Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 3.XI.2011 $coa"a: Mircea Voda, Calarasi C"asa a %I&a A S'(iect'": Minunea din Cana Galileii- Hristos binecuvinteaza familia D' ata "ec*iei: "# minute Tip'" "ec*iei: comunicare / nsuire de noi cunotine. Scop'" "ec*iei: dobandirea unor cunostinte despre prima minune savarsita de pozitive fata de grija lui Hristos pentru familie Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif p . !i Aita"a #iac. P ofeso : Spiroiu Misu Oprica Discip"i)a: Reli ie ortodo!a Mantuitorul nostru Iisus Hristos; formarea unei atitudini si convingeri

Compete)te ope a*io)a"e a sf!ritul leciei" elevii vor fi capabili s#: $% : sa defineasca notiunea de &minune'; $( : sa prezinte clasificarea minunilor" prin e)emplificari; $* : sa e)plice rolul minunilor in activitatea Mantuitorului nostru Iisus Hristos; $+ : sa prezinte" in cuvinte proprii" minunea din $ana ,alileii" descrisa in te)tul scripturistic Ioan (" %-%%; $. : sa e)plice partea a doua a titlului lectiei; Meto#e !i p oce#ee: dezbaterea" conversatia" e)plicatia" lectura e)plicative" e)ercitiul" povestirea" problematizarea" argumentarea" observarea dirijata. Mi+"oace #e ,)-.*.m/)t: icoana : Nunta din Cana Galilei" $alculatorul" /ideoproiectorul" Sfnta Scriptur; 0o me #e o 1a)i2a e: activitate frontal#" activitate individuala Res' se: 1. Oficia"e: - 0rograma colar# pentru disciplina 1eligie 2rtodo)#" clasa a /I-a - 0lanificarea calendaristic# orientativ#" clasa a /I-3 2. Tempo a"e: nr. de lecii: % 4urata: .5 minute 3.3i("io1 afice: 666 7iblia sau 8fanta 8criptura" 9ditura Institutului 7iblic si de Misiune al 721" 7ucuresti %:;( %. $leopa" 3r<imandrit Ilie" 0redici la duminicile de peste an" 9ditura 9piscopiei 1omanului" %::= (. $ucos" $onstantin >coordonator?" 0si<opedagogie pentru e)amene de definitivare si grade didactice" 9ditura & 0olirom'" Iasi" %::; *. Mu<a" $amelia" 1eligie crestin ortodo)a clasa a /I-a "$aiet pentru elevi" 9ditura & 8f.Mina'" Iasi " (55: +. 0apacostea" 8erafim" Minunile 4omnului" 9ditura &1eintregirea'" 3lba Iulia" (55% .. 0lamadeala" Mitropolitul 3rdelului" 3ntonie" @alcuri noi la te)te vec<i" 8ibiu" %:;: =. 8erbu" 0r.0rof.Aniv.4r.8ebastian" metodica predarii religiei" 9ditura& 1eintregirea'" 3lba Iulia" (555

SCE4ARI56 DIDACTIC 4 . O(. c t Etape"e "ec*iei Timp op. .


