Sunteți pe pagina 1din 30

Setul 1

1. Sa se scrie ecuatiile tangentei t i normalei n la curba y x 1 în punctul de abscis

x et cos t
2. Sa se scrie ecuatiile tangentei t i normalei n la curba: în punctul
y et sin t
A 1, 0

3
3. Sa se scrie ecuatiile tangentei t i normalei n la curba: x 3x 2 y y2 9 0 în punctul
A 0,3 .

4. Sa se calculeze segmentul de tangenta MT , segmentul de normala MN , subtangenta PT i


3 2
subnormala PN pentru curba C x xy 2x y 3 0 în punctul M în care curba
C taie axa Oy . S-au notat T - punctul de interesectie al curbei b cu axa Ox , N -
punctul de interesectie al curbei C cu axa Ox , P - proiectia punctului M pe axa Ox .
y

M x, y
C

T xT ,0 O P x,0 N X N ,0 x

x x2
5. Fie curbele C1 : y e , C2 : y 1 x . Sa se calculeze curburile K1 i K2
2
corespunz toare lui C1 i respectiv C2 în punctul comun A.

6. Sa se determine ecuatia cercului osculator la elips în punctul de interesectie cu semiaxa


pozitiv a absciselor.
7. Sa se scrie ecuatiile parametrice ale curbei: C : x3 y 3 3axy 0

8. Fie curba:
t3
x 4 t
C : 3 t
2 2
y 1 t
Calculati R - raza de curbura în punctul curent pe curba.

9. Fie curba:
t3
x 4 t
C 3
2
y 1 t2
5

Se tie c raza de curbura este dat de rela ia R 4 y 4 . Calculati R in functie de S n este


segmentul de normala al curbei, atunci:

10. Sa se calculeze raza de curbura a curbei C dat prin coordonatele sale polare:
m

C sin , m
n

11. Sa se calculeze elementul de arc pe curba definita în coordonate


m

polare: C sin , m
m

12. Sa se calculeze elementul de arc pe curba: C a 1 cos (cardioid )

13. Sa se calculeze elementul de arc pe curba:


ex e x
C y chx (l n i orul)
2

14. Fie curba C definita în coordonate polare de ecua ie: C . Not m V - unghiul
dintre tangenta MT i raza vectoare OM . Calculati tg V

15. Fie curba C definita în coordonate polare de ecua ie: C . Sa se scrie ecuatiile
tangentei t i normalei n la curba C în punctul curent

16. Sa se calculeze unghiul V dintre tangenta MT i raza vectoare OM , unde M este un punct
k
oarecare al curbei C ae (spirala logaritmic ).calculati tg V.

17.
Sa se afle subtangenta PT i subnormala PN intr-un punct arbitrar M situat pe parabola
C y 2 2 px .
18. Sa se afle segmentul de tangenta MT intr-un punct oarecare al curbei
x t th t
C : 1
y
ch t

19. Sa se afle tangenta polara MT , normala polara MN , subtangenta polara PT i subnormala


k
polara PN intr-un punct oarecare al spiralei logaritmice: C ae , k 0

20. Fie un cerc de raz a . Fie A un punct pe cerc i O punctul diametrar opus lui A . O secant
oarecare dus prin O taie cercul în punctul C i tangenta în A la cerc în punctul B . Sa se afle
locul geometric al punctului P astfel încât BP OC .

21. Eliminând parametrul între ecuatiile parametrice ale curbei:


2
x 2a sin
C sin 3 cisoida lui Diocles
y 2a
cos
se ob ine ecuatia curbei sub form implicita:

2
22. Sa se scrie ecuatiile parametrice ale strofoidei: x x y2 a x2 y2 0

23. Sa se g seasc punctele de interesectie ale curbei C definita parametric de ecua ile:
x t 3 3t
C t
y t2 3
i dreapta :
d x 2y 6 0

