Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "CAROL DAVILA" BUCURESTI CATEDRA DE VIRUSO LOGIE PROGRAMA CURSULUI DE VIRUSOLOGIE, MEDICIN GENERAL, AN III

1.Generalitati despre virusuri, Taxonomie viral.; principalele familii de interes medical Structura virusurilor. Diferente virusuri -prioni. Encefalopatii spongi forme transmisibile 2.Ciclul replicativ viral; Patogenia infectiei virale 3.Imun itatea n viroze: Rspunsul imun umoral nespecific si specific. Interferoni: mecanis me de actiune si efecte biologice; Rspunsul imun celular. Rolul complexului major de histocompatibilitate. Strategii virale de eludare a raspunsului imun. Vaccinuri antivirale. Vaccinuri inactivate. Vaccinuri vii atenuate. Vaccinarea anti poliom ielitica 4. Retroviridae: onco si lentivirusuri. Structura virusului HIV. Ciclul replicativ. Celule tintaReceptori si coreceptori. Cai de transmitere si grupe d e risc. Patogenie; Diagnostic de laborator 5. Infectia HIV/SIDA (II). Evolutia s i stadializarea infectiei HIV/SIDA. Mecanismul de actiune al antiretroviralelor: . Inhibitori ai reverstranscriptazei (analogi nucleozidici si inhibitori nonnucl eozidici); inhibitori de proteaze virale; Inhibitori ai fuziunii; noi clase de a ntiretrovirale (inhibitori ai integrazei, inhibitori de coreceptori). Politerapi a divergenta de inalta eficienta; Monitorizarea evolutiei infectiei HIV sub trat ament. 6. Virusuri hepatitice: Hepatita A, B, C, Delta, E. Agentii etiologici. S tructura si particularitati replicative. Transmitere si grupe de risc. Notiuni d e hemovigilent. Diagnosticul de laborator al hepatitelor virale acute. Vaccinarea anti hepatita A si B 7. Hepatita cronica cu virusurile B si C. Principalele mec anisme implicate in cronicizare. Tratamentul cu antivirale in hepatitelel cronic e B si C. Markeri pentru monitorizarea virusologica a evolutiei si tratamentului hepatitelor cronice. Carcinomul hepatic primitiv. 8. Herpesviridae: virusurile HSV 1 si 2, virusul variceleo-zosterian, EBV, CMV; Virusurile herpetice umane 6, 7 si 8. Structur si particularitati replicative. Diagnostic de laborator; Medica mente active pe herpesvirusuri - mecanism de actiune. 9. Viroze respiratorii. Or thomixovirusuri: virusurile gripale; Variabilitatea virusurilor gripale, tulpini pandemice si tulpini epidemice. Diagnostic de laborator; vaccinuri n profilaxia gripei, medicamente antigripale. 10. Neuroviroze. Enterovirusuri: Poliomielita ( aspecte clinico-epidemiologice). Arbovirusuri: Meningoencefalita West Nile (aspe cte clinico-epidemiologice).. Rhabdoviridae: patogenie, principii de diagnostic, vaccinarea antirabica.

11.Papilomavirusuri umane. Structur si particularitati replicative. Genotipuri cu risc oncogen inalt/scazut. Implicarea papilomavirusurilor umane in carcinomul d e col uterin; Vaccinare anti papilomavirusuri., 12.Virusuri si cancere. Oncogene si antioncogene. Oncogeneza Oncogeneza cu cu virusuri ADN (gamaherpesvirusuri, etiologie viral. papilomavirusuri, hepadnavirusuri). virusuri ARN (retrovirusuri oncogene).Caracterele celulelor transformate. Posibilitti de vacci nare n cancere de LUCRRI PRACTICE: 1. Algoritmul operatiilor implicate n diagnosticul virusologic: E tapele izolrii si identificrii virusurilor de la bolnavi; Prelevare, transport, pr elucrarea produselor patologice. Stocarea tulpinilor. Etichetare si evident ; Izo lare virala 2. Culturi de celule: Clasificare. Protocol de obtinere a unei cultu ri celulare stationare; Izolarea virusurilor pe culturi celulare. Principalale t ipuri de efect citopatic. Titrarea infectivitatii virale 3. Diagnosticul n infect ia HIV/SIDA: Tehnici de triaj si de confirmare: ELISA, Western Blot (WB).Tehnici de detectie a virusului si a produselor virale: Tehnica de amplificare genica ( PCR); Detectia infectiei in timpul ferestrei serologice; Detectia infectiei la n ou nascutii din mame seropozitive. Determinarea ncrcrii virale si monitorizarea tra tamentului. 4. Diagnosticul de laborator n hepatitele virale: Diagnosticul hepati tei A, Diagnosticul n hepatita B: Metode de evidentiere a AgHBs, Markeri ai infec tivittii VHB; 5 Diagnosticul hepatitei C: Teste serologice: Tehnica imunoenzimati c - ELISA, tehnica de confirmare RIBA, Diagnosticul hepatitei D. Monitorizarea tr atamentului in hepatite virale cronice 6 . Diagnosticul de laborator al infectii lor cu herpesvirusuri: Metode de izolare virala. Evidenierea virusului direct din produsul patologic. Reactia de imunoflurescenta. Diagnostic de laborator in vir oze cu transmitere sexuala si materno-fetala. 7. Tehnici de genotipare BIBLIOGRAFIE: 1. "Virusologie Medicala"- C. Cernescu,Ed. Medicala, 2008, 2000, c apitolele-1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 33, 34. 2. ."Curs Concis de Virusologie", C. Cernescu, S. Ruta ,Ed. Medicala , 2002 3. "Practica diagnosticului virusologic", C. Cernescu, S. Ruta, Ed. Conce pt publishing, 1997 cap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12. 5. Medicamente an tivirale- S. Ruta, C. Cernescu, Editura Universitara "Carol Davila", 2003

6. "Progrese in controlul si prevenirea virozelor cu potential bioterorist" S. R uta, C. Cernescu, Editura Universitara "Carol Davila", 2004 7. SIDA : Tratamentul cu antiretrovirale - C. Cernescu, S. Ruta, Ed. Concept publishing, 1998 8. Fields Virology, Fifth Edition David Knipe at al., W. K., L.W.W., 2007 EVALUAREA: Pe pa rcursul semestrului- discutii de caz clinic cu accent pe modul de diagnostic vir usologic (www.yahoogroups : virusologie) 2 lucrari de control anuntate, din mate ria de curs si LP EVALUARE FINALA 1. Examen scris compus dintr-un chestionar cu 20 de intrebari tip grila si doua subiecte de sinteza din materia de curs si LP 2. Examen practic axat pe recunosterea tehnicilor de diagnostic si pe interpreta rea rezultatelor Prof. dr. Simona Ruta

S-ar putea să vă placă și