Sunteți pe pagina 1din 11

Programul de studii: Pedagogia învățământului primar și

preșcolar
Anul III, semestrul 1

FIȘE DE LUCRU_PRACTICĂ
PEDAGOGICĂ

Numele și prenumele studentului:


...............................................................................................................

1
Cuprins

Raport de evaluare
Fișa de prezență a activităților asistate
Fișa de observație a copilului/ elevului: comportamente sociale și cognitive
Fișa de observație a activităților didactice asistate:
Proiectul didactic:
(se va posta prima varianta a proiectului în care sunt vizibile observațiile
mentorului, apoi ultima varianta a proiectului în care au fost făcute modificările
recomandate)
Fișa de autoevaluare
Chestionar pentru autoevaluarea progresului
Jurnalul de practică pedagogică

Raport de evaluare_Practică pedagogică activă

Indicatori comportamentali supuși evaluării Nivelul


1 2 3 4 5
Punctualitatea. Respectarea programului de practică
Seriozitatea în îndeplinirea sarcinilor de lucru
Corectitudinea proiectării activității didactice:
- Colaborarea cu mentorul de practică pe durata realizării
proiectului de activitate integrată
- Respectarea etapelor și a cerințelor impuse de demersul de
proiectare pedagogică
- Proiectarea și implementarea unui scenariu didactic coerent și
relevant, atractiv și creativ, în raport cu particularitățile de vârstă
ale copiilor/ elevilor
- Abilitatea de a interacționa cu copiii/ elevii pe durata activității
desfășurate
- Abilitatea de a gestiona grupa de copii/ clasa de elevi
- Abilitatea de a duce la bun sfârșit activitatea didactică proiectată
- Climatul socio-afectiv creat în timpul desfășurării activității
didactice
- Gestionarea timpului destinat desfășurării activității didactice

2
Abilitatea de a comunica și expune opinii cu privire la activitatea
didactică desfășurată
Interesul și motivația manifestate pentru activitățile specifice practicii
pedagogice
Atitudinea generală manifestată în cadrul practicii pedagogice
Total
1 – foarte slab, 5 – foarte puternic
Observații și recomandări ale mentorului de practică pedagogică:

Nota:
Mentor de practică pedagogică:
Fișa de prezență a activităților asistate
(fișa se va printa și o veți avea de fiecare dată la dvs când veți merge în grădiniță. Mentorul o
va semna în fiecare zi de participare la activități. La finalul stagiului, veți scana fișa și o veți
posta aici!)

Nr.crt Grupa Data Activitatea asistată/predată Semnătura


. mentorului

Fișă de observare a comportamentului social al copilului/ elevului

3
Instructaj: Alegeți un copil/ elev și pentru fiecare activitate/ lecție la care asistați completați
fișele de mai jos. Cu alte cuvinte, veți observa același copil/ elev pe durata întregului stagiu de
practică pedagogică. Dacă veți asista la X activități didactice, înseamnă că veți completa
fiecare fișă în X exemplare ș.a.m.d.p.

Data:
Scopul observației:
Activitatea în care se realizează observația:
Grupa/ clasa:
Durata observației:
Intensitatea comportamentului
Comportamentul urmărit 1 2 3 4 5
Cooperează, din proprie inițiativă, cu alți copii/ elevi
Are un comportament agresiv
Are un comportament prietenos
Are un comportament independent de ceilalți
Este dependent de reacțiile celorlați
Adoptă rolul de lider
1 – foarte rar, 5 – foarte des

(vă veți asigura că veți multiplica suficiente fișe pentru fiecare observație în parte. Toate fișele
pentru observarea comportamentuluu social vor urma una după alta)

Fișă de observare a comportamentului cognitiv al copilului/ elevului


Instructaj: va fi observat în continuare același copil/ elev
Data:
Scopul observației:
Activitatea în care se realizează observația:
Grupa/ clasa:
Durata observației:
Intensitatea comportamentului
Comportamentul urmărit 1 2 3 4 5
Utilizează un limbaj adecvat contextului
Adresează întrebări referitoare la tema abordată
Oferă răspunsuri la întrebările adresate de profesor
Oferă explicații corecte
Rezolvă sarcinile (exercițiile) într-un mod original (inedit)
Reține cu ușurință informațiile vehiculate de profesor

4
1 – foarte rar, 5 – foarte des

(vă veți asigura că veți multiplica suficiente fișe pentru fiecare observație în parte. Toate fișele
pentru observarea comportamentuluu social vor urma una după alta)

Comentarii personale în urma tuturor fișelor de observație completate (maximum o


pagină):

5
Fișa de observație a activității didactice asistate

Se vor completa minumum 3 fișe. Deci vă veți asigura că veți


multimplica fișa de cel puțin 3 ori.

Data:
Grupa/ clasa:
Subiectul activității/ lecției:

Repere în observarea activității/ lecției


Conținutul științific valorificat în activitate/ Strategii de instuire utilizate Evaluarea copiilor/
Etapele lecție în secvența de activitate/ elevilor
activității/ lecției (punctual, ce se vehiculează în fiecare etapă a lecție (metode, materiale
demersului) (metode, materiale didactice, didactice, forme de
forme de organizate utilizate organizate utilizate în
în fiecare etapă) fiecare etapă)
Moment
organizatoric

Captarea
atenției

Verificarea şi
actualizarea
achizițiilor
anterioare

Anunțarea
obiectivelor şi
a temei
abordate

Prezentarea
materialului
stimul
Asigurarea
dirijării
învățării

6
Fixarea şi
aplicarea
cunoştințelor/
obținerea
performanței

Evaluarea
performanțe-
lor

Încheierea
activității

Proiectul didactic – cel cu corecturile profesorului (se scanează proiectul și se


atașează aici)

7
Proiectul didactic – varianta finală

8
Fișa de autoevaluare a activității susținute

Data:
Grupa/ clasa:
Subiectul activității/ lecției

Puncte
Punctetari
slabe

Modalități de
Riscuri
optimizare

Chestionar pentru autoevaluarea progresului

 Imediat după încheierea activității/ lecției m-am simțit:

9
 Cel mai bine în activitatea/ lecția de azi, am realizat:
 La activitatea viitoare aş vrea să îmbunătățesc:
 Atmosfera din clasă:
 Copiii/ elevii au fost mulțumiți de:

Jurnal reflexiv

În acest stagiu de practică pedagogică am învățat:

Cele mai interesante idei/ teme abordate în practica


pedagogică au fost:

Aspectele care necesită clarificare suplimentară sunt:

Dificultățile întâmpinate:

10
Alte comentarii utile:

11

S-ar putea să vă placă și