TI;II mod.I.tI

dxemplu 40'

lnvelltoare dubla (IIgIesolz) nvelitoare grea 0,60 KN/m l 34 - 44 ig le/m 2

ofc)\

~ KNlm2 Tnc/lnae 16'

Tigle il!n beton, 0,60 - 0,80 li

'

lnvelitoare cu tigla olandez, uoara O,SO KN/m 2

nvelitoare cu tigla faltulta

"

NVELITORI .... ClJ


lnvelitorile din ciment i fibre din piAei ondulate au o distanA a panelor de 70 145 cm pentru pilei cu o lungime de 1,6 m, de 1,15 $i 1 ,175 pentru cele cu o Iim glme de 2,50 m. Suprapunere de 150 respectiv 260 mm ..... CD - <ID. lnvelitorlle de tabla din zinc, zinc titan, cupru, aluminiu, tabla de oel zincat etc. 0 .Pentnu toate elementele pentru coama, streain, limita spre timpan se folosete tab!! de cupru, 1n formatele comerciale - . Cuprul are cea mai mare intindere la rupere din toate inveHtorlie din meta/, de aceea este potrivit pentru lucrari de oompactare, compresare, intindere f de refulare. Patina tlpiel pentru cupru este foarte apreciata. Se va evita montarea TmpreunA cu alu miniu, zincul titan, oelul zincat; plumbul f oelul aliat pot fi folosite firi probleme. lnvelnorlle din cupru sTnt impermeabile fal de vapori de ap i de aceea foarte potrMte pentru acoperiurile recl- pag. 93-94. IncArcarea pe acoperis (greutatea ca/culataln kN/m2 suprafae acoperiului). Inveliter1le pentru 1 m2 suprafaj. de acoperi firi. c!prlorl, pane i ferme. invelitorl dJn ~gle i tigla din beton. Greuta.~le slnt valabile flrl mortar, dar Includ asterea/a. La mortar trebuie 2 adaugat 0,1 k/IV m

Invllltoa,. libroclmlnt ondulat cu r\ \,!) pieR prelabrlcett pentru coaml i str,alnl 0,20 KNlmI

~~~$:~:;:; 1O' Incllnljle cu bandA d. C"ltu~


tii

la'

Pante mln.,aleacop.rtulul ... suprapunill'la pe TnII1Im.


.

CD

\~-

II~~

1 1::Ia:I':11: 1 : 1::!a.1
s.
I

.',

. .....' . 6t14\.

fSO+--lI\Ime de utIIi.z1tl '10 I 1- dIractla deacoperfre -~,,=,..j

I=:J~: 1: 1:: 1:: 1=~::31A I

Plic! ondulat. din ftbtoc:lm.nt

"raft/ 130130

~
\

.. ,"'
~

....

panl

Poalbllltll',. d. fixare

10
00 80 50

10 80
50

40 30

Fali dublu v.rllOiI


,~

20

la

InveIItolt. cln tlbII

cu fII1Urf 0,25 kN/mt

'i'

Tlgii solzf DIN 458 ,1 ~gll aolzl din beton OIN 111 e la acoperi, simplu Invelit ou \gll, InclusIV lndrllele ........... " 'I acoperi, cu ~gl. lolzl".zlte In tir dublu IIU Tnvellt. dubii . . Tigla deacoperl presatl/canalatl OIN 1111 .......................... " Tlgii cu falt.lIgla de reformare, 11;11 plltA cu II". tlgll d. pante redu.. OlN 4S8 . Plici ou faI con!. OIN 1117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. TlgII d' MIrIIIII, ligii cuetata DIN 466 .:. . . .. .. . .. . .. . .. .. . . . .. .. .. .. Tlgll DIN 1118............................... ..... ................ Tlgii cu format mare (plnlll la buoJ mi) .............................. Olan' fIrl mol'llt 0.1 cu ....................... . .. .. .. . .. .. . . . .. .. Tnvelltol,. din m.tll, acoplrt, dln aluminiu (aluminiu "realml 0,7 mm) Inclusiv cofraj .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Jnvelllcart din cupru cu faJtultt dubII (tIbIl de cupru grosime O,S mm) InckJaIv co1raJ. Acoperl,lalult dublu v,rllcll din ablilalulti zlncatl (grollme 0,63 mm) Inclusiv suport din carton II coIr'l ............................. ,............. lnvelllOltl din Itdezle. ~ german din ardezl. pe cofraj. Ind. suport dln carton " cu plici mari (3&0 x280 mm) .... .. . . . . .. .. . .. . . . .. . .. . . .. . .. .. cu plici mici (circa 200 )(150 mml ................................ Acop.rI, englez din lItdezll Ineluatv ipci pe ,Ipclln lcoplrlre dubii ....................................... p, colral el carton Inelullv cofrlj . . . . . .. . .. . .. .. . . . .. . . . .. .. .. ... Acoparlt german vtchl p, cefral cu slpcl $1 cartan ... .. .. .. . .. .. .. .. ... lcoperlr. dubii .. ... . .. . .. .. . . . . . .. .. .. . . ... lnvelltoare dllIlIgf. d. 0111 (tlbll zlnoItI conform DIN 59231) p. construc~. din ~ Inclullv "pol ......... " . .. . .. .. .. .. .. ... p, celral inclusiv luport din carta",1 colraj .. .. .. .. ... .. .. .. .. lnvelltoltl tibia cndulatl (tlbll d. oel zlncatl conform DIN 59231) InclUliv materlll de ftxare ........................................... Invelltolra din zinc cu lcoperlre pe .lpcI din tabla zlnOltA nr.13. Inelu.lv cofral ..

o,eo
0,80 0,80 0,55 0,55 0,50 0,50 0,80
0,90

O,2S 0,30
0,30 colraj 0,50 0,45

0,48 0,55 0,50 O,SO


0,15 0,30

0,25
0,30

~ InvelJtorf din tIbIA da OIel ZInoatA


t- 7,50 -1 .... 7,50 ....
=

Panll mIn. ale &COPe",Ului pentru


FQJ'l11Ite CIOI11.rdaII Lunglmlm u.tlme m. mll(. Grclim.mm Greulate kgldml

:1"(5%)

Plici 2.0 30-40 o,e (0.661 1,0 0,1-2,0 0,2-2.0 8,93 8,93 .
e.J1Z1' .

~llPfIPUn"l 1/2

~tNrnPU/IINl

~"~U/I"ll'"
,Idnc. . . .

&114%)

ptnl e m 6-10m IO-15m ICllttll5m

~ 18-25 mm

1~,nIIW

2S=50mm
8" 17,4% 1U~! 10" 12' 20,8%

I~r'4%) 13' 22,5%! le' 25,i% 17' ai 2%i

~(,7%l

::211.. ~J'I

I
I

- dIrec1I1 vr.mll~

'8--_

rr-

tI'-~. J
miri pentru aeop.rI. . Elemente ,1 perate (Clnaleta)

8-10" 200 mm cu IZCIlItIl Juprl/lUMlrfI 10-1e- 150 mm tari 1zOIar...u~rIl iMl1'l!!" 100 mm 11rI1zoIItt1 tuprapun,ril

I."f,.) 0.1! KN/mJ

lnvellto." cu ~gl. din oel

Forme de "vrltl $1 tII.r.. mlteris Iulul va/lul\ din cupru pentru acope rtrea cu benzl.1 plici

I.!!:V nl1le min., auprapunare laterali

'fa'

Invellto,re din tabll ondulltl, InClI

_CUlrel apti lcoperi,ului

VW Jlmlrotund dreptunghiular

Tibia din zinc DIN 9721 mln. 0.7 mm (Zn) Sllport jgh.eb bIilzl din oel zincat . (SI2I Tlbll din 0\81 DIN 1541 zlncllI ,. cald
aoopllltl cu plumb

(S12)

~Ioare
@
Forma i a~ezarea jgheabului

Suportul Jgtlubului: blinda din zlnoat (512) Tabla din cupru semNormati DIN 1787 (CU) Supoo1ul Jghelbulul: bll1dl dl cupru (CUI Tabla din aluminiu ,. JumlIIte OIN 1125 (AI) Supoo1uljghbuIUI: oel zlnCl1 (6121

01.,

Oenumlre: (Ex.: jgh.ab semlrotunc/ 1Il1rnat 333 Zn O.1e mm cu Iupol'\il jgheabului 333 Znl

arl.apliii jghllbulul jgh.aburl din tablA Ightaburl mm IImlrotund. m mm~ ptnlll25 10 200 200 (Ia !'Irtl) Plll& 25-40 80 280 (8 parti) pesle 40-80 90 285 (7 plrtl) 125 P"II 150-90 333 (8 pltll P'II' iO-125 150 400 r5 pltl) peste 125-175 180 500 (4 pirtl) peste 175-275 200 Jgh,abu~l. da acoperi din principiu monta II Incllnlle. Vlteu miii mare de scurgeri Im potriva InlundArllor. corozlunil. ,1 Ingh'la,li. SupCr1l1jgheabului conslau de regula din ben zi de olel zincat C1J o IIUme de 20 - 50 mm i o grosime de 4 - e mm.

S~.ICOP.Jt- 0Imtn~~ LltlmRde tIIertllentru IU I cu 'VICII normtbi

Suprat. ICOPlri. DtmenliUnl ~"d" ,ului cu IYIeU- normlltaJe lliere pentru lrelapalla bllrlantlor tubllrl din tabll rotund. ~ mm0 mm plnll.ao 80 187 (12 pArjI) PIU 20-50 50 200 (10 Pirll) Pllt. SO-90 70 250 (8 Plrtl) pesti 50-100 se 285 (7 pIrl/l 100 333 re pIrl/) P"" 90-120 Plltll00-180 125 400 (5 plrtl) paste 180-250 180 600 (4 Plrtll Pllt1250-375 175 pestt 325 -500 200 Prlndere cu brAtari (protejate impotriva COlO ziunlll al cAro' diametru interior co/tspunde cu cel al burlanulul. Olstanta minima a burta nului fetll de pe,ltl 20 mm. Oislanla Intre brtAri 2 m. DimenSIunI normate pentru deschiderea burlanelor pentru apa de ploaie 1n rapcr1 cu suprafata da evacuare a apei
burIW

Materiale

Dimensiuni no,mate pentru Jgheaburi in raport cu suprafata de evacuare a apei

87

FORME DE ACOPERI
AcoperI lntro sIngur. apA: cel mai ades suprafaa Tnvelitorii se afl pe partea expl:ls intemperllJo.r. forma acoperiului e tn concordan cu funciunea. Pe latura Tnsorit trebuie sA existe spaiu pentru ferestre mari, lumi" n i cldur - <V +'@:' " AcoperI Jn douA ape: form de acoperi fr vfrst. care este apreciata arhitectural i constructiv. Este acoperiul Tnclinat cel mal raspTndit - .

"acoperi

In shed-url sau zlmtat

acoperi

In doul ape decalate

acoperl$ In ape paralele '

<D

Acoperi, fntr-o slngurlapl

Acoperi, compozit

Acoptrilln doua ape

acoperte fn plltU ap. mlnllllda' IIU frint

acoperlf In patru ap. cu ~mp.n partial

,Acoperi, In patru ape: subliniaz funciunea de protecie a aco-, periulul i confer casei un aspect reprezentativ. Ca accent sint de multe ori adugate lucame, care cresc valoarea locuinei -,

@-@,@.

Acoperit In Pltru ape

Aeoparle In plltU ape t.,lt

Acoperi, man"rda' cu tlmpln

AcoperI, patru ape te"lt: oferA o imagine, partlcular, Este folosit in mod tradl~onal acolo unde timpanul trebuie prot~Jat 1n mod suplimentar faA de intemperii - @ . Acoperi, manl.relat: asigur o utilizare maxim a suprafeei locuibile - @. @. Acoperi, tip cort: forme i linii clare; care converg la coam. Elementul dominant al acestur tip de acoperl este simetria pe toate prile - @ .

rn

acoptrle
flpcon
acoperi C\l prelungire 8

apel

cad OI! icoper\f nordic

Acoperi cu tlmpan trlNV8rl8l

Acoperle In cruCI '

Acoperi, piramidal

aeop8l'if cuta!

acoptrle lip ceapl

acoperi

cupoll
45'

gotlo

30'

Acoperle ou apa romboldlle

Acoperi, Hmlclllndric

Acoptri,url d. tumuri

o
acoperi

fn patru ape In torm! de L.

aooperl

manaardat - In ape t.lte

45/e5'-

A-S-coamA

2<

A - G _ coama Inclinata F - G IIni. da 'ringere

8 - O _ racord la timpan C - O - strealnA '

Acoperi In doua ape in form~ de L

Acoperie in patru ape cu o ap'a suplimentara

Flante de acoperis

88

LUCARNE I FERESTRE DE MANSARDA


posibilitati tormale: intersectarea sau areulrea suprafeei acoperiului .. Lucame cu panta. lucame tip ochiuri (Iucame 'tlp IlI/acl,lucama tip gura de broascl. luoarne tip ochi de bou. Construite pe aooperi: lucame aoo'perite in dou ape;in patru ape, pano~i ~ ascuite, boltita, de timpan - Ql). Atunci cind ferestrjlle timpanelor -@ nu sInt suficiente pentru iluminat, SI construiesc ferastre de mansarda sau lucarne In aooperl. Dimensiunea, forma i dispunerea lucarnelor de acoptri sInt funcie de forma " dimensiunea aocperieului precum i de neoesarul de lumina. DImensiunile numarul lor ar trebuie limitate la un minim mal ales In cazul aooperl,uriler mici, pentru li menin, o forml olarA a acoperiului. Luaamele unul acoparl, are trebui sa fie de aeela,' tip " miri mI. Forma conturului, materialul i de!!lIerea detarmlnllmlglnel generali. LI~mea unii lucame trebuie d. l'8Qull si corespunda dlatanteI dintre clprlorl, penlru a evtta Inlcoulrea acestore din urma care este scumpA. Oe asemenea, "t/mea trebuIe adaptatllljlmii iglelor Inveiilorll, pentru a avea recorduri cllJ'I. Forma " panta acoperlulullucamel depind de materialul Invelitoril. Componentele constructive porllnt. cele care IncadreazA leraotre ar trebui .a fi. sub~rI, pentru a eonferl un aspect elagant lucamel. Lucama tip liliac este cea mal veche forml de deschidere In acoperi, " relulll prin ridicarea unei suprafeei JI?rupte a acoperiului cu c 12 - ~ . Daca nu aste posibili o luoarnA cu 100ptrtre In panll' arculta, deoarece raportul Tnllimel!l~me nu poate fi reipactat, de ax. in cuul unar tigla profllate i al unor farestre de Inlltlme ,i Iltlma corespunzAtoare, exist! pOSibililatea unei lucame acoperite In pantl cu vanguri oblice.

tabachera

<il .

Lucaml curba cu acoperire p.


segmant.

Luclml cu acoperire plall

.0

Lueaml d. acop.rlt

,1

tlmpancu balcon

OonitruClII pe acoperlf

,1

lucarnl-plnlon

~ :&.
........

'.'.:

Lucarna-plnlonllucama In doullpe

Lucarn.trlpeioldale

Ci)

Lucaml cu aeeperlre plati

C[)
~

lucam. tr1UllOh/ular.

~
.

mor
tigla

Luearn. de accplriO curbe


101z

. Lucerne panoramlce

.."Lucarnellp mlac -

luearnl acopertta

Lucerna In planul faadal

profllate

pactat un raport minim Intre TnAlUm.a ,1 IA1Imea (HiLl peretelui frontal al lucamel
Material .'lnveJltoril plICI de acoperire de mici dl mensiunl. acoperlll total cu plici de aceeai dimensiune de acoperire de mici dimensiuni. acoperire lucarn tip liliac cu plci mai mici decit restul acoperiului solzi tigla profilate
plci

Func~. de materlalullnvelltoriltrabul. rIS-

HI1
118

Ma

'\ \

/
\ I

"
/
812

0.1

x Ha

1/5

,/

MI'
/2

'jl

115

1/6

Alctuirea arcului de acoperire la lucarne tip liliac -

@ $i lucarne acoperite 1n panta curbe sau arculte

Raportul minim al peretelui Irontal allucarnei

89

PODURI LOCUIBILE
DIN 4108

Podurile nelocuite ale vechilor gospodrli trneti serveau drept hambar, pentru pstrarea recoltei (fin, paie i alte asemenea), aveau streinile deschise, astfel ci aerul rece de la exterior intra n pod, a carui temperatura $ub acoperi era drept urmare aproape aceeai cu cea a aerului de la eicterlor. - <D. Astfel i zApada rAminea dispus constant pe suprafaa acoperlulul.lncperile locuite de dedesubt erau tn schimb prote!ate de frig de cAtre materialele depozitate tn hambar. Dac podurile ar fi Tnclzite, fr o termoizolaie suficienta, Zpada s-ar topi i s-ar forma taluzuri de ghea .... Inserarea unul material termoizolant sub invefltoarea aerlsitl este un remediu. In podul aerlsit trebuie dispuse pe doullaturl opuse deschideri de min. 2%. din Suprafata de acoperi ce trebuie aerisM. Pentru a se evacua umezeala, ele corespund in medie unei Tnl~lml a fantei de 2 cmIM .... @- 6.

~12.Q---.i

~ TII' d. Icope",: aeoplrif ~ In doua ape - dimensiuni

E~emplt

de acoperlurt ventilate cu panta., 10" (schemltic)

-~N"m-a
. @_@

A)~. ----:::::..

rr

~--=---=--447 . ~

Alcatuire acoperit: Izola1la Intre ~ clprlorl. S. observa lac!une. tranlVlrlal1 d, \/Indlare dlmre ~olzclall. ,111,1111 tensionate Interioare

/.f3'

42~a+-42_

e( tJ

Exemplu; Itrt..lni

~ ~=~I~""8Iei
~ acoplri,ului
CondiiI;

Calcul

Exemple deaeopert,uri \/Indlate cu panta .:10" (schematic)


~ a%.

Modul de CIICU:" - IIc:!IUnH de VII1IIIare .

Condllil; din luprafata Tncflnatl de acoperi co,.,spunzltoare A 1 .IU A 2. Inea minimum 200 Ilm'fm

Ai. ....

='1iao x 9,0 -- 0,018 m /m 1S0cm'lm


2

Sectiune libera de vandlarl At.. da min 200 eml . InllIlma liberi de mln. 2 em Mod d. calculare: Inll1lme. spatIUlui de vandla1- At n'SNIlL 100-(8+8)

Ventil.,.. podului prin rosturi Tn In"I"olrel din Ilmn

Alcatuirea .treelnll p.ntru un eeoperle ,.,ce cu doua etrtturt cu atI,.,all ,11lfll I.nalonlt.

DIOIJICI T""18O cmIIm II IIIU.IZI lub IIC\IUI1.a minima da 200 omI/m trebull ca slCj1un.... alba mlnlmum 200cm1tm. Dimensiuni: " W...lna l 200 em1/m Aplicare: Stabilirea InlIIfmllllntel dl ventil ar. II11,rla spe~Ulul neUmnat care IttIbule urlln ~nlnd cont de cIprIortlla~ de 8 om la Ai. - 200 emil m: Tnilllme: AI

1oo~18
-2,4 cm Aici trlbuie lult In conslde,..,., spa~ul ne. ceaar trec.rlllI.mor IIMllonatt, ldIeI. Ia 2 cm .pl\lu de trecere, Inll\lme. dela MS a t&rmc\zolalll ptnl la MS a Clprlorllor trebUie Il II' de minimum 4,4 om.

lantadl~~;' l00~:I!~)

~.~
HLl2,4cm In aazul Icoperl,urtlor In doua ape cu lungimi ale clprlorllor c 10 m pentru IIrI"'n. Al. este valablllt,.,..lnA ~ 200 em'l m. In cazul ICoperifUrlior In douA ape cu lungime I clprlorllor &10 m IItI valabil pentru strllffna

Condiii:

d, dlfuzl. echlvalentt a atratului de r

~";~~

a:o 15m; .. ~10m


cu &"-11" (m) Il - vapori de apl Coellcllnlul rulet.nlliia dlfuzi. (vall DIN 4108, parta. a 4-;) s - groslm.. materialului (m) Aplica,.,; a) spuml pcllu,.,tanlel. solldl (PUR) (8 om groSime) s-Scm-o,oe m Il - 301100 (vezi tabelul 1 DIN 4108 partea a 4-1. pagina 7) s. - 30 x 0,08 - 2.4 m_ .. s. necesar - 2 m b) S-""8 \ermofzolanta fibre mlneraie cu folie de aluminiu lipita (SOlicitata produc) s -8 cm . sd-100 m > s. necesar _ 2 m 1n cazul utilizarii unei Izolatll adecvate cerinta s. -2 m este IndeplinitA fra probleme. Grosimea echivalenta a stratuiui de aer Sd a fiecrui sistem izolant ae aIIa cel m . sigur de la producator. iiJ

.'15m: .. ~ 5m

-lungimI. clprlotilor s" - groslm.. dl dlfuzJe echiValenta strltulul de IIr ."0m;_.: 2m

Acoperi, din beton

AlcAtuire acoperi, I.mn

Ai.stm'IIU 1~O x A1 nu A2 cml/m


~co.ml
Cond1~.:

~~.mPlu:

termoizolale

Mopari$ lemn cu tavan suspendat

Acoperi rece cu dou straturi; vanUlar" a celor doua straturi prin farne in cimpul corniei

: OoS%. din suprafata Incllnatt. de acoperi corespunzAtoare A 1 + A 2 Mod de calcul: At.. - sectlunel de vamUare O5 2/m At.caamt-16O x (9.0+9.0)- 0,009 m - 90 cmIJm Dimensiuni: AL coama - 90 cm 2/m Aplicare: Elemente de coama cu secluns de vernlIare i I sau piese pernru ventilare corespunZind datelor producalOTUlui.

Exemplu: calcularea seciunilor de ve~tilere la acoperis in

dou ape DIN 4108

90

.' Pantl Inlltl- SU Supram. 2m I~:~ ~ calml Inlll. Il:a~ SO' 5,87 8,15 :30,75 45' 4,75 5,51 27,55
35' 3,33
30~

AMENAJAREA
PODURILOR
Podul este un nivel care se situeaza complet sau parial In interiorul acoperisului unei cladirI: Podul se considera un niv~1 intreg numai atunci cind depete inAltlmea liber necesar de .. 2,3m pe .. 3/4 din suprafaa sa (suprafaa niveluluI situat dedesubt)' - @ , Pentru exploatarea spa~ului de sub invelitoare, decisive sInt forma i panta acoperiului - (D. Pin! la 20 respeotiv 25 nu este adecvat! amenajarea podului. De la 35' poate fi exploatat 11'1 bune condiii podul luminat prin suprafeele timpanelor sau prin lucamede scoperl, Pantele de peste 35' fac exploatarea mal eflclent! fArA crete rea dlsproporionata a costurilor i favorizeazA Instalarea dispozitivelor de energie solarA. in exemplul - <D snt comparate suprafeele utfle poSibile 1n cazul dlferJtelor pante. p,ntru iluminare i ventllare sint necesare ferestre cu o suprafa! la rou de'min, 1/10 din euprafaa podelei camerei de sIa1fonare indelungata. Suprafaa minim! a uneI ferestre este de 1 mi, In discuie intra ferestrele verticale ale construciilor de acoperi, ferestrele timpanelor i tabacherele - @. Locuinele I camerele de sta~onare indelungat! din pod trebuie si albl dou accese de evacuare Independente. A doua cale de evacuare trece de regul printr, o fereastra necesara (ferea8'lJ'1 de evacuare, dimensiuni libere 90 x 1,20 m) - pag. 201.

40' '3,99

2,75

25' 20-

2,22 1,73

2,59

4,75 3,79

23,75
18,95 12,95 4,85

0,93

Panl. ale accperl,ulul pentru a Ill/ml a ea.,1 dl 5m IUpralall utili (SUl

I--B--f I---A----I Conform reglemlntlJllar pentru ccnetruclll

1--80...,

1---~,25----l

In bucltlrfe

<El

Intoll.tl

lea
1-40 +-1,00---l 1--1,OO---l

1::::~~~~
Pentru canapea IIU pat

,Pat rabatabU

CV

Plt lupreNJlt

1,80

1
@
1---1,00......,
Oulap au rodle

1
1,80

Oulap d. p.r.ta

HO...,

T 1 :!{':f:ffi~~~~
90

I
1.S0

I--l,OO--f PatgUllnt

@
50

f--1,oo--l Pat

:;:;::

;::::\.;.;.:.;.;.:.:.:.;.:.:.;.:.;.;.:.;.:.:.;.:.;.:.:.:.;.:.;.;.;.:.;.;.;.:.:.:.;.;.:.;.;.;.;.:.;.:.;,;.:.;.;.:.;.;.;.::;.;.:.:.;.:.;.;.;.:.:.:.:.;.;.;.;.;.;.;.;.:.;.:.;.;.;.:.;.;,:-;.;.:.;.;.;.:.;.:.:.:

f'20 1--2,20 2,30----i

HO -+25-i-j- - - 2 , 2 6 - - - - " - - 1 , 0 0 - -

Col de sedere

Masa de mIncat

Tabachera

91

Pante ale acoperl,ulul


paval alreulabil ........................... 2' - 4' d. obic,1 3' - 4' din ciment-lemn ........................ 2.5' - 4' de obicei 3' - 4' cartona/. cu .strat pietri ................. " S' - 30' de obicei 4' - 10' acoperi, cartona!, dublat ....................... '" 4' - 50' d. obtcel 6" -12' acoperi zincat cu fa~url dubla vertical, (bandl zinc) . '" 3"- 90' d. obicei 5' - 30' acoperi cartona!, simplU .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . ... S' - 15' de obicei 1O' - '2' acoperi$ neted din tabll de oel ..................... 12' - lS' da oblcai 15' acoperi, dIn IIgia flltul18, 4 fllMI ... , ....... , ...... 1S' - 50' da obIcei 22' - 45' acoperi indrlli (prateC1lilndrlll 90') ... : ......... 1S' - 21' de obloel1S' - 20' acoperi ligi' flilultl. normal .......... , .............20' - 33' de obicei 22' acoperi din tablA ondulatl. d. zinc SIiIU otel ........... 1S' - 35' de obicei 25' l(:opIM, ondulat din ciment - fibra .................. 5' - 90' de obicl130' aeoplM, ardezle artiflciall ......................... 20' - 90 de obicei 25' - 45' . acoperi, ardezl,. dublat .......................... 25' - 90' de ol:>lcal30' - 50' acoperi ardezla. normei .... , ...... , ............... 30' - 90' de obicei 45' acoperi sticlA ....... " .......................... 30' - 45' da obicei 33' acoperi, ~;Il. dublu .............................. 30' - 80" d. obicei 45' acoperi, ~;IA solz. In ,'r dubtu ................... ,. 3S' - eo' d, oblcel4S' acoperi, olan................................... 40' - eo' de obicei 45" acoperi, ~gla, simplu ............................. 45' - 50' de oblcel4S" acoperi tristi. " pal............................. 4S' - 90" d. obicei eo' -10'
aeope~$ acoperi acopart

ACOPERIRI N TERASA
DIN 52128-133,52143,18338
Acoperi

rece - pag. 94. Alctuire cu aerisire sub nveliul exterior; critic din cauza curentului de aer dac panta este mai mic de 10%, din care cauz astzi se realizeaz numai cu barier contra' vapori/or conform DiN 4108 partea a 3-a. Acoperi cald in formA convenional - @ : alctuire cu barier contra vaporilor; alctuire de Jos n sus: planeu acoperi - barier contra vaporilor - termol~olatie - hidroizolatle - strat de protecie. Acoperi cald cu ilcltulre InversA .... pag. 93. Alct4Ire de jos 1n sus: planeu acoperi - hidrolzolaie - termoizolale cu material verificat - strat de protecie ca ncrcare suplimentar. Acoperi, cu etanare din beton - pag. 93. Alctuire de jos 1n sus: termoizolale'" plac beton ca planeu acoperi i etanare -riscanti plac masiva cu rol structural-trebuie sa fie de dilatatle din cauza micrii produse de caldura; in consecinta. rosturi flotante peste perei portan~ G) Pante ale acoperiului. ~ PIIII. 87 pag. 93 i separare a pereilor interni de planeu ~nainte se lipesc benPIII""IJI de tlmtMratura zi de pollBtlrenpe planeu). Premis pentru funcionare: se prevede lnll'lllllll'lot ~ IXIIrlor_oi pant. 1,6%, mai bine 3% 1n structur (altfel se formeaza bltoace). 1+2G'I-,rc -4 Bariera contra vaporl/or pe cit posibil sub form de nveli de 0,2 mm cu Inseriede aluminiu peste strat flotant periorat din vat i 15 de sticl (mal intii tratare cu solu~e de bitum pentru fixarea prafu1 lui); bariera contra vaporllor este dispusa atTt de Jos incit s elimine ~ 10r---~----t.~~~~~~ condensul - Ci) , @, dedesubt strat de separare sau strat de egaIlzare (DIN 18338, 3.10.2). rermolzolala trebuie pe 01t posibil s fie un material care rezista la putregai (spume); tabel de dimensiuni - @; dispunere 1n dou straturi sau cu rosturi fluite: Ideal falurllntersectate (peste tot). -20 -10 :1:0 + 10 .. 20 .30 Tlmperat.... Inventoarea se dispune pe strat de egalizare a presiunII vaporllor 1) A.rul umed precipita apa atunci arnd II ..II rldtl lub punctul de. roul. Olle,enla de IImperalUrI dintre urui din punCl\lI .lu d. rau. - de(carton cu nervuri sau strat termoizolant canelat contra formrii bupendenti d' con\fnutul d. vapori alliru/ui din re - poate fllxpJ1!!t1tl prin lelor) in trei straturi prin turnare i rulare din 2 straturi estura Tn gril proclntaju',x.' diferenei da tlmpltmurl dintre nI,rior" exterior IJ). 2) Diferena d. IImperllUrI dintrl Interior " IXIIrior II distribuie straturllor el.din fibr de sticla - intre ele un strat de vat! de sticl, sau Tn dou mlntalor conatruollv. " aerului ooralpunzltor cu CClntrlbu~a __ tora la Izol. straturi prin sudare, din 1T!f groase bltuminoase (gr....5 mm). Memr.a.rmtcl. 3) Fllmln. dOriltlbU\lI pe CIII'I CI au ItrBturtfe din Interforul bar/erai contra vaporllor branl hidroizolant admis, insA riscant din qSuza groslmii mici. I.'zol.,eallrmlcl,x i V',I.r lub procant1A.;i' ramIn. IImperatura barleral con(este posibil deteriorarea mecanic) i a posibilelor puncte slabe 1n Ira vaporllor 1'l1li punetut da raul- nu poatt oondIt1Ia nlmlo. cudtura (un al doilea strat ofer SiguranA sporitAI); Pllclnl acoperite C.mm dllocUIt 2O'C, 80% umld.ral.liYlur 30'0,70% umld.rela1lva IIr Strat de prdtecJe pe cit posibil ca strat de pietri turnat de 5 om, cu granule de 15-30 mm pe strat dublu de vopsltorie la cald i memTemperatura externi -12 -12 15 14 13 25 23 2t (%) bran! de separare; Tmpledlcaformarea de bule, ocurlle de tempeContribuia maxlml.;i' la izctWel termica a unt! oompanll1te constructiv. pe CIII'I ratur, solicltrJle mecanice, deteriorarea produs! de radiaII le UV. o pot Ivea stratuJ1t. altUatl lalnllrtorul berlerti contra vaporllor, !nelullv strllul d. Sigurana suplimentar se ob~ne prin plAci din cauciuc fArtmlat sub aer limitrof, pentru a .vlta condanlul. stratul de pietri, rosturi sudate cu bandA (1n cazul teraselor utile i Exemplu: camlt' d, locuit 20'180% umiditate relatl\lla I.rulul (luat conform OIN 4108) grdinilor de acoperi se prevAd din start). tlmperaturlext.ml -15", x. 23% Detalii Importante plllIf8U beton 20 am .1111 0,095 mI KIW Scurgerile - pag. 93 CD - @ trebuie intotdeauna termoizolate, cu stratul delerllmltrof Interior lla .0.120 mi KIW straturi plnt 1. blrf.ra contra vaporllor 0,215 mi KIW dou! nivele de drenare cu conectare la bar/era contra vaporilor ca 0,21$% oU3%; 100%.0,94 mi KIW sifon; acesta este maI apoi etanat de conducta de drenare. O oonPentru o izOlai, exterioara d. ~ 0.94 - 0,Z1S O.72S 3 cm poIlldr.n peate bariera ducta de scurgere termoizolat i care barier contra vaporHor contra vaporllor nu aplra cond.ne, - pag. 93 @7mpiedicdeteriorri cauzata de condens; panta catre .pItt/lt IPIIII 5 cm 7 153 " lIIIt dublu YGPIItotIt la 0IIId scurgeri obligatoriu .. 3%. 'IEI!I~ tedtuta ftlllt ellllIICII: CIt\aII blllIm/IIIt 1& S kgIm' Nu sint necesare fante de ventll.are pentru stratul flotant de egaliza;Ii Il. ~ de IIfeIt IIdl. 3kOIrrI- U/rIPIIIIIItI '*'m (prin 1UIn. . '1\I1Wt) re a preSiunii vaporllor. Rosturile de dilataie trebuie duse pin! la 5GO \/ItI efn fU1l, canan bIluminalla 1.5 kOlrrl- bItUm l5IQ marginea acoperiului - pag. 93 @-@. Legtura cu marginea tre(prin rIbIIIII). . . buie sa fie mobil!, din profiluri prefabricate din aluminiu sau beton .. pag. 93 - @; piesele de legtur din zinc contravin reglemenlI/mcIZoIItIe/20 II;Im' II mal multI trilor tehnice <sfile Tnvelitoarea). 1,! IlQIrrI-IIftvm 12125 .p/IcII pelWin 00/1IIII vlPot!/or, Legtura cu peretele .. 15 cm deasupra niveluiui de scurgere a lCIaII umplU\lln bitum d. 3.5 kQIrrI- (prin turn. . ,1 rul. .) apei, trebuie fixat mecanic, nu doar lipit (reglementare obligatorie din DIN 18195); fifi. pllfOll1l dln vllt d. JIIcIt Il/OlIntaJ trai.,. cu b"\IIII 0.3 Kglrn' Tabla zincat cu profil trapezoldal 9u rol de planeu structural poate plIn_ rupeethl bllon de pant. sflia Tnvelltoarea ca urmare a vibraiilor; trebuie luate msuri de spori@ Alcatuirea perfeCla a unul acoperi cald re a rigidltii (tabl mai groas) sau acoperire de 15 mm cu plci uoare din tal8$ (prinse mecanic) pentru diminuarea vibra~ilor (strat turnat de Rezlstel1la termlcl nacasara 11A Greutate acoperi J pietri)ai prevzut o lnvelitoare cu rezisten maxim la sfiere! 2 K/W !, O,BO m 100 kglm' Bariera contra vaporilor pe tabl trebuie Intotdeauna dispus pe o 1,10m2.K/W 50 kglm2 ',40m2 K/W 20 kglm2 fie de sudur (din cauza scurgerllor de cQldur)! Valori de izolare 1ft., pentru acoperiri cu pant redus conform DIN 4108

.
f

-,---

'5+-~~!----I

1ncASi"

1-15 '-18

1-15

1-18

are

92

ACOPERIRI iN TERASA,
DETALII ACOPERIURi CALDE

de

c_1 pu~n 2 scurg.rI - pamA 3 %

Scurgerea apel d. pe

acoperi,.

6.II'"

SlIon d. cu flIlrl da
Sit

teraal, din polltlter ranlor-.~ .dCII.II.,molzola~. II'" ., pretabrlc~ mei bine: cu doua ni-

Sifon cu 2 niveluri cu nlnl de etanare i. corp Izolant din aUc:II spongloall. .0


" pertH inlertolrllnCUlrlllln Ileton (.Puuv.nf') _ra 1:10 profii d.lnchlde" MS_,_.~~c, ..:::.~_._.
~

-r-=' "=

conduCla:~mur

v.lurl -

\!I

li" 4
'

Cu conducta I%olatl d. scurgere (conducta - .samur")

dllatala

Margln, de Itr.sl cu rost de deschis

i-

M'argfn. de tirul cu rOit de dllatall. acoperit (banda SIId.)

'7' I..!..I

Inchlder. uounsil. acoperi,


(profii MS)

i- .Profil de margine beton (118tem Kanls)

zldarIl .;)

dlblu

'~'T~
chil.., 10

ii
i:.

cauciuc spumt
.~
II'"

Strat prote~. cu Itrat dublu i- tfclI pietri,; mal bine: umpluturl pletrlt ~

nur d.

" stinghie acoperi,.

LIOAturila perete cu profii zinc

legAturii. perata cu nan". CU ancor. ,1 ,Inl cu lCOIbt

dellllnl,.

Legaturii; pe rate cu banda

FO (clrculablll)

remademo".
lllralzolali

LegAturi Inferioare la Itr cu tOI! dedr.n.,.


IUpert Iir conductor peratralnll b.ton 1

Pentru loculnt. firi prag rama UlII '" 2 cm

LumlnalOr-cupol cu .palu
dtventJlara - pa;. 1SO

.. ~ t16' .,. ~

Margini acoperi sali Inot I%olall cu placi de l.gaturA

p. bind' 'linear'

cu

Rost de dilatare ridicat. cu protectie suplimentar

j})lt

,,\!5I suport s' acoperire

f.@I

Rost de ,dilatare ,cu structura

Gradina ps acoperi cald. 1n locul Legtura la cout de fum sapei de protectie sa recomanda ~ placi din cauciuc tarimitat It.!! cu finisaj detaat

11'

93

25

ACOPERIRI fN TERASA
ALTERNATIVE ACOPERIURI RECI
Pardoslrea, acoperl,urJlor In terasA: - pag, 93 @ (montate flotant pe pat de pietri sau pe piclorue. Avantaj: nivelul de scurgere a apei este situat dedesubt; nu IngheatA putemlc.) Acoperi-grAdinI. cu drenaj al suprafeei cu placi de drenare, strat turnat de argUI. expandat! rezistenti la eompreslune sau pietri, deasupra lmplsUturl filtrantA - pag, 93 @. Acoperiuri peste aAII de rnot etc.: tavane suspendate cu ventil are sau lnollzlre a spaiului gol. In 100 de tabelul ... pag, 93 @ alol se utilizeazA ta belul , De obicei: procentul tuturor straturilor pinl la bariera contra vapori lor,lnclusiv stratul de aer limitrof, maximum 13.5% din rezistenta termlcl1/ kl P. lemn - @: solufe simpli, eficIenti ,din punct de vedere al costurilor. Important: termolzola~a de deaaupra barlerel contra vaporllor este mal groasA decft la acoperiUl masiv, nu numai din cauza greuta~1 soAzute a suprafeei, ci i deoarece altfel, contrlbufa straturllor pina la bariera contra vaporllor (strat limitrof de aer + grosime lemn) ar fi prea mare. Acop.rI, cu .Icltulr.lnv..... - :solu~. neconvenlonaiA de lungA du rata (pInA acum Tnsl reallzablll numai cu diverse spume d. pol/stiren). rn unele I.ndurl pletrisui singur nu este considerat suficient ca balast - mal bine suprafaa pavatl.Av.ntaj: devine repede Impermeabflla ploaie, cAuta rea defectelor este usoara. nu este limitat ca utilizare. Termolzola~a este cu 10 pInA la 20% mal groaa. decIt la un acoperi oald normal, Acoperi, de beton din cauza .pozltlel gresite" a termolzolallel are' , loc condensul In unele cond~II, care Insi vara se usuca; Inadecvat pentru IncAperi umede. Alscul constA Tn dependenta de grija producitorulul in a evi ta fisurile cauzate de geometrie ,1 In a trata legaturile i penetrlrfle In betonl Acoperisuri reci - - . Un acoperi rece complet plat este posibil' numai cu barierA contra vaporllor: rezistenta la dlfuzle pag. 127-130 a s1ratulullnterlor;. 10 cm, stratul de aer servete doar " egallzaraa presiunII va porllor, analog cu acoperiul oald, deoarece el Tncepe sa funcioneze ca ven tlJare JncepTnd de la 10% panta. Sucoaslunaa straturllor - () J @. . Important: stratul interior trebuie si fie etan, la aerl Acoperirea nuturllor i a canelurllor nu este etanll Termolzolale - pag. 92 Hldro/zolala ,. fiii ca la acoperisurile calde'" pag. 93 P.nta ;. 1,5%, mai bine 3% pentru acurgerea apei. Slfoanele trebuie Izolate chiar i in dreptUl stratulul de aer; a se folosi conducte de patrundere Izolate

(acoperi, WOIrmann)

Acoperi, din beton Impermeabil

t-r

Acoperi, In t.rasllnve"

AcoJllrl' rece din lemn

<D:

lnclllata

Inel,late; Intradol plan.,u cu dulapl rind.'ulll

Acoperi, cald cu grlnziil/Tlela"

iiiii
Acoperi, "OI cu stl'UClturl grea

... @.
este importanta etan,eltatea bariere! oontra vaporllor (suprapuneri ,1 lega turlla pereti etane, In special la sl/Ile de Inot. sInt posIbile strapungerlle Indlspensablle).ln cazul structurilor uoare amplitudinea temperaturilor AT' treburI emelloratA prin straturi suplimentare grele (Tnmagazrnare a cAldurUl) _ dedesubtul termolzolalel. .' AT nefavorabilA: preluarea varla1l1lor de temperaturA exterioara aproape complet Inseamna climat de barac!; nu ~e poate ameliora numai prin ler
molzola~el

Sifon de acoperi, l'ICe In tlrld, izolat i In dreptul cavltltll

In cazul ventllirli artificIale a spatiilor de sub acoperiuri reci: trebuie sA fie Intotdeauna presIune negativA, altfel aerul dIn Incaperi eat.lmpins spre go rul de sub aooperi.

Acopert, rlce PI Itruc:turl usoarl

~~=:~._--~
ii! iiiiii!! iliii!

"""!Ii,,,,!!!!.!!!!!,

ti Iii iLli!

pr.vapsltollt mall Idlrtnta SUpra/III complili mUI 1dIIenit. &cn, Izal'IIAU blnzl bartlrl conlra vapOlflor II,. dl 1;lIIure IIU d. egallUrl pI,oIunll

ii!

rr,11 lUd.ti bitum

IlrmolZolaUI

vaporlior

"",::c::r::1:::J:I:::tI:::I:.I l1sl1 Tnveiiloarlllu de ..... .tlnlara nil. de cu 1""1'\1' d'I ..lturl

tiin,."

;;;;;;;;;;;;g;; umplulur' rOlturi


"' protlctl supralataler rugalU

1IIIZiltZll:Z!is:l\&!SZS9Z!!!\Z:t;t
II!

I~~:rtt :G:~~ ~'I.llca


plune

llIi"!!!!"!1i

nIl, d. tlanlltW cu Inl'" tia d. ",.mbranA ",al.rial

::II:::cIii:::I:I'!:::Ol!::I::': toUt matinal plastiC


Streain din elemente prefabricate; consol prea iung: deschiderea de ventilare poate ingheta

= c u p , l t ns

){YYXY). pral~ctle a supraloleler


""'''''''''''''......'''''
de
etanare

t.r tf1\ \!..!I

Vanlila/ea la coama a unui aco peris rece 1n panla (sal lnct)

Simboluri pentru reprezentarea

alctuiriior

a acoperiului

94

Istorie

PLANTAREA ACOPERIURILOR -tlJ

3rdini pe acoperi i acoperiuri plantate existau inca ou ase secole fnaintea lui Christos ia babilonieni. lR Berlin In jurul anului 1890, case rneti au fost acoperite cu humus din motive de protecia contra Incendiilor, pe stratul de humus incepind s crease! plante. ln secolu! XX Le Corbusler a descoperit aproape uitatul acoperi pfantat Caliti ale plantrll acoperiului 1. Termolzolare datoritA stratuful de aer dinte firele de iarb i datorit stratului de pAmInt cu rdcini i prooese vfi microbiene (Cldura de proces) . .2. Fonoizolare i capacitate de Tnmagazlnare a cldurii. 3. Ameliorare a aeruluI In zone dens populate. 4. Ameliorlri microcllmatfce. 5. Amelloreaz scurgerea apelor In ora i balana apei 7n teritoriu. a. Avantaje de fizicI a construciilor radiallle UV i oscflallle mari de temperatur sTnt evitate datoritl straturllor protectoare de iarbl f pAmint. 7. Stablllzeazl praful. a. Element de amenajare I ameliorAri ale callt~l vieiI. 9. Recuperare de suprafee verzi.

GrAdini pe acopert,urile unor Imo bll. de raport: ,.Punct. programa tiei pentru o arhitectura noua-

Gradini d. acoperi, ca o suma d. ghlvlCiurl de plant. pe blleol' n.,llIr.1I

Grldinll. suspendate ala Saml remldel In Babilon (IIC. al VI-I.a lnllrttl de Chriatol)

'4' \:1

~Ior

Sl.lpra/tele verzi pierdutealnt recuperate prin plantareaacop.ri

lIIAJ1l1 UIIIII ~ pllnlal

buni for martei. apllrtadcl

'6' ~

Aer mal rece ,1 mal umed datorat evaporlr1l g.nerall de plantelt care coneuml.nergle

tfi'1 suprafete col1lolld.t. - (g) . \WI

Olstrlbulrel Ip.1 din prlCfettatll-

12' \!51

Olstrlbulrl. lpel efln preclpltlNIlupralete ntconatrulll

~.
.~i:, ::~------

': .

'7'
\!,/

fn CUI.II unul ~rlt .obl",ul~

acestuia -

Producerea de praf ,i vlnturar

In cuuI unul ~ pltntal Am.llorarea rulul din ora prfn lIItrarea el atabIIlzarea prafUlui ,1 prin producere. de OJClg8n d. catr. planta

~3 '
~

Odlta cu construlr.. fllCAral ca.. o bucata d, teren liber la pierde

ti4'

-@

\O' pierdut, Put II ree!tlgatt prfn plantar lcoperi,urllor

O mari parii lupraf.talor v.nl

~.~ ~-.-...
In <UlII unui acoperi, .oo,snult"
~
n cazul unu; acop.ris ~Iantat
ctre

"1eflactarea sunetelor de .supraietele tari' -

ifcl'.

Absorbia sunetelor de ctre suprafata moafe a olantelor

Circuitul apei
nutritive n

i al natur

substante lor

Valoaraa psihologic-fizjC a suprafatelor ve~i (starea de bine e influenat In mod POZitiV de catre suprafetele verzij

"-

PLANTAREA

ACOPERIURILOR

-fl]

(",,".

Plantar. IntenalvA

Plantlnl.xten.fvl

Alcltulrea atraturflor unul aaoperi,-grldlnl

@)

Qhlvtcl pI.nta ca mtrgln' verd.

Panta acoperiului. In cazul acoperiurllC!rt,,:douape panta nu.t.re~ bule s depeasc 25 de grade. Acoperiurile Tn teras! ar trebui s aib o panta de cel puin 2 pin.!a 3%. , Tipuri de plantare a acoperiurilor, Plantare Intensiva. Acoperiul devine gradina a locuintei i este prevZut cu elemente de amenajare precum 'pergole'llogil. STnt ii~cesare atenUe i, Tntrelne(e permanente. Plante: gazon, arbuti, boscheti, pomi. Plantare extenslv. Cultivarea necesit un strat subire de pmnt i necesit un minimum de Tngrljire. Plante: muchi, Iarb, Ierburi, arbuti, boschetI. Plante mobile. Plante in ghivece i alte reclplente pentru plante servesc la amenajarea teraselor, a parapetelor i balcoanelor. S1nt udate natural de catre ploI. Apa este acumulat! Tn stratul de drenare i In cel de vegetatie. Udare prin pulverizare. Apa de ploaie este acumulat Tn stratul de drenare i este completat cu mijloace mecanice 1n cazul fn care cea natural! nu este suficient!. Udare cu picurare. Furtunuri cu picurare amplasate in stratul de vegetaie sau in cel de drenara ajut la udarea plantelor Tn caz de secet. Aspersoare. Plasate peste stratul de vegetatie. Tngraare. fngrmlntele pot fi rsp1ndite peste stratul de vegeta~e sau Tn caz de udare artifIcial pot fi amestecate 1n ap.
..
Oenumirl boflnlc.l SaxHrage Alzoon S.dum ACrI SedumAlbum Sldum Album .Coral captl" S.dum Album .LaconlclJm' Seclum Album "M1ctanIlium' Sedum Album ,Mural,' Sldum Album ,Ciorctlcum' SedumHybr. SedUm Florlferum Sedum Reftexum ,Elegant' Sedum Sexangullre Sedum .W.IB. Tatr" Sadum Spur. .superbum' SempllYlvum ArIcJ'IllOld.um Sempervivum Hybr. Semp'lYlvum Tectorum Pllosperma Fa.lUca Glauc. FISlUca OYIna Oenu mire limbi romlna (culoarea florii) Iarba lurzllor (alb-roz) Multii' ef. zldurf (galben) larbl de ,oaldlnl (albi) Sol alb Solilb Sol alb Sol alb Sadum (vlrd. delChll) Sucht,or (galben) Grlueor dl platrl (IUI1u) lerbI da SOIIdInI de lGncI (geIltn) Mu,llr dulci efe ziduri (galben) larba,dl ,oalcllnl Iarba d. ,oaldlnl I"ba pulorulul (roz) Pulel allfl (roz) larba-clutel (roz) Floar.. amiezii (gaIb.n) , ' nil.perfld rezlstentllaml F.ltuclllbutrl (albastru) Feltuca (v.rd.) l.rblaI.bI.trI (v.rd.argln~u) Mlrglci (verde delChll) lnl/1fme Pt(iOadl lm1orlr. 5em VI VI-VII VI. VII VI 10em VI Sem \1I~itll : B CIT!. VI-VII 5 cni' VI-VII Scm VIVII 100m imlIX 12 em VIVII Sem VI Sem VI Sem. VINII Sem VI-Vii Sem VIVII Sem VIVII Sem VI-VII 25em 25em 25em 30 om 'VI VI Sem Sem Sem

Uflte. lzoIInII de oratlCtlt 2 alU proiectiI' iIdlaInllor

.tan..,. ICOPIri,

.'

Plantall acoperi, liltem Zlnoo Floraterr. .

FIoradrain

Plantare acoperi, .!etem Zlnco

an

KoellriJI GlIuea
MelielaClllalX

VI
V-VI

Tipuri ,1 soiuri confll'lTll1l pentru plant,rea acoperl~lor (eKtlnalvl)

<.:.;.".........._ ,..

, .Itral d. vlQltljl. .....~===2. Imeotl.pimlnt 3. IIIlt umplu1ilrl 4. IItII drenl,. &, bIndl protICIlt rldldnl
:~::::':'.:::i::""__ 7,

e, lIrIt _ltIrIIprollC\le
8, .Iruclur' portantl

etan,... acoperi

fnl~. cretere> 250 cm fnA~. plantare de 1. 35 cm fncAre. supra1, 3.7 kN/mI rezervA de apA 170 I/mz strat veget. prot. &01- am amestec pAmInt 23 em strat drenare '2 cm udare manual sau automata

plnlll 250 cm

19-35 am 1 ,9-3.7 kNlml


eO-170Vml -cm 7-23 em 12cm manual sau automat

5-25cm 14cm 1,4kN/mz 60Vmz -om


Sem 9em manual sau aulomal

'~6-20cm

12cm

<1.1 kN/ml
451/mz 10m 70m manual

5-20 om 12cm 1,15 kN/m z 40 liml

5-10 cm
10cm
0,9 kN/m'

-om
70m 5em manual

30 IIm10m

'.,4cm

4cm
5em
manual.

tp (Z)
96

Diverse tipuri de plantare a acoperisului

PLANTAREA ACOPERIURILOR
ALCATUIREA ACOPERIUL.UI - [lJ DIN 18320.18915 -17,18919
Stratul de vegetaie. Se utiUzeaza argna i ardezie expandate. Ele ofera: stabilitate structurala, ventilare a solului, acumulare de ap i modelare a solului. Probleme de rezolvat: Tnmagazlnarea substantelor nutritive, reaciile solului (valoarea PH-uh.tl), aerlsirea, acumularea apei. Strat filtrare. im piedic lnmolirea stratului de drenarE! i este compus din materiale de filtrare. Strat drenare. ImpiedicA bAltlrea apei pentru plante. Material: saltele din esAturl din fibre, !ii! drenare din materiale spongioase, plAci material plastic, material construcii protecie. . Strat protecie, ProtejeazA 1n faza construirii i contra Tncarcrllor punctuale. Strat de protecie a rAdclnilor, Rdcinile sunt retinute ou ajutorul unor benzi din PVC I SCS i SPOM, Strat separare. Separa structura portant! de straturile plantate ale Exemplele .... <D - arat! alcatuirlle obinuite ale teraselor plantate. fnalnte de dispunerea plantelor trebuIe sa se stabileasc daci acoperhul este 1ntr-o stare buni i dac sTnt asigurate condiiile pentru funcionarea fiecrui strat. Starea tehnici a suprafeei acoperiului trebuie verificat! cu griJA. Trebuie luate rn considerare urmAtoarele puncte: alctuirea straturllor (stare),' panta, denlvelArl i sgeatl a planeului. Etanarea acoperiului (bule, fisuri), rosturi de dilatare, legAturi de margine, penetrwi (puuri de lumin, cupole de lumin, evi de ventUare), scurgeri. i acoperiurile Tn doul ape pot fi plantate, Un acoperi incl/nat - - @ care trebuie plantat necesitA o preparare constructivl specfal (periCOl de alunecare, de uscare),
gaze" (dedll,"JI mlxtur. plmlnt.1lg1I1 expanda")
acoperiului,

t- CI)

Acoperi, cald -

., Acoperi, cald

CI)

planllre

termolzDll\lt -

-JlIantIU 1CCpIIif-'

., @

Acoperi IIC1 plantat

vIgllajl.

trat !tIIrn
-

stra1 vegeIajlt

tlrat ptGIICII.

.1tI1 drlnn

~
': .0'0

Implllltur6 ftltranll .puml

-"II""-'~'i"'1"""'"

:,1

~~~-l<.l"J""'" 11111 proltglle tldlClnl '"'"L

:a~g~
+J II"

-u.:r.--=. =:J
.curgere acopllli
t:I lAI

ttnnaIzaIIIIt -

-pllnttuaeoperia-.

Acope~ CI) alcAtuIre InvtrU -

+~ II"

inv.rst Acop.rI aIoIllJlr. planlat


CI)

+~ '11' Detaliu str.."n. acoperi, plantlt .... \!.lI Inclinat


PIVItI cu plici pe IIt.1 de nllip Impltlltur6f11trant1.
foHI protlc:~ rldlolnllClr

t,r12' \!.51

Delallu str...in' _ t.p

\UI

lIemlnll dllnar.

etanllr. ,..... 32 .....,


,....25_

t,r17'
\!..)

Pllntare ult.rloar. a acoperiUlui cu ch.ltulell minime

.~

10'\ PlanlIII ulterlo.rA a lcoperl$ulul .... ~ (In caz ca 1.11 pollbll Itatle ,1 alI'LIctural)

~ t,r ..g,

PUI control scurgere a ap.1

legatura II perete cu IIIrlt pietri, de prot.ctll

glZon 'QQpln. IPIlII1.)

alclIulre: plantall 'Xlln.ivi

tp

Plantare a unui acoperiS inclinat

1I @

Plantare acoperis atlrupt

4>@sTrecereadelabandcarosabIIla.{f}l1@eTreCerede le drumcirculabilla plan


!f"
suprafata acopElrls plantata Intenslv"~ lal'9 intensiva faspecli'! extensl'!a

97

DefiniII:

1. Prin plantrl extensive ale acoperiului se inteleg acoperiri de

PLANTAREA ACOPERIUR.ILOR
EXTRAS: DIRECTIVE DACHGARTEN VERBAND E.V. (ASOCIATIA ACOPERIURILOR - GRDINI) -

PMllle
r.1;tUlfII

de invelltorl referitoare la acoperiuri rn terasA a Asociaiei pen.Suprafaa plantatA ,1 fntrelnerea tru Tnvelirea acoperlipurllor. 1. Arbuti! slbatici i speciile de gazon uscat, de pajite de tip ste~ 4. lnallmea lncrcare rn Zona pa i oare cresc 7n crevase ar trebui dispuse In pTlcLlrl de plan strelnli zona de InterioarA te. cu condiia ca plantele s fie autoregenerabile. peste sol m margine kg(m2 kg/m 2 2. Plantele sint aduse deja cultivate, lnsmlnate sau ca vlstare. p1n! la e cel pu~n 80 40 3. rntre~nerea cel putin un tur pe an, cu controlarea i eventual cupeste 8 pinA la 20 cel pu~n 130 65 raarea scurgerllor de acoperi, a f1iilor de siguranA, a legtu peste 20 cel pu~n 1eo 80 rilor i inchiderilor acoperiulUi. 5. Execuia i greutatea TnclrcArii suprafeei depind de incarcarea pro- .. venita din vfnt $1 de 7nAltlmea cfAdlril i de suprafaa acoperiului. 4. Plantele, de asemenea muchiul i IIchenll, care se stabilesc. nu slnt considerate ca fllOd vegetaie strAini. :-e. 1n zonele de margine i de colt acoperIurilor se iau in con. siderare inc!rcAri de suC\lune mal ridicate pe o lime (cont. DIN 5. Vegeta~a strAinA nedorita trebuie fndeplrtatA. ' 6. Veget~e strinA sint copacII, in special sAlclile, mestecenii, 1 055, partea a 4-a) bfe;" 1 m c 2 m. plopil, ararll .a..." '. I 7. Trebuie prevzute tunderea i fertilizarea periodice. . zana de marginI zona Inl.rto.... 8. Pot avea loc schimbri ale suprafeei plantate ca urmare a in-

protecie care necesit intretinere, care de ex. inlocuiesc straturile de pietri obinuite. . 2. Nivelul plantat trebuie lAsat clt mai mult sA se dezvolte singur, . 4. Protecia rdcinilor trebuie s protejeze etanarea acoperiu lui pe termen lung. iar cheltuielile de ingrijire rn sensul de intretinere trebuie redu5. Straturile de etanare a acoperiului din benzr de polimerl su~ se la minimum. perlorl trebuie s preia I funciunea de protecie a rdcinilol din motive de fizic a construciilor. . ..... Domeniu de aplicare 6. 1n cazul in care stratul de etanare a acoperiului este bituminos, trebuie folosite straturi de protecia a rdcinilor care $7n;Directiva este valabilA pentru suprafeele cu vegetaie fArA contact . compatibile cu bitumul. natural cu pAmTntul, Tn special cele de pe acoperiuri, garaje subterane, adAposturi subterane .a.m.d. 7. Stratul de protecie a radcinllor trebuie protejat de deteriorri mecanice printr-o tnvelltoare; se utilizeazA sa,ltele din fibre rezistente la putregai, deoarece acestea pot inmag~ina substanPrincipII de bazA ale prolectlrll ,1 execuiei constructive 1e nutritive i ap suplimentara. 1. 1n cazul plantArllor de acoperi extenslve, zona plantat preia 8. Stratul de vegetaie trebuie s aiba o stabilitate structural ridisimultan funcia de strat de protecie in sensul directlvelor privi. cat, capacitate de umflare ridicat i rezisteni la putregai. toare la acoperiuri in terasA. 9. Valoarea pH-ului nu trebuie s depeasc 6.0 7n mediul acid2. Structura acopertulul, schema sta1IcA, cerinele de fizic a con- . 10. Alcatuirea straturilor trebuie s poatA prelua o cantitate zllnlcf struciilor i de tehnologie a vegeta~el trebuie coroborata cu grijA. de precipitaII de min. 30 IImp. 3. Ca incarcare pentru protejarea etanAril acoperiului trebuie 11. Volumul aerului in alctuirea straturilortrebule sa fie de cel pu~n luatA greutatea minimA pe suprafa a straturllor funcionale din 20% in stare de saturare. cu ap. tabelul urmAtor din directiva UniunII Germane a Executan~lor .

ar

----b--_
zona d' margini
z~n.I~,!~oll'l

fluenelor medl~lul_

::

. .' ...... . 'I-i

- sr7.