%. Mome)t'" o 1a)i2ato ic Act'a"i2a ea c')o!ti)*e"o a)te ioa e (B *B

Co)*i)'t'" i)st 'cti- & e#'cati- 8alutul; - 1ug#ciunea - Cotarea absenelor; - 0reg#tirea pentru nceperea orei; - 8e adreseaza elevilor cateva intrebari cu privire la testul cu tema D 8f!nta @ain# a $ununiei > Test ? $erine: %. 9)plicarea noiunii de minune; (. $lasificarea minunilor; *.1olul minunilor n cadrul activit#ii M!ntuitorului; +. Iubirea ca principiu cretin. 1. Defi)i*ia mi)')ii Minune E fapt lucru" fenomen uimitor" neobisnuit" ine)plicabil care se petrece impotriva legilor firii" prin interventie divina cu scop moral D religios 2. C"asifica ea mi)')i"o : a?Minuni asupra naturii >e). Inmultirea painilor si a pestilor, Prefacerea apei in vin, Pescuirea minunata, Umblarea pe mare si potolirea furtunii etc) b)Minuni aspura oamenilor >e). Invierile unor personae, fiica lui Iair, fiul vduveidin Nain, Lazar) c)Minuni asupra Fiinei 8ale >e!" Invierea, Inaltarea Sa la cer, Sc#imbarea la fa$) 3. Ro"'" mi)')i"o - 4ovedirea dumnezeirii M!ntuitorului nostru Iisus Hristos; - transmiterea unor adev#ruri divine; - manifestarea dragostei 8ale fata de oameni $recizare % 0rima din acest sir de minuni este minunea savarsita la nunta din $ana ,alileii. 8e noteaz# de catre cadru didactic pe tabl# / titlul leciei noi: % &inunea din Cana Galileii '(ristos binecuvanteaza familia)" /om studia ast#zi prima minune a M!ntuitorului" s#v!rit# la rug#mintea Maicii 4omnului" c!nd s-a sfinit c#s#toria ca @ain# a 7isericii. 0rofesorul sau un elev va citi din e)punerea poGer point fragmentul biblic: Ioan (" %-%%: %*i a treia zi s+a fcut nunt ,n Cana Galileii -i era -i mama lui Iisus acolo" *i a fost c#emat -i Iisus -i ucenicii Si la nunt" *i sfr-indu+se vinul, a

Meto#e !i p oce#ee
conversaia e)erciiul conversaia 4ezbaterea

Mi+"oace #e ,)-.*.m/)t

0o me #e o 1a)i2a e
3ctivitate frontal#

E-a"'a e

(.

3precieri verbale Icoana cu minunile Mantuitorului $alculato rul 3ctivitate frontala aprecieri verbale

$% * P e1.ti ea ape cepti-. a e"e-i"o $( .B

9)plicatia activitate frontala

$*

+. ..

A)')*a ea tit"'"'i !i a o(iecti-e"o p op'se Com')ica ea 7,)s'!i ea )oi"o c')o!ti)*e

%B

e)plicatia lectura biblic# 7iblia

activitate frontal# activitate frontal#

%.B

zis mama lui Iisus ctre .l/ Nu mai au vin" 0 zis ei Iisus/ Ce ne prive-te pe mine -i pe tine, femeie1 2nc n+a venit ceasul &eu" &ama Lui a zis celor ce slu3eau/ 4ace$i orice v va spune" *i erau acolo -ase vase de piatr, puse pentru cur$irea iudeilor, care luau cte dou sau trei vedre" 5is+a lor Iisus/ Umple$i vasele cu ap" *i le+au umplut pn sus" *i le+a zis/ Scoate$i acum -i aduce$i nunului" Iar ei i+au dus" *i cnd nunul a 6ustat apa care se fcuse vin -i nu -tia de unde este, ci numai slu3itorii care scoseser apa -tiau, a c#emat nunul pe mire -i i+a zis/ 7rice om pune ,nti vinul cel bun -i, cnd se ame$esc, pune pe cel mai slab" 8ar tu ai $inut vinul cel bun pn acum" 0cest ,nceput al minunilor l+a fcut Iisus ,n Cana Galileii -i *i+a artat slava Sa -i ucenicii Si au crezut ,n .l") $recizare% $ana ,alileii E oras situat in tinutul ,alileea" aflat la %5 Hm de /estul Marii ,alileii.3cest oras era un loc necunoscut si indepartat de Ierusalim" capitala cea mare in care locuiau personalitatile de vaza ale iudaismului. Iisus incepe savarsirea minunilor din acest loc" pentru ca 9l nu cauta slava de la oameni" iar populatia saraca si muncitoare din ,alileie era mult mai pregatita sa auda invatatura lui Iisus si sa vada minunile 8ale decat fariseii si fruntasii politici ai Ierusalimului. 8e adreseaza elevilor urmatoarele intrebari: & D $and s-a petrecut acesta minune din $ana ,alileiiI'> J a treia ziJ? $recizare% a trei zile dupa ce 8f.Ioan 9vang<elistul -a cunoscut si -a urmat pe Mantuitorul Iisus Hristos" prin mijlocirea lui Ioan 7otezatorul. 8e prezinta elevilor ilustrarea iconografica a minunii din $ana ,alileii. &-$are sunt persoanele reprezentate in icoanaI'> Iisus" mama 8a" ucenicii" mirele" mireasa etc. &? $recizare% Mama lui Iisus era acolo fara sa fie invitata special pentru ca era ruda apropiata a celor ce faceau nunta. Iisus impreuna cu ucenicii 8ai au veni ca invitati speciali. 9l a primit acesta invitatie pentru a ne arata ca ospatul" nunta si orice petrecere lumesca" 4omnul le preface in prilejuri de a-8i savarsi lucrarea" de a invata" de a face minuni si de a desc<ide calea mantuirii. 0rezenta lui Iisus la petrecerea casatoriei celor doi tineri din $ana ,alileii a dat nuntii o importanta deosebita. $u toate ca 4umnezeu <otar!se si legiferase nunta cand a creat prima perec<e de oameni" dupa caderea stramosilor nostri si indepartarea oamenilor de 4umnezeu" s-a alterat si caracterul

