Sunteți pe pagina 1din 28

Discriminarea:

mecania inegalităţii
Cuprins:

 Introducere
 Discriminarea – cadru general
 Forme de discriminare
 Tipuri de discriminare
 Concluzii
 Discriminarea presupune un tratament diferit
aplicat indivizilor sau grupurilor pe baza
apartenenţei lor etnice, rasiale, religioase,
sexuale, politice, de clasă etc. Termenul este
folosit pentru a descrie acţiunea unei
majoritati dominante în raport cu o minoritate
dominată si implică un prejudiciu sau o
dauna adusă unei persoane sau grup.
 De remarcat, că în toate societaţile democratice
orice formă de discriminare este interzisă. Aceasta
nu înseamna, însă, că în realitate, în acţiunea
socială concretă, prevederile constituţionale sau
legale sunt în întregime respectate.
 stereotipul reprezintă componenta emoţională
(credinţe),

 prejudecata - componenta cognitivă sau de


cunoaştere,

 discriminarea - componenta acţională a


atitudinilor individuale si

colective faţă de alţi indivizi si grupuri sociale.


Ce este discriminarea?

 Discriminarea implică să...

 faci diferenţe între persoane, grupuri şi comunităţi, în


dezavantajul unora dintre acestea

 excluzi anumite persoane, grupuri şi comunităţi de la activităţi,


beneficii şi drepturi conferite de lege

 restricţionezi unor persoane, grupuri şi comunităţi drepturi şi


libertăţi conferite de lege

 tratezi preferenţial anumite persoane, grupuri, comunităţi, în


comparaţie cualtele, acordîndu-le privilegii primelor şi
dezavantajîndu-le pe ultimele.
 Prin discriminare se înţelege
orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă,
pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie,
categorie socială, vîrstă, handi-cap, boală cronică
necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o
categorie defavorizată, care are ca scop sau efect
restrîngerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei
sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor
recunoscute de lege în domeniul politic, economic,
social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii
publice.
Diferenţele, excluderile, restricţionările şi
tratamentul preferenţial aplicate constituie
discriminare atunci cînd:

 sunt puse în practică cu intenţia de a avea un


impact negativ asupra unei persoane, unui
grup sau unei comunităţi

 odată cu punerea lor în practică, au drept


rezultat un impact negativ asupra unei
persoane, unui grup sau unei comunităţi.
 Cele mai frecvente situaţii de discriminare au loc pe
criteriul:

 originii etnice,
 dizabilităţii,
 orientării sexuale,
 vîrstei,
 religiei şi credinţelor,
 genului persoanei discriminate.
Situaţii de discriminare:

 ,,Andrei şi Alin se angajează în acelaşi timp,


la aceeaşi întreprindere, urmînd să facă
aceeaşi muncă. Alin are o dizabilitate fizică.
La încheierea contractului de muncă,
directorul decide să îl plătească mai puţin pe
Alin decît pe Andrei, plecînd de la ideea că
Alin nu va munci la fel de mult şi nu va avea
rezultate la fel de bune, pentru că are o
dizabilitate”.
 ,,Mihai lucrează de 6 ani într-o companie din
Sibiu şi de 1 an este director de vînzări zonal.
După ce se află, la locul de muncă, despre
faptul că este homosexual, Mihai este
anunţat că, din cauza slabelor performanţe în
muncă, va fi repus în postul deţinut anterior
promovării, respectiv cel de asistent director
vînzări”.
 ,,Ana şi Adelina concurează pentru postul de
asistent manager. Deşi Adelina are 7 ani de
experienţă în această poziţie şi recomandări
foarte bune de la toţi foştii angajatori, este
respinsă la interviul final, decizia fiind
motivată de faptul că are peste 35 de ani, iar
pentru postul respectiv directorul doreşte o
asistentă tânără, prezentabilă şi fără
obligaţii”.
 ,,Flavius se prezintă să-şi depună dosarul de
candidatură pentru postul de cosmetician/ă, anunţat
de un salon important din Bucureşti. Dosarul său nu
este acceptat, iar persoana responsabilă cu
angajările îi spune că salonul respectiv nu
angajează decît femei”.

