Sunteți pe pagina 1din 427

Economia bazata pe bani i cea nemonetara formeaz ceea ce numim sistemul avuiei"

ALV

IN TOFFLER

HEIDI T !!LE" #erioa$a urmtoare va scoate la iveal surprize $e toate felurile care nu se vor %nca$ra %n $i&otomia bine'ru( )artea aceasta este $espre viitorul avuiei* at+t al celei vizibile* c+t i al celei invizibile ' o form $e avuie care ne va reconfi,ura vieile* $eprin$erile i lumea %n anii care se %n$reapt cu ,rbire spre noi( ALVI- T !!LE" si HEIDI T !!LE" AV./IA I- 0I1)A"E Tra$ucere $in limba en,leza2 An$reea -stase si -icolae -stase A-TET Titlul ori,inal2 "EV L.TI -A"3 4EALTH

)op5ri,&t 6 7889 b5 Alvin Toffler an$ Hei$5 Toffler )op5ri,&t 6 7889 Antet :: #ress "e$actor2 )ren,ua -stase Te&nore$actare computerizat2 )ristina Antonescu )operta2 Ion -stase I;<-'=82 973-636-200-0 ISBN-13: 978-973-636-200-2 ).#"I-; I-T" D.)E"E >p(?@

#artea %nt+i2 "EV L./IA >p(ll@ 1.


Avuia ca vrf de lance (p.ll) - Constrngeri relaxate (p.13) - Chitare i antieroi (p.1 ) ! "tirile #esele (p.1$) - -osi&ilit.'i +on#ergente (p./0)

0o$a lunii >p(=7@

%nglo&area inteligen'ei (p.1() - Instr)*entele +apitale ale +)noaterii (p.1,) -

/rmurile slbatice >p(=A@ 7(


Copil)l 1orit (p./1)

%nelesul avuiei >p(77@ ' B( ' 4. ' E(


Valurile avuiei (p./ )

2anagerii 1orin'ei (p.//)

-artea a 1o)a3 -RINCI-IILE F4N562ENT6LE (p./ )

Einsteinul preistoric >p(7C@

- O*)l +are s-a *n+at pe sine (p./$) - 5in+olo 1e 7ante8ie (p./9)

:al)l a#)'iei 1e ast.8i (p./() - Trei #ie'i; trei l)*i (p./,) Principii ultrafundamentale (p./<) - -rin+ipiile 7)n1a*entale peri*ate (p.30) - :iitor)l lo+)l)i 1e *)n+. (p.31)

Inerantitii >p(B8@

Inter1epen1en'a (p.3/)

#artea a treia2 "E) -!ID."A"EA TI0#.L.I >p(BB@


Ciocnirea vitezelor (p.33) - C) ra1ar)l preg.tit (p.3$) - Li1eri i +o1ai (p.3$) - Cn1 ele7an'ii n) #or s.

Trenuri sau timpF >p(BC@


se *ite (p.3,) - Iner'ie +ontra hiper#ite8. (p. 1)

6.

Industria sincronizrii (p. 3) - =ata +) o*leta re+e (p. $) - =ata +) %ngr.*.1irea pe

Dans+n$ spre pro$uctivitate >p'CB@


)lti*a s)t. 1e *etri (p. 9)

7.

Economia aritmic (p. ,)

Ecolo,ia timpului >p(CG@ ' Victimele timpului >p(CA@ ' Tristeea $e $up fuziune >p(CA@ &
-I*po8it)l pe ti*p (p.$0) - >alet)l tehnologiei (p.$/) - Cin. 7.r. s)shi (p.$/) Noul peisaj temporal (p.$ ) Lan')rile ti*p)l)i (p.$ ) - >oala #ite8ei (p.$$) - 5ragoste la #ite8. *axi*. (p.$9)

--arti+)lari8area ti*p)l)i (p.$() - Cn1 soses+ i1eile &)ne (p.$() - Ti*p)l *ass-*e1ia (p.$,) -Fa*ilia; prietenii i ti*p)l petre+)t +) +eilal'i (p.$<) - 6*eri+ani8area ti*p)l)i? (p.90) -:iitor)l non-stop (p.90) - 2erge* #@in1; 1ar %n+otro? (p.91)

#artea a patra2 ;#A/I.L E:TE-;I<IL >p(9B@


5es+hi1erea st.#ilarelor (p.9 )

A 2areBe +er+ (p.93) Cal)t.ri 6sieiD (p.93) -

10.

Locuri cu valoare adugat mare (p.99) - 5i8ol#area 7rontierelor (p.9() - 5er&E-)l *)n+ii ie7tine (p.9,) --roprietatea

Locurile $e ieri >p(99@


i*o&iliar. 1e *ine (p.(0)

11. 12 '

Accesul spaial p!"#$ - >anii *o&ili (p.( ) - In#a1atori i in#a1a'i (p.($)

Deo,rafia personal >p(?7@


Fet+h)p (p.(,) - -ra7)l gal&en (p.(<) Cre1in+ioii 7er#en'i (p.,0) &orele contrare (p.,3)

% lume nepregtit (p.(() 2ai +apitalist 1e+t 1)*nea#oastr. (p.(() - Test)l E#ian i

.
- C)pra%n+.r+area export)l)i (p.,$) - ling)ri'a nano*etri+ (p.,9) -C+enarii 1e tip

13.
2a12ax (p.,()

-oul Titanic >p(GC@ 14.

'oana ctre spaiu (p.,,)

De la $ializ la pompele car$iace >p(GA@


neexplorate ale a#)'iei (p.</)

- -ilo'i; a#ioane i pa+hete (p.<0) - Frontierele

#artea a cincea2 H-)"EDE"EA H- ).- A1TE"E >p(AC@ 15. 16.


(p.109)

Limita cunoaterii

(p.< ) Lo#irea +a)+i)+)rilor (p.<9)

Petrolul zilei de mine >p(AG@ )u c+t folosim mai mult((F >p(AG@ '

telrii si pantofi >p(AA@ ' 0a,azia noastr interioar >p(=88@


5oar 6CF (p.101) - 4ita'i 1e al8hei*er (p.10/)

17. 18.

Capcana cunoatem perimate Factorul (uesna) (p.10,)

(p.10 ) 61e#.r)rile 1e ieri (p.10 ) - -o1)l *t)ii E*ilE

Economia ,afelor >p(=8G@


lips. (p.11/) - 2e1i+)l a*antei (p.11/)

- Esti*.rile esti*.rilor (p.10<) - Frag*ente 1isparate (p.lll) -Context)l

19.

&iltrarea adevrului (p.11 ) - "ase 7iltre (p.11$) - Consens)l (p.11$) - Coeren'a (p.119) -6)toritatea

A$evrul la Iu$ecat >p(==C@ 20.


*istrugerea la+oratorului (p.1/1)

(p.119) - Re#ela'ia (p.11() - Re8isten'a (p.11() - "tiin'a (p.11,) - 2)ta'iile a1e#.r)l)i (p.11<)

Lame $e ras i $repturi >p(=77@ 21. 22. ana!erii ade"#rului

- -oliti+a s+hi*&.toare (p.1/ ) - -atriarhia i +itit)l %n pal*.

(p.1/$) - Las :egas-)l +a *o1el (p.1/9) - E+o-*isionarii (p.1/() - "tiin'a se+ret. (p.1/() (p.130) -ers)a1area e7)l)i (p.131) (p.13 ) Garta

$n loc de concluzie% con"er!en&a

Timpuri lenee >p(=BE@ ' Analo,ii ce'au fost a$evrate >p(=B9@ '
+ognos+i&il)l)i (p.13() -artea a asea3 -ROC424L (p.1 0)

23.

,umtatea ascuns (p.1 0) - O *a*. 1intr-)n *ilion (p.1 3) - Test)l oli'ei (p.1 ) - Care este

Economia $e prosum >p(=C=@ 24.


1ia&et)l)i (p.1$ ) Prosumatorii de sntate (p.1 <)

pre')l 1e8integr.rii? (p.1 $) - -ro1)s)l i*per7e+t &r)t (-I>) (p.1 9)

#ariu pe o sutF >p(=E8@ 2'. 26.


A treia sluj+ (p.1$()

- Hona 1e pani+. (p.1$1) - 6se1ia'i 1e 1es+operiri epo+ale (p.1$/) -Io+)l

Dincolo $e bufetul sue$ez >p(=EG@


Iminenta e-plozie a prosumului (p.191)

- C)per*arJet)rile ne p)n la trea&. (p.1$<)

)&itare i saci $e ,olf >p(=9=@ 27.


.nc un prnz pe gratis (p.19,)

- Cons)*is* 7reneti+? (p.19/) - -r.@it)ri i si*)l.ri (p.193)

-GollEKoo1)l e *i+ +opil (p.19 ) - -ros)*)l +ole+ti# (p.19$)- Cpargerea ierarhiilor (p.199)

#rofesori* asistente me$icale i cai >p(=9A@ ' Amatorii conteaz >p(=?8@


Realitatea e+ono*iei (p.1(1) - Co&orrea pe -.*nt (p.1(/) - 6ta+area antrax)l)i (p.1(/)

2(.

&urtuna muzical (p.1( ) - -)terea pros)*atorilor (p.1(9) - -ros)*atorii +) s)8eta (p.1(() L

Tocilarii estonieni >p(=?C@


Lipos)+'ie 7.r. +hir)rgie (p.1(<)

29.

/ormonul 0producivitii1 (p.1,1)

Dincolo $e e$ucaie >p(=G=@ ' Jocul lui "aIen$er >p(=GB@ 30.


.n loc de concluzie2 Canalele invizi+ile (p.1,$) I*pa+t)l pros)*atorilor (p.1,9) - Terapia neo&ser#at. (p.1,,)

#artea a aptea2 DE)ADE-/A >p(=GA@ B=(


pas %n r) (p.1<3)

)"an!*elia +c*im,#rii

(p.1,<)

6 treia s)rs. (p.1,<) - =)noi)l tinerilor (p.1<0) - -o#estea l)i -a)l (p.1<1) - Ge1onis*)l hollEKoo1ian (p.1</) - 4n

32.

Implozia (p.1<$) - Fa&ri+ile post-gr.1ini'. (p.1<$) - Conta&ilitatea +reatoare

;in,urtatea pan$emic >p(=AE@


a ee+)rilor (p./00) - :e1ete %n gre#. (p./01)

(p.1<9) -Terapie intensi#. (p.1<() - 6nii 1e a)r (p.1<() - -oliti+a s)prarealist. (p.1<<) - Colaps)l siste*i+ (p.1<<) - O epi1e*ie

33. 34. 3'.

Corodarea lirelor (p./03) - Cpa'i)l glo&al (p./0$) - O s)pra%n+.r+are 1e +)noatere peri*at. (p./09)

Timpul !<I >p(78C@

Comple-orama (p./0() - 1/./03 pro&le*e (p./0<)

)e tie <ill Dates >p(78G@


3oluia 3epulveda (p./11)

Toate femeile americane >p(7==@ 'Transformare $e faa$ >p(7=7@


In#entarea gr)p)l)i 1e re7le+'ie (p./1()

- 2)tarea

s+a)nelor (p./13) -6parate 7oto i poli'iti (p./13) - Crearea 1e noi instit)'ii (p./1 ) - Ino#a'ii +are nas+ ino#a'ii (p./1$) -

36.

In loc de concluzie2 dup decaden (p.//0)

"zboiul valorilor >p(778@ ' EKtremele eKtreme >p(77=@ ' Anti$eca$ena >p(77B@ ' %n contact cu mo,ulii >p(77C@ ' Inventarea noilor mo$ele >p(779@ ' 0orile satanice >p(77?@ ' 37.
(p./3/) -ost-Casan1ra? (p.//,) -artea a opta3 :IITOR4L C6-IT6LIC24L4I (p.//<) ,ocul de 'nal al capitalismului (p.//<) - Intangi&ilele (p./30) - Feti)l atingerii (p./31) - Cal)l i +nte+)l

0aini i camere vi$eo >p(77A@ 3(.


(p./3,) Convertirea capitalului (p./3 )

-iveluri $e risc >p(7BE@ ' 39.


1e li*ite? (p./ Piee imposi+ile (p./ 0)

6++es 1e*o+rati+ (p./39) - Creterea %n e+ono-lan1 (p./3() -6r*oni8area

<ani rari >p(7C8@ 40.

- E7e+t)l 1e *as. (p./ 1) - -ie'e-7)lger (p./ /) -Tari7area personal. (p./ 3) - 6propierea

) - Ce+rete optite (p./ $) - =ea*.n)l #irt)al (p./ 9) 4ularea +anilor de mine (p./ ,)

TaKa ascuns >p(7CG@ '

c&ii pe cipuri >p(7CA@ ' )lopotul $e %nc&i$ere


-lata pros)*atorilor? (p./$()

>p(7E8@ ' Valute iresponsabile >p(7E=@ ' #ara'banii >p(7E7@ ' )+r$ul antiobezitate >p(7EB@ ' ;cur,erea banilor >p(7EE@ ' #epsi vo$La >p(7E9@ '
-artea a no)a3 CMRMCI6 (p./$<)

C=. :e+ni)N #iBtor al srciei (p./$<) 6tingerea 4rnitei (p./90) - C.r.+ia strategiilor (p./90) - >.legar @apone8 tipi+
(p./91) -Oe+t)l 1e re#.rsare (p./93) - 6sia n) poate atepta (p./9$)

42.

Ci paralele ctre viitor (p./99) Tre8irea In1iei (p./9() - >angalore Central (p./9,) - Cea *ai *are

genera'ie? (p./(0) -5a; 1ar n) (p./(1)

43.

-par!erea nucleului +#r#ciei

(p./(3) %n lo+ 1e %n+er+are i eroare (p./( ) - 61)+e'i

&ananele (p./($) - >io-e+ono*iile (p./(9) -6@)tor 1in +er)ri (p./(() - -re')ri se+rete (p./(,) - Cel *ai 1etept agrono* (p./(,) - -ra7)l inteligent (p./,0) - E+o)l l)i >ill =ates (p./,1) - Ce-a *ers &ine n) #a *ai *erge (p./,/) -5istri&)irea energiei (p./,3) - Giperagri+)lt)ra (p./, )

#artea a zeceaM - .A TE)T -I)N >p(7G9@ 44.


5rmtoarea surpriz a C6inei7 (p./,9) P - 6++elerarea a++eler.rii (p./,() - Cpa'i)l glo&al (p./,,) -

umbr enorm peste lume >p(7G?@

C.parea 1)p. +)noatere (p./<0) - -oliti+a #al)rilor (p./<1) - Trei Chine (p./<1) -2er+e1es; *all-)rile i *ili'ia (p./<3) R.8&oi)l #al)rilor (p./< ) - Fir)l %nsngerat (p./<$) -Fa+e'i +)notin'. +) 2ao al IGea (p./<$)

4'.

5rmtorul inel de +am+us al ,aponiei (p./<,) - Calt)l 1e8e+hili&rat al Iaponiei (p./<<) - Q.ri 7lexi&ile (p.300)

Vrea cineva latteF >p(7AG@


ateptarea inel)l)i (p.30()

-%ntr8ierea 1e+i8iei (p.303) - =ata +) pr.@it)rile 1e Cr.+i)n (p.30 ) - :al)l arginti) (p.30$) -Filipine8. sa) ro&ot? (p.309) - %n

46.

8esajul pierdut al Europei (p.310) - Falia tot *ai larg. (p.311) -

)ea mai sczut valoare $in toate timpurile >p(B=8@


6++elerare +) %n+etinitor)l (p.31/) - Geartlan1-)l 1e ieri (p.31$) - :is)l 1e la Lisa&ona (p.319)

47.

In interiorul Americii (p.31<) - / 1e *iliar1e 1e ore (p.3/1) - F)rt)l #iitor)l)i (p.3//) - Coali'ia 7.r.

"zboiul valurilor >p(B78@ 4(.


(p.331) In e-teriorul Americii (p.3/,)

n)*e (p.3//) - For'ele s+hi*&.rii (p.3/ ) - -as)l )r*.tor (p.3/9)

Vec&iul Ioc >p(B7G@ 49.

- 4n Rgest ne@osni+S (p.3/<) - Ripost. i )i*ire (p.331) - In#ersarea o*ogenit.'ii

Nevzutul joc al jocurilor (p.33 ) - 2ai p)'in )*ane? (p.33$) - ON=-)rile 1e *ine (p.33$) - Religio-e+ono*ia (p.339) -

-eo'Iocuri >p(BBC@
pre8ent)l (p.3 /)

5)*ne8e) %n *i+are (p.33() - C7rit)l petro-p)terii (p.33,) - C7rit)l )topiei (p.33<) - Fragilitatea p)terii (p.3 1) - Nano-

'0.

Epilog2 prologul apartine trecutului (p.3

<ri,a$a nostal,iei >p(BCE@ ' ef >p(BCG@ 'Ener,ia lunar >p(BCA@ ' De la pi+o la io+to (p.3$/)

cale a prosumatorilorF >p(BC9@ ' #esimistul' speran pentru specia umanF >p(BE=@ '

NOTE (p.3$$) >I>LIO=R6FIE (p. 09) 24LQ42IRI (p. 1 ) NOTM 5EC-RE 64TORI (p. 19) IN5ET (p. 1()

I-T" D.)E"E Toate crile sunt scrise %ntr'o perioa$ $estul $e lun, ' intervalul dintre
concep ia din !intea autorului "i apari ia e#e!plarului tip$rit. %i& a"a cu! un e!'rion a(lat )n p*ntecele !a!ei e+te a(ectat de ceea ce +e )nt*!pl$ )n e#terior& o carte )n cur+ de redactare e+te a(ectat$ de eveni!entele care )l i!pre+ionea,$ pe autor )n ti!pul -e+ta iei. .in ace+t punct de vedere& c/iar "i o carte de+pre viitor e+te& inevita'il& produ+ul propriei +ale (elii de i+torie. 01elia2 nece+ar$ pentru +crierea lucr$rii de (a $ a con+tat din cei doi+pre,ece ani care cuprind la !i3loc +o+irea +ecolului al 44I-lea& "i nici o per+oan$ c*t de c*t intere+at$ de lu!ea )ncon3ur$toare n-ar (i putut rata +pectaculoa+ele titluri de pe pri!ele pa-ini ale ,iarelor din acea+t$ perioad$. 5tacul cu -a, +arin co!i+ de o -rupare o'+cur$ )n !etroul din 6o78o& donarea oi ei .oll8& procedura de impeachment contra lui

Bill 9linton& decodarea -eno!ului u!an& neapari ia te!utului e(ect al !ileniului a+upra co!puterelor noa+tre& r$+p*ndirea SI.5& S5:S "i a altor 'oli& atentatele de la 11 +epte!'rie& r$,'oiul din Ira7& !arele t+una!i din 2004& ur!at de ura-anul ;atrina din 2005.

Aceste tiri $e pres au fost %nsoite i $e $rame %n $omeniul economic i $e afaceri ' criza asiatic $in =AA?'=AAG* boom'ul* prbuirea i revenirea pe piaa bursier a $otcom'urilor* intro$ucerea euro* creterea eKploziv a preurilor petrolului* irul $e scan$aluri corporative* $eficitele comercial i fiscal ale ;tatelor .nite* cu totul ieite $in comun* i* mai presus $e toate* ascensiunea )&inei( Totui* oric+t am fi fost bombar$ai cu reportaIe $espre afaceri i economie %n presa scris* pe Internet* la televizor i pe telefonul mobil* cea mai mare poveste $intre toate ' transformarea avuiei* fr prece$ent %n istorie ' a fost omis sau %n,ropat %ntr'o avalan $e informaii mai puin importante( ;arcina noastr* %n aceste pa,ini* este $e a spune aceast poveste lips( Avuia nu provine numai $in terenuri* fabrici* birouri i mainrii( Iar avuia revoluionar nu se refer $oar la bani( De acum* c&iar i observatorii mai puin perspicace recunosc c ;tatele .nite i multe alte ri parcur, tra$iia spre economiile cunoaterii"* propulsate $e inteli,en( Dar impactul complet al acestei sc&imbri ' asupra in$ivizilor* rilor i continentelor ' nu a (o+t )nc$ re+i! it. <lti!a 3u!$tate de +ecol nu a
repre,entat dec*t un prolo-. I!portan a cunoa"terii pentru crearea de avu ie a cre+cut con+tant "i acu! e+te pe cale de a +$ri la un nivel !ult !ai )nalt "i de a traver+a alte (rontiere& pe !$+ur$ ce tot !ai !ulte p$r i ale lu!ii +e conectea,$ la o 'anc$ planetar$ a creierelor care

este $in ce %n ce mai mare i mai accesibil( Drept urmare* noi toi* bo,ai sau sraci* vom tri i vom munci %n me$iul ,enerat $e avuia revoluionar sau $e consecinele ei( Termenul re"olu&ie este folosit cu at+ta nonalan %n zilele noastre* atribuit at+t noilor re,imuri $e slbit c+t i tulburrilor politice* %nc+t o mare parte a semnificaiei lui a $isprut In cartea $e fa %l vom folosi %n sensul cel mai lar,( In comparaie cu scara revoluiei pe care o trim acum* prbuirea bursei sau o sc&imbare $e re,im* intro$ucerea unor noi te&nolo,ii sau c&iar rzboaiele i $estrmarea unor naiuni par minore( ;c&imbarea revoluionar asupra creia ne vom concentra aici este similar* $ar cu efecte mult mai importante $ec+t revoluia in$ustrial ' c+n$ mii $e transformri aparent in$epen$ente s'au reunit pentru a forma un nou sistem economic* %nsoit* nici mai mult* nici mai puin $ec+t $e un nou mo$ $e via* o nou civilizaie numit mo$ernitate"(

#entru ca avuia s fie consi$erat cu a$evrat revoluionar* trebuie s sufere mo$ificri nu $oar %n cantitate* ci i %n mo$ul cum este creat* $istribuit* transferat* c&eltuit* economisit i investit( %n plus* aa cum vom eKplica ulterior* ,ra$ul %n care este tan,ibil sau intan,ibil trebuie s se sc&imbe( -umai atunci c+n$ transformrile se pro$uc la toate nivelurile avem $reptul $e a numi avuia revoluionar"( In prezent* $up cum vom $emonstra* toate acestea se %nt+mpl* la o vitez fr prece$ent i la scar ,lobal( )+t $espre cellalt cuv+nt $in titlu* a"u&ia. %n timp ce aproape toi trim %ntr'o economie bazat pe bani* avuia* %n aceast lucrare* nu se va referi $oar la bani( Trim* %n acelai timp* %ntr'o economie paralel fascinant i neeKplorat* %n care ne satisfacem numeroase nevoi vitale fr plat( )ombinaia $intre acestea $ou ' economia bazat pe bani i cea nemonetar ' formeaz ceea ce numim sistemul avuiei"( "evoluion+n$ simultan ambele economii aflate %n interaciune* crem un sistem al avuiei eKtrem $e puternic* fr prece$ent %n istorie( #entru a putea %nele,e semnificaia acestui lucru* trebuie s recunoatem c nici un sistem al avuiei nu eKist izolat( ;istemul avuiei este $oar un element* $ei unul foarte important* $intr'un macrosistem %nc i mai vast* %n care celelalte componente ' social* cultural* reli,ioas* politic ' %ntrein un fee$bacL permanent cu el i una cu cealalt( Laolalt* ele formeaz o civilizaie sau un mo$ $e via compatibil cu sistemul avuiei( Din acest motiv* atunci c+n$ vorbim $espre avuia revoluionar tinem seama mereu $e le,turile ei cu toate celelalte subsisteme( Aa$ar* revoluionarea averii %nseamn intro$ucerea sc&imbrii ' i a rezistenei fa $e interesele specifice '%n acestea i %n alte sfere ale vieii( Avuia revoluionar se bazeaz pe acest nucleu $e i$ei care* o $at $ecelat* ne aIut s %nele,em transformrile i conflictele contra$ictorii* aparent &aotice $in Iurul nostru( Desi nu suntem economiti $e profesie* ne'am petrecut cea mai mare parte a carierelor scriin$ $espre politicile economice i sociale* strate,iile $e $ezvoltare si problemele me$iului $e afaceri( %n $ecursul timpului am inut prele,eri la nenumrate universiti* am $epus mrturie %n faa )omitetului Economic )omun al )on,resului ;tatelor .nite* ne'am %nt+lnit cu li$eri corporatiti $in %ntrea,a lume si am consiliat pree$ini i prim'minitri cu privire la tranziia $e la o economie in$ustrial la una &i,&'tec&* bazat pe cunoatere(

Economia* c&iar mai mult $ec+t alte $iscipline* are %ns nevoie $e o fun$amentare %n lumea real( #entru noi* viaa real" a %nsemnat* %n tineree* cinci ani $e neuitat c+t am muncit %n fabrici* la prese $e stanat i linii $e asamblare* construin$ automobile* motoare $e avion* becuri* blocuri motoare i alte pro$use* t+'r+n$u'ne prin evi %ntr'o turntorie $e oel* spr,+n$ asfaltul cu picL&ammerul si efectu+n$ alte forme $e munc fizic( Am luat c&iar $e la surs lecii $espre activitatea in$ustrial( De asemenea* am tiut cum e s fii %n omaI( De la publicarea /ocului "iitorului. prima $intre crile noastre $espre trans formare i viitor* e$itarea ei %n aproKimativ o sut $e ri ne'a oferit posibilitateO eKtraor$inar $e a %nt+lni tot felul $e oameni ' copii $in ma&alalele venezuelene favelele braziliene i "illa+ mi+eria+ $in Ar,entina* miliar$ari $in 0eKic* Japonia In$ia i In$onezia* criminale aflate la %nc&isoare %n )alifornia* minitri $e finanP i ,uvernatori ai bncilor centrale* laureai ai #remiului -obel* ca s nu mai vor bim $e re,i i re,ine( Interlocutorii notri reprezint multe tipuri $e personalitate toate reli,iile >i nici una@* toate i$eolo,iile politice* toate nivelurile $e lcomie sai preocupare social* i$ealism i cinism( Aceste eKperiene variate ne'au oferit ui conteKt ancorat %n viaa real pentru toate abstraciunile economice( Desi,ur* nimeni nu cunoate cu certitu$ine viitorul ' !ai ale+ !o!entul c*n= un
anu!it lucru +e va )nt*!pla. 5ce+ta e+te !otivul pentru care& )n acea+t$ 7 crare& ver'ele la viitor vor (i interpretate ca o ver+iune pre+curtat$ pentru 0prc 'a'il c$...2 +au 0)n opinia noa+tr$...2. In (elul ace+ta& vo! (i +cuti i de a repeta necor tenit re,ervele "i punerile )n -ard$ "i nu vo! !ai ri+ca +$-1 ador!i! pe cititor. 6re'uie& de a+e!enea& +$ ine! cont c$ )n ,ilele noa+tre (aptele au o via $ di ce )n ce !ai +curt$& iar oa!enii au o !o'ilitate (oarte !are& )nc*t un director a+> ciat corpora iei 5 +au un pro(e+or a+ociat univer+it$ ii B pot +$ +e (i tran+(erat de3 la corpora ia +au cole-iul 9 p*n$ )n clipa lecturii. )n plu+& cititorii nu ar tre'ui + uite o realitate inevita'il$: toate e#plica iile +unt +i!pli(ic$ri. ?+te i!portant +$ !ai de,v$lui! dou$ a+pecte )n le-$tur$ cu +crierea c$r de (a $. @erioada de doi+pre,ece ani c*t a durat ,$!i+lirea ei ar (i (o+t c/iar !ai lun- dac$ +oarta n-ar (i ($cut ca Steve 9/ri+ten+en +$ poat$ accelera proce+ul. Aa u !o!ent dat& i-a! cerut lui Steve +$ ne reco!ande un redactor 'un care +$ r a3ute )n partea de (inali,are. Spre )nc*ntarea !ea& +-a o(erit pe +ine. Burnali+t c e#perien $& (o+t redactor la .eparta!entul Cccident al <nited @re++ Internatio! pe atunci una dintre principalele a-en ii de "tiri din lu!e& "i apoi editor "i dire tor -eneral la Ao+ 5n-ele+ 6i!e+ S8ndicate& Steve ni +-a al$turat )n ur!$ cu aproa3

trei ani( ;'a $ove$it a fi un re$actor intern $e prima m+n i* mai mult* ne'a a$us $isciplin* inteli,en* cl$ur uman* bun $ispoziie i un minunat sim sar$onic al umorului( El a fcut ca terminarea acestei cri s fie o plcere i* %n plus*M %nceputul unei prietenii(

%n sf+rit* $in cauza %n$elun,atei suferine a sin,urului nostru copil* Qaren* Hei$i a stat ani %n ir la cpt+iul ei* lupt+n$ cu boala* birocraia spitaliceasc i i,norana me$ical( )ontribuiile sale la munca $e zi cu zi %n ve$erea scrierii crii au fost* $e aceea* spora$ice* %ns multe $intre ipotezele* i$eile i mo$elele ce stau la baza 0"u&iei re"olu&ionare sunt rezultatul cltoriilor noastre comune* al interviurilor luate $e noi am+n$oi i al unei viei %ntre,i $e $iscuii i ar,umentaii stimulative( Au fost momente c+n$ Hei$i* $in $iverse motive* nu a vrut ca numele s'i apar pe coperta unei criM a acceptat $oar %n =AAB* c+n$ a aprut 1#z,oi i antirz,oi. i %n =AAE* c+n$ a fost publicat Crearea unei noi ci"iliza&ii. .ar cititorii ar
tre'ui +$ "tie c$ toate c$r ile 6o((ler +unt produ+ul vie ii noa+tre co!une& pline de dra-o+te. 5lvin 6o((ler

#A"TEA H-TRI "evoluia )A#IT L.L 1 AV./IA )A VR"! DE LA-)E

%n$reapt > ,rbire spre noi( #entru a eKplica ce %nseamn* pa,inile ce urmeaz vor trata subiecte ce mei $e la viaa $e familie i locurile $e munc p+n la presiunile temporale i coi pleKitatea cresc+n$ a traiului coti$ian( Vor face referire la a$evruri* minciui piee i bani( Vor pune %ntr'o lumin surprinztoare coliziunea $intre sc&imba2 i antisc&imbare ce se pro$uce %n lumea $in Iurul nostru i %n noi %nine( "evoluia contemporan a avuiei va $esc&i$e nenumrate oportuniti i n traiectorii $e via* nu $oar pentru %ntreprinztorii inventivi $in $omeni afacerilor* ci i pentru aceia care se ocup cu probleme sociale* culturale i e$ caionale( Va crea posibiliti pentru re$ucerea consi$erabil a srciei at+t pe plM intern* c+t i pe ,lob( Dar aceast invitaie pentru un viitor luminos va fi %nsoi $e un avertisment riscurile nu numai c se multiplic* ci cresc eKponenial( Viii rul nu este pentru cei slabi $e fire( In zilele noastre suntem bombar$ai $e e'mailuri i blo,uri( E<a5 a fcut $ noi toi specialiti %n marLetin,( 0e,ascan$alurile corporatiste rbufnesc pe prir pa,in a ziarelor( ;e lanseaz me$icamente pentru cancerul la s+n* scleroza m ipl i zeci $e alte boli( Alte me$icamente sunt proclamate prea

artea aceasta este $espre viitorul avuiei* at+t al celei vizibile* c+t al celei invizibile ' o form revoluionar $e avuie care ne va r confi,ura vieile* %ntreprin$erile i lumea %n anii care se

t+rziu ca fiin$ pr periculoase i sunt scoase $e pe pia( #e 0arte sunt trimii roboi care aterizea cu o precizie $esv+rit( Dar computerele* softSare'ul* telefoanele celulare reelele se stric tot timpul( ;istemele $e %nclzire $uc la %nclzirea ,lobal( )e lele pe baz $e &i$ro,en sun promitor( Denele i celulele'su st+rnesc apri controverse( -ano este noul Draal te&no( In acelai timp* ban$ele criminale $in Los An,eles b+ntuie prin America )P tral i or,anizeaz o a$evrat armat*= iar puti $e treisprezece ani aspirani titlul $e terorist pleac $in !rana %n rientul 0iIlociu( 7 La Lon$ra* prinul HarrII se %mbrac %n uniform nazist tocmai c+n$ antisemitismul %i scoate iari capul &+$(B %n Africa* ;IDA ter,e o ,eneraie $e pe faa pm+ntului* %n vreme ce noI mala$ii ciu$ate* aprute %n Asia* amenin s se rsp+n$easc %n %ntrea,a lume( T #entru a scpa $e &aos* sau mcar pentru a'= uita* milioane $e oameni se %n'i $reapt spre televiziune* un$e realit5 TV'ul" falsific realitatea( 0ii $e in$ivizi formeaz flas& mobs"O i se a$un s se bat cu perne( C %n alte locuri* partici'l panii la Iocurile or$ine pltesc mii $e $olari a$evrai pentru sbii virtuale pe careI e,o'urile lor virtuale le pot utiliza pentru a cuceri castele sau $omnie virtuale(U Irealitatea se rsp+n$ete tot mai mult( !apt mai important* instituiile care o$inioar %i confereau societii coeren*V or$ine i stabilitate ' coli* spitale* familii* tribunale* a,enii $e re,lementare* sin'W $icate ' sunt cuprinse $e criz( #e acest fun$al* $eficitul comercial al Americii atin,e niveluri fr prece$ent(9 <u,etul naional se %mpleticete ca $up beie( 0initrii $e finane ai lumii se %ntreab cu ,las tare $ac ar trebui s rite $eclanarea unei crize ,lobale cer+n$ %napoi miliar$ele pe care le'au $at cu %mprumut 4as&in,tonului( Europa se lau$ cu eKtin$erea .niunii Europene* $ar omaIul $in Dermania este la cel mai %nalt nivel $in ultimii cincizeci $e ani* ? iar (rance,ii "i olande,ii re+pin)ntr-o propor ie cov*r"itoare propu+a 9on+titu ie european$. )ntre ti!p& ni +e repet$ per!anent c$& )n !od cert& 9/ina va deveni ur!$toarea +uperputere. 9o!'ina ia dintre !er+ul pe +*r!$ )n arena econo!ic$ "i e"ecurile in+titu ionale (ace ca indivi,ii o'i"nui i +$ +e con(runte direct cu pro'le!e per+onale e#tre! de co!plicate. ?i +e )ntrea'$ dac$ vor pri!i vreodat$ pen+iile pentru care au !uncit +au dac$-"i vor per!ite co+turile 'en,inei "i )n-ri3irii !edicale& care cuno+c o cre"tere dra!atic$. Sunt )n-ro,i i de +tarea de,a+truoa+$ a "colilor. Sunt )n-ri3ora i c$ dro-urile& cri!inalitatea "i !oralitatea ultraper!i+iv$ vor di+tru-e via a +ocial$. 6oat$ lu!ea vrea +$ "tie cu! ne va a(ecta ace+t /ao+ aparent porto(elele. .ar vo! !ai avea !$car porto(eleD EC.5 A<NII Nu nu!ai !uritorii de r*nd -$+e+c c$ e -reu +$ r$+pund$ la ace+te )ntre'$ri& ci "i e#per ii. .irectorii -enerali ai corpora iilor +e +ucced ca pa+a-erii ce +e )!pin- printr-o u"$ rotativ$ la o or$ de v*r(& (u,ion*nd& de,inve+tind& ($c*nd te!enele )n (a a 'ur+ei& propov$duind co!peten ele centrale luna a+ta& +iner-ia luna ur!$toare "i ulti!ul r$cnet )n !aterie de !ana-e!ent pe+te )nc$ o lun$. ?i +tudia,$ cele !ai recente

pro-no,e econo!ice& dar !ul i econo!i"ti de pro(e+ie r$!*n +tupe(ia i atunci c*nd r$t$ce+c prin ci!itirul ideilor !oarte.

#entru a $eco$ifica aceast nou lume trebuie s ne croim $rum prin vorbria economitilor i consilierilor $e afaceri care $on$nesc $espre O Flash *o& - %ntlnire Rspontan.S; 7.r. )n o&ie+ti# an)*e; la +are parti+ipan'ii s)nt principiile fun$amentale ale afacerilor"( Va trebui s $emonstrm a$evrurile evi$ente i perimate( De aceea* %n aceste pa,ini ne vom concentra asupra principiilor ultra'fun$amentale" $e care $epin$ aa'numitele principii fun$amentale( $at ce o vom face* lucrurile vor arta altfel* mai puin ciu$at* iar unele oportuniti* p+n atunci neobservate* vor iei $in umbr( ;e v$ete c &aosul este numai o faet a me$aliei* iar &aosul %nsui ,enereaz noi i$ei( Economia $e m+ine* $e eKemplu* va oferi posibiliti semnificative $e afaceri %n $omenii precum &ipera,ricultura* %n,riIirea me$ical a$aptat fiecrui pacient* bazat pe neurostimulare* pro$usele farmaceutice obinute cu aIutorul nanote&'nolo,iilor* noi surse bizare $e ener,ie* sistemele $e pli continue* cu urmrire %n timp real* pieele instantanee* noi forme $e e$ucaie* armele neletale* procesele in$ustriale realizate $e la computerul $e birou* banii pro,ramabili* ,estionarea riscurilor* senzorii $e %nclcare a intimitii care ne anun c+n$ suntem observai 'si senzorii $e toate tipurile ' plus o cantitate uluitoare $e alte bunuri* servicii i eKperiene( -u putem spune cu precizie c+n$ se vor $ove$i profitabile* $ac vor a$uce beneficii sau cum vor conver,e* %ns %nele,erea principiilor ultrafun$amentale va $ezvlui* c&iar i acum* eKistena unor noi trebuine i a unor in$ustrii i sectoare anterior nei$entificate ' $e pil$* o enorm in$ustrie a sincronizrii" i o in$ustrie a sin,urtii"( #entru a prezice viitorul avuiei va trebui s lum %n consi$erare nu $oar munca pe care o prestm pentru bani* ci i munca nepltit pe care o efectum cu toii* %n calitate $e prosumatori"( >Vom eKplica mai t+rziu* %ns maIoritatea oamenilor ar fi ocai s afle ce cantitate $e munc nepltit realizm %n fiecare zi(@ Vom analiza* $e asemenea* cea $e'a treia sluIb"* invizibil* pe care muli $intre noi o avem fr s tim mcar( Deoarece prosumul" este pe cale s eKplo$eze* viitorul economiei monetare nu mai poate fi %neles* $armite prevzut* separat $e cel al economiei $e pro'sum"( )ele $ou sunt* $e fapt* inseparabile( Laolalt* ele constituie un sistem al avuiei( De %n$at ce vom %nele,e acest lucru ' i canalele prin care cele $ou se alimenteaz reciproc ' vom obine o viziune ptrunztoare asupra vieilor noastre private $e acum i $in viitor(
+on#o+a'i; %n general; prin e-*ail (n. t).

) -;T"R-DE"I "ELA:ATE -oile sisteme ale avuiei nu apar frecvent i nu sunt izolate( !iecare a$uce cu suie un nou mo$ $e via* o civilizaie( -u este vorba $oar $e noi structuri $e afaceri* ci $e noi formate familiale* noi ,enuri $e muzic i arte* noi m+ncruri* mo$e i stan$ar$e $e frumusee fizic* noi valori i noi atitu$ini fa $e reli,ie i libertatea personal( Toate acestea interacioneaz cu noul sistem al avuiei i'= mo$eleaz( America $e astzi este v+rful $e lance al unei asemenea noi civilizaii construite pe un mo$ revoluionar $e a crea avuie( %n bine sau %n ru* miliar$e $e viei $in %ntrea,a lume sunt $eIa transformate $e aceast revoluie( -aiuni i re,iuni ale ,lobului se $ezvolt sau $eca$ pe msur ce'i resimt impactul( In zilele noastre* milioane $e oameni $in toat lumea nutresc antipatie fa $e America sau c&iar o ursc( .nii fanatici i'ar $ori s incinereze ;tatele .nite i pe toi locuitorii lor( 0otivele pe care le in$ic mer, $e la politicile 4as&in,tonului %n rientul 0iIlociu i refuzul su $e a semna $iverse tratate rientul 0iIlociu* c&iar internaionale p+n la presupusele sale ambiii imperiale( #e $e alt parte* c&iar $ac pacea ar $omni %n $ac toi teroritii lumii s'ar transforma %n pacifiti i $emocraiile ar %nflori ca mar,aretele pe c+mp* restul ,lobului ar continua s simt fiori pe ira spinrii* %n cel mai bun caz* c+n$ ar auzi $e ;tatele .nite( Aceasta se $atoreaz faptului c noul sistem al avuiei pe care* prin propria lor natur* %l creeaz ;tatele .nite amenin vec&ile interese financiare i politice a$+ncM %nr$cinate %n lume( 0ai mult* naterea noului sistem al avuiei a fost %nsoit %n America $e sc&imbri controversate %n rolul femeilor* al minoritilor etnice i rasiale* al &omoseKualilor i altor ,rupuri( Deoarece cultura emer,ent a Americii promoveaz o in$ivi$ualitate mai accentuat* ea este vzut ca o ameninare la a$resa comunitii( 0ai ,rav* $in cauz c a relaKat constr+n,erile seKuale* morale* politice* reli,ioase i in+n$ $e stilul $e via care'i fuseser impuse in$ivi$ului %n epocile economice anterioare* se consi$er c %i atra,e pe tineri spre ni&ilism* imoralitate i $eca$en( #e scurt* combinaia $intre avuia revoluionar i sc&imbrile sociale i culturale asociate p+n acum cu ea ar putea s fie un motiv mai plauzibil pentru antiamericanismul ,lobal $ec+t cele citate $e obicei $e mass'me$ia( Aa cum vom ve$ea %ns* sistemul revoluionar al avuiei nu mai este un monopol american( Alte ri se str$uiesc s in pasul i nu este clar c+t timp %i vor mai pstra ;tatele .nite locul %nt+i( )HITA"E 1I A-TIE" I

ri,inile avuiei revoluionare pot fi plasate temporal %n =AE9 ' anul %n care* pentru prima $at* ,ulerele albe" i lucrtorii $in servicii au $epit* ca numr* ,ulerele albastre"* muncitorii in$ustriali* %n ;tatele .nite( G 5cea+t$
!odi(icare a co!po,i iei (or ei de !unc$ a (o+t punctul de pornire al tran,i iei de la o econo!ie indu+trial$& 'a,at$ pe !unca !anual$& la o econo!ie 'a,at$ pe cunoa"tere +au pe !unca intelectual$. Si+te!ul de avu ie 'a,at pe cunoa"tere e+te )nc$ nu!it 0noua econo!ie2 - "i& pentru +i!pli(icare& vo! continua +$-1 nu!i! a+t(el aici - dar pri!ele co!putere& uria"e "i +cu!pe& !i-rau de3a din 'irourile -uverna!entale +pre lu!ea a(acerilor pe la !i3locul deceniului "a+e. 9 .e a+e!enea& nu !ai t*r,iu de 1962& econo!i+tul 1rit, Eac/lup de la @rinceton ar$ta c$ )n anii F50 produc ia de cunoa"tere din Statele <nite cre"tea !ai rapid dec*t produ+ul intern 'rut. 10

Anii XE8 sunt prezentai a$esea ca un $eceniu %n,rozitor $e plicticos( Dar %n octombrie =AE? "usia lansa -putni23u4. primul satelit artificial ce a %nconIurat #m+ntui pe orbit* $eclan+n$ o curs spaial cu ;tatele .nite care a accelerat spectaculos $ezvoltarea teoriei sistemelor* a tiinelor informaiei* a pro,ramrii pe computer i a instruirii %n $omeniul mana,ementului $e pro,rame( A promovat si pre$area tiinelor i matematicii %n colile americane( Toate acestea au pompat o nou cunoatere* important pentru crearea avuiei* %n economia ;tatelor .nite( )ultura i politica au %nceput i ele s se sc&imbe( Aa cum revoluia in$ustrial $e acum $ou secole a a$us* laolalt cu noua te&nolo,ie* noi i$ei* forme $e art* valori i micri politice* la fel s'a %nt+mplat i cu economia cunoaterii %n ;tatele .nite( Astfel* %n anii XE8 s'a pro$us universalizarea televiziunii i au aprut Elvis #resle5* c&itara electric !en$er ;tratocaster i rocL XnX roll'ul( == Holl5Soo$ul a trecut $e la eroi i sf+rituri fericite la antieroi morocnoi Iucai $e actori precum James Dean i 0arlon <ran$o( ;criitorii ,eat i a$epii lor &ippie aveau $rept $eviz s faci ce vrei* $up capul tu" ' un atac la a$resa conformitii preuite %n societile in$ustriale masificate( Anii X98 au fost marcai $e protestele contra "zboiului $in Vietnam i apariia micrilor %n pentru =A99* $repturi civile* pentru -aional $repturile a femeilor i &omoseKualilor* r,anizaia !emeilor >-ational

r,anization for 4omen* - 4@ arta c te&nolo,ia $e astzi Y(((W a eliminat practic criteriul forei musculare pentru an,aIarea %n maIoritatea posturilor* intensific+n$* %n sc&imb* nevoia $e inteli,en creatoare a in$ustriei americane("=7 NCG +olicita ca (e!eile +$ ai'$ dreptul +$ participe pe picior de e-alitate la 0revolu ia
creat$ de auto!ati,are2 "i la activitatea econo!ic$ )n -eneral. In ti!p ce !i3loacele de in(or!are din lu!e +e concentrau a+upra ace+tor eveni!ente dra!atice& aproape ni!eni nu a acordat aten ie cercet$rilor e(ectuate de c* iva oa!eni de "tiin $ pre+ti-io"i& (inan a i de @enta-on& cu privire la o nou$ te/nolo-ie o'+cur$ nu!it$ 5:@5N?6 - precur+orul Internetului& care avea +$ +c/i!'e lu!ea.13

1TI"ILE VE;ELE Istoria consemneaz nenumrate eKemple $e revoluii" care au %nlocuit vec&ile te&nolo,ii i c&iar ,uverne fr a transforma semnificativ societatea %nsi i oamenii ce o alctuiesc( %n sc&imb* revoluiile reale sc&imb at+t instituiile* cat i te&nolo,iile( 0ai mult* ele $estram i reor,anizeaz ceea ce psi&olo,ii sociali numesc structura $e roluri" a societii( In prezent* rolurile tra$iionale se mo$ific eKtrem $e rapi$ %n rile ce parcur, tranziia spre economiile cunoaterii( "olurile soilor i soiilor* prinilor i copiilor* profesorilor i stu$enilor* efilor i muncitorilor* ru$elor i activitilor* $irectorilor i li$erilor $e ec&ip au* cu toatele* implicaii nu $oar psi&olo,ice* ci i economice( La fel $e importante* pe l+n, sarcinile i funciile unei persoane* sunt ateptrile sociale ,enerate $e acestea( Acum ai o sluIb* m+ine eti omer2 rezultatul este o ambi,uitate cresc+n$* un ,ra$ ri$icat $e incertitu$ine* compleKitate i conflict* pe msur ce %nsrcinrile i ran,urile sunt ne,ociate permanent( Ve$em cum stresul i epuizarea* cei caracterizeaz rolurile me$icilor i asistentelor* avocailor i sta,iarilor* poliiti'V lor i lucrtorilor comunitari* sunt re$efinite i combtute $e o manier nemai%nt+lnit $e la apariia revoluiei in$ustriale( De asemenea* revoluiile spar, ,ranie( ;ocietatea in$ustrial a stabilit
o

(rontier$ clar$ )ntre via a de aca+$ "i via a de la locul de !unc$. In ,ilele noa+tre& pentru !ilioanele de oa!eni care lucrea,$ la do!iciliu& de!arca ia acea+ta nu !ai3 e#i+t$. Nu +e !ai "tie (oarte e#act nici cine lucrea,$ pentru cine. :o'ert :eic/& 1 (o+t +ecretar a!erican al Euncii& arat$ c$ o parte +e!ni(icativ$ a (or ei de !unc$ e+te alc$tuit$ din cola'oratori cu contract& a-en i li'eri "i alte per+oane care lucrea,$ la co!pania 5& dar +unt an-a3ate de (apt la co!pania B. 0)n c* iva ani2& +pune :eic/& 0o co!panie va (i de(init$ prin cine are acce+ la care date "i cine ia ce parte dintr-un anu!e (lu# de venituri pe care perioad$ de ti!p. S-ar putea +$H nu !ai e#i+te deloc Ian-a3a iJ& )n +en+ul +trict al cuv*ntului.2 14

1i ,raniele economice se ero$eaz( Dei rezistena este enorm* activitatea $in campusuri are un caracter trans$isciplinar tot mai pronunat( In muzica pop* frontierele $intre ,rime* ,ara,e* rocL* Eastern* &ip'&op* tec&no* retro* $isco* bi, ban$* TeIano i o ,am variat $e alte ,enuri $ispar prin fuziune" i &ibri$izare"( )onsumatorii se transform %n pro$uctori prin remiKarea sau samplin,'ul sunetelor create $e $iverse trupe* $iverse instrumente i $iveri interprei vocali %n mas&'ups"* ec&ivalentul muzical al colaIelor( La televiziunile americane* $emarcaia o$inioar ferm %ntre tiri i $ivertis'= ment este tears cu buretele2 acum* mo$eratorii veseli" fac ,lume %ntre prezentrile $e titluri* iar publicul $in stu$io aplau$( #ublicitarii %i insereaz mesaIele i pro$usele %n scenariile $ramelor sau come$iilor* $izolv+n$ ,rania $intre $ivertisment i marLetin,(

-ici frontierele seKuale nu mai sunt fiKe* cci &omoseKualitatea i biseKuali'tatea ies $in umbr* iar mica populaie $e transseKuali este %n cretere( -u avem $ec+t s'= %ntrebm pe "iLi Arine 4ilc&ins* un eKpert %n computere $e pe 4all ;treet care se %nt+mpl s fie un transseKual post' operatoriu $e la brbat la femeie"* %n eKprimarea celor $e la 5*e 6e7 8or2 ??mes(=E Gilc/in+ conduce Kender@59& un -rup care (ace lo''8 la Ga+/in-ton pe te!a drepturilor
le-ate de -en& "i +u+ ine c$ o cate-ori+ire a oa!enilor ca 0el2 +au 0ea2 e+te intrin+ec opre+iv$& atri'uindu-le cu (or a unul dintre ace+te dou$ roluri tuturor celor care& de (apt& nu +e )ncadrea,$ )n nici unul. Nu toate ace+te roluri "i drepturi noi vor +upravie ui& )ntruc*t vo! !ai (i 'o!'arda i de !ulte +c/i!'$ri econo!ice& te/nolo-ice "i +ociale& )n+$ aceia care +u'e+ti!ea,$ caracterul revolu ionar al tran+(or!$rilor din pre,ent tr$ie+c )n lu!ea ilu,iilor. Au!ea e+te pe cale de a (i tran+(or!at$ dra!atic "i irevoca'il.

H-DL <A"EA I-TELIDE-/EI %n zilele noastre* pe planet eKist peste 800 de !ilioane de @9-uri - unul pentru
(iecare "apte +au opt (iin e u!ane.16

%n zilele noastre eKist peste 500 de !iliarde de !icroproce+oare. Eulte con-tin pe+te 100
de !ilioane de tran,i+toare17 - co!utatoare on-o(( - iar LeMlett-@ac7ard a de+coperit o !odalitate de a a!pla+a !iliarde +au c/iar trilioane de tran,i+toare 0de di!en+iune !olecular$2 pe un +in-ur cip !inu+cul. 18

%n zilele noastre eKist cam patru miliar$e $e comutatoare $i,itale care intr %n poziia $esc&is" sau %nc&is" pentru fiecare fptur omeneasc $e pe ,lob( %n zilele noastre* aproKimativ =88 de !iliarde de tipuri tot !ai puternice inund$ pia a
anual. )n 2002& 3apone,ii au con+truit un co!puter denu!it ?art/ Si!ulator& care +$ a3ute la pro-no+ticarea +c/i!'$rilor cli!ei -lo'ale. ?(ectua 40.000 de !iliarde de calcule pe +ecund$& (iind !ai rapid dec*t cei !ai apropia i "apte rivali la un loc. 19 )n 2005& un co!puter de la Aa'oratorul Na ional AaMrence Aiver!ore era capa'il +$ reali,e,e 136 de trilioane de opera iuni pe +ecund$& 20 iar oa!enii de "tiin $ a(ir!$ c$ +-ar putea a3un-e la vite,e de ordinul peta - o !ie de trilioane de opera iuni !ate!atice pe +ecund$ - p*n$ la +(*r"itul deceniului.21

%ntre timp* numrul utilizatorilor $e Internet $in %ntrea,a lume este estimat %ntre 700 "i 900 de !ilioane.22 )re$e oare cineva c toate aceste tipuri* computere* companii i coneKiuni la Internet or s $isparF ;au c cei =*C miliar$e $e utilizatori ai telefoniei mobile $e pe ,lob 7B or +$-"i arunce tele(oaneleD .e (apt& "i ace+tea +e tran+(or!$& de la o
,i la alta& )n aparate di-itale tot !ai avan+ate "i !ai ver+atile. @rin ur!are& ceea ce o'+erv$!& )n paralel cu tran+(or!area rolurilor "i -rani elor din cadrul +ociet$ ii& e+te tran+(or!area )nc$ "i !ai rapid$ a in(ra+tructurii cunoa"terii. In co!para ie cu +c/i!'$rile pe care le (ace acea+ta po+i'ile& tot ce +-a )ntreprin+ p*n$ acu! va p$rea in+i-ni(iant. %i a+ta nu doar )n c*teva $ri 0de,voltate2& c$ci& de"i Statele <nite +unt v*r(ul de lance al evolu iilor& ele nu !ai +unt un (eno!en 0a!erican2.

In cur*nd& c/ine,a va (i li!'a cea !ai (olo+it$ pe Internet. 24 6inerii coreeni )"i dau )nt*lnire la !ii de ca(enele Internet unde +e lupt$ )n 3ocuri !ulti-u+er pe co!puter )!potriva altor tineri din .ane!arca "i 9anada.25 9o+ta :ica& I+landa %i ?-iptul e#port$ +o(tMare. 26 Nietna!ul +per$ c$ v*n,$rile +ale de +o(tMare vor a3un-e la 500 de !ilioane de dolari )n ur!$torii cinci ani.27

<razilia are peste 14 !ilioane de utili,atori de Internet& iar ora"ul :eci(e a atra+ un -rup
co!pact de co!panii I6 +tr$ine& inclu+iv Eicro+o(t "i Eotorola& "i +ute de (ir!e locale. 28 @e de alt$ parte& potrivit unui -rup de lucru al CN<& 0)n ulti!ii inci ani& 5(rica a (o+t !artora unei de,volt$ri e#plo,ive a tele(oniei !o'ile2 "i& cu toate c$ (alia di-ital$ e )nc$ enor!$& 0centrele de tele(onie& ci'er-ca(enelele "i alte (or!e de acce+ pu'lic la Internet )nre-i+trea,$ o cre"tere rapid$ )n ,oneld ur'ane.2 29

In total* conform cu Di,ital #lanet 788C* piaa IT mon$ial $epete 7*E trilioane $e $olari pe an* B8 este $eservit $e ?E8(888 $e companii $in %ntrea,a lume i trebuie s se atepte la sc&imbri consi$erabile %n continuare( I-;T".0E-TELE )A#ITALE ALE ).- A1TE"II "evoluia $i,ital nu este sin,ura surs a sc&imbrilor fun$amentale $e la orizont( <aza cunoaterii noastre tiinifice se eKtin$e spectaculos %n toate $ireciile(M Astronomii stu$iaz materia %ntunecat"(B= amenii $e tiin care cerceteaz antimateria au creat anti&i$ro,enul( B7 !acem $escoperiri epocale %n $omenii $i verse* cum ar fi polimerii con$uctori $e electricitate* materialele compozite* ener ,ia* me$icina* tiina microflui$elor* $onarea* c&imia supramolecular* optica* memoria* nanote&nolo,ia i multe altele( ;avanii americani se pl+n,* pe $rept cuv+nt* $e recenta re$ucere a c&eltuielilor %n numeroase $omenii i* mai ales* pentru cercetarea fun$amental* $ar se trec cu ve$erea pro,resele realizate %ntr'o cate,orie aparte a te&nolo,iei ' instru mentele pe care le au la $ispoziie cercettorii( "evoluia in$ustrial a trecut la o treapt $e vitez superioar* srin$ la un nivel complet nou* atunci c+n$* %n loc s se mulumeasc cu inventarea $e maini care s fabrice pro$use* strmoii notri au %nceput s inventeze maini care s fabrice mai multe maini >i mai bune@( #e acestea le numim instrumente capitale( Acelai proces* la o scar mult mai mare* are loc acum %n ceea ce privete ia strumentele Q" ' in+tru!entele pe care le (olo+i! pentru a -enera cunoa"tereOH cea
!ai i!portant$ (or!$ de capital din econo!iile avan+ate. )nar!a i cu +uperco!putere "i +uper+o(tMare& cu Internetul "i Me'-ul& oa!enii de "tiin $ au acce+ la in+tru!ente de !are (or $ care le )nle+ne+c o cola'orare ra pid$. ?i (or!ea,$ ec/ipe !ultina ionale "i (ac +c/i!' de idei& !etode "i te/nic de lucru ($r$ a ine cont de (u+urile orare. C alt$ cate-orie de in+tru!ente ; e+te repre,entat$ de e#traordinarele !a"3l n$rii pentru vi,uali,are )n la'orator. )n principiu& cercet$torii pot - +au vor putei )n cur*nd - +$ 0+e pli!'e2 printr-un 'o' de ore, pentru a vedea cu! +e (or!ea,i +tructurile lui interne pe ti!pul cre"terii& apoi +$ le o'+erve per!anent pe !$

+ur$ ce ore,ul e+te depo,itat& proce+at& tran+portat "i -$tit. .e a+e!enea& vor pute) +$ ur!$rea+c$ ce +e petrece )n interiorul inte+tinului atunci c*nd di-er$ ali!ei tul re+pectiv.

#erio$icele tiinifice i site'urile Seb sunt pline $e reclame pentru te&noloI $e laborator mai bune i mai rapi$e( *Automatizai'v cercetarea"* %n$eamn o re clam $e la "oc&e Applie$ ;cience( #rocesai practic orice O Ter*en)l engle8 pentr) +)noatere este RJnoKle1geS; 1e ai+i F-)l (n. t.). eantion pentru a izolz AD-'ul* A"-'ul* A"-'ul mitocon$rial i acizii nucleici virali %n mai puin $e $ou ore "ealizai o analiz #)" %n timp real P...Q )n !ai pu in de 40 de !inute.233 C alta de
la 5B 5pplied Bio+8+te!+& anun $ c$ 0indi(erent ce cale a i ur!a pentru de+coperire2& anali,orul 5.N al (ir!ei 0v$ va duce la de+tina ie !ai rapid.234

0ai rapi$" %nseamn %ns foarte lent c+n$ e vorba $e fizica nuclear( #entru a stu$ia micarea electronilor in$ivi$uali $in Iurul nucleului atomic* cercettorii trebuie s trimit asupra intei pulsuri eKtrem $e scurte $e ra$iaie electroma,netic( Acestea* cu c+t sunt mai scurte* cu at+t e mai bine( De cur+n$* oamenii $e tiin olan$ezi i francezi au btut toate recor$urile* cre+n$ pulsuri laser cu o $urat $e 220 atto+ecunde - adic$ de 220 de ori a
!iliarda a !iliarda parte dintr-o +ecund$. 35 .ar pentru a +tudia ce +e )nt*!pl$ )n interiorul unui nucleu "i acea+t$ te/nolo-ie e+te prea lent$& a+t(el c$ cercet$torii a!ericani lucrea,$ la un 0la+etron2 !enit$ +$ cree,e pul+uri de ordinul ,epto+e-cundelor& adic$ IC221 +ecunde.36

%n toate aceste $omenii foarte $iferite* urmtorul pas este clar( -u se vor realiza $oar tot mai multe instrumente capitale pentru $ob+n$irea cunoaterii* ci i instrumente capitale pentru crearea acelor instrumente capitale( /N"0."ILE ;NL<ATI)E )ombinaia $intre mai muli oameni $e tiin* mai multe instrumente Q* comunicaiile instantanee* colaborarea pe scar lar, i o baz tot mai vast $e cunoatere sc&imb frontierele tiinei %nsei* rea$uc+n$ %n prim'plan probleme care erau privite o$inioar ca subiecte ale filmelor ;! $e serie <( amenii $e tiin serioi $in ziua $e azi nu se mai tem c'i vor $istru,e reputaia $ac vorbesc $espre cltoria %n timp* B? c5bor,i*BG prelun,irea vieii p+n aproape $e nemurire*BA te&nolo,iile anti,ravitaionale care ar putea s transforme me$icina i s constituie o surs inepuizabil $e ener,ie C8 i multe alte posibiliti care alt$at se ,seau numai pe rmurile slbatice ale incre$ibilului( Discuiile pe astfel $e teme nu mai sunt respinse $in start* aa cum se %nt+mpla c+n$ am scris $espre ele %n /ocul "iitorului %n =A?8* iar %n aceste $omenii nu'i mai investesc eforturile $oar oamenii $e tiin pletoi i zburlii( .nele $intre cele mai mari corporaii $in lume ' si unele armate ' c/eltuie+c 'ani
pentru a le cerceta.

Ri dup$ ,i& la'oratoarele noa+tre anun $ noi de+coperiri. Eulte vor de+c/ide pro'le!e !orale pro(undeS +$ ne -*ndi! la con(lictul re(eritor la celulele-+u"$ "i donare. 5cu! ave! o idee de+pre !anipularea -enetic$ a anu!itor (or!e de inteli-en a. S$ ne i!a-in$! ce ar )n+e!na a+ta pentru econo!iile 'a,ate pe cunoa"tere "i pentru p$rin ii care-"i dore+c copii ($cu i !ai de"tep i pe cale 'iolo-ica. .ar +$ ne i!a-in$! +i ce pericole +ociale +i politice ar putea decur-e dintr-o a+e!enea !anipulare.

#)" #ol5merase c&ain reaction* reacie %n lan a polimerazei* te&nic $e multiplicare a AD-'ului >n( t@( # ;I<ILITN/I ) -VE"DE-TE -imeni nu poate ti cu precizie un$e vor $uce toate aceste $escoperiri i car $intre ele vor avea $rept rezultat pro$use sau servicii practice* profitabile* pe care oamenii s le $oreasc i firmele sau ,uvernele s le furnizeze( !r %n$oial* multe $intre cele consi$erate acum $e top se vor $ove$i neviabile( )&iar $ac unul $intre aceste $omenii $ roa$e* efectele sale asupra avuie i societii s'ar putea $ove$i eKplozive( ; ne amintim $e toi eKperii care au Iu rat c aeroplanele nu vor zbura nicio$at* sau $e London Times, care )"i
a+i-un cititorii c$ noua !a"in$rie nu!it$ tele(on era doar 0ulti!ul e#e!plu de i!po+tur$ a!erican$.2 41

0ai trebuie a$u,at %nc un factor accelerator la instrumentele capitale i colaborarea online %ntre oamenii $e tiin( Ar fi o ,reeal s consi$erm c pro,resele $in tiin i te&nolo,ie sunt evenimente $e sine stttoare( 0arile rezultate intelectuale i financiare apar atunc c+n$ $ou sau mai multe $escoperiri epocale conver, sau sunt conectate( )u c+l sunt mai $iversificate proiectele* cu c+t sunt mai muli oamenii $e tiin imp c+i i cu c+t se fac mai multe pro,rese* cu at+t mai mare este potenialul pentru IuKtapuneri novatoare care s ,enereze efecte imense( Vom asista la numeroase conver,ene $e acest fel %n anii urmtori( Evoluiile pe care le cunoate eKpansiunea instrumentelor capitale ale cunoaterii seamn cu o rac&et %n etapa $e ar$ere a combustibilului* pre,tin$u'se sa ne lanseze spre urmtoarea faz a crerii $e avuie( Aceasta va rsp+n$i noul sistem al avuiei i mai $eparte* %n %ntrea,a lume( revoluie este pe cale s se pro$uc* iar civilizaia care va lua natere o $ata cu ea va contrazice tot ce tim $espre avuie( )A#IT L.L 2 ) #IL.L D "IT

vuia are un viitor( %n pofi$a tuturor crizelor i tulburrilor $in prezent* este foarte probabil ca %n anii ce vor veni lumea s creeze

mai mult avuie* nu mai puin( Dar nu toat lumea socotete c acesta este un lucru bun( De la anticii precum Aristotel* care consi$erau nefireasc urmrirea avuiei $incolo $e satisfacerea nevoilor $e baz* p+n la socialitii i anar&itii $in secolul al :T:'lea* care priveau avuia ca pe o proprietate %nsuit pe ne$rept* i muli $intre fun$amentalitii ecolo,iti $e astzi* care propov$uiesc simplitatea voluntar" i v$ consumerismul" ca pe un blestem* avuia a avut o reputaie proast( ;pre $eosebire $e un acuzat $in sala $e Iu$ecat a unui tribunal american* avuia nu se bucur $e prezumia $e nevinovie( )u toate acestea* avuia* ca atare* este neutr( Acesta este motivul pentru care* %n pa,inile $e fa* avuia este consi$erat inocent p+n c+n$ i se va ,si vreo vin( )eea ce conteaz este cine o are* cine nu o are i cror scopuri le sluIete ea( Aa cum scria autorul meKican Dabriel Zai$* avuia este* mai presus $e toate* o acumulare $e posibiliti("1 Desi,ur* anumite forme $e avuie sunt socotite aproape $e toat lumea ca fiin$ bune"( ;ntatea* o familie puternic i iubitoare* respectul $in partea celor pe care'i respectm ' pu ini ar ne-a c$ ace+tea +unt 'o-$ ii& de"i nu )"i -$+e+c le+ne un loc )n
calculele econo!i"tilor. In vor'irea de ,i cu ,i )n+$& ter!enul +e re(er$ de o'icei& !ult prea re+trictiv& la activele (inanciare "i ade+ea are o conota ie de e#ce+. @entru unii& avu ia poate +* )n+e!ne +$ ai'$ pu in !ai !ult dec*t nevoia perceput$ +u'iectiv& oricare ar (i acea+ta. @entru al ii& nici o cantitate nu e +u(icient$. )n r*ndurile +$racilor& c/e+tiunea nu e at*t de +u'iectiv$. @entru !a!a al c$rei copil +u(er$ de (oa!e& o !*n$ de ore, pe ,i ar putea )n+e!na o avu ie ne!$+urat$. 5"adar& orice +e!ni(ica ii ar !ai avea& a"a cu! (olo+i! noi aici cuv*ntul& avu ia nu +e re(er$ la un al doilea 1errari )n -ara3. 5vu ia nu e +inoni!$ nici cu 'anii& a"a cu! cred !ul i )n !od eronat. Banii +unt nu!ai una dintre e#pre+iile +i!'olice ale avu iei. .e (apt& avu ia poate cu!p$ra uneori lucruri care nu le +unt acce+i'ile 'anilor. @entru a )n ele-e viitorul avu iei - a noa+tr$ +au a oricui altcuiva - c*t !ai co!-@ et cu putin $& tre'uie +$ porni! de la ori-inea ei: dorin a.

77 0L9$6 5:FFL)1 i ;)$<$ 5:FFL) H-/ELE;.L AV./IEI

Dorina poate reflecta orice* $e la nevoia $isperat la o lips trectoare( %n toal cazurile* avuia reprezint orice satisface $orina respectiv( Este ca un pansament pe ran( De fapt* poate s %n$eplineasc mai multe $orine %n acelai timp #oate vrem s ne %nfrumusem peretele sufra,eriei( .n tablou* c&iar i o repro$ucere ieftin* ne va face s tresrim $e plcere $e fiecare $at c+n$ ne vom opri s'= privim( Aceeai oper $e art ne'ar putea %n$eplini simultan $orina $e a'i impresiona pe musafiri cu minunatul nostru bun ,ust sau cu importana noastr so cial( Dar avuia poate %nsemna i un cont bancar* o biciclet* o cmar plin m+ncare sau o poli $e asi,urare me$ical( %n concluzie* putem $efini %n mare avuia ca fiin$ orice posesiune* %mprit cu altcineva sau nu* care $eine ceea ce economitii numesc utilitate" ' ne oferi o form $e bunstare sau poate fi sc&imbat pentru un alt ,en $e avuie care sa realizeze acest lucru( %n orice caz* ea este fiica $orinei* iar acesta este %nc un mo tiv pentru care unele persoane $etest c&iar i i$eea $e avuie( 0A-ADE"II D "I-/EI .nele reli,ii* $e eKemplu* sti,matizeaz $orina( )re$inele ascetice propovi $uiesc pasivitatea fa $e srcie i ne %n$eamn s cutm fericirea re$uc+n$u'n> $orinele i nu %n$eplinin$u'le( ; vrei mai mult( ; trieti fr( Veacuri %n ir* In$ia a proce$at %ntocmai* struin$ %ntr'o mizerie i o srcie $e necrezut( #rotestantismul* %n sc&imb* c+n$ a aprut %n cci$ent* a transmis mesaIul conU trar( %n locul suprimrii $orinei materiale* pre$ica munca susinut* ,estionarea ,riIulie a banilor i virtutea* f,$uin$ c* $ac urmam aceste in$icaii* Dumne zeu avea s ne aIute %n efortul $e a ne %n$eplinim $orinele( cci$entul a a$optai aceste valori i s'a %mbo,it( Tot el a inventat mainria $orinei perpetue ' pu blicitatea ' pentru a ,enera $orina %ntr'o cantitate $in ce %n ce mai mare( 0ai recent* %n Asia anilor ?8* un vec&i comunist $in linia $ur* acum stafi$i $e btr+nee* a spus c e minunat s te %mbo,eti"* 7 $ezlnuin$ $orina latent a unei cincimi $in populaia lumii i sco+n$ )&ina $in srcia %n care se zbtea $e secole( %n ;tatele .nite* ecranele $e televiziune proclam triumftor sfaturi financiare( "eclamele pentru broLeri i publicaii precum one= i 5*e >all -treet ?ournal erup din tu'ul catodic. @u'lireporta3ele v$ pro!it !odalit$ i de a ocoli i!po,itele& de a da

lovitura la 'ur+$& de a v$ )!'o-$ i )n a(aceri i!o'iliare "i de a v$ retra-e pe in+ula du!neavoa+tr$ )n+orit$. <n enor! 'ara3 de !e+a3e le-iti!ea,$ "i pro!ovea,$ dorin a. .oar )n 2004& co!paniile a!ericane au pl$tit 264 de !iliarde de dolari pentru pu'licitatea )n ,iare& revi+te& la po+turile de radio "i televi,iune& prin core+ponden $ po"tal$ direct$& )n pu'lica ii de a(aceri& c$r i de tele(on "i pe Internet.3 In

[ 788=* cele !ai !ari cinci $ri din ?uropa au c/eltuit 51 de !iliarde de dolari& ($r$ a include aici
+u!ele re,ervate Internetului& core+ponden ei directe +i altor c*torva cate-orii cuprin+e )n ci(rele din Statele <nite.4 Baponia a c/eltuit 36 de !iliarde.5

#e scurt fie prin ascetism* i$eolo,ie* reli,ie* publicitate sau alte miIloace* fie %n mo$ contient sau nu* elitele $in toate societile ,estioneaz $orina '
punctul de pornire al cre*rii de avu ie. ?vident ridicarea (or at$ a nivelului dorin ei - +au -lori(icarea l$co!iei& care +e deo+e'e"te at*t de avu ie& c*t "i de dorin $ - nu va )!'o-$ i neap$rat pe cineva 9ulturile care pro!ovea,$ dorin a "i ur!$re+c )navu irea nu o reali,ea,$ o'li-atoriu. @e de alt$ parte& culturile care predic$ virtu ile +$r$ciei o' in& de o'icei& e#act o'iectul ru-$ciunilor lor.

#A"TEA A D .A #rincipiile ultrafun$amentale )A#IT L.L 3 VAL."ILE AV./IEI

Altfel* planeta n'ar putea acum s %ntrein ase miliar$e $e semeni $e'ai notri* n'am avea a +peran $ de via $ at*t de !are "i nici n-a! avea !ai !ul i o'e,i dec*t popoarele
+u'nutrite ale planetei.1

iinele umane au pro$us avuie vreme $e c+teva milenii i* %n pofi$a srciei $e pe faa #m+ntului* realitatea pe termen lun, este aceea c noi* ca specie* ne $escurcm $in ce %n ce mai bine(

Am realizat toate aceste lucruri* $ac vrem s le numim realizare* tocmai pentru c nu ne'am mulumit s inventm plu,uri* crue* motoare cu aburi i <i, 0ac'uri( Am reuit invent+n$ colectiv o succesiune $e sisteme ale avuiei* cum le'am botezat aici( De fapt* acestea se numr printre cele mai importante invenii $in istorie( EI-;TEI-.L #"EI;T "I) Avuia este* %n sensul cel mai ,eneral* tot ceea ce satisface lipsurile sau nevoile* iar un sistem al avuiei reprezint mo$ul %n care se creeaz avuia* fie ea monetar sau nu(

)u mult %nainte $e apariia primului sistem autentic al avuiei* noi* oamenii* am pornit ca v+ntori nomazi* uci,+n$ animale sau cule,+n$ roa$ele p$urii pentru necesitile $e baza( $at cu $omesticirea animalelor* v+ntoarea i culesul s'au contopit treptat sau au lsat locul pstoritului( Dar %n urm cu mii $e ani acestea erau $oar sisteme $e supravieuire care nu meritau numele $e sistem al avuiei"( -umai $ezvoltarea capacitii $e a pro$uce un surplus economic a fcut posibil apariia primuLui sistem autentic al avuiei( 1i* cu toate c $e atunci s' au %ncercat nenumrate ci $e a pro$uce acest surplus* $escoperim c %n cursul istoriei meto$ele se %nca$reaz %n trei cate,orii principale( )el $int+i sistem al avuiei a luat natere cam acum zece milenii* c+n$ vreun Einstein preistoric >probabil o femeie@ a plantat prima sm+n pe un$eva %n apro'\ re $e munii Qaraca$a, $in Turcia $e azi* i astfel a intro$us o mo$alitate $e creare a avuiei(7 %n loc s ateptm roa$ele naturii* acum puteam* %n anumite limite s facem natura s ne $ea ceea ce voiam( >Lumea ar trebui s instituie o srbtoare anual %n cinstea acestui inventator necunoscut a crui inovaie a afectat mai multe viei $ec+t oricare alta %n cursul istoriei omenirii(@ Inventarea a,riculturii a fcut ca %n anii buni ranii s poat pro$uce un mic surplus pe l+n, alimentele strict necesare subzistenei( De asemenea* a %nsemnat c %n loc s $uc un trai noma$* strmoii notri s'au putut aeza %n sate permanente pentru a'i cultiva recoltele pe c+mpurile $in preaIm( #e scurt* a,ricultura a a$us un mo$ $e via cu totul $iferit pe msur ce s'a rsp+n$it ' lent ' pe %ntre,ul ,lob( 0icul surplus ocazional a permis $epozitarea unor cantiti re$use pentru zile ne,re( )u timpul* a $evenit posibil ca elitele stp+nitoare ' cpetenii rzboinice* nobili i re,i* spriIinii $e sol$ai* preoi i perceptori $e impozite i tributuri ' s preia controlul asupra %ntre,ului surplus sau unei pri $in acesta* acumul+n$ o avuie cu care s creeze un stat $inastic i s'i finaneze stilul $e via luKos( Ei au putut construi palate i cate$rale mree( Au putut v+na $e $ra,ul v+ntorii( Au putut ' i au i f+cut'o cu re,ularitate ' +$ poarte r$,'oaie pentru a captura
teritorii& +clavi "i io'a-i cu a3utorul c$rora +$ produc$ +urplu+uri )nc$ "i !ai !ari pentru +ine. 5ce+te +urplu+uri au per!i+ cur ilor +$-i +u+ in$ pe arti"ti "i !u,icieni& pe ar/itec i "i !a-icieni& )n vre!e ce $ranii !ureau de (oa!e. @e +curt& @ri!ul Nal al avu iei& pe !$+ur$ ce +-a depla+at pe /art$& a creat ceea ce denu!i! acu! civili,a ia a-rar$. CE<A 95:? S-5 ETN956 @? SIN?

In decur+ul !ileniilor& a-ricultura a (o+t cea !ai avan+at$ (or!$ de produc ie& !ult !ai rodnic$ dec*t v*n$toarea "i cule+ul. @e la 1100 d. 9/r.& +crie i+toricul A8nn G/ite& 0plu-ul& c*!purile va+te& recenta inte-rare a a-riculturii "i p$+tori-tului& rota ia a trei culturi& te/nica !odern$ de )n/$!are a calului& potcoavele "i oi"tea +-au co!'inat )ntr-un +i+te! co!plet de e#ploatare a-ricol$.2 G/ite vor'e"te de+pre o 0,on$ de pro+peritate $r$nea+c$ ce cuprindea tot nordul ?uropei& de la5tiantic la Nipru.2 3

#rimul val al avuiei a a$us i o $iviziune mai accentuat a muncii* $e un$e nevoia $e sc&imb sub forma comerului i trocului( !oametea i srcia eKtrem rm+neau %ns pre$ominante( #otrivit istoricului leofilo "uiz* c&iar i la %nceputul secolului al :TV'lea foametea lovea o $at la ei sau cinci ani( C %n eKprimarea lui #iero )amporesi $e la universitatea $in <o'],na* foametea a constituit o trstur aproape structural" a realitii p+n %n secolul al :VII'lea(E %ntr'o pies satiric Iucat %n cursul foametei $in =E7G* un personaI $eci s'mi iau zilele( Y(((W i va fi mai bine* pentru c o s m mn+nc i astfel o )artea $e neuitat a lui )amporesi* @read oA<ream+. citeaz surse la primi m+n cu privire la rava,iile fcute $e foame asupra pielii i or,anelor victimelorV mirosurile putreziciunii* mizeria i fecalele* movilele $e trupuri cl$ite pe ,rmezi $e eKcremente i canibalismul care a fcut ca mamele s'i mn+nce propriii copiii El scrie $espre convieuirea i intimitatea aproape tactil cu pro$usele morii J ca$avre* oase* bolnavi i muribunzi(" /ranii %nfometai inun$au perio$ic oraeleV cre+n$ populaii semi'mar,inalizate" i ceretorie %n mas( %n prezent* populaiile $in #rimul Val sunt pre$ominante %n numeroase +ri i* c&iar $ac rareori se mai %nt+lnesc acte $e canibalism* multe $intre ororile $escrii $e )amporesi mai pot fi ,site %n re,iunile a,rare %napoiate un$e ranii munce i triesc aa cum o fceau strmoii lor cu multe secole %n urm( DI-) L DE !A-TEZIE Al $oilea sistem revoluionar al avuiei ' in$ustrialismul ' a ap$rut la +(*r"itul
+ecolului al 4NII-lea "i a lan+at al .oilea Nal de tran+(or!$ri radicale )n !are parte a planetei. I+toricii de,'at "i acu! datarea "i cau,ele !ultiple de la ori-inea revolu ie indu+triale& )n+$ "ti! c$ )n acea perioad$ un -rup de intelectuali& (ilo,o(i& oa!enii de "tiin $& politicieni radicali "i )ntreprin,$tori& pornind de la ideile lui .e+carte+B NeMton "i ale Ilu!ini+!ului& a +c/i!'at iar$"i lu!ea. Si+te!ul avu iei din cel de-al .oilea Nal& care a luat na"tere o dat$ cu ace+teQ idei& a -enerat )n cele din ur!$ (a'ricile& ur'ani,area "i +eculari+!ul. 5 co!'inat ener-ia dat$ de co!'u+ti'ilii (o+ili "i te/nolo-iile 'a,ate pe (or a 'rut$ "i !uncaQ repetitiv$. 5 adu+ cu +ine produc ia de !a+$& educa ia de !a+$& !i3loacele de i (or!are )n !a+$ "i cultura de !a+$. Intr*nd )n con(lict cu !odurile de lucru& valorile& +tructura (a!ilial$ "i decaden-i tele in+titu ii politice "i reli-ioa+e ale epocii a-rariene& a pla+at intere+ele elitei cc !erciale& indu+trial-ur'ane& a(late )n

mor bine &rnit(" .mor sumbru %ntr'o epoc %nc i mai sumbr(

a+cen+iune& )n contradic ie cu cele ale elitelorH rural-a-ricole. )n cele din ur!$& 0!oderni,atorii2 celui de-al .oilea Nal au a3un+U la putere )n toate econo!iile 0de,voltate2& cu! le nu!i! noi acu!. Indu+triali+!ul a poluat p$!*ntul. 5 (o+t )n+o it de coloniali+!& r$,'oaie "iQ ne(ericire& )n+$ a )nte!eiat "i o civili,a ie ur'an$ va+t$& )n plin$ e#pan+iune& c$rei a creat 'o-$ ii dincolo de cele !ai (ante,i+te vi+uri ale +tr$!o"ilor no"tri $rani. P

)l$ite pe principiile comune ale stan$ar$izrii* specializrii* sincronizrii* concentrrii* centralizrii i maKimizrii pro$uciei* economiile in$ustriale au %mbra'I cat $iverse forme* mer,+n$ $e la capitalismul an,lo'american la comunismul sta'= linist* $e la calea $e miIloc" a ;ue$iei la varianta ierar&ic i foarte birocratic al Japoniei i multe alte versiuni( Toate s'au concentrat $in rsputeri asupra pro$uciei la %nceput* i apoi asupra consumului( %n prezent* (
,

r,anizaia pentru Dezvoltare i )ooperare Economic %i cate

ste

ce

ie treizeci $e state membre* cu o populaie total $e =*7 miliar$e $

ameni $rept $ezvoltate" sau in$ustrializate( 9 Acestea* %mpreun cu "usia

c+teva alte ri* sunt pro$use ale mo$ernitii* ale celui $e'al $oilea val care mturat planeta( VAL.L AV./IEI DE A;TNZI )el $e'al treilea i ultimul val al avuiei ' %nc %n curs $e rsp+n$ire specti culoas %n momentul scrierii acestei cri ' contest toate principiile in$ustrialii mului %nlocuin$ factorii tra$iionali ai pro$uciei in$ustriale* pm+ntul* fora $ munc i capitalul* cu o cunoatere $in ce %n ce mai rafinat( %n timp ce al Doilea Val a a$us masificare* cel $e'al treilea $emasific+ pro$ucL pieele i societatea( In timp ce al Doilea Val a construit ierar&ii verticale tot mai %nalte* cel $e'M Treilea Val tin$e s uniformizeze or,anizaiile i s provoace un transfer spre n ele i alte structuri alternative( Iar acesta nu este $ec+t %nceputul lun,ii liste $e sc&imbri ra$icale( Astfel* fM bricarea lucrurilor pe care le putem atin,e ' funcia central a economiilor $i cel $e'al Doilea Val ' a $evenit* %ntr'o msur cresc+n$* o activitate facil* uo $e transformat %n marf* cu valoare a$u,at re$us( %n sc&imb* funciile intan,ibile* cum ar fi finanarea* conceperea* planificareM cercetarea* plasarea pe pia* publicitatea* $istribuia* a$ministrarea* efectuare service'ului i reciclarea* sunt mult mai $ificile i costisitoare( A$esea au o vM loare a$u,at mai mare i ,enereaz mai mult profit $ec+t %n$oirea barelor $ metal i munca manual( "ezultatul este o sc&imbare profun$ %n relaiile $intr $iferitele sectoare ale economiei( #e msur ce s'au $ezvoltat* valurile avuiei s'au $eplasat neuniform pe ci prinsul lumii* astfel %nc+t astzi* %n ri precum <razilia i In$ia* putem ,si toat cele trei valuri suprapun+n$u'se i %naint+n$ simultan ' v*n$torii "i cule-$tor

di+par c*nd $ranii din @ri!ul Nal le ocup$ teritoriile& $ranii +e !ut$ )n ora"e pei tru a c$p$ta +lu3'e )n (a'ricile celui de-al .oilea Nal& iar ca(enelele Internet "i noii co!panii de +o(tMare prind c/ea-& anun *nd +o+irea celui de-al 6reilea Nal. 5ce+te !odi(ic$ri +unt aco!paniate de o co!'ina ie de decaden $& inova ie i e#peri!ent& )ntruc*t vec/ile in+titu ii devin di+(unc ionale& iar oa!enii )ncearc noi !oduri de via $& noi valori& noi credin e& noi +tructuri (a!iliale& noi (or!e p= litice& noi tipuri de art$& literatur$ "i !u,ic$& noi rela ii )ntre +e#e. Nici un +i+te! al avu iei nu +e poate !en ine ($r$ o +ocietate "i o cultur*--a,dS iar +ocietatea "i cultura +unt ,-uduite atunci c*nd +e produce ciocnirea )ntre dou +au !ai !ulte +i+te!e. 5ce+te +c/i e rapide nu (ac dec*t +$ +u-ere,e deo+e'irile dintre cele trei +i e!e de avu ie ale lu!ii "i cele trei !ari civili,a ii care le )n+o e+c& )n+$ +unt d a3un+ pentru a ilu+tra te!ele principale: dac$ +i+te!ul de avu ie al @ri!ului N

se baza %n primul r+n$ pe creterea lucrurilor* iar cel $e'al $oilea pe fabricarea lor sistemul celui $e'al Treilea Val se bazeaz %ntr'o msur tot mai mare pe servire ,+n$ire* cunoatere i eKperimentare( T"EI VIE/I* T"EI L.0I Este limpe$e c* aa cum in$ustrialismul a creat %n ,eneral mai mult avuiW i surplusuri pe cap $e locuitor mai mari $ec+t au fcut'o vreo$at economiiU rneti* sistemul incomplet* pe cale $e consoli$are al celui $e'al Treilea Val proI mite c bo,ia ,enerat $e toate sistemele prece$ente va prea nesemnificativi prin comparaie cu aceea furit $e el( Ar putea spori nu $oar avuia monetara ci i pe aceea uman ' avuia neeKprimat %n bani pe care o crem pentru noi i cei $ra,i nou( !iecare $intre aceste sisteme $e avuie stabilete imperative $iferite pentru societi i vieile oamenilor $e r+n$( Ele pro$uc forme i cantiti $e bo,ie foarte $iverse* au consecine ecolo,ice i culturale $e cu totul alt ,en i pro$uc trei mo $uri $e via ra$ical $iferite( ; comparm viaa unui ran $in <an,la$es&ul rural cu aceea a unui muncitor la linia $e asamblare !or$ $in Qoln i a unui pro,ramator $in ;eattle ori ;in,aI pore( )&iar i %n aceeai ar* s spunem In$ia* este e$ificator s comparm ranul $in <inar cu muncitorul $in 0umbai i softistul $in <an,alore( Acion+n$ %n sisteme $e avuie $iferite* ei triesc %n lumi $iferite( #entru a %nele,e aceste $eosebiri i $irecia %n care ne %n$rum ele* trebuie s mer,em acolo un$e economitii i consilierii financiari nu ne $uc aproape niciI o$at ' la principiile subterane $e care $epin$e viitorul avuiei(

I )A#IT L.L 4

#"I-)I#II .LT"A!.-DA0E-TALE

economice $e la televizor ' sau s efectueze toate cele trei aciuni( -umai $up aceea se preocup $e micul $eIun( .nii* fr %n$oial* ar accepta s li se implanteze un microcip %n creier $ac %n felul acesta ar fi anunai automat $e sc&imbarea ratelor $ob+nzilor sau $e mo$ificrile $in portofoliul lor $e aciuni( La un moment $at* aa o s se i %nt+mple( Deocam$at* casnicele $in ;&an,&ai* taKimetritii $in -eS 3orL i broLerii $in !ranLfurt trebuie s se mulumeasc cu informaiile furnizate aproape %n timp real* G9(C88 de +ecunde pe ,i& de :euter+& Bloo!'er-& 9NB9& 9NN& BB9 "i
partenerii "i rivalii lor de pe cuprin+ul planetei. 6ran+!iterea ace+tor "tiri& on- "i o((line& a devenit o indu+trie -lo'al$ de +ine +t$t$toare. Ni!eni nu poate pretinde c$ )n ele-e !odul )n care acea+t$ indu+trie "i enor!a ei produc ie de in(or!a ie >"i de,in(or!areV in(luen ea,$ "i di+tor+ionea,$ 'ur+ele "i econo!ia !onetar$ !ondial$. 9u toate ace+tea& )n po(ida controver+elor& e#per ii atri'uie cu toat$ )ncrederea ui!itoarea varietate de o+cila ii ale 'ur+ei& !odi(ic$ri ale !ediului de a(aceri "i urcu"uri "i co'or*"uri econo!ice 0principiilor (unda!entale2& cu! le nu!e+c ei. ?cono!i+tul-"e( de la Keneral Eotor+ ad!ite c$ 0principiile econo!ice (unda!entale r$!*n (oarte puternice.21 @re"edintele de la 6i!e Garner 6eleco! e#plic$ +ucce+ul co!paniei )ntr-o econo!ie +la'$ prin 0+olidele principii de a(aceri2& 2 )n ciuda (aptului +traniu c$ pre ul ac iunilor +ale +c$,u+e cu 90W )n anul anterior.3

n fiecare $iminea* milioane $e oameni $in toat lumea $esc&i$ oc&ii i se repe$ s verifice pe Seb preurile aciunilor la burs* s rsfoiasc pa,inile $e afaceri $in ziarul preferat* s afle ultimele tiri

.n economist $e top $e la )re$it ;uisse !irst <oston %i %n$eamn pe investitori s tin cont $e principiile economice fun$amentale ale "usiei* mai mult $ec+t $e istoria ei recent(" 4 <n o(icial c/ine, de ran- )nalt pune cre"terea pie ei pentru
e#porturi pe +ea!a 0principiilor econo!ice (unda!entale.2 5

;ensul precis al sinta,mei rm+ne %ns neeluci$at( %n funcie $e vorbitor* inclu$e factori precum inflaie sczut"* soli$itatea cre$itelor" i preurile mon$iale pentru aur i cupru(" ;au poate s nu'i inclu$( n timpul creterii $ezlnuite a bursei americane $in anii F90& econo!i"tii au
aruncat )n ca,anul cu de(ini ii unele varia'ile pre+upu+ (unda!entale& cu! ar (i:

un bu,et ,uvernamental ec&ilibrat* un sector in$ustrial puternic* prezena sau lipJ unei bnci centrale ,lobale* $iferena $intre cotaia aciunilor i profit* nivelulI %n$atorare personal i procentul salariilor sczute* pentru a nu mai vorbi $e ral falimentelor( -u %ncape %n$oial c unele $intre aceste variabile sunt importante '
uneori Dar nu cumva* $ac ne concentrm asupra lor* putem rata anumite aspecte

%n

i mai importanteF -u cumva toi aceti factori $epin$* $irect sau nu* $e un

se^ mai profun$ $e fore ' principiile ultrafun$amentale"* ca s le numim aa* cari mo$eleaz principiile fun$amentale mai superficialeF I-E"A-TI1TII Teolo,ii cretini folosesc termenul inerantiti pentru cei care insista c* $upV $ou mii $e interpretri problematice i tra$uceri mai mult sau mai puin ,rei site* <iblia nu este supus erorilor i* mai mult* fiecare cuv+nt al ei trebuie %neH literal.
?cono!ia are ineranti"tii ei& care +u+ in& c*nd +unt con(runta i cu tot (elul dl dove,i ano!ale& derutante "i contradictorii& c$ ni!ic nu +-a +c/i!'at de (apt. (l nivelul 0(unda!ental2& ei pretind c$ econo!ia a (o+t a(ectat$ ne+e!ni(icativ de3 revolu ia di-ital$ "i de trecerea +pre o econo!ie 'a,at$ pe cunoa"tere. Eana-erul unuia dintre cele !ai !ari (onduri !utuale a!ericane a+i-ur$ uri pu'lic (or!at din directori ai unor co!panii petroc/i!ice europene c$& )n (inan eH lucrurile au !ereu +ui"uri "i co'or*"uri& a"a c$ nu e ni!ic nou )n a+ta. Brent3 Eoulton& (unc ionar la Biroul pentru 5nali,$ ?cono!ic$ al Statelor <nite o a-en-3 ie -uverna!ental$ care !$+oar$ cu o preci,ie tot !ai !are ni"te varia'ile cu o +e!ni(ica ie tot !ai !ic$ - ne lini"te"te& anun *nd c$ 0econo!ia e la (el ca )nainte.2 6

Iluzia $evine %ns fla,rant %n clipa c+n$ ne mutm privirea $e la principiile fuffl $amentale $e zi cu zi la cele mai profun$e* cci la acest nivel mai profun$ vom ,si cele mai convin,toare $ovezi c economia nu e la fel ca %nainte"* ci* $e fapt* %ntrea,a structur $e creare a avuiei se clatin i se cutremur* su,er+n$ c ne ateapt transformri %nc i mai mari( #"I-)I#IILE !.-DA0E-TALE #E"I0ATE -u numai c eKist astfel $e principii fun$amentale ascunse sub suprafa* $ai avem i o mo$alitate coerent $e a le i$entifica( Aa cum am vzut* pe cuprinsul planetei ,sim trei sisteme foarte $iferite $e creare a avuiei* simbolizate $e plu,* linia $e asamblare i computer( #rimul lucru pe care trebuie s'= cunoatem este c o mare parte $in aspectele pe care le_ consi$erm astzi fun$amentale" nu se re,sesc %n toate sistemele respective( De eKemplu* $ac sectorul in$ustrial puternic" $efinete practic sistemul in$ustrial al avu iei& el era aproape ine#i+tent )n econo!iile $r$ne"ti
preindu+triale "i )nc$ e+te& )n !ulte ,one ale lu!ii. 6ot a"a& )n ti!p ce :e,erva 1ederal$ "i '$ncile centrale )n -eneral au 3ucat un rol e+en ial )n epoca indu+trial$& ele nu e#i+tau ca atare )n +ociet$ ile preindu+trial

X +-ar putea +$ nu !ai e#i+te )n viitor. C per+oan$ de )n+e!n$tatea -uvernatorului : F cii 5n-liei&
Eerv8n ;in-& +u-era c$ ele ar putea +$ di+par$& de vre!e ce !ulte

*( (unctiile lor nu vor !ai (i nece+are +au vor (i )ndeplinite auto!at de in(ra+tructura electronic$. 7 @e
+curt& dintre nu!eroa+ele a"a-nu!ite principii (unda!entale& unele +unt relevante doar pentru +ociet$ ile a(late )ntr-o anu!it$ etap$ de de,voltare.

prin contrast* unele principii fun$amentale sunt at+t $e importante pentru crearea $e avuie* %nc+t conteaz %n toate economiile* aflate %n toate etapele $e $ezvoltare* %n toate culturile i civilizaiile* trecute sau viitoare( Acestea sunt principiile ultrafun$amentale( VIIT ".L L ).L.I DE 0.-)A .nele $intre principiile ultrafun$amentale sunt evi$ente2 $e eKemplu* munca( 0uli ar fi surprini* poate* s afle c p+n la %nlocuirea muncii a,ricole cu activitatea %n fabric* putini $intre strmoii notri aveau o sluIb( Asta nu pentru c ar fi fost bo,ai( 0aIoritatea erau cumplit $e sraci( -u aveau sluIbe pentru c locul $e munc"* %n sensul $e astzi al efecturii unei activiti %n sc&imbul unui salariu stabilit* nu fusese %nc inventat( )a i motorul cu aburi i alte inovaii in$ustriale* sluIbele i munca salarizat au %nceput s se rsp+n$easc $e'abia %n urm cu trei secole( 0unca %nsi s'a transferat $in eKterior %n interior* $up orare ce nu mai $epin$eau $e rsritul i apusul soarelui* ci $e maina $e pontaI( %n ,eneral* plile luau forma salariilor acor$ate %n funcie $e pro$uctivitate( %ntr'a$evr* aceste aranIamente $efineau %n esen sinta,ma loc $e munc"( Dar sluIba este numai un mo$ $e prezentare a muncii( #e msur ce se $ezvolt cel mai recent sistem al avuiei* cel bazat pe cunoatere* ne %n$reptm spre un viitor %n care* aa cum vom ve$ea* mai muli oameni muncesc"* $ar mai puini au locuri $e munc"( !enomenul acesta va mo$ifica $rastic relaiile $e munc* $epartamentele $e resurse umane* le,islaia i %ntrea,a pia a muncii( Este o veste proast pentru sin$icate* aa cum le cunoatem acum( #rincipiul ultrafun'$amental al muncii se transform mai $ramatic $ec+t %n orice perioa$ $e la revoluia in$ustrial %ncoace( Diviziunea muncii* asemenea muncii %nsei* $ateaz $in epoca v+ntorii i culesului* c+n$ se baza %n principal pe ,en( Dar si aici ne apropiem $e un punct $e cotitur( Ai auzit vreo$at $e un consultant pentru liti,ii %n $omeniul metalur,iei i al analizei eecurilor" G sau $e un &orticultor post'recolt"FA Nici noi. ><lti!ul e+te
un +uper+peciali+t care +ta'ile"te& de pild$& c*te -$uri !icro+copice +unt nece+are @entru p$trunderea o#i-enului )n pun-ile de pla+tic )n care +unt a!'alate le-u!ele din +uper!ar7et.V n 1776& 5da! S!it/ nu!ea divi,iunea !uncii +ur+a 0celei !ai !ari )!'un$ln a

@uterilor productive ale (or ei de !unc$.210 1aptul ace+ta a r$!a+ vala'il&

%ns* pe msur ce sarcinile $e lucru $evin mai rafinate i mai specializate* es>J $in ce %n ce mai $ificil i mai costisitor s fie inte,rate* mai ales %ntr'o economiW competitiv propulsat $e inovaie(

La un moment $at* costurile inte,rrii pot s $epeasc valoarea unei asta $e superspecializri( 0ai mult* specialitii %ntr'un $omeniu %n,ust pot fi utili peni tru un proces $e inovare treptat* %ns inovaiile epocale sunt a$esea pro$usul unor ec&ipe temporare ai cror membri traverseaz frontierele $intre $iscipline %ntr'o perioa$ c+n$ marile $escoperiri nu fac $ec+t s tear, aceste frontiereO Iar aceasta nu este $oar o problem a oamenilor $e tiin i a cercettorilor( -oul sistem al avuiei impune o mo$ificare ra$ical a mo$ului %n care reuni rile $in ce %n ce mai temporare $e aptitu$ini sunt or,anizate pentru scopuri $in ca %n ce mai temporare %n %ntrea,a economie( -imic nu are o importan mai mara pentru crearea avuiei( -u numai c munca i $iviziunea muncii sufer sc&imbri* $ar $istribuia veri turilor %nsi ' rspunsul la %ntrebarea cine capt ceF" ' pare s se %n$repteW pe termen lun,* spre o transformare cu a$evrat revoluionar( I-TE"DE#E-DE-/A Acestea sunt $oar c+teva eKemple $e principii fun$amentale aflate la baza principiilor fun$amentale"( Iar ele sunt c&iar mai importante $ec+t s'ar prea* $eoaW rece formeaz un sistem* astfel c mo$ificrile principiilor ultrafun$amentale in'teracioneaz reciproc( 0ai mult* eKemplele citate p+n acum au fost limitate( I list complet ar mai trebui s inclu$ i altele ' ener,ia* me$iul i structura faI milial* $e pil$ ' care* toate* se transform cu o vitez incre$ibil i cutremura pm+ntul $e sub principiile fun$amentale mai superficiale* $e zi cu zi( 0ulte $intre principiile profun$e au fost analizate atent( De eKemplu* %ncep+n$ cu anii ?8* rela ia dintre 'io+(er$ "i crearea de avu ie a devenit punctul (ocal al preoQ
cup$rilor "i controver+elor -lo'ale. @rin contra+t& c*teva dintre principiile ultra(unda!entale cele !ai relevante pentru avu ia revolu ionar$ au pri!it doar o aten ie +poradic$. 1aptul ace+ta ne )ndea!n$ +$ porni! )n c$l$torie +pre un teritoriu +traniu& )n !are parte vir-in& pentru a +tudia trei dintre cele !ai rapid +c/i!'$toare& !ai pu-i ternice "i !ai (a+cinante dintre toate principiile pro(unde de a+t$,i - acelea care&S ($r$ )ndoial$& vor !odela viitorul avu iei.

#A"TEA A T"EIA "econfi,urarea timpului )A#IT L.L 5 )I )-I"EA VITEZEL "

$orete* pentru care puini li$eri ?

arile cu economiile cele mai importante $in lumea $e astzi ' ;tatele .nite* Japonia* )&ina i .niunea European ' se %n$reapt* toate* spre o criz pe care nici una $intre ele nu o politici sunt pre,tii i care va stabili

limitele pro,reselor economice viitoare( )riza $e la orizont este rezultatul $irect al efectului $e $esincronizare"* un eKemplu al felului necu,etat %n care tratm unul $intre cele mai profun$e principii ultrafun$amentale2 timpul( /rile $e pe tot cuprinsul ,lobului se lupt* cu viteze $iferite* pentru a construi economii avansate( )eea ce nu au %neles %nc bine li$erii $in me$iile $e afaceri* politice i civile este un lucru foarte simplu2 o economie avansat are nevoie $e o societate avansat* cci fiecare economie este pro$usul unei societi %n care este %n,lobat i $e ale crei instituii $epin$e( Dac o ar reuete s'i accelereze pro,resul economic* $ar %i las %n urm instituiile eseniale* la final %i va limita potenialul $e creare a avuiei( ; numim acest fenomen le,ea con,ruenei"( = Instituiile feu$ale $e pretutin$eni au ob'strucionat pro,resul in$ustrial( La fel* birocraiile erei in$ustriale $in prezent %ncetinesc $eplasarea spre un sistem mai avansat* bazat pe cunoatere* pentru crearea $e avuie( Lucrul acesta este valabil pentru Luras&o* 0inisterul Iaponez $e !inane* i alte birocraii ,uvernamentale( Este valabil pentru %ntreprin$erile c&ineze $einute $e stat i ministerele i universitile elitiste $in !rana( Este valabil i pentru tele .nite( %n toate aceste tari* instituiile publice principale sunt $efazate fat v+ltoarea sc&imbrilor care le %nconIoar* aptul acesta nu a ieit nicieri mai puternic %n relief $ec+t %n incapacitatea )o'ei americane pentru suprave,&erea pieei $e capital >;ecurities an$ EKc&an,e tutiilor VU ;=8nH
X?9V de a ine pa+ul cu vite,a e#traordinar$ "i co!ple#itatea in+ti-anciare din +ectorul privat pe care ar tre'ui +$ le re-le!ente,e. )n !arele +candal ?nron& )n !a"ina iunile cu (onduri !utuale ile-ale care i!plicau dire3 ti!pul "i te!pori,area& precu! "i )n ca,urile +ucce+ive de conta'ilitate !ult preU 0creatoare2& co!i+ia a (o+t l$+at$ )n cea $ de !anevrele tot !ai iu i ale co!paniileH i!orale. )n alt do!eniu& a! v$,ut e"ecul (rapant al a-en iilor a!ericane de u3 (or!a ii de a-"i !uta +u(icient de repede aten ia din+pre intele :$,'oiului :ea +pre lupta antiterori+t$& l$+*nd u"a de+c/i+$ pentru ororile de la 11 +epte!'rie Eai recent& i!pactul de+incroni,$rii a c$p$tat o alur$ tra-ic$ din cau,a reac ieQ 3enante "i inepte a -uvernului (a $ de ura-anul ;atrina din 2005.

Aa cum vom ve$ea mai t+rziu* %ncercrile $e a mo$ifica sau %nlocui o a,erO ie $in epoca in$ustrial suscit pretutin$eni rezistena beneficiarilor tra$iionali i a aliailor lor( Aceast rezisten creeaz ritmuri neuniforme ale sc&imbrii sauI cel puin* contribuie la neuniformitatea procesului( Astfel se eKplic $e ce at+t $a multe $intre instituiile noastre $e maKim importan

sunt $isfuncionale ' neQ +incroni,ate cu vite,a tot !ai !are pe care o i!pune econo!ia 'a,at$ pe
cunoa"U tere. @e +curt& -uvernele de a+t$,i au o pro'le!$ -rav$ cu ti!pul. 6:?N<:I S5< 6IE@D Ni+ul unei +ociet$ i per(ect +incroni,ate& a+e!$n$toare cu un !ecani+! de ceaQ +ornic& i-a c/inuit pe !ul i dintre 0!oderni,atorii2 care au in(luen at epoca indu"i trial$. 5+t(el& ceea ce a )n+e!nat ta8lori+!ul 2 pentru (a'rici a (o+t lenini+!ul peni tru <niunea Sovietic$. C'iectivul era crearea unui +tat "i a unei +ociet$ i care +$i (unc ione,e cu e(icien a unei !a"in$rii. 1iecare 'irocra ie +$ ac ione,e ca un +ini -ur o!& (iecare individ +$ +e !i"te la uni+on cu ceilal i.

%n realitate* fiinele umane i societile umane sunt sisteme $esc&ise* $eze1J< $onate i imperfecte( %n vieile i societile noastre* re,iunile $e &aos i ans al terneaz cu re,iunile $e stabilitate temporar i le $au natere acestora $in urm_ 5ve! nevoie de a!'ele.
Sta'ilitatea "i +incroni,area o(er$ -radul de predicti'ilitate de care ave! ni voie pentru a (unc iona ca indivi,i )n -rupurile +ociale "i& !ai ale+& )n cadrul ecoU no!iei. 1$r$ o anu!it$ +ta'ilitate "i o coordonare te!poral$& via a +e reduce I +upunerea (a $ de anar/ie "i "an+$. .ar ce +e )nt*!pl$ c*nd iau puterea in+ta'X litatea "i de+incroni,areaD

%n po(ida deceniilor de v$r+are de +*n-e "i +upri!are a li'ert$ ilor interne& rel -i!ul +ovietic >19171991V nu a )nc/eiat niciodat$ indu+triali,area& a"a cu! pro!i6 +e+er$ )nte!eietorii lui. Iar +incroni,area "i e(icacitatea avute )n vedere de partidul co!uni+t nu +-au !ateriali,at nicic*nd )n econo!ia o(icial$ - care a (unc ional nu!ai pentru c$ e#i+ta o econo!ie +u'teran$ paralel$& 'a,at$ pe corup ie& )n car(l dac$ pro(iturile erau )nde+tul$toare& 'unurile nece+are puteau +$ apar$ la ti!pi

%n 1976& la aproape "ai,eci de ani dup$ revolu ia lenini+t$& ca(eaua era ine#iE tent$& iar portocalele
+e -$+eau cu -reu )n /otelul no+tru din Eo+cova. @*inea erai c*nt$rit$ "i v*ndut$ la +uta de -ra!e. .up$ ,ece ani& c/iar "i (avori,ata cla+$ !i3U locie !o+covit$ tre'uia +$ +e !ul u!ea+c$ (recvent cu carto(i +i var,$.

09Btia

5i 559:;ai K.

Aooi s'a pro$us prbuirea sistemului i a economiei sovietice( %n 1991 r$t$a! prin +uper!ar7eturile !o+covite& a+e!$n$toare unor +$la"uri de (anto!e&
06

ra(turile aproape -oale. )nc$

!ai vede! cu oc/ii !in ii pu inele 'orcane cu !a-Faroane cenu"ii "i !uce-$ite "i '$tr*nicile )n-/e ate ce +t$teau pe treptele cl$dirilor pu'lice )ncerc*nd +$ v*nd$ un pi# +au o !*nu"$ de va+e - +in-urele lor po;);

Nu nu!ai c$ econo!ia ru+ea+c$ +e apropia de colap+ul total& dar )n+$"i ordinea +ocial$ de care

depindea +-a de+tr$!at "i& o dat$ cu ea& orice preten ie de e(icient$ +incroni,at$. Ni!eni nu "tia c*nd vor +o+i produ+ele ($-$duite& +au dac$ aveau +$ vin$. )n loc ca totul "$ !ear-$ la ti!p& )ntreprinderile ru+e"ti +e -/idau dup$ devi,a 0ni!ic la ti!p2. )n cur+ul unei c$l$torii a! (o+t )!piedica i +$ lu$! avionul de la ;iev la Eo+cova& cu! plani(ica+er$!& "i a tre'uit +$ !er-e! cu un tren de noapte deoarece& ni +-a +pu+& ni!eni nu era +i-ur c$ ci+terna cu 7ero+en avea +$ a3un-$ la ti!p pentru decolare. Ca!enii t*n3eau dup$ o +itua ie )n care lucrurile +$ (unc ione,e "i +$ (ie previ,i'ile& dup$ o per+oan$ care& dup$ cu! +punea dictatorul italian Eu++olini& 0+$ (ac$ trenurile +$ a3un-$ la ti!p.2 Sper*nd c$ el avea +$ (ie capa'il de ace+t lucru& ru"ii l-au ale+ pe Nladi!ir @u in.

.ar +ociet$ ile nu au nevoie doar de trenuri care +$ re+pecte pro-ra!ul& ci "i de in+titu ii care +$ (unc ione,e )ntr-un rit! preci+. 9e +e )nt*!pl$ )n+$ atunci c*nd a(acerile !er- cu vite,e at*t de !ari )nc*t la+$ !ult )n ur!$ celelalte in+titu ii vitale ale +ociet$ iiD 9< :5.5:<A @:?KY6I6 Ni!eni nu poate da un r$+pun+ "tiin i(ic la acea+t$ )ntre'are& c$ci nu e#i+t$ datele utile. 9u toate ace+tea& e+te relevant +$ vede! ce +e )nt*!pl$ cu in+titu iile i!portante din 5!erica& unde cur+a c$tre econo!ia +ecolului al 44I-lea e+te& cel pu in deoca!dat$& )n +tadiul cel !ai avan+at. .e aici decur-e o pri!$ +c/i $& 'a,at$ pe deduc ii "i cu +i-uran $ controver+at$& care i-ar putea a3uta nu doar pe liderii !ediului de a(aceri "i pe plani(icatorii -uverna!entali& ci "i pe noi to i& )n )ncercarea de a (ace (a $ +c/i!'$rilor rapide. .e"i (olo+i! drept o'iect de +tudiu Statele <nite& i!plica iile +unt interna ionale. Sa ne concentr$!& a"adar& a+upra rit!ului +c/i!'$rii. No! porni cu i!a-inea !ental$ a unei auto+tr$,i. @e !ar-ine& un poli i+t +t$ c$lare pe !otociclet$& a intind antena radarului +pre "o+ea. @e auto+trad$ rulea,$ nou$ !a"ini& (iecare repre,ent*nd o in+titu ie i!portant$ din 5!erica. 1iecare !a"in$ !er-e cu o vite,$ core+pun,$toare rit!ului de +c/i!'are al in+titu iei re+pective. vo! )ncepe cu ve/iculul cel !ai rapid. AI.?:I %I 9C.5%I

` C +ut$ de !ile pe or$: cu acea+t$ vite,$ -one"te pe auto+trada noa+tr$ i!a- a o !a"in$ ce repre,int$
in+titu ia cu cea !ai !are rat$ a +c/i!'$rii din enca ,ilelor noa+tre - co!pania +au )ntreprinderea. ?a e+te& de (apt& !otorul

multor transformri $in restul societii( )ompaniile nu numai c se mic repeH dar )i (or ea,$ pe (urni,ori "i di+tri'uitori +$ +e tran+(or!e la r*ndul lor& cu t(l (iind !*na i de concuren a acer'$. .rept ur!are& vede! cu! (ir!ele +e -r$'e+c +$-"i !odi(ice o'iectul de Z cru& (unc iile&
activele& produ+ele& !$ri!ea& te/nolo-ia& (or a de !unc$& reia iJ cu clien ii& cultura intern$ "i orice altceva. 1iecare dintre ace+te +(ere +e +c/i!'$ )n alt rit!.

%n lu!ea a(acerilor& te/nolo-ia *"ne"te pri!a& ade+ea !ai rapid dec*t pot +3 porta !ana-erii "i an-a3a ii. %i (inan ele +e tran+(or!$ cu o vite,$ ui!itoarei reac ie nu doar la te/nolo-ie& ci "i la noile +candaluri& re-le!ent$ri& diver+i(ici ale pie elor +au ca r$+pun+ la volatilitatea (inanciar$. )ntre ti!p& +i+te!ele de oi la'ilitate "i alte +tructuri (ac e(orturi +$ nu +e piard$ pe dru!. `
Nou$,eci de !ile pe or$: e o !a"in$ a(lat$ c/iar )n +patele co!paniei& iar oc pan ii ei +-ar putea +$ v$ +urprind$& a"a cu! ne-au +urprin+ "i pe noi. 5! con+ta tat c$ in+titu ia nu!$rul doi e+te

+ocietatea civil$ luat$ laolalt$ "i )n-/e+uit$& ca o ec/ip$ de clovni de la circ& )n ace+t al doilea
ve/icul.

;ocietatea civil este ca o ser %n perioa$a $e %nflorire* cu mii $e

-D'uI

vioaie* %n continu sc&imbare ' coaliii pro i contra me$iului $e afaceri* ,rupui
profesionale* fe$eraii sportive* or$ine catolice i mnstiri bu$iste* asociaii alP fabricanilor $e mase plastice* activiti ostili maselor plastice* culte* or,anizaii $> lupt %mpotriva impozitelor* iubitori $e balene i muli alii(

-umeroase ,rupuri $e acest fel au sc&imbarea ca obiect al reven$icriloti %n ceea ce privete me$iul %nconIurtor* re,lementrile ,uvernamentale* c&eltu ielile pentru aprare* %mprirea teritoriului la nivel local* finanarea cercetrilo me$icale* stan$ar$ele alimentare* $repturile omului i mii $e alte cauze( DaiX altelf se opun cu

%nverunare anumitor sc&imbri i fac tot ce pot pentru a le )!piedicai +au !$car a le )ncetini. 1olo+ind proce+ele& pic/et$rile "i alte !i3loace& ecolo-i"tii au )ncetinit !ultiplicarea centralelor nucleare )n Statele <nite )nt*r,iind con+truc ia "i !$rind co+tu rile 3udiciare p*n$ c*nd pro(iturile poten iale +-au apropiat de ,ero. Indi(erent dad +unte! +au nu de acord cu po,i ia !i"c$rii antinucleare& ea ilu+trea,$ utili,area ti!pului "i a te!pori,$rii ca ar!$ econo!ic$. .in cau,$ c$ !i"c$rile condu+e de CNK-uri +unt alc$tuite ) n -eneral din um ta i !ici& rapide "i
(le#i'ile& or-ani,ate )n re ele& ele pot )ncercui !arile in+titu ii corporati+te "i -uverna!entale. @er total& +e poate de!on+tra c$ nici una dintre principalele in+titu ii ale +ociet$ ii a!ericane nu +e apropie de ratele de +c/i!'are pe care le o'+erv$! la ace+te dou$ +ectoare: a(acerile "i +ocietatea civil$.

%ai,eci de !ile pe or$: "i cea de-a treia !a"in$ are ocupan i +urprin,$tori. 5ici -$+i!

(a!ilia a!erican$. Timp $e !ii de ani& -o+pod$ria tipic$ din !a3oritatea p$r ilor lu!ii a (o+t !are& cuprin,*nd !ai !ulte -enera ii. Sc/i!'$rile +e!ni(icative au )nceput nu!ai atunci c*nd $rile +-au indu+triali,at "i +-au ur'ani,at& di!en+iunea (a!iliei reduc*ndu-+e. Eodelul (a!iliei nucleare& !ai potrivit pentru condi iile indu+triale "i ur'ane& [ devenit do!inant. I EKperii arat c* nici mcar la miIlocul $eceniului apte al secolului al ::'lea* lia nuclear - de(init$ o(icial ca un tat$ ce !unce"te& o !a!$ ca+nic$ "i doi ..
su

fo

opt+pre,ece ani - nu-"i pierdu+e do!ina ia. )n pre,ent& !ai pu in de 25W d/i -o+pod$riile

a!ericane +e )ncadrea,$ )n acea+t$ cate-orie. 3

#rinii sin,uri* cuplurile necstorite* cuplurile recstorite >o $at* $e $ou u mai multe ori@* cu copii $in relaiile anterioare* cstoriile ,eriatrice i* mai recent uniunile civile ale &omoseKualilor* $ac nu c&iar cstoriile lor* au aprut $intr'oX $at sau au $evenit publice( Astfel* %n c+teva $ecenii* sistemul familial 'p+n atunci* una $intre instituiile sociale cele mai rezistente la sc&imbare ' s'a transformat* iar o nou sc&imbare rapi$ este pe cale $e a se pro$uce( %n cursul mileniilor a,rare* unitatea familial avea numeroase funcii importante2 activa ca ec&ip $e pro$ucie la c+mp sau %n staul* %i e$uca o$raslele* %i %n,riIea pe cei bolnavi i pe btr+ni( #e msur ce rile se in$ustrializau una $up alta* munca s'a mutat $e acas %n fabric( E$ucaia a fost eKternalizat* fiin$ preluat $e coli( %n,riIirea

me$ical a czut %n sarcina me$icilor i a spitalelor( %n,riIirea v+rstnicilor a $evenit o o'li-a ie a +tatelor.
5+t$,i& )n ti!p ce corpora iile )"i e#ternali,ea,$ (unc iile& (a!ilia a!erican$ le internali,ea,$. @entru ,eci de !ilioane de (a!ilii a!ericane& !unca +-a !utat de3a )napoi aca+$& cu nor!$ )ntrea-$ +au cu 3u!$tate de nor!$. 5ceea"i revolu ie di-ital$ care (acilitea,$ !unca la do!iciliu tran+(er$ aca+$ "i !er+ul la cu!p$r$turi& inve+ti iile& 3ocul la 'ur+$ "i !ulte alte activit$ i. ?duca ia r$!*ne )nc/i+$ )n +ala de cla+$& dar& )n paralel cu !unca& va !i-ra& cel pu in par ial& )napoi aca+$ "i )n alte locuri pe !$+ur$ ce acce+ul la Internet& cone#iunile ($r$ (ir "i co!unica iile prin celular +e r$+p*nde+c )n )ntrea-a +ocietate. .e a+e!enea& )n-ri3irea v*r+tnicilor +e va e(ectua tot !ai !ult la do!iciliu& -ratie planurilor -uvernului "i ale co!paniilor de a+i-ur$ri care ur!$re+c +$ di!inue,e co+turile !ari ale +pitali,$rii "i ca,$rii )n a,iluri. 1or!atul (a!iliei& (recven a divor urilor& activitatea +e#ual$& rela iile dintre -enera ii& tiparele !t*lnirilor a!oroa+e& cre"terea copiilor "i alte di!en+iuni ale vie ii de (a!ilie +e +c/i!'$& toate& (oarte rapid.

` 6rei,eci de !ile pe or$: dac$ (ir!ele& CNK-urile "i aran3a!entele (a!iliale +e +c/i!'$ cu !are
vite,$& ce pute! +pune de+pre +indicateD

Aa cum am vzut* vreme $e Iumtate $e secol ;tatele .nite au efectuat trans'erul $e la munca manual la cea a intelectului* $e la aptitu$inile interanIabile la e unice fiecrei persoane i $e la sarcinile repetitive la cele inovative( 0unca e caracterizat $e o mobilitate tot mai mare* av+n$ loc %n avioane* %n maini* la iasi U U UUUte'
!

I\c +] r$!*n$ ani de ,ile )n aceea"i or-ani,a ie& cu ace-+i 5\ X X1F 2XFX2

pleac$ dintr-o ec/ip$ de proiect )n alt -rup de lucru& pier,*nd X H 5 @er!anent noi cola'oratori. Eul i

+unt 0a-en i li'eri2 cu contract& nu pe or[ 2r3 atare- 9u toate ace"tia& de"i corpora iile +e tran+(or!$ la o +ut$
de !ile ,areXF
S! cate e

X ^ a!ericane r$!*n pietri(icate& )!pov$rate cu !odul de or-ani-e odele "i !odelele

!o"tenite din anii F30 "i din epoca produc iei de !a+$.

BGaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaALVIN <%&&LE4 =i /EI*I <>&&? %n 1955& +indicatele din Statele <nite repre,entau 33W din totalul (or ei !unc$.4 In pre,ent&
propor ia e+te de 12&5W.5

#roliferarea

-D'urilor reflect $emasificarea rapi$ a intereselor i mo$

lor $e trai $intr'o Americ aparin+n$* %n cea mai mare parte* celui $e'al Treil Val( Declinul simultan al sin$icatelor reflect $ec$erea societii $e mas a cel $e'al Doilea Val( ;in$icatele au $e Iucat un rol rezi$ual* %ns pentru a supravie au nevoie $e o nou foaie $e $rum i $e un ve&icul !ai per(or!ant.
9TN. ?A?15N_II N< NC: ST S? EI%6?

.ou$,eci "i cinci de !ile pe or$: ,'$t*ndu-+e pe 'anda )nt*i& 'irocra iile verna!entale "i

a-en iile re-le!entatoare.

#ricepute s respin, criticile i %nt+rziin$ sc&imbarea cu $ecenii %ntre,i* 9 cratiile pirami$ale ,estioneaz treburile coti$iene ale ,uvernelor $in toat

lum #oliticienii tiu c e mult mai uor s %nfiinezi o nou birocraie $ec+t s %nc=X una vec&e* in$iferent c+t ar fi aceasta $e perimat sau lipsit $e noim( -u n mai c ele se sc&imb lent* $ar %ncetinesc i reaciile me$iului $e afaceri la m di(ic$rile rapide ale pie ei.
<n e#e!plu edi(icator e+te ti!pul enor! de care are nevoie 5d!ini+tra ia tru 5li!ente "i Eedica!ente din Statele <nite pentru a te+ta "i apro'a noi ! dica!ente& )n vre!e ce victi!ele di+perate ale 'olii a"teapt$ "i& uneori& !or. @r ce+ele de luare a deci,iilor la nivel -uverna!ental +unt at*t de -reoaie& )nc*t -eneral durea,$ un deceniu +au !ai !ult pentru a o' ine apro'area de co truc ie a unei noi pi+te de acce+ la aeroport&6 iar )n unele +itua ii +unt nece` pe+te "apte ani pentru de!ararea unui proiect de auto+trad$. 7

Rece !ile pe or$: c/iar "i 'irocra ii& dac$ +e uit$ )n o-linda retrovi,oare& ,$ri o !a"in$

departe )n ur!a lor. 5cea+ta +e t*r$"te& cu pan$ la un cauciuc "i a' ie"ind din radiator& )ncetinind tot tra(icul din +pate. ?+te oare po+i'il ca )ntre in rea ace+tei -r$!e,i de (iare vec/i +$ co+te 400 de !iliarde de dolariD8 :$+pun e+te da& )n (iecare an. ? vor'a de +i+te!ul "colar a!erican.

Destinate pro$uciei $e mas* funcion+n$ ca nite fabrici* a$ministrate bir cratic* proteIate $e sin$icate puternice i $e politicieni ce $epin$ $e voturile pr fesorilor* colile $in ;tatele .nite constituie o reflectare perfect a economiei $ la %nceputul secolului al ::'lea( )el mai bun lucru pe care'l putem spune $esp ele este c nu sunt mai rele $ec+t colile $in maIoritatea celorlalte ri( %n timp ce companiile sunt %n$emnate spre sc&imbare $e competiia %n co tinu accelerare* sistemele colilor $e stat sunt monopoluri proteIate( #rinii* p fesorii cu spirit novator i mass'me$ia solicit ve&ement sc&imbri* %ns* %n ciu numrului cresc+n$ $e eKperimente e$ucaionale* nucleul e$ucaiei publice $P ;tatele .nite rm+ne coala $e tip fabric* aparin+n$ epocii in$ustri ale.
@oate oare un +i+te! educa ional care +e depla+ea,$ cu ,ece !ile pe or$ pre-$tea+c$ elevii pentru +lu3'e )n co!panii care ,'oar$ cu o +ut$ de !ile pe o22F

` BA

9inci !ile pe or$: nu toate in+titu iile di+(unc ionale care a(ectea,$ econ !ia !ondial$ +unt

na ionale. ?cono!ia (iec$rei *ri din lu!e e+te in(luen at$ +u


0"uiainmi=care@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

TlUe$irect fie in$irect* $e ,uvernarea ,lobal ' o mulime $e or,anizaii 1tan#G=U


namen

Uale

sau

oiD'uri* precum

r,anizaia -aiunilor .nite* !on$ul iVlter,tar

Internaional*

r,anizaia 0on$ial a )omerului i zeci $e entiti mai t'

rfvizibile care stabilesc re,ulile pentru activitile transfrontaliere( .nele cum ar fi .niunea #otal .niversal* au peste o sut $e ani( Altele au +rut %nXurm cu aproKimativ ?E $e ani* %n epoca Li,ii -aiunilor( 0aIoritatea fp a
cu

eKcepia

r,anizaiei 0on$iale a )omerului i a

r,anizaiei 0on$iale

ntru #roprietate Intelectual ' au fost create ime$iat $up cel $e'al Doilea "zboi 0on$ial* acum o Iumtate $e secol(

%n prezent* suveranitatea naional este pus la %ncercare $e noi fore* noi Iuctori i noi probleme %i fac intrarea pe scena internaional* $ar structurile i practicile birocratice ale ID-urilor r$!*n& )n -eneral& ne+c/i!'ate.
:ecent& c*nd cele 184 +tate !e!'re ale 1EI "i-au ale+ un nou "e(& Statele <nite +i Ker!ania +-au contra,i+ ve/e!ent )n privin a per+oanei potrivite. )n cele din ur!$ a (o+t ale+ candidatul -er!an pentru c$& dup$ cu! +cria The New York Times, pre"edintele 9linton "i +ecretarul 6re,oreriei& Aarr8 Su!!er+& au conc/i+ ca 0nu puteau )nc$lca re-ula vec/e de 50 de ani care per!ite ?uropei +$ ocupe po+tul de director al 1EI.2 9

` 6rei !ile pe or$: )nc$ "i !ai lent +e +c/i!'$ +tructurile politice din $rile 'o-ate. In+titu iile
politice a!ericane& de la 9on-re+ "i 9a+a 5l'$ p*n$ la partidele politice )n+ele& +unt 'o!'ardate cu cererile unui nu!$r din ce )n ce !ai !are de -rupuri di(erite care a"teapt$ ti!pi de reac ie !ai 'uni din partea unor +i+te!e dedate la de,'ateri (acile "i indolen $ 'irocratic$. .up$ cu! ni +e pl*n-ea odat$ un !e!'ru pe atunci de (runte al Senatului a!erican& 9onnie Eac7:

6imic nu "a dura "reodat# mai mult de dou# minute pe <ealul Capito3liului. 6u ai timp + +tai +# te !ndeti ori +a por&i ce"a a+em#n#tor unei con"er+a&ii intelectuale. [...] 5re,uie +# ne petrecem dou# treimi din timp A#cnd munc# de rela&ii pu,lice. participnd la acti"it#&ile de campanie +au adunnd Aonduri pentru campanie. -unt mem,ru in comitetul ace+ta. ec*ipa cealalt#. !rupul acela de lucru i cine mai tie unde. Crede&i c# pot ti de+tul Cnct +# iau decizii inteli!ente de+pre toate lucrurile pe care +3ar pre+upune c# tre,uie + le cuno+cD ) cu neputin&#. 6u am timp. 0a c# per+onalul meu ia din ce Cn ce mai multe decizii. I'am mulumit pentru onestitate si apoi l-a! )ntre'at: 0Si cine v-a ale+ per+onalulD2
Si+te!ul politic nu a (o+t niciodat$ conceput pentru a (ace (a $ e#traordinarei co!ple#it$ i "i rit!ului (renetic al unei econo!ii 'a,ate pe cunoa"tere. @artidele
a %1 ale

-erile vin "i pleac$. 5par noi !etode de

colectare a (ondurilor "i de reali,are ca!paniilor& dar )n Statele <nite& unde econo!ia cunoa"terii e+te cea !ai avan-alar /)ternetul per!ite (or!area aproape in+tantanee a unor noi circu!+crip ii

politice* transformrile semnificative ale structurii politice se pro$uc at+t $e lerI %nc+t sunt aproape imperceptibile( -u mai este nevoie s $emonstrm c+t $e important este stabilitatea pI litic $in punct $e ve$ere economic i social* %ns imobilitatea este o alt 2&ea tiune( ;istemul politic american* vec&i $e $ou secole* s'a sc&imbat fun$amental $up "zboiul )ivil $in =G9='=G9E i $in nou %n anii XB8* dup$ Earea
9ri,$& c*n= +-a adaptat !ai 'ine la epoca indu+trial$. .e atunci& -uvern$!*ntul a evoluat& ($r$ )ndoial$& dar& )n ceea ce prive"te re(or!a in+titu ional$ de 'a,$& +tructura politic$ a Statelor <nite va continua +$ a t*ra+c$ la trei !ile pe or$& cu pau,e (recvente pe !ar-inea "o+elei& p*n$ va i,'ucn o cri,$ con+titu ional$. 5cea+ta +-ar putea produce !ai repede dec*t crede lu!ea 5le-erile din 2000 - c*nd pre"edintele Statelor <nite a (o+t ale+ cu o di(eren $ de un vot la 9urtea Supre!$ - +-au apropiat periculo+ de un a+e!enea !o!ent

` C !il$ pe or$: a3un-e!& )n +(*r"it& la cea !ai lent$ dintre toate in+titu iile

+e +c/i!'$ )ncet:

dreptul. 5ce+ta are dou$ co!ponente: una or-ani,a ional$ tri'unalele& 'arourile& (acult$ ile de drept "i (ir!ele de avocatur$ - "i alta repre ,entat$ de corpul de le-i pe care ace+te or-ani,a ii )l interpretea,$ "i-1 ap$r$.

%n timp ce firmele americane $e avocatur se transform rapi$ ' fuzion+n$* fc+n$u'i reclam* specializ+n$u'se %n noi $omenii precum $reptul proprietii ini telectuale* or,aniz+n$ teleconferine* ,lobaliz+n$u'se i lupt+n$ s se a$aptezeW la noile realiti concureniale ' tri'unalele "i (acult$ ile de drept din
Statele <nitei r$!*n (unda!ental ne+c/i!'ate& iar rit!ul )n care operea,$ +i+te!ul a r$!a+ (oarte lent& unele ca,uri i!portante t*r*ndu-+e apatic prin cur ile 3udec$tore"tiQ ani 3n "ir. )n cur+ul proce+ului antitru+t )!potriva Eicro+o(t& o adev$rat$ 'orna de /o-3 tar 3udiciar$& !ult$ lu!e a cre,ut c$ -uvernul a!erican va )ncerca +$ deter!ineQ )!p$r irea co!paniei. 5cea+ta ar (i durat )n+$ ani de ,ile& iar ca,ul ar (i devenit irelevant din cau,a pro-re+elor te/nolo-ice ce ar (i intervenit. 10 .up$ cu! +cria :o'ert 4. 9rin-ler& cronicar al eveni!entelor din Silicon Nalle8& a avut loc ol ciocnire )ntre 0ti!pul /iperaccelerat al Internetului2 "i 0ti!pul 3udiciar2. 11

Despre corpul $e le,i se spune c este viu"M %n realitate* $e'abia respir( ;e mo$ific %n fiecare zi* pe msur ce )on,resul a$opt noi le,i i tribunalele a$a'J u, noi interpretri le,ilor eKistente( Dar a$u,irile nu reprezint $ec+t o canti'I tate re$us* $ac nu c&iar infinitezimal* $in total( Ele mresc volumul $reptuluiV fr s reco$ifice ori s restructureze sistemul ca %ntre,( Desi,ur* $reptul ar trebui s se transforme lent( El ofer societii i econo'I miei un ,ra$ necesar $e pre$ictabilitate* pun+n$ fr+n %n perioa$ele $e sc&imbri I economice i sociale prea rapi$e( Dar ce %nseamn lent"F #+n %n 2000& o le-e reducea& cu un dolar pentru (iecare trei dolari c*"ti-a i pe+te un anu!it pra-&
'ene(iciile pl$tite de+tinatarilor a+i-ur$rilor +ociale cu v*r+ta3 )ntre 65 "i 69 de ani.12 )ntruc*t (u+e+e adoptat )ntr-o perioad$ de "o!a3 -alopant& actul nor!ativ vi,a de+cura3area v*r+tnicilor de a !unci& a+t(el )nc*t !ai !ultei +lu3'e +$ r$!*n$ di+poni'ile pentru tineri. Ae-ea a r$!a+ )n vi-oare aproape "apte2H

b '*ni

a'ro-area ei deter!in*nd revi+ta Forbes +$ aplaude ironic cu titiul:

?9)= .e $inc

,IHiq

I Jra1 Earea 9ri,a +-a ter!inatH J Dup $ecenii $e $ezbateri* )on,resul american a mo$ificat alte $ou le,i fun'entale pentru economia cunoaterii( #+n %n 1996& una dintre !du+triile cu un . e#tre!
de alert de +c/i!'are - cea a teleco!unica iilor - era re-le!entat$ de o le-e vec/e de 62 de ani& adoptat$ )n 1934.14 )n +(era (inan elor& le-ea Kla++-Stea-all& care +upervi,a activit$ ile 'ancare din Statele <nite& a r$!a+ "i ea ne!odi(icat$ vre!e de 60 de ani.15 :e-ulile de 'a,$ pentru e!iterea de ac iuni "i a altor active (inanciare )n 5!erica de a+t$,i au (o+t le-i(erate )n 1933.16

%n prezent eKist peste 8.300 de (onduri !utuale& repre,ent*nd aproape 250 de !ilioane de
conturi "i active de aproape 7 trilioane de dolari.17 6otu"i& ace+te inve+ti ii !a+ive +e +upun unei le-i adoptate

)n 1940& c*nd erau !ai putin de 300.000 de conturi& ad!ini+trate de nu!ai 68 de (onduri& cu active repre,ent*nd 1b146.000 din totalul de a+t$,i.18

; lum un alt $omeniu2 %n 2003& c*nd o pan$ de curent a a(ectat nord-e+tul 5!ericii&
te/nicienii care +e +tr$duiau +$ re(ac$ ali!entarea cu ener-ie au con+tatat c$ erau le-a i de !*ini "i de picioare deoarece& dup$ cu! a(ir!$ 6/o!a+ Lo!er-.i#on de la univer+itatea din 6oronto& erau o'li-a i +$ 0aplice re-uli ela'orate cu decenii )n ur!$& c*nd electricitatea era produ+$ la o di+tan $ re,ona'il$ de con+u!atori.219

.nele le,i eseniale* care afecteaz $irect economia avansat %n sfere precum $repturile $e autor* patentele i intimitatea* rm+n cumplit $e $emo$ate( Economia cunoaterii a aprut nu $atorit acestor le,i* ci %n pofi$a lor( Aceasta nu este nici stabilitate* nici imobilitate( Este o a$evrat ri!ormorti+
3uridic$. @oate c$ 3uri"tii )"i +c/i!'$ !odul de lucru& )n+$ dreptul ca atare de-a'ia dac$ +e !i"c$.

I-E"/IE ) -T"A HI#E"VTTEZN #e msur ce stu$iem aceste instituii i mo$ul %n care interacioneaz ele* $evine clar c America nu se confrunt astzi $oar cu o accelerare necontrolabil a sc&imbrilor* ci i cu o $isparitate semnificativ %ntre cererile noii economii aflate in cretere rapi$ i structura instituional inert a vec&ii societi( #oate oare economia &iperrapi$* info'biolo,ic a secolului al ::I'lea s' i con'#ro,resulF ;au instituiile perimate* lente* cu funcionare proast ale societii u vor stopa avansareaF F <irocraia* tribunalele suprasolicitate* miopia le,islativ* ambuteiaIul re,lemen' lor i incrementalismul patolo,ic trebuie s'si ia tributul( ;e pare c cineva va trebmsa'= i plteasc( tem" v X pror3Xe!e +e vor dovedi !ai -reu de re,olvat ca di+(unc ionalitatea +i+-r3 acXa
!ult at*tea in+titu ii )nrudite& dar de+incroni,ate.
care

+u(er$ tot !ai

* Xertcanii dore+c +$ ai'$ parte de enor!ele 'ene(icii ale pri!ei econo!ii re+tn2HDF Xtele <nite vor
tre'ui +$ +!ul-$ din r$d$cini& +$ )nlocuia+c$ +au +$ cture,e radical in+titu iile !o"tenite care +tau )n cale.

Accelerarea va continua* iar crizele instituionale nu se vor limita la ;tatei .nite( Toate rile $in economia mon$ial a secolului al ::I'lea ' inclusiv )&ina In$ia* Japonia i statele membre ale .niunii Europene ' vor tre'ui +$ invente,e in+titu ii
noi "i +* a3u+te,e 'alan a dintre +incroni,are "i de+incroni,are. <ne< vor con+tata c$ le e+te !ai -reu dec*t Statelor <nite& a c$ror cultur$& cel pu ini e+te (avora'il$ +c/i!'$rilor. In orice ca,& de"i cla+a!entul din ale-oria auto+tr$,ii pe care a! pre,enta i !ai +u+ poate (i pu+ +u' +e!nul )ntre'$rii& un lucru e+te +i-ur: cu to ii - la nivelul (a!iliilor& (ir!elor& indu+triilor& econo!iilor

na ionale "i +i+te!ului -lo'al )n+u+U - e(ectu$! acu! cea !ai radical$ tran+(or!are din i+torie a+upra le-$turiloO dintre crearea avu iei "i principiul ultra(unda!ental al ti!pului.

)A#IT L.L 6 I-D.;T"IA ;I-)" -IZN"II

mreasc ori s sca$ ratele $ob+nzilor la un moment prost ales( Dup cum ne spune un actor $e come$ie* ,sirea momentului potrivit e totul( Dar* %n cea mai mare parte incontient* suntem pe cale s ne mo$ificm le,turile cu timpul* iar asta nu e o ,lum( ric+t ar fi $e interesai $e i$entificarea momentelor potrivite %n $omeniul financiar* investitorii i economitii sunt remarcabil $e slab informai cu privire la rolul sincronizrii ' i* mai important* al $esincronizrii ' )n crearea de
avu ie "i +$r$cie& )n ele-erea ace+tor a+pecte ne poate o(eri un !od cu totul nou de re(lec ie pe te!a cre$rii avu iei. .5NSTN. S@:? @:C.<96INI656? <n anu!it -rad de +incroni,are a (o+t nece+ar )nc$ de c*nd v*n$torii "i cule-$torii au )nceput +$ ac ione,e )n -rupuri. I+toricul Gillia! EcNeill +u+ ine c$ activit$ ile rit!ice de !a+$ au (o+t utili,ate )n decur+ul i+toriei pentru a )ncura3a +incronicitatea care& la r*ndul ei& a )!'un$t$ it productivitatea econo!ic$. )n opinia +a& dan+urile tri'ale au )nt$rit !unca )n ec/ip$ "i au +porit e(icien a v*n$torii. X rev!e Xe re+pectiv de re+pira ie.1
!n

icieri nu este $epl+ns mai tare eecul $e a realiza o sincronizare perfect $ec+t %n $ormitor ' asta $ac nu se %nt+mpl ca "ezerva !e$eral american sau <anca Japoniei s

de ani&

pe+carii au c*ntat la uni+on c*nd +coteau pla+ele din ap$& '$t$ile !u,icale indic*nd !o!entele de tra-ere&

Economiile a,rare manifestau sc&imbri sezoniere. @otrivit antropolo-ului Bo/n


C!o/undro& pe in+ula (ilipine,$ @ana8& 0)n anoti!pul +eceto+ P...Q p*n$ la !ceputul anoti!pului ploio+ P...Q oa!enii de a(aceri c/ine,i intr$ )ntr-un (el de a!or ire. 6oate co!ponentele +i+te!ului de di+tri'u ie )ncetine+c. @rin +epte!-ne +au octo!'rie& recolta de ore, a3un-e )n ora". P...Q .in cau,$ c$ avu ia provinciei e+te -uvernat$ de ciclurile a-rare& activitatea econo!ic$ a ora"ului cre+te
;a.
wn de n ^110 ^ de
aceste cicluii

"

local 4olters* specialist %n antropolo,ie economic* a$au,2 <ncile strict r . e nu au (o+t niciodat$ via'ile )n ,onele +e!iaride de la tropice din cau,a cap'.iu* +e,onier al a(acerilor "i a +incroni,$rii.2 2 3v3<nninele. econo!ii indu+triale operau )n condi ii
te!porale cu totul di(erite. @onta X DnFa. Xe nionta3 nece+ita un alt rit!. 5+t(el& +irena (a'ricii "i !a"ina de B au (o+t inventate pentru coordonarea pro-ra!elor de lucru.

#rin contrast* aa cum 5om ve$ea* activitile economice $e astzi

sT$esIl

oar+ aproape %n timp real( %n plus* mo$urile $e utilizare a timpului sunt $in

ce 0 ce mai personalizate i nere,ulate* ca s nu spunem &aotice $e'a $reptul( TrebuJ inte,rate mai multe sarcini $iferite* iar efectul $e accelerare scurteaz

timpul $Ias ponibil pentru fiecare $intre ele( Toate acestea %n,reuneaz sincronizarea* i nJ ne aflm $ec+t la %nceput $e $rum(
Dac privim $incolo $e suprafa* vom constata c fiecare economie tresaltl i

vibreaz %n ritmuri neobservate( )umprm un ziar %n fiecare zi* cumprm si pun sau lapte $e la supermarLet %n fiecare sptm+n* facem plinul la mainal $at la zece zile* ne lum c&enzina i lic&i$area o $at la $ou sptm+ni i pl,( tim facturile lunar( -e sunm broLerul spora$ic* %n funcie $e ceea ce se %nt+nI pl la burs* cumprm un bilet $e cinema sau o carte c+n$ ne trece prin minteW $e c+teva ori pe an* pltim impozitele anual sau trimestrial* mer,em la $entisI c+n$ ne $oare mseaua i cumprm un ca$ou pentru o ru$ care se cstorete %n iunie( Aceste tranzacii i nenumrate altele creeaz ritmuri care se propa, prin bnci* piee i vieile oamenilor( De la prima palm peste fun$ pe care am %ncasat'o %n copilrie* fiecare $intflI noi a $evenit parte %n aceast muzic economic fr sf+rit )&iar i bioritmurill noastre influeneaz i sunt afectate $e procesele compleKe i coor$onate care pui seaz %n Iurul nostru %n timp ce oamenii muncesc '
realiz+n$ pro$use* furniz+nflI servicii* a$ministr+n$* av+n$ ,riI $e alii* finan+n$ companii sau prelucr+n$ $atei i informaii pentru a le transforma %n cunoatere( In fiecare clip* unele ritmuri se accelereaz* altele %ncetinesc( -oi melo$ii i al

monii sunt intro$use* $up care $ispar( EKist coruri* contrapuncte i crescen$o'urii %n afar $e ele* %n %ntrea,a societate i %n %ntrea,a economie eKista un puls vital -enerali,at ce repre,int$& ca +$ +pune! a"a& !edia tuturor te!po-urilor +u'or3 donate. 0Eu,ica econo!ic$2 nu +e opre"te niciodat$. :e,ultatul nu e+te un /ao+& pentru c$ )n (iecare +i+te! al avu iei di(eritele corB ponente +au +u'+i+te!e )"i adaptea,$ per!anent vite,ele& (a,ele "i periodicit$ iiX )n raport cu celelalte. )n 'iolo-ie& ace+t proce+ +e nu!e"te 0antrenare2.3 ;'a $emonstrat c neuronii nu funcioneaz izolat( Ei formeaz ec&ipe terri porare - ca! la (el cu! procedea,$& )ntr-o !$+ur$ tot !ai !are& co!paniile du3 ,ilele noa+tre. )n e#pri!area revi+tei Science, 0neuronii intr$ )n re,onan $ unii cu al ii "i (or!ea,$ an+a!'luri care c*nta aceea"i !elodie& e!i *nd relativ "ira cron pentru intervale +curte de ti!p& p*n$ c*nd unii dintre ei +e de(a,ea,$& poatel pentru a +e al$tura altui an+a!'lu.24 0ai mult* se pare c emisia sincron pre$ispune neuronii s eKercite pro)JH sri comune" la nivelurile superioare ale sistemului( ;par,erea corporaiilor monoV litice %ntr'o mulime $e ec&ipe ce lucreaz pe anumite proiecte* aliane* parteneriaS i Eoint "enture+. proces la care asistm %n prezent* este comparabil cu aceti ansambluri" efemere $in sistemul nervos( DATA ). 0LETA "E)E %ntr'o lume perfect sincronizat* prietenii n'ar %nt+rzia nicio$at* omleta $e la ` ul $eIun n'ar fi nicio$at rece* iar copiii ar aIun,e %ntot$eauna acas la

ora "tabilit 0ai mult* stocurile s'ar re$uce la zero* elimin+n$u'se astfel $iversele osturi pe care le presupun* printre care $epozitarea* %ntreinerea* mana,ementul \ c&iria( %nc i mai bine* e$inele ar %ncepe i s'ar termina %ntot$eauna la timp( X Dar ce fel $e economie ar rezulta $e aiciF %n economie* sinta,ma cretere ec&ilibrat" a fost utilizat cu lar,&ee* eKprim+n$ multe lucruri( #entru unii* ea su,ereaz c se ine seama $e factorii ce tin $e me$iul %nconIurtor( #entru alii semnific inclu$erea transportului sau a oricrui alt factor %n $efiniia creterii"( ;e poate referi la creterea care apare atunci c+n$ inputurile $e capital i $e for $e munc >aIustate la pro$uctivitate@ cresc %n acelai ritm( La fel* poate %nsemna plasarea accentului pe a,ricultur i in$ustrie %n politicile $e $ezvoltare( %n anii X98 i ?8* economitii $in coala creterii ec&ilibrate" afirmau c mo$ul optim %n care se poate $ezvolta o economie este ca toate sectoarele s creasc %n acelai ritm* cu relaia $intre toate inputurile i outputurile meninut constant(E Aceasta era* $e fapt* o c&emare la $ezvoltarea perfect sincronizat ' cre$ina c o cretere permanent a avuiei este con$iionat $e creterea permanent a sin'cronicitii( Dar lucrurile nu sunt at+t $e simple( Aceti teoreticieni au lsat la o parte un aspect important( ;incronizarea perfect care menine variabilele'c&eie %n relaii fiKe face ca orice sistem s fie infleKibil* inert i lent %n ceea ce privete inovarea( Ea creeaz un Ioc $e tipul totul sau nimic" %n care trebuie s sc&imbi tot $intr'o $at sau s nu sc&imbi nimic( Iar sc&imbarea tuturor lucrurilor $intr'o $at* $e o manier neproporional* este eKtrem $e $ificil( #rin contrast* aa cum a $emonstrat economistul Josep& ;c&umpeter* $ezvoltarea economic necesit taifunuri $e $istru,ere creatoare" ' v+nturi ale sc&imbrii care s ani&ileze vec&ile te&nolo,ii i in$ustrii %napoiate pentru a face loc altora noi* revoluionare( 9 Iar pri!ul lucru pe care-1 ni!ice"te di+tru-erea creatoare e+te
orarul de ieri. 6oate (ir!ele& toate +i+te!ele (inanciare& toate econo!iile na ionale au nevoie& cate +$ a(l$! c*nd nornieF@ \aFe.+a
6

Ito X +Xncroni,areF cat


+tu>

%i de un anu!it -rad de de+incroni,are. .in p$-vo!F(i 1 pre,entvne lip+e+c at*t datele& c*t "i !etrica ce ne-ar a3uta
aun e!

li!itele a!*ndurora. %tiin a care +-ar putea nu!i 0cro-nriU#- `

lierea

ti!pului )n econo!ie - e+te& )n cel !ai 'un ca,& )ntr-un +tadiu

DATA ). H-D"N0NDI"EA #E .LTI0A ;.TN DE 0ET"I )eea ce este clar* totui* e c aIustarea timpului a $evenit at+t $e compleK i IJ portant* %nc+t %n Iurul ei a crescut o in$ustrie a sincronizrii %n plin av+nt( Aceasta in$ustrie a trecut prin trei mari salturi %nainte" %ntre

miIlocul anilor XG8 "i )ncO purul noului +ecol. 5+t$,i e+te -i-antic$& iar !*ine va cre"te )nc$ "i !ai
!ult. )n 1985& c*nd In+titutul pentru In-inerie Indu+trial$ a pu'licat o carte cu r3tlB Innovations in ana!ement" The#apanese $orporation, ter!enul kanban % +e!n*nd ceea ce )n Ne+t a (o+t nu!it principiul 0la !o!ent2 >3u+t in ti!e2& BB_V 1 nu era !en ionat.7 @roce+ele de (a'rica ie din Statele <nite erau do!inate de plani(icarea nece+it$ ilor de !ateriale >0!aterial recuire!ent+ plannin-2& E:@V un +i+te!-cadru pentru pro-ra!area nevoilor )ntreprinderii )n privin a re+ur+elor. 8

;copul 0"# era realizarea $e piese i pro$use finite $up un pro,ram pri stabilit( ;istemul JTT* %n sc&imb* elaborat $e To5ota* permitea s+ se
practic.9

introducea

pro-ra! nevoile +c/i!'$toare ale clien ilor. 5+t(el& (le#i'ilitatea )n raport cu tina pul c$p$ta un a+pect

#+n %n 1990& c*nd 9entrul Na ional pentru %tiin ele 1a'rica iei >National 9entl (or
Eanu($cturin- Science+& N9ESV din Statele <nite a pu'licat raportul $omeo in &or'd($'ass anu)*cturin!, BI6 deveni+e de3a un cuv*nt de ordine )n 5!erE "i +e r$+p*ndea )n lu!ea indu+trial$. 10

%n cur+n$* consultanii %n mana,ement au srit %n trenul rapi$ JIT i i'au ,ri bit implementarea( I<0* 0otorola* Harle5'Davi$son i zeci $e alte firme $e top l'au a$optat( .n stu$iu efectuat pe 7A= fabrici $in ;tatele .nite i =7G din
alte trei,eci de $ri a de+coperit c$& a"a cu! conc/idea N9ES& 0dintre nu!eroa+ele nun loace cu poten ial de )!'un$t$ ire a productivit$ ii& nu!ai de+pre cele de tip B.l +-a de!on+trat +tati+tic c$ ar (i e(icace )n !od con+tant.2 )n+$ BI6 reducea "i !al !ult toleran ele te!porale "i nece+ita o +incroni,are !ult !ai +o(i+ticat$ dec*: )nainte. <n alt punct de cotitur$ +-a produ+ atunci c*nd con+ultan ii Bi! 9/a!p8 I Eic/ael La!!er au +cri+& )n cartea lor +een!ineerin! the $orporation, c$ !ana-erii ar tre'ui +$-"i 0reproiecte,e2 (ir!ele atunci c*nd 0principalii concurent o' in cicluri de de,voltare con+idera'il !ai +curte2& c*nd or-ani,a ia r$+punde prea lent la !i"carea pie elor& c*nd co!en,ile )nt*r,ie +au c*nd activitatea e+t(l !arcat$ de 0)n-r$!$direa pe ulti!a +ut$ de !etri.211

%n urmtoarea faz* sincronizarea s'a transformat %n &iperpropulsie( !enomenul s'a eKtins* impun+n$ restructurarea %ntre,ului lan al furnizorilor %n anii "Afl i la %nceputul secolului al ::I'lea( -u numai c pro$uctorii $e componente $ifl prima linie trebuiau s le pre$ea %n funcie $e necesiti* $ar i furnizorii $in 0 doua linie au procedat la (el& )n +copul de accelerare a (lu#ului de produc ie "i d4
reducere a +tocurilor. C'iectivul era !$rirea +incroni,$rii la toate nivelurile. 9o!paniile--i-ant precu! Cracle& S5@& @eopleSo(t "i !ulte altele care p(3 duc +o(tMare pentru plani(icarea re+ur+elor )ntreprinderilor )"i datorea,$ )n 'uMl

0"u&i@@tAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBA eKistena cererii cresc+n$e $e sincronizare mai inteli,ent %n afaceri( =7 De F3*


,ute

de (ir!e de con+ultan $ erau ad*nc i!plicate )n a(acerea +incroni,$rii. c5pF+au Cracle& +$ +pune!&

le vindeau +o(t-ul& dup$ care erau c/e!a i con+ultan ii I6 ca +$-1 i!ple!ente,e.

5nder+on 9on+ultin- >)n pre,ent 5ccentureV& una dintre cele !ai !ari (ir!e de con+ultan $ din lu!e& "i-a reali,at cre"terea re!arca'il$ )n pri!ul r*nd pe +ea!a noilor +i+te!e de +incroni,are. .up$ cu! a(ir!au .avid A. 5nder+on& con+ultant la 5ccenture& "i pro(e+orul Lau Aee de la univer+itatea Stan(ord& 0cu c*t e !ai 'un$ +incroni,area& cu at*t e !ai !are valoarea ad$u-at$ la per(or!an a )ntre-ului lan de aprovi,ionare.2 13

In$ustria sincronizrii mai are cale lun, $e btut ' i $e crescut( 0ai %nt+i* multe firme mici care %nc nu i'au restructurat lanurile $e aprovizionare i[sau lanurile $e a$u,are a valorii vor fi obli,ate s'o fac( %n al $oilea r+n$* sincronizarea lanurilor $e aprovizionare i $istribuie este $oar un pas spre inte,rarea temporal $e m+ine* mai profun$ i mai cuprinztoare( ;incronizatorii nu vor $oar s'i v+n$ softul iniial* ci i s le ofere service clienilor $ireci i %ntre,ului sir $e clieni $in aval* p+n la utilizatorul final( %ntr'o bun zi s'ar putea mer,e c&iar mai $eparte* $eoarece tot mai multe pro$use %i vor fi returnate fabricantului pentru reciclare* aa cum se %nt+mpl acum cu autove&iculele %n Europa =C i cartuele $e imprimant %n ;tatele .nite(=E 6oate ace+te !odi(ic$ri !$re+c nu!$rul de (urni,ori& di+tri'uitori& (urni,ori de +ervice
"i utili,atori ce au nevoie de +incroni,are. )n (ine& indu+tria +incroni,$rii +e va e#tinde din cau,$ c$ inten+i(icarea concuren ei nece+it$ o inova ie dup$ alta& (iecare +c/i!'*nd& la r*ndul ei& cerin ele le-ate de ti!p "i i!pun*nd o re+incroni,are. @arado#ul a+cun+ al le-ii de+incroni,$rii e+te acela c$& pe !$+ur$ ce +e reali,ea,$ +incroni,area la un nivel al +i+te!ului& )n !od propor ional +e produce o de+incroni,are la un alt nivel. @e +curt& +i+te!ul avu iei +e tran+(or!$ din punctul de vedere al ti!pului -unul dintre principiile +ale pro(unde.

)A#IT L.L 7 E) - 0IA A"IT0I)N

Acest sfat simplist a $eter minat lansarea multor pro$use $e calitate proast* insuficient testate* %nfuriera consumatorilor* $ezam,irea investitorilor* pier$erea concentrrii strate,ice o rat ri$icat $e circulaie a $irectorilor ,enerali( El i,nora problemele le,ate di sincronizare i $esincronizare( Era un mo$ superficial $e a trata principiul fun$J mental al timpului( Lipsa $e coor$onare temporal poate $una ' p+n la faliment ' companiil oW ca atare* %ns aceasta nu este $oar o problem a fiecrei %ntreprin$eri* cci poarl afecta relaiile $intre mai multe firme( 0ai mult* $ovezile anec$otice i nu numi su,ereaz c poate perturba in$ustrii %ntre,i* sectoarele unei economii naional si c&iar economia ,lobal( E) L DIA TI0#.L.I

+n $e cur+n$* un cult nec&ibzuit al accelerrii* con$us $e numeros ,uru" ai afacerilor $in ;tatele .nite* le cerea mana,erilor2 !ii primii !ii a,ilV Tra,e acum* oc&ete mai t+rziuV"

Dac stu$iai un lac sau un iaz* vei ,si multe forme $e via %n,emnate* in clusiv speciile',az$ i cele parazite* unele repro$uc+n$u'se rapi$* altele lent* toat mo$ific+n$u'se cu viteze $iferite pe msur ce interacioneaz %ntr'un fel $e baleI ecolo,ic( 1i %n orice companie ' $e asemenea* %n orice spital* coal* a,enie ,uverni mental sau primrie ' eKist ceea ce s'ar putea numi o ecolo,ie a timpului"* c $iverse subuniti i procese care interacioneaz i funcioneaz la viteze $ife rite( Dei sincronizarea perfect nu poate fi atins nicio$at* %n con$iii obinuii lipsa $e sincronicitate poate fi meninut la un nivel tolerabil( )on$iiile sunt* %ns* $eparte $e a fi obinuite( ;fatul acelor ,uru era nerealia $ar accelerarea pe care o propov$uiau era i este foarte real( -icio$at nu s'at eKercitat presiuni mai mari asupra companiilor ' i altor or,anizaii ' pentru cre terea vitezei $e operare( Inovaiile te&nolo,ice aprute %n casca$ i cererile $P implementare ime$iat venite $in partea consumatorilor sau clienilor se combiruI pentru a intensifica ritmul sc&imbrii( Dac un $epartament rm+ne %n urm* efefl tul $e multiplicare ricoeaz succesiv prin %ntrea,a or,anizaie( .n cost* a$esea trecut cu ve$erea* reflect $eturnarea ener,iei i ateniei $e = alte sarcini necesare* pe msur ce timpul este tot mai politizat( In mo$ frecven on$uc+torii or,anizaiilor se ceart apri, pe tema pro,ramelor i orizonturilor temporale contra$ictorii( Departamentele IT $evin c+mpuri $e btlie( VI)TI0ELE TI0#.L.I Dup cum se cunoate prea bine* timpul necesar pentru $ezvoltarea unui soft sau pentru o renovare important este foarte $ificil $e estimat( #oate c&iar s fie ,reu $e estimat c+t va $ura procesul $e estimare( Dar tocmai asta trebuie s fac a$esea $irectorii $epartamentelor IT 0ana,erii $e softSare care insist c au nevoie $e mult timp pentru a $uce la bun sf+rit un proiect intr sub tirul efilor i altor con$uctori $e $epartamente a cror activitate ar putea fi %ncetinit sau perturbat( #e $e alt parte* mana,erii IT care promit rezultate rapi$e sunt conce$iai frecvent atunci c+n$ $efectele $escoperite ulterior %mpie$ic %naintarea operaiunilor( )+n$ $iversele uniti sunt $esincronizate i se impune o revizuire a planificrii* intr %n Ioc bu,etele* e,o'urile i puterea* fc+n$u'se apel la artileria ,rea( Timpul ca atare* sub forma unor %nt+rzieri $eliberate sau a unor termene forate* poate fi utilizat ca o arm %n rzboiul intern(

<tliile pe seama timpului sunt c&iar mai $es %nt+lnite %n $omeniile cercetrii i $ezvoltrii( #resai $e investitorii care cer profituri mai rapi$e* $irectorii ,enerali se simt a$esea obli,ai s re$uc $rastic c&eltuielile pentru cercetare i $ezvoltare( La fel $e bine pot s mute finanarea $e la cercetare la $ezvoltare i s re'$istribuie ce mai rm+ne $inspre cercetarea fun$amental ctre cea aplicat( %n consecin* inovaia va fi %ncetinit tocmai atunci c+n$ e mai mult nevoie $e ea( Aceste btlii $in ca$rul unei firme ce sufer transformri rapi$e pot lua i alte forme( Ele pot $uce la $ezastru unele afaceri importante i* ca o ironie a sorii* pot consuma o parte at+t $e mare $in atenia i ener,ia con$ucerii* %nc+t s $iminueze consi$erabil capacitatea ,lobal a firmei $e a se a$apta la sc&imbri( T"I;TE/EA DE D.#N !.ZI.-E Lucrurile se complic i mai mult atunci c+n$ sunt implicate $ou sau mai multe companii* fiecare cu propria ecolo,ie intern a timpului( Luptele pe tema sincronizrii creeaz probleme %n parteneriate* Eoint "enture+ i alte aliane i sunt $eosebit $e stresante %nainte i $up fuziuni( )&iar i $up $epirea tuturor obstacolelor importante* %ncercarea $e a sincroniza ritmurile celor $ou firme $up cstorie" ia timp* cost bani* $istra,e atenia $e la alte probleme* perturb operaiunile i %i supr pe oamenii care sunt deIa suprai( amenii $etest s fie ,rbii ' sau %ncetinii ' $e alii( Dei se scrie #uin $espre asta* multe parteneriate i fuziuni $au ,re tocmai pentru c sincro'mzarea se $ove$ete a fi at+t $e $ificil( D+n$ii'v la A L Time 4arner(= De asemenea* nu c&estiunile te&nolo,ice sunt neaprat cele mai complicate( In orice firm* $esincronizarea poate aprea %ntre $epartamente* funcii* nive' ierar/ice& 'irouri re-ionale& precu! +i )n alte di!en+iuni. 5de+ea& cultura e+te varia'ila crucial$.
n

5cu! c* iva ani& c*nd un nou director -eneral a preluat Sie!en+ Ni#dor(lL p$rea& dup$ cu! +e +cria )n Financia' Times, 0!ai preocupat de unit$ ile de electronicii& cu!p$ra+e indu+triale. 1

tirnl

dec*t de dolari. Sie!en+& -i-antul -er!an al

Ni#dorL

(ir!$ de co!putere& pentru a-"i co!pleta a(acerile cu co!putere

Directorul tia c o parte a firmei trebuia s+ suporte o renovare te&nic ni

3or$ o dat$ la "a+e luni.2 )n+$ co!pania-!a!$ era !ai vec/e& cu o +tructur$ n3 ierar/i,at$ "i reac ii !ai 1 pl*n+ el la o con(erin $ de pre+$& 0+$ +c/i!'i !entalitatea

lente. S$ +c/i!'i un produ+ e una& dar& a"a cu!

unei corpora ii dure+l de o'icei )ntre trei "i cinci ani& iar noi nu ave! ti!pul $+ta.2 @er+oana re+pecti3 nu +e !ai a(l$ la Sie!en+ - "i& de alt(el& nici Ni#dor( nu !ai e acolo.2

Trec+n$ la niveluri superioare fa $e acela al companiilor* vom ,+si eKemrI i mai impresionante ale costurilor impuse $e $esincronizare asupra unor in$uI trii %ntre,i( .nele* %ntr'a$evr* sunt vestite pentru $efazarea permanent( I0# ZIT.L #E TI0# %ntrebai'= pe orice american care a an,aIat vreo$at o firma s+'i construiasc ori s'i renoveze casa( )u o mare probabilitate* $ata estimat pentru terminareV lucrrilor e un basm $e a$ormit copiii( %nt+rzierile pot fi $e or$inul lunilor( )orJ ponentele necesare ' $e la vasele $e 4) p+n la cor$oanele $raperiilor ' +o+eai rareori la ti!p. Sin-ura e#perien $ !ai (ru+trant* dec*t acea+ta e+te
repre,e3 tat$ de pertract$rile cu 'irocra ii de la pri!$rie "i de la in+pec ia )n con+truc i care tre'uie +$ acorde diver+e autori,a ii. A-a! ru-at pe un developer i!portant din 9ali(ornia +$ anali,e,e !ai aten pro'le!a )nt*r,ierilor pe care le +u(er$ activit$ ile de con+truc ie )n cadrul pn iectului +$u de ridicare a +ute de ca+e )ntr-un centru /i-/tec/. &5! (o+t "ocat !i-a +pu+ o!ul ace+ta de a(aceri& pe care ar (i -reu +*-1 "oc/e,i cu ceva. 3

$ncluznd p#mntul. con+truc&ia ca+elor noa+tre co+t# 22(.000 de dolari. 4 Proce+ul ar tre,ui +# dureze 120 de zile. dar pentru unele ca+e a &inut c*iar 1(0 de zile. 0cea+ta Cn+eamn# 60 de zile de do,nzi +uplimentare la un Cm3 I prumut de 110.000 de dolari. adic# un plu+ de 1.741 de dolari pentru -ecare ca+# 3 mai mult. de+i!ur. dac# do,nzile cre+c. /i a+ta numai pentru con+truc&ia eAecti"# 3 n3am inclu+ co+turile le!ate de Cntrzierea autoriza&iilor municipale i de mediu +au cele !enerate de incapacitatea Armelor de uti3 I tit#ti +# in+taleze liniile electrice i conductele de !az i de ap# dup# pro3 GH !ramu' stabi'it.
Subcontractorii nu vin 'a timp. ,rimim chiuvete de)ecte ( trebuie s* 'e trimitem -napoi .i s* a.tept*m -n'ocuirea 'or. ,e de a't* parte, dac* -i -nt/rzii pe subcontractori, 'a contractu' urm*tor vor cere mai mu'0i bani, ca s* se acopere -n eventua'itatea timpu'ui pierdut ai trebuie ad*u!ate .i a'te che'tuie'i. $e s* mai zici de impozite'e pe proprietate1 2e onorarii'e pentru mana!ement1 3u p'*tesc o arm* de mana!ement s* supervizeze proiectu'.

Ivote 'or de p'at* cre.te v*z/nd cu ochii. $e se -nt/mp'* dac*, din cauza -nt/rzieri'or, cump*r*torii renun0* 'a
achizi0ie1 L(am pus pe contabi'u' meu s* cuanti)ice costuri'e cunoscute a'e prob'eme'or 'e!ate de timp. $ompania mea este !estionat* )oarte strict .i totu.i, ce' pu0in 'a acest proiect, e'e reprezint* aproape 45 din costu' unei case. ,oate c* )irme'e mai mari reu.esc s* 'e mai reduc* -ntruc/tva, dar dac* a. )i doar un particu'ar care .i(ar construi o cas* pentru sine, -nt/rzieri'e s(ar traduce prin costuri procentua'e mai importante. Tot timpu' pierdut se adun* -ntr(un )e' de amend* sau impozit pe timp 'a Secare proiect

)um %n ;tatele .nite se c&eltuiesc aproKimativ ECC $e miliar$e $e $olari pe an pentru noile construcii rezi$eniale*C un impozit pe timp" $e B'Ee ' costul total al operaiunilor $esincronizate* nicio$at realizate la vreme ' ar aIun,e* anual* la =9'7? miliar$e $e $olari(

La o valoare $e =E8(888 $e $olari pe locuin*E suma aceasta ar acoperi construirea a peste =*C milioane $e case sau apartamente pentru americanii cu venituri mici %n fiecare $eceniu( %n felul acesta s'ar putea rezolva parial problema celor fr acoperi $easupra capului( Aceasta este %ns $oar suma ce corespun$e se,mentului rezi$enial al in$ustriei construciilor( )omportamentul su inconsecvent i costisitor reflect >sau provoac@ $esincronizarea %n r+n$ul in$ustriilor furnizoare i al forei $e munc( Lipsa $in stoc a ,ips'cartonului sau materialelor izolante ori $ificultatea $e a ,si t+mplari pricepui* $e eKemplu* sunt probleme frecvente( Dac mer,em $e'a lun,ul %ntre,ului lan* costurile cresc simitor( Dac in$ustria locuinelor este un sac fr fun$ $e operaiuni nesincronizate* ce se poate spune $espre un caz foarte $iferit* cel al ,i,anticei in$ustrii americane $e aprareF Aici avem companii enorme care pro$uc orice* $e la te&nolo,ie %nalt pentru comunicaii* satelii i sisteme $e armament p+n la pro$use relativ simple $e felul cmilor i ,&etelor( Este o in$ustrie atacat permanent $e )on,res pentru $epirea costurilor* risip i ineficient( )iocanul sau scaunul $e toalet $e apte sute $e $olari ' fie c tirea $espre ele este un zvon sau nu ' au devenit un +i!'ol na ional al ri+ipei +candaloa+e.
Eerit$ )n+$ +$ re!arc$! c$ uneori de+incroni,area dintr-o indu+trie poate +$ (ie i!pu+$ par ial din a(ar$& iar )n ca,ul ace+ta a"a +tau lucrurile. 5+t(el& pentru a evita corup ia "i a !a#i!i,a e(icien a& proce+ele de ac/i,i ie ale .eparta!entului a!erican al 5p$r$rii& !ulte dintre ele !andatate de 9on-re+& +unt at*t de 'i,antine& co!ple#e "i nepl$cute& )nc*t nu!eroa+e (ir!e re(u,$ c/iar "i +$ licite,e pentru un contract cu @enta-onul.6 Eai -rav& acelea care accept$ +$ lucre,e )n do!eniul ap$r$rii +e -$+e+c ade+ea )nc/i+e )ntr-o cu"c$ de o el con+truit$ de 9on-re+ in+u"i.7

.n re$actor $e la 6rmed Forces 7ourna' Internationa' re,u!a +itua ia )ntr-o S1n-ur* (ra,$ -reu de
uitat: 0)n (a a unei a!enin $ri pe dou$,eci de ani& -uvernul r$+punde cu un pro-ra! pe cinci+pre,ece ani cuprin+ )ntr-un pro-ra! de ap$O rare pe cinci ani& -e+tionat de un per+onal an-a3at pe trei ani care e pl$tit cu +u!dQ reparti,ate pe un +in-ur an.28

Am vzut ce impact are $esincronizarea asupra firmelor* ,rupurilor $e firmei i asupra unor in$ustrii %ntre,i* %ns fenomenul acesta apare i la un nivel supe'_ rior* atunci c+n$ $ou in$ustrii %nru$ite se $ezvolt cu viteze $iferite( <ALET.L TEH- L DIEI Ascensiunea computerului personal* %nceput %n anii ?8* a fost marcat $e uri fel $e pa+ de deuI te&nolo,ic %n care 0icrosoft lansa versiuni $in ce %n ce mM mari i mai puternice ale sistemului su $e operare pentru #)'uri* 4in$oSs* iM Intel $ezvolta microprocesoare tot mai rapi$e i mai puternice care s le poa susine(

Ani %n ir* mass'me$ia vorbea $espre cele $ou companii simbiotice $e pan ar fi fost o sin,ur firm numit 4intel"( ;incronizarea* $ei uneori imperfec a propulsat fenomenala rsp+n$ire a #)'urilor pe tot cuprinsul lumii( %n mo $iametral opus* %ns* $ou in$ustrii str+ns le,ate* cea a computerelor i cea a o municatiilor* s'au trezit $eseori fr partener $e $ans( Aici n'am avut parte $e balet %n ;tatele .nite* evoluia in$ustriei computerelor $in ultima Iumtate $e secol a fost furtunoas* confuz i nere,lementat( A !abricanii $e computere erau frus'J trai $e sc&imbrile mult mai lente $in in$ustria telecomunicaiilor* care era nor'i mat Iuri$ic mult mai strict( =8 #e msur ce te&nolo,iile $e baz ale celor $ouV in$ustrii se apropiau* ratele sc&imbrii erau $iver,ente( #otrivit multor analiti*@ pro,resele $in $omeniile microprocesoarelor* computerelor i altele %nru$ite s'arI fi pro$us i mai repe$e $ac n'ar fi eKistat aceast $iscrepan( La fel* iar acesta este un aspect i mai interesant* %n ultimii ani $ezvoltarea reelelor
==

rmas

mult

%n

urma

creterii

$e

vitez

microprocesoarelor(

%n 788E )n+$& acea+t$ de+incro-ni,are "i-a inver+at +en+ul.

@ur "i +i!plu nu cunoa"te! co+turile a-re-ate ale e(ectului de+incroni,$rii la nivelul co!paniilor "i indu+triilor& dar pute! doar +$ ne i!a-in$! cu c*t +unt !ai !ari con+ecin ele a+upra unor +ectoare )ntre-i ale econo!iei )n epoca avu iei revolu ionare. 9INY 1Y:Y S<SLI 9*nd Einoru Naito& proprietarul unei !ici )ntreprinderi& a /ot$r*t +$ +er'e,e ,iua de na"tere a (iicei +ale la un re+taurant ele-ant cu +u+/i din 6o78o& era )ntr-o ,i de +*!'$t$. Sa du+ la un 'anco!at din apropiere pentru a retra-e 'ani -/ea $& )n+$ era 6 dup$-a!ia,a& iar !a"in$ria )nc/i+e+e la 5. 5"adar& ($r$ +u+/i )n +eara aceea.12

!aptul c bncile %i %nc&i$eau bancomatele at+t $e $evreme era* $up cum arat Nihon +eizazi Shimbun, un (el de &a'' Street 7ourna' al Baponiei& 0deo+e'it de ciudat& pentru c$ tot
!ai !ulte !a-a,ine nipone (unc ionea,$ non-+top.2 @e

scurt* sectorul bancar era $efazat faa $e evoluiile $in sectorul $esfacerii cu amnuntul $in economia Iaponez( )oncurena bncilor strine i a firmelor $e valori mobiliare* care ofereau servicii 24 de ore pe ,i& a deter!inat !ica 'anc$ 6o78o SoMa Ban7 +$ )n(iin e,e& )n cele din ur!$& pri!ele
'anco!ate 0non-+top2 din +i+te!ul 3apone, >nu contea,$ c$ la )nceput +e )nc/ideau la 10 +earaV.13 .e-a'ia )n 2003 a (o+t ur!at$ "i de una dintre '$ncile i!portante ale Baponiei& <1B. 14

"e$ucerea $iscrepanei $intre orarul ma,azinelor i cel al bncilor necesit noi sisteme IT( Aceasta %nseamn s se elimine ori s se a$uc la zi vec&ile pro,rame motenite"* unul c+te unul* $emers ce nu poate fi realizat fr s se mo$ifice ritmul fluKurilor $e $ate* al proce$urilor contabile* orarelor $e munc sau rapoartelor* ,rbin$ anumite uniti $e lucru* $ar* ls+n$u'le pe

altele s rm+n $eocam$at %n urm( !iecare nou computer sau sistem $e operare* fiecare aplicaie sau mo$ificare a unei reele sc&imb inevitabil tempo'ul* ritmurile i nivelurile $e sincronizare $intr'o or,anizaie( 1i %n Japonia* sincronizarea cuiva se tra$uce prin $esincronizarea altcuiva( 0ai mult* se poate ar,umenta Iustificat c $iferenele $intre ritmurile sc&imbrilor $esc&i$ nenumrate oportuniti pentru cei ce se ocup cu sincronizarea %ntreprin$erilor2 acetia* a$uc+n$ %n faz anumite funcii sau or,anizaii* creeaz noi $ispariti %n alt parte( #roblemele sincronicitii $evin mai $ificile* %n loc s se atenueze* pentru c* aa cum s'a %nt+mplat i %n cursul revoluiei in$ustriale* transformm iari mo$ul %n care oamenii muncesc* se Ioac i ,+n$esc %n $imensiunea temporal( 0o$ificm profun$ relaia cu principiul ultrafun$amental al timpului( #+n c+n$ nu vom %nele,e raporturile $intre timp i crearea $e avuie* nu ne vom elibera $e z$robitoarele presiuni temporale $e acum i nici $e enormele costuri inutile( rspun$e cu un pro,ram pe cincisprezece ani cuprins %ntr'un pro,ram $e apl rare pe cinci ani* ,estionat $e un personal an,aIat pe trei ani care e pltit cu sumai repartizate pe un sin,ur an("8 Am vzut ce impact are $esincronizarea asupra firmelor* ,rupurilor $e firme i asupra unor in$ustrii %ntre,i* %ns fenomenul acesta apare i la un nivel supeJ rior* atunci c+n$ $ou in$ustrii %nru$ite se $ezvolt cu viteze $iferite( <ALET.L TEH- L DIEI Ascensiunea computerului personal* %nceput %n anii ?8* a fost marcat $e un fel $e pa+ de deuI te&nolo,ic %n care 0icrosoft lansa versiuni $in ce %n ce maiI mari i mai puternice ale sistemului su $e operare pentru #)'uri* 4in$oSs* iari Intel $ezvolta microprocesoare tot mai rapi$e i mai puternice care s le poat susine( Ani %n ir* mass'me$ia vorbea $espre cele $ou companii simbiotice $e parc ar fi fost o sin,ur firm numit 4intel"( ;incronizarea* $ei uneori imperfect* a propulsat fenomenala rsp+n$ire a #)'urilor pe tot cuprinsul lumii( %n mo$ $iametral opus* %ns* $ou in$ustrii str+ns le,ate* cea a computerelor i cea a co'i municatiilor* s'au trezit $eseori fr partener $e $ans( Aici n'am avut parte $e balet %n ;tatele .nite* evoluia in$ustriei computerelor $in ultima Iumtate $e secol a fost furtunoas* confuz i nere,lementat( A !abricanii $e computere erau frus'i trai $e sc&imbrile mult mai lente $in in$ustria telecomunicaiilor* care era nor'i mat Iuri$ic mult mai strict( =8 #e msur ce te&nolo,iile $e baz ale celor $ouM in$ustrii se apropiau* ratele sc&imbrii erau $iver,ente( #otrivit

multor analiti*i pro,resele $in $omeniile microprocesoarelor* computerelor i altele %nru$ite s'arl fi pro$us i mai repe$e $ac n'ar fi eKistat aceast $iscrepan( La fel* iar acestaV este un aspect i mai interesant* %n ultimii ani $ezvoltarea sensul( #ur i simplu nu cunoatem costurile a,re,ate ale efectului $esincronizrii la nivelul companiilor i in$ustriilor* $ar putem $oar s ne ima,inm cu c+t sunt mai i !ari con+ecin ele a+upra unor +ectoare )ntre-i ale econo!iei )n epoca
avu iei revolu ionare. 9IN5 1Y:Y S<SLI 9*nd Einoru Naito& proprietarul unei !ici )ntreprinderi& a /ot$r*t +$ +er'e,e ,iua de na"tere a (iicei +ale la un re+taurant ele-ant cu +u+/i din 6o78o& era )ntr-o 3 ,i de +*!'$t$. S-a du+ la un 'anco!at din apropiere pentru a retra-e 'ani -/ea $& )n+$ era 6 dup$-a!ia,a& iar !a"in$ria )nc/i+e+e la 5. 5"adar& ($r$ +u+/i )n +eara 3 aceea.12

reelelor
==

rmas

mult

%n

urma

creterii

$e

vitez

microprocesoarelor(

%n 788E %ns* aceast $esincro' I nizare i'a inversat

!aptul c bncile %i %nc&i$eau bancomatele at+t $e $evreme era* $up cum arat Nihon +eizazi Shimbun, un (el de &a'' Street 7ourna' a' Baponiei& 0deo+e'it I de ciudat& pentru c$
tot !ai !ulte !a-a,ine nipone (unc ionea,$ non-+top.2 @e I

scurt* sectorul bancar era $efazat fa $e evoluiile $in sectorul $esfacerii cu amnuntul $in economia Iaponez( )oncurena bncilor strine i a firmelor $e valori mobiliare* care ofereau servicii 24 de ore pe ,i& a deter!inat !ica 'anc$ 6o78o SoMa Ban7 +$ )n(iin e,e& )n cele din ur!$& pri!ele
'anco!ate 0non-+top2 din +i+te!ul 3apone, >nu contea,$ c$ la )nceput +e )nc/ideau la 10 +earaV.13 .e-a'ia )n 2003 a (o+t ur!at$ "i de una dintre '$ncile i!portante ale Baponiei& <1B. 14

"e$ucerea $iscrepanei $intre orarul ma,azinelor i cel al bncilor necesit noi sisteme IT( Aceasta %nseamn s se elimine ori s se a$uc la zi vec&ile pro,rame motenite"* unul c+te unul* $emers ce nu poate fi realizat fr s se mo$ifice ritmul fluKurilor $e $ate* al proce$urilor contabile* orarelor $e munc sau rapoartelor* ,rbin$ anumite uniti $e lucru* $ar* ls+n$u'le pe altele s rm+n $eocam$at %n urm( !iecare nou computer sau sistem $e operare* fiecare aplicaie sau mo$ificare a unei reele sc&imb inevitabil tempo'ul* ritmurile i nivelurile $e sincronizare $intr'o or,anizaie( 1i %n Japonia* sincronizarea cuiva se tra$uce prin $esincronizarea altcuiva( 0ai mult* se poate ar,umenta Iustificat c $iferenele $intre ritmurile sc&imbrilor $esc&i$ nenumrate oportuniti pentru cei ce se ocup cu sincronizarea %ntreprin$erilor2 acetia* a$uc+n$ %n faz anumite funcii sau or,anizaii* creeaz noi $ispariti %n alt parte(

#roblemele sincronicitii $evin mai $ificile* %n loc s se atenueze* pentru c* aa cum s'a %nt+mplat i %n cursul revoluiei in$ustriale* transformm iari mo$ul %n care oamenii muncesc* se Ioac i ,+n$esc %n $imensiunea temporal 0o$ificm profun$ relaia cu principiul ultrafun$amental al timpului( #+n c+n$ nu vom %nele,e raporturile $intre timp i crearea $e avuie* nu ne vom elibera $e z$robitoarele presiuni temporale $e acum i nici $e enormele costuri inutile(

)A#IT L.L

- .L #EI;AJ TE0# "AL

i cal pul pasa,erului 0ic&ael Ti,&e s'au rosto,olit %ntr'o parte( ;oia sa*W $e profesie asistent me$ical* i'a $at seama ime$iat c se %nt+mpl ceva cunv_ plit( Inima lui Ti,&e %ncepuse s bat neuniform* nemaiput+n$ s furnizeze creieI rului cantitatea a$ecvat $e s+n,e( In v+rst $e 97 de ani& 6i-/e +t$tea +$ !oara3
c*nd )n+o itoarele de ,'or au ap$rut cu un aparat de !$ri!ea unui laptop. 9onect*ndu-i c*teva (ire& l-au +upu+ "ocurilor electrice - o dat$& de dou$ ori&3 de !ai !ulte ori - "i lau readu+ la via $S a+t(el& 6i-/e a devenit pri!a per+oanaH care a (o+t +alvat$ prin de(i'rilare )n cur+ul unui ,'or. 5paratul (u+e+e in+talat )! avion nu!ai cu dou$ ,ile )n ur!$. 1

ursa ?E? $e la American Airlines se apropia $e 0unii ;t+ncoi* %ntr' unW zbor $inspre <oston spre Los An,eles* c+n$* $intr'o $at* braul

Asemenea inimii omeneti* i societile i economiile au parte $e ta&icar$iiV locale* fibrilatii i bti aritmice ale inimii* precum i $e nere,ulariti i paroKismeU &aotice"( !aptul acesta este valabil $e mult vreme* %ns ritmul neuniform* %n perI manent accelerare a sc&imbrilor i continua $esincronizare care %l %nsoete neW poate %mpin,e acum spre incoerena temporal* iar la bor$ nu avem nici un $eH fibrilator( )e ni se %nt+mpl nou* ca in$ivizi* c+n$ instituiile* companiile* in$ustriile iM economia noastr sunt $efazate unele %n raport cu celelalteF Dac* %ntr' a$evr* aler,m $in ce %n ce mai repe$e i ,+f+im tot mai tare* un$e vom aIun,eF Dar cum a! a3un+ +$ (i! le-a i cu lan uri de ti!p "i de vite,$D
A5N_<:IA? 6IE@<A<I No! )ncepe cu o a(ir!a ie pe care a! !ai ($cut-o& anu!e c$ )n +ociet$ ile $r$ne"ti& )n 9/ina antic$ +au ?uropa (eudal$& de e#e!plu& oa!enii nu erau pl$ti i cu +alarii calculate pe ora de lucru. 9a +clavi& io'a-i +au di3!a"i& pri!eau +au p$+trau o parte din ceea ce produceau. 6i!pul de lucru& ca atare& nu +e traducea direct )n 'ani.

6re'uie ad$u-at (aptul c$ vre!ea& li!itele ener-iei u!ane "i ani!ale "i te/nolo-ia pri!itiv$ (or!au un pra- +uperior pentru productivitate& indi(erent c*te ore ar (i lucrat o (a!ilie de $rani. :e,ultatul a (o+t o rela ie cu ti!pul (oarte di(erit$ de a noa+tr$. @otrivit i+toricului (rance, Baccue+ Ae Ko((& c/iar "i )n ?uropa +ecolului al 4lN-lea& clericii +u+ ineau c$ ti!pul )i apar inea e#clu+iv lui .u!ne,eu& a+t(el c$

in mi.care 6vu0ia
,rav
n.

$ $

trebuia s fie v+n$ut(7 V+nzarea timpului $e munc era aproape la fel $e


cum camt ' v+nzarea $e bani cu $ob+n$( 1i* %n opinia clu,rului franciscan Bernard din Siena& care a tr$it )n +ecolul al 4N-lea& oa!enii nici !$car nu tre'uiau +$

"tie c*t e cea+ul. :evolu ia indu+trial$ a +c/i!'at toate ace+te lucruri. 9o!'u+ti'ilii (o+ili "i (a'ricile au ,dro'it li!itele i!pu+e a+upra productivit$ ii u!ane& cea+urile au per!i+ !onitori,area "i !$+urarea !ai preci+$ a ti!pului& iar durata "i vite,a !uncii deveneau i!portante. )n +peran a de a-"i !a#i!i,a produc ia& an-a3atorii din cel de-al .oilea Nal au !$rit vite,a liniilor de a+a!'lare +au nor!ele pentru a-i o'li-a pe lucr$tori +$ !uncea+c$ !ai !ult. @e 'a,a (or!ulei 0ti!pul )n+ea!n$ 'ani2& !uncitorii din (a'rici au a3un+ +$ (ie pl$ti i cu ora& ceea ce e#plic$ de ce Biroul a!erican pentru Stati+tica Euncii !$+oar$ )nc$ 0productivitatea !uncii2 )n produc ia reali,at$ pe or$.3 #rimii mo$ernizatori au mers mai $eparte* a$u,+n$ o za la lanul care le,a ineKtricabil avuia $e timp( cci$entul a renunat treptat la tra$iionalele le,i %mpotriva cametei i a acceptat Iuri$ic plata $ob+nzii %n funcie $e timp( A urmat o eKpansiune a celorlalte pli bazate pe timp $in partea consumatorilor* corporaiilor i* %nainte $e toate* a ,uvernelor( %n acest mo$* valoarea atribuit muncii i cea atribuit banilor au %nceput s $epin$ $in ce %n ce mai mult $e factorul timp( Intro$use separat i ,ra$ual* aceste sc&imbri %n,emnate au avut consecine importante2 acelai in$ivi$* %n calitate $e muncitor sau consumator* cre$itor* $ebitor sau investitor* era le,at $e timp aa cum nu mai fusese vreo$at( 0uncitorii se pl+n,eau $e aceast curs infernal( Artitii* scriitorii i re,izorii au satirizat'oM astfel au proce$at !ritz Lan,* %n scenele cu muncitorii i ceasurile $in uimitorul su film etropoli+ >=A7?@* i )&arlie )&aplin %n clasicul 5impuri moderne >=AB9@( .ar lan urile te!porale n-au ($cut dec*t +$ devin$ tot !ai +tr*n+e o dat$ cu
trecerea anilor& pe !$+ur$ ce +-au r$+p*ndit cea+urile de ponta3 "i !etodele ta8lori+te de !ana-e!ent. 9/iar "i )n pre,ent& unii an-a3atori din centrele de tele(onie "i 'irourile de tip (a'ric$& ec/ipate cu cele !ai recente te/nolo-ii ale celui de-al 6reilea Nal& continu$ +$ utili,e,e !etodele de !ana-e!ent din cel deal .oilea Nal. Nu!$r*nd caracterele ta+tate de un an-a3at +au tele(oanele date )ntr-o or$& ei aplic$ !etodele tradi ionale de cre"tere a vite,ei din vec/ile (a'rici de te#tile +au linii de a+a!'lare a autove/iculelor. BC5A5 NI6?R?I

In 1970& cartea noa+tr$ 8ocu' viitoru'ui prevedea c$ rit!ul vie ii - "i nu doar la locul de !unc$ - +e pre-$tea +$ +u(ere noi pu+euri de accelerare. .e atunci& (eno!enul +-a produ+& iar al i autori au dedicat o avalan"$ de cuvinte pentru a de,volta te!a 8ocu'ui viitoru'ui.

.n vocabular complet nou - 0vite,$ +pa+!odic$2& 0r$u de vite,$2& 0ad*ncirea ti!pului2&


0ti!p Internet2& 0ti!p di-ital2& 0(oa!ea de ti!p2 - re(lect$ acurate ea

acelei pre$icii timpurii(4 In pre,ent& !ilioane de oa!eni +e +i!t /$r ui i& +t +a i "i atin"i de
"ocul viitorului din cau,a co!pri!$rii ti!pului. Riarul london 3venin! Standard relatea,$ de+pre apari ia& deloc +urprin,$toare& a terapeu ilo care-i a3ut$ pe 0dependen ii de -ra'$2 +* )ncetinea+c$. 5

Detestm ateptarea( Epi$emia $eficitului $e atenie* manifestat %n r+n$ul copiilor americani* poate c are o ori,ine c&imic i nu biolo,ic* $ar simbolize perfect refuzul cresc+n$ $e a am+na recompensele pentru ziua $e m+ine* pe sur ce viitorul accelereaz %n faa noastr(6 D"AD ;TE LA VITEZN 0A:I0N #e tot cuprinsul ,lobului* copiii fac $in ce %n ce mai multe lucruri %n acelaf timp( Dup cum afirm Ian JuLes i Anita DosaI* $e la ,rupul Info;aS5* tiner lor americani li se pare firesc s aib acces la computere* telecomenzi* Interne e' mail* pa,ere* telefoane celulare* pla5ere 0#B* )D'uri* DVD'uri* Iocuri vi$eo* a,en$e #alm#ilot i camere $i,itale( Y(((W #entru ei* noiunile $e timp i $istan( Y(((W %nseamn foarte puin("? ?i proce+ea,$ tot !ai !ulte inputuri la vite,e tc !ai !ari "i +unt
plicti+i i de orice lucru pe care-1 con+ider$ lent. Serviciile !atri!oniale din +ecolul al 44I-lea o(er$ 0)nt*lnirile rapide2. 8 C a+F (el de co!panie a!erican$ ce de+erve"te co!unitatea evreia+c$ or-ani,ea,$ peS tru perec/i )nt*lniri de "apte !inute& dup$ care clien ii indic$ pe un (or!ular da vor +$ ai'$ o )ntrevedere ulterioar$ >de pre+upu+ c$ !ai putin -r$'it$V cu parten rul de "apte !inute. @entru a nu +e l$+a dep$"it& un +erviciu din NeM .el/i o(er2 0)nt*lniri2 de trei !inute.9

De cealalt parte a ,lobului* la o banc $in 0area <ritanie* zeci $e clieni %$ cutare $e noi contacte se foiesc prin %ncpere pentru a purta conversaii $e cinci minute unii cu ceilali* %n ceea ce Financia' Times nu!e"te &4nt*lniri rapide de a(ai3 ceri2.10 Trei minute ar putea s par o venicie pe Internet* un$e utilizatorii prsesc un site $ac $escrcarea pa,inii $ureaz mai mult $e opt secun$e( 11
6inerii c/in ne,i au inventat ceea ce +-ar putea nu!i 0!icroro!anul2 - o pove+te cu !ai putini de 350 de cuvinte care e+te pu'licat$ pe ecranele tele(oanelor celulare. 12

In reelele americane $e televiziune* ima,inile se sc&imb o $at la B*E secun$eM c&iar mai rapi$ pe 0TV(=B ferta -eKt)ar$ $e a v ter,e trecutul %n materie $e" %mprumuturi i $e a v $a aprobare pentru o carte $e cre$it %n BE $e secun$e pare foarte convenabil(=C Iar atunci c+n$ cei $e pe 4all ;treet pre$ic $espre o anumit firm la TV* privitorii pot s va$ aproape %n timp real cum preul aciunilor crete sau sca$e* ca reacie $irect la ceea ce se spune(

Toate aceste presiuni pentru creterea vitezei eKplic $e ce %n prezent o sume$enie $e consultani $e ,estionare a timpului" i rafturi %ntre,i $e cri ne sftuiesc cum s ne reor,anizm timpul i cum s'= punem %n relaie cu prioritile personale( )u toate acestea* sfaturile respective nu fac referire la motivele mai puin evi$ente ale accelerrii vieii( )+teva fore conver, pentru a scoate in$icatorul $e vitez $in ca$ran( %n anii XG8 si XA8 s'a pro$us o orientare ,lobal spre economia liberal i &iperconcuren+( )ombinai acest aspect cu cele optsprezece luni necesare pentru $ublarea puterii microprocesoarelor i vei obine tranzacii financiare aproape instantanee( >;pecialitii %n tranzacii cu valut pot afla $e o afacere la 788 $e milisecun$e $e la %nc&eierea ei(=E@ )a s ne eKprimm altfel* %n spatele tuturor acestor presiuni se afl micarea istoric spre un sistem $e avuie a crui principal materie prim ' cunoaterea ' se poate $eplasa acum aproape %n timp real( Acum trim %ntr'un ritm at+t $e alert* %nc+t vec&ea le,e potrivit creia timpul %nseamn bani" trebuie s fie revizuit( !iecare interval $e timp valoreaz mai muli bani $ec+t cel prece$ent pentru c %n principiu* $ac nu i %n practic* %n ca$rul lui se poate crea mai mult avuie( La r+n$ul lor* toate acestea mo$ific relaia noastr personal cu principiul ultra'fun$amental al timpului( #A"TI).LA"IZA"EA TI0#.L.I %n lumea $e ieri* timpul era %mprit %n se,mente stan$ar$( De la nou la cinci" a $evenit ca$rul $e referin pentru milioane $e lucrtori americani( Jumtate $e or sau o or pentru pr+nz constituiau re,ula* %mpreun cu un anumit numr $e zile $e conce$iu( )ontractele $e munc i le,ile fe$erale fceau ca orele suplimentare s li se par scumpe an,aIatorilor i $escuraIau abaterea $e la pro,ramele stabilite( Aa$ar* cu o re,ularitate $e metronom* mulimile $e oameni se trezeau* luau micul $eIun* se $eplasau la birou sau la fabric* munceau pe $urata sc&imbului stan$ar$* se %ntorceau acas la ora $e v+rf* cinau i se uitau la televizor ' toate opera iunile (iind !ai !ult +au !ai pu in +incroni,ate.
5ce+te +e-!ente te!porale +tandard porneau din (a'ric$ "i +e e#tindeau a+upra )ntre-ii vie i. 5+e!enea )ntreprinderilor& practic toate 'irourile din epoca indu+trial$ au i!pu+ orare (i#ate& +tandardi,ate. )n ace+t ti!p& "colile pre-$teau -enera iile viitoare de !uncitori )n (a'ric$ +upun*ndu-i pe copii unei di+cipline +i!ilare. )n Statele <nite& auto'u,ele "colare -al'ene )i pre-$teau pe copii& ($r$ "tiin a ace+tora& +$ a3un-$ la +erviciu la ti!p. In interiorul "colii& clopo elul +una "i copiii parcur-eau o +ecven $ de cur+uri cu durat$ (i#at$ >o (ac "i acu!V. @rin contra+t& econo!ia e!er-ent$ de a+t$,i& pentru care ace"ti copii +unt pro+t @re-$ti i& (unc ionea,$ dup$ ni"te principii te!porale radical di(erite. 5cu! ne (ra-!ent$! +e-!entele +tandard de

ieri pe !$+ur$ ce a'andon$! ti!pul colectiv "i-1 adopt$! pe cel particulari,at. 9u alte cuvinte& trece! de la ti!pul i!per+onal la cel per+onali,at& )n paralel cu orientarea +pre produ+ele "i pie ele per+onali,ate. 9TN. SCS?S9 I.?IA? B<N? In cartea +a Free 6!ent Nation, .aniel L. @in7 de+crie o ar$ a c$rei (or $ de !unc$ e+te co!pu+$& )ntro propor ie tot !ai !are& din 0a-en i li'eri2& adic$ lucr$tori care +unt pro(e+ioni"ti independen i& (reelanceri& contractori independen i&

EG
de !unc$.16

ALVIN <%&&LE4 =i /EI*I <%&&LEl

consultani i ali liber profesioniti - dintre care !a3oritatea )"i +ta'ile+c propti pro-ra! )onform lui #inL* eKist $eIa BB $e milioane $e a,eni liberi %n ;tatele .ni ' peste un sfert $in %ntrea,a for $e munc american( Acetia sunt* subliniam el* $e $ou ori mai muli $ec+t muncitorii $in in$ustrie i tot $e $ou ori mai muW $ec+t membrii $e sin$icat( Dei statisticile $isponibile* nu ne'o spun* %n opinia lui #inL probabil c pes Iumtate" $intre a,enii liberi sunt pltii la proiect* prin comision sau %n alt si tem netemporal( Astfel* o alt caracteristic a capitalismului in$ustrial* munca I larizat* nu mai poate fi consi$erat o realitate omniprezent( )ei care lucreaz la $omiciliu* i sunt $eIa milioane* pot s fac pauz pentr% un san$vi ori s ias la plimbare c+n$ vor* spre $eosebire $e muncitorul $eW linia $e asamblare a crui absen* c&iar i $e un minut* %i poate lsa s astei pe muli lucrtori $in avalul procesului $e fabricaie( Desi,ur* acelai lucru este valabil i pentru alte activiti economice realiza la $omiciliu sau online ' cumprturile* operaiunile bancare i $e investiii ' di tre care !a3oritatea pot (i e(ectuate a+incron& )n orice !o!ent. Eai i!portai din cau,$ c$
valoarea !uncii depinde tot !ai !ult de cunoa"tere& ti!pul de luci nu +e pretea,$ at*t de 'ine la +e-!entarea +tandardi,at$. Nu pute! pro-ran +o+irea unei idei 'une. .up$ cu! ne-a +pu+ odat$ 57io Eorita& re-retatul co(ondator al concernulu Son8& 0Ii pot +pune unui !uncitor din (a'ric$ +$ +e pre,inte la 7 di!inea a "i i (ie productiv. .ar )i pot +pune oare unui in-iner +au cercet$tor +$ ai'$ o idee 'un la ora 7D2

TI0#.L 0A;;'0EDIA Deoarece timpul liber este consi$erat %n$eobte $rept unul $e nemunc"* constituie reversul calen$arului $e lucru( <ill 0artin i ;an$ra 0ason scriau Fore+i!*t pro,ramarea perioa$elor noastre $e timp liber $evine $in ce %n ce mb variat* pