Sunteți pe pagina 1din 2

Nediscriminarea ........................ promoveaza un climat de lucru lipsit de orice fel de conflicte bazate pe discriminare.

Prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie social, convingeri, sex, orientare sexual, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, n domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice. Compania se va preocupa permanent de eliminarea formelor de discriminare prin prevenirea, medierea sau sanctionarea compertamentelor discriminatorii semnalate in cadrul organizatiei. unt apreciate ca fiind discriminatorii! Prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavanta"eaza anumite persoane fata de alte persoane, in afara cazului in care aceste prevederi, criterii sau practici sunt "ustificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare# $rice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereaza, favorizeaza sau defavorizeaza ne"ustificat ori supune unui tratament in"ust sau degradant o persoana, un grup de persoane sau o comunitate fata de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitati# $rice comportament pe criteriu de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, apartenenta la o categorie defavorizata, varsta, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv# $rice tratament advers, venit ca reactie la o plangere sau actiune in "ustitie cu privire la incalcarea principiului tratamentului egal si al nediscriminarii. Compania va lua masurile necesare pentru a preveni si elimina orice comportamente definite drept discriminare bazata pe criteriul de sex, cum ar fi! % de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descura"are pentru persoana afectata# - de a influenta negativ situatia persoanei anga"ate in ceea ce priveste promovarea profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfectionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce &ine de via&a sexuala. % de a solicita unei candidate, in vederea anga"arii, sa prezinte un test de graviditate si'sau sa semneze un anga"ament ca nu va ramane insarcinata sau ca nu va naste pe durata de valabilitate a contractului individual de munca (cu exceptia acelor locuri de munca interzise femeilor gravide si'sau care alapteaza, datorita naturii ori conditiilor particulare de prestare a muncii)# - de a opera concedieri pe durata n care femeia salariata este gravida sau se afla in concediu de maternitate sau de risc maternal# - de a opera concedieri pe perioada in care anga"atul se afla in concediu de crestere si ingri"ire a copilului in varsta de pana la * ani, respectiv + ani in cazul copilului cu handicap# - de a opera concedieri pe perioada in care salariata se afl in concediu pentru ingri"irea copilului bolnav in varst de pana la , ani sau, in cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la -. ani.

% de a concedia persoana anga"ata care a inaintat o sesizare ori o reclamatie la nivelul unitatii sau care a depus o plangere pe motiv de discriminare sexuala, la instantele "udecatoresti competente, in vederea aplicarii prevederilor legii si dupa ce sentinta "udecatoreasca a ramas definitiva, cu exceptia unor motive intemeiate si fara legatura cu cauza. unt exceptate de la aplicarea prevederilor de mai sus locurile de munca in care, datorita naturii activitatilor profesionale respective sau cadrului in care acestea sunt desfasurate, o caracteristica legata de sex este o cerint profesionala autentica si determinanta, cu conditia ca obiectivul urmarit sa fie legitim si cerinta sa fie proportionala. /ermenii si expresiile de mai "os, in sensul legii, au urmtoarele definitii! a) prin discriminare directa se intelege situatia in care o persoana este tratata mai putin favorabil, pe criterii de sex, decat este, a fost sau ar fi tratata alta persoana intr%o situatie comparabila# b) prin discriminare indirecta se intelege situatia in care o dispozitie, un criteriu sau o practica, aparent neutra, ar dezavanta"a in special persoanele de un anumit sex in raport cu persoanele de alt sex, cu exceptia cazului in care aceasta dispozitie, acest criteriu sau aceasta practica este "ustificata obiectiv de un scop legitim, iar mi"loacele de atingere ale acestui scop sunt corespunzatoare si necesare# c) prin hartuire se in&elege situatia in care se manifesta un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, avand ca obiect sau ca efect lezarea demnitatii persoanei in cauza si crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau "ignitor# d) prin hartuire sexuala se intelege situatia in care se manifesta un comportament nedorit cu conotatie sexuala, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, avand ca obiect sau ca efect lezarea demnitatii unei persoane si, in special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau "ignitor# e) prin actiuni pozitive se intelege acele ac&iuni speciale care sunt intreprinse temporar pentru a accelera realizarea in fapt a egalitatii de sanse intre femei si barbati si care nu sunt considerate actiuni de discriminare#