.1111. d.llgurlnll

e.
1n principiu, plantrlJe de acoperiuri trebuie concepute pentru

PrOtecia contra Incendiilor 1. A se tine cont de reglementrile de protecie contra Incendiilor._ 2. Cerinele sint indeplinita cind intreaga alctuire este greu infla"c.mablll (clasa de materiale de construcii 8 1).

plantare de acoperi funclonalA prezIntA aceastl succesiune a facilita intretinerea. adic zonele care necesitA control peri- de straturi: odic, precum scurgeri de acoperi, elemente care penetreazA, SuprafaA plantat extensiv: plante, inslm1nare, presarare de vIs rosturl de dilatare, legturi la per~ .a.m.d. trebuie s fie uor tare, plante gata cultivate (contalnera cu plante, saltele, plci). Stratul de vegetatie: confer plantelor stabilitate, reine apa i subaccesibile. 10. in aceste zone, pavArlie de protectie trebuie si fie realizate din stanele nutritive i face posibil schimbul de substane i de gaze. materiale anorganice' de exemplu pietri, prundl i cu o IAlme precum i reinerea apel. Stratul de vegetaie trebuie sA conin: volum mare de pori pentru schimbul de gaze i reinerea apei. Stratul minimA de 60 cm. 11. Zonele s1nt legate la scurgerile de acoperi asemAnAtor cu .albl- de filtrare: TmpiedlcA scurgerea substane lor nutritive i a compolIe de r1u, astfel c pot prelua surplusul de ap din zona plantat. nentelor miel din stratul de vegeta~e, precum i infundarea cu noroL 12. Acoperiurile cu suprafee mari trebuie tmp/lrlte 1n zone sepa- .. a stratulul de drenare, in pius ea asigurA scurgerea dozatA a apei. Stratul de drenare: servete la devierea sigur a surplusulul de ap rate de scurgere a apel. i la venti/area stratolui de vegetatie, precum i la acumularea i eventual alimentarea cu ap. Cerine, funciuni, misurl constructive 1. Etanarea acoperiului trebuie realizat conform directlveior re Protecia rdcinilor: protejeaz Tnvelitoarea de solicitriie chimice i mecanice din partea r!dciniior planteler. care pot dezvolta o for feritoare la acoperiurile n teras. 2. Suprafata plantatl nu are voie s Impieteze funcionarea etan . puternic de distrugere in cutarea apei i a substanelor nutritive. Structura acoperiului: trebuie s aib suprafa i legturi imper-rii acoperiuluI. 3. Ar trebui s fie poSibil separarea etanrii acoperiului de stra- meabile (DIN 18531, DIN 18196). tul plantat ulterior, ar trebuie sa fie posibil controlul etaneitii Formarea condensului (DIN 4108) in structura acoperiului trebuie lmpiedicat pe termen lung i eficient. acoperiului. 9.

98

CONSTRUCTII DIN MATERIALE TEXTILE -!Il

..... ...... 1 o ........... 1


5.00

cablu de II14rglne

Cupal.

Acop.rII'IlUPJ'I/lte

Construcia de corturi i acoperiuri din materlaletextlle evolueaz rn continuu. Ele variaz de la corturi i acoperiuri simple la construcii complicate din materiale textlle de cele mal. diverse tipuri. Material: estur din fibre chimice (pollester) ca material portant textii cu strat de PVC rezistent la corozlune, protector, pe ambele fete. Membran de mare rezlst.n: testur dirrlibr de sticl, placat . cU PTFE (tellon), impermeabil!, translucid, durat de via min. 30 ani. Testur PTFE, rezlstent la radiaii UV, folosit i la costumele pentru cosmonauI. Calitate ridicat a luminii. Durat de vla! de mln. 30 ani. . AlcAtuire specialA membranet': estur din 1ibr de sticl, acoperit cu strat cu silicon (de ex. Slkabran), impermeabll, translucldA, durat! de via 20 - 30 ani. Material puternic transparent: estur Tn grilA din fibr de sticla cu folie ETFE (polimer fluor) pe ambele fee, Impermeabll. Calltll: stabilitate ridicatA (stabilA la tncArcri din zApada i vint), rezistent la putregai, la materiale agresive din mediul ambient. respinge murdria i apa. . Greutate: 800 - 1 .200 Q/m 2; Opecltat.: de la .opac la 50%; . Protacla contra'lncendtllor: greu Inflamabil conform DIN 4102; Durata d. vlal: 15 - 20 anlj (20 - 30 ani) Aspect: toate nuanele obinuite, durabilitate a CUlOrii; Punere In operl: produsA Tn form de rulourl. Lime 1 - 3.m, de obicei 1,5 m. Lungime pin la 2.000 m, croial conform cu structura, Tmblnare (confectle) prin custuri, sudur, IIplre. confeclonare combinata sau cl'Jme. - <D Slatemi standard cu .xtensle: Uniti~le standard pot fi extinse rn toate dlrec~lIe practic la infinit. Ele acopera suprafee de cele mal diverse forme: ptrate. dreptunghice, trlunghlulare, circulare, polledrlce. Utilizare: pasaje de legtur, zone de repaus, paVllloane, acoperiri de umbrlre etc. - @ Hale cu aer portant: fnvelltoarea este purtat de aerul uor comprimat. Ventlle de aer Tmpledle! eilminarea putemie! a aerului portant. Dispozitivul poate fi combinat cu unul de lnclzlre. Izola~e suplimentarA prin Tnventoarea Interioar (saltea cu aer). LA~me 45 m, lungime nellmltat. Utilizare: hale de expozl!l, de depozitare, Industriale i de sport, precum i acoperirea de bazlne de Tnot i antlere (iarna). - @ Structuri tensionate: . Cu ajutorul cablurllor i al stTlpilor membrana este tensionatA punctual i liniar de-a lungul marginII. Membranl'le pot avea alctuire multistrat pentru o mai bun termolzolare. Deschideri de pTnAla 100 m. UtJllzare~ hale de expozi~l, industriale " de sport, zone de adunAri i de sport, umbrare. - @-@Halecu .structurA: Structuri portante din lemn, oel sau aluminiu, peste care este Tntlnsa membrana ca Tnvelltoare de protecie. Utilizare: hale de expoziII, de depozitare, de sport sau Industriale.

Hali cu aer portant, looperlre pn.umaticl

1-1- - - l!1ax.40 m - - - - - 1

@-@
Constructii temporare cu structuri portante din lemn, otel sau aluminiu; deschideri de pina la 40 m, prefabricare. montare rapida, costuri scazute de constructie.

99

STRUCTURI PE RETEA DE CABLURI -1lJ


Structurile pe reea de cabfuri ofer posibilitatea de acoperire cu uurinA. fIr! sprijine intermediare. a unor deschideri mari. Pavilionul Germaniei de la expoziia mondiala de la Montreal din 1967 a fost reallzat1n acest mod - <D. . Stadionul Ollmpic din MQnchen din 1.972 ..,. (il, @, (El, @, 0, precum i hala de patinaj din Parcul Ollmpic din MUnchen - @). . @. @, O propunere interesant este i proiectul pentru clubul studenesc al Universitii i colii Politehnice din Dortmund ... . "

G)

Pavilionui Germanltl. Montreal ~.~ge7: arhIttctI: A. Gutbrod. F. O\to

Elementele structurale slnt de regula piloni din oel, reele de cabluri din oel, grile din oel sau din lemn i invelltaare din sticl acrilic! sau folli translucide, ranforsate cu material plastic, 1n marginile, corniele structurilor pe reea de cabluri sint Inserate . cabluriln forma de ghlrlanpe. care snt petrecute peste suporturi din oel mobile dispuse adesea oblic, apoi ancorate.
Aa-numitele

stadion

hali epcrt

---~
~
Parcul Ollrnplc din MOnohtn. 1972

reazeme fn aer - elemente portante care slnt Tnc4 o dat! tensionate -impart cablurile principale pentru a permite mic-. orarea seo)unll acestora.

hlIIlport

Montreal 1987

',@

Transmiterea Tncrcrllor cablurllor tensionate se produce in principal prin elemente turnate - ancore cu bolurl, tuburi turnate, ancore ale cabluri'or .a.m.d. Fbcarea cablurllor se poate face I cu plul~e cu 1nchldere automati conform DIN 980 sau cu clame cu presIune.

"":' M ~~Ii. i: i " 'H'


,.~

:,IC
.~

,~

o'

15' \!f!)

t.egarea eablurllor In reel

mtnunchlurlll dt OIbIurill grinzile tranlVI,..ale da II capul unulllTlp

Tranamltl1l1 '!ortUrilor dela

PUne! d. artlcullr. pe cablu rIIa de margInI

o'

..;
Stadionul ollmp/c. MOncIIen 1972;

am.: S.hnllCh unei Plttnlr

3D,2O----"'"
Prol.ct IlUdeneso; S. Caraglannldls. G. 6111

. dtlrlfclllll" a unul punct Inllt


o

slC\luna transv.rsall

'.................................................:

~~\l

.'BEBm~::p~..am~
2. discuri SST

1.!:!: 11I1!:! ;:li=;:::;;;:~m~lll ~

seciune longitudinali

,~

10 1. MAICile IIIIWtI petl'lI" 1OO~.rItl cu PVC

3. stinghll: 4d cm

@ Clama retea cabluri cu alcatuire


acoperi

4, IlIleglturl S, .Unghle: h e om S. dIItanpor m.at.rial ~tlSUc h 2,5 cm 7, plltbandl 0111300/60'8 8. dam. ~rtslun. g, rolN cabtu~ 11.5 mm 10, Iuru!>

ClamA cablu margine

100

p'

STRUCTURI SUSPENDATE I TENSIONATE -!II


Suspendarea i tenslonarea structurilor servesc la micorarea sec~unnor transversale, i astfel la punerea 1n practic! a unor forme
uoare i filigranate. De regul aceasta nu este posibil decT! Cll un schelet din oel sau din lemn. Cablurile tensionate sTnt din oel i pot fi in mod normal post-tensionate. Ele pot prelua exclusiv Tntinderl.
o.'

t1" \V

Central. d. distribuie Ren.LlIt,

Swlndo" I WHllhlrt Am.: Norman Foster Ass Londra.

1'2' \!!;,I

Ilhow-room-ulul.

PlrsPlctlvllntlrloarl

Structurile suspendate au scopul de a micora desohiderea grinzilor portant. sau de a sus~ne elemente portante in consol. Structurile tensionate diminueazA de asemenea deschiderea grlnzllor i prin aceasta momentul de rezistenA luat in consIderare la calculul se~unll - @. ln cazul structurilor tensionate sTnt necesare. Ia fel ca i tn cazul structurilor pe reea de cabluri. reazeme in aer, care sTnt supuse f1ambajulul (compreslunel).

O contribu~e esenlalA la arhitectura cu structuri suspendate o au Norman Foster - <D - @, Richard Rogers - @ - 0, Mlchael Hopklns - @'- @ ,1 GOnther Behnlsoh - .
Clldlrea Renault din Swlndon proiectata de Norman Foster constA din grinzi metalice curbate care sTnt sus~nute de strlpl cavl cu sec~une circularA in sfertul superior al timpanului - <D - @. P.rolectul permite extinderea suprafetei la sol cu cea 87%. Structura suspendati of~rA puncte de legAturi care fac posibll desflurarea lucrArilor fAra intreruperea actIvltI~lor. Noua fabrici Fleetguard Tn Qulmper, o companie auto din SUA, trebuia sA fie adaptatA unor cerine funcionale variabile. Pentru aceasta, Richard Ragers a ales o structurA suspendati pentru a mentine spa~ullnterior liber - @ - 0.
Aceeai

Vldlre "iXt.lfoarl cu galerii

~ :: . .'
:
.

Ii

l:

Idee de proiectare sta la baza Centrului de cercetare Schlumberger din Cambridge, autor Mlchael Hopklns - - <il i a halei sportive a lui GOnther Behnisch - @. .

Cllcfirl utilitare pentru aeroporturi (propunere pentru Paderborn I Uppstadt) - ~ sau sili de concert (propunere pentru zona de expoziII din Dortmund) - GJ) sTnt posibil de conceput Tn acest mod constructiv.

HIII epart pe SchII.1'IfeId '" Lorch; arh.: BetmllCh & Partner. Stultgart

f~if~~
.

.~~

FIbrta FI.llguan::l. Qulmper I Franta: arh.: Richard Reger. &

,-,.......

,A\

SectIunI prin flfldI

@I

/.tl\ CllI". de pllCltI, aeroportul

Pad~ibom 11.lppltadI; proiect:

StrIIiTlan", Klaul

Sali d. conoart., z~a.xpoz~lUor. ~ Oortmund: prol.ct concura: Port


mlnn.E~rhofff,Hugo,Plnz.r

1"1/

Centrul de cerCe1are Schlumberger din C;lmbridge I Marea Britanie; arh,: Michael Hopkinsl! Partner, Londra

grdina de iam

ti a a' I II t i i ampee v a sp IU unar or

Staia de metrou Stadtgarten, Dortmund: arh.: Gerber & Partner, Dortmund

101

STRUCTURI SPATIAL.E
Cinci volume platonice

teiraedrul 4-suprafee hexaedrul .. 6-suprafee octaedrul . a-suprafee dodecaedrul , 2-suprafee Icosaedrul 20-suprafee
reele

sferlce

PRINCIPIIIn mod ipeal, structurile spaiale sTnt alctuite din triunghi!JrI echilaterala i/sau trlunghiurl dreptunghfce isoscele. a.stfel 1ncTt s rezuf~ te poliedre regulate. in cazul structurilor plane infinite .exist exact trei structuri geometrice. 1n cazul celor sferice, exact cinci reele de polledre regulate, care se compun numai dintr-un singur tip de nod, bare i deci i suprafee. ~eelele regulate plane sTnt cele de trlun ghiurl, p~trate i hexagoane. Din folosirea celor cinci volume platonice, formula structurii spaiale
stabilete ca sTnt clnetlc stabile numai acele structuri 1n noduri i ba re ale cror bare tormeaZ~ un triunghi Inchis, deci tetraedrele, octa edrele i Icosaedrele. Hexaedrul are nevoie pentru stabilizare Inc 6 bare, iar dodecaeclrul de fnc 24 bare. Dac o reea sferic de trj. unghiuri nu este Tnchlsa peste toata suprafaa, pol1gonul de la baz trebuie s fie rigidizat .prlntr-o metod alternativ.

<D

Volum.l. plltonlOi

Formull iltrUClUl'l ap1Iill

Pentru atingerea stabllltAll clnetice trebuie si fie Tndeplinltl formula 'Iul FOppl pentru structuri spa~a1e, numArul de bare 3 x numArul de noduri - 6, deoarece fiecare nod trebuie si fie fixat Tn spaiul cu 3 dimensiuni de ctre 3 bare. p~ a rlgldiza structura spa~a11 este nevoie de 1 + 2 + 3 bare de fixare, deci 3 le numArul de noduri (1 + 2 + 3) numArul de bare.

ir geometric cu factorul

Lungimea barelor corpurilor pentru structurile spa~ale formeaz un Pentru construcia unei structuri spal ale regulate este suficient un nod cu maximum 18 legaturi cu un ghlurl de 4po, 60 ,190. L:.a fel ca ,lin cazul structurilor plane, trebuIe sa se plece de la premisa c barele slnt legate articulat 1n noduri.

va.

~"

'IX

,IX

iX~:X:1\t. ;X ,

,:X
.~

:Y. 'X ,

l'X XIX

IX
,~

l\t 'IX
.IX

Xl.>\.. ,"", IX r/'I)( i)( !XI)( I)([)(f): ,I'v r... I'v' r><['I.:

~x.

. r... 1Y'Y,'I)r.

LX

.. 1.')(.f)tIt

...........

Structuri epa~alI Tn gnll; din octudr. tetraedrl cu taieturi I'Igullllll parIU InfartoarA

,1

17\ Strueturlepadall Tn grIIl; din ~ 00II1dI'I " 1It1'11d1'1 cu Tnll~mI


comprImatI .

..;

fc\ StrueturllPI1Ia11 Tn grlll; din Jumltl.loda octudl'l " teltaldl'l


parllele cu laturile

StruoturllapljlallIn grilA; cjln lumlllii de octaedr. ,1 IIlrledl'l rotite (45')

t7'. ModUle Ilructul'l epal.,1 octa.dru \!..I ,1 te1rledru

MOdUle Ilructul'llpl.1Ial1 octudru "ttllUdru (colUrI mari Ce CUb) cu Tnlll~ comprlmatl

Module d. octaldru

IlructurllPl~all jumltlt. i IItriac1ru

/.fOI

Module structuri spallii Jumltate ~ dl oeta,dru ellllraedru

,).,(,. ~44;"
\, ,1

~
."

>

;li
' ..

>', ,).
\.
1 ..
.I~~,

'.
140

"

I I
bar! cu factorul V2 i modelul ~ natural pentru irurile geometrice: cochilia
amoniilor'

(sz,:. .iSZ\ZSt,>Xt.. A

if1"

irul

geometric al lungimilor de .

CupolA sferiejl de leosaedre cu un singur strat

Structura spatiala

Struclur! spaialA

102

~ ~
I

, #1

un nod stindard de un UP. care lat. prodUi In IItle.


.'

Nodulilandlld cu 1811\1 PIr mite unghlurt d. IlgAturl dl 45'. 80' ,1 90' precum ,1 mul tipi II IClllO, Eldltl numai

STRUCTURI SPAIALE UTILIZRI .... !Il

.. "d.
'

o
o
o

1.

Nodul obI,nu" In schimb. pro. dus cal mlllrlcvlnt cu lOt.. tI. III atit., gauri. cite alnt necturl pentru re.nzaraa de structuri apa1IlIe In grilA "p.. tltlve. Identica.
Nodurlltt .paeI,1t In aehlmb ..
produc func:tl. d. ",Itim.. 1 ..

CD

O
r... ~

gAturllOr. " dl ul.ghlul dintr, daul gAu~ flltt&1I la alegi".

Noduri MERO

P
I

pooI----j-l

fS

t..===~ \.
"

t~
7 perfora!, eeurgere apl
8 gaurllntrocluClfe bcq
e IUdurl

Le Iiman,lunt. nominala. barel


:1 con

L, dImen.lunll ulall a .Iillmulul

La dlmenlluna. da producia a baraJ L. IUnglm.a neta. tubului

1 pronl circular cu 110~un, goall KHi=' (tub)

3 bo~ fIl.tat 4 mufa cu chile 5 piron crestal

Structura spaial MERO dezvoltata de Mengerlnghausen const din noduri i bare - CD - @. Ca principiu de baz. trebuie alese " nodurile respectiv barele sistemului structural care corespund Tner crllor ce trebuie preluate. rn oazul elementelor MERO, legturile nodbar nu acioneaz ca .articulaii Ideale", ci pot transmite, func~e de forele normale din bare. mici momente de Tncovolere @ - 0. 1ri cazul combinaiilor spa~ale exist, posibilitatea proiectarii unor structuri cu bare de lungimea liber aleas-a unitII grilei de baz i cu valorile "v'1 respeotiv v1 din aceastlungime , aceste structuri put1nd fi adaptate deschlderllor dorite - @. @. Flexibilitatea nelimitat este exprimat prin faptul c sTnt posibile i grile ourbate. CIldlrea semlsferlcl oea mal mare din lume este momentan GlobeArena din Stockholm - @. Procedeele de montare sTnt prefabrlcarea liberA, montarea pe seciuni sau metoda de rldi-' care a plAcilor. Ca prOtecie contra corozlunil, toate componentele sTnt zlncate la cald. Ca urmare a nedetermlnrlI statice intr-un grad rldloat a structurilor spa~aie, oedarea enorva bare rn caz de Inoendlu nu duce la colapsul structurii. Pornind de la noduri sferloe eu 1S poslblllfl~ de legare pentru bare tubulare, dezvoltarea a dus la o varietate de sisteme 1rnbunitlte noduri-bare, care fac posibili optimizarea strueturil portante i a acoperirii - -

Alcltulr. sistem MERO

Suport

Suport grindl

L.egltuns la structuri ,llllcoperl,

()

Le;lturl atructunsle jgheab median

S11l1m NK (nod neted) C18pUn1t11 Tnvelltorll direct pe betIIe superioarI. 8tructurl portantl In doulltrltUfl. Itglturi cu InuruberI CItI nu lInt rezfItInte 1. tncovoill'l. ltICItI nedtformablll de la bati la nod la grinda eupII1C111, grtndl. Inferloarl IIItem KK.

tg\
\,!I

'n

tr-un singur altii. In rIIa. trlunghlu IItI l.gltUtI cu '~ruQ.r. cer. nu IInt rulattnlt la Incovolere. treGlre ntd,'ormablll de 1. barlia naei.

rteta. TnvlftlCtll. numa/structurl Tn

Slatem TI< (nacl plat). Clepun.re d~

Slatlm ZI< (nod cfllndrlo). C1apunens dIrtctI TnvelltDrll. ItrUClUrI lntr-un

IIn;llr ItI'It. ,1 glOmttrtI trapaolda II upral"lar. Ieglluri ou ~ru bar. mulllPl J'tZIS1Inll la Tncovoi..

II nod.

re, trare ntdetormablll de fi beri

Sistem BK (nod In blOC); Oispun.re dlrectl fnve!ltorfl, structuri ou un IIn;ur tIU mal multi straturi; legi turi CU l~rubare IImpllllu munl nod cu upec! Intlgrat 'n bara.

pl'.

Detaliu din sec~unea prin hala oraului Hllden;arh,; Stilzewsld

Seciune prin GlobeArena din Stockholm. arh.: Serg

'14'

ICI sarele Gruga. EsserT (sistem NK)

Oetallu coamll shad. plan acoperi

103

~TRUOTURI SPAIALE

UTIL!ZA.RI - [Il
structura' spaial krupp.:MontaJ a fost dezvoltat de .E. Ruter I Dortmund-HOrde. Barele sTnt Tnurubate pe sferele din oel forjat prin Intermediul unor boluri cu goluri cu ase muchii. 80ltul cu gol ~~2~:2~~-= cu ase muchii el!te condus prin tub ctre captul barei i lnurubat . ......,1n nod. 1n general, toate barele sint galvanlzate. Suplimentar poate fi aplicat o vopsea. La sistemul Krupp-MontaF, uruburiJe pot fi verificate fr demontarea barelor; 1n caz c este necesar, inlocuirea barelor este posibil !i!rl ca acestea s fie distruse.
Siltemui atructural .p.~.1

Sistemul Krupp-Montaf! este artat la - Ci) - @. detalii - Ci) -

Legtura tub-nod KEBA este conceput! pentru preluarea Tntlnderilor i compreslunllor, nu are uruburi i poate fi demontatf!r! probleme - @- @. LegAtura KE8A const din garnitura penel (KEBA), din 1Iarla penel, din parii i inelul de prindere cu piron opritor.

. .:..~~.:t,.; ,,"

tuNb IlgIIUrI.,

U~IlIIf!;;""

o "8r1

r.1tItIo
ItgllUrl

Structura spa~al Scane-Space a fost dezvoltatA de Kaj Thomseri. Piesele de legturi aint bolur! care aTnt Introduse printr-o metod specia/A in capetele barelor i aTnt fnurubate 1n nodurile sferice Tn . gAUrile flletate - 9 - @'. Pentru toate structurile spa~a.le este valabil faptul c fac posibile deschideri libere de 80-100 m.

,'1'

aare IUperlO''''
Pt-'A-9_~

@ aared~"

~~--turub

dltnll1llune-lUb

vettantlgrea
varlanll

u,oarl

Suport mobil In orlo. directie

grinda luperlcllli

Fixare traverse

~~.
IU! .

n-~=r

gII'Illtutt plnl

NodKESA

Nlld cemral general

Ii
1
etanare

Sistem structura 5pa~ala

2 3 tabla cutata oel

acoperi termolzolale

4 dlsbin11er 5 piesa. centrala

flanl pan

pan

8 traversa. grlndllde legAtura 9 inel prlndere

10 '1 '2 ,3

piron oprl1or gllrnijura panA tub orizontal tub dlagonal

Exemplu de forma posibila de

acoperi cu detalii de noduri - @ - @

Nod

104

=nc==::::In

STRUCTURI MULTIETAJATE
-(JJ Realizate in sItu sau prefabricate, sub forma de panouri sau cadre. Alegerea materialului funcie de tipul construciei i regiune. Pot fi utile 1n toate domeniile construciilor civile i industriale, numrul de niveluri este limitat de capacitatea portant! i greutatea materialelor de construcie. Construcia: structur portant! vertical, care 1nchide spaiile, din materiale rezistente sau nu la intinderi. Este necesar rigidizarea vertical prin legarea pe orizontal a pereilor transversal! prin Intermediul planeului. Pentru grasimi de perei i rigidizri, vezi DIN 1045 /1053. Structura de tip schelet nu Tnchide spaiile, canformarea in plan liberA ca i cea a pereilor exterlorl (Iega~ sau tip cortin). Este posibil un numr mare de niveluri, cu posibiliti diferite de prefabrlc:are. ConstruC!le schelet beton armat: realizata monoltt i prefabrlcata, construcie cu schelet ,din otel, construc~e cu schelet din aluminiu i lemn. T.ipuri de structuri: schelet cu grinzi principale i reazeme articulate, cu cadre transversale, cu cadre longltudlnale, cu cadre longitudinale i transversale. Sisteme constructive: stTlpii i grinzile principale (cadrele) determin structura rn cadre cu noduri rigide sau articulate (puncte de legtura a stTlpiior cu grinzile). Cadre complet rlgldlzate: stTlpl i grinzi cu legaturi de col rlgldlzate, form1nd cadre de nivel. Cadre articulate dispuse unele peste altele: stTlpl i grinzi rlgidlzai legate unele de altele i dispui ca i cadre rigide u/"lll peste al~l. Cadre articulate pure: noduri concepute articulat, legturi (stTlp/, ferme), panouri masive (perei, timpane, pere~ ai casei scrll). Slnt posibile sisteme mixte, Noduri rigide: 1n cazul betonulul armat ; al be~ tonului monolit slnt uor de realizat; prefabrlcatele din beton armat au de cele mal multe ori noduri articulate. Au miez rlgldlzant. Structur: tip schelet cu stllpi continui - <D - grinzi pe console, console acoperite, Schelet cu stnpi Tntrerup/ - (i) - @ StTlpl indlvlduall cu grinzi (spriJinite direct pe console sau console acoperite) - @. TnAllmea sfllpilor poate fi i mai mare de 2 niveluri. fmblnlrile stTlpllor pe vertlcaiI. pot fi decalate de la etaj la etaj. StTlpl artlcula~ cu miez rlgldlzant. Construcii pe schelet cu piese de cadru ... @ -'@ Piese 'cadru 1n form'de H eventual cu grinzI suspendate la mijloc (cadru de etaj articulat). Cadre dublu articulate, pe mijloc cu grinzi separate sau legate rigid de cadre (cadru de etaj articulat). Structura cu stTIpi tip ciuperc - . StTlpl cu placA Tn consolA pe patru direcII (placa este legatI rigid de stilpi, legare articulata a plAcilor pe miJloc), Structura portant! a planeelor: preia nemijlocit incArclrile verticale i le transmite orizontal elementelor portante. Oal groas din beton, fArA elemente portante, planeu cu cavitate, cu nervuri sau oa setat, foarte greu la deschideri mari, Instalaiile sint trase greu (posibil procedeul Llft-Slap), de cele mai multe ori grll! patratl ... @)-@.

===

t:j\ Stilpi continui, grinzile pe colllOlt


\.!.I ,copIII"

Stilpi continui,

grlnz";~. ~n'OI'

\::!I cu grinzi

'3'

Stilpi TntrtruP1f, IIItpllncllvldu.1I

SmPI IntreruPII, grinzi pa console'

Ingro"11

SlI1pl Inlr8rupll, grfnzl pe consola

Cadre de nivel In forml d. H

Q)

Cadre ou dubla llticula1le

Elemenll portant8 tn forml de T


d.L

Schelet cu stTlpi tip ciuperca

Structuri planeu cu un sinqur strat portant; grinda purtata nerT1ljlocit de ,stnp

rf1'\
,

~ te: pentru deschideri foarte mari; in-

StluClur planeu cu 3 straturi portan-

carc:arlle din grinzile secundare sint prsluate de catre gnnzile principale

tenis.

Structur planau CU 2 straturi porincrcrile din grinzile planeului sint transmise ctre stilpi

105

PLANEE

<D

Plln,eu cu grinzi din lemn

prefabricate

Pl,",1IU clrlmlzl cU grinzi

Inchid spaiile la partea superioarA, nivelurile trebuie sepa' rate prin plansee pentru a face posi . bilA exploatarea lor corespunztoa, re. Planeele se clasificA dup: ma terlall;1 preponderent de constructle, in planse din piatrl naturala i dirL piatr artificial, din beton,. oel, lemn.$1 beton uor. Din punct de vedere static; plane,: sollcJlate la incovoiere, curbate soli .. citate la compreslune. Dup modul de realizare: pe loc, din elemente prefabricate combinate pe loc, sisteme prefabricate. AdncJml minime de rezemare: - ;. 7 cm pe zid arie, B 5, e 10 -~ 5 cm peS 15-8 55, olel - ;. 3 cm pe grinzi din beton armat i olel, atunci cind devierile laterale sint evitate i 1 it 2,50 m Regula empiric!: 1 I 2 din grosimea peretelui. reazem planeu. Planeele masive impreun cu pereii rlgidlzanl determinA stabilita t.a clAdirii. Planeele cu grinzi din lemn cu Inima plinA sau lamelare, tip conslrUetiv deschis sau Inchis Planeele

G)-@).
Prtn Inserarea de dale din beton se ob~ne o lonolzolare ridlcall - . Pian,ee din prefabricat. cu corpuri de umpluturA care nu au rol static -

@-@ .
. :Planee din oel-beton cu clrAmizl . cU'golurl (cu rol pertant).Arm4tura Tn nervurl- (!). Plan..u cLlcaVlff . din beton pretenslonat, pinA la 16 m deschidere. Ca urniare a pretensicnarli, inaltime redus! a constructIei

-@.

3070
,', ~ . . '.

.'tl~.. .

Ir

.... ... ...

/ C)

-1..

2'40~

!.... . ~1,20", ~ 2,40~


Plici In fermi d, TT Plan,eu grInzi dase baten armat

PlAcI planeu din beton porci

Placi beton armat complatl

.,.f."

Planeu monolit

Planeu grinzi olel cu intercalare

.@

Planeu vechi si nou - oel - belon poros

106

,.

r~IQ'~OI
.r:j\
'.\.!/ neregulat
PlAci piatra naturali dispuse

PARDOSELI
Pardosellle determinA 1n mod hotAritor Impresia generalA a :-mei ncperi, costurile sale de ngrijire determin valoarea de locuire. "Plicl din piatrA naturalA: dalele de calcar, ardezie, gresie pofti puse n oper brute sau cu una sau mai multe muchii lefulte 0- <ID. Dale tiate cu fierstrul, piatr de calc (marmur), gresie i toate roclle eruptive pot avea suprafaa prelucrat! in felul dorit. Se monteaz pe pat de mortar sau se lipesc de sapa. Pardosell mozalcate: din pietre multicolore. Material: sticl, ceramic sau piatr natural 7ncastrate In mortar de ciment sau lipite -

~. 1f-!.!==i7

Pilei piatra natural! dispuSI Tn aranjament roman

11~I[lllt111~I~WI . .
Mozaic marunt Tn pltratl, 20120. 33133mm

@-@.
Dale ceramlce pardoaIA: dalele din ceramic, de podea, de mozaic, dalele sinterizate sTnt buci de argil care sint sinterizate in procesul de ardere, astfel c nu rein apa aproape deioc: ele rezisti din acest motiv la Tnghet, rezista parial la acizi, i se uzeaza mecanic greu, nu rezista Intotdeauna la ulei - @- @. Tipuri de lemn pentru pardoseal! din scinduri: stejarlbrad german. Scindurile cu lambA i uluc snt din stejar nordic/brad, scinduri din pin rou american, Flltchplne-Saps. Formate dale: - @ din ceramlc!. - @ dale cu rosturi.

\.:!.I 5OIS0mm

'4'

Mozaic marunt h,xagoana. 25/39.

Mozaic pltrate. 50150, 69189, 75/75 mm

Mozaic mltunt, mod.1 CU

c.l'CU~

35/35, 48/48

mt.relCllI. - plsccturl,

..

loU

MI
MI

1/4 , /8 1/1 SdlYlzlunlll1 unul modul

patrati cu In..rjl, modll dlcalat

12' \!51

dubii

Pltrat. dl&pU81 in tabl1 d, fIh


.

SIItem modular eeramlca

'.

Siatlm modular dai. cu resturi

Parchet mozaic

Mod.11nlrll...,..

In spic

Model Tntrtte.ut

Il ! ! i i i il I::i!:i:!!:I_I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I_
@
Parch.t mozaic

. . .~
@
Plrchlt In spic
Parchet tip vapor

rnlll'lii!I[II'11111~
@
Tn spic. cu friU

Englez, cu frlzi

.@

Parch.t tip vapor diagonll .

Model scara

@ Modellntreesut

,@

Iii ii! i I_IIII~


Parchet englez

Parchet ~p vapor Cu friza

Model t!blii

II!I
@
Model cuburi

107

cu Tnctlzlrtln p.rd....". ln.l11mt llcalllir1I_ IV om Ilrllnct1m In parcl...lil. lnllilme lic:tiulrt ... 11 cm Inctrcare din Clrcul.1II 2 KI'/Im' IncltClt. din cltcutallJ 2 KN/mI

re ~:~~2~mS75HS5
II r~
.

r.lie pollililen. 0.2 'RII_21i2SI- lOlil pollltlllnl 0,2 PUR runun 70 mm banda bitum twnltA cald r- ungere anllltalli cula bllUIII

Irmll

~~:;:::j;;;t:;;:::::;:;:;:::;;::n:;;:;::;:r;:==
)fi

11-1

I
r'
!.

lnclJZlre

piaei bllan

VIII mln.,.,a21125 PUR 70 mm . foII. poIe\llonl 0.2 bandA bllum III/MtIla calci unge.. Intllloarl cu bllum pllca bllon

:~~~2~~55 armll rolle poli.tIIenl O.,

aJcltuire camerllocult, pentru zona raci (pe plmlnt), \!..I In&l~m. alcltulre

/fi

~In.:

La fel caii G) lnla firi Tncllzlre Tn perdOIt".

", Pardoseala e componenta constructiv cea mal soliclta~, Ea trebuie s preia toate incarcrile din circulaie In Incpere. Alctuirea' generala a pardoseJii se concepe funcpe de protecie necesar termIC,.fonic i la umiditate, precum i funcje de tipul, dispunerea i grosimea fiecrui strat in parte. Atenie la termoizolaie i la hidroizolatle, precum $i la dis punerea rosturilor de micare. Capacitatea de lncrcare a apelor de plnde de trei parametri: 1) grosimea; 2) calitatea; 3) capacitatea de 1n crcare a celorlalte straturi (de ex. termoizolaie). A se vedea tabelul. lncrcrlle de suprafee numite sint valabile la montarea flotant a apel pe strat termolzolant dinamic, in cazul apei cu lnclzlre, grosi. mile se considera pom/nd de la MS a conducte lor. lIustraille prezint exemple de alctuiri de parefosell tipizate,
~~
clmenl20 clrntnl30

P~RDOSELJ

1.5 kN/m'
'Smm 40mm

Z.OkN/ml $Smm A5mm

3.5 kN/m'
e5mm SSmm

5,0 lIN/mi
15 mm

7.5 kN/m'
eS",m aOmm

10,0 kN/ml
11Smm U",m

ir

Inli\lml lIol1u~' oei 1A,5 cm; II\CIIQart din parohII 25 mm Clll:UlljII- aKNlmI cm.m 2QBa6 /IfrrIa/ . fOII. poRtUl"" O,, VIta mlntrlll27/2S P830.AO mm , - - 1o/le porltIMItII 0,1 . r- rolll PVC 0,5 mm I plici baton

lnllUml ,1cI1"" ceL e cm: IncItcIlI din cIrcuIl1i ZKNlmR

as mm

Dorntnll d. 'neltolrl pina la 10 kKIm1 Iir1II d. d1l1rzll I VlpotfIot Il rnm


dtn1n12Q.T$S

G) - (i)

apuml poIIlltI.na 5 mm fOIII poIIa/IIIna 0.2


pIaol btIOn

/,." ..... ,"'1' " ........ , .. .1 ,

.. ' " ,','


. "

...

."""

'.'.'.'~'

..

,.'

. .. . .......... ,... ,','.' .. .


,

l ....... .
'.

~.' .. t

Pardoseall CU parql'!et: din lemn crescut natural DIN 18356 i DIN 280, sub form de lamele de parchet, t!qlil, lamele de mozaic din parchet, scinduri de parchet - @- 3. Suprafaa superioar a elementelor prefabricate de parchet aste din stejar sau un alt lemn de parchet 1n trei sortimente diferite. Tipuri de lemn pentru pardoseU din scfndurl: stejar I brad german. Sc1ndurile cu lamba i uluc sint din stejar nordle Ibrad, scTndurl din pin rou amerIcan, Pltchplne-Saps. Pava' cu blocuri din lemn: (lemn de fata) ptrat sau rotund, dispuse pe strat de beton - @- @, DIN 52183. 68702. .
'naltlme IIcIItllir1I cea 2 om: lnc""" dIt1 clraul-tll

I_

..~i .. ~/-;. :/'; :-:... , .. '.'>

J.

I,fr r:=r r-f ;. ... IrJ~


I

r-llrat d. dlfuzl.. YIpo<1Ior 2 mm lllOrllt40.V20E 1II.IIdtZlv

, o KNlmI

piaca blton evemUli cu penII roNI pal1etJlenl 0,1

lr-roA.PVC1,2mm

';I

Ion. poHaau.n1 0,1

'........;.:

~:~;? F",:,~~~~
1'5"
\V ele beton ~I!' pImlnt
CIldirf comerciale: pardaaaJl

VarfantA la Ci)

p/lai

'--

Elemente de parChet prefabricat

papl

Ellment. de plrchet prlflbrlcat pe Itructuri d. lemn

lf1"

Elem.nte de parchet prefabricat ~ pa Itrllurl vechi pardoatall

Elamente de parch.t prefabricat pe structuri de lemn

"'lllnll",,1<:I11I

IncllZlraln pardoslla cu ;pa cald raii. poUItIII" '-----slrll totmalzolllrli

lipi

plVlIl din lemn ad.zlv splclll

t..: ::~I::~~.mn
L-_ _ ungere anterioara

' - - - n p 4 de

,gaIiu" sau nOllnta


@

: "----mut adezivi

carton

Elemente de parchet prefabricat pe incalzire in pardosealA

Elemente de parchet prefabricat pe pardoseala veche din lemn

Pavaj cu blocuri din lemn RE montate prin presare cu tratare a suprafetei (Iocuintl),

Pavaj cu blocuri din lemn GE mon late prin presare pe beton neted,
Sla1uit (Iinisaj de s~eclalhate)

108

130W/m2
90W/m2 50W/m2

385m2 550m2 1000 ma O 100 50kW 200 300

2700 2 3900 m2

iNCALZIREA
DIN 4701. 4705. 4725, 4755, 4756, 6608, 4 108, 44576 -

QJ

7000 m2 400 350kW 500kW


Rlndlm.nt tlrmlc nominal
J\.

I~~rt

IS!.mttl dl JnctI. zlllcu hei

G)

Vetrele cu un randament 'ermlc de peste 50kW "'culti o camer' proprii.

