Sunteți pe pagina 1din 9

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.

4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studiu / Calificarea Universitatea BabeBolyai, ClujNapoca Facultatea de tiine Politice, Administrative i ale Comunicrii Departamentul de Stiine Politice tiine Politice Licen tiine Politice

2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei Introducere n tiinele Politice 2.2 Titularul activitilor de curs Marian Cosmin Gabriel 2.3 Titularul activitilor de seminar Daniela Angi, Anioara Pavelea, Ioana Duse, Mihai Seucea 2.4 Anul de 1 2.5 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei studiu Semestrul 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 6 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul de nvmnt 6 Din care: 3.5 curs 2 3.6 seminar/laborator Distribuia fondului de timp: Studiu fata-in-fata: 6 ore. Studiu individual: 5 ore. Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti: .................. 3.7 Total ore studiu individual 70 3.8 Total ore pe semestru 84 3.9 Numrul de credite 6 4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul 4.2 de competene Nu este cazul 5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1 De desfurare a cursului

Obligatorie

4 4 ore 6 2.5 2.5 11

5.2 De desfurare a seminarului/laboratorului

Notiunea de plagiat se definete n conformitate cu normele Catedrei de tiine Politice aUniversitii Babe-Bolyai : (http://fspac.ubbcluj.ro/resurse/formulare-regulamente/reguli-etice-sideontologice/). Plagiatul i tentativa de frauda la examen se sancioneaz cu nota 1 la acest curs i expunerea cazului n edina Catedrei pentru luarea msurilor administrative corespunztoare. Frauda la examenul final se pedepsete cu eliminarea de la examen. Prezena la seminarii este obligatorie, conform regulamentelor universitii, n proporie de 75%. Nota de la examenul de restan include si componenta de seminar. Dac activitatea prestat de student n cadrul seminariilor nu ndeplinete criteriile de promovare a disciplinei acesta are obligativitatea repetrii disciplinei n anul universitar urmtor.

6. Competenele specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul de Introducere n tiinele Politice i propune s aduc n discuie noiunile principale ale domeniului (stat, regim, cultura politica, ideologie, legitimitate, legalitate, alegeri socializare politic, etc), s prezinte abordrile i metodele de lucru, s ofere o perspectiv asupra abordrilor teoretice, s prezinte principalele domenii de studiu a fenomenelor politice. Cursul i propune s prezinte modul n care gndim/concepem domeniul tiinelor politice. Pentru unii tiina Politic este studiul guvernmntului, pentru alii preocuprile domeniului sunt mult mai largi incluznd fenomene precum valorile indivizilor, sau abilitile acestora de a opera n spaiul public. Cursul exploreaz ntrebri generale cu privire la ceea ce numim fenomene politice i prezint studii de caz care s ajute la nelegerea acestora. Disciplina i propune s introduca o serie de concepte de baz n cercetarea din tiinele sociale: putere politic, stat, regim, democraie, cultura politica, ideologie, legitimitate, legalitate, socializare politic, liberalism, marxism, vot, alegeri, partide politice, sistem electoral, formul electoral, sistem de partide, economie politic, birocraia, naiunea, legitimitate, legalitate, comportamentul politic, preferinele politice, sistemul politic, sistemul instituional, instituionalism, autoritarism, totalitarism, tranziie, naiune politic, naionalismul, multi-etnicititate.

7.2 Obiectivele specifice

8. Coninuturi 8.1 Curs Prezentarea structurii cursului. Prezentarea cerintelor pentru curs.

Metode de predare Expunerea unui set de concepte i teorii cu privire la tema cursului. Discutarea interactiv a unor exemple. Ce este tiina Politic? Definiii posibile. Cum tim dac un Expunerea unui set de fenomen sau o situaie/context este politic sau nu. concepte i teorii cu privire la tema cursului. Discutarea interactiv a unor exemple. Domeniul tiinelor politice: 1) Fenomenele, 2) Instituiile, Expunerea unui set de 3) Actorii, 4) Ideile (Ideologiile), 5) Regulile concepte i teorii cu privire la tema cursului. Discutarea interactiv a unor exemple. Explicaiile tiinei politice: Instituionalismul. Rational Expunerea unui set de Choice. Constructivismul. Postmodernismul concepte i teorii cu

Competene transversale

Competene profesionale

La sfritul cursului studenii trebuie s: - S neleag conceptele fundamentale din domeniul tiinelor politice; - S fie familiarizai cu principalele teorii i abordri ale disciplinei.

