P. 1
Stalin Tineretea Lui

Stalin Tineretea Lui

|Views: 2|Likes:
Published by chircu
Istorie
Istorie

More info:

Published by: chircu on Dec 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2013

pdf

text

original

Tânărul Stalin - un Al Capone din Caucaz

Stalin, în 1912, în Sankt Petersburg; fotografie din arhivele poliţiei imperiale ţariste

în 1908. în Sankt Petersburg. fotografie din arhivele poliţiei imperiale ţariste Stalin. fotografie din arhivele poliţiei imperiale .Stalin. în 1912.

mama lui Stalin.katerina !iuka"vili. pe #are liderul sovieti# a refu$at s% o mai vad% în#ep&nd #u 19'0 .

pe #&nd î"i #roia drum. iar +adia s*a sinu#is în 19'2 .)ei doi s*au #%s%torit în 1919.lilueva.Stalin în 191(. dis#ret. printre greii partidului bol"evi#. +adia . spre o po$iţie #heie în ierarhie )ea de*a doua soţie a lui Stalin.

lilueva.os#ova. la .Stalin "i fii#a sa Svetlana . în 19'' .

utorul e8pli#% prin a#este detalii de #e Stalin a tolerat at&ta promis#uitate în @urul s%u.?osarul de an#hetare a lui :eria dup% arestarea sa./iaţa de familie a lui Stalin Prima lui soţie.5n familia buni#ilor materni din 6setia. 4așa este re#unos#ut de generalul /lasov #are tre#use de partea hitleriștilor #u întreaga divi$ie pe #are o #omanda în #adrul . 4așa va fa#e prima în#er#are de sinu#idere tr%g&ndu*și un glonte în #ap.Pe unii dintre a#ești #opii.>itler i*a propus lui Stalin s%*l elibere$e pe feldmareșalul von Paulus #%$ut pri$onier la Stalingrad în s#himbul lui 4așa.5n perioada interbeli#%.lilueva. #uprinde 22 de volume. >enrik 4agoda. Stalin i*a a@utat dis#ret.os#ova. #u numeroase nume de femei și fete minore.Har șeful lor suprem. în urma unei an#hete se#rete efe#tuate de 1!: dup% moartea lui Stalin. vi#time ale a#estui pedofil.ontefiore a identifi#at e8istenţa unor #opii din flori f%#uţi de Stalin #u alte femei din Siberia unde el s*a aflat în e8il. 4așa se va sinu#ide în 19<'. #are apar a#um #a oameni #omplet deran@aţi mintal și de o promis#uitate de neimaginat. /oroșilov. fiind #alifi#at de poliţia ţarist% la timpul respe#tiv drept un viol #alifi#at #ontra unei minore Epag. 4așa !iukașvili va #rește #a un b%iat timid. din Curuhansk.. f%r% #a na$iștii s% știe #ine este tat%l lui. +ikolai He@ov sau 7avrenti :eria.ontefiore demonstrea$% #% a#ei poliţiști nu erau oameni normali. lista #omplet% a a#estor #opii din flori.3iul re$ultat din a#east% #%s%torie. pe 2B iunie 19A'. 