Sunteți pe pagina 1din 9

Caiet de practică

Anul I

Asistent medical generalist

Caiet de practică Anul I Asistent medical generalist ŞCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ „CAROL DAVILA” Anul şcolar

ŞCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ „CAROL DAVILA”

Anul şcolar 2011-2012

1

Cursant

Caiet de practică

Anul I

Asistent medical generalist

PLAN

DE

ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL

I

CALIFICAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

(prezentul plan conţine doar modulele la care se efectuează stagiu clinic)

Modulul II:

Total ore/an

 

60

Comunicare profesională

din care:

învăţământ clinic

30

Modulul X:

Total ore/an

60

Mediu şi sănătate

din care:

învăţământ clinic

30

Modulul XI:

Total ore/an

120

Educaţie pentru sănătate

din care:

învăţământ clinic

90

Modulul XIII:

Total ore/an

120

Bazele stiinţei nursing-ului

din care:

învăţământ clinic

60

Modulul XIV:

Total ore/an

120

Fiinţa umană şi nursing-ul

din care:

învăţământ clinic

60

Modulul XV:

Total ore/an

60

Semiologie medicală

din care :

învăţământ clinic

30

Modulul XVI:

Total ore/an

120

Tehnici de nursing şi investigaţii

din care :

învăţământ clinic

90

Modulul XVII:

Total ore/an

60

Protecţia şi securitatea în muncă

din care

învăţământ clinic

30

Modulul XVIII:

Total ore/an

60

Administrarea medicamentelor

din care

:

30

învăţământ clinic

Anul I: 42 săptămâni. Sem I şi Sem II au următoarea structură: 15 săptămâni învăţământ teoteretic şi tehnic şi 6 săptămâni de învăţământ clinic.

2

Caiet de practică

Anul I

Asistent medical generalist

PROGRAMUL PRACTICII ÎN UNITĂŢI DE SERVICII MEDICALE PROGRAMUL PRACTICII COMASATE

Săptămâna 1 Ziua Interval orar Secţia Asistent Prezent/Absent Semnătura responsabil as. resp. Săptămâna 2
Săptămâna 1
Ziua
Interval orar
Secţia
Asistent
Prezent/Absent
Semnătura
responsabil
as. resp.
Săptămâna 2
Ziua
Interval orar
Secţia
Asistent
Prezent/Absent
Semnătura
responsabil
as. resp.
Săptămâna 3
Ziua
Interval orar
Secţia
Asistent
Prezent/Absent
Semnătura
responsabil
as. resp.
Săptămâna 4
Ziua
Interval orar
Secţia
Asistent
Prezent/Absent
Semnătura
responsabil
as. resp.
Săptămâna 5
Ziua
Interval orar
Secţia
Asistent
Prezent/Absent
Semnătura
responsabil
as. resp.

3

Caiet de practică

Anul I

Asistent medical generalist

Caiet de practică Anul I Asistent medical generalist Săptămâna 6 Ziua Interval orar Secţia Asistent
Caiet de practică Anul I Asistent medical generalist Săptămâna 6 Ziua Interval orar Secţia Asistent
Caiet de practică Anul I Asistent medical generalist Săptămâna 6 Ziua Interval orar Secţia Asistent
Caiet de practică Anul I Asistent medical generalist Săptămâna 6 Ziua Interval orar Secţia Asistent
Caiet de practică Anul I Asistent medical generalist Săptămâna 6 Ziua Interval orar Secţia Asistent
Caiet de practică Anul I Asistent medical generalist Săptămâna 6 Ziua Interval orar Secţia Asistent
Caiet de practică Anul I Asistent medical generalist Săptămâna 6 Ziua Interval orar Secţia Asistent
Caiet de practică Anul I Asistent medical generalist Săptămâna 6 Ziua Interval orar Secţia Asistent
Caiet de practică Anul I Asistent medical generalist Săptămâna 6 Ziua Interval orar Secţia Asistent
Caiet de practică Anul I Asistent medical generalist Săptămâna 6 Ziua Interval orar Secţia Asistent
Caiet de practică Anul I Asistent medical generalist Săptămâna 6 Ziua Interval orar Secţia Asistent
Caiet de practică Anul I Asistent medical generalist Săptămâna 6 Ziua Interval orar Secţia Asistent
Săptămâna 6 Ziua Interval orar Secţia Asistent Prezent/Absent Semnătura responsabil as. resp.
Săptămâna 6
Ziua
Interval orar
Secţia
Asistent
Prezent/Absent
Semnătura
responsabil
as. resp.

Locul desfăşurării practicii:

Asistent responsabil

Telefon:

Data:

Semnătura asistentului responsabil

Parafa unităţii medicale

4

Caiet de practică

Anul I

Asistent medical generalist

FORMULAR DE EVALUARE A COMPETENŢELOR

Se completează de către asistentul responsabil de elevul aflat în practică cu note între 1 şi 10 Modul II. COMUNICARE PROFESIONALĂ

Nr.

Competenţa

Evaluarea

competenţei

2.1.

Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă

 

2.2.

Aplică tehnici de comunicare orală

 

2.3.

Realizează şi prezintă un raport formal

 
 

Nota finală:

Modul X.MEDIU ŞI SĂNĂTATE

 

Nr.