 ,,Marian şi prietenul lui, Gabi, merg la o discotecă


nou deschisă. La intrare, sunt opriţi de agentul de
pază, care nu le permite să intre şi le cere să
părăsească imediat locul respectiv, motivându-şi
comportamentul printr-un anunţ afişat la intrarea în
discotecă. Anunţul spune: „Accesul romilor strict
interzis”.
 Discriminarea de gen prezintă aspecte legate de
discriminare
 - în societate şi în scoală, pornind de la construcţia identităţii
de gen (feminin sau masculin) şi punînd problema
recunoasterii drepturilor egale între femei si bărbaţi.
 Termenul de gen este folosit pentru a exprima
diferenţa dintre
 o identitate bazată strict pe caracteristici biologice si
fiziologice (sex)
 şi o identitate (de gen feminin sau masculin) construită
cultural, prin dimensiuni culturale, sociale si psihologice.
 Etichetele de gen sunt bazate pe stereotipuri ale
feminităţii şi masculinităţii. Potrivit clişeelor aflate în
circulaţie culturală de secole:
a) femeile ar fi caracterizate de: obedienţă,
dependenţă, pasivitate, drăgălăşenie, lipsa de
control asupra emotiilor, caracter intuitiv, lipsa de
rezistenţă la situaţii de criză, nepricepere în afaceri,
talent în privinţa comunicării verbale, înclinaţie de a
se sacrifica pentru binele altora, al societaţii si al
familiei, interes pentru viata privata;

b) barbaţii ar fi caracterizaţi de: demnitate, inteligenţă,


independenţă, curaj, agresivitate, ambiţie,
încredere în sine, capacitate de efort fizic si
intelectual, interes pentru afirmare în sfera publică.
 Dictionarul explicativ al limbii române (ediţia
1998) propune urmatoarele definiţii:

 barbat – persoană de sex masculin; om în


toată firea; soţ; curajos, voinic, harnic, activ;

 femeie – persoană adultă de sex feminin;


muiere; persoană casatorită; soţie, nevastă
10 exemple extreme de inegalitate între sexe:

1. Interzicerea şofatului
2. Cerinţe vestimentare
3. Dreptul la divorţ
4. Accesul la educaţie
5. Dreptul de a călători
6. Violenţa
7. Dreptul la custodie
8. Cetaţenia
9. Subjugarea sexuală
10. Uciderea copiilor de sex feminin
Ce înseamna discriminare directă şi indirectă?

a) prin discriminare directă se întelege diferenţa de tratament a unei


persoane în defavoarea acesteia, datorită apartenenţei sale la un anumit
sex sau datorită graviditaţii, naşterii, maternităţii ori acordării
concediului paternal;

b) prin discriminare indirectă se intelege aplicarea de prevederi, criterii


sau practici, în aparenţă neutre, care, prin efectele pe care le generează,
afectează persoanele de un anumit sex, exceptînd situaţia în care
aplicarea acestor prevederi, criterii sau practici poate fi justificată prin
factori obiectivi, fară legatura cu sexul;

 Hărţuirea sexuală este considerată discriminare bazată pe criteriul de


sex.
Ce este discriminarea directă pe criteriul de gen/sex, vîrstă,
dizabilitate?

 Prin discriminare directă pe criteriul de sex se înţelege situaţia în care o


persoană este tratată mai puţin favorabil, pe criterii de sex, decît este, a
fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situaţie comparabilă.

 Discriminare directă pe criteriul de vîrstă: Impunerea unei vîrste limită


de 35 de ani persoanelor care lucrează în domeniul relaţiilor publice
este discriminatorie. Ne aflăm în prezenţa unei situaţii de discriminare
directă, pe criteriul de vîrstă.
 Discriminare directă pe criteriul dizabilităţii:„Angajăm personal pentru
introducere date computer. Persoanele cu dizabilităţi sunt rugate să nu
aplice pentru acest post.”
 Caz de discriminare indirectă există în situaţia în
care o prevedere, un criteriu sau o practică, care
sunt în aparenţă neutre şi fără potenţial
discriminatoriu, dezavantajează, în realitate,
anumite persoane, prin comparaţie cu alte
persoane, avînd un impact negativ disproporţionat
asupra unui grup. Nu există o situaţie de
discriminare indirectă în cazul în care respectivele
prevederi, criterii sau practici sunt justificate în mod
obiectiv, sunt dictate de un scop legitim, scop care
ajunge să fie dus la îndeplinire prin mijloace
adecvate şi necesare.
 Prin discriminare indirectă pe criteriul de sex
se înţelege situaţia în care o dispoziţie, un
criteriu sau o practică, aparent neutră, ar
dezavantaja în special persoanele de un
anumit sex în raport cu persoanele de alt sex,
cu excepţia cazului în care această
dispoziţie, acest criteriu sau această practică
este justificată obiectiv de un scop legitim, iar
mijloacele de atingere ale acestui scop sunt
corespunzătoare şi necesare.
Prin urmare, ne aflăm în prezenţa unui caz de discriminare
indirectă pe criteriul de sex atunci cînd:

 unei femei i se aplică o dispoziţie, un criteriu sau o practică


aplicabilă în egală măsură bărbaţilor
 în fapt, dispoziţia, criteriul sau practica în cauză produce efecte
negative în cea mai mare măsură asupra femeilor
 dispoziţia, criteriul sau practica respectivă nu sunt justificate sau
justificabile în mod obiectiv şi nu există un scop legitim
 în cazul particular cu care ne confruntăm, dispoziţia, criteriul sau
practica a produs un efect negativ asupra femeii în cauză.
Ce este discriminarea multiplă?

Reprezintă discriminare multiplă orice faptă de


discriminare care este bazată pe două sau mai
multe dintre criteriile de discriminare
recunoscute legal.
Pot fi vulnerabile la situaţii de discriminare multiplă
categorii de persoane precum:
1. Femei în vîrstă, de etnie romă

2. Femei lesbiene cu dizabilităţi

3. Bărbaţi de culoare infectaţi cu HIV


 Europenii cred, că cel mai mult au de suferit de pe urma
discriminării femeile, persoanele cu dizabilităţi şi
persoanele în vîrstă.
 72% dintre europeni îşi doresc mai multe femei în
Parlament,

 77% consideră că este nevoie de mai multe femei în


poziţii de management

 68% cred, în acelaşi timp că, pentru o femeie,


responsabilităţile de acasã, din familie, funcţio-
nează de multe ori ca barieră, blocînd accesul la
funcţii de conducere.
În concluzie:
 Semnalează actele discriminatorii!

 Anunţă profesorii sau alţi adulţi în care ai încredere


atunci, cînd esti martor al unor situaţii discriminatorii,
indiferent de criteriul discriminarii.

 Daca discriminarea nu este raportată, nici nu poate să fie


eliminată. Prin acţiuni de protest, prin sesizări legale, prin
discuţii la nivel public se poate ajunge la conţtientizarea
problemelor create de discriminare.
Citate relevante

„Asa cum tu ai dorinţa naturală instinctivă sa


fii fericit si să nu suferi, asa au toate fiinţele
umane; asa cum tu ai dreptul să-ţi
îndeplineşti aceasta aspiraţie înnăscută, asa
au toate fiintele umane; asa că, ce motive ai
să discriminezi?”
(Dalai Lama)
 „Emancipaţi-vă de sclavia mentală, nimeni în
afară de noi înşine nu poate să ne elibereze
mintea.” (Bob Marley)
 „Prejudecaţile sunt ceea ce proştii folosesc în
loc de raţiune.” (Voltaire)
„In Germania au venit mai întîi să-i aresteze pe
comunisti, iar eu nu am protestat, pentru că
nu eram comunist. Apoi au venit să-i
aresteze pe evrei, iar eu nu am protestat,
pentru că nu eram evreu. Apoi au venit să-i
aresteze pe catolici, iar eu nu am protestat,
pentru ca eram protestant. Apoi au venit să
mă aresteze pe mine – şi atunci nu mai
rămăsese nimeni care sa protesteze.” (Martin
Niemoller, pastor german).
„Cînd ne uităm la omul modern trebuie să
recunoastem că el suferă de o sărăcie a
spiritului, care contrastează puternic cu
abundenţa tehnologică. Am învăţat să
zburăm ca păsările, am învăţat să înotăm ca
peştii, si nu am învăţat încă să ne purtăm unii
cu alţii ca fraţii si surorile.”
(Dr. Martin Luther King).