Sunteți pe pagina 1din 20

Subiecte examen LEGISLATIE!

Notiunea de transport rutier , principiile care guverneaza activitatea de transport rutier! Transportul rutier reprezinta operatiunea prin care se realizeaza deplasarea marfurilor sau persoanelor pe un drum deschis circulatiei publice cu un autovehicul sau cu un ansamblu de vehicule , chiar daca , vehiculele respective sunt pe o anumita portiune a traseului transportate la randul lor de alte vehicule ori daca autovehiculele se deplaseaza fara incarcatura. Notiunea de transport rutier include si operatiunile de incarcare si descarcare si intocmire , distribuire a documentelor care insotesc transportul in masura in care aceste operatiuni sunt efectuate sau supravegheate de conducatorul vehiculului. Pe plan intern , transportul rutier este reglementat prin dispozitiile OG 27/2011 privind transporturile rutiere.In conformitate cu dispozitiile din acest act normativ transporturile rutiere se desfasoara astfel incat: - Sa fie respectate reglementarile in vigoare privind conditiile de lucru ale conducatorilor auto, conditiile de exploatare a vehiculelor rutiere si de utilizare a infrastructurii rutiere , precum si a conditiile privind siguranta circulatiei rutiere; - In toate rapoartele generate de transportul rutier si de activitatile conexe acestuia , prioritara este protectia vietii umane si a mediului incnjurator. Principii comune aplicabile tuturor categoriilor de transport: 1. Prioritatea protectiei vietii umane si a mediului inconjurator; 2. Libera circulatie a marfurilor si persoanelor; 3. Intreaga activitate de transport se desfasoara pe baza contractului de transport incheiat intre transportator si expeditor sau calator; 4. Pentru ca participantii la activitatea de transport sa-si indeplineasca tocmai obligatiile care le revin , legea instituie rasplata lor prmordiala prin plata de penalitati locatii si despagubiri.

Notiunea de transport rutier .Categorii si tipuri de transport rutier! Transportul rutier reprezinta operatiunea prin care se realizeaza deplasarea marfurilor sau persoanelor pe un drum deschis circulatiei publice cu un autovehicul sau cu un ansamblu de vehicule , chiar daca , vehiculele respective sunt pe o anumita portiune a traseului transportate la randul lor de alte vehicule ori daca autovehiculele se deplaseaza fara incarcatura. Notiunea de transport rutier include si operatiunile de incarcare si descarcare si intocmire , distribuire a documentelor care insotesc transportul in masura in care aceste operatiuni sunt efectuate sau supravegheate de conducatorul vehiculului. Clasificarea transportului rutier pe categorii si tipuri : Dupa aria de desfasurare: - Transport rutier intern; - Transport rutier international. Dupa caracterul comercial al activitatii distingem :

Transport rutier contracost; Transport rutier in cont propriu. Transportul rutier contracost se efectueaza de operatorii de transport rutier licentiati in conditiile legii si inregistrati in Registrul Electronic al operatorilor de transport rutier. Transportul rutier in cont propriu se efectueaza de intreprinderi de transport rutier care au obtinut certificat de transport rutier in cont propriu si sunt inregistrati in Registrul Electronic al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu. Tipuri de transport rutier: Transport rutier de marfa; Transport rutier de persoane. Accesul la ocupatia de operator de transport ! Transportul rutier de marfuri sau de persoane poate fi efectuat numai de intreprinderi autorizate in vederea accesului la ocupatia de operator de transport rutier!

Conditii pentru accesul la ocupatia de operator de transport rutier. Accesul la ocupatia de operator de transport ! Transportul rutier de marfuri sau de persoane poate fi efectuat numai de intreprinderi autorizate in vederea accesului la ocupatia de operator de transport rutier! Potrivit Art. 7 din normele metodologice pentru punerea in aplicare a dispozitiilor din OG 27/2011 , accesul la ocupatia de aoperator de transport rutier se obtine in conditiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 107/2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier. Conditii : A. Intreprinderea trebuie sa aiba sediul real si stabil pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene , potrivit normelor, intreprinderea indeplineste aceasta conditie daca : Are sediul pe teritoriul Romaniei (in acest sediu intreprinderea trebuie sa pastreze principalele documente de lucru la care in scopul verificarii sa aib acces inspectorii Inspectoratului de stat pentru controlul in transportul rutier ISCTR) Intreprinderea dispune de unul sa mai multe autovehicule inmatriculate in Romania , indiferent daca sunt in proprietate sau inchiriate; Intreprinderea trebuie sa desfasoare operatiunile cu privire la auovehiculele detinute cu echipamentele necesare (tehnice si administrative) in centrul de exploatare stabilite pe teritoriul Romaniei. B. Conditia de buna reputatie: Aceasta conditie se considera indeplinita daca intreprinderea sau managerul acesteia nu au fost condamnate sau sanctionate pentru incalcarea grava a dispozitiilor nationale legale in domeniul dreptului comercial, dreptul muncii , circulatiei rutiere, traficului de persoane sau droguri. De asemenea este necesar ca intreprinderea sau managerul acesteia sa nu fi fost condamnat in statele membre a UE pentru incalcarea grava a normelor Europene referitoare la conducatorii auto (formare profesionala, permis de conducere, perioade de

conducere, perioade de repaus etc etc) si vehicule (masa si dimensiunile maxime , inspectiile tehnice obligatorii etc) C. Capacitatea financiara: Intreprinderea indeplineste aceasta conditie daca se dovedeste pe baza costurilor anuale ca dispune in fiecare an de capital si rezerve in valoare de 9000 EURO pentru fiecare vehicul utilizat si 5000Euro pentru fiecare vehicul suplimentar. D. Competenta profesionala: Conditia este indeplinita daca intreprinderea desemneaza ca manager de transport o persoana titulara a unui certificat de competenta profesionala care se bucura de o buna reputatie si care: conduce permanent si efectiv activitatea intreprinderii , este angajat director , administarator sau proprietar al intreprinderii , este rezident in UE;

Registrul electronic national: Registrul electronic national se intocmeste prin inscrierea datelor corespunzatoare intreprinderilor sau operatorilor de transport rutier care au obtinut certificat de transport in cont propriu sau licenta comunitara. Autoritatile competente pentru inscrierea, gestionarea si actualizarea datelor din Registrul Electronic National sunt : ARR si ISCTR. In aceste registre se inscriu cel putin urmatoarele date : - Denumirea si sediul intreprinderii (sau operatorului de transport rutier); - Numele managerului de transport; - Tipul licentei comunitare corespunzatoare tipului de transport efectuat , nr. si seria licentei; - Numarul si seria copiilor conforme ale licentei comunitare, precum si nr. de inmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost eliberate; - Incalcarile grave savarsite de operatorul de transport sau de intreprinderea respectiva; - Numele persoanelor declarate inapte pentru coordonarea activitatii de transport rutier , atat timp cat reputatia persoanei respective nu a fost remediata; - Se mentioneaza masurile administrative si sanctiunile aplicate operatorului de transport rutier. La fiecare 2 ani , autoritatile competente (ARR si ISCTR) au obligatia de a comunica Comisiei Europene(CE) un raport care va contine: - O analiza a activitatii de transport in ceea ce priveste buna reputatie, capacitatea financiara si competenta profesionala; - Nr. autorizatiilor acordate , suspendate si retrase; - Statistici de baza privind registrele electornice si utilizarea acestora (schimbul de informatii cu celelalte state ale Uniunii Europene); - Pentru transportul rutier de marfuri se va comunica nr. de atestate de conducator auto eliberate si aflate in circulatie; - Pentru transportul rutier de persoane se va comunica nr. autorizatiilor valabile la sfarsitul fiecarei perioade de raportare. Contractul de transport rutier de marfuri .Definitie.Natura juridica.

Prin Contractul de transport, o parte numita TRANSPORTATOR (T) se obliga cu titlul principal sa transporte o persoana sau un bun dintr-un loc in altul in schimbul unui pret pe care PASAGERUL (P) , EXPEDITORUL (E) sau DESTINATARUL (D) se obliga sa-l plateasca la locul si timpul convenit. Obligatia (T) de a deplasa marfa la destinatie este asumata in schimbul unui pret fiind astfel intrunite elementele specifice unei prestari de servicii respectiv prestatia si renumeratia prestatiei. Transportul fiind o specie a prestarilor de servicii prezinta unele carcteristici comune genului din care face parte: Prestatorul de servicii (T) se bucura de independenta juridica fata de cealalta parte contractuala (E); (T) indeplineste contractul pe propriul risc , suportand consecintele neexecutarii; Ca orice contract de prestari de sevicii , contractul de transport este un contract cu titlu oneros , renumeratia constituind cauza care il determina pe prestator sa indeplineasca serviciul convenit; Pe langa trasaturile comune oricarei prestari de servicii , trasportul se individualizeaza prin anumite caracteristici proprii: Transportul este o activitate constand in deplasarea de persoane sau bunuri; (T) isi exercita activitatea ca o profesie de sine statatoare; Conducerea tehnica si comerciala a operatorului apartine (T); Autonomia contractului de transport in sensul ca regimul sau juridic nu este influentat de conventiile preexistente intre (E), (D) si terte persoane. Parti contractante: Expeditorul (E) = poate fi orice persoana fizica sau juridica ale carei interese reclama incheierea unui contract de transport rutier de marfuri; Transportatorul (T) = in trasportul rutier de marfuri este desemnat prin termenul de operator de transport rutier; Destinatarul (D) = in cazul in care transportul urmeaza a se face in folosul altei persoane decat cea a (E) , in operatiune apare si (D) , este persoana indreptatita sa pretinda marfa la destinatie.

Incheierea contractului de transport rutier de marfuri. Parti contractante. Conditii de font.

Prin Contractul de transport, o parte numita TRANSPORTATOR (T) se obliga cu titlul principal sa transporte o persoana sau un bun dintr-un loc in altul in schimbul unui pret pe care PASAGERUL (P) , EXPEDITORUL (E) sau DESTINATARUL (D) se obliga sa-l plateasca la locul si timpul convenit. Parti contractante: Expeditorul (E) = poate fi orice persoana fizica sau juridica ale carei interese reclama incheierea unui contract de transport rutier de marfuri;

Transportatorul (T) = in trasportul rutier de marfuri este desemnat prin termenul de operator de transport rutier; Destinatarul (D) = in cazul in care transportul urmeaza a se face in folosul altei persoane decat cea a (E) , in operatiune apare si (D) , este persoana indreptatita sa pretinda marfa la destinatie.

Pentru a fi valabil incheiat , contractul de transport trebuie sa indeplineasca conditiile de fond si de forma prevazute de lege. Conditiile de fond: 1. 2. 3. 4. Capacitatea de a contracta; Consimtamantul partilor; Obiectul determinat si licit; Cauza licita si morala. - Prin capacitatea de a contracta se intelege aptitudinea subiectului de drept de a deveni titular de drepturi si obligatii prin incheierea contractului respectiv. Intreprinderea de transport trebuie sa aiba in obiectul de activitate efectuarea trasportului. - Hotararea de a incheia contractul , manifestata in exterior (exteriorizarea vointei de a contracta) reprezinta consimtamantul partilor. In mod normal incheierea contractului se realizeaza prin intalnirea ofertei de a contracta cu acceptarea ofertei. In trasnport , atat oferta (T) cat si acceptarea ofertei prezinta unele particularitati : (T) se afla in stare de oferta permanenta adresata publicului , motiv pentru care el trebuie sa dea curs in principiu oricarei cerei de a efectua un transport. - Acceptarea pe care o exprima calatorul sau (E) consta intr-o simpla adeziune , acestia fiind obligati sa respecte instructiunile (T) . - Obiectul contractului : Prin obiect intelegem prestatiile partilor contractante. Pentru (T) obiectul contractului consta in deplasarea marfurilor sau persoanelor la destinatie. - Cauza reprezinta scopul urmarit de parti la incheierea contractului. Cauza trebuie sa fie reala , licita si morala.

Incheierea contractului de transport. Conditii de forma. Scrisoarea de trasura.

Prin Contractul de transport, o parte numita TRANSPORTATOR (T) se obliga cu titlul principal sa transporte o persoana sau un bun dintr-un loc in altul in schimbul unui pret pe care PASAGERUL (P) , EXPEDITORUL (E) sau DESTINATARUL (D) se obliga sa-l plateasca la locul si timpul convenit. Parti contractante: Expeditorul (E) = poate fi orice persoana fizica sau juridica ale carei interese reclama incheierea unui contract de transport rutier de marfuri; Transportatorul (T) = in trasportul rutier de marfuri este desemnat prin termenul de operator de transport rutier;

Destinatarul (D) = in cazul in care transportul urmeaza a se face in folosul altei persoane decat cea a (E) , in operatiune apare si (D) , este persoana indreptatita sa pretinda marfa la destinatie.

Pentru a fi valabil incheiat , contractul de transport trebuie sa indeplineasca conditiile de fond si de forma prevazute de lege. Conditii de forma: Prin forma contractului se intelege modalitatea de exteriorizare a manifestarii de vointa , facuta cu intentia de a naste /modifica sau stinge raportul juridic. Contractul de transport de marfa se incheie prin simplu acord de vointa al partilor si prin predarea marfurilor (T). Dovada incheierii contractului se face in scris . Contractul de transport se constata prin scrisoarea de trasura intocmita in 3 exemplare originale, semnate de (E) si (T). Forma scrisa este ceruta doar pentru dovada , ceea ce inseamna ca lipsa sau pierderea scrisorii de trasura nu afecteaza existenta si valabilitatea contractului de transport. Mentiunile pe care trebuie sa le cuprinda scrisoare de trasura pot fi grupate in 3 categorii: 1. Mentinuni obligatorii : - Data si locul intocmirii scrisorii de trasura; - Numele si adresa (E) ; - Numele si adresa (T); - Data si locul predarii marfurilor si locul prevazut pentru eliberare; - Descrierea marfii; - Cheltuielile aferente transportului; - Instructiuni necesare indeplinirii anumitor formalitati; - Indicatia ca transportul este supus dispozitiilor din conventia CMR. 2. Mentiuni circumstantiale: - Inserate in scrisoarea de trasura daca transportul urmeaza a se efectua in anumite conditii permise de CMR ; - Interzicerea transbordarii; - Cheltuieli pe care (T) le ia asupra sa; - Valoarea declarata a marfii si suma care reprezinta un interes special la eleberare; - Termenul convenit pentru efectuarea transportului. 3. Mentiuni facultative: - Partile pot include in scrisoarea de trasura orice mentiune pe care o considera utila ( clauza atributiva de juristdictie). Scrisoarea de trasura (ST) face dovada pana la proba contrarie a conditiilor contractului si a primirii marfurilor de catre (T). 8 Continutul contractului de transport rutier de marfuri. Drepturile si Obligatiile expeditorului. In conformitate cu legislatia in vigoare , trasportul rutier de marfuri se efectuaeaza pe baza de contract incheiat in conformitate cu dispozitiile conventiei CMR (Art. 77 din OG 27/2011).

Prin Contractul de transport, o parte numita TRANSPORTATOR (T) se obliga cu titlul principal sa transporte o persoana sau un bun dintr-un loc in altul in schimbul unui pret pe care PASAGERUL (P) , EXPEDITORUL (E) sau DESTINATARUL (D) se obliga sa-l plateasca la locul si timpul convenit. Parti contractante: Expeditorul (E) = poate fi orice persoana fizica sau juridica ale carei interese reclama incheierea unui contract de transport rutier de marfuri; Transportatorul (T) = in trasportul rutier de marfuri este desemnat prin termenul de operator de transport rutier; Destinatarul (D) = in cazul in care transportul urmeaza a se face in folosul altei persoane decat cea a (E) , in operatiune apare si (D) , este persoana indreptatita sa pretinda marfa la destinatie.

Pentru a fi valabil incheiat , contractul de transport trebuie sa indeplineasca conditiile de fond si de forma prevazute de lege. Contractul de transport se constata prin scrisoarea de trasura intocmita in 3 exemplare originale, semnate de (E) si (T). Forma scrisa este ceruta doar pentru dovada , ceea ce inseamna ca lipsa sau pierderea scrisorii de trasura nu afecteaza existenta si valabilitatea contractului de transport. Drepturile si obligatiile EXPEDITORULUI: - Are obligatia completarii corecte a rubricilor din ST , fiind raspunzator pentru toate daunele pricinuite (T) din cauza insuficientei sau inexactitati acestor date; - (E) este obligat sa ambaleze corespunzator marfa, fiind raspunzator fata de (T) pentru toate daunele cauzate persoanelor autovehiculului sau altor marfuri cu exceptia situatiei in care vehiculele ambalajului au fost aparente sau cunoscute de (T) si acesta nu a facut nici o rezerva in ST; - In transportul rutier international (E) are obligatia de a anexa la ST toate documentele necesare indeplinirii formalitatilor vamale; - Daca la transport aunt predate marfuri periculoase ( E ) este obligata sa aduca la cunostinta (T) caracterul periculos al marfurilor si sa-i indice eventual masurile ce trebuie luate; - Are dreptul sa declare in ST in schimbul unui supliment de pret coonvenit o anumita valoare a marfii, angajand in acest fel raspunderea transportatorului peste limita stabilita de dispozitiile legale; - Este obligat sa plateasca pretul (T) daca in contract nu s-a prevazut aceasta obligatie , revine (D); - Are dreptul sa ceara verificarea marfurilor de catre (T) (cantitativ). Rezultatul verificarilor se consemneaza in ST; - Are dreptul de a fixa suma care reprezinta un interes special la eliberarea in schimbul unui supliment de pret.

Continutul contractului de transport rutier de marfuri. Drepturile si obligatiile TRANSPORTATORULUI. In conformitate cu legislatia in vigoare , trasportul rutier de marfuri se efectuaeaza pe baza de contract incheiat in conformitate cu dispozitiile conventiei CMR (Art. 77 din OG 27/2011).

Prin Contractul de transport, o parte numita TRANSPORTATOR (T) se obliga cu titlul principal sa transporte o persoana sau un bun dintr-un loc in altul in schimbul unui pret pe care PASAGERUL (P) , EXPEDITORUL (E) sau DESTINATARUL (D) se obliga sa-l plateasca la locul si timpul convenit. Parti contractante: Expeditorul (E) = poate fi orice persoana fizica sau juridica ale carei interese reclama incheierea unui contract de transport rutier de marfuri; Transportatorul (T) = in trasportul rutier de marfuri este desemnat prin termenul de operator de transport rutier; Destinatarul (D) = in cazul in care transportul urmeaza a se face in folosul altei persoane decat cea a (E) , in operatiune apare si (D) , este persoana indreptatita sa pretinda marfa la destinatie.

Pentru a fi valabil incheiat , contractul de transport trebuie sa indeplineasca conditiile de fond si de forma prevazute de lege. Contractul de transport se constata prin scrisoarea de trasura intocmita in 3 exemplare originale, semnate de (E) si (T). Forma scrisa este ceruta doar pentru dovada , ceea ce inseamna ca lipsa sau pierderea scrisorii de trasura nu afecteaza existenta si valabilitatea contractului de transport. Drepturile si obligatiile TRANSPORTATORULUI (T): - Are obligatia de a pune la dispozitia ( E) autovehiculul la termenul stabilit; - La primirea marfurilor (T) este obligat sa verifice cu exactitate mentiunile din ST; - Daca cu ocazia acestor verificari (T) constata anumite neconcordante intre mentiunile inscrise in ST si starea defapt a marfii sau daca nu are mijloacele rezonabile de control este obligat sa faca rezerve motivate se prezuma ca marfa primita corespunde cu mentiunile din ST; - In situatia in care executarea contractului in conditiile stabilite initial este sau devine imposibila inainte de finalizarea transportului , (T) este obligat sa ceara instructiuni ( E) sau (D) dupa caz; - Sa elibereze marfa la destinatie. 10 Executarea propriu-zisa a transportului rutier de marfuri contra-cost. Transportul rutier contra-cost de marfuri se poate efectua numai de operatorii de transport licentiati in conditiile legii. In mod obligatoriu la bordul autovehiculelor rutiere trebuie sa existe

copii conforme a licentei comunitare, documentele de transport si alte documente specifice tipului de transport efectuat. Licenta comunitara este documentul care permite Operatorului de transport rutier (Op T) accesul la piata de transport rutier si se elibereaza de Autoritatea Rutiera (ARR) cu valabilitate de 10 ani. Pentru fiecare vehicul sau ansamblu de vehicule rutiere utilizat , ARR elibereaza la cerere copii conforme ale licentei comunitare cu valabilitate de cel putin un an si personalizate cu nr. de inmatriculare ale vehiculelor pentru care au fost eliberate. Documentul de transport = Scrisoarea de trasuraa! Alte documente care in mod obligatoriu trebuie sa insoteasca trasnportul de marfa sunt: - Legitimatia de serviciu valida a conducatorului auto sau document doveditor pentru punerea la dispozitia (Op T) a conducatorului auto; - Certificatul de competenta profesionala a conducatorului auto valabil pt tipul de trasnport efectuat; - Contractul de inchiriere sau de leasing in original sau copie conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul respectiv este inchiriat sau detinut in leasing ; - Atestatul de conducator auto al conducatorului autovehiculului eliberat de autoritatea competenta . Daca aceste documente se gasesc la bordul autovehiculului operatorul poate efectua transportul. In executarea prorpiu-zisa a obligatiilor contractuale asumate retin atentia 3 aspecte: 1. Plata tarifului de transport = in conformitatea cu dispozitiile din OG 27/2011 , in transportul rutier , tarifele se stabilesc liber pe baza de cerere si oferta ; 2. Executarea transportului in termenul convenit sau intr-o perioada de timp rezonabila = termenul in care trebuie finalizat transportul se stabileste prin acordul partilor. In cazul in care nu s-a stabilit un termen se va lua in considerare o perioada de timp care in mod rezonabil poate fi pretinsa unui (T) diligent; 3. Eliberarea marfurilor la destinatie = dupa sosirea marfii la destinatie , (D) are dreptul de a pretinde eliberarea marfurilor impreuna cu cel de-al doilea exemplat al ST. Pentru a-si exercita acest drept (D) trebuie sa acopere toate creantele nascute din contract, in cazul in care exista vreo contestatie in legatura cu sumele datorate (T) nu va elibera marfa decat in schimbul depunerii unui cautiuni (garantie). In toate situatiile in care se ivesc impedimente in legatura cu eliberarea marfurilor (T) are obligatia de a cere instructiuni de la (E). 11 Modificarea contractului rutier de marfuri , conditii. Dupa incheierea contractului inclusiv in timpul executarii sale , pot intervenii anumite imprejurari de natura sa determine modificarea acestuia. Initiativa modificarii poate sa apartina (E ) sau (D) in conditiile prevazute de lege. Modificarea contractului de transport este supusa insa conditiilor prevazute in conventia CMR: - (E ) sau, dupa caz (D) trebuie sa prezinte (T) , scrisoarea de trasura (ST) pe care trebuie sa fie consemnate noile instructiuni ; - Executarea acestor instructiuni trebuie sa fie posibila, sa nu impiedice activitatea normala a (T) si nici sa nu aduca prejudicii (E ) , (D) sau altor (T);

- instructiunile date nu trebuie sa aib ca efect divizarea expeditiei. Daca executarea contractului in conditiile convenite este sau devine imposibila , inainte ca marfa sa ajunga la destinatie , (T) este obligat sa ceara instructiuni persoanei care dispune de marfa ( E sau D). In ipoteza in care (T) nu primeste instructiuni in timp util , acesta are obligatia de a lua masuri pe care le considera a fi cele mai bune in interesul persoanei care dispune de marfa. In acest sens, (T) poate incredinta marfa unei terte persoane sau poate proceda la vanzarea acesteia. (T) are dreptul sa-si recupereze cheltuielile legate de solicitarea instructiunilor sau determinate de executarea instructiunilor primite.

12 Raspunderea transportatorului , evaluarea despagubirilor Raspunderea (T) sau a Op T: - In conformitatea cu dispozitiile din conventia CMR, (T) raspunde pentru pierderea totala sau partiala a marfurilor pentru avaria produsa marfurilor si pentru intarzierea in eliberare. 1. Pierderea totala sau partiala a marfurilor: - Persoana indreptatita sa pretinda marfa poate sa o considere pierduta fara a avea de facut alte dovezi daca nu a fost eliberata in termen de 30 de zile de la expirarea termenului convenit sau daca nu s-a stabilit un termen , in termen de 60 de zile de la primirea marfurilor de catre (T); - In aceasta situatie , (T) este obligat la plata unor despagubiri egale cu contra valoarea marfurilor pierdute la care se adauga taxa de transport si alte chetuieli aferente transportului; - In trasnportul rutier intern, cuantumul despagubirilor datorate de (T) pentru pierderea totala sau partiala a marfurilor nu poate depasi echivalentul in lei a 2,5 USD/kg ( 2 $ $ pe greutatea bruta lipsa); - In transportul rutier international, limita despagubiri este de de 8,33 u.c/kg (unitati de cant. Pe kg lipsa din masa bruta). Raspunderea (T) poate depasi aceste limite daca in ST ( E) a facut anumite mentiuni corespunzatoare ( valoarea declarata a marfii sau suma care reprezinta un interes special la eliberare). 2. Raspunderea pentru avarierea marfurilor: - In caz de avariere, (T) va fi obligat sa plateasca o despagubire corespunzatoare contravalorii aprecierii marfurilor; - Daca marfa a fost avariata in intregime , despagubirea nu poate depasi suma care s-ar fi platit in caz de pierdere toatala a marfii. Daca numai o parte din marfa a fost avariata , despagubirea nu poate depasi suma platibila in caz de pierdere a partii dispreciata. 3. Raspunderea (T) pentru intarzierea in debarcare: - Se considera ca marfa a fost livrata cu intarziere daca nu a fost eliberata in termen convenit sau daca nu s-a stabilit un termen , intr-un termen ce poate fi pretins unui (T) diligent in mod rezonabil;

(T) rutier raspunde pentru intarzierea cu conditia ca acesta sa fi provocat celui indreptatit un prejudiciu.

13 Exonerarea de raspundere. Conventia CMR distinge intre cauze generale si cauze speciale de exonerare de raspundere : 1. Cauze generale de exonerare (T) este scutit de raspundere daca pierderea , avaria sau intarzierea a avut drept cauze: - o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa; - alte circumstante pe care (T) nu le putea prevedea si ale caror consecinte nu le putea evita. 2. Cauze speciale de exonerare: Folosirea de vehicule descoperite daca aceasta a fost convenita in mod expres in ST , cu conditia sa nu se constate o pierdere anormala de pachete sau colete; Lipsa sau defectuozitatea ambalajului; Natura unor marfuri expuse fie la pierdere , fie la avarii .In acest caz (T) nu va fi scutit de raspundere, daca transportul s-a facut cu un vechicul special amenajat; Insuficienta /imperfectiunea marcajelor sau a nr. coletelor; Transport de animale vi.

14 Raspunderea transportului rutier succesiv Dispoziii referitoare la transportul efectuat de transportatori succesivi: Art. 34 Daca un transport care face obiectul unui contract unic este executat in mod succesiv de ctre mai muli transportatori rutieri, fiecare dintre acetia i asuma rspunderea executrii transportului total, transportatorul al doilea si fiecare dintre transportatorii urmtori devenind, prin primirea de ctre ei a mrfii si a scrisorii de trsur, pri la contract, in condiiile prevzute in scrisoarea de trsur. Art. 35 1. Transportatorul care preia marfa de la transportatorul precedent ii remite acestuia o confirmare de primire datata si semnata. El trebuie sa-si nscrie numele si adresa sa pe al doilea exemplar al scrisorii de trsur. Daca este cazul, el completeaz pe acest exemplar, cit si pe confirmarea de primire, rezervele sale de natura celor prevzute in articolul 8 paragraful 2. 2. Dispoziiile articolului 9 se aplica relaiilor dintre transportatorii succesivi. Art. 36

Att timp cit nu este vorba de o cerere reconvenional sau o excepie formulata in fata unei instane, referitoare la o aciune ntemeiat pe acelai contract de transport, aciunea privind rspunderea pentru pierdere, avarie sau ntrziere nu poate fi ndreptata dect mpotriva primului transportator, ultimului transportator sau transportatorului care a executat partea din transport pe parcursul cruia sa produs faptul care a cauzat pierderea, avaria sau ntrzierea; aciunea poate fi ndreptat in acelai timp mpotriva mai multora dintre aceti transportatori. Art. 37 Transportatorul care a pltit despgubiri, in conformitate cu dispoziiile prezentei convenii, are dreptul de regres, pentru suma pltita, mpreuna cu dobnzile si cheltuielile suportate, contra transportatorilor care au participat la executarea contractului de transport conform dispoziiilor urmtoare: a) transportatorul prin fapta cruia s-a produs paguba trebuie sa suporte singur despgubirea pltita de el sau de un alt transportator; b) daca paguba s-a produs prin fapta a doi sau mai muli transportatori, fiecare dintre ei trebuie sa plteasc o suma proporional cu partea sa de rspundere; daca evaluarea prilor de rspundere este imposibila, fiecare dintre ei este rspunztor proporional cu partea de remunerare a transportului care ii revine; c) daca nu se poate stabili care dintre transportatori rspunde pentru paguba, despgubirea se repartizeaz intre toi transportatorii, in proporia fixata la litera b. Art. 38 Daca unul dintre transportatori nu este solvabil, partea de despgubire care ii incumba si pe care nu a pltit-o se repartizeaz intre toi ceilali transportatori, proporional cu remunerarea lor. Art. 39 1. Transportatorul mpotriva cruia se exercita un regres potrivit prevederilor articolelor 37 si 38 nu poate contesta valabilitatea plii efectuate de ctre transportatorul care exercita regresul, daca despgubirea a fost stabilita prin hotrre judectoreasca, cu condiia sa fi fost informat legal asupra procesului si sa fi avut posibilitatea sa intervin. 2. Transportatorul care voiete sa exercite dreptul sau in regres poate sa -l formuleze naintea tribunalului competent al tarii in care unul dintre transportatorii interesata i are reedina obinuit, sediul sau principal sau sucursala ori agenia prin intermediul creia a fost ncheiat contractul de transport. Regresul poate fi exercitat mpotriva tuturor transportatorilor interesai, printr-o singura aciune. 3. Dispoziiile articolului 31 paragrafele 3 si 4 se aplica hotrrilor judectoreti privind aciunile in regres prevzute in articolele 37 si 38. 4. Dispoziiile articolului 32 sunt aplicabile aciunilor in regres intre transportatori. Totui, prescripia curge fie din ziua pronunrii unei hotrri judectoreti definitive, prin care se fixeaz despgubirile care urmeaz sa fie pltite in virtutea dispoziiilor prezentei convenii, fie, in cazul in care o astfel de hotrre nu exista, ncepnd din ziua plii efective. Art. 40 Transportatorii sunt liberi sa convin intre ei asupra unor dispoziii derogatorii de la cele prevzute in articolele 37 si 38.

15 Notiunea de transport combinat Transportul combinat este reglementat prin dispozitiile OG 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de marfuri. Prin transport combinat se intelege transport de marfuri pentru care autovehiculul se deplaseaza pe caile rutiere pe parcursul initial si/ sau final iar restul transportului se efectueaza pe calea ferata sau pe o cale navigabila interioara ori pe un parcurs maritim ce depaseste 100 km in linie dreapta. Parcursul rutier si/sau final poate fi : - Intre punctele de incarcare al marfii si cea mai apropiata statie de cale ferata de expediata adecvata acestui tip de transport ; - Si cea mai apropiata statie de cale ferata de destinatie si punctul de descarcare a marfurilor pentru parcursul final; - Parcursul rutier mai poate fi pe o raza care sa nu depaseasca 150 km de la portul fluvial sau maritim de imbarcare. Mentiuni: - Numele si adresa (E ) si (D); - Natura si greutatea marfurilor; - Statia feroviara de expediere si de destinatie dupa caz portul fluvial sau maritim de incarcare sau debarcare; - Data si locul primirii marfurilor de transport; - Locul predarii marfurilor. In toate situatiile pe documente se va mentiona ca transportul respectiv apartine transportului combinat. 16 Perfectarea transportului rutier sub acoperirea carnetelor TIR. O alta conventie internationala in domeniul transportului rutier este conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR ( conventia TIR) adoptata la Geneva 1975 , regimul instituit de aceasta conventie creaza posibilitatea de a deplasa marfuri fara controale vamale ceea ce asigura reducerea duratei transporturilor si a chetuielilor legate de stationarea vehiculelor si a echipajului in strainatate. Marfurile supuse regimului TIR nu sunt supuse platii sau consemnarii drepturilor si taxelor de import sau de export de catre org. Vamale si nu vor fi supuse de regula controlului vamal. In mod exceptional daca exista suspiciuni controlul vamal se va efectua. Pentru a beneficia de regimul instituit de aceasta conventie trebuie indeplinite 2 conditii: 1. Transportul trebuie efectuat in vehicule asamblate de vehicule sau containere care vor avea in fata sau in spate o placa dreptunghiulara ce va purta inscriptia TIR; 2. Transportul trebuie efectuat pe baza carnetelor TIR emis de o asociatie garanta. Emiterea carnetelor TIR: In conditiile si cu garantiile pe care le det. fiecare stat parte la conventia TIR poate abilita unele asociatii sa elibereze carnete TIR si sa se constitue garante;

Asociatia garanta se obliga sa achite sumele de bani la care titularul carnetului de TIR si persoana care participa la efectuarea transportului sunt obligate potrivit legilor si reg. vamale din statele tranzitate in cazul in care se constata abateri legate de operatiunea TIR; Constitue abatere de la operatiunea TIR (Op TIR) orice incalcare a legilor sau reg. vamale aplicabile transportului rutier international de marfuri; Pentru abaterea savarsita contravenitul va fi sanctionat in conformitate cu legea statului in care abaterea a fost savarsita ; In cazul in de abatere statul contractant va avea dreptul sa excluda temporar sau definitiv de la beneficiul conventiei TIR orice persoana vinovata notificand aceasta masura autoritatii vamale din statul in care persoana este stabilita; Perioada de valabilitate a carnetului TIR este stabilita de asociatia garanta si de si de regula expira la terminarea Op TIR la biroul de destinatie; Efectuarea transportului sub acoperirea carnetului TIR: De regula se intocmeste un singur carnet TIR pentru vehiculul rutier sau un container valabil pentru o singura calatorie, continand nr. de volate detasabile pentru luare in evidenta si descarcare necesare pentru efectuarea transportului in cauza; Marfurile si vehiculul rutier vor fi prezentate impreuna cu carnetul TIR la biroul vamal de plecare , la fiecare birou vamal de trecere si la biroul vamal de destinatie; Autoritatile vamale ale statului de plecare vor lua masurile necesare pentru a asigura exactitatea manifestul marfurilor si integritatea sigiliilor cu exceptia situatii in care ar exista suspiciuni birourile intermediare vamale vor accepta sigiliile vamale ale statului de plecare. In cazul in care birourile vamale de trecere efectueaza totusi controale acestea vor mentiona pe carnetul de TIR natura controlului efectuat si vor aplica propriile sigilii. De asemenea aceste birouri intermediare au posibilitatea de a indica anumite termene in care vehiculele respective trebuie sa tranziteze teritoriul si de a indica anumite trasee; De asemenea exista posibilitatea ca vehiculele sa fie escortate pe chetuiala (T); In cazul in care transportul tranziteaza si un stat care nu este parte la conventia TIR aplicarea acestui regim se suspenda fiind reluat imediat dupa intrarea pe teritoriul unui stat parte la conventie .

17 Accesul la transport rutier de marfuri in cont propriu. Precizati in ce conditii o ntreprindere poate obtine certificatul de transport in cont propriu. Potrivit Art. 47 OG 27/2011 transportul rutier in cont propriu se efectueaza de catre intreprinderi in baza certificatului de transport in cont propriu. Certificatul de transport in cont propriu reprezinta documentul care permite intreprinderii sa efectueze astfel de transporturi si se obtine in conditiile stabilite de Regulament ( Reg (CE) 1071/2009) : - Intreprinderea trebuie sa aiba o buna reputatie . Aceasta conditie se considera indeplinita daca intreprinderea sau managerul acesteia nu au fost condamnate sau sanctionate pentru incalcarea grava a dispozitiilor nationale legale in domeniul dreptului comercial, dreptul

muncii , circulatiei rutiere, traficului de persoane sau droguri. De asemenea este necesar ca intreprinderea sau managerul acesteia sa nu fi fost condamnat in statele membre UE pentru incalcarea grava a normelor Europene referitoare la conducatorii auto (formare profesionala, permis de conducere, perioade de conducere, perioade de repaus etc etc) si vehicule (masa si dimensiunile maxime , inspectiile tehnice obligatorii etc) Intreprinderea sa aiba competenta profesionala.Aceasta conditie este indeplinita daca intreprinderea este condusa de o persoana crae detine certificat de competenta profesionala obtinut in conditiile prevazute de lege. Daca aceste conditii sunt indeplinite intreprinderea va fi inregistrata in Registrul Electronic National al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu ceea ce ii confera accesul pe piata transportului rutier in cont propriu. Acest certificat este eliberat de ARR daca sunt respectate conditiile si are valabilitate 10 ani.

18 Efectuarea transportului rutier de marfuri in cont propriu , conditii. Acest tip de transport poate fi efectuat de intreprinderile care au obtinut certificat de transport in cont propriu cu indeplinirea conditiilor Reg (CE) 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la piata de transport rutier international de marfuri : - Marfurile apartin intreprinderii sau au fost vandute , cumparate, date spre inchiriere sau inchiriate , produse , extrase , transformate sau reparate de intreprinderea respectiva; - Deplasarea are ca drept scop transportarea marfurilor catre ntreprindere ori mutarea acestora fie in cadrul intreprinderii , fie in afara acesteia in scopuri proprii; - Autovehiculele utilizate pentru astfel de transport sunt conduse de persoane angajate de ntreprindere sau puse la dispozitia acesteia prin temeiul unei obligatii contractuale; - Vehiculele care transporta marfurile sunt proprietatea intreprinderii sau inchiriate de aceasta ; - Transportul nu constituie decat o activitate auxiliara activitatii principale a intreprinderii; - Operatiunile de transport rutier in cont propriu se pot executa numai de intreprinderea care obtine certificat de transport in cont propriu de ARR , de asemenea autoritatea competenta elibereaza la cerere copii conforme ale certificatului de transport in cont propriu; - Copiile conforme nu sunt transmisibile si sunt personalizate cu nr de inmatriculare ale vechiculului pt care au fost eliberate ; - Vehiculele angajate in astfel de transport trebuie sa aiba la bord copia conforma a certificatului de transport , documentul de transport CMR, legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto, certificatul de competenta profesionala, atestaul de conducator auto eliberat de ARR, contractul de incheiere sau o copie conforma cu originalul in cazul in care vehiculul este inchiriat sau detinut in leasing. - Daca transportul rutier initial este parte componenta a unui transport rutier combinat si este efectuat in cont propriusi segmentul rutier final va fi considerat efectuat tot in cont propriu daca intreprinderea careia ii sunt destinate marfurile detine si utilizeaza vehicule in aceleasi conditii chiar daca remorcile si semiremorcile apartin intreprinderii expeditoare!

19 Efectuarea transportului rutier de persoane prin prin servicii regulate. Transportul rutier contracost de persoane se efectueaza de operatori de transport rutier numai cu autobuze la bordul carora se afla pe toata durata transportului o copie conforma a licentei comunitare precum si licenta de traseu insotita de graficul de circulatie sau documentul de transport corespunzator seviciilor ocazionale. Transportul de persoane se realizeaza prin servicii regulate, serivicii regulate speciale, servicii ocazionale. Transporturi rutiere de persoane prin servicii regulate - In conformitate cu dispozitiile din Reg 1073/2009 pentru stabilirea unor norme comune privind accesul la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul , transportul prin servicii regulate inseamna transport de persoane la intervale stabilite pe trasee stabilite , persoanele fiind imbarcate si debarcate la statii prestabilite; - Aceste transporturi de efectueaza pe baza programului de transport si a licentelor de traseu eliberate de ARR; - Programele de transport se intocmesc de ARR fiind armonizate cu programele specifice altor moduri de transport si cuprind graficele de circulatie, nr. de autovehicule necesare precum si capacitatea de transport; - Graficul de circulatie = este un document care contine denumirea traseului , capetele de traseu, autogarile, statiile publice aflate pe traseu si orele de sosire si de plecare din capetele de traseu; - Prin licenta de traseu se intelege documentul in baza caruia Op T rutier efectueaza transportul rutier contracost de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale pe un anumit traseu conform programului de transport Trnasportul rutier contracost de persoane prin servicii regulate se efectueaza in urmatoarele conditii: - Cu autobuze dotate cu aparate de marcat electronic, fiscal si cititor de carduri; - Pe baza de legitimatie de calatorie individuala, abonamente, legitimatii speciale; - In limita nr. de locuri prevazut in certificatul de inmatriculare al autovehiculului; Activitatea de transport rutier contracost prin servicii regulate este controlata si monitorizata de Inspectoratul de stat (ISCTR). Aceasta autoritate inregistreaza cele constatate in R E national al Op T rutier respectiv informatii privind: - Autobuzele detinute de Op T rutier pentru care s-au eliberat copii conforme ale licentei comunitare; - Capacitatea fiecarui autobuz pentru care s-a eliberat copie conforma a licentei comunitare, pentru care s-a eliberat licente de traseu; - Cursele pentru programul de transport efectuat sau neefectuat; - Modul in care sunt respectate perioadele de conducere si de odihna; - Sanctiunile aplicabile si aplicate Op T rutier; - Cazurile de renuntare a Op T rutier la licenta de traseu. 20 Efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale. Transportul rutier contracost de persoane se efectueaza de operatori de transport rutier numai cu autobuze la bordul carora se afla pe toata durata transportului o copie conforma a licentei

comunitare precum si licenta de traseu insotita de graficul de circulatie sau documentul de transport corespunzator seviciilor ocazionale. Transportul de persoane se realizeaza prin servicii regulate, serivicii regulate speciale, servicii ocazionale. Transporturile rutiere de persoane prin servicii regulate speciale sunt efectuate la cerere pentru transportul anumitor categorii de persoane (muncitori, copii, militari) cu excluderea altor persoane. Acest tip de transport se efectueaza pe baza lecentei de traseu eliberata de ARR de catre Op T rutieri care au incheiat un contract cu un beneficiar care poate fi agent economic , unitate de invatamant sau unitate militara. Pe langa licenta de traseu in mod obligatoriu la bordul vehiculului rutier trebuie sa existe: - Contractul incheiat cu beneficiarul transportului sau o copie conforma cu originalul a acestul contract; - Documentele din care sa rezulte apartenenta pasagerilor la categoria pentru care se efectueaza serviciul de transport prin serviciul reg. speciale; - Legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto; - Documentul care dovedeste locul de munca din Romania in cazul conducatorilor auto cetateni ai statelor care nu sunt membre UE; - Contractul de inchiriere sau leasing in original sau copie conforma cu originalul daca autobuzul a fost inchiriat sau detinut in leasing de catre Op T rutier; - Asigurarea pentru persoanele trasportate si bagajele acestora pt riscuri de accidente. 21 Efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale. Transportul rutier contracost de persoane se efectueaza de operatori de transport rutier numai cu autobuze la bordul carora se afla pe toata durata transportului o copie conforma a licentei comunitare precum si licenta de traseu insotita de graficul de circulatie sau documentul de transport corespunzator seviciilor ocazionale. Transportul de persoane se realizeaza prin servicii regulate, serivicii regulate speciale, servicii ocazionale. Trasportul rutier ocazional de persoane: - Se poate efectua de catre Op T rutier numai in baza documentelor aflate la bordul vehiculului rutier eliberate de catre autoritatea competenta; - Documentul de transport este documentul de control eliberat de ARR , format din foi de parcurs detasabile legate in carnete de cate 25 de foi; - Transportul rutier ocazional intre statele UE se desfasoara pe baza unei foi de parcurs care se completeaza inaintea fiecarei plecari si care trebuie sa cuprinda cel putin date referitoare la itinerariul principal si la Op T; - Foaia de parcurs se intocmeste in dublu exemplar; - Primul exemplar (originalul) se detaseaza imediat dupa completare si se pastreaza la bordul vehiculelor; - Al 2-lea se pastreaza in carnetul tinut la sediul Op T rutier; La bordu vehiculelor care efectueaza trasportul ocazional de persoane trebuie sa existe : - Legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto;

Documentul care dovedeste locul de munca din Romania in cazul conducatorilor auto cetateni ai statelor care nu sunt membre UE; Contractul de inchiriere sau leasing in original sau copie conforma cu originalul daca autobuzul a fost inchiriat sau detinut in leasing de catre Op T rutier; Asigurarea pentru persoanele trasportate si bagajele acestora pt riscuri de accidente. Transportul rutier international intre Romania si un stat din afara UE se poate efectua numai in conditiile respectarii acordului privind transportul international de calatori cu atocarul sau autobuzul ( ACORDUL INTERBUS 2000).

22 Particularitatile transportului rutier national de persoane in cont propriu! Este trasportul efectuat in scopuri necomerciale si nonprofit de catre o persoana fizica sau juridica cu respectarea conditiilor stabilite in Reg 1073/2009 respectiv : Activitatea de transport constituie o activitate auxiliara actiunii principale a persoanei fizice sau juridice; Vehiculele utilizate sunt proprietatea acelei persoane sau au fost achizitionate in temeiul unui contract de leasing. Transportul rutier in cont propriu de persoane se efectueaza numai cu autobuze la bordul carora exista pe toata durata transportului o copie conforma a certificatului de transport si documentul de transport (tabelul care cuprinde numele persoanelor transportate) aferent acestui tip de transport. La bordu vehiculelor rutiere trebuie sa se mai afle : Legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto; Documentul care dovedeste locul de munca din Romania in cazul conducatorilor auto cetateni ai statelor care nu sunt membre UE; Contractul de inchiriere sau leasing in original sau copie conforma cu originalul daca autobuzul a fost inchiriat sau detinut in leasing de catre Op T rutier; Asigurarea pentru persoanele trasportate si bagajele acestora pt riscuri de accidente.

23 Particularitatile transportului rutier international de persoane in cont propriu. Intreprinderea de transport in cont propriu poate efectua transportul international in urma conditiilor: - Este posesoarea unui certificat de transport rutier in cont propriu eliberat de ARR; - Detine copii conforme ale certificatului de transport in cont propriu pentru fiecare vehicul utilizat; - Detine un certificat emis pentru operatiunile de transport in cont propriu cu atocarul si autobzul intre statele membre UE eliberat de autoritatea competenta a statului in care este inmatriculat autovehiculul valabil pe durata intregii deplasari inclusiv pentru tranzit; - Deruleaza acest trannsport cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale. Pe toata durata transportului la bordul autovehiculului trebuie sa se gaseasca:

Copia conforma a certificatului de transport in cont propriu ; Tabelul care sa cuprinda nr. de persoane transportate , semnat si stampilat de reprezentantul legal al intreprinderii de transport in cont propriu; Legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto; Documentul care dovedeste locul de munca din Romania in cazul conducatorilor auto cetateni ai statelor care nu sunt membre UE; Contractul de inchiriere sau leasing in original sau copie conforma cu originalul daca autobuzul a fost inchiriat sau detinut in leasing de catre Op T rutier; Asigurarea pentru persoanele trasportate si bagajele acestora pt riscuri de accidente.

24 Precizati care sunt actiunile conexe transportului rutier. Conditiile necesare obtinerii licentei aferente desfasurarii acestor activitati Potrivit Art. 3 pct. 1 din OG 27/2011 sunt activitati conexe transportului rutier , activitatile care se desfasoara in legatura cu transportul rutier respectiv activitati desfasurate in autogari si activitati de intermedieri. 1. Activitati efectuate in autogari =Aceste activitati se desfasoara de agenti economici licentiati in conditiile legii. Conditii pentru obtinerea licentei: - Dispune de baza materiala respectiv casa de bilete si abonamente, birou de miscare si informatii , afisaj pentru informarea publica a calatorilor; - Competenta profesionala; - Onorabilitate; 2. Activitati de intermediere = activitatea de transport este complexa, se desfasoara pe baza de contract de intermediere si se concretizeaza prin preluarea de la beneficiar a comenzii de transport de catre intermediar, in baza contractului de intermediere agentul economic care desfasoara aceasta activitate isi asuma o serie de obligatii conexe trasportului dar nu se angajeaza sa efectueze insusi transportul. Activitatea de intermediere se efectueaza in baza licentei pentru activitati conexe transportului rutier, activitatea de intermediere se obtine in urmatoarele conditii: - Baza materiala ( dovada detinerii cu orice titlu a unui spatiu pentru desfasurarea acestei activitati); - Competenta profesionala; - Onorabilitate ; - Capacitate financiara, conditie indeplinita daca operatorul economic dispune de capital si rezerve in valoare de cel putin 50 000 .

25 NOtiunea de siguranta rutiera.Persoanele care concura la siguranta rutiera. Siguranta rutiera reprezinta totalitatea reglementarilor privind circulatia rutiera si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca infrastructura rutiera , mijloacele de transport , persoanele care

concura la siguranta circulatiei precum si ceilalti participanti la trafic , pentru a se asigura desfasurarea transportului rutier in conditiile de siguranta si de protectie a mediului . Persoanele cu atributii in domeniul sigurantei rutiere sunt: - Conducatorii auto (romani sau straini), persoana desemnata respectiv managerul activitatii rutiere de transport care indeplineste pentru ntreprindere conditiile de onorabilitate si competenta profesionala, angajata pe baza contractului de munca; - Consilierul de siguranta pentru transportul rutier al marfurilor periculoase; - Instructorul de conducere auto. Toate aceste persoane trebuie sa faca dovada ca sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru ocuparea si mentinerea in functie prin aviz medical si psihologic , obtinut de la unitatile specializate din reteaua medicala a ministerului transportului. Aceste persoane trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale prin certificat de pregatire profesionale. In scopul de a fi respectate regulile de siguranta rutiera vehiculele rutiere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: - Starea tehnica trebuie sa fie conforma cu reglementarile aflate in vigoare, respectiv sa aiba ITP si sa fie incadrate corespunzator; - Sa fie destinate tipului de transport pe care urmeaza sa-l efectueze; - Sa fie dotate cu tahografe si limitatoare de viteza; - Sa fie omologate ; - Sa fie supuse unei proceduri administrative prin care se verifica ca un anumit tip de vehicul , un sistem sau o componenta ori o entitate tehnica independenta satisface cerintele tehnice. De importanta deosebita pentru asigurarea sigurantei rutiere este si asigurarea si cresterea gradului de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, prevenirea pierderea vietii omenesti, precum si evitarea pagubelor materiale prin gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastrutura rutiera. In acest sens a fost adoptata legea 265/2008 care se refera la auditul de siguranta rutiera respectiv , verificarea detaliata tehnica si sistematica a caracteristicilor de proiectare a unui proiect de infrastructura in toate etapele de la planificare pana la punerea in exploatare. Prin Regulamentul Comisiei Europene 661/2009 s-au stabilit la nivel comunitar cerintele de omologare de tip pentru siguranta generala a autovehiculelor , a remorcilor acestora precum si a sistemelor comnente si unitatilor tehnice ce le sunt destinate!

S-ar putea să vă placă și