1irov et#.#est #a$ a st&rnit un mare s#andal. mai ales de fraţii s%i vitregi re$ultaţi din a doua #%s%torie a lui Stalin #u +adia .)elebrit%ţi ale istoriei G=SS pre#um 1alinin. re$ultat un fiu menţionat în biografia di#tatorului s#ris% de ssad :eD în anul 19'1. #&nd a a@uns st%p&nul 1remlinului. dar a fost salvat de medi#i. #are își re#rutau vi#timele din #orpul de balet al Ceatrului :alșoi din .=%spunsul lui Stalin a fost prompt și la#oni#9 0 u nu s#himb un mareșal #u un soldat.rmatei =oșii. pe alţii i*a ignorat #omplet. 4așa #ade pri$onier la nemţi. în anul 19AB.sunt demas#aţi a#um #a afemeiaţi in#urabili. era la #urent #u promis#uitatea a#estora și a tolerat*o. pe nume 7idia Pereprîghina. va muri de tifos la v&rsta de 22 de ani în anul 190(.?in a#east% an#het%.7a au$ul a#estei tentative de sinu#idere.7a arestarea a#estora s*au f%#ut liste am%nunţite #u #e anume s*a des#operit la per#he$iţia biroului a#estora de la 7ubianka. H-/.Stalin.2.##esul istori#ilor la a#este dosare ale lui :eria este în #ontinuare inter$is de #%tre autorit%ţile rusești din #onsiderente neelu#idate în#%- . 4akov 04așa2 !iukașvili va fi abandonat de Stalin la moartea lui 1ato și #res#ut de rudele soţiei sale..2 ?up% doi ani de pri$onierat.5n lag%rul de pri$onieri de la Sa#hsenhausen.Sebag . aflat a#olo în e8il. sedus% de Stalin pe atun#i în v&rst% de '< de ani./a fi îndr%git de toţi #ei #are l*au #unos#ut. t%#ut și as#ult%tor.. katerina 01ato2 Svanid$e.)a s% nu mai pomenim de șefii poliţiei se#rete.5n iulie 19<1. toţi b%ieţi.. Stalin a fost au$it e8#lam&nd9 0:%iatul %sta ni#i s% trag% #a lumea nu e în stare.!eneralul 1!: Serov i*a pre$entat lui >ruș#iov.29(F. #el mai șo#ant #a$ este al unei minore de 1' ani.Simpla le#tur% a a#estor liste menţionate de Sebag . arun#&ndu*se în gardul de s&rm% ghimpat% prin #are tre#ea #urent ele#tri#.