Observaii Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie

privire la tema cursului. Discutarea interactiv a unor exemple. Metodele tiinei politice: cantitativismul, calitativismul, Expunerea unui set de modelare. concepte i teorii cu privire la tema cursului. Discutarea interactiv a unor exemple. Politica comparat / Comparativismul n tiina politic. Expunerea unui set de Exemple de cercetare n domeniul politicii comparate. concepte i teorii cu Logica comparaiei. Identificarea i logica de tipurilor de privire la tema cursului. regim politic. Discutarea interactiv a unor exemple. Concepte n tiinele politice: puterea, statul, birocraia, Expunerea unui set de naiunea, legitimitate, legalitate. concepte i teorii cu privire la tema cursului. Discutarea interactiv a unor exemple. Concepte n tiinele politice: executiv, legislativ, Expunerea unui set de birocraie. concepte i teorii cu privire la tema cursului. Discutarea interactiv a unor exemple. Concepte n tiinele politice: regimurile politice, Expunerea unui set de democraia, opusul democraiei. concepte i teorii cu privire la tema cursului. Discutarea interactiv a unor exemple. Concepte n tiinele politice: cultura politic, participare Expunerea unui set de politic, capital social. concepte i teorii cu privire la tema cursului. Discutarea interactiv a unor exemple. Fenomene n tiintele politice: socializarea politic, Expunerea unui set de comportamentul politic, preferinele politice i votul. concepte i teorii cu privire la tema cursului. Discutarea interactiv a unor exemple. Studiul grupurilor de interese. Partidele politice Expunerea unui set de concepte i teorii cu privire la tema cursului. Discutarea interactiv a unor exemple. Studiul ideilor politice: liberalismul i marxismul. Expunerea unui set de concepte i teorii cu privire la tema cursului. Discutarea interactiv a unor exemple.

indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

I. Bibliografia obligatorie: Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O introducere, Polirom, Iai, 2011. II. Bibliografiarecomandat: Ronald F. King, Strategia cercetarii. Treisprezece cursuri despre elementele tiinelor sociale, Polirom, Iai, 2005. Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann (coord.), Manual de stiin politic, Polirom, Iai. 2005. Gianfranco Pasquino, Curs de tiin politic, trad. par Aurora Martin, Institutul European, Iai 2002.

