Sunteți pe pagina 1din 86

Anul III, nr.

2 (9), 2011 VEGETAL- 15 -

PATRIMONIUL
ENCICLOPEDIILOR AGRICOLE ROMNETI

THE HERITAGE OF THE AGRICULTURAL ROMANIAN
ENCYCLOPEDIAS

Asea M. TIMU
Institutul de Studii Enciclopedice, Republica Moldova,
asea_timus@yahoo.com

Rezumat
Lucrarea prezint scurte descrieri ale
enciclopediilor i dictionarelor romneti din
diverse domenii agricole: agricultur
general, botanic, genetic, ecologie,
geografie, pomicultur, viticultur, culturi
tehnice, plante medicinale, dendrofloricol,
tiinta solului, fitopatologie, mbunttiri
funciare, mecanic agricol, zootehnie,
medicina veterinar, informatizare general,
personalitti din agricultur. Scopul
generalizrii enciclopediilor agrciole este de a
le cunoate i a le utiliza eficient la ntocmirea
altor editii de acest gen.
Cuvinte cheie: enciclopedii, agricultur,
Romnia, Republica Moldova


Abstract
Encyclopedias and dictionaries from different
agricultural areas. The given work briefly
describes the romanian dictionaries and
encyclopedias from the agricultural areas such
as: general agriculture, botany, genetics,
ecology, gepgraphy, pomiculture, viticulture,
technical cultures, medical cultures,
dendroflory, soil science, phytopathology, land
improvement, agricultural mechanics,
veterinary zootechnics, general dictionaries
and encyclopedias on agriculture. The aim of
generalization of agricultural encyclopedias is
to get aquianted with them ant to apply them
efficiently in the process of elaboration of
scientific works of such type.
Keywords: encyclopedias, agriculture, Romania,
Republic of Moldova


Motto:
Ori care tar, cu pretentii de civilizatie, trebuie s aib n zestrea ei cultural,
printre celelalte scrieri de specialitate, i o Enciclopedie agricol`
(Filipescu C., 1936)

INTRODUCERE

Enciclopediile Lumii Vechi au impulsionat mai multe oLri din Europa Ni
licLrul enciclopedic, nclusiv cu tematicL agricolL, a ajuns pe meleagurile
romneNti. n anii 1937 1943 apare prima enciclopedie romneascL denumitL
Marea Enciclopedie Agricol [19], sub directoratul lui C. Filipescu. AceastL operL
este consideratL cL ar sta la temelia celorlalte enciclopedii Ni, din respect pentru cei
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 16 -
ce au ntocmit-o, dar Ni pentru cei care vor continua onorabila tradioienaoionalL,
propunemcteva expuneri ale autorilor contemporani.
,Eram singura tar, chiar fat de vecinii de la sud, care nu poseda o
enciclopedie ct de mic. Mai ales dup alipirea la Vechiul Regat, a celorlalte
provincii, un dictionar enciclopedic care s cuprind pe lng cuvintele uzuale, tot
ce reprezint trecut istoric, geografia trii ca i amintirea energiilor etnice, ar fi
adus cea mai serioas contributie la apropierea sufleteasc ntre toti cei cuprini
ntre granitele lrgite. Cartea Romneasc aduce dar neamului cel dintiu
dictionar ilustrat al limbii romne. n 1937, a aprut primul volum (AB-
CAZEOS) din cele cinci ale primei enciclopedii de specialitate din Romania:
Marea Enciclopedie Agricol`, scoas de un colectiv sub directoratul lui C.
Filipescu, redactor ef Gheorghe Voda, ambii ingineri agronomi la Ed. PAS din
Bucureti, tiparul executndu-se la Institutul de Arte Grafice Luceafrul . Acest
prim volum continea 736 pagini, 3 140 cuvinte, 176 ilustratii, 8 plane n dublu-ton
i 4 plane n culori. n Lmurire se scrie: Ori care tar, cu pretentii de
civilizatie, trebuie s aib n zestrea ei cultural, printre celelalte scrieri de
specialitate, i o Enciclopedie agricol`. Romnia nu avea o atare oper. ]ara
agrar, cu puternice tendinti de progres i cu necesitti vitale de a-i mbuntti
agricultura, pentru care se fac eforturi laudabile, era lipsit de lucrarea ei de
baz, indispensabil oricrui om legat, ct de putin, de aceast ndeletnicire. Ca
vechiu agronom i publicist agricol, cine a putut simti mai mult aceast lips i
cine a putut fi mai legat de existenta unei atare lucrri, dect subsemnatul, care, la
fiecare pas trebuia s recurg la lucrrile similare strine, n luntrul crora, mai
nici odat, nu gseam precis i definitiv cee ce cutam? .De aici a purces ideea
nfptuirii acestei enciclopedii, a crei concepere i nceputuri dateaz de dou
decenii. Primele greutti de care ne-am izbit au constat n compunerea unui
lexicon de cuvinte i termeni tiintifici agricoli sau din materiile ajuttoare.
nCuvntul din urm scrie: Avnd lucrarea pe mas, stm i ne gndim
dac realizarea ei, pentru care ne-am zlogit munca, avutul i sntatea, va
putea rspunde scopului pentru care am ntocmit-o. Tot ce tara a avut mai ales
i mai bine pregtit i-au spus cuvntul n cea mai deplin cunotint de cauz.
Fiind o lucrare de sintez, la furirea ei am consultat tot ceea ce exista n acel
moment, i ne-am adpat de la toate izvoarele de tiint definitiv captate. Deci,
agricultorii, specialitii i amatorii vor gsi, n cuprinsul ei, tot ce le poate folosi,
tot ce-i poate ndruma, tot ce-i poate duce la un progres desvrit, tot ce-i poate
ndemna la o ntreprindere agricol, sau n legatur cu agricultura.
Alte comentarii ar fi inutile, fiindcL mecanismul enciclopediilor continuL.
UrmeazL enciclopediile dedicate agriculturii la general (Dictionar practic de
agronomie [28] Ni Dictionar practic de biologie agricol [29], Mica enciclopedie
agricol [21]) sau tematice din acelaNi domeniu, ntocmite de colective
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 17 -
redacoionale Ni de autori individuali. n continuare prezentLmaspecte despre unele
dicoionare Ni enciclopedii.
ANadar, autorii Micii Enciclopedii Agricole menoioneazL: n perioada unei
puternice explozii de informaoii n care ne aflLm n prezent, lucrLrile de tip
enciclopedic prezintL importanoL deosebitL. n ele se nscriu, n formL succintL,
stadiul celor mai utile cunoNtinoe, definirea exactL a unor termeni despre care, un
lucrLtor, dintr-un sector sau altul, se poate informa n cel mai scurt timp, cu
eficienoL asiguratL [21]. n enciclopedia respectivL sunt cuprinNi termeni din
disciplinele: pedologie, agrotehnicL, fitotehnie, plante furajere, pLNune Ni fneoe,
ameliorarea plantelor, agrochimie, protecoia plantelor, mbunLtLoiri funciare Ni
maNini agricole. Lucrarea rLspunde att dorinoei de informare, ct Ni aceleia de a
gLsi soluoii pentru principalele probleme ce se ridicL n domeniul producoiei
vegetale.
ntre timp, activitatea enciclopedicL agricolL romneascL se divide pe
tematici Ni pe cercetarea termenilor detaliatL. Astfel, n 1972, apare Dictionarul de
mecanic agricol [7]. Cei peste 3 000 de termeni din dicoionarul respectiv,
elaboraoi de 38 autori Ni coordonatori, prezintL un sistem unitar de termeni
Ntiinoifici, tehnici Ni de expresii tehnico-Ntiinoifice, de definire Ni clasificare a
organelor de lucru ale maNinilor agricole, a mecanismelor, maNinilor, utilajelor Ni
instalaoiilor folosite n agriculturL, precum Ni a proceselor tehnologice, efectuate cu
ajutorul acestora. Scopul lucrLrii a fost atins prin definirea pe baze Ntiinoifice,
explicaoii accesibile Ni concise a nooiunilor de mecanicL agricolL Ni tehnicL generalL
din domeniul respectiv. Dicoionarul rLmne pnL n prezent o lucrare de mare
interes pentru specialiNtii care lucreazL n unitLoi agricole de producoie, uzine
constructoare de maNini Ni utilaje pentru agriculturL, n cercetare Ni nvLoLmnt,
precumNi pentru tooi cititorii care, nefiind specialiNti n domeniile menoionate,
doresc sL se informeze despre unele nooiuni de mecanicL agricolL.
Din pedologie apare Dictionarul de tiint a solului [5] cu patru termeni
corespondenoi n limbile francezL, germanL, englezL Ni rusL. Autorii menoioneazL n
Cuvnt nainte cL pnL n prezent nu existL pe plan mondial niciun dicoionar
explicativ cuprinzLtor de Ntiinoa solului, ci doar glosare, de mici dimensiuni,
limitateadesea la anumite ramuri aleacestei Ntiinoe . Dar progresele realizate de
Ntiinoa solului sunt elementele care explicL interesul sporit pentru literatura de
specialitate, ceea ce face tot mai simoitL necesitatea unor lucrLri de referinoL care sL
punL la dispozioia cititorilor, ntr-o formL sistematizatL, cunoNtinoele la zi n diferite
ramuri ale acestei Ntiinoe.
Un colectiv onorabil de autori ntocmesc Dictionarul de mbunttiri
funciare publicat n 2 volume [8], fiind totodatL Ni printre primele n oarL de acest
gen. Dicoionarul cuprinde termeni uzuali folosioi n ansamblul de discipline care
alcLtuiesc Ntiinoa respectivL (irigaoii, desecLri, drenaje, combaterea eroziunii
solului, ndiguiri, regularizLri de ruri), precum Ni termeni din discipline nrudite
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 18 -
(gospodLrirea apelor, pedologieameliorativL, economie, informaticL etc.). Au fost
folosite standarde de stat, norme Ni instrucoiuni tehnice, cLroi, manuale, reviste de
specialitate Ni dicoionare apLrute recent. Dicoionarul cuprinde Ni o anexL cu
cronologia dezvoltLrii Ntiinoei Ni tehnicii din domeniul mbunLtLoirilor funciare.
Pentru diverse grupe agricole Ni unele discipline sunt ntocmite o serie de
enciclopedii Ni dicoionare-enciclopedie ca: botanicL Enciclopedie etnobotanic
romneasc [2], Dictionarul dendrofloricol [30], Enciclopedia plantelor [24],
Dictionarul plantelor medicinale: prevenire, recunoatere, vindecare. Ghid practic
pentru cultivarea i utilizarea plantelor medicinale i aromatice [17]; geneticL
Dictionar enciclopedic de genetic [20]; horticulturL Mica enciclopedie de
horticultur [32] Ni Pomicultura de la A la Z [22]; viticulturL Dictionar de
termeni viticoli. Denumiri pentru soiuri de struguri [23], Dictionar viti-vinicol
[12], Mica enciclopedie de viticultur [1], Enciclopedia viei i vinului [26]; culturi
tehnice Dictionar al culturii sfeclei de zahr [25]; protecoia plantelor
Dictionarul enciclopedic de termeni fitopatologici [31].
Referiri speciale prezentLm despre lucrarea, unicat de acest gen din
Romnia, Dictionarul dendrofloricol, care include 1 725 de articole. Din rodul unei
activitLoi de o viaoL Ni al unei documentLri bazatL pe numeroase cLlLtorii n oarL Ni
n strLinLtate autorul prezintL cititorului cunoNtinoe deosebit de utile n aceastL
specialitate, dicoionarul nsumnd 6 840 de plante ornamentale (flori, arbori,
arbuNti). Fiecare specie are n descriere denumirea internaoionalL latinL Ni popularL,
taxoni din clasificare (familia), oara de origine, folosirea, nmuloirea, condioiile de
culturL cu indicarea substratului nutritiv etc., pentru a le cunoaNte sau a le
determina. Descrierea botanicL nu respectL ordinea clasicL, morfologicL, a
dezvoltLrii unei plante (rLdLcinL, tulpinL, frunze, flori, fructe), dar artificiul a fost
utilizat ca un specific al lucrLrii care urmLreNte aspectul ornamental al plantei.
Descrierea plantei aduce n prim-plan acea parte a plantei prin care ea este
decorativL fructele, florile, lLstarii, frunzele, coroana etc., aceste particularitLoi
fiind primele care sunt tratate, urmate apoi de prezentarea celorlalte pLroi
constitutive.
n lucrLrile enciclopediceMica enciclopedie de horticultur Ni Pomicultura
de la A la Z sunt introduse informaoii cu caracter teoretic Ni practic. n ultima sunt
descrise 40 de specii pomicole Ni 300 de soiuri de pomi Ni de arbuNti fructiferi.
Lucrarea se adreseazL specialiNtilor pomicultori din nvLoLmnt, cercetare Ni
producoie.
Lucrarea Dictionar al culturii sfeclei de zahr [25], conceputL ca un
dicoionar de termeni de specialitatecu largL utilizare n practica agricolL, propune
sL serveascL drept ghid pentru noelegerea diferitelor particularitLoi ale culturii
sfeclei de zahLr. Dicoionarul cuprinde termeni de largL circulaoie n agriculturL, fapt
pentru caredefinioia lor generalL esteurmatL de sensul pe care-l capLtL cuvntul n
limbajul de specialitate. Valoarea semanticL a termenilor a fost stabilitL n
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 19 -
conformitate cu DEX Ni DLRM, iar neologismele deja intrate n limbajul tehnic, nu
au fost schimbate cu sinonimeleexistente n fondul limbii romne.
Despre Dictionarul enciclopedic de termeni fitopatologici [31], menoionLm
cL autorul dicoionarului (fitopatolog) Ni autoarea acestei lucrLri (entomolog) fac
parte din aceeaNi breaslL protectia plantelor. Autorul V. Severin exprimL unele
regrete despre problemele cu ocazia aparioiei dicoionarului, dar important este cL a
preferat s ntocmeasc dictionarul de unul singur i fr ca cineva s-l plteasc,
dect s nu-l ntocmeasc deloc
1
. ANadar, lucrarea a fost conceputL imediat dupL
revoluoie mpreunL cu Tudorel Baicu, care la scurt timp a pLrLsit lumina
pLmntului. Autorul, inspirat de dorinoa de a ndeplini primul obiectiv al societLoii
de protecoia plantelor reunirea tuturor care lucreaz n domeniul fitopatologic Ni,
nu n ultimul rnd, de Dictionarul de termeni populari, tehnici i tiintifici n
fitopatologie
2
, a continuat totuNi redactarea propriului dicoionar. Fitopatologul
menoioneazL: Unii termeni sunt explicati altfel dect n lucrrile de specialitate
romneti, chiar n cele mai recente. n principal, cadrele didactice, care public
diferite cursuri, explic diferit unii termeni. Scopul principal al acestui dictionar
este ca, dup o acceptare de ctre majoritatea specialitilor, s devin un fel de
,standard` pentru toti protectionitii. Dar, pentru aceasta este nevoie de o
acceptare a uniformizrii termenilor. Pentru c nu se ntrevede posibilitatea unei
dezbateri ntr-o edint plenar, face apel la colaborare de la distant prin revista
Sntatea plantelor
3
.
De la autorul Dicoionarului de termeni viticoli. Denumiri pentru soiuri de
struguri [23] aflLm cL: Dictionarul de fat nregistreaz i analizeaz
majoritatea termenilor care se cunosc i se ntrebuinteaz la momentul de fat, pe
ntreg teritoriul dacoromn (2 555 de cuvinte-titlu i variante) pentru a denumi
soiuri i struguri. Materialul prezentat ofer date din 2 788 de localitti de pe
teritoriul actual al Romniei: 1) anchete dialectale, directe i indirecte, efectuate
n ntreaga tar; 2) nregistrri de texte dialectale cu subiect de viticultur din
Moldova i Bucovina; 34) rspunsurile primite de B. P. Hasdeu (din 506
localitti) i N. Densuianu (din 356 localitti) etc. 5) Alte surse i materiale din
arhiv; 6) dictionarele limbii romne, glosare regionale, monografii, tratate,
dictionare i publicatii de agricultur, viticultur, ampelografie i enologie (p. 5).
Cteva secvenoe de la autorii lucrLrii Mica enciclopedie de viticulturL
despre opera lor: Romnia este profund interesat n modernizarea plantatiilor i
a tehnologiilor de cultur. Modernizarea poate i trebuie s fie contientizat prin
publicatii care s furnizeze informatia necesar ntr-o form accesibil i sintetic.
Necesitatea a revenit odat cu mproprietrirea a zecilor i chiar a sutelor de mii
de privati viticoli. Printre publicatiile care pot s rspund dezideratelor mai sus

1
Nota autorului.
2
Autori Ana Hulea, Eugen RLdulescu Ni Vera Bontea, 1983.
3
EditatL din 1998 de SRL Alcedo , BucureNti.
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 20 -
amintite se nscrie i lucrarea de fat intitulat ,Mica enciclopedie de viticultur`.
Aparitia ei umple un gol, cu att mai mult c nu s-a ntreprins ceva pe linia
tipririi unor lucrri viticole de sintez pentru aceast etap. Enciclopedia
cuprinde cca 4 800 termeni i este complet, variat, corect i calificat. Forma
sintetic i confer un grad nalt de accesibilitate. Ed. ,Glasul Bucovinei` a militat
activ pentru ca s apar aceast lucrare i a fcut un adevrat act de cultur
profesional (pag. 5).
Despre Enciclopedia viei i vinului menoionLmcL este o adevLratL operL de
mare valoare pentru agricultura Ni n special pentru viticultura Ni vinificaoia
Romniei, volumul conoinnd peste 1 300 de pagini, cca 350 de tabele, planNe Ni
fotografii, 190 titluri bibliografice selectate. Se fac referiri la toate oLrile viticole, se
prezintL un numLr mare de soiuri de vioL-de-vie Ni vinuri, cultivateNi produse n
oarL Ni n alte pLroi ale lumii. Sunt definioi cca 8 500 termeni de specialitate Ni din
disciplinele colaterale viticulturii, ampelografiei Ni oenologiei.
La ChiNinLu, n anii 1986 1987, apare Enciclopedia viticultorului
4

(cXH|pYHh KHck|KYK||YKK) [36], onorabilL nu numai fiindcL a fost printre
primele din acest domeniu n URSS, dar Ni pentru cL a fost ntocmitL la noi n
republicL Ni n colectiv au fost incluNi muloi cercetLtori de pe meleagurile noastre.
Enciclopedia a fost editatL n trei volume, include cca 7 000 de articole Ni cca 500
de imagini color, peste 1 000 de imagini alb-negru Ni 50 de scheme-hLroi. Sunt
incluse articole-termeni din viticulturL Ni anume: anatomie, morfologie,
sistematicL, fiziologie Ni biochimie, geneticL, selecoie, ampelografie, ecologia vioei-
de-vie, agrotehnicL, pLstrarea strugurilor proaspeoi Ni prelucrarea lor.
Primul volum
5
(A Caraburnu) cuprinde peste 2 200 de articole despre
dezvoltarea viticulturii Ni vinificaoiei din 18 oLri ale lumii Ni 3 republici sovietice:
Agrotehnica vitei-de-vie, Ampelografia, Viticultura, Vinificatia, Vita-de-vie i
strugurii n arta popular, Istoria viticulturii i vinificatiei. n v. 2 (Carantin
Plnie)
6
se prezintL 2 066 articoledespreviticulturL Ni vinificaoie. Printre toate se
evidenoiazL cele despre dezvoltarea viticulturii Ni vinificaoiei din 12 oLri strLine Ni 2
republici sovietice; calitatea producoiei; clasificarea soiurilor de vioL-de-vie
cultivate; metodele matematice din viticulturL; microfiltrarea; progresul tehnico-
Ntiinoific; osmosa inversatL etc. n v.3 (Polen Nivel)
7
se expun peste 2 000 de
articole, iar cele mai valoroase sunt despre viticultura Ni vinificaoia altor 14 oLri din
lume Ni 5 republici sovietice; selecoia vioei-de-vie; sistemul de maNini; fam.

4
n limba rusL.
5
A K|Kky|cy: 512 |Y|., 186 XKYc-y H348 x|c-kp-y YYk|KYH, 15 |K|Y|yC,
1986.
6
K|KcYHc -pHcH|: 504 |Y|., 240 XKYc-y Hkp700 x|c-kp-y YYk|KYH, 4
|K|Y-, 1986.
7
-pHXK k|y|: 552 |Y|., 193 XKYc-y Hkp322 x|c-kp-y YYk|KYH, 14 |K|Y,
1987.
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 21 -
Vitaceae J uss; soiurile de masL de vioL-de-vie; tehnologia de cultivarea butaNilor
altoioi de vioL-de-vie; filoxera; formarea butucului de vioL-de-vie; pLstrarea
strugurilor; evoluoia viticulturii etc.
Articolele despre viticultura Ni vinificaoia URSS (Spania, Grecia, Italia,
Austria, Bulgaria, Ungaria, SUA, India, Germania, Mexic, Afghanistan, Australia,
Brazilia etc. ) au fost ntocmite de savanoii Ni specialiNtii acestor oLri. Elaborarea
enciclopediei viticulturii s-a realizat pe baza valoroaselor lucrLri autohtoneNi din
strLinLtate. Dintre personalitLoile din domeniul viti-vinicol autohton au colaborat ca
redactori n Redacoia principalL a Enciclopediei SovieticeMoldoveneNti: Andrei I.
TimuN(redactor principal), V.H. Anestiadi, D.G. Batr, I.D. Blaj, I.T. Bogdesco,
P.P. Boou, N.C. Gheorghiu, D.V. Ghiou, G.I. Eremei, N.P. Chiriac, A.F. Cojuhari,
C.I. Cozub, H.G. Corbu, N.G. CorlLteanu, V.C. Cocieru (secretar responsabil),
A.P. Lupan (viceredactor Nef), M.F. LupaNcu, B.E. Melnic, V.A. Moscalenco
(viceredactor Nef), P.P. Petric, M.C. Platon, S.I. Radauoan, P.S. Soltan, S.I. Toma,
V.G. Unghurean, D.T. Ursul, A.A. Cebotari, F. Cibotaru, E.I. Ciobu N.a. n
Colegiul de redacoieau colaborat savanoi Ni cercetLtori Ntiinoifici: A. S. Subbotovici
(preNedinte), A.P. BLlLnuoL, N.I. Guzun, P.H. Kiskin, G.I. Cozub, P.N. Nedov, S.I.
Toma, V.G. Ungurean. Consultanoi Ntiinoifici au fost: N.I. Buriean, B.S. Gaina,
A.G. J acotL, E.I. Russu, u.G. TopalL, A.F. Ursu, I. D. Cebotarescu, P.C. Ciocoi.
Autorii Enciclopediei viticulturii recomandL opera lor oricLrui cetLoean
interesat, specialiNtilor din domeniul viticol, cercetLtorilor Ntiinoifici, cadrelor
didactice Ni studenoilor din diverse Ncoli agricole.
Cu Enciclopedia viticultorului a dispLrut de fapt Ni instituoia de acest gen
din Republica Moldova [13]. Volumele apLrute n perioada gorbaciovistL au fost
ntr-un fel afectate, conform menoionLrii academicianului Gh. Duca, calitatea
enciclopediei a suferit n aspect conceptual, fiind cenzurat i exclus tematica
privind vinificatia i tehnologiile din domeniu pe motivul luptei cu alcoolismul,
declarat ca tare la nivel de stat i distins cu Diploma Organizatiei Internationale
de Vitricultur i Vinificatie cu sediul la Paris.
n acelaNi an 1986, sub aceeaNi redacoieNi cu acelaNi colectiv, la ChiNinLu
apare Enciclopedia tnrului agricultor pentru elevi de vrst mijlocie i mare
8

[15]. Enciclopedia conoine informaoii despre Ntiinoa agricolL modernL, complexul
agroindustrial al URSS (inclusiv al RSSM). n carte sunt descrise culturile agricole,
solurile, procedeele de cultivare a pLmntului, animalele agricole Ni regulile de
hrLnire Ni ntreoinere a lor, tehnica agricolL. Sunt oglindite Ni unele nooiuni de
economie Ni organizare a agriculturii. Un Nir de articolesunt consacratesavanoilor
iluNtri care au activat n domeniul agriculturii, eroilor muncii, asociaoiilor de muncL
ale elevilor. n enciclopedie se dau sfaturi practice despre creNterea plantelor
agricole Ni ngrijirea animalelor Ni este destinatL elevilor de vrstL mijlocie.