24. Sa se scrie ecuatiie tangentelor duse prin originea O 0, 0 la curba :


t 2
x
3t 4 4 1
C t \ ,
4t 3 3 2
y
2t 1

25. Sa se scrie ecuatia explicit a curbei C definita parametric de ecuatiile:


t 2
x
3t 4 4 1
C t \ ,
4t 3 3 2
y
2t 1

26. Sa se scrie ecuatiile tangentelor la curba


C x3 y 3 3x 2 0
paralele cu prima bisectoare a axelor de coordonate:

27. Sa se scrie ecuatiile tangentei t i normalei n în punctul M 1,1 la curba:


4x
x
2x 1
C
1
x
2

1
28. Sa se scrie ecuatiile tangentei t i normalei n în punctul M ,3 la curba:
2
t 2
x
3t 4 4 1
C : t \ ,
4t 3 3 2
y
2t 1

29. Sa se scrie ecuatia tangentei i normalei în punctul M 2, 1 la curba:


3 2 2
C :x 3x y y 2x 9 0

30. Sa se g seasc lungimile segmentelor de tangenta MT , de normala MN , subtangenta PT i


subnormala PN intr-un punct M situat pe curba:
C :y tg x , x , , M ,1
2 2 4

31. Sa se afle lungimile segmentelor de tangenta MT , subtangenta PT , de normala MN i


x t sin t
subnormala PN în punctul M 1,1 la cicloida C t 0,2
2 y 1 cos t

32. Sa se afle lungimile segmentelor de tangenta MT , subtangenta PT , normala MN ,


subnormala PN în punctul M 1,1 la folium-ul lui Descartes:
C x3 y 3 2 xy 0

33. Sa se calculeze lungimea subtangentei PT la curba exponen ial :


C y aebx , x a, b - constante nenule
1
34. Sa se g seasc familia de curbe care au subtangenta constant i egal cu
b

x
35. Sa se afle raza de curbura a l n i orului: y ach , x
a

x a t sin t
36. Sa se afle raza de curbura a cicloidei: C t 0, 2
y a 1 cos t

37. Sa se afle raportul dintre raza de curbura R i lungimea segmentului


x a t sin t
normala MN corepunz tore curbei C t 0, 2
y a 1 cos t

38. Sa se afle curbura K i raza de curbura R în punctul M 1, 1 la curba:


C x3 y 3 2 xy 0 , x, y 2

39. Sa se g seasc expresiile curburii K i razei de curbura R în coordonate polare:


x cos
C :
y sin

40. Sa se g seasc curbura K i raza de curbura R în punctul M la curbura:


4
C 5sin 2 , 0, 2
41. Sa se calculeze curbura i raza de curbura a cardioidei: 2a 1 cos în

punctul M
2

42. Sa se calculeze subtangenta PT i subnormala PN la cicloida:


x a t sin t
C :
y a 1 cos t

în punctul M arbitrar situat pe curba:


m n
43. Sa se scrie ecuatia tangentei la curba politrop : x y 0, m n 1

2
44. Fie curba C : y 1 e x i M un punct arbitrar situat pe curba. Not m R , raza de curbura,
St i S n lungimile segmentelor subtangenta, respectiv subnormala corespunz toare
punctului M . Calculati R.
n
45. Fie curba C : a n cos n , n . Not m Sn - lungimea segmentului subnormala polara
i R - raza de curbura. Atunci:
2
46. Fie curbura C : y x3 px , p . Sa se determine punctele singulare ale curbei

2 p
47. Fie curba C y x3 px , p i fie A ,0 un punct singular al curbei.
3
Specificati natura punctului A
2
48. Sa se determine punctele singulare ale curbei C : y2 x x 1 i Sa se scrie ecuatiile
tangentelor în aceste puncte.

49. Fie curba C definita implicit de ecuatia: C : F x, y 0 i M x0 , y0 un punct


singular. Care este conditia ca un punct sa fie nod.

50. Sa se afle punctele singulare ale curbei:


C : F x, y x3 y 3 3axy 0, a 0

51. Fie curba:


2
C : F x, y y2 x a x b 0, a, b 0
Sa se studieze punctele singulare ale curbei.
52. Sa se g seasc punctele singulare ale curbei:
C : x 4 2ax 2 y ay 3 0

53. Sa se discute natura punctelor multiple ale curbei:


y2 x3 px, p (parametru)

54. Fie curba plana C : F x, y x3 xy 2 yx 2 y3 2 x2 2 y 2 0


Sa se stabileasc punctele singulare ale curbei.

2 2
55. Sa se determine punctele singulare ale curbei C : y x x 1 i Sa se scrie ecuatiile
tangentelor în aceste puncte.

56. Sa se determine punctele singulare ale conicei dat pe ecuatia general :


C : F x, y a11 x 2 2a12 xy a22 2a13 x 2a23 y a33 0

57. Sa se precizeze concavitatea i convexitatea arcului de elips :


x a cos t
AB t 0,
y=bsint

58. Sa se studieze convexitatea i concavitatea curbei C : a (spirala lui Arhimede).

59. Sa se determine evolventa cercului de ecua ie:


x a cos t
: , t 0, 2
y a sin t

60. Sa se determine evolven a lan i orului de ecua ie:


x
: y ach a 0
a

61. Sa se calculeze curbura intr-un punct oarecare al curbei:


x a t sin t
C :
y a 1 cos t

62. Fie curba de ecua ie:


x
C : y ach , a 0 (l n i orul)
a
1
Not m: - curbura curbei i S n - segmentul normala corespunz toare unui punct arbitrar pe
R
1
curba. Calculati
R

63. Fie curba de ecua ie:


C : aek , (spirala logaritmic )
1
Not m: - curbura curbei i S n - segmentul normala corespunz tor unui punct arbitrar pe
R
1
curba. Calculati
R

64. Sa se determine curbele plane ale c ror curbura este constant .

65. Sa se determine curbele plane ale c ror ecua ie intrinsec este:


1 a
2 , a const
R a b2

66. Sa se stabileasc ordinl de contact r în vârful V 0,1 între parabola:


x2
C1 : y a
2a
i l n i orul
x
C2 : y ach
a

67. Sa se stabileasc ordinl de contact r în punctul A 2, 0 între elipsa:


x acost
C1 :
y b sin t
i cercul:
2
c2 2 b4
x y 0 , c2 a 2 b2
a a2

68. Sa se determine cercul osculator intr-un punct M al curbei plane C dat pe ecuatiile sale
parametrice.
x x t
C :
y y t

2 2
69. Fie C : x y r 2 ecuatia cercului osculator la curba de ecua ie cartezian :
C : y f x . Sa se scrie formulele pentru coordonatele cercului si pentru raza cercului
osculator.

70.
Sa se scrie ecuatia cercului osculator la curba de ecua ie cartezian :
x
y ach (l n i orul)
a

71. Sa se afle înf ur toarea familiei de parabole:


x2 2
C : y x 1
2c

72. Sa se afle înf ur toarea familiei de curbe:


3 2
C : F x; y; x y 0

73. Fie AB un segment de lungime AB k (const), care se deplaseaz sprijinindu-se cu cap tul
A pe axa OX i cu cap tul B pe axa OY . Sa se afle înf ur toarea familiei de drepte AB .
2
74. Sa se afle înf ur toarea cercurilor de raz r dat , care au centrele pe cercul x y2 R2 .
ANS: D

p
75. Sa se afle înf ur toarea familiei de drepte y mx în care m este parametrul variabil.
2m

76. Sa se calculeze ecuatia desf uratei curbei plane dat de ecuatiile sale parametrice:
x x t
C :
y y t

77. Sa se afle desf urata elipsei:


x x cos t
C : , t
y b sin t

78. Sa se afle desf urata parabolei:


C : y2 2 px

79. Sa se scrie ecuatiile parametrice ale evolventei curbei plane de ecua ie:
x x s
C :
y y s
unde s este arcul pe curba.

