Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea "Andrei Saguna" Facultatea de Stiinte Economice

INTREBARI TEST GRILA PENTRU DISCIPLINA: EFICIENTA INVESTITIILOR SI EVALUAREA ECONOMICA A INTREPRINDERILOR SEMESTRUL II 2010

nr intr. var.rasp. 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

continutul intrebarii Conceptul de eficienta economica presupune: un rezultat financiar pozitiv un execedent de trezorerie un bilant general al procesului economic analizat compararea eforturilor cu efectele si interpretarea rezultatelor Eficenta economica a investitiilor reprezinta: o forma de exprimare a eficientei activitatii economice a societatii o judecata de valoare un bilant contabil al activitatii economice un fluz de trezorerie al activitatii financiare Eficenta economica a investitiilor vizeaza: procesul de productie modul de executie a obiectivelor modul de exploatare a obiectivelor de investitii procesul investitioanl propriuzis Eficienta economica a investitiilor prezinta ca particularitati: continuitatea si flexibilitatea previziunea si realitatea relativitatea si perspectiva productivitatea si activitatea finala Eficienta economica a investitiilor presupune: o analiza a eforturilor in raport cu efectele si invers o analiza a procesului investitional propriuzis o analiza bilantiera si previzionala o analiza economica si financiara

curs/capitol 1

6 1 2 3 4 7 1 2 3 4 8 1 2 3 4 9 1 2 3 4 10 1 2 3 4 11 1 2 3 4 12 1 2 3 4 13

In raport cu scopul ptr care se determina,procesul invetitional se rfera la: necesitatea de anailiza si decizie necsesitati productive si sociale necesitati de evaluare a lucrarilor necesitati imediate financiare si de trezorerie Efectul economic al investitiilor se poate materializa in: efecte tehnologice si de productivitate efecte materiale immediate si de perspectiva efecte valorice si sociale efecte maanageriale si de responsabilitate Investitiile se pot clasifica dupa criterii ca: dupa destinatia fondurilor alocate ptr executarea proiectului dupa natura investitiilor alese din variantele de proiect dupa marimea capitalului social si a capitalului propriu dupa rezultatul final si obiectivele stabilite in etapa de exploatare Dupa criteriul destinatiei fondurilor alocate,investitiile pot prezenta forme ca: investitii sociale,sociale si urbane investitii tehnologice,de cercetare si productivitate imobiliare si financiare industriale de productie si productivitate Dupa criteriul naturii lor,investitiile pot prezenta forme ca: investitii ptr modernizari si retehnologizari investitii sociale si teritoriale lucrari de C + M si de echipamente tehnologice achizitii de utilaje si capacitati de productie Dupa criteriul importanei lor ptr obiectivul proiectat,investitiile pot prezenta forme ca: investitii generale,particulare si de productie investitii directe,colaterale conexe si adiacente sociale,de dezvoltare si de teritorialitate In functie de scopul urmarit,intilnim investitii ca: investitii de inlocuire,de productivitate investitii de expansiune,inovare investitii de prognozare si de perspectiva investitii strategice,sociale,de utilitate publica Dupa modul de constituire a surselor financiare,intilnim:

1 2 3 4 14 1 2 3 4 15 1 2 3 4 16 1 2 3 4 17 1 2 3 4 18 1 2 3 4 19 1 2

investitii economice si de productie investitii tehnice si de randament investitii nete investitii brute Investitiile in agricultura prezinta particularitati ca: investitiile in animale,pomicultura si sericicultura prezenta pamintului ca principal mijloc de productie investitii in agricultura si ramuri colaterale mijloacele de prod. prezinta dubla functionalitate de obiecte si mijloace de munca Analiza eficientei economice a investitiilor presupune calcularea unor indicatori ca: rata actualizarii si discontarii volumul investitiilor,durata de executie investitia specifica,durata de recuperare randamentul investitiei,cheltuieli echivalente Principalelel momente de referinta in actualizare sint: momentul previziunii si executiei momentul receptiei si productiei momentul adoptarii deciziei(m) alegerii variantei de proiect momentul inceperii lucrarilor(u),momentul punerii in functiune(p) Tehnica actualizarii poate prezenta urmatoarele abordari conceptuale: abordarea individuala si de grup abordarea sociala si teritoriala abordarea psihologica si sociala aborsdarea financiara si economica Studiul de fezabilitate al investitiilor raspunde cerintelor de: identificare a punctelor slabe si tari ale intreprinderii si afacerii intocmirea BVC la nivelul proiectului de investitii de a gasi alternativa cea mai buna economica de pus in practica de a gasi raspuns la cerintele investitorilor si de a pune in practica proiectul Judecata conceptuala ''de fezabilitate'',presupune: stabilirea misiunii produsului si alegerea variantelor de proiect stabilirea targetului final si a BVC ptr perioada de exploatare a obicetivului