Domenico Fisichella, tiina politic. Probleme, concepte, teorii, trad. par Victor Moraru, Polirom, Iai, 2007. n plus fa de acest texte de baz exist o serie de alte texte obligatorii pentru fiecare curs si seminar: Curs 2 Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Este politica o tiin, pp: 31-35. Ronal King, Cosmin Gabriel Marian. 2008. DefiningPolitical Science: a cross-national survey, in EuropeanPolitical Science, Vol. 7, no. 2, 2008, pages. 207-219. Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann, Disciplina, n Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann (coord.), Manual de stiin politic, Polirom, Iai. 2005, pp: 22-59. Curs 3 Ronald King, Subiect, teorie i metod n tiinele sociale, n Ronald F. King, Strategia cercetarii. Treisprezece cursuri despre elementele tiinelor sociale, Polirom, Iai, 2005, pp: 15-20. Ronald King, Consideraii asupra domeniului i metodelor n tiinele sociale, n Ronald F. King, Strategia cercetarii. Treisprezece cursuri despre elementele tiinelor sociale, Polirom, Iai, 2005, pp: 25-36. Curs 4 Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Teorii, pp: 36- 52. John T. Ishiyama, Marijke Breuning, 21st Century Political Science, A Reference Handbook, pp: 3-43. Curs 5 Rotariu, Traiani Petru Ilu (1997) Anchetasociologicisondajulde opinie. Teorie i practic, Iai: Polirom, pp. 24-30. Ronald King, Consideraii asupra metodei tiinelor sociale, n Ronald F. King, Strategia cercetarii. Treisprezece cursuri despre elementele tiinelor sociale, Polirom, Iai, 2005, pp: 36-43. Curs 6 Apter, David E. Politica comparat: vechi i nou, n Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann, Disciplina, n Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann (coord.), Manual de stiin politic, Polirom, Iai. 2005, pp: 329-353. Dahl, Robert A.,Poliarhiile: participare i opoziie, Iai, Institutul European, 2000, pp: 27-42. Curs 7 Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Puterea politic, pp: 23- 29, Cap. Puterea instituionalizat, pp: 74-76. Curs 8 Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Puterea legislativ, pp: 251- 265, Cap. Puterea executiv i birocraiile, pp: 271-278 i pp: 284-289. Curs 9 Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Regimurile, pp: 108- 127.Done Dahl, A. Robert, Despre democraie. Institutul European 2003. Partea I. nceputurile, pp: 11-36. Sartori, Giovanni, Teoria democraiei reinterpretat. Polirom 1999. Cap.1. Poate democraia sa fie orice? pp: 31 -44. Cap. 2, pp: 45-58, Cap.10 Democraia greceasc i democraia modern, pp: 255-266. Arend Lijphart, Modele ale democraiei, trad. par Ctlin Constantinescu, Polirom, Iai, 2000, pp: 141-164. Curs 10 Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Cultura politic, pp: 131- 136. Gabriel Almond i Sidney Verba, Cultura civic: Atitudini politice idemocraie n cinci naiuni. Trad. de Dan Pavel. Budapesta: CEU Press &Bucureti: Editura DU Style, 1996, Cap.1. Robert Putnam, Cum funcioneaz democraia? Tradiii civice ale Italiei moderne, Iai, Polirom, 2001. Capitolele 1 i 2. Curs 11

Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Socializarea politic, pp: 144- 148 i Cap. Alegerile, pp: 229-247. Curs 12 Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Grupurile de interese, pp: 191-194 i 207-208, i Cap. Partidele, pp: 210- 212 i 214-227. Pierre Brechon, Partidele politice, trad. Marta Nora rnea & Adina Barvinschi, Eikon, Cluj-Napoca, 2004, pp: 93115, 164 190. Curs 13 Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Ideologiile politice, pp: 53-61 i 67-72. 8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaii Prezentarea structurii cursului. Expunere din partea cadrului didactic Studenii au obligaia de a Prezentarea cerintelor pentru citi bibliografia obligatorie curs. indicat in silabus. Ce este tiina Politic? Definiii posibile. Cum tim dac un fenomen sau o situaie/context este politic sau nu. Detalierea i ilustrarea conceptelor i teoriilor cu privire dezbtute la curs. Discutarea interactiv a unor exemple. Tem de dezbatere coordonat de cadrul didactic: 1. Dai exemplu de un lucru/fenomen care este politic(). De ce considerai acest fenomen ca fiind politic. V putei gndi la un moment de timp sau la o situaie n care lucrul la care v referii nu este sau nu a fost politic? Exemplificai. Domeniul tiinelor politice: 1) Detalierea i ilustrarea conceptelor i teoriilor cu Fenomenele, 2) Instituiile, 3) privire dezbtute la curs. Discutarea interactiv a Actorii, 4) Ideile (Ideologiile), 5) unor exemple. Regulile Tem de dezbatere coordonat de cadrul didactic: 1. Dai exemplu de un lucru/fenomen/ instituie/idee/regul care nu este politic(). In ce condiii acesta ar putea deveni politic()? Explicaiile tiinei politice: Detalierea i ilustrarea conceptelor i teoriilor cu Instituionalismul. Rational privire dezbtute la curs. Discutarea interactiv a Choice. Constructivismul. unor exemple. Postmodernismul Tem de dezbatere coordonat de cadrul didactic: 1. Care considerai c este cea mai important instituie politic din Romnia? de ce? Care a doua cea mai important instituie politic din Romnia? de ce? Care este cea mai puin important instituie politic din Romnia? de ce? Metodele tiinei politice: Detalierea si ilustrarea conceptelor i teoriilor cu cantitativismul, calitativismul, privire dezbtute la curs. Discutarea interactiv a modelare. unor exemple. Tem de dezbatere coordonat de cadrul didactic: 1. Care credei c va fi cea mai important schimbare politic din Romnia n viitorul apropiat (cteva luni)? pe ce date v bazai rspunsul? 2. Care credei c va fi cea mai important schimbare politic din Romnia n viitorul ndeprtat (3-5 ani)? pe ce date v bazai rspunsul? Politica comparat / Detalierea i ilustrarea conceptelor i teoriilor cu Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a