e)plicatia

aprecieri verbale e)ercitiul e)plicatia activitate frontala

aprecieri verbale

conversatia Icoana Nunta din Cana Galileii e)plicatia observarea aprecieri verbale

sfant al nuntii. 4e aceea" Mantuitorul Iisus Hristos cand a venit in lume a inaltat nunta la importanta sa stravec<e si a facut-o @aina a 7isericii 8ale. &-$are a fost impasul in care s-au aflat cei doi tineri la nunta lorI'> '-Jterminarea vinului.'? &-$ine ii aduce la cunostinta lui Iisus acest faptI'> mama 8a? &-$e raspuns ii da Iisus mamei 8ale in acesta situatieI'> Inca n-a venit ceasul Meu? %Ce ne prive-te pe mine -i pe tine, femeie1 2nc n+a venit ceasul &eu") 3a a r#spuns M!ntuitorul cererii maicii 8ale" pe care o iubea nespus. 0oate ne mir# aceste cuvinte" dar ele ne arat# faptul c# M!ntuitorul nu s-a gr#bit cu facerea de minuni" din smerenie" ci numai fiind rugat a f#cut-o" i pentru c# o fapt# aduce mai mult# bucurie c!nd nu se d#ruiete ndat# celor ce o cer. &-$e indemn da mama lui Iisus" slujitorilor de la meseI 4e ceI'>'-Jfaceti orice va va spune .>9l?'? $recizare% Maica 4omnului cunostea cat de bun este Fiul 8au si nu s-a simtit jignita prin raspunsul dat de 9l.0rin cuvintele rostite catre slujitori" ea voia sa spuna:'M-a refuzat acum" fiindca lam cerut un lucru cu neputinta in prezent" dar 9l este atat de bun" incat daca avem rabdare" nu se poate sa nu faca ceea ce ii cerem' ne spune 8f.Ioan ,ura de 3ur. &-$ititi din te)tul scripturistic savarsirea minunii propriuzise.'> Ioan(" =-; : =. Ki erau acolo ase vase de piatr#" puse pentru cur#irea iudeilor" care luau c!te dou# sau trei vedre. L. Mis-a lor Iisus: Amplei vasele cu ap#. Ki le-au umplut p!n# sus. ;. Ki le-a zis: 8coatei acum i aducei nunului. Iar ei i-au dus. ? &-$e le-a poruncit Iisus slujitorilor de la meseI'> sa umple vasele cu apa pana sus? &-$um a procedat Iisus cand a prefacut apa" din vasele de piatra in vinI'>..nu a spus nici un cuvant" nu a facut nici o miscare" ci numai prin vointa 8a a facut aceasta minune.'? &-$e a poruncit Iisus sa se faca cu vinul obtinutI 3rgumentati.'>..sa fie scos si dus nunuluiJ'? $recizare& Cunul era organizatorul ospatului. 9l se ingrijea de buna servire la mese" de organizarea si infrumusetarea ospatului

