Sunteți pe pagina 1din 5

Propunator:

Data:
Unitatea de invatamant: Scoala Gimnaziala Nr. 2 Barcea
Clasa a
Disciplina : Religie
Subiectul lectiei : Nasterea Domnului
Tipul lectiei: mixta
Scopul lectiei: cunoasterea evenimentelor importante din viata Mantuitorului Iisus Hristos si a traditiilor romanesti legate de Nasterea Domnului
Obiectivele operationale:
!a s"arsitul lectiei# elevii vor "i capa$ili:
%& 'sa rezume evenimentele petrecute la Nasterea Domnului avand ca suport visual planse didactice
%2 'sa enumere minunile ce s'au petrecut la nasterea Mantuitorului Iisus Hristos desprinse din versetele evang(elice
%)' sa enumere traditiile si o$iceiurile crestine romanesti
%*' sa argumenteze importanta intruparii Domnului "olosind cunostintele anterioare
%+'sa desprinda invataturi "olositoare progresului vietii spirituale
Strategia didactica:
1 Metode si procedee: conversatia# explicatia# lectura $i$lica#auditie muzicala # ciorc(inele
2. Mijloace de invatamant:coala mare de (artie# "lip',art# icoana Nasterii Domnului# S"anta Scriptura# "ise# mar,er#planse# caseta cu colinde
steaua Betleemului# caseto"on
. !orme de organi"are a activitatii elevilor: activitate "rontala# activitate individuala # in perec(i
#esurse:
&.Oficiale :
-rograma scolara pentru disciplina Religie# clasa a .'a
-lani"icarea calendaristica orientativa# clasa a .'a
-roiectarea unitatii de invatare: S"intirea timpului
2. Temporale:
numar de lectii : &
durata: +/ minute
).Bibliografice:
Bi$lia sau S"anta Scriptura# 0ditura Institutului Bi$lic si de Misiune al Bisericii %rtodoxe Romane# Bucuresti &122.
3redinta %rtodoxa# 4rinitas# Iasi #&111.
3ucos# 3onstantin # 0ducatia religioasa# 0ditura 5-olirom6 # Iasi #&111
3ucos #3onstantin7coordonator8# -si(opedagogie pentru examene de de"initivat si grade didactice# 0ditura 5-olorom6 # Iasi# &112
Ser$u# -r. -ro". 9niv. Dr. Se$astian# %pris# Doru# Monica# Metodica predarii religiei# 0ditura 5Reintregirea6 #:l$a Iulia#2///
Scenariul didactic
Nr.
crt.
0tapele lectiei %$.
op.
4imp
7min8
3ontinutul instructive 'educativ Metode
si
procedee
Mi;loace
de
invatamant
<orme de
organizare
0valuare
& 2 ) * + = > 2 1
&. Momentul
organizatoric
2 Salutul
Rugaciunea 5$mparate Ceresc6
Notarea a$sentelor
-regatirea pentru inceperea orei
2. .eri"icarea
cunostintelor
insusite
> .eri"icarea se "ace cu a;utorul unei "ise. 7anexa &8
0levii vor completa "isa iar apoi o vor sc(im$a cu
colegul de grupa spre veri"icare. 3orectarea "isei se
"ace oral.
exercitiul
conversatia
"isa activitate
individuala
activitate
"rontala
aprecierea
ver$ala
). -regatirea elevilor
pentru receptarea
noilor cunostinte
2 Se adreseaza elevilor urmatoarele intre$ari:
3e este aceasta? 7steaua Betleemului8 De care
eveniment important din viata omenirii ne aduce
ea aminte?
3are este marea sar$atoare ce se apropie?
3um se mai numeste?
Dintre icoanele prezentate # care este cea care
ilustreaza acest mare eveniment?
Se prezinta elevilor icoana Nasterii Domnului .
conversatia Icoana
Nasterii
Domnului
Imagine cu
steaua
Betleemului
"rontal
*. :nuntarea titlului
si a o$iectivelor
lectiei
2 Se pronunta si se scrie pe ta$la data si titlul lectiei:
Nasterea Domnului- bucurie la toata lumea