....,.......,."... ................:
~~~Z~Z2Z!Z2:ZZ22j~Z2~~ POIIbllJtilf dl

'lItIIIui dmI,LI'

Camera delnc!lzlr. (volum minim ent') ntce8lrllnceplnd cu un randament termic:. 50kW.

ai J 11

!l)lI:300cmI

Itoflun.

Instalaiile de Incalzire se deosebesc funcie de sursa de energie i de tipul suprafeei de Tncalzire. . . . . . incAlzirea cu pAcura. Astzi cea mai rasplndlt form de lnclzire este cea cu pacura uoara. Avantaje i dezavantaje ale 1ncAlzlrll cu pacurA. Costuri reduse pentru combustibil (cea 10- 25% diJ;! cele pentru gaz). Este independent de reeaua public de alimentare. Uor de regiat. Costurile de depozitare i ale rezervoarelor sInt ridicate. fn Imobilele cu chirie apar pierderi Tn veniturile din chirli din cauza spaiului de depozitare pentru combustibil. In regiunile unde se aplica msuri de protecle.a apei sau unde este pericol de inundaII, acest tip de Tncalzire este admislbil numai cu respectarea unor reglementri stricte. Combustibilul se pltete Tn avans. Duneaz mult mediuluI. . incAlzirea cu gaz. Gazele naturale slnt folosite din ce In ce mal mult pentru incAlzire. Avantaje dezavantaje ale lneilzlrll gaz. Nu apar costuri de depozitare. Costuri de Tntretinere mici. Se pltete numai dupA ce se consum!. Se poate aplica Tn regiuni unde se aplic mAsuri de protecie a apelor. este uor de reglat, are o eficieni anuall ridicati. Se poate aplica pentru incliz:irea de locuinte individuale respectiv de TncAperi Individuale (centrale termice cu gaz). O!uneu! puin mediului. Este dependenti de reeaua de alimentare. Coaturl mal maJ1 ala energiei. Pericol de explozie. fn cazul in care se trece de la IncalZIrea cu plcuri la cea cu gu este necesar! renovarea coului. . Combultlblillollzl. Pentru incllzlrea Imobilelor se 1010sesc mai rar huli!, lignit sau lemn. Excepie sInt centralele termice colective, caci acest tip de Tncliz:lre devine rentabil din punct de vedere economic numal lnceplnd de la un anumit randar lent In sus. Deoarece Tn funcie de combustibil sTnt eliberate mari cantlt.!l de substan1e nocive medlulLJi, legislaia federal de protecie a mediului Impune Impozite foarte mari 1n cazul utlliz!rlllor. Avantaje ,1 dazavantaje ale tnctlzlrll cu combuatlblll.ollzl. lndependentl1a de Importurile energetice. Costuri reduse ale combustibililor. Costuri de operare ridicate. Sint necesare spaii mari de depozitare. ETnisli ridicate de substane nocive. STnt greu de reglat. Forme reganer.tlve de energie. Aici sunt Incluse: radla1iile solare, energia eoilanA. hldroenergia, blomasa (plantele), de$eurile (blogazul). Deoarece costurile nu se amortizeazA pe parcursul vlell aaestor Instalaii, cererea este corespunztor de mici: Termoflcarea este, contrar formelar primare de energie. o forma de energie indirecti. energia termica este produsa in centrale termice mari sau in centrale energetice de cuplarecllduri-energle.

,1

cu

AVII'dIJI .. dtzavantlle ale . .


mofIoIrIL Nu sint necesare o camerl de TncaJzlrs i COUl. Nu exist! costuri de depozitare. Plata conform consumului. Se poate f0losi in regiuni unde se aplica mAsuri de protecie a apelor: Asocierea cu cuplarea cldur-energie protejeaz mediul. Energia astfel generat! are un pre ridicat. Dependen de reeaua de alimentare, trecerea la altA forml de energie necesitA construcia. unul co.

PI,n

u.alubaOI CI fl OI" d. tvlCu.rt Oamera de Tnc:Alzlre cu 2 ~I (volum rirlnlm 22 m') necalrllnctplnd cu un randamlnt termic .. 350kW. .

~ffil!l[sf

buie

Sistem cu dou conducte cu distrila partea ini.noara i cu ra miflcatli verticale. .

Sistem cu doua conducte cu distrl bula la partea superioarl i cu ra mificali verticale ..

Sistem cu tai:!.

conduct unic
i

cu ven- .

tila speciale

distributie orizon

r9'I o

.pentru

Sistem cu dou conducte cu distribu~e oriz:ontall\ (sistem standard cldirile de birouri)

..

109

"

nclzirea cu curent elecrlc. Cu excepia lnclzirii cu acumulator ~ tlrT!P de noapte, TncAlzlrea permanent a IncAperilor cu curent electric este po'slbliA nu~ mei in cazuri speciale, din cauza.preulul ridicat al curentului electric. InCAlZirea

iNCALZIREA -C!J

.;

,
(lnoIIzItt 12TncIp.rI)

II lUb (nutri

bl pe un Plltle a) l/II8r
.nlled

'1 montat

In peret

Olv,,,,e varianta d. montara I conv.ctorilor conform GEA

Q:C:'iaIA

"

II)~

h)=~...
au cNbIllUCllune

cu 'iu:llun urulul DU IUCIIunI cii cln InaAplre I.r rICI

1):= bI/Id'J.1a
unei

Oive"" verflntl de montare I convectorllor conform GEA

11\

InaItftnt

!nmm 28D

430

S80

880 980

AdIn- Supll/llt clmeC vcplltl butuci H. r~m,nl lnmm Tnmm 0,18' 250 200 70 seo g:~ 110 0,18' 180 0,251 220 70 0,12 500 110 0,18 ., . 180 0,2~ 0,3 220 180 0,30' 800 70 0.20' 900 0,# 180 0,58 220
OIItant

!1ItrI

Olmenlfunl de conetrucUe de radiatoare conform DIN 4720

Dimensiuni de conltruC\le radllto'"' conform DIN 4720

!nll~me Distanta Intri h\ butUcl"l>l. Inmm lnmm 200 300

450
800

350
500

1.000

900

AdInSUprafata clmeC vopSitA r,:,tr,nl Tnmm 0,18 250 0,15' 180 0,21 220 110 0,14 0,20' 180 0,28' 220 110 0,24 180 0,341 0,48 220

electrica este avantajoasA In cazul unor spatii utilizate temporat, ca de ex. garaje, cabine pentru portari, biserici. Avantaje pril'lc/pale: timp scurt de 1nclzire, functionare ,curat, nu necesitl depozitAri. disponibilitate permanent, pre scazut de procurare, . incalzire cu acumulator de curent electric pe timp de noapte. Este adecvati pentru IncAlzlrea prin pardosealA, radlatoarele cu acumulator de curent sau cazanele electrice, SInt speculate perioadele de solicitare scazutA a companiilor de alimentare cu energie electrlc.!n cazullnclzl rli prin pardosealA, ,apa esle 1ncA/zitA pe timpul nop~1 $i cedeaz aerului din incApere clduri de-a lungul zilei. in mod corespunzAtor, elementele acumulatoare ale radlatoarelor electrice sau ale cazanelor electrice se incAlzesc Tn perioadele de solicitare seazut a companiilor de alimentare cu energie .lactrlcL Contrar incAlzlril prin pardosealA, ultimele doul aparate men~onate srnt reglablle. Avantajele lncAlzirll cu acumulator cu curent electric. Nu sTnt necesare nici camera de rncllzire i nici CX)ulj nu rezultA gaze, nu necesitA spaiu sem nlflcativ; costuri de Intreinere reduse; nu este necesarA depozitarea com . bustlbllulul. Convectoarele. In cazul convectaarelor, cAldura nu este eliberatA prin ira dlere, ci prin transmisie dlre0t4 cAtre moleculele de aer, Din acest motiv, con. vectoarele pot fi acoperite sau Integrata, firi ca randamentul termic si aib! . de suferit. Dezavantaje sTnt micrile aerului produse i stfrnlrea prafului. Randamentul unul convector depinde de lnll~mea nlel de deasupra Seciunile golurilor de admlsle i de eliminare a aerului trebuie dimensionate corespunzAtor Convectoarele sub pardosealA - . Aceleai condiII ca la convectoarele deasupra pardoseiil. Dispunerea convectoarelor sub pardoseall depinde de aportul pe care nare fereastra la necesarul termic al Tnclperil. Dispunerea - @, este adecvat unul aport de peste 70%. pentru un aport Tntre 20% i 70% este adecvata dispunerea - . @, ler pentru un aporl sub 20%, dispunerea - @. Convectoarele flra ventil are nu sInt adecvate pentru incAlzlrea lai~mpe.rturl scAzute, deoi/' rece randamentul lor depinde de volumul de aer care le traverseazA, i deci de d~.Tena.de temperaturA dintre oorpul d.e Incalzit i aerul din incipere. F'e~ craterea randamentulul pot fi montate pe convectoarele oare au nl,e de miel Tn!J1lme. deasupra lor (de ax. convectoarele in pardosealA) suflante. Tn zona de locuit este limitatA montarea de convectori cu suflante ca urmare a zgomotlJlul produs - G). Corpurile de 1ncAlzit pot fi aco perlte in diverse moduri. Scaderea randamentulul este uneori considerabila. Trebul!tasigurate pcslbllittl de curaere adecvatA. La cAptuellle din metal, procentul de cldur! de Iradiere este transmis aproape In totalitate aerului din lnc!pere, pe cTnd clptueille puin transmisibile termic reduc ccnslderabU transmiterea caldurii de Iradiere .. pag.111, G). Este reprezentatA miscarea aerului Tn Interforul unei lnctperilnc"zite, Aerul este incilzit de qorpul de IncAlzire, se ridici la plafon tangential cu fereaetra ,1 se rlcete la contactul cu pereti exterlori, respectiv Interiori. Aerul rAcit ee mi,cA peste pardosealA inapoi cAtre corpul de 1nc1lzl1. O alta situaie se creeaz1 atunci cTnd oorpul de incAlzit se afl pe un perete care nu are fereastr, Aerul se rlce$te la fereastr, se micA apoi rAcit peste pardosealA catr. - pag.111 corpul de incAlzit si se incAlzete de-abia acolo.

sa. .

<D.

Olmanllunl d, ccn.truotle radlllo,", din otel conform DIN 4722

Dtmlllllunl de construetlt radlatoar. din ot,1 conform DIN 4722

,S.

Os

Uli 1:
!.!:
II II

f- ~ II

1~

3;:-:::::::::;::::;~

3SH 82~ " Olllo"t.1 b)-o"1"~ta',

.L

f [~J~ illlI~
re .
.L
.SI--! ., Crlza.llleu \ .Ir,

1]] l

II'

'4~ :,1 ~.'1:,

Radiator cu tuburi (3 tuburi)

Diverse acoperiri ale tuburilor de coborre la radiatcarele cu tuburi .

Sec~une prin corp plat de nclzit

ar-

~!!>Q~4,1)(l

--

dl Ortzcn'll cu 2

B2W ~

rfl CU]'N, C]"']1


35H.i l00r-!
.)Ver1k:al 1) "',rtlltll

l.

siruri, cu Ilml', cu 1.'r cu.2 Iiruri Privire general asupra diferitelor ~ corpuri de inclzit plate

110

NCLZIREA

-CII
O a treia posibilitate este nclzirea in pardoseal n loc de corp de nclzlt.ln acest caz are loc o nclzire uniform a aerului din incpere. Apar probleme numai n caz de suprafee mari de fereastr, care pot fi rezolvate cu ajutorul unor corpuri de Tnc/zlt suplimentare, ca de ax. convectoare in pardoseal. Oespre problema alerglella praf in incperl incAlzit Pin acum msurile impotriva alergiilor la praf, respectiv la acarieni au ignorat corpurile de incAlzire. Corpurile de nclzit cu actiune pronunatA de convec~e stTrnesc praful care contine ageni alergeni, acesta ajungind mal repede 1n contact cu mucoasele.ln plusrpentru corpurile de Tnc!lzlt cu lamele de convec~e exist probleme de curare care nu pot fi rezolvate. Avantajoase slnt deci corpurile care Tndepllnesc urmAtoarele condiii: un procent minim de convecle i posibilitate de curare fr probleme. 1ndeplinesc aceste condiii plcile monostrat fr lamele de conve~e i radlatoarele din elemente. Oepozltarea pleureI pentru incllzlt. Cantitatea de pcurA pentru incAlzit ar trebui s fie suflclent pentru min. 3 luni i pentru max. un sezon de Tncllzit. O estimare a necesarulul anual ~e combustibil se situeaza Tn jur de 6-10 Vm 3 pentruo incApere Tnclzit. rn camera de incllzire este admis depozitarea a c 5 m3. Reclpientele trebuie s se afle tntr-un rezervor care s poat prelua Tntreaga cantitate. Rezervoarele aflate rn pAmint trebuie s aib protecie contra scurgerii, de ex. rezervoare dubla sau carcase Interioare din material plastic, rn regiunile unde se aplic masuri de protecie a apelor sint prescrise cantlt!l rraxlme i masuri suplimentare de protecie. 1n Interiorul cldirile r se monteaz fie baterii de rezervoare din material plastic cu capaciti de 500 - 2.000 litri de rezervor, sau rezervoare din oel, care s1nt sudate la faa locului, a cror capacitate este la alegere. 1nclperea rezervoarelor trebuie sA fie circulabUI. Impermeabllitatea rezervoarelor trebuie verificat periodic. I 1n acest caz. Tncperea rezervorului trebuie sA poat cuprinde rn caz de urgentA toat cantitatea de pAcur pentru inclzH: Instalaiile cu rezervor trebuie s aibl conducte de allme~re i de aerisire. 1;' plus stnt prescrise sigurana contra supra-umplerl! i, funcie de tipul de depozitare, un dispozitiv de avertizare Tri caz de scurgeri (de ex. in cazul rezervoarelor Tn pAmtn~). incAlzire. pe suprafee cuprinde suprafee mari din cele ale incAperilor i temperaturl corespunzator scazute. Tipuri de Tnclzlre pe suprafee: TncAlzire rn pardoseal, Tncalzlre in planeu, TncAlzire Tn perete. Incalzirea tn pardosealA. rn cazul Tncalzlrii rn pardoseal, cldura de pe suprafaa pardoselil este transmis atTt aerului din incapere, cit i pereilor i planeulul. Transmiterea cldurii ctre aer are loc prin convec~e, adicA prin micarea aerului pe suprafaa pardoselll. Transmiterea cldurii cAtre perei i planee are loc fns prin iradiere. Randamentul termic poate fi de 70-110 W/m 2 func~e de finisaj.Ca finisaj de pardosealA este adecvat aproape orice material, ceramlca, lemnul sau materialele textUe, insa rezistena termic nu' ar trebui s dep,easca O,15m2 kW.

j j jj j
I ' A Mt,carH I.rulul In cazul AIncAlzlrll cu radiator ,1 S In cazul Incllzlrll de plafon

Incllzlre In pardos.." (montara


umedl)

r
I
l
/

-$IPIICU acopem. caMualllar miii. 4& mm1 -iltll patIMI "",tIU _IN (121 3,6 mm) - FoIII palltlllll1l 0,2 mm
-IZOIIlIe PST 33130

-OIle 10mmlllill

AIcItuI,. panIOHlll d. lUI In 101

1/

@ TncaJzlr~ In pardoSl.1I
AIciIUIIa p..-dolltlll d. lUI In jea: -DII.15mmln -I'lId.tnOIIat30mm
-'oIt~O.lmm
-IflI 45 mm

...!..:r. ..

""""",JJ.

-Falle pallNlnl 0,2 mm

- Strai potI8nI ptntIU oonduet.lnallJlrt

-1zoI11It "51 33130

-011.,0 mm UpI1e lai rnachtll -I'IIGI lIPI UlGllIl ,. mm -1'o!1t de poIItlll.n. 0,2 mm - LImtIt g/IfdIrI din lIumInIu - Itrai pcIIItIrIn au ClftllUII PlnIIU aondUcI. 1ncIIIIrt 40 mm -VIII 1:1110 GllmIIIIt IGUI1Ioa unde
HIICIZIII

TncIJzJreln plldo lil (montare ueeelt) . Alcllllltt ~1Il dt JCII!

lUI'"

mint""

- FOlIe POIItIItni . -Modul d. IncIIzIrt cu ,",Izafant

Alcltulrl pMIoMlIl d. 1U.ln 101: -1'lnIttj cu ...1por\Inl (lnlI\IIII' var11b1l11

lncllzlrl de pllfon cu cte dl liumlnlu


perete

F1nla.J

1 1

F
Sunstrip

JO
@
Placuta distribuire aer

,i
@

..e

I
i
" ..e
<II

l'
li'

OI

~l

I
i

i-

1
il

,1
t6'

e
16 20 2'4 \
~ ~

I
j
, 11

1
, 20 24

i..

'!l

i I
.li

111- 20- 24 J

, 20 24'

II i

~
~

,S

, 11u 20" 24..

''''\

il
'!1!

f,
I
,

Curbele de temperaturi ale ncperii peMlru evaluarea termotlziologic a sistemului de inc~!zira

111

o
apa folosit In cazul

iNCALZIREA
sistemului de inclzire din pardoseal trebuie s corespundA prescripillor DIN 18560 resp: Indica~ilor Uniunii Centrale a Constructorilor din Germania. Grosimea apei depinde de tipul su. de modul de prelucrare Si de lncrcarea pe care o preia. Tn cazul utilizMi de mortar de ciment ZE 20 i de conducte de incAlzire situate imedIat deasupra termoizola~ei este prescris o acoperire a conductelor de minim 45 mm. Fr finisaj rezult o grosime total de 75 mm. apa se dilat pe timpullncaJzirii, ocazIe cu care apar diferene de temperatur intre partea superloar! I cea inferioar!. Ca urmare adiImArtlor diferite, In cazul pardoselilor flnisate cu plci ceramice apar in zona superfoar a sapei tensiuni de 1ntindere care pot fi preluate numai de armturile de la partea superioar. Tn cazul pardoselilor finisate cu materiale textlle sau parchet se poate renuna la armtur, cci diferena de temperatura dintre cele dou fee ale apei este mai mic decit in cazul flnlsaJulul din ceramic. 1n directiva refel1toare la termoIzola~e sint stabilite cerine speciale referitoare la limitarea transferului de cldurA determinat de Tnclzirea de suprafete, cerinte ce sint independente de tipul de izola~e ales: .1n cazul TncJziril pe suprafee. coeficientul de transfer termic al straturilor alctuirii constructive dintre suprafaa de lnclzlre i aerul exterior, pmint sau pri ale cldirii avind o temperaturA Intenia cu mult mai mic, nu trebuie s depeasc 0,45 W/m 2". Jn DIN 4725 (TncIzire rn pardoseal eu ap cald) sTnt consemnate temperaturlle maxime admise ale suprafeei pirdoselfl: pentru zona permanent ocupata. temperatura maximA admis a pardoselil este de 29 C. Temperatura maxim admis a pardoselli pentru zona periferic este de 35 C, zona pertferic neavind voie sA fie mal Iat de 1m. 1n cazul ballor este valabil o temperatur maxim! admis a pardoselil de go C peste temperatura normal a incAperii. rn cazul normal este posibil Tncfzirea 1n aceste oonditll, deoarece necesarul de cldur depete rareori 90 W/m 2 Numai Tn pu1Ine cazuri, ca de ex. unde sint suprafee mari de fereastrA sau a tunel c1nd 7ncAperea are mal mult de douA suprafee de contact cu exteriorul, apare un necesar mai mare de cldurA. In acest caz, pe lingA TncJzlrea din pardoseal trElbule Instalate alte suprafee statice de tncIzlre sau un sistem de inclzlre a aerului .
g~::",nomlnlla v

-C!l

.<D

Varlant. d. dllPun.re rez.rvoarelor standard .ef. plcurt pentru !ncll%lra.

:zao mm H

250 m/ft
t-1

GroapA PII)\J'U Instalarla rezervoarelor efi plcurl pentru IncAlZlre"'n plmlnt.

T
.....,l..,

f--'-

!+
1--1670II11II.......

I I

li -tm-+-.
.

.. .

. ,1

M,.,,,,
Lungi.... J 1100 lIIoo! (1120 te5C a15C

BallrI. de rlZ8lV011'1 cIJ" r!IIIo" (pollamldl). vedere literali.

'4' \:V

.. C!l (mlX. 5 reZlrvoartj .

BlIJ!I' eflrlDlVClI. din nallo"

laaa 150a 2000

(1100) (1100)

AdIncime I 720
720
120

ICliICeHD/IJ)

nllO

. 30-30110

::g::g~

~::~:~1.:cconetructl. pentru Dat.rll d. rezervollre (bateriI da rac/p1enla) din

,~:V

B-~1!3
iL

~::u

l.Jri<jmo

GtcIIrne. 1IIoIImam.

t,._ ,,,-

50 511 511 ..J!l

=LW ;~~. tr :.. -

e
-;.-

R.zervor d. plcurl pentru IncAlZIre. vedere laterala

Rezervor d. pIcUrA pentru Incllzlre. vedlre IrIlntall


fi

-p
5
1-

hilliiilfo1

--;;-

Z.III.iS

7411

- - 1 ~BQC
. ~~M
~

,
4()

Jl2D'

50
29C

-510'0
'

ao
Rezervor ncastrat

9TIi11 2900

rezervoare de pleura, din beton

Cuv prlllabrlcat~..pentru

- - 5f5O -=- 6150, -=- .'iM 4.;0 I 4250


6' 50

tP-: -

i c::tnslunJ entru rezerJoare de pacura cilindrice I 'reci P'iente; -

112

PARCURI DE REZERVOARE -1lJ


Incaperile recipiente trebuie s evite, in caz de revrsare a lichidului depozltat, ca acesta s debordeze in afara Tncperfl. Ele trebuie s poata prelua 1/10 din volumul tuturor rezervoarelor coninute i cel pu~n volumul complet al celui mai mare rezervor; Rezervoarele in incperl: incperiie recipiente sint necesare incepind . cu o capacitate de depozitare,de 450 1. Excep~e constituie rezer voarele cu perete dublu din oel. PTn la o capacitate de 100.000 I este necesar un dispozitiv de semnalare a scurgerilor sau trebuie realizate din material plastic armat cu fibr de sticl pentru tipuri constructive aprobate, sau rezervoare metalioe cu cptUeal interioar din ma terlal plastic ca tip constructJv aprobat. Incperile reciplente trebuie executate din materiale nelnflamablle, Ig nifuge, cu o rezistena, Impermeabiiitate i stabilitate suficiente, i nu trebuie s fle prevazute cu nici o scurgere. Rezervoarele trebuie sA fie acceslblfe pe cel pu~n dou. laturi i trebuie dispuse la o distan de mln. 40 cm de perei sau 25 cm Tn rest, mln. 10 cm de podea i 60 cm de plafon .... <D Clase de risc: . temperatura de aprindere A sub 100 C AI temperatura de aprindere sub 21C A II temperatura de aprindere 1ntre 21 0 - 55 C A III temperatura de aprindere 1ntre 55 -1 00 C B temperatura de aprlhdere sub 21 la 15 C solubl/ln apa Rezervoarele 1n aer liber supraterane: Tncperile reclplente sTnt ne .cesare 7ncepfnd cu un volum de 1.000 1, altfel la fel ca 7n cazul rezervoarelor Tn TncAperl. lncaperlle reclpiente pot fi constituite din taluzuri. 1n cazul rezervoarelor cu un volum de peste 100 m3, taluzurile, pereii sau inclntele circulare trebuie sa fie la o distanA de mln. 1,5 m, in cazul rezervoarelor cilindrice cu un volum de 'pTn! la 2.000 m3, distana la Incintele rectangulare poate fi micorata plna la 1 m. Trebuie prevzute dispozitive de eliminare a apei, care tre bule sa poata fi blocate. Dac apa se poate scurge automat, trebuie prevzute separatoare. Instal~lIe supraterane necesit ci de acces cu protecie. Distana mi nlm! a rezervoarelor cu .Ufi ~um. mal mare de 500 m' faA de veclnltate este de 3 m, crete odatI cu volumul pfnt la 8 m la un volum de 2.000 m3 Pentru combaterea Incendiilor trebUIE! Pl'evazute drumuri de acces pentru pompieri i utilaJe - (i) - Rezervoarele subterane: distana minimA fa1A de limite 0,4 m, de cl dlrl1 m. Ancorarea rn pAm1nt ,este necesari pentru a Pl'evenl plutirea rezervoareler goale acolo unde sTnt inunda~1 sau ape freatlce. LeatArile de deasupra rezervoarelor au min, 0,3 m i max. 1 m. Deschiderile de acces au (Zl ac cm, deasupra fiecreia trebuie sA se afle un pu firA scurgere a apel, de cel pu~n 1 m II~me liberi i cu 0,2 m mal lat decit capacul de pu. Capacul puului trebuie sa poata prelua fncrcrl de p1nA fa 100 kN Tn zonele cu clrcula~e. Punctele de umplere necesit aprobare pentru IIchldele Inflamablle din clasele de risc A 1, A II sau B. Ele trebuie s fle direct accesibile i s alb" protecie. Suprafaa de podea trebuie s fle Impermeabil", din bl tum, beton sau pava) cu rosturi etane. Scurgerile trebuie s fie prevzute cu separatoare, sigurana contra supraumplerii, sTnt neces are dispozitive de golire i de curlare pentru rezervoare. , Sta~lIe de alimentare cu combustibili pentru mijloace de transport de uscat, maritime i aeriene pentru lichide Inflamabile din clasele de risc A 1/1, de ex. pacura I combustibil Diesel nu au voie s fie depozitate alAturi de cele din clasele de risc A 1, A II sau B.Este valabil i pentru zonele de lucru ale suprafetelor i ale separatoarelor - @) Toate rezervoarele necesit: ventlla~e i eliminare a aerului sijuate la cel pu~n 50 cm deasupra calotel, respectiv deasupra solului; Tn cazul rezervoarelor subterane, ele duc la suprafa, necesita protec ~a contra apelor pluviale. S1nt necesare dispozItive de marcare a ni . velulul de umplere. Dimensiunile golurllor de acces trebuie s aib mln. 600 mm I~me libera, Iar deschiderile de inspectare vizual tre buie sA aib min. 120 mm diametru. S1nt necesare paratrsnete i protecie contra incrcrllor electro statice. Rezisten la foc, la coroziune intern sau extern, extin ctoare de tip corespunztor. Rezervoarele pentru combustibil Diesel sau pentru pcur cu o capacitate de peste 1.000 I au dispozitiv de semnalare a capacitii-limit $i siguran contra supraumplerii.

AutNor

ti' RIZ.rvoar. de depozllare I \.!.I plcural In !nclperl

1 1

40

1 I

40

Plrc mIc de rezervoar.

10 ao,m ~ _-1I/'OI8at1t of. rilmITI'IbI' 11 Nr. 1.14 . lllillllJ SUprafa1IlIberI of. TNlP210Nr.4.l1

'.OOm Parc mirt d. rez.rvoar.

Staii de alimentara cu cQmbustibli

113

CENTRALE ENERG.ETICE- QJ
Centrale cu ardere cu strat fluidlzat Funciunea centralelor energetice este de a produce curent electric, vapori sau apl caldA slgur i nmod.ec'llogic, in cazul centralelor energetic~ care funcloneazl pe baz de cArbune c-a Impus Tn anii '80, pe lingA tehnici pre-' cum arderea de pulberi, arderea ou gratar etc., arderea cu strat fluldizat, Au fost dezvoltate diferite concepte i moduri de execuie, de la cea stalonara pinA la cea circulantl. 1n contextul unOr cerine oresclnde de protecie a me dlulul, tendinele sint 1n direcia arderii clrculante cu strat fluldlzat Se ateapt dezvoltiri ulterioare 1n direcia arderii ou strat fluidizat presurizat, - G) reprezintA schematic componentele prinCipale ale instalalel i cele mal Importante fluxuri de materii, O componentilmportanta este producerea de vapori, constind din casa cazane lor cU mal multe cazane~ bunc!rele de cArbune i reclplente mai mici de depozitare 7n apropierea Instala~lIor anexe, a flltrelor electrice, a traseelor de asplrare i a courilor de fum. Un al doilea complex este producerea energiei electrice, care con~ne camera turblnelor cu turbine ,1 dletrlbultoare de abur, Instala~a de dletrlbutle cu transformatorl, distribuia curentului electric, InstalaII electrotehnlcs, de mAsurare si de control. Monttorfwea i controlul tuturor sistemelor au loc dlntrun punct central de control. Materiile Importante sTnt: a) fluxuri de intrare precum crbunele, picura sau gazul, oxldul de calciu, nisipul i materille condensate b) fluxurile de ieire precum curentul electric, vaporll procesai. cenua ,1 gazul c) fluxuri de materillnteme, precum apa de rAclre Procesarea ,1 depozitarea materiilor solide " fluide are loc Tn mod centralizat 1n Instalaiile anexe; consumaterii indlvlduall din cadrul centralei electrice sTnt allmentai! de alef.

. t2' \!:i

fl...

Sah.,.,. functionalA a CIl'lIrIIII/I'rgetIcI cu cuplaJ lI'I.rglllclldurl

2'1 ,00

45,00

Seciune transversall - , plan centrall.nergetlcl


1111.20

- reprezint! schema functional! a unei centrale electrice cu ardere a stratulul fluldlzat " cuplare energle/cAldur. Se folosete 1n centralele energetice Industriale i d. termoflcare. CombUstIbilul cArbune este adus cu ajutorul uncr transportoare mecanice peste cenua Tnclns! in circuitul de intoarcere a cenuii, ajungind astfel in pBTlla Inferioari a fumalululi fn cazul tipurilor uscate de cArbune este preferabilA transportarea pneumatlcl direct rn furnal. La temperaturl Tntre 800C i 900"C are loc arderea completA. Aerul de ardere necesar este extras din cazan sau din eerul curll de afarl prin suciune, eate incAlzit de dispozitive de preTncllzlre a aerului" Imrodus '" fumal ca aer primar printr-un ventil de cretere a prufunll prin podesui gurii d. vint cft i introdus lateral ca aer secundar pe mal multe niveluri.ln urma arderllsTnt produse gaze de ardere fierbl~; cenua .xlstentl In fumaJ preia prin micarea Intensi de turblon o par- . te din cildura de ardere, este antrenati de gazele de ardere i cedeazA CAldurA suprafeelor de Tncll%lre din fumal plnila Intrarea 1n ciclon. 1n ciclon este separat materia solIdA din amestecul gaz de ardere-materie solida 1n cea mal mare parte, 'aceasta ajungTnd din nou Tn fumal prin circuitul de Tntoar cere a cenu11- are loc astfel o reclrculare a materielsQllde. Gazele de ar dere flerbln~ sTnt rAcIte pe suprafeele d. fneilzlre eupllmentarl; coree punzltor temperaturA sTnt supraTncAlz1I vaporll de frialtl presiune $1 de presiune medie, sint Tnellzlte materiile condensate i aerul de ardere. Gazele de ardere sTnt curl;lte de praf la cea 140 C In fIltnul electric - sitematlv in filtrul cu plasA- i conduse p"ntr-un curent de lIuciune cltre un co de fum individual sau altematlV cltre un co de fum colector. Pentru respectarea nivelului de emlsll de suit, tn fumal este adus oxid de cal ciu In cantltll dozate; la prima umplere i Pentru completarea materiilor solide recirculate este utilizat printre altele nisip. Vaporil de Tnaltl presiune ob~n~ slnt redui parial 1ntr-o turbinl de vapori si dupA o supraTnc:AJzlre temporarA trectnd prin stadiul de vapori de presiune med1e,la stadiul de vapori cu o presiune adecvati procesului; energia fluxului este transformat! rn energie de cltre turblnl, Iar aceasta la r1ndul .1 este transformatI. rn curent electric de cAtre generator. Vaporil de proces stnt fO losll printre altele la obinerea apel Calde pentru termoficare, pentru procese de uscare i rea~1 chimice; vapcrii creeazl cIdurl!n principal prin con densare. Condensul este colectat. eventual curAtat si tndreptat ctre cazan ca apl de alimentare.
planul unei centrale energetice cu dimensiunile componentelor Importante. Dimensiunile sint valabile pentru o oentralA energetica industrialA medie, oonstind din trei cazane cu o capacftate de producere a vaporllcr de ofte 200 tiM, plus o extensie ou un cazan. La inserarea de noi instalaii in centrale energetice deja existente este ne cesar predominant o constructie pas cu pas; oonceptele noilor construcii trebuie s conin i posibilitti de extindere, cci acestea asigur o funcionare continua a centralelor existente; trebuie rezervate suprafee corespunztoare pentru aceasta.

- arati o seciune transversall, - @

-1
I

-::...::--+++tt-:~ +:tH-~ljIm;~HoiJtiHJorof-i:Hi~ :
_--_--=Ext~IJnd.-ra-

- ---- --- _____'

I ,

Plan central energetic cu ardere strai fluidizal

114

. Put.,.. IMtllll1 POlO .


" 100%

-CENTRALE HIOROELECTRICE
-CII
Tipul constructfv, forma i marimea centralelor hidroelectrlce s1nt cleterminate de condiiile naturale i de tipul, forma carcas ei, dispunerea axelor i numarul mainilor generatoarelor de curent. Cu cn mainile slnt mai mici, cu atit Influeneaz: mai pu~n partea construita.. Domenii de utilizare Turbln.-~uri ina~lml de cAdere (pinlla 1.820 m), deblte mioi; Turblnl cu jet liber (Pelton) mai multe duze pentru debit. mal mari inAllml de cadere medii (Tntre 670 i SO m) TurbinA-Francis j)entru deblte mari Debite man puternic fluctuante i TnJlml de cAdere TurblnA-Kaplan mic/(max. 70 m) Turbln! cu trav.rsare Pentru randament. de plnl la max. SOO kW pentru (Oeaberger) TnaJlmi de cAdere i debite putemlc fluctuante Tipul de turblnl este desemnat fAr clasificare dupA numArul de rotaii. Pompele hidrocentralelor cu acumulare, care fnmagazineazl cu curent excedentar energia hldraul/cl, sTnt pompe centrifugale i corespund turblnelor Francla. i pot s fie in mal multe trepte pentru a face faa unor TnAlimi mari de alimentare. Turblnele cu pompe sInt maini reversibile pentru operarea pompelor i turblnelor. Carcasa: turbinele Francia i Kapl",n arni ailmentate cu .apA Tn general printr-o cercas splralata. in caz de randamente i Tnllmi de cdere reduse, ellcea poate fi actJvatA de fluxul dintr-un jgheab. ln cazul turblnelor Kaplan de randament redus pfn! la mediu s-a Impus turblna cu tub, a crei elloe similar! celei de vapor este plasat! fntr-un tub. Tn cazul turblnelor cu jet liber, carcasa este o protecie contra stropirii cu apa prelucrata. Dlspune"a ax.lo~ mainilor: vertical, orizontal!, 1n cazul turblnelor cu tub oblicA de regulA. NumArul de ma,I"I: randamentul este distribuit unor maIni de mArime egalA, pentru optimizarea numArului de maini. Fiecare set de mainI Iste Instalat ca un bloc, ale crui trei dimensiuni depind direct de tipul i dlametrul ~licei turblnel (9), (1). (2), <ID. HotArTtelare pentru costurile de construcie, precum i pentru o funolonare fAra probleme, este poziionarea corecti pe lnAf1ime a turblnel; aceasta depinde de tipul de turblnA i de nivelul deasupra mrii al locului de montare. intreaga ce.,.. .trall ee compune din blocurile mainilor, din blocul defundare care in plan are aproape aceeai dimensiune, i din Tnclperlle anexe, care eTnt grupate Tn jurul blocurilor mal sus menlonate, cu economie maxima de construcie i de e/lmlnare. . Metode conatructlve: mlrlmlila i amenajarea 1nc!perll de deasupra mSflniior urmeaza dou~ tendine 1n afarl de cea tip cavern!: hal! cu macara cu pod rulant, destinat! micrII celor mal mari componente ale mainilor (metoda constructlvA tip clAdire Tnalta) [Main, Weserl, pe de aiI! parte metoda constructiv! Tn aer liber, unde cele mal mari componente ale mainilor sTnt mlC8te de ex. cu ajutorul unei macarale cu portal situata Tn aer Ilber (sau cu ajutorul unei macarale mobile) prin deschizAturl speciale de montare Tn acoperiul hldrocentralel situat la o coti extrem de redus [Inn, Mosel, SurJ. Dispunerea joas a maini lor - care apare fn cazul hldrocentralelor de mare presiune i cu acumulare - tinde s necesite metoda construciei prin acoperire (maini orizontale) sau tip pLJ1UrI (maini vertlcale). in cazul metodei constructive de tip caverna, mainile turblnelor sTnt plasate Tntr-un spaiu liber creat prin excavlrl de tip minier cu puin beton, Tn rocA cTt mal solidA.

lnc'"

. P[kW]

111".

ca,.

+-.....,.~,.....,.

.......-.:'....-f

50%

Flxl

fluctUIII:~n~~~~~~tti~~:r.
O
'1..:-_...1

Reurvi

: 1) cla ...men hclrocanlral. d. aaumullre '. 2) hlclrocentrlll cu presiuni ridicatA (1lr1l1cumulare)

Ci)

Traseul tnclrclrllor rel.I.1 " tipurile ci. nidrOctntrall

HldrocentraJl cu bazin d. aeumul.,. Ia Tnll~m. fi 'CQnductilungl d. allm.ntare cu apl (.ubl,ranl) .. . '

~-

13"

Plin

Hldrocentrall ou preliune ,cAzUtI cu turblnlln splrali cu Il! velllcal, V!./ metodl con.truo~lln.lt' '

Amolltt

T>
t5' \.::,)
verticala. mttocIl constructlvl In

ti' Hldrcc,ntraJl cu turblnl. cu tub ob'.::!I uca ,1 pinten

Hldroeentrall cu tUrblnl Franclt

CIIClI,. oantrol

aer liber

s~' c:~~:
1834

Intem 11-1-..""'_1

C8nal prHlun. . . . . . ._~

Hidrocentral cu clAdirea in aer liber

mainilor

Hldrocentrall construit prin turnare

Hldrocentral tip put

1 030m I

115

ARHITECTURA SOLARA -!lJ


fn esen, consideraiile care l-au fcut pe arhitecl i beneficiari s .caute surse de energie alternative 'surselor convenionale ae tip fo sil au fost de ordin economic. Astazi se adaug cu o pOl')dere egal necesitatea ecologic. Prlntr-o construcie economici energetic, necesarul de energie al unei locuine se reduce la 5Q% din necesarul unei cldiri obinuite. energetic al clAdirilor de energie: sursa de energie sta gratis la dlspozi~a oriorei olAdirl. ln zona noastra cllmaticA [Germania - n. tr.] radlallle solare stnt am de reduse, 1ncTt pentru incAlzirea camerelor, a apel, pentru Iluminare i funcionarea de aparate electrice trebuie Introduse ener gil suplimentare. Pierderi de energie: cele mal mari pierderi de energie ale unei cldiri provin din oonducla cAldurii de cAtre ferestre. pereiI planee i aco periuri. .
CTtlgurl Bilanul

CD

_'3OO-1400~1IIao-leco C:::::l1'700-11IOO Durata mecll. Il/umlnarD ,.........,. _ IOlare In Ori p. an . .1400-I!IIlOJ........,.,j'8OO-1?aO , 1800-1800

FIadI.~1 Iclar./durata lIumlnltli lOIare


e
5
4
[ct.~

.Jll"!..~ ~

~ "'-41
/.~

.....

_ac -....

,.~

*-

_~P\

V,Q-

3
2

..;,..,.'/
fib
/'
V
_

/.'
-II

'\
~

....

"'Z~ ~
,.....
.......
~~

~
I~~

"\ t\

1""
1--'"

......,.I'tIII.

ApIIIIo MII

III",.

AuI""' .... Olt.

HIV.

Du.

Rld\aIIt global.IlIc1.nII'n cIZ\It unor TnclJnlrl tIL c/lltrilll oolectorllor (IIIlorl m.. dn Il.ntru G.rmanla oonform dttItlor 1IIItItull/iui mtIIoroiog!c german)
-l1li-

ConsideraII pentru construcII economici energetiC ExlstATn principiu trei puncte care conduc la diminuarea considera blll a necesarulul de energie al unei ClAdiri de locuit 1. Diminuarea pierderilor de cIdur~ , 2. Creterea cttlgulul energetic din radla~a solar 3. Comportare contient a beneflclarului/utlllzatorului rn vederea ameliorArii balanei energetice 1ns/ alegerea locului de construcie poate constituI baza unor pier derl mal mici de clduri ale clAdirii. Chiar i in cadrul unei zone mici dintr-o regiune existi conditii diferite, de ex. funcie de altitudinea unul teren se schimbi cond~lIle de vfnt i de temperaturA. Condiii mlcroc/lmatlce eelativ favorabile exist! pe pantele orientate catre sud, atunci cind terenul se afl in treimea superioar a pantel, ins nu 11ng creastA. Forma cladIri! are un ro/Important rn construcia economici energetic. Anvelopanta cldirII se afli ro contact direct cu medIul extern i cedeazA $f1ergie valoroasl aerului din exterior. Proiectul cldirII ar trebui s prevadA o suprafaA minimA a anvelopantelln raport cu volumul cuprins de constr1J.cte, F'orma spre care ar trebui si se tindA este eubul sau cazul 'Ideal, semlsfera. Prezum~a teoretic este Tnsl valabil numai pentru looulna unlfa mllial! IzolatA. .
"

1:
I~
-30'
I::;:p.

1"
~i-" ~
~ ~

0.00,:34.

J~

J:
oi

'" J JJi I
:--r-.

..

~F-

i-"

...

i-" i-"

*,
~

>"7'\
A.'

DlmJnuamllum!ntlulul plllA In InteriOrul AMI

'",,~

If). ).

1'-

:-..

E=

r-r-

~ ~#~~' ~"''''~
/ ~~-:

/ #' ...".-- .

.. J..,4'~_.JI.\( :;::

r(~~:~ .., ....'~~

~ ~ ~l};.,;~{.; il' ,p' ~~


~'"

1x""",lu

f I
1

J
!
i

J ,J

l . ..I
cu

" ;1

ll';:I !~ ,
Oep.ndenll cantltlll de radiaii In- "

Unghiul de Incldlnl ~ I razllor solrtlul (tlllllldln'llO&I'lluf !)Intru """.11 50 nord d..1 liJtlgui ItIIIlui II dlf.rit. ore)

FI_rl factor activ trebui. cercetat atlni., p.ntu a reduOI pe cIt posibil mlcorarea iluminatului

Cldentt ~ o .uprafatt de unghiul delncldtnll

I'r-- !1 i I

III

1 1

,..",

I'-~,

!
i
!

~~ ".~~
I~S :
i
I

!
j.;

li
I

l'

li
I

I I

"

. *" "'K
'

,il,...

Ambele efecte au loc simultan In doua dlmenslu'li. cea a varla~el unghiului lnaltlmli si cea a unghiului azimutal

116

l'
/
"

,,

\
I

Suprafetela pe sud cu o Incllnar. de 55" plnl la 65' fac pcs!blla utilizarea la maxi mum a energiei solare pe perioada lunilor raci d. iarnA. Suprafetei, pa sud cu a Inclln.re d. 30 pIna la 60 sint dimpotrivA mai adecval. uti IIzArilenergl.! solare In anotimpurile d. !tan zI~. (ac"lea IInl anotimpurll. d.clllvi p.ntru optimizare. Clsllior lolare) Suprafet.l. pe 'ud cu a Inctlnatll de O' pina la 30' .Int IUpt.fe. Uplce de utlllzarlllol relul de varA (dx. pentru collOlol,. plate
.uprafe.l.

ARHITECTURA SOLAR

-Ill
Organizarea fn plan . .. _ .... .. . , In cazul utilizarii paslve a ensrglei solara, cldura este captat! din radiaia incidenta direct i prin nmagazinarea cldurii de ctre anumita componente constructive, ca deex. pere~, pardosell. ' De aici rezu~ organizarea rn plan logic. Camerele de. zi i de edere utilizate permanent trebuie sa fie orientate ctre sud i s aib suprafee vitrate mari, Este eficient s se prevad! elemente constructive vltrate n zona de zi i de edere. Pentru aceasta exist motive Importante: ' , . extlnderea suprafeelloeulbile, 2. ctig de energie solarA, 3. zon-tampon termlcl. lncperlle mai puin utilizate, cu temperaturl mai sczute i nelne_lzlte, cu un necesar mal mic de luminA, ar trebui orientate cltre nord. Aceste incAperi au rolul de tampon Tntre zona cald! a locuinei i climatul rece exterior, Utilizarea en8rgle' Iola... In utilizarea energiei solare se face distincia fntre utilizarea activ! i cea pasivA a energiei solare. . Utilizarea activa. a energiei solare: inseamnA folosirea anumitor aparate tehnice de ex. colectoare solare, conducte, recipiente colectoare, pompe de transfer .a,m.d. pentru transmiterea energiei solar., . Acest sistem necesita investiiI i costuri de mtreinere enorme. Aceste costuri trebuie TnsA amortlzate prin economiile de energie realizate. Pentru categoria locuinelor unifamillale aceste instalaII nu sTnt economice. Utilizarea pasivA a energiei solare: Tnseamn utilizarea anumitor componente ccnstructive pentru fnmagazinarea cAldurii, de ex. perei, planee, elemente din stlell. Gradul de eficieni al acestui sistem depl~e .de anumii factoriI 1. Condiiile de climA: temperatura medie lunar!, geometria soarelui respectiv Incldena radla~flor solare, durata de strAlucire a soarelui, Incidenta radia~lIor solare 2. Modul de utilizare a energiei solare: utilizare Indlrect;utllizare 'direct 3. Alegerea materialului de construcfe: capacitatea de absorbtie a suprafeei ,1 capacItatea de 1nmagazlnare a clldurll a materialului de construcie .

cel. mii adecvati pentru colec Iar ridlatllJor difuze

p.ntru IncllZlrea ap.1 m.naj.re). EI. .Inl

UtHlzlrla Inlrgi.'lOlar. functie d. Incllnare

.......w........w.,........w...........w.w.. Comblnl~ Tntre cot.ctoare cu diferite Inclinatii

m... . ~::~~u..:v:...;.o':.:.:.:.::..:il..:.::.:...:.:.;.:.::..:.'/k:.:.:v.v....i,o:
L ____ ..l

dlatllor dlfu%t

Suprafetle orizontale fi OII. oblla. sInt cu lOtul adlCVlte col.C!lrll re

17'1 In sohImb, ftl'latrlla v.rllclll ,.. ~ clPlHd In cazul Tn ClrI Clrul,.tl acopll'illlUlTlll plnlll 50% din ra dtllllll, difuz,

SecIIune trBnlVeru/t a unei CIII prollClltl numll pentru colectarei

radl_llHor direct. (Cir Itnln)

''

redlallllcr difuze (Cir acoperit) ,

SICf/Ul1f II'IIIIVII'IIII a unei case prcItcIa1I numai pentru col8Clltl1

UtIlizari dlrtC!l .nergll! IOlatII prin euprl1.i vilratl

prin Inllrm.dlul unul Plrelt Tromba


... . . . . . . H ........ .

UIIIIzIre Indltlctl anergl" 101.,.

Semllt.rt

CIlindru

~@
Plramlclt

~.,t.,_
o'.

:<:~.-

Cult 'nlNO

.''..
',1.,'

compacta

,"~.~" Tnlrulle @\~ 'V~


cu 4 unltl,1 ' Optimizarea suprafetelor Pierderile termice scad proportional cu reducerea suprafeei

:-:,".-

~:

................................
Zi de farn!. l'Iadiatlile solare Inel dente inclzesc aerul dintre geam i
Unei. paete altele peretele Tromba. Prin trapele Inferloarl i superioar deschise aerul din incapere este recirculat si inGalzit. '

Stparlt.

Noapte de IarnA. Faretele 'ncalz~ In permanena acloneaza pentru In capere ca suprafalil de IradIere a cAldurii. Stratul de aar dintr. vltrajul exterlcr ,1 peretele Trombe contribuIe. atunci cfnd trapele sintfnchlse,la diminuarea pierderilor termice.

"

117

'. ARHITECTURASOLAR

-co
."""
-"',

Sert: plante sublropicale, umiditate ralativA medie e aerului

. de Oxigen. loc:ulbUa cel ,


300 da zile pe an

40 - 85%, coninut ridlcal

Elt

OeSCl1tderl mar1 pentru ventll.re .Int o conditii Imporllma pentru lunilor de vara
controlul climatle al serelor In timpul

dll\tII.:aoI.,. nu alUng III apajlullnte rIor. tn" nU "nl fol/tl dUrI/:JIIIe fUnd expuII vintului si I/1t8mpIrtilor

.xtettor sInt .tlCIenI" d.olTlCl ra

Ofspozitfvale paruollre dlSPUH la

@ 3

mum po.1bII d. scarll.ma. Umbriraa da cltrl clldtrt Inveclnlll

.'

."'::.:

~.~~
Poslbllltlti de Idlugarl de compon.nl8 viltIIIla cllcliri .xlltlm.
Arh.Blmdt

~
......':
:::"':,:'

~~~
.~~." '::
':"

.t.

.N~"

II ..

~.

..

rtllilo ........: ..: .......'1

IA'. Vara ati! da umbrot cit - nevoi \il rtnIIal Se pcItI cIImlllzl '" mod praf.. prtn pomi tntrunzl\l, 1IbU~ etc

CasillOl.ra urbana. gradini de Iarna pa 2 nlvlluri. Am.: Echlp, de proleeare LOG

'.

',,'

'

17'

Locu1nti unll.mlOall ~ Ieri \!.J Am. B6Ia BlI]1b'k, A1c/IW11d

copII

Functionar 'ncAlzlrll hlpocauall de plrll.. tlmpan

(!)- .
.
1. CII'I'IIt'I de zi 2, Loc dt luat

5. Oupet/ 6. Camlrl
7, BuclWl. 8. Slmlneu 9. Oormltor

11. Bale 12, Oepozltar.


14, Cam.ra

activ. gOlp. 13. Oupel.

,o~.~

15. Balcoll

. Plan parter

SecI!une-@-@

.._. ------.,
.'

I ,

Planuri 1, Hol 2. Spa~u tehnic 3. OIpozitare

4. Pillnl, 5. Plvnlll umed.

9. Cameri de :i , O. looc de luat masa 11. Buc!t!rle , 2. Camera distributie apl caldA 13. Copil. . 14: Seri energie' .,,' .'
4 3

7. Windfang S. Ve,Ubul

e. Garal dublu

Inmagazinare 16. Dormitor 17. Balcon

'5. Suprafaa

Subsol-

Parter

Etaj

Arh.: Echipa de proiectare LOG

..

Lumini, Aparate 1% electrocasnice


10%

1 AeMsire ' 2 Transmisie 3 IncAlzire 1~~____~4~.~A~pl~~~d~A_____

~ 3O,.-------r

Api caldl '


12%

1
'0

525 20

..,....

,. ./

.. 6.000
5.000

ENERGIA SOLARA

-" 1
.ilO

i 15

/ " , /

/""" / ' " . /


/,///

3.500 'al 3.000

i
t

,'"

----"--,

2.000

'.500 d

- Cladlll CII Il11'IIoIzoJIU. minim. ~!OWlm' ._... ClAdlll CII termalzolaU. ImbUnall1llt~~ - - ClIdIr' C\lll11'IIaizalI!Ie bUn. Oeowl --- CIIdIr. CII 11ImDIzoIaU. /Dane bUna wtrrf)

5 l.1. .-... ......""'2..,j.od000 0- SO ao-'OO,...,...,...,...,.,'50

G)
ApA

Consumul de energie In menaj


Api raci 28 IIItI

de combultlbll II loculntelor In
funcp. dl Ilrmolzol&\11

NICIllrUI dl caldura" cot1lumul

lmatijlte CIIfPGtIlI 53 litri p* 1811tr1

~=::.

nn.

laIII SlIM

:t'rtt

TeUIa Baut. ~I

:=,:ula.

20 I 4I ,41 'total ZI/

@)

Consumul dl apa In menaj

Producerei apal cilde

\ ~ffl1~
O~.9 /i~
SV
VSV ./ ;"',

.,....! "

SS~.=..-sSE

.\, ~" O1~


100;>'

ese

\ I .....~" I " 130"-138"

RIZI dlIICIlun4 a lalralul

vira

se

ClSlplItmj

-:z::r:s:!i'-S3"
RIZI dt 1C!full' I IOlfllullaml

<V

O"
Utillzar radlaliller

~ tl'anIV. tub InclIzItt

1\ W
Colector cu tuburt cu vid
T&h_11f1 standard

~
UUllzar. termica lo .~"n I solare

lfJ!IlIJ

.' : ~ " Energie solara pasivl

" .::" ==:;>


. t:::=:::.
Utilizare fotova/taiCi . .8 energiei 50lare .'.

oij)' c::::=:::::C>
~ ===C> <.(jj

Collctolfollre concentrat. (oglindi parabolicl)

~~c..~
Tehnici solare (reprezentari schematice)

.._

Pentru o gospodrie snt necesare de persoan cea 1.5 m2 de colectoare i cea 100 I volum de apA in rezervorul de acumulare - @ . Pentru o gospodrIe cu 4 persoane intr-o locuina unifamillala pentru producerea apei calde este necesar un colector cu 30 de conducte, cu suprafa de absorbie de 3 m2 Colectorul produce tuncie de gradul de Insorire Intre 6.5 - 14,0 kWh caldura solar pe zi. Este suficient pentru a fnclzi 200 - 280 I de apa - @. Fiecare dispozitiv de energie solar are nevoie in orice caz de un sistem convenional de Tncllzlre. intr-un Interval de timp previzibil soarele nu poate s aib randamentul necesar pentru a susine singur incAlzirea. rn utilizarea energiei solare se face distincia intra utilizarea activ i cea paslvl a energiei solare. Utilizarea activi a energiei solare: inseamna folosirea anumitor aparate tehnice, de ex. colectoare solare, conducte, reclplente coleotoare, pompe de transfer .a.m.d. pentru transmiterea energiei solare. Utilizarea pasiv a energiei solare: inseamnA utilizarea anumitor compOnente constructive pentru 1nmagazinarea cldurII, de ex. perei, planee, elemente din stlcl!: gradul de eflcien! al acestui sistem depinde de anumii factori: 1. Condl~lie de clim - temperatura medie lunar, geometria soarelui respectiv incldena radia~lIor solare, durata de strluc!re a soarelui, energia' radiaiilor solare 2. Modul de utilizare a energiei solare, utilizare indirect, utilizare direct 3. Alegerea materialului de construcie - capactBtea de absorbtie a suprafeej i capacitatea de Tnmagazlnare a cldurii a materialului de construcle. Diverse tehnologii 1. Cldur solara: utilizare termic a energiei solare prin intermediul colectoarelor. Noiu nea de colector este legat de acumulare sau captare. Cldura solara servete la TncAlzirea. apei. 2. Curent electric solar: fotovoltaica (FV) este transformarea direct a radiaiilor solare in curent electric direct cu ajutorul celulelor solare.

119

RACIREA INCApERILOR
DIN 4701,4710 -

lIJ

'Pilun

eea mII mici medie daul zII t1msa'

Harta IzolltrMlcr.

I~
Luni
Ianuarie Ftbruarl. Marti.

NE

SE

sv
5,4 8,4 5,7 4,7

NV

MRI.

4,7 al 4,9 fun'. Iulie 5,3 August 4,5 Septembrl. 4,5 Octcmbrfe 4,4 NoI.mbrle 04,8 Oecembrie 5,1 4,9 An

re"'"

15,5 5,3

3,8 15,1

3,8 4,4 4,4 4,1 4,4 4,4 3,7


3,3

4,3

3.8 5.0
4,4

3,2 3,1 04,0 4,1 4,0

4,3 3,7 3,0 .3,4 3.0 2,8 3,7 4,0

3,9

4,2 3,9 3,9 4,5 3,5 3,8 3,9 4,2 3,a 3,5 3,2 3,3 2,9 3,4 3,4 3,5 3,1 3,7 3.0. 3,1 04,0 04,0 3,S 4,9 3,6 4,0

a.e a,8

8,8 7,0 8,9 8,2


6,5

6,9

U 5,3 5,8 7.7 7,1 8,1

5.3

8,3 8,3 5,7 7,0


8,4

8,1

s.s e.s
V NV

8,3 a,7 7,0 7,7 8,3 8,4 7,0 7,0 8.4 8,4 9,1 8,3

vint nul 4,8 5,2 5,2 5,8 4,9 4,e 8,3 4,4 ' 4,8 4,7
8,7

firi

Medie vint nul 4,8 5,2

cu

.6.2
5,8 4,9 4,8
5,3

4.4 4,1i 4,7 5,9 5,2


8,7

5,9 5,2

Viteza m.dl. a vIntului In mi.; a.raport FrankfurtlMaln NE E

N vnt Luna 1,8 lanulrle Februarie 2,9

se

sv

MedI. vint nul 2,5


3,3

firi

3,1 Iunia 3,2 lull. 3,0 August 3,0 S.plembrl. 2,9 Octombrie 2,8 NOiembrie 2,1 O.c,mbrle 2,6 An 3,1

=".

Marti.

3,3

3.9

2,3 2,e 3,1 3,7 2,5 2,6 2,6 2.8


2,3

2.5

1,5 2,1 2.6

2,1 1,9 2,1 1,9 2,2 1,7 1,7 2.0 1,6 2,1 1,3 1,7 1.9

1,3 2,7 3,5 4,0 3,S I,S 3,1 4,9 4,4 3,S 1,8 2,B 4,2 .,a 3.4 1,5 3,4 5,1 4,9 4.0 1,8 3,0 4,2 4,8 3,3 1,7 2,3 3,7 4,5 3.8 1,7 2,8 3,8 4,4 3,2 1,6 2.8 '3,7 4,2 3.8 1,4 3,4 4,1 4.2 3,4 1.8 3,0 4,0 '4,4 3.4 1,2 3,4 4,a 8,1 3,8 1,2 3,S 5.4 8,' 5,0 1,6 3,1 4,3 4.7 3,8

3,2 3,9 3,3 3,1 3,2 2.9 3.1 3.0 3.7 4,0 3.3

vint nul 2,5 U 3.2 3,9 3,3 3,0 3,2 2,9 3,0 3,8 3.8 4,0 3,2

Medl. cu

:!)

vaez! medie a vlntulultn

rrn; Srem.rhlvtn
de plllTleabllltate termlcl Wf(m'K)'/

~ampon.n!. ccnllructlv.

CotflcI.n1f1 molml ~roaIm necari .


tiri oerlfftearell
II mit. termolzollnt

2) terlalelor ~V~~~t:~r:e .e refera la ocapadlat. da canductlvltata termica ~O.04W/lmK), In cazul ma termolzolante cart trebui. montata ,. sau In cazul ma1erlalelar da con
ocnstruc~.

50mm 0.80 Pereti eXleriorl Geam dublu sau Izolant F.restre eOmm Plan,ee situate sub poduri neamenajate 0,48' sau plllrt8f/ (InCI. acoper/,url 'ncllnate} ,Itun ded.subtul sau dlesupra unor IncAperi cara au contact cu aerul din .Xl. 40mm Planee de subsoluri ,1 pllnSI8 care au 0,70 contact cu pAmIntul, perei i :n,ee care au contac! cu Inclperl neinc ne Coenclentul da parmeabll!ala r tarmIcapolite fi cs/culallulnd In canlld.rare sltaturll, conslruc
strucie cu aII! capacitate de canductivltat. termlcl, graslmlla tarmolzalaUai trebuie ajustat. corespunzatcr, Vatl mlnaralA .au spumale plUltca trebuie canalderate ca ,vinei a capacitate de candu.:tfvltate termlcl de 0.04W/(mK), . Limitarea permeabllitatii termice In cazul primei montari, Inlocuiri sau renovart de

Cerinele prlvitoare . la limitarea permeabllitl!.ii termiceJn.cazul prl mei mont~ri, inlocuiri sau renovri de componente constructive ex terioare ale unor cldiri existente nu trebuie s depeasc valorile din tabelul - @ (coefici,entil maximi de permeabilitate termic). Trebuie respectate grosimile materialelor termolzolante. rn cazul planeelor situate sub poduri neamenajate sau al planeelor (Inclusiv acoperisuri inclinate) situate dedesubtul sau deasupra unor incaperi. i care au contact cu aerul din exterior. renovarea trebuie s se fac rn aa fel, rnclt a) invelitoarea acoperiului (inclusiv acoperiri in consoll!.) s fie inlo cult imediat sub tnvelltoare, '. b) placrlle s fie cu plci sau elemente de tip plac, atunci cInd acestea nu sInt direct zidite. prinse cu mortar sau lipite, sau atunci cind stnt fixate cofra)e. sau c) atunci cind slnt montate straturi termolzolante. sInt valabile ce rlne conform - @ rTndul 3. IntensltlJ ale vintului Vitez in m/sec. Onu este vint O 7 vTnt Intens 12-14 ;-2 1 curent calm B vlnt furtunos 14-17 2 vint uor 2-4 9 furtun 17-20 3 vint slab 4-6 10 furtun putemlca 20-24 4 vint moderat 6-8 11 furtun tip uragan 24-30 5 vint rcoros 8-10 12 uragan peste 30 6 vtnt puternic 10~12 Camere frl;orl1lc8 1n cazul determlnrli necesaruluf de temperatur redus pentru rci . rea incperiior trebuie s se in cont de faptul ca diferitele bunuri meninute la rece necesit temperaturi, grade de umiditate, circulaie a aerului, duratA de rcire respectiv de congelare foarte preei se ... pag, 121 U)..1n con'tinuare, trebuie tinut cont de.cldura ape" cltlc a bunului meninUt la reee. de clim, de constituia constructiv, de situare, de clduraliuminatulul. precum i de circulaia in . interiorul Incperli frlgorlflce. Calcularea neeesarului de temperatura redusA se face combinind: 1. racirea bunului meninut la rece sau congelat (rcire la punctul de lngheare-congelare-supracongelare) (O. m cp At). DaC prodUSUl trebuie congelat solid. Ia punctul de Tnghe trebuIe s i se sustrag cAldura necesarI, cAldura sa specificA fiind apoi mal mica. Sustragerea de umiditate este de aprox. 5%. 2. rcirea i uscarea curentului de aer; 3. efectele de fncaJzlre generate de perei, planee, pardosel1; '4. pierderi prin clrculail (deschiderea uII), iluminat (fereastr), cldura generat de Instalala de iluminat, precum i de func~o narea pompe lor $1 a ventllaiei: 5. condens.area vapori/or de ap din perei, - pag. 127-132. RAcirea cAmll Camea proaspAt tAlat este racil 1n Incperea de prerolre la 280.15 K pTn la 281,15 K i la o umiditate relativ a aerului de 85 la 90% In S pin! la 10 ore de la 303,15 la 288.15 K. apoi in camera frlgorlflc la ~ 275,15 K pin! la 281.15 K l!l o umiditate relativ a aerului de 75%, timp de 28 pin! la 30 h. Rcirea \ depOZITarea trebuie s se produc separat. Pierderea 1n greutate este de 4 - 5% In 7 zi/e, Astzi se prac tic tot mai mult rcirea rapidA in camera frlgorific, fr camer de prQrclre. unde camea este adus de la o temperaturA de tiere de 303.15 K la o temperatura de depozitare de 274,15 K, la 60 - 80 re- . circulri ale aerului pe or i la o lJmiditate relativ de 90 pln la 95%.

I
,S

100 90

I\~
1 ....

J. J.

0-,20

I-~

,: ao

@)

componente constructive

~t-.
8

i"'

r:-

t~

70

J -I'-rI
16

de de umldkate diferite (O K 273,IS'C)

xlm la tempsrmurl i gra

Timp de depOZItaTe ma

12

24

Unllt~d.llm"

ZII.

120

Bun ~nut la race

Temperatura
K

Circ. aerului M._medle P. pulernicl 1. intun,cat

Umiditate Perioada de depoZItar. relativl aerului In % 90 75

CAMERE FRIGORIFICE
RACIREA I CONGELAREA CARNII-

QJ

Fabrici de bere
pivn~a da depoz~.

spatii de deoelzll. hamei 273.15-271.15 M.

a barii 274.15-274.65 M.
272.155-273.65 271.15-272.15 274.15-272.15 273.15-274.15 258.15-255.15 283.15-274.15

8 luni

Cam. came de vltl . caml d. porc Came de berbec i viei maruntaie caml conllelltl carne afumati. c!m.~ Vlnat.1 putre vinat cong.lat palTe proaspltA paalr. oongllata PIfII rlclt Tn gheata congelat. pe,te gras
congelat. pate slab

1.

M. M. M. M. M.

80-85 80-85 80-85 75-85 85-90 75-80


85-80 e0-8S 85-90 100 90-115 90-95 86-95 75-asjt n. PIoIeg. 75-80 80-88

15 zlll 15111 18 zif. 3 zlii 10 luni 8 luni

265.15-283.15 M. 272,15-273,65 M. 258,15-2!5,15 M.t. 273.15-274,15 250,15-246.15 1. 1. 253.15 M. 271,15 272,85-273,85 P.

9 luni 8 zll. 4-101unl


In fal. de grIIImI

pe,te siret Oul OUl Tn camera


I~gorlflcl

12 luni 10 luni 8-!0Iunl plnlla elipi. 12 luni 2-8 luni 4- 12 luni


. _ ..

aluni

5-10 zll.

Un~

unt. depozit lItm.n scurt 272.15-277,15 P. 253,15-259,15 M.1. u~ depozit d. duretl


275.15-277,15 M. 274,155-277.18 M.

lapte, brinza

Procesul de congelare modifici starea i distrIbuIe apel conln~te . de carne, insi compoz~laclrnii nu se modific. Congelarea crnII de vita se face la 261,15 K, a celei de porc la 258,15 K, la umiditate relativ de 90%. Durata congelrii: berbecul, vielul, porcul1ntre e l4 zile; sfertul din spate al vitei 4 zile, sfertul din fa al vitei 3 zile. Decongelarea corespunztoare se face timp de 3 pinlla 5 zile la 278,15 K-28 1,15 K i red ornli starea de prospeime. . Mai nou -ln principal in America - are loc prOcedeul de congelare rapid la temperatur! de 248,15 - 243.15 K i la 120 pinlla 150 recirculAr! ale aerului pe ori. Avantaje: pierdere redusA a greutII, cretere a trAgezimll, inlocuire a procesului de maturare. pierdere se!zut! a sucului, consistenta . i rezistena mari dupA decongelare. Durata de depozitare depinde de temperatura de depozitare, de ax: pentru carnea de vit. Ia o temperaturA de 255,15 K durata de depozItare este de 15 luni. Ia 261.15 K. de 4 luni, la 263,15 Kde a luni. fntr-un volum de depozltare de 1 ma pot 11 depozitate 400 pinA la 500 kg. berbec, 350 pTnlla 500 kg porc, 400 pTn la 500 kg vltl, la o in!llme normalA de stiv de 2,5 m. .

blinzi, moale depozit. brfl)zl. evalter l.agume conoplda fuol u_tI mazlr In platii caatraveti, dep. Ia v.dere Cll!ofl varzl aorI .pll'ltlghll lpanac

so-es

70

Tipul de carne Carne de vita Carne de porc Coapse de porc


.
Gini

Tem~eratura

de. epozltare DO

Durata de depozitare (luni)

217,15 272,15-278,15 M. . portocI'-. m,I5-27e1.15 M. M. 284,85 banana 271,15-275.15 M. pere 272,15-274,15 M. clpfunl 273,15-274,15 M. ci" coaolze 273,15-278,65 M. PlUM 273,15-274,18 M. agrIte 272,85-275,15 M. struguri de vin 275,15-278,15 M. 11nIT! lnICII " suc da fructe CGnglllll 250,15-285,18 272,15-217,18 fructe uscat. Plante ,1 flo1l 268,15-288,15 MAllac " flori d, mal 272.15-270,15 1randaftrl 278,15 Mflorltllale PrcdUII din blana" IInl caaridl'lllmlidtmlllt, ..... 258,15-253,15 275,15-271,15 produ din blana 275,15-278,18 produS' din IIni 274,15-275,15 pltl PlIn., fllnl ,1 alIai. 281,15-283,15 pTlnl, fllnoall 278,15-277.1S fllna produl. finit. panlficala 279,15-281,15 277,15-279,15. clooolall-dlp01It 280,15 cereale, uacatl Vinuri ,1 lucuri 279,15-284,15 'vin de Rin" Moaela 'lin dl Bordeaux " BurgundJa 283,15-284,15 vin dO mere, mult d. 'II'IJgUrI 273,15-274,15 278.15 ,napautl

legume congelat. Fructe anan.. mire, dupl tip

ceapa

1~",COapt.

272,15-273,18 278,15-280,15 273,15 273,15-277.15 278,15-278,15 278,15 273.85-274,18 272.15-272,88 273,15-274.15 271,15-270,88 250,15-2!5,18

M. .M. P. -

M.

es-eo

90 70-75

85 85-80

B8-9O 90

81i

ao-eo
as

75-80

4dptaminJ 9-12 luni 1-211p1. 1-21ip1. 8 -!llunl 8-glunl 4J1p11mTni 8-10zUe 10-141111 8-8 luni 11-12 lUni 2-4_
3-10~.

-12 - 9,5
-18 -10 -9,5

-18

15 .4 3 12 2-4 1

-18
-10

51/2
4 pTn! la 18 4 . pTna la 10

9O-H
85 90 - 9!i 90 80 88 86-90 80-88 80-85

80 90 as

70-75

1-2IunJ' 311pt1mfnl 1-8 luni 2-3 lipi. 2-4_ . 5-8 dpt. 2-8 lipI. 3-8 luni 1-2 luni 8-12 lUni S-12Iunl

-18 -12
- 9.5

-22

2
peste 12 12 6 3

Curcan

-35

-23

-re

-12

Tlmperatura " durata d. d.poz~rt


Peltll proa8pe~ pe ghea la 272.15 K

wI

Alelrea p.,,'ul

90
80 85

OIVIIII.

cameralrigo. de restaurante 275,15

279,15-281.15 vitrine produsa alumate-dapcznare 283,15-276.15 (blAnUri) conserv. Ingheali allm. 265,15-261,15 lnclp. JisIl de gheata !IIIIflclail 288.15 pistA da gheata artUidaIl. gheata 268,16 camera. priclurl cadavre 268.15 291.15-:-297,15 M.1. carti In biblioteci

pinlla 1OO'Yopot fi lnulproaspe~ 7 zile. Durate mal lungi de depozitare se ob~n prin utilizarea de gheaa bBCterlcld! (hlpoclorur de calciu 'sau caporlt). Pentru o depozitare mal de durat la 248,15 233.15 Keventual se glazureazA cu apa dulce pentru a opri a:erul i a fmpledlca uscarea. .

,1 o umiditate relativ! de 90

....

Lazlle pentru pete au 90 x 50 x 34. circa 150 kg.


RAcirea untuJuJ Durata 9.e depozitare la 265,15 K a untulul rlclt este de 3 plnl la 4 luni, la 258,15 - 252,15 K. 6 pln la 8 luni, la 252,15 K. La mai pu~n -12Iunl. Umldltatea relativ! a aerului este de 85 pln la 90%. Recipientul pe"ntru unt are 600 mm tnallme, 0 350 p1n la 450 mm, greutate 50 pln la 60 kg.
Rcirea fructelor i a legumelor, . Important: este necesar o prercire imediata, deoarece o scdere a temperaturii ia 281,15 K produce o aminare a coacerli cu 50%. Durata de depozitare: depinde de calitatea aerului (temperatur, umiditate relativ. micare), de tip, de coacere, de constituia terenului; ngramnt, clim, transport. prercire .a.m.d.

.-

80-85

. 55- 55

CD

Condl~i prielnice de depozitare pe~tru bunuri inute la rece (273.15 K - .O:C)

121

CAMERE FRIGORfFICE
RAcIrea oulor . . . . , .. ' " ' . '" ..' ., Oule depozitate ia rece snt aceie ou care sint depozitate In spatII a cror temperatur este meninut In mod artificial sub +8 C. Ele trebuie s fie insemnate cu .0u depozitate la rece". Atunci cind s1nt scoase din camera frigorific, oule trebuie incIzite intre-o camer de degivrare cu climatizare, atunci c1nd temperatura extern este cu peste 5 C mai ridicat decit cea din camara frigorlfic, aceasta pentru a preveni condensul. Suprafaa camerei de degivrare trebuie s reprezlnte circa 12% din cea a camerei frIgoriflce. Durata de TncAlzlre este in cazul sferturllor . de Iad de circa 10 ore, in cazul celor intregi i al iumt~lor de Iad de 16 pTn la 24 de ore. Depozitarea sferturllor de Iad Tn camera de deglvrare: circa 5.000 pin la 6.000 de ou (circa 400 kg brut) pe m2. l..zlie pentru 500 de ou au 92 cm lungime. 46 cm I~me ,1 16 cm lnAllme; pentru 122 duzini .1440 buol17S x 53 x 25 om. Se calculeaz 10 -131zI la 30 de duzini pe 1 m3 spaiu de camer frtgorlflc: deoarece un ou clntAre,te 50 - 60 grame, rezultA 180220 kg de ou pe m3 Pentru 10.000 de ou la 2,8 m3 net. 2 milioane de ou. 15 vagoane. Pentru export. oule trebuie ambalate 1n lazi de cite 1.440 bucti: oule ambalate in tala au o greutate brut de a pTnA la 105 kg. ln cazul oulor egiptene 70 - 87 kg, daraua, adic, greutatea lzII goale , ,i a talaului este de 16 -1 a kg. 1 vagon con~ne 100 1/2 lzi de export. 144.000 ou sau 400 de IIzI .pIerdute" a cfte 360 de buc~. l.zlle normale germane pentru sao de ou au aa cm lungime. S1,6 cm lime i sa,1 cm inllme (aa-numitele lzi pierdute). Ele pot fi impArtlte in douA printr-un perete median. Inseril de carton. Llzi din lemn uscat de molid; pinui nu este.adecvat.ln cazul depozitrii a 7 lzi pe inAltime, la 1 m2 revin net 10- 11.000 ouA. Este utilizat aer uscat de 75% in cazul ambalaJelor care nu permit intrarea aerulur, in lazi cubIce a crte 360 de buci 1n elemente de carton. Dac oule sint expuse la aer, umlditatea aerului poate 11 de 6S - 85%. Umldltatea aerului este controlat prin supracongelare apoi tnclzlre a aerululln canalul de presiune. Pierdere~ de greutate ln cazul depozitarii la rece in primele luni de depozitare este mai pronuntatA dec1t in lunile urmtoare. DupA 7 luni este de S plnl la 4,5%. Conservarea oulor 1n atmosferA gazoas de 6S% CO2 i 12% N dup Lescarde-Everaert. Autociave umplute cu gaz in incperl cu O"C. Men~ne compoziia natural a oului. Important este constana temperaturll i umlditAil. Ozonul este deseori introdus rn camerele frigorifice pentru ou. Necesarul de temperatur redus pe timpUl depozitrii la 1 m2 suprafaa este de 3.300 - 5.000 KJ/zJ. Este mal ridicat pe perioada cind sint aduse oule. Durata de depozitare este din aprll1e/mal pin in octombrie/noiembrie. Aic/rea " congelarea vfnatu/ul ,/ a crnII de pasare V7natului mare (cerbi, cprioare, porci mlstrel) trebuie s I se scoat mruntaiele nainte de congelare, 1n cazul vTnatulul mic (Iepuri, Iepuri de cas, pAsri) aceasta nu este necesar. Congelarea are loc Tn cu animalele nejupulte respectiv nejumulite. Se face cu vTnatul atfrn1nd liber, depozitare 1n gramezi pe podea CJ.J grilaj. Clrcula~a aerului trebuie s fie Intens la congelare. slab la depozitare. La 1 m2 suprafa de podea (3 m inlime) poate fi depozitat vrnat congelat 1n urmtoarele cantiti: circa 100 iepuri, sau circa 20 de cprioare, sau circa 7 - 10 cerbi. Gradul de umiditate la -12 C este de circa 85%. PAsrile de cas nu trebuie congelate i depozitate i,mpreun cu vnatul, deoarece ele necesit temperaturl mai sczute datorit coninutului in grsimi i slnt sensibile la mirosul vTnatulul. Rcirea ps~rllor se face la OOC i la 80 p1n la 85% r~lat. umiditate relativ a aerului, atrrnate de suporturi sau 1n ap cu ghea; pentru depozitare la 0 C ,1 85% umiditate relativA a aerului, durata de depozitare este de circa 7 zile. Congelarea se face la circa -30 pin la 35 C, depozitarea la circa -25 0 Ci 85 - 90% umiditate relatJv~ a aerului. Durata de congelare pentru o gin la o vitez de circula~e a aerului de 2 pn la 3 mls este de aprox. 4 ore. Supracongelarea n sculee vidate din latex are loc conform metodei Cryovac. Puii tineri nghea complet in 2 pn la 3 ore. Durata de depozitare la -18" C este de circa 8 luni. Pentru a preveni rncezirea. carnea de pasre este mpachatata n mod imparmeabilla vaporii de ap n folie de polietilen.

