Sunteți pe pagina 1din 1

Investetenoameni! Proiectcofinanat din Fondul Social European prinProgramulOperaional Sectorial DezvoltareaResurselor mane !""# $ !"%& '(aprioritar)* % +Educaiaiformareaprofesional)nspri,inulcreteriieconomiceisocie)tii-azatepecunoatere.

Domeniul ma,or de intervenie* %/& +Dezvoltarearesurselorumaneneducaieiformareprofesional)0 1itlulproiectului* +Program de formareinovativ2carier) de succesnnv)3)m4ntulpreuniversitar . 5od 5ontract* POSDR 67#6%/&6S68&888 9eneficiar* Inspectoratul:colar;udeean<4lcea

Tem de reflecie - GRIGORESCU DAN


Presupunnd c ar pu ea ale!e "n re dumnea#$as r %i un al pr$fes$r&de ce credei c un ele# #-ar ale!e pe dumnea#$as r s-i predai disciplina pe care $ predai'

Eu consider ca elevii m-ar alege pe mine din urmatoarele considerente: Sunt deschis si ofer elevilor posibilitatea sa-si exprime liber opiniile si parerile,incurajez implicarea activa a elevilor in procesul instructiveducativ,stimulez creativitatea,cooperez cu elevii in rezolvarea sarcinilor de lucru,folosesc metode interactive de predare,sunt deschis si respect opiniile tuturor si personalitatea fiecaruia.In acelasi timp sunt deschis la tot ceea ce inseamna nou in procesele tehnologice astfel incat elevilor sa le fie pe plac , orele de instruire practica,pentru ca ei sa dobandeasca cat mai multe cunostinte,priceperi si deprinderi practice in domeniul tehnic.