Se precizeaza o$iectivele lectiei
0xplicatia activitate
"rontala
+. 3omunicarea @
Insusirea de noi
cunostinte
&+ Se prezinta elevilor pericopele evang(elice care
relateaza despre Nasterea Domnului 7!uca 2# &'2/
Matei 2# &'&)8
Se explica importanta intruparii Mantuitorului Iisus
Hristos.
!ectura
explicatia
Icoana
Nasterii
Domnului
activitate
"rontala
> :socierea #
generalizarea si
aplicarea
%)
%*
%+
1 3um cinstim noi romanii aceasta mare sar$atoare?
o primim colindatorii care aduc vestea nasterii
o participam la S"anta !iturg(ie
o "acem "apte $une
3e tre$uie sa "aca un $un crestin intr'o ast"el de zi?
0ventuale raspunsuri:
sa dam de mancare unui copil or"an
sa avem gri;a de un $atran
sa vizitam un $olnav
sa dam de im$racat celor nevoiasi
.oi mergeti cu colindul?
Se canta unui colind.
Se propune elevilor o "isa pe care o vor lucra in
perec(i.7 anexa 28
Se veri"ica "isa
3e am invatat noi din aceasta lectie?
conversatia
activitate
"rontala
"rontal
activitate
in
perec(i
:precieri
ver$ale
2. :precierea
activitatii
elevilor
&
Se "ac aprecieri generale si individuale privind atat
pregatirea elevilor pentru lectie cat si implicarea in
predarea noilor cunostinte.
Se noteaza elevii care au participat la lectie.
explicatia
activitate
"rontala :preciere
.er$ala
notare
=. <ixarea si
sistematizarea
cunostintelor
%&
%&
&/ Se prezinta elevilor plansele
didactice care 5relateaza6
minunea intruparii.
Se va discuta pe $aza "iecarei imagini.
3e o$servam in aceasta imagine ?
3e persona;e prezinta ea?
3e "ac acestea?
In ce localitate s'a nascut Mantuitorul Iisus Hristos?
&. ##In zilele acelea a iesit porunca de la 3ezarul :ugust
sa se inscrie toata lumea.67 !uca 2.&8
2.##Si se duceau toti sa se inscrie#"iecare in cetatea
sa.67!uca 2.)8
).##Si s'a suit si Iosi" din Galileea din cetatea Nazaret#in
Iudeea# in cetatea lui David care se numeste
Betleem#pentru ca el era din casa si din neamul lui
David# ca sa se inscrie impreuna cu Maria# cea logodita
cu el# care era insarcinata.6 7!uca 2.*'+8
*.##Dar pe cand erau ei acolo#s'au implinit zilele ca ea sa
nasca. Si a vazut pe <iul sau#3el 9nul'Nascut si !'a
in"asat si !'a culcat in iesle#caci nu mai era loc de
gazduire pentru ei.67!uca2#='>8
+.##Si iata ingerul Domnului a statut langa ei si slava
Domnului a stralucit impre;urul lor si ei s'au in"ricosat
cu "rica mare. Dar ingerul le'a zis: Nu va temeti. 3aci#
iata# va $inevestesc voua $ucurie mare#care va "i peste
tot poporul. 3a vi s'a nascut azi Mantuitor# 3are este
Hristos Domnul# in cetatea lui David.67!uca 2#1'&&8
=.##Si#gra$indu'se# au venit si au a"lat pe Maria si pe Iosi"
si pe -runc#culcat in iesle. Si vazandu'! au vestit
cuvantul grait lor despre acest 3opil. Si toti cati auzeau
se mirau de cele spuse lor de catre pastori.67!uca2.&='
&28
3onversatia
descrierea
planse
planse
activitate
"rontala
:ctivitate
"rontala
apreciere
ver$ala
1. -recizarea si
explicarea temei
pentru acasa
2 Se anunta # se explica si se noteaza tema pe ta$la::
5-ovestiti cum ati petrecut du(ovniceste sar$atoarea
3raciunului6
explicatia activitate
"rontala
&/. Inc(eierea
activitatii
& rugaciunea 53uvine'se cu adevarat6
Salutul

S-ar putea să vă placă și