-UJ
Fabricile de bere Culoarele pentrumalt:-.6' pin! l+ foe. ' .. ,-,.. ..,.-.. Necasar de frig pe ma suprafat 5.000-6.300 KJ/zi Pivnia de fermentare: durata de fermentare Tntre 6 i 10 zile la +3,5 pn la +soC Necesarul de temperatur redus pe m2 suprafata podea de 4.200 - 5.000 KJ/zl Necesarul de temperatur redus pentru racirea putinii de fermentare este de 500 pin la 630 KJ la 1 hllngrediente fermentate i zI. Pivnita de depozitare 1C pin la +1 ,5C . Necesar detemperatur redus cea 20 - 25 W m3, referitor la incpe rea goal respectiv 2,5 - 3 kcallh la 1 hl capacitate de depozitare. Randamentul de rcire instalat este de circa 2,1 pinA la 2.3 W hl producie anual!. RAcirea spaiilor 1n general Din motive de rezerve i de Sigurana, instalala de rcire are o capacitate mal mare declt necesarul calculat. Durata de funcionare a instalai el de rcire este considerat a fi de 16 pin! la 20 de ore pe zi rn cazu! camerelor frlgoriflce i de congelare; 1n cazurl speciale, de ex. pentru a se profita de tarifele la energia electric. pot fi mai scurte. rn cazul camerelor frigorffice pentru carne, randamentul de rcire nu trebuie ales prea ridicat, pentru a se garanta astfel durate de funcionare suficiente i aerlsirea necesar a spaiului chiar lln cazul unul necesar de frig mal redus. . . Pentru camerele frlgoriflce ale unor companii mIci cu o temperatur de clrca +2C/+40 i un schimb de marf de SO kgIm2 zi. urm!torul tabel servete drept reper pentru calcularea necesarului de frig i a randamentului necesar al instalaiel de rcire. Suprafaa podelei Necesar de frig . Randamentul camerei frlgortfice m2 KJ/zl Instala~ei de rcire

5 50.000 870 10 82.000 1.400. 111.300 15 1.900 20 136.aOO 2.400 25 153.800 2.8.50 1S7.000 30 3.250 rn mod aproximativ se poate calcula mal departe: camere frigorifice la cldiri multletajate: 5.000-8.400 KJ/zl m2 depozit cu congelare Tn clAdire doar cu parter: 1.060-1.700 KJ/zi m3 Ocupare pe m2 suprafaa, depozitare cu atlmare, dup scaderea a cea 15 pini!. Ia 20% pentru clrcula~l: berbec 50 - 200 kg (5-6 buc.), porc 250 - 300 kg (3-3 1/2 1ntreg, 6-7 jumAti), vit S50 kg (4-5 sferturi de vit) Pe metru de circula~e atimate de lnl joas: 5 JumAt~ de porc sau 3 sferturi de vit sau 2 -3 yjei. Distana Tntre axele tuburJlor pentru lna Joas: circa 0,65 m, lnllmea pln la axul tubului e~te de 2,3 plna la 2,5 m. Distanta de la in la in pentru in Tnalta: 1,20 pTn~ la 1 ,50 m cu trecere liber. Tnl~me rn cazul inei tubulare de 3,3 pln la 3,5 m Pentru un metru de circulaie de in inalta cu atimare: 1 pin la 1 1/2 (2 p1n la 3 jumt~) vita funcie de dimensiuni Necesarul aproximativ de frig 1n cazul rAclrli ornil: camere cu rcire rapid 21 .000 - 31.500 KJ/m2 zi camerele cu rcire ultrarapid ...4.200 KJ/m 2 h DepozltArl pentru carne congelatA Ocupare pe m3 volum incpere: berbec congelat. ... , ................... 400 - 500 kg porc congelat ............................. , . 350 - 500 kg vit congelat ............................ 400 - 500 kg inaltimea unei stive de depozitare In mod normal 2,5 m Grsimile devin cu timpul rincede ca urmare a influenei luminii i a oxigenului, ceea ce limiteaz durata de depozitare Camera de saramur: temperatur: +6 pn la BOC necesarul de frig la m2 suprafaa este 4.200-6.000 KJ/zi Saramura din reclplentele de saramur atrage umiditatea din aer. Un vagon, de tren de 150.00 kgsarcln util de ncrcare poate prelua 170 de jumti de porc suspendate pe o suprafa de podea 21,8 m2.

de

Circulaia

disturbrf

aerului este produsA de diferene de presiune, respectiv ale echilibrului ca urmare a: de aerisire; .aerisire-mecanic" dlsp. de adi'nisie, de eliminare Il r::"':'-:-:-:---':--'" aerului i Instalaii de climatlzare
uri

TEHNICI DE VENTILARE A iNCPERILOR


DIN 1 946 - Q:I Sursa: Zentralverband Sanitar, Heizung, Kiima (Uniunea Central . - .. Sanitare, nclzire, Ventilare), Rathausallee 6, S.. Augustin__ . _ Directive generale de proiectare pentru Instalaiile de ventllare i cllmatlzare DIN 1946 Umldltatea aerului din 1ncpere: pentru confort, limita superioar a umidjtA~i din aer este de 11 ,S 9 apA la 1 kg de aer uscat. A nu se depl6S% umiditate relativ! Curentul minim de aer exterior de persoanA la m3/h la cinematografe, sli de festivltA~, sli de lectur, hale de expozl~i, spaii de desfacere, muzee, hale de sport este de 20 m3/h. Pentru birouri Individuale, cantine, sli de edine, camere de odihn i pauz, sli de audiii, camare de hotel30'm3/h, restaurante 40 m3/h, birouri de mari dImensiuni SO m3fh.

1. diferenelor de temperaturA} "aerisire natural" ferestre, ui, pu-

2. vintului natural 3. ventilatoarelor

.....

II
CD
ClulficlIlI tehnicilor dl vlnlllll.
Instalaiile de ventilare se monteaza pentru a se asigura un anumit climat al Tncperil. De aceea trebuie 1ndeplfnlte urmAtoarele oerine de la caz la caz: .' . a) eUmlnarea din Tncaperl a lmpuritallor din aer:.substane mirositoare, duntoare. balast. b) eliminarea oJdurii perceptibile din incAperi: aer cald i aer rece. o) eliminarea cAldurii latente din Tncperl: curente de entalple ale aerului de umldlflcare i de dezumidlfloare. d) men~nerea presiunii de protecia: men~nerea presiunii 1n clAdiri ca protec~e contra olroula~el nedorite a aerului. Majoritatea oerinelor de la punctul a) sTnt rezolvate de obicei printr-o continu inlooulre a aerului (aerisire) Vsau o tratare adecvati a aerului (filtrare). Cerinele de la punctele b) i o) sint indeplinlte de reguli printr-o tratare termodlnamlcA adecvata a aerului, 10tr-o muurllmltat si prin Tnloculrea aerului. Cerintele de la d) se Tndepllnesc prin curente de mase de aer admise i eliminate de oAtre diverse maini.

Schlma de principiu a unllln'IaI.~1 cu ""az cu curent dubiU'

as

1 ~l r-j. ..a ~l J ..... ~!


..
II! ~
~

'C

:~~
~

.... ......
./
,/

10-

.... .-./

,/
32

oi

.2& 24

...... ./

1al 1-

l/2

ao

ao

li

l/2

.a

24

25

a.

27

28

29

3Q

'C

Oom nlull pereturll confortabil aeruluI din Incapere

T.",pI,lIu,...tulUle_1.I -

1. Ventllarea naturali
O ventil are necontrolat! o produc mal puin pere~1 decit resturile fe-

restrelor, ale uilor i ale cutiilor de obloane, ca urmare a vTntulul. ca urmare a termolzolArlI crescute a clAdirilor nu mai este suficient ventllarea prin rosturlle neatane ale ferestrelor i uilor, deoarece coeficientul de permeabilltate termIcA a resturilor 1n cazul ferestrelor actuale este de
H'"

'.

....

",_n"",u .. _ _.
: : : : . ' .".,. II VIIOttf fIIICIII

s._

-_.""""'._au"
din_a..........
.
,.gItri ......,.

fn'=-:~= -_an._eu_tur -,.-.


- _ _ .""". . . 1IfIIuI

.."..,..,.,IItIIAA . . . . . .

..-..1IlICiII
-;tlddllall_,

cu"'" _"""'1 PItIIN:

=~::"~'dlltllA.

. . . . . d.IIIt1pHmu. .. " ... /8OII,iI1IOIOOIfrIIIInIfTlblllClfo _alIOIItMMIII_

, h m (da Pa) 2/3 DIn acest motiv poate fi necesar sA se prevad! in oonstrucia de locuine o ventilare controlat cu dispozitiv mecanic de ventilare i aerisire i eventual de inlocuire a cldurii pierdute. Ventllarea prin ferestre - pag. 184 <D - @ este rn general suficient! pentru camerele de locuit. . Avantajoase sTnt ferestrele glisante, la care aerul exterior IntrA 1n partea de jos, in timp ce aerul Interior iese la partea superloar. O aerisire intens o produc ." .Instalaiile de ventilare confirm DIN 18017 pentru bal i WC-uri fr ferestre, precum i eliminarea aerului prin ghene, insA trebuie sA se aibA in vedere suficiente posibiliti de inlocuire a aerului prin elemente de trecere sau spaii nelzolate din anvelopanta cldirii i fer-estre.In plus trebuie s se.incerce o admisie fr curent a aerului exterior. Instalarea n perete de ventllatoare pentru admisia si eliminarea ae rului produce iarna curent: Mai bune sTnt dispozitivele mecanice de ventilare (ventilarea locuinelor DIN 1946).

-001.

m3

-=Iri.~~t':r:.-,:

"", .. 1dmIt

aa

23

24 21 as T."",.,..".IIIIIIIII clnTnaepett

'C 27 -::.""

1" -

ctr:".,::z': ~.~~
vara.
VItdI

Cllrb. limitei suplrlo.re I vitezelor confortabil. ale UN 1111 dIn InCiperl


Culatl Alt 'XllriOt "ti admit Ati tllmlnalluza' A,r ctto. (bypan, Alt amn'tc&I
AA AEiAU AC AAM
AEX

gllban ;alban p.M.IOU

,':'.

Schema unei instalatii de clima~zare

123


Urmtoarele stadii de tratare 1n cazu.l instala~ilor de '(~l,1ti1arei cl!.~ matizare sint uzuale.

TEHNICI DE VENTILARE A NcApERILOR


DIN 1 946 - !Il logii de rcire DIN 1946, trebuie s utilizeze refrigarani non-toxici .Frlge,1"12 su Frigen22 (F12; F22r .a.m.d. Atunci clncf:alspozltivul de rcire este amplasat direct ling centrala de climatlzare, evaporarea direct a refrigerantului trebuie d se produc n radiatorul dispozitivului de climatizare. incepind din 1995, funcionarea cu FCKW este InterzisI . cl In cazul unor instalaii mai mari, rcirea apei sau apei s~rate are loc 1n circuit nchis cu distribu~e cu pompe. Avantaj; centrala de rcire este ntr-un loc, unde zgomotul i vibraiile nu deranjeaz. Funcionarea foarte sigur. Astzi sunt disponibile sisteme compacte .de ap rece i Instalaii complete de rcire.
Pentru centrele de rAclre mari:

1. Filtrarea

SO): a) pllci filtru metalice unse cu ulei n rame-filtru de aer sau filtru automat de circulare. In special pentru vent/larea spaiilor Industriale. Dezavantaj: antrenarea de pulbere de ulei. b) straturi uscate de filtrare din fibre textlle sau de sticlA fii cadre de metal, nu pot fI regenerate, l1n variant de flltru cu band-rulou cu curare automatA.
Curare fin! respectfv separare de funingine: c) filtre electrostatlce de aer. Praful este lon/zat i depozltat pe plci metalice Tnclrcate negativ. RezistenA foarle redus a aeruluI. Dezavantaje: camere de ffltrare mari, curare cu ap cald. d) filtrare fin! prin mediu flltrant din hTrti~ sau fibre de stiei!. Avantaj: realizare leftln, nu are loc corozlune tn caz de aer agresiv, siguran de funcionare ridicatA. Dezavantaje: rezistenA a aerului mal mare decTt la flltrele electrice, crete odatA cu gradul de murdrire, rezultA dlsturbarea economiei de aer. e) spAlarea aerulul1ndepArteazi praful respectiv aerosolli I vaporll.aclzl, Tnsl nu i funinginea, de aceea a nu se folosi fn zone in care TncAlzlrea se face cu pleur.

Curarea aeruluI de particulele mart de praf (mrime a firelor de 5 -

Clua d. flItru
EU1 eU2 eU3 eU4 eU!

<D

2. rn~lzJ,.a .erulul

rcire cldura oondensatorulul trebuie eliminat. Pentru aceasta exist: condensatoare rAclte cu apA, dintre eare unele sTnt rAcite cu ap de fTntTnl sau ap Clrculabill, sau condensatoare rlclte cu aer. 1n C8Z1J1 conc;f~nsatoa relor rAc/te cu apA, dlspozltlvul-flnUnl necesit aprobarea AutorltAll 4Oce.,ctlO apelor.Tn continuare trebuie s se cerceteze cu atenie dac apa de eoee.,cBO eUl! ffntlnA conlneeventuai componente agresive, care ar putea duna aoee.,c90 eU7 condensatoarelorifistalatlei derlclre. Eventual pot fi montate oon. 90ee.,c95 eue . densatoare cu apA de mare (factorul cost). 1n cazul apei clrculabile . sece., eu;" este necesar o Instalaie de re-rcire (tum de rCire). 1n tumul de " Flltrel. d r cu un gl'ld mediu de tfIcIln\& ridicat PQt de/a coreapund. un,1 elu. rcire apa care circulA este Tmprocat prin duze, curge peste strad.flltre d. mat.rial suapandatconforrn DIN 24188, turi de material granulat, este suflat prin aer (rcire prin evaporaFiltrele de a.r sInt oIulllcale ccmorrn DIN 24185 In elul de flllrl re). Turnurile de rlclre trebuie amplasate mal departe de cldiri sau cel mai bine pe acoperiuri, din cauza zgomotului produs. Acelai lucru este valabil pentrucondensatoarele rcite cu aer., ,
A", <68 85 C A", <80 aoCA",<90 90 cA",

Grldul mediu IIpIrIr. n% I IIntltlc

c:;

:r:'

Gradul mediu de eflcf.n1I e.. contra prafulUI atmoel.rie


, tn%

d) comprimarea refrigerantului intr-uri turbocompresor ermetic (instala~i complet~ cu maini cu compresor, rcitor de ap i condensater), vibra~i sczute, foarte pu~n zgomotoase. ' e) dispozitive de rcire cu absorbie cu tandem de substane bromur de Iltlu-ap. Prin evaporarea apel I se sustrage apei ce trebuie rcitl clIdur; vaporil de ap s~nt absorbil de solu~a de bromurA de 'iitlu i evaporatl permanent 1n cIrcuitul continuu, apoi se condenseazA din nou i sTnt livrai primului proces de vaporlzare. Dispozitiv foarte putin zgomoto~, fr vlbraii. cu necesar mic de spaiu. f) rcire cu jet de vapori: cu ajutorul jeturllor de vapori cu vitez mare este produsl presiune negativ lntr-un recipient. Apa de rAcire care circul este pulverizat! i vaporizatA fiind simultan rAc~, Apa rece este dus in dIspozitivele de rcire a aerului ale instalatlei de elimatizare. Aceastlrclre este aplIcatA in domeniul industrial. ,

1n cazul tuturor instala~lIor mecanice de

SpItoarele de aer umezesc aerul prea uscat atunci cfnd sTnt setate corect, ele pot de asemenea cura aerul Tntr-un anumit grad. Prin saturare, adic mrirea coninutului absolut de apA al aerului Tn spAIAtor poate avea loc simultan .rcirea prin evaporare" (o posibilitate ieftin de rcire pentru InstalaW de cllmatizare Industriale fn zone cu aer srac Tn ap). Jn spItorul de aer apa este pulverlzat fin cu ajutorul pompelor i al dutelor de lmprocare. Se fabric cu tabl de fier zineat sau sTnt 3. RAcirea aerului zidite impermeabil, respectiv betonate. Un rectificator .de aer resIn special pentru Industrie, atunci cTnd trebuie meninute Tntregul an ' pectiv table de ricoare a apei impiedica. scurgerea apelrn .camera o temperatUra i e umiditate constante, de asemenea pentru cldiri de cllmatizare. comerciale i de birouri, teatre i cinematografe vara. Alte instalaii de umezire: a) rcirea aerului cu apl din reea sau de flntrn, la, (;) temperatur de 13C, apa de flntrn trebuie I~atl s se Infiltreze lnapol pe a) rec/piente de evaporare situate pe un corp de nclzire sau puleft posibil din cauza meninerii n/velulul apel freat/ce. Rcirea cu verizator ap din reea este interzisA in majoritatea oraelor, fiind neecob)dispozitiv central cu vapori sau recipiente de evaporare.lnclzite nomlc di n cauza preului ridicat al apel. Fintinile necesit aviz al electric, Dezavantaj: calcificarea. Autoritii apelor. e) pulverizatoare clrculabile (aparate cu ael'osolil utilizabile numai b) dispozitive de rcire cu compresor conform UVV.vSG-20 tehnopentru mici cantitai de aer.

a) tn cazul Instalalller de TncAlzlre cu gravltatle-clrcula~e cu combustibili solizi poslbilitll de ajustare limitate , b) aparate TncAlzlte electric, cu gaz natural i pleur. Pot fi bine reglate. c) fnellzire ou vapori de presiune sczutA, apA caldl i flerbinte. Aeglstru de Tnelalre cu tub cu nervuri din oel zincat sau tub de cupru cu lamele din cupru respectiv aluminiu. Reglabil bine, simplu, independent de couri de tum.

4. Spilare, umezlr., rcire prin .vapor.re

124

IEHNJC-DE -vENTllARE A iNCApERILOR


5. Ven1ffatoare Ventflatoara radiale i axlale. Gradul da etlclan! al unei ventiiaii bune esta funcie de scopul de utilizare, de 80 - 90%. Amlndoua variantele de ventilaloare produc acelai zgomot pTna la o presiune de transmisie de cea 40 mm WS, de aici Tncolo ventilatoarele axlale sint mai zgomotoase; utilizate 1n special la cldirile industriale. Pentru izolarea contra vibraiilor se utilizeaza fundamente speciale cu elemente fonolzolante.

<D

GrflA de admlale ..r cu dlreclonare a curentului de .er

111

\,li

il\,

DIN 1946-1lJ 8. Camere pentru aparate Cerinele constructive i de slguran! tehnic! VOI3803.Prolectarea'lnstalatiilor de ventilare i cllmatizare trebuie luata ln considerare Toc To faza ce precede proiectarea construciei, caci ele influen~aza fn mod considerabil proiectul constructiv i structural. Camerele pentru aparate trebuie amplasate pe c1t posibil aproape de camerele cllmatizate, dac eTnt acceptabile din punct'de vedere acustic; trebuie sa fie uor accesibile. Pere~i trebuie s fie din zidrie, tencuii, pe Interior vopsea lavabil a, cel mal bine dale/faian. . Slfoanele de-pardoseal trebuie si fie Tn toate camerele prevzute cu trape contra mirosului respectiv acoperire etan, demontablJlt. Tn cazul centralelor situate deasupra altor camere trebuie sa se prevad pardoseal Impermeabil!. Pe pereII exterlorl trebuie prevAzutA tsrmolzolatle i barierA contra vaporilor pentru evitarea daunelor produse de conden 1n cazul unor cerine ridicate Tn ceea ce privete limitele de zgomot i de vlbra~j, se Impune dispunerea tip .cas! Tn casi". Tncrca re suplimentari a planeulul datorat mainilor cazul centralelor 750 pina la 1.600 kg/m2 + greutatea zidurilor camerelof de aer.

rn

::::;!:::=::=*:

:::::~:~
.... t'

fntuMcat.: f.ac:jlonalt manual

Ceachldert de ventllerl: a-c:u deechld.re automati; b, c. d, fix.; d Ia cam.r.

:~::~:::~'''''''''I1""",., .............;r;.;.;.;';';-;';';I;t;.;t?;.;,;.;~.;<.;;

_.

::::::::~

:~?:::r"nJ=aer cu nl,_ pl. numln.t


Grfll d. aclml,'. i d. "'mln." I

.. ... , .. ' ",.r

.<,.,0

,," rnnnnnn 1t'tI-U UUU

~.;~.:.:
~"'.:'.:'.'
.....

:,:::.:~

::;:$;;;; grlll clrcullDllI de tdmltlW '.:::'~';:


.....w

~.:~. ::..i ....: '1

Necesarul d. spaiu pentru centralele ele ellm.tlmr. depinde foarte mult de cerinele privitoare la filtrarea aerului ifonoizolare. Pe suprafee inguste i lungi, camerele pot fl dlsJ'use Tn,lrult, tn succesiunea oorect. Lungime pentru InstalaII de cllmatizare simple industriale ooa 12 m pentru Instalaii de climatlzare de oonfort cea 1e- 22 m pentru o oentral de eliminare a aerului cea 4 - 6 m, LAtimea ~ fnlllmea (dimensiuni libere) centralelor de Instalaii industriale ,1 de confort: pTnA la 20.000 mS/h randament aer 3,0 m 3,0 m 1 , 20 - 40.000 ,.,3/h randament aer 4,0 m 3,5 m Centrali 40 - 70.000 -n3/h randament aer 4,75 m 4, O m j .'
lime le 1nl1lme

III

r!;;l~:n:a ::~~I cu pro- 'tiI.'.

. .rujul

6. Fonolzolare 1n canalele de ventllare, fonoizola~a TmpledIc transmiterea zgomotu- Pentru montare repara~1 este necesar un culoar suplimentar de 1,S lui de la central ctre camerele cllmatlzate. Lungimea pe direcia de - 2 m. 1n cazulinstalatillor mari, centrala de cllma~re ,1 camera de circulare a aerului este de 1,5 - 3 m funcie da izolaie. Se fabricA sub distribuie a cAldurii trebuie s aib un culoar de deservi re comun i o formA de culise din material nelnflamablf, de ex. plici dIn fibre tari sau , camerl pentru tabloul central. tabl!, cu umplutur din vat mineralA. - !II VOI 2081 .Dlmlnuarea zgomotului la Instalaiile RTL (TVJ) DIN 4109". Ate,;le la fonolzolare Tn Instalaiile de cllmatlzsre pentru 'nc'perl mari de blrourl construcli multletajate. fncperJle mari stnt cllmatlzate cu ajutorul mal multor Instala~f. O z0l11 7. Canale " guri de e"mlnare, respectfv admlsle a aerului specialA este cea de la faadA (InstalatII de mare vitez), zonA separata Din tabl de fier zincat!, oellnoxfdabfl, plici Cln fibre Ignlfuge sau ase- la interior, Instalaii cu pre~lul'1e sczutA sau cu vltez! mare - @ menea. Seciunea este cel mai bine pAtrat sau rotunda, dar i rectangularl pinl la un raport de 1:3 al Jaturllor. Coturi cu table de dlreclo nare. - DIN 24147, 24151-53,24163,24167.24191. Este necesara intre~nerea periodic. A se ~ne cont de cerinele de protecie la foc a instalaiilor de ventilare. ' Canalele zidite aau beton sint in cazul unor podele mari sau 1n caz de canale oare urca mal economice decft tabla. Canalele zidite izoleaz zgomotul mal bine decft cele betonate. Tenculall Interioara netedi cu vopsea lavabllA. Canale de admisi. a aerului. Izola~e cu masi scAzuta, trebuie evitat acumularea de clldur. Seciunea transversal! a canalului trebuie si fie suficient de mare pentru a permite curlarea (murdArirea deterioreaza condiia aerului). De aceea canalele de eliminare a aeruiul din podea trebuIe prevazute cu dispozitIVe de scurgere care pot fi Tnurubate ln mod impermeabil, i Tn canale trebuie prevazute suficiente deschideri pentru curare. Canalele din ciment cu fibre (fr! azbest) sTnt. adecvate pentru aer umed, fr coninut de acizi, canalele din material plastic sint adecvate, pentru medii agresive, cu formare de gaze. DIN 4740 grllaje de admisie i de elimInare a aerului trebuie amplasate pe podele neclrculabile (excepie slnt cldirile Industriale i camerele de procesare electronic a datelor). Gurile de eliminare a aerului sTnt eseniale pentru distribuia aerului in Tnoperl, direclonarea curenilor este orizontal! sau vertical. Suprafeele perforate pentru admiia i eliminarea aerului nu prezint probleme din punct de vedere tehnic, rnd trebuie s fie uor de curaat, ideal din tabl icuit prin ardere. - CD - @ Admlsia aeruluI rn birouri se face pe c1t posibil la ferestre (cea mal putemic inciden a frigului "espectiv a oIdurlQ. Eliminarea aerului se face pe partea cu holul. Pentru teatre, cinematografe i sli de conferinte, introducerea aerului se face sub locurile de stat jos. Eliminarea se face la nivelul platonulul. Exemplu de alctuita a un!!i instalatii de climatilare cu presi una ridicat Traseele de circulaie a aerului depind de forma Incperil i de utilizarea, sa. (sistem LTG), Cladire administratie Oycllerholt Zement AG.

,1

125

." '--~. -.". ". ,~. . . -'

transversale mari ale canalelor Instalalilor de climatizare m cu presiune sczut s,1nt adecvate numai pentru necesarul de, aer , ........ pentru transportarea cldurII iarna, respectiv,transportarEia'racorii ,.' acoperlsau etaj pentru instalaii in mijloc. . .~ .. 'vr," insa' fiupe'ntru "necesarurch!'iiefrri"gi~neraL Instala~lIe'ae '011:"'-'0' dfspunere costfsrto'arEfeste' ~ea"cU' iu" principat' pentru' aer i dismatizare, cu presiune ridicata necesit circa ~.I3 din cantitatile nor- tribule orizontala pe fiecare nivel de-a lungul coridoarelor, cu conmale de aer pentru ventilarea cu aer curat d.\~ exterior, aici trans- ducte ramlfieate direcionate ctre exterior sau imediat Tn spatele portarea cldurii, respectiva frigului fiind efeCtiJat printr-un sistem fatadei deasupra ferestrelor, fiecare la nivelul de dedesubt, trecnd de conducte de ap la fel cla incalzireacentr~llt l' m3 de apa poa- prin goluri operate in planeu deasupra. te transporta de cea 3.450 ori mal mult caJdlj,ra dec!t 1 m3 de aer. Adincimea max. a biroului pentru Instalaii de climatlzare cu presluSub fiecare fereastr este un eonvector de clirriatizare (aparat cu in- ne ridicat este de cca 6 m, altfel este necesar un sistem suplijecle) cu duze speciale de eliminare a ae~J.ui.' i schimbtor termic, mentar pentru rcirea aerului; Adincimea max. a cldirii frhistem alimentat de cAtre centrali cu aer cllmatizat i apA racitl sau 1n- interior este de 2 x a 12 m + coridor. Eliminare prin suciune a ae c1zit. Reglare numai la schimbAtorultermic. Cantitatea de aer mai rulul se face prin perell-dulapurl de pe coridor, respectiv deasupra redusA face posibile centrale mal mici. respectiv prepararea firi pro coridorului $i prin WCurl. Inati,lalile cu presiune ridicat! nu recirbleme a aeruluI. Aerul exterior este curAat cu preflltru i filtre foarte cul aerul; deoarece cantitatea de aer este deja redus! rn msura fine. Tntreaga clAdire este sub o uoar presiune pozitivA, tapt ce necesara pentru o ventilare fArA probleme. Pentru funcionare reface ca rosturlle neetane sA nu producA practic nici un efect. dus, trebuie reduslTn centralA cantitatea de aer primar. Convectorll de cllm.tlza,.. Cerinte generale InstalaII de ventllare pentru bucltllrll 1. Intensitate a zgomotulul 0IIi 30 pinA la 33 foni. DIN 4109 Buctriile mari VOI 2052 - de asemenea pag. 475 - 476. Inltime 2. filtru de aer pt. curarea aerului secundar (aer circulat DiN 1946). 3 - 5 m. Poriunea superioarA a perellor ~I plafonul trebuie tencuite 3. schimbAtorul termic trebuie sA garanteze i fAra sistemul de ven- poros. (tarA vopsea cu ulei). Inlocuire a ~antitAli de aer de cca 15 - ~O tilare o Tnc!lzlre totalA la temperatura camerei pe orice vreme. de Ori, ~ se prevedea presiune nega~lvA; aerul.se deplaseazA din ' . ' D ncpenle adiacente, ale cror corpun de 1ncAIzit trebuie dimensio4. temperatura apel reci vara nu trebuie sA fie mal mic de 15 -16 C, nate corespunztor mal mari. Cazanul de gAtit, cuptorul i frlteuzele altfel Instalala de racJre este neeconomic! i se formeazA con- .trebule alAturate intr-un gtiJp, deasupra lor amplasindu.se o hot cu dens pe ferestrele dispozitivelor (se murdAresc suprafeele reci). filtru de grsimi. Canalele trebuie curAate anual, traseul de admlsie Conductele de aer cu. ~resiune ridicatA trebuie sA ~e pe. clt posibil a aerului trebuie filtrat i incllzlt lama. Nu existI!., dispozitiv de circularotunde, pentru condiII de circulare ideale, fr! vlbraft. 1n cazul re a aerului. Sint necesare incAlzire localA i geamuri izolante. unor dimensiuni intre axele ferestrelor de1.5 - 2 m, dispunere cu conducte verticale de dlstrlbu~e a aerului, altemarea elementelor verticale structurale cu conducte de Instala~1 ale reelei de ventil a- , ,-1=::1:=1=:::: re i alimentare cu apA. Conducta de urcare a aerului pentru cllldlri r;..A.r primar : : a~n:-d-It--cu 7 etaje are 175 - 255 mm 0, la clAdiri mai 1nalte aproximativ la fiecare 7 - 1Oetaje. Etaj tehnic pentru Instala~a de incllzlre i cea A er de climatlzare; de ex. Ia 14 etaje 1 central la subsol. 1 centralA pe

Seciunile

InstalaII de cllmatlzare cu presiune rldlcatll

TEHNICI DE VENTILARE A NCPERILOR

J--:-::':::_:::: _ -r='
1It5nc:J1I
apt

D [Z]@

r---

CD

In'III.~~ d,e cllmltizlt. cu pre.lunl ~dlcatl (sistem LTG)


Ventilator, condanaator, In generaT

li I fD
O
r2J
r;l

In~~~~1 re~:1
@
'eV

Aegulalor.ln general

[XJ@

Ventil re;ulator transmisie (robinet d, strIngulare)

Conduc:tl d. aer. In generel

A U

I.;i;\ OII\Xlzlllv producere


VIpOrilpt

N@

Armllura de reln.re, In gen.ral


sigurentA
ArmllUr~

FonolzClIIIl', In g.nerll

Filtru, In general d.lnctJzlr. a aerului


Transformator, diapozJUv

)1 @
q

Clapetl. In glneral

@ @

ClZanapl

~ Regulatol/dJepozJllv d.
~ ajLlltal'e volum curent In generat

~~Iformator vapori
Incrucl,are I fluidelor Incruclsar. a fluidelor
Schlmbltort.rmlccu

C><ll [)I(]@ Armlturlaetlona1l

cu funcie d.

O
-@
126

tJ

Q W g. 0'

Olspozltlv de umld111car1 a aerului (- d. dezuml


dlficara)

Separator, In general

Egalizator de curent

D
l2:J

[]

Olspozltlv amestec (aer), \0/ In g.neral


Guri admisi. aer

me ~ llJ
~ le:J

:@
@
~

~ ~ Schimbator t.rmlc IlrI

!Il@
-El@
}~{ @ L-_::1 @

O@

manual

R.clplent In gen.raI. va de dilatare


In generll

Convector de vantllator,

Aparat cu InduClle, In gen,ral

Guri eliminare aer


Grila protectie contra

b;d

~ MI,lni da incAlzire ,1 de 'el' rlclr Tn general


Turn de rlclre, In general

Oeflector
GarniturA de acoperis

Camera amestec. In general


Camera de distribulie. in general

~ A

intemperiilor

6@

Senzor, loc masuratoare

Q@
@

PompA fluide.

In general

-'1"":", ___ ...... 181 e L:'::'_l @l

Cupol de acoperl$
LuminalOr de acoperi

Simboluri gralice pentru tehnicile de ventilare a incaperilor DIN 1946 T 1

C><J @

Armatura, in general,

Pul de vantilare liber

PROTECIA TERMICA
TERMENI- MECANISME
Protecia termicaservete la: .. .. ..... . - confort: protectia omului fat! de prea multa i prea pUina caldur! - economlsirea energiei termice . - protectia 1mpotrlva degradarilor constructiei, rezultate din dllatrile termice si, In primul rind, datorita. condensului vaporllor de apa. generete deo termoizo .Iatie Insuficienta sau.pozi~onata gresit. Staburrea termenilor conform DIN 4108 [Indicatiile In paranteze patrate: unitati exprimate in sistemul kcal- kllocalorlc - utilizat anterior). Cl!ntltatea de energie termiCA, exprimata In Wh [a 1.16 kc_ij: temper.atura C; . . . . . IImpIraIUrU diferenta de temperaturA K (Kelvln; exprimata anterior In grd); 1.16 Wh (a 1 ~cel) ~11k creste temperatura a 1000 g de apa cu , K. Variatia temp.raturJllntrun Principiul trecerII cAldurii .I.ment constructfv monostrat printrun element conAtrllctfv Sohlmbultermlc prin convectie (conductMtate termica), condu~e, radiaie i di fuzle a vaporllor; poate fi Incetinit dar nu poale fJ eliminat prin termolzolare. Concluatlvltatee termic! A WImK (kcallmhKl este o caracteristic! speclflca ma Tlncul.1a Interior 0,015 : 0,7 - 0,02 terlaluluI; cu clt este mai mic! valoarea, cu atit este mai redusa conductlvltatea Perlta 0,30 : 0.22 - 1,3e termicA. Valorile conform OIN 41 cuprind coeflclen~ de sigurana pentru apli Tineullii '!!I.rlor 0,02 : 0,87 - 0,02 cala prectlcl; valorile .din mAsuritorl" nu sint comparabllel 1.34 1/11 FItZIatenta lInnIci - la oonductlt - 1/1\ In mi KfN [mi hKlkcalj es1e marlmea 0.12 l/r.t, speclllel strmulul: 111\ a d/h (d - grosimea straului Tn m); se poate calcula mal 0,04 Iitla simplu prin Inmultirea grosimil stratulul ci' (Tn cm) cu factorul O': 1/1\. ci' O'. CoefiCientul de izolare termic! este ImpOrtant pentru respectarea OIN 41 oe, vsrtsla 1.58 11k tempers1urll in elementul constructiv i ptQbJema degradArIlor din condens (- Jos), 0,84 AtzIatenta la lChIJnb aIIpII'fIc'" de CIIduIt -II conwotIe - 1/a. eete ooe1fk clentul de izolare termiel al stratulul de aer din proximitatea elementelor constructive. Cu cltv!teza aerului este mai redUsi, cu aITt este mai mere lla la faa exterioara a elementului constructiv (1/a.) 0,04 (Ia straturi exterioare 0,08), late. Interloar! a elementului constructiv (1/al). . CeJcuJarea valorii k p.ntru elemente constructive multlltrat EK.mplu: pellte din S.C.A. 500 Jeg/m3 30 om cu tencuialA greul ......". tennIcA gIobaJI1/k Tn mi KIW [mi hK/kcaQ este suma rez/stenelor unui element constructiv la trecerea elldurli: 1/k a 1/al + 1111 + 11a. (Inversul sau k - coeficientul de pe meabllHats termic! - exprimi rn W/m2 K [kcaVrn2hKl pierde-' rea de oIIdurl aele', lentulul constructiv $1 servete ca baZa pentru calcule termice). CoIIIcIentuI de pilTllHbIIItata temlicl k Tn W/ml K [kcal/m2hKl valoare reclprocl a rezistentei termice globale lIk aste astazi cea mallm kzonl ciprlor! - 0,45 valoare pentru calculul proteciei termice; m!rfmea acesteia este prescrtal penkc1mp cJprJorl 0,95 tru cazurf diferite In DIN 410S i 1n ~egulament privind protecia termica", Aceeai mlrime servete constructorului de Instalatii termice ca baza de calcul. Mrime derlvata km(F+~1 - coeflolentul mediu de permeabiiitate .fereestrA+pe~-1,O A, -70 , k", 0,45 ... : 0,95 rete"; calculare din p!rIJ egale F i valoare k a celor doua componente: k",(F+P) a (kF'FF+IIp) : (FF+Fp) ---j 0.058 + 0.83 0,88 km coeficientul medIu de permeabllltite al unei anvelopante, oalculat din plrli Caiculll'lli coefici.ntului mediu de Izolare ttrmJcll1 lI,,"ent. egale F i valoare k a componentelor anvelopantel: perete (P), fereastra (F), acOconstructive compu.. peri (A), suprafaA la sol (5) i suprafal de planeu expus aerului (PA) luind Tn Ex.mplu: arpanta unul pod looulbn calcul factorII mlnlmlla suprafete de acoperi i suprafete la aol lip . Fp + kF FF + kpA ' FpA + 0,8 k.... FA + 0,5 ks ' Fa kmti F~ + FF + F~A+ FA + Fs

--.-

oa

--m-

~.;;;:
"-10

""rtarrta

jg'.

,....... cIIdurU printr-un element oonltrUGllV: O cantitate de elldura


depAete stratul de eer imerlor proxlm elementuluI constructiv, ajunge astfel din urui Tnclperfl pe faa interioara a elementului constructiv; d~este coeflclen tul de Izolare termica ai elementului constructiv, ajunge pe tata exterioara a elementului constructiv; depaete stratul exterior de aer proxlm elementului con structlv ,1 ajunge !n aerul exterior. Diferena de temperaturl dintre Interior I exterior se distribuie Intre toate stratu rIIe conform procentajulul cu care acestaa contribUie la rezietena termica globa' la 1/k. - @ Exemplul 1: lIal+1/A+11CL,-O,131'0,83+0,04a1,OO

<D

...... fIIIIIPIrI\UIII
GO/Upunde

VariaU. de t.mp.raturllntrun altment constructiv mulllllTlt

1. . ..

Vllialll temperaturJl elia (il, lnsl CII IIprezlnlare cIeIorm&'ll a III mentulul conatructlv (Ia Ica,. coefI

11cl.l: 1/1\: 1/a.-13%1'S3%+4%

tamperaturll llla liniarA pe fntregul .Iement conatructlv.

c1.ntIlorde Izolarettrmlcl). Vsria~a

La o dlferenl de temperatura 4-t7. 40 KTntre Interior ,1 exterior, revin pentru 1lai 13%' 40. 5,2 K
llA 63%' 40 a 33,2 K l/a. 4%40. 1,6K Exemplul 2: Pentru 1/1\, egal cu 0,33 raportul ar fi . 0,13: 0,33: 0,04.26% : 66%: B% Stratului interior de aer proxim elementului de constructie iar revenlTn acest caz 26 % ' 40 10,4 K, aceasta InseamnA ca fata peretelui ar fi cu 10,4 K mal rece decit aerul inc!perill Deci cu clt este mal redus coeficientul de Izolare termica al elementului con. structiv, cu att este mai redusa temperatura la fata interioara a elementului con structiv ... Q) i cu at1t mal uor va aparea acolo umiditate din condens, Deoarece variatia temperaturii depinde de coeficientul de izolare termic al fiecrui strat, ea devine o linie dreapta, dac elementul constructiv este repre zentat la scara coetlcientului de izolare termiC al straturilor sale - , @: legitlile sint astfel mai usor vizibile. Pe i1nga problema condensului este impMant variatia temperaturii pentru dila tarea termic a elementelor constructive. - pag. 128

k -4,6 k - 2.6 111016 e mm ItIclA _!zal.nIl


211mm

peratvra interioara fl, 26" $1 temperatura exterioar fi 12'. Tamp.~atura fete, interioare a peretelui ~pi este cu atil mai ridicata, cu cit Izolar... este ma' buna.

Varlafla temperaturli 7n elemente constructfve cu termaizclare di1erlt8 pentru

tem~

127

'1401-+--I-+-+~

::1':::,:;:::;::;;:;"
VaMII. d.
IMItjIeRIUrI._. __VaporU,

' PROTECTIA TERMiCA


DIFUZlA VAPORILOR
forma gazoas a apei, se formeaz prin evaporare (Ia temper_tura de fierbere) i prin vaporlzare (Ia orice temperaturA); oAldura necesar! tricerll rn stare gazoasa (cea 700 Wh) este extras din mediu. Vapori! de apA din aer nu sint vizlblll (.noril de vapori" sTnt miel picturi de apA ce plutesc In aer). Aerul poate conine doar o anumitA cantitate de vapori: cu clt aerul este mai cald, cu atIt poate conine o cantitate mai mare de vapori de apA. Procentajul din aceasta cantitate maxim existentA efectiv Tn aer indic umldltatea rela tlvla urulul. Dac temperatura aerului .cade, umidltatea relativ a aerului crette, la Q cantitate constant! de vapori de apa Tn aer. Exemplu: coninut de vapori de ap rn aer: 12,3 mbar aer 20C; 12,3 mbar 123,4 mbar. 52% aer 15C; 12,3 mbar 117,5 mbar. 72% aer 10C; 12,3 mbar /12,3 mbar .100% Daci Tn acest exemplu temperatura aerului ar scAdea mai muit, vaporI! de apA ar condensa rn apA lichida: astfel apare ,1 roua foarte decorativ de pe petalele trandaflrtlor. Din acest motiv punctul. tlmf*'lllUrila care umldltatea relatlvl a aerului atinge 100 % este numit punct. roua al respectivului amestec aer-vaporf de apA. PresJunea atmosferfcl este de 1 bar sau 1000 mbar (numit i hectoPascal); la un amesteC aer-vapori de ap, o parte a acestei presiuni este produea de vapor/l de apA - presiunea parialA a vaporilor de apA sau, pe scurt, presiunea parlall a vapori lor. Aceasta valoire este folosit!, corespunztor scopului, ca masuri pentru indicarea con1fnutulul de vapori de apa din aer (vezI sus - tabel @l, deoarece astfel aspectele legate de dlfuzla vaporllor sInt mal uor de reprezentat In mod expresiv (0,6 mbar ~ 1 g ap!lkg aer:.). Diferensle de presiune parial! a vaporllor - @ sInt a,ldar doar can~nu1Url diferite de molecule de vapori de apa raportate la o acse..1 presiune totall (a aerului) (caz opus: dHerena absolut! de presiune tn sensul cazanelor cu aburi - 0 de ex. fn spa1111e rlmase goale tntre straturile Invelltorilor - pp. 92). I presiuni pariale de vapori diferite TneearcI li se egallzezs prin dlfuzle, prin' tranzJtarea elementelor constructive I$f straturllor acestora. Straturile elementelor construotJve sa opun cu rezistena , """"'rIs la dl1uzJe " . d (cm, m); indIcA "reslmea .......... s1ratUlul de aer care ar prezenta o ac~1 rezistenA la difuzle; sa calouleazA ca produe tntre grosimea stratulul d i c:ceffclenllJl de rezlsten! la dlfuzJe 1.1. La dlfuzle 8e produce In Interiorulelementalor constructive o scldere a presiunII pat1fale s vaporl/or: analog V8ria~el de temperaturl Tri elementul, con-,. structlv, aceasta se repartizeaza diferitelor straturi In funcie de ContribUIa 16r' la rezlsten1a globalA la dlfuzle a slementelor constructive. Straturile de aer proxlme elementelor de construcie pot fi negliJate, datorita groslmillor reduse (Ia eirterfor 0,5, la Interior 2 an). Exemplu: Intertor 20/50% ~ 11,7 mbar exterfor-1S0/80% ~ 1,3 mbar diferentl119:- 14 10,4 mbar perete 24 crn din ,~ . d 4,5 . 24. .108 an 94,7% . 105. 9,B mbar cArlm1d1 cu goluri verticale tencuial Interior 1,5 an; Il . d 6 . 1,0. 6 cm 5,3% . 105.0,6 114cm 100,00/0

.. 30r---IT-r-t.ll~--.L ,

9'

ro~
I...!I divers. umldltl.l relative al. uruIul

..

20 ~t-:-"7T:";.~~!.L--.lJ

ti'

COn~nutul da vapori d, epA tn aer 1.

00000100000

n

Tamp.'e

::,

00000

'!'i ::::

';;. O O O O O O i DIferena relaUvl de pr..lun. a VIporIlOT (diferena de prellune plrtlll. I V8IlOrllor) Intre fllwla ti..
mlntulul constructiv Pl'llIIuntl par!Ial~ eVlPorllortn aer

i!i:
OO O O O O

rmm.o::. .
,ii! 188g8~
conetruotlv Tlmpera- Umldltalll rellIIIvI a Ill'UIuI luralllCtlrloara (oc) 50

Curba coninutului nwt. d. vapori de apt corespunZltor curbei de ",,.Iun. partlall aar..l1IIlIII. OI" dlfuZluitn II.mantul conetructlv lItI dati da variaii temperaturll In Ilementui canetructfv

:::IIII!::1

Dlflrenta ablOlutl de prellunl a veporllor (dlltrana da pIIwne a urulul) fntrt Ittel. .'ementuIUI

..

-10
- 5 :t o :t 6 +10
+ 15 +20 +25

40,9
52,3

u,e

88,9 125,2 173,9 238,1 32$,0


fW~all

80

70

t5'

~ apldlnll'

PlUlun,.

veporilOf de

....

25% 17,8% 23% 18,2% 21% 16,0% -18 ComribUlia msx. a ItratUlul proxlm 6 pori de aeT reepectfv ptnlla IImlta da VI' ("x")' -12

-15

33,5% 3O,B% 28,4%

iIIfIrIof
"

mber 25

",

:.!':: .....

ac
15,

10

i'ruJun.. parllall ytpOrIlor dl apl rlmlnalub cea maxim pollbIll: nu apara cond'n'

mlalblila llralulul de aar praxlm


I
mbar
20

COntribUIII prea mare a llralulul pl'OlCim de IIr prin Izolare fnaufl. clinti: aondlne pe " In .lementul canllnJCIIv; li contrlbu1lt max. ad' I

mbar

Exemple .. c:UfuIIe
Pentru a evita degradarea construolei, trebuie evitat condensul Tn elementul constructlv. Condensul apare acolo unde coninutul efectiv de vapori de apA ameninta si crsasol peste cel poelbll din punctul de vedere al temperaturiL tn exemplele <> - @ elementul constructiv, Inclusiv etra1Urlle de aer proxlme acestuia, este reprezentat la scara izolArII termice (comparA pag. 123); linia curbl reprezlnt! graficul presiunII parlale a vaporllor maxime poelblle - dat de variatia rectlHnle a temperaturli. Pentru evitarea degradlrllor sint Importante: , lzoIIrt tvmlcllUfIollfttl ' Tn exemplul elementul constructiv mona.trat nu este expus condensulul; In exemplul Tnsl apare condene la faa InterioarA a elementului construc tiv deoarece contrlJ:)u~a S1ratlJrilor de aer proxlme aste evIdent prea mare. Contrfbljia stratulul de aer proxlm la rezistena la permeablIItate termicA 1/k nu trebuie s depeasc o anumit valoare X- , Stratificare COI'IOtI lncllnajia curbei de dlfuzie trebule s /le er! mal mare spra Interior i cTt mai mlc spre exterior - ; Tn caz contrar apare condensul - @. Aceastl incUnale este indicatII prin factorul de situaie j.U..: la InterIor coeflclent de rezlstenlia d~uzle ridicat, conductlvltate termicA buni. factor de sl1ua~e ~"" rl(;l1 cat: la exterior coeficient de rezistenA la difuzie mic, conductlvitate termIc proasta. factor de situaie W. redus.

25

ao
la
10

I I
f

I
I

16
fO

1 I
I
I

e I

Factorul cle .ltuall Incllnala curbei acade spre exterior: blnel

ifri'
~

<il

Ordine gra,ltI Il atraIUrllor: factorul de Iltuajll tncllnala curbei cr.,ta


.I.mlnIUIul constructlvl
eprI

exterior: condenl la Intlrlorul

mbll

mbar 26

15
10

10

Bariera pentru vapori in poziie corecta

BarierA de vapori II faa rece: condens 1n elementul constructiv

- ;
faa

Bariera suplimentara cit vapori pe

caldA impiedicA formarea cen-

dansului; x. termoizolatea max .. pa fala interioar! a bariaraide vapori

exterior se afl unslrat cars funcionew ca barier pentru vapori intreaga scdere de presiune a vaporilor va avea loc acolo; rezultatul: condens dac se dorete evitarea acesteI situatii, trebuie introdusA la Interior o barierA pentru vapori, in condiiile In care contribuia straturilor de pinA la bariera pentru vapori la rezistena global la permeabilitate termic 1/k nu trebuie sa depseasc o anumit! valoare Xl -

Dac ia

128

.Bf!#J IIIII
. . IIdttl,'

:1 Z Z/

,[2JIZ/ZJ

PROTEcnA TERMiCA
~PURICONSTRUcnvE
l.nculalA

Ar:z2I:

. "<D

Pirete masiv firA Izclare

.xtirlor Impermeabn la vapori


GtoIImt
IfIIl

Acoperire mUh,1 cu Tnv~n.

0rdIna 1ItaIU~1a, rezlltl ma la elrmlabllltal.llrmfC& dlnlpll '''1lII0I tprt 1"11IIor 111\ a ttem,nluful conlltUcUv

r~
:t fi'

E +110' + 80'

,xIIrIor

. d(cm)

larmlal

~~
Iwd:O

Flelllten41 II dlfuzle

I
1"'""

1",lIIer

+20" ::-~,;z

II1II urptOJdm III. Daton (2200 kQI~) poIaIIrtn lip 040 _l1li. II1IIl1li ptDXlm \Id. TOCII

:.:' 0.04 10 0.047 4 1.0 0.011 1.5

eoo
.'S
20Q II

~'d(cm)

I
~ ~

0.12 1/y_1.121

3.
21
oi

1-

mII\If1IIli dIIuIl. XII'd


I tIImtnIutuI c:ont\IUcUv

-20'

l11-

,xt.riorl

25
20 15 10

I}

/;~~ ~~==--r-IM
umIdICIII rttIM OI

Inllllar

l-

/
V

1_/.. // I-~ 40,. .1// II l-

V//.1 ,...
./

/.//

I.-

i-

10,.

1-1 f

I 1-

e/

Itla "aJo'~OOO iiiIItenta 1, dIIu2fI %!Id (oml


FIgurI- ,.,... 1\ 1'IgurI- per\H 1\1

l-

i-

InvIIUgara.lormlrU ap.1 prin cond.n. Ia un acoperi,

14"

PlrtII mulv cu Inv.IIt .Xllrlor \!I Impermeabil la vlpOrl

P.retl muIV cu In""l, lJdItIor cu strat dl aer v.nUla!

Pe fata Intlrloarl a colulul le,lt 1. formeazA roul


P"'II'~ttrtor din

La oollUllntrat nu .. form.azl reul

bllon

lnlllior

La punti termice cu suprafat exlerloarA mara se formeaz reu (pierdare mara de cAldurA pe unitate de suprafatJ .

perll.lnt"lor cln baton

punli termici cu suprafaA inle rloara mare pierderea de cAldura eSia considerabil mai redusA

~a

TIp constructiv fiii barierA pentru vapori - <D TIpul constructiv tradiional nu utilizeaz straturi Tmpotriva vap'orilor~ Alctuirea straturllor se face astfel incit s nu se formeze condens: izolare termic suficient, factorul de situaie'" scade de la interior spre exterior. La spaii cu umiditate ridicat (de ex. bazine de inot I1 spa~i interioare) variaia de presiune a vaporilor trebuie verificat prin calcule sau metode grafice - @. . .. : Esenial: pe fata exterioara a straturi lor termoizolante poate aprea pericolul fisurrii tencuielIIor simple din cauza acumulArii de cldur i a lipsei unui suport antiderapant, de aceea este recomandat utilizarea tehcuielii de paclu armat cu fibr de sticl - @(nu i la bazine de not in spa~i interioare - pag. 269 -270). TIp conatn.lctlv cu barlerl pentru vapori - @ Tip constructiv mal recent ("acoperi cald", "fatad calda") cu bariera pentru vapori aezatA ia exterior i, astfel implicit, barierA pentru vaporlla interior (- pag. 128): dificil de executat pentru elemente con: structlve verticale. 1n aceste cazuri este de preferat tipul conetructlv cu 1nvell exterior venti/at printr-un strat de aer (excepie: peretii prefabrlca~). Esential: contribuia termoizolatlei la rezistena la permeabllitate termica, Inclusiv a stratulul de aer proxim straturllor pin la bariera de vapori, nu trebuie s d~peasca o anumit! valoare pag. 128. La construcii masive, bariera pentru vapori poate fi protejatA de degradri mecanice printr-un strat de egalizare - pag. 96 ff. Deoarece pe faa Interioar a barierei pentru vapori nu se formeaza presiune de vapori de tipul cazanelor cu aburi, ci doar presiune partlal de vapori - pag. 128, este "pslt de sens des menionata .compensare a presiunii" (caz opus: straturi de egallzare sub invelitoarea unei acoperiri in teras - pp. 96). 11p CGnIIrLICtIv cu lXtIrIor cu 8Irat de _ VW1IIIat - @ Ventllarea TnlturA efectul de barier pentru vapori al straturilor exterioare relativ impermeabile. Premis: seciunea canalului dei ventllare trebuie si fie in orice punct S 2 cm; ventllarea funcioneaz prin diferen de nivel (cdere minim de 100/0 Tntre punctele de aspiraie i evacuare). La o cdere mic este necesar introducerea unul strat cu permeabliltate redus la vaporlla unei bariere pentru vapori (ordinea straturilor - tip constructiv cu barier pentru vapori) cu rezistena la dlfuzle IL' da Tnveliulul Interior S 10 m (Ia bazine acoperite S1 00 m), cci Tn caz contrar ar exista o permeabllitate prea mare a'vaporllor i s-ar forma condens ia Tnvellui exterior. Stratificarea lnveliulul Interior se face ca la tipul constructiv f~ barier pentru vapori. tnvel lntertor trebuie Tns s fie Intotcleluna impermeabil" ....1 PunI t:wmIce 51nt zone 1n elementele construc:tlve cu Izolare termica mal redusA - fa de zonele Tnveclnate. in acest fel, contributia stratulul de aer proxlm la rezistena la permeabliitate termic crete, astfel incTt temperatura superficial a feei interioare a pun~i termice scade, rn aceste locuri put1ndu-se forma condens (~pag. 127). Pe de alta parte, creterea cheltuielilor de Tnclzlre prin existena punilor termice este neglijabil, aUta timp c1t puntea termic ocup o su prafaA redus: nu este ins cazul ferestrelor cu o singurA foaie de geam, care trebuie considerate ca puni termice (- pag. 127 (il). Pentru a ev~a condensul i urmArlie sale nepllcute (formarea mucegaiului etc.) pe suprafaa elementului constructiv, trebuie crescut! temperatura teel interioare a pun~i termice. Aceasta se poate realiza prin dlmlnUl.... pierderii da ctldurl prin puntea termic cu ajutorul unul strat izolantfmpotrlva "frigului exterior" (creterea Izolrii termice diminueaz contributia procentual! a stratulul de aer proxlm la rezistena la permeabllitate termic 1/k). ~ aduC1lel de clldurl spre puntea termic prin mrirea suprafeei Interioare a pun~1 termice, Invecinarea punii termice cu zone cu conductlvltate termic bunA, suflarea cu aer cald. Astfel se reduce intr-adevr rezistena la transfer termic l/al relativ la puntea termic i prin aceasta i contribuia stratului de aer proxim la rezistena la permeabilltate termic 1/ k. prezint exemple tipice. Totui i un co~ exterior normal de cldire formeaz o punte termic, deoarece, opus cazului prezentat anterior la @, unei suprafee interioare 1nclz~e reduse TI corespunde o suprafat exterioar mai extins care cedeaz cldur; la care se adaug faptul c izolarea datorat stratului de aer proxim este considerabil mai mare la coluri dect 1n cmp. . Din aceast cauz, 7n cazul pereilor cu protectie termic minim se formeaz frecvent condens i mucegai la colurile cldirii. .'

ftMII"

129

~------------------------------~~--~--------~
Denumire i rspre:entare
Gros.

FlRiatenl1 la permeablfltat.

DETALII DE PROTECTIE tERMiCA: PERETELE EXTERIOR


Tn general: la Izolarea exterioar nu trebuie utilizat! tenouiala minerala c{ pla. . -< carea' vantl/atl - Ci) sau. tencuiala de paclu (armata cu relea din fibr de sticl), dupA caz cu strat superior de tencuial minerala. Puncte critice: rostul de dilatare fa recordul cu acoperirea In terasa .. pp. 92; nia<pentru corpurile de IncAlzit ... (i): termoizolaia este foarte necnarl pentru a controla costurile de IncAlzire (perete subtire. temperatur mal ridicat); racordulla ferestre - (i). caz particular spaII umede (d. ax. bazlne de Inot in spaii Interioare): izolare superioarA; contribuia max. X a straturilor interioare (strat de aer pro xlm, straturi pinA la bariera pentru vapori - pag. '27) este mai redus!. Oeoarece tencuiala de epaclu ar fi pentru acast caz prea impermeabill la va pori este da preferat o placare cu ventil are asigurat! de un strat de aer Ci) sau tipul constn.rctlv cu barlar pentru vapori - Q).

mm

~r:
tui coi
'" mtdlt main.. favoraDll

1. Salon armat - b.l.

sI sI

120 140 160

IBa
200 220 250 120
140

0,20 0,21 0,22 0,23 0.24 0,25


0,26

0,06 0,07 0.08 0,09 0,10 0.11 0,12 0,08 0,07 0,08 0.09 0,10 0,11 0,12

0,18

O,IB
0,20 0,22 0,24 0,28 0.28

180 180 200 220 240

2. Plan,.. din b.l. cu nervuri sau grlnziJaar. conform OIN 1045 cu bloourl ceramlca cu goluri conform DIN 4160 Bloeurl ceramJct ca .~enta de conatrucf. conlotm 115 0,15 0.08 OIN 4180 firi inimi transverllii (flrlltncufllll, 140 0,16 0.07 185 0.18 0.08

IXterIDr

::J CICI 00 00 aCi 00 OI


300
300
3QO

sI
11,1

300

300

WncIItIaIii

Blocurf oetamloe ca elemente de c:onstruC\l. conform DIN 4180 cu Inimi tranlverull (tira tencuialA)

190

225
240 265 290

0,24 0,26
0,28

0.09 0,10

P,rel, mulllttrat cu I.rmolzoiafle amplu.1t la Inltrior

pl_tt la Inltrlar

P,rata cu bariera plntru vapori am .

-I'--f-,;-r-;;;;,;;;..;:.=~=.-:r-8!

0,11
0,12 0.13

0,30 0.32

3. PI..,... din b.l. ci. DIN 1045 cu blocuri ceramlcl of. OIN 4159

0,15 0.18 0,21

0,24
0,27 0,30 0.33 0,38

0,06 0,01 0,08 0,09 0.10 0.11

wnoullJI Flacord la fer.lltrA

InIerIoI'

0,12
0,13

Bloeurl caramJc:e ci. DIN 4159 pentru l'CIIturl !nchlle

115

1se
190

140

0,18 0,19
O~

D.13

0,08
0.07 0.08 0.09 0,10
0,11

Pereti mul1lltrat firII barierl pentru


vapori

lzelare nla corp Inclllzlre

225

2!a
290
4. Oei, din b.l. cu mie, din Ilmn cf. OIN 1046
(flra tencuiala)

240

0.25 0.28 0,31 0,34

0,12
0.13

:::JOOO(OOOO(OO ~

80
100

se

0,13 0,14 . 0.15

0,03 0,04
0,05

<D

Flezlstene la pemeabUltalt termlcl (cotflafent dl Izolar. termlol) llA (m"klw)


I~rtutat

TIPUl tlltonUlul

bllClnulul kglml 12.5 beton uor. lntirlt. cu abur, BeA Intlrlt cu abur beton u.or armat In alcatuire Incnlsl i utill:lnd arglll expandabll!, ,ist expandabll etc. tara nisip cual'los beton usor cu sdiHvi

brute a
400 500 600 800

lel'08lma,Ctn/
18,75 1.34"
25,0< 1.7;" 1,e8" 1,32' 1,09 0,83' 0,88

tllmlDlZDJeIIe
31,26
2,23" 1,9SO 1,84' 1,38 1,04 0,82 0,83 0.80 0,43 1,42' 0.81 <0.55 0,34 0.15 37.5 2,68" 2,34' 1,97 1,63 1,29 0,99 0,79 0.80 0,51 1.70 1,04 O.SS 0,41 0,1B

=-~

rIGIdIIart

=~ptllltu

SeA. bllon spongios

cu lemn (acoperi, rec:.)

ACCIpIri, hallln.lltem constructiv

0,49' 1000 0,38 0,50 1200 0,30 0.40 1400 0,20 0,26 1600 0.17 0,34 0.S1" 0.85" 1.14 600 0,52 0,69 D.35 I porai tar nisip cuaro5 1000 0,33 0,44 1400 0.22 0,14 0,20 0.27 1800 0,09 o,oa 0,12 beton armai (2400) Greutate pe unitate de suprafata inclusiv tenculal! .. 200 krJ/rf22 < .. Greutate pe un~ate de supra!a!! Inclusiv tencuial ;00150 kg/m2 1 ... Greutate_pe unitate de suera/ai! inclusiv tencuiafl ",100 k/m

SOO

0,54" 0,41" 0.33" 0,25

o,sa... o,es"
0,82"

0,81r' 0,78""

Acoperi, nall In sistem constructlv cu otel i acoperire CII aluminiu (acoperi rece)

1t1'lllDlDl1I\f.

