Sunteți pe pagina 1din 8

Secventele instruirii I Organizarea clasei si captarea atentiei(1`) II.

Reactualizarea, sistematizarea si esentializarea cunostintelor(10`)

Crearea situatiilor de invatare DESFASURAREA ACTIVITATII Activitatea profesorului - Consemnarea absentelor; -Enuntarea scopului lectiei si pregatirea climatului socioafectiv necesar actului invatarii; Profesorul activeaza elevii prin urmtoarele ntrebri: -Cine sunt autohtonii? Activitatea elevilor

Strategii didactice

Forme si instrume nte de evaluare

- Elevul de serviciu comunica elevii absenti -Conversatia - Pregatirea mapelor; Elevii rspund la ntrebrile profesorului: . - Autohtonii reprezinta -Conversatia populatia aflata in spatiul Carpato-danubiano pontic. . Evaluar -Migratorii sunt populatiile e care s-au deplasat dintr-o frontala regiune in alta;

- Cine sunt migratorii? . -Mentionati populatiile migratoare care au trecut pe teritoriul Daciei in primul val?

- Din primul val de migratori au facut parte: gotii(divizati in vizigoti si ostrogotii); hunii (condusi de Atila);gepizii si avarii; . . -Care sunt populatiile care au -Din al doilea val au facut migrat in al doilea val ? parte: slavii(sec VI); bulgarii; ungurii; . . . Indicatii directiile pe care au - Elevii localizeaz pe hart -Harta inaintat migratorii folosindu-va principalele populatii istorica de harta! migratoare si rutele pe care

Evaluar e pe grupe

PROIECT DIDACTIC
UNITATEA DE INVATAMANT PROFESOR DATA OBIECTUL CLASA TEMA LECTIEI . TIPUL LECTIEI - Scoala cu clasele I-VIII Patroaia-Vale; - Cristian Ovidiu; -4 noiembrie 2010; - ISTORIA ROMANILOR ; - a VIII- a; -,,FORMAREA POPORULUI ROMAN SI A LIMBII ROMANE; - predare invatare- evaluare;

TIMP ALOCAT OBIECTIVUL GENERAL . INFORMATIE DIAGNOSTICA .

- 50 - DOBANDIREA DE CUNOSTINTE REFERITOARE LA PROCESUL DE FORMARE A . POPORULUI SI A LIMBII ROMANE,LA MODALITATEA PRIN CARE S-A . . DEFINITIVAT ACEST PROCES,LA FACTORII IMPLICATI,PRECUM SI SPATIUL GEOGRAFIC PE CARE S-A DESFASURAT ; -Elevii au dobandit informatii referitoare la procesul de romanizare si la influentele migratorilor.

ORGANIZAREA SPATIULUI DE INSTRUIRE SI A RESURSELOR a) LOCUL DE DESFASURARE b) CLASA c) MATERIAL DIDACTIC - sala de clasa; - omogena cu potential intelectual normal; - fise de evaluare, mape de lucru (fise de lucru,), manual,harta Daciei;

METODE SI PROCEDEE DIDACTICE - expunerea sistematica a cunostintelor,conversatia euristica,invatarea prin descoperire, explicatia,lucrul cu manualul,lucrul cu harta; OBIECTIVE OPERATIONALE : a )informationale: O1-sa identifice procesul de formare a poporul roman; O2-sa enumere factorii care au dus la aparitia poporului si a limbii romane; O3- sa aprecieze importanta elementului slav in individualizarea limbi si a poporului roman; O4-sa sesizeze importanta elementului latin in limba romana;

b )formative: O5 sa aprecieze contextului european de formare a popoarelor romanice; O6-sa manifeste interes pentru lecturii istorice referitoare la etnogeneza popoarelor europene;

BIBLIOGRAFIE:

LAZAR LIVIU,LUPU VIOREL:-Istoria romanilormanual clasa a VIII-a,editura . . . TEORA,2003; OANE SORIN,OCHESCU MARIA-Istoria romanilor,manual pentru clasa a VIII- . . a,Editura HUMANITAS EDUCATIONAL, . . Bucuresti,2009; PAPACOSTEA STEFAN, si altii, " Istoria Romaniei", editura enciclopedica, paginile . 92-127; POPA PETRE :-Permanente istoriografice romanestiEDP Bucuresti,2002; ISTORIA ROMANILOR-din cele mai vechi timpuri pana la Revolutia de la 1821, manual pentru clasa a XI-a,EDP,Bucuresti,1995;

FISA I: Etnogeneza romaneasca se inscrie in procesul general european de formare a popoarelor si limbilor neolatine.Ea s-a desfasurat intr-o lunga perioada de timp,la nord si la sud de Dunare,si a avut drept coordonate esentiale sinteza si simbioza daco-romana si asimilarea slava.Nascuta odata cu poporul care o vorbeste,limba romana este fundamental romanica,dar pastreaza si elemente dacice si influente slave. 1.Unde s-a format poporul roman? 2.Cum s-a format poporul roman? 3.Care sunt factorii care au dus la realizarea procesului de romanizare? FISA II: Slavii au fost atestati arheologic in Muntenia si Moldova incepand cu secolul al VI-lea,iar in Transilvania in secolul al VII-lea.dupa mai multe expeditii la sud de Dunare,in secolul al VII-lea au trecut in Balcanii,stabilindu-se aici definitiv si izoland romanitatea orientala de la nord de Dunare de cea sudica,asimilata

in mare masura de lumea slavilor.Romanitatea nord-dunareana,care a asimilat populatiile slave din aria ei de vietuire,a ramas o insula incnjurata de popoare slave 1.Despre ce populatie de migratorii este vorba in text?
. 2.Care este arealul de raspandire al acestora pe teritoriul Daciei? 3.Cum au influentat acestia romanitatea de la nord si de la sud de Dunare?

FISA III: . slavii ramasi la nord de Dunare au contribuit la accentuarea ruralizarii vietii in regiune si au convietuit pasnic cu populatia locala sfarsind prin a fi asimilari de romanici.Prezenta lor mai indelungata si relatiile mult mai stranse cu localnicii au facut ca influenta lor sa fie mult mai mare in raport cu alti migratori in plan social,politic,lingvistic si spiritual. . 1.Mentionati care erau relatiile dintre autohtonii si migratorii slavi? 2.Cum au influentat acestia romanitatea de la nordul Dunarii? 3.Cine erau slavii si cand au venit ei pe teritoriul tarii noastre?

FISA IV: Prin structura gramaticala si prin fondul principal de cuvinte,limba romana este o limba romanica.Elementele lexicale pastrate din fondul traco-dacic,la care se adauga imprumuturile slave,n-au putut schimba caracterul romanic definitoriu al limbii romane,in care cuvintele latine au rolul cel mai important si cea mai mare fregventa.

1.Ce influenta au avut elementele lexicale slave in evidentierea limbi romane? 2.Considerati ca a rezistat caracterul romanic al limbi ramane? 3.Dati exemple de alte limbii romanice?

TEST DE AUTOEVALUARE

1.Care este poporul migrator cu influenta cea mai mare in etnogeneza romaneasca: a) gotii b)slavii c)bulgarii 2.Definiti termenul de etnogeneza. 3.Poporul roman s-a format

(spatial geografic),prin procesul de . 4.In limba romana structura lexicala este formata in majoritate din cuvinte de origine: a)traco-dacica b)slava c)latina