Competenţa

Evaluarea

competenţei

10.1

Analizează noţiunile de ecologie şi igienă în interrelaţie cu sănătatea

 

10.2

Specifică noţiunile igienă a copilului şi adolescentului

 

10.3

Interpretează elementele de profilaxie şi protecţie

 
 

Nota finală:

Modul XI. EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

 

Nr.

Competenţa

Evaluarea

competenţei

11.1

Defineşte educaţia pentru sănătate

 

11.2

Identifică factorii care pot altera stilul de viaţă sănătos

 

11.3

Planifică acţiuni de educaţie pentru sănătate

 

11.4

Implementează programe de educaţie pentru sănătate

 

11.5

Evaluează rezultatele acţiunilor de educaţie pentru sănătate

 
 

Nota finală:

Modul XIII. BAZELE ŞTIINŢEI NURSING-ULUI

 

Nr.

Competenţa

Evaluarea

competenţei

13.1

Descrie evoluţia nursing-ului (îngrijirilor)de-a lungul istoriei

 

13.2

Explică dezvoltarea nursing-ului în ţara noastră

 

13.3

Analizează principalele teorii ştiinţifice ale nursing-ului

 

13.4

Analizează, funcţiile şi rolurile asistentului medical şi statutul său în cadrul echipei medicale

 

5

Caiet de practică

Anul I

Asistent medical generalist

13.5

Sintetizează competenţele profesionale, calităţile şi abilităţile personale specifice asistentului medical

 

Nota finală:

Modul XIV. FIINŢA UMANĂ ŞI NURSING-UL

Nr.

Competenţa

 

Evaluarea

competenţei

14.1

Analizează nevoile fundamentale specifice fiinţei umane

   

14.2

Identifică problemele de dependenţă

   

14.3

Rezumă supravegherea şi intervenţiile specifice problemelor de dependenţă

 

14.4

Identifica etapele procesului de îngrijire (nursing)

   

14.5

Aplică procesul de îngrijire (nursing)

   

14.6

Stabileşte gradul de autonomie / dependenţă a pacientului

   

Nota finală:

 

Modul XV. SEMIOLOGIE MEDICALĂ

 

Nr.

Competenţa

 

Evaluarea

competenţei

15.1

Efectuează anamneza utilizând termenii medicali adecvaţi

   

15.2

Identifică

şi

numeşte

modificările

observate

la

inspecţia

 

generală

15.3

Analizează manifestările cauzate de diferite afecţiuni

   

Nota finală:

 

Modul XVI. TEHNICI DE NURSING ŞI INVESTIGAŢII

 

Nr.

Competenţa

 

Evaluarea

competenţei

16.1

Caracterizează tehnicile de nursing şi investigaţiile

   

16.2

Asigură echipamentele şi materialele necesare

   

16.3

Pregăteşte pacientul pentru tehnici şi investigaţii

   

16.4

Aplică tehnicile de nursing şi investigaţiile

   

16.5

Evaluează

starea

pacientului

după

efectuarea

tehnicii

şi

 

investigaţiei

Nota finală:

 

Modul XVII. PROTECŢIA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

 

Nr.

Competenţa

 

Evaluarea

competenţei

17.1

Asigură securitatea în muncă

   

17.2

Evaluează propria sănătate

   

17.3

Aplică politica unităţii de prevenire a infecţiilor intraspitaliceşti

 

Nota finală:

 

6

Caiet de practică

Anul I

Asistent medical generalist

Modul XVIII. ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR

Nr.

Competenţa

Evaluarea

competenţei

18.1

Identifică medicamentele prescrise

 

18.2

Pregăteşte materialele şi medicamentele în vederea administrării

 

18.3

Pregăteşte bolnavul

 

18.4

Administrează medicamentele

 

18.5

Monitorizează evoluţia bolnavului după administrare

 
 

Nota finală:

Semnătura conducător practică:

Semnătură cursant,

7

Caiet de practică

Anul I

Asistent medical generalist

REGISTRUL ACTIVITĂŢILOR

Fiecare cursant trebuie să-şi înregistreze zilnic activităţile practice, sarcinile repartizate de către conducătorul de practică sau cadrul medical responsabil în funcţie de modulele studiate la care se efectuează stagiu clinic, în aşa fel, ca în semestrul I să aibă cel puţin câte 3 activităţi la fiecare modul studiat în semestrul I., iar la sfârşitul semestrului II cel puţin câte 3 activităţi la modulele studiate în semestrul II. Se consemnează cu mâna data şi activitatea/activităţile concrete. Registrele completate fictiv se consideră nule.

Modul II. COMUNICARE PROFESIONALĂ

Modul X.MEDIU ŞI SĂNĂTATE

Modul XI. EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

Modul XIII. BAZELE ŞTIINŢEI NURSING-ULUI

8

Caiet de practică

Anul I

Asistent medical generalist Modul XIV. FIINŢA UMANĂ ŞI NURSING-UL

Modul XV. SEMIOLOGIE MEDICALĂ

Modul XVI. TEHNICI DE NURSING ŞI INVESTIGAŢII

Modul XVII. PROTECŢIA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Modul XVIII. ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR

9