Comparativismul n tiina politic. Exemple de cercetare n domeniul politicii comparate. Logica comparaiei. Identificarea i logica de tipurilor de regim politic.

privire dezbtute la curs. Discutarea interactiv a unor exemple. Tem de dezbatere coordonat de cadrul didactic: 1. Este Romnia o ar democratic? Justificai rspunsul? Dup ce criterii este sau poate fi Romnia o ar democratic? Dupa aceleai criterii (menionate de dvs) este i Republica Moldova o ar democratic? Dar Rusia? Concepte n tiinele politice: Detalierea i ilustrarea conceptelor i teoriilor cu puterea, statul, birocraia, privire dezbtute la curs. Discutarea interactiv a naiunea, legitimitate, unor exemple. legalitate. Tem de dezbatere coordonat de cadrul didactic: 1. Cine are putere (politic) n Romnia? de ce considerai c aceast entitate (persoan sau instituie) are putere politic. Justificai rspunsul. Cine are cea mai mare putere politic n Romnia? de ce? 2. Dai exemplu de o entitate (individ sau instituie) care a avut o form de putere politic n trecut i care are o alt form de putere politic astzi. Concepte n tiinele politice: Detalierea i ilustrarea conceptelor i teoriilor cu executiv, legislativ, birocraie. privire dezbtute la curs. Discutarea interactiv a unor exemple. Tem de dezbatere coordonat de cadrul didactic: 1. Intervenia actorilor politici n cazul proiectului de exploatare minier de la Roia Montan este o soluie sau o problem? 2. Este intervenia executivului/guvernului n acest caz o problem? dar a legislativului/ parlamentului? Dintre executiv i legislativ cine credei c trebuia s intervin primul n problema Roiei Montane? de ce? 3. Birocraia este o problem pentru societatea moderna? Ar trebui nlocuit? Daca da, cu ce ar putea fi nlocuit? Concepte n tiinele politice: Detalierea i ilustrarea conceptelor i teoriilor cu regimurile politice, democraia, privire dezbtute la curs. Discutarea interactiv a opusul democraiei. unor exemple. Tem de dezbatere coordonat de cadrul didactic: 1. Cnd a devenit Romnia o ar democratic? Justificai rspunsul. 2. Inainte de a deveni o ar democratic, ce fel de ar era Romnia? Cum ai descrie regimul sau situaia politic din Romnia nainte ca aceasta de devin o ar democratic? Concepte n tiinele politice: Detalierea i ilustrarea conceptelor i teoriilor cu cultura politic, participare privire dezbtute la curs. Discutarea interactiv a politic, capital social. unor exemple. Tem de dezbatere coordonat de cadrul didactic: 1. De ce credei c minoritatea Roma are probleme de integrare n Frana? Cnd credei c aceste probleme de integrare ale minoritii respective vor disprea? Fenomene n tiintele politice: Detalierea i ilustrarea conceptelor i teoriilor cu socializarea politic, privire dezbtute la curs. Discutarea interactiv a comportamentul politic, unor exemple. preferinele politice i votul. Tem de dezbatere coordonat de cadrul didactic:

citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

Studiul grupurilor de interese. Partidele politice

Studiul ideilor politice: liberalismul i marxismul.