utorul s#rie #% președintele !eorgiei a emis un de#ret pre$idenţial pentru admiterea sa în arhivele se#rete ale !eorgiei f%r% de #are #usto$ii arhivelor au refu$at s%*l primeas#% pe autor.. da#% o #er4n gangster pur $i simplu ste evident faptul #% autorul #%rţii a benefi#iat masiv de #on#ursul și prietenia familiei pre$idenţiale a !eorgiei în #ole#tarea at&tor i$voare de informaţii privind tinereţea gru$in% a lui Stalin.#est fapt este admis de s#riitori #onsa#raţi. ultima carte a lui Se#ag &ontefiore.)ititorul #are are r%bdarea și #urio$itatea s% par#urg% metodi# a#ele ultime șase pagini ale #%rţii de faţ% r%m&ne siderat.Sunt a#olo nu numai nume georgiene "i rusești. de la moștenitori de a treia generaţie. pu#licată la editura &cArt'ur ( Compan) din Toronto. ţara sa era #ea mai mare superputere a lumii . !eorgia9 Sandra și . #are atest% parti#iparea lor dire#t% la istoria stalinist% a !eorgiei sovieti#e și l*au #unos#ut pe 6sip !iukașvili înainte de a*și lua numele #onspirativ de StalinHstori#ii o##identali g%ses# în a#east% #arte unele e8pli#aţii la de#laraţia f%#ut% de premierul Kinston )hur#hill9 0)&nd Stalin a venit la putere. în#ep&nd #u familia pre$idenţial% a ţ%rii sale natale. cu titlul *+oung Stalin. #are au #er#etat o viaţ% întreag% istoria G=SS*ului și sunt #unos#uţi în 6##ident drept kremlinologi. #are au p%strat #u m&ndrie de la buni#ii lor do#umente.Prima surpri$% pe #are o adu#e a#east% #arte este lista detaliilor total inedite #are fa# din a#east% biografie o premier% absolut% la s#ar% mondial%. până la decesul fulgerător din martie 195 . este o premieră mondială pentru că descrie "n detalii cum a devenit gruzinul /sip 0iu1a$vili din /setia dictatorul sovietic 2osif 3issarionovici Stalin din capitala 45SS-ului% Coate lu#r%rile despre Stalin. #a 0#ei2 #are deţin detalii inedite. înaintea autoe8patrierii sale în =usia ţarist%. #i provin de la toate etniile din #ele patru #olţuri ale lumii. publi#ate p&n% a$i.)artea de faţ% pre$int% în #ele <<2 de pagini numai anii de tinereţe ai lui 6sip !iukașvili în )au#a$. Sebag .)&nd Stalin a murit.5n mod ferm și in#ontestabil.7umea se întreab% de unde a pro#urat autorul at&tea detalii intime și mai ales at&tea fotografii uni#atJ =%spunsul este dat în ultimele șase pagini #are #uprind sute de nume și prenume ale oamenilor din toate #olţurile lumii #are au furni$at detalii și fotografii inedite din tinereţea lui 6sip !iukașvili. documentare $i pu#licare a #iografiei sale din tinereţe.Și mai efi#a#e a fost îns% invitaţia f%#ut% publi#ului georgian la televi$iunea naţional%.. =usia ara p%m&ntul #u plugul de lemn.ontefiore s*a impus drept biograful o##idental #el mai bine do#umentat despre viaţa lui Stalin.ihail Saakașvili.Toată viaţa sa. Stalin a fost e!trem de vigilent "n a #loca din fa$ă orice "ncercare de cercetare. care ar fi putut aduce atingere #iografiei oficiale a dictatorului de mai târziu% Su# acest aspect. tratea$% la#oni# anii de tinereţe petre#uţi în !eorgia natal% de #%tre di#tatorul sovieti#.nglia sau =obert )onIuest din SG. @urnale intime sau memorii nepubli#ate ale #elor #are l*au #unos#ut sau au lu#rat #u Stalin s% le adu#% la )an#elaria pre$idenţial% a !eorgiei #are va garanta anonimatul sursei lor. fotografii sau @urnale #u însemn%ri nepubli#ate. -Stalin Tânăr.. pre#um profesorul universitar =obert Servi#e din .