8
n romnL cu alfabet chirilic.
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 22 -
n domeniile zootehnic Ni veterinar sunt ntocmite urmLtoarele dicoionare
enciclopedice: Dictionarul poliglot de zootehnie [11], Dictionar de medicin
veterinar [33], Vademecum medical veterinar [18].
Descrierea Dictionarului poliglot de zootehnie ncepem cu apropoul
autorilor romni Dicoionarul l tot faci/ ui-l tot desfaci, refaci, prefaci,/ E cartea
care niciodatL/ N-a fost Ni nu e terminatL.
9
Autorii menoioneazL cL dezvoltarea
continu a creterii animalelor pe plan mondial i international . a dus la o
uria mbogtire a literaturii zootehnice i implicit a terminologiei de
specialitate. Ca urmare a acestei situatii, precum i ca o necesitate a utilizrii ct
mai exacte a acestui bogat fond lingvistic de specialitate, a rezultat cerinta
obiectiv a aparitiei unor dictionare explicative, care s defineasc i s explice
ntr-o form concis, dar cuprinztoare, principalele notiuni, categorii, concepte,
fenomene, metode etc. cu care opereaz specialitii n creterea animalelor.
MenoionLmcL Dictionarul poliglot de zootehnie este un conglomerat terminologic
al autorilor, rezultat din lucrLrile anterioare de acest gen. n anul 1969 au apLrut
Dictionarul de zootehnie i medicin veterinar (citat de I. Dinu)
10
, precum Ni
Dictionarul enciclopedic de zootehnie [9]
11
. Aceste dicoionare contribuie ntr-o
anumitL mLsurL la folosirea mai corectL Ni unitarL a terminologiei zootehnice pe
plan naoional, la evitarea unor confuzii Ni la realizarea unui limbaj comun de cLtre
specialiNtii din producoie, cercetare-proiectare, nvLoLmnt.
Dictionarul de medicin veterinar include cca 11 500 termeni, expuNi n
stil clar Ni concis. Nooiunile Ntiinoifice actualizate acoperL aproape toate domeniile
medicinei veterinare (morfofiziologie, biochimie, microbiologie, patologia
mamiferelor Ni pLsLrilor domestice, a peNtilor, albinelor Ni viermilor de mLtase,
eredopatologie, imunologie, farmacologie, inspecoie sanitarL veterinarL etc.).
Dicoionarul (775 termeni) are menirea sL facL parte din biblioteca fiecLrui medic
veterinar, student la medicinL veterinarL sau a oricLrui intelectual.
Ultimul dicoionar enumerat n aceastL lucrare Vademecum medical
veterinara este Ni el, potrivit autorilor, recomandabil pentru specialiNtii medicinei
veterinare, practicienilor din gospodLrii, ferme, laboratoare, institutede cercetLri,
precum Ni studenoilor de la facultLoile de medicinL veterinarL Ni studiilor
postuniversitare (masterat, doctorat etc.).
Printredicoionarele Ni enciclopediile tematice au fost editate Ni unele opere
de informatizare generalL Ni detaliatL, ntocmite n colaborare cu specialiNti din oarL
Ni strLinLtate, ce cuprind termeni din toate domeniile, inclusiv agricol: Dictionar
enciclopedic romn [10], Enciclopedia sovietic moldoveneasc
12
[14],

9
Versurile poetului Lebrun-Pindare n legLturL cu Dictionarul Academiei Franceze On
fait, et defait/ Ce beau dictionnaire, / Qui, toujours bien fait/ Sera toujours a faire.
10
Autori E. PaNtea, I. Dinu, H. Brza, Gh. Beregoiu.
11
11 000 termeni cu caracter multidisciplinar.
12
n romnL, cu alfabet chirilic.
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 23 -
Dictionarul agricol n opt limbi [34], Dictionarul enciclopedic ilustrat [3], douL
enciclopedii de ecologie [6, 35].
Printre cei 46 000 de termeni din Dictionarul enciclopedic romn [10]
gLsim Ni articole cu tangenoL agricolL, din Ntiinoele naturii Ni tehnicii, despre
evenimentele istorice mai importante etc. Dicoionarul a fost ntocmit de cLtre un
colectiv care numLra peste 400 de oameni de NtiinoL, artL Ni culturL.
n activitatea enciclopedistL valoreazL orice sursL accesibilL Ni una din
acestea este Ni Enciclopedia sovietic moldoveneasc [14]. Din prefaoL se poate
afla cL lucrarea a fost prima enciclopedie din istoria acestui meleag. Ea constituie
un ansamblu universal de cunotinte, acumulate de civilizatia uman n diferite
domenii ale vietii sociale, tiintei, tehnicii i culturii.
n cele douL volume ale Dictionarului agricol n opt limbi: rus, bulgar,
ceh, polonez, ungar, romn, german i englez [34], care sunt foarte
voluminoase ca paginaoie (mpreunL 2 075), numLr de cuvinte (25 780 termeni),
dar Ni ca greutate fizicL, cuprinde termeni din silviculturL, statisticL matematicL,
meteorologie Ni climatologie, botanicL, zoologie, microbiologie etc. n perioada
pre-internet , dicoionarul era indispensabil pentru cei care lecturau surse strLine,
prezentau lucrLri pentru publicare n strLinLtate etc. Terminologia n limba romnL
a fost prezentatL de colaboratorii autohtoni.
Dictionarul enciclopedic ilustrat [3], ntocmit de enciclopediNtii
profesioniNti de la BucureNti Ni ChiNinLu, n cele 61 635 de articole, 96 338 de
definioii Ni 2 320 de ilustraoii, prezintL aproximativ toate plantele cultivate Ni
spontane, animalele crescute sau sLlbatice de pe meleagurile noastre Ni din alte
pLroi ale Terrei.
Problemele ecologice, devenite att de stringente n ultimul timp, sunt
expuse n douL enciclopedii ntocmite de I. Dediu: Dictionarul enciclopedic
ecologic
13
[35] Ni Enciclopedie de ecologie [6]. Autorul menoioneazL cL: Ecologia,
ca fiecare tiint i are propria genez: apare ca o necesitate imperativ a
timpului, evolueaz, trece printr-o anumit succesiune de paradigme, dup care se
maturizeaz, devenind de sine stttoare, n functie de corespunderea cu criteriile
scientologice de baz: obiectul specific, unic de studiu, metodologia specific de
cercetare, problemele specifice teoretice i practice pe care le abordeaz prioritar,
precum i terminologia tiintific bine nchegat, pe ntelesul specialitilor din
domeniul dat. Enciclopedia de Ecologie are ca scop s contribuie la lichidarea
analfabetismului ecologic terminologic n masele largi ale populatiei, i nu doar la
acest nivel. Acest analfabetism pare i el un paradox, deoarece pe parcursul
evolutiei sale, ecologia a izbutit s-i creeze fondul lexical necesar, uor accesibil,
cu sfere semantice clar delimitate. Prin aceast lucrare s-a propus de-a face
ordine tiintific n terminologia ecologic, eliminnd confuziile, multiplele

13
n limba rusL.
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 24 -
sinonime, subiectivismul i inexacticitatea n definitii (pag. 6). Lanoul de obiective
propuse spre realizare de cLtre autor a fost ndeplinit, activnd la aceste
enciclopedii peste 50 de ani, prezentnd pe cele 835 de pagini cca 12 mii de
termeni.
Dicoionareleexplicative, enciclopediile universale sau tematice nu au putut
apLrea fLrL contribuoia factorului uman. Printre dicoionarele Ni enciclopediile despre
animale, plante, tehnici, tehnologii, soluri etc. s-au descoperit Ni lucrLri dedicate
celor care au observat, cercetat multe direcoii Ntiinoifice Ni au elaborat dicoionare Ni
enciclopedii.
Despre personalitLoile romneNti aflLmde la autorul lucrLrii cu caracter
enciclopedic Oameni de seam ai tiintei agricole romneti (PeNtean, 1997 2006,
[27]). n lucrLrile, cu un titlu ales n mod fericit
14
, sunt prezentate somitLoile
agriculturii romneNti. Multe nume incluse n aceste lucrLri sunt pronunoate
frecvent: Ion Ionescu de la Brad
15
, Cheorghe Ionescu SiseNti
16
, Haralamb Vasiliu
17
,
Wilhelm Knechtel Ni Karl Knechtel
18
, Aristide Caradja
19
Alexandru V. Alexandri
20
,
Amilcar Vasiliu
21
, Victor Rogojanu
22
, Constantin Manolache
23
, Emil Negruoiu
24
,
Nicolae Zamfirescu
25
, Teodosie Perju
26
, David Davidescu
27
, Valeriu Cotea
28
etc.
Despre capitala Republicii Moldova, la fel, s-a ntocmit o lucrare
enciclopedicL: Chiinu enciclopedie. Printre poeoi, politicieni, actori, artiNti,
pianiNti, clLdiri istorice, strLzi, bulevarde etc. ne informLmNi despre unele elemente
culturale cu nuanoL agricolL: coli agricole (ucoala de ViticulturL Ni Vinificaoie
29
,

14
Valeriu D. Cotea academician, profesor la Universitatea I. I. de la Brad din IaNi ,
oenolog, fondatorul oenologiei moderne.
15
Primul mare agronomromn, iar Universitatea de utiinoe Agricole Ni MedicinL VeterinarL
din IaNi i poartL numele: USAMV Ion Ionescu de la Bard -IaNi.
16
Fondatorul cercetLrilor experimentale agricole n oara noastrL Ni Academia de utiinoe
Agricole Ni Silvice i poartL numele: ASAS Gheorghe SiseNti .
17
Fondatorul fostei FacultLoi de Agronomie din ChiNinLu (ulteriorul Institut), bustul cLruia
stL n faoa rectoratului UniversitLoii Agrare de Stat din Moldova.
18
Tata Ni fiul: protecoioniNti istorici.
19
Entomolog istoric.
20
Fondatorul cercetLrilor de fitiatrie agricolL.
21
Agrotehnician renumit.
22
Fitopatolog erudit.
23
Entomolog recunoscut.
24
Eminent manager n nvLoLmntul agronomic superior
25
Fondatorul modern al erbicidLrii culturilor agricole.
26
Savant entomolog.
27
PLrintele agrochimiei modernre.
28
Fondatorul oenologiei moderne.
29
FondatL la 1842 la 2 kmde ChiNinLu.
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 25 -
Facultatea de utiinoe Agricole
30
, USAM
31
), institute (IB
32
, IZ
33
, IG
34
, FP
35
, IM
36
,
IE
37
, ICPAH N. Dimo
38
, IPPAE
39
etc.), grdini cu statute speciale (GrLdina
PublicL utefan cel Mare Ni Sfnt
40
, GrLdina BotanicL
41
, Parcul Dendrariu
42
, GrLdina
ZoologicL
43
), somitti istorice (D. Cantemir
44
, I. CreangL
45
etc.), personalitti din
agricultur (H. Vasiliu
46
, I. Dicusar
47
, N. Dimo
48
, N. Florov
49
, I. Ganea
50
, P.
Kiskin
51
, I. KrasilNcik
52
, I. Prino
53
, G. Rudi
54
, V. Verderevski
55
etc.), reviste (Foaia
plugarilor
56
, Agricultura Moldovei
57
) etc.

CONCLUZII
Terminologia agricolL continuL sL se dezvolte Ni sL se diversifice.
Exploziile terminologice din agriculturL rezidL n dezvoltarea Ntiinoei n general,
precum Ni n dezvoltarea, diversificarea Ni modernizarea producoiei agricole.
NumLrul cercetLtorilor Ntiinoifici n domeniul enciclopedic, care preiau cele mai
performante informaoii, n cursul ultimelor decenii este n creNtere continuL. n
cursul viitoarelor decenii se aNteaptL sL se producL o dezvoltare Ni diversificare
terminologicL Ni mai mare. Explozia informaoionalL internaoionalL, aparioia
numeroaselor lucrLri de specialitate (cLroi, tratate, reviste etc.), organizarea unui

30
nfiinoatL n 1933, n baza Secoiei de Ntiinoe agricole aFacultLoii deutiinoe Agricole aUniversitLoii din IaNi,
avndu-Ni sediul n incinta Liceului nr. 3 (fosta clLdireaSfatului OLrii) din ChiNinLu.
31
UniversitateaAgrarL de Stat din Moldova.
32
Institutul de BotanicL, inioiat n 1991 la inioiativaacademicianului Andrei Negru.
33
Institutul de Zoologie.
34
Institutul de GeneticL.
35
Institutul de Fiziologiaplantelor.
36
Institutul de Microbiologie.
37
Institutul de Ecologie.
38
Institutul de CercetLri pentru Pedologie, Agrochimie Ni Hidrologie N. DIMO.
39
Institutul de Protecoie a plantelor Ni AgriculturL EcologicL.
40
Plantat n 1818 Ni estecel mai vechi parc conceput Ni amenajat n manierL clasicL laChiNinLu.
41
InstituoieNtiinoifico-didacticL, cultural-recreativL Ni sanitaro-igienicL.
42
Fondat n 1950 ca GrLdinL BotanicL, iar din 1973 cu actualul statut.
43
nfiinoatL n 1977 cu obiectivedepLstrare, ocrotireNi studiere a speciilor rare deanimale Ni pLsLri, incluse n
CarteaRoNie a Republicii Moldova.
44
Autorul Descrierii Moldovei (latinL, 1716), unde se descriu Ni ndeletnicirile poporului n aceletimpuri.
45
Autorul Amintirilor din copilrie (1880 1882).
46
Profesor de chimie agricolL, considerat fondatorul FacultLoii deutiinoe Agricole din ChiNinLu n 1933, decan al
acestei facultLoi pnL n 1936. A activat laChiNinLu pnL n 1940.
47
Agrochimist, doctor habilitat, profesor, academician.
48
Fondatorul agrologiei biologice din Basarabia.
49
Profesor de agrogeologie laFacultateadeutiinoeAgricole din ChiNinLu, ulterior avansnd pnL lamembru al
SocietLoii RegaleRomne de Geografie Etc.
50
Savant, ornitolog, academician.
51
Savant, entomolog.
52
Savant, microbiolog Ni entomolog.
53
Entomolog, specialist n domeniul protecoiei plantelor.
54
Omde stat Ni savant, specialist n domeniul pomiculturii.
55
Fitopatolog de talieeuropeanL, Nef al catedrei Protecoia plantelor.
56
Apare din 1921 pnL n 1940.
57
RevistL NtiinoificL Ni practicL careapare din 1956.
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 26 -
numLr marede ntlniri profesionale naoionale Ni internaoionale, amplificL tendinoa
de internaoionalizare a terminologiei agricole, dar totodatL creazL posibilitatea
aparioiei unor confuzii sau a unor nooiuni inadecvate sau nepotrivit utilizate.
Aceasta determinL necesitatea aparioiei noilor dicoionare Ni enciclopedii, care sL
faciliteze noelegerea corectL a terminologiei Ni a nooiunilor agricole. DicoionariNtii
Ni enciclopediNtii mbogLoesc patrimoniul naoional editorial pentru inspiraoiile
tuturor, oferind opere profesionale Ni de naltL calitate.

BIBLIOGRAFIE

1. Alexandrescu I.C., M. Olobeanu, L. Jianu, P. Pi|uc, 1994 - Mica enciclopedie de
viticultur. Ed. Glasul Bucovinei , 714 p., IaNi.
2. Bilteanu Gh. si colab., 1988 - Mica enciclopedie Agricol.., BucureNti.
3. Butur V., 1979 - Enciclopedie etnobotanic romneasc. 281 p., BucureNti.
4. Chihaia Lcrmioara, Lucia Cifor, Alina Ciobanu, M. Ciubotaru, Doina Cobe|,
Eugenia Dima, Cristina Florescu, Maria Teodorovici, C. Teodorovici, 1999, Dictionar
enciclopedic ilustrat. Ed. Cartier, 1808 p., BucureNti ChiNinLu.
5. ***, 1997 - Enciclopedie, Editor I. Colesnic, 570 p., ChiNinLu.
6. Conea Ana, Irina Vintil, A. Canarache, 1977 - Dictionar de tiinta solului (cu termeni
corespondenti n limbile francez, german, englez i rus). Ed. utiinoificL Ni
enciclopedicL, BucureNti.
7. Dediu I. I., 2010 - Enciclopedie de ecologie. Ed. utiinoa, 834 p., ChiNinLu.
8. Dictionar (enciclopedic) de mecanic agricol, 1972. Red.: CLrare Aurora, Ed. Ceres, 1
volum, 346 p., BucureNti.
9. Dictionar de mbunttiri funciare. 1989. Coord.: Pricop Gh., C. Marcu, 2 volume, Ed.
Ceres, BucureNti: I 179 p., 1987; II 238 p.
10. Dictionar enciclopedic de zootehnie. 1982. red.: Dinu I., Ed. Ceres, 683 p., BucureNti.
11. Dictionar enciclopedic romn. 1964. Ed. PoliticL, 4 volume, BucureNti.
12. Dictionar Poliglot de Zootehnie. 2000. Coord.: Dinu I., Ed. CORAL SANIVET, 570 p.,
BucureNti.
13. Dictionar vitivinicol. 1995. Ed. Semne-94, BucureNti, ChiNinLu.
14. Duca Gh., 2010 - Volumul ,Republica Moldova". Editie enciclopedic model de
cooperare i consens social. n: Ziarul SLptLmna, anul XVI-nr. 37(872), vineri
11.09.2010.
15. Enciclopedia Sovietic Moldoveneasc. 1972-1988, 7 volume alfabetice Ni un volum de
sintezL Republica SovieticL SocialistL MoldoveneascL , Redacoia principalL a
Enciclopediei Sovietice MoldoveneNti, ChiNinLu.
16. Enciclopedia tnrului agricultor pentru elevi de vrst mijlocie i mare. 1986. Redacoia
principalL a Enciclopediei Sovietice MoldoveneNti, 357 p., ChiNinLu.
17. Eniclopedia geagrafic a Romniei. 1984. Ed. utiinoL Ni EnciclopeicL. BucureNti.
18. Filipescu C.si colab., 1937-194 - Marea Enciclopedie Agricol, 5 volume, red.:
Gh.VodL, Horia Groza, Victor de Mayo, Ed. P.A.S., BucureNti.
19. Fisher E., 2000 - Dictionarul plantelor medicinale: prevenire, recunoatere, vindecare.
Ghid practic pentru cultivare i utilizarea plantelor medicinale i aromatice. Ed. Press,
398 p., BucureNti.
20. Holban D., C. Stnescu, 1999 - Vademecum medical veterinar. Ed. CIVITAS, 589 p.,
ChiNinLu.
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 27 -
21. Maximilian C., Doina Maria Ioan, 1984 - Dictionar enciclopedic de genetic. Ed.
NtiinoificL Ni enciclopedicL, BucureNti.
22. Mihiescu G., 2007 - Pomicultura de la A la Z. Ed. ASAB, 462 p., BucureNti.
23. Nu| I., 1989 - Dictionar de termini viticoli. Denumiri pentru soiuri de struguri. Centrul de
LingvisticL, Istorie literarL Ni folclor, 359 p., IaNi.
24. Prvu C., 2002-2003 - Enciclopedia plantelor. 2 volume, Ed. TehnicL, BucureNti.
25. Pascu Al., A.F. Badiu, 1996 - Dictionar al culturii sfeclei de zahr. Ed. Fermierul
Romn, 450 p., BucureNti.
26. Patic M., 2006 - Enciclopedia viei i vinului. Ed. Tehnica, 1303 p., BucureNti.
27. Petean V.-I., 2006 - Oameni de seam ai tiintei agricole romneti. 3 volume: I 309
p., Ed. CRONICA, IaNi, 1997; II 413 p., Ed. SATYA, IaNi, 2000; III 546 p., Ed.
Panfilius, IaNi.
28. Potlog A., 1979 - Dictionar practic de agronomie. Ed. utiinoificL Ni EnciclopedicL,
BucureNti.
29. Potlog A., V. Velican, 1979 - Dictionar practic de biologie agricol. Ed. utiinoificL Ni
EnciclopedicL, BucureNti.
30. Preda Milea, 1989 - Dictionar dendrofloricol. Ed. NtiinoificL Ni EnciclopedicL, 557 p.,
BucureNti.
31. Severin V., 2003 - Dictionar enciclopedic de termini fitopatologici. Ed. Geea, 56 p.,
BucureNti.
32. Sonea V. i colab., 1983 - Mica enciclopedie de horticultur. Ed. utiinoificL Ni
EnciclopedicL, 557 p., BucureNti.
33. Tudor Despina, 1998 - Dictionar de medicin veterinar. Ed. Vergiliu, 411 p.,
BucureNti.
34. Bociuunsivui cenickoxosncmeeuui cnoeapi. 1970. Red.: Manolache C., Teodor
Bordeianu, Gherasim Constantinescu, Grigore Obrejan, 2 volume, 1045 Ni 1035 p.,
Praga.
35. epm H., 1990 - Skonoauveucku auuuknoneuvecku cnoeapi. Y-K. OpKKcKh
LYK|XHh ; pYKK||LKY|| cXH|pYHH, H|HcK.
36. Suuuknoneun euuoapaapcmea. 1986-1987. OpKKcKh LYK|XHh LKY||
cXH|pYHH, 3 YCK, 2 200 c., H|HcK.VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 28 -
COMPUSELE CU BIO-. O ABORDARE LINGVISTIC (II)

THE COMBINING FORM BIO-. A LINGUISTIC APPROACH (II)

Diana-Andreea BOC-SNMRGHIAN, Alina-Andreea DRAGOESCU

U.S.A.M.V.B. Timiyoara, email: andreeadragoescu@yahoo.comRezumat
Lucrarea de fat analizeaz forma compus
bio- care este prezent ntr-un numr
semnificativ de cuvinte ce au legtur cu
biologia, agricultura i ecologia. Numrul
ridicat de cuvinte de origine latin i greac
au sustinut mbogtirea limbii i vocabularului
tiintific, reprezentnd o resurs universal ce
ar trebui s fie stpnit deopotriv de ctre
studentii i specialitii n domeniu.
Cuvinte-cheie: form compus, bio-, etimologie,
compunere.


Abstract
The paper examines the combining form bio-
which is present in a significant number of
words connected to biology, agriculture, and
ecology. The large number of words of Latin
and Greek origin have added to the
enrichment of scientific vocabulary,
representing a universal resource of language
that academics and students alike ought to
acquire.
Key words: combining form, bio-, etymology,
compounding.


INTRODUCTION

The present paper is devised as a continuation of a linguistic exploration,
published in the previous issue of the J ournal, Agir III Nr. 1 (8)/ 2011. The object
of this analysis is an extensive corpus of words related to biology, agriculture, and
ecology which arebased on the combining formbio-. Compounding is a linguistic
device of major consequence to the formation of vocabulary, while being elemental
to several fields of science. Combing forms like bio- are bound bases borrowed
into English from old Greek or Latin that occur with other combining forms,
creating compounds and derivatives. Typically, science employs words made up of
more than one root or combining form, which generate new meanings. Thus,
etymology can be put to use to identify the meaning of compounds which may
often be paraphrased (e.g. biogenesis as the creation of life or biology the
science of life). The analysis aims to verify that bio- is a combining form of great
relevance rather than merely a prefix.Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 29 -
MATERIAL AND METHOD

A corpus of compounds based on the combining form bio- has been
inventoried with a focus upon etymological analysis. The main sources that have
been used for this purpose are English language dictionaries and the Online
Etymology Dictionary, as well as literature in the field of linguistics. The methods
used in this research pertain to applied linguistics, namely etymological and
morphological analysis.