dirijata activitate frontala e)plicatia aprecieri verbale

conversatia activitate frontala

argumentarea problematizare a lectura e)plicativa e)plicatia

problematizare .8f.Ioan ,ura de 3ur ne spuneca nunul era persoana cea mai potrivita ca sa-si dea seama de calitatea vinului" deoarece era si supraveg<etor al calitatii mesei. &-$ititi si e)plicati versetul Ioan (" %%: ...%%. 3cest nceput al minunilor l-a f#cut Iisus n $ana ,alileii i Ki-a ar#tat slava 8a; i ucenicii 8#i au crezut n 9l. .'>'-J0refacerea apei in vin de catre Iisus la nunta din $ana ,alileii este prima minune savarsita de Iisus Hristos. 9l si-a aratat slava 8a divina pentur a intari credinta ucenicilor 8ai asupra dumnezeirii 8ale.'? a conversatia argumentarea 7iblia 7iblia activitate frontala activitate frontala activitate frontala aprecieri verbale activitate frontala aprecieri verbale

aprecieri verbale

=.

0i8a ea !i sistemati2a ea c')o!ti)*e"o

$+

8e audiaza colindul NCunta din $anaO. http:77999.:o't'(e.com79atch;-<f=6D(2f1>Ec 9levii primesc pe coli colindul scris. 8e cere elevilor sa se completeze spatiile libere " formand astfel ideile principale ale lectiei folosind cuvintele din paranteza: %5B %.Imprejurarile savarsirii.................. (..................... mamei 8ale. *................ ................ minunii prefacerii apei in vin. +............ prefacerii apei in vin . >scopul" minunii" savarsirea si autentificarea" interventia?

conversatia e)plicatia

calculatorul

L.

Asocie ea, 1e)e a"i2a ea, ap"ica ea

$. %5B

0entru ca intelege ca 4omnul Hristos binecuvinteaza si ajuta familia se raspunde" pe scurt" la urmatoarele intrebari: E8e citii"e 171?, 271? si 371?

e)plicaia observarea dirijat# conversaia

activitate frontal#

aprecieri verbale

;.

Ap ecie ea acti-itatii

%B

0rofesorul va face aprecierile generale i individuale referitor la preg#tirea elevilor pentru lecie cat si implicarea lor in

e)plicaia

e"e-i"o P eci2a ea !i e8p"ica ea temei pe)t ' acas. B)cheie ea acti-it.*ii

predarea noilor cunostinte. 8e noteaza elevii care au participat la lectie. 6 8e anun# i se e)plic# tema pentru acas#: E8e ci*i'" @7 1A. 1ostirea rug#ciunii mpreun# cu elevii" salutul.

activitate frontal# e)plicaia e)erciiul activitate frontal# activitate frontal#

:. %5.

%B (B

6a )')ta #i) Ca)a Ca"i"eii & co"i)# <ttp://GGG.Poutube.com/Gatc<IvEfH 4bzfgH9c a nunta ce s-antamplat In $ana ,alileii Fost-a si Iisus c<emat. Iar mama lui Iisus /azand ca nu-i vin de-ajuns" Mise: Fiul meu iubit" /inul li s-a ispravit. Iara Hristos s-a sculat 8i slugile 9l le-a c<emat. 3pa-n sase vase-au pus 8i le-au umplut pana sus" Hristos le-a blagoslovit" 3pa-n vin s-a prefacut. 3tunci toti au cunoscut $um ca Hristos 8-a nascutQ