Sunteți pe pagina 1din 2

Catre, JUDECATORIA Sectia Civila

Domnule Presedinte, Subsemnatul , domiciliat in , identificat rin !!! C"P !!! eliberat de !!!, in temeiul art!##$ alineatul # din OU% nr! #&'()**) cu modificarile ulterioare, formule+, P-A"%ERE im otriva rocesului.verbal de contraventie seria !!!nr! !!!, eliberat de /ri0ada Rutiera din cadrul 1!A!I!, rin I!P!J! !!! 2 !!!, la data de !!! ora !!! Prin rocesul.verbal de contraventie a0entul constatator a consemnat ca in +iua de !!! ora !!! subsemnatul conducea auto !!! cu nr! !!! e D"!! in localitatea !!!, fara a urta centura de si0uranta! In fa t, la acea data, in 3urul orelor !!! in localitatea !!!, am fost o rit de catre un a0ent de olitie care s.a re+entat la masina condusa de mine solicitandu. mi actele, du a ce i.am inaintat toate actele, care erau in re0ula, olitistul mi.a s us ca nu am urtat centura de si0uranta, eu ramanand sur rins de cele au+ite, am contestat verbal cele s use de a0ent si am sustinut ca in momentul o ririi de catre acesta urtam centura de si0uranta, aceasta fiind data 3os doar du a ce am o rit masina! 4ara a lua in considerare cele s use de mine, olitistul a dis us sanctionarea mea cu amenda in cuantum de #5* de lei! Contest fa tul ca nu as fi urtat centura de si0uranta in tim ul conducerii autoturismului si sustin ca sanctiunea care mi.a fost a licata in acest sens este evident abu+iva! 4ata de situatia retinuta de a0entul constator am formulat obiectiuni, e care acesta nu le.a mentionat in rocesul.verbal asa cum revede le0ea!

Potrivit art!#5 678 din Ordonanta nr! )()**# rivind re0imul 3uridic al contraventiilor asa cum a fost modificata, in momentul inc9eierii rocesului. verbal a0entul constatator este obli0at sa aduca la cunostinta contravenientului dre tul de a face obiectiuni cu rivire la continutul actului de constatare! Obiectiunile sunt consemnate distinct in rocesul verbal la rubrica :; Alte mentiuni;;, sub sanctiunea nulitatii rocesului de verbal de contraventie! Din cele mentionate mai sus consider ca rocesul.verbal cu seria !!! nr! !!!! este lovit de nulitate! Va rog sa anulati acest proces verbal . SO-ICIT JUDECAREA I" -IPSA!

<a multumesc,

Data, !!!

Contravenient !!!!