REPARTIȚIA, DENSITATEA, STRUCTURA POPULAȚIEI ÎN ROMÂNIA

Răspândirea populatiei României la nivel de judete  Densitatea populatiei României evolueaza constant, in anul 2002 era de 91 loc./km2  La nivelul tării, densitatea populatiei prezinta variatii mari de la un judet la altul. Judete cu o densitate mare, avansate industrial sunt : Ilfov, Prahova, Dâmbovita, Iasi, Galati, Brasov, Cluj, Constanta, Dolj, Arges, Neamt.  Cea mai scăzută densitate se înregistrează în judetele: Tulcea (30 loc./km2, CarasSeverin (39 loc/km2), iar unele judete montane au densitati moderate (in jur de 50-60 loc./km2): Covasna, Harghita, Bistrita-Năsăud; în aceste judete densitatea este influentată de conditiile naturale.  Sporul migratoriu al populatiei este un factor important pentru densitătile ridicate din zonele : Bucuresti, Valea Prahovei, Tara Bârsei, Depresiunea Sibiu, Depresiunea Petrosani, Zona Galati-Brăila, iar in alte zone densitatea populatiei este data in principal de sporul natural constant ridicat. Răspândirea populatiei pe provincii istorice  Cea mai mare densitate o înregistrează Moldova, fiind influentată in principal de evolutia constant pozitivă a natalitătii.  In provinciile Oltenia si Transilvania, valorile densitătii sunt apropiate, aproape de 80 loc./km2, acestor zone fiindu-le caracteristică nota relativ comună de peisaj dată de structurile fizico-geografice.  In Banat si Dobrogea, unde structurile fizico-geografice sunt cuprinse in spatii considerabile de munte sau deltă, densitătile sunt sub media pe tară. Răspândirea populatiei pe zone de altitudine  Peste jumătate din populatia tării este localizată la o altitudine de 200 m.  8 % din populatia totală a României este situată intre 0-40 m altitudine  In jur de 46 % din populatie este localizată intre 40-200 m  30 % din populatie se află în zone cuprinse între 200-400 m, zone de contact între câmpie si deal sau podis.
1

de Fundata (1320 m) in Culoarul Rucăr-Bran din C. care este de 3./km2. Orientali de 60 loc. in C. 10 % din populatie se află la altitudinile de 400-600 m (depresiuni intracarpatice de joasă altitudine sau depresiuni subcarpatice)  4 % se află in zone cuprinse intre 600-800 m ( depresiunile intracarpatice de mare altitudine)  2% este localizată la peste 800 m altitudine.). această densitate poate fi de 8-12 sate/km2. cunoscute sub denumirile de ”cătune”. În ariile depresionare.  Specificul habitatului de tip carpatic este dat de localizarea. cătune etc. Astfel pe Ariesul Mic. pentru C. un element important il reprezintă densitatea medie a localitătilor pe 100 km2. dar si din categoria de mărime medie superioară. iar in C. in C. comuna Avram Iancu se află desfăsurată intre 750-1300 m. Albac pe Ariesul Mare de la 600 la 1200 m. Occidentali. Apuseni (1560 m).  Plafonul maxim al asezarilor permanente este marcat de localitătile Petreasa din M. Meridionali era de aproximativ 34 În Carpati. Occidentali de 41 loc. ”crânguri”. cabanele. Mărisel intre 950 1311 m etc. permanenta. intre ”trupul matcă” al satelor si componentelor lui (crânguri. În anul 2002. marime medie inferioară sau din categoria asezărilor mici de la limita superioara a acestei categorii (300-500 loc. Orientali. al Carpatilor se disting printr-un indice accentuat de dispersie. asezările sunt din categoria de loc.). Răspândirea populatiei pe marile unităti fizico-geografice 1./km2. sălasele.9 sate/100 km2./km2. În Carpati. continuitatea si stabilitatea vetrelor. densitatea medie a populatiei din C.   Plafonul maxim actual al asezărilor umane din Carpati poate fi considerat limita Gradul accentuat de ”oicumenizare” este dat si de faptul că asezările plafonului superior superioră a spatiului oicumenic in cadrul teritoriului României. CARPAȚII     Carpatii românesti si formele de habitat rural si urban dovedesc un grad înalt de favorabilitate umană. ajungând până la formele mai mult sau mai putin moderne de amenajare cum sunt: stânele. Meridionali si Moldova-Sulita (1360 m) din nordul Obcinei Mestecănis. dar si de gradele diferite de dispersie a acestora in numeroase ”trupuri”. 2 .in plafonul superior al asezărilor umane.