RESULTS AND DISCUSSION

The combining formbio- is present as a first element in all the inventoried
words, carrying the meaning of life or being otherwise related to living
organisms. For this reason, it may be inferred that the classical bound morpheme
bio- is a combining form or a prefixoid, rather than merely a prefix. In the context
of compounding, it is our contention that etymological tools facilitate the
comprehension of the following combining form compounds by science specialists
as well as students.
- biodiesel <bio- (< Gk. bos life) +diesel (<Rudolf Diesel, German mechanical
engineer and inventor);
- biodynamics < bio- + dynamics (< Gk. dynamikos powerful < dynamis
power );
- bioenergetics <bio- +energetics (<Gk. energetikos active <energein to work,
act upon);
- bioengineering <bio- +engineering (<engineer (<engine +-eer (noun-forming
suffix) +-ing (a suffix of nouns formed from verbs);
- bioenvironmental < bio- + environmental (< environment state of being
environed (< environ (< O.Fr. environer to surround, enclose, encircle (<
environ round about (<en- in +viron circle, circuit <virer to turn) +-ment
(suffix forming nouns, originally from French and representing L. -mentum, which
was added to verb stems sometimes to represent the result or product of the action)
+-al (suffix forming adjectives fromnouns or other adjectives, meaning of, like,
related to );
- biofeedback <bio- +feedback (<feed (<O.E. fedan nourish, feed, sustain,
foster ) +back (<O.E. bc backwards, behind);
- biofuel <bio- +fuel (<O.Fr. foaile bundle of firewood (<V.L. legal term
focalia right to demand material for making fire, neuter plural of L. focalis
pertaining to a hearth (<focus hearth));
- biogenesis coined by English biologist T.H. Huxley in 1870 from Gk. bios life
+genesis (<O.E. Genesis, first book of the Pentateuch (<L. genesis, adopted as
titleof first book of Old Testament (<Gk. genesis origin, creation, generation (<
gignesthai to beborn);
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 30 -
- biogenic <bio- +genic produced by (<genus kind or class of things (<L.
genus (gen. generis) race, stock, kind; family, birth, descent, origin cognate with
Gk. genos race, kind and gonos birth, offspring, stock );
- biogas <bio- +gas (<Dutch gas probably fromGk. khaos empty space);
- biohazard <bio- +hazard (<O.Fr. hasard game of chance played with dice <
Sp. azar an unfortunate card or throw at dice <Arabic al-zahr the die);
- biology an indispensable word suggested in 1802 by the German naturalist G.
Reinhold Treviranus and introduced as a scientific termin French by Lamarck; <
bio- +-logy (<Gk. -logia study of from root of legein to speak ) a speaking,
discourse, treatise, doctrine, theory, science;
- biologist <biology +-ist (a suffix of nouns corresponding to verbs ending in -ize
or nouns ending in -ism, which denote a person who practices or is concerned with
something);
- bioluminescence <bio- +luminescence (<L. lumin-, lumen light +-ence, a
suffix which is usually attached to verbs to formabstract nouns of stateor quality);
- biolysis < bio- + -lysis, a scientific/ medical suffix meaning loosening,
dissolving, dissolution (<Gk. lysis releasing, setting free);
- biomass <bio- +mass lump, quantity, size (<O.Fr. masse lump (<L. massa
kneaded dough, lump, that which adheres together like dough);
- biome <bio- +-ome which is not a typical suffix, especially used in medicine;
- biomechanics <bio- +mechanic pertaining to or involving mechanical labor (<
L. mechanicus (<Gk. mekhanikos an engineer (n.), also pertaining to machines
(adj.), (<mekhane device) +-ics, a common suffix of nouns that denote different
fields of study, being generally used in the names of sciences or disciplines,
meaning matters relevant to , taken from Fr. -ique <L. -icus <Gk. -ikos in the
manner of; pertaining to );
- biometric <bio- +-metric pertaining to the systemof measures based on the
meter (<Fr. mtrique <Gk. metron measure, formed with the adjectival suffix -
ic);
- biometrics a term(1902) which followed the earlier biometry (1901), coined by
Whewell with a sense of calculation of life expectancy formed with the aid of
suffix -ics, usually corresponding to adjectives ending in -ic or -ical;
- biomorphic <bio- +Gk. morphe form, shape, outward appearance, connected
to the name Morpheus, alluding to the god of dreams in Ovid, son of Sleep, the
maker of shapes (<Gk. morphe form);
- bionics is a portmanteau word coined in 1959 by J ack E. Steele frombi(o)- +
electronics, making use of the same suffix -ics typical in the names of sciences;
Leonardo da Vinci s flying machines and ships may beseen as early examples of
engineering drawing on nature; other encyclopedias explain the words etymology
otherwise, as possibly originating from the Greek word bion unit of life +suffix -
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 31 -
ic like, in the manner of , like life (CEE); nonetheless, the overall meaning of
the word makes us draw the conclusion that the word is a portmanteau;
- bioprocess <bio- +process <L. processus process, advance, progress <stemof
procedere go forward (which also gave the verb to proceed);
- biopsy <Fr. biopsie, coined by French dermatologist Ernest Besnier <Gk. bi-
combing formof bios life +opsis appearance, sight ;
- bioregion <bio- +region <O.Fr. region <L. regionem (nom. regio) direction,
boundary, district, country <regere to direct, rule (which also gave regal);
- biorhythm <bio- +rhythm <L. rhythmus movement in time <Gk. rhythmos
measured flow or movement, rhythm;
- biosphere <bio- +sphere <L. sphaera globe, ball, celestial sphere <Gk.
sphaira globe, ball ;
- biota <N.L. <Gk. biota way of life;
- biotechnology <bio- +technology <Gk. tekhnologia systematic treatment of an
art, craft, or technique originally referring to grammar (<Gk. tekhno- <tekhne
art, skill, method) +-logia (<root of legein to speak , meaning the character or
department of one who speaks or treats a certain subject );
- bioterrorism <bio- +terrorism, which in turn is made up of noun terror (<O.Fr.
terreur <L. terrorem great fear, dread ) +-ism (suffix forming nouns of action,
state, condition, doctrine <Fr. -isme <L. -isma <Gk. -isma);
- biotic <Gk. biotikos pertaining to life <biotos <bios life and the adjectival
suffix -ic <Fr. -ique <L. -icus, which represents Gk. -ikos in the manner of,
pertaining to ;
- biotin <Gk. biotos life +chemical suffix -in <N.L. -ina, which is used in
especially in chemical and mineralogical nomenclature as a noun suffix;
- biotope <bio- +Gk. topos place;
- biotype <bio- +-type, a combining formcarrying the meaning of type or
form, as in archetype (OED).
The analyzed compounds are generally made up of the combining formbio-
and another word (e.g. bioterrorism) or a suffix (e.g. biotic), but also another
combing form (e.g. biotype). Another case is that of portmanteau or blend words
carrying a telescopic meaning (e.g. bionics, a blend from bio- +-electronics, or
bionic, composed of bio- + -electronic, which reveals its entire meaning).
Derivatives also prove that bio- is not merely a prefix, having a key function in
short words such as biotin or biotite. All these instances demonstrate that bio- is a
meaningful combining formrather than a prefix. Although the combining formbio-
seems to be designed to take an initial position in a compound, it sometimes also
takes a final or middle position (e.g. -biosis meaning a way of living, as in
parabiosis or -biotic a mode of living, as in endobiotic). However, in the vast
majority of cases, bio- is a preposed form, being postposed in only two instances
that have been inventoried. An interfixed vowel such as the Greek thematic vowel -
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 32 -
o-, or the Latin thematic -i- sometimes serves to facilitatethe combination. This
vowel is usually attached to the final base in Greek-derived forms (e.g. -ology). If
the final base begins with a vowel, although traditionally the mediating vowel has
been avoided, it is often kept in recent coinages and may sometimes also be
accompanied by a hyphen (bio-active, bio-analysis, bio-energy).
It may be concluded that bio- is indeed a combining formdisplaying huge
productivity, as it combines with a wide range of bound roots, words, and other
combining forms to make up new words.

CONCLUSIONS

As it has been seen, the English language is significantly enriched by means
of compounding and derivation, based on combing forms such as bio-. Combing
forms and compounds extant within the vocabulary of such scientific areas of
research essentially originatein the major sources English language has borrowed
from, especially Latin and old Greek. The newly created words are of relevance to
students, researchers, and others interested in the fields of biology, agriculture, and
ecology, while word history or etymolgy are also an essential tool. Therefore,
being aware of this linguistic resource is of assistance to students in
comprehending such words and employing them appropriately in academic
environment.

BIBLIOGRAPHY

1. Carstairs-McCarthy, A., 2002 - An Introduction to English Morphology. Words and
Their Structure, Edinburgh University Press, Edinburgh;
2. Collins English Dictionary, 2003 - Online: http://www.thefreedictionary.com;
3. Columbia Electronic Encyclopedia, 2004 - Online: http://www.reference.com; (CEE)
4. Harper, D., 2009 - Online Etymology Dictionary. Online:
http://www.etymonline.com; (OED)
5. Random House Dictionary, 2011 - Online: http://dictionary.reference.com;
6. Soukhanov, A. H., 2008 - The American Heritage Dictionary of the English
Language. Houghton Mifflin, Boston.Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 33 -

UNITTI DE MSUR A CAPACITII I VOLUMULUI
ROMNESTI

ROMANIAN UNITS OF MEASUREMENT OF CAPACITY AND
VOLUME

Georgeta RA, Mircea-Ionu PETROMAN, Cornelia PETROMAN

U.S.A.M.V.B. Timiyoara, email: geta_rata@yahoo.com

Rezumat
Unittile de msur a capacittii i volumului,
unittile de msur a lungimii, unittile de
msur a masei Ni unittile de msur a
suprafetei utilizate, de-a lungul secolelor, n
cele trei provincii istorice romneti
(Moldova, Muntenia i Transilvania) att n
agricultur ct i n diferitele meserii
surprind prin marea lor diversitate i prin
lipsa unei standardizri care s-a manifestat nu
numai ntre provincii, ci i n interiorul
fiecreia dintre acestea. Larga lor utilizare a
dus, n timp, la aparitia unor expresii
idiomatice dintre cele mai sugestive care
dinuie chiar dac unitatea de msur la care
fac referire a czut n desuetudine.
Cuvinte cheie: unitate de msur, capacitate,
volum, Romnia

Abstract
The units of measurement of capacity and
volume, the unit of measurement of length, the
units of measurement of mass and the units of
measurement of area used, along the centuries,
in the three historical Romanian provinces)
Moldavia, Wallachia, and Transylvania)
both in agriculture and in the different trades
are surprising due to their huge diversity and
to the lack of standardisation that has been
obvious not only among the different
provinces, but also within each of the
provinces. Their wide usage has produced, in
time, some of the most suggestive idiomatic
expressions that still function despite the fact
that the unit of measurement they refer to have
disappeared long ago.
Key words: unit of measurement, capacity,
volume, Romania

INTRODUCERE

Unitile de msur pot fi grupate, indiferent de zona geograficL Ni de
spaoiul cultural n care sunt utilizate n unitti de msur a capacittii i volumului,
unitti de msur a lungimii, unitti de msur a masei Ni unitti de msur a
suprafetei.
n lucrarea de faoL facem o prezentare a unitLoilor de mLsurL a capacitLoii Ni
volumului utilizate pe teritoriul actual al Romniei de-a lungul timpului. Trebuie sL
precizLm ncL de la nceput, cL aceste unitLoi de mLsurL, nefiind standardizate,
variau adeseori ntre cele trei Lri romne medievale (Moldova, Muntenia,
Transilvania), iar uneori chiar n cadrul aceleiai Lri.

VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 34 -
MATERIAL I METOD

Am analizat, din punct de vedere etimologic (adicL din punctul de vedere al
originii), cu ajutorul celor mai complexe dicoionare de limbL romnL contemporanL,
32 cuvinte care desemneazL unitLoi de mLsurL a capacitLoii Ni volumului romneNti
Ni care apar att n cLroile de specialitate ct Ni n literatura beletristicL.

REZULTATE I DISCUII

Vechile uniti de msur romneti, nefiind standardizate, variau
adeseori ntre cele trei Lri romne medievale (Moldova, Muntenia, Transilvania),
iar uneori chiar n cadrul aceleiai Lri.
Aceste unitLoi de mLsurL pot fi grupate n unitti de msur a capacittii i
volumului, unitti de msur a lungimii, unitti de msur a masei Ni unitti de
msur a suprafetei.
Sunt unitji de msur a capacitjii yi volumului romneyti urmLtoarele
32 de unitLoi: balerc (<ucr. barylka) (reg.) butoiaN, conoinutul unui butoiaN
[DEX 98, DLRM]; banij (<bg. banica) unitatede mLsurL de capacitate pentru
cereale, a cLrei valoare a variat (n provinciile romneti) n jurul a 21-34 l, dublL;
vas special (fLcut din doage) care are aceastL capacitate [DEX 98]; brbnj (<
magh. berbence) (nv.) vas din doage, de forma unui butoia, folosit pentru
pLstrarea diferitelor produse (lapte, brnzL, miere etc.); (ist.) dare n naturL,
mLsuratL cu un asemenea vas [NODEX]; bute/butie (< lat. buttis) butoi,
coninutul unui butoi [DEX 98, DLRM]; butoan (<butoi + -oan) (reg.) butoi
[DLRM]; butoi (<bute + -oi) vas de lemn fLcut din doage, mai larg la mijloc
dect la capete, folosit pentru pLstrarea lichidelor, a murLturilor etc., bute,
coninutul unui astfel de vas [DEX 98, DLRM]; cldare (<lat. caldaria) vas
mare tronconic sau cilindric, prevLzut cu o toartL la partea superioarL, folosit
pentru pLstrarea i transportul materialelor lichide, pulverulente sau granuloase,
gLleatL; coninutul unei cLldLri [DEX 98]; cbl (<sl. kbil < germ. Kbel)
vadrL, mLsurL de capacitate pentru grne, folositL n Moldova (sec. XV-XVIII) i
egalL cu o gLleatL sau patru ferdele [DEX 98]; ciutur (<lat. *cytola) vas din
doage cercuite, cu care se scoate apL din fntnL; gLleatL de lemn; coninut al unui
asemenea vas [NODEX]; cof (<bg., scr. kofa) vas de formL (relativ) cilindricL,
fLcut din doage de brad, cu o toartL, n care se ine la arL apa de bLut, doniL,
coninutul unui astfel de vas [DEX 98]; dimerlie/dimirlie/ghimirlie/ghimirliu (<
tc. demirli) (reg.) baniL (pentru cereale) [DEX 98]; donij (<scr. dojnica) vas
fLcut din doage de lemn, cu toartL (i capac), cu care se carL i n care se ine apa,
cofL, botL; gLleatL de lemn (largL n partea de sus) n care se mulg vacile sau oile,
itar; coninutul unei donie [DEX 98]; dram (<ngr. drami) veche unitate de
mLsurL pentru greutate ( ) i pentru capacitate [DEX 98]; dubl/dublu (<
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 35 -
dublu[-decalitru]) mLsurL de capacitate pentru cereale egalL cu un dublu-
decalitru, baniL [DEX 98]; dublu-decalitru dublL [S]; frtai (<mag. fertly)
(reg.) sfert [DEX 98], litrL [S]; felder/ferdel (<sLs. fyrdel) (reg.) mLsurL
de capacitate pentru cereale, egalL cu circa 20 de litri, coninutul acestei mLsuri
[DEX 98]; gleat (<lat. galleta) vas de lemn, de metal etc. de forma unui
trunchi de con cu baza mare n partea superioarL, cu toartL, folosit pentru
transportul (i pLstrarea) unor lichide, unor materiale granulare sau pulverulente
etc., coninutul acestui vas, cLldare; veche mLsurL de capacitate pentru lapte,
cereale etc., a cLrei valoare a variat n timp, pe regiuni i pe substane, coninutul
acestei mLsuri [DEX 98]; hrdu (magh. hord) vas fLcut din doage de lemn,
dintre care douL pot fi mai lungi i gLurite, servind ca toarte, ntrebuinat la
pLstrarea sau la transportarea lichidelor, ciubLr; coninutul vasului descris mai sus
[DEX 98]; juma/jumate/jumtate (<Origine necunoscutL) (eliptic) mLsurL de
capacitate sau de greutate reprezentnd o doime dintr-un litru sau dintr-un
kilogram [DEX 98]; litr (<ngr. litra) (pop.) mLsurL de capacitate sau de
greutate egalL cu un sfert de litru sau de kilogram, vas care are aceastL capacitate,
coninutul acestui vas; mLsurL de capacitate sau de greutate folositL n trecut, egalL
cu circa o treime de litru sau de kilogram, vas care avea aceastL capacitate,
coninutul acestui vas [DEX 98]; mierj (< mag. mrce) veche unitate de
capacitate pentru cereale folositL n trecut n Moldova i n Transilvania, care a
variat n timp i dupL regiuni [DEX 98]; oca/oc (<tc. okka) veche unitate de
mLsurL pentru capacitLi i greutLi, egalL cu circa un litru (sau un kilogram) i un
sfert; p. ext. cantitate de marfL, de obiecte etc. egalL cu aceastL unitate de mLsurL;
vasul cu care se mLsoarL [DEX 98]; oboroc/obroc (<sl. uborok) (n evul mediu,
n ara RomneascL i n Moldova) danie; mLsurL de capacitate de 44 sau de 22 de
ocale, folositL n trecut, vas marede formL cilindricL, larg la gurL, fLcut de obicei
din scoarL de tei, care servete ca unitate de mLsurL pentru cereale sau pentru
pLstrarea i transportul acestora, coninutul acestui vas; co de nuiele fLrL fund cu
care se prind petii [DEX 98]; pint (<mag. pint, pol., slov. pinta <germ. Pinte)
(nv. Ni reg.) mLsurL de capacitate egalL cu un litru; cantitatea de lichid pe care o
conoine [DAR]; poloboc (<Origine necunoscutL) vas fLcut din doage cercuite, cu
capetele mai nguste dect mijlocul, n care se pLstreazL vinul, butoi; coninutul
unui astfel de vas [NODEX]; secter NiNtar [S]; stnjen (<bg. st(n)en) unitate
de mLsurL pentru volumul lemnelor aezate n stivL, egalL cu opt steri [DEX 98];
yaflic cLldare, gLleatL [S]; yinic (nv. i reg.) mLsurL de capacitate pentru
cereale sau pentru alte produse agricole, vas, mLsurL cu care se toarnL boabele n
co la mLcinat sau cu carese ia vama la moarL; cantitatea de gru corespunzLtoare
unui inic [S]; yistar/yiytar (<sl. sestar) vas (din doage) cu gura mai largL dect
baza, prevLzut cu toartL i folosit pentru mulsul laptelui, doniL; coninutul unui
astfel de vas [NODEX]; yofei (<germ. Schaff) cLldare [DER]; vadr (<sl.
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 36 -
vdro) veche unitatede mLsurL a capacitLii, folositL pentru lichide, echivalentL
cu circa zece ocale (astLzi cu circa 10 litri); vas de lemn sau de metal cu care se
scoate apa din fntnL, n care se pLstreazL sau cu care se transportL diferite
lichide [DEX 98]. Se mai foloseau bota, chiupul, ciubrul etc., vase care nu erau
percepute ca unitLoi de mLsurL a capacitLoii Ni volumului (adicL nu se foloseau n
sintagme de tipul un chiup de. ), tina (adicL vadra), termen absent n
dicoionarele de limbL romnL contemporanL, dar prezent la uLineanu (1908),
cartul, ciubrul, prlul, putina, yaful, yiroada, tocul etc. menoionate ca
sinonime ale unitLoilor de mLsurL mai sus menoionate, dar nedefinite n dicoionarele
de limbL romnL contemporanL.
Este interesant de remarcat cL o parte din aceste unitLoi de mLsurL a
capacitLoii Ni volumului utilizate n spaoiul cultural romnesc au dus, n timp, la
aparioia unui numLr important de expresii de o plasticitaterarL: (plou de) toarn
cu ciutura =plouL foarte tare, plouL cu gLleata (DEX 98); a aduce a butoi = a
mirosi a butoi [NODEX]; a aprinde butoiul cu pulbere = a dezlLnui un rLzboi, a
provoca o catastrofL (DLRM); a bga / pune (pe cineva) n cof =a ntrece pe
cineva (prin pricepere, prin viclenie), a nfunda (DEX 98); a bga / pune (pe
cineva) n cof =a pune n ncurcLturL pe cineva, a dezorienta; a-i demonstra
superioritatea faL de cineva ntr-un domeniu de activitate (NODEX), a ntrece pe
cineva (prin pricepere, prin viclenie), a surclasa (A); a cra cu banita = a cLra
foarte mult (DEX 98); a duce cu cofa =a amLgi (DER); a face (ceva) cu jumtate
de inim / cu inima pe jumtate =a face fLrL curaj, fLrL hotLrre, fLrL avnt
(DEX 98); a face (ceva) pe jumtate =a nu duce (ceva) pnL la capLt (DEX 98); a
fi butoi fr fund =a fi alcoolic / beoivan (A); a fi o balerc =a fi o femeie de
moravuri uoare, amatoare de petreceri i alcool, o prostituatL bLtrnL (A); a fi un
poloboc =a fi un omgras (DEX 98); a lega (pe cineva) bute = a lega strns, nct
sL nu poatL face nici o micare; a imobiliza complet; a lega burduf; a lega cobzL; a
lega fedele (NODEX); a ploua (sau a turna) cu gleata =a ploua foarte tare,
torenial (DEX 98, NODEX); a ploua / turna cu cofa (sau ca din cof) =a ploua
foarte tare, torenial (DEX 98); a ploua tare (NODEX); a prinde (pe cineva) cu
ocaua mic =a prinde (pe cineva) cu o minciunL, cu o faptL necinstitL [DEX 98,
NODEX, A]; a prinde cu cofa =a descoperi minciunile cuiva (DER); a pune (sau a
ascunde, a ine etc.) ceva sub obroc =a feri ceva de vLzul lumii, a ine ascuns, a
ascunde bine ceva [DER]; a se face bute (de mncare) = a mnca foartemult; a se
ghiftui; a se face burduf de mncare (NODEX); a se nvrti ca un coi n cldare /
ntr-o gleat (obs.) =a se foi de colo-colo, a se agita fLrL rost (A); a turna (pe
cineva) la hrdu / la hrdul lui Petrache =a bLga (pe cineva) la nchisoare, a
aresta (pe cineva) (DEX 98); a umbla cu jumti de msur =a fi nehotLrt, a nu
fi ferm; a nu duce un lucru pnL la capLt (A); a vorbi ca din butoi =a avea vocea
rLguitL, a vorbi rLguit (DEX 98, NODEX, DLRM); a vorbi cu glas dogit / gros /
rLguit (A); a vorbi cu jumtate de glas / gur =a vorbi cu glas scLzut, fLrL
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 37 -
convingere sau entuziasm(DEX 98); cnd e brnz, nu-i brbn = cnd ai una,
i lipsete alta [DLRM].
CONCLUZII

Analiza unitLoilor de mLsurL a capacitLoii Ni volumului romneNti aratL o
extraordinarL varietate a variantelor inter-regionale (moldoveneNti, munteneNti Ni
transilvane) Ni intra-regionale att din punctul de vedere al denumirilor, ct Ni din
punctul de vedere al mLrimii efective a acestor unitLoi (banija, de exemplu, este
o unitate veche de mLsurL de capacitate pentru cereale, de valoare diferitL dupL
epoci i regiuni, dar n general egalL cu 20 ocale (adicL 0,215 hl n Moldova, 0,339
hl n Muntenia) [DER]) sau al materialelor din care sunt confecoionate (lemn,
metal, nuiele, plastic). O analizL mai aprofundatL ar putea arLta Ni ct de diverse
sunt materialele mLsurate cu ajutorul acestor unitLoi de mLsurL: cereale, fructe,
lnL, legume, lemn, lichide (apL, lapte, ouicL, vin, etc.) etc. Cu cteva rare excepoii
n care nu se cunoaNte originea denumirii acestor unitLoi de mLsurL
(juma/jumate/jumtate, poloboc), termenii prezentaoi mai sus provin din limbi ca
bulgarL, germanL, latinL, maghiarL, neo-greacL, polonL, srbo-croatL, slavonL,
slovacL, turcL, ucraineanL sau din dialectul sLsesc mLrturie a istoriei frLmntate a
poporului romn Ni a multiplelor contacte culturalepe care romnii le-au avut, de-a
lungul secolelor, cu popoarele vecine. Producoiile romneNti sunt rare (butoan,
butoi, dubl/dublu). O ultimL remarcL: majoritatea covrNitoare a acestor unitLoi de
mLsurL a capacitLoii Ni volumului au fost Ni ncL mai sunt, unele dintre ele
folosite n spaoiul rural Ni n agriculturL.

BIBLIOGRAFIE

1. Academia RomnL, Institutul de LingvisticL din BucureNti, 1958 - Dicionarul limbii
romne moderne. BucureNti: Editura Academiei. (DLRM)
2. Academia RomnL, Institutul de LingvisticL Iorgu Iordan , 1998 - Dicionarul explicativ
al limbii romne. BucureNti: Editura Univers Enciclopedic. (DEX98)
3. Bulgr, Gh. & Constantinescu-Dobridor, Gh.,2002 -.Dicionar de arhaisme i
regionalisme. Bucureti: Editura Saeculum Vizual. (DAR)
4. Ciornescu, A., 1958-1966 - Dicionarul etimologic romn. Tenerife: Universidad de la
Laguna. (DER)
5. Noul dicionar explicativ al limbii romne, 2002 - BucureNti: Editura Litera Internaional.
(NODEX)
6. Popa, M. D., Stnciulescu, A., Florin-Matei, G., Tudor, Anicu|a, Zgvrdici,
Carmen & Rodica Chiriacescu, Rodica, 1993-2009 - Dicionar enciclopedic.
BucureNti: Editura EnciclopedicL. (DE)
7. Seche, M. & Seche, Luiza, 2002 - Dicionar de sinonime. BucureNti: Editura Litera
Internaional. (S)
8. ineanu, L.., 1908 - Dicionarul universal al limbei romne. (DULR)
9. Volceanov, G., 2007 - Dictionar de argou al limbii romne. BucureNti: Editura
Niculescu. (A).
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 38 -
STADIUL PRIVIND INFLUENA TEHNOLOGIEI SEMNATULUI
ASUPRA RECOLTEI LA LENS CULINARIS L.
N CONDIIILE PEDOCLIMATICE DE LA TIMIOARA

STAGE OF TECHNOLOGY'S INFLUENCE ON YIELDS FROM
LENS CULINARIS L., SOWING CLIMATIC CONDITIONS IN
TIMIOARA

Sebastian MOLDOVAN, Gheorghe DAVID

U.S.A.M.V.B. Timiyoara
email: sebimoldovan1835@yahoo.com

Rezumat
Cercetrile s-au axat pe comportarea a trei
genotipuri de linte, provenite din dou tri:
soiurile romneti Oana i populatia De
USAMVBT i soiul Laura din Spania. n cadrul
acestei cercetri, s-a organizat o experient
trifactorial, organizat dup metoda parcelelor
subdivizate, cu trei repetitii, n care factorul A la
reprezentat genotipul, cu trei graduri a
1
- soiul
romnesc Oana, a
2
soiul Laura, din Spania, a
3

populatia De USAMVBT, factorul B nivelul
de fertilizare, cu trei graduri: b
1
- N
0
P
60
K
60
, b
2

N
20
P
60
K
60
, b
3
N
40
P
60
K
60
, iar factorul C
distanta dintre rnduri, cu dou graduri: c
1

12,5 cm i c
2
25 cm. Dintre nivelurile de
fertilizare, s-au remarcat, cu productii foarte
ncurajatoare i demne de luat n seam,
variantele: N
20
P
60
K
60
i N
40
P
60
K
60
, care s-au
diferentiat pozitiv n ambele variante de cultivare
respectiv la distanta ntre rnduri de 12,5 cm i
25 cm. Cea mai mic recolt s-a nregistrat la
populatia De USAMVBT, de 893 kg/ha, semnat
la distanta ntre rnduri de 12,5 cm n varianta
N
0
P
60
K
60
. n cmpul experimental de la Statiunea
Didactic Experimental a Universittii de
Stiinte Agricole i Medicin Veterinar a
Banatului Timioara, experientele au fost
organizate pe un sol de tip cernoziom cambic,
freatic umed (gleizat slab), decarbonatat slab, pe
depozite loessoide-prfos, luto-argilos. Cuvinte
cheie: Genotipuri de linte, niveluri de fertilizare,
distanta ntre rnduri.
Abstract
Research focused on the behavior of three lentil
genotypes, from two countries: Romanian Oana
varieties and the USAMVBT varieties population
and the Laura variety of Spain. In this research,
we organized a tree factorial experience,
organized by the subdivided parcels method, with
three repetitions, the genotype was factor A,
three graduations a
1
- Romanian variety Oana,
a
2
- variety Laura, from Spain, a
3
- population
USAMVBT, factor B - level of fertilization, three
graduations: b
1
- N
0
P
60
K
60
, b
2
- N
20
P
60
K
60
, b
3
-
N
40
P
60
K
60
and factor C - distance between rows,
with two graduations: c
1
- 12,5 cm and c
2
- 25
cm. Among the fertilizing levels, very
encouraging and worthy of attention productions,
were observed the following variants: N
20
P
60
K
60

and N
40
P
60
K
60
, which were both positively
differentiated in variants of distance growing
between rows of 12,5 cm and 25 cm. The lowest
recorded harvest population USAMVBT, 893 kg /
ha. sown at 12.5 cm distance between rows in
N
0
P
60
K
60
variant. In the experimental field of
Teaching Experiment Station, University of
Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of
Banat, experiments were conducted on a
chernozem soil type drafts, moist phreatic (poorly
gleyed) poorly decarbonate, chernozem on
loessoid-dusty, clayish-loamy deposits.
Keywords: lentil genotypes, fertilization levels,
the distance between rows.

Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 39 -
INTRODUCTION

Lentil beans provide energy and nutrients, having in their composition
many biological compounds beneficial for the human body. They have a huge
content of high quality protein and healthy carbohydrates (starch). Lentil beans
contain also a lot of ballast material (fiber), which helps digestion.
Used as green mass, lentils are a very complex feed, while having a great
importance in agrophytotechnical terms, being a very valuable ameliorative plant
for soil and a good run for almost all plants, but different for autumn straw cereals.
Straw and chaff result after threshing derive a valuable forage with protein
content (14-15%), carbohydrates (35%), the rest being made of carbohydrates,
fiber, fat, etc.
The goal of the research was to emphasisethe impact of fertilisation and
the distance between rows on yield and quality parameters of Oana variety, the
variety of Spanish origin Laura, USAMVBT population, to expand in culture
and obtain cost-effective crops.
In the research area mentioned above, respectively in the University
Teaching Station area of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Banat,
Timisoara, located in the Banato-Crisana Plain, the subunit plain interfluve
BerecsLu Bega-Timis, lentils benefit fromfavorable climatic conditions.
In the experimental field of Teaching Experiment Station, University of
Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Banat, experiments were
conducted on a chernozem soil type drafts, wet phreatic (poorly gleyed) poorly
decarbonate, the loess powder, clay. The research aims of improving crop
technology, to make contributions in determining the appropriate reference
varieties to extend the culture of lentils.

MATERIAL AND METHODS

For lentils culture tree factorial experience was organized by the
subdivided parcels method, with three repetitions, the genotype was the factor A,
three graduations a
1
- Oana Romanian variety, a
2
- variety Laura, from Spain, a
3
-
USAMVBT population, factor B - level of fertilization, three graduations: b
1
-
N
0
P
60
K
60
, b
2
- N
20
P
60
K
60
, b
3
- N
40
P
60
K
60
and factor C - distance between rows, with
two graduations: c
1
12,5 cm, c
2
- 25 cm. The plant was run wheat growing.
The establishment of this experience, genotypes studied are: Oana variety,
Laura variety and provenance the USAMVBT.
It is worth mentioning that all varieties and populations lentils belong to the
species studied Lens culinaris microsperma. Sowing was done in the second
decade of March, the distances between rows was 12,5 cm and 25 cm, with a
density of 250-270 germinal seeds / m
2
and sowing depth was 4-5 cm.
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 40 -
During vegetation biometric measurements were made concerning: plant
height, number of ramifications per plant, number of pods per plant, number of
grains per pod.
Yield results were calculated at 13% moisture, according to the setting
method of the experiments in the field, and biometric measurement results were
interpreted through the analysis of the statistic set of variations.

RESULTS AND DISCUSSION

The fist table presents the results of the harvest.
In the studied area, the results obtained and harvest limits ranged from893
kg / ha recorded in the variant population USAMVBT N
0
P
60
K
60
the distance
between rows of 12,5 cm and 2030 kg / ha in variant N
20
P
60
K
60
variety Oana, the
distance between rows of 25 cm.
In average, on the three levels of fertilization, the crop was 12% higher in
variety Oana (1805 kg / ha) compared to the variety Laura (1603 kg / ha).
USAMVBT population, less adapted to the area, crop variety Oana was below
40%, respectively 1082 kg / ha.
Increasing the distance between rows from 12,5 cm to 25 cm is motivated,
increase the harvest, averaged over the three varieties of 25% returning a very
significant difference over 339 kg / ha.
Table 1.
Production of lentils from USAMVB Timisoara
Factor A
Distance
between rows Cultivar
Fertilisation
rate
12,5 25
Average
productio
n
% Difference
Significa
nce
N
0
P
60
K
60

1580 1878
1729 100 -
N
20
P
60
K
60
1713 2030 1872 108 143
Oana
N
40
P
60
K
60
1653 1972 1813 105 84
N
0
P
60
K
60

1336 1743
1540 89 - 189 00
N
20
P
60
K
60
1425 1871 1648 95 - 81
Laura
N
40
P
60
K
60
1405 1837 1621 94 - 108
N
0
P
60
K
60
893 1158
1058 61 - 671 00
N
20
P
60
K
60
961 1254 1108 64 - 621 00
De
USAMVB
T
N
40
P
60
K
60
941 1216 1079 62 - 650 000
Dl 5% =154 kg/ha; Dl 1 % =283 kg/ha; Dl 0,1% = 627 kg/ha.

Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 41 -
Averages of factor B
Dl 5% =54 kg/ha ; Dl 1 % =104 kg/ha ; Dl 0,1% = 292 kg/ha.

Averages of factor C
Specification 12,5 cm 25 cm
Average production 1323 1662
% 100 125
Difference - 339
Significance xxx
Dl 5% =33 kg/ha ; Dl 1 % =60 kg/ha ; Dl 0,1% = 135 kg/ha

Figure 1 shows the evolution of the volume of 1,000 beans dependingthe
level of fertilization and the distance between rows, the highest value was in the
lentils cultivar Oana, in the variant fertilized with N
40
P
60
K
60
and the distance
between rows 25 cm.

MMB g - 12,5
cm 25,78 26,57 27,03 25,31 26,17 26,68 24,93 25,64 26,13
MMB g - 25
cm 26,53 27,25 27,87 25,92 26,81 27,34 25,53 26,29 26,78
Level of
fertilization
N0P60K60
N20P60K6
0

N40P60K6
0
N0P60K
60
N20P60
K60
N40P60
K60
N0P60K
60
N20P60
K60
N40P60
K60
Cultivar Oana Laura De USAMVBT
X 12,5 cm 26,46 26,05 25,56
X 25 cm 27,21 26,69 26,20
% 100 98,28 96,45

23
23,5
24
24,5
25
25,5
26
26,5
27
27,5
28
12,5 cm 25 cm 12,5 cm 25 cm 12,5 cm 25 cm
Oana Laura De USAMVBT
N0P60K60 N20P60K60 N40P60K60


Figure 1 shows the evolution of the volume of 1,000 beans depending on cultivar on
fertilization rate and the distance between rows
Specification N
0
P
60
K
60
N
20
P
60
K
60
N
40
P
60
K
60

Average production 1442 1543 1504
% 100 107 104
Difference - 101 63
Significance x x
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 42 -
CONCLUSIONS

1. Lentils (Lens culinaris L.), found in the studied area present favorable
climatic conditions, which yields results frommore than 1100 kg / ha achieved.
2. Among the genotypes studied was noted that the average crop variety
Oana on fertilization levels under study and distance between rows exceeded 1800
kg / ha.
3. Variety of Spanish origin - Laura, may betaken into consideration, both
to diversify the structure of varieties and crops made in this area.
4. Nitrogen fertilizer applied at doses of N
20
and N
40
, the fund was poorly
capitalized P
60
K
60
lentils, due to the good potential soil fertility has been
investigated and reduced to the requirements of this element species.
5. Increasing the distance between rows from 12,5 cm to 25 cm is
motivated, increase the harvest, averaged over the three varieties of 25% returning
a very significant difference over 339 kg / ha.

ACKNOLEDGEMENT

The results of the present study are part of a doctoral thesis titled "Research
concerning the expansion of cultivation of lentil and chickpea through the adaptation of
cultivation technologies in the area between the rivers Timiy and Caray", financed by the
European Social Fund through the Pilot Programme for the Support of Scholarship PhD
Students Research, Contract POS DRU/6/1.5/S/21 of the Banat University of Agricultural
Science and Veterinary Medicine in Timioara (Timi County, Romania), under the
guidance of the distinguished Professor Gheorghe David.


BIBLIOGRAFIE

1. Blteanu Gh., 2003 - Fitotehnie, IaNi, Ed. Ion Ionescu de la Brad, vol. I;
2. Borcean I, David Gh., Borcean A., 2006 - Techniques for culture and protection of
cereals and legumes, TimiNoara, Ed. de Vest;
3. David Gh., Pran P., Imbrea Fl., 2006- Tehnologia plantelor de camp -Cereale,
leguminoase pentru boabe i plante tehnice, TimiNoara, Ed. Eurobit;
4. Muntean L.S., Borcean I., Axinte M., Roman Gh., 2003 - Fitotehnie, IaNi, Ed. Ion
Ionescu de la Brad;
5. Pran, P., 1998 - Leguminoase pentru boabe, TimiNoara, Ed. Mirton.Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 43 -
EFECTUL ROTAIEI CULTURILOR I AL FERTILIZRII
MINERALE LA GRU N CONDIIILE UNUI CERNOZIOM
CAMBIC DIN CMPIA BANATULUI

EFFECT OF MINERAL FERTILIZATION AND CROP
ROTATION OF WHEAT IN TERMS OF A CAMBIC
CHERNOZEM IN THE BANAT PLAIN

Cosmin DRAGO, Iacob BORZA, Ionel GAICA

Universitatea de Stiinje Agricole yi Medicina Veterinar a Banatului Timiyoara,Romania
e-mail: cosmin_dragos21@yahoo.com

Rezumat
Rotatia culturilor i fertilizarea sunt factori
decisivi n obtinerea unor recolte constant
ridicate. Introducerea n agricultur a
asolamentelor rationale i fertilizrii eficiente,
reprezint i o conditie a protejrii mediului
(sol, ap, recolte). Cercetrile s-au desfsurat
pe un cernoziom cambic n Cmpia Banatului
i au urmrit eficacitatea rotatiei culturilor i
a fertilizrii la cultura de gru. Cernoziomul
cambic pe care s-au efectuat cercetrile are n
stratul arat o textura luto-argiloas, pH 6,65,
DA 1,02g/cm
2
, PT, 62,08% , rezerva de humus
prezint valori mari 32,80 t/ha. Recolta a
crescut de la 2033 kg/ha n monocultur pn
la 5221kg/ha n varianta cu fertilizare

N
120
P
60
K
60
, n cadrul rotatei gru soia porumb -
lucern.
Cuvinte cheie: gru, rottia, fertilizarea

Abstract
Crop rotation and fertilization are key factors
in obtaining consistently high yields.
Introduction in agriculture of crop rotation
and efficient fertilization, is a condition of
protecting the environment (soil, water, crops).
The research was conducted on a cambic
chernozem in Banat plain and followed the
effectiveness of crop rotation and fertilization
on wheat crop.The cambic chernozem on
which research has been conducted show a
layer-clay loam texture, pH 6.65, 1.02 g/cm2
AD, TP, 62.08%, shows high levels of humus
reserve 32.80 t / ha.The yield increased from
2033 kg / ha in monoculture until 5221kg/ha in
N
120
P
60
K
60
, fertilization variant, in the wheat-
soybean-corn-alfalfa rotation.
Key words:wheat, crop rotation, fertilization


INTODUCRERE

Rotaoia, reprezintL primul pas n elaborarea unei tehnologii moderne de
cultura a plantelelor, de care depinde n bunL mLsurL recolta oboinutL, ca urmare a
efectelor multiple pe care le are asupra nsuNirilor solului, a combaterii buruienilor,
bolilor Ni dLunLtorilor.
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 44 -
DatoritL ponderii mari a porumbului Ni grului, n oara noastrL s-a extins
foarte mult sistemul de agriculturL cu rotaoii simple (2 ani), fLrL participarea in
asolament, a plantelor leguminoase Ni furajere.
Deasemenea, s-a renunoat tot mai mult la fertilizarea organicL extinzndu-
se ntr-o proporoie mare fertilizarea mineralL.

MATERIAL I METOD

Experienoa s-a urmarit n cadrul S.D. a U.S.A.M.V.B. TimiNoara. Soiul de
gru folosit a fost ALEX, intens cultivat n zona, soi cu posibilitLoi de producoie de
pnL la 7000-8000 kg/ha.
Rotaoiile practicate sunt:
1) gru -monoculturL;
2) gru- porumb;
3) gru- soia;
4) gru-soia-porumb-lucernL;

Dozele de fertilizanoi sunt N
0 ,
N
60,
N
60
P
60,
N
120
P
60,
N
120
P
60
K
60
, oboinute
din azotat de amoniu, ngrLNLminte complexe 20-20-0 si 15-15-15.
Experienoa este de tip bifactorialL cu urmLtoarele graduLri:

Factorul A- rota|ia culturilor
A1- monoculturL
A2- rotaoie de 2 ani ( gru-porumb)
A3- rotaoie de 2 ani (gru soia)
A4- rotaoie de 4 ani( grau-soia-porumb-lucerna)

Factorul B- fertilizarea
B1- N
0
B2- N
60

B3- N
60
P
60
B4- N
120
P
60

B5- N
120
P
60
K
60

REZULTATE I DISCUII

Regimul climatic al zonei este caracterizat prin mediile multianuale ale
temperaturii Ni precipitaoiilor nregistrate la staoia meteorologicL TimiNoara.
n anul agricol 2008/2009 sub aspectul regimului termic a fost nregistratL
o abatere medie de +1,9 faoL de media multianualL (10,4
0
C), iar n anul agricol
2009/2010 temperatura medie a fost de 11,9
0
C nregistrnd o abatere medie de
+1,5
0
C faoL de media multianualL (10,4
0
C).

Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 45 -
C
0
-20
0
20
40
2008/2009 15 12 7.1 3.6 -1 1.4 6.6 15 18 20 23 23
2009/2010 19 12 7.5 3.2 -0 2.8 6.7 12 17 21 23 23
normal a 17 11 6 1.3 -1 0.6 5.7 12 17 20 22 21
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

Fig.1. Temperaturile medii lunare, anuale yi multianuale [
0
C]
Stajia meteorologic Timiyoara


IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
2008/2009 51.5 17.5 53.155.1 27.3 24.348.4 22.8 44.8 112 40.4 28.4
2009/2010 4.8 80.4 106 84.5 65 76.532.9 56.6 118 131 25 81.8
normala 40.3 38.9 48.249.8 39.8 36 36.7 48.7 64.676.1 63 49.8
0
50
100
150
mm

Fig. 2 Precipitajiile medii lunare, anuale yi multianuale [mm],
Stajia meteorologic Timiyoara

Sub aspect pluviometric n anul agricol 2008-2009 s-a nregistrat doar
479,3mm cu 150,7 mmprecipitaoii mai puoine faoL de media multianualL de
630mm. Cantitatea de precipitatii de pe toata perioada de vegetaoie a asigurat
minimul necesar de peste 400 mm precipitatii. n anul agricol 2009-2010 s-a
nregistrat 862.3mm precipitaoii. FaoL de media multianualL se evidenoiazL o abatere
n plus cu +270mm.
Solul pe care a fost amplasatL experienoa este un cernoziomcambic gleizat,
a cLrui fertilitate este bunL fiind datL de urmLtoarelecaracteristici:VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 46 -
Tabel 1.a

Caracteristicile fizice hidrofizice i chimice ale cernoziomului cambic gleizat de la SD Timioara
ORIZONTURI UM Ap Atp Am A/B Bv B/C C/B C Cca Ccag2
Adancimi cm 13 28 48 57 74 87 100 125 148 200
Nisip grosier (2.0
0.2 mm )
% 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,4
Nisip fin (0.2
0.02)
% 31,4 32,6 30,8 32,8 32,8 31,5 38,3 38,3 32,1 34,9
Praf (I + II) (
0.02-0.002 mm)
% 33,1 26,8 28,1 28,1 26,3 28,5 28,5 29,7 23,8 22,4
Argila coloidala (
sub 0.002)
% 36,0 40,2 40,9 40,6 39,7 39,7 31,7 31,7 43,4 42,3
Argila fizica (praf
II +arg col)
% 49,3 51,8 52,8 52,5 52,3 51,1 47,4 47,5 52,9 52,8
TEXTURA TT TT TT TT TT TT TT LL TT TT
Densitate
specifica ( Ds)
g/cm
3

2,69 2,73 2,75 2,75 2,75
Densitate
aparenta ( Da)
g/cm
3

1,02 1,58 1,35 1,43 1,39 1,34
Porozitate totala
(Pt)
% 62,08 43,22 50,90 48,00 49,21 51,27
Coef de ofilire
(CO)
% 12,65 14,12 14,37 14,26 14,08 13,95
Capacitate de
camp (CC)
% 23,45 23,72 23,76 23,74 23,71 23,68
Capacitate totala
(CT)
% 60,86 26,66 37,70 33,57 38,24 38,26
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 47 -

Tabel 1.b
Caracteristicile fizice hidrofizice i chimice ale cernoziomului cambic gleizat de la SD Timioara

ORIZONTURI UM Ap Atp Am A/B Bv B/C C/B C Cca Ccag
2
Capacitate de
apa utila (CU)
% 10,80 9,60 9,42 9,48 9,62 9,73
pH in apa 6,65 6,76 6,72 6,99 7,51 7,53 7,78 8,10 8,28 6,30
Carbonati
( CaCO
3
)
% 0 0 0 0 0 4,60 5,30 13,10 16,70 8,10
Humus % 3,40 3,23 2,30 1,70
Rezerva humus
(50)
to/ha 32,80 80,29 49,68 162,77
P mobil ppm 32,6 30,1 27,5 30,1 35,5 36,8 29,6 28,1 28,1 28,1
K mobil ppm 215 240 215 225 218 238 221 203 203 203
Baze de schimb
(SB)
me/100 25,19 26,66 23,90
H schimbabil
(SH)
me/100 15,10 14,30 15,80
Gr saturatie in
baze (V)
% 83,96 84,82 85,14
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 48 -
- reacia solului este slab acida ntre 0-48 cm, neutr ntre 48-57 cm, slab
spre moderat alcalinL ntre 57-200cm;
- coninutul de carbonat de calciu Ca CO3 este absent ntre 0-74 cm,
mijlociu ntre 74-100 cmNi mare ntre 100-148 cm;
- rezerva de humus n primii 50cmprezintL valori mari ;
- indicele de azot n Ap prezintL o starede aprovizionare mijlocie ;
- coninutul n P asimilabil n Ap prezintL o stare de aprovizionaremijlocie
- coninutul n K asimilabil n Ap (sau 20 cm) prezintL o stare de
aprovizionare bun;
- textura este luto-argiloas medie (TT) ntre0-200cm;
- densitatea aparent (DA) prezintL valori foarte mici ntre 0-13 cm, mari
ntre 13- 28 cm, mijlocii ntre 28-87 cm;
Tabel 2

Rezultatele de producie la gru ca efect al rotaiei i fertilizrii minerale

Doza de ngrminte Spor de producte Rotaia


N0

N60

N60P60

N120P60

N120P60K60
MEDIA
% Kg/h
a

Monocultura

20
33
2263 2791 3276 3385 2749

Mt Mt Mt
Gru porumb 31
56
3954 4311 4481 5088 4198

152 1449 ***
Gru-soia

36
31
3866 4304 4569 4951 4264

155 1515 ***
Gru-soia-
porumb-
lucernL

35
43
3876 4393 4706 5221 4347 158 1598 ***
DL5%=203.4 DL1%=308 DL0,1%=494,8

Mediakg/ha 30
90
3489 3949 4258 4661
% Mt 112 127 137 150 Spor
Prod. Kg
/ha
Mt 399 859 1167 1570
Mt *** *** ***
DL5%=460 DL1%=622 DL0,1%=827

Rotaia culturilor
FaoL de monoculturL, n cadrul rotaoiilor folosite s-au oboinut producoii
superioare cu 52-58%.
Rotaoia simplL de 2 ani gru porumb a adus un spor de producoie de 1449
kg/ha (52%) faoL de varianta martor cu gru n monoculturL. Sporuri de producoie
mai mari s-au oboinut n cadrul rotaoiei de 2 ani gru soia, 1515kg/ha (55%) Ni n
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 49 -
cadrul rataoiei de 4 ani gru-soia-porumb-lucernL 1598kg/ha (58%) asigurate
statistic.

Fertilizarea

FaoL de varianta martor , nefertilizatL, s-au oboinut producoii superioare cu
399-1570 kg/ha. n varianta fertilizatL numai cu azot n doza de 60kg/ha sporul de
producoie a fost de 399 kg/ha (12%). n varianta de fertilizare cu N
60
P
60
s-a
nregistrat un spor de producoiede 859 kg/ha (27%), n varianta de fertilizare cu
N
120
P
60
sporul de producoie oboinut a fost de 1167 kg/ha, iar n varianta de
fertilizare N
120
P
60
K
60.


CONCLUZII

Rotaoiile practicate au adus sporuri de producoie cuprinse ntre 52-58%
faoL de monoculturL. Astfel ntr-o agriculturL modernL care are ca scop o creNtere
att cantitativL ct Ni calitativL a producoiei, rotaoia culturilor este o necesitate.
Cele mai mari sporuri de producoie s-au nregistrat n rotaoiile cu
leguminoase, gru-soia Ni rotaoia gru-soia-porumb-lucernL, arLtnd necesitatea
diversificLrii rotaoiilor practicaten agricultura Romniei, unde o mare pondere o
arerotaoia gru -porumb.
Cea mai eficientL varianta de fertilizare a fost N
120
P
60
K
60
care a adus
sporuri de producoie n toate rotaoiile faoL de martor.BIBLIOGRAFIE

1. Marinca C., Dumitru M., Borza I., Tru D., 2009 - Solul i fertilitatea relatia cu
sistemele agricole din Banat, Ed. Mirton Timisoara;
2. Vlad H., Borza I., 2011 - Solurile judetului Arad starea actual i posibilitti de
restaurare a fertilittii Ed. Agroprint, Timisoara;
3. Ciulc S., 2006 Metodologii de experimentare n agricultur i biologie, Ed
Agroprint, Timiooara;
4. Pran P., David Gh., Imbrea Fl., 2006 Fitotehnie, Eurobit;
5. Pran P., 2003 - Tehnologia plantelor de camp, Editura Agroprint, Timisoara.VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 50 -
MODELE STATISTICE PRIVIND INFLUENA UNOR INDICI
CHIMICI AI SOLULUI ASUPRA LUMBRICIDELOR
(OLIGOCHAETA: LUMBRICIDAE) N CONDIII DIFERITE
DE FERTILIZARE

STATISTICAL MODELS REGARDING THE INFLUENCE OF SOME
CHEMICAL INDICES OF SOIL ON EARTHWORMS
(OLIGOCHAETA: LUMBRICIDAE) IN DIFFERENT TYPES OF
FERTILIZATION

Mdlina IORDACHE
1
, Iacob BORZA
1
, Irina ORIOL
2

1
Universitatea de Stiinje Agricole yi Medicina Veterinar a Banatului Timiyoara,
Romnia;
2
UEM Reyija,Romania
email: mada_iordache@yahoo.com

Rezumat
Datele publicate n aceast lucrare reprezint o
parte a unei cercetri mai vechi, iar unele
rezultate obtinute prin aceast cercetare au fost
deja publicate [6]. Prezentul studiu const n
aflarea modului n care unii indici chimici ai
solului influenteaz dinamica lumbricidelor n
sol n conditiile fertilizrii chimice i organice, la
culturile de gru i porumb, pe un faeoziom argic
(SRTS 2003). Studiul a mai intentionat s
identifice cteva modele statistice de influent a
indicilor chimici studiati asupra lumbricidelor
din sol n conditiile diferite de fertilizare. Studiul
statistic s-a realizat prin metodele corelatiei i
regresiei.
Cuvinte cheie: rme, gru, porumb, gunoi de
grajd, azot, fosfor, potasiu
Abstract
The data published in this paper represent a
part of an older research, and some results
obtained by this research have been already
published [6]. The present study consist of
finding out how some chemical indices of soil
influence the earthworms, in chemical and
organic fertilization, in wheat and maize
cultures, in a luvic phaeozem soil (SRTS
2003). Also, the study aimed to find out several
models statistically assured of the influence of
some chemical indices of soil on earthworms
in conditions of different fertilization. The
statistical study was made by regression and
correlation methods.
Key words: earthworms, wheat, maize, cattle
manure, nitrogen, phosphorous, potassium.

INTRODUCERE

Deoarece organismele din sol creeazL baza existenoei pentru regnul vegetal
Ni animal Ni nchid circuitul substanoelor n naturL, dezvoltarea acestui aspect al
cunoaNterii Ntiinoifice necesitL n primul rnd o cercetare sistematicL aprofundatL a
tuturor organismelor ce trLiesc n sol. n ultimii ani, au fost fLcute progrese
mbucurLtoare n acest domeniu ca Ni n acela al fiziologiei organismelor din sol.
DacL activitatea de transformare Ni descompunere exercitatL de organismele din sol
este opritL sau tulburatL n desfLNurarea ei normalL, atunci apar stagnLri n
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 51 -
circuitele biogeochimice ale ecosferei, care trebuie sL se repercuteze, ntre altele,
asupra aprovizionLrii societLoii omeneNti cu hranL Ni mbrLcLminte [3, 5].
CunoNtinoele asupra relaoiilor dintre condioiile staoionale climatice, fizice Ni
chimice Ni modificarea numLrului, variaoiilor sezoniere, activitLoii vitale, relaoiilor
din cuprinsul comunitLoii Ni activitLoii organismelor din sol sunt utile pentru
menoinerea Ni sporirea fertilitLoii solului [4].
Rmele sunt esenoiale n compostare Ni n procesul de convertire a materiei
organice moarte n humus, care este vital creNterii unor plante sLnLtoase,
asigurnd n acest fel continuitatea ciclului fertilitLoii solurilor prin formarea
complexelor argilo-humice menoionate de mai muloi cercetLtori [1, 2, 3, 4].

MATERIAL I METOD

CercetLrile privind efectul fertilizanoilor organici (gunoiul de grajd n doza de
20 t/ha) Ni al celor minerali (ngrLNLminte chimice n doza N
120
P
120
) asupra
dinamicii lumbricidelor din sol, sub aspectul efectivului de indivizi Ni al biomasei, s-
au realizat n cadrul a douL experienoe cultivate cu gru Ni porumb, pe un sol de tip
faeoziom argic (SRTS 2003) din judeoul Arad. Suprafaoa fiecLrei parcele
experimentale a fost de 100 m
2
. Descrierile pedologice ale profilului de sol Ni
clasificarea solului s-a realizat n conformitate cu Sistemul Romn de Clasificare a
Solurilor (SRTS 2003) de cLtre OSPA Arad [7].
Extracoia lumbricidelor din sol s-a realizat cu soluoie de formaldehidL 2%, n
conformitate cu prevederile standardului ISO 23611-1/2006 (Calitatea solului
Extragerea nevertebratelor din sol, partea 1: Sortarea manualL Ni extracoia cu
formaldehidL a rmelor) [8].


REZULTATE I DISCUII

n tabelul 1 sunt prezentate valorile medii ale indicatorilor efectiv de
lumbricide Ni biomasL de la nivelul celor douL culturi (gru Ni porumb) Ni respectiv
pentru cele douL tipuri de fertilizare (N
120
P
120
Ni gunoi de grajd 20 t/ha).
Fertilizarea chimicL a influenoat negativ att efectivul ct Ni biomasa
lumbricidelor n ambeleculturi.
Fertilizarea organicL a favorizat activitatea lumbricidelor exprimatL ca
efectiv Ni biomasL, care au crescut semnificativ.VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 52 -
Tabel 1

Valorile medii privind efectivul de indivizi i biomasa lumbricidelor
Mean values regarding the earthworm number and biomass

Planta de cultur/Varianta experimental
Efectiv lumbricide
(indivizi/m
2
)
Biomasa
(g/m
2
)
Martor 22 6,70
Fertilizare chimicL (N
120
P
120
) 5,67 3,26
Gru
Fertilizare organicL (gunoi de grajd 20 t/ha)
35,33 10,58
Martor 12,33 3,71
Fertilizare chimicL (N
120
P
120
) 2,67 1,81
Porumb
Fertilizare organicL (gunoi de grajd 20 t/ha)
17,67 5,42

n tabelul 2 sunt prezentate valorileindicilor agrochimici ai solului care au
fost monitorizaoi n paralel cu dinamica lumbricidelor.
Tabel 2

Valorile indicilor chimici ai solului corespunztori fiecrei variante experimentale
Varianta experimental/
Planta de cultur
pH
Humus
(%)
IN
(%)
P
mobil
(ppm)
K
mobil
(ppm)
Martor 5,31 2,69 1,70 65 143
Fertilizare chimicL (N
120
P
120
) 5,20 2,56 1,76 70 158
Gru
Fertilizare organicL
(gunoi de grajd 20 t/ha)
5,39 2,80 1,82 59 165
Martor 5,65 2,45 1,87 42 162
Fertilizare chimicL (N
120
P
120
) 5,55 2,30 1,91 65 175
Porumb
Fertilizare organicL
(gunoi de grajd 20 t/ha)
5,95 2,90 2,04 48 173


Analiza statisticL privind influenoa fertilizLrii chimice Ni organice asupra
indicilor chimici ai solului Ni asupra dinamicii lumbricidelor.
Conform valorilor care indicL gradul de omogenitate (tabel 3), cele mai
omogene sunt datele caracteristicilor humus (5,11%), indice de azot (5,22%) Ni
potasiu (6,82%). n consecinoL, s-a analizat influenoa acestora asupra rmelor.
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 53 -
Tabel 3

Media, abaterea standard i gradul de omogenitate al datelor privind efectivul
de lumbricide i biomasa acestora n variantele martor ale cmpului experimental

Analiza influentei indicilor chimici ai solului asupra efectivului de
lumbricide n conditiile fertilizrii chimice.

Prin metoda excluderii factorilor independenoi rnd pe rand s-a ajuns la
concluzia cL trei dintre factorii chimici au o influenoL semnificativL asupra
dinamicii numerice a lumbricidelor: IN, P Ni pH. Analiza varianoei ANOVA
(tabelul 4) a confirmat acest rezultat pentru toate cele trei cazuri (F
calculat
>F
tabelar
),
cu o probabilitate de 95%. LegLtura directL Ni puternicL dintre factori a fost
demonstratL Ni de coeficientul de corelaoie (R), coeficientul de determinaoie
(Adjusted R Square) Ni de coeficientul Durbin-Watson (tabelul 5).
Tabel 4

Analiza varianei (ANOVA) privind influena indicilor chimici ai solului (IN, P, pH)
asupra numrului de lumbricide n cazul fertilizrii chimice cu N
120
P
120

Model Sum of Squares df Mean Square F

Sig. F
Regression 660,667 3 220,222 40,040 4,07 ,000
a

Residual 44,000 8 5,500 - - -
1
Total 704,667 11 - - - -
a. Predictors: (Constant): IN, P, pH
b. Dependent Variable: NumLr lumbricide

Analyzed factor Mean Std. Deviation Homogeneity degree (%)
NumLr lumbricide
BiomasL lumbricide
17,1667
9,845
5,98052
10,42235
34,83
-
pH 5,4800 ,18623 15,75
P 53,5000 12,59762 23,54
K 1,5250E2 10,40673 6,82
Humus 2,5700 ,13145 5,11
IN 1,7850 ,09311 5,22
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 54 -
Tabel 5
Influena indicilor chimici ai solului asupra numrului de lumbricide n cazul
fertilizrii chimice cu N
120
P
120

Change Statistics
Model R
R
Square
Adjusted
R
Square
Std. Error of the
Estimate
R Square
Change
F
Change
Sig. F
Change
Durbin-
Watson
1 ,968
a
,938 ,914 2,34521 ,938 40,040 ,000 2,475

a. Predictors: (Constant): IN, P, pH
b. Dependent Variable: NumLr lumbricide

Analiza influentei indicilor chimici ai solului asupra biomasei
lumbricidelor n conditiile fertilizrii chimice.

Analiza varianoei ANOVA (tabelul 6) a arLtat cL biomasa lumbricidelor nu
este n mare mLsurL influenoatL de factorii incluNi n analize, fapt care poate fi pus
pe seama existenoei altor factori care ar putea conduce la o asemenea concluzie,
neincluNi n cercetarea de faoL, dar care ar putea avea o influenoL mai mare (de
exemplu factorii climatici sau vrsta indivizilor identificaoi la nivelul solului).

Tabel 6

Analiza varianei (ANOVA) privind influena indicilor chimici ai solului (IN, P, pH)
asupra biomasei lumbricidelor n cazul fertilizrii chimice cu N
120
P
120

Model Sum of Squares Df Mean Square F F
tabelar, 5 %
Sig. F
A 1 2 3 4 5 6
Regression 222,770 3 74,257 1,224 4,07 ,363
a

Residual 485,519 8 60,690 - - -
1
Total 708,289 11 - - - -
Regression 221,220 2 110,610 2,044 4,26 ,185
b

Residual 487,069 9 54,119 - - - 2
Total 708,289 11 - - - -
Regression 66,506 1 66,506 1,036 4,96 ,333
c

Residual 641,783 10 64,178 - - - 3
Total 708,289 11 - - - -
a. Predictors: (Constant): IN, P, pH
b. Predictors: (Constant): IN, pH
c. Predictors: (Constant): IN
d. Dependent Variable: Biomasa lumbricidelor

Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 55 -
Coeficienoii de regresie (R) denotL existenoa unei legLturi relativ slabentre
factorii independenoi (pH, IN, P, K) Ni biomasa lumbricidelor (tabel 7).

Tabel 7

Influena indicilor chimici ai solului asupra biomasei lumbricidelor n cazul fertilizrii
chimice cu N
120
P
120

Change Statistics
Model R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
R Square
Change
F
Change
df1 df2 Sig. F Change
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ,561
a
,315 ,057 7,79037 ,315 1,224 3 8 ,363
2 ,559
b
,312 ,160 7,35654 -,002 ,026 1 8 ,877
a. Predictors: (Constant): IN, P, pH
b. Predictors: (Constant): IN, pH

Analiza influentei indicilor chimici ai solului asupra efectivului de
lumbricide n conditiile fertilizrii organice.

S-a folosit metoda excluderii treptate din studiu a fiecLrui factor de interes,
rnd pe rand Ni astfel au rezultat urmLtoarele modele posibile de influenoL (table 8):
- modelul 1: includestudiul influenoei factorilor independenoi Humus, IN, K;
- modelul 2: include studiul influenoei factorilor independenoi IN, K;
- modelul 3: include studiul influenoei factorului independent IN.
-
Tabel 8

Influena indicilor chimici ai solului (humus, K, IN) asupra numrului de lumbricide
n cazul fertilizrii organice

Change Statistics
Model R
R
Square
Adjusted
R Square
Std. Error
of the
Estimate
R Square
Change
F
Change
df1 df2
Sig.
F Change
Durbin-
Watson
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ,945
a
,893 ,853 3,60555 ,893 22,299 3 8 ,000 -
2 ,945
b
,893 ,869 3,40829 ,000 ,042 1 8 ,842 -
3 ,936
c
,876 ,863 3,47872 -,017 1,418 1 9 ,264 2,575
a. Predictors: (Constant): IN, K, Humus
b. Predictors: (Constant): IN, K
c. Predictors: (Constant): IN
d. Dependent Variable: NumLr lumbricide
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 56 -
Coeficienoii de corelaoie (R) Ni coeficienoii de determinaoie (R Square)
pentru toate cele trei modele analizate aratL cL legLtura dintre factorii incluNi n
studiu Ni numLrul de lumbricide este puternicL Ni directL. AcelaNi lucru este
demonstrat Ni de coeficientul Durbin-Watson (tabelul 8).
Relaoia dintre valorile statisticii testului Fisher este F
calculat
: F
tabelar
(tabelul
9) pentru toate cele 3 modele, ceea ce nseamnL cL numLrul de lumbricide este n
proporoie de 95% influenoat de variaoia factorilor humus, IN Ni K.
Tabel 9

Influena indicilor chimici ai solului asupra numrului de lumbricide n cazul
fertilizrii organice
Model
Sum
of Squares
df Mean Square F

Sig. F
A 1 2 3 4 5 6
Regression 869,667 3 289,889 22,299 4,07 ,000
a

Residual 104,000 8 13,000 - - -
1
Total 973,667 11 - - - -
Regression 869,119 2 434,559 37,409 4,26 ,000
b

Residual 104,548 9 11,616 - - - 2
Total 973,667 11 - - - -
Regression 852,652 1 852,652 70,459 4,96 ,000
c

Residual 121,015 10 12,101 - - - 3
Total 973,667 11 - - - -
a. Predictors: (Constant): IN, K, Humus
b. Predictors: (Constant): IN, K
c. Predictors: (Constant): IN
d. Dependent Variable: NumLr lumbricide

Analiza influentei indicilor chimici ai solului asupra biomasei
lumbricidelor n conditiile fertilizrii organice.

Prin metoda excluderii factorilor independenoi rnd pe rnd s-au oboinut
trei modele relevante (tabelul 10):
- modelul 1: include studiul influenoei factorilor independenoi IN, K, P;
- modelul 2: include studiul influenoei factorilor independenoi IN, K;
- modelul 3: include studiul influenoei factorului independent IN.Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 57 -
Tabel 10

Analiza varianei (ANOVA) privind influena indicilor chimici ai solului (IN, K, P)
asupra biomasei lumbricidelor n cazul fertilizrii organice

Model Sum of Squares df Mean Square F

Sig. F
Regression 76,647 3 25,549 22,652 4,066 ,000
a

Residual 9,023 8 1,128 - - -
1
Total 85,670 11 - - - -
Regression 76,597 2 38,299 37,989 4,256 ,000
b

Residual 9,073 9 1,008 - - - 2
Total 85,670 11 - - - -
Regression 75,550 1 75,550 74,650 4,965 ,000
c

Residual 10,121 10 1,012 - - - 3
Total 85,670 11 - - - -
a. Predictors: (Constant): IN, K, P
b. Predictors: (Constant): IN, K
c. Predictors: (Constant): IN
d. Dependent Variable: Biomasa lumbricidelor

n baza relaoiei testului F s-a gLsit cL F
calculat
>F
tabelar
pentru celetrei
modele, deci biomasa lumbricidelor este n mare mLsura influenoatL de factorii IN,
K Ni P cu o probabilitate de 95%. Coeficienoii de corelaoie (R), coeficienoii de
determinaoie (R Square) Ni coeficientul Durbin-Watson demonstreazL acelaNi lucru
(tabel 11).
Tabel 11

Influena indicilor chimici ai solului (IN, K, P) asupra biomasei lumbricidelor n cazul
fertilizrii organice

Change Statistics
Model R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
R Square
Change
F
Change
Sig. F
Change
Durbin-
Watson
A 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ,946
a
,895 ,855 1,06201 ,895 22,652 ,000 2,656
2 ,946
b
,894 ,871 1,00406 ,000 ,045 ,838 2,719
3 ,939
c
,882 ,870 1,00601 -,012 1,039 ,335 2,626
a. Predictors: (Constant): IN, K, P
b. Predictors: (Constant): IN, K
c. Predictors: (Constant): IN
d. Dependent Variable: Biomasa lumbricidelor


VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 58 -
CONCLUZII

n condioiile faeoziomului studiat s-a constatat cL unii indici agrofizici Ni
agrochimici ai solului s-au corelat pozitiv cu prezenoa lumbricidelor n sol.
Valorile pentru pH, humus Ni indicele de azot al solului au influenoat pozitiv
numLrul de lumbricide, spre deosebire de valorile fosforului Ni potasiului care au
avut o influenoL negativL sau nesemnificativL.
n ceea ce priveNte influenoa comunL a unor indici ai solului asupra dinamicii
lumbricidelor, n fertilizarea chimicL, studiul statistic a evidenoiat faptul cL
urmLtorii indici chimici ai solului au exercitat o influenoL simultanL pozitivL, Ni
anume pH-ul, Ni indicele de azot, fosforul, cu un coeficient de corelaoie
semnificativ (R =0,968).
n cazul fertilizLrii organice cu gunoi de grajd s-a constatat n urma
analizelor statistice cL valorile solului privind pH-ul, humus-ul Ni indicele de azot
au o influenoL pozitivL asupra dinamicii numerice a lumbricidelor. n ceea ce
priveNte acoiunea simultanL a unor indici chimici ai solului, s-au evidenoiat douL
posibilitLoi, ambele favorabile prezenoei lumbricidelor: o influenoL simultanL
pozitivL a humusului, indicelui de azot Ni potasiului (R =0,945); o influenoL
simultanL pozitivL a humusului Ni indicelui de azot (R =0,945).

ACKNOWLEDGEMENTS
Publicarea acestei lucrri a fost sustinut financiar din fondurile contractului de
cercetare tip PN II-RU-PD, nr. 109/02.08.2010, cod PD-591.

BIBLIOGRAFIE

1. Bossuyt, H., Six, J., Hendrix, P.F., 2005 Protection of soil carbon by microaggregates within
earthworm casts. Soil Biol. Biochem. 37, 251-258;
2. Brown, G. G., Barois, I., Lavelle, P., 2000 Regulation of soil organic matter dynamics and
microbial activities in the drilosphere and the role of interactions with other edaphic functional
domains. European J ournal of Soil Biology 36, 177-198;
3. Coq, S., Barths, B. G., Oliver, R., Rabary, B., Blanchart, E., 2007 Earthworm activity affects
soil aggregation and organic matter dynamics according to the quality and localization of crop
residues An experimental study (Madagascar), Soil Biology & Biochemistry 39 (2007) 2119-
2128;
4. Edwards C.A., Bohlen P.J. (1996): Biology and Ecology of Earthworms. 3
rd
Edition. Chapman and
Hall, London;
5. Eliade, Gh., Ghinea, L., tefanic, Gh., 1983 Bazele biologice ale fertilittii solului, Ed. Ceres,
BucureNti;
6. Iordache, Mdlina, Borza, I., 2010 - The influence of some chemical indices of soils on earthworm
abundance (Oligochaeta: Lumbricidae) in conditions of organic and mineral fertilization,
USAMV Ion Ionescu de la Brad Iasi, Revista Lucrari stiintifice. Seria Agronomie, ISSN 1454-
7414, vol. 53, Nr. 1/2010, pag. 106-111;
7. ***Arhiva OSPA Arad;
8. ***ISO 23611-1/2006: Calitatea solului Prelevarea nevertebratelor din sol, partea 1: Sortarea
manualL Ni extragerea cu formaldehidL a lumbricidelor;
9. ***Sistemul Romn de Taxonomie a Solurilor - SRTS 2003, I.C.P.A. Bucuresti.
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 59 -
APRECIERI ASUPRA INDICILOR SINECOLOGICI ALE UNEI
PAJITI DE AGROSTIS CAPILLARIS L. SI ANTHOXANTUM
ODORATUM L.

APROACH REGARDING SINCOLOGIC INDEXIS
AGROSTIS CAPILLARIS L SI ANTHOXANTUM ODORATUM
GRASSLAND

Carmen DURU, Alexandru MOISUC, Veronica SREANU,
Marinel HORABLAGA, Otilia COTUNA

Universitatea de Stiinje Agricole yi Medicina Veterinar a Banatului Timiyoara,Romania
email: sch_carmen_1999@yahoo.com


Rezumat
Lucrarea de fat reprezint un studiu ecologic
a unei pajiti edificate de Festuca rupicola L.
si Agrostos capillaris L. Inventarierea
vegetatiei s-a fcut timp de trei ani cu ajutorul
metodei dublului metru. Pe baza indicilor
sinecologici analizati putem concluziona c
pajitea analizata din punct de vedere al
indicelui sinecologic pentru temperatura are
un caractermicro-mezoterml, iar cracterul
acido-neutrofill a reiesit din analiza indicelui
sinecologic pentru reactia solului.
Cuvinte cheie: pajite,indici sinecologici,
acidofil,micro- mezoterm

Abstract
This work presents a ecological study of
grassland edified by Agrostis capillaris L si
Anthoxantum odoratum L.The inventory of the
vegetation was realised for three years with
the help of the quadrate point method. In
conclusion we can say point of view
temperature sinecologic index of Agrostos
capillaris L si Anthoxantum odoratum
L.grassland vegetation is micro mezoterm
charcter and the acido neutrofilus character
is revealed from soil rection sinecological
index analysis.
Key words: grassland, sinecological indexs acido
neutrofilus, micro-meyoterm

INTRODUCERE

PajiNtile dominate de Agrostis capillaris prezintL cea mai mare
importanoL pentru regiunile de deal att datoritL suprafeoei mari pe care o ocupL ,
ct Ni a valorii economice a furajului produs. (B RBULESCU Ni colab.,1987).
PajiNtile de Agrostis capillaris L.,sunt rLspndite att n etajul gorunului ct Ni n
partea inferioarL a etajului fagului, ocupnd att terenuri plane, ct si versanoii cu
inclinare micL Ni medie, uneori pe terasele mai nalte ale luncilor (POPESCU Ni
colab. 2001).
MATERIAL I METOD
Observaoiile s-au efectuat pe aria lacalitLoii Frdea situatL pe dealurile
Surducului. Dealurile Surducului sunt situate la poalele munoilor Poiana RuscL,
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 60 -
fiind delimitate la est de prul Bega-Luncani, iar la nord terasele rului Bega.
Limita sudicL, spre Poiana RuscL, urmLreNte aliniamentul localitLoilor Crivina,
HLuzeNti, Gladna , Zolo, TomeNti; limita este formatL, n continuare, de valea rului
SaNa, pnL la Crivina de Sus. Contactul cu muntele se face printr-o puternicL
denivelare Ni printr-o serie de depresiuni de contact. Observaoiile s-au efectuat n
perioada 2008-2010 pe o pajiNte de Agrostos capillaris L si Anthoxantum odoratum
L. si PajiNtea permanenta analizatL este situatL, la altitudinea 389 m, expozioie
sudica. Covorul ierbos al pajiNtii de Agrostis capillaris L. si Anthoxanthum odoratum
L analizat este instalatL n imediata vecinLtate a pLdurii. Vegetaoia s-a determinat
prin metoda dublului metru. Daget Ph, Poissonet J . (1971).
REZULTATE I DISCUII
PajiNtea analizatL din punct de vedere al compozioiei floristice, realizeazL
o acoperire de 90%, iar pe lngL speciile edificatoare menoionLm gramineele:
Lolium perenne L., Fetuca pratensis L. Poa pratensis L., iar dintre leguminoase
Trifolium pratense L. Grupnd speciile pe familii botanice a rezultat cL Poaceaele
au ponderea cea mai mare 28,5% din numLrul total de specii, urmate fiind de
Asteraceae si Rosaceae fiecare cu 14,2 % , fig..1.

0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
P
o
a
c
e
a
e
C
a
m
p
a
n
u
l
a
c
e
a
e

C
y
p
e
r
a
c
e
a
e
F
a
b
a
c
e
a
e
A
s
t
e
r
a
c
e
a
e
R
o
s
a
c
e
a
e
P
l
a
n
t
a
g
i
n
a
c
e
a
e

J
u
n
c
a
c
e
a
e
A
p
i
a
c
e
a
e
S
c
r
o
p
h
u
l
a
r
i
a
c
e
a
e

R
a
n
u
n
c
u
l
a
c
e
a
e

C
a
r
y
o
p
h
i
l
a
c
e
a
e

%


Fig.1. Structura pe familii botanice a plantelor din pajiytea identificat de
Agrostis capillaris L yi Anthoxantum odoratum L
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 61 -
0
5
10
15
20
25
30
%
%
% 3,57 17,85 28,57 28,57 3,57 10,71
U0 U2 U2,5 U3 U3,5 U4

Fig. 2. Procentul de specii din numrul total n funcjie de factorul umiditate


Stabilind pentru fiecaredin speciile participante n covorul vegetal indicii
sinecologici pentru umiditate, putem sune cL cele mai numeroase specii sunt
speciile xeromezofit- mezofite (28,57%), respectiv speciile mezofite care deoin
acelaNi procent (28,57%).
Tabel .1

Indicele sinecologic pentru umiditatea a vegetaiei pajitii de Anthoxanthum
odorathum L.,si Agrostis capillaris L.

Val
:indiv
Nr.
specii %
Acop%
2008
Acop
T
Acop%
2009
Acop
T
Acop%
2010
Acop
T
U0 3 3,57 4,5 0 1 0 1 0
U2 5 17,85 11 22 13 26 13 26
U3 16 57,14 65 195 68 201 69,5 208,5
U4 5 14,28 9 36 7 28 7 28
29 89,5 253 89 255 90,5 262,5
ISU 2,82 2,86 2,90

Cele mai puoine specii din numLrul total de specii inventariate(29 specii)
sunt speciile amfitolerante (U0) faoL de factorul umiditate, cumar fii:Hieracium
aurantiacum L Antoxanthum odorahtum L., Phragmites australis (Cav) Trin ex
Steud.
Indicele sinecolgic pentru umiditate (ISU) al pajiNtii de Agrostis capillaris
L. Ni Antoxanthum odorahtum L., calculat pentru anul 2008 exprimL un caracter
xeromezofit mezofit, evolund n anul 2010 spre un caracter mezofit, (tabele 1.)
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 62 -
Acest lucru se expilcL prin faptul cL speciile participante n covorul vegetal
al pajiNtii de Agrostis capillaris L. Ni Antoxanthum odorahtum L., Ni modificL
acoperirea de la un an la altul .
Astfel mezofitele (U3) au o acoperire de 65. % n anul 2008 , iar in anul
2010 acestea iNi mLresc acoperirea 69.5% .
Acestea sunt completate de speciile xeromezofite U2, a cLror acoperire
creNte de la l1% n anul 2008, la 13% n anul 2010.
Stabilind indicii sinecologici pentru temperaturL a speciilor participante n
covorul vegetal al pajiNtii deAgrostis capillaris L. Ni Antoxanthum odorahtum L, s-
a stabilit cL din numLrul total de specii (29 specii), cele mai multe au fost speciile
mezoterme (T3), 35,71%, cumar fii Crepis bienis L, Filipendula vulgaris Moech.,
Prunus spinosa L,.iar un procent apropiat au avut speciile amfitolerante.32,14%,
(fig. 3).
0
5
10
15
20
25
30
35
40
%
% 32,14 3,57 3,57 35,71 3,57 25
T0 T2 T2,5 T3 T3,5 T4

Fig.3. Procentul de specii din numrul total n funcie de factorul umiditate

Pe baza acoperirilor realizate de speciileparticipante n covorul vegetal al
pajiNti de Agrostis capillaris L. Ni Antoxanthum odorahtum L, sa putut calcula
indicele sinecologic pentru taemperaturL (IST).
Tabel. 2
Indicele sinecologic pentru temperatura a vegetaiei pajitii de Anthoxanthum
odorathum yi Agrostis capillaris
Val :
indiv
Nr.
specii %
Acop%
2008
Acop
T
Acop%
2009
Acop
T
Acop%
2010
Acop
T
T0 9 32,14 23 0 22 0 18 0
T2 1 3,57 4,5 9 4 8 3 6
T3 11 39,28 55 177 57 171 62 186
T4 8 28,57 7,3 29,3 6,8 27,2 7,8 31,2
29 89,8 215,3 89,8 206,2 90,8 223,2
IST 2,39 2,29 2,45
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 63 -
Astfel n anul 2008 indicele sinecologic pentru temperaturL al pajiNtii de
Agrostis capillaris L. Ni Antoxanthum odorahtum L este 2.39, iar n anul 2010 este
de 2.45., aproape neodificat , stabilind astfel caracterul micro mezotermal
pajiNtii (tab.2.). Desi acoperirea (%) speciilor mezoterme (T3) s-a modificat de la
55% n anul 2008 la 62 % n anul 2010 (fig.3), un rol hotLrtor au speciile
microterme (T2) care au stabilit practic caracterul acestei pajiNti.
Tabel 3
Indicele sinecologic pentru umiditatea a vegetaiei pajitii de
Anthoxanthum odorathum yi Agrostis capillaris
Val
:indiv
Nr.
specii %
Acop%
2008 Acop T
Acop%
2009 Acop T
Acop%
2010 Acop T
R0 12 39,28 30,5 0 27,5 0 26,2 0
R2 1 3,57 2 4 2 4 1,8 3,8
R3 4 14,28 22,3 66,9 23 69 25 75
R4 11 39,28 32,1 128,4 35 140 35,5 142
R5 1 3,57 2,5 12,5 2 10 2 10
89,4 211,8 89,5 223 90,5 230,8
ISR 2,36 2,49 2,5

Calculnd indicele sinecologic pentru reacoia solului (ISR) al pajiNtii de
Agrostis capillaris L. Ni Antoxanthum odorahtum L, a reieNit cL , n anul 2008
acesta a fost de 2.36, n anul 2010 ajungnd la 2.5, conferind pajiNtii un caracter
acidofil cu o tendinoa n anii urmLtori spre un caracter acido neutrofil (tab.3).
lucru explicat prin acoperirile (%) realizate de speciile participante n covorul
vegetal al pajiNtii de Agrostis capillaris L. Ni Antoxanthum odorahtum L .