7a #are 1eke a r%spuns prompt9 0?a#% nu te b%team. a #%rui fotografie apare în #arte. faţa br%$dat% de #i#atri#i de la v%rsat de v&nt și. în de#ursul a 29 de ani.lte detalii pe a#east% list% de #omple8e9 degete lipite la un pi#ior. mama sa.8ist% fotografii în a#east% #arte #are*l arat% pe 6sip !iukașvili în arhiva poliţiei din #apitala !eorgiei.. #&t și de su##esorii lui de p&n% a#um9 înainte de a deveni un #ondu#%tor politi#. a#est gru$in a reușit s% fa#% din =usia o superputere mondial%.5ntrebat de un @urnalist #e anume l*a impresionat #&nd a dat m&na #u Stalin. provo#&nd pagube mai mari de#&t ta8a de prote#ţie #erut% anterior. Ciflis. el nu putea ridi#a o #eaș#% de #eai Epag. p%$it #u str%șni#ie at&t de #%tre di#tator. 3lorida. mai ales. deoare#e m&ne#a hainei era mai lung% de#&t m&na respe#tiv%7a timpul respe#tiv n*am #re$ut a#est detaliu neverosimil deoare#e f%#ea din Stalin un estropiat fi$i#. #artea demonstrea$% #% Stalin a fost v%t%mat psihi# în #opil%rie de pe urma ambilor p%rinţi. sp%rg%tor de b%n#i și es#ro# #alifi#at. #are avea întreprinderi petroliere în )au#a$. nu ai fi a@uns #e ești ast%$i2- . a s#ris în memorii nepubli#ate p&n% a$i.)u alte #uvinte.7a ultima înt&lnire avut% de Stalin #u mama sa 1eke în anii 19'0.. îmbr%#at #a .Pe l&ng% faptul #% era un invalid din pun#t de vedere fi$i#.meri#a2. un brigand și un #riminal de drept #omun. #u multiple arest%ri în !ru$ia natal%. doua surpri$% a #%rţii de faţ% este de$v%luirea se#retului ar$%tor al tinereţii lui Stalin. #eea #e ameri#anii au putut s% fa#% din ţara lor abia în 200 de ani #u trei du$ini de președinţi.iami.?up% a#est avertisment urmau r%piri de persoane din familia patronilor. #% fiul ei 6sip a suferit.m mai au$it asta la . la o #onferinţ% de pres% a senatorului demo#rat )laude Pepper #are l*a vi$itat pe Stalin la 1remlin. avea un anga@at #u salariu a #%rui uni#% atribuţie era s% asigure plata la timp a sumelor #erute de !iukașvili drept ta8% de prote#ţie. ast%$i Cbilisi. în#eput prin a estor#a bani de la patronii din )au#a$ #a 0ta8% de prote#ţie2)ine refu$a s% pl%teas#% primea un prim avertisment prin in#endii organi$ate de !iukașvili pe propriet%ţile lor.utorul adaug% a#est am%nunt delo# negli@abil pe lista #omple8elor de inferioritate pe #are le*a avut Stalin de*a lungul vieţii. 6sip !iukașvili a fost un gangster.'<F.. infirmitate #are l*a des#alifi#at medi#al de la efe#tuarea servi#iului militar obligatoriu. din banii furaţi din spargerea b%n#ilor !eorgieiStalin a fost #ătut crunt de mama sa "n copilărie 7a v&rsta de 80 de ani.între#ut% doar de . martori o#ulari au relatat #% Stalin a întrebat*o de #e îl b%tea așa s%lbati# #&nd era #opil.:aronul =ots#hild.''F. 1eke !iukașvili.)u m&na st&ng%. $vonurile persistente #% era #opil din flori f%#ut de 1eke #u un nobil gru$in. )laude Pepper a r%spuns #% a observat #% nu putea vedea m&na st&ng% a di#tatorului. 1oba gnatașvili. r%mas% mai s#urt% de#&t #ea dreapt%.l )apone de la )hi#ago L superelegant. dou% a##idente are l*au l%sat invalid pentru tot restul vieţii Epag. #&nd avea șase ani.

