Sunteți pe pagina 1din 4

Analiza proiectelor de investitii Pentru o fundamentare completa a proiectelor de investitii in vederea asigurarii unei eficiente maxime pentru un viitor

obiectiv economic, precum si pentru rambursarea unui credit, in analiza unui proiect de investitii se parcurg, in principal, urmatoarele etape: Identificarea proiectelor de investitii; Studiul de fezabilitate a proiectului; Evaluarea proiectelor de investitii. A. IDENTIFICAREA PROIECTELOR DE INVESTITII In aceasta etapa analizam masura in care viitorul obiectiv economic se incadreaza in strategia generala de dezvoltare in perspectiva a ramurilor economiei nationale. Proiectul trebuie sa cuprinda date care sa confirme ca productia realizata corespunde standardelor mondiale de calitate si preturilor mondiale. In vederea aprecierii nivelului de promovare a progresului tehnic, in proiect se fac referiri asupra caracterului modern al organizarii productiei si a tehnologiei, respectiv utilajelor prevazute. In vederea luarii tuturor masurilor de derulare normala a procesului de productie se prevad: sursele de aprovizionare cu materii prime, modul de asigurare a desfacerii productiei, existenta acordurilor de lunga durata sau a altor intelegeri cu privire la livrarile de produse, durata de executie, termenele de punere in functiune, rentabilitatea fondurilor de productie etc. In general, pentru identificarea proiectelor de investitii se folosesc doua metode: metoda proiectului releu, atunci cand exista un proiect initial si deci, noul proiect constituie o imbunatatire a celui vechi si metoda proiectelor strategice de dezvoltare, care presupune elaborarea unor proiecte circumscrise strategiei generale de dezvoltare a ramurii sau activitatii din care face parte viitorul obiectiv economic ce urmeaza a fi realizat. B. STUDIUL DE FEZABILITATE A PROIECTULUI In cadrul acestui studiu se cuprind aspecte referitoare la: istoria proiectului; piata; capacitatea obiectivului; dotarile materiale; studii de amplasament; engineering; organizarea obiectivului; evaluarea financiara si economica etc. In ceea ce priveste istoria proiectului, studiul de fezabilitate trebuie sa nominalizeze sustinatorul proiectului, incadrarea lui in strategia generala de dezvoltare economica a tarii, care sunt elementele ce au impus, sau impun, dezvoltarea capacitatilor de productie

respective, costul total al studiului si toate investitiile care au fost facute privind pregatirea, realizarea si punerea in opera a proiectului respectiv. Aspectele referitoare la cerere si piata de desfacere a viitoarelor produse ocupa un loc important in cadrul studiului si vizeaza dimensiunea si capacitatile actuale estimate ale industriei (specificand conditiile pietei); evolutia in trecut si cea prevazuta pentru viitor a productiei respective (specificand principalele programe de dezvoltare); importurile trecute si tendinta viitoare ca volum si preturi; prioritatile si obiectivele referitoare la respectiva ramura industriala; dimensiunea actuala a cererii, evolutia ei in trecut si principalii factori determinanti ai cererii; aspecte privind vanzarea si comercializarea produselor; programul de productie aproximativ etc. Vanzarea si comercializarea produselor trebuie sa vizeze localizarea pietei de desfacere; competitivitatea anticipata pentru proiect de la producatori existenti, potentiali, locali sau straini; programul de vanzare; veniturile din vanzarile anuale estimate din produse si subproduse; costurile anuale estimate din promovarea vanzarilor si comercializare. Capitolul dotari materiale, se refera la necesarul aproximativ de aprovizionare; posibilitatile de asigurare cu materiale actuale si potentiale; estimarea aproximativa a costurilor cu materii prime si materialele, locale si din strainatate. Un loc important il vor ocupa aspectele referitoare la utilitati si, in special, la energia electrica si termica. Aspectele referitoare la amplasament vizeaza variantele de amplasament propuse, avantajele si dezavantajele fiecarei variante, costul terenului, eventualele cheltuieli ce trebuie facute cu achizitionarea terenurilor etc. In cadrul studiilor de fezabilitate activitatea de engineering detine un rol primordial deoarece acum se stabilesc suprafata terenurilor, tehnologiile, utilajele si lucrarile civile. Referitor la tehnologii si utilaje se elaboreaza o schema generala a utilajelor propuse pe: utilaje de productie, utilaje auxiliare, utilaje service, piese de schimb, subansambluri, unelte; se face o estimare generala a costurilor de investitii a utilajelor, locale sau straine in faza clasificarii de mai sus. Lucrarile civile trebuie sa cuprinda schema generala, descrierea pe scurt a cladirilor si a materialelor din care se fac acestea si estimarea generala a costului de investitii a lucrarilor civile referitoare la pregatirea terenului, cladiri si constructii civile speciale si lucrari exterioare. Organizarea obiectivului se refera la planul general de organizare privind productia, vanzarile, administratia si conducerea precum si costurile suplimentare, estimate pentru aceasta activitate si defalcate pentru intreprindere, administratie si activitatea financiara.

Evaluarea financiara si economica se refera la: stabilirea costurilor totale de investitii, modul de finantare a proiectului (structura capitalului, dobanda), costuri de productie (clasificate prin costuri fixe si costuri variabile); evaluarea financiara (prezentarea perioadei de rambursare, rata de recuperare simpla, pragul de rentabilitate, rata interna de recuperare), evaluarea economica (estimarea efectului de angajare - creare, estimarea economiilor valutare, analiza profit - cost etc). In aceasta etapa se definitiveaza eforturile totale, cu investitia in productie, efectele anuale si totale, fluxul de numerar anual si, deci, eficienta economica a investitiei. C. EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTITII Se face de catre specialistii bancii sau de experti consultanti externi, examinandu-se urmatoarele aspecte: Aspectul economic - in care se urmareste administrarea cu eficienta maxima a resurselor interne, in mod deosebit a celor disponibile, In acest scop se efectueaza analiza comparativa a efectelor economice previzibile si a eforturilor investitionale si de productie, analiza influentei viitorului obiectiv asupra mediului inconjurator etc. Aspectul tehnic - cuprinde date referitoare la amplasament, dimensionarea capacitatilor de productie, procedee de executie, solutii tehnologice, echipamentul ce va fi folosit, graficul de executie a investitiei, conditii de exploatare a noului obiectiv etc. Banca ajuta pe beneficiarul de credit sa pregateasca proiectul ca acesta sa indeplineasca toate conditiile impuse la momentul respectiv de cuceririle stiintifice si tehnice. In acest sens, banca pune la dispozitia celor interesati oferte de utilaje si echipamente, precizari in legatura cu solutiile tehnice si tehnologice care pot fi adoptate, aspecte legate de calitatea si performantele produselor similare existente pe plan mondial etc. Aspectul institutional, organizatoric si de conducere - privind posibilitatile de recrutare a fortei de munca, de a pregati cadrele necesare, organigrama intreprinderii, alte probleme legate de conducerea viitorului obiectiv. Aspectul comencial si al achizitiilor - care se refera la posibilitatea de cumparare a materiilor prime si de vanzare a produselor finite, nivelul consumurilor specifice la principalele materiale. Pentru asigurarea unei fundamentari cat mai reale si de perspectiva a eficientei economice se fac simulari de variante privind eventualele modificari ce pot aparea la pretul materiilor prime si

produselor finite. Referitor la achizitionarea de utilaje banca acorda prioritate utilajelor si furnizorilor din tara beneficiara de credit. Aspectul financiar - prin care se cuantifica nivelul rezultatelor financiare pe baza evaluarii fondurilor consumate si a incasarilor ce se vor realiza. Banca, prin expertii sai, face aprecieri asupra politicii financiare si de investitii: studiaza metodele de planificare a dzvoltarii economico-sociale; modul de utilizare a resurselor proprii sau a celor atrase si ulterior face o serie de propuneri care, in conformitate cu parerea specialistilor ar permite dezvoltarea intr-un ritm mai accelerat a economiei.