CONCLUZII
Astfel pe baza celor arLtate mai sus putem spune cL pajiNtea are caracter
xeromezofit mezofit, evolund n anul 2010 spre un caracter mezofit,, fapt
explicat prin acoperirea ridicatL pe care o au speciile amfitolerante. Astfel pe baza
celor arLtate mai sus putem spune cL pajiNtea are caracter caracterul micro
mezoterm DeNi speciile slab acide neutrofile(R4) au avut acoperirea cea mai mare
caracterul pajiNtii este acidofil cu o tendinoa n anii urmLtori spreun caracter acido
neutrofil, indicele sinecologic pentru reacoia solului fiind 2.36 n anul 2008 Ni
2.46 n 2010.
BIBLIOGRAFIE
1. Brbulescu C. Motc Gh. 1987 - Pajitile de deal din Romnia, Editura Ceres,
BucureNti.
2. Daget Ph, Poissonet J., 1971 - Une mthode d'analyse phytologique des prairtes,
Annales Agronom.,22(1)
3. Popescu Gh., 2001
4. Pajtile din nordul Oltenei, Editura Universitatea Craiova ISBN 973-8043-74-8, pp.157-
159,
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 64 -
STUDII PRIVIND REGENERAREA IN VITRO LA SPECIA
CALENDULA OFFICINALIS L.

STUDY CONCERNING IN VITRO REGENERATION TO
CALENDULA OFFICINALIS L. SPECIES

Cristina ZEPA (CORADINI), Valeriu TABR,
Dorica BOTU, Alexandru LAZR, Irina PETRESCU

U.S.A.M.V.B.Timiyoara,Romania, email: cristina.coradini@yahoo.com

Rezumat
.. Studiul efectelor hormonului de crestere in
mediul de cultura este important atat la plantele
comerciale, dar n special la plantele medicinale,
printre care si specia Calendula officinalis L. Au
fost investigate efectele tipului de hormoni
asupra obtinerii de regeneranti de Calendula
officinalis L. S-au studiat efectele acidului indol-
3-acetic (AIA), acid 2,4-diclor fenoxiacetic (2,4-
D), acidul benzil amino-purinic (BAP) i acidul
naftalenacetic (ANA), asupra explantelor de
glbenele n mediu Murashige i Skoog (MS).
Patru tipuri de medii de cultura au fost folosite,
cu diferie concentratii ale urmatorilor regulatori
de crestere ANA/BAP, AIA/BAP si 2,4 D. Lstarii
i calusul s-au format cel mai eficient pe mediul
MS suplimentat cu 1 mg/ l ANA si 0.1 mg/ l BAP,
dar pe mediul MS suplimentat cu 2 mg/ l 2,4 D,
procentul de calus a fost mai putin. La Calendula
officinalis L. toate explantele folosite au avut
evolutie pozitiva in vitro, iar calusul de galbenele
regenereaza lastari cand este transferat pe mediu
proaspat cu auxine si citochinine; pe acelasi
mediu lastarii formeaza radacini. Lstarii
transferati pe mediu MS suplimentat cu 0,5 mg/ l
ANA si 0.5 mg/ l BAP, respectiv 0,5 mg/ l AIA si
0.5 mg/ l BAP

au produs radacini, iar plantele
astfel obtinute au fost transferate in sol.
Rezultatele obtinute sugereaz faptul c
protocoalele de regenerare a plantelor de
Calendula officinalis L. pot fi
folosite pentru a oferi obtinerea unei biomase
mari ntr-un interval scurt de timp.
Cuvinte cheie: Calendula officinalis L., explante,
regenerare in vitro
Abstract
The study of hormone effects of increase in the
crop environment was important both for
comercial plants, and specially to medical plants,
such as Calendula species. It had been
investigated the effects of hormone type on
regenerator getting of Calendula species. It were
studied the effects of indole-3-acetic acid (AIA),
2,4- dichlorophenoxiacetic acid (2,4-D), 6-benzyl
amino purine acid (BAP) and naphtaleneacetic
acid (ANA), on marigolds explants in Murashige
and Skoog environment (MS). Four types of
environments of crop were used, with different
concentrations of the following regenarators of
increasing ANA/BAP, AIA/BAP and 2,4 D. The
shoots and callus formed the most efficient on MS
environment with 1 mg/1 ANA and 0.1 mg/ 1
BAP, but on MS environment supplement with 2
mg/1 2,4 D, the callus percentage was smaller.
To Calendula all explants used had in vitro
evolution, and marigolds callus generated
shoots when it was transfered on fresh
environment with auxins and cytokinins; on the
same environment the shoots formed the
roots.The shoots transfered on MS nevironment
supplemented with 0,5 mg/ l ANA and 0.5 mg/ l
BAP, respectively 0,5 mg/ l AIA and 0.5 mg/ l
BAP had produced roots, and the plants obtained
were transfered in the soil. The results obtained
had suggested that the regeneration protocols of
Calendula plants could be used to offer the
getting of a big biomass in a very short time.
Key words: Calendula officinalis L., explants,
regeneration in vitro

Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 65 -
INTRODUCERE

Specia Calendula officinalis L. este producLtoare de substanoe biologic
active, cu multiplentrebuinoLri in industria cosmetica si farmaceutica.
Galbenelele (Calendula officinalis L.), sunt plante medicinale cu o
adevarata sursa de vitamina C, substante proteice, substante amare, avand un placut
miros balsamic. Principiile active ale plantei contin caroten, saponozide, flavonide,
principii amare, mucilagii, rezinc, ulei volatil. Galbenelele au efect antimicotic,
sudorific, sedativ, antiinflamator, limfatic, astringent, antimicrobian.
Studiile fitofarmaceutice ale diferitelor extracte de galbenele au aratat
proprietatile antiinflamatorii si antivirale de interes terapeutic.
Programul de ameliorare a speciei vizeaza imbunatatirea continutului de
substante biologic active, producerea materialului saditor sanatos, precum si
obtinerea unei largi varietati coloristice la soiurile ornamentale
Tehnicile in vitro ofera posibilitatea realizarii acestor obiective in timp
scurt, cu eficienta maxima; ele asigura inducerea variabilitatii somaclonale si
selectia formelor rezistente la factori nefavorabili.
CercetLri referitoare n acest domeniu au fost efectuate de cLtre: Klouchek-
Popova E., Popov A., Pavlova N., Krusteva S., (1982); BotLu Dorica, (2003);
BotLu Dorica, Petrescu Irina, (2003); S., Uranbey S., pek A., Khawar K.M.,
Sarihan E.O., Kaya M.D., Parmaksiz . and zcan S. (2004); Petrescu Irina,
BotLu Dorica, uumalan R., (2004); Aboshama H. M. S. (2005); J imenez-Medina
E., Garcia-Lora A., Paco L., Algarra I., Collado A., Garrido F., (2006); Chalabian
F, Safavi E., Sharifnia F., (2007); Leal F., Rodrigues A., Fernandes D., Nunes
F.M., Cipriano J ., Ramos J ., Teixeira S., Vieira S., Carvalho L.M., Pinto-Carnide
O., (2009); Muley B.P., Khadabadi S.S. and Banarase N.B., (2009).

MATERIAL I METOD

n vederea efectuLrii cercetLrilor privind regenerarea in vitro a seminoelor
de Calendula officinalis L. s-au utilizat seminoe aparoinnd la trei populaoii locale
(Haoeg, CaransebeNNi TimiNoara).
Mediul de cultura folosit a fost Murashige-Skoog (MS), continand urmatorii
regulatori de crestere:
- MS
1
=1 mg/ l ANA si 0.1 mg/ l BAP
- MS
2
=2 mg/ l 2,4 D
Ambele variante ale mediului contin zaharoza 30g/ l si pH=5,8.
Semintele sterilizate au fost germinate aseptic pe mediu de cultura MS
0
, iar
plantulele obtinute au folosit ca sursa de explante: cotiledon, meristem apical si
hipocotil. S-au executat cate 30 inoculi pentru fiecare varianta a mediului, tip de
explant si populatie locala. (fig. 1 a si b).
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 66 -

a b
Fig. 1 (a si b) Seminte germinate aseptic pe mediul de cultura MS0
a) Inocularea semintelor de galbenele pe mediu MS0; b) Populatii locale de
Calendula germinate in vitro;

Sursa de explante cotiledon si hipocotil au fost inoculate pe ambele tipuri
de de mediu de cultura (MS
1
si MS
2
), iar meristemul apical a fost inoculat doar pe
mediu MS
1
.
Cultivarea s-a facut urmarindu-se formarea calusului si regenerarea de
plante.
Calusul a fost subcultivat pe mediu MS
1
. Alungirea si inradacinarea
lastarilor s-a efectuat pe doua tipuri de mediu, cu urmatorii regulatori de crestere:
- MS
3
=0,5 mg/ l ANA si 0.5 mg/ l BAP
- MS
4
=0,5 mg/ l AIA si 0.5 mg/ l BAP

REZULTATE I DISCUII

Explantele inoculate pe cele doua variante ale mediului de cultura au
evoluat in mod diferit. (tabel 1).
Tabel 1

Evolutia explantelor de Calendula officinalis L. pe cele doua medii de cultura

Mediu de cultura
MS
1
MS
2
Populaii locale Tip explant
Rspuns (%) Rspuns (%)
cotiledon calus 85 calus 20
meristem apical lastari 75 - Haoeg
hipocotil calus 18 calus 3
cotiledon calus 90 calus 26
meristem apical lastari 80 - CaransebeN
hipocotil calus 20 calus 7
cotiledon calus 71 calus 3
meristem apical lastari 60 - TimiNoara
hipocotil calus 10 calus 1

S-au observat fenomene de dediferentiere si formare de calus dupa 15 zile
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 67 -
de cultivare a explantelor cotiledonare pe mediu MS
1
. (fig.7).

La 27 zile calusul
cotiledonar a putut fi pasat pe acelasi mediu proaspat, observandu-sediferentierea
meristemoizilor.

Fig. 2 - Calus produs din cotiledon Fig.3 Lastari de Calendula officinalis L.
regenerati din meristem apical

Meristemul apical a generat lastari pe mediu MS
1
dupa 22 zile de cultivare.
(fig.3).
Hipocotilul a produs calus in cantitate mai redusa, fenomenele de
dediferentiere inregistrandu-se dupa 31 de zile de cultivare a acestui explant.
(fig.4).

Fig.4 -Calus produs din hipocotil

Din rezultatele obtinute apare evidenta diferenta intre cele 3 populaoii
locale de Calendula officinalis L. n privinoa comportamentului in vitro a diferitelor
explante.
Subcultura calusului de Calendula officinalis L. pe mediul MS
1
a condus la
proliferarea si diferentierea meristemoizilor, cu regenerare de lastari. Capacitatea
organogenetica este superioara la populatia locala Caransebes, fata de populatiile
locale Hateg si Timisoara. (fig. 5.).
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 68 -
85
75
18
0
90
80
20
0
71
60
10
20
3
0
26
7
0
3
1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
c
o
t
i
l
e
d
o
n
m
e
r
i
s
t
e
m
a
p
i
c
a
l
h
i
p
o
c
o
t
i
l
c
o
t
i
l
e
d
o
n
m
e
r
i
s
t
e
m
a
p
i
c
a
l
h
i
p
o
c
o
t
i
l
c
o
t
i
l
e
d
o
n
m
e
r
i
s
t
e
m
a
p
i
c
a
l
h
i
p
o
c
o
t
i
l
Hateg Caransebes Timisoara
%
MS1
MS2

Fig.5 Diagrama raspunsului in vitro a diferitelor explante de Calendula officinalis L. in
functie de populatie locala si mediu de cultura

Din rezultatele obtinute reiese ca prezenta auxinelor (ANA) si a
citochininelor (BAP) in mediul de cultura MS induce organogeneza atat la nivelul
calusului in subcultura cat si din meristemul apical.


Fig.6 -Lstar nrdcinat pe mediul MS
3
(populajia local Caransebey)

LLstarii transferaoi pe MS
3
si MS
4
au produs rLdLcini, iar plantele astfel
oboinute au fost transferate n sol. (fig. 6).

CONCLUZII

La Calendula officinalis L. explantele cu evolutie pozitiva in vitro sunt
meristemul apical, cotiledonul si hipocotilul.
Calusul de Calendula regenereaza lastari cand este transferat pe mediu
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 69 -
proaspat cu auxine si citochinine. Pe acelasi mediu lastarii formeaza radacini.
Capacitatea organogenetica a fost superioara la populatia locala
Caransebes, fata de populatii locale Hateg si Timisoara.

ACKNOLDGEMENT

Aceasta lucrare a fost publicata cu sprijinul proiectului "Scoala Postdoctorala in
domeniul Agrculturii si al Medicinei Veterinare", POSDRU/89/1.5/62371, co-finantat din
Fondul Social European prin intermediul Programului Operational Sectorial de
Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013.

BIBLIOGRAFIE

1. Aboshama H. M. S., 2005 - In vitro Direct Plant Regeneration of Calendula
officinalis, L. J . Agric. Sci. Mansoura Univ., 30 (12): 7955 -7964.
2. Botu Dorica, 2003, Research regarding some factors influencing on "in vitro"
Calendula officinalis callus growth, International Symposium "Conventional and
nonconventional methods used to improve quality" Timisoara
3. BotLu Dorica, Petrescu Irina, 2003, The morphologic variability of Calendula
officinalis regenerants obtained in vitro, Analele UniversitLoii Craiova Vol XXXIII
AgriculturL Montanologie, Agroturism, Cadastru funciar Ntiinoifice agrare, Craiova, p.
73-78.
4. Chalabian F, Safavi E., Sharifnia F., 2007, The study of Type and Concentration of
Some Plant Hormons on Organogenesis and Regeneration Rates of marigold
(Calendula officinalis L.) on in vitro, Biology J ournal of Islamic Azad University
,Garmsar Branch; 2:37-45
5. S., Uranbey S., pek A., Khawar K.M., Sarihan E.O., Kaya M.D.,
Parmaksiz . and zcan S., 2004, Adventitious Shoot Regeneration and
Micropropagation in Calendula officinalis L., Biologia Plantarum Volume 48, Number
3, 449-451
6. Jimenez-Medina E., Garcia-Lora A., Paco L., Algarra I., Collado A., Garrido F.,
2006, A new extract of the plant Calendula officinalis produces a dual in vitro effect:
cytotoxic antitumor activity and lymphocyte activation, BMC Cancer; 5: 119
7. Leal F., Rodrigues A., Fernandes D., Nunes F.M., Cipriano J., Ramos J., Teixeira
S., Vieira S., Carvalho L.M., Pinto-Carnide O., 2009, In vitro multiplication of
Calendula arvensis for secondary metabolites extraction, ISHS Acta Horticulturae
812: III International Symposium on Acclimatization and Establishment of
Micropropagated Plants, Acta Hort. (ISHS) 812:251-256
8. Muley B.P., Khadabadi S.S. and Banarase N.B., 2009, Phytochemical Constituents
and Pharmacological Activities of Calendula officinalis Linn (Asteraceae): A Review,
Tropical J ournal of Pharmaceutical Research, October 2009; 8 (5): 455-465
9. Klouchek-Popova E., Popov A., Pavlova N., Krusteva S., 1982, Influence of the
physiological regeneration and epithelialization using fractions isolated from
Calendula officinalis, Acta Physiol. Pharmacol. Bulg.; 8: 63-67
10. Petrescu Irina, BotLu Dorica, uumalan R., 2004, Variability induced by the in vitro
culture at Calendula officinalis L., Al II-lea Simpozion Interna|ional "Resurse de
mediu i dezvoltare durabil" Oradea, p. 435.


VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 70 -

EFECTUL FERTILZRII ASUPRA PRINCIPALILOR
INDICI DE CALITATE A UNOR SOIURI DE GRU DE TOAMN
CULTIVAI N ZONA DEVA-ORTIE, N ANUL 2010

EFFECT OF FERTILIZATION ON THE MAIN INDICES OF
QUALITY OF WINTER WHEAT VARIETIES CULTIVATED IN
THE DEVA-ORTIE IN 2010

Nadina FUGACIU, Valeriu Tabr

Universitatea de Stiinje Agricole yi Medicin Veterinar a Banatului,
Facultatea de Agricultur,Timiyoara, Romania,
nadinafugaciu@yahoo.com, valeriu_tabara@yahoo.com

Rezumat
Cultura grului n Romnia rmne printre
cele mai importante culturi agricole. Valoarea
de piat i destinatia acestei productii este
dat de calitatea acestei productii (Tabr V.,
2008). n prezenta lucrare se face o analiz
calitativ a productiei a unor soiuri de gru de
toamn, realizat n zona Deva-Ortie sub
efectul actiunii fertilizrii, n anul 2010. Sunt
analizati indicii de calitate i se face n acelai
timp o analiz a soiurilor de gru de
toamncultivati pe suprafete semnificative n
Romnia.
Cuvinte cheie: soi de grau, calitate, proteina,
amidon, gluten
Abstract
Wheat crops in Romania remains among the
most important agricultural crops. Market
value and destination of this output is given by
the quality of this production (Tabr V.,
2008) in the Deva-OrLNtie action under the
effect of fertilization, in 2010. Quality indices
are analyzed and is also an analysis of winter
wheat varieties grown in significant areas in
Romania.In this paper we make a qualitative
analysis of the production of winter wheat
varieties, made.
Keywords: wheat variety, quality, protein, starc,
glutenMATERIAL I METOD

Datele prezentului studiu Ni propun diseminarea rezultatelor experienoei
din ciclul doctoral pe care l desfLNor Ni este extins pe o perioadL de studiu de trei
ani. Datele experimentale sunt orientative sunt oboinute n cel de al doilea an
experimental, respectiv anul 2010.
Pentru determinarea indicilor de calitate a grului au fost analizate trei
soiuri de gru: Ciprian, un soi realizat n Staoiunea de Cercetare-Dezvoltare
AgricolL Lovrin din judeoul TimiN; Alex - soi realizat tot n Staoiunea de Cercetare-
Dezvoltare AgricolL Lovrin Ni ArieNan - soi creat la Staoiunea de CercetLri Agricole
Turda. Soiurile de gru au fost testate n zona Deva-OrLNtie, soiurile fiind
semLnate n cadrul unei experienoe de tip bifactorial. Factorii studiaoi sunt soiul, cu
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 71 -
3 graduLri: a1-Ciprian, a2 Alex, b3 ArieNan Ni cel de-al doilea factor experimentat
fiind fertilizarea cu, 4 graduLri: b1-N
0
P
0
K
0
; b2-N
60
P
60
K
60,
b3-N
90
P
90
K
90,
b4-
N
120
P
120
K
120
.

Recoltarea experienoelor cu soiuri de gru s-a executat la maturitatea
tehnicL.
Pentru a oboine o calitate maximL a producoiei de gru realizatL, s-a
monitorizat fluctuaoia calitLoii producoiei de gru oboinute, n funcoie de soiul de
gru Ni tipul de fertilizare aplicatL.
n laboratorul Testarea calitLoii seminoelor Ni a materialului vegetal , s-au
efectuat testele chimice ale materialului biologic, folosind echipament de ultimL
generaoie, aparatul AgriCheck Bruins Instruments, utilizat pentru analiza precisL Ni
rapidL a bobului ntreg de cereale cu privire la conoinutul n proteinL, amidon Ni a
conoinutului n grLsime. Laboratorul se aflL n cadrul Departamentului Tehnologii
Agricole al FacultLoii de AgriculturL U.S.A.M.V.B TimiNoara.

REZULTATE I DISCUII

Substanoele proteice constituie partecea mai importantL a bobului de gru
sub aspectul valorii nutritive Ni al calitLoii industriei de panificaoie. Conoinutul n
proteinL din bobul de gru depinde n mare mLsurL de soiul de gru, de tehnologia
de culturL (irigat, neirigat, fertilizare) Ni de condioiile pedoclimatice.
Un conoinut proteic ridicat este asociat cu o calitate de panificaoie bunL.
Dintre factorii tehnologici, fertilizarea influenoeazL cel mai puternic proteina din
bob (Hera Ni colab.,1986). Dintreelementele de tehnologie, ngrLNLmintelecu azot
exercitL o acoiune destul de pronunoatL asupra conoinutului ridicat n proteine.
Conoinutul boabelor de gru n substanoe proteice este influenoat de factorii
genetici (soiul) Ni factorii de vegetaoie.
Pentru soiurile de gru luate n studiu n condioiile pedoclimaticealezonei
Deva-OrLNtie ale anului 2010, se remarcL urmLtoarele situaoii: media conoinutului
de proteinL (%) raportatL la factorul soi este cu valoarea cea mai mare la soiul
Ciprian Ni Alex, respectiv 13,8% pe locul urmLtor la o diferenoL relativ micL fiin
soiul de gru ArieNan cu 13,27% medie a conoinutului proteic (Fig.1). Majoritatea
soiurilor de gru comune, din colecoia mondialL, conoin n boabele lor ntre 12 Ni
16% substanoe proteice.

VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 72 -
13
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
Media cont.P% 13,8 13,27 13,8
CIPRIAN ALEX ARIESAN

Fig. 1: Variajia mediei conjinutului de protein (%) n funcjie de soiul de gru cultivat
(Zona Deva-Orytie, 2010)

Media conoinutului de proteinL (%) raportatL la tipul de fertlizare aplicat n
condioiiledin zona Deva-OrLNtie, n anul 2010, prezintL urmLtoarelecarcateristici:
pentru o fertilizare de b4-N
120
P
120
K
120
se remarcL o medie a conoinutului proteic de
15,63%, la o fertilizare de N
90
P
90
K
90
de 13,90%, respectiv la o fertilizare de
N
60
P
60
K
60
o medie a conoinutului proteic de 13,30 (Fig.2).
Conoinutul boabelor de gru n azot Ni substanoe proteice, este pozitiv
influenoat de bogLoia solului n azot. Analizele boabelor de gru din soiurile
Ciprian, Alex Ni ArieNan, au demonstrat eficienoa economicL a aplicLrii
ngrLNLmintelor minerale.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Media cont.P% 11,66 13,3 13,9 15,63
N0P0K N60P60K60 N90P90K90 N120P120K120

Fig. 2: Variajia mediei conjinutului de protein (%) n funcjie de tipul
fertilizrii aplicat (Zona Deva-Orytie, 2010)

Calitatea conoinutului proteic n funcoie de soiul de gru cultivat Ni
fertilizare se prezintL astfel: pentru soiul ArieNan se nregistreazL cel mai mare
conoinut proteic (16,3%) la o fertilzare de N
120
P
120
K
120,
valori mai mari sunt
deoinute de o aplicare de N
120
P
120
K
120
pentru soiul Ciprian (15,5%), respectiv la
aceiaNi dozL de ngrLNLminte minerale pentru soiul Alex (15,1%). Aceste valori ale
conoinutuli proteic: 16,3-15,1% sunt considerate ca fiind unele deosebit de bune.
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 73 -
Conoinutul boabelor de gru n substanoe este pozitiv influenoat de mLsura
aplicLrii creNterii fertilitLoii solului Ni cultivLrii anumitor soiuri.

