Sunteți pe pagina 1din 3

Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific:


Economie

Formula specialităţii
Economia mondială şi relaţiile economice internaţionale reprezintă domeniul ştiinţei
economice, care se ocupă de cercetarea sistemului economiei mondiale, problemelor
globale, relaţiilor comerciale, financiare, tehnologice, de cooperare şi de altă natură ce se
stabilesc şi se dezvoltă între statele lumii, precum şi între statele lumii şi organisme
internaţionale (mondiale şi regionale) în cadrul unor mecanisme şi structuri instituţionale.

Direcţii de cercetare

• Probleme actuale ale economiei mondiale.


• Interdependenţele economice , internaţionalizarea şi globalizarea.
• Fluxurile economice internaţionale şi principalele tendinţe în cadrul circuitului
economic mondial.
• Evoluţia şi tendinţele comerţului internaţional.
• Politicile comerciale contemporane.
• Managementul afacerilor economice internaţionale.
• Tranzacţii internaţionale: modalităţi de desfăşurare şi optimizare.
• Relaţii economice internaţionale. Specificul şi cadrul lor general de manifestare.
• Republica Moldova în circuitul economi c mondial.
• Direcţii şi oportunităţi de integrare în spaţiul economic european.

Specialităţi adiacente:

• 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice


• 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
• 08.00.06 - Marketing; logistică
• 08.00.11 - Statistică economică
• 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
• 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit

Specialităţi complementare:

• 08.00.13 - Metode economico-matematice


• 22.00.03 - Sociologie economică şi demografie
Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 08.00.14 -
Economia mondială; relaţii economice internaţionale necesită utilizarea metodelor
specifice unor discipline adiacente. Totodată pentru economia mondială şi REI nu sunt
atît de importante metodele disciplinelor enumerate, cît eficienţa utilizării lor în cercetare.

Sistemul de categorii şi legi economice se referă la specialitatea 08.00.01 - Economie


politică; doctrine economice. Principiilor unui sistem economic, ştiinţific din diferite
perioade de timp, ce constă din diverse modalităţi ale comportamentului uman, din
reacţiile şi deciziile oamenilor cu privire la producerea bunurilor se referă la această
specialitate.

Cerecetările din domeniul specific al gestiunii, obiectivele principale ale căreia sunt
formarea, dezvoltarea şi utilizarea armonioasă a intereselor macro- şi micro economice se
referă la specialitatea 08.00.05 Economie şi management (în ramură).

Activitatea economică de cercetare a activităţii umane legate de modalitatea satisfacerii


necesităţilor şi cererii umane cu eficienţă economică se referă la specialitaea 08.00.06 -
Marketing; logistică.

Esenţa şi funcţiile finanţelor, politica financiară, gestiunea finanţelor, politica bugetară,


fluxul şi piaţa financiară-creditară, piaţa asigurărilor, piaţa valutară, sistemele bancare se
referă la specialitatea 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit.

Ştiinţa care studiază latura cantitativă a diferitor fenomene şi procese social-economice


vizând aspectele calitative se referă la specialitatea 08.00.11 - Statistică economică.

Ştiinţa care studiază ansamblul operaţiilor de înregistrare, în baza unor norme şi reguli
speciale, a mişcării fondurilor şi materialelor într-o instituţie, cauzele succeselor,
insucceselor financiare şi de evidenţă, control, analiza standardelor contabile
internaţionale se referă la specialitatea 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică.

Ştiinţa economică, care cercetează formele sociale de organizare şi producere a bunurilor


materiale în contextul demografic de creştere a populaţiei, a trăsăturilor naţionale , etnice,
cultrale, structurale ale populaţiei, mişcarea populaţiei se referă la specialitatea 22.00.03-
Sociologie economică şi demografie.

Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de


doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii

1. Gribincea A.Dr.hab., prof.univ.,Universitatea Liberă Internaţională din R.Moldova


2. Cărare V. Dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din R.Moldova
3. Roşca P, Dr.hab., prof.univ.interimar, Universitatea Liberă Internaţională din
R.Moldova
4. Galaju I. dr., conf., cat REI, Academia de Studii Economice din R.Moldova

Recenzenţii:

1. Chistruga B.dr. conf., Universitatea Liberă Internaţională din R.Moldova


2. Murzac A. dr. conf., PNUD