Sunteți pe pagina 1din 8

ORDONAN privind regimul paapoartelor n Romnia n temeiul art. 107 alin. (1 i (! din "on#titu$ia Romniei i al art. 1 lit.

i din %egea nr. 1!&'1((7 pentru a)ilitarea *uvernului de a emite ordonan$e+ *uvernul Romniei emite urm,toarea ordonan$,"A./0O%1% Di#po2i$ii generale /

Art. 1. 3 (1 "et,$enii romni au garantat dreptul la li)er, 4ir4ula$ie i n mod 4ore#pun2,tor au dreptul la eli)erarea i de$inerea unui paaport n 4ondi$iile pre2entei ordonan$e. (5 Dreptul de a 4,l,tori li)er n #tr,in,tate nu poate 6a4e o)ie4tul ni4i unei re#tri4$ii+ n a6ara 4elor e7pre# prev,2ute de pre2enta ordonan$,. Art. 5. 3 (1 .aaportul 6a4e dovada identit,$ii i 4et,$eniei titularului i i d, dreptul de a iei i de a intra n $ar, prin ori4are dintre pun4tele de tre4ere a 6rontierei de#48i#e tra6i4ului interna$ional de 4,l,tori. (5 n #tr,in,tate+ paaportul d, dreptul titularului la a#i#ten$, i prote4$ie din partea mi#iunilor diplomati4e i o6i4iilor 4on#ulare ale Romniei. (! .aaportul e#te proprietatea #tatului romn. Art. !. 3 (1 0ipurile de paapoarte eli)erate 4et,$enilor romni n 4ondi$iile legii #unt- diplomati4+ de #ervi4iu i #implu. (5 "et,$enii romni pot 4,l,tori n #tr,in,tate i 4u alte do4umente eli)erate n )a2a 4onven$iilor+ a4ordurilor i n$elegerilor n48eiate de Romnia 4u alte #tate. Art. &. 3 (1 9i#iunile diplomati4e i o6i4iile 4on#ulare ale Romniei vor eli)era paapoarte 4on#ulare la 4ererea 4et,$enilor romni a6la$i n #tr,in,tate+ 4are nu mai po#ed, do4umente de 4,l,torie. n 4a2ul n 4are 4et,$eanul romn nu de$ine do4umente prin 4are #, poat, 6a4e dovada identit,$ii #ale+ paaportul 4on#ular va 6i eli)erat numai dup, 4on6irmarea a4e#teia de 4,tre Dire4$ia general, a poli$iei de 6rontier,+ #tr,ini+ : pro)leme de migr,ri i paapoarte din 4adrul 9ini#terului de /nterne+ denumit, n 4ontinuare Dire4$ia de paapoarte. (5 .aaportul 4on#ular #e eli)erea2, 4u o vala)ilitate de ; luni+ 4are poate 6i prelungit, pn, la un an+ pentru 4a titularul #,:i poat, 4ontinua 4,l,toria+ reglementa ederea ori pentru a #e napoia n $ar,. O dat, 4u intrarea n $ar,+ paaportul 4on#ular i pierde vala)ilitatea. Art. <. 3 .aaportul #e eli)erea2, 4u o vala)ilitate ini$ial, de < ani+ 4are poate 6i prelungit, o #ingur, dat,+ 6,r, a #e putea dep,i 10 ani de la data emiterii. "A./0O%1% =li)erarea i p,#trarea paapoartelor //

Art. ;. 3 (1 .aapoartele diplomati4e i de #ervi4iu #e eli)erea2, de 4,tre 9ini#terul A6a4erilor =7terne+ la 4ererea 4ondu4erii mini#terelor #au a in#titu$iilor 4entrale intere#ate. (5 %a n4etarea mandatului #au la terminarea mi#iunii o6i4iale n #tr,in,tate+ 4are a determinat eli)erarea do4umentului+ titularii de paapoarte diplomati4e i de #ervi4iu #unt o)liga$i #, le predea+ n termen de < 2ile lu4r,toare+ autorit,$ii 4are le:a eli)erat. (! n4etarea 4alit,$ii 4are a determinat eli)erarea paaportului diplomati4 #au de #ervi4iu atrage

dup, #ine retragerea #au+ dup, 4a2+ anularea a4e#tuia de 4,tre autoritatea emitent,. Art. 7. 3 "ategoriile de 4et,$eni romni 4,rora li #e eli)erea2, paapoarte diplomati4e #au de #ervi4iu #unt urm,toareleA. .aapoarte diplomati4e1. preedintele Romniei> 5. preedintele i mem)rii ?enatului> !. preedintele i mem)rii "amerei Deputa$ilor> &. primul:mini#tru i mem)rii *uvernului> <. preedintele i @ude4,torii "ur$ii "on#titu$ionale> ;. avo4atul poporului> 7. preedintele+ vi4epreedin$ii i @ude4,torii "ur$ii ?upreme de Au#ti$ie+ pre4um i mem)rii "on#iliului ?uperior al 9agi#traturii> B. preedintele i vi4epreedin$ii "ur$ii de "onturi> (. pro4urorul general al .ar48etului de pe lng, "urtea ?uprem, de Au#ti$ie+ ad@un4$ii #,i i pro4urorul general 6inan4iar al "ur$ii de "onturi> 10. preedintele i preedin$ii de #e4$ie ai "on#iliului %egi#lativ> 11. guvernatorul C,n4ii Na$ionale a Romniei> 15. preedintele i vi4epreedin$ii A4ademiei Romne> 1!. patriar8ul i mitropoli$ii Ci#eri4ii Ortodo7e Romne> 1&. e6ii 4ultelor religioa#e re4uno#4ute de #tat> 1<. #e4retarii de #tat i per#oanele a#imilate a4e#tora> 1;. pre6e4$ii+ preedin$ii 4on#iliilor @ude$ene i primarul general al 4apitalei> 17. 6un4$ionarii 4u grad diplomati4 i 4on#ular+ ataa$ii militari i ad@un4$ii a4e#tora+ dire4torii 4entrelor 4ulturale i ad@un4$ii a4e#tora+ pre4um i 6un4$ionarii #uperiori din organi2a$iile interna$ionale+ interguvernamentale> 1B. 4urierii diplomati4i> 1(. e6ii unor delega$ii guvernamentale+ 4u apro)area e7pre#, a mini#trului a6a4erilor e7terne> 50. mem)rii de 6amilie (#o$+ #o$ie i 4opiii minori ai per#oanelor prev,2ute la p4t. 117+ 4nd l n#o$e#4 pe titular. C. .aapoarte de #ervi4iu1. preedin$ii "ur$ilor de Apel i pro4urorii generali ai .ar48etelor de pe lng, "ur$ile de Apel+ 4nd 4,l,tore#4 n mi#iuni o6i4iale> 5. #u)pre6e4$ii i a#imila$ii a4e#tora+ primarii muni4ipiilor+ oraelor i #e4toarelor muni4ipiului Cu4ureti+ 4nd 4,l,tore#4 n mi#iuni o6i4iale> !. 6un4$ionarii din aparatul 4entral al admini#tra$iei pu)li4e+ 4nd 4,l,tore#4 n mi#iuni o6i4iale> &. per#onalul te8ni4o:admini#trativ i de #ervi4iu al mi#iunilor diplomati4e+ o6i4iilor 4on#ulare+ repre2entan$elor permanente pe lng, organi2a$iile interna$ionale+ le4torii trimii n mi#iune de 9ini#terul =du4a$iei Na$ionale+ pre4um i mem)rii lor de 6amilie (#o$+ #o$ie i 4opiii minori > <. preedin$ii i vi4epreedin$ii organi2a$iilor i a#o4ia$iilor pro6e#ionale la nivel na$ional+ legal 4on#tituite+ 4nd 4,l,tore#4 n mi#iuni o6i4iale> ;. preedin$ii organi2a$iilor 4et,$enilor apar$innd minorit,$ilor na$ionale+ legal 4on#tituite+ mem)re ale "on#iliului 9inorit,$ilor Na$ionale+ 4nd #e depla#ea2, n #tr,in,tate n intere# de #ervi4iu> 7. alte per#oane+ 4u apro)area mini#trului a6a4erilor e7terne+ 4nd 4,l,tore#4 n #tr,in,tate n mi#iune o6i4ial, de #tat. Art. B. .aapoartele #imple #e eli)erea2, de 9ini#terul de /nterne prin Dire4$ia de paapoarte #au #ervi4iile teritoriale #u)ordonate i #e p,#trea2, de 4,tre titulari. Art. (. "ererile pentru eli)erarea paapoartelor #imple #e depun+ per#onal+ de 4,tre #oli4itan$i la Dire4$ia de paapoarte #au+ dup, 4a2+ la #ervi4iile teritoriale pe ra2a 4,rora au domi4iliul.

n 4a2uri temeini4 motivate+ 4ererile pot 6i depu#e prin mandatar+ 4u pro4ur, #pe4ial, autenti6i4at, n $ar, de 4,tre notarul pu)li4+ iar n #tr,in,tate de mi#iunea diplomati4, ori o6i4iul 4on#ular. Art. 10. (1 "ererile pentru eli)erarea paapoartelor #imple ori de prelungire a vala)ilit,$ii a4e#tora #e #olu$ionea2, de 4,tre Dire4$ia de paapoarte #au #ervi4iile teritoriale #u)ordonate. (5 n #tr,in,tate+ prelungirea vala)ilit,$ii do4umentelor de 4,l,torie #e 6a4e la 4ererea titularilor a4e#tora de 4,tre mi#iunile diplomati4e i o6i4iile 4on#ulare ale Romniei. Art. 11. (1 .er#oana 4are a mplinit vr#ta de 1& ani are dreptul la paaport individual. (5 %a 4ererea p,rin$ilor ori a repre2entantului legal+ n #itua$ii motivate+ #e poate eli)era paaport individual i 4opiilor 4are nu au mplinit vr#ta de 1& ani. (! "opiii pn, la vr#ta de 1& ani pot 6i n#4rii n paaportul p,rin$ilor ori al repre2entantului lor legal. (& .entru n#4rierea n paaportul unuia dintre p,rin$i a 4opiilor 4are nu au mplinit vr#ta de 1& ani e#te ne4e#ar 4on#im$,mntul #4ri# al 4eluilat p,rinte. Art. 15. (1 .aapoartele #imple #e eli)erea2, n termen de 50 de 2ile de la data depunerii 4ererii. (5 n 4a2ul m)oln,virii grave ori a de4e#ului unei rude apropiate+ e6e4tu,rii unui tratament medi4al de urgen$,+ 4it,rii ntr:un pro4e# n #tr,in,tate #au n alte #itua$ii temeini4 @u#ti6i4ate+ termenul de eli)erare a paaportului e#te de 4el mult ! 2ile. (! .entru per#oanele prev,2ute la art. 5&+ termenul de eli)erare a paaportului e#te de 4el mult (0 2ile. Art. 1!. n 4a2uri temeini4 @u#ti6i4ate+ 4et,$eanului romn po#e#or al unui paaport vala)il i #e poate eli)era al doilea paaport. %a n4etarea #itua$iei 4e a determinat eli)erarea+ titularul e#te o)ligat #,:l predea+ #pre p,#trare+ autorit,$ilor emitente. Art. 1&. (1 "et,$eanului romn i #e poate re6u2a+ temporar+ eli)erarea paaportului+ iar da4, i:a 6o#t eli)erat+ i poate 6i retra#+ ori i #e poate #u#penda dreptul de 6olo#ire a a4e#tuia+ atun4i 4nda e#te nvinuit #au in4ulpat ntr:o 4au2, penal, i magi#tratul di#pune in#tituirea m,#urii interdi4$iei p,r,#irii lo4alit,$ii+ n #4opul a#igur,rii )unei de#6,ur,ri a pro4e#ului penal+ indi6erent de 6a2a n 4are a4e#ta #e a6l,> ) a 6o#t 4ondamnat i are de e7e4utat o pedeap#, privativ, de li)ertate> 4 e#te urm,rit pentru 4rean$e e7igi)ile mai mari de 5< milioane lei+ datorate unor per#oane 6i2i4e+ per#oane @uridi4e #au #tatului+ iar e7e4utarea a4e#tora nu e#te garantat,> n a4e#t 4a2+ m,#ura #e ia la 4ererea 4elor intere#a$i+ da4, plata 4rean$elor a 6o#t di#pu#, prin 8ot,rre @ude4,torea#4, r,ma#, de6initiv, i irevo4a)il,> d a #,vrit n $ar, #au n #tr,in,tate 6apte de natur, #, adu4, atingere #iguran$ei na$ionale+ men$inerii ordinii pu)li4e+ prote4$iei #,n,t,$ii #au moralei ori drepturilor i li)ert,$ilor 6undamentale ale altei per#oane> dovada 6aptelor #,vrite n #tr,in,tate #e 6a4e 4u a4te @udi4iare re4uno#4ute potrivit legii romne> n a#t6el de 4a2uri+ m,#ura #e ia de 4,tre Dire4$ia de paapoarte #au #ervi4iile teritoriale+ dup, 4a2+ pentru o durat, 4uprin#, ntre ! i 15 luni+ #ta)ilit, propor$ional 4u gravitatea 6aptei 4omi#e i 4on#e4in$ele ei. (5 n #itua$iile prev,2ute la lit. a i ) + m,#ura va 6i luat, de 4,tre Dire4$ia de paapoarte #au+ dup, 4a2+ de #ervi4iile teritoriale #u)ordonate numai n )a2a 4ererii #4ri#e a organelor de urm,rire penal,+ a in#tan$elor @ude4,toreti #au a organelor prev,2ute de lege 4u atri)u$ii de punere n e7e4utare a pedep#ei n#48i#orii. Art. 1<. (1 Re6u2ul eli)er,rii+ retragerea ori #u#pendarea dreptului de 6olo#ire a paaportului #e 4omuni4,+ n #4ri#+ 4elui n 4au2,+ 4u men$ionarea motivelor+ n termen de 1< 2ile de la data lu,rii m,#urii. (5 mpotriva ori4,reia dintre m,#urile prev,2ute la alin. (1 + per#oana nemul$umit, poate 6a4e 4onte#ta$ie la organul ierar8i4 #uperior 4elui 4are a di#pu# m,#ura+ n termen de !0 de 2ile de la data 4omuni4,rii. (! "onte#ta$ia #e #olu$ionea2, n termen de !0 de 2ile de la data nregi#tr,rii ei+ iar da4, 4el n

4au2, e#te nemul$umit de modul de #olu$ionare+ #e poate adre#a in#tan$ei de 4onten4io# admini#trativ 4ompetente. Art. 1;. (1 .er#oana 4,reia i #:a apro)at renun$area la 4et,$enia romn, are o)liga$ia #, predea paaportul emi# de 4,tre autoritatea romn, mi#iunii diplomati4e #au o6i4iului 4on#ular al Romniei+ iar n $ar,+ Dire4$iei de paapoarte #au #ervi4iilor teritoriale #u)ordonate. (5 .aapoartele g,#ite+ pre4um i 4ele 4are au apar$inut per#oanelor de4edate vor 6i predate 4elui mai apropiat #ervi4iu teritorial din #u)ordinea Dire4$iei de paapoarte+ n termen de 4el mult < 2ile lu4r,toare. "A./0O%1% ?an4$iuni la regimul paapoartelor ///

Art. 17. 3 n4,l4area di#po2i$iilor prev,2ute n pre2enta ordonan$, atrage+ dup, 4a2+ r,#punderea 4ivil,+ material,+ di#4iplinar, 4ontraven$ional, #au penal, a per#oanei vinovate. Art. 1B. 3 "on#tituie 4ontraven$ii la regimul paapoartelor urm,toarele 6aptea nepredarea de 4,tre titular a paaportului diplomati4 #au de #ervi4iu n termenul i 4ondi$iile prev,2ute de ordonan$,> ) nepredarea de 4,tre titular+ unit,$ii emitente+ a 4elui de al doilea paaport vala)il+ n termen de < 2ile lu4r,toare de la n4etarea #itua$iei 4are a determinat eli)erarea a4e#tuia> 4 re$inerea paaportului #au a altui do4ument de 4,l,torie de 4,tre per#oane neautori2ate de lege+ pre4um i darea drept ga@ a a4e#tuia> d pierderea+ deteriorarea #au di#trugerea paaportului ori a altui do4ument de 4,l,torie+ din 4ulpa titularului> e de4lararea n mod repetat+ n termen de < ani+ a pierderii+ deterior,rii #au di#trugerii paaportului #au a altui do4ument de 4,l,torie+ din 4ulpa titularului> 6 e6e4tuarea de modi6i4,ri #au ad,ugiri n paaport ori n alt do4ument de 4,l,torie+ da4, 6apta nu a 6o#t #,vrit, n alt6el de 4ondi$ii n4t+ potrivit legii+ #, 4on#tituie in6ra4$iune. Art. 1(. 3 "ontraven$iile prev,2ute la art. 1B lit. a + ) i 4 #e #an4$ionea2, 4u amend, de la 500.000 lei la <00.000 lei+ 4ele prev,2ute la lit. d 4u amend, de la &00.000 lei la B00.000 lei+ iar 4ele de la lit. e i 6 4u amend, de la 700.000 lei la 1.<00.000 lei. Art. 50. 3 "ontraven$iile #e 4on#tat, i #an4$iunile #e apli4, de 4,tre per#onalul anume de#emnat din 9ini#terul de /nterne i 9ini#terul A6a4erilor =7terne. Art. 51. 3 "ontraven$iilor prev,2ute n pre2enta ordonan$, li #e apli4, prevederile %egii nr. !5'1(;B privind #ta)ilirea i #an4$ionarea 4ontraven$iilor. "A./0O%1% Di#po2i$ii 6inale /D

Art. 55. 3 "et,$enilor romni+ 4are i:au #ta)ilit domi4iliul n #tr,in,tate+ le e#te a#igurat dreptul de a reveni ori4nd n $ar,+ temporar #au de6initiv. Art. 5!. 3 "et,$enii romni 4are i:au #ta)ilit domi4iliul n #tr,in,tate+ pre4um i 4ei a6la$i temporar+ pentru perioade mai mari de ; luni+ #e pot nregi#tra la mi#iunea diplomati4, #au o6i4iul 4on#ular al Romniei din $ara de domi4iliu ori reedin$,. Art. 5&. 3 "et,$enilor romni 4are i #ta)ile#4 domi4iliul n #tr,in,tate li #e eli)erea2, paapoarte #imple+ n 4are #e men$ionea2, $ara de domi4iliu. Art. 5<. 3 "et,$enii romni 4u domi4iliul n #tr,in,tate+ ori 4ei a6la$i temporar+ 4,rora autorit,$ile #tatului re#pe4tiv le:au apro)at #ta)ilirea+ pot depune 4ererile pentru eli)erarea paapoartelor #imple+ n 4are #e men$ionea2, $ara de domi4iliu+ la mi#iunile diplomati4e #au o6i4iile 4on#ulare ale Romniei+ iar 4nd #e a6l, temporar n $ar,+ la #ervi4iile teritoriale din #u)ordinea Dire4$iei de

paapoarte pe ra2a 4,rora au avut ultimul domi4iliu. Art. 5;. 3 (1 Eurtul paaportului #e de4lar, n termen de &B de ore la unitatea de poli$ie pe teritoriul 4,reia a 6o#t 4on#tatat. (5 .ierderea+ deteriorarea #au di#trugerea paaportului #implu ori a altui do4ument de 4,l,torie #e de4lar, la #ervi4iul teritorial din #u)ordinea Dire4$iei de paapoarte pe ra2a 4,ruia domi4ilia2, titularul+ iar a 4elui de #ervi4iu #au diplomati4+ la 9ini#terul A6a4erilor =7terne. (! =li)erarea unui paaport #implu n lo4ul 4elui de4larat 6urat ori pierdut #e 6a4e numai dup, 4e titularul pre2int, dovada pu)li4,rii pierderii ori 6urtului n 9onitorul O6i4ial al Romniei+ 4u e74ep$ia #itua$iilor prev,2ute la art. 15 alin. (5 . (& n 4a2ul de4lar,rii n mod repetat+ n termen de < ani+ a 6urtului #au pierderii paaportului+ termenul de #olu$ionare a 4ererii de eli)erare a unui nou do4ument poate 6i prelungit pn, la 4on6irmarea 4elor de4larate+ dar nu mai mult de ; luni. (< "et,$enii romni a6la$i n #tr,in,tate vor de4lara 6urtul paaportului la autorit,$ile de poli$ie 4ompetente+ iar pierderea a4e#tuia la mi#iunea diplomati4, #au la o6i4iul 4on#ular romn+ 4are va pro4eda 4on6orm prevederilor art. &. Art. 57. 3 ?umele 4e #e a#igur, prin #48im) valutar 4et,$enilor romni 4are 4,l,tore#4 n #tr,in,tate #e #ta)ile#4 periodi4 prin reglement,ri ale C,n4ii Na$ionale a Romniei. Art. 5B. 3 0ipul+ 6orma i 4on$inutul paapoartelor i ale altor do4umente de 4,l,torie #e #ta)ile#4 prin 8ot,rre a *uvernului+ la popunerea 9ini#terului A6a4erilor =7terne i 9ini#terului de /nterne. Art. 5(. 3 .re2enta ordonan$, intr, n vigoare n termen de !0 de 2ile de la data pu)li4,rii ei n 9onitorul O6i4ial al Romniei. Art. !0. 3 %a data intr,rii n vigoare a pre2entei ordonan$e #e a)rog, art. 1FB+ 10 i 11 din 4apitolul /+ 4apitolul //+ 4apitolul /D i art. 57 i 5(3!1 din 4apitolul D din De4retul:lege nr. 10'1((0+ privind regimul paapoartelor i al 4,l,toriilor n #tr,in,tate+ pu)li4at n 9onitorul O6i4ial al Romniei+ .artea /+ nr. ; din 10 ianuarie 1((0> Ordonan$a *uvernului nr. !7'1((& privind unele m,#uri n leg,tur, 4u eli)erarea i p,#trarea paapoartelor+ pu)li4at, n 9onitorul O6i4ial al Romniei+ .artea /+ nr. 5&< din !0 augu#t 1((&+ apro)at, i modi6i4at, prin %egea nr. 1&&'1((&+ pu)li4at, n 9onitorul O6i4ial al Romniei+ .artea /+ nr. !7& din !1 de4em)rie 1((&+ pre4um i ori4e alte di#po2i$ii 4ontrare.

Ordonan nr. 84 din 28 august 2003 pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paapoartelor n !om"nia .u)li4at n 9onitorul O6i4ial+ .artea / nr. ;55 din !0 augu#t 500! n temeiul art. 107 din "on#titu$ie i al art. 1 p4t. D//.1 din %egea nr. 57('500! privind a)ilitarea *uvernului de a emite ordonan$e+ *uvernul Romniei adopt, pre2enta ordonan$,.

#rt. $. % Ordonan$a *uvernului nr. ;<'1((7 privind regimul paapoartelor n Romnia+ pu)li4at, n 9onitorul O6i4ial al Romniei+ .artea /+ nr. 55; din !0 augu#t 1((7+ apro)at, 4u modi6i4,ri prin %egea nr. 51;'1((B+ pu)li4at, n 9onitorul O6i4ial al Romniei+ .artea /+ nr. &&; din 5! noiem)rie 1((B+ 4u modi6i4,rile i 4omplet,rile ulterioare+ #e modi6i4, i #e 4ompletea2, dup, 4um urmea2,1. %a arti4olul 7 litera A+ pun4tul 17 #e modi6i4, i va avea urm,torul 4uprin#G17. 6un4$ion,rii 4u grad diplomati4 i 4on#ular i per#oanele 4are i de#6,oar, a4tivitatea n 9ini#terul A6a4erilor =7terne+ prin detaare de la alte in#titu$ii+ pe 6un4$ii 4ore#pun2,toare 6un4$ionarilor 4u grad diplomati4 i 4on#ular+ ataa$ii militari i ad@un4$ii a4e#tora+ dire4torii 4entrelor 4ulturale i ad@un4$ii a4e#tora+ pre4um i 6un4$ionarii #uperiori din organi2a$iile interna$ionale+ interguvernamentale>G &. Dup, pun4tul 50 al literei A a arti4olului 7 #e introdu4e un nou pun4t+ pun4tul 51+ 4u urm,torul 4uprin#G51. alte per#oane 4are #e depla#ea2, n #tr,in,tate+ n mi#iune o6i4ial,+ pentru #u#$inerea unor intere#e na$ionale+ 4u apro)area mini#trului a6a4erilor e7terne.G '. %a arti4olul 7 litera C+ pun4tul 7 #e modi6i4, i va avea urm,torul 4uprin#G7. alte per#oane+ 4u apro)area mini#trului a6a4erilor e7terne+ 4nd 4,l,tore#4 n #tr,in,tate n mi#iuni o6i4iale.G 4. Alineatul (5 al arti4olului 11 #e modi6i4, i va avea urm,torul 4uprin#G(5 %a 4ererea am)ilor p,rin$i ori a repre2entantului legal+ n #itua$ii motivate+ #e poate eli)era paaport individual i 4opiilor 4are nu au mplinit vr#ta de 1& ani> pentru minorul n4redin$at unuia dintre p,rin$i prin 8ot,rre @ude4,torea#4, r,ma#, de6initiv,+ paaportul individual #e poate eli)era la 4ererea p,rintelui 4,ruia minorul i:a 6o#t n4redin$at.G 5. %itera ) a alineatului (1 al arti4olului 1& #e modi6i4, i va avea urm,torul 4uprin#G) e#te nvinuit #au in4ulpat ntr:o 4au2, penal, i magi#tratul di#pune in#tituirea m,#urii interdi4$iei p,r,#irii lo4alit,$ii #au $,rii+ n #4opul a#igur,rii )unei de#6,ur,ri a pro4e#ului penal+ indi6erent de 6a2a n 4are a4e#ta #e a6l,>G 6. %itera e a alineatului (1 al arti4olului 1& #e modi6i4, i va avea urm,torul 4uprin#Ge a #,vrit n #tr,in,tate 6apte de natur, #, adu4, atingere #iguran$ei na$ionale+ men$inerii ordinii pu)li4e+ prote4$iei #,n,t,$ii #au moralei ori drepturilor i li)ert,$ilor 6undamentale ale altei per#oane+ 4are #unt #ta)ilite prin 8ot,rri @ude4,toreti #au 6a4 o)ie4tul urm,ririi penale> dovada 6aptelor #,vrite n #tr,in,tate #e 6a4e 4u a4te @udi4iare re4uno#4ute potrivit legii romne> n a#t6el de 4a2uri m,#ura #e di#pune de 4,tre Dire4$ia *eneral, de =viden$, /n6ormati2at, a .er#oanei #au de 4,tre 6orma$iunile teritoriale de eviden$, in6ormati2at, a per#oanei+ dup, 4a2+ pentru o durat, 4uprin#, ntre 1 an i < ani+ #ta)ilit, propor$ional 4u gravitatea 6aptei 4omi#e i 4u 4on#e4in$ele ei. A4eeai m,#ur, poate 6i luat, i mpotriva per#oanei 4are a #,vrit n #tr,in,tate 6apta de 4eretorie+ 4on#tatat, potrivit legii+ pre4um i mpotriva per#oanelor returnate n )a2a a4ordurilor de readmi#ie n48eiate de Romnia 4u alte #tate i a 4et,$enilor romni 4are au 6o#t returna$i din #tate 4u 4are Romnia nu a n48eiat a4orduri de readmi#ie+ indi6erent de motive+ ori 4are au dep,it

termenele de edere n #tatele n 4are au 4,l,torit+ #ta)ilite prin a4ordurile #au 4onven$iile n48eiate 4u a4e#tea.G #rt. $$. % .re2enta ordonan$, intr, n vigoare la !0 de 2ile de la data pu)li4,rii ei n 9onitorul O6i4ial al Romniei+ .artea /. #rt. $$$. % Ordonan$a *uvernului nr. ;<'1((7+ apro)at, 4u modi6i4,ri i 4omplet,ri prin %egea nr. 51;'1((B+ 4u modi6i4,rile i 4omplet,rile ulterioare+ va 6i repu)li4at, n 9onitorul O6i4ial al Romniei+ .artea /+ dup, apro)area prin lege a pre2entei ordonan$e.