80. Sa se scrie ecuatiile parametrice ale evolventei curbei de ecua ie:


x x t
C :
y y t
Notãm:

81. Se consider curba plana:


x t sh t ch t
C :
y 2 ch t
Sa se scrie ecuatiile parametrice ale ecua iei.
82. Sa se scrie ecuatiile parametrice ale elocventei curbei plane de ecuatii parametrice:
x t sh t ch t
:
y 2 ch t

Setul 2
1.Determinati ecuatiile parametrice ale curbei :
x2 y2 z2 r2 0
C :
x2 y 2 rx 0

2. Determinati ecuatiile implicite ale curbei:


x r cos 2 t
C : y r sin cos t
z r sin t

x r cos
3.Ce reprezinta curba C definita prin ecuatiile parametrice: y r sin
z k

4. Determinati ecuatiile implicite ale curbei::


x r cos t
C : y r sin t , t 0, 2
z kt

5. Sa se scrie ecuatiile parametrice ale curbei definita implicit prin:


x2 y2
z2
0
a2 b2
C :
y
z b arctg
x

6. Ce reprezinta curba definita parametric de ecuatiile:


x at cos t
C : y at sin t , t 0, 2
z bt

7. Stabiliti pozitia curbei de ecuatii parametrice:


1 t 1 t
C : x , y , z , t \ 1
1 t 1 t2 1 t
fata de planul P de ecua ie:
P : x2 4 y 2z 3 0

8. Sa se afle elementul de arc al elicei circulare:


x a cos t
C : y a sin t , t 0, 2
z kt

9. Sa se afle lungimea arcului de curba:


x a cos t
AB : y a sin t , k 0,
2
z kt

10. Fie elicea circulara:


C : r 2 cos t i 2sin t j 5t k

Sa se calculeze lungimea arcului AB situat pe curba C unde A i B corespund bijectiv


valorilor t 0 i respectiv t 1 .

11. Sa se calculeze elementul de arc pe curba:


x a sin 2 t
C : y a sin t cos t
z a cos t

12. Sa se afle punctele de interesectie dintre curba


C : x t2 2t 3, y 2t 2 3t 1, z 3t 2 t 2, t i planul P de ecua ie:
P : x y z 6 0

13. Sa se determine parametrul astfel încât curba:


1 1 1
C : x t , y t , z 3t , t 0
t 2t 3t
s fie tangenta la planul:
P : x 2 y 3z 2 2 0

14. Sa se afle pozi ia planului P de ecua ie:


P : 7 x 4 y 6 z 22 0
fa de curba:
1 1 1 1
C : x t , y 7t , z 3t
t 2 t 3t
15. Fie elicea circulara:
C : x a cos t , y a sin t , z bt
Sa se scrie ecuatiile tangentei la curba C în punctul curent.

16. Sa se scrie ecuatia planului normal la elicea circulara:


C : x a cos t , y a sin t , z bt
în punctul curent pe curba.

17. Sa se scrie ecuatiile tangentei la curba:


x 2 2az 0
C : 2
y 2bz 0
18. Sa se determine cosinu ii directori ai tangentei t la curba C de ecua ie:
C : x a cos t , y a sin t , z bt , t

19. Sa se g seasc o reprezentare ra ional a curbei definita implicit de ecuatiile:


x2 y2 z 2 2 0
x y z 0

20. Sa se determine ecuatia planului in care este situata curba în spa iu:
C : x 3 2t 4t 3 , y 4 3t 2t 3 , z 2 4t 3t 3 , t

21. Sa se determine ecuatia planului in care este situata curba în spa iu::
C : x 1 t 3 , y t 2 t 3 , z 5t 2 2t 2 3, t este:

22. Sa se g seasc parametrul real astfel încât curba:


3 2 3
C : x t t , y t t , z t 3 t 2t 2
t t3,
s fie plana i Sa se scrie ecuatia planului care o con ine:

23. Sa se scrie ecuatiile tangentei i a planului normal la curba:


C : x et cos t , y et sin t , z et , t
în punctul M 0 1, 0,1

24. Sa se scrie ecuatiile tangentei i a planului normal în punctul M 0 1,1, 1 la curba:


x 2 2 y 2 3z 2 6
C :
x 2 y 3z 0

25. Sa se determine punctele de pe curba: C : x ln t , y 2t , z t2, t 0 , în care


planele normale sunt paralele cu dreapta: D : x 4y 0, y z.
26. Sa se scrie ecuatiile tangentei i planului normal la curba:
C : x ln t , y 2t , z t2, t 0
în punctul M 0 0, 2,1 .

27. Sa se determine curba descris de intersec iile tangentelor la curba:


C : x t, y t 2 , z t 3 , t
cu planul xOy .

29. Fie curba de ecuatii:


x2 z2 4 0
C :
x2 y2 4 0
Calculati ecuatia tangentei t i ecuatia planului normal Pn în punctul M 0 3,1,1

31. Sa se scrie ecuatia planului osculator la curba C : x t 1, y t 2 t 2, z 2 t 2 în


planul curent M x, y, z .

32. Sa se parametreze ecuatia implicita a curbei:


2
z 2 x 1 2 0
C :
x y z 3 0

33. Sa se scrie ecuatia planului osculator Po la curba de ecua ie:


C : x a cos t , y a sin t , z bt (elicea circulara)
în punctul curent.
34. Sa se determine ecuatia planului osculator în punctul O 0, 0, 0 la elicea conica:
C : x t cos t , y t sin t , z at

35. Sa se determine ecuatiile normalei principale N p la curba:


C : x a cos t , y a sin t , z bt (elicea circulara)

în punctul M C corespunz tor valorii t .


2

36. Fie curba:


C : x t cos a ln t , y t sin a ln t , z bt , atunci binormala Bn intr-un punct
x, y , z C are ecuatiile:
X t cos a ln t Y t sin a ln t Z bt
Bn : ,
A B C
Calculati A,B,C.
37. Sa se afle versorii triedrului lui Frenet intr-un punct M oarecare al curbei:
C : x a cos , y a sin , z b (elicea circulara)

38. Sa se calculeze versorii triedrului lui Frenet corespunz tori curbei:


C : x a cos , y a sin , z b (elicea circulara)
în punctul A 0 .

39. Sa se scrie formulele triedrului Frenet.

40. Sa se calculeze curbura elicei circulare:


C : x a cos t , y a sin t , z bt , t
în punctul curent pe curba.

41. Sa se calculeze torsiunea elicei circulare:


C : x a cos t , y a sin t , z bt , t

42. Sa se afle raportul dintre curbura i torsiunea curbei:


C : x a cos t , y a sin t , z bt , t
43. Sa se afle curbura curbei:
C : x t cos a ln t , y t sin a ln t , z bt
în punctul curent pe curba.

44. Sa se afle torsiunea curbei:


C : x t cos a ln t , y t sin a ln t , z bt
în punctul curent pe curba.

45. Ce reprezinta curba pentru care raportul dintre razele de curbura i de torsiune este
constant

46. Calculati unghiul V pe care îl face binormala la curba:


C : x t cos a ln t , y t sin a ln t , z bt
cu axa Oz într-un punctul curent

47. Calculati normala principala la curba C : x t cos a ln t , y t sin a ln t , z bt ,


t
într-un punctul curent
48. calculati parametrii directori ai normalei la planul osculator Po în punctul A t 1 la curba
C : x t cos a ln t , y t sin a ln t , z bt

49. Sa se calculeze torsiunea curbei:


1 t 1 t
C : x , y , z
1 t 1 t2 1 t

50. Fie curba în spa iu:


C :r t 2t i t2 j ln t k , t 0
Sa se calculeze versorul tangentei , în punctul P 2,1, 0 i ecuatia tangentei la curba în
acest punct.