în Subcarpatii de Curbură. aici existând resurse de subsol si de suprafată. Dintre cele trei sectoare subcarpatice. prin faptul ca aceste asezări au fost intr -un proces continuu de indesire din cele mai vechi timpuri pana in epoca contemporană. Meridionali. Culoarul Bran si in zonele de contact ale muntilor cu Subcarpatii. oferă conditii foarte bune de locuire. Favorabilitatea cadrului natural de aici a oferit posibilitatea extinderii spatiului locuit. Aceste asezări se disting in functie de pozitia si mărimea lor influentată de contactul munte-subcarpati. in spatiul montan există o serie de influente. platformele de pe versantii sudici ai muntilor)./km2.   Subcarpatii. iar orase. istoria atestând favorabilitatea lor naturală.  Subcarpatii Moldovei si Subcarpatii Curburii reprezintă zone intens populate. În interiorul Podisului Transilvaniei există concentrări accentuate care duc la densităti repartizate neuniform. 3 . mult superioare mediei pe tară.   În cadrul Subcarpatilor Getici se înregistrează un număr total destul de scăzut de asezări. ajungând la aproape 220 loc. cand s-au atestat foarte multe din asezările ariilor depresionare: Petrosani.  În concluzie. SUBCARPAȚII ȘI PODIȘURILE  Subcarpatii au favorizat conturarea unor tipuri de asezări specifice definite ca asezări de tip subcarpatic. estul depresiunii Petrosani. Culoarul Timis-Cerna. reprezentând a doua treapta altimetrică. densitatea medie fiind de 100-120 loc. Predomină satele.  Zonele cu cele mai tipice forme de împrăstiere a asezărilor in C. constante. Timis-Cerna-Bistra. sunt destul de putine. prin caracteristici ale formei si prin functionalitatea spatiului geografic. care atrag populatia. conturează un peisaj umanizat cu o originalitate deosebită. cum sunt cele de populare foarte activă: faza pastorală. Densitatea populatiei in Subcarpatii Moldovei este cea mai mare densitate din tara. Semnificatia acestei faze este remarcabilă in umanizarea C. Hateg. iar populatia este concentrată in ariile depresionare. Alături de forme permanente. în Carpatii românesti exista asezări cu o pozitie geografică favorabilă. se înregistrează cel mai mare număr de asezări rurale. 2. Meridionali ( Culoarul Bran./km2. si o valorificare cat mai complexă a spatiului montan.

Dobrogei. se observă rolul favorizant al zonelor de contact. si văile transversale (Valea Oltului) sunt bine populate.  În estul tării. nordul Pod. si zona complexului Razim.  În Podisul Moldovei si Culoarul Siretului. există areale intens populate (100-125 loc. dar mai ales al axelor sustinute de arterele hidrografice majore ale Siretului./km2. în zona Canalului Dunăre-Marea Neagră si în ariile predunărene. Slab populată mai este zona nordică a Pod. unde valoarea densitătii este de 30-50 loc. Dragomirnei si 100-150 loc. Culoarul Muresului are valori superioare ale densitătii (80-150 loc. dar si de sporul natural constant ridicat specific Pod. al axelor de comunicatie. situându-se pe locul secund./km2 în Valea Moldovei. fiind zone mai putin favorabile datorită conditiilor naturale. Dobrogei. după C. Aceste densităti superioare sunt favorizate de avantajele economice. Aici numărul oraselor este mare. Mehedinti există un singur oras: Baia de Aramă. mult mai moderati sau inferiori mediei pe tară. Română./km2). privinta numărului de asezări. Prutului si Nistrului./km2./km2. iar in Podisul Târnavelor si Podisul Hârtibaciului sunt concentrăi reduse. care reprezintă 11 % din populatia urbană a României. Depr. de la contactul dintre Carpati si Subcarpatii Moldovei si până la marginile estice ale Podisului Moldovei. Valea Trotusului. Jijiei. Transilvaniei. Bârladului. Sucevei. un număr ridicat.  Aceste situatii sunt influentate de fragmentarea mai accentuată a reliefului. si 52 de asezări rurale. au o densitate mai redusă.   În Pod.  Zona de contact dintre Subcarpati si zona montană. densitatea populatiei este de 80-90 loc. de prezenta unor mari concentrări urbane. mobilitătile active ale populatiei si de evolutia indicatorilor demografici. densitătile de populatie au valori care se apropie de media pe tara. 4 . cu o În Pod. cu arii mai pronuntate in zona litoralului. C.  În C. În Pod. Ocupă o pozitie secundă in populatie destul de redusă.   Densităti mici ale populatiei se inregistrează in Dealurile Tutovei si in C. precum si bordura sudică a platformei Somesene ( zonele Cluj. Moldovei. Dej). Getic./km2) în Pod. Covurluiului. Zonele precum: Dealurile Oltetului si Motrului. media densitătii este de 48 loc.

 Există 26 de asezări. canale). Română este o arie de populare veche si stabilă. CÂMPIILE  C. potentialul de locuit fiind limitat doar la grinduri ferite de umiditate. Densităti mari (90-170 loc. există un echilibru al distributiei populatiei pe cele două medii de viată: urban si rural.  Sunt prezente orase mari precum: Ploiesti. care se intrepătrund cu spatiul montan al Occidentalilor. De Vest este Timisoara. si un număr mare de locuitori de aproximativ 7 milioane./km2). DELTA DUNĂRII  În Delta Dunării se înregistrează cele mai scăzute densităti medii (cca./km2) sunt in bazinul Siretului Inferior. densitatea este de peste 150 loc. Aici este concentrată aproximativ 30 % din populatia României. În orasele: Satu Mare. 5 . Densitatea este redusă. care concentrează o treime din populatia intregii câmpii. Afirmarea omogenitătii etnice a elementului autohton    România se remarcă în rândul statelor Europei prin numărul si omogenitatea etnică.  În C. reprezentate printr-un singur oras si 25 de sate. 5 loc. Târgoviste. 4. 3. Predominanta fondului etnic românesc este confirmată din plin de situatiile concrete in La baza predominantelor numerice ale omogenitătii populatiei românesti sta unitatea zonele cel mai mult influentate de infiltrări alogene ( ex. zonă aflată sub directa influentă a centrelor industriale Galati si Brăila. brate. În Dealurile De Vest. Banatului. răspândirea populatiei a fost si este influentată de evolutia oraselor mari si de îmbunătătirile funciare. Sulina are aproximativ 5000 de loc. Oradea si Arad. Are un număr mare de asezări./km2).  Cel mai mare oras al C. Buzău./km2. În C. Bucuresti. densitătile sunt mici (25-50 loc. de Vest./km2. STRUCTURA POPULATIEI a. ce sunt influentate de conditiile naturale mai putin favorabile populatiei ( mari suprafete ocupate de gârle.Transilvania) etnică-demografică si unitatea lingvistică si etnografică. Densitatea medie a populatiei este de 136 loc.