20

3 identificarea ideii de proiect si a planului de investitii 4 identificarea caracteridticilor fizice si comerciale a produselor Criteriile de analiza utilizate in cadrul studiului e fezabilitate sint: 1 criteriul social si local

2 criteriul clasic,si probabilistic 3 criteriul regional geografic si etnografic 4 criteriul fluxurilor financiare si de eficienta economica 21 1 2 3 4 22 1 2 3 4 23 1 2 3 4 24 1 2 3 4 25 1 2 3 4 26 1 2 3 4 27 Criteriul clasic din ncadrul studiului de fezabilitate se poate realiza prin urmatoarele procedee: in termeni de venit,si de rata de fructificare in termeni de valoare totala si rata de discontare in termeni statistici si probabilistici in termeni previzionali si estimativi Criteriul fluxurilor financiare realizate in functie de momentul de intrare sau iesire al fluxurilor determina existenta a urmatoarelor tipuri de investitii: investitii de tip FIFO si GIPO investitii de tip LIFO SI SWAT investitii de tip''point input-point output''(PIPO) investitii de tip''continous input-point outpot(CIPO) Proiectele de investitii pot fi alese dupa mai multe criterii: criterii socio-politice si economice criterii manageriale si profesionale criterii contabile de alegere a proiectelor(fara actualizare) criterii economice(cu actualizare),speciale Criteriile contabile de alegere a proiectelor(fara actualizare)presupun calcularea unor indicatori ca: viteza de recuperare a investitiilor si durata investitiilor durata de executie a investitiilor si receptia finala incasarea specifica,tgermenul de rcuperare a investitiilor rata rentabilitatii investitiilor si rata interna de rentabilitate Criteriile economice de alegere a proiectelor(cu actualizare)presupun calcularea unor indicatori ca: valarea bruta a in vestitiilor si valoarea investitiilor recuperate valoarea neta actualizata(VNA) si ratat interna de rentabilitate valoarea justa a proiectului si valoarea neta a investitiilor rata interna de rentabilitate (RIR),cheltuieli echivalente actualizate(CEA) Criteriile speciale de alegere a proiectelor presupun calcularea unor indicatori ca: cursul de schimb valutar eur/dolar si BUBOR coeficientul de inflatie si rata EUROBOR cursul de revenire brut la export cursul de revenire net la export Simularea Monte Carlo,ca tehnica de analiza a eficientei economice a investitiilor,presupune parcurgerea urmatoarele etape: 4

1 2 3 4 28 1 2 3 4 29 1 2 3 30 1 2 3 4 31 1 2 3 4 32 1 2 3 4 33 1 2 3 4 34 1

fixarea veniturilor viitoare si a cheltuielilor finale fixarea targeturilor finale si a previziunilor viitoare fixarea variabilelor si construirea modelului de alegere a proiectelor stabilirea relatiilor intre valoarea investitiilor(I),durata de viata(D),fluxurile anuale(P) de incasari si cheltuieli Clasele speciale de risc ce trebuie luate in calcul la alegerea variantelor de proiect sint determinate de prezenta: riscului material si investitional riscului disociat si managerial riscului de supravietuire,si de disparitie riscul de neadaptare,si de evaluare Riscul investitional se poate prezenta sub forme ca: risc similar risc demografic si teritorial risc superior si inferior Alegerea variantelor de proiect este o actiune supusa urmatoarelor conditii de existenta: un grup social si managerial un grup obiectiv,subiectiv un grup financiar si de asociati un grup de actionariat si de administrare Rezultatele generate de proiect,analizate prin prisma incasarilor si platilor,se refera la: finantarea integrala a proiectului din fonduri proprii profitul net si rezerva legala impozitul pe dividende si rezervele statutare cheltuieli de exploatare (consumuri),productie Etapele necesare a fi parcurse in alegerea proiectelor sint: studiul de marketing si de fezabilitate identificarea clientilor si analiza diagnostic identificarea ideii de proiect,studiul de fezabilitate evaluarea proiectului,rezultatele generate de proiect Acceleratorul lui CLARK-ca tehnica de analiza a investitiilor,se refera la: cheltuieli anticipate si venituri anticipate investitii si venituri realizate cheltuieli recalculate si venituri recalculate marja de profit si marja de pierdere Productivitatea investitiilor-conform modelului lui DOMAR,se refera la: productivitatea muncii lunare si anuale

35

36

37

38

39

40

41

2 investitii la nivelul capacitatii de productie realizate 3 economia relativa de personal si de cheltuieli 4 economia de cheltuieli si surplusul de venituri Modelul lui SLOW,ca tehnica de analiza a investitiilor se refera la: 1 mediul geografic,social si teritorial 2 mediul tehnologic,productiv si material 3 rata de crestere a populatiei ocupate 4 ponderea fortei de investitii in totalul produsului si coeficientul capitalului Modelul lui COBB-DOUGLAS ca tehnica de analiza a investitiilor se refera la: 1 factorii endogeni si externi 2 factorii exogeni si criogeni 3 nr de salariati si capitaluri fix 4 factorul de productie si coeficientul de elasticitate a productiei fata de capitalul fix Cu ajutorul studiului de fezabilitate se exprima un concept amplu,bazat pe : 1 analiza economica a eficientei investitiilor si planului de investitii 2 repartizarea cheltuielilor siveniturile pe destinatii si capitole 3 coordonarea informatiilor privitoare la marketing,finante,productie 4 pozitia investitorului pe piata afacerilor si piata de capital In evaluarea fezabilitatii,investitorul va stabili: 1 cum va fi finalizat proiectul si cine il va finaliza 2 care sint conditiile de mediu in care va actiona viitorul obiectiv 3 localizarea viitoare a structurii productive si a viitorelor venituri 4 care va fi influenta factorilor externi,politici si sociali Studiile de fezabiliatate trebuie sa cuprinda elemente structurale ca: 1 informatii primare,sociale si etnografice 2 informatii colaterale,manageriale si de evaluare 3 informatii generale despre sectorul resp[ectiv si intreprindere 4 informatii despre produse si piete de desfacere Informatiile cuprinse in studiile de fezabilitate,se refera la: 1 aspecte tehnic,tehnologice de productie si de productivitate 2 aspecte traditionale,nationale si locale 3 aspecte demografice,sociale si de marketing 4 aspecte despre conducerea intreprinderii si eficienta functiilor manageriale Aspectele care sint cuprinse in studiile de fezabilitate se refera la: 1 politica dividendelor si politica startegiilor 2 politica de marketing si de aprovizionare-desfacere

42

43

44

45

46

47

48

3 strategiile viitoare posibile si obiectivele finale 4 variantele dezvoltarii viitoare,fundamentarea proiecetului de investitii propus Criteriul fluxurilor financiare,presupune existenta unor tipuri variate de investitii ca: 1 investitii financiare,materiale si productive 2 investitii fiscale,sociale si strategice 3 investitii de tip''continous input-point output''(CIPO) 4 investitii de tip''continous input-continous output''(CICO) Criteriul de baza in alegerea proiectelor,are la baza rentabilitatea masurata in sens absolut,prin: 1 beneficiu si profitul final 2 plus valoarea adaugata si productivitatea orara 3 venturi nete si cheltuieli nete 4 venituri brute si cheltuieli brute Criteriul de baza in alegerea proiectelor,are la baza rentabilitatea masurata in sens relativ,prin: 1 rata profitului si rata economiilor relative 2 rata de scont si rata dobinzilor financiare 3 rata rentabilitatii investitiilor si a randamentului investitiilor 4 rat de schimb si rata dobinzii de referinta Indicatorii suplimentari utilizati in analiza eficientei investitiilor in agricultura sint: 1 randamentul sistemului de irigatii si eficienta productiei agricole 2 economia de materiale si de combustibil 3 economia de resurse umane si de amortisment 4 consumul de materii specifice si economia de apa In analizza eficientei investitiilor in agricultura,mai sint luati in calcul si indicatori ca: 1 timpul de udare si de insamintare 2 metoda de asanare si ierbicidare 3 eficienta administratiei apei ptr irigatii pe suprafata cultivata 4 gradul de uniformitate a distributiei apei pe suprafata irigata Criteriile de alegere a proiectelor pot fi grupate astfel: 1 criterii individuale si psihologice 2 criterii contabile si economice 3 criterii subiective si contabile 4 criterii economice si subiective Mijloacele de finantare a investitiilor se pot grupa in: 1 mijloace financiare si mijloace materiale 2 autofinantarea,cesiunea activelor imobilizate 3 finantarea prin angajamente la termen

49

50

51

52

53

54

55

4 mobilizarea resurselor proprii,cresterea capitalului Mijloacele de finantare a investitiilor se pot c;lasifica dupa mai multe criterii ca : 1 criteriul social si teritorial 2 criteriul demografic si de obiective 3 criteriul apartenentei fondurilor 4 criteriul efortului depus ptr obtinerea mijloacelor de finantare Dupa criteriul apartenentei fondurilor,intilnim tipuri de finantari ca: 1 finantari immediate si de planificare 2 finantari viitoare si de obiective 3 finantari din fonduri proprii(autofinantarea si cresterile de capital) 4 finantari prin angajamente la termen(imprumuturi obligatare,credite bancare,credit bail) Dupa criteriul apartenentei fondurilor,intilnim alte tipuri de finantari ca: 1 finantari interne(autofinantarea,cesiunea de active imobilizate,mobilizarea de resurse interne) 2 mijloace de finantare externa(cresterile de capital,diverse imprumuturi) 3 parteneriate de afaceri si de imagine 4 asocieri in participatiune si de listare la bursa de valori Teoria evaluarii opereaza in mod usual cu concepte de baza ca: 1 patrimoniul si activul 2 veniturile si cheltuielile 3 proprietate,active,pret 4 cost,piata,valoare Conceptul de proprietate,in teoria evaluarii se refera la: 1 dreptul de mostenire si de sponsorizare 2 dreptul de imprimut si de creanta 3 drpetul personal de posesiune a unui bun,proprietati imobiliare 4 dreptul de dividend si de profit brut Conceptul de activ,in teoria evaluarii se refera la: 1 mijloace circulante si active imobilizate 2 substituit ptr conceptul de productie 3 mijloace patrimoniale si elemente de pasiv 4 active corporale,necorporale,financiare Conceptul de pret,in teoria evaluarii se refera la: 1 profitul vinzatorului si marja bruta din vinzari 2 cheltuiala cumparatorului si marja neta din vinzari 3 suma acceptata a fi platita ptr un bun economic supus tranzactionarii 4 un indicator general al valorii proprietatiilor tranzactioanate pe piata

56 1 2 3 4 57 1 2 3 4 58 1 2 3 4 59 1 2 3 4 60 1 2 3 4 61 1 2 3 4 62 1 2 3 4 63

Conceptul de cost,in teoria evaluarii se refera la: proprietate si patrimoniu active corporale,necorporale,financiare suma necesara ptr a crea sau poduce un bun material sau serviciu suma cheltuielilor cumulate ale procesului de prod.distributie,si vinzare a unui bun Conform teoriei evaluarii costurile se pot clasifica in: costuri generale si speciale costuri partiale si patrimoniale costuri fixe si variabile costrui de productie directe si indirecte Costurile aferente activitatilor de productie,pot prezenta forme ca: costuri majore si costrui brute costuri minore si costuri de profit costuri de distributie si de vinzare costuri de administrare generala,directe si indirecte In cadrul procesului de evaluare,se utilieaza notiuni referitoare la costuri,ca: cost de evaluare si de rentabilitate cost de valorificare si de profit cost de achizitie si de inlocuire(brut si net) cost de reproductie(brut si net) si cost istoric inflatat Conceptul de piata,in teoria evaluarii se refera la: sisitemul de relatii intre cumparatori si vinzatori pretul pe baza caruia se tranzactioneaza bunuri prin schimbarea proprietatii piata necotata si BVB piata cotata si piata RASDAQ Pretul pe baza caruia se tranzactioneaza bunuri prin schimbarea proprietatii este: este o tinta de atins pentru cumparator si organizatorul tranzactiei este un tablou financiar al valorii bunului si al profitului potential este numai un indicator general al valorii proprietatilor tranzactionate este o rezultanta a efortului depus pentru producerea lui si vanzarea pe piata Pretul pe baza caruia se negociaza cererea si oferta,este influentat de factori ca: motivatii specifice ale vinzatorului si cumparatorului vadul comercial si imaginea produsului marca de fabrica si licenta de functionare relatiile si interesele speciale ale cumparatorului Diferenta dintre pretul bunului si valoarea acestuia consta in urmatoarele concepte:

1 2 3 4 64 1 2 3 4 65 1 2 3 4 66 1 2 3 67 1 2 3 4 68 1 2 3 69 1 2 3 4 70 1 2 3

pretul genereaza valoarea tranzactionata a bunului pretul platit este un fapt-ex post-fata de actul tranzactiei valoarea se bazeaza pe pret si conditioneaza actul tranzactiei valoarea trebuie stabilita-ex ante-fata de actul tranzactiei Costul proprietatii sau activului se refera la: suma cheltuielilor cumulate ale procesului de productie,distributie si vinzare contravaloarea unui bun tranzactionat sia dreptului de proprietate gradul de apreciere al bunului pe piata interna si gradul de satisfacere a unor necesitati nivelul previzionat al veniturilor si a altor elemente din BVC Piata pe care se tranzactioneaza un bun,reprezinta: o locatie bine stabilita unde se intilnesc vinzatorii si cumparatorii spatiul unde se stabileste pretul de vinzare al bunului si se manifesta cererea si oferta un sistem de relatii intre cumparatori si vinzatori si conditionarea relatiei de pretul bunului locul de stabilire a unor strategii de vinzare si de transfer a dreptului de proprietate Valoarea este un concept economic care se refera la: dreptul de proprietate asupra unui bun si manifestarea calitatii acestuia relatia monetara dintre bunurile si serviciile destinate vinzarii-cumpararii un target stabilit de actionari pentru vinzarea unui activ si obtinerea de profit Valoarea unui bun sau a unui serviciu reprezinta: o opinie care arata cit pretuiesc bunurile si serviciile la un moment dat o oportunitate pentru jucatorii pietei de tranzactionare de a vinde si cumpara o povara pentru vinzator din p.v al pretului pe care il cere si a calitatii bunului un fapt cert care se manifesta pe piata vinzatorului in relationarea cu alte piete Conceptul economic de valoare reflecta de fapt: imaginea pe care o are piata despre beneficiile viitoare obtinute de propreitar nivelul de negociere al unui bun sau serviciu si uzura lui fizica si morala limita maxima de consum a populatiei si satisfacerea necesitatilor segmentului de clienti dominant Criteriul de baza ptr estimarea valorii este determinat de: dreptul de proprietate asupra unui bun si modalitatea de achizitie utilitatea proprietatii si beneficiile potentiale pe care le poate genera nivelul venitului ce va fi obtinut si marja bruta din vinzari marimea profitului previzionat si a dividendului pe actiune Conform criteriilor conceptuale ale valorii,standardul de valoare il reprezinta: valoarea de piata valoarea bunului si serviciului costul serviciilor si activelor

71

72

73

74

75

76

77

78

4 dreptul de proprietate asupra unui bun Principalele tipuri de valoare se manifesta sub urmatoarele forme: 1 valoarea bunului tranzactionat si pretul lui 2 pretul serviciilor si activelor si amortismentele calculate 3 valoarea de piata,valoarea de investitie,valoarea de utilizare,valoarea speciala 4 valoarea de lichidare,valoarea de asigurare,valoarea de impozitare,de recuperare Valoarea unui buna este creata de interactiunea a pattru factori economici si anume: 1 utilitatea si raritatea bunului 2 factorii de productie si comerciali 3 factorii economici si financiari 4 dorinta si puterea de cumparare concretizata in pretul tranzactionat Cele trei abordari traditionale ale valorii,cf teoriei lui Marshall se refera la: 1 comparatia de piata si capitalizarea venitului 2 inclinatia marginala spre consum,nivelul veniturilor si cheltuielilor de productie 3 abordarea patrimoniala si goodwiil 4 capitalizarea venitului,costul de inlocuire net Rolul standardelor de evaluare este in principal urmatorul: 1 sa prezinte cererea si oferta si conditiile pietei 2 sa adune vinzatorii si cumparatorii in piata si sa obtina informatii economico-financiare 3 sa instituie proceduri,sa ajute evaluatorii pri definirea elementelor fundamentale 4 sa asigure parametrii de calitate ptr beneficiarii evaluarilor Activitatea de evaluare este guvernata de respectarea urmatoarelor principii: 1 principiul independentei exerictiului si a profitului maxim 2 principiulcontinuitatii activitatilor si a productivitatii muncii 3 principiul anticiparii,substitutiei 4 principiul schimbarii,cererii si ofertei,principiul contributiei Definirea conceptului de evaluarea este determinat de urmatoarea interpretare: 1 deservirea cumparatorilor si vinzatorilor in momentul tranzactiei 2 operatiunea de a aprecia si stabili valoarea,pretul,numarul,de a calcula si socoti 3 stabilirea unei conceptii de marketing flexibil si a mixului de marketing 4 urmareste emiterea unei opinii de specialitate in coditiile manifestarii concurentei in piata Evaluarea unei intreprinderi,urmareste: 1 stabilirea valorii patrimoniale si activului net corijat 2 stabilirea valorii afacerii la un moment dat,masurarea avutiei 3 stabilirea valorii de schimb a bunului sau serviciului si a utilitatii acestuia Pretul unui bun sau serviciu poate fi influentat de:

79

80

81

82

83

84

85

86

1 criterii de performanta si de prognozarea a venitului estimat 2 criterii obiective si subiective 3 criterii previzionale si de perspectiva Criteriile obiective care stau la baza stabilirii pretului unui bun,sint determinate de: 1 metodele de calcul capabile sa stabileasca valoarea corecta a intreprinderii 2 metodele si tehnicile de analiza economica 3 metodele si modelele matematice ale specialistilor economisti Criteriile subiective care stau la baza stabilirii pretului unui activ,sint determinate de: 1 graficele si studiile diagnostic 2 notiunea de utilitate,si intensitatea dorintei de a vinde,respectiv a cumpara 3 conceptul economic de valoare reflectat in pret si de fluctuatie a pietei Criteriile sbiective presupun existenta unor elemente esentiale,in stabilirea valorii: 1 elemente psihologice si economice 2 elemente emotionale si structurale 3 elemente tehnice si de productivitate 4 elemente financiar-contabile de evidenta a valorii si de inregistrare a operatiunilor patrimo niale Evaluarile se pot clasifica dupa mai multe criterii,cum ar fi: 1 dupa criteriul intentional de a vinde ,respectiv a cumpara 2 dupa obiectul supus evaluarii si scopul evaluarii 3 dupa criteriul profitului si performantei 4 dupa criteriul pozitiei evaluatorului specialist Caracteristica principala in cazul utilizarii metodei de evaluare prin rentbilitate este: 1 profitul,rata de capitalizare,perioada de referinta 2 veniturile si cheltuielie afernete activitatilor de exploatare 3 productivitatea muncii si fondul de timp maxim disponibil Din categoria metodelor de evaluare prin renatbilitate sau actuariale,fac parte: 1 metoda analizei diagnostic si metoda evaluarii in etape 2 metoda de determinare a capacitatii beneficiare simetoda goodwill 3 metoda celor trei parametri economic si metoda balantei analitice Tehnicile de evaluare actuariala,utilizeaza modele si tehnici cum ar fi: 1 metoda xash flow si metoda execedentului brut de exploatare 2 metoda ratei medii a dobinzii si metoda ratei rentabilitatii 3 metoda fluxurilor financiare si metoda ratelor de actualizare Tabloul tehnicilor de evaluare prin rentabilitate,este completat de metode ca: 1 modelul Cobb/Douglas si metoda PERTH 2 modelul Monte Carlo si metoda drumului critic

87

88

89

90

91

92

93

94

3 metoda de capitalizare a veniturilor,metoda fluxurilor financiare actualizate,DCF In cadrul evaluarilor clasificate dupa obiectul supus evaluarii,distingem: 1 evaluari de active patrimoniale 2 evaluari de proprietati imobiliare,de active intangibile,societati comerciale 3 evaluari de parti din elemente patrimoniale,de resurse umane In cadrul evaluarilor clasificate dupa scopul(obiectivul) supus evaluarii,distingem: 1 evaluari de fond comercial si de plasamanet a actiunilor 2 evaluari ale clientilor si furnizorilor si putwerii lor de cumparare 3 evaluari administrative si economice 4 evaluari postoperative si manageriale In cadrul evaluarilor clasificate in functie de pozitia evaluatorului,distingem: 1 evaluari realizate de persoane fizice si manageri 2 evaluari realizate de persoane juridice si de economisti 3 evaluari realizate de evaluatorul consultant si de evaluatorul arbitru,expert neutru In general evaluarea intreprinderii este necesara in urmatoarele situatii: 1 in operatiuni de achizitii,fiziuni,majorari de capital,dispute intre actionari 2 in operatiuni de actionare in activitati si de restructurare reorganizare 3 in operatiuni de lichidare judiciara si analiza economica In cadrul activitatii de evaluare,diagnosticul poate fi structurat in: 1 diagnostic juridic,operational,comercial,financiar 2 diagnostic productiv,tehnologic,organozatoric 3 diagnostic patrimonial,al activelor imobilizate,activelor circulante Activitatea de evaluare,presupune urmatoarele abordari: 1 abordarea pe baza de active,pe baza de venit,prin comparatie 2 abordarea pe baze psihologice,deontologice,preferentiale 3 abordarea pe baze economice,structurale,de stocuri si creante Ca metoda de evaluare,metoda abordarii pe baza de venit,se bazeaza pe principii ca: 1 pe principiul anticiparii si al prognozarii 2 pe principiul primului intrat si ultimului iesit 3 pe principiul continuitatii activitatii si al incheierii exercitiului financiar 4 pe principiul independentei exercitiului si a intocmirii situatiilor financiare consolidate Abordarea pe baza de venit utileaza metode ca: 1 capitalizarea profitului si actualizarea cash-flow 2 tezaurizarea veniturilor si reducerea cheltuielilor 3 cresterea capitalurilor proprii si a cotatiei actiunilor pe bursa de valori 4 diminuarea cheltuielilor totale si maximizarea veniturilor

95 1 2 3 4 96 1 2 3 4 97 1 2 3 4 98 1 2 3 4 99 1 2 3 4 100 1 2 3 4 101 1 2 3 4 102

In cadrul abordarii pe baza de venit,trebuie sa se raspunda la probleme ca: determinarea profitului reprezentativ,realizarea previziunii fluxului de lichiditati dterminarea necesarului de finantat si a instrumentelor de finantat determinarea necesarului de fond de rulment si rentabilitatii immediate estimarea ratei de actualizare si de capitalizare sau de crestere Corijarea elementelor necesare exploatarii cuprinde: imobilizari necorporale,corporale,trezoreria mascata,alte active datorii curente si restante,casa ,banca furnizori,clienti,profit impozit pe salarii trezoreria mascata,alte active,cheltuieli cumulate Rezultatul corijarii elementelor necesare exploatarii,va determina: intocmirea statelor de plata a salariilor si a pontajelor intocmirea bilantului economic si a contului de profit si pierede intocmirea ordinelor de plata curente si statelor de plata intocmirea contului de rezultate economice si de evidenta a activelor patrimoniale Bilantul economic si contul de rezultat,vor sta la baza: calcularii ratei de actualizare a profitului si a profitului net la calcularea rentabilitatii interne la calcularea activului net corijat determinarea capacitatii de autofinantare Care sint principalele etape ale unei activitati de evaluare: formarea clara a obiectivului si scopului raportului anunatrea echipei manageriale pentru demararea actiunii si intocmirea planului de venituri anunatrea rezultatelor inainte de finalizarea raportului si calcularea indicatorilor identificarea intreprinderii evaluate,si a pachetului de actiuni de evaluat Prin diagnosticarea intreprinderii in vederea evaluarii se urmareste: evidentierea pounctelor slabe si forte ale intreprinderii evidentierea rentabilitatii si a riscului economic si financiar evidentierea marjei brute de vinzari si a profitului brut contabil evidentierea productivitatii muncii si eficientei economice Diagnosticul economico-financiar,in activitatea de evaluare,urmareste: efectuarea unei analize economice si a unei analize a indicatorilor economico-financiari intelegerea performantelor realizate si a riscurilor inerente intocmirea unei balante sintetice,analitice si afiselor de cont ajustarea situatiilor financiare istorice si compararea cu intreprinderi similare Aboordarea pe baza de active,ca metoda de evaluare,se bazeaza in mod esential pe:

10

10

10

10

10

10

10

1 2 3 4

principiul substitutiei,cf caruia,un activ nu valoreaza mai mult decit costul de inlocuire principiul permanentei metodelor,care da consistenta valorii intreprinderii principiul independentei expertului evaluator si incompatibilitatii principiul prudentei,a diminuarii riscului si a obiectivitatii

TITULAR DISCIPLINA Lector univ.drd-CRISTIAN VAHGHELE