51. Sa se scrie ecuatia planului osculator în punctul P 2,1, 0 la curba:

C :r t 2t i t 2 j ln t k , t 0

52. Sa se scrie ecuatia binormalei la curba:


C :r t 2t i t2 j ln t k , t 0
în punctul P 2,1, 0 .
53. Sa se scrie reprezentarea parametrica pentru Curba lui Viviani, definita implicit de ecuatiile:
x2 y2 z2 r2 0
C
x2 y2 rx 0

54. Ce reprezinta curba definita parametric prin ecuatiile:


x r cos
C y r sin
z k

55. Ce reprezinta proiectia curbei:


x2 y2 z2 r2 0
C
x2 y2 rx 0
pe planul x0y

56. Ce reprezinta proiectia curbei:


x r cos
C y r sin
z k
pe planul xOy

57. Sa se calculeze elementul de arc pe elicea conica:


x at cost
C y at sin t
z bt

58. Sa se dea reprezentarea elicei conice:


x at cost
C y at sin t
z bt
sub forma unei ecuatii implicite

59. Sa se calculeze elementul de arc pe curba:


x a cos
C : y a sin , t 0, 2
z k

60. Sa se determine lungimea arcului de curba AB pentru


x a cos
C : y a sin
z k
unde punctele A si B corespund valorilor 0, respectiv .

61. Eliminand parametrul t intre ecuatiile parametrice reprezentand curba:


x t 1
C y t2 t 2 obtinem ecuatiile implicite ..
2
z t 2

62. Fie curba de ecuatii parametrica:


x t 1
C y t2 t 2
2
z 2 t
Determinati ecuatia planului osculator intr-un punct arbitrar situat pe curba (C

63. Calculati ecuatia [lanul normal la curba de ecuatii parametrice:


x t 1
C y t2 t 2
z 2 t2
dus prin punctul M de parametru arbitrar t si situat pe curba (C) .

64. Fie curba de ecuatii parametrice:


x t cos a ln t
C y t sin(a ln t )
z bt
Calculati ecuatia binormala in punctul curent
65. Fie curba (C) de ecuatii parametrice:
x a cos
C : y a sin
z b
Calculati versorii triedrului lui Frenet in punctul A de parametru =0

67. Fie:
C :x 2t , y ln t , z t2, t 0
ecuatia unei elice cilindrice. Sa se calculeze raportul dintre torsiune si raza de curbura.Ce
observati ?

2
68. Sa se scrie ecuatia planului rectificatoror in punctul M (1, 1, ) situat pe curba.
3

x t
C : y t2
2 3
z t
3

69. Fie C : r 2 cos t i 2 sin t j 4t k , o curba definita prin ecuatia sa vectoriala i

M0 t un punct pe aceasta curba. Calculati ecuatiile tangentei si planului normal


4

70. Sa se gaseasca vectorii de pozi ie de pe curba:


1
C :r i tj 2t 2 1 k
t
în care tangenta la curba este perpendiculara pe dreapta:
3x y 2 0
d
x z 8 0
Setul 3

1. Sa se scrie prima forma fundamentala pentru suprafata definita implicit de ecuatia:


: x y z3

2. Sa se scrie prima forma fundamentala pentru suprafata definita de ecuatiile:


x u
2
: y v u,v
z uv

3. Sa se scrie a doua forma fundamentala pentru suprafata definita parametric de ecuatiile:


x u cos v
2
( ): y u sin v u, v
z u v

4. Fie suprafata definita parametric de ecuatiile:


x u cos v
2
( ): y u sin v u, v
z u v
Sa se scrie ecuatiile planului tangent i a normalei în punctul M 0 u 1, v

ANS: C

7. Fie suprafata:
S : x u cos v, y u sin v, z av
Sã se afle elementul de arie pe suprafatã.

3
8. Sa se determine punctul suprafetei x 3 xy z 0 a cãrui normala este perpendiculara pe
planul : 5 x 6 y 2 z 7 0.

9. Fie suprafata:
: x 2u v; y u 2 v2 ; z u 3 v3
si punctul M 3,5, 7 . Sa se scrie ecuatia planului tangent la suprafata in punctul M

10. Fie suprafata:


: x 2u v; y u 2 v2 ; z u 3 v3
si punctul M 3,5, 7 . Sa se scrie ecuatia normalei la suprafata in punctul M

11. Fie suprafata :


: x u 2 v2 , y u 2 v 2 , z uv
Sa se calculeze elementul de arc pe curba
2 : v 1
situata suprafata
Setul 4