?e reţinut faptul #% 1eke nu știa rusește și. /asili și Svetlana. au murit și sunt îngropaţi într* o ţar% str%in%. +ina. 6sip !iukașvili a p%strat o amintire frumoas% unui singur das#%l. autorul s#rie #% și 7enin avea multe amante la a#tiv.Hdila lor amoroas% a fost intermitent% întru#&t ea s*a autoe8ilat la Paris. #u e8#epţia unei surprin$%toare de#i$ii pentru restul vieţii sale9 georgianul !iukașvili a luat de la a#east% 7iudmila Stal numele s%u #onspirativ de Stalin. o femeie frumoas% m%ritat% #u un bog%taș fran#e$.+umai #% în )au#a$. la 1arlsbad. la Cbilisi.utorul reprodu#e în #arte urm%toarea telegram% trimis% de la .#easta a lu#rat îndeaproape #u 7enin în e8il și de #&te ori s*a v%$ut #u 7enin în str%in%tate.utorul a#estei #%rţi a g%sit sursa numelui #onspirativ sub #are 6sip !iukașvili a intrat în istorie. +ade@da 1rupskaia s*a adresat :iroului Politi# pentru a re#lama #omportamentul a#elor se#retare Epag.?up% #e a a@uns la putere în 191(.os#ova de Stalin. a re$umat admirabil într*o propo$iţie #% Stalin și soţul ei 7avrenti au tr%it.rmand. Stalin nu s*a dus la funeralii.(0FCum s-a născut numele Stalin . Hnessa .1A1F5n primii ani dup% =evoluţia =us% din 191(. pe nume 7iudmila Stal.7enin a #onvins*o s% se du#% în )au#a$ mai #ur&nd de#&t în !ermania și ea a a##eptat sugestia. de#&t prin translatori din gru$in% în rus%.S*au rev%$ut în mod #ert în anul 191(.rmand. #are a e8er#itat o evident% influenţ% asupra t&n%rului georgian.artori o#ulari. prefer&nd s%*l trimit% pe 7avrenti :eria s% se o#upe de înmorm&ntarea lui 1eke.ra fii#a proprietarului unei oţel%rii din sudul G#rainei.etehi. profesorul de istorie . n*au putut s% uite #% 7enin era pe peron într*o asemenea stare în#&t trebuia susţinut de ambele braţe de soţia sa și de alţi apropiaţi- . #a o #onse#inţ%. #u șase ani mai în v&rst% și o veteran% a în#hisorilor ţariste.utorul a in#lus în galeria fotografiilor inedite din a#east% #arte și po$a 7iudmilei Stal din perioada tinereţii eiCot la a#est #apitol. n*a putut vorbi #u #opiii lui Stalin.rmand i*a #erut voie lui 7enin s*o lase s% ple#e la b%i. primului se#retar de partid din !eorgia9 0+ikolai ?imitrievi#i .5l #unos# pe a#esta de la Seminar și nu #red #% el repre$int% un peri#ol pentru puterea sovieti#%.. Hnessa .7a moartea mamei sale. Stalin s*a rev%$ut și #u 7iudmila Stal.akhatad$e în v&rst% de (' de ani este deţinut la în#hisoarea . în !ermania.rmand s*a îmboln%vit de tifos și #u toate îngri@irile medi#ilor a de#edat a#olo. se num%r% și o a#tivist%.+u a supravieţuit nimi# din prietenia lor.akhatad$e a #%rui viaţ% a salvat*o în anul 19'1. soţia lui 7enin. #&nd era în în#hisoare aștept&ndu*și e8e#uţia. 7enin a avut relaţii amoroase #u se#retarele sale și. =usia?in anii s%i de ș#oal% la Seminarul Ceologi# din Ciflis.Printre numeroasele amante pe #are le*a avut în !eorgia.Soţia lui :eria. potrivit lui Stalin.5ţi #er s%*l elibere$i pe b%tr&n și s%*mi #omuni#i re$ultatul2 Epag.5n e8il 7enin s*a impli#at într*o idil% amoroas% pasionant% #u Hnessa . #are erau în gara mos#ovit% la sosirea trenului funerar #e o adu#ea a#as% pe Hnessa . au mun#it.

7eonid :re@nev. dar e8trem de ilustrativ9 Hnessa . n*ar fi apelat la a@utorul lui 1oba gnatașvili pentru obţinerea unei burse de studii pentru fiul ei 6sip. #a președinţii G=SS.+*a venit la birou multe $ile dup% înmorm&ntarea ei.6 bun% parte din finanţarea a#tivit%ţilor politi#e ale lui 7enin din e8il au fost asigurate din banii trimiși de a#est georgian.ar8ismul și problema naţional% este #ea mai #unos#ut% lu#rare s#ris% de Stalinl nu s*a oprit din a edita a#east% lu#rare pe toat% durata vieţii sale.7enin și Stalin au #%$ut de a#ord #% nimi# n*ar trebui s% stea în #alea Statului )entrali$at- . mort de t&n%r într*o în#%ierare #u alţi beţivi din 6setia natal% Epag.. 4akov Sverdlov. meserie înv%ţat% de la tat%l s%u.olotov.l s*a temut #% evreii :und*ului și menșevi#ii georgieni.<AF.ihail 1alinin. deși 7enin a re#unos#ut #% n*ar fi putut s*o fa#% el însuși. din @efuirea b%n#ilor din )au#a$. de unde va fi e8matri#ulat pentru indis#iplin%.)a întotdeauna. #u a#tivit%ţi #riminale soldate #u nou% arest%ri și opt evad%ri din e8ilul siberian?in le#tura a#estei #%rţi re$ult% faptul #% georgianul 6sip !iukașvili a #&știgat simpatia lui 7enin pe #&nd a#esta se afla în e8il în lveţia. sponsorizate din 7afurile lui Stalin ?ubla sedu#ţie a reușit. 1eke./isul lui 1eke de a*l vedea preot s*a spulberat. în timp #e soţia lui 7enin a fost in#inerat% și urna ei este #imentat% în $idul 1remlinului. al%turi de marile #elebrit%ţi ale statului sovieti#.l a ordonat unei pere#hi de bandiţi bolșevi#i s% sedu#% dou% surori retrase #are au moștenit o avere imens% de la un#hiul lor.r fi r%mas probabil #i$mar tot restul vieţii da#% mama sa. a furat o sum% #onsiderabil% din moștenire pentru a o #heltui pe pi#ior mare înainte de a e8pedia lui 7enin restul banilor2Epag.5n a#east% #arte este des#ris% și lansarea $iarului bolșevi# 0Pravda2. pre#um mareșalii Mukov și .Sunt multe arti#ole s#rise de Stalin și tip%rite în 0Pravda2 sau sub form% de broșuri.. vor fa#e Partidul și Hmperiul =us neguvernabil sub bolșevi#i.șa va a@unge a#esta s% studie$e teologia la Seminarul din Ciflis.7u#rarea a fost un r%spuns la propunerea so#ialiștilor austrie#i înaintat% lui 7enin înainte de revoluţie și numit% de 7enin 0o federaţie austria#% în interiorul Partidului2.Cot în a#elași #imitir din Piaţa =oșie se afl% îngropat și sar#ofagul lui Stalin dup% #e a fost s#os din mausoleu la ordinul lui >ruș#iov?in a#east% #arte mai afl%m #% meseria de ba$% și singura o#upaţie legitim% avut% de Stalin a fost #ea de #i$mar.. fondatorii lui fiind t&n%rul Stalin și /ia#eslav S#riabin.190F. /i#tor Caratuta. #are susţineau diverse versiuni de autonomie #ultural% sau #hiar separatism naţional. #are va fi m&na dreapt% a lui Stalin pentru urm%torii <1 de ani.rmand are morm&ntul în Piaţa =oșie în spatele mausoleului lui 7enin. :eso !iukașvili. în anul 1912.7enin avea nevoie de o teorie #are s% ofere idealul autonomiei și dreptul la se#esiune f%r% a*l a#orda în pra#ti#% pe vreunul dintre ele. vi$ionar și do#trinar.alinovski. al%turi de personalit%ţi de rang se#und.Gnul dintre sedu#%tori. industriașul S#hmidtActivităţile politice ale lui 6enin. intrat în istorie sub numele #onspirativ de .0Mefuirea b%n#ilor nu era singura surs% de finanţare a lui 7enin. 7enin era pragmati#. . 6sip prefer&nd o viaţ% subteran%. insubordonare faţ% de profesori și le#turi inter$ise.Gn detaliu minor.

