Sunteți pe pagina 1din 2

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECIEI SOCIALE I PERSOANELOR VRSTNICE AMPOSDRU

Fondul Social Euro !an POS "RU #$$%&#$'(

In)*ru+!n*! S*ruc*ural! #$$% & #$'(

OIPOS"RU

Investete n oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera ional Se!torial pentru De"voltarea Resurselor Umane #$$% & #$'( A)a prioritara* +E,u!a ie i -ormare pro-esional. n spri/inul !reterii e!onomi!e i ,e"volt.rii so!iet. ii 0a"ate pe !unoatere1 Num.rul ,e i,enti-i!are al !ontra!tului* POSDRU23%2'4(2S2(53#3 Domeniul ma/or ,e interven ie* '4( +De"voltarea resurselor umane ,in e,u!a ie i -ormare pro-esional.1 6itlul proie!tului* 7DE LA DE8U6 LA SUCCES & program na ional ,e mentorat ,e inser ie pro-esional. a !a,relor ,i,a!ti!e1 8ene-i!iar* 9inisterul E,u!a iei Naionale

Plan de dezvoltarea profesional a profesorului debutant prof. LUPU RAFAEL Inventarul nevoilor de dezvoltare profesional 1 Managementul clasei de elevi 2 Activitatea metodica: legatura dintre continuturi/teorie si practica 3 Continuturi adecvate nevoilor de invatare ale elevilor/diferentiat varstei si capacitatii lor Plan de aciune

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECIEI SOCIALE I PERSOANELOR VRSTNICE AMPOSDRU

Fondul Social Euro !an POS "RU #$$%&#$'(

In)*ru+!n*! S*ruc*ural! #$$% & #$'(

OIPOS"RU

Obiective - asigurarea unui climat de lucru corespunzator pentru motivarea elevilor spre invatare activa

Timp Sem 2

Resurse - Sali de sport! - manuale!

Obstacole - interes scazut! -apatie! - lipsa materialelor didactice

oluii pentru dep!irea obstacolelor - comunicare! - negociere! - cola"orare profesor-parinte! - cola"orarea scoala-familie! - legatura stransa intre teorie si practica

Observaii

- Adecvarea strategiilor didactice la nevoile de invatare ale elevilor

Sem 2

- Sali de sport! - manuale! - mac#ete scolare!

- interes scazut! -apatie! -curriculum incarcat si sofisticat! - lipsa materialelor didactice

- comunicare! - negociere! - cola"orare profesor-parinte! - scoala-familie! - legatura stransa