ardelean. Satu Mare. Sibiu. populatia românilor este de peste 95 %. unguri sau ucraineni. mult mai prolifică decât la rusi. Diltrău. Gheorghe. judete si în municipiul Bucuresti. sârbi. Secui există în Sf. Bihor si Sălaj. rusi si lipoveni în Tulcea. Timis. Aici sunt concentrati aproximativ 40 % din totalul maghiarilor.b. Covasna si Persoanele de nationalitate germană se întâlnesc in special in judetele Timis. muntean. bănătean. Originea si răspândirea populatiei nationalitătilor conlocuitoare Populatia română este răspândită unitar pe intreg teritoriul României. Covasna. în functie directă de conditionările istorice si geografice. Cristuru Secuiesc. tătarilor În 38 de judete. iar in 21 de Populatia de nationalitate maghiară este mai ridicată in judetele Harghita. Suceava. Suceava. d. Satu sau turcilor. bulgari. 6 . iar turci si tătari in Constanta si Tulcea. Mare si Caras-Severin. O nota distinctă a poporului român este bine redată prin obiceiuri si port national. Împrejurările istorice. Caracterul unitar al etniei românesti  Românii fac parte din grupa latino-mediteraneeană a europolzilor. în comparatie cu alte popoare europene. Odorheiu Secuiesc. Populatia de origine maghiară este prezentă in cea mai mare parte a Transilvaniei si se Constanta. Sunt cunoscuti. Structura populatiei nationalitătilor conlocuitoare       Provinciile României au fost constant supuse unor presiuni din partea ungurilor.    Limba vorbită de români face parte din familia limbilor romanice. maramuresean sau moldoveanul dintre Carpti si Nistru. dar omogenitatea blocului etnic românesc a fost de nezdruncinat. distincte (nuante de limbă sau temperament) pentru oltean. c. dobrogean. Ucraineni sunt in judetele Maramures. prin vigoarea reproducerii biologice.   află în diferite grade de concentrare. Unele localităti din zonă detin in majoritate populatie maghiară fată de populatia română si celelalte nationalităti. Brăila. ponderea populatiei de nationalitate română este majoritară. contactul cu alte neamuri au dus la evidentierea unor nuante specifice naturii locurilor carpatice si circumcarpatice. Se disting prin însusiri fizice asemănătoare italienilor sau francezilor. mai scăzută în: Mures.

Brasov. si printr-un mod de viată aparte supus unor legi proprii.  tiganii din asezări stabile se ocupa cu mestesugurile fiind cunoscuti ca fierari. sau Populatia evreiască este prezentă relativ recent în peisajul etnic al României si erau Populatia poloneza este răspândită în principal în orasele din Bucovina. Sasii traiesc în principal în Transilvania. care au fost adusi pe teritoriul tării de către fluxurile de migranti din Asi a. în Bucovina. Călărasi. si in zona de frontieră cu Ungaria trăieste o populatie de maghiari de aproximativ 29 %. pe Valea Trotusului. si se disting prin culoare. în zonele: Sibiu. în porturile dunărene si maritime.  Nationalitătile de origine germană sunt reprezentate de sasi. Restul maghiarilor (31%) sunt dispersati in alte centre urbane din partea centrală si vestică a tării. Moldova si Muntenia O populatie distincta ar fi carasovenii. Cei nomazi preferă muncile usoare. Grecii sunt prezenti în Bucuresti. Ciangăii trăiesc in judetele Bacău si Neamt. Rutenii sunt recunoscuti ca Lipovenii sunt răspânditi în Dobrogea de Nord. malorusi. Ialomita si Alba. în multe orase din Transilvania. Bistrita-Năsăud si Valea Târnavelor. lingurari. fluxurile mai recente) si partial sedentară (pt. Basarabia. grupurile mai vechi). aflati în Banat 7 . în zona Hunedoara-Deva. în special în Delta Dunării. Trăsătura de bază a acestui grup etnic este persistenta unor forme de viată cvasinomadă (pt. fiind recunoscuti Basarabiei si în Bucovina. Transilvania. Moldova si Bucuresti. Armenii sunt prezenti în Bucuresti. foarte numerosi în Bucovina. rudari sau muzicanti. prin activităti de comert. respectiv India. si în Bucuresti. Sălaj. în sudul Ucrainenii si rutenii trăiesc în nordul tării.  O prezentă veche si destul de numeroasă în peisajul etnic al României o au tiganii (rromii). în toate părtile tării. în sudul Turcii. tătarii si bulgarii sunt răspânditi în Dobrogea si în unele orase de pe Dunăre.           Populatie de origine germană se întâlneste în multe sate din Dobrogea. pe Valea Oituzului. Judete cu ponderi însemnate: Mures. Basarabia. Basarabiei si in unele orase ale Moldovei. rusi mici sau rusnaci si vorbesc dialectul limbii ruse numit malorusă. Sunt cunoscuti drept buni agricultori si mestesugari. accent in vorbire. dar si in Bucuresti sau Constanta. Sibiu.

Cele mai mici valori sunt în provinciile : Banat. Iasi. În 31 de judete si în Bucuresti.  Pe provincii istorice. 8 .05%). Acestia trăiesc în Transilvania. Sunt concentrati în mediul urban. valorile cele mai mici fiind în Harghita. Cluj. Satu Mare si Mures. cu structura etnică si modul traditional de viată al populatiei.predomină penticostalii. în România au fost inregistrate 15 confesiuni. Protestantii reprezintă 6.9% din populatia totală.  Stuctura socio-economica a populatiei Gradul de participare la activitatea economică este evaluat prin rata de activitate. Transilvania si Crisana-Maramures. Alba.   Musulmanii sunt concentrati aproape în totalitate în Dobrogea. fiind corelată cu cea a populatiei românesti (89. persoanele de religie ortodoxă reprezintă peste 80 % din totalul populatiei crestine.7% din totalul populatiei). Greco-catolici sunt în: Maramures.1 % din totalul credinciosilor si sunt reformati. Banat. Banat. crestinii evanghelici si adventistii. De aici rezultă ponderea mare a populatiei de religie ortodoxă (86. Covasna si Satu Mare.    Romano-catolici sunt în: Transilvania. Crisana si Maramures. protestantă (6%).6%). Botosani.  Repartitia teritorială a diferitelor confesiuni este corelată cu conditiile istorice si socialeconomice.7 %). Muntenia.e. baptisti.  Structura populatiei după confesiunea religioasă La recensământul din 2002. Dobrogea si Moldova cu o pondere de peste 90 %. musulmană (0. Mozaicii sunt cei mai putin numerosi. Ele au fost grupate în mari religii: ortodoxă (care detine 86. adventisti. datorită eterogenitătii confesionale. luterani si presbiterieni. valorile cele mai ridicate se înregistrează în provinciile extracarpatice: Oltenia. f. unitarieni.5 %). Transilvania.3 %) si mozaică (0. ca urmare a prezentei etniilor turcă si tătară. cuprinzând 99. penticostali. Crisana-Maramures si partial în Moldova. în Bucuresti si în câteva orase mari din Moldova. catolica (5. Suceava. Gradul de implicare a populatiei active intr-o activitate economică înregistrează mari diferentieri spatiale în spatiu si în timp. acest cult fiind propriu in exclusivitate populatiei evreiesti.

Judetele care înregistrează îmbunătătiri în privinta gradului de ocupare sunt cele din vest (Bihor. fată de 1992. Alba. cu o rată a somajului de peste 30 % (ex. Pentru sectorul primar este înregistrată cresterea ponderii populatiei feminine din Somajul a fost generat de neconcordantele existente între oferta demografică a unor zone agricultură.    Rata de activitate masculină este mai mare decat cea feminină. Sălaj.  În 2002. Populatia masculină are o pondere mai mare în sectorul secundar. 9 . Bistrita Năsăud. Rata somajului a atins valoarea de 11 % in anul 2002. are loc o îmbunătătire a gradului de ocupare a fortei de muncă. dar si Vrancea. În cadrul lor se conturează arii compacte. cea mai mare valoare a ratei somajului era în judetul Vaslui ( aproape 16 %).    În 2002. în judetul Gorj. inclusă intr -un sector de activitate. Vâlcea. si o redresare a situatiei în crearea a noi locuri de muncă. S-au comparat anii de referintă 1992 si 2002 si s-au observat diferentierile înregistrate în privinta gradului de participare la o anumită activitate economică. Suceava sunt puternic afectate de restructurarea industriei miniere. Mures si Tulcea. Hunedoara. crescând fată de cea din anul 1992. Dâmbovita. Judete precum: Gorj. sectorul primar înregistrează valori din ce in ce mai mari în judetele: Botosani. geografice si cererea de fortă de muncă.  Prin procesul de privatizare. În anul 2002 se constată o revigorare a economiei românesti. care oferă locuri de muncă unui numar din ce in ce mai mare de persoane. Valea Jiului).  Dezvoltarea sectorului privat oferă posibilităti de lucru populatiei apte de muncă. Sectorul tertiar înregistrează în 2002 cresteri aproape în toate judetele. Arad). Satu Mare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful