Sunteți pe pagina 1din 9

Lege nr. 604 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.

63/2003 privind organizarea i funcionarea Ministerului d!inistraiei i "nternelor #ublicat $n Monitorul Oficial% #artea " nr. 6 din 6 ianuarie 200& #arla!entul 'o!(niei adopt prezenta lege. Articol unic. - )e aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 63 din 2* iunie 2003 privind organizarea i funcionarea Ministerului d!inistraiei i "nternelor% publicat $n Monitorul Oficial al 'o!(niei% #artea "% nr. &62 din 2* iunie 2003% cu ur!toarele !odificri i co!pletri+ 1. rticolul & va avea ur!torul cuprins+ , rt. &. - Ministerul d!inistraiei i "nternelor rspunde $n faa #arla!entului% a .onsiliului )upre! de prare a /rii i a Guvernului de !odul $n care aplic prevederile .onstituiei% ale celorlalte acte nor!ative% precu! i ale tratatelor internaionale la care 'o!(nia este parte., 2. 0up alineatul 122 al articolului * se introduce alineatul 132 cu ur!torul cuprins+ ,132 3n subordinea !inistrului ad!inistraiei i internelor !ai funcioneaz+ consilierii !inistrului% .abinetul !inistrului i .orpul de control al !inistrului., 3. lineatul 1&2 al articolului 4 va avea ur!torul cuprins+ ,1&2 3n aplicarea prevederilor legale !inistrul e!ite ordine i instruciuni% iar pentru do!eniul ad!inistraiei publice acestea vor fi contrase!nate de ctre !inistrul delegat pentru ad!inistraia public., 4. lineatele 132 i 1&2 ale articolului 50 vor avea ur!torul cuprins+ ,132 3ncadrarea unitilor pe categorii% organizarea% funcionarea i dotarea acestora se aprob prin ordin al !inistrului. 1&2 Ministrul ad!inistraiei i internelor% pe baza consultrii .olegiului !inisterului% poate $nfiina% desfiina% disloca i redisloca uniti% p(n la ealonul 6rigad e7clusiv% servicii% secii% birouri% co!parti!ente i subuniti% $n li!ita posturilor aprobate i a fondurilor bneti alocate., 5. lineatul 152 al articolului 55 va avea ur!torul cuprins+ , rt. 55. - 152 3n do!eniul ad!inistraiei publice% instituiile publice i organele de specialitate ale ad!inistraiei publice centrale din subordinea Ministerului d!inistraiei i "nternelor sunt+ "nstitutul 8aional de d!inistraie% Oficiul 8aional de .adastru% Geodezie i .artografie% genia 8aional a 9uncionarilor #ublici% utoritatea pentru ur!rirea aplicrii unitare a :egii nr. 50/2005% "nspectoratul General pentru )ituaii de ;rgen% "nspectoratul 8aional pentru <videna #ersoanelor% 0irecia General de #aapoarte% r=ivele 8aionale i utoritatea Guverna!ental pentru >alea ?iului., 6. 0up alineatul 122 al articolului 53 se introduce alineatul 132 cu ur!torul cuprins+ ,132 .arburanii i lubrifianii pentru te=nica de intervenie i de lupt sunt e7ceptai de la plata su!elor datorate pentru 9ondul special al dru!urilor publice., 7. :a alineatul 152 al articolului 5&% punctele 3 i * ale literei a2 vor avea ur!torul cuprins+ ,3. iniiaz proiecte de acte nor!ative $n do!eniul serviciilor publice deconcentrate@ ............................................................................................ $n colaborare cu autoritile ad!inistraiei publice locale% elaboreaz i !onitorizeaz strategii% spriAin progra!e de dezvoltare a infrastructurii urbane i a serviciilor de gospodrie co!unal i acord spriAin pentru realizarea unor proiecte de parteneriat public-privat@, 8. :a alineatul 152 al articolului 5&% punctul 6 al literei b2 va avea ur!torul cuprins+ ,6. solicit de la autoriti publice% de la persoane fizice sau Auridice infor!aii% date i docu!ente necesare $n vederea $ndeplinirii atribuiilor stabilite prin lege i $n li!itele acesteia@ poate reco!pensa persoanele fizice care acord spriAin !inisterului% pentru $ndeplinirea atribuiilor specifice% din fondul repartizat cu aceast destinaie% $n condiiile stabilite prin ordin al !inistrului@, 9. :a alineatul 152 al articolului 5&% dup punctul 55 al literei b2 se introduce punctul 52 cu ur!torul cuprins+ ,52. conduce activitatea de infor!aii i protecie intern.,

10. :a alineatul 152 al articolului 5&% dup punctul 2 al literei c2 se introduce punctul 25 cu ur!torul cuprins+ ,25. elaboreaz nor!ele de $nzestrare% $ntrebuinare% $ntreinere i reparare pentru ar!a!ent% te=nic !ilitar i alte bunuri din dotare% precu! i nor!ele de consu! pentru !uniii i alte !ateriale@ stabilete nor!ele privind planificarea !aterial i financiar% decontarea% evidena i controlul !iAloacelor !ateriale i bneti necesare structurilor subordonate@, 11. :a alineatul 152 al articolului 5&% punctul 6 al literei c2 va avea ur!torul cuprins+ ,6. iniiaz proiectele de acte nor!ative privind salarizarea funcionarilor publici% a funcionarilor publici cu statut special i a personalului !ilitar@, 12. :a alineatul 152 al articolului 5&% dup punctul 5B al literei c2 se introduc punctele 5* i 54 cu ur!torul cuprins+ ,5*. conduce instituiile proprii de $nv!(nt de specialitate@ 54. asigur desfurarea tuturor activitilor $n confor!itate cu nor!ele de protecie a !ediului., 13. lineatele 152 i 1&2 ale articolului 56 vor avea ur!torul cuprins+ , rt. 56. - 152 #ersonalul Ministerului d!inistraiei i "nternelor se co!pune din+ funcionari publici% poliiti - funcionari publici cu statut special% cadre !ilitare $n activitate% personal contractual% precu! i !ilitari% Aandar!i i poliiti de frontier angaAai pe baz de contract. ............................................................................................ 1&2 #ersonalul din Ministerul d!inistraiei i "nternelor poate beneficia% ca !sur de protecie social% de $nlesniri $n folosirea a!enaArilor recreative i sportive din dotarea !inisterului% si!ilare celor acordate cadrelor !ilitare $n activitate% stabilite prin ordin al !inistrului., 14. rticolul 2& va avea ur!torul cuprins+ , rt. 2&. - #e data intrrii $n vigoare a prezentei ordonane de urgen de abrog :egea nr. &0/5440 privind organizarea i funcionarea Ministerului de "nterne% publicat $n Monitorul Oficial al 'o!(niei% #artea "% nr. 5&6 din 5* dece!brie 5440% cu !odificrile i co!pletrile ulterioare% cu e7cepia lit. b52 a pct. " al art. 5B i a art. 255% precu! i Ordonana de urgen a Guvernului nr. 245/2000 privind organizarea i funcionarea unor !inistere% publicat $n Monitorul Oficial al 'o!(niei% #artea "% nr. B06 din 24 dece!brie 2000% aprobat cu !odificri i co!pletri prin :egea nr. 30*/2005% cu e7cepia art. 3 i & i a ane7ei., ceast lege a fost adoptat de )enat $n edina din 5B dece!brie 2003% cu respectarea prevederilor art. B6 alin. 152 din .onstituia 'o!(niei% republicat. Ordonan de urgen nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea i funcionarea Ministerului d!inistraiei i "nternelor #ublicat $n Monitorul Oficial% #artea " nr. &62 din 2* iunie 2003 CA !"OL#L ! 0ispoziii generale Art. 1. $1% Ministerul d!inistraiei i "nternelor este organ de specialitate al ad!inistraiei publice centrale% cu personalitate Auridic i sediul $n !unicipiul 6ucureti. $2% Ministerul d!inistraiei i "nternelor e7ercit% confor! .onstituiei i legilor rii% atribuiile ce $i revin cu privire la+ aprarea drepturilor i libertilor funda!entale ale o!ului% a proprietii publice i private@ realizarea #rogra!ului de guvernare i a strategiilor $n do!eniul ad!inistraiei i ordinii publice i !onitorizarea% $n nu!ele Guvernului% a elaborrii i aplicrii progra!elor de refor! instituional de ctre !inistere i celelalte autoriti ale ad!inistraiei publice centrale@ funcia i funcionarii publici@ activitatea de cadastru% geodezie i cartografie@ activitatea privind zonele defavorizate i parcurile industriale@ asigurarea ordinii publice@ paza persoanelor% obiectivelor% bunurilor i valorilor@ prevenirea i co!baterea faptelor antisociale@

respectarea regi!ului Auridic al frontierei de stat@ evidena infor!atizat a persoanei@ regi!ul Auridic al strinilor@ solicitanii statutului de refugiat i persoanele care au dob(ndit o for! de protecie $n 'o!(nia@ aprarea $!potriva incendiilor i protecia civil a populaiei i bunurilor% precu! i ad!inistrarea i protecia 9ondului r=ivistic 8aional. Art. 2. $1% #entru $ndeplinirea atribuiilor care $i revin% Ministerul d!inistraiei i "nternelor coopereaz cu celelalte !inistere i cu alte organe de specialitate ale ad!inistraiei publice centrale i colaboreaz cu autoritile ad!inistraiei publice locale% structurile asociative ale acestora% patronatele i sindicatele% asociaiile i organizaiile neguverna!entale% cu alte persoane Auridice% precu! i cu persoanele fizice% $n li!itele legii. $2% Ministerul d!inistraiei i "nternelor organizeaz% asigur i desfoar relaii de cooperare cu autoritile specializate din alte state $n do!eniile sale de co!peten% iar prin ataai de afaceri interne sau ofieri de legtur asigur reprezentarea instituiei $n raporturile cu autoritile si!ilare ale statelor cu care 'o!(nia $ntreine relaii diplo!atice sau cu organis!e i organizaii internaionale de specialitate. Art. 3. :a solicitarea #reedintelui 'o!(niei i cu aprobarea #arla!entului% Ministerul d!inistraiei i "nternelor particip cu efective i te=nic din dotare la !isiuni internaionale sau !ultinaionale u!anitare i de !eninere a pcii% $n afara teritoriului naional. Art. 4. - Ministerul d!inistraiei i "nternelor rspunde $n faa #arla!entului% a .onsiliului )upre! de prare a /rii i a Guvernului de !odul $n care aplic prevederile .onstituiei% celelalte acte nor!ative% inclusiv de !odul $n care utilizeaz resursele alocate. CA !"OL#L !! Organizarea i funcionarea Ministerului d!inistraiei i "nternelor Art. 5. - $1% .onducerea Ministerului d!inistraiei i "nternelor se e7ercit de ctre !inistru. $2% Ministrul delegat pentru ad!inistraia public coordoneaz activitile din do!eniul pentru care a fost $nvestit. $3% Ministrul ad!inistraiei i internelor are calitatea de ordonator principal de credite. Art. 6. $1% 3n e7ercitarea atribuiilor !inistrul ad!inistraiei i internelor este aAutat de !inistrul delegat pentru ad!inistraia public. $2% 3n absena !inistrului ad!inistraiei i internelor conducerea Ministerului d!inistraiei i "nternelor se e7ercit de ctre persoana dese!nat prin ordin al acestuia. Art. 7. $1% Ministrul delegat pentru ad!inistraia public% secretarii de stat i secretarul general rspund de organizarea i conducerea activitii structurilor coordonate% potrivit atribuiilor i co!petenelor stabilite prin lege sau prin ordin al !inistrului ad!inistraiei i internelor. $2% )ecretarii de stat se nu!esc i se elibereaz din funcii de ctre pri!ul-!inistru% la propunerea !inistrului ad!inistraiei i internelor. $3% )ecretarul general i secretarii generali adAunci se nu!esc i se elibereaz din funcie $n condiiile legii. Art. 8. $1% #e l(ng !inistrul ad!inistraiei i internelor funcioneaz .olegiul !inisterului% ca organ consultativ. $2% .o!ponena i 'egula!entul de funcionare ale .olegiului !inisterului se aprob prin ordin al !inistrului ad!inistraiei i internelor. Art. 9. $1% Ministrul ad!inistraiei i internelor reprezint i angaAeaz Ministerul d!inistraiei i "nternelor $n raporturile cu celelalte autoriti publice% precu! i cu alte persoane fizice i Auridice din ar sau din strintate. 3n acest scop poate da $!puternicire de reprezentare !inistrului delegat pentru ad!inistraia public% precu! i altor persoane din subordine. $2% 3n faa autoritilor Aurisdicionale Ministerul d!inistraiei i "nternelor este reprezentat prin personalul de specialitate pe baza $!puternicirilor acordate pentru fiecare cauz $n parte% confor! co!petenei stabilite prin ordin al !inistrului ad!inistraiei i internelor. $3% #refectul% ca reprezentant al Guvernului pe plan local% coordoneaz activitile din teritoriu ale Ministerului d!inistraiei i "nternelor% confor! legii.

$4% 3n aplicarea prevederilor legale !inistrul ad!inistraiei i internelor e!ite ordine i instruciuni% iar pentru do!eniul ad!inistraiei publice acestea vor fi contrase!nate de ctre !inistrul delegat pentru ad!inistraia public. Art. 10. $1% Ministerul d!inistraiei i "nternelor are $n structur% $n subordine sau% dup caz% $n coordonare aparatul central% uniti subordonate acestuia% organe i uniti centrale de specialitate% uniti teritoriale% servicii publice descentralizate% precu! i alte co!ponente constituite $n condiiile legii ca instituii civile sau !ilitare. $2% )tructura organizatoric i efectivele Ministerului d!inistraiei i "nternelor se aprob prin =otr(re a Guvernului. $3% 3ncadrarea unitilor pe categorii% organizarea% funcionarea i dotarea acestora se aprob prin ordin al !inistrului ad!inistraiei i internelor. $4% Ministrul ad!inistraiei i internelor% pe baza consultrii .olegiului !inisterului% poate $nfiina% desfiina% disloca i redisloca uniti% servicii% secii% birouri% co!parti!ente i subuniti% $n li!ita posturilor aprobate i a fondurilor bneti alocate. $5% Ministrul ad!inistraiei i internelor stabilete% prin ordin% dac legea nu prevede altfel% conductorii unitilor i subunitilor din subordine% care au calitatea de ordonatori de credite. $6% ;nitile din aparatul central al Ministerului d!inistraiei i "nternelor coordoneaz% controleaz i !onitorizeaz% potrivit co!petenelor $n do!eniul de activitate% !odul de aplicare a prevederilor legale de ctre structurile prevzute la alin. 152. $7% 3n cadrul Ministerului d!inistraiei i "nternelor funcioneaz .orpul 8aional al #oliitilor% persoan Auridic de drept public% ale crui atribuii sunt stabilite prin lege. Art. 11. $1% 3n do!eniul ad!inistraiei publice% instituiile publice i organele de specialitate ale ad!inistraiei publice centrale din subordinea Ministerului d!inistraiei i "nternelor sunt+ "nstitutul 8aional de d!inistraie% Oficiul 8aional de .adastru% Geodezie i .artografie% genia 8aional a 9uncionarilor #ublici% utoritatea pentru ur!rirea aplicrii unitare a :egii nr. 50/2005% "nspectoratul General pentru )ituaii de ;rgen .ivil% "nspectoratul 8aional pentru <videna #ersoanelor% 0irecia General de #aapoarte i utoritatea Guverna!ental pentru >alea ?iului. $2% )tructurile de ordine i siguran public din subordinea Ministerului d!inistraiei i "nternelor sunt+ #oliia 'o!(n% ?andar!eria 'o!(n% #oliia de 9rontier 'o!(n% utoritatea pentru strini% Oficiul 8aional pentru 'efugiai% 0irecia General de "nfor!aii i #rotecie "ntern% Grupul )pecial de #rotecie i "ntervenie , cvila, i ;nitatea )pecial de viaie. cestea au $n co!punere uniti centrale de specialitate% care pot avea $n subordine% la nivel teritorial% inspectorate% co!anda!ente% direcii generale% direcii% servicii% !ari uniti% uniti i/sau subuniti operative% de instrucie% !edicale i de $nv!(nt% precu! i de asigurare a aciunilor. 0irecia General de "nfor!aii i #rotecie "ntern este structura specializat a Ministerului d!inistraiei i "nternelor $n obinerea% verificarea% prelucrarea% stocarea% protecia infor!aiilor clasificate% precu! i valorificarea infor!aiilor i datelor necesare realizrii atribuiilor ce revin !inisterului. Art. 12. Ministerul d!inistraiei i "nternelor poate constitui ori prelua $n ad!inistrare sau% dup caz% $n coordonare instituii publice% regii autono!e% co!panii% societi co!erciale% uniti sanitare% a!enaAri recreativ-sportive% asociaii% fundaii% locuine de serviciu i de intervenie% $n condiiile legii. Art. 13. $1% Ministerul d!inistraiei i "nternelor are $n proprietate sau $n ad!inistrare% dup caz% cldiri% terenuri i dotri specifice% parc co!un de transport% !iAloace de trans!isiuni% co!unicaii i infor!atic% !iAloace te=nice specifice% precu! i alte bunuri% care se stabilesc prin nor!ele de dotare i tabelele de $nzestrare. $2% 8or!ativele de c=eltuieli privind $ntreinerea i funcionarea spaiilor i !iAloacelor din dotare se stabilesc prin ordin al !inistrului ad!inistraiei i internelor% $n condiiile legii. CA !"OL#L !!! tribuiile Ministerului d!inistraiei i "nternelor Art. 14. $1% Ministerul d!inistraiei i "nternelor $ndeplinete ur!toarele atribuii principale+

&

a% 3n do!eniul ad!inistraiei publice+ 1. !onitorizeaz aplicarea prevederilor cuprinse $n strategiile i progra!ele de refor! i restructurare a ad!inistraiei publice centrale i locale% elaborate pe baza #rogra!ului de guvernare% $n confor!itate cu standardele ;niunii <uropene i legislaia intern% i asigur realizarea strategiilor i progra!elor $n do!eniul su de activitate@ 2. $ndru! i controleaz activitatea prefectului pentru $ndeplinirea #rogra!ului de guvernare@ 3. iniiaz proiecte de acte nor!ative $n do!eniul serviciilor publice descentralizate@ 4. $ndru! i spriAin autoritile publice locale i aparatul propriu al acestora $n aplicarea corect i unitar a prevederilor legale i $n $ndeplinirea atribuiilor ce le sunt conferite prin lege@ 5. asigur consultarea organizaiilor neguverna!entale i ale autoritilor ad!inistraiei publice locale% $n condiiile legii@ 6. avizeaz proiectele de acte nor!ative elaborate de !inistere i alte organe de specialitate ale ad!inistraiei publice centrale% care conin prevederi referitoare la ad!inistraia public local@ 7. !onitorizeaz acordurile i conveniile de cooperare pe care autoritile ad!inistraiei publice locale le $nc=eie cu autoriti ale ad!inistraiei publice locale din alte ri@ 8. $n colaborare cu autoritile ad!inistraiei publice locale% elaboreaz i !onitorizeaz strategii i progra!e de dezvoltare a infrastructurii urbane i a serviciilor de gospodrie co!unal i acord spriAin pentru realizarea unor proiecte de parteneriat public-privat@ 9. asigur $nfiinarea i funcionarea unitilor de !anage!ent pentru proiectele cu finanare e7tern ra!bursabil sau nera!bursabil% provenite de la instituii financiare e7terne@ 10. elaboreaz i supune spre aprobare strategia de dezvoltare a parcurilor industriale@ 11. realizeaz% $n do!eniul su de activitate% dialogul i parteneriatul social cu confederaiile sindicale i patronale reprezentative la nivel naional@ 12. asigur% prin structurile de specialitate din subordine% aplicarea strategiei i a #rogra!ului de guvernare $n do!eniul !anage!entului funciei publice i al funcionarilor publici% for!area i perfecionarea pregtirii profesionale specializate $n ad!inistraie% activitatea de geodezie% topografie% fotogra!!etrie% teledetecie% cadastru i cartografie% ur!rirea procesului de aplicare unitar a :egii nr. 50/2005 privind regi!ul Auridic al unor i!obile preluate $n !od abuziv $n perioada 6 !artie 54&C - 22 dece!brie 54*4% activitatea de eviden a persoanelor% precu! i activitatea de prevenire i gestionare a situaiilor de urgen civil@ 13. constituie i utilizeaz )iste!ul 8aional "nfor!atic de <viden a #ersoanelor. &% 3n do!eniul ordinii i siguranei publice+ 1. stabilete% potrivit legii% !suri pentru aprarea drepturilor i libertilor funda!entale ale o!ului% precu! i a proprietii publice i private@ 2. organizeaz i desfoar% prin structuri specializate% potrivit co!petenei% activiti pentru prevenirea i co!baterea teroris!ului% a cri!inalitii organizate% a traficului i consu!ului ilicit de droguri% a traficului de persoane% a !igraiei ilegale% a cri!inalitii infor!atice% precu! i a altor feno!ene infracionale i fapte antisociale@ 3. organizeaz% $ndru! i coordoneaz activitatea de protecie a persoanelor% bunurilor% obiectivelor i valorilor i organizeaz paza obiectivelor de i!portan deosebit date $n co!peten potrivit legii@ 4. asigur% potrivit co!petenelor% desfurarea activitii pentru efectuarea cercetrilor $n legtur cu sv(rirea unor fapte prevzute de legea penal@ 5. organizeaz activitatea de protecie a !artorilor@ 6. solicit de la autoriti publice% de la persoane fizice sau Auridice infor!aii% date i docu!ente necesare $n vederea $ndeplinirii atribuiilor stabilite prin lege i $n li!itele acesteia@ poate reco!pensa persoanele fizice care acord spriAin !inisterului% pentru $ndeplinirea atribuiilor specifice% din fondul repartizat cu aceast destinaie% $n condiiile stabilite prin ordin al !inistrului ad!inistraiei i internelor@ 7. asigur respectarea regi!ului frontierei de stat a 'o!(niei@ 8. constituie i utilizeaz 'egistrul 8aional al r!elor i .azierul Audiciar@

9. constituie i utilizeaz )iste!ul 8aional de <viden a )trinilor@ asigur respectarea regi!ului Auridic al strinilor pe teritoriul 'o!(niei@ 10. asigur constituirea% evidena% selecionarea% pstrarea% conservarea i folosirea docu!entelor din 9ondul r=ivistic 8aional@ 11. organizeaz i e7ecut asigurarea !edical i psi=ologic a !isiunilor specifice. c% lte atribuii+ 1. elaboreaz% avizeaz i ine evidena proiectelor de acte nor!ative care privesc activitatea !inisterului i a unitilor din structura sa i le susine $n faa Guvernului i a #arla!entului@ 2. elaboreaz obiectivele i orientrile activitii internaionale $n do!eniul ad!inistraiei publice i afacerilor interne% potrivit #rogra!ului de guvernare i obligaiilor ce $i revin din docu!entele internaionale la care 'o!(nia este parte i din strategia de integrare european i euroatlantic@ organizeaz% coordoneaz% asigur i e7ecut% $n ar i $n strintate% activiti de cooperare i relaii internaionale% $n do!eniul su de co!peten@ 3. coordoneaz i controleaz respectarea de ctre structurile din subordine a regle!entrilor cuprinse $n actele nor!ative proprii de organizare i funcionare@ 4. realizeaz !anage!entul resurselor u!ane@ 5. elaboreaz proiectul de buget al !inisterului% organizeaz i controleaz $ntreaga activitate econo!ico-financiar a ordonatorilor de credite@ 6. iniiaz proiectele de acte nor!ative privind salarizarea funcionarilor publici i a funcionarilor publici cu statut special@ 7. realizeaz !anage!entul logistic@ 8. e7ercit atribuiile ce-i revin% potrivit legii% cu privire la activitatea desfurat de regia autono!% precu! i de alte uniti sau for!aiuni din subordine@ 9. organizeaz% coordoneaz i controleaz activitatea proprie de co!unicaii% infor!atic% pot !ilitar% precu! i cea $n legtur cu cifrul de stat% secretizarea i protecia co!unicaiilor@ ad!inistreaz spectrul radioelectric guverna!ental i neguverna!ental atribuit pentru $ndeplinirea !isiunilor specifice@ 10. e7ercit% $n confor!itate cu legea% atribuiile privind aprarea $!potriva incendiilor% protecia civil i protecia !ediului@ 11. organizeaz i asigur% prin unitile de specialitate proprii% asistena psi=ologic i !edical profilactic% curativ i de recuperare pentru personalul $n activitate% cel pensionat% !e!brii de fa!ilie ai acestora i alte categorii de asistai@ 12. i!ple!enteaz politicile 'o!(niei $n do!eniul refugiailor@ 13. organizeaz i coordoneaz activitatea de e!itere i eviden general a docu!entelor de identitate i de cltorie@ 14. organizeaz i coordoneaz activitatea de e!itere i eviden a per!iselor de conducere i a certificatelor de $n!atriculare a autove=iculelor rutiere@ 15. asigur protecia Auridic a patri!oniului propriu i a intereselor sale legiti!e $n faa instanelor de Audecat@ 16. organizeaz% conduce i controleaz activitatea de transparen decizional% infor!are public i de relaii cu presa% de realizare a publicaiilor% fil!elor% e!isiunilor i !aterialelor audiovizuale cu privire la activitatea specific@ 17. negociaz i $nc=eie contracte de asisten de specialitate pentru realizarea progra!elor de refor! $n do!eniul su de activitate. $2% Ministerul d!inistraiei i "nternelor $ndeplinete orice alte atribuii stabilite prin lege. Art. 15. #entru $ndeplinirea atribuiilor funcionale Ministerul d!inistraiei i "nternelor poate utiliza% $n condiiile legii% serviciile unor consilieri sau consultani strini% raporturile cu acetia stabilindu-se prin contract individual% pentru fiecare caz $n parte. CA !"OL#L !' #ersonalul Ministerului d!inistraiei i "nternelor

Art. 16. $1% #ersonalul Ministerului d!inistraiei i "nternelor se co!pune din+ funcionari publici% funcionari publici cu statut special - poliiti% cadre !ilitare $n activitate% personal contractual% precu! i !ilitari% Aandar!i i poliiti de frontier angaAai pe baz de contract. $2% 0in efectivele Ministerului d!inistraiei i "nternelor fac parte i elevi i studeni $n!atriculai $n instituiile de $nv!(nt proprii% precu! i !ilitari $n ter!en $ncorporai% $n condiiile legii. $3% #ersonalul Ministerului d!inistraiei i "nternelor se supune prevederilor legale care $i regle!enteaz activitatea. $4% #ersonalul din Ministerul d!inistraiei i "nternelor poate beneficia% ca !sur de protecie social% de $nlesniri $n folosirea a!enaArilor recreative i sportive din dotarea !inisterului% si!ilare celor acordate cadrelor !ilitare $n activitate% stabilite prin ordin al !inistrului ad!inistraiei i internelor. $5% #ersonalului Ministerului d!inistraiei i "nternelor tri!is la !isiunile diplo!atice i oficiile consulare ale 'o!(niei i la organis!ele internaionale specializate din strintate% precu! i ofierilor de legtur le sunt aplicabile dispoziiile legale privind personalul tri!is $n !isiune per!anent $n strintate. $6% #e ti!pul participrii la !isiunile forelor prevzute la art. 3% efectivelor Ministerului d!inistraiei i "nternelor le sunt aplicabile dispoziiile legale privind personalul tri!is $n !isiune te!porar $n strintate. $7% taaii de afaceri interne i ofierii de legtur dese!nai de ctre !inistrul ad!inistraiei i internelor sunt tri!ii la post $n condiiile prevzute $n ordinul de nu!ire% cu avizul Ministerului facerilor <7terne. CA !"OL#L ' 0ispoziii tranzitorii i finale Art. 17. $1% #osturile Ministerului d!inistraiei i "nternelor se co!pun din cele ale fostului Minister al d!inistraiei #ublice% ale fostului Minister de "nterne% precu! i din cele aferente activitii privind zonele defavorizate i parcurile industriale de la fostul Minister al 0ezvoltrii i #rognozei. $2% #ersonalul !inisterelor prevzute la alin. 152 se transfer $n interesul serviciului i se nu!ete pe funcii la Ministerul d!inistraiei i "nternelor% $n condiiile legii. $3% #ersonalul Ministerului d!inistraiei i "nternelor beneficiaz de drepturile dob(ndite anterior% confor! legislaiei% precu! i% $n li!ita bugetului aprobat% de inde!nizaii i sporuri specifice instituiilor din siste!ul de aprare% ordine public i siguran naional. Art. 18. $1% #atri!oniul Ministerului d!inistraiei i "nternelor se co!pune din cel al Ministerului d!inistraiei #ublice i din cel al Ministerului de "nterne. $2% 3n ter!en de 40 de zile de la intrarea $n vigoare a prezentei ordonane de urgen% patri!oniul Ministerului d!inistraiei i "nternelor va fi inventariat% iar evidenele contabile vor fi actualizate $n !od corespunztor. Art. 19. Ministerul d!inistraiei i "nternelor preia drepturile i obligaiile patri!oniale ale !inisterelor care au fost co!asate i ale structurilor preluate i continu litigiile $n curs ale acestora. Art. 20. Ministerul d!inistraiei i "nternelor poate angaAa i efectua prestri de servicii pentru persoanele Auridice sau fizice% $n condiiile legii. Art. 21.Ministerul d!inistraiei i "nternelor asigur personalul propriu i te=nica din dotare $!potriva riscurilor specifice% precu! i pentru cazuri de rspundere civil stabilite prin ordin al !inistrului ad!inistraiei i internelor% $n condiiile legi. Art. 22. $1% 9ondurile necesare desfurrii activitilor $n Ministerul d!inistraiei i "nternelor se asigur de la bugetul de stat% precu! i din alte surse legal constituite. $2% Ministerul d!inistraiei i "nternelor i unitile din structura acestuia pot beneficia de donaii% sponsorizri sau bunuri oferite prin contract de co!odat% $n condiiile legii.

Art. 23. Ministerul d!inistraiei i "nternelor elaboreaz i supune spre aprobare Guvernului proiectul de =otr(re privind organizarea i funcionarea prefecturilor% $n ter!en de 30 de zile de la data intrrii $n vigoare a prezentei ordonane de urgen. Art. 24. #e data intrrii $n vigoare a prezentei ordonane de urgen se abrog :egea nr. &0/5440 privind organizarea i funcionarea Ministerului de "nterne% publicat $n Monitorul Oficial al 'o!(niei% #artea "% nr. 5&6 din 5* dece!brie 5440% cu !odificrile i co!pletrile ulterioare% cu e7cepia lit. b52 a pct. " al art. 5B i a art. 255% precu! i Ordonana de urgen a Guvernului nr. 245/2000 privind organizarea i funcionarea unor !inistere% publicat $n Monitorul Oficial al 'o!(niei% #artea "% nr. B06 din 24 dece!brie 2000% aprobat cu !odificri i co!pletri prin :egea nr. 30*/2005% cu e7cepia art. & i a ane7ei.

:<G< nr.&6 din 5B !artie 200C privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 2/200C pentru stabilirea unor !suri privind organizarea i funcionarea Ministerului d!inistraiei i "nternelor A("!COL #)!C.- )e aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr.2 din 2B ianuarie 200C pentru stabilirea unor !suri privind organizarea i funcionarea Ministerului d!inistraiei i "nternelor% publicat $n Monitorul Oficial al 'o!(niei% #artea "% nr.50& din 5 februarie 200C% cu ur!toarele !odificri i co!pletri+ 1. La articolul ! *unctul 3+ articolul 7 alineatul $1% ,a a,ea ur-torul cu*rin./ D rt.B.-152 )ecretarii de stat i secretarul general rspund de organizarea i conducerea activitii structurilor coordonate% potrivit atribuiilor i co!petenelor stabilite prin lege% =otr(re a Guvernului sau prin ordin al !inistrului ad!inistraiei i internelor.E 2. La articolul ! *unctul 5+ articolul 9 alineatul $4% ,a a,ea ur-torul cu*rin./ D1&2 3n e7ercitarea atribuiilor legale% !inistrul ad!inistraiei i internelor e!ite ordine i instruciuni% care pot avea caracter nor!ativ sau individual.E