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
CIPRIAN 11 13,5 15,2 15,5
ALEX 11,2 13,3 13,5 15,1
ARIESAN 12,8 13,1 13 16,3
N0P0K N60P60K60 N90P90K90 N120P120K120

Fig.3: Aprecierea calitjii grului n funcjie de soiul cultivat yi fertilizarea aplicat
pentru indicatorul de calitate "PROTEIN"

Principalul glucid al grului, respectiv ale fLinii este amidonul (60-70%).
Endospermul bobului de gru conoine mai mult amidon.
Pentru soiurile de gru luaoi n studiu n condioiile pedoclimaticeale zonei
Deva-OrLNtie ale anului 2010, media conoinutului de amidon (%) raportatL la
factorul soiul cutivat este mai mare la soiul de gru Alex: 51,5% respectiv Ciprian:
50,6% Ni ArieNan: 50,05%.
49,4
49,6
49,8
50
50,2
50,4
50,6
50,8
51
51,2
Media cont A% 50,6 51,15 50,05
CIPRIAN ALEX ARIESAN

Fig. 4: Variajia mediei conjinutului de amidon (%) n funcjie de soiul de gru cultivat
(Zona Deva-Orytie, 2010)

Media conoinutului de amidon (%) raportatL tipul de fertilizare aplicatL
plantelor de gru, semLnate n condioiile pedoclimatice alezonei Deva-OrLNtien
anul 2010, se prezintL astfel: la o fertilizare de tip N
0
P
0
K
0
se remarcL cea mai mare
medie a conoinutuli n amidon de 54,43%, ceea este justificat, ntruct conoinutul de
amidon creNte odatL cu scLderea conoinutului n proteinL la bobul de gru, fapt
demonstrat Ni de media conoinutului de amidon de 48,7% la o fertilizare de
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 74 -
N
120
P
120
K
120,
unde de altfel

anterior s-a arLtat ca la dozL de N
120
P
120
K
120
, s-a
nregistrat cea mai mare medie a conoinutului proteic (Fig. 5).
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Media cont.A% 54,43 51,03 50,23 48,7
N0P0K N60P60K60 N90P90K90 N120P120K120

Fig. 5: Variajia mediei conjinutului de amidon (%) n funcjie de tipul de fertilizare
aplicat (Zona Deva-Orytie, 2010)

Conoinutul de amidon (%) al soiurilor de gru cultivate n funcoie de soiul
de gru semLnat Ni tipul de fertilizare aplicat, prezintL urmLtoarele situaoii (Fig.6):
conoinutul de amidon, cel mai mare nregistrat, este la soiul Ciprian Ni Alex
(53,3%) la o fertilizare de tip N
0
P
0
K
0
. cea mai micL mediea conoinutului n amidon
este remarcatL la soiul ArieNan: 47,5% la o fertilizarede N
120
P
120
K
120
.
44
46
48
50
52
54
CIPRIAN 53,3 51,7 49,6 47,8
ALEX 53,3 50,6 49,9 50,8
ARIESAN 50,7 50,8 51,2 47,5
N0P0K N60P60K60 N90P90K90 N120P120K120

Fig.6: Aprecierea calitjii soiului de gru cultivat n funcjie de soiul ales yi tipul de
fertilizare aplicat pentru indicatorul de calitate "AMIDON"

ntre conoinutul total de substanoe proteice Ni conoinutul de gluten uscat
existL o dependenoL: cu ct este mai mare conoinutul proteic al bobului ntreg cu
att este mai mare Ni conoinutul de gluten. Se considerL bogat n gluten grul al
cLrui conoinut total n substanoe proteice depLNeNte 13%. Proporoia proteinelor
generatoare de gluten creNte din interior (7,6%) cLtre exteriorul endospermului
(16,25%) (Catalog Anual cu Date privind Calitatea Grului n Romnia, 2008)
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 75 -
Pentru soiurile de gru luate n studiu n condioiile pedoclimaticealezonei
Deva-OrLNtie ale anului 2010, media conoinutului de gluten (%) raportatL la
factorul soiul cultivat este mai mare (28,75%) la soiul Ciprian Ni AreiNan (Fig.7).
27,2
27,4
27,6
27,8
28
28,2
28,4
28,6
28,8
Media cont. G% 28,75 27,75 28,75
CIPRIAN ALEX ARIESAN

Fig. 7: Variajia mediei conjinutului de gluten (%) n funcjie de soiul de gru
cultivat (Zona Deva-Orytie, 2010)

Media conoinutului de gluten (%) raportatL la tipul de fertilizare aplicatL
plantelor de gru se prezintL astfel: la o fertilizare de tip N
120
P
120
K
120
se remarcL o
medie a conoinutului n glutende 33,33% urmatL de 29,66% la o fertizare de tip
N
90
P
90
K
90
Ni 29,66% pentru o fertilzare de N
60
P
60
K
60
(Fig.8).
0
5
10
15
20
25
30
35
Media cont. G% 22,66 28 29,66 33,33
N0P0K N60P60K60 N90P90K90 N120P120K120

Fig. 7: Variajia mediei conjinutului de gluten (%) n funcjie de tipul de
fertilizare aplicat (Zona Deva-Orytie, 2010)

Calitatea soiului de gru n funcoie de soiul semLnat Ni tipul de fertilizare
aplicat pentru indicatorul de calitate conoinutul n gluten (%) n condioiileclimatice
ale anului 2010, n zona Deva-OrLNtie, se prezintL astfel (Fig.9): conoinutul de
gluten (%), cel mai mare nregistrat, este la soiul de gru ArieNan la o fertilizare de
tip N
120
P
120
K
12
, urmeazL soiul de gru Alex care un conoinut n gluten mare att la o
fertilizare de tip N
120
P
120
K
12
ct Ni la cea de N
90
P
90
K
90
(33%). La aplicarea
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 76 -
ngrLNLmintelor minerale de tip N
120
P
120
K
12
rLspunde favorabil Ni soiul de gru
Ciprian: 32%.
0
5
10
15
20
25
30
35
CIPRIAN 20 30 33 32
ALEX 22 27 29 33
ARIESAN 26 27 27 35
N0P0K N60P60K60 N90P90K90 N120P120K120

Fig.9: Aprecierea calitjii soiului de gru n funcjie de soiul de gru yi tipul de
fertilizare aplicat pentru indicatorul de calitate "CONJINUT N GLUTEN"

Comportamentul tehnologic al fLinurilor de gru este rezultatul unor
interacoiuni subtile Ni extrem de complexe care trebuiesc analizate pe baza unor
parametri de calitate extrem de specifici: conoinutul de proteinL, conoinutul de
gluten, indicele Zeleny. Indicele Zeleny este un indice tehnologic important pentru
definitzarea reoetelor Ni stabilirea modului de panificaoie. Indicele de sedimentare
(indice Zeleny <ml>
SI
)- numLr care indicL volumul exprimat n mililitri al
sedimentului oboinut dintr-o suspensie de fLinL ntr-o soluoie de acid lactic
(http://www.directiagricolavs.ro). Valorile STAS (Ordin.M.O.691./2003) ale
acestui indice tehnologic sunt urmLtoarele:
Tabel 1
Valorile STAS ale indicelui tehnologic Zeleny

WS Sub 20 ml Calitate nesatisfLcLtoare
WS 20-34 ml Calitate satisfLcLtoare
WS 35-50 ml Calitate bunL
WS Peste 50 ml Calitate foarte bunL

Variaoia mediei indicelui de sedimentare n funcoie de soiul de gru cultivat
cea mai ridicatL se nregistreazL la soiul Ciprian (55,75 ml), urmat de soiul ArieNan
cu 56,5 ml (Fig.10).
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 77 -
44
46
48
50
52
54
56
58
Media WS(ml) 55,75 48, 5 56,5
CIPRIAN ALEX ARIESAN

Fig. 10: Variajia mediei indicelui de sedimentare WS(ml) n funcjie de soiul de gru
cultivat (Zona Deva-Orytie, 2010)

Variaoia mediei indicelui de sedimentare n funcoie de tipul de fertilizare
aplicat soiurilor de gru luaten studiu n anul experimental 2010 pentru zona Dev-
OrLNtie prezintL urmLtoareleparticularitLoi: la o fertilizare de tip N
120
P
120
K
120
media
indicelui de sedimentare este de 64,66 ml adicL conform STAS-ului grul are o
calitate excepoionalL; pentru dozele de ngrLNLminte de tip N
90
P
90
K
90
media
indicelui Zeleny este de 57 ml, iar pentru N
60
P
60
K
60
este de 51 ml (Fig.11).
0
10
20
30
40
50
60
70
Media WS(ml) 41,66 51 57 64,66
N0P0K N60P60K60 N90P90K90 N120P120K120

Fig. 11: Variajia mediei indicelui de sedimentare WS (ml) n funcjie de tipul de
fertilizare aplicat (Zona Deva-Orytie, 2010)

Aprecierea calitLoii soiurilor de gru experimentate, n funcoie de soi Ni
tipul de fertilizare aplicat pentru indicatorul de calitate tehnologic al calitLoii
fLinurilor, indicele de sedimentare Zeleny, prezintL urmLtoarele caracteristici: soiul
de gru ArieNan rLspunde foarte bine la o fertilizare de tip N
120
P
120
K
120
avnd o
valoare a indicelui de 70 ml, valoare consideratL foarte bunL. La aceiaNi dozL de
azot, rLspunde excepoional Ni soiul de gru Ciprian (69 ml), dar acelaNi soi, Ciprian,
rLspunde foartebine, la o o dozL de azot tip N
90
P
90
K
90
(65 ml); soiul Alex la o
fertilizare de N
90
P
90
K
90
prezintL o valoare a indicelui de sedimentare de 55 ml,
consideratL ca fiind foarte bunL conformSTAS 2003.
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 78 -
0
10
20
30
40
50
60
70
CIPRIAN 38 51 65 69
ALEX 34 50 55 55
ARIESAN 53 52 51 70
N0P0K N60P60K60 N90P90K90 N120P120K120

Fig.12: Aprecierea calitjii soiului de gru n funcjie de soiul de gru yi tipul de
fertilizare aplicat pentru indicatorul de calitate "INDICELE DE SEDIMENTARE (WS)

CONCLUZII

Analiza din punct de vedere calitativ a producoiilor soiurilor experimentate
n zona Deva-OrLNtie permit formulare unor concluzii importante pentru ceea ce a
nsemnat producoia soiurilor de gru din anul 2010:
Condioiile climatice ale anului 2010 au influenoat pozitiv calitatea
panificabilL a soiurilor de gru: Ciprian, Alex Ni ArieNan.
Conoinutul n proteinL al grului, depinde n mare parte de nzestrarea
geneticL a soiului, administarea ngrLNLmintelor precum Ni timpul secetos n
perioada dezvoltLrii boabelor.
Soiurile de gru Ciprian Ni ArieNan s-au remarcat n ceea ce priveNte
valoare soiului, ele rLaspunznd totodatL favorabil la aplicarea dozelor de
ngrLNLminte minerale de tip N
120
P
120
K
120.

BIBLIOGRAFIE

1. Bilteanu Gh., Fitotehnie, Ed. Ceres;
2. Tabr V., 2007 - Calitatea grului n recolta anului 2006 n Romnia;
3. *** Ordin.M.O.691./2003
4. *** CALITATEA GRNELOR RECOLTA DIN 2008, Catalog Anual cu Date privind
Calitatea Grului n Romnia, 2008
5. *** REVISTA ELECTRONICA DE MORARIT SI PANIFICATIE, 2009
6. http://www.directiagricolavs.ro.Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 79 -
CERCETRI PRIVIND REMANENA CIPERMETRINULUI
N SOLUL CULTIVAT CU CEAP PRIN ARPAGIC
(Allium cepa L.)

RESEARCH CONCERNING THE REMANENCE OF
CYPERMETHRIN IN THE SOIL CULTIVATED WITH ONION
FROM CHIVES (Allium cepa L.)

Viorica COTEANU, Doru Ion PETANEC, Lavinia MICU

Agricultural and Veterinary University of the Banat, Timiyoara, Romania
119, Calea Aradului, Timiyoara - 300645, Romnia
email: viorica_coteanu@yahoo.com

Rezumat
Lucrarea are ca scop prezentarea rezultatelor
cu privire la remanenta cipermetrinului n sol
la 24 de ore, respectiv 7 zile de la aplicarea
tratamentului cu insecticid (FASTER 10 CE,
0,03%). Pentru identificarea i determinarea
cantitativ a componentelor care constituie
reziduul toxic s-a utilizat ca metod
cromatografic cromatografia de lichide de
nalt performant (HPLC), respectiv
cromatografia prin repartitie i detectie in UV-
VIS. Rezultatele obtinute au indicat faptul c
remanenta cipermetrinului la 24 de ore de la
aplicarea tratamentului cu insecticid a fost de
0,209 ppm (parti per milion sau mg/kg), iar la
7 zile, cipermetrinul a fost identificat n
concentratia de 0,164 ppm.
Cuvinte cheie: remanent, cipermetrin, sol,
HPLC.
Abstract
In this paper we present results concerning the
remanence of cypermethrin in the soil 24
hours and 7 days after treatment with
insecticide (FASTER 10 CE, 0.03%). In order
to identify and measure quantitatively the
components of a toxic residue we used the high
performance liquid chromatography, i.e. UV-
VIS repartition and detection chromatography.
Results show that the remanence of
cypermethrin 24 hours after insecticide
application was 0.209 ppm (parts per million
or mg/kg), while 7 cypermethrin was identified
in concentration of 0.164 ppm.
Key words: remanence, cypermethrin, soil,
HPLC

INTRODUCTION

Soil is the substratum on which live and develop plants and animals and
therefore it makes possible human existence.
Pesticides applied through the dusting and spraying of crops lay on plants
and on soil surface. A certain amount of the preparation (about 30%) covering
plant surface is swept by the wind and washed off by the rain and carried to the soil
surface. Besides that, some pesticides are applied directly on the soil to protect
plants [5].
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 80 -
No matter the way pesticides reach the soil, they are subjected to such
processes as oxidation, root absorption, chemical and biological degradation, and
removal dueto water movements or, in some cases, to wind erosion [5].
The issue of the remanence of chemicals for plant protection in the
environment was subjected to numerous studies. A large number of these studies
concern the remanence of pesticides in the soil. Establishing, even for approximate
periods of time, their disappearance from the soil allow them to be rationally
applied in plant protection and to prevent accumulation.
In this context, our paper aims at presenting results concerning the
remanence of cypermethrin in the soil 24 hours and 7 days after applying the
insecticide (FASTER 10 EC, 0.03%).

MATERIAL AND METHOD
Research concerning the remanence of cypermethrin in the soil was
carried out in 2010 on both the experimental field cultivated with onion from chives
(Allium cepa L.) belonging to the Didactic Station of the Banat University of
Agricultural Science and Veterinary Medicine in Timisoara and in the laboratory for
residue detection of the Cultivation Technology discipline.
The experiment was designed after the randomised block method with
three replicas [1]. The area of the treated variant was 6 m
2
.
In order to estimate the remanence of cypermethrin in the soil we treated
with insecticide in usual dose at the beginning of bulb development. The insecticide
we used was FASTER 10 EC (Cypermethrin, 0.03%). The solution applied on the
soil with a manual pump was prepared at the beginning of the treatment. We used
to spray 600 ml of water in which we dissolved 0.18 ml of insecticide.
In order to measure the remanence of cypermethrin in the soil, we
observed the following working steps [2, 3]:
- soil sampling for toxic residues and preparing analysis samples;
- extracting or separating toxic residues;
- purifying extracts;
- identifying and measuring quantitatively the components of the toxic
residue.
Sampling soil with toxic residues was done 24 hours and 7 days after
treatment application of the insecticide. We sampled 3 times after we removed the
superficial soil cover (3-5 cm) and we sampled each time 100 g of soil from the
subjacent area over the 0-10 cm depth. The samples were then put into paper
bags, labeled, and sent to the laboratories in the shortest time. In order to avoid
chemical degradation, the soil samples were kept frozen until laboratory analysis.
Extraction. This is the operation through which the residue is separated
from the material or the substratum in which it can be found.
Purifying the extracts. The purifying technique we used was solid
adsorbent column purification Floristil.
Identifying and measuring quantitatively the components of toxic residue.
We used the high performance liquid chromatography, i.e. UV-VIS repartition and
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 81 -
detection of insecticides [4]. We used the Bischoff chromatographic liquid and the
Borwin soft.
RESULTS AND DISCUSSION
Results concerning the remanence of cypermethrin in the soil are shown in
Table 1 and in Figures 1-4 compared to the control (soil not treated with
insecticide). For the beginning, we designed a calibration curve for the active
substance we tested cypermethrin (Figure 1).

Figure 1. Cypermethrin: calibration curve

After injecting the soil sample into the chromatograph, we obtained its
chromatogramme. Analysing the control chromatogramme (Figure 2), we can see
that we could not detect the least concentration of active substance (cypermethrin).


Figure 2. Chromatogramme of the control soil sample
The amount of cypermethrin applied o the soil during the treatment with
insecticide (FASTER 10 EC, 0.03%) was 0.214 ppm.
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 82 -
The amount of soil used to measure the remanence of cypermethrin 24
hours after insecticide application was 158.36 g. According to the
chromatogramme(Figure3) we detected a concentration of 1,580,451.429 g/ml.
This value, converted into ppm(parts per million or mg/kg) is 0.209 ppm.


Figure 3 Cypermethrin: chromatogramme of the soil sample 24 hours after treatment

The amount of soil used to measure the remanence of cypermethrin 7 days
after treatment application was 98.05 g. According to the chromatogramme (Figure
4) we detected a concentration of 770,152.238 g/ml. This value, converted into
ppm(parts per million or mg/kg) is 0.164 ppm.

Figure 4 .Cypermethrin: chromatogramme of the soil sample 7 days after treatment
Table 1

Amount of cypermethrin in the soil 24 hours and 7 days after treatment with
insecticide (FASTER 10 EC, 0.03%)
Amount of cypermethrin (ppm) Sampling
interval
Soil sample
Applied on the soil during treatment
(FASTER 10 CE, 0.03%)
Found in the soil
Control 0 0 24 hours
Cypermethrin 0.214 0.209
Control 0 0 7 days
Cypermethrin 0.214 0.164
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 83 -
Analysing the results presented in Table 1, we can see a decrease of the
amount of cypermethrin: 24 hours after treatment application, the amount of
cypermethrin in the soil was 0.209 ppm, and 7 days after treatment application, the
amount of cypermethrin in the soil was 0.164 ppm.

CONCLUSIONS
Analyses of soil samples aiming at measuring the remanence of
cypermethrin 24 hours and 7 days after insecticide application (FASTER 10 EC,
0.03%) allow us to draw the following conclusions:
- analysing the chromatogramme of the control shows that thereis no
trace of the active substance tested (cypermethrin);
- the remanence of cypermethrin in the soil 24 hours after insecticide
application (FASTER 10 CE, 0.03%) is, according to the chromatogramme, 0.209
ppm, and 7 days after insecticide application it is, again according to the
chromatogramme, 0.164 ppm.


BIBLIOGRAPHY
1. Ciulca, S., 2002 - Tehnic experimental, Editura Mirton, TimiNoara;
2. Drumea, V., Chivu, C., 2000 - Utilizarea unor metode chimice i biochimice de
relevare n CSS pentru determinarea reziduurilor de pesticide Probleme de agrotehnicL
aplicatL, 22, 1, pg. 1-13;
3. Grou, Elvira et. al., 1979 - Metode pentru determinarea reziduurilor de produse
fitofarmaceutice, Editura Ceres, BucureNti;
4. Jntschi, L., 2004 - Chimie Fizic. Analize chimice i Instrumentale, Editura
AcademicDirect, Cluj-Napoca, http://ph.academicdirect.ro;
5. Nicorow, M., 1981 - Pesticidele n lumina toxicologiei mediului, Editura Ceres,
BucureNti.

VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 84 -
CERCETRI PRIVIND PREZENA CIPERMETRINULUI N
BULBUL DE CEAP (Allium cepa L.) CULTIVAT N
CONDIII DE CMP

RESEARCH CONCERNING THE REMANENCE OF
CYPERMETHRIN IN ONION (Allium cepa L.) BULBS AND LEAVES
CULTIVATED IN FIELD CONDITIONS

Viorica COTEANU, Doru Ion PETANEC

Agricultural and Veterinary University of the Banat, Timiyoara, Romania
119, Calea Aradului, Timiyoara - 300645, Romnia
email: viorica_coteanu@yahoo.com

Rezumat
Lucrarea are ca scop prezentarea rezultatelor
cu privire la prezenta cipermetrinului n bulbul
de ceap la 24 de ore, respectiv 7 zile de la
efectuarea tratamentului cu insecticid
(FASTER 10 CE, 0,03%). Pentru identificarea
i determinarea cantitativ a componentelor
care constituie reziduul toxic s-a utilizat ca
metod cromatografic cromatografia de
lichide de nalt performant (HPLC),
respectiv cromatografia prin repartitie i
detectie in UV-VIS. Rezultatele obtinute au
indicat faptul c la 24 de ore de la aplicarea
tratamentului cu insecticid remanenta
cipermetrinului n bulbul de ceap a fost de
3,585 ppm (parti per milion sau mg/kg, iar la 7
zile, cipermetrinul a fost identificat n
concentratia de 0,038 ppm.
Cuvinte cheie: remanent, cipermetrin, ceap,
cromatografie
Abstract
This paper aims at showing the results
concerning the remanence of cypermethrin in
the bulbs of onion 24 hours and 7 days after
insecticide application (FASTER 10 CE, 0.03).
To identify and measure quantitatively the
components of toxic residue we used the high
performance liquid chromatography, i.e. UV-
VIS repartition and detection chromatography.
Results show that 24 hours after application of
the treatment the remanence of cypermethrin
in the onion bulbs was 3.585 ppm (parts per
million or mg/kg) and seven days after
treatment application, cypermethrin was
identified in concentration of 0.038 ppm.
Key words: remanence, cypermethrin, onion,
chromatographyINTRODUCERE

Pesticidele, utilizate n combaterea dLunatorilor Ni protecoia plantelor,
reprezintL una dintresursele de poluare chimicL a mediului, cu largi implicaoii n
patologia animalelor Ni serioase efecte nocive asupra sistemelor biologice [1].
Calea de acumulare a reziduurilor de insecticide n produsele vegetale o
constituie fie contactul direct cu planta prin stropire, fie difuzarea acestora din sol
n plante ca urmare a administrLrii de insecticide pe suprafaoa solului. n acest caz,
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 85 -
cantitLoile ce ajung n pLroile aeriene ale plantei sunt infime, nsL cele care rLmn n
rLdLcinile comestibile Ni n tuberculi sunt apreciabile [6].
Calitatea Ni cantitatea insecticidelor regLsite sub formL de reziduuri n
produsele vegetale depinde de specia plantei, de felul compuNilor Ni de perioada de
timp de la aplicarea lor pnL la recoltare [7].
Prin urmare, cantitatea de reziduuri din produsele vegetale depinde de:
respectarea timpului dintre ultimul tratament Ni recoltare; tipul de plantL tratatL Ni
vrsta acesteia; dozaNi epoca de aplicare a insecticidului; numLrul tratamentelor
aplicate; condioiile climatice; dimensiunile Ni gradul de maturare al fructelor; forma
de aplicare a insecticidului (praf, muiabil sau emulsie).
n acest context, lucrarea are ca scop prezentarea rezultatelor cu privire
la remanenoa cipermetrinului n bulbul de ceapL la 24 de ore, respectiv 7 zile de la
aplicarea tratamentului cu insecticid (FASTER 10 EC, 0,03%).

MATERIAL I METOD

CercetLrile privind remanenoa cipermetrinului n bulbul de ceapL au
fost efectuate n anul 2010 ntr-un cmp experimental aparoinnd Bazei
Didactice Ni de Cercetare a U.S.A.M.V.B.TimiNoara, cultivat cu ceapL prin
arpagic (Alli um cepa L.), ct Ni n laboratorul pentru determinarea
reziduurilor din cadrul Disciplinei de AgrotehnicL.
Experienoa a fost organizatL dupL metoda blocurilor randomizate, n
trei repetioii [2].
n scopul determinLrii remanenoei cipermetrinului n plantele de
ceapL, s-a aplicat tratamentul cu insecticid n doza uzualL la nceputul
formLrii bulbului. Insecticidul utilizat a fost: FASTER 10 EC (Cipermetrin,
0,03%). Soluoia, aplicatL foliar cu ajutorul unei pompe manuale, a fost
preparatL n momentul nceperii acoiunii. S-a utilizat norma de stropire de
600 ml apL, iar cantitatea de insecticid utilizatL a fost de 0,18 ml.
n desfLNurarea procesului de lucru pentru determinarea
remanenoei cipermetrinului n bulbul de ceapL, au fost respectate
urmLtoarele etape de lucru [3][4]: prelevarea probelor de ceapL (plante de
ceapL); extracoia sau separarea reziduului toxic; purificarea extractelor;
identificarea Ni determinarea cantitativL a componentelor care constituie
reziduul toxic.
Prelevarea probelor de ceapL s-a realizat la intervalele de 24 de ore,
respectiv 7 zile, de la efectuarea tratamentului cu insecticid. ENantioanele au fost
apoi introduse n pungi de hrtie, etichetate Ni transportate la laborator n cel mai
scurt timp. Pentru a se evita degradarea chimicL, probele de ceapL au fost
pLstrate n stare ngheoatL pnL la efectuarea analizelor de laborator.
n vederea identificLrii Ni determinLrii cantitative a componentelor
care constituie reziduul toxic, s-a utilizat ca metodL cromatograficL
cromatografia de lichide de naltL performanoL (HPLC), respectiv
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 86 -
cromatografia prin repartioie Ni detectie in UV-VIS a insecticidelor [5]. S-a
utilizat lichid cromatograful Bischoff, soft Borwin.

REZULTATE I DISCUII
Prin analizele efectuate n laborator am dorit sL evidenoiemremanenoa
cipermetrinului n bulbul de ceapL la 24 de ore, respectiv 7 zile de la aplicarea
tratamentului cu insecticid (FASTER 10 EC, 0,03%).
Pentru nceput, a fost ntocmitL curba de calibrare prin injectarea a trei
concentraoii diferite din standardul analizat (cipermetrin): 100, 50, 25 g Ni
cromatograma probei de ceapL martor (netratatL chimic) (fig. 1). n urma analizLrii
acestora s-a constatat cL nu a putut fi detectatL nici cea mai redusL concentraoie din
substanoa activL testatL (cipermetrin).


Fig. 1 Cromatograma martorului: bulbul de ceap
Cantitatea de bulb utilizatL pentru determinarea remanenoei
cipermetrinului la 24 de ore de la efectuarea tratamentului cu insecticid a
fost de 12, 00 grame, iar la 7 zile cantitatea utilizatL a fost de 7,96 grame.
Conform cromatogramelor, cipermetrinul a fost identificat n concentraoia
de 43,03 Lg/ml, la 24 de ore (fig. 2), iar la 7 zile n concentraoia de 38,44
Lg/ml (fig. 3). Aceste valori convertite n ppm (pLroi per milion sau mg/kg)
sunt de 3,585 (24 de ore), respectiv 0,038 (7 zile).


Fig. 3 Cromatograma probei bulbului de ceap - 24 de ore de la efectuarea
tratamentului cu insecticid

Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 87 -


Fig. 4 Cromatograma probei bulbului de ceap - 7 zile de la efectuarea tratamentului cu
insecticid

CONCLUZII
Analizele efectuate n laborator, avnd ca scop determinarea remanenoei
cipermetrinului n bulbul de ceapL la 24 de ore, respectiv 7 zile de la aplicarea
tratamentului cu insecticid (FASTER 10 EC, 0,03%) au condus la urmLtoarele
concluzii:
- Din analiza cromatogramei martorului rezultL cL nu a putut fi detectatL nici cea
mai redusL concentraoie din substanoa activL testatL (cipermetrin).
- Remanenoa cipermetrinului n bulbul de ceapL, la 24 de ore de la aplicarea
tratamentului cu insecticid (FASTER 10 CE, 0,03%), conform cromatogramei, este
de 3,585 ppm, iar la 7 zile cipermetrinul a fost identificat n bulbul de ceapL n
concentraoia de 0,038 ppm.

BIBLIOGRAFIE

1. Alexa Ersilia, 2008 - Contaminanti n produse horticole i cerealiere, Editura
Solness, Timisoara;
2. Ciulca, S., 2002 - Tehnic experimental, Editura MIRTON, TimiNoara;
3. Drumea, V., Chivu, C., 2000 - Utilizarea unor metode chimice Ni biochimice de
relevare n CSS pentru determinarea reziduurilor de pesticide Probleme de
agrotehnicL aplicatL, 22, 1, pg. 1-13;
4. Grou, Elvira et. al., 1979 - Metode pentru determinarea reziduurilor de produse
fitofarmaceutice, Editura Ceres, BucureNti;
5. Jntschi, L., 2004 - Chimie Fizic. Analize chimice i Instrumentale, Editura
AcademicDirect, Cluj-Napoca, http://ph.academicdirect.ro;
6. Popa, G., et. al., 1986 - Toxicologia produsel or al iment are. Editura
Academiei Republicii Socialiste Romnia, BucureNti, 90-97;
7. Rivi, A., 2004 - Cont ami nant i agr oali mentari, Editura Eurostampa,
TimiNoara.VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 88 -
INFLUENA FERTILIZARII ORGANICE I MINERALE ASUPRA
CONTINUTULUI DE MENTOL DIN MENTA (MENTHA PIPERITA),
N CONDIIILE CLIMATICE DIN LOVRIN

INFLUENCE OF ORGANIC AND MINERAL FERTILIZATION ON
OIL AND MENTHOL CONTENT OF HERBA FROM MINT
(MENTHA PIPERITA L.) IN CLIMATIC CONDITIONS FROM
LOVRIN

Ovidiu PTRUI, Valeriu TABR

Universitatea de Stiinje Agricole yi Medicin Veterinar a Banatului Timiyoara,
Romnia, email: patruiovidiu@yahoo.com

Rezumat
Avnd n vedere faptul c fertilizarea este una
din msurile care, aplicate corespunztor, duce
la creterea productiei i implicit a calittii
acesteia, multe cercetri efectuate n ultimul timp
s-au axat pe gsirea unor formule optime pentru
aceasta. Lucrarea de fat i propune s
analizeze efectul fertilizrii organice i minerale
asupra continutului de ulei i mentol din herba la
ment (Menta piperita L.).Din analiza
rezultatelor privind continutul de ulei imentol
din herba, se constat c acesta este influentat
mai mult de fertilizarea organic dect de cea
mineral.Diferentele dintre variante privind
continutul de ulei i mentol din herba, sunt mai
evidente n cazul fertilizrii organice. Din
analiza rezultatelor privind continutul deulei i
mentol din herba la ment, se constat c n
majoritatea variantelor experimentale realizate
prin utilizarea fertilizrii organice, continutul de
ulei i mentol din herba depete 30%. Cele mai
mari valori ale continutul de ulei i mentol din
herba la ment se nregistreaz la varianta cu
fertilizare organic i mineral.
Cuvinte cheie: ment, continut mentol, herba.
Abstract
Given the fact that fertilization is one of the
measures which, properly applied, lead to
increased production and hence its quality, more
research carried out lately have focused on
identifying the optimal formula.This paper aims
toto examine the effect of organic and mineral
fertilization on oil content of menthol in mint
herba ( Mentha piperita L. ).The analysis results
of oil and menthol content in herba, it appears
that it is influenced more than organic than the
mineral fertilization. Differences between the
versions on oil and menthol content of herba are
more obvious in the case of organic fertilization.
The analysis results of oil and menthol content of
herba mentor variants are found in most
experiments using organic fertilizer, oil and
menthol content of herba exceed 30%. The
highest values of oil and menthol content in
peppermint herba recorded in the variant with
organic and mineral fertilizers.
Keywords: mint, menthol content, herba

INTRODUCTION
Peppermint (Mentha piperita) is one of the most popular and widely
consumed aromatic and medicinal plants by people.The reason that peppermint is
so popular is that it spreads a great smell nice, but mostly because it is an excellent
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 89 -
herb tea that gives a great taste. Being a plant originating in northern Europe, is
found in spontaneous, instead it is cultivated on large areas in many parts of the
world.Peppermint oil contains high levels of essential active menthol.
The volatileoil of peppermint and the other components of the plant have
stomahicL action, carminative, choleretic, cardiotonic, analgesic.
Menthol is widely used in the preparation of toothpaste and mouth washes
because of soft properties, antiseptics and the correction of tasteand smell.
Peppermint essential oil is widely used in food, the preparation of liqueurs,
candies, which prints an odor and a pleasant,.
Proper fertilization with manure, which is the best fertilizer for mint
(especially on poor soils), depending on soil applied doses of 20-40 t / ha
(incorporated by plowing), it is very important not only for quality production, but
also to maintain and improve the productive potential of soil. Herba and foil
production is influenced by the technology applied (especially fertilization) that
determines the quality and increase production.

MATERIAL AND METHOD

Experience has been placed in the experimental field of research Lovrin
resort. The experimental field was located on a chernozem soil type. The
experiments were bifactorial type, to repeat the concluding annual cycle so that the
experimental field in the first year we have experience, second year and third year.
Variety Columna used in experiments.

FACTOR A - organic fertilization - 20 t / ha

a1: N
o
P
o
K
o

a2: N
60
P
60
K
60

a3: N
90
P
90
K
90

a4: N
120
P
90
K
90

a5: N
120
P
90
K
90
+foliar fertilization

FACTOR B unfertilized organic

a1: N
o
P
o
K
o

a2: N
60
P
60
K
60

a3: N
90
P
90
K
90

a4: N
120
P
90
K
90

a5: N
120
P
90
K
90
+foliar fertilization
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 90 -
RESULTS AND DISCUSSIONS

Volatile oil content results obtained fromthe production of herba in mint
(Mentha piperita L.), under the influence of factor A - organic and mineral
fertilizer in the Lovrin conditions are shown in Figure 1.
1,35
1,4
1,45
1,5
1,55
1,6
1,65
1,7
oil content% 1,49 1,57 1,63 1,68 1,59
A1 N0P0K0 A2 N60P60K60 A3 N90P90K90 A4 N120P90K90
A5 N120P90K90
+FF

Fig. 1. Changes in the mean content of volatile oil obtained from the mint herba under
the influence of organic fertilization (factor A), Lovrin

The analysis results shows that there is a high variability of essential oil
content of the mint at the 5 herba variants studied. This variability is within the
limits, 1.49% oil only organic and mineral fertilized variant 1.68% at 120 N.
version. It was found that the volatile oil is formed in the plant, depending on the
origin of some genetic conditions, time of harvest, the leaves on the stemposition.
Of the five variants studied only two fish oil containing 1.6% (,
N90P90K90, N120P90K90).
Of the variants studied, four exceed the oil content of only organic mineral
fertilized variant, 1.49%.
Variation of volatile oil content and its components that differ from herba
of mint, depending on the time of harvesting their geographical location.

Table1
Influence of organic and mineral fertilization on the yield of mint oil in herba on the
climate conditions Lovrin

Nr.crt.
A organic/
mineral fertilizer
Crops
kg/ha
%
Diference
kg/ ha
Significance
1.
a1 N0P0K0 63
100 -
2.
a2 N60P60K60 103
163 40 x
3.
a3 N90P90K90 154
244 91 xxx
4.
a4 N120P90K90 130
206 67 xxx
5.
a5 N120P90K90 +FF 108
171 45 x
DL5%= 38 kg/ha; DL 1% = 63 kg/ha; DL 0,1% = 46 kg/ha.
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 91 -
Production for the factor A given product is a result harvest - oil content.
The highest oil production under the influence Lovrin organic and mineral
fertilization is achieved in variants N90P90K90 - 154kg/ha oil, N120P90K90 - 130
kg / ha oil, N90P90K90 - 269 kg / ha oil, and N60P60K60 - 218 kg / ha oil.
It appears that the 5 variants studied, only one oil production made more
than 150 kg / ha and oil is provided as a very significant statistically.
The smallest production of essential oil of peppermint is recorded on film
frommineral fertilized variant only organic N0P0K0 a value of 63 kg / ha and oil is
not statistically assured.
The content of volatile oil of herba in mint production under the influence
of mineral fertilization on Lovrin conditions are shown in Figure 2.
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
Oil content % 1,27 1,46 1,52 1,58 1,46
b1 N0P0K0 b2 N60P60K60 b3 N90P90K90 b4 N120P90K90
b5 N120P90K90
+FF

Fig. 2. Influence of mineral fertilization (factor B) on the oil content of herba production
in mint (Mentha piperita L.) in conditions of Lovrin

Analysis of oil content under the influence of mineral fertilization, it is
found that will reduce the oil content of mint herba of all variants tested.
It is important that some variants of the mint herba studied under the
influence of mineral fertilization have an oil content much more than that of the
control variant N0P0K0 - 1.27%.
The high content of peppermint oil in herba influence factor B in terms of
Lovrin, N90P90K90 variants is done - and N120P90K90 1.52% - 1.58%.
Of the five variants studied, four of content beyond the peppermint oil in
herba, herba oil content of mint N0P0K0 variant studied.
Table 2

Influence of mineral fertilization on the production of mint oil in herba
Nr.crt.
B
mineral fertilizer
Crops
kg/ha
%
Diference
kg/ ha
Significance
1.
b1 N0P0K0 74
100 -
2.
b2 N60P60K60 98
132 24
3.
b3 N90P90K90 75
101 1
4.
b4 N120P90K90 76
102 2
5.
b5 N120P90K90 +FF 91
122 17
DL5%= 39 kg/ha; DL 1% =65 kg/ha; DL 0,1% =48 kg/ha.
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 92 -
Analyzing the results of the oil production under the influence of 5
different sowing mineral fertilization of Lovrin conditions shows the following:
- production of herba determine the level and volatility of oil production,
- production of essential oil of mint is dependent herba in the production of herba,
- volatile oil content falls under the influence of sowing mineral fertilization,
- differentiate between variants is higher in the production of essential oil of herba
in mint planted under the influence of organic fertilization.
Highest yields of volatile oil of herba at spearmint is recorded on the N60
variants with mineral fertilizer - 98 kg / ha oil and N120 +FF -91 kg / ha oil.
Production increases and the differences are statistically uninsured.
Herba menthol content in peppermint under the influence of organic and
mineral fertilization of Lovrin conditions areshown in Figure 3.
Chief component of the essential oil of peppermint is menthol herbs.After the
parts wereremoved frommenthol oil, oil is marked as (dementolizat corrected).
26
27
28
29
30
31
32
Menthol content % 27,97 28,82 31,27 31,14 30,61
a1 N0P0K0 a2 N60P60K60 a3 N90P90K90 a4 N120P90K90
a5 N120P90K90
+FF

Fig. 3. Menthol content of mint herba at the Lovrin under the influence of organic and
mineral fertilization

Menthol is the most valuable component of the composition of the herba of
mint. The analysis results shows that there is a high variability of herba menthol
content in peppermint under the influence of mineral fertilization.
This variability is within the limits of the control variant menthol 27, 97% -
31,27% and the variant N0P0K0 N90P90K90.
Of the five variants studied three to one menthol content exceeding 30%
(N120P90K90 +FF - 30.61% N120P90K90 31,14% and N90P90K90).
The lowest amount of menthol content of the film under the influence of
organic and mineral fertilization conditions in Lovrin N0P0K0 are recorded version
27,97%.
Menthol content in peppermint production of herba under the influence of
mineral fertilization is presented in figure 4.

Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 93 -
0
5
10
15
20
25
30
Menthol content % 23,82 26,67 27,86 29,49 26,76
b1 N0P0K0 b2 N60P60K60 b3 N90P90K90 b4 N120P90K90
b5 N120P90K90
+FF

Figure 4. Influence of mineral fertilization on the content of menthol in mint foil at the
conditions of Lovrin

Analysis of the menthol content in peppermint herba obtained under the
influence of mineral fertilization conditions in Lovrin point out that four of the
variants studied have a higher menthol content control variant (23,82%).
The high content of menthol in mint herba on the conditions of Lovrin
performed on variants N120P90K90 - and N90P90K90 29,49% - 27,86%.
Under the menthol content in herba of variants are variants 120N 90N
27,86% menthol, 60N - 26.67% and unfertilised variant 23,82% menthol.
One variation has a menthol content of greater than 27% (N120P90K90 -
29.49%). It is noted that the five variants studied, only four to one over 25%
menthol content.
If we compare the content of menthol in the herba mint obtained under the
influence of mineral and organic fertilization and menthol content fromthe herba
obtained under the influence of mineral fertilization, we find that under the
influence of mineral fertilization, the content of menthol mint in the foil is reduced
by 4%.
CONCLUSIONS

Lovrin In the experimental field were recorded good results in oil and
menthol content of mint crop in herba.
Climatic conditions during sowing and harvesting have been largely
positive influence on the level of harvest of herba to mint.
Volatile oil content and oil production in mint herba influence varies by
mineral and organic fertilization.
The variant sown under the influence of organic and mineral fertilization
were obtained the highest values of volatile oil content, menthol and oil production.
The level of oil content ranged from 1.49 to 1.68% under the influence of
mineral and organic fertilization and 1.26 to 1.58% under the influence of mineral
fertilization.
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 94 -
It is noteworthy that mineral fertilization has production decreases the
content of volatile oil, menthol and the production of mint oil herba each variant,
compared with the content of volatile oil, menthol and mint oil production made
under the influence organic and mineral fertilization.
If we compare the content of menthol in the herba mint obtained under the
influence of mineral and organic fertilization and menthol content fromthe herba
obtained under the influence of mineral fertilization, we find that under the
influence of mineral fertilization, the content of menthol mint in the foil is reduced
by 4%.

BIBLIOGRAPHY

1. Blteanu Gh., 1993 - Plante medicinale n fitotehnie, Ed. Ceres BucureNti;
2. Croteau R, Martinkus C, 1979 - Metabolism of monoterpenes: demonstration of
(1)-neomenthyl-b-d-glucoside as a major metabolite of (2)-menthone in peppermint (Mentha
piperita). Plant Physiol 64: 169 175;
3. Muntean L.S. et.al., 2007 Tratat de plante medicinale cultivate i spontane, Ed.
Risoprint, Cluj Napoca;
4. Sulescu N.A., Sulescu,N., 1967- Cmpul de experi ent .
Ed.AgrosilvicL, BucureNti.


Mentha piperita L

Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 95 -
INFLUENA FERTILIZRII ASUPRA RECOLTEI I A
CALITII BOABELOR LA LUPINUL ALB

INFLUENCE OF HARVEST AND QUALITY FERTILISATION
GROUNDS IN WHITE LUPINE

1
Leontina A. BBUIU,
2
Gheorghe DAVID

1
Agency for Payments and Intervention for Agriculture

2
Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine,
Timiyoara

Rezumat
Cercetrile s-au efectuat n zona Gurahont,
teritoriu situat n provincia climatic dup
Kppen c.f.b.x., pe un sol de tip preluvosol
stagnogleic moderat, gleizat, cu reactie slab
acid (pH 5,9), slab aprovizionat cu humus
(2,23%) i azot, fosfor i potasiu, cu textur
mijlociu fin. Rezultatele de recolt au
evidentiat c fertilizarea lupinului cu azot n
doz de N
30
a mrit recolta de boabe cu 16%.
Mrirea dozei la N
60
nu se justific.
Fertilizarea cu fosfor i potasiu n doze de
P
40
K
40
a mrit recolta de boabe cu 35%, spor
amplificat prin dublarea dozelor la P
80
K
80
la
50%.Continutul de protein al boabelor a fost
influentat favorabil de ngrmintele cu azot
de la 36,4% (N
0
) la 38,5% (N
60
), iar productia
proteic a crescut de la 486 kg/ha nregistrat
n varianta N
0
P
0
K
0
la 942 kg/ha, n varianta
fertilizat cu N
60
P
80
K
80
.
Cuvinte cheie: lupin alb, fertilizare, recolt,
calitatea boabelor.
Abstract
The research was conducted in the Gurahont,
territory situated in the province after Koppen
climate c.f.b.x. on soil type stagnogleic
preluvosol moderately gleyed, weakly acid
reaction (pH 5.9), poorly stocked with humus
(2.23% ) and nitrogen, phosphorus and
potassium, medium fine texture. The crop
results showed that nitrogen fertilization
lupine dose of N30 increased grain yield by
16%. Increasing the dose to N60 is not justified.
Fertilization with phosphorus and potassium
doses P40K40 a grain crop increased by 35%,
boosted by doubling dose increase to 50%
P80K80.The protein content of grain was
positively influenced by nitrogen fertilizers
from 36.4% (N0) to 38.5% (N60) and protein
production increased from 486 kg / ha variant
N0P0K0 recorded in the 942 kg / ha, fertilized
with N60P80K80 variant.
Key words: white lupine, fertilization, crop,
grain quality
INTRODUCTIONS

Lupines currently unknown moments of progress and expansion, due to
high protein content of grain, which explains the growing world today in an area
which has exceeded 1.6 million hectares.
White lupine beans contain 34-37% protein, 26.1% mining neazotate mile
and 9.2 to 9.4% fat.
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 96 -
Used as a green manure crop in the main or second crop (in stubble) on
sandy soils and those with acid reaction, poor crop to produce significant gains.

MATERIAL AND METHODS


The experiments were two-way, with three repetitions, with the following
graduations of factors: Factor A - the dose of nitrogen (a
1
- N
0
Mt, a
2
- N
30
, a
3
- N
60
)
and factor B - doses of phosphorus and potassium (b
1
- P
0
K
0
; b
2
- P
40
K
40
, b
3
-
P
80
K
80
).
Seed material was used Medi variety, from the ARDS Orchard (Satu
Mare). The plant was run wheat growing. Cultivation of the specific culture of lupins
were grown in own field.
In the course of vegetation measurements were made on plant height,
number of ramnification, number of flowers and pods/plant. At harvest,
measurements were made on 1000 grain weight, hectoliter weight and protein
content on which the seed production and protein production was calculated.

RESULTS AND DISCUSSION

In the figures 1-4 are the results of measurements during the growing
season.


Fig. 1. The plants height (cm) Fig. 2. The number of ramnifications


Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 97 -

Fig.3. The number of flowers / plan t Fig.4. The number of pods / plant

The plants height increased with increasing dose of nitrogen on phosphorus
and potassium both funds. The number of ramnification had a small fluctuation,
being situated between 3 and 4 in all variants.
The number of flowers and number of pods is a big difference, because the
abortion of them, in all variations.
The number of of pods was substantially the same in variants fertilized
with N30 - 60 per fund and P80K80 P40K40.
Harvest results depending on fertilization are shown in table 1.

Table 1.
The crop results obtained in white lupins

Factorul B Doza de P i K Mediile factorului A Factorul
A
Doza de
azot
P
0
K
0
P
40
K
40
P
80
K
80
Recolta
medie
kg/ha
% Diferena
kg/ha
Semnificaia
N
0
1365 1840 2181 1795 100
N
30
1665 2196 2415 2092 116 297 XXX
N
60
1620 2253 2423 2098 116 303 XXX
DL5%= 107 kg/ha DL1%= 153 kg/ha DL0,1%= 221 kg/ha

Averages factor B

Varianta P
0
K
0
P
40
K
40
P
80
K
80

Recolta kg/ha 1550 2096 2339
% 100 135 150
Diferena kg/ha 546 789
Semnificaia XXX XXX
DL 5%= 186 DL1%= 265 kg/ha DL0,1%= 383 kg/ha

VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 98 -
The results of show the favorable effect of nitrogen fertilizer dose of N30 ..
Increasing the dose to N60 is not justified, this dose having inhibitory effect of
fertilizers on nitrogen fixing the bacteria.
Phosphorus and potassiumfertilizers P40K40 doses and increased very
significantly P80K80 crop.
The mass of 1000 seeds ranged between 335 g and 347 g N0P0K0 variant
fertilized with N30-60 variants P80K80.
The mass hectoliter, according to fertilization ranged from 72 kg / hl
N0P0K0 in version control and 78 kg / hl in N60P80K80 version.
The table 2 is shown the influence of fertilization on protein content.

Table 2.

The influence of fertilization on protein content (%)

Factorul B Doza de P i K Mediile factorului A Factorul A
Doza de azot P
0
K
0
P
40
K
40
P
80
K
80
%
mediu
Diferena
%
Semnificaia
N
0
36,0 36,6 36,5 36,4
N
30
37,1 37,5 37,9 37,5 1,1 XXX
N
60
38,0 38,5 38,9 38,5 2,1 XXX
DL5%= 0,41 DL1%= 0,57 DL0,1%= 0,78

Averages factor B

Specificare P
0
K
0
P
40
K
40
P
80
K
80

Coninutul mediu 37,03 37,53 37,76
Diferena 0,50 0,73
Semnificaia X
DL 5%= 0,72 DL1%= 0,99 DL0,1%= 1,36

The influence positive nitrogen fertilizers increased protein content from
36.4% (N
0
) 37.5% in the variant fertilized with N
30
and 38.5% in the variant
fertilized with N
60
.
Phosphorus and potassium fertilizer have little influence on protein
content, with 0.5% and 0.73% P
40
K
40
variant in the variant fertilized with P
80
K
80
.
The quantity of protein depending on fertilization is shown in table 3.
Anul III, nr. 2 (9), 2011 VEGETAL

- 99 -
Table 3.
The content of protein according to the fertilization (%)

Factorul B Doza de P i K Mediile factorului A Factorul
A
Doza de
azot
P
0
K
0
P
40
K
40
P
80
K
80
Cantitatea
de
protein
kg/ha
% Diferena
kg/ha
Semnificaia
N
0
486 673 796 652 100
N
30
618 824 915 786 121 134 XXX
N
60
616 868 942 809 124 157 XXX
DL5%= 37 kg/ha DL1%= 52kg/ha DL0,1%= 72kg/ha
Averages factor B

Varianta P
0
K
0
P
40
K
40
P
80
K
80

Cant. protein kg/ha 573 788 884
% 100 137 154
Diferena kg/ha 215 311
Semnificaia XXX XXX
DL 5%= 65kg/ha DL1%= 90 kg/ha DL0,1%= 124 kg/ha

The quantity of protein increased with the dose of nitrogen with significant
differences. Doubling of P and K is motivated, increase compared to the control
The crop grew by 37% and 54% P
40
K
40
variant in the fertilized with 54%.

CONCLUSIONS

1. The fertilization with nitrogen, the average levels of phosphorus and
potassium tested is based on the dose of N
30
. Increasing the dose to N
60
is not,
increase the harvest is equal to that achieved with the dose of N
30
.
2. Phosphorus and potassiumfertilizers applied P
40
K
40
dose increased to
35% yield. Doubling the dose P
80
K
80
the crop provided an increase of 50%.
3. The content of protein increased with dose from36.4% nitrogen (N
0
) to
38.5% (N
60
). Fosofr and potassium fertilizer have little influence on protein
content.
4. Protein of yields over 900 kg / ha were achieved in variants fertilized
with N
30-60
P
80
K
80
VEGETAL Anul III, nr. 2 (9), 2011

- 100 -

BIBLIOGRAPHY

1. Axinte M., Roman Gh., Borcean I., Muntean L.S., 2006 - Fitotehnie, Ed. I. I. de
la Brad, IaNi.
2. Baicu T., Sesan Tatiana Eugenia., 1996 - Entomologie agricol, Ed. Ceres,
BucureNti.
3. Blteanu Gh., 1998 - Fitotehnie, Ed. Ceres, BucureNti.
4. Borcean I, David Gh., Borcean A., 2006 - Tehnici de cultur i protectie a
cerealelor i leguminaselor, Ed. de Vest, TimiNoara.
5. David Gh., Pran P., Imbrea Fl., 2006 - Tehnologia plantelor de cmp-Cereale,
leguminoase pentru boabe i plante tehnice, Ed. Eurobit, TimiNoara.
6. Muntean L.S., Borcean I, Axinte M., Roman Gh., 2003 - Fitotehnie, Ed. Ion
Ionescu de la Brad, IaNi.