1. Cu cine credei c va vota majoritatea romnilor la urmatoarele alegeri legislative/pentru parlament? De ce credei c majoritatea romnilor va vota n acest fel? 2. Cu cine credei c vei vota dvs la urmtoarele alegeri legislative/pentru parlament? de ce? 3. Cu cine credei c va vota tatl/mama dvs la urmtoarele alegeri legislative/pentru parlament? de ce? Detalierea i ilustrarea conceptelor i teoriilor cu privire dezbtute la curs. Discutarea interactiv a unor exemple. Tem de dezbatere coordonat de cadrul didactic: 1. Care este cel mai puternic partid politic din Romnia? Pe ce v bazai cand spunei asta? Dar cel mai slab partid politic din Romnia? Justificai rspunsul. 2. Dvs. suntei membru sau intenionai s v nscriei ntr-un partid politic? de ce da? de ce nu? 3. In ce condiii sau pentru ce motive v-ai nscrie ntr-un partid politic (pentru cei care nu sunt nscrii)? 4. In ce condiii ai prsi un partid politic (pentru cei care sunt membrii n partide politice). Detalierea i ilustrarea conceptelor i teoriilor cu privire dezbtute la curs. Discutarea interactiv a unor exemple. Tem de dezbatere coordonat de cadrul didactic: 1. In politic se vorbete adesea de stnga i dreapta. Dvs. Va considerai de stnga sau de dreapta? Cei care demonstreaz n pia mpotriva proiectului de la Roia Montan sunt de stnga sau de dreapta?

Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a citi bibliografia obligatorie indicat in silabus.

III. Bibliografia obligatorie: Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O introducere, Polirom, Iai, 2011. IV. Bibliografiarecomandat: Ronald F. King, Strategia cercetarii. Treisprezece cursuri despre elementele tiinelor sociale, Polirom, Iai, 2005. Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann (coord.), Manual de stiin politic, Polirom, Iai. 2005. Gianfranco Pasquino, Curs de tiin politic, trad. par Aurora Martin, Institutul European, Iai 2002. Domenico Fisichella, tiina politic. Probleme, concepte, teorii, trad. par Victor Moraru, Polirom, Iai, 2007. n plus fa de acest text de baz exist o serie de alte texte obligatorii: Curs 2 Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Este politica o tiin, pp: 31-35. Ronal King, Cosmin Gabriel Marian. 2008. DefiningPolitical Science: a cross-national survey, in EuropeanPolitical Science, Vol. 7, no. 2, 2008, pages. 207-219. Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann, Disciplina, n Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann (coord.), Manual de stiin politic, Polirom, Iai. 2005, pp: 22-59.

Curs 3 Ronald King, Subiect, teorie i metod n tiinele sociale, n Ronald F. King, Strategia cercetarii. Treisprezece cursuri despre elementele tiinelor sociale, Polirom, Iai, 2005, pp: 15-20. Ronald King, Consideraii asupra domeniului i metodelor n tiinele sociale, n Ronald F. King, Strategia cercetarii. Treisprezece cursuri despre elementele tiinelor sociale, Polirom, Iai, 2005, pp: 25-36. Curs 4 Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Teorii, pp: 36- 52. John T. Ishiyama, Marijke Breuning, 21st Century Political Science, A Reference Handbook, pp: 3-43. Curs 5 Rotariu, Traiani Petru Ilu (1997) Anchetasociologicisondajulde opinie. Teorie i practic, Iai: Polirom, pp. 24-30. Ronald King, Consideraii asupra metodei tiinelor sociale, n Ronald F. King, Strategia cercetarii. Treisprezece cursuri despre elementele tiinelor sociale, Polirom, Iai, 2005, pp: 36-43. Curs 6 Apter, David E. Politica comparat: vechi i nou, n Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann, Disciplina, n Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann (coord.), Manual de stiin politic, Polirom, Iai. 2005, pp: 329-353. Dahl, Robert A.,Poliarhiile: participare i opoziie, Iai, Institutul European, 2000, pp: 27-43. Curs 7 Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Puterea politic, pp: 23- 29, Cap. Puterea instituionalizat, pp: 74-76. Curs 8 Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Puterea legislativ, pp: 251- 265, Cap. Puterea executiv i birocraiile, pp: 271-278 i pp: 284-289. Curs 9 Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Regimurile, pp: 108- 127. Dahl, A. Robert, Despre democraie. Institutul European 2003. Partea I. nceputurile, pp: 11-36. Sartori, Giovanni, Teoria democraiei reinterpretat. Polirom 1999. Cap.1. Poate democraia sa fie orice? pp: 31 -44. Cap. 2, pp: 45-58, Cap.10 Democraia greceasc i democraia modern, pp: 255-266. Arend Lijphart, Modele ale democraiei, trad. par Ctlin Constantinescu, Polirom, Iai, 2000, pp: 141-164. Curs 10 Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Cultura politic, pp: 131- 136. Gabriel Almond i Sidney Verba, Cultura civic: Atitudini politice idemocraie n cinci naiuni. Trad. de Dan Pavel. Budapesta: CEU Press &Bucureti: Editura DU Style, 1996, Cap.1. Robert Putnam, Cum funcioneaz democraia? Tradiii civice ale Italiei moderne, Iai, Polirom, 2001. Capitolele 1 i 2. Curs 11 Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Socializarea politic, pp: 144- 148 i Cap. Alegerile, pp: 229-247. Curs 12 Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Grupurile de interese, pp: 191-194 i 207-208, i Cap. Partidele, pp: 210- 212 i 214-227. Pierre Brechon, Partidele politice, trad. par Marta Nora rnea & Adina Barvinschi, Eikon, Cluj-Napoca, 2004, pp: 93115, 164 190. Curs 13 Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Mederois, Walter S. Jones, tiina politic. O introducere, Polirom, Iai, 2011. Cap. Ideologiile politice, pp: 53-61 i 67-72.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Cursul i propune s prezinte modul n care gndim/concepem domeniul tiinelor politice. Pentru unii tiina Politic este studiul guvernmntului, pentru alii preocuprile domeniului sunt mult mai largi incluznd fenomene precum valorile indivizilor, sau abilitile acestora de a opera n spaiul public. Cursul exploreaz ntrebri generale cu privire la ceea ce numim fenomene politice i prezint studii de caz care s ajute la nelegerea acestora. 10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare Evaluarea nivelului de cunotiine de specialitate predate la cursuri. Evaluarea modului de expunere si a claritatii exprimarii nivelului de cunotiine de specialitate predate la cursuri Calitatea muncii depuse n activitile de seminar

10.2 metode de evaluare Examen oral. Vor fi examinate cunostiintele cu privire la temele tratate in cadrul cursurilor si seminariilor pana la momentul testului.

10.3 Pondere din nota final 60%

10.5 Seminar/laborator

Calitatea rspunsurilor la ntrebri legate de temele discutate la seminarii.

40%

10.6 Standard minim de performan Evaluarea studentilor va combina o evaluare a activitii ntregii grupe de studeni (n special la seminar) cu o evaluare individuala. Nota finala de seminar va fi compusa astfel: - participare activ la discutarea temelor de seminar = 80% - prezena la seminar: 20% (11 prezene pentru tot semestrul). Nota de la examenul de restan include sicomponenta de seminar (40%: 1) notareafiecareigrupe la fiecare seminar, 2) activitateaindividuala la seminar). Dacactivitateaprestat de student ncadrulseminariilor nu ndeplinetecriteriile de promovare a disciplineiacesta are obligativitatearepetriidisciplineinanuluniversitarurmtor. Prezena la seminarii este obligatorie, conform regulamentelor universitii, n proporie de 75%. Notiunea de plagiat se defineste n conformitate cu normele Catedrei de Stiinte Politice aUniversitatii BabesBolyai:(http://fspac.ubbcluj.ro/resurse/formulare-regulamente/reguli-etice-si-deontologice/).Plagiatul si tentativa de frauda la examen se sanctioneaza cu nota 1 la acest curs si expunerea cazului n sedinta Catedrei pentru luarea masurilor administrative corespunzatoare.Frauda la examenul final se pedepseste cu eliminarea de la examen. Data completrii .......................... Data avizrii n departament ........................................... Semntura titularului de curs ............................... Semntura titularului de seminar ...................................

Semntura directorului de departament ............................