1,17""

0,83'

Inllltf
Acoperi

Rezistenta la permeabilitate termic (coeficient de Izolar9 termica) 1//\ Imz'k/w) a elementelor consuuctive <din o.a. de mari dimensiuni esl& evidenta: utilizarea betonului usor armal (de ax. pentru balcoane) conduce la o imbunatatire a<IzolArii ter-

In panta abrupta cu

plan$!lU masiv

Acopert In pant abrupt planeu pa grinzi de lemn

cu

mice cu pn la 68.3%.

13')

REGULAMENT DE ECONOMISIRE A ENERGIEI EnEV 2002 Obiectiv: Cldire izolat proiect model BEL, beneficiar Neufert Volum lnclzit . Aria utili a clAdirii-~,_

CD -
535,86 m3 .. t71m2 ....
'.

--"'"~J_Cw' ~A

i----:A
.
'0'

.... ._......... ........


,

Va:
."

.......

. .. AN. O,32Va: .

.. , ............... - ... - . _ _ .. _,. - . - _.......

~,

"o

-,
11>0, vI.tI", 1....... 1"a........

n.....M'"

Coeficient de
~~
mi
147.~!

Factor de corectare Plerder. de .


cAldura

..

0.24

---

UnltatA
"IJ~ I'IJ~

;:x
'-ilO .J..OJl
~.'1A, OM~ --.2.C~A

1""Hf ' I /v
Illl!t!!IlIrI.

nnn CI 41
7_01_

n11 nllln
.~

nn
.J'lIl.

MA
"'~~

IA""
IMN

II ~n '1!)J:\
~~n

n lin n J:\n
UIO

II ~....

I.o.M".rlo,,,,,II,,.t
Plan.,u de ...l

I",..~ 1""""nJlul "",,,ti,,,


lnvlCll1ll eu lI!Id Izolilt

1SI!.7A

0.1:3

nn .J..OJl 1.1111 : 1.00

-AAM
'!)

lA'n.

IA,,,,
w'"

A.RM

..2O..1Z1
0,000
1',.72f 9B.!!1

WlIl

11>10"0." 10"", SUplIment pentru PUIl1lIlrmlol PIft. da aIId. din lI'InImIaIe Hor

1.""". Influo"'.1 o""'lul

0.00 _184.!lS
A

0.19
--'I..jA

OSO
-.ll.M
~

W/f<

.suma.]'

wlli

JlII3.1S.

HWI

IA""

W/K

Suma I A'U"F+Hwa

VoILIII cii. V
PIInI. de CIIfcL prin

IClAditi "'"1 la ~ Alai. 1"lala IClAdiri eu IlAlta 3 itai, totlla

l.O.7a.'i.
IU..Q"V
LIIUlIl' nll/l.lO~.oJ]:'

98.318 _407.253

W/f<'

wMu.r. "v_
Suprafala
IU1

LO.~

mJ mJ W/K
WM

Iia r n c 3.0 !1-'

10,SO0.34V

1nCl

'11.

Codc.pt.1ICIpNf.1IMIIopInIII

AN.
GrId gicbal de lranll.r al

0.922

m'l

Acumulllli oIIdurI ..... 1Ia Eitlm.nt eonltrUoflv eltmentllor 00MIrU0tIve nn.".,.,. 1,.,...... """"
1'........

energlll g
C.S3
n~q

Fp
0.7.0 0.70 n7n

Fa
0.90
0.110 nQII

Fc
.'f.CO 1.1lIl 1nn

A~g0.9"'Fp.Fs, Fo
,~

cr,tIg lII.clne
!:Ii
..
C~

........

7.n1
al:tl 5.50

IlId .,."'...
eIamIn1IIar canatIVcIfIve opal I ...,.~ .vt.rI,,"-

n O:~ .JLSO.

Jl.ZO.

_O.9ll'
-.ll.M

-.1.00
LE.

159

AaumUIIIt cIIdurllOllrt ...

.Jlrll1dtubsl:lrl!l
nJln .JLSO.

1actm.da

1._,. .,,,,,,,,fat.1 CIpaaItaIiIlPIIOIfIOIelli - . . 1.';'_ .....~ .....Iu

AeumuIIrI. clldUrllntema
c.:-."V.

1.""....... T"~I".I
abIoIul 1.,,1II!fIIo

..1JlD. ..AWIm! !In

..AIII': nn

W
IAlh

loaIDrfoI

IIIIJdurII NIanar anUII.1MI'gIe Q',

......0.""
.' 5597,00
~11

III" ""natructlv uSIIr


I

15WNmIK."J;

_.Oh. n. ..n...t'l.
-'1"
I':l" ."IJIt ,,',n"h

kWhla
kWhlml..
~WhJ",I..

1ca.t.IIIIDICII1I_.p
.....,prIIMr.~

IlllMlafll

1.,CI .

i!)1!1

..1I8.g4
I1R.III!>
..JIJ1,

1.~,""'lhll

n"" admbl. ___M.D4 75.l!i!"AIJI.


l!i'T..IdmII. ~..l
1 ...

PIInIIre apIOItIoieIe oIlciurl Jll'1n ""am"" la


nJvaIullU....... lI'MfoDIIntei H'T

luuotmt
1~1du,1.

26OllIl111!1 AN' 14"T 1.,. IoITI.

kWMft20

w,.......
W/~

l.dmllJbll

NIcaHr de anargIa tIfI8I

.C!.WE..E

!'IUln

JJ."
2S0

IEntrllfl auxll.

curent II.

LqHE.E

kWhlm2. kWhlmla

Obl,ctIV: Clldlr. izolati. Proiect modal BEL N,uf.rt Volum Incllzlt Va: m,8s m' Aria udll a ellcllrll: An 0,32' Va: 171.00 mi

60

11,99

Sectiune transve,sal!

131

REGULAMENT DE ECONOMISIRE A ENERGIEI EnEV 2002

DIN 4108, DIN V 4701-10

PROTECTIA TERMiCA

Regulamentul EnEV 11 Inlaculete pe cel anterlor- WSVO, Valorll~lm;ti! penr-~ Producerea apti potablla calda: ..,proteClla termicA slntinasprite i se solicit! noi procedee de probars.ln consecin' . nevoia admisibili! de elldur! pentru cladiri InCilzlte esle redus cu 25 - 30 0;.;, I anmeiiiare Q;ntraiiZita Is'nlvelde ClAdire; raiACirculi8;'distrlbu'fre In Imerlerul In . /TngA Izolare sTnt necesare mAsuri conexe - de exemplu Instala'tf! termice cer vell$ulul termic; Inmagazlnare solar! blvalent!; cazan de JoasA"tiimperaturA, tehnici de rscuperare a caldurii. Punctele cele mal Importante sint: lnc!lzit cu gaz naturalI motorina sau electric; amplasare In Interiorul Tnvallulul ter - Valoarea cu influent! principal! asupra necesarulul admislbit de energie el mlc (admlslbll.doar plnlla A 500 mI); cu produC\le 101..:11 apel potabil. calde; raportul Intre suprafeele exterioare l.pa~ul Inchis defln!t de ele, aa-numI \ raport AlV. '. . ,..,.'." ,;... . Ventil....: - PrOducia de cAldur! este supusA unul nou procedeu de probare, care ia In considerare consumul de energie pentru prOducerea apel calde. .~ flrllnstalale mecanlel de vent/lara;

,r

tnatlzlrei '.
suprafee de Tncllzlre libere (de IX. corpuri de Tl1OII%lre); amplasarea. predoml

- Noul regulament soI/cit! pentru prima datA dovedirea Impermaabilitlli/ la aE (conform DIN V 4109-7). - Influana In.tala~el termice. evolutia hotarltoars e regulamentului eneV In complratle cu rsgulamen: WSVO rezldl deoi In Integrarla tahnlcll de Incilzlre: noul regulament nu Inloc lefte doar regulamentul de PI'OllClle termlel ci ,1 pe cel privitor la InatalaVUI ter. mica, Pe viitor. vllolrea dl reglare nu VI mal fi darlvatl doar din oonsumul de en.rgle oare I.Nete Incllzfrll spalflor, ci ,1 din cantltat.a &tect/vA de aner,"'" primar! care Intrltn unitate. producltoarl de clldurA ,1 apA caldA.
110 leo;- -.100 .. ,..:......;".. I_ .....""..

nant Tn zonl pereilor exterlorl; roblnlll au termostat cu prlClzle de 2KiProduo~. termica 70/650; llatem centrali dlllrlbU\le orizontali In Interiorul Tnvell,ului ter mic; coloen.le de conducta ampluate la Interior; pompA reglltl; cazan da 10111 temperaturA Incllzlt cu gaz naturaV motorlna'lu electrici ampluare In Interiorul 7nv.,ru'ul termic (adml.lbll doar plnlll A 500 ma)

CSZII1-TJ 7*' C,

1 eo
. W60
50

- 90 JI li
~

".l._. _. .~".". ,. ._ . L".".".."."~........, ...". 1 ... "........... +,,,,,.,,"..,:::1. I i i ...."...."...... ".."..........I ! !.. ",, ..""'''7.. '''' ....... . ---.;.--..------..cr--t.--...... ~
t"",.. " ..,,.. 'j ...... ........T' .. ............ ,..............

_.'-"-,

---i-_-t---+---"i

.._."......."l........ ,~ ..,,,..,,,,I,,..,,,,,....J,",,~..,,'j..,,..,,..,l,,,....:::t::~:.~
I

corp InclJzlre (ci).

pll'llr

lncllzlre 10'''' a apa' POIlbIle (""'10111'), ~ In Interiorul l"v~u1l1rm/c (Ill)

il!. , oi 70 ""'.""""" ......""" ...

100

t~4O~t::::!::::!::::!::::j'::::J:::::It:==~
200

+. """".""......."". . . .t ...._........"~.........'.... ---+--__1_. ""i' ......+. """......... , ........."".... """. . . ., ",...."........t..""",,,,..I......,,:::::::r.:::::::::


-I............. ,, ............ ""

! '

.--

_.:".0..-

300

400

lubsol Invtl\f termic

enlrgll finali raportatlll suprlfI!l- enlrgla termlcl qIT,e

e -e>--

130

Imagln.: .x.mplu Ineta/atI.....

<D

Arte utllllncllzltl At., In [m2]

---90 .~-- ! ......l....._ I 1 I . "'! . ! -O-_,---t__._.... 120 ...." ...."t_...., , . , ......... 1. . . . '". . , . , _,. t ..........i'............' '!'. ,,. ....,''

I
: ;:

ll&A.etkWhJ(m'il)J

'I~ ~~~~[mlJ "'100 I 150 I ~ I 300 I fO 1000

f 100 1.

i '~~~~~=tl"--r110

---_-I:::::::.r_:::::::r=:::+ ........."".L...i.l. :;::;::::::::;:..i;I._ ......_ . . . .. .


! ,
!
I I

- iC J
!
I

I
'

energii IInal. raPOrtatila luprafata - energl. auxlliarl qEA,e

90 ,.............. .........

J~

t
~

ao .. :~::~-1!J.o::::::::::::i::::....,t......_- ---......4 . . . ..........+ ..............+................

I '

~---I-~+=-i==1!=+=~'.:::~:1=~=t~E3~=i-"-;==::
'~lt

1
300

.............-.. .................__ ......._.,........_....


I .. ' I
l '

"

l ''
I

1,40 1 1 i i j i ! t ........T j i j I ............. .Si 1,35 .. .. .. ..t.._ ............i!................t" .............. i 'i' ....:..........'' cE. 40' ! i i ! ! , I CD f ! ! ti. ,i I 30 .... ....; .......... ..... .. ..,......!.. .... .... ,............... .. .. t,........ ,, ..... , ............. ,..+ ................. I --""'il! j", 1 25 ..;;.:" '"" ....... , I ................1 .................+ .................1..............

t.........,.....

'l

60 L.-._._-l...---l--.J--.....- - - J , - - . J - - - ' - - - - '

! '
400 '.

100

200

500

'E
m
II>

1,10 100

I'!

I t i

" ' : : : 200 300 400


A",[m2j 1000

.!

!I . li.
:

50C

Ntc.sar de energii primari q" raportat la supraflll


ANlm2]
100
AR7 81.8
Q~ ~

Coeflelant cosll.llilnv8ltllll."
300
8B.4

q" [kWh/(m2a)J
=: - - 4 1 0
SO ~,80

150
A7.!! 79.3
A' ~

200
AII.2 78.1
!!O.O

500
62,5

1000

'-'0---

77.3
RC:;.~

. 1.4.4

~ ., - + -

~
C'

---.0..-_.

70

---C>---

80

Qn

--;-;ci 1

in~4 117.2

;n~ 1
,;~

101.9
II~A

101,0
11~ Q

-'1iRt;I

125.8

124.8

"0.' 121.9

88.3 98.2

... ... ... ... ... ...

Ip[-] _____

.tn
~n

100
U3 1,31
1.2Q

150
1.28 1,27 .29 1.25 1,24 1.24

200
1.28 1,25
1.24

300
~

SOO
; 1Q 1,1Q

---cr-._.
--4.-

~ .-<1.-... ! _____
~

An
70

'do

1.2~

Rn

1.28
1?7 1.29

123

.-.0-....

an

J,23
1.23

i"??
f'?

1.22

1 ,~

1.,a 119
1Q

...
...
'"
'"

...

'"

Arie ulllllncAlzltA AN' n [m2J

Arie utllllncllzita AN, in [m2J

132

~R01ECT!A
_ SpeCINI audlUv medlu_ Frecventa medie

FONUCA -1lJ

ProIectia fonic! cuprinde toale masurile care reduc transmisia tonica de la o sursa de sunet la receptor -lmpledlcam1otal a transmisiei fonice nu este ~b posibilA. Protectia fonica se poate realiza prin absorbie de sunet, cInd sur120 "'!nz. ~u, sa de sunet i receptorut se aft In acelai spaiu - pag. 136, cind sint in 100-: 110 : spaii diferite, protecia tonicA se asigur!! In principal prin Izolare fonicA. . ~ ~ 100 L.a izolare fonic!!se face deosebirea, 1n functIEi de tipul zgomolulul deranjant, ~ "/ 10ao intre Izolare lonica a sunetelor aeriene (dacasursa de sunet antreneaza mai :,,/ ~ BO ! intii aerul InconjurAtor) i izolare tonica a sunetelor structurale (cind sursa "" ~.a"-. i'" ~ a. 1- ~ 'M' de sunet antrsneaz direct un element constructiv). 1" ~ r--. L .80' 'V Exemple pentru sunete aeriene: radio - strigAte - muzica de fanfarA . / ,w-' 0.1~"'" pentru sunete structurale: clcare - zgomote din instalaii - pian . / .~.:-...:: ...... .v "" 40 (i sunete aeriene). / 0.01~ ........ 30 1'-Valorile de atins prin izolare fonlcA sInt prescrise in OI N 4109, izolarea su/ 'V -"" 20 ~'" netelor aeriene - pag.134,lzolareasunetelor de clcare - pag. 135. Sunetul o,001~ 10 se propagl sub fOmll de oscllali mecanice i unde de presiune sonorA, care r-... .10'" O produc creteri sau scAderi foarte slabe, msurablle in mlcrobar (gb), vizavi r-... 10.0001 1IIOQO~0-1I de presiunea atmosferic! (a 1,0333 kg/cm2). (Presiunea oscllant! ta vorbi00 2ODO 3DOO loQOO 2G 30 4UO 'O 100 J 31 FIRVltl\lrrrea cu voce ridicata. circa o mlllonime de atmosferA.) ti' Intlrdependenta Intri puII",a lonorl (Ion/, pmlun.a sonora (!'Il), mllura Inten- Osclla~lIe sonore perceptibile de noi se afl In intervalul de frecven! de la \!.I IIII~I lonore Iau nlvllul zgomotulul (db) , 'ntlnlhl1lalonorl (jlW/cml) 20 Hz plnl la 20000 Hz; 1 Hz (Hertz) 1 oscilaie/secundA. Pentru construcii este relevant Intervalul intre 100 i 3200 Hz, pentru care urechea umana este deosebit de sensibila. Presiunile sonore se sltueazl In spectrul auditiv uman intre pragul de audlbllitate i pragul senzatiei de durere 0- 10 InelpUbJlaudlbllltllll Acest Interval este Impartit In 12 pari -12 Bel (b) (dupa A.G. Beii, In20 to,nl' UlClr dl lrunz. ventmorul telefonului). Deoarece '110 Bel - 1 deci-bei 1 declbel. db mal 30 limita Inf.rioaraa zgomottJor normlll. fntr-o loculnjl este Inci perceput ca diferena de presiune sonor! de catre urechea umanA .', 40 zgbmOtl medlllntr-o locuinta: d!.eu~. eu VOCI 1CIzUtI: Itradl la o frecvert1l nOmlal! de 1.000 Hz, declbelll sint utilizai ce. mAsuri fizici ' IIn'~ltlln cartier dllocult pentru Intensitatea sunetului, raportat la unitatea de suprafat! Oeebl50 discUl" la nivel lonor nomtll: muzlcl dl rldlo II nivel 10nOl dll camlrlln lpa1IllnchlH cel nivelul de zgomot este Indicat 7n dB (A) respectiv peste 60 dB In dB (B), 60 zgomo!Ul unl.ll uplrator IlIlnIoa; zgomot Itradal normal Q unitate de m!sur care ar corespunde lntrucltva tonului utlllzm anterior. pl ,trazl comerclll. Pentru Indlcarea IzolArII fonlce se utilizeazA In oazul sunetelor aeriene dIfe. maelnl d. leril izolatI: loritrll t.lllon la 1 m dlatanll 70 renta mire nivelurile de zgomot, adiel diferenta dintre nivelul de zgomot 80 atradl Oii traflc Int.na: IIiI dl ",..Inl d. IOrI. Initial i cel dupllzolare. (Spre deosebire de cazul sunetelor structurale, pen;O alll zgomoleal. da fabrici . tru care se Indici nivelul maxim de zgomot care pome ramine dintr-un su 100 claxon la 7 m dlatantl: molOClcletl net normat). Izolarea 10nlc! se poate obine principial prin mas!, deci prin uti100-130 atelier fOlrt. zgomotOI (fttrlrl. .a.m.d.) lizarea de elemente constructive grele, groase, la care energia acustica se ScarI pu1.rfllonorl consumi! mal Intii prin trecerea sunetului din aer In elementul constructiv. apoi prin antrenarea masei elementului constructiv pe urmi! prin revenirea rn aer. Caci! elementul constructiv este antrenm direct (sunete structurale),lzo Iare. fonlc! proprie este mal redusa prin 1118101 natura fenomenului. . Con/ltruc~lIe uoare fonolzolante - (il folosesc pentru fonoizolare trecerea repetati. aer-element constructiv-aer-element constructiv-aer Izolare: o Izolare superloarl celei preconizate prin masa elementului constructiv nu poa. 'te apArea decit pentru o valoare supertoara aa-numitei frecvene de rezonan!!, care trebuie In consecina s! se situeze sub nivelul de 100 Hz. Frecvena de rezonan! a unei usi batante este comparabil!, aceasta osclnnd deja la stimull de Intensitate redus! (frecvent! de rezonantA): reducerea osclla~sl uII se poate atinge uor, prin frfnare; aocelerarea oscll&1lel este mal dificil! ,1 presupune un efort. Spaiul Interior al unul Invelis dublu poate Plrceplll puterii lonore: fi umplut cu material fonoabaorbant pentru a evita reflectarea multiplA naReprezentari a undelor Incovoleul'lleh.a pereapl 'n general un toar1 unul perete Ia frlcvlnte controlatl a sunetului, Propagarea sunetului In aer se face sub forma unei .unat ca d. douA ori mei puternic normlll: plrlt.'1 nu Clclilazl ca oscilatiliongltudinale - @ln materiale solide sub forml de unda Incovolecind Intlntltlt.. sonora I ICIItUIa un Intr.g (-al, cI.l.m.nt"1 1111 cre,te d. ZICI ori oeo!l.1Zl unell'lll d. Illeil (- b) toate. Viteza de propagare a oscll&1lellongltudlnale este de 340 mls, la unda Incovoletoare dlferlTn funcie de material, grosimea stratulul i frecventl. Frecventa la care viteza de propagare pentru o und! Tncovoletoare Intrun element constructiv atinge aceeai valoare de 340 mls este fI'eovenl.lI Hz 10000 mIII: la aceast! frecven!! trecerea sunetului din aer Tn elementul constructiv i Invers este deosebit de uoar! i deci capacitatea de Izolare a elementului

......

I'W/em' 1000 L 100 /. 10 .-'.,L 1

1: 1
l

=-

_ .0lI.

"

..

r--.

.~-,

.1 J

<D,

<D.

,1

5000 ~""" "'~, 4000 3000 2000

""'"" " " " "" "


,,~

~~ ~ ~

"'"

., ,

1000

~~ ~~
r\:
~

""'

lIIIIIIbII

db 10 &O
tll1C.
li:

eoo
400 -300
200

rIgIdlublirl

t~~ '.~ ~~
8
B 10

j60
30

i
>

~. Ir,40

~ , ,
I

, ~ -r-=
I

./

J
curba pr.aortal P"" OIN 4109

'~~f"r-.
rlgldtO',

~l'J'.

rf "

'\., ../

"

Frec:venta-limit pentru placi din dl'lers materiale de constructie

grc.'meel.ment con'\nIotJv

0.5

"~~

~
20 30 40
~o

..Coaja' de cptuire din Ialas tencuIt; placaj U$orde conslruoUs 1.5 om tenculalfl; 11.5 cm zldirlrie din beton cu agrsgate din piatra pence; 1,6 cm polistiren (post-expandat el.): 2.5 cm placaj usor de construclie din talas fixat in cuie la distan mare; 2 cm tencuial de ipsos-nisip

20 100 200 400 SOO 1600 3200 Hz

Pretectiala sunete aeriene pentru perete <Il conform msurtorilor efectuate de prof. dr~ GOsele; nivelul de proteclle ionic tar cmbuial~ -7 dS, cmult +:< d8

133

PROTECTI!' FONICA LA SUNETE AERIENE

.............,.;'.-

constructiv este deosebit de proast, mai proast decIt ar fi de ateptat In raport cu greutatea peretelui. Frecvena-limit a elementelor constructive ri gide grele se situeaza deasupra Intervalului de frecvene relevant, cea a ele mentelor subtiri maleabile sub acest interval; elementele constructive rigide au frecvenalimlt In cadrul Intervalului relevant, In consecin Qfar o izo Iare tonlC redus - @. . . '.. '.. ...............
'protecll

'/L.

..... I'U.U

._naer

G)

Transmiterea sunetelor a.rilne

I.rlan

Curba prescrlll pentru lunet


.

Traslu secundar prin IIlmllltl


conltrUotIvl almpll, In caulln cart pertlll ,1 tavan tit reJptO!Ive

@)

Transmlsl.ln dlagonall

au o grautate reportatlla unitatel duprefatl cii pntellO kg/ln"


GtalIm.IIlIm.ntulUl conel/UCllV lem) fa\l U ;reutl,1l41r1jlOft_.11 btIGn grwu (2200 kg/~ . 11,28 112,5 1 125 unlt_dlleup.....11 ctrtmIdl piini', 011111 calcar', (1 aoo kg/rItJ) 15.28 11 U 1 124

clrlmldlTnlHlauQOlUIIIllltlcM'(I400kGfm')
beIan . " (800 1cgImI)

15.118

111$ 1 124. 138,6

I1.25

1 f 2,5 1 1 u

;~:,,~~~t"b"'f"

cllnc:hIt(flOOlcglmI)

lUi

m,II

!i,'
124

In cazul sunatelor aeriene unda sonor aerian antreneaz elementul con structiv astfel crete influenta frecvenei limit asupra IzolrII fonlce ... @. Curba prescrls prin DIN 4109 Indica valoarea minimA a diferenei nivelurllor de zgomot pentru a atinge o valoare a protectiei tonice la sunete aeriene VPFSA. OdB; valorile prescrise .... @,groslmile necesare pene tru perei .... (). . Mal mult decTt la Izolarea zgomotelor de clcare, Influena traseelor secunda re deranj~az! la Izolarea sunetelor aeriene. (Din acest motiv, atestatele pene tru pereti tonolzolantl trebuie elaborate .Iulnd in considerare traseele se cundare uzuale 1n construcie"). Ca trasee secundare functioneaza lnvenurl extrem de rigide cu greutate pe un!1ate de suprafaa intre 1Ol 160 kg/m2 ; de aceea pereI! despAlltorl de locuinta, cu care intr In contact perpendi cular astfel de lnvelluri, trebuie si cTntlreasca cel puin 400 kg/m l (Ia contact exclusiv cu pereti de peste 250 kg/rn2 este suficienta o greutate de 350 kg/m2). . Uile i ferestrele InflueneazA negativ Tn mod deosebit fonolzolarea sune telor aeriene, avind coeflcien1t'de Izolare fonic redui - @; chiar la un ra port redus al suprafeei golului valoarea rezultat a izolarii tonice ,e situeaza de cele mai multe ori sub m,dia aritmetici a coeflcieni/or de Izolare fonlcl a peretulul i golulUi; de soeea Intotdeauna trebuie TmbunattHA In primul rind Izolareatonic a usII sau ferestrei. Perei cu fonoizolare insuficientA pot ti ImbunAtAli prlntro clmAsuiafA maleeblll - pag. 133 @, peretii dubII sint deosebit de buni fonolzolanl dac:! stnt aezai pe un material 10nolzo lant uor elaatlc $1 sTnt executB11 dintrun material maleabll ... pag. 133 .@ sau i daci sTnt aezai complet Independent pe toat suprafaa - flotanti. lnveHsurile maleabila sInt relativ insenalblle la puni fonlce mici (spre deosebire de Tnveiluri rigide). Pentru pereti dubU fonolzolanl trebuie utilizate mereu tipuri c:onstruetlve verlflcetel Clmlule/l din tencuiall pe materiale IzoIsnte de rigIditate normala (de ax. pe poilstfren normal) recIuo considerabil. Izolarea fonic!I

fonlclla sunate urlen.

<D;

10.31 S,S 1 11111" 111,5 121111011 (2800 kQlmll 10,31 60i 1 I 1fiii 1Ii1.fi 2 U IZboaImll1t preat (2000 ~rnll

Nr.
ari.

Nr. Otnumlrtl normatl _ului.

1 Z 3
4

tO
PInt1Ieubllrl, rlgizi

//

1 I
9

t/
30

10 11 f2 13 14 ti

te
t7
II

V
2

V
3

!,.-V

i-"'"'

r-

fV 20 21 Z2 13

4 5

10 20 3O.co ao 70 foo 200 300 400 500 grtUlllia .mlnIUlul conlllUcllv ra20rtatl la unltllH de supralatt (1cgIm')

1. 27 21 211 CIN 30 41U

24

mm lipim' rnm I lipim" din blocuri plin au golu~ miei dU Il goluri miri: I.nculll pe 1mbtI. fa .. au 15 mm 1.0 3S5 480 .. ,300 310 1,2 441':'. ~:.%40.: 300 DIN 105 .rlmld' cu goluri. - plInA 350 1.4 240 405 1.8 oItlmldl pIIni 240 485 : cllncn.. pentnJ ce",t,. dv. Illnd. 1.11 240 SOS. 300 380 bloc cu gol1I~ miri din g..... cal.... 1,2 300 440 240 380 300 1.2 445 240 380 DIN1Q8 bloc cu goturt miel ctn ;ra,1e _ 1,4 240 405 1.8 4010 C.I.t t 240 1.a 440 240 1,a blocpltn dln _ l t G l _ 240 415 1 240 S30 1,8 240 OINIII bloc din lltIOn cu 'lIU,1 485 1.8 240 506 bloc "'.... cIIn beten cu zgutl delile cu golurll. 1.0 420 blocuri 300 1,2 dIIpuH vlrllCII. cu dau. 3CO 460 umptut. oomplll 1.4 OIN 240 410 dU 1,8 fl151 cu l1ItIp 240 440 ni goluri 1.0 400 385" 1,2 firi umptuturl ml~ IA d.nlIIp 300 3!5 1,8 300 430 240 380 0,8 385 405 1,0 3U 300 a80 CIN blocuri pin. din btton UfO' 480 1,2 300 18152 4411 240 380 1,4 240 406 240 1.8 440
Zldt~.

..

brull kg/dm3

D'nlllllt'. MUlptf8telui
~

4CC Ilg/ml

M... pe....1Ilui 350 kg/ml 44ookg/ml

- -

- - - - -

- --

Izolarea tonicA la sunete .erian., greutalll raportati la unlta1.1 de suprafaa ~ groslm.a elementului con'lrllctlv (dupa GOlell) mile 20 de . 33 34 I!IIIC 30 da 35 mu 30 da as OIN 37 4232 mu 40 da , a8 mex 15' de 39 max 25 de 40 41 max 25 da
ma.< 30 dB
42

blacuri din a.C,A. 0.8 480 0,8 410 485 :ieS " beton Ipongtcl eIlOI".1 UfOlr. si ~lIoanl In rollUrI ,i piAei d. I"GI1lmll etajului, ItncuH. p. ernl3tl. iti. III! mm

- -

- -

390 3BO

para. ,.,.

1 U$l simpli cu prag '.rllzolare dtOSlbitl .. " ...... : .... " .. .... 2 U" grill eu prag $lIzolare buni. " " .. " ... " .. .. . . . . . . .. ... 3 UA dublll cu prag tirA Izolare deoublt, In doua canaturi ....... 4 UA dubla graa cu prag i Izolara .......... "................. 5 Fereaatrll slmplll. fArA Izolare suplimentari ................... , S FereastrA simpla cu Izoiare buni. .. . .. . . . . . .. . .. .. . . . .. . . . . .. 7 FereastrA dubl cu cercevea dublA fll.r izolare deosebItA .... . . . . 8 Fereastr dllbla cu earC8vea dubla cu 1zola18 buna ............. . ..

31 OIN 32 4164

S.C-A. " blto" IpOnglOi


btIOn cu agragatt dIn piatra
pO~qt.

0.6

0,8
0.8
1,0

- 437.5 437.5 375 312.5

huila, Iplrtvrl d. cAramida I.

1.2 1.4 1.6


1,7

250

blton por din agllg_l, napoloass.


de IX. pI.lIl;

1.5 1.7 1.9


2,2

. 250 250 250 167.5 16i.5

aso

500 350 37! 350 400 37e 3S0 428', 312,5 3BO 425 250 350 400 4$0 161.5 350 415 181.5 . 310' 42$ 475 370 181.5
400
405

OIN
10017

beton complcl C" Igreoato plat" IU .pA~u,a

460

150

a60

Izolarea fonica a usilor i te'resttelor conform DIN 41 OS

Groslml minime pentru pereli simpli cu valoaraa protecliei tonice la sunete aerie ne VPFSA ;. Q dB

134

.ICI,rfc,

'' Perete desptrltor dublu cu (Olt


\".!.I continuu In sectlune

Plan -

<D
PtnII

compu,1

Tn cazul pereilor compui (fIInd considerat astfel orice perete cu suprafee cu izolare tonic! dIferita, de ex. cu u!) valoarea globala de izolare III se obine dup scderea reducerfllzolarii R din valoarea izol!rfi tonice celei mal marf - .

'(ID

Trlnwit4raa sunetelor attuctur.e

Curba prllCl'ld pentru ZlIomot. deoiiicare

<l
10

~:

1
o
5
10

1 1

15

20

2S

30

3!dS

1"5'

I.::V la muchia Iuplrlaare a pt."..ulul


brut; PIISCrl; la perlU pora'l

T.ncufalA trld Inaintea ,apel pIna

\J:.I p'/'IIfl oompacll

''

ClI"''''ll''''' YI~ d.I%DlII' 1,-1,."

r.nculall dupl pozarel ..pell.

@. Olt.rmlnarea r.duc.rtllzolllrli dupA Zallar .. III


Mod de calcul: 1. Canltarea dlferen.1 Intre valorile de Ilolare Indlvidu&le

Iz 1, - II, unde tr.bul. oonlld.rat 1, " II. 2. Ollermlnlre. reportulullntr. luptlt.lele de perejllzollnll. 3. Reduoarea 1:011111 FI rezultA dIn Intr.t41er" curbei raportului dintre suprafee cu perptndlcullra difereneI Intre valorii. d. Izolare Iz.

PardoSl,1I flotantA din plici o.ra-

I'

mlce (bAI)

\J:.I latlt pentru bit cu epalu d. dua

Alcatuire pardos.1II cu hldralzo-

plan..u b.

cu n...uri

Plafon suspendat maleabll

Posibilitate de Izolare la zgomote de c!lcare pentru un planeu din lemn

este antrenat 1n mod direct la oscilare prin zgomot de @. Curba prescrlsl de DIN 410e - indici un nivel normat de zgomot de calcare, deci ceea ce reprezint maxlmul acceptabil de auzit 1n spa~ul de dedesubt, 1n cazul in care deasupra lucreaz un .trop!itor" normat. In aceiai timp Tns - datoritllnflusnel Tmbtrfnlril - valorile trebuie s fie cu 3 dB mal favorabile in momerrtul1ncheierii execu~ei. Forma comun de protecle la zgomote de calcare este ,apa flotant: strat izolator uor elastic fr! rosturi, acoperit ou un strat de protec~e, deasupra o ap! dIn beton de ciment, anhldrlt, asfalt tumat (grosimea Indicat 1n DIN 4109 fila 3); constituie Tn acelai timp i protectie la sunete aeriene, din aceast cauz este admis pentru orlcetlp de planeu (grupa de planee I i II), muchiile trebuie s alb spaiu de lucru, rezolvarea posibil fiind un chit permanent elastic, i la pardoseli din placi ceramlce - Ci) , deoarece Tnvsllul iormat de ~ este puin rigid, el este 1n conse-cin extrem de sensibil la puni .tonice. Pentru planee 1n cazul crora izolarea la sunete aeriene este.deja suficient (grupele de planee I i Il), izolarea la zgomote de calcare poate fi rezolvat i printr-un strat de clcare uor elastio - @; planeele din grupa de planee I pct intra 1n grupa de planee II prin adugarea unui plafon suspendat dintr-un material maleabll - . Din coeficientul de mbuntire CI (dB) reiese cu ct mbuntete o dal 1lotant sau un strat de clcare uor elastic izolarea fonic la zgomotele de
clcare clcare.

Protactta 'a zgomoa de Clloare


Planeul

'135

bo
I

I
,'0

DO

beton 25 carton bltumat placI de pluti

Alcatuire:

12 cm grol

500 g/mi

PROTECTIA FONICA
Zgomotele din InstalaII apar ca lunet din armAturt; soluia este oferita de arm!turi ou emisle fonlc redus! cu Insemn de atestare; armi!.turlle din grupa de atestare ~cu.nlveluJ.de.zgomot.aL armturII c 20 db (A) potll montata ,:la orice parele, amplasarea armturilor din grupe de atestare II ou c 30 db (A) aste permis doar pe ,:lere~i interiorl ai locuinei precum i pa perei spre spaii de instalatii strina; 1mbuni!.t~rea oriorul tip de armi!.turi se poate face printre altale cu amortlzoare fonice. zgomote din conducte apar prin formarea de turbioane in conducte: soluie: utilizarea arcului in looul cotului, dimensionare suflclenti!., elemente de flxara fonoizolante - <D. o zgomote de umpl.,. Ia impactul apei pe peretele CzU de bale etc.; soluie: Tnlaturarea etactulul da cutie de rezonanA pentru obiectele respective, amestecarea a,:lel cu aer in armAturl; aezarea clZJlor de bale pe picioare fonoizolante (In acest caz racordul perlmetral trebuie rezolvat elastic). zgomote d. golire (produee de bolboroslrea apei); soluie: dlmensiona. re aerisire corectA a conductelor de evacuare. Nivelul de zgomot maxim admlslbll generat de instalaiile unei alte locuine este de 35 db (A). Amplasarea componentelor zgomotoase ale slstamelor tehnice ale cladirII (conducte de ap, de evacuare a apelor uzate, de gaz, ghene de gunoi, asotnsoare) nu eate parmlsi!.!n pereII adlacenti unor spa~1 de locuit linitite (camera de zi, dormitor). . Clanul de fncllzlre poate fi fonoizolat prin: amplasarea fonolzolat (soclu separat - @, aubstructurl tonoizolant! pentru cazan), clopot fonoizolant pentru arzator, racord fono/zolan! la Introducerea conductei In coul de fum, racordarea la reteaua de conducte de lncIzlre prin intermediul unor compensatorl de cauciuc. Transmisia ton Ici!. In conducte de aer; este redusA In InstalaII de ventllare i cllmatlzare prin aa-numite amortlzoare telefonice: acestaa sTnt formate din pachete fonoabsorbante, ,:lrlntre care circulA aerul. Cu cit este mal gros un pachet, cu atTt mal Joase sTnt frecventele captate. I conductele de ventJlara trebuie rezemate Ionolzolatl AbMrb1Ia fonlcl Spre deosebire de Izolarea fonlc absorbia fonlci!. nu reduce de obicei trecerea sunetului printr-un element constructiv. Oa asemenea ea nu are nici o InfluentA asupra sunetului care ajunge direct de la' sursa de zgomot la ureche. ea reduce doar sunetul reflectat. Oeoarece sunetul direct scade odatA cu TndepArtarea de surea de sunet, IncepTnd de la o anumiti razi .de reverberaie" Tn jurul sursei sunetul reflec tat este la fel de ,:luternlc respectiv mal putemlc - (il daclt cel direct, DacA reflectarea lunetului este redusA, nivelul sunetului reflectat scade in exteriorul razei de r.verberale valabile pln atunci, raza de reverbera~e Tnsl crate. In Interiorul razei de reverberale anterioare nu se modific! nimic. Capacitatea de abaarbtie ionic a unui spajiu aste Indicat n mi de suprafaA echivalentl fonoabsorbanti; aceasta ar fi suprafaa fonoabsorbantlldeal cere ar avea o aceeai Capacitate de fonoabsorb~e cu spaiul neui. Pentru un tlm,:l de revertJer&le de 1,5 sec. - ic/eaf pentru bazine ,:lrIvate 1n spatii inchisa etc. 3 de volum suprafaa fonoabeorbantl echivalenta A trebuie sUe de 0,1 ma pe m v (raza de reverberaje ar fi de dosr 1,1 m pentru un spaiu de 6 x 1OX 2,5 m), pentru Jumtate din timpul de reverbera~e ea ar fi da douA ori mai mare. Exemplu bazin Tnot acoperit: 40 m2 a,:ll' 0,05 2,00 m2 2 100 mi perei i pardoseali!. 0,03- 3,00 m 60 mI plafon Icustlc' 0,4 .24,00 ma.

I . '1'

5 cm gros. carton bltumat 500 g/m2 beton.B25 .... _ .. ~..... ,12 om gros.
1-'2-+---80II

p~-o . DO
I I

.............."""'r'I'I

OD
I ,.-.,,.-.,I

Ci)

Man,on Ionol%oll1

FundaUe tonolzolall de cazan de 900mlltlme

,1

,1

Canll data! cu mltsrlalelonoabaorbante - (lITIortlZor dl lunete telefonic)

Prin mlaurl de fonoeblorblle .. poate redUCI nlvl!\ll de zgomot II sunetului refladat; astfII cnetll'IZI de rev.rbera~., In lCIIqI tInJI lCIdI nivelul de zgomot In ......

'6' ~

da abaorble a unu Ipatfu

Raza de reVerberare ,1 capaclt.t

raz.1 dl reverberatle enterioere

d8

2 29,00 m

A- ~

= 0,2 V; tImpul de reverberaie este deci 0:75 Sec.

0..2 Q,S,

10

~.M,

electul de protacUt lonlel prin obstacole'n spa~u deechls IA.I. Klng); pa ordonati .cranarea In funcie de unghiul a - (i); se citesc InlltJmJJ, Tn metrl l lungimea undelor ,/, exemplu: a. 30', Il .2,50 m: pen. tru 500 Hz (Intervalul mediu de frecv.) . ':'340/500. 0,68 lungimea de unda Elste h N . 2.5/0.88.3.66, efectul de ecranare;' 17 dB

'' \.!V

Schltla dimensiunilor - (i)


Q. sursA de sunet

B. receptor

ProtIcIa tmpotrlva z;omoI8for externe Pentru protecia Impotriva zgomotelor externe (zgomot din trafic etc,) exist! urmatoarele posibilltAl: a) proiectarea coracta a clAdirilor: spaiile de edere orientate In partea _ opus! sursei de zgomot b) execuia fonolzolantl a peretelui exterior, nainta de toate execuia fonolzolant! a ferestrelor i uilor exterioare; la cele din stiei! fr ochiuri mobila cu instalaie de ventllare. c) Includerea de paravane de protecie fonlc n configuraia faadeI. d) protecie fonic prin confIgurarea abili!. a terenului, precum taluzare, ziduri sau plantatie. Pantru taluzurl, pereti alte ecran!rl se poate citi valoarea efectulul de protecie fonic din diagrama 0 pentru lungimi de und diferite (lungimea de und este aproximativ 340 m/frecvant); din aceasta reiese cTl de importanteste inlimea indicat prin unghiul .(. Vezi i: Linii directoare pentru msuri oonstructive pentru protecia Impotriva zgomotelor externe i DIN 18005 Protecie Ionic in construirea oraelor,

,1

136

PROTECTIA LA VIBRATII SUNETE STRUCTURALE - llJ


Vibraiile n corpuri solide snt numite sunete structurale. Acestea snt generate fie prin sunete aeriene, fie prin antrenare direct, mecanic - <D. Deoarece forele alternative mecanice sint de obicei mai puternice dect presiunea alternativ a aerului, si retransmlsia .perceptlbil este de obicei mai puternic! la antrenare direct. Apar des fe nomene de rezonan, acestea condUCnd pentru.intervale inguste de frecven la un nivel. de retransmisie mai ridicat. Dac sunetul aerian retransmis are un caracter monoton, cauza se regsete de obicei 1n antrenare direct prin sunete structurale. Protec~a la sunete structurale trebuie deci s ~nteasca. spre impiedicarea antrenrlI directe sau a propagrii sun~elor.

t:f'I

\,!I' Pern greu. Intrenare redusi

P.rete UfOr ntrenare pUllrnlc&

Antrenarea IUnlt.lor structural.

Mlaurl tmpotrlva propaglrll lunetelor atructUraie


Pentru instalaW de ap trebuie folosite doar armturl din grupele de atestare I sau 11. Presiunea apei trebuie meninut la un minim posibil. V~eza apel joac un rol subordonat. Conductele trebuie fixate conform DIN 4109 de perei cu dimensiuni de suprafee ... 250 kg/m 2 - (]). Cuile trebuie aezate pe dale flotante i fr contact cu pereii. Zidlrlle suplimentare trebuie prevzute cu rost la pereii Dotarf de WC suspendate de pereV produc direct antrenl!!.rlla sunete structurale. Ancorarea rigid este Tns Inev~abii. Eventual se pot prevedea straturi elastice Conductele de ap i de evacuare a apel uzate trebuie fixate cu materiale elastice i nu trebuie s prezinte contact direct cu corpul construit. Ascensoarele trebuie construite cu puuri separate -- @ i rosturi umplute cu ... 3 cm fibre minerale sau cu capacul puului rezemat pe neopren .... @. Pompele $1 utilajele se aazl!!. pe socluri Izolate la sunetele structurale i se racordeaz elastic. Compensatorii sTnt descrcatl de sarcini de Tntindere deoarece presiunea Intern acioneaz i 1n lungul axei conductel - <il. PIclle din pudret! de cauciuc sint deosebit de potrlVtte ca materiale de Izolare pentru soclurl datorita rezistenei lor sporite la cornpresiune. Pot fi eventuallncl.use i materiale Izolatoare la zgom9tul de clcare din fibre minerale sau spum poiistirenic. . Pluta, cauciucul masiv .a. sint nepotrlv~e, deoarece aceste materiale sint prea rigide. Cu c1t materialele de Izolare se comprlml mai mult la solicitare, fr s fie suprasollcltate, cu aUt efectul este mal benefic. Tncrcarea pentru materiale izolante dispuse Tn suprafae trebuie sa. fie de obicei> 0,5 N/mm2 Dac aceasti cerin nu este asigurat sint necesare elemente Izolate, dimensionate in funcie de greutatea utllajulul. Efectul de Izolare este i in acest caz cel mai bun, dac elemente le sTnt solicitate la maxim, fr a fi suprasolicltate. Elementele izolate sTntfle din neopren, fie din oel- @. Arcurile din oel asigur cea mal bunI!!. izolare fonic a sunetelor structurale datorit rlgldltlllor scZute. Pentru cazuri speciale se utilizeaz arcuri pneumatlce. 1n cazul arcurilor Izolate trebuie avut 1n vedere dispunerea in funcie de centrul de greutate, pentru a asigura o ncrcare a tuturor elementelor in egalA masura. - <V. in cazul antrenrilor periodice, de ex. mase pendulante sau rotative, frecvena de antrenare trebuie s nu corespund frecvenei proprii a sistemului fixat elastic. Prin rezonana se produc deformri mari, ceea ce poate conduce la distrugerea elementelor cu amortizare redus - @. Se obtine un efect de izolare deosebit de puternic prin rezemare dublu elastic - @. Corelarea nepotrivit, de ex. cu socluri aezate pe dale flotante, poate 1nruti situaia.

.fibr Pu de ucenlor separat cu .. 3 crn .@ .mln...."

Capac d. PUI pe ".opren

A,ezare. II1Ill/elor p, un soclu cu 1"lIrt1llIIlcl

EXIII1p1. de elem.nte Izolat. tip arc

-20
-10

o
)(

J 0'
9'f... .. :J.

1+ 10

+20
+30 0.1

1\

.40 IIIIPftIlN

0.3 10 20 ea 10 .1.41 IIIporIA ...... YNwr

"2

Ampl...rercurllor Tn funcf. d. centrul dl greutate

EflClUl reulm.lor .Iutlce

Ventilator rezemat dublu elastic

aExemplUdeelementmetalic @ . oscilant pentru plafon

137

Ode

ACUSTICA SPATIULUI
DIN 52216 ....

5de

III

CD

Mlsurarea Ifmpulul de rev.rberltl.


tImp-

FunCIIUnea spa~UIUI Vorbire:

cabarel
teatru

conllrlntl
Mlnlel:

camera OPlrI

muzlol de

concert

Proiectarea acustlc-spaial trebuie sa aib ca efect crearea . cond~1iIor optfme de aud1le Tn spaWpentru reprezentatltorcttoric& sau muzicale, Trebuie luate Tn considerare Influene diverse, dintre care cele mal Importante snt: - timpul de reverbera~e - reflexiile datorate structurii primare i secundare a spaiului, 1. Timpul de reverberale: Durata de timp pentru. o scldere a nIvelului de zgomot cu 60 dB dupa !nl'lturarea surseI de sunet - <D, lnterprer.ea se face pentru Intervalul-5 da plnl! la-35 da (DIN 52216- Msurarea tim Timp de ,.. pului de reverberale in sali de aUdiii). .. .. , verb. In sec. 2. Suprafata de absorbie: ' 0,8 DeterminA tfmpul de reverberale ,prin cantitatea de material ab1.0 sorbant, exprimat ca sl:Jprafal cu absorbie totall (fereastr deschid). 1,0 .. ,1,5 A. as . S as = grad de tonoabsorble dup msurarea spaial .' a reverberaial 1,3 ... 1.8 S supnafal pariall 1,7 ... 2.1 Timpul de reverberale se calculeaza din suprafaa de absorbie
t 0,163' V (formula lui Sablne)

muztct d. orgl 2.5 ... '3,0

Orlterlul e40UJuI
83.0

\:f!,I

t3'

t'lv.rblra\lt optim

Intervalul timpului de

2,a

o e
4

,.o '
o.

a.g ,'"

(3)

.
10'

.... , "

""

... 1-"

"

~ .... ~ r .. .... ,," .../:: ~ V ~7 lJ.,,,

vvv

...' ... '"


,,""

,,"
...

as s

, 1.' ,

........
~"

,,"

3.

ecou~

..

.-~

V
V

...-V
./

....

DacA intr-o curbl CU pant uniforma a timpului de reverberale <D, se pot recunoate subiectiv virfuri Izolate, acestea slnt denu mite ecou - $. Pentru crIterIul ecoului se consider valori diferite de timp i intensitate pentru vorbire i muzica. Deoarece spallle de audl~1 muzicale ar trebui sJ prezInte un timp de reverberale mal lung. ele pot fi prlylfe .Q~r.eguI mal puin critic din punct de vedere al ecouluI. .' '. .
CtrInI prIvInclIP81111e

... .'

" V,

""'"
5

2 3 5 10' 2 3 5 1 Tol.rana timpIlor d. IIV.rb.raII.:I: 20%

2 3

,ot 2 3

YCIIum V

10'

100
80

'" v-

....V

,.......

Functlunea

r~1oo
3 .. ,5
4 ... 7

Volum

/ /v

ep, aduna,. teatru oratarla


lP.mul~

In rn3 5000
8000

Volum mPlm

::o

I 40

II oII

I li
40

vorblre$m ' I..tru muziciI (op.rI, opII'III)

5 ... 8
8 ... 10

15000
1Dooo

'111 muzlcl d.

k':.\!tllllllla ItI IIItmI 1 I


II V.

ea

camerl .111 concert pt.


.pa~

80",,00

muzlcl Ilmfonlcl

8 ..,12

25000 30000

t. bUnI

ora mlnlcl de 0Ig1

1"

la ... 14

Int.RglbllHalea vorblrll

Tab., volum. lpeclflce


IIn.xI. n,lavotabl1l
lev.ntuaI lecU)

v. f (Alt)

: I
I

\'

\111' I
"

f'
17

1 11 I I ' II I ' : 1 III I

II I

',!lI 1 l' 1 I II'


I

I ,

1" I

,
, ,

l'
I

\'1,

, :

I 111,1 1: 1 I , l'1 1 l' fi, 1 I I " , II I 1, 1: :


" , fi I 1 , : '
100
I ,

'I

33

200

ms

300

1. TImp de reverberale: . , Valoaraa optima daplnde de funciune i volumul spatiului - @. TImpul de reve'rberatle depinde Tn general de frecvenA, fiind mal lung la frecvene joase i mal scurt la cele rnalte. in cazul in care f 500 Hz aproximarile rezultate prin chestIonar. - G) se pot deriva ca valorI optime. 2. Intellglbllitatea vorbirii:' Sarve,te la aprecierea Intellglbllit~1 cuv1ntulul rostit - @. Nu este normam., astfel TncTt sunt utilizai curent dIveri termeni Intaliglbilltatea frazei, Intellgibilltatea sllabei. aprecierea prin loga tomi. Pentru mlsurltorl cu logatoml un rezultat' ~ 70'% este considerat ca Intelfg/bllltate excelent a vorbirii. .,', Dup stablllrea inteIJglbUltlll vorbirii, colective mal mari de auditori trebuie sA noteze silabe Izolate firi sens d.ex. lin, ter (Ioga tomi), metod la care acurateea este utilizatA pentru apreciere. Metode oblectfve mal noi utilizeazA semnale de bruiaj modulate (metoda RASTI) i conduc la rezultate repl'Qductfblle cu efort redus. 3. Impresia spaiului: Percepia reflexiilor receptate din spaiu In funcie de timp $i direCie. . Pentru muzic reflexiile difuze slnt favorabile sonoritii, in timp ce reflexli difuze cu intirzieri de pTn la cea 80 ms (corespunztor la 27 m diferent de distant acoperit) faa de sunetul direct pro moveaz claritatea - @. Vorbirea solicitA 1ntTrzleri mal scurte de p1n la 60 ms, pentru a nu reduce inteligibilltatea.

prime r.n.xll. lavorabile


Succesiunea reilexillor In spaiu

138

ACUSTICA SPATIULUI -1lJ

'," ., ............ .. r
~

eaou da nutu,.,. .

I
formartl ecoului dl CD ,,Impl.dlcarea fluturar.

Reflexiile laterale. imediate slnt apreciate In cazul.muziciUn mod subiectiv mai favor;~bil decit reflexiile din plafon, chiar la timpi de intirziere foarte mici (asimetriea perceptiei acustlce), datorit re ceptrli unor semnale diferite de ctre cele dou urechi ale audio tOf\;.llul. SpaIIle rnguste, inalte, cu perei. structurai. refle!=tani geometric i plafoane cu reflexle difuz s1nt cele mai simple modele spatial-acustice.

Structura prhriari I ,palllor . Volum: dependent de funciune - pag. 138 @ ;;......_____....._' . ::.: - vorbire 4 m 3 /persoan - concert 10 m 3 /persoan Volumele prea mici nu permit timpi de reverberale suficlen~. Forma spaiului: spaiile Tnguste, Tnalte, cu perei structura~ (reflexii laterale imediate) sTnt deosebit de potrivite pentru muzica. In apropierea pedlumului sint necesare suprafee de reflexle pentru reflexll de inceput imediate i balansul orchestre!. Peretele din spate al spaiului nu trebuie si permit' reflexil spre podium, acestea putTnd fi percepute ca eeou. Suprafeele paralele, nestructurate trebuie evitate pentru a Tmpledlca formarea efectulul de fluturare prin reflexle mUltipla -o (j). Prin plierea la unghiuri> 5 poate fi anulat paralelisPeniN muzlcl plan. p.nlN I/Drblrl 14' Forml d. pili! mII pu~n favorabili mul i peate 11 realizati reflexia difuz. aplecat In spete \:::l Plafonul spaiulUi servete la conducerea sunetului spre spatele sAlii i trebuie configurat 1n consecin - (j). In cazul unei configuratII nefavorabile a plafonului apar diferente mari de intensitate a sunetului prin concentrarea de sunet. Spatiile cu perei dlvergeni spre zona de spate sTnt mal puin favorabile, deoarece reflexlIIe laterale devin prea slabe - <D. Acest dezavantaj peate fi compensat prin suprafee de reflexle suplimentare (.terase vlticole") in spaiu, de ex. fllarmonlclle din Beriin i KOln - (i) sau prin plierea putemic a peretilor pentru a asigura COnducerea sunetului. 'Amplasarea podlumulul: pe cTt posibil pe lalura scurt a spaiului, Fllarmon!ca din Serlln: dllpunlrea In tr.pt. a pechllllOl' deleaun. pentru vorbire sau la spaii mici (muzica de camer) este posibil i amplasarea pe pereii lungi (Arhiva Beethoven - @), spaiile multifuncionale cu podlumurl amplasate variabil i pardoseala parterului orizontal sint frecvent problematice pentru muzic. Podlumurlle trebuie Tnlate simitor peste nivelul sAlii, pentru a.sprljlnl propagarea directA a sunetului, n caz contrar, nivelul ar scdea prea repede in raport cu propagarea - @. Din modve optice i acustlce se prefer ridicarea succesivi a rindurilor de scaune si asigurarea unul sunet direct constant pentru toate locurile ... <il. Panta curbei urmeazA o spirala logaritmic.

Forml n.ravorablll a plafcnulul

Podium ,...ra mici d. muzlcl de calnerll. ArIIlve BHlhoven, Bonn

Structura HCundari Suprafeele de reflexie pot compensa 1n mare mAsuri structuri primare nefavorabile, de ex. perei dlvergenl prin plierea suprafeei acestora - . Forma plafonului prin pfnz:e suspendate - G) sau prin fragmentare Tn elemente -- pag. 140 @.

I I
f'7'\ Flidicarea succesiv a scaunelor ca \!J spiral logarltmica

'\'\ ' \\ \ ' \ \ \

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::~:::::::::::::::::;:::::::;:::::::::::::;:::::;:::::::;:;:;:;:::::::::::;:::::::::::;:::;:;:;:::;:::::::::;:::::::;:::::;:::::::::::::::::::::::::::::;::::::::

Plierea suprafeei peretelui

Scaderea nivelului sonor deasupra suprafetelor absorbante

139

ACUSTICA SPAIULUI
absorbante evita concentrare a sunetelor i adapteaz timpul de reverberaie la valorile dorite. Alternana potrivit de suprafee reflectante i absorbante actioneaza' asuprareflexlelcao suprafaa puternic structurata - (ID. Suprafetele curbate pot conduce la crearea unui efect de focar (cupol). Spaiile semlsferlce snt deosebit de nefavorabile datorit concentrrii tridimensionale a sunetului, daca centrul cercului se afl! la nivelul podiumului .... @. Acest dezavantaj poate 11 evitat. O conducere foarte bun a sunetului poate fi atins! printr-o configuraie potrivit a curburII plafonulul .... (i). Reflexii difuze: suprafeele de la care s-ar putea atepta generarea de ecou trebuie s reflecte difuz, adlc4 sa disperseze sunetul pe care TI recepteaz .... (ID. Reflexlile difuze conduc prin distribuia unIform! a sunetului la formarea unor curbe a timpilor de reverberaie netede, uniforme. Structurarea prin pliere a suprafeelor neceslt! unghiuri> 5. La fel de efective sint modelarl putemice ale suprafeelor, parapeti. nie .a.m.d., prin spargerea undelorfonlce sau reflexi! defazate - @. Calcularea timpului de reverberaie se face In mod ObinUit cu formula lui Sabine
Suprafeele

1)

fet.lor d. refI.xla n.favorabll.

Fragmentar'lln ,.I.ment. a aupra-

t. 0,163' V

al na!llKII dlfuzl prin IChImbara d. matertal; bl aUprafltl refleatantl


difuz

'G>

Dlfuzfl prin reflllCli dtfazatt

,: AtIIorbla fracv.ntetor 10... prin membrane vibrante

fIWvIn!I-

fIWvIn!Icomportamentul r.onatorllor la abeorblf.

<V

Absorbtia materlal.ler peroas.

as'S Gradul de fonoabsorbie a unui materfal as se determin conform DIN 52212 in camere de Teverbera~e. Valoarea sa se situeaz 7ntre Oi > 1. Timpul de reverbera~e este calculat pentru frecvenele f .125, 250, 500,1.000,2.000,4.000 Hz. Indicaiile timpilor medii de reverberatle se refer de obicei la valoarea de 500 Hz. 1n calcui Intr cu valorile lor specifioe toate suprafeele individuale, persQanele, scaunele, decoraia. Deseori timpul de reverberale atins este determinat exclusiv de absorbia persoanelor i a scaunelor. Pitntru a face timpUl de raverberale Independent de ocuparea slili cu persoane sTnt necesare scaune cu ezut i prospect al spataruiul cu absorbie aTt mal mare, care vor fi acoperite de persoanele care ed. Suprafee suplimentare de absorbie pentru frecvene Tnalte sTnt necesare doar crnd volumul specific .... pag.1S8 @ este depit considerabil. Dac volumul spaiUlui i scaunele sTnt acordate corect, nu este nevoie s se recurgA de obicei decTt la corectarea timpulUi de reverberaie la frecvene Joase. Compensarea in vederea obinerii timpului de reverbera~e dorit se face prin combinarea de suprafee cu insulrl diferite. Acestea sint definite de structura lor: ' - membranele vibrante absorb frecvene joase. Dimensiunile suprafeelor, grosimea i umplutura spa~ului gol variaza rn vederea acordarii fine a slstemulul- <ID. - suprafeele cu orltlcii fn faa unor spaii 'goale absorb de obicei frecvene medII (rezonator Helmholtz)j proporia de oriflcll, volumul i fonoizolarea spaiului gol determina frecvena, amplitudinea i forma maxlmului de absorbie ... @. - materialele paroase se utilizeaz la absorbia frecventelor inalte. Grosimea stratulul i rezistena la scurgere Influeneaz variaia spre frecvenele Joase ... (i).

': : : : : ;: : : : : : : : : : : : : :H~i: : :;: :;: : : : : : : : : : : :~: : : : : : : ;: : : : : : : : : :;: : : : : : : : :~: : : : : : ;: : : : : : : : : : : : : 1

Formarea de focare la suprafete' curbe '

Conducere

favorabil a sunetului prin curbur adaptata

140

PROTECTIA LA TRAsNET
DIN 48801,57185

CD

Acoperi, Tntr-o apa

Acoperi, Tncllnl~e mi"

Aggpert, In doua ape

Acoperi, In patru ape cu coama

La latitudinea de 50 d.e grade se produc circa 60 de trsnete si 200 pina la 250 de fulgere. pe or de furtunA. . Oamenii afla! in spa~i libere pe o raz de 30 km de la locul de trsn! re (copaci, zidrie .a.m.d.) sint pusi in pericol prin tensiunea potentiai la pire, de aceea picioarele trebuie inut~ lipite. Deterlorrile la construcii se produc prin dezvoltarea de C!ldur a trAsnetelor, care inclzesc i evapor la impact coninutul de apA, provoclnd prin suprapreslune dlslocAri explozive ale zidurilor, strlpllor, copacilor .a.m.d., declTn locurile unde se acumuleaz umezeal. rn principiu, o Instalaie paratrAsnet reprezint o .cutle a luI Faraday cu precizarea c deschiderea ochiurilor a fost mrit in urma descoperirilor fAcute. Se monteaz suplimentar vlrfuri de captare, pentru a flxa lovitura trlsnetulul. O Instalaie paratrlsnet const din lnstala~e de captare, conductor! i Instalaie de pmlntare. Instalala paratrsnet are rolul de a fixa lovitura prin conflgurali de captara $1 de a asigura localizarea cldirii in Interiorul unei zone protejate. Construciile de pe acoperiuri, lucarnele, cosurile, aerlelrlle ;trebu. ie lumeTn considerare in mod deosebit la Instalarea paratrune.telor; Acestea trebuie racordate 1n orIce sItuaie. ....... .'. . Instalaiile de captare s1nt bare metalice, conductorl de acoper/, suprafee conductoare de acoperi, corpuri oonductoare de acoperi. Nici un punct al acoperiului nu trebuie s fie mai departed,e15 m de un dispozitiv de captare. 1n cazul acoperlurllor de paie trebuie amplasate benzi metalice la 60 cm deasupra coamel pe suporturi din lemn, pentru a se preveni pericolul de Incendiu prin efectul de Improcare. - @- in cazul in care curentul din trsnet este condus prin .rezisten de pmTntare, se produce o cdere de tensiune, de ex.:1 00.000 A x 5 cm 500.000 V. Acest potenlal!1 poarta in mome.ntullovlturfl de trsnet. tntreaga instalaie paratrasnet i toate elementele legate metalic cu aceasta. . Msura foarte efectlvA de a lega toate elementele metalice de mari dimensiuni i instalatiile la instalaia paratrlsnet se nUITI,tecqm penearea potenialului. . ...

Acoperi, 'n patru ape

A<:opIrI, 'n ,lduli


conductor de acoperi, conductor de plmTnt priza dl pamInt II nivelul
fundal"

-1' I]J
II

antlna a.Cll1IOr
COf

,-I~

-00-

punel de Intr.rupere plmrntar. auxlilara (punct Intrerupere) rlcordare II metal .

CO

lupraatructUrl metalice lcurtcltcultare a contorului de hverllre acoperi Inatalatle gaz apA numar punct Intr.rupere jgheaburi i burlan. acop.rlre m.ta/lcI parul.padl fICCIrd la conducta. jghb burlan .a.m.d. prlzl de pamlntare pe barA i eavA plmlntare contor apA. contor gaz suport acoperi pentru conducte electrice barl captare/catarg steag conducte din metal

ti _ .._)-

gaz'apA

~ record flexibil
.r--"L. ,Inl de compln.ar. a pctenJ d. plmlntare prlz" de plmlnt de adincime segm.nt lepararl Iclntel arc delntlrid.re bar. de captare plmlntare d. lupralenslune belon Irmat cu racord muchia I
c1~lrll

_:G)

In&tala~e

paratfilnet uzuala

........
..I"\r

<::>

--O-

In prezent

...,...

i ,..
O

-1-1-1-

lei-

,
I

j--

"'-.,

-&

"I ,
I

.Q-

,
I
I

I
L..

..!.:!.~

mm
-e-1)

construcVe da oel cistemA de otel

....

_---- -----

1 1
I

a::D

CE)- lampa

Plan i vedere ale unei clAdlrl acopirlte cu paie: conductor de coama pe suporti din lemn de 60 cm deasupra coamel: conductor la 40 cm de suprataa acoperiului; conductor colector de pamintare

Simboluri pentru elemente constructive pentru

protecia la trsnet

141


.......
:.:'

DIN 18014
Pmntarea

PROTECTIA LA TRASNET

. ...
~

,..~,.

"
_
,<:D,

.... , .. ,.> ... cu schelet metalle: loheletul trebuie racorelat atitia conductorII de acoperi cit 81 la conductorII de pamInt ,
Construcie

"',

lemn: acoperl,ul trebui. racordat la conducterul de coaml " la ' conductorul spra pamlntar.

Acoperi, din tibiA ,1

p.re~ din

se face prin platbande. evi sau plci metalice neizolate. aezate suficient de adinc in pmint pentru a asigura o rezistam! re~ dus a pAmintului rapropagare ... @- @. Tnllmea rezistenei de pmlntare difer n funcie de tipul solului i de umiditate, - @. Instalaia de pmintare are rolul de a disipa curentul dlntrsnet rapid i uniform in pamint. Se deosebesc prize de pamint de adincime i de suprafa. Prizele de p~mTnt de suprafa se ,execut fie sub form de circuit fie liniar. De preferinta se inglobeaza In betanul de fundare ... @- @. Materialul pentru priza de pmTnt este fie platband de oel zincat 30 x 3,5 sau 25 x 4,0 fie oel rotund 0'1 Omm. Prizele Tn form de bare sint evi, bare rotunde s,au bare cu profII deschis btute Tn pmnt. Prizele de pamTnt tip b~r Introduse la peste 6 m adTnclme se numesc priza de pAmint de adincime. Prizele de pamTnt radiale sint prlze din benzi separate care pornesc radial dintr-un punct sau dintr-o prizA de pamint tip band. Pentru acoperiuri, perei .a.m.d. din aluminiu, zinc sau oel zincat - 0-@nu sint admii conductorii din cupru sau din cupru zincat. Sint adecvai conductorii din aluminiu sau oel zincat.
Tip d. prlzl

_----1:.-'11IIIW"...
piinI...,.

IlUlICldt

d.plmlnt

pamlnllrt

Plr/It principale ale unei il1l!lla1i1 perattlan.t

I.::!J tiv da captare

'4'

lnv.Hto.,. din aluminiu ca dlapozl.

rtCORIla

pemfnllrl

(CGIIduGtot .....,

-1J.J.J,..J.,.1...I..J-I~F ~,
ptmllllllll

tip bandi lung.lnm Ilpllav! adln'C. In m tip blndA lung. In m tip teava adinc. In m tip bandl lung.lnm dp ,.avl adinc. In m tip banda lung.lnm tlpleavA adinc. In m

ti
12 8
5

1 l ~~ 1, f t fi Il
1
40 20 20 10 80 40 40 '200 400 200 200 100
133

I~

rezlaten,. laprcpaga
reQ

1200
SOO

100 100 50
87
34
33

aoo
300 400 200 200 100
15 10

3
4

20
27
14 13

13
7 7

70
87 ..

2
1

17
~

~~; 'W
'7' din apropllrea Jghlaburllor II \!.I racoreleaz! la jgh.1b
Bara de captere dl pe co,u~

lnvllI, de aluminiu pentru petele pe

Acoperi, ,i plrele din aluminiu

Inca economic

..

33

30

deja n"conomic

Reziltentlla propagara a prizelor dt pamInt Up blndl " tip lavAln diverse tipuri d. pamInt

Toall .uprutructurll. metalice ,1 co,urllt de vlndlare II rlOOrduzl

IIlnalllalla paratrlanet

12'
~

ten n.armat

PrIZa da plmlni In fundl~. dl b.

t:@I

~ ten armat

Frtza da pamInt ,In fundatie de be'

Suporturile de acoperi pentru Unii de lna~a tensiune nu se raccrdeazl direct: distana de bltale la scTnteie
deschis ~

3 om

La elemente constructive din ater cu instalatII electrice trebuie un dlspo~ z1tiv de sigurana de suprasarcin

Amplasarea prizei de pAmInt la fun datie tip cuvQ

Rezolvarea trecerii peste rosturi de dilatare prin bandA de Intindere la interiorul construcIIlor

142

PROTECTIA LA TRASNET

1
i

1n principiu, obiectele de protejat se inscriu in zone diferite de protecie, numite i LPZ (Lightnlng Protection Zone). _ @ Zona de protecie CIA: Zona de protecie o... se afl Tn exteriorul unei construcii de protejat. in acest spapu sint posibile loviturile de trsnet. domin c1.mpul neizo. lat de descarcare electric din trsnet.

t
I

ZOna de protecie O.:


Datorit dispozltivelor~e captare pe complexele constructive de proteJat se formeaza zone Tn care loviturile de trasnet sTnt excluse conform clasei de protec~e. Domin cimpul neizola! de descArcare electric din trasnet. Astfel de zone din exteriorul comfJlexului constructiv sTnt definite ca zona de protecie la trasnet (ZPD O

Zona de protectie 1:
Cldirea

de protejat 1n sine este

definit

ca zona de

protecie

la

trsnet 1. Limitele spre zona de protectie OsTn! date de regul prin acoperiul, .pereii exteriorl i podeaua subsolulul clldlril de protejat, 1n situaia 1n care alctuirea (ecranarea elementelor constructive exterioare) trebuie s satisfacA anumite cerine.

Zona de protecie 2 .. ....:

CD

Principiul compensarII poten~.lulul din litanII

la

IIM

UIIghJ ele pnMIOlfa CI

Poate fi util sau Indicat s se stabJleasc rn interiorul zonei de protecle 1 i alte zone de protecie la trsnet. De exemplu unitatea central de .calcul ca zon de protecie 2 i echipamente electronice izolate ca zon de protecie 3.

70

80

\.~ r--...,

ea
40

'\.
. '.

ac
20
10

........ .......... r--...,-" ....... 1"'- II


la 20

"""

"-

r--.. .............

1-..---:30

elul de JIIIIIIGIIt
~

IV

~311

IOh(ln)

'''.-1Pl
I

Cll.Claprotooo

EJIoIInII
(1]

Aua.,.,.\ CeIchIdIt.. 0IIIan1e lipici Unghi de lItIII.tului (~ 0GhIurI101 (w) In"" praleG!le(,Aj
ICIII

_dUc

VaIo.,. max.
I eu,.nltJlIJl cIInll'llllll(1] ZOOIcA

88'"

20m 30m 4Sm IOm

Smx Sm

lam

-~

II III
IV

15%
110%

10 mx 10 m 15m 15mxlSm !!Om !!Omx20m 25m

lS01cA
laokA

10%

40

10

Unghiul d. protecia In funcie de elisa de protectii i de Intllimee d.uupra ~ nel de protejat .


I
I \

Claia de protaC\i. Ia trAsn..

o dtseftld".. achlUtllor

,,

-r-

'.

I\

Metode pentru amplU.,.' dispozlllvllor cit ceptarI: metoda Illrel trllnetulul, \V metoda unghiului de protectlt " metoda ochlurUor

eanciuClo,

"-

,
"- \

""- "-

" "- , "

"

armAlUri otll
\,

....

priza de patnlm de lundalla

Instalaie

de pAmlnlare

"
(1)
Acoperiuri protejate prin catarg de captare

m
7

mpari rea unei cladiri in zone de protectia ia trasnet

compln.at. I pollnllilului pentru protlctla la 1rAsn8L conductor spre plmlnta", ptnW traln,1 1'7.1 tompln..... a potentialului L.!!..J .Imultan 10cll. conductor spre plmlnlll. ",nlru luprasa"';"6

143

"

dupa J. Henjes -

llJ

ANTENE

<D
.".,,,.
.';."",

Propagarea und"or .'lctromagnlllc. corespund./agllor op!lcll

Propagarei und.'or radio

13'

\fV 1.,tC!IIloClUzlrll

D.IV1t1t norii d. bruIa) prin

Luno.
lIIatI

Momtlll din VIni

",O

L (mI 4.15

MAIOMPl1IO (kpml 41,4 57,0


D,4 113,0 13.7 41.4 29,4 ~. IS,a "'8 21il' 'U,7 18.1 24.;
11,1

a,o
fu ml~_t/.L
l,8

3,7. U 3.a

2,78
O

a.u

iIO.a

1, max-6",

'12,1 I

18,7 13.4

Antenele pentru recepie radio i TV afecteaza imaginea urbana. Antenele co . munitare pot fi utile in acest sens. Tn plus, antene foarte apropiate pe un aco peM se "derii'jezAf'eclproc dinpuncf'Cle" vederearr'andamentulul: Trebuie avut In vedere proiectarea de antene comunitare Inca din faza de construcie - cu amplasare de amplificatoare 1mpotrlva scaderii de tensiune din reea .a.m.d. - @ + @ aceasta masura avfnd consecine i asupra pamintlri lor. Pentru racordarea ia conducte de ap trebUie realizata scurtclrcultarea contoarelor de apa - @. Amplasarea corecta a pmintrli Instalatlei para trasnet trebuie supraveghea!! pe antier - pag. 142. Nu se amplaseazA an tenepa acoperiuri din paie, stuf sau materiale de acoperire uor combusti bllil 1n aceste cazuri se prevAd stnpl de antene sau antene de tereastr. Randamentul antenelor eS1lt puternic influentat de mediul inconJurator chiar sub Unn de Tnalt! tensiune. Poziionarea cea mal 'buna a unei antene este cu vlzlbllitate directi spre eml!tor. Recep~a'buna presupune orientarea spre em~Atorul proxlm, aa-numita polarizare pe acesta. Undele scurte nu urmArssc: curbura pAmintului, cale cu lungime de undl de ordinul metrilor o tac partial, o parte trec 7n tropoll1'eri i sint reflectate, astfel recepia TV este poalblll i acolo unda emllatorul nu ajunge. Oferta da forme de antene esta foarte diversificata. Trebuie urmate regulile de baz - @. Necesarul de spaii respectiv amplasarea 7n cas a aparatelor suplimentare de pAmfntare a Instalalel paratrlSne! ~ste important! .... @. Copacii fna~I, care depaesc vTrful antenei pot deranja pe directia spre emitAtor, fn special co pacii intotdeauna verzi. Antenele pentru spectrul UHF amplasate sub TnveIftoare au recepie redus. Plerderea aceasta fatl de antenele exterioare scade la Jumltate pentru spectrul VHF. Antenele de camerl sint c;le c1teva on mal slabe (antene auxiliare). O anteryl ar trebui SA serveasc pentru receptarea undelor lungi, medll, scurte I ultrascurte pentru mal multe spectre de unde TV; trebuie executate durabil, putem le protejate Tmpotrtva ruglnei. F1entru Instalare pe stilpi trebuIe prezentat atestatul atatlc conform voe 0855 partea 1 - @. De regul! se consideri Introducerea strlpulul fn sletemul structural al acoperiului pe o 1nllllme de fixare de :. 1 m, la zld!rfe de :. 0,75 m. Fixarea de couri de fum 10 uz ~te defavorabili datorlt. pericolului de coroZIUM. Pentru acoperl,uri plate, fixarea de un perete exterior servete mal bine scopulUi. In cazul conectArII prin cablu (Cabll1l'e de bandllargl) se re nunAla antene. In subsol trebuie prevlzu~ pe nngl punCtul de transfer (ra cord individual) I un apa~u pentru amplificator cu racord la reeaua de energie electric.

<D,

'4'

Momlntul dIn vint MR la un 11111' '.:!I dJn \llvj de ea mm "

1 antena dlrIcJIontIl S IUport ant.nl p.ntru unei. lungi, pentru 2 antene

antene, cablu (cit ax. FII (K10)) coaxlal75-Q 4 am.nt UMil g ampIIfloalor ptnllU (cit IX. F IV (1<S5)) unde lungi, m.d", li ant.nI UHF IOUrt. " ultra (dx. F li (KSS) ICUI'II ti ell1a1. TV ,10 fini cit plmlntare '1 cutie veriflclre -----~I"'\. InnAdlre cablu 12 11'.... ramlflcalfl .~~ 10 prtnoIpalt cablu CI 13 doze dll!rIbutI. , p.ntru ramJ1!carea IrasetIor principali 14 prla amanl p.ntru radio, el TV 15 cablu conectare ' pentru radfo 1a cablu conlOllrl pe,ntru TV 17 plmlntare
COIXlIl7H~

a IlUni VHF

1nIcI1I, ICUI'II " uttrucurte 2 antena VHF (cit ax. F III (1<8))

e oonductort d.'a

ltIIp din \lava

UHF IttIpungera p.ntru

scurtcircuftare a unei conducte din material plastic sau a unei

instalai. delnall

de curent

Intreruperi temporare
Cu10mm'

tanslune

~ ~ UfoiF :>:>... __ ,I....,Jf 11.._'6_"'00 ,MK


VfolF U

Schema

instalaie anten comunitar

(Siemans)

Schema instalaie de protec~e la trsnet

plmlntare casl

144

MArime a radla~el fizicII Flux de radiall. . Int.nsltate da


radla~.
.,;,"

Mlrlm.lumloo!ehlllc!
"no~

Flux luminos iluminare

Intenall. lumlnou" . 1--, . C::andela '.. (ed) ..,.,.._ .

'"

UnJtall! lumlnotehnici " prlICIIrtare (Im) Lumen

Iluminat artificial, DIN 5035 Linii directoare pentru posturi de lucru .lIumlnat artificial" ASR 7/3 1979 Informaii: Sucursala LJTG, SurggratenstraBe 6, Berlin ' ERCO Lsuchten GmbH, Casua potali!., Lildenscheid

ILUMINAT -QJ

. ';~Mlrlmllumlnotehnlce

.........

===:3

'II1'II

Puterea radla~el aprectat! de ochi este definita ca flux lumInos 0. Fluxulluminoa emis fntr-o direcie definiti!. i limitat de un unghi spaial este intensi(ed/m2) Oen811, luminoasa L D.naitall d. radlatla tatea luminoasi!. 1. Intensitatea lumina as!, a unui corp dEi iluminat conside(Im'h) OanHtatl dl lumini Q Oanlltate de tldla~e ratI!. pe toate direc~ile de emisie IndicI dlstrltiuia intensltltli luminoase, reprezentata fn general prin diagrama dlstrlbu~el Intensitii luminoase (OOIL) .. (Ix' h) traCilere ," Expunere H - pag. 146 (1). OOIL descrie radiaia unul corp de iluminat ca rngusta, medie sau lati!., simetrieI!. sau asimetricI!.. Fluxul luminos care cade pe o unitaMarimi ale rtdl~el ffzlce i mlrtmllumlnotlhnlce te de suprafata este Iluminarea E. Valo.rI tipice: Radiaie globala (cer senin) max. 100000 Ix . Radiaie globala (cer acoperit) max. 20000 Ix lnl curent cu renlClaal'l Corp iluminat, g.n.rII Vedere optim 2000 Ix :==J" =,umlnltl.llt.m tuburi X 2 le Oorp Mum. cu JndJcIrel nr. du.... Minimulla locul de lucru 200 Ix "'" ee W c:tlllum. " put.rft Slltam lIumln..t CU corpu~ Iluminat de orientare 20 Ix ~ Corp luminII au aomutator IlUminat Inltrall Iluminat stradal 10 Ix Z Col'P.!lrlltuminlt cit 1Ig\.ltlllll cu o O O O Corp tllim. Ingropat/lp/lcall IUnCl/anm permanlM1l/prelungfti Iluminat prin lun! 0,2 Ix 1Ulpalld1l. roIUndlcllfndrlc Corputj iluminat CI. lIgul'IOli cu X dIIJjozftlv cit comutarii cit urglna Densitatea luminoasA LconstJtule o masurA pentru lumlnozltatea perceputa .c Fluter d. pereti, apat lCo Fir. rtlltctor Densitatea luminoasA a corpurilor de Iluminat este relatlv mare i produce cII~onll roIUndic/Andric --... Corp Ih.im. p~ turaa ftuere.. gen. efectul de orbire. De aici rezultA cerina pentru corpuri de iluminat ecranale vezi lUI In confta. tip b.ndl au OorpRum.lngropatlapIlCIII IndlMa puttmlumJnOIH ln spatII Interioare. Densitatea luminoasA pentru suprafaa spaiului reiese luaptndat, pltret "ulIUl - eulndlcwu nr. d. lur.. din iluminarea E i gradul de reflexle (L. E . pIn). 1 Sursele de Iluminat transformi puter.ea electrici (W) rn putere luminoasA ~~~JJum.au Corp Uum. IngtOpl1lapllcatl ~ g.ntral uaptnda~ dreptunghiular (Im). O mlsura a randamentulul este eficacitatea luminoasA (Im/W) . SImboluri pentru corpuri de iluminat Simboluri generale pentru corpuri In Dlanurl d. arhitecturi conform Surae efe iluminat da iluminat In planuri da arhltacturl DIN 40717 Pentru lIumlnatul spa~ilor interioare se utilizeazA surse de iluminat cu IncandescenA surse de iluminat cu descArcArlln gaze - @. lnsu,'rI tipi_ ........ ou d1N1n1111II ... ce ale corpurilor de iluminat cu incandescenl: culoare a luminii alb-cald, pode luminii au iIIatIIIItIoInIl sibilitate de reglare a oblurlrll nelimitatA, redara foarte bunI a oulorllor, funcionare flrA pllpllre. Densitate luminoasA mare a corpurilor da iluminat; astfel efectul luminii este briliant Tndeosebl la surse de iluminat cu IncandescenA cu halor.enl; dimensiuni reduse ale sursei de iluminat; aceasta conduce la forme mici de corpuri de iluminat si caracteristici foarte bune pentru a obine fasctcule, Tndeosebl In spoturl. Alte lnsuslrl: eficacitate lumlno- . asA (ImlW) redus!, duratA de via a sursei de iluminat lntre 1000 i 3000 de ore. Insulrl tlploe ale surselor de lIumln.at .cu descarcAri In gaze: Tn principiu funoionare ou stabilizator i, dupA caz, cu starter. Eficacitate lumlnoaal ridicat ,1 duratA de viaA relativ mare Intre 5000,115000 de ore. Culoarea luminii Tn functl. d. tipul sursei de iluminat alb-cald, alb-neutru, alb-luminA dlum'" Redarea culorilor ponderatl pInii. foarte buni; posibilitate de reglare a obturlrli limitat!. Funoiol!are fAra pnpllre doar la utilizarea cu stabiliza@ Cla.l1Ictie. surs.lor de iluminat lor elsctronlc (SE).
Intensltata d. Irtdlere

Lux

(Ix)

CD

_2"",... d.
o

rr:-;:z.,

,1

SUne efe Uum. ou InC8ndeaoenfl

aur. efe IIunI. ou hIIagenl ou In- aur. cit iluminat ou dncIroIrt


OIndMcentI
QT

P(W):60-200 sursA de J1um. de uz general P(W):60-120 sursl tip reflector P(W): 300 sursA tip reflector

P(W): 75-250

PAR 38

6
G

".c=-Jocl P (W): 200-500


OT-DE P(W): 300 500

PARS6

750
OT 1000

p(W):eO-150 . PAR38 sursA 1Ip reflector (QR 122) P(W):25-100 sursA cu nuan1! soft P(W):25-100 surs cu krypton P(W): 15-60 sursA tip lumInare
I:::J
!

P (W): 75- 250 sursl1lp reflector parabollcl

A A

U U
I I:::J

aur. ou haIogen - cit voll8l mIc


QT

P(W): 20-100

A A

GR-48 QR-Ce QR-111

~ P(W):20 sursa tip reflector

fn "are - cle1nlltl prNIune P(W): 60-400 sursl de II. cu HME vapori de mercur P(W):SO-125 sursA de II. tip reflector cu vapori de mercur HMR P(W): 250 S\Jrsl de II, tip refleCtor cu vap. metal-halogen HIR 0If0'i3i!r P(W): 70-250 sursl de II. cu vap. met.-halo. HIT-Oe P(W):55-1S0 sursA de il. cu HIT vap. mel.-halo. P (W): 75 - 400 sursa de ii. cu HIE vap. met.-halo.

SInI cit numlnat ou matwIIII fIuorNcInt


T
III

'"
3

!J !J
i

Surd de !lumIMt oomPlCtl ou mDrIaI fluONlOlftt


T

P(W): 16 36 58

ti

P(W): 7 9 11

c:fE3
TC-D

m
TC-L

P(W):10 26 13 18 P (W): 18 24 36

P(W): 35-120 sursa tip linie

P(W):20-75 reflect. cu lumina rece P(W):35-100 sursi!. tip reflector

HST HSE

~ O

TO-Se

t
-20W -23W

P (W): 7 40 11 55 15 20

Starter Incorporat

P(W): 35-100 surs de il. cu vap. met.-halo. P (W): 50-250 surs de II. cu vapori de sodiu

40W

eow

25WQ...

100W 120W

rSWQ-1SWe

SW~ rw Economie de -llW

Comparaie:

curent de p1n la 80%, durat de viat x10

Tabel surse de Iluminat

145

Mijloace de iluminat
"

. ,... ".,.. ,._.......-...

FluIer

,
O

ILUMINAT
>"

" \ SpOI

~
'" '.", "

"0
",

,:"'<0>"--'-

A
O

Corp iluminat tip raster


I ....

,'."',~

.......

Upilghl

g
Oownlight

~
pAtrat

-~

dre~:n~

~
~
t::I-&EIiIH:I

60-200 W

sursA de lIum. de uz Q.neraJ

O O
"

PAR.R
QT

sursA tip r,fllClor para bollel sursl tip reflector

O O O
O

60-300W

Incandesci 75-250W

sursA cu hll,::ien cu

QTOE sursA cu halo;. ou In Cind., dublu .oclu

O
O

l00-S00W
lursA cu haIo"en de voita! mic 20-100W QR!.V sursa tip re1Iactor cu halog.n dl voltlj mic 20-100W .ursl cu mallt1l1l1uoT relC8nt -====lS-58W TC sursA compacta cu mlllnai fluorescent TCO 7-SSW Te!. lursa cu vapori dl HME mtreur 50-400W HSEI sursl cu vapori de HST SOdiu SO-250W lursA cu vapori mllltHIT E< ....., HITOE halo;." 35-250W

QT!.V

O
O O O O

O O O

,':

O O
O

~ ~

<D CcnI..... tipului d. aurd

ele ilumInat cu !/pul d. corp de llumlnll

=-;-~
Oownllghl
5OOCd/kIIII

; 3~""~ ~~~a parabollC~ ~


Corp luaplnclat
aoocdlldll\

CorP tip ~r ou 3 oglindi, Ingraplt, III" -..--_~ 1 sursA

~~

~M ~II'8O',
2500 odIkIIII
lurll cu d.lClrclri In glZl

.1. I . Spot par....al C

~:: --'. . =!II


IlOO adIIclm
t

Fluter de per.t.

=~~ ti
tpot dlrtoIcnll

'
I.j.l
Il I

Oownll;hl.vlculre a.r 3/h II3SdS (A) 160 m 200 m'/h 1140 dB (A)

Oownilght

~ 2000 cdIkI

3~

})) it

't nI CI
~

f~

Oownllghl eVlcuare i admisi. aar 160 m'/h 1. 3S dB (A) 2~O m3/h la 40 dB (A)

Corp cu iluminat dlrect.fndlreot

~
=.}f ;

Oownllgnt decorativ deschlderll.,asortati pl//al prin: - inSlr!e metalica - stlcll fumurte - lentUl In trepte ' -inel acrilic

rll1=
I

Oownlight patrat reflector 300x300 mm

146

ILUMINAT
Inllt. spatiu ilumina l'Ia noml nalll

Spatii

< <

8 8 ~ ~
gi
VI

::r:~
1\

.....

. .~ w ~ VI
a: C
l~

;! t; ~ ~ C El C

i al
C

3: ~
VI
1\

~ 3: r-- te

l- I-

1,)

l-

pIna la 3m

Garaje parcare. spatII ambala" Spatii sacuna" auxiliare pInII la . ., c .. ". '- , 200 L.ux Atellere Restaurante Foaiere Slrou~ standard, sali d. dUl, lPa~1 cu ghl" $1 case Cam.re d' ,tdlntl Atellere IJbrlrii gtnlla 00 L.ux Spatii de vInzare Sj3atil d. expozjle Muz.., gaI.rll, 1131111 d. fattvltltl Holurl de Intrar. Slr.2ftlucrare de dati, bir. ltand. cu n_lt de vlzlbilHatt mar. AtlII." Spatii comerciala $upermagazlne Vitrina BucAtiril cle hotel Podium d. concert Birouri d...n tehnic, birouri comun, dlmenalunl mari Spatii depozlta" .... Ataller. Hal.lndustriaJe Foaia,. Restaurante Blaerlci SIli ccnc,rte. t'lue Atlll.,. Hlle indu.trlale SI".IUdl~l, lule, ullIMtIl"11'II Spalft d. vInzari Spatii dl 'Xpozltll, rT1uzn, gallr1i tablouri Holuri de Intrare.. Hanuri sin de aport, .In mUltifuncional. ,1 de glmnutlCl At.II.1'II SIli dtd...n Laboratoare UbrIrU. sili de Iectllrt 5131111 de 'lCPOz~l. Hale pentru tlrgurl 5P1l11 comercfale Supermagazlne Sucltlrll d. dimensiuni mari Podium d. concert Hal. Industrial. ,1 d. maini. Ipajll panouri d. COI!1m1CII Spa~u depozltlre cu dtpozItare p. VlrtfcaII BI..rtd SIli concerte, teaue Hale IndustrialI Muzee, gal.rli tablourt Aeroport, gara '.rovlara, zone d. clrcullU. Sali f.stlvl Sili d. sport " multlfullC\lOnlll Hal, industrial. Auditorii, sali audiii Spall de expozitie Hale pentru tlrgurl Supermagazin. aTLV sursA cu halo;. de voltaj mic aRLV sursa Up refise. d. voita] mic aRCBLV. sursltlp reflector d, voltaj mic, luminI!. rece

plnlla 750 Lux

plnlla 200 Lux

- , -- --- ,- , , ,- - - -:- ,,- - - 1-

l: l:

t; 2 %
UJ

W W

==

:J: :J: %

!:!:

te te VI
~

1::: 1:::

, ",

..

II

'1

I I

ii

"

1I-

II I

i-

:I

1-

II II I

1-

i'

II

,- - -

I- II :I

I I-

II I I

-",I

II

l'

'1 1-

1I

3m pinii. 5m

plnlll 500 Lux

'.

l'

:"

- .

I
.

II
I

-I

~Inlla

50 Lux

l'

'1

. II II

:1

- I I

- -1__

1-

:--.

-.

pinii .200 Lux

peste

5m

gtnlla 00 Lux

I-


1-

"

-.

lnlla

50 Lux

III

.-

I
e

.,

.
I e

A sursA de ilum. de uz general PAR sursa tip reflector parabollca R .. sursa tip reflector QT surs! cu halog. ou incandesc. QTOe .. sursa cu halog, cu Inclndesc. Cu dublu soclu

sursl ou material fluorescent

Te sursa compacta cu materlallluor. TCO. sursa compact eu material fluer. 4 tuburi TCL sursA compacta cu material fluer. ferma alung It!

HME sursil cu vapori de mercur HSE .. sursll cu vapori de Sodiu HST sursll eu vap. de sodiu, tubular!!. HIT .. surs cu vapori metal.halogen HIE sursa cu vapori metal-halegen, forma de elipsa

CD

Mijloace de iluminat pentru iluminatul spatiului Interior

147

ILUMINAT

-CIl Tipuri de iluminat Tn spllllinterloa,. ilumInat dIrect, Ilmltrlc-(j). Preferat pentru ilumlnatul general al spatiilor de liJcn.t. de inUlnlre; de circulaie publicA i al zonelor d& clrcula~e. Pentru a satisface nivelurile de iluminare prescrise este necesara o putere electricA redus.!. Valori orientative pentru puterea specifiC de alimentare - pag. 151 (j) '.Unghiul de ecranare al corpului de iluminat peF'ltru spaii de lucru i de lnttrnire este de 30. pentru cazuri cu confort de vizibilitate foarte ridicat se situeaz la 40 si peste. Pentru un proiect de Iluminat trebuie pornit de la un unghi de emisle intre 70" i 90. ,
DownllghMluttr de perete. corpuri tip raeter-fluttr de perete - <} .

<D

iluminat dll'lct. sImttrlc

FllJtilr da parale. iluminat direct

Utilizare In zona psretJlor pentru iluminat uniform al peretilor. Sfectul epre


spa:~u este cel al unul iluminat direct.

Fluler de perete pe ,1'" de curent - (] . Iluminat uniform al peretelui cu


contribuie la iluminatul spatiului. 1n funcie de dlstantele alese intre corpuri-

Flu!er de pll'lte cu componenta lpeali pe $Inl Cle curent

Fluier de perltl

SpoI dlreO\tonal

ilumina! Indirect

le de iluminat se ating iluminAri de pinA la 500 Ix. Este posibilii utilizarea de surse cu materiale fluorescente ,Isuree cu halogen cu IncandescentA. FI.uter de perete fngropat fn plafon - G . DetoritA lipsei de contributie la lIumlnatul spa~ului sTnt utilizabile doar pentru iluminatul peretelui. Utilizare de surse cu halogen cu Incandescenta i surse cu materiale ffuorescente. DownJlghtoepot dlreotJonaI - ~ . Se poate reatlza un Iluminat dlferen~at spaial la o poziionare regulatil a corpurilor pe suprafaa plafonulu1. ReNectorul care concentreazA fasclcule relativ rnguste poate balela cu pIna la 40" ,1 poate fi rotit cu aeci", Utilizare de surse cu halogen cu incandescen!. Tndeosebi de voltaJ mic. Iluml_ indirect - () . Concepia iluminatului este caracterizatA de Impresia luminoasa a spaiului, chiar la nivel de Iluminare sczut. i lipsa reflexiilor cu efect de orbire. Premisa constil Tn TnAltlmea sU1icientA a IIpa~ulul. Este necesara corelarea atenta a lIuminlrll CIJ arhitectura platonulul. L.a /Iuminatul postUlui de lucru trebuie urmAriti limitarea densltlll luminoase din corpuri de plafon la 400 cd/m 2 Consumul de energie este de pinl la trei ori mal mare fatl de lIumlnatul direct, Iluminat dll'IOI-Indlrect - Ql .1n baza Impresiei luminoase a spa~ulul i a consumului de energie pe care TI reprezlntil (70% direct. 30% Indirect) este preterat. Tn condiiile unellnllllmi suficiente a spa~ulul (ia! 3 m). un lIumlnal direct-Indirect. Utilizare predominanta a surselor cu materiale fluorescente . pentru structuri de lumini comblna~e cu surse cu incandescenta. de plafon, de podea - ~ - () . P,ntru lIumlnatul pe suprafete mari de plafon, respectiv pod,a. Utilizare de surse cu halogen ou incandescenti sau surse cu materiale fluorescent.; posibil " surse cu descArciri 1n gaz, de inaltA presiune. ' Corp de Iluminat de ~ - . Utilizat predominant pentru iluminat decorativ al peretelui, de ex. prin filtre de culoare i prleme. lntr-o masuriI/mitata utilizabil i pentru lIumlnatul plafonulul sau podel'l. Pluter de perete pe ,Inl dl curent FArA contrlbul. Ia lIumlnatul spatiului. utilizat In mod deosebit in apa~l de expoziie i muzeu. Se pot atinge niveluri de iluminare vertlcall de 50 Ix, 150 Ix i 30'0 Ix ca valori tipice ce- ~ , rute in spaVi de expozItie; dotare preferatA cu surse cu incandescentA i surse cu materiale f1uorescente. Spoturl pe de curent .... ~. Unghi de emisie preferat: 10' (.Spot"). 30 (.Flood"), 90' (.Plute"'). Schlmoare a conulul de lumini la spoturl prin _ lentile (Ientlll sculpturi si lentill Fresnell); schimbare a spectrului prin filtre de protectie UV i IR (zon! muzeu. expozl~e, vinzare) precum i prlF'l flltre _ de culoare. Protecia la efectul de orbire se realizeaza prin ras1ere i clape de ecranare.

"'utar

rn

-6 '

,/ftI

,.",.,1,_,_,.,.,.,.,.,,:,.,.,.,,;,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.;;,',',.,.,.,.,_,',..,',

<V

iluminat dlrlct-lndlrect

F1uttr d. plafon

.:4. .9.~:,:,',:,:,~:':':4,a,:.:.;.!,:.:.i'!':'!'i:!'f:';.:.:,:.;.4.:'-''':':''1.:

:.:.
:::: :;::;~.;.:"".;.:.":.:"" :.:"' :"" ...:." ...... ;...:"'I ..~'" ....... ;.; ,.,.,~:.:"" ...:..... i':......."' ........ ;.,.;"'.;.,.".,; .;.;.;.;.

Ruter de podea'

;~rp deperete. iluminat direcHndi

Fluier de perete pe

sin de

curent

Spot pe in de curent

148

ILUMINAT
_.[Il
Geo..~e!r~~_d.~~U.~~~fl.l~orpurlior de iluminat

<D

fali d. perlte: a. 1. h

OownllQhtoflutlr d.!:.eret8 i dlstanll

Oownnght, dlltenll fatl d. plretl: - '1, h

Tntre corpurile de iluminat i Tntre acestea i pereti s1nt n cu Tnlimea spaiului - <D - @. Unghiul preferat de Inciden a luminii pe obiecte i zona de perete se situeaz intre 30 (optim) i 40 ,.... - @. Unghiul de ecranare ja Downllght-url se slueaz intre 30 0 (lumin 1n fascicul larg, limitare suficient prin ecranare) i 50 (lumin n fascicul de ad1ncime, limitare puternic prin ecranare) - @, pentru corpuri tip raster fntre 30~ i 40. . .
relaie

Distanele

...
20 Ix

Neceur p.ntru reCl.lno'~rt' trllAtu~lor fl.,. Din lceet moUv, iluminarea orizontal' de 20 Ix llte valOlrel minim.'pantru spaii Int.rloare In If.r. zon.lor d. lucru Zonele de lucru par Intunecate 1. o Iluminare c 200 Ix. Oln aeelt motiv, 200 Ix elIIe valoarei mlnlmA.,lIumlnaril pentru zone de lucru ocupate p.rman.nt 2000 Ix 1l1li 'valoar.. perceputi oa optimA pentru !lumln"., zon.lor de lucru Factorul del ,5 repr.zlnti dlt.;tna minimA perceptibilA. Oe .Icl rele.. Icana valorilor nominale ale lIumlnlril En pentru . ' Interioara: 20,30, SO, 75, 100,150,200,300,500.750,1000,1500,2000 ,.a.m.d,

o
r

200 Ix

i :0
. "..:.

-.

2000 Ix

Downllghtfluter d. peret'i dllllnll Intre corpurile de lIum,: b -1 -1,5 a

'4' \.:1

Downlight, dlltentl Tntre corpurile de numln.!: b _ 2a

\!.lI

"'il'

Zona de iluminare P.~tru lpelfllntericlrt

Iluminarea parceputl

Zona. aCUvltat.
!iO 150 200 SOO

....

20
!iO 100 200 300 500 750 1000

30 100 150
SOO SOO

150

750 1000 100 1500 I!iOO 2000 paate2000

Drumuri " zone dllucru In aer "ber Ortentare In Ipa~1 ou lII~onara de duratllcurta Spllii de lucru utilizate ocazIenal Sarcini vlzulle d. dlflcultete redu", Sarcini vlzulle de dificultate medie " Sarcini vizual. d. cerlntI rtdIclll, de IX. activitati de birou ~Iiual. de dHlcultate rlcIIcatI. de .x. montaj lin SarcIni vtz. de dlflCI.Iltat. foarte ridicatA, de ex. urelnl d. control Iluminat .upllmentar pentru urclril vlzlfll. dificil. " aplclal.

Sarchii

5 @)

Unghi Incllnale apot dlreclen,' ,i But.r: CI- 30'-40 (optim)

UnghllncJInalfll. apoturl pentru lIu minat de obiect" perete: CI 30"40 (optim)

Vllorll. d.llumlnare r.comandAt. conform CIE Ex.mplulP 44 Grad d. pt'OtICIf. Ia conteol AU corpurt Itrllne Grad d. prcllC1lllmpotrlVllnflltrlrlt epal A 2.. c1frlIncfIClIIV, p.rlmetru d. prcllClie

UllrllndlcltJv: IP Prima cifrllndlcallv: O- 5 A doua cIfrIlncllcalJv: O- B

1. cIfrIlndlcltIV, perimetru dl protlC\ll

O NIci o prctecIl. 1 ProtlCl!. le corpurllltrlln, mari (>!50mm) 2 La corpurlllrlln. medII (> 12mm) 3 La corpuri strIIn. mici

corpuri .trlln. granulare (cI mm)

~2,5mm}

O 1 2 3 4 5 Il 7 B

NIci o proteCitl Protectl. lampi d. apA vtrtfcll Obac plnlla III" La apl pulverlzatl La apA in .trop! La apt in jat La Inflllralli apel la Inundare La apA la ICUfundare La aplla lubmersll

5 La dlpun.,H prafului I La Infiltrarea prafUlui

Iluminat ele obiect

lIumlnlt dl peretei .pot


I

Tipuri de protlC\ll pentru corpuri d, iluminat

Trpt.

Ind.x R. ,. 90 90,. FII" SO SO>RI>70 70> Rn60 60> Fla > 40 40> Fla>20

ZOna d. aplicatii tipiCI Testar. culolre, gal.rli LeculntA. hotel, restaurant. birou. scoall, spital, Industria ffpograflctttlxtlli Industrie Industrie i alte zone cu cerinta redusa din punct de vedere al redArII culorII vezi deasupra

IA

lB
2A
3
4

iluminat de perete, fluter

@)

Unghi de ecranare 1_ 30/40'/50')

Redare,a culorii de catre corpurile de Iluminat conform DIN 5035

149

~~;

...w.w.w.............................~............~..................w..... .........Wo....... .w.....w..w..w...

'II.. . .w.. ..... . ..\*


:::
Caracteristici calitative al. iluminatului

IL'UMINAT
-QJ
0 soluie de iluminat bun! trebuie-s corespundA cerinelor funcio

nale i ergonomice luind 1n considerare rentabilitatea. Pe'ling ace ste criterii cantitative de calitate trebuie considerate i criterii calita tive. 1nalnte de toate cele arhitectonice.
CriterII cantitative de calitate

Dispunere corecta a oorpurt!or d.llumlnat rela1iv la postul d. luCIU. Incld.nlllal.reli a uun/nil .

Nivel de iluminat Intre 300 Ix (birou Individual cu lumln diurn!) i 750 Ix (spaiu de dimensiuni mari) se sltu,saza ca valori medII cerinele pentru zona de lucru. Niveluri de iluminat superioare se pot atinge la un aceiai iluminat general printr-un iluminat suplimentar al postului de lucru.
Direci. luminII -

<D

Suprafe.l. d. lucru. morillaai'll taataturll hIrtia trlbul. "alblluprafaa mltu!tA

Lumina cade preferabil lateral pe postul de lucru. premisa pentru aceast situaie fiind o DOIL Tn forma de artpl- pag. 146 @. Umltarea etectuJul de orbire - @-@ Limitarea efsctulul de orbire acopera domeniile orblrii directe, orbirilprin reflexie i orblril prin reflexie datortt ogllndlrllln monltoare. Limitarea orbirli directe se realizeaz prin utilizarea de corpuri de fiuminat cu unghi de camuflare (unghi de ecranare) jjIo 30. Limitarea orbirii prin reflexie se realizeaz prin inciden! lateral lapostul de lucru 1n legtura cu suprafee mtulte ale medlulul7nconJurator - (ID. Limitarea orblrii prin reflexle datorita ogllndlril in monltoare se reall-_ zeazA printr-o poziionare adecvat a monitoruluI. Corpurile de lIu minat care s-ar putea totui reflecta 1n mon~or trebuie sA prezinte ln aceast zon densiti luminoase de " 200 cd/m 2 (utilizarea reflectorllor cu nivel de stralucire ridicat).
Dfltrfbull den8lt1lllum'noue Distribuia armonioas a densltll luminoase esta rezultatul unei' acordri atente a Muror gradelor de reflexle din spaiu

Densltlle luminoase depeasc 400 cd/rrt2.

- <l.

la Iluminat Indirect nu trebuie s

de llumm.t care pot genere trebuit II prezinte In zona

!I OlMllJlllumlnoau pentru Iluminat

\!i indirect

lIumllllt d'I'llltl!llumJno.

CUloarea lumIni'" redll'Nlum'nll'- pag. 149 @ Culoarea luminii este determinat de alegerea sursei de iluminat. Se disting trei grupe: lumin alb-cald (temperatura culorII sub 3300 K). luminA alb-neutr:A (3300 K-SOOO K) i lumina alb-dlurn (peste 5000 K). Pentru birouri se aleg de obioel surse de lumin de culoare alb-cald sau alb-neutri. F'entru redarea culorii, care depinde de compoz~ia spectral a luminlf, ar trebui tlns spre nlveful 1 (redare / foarte buna a culorii). ClIcu.... punotualla lIurnlnlrllor - @
(orizontali Etl i vertical Ev) produse de corpurllndfviduale de iluminat pot fi determinate oonform legII fotometrice a distaneI din Intensitatea lumInoas i geometria spaIului (Tnlimea h. dIstana d i unghiul de inciden a).
nlxl.ln%
iluminri le

Gradd.r.

Gradd.l'I flexl.Tn %

lIuri-linlll punctuale

MIIIrfaII ele conlt!'. I corpurilor AlumlnllJ, pur. mlX,. lucios 80 plnlll 87 Alum(nlu. Ilexat. mat 80 plnlla 85 AluminIu. lustruit as pinii. 7!5 AlumIniu. mIt S5 plnl la 7e Vopaltorie aluminiu. mali 55 plnlla 85 Crom. IUltru11 60 pInA la 70 Email. alb 65 pInA la 75 Lac. alb curat 80 plnlll 85 Cupru. lustruit 60 pInA la 70 AlamA. lustrultA 70 plnlla 75 Nichel. lustruit 50 plnlll 60 HIrtie. aibA 70 pina la 80 Oglinda argint sub sticla 80 pIna la BB Argint. lustru~ 90 pIna la 92 Materiile de conatruclle Stejar. deschis. lustruit Stejar. inchis. lustruit
Granit

Mortar. delOh line. vlr 40 plnlll 451 Mortar.lnchll 1!5 plnlla 25Piatra d. gresIe 20 piniI. 40 Placll d,'.mn. brut 25 plnlla 4C\ CIment. bltan. brute 20 plnlll 30 Clrlmldl. ro,ie. noul 10 pinA la 15 _

CUIcn1
alb gri d chla

grlmldlu grllnohls albastru deschis albastru Inchis


verde deschis verde Inchis

75 pInii. 85 40 plnllaSO

E."~ <El 50" ~.cos'"


ev-~'COI'(90-")

Calcar Marmura, lustruita

25 pinl la 35 10 pina la 15 20 pIna la 25 35 pIna la 55 30 pIna la 70

galben deschis maro


. rO$U
rou

2S pini la 10 plnlla 15 40 pIna la 50 11.\ pIna la 20 45 p!nlla 55 15 pinia 20 60 plnlla 70


20 plnala3C 45 pIna la 55 15 pina la 20

351
.

deschis inchis

150

Legea fotometncA a distantei

...:,.....,.....,.,...'.....,.....,....;.

(2)

Grad de reflexie al materialelor de

construcie hJminotehnice

Puterea de alimentare speciI. P' W/ml pt. 100 Ix la lnal~m. de 3 m, suprafata de ~ 100 mi ,1 reflexle de 0,710;5/0,2

Tnll

J>A
6QT~

-1~ .Jj:..

....laW/m' .. 10WlmI

Factor de corec~a k Grad de ren.xle S~af. H A[m~ 070502 050201 000 .__ ., ., ........, de.chis mediu. Incbla'
20 50 1<100 20 50
~1"00

ILUMINAT
Calcularea IIumlnArl/or medII - ClJ :. Tnpractl6'se pune"~r problema unei evaluri estimatfiie~a'ilu:' min!!.rllor medII (En) pentru o putere de alimentare dat!!. a corpurilor de iluminat, respectiv o evaluare a puterii de alimentare P pentru un nivel de iluminat cerut. En i P pot fi determinate estJmativ dup formula - . Puterea de alimentare specifica p. depinde de tipul de corp de iluminat utilizat - (D. Aceasta se referA la iluminat direct. Factorul de corecie k depinde de dimensiunea spaiului i de graM deie de reflexle ale pereilor. platonului i pardoselii -'@ . Caci trebuie efectuate calcule pentru spa~f cu tipuri diferite de cor- .',; puri de .Iluminat, sel;l.~lQuleaza Individual componentele i apoi se insumeazA - (ID. ..;.~': .-' Calculul iluminatului cu ajutorul puterII de alimentare se poate aplica i la spaii de birouri. Un spa~u cu douA travel i c;u o suprafa de 24 m2 se doteazA de exemplu cu 4 corpuri de iluminat. La o dotare CU 2 x 38 W (valoare de alimentare Inclusiv stabilizatoare 90 W) rezulta conform - @ o Iluminare de cea 375 Ix. 1n spatii de birouri se InstaleazA frecvent in afara corpurilor tip raster cu oglindA conven~onale i corporl tip raster ptrate cu surse compacte cu material fluorescent - (i) sau structuri de lumini - @. Structurile de lumini permit combinarea cu ,Ine de curent pentru utilizarea de spoturl IlumlnatullXl8rlor al clldlrllor La lIumlnatul exterior al cldirilor fluxul luminos el corpurilor de iluminat se calculeazA dupA formula - @. Densltlle luminoase se situeazl Tntre 3 cd/m2 (obiecte dispuse izolati l16 cd/m2 (obiecte Tn mediu foarte lumtnos).
E"
P
iluminare nominali (Ix) pullre dt alJmtntara (W) . d, aUmlmare specifici rN/m'l lUpflfata lpelUlul

pinii
3m

0HME
~c ~L

5 W/m2
5Wlm 2 4W/m2
.

0,75 0.90 1,00 0,55 0,75

O,S!
O,SO 0,90
0,45 0.65 O.SO 0,45 0,65

0.60 0,75

0,85
0,40 0.80 0,75

3-5m

iit

0,90
0,55 0,75

----ris ~

5-7m

3W/m' .

SO ... 100

o.eo

0,40

<D

Puterea de .IImentare specifici P' pentru UpurJ diferite dt lur..

Tabli factor cortcU~

ex~:

EI3

OEBOEBOI33 O O

EJiD. EB O
O

.
L.

EB

es
O
III

83

8uprIf11A1pIIIUIuI A .100 m' Inll\flnll tpI\IuIU H. 3 m lJtIde cii . ." 0.5/0,2/0,1 (,..,. 1MdI1) Co!p clllumInaI lip P' 4 W/ml (IlHI. GOfIIP. cu mII. IluOlllMnt) P .845W .oeW Oatp de lumlllalilp (1: P' IZ W/m' (...... cit uz gennl) P a8'1oaW.aaoW Cotp cit lIUmIIIaI lip ~: ,.

0:

P'. 10 Wlm' (1UId cu III/Ogen cu inci"'.) P .1I'aoW.UOW Formull - Ci) .

Calcul Il lIumlnlrll pentru un lPaUu .Interlor


. iII!','

".I~ ~MU)o,.
1".180'"
A ... "..s

1-'-

- ._.UOm

IOOm

r'-

,-,- ~ ;

_r '-

k 0,75 (rtfIIIdIIUtnIMua) ,.. .aWlm' .. P .480W.3IOW

X X

@ CalcullPa~u de birouri
P

.L..:A.:..e:.l..
100 1\

P'
A k

pul'' '

<D

taotor de coreC1ia -_@

Formull ptntru lIumln.r medie e" " puterea de allmenllre P


CI> .. f1u~

FQI1'I\uli d. caIoul Flux lumlnOl ., corpului d. iluminat'


~ "'-Il,p

L .. dln,lL lumlnOllI medie (ed/ml )

IUminOl neclAr

TH ax:seW

COIJl Ingropat tlp ruter (ERCO)

I.OOm

E3~i

Structuri d.lumlnl (ERCO)


ISOOm

1":'""': '-.

r-!
X

X :
T2U'W

Oenlllll1tllumlnoaH pen\I'U lIum. (ed/mI) L Obiect Izolat 8 - e,5 6,5-10 mediu IntunecO. 10 -13 mediu lumJnoz. m.dle mediu foIn. lUmina. 13 - 16 Randament iluminat Obiect 110,4 Suprafatl mare "mici Cialan\1 m.,. 0.3 0.2 Tumurt

'Xl.

p grad de rtfl,1d. al mal. de constr. Graei de,..lItxl.lalluml at .xt.rlClr Mat,rlai d. oonlttU. p CllrImldl glazurall alb 0,85 Marmurl.lbA 0,6 Tenculall mortar c1eeall. 0,$ - 0,5 T.nculall monar InCh. 0,2-0,3 Platrl de grelll deech. 0,3-0,4 PIIIrI de gr"l' fnch. 0,1-0.2 Clrlmldl deeenl.1 0.3-0,4
Cirlmldllnchla6 I.tmn dlechls Grtnn
0.1-0,2 0,3-0,5 0,1-0,2

A .. IUpralali d. Iluminat 11. .. randament iluminat

l-

Flux lumlnClt neceur pentru iluminat .lC1IrlClr

\'-

~--"i I I
2.SOm

'~ ....

~
N

r-:

_.-$---'-$
CV

X
X

...

TCL 2><24W

Corp ingropat tip raster (EFlCO)

151


CUlorilurnlnl (PHILJPS) NIvel de redare a culorii

ILUMINA'
alb-cald alb-neutru
830930>;':,:'25.:19 1A 33.

alb-diurn

:.~9,~"S27
3
19

,927
1A

840
18

'940

950
1A

865
18

965
1A

54...1

2A

29

1A

2A

rA~II~m~en~te~__________~~~t-__~_'__r-__~><~~__-+__~~__~><~~__-+__~~__+-__~___ ~
Carne Articole teX1i1e, marochinlrle Mobile, covoare Articole sportive, JucArII, papetarie Foto, c.asuri, bl/u1erll Cosmetica, frlzerle , _..... .,' .;. Ii:;::: .

><XXX

><

><

X" X

><

r~~O~rI~~~~------r-.--r-~---~~~----r.X~~---~---~--~X~+---+---~--k><~
Patlserie'>< . 9rfnzeturl. fructe, I.gume

><

><

><

'/
.1

rv~~~n~e~fM~g~Orl~fle=e~,I=~~~~la~co~~I=~~r-__+-__~><~~__-r__-+__~--__r---+-~+_--~--~---+--~---~

><

Atellere X I rE='=.ct~r~ct~eh~n~le=A~,co=n~w=.~d=e~m=Q~lrn~____+-__~__-+~__r-__1-__-+__ '__r-__~:><:~~+-__'~__-4~X~;+____~__ l FabricaTe textUl X 'X Tipografie. Industria grallel ' IX X >< Evaluare culori X >< 1 XI X VopeitoMI Depozitare,
.xped~le

><

Cultivare llante Prelucrare lamn Uzlne metalurgice, lamlnoa,. Laborator Eva!tlare culori
.~,::

X
X

XX XX X

Xl
I

><

.'rourl el Idmlnfltratfl
Birouri, coridoare $AII
edinA

><

><
X
X

>< ><

SilI aUdltie, clue. grldln~e

BiblioteCI, sili lecturi


8palleoeJa..

>< ><
X X
X

Flestaurante, hanuri, hoteluri Teatre. sili concerte, hoteluri Hale de


expoziii

><
X
X
e

III tlrgurl

Sili ele sport i multifuncionale Galerii, muzee

>< ><
I

ClInIci" cabinet
Diagnoza i tratament Saloane,
spaii ateptare

I
I

Loouln1i- ...
Camere de locui1
Buctrie,

baie. hobby,

plvn~1!

>< >< >< >< >< ><


IX I
II

.>< ><
><
I

IlumInat exterior
Strzi,

drumuri, zone platonale

Iluminat indicatoare/panouri

x:

CD

Utilizarea corect a surselor cu mat. fluorescent>< recomandara

posibil

152

ILUMINAT
._.
Locuri de munci In _1I11ntIrI0IFI

LinII dlrectoa,. pentru locuri de munci "iluminat artificial" ASR.7/3 DIN 5035 part a 2-a(extru
2<>n-d;-Iueftl ,., -r liber' '.-" '.'" ..

Tip'ul spl~ului Interior rlSP.ctiv al ac/lvltl~1


SpatIl\l8n....le:

'. Enllx

sa Zone de clrcull~e in sp.' depozit. 50 .Spa\1I de d.pozUare Sp. d. dep. cu sarcini dl elutare 100 200 Sp. de dep. cu sarcini de citire 20 Gangurlln sp. cu dep. verticalA 200 Stand dt IIrvire
~Idlll.

Ctnltne CflllaIlI SPIIII de ~uza Spaii d. glmnaatlcl VltUare Spatii d. apalatldu,url TOlitte Spatii IInilare . SpalUm..lnl AUmlntare .n.rgl. PunClpoeti Cantrelallilfonica
CtI de oIrcu_ fii c/tdIrI: Ptn1ru pertOl1ll Pentru vehicul. ScIrl Ftamp.de IncIte.re

200 200 100 300 100 100 100 500 100 100 500 300

50 100 100 100

lJII1II cii blrowI " .,.1 tip birou: Spatii d. birouri cu poaturl de lucru
In apropllrel f.re.lrelor 300 500 Spatii de birouri Birouri dlm, marllblrourl grupate: 750 reflexie rIdIosta 1000 reflexle medlI 750 O"ln tehnic 300 Spaii d. dllCU1ll 100 SPIIII d. prtrnlre 200 SpatJJ pentru rt!a~. cu publicul 500 Prelucrare dall
....
,".,

. Prelucrare a foilor de tabla de greutate mare Prelucrare I lollor de tabll de greutate miel Producti. dl uneltI Montaj, brut Montaj, .emlfln . Montaj, fln FOIjarl In matrltl Turnltorll, IUbeell.lrl . m.d. Puntl-pltar.11 Prepararea ",llpulUi CUrl\ll'l pll" turnat. Posturi d. lucru la malllCOr Hale de1iJmar. Lacuri de goUre Formare mlCllllzatl Forma" manulll Com.C!Ionare ml.zurl Construcl. mlChlte Galvanlzare Vopllre prin penluiart Posturi da central Fabrlcati UMIt., mecanici Ftbrlcart caro..rli Vopllltorl. Lucrlri POlt-vopaIre Tapllare Montaj flnll InlplC\le
CIntraIIIfIoIrIDe:

200 300 500 200 300 500 200 50 100 200 200 200 200 200 200 300 300 500 300 300 750 1000 500 750 '1000 500 500

750 Imprim. manuala, sortare hirtie Retuar" litografie", zeulre manuall i meeanlzatl, aranjar..
zaulul

1000

Control culOll'llalmpr. poUcromA 1500 2000 Grevurl oel fi cupru lncIuItrIa pllllrlll: Lucrl1l (lIblClre) In buloall Prelucrar plilier Lucrlrl ",iri. Vopsire pili . Control de calltat., pret.ntll medii Control d. calitate, pretln1/1 ridlcltt Control de calltall, prtt.n1/1 falrlt rldlcltl Verlflcere culolre
200 300 500 750 750 1000

Tipul zon.lor dl lucru In .Ir liber, rrasee d. clrcula~e, zone de circulatie II atelia,. En /Ix Trai" de clrculltle /:le _nul Intraprlndarll, drumuri de Intrlp, Conatruc\1I de poart 50 Crumurl pietonale' !5 Crumurl pentru bialclell Emln'" 3 Drumuri de Intrap. cu zona de Inclrcarl .au d8lClrcar. Iau cu clrcula~1 trln",a,..ll frecventa 1O ,i cu limitare da vltazl " 30 iim/II Orumurl delntrsp. cu zenl d. Tnclnclr. sau d.sclrcara IIU cu
clrculal.lrIn,vlrealllraeventl i cu Umltare dl vnlzt

i ..,

20

PIrcIrI

3
20 100

PorturI
Supra!. transbcrdlrt ,1 d.pozltare centaln." $l zone d. clrculaul Inclrcare-desclrcar. contalnere Instalatii d. chel Margln.a oh,luful Inclrcare bunuri cu bucata InCircare bunuri In masa (matarlalln vreo, lichid.) Zone d.lucru pe plat!. d. d.pozlt. bunuri cu bucata bunurl!n mas! lichid perioulos Locuri de acostare pentru transport de pertcant Locuri de acoatare pentru transport mixt Cocuri Locuri d. rlParl\llln port
PIatfarmI ela trInIbardlre,

1500 1000
200 300 300

""1

750

Fllaturi Vop.lrt Flllre, ~tare, tlS'" COII"e, Imprimare pe llof. Prelucrare pradu.. de gallnllrle Finltare V.rlflCITI produl,'varlf. culolr. Rspansare
lndUIIrII

PtINIcafI. Jll'l1uoI'a'" tntIIl: Posturi dl lucru la van.

5
20 10

soo

Inatalalft cu Itltcomanda !? Inatafllii cu Inllrven~1 manuale 100 ocazfonall Poslurl de lucru ocupat. plrmanent 200 In instalatii cu flux tlhnologlc 300 ServiCI 300 I..aboretoar. Lucrlrf cu 8IfOill1 vizualA ridJcatI 500 1000 Verlflcare culori
lnduetrIa oIIMntUlUI, .,..101, Induatrla 1IIIcIeI:

lnduIIrIa oIIImIaI:

50 Instalatii d, .llmentare 100 Clldlrecem.rI cazane 200 SpatIu reglare prtIiun. 100 Hal.m.nl 50 Spatii iUldllare 100 Inltatalll comutatoare In clldlrl Installlli comutatoare In ler liber 20. 300 Servfct cemutatoare 500 Lucrlri de I'IVIIIt

cii IIOIIIUm: 200 PoatutI de lucru g.nerall 300 Am.ltICIrt, ambailrt

dmIIItIrI.

750 750 1000 1000 1500

20

5 5
30 50
o'.

MIOIIlrIl, 11ptItIl, mori Ttlare fi Productlt d. dtIIclln' fi

50 50 . 30

"'IC!I.

300 300

~gItIIt

500
500 1000

Control d. produ.., decorare, lortare Spaflliaborllllr, central culoere

Posturi .IU zone de lucru la cupteara, mllaxoare, Instalatii d. mlclnart 200 Ltmln.rt, prelarl, formara, 300 suftltDrIt de ItIeII ltlulra, corodare, luatrulre sticlA, formarealnstrum.ntelor 'dIn alicii SOO SOO Lucrlrl dtcorIflI 750 I.,ulre manuall ,1 gravurl 1000 Lucrlrl fln,
UzlftllllltllUrgIcI"luIInolte, tumIto1'II di galllrltI mari: Inatal, de producjl.IArllnllrvlnll 50 In81110 d. produc~. cu InttrV.n1Il 100 POllurl de lucru ocupate permanent 200 In InstalaII d.1 prodUcii 300 Service !iOa Posturi' de central

lnduItrIa IItotrotIJInIaIl ProcIUCIt cabluri" conductori, lucrari montaj, bobinare cu 300 ,Irmegrea' MonllJ aparallllilfonlce, 500 bobina,. cu IIrmi mijloci. Montaj aparate fine, 1000 reglare, verlflcare Montajul pllIIIor calor mal fine, 1500 I componentltor electronice

ComII1IJlog1'Q1 " .n-dMaJI:


Sp,U vlnzlre,

Z - clllUCInI pe pIIIfo.rmIeIe cIIpaattarI, CIe lIIWInI Bunuri cu bUClII Bunuri In mIII Inltala1l'eIe 011 fIrIte CImpuri de cii, .ta~1 de triaj 1 clrculatl. publici
o

looUrIeIa~

30 10

posturi d.lucru
300 500

2 Ilte circul.",

3 5
30

permanenti PoltUrl dt lucru la CUI


~

(IXImplt din dlrerite): Vop. fi. cen. cIIn 0iI1 prin plnaulare 200 Prtmontaj InatafIIIl d. Incllzlre ,1 200 v,ntllire Altii.,. IIrvlct automoblll AltA., timp/irit
Llcltu"rI.
300 300 300

,,1ncIuIIrII

bran,.

.....

Plraan. DIN 87 525 lacuri de iranlbord.,. Ccmpenllrllnl/Jlm, Vlaductl Constructii aupl'lllnsnt Conatr. IUbltr. elia ntv, ter.nulul ConstruC\t1 din oel, din metal Construcii de tun,lurl lnItIIIIII chlmlae mari

20
20 20 30 30 10

incIUIIrII bIJUIIrII. CIMU\'I:


Fibrlcart. de bijuterii Prelucrare pIetr. prelo.a Atelier optici i Cluomlclrle

1000 1500 1S00


100 200 ,

At.n.,. de reparaii

m'

PralllCI'8I'I mttall: 300 200 Forjerie piese mici 300 300 Sudura Lucrari mecanizat. brute si medii 300 500 Lucrri mecanizate fll'le 750 Posturi de control 500 200 Laminoare la rece Tragere sirmA 300 Tabel al valorilor orientative penlruilumlnarlle nominale pentru zone de lucru

JIrIIcIorIN 1Imn: Aburire Galer Asambl." Alegere furnlrull, vopflre, Timplarle ou tipare Lucru 1. m,,'n' d. pr.lucrare I lemnului Tnnobllar.a Ilmnulul Control dellOll P'abrlcara .. pralUCl'll'l hirtii, lndUItrIa gJ'IfIol: lefulre lemn Ma,lnl de hirtie, ftbricare cartean. Legltorle clrtl, Imprimare laplt Oecupare, aurire, $tantare, corodare cliee, lucru la pietre $i plci. maini tlpogra fiee. prcducle matrita

AIIUer reparaii radlo-TV

500 !iOa
200

IntnprIndtrt pt'IItIrIMrYloIl:
Hoteluri fi rtIIIurtnll, reclpll BucltlrJ. SpaII de .lrvIt masa
Buflt
SIII,.dina

CtntraII tItotrIae Zona d. circulaie 1 centrale .1.etrICI tradl1fonale . 2 e.ntra/lltemClllctrlce Instalatii de comandA
!lip_tiri de ZI

10 20 20

200
500 500 500 750 200

600
200 300 300 300 300 300 300 300 1000 500 750

1 iluminat d. orl.m.,. 2 Iluminat lupllmentar In zonl de lucru


Inllala," dlepurarl

3
20

Restaurante cu lutos.rvlre Spllltorie, spllat Cillcare mtctnlzall Cllcart manuall


Sortare

Drumuri Bazlne
StaII camtluetlblll

5
100

Central Ingrijirea pArului CosmeticA Preluorere m_ plastice Turnare prin injec!are Suflare mase plastice Presare mase plutlce

500
300

300

153


-+-..j-~~"""+-+

ILUMINAT
TUBURI CU MATERIAL FLUORESCENT PENTRU !:,:!,!. .;~~lfNSTALAT" DE PUBUCITATE
.,.~

.....-+-H!-+++-+

. ~" .... ,. "' .....,_, ....... " .... ,.0" ... " ....

"

......

,,~

.. ",

..

,,~.'

...

I-b-I-

lxtouID tip rutw

<D Rutlt pltllel RU!M pltllel Inclinat


Ruter dtagonaf InclInat

@ Ruter dlagonaf

Trasare oarecare a liniei, orice tip de scris, ornamente sau reprezentAri figurative. Capacitate de reglare facila (reglarea se face prin rezistene de reglare sau transformatori de reglare) uzual In cinematograf, teatru, comert, publicitate. In birouri sau construcii comerciale se pot introduce platoane tip /'IISter sub tuburile de iluminat cu material fluorescent. Lumlna cade predominant direct lnjos- (i)-@. Benzllelumlnoue $1 corpurile da iluminat tn ormp alunSlIt permit un i1u minat general uniform cu efecte de umbrI. temperate, asemntoare celor provenite dIn lumin dlubii.. SUraeIe de Dumlftlt de mara prurUM ou vapori de mercur cu material fluorescent (HOl.) se utJ!izeaza rn afara de lIuminatui fabrlcilor " halelor de uzine i la Uumlnatul exterior. Surud.llumlMt ou lumini mIxtA cu material fluorescent (HWL) produce o lumini asemlnAtoare cu cea diurn! cu CI redare bunA a culorilor. Sursa se utilizeazA flrA stabilizator Tn fasung normal (de ex, rn fasung pentru surse de uz general).

MATERIALE DE CONSTRUCTIE TRAN8PAENTE


Pentru rezultatul artistle el economic, fa determinarea mrimii, colorltulul, dimenslonarea ferestrelor ,'llumlnatul spaiilor este Importanti cunoaterea transparenei, disperslel "rflexlel luminII a materialelor de construcfe. Se deosebesc: IlHlterIIJe fotorefIecIante - @ cu rellexle orlentetl, dIspersatA total Bau partl~1 i materIIIt fotatranepannte cu transparen11 orientetl- @, dlspar.satl - Ci) ,1 transparen. mlxtl - (ID. De remarcat: nude cu mtuire Inter/oart (de preferat oricum din pricina murdir/rli mal reduse) care abeorb mal pu~n luminA decit cele ou mAtulre exterioarA - tabelul @. Ecranele de matue colorata cl.ptulte alb prezintA la o scadere redus a transparentei o absorbtie mica ou aproximativ 20% decrt cele firi clptueealA. StIclele pentru iluminat diurn, care trebuie sa modifice culoarea luminii din surse electrice pentruu~m.raree exclusiv cu lumina solarA, absorb aproximativ 25%, cele care trabule si ee apropie de lumina unltal dispersatA . absorb 80 plnlla 80%. StIclele da rern.trI ca sticlA clara permit trecerea luminii fn proportie de SS prnala 95%, In funcie de calitate. Conform dr. Kleftner - III sticla de calitate redusA poate absorbi o oantltate atit de mare de luminA, Tndeosebl la alcltulrea rn douA sau chiar trei foi, Tncrt mArirea necesari a dimensiunilor ferestrei nu poate ~ne pasul cu termolzolarsa superioarA a ferestrei cu geam dublu sau triplu .. ITICLA, Informall: Flachglas AG, Auf der Flelhe 2, Gelaenklrchen-Rotthausen Interpan., casuta po.,tall 20, L.suentOrc1. Gerreshelmer Glas AG, HeyestraBe 178, OOsseldorf VEGLA Verelnlgte Glaswerke GmbH, Vlktorlaailee 3-;;, Aachen TrasA Tntrun proces mecanizat, S1Icla plrsete maina de tras Tn stare gata de utilizare flrA a necesita o prelucrare suplimentarA. Clari, transparentA, incolorA, de grosime unlforml, ambele suprafee plane extrem de netede. _ Fotopermebilitate 91 pfnA la 93%.

@ AtU_IUrtelor a 20 III d

+*~l-' ~
Trantparlri\l orIen- tf\ TrtnlPl/lntl dllpeftati 1. Itlel"or 0/111 \!..I .111 a sUcleler-opacu deoalarl I razelor lurI, aflbulru IncHnltt ....m.d.
DllPlr- Grosimt II. mm

iti.

Transparlnll mbctl ltIelllor omamlntall,


I

mltu., ItIde-oplfurf dllChlH , ... m.d.

mal

Mltlrlai dl conltruoll Stlell clari Sticli arnamentaJl StIcIl clari. mltIJlIllJIIIrfcr Stlcli Clari, mltUlt4lntlrlcr C3rupa 1 StlCIHpafurt: C3rupa2 Grupa 3 Stlcll apall%. col.: Grupa 1 . GIr\Jpa Z Si-opal, color. auperflo.: rou pertocafh. Verdl Sticle oplIlne Portelan Marmura, luatrulll Marmura, Impregnata

R .. n..
%

TI'IM-

xl.

PifZ"" %
90-92

lorbU.
Z~4

Ab-

Ilrl 2-4 radud S,Z-5.9 IIdUiII 1,75-3.1 lIdud 1,75-3.1 buni 1,7-3,8 . buni 1.7-2,5 buni 1,4-3.5 buni 1,9-Z,9 buni 2,8-3,3 2-3 2-3 2-3 IIdItsI 2,2-206 buni 3.0 7,3-10 buni buni 3-5 lUni 11,2-13,4 Alabaltru buni ClttOn, Impregnat Ilab buni Pergament, nlCOlcrat Pergam., lmpreg. galben de buni buni Plrgament, galben Inchll apr. buni Mit.... albi apt. buni MIIII', coloratl buni Am.rIciI 1,I-Z,8 bUl11 RlSopll. colorat 1,2-1,6 buni POllpp blond l,a buna Celon. alb (1Ulbure) 1,0 C.lon, galben (tulbure) buna 1,0 buni Celon, albastru (tulbure) buna 10 Celon, verde (tUlbure) 5-8 Sticla oglindita Sijcll armatll cu sIrma 6-8 4-6 Stlcli!.bruti!. 2.0 Stlcl! protecie solarA (verde)

1Z-38 37-51 86-78 13-36 31-45 47-88 54-87 27-36 2-4 84-89 83-88 8-10 8O-S8 3-8 13-28 8S-84 72-n 2-8 3-8 30-71 27-54 12-40 49-87 17-30 88 8 48 42 37 41 14 38 Z8-3& 81-71 5-Z4 13-54 ,d.88 nU! 32 .. 39 20-38 48-48 25-33 17 S5 36 9 12 4 12 4 8 88 9 74 8 ea 6 38

a-& 7-24 7-20 8-18 40-88

'"

n-89

$7-90 63-87

S~21

43-54

4-17 3-11 20-31 8-11 4-10 3-10 8-11 29-34 22-31 30-31 2-14 20-21 24-85 11-48 14-21 23 10 22 50 1 Z7-80 /fi. 4 26-48 21-28
26
55

Produs de comert comun de cea mal bunA calitate pentru spaii ._ (locuinte, birouri) conform DIN 1249 Tip 2: SticUl de cClnstrucle pentru fabrici. spaii de depozitare, ferestre de subsolurl'll.\Pe poduri. Pentru sisteme din tcj(i:le sticlA legate se utilizeazA sticl de acelai tip. Aplicare: sticlA pentru ferestre, vitrine, ui, pereti despArtitori, construcie de mobilier. sticl securizat!, geam dublu. Prelucrare: leluire, corodare, mAtui r., coacere, aplicare pelicule, pictare, lndolre. curbare. Sticle deosebite pen tru scopuri speciale In orice grosime precum sticl acoperiti cu pel/cul, sticl pentru plci uscate (fotografle), sticl auto, sticl securizat.

Sortare Tip 1:

84
S4 4

17
4

56

InsuSiri luminotehnice ale materialelor de constructie transparente

154

STICLA

Sdell ',ntearall cu

fnchla,re sOcIala

cu 2 foi

: tt2
ii

STIcLA IZOLANTA
Sticla izolant In mai multe foi este o unitate de geam, realizat'dln doua sau mai multe foi de sticl .... (D (sticla de fereastrA, sticl oglindita, sticla turnat, sticl plat); desprite de unul sau mai mul te spaii umplute cu aer sau cu gaz. Sticla izolant in mai multe foi . ofer In. funcie de exec;:uie o .izolare termic i/sau tonic rid,icat (de ex. sticl Izolant pentru protecie tonic, sticla izolant! pentru protecie la lumina solara, stiei! funcional termic!, stiei! multi strat cu straturi interpuse). in spaiul dintre foi se afl aer uscat sau un gaz special. Modurile diferite de 1nchidere perimetral! Impart sticla izolant! 1n trei grupe: stlcla izolant! integral - (DA, sticl Izolant cu inchidere perlmetral lipita .... a, sticl izolant! cu Tnchldere perimetraJ organle! - CD Stlclll%olanta In mal mulle iai val~ek din 2 101 stlela ogUndltl OPT/FI-OAT W/m K' SIF 4mm 5mm 8mm 8mm 10mm 12mm Incm 141 185 1SIS 300 300 300 f.I1Im. SpO 500 In cm 240 300 InAltlm. 800 500 In ma 3.4 3,8 8,0 10,0 10,0 3.4 8 SuprafatA 3,2. Raportullaturllor 1:S 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 18 GrOllme tola/A In mm 18 24 20 28 32 Incm 141 245 280 300 300 L.ltlme 300 Inlllma lncm 240 300 500 500 600 500 10,0 10.0 10,0 In m' 3,4 S,O 8,0 3,1 10 Supralatl RlpOrtullaturilor I:S 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 Groalm. totall!n mm 18 20 22 28 30 34 In cm 141 245 280 300 300 300 L.lUm. Inlllm. Incm 240 300 800 800 600 800 S,O 8,0 12,0 12,0 10,0 Inm' 3,4 3,0 12 Suprafatl RlpOrtulllturilor 1:S 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 24 Grallma lOIali In mm 20 28 32 22 36 Tol.ranllll groa. Inmm :1: 1.0 :1: 1,0 :1:1.0 :1: 1,0 :1: 1,0 :1: 1,0 To/,rantlll mltlm,!n mm :1: 1,5 :1: 2,0 :1:2,0 U,O U,O :1:2,0 25 30 40 50 In k;/m' 20 80 Mad

V )
~
~

i::

ii ; 1U~lh~~
"pili

cu 3 foi

G)

SticlAlzalanla Alr Interior , +21'

a.

CD

eld.8'

ElCt!!::,

10'

Exter. 10'

ElCttr.

.10'

RadiaU' calarlel la geam Ilmplu, dublu, triplu

:10r, :I~'I {&I- ~j1-I r~_~ ~ 1- .j~I'


IA' ,
AI'

1 muchlt lnaIn.

-r~f -IB
~
I A 1/aptz
I

" A 'e' pnlelogtam

BHBr,
I

'

poligon

SticlA izo/.nll In doua 101 444 OPTIFI.OAT In. mm SIFlnmm (8.5) (8.5) 1,9 In'" Tnmm TMcm Tn eml Inml 14
29
li li 5

Alcltulrl

(8.5) (UI

44 4 (S) (S)
2.0
74

55 ! (S) (S)
2,0
72 27

:f(%:- !1wJ -- e;JT


1--1<---'

{~- ~;t~i' ~I' 'I~r


'pOlIgon

valoar. k (W/m'K) fotoperm'eabllltats grOllm, el.m.nt lungime max. muchii cflmen./un, mlnlml rlportulilfurilor
luprafla

1.9 72
32 180 X240 24x24 1:6 3,4

24 141 x 240 24x24 1:8

141 X240 24x24 1:8 3,4

1S0 x 240 24x24


1:5

maximA

3.4

3,4 ca.3S

coqurl "'lUnII"

I--A---I

I--A--"

coItun roIU"IfII

fn_kg1ml eL 30 CI.3S CI. 30 gra.lme: -1 mm I +2 mm varHlcal conform DIN 5281e Tollrlnjlla mlrlm.: :1:2.0 mm mul
TOllranlla

Form. de livrare pentru mod.l. de foi (.x.mple)

StIcla izollMla In 11'11101


Mualllllunglln om (II!Ime)

MuchII tungllII om (l1IfIM)

oo
~

50 100 1111 IOD 2!0 300 350 400 450 800

oo sa

100 150 200 2!0 300 310

dO 5QO

-.
2

50

-.:: ;:::.... .....

t::::::

..... ~

'~

75

-.......:
300

:1 -= 20~ I ..... 1
1 1 1

B oi

Recomandare greslml sticla pentru 101la exterioarA ,1 c.alnt.rioarl la 1111;:11. lzollnla p.ntru pTnlla 8 m Tnllimaa de montare Onclrcarll din vlnt.- 0,75 kN/m2 rl8pec11v 750 P. )

........
3

-:'::

50 75 ..

100
l
1

" .'-.:;.......

-l-

:~ 1

Recomandare greslml .ticla pentru 10ala exterioarA i cea inter/clrl la sllcli Izolantl pentru pIna la 20 mInal~mea de
montare
kN/m2 respectiv

(1I'1Carcare din vint. 1,2

""-

250

oi.

Recomandare grosimi sticl la o inaltime de montare de pina la 8 m

(1)

Recomandare grosimi sticla la o inaltime de montare de pin la 20 m

'"

"i"'-. ~ 250

r- 200

1200 P. )

155

Str.' protectia tumlna 5011r.

_r"7--.,...,.

STICLA IZOLANTA LA LUMINA SOLARA


RoIIlXl
I I

Tl'llllmilltlclo lumini

6mm
Gaz nobU

3n.
Rtllule. racla!ltll. .. IIrio.
45~.

Tl'llllmlaltd. radIIotl.14%

1.IIC8I.,-_ ... lzatalll_-lllill:."::;_ _

MlJloo

OIdar.
Ipttlftltrior

:zI.~

3%

. <D
. _:.

poIlJUlIId

SticlllzolantA la lumina solara

~.t

Stleli Izollnll II lumi"; solara Golei (. auriu) 30117

~ T1tan
86143
AuresJn

.-,.:'

.Iii

ii j. ~
15 19 36 30
32

c! rt

I~ j1 It: il II
~
43
0,48

i .ac

SI

II

II)

Auresin (- albastru) 40/26. Transparena T~ n domeniul lungimII de und a luminii de la 380 pina la 780 nm (nanometri) raportat ia sensibilitatea la luminozitate a ochiului uman 7n % este tratat 1n DIN 67507. Reflexia luminii RI. spre exterior i interior In %. Indicele de redare a culorii RI' DIN 6169. Ra mai mare 90 .. redare foarte bun a culorii R. mai mare 80 .. redare bun a culorii Permeabilitatea UV Tuv 1n domeniul lungimii de und de la 280 pn la 380 mm, este tratat 1n DIN 67507 n %'.. Permeabilitatea la energie global 9 n domeniul lungimii. de und de la 320 pn la 2500 mm este suma format din permeabilitatea termic dIrect! i cedarea secundara de cldur (a radiaIe I convecie) spre Interior, DIN 67507. Factorul mediu de permeabilltate b (shadlng coefflcient) VDI 2078. Factorul b este factorul de permeabilitate mediu la energie solar raportat la transferul de energie al unei foi simple de 3 mm grosime de 87%. . 9 1n (%) Se consider: b. 87% Indicele de selectivltate S: S TL/g, O valoare ridIcatA a indicelui de selectlvltate indic un raport favorabll1ntre transparen (TJ si. permeabilitatea la energIe global (9). CoeficIentul de permeablIItate termic k al unei foi de sticl Izolant . indic pIerderea de energIe prin suprafaa foiI. Cu cit aceast valoare este mai mic. cu atTt se pierde mai putin el/dur. Valoarea k . pentru geamuri Izolante conven~onale depinde in prtnclpal de spatiul dintre foI (SIF) i de mediul continut 1n SIF (aer sau gaz no- ~ bUl. La sticle Izolante la lumin solarA se atinge o TmbuntWe a valorii k prin straturi de metale nobl/e. Valorile k Indicate, DIN 52619, se refer la SIF de 12 mm. La privirea din Interior spre exterior, redarea culorilor nu este dena- Mat in mod esenial. La comparaIa dlr_ cu fereastra deschis se poate recunoate uoara nuan a majorlttll sticlelor care este, in funcIe de tip, gri sau umbrla, Aceasta se recunoate i cind se privete din exterior printr-o 1nehldere de sticlA "pe col". Clima cromatic din spaiu este foarte puin Influenata negativ de sticla Izolant la lumina solar, deoarece oompozlla spectralA alu" . mInii diurne incidente este modIficata doar Inseslzabll, Aedarea culorii se exprim prin indicele .A".

I e8 I 21 I 18 I 17 I 1,4 I
11 15 3S 17
22

I 1,53 I 2SOxSOO
1.S0 1,55 1.53 1,115 1,54 1,40
1.54 1,30

37132

4el4S

49/43

116144 es 50132 50 49132 49 45 45/39 4012S 40 39J2S 39 Golei (. IUrlU) 40125 40 30 30123 SI/ber (- arC/lntlu 501315 50 150130 50
4S 37 3S 38 18 49 3S 51 51 37 38 47
49

10 11

,1,4

1,4 1,5

26

11

e
9

. 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1.4 1,2 2.8 1.,4 1.4 1,8 1,8 1.4 1,4 2,9 1,8 3,0

44 32 32 39

26 28

O,SO 0,37 0,37 0.415 0,30 0,32 0,30 0,26 0,40 0.34-

24Ox34O 24Ox340 280 x500 24Ox34O 24Ox34O 24Ox34O 24OX34O 24Ox34O 24Ox34O 280x500 2401(340 24Ox34O 240 x340 240 x340 24Ox34O 2oox34O 24Ox34O 24Ox34O 240 x340 3OOx500 2SOx!OO 24Ox34O 24Ox34O 240 x340

25 18
40

36
40

11 11 14 18 14 113 8 S 8 12 16 18 3 8
27 1&
8 8

26 23 30 43

36

315 37 34
22 21 14 26 45 42

1.3

35

36133 36122 16122

4S 28
18 26
II 16

46

40

39

48 32 33 22 22'

0,515 0,37 0,38 0,28


0,25

0.49

1,43 1,81 1,14 1 ,da 1,18 1.09 1,84 0.811 1,48 1,36 1,31 1,34

Bronz
49133 36126 N.utru
61139 51138 35 46

33 215
39 38

0.36 0,30 0.45 0.44 0,23 0,32


0.59 0,45

30 10
38 17

VlI'dt 36128
C3r/

37/20

26 34

20 28

1,86
l,3S

47/51 43/39

43

~Of I 7S tru commtra

.1

S 22 7 17 5 115

as
72

81

1,09

0.92

snCL.lIZOLANT- mCL.l MULllFUNCTlONALA


O dat cu cerinele 1nsprite pentru elementele de faadl se cer de la sistemele de geamuri performane mal bune l mal complexe: protecie termic, protecie ton/c, protecJe la lumina solar, pro- .. tecie a obiectelor i persoanelor, protecie la Incendiu, estetic design, protecia mediuluI. Pentru aceste funciuni se pune problema unor efecte de protecie superioars. care nu pot fi produse doar cu sticl izolant oonven~onali. Sticla Izolant multifunclonal este un element de sticl Izolant care imbln mai multe asemenea funciuni de protecie. ESte posibil, din punct de vedere tehnic, s se Tndepiineasc aproape toate aceste cerine printr-o sticl Izoianta multifunclonall; cu toate acestea, nu exist o stlcl! multifuncional! standard .... Ci)

98

0,83

1,08

SUcllliolanlllllumina lotlra

sncLA IZOLANT LA WMIHA soLAA.l


Sticla Izolant la lumIna solarl se remarc! prIntr-o transparena rIdicat i in acelai timp p~ntr-o permeabiiitate cit mal redus poslbliia energie global, caracteristici generate prin introducerea unui strat extrem de subire de metal nobil, amplasat protejat la interiorul spaiuluI dintre foi. Pe ITng caracteristicile de protecie la lumina solara, sticla izolant! la lumin solar cu valori k pinA la 1,2 W/m 2K satisface toate cerinele Impuse sticlei cu capacItate termolzolant! Pe baza spectrului cuprinztor de nuane I tipuri cromat!,.ce neutre se ofer multe variante de desIgn; completate prin plci el'e faad din una sau dou foI adaptate cromatIc. Sticla Izolant la lumin solar poate fi combinat cu sticl izolant tonic, sticl securlzat 1ntr-o singur foaie, sticl securizat multistrat, stIei! Izolant blindaj, sticl izolant securizat, sticl turnat / sticl ornamental ca foaie ~xterioar sau interioar. Nu este posibil combinaia cu sticl armat cu s1rm. Fiecare tip de sticl este caracterizat prin culoare (vedere din exterior), precum $i de un binom: se Indic Tnt1i transparena i apoi permeabilitatea la energie global n procente. Exemplu:
ridicat.

.=ctJ ~~ <ctJ
mm

el!:

1 ii
~
Q..>

:~ .l

-;

d:~

~i '3_
%

8 ~

~~

'l!'~

l~

:ll

j'
d6

:s i3
!J 98

le!
36

$ ~

ESG

mm 26

W/m 1K 1.2

W/m 2K
0.68

43

il da

~
i!I

6/16/4

da

Ltl

da

e Q"

11 E

Exemplu

sticl multifunctionali!

156

STICLA SECURIZATA MONOSTRAT (SSM)


" Prin "SSM" trebuie Ineles o sticl pretensionata. Pretenslonarea se realizeaz prin tratare termic. Procesul de producie const ntr-o . lnclzire rapid urm~t de o rcire sus~nut prin suflare c.u aer rece.Spre deosebire de sticla realizat prin flotale, care 1n cazul spargerii formeaz cioburi cu muchii vii, de tip pumnal, la "SSM" rezult firlmlturi de sticl mici, de obicei cu muchii boante. Pericolul de rnire este diminuat substanial. In plus, "SSM" se caracterizeaza i prin a~e avantaje. Rezistent sporit la intindere, ncovoiere i lovire si stabilitate la schimbri de temperatur ~lferente de temperatur de 150 K). Domeniu de aplicare: construcia de dotri sportive, pentru sigurana la impactul mingilor. Construcia de coli i gradinle, din motive de sigurant. Construcii de locuit i administrative pentru case de scar, ui i sisteme de perei desp~orl. Zone corpuri de incalzire, pentru evitarea spargerii din tensiuni termice. Domeniul fatadelor integral din sticl!- sticle de parapeJ DIN 18516 P. 4-, ingrdirl: sticla se utilizeaz pentru protecia la cAdere ca parapet pentru balcoane $i scri. O prelucrare ulterioar a .SSM" nu este posibil. Chiar numai deteriorarea superficial! conduce la distrugerea foii de sticl .SSM" poate fi combinat in sisteme convenionale de sticl Izolanta. -

STICLA
STicLA SECURIZATA PENTRU PROTECIA OBIECTELOR I PERSOANELOR DIN 52290 -'" "'0-'''''' ,'..... , ........ , . , . ,.. _, __ .. .,.......... , .. . _ ,,' _ ...' ... .,l'...... ...:.;...
,,"~ ~'

<D

blnaIII cu SSM

Com-

Graslml sll~llln mm SUci. de lIatape


SBM

<D

210. 141x 210X 2101 210x 21111 100x 120x 2101 210X 2101 240 300 380 380 380 380 380 380 380 380 880 2101 10 141x 210x 210x 210x 210x 100x 120x 210x 21Dx 2101 240 800 380 380 380 380 380 380 380 380 380 La utlllzll:i In .xterlor ~ro.'mil. d. sticla trebui. dlm.nllonate oonlorm Ipotezelor dl fnc4rclrl dupa DIN 1055.
8

I I J

..
I

4 5 6 8 10 4 5 a a 4 100x 100x 100x 100x 100t 1110x 1GOlI 10llx 100x 100ll 200 200 200 200 200 ZOO 200 200 200 ZOO & 12l1z 120x 1201 1201 120X 1001 120x 12Ux 1201 120x 240 300 300 300 300 300 100 300 300 SOO 6 141x 210x 210x 2101 210x 1GOx 120x 2101 210x 2101 240 aoo 380 3110 380 380 380 380 380 380

_SMS 10 6

a 111 100x 1001 100x 200 zao 200 120x 120x 12l1z 300 300 aua 210x 210x 210x 380 380 .310 3211 Z10x 210X 380 380 380 3211 210x 2101 380 Ha 380

280 1201 300 210x


380

12 1GOl

Sticla securizat multistrat SSMS este materialul de construcie transparent adecvat pentru asigurarea proteciei suficiente prin geamuri anti-efracie. Posibllitai: SSMS in doul foi de grosimi diferite cu folie de PVS. SSMS 1n trei sau mai multe foi de groslmi diferite cu folie PV8 staridard sau 1n varianta 1ntrit. . Siguran suplimentarI!. se ofer 1n combinaie Cu bucle de alarm sau conductor de alarm n legturI!. cu sisteme de prevenire. Geamurile antl-efracie se 1mpart conform DIN 52290fn urmtoarele grupe. , Geamuri inhlbatoare de penetrare - indicative A - S - C. Geamuri Inhibatoare de explozii - indicativ D. De regulA faa expusa atacului este orientat spre exterior. Doar la penitenciare faa expus atacului poate fi orientat spre interior. Nu este permis schimbarea arb~rara a dlspuneril constructive, de ex prin intoarcerea elementelor.- Su- IIIport Dlm.n Pl'lt. max. Clan 8rOl. Greul. maxime mu, IllUrI Exemple d'.PIIClrs dl rs Aleltulrl mm fcgJm 2 am zlll. mi monalltll 1,0 21 225x4OO 8,0 1:10 LIIcu/lltl uni " muIII" A1 II1D/411G 23,0 32 22S14DD 8,0 1: I mUlel. fII ...ntrl 9,8 22 manalnl 22&x4OO 9,D 1:10 CIUlrI sate A2 Izal.' 1,11101411D 24,0 33 22&/400 8,0 1: 8 d. uz plllicolir manOltr.I 1d,0 23 226x'OO v.o 1:10 ea.. dl IDOlII' CU A3 2281400 8.0 1: 8 datlrl d. VlIDare 1011014110 24,0 :IA prlcum " 101llllr d. Ylcint reUl' 11,0 24 manOltral 228x4DO 8.0 1:10 VIle. obiecta DH4 dlOllblt de perlalltata 1111G/4 Ilo 21,0 35 22h<llll 1,0 1:8

"eu

Dimensiuni maxim. pentru Ilicit lzolantl SSM In cm

DlmenalunS. ,Ieupraltte" mlllClme Indicate mal lUI pentru utlllz..... In lIet.m. d.ltiell Izolantlsl apllclIllI exterioare, IITla Ump cn toell mal groasa .. montslZl .pre exterl. or. Pentru tipul1le monollrlt A, dlm.nslunl" mlxlme Ind10I poslbllllllfl.ilhnice de produC\1l ,1, Tn conllCinll, nu II apllclla utlllzirt II exterior. ..

sncLA secUAIZATA MULTlSTRAT(SSMS)


La producia de .SSMS" dou sau mal multe foi de sticlA de flotale

Geemurllnhlbatoare de penllra"

se solldarizeaz cu una sau mal multe folii elastice de pollvlni1butlrai. Transparena obinuit a stlclel poate fi uol' redus! in funcie de grosime. SSMS este o stlcll care reine cioburile. In cazul spargerii foII, fragmentele ramin lipite de folie. Folla vlscos-elastlc ingreuneaz penetrarea, astfel incit este mrit sigurana activ (antlefracie i anti-penetrare). La spargerea SSMS efectul de inchidere spa~al este pstrat. Domeniu de aplica~e: zone de intrare in construcii comunale, coli i grdinie, parial Impusl ca obllgatlvltate. Pe I1nga asigurarea antl-efracie, SSMS servete indeosebi la inchideri de acoperire cu sticl. Aceasta este neapArat necesar din motive de siguranta.- Com blnaIII cu
SSMS

GEAMURIINHISATOARE DE PENETRARE
Conform DIN 52290 P. 3 geamurile Inhibatoare de penetrare se Tmpart in trei grupe de rezisten: 81-83, cu grad de siguran cresctor-

@)

.'

UAB pentru geamurile inhibatoare de penetrare este Importanta pentru stabilirea pol~elor. Clu. Alaltulrl dl rsZIst.

Recunoaterea

81

Graalml de 81lcl. Tn mm SIIcl1 de 11011118


4 6
&

SBM

8BMS

141x 225x 240 300 8 14111 22Br - ii 240 300 oi 10 141x 225r 240 300 12 141x 225x c.IO 240 300

.. II
II

t!

225x 321 225x 400 225x 400 225x 400

225x 321 225x 400 225x 400 225x 400

10 225x 321 225x 400 225x 400 225x 400

e a
21Dx 380 2101 360 2101 3&0 210x 360 210x 360 210x 360

10

10

1Z

82

100x 120x 210x 210x 210x 225x 225x 225r 2Sex 2D1l aOD 321 321 321 321 321 321 321 100X 120x 200 300 100x 120x 200 300 100x l20x 200 300 210x 380 210x 380 210x
2251 226l 2Ux 2&81 321 400 400 400
83

225x 225x 321 400 mx 215r 360 321 400

22Sx 400 226x 400

256. .400 2S5x 400

DlmlnRap. Perlar Svpr. mu. menll Exlmple dl .'unl mlX, liturl supllm aplicare Grai. ul.ta ml:x. mi nun kg/ml am c 17 40 22151380 8,75 1:10 C1EC Magaln. lata .1 vldlO, 1IrInllll, 9110/4iso 32 114 2251300 S,D 1: O 1l1li TII clldlrl cam.ra/III, aanlrl d. aalcul maDoatrat 21 52 2251300 8,711 1:10 CUC G.,.rlI, muzal, lIIIgt2lne de anllahlt. ClAdiri aDmlrcl.,e, 9,5/10/41Iatl 66 225x300 8,0 1: 8 lnatllU\lI p.,hlalr,c8 mlllD~ 28 88 225x300 6.75 1:1D CSEC MlgJZfna 'bl/uterll, calacl,II, plnllenclirs. 28/10/51,0 43 80 2251300 6,0 1: 6
Gra-

centrale enerDetl~B

incrcari

La utilizari in exterior grasimile de sticl trebuie dimensionate conform ipotezelor de dupa DIN 1055. Dimensiuni maxime pentru sticla izolanlA S5MS 1n cm

Ee expui zare cioburl Dimensiunile maxime i suprafeele indicate mal sus pentru utilizal'9a 1n sisteme de sticl~ izolanll se aplica la exterioaie. atTta timp cit foaia mai groasa se monteaza spre exterior.

Geamuri inhibatoare de penetrare

157

STICLA
STICLA SECURIZATA Geamuri inhibatoare de. penetraie cu atestat UAB -Ci) Pentru stabilirea polielor pentru obiectele de protejat, Uniunea Asiguratorilor de Bunuri (UAB) verifica insuirile inhibatoare de penetrare ale geamurllor anti-efracie (AE). Produsele atestate sint trecute intr-un registru. Diferitele geamuri AE snt impartlte rn olnci clase de rezlsterit: AE 01-02+2-3. Clasa de rezisten necesara pentru un anumit ob.iect depinde de . sltua~e. Stabilirea trebuie fcut din timp, impreuna cu asl~uratorli.
Dlm.lII. Supr. Raport Clan Iml ullIII maxlml mex mixlm Enme ll .E~ liturl Ic.,. zllllnl6 mm kg/ml om m' monostlll 10 23 Z25x300 1,70 1:10 IU AE01 10/10/4110 24 34 228/300 a,oo 1: tl~YIr.'r. 'RIJaTn mona.tlll 11 22111300 1,75 1:10 24 AE02 YJI~a?~:~~.Blrlclllatt 30 228/300 8.00 1: 11/10/4180 2B monastlll 18 39 22Ix3OO 8,75 1:111 Mlgafnl lalo ~ vld.a, AE 1 "I'I1II011, zon. clldlrl 52 18/'10111 Jsa 33 2Z8/3OO 8,00 1: 8 COmlral.,., IIM d. Alacltulll
Bra-

SECURIZATA PENTRU PROTECTIA OBIECTELOR I PERSOANELOR DIN &2290 . Geamuri Inhibatoare de explozii. posed suplimentar, in funcie de tip, i lnsuiri de ~e:uritate Tmpo

snou

Clasele de rezistena DI- 03

triva penetraiei prin aruncare sau spargere, sau pnn Impucare de proiectile. Clasa de rezisten la explozii atrlb~ita unui .anumit tip de geam se aplica doar pentru suprafee de 1 m sau mal micI.
Dlmen lIuni maxime Supra Raport maxim maxlml laturi

dire-

aII-

Clul del'lzJs- Alcatuire


tanl

tata

Gros. Greut
mm 11 25 17 31
28 kglml

dilP

cm
;0 x 110 90x 110 90 x 110 90x 110 110 x 110 9O~ 110

mi
1.0 1,0 1,0
1.0

Perlorm. aupllm.
A3

01 02 03

monoatrlt 8/8/11110 monoltrlt 81S117 IlO monOitrat SlBI2S IlO

24 40
40

42

57 56 83

1.0
1.0

1:6 1:6 1:6 1:6 1:6 1:6

Sl/C1 EO S31C3EC

.8I0Il1

Geam Inhibitor de explozii

AE2 AE3

manostral

25

51

22!X30D 8,78

1:10 1:10 1: 8

25/10/5l1a 40 manollral 88 35/1018 Ilo 51

ea
78
91

2281300 e.aO 1: I
221X3GO 8,78

Ollarll, mUJlt, mlllZI". COIIIII'IIII., p~c.


ie .aUiIIltI~lldllI

228/300 8,00

.. ,~enlllnollre, c.ntre "Rlr;IIIOI

~1It biJuterii, aa~

STICLA FONOIZOLANTA -

@-

<D

GUmUrllnhlbatOll'1 dl penetraie cu atHtIt UAB

Geamuri Inhlbatoare de penetraie a proiectilelor se normeaz! in DIN 52290 sticla blindaj de siguranA maxim! la atac asupra persoanei sau a vle~1. Sticla este utilizat tn cazurile extreme in care persoanele se pot afla in Imediata proximitate a foii de geam. existi cinci clase de rezisten, de la C1 la CS. in plus, se tace diferena intre sticll cu spargere fr expulzare de cloburl (FEC) i cu expulzare de cioburi (EC). Deoarece geamurile Inhlbatoare de penetraie a proiectilelor constau din SSMS alcatuit! asimetric, toate tipurile beneficlaz! implicit i de o capacitate antl-efracle tmbunAt!1lt!. Greut~ maxime per unitate de stiei! Izolant! 500 kg -Ia apllcale monostrat 600 kg.

A) Greutatea foii: cu cft este mai mare greutatea foii, cu a11t este de regulA mal mare indicele de prote~e tonioA; . Strat B) Cu elt este mal elastic! foaia rI"n& Interfor (de ex. prin Introducerea de Exterior rin), cu atit este mal mare de regul indicele de protecie UmplUWrl tonle!. gaz - ......., Grosimea foII Interioare i exterioare trebuie s fie diferit. @ Cu clt este mal diferit, cu S~c1. 1lOIInll pentru protecll. aUt este mal mare de regul In!onlcl dicele de protecie tonle!.
AIIIIL IIdlr.

arat.

allUl. VII.k friU' /adllt

11' . Tip 'IOIIr


Dlman clasa

..
II1II

umpllt
'"

,..

1111.111

OM III

lI1Ifi rtdIIt

lIIIuII

VII., VlJurt 1.tmO. IU Rlp. IUI'II mu. pili. ma. lanlcl lIIucltll IIU. lllUn flw
dllllDM.

1IIIdllll
Ollm

OIant

Ilmpld".

tenta
01

d. rezi.-

Alcltulr. monoltrat 17/1015 IlO

Grol.
mm 17 32 28
38 '23

sIunl GIIUIItI IIIIXIme

1111 max.
mi 8,75 8,00 8,78 11,00 11,75 8,00 e,75 5,30

Supta-

max.

Raport

kglm'
37

CII!

Ee

54
84
52 48 e3 93
84

22! x300 22!1300

laturi

IIm r1/1t ti11/4

rotm' WJmIK ....


U U
2,1

17 17 17

ZI

12 12

75 71

'"

da 1t1

om 3DO

!IIi

c.a
4,D

- o,a6
1:1
1:1 1:1

8J/I4 1/10114 2C

31
40

au
JDO

0,81

monoltrat FEC 1911019110

ee

1:10 1: e

4O/U 1/101/4 21 111/2t1/4 " 44/U 111/201/4 SI


QJI4

111
15

1,'
l,D 3,D

Il

n
la

4.0

D,n
0,71
0,71

225 x300
225/300

10

ee

1:10 1: S 1:10 1:& 1:10 1: & 1:10 1: 8 1:10 1: 6 1:10", 1: e' 1:10 1: 6 1:10 1: 6 1:10 1: 6

31

10

02

Ee

monoltrll 11110110110

31 34 49
28

225x300 22! 1300 225 x300 225/300

n,

"

"
V.,.'
~

AI

IDO
aDa

4.D. 4,0

1:1' 1:1'

44

Stlcll fonolzolantl
_iri lIGI, Ollut.

monoltra1 FEC 2811 0111 Iso 03 Ee monoltrat 11110119,5110

40
50 55
44

monoltrat FEO 34110111 110


C4

68 122 109 104


90

Ee

monOltrBt 17110121 IlO

48
70'
89

monostr.t FEO 48110111 Iso C5 EC monestrat 32.5/10/32.5 Iso

16S 140 187 156 1S7 lSa

77 75 77
75

monestrat FEC 32.5/10/32.5 Iso

8,75 2251300 . .8.00 225/300 4,90 225/300 4,50 225/300 5.70 225/300 5,50 225/300 3,60 210/300 3,20 210/300 3,20 225/300 3.20 219/300 3,20 225/300 3.20

228 x300

...Inor
IIF
1.II,1or

mirt !!OII rani! ""a,"


miii

ullplll

V.'.i

,..

TII... Indlll

....,.,
IImpi4/1.

Va".FI L....
~ol."

Su-

R.p,

IloId.
CIIH~

itnlll

pral. II1II ....bll mos.

mu.
IIIIIrI

aliat

dIma".
III
41
'RI

Rw

miii

I<g/m

41/1DG. 41/3aaM

aH 1,11 1l1li ah 10/ lD/8

aa
35

A.
40

'

WfmIIC

B7
11
91

u
3,D

71 71

14
&1\

IOa.
3811

m' I.a

- 1:10 0.74 0.14 0.11

47

IDO' IDO
20U 300

e.a
8.0 &.0 6.0

l:1a
1:10 1:10 1:10

aHlai 10/40 OM 20110 . 40


13i42DH 55110DH

sa
!5
75

3.'
3.0
!.D

17
75

82
la

la
S3 56

:~,'~aH

42

G5
13

mI
300 200' 300

o.al
0.62

;~~O~H sa

71

54

Sticla blinda] - geamuri Inhibatoare.de

penetra~e a proiectilelor

Sticl~ superfonoizolanta

158

Produiui din IlIcll

Culol,.

Gro.lml . Fallsollnl. mm Tlliull Trallu fiii .:.


~

,.',

Oarm.n vlobl Olrmln Vfehl K - muohla .cu~ nu. 25 om Delilurl dl ,IIm bombl' ClIlnanllfl e/DOa 121 DIIII Dllullt 511 DIIIIIlIOIIIII1I1I117 '1.1I1I111t ou plrim.'1 SI. 11111111 ou rltll pltlm." OOllmOlllr11l11 Dramlnl din 1111111117

1.lhullll alb, ,llb.n. bronz. gri ,llbln" Ilb bronz,lllb .Ib Ilb ,1 brot12
Iil

4 4

Rlp. maxim II'u~ plnlru SIF 12mm 1:1 ':1 1:1 1:1 1:' 1:1
1:1

Dlmln Ilunl mlxlm.


DIII

STICLA
Sistemele de ui integrale din sticl s1nt formate din una sau mai multe ui din. sticli pri laterale i supraiumin. Alte variante: sisteme de ui glisante, pllante cu inchidere Tn de s'au arc semicircular, Se pot livra culori diferite i diverse texturl de sticl. Se ofer dimensiuni standard i speciale. Dimensiunile uilor trebuie s corespund msurilor pentru rame oonform DIN 18111 "Rame metalice pentru ui flulte din lemn" @. In cazul' distrugerii violente, sticla se dezrntegreaz 1ntr-o reea de mici particule, mal mult sau mai puin legate intre ele. Grosimea uzuala este. de 10 sau 12 mm, care' corespunde cerinelor statice; este posibil' necesitatea rigldizartlor.

1&01110 180 x210 1801210 ISU213 Initia 111~ 213 15D X 210 110 s241 1.113011 lSO.241 110 1300 l1Grl4I '110.241 1801241 110.210 11111210 II11.tlO 1Ul110 10sl10 1101'10 110. ZID 110 1210 18ax210.. I1Odl0 IlO 121 111121. 1"1 tii 11111110 1nl211
lUdll

segment arc
..

;.:
~.;

:1(
',j

4 4

.:.

x
O

.,
~-: ~:

."

.,
:<
;.;
~

"'.1

Ilb Ilb Ilb Ilb IIUI bronz Ilb

4 7 7

x
>:
~

"

..

CI
O

1:10 1:10 1:10 1:'10 1:10 1:10 1:'10 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1D 1:10 1:1 1:1 1:1 111 111 1:1 1:1 1:1
1:1e 1:'1G

IAlllfllDlO)

Drum. dII 1111111 U1 Iza Drftlmlnl din 111111. Piara 031 Nioill !dllll 804. ofiti 110 doul
Fim 038

7 7

:"
.:.
4.
~

O
>(

Tamil, "" IIUe-Guaanllk

bI1Ins,lllb ,.taln. ari ,t Ilb

1"
gri

Ilb

811111nUk 1074,1082, 1018 ClmH dau..,1\1 Cllldllilovllllrt de olaaln . lIIIII"mlll ClIUIIIII12 ClfldIII1074. 1012,101'

l'

1"
Ilb IIlblft

, 4

:<

x
:.;

;-.
)<

"

"
x
l<

IlIIfI!lllttIrI dlallt ICqllH DaII

.RI"Ilb 1111.
Ib
IJII" "",IIItDft2

,II

,
I

x x

" &1
&1
&1

1<

o
:<

LIIfIII
MI'II

Maya nIII
NIIIII

1 4 1 1
I

:<
1<

o
o o o
)( )(
>(

1.

&1

NII",ra ,llbln
NI.,. ml\onlfld

Dmllllltl11U lNae'lal
Omtmltlt 171 ISltril)

1" lronz" 1'1


.a
III

bronz" IIb

1
I I

4.
II 01

DIIIIIII1III1., (AUIlIOIGI
OIlllIlIlllIIZ.I04, aza
0I111IIIl1li121.123

brollU'11II ,,'lIIft, bIOIa ,I.ta

4
4 4 4 4 4

01

o
)(

x
)(

o
:(

Dmlllltllll23
OIl1lDltlllIZI OmmIlllHO, nz, 97
PIUa iIIIIII tmIIl, lav. dl I'DWI hlll btllI. lav. dl olDO'ln

IIIHlI .Ib lta btDll2,IIID


II~

)Oi

>C

O
l(

11htlO 1101210 11Od11 . 11W10 1181f211 118d11 11111211


1111121_

,
7

-=
01
l(

O
~

1Hd11
111dD1

1 ...... " :< 11Gd10 1 nlrfiOII 01 .y, TlllltlllnlUril IIU POlII U IUIIIII lansltllI .0 ~,;:.u=~::':ar 0 Trwulllldutil p, Inllllllll ",' '.. fIII tu1an1l alllll/l le 11.11111'l11l1I11 au 111'l1li au tltu pltlm.fIIlllIIlltIM.IIIIri dl.lao,erl, III ,.,. JMJtmll1url1 :a. Ilb Iil
)(

1:10 1:1

Intr-un canat
Dimensiune I Dlm, exterioara I u,1I standard Olmll1llunt I ramei 709 II 1872

In doul aanllun

Q)

CombinaII

de stlcll tumlll

Prin stiei! turnati se Tnelege o sticlA produsA 1ntr-un proces mecanizat, care primete prin lamlnare o anumitA textura. Nu este complet transparenta. - G) Sticla turnat! 1l glsete aplicarea Tn locurile unde nu se dorete vizibilitate maxim (bale, WC) i se utlllzeaz! ca element de configurare. Omamentele sticlelor turnate se clul1lcl in: stiei! ornamentatA alb! i colorat. Sticl brut aibA. sticla amiat cu sirmA aib i cOlorat. SticlA cu omamente din sirmA aibA i colorat. Aproape toate sUclele tumate comercializate se prelucreazA 1n combina~i de sticli izolam!, De regul faa texturata se amplaseaz spre exterior, pentru a permite o solidarizare perlmetralllreproabllA. Oln motive de curlare uoara, faa textura! se amplaseaz spre SIF. Aceasta este posibil doar la sticl turnati uor texturata. Sticla tu mat colorata nu trebuie utJlizat impreun cu sticle colorate precum sticl de flotale, SSM, SSMS. De aeemenea nici cu sticl fUncionala termic i izolanta la lumin solar cu folii aplicate.

m""

Dlmentlunt "

Dlmtnslune III

834 x1972 mm'


841
II

SII9 x1972 mml


se6 II 1983 mml 1000 li 2000 mrn!

716 II 1&63 mml 750 II 2000 mml

1963 mm'

fll\U1tt Olm. orlentativl pl.


gol conatruc\l.

875 II 2000 mml

Olmlnllunl .peclilt sfnt posibUt plnl 1. CI mArime de: 1000 x 21oomm: ,150x21oomm

CD

@)

U" dln IIIcll- dimensiuni DIN 18 111

Tip stioll

GrosIme

stlclll
Netedl, gri, bronz OPTIWHITEIi Struktur 200
".

TIp sticlA

grAd (dlmans. normate)

Sticl slefuit

Grosime nominalA mm 3
4

I
I

TaletanA

mm

Dimensiuni maxime (omxcm)


48 x 120

:1:0,2

o,a

60 x 174

46 x 144

73 x 143 73 x 165 60 x 200

Bambus. Chlnchilia Neted I bronz

mm 10 12 10 10 10 10 S

Dimensiuni maxime mml 2400 x 3430 2150 x 3500 2400 X 3430 2150 x 3500 1860 x 3430 1860 x 3500' 1700 deOa 1700 x 3000

TOh,ranle de grosime mm
:1: 0,3

0.3
:1: 0,5
:!:

0,5

Sticl laiulla gradina

Sisteme de ui integrale din sticla (supraluminl i

pari laterale)

159

snCLA
BLOCURI DIN sTIcLA DIN 4242,1055,4102-3, 18175

IA- n, . b +n, . a-I I B_A+2'c I

n, numlr de blocuri (b} .. ni - numlr de rosturi (al I H_A.c+d 1 o_a.Sem d.e,5om Formul. pentru dl'.rmlnarea golului conltructlv minim /'fi OJmlnslunl re;I.m.ntate p.ntru ~ pere~ din blocuri din Itlela

Blocurile din sticl snt corpuri din stlol cave, din dou parti sudat ntr~un proces de presare. In acest proces, spaiul Interior este 1nchls eta~. Ambele fete laterale pot primi de la suprafee netede i transparente pn la suprafee puternic ornamentate aproape opace. Blocurile din stiei! se pot realiza in dimensiuni variate, fArA straturi suplimentare; eu straturi eupllmentare la interior sau exterior sau colorate n mas. Domeniile de utilizare sint in exterior ,1 in interior. Ce ex. perellumlnol i de separaie a spatiilor (i in sAli de gimnasticA si sport)., ferestre, benzi luminoase, parapei de balcon i perei de terase. Se pot realiza inchideri din sticlA din clasele de rezlsten! la foc G 60, respectiv G 120 ca perete dublu. cu supra2 , pe vertical! sau orIzontal!, .Ja:slegere. fee separate maxIme de 3,S m Blocurile din stiei! se utilizeazA pentru elemente constructive contorm OIN 4242, InsA nu pot prelua sarcini statIce din construcie. Caracteristicile: Izolare tonlc i termicA bun!, permeabllItate la luminA ridicat! a bloculuI de stieI! (pinA la 82%), ro funcie de decora~e putTnd 11 transparent sau translucid, eu dispersie mare de luminA si cu efecte de orbire reduse, cu rezlatenl mecanicI sporit! la Impaet. Izolare termlc a unul perete de blocuri din sticli!: In mortar de ciment valoarea k. 3,2 W/m2K, 1n mortar uor

,1

1-AOIt alunecare 2-Aost dilatare. de IX.

~a~'!;, ..;.,_om ." .... ,..,""',.. ~


.

spuman!dur 3-Gam\turl

p.rmanent ."lUcA 4-T.nculalA, mortar 5-Gla' aluminiu 8-Buport profll I'IIIIIIlc L 7-AncorlHu diblu

;lt~ ........-135 am mi mln. . ......!!b ,o am dlmtnI. c. 1.5 cm /IOIIIIIIaIIa bIooulc8

o.IACI!! .o~m

..--..

nominala. 1lIoGuIu1 din

",5cmCllm.lII.

ROllUrl o( ',0

nu polII armate.
11,6cm

--:~~~ dJnlltdl

laSam razA mln.

--

bloo Itfcfl
481,5 CITI

Olm.

nominala

1S,Oom 2'I-,Ocm

Ll~m,rostc

200,0 cm 295.0 cm 370,0 cm


96,0 om 180.0 cm 215,0 cm

Ll~m.lOIIc

dl1.8cm
d. 2,3 em
l.Itma rost e

din fIlcII

85.0 am 106.0 QIIl

136,0 cm

,
Montaj In pllnullaladel cu IUport L

Plenun

EJc.mpI. comtrucliVe pereti din bfocurl din .lIcIt

SIclIun. tranIY.raaII

Aue mInim, ,. pereti din blocuri dfn delA

Olm.n,lunl mm
115x '11h 80

Grlk~ta
1,0

s~
84
42
25

B\IClI

cuU.
10

~c:
1.000
';,,-,.,

mm
~

146 x 148x98
S"xa'x4"
190x190~SO

1,8

8
14 10 8

512
504
360
2S8

2.0

1-AolIt ,'unecare 2-Aost dilatare. de IX. spumant dur 3-GlllllltUrI

permanent "a,1Iel
....T.nculaJI, mortar
5-GIaI aluminiu

Plan d.tallu de COl

S-Pro/II matalk: U 7-ProIII metalle t.


8-Ancorl IIU dlblu

..
Pereii
rosturiler continue

Emifil !mim

190 le 1eO x 80

2.3
2.8 3.0 2,1

25
25 2S
32 18

190 x 190 x IOa


';7)( ';7x98 S'x8"x4' 240 x 11S x 80 240 x240xBO 300 li 300" 100

mmm

288
600 250
128

10

Imf3

3,9
7,0

Montaj cu profii. U"lermolzoll\ll.XI8r1oara


l-Aost alunecare

EEIm3
Perei din

'0

.Dimensiuni blocuri din stlc:/I


blocuri din 8tIcIi neermaf
din blocuri de sticl oare Indeplinesc condiiile tabelulul; (f) pot fi executai nearmal fr probe speciale. DIN 4242 trebuie consultat dn cauza armrfl necesare din punct de vedere t:onstructiv la flile de margine.
~imensiuni

2-Roet dilatare. de ax. spumant dur


3-Clamnurl permanent
elastic" 4-TencuIala 5-Prol!l mI/talie U 5-Ancorl sau dlblu

Oispunerea

Plan

Grosime mm
;o 80

latura scurtI.

.; 1.5

I T ;.

perete latura lunga

ncrcare vinI

kN/m 2
oe 0.8

1,5

decalale (imbinare)

~s.o-

Montaj racord perete interior cu profile U

(j)

Conditii de l,1deplinit pentru pereti

dl~ blocuri din sllcla nearmaJl

"160

6h

220

IlS

. STICLA
K22/41/6

711

218

117

eli' ... ' 250"6 .- ......- . _ .

I~~ ,
71 1

IUlN!I;.P.6l28~_",,1 I41
262

232
211f.S

I Ieo
117

K 22/6017

K25/41/S

. e"
. l!>Ip 3
I

319

'IS

.:. IIe. il!262


K 3214116

I Tac
I reo
"7

K 25/60/7

I I41

331 K 50/416 6~11______=4B~6______~116


INIltP.OIr.._~ ___",,1 u:

7 11

3lZ

I
333
NP/SP. Flegllt K . Proftllt.

K 32/60/7

LI

<D

4M

Sticli conetrucl. prolllltl- Slcll.lnl OIN 1248

ltIII\ImI PIIlI
pnpII~

r--,

\....L..J
II
plnI la

c::b
m
100m
L' 2,85 2,75 1,80

/lllldlMl1IIP. galllumillat "plllC.-(1 NPA K22/4111 NP25 K25/411. NPa 1<3214115 NP5. KIO/.ll1 SPI 1< 22/10/7

pin." Im
L' 3,25 3,05 2,75

I pina la

plnAIa

20m
L' 2,58
a,~

IOOm
L'

a,20
2,05 1,15 1.55
~

am L' 4,35
"la
3,70

.Ia plnlJa pina la pllIIla pina la

20111
L'

am

20m
L' 3.81

l00m
L' 3,10 1.10 2,15 2,15
4,10

SAI
8,25
1,85

L' 4,80
4,38

3,45
3.10

Sticla de construcie profllata este o sticla turnat, produs ca profil U. Aceasta este translucid,cu ornamente pe faa exterioara a prqfilulul (Ornament 504) i s.econforrneaz caracteristicilor de calitate .. specifice sticlel turnate. Este nepretenloas la Tntrelnere. Este potrivita i ca inchidere de stlciA pentru puuri de ascensor i acoperiuri. In spaiile 1nchise nu se mai produce efectuloe orbire. Tipuri speciale: Profilit-aronz,. Cascade. Topaz, AmetiSt. Sticia termoizolantl RegII! i sticla termoizolantl cu strat de oxid metalic Profillt .Plus 1,7" ating valori k de 1,8 W/m 2K. Stlcll Izolantl la lumina solarl: Typ R-"Chlhilmbar"~P-,,Antlsol protecia bunur)Jor sensibile 1n spectrul UV devine posi.bIlA prin reflexle, respectfv a.baorble Tn dOi'nt.nlul ultraviolet i infrarou. Transmisia de . ensrgle de radla~e i efectul de incalzire sTnt reduse Tn spatiul Tnchls cu stlcl. Transparena se pAstreaza. in cazul dotArilor sportive pentru Tnchlderlle de sticlA solicitate la Impact se utilizeazA lntotdeauna Regllt-SP2 IProflllt-K221S017 (Sigurana la Impactul mingilor DIN 1a032) frllnserle de sTrmA. ReglitIProflllt aTnt permise ca Tnchiderl din sticlA izolante la Incendiu de'clasa'de protecie la foc GaO DIN 4102. Profllele normale i speciale pot fi produse si cu Inserlliongl tudlnal.s de sirma.
5 1 (:/
OImtnIIun, nomInlfl
H(ea)

UD

3,10 1,25 7,00

2,30
5,1S

1.80 4,05

,,oe
5,_

1,40
1,45 5.fI
II,sa

3,45
3.25
1,81

....
",40
!,ta

1.00

aM
5,75

[fb
A

UIL- --Un
~.2

~25
I

~JI5(U)
2.5
I

spa

1< 25/10/7 K31110/7

4.as

UI
3.45

1.51 S,I5

1.80
1,20

5.45
4,10

4.58
"'1'

'.40

Cladiri Inchlae (0.8 ' 1,2S . g)


HL
h/I,.O,2!I:-(I,Iq)

,...a-,
L' L' 11.10' 2.'0 a.sa I.N

L...L..I

. c::b

,....r..:,

..va .0,1;-(1.7' q) a...&..I c::b

gOl~ ~iI~':'f::
L' 1,7' 1,70

p'r,: rt': ~:: ~II~':~:: ~Ia~~mlalta:~


L' L' L' L' L' L' L' L' L' 3,71 1,11 2.10 1.45 1. lM 3.sa 2,75 1,31 3.10 a,lO I.3S UI 1," 1,10 l.ao UI 1,20

Tlplllo.~

N,a 1<22/41/1 NP25 1< 111,.1/1 NP. K321411. NPI KeDI411e SP 2 1<2211017 SPIII

Misurl montaj

_" ,.

IIU:b.
,

Ffr '

A.Olm.nomlnaiS + rost B Olm. extar. I ram,1 H. Olm. exttr. I ramei


l..
multiplu de 25 cm

r:::)StJctl

~2,!.JI1.5 'i'iiiij

=:I~lrn Iltlmll,1 !-IlIme B. n . A + 5 cm: ln1111ma H L+ 4 cm

" Numlrul fTflllor

1,10 1,11 4.20

1.75 1,41
3.ao

1,80 1.21
2,10

3,11 2.sa 1.1S 2,10 11.10 2,10 1.75 1.75

1<111/1017

1< 32/SOl1

2.81 5,11 4.40 3,70 3,95 3,10 U5 5,10 4,4Q 3.10 3,70 1.10 2,80 5,25 4,15 3.55 3,10 2.10 2.40 a.ao 4.00 3,40 W 2," UI 4,75 1,75 3.20
3

1'- 4'"

3.

1,311

1," 1.45 2'- i.aI a,ao 1.15 1,41 1.IIe 1,11

Sticla curbatl ~

III
~

3,10

(,

ClacllrI d,lChl,.

., r' ,
b
o

Tranlpar,nll:
Izolart fonlcl: Izolare tll'll'licl:

doullltralUrl

un lIrIt

un 111'11

dOl.llltralUrI

trelltratUr1 un lIrIt

clOllllltralUrl

plnllles%. plnlll al%. plnl la 29 dB plnl 11 41 dS plnI1a55c1!

NP k 2,8 Wmc K SP k.2,7W/m"K

k. 5,8 Wlm

,~.

H
,

~'e)CUrbUrITnusau
c ~
d

a) Curburl circulare cu i fara prelungiri rectlllnii b) Curburl duble cu raze de curburl Identice sau variabile e) Curburl col'llce d) Curburlin S
asemAntoare. cu si fAra prelungiri rect/linii

(1)

Forme de curbar.

Oate fizic.

r rr rr n Fil 'n 11
A un strat. tlan,l exterior
C

Exemple de execuie pentru variante ds.curbare la sticlA ornamentala

n m
n

B un !llrlt, nl/1fllntlrior

e un strat, flanllntsrior i .xterior

re n rrn
fi'

m n
11

G~
.H

O. un strat, flan$! alternativ

re:::'!ll

"jL

,, .

I OesfA. I
308-488

E-I ;. forme dublu strat alternative


Variante de punere in opera

Forme de curbare
(Dimensiuni in mm)

161

~6,5

G30

G 60

snCLA
PROTECTIE FONICA
O protecie deosebit de bun este asigurat deja doar prin greutatea proprie aunul perete din blocuri din sticl cu' 1 ,00 kN/m 2 la blocuri din 'sticl de 80 mm 1,25 kN/m 2 la blocuri din sticl de 100 mm 1,42 kN/m2 la blocul special din stlcl, BSH este asigurat o protecie fonlc extrem de bun!. Elementele constructive invecinate trebuie s asigure o protecie fonic la fel de bun!. Construciile din blocuri din sticl constituie soluia Ideal! oriunde este necesar! o protecie superioar la z!;)omote aeriene. fn cazul cerintelor ridIcate de protec~e fonlc se pot realiza solu~1 rentabile, daca lIumlnatul spaiului se face prin blocuri din sticl, iar golurile de aerisire precum i ferestrele pentru al doilea traseu de evacuare se menin la dimensiuni minime. . Trebuie respectati DIN 4109, Proteclefonlc! Tn construcii civila. Indicele valoric de protectie fonic R'w se determin oonform DIN 52210 ..... Ci) , ' Aw .IPFA + 52 dB (IPFA Ind; de prot. fonlc la zgomote aeriene). Construciile monostrat din biDeuri din stiei! acoper cerintele pin! la clasa de protecie tonic! 5. -@
TIp .pa!1u 1 Spalll de In laculnle, SpaIfI' d. ~=:n hottfulf. .1IIoIne In Ii VIIor1 OfItn"UYI penIN nivelul zgomot.lor pIOY.rote lin ""'or IdmIIIbIlllllPIIIu Milim....) nlvli mldlU maxim

STIcLA PEHTRU PROTECTIE LA INCENDIU


Stlcla normalA este utilizabil! doar fn anumIte condl1ll in domenIul protectlella Incendiu. In caz de Incendiu, sticla d.lIotatle 8e flsureaz! Tn timp ,foarte scurt in urma expuneriI unilateral. Ia clldurl, fragmente d. dimensiuni mari sTnt dislocat. ,1 apar. pericolul .xtlnd.rlllncendiulul. Utilizarea crescTnda 8 stlclel Tn constructiile civile pentru faade, elem.nte d. parape~ I pereti desplrltorl a crescut sImitor pericolele la Izbuonlrea unullncendlu. La autorizarea canstructlels. stabilesc timpii de rezistentii! foc pentru fnchiderl cu sticlA periclitate conform DIN 4102. Astfel se deosebesc urmatoarele clase de rezistena la~: . (330, G60, G90, G120, (3180 F30, FeO, F90, F120, F180 T30. T60, T90, T120, T180 Clasa de rezistentA la foc .a" Aa-numita "sticlA G" trebuie si inhlbe extinderea flAcrllor sau gazelor provenite din ardsrepe o anumitA duratA a Incendiului (de ex. G30 30 mInute). Pentru orIce ,.geam Q" i pentru constructIa sa de montare trebuIe slexl~te actul de permisiune al autorttltllor.-G) Geamurile Q prezintA 3 variante: StiolA armata cu reea de eTrmA sudatl Tn puncte, max. p'nlla <360/<390, CombInaii specl~ costtaltoare de SSM 11'1 slmeme de atlel! Izolantl~ SticlA dIn boroslIIcati pr.tenslollatA ca de ex. Pyran.

,.re

,.,,lI0/II

3O-4QdS(A) ziua 4Q-5O dB (A) zIuI noaplll 20 - 30 dS (A) notPfll 30 - 40 dS (A) 3O-40dl (A)

Z SIlI de CUII, blrOll~ incIMduIIe Ilniftlll, lpat(! deiul1lll .unIHlc, iIIbIIcIMGI, dII de li flNltGlII, _nlll lI1ICI. " tU dI QPIt81Ia. *rlcl. _ 3 IIrcurI pIt'I1IU mal mUill_. 4 lInIwI matI, rtlCaUrt/lll, rnIgIIIne, epl\tldeg

40- 50 dB (A)

-""11\1

:!5-tledS(AI 4O-lIOdl (Al

ca:.::

45-55 dl (Al
'O-eodB(A) 55-S5dB(A) _

5 BPlII1II11rIll, hli. MrvIIM " MIYI.. PllbIIc s Opt.., 1U1nt. ,00... 7 !llUcIIOtJ~ delnrlglltrall

="....

4'-54dltA) QcII(A) IrabUIe fIII*Ie .. OIrll1\lle tIpICi,11

35 dS (A) (

'1 NiYII perman.nl dllQOll1Gl lUl\lnul panll\l CUUIZlJOmotafct din III/1cI.IIllIfM.

t4'

Valori orientatiVe pentru nlv.lul tonic pentru diverse utlllzltt Ile ,pI~lIor,

\=:1 Unu dlrtClOlrt VOI271 li


SIIU.tIa /li zaomal
AUtaltrlzl, dl"" GIIcIlIaUt media AUIoIIIbI, dina. ClrcUIatil rIdIcI1l Drumud fldarlil
DtumI/ri IIIl111durllar.

0"""1& dlla f"eU\lt IIlocu1l111x11


Um 10111 250111

panjru

BLOCURI DIN STICLA CU MUTUAl DIN OTIL - DIN 1'171


Inchide rIIe cu stlolA Izolante la foc dIn blocurI dIn stloll pot ti zidite ou sau tari proffl U ca i toate celelalte zIduri dlnbJoourt din Btlcl!; de altfel ,/ taste celelalte modalltl~ de racordare sTnt Identice In princIpiu. Din cauza dl latArllllnlare putemlce 1n caz de Incendiu ,1 a pAtrunderii gazelor de ardere, peretii din blocuri din stlclt ee pozeazl pe toate laturile pei1ntre plAci din fibre mInerale (vati mlneralA).--@
C1aI de mI._l

1 4 3 1
4

CIt. cit P/OL 10_ "_dati UPllriII dllPIUllndlcale 2 3 4 2 1 3 2 1 o

o
4
3
1

o o o o o
1

'25'"
50m

5 2
3

250m Im alm
50m

3 2

a
I

a
1 2
1

2 1

ilO
1.1111'
1 1

8ua 2,1 r,}

aII
_,ar,} 1.1111
1,811

.1211

PA
.,4m'

Mlrlml lnctllll"lla m' lnaqlml mu. 111l1li111 UUIIlI lIIallmlal InIQ. ~1""rI '1IIpil Fonnl d,1nOhldlll filrmll blDl din IDoli

4,.cm'
3,111 l,am

uanl

OMl\ltl1 prIncI_1n ZOM ctntrall

U", .10m l'oncI _ , 'CO/!IPICI


dtnI. CilcllII(11 tIdIoIti Fond CGM1r ..,.fJaI dInI. Cilclllltie mldl. IPI" rIdIcaII

am

o
S

o
1)

I
4

o o o o o

o o
3

1.lm l,am
1,1111

1.lm Um 1,II1II I.Gm


tari

pUllllllld IIII11r11 uultIIIIafI doullIrIIIrl 110.110110 11O.11GUa 1Ux11UII 11G111.. 1O 1lhllDI"

"'111 l1li11111

IIrI

tiri

CIUli. d. protecie fonlcl recomandat. pentru cazuri standard de aplicare la Zgomot din traflc stradal

Clue da proteClle la Incendiu pentru blocuri din ItIcIi


Ciad

Fermal blOCUri II.

prallOlll /Onlc.

fl w
_SOdS

mm
potrMI pt, f.fI".. "II In dc<JllVlturi din blocuri din .lIcil pctrMI pI, IUpraJ". din blocuri din .UoIa
potrMlpt..u~

IncllclproL fonlct la
z;otnOil

IndiCI valoric de prall.1I1 lenlelfl'w


40dS
42dS 41 de 41 dB

.lr,IPFA
190xlS0xSO 240 x240,5O -ladS -10dS - 7dB -11 dB

45-49dS 4O-44dl

240.115x1O
300.300.100
Pltltl In dc<J1 .,raturi cu
240 .24Ox SO

<1

I I-

din bIoeuri din sticlA


3 1 Cornier 0I1i 50 x 55 mm Lungime ~ 100 mm, CII PIIlln 4 bUC, per cimp da sticla 2 Dlblurl" bul.an. din 0181 allitat. pentru In....dlu M , o 3 Ffatllanal alai pantru fixarea pe"'tillul din blocuri din sijeta (sudu,al
2
1

35-3idS
30 -34dB

- 2de

SO de

2S-29dB

'" 2S de

Detal ii montaj -Inchidere CU sticla izolan\! la foc

Clase de proteeie toniC! eonform


liniilor directoare VOI pentru ferestre

(2)

Suprafee din blocuri din sticla

162

Mase plastice
Informaii:

Bau-, Archltekten- u. Ing.-Institut, (Institutul de Construcii al Arhltecilor i Inginerilor) OsannstraBe 37, Darmstadt

Forme plan.

PI... flnlte - PIli. 1SO

Masele plastice ca materII prime sub forma de lichid, pulbere, granule se impart in 1. mase duroplastice (Intarite prin cAldura); 2. mase termoplastice (deformabile la caldurA); 3. mase elastomerice (permanent elastice). Prelucrarea Industriali cu adaosurl chimice, materiale de umplutura, fibre de sticll I culori produce semitabricate, materiale de construcie, piese Finite. Caracteristici deosebite pentru aplicaii In construc~i: . Rezistena la apa i coroziune. lipsa nevoii de intreinera, greutate redusa, varietate de culori, culoare In mas!. stabilitate la lumlnt, dependenta de produs sau ca strat de culoare permanent pe alte materiale de construcie, ,i ca felie pe oel, contraplacaj - @.a.m.d., formablIItate i deformabllitate larga, uor de prelucrat. conductivitate termIca redusa. Forme existente @ Panouri celulare. 16mm, 1200 mm la~me. Lungimi 1,ao m; 2,00 m;2,S m; 3,0 m; 3,30 m; si aupralunglml. . Panouri celulare, 40 mm, lungIme pentru Tnchidere transparent! de acoperi 2,5 m. pentru inchidere transparenta verticalA 3,5 m. transparent - @. MultitudInea denumlrllor comerciale deruteazA proiectantul, acesta trebuInd si se raporteze la denumiri i abrevieri - InternatIonale - chimIce ale masslor plastice, ale cAror caracteristici sint stabilite deja Tn mal multe rtndurl prin norme, regulamente de verificare i linII directoare. Cele mai Importante mase plastice pentru construcii sTnt Indicate prin litere: .

<D -

. ABS CR

<i)

PllClslndwlch

'i'

Element portant lip 1I1IIIr, \V ou fa" dln.mata plIIllcI

acr!l-butadien-stiren . clorapren . ep rlinA epoxldlcll EPS po[(stfren expandat GFK m. p. ou fibre de stIclA FIE polletllenl PIB polilsobutilen! FlMMA. pollmetacrilat (sticlA acrilic!) PP pollprop':enl

GF-UP IIR. MF PA PC PS. PVC hart PVC welch.

pollester arm. fibre stlc. butll-cauciuc meiaminformaldehidt pollamidt pol/carbenat po/lstfren clorurl. de pollvlnll tare ci. de pollvlnll moale
rAinA poffesterfcA nesaturatl

UP

Masele plastice prelucrate ca semlfabrfcate. materiale de construcII i elemente flnlle contin de reguli p1nilla 50% materlsle de umpluturA, armlturf .a. adaolurl. Masele plastice sTnt putemlo dependente de oIJdurl fn prelucrare i

'Grlnzl cu plici din mue plutlet

1QI
~

apllca~e.

Elemente POrtlnte cu plici dln

mas. pI"atlet

@ Imbunltllltt pI..,..u

~
SuprafaA (COajl)

@Cutatl

@ Cuntrvurl

~i I
~4Q_

Coajl biton Firma Schott Jena (1925)450 kgI",z

Cupell sandwlch HJnovra (1 B70) 33 kgJm2 sprijin, triunghluJarl (Pref. dr. O. Jungbluth)

@)

Biserica SI. Petru Roma


(1585) 2500 kg/m 2

T
I

___ 'Om --1

Hala pneumatic! FcroBsa Finlanda 1!972) 1.65kg/m2

Umltele temperaturilor de utilizare se situeaza Intre 80 ,1120. lnollzlrl de duratl lungI. nu .. praduc in oonstrucll dec1't rar (excep~1 conltituialnstalallle de apA caldA menaJarlllncend/lle). Comportament 1. Incendiu: masale plastice .Int. ca mat.rlale de construcia organiCl. Inflamablle, In unele cazuri ating conform DIN 4102 clasa B 1 de materIale da construcie (greu Inflamablle); maJoritatea sInt clasa B 2 de materiale de construcie (normallnflamablle); unele Inll sTn! clasa de materiale de construcie B 3 (uGor Inflamablle). Ptasorlpll corespunZitoare apar Tn Regulamentele Landurllor privind Construc:llie i In Unille directoare pentru utilizarea materialelor de construcie In1IamabJle In construcii eMle. CIlflearaa produselor din ma.. platica pentru conatrucll . 1. Ma.rlale ele conetrucl., .emlfabrlcatej 1.1 Flilei i trell de construcie; 1.2 materiale spongioase rigide, sTmburi: 1.3 materiale spongioase ou adao . lurl minerale (beton uor); 1.4 folll, flll i prelete, esltun. tmpiallturl; 1.5 straturi de uzurA pentru pardosell, perc/esell sportlve tip 1<; 1.6 Umpllrll (tiri geam); 1.7 tevi, furtunurl i accesorII; 1.8 maSe de etanara, adezlvl, lIanl pentru mortare 2. Elemente constructive, aplicaii;, 2.1 perete eX1erior; 2.2 perete Interior; 2.3 planeu: 2.4 acoper" I accesorii; 2.5 ferestre, obloane ,1 aocesorll; 2.6 ui, pori el accesonl; 2.7 reaz.me. 3. Mijloace I/utltoar., p1... de micI dlmen.lunl , ; 3.1 cofraje ,1 accesorii; 3.2 benzJ de etanare, benzi ,i pilei spongioase moi; 3.3 elemente de !beare; 3.4 arml.turl; 3.5 accesorii ventfiare (fArA conducte); 3.6 alte piese de mici dimensiuni. 4. Inltalall; 4. 1 unltl~ aanltara; 4.2 obIecte sanitare; 4.3 armlturi si accesorii sanitare; 4.4 Instalafl electrice ,1 accesOrii; 4.5 TncAlzlre. 5. Dotare, dlCQrare; 5.1 mobilA accesorii: 5.2 corpuri de ilumInat, sisteme luminoase. 6. AplicaII con8tructlve: 6.1 aooperl$url i structuri portante, lu minatoare; a.2 construcjil pneumatice ,i corturi: 6.3 clsteme de combustibil pentru Incllzlre, recipieni, eUozurl; 6.4 pisclne; 6.5 tumurl. couri, sclrl; 6.a ce lule spaiale; 6.7 casa din mase plastice, Este de preferat ca formele constructive si nu utfllzeze structuri portante liniare ci supratee portante (forme de coJI). Structurile portante dIn mase plastice au avantajul greutatll reduse, TncArclndmal puin structurile Interioare i ofera posibilitatea prefabricarll. - @ - @ Construciile portants din mase plastice (fara alte materiale de construcie) se pot utiliza deocamdat doar pentru preluarea Incarcarii proprii, din zapada i vint, preoum i pentru lnc!rc!!.ri utile reduse (de ex. Ia !arurl). Urm!toarele masa plastice sint potrivite: sticl acrificA (deschidere plna la 10 mI, GFUP (pIna la 40 mI, spuma integral PUR (poliuretan), panouri sandwlch din miez spongios cu foi de tabl (pin la 45 m), membrane pnsumatice (pIna la 74 m 0)- @- @.

,.a.

,1

163

Lungime de undA

Freov.na

LUMINA NATURALA
DIN5034-

............" ....... - ,.- - . '-'" -." ....~...... blUoan" . ; .. ' .... 10;'

IJIlJIIJII,ll

I I

11'11111.1 II,ilur,lI,1

oltll.'

1.0 CerIna generale pen1rU Uumlnatul natural al spalDor Intert0ar8( Toate spaiile ocupate de oameni pentru perioade mai lungi trebuie 10000 10' la 10' unde lungi bllloan. iluminate cu suficienta lumin natural. De asemenea trebuie asi. gurata o legatur vizual adecvat cu exteriorul. Cerinele cores':.. 1000 la' . 1 blilon 10' unde medII punztoare sTnt stabilite Tn esen Tn DI N 5 034 "Lumina natural ir la' 100 100 la' unde scurta spaii interioare" (prile 1-5), ln Liniile: directoare pentriJ"locuri dt miliarde munca 7.1 i 1n Regulamentele de Construcie ale LSndurllor AFG. 10' unde la la 10 ultrucurte -Internet mlHlrde 1.1 Lumini, Iunglnw de undA, cuIcNna'fl,mlnn, un. . de n.n: 10' tllevlzlunl 1 1 mmard Lumina vizibil formeaz un segment relativ lngust Tn spectrul raM la" 100 1 zlclml la'''' mijJoene dlaVel electromagnetice - (j), i anum~de lungime de und de cea 10" 10 llutlml 380 -780 nm. Lumina (naturali i artificial) reprezinta segmentumlIIolne 10" unde rtdll il.~ de radiaie electromagnetic dintre. ultraviolet i infrarou recepta' 10" I milion 1 mIIme 10'a. de ochi. Culorile spectrale con~nute corespund lungimllor de und; 10" 100000 1 zac. astfei, de ex" violet - unde scurte, rou - unde lungi. Lumina natu lO't. radIaie mifm. Infraroe ral este perceputa de om ca fllnd aib. Anallza lunglmilor de und~ 10" 10000 1 sutl~ mUme este importanta pentru latura de creaie proprie arhitecturII, . 10". I-~_~_J_n _ _ 1 mltlo 10' 1000 Unitatea de msuri pentru iluminare -1n special la lumina artlflclal~ nlml 10't.. :10" 100 - este luxul (Ix), lumina' natural 1n spaii interioare se exprim tn %1 ZlOI' mUlonlme 'v.rd. 1.2 lut utrGnomlca: Soarele ultraYlolItI 1 Iuta 10'''' radillie mJlJonlme Sursele de lumin i radia~e care produc lumina natural nu sTlit 10"IC 1 constante, Soarele este .sursa primarl,(lltl,ymln" pentru lumina dl 1 mlJltr a1bulrU dlmfl la" radlllle 1-_ _ __ urn - [II, independent de diversele' stri atmosferice. Tncllnali 1C' 1 zecime 1 ZIOIAOnlOln 'vlol.t axei PAmintului cu 23,5", rotaia zilnic a Pmintului ln jurul axe mlllardlm. 10'~ proprl! i revoluia anual a Pmintului rn Jurul Soarelui determinA, O" 1 Iutlme I Iuti mlJlarlllm. pentru orice punct de pe glob o poz~le a soarelui 1n funcie de ano,oa. r.dll~' fO" 1 miime gama 1 blllotimpuri i momente ale zilei - . Aceasta este caracterizata prlrnlm. lQ1~ doua unghiuri: 10" 1 ZICI 1 ZlO. I blAonlm. miime azlmut aal decflnaie Y., Ig1\ 10" l d . I IUtI Azlmut a.:' proiecla in plan orizontal a poziiei soarelui, caracteribIIIonlrnt miltIII zeaz o deviaie orizontal! de 0, O" .;. Nord, 90 Est, 1aO" Sud 1 bltllr 1 lC" 1 mine270" - Vest - vzut! din poziia privitorului, Decllnale y,: prOcnlma dlm. . lecie rn plan vertical a pozl~el Soarelui pestEflinla orlzcntulul vazuta din pozl~a privitorului - @' 1.3 DetermIlUll'H. poziiei SOI....ul: SplClnUl en'!'glde *I1'1dla~.1 tlBCtromagnetlcl 111 Pentru determinarea poz~lel soarelui exist! mai multe metode pen~ (1 nanometru. l' mlllonime de mlllmttru) tru locul respectiv; de ex.: determinarea azlmutului i decllnaiel. _ 21 martll 1GnIn0Cllu rn urma decllnaiei Soarelui pe parcursul anuluI - pag. 165 re 111.5' zultA patru pAri Importante ale anului (anodmpurl) respectiv _ pozlll ale Soarelui: la 21 martie i 23 sept8mbre este echinociu (ECN), decllna~e sol ari O". La 21 decembrie este solstlluf de lamA (cea mal scurt! zi), decllnaie solar -23,Q,la 21 tunle este solstllul de var (cea mai lung zI), declinaie sofar +23,5", . Pozl~lIe soarelui rezultA din paralelele geografice. La 21 martie i I~23 septembrie la ora 12.00 (as. 1800 ) Soarele formeazA pentru ori oe paralel un unghi zenltal de aceeai deschidere, De ex, la 51"la-titudlne nordic (Kassel) unghiul zenltalla ora 12.00 este de (a, ....... 1800 ) 51 - pag, 165 @. Decll naia soarelui peste orizont este d~ 2 Anotlmpurll. - aici In 'mliltra nordici 90"-51".39, La 21 Iunie Soarele afl la prlnz la ora 12,00 {cta 1BO"} cu 23,5" mal sus decTt la 21 martie i 23 septembrie, deci 39" + 23,5 - 92,5" dimpotriva, la 21 decembrie Soarele se afl cu 23,5' mai Jos decf1 la echinociu, deci 39"- 23,5 .. 15,5", Aceste variaii slnt egals pentru toate latitudinlle geografice .....". Plmlnt Soare Astfel se pot determina declinalile pentru poziia solar respectiv~ ,/ pe orice paralel i Pentru orice anotimp.

100000

la' , 100'

rou

-+----

1\1-r---W----

=~t~.:= ~t
~
S
lS0'

se

Orizont

Unghi uimul".

(3)

Oecllnaley.

164

.. Elehln.
20' 10' O'

S0151. varA

Elehln.

SOliI. lamA

........ r-.....
/'
/

LUMINA NATURALA
DIN 5034 - CIJ
2.0 Diagrame al. poziie' So.relul: ........ . . . ..... :.....-.. ;...'. 1n DIN 5034 sfnt Indicate trei diagrame ale poziiei solare pentru Germania nordicA, centralA i sudicA, de ex. pentru 51 lat N (Kassel- <V). Diagrama aratA proiecia n plan a poziiei Soarelui prin azlmul i decllnaie la ora local/! real!, de ex. pentru .Kassel la 23 septenibrieSoarele rsare la ora 6.00 lao.... 90 (sst), la ora 12.00 la aceeai dat! 180 (sud) i declinala este de 39, Soarele apune 1n aceeai zi la ora 18.00 la 270. Pentru determinarea traseului soarelui, Shell Solar din Hamburg produce pentru orice loc o diagram a poziiei solare tiplrlta color - <il . Diagrama conine proiecia in plan a azlmutulul a. i decllna~a V. in fu~ie de momentul zilei i anotimp pentru paralela respectivI cu indicarea meridlanulul de referin. Pentru determinarea poziiei Soarelui stnt trasate pentru orele lntregl curbe orare cu tralectorll sub form de bucle, unde culoarea albastru (-) corespunde primului semestru Iar culoarea verde (-) celui de-al doilea. Parcursul sub forma de buclA al curbelor orare se poate pune pe seama formei eliptice a traiectoriei PAmtntulul i pe- cea a 1ncllna~el ecllptlcil. Indlca~lIe orare se refer fiecare la merldlanul de referina temporalA indicat. adic pe zona orara a 10calit~1 respective (de ex. loea~e Darmstadt). Interseclile curbelor calendaristice cu cele orare de aceeai culoare (-) marcheaza poziia Soarelui in ziua i la ora respectivi. In diagrama polar poziia Soarelui poate fi cltltA din unghi de direcie (azimut) i declinatle a Soarelui (lnI~me) - @.

V
J

-"
lun lui

\.

J
/
~

-10'

"
..
Ap' MII Aug Sap

_'\ 1'...

io"'"

r---

CL,.

(l,.

08c11n.~1 sol.,1 6 pt percursul anului... III

lan

Feb Mar

Oct Nov Oec

,~

!7~

:--+-+-+-';';';;:~-HlFo- 38"

Pllr.'.'. 51' " decllnalia Y. OLA ZO h

III
300' - r-c;;; u' r:-- ... ,...."

,.
'6

1.. l'

14
'Z 10

10<':

----.., ~.-...- .,:7.

,,.
~

1'-...

17'- k'"

::J.:I

30- ~

7'

1" \ 11::.-

- ""..,. ....,. - .".c . / -f

1:-'" J....-""

' ..,

..1. 1-.1,-

li.

""r-c
1..
lan

l.."\.- I~
~~

.....

... 1<: k,...:::; ..........

t-..::

-.
i-

.J. ~~ ~

.. !2: ""- 1-'1" I~

1-- ,.--

- -...
~

........ 1..-

~~

$.l4'or~c-..

Proiecia traiectoriei aoar.Iul: Cu proiecii stereograflce poate fi determinat traiectoria Soarelui (pentru fiecare 21 a lunii, respectiv) pe baza tlparelor - Ci) in funcie de anotimp i moment al zilei.

2.1

, ,
,

2ZS'
Z10'

195'
'III'

r.r r/

-'

7 ~ .:;. "....

.L J Il V ..... r/

1500

'65'

Feb M.,

-..... ""'- 1-'Apr Mal lun

:;;..

-~ k:: lui Aug !S'"

1"'" I.,...J 75'

,....
t....-""
90'

>'1l il

135'

-1<'

'9'
\!,)

13.'.

Oct NoY Otc

2.2 PozIIe .alarl, ori" determlnar.. orei: Poziia solari determinA conditiile luminII naturale Tn funcle de momentul zilei i anotimp. Ora locala reaiA (OlR) reprezinti Indlcarea uzualA a momentului zllel'(de ex. Ia dIagrame de poziie solar) la determinIri ale luminII naturale. Fiecare loc este Inscris Tntr-o zon orarA Tn care este valabili o ori unltari (ora zonei). Dac IntereseazAlndicarea orei zonei, atunci OlR trebuIe transformati Tn or! a zoneI; pentruRFG este vorba despre ora Europei Centrale (OEC) OlR + ecuaia timpului + dlferenl orarA, unde trebuie inut cont la aceste Indicalf orar~ de o eventual ori de var! (ora Europei Centrale de varl, OECV OeC + 1 ora).

Azlmut 10111' CIt el dlcllna," '1 61' (Ci'"","I. oantralt, Aach.n, I<6In, Ku'II) In functie de anoUmp " moment al zlJaI- CIl

Diagrama pozitiei solare, Darmstadt: Long. 8.65' E. LaI 49.97' N -

[Il

Proiecie stereograrieA a traiectoriei so~ralul. de ax. pentru 51 0 lat. N. La 2'1 mar. tie. respectiv la 23 septembrie: rasari! la era 6.00. apus la cra 16.00; Vs" 39 la ora

12.00 -

QJ

165

..

LUMINA NATURALA
-!lJ
3.0 poziia Soarelul.,umbrlre"mIJloace aJutatoare: , Pentru determinarea i verificarea trisoriril. respectiv Timbrlrll'efective, atrt la exterior, cft i la Interiorul cladirii, Tn funcie de poziia geografic, momente ale zilei i anotimpuri, date constructive i condiii de mediu exist urmtoarele mijloace ajutatoare:
Construcia grafici a umbrelor: Determinarea umbrelor aruncate de o cldire se poate face prin construire 1n plan i vedere a prolec:~i1or traiectoriei Soarelui ... pag. 165 +. Ce ex. trebuie ar!tat umbrlrea unei ourl din Kassel, 51 lat. N, pentru 21 martie la ora 16.00. Tn acest moment Soarele radiaza sub un unghi azimut (0:.,) de 245 i o decflnale (Yal) de 20 ... pag. 165 @. Se marcheaz Nordul fn planul de situa~e. Direcia umbrelor este detemlnatl de muchiile orizontale ale cldirilor, deci transla~e prin colurile cldirilor pe direcia Incidenei luminii solare (a'1 .245). Lungimea umbrei este determinata de muchiile verticale ale cldirII, deci rabatere a 1nlimii reale a cldirii (h) i aplicare a decllnalel de 20. Din intersecIa cu direcia umbrelor rezult lungimea umbrelor.

3.1

Oonstrucl. grafica. umbrelar


;<,1,:'

1:.. '.'

,~"

,J/1"
, ,
\

\,
\

..
W

, N tiI'" ,
I

65'
6D'

+"

\.~

I~

f U' .~ It; I

,se ,o~

40-

"

3.2 MaIca panoramicA: . Pentru Germania de nord, centralA i de sud exIstA traiectoriile SaarelulTnreglstrate (DIN A4) in vedere (privInd spre Sud) cu Indlcare a unghiului azi mut i a decllnalel, momentul zilei i anotimpul. Mtlle panoramlce copiate pefolll transparente se aaz! ourbat 7n pozl~e Tn funcie de locaia vizata pe direcia posibilI de inciden a luminii solare'" . Privind prin masca panoramic se poate astfel trasa pe traiectoria Soarelui deja copiat orice afectare a veclntllll, precum ' a c1mpulul superior, la scara 1:1 ... @. 1n continuare se poate consulta la scarA reali folla pentru studierea umbriril,1nsorlril in zona faadelor, respectiv unor fragmente de cldire.

,T

, ,

llJ

IIT

J~

Tr pOllbll. pentru umbre pe 10I1e --

1=

2se 2O' I !'

I I' JO'

! 10' 10S'11O'

Bolti Clr'.I~A h 3 cm , (tranIpIl'lntl)

Follntlrschlmbabll. curbe

pentrllsc.,., cAlciurl,
lumini. I'IU ...

3.3 OrlZonto8Cop: Orlzontoscopul este un mijloc ajuttor pentru determinarea condiiilor reale' de tnsOrlre, respectiv umbrlre pe sit, pe i in clldlre. Orfzontoscopul consta dintr-o bolta cereasel transparenta, o busol, plaoi de baza i folie InterschImbabile cu curbe, care pot ti utlIIzate in funcie de Intentie, pentru lumini, radIaie, elldur! etc. ' PrincipIul orlzontoscopulul este de a construi cond~lIIe de lumin i umbr existente, de ex. in spa~u ... @). fntr-un anumit punct fn spaIu poate fi recunoscut prin Intermediul prolectlel decupa/ulUi fe': restrei deoupaJl:J1 real al golului pentru lumini fn aceiai timp pe bolta i pe foaia cu ourbe amplasat! dedesubt. Astfel este posIbil determinarea atTt a condIiilor de radla~e, ct i a efectelor luminII pentru orice punct din spaIu Tn functie de orientarea cldirii, pentru orice moment al zilei I anotimp - @.

3A Simulare p. machett: Pentru a putea oonstata umbrlrea, respectiv fnsorlrea anual precis in i pe clAdire, se recomand testarea unei machete la scar sub un soare artiflclal-@ sau prin Intermediul unei simulri pe calculator - pp.175.

, Soare artificial cu oglinc!l parabollca sau

pamlntlor
2 MachetA: de IX. pentru urbanism, arhitecturi 3 Simulator pentru momente ale zilei i anotlmpuri i paralele geografice diferite
_ _1'lC

Orlzontoscop cu proleclle a leres~el partea de esl -llJ

Soare artl11cial ca let Vnivers"atea Tehnic! din Darmstadt. domeniul arhitectura

166

LUMINA NATURALA

-.Ill
4.0 Date meteorologice: ......, ... .. '_'.~'.,..,., ... ,."..,."_ ... _ ...".'..... ,, Razele termice i intensitatea luminii naturale pe suprafaa pamfntului sint definite pe parcursul unul an de latitudine, vreme i aiversele condiii atmosferice (senin, acoperit, Tntunecat, parial Tnnorat etc.)-@. . Urmtoarele slnt important de tiut despre durata de iluminare natural i de emisie solar tipice pentru noi {datele se refer la Germania n. tr.]:
Anul are 8760 de ore. Durata "luminii diurne puternice" cuprinde pe parcursul anului 1n medie cea 4300 de ,ore.
Numrul orelor de lnsorire pentru Germania oscileaz Tntre 1300 i 1900 de ore pe an -6> dintre care cel puin 3/4 revin semestrului de var -Atlasul Solar European.

1n majoritatea timpului dintr-un an, deci in 2/3 din numirul de ore de lumini dlurna, lumina care ajunge pe pamlnt este lumin solara mal mult sau mai puin difuzat, Tn fu.nc~e de cond~lIIe de vreme;

4.1

Radiaie

Radiaie solar! (radlatle global!) cu inciden direCt sau Indirect!

globali:

Rldll~e

SOO 850 BOO 750 700 850 globali medl.ln kWhlm1dln aprilie plnlln sept.mbrl. (1976-1889)

Harta radl811t1 soia" pentru Germania p.rrtru semeSlrul dl vara -

0:1

pe suprafaa pAm1ntulul, care produce astfel pe suprafaa pAmTntului i in vecintatea apropiat o cUml i un mediu luminos variabil . local -@. Radia~a global produce concomitent "cAlduri ,1 lumin", adic razele solare de und scurtlsTnt transformate rn radiaie termlcl de und lung - efect de ser. AceastA elldur!trebule utilizata pasiv i activ 1n arhitecturi, la fel i luminA diurn care apare concomitent Astfel, condiiile specifice locale de lumin i caldur! Impun o ~a Uzi precisi, pentru a putea ponforma conditii optime de iluminat natural?" i pe clldlre, de eX.in Remania de NordWestfalla"':"@;Atlas Solar pentru Renania de NOrd-Westfalia l'lJ

4.2 , . . radloflzlce: Radiatla solar este o "surs! de l\.Imlna i cldura foarte InconstantA". Doar o mic! parte energiei solare este transmis suprafeei ca energie termic. deoarece. atmosfera terestr! reduce radla~a solar, respectiv 11 confer o aparen a intensitii neregulat!.

Reducerea se produce fn principal prin diveri factori de tulburare. ca de ex. dispersie, reflexie i absorb~e a radiatlel, prin particule de praf i vapori (cauz a luminii diurne difuze), precum i prin coninu tul de vapori de ap, dloxld de carbon i ozon din aer - .
Distribuia energiei globale pe suprafata terestrI: aproximativ 6%

. ~ Nord-Wtstlalla -

1' MedU lunare aiI lumlleir zRnlce al. redllll.1 global. In luni. perrtru FI.nanla d.
III .
k~~~--r--r--r--r~

ultraviolet! rn spectrul de lungimi de undA de 0,2-0,38 I-4m, aproximativ 50% radla~e vizibil 1n spectrul de lungimi de und de 0,38-0,78 j.A.m (maxima se situeazA la valoarea de 0,5 ""m in spectrulluminll vizibile), aproximativ 40% radiaie Intrarole rn spectrul lunglmilor de undA de 0,78 - 3,0 (.ItTl- 0:1. ' Graficul - descrie radiaia solar care atinge pAmintul. Constanta solarA de utilizat este pentru regiunea noastr [datele se refer la Germania - n. tr.] de aproximativ 1300 Wattlm 2 pe o su prafa iradiat perpendicular. '

radla~e

4.3 ilumina,.. ,llntenett8te d. radiaie: Puterea de radiaie scade la innorare puternic! la aproximativ 200 Wat1lm 2 i la radiaie doar difuz (cer Tnnorat i soar.e acop~rit com~ plat) la cea SQ-200Wat1lm2, compar .... @ .ln mod analog aceasta se aplic i la luminozitataa iuminil diurne n lux .. @.
i calltal

IntensltAtl de radiatie anuale diferite variabile ale luminii diurne

17

In diverse conditii de vreme -

!Il

t1O\ Intensitate a Iradierii solare


[ll

167

LUMINA NATURALA
(LN) in spaII Interioare cu iluminat lateral: - tD Lumina nafural In spaii interioare poate fi apreciat.dup. urmto~ arele criterii de calitate i msuri: iluminare i luminozitate; reflexie; uniformitate, Dml,lDmax; redarea culorii; efect de orbire; linii ale spatiului; umbrire; vedere 5.0 Lumina
natural

5.1 Baze:
Pentru aprecierea luminii naturale 1n spaii Interioare se pornete in totdeauna de la iluminarea cerului acoperit (deci radiaie difuz). Lumina natural care cade prin fereastra lateral n spaiul interior este exprimat! prin factorul de lumina naturalA D (Daylight-Factor). Acesta reprezint raportul1ntre iluminarea interioar (Ei) i iluminarea exterioarA concomitenta. (Ee), O EI : Ea x , 00%. Lumina naturalA Tn spaii Interioare este IndicatA 1ntotdeauna in procente. De ex. iluminare exterioarA 5000 lux, iluminare interioarA 600 lux, atunci D. 10%. Factorul de lumln! natural! ram1ne intotdeauna constant. iluminarea Interioar se modific doar 1n raport cu iluminarea existenta concomitent la exterior. iluminarea exterioar a cerului acoperit variaz Tn funcie de momente ale zilei i anotimpuri: 6000 lux Iarna, pinA la 20000 lux vara, - @.

I~ iiib Mar Apr Mal lun lui Au; Sep Ocl N6v OIC

iluminare orizontali Ea Plntru OIr acoperit.!. 6" laL.N In !uOClle dlanotlmpurt ~ moment. Ite zilei - CJJ Intenlltate 011%. d. radiaie

y-

e.

\ ~=~!':r-.....\

5.2 Variaii luminII naturale In tpallinterioare:


~. Acetia reprezlnt: 1. OC - compon. lum. bolii cereti - Incidenta luminii naturale < 0.0 2. DE compon. edlflcatului 3. DR compon. reflexiilor Interioare 4. 't gradul transmisiei luminoase al geamulul 5. k, compon. sprosurllor i construciei ferestrei 6. ke' sprosurile geamului 7. ks - unghiul de Inciden a luminii naturale 8. pozl~a ,i dimensiunea ferestrelor _ @). Planul de referin pentru iluminarea orizontal a luminii naturale in ' spaII Interioare este stabilit conform OlN5034'-' @. Acesta are o 1nllime estimat faa de cota de cAlcare de 0,85 m. Distana lapere~lde Tnchldere ai spa~ulul este de 1 m. rn acest plan se fixeazA punctele numite pentru iluminare orizontalA (EP). Factorii ' de lumin naturalA corespunzAtori (de determinat) pot fi atunci re prezentaI pe o curb a factorilor de lumini naturalA - @) +@.Variala curbei 1n seciune ,1 plan Indica iluminarea orizontali pe planul de referin (tn punctele corespunzA1oare); Tn aceiai mod se stabllesc apoi ,1 0mln i Dmax (un/formitatea). Curba factorilor de lumin natural Indlc deci varial.a luminii naturale 1n spa~u.

Factorul de lumina naturai! 1n punctui (?) se compune din mal muli factori determlnan~: O (oC + DE + DR) x 't x k1 X ~ X ks -

0%

FlCtorf determlnll1ll pentnllumlna naturali rn _u Interior, de eli. In punctul P

~i !,1~ i~%10
I-'-'.j..._.+ ...,... I
. 0,8!
tii
I

~ . . .

EP

i EP

r::::;.. Flctor de lumini naturali 0% cu


\t.lI plan d. rel.rfnIIln ,l0/III",

pl~ cu 2

Varll,le de lumlnl.naturall D% In terestre literale - llJ

5.3 Factori de lumini naturali n_rt 0%:


Regulile valabile pentru aceasta s1nt cuprinse 1n DIN 5034 (Lumina naturalA 1n spaII Interioare i In Unl1le directoare pentru locuri de munc 7.1.). In vreme ce DIN prezint Indicaii precise privind ce rlnele minime pentru variaia luminii naturale 1n spaii de locuit i de lucru, aceasta nu este definita precis in liniile dIrectoare pentru 10' curl de muncA: - omln >1 % in spa~1 de locuit: punct de ref. - centrul spaiuluI, ferestre in spa~1 de lucru: punct de ref. - cel mai 1ndepartat loc rn spaiu, 0mln" 2% 1n spaii de lucru - pentru dubl deschidere, - U uniformitate: Dml"lDmax" 1:6 lumin lateral - Om este factorul mediu zilnic de lumin natural. Acesta indic nivelul de iluminat natural mediu 1n spaiu ... @.

1.4 Vederi ,1 legaturi vIzUale:


Toate contactele vizuale din interior spre exterior sint neceslU!tl vi tale. Norma prezint in acest scop in form tabel ar! Iimi minime de ferestre In funcie de adincimea spaiului, limea spaiului i unghiurile de edificare; astfellimea ferestrei trebuie s fie i 65% din latimea spatiului -- DIN 5034, LDLM 7.1, Regulamente de Constructie ale Landurilor. Internet Universitatea Tehnic Darmstadt.

unghi edlflcarl

CiI"'

O'

16'
30' 45' . Limea minlml procentuall de fereastrA pentru spaUI de locuit nu trebuie sa aiba dimensiunea bruta mal mici de 65% din IA~mlla spaUului. La adTnclmi mari da spaiu i unghi de edl/lcare rldlcat. chiar Q lAtime de fersastrl de '00% poate" In \E:;!:I suficientA (Insuf.)'" tD

14'

168

"

6.0 Lumlnllaterall: cerine, eluri, deschideri:


CerIne:

- DIN. 5034 " ."- I:.DLM 7.1- .. ". ........ . - Norma european pentru posturi de lucru cu monitoare (vezi i check-lIst UT Darmstadt) - Regulamentele de construcie ale RFG in d~talil,l: -Omln" 2% -U:.1:6 - MArimi ferestre est/mate pentru adinclmi de spaii cea: .: a m aproximativ 16-20% .: a- 11 m aproximativ 25% .: 11-14 m aproximativ 3 0 % . '. .: 14 m aproximativ 35% din suprafata Tn plan a spa~ului

LUMINA NATURALA -II!


Scopuri: _.@-@........ .' ... ". - fr efect de orbire, directa sau Indirect - unib,rire difereniat - iluminat natural optim, control - vedere 1n orice anotimp .' - mediu lunilnos echfnbratpentru zi i noapte - iluminat de completare a luminii naturale colorat i asemantor luminii. naturale, ICLN - reducere a compon. de lumin artificial - suprafee mate, deschise, pastelate

1111111'1
cer artlnclal

'; . ".

~-:

control vizual

hIrtia albi

foOa aluminiu I.a.

ma'l machall control Ylzuai

Explrimantara cu lumini naturala pe mlOhltlln .ar llber, raapaellv IUtI un Olt artificial .

Olrtc\tonare I luminii naturale 4' artIftclaJe: 1 VIllI\II luminii l'Iaturait 0%, 211umlnal de completare a iluminatului natural (ICLN). S 1)RIItcII. 1. afectul de

otblra. supraf.l1rIIucltoarl
Cer acoperit

Orl,nllll r,rntre:

al spre lOara, cer senin,

ptat.,ot ace_iluminare b) oer acoPlril el cer ..nln Il....oar.

Nlvallumlnl MIIUIIII Intrun .pa~u T~ condllfl cifarlta d.lumlnl -

III

Varia1fll. dlfaritt aI.lumJnli natural. pentru pozl1le variabil '.ralll'l'

lItt Itra..ln.
0.25: 1 d:h
. D eBA

0.50: 1 0.75: 1

1,0: 1

lIi'9'

Varll\lUt lumlnD IlltUraia pentru cer

\6' -

III

acoptrlt Intr-un

_u ou l'IboIdurf variabile

V.r1l1fll' luminii naturali pentru un IPIIIU cu paraplt d. Tnif1lml diferite

B C

....................: ...: .........................::::


::;: .:.: 'r" ....
::::

}}
;:;:
::. ,'::.'::: ...........".',':::.,:.":::::.0,',':..: ........

::i :':;:: i: I;:! i ::: ii:::::::::1~: il:::::: i::: iii:;:; i::;::;:: I: Iii:: i ::;: iI: ii: i:: i =:;: i: ::::::i:: i!::; ii:

: ::::: ,'::::....,.::

..

..

. :........:::::..: ......:::.'....::..::::..::....,'......:,',.:::..,'......:::.
Seciune lransversala prin atrium nivel 18 cu . B acoperire din sticl

'31'

~~m

Varla~lIe

luminII naturale Intr-un spaiu cu conflguratll variabile de LlghtShelf

12'

Sllua~1 de lumina naturala ~en!tu nivel 16 ~ A intrun atrium. fragment - a

1.69

i3'

Orizont

Orizont

Spatiu cu deschldare In acoperire ti lereastltlaterefa In lunclle de distribuia den~ sltllfl lumln" ,enltale

B 1~3::,::::::::::::::::::~:~
I---h ---1
4-lh

'CI 3 m ~ dHChld.re In acoperire

Spa\IU pAtrat cu Inli~me cle

Aceiai

lpeliU cu o Tnll~m. de

.12-1!m.

LUMINA NATURAL 7.0 Lumina naturali n spe/llnterloa,.e cu lupralumlnA: ." ....: .. .... 7.1 Pr'8ml: lIuminatul spaiilor interioare cu lumin natural de .sus" pornete de la aceleai premise i condiionri ca i spatiile cu ferestre laterale, deci cu iluminat natural pentru cer acoperit. Tn vreme ce lumina lateral produce o uniformitate redusa, Tn cazul "supraluminii" lucrurile stau altfel. Calitatea luminii din spaii Interioare provenit din supralumini este determinat, respectiv influenat in principal de urmtorii factori: densitatea luminoas zenltal, proporiile spaiului, reflexii In spaiu, deschiderea supralumlnii, factori de reduc~e. Postul de lucru ... dintr-un sp atlu este amplasat la egal distan de fereastra lateral i de sup~lumlna 'de deasupra sa. Dac trebuie obinut prin fereastra laterala o aceeai Iluminare pe planul de referin (0,85 m peste cota de calcare) precum cea produs prin supralumln, fereastra trebuie s fie de S,5 ori mai mare decit deschiderea din acoperire. Motlva~e: lumina de deasupra este mal putemic. densitatea luminoasa zenital este de 3 ori mal mare. decTt la orizont. Deci 100% din lumina cereasc cad pe supra/umin, in vreme ce doar 33,3% oad pe fereastra laterala. lIumlflatul unul spaiu .de sus" (incidena luminii) depinde de proporiile spaiului, adic de lungime, lime i ina.l~me. Efectul de peter care poate aprea trebuie evitat - @.
"

7.2 Factori de lumini naturali minim neceearl:. Pentru a asigura un iluminat adecvat trebuie avuteTn vedere printre altele i urmAtoarele: Dmln/Drriax jIr 0,5, Dm1n jIr 2%, Tn spaii de lucru ia 4%; Uniformitate U jIr 1 : 2, o suprafa de desohldere corespunzatoare la cea jIr 16-22% din suprafaa spalulu i ... @,

.@
""'" ..

Sec1lune prlmr-un IpalU cu lupralumlnl

7.3 Daohlderl d' .upralumlnl:


lIumlnatul cu luminA natural .de sus urmArit este afectat de urmatoarele componente ale configuraiei: inAltlmea spaiului i deschiderea luminoasA (factor ke). Uniformitatea Ideala. poate fi, atinsA, dacA distanele intre supralumini (O) corespund Inlllmli spa~ulul (h), deci sint 1ntr-un raport de 1:1, Atenie la planeele din' sticlA. 1n practio se aplic urmAtoarea regul: raportul intre distantele dintre suprah.fmlni i 1nA~jmea spa~ulul ar trebui s fie intre 1:1 ~5 11:2 - ~. Tabelul arat aceste rapoarte i efectele acestora. In aceiai timp se prezint i o recomandare pentru puurlJe de ' lumin necesar a fi realizate. Atenie la inchideri integrale din stlclI

FlIPOII Dmln:DmllC
e

,
lbordlllll

IP'I'ipll :1
~

~
1:2

1.4

1.5

1,7
2,0

CIftIc
d......

1,5
1,7

1,1

2.0

2,2

~ lInlnd cont d. COtIfonnlt'la coreepunzAlOIrt a auprllum/nllorfn zon.aeoper!fUiul ~ (factor k.) - al

Dlatana dintr. aupralumlnl, TnIi1Imelspl\lUlul ti unHormltatll sprl care SI tinde,

CInIIta1t 10

20
15 15 10 II
10

I(~,o. 0,1
0,8
0,4

ImI
VarI'liRe ei cantItItIIt de lumini ". 1UraII p"n OOITIpIt'Ilft pentru lumIn.I IaterlfA,1 luprlluminlln fUnc\I. d. patru Inclinatii ~ lIIt duchldl
I I

fi'

3D'

lf1'

ta' V

'IiZ!I A I'ffor de 8Upralumfnl

Factor de reducll' ky In IUnctie da Incllnalle y g mulul In acoP.rlurl tip sIt.d - al

Ta
30 25 20 15 10 5

_J /Ill
1.

3
h.

p;}

7 A npul d8lChlcllrli dllumlnl fi .1 conetrucIel: lnclJnaia supraluminllor de acoperi determin contribu~a luminoa- ' do procentual! a luminii din fragmentul de bolt! astfel decupat. rn - @ cantitatea de lumin Incidenta provenitA dintr-o fereastrA lateral este comparati cu cantitatea de lumin incldent provenita din supralumini la diverse inclinaii. La o deschidere aezat! orizontal cade cea mai mare cantitate de lumin. Prin comparaie, iluminarea maxim pentru fereastra lateral este atins! doar in proximitatea ferestrei. Iar la o supralumln dispus. vertical se inreglstreazil. cea mal redus iluminare pe planul de referina.. Exist! deci un factor de reducle (ky) pentru cantitatea de luminii. IncidentA variabil Tn funcie de deschideri in 'acoperi Tncllnate diferit. in - @ 8) slnt reprezental factorII de reduc~e (ky) pentru _ shed-url la diverse Tncllnall. - llJ Radiaia difuzA care cade pe supralumin este afectat Ins!, Inainte de a livra lumina natural 1n spaiul interior, i de elementele constructJve, respectiv de ad1ncimea de montaj a deschideriI. - @ de-monstreaz cantitlle diferite de lumin Incidenta la proporii variabile ale pUului sub nivelul acoperirii supraluminil. Trebuie evitate conformrl, respectiv adncimi prea Inalte i masive ale puului. Este deci recomandabil o construcie filigranat, puternic reflectant, ~

-'-'- h. 2a

---- h. a

1. La o daschldere Iumlno.aI orizontalA tArA p~t h

O (-i

2,LlIpui de lumina cu Inaltime h - a (-'--)


3,lapul delumln! cu

jnal~me h -2a (-, -) -

III

170

8.0 Configuraia deachlderllor d. lupralumlnl: - @ - @ Scopuri: - evl.tareadezvoltrli de cldur - lumin natural strlucitoare -trecere lin intre zi i noapte (lCLN) - suprafee deschise, de culoarea nlslpulul - evitarea contraste lor - vedere direcionat - fereastr lateral

LUMINA NATURALA
-(l)

8.1 !='8rametrl d. conflgum. a deschl,derllor pentru lumllil naturall:- @ - @ 1. proporii bune ale spatiului 6. protecie variabil contra nsoriril i orbirii 2. D%mln ilo 4% 7. evitarea orbirii 3. Dmln/Dmax o. 0,5 4. uniformitate: 8. evit. umbrelor proiectate U 0.1:2 9. construcie filigran ata 5. deschideri de supralumin: 10. controlulluminli: 16 - 22% din suprafa Tn plan LN + ICLN

b) S.mldUndru (da .X. pUI)e)

d) Pu!Url de lumini penIru Inddel'lll dlrICII " Indirecti

Oelchld.rI unice d. forml miri

~I 10-! ,; <=1
tQ!

O,.
10-1

8:!:>
10 1 SI 01

~I
<:::P

ac::::
I I

0,25

a) Acoperi, In forma de pupIttu

o) I.ImemGurl

~
~ ~

0,2

InfIUlna d.lOhldllrilc:lr pentru iluminat nalurel - pentru dim.nllunl al. spllfulul II, suprafata lereltr.Vsuprataja cam.rel. 1:6 - uupra varlallel factorului d. lumini naturali. In piUI, 11111 Indlclltl VIloar.a II, n_llra O..." S%.

acele."

b) Flomburi

d) Acopert"",

In doui ape (,1 CI

-CII

p.

IUpralumlnllzailltt)

Ollchlderl contlnu. 'n acoperta

1) InClflnaI 90"

8.2 Lumli1IlatII'III" .....umlnl: Optarea pentru luminA lateralA sau supraJumlna se face atTt in functie . de utilizarea i funciunea clldlril. cft i 1n funcie de sursele de iluminat exterioare existente, adica Tn funcie de situarea geografica a locaiei, De ex. pentru condiii de luminA extreme trebuie dezvoltate forme de construc~e corespunz!toare- @.+ @. Formele clAdirilor pe paralelele noastre ar trebui configurate in funcie de lumina disponibil -lumin solar difuzA