Sunteți pe pagina 1din 2

Definitie Caracteristici Active imobilizate Structura activelor imobilizate Imobilizari necorporale

Definitie Componenta

Cheltuieli de constituire Cheltuieli de cercetare-dezvoltare Marci comerciale Fondul comercial

Imobilizari corporale

Definitie

Alte imobilizari necorporale Terenusi si amortizari Constructiile Instalatiile tehnice si masini

Componenta

Structuri patrimoniale de activ

Mobilier , aparatura , borotica Metode de amortizare liniara degresiva Imobilizari financiare Definitie accelerata

Caracteristici Active circulante Structura Stocuri

Definitie Materiale prime Componenta Materiale consumabile Produse semifabricate finite reziduale Definitie Componenta Creante comerciale incradrate grupului In interese de participare

Creante

Structuri patrimoniale de activ

Investitii pe termen scurt

Alte creante cu capitaluri subscrise si nevarsare

Disponibilitati banesti

Definitie Componenta

Conturil la banci Aceditive Avansuri de trezorerie