7ev 1amenev s*a împrietenit #u Stalin. la /iena et#.ugust 19'9. în a#tivit%ţile sale #omuniste?eși mai t&n%r. sf&rșind în faţa unui pluton de e8e#uţie. #a s% semne$e Pa#tul de +eagresiune.Gn detaliu interesant îl repre$int% de$v%luirea multiplelor #%l%torii internaţionale ale lui Stalin.olotov*=ibbentrop--. format% istori#.6 posibil% e8pli#aţie este dat% de faptul #% lui Stalin îi era fri#% de avion.Stalin a definit naţiunea #a fiind9 0o #omunitate de oameni. pe aeroportul din . teritoriu. da#% va fi nevoie. dup% moartea lui 7enin în 192<Cat%l lui 7ev =osenfeld*1amenev era un inginer bogat #are a #onstruit #alea ferat% :atumi*:aku.2((F. viaţ% e#onomi#% și profil psihologi#2. 7ev. el a intrat în istorie #a Pa#tul .Cot în a#east% perioad% t&n%rul Stalin fa#e #unoștinţ% #u 7ev =osenfeld.și nu a#ţionea$% ni#iodat% împreun% și unitar în timp de pa#e sau r%$boiJ i sunt asimilaţi pentru #% nu au Nun stat stabil "i larg legat de teritoriuO2?reptul la se#esiune a fost oferit în a#east% lu#rare Edar numai în teorieF.?ar în lo# de pa#tul Stalin* >itler. la Sto#kholm Eunde l*a #unos#ut pe strungarul /oroșilovF. a@uns ministru de 8terne al G=SS și ami# de*al lui +i#olae Citules#u în perioada interbeli#%. dar a avut un fel de subtilitate #are s*a transformat în realitate #&nd Stalin a #reat reţeaua de republi#i unionale #are vor #onstitui G=SS*ul.. Stalin n*a mai #%l%torit în afara G=SS de#&t pentru #ele dou% înt&lniri #u liderii aliaţi anglo*ameri#ani la Ceheran. și la Potsdam. da#% Stalin ar fi preferat s% nego#ie$e #u >itler Pa#tul de +eagresiune de la 2' .@uns di#tator la 1remlin. iar pe fie#are parte a #%ii ferate erau postaţi la fie#are A00 de metri soldaţi sovieti#iGn alt detaliu pitores# este faptul #% la abdi#area ţarului de la tronul =usiei. stonia și !eorgia s% devin% independente Epag.#east% do#trin% a naţionalit%ţilor n*a fost s#ris% frumos. evrei ruși și evrei ameri#ani #are nu se înţeleg între ei. și ni#iodat% apli#at în pra#ti#% E#u e8#epţia 3inlandeiF. dar a f%#ut greșeala #apital% s%*l patrone$e pe a#esta prin edu#aţia sa aleas% p&n% #&nd a fost prea t&r$iu s*o mai dreag%. fost la un pas s% se înt&lneas#% #u >itler. în 19<'.os#ova. unit% prin #omunitatea de limb%.a r%m&ne relevant% pentru #% de$membrarea G=SS*ului în anul 1991 a permis unor mari republi#i #a G#raina..artov în lveţia. #u #are Stalin va #ondu#e un timp ţara. evrei daghestani.:olșevi#ii des#ump%niţi din Petrograd erau #onduși de un t&n%r .?espre evrei Stalin se întreba9 0)e fel de naţiune este o naţiune evreias#% #are #onst% din evrei georgieni. în 19<'. pe numele #onspirativ 1amenev.a8im 7itvinov. #%l%torit la 7ondra și :erlin Eunde s*a înt&lnit #u 7eninF. pe numele #onspirativ . lo#uies# în diferite p%rţi ale globului--.os#ova Stalin și*a uimit însoţitorii prin faptul #% în lo# s% ur#e în avionul #are*l aștepta. efe#tuate sub numele #onspirativ de Hvanovi#i.eDer Kalla#h.. . la ordinul lui StalinGn alt nume sonor pre$entat în a#east% #arte este #el al unui meșteșugar evreu.7a ple#area sa spre Ceheran. în lo# de von =ibbentrop>itler este înregistrat do#umentar #% s*a de#larat gata s% mearg% personal la . s*a ur#at în avionul preg%tit pentru :eria. toţi #ondu#%torii bolșevi#i erau în str%in%tate9 0Croţki și :uharin la +eP*4ork. 7enin și . Stalin s*a dus #u un tren blindat. 7a înt&lnirea #u Cruman și )hur#hill de la Potsdam în 19<A. inginer #are și*a finanţat fiul mar8ist. în 19<A.

#est portret veridi#. femei și #opii- .#ești oameni habar n*aveau atun#i #% ei fa# istoria ţ%rii lor pentru urm%torul se#ol.olotov #are avea 2( de ani8istau mai puţin de 2A-000 de bolșevi#i în întreaga =usie și numai 1-000 dintre ei erau a#tivi"ti veterani2 Epag. a #%rui suprem% pl%#ere era s% u#id%.le8andr Șliapnikov și de . 5n #on#lu$ie. pe nume . neretușat apare abia la o @um%tate de se#ol de la moartea di#tatorului.. total lipsit de #%ldur% sufleteas#%. dup% #e s*a f%#ut responsabil de moartea a $e#i de milioane de b%rbaţi.mun#itor. de '' de ani.'2<F. portretul re$ultat din a#east% #arte ne de$v%luie în persoana lui 6sip !iukașvili*Stalin un om estropiat și v%t%mat psihi# în#% din #opil%rie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->