Sunteți pe pagina 1din 2

MANAGER TRANSPORT DE MĂRFURI

STUDIU DE CAZ

Sunteti manager de transport la o intreprindere care urmeaza sa efectueze transport rutier contra cost de
marfuri care detine urmatoarele vehicule:
-7 autocamioane detinute în proprietate cu masa totala maxima autorizata de 20 tone (MTMA);
-6 autocisterne detinute în proprietate cu masa totala maxima autorizata de 16 tone (MTMA);
-5 autoutilitare detinute în leasing cu masa totala maxima autorizata de 7,49 tone (MTMA) care tractează
trei remorci detinute în leasing cu masa totala maxima autorizata de 2,8 tone;
-2 autoutilitare detinute în proprietate cu masa totala maxima autorizata de 2,4 tone(MTMA) care
tracteaza doua remorci detinute în leasing cu masa totala maximă autorizata de 0,9 tone;
În conditiile realizarii unui profit de 30%, cu urmatoarele costuri pentru efectuarea unei cursei:
- cost motorina 1,2E/litru;
- consum carburant 25L/100km;
- cost ulei,service,anvelope 0,15Euro/km;
- salariu conducator auto 2,5Euro/ora de conducere;
- costuri fixe alocate pentru o cursă dus-intors 50 Euro, precizati:

1. Ce documente trebuie sa depuneti si la care agentie teritoriala a Autoritătii Rutiere Române – ARR în
vederea obtinerii licentei comunitare, daca întreprinderea este înregistrata în judetul Prahova, iar sediul
unde întreprinderea îsi pastreaza documentele si în care aceasta desfasoara activitatea administrativa si
operativa in legatura cu transportul rutier este la un punct de lucru din judetul Brasov ? (Justificati
raspunsul precizindu-se inclusiv agentia ARR la care depun documentele si care sunt acestea).
2. Pe baza cărui document un operator de transport rutier poate face inchirierea unui mijloc de transport
rutier, pe care-l va utiliza pentru transportul de marfă şi ce obligaţie ii revine in cazul utilizari unui astfel
de vehicul ?
3. Cum se numeste operatiunea de transport rutier efectuata de catre un operator de transport rutier strain
cu încarcatura, intre cel putin doua puncte de încarcare/descarcare aflate pe teritoriul României si prin ce
document din legislatia comunitara este reglementata aceasta operatiune ?
4. Care este pretul minim/km pe care trebuie sa-l solicitati pentru efectuarea unei curse dus – întors, daca
distanta dintre localitatile între care se efectueaza cursa este de 500 km, iar viteza medie de deplasare este
de 50 km/oră.
5. In ce conditii, conform Conventiei CMR, transportatorul este exonerat de raspunderea pentru pierderea
(totala sau partiala) sau pentru avarierea, produse între momentul primirii marfii si cel al eliberarii
acesteia?
6. Un operator de transport rutier poate efectua transporturi rutiere internaţionale de mărfuri cu un
ansamblu format din capul de tractor inmatriculat in România iar semiremorca inmatriculata intr-un alt
stat membru al comunitătii ?
7. Cum trebuie înregistrata perioada de timp necesara conducatorului auto ce conduce un vehicul care nu
intra in domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, pentru a se deplasa la locul de
îmbarcare într-un vehicul care intra in domeniul de aplicare a acestui regulament sau pentru a se intoarce
din acel loc, atunci cind acesta nu se afla nici la locul de resedinta al conducatorului auto, nici la sediul
angajatorului unde se afla locul normal de stationare al conducatorului auto? Precizati dupa care tip
activitate pe care o poate desfasura un conducator auto (conducere, alta munca, disponibilitate sau repaus)
trebuie facuta aceasta înregistrare ?
8. Unde poate efectua un operator de transport rutier inspectia tehnica periodica la vehiculele certificate
pentru transportul de marfuri periculoase?
9. Pe baza cărui document un operator de transport rutier poate efectua transporturi cu vehicule a caror
masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe axa si/sau ale caror dimensiuni maxime admise de
gabarit depasesc limitele maxime admise ?
10. Pentru care categorii de autovehicule este obligatorie dotarea cu limitatoare de viteză ?
Raspunsuri
MANAGER TRANSPORT MARFA

Studiu de caz marfă

1. Pentru obtinerea licentei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, întreprinderea va depune sau va
transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R., Agenţia
teritoriala Brasov, deoarece acolo tine toate documentele care au legatura cu activitatea de transport rutier
a societatii,o cerere al carei model este prevazut în anexa nr. 5 din OMTI nr. 980/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Cererea depusa sau transmisa în conformitate cu prevederile de mai sus va fi însotita de urmatoarele:
a) document doveditor privind detinerea sediului unde întreprinderea îsi pastreaza documentele şi în
care aceasta desfasoara activitatea administrativa şi operativa în legatura cu transportul rutier;
b) document privind asigurarea întretinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;
c) cazierul judiciar al managerului de transport si declaratie pe propria raspundere a acestuia, prevazuta
in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat pentru
încalcarile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau actul prevazut
la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, în cazul in cazul resortisantilor altor state membre ale
Uniunii Europene;
d) cazierul judiciar al întreprinderii si declaratie pe propria raspundere a acesteia, prevazuta în anexa
nr. 7 la prezentele norme metodologice, din care sa reiasa că întreprinderea nu a fost sanctionata pentru
încalcarile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
e) document privind indeplinirea conditiei de capacitate financiara prevazut la art. 7 din Regulamentul
(CE) nr. 1071/2009;
f) certificatul de competenta profesionala al managerului de transport prevazut în Regulamentul (CE)
nr. 1071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat.

2. Inchirierea se poate face pe baza unui contract de inchiriere pe durata determinata cu titlu oneros si
operatorul de transport are obligatia sa puna la dispozitia conducatorului auto acest contract in original ori
copie conforma cu originalul.

3. Cabotaj si este reglementata prin Regulamenul (CE) nr. 1072/2009.

4. Consum motorină: (25L x 1000km)/100=250L;


Cost motorină: 250Lx1,2E=300E;
Cost ulei,service,anvelope: 0,15Ex1000Km=150E;
Salariu conducător auto: 1000km : 50km/h x 2,5 Euro = 50E;
Costuri fixe cursa dus-intors: 50E;
Total cheltuieli: 300+150+50+50= 550 E;
Profit 30% 550X30/100 = 165 E;
Cost transport 550 + 165 = 715E;
Preţ pe km: 715 : 1000=0,715 Euro/km;

5. Dacă pierderea sau avarierea mărfii a avut drept cauză o culpă a persoanei care are dreptul să dispună de marfă.

6. Da.

7. Alta munca. De la ultima perioada de repaus zilnic sau saptamanal.


( art. 9, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006)

8. Inspectia tehnica se poate efectua numai de R.A.R. in statiile reprezentantelor sale.

9. Un operator de transport rutier poate efectua aceste operatiuni pe baza autorizatiei speciale de transport
eliberata de C.N.A.D.N.R.

10. Pentru autovehiculele ori ansamblurile de vehicule rutiere destinate transportului de marfuri si care au
o masa totală maxima autorizata mai mare de 3,5 tone dacă viteza maximă constructivă este mai mare de
90 km/h.