Sunteți pe pagina 1din 13

Hotrre nr.

1538 din 18 decembrie 2003 pentru organizarea i funcionarea Grzii Financiare Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din ianuarie 2!!" #n te$eiul art. 1! din %on&tituia 'o$(niei, republicat, al art. 2 alin. )1*, art. + alin. )+* i al art. 1+ alin. )2* din Ordonana de urgen a Gu,ernului nr. -1.2!!+ pri,ind organizarea Grzii Financiare, Gu,ernul 'o$(niei adopt prezenta /otr(re.

Art. 1. - (1) Garda Financiar e&te in&tituie public de control, cu per&onalitate 0uridic, care e1ercit controlul operati, i inopinat pri,ind pre,enirea, de&coperirea i co$baterea oricror acte i fapte din do$eniul econo$ic, financiar i ,a$al, care au ca efect e,aziunea i frauda fi&cal, organizat ca organ de &pecialitate al ad$ini&traiei publice centrale n &ubordinea 2utoritii 3aionale de %ontrol. (2) Garda Financiar are &ediul n $unicipiul 4ucureti, &tr. 2polodor nr. 15, &ectorul 6. Art. 2. - (1) Garda Financiar e&te condu& de un co$i&ar general 7 funcionar public, nu$it prin ordin al $ini&trului delegat pentru coordonarea autoritilor de control, n condiiile legii. (2) %o$i&arul general are calitatea de ordonator &ecundar de credite i e1ercit atribuiile legale n acea&t calitate pentru toate unitile din &tructura Grzii Financiare. #n e1ercitarea atribuiilor &ale co$i&arul general e$ite decizii, aprob nor$e de lucru i &tabilete proceduri pentru ntreg per&onalul Grzii Financiare. (3) %o$i&arul general reprezint Garda Financiar n relaiile cu terii, nu$ete, anga0eaz, pro$o,eaz, &ancioneaz i elibereaz din funcii per&onalul din &tructura %o$i&ariatului general, co$i&arii7efi, co$i&arii7efi ad0unci ai co$i&ariatelor regionale i ai %o$i&ariatului Municipiului 4ucureti, precu$ i co$i&arii care conduc &eciile 0udeene, potri,it legii, cu a,izul $ini&trului delegat pentru coordonarea autoritilor de control pentru funciile de conducere. (4) %o$i&arul general a&igur, prin deciziile luate, ndeplinirea core&punztoare a atribuiilor ce re,in Grzii Financiare potri,it di&poziiilor legale n ,igoare i r&punde n faa $ini&trului delegat pentru coordonarea autoritilor de control de ntreaga acti,itate de&furat de unitile din &tructura Grzii Financiare. (5) %o$i&arul general e&te a0utat n acti,itate de + co$i&ari generali ad0unci care, n ab&ena co$i&arului general, anga0eaz i reprezint Garda Financiar pe baza $andatului e1pre& dat prin decizie a co$i&arului general. Art. 3. (1) Garda Financiar are n &tructur8 a) %o$i&ariatul general9 b) co$i&ariatele regionale i %o$i&ariatul Municipiului 4ucureti, care au n co$ponen &ecii 0udeene arondate. (2) :tructura organizatoric a Grzii Financiare e&te pre,zut n ane1a nr. 1. (3) 3u$rul total de po&turi pentru Garda Financiar e&te de 1.!!6, din care 12! de po&turi pentru aparatul %o$i&ariatului general. Po&turile &unt alocate funciilor publice &pecifice i generale i per&onalului contractual, cu re&pectarea di&poziiilor legale. (4) 3u$rul de po&turi pentru fiecare co$i&ariat regional i pentru %o$i&ariatul Municipiului 4ucureti &e di&tribuie din nu$rul total pre,zut la alin. )+*, prin decizie a co$i&arului general, cu a,izul $ini&trului delegat pentru coordonarea autoritilor de control. Art. 4. - (1) %o$i&ariatul general e&te &tructura central a Grzii Financiare, care, &ub conducerea co$i&arului general, a&igur realizarea &trategiei de control, ur$rete $odul de realizare a atribuiilor ncredinate co$i&ariatelor regionale i %o$i&ariatului Municipiului 4ucureti, &tabilete $&uri operati,e pentru eficiena controlului curent i a controlului te$atic. %o$i&arii din %o$i&ariatul general al Grzii Financiare au co$peten de control operati, i inopinat pe ntreg teritoriul rii, n condiiile pre,zute n prezenta /otr(re. (2) #n &tructura %o$i&ariatului general &e pot organiza &er,icii, birouri i alte co$parti$ente

funcionale prin decizie a co$i&arului general, cu a,izul $ini&trului delegat pentru coordonarea autoritilor de control. Art. 5. - (1) %o$i&ariatele regionale &e organizeaz ca uniti zonale cu co$petene teritoriale li$itate, care conduc i &upra,eg/eaz acti,itatea de control operati, i inopinat pentru &eciile 0udeene arondate. %o$i&arii din co$i&ariatele regionale au co$peten de control operati, i inopinat n &eciile 0udeene arondate. 3u$rul co$i&ariatelor regionale i &eciile 0udeene arondate fiecrui co$i&ariat regional &unt pre,zute n ane1a nr. 2. :ediile co$i&ariatelor regionale, al %o$i&ariatului Municipiului 4ucureti i ale &eciilor 0udeene arondate &unt pre,zute n ane1a nr. +, iar bunurile $obile i i$obile ce &e preiau &e &tabile&c prin protocol nc/eiat cu Mini&terul Finanelor Publice. (2) %on&iliile locale &pri0in co$i&ariatele Grzii Financiare pentru a&igurarea, n condiiile legii, de a$pla&a$ente n ,ederea con&truirii de &edii proprii pentru Garda Financiar. (3) %o$i&ariatele regionale i %o$i&ariatul Municipiului 4ucureti &unt uniti cu per&onalitate 0uridic. Art. 6. - (1) %o$i&ariatele regionale &unt condu&e fiecare de un co$i&ar7ef, a0utat de un co$i&ar7 ef ad0unct, care au atribuii i r&punderi pentru &eciile 0udeene arondate, no$inalizate e1pre& prin decizie a co$i&arului general. %o$i&ariatul Municipiului 4ucureti e&te condu& de un co$i&ar7 ef i + co$i&ari7efi ad0unci care au atribuii i r&punderi inclu&i, pentru &eciile 0udeene arondate. (2) %o$i&arii7efi ai co$i&ariatelor regionale i al %o$i&ariatului Municipiului 4ucureti &unt ordonatori teriari de credite i ndepline&c n acea&t calitate toate atribuiile legale care le re,in pentru co$i&ariatul re&pecti, i &eciile 0udeene arondate. Art. 7. - Prin 'egula$entul de organizare i funcionare a Grzii Financiare, aprobat prin ordin al $ini&trului delegat pentru coordonarea autoritilor de control, &e &tabile&c relaiile de coordonare, colaborare i r&pundere pentru toate &tructurile Grzii Financiare. Art. 8. - (1) :eciile 0udeene &e organizeaz ca uniti co$ponente ale co$i&ariatelor regionale i ale %o$i&ariatului Municipiului 4ucureti, fr per&onalitate 0uridic, i &unt condu&e de un co$i&ar ef de &ecie a&i$ilat la &alarizare co$i&arului7ef ad0unct al co$i&ariatului regional. %o$i&arul ef de &ecie e&te &ubordonat co$i&arului7ef al co$i&ariatului regional la care e&te arondat &ecia 0udeean re&pecti, &au al %o$i&ariatului Municipiului 4ucureti. (2) Obiecti,ele de control &unt coordonate de co$i&ariatul regional &au de %o$i&ariatul Municipiului 4ucureti, dup caz, pentru toate &eciile 0udeene arondate, iar rezultatele nregi&trate de ace&tea &unt centralizate i raportate pe fiecare co$i&ariat regional care r&punde de ntreaga acti,itate a &eciilor 0udeene arondate. Art. 9. - %o$i&ariatele regionale i %o$i&ariatul Municipiului 4ucureti pot utiliza n operaiunile de control curent &au te$atic care le re,in co$i&ari din toate &eciile 0udeene arondate, n funcie de &pecializarea ace&tora n diferitele obiecti,e &au te$e ce fac obiectul controlului operati, i inopinat. ;in di&poziie a co$i&arului general &au cu aprobarea &cri& a ace&tuia, la cererea co$i&arilor efi, pentru anu$ite operaiuni de control pot participa co$i&ari din oricare dintre co$i&ariatele regionale, %o$i&ariatul Municipiului 4ucureti i din oricare dintre &eciile 0udeene. Art. 10. - (1) 2tribuiile Grzii Financiare, &tabilite potri,it legii i ncredinate n li$itele legii de ctre $ini&trul delegat pentru coordonarea autoritilor de control, &e duc la ndeplinire de ctre co$i&arii Grzii Financiare, cu re&pectarea deontologiei funcionarilor publici n,e&tii cu e1erciiul autoritii publice. (2) #n e1ercitarea atribuiilor &ale Garda Financiar efectueaz controlul operati, i inopinat &ub for$a controlului curent &au te$atic, dup caz, cu pri,ire la8 a) re&pectarea actelor nor$ati,e n &copul pre,enirii, de&coperirii i co$baterii oricror acte i fapte interzi&e de lege9 b) re&pectarea nor$elor de co$er, ur$rind pre,enirea, depi&tarea i nlturarea operaiunilor ilicite9 c) $odul de producere, depozitare, circulaie i ,alorificare a bunurilor n toate locurile i &paiile n care &e de&foar acti,itatea agenilor econo$ici9 d) participarea, n colaborare cu organele de &pecialitate ale altor $ini&tere i in&tituii &pecializate, la aciuni de depi&tare i de co$batere a acti,itilor ilicite care genereaz feno$ene de e,aziune i

fraud fi&cal. Art. 11. - (1) Garda Financiar coopereaz cu organele cu atribuii &i$ilare din alte &tate, pe baza tratatelor internaionale la care 'o$(nia e&te parte &au pe baz de reciprocitate, precu$ i cu organi&$ele de co$batere a fraudei din cadrul <niunii =uropene, n cauzele de intere& co$un, potri,it protocoalelor nc/eiate n ace&t &en&. (2) 2ciunile ntreprin&e n realizarea obiecti,elor pre,zute la alin. )1* &e realizeaz prin inter$ediul co$parti$entului de&e$nat e1pre& n &tructura organizatoric cu ace&te atribuii i ,or fi coordonate i &upra,eg/eate direct de un co$i&ar general ad0unct. (3) Pentru perfecionarea per&onalului Grzii Financiare, &u&inerea te$atic la diferite aciuni organizate de Garda Financiar &au la in,itaia organi&$elor &i$ilare din alte &tate, co$i&arul general de&e$neaz per&oanele co$petente, cu acordul e1pre& al $ini&trului delegat pentru coordonarea autoritilor de control. Art. 12. - 2ctele de control ntoc$ite de co$i&arii Grzii Financiare &unt acte ad$ini&trati,e de control operati, i inopinat i &e co$unic direciilor generale ale finanelor publice n a cror raz teritorial &e afl &ediul &ocial al agentului econo$ic controlat, pentru luarea $&urilor fi&cale, &au organelor de ur$rire penal, dup caz. Art. 13. - (1) 2ctele prin care &unt di&pu&e $&urile cu caracter i$ediat rezultate din controlul efectuat de ctre co$i&arii Grzii Financiare, a cror e1ecutare e&te n &arcina entitilor ,erificate, con&tituie acte opozabile entitilor re&pecti,e. (2) #n actele de control nc/eiate &e face $eniunea c ace&t control e&te operati, i inopinat. (3) #n e1ercitarea atribuiilor de &er,iciu co$i&arii Grzii Financiare con&tat prin proce&7,erbal contra,eniile &,(rite i aplic &anciunile legale. (4) 3ee1ecutarea $&urilor di&pu&e de co$i&arii Grzii Financiare n ndeplinirea atribuiilor legal ncredinate i prin e1ercitarea drepturilor e1pre& conferite de lege &e &ancioneaz potri,it legii. (5) Pentru con&tatarea contra,eniilor, aplicarea &anciunilor legale i ,r&area &u$elor la >rezoreria :tatului, Garda Financiar utilizeaz for$ularele aprobate legal, p(n la epuizarea &tocului, oper(nd $odificrile core&punztoare ca ur$are a &c/i$brii &ubordonrii. ?a epuizarea &tocului, noile for$ulare &e &olicit de Garda Financiar, &e aprob i &e elibereaz n condiiile legii. Garda Financiar ,a utiliza n continuare foile de ,r&$(nt7c/itane folo&ite n acti,itatea de trezorerie, n condiiile &tabilite de Mini&terul Finanelor Publice. Art. 14. - (1) Pentru ndeplinirea atribuiilor ncredinate, co$i&arii Grzii Financiare &unt ndreptii & di&pun toate $&urile pre,zute de Ordonana de urgen a Gu,ernului nr. -1.2!!+ pri,ind organizarea Grzii Financiare, precu$ i orice alte $&uri rezultate din actele nor$ati,e a cror nclcare o con&tat, potri,it co$petenelor. (2) Pentru e1ercitarea controlului operati, i inopinat, co$i&arii Grzii Financiare prezint ordinul de &er,iciu, care e&te de regul general, cu caracter per$anent i care indic nu$ele co$i&arului i co$petenele ace&tuia, precu$ i legiti$aia de control i in&igna, pre,zute de prezenta /otr(re. Art. 15. - (1) Per&onalul Grzii Financiare care ndeplinete funcii publice &pecifice e&te dotat cu unifor$, n&e$ne di&tincti,e, ar$a$ent i alte $i0loace te/nice utilizate ca $i0loc indi,idual de autoaprare. <nifor$a i celelalte dotri pre,zute de prezenta /otr(re pot fi purtate n ti$pul e1ercitrii atribuiilor de control legal ncredinate, n condiiile pre,zute n 'egula$entul de organizare i funcionare a Grzii Financiare. (2) Modelul unifor$ei, al n&e$nelor di&tincti,e, al legiti$aiei de control i al ordinului de &er,iciu &unt pre,zute n ane1a nr. ". (3) 2c/iziionarea unifor$ei i a n&e$nelor di&tincti,e &e face n condiiile legii pentru ac/iziiile publice, iar nor$ele de dotare i durata de &er,iciu &unt cele pre,zute n ane1a nr. " a*. (4) Mi0loacele te/nice, ec/ipa$entele de autoaprare, de protecie i de co$unicare &unt pre,zute n ane1a nr. " b*, iar ac/iziionarea ace&tora &e face n condiiile legii. (5) 2r$a$entul &e poate a&igura at(t prin ac/iziii publice, c(t i prin redi&tribuire cu titlu gratuit de la alte in&tituii autorizate, pe baza protocoalelor nc/eiate n condiiile legii, n $&ura di&ponibilitilor, cu condiia predrii ace&tuia n perfect &tare fizic i de funcionare te/nic i fiabilitate. (6) P(n la a&igurarea condiiilor $ateriale i financiare pentru dotrile pre,zute la alin. )1*7)6*, precu$ i p(n la e1pirarea duratei de &er,iciu a ec/ipa$entului, per&onalul Grzii Financiare

utilizeaz dotrile e1i&tente. Art. 16. - (1) Per&onalul Grzii Financiare beneficiaz de &ti$ulente $ateriale i $orale, n condiiile legii. (2) 3i,elul de con&tituire pentru fiecare &ur& i condiiile de repartizare i utilizare a fondului de &ti$ulente &unt pre,zute n nor$ele $etodologice cuprin&e n ane1a nr. 6. Art. 17. - (1) In&tituiile &pecializate care pregte&c per&onal $ilitar i care prin lege au dreptul & dein i & folo&ea&c ar$a$ent pentru realizarea unor atribuii i &arcini &peciale de aprare &pri0in Garda Financiar n realizarea progra$ului de dotare i de pregtire a per&onalului propriu pentru deinerea i utilizarea ar$a$entului, $i0loacelor te/nice i ec/ipa$entelor proprii. (2) '&punderea pentru a&i$ilarea cunotinelor i utilizarea core&punztoare a ace&tora re,ine co$i&arilor Grzii Financiare, care ,or fi te&tai din punct de ,edere fizic, p&i/ic i al cunotinelor nece&are pentru acordarea dreptului de portar$, anterior ncredinrii ar$a$entului i ec/ipa$entelor re&pecti,e. Art. 18. - (1) 2utoturi&$ele din dotare &unt in&cripionate cu n&e$nul Grzii Financiare n for$a de&cri& pentru in&igna co$i&arului, n di$en&iune core&punztoare, i &unt pre,zute cu n&e$ne i di&poziti,e de a,ertizare &onor i lu$inoa&, n condiiile pre,zute de art. +2 din Ordonana de urgen a Gu,ernului nr. 1-6.2!!2 pri,ind circulaia pe dru$urile publice. (2) 3u$rul $a1i$ de autoturi&$e, $i0loace de tran&port &peciale i con&u$ul lunar de carburani pentru Garda Financiar &unt pre,zute n ane1a nr. @. (3) 3u$rul $a1i$ de autoturi&$e i $i0loace de tran&port &peciale pentru co$i&ariatele regionale i %o$i&ariatul Municipiului 4ucureti &e aprob prin ordin al $ini&trului delegat pentru coordonarea autoritilor de control, cu ncadrarea n li$itele $a1i$e pre,zute n ane1a nr. @. Art. 19. - (1) Garda Financiar e&te finanat de la bugetul de &tat. (2) %/eltuielile ocazionate de funcionarea Grzii Financiare p(n la nc/eierea e1erciiului bugetar pe anul 2!!+ &e &uport din bugetul Mini&terului Finanelor Publice. Art. 20. - 2ne1ele nr. 17@ fac parte integrant din prezenta /otr(re. Art. 21. - Pe data intrrii n ,igoare a prezentei /otr(ri &e abrog Aotr(rea Gu,ernului nr. -"!.1-- pri,ind $odalitile de &ubordonare i de nu$ire n funcie a co$i&arului general al Grzii Financiare, publicat n Monitorul Oficial al 'o$(niei, Partea I, nr. 6!5 din 2- dece$brie 1-- , pre,ederile referitoare la Garda Financiar cuprin&e n Aotr(rea Gu,ernului nr. 16".1--5 pentru aprobarea 3or$elor $etodologice pri,ind con&tituirea i utilizarea fondurilor de&tinate &ti$ulrii per&onalului din aparatul propriu al Mini&terului Finanelor i din unitile &ubordonate ace&tuia, publicat n Monitorul Oficial al 'o$(niei, Partea I, nr. 5- din +! aprilie 1--5, cu $odificrile ulterioare. P'IM7MI3I:>'< 2;'I23 3B:>2:= %ontra&e$neaz8 777777777777777 p. Mini&tru autoritilor Marin &ecretar Mini&trul Mi/ai Mini&trul $uncii, =lena ;u$itru 1

delegat de de finanelor 3icolae &olidaritii

pentru

&ociale

coordonarea control, Pope&cu, &tat publice, >n&e&cu fa$iliei, 2!!+.

4ucureti, 3r. 1.6+ . ANEXA 3O>B8 3u$rul $a1i$ din care 12! n cadrul %o$i&ariatului general DDDDDDDDDDD E* 2ne1a nr. 1

dece$brie Nr. de e&te po&turi reprodu& n C

1 ) 1.!!6, fac&i$il.

:>'<%><'2

O'G23IF2>O'I%B

GB'FII

FI323%I2'=

77777777777777777777777777 G %OMI:2' G=3='2? G 77777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777 G G ;IHIFI2 6 G 77777777777777777777777777 Gfinanciar7contabilitate, e1ecuie G G %OMI:2'I2> G=3='2? G Gbugetar, in,e&tiii i logi&tic, G7 77777777777777777777777777 7777777777777777777777777777777 Gte/nologia infor$aiei i ge&tiuneaG G G 7G:er,iciul 0uridic i contencio&G Gdatelor, ad$ini&trati,7protocol, G G G G 7777777777777777777777777777777 Grelaii cu $a&&7$edia i publicul G G7777777I7777777777777777777777777777777777777G 7777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777 G G 7G %o$parti$ent audit public G 77777777777777777777777777777777777 G G G intern i in&pecie intern G G:er,iciul organizare i G7 G 7777777777777777777777777777777 G$anage$entul re&ur&elor u$ane G G 77777777777777777777777777777777777 G 77777777777777777I777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777 G 77777777777777777777777 77777777777777777777777 G%OMI:2' G=3='2? 2;J<3%>G G G%OMI:2' G=3='2? 2;J<3%>G G%OMI:2' G=3='2? 2;J<3%>G 77777777777777777777777 G 77777777777777777777777 77777777777777777777777 77777777777777777777 G 777777777777777777 77777777777777777 777777777777777777777777 77777777777777777 G 77777777777777777 77777777777777777 777777777777777777 777777777777 G ;IHIFI2 1 GG ;IHIFI2 " GGG ;IHIFI2 2 GG ;IHIFI2 + GG ;IHIFI2 @ GG G Gde control GG control GGGde control GG de control GGinter,enie GG G Goperati,7inopinat n GGoperati,7inopinatGGGoperati, inopinatGGoperati,7inopinatGGrapid, colaborareGG G Gdo$eniile8 GG 7 analize, GGGn do$eniul GG n do$eniul GGi GG%o$parti$entG G7 produciei, GG &inteze, GGGprodu&elor GG produ&elor GGinteroperabilitateGGde integrareG Gdi&tribuiei i GG $etodologii, GGGaccizate8 tutun GGgenerale de larg GGcu alte in&tituiiGG european G Gtran&portului alcooluluiGGproceduri, nor$e GGGi cafea9 GG con&u$, t(rguri GGde &tat GG G Gi petrolului GG GGGoperaiuni de GG i oboare GG7 &er,iciul de GG G G7 0ocurilor de noroc GG GGGi$port 7 e1port GG GGlupt antifraud GG G 777777777777777777777777 77777777777777777 G 77777777777777777 77777777777777777 777777777777777777 777777777777 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777 G %OMI:2'I2>= '=GIO32?= G G %OMI:2'I2><? M<3I%IPI<?<I G 7 7 7 7 7 7 7 G 7 7 7 7 7 7 7 4<%<'=K>I G G:ecii 0udeeneG77777777777777777777777777 G:ecii 0udeeneG77777777777777777777777777 77777777777777 3O>B8 ;i,iziile &e organizeaz la ni,el de direcie. ANEXA Nr. 2 ) DDDDDDDDDDD E* 2ne1a nr. 2 e&te reprodu& n fac&i$il. O'G23IF2'=2 >='I>O'I2?B 2 GB'FII FI323%I2'=

777777777777777777777777 G %OMI:2'I2> G=3='2? G 777777777777777777777777 , 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

777777777 , G , G , G , G , G , G , G , G , G 777777777777 G 777777777777 G 777777777777 G 777777777777 G 777777777777 G 777777777777 G 777777777777 G 777777777777 G 777777777777 G G%OMI:2'I2><?GGG%OMI:2'I2><?GGG%OMI:2'I2><?GGG%OMI:2'I2><?GGG %OMI:2'I2><?GGG%OMI:2'I2><?GGG%OMI:2'I2><?GGG%OMI:2'I2><?GGG %OMI:2'I2><?G G G '=GIO32? GGG '=GIO32? GGG '=GIO32? GGG '=GIO32? GGG '=GIO32? GGG '=GIO32? GGG '=GIO32? GGG '=GIO32? GGG '=GIO32? G G G 42%B< GGG %O3:>23L2 GGG P'2AOH2 GGG ;O?J GGG >IMIK GGG %?<J GGG 4'2KOH GGG 4<%<'=K>I GGG 2'G=K G G 777777777777 G 777777777777 G 777777777777 G 777777777777 G 777777777777 G 777777777777 G 777777777777 G 777777777777 G 777777777777 G G G G G G G G G G G G 777777777 GG 777777777 GG 777777777 GG 777777777 GG 777777777 GG 777777777 GG 777777777 GG 777777777 GG 777777777 G G G :=%LI2 G GG G :=%LI2 G GG G :=%LI2 G GG G :=%LI2 G GG G :=%LI2 G GG G :=%LI2 G GG G :=%LI2 G GG G :=%LI2 G GG G :=%LI2 G G GMGJ<;=L=23BGNGGMGJ<;=L=23BGNGGMGJ<;=L=23BGNGGMGJ<;=L=23BGNGGMGJ<;=L=23BGNGGMG J<;=L=23BGNGGMGJ<;=L=23BGNGGMGJ<;=L=23BGNGGMGJ<;=L=23BGNG G G I2KI G GG G 4'BI?2 G GG G 4<FB< G GG G GO'J G GG G 2'2; G GG G 2?42 G GG G %OH2:32 G GG G I?FOH G GG G;OM4OHIL2G G G 777777777 GG 777777777 GG 777777777 GG 777777777 GG 777777777 GG 777777777 GG 777777777 GG 777777777 GG 777777777 G G 777777777 GG 777777777 GG 777777777 GG 777777777 GG 777777777 GG 777777777 GG 777777777 GG 777777777 GG 777777777 G G G :=%LI2 G GG G :=%LI2 G GG G :=%LI2 G GG G :=%LI2 G GG G :=%LI2 G GG G :=%LI2 G GG G :=%LI2 G GG G :=%LI2 G GG G :=%LI2 G G GMGJ<;=L=23BGNGGMGJ<;=L=23BGNG MGJ<;=L=23BGN GMGJ<;=L=23BGNGGMGJ<;=L=23BGNGGMG J<;=L=23BGNGGMGJ<;=L=23BGNG MGJ<;=L=23BGN MGJ<;=L=23BGN G G4O>OK23I G GG G%B?B'2KI G G G H'23%=2 G G GM=A=;I3LIG GG G 4IAO' G GG G4I:>'IL27G GG G A2'GAI>2 G G G GI<'GI< G G HO?%=2 G G 777777777 GG 777777777 G 777777777 G 777777777 GG 777777777 GG G 3B:B<; G GG 777777777 G 777777777 777777777 G 777777777 GG 777777777 G G 777777777 GG 777777777 GG 777777777 GG 777777777 G G G :=%LI2 G GG G :=%LI2 G G G G :=%LI2 G GG G :=%LI2 G GG 777777777 GG G :=%LI2 G G GMGJ<;=L=23BGNGGMGJ<;=L=23BGNG GMGJ<;=L=23BGNGGMGJ<;=L=23BGNGG G :=%LI2 G GGMG J<;=L=23BGNG G G 3=2ML G GG G G2?2LI G G G G O?> G GG G %2'2K7 G GGMGJ<;=L=23BGNGG G M<'=K G G G 777777777 GG 777777777 G G 777777777 GG G :=H='I3 G GG GM2'2M<'=KG GG 777777777 G G 777777777 GG 777777777 G G 777777777 GG 777777777 GG 777777777 GG 777777777 G G G :=%LI2 G GG G :=%LI2 G G G G :=%LI2 G GG 777777777 GG 777777777 GG G :=%LI2 G G GMGJ<;=L=23BGNGGMGJ<;=L=23BGNG MGJ<;=L=23BGN G G :=%LI2 G GG G :=%LI2 G G MG J<;=L=23BGN G G :<%=2H2 G GG GI2?OMIL2 G G G>=?=O'M23G MGJ<;=L=23BGN GMGJ<;=L=23BGNG G :I4I< G G 777777777 GG 777777777 G 777777777 GA<3=;O2'2G G G :B?2J G G 777777777 G 777777777 GG 777777777 G 777777777 G 777777777 G G G :=%LI2 G GG G :=%LI2 G G G 777777777 G MGJ<;=L=23BGN MGJ<;=L=23BGN G G :=%LI2 G G G H2:?<I G G ><?%=2 G MGJ<;=L=23BGN 777777777 777777777 G:2>< M2'=G 777777777 ANEXA Nr. 3 ) DDDDDDDDDDD E* 2ne1a nr. + e&te reprodu& n fac&i$il. :=;II?= co$i&ariatelor regionale, al %o$i&ariatului Municipiului 4ucureti i ale &eciilor 0udeene arondate

%OMI:2'I2><? '=GIO32? 2'G=K PI>=K>I 4;. '=P<4?I%II 3'. 11 7 ;OM4OHIL2 >O'GOHIK>=, %2?=2 ;OM3=2:%B, 3'. 1@@ 7 HO?%=2 'M. HO?%=2, :>'. G7'2? M2GA='< 3'. 15 %OMI:2'I2><? '=GIO32? 42%B< 42%B< :>'. ;<M4'2H2 'OKI= 3'. 17+ 7 I2KI I2KI, :>'. 232:>2:I< P23<, 3'. 2@, J<;. I2KI 7 4O>OK23I 4O>OK23I, :>'. O. 4B3%I?B, 3'. 1 7 3=2ML PI2>'2 3=2ML, 47;<? >'2I23 3'. 1 + 7 :<%=2H2 :<%=2H2, :>'. H. 4<M42%, P2?2><? FI323L=?O' 7 H2:?<I H2:?<I, :>'. G'2? GA. M2GA='<, 3'. 15 %OMI:2'I2><? '=GIO32? %O3:>23L2 %O3:>23L2, 4;. F=';I323; 3'. @ 4I: 7 4'BI?2 4'BI?2, :>'. ;=?FI3<?<I. 3'. 1 7 %B?B'2KI %B?B'2KI, 2?. %=3>'2?=I, 3'. 1, 4?. %O3FO'> 7 G2?2LI G2?2LI, :>'. 4'BI?=I, 3'. ++ 7 I2?OMIL2 :?O4OFI2, :>'. M. 42:2'24. 3'. 1"71@ 7 ><?%=2 ><?%=2, :>'. PB%II, 3'. 2! %OMI:2'I2><? '=GIO32? P'2AOH2 P?OI=K>I, :>'. 2. H?2I%< 3'. 21 7 4<FB< 4<FB<, 47;<? 3. 4B?%=:%<, 3'. " 7 H'23%=2 FOK%23I, 47;<? I3;=P=3;=3L=I 3'. 2" %OMI:2'I2><? '=GIO32? ;O?J %'2IOH2, :>'. MI>'OPO?I> FI'MI?I23 3'. 2 7 GO'J >G. JI<, :>'. :I'=><?<I, 3'. @ 7 M=A=;I3LI ;'O4=>2 >'. :=H='I3, PI2L2 '2;< 3=G'<, 3'. 7 O?> :?2>I32, :>'. 2'%<?<I, 3'. 1 7 >=?=O'M23 2?=P23;'I2, :>'. ;<3B'II, 3'. 1 %OMI:2'I2><? '=GIO32? >IMIK >IMIKO2'2, :>'. '=HO?<LI=I 3'. 16 7 2'2; 2'2;, 47;<? '=HO?<LI=I. 3'. 57 4IAO' O'2;=2, :>'. G'IHIL=I, 3'. 2 7 %2'2K7:=H='I3 '=KIL2, %2'>I=' ;OM23, 3'. 2 7 A<3=;O2'2 ;=H2, :>'. 1 ;=%=M4'I=, 3'. @ %OMI:2'I2><? '=GIO32? %?<J %?<J732PO%2, P7L2 I23%<?<I 3'. 17 2?42 2?42 I<?I2 :>'. G. %OK4<% 3'. 1" 7 4I:>'IL273B:B<; 4I:>'IL2, :>'. 1 ;=%=M4'I=, 3'. @ 7 M2'2M<'=K 42I2 M2'=, :>'. <3IH=':I>BLII, 3'. 2+2 7 :B?2J F2?B<, :>'. 22 ;=%. 1- -, 3'. 1 7 :2>< M2'= :2>< M2'=, :>'. PI2L2 'OM23B, 3'. +76 %OMI:2'I2><? '=GIO32? 4'2KOH 4'2KOH :>'. %2'P2LI?O' 3'. 167 15 7 %OH2:32 :F. GA=O'GA=, :>'. 4. JO:F=F, 3'. 7 A2'GAI>2 MI='%<'=2 %I<%, :>'. ?I4='>BLII, 3'. 6 7 M<'=K >G. M<'=K, :>'. GA. ;OJ2, 3'. 17+ 7 :I4I< :I4I<, %2?=2 ;<M4'BHII, 3'. 2 7+2 %OMI:2'I2><? '=GIO32? 4<%<'=K>I 4<%<'=K>I, :>'. G<>=M4='G 3'. 1, :=%>. 6 7 I?FOH 4<%<'=K>I, :>'. ?. PB>'BK%23<, 3'. 1!, :. + 7 GI<'GI< GI<'GI<, 47;<? I3;=P=3;=3L=I, 4?. 1!@ ANEXA Nr. 4 MO;=?<? unifor$ei, al n&e$nelor i al ordinului de &er,iciuE* DDDDDDDDDDD di&tincti,e, al legiti$aiei de control

E*

Modelele

&unt

redate

color

fac&i$il.

1. <nifor$a de ,ar pentru co$i&arii Grzii Financiare 2. <nifor$a pentru co$i&arii Grzii Financiare 7 brbai i fe$ei 3. <nifor$a de iarn pentru co$i&arii Grzii Financiare 7 &curt din piele cu $e&ad i guler detaabile, cciul din nutriet &au a&tra/an 4. <nifor$a pentru co$i&arii Grzii Financiare 7 $anta din piele natural 5. In&igna $etalic n&eriat, pe &uport din piele, ataabil la unifor$ 6. =$ble$a coifura Garda Financiar 7. ?egiti$aia de control 8. In&igna $etalic pentru legiti$aia de control 9. Ordinul de &er,iciu ".1. <nifor$a de ,ar pentru co$i&arii Grzii Financiare ".2. <nifor$a pentru co$i&arii Grzii Financiare ".2.1. <nifor$a pentru co$i&arii Grzii Financiare 7 fe$ei Harianta cu fu&t ".2.2. <nifor$a pentru co$i&arii Grzii Financiare 7 fe$ei Harianta cu pantalon ".+. <nifor$a de iarn pentru co$i&arii Grzii Financiare :curt din piele cu $e&ad i guler detaabile, cciul din nutriet &au a&tra/an ".". <nifor$a pentru co$i&arii Grzii Financiare Manta din piele natural ".6. In&ign $etalic In&igna $etalic pe &uport din piele ".@. =$ble$a coifura Garda Financiar ".5. ?egiti$aie de control ". . In&igna $etalic pentru legiti$aia de control ".-. 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 G 2<>O'I>2>=2 32LIO32?B ;= %O3>'O? G G2';2 FI323%I2'B G %OMI:2'I2><?.:=%LI2 ................. G G O';I3 ;= :='HI%I< G G ;l. co$i&ar ................................................. Ge&te autorizat & e1ecute control operati, i inopinat n do$eniul econo$ic, Gfinanciar i ,a$al n confor$itate cu Ordonana de urgen a Gu,ernului nr. G-1.2!!+. G G %OMI:2' G=3='2? 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ANEXA Nr. 4 a) G G G G G G G G G G G G

!. 3or$a de dotare i durata de &er,iciu pri,ind drepturile de ec/ipa$ent ale per&onalului Grzii Financiare &unt pre,zute n Aotr(rea Gu,ernului nr. !.1--2 referitoare la aprobarea nor$ei pri,ind drepturile de ec/ipa$ent ale per&onalului $ilitarizat al Grzii Financiare i regulile de aplicare a ace&tuia. II. #n&e$ne &pecifice 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3r. ;enu$irea n&e$nelor &pecifice <.M Pre,ederi Ob&er,aii crt. %antitate 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ! 1 2 + " 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 #n&e$ne di&tincti,e 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1. =$ble$a coifura buc. 2 1 buc. pentru apc i 1 buc. pentru cciul 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2. :et cuprinz(nd n&e$ne de $puternicire a controlului &et 1 1 pentru fiecare co$i&ar 7 legiti$aie cu in&ign $etalic n&eriat buc. 1 1 pentru fiecare co$i&ar 7 &igiliu $etalic n&eriat buc. 1 1 pentru fiecare co$i&ar 7 portlegiti$aie buc. 1 1 pentru fiecare co$i&ar 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 +. In&ign $etalic n&eriat, pe &uport din piele, ataabil la cureaua pantalonilor &au la piept, pe bluz &au pe ,e&ton &et 1 1 pentru fiecare co$i&ar 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3O>B8 ;etaliile cu pri,ire la culorile articolelor de unifor$ i ale n&e$nelor di&tincti,e &e reg&e&c n planele pre,zute n ane1a nr. ". ANEXA Nr. 4 b) ?I:>2 $i0loacelor te/nice, a ec/ipa$entelor de autoaprare, de protecie i co$unicare i a altor $i0loace &peciale de dotare a) 2r$e de foc i $i0loace indi,iduale de autoaprare 2r$e de foc8 1. ar$a$ent de &er,iciu8 pi&tol cu un ncrctor9 &e a&igur la pri$a dotare9 c(te o bucat pentru fiecare co$i&ar9 2. toc din piele pentru pi&tol9 &e a&igur la pri$a dotare pentru fiecare pi&tol9 3. $uniie de rzboi pentru fiecare ncrctor de pi&tol pentru fiecare edin de tragere9 Mi0loace indi,iduale de autoaprare8 4. butelie cu gaz )&praQ* paralizant cu portbutelie pentru centur pentru dotarea fiecrui co$i&arE*9 DDDDDDDDDD E* #n $od 0u&tificat, co$i&arul general poate aproba dotarea i altor per&oane din cadrul Grzii Financiare cu a&tfel de $i0loace, dac ace&tea particip la aciuni i nu$ai pe ti$pul de&furrii aciunii. 5. 7 7 pentru 6!! 6!! buci buci de dotarea de $ari $ici di$en&iuni electroocuri8 di$en&iuni9 )ba&toane*9 co$i&arilorE*.

b) =c/ipa$ent indi,idual de protecie8 1. ,e&te reflectorizante pentru aciunile &tradale8 !! buci9 2. ba&toane reflectorizante pentru aciunile &tradale8 6!! buci9 3. co$binezon din dou pie&e )pantalon i bluz in&cripionat cu &igla Grzii Financiare*, confecionat din $aterial uor, care &e $brac de ctre co$i&ari pe&te unifor$ n aciunile de in,entariere i $anipulare a $rfurilor, a$bala0elor etc.9 c(te o bucat pentru fiecare co$i&ar. c) Mi0loace de co$unicare8 R telefon $obil i &er,iciile aferente 7 un aparat.per&oan. d) 2lte $i0loace &peciale de dotare8 1. $icro&coape portabile pentru citirea ele$entelor de &ecretizare de pe ti$bre i banderole9 2. &igilii $etalice de unic folo&in, n&eriate9 3. i$pri$ate )for$ulare cu regi$ &pecial*9 4. alte articole nece&are, bine 0u&tificate, a,izate de co$i&arul general i aprobate de $ini&trul delegat pentru coordonarea autoritilor de control. ".-. ANEXA Nr. 5 Nor" "etodo#o$%c pri,ind con&tituirea i utilizarea fondului de &ti$ulente &tabilit n condiiile Ordonanei de urgen a Gu,ernului nr. -1.2!!+ pri,ind organizarea Grzii Financiare &A'!()*+* ! :ur&ele de con&tituire a fondului de &ti$ulente 1. Fondul de &ti$ulente &e con&tituie, potri,it art. 6 alin. )6* i art. 1+ alin. )1* din Ordonana de urgen a Gu,ernului nr. -1.2!!+ pri,ind organizarea Grzii Financiare, din ur$toarele &ur&e8 a) o cot de 1S din ,eniturile nca&ate din ,alorificarea bunurilor intrate n proprietatea pri,at a &tatului ca ur$are a acti,itii Grzii Financiare, dup deducerea c/eltuielilor efectuate n ,ederea ,alorificrii ace&tora, i din &u$ele obinute n ur$a ,alorificrii actelor de control ale Grzii Financiare9 b) un procent de 16S din &u$ele nca&ate pentru bugetul de &tat, reprezent(nd a$enzi i &u$e confi&cate, precu$ i un procent de 5S pro,enit din ,alorificarea bunurilor rezultate din confi&cri. 2. Prin bunuri intrate n proprietatea pri,at a &tatului, n &en&ul pre,ederilor pct. 1, &e nelege bunurile care au fcut obiectul confi&crii pe baza proce&elor7,erbale &au a actelor de control ale Grzii Financiare i care au fo&t ,alorificate potri,it Ordonanei Gu,ernului nr. 12 .1-- pentru regle$entarea $odului i condiiilor de ,alorificare a bunurilor confi&cate &au intrate, potri,it legii, n proprietatea pri,at a &tatului, aprobat cu $odificri prin ?egea nr. - .1---, cu $odificrile i co$pletrile ulterioare, inclu&i, cele abandonate n ti$pul controlului. 3. :u$ele n ,alut pro,enite din &ur&ele pre,zute la pct. 1 lit. a* i b* &e e,alueaz n lei, la cur&ul de &c/i$b practicat de 4anca 3aional a 'o$(niei n ziua n care ace&tea au de,enit proprietatea &tatului. 4. 4unurile confi&cate reprezent(nd ar$e, $uniii, ec/ipa$ent $ilitar, produ&e i $ateriale e1plozi,e, &tupefiante, obiecte de patri$oniu, precu$ i alte bunuri &i$ilare &e predau de organele Grzii Financiare i &e ,alorific n condiiile legii9 &u$ele obinute din ,alorificarea ace&tor bunuri nu &e con&tituie n fond de &ti$ulente. &A'!()*+* !! =,idenierea fondului de &ti$ulente 5. Fondul de &ti$ulente &e con&tituie i &e e,ideniaz a&tfel8 a) la ni,elul co$i&ariatelor regionale i al %o$i&ariatului Municipiului 4ucureti, din &u$ele pro,enite din acti,itatea proprie i din cea a &eciilor 0udeene arondate ale Grzii Financiare, reflectate di&tinct pe fiecare entitate care le7a creat9 b) la ni,elul %o$i&ariatului General al Grzii Financiare, din &u$ele pro,enite din acti,itatea proprie i, di&tinct, din ,irarea unei cote de 1!S de ctre co$i&ariatele regionale i %o$i&ariatul Municipiului 4ucureti9 c) la ni,elul 2utoritii 3aionale de %ontrol, din &u$ele pro,enite din ,alorificarea bunurilor

intrate n proprietatea pri,at a &tatului i a &u$elor obinute ca ur$are a ,alorificrii actelor de control ale Grzii Financiare, potri,it pct. 1 lit. a*, precu$ i din ,irarea unei cote &tabilite prin ordin al $ini&trului delegat pentru coordonarea autoritilor de control din fondul con&tituit potri,it pre,ederilor pct. 1 lit. b*. 6. :u$ele con&tituite n condiiile pre,zute la pct. 6 lit. a* i b* &e e,ideniaz di&tinct, n analitic, pe fiecare entitate care le7a creat, inclu&i, pe &eciile 0udeene ale Grzii Financiare. 7. :u$ele pro,enite din &ur&ele pre,zute la pct. 1 lit. b* ,or fi ,irate de ad$ini&traiile finanelor publice i, re&pecti,, de ;irecia general de ad$ini&trare a $arilor contribuabili din $unicipiul 4ucureti i 0udeul Ilfo, co$i&ariatelor regionale i %o$i&ariatului Municipiului 4ucureti, iar &u$ele pro,enite din ,alorificarea bunurilor intrate n proprietatea pri,at a &tatului ca ur$are a acti,itii Grzii Financiare, precu$ i cele pro,enite din ,alorificarea actelor de control ale Grzii Financiare ,or fi ,irate, n cota pre,zut la pct. 1 lit. a*, n contul 2utoritii 3aionale de %ontrol. #n acelai cont &unt colectate i &u$ele pro,enind din cota &tabilit prin ordin al $ini&trului delegat pentru coordonarea autoritilor de control, n condiiile &tabilite la pct. 6 lit. c*. %o$i&arii7efi ai co$i&ariatelor regionale i cel al %o$i&ariatului Municipiului 4ucureti, precu$ i efii &eciilor teritoriale ,or ur$ri $odul de colectare, e,ideniere i ,r&are n contul 2utoritii 3aionale de %ontrol a re&pecti,elor &u$e. &A'!()*+* !!! Modul de utilizare a fondului de &ti$ulente 8. <tilizarea &u$elor con&tituite la ni,elul fiecrei entiti &e face pe baza ur$toarelor criterii de repartizare8 a) contribuia direct i efecti,, realizat cu re&pectarea nor$elor legale i a ndatoririlor &pecifice, la atragerea de ,enituri &upli$entare la bugetul de &tat prin de&coperirea faptelor de e,aziune i.&au fraud fi&cal i declanarea $&urilor de recuperare a &u$elor datorate9 b) ndeplinirea cu co$peten i profe&ionali&$ a atribuiilor de control, a,(nd drept rezultat identificarea faptelor i actelor prin care contribuabilii &e &u&trag de la plata ta1elor, i$pozitelor i a celorlalte contribuii datorate9 c) depi&tarea $i0loacelor folo&ite i a $anoperelor utilizate pentru nclcarea &au nere&pectarea di&poziiilor legale care regle$enteaz obligaiile fi&cale ale contribuabililor9 d) ndeplinirea cu probitate a ndatoririlor de &er,iciu, e1ecutarea cu pro$ptitudine, &eriozitate i bun7credin a operaiunilor de control9 e) aportul per&onal la realizarea obiecti,elor co$parti$entului n care i de&foar acti,itatea per&oana re&pecti,9 ,) a&u$area re&pon&abilitii i a ri&curilor pentru e1ecutarea $i&iunilor de control cu grad accentuat de pericol, $enite & reduc &au & eli$ine acte ori fapte ilicite din do$eniile de acti,itate de co$petena Grzii Financiare9 $) organizarea core&punztoare a progra$ului de lucru, n&uirea i aplicarea nor$elor legale care &tabile&c co$petenele Grzii Financiare9 -) contribuia efecti, a per&onalului de&e$nat n co$i&iile con&tituite confor$ art. 1 alin. )5* i art. 11 alin. )1* din Ordonana Gu,ernului nr. 12 .1-- , aprobat cu $odificri prin ?egea nr. - .1---, cu $odificrile i co$pletrile ulterioare, i a celui care particip la acti,itatea de ,alorificare a bunurilor confi&cate, la ndeplinirea atribuiilor ce le &unt &tabilite9 %) &e$nalarea deficienelor de regle$entare i a do$eniilor de acti,itate n care &e produc acte &au fapte ilicite i for$ularea de propuneri concrete de $buntire a cadrului nor$ati,9 .) adoptarea unei conduite de$ne, a unui co$porta$ent ci,ilizat, p&trarea integritii i a &i$ului ci,ic, i$plicarea n de&coperirea i co$baterea oricrei $anife&tri ilicite n do$eniile de acti,itate de co$petena Grzii Financiare. &A'!()*+* !/ 'epartizarea i acordarea &ti$ulentelor 9. %uantu$ul lunar al &ti$ulentelor poate fi de8 a) cel $ult + &alarii de baz lunare brute pentru co$i&arii Grzii Financiare care contribuie direct la con&tituirea fondului de &ti$ulente &au care ndepline&c atribuii de conducere, coordonare,

&upra,eg/ere i control al acti,itii operati,e a Grzii Financiare9 b) cel $ult dou &alarii de baz lunare brute pentru celelalte categorii de per&onal din cadrul Grzii Financiare, pe baza aprecierilor pri,ind acti,itatea profe&ional, $odul de ndeplinire a atribuiilor de &er,iciu, aportul direct la $buntirea acti,itii co$parti$entelor &au &ectoarelor de acti,itate n care lucreaz. 10. Pentru contribuii de ,aloare la de&coperirea unor acte i.&au fapte de e,aziune i.&au fraud fi&cal, $buntirea acti,itii Grzii Financiare, eficientizarea actului de control, perfecionarea cadrului nor$ati, n ace&te do$enii, $ini&trul delegat pentru coordonarea autoritilor de control poate acorda &ti$ulente pe&te ni,elul pre,zut la pct. - lit. a* i b*. 11. :unt co$peteni & acorde &ti$ulente, potri,it pre,ederilor prezentelor nor$e $etodologice8 a) $ini&trul delegat pentru coordonarea autoritilor de control pentru per&onalul din aparatul propriu al 2utoritii 3aionale de %ontrol, pentru cel pre,zut la pct. 1! i pentru ur$toarele categorii de per&onal8 7 co$i&arul general al Grzii Financiare i ad0uncii ace&tuia9 7 co$i&arii7efi ai co$i&ariatelor regionale i cel al %o$i&ariatului Municipiului 4ucureti, la propunerea co$i&arului general9 b) co$i&arul general al Grzii Financiare pentru8 7 co$i&arii7efi de di,izie, efii de &er,iciu i efii de birou din aparatul %o$i&ariatului general al Grzii Financiare, ad0uncii co$i&arilor7efi ai co$i&ariatelor regionale i %o$i&ariatului Municipiului 4ucureti i efii &eciilor 0udeene ale Grzii Financiare, la propunerea efilor ierar/ici ai ace&tora9 7 per&onalul de e1ecuie din %o$i&ariatul general al Grzii Financiare, la propunerea efilor ierar/ici ai ace&tuia9 c) co$i&arii7efi ai co$i&ariatelor regionale i cel al %o$i&ariatului Municipiului 4ucureti pentru per&onalul de e1ecuie din cadrul co$i&ariatelor regionale i al %o$i&ariatului Municipiului 4ucureti, precu$ i pentru cel din &eciile 0udeene ale Grzii Financiare, la propunerea efilor ierar/ici, cu a,izul co$i&arilor7efi ad0unci ai ace&tora. &A'!()*+* / ;i&poziii finale 12. Mini&trul pentru coordonarea autoritilor de control poate di&pune, n cazuri te$einic 0u&tificate, redi&tribuirea unor fonduri de &ti$ulente ntre entitile care au contribuit la realizarea ace&tora, n aplicarea pre,ederilor cap. III. 13. Plata &ti$ulentelor aprobate &e face de regul n cur&ul lunii curente, pentru luna e1pirat, &au n lunile ur$toare. 14. :u$ele reprezent(nd fondul de &ti$ulente, r$a&e neutilizate la &f(ritul lunii, re&pecti, al anului, &e reporteaz lunar i anual i &unt utilizate cu aceeai de&tinaie. 15. =,idenierea n contabilitate a operaiilor de con&tituire i utilizarea fondurilor de &ti$ulente &e efectueaz potri,it In&truciunilor pri,ind aplicarea planului de conturi pentru in&tituiile publice. 16. Mini&terul Finanelor Publice di&pune $&uri pentru a&igurarea con&tituirii &ur&elor pre,zute la art. 6 alin. )6* din Ordonana de urgen a Gu,ernului nr. -1.2!!+ i ,irarea ace&tora n contul 2utoritii 3aionale de %ontrol. 17. :ti$ulentele nu fac parte din &alariul de baz, nu &e &uport din fondul de &alarii, iar a&upra ace&tora nu &e calculeaz contribuia de a&igurri &ociale de &tat i contribuia pentru a0utorul de o$a0. :ti$ulentele acordate per&onalului &e i$poziteaz n condiiile legii. 18. :u$ele e1i&tente n &oldurile fondurilor de &ti$ulente con&tituite p(n la data intrrii n ,igoare a prezentelor nor$e $etodologice &e includ n noul fond de &ti$ulente i &e utilizeaz potri,it pre,ederilor ace&tora. 19. :u$ele inclu&e n fondul de &ti$ulente cu nclcarea pre,ederilor legale pri,ind con&tituirea ace&tora ,or fi dedu&e din fondul e1i&tent &au con&tituit n perioada ur$toare i ,or fi ,irate la bugetul de &tat. #n cazul n care, ulterior con&tituirii i utilizrii fondului de &ti$ulente, in&tanele 0udectoreti au pronunat /otr(ri definiti,e i ire,ocabile de anulare a &anciunilor contra,enionale cu a$end &au a $&urilor de confi&care a bunurilor, &u$ele a&tfel con&tituite &e deduc din fondul de &ti$ulente i ,or a,ea de&tinaia &tabilit de lege.

20. Per&onalul n&rcinat cu e1ercitarea controlului financiar pre,enti, din cadrul %o$i&ariatului general al Grzii Financiare i al co$i&ariatelor regionale, inclu&i, al %o$i&ariatului Municipiului 4ucureti, are obligaia & ,erifice corecta con&tituire i utilizare a fondului de &ti$ulente i & nu per$it con&tituirea i, dup caz, plata &u$elor nca&ate cu nclcarea pre,ederilor prezentelor nor$e $etodologice. ANEXA Nr. 6 3<MB'<? M2PIM de autoturi&$e, $i0loace de tran&port &peciale i con&u$ul lunar de carburani aprobat 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 >ipul $i0locului de tran&port 3u$rul $a1i$ aprobat %on&u$ul $a1i$ lunar )buci* de carburani aprobat 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2utoturi&$e pentru tran&portul co$i&arilor n operaiuni &pecifice de control +!! "!! litri.auto,e/icul 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 >O>2?8 +!! 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3O>B8 1. 2locarea de drepturi, repartizarea, detalierea, tran&ferul $i0loacelor de tran&port, indiferent de categoria lor, &e fac nu$ai cu aprobarea co$i&arului general al Grzii Financiare. 2. 3u &e con&ider depiri la con&u$ul nor$at la $i0loacele de tran&port con&u$ul care la ni,elul anului &e ncadreaz n li$ita carburantului nor$at n raport cu nu$rul de $i0loace de tran&port aprobat pentru Garda Financiar. 3. 3u$rul de autoturi&$e ac/iziionate n perioada 1--172!!+ e&te de 256, din care 211 &unt fabricate n perioada 1- -71-- i ndepline&c condiiile de ca&are, ur$(nd a fi &coa&e din uz i nlocuite prin ac/iziii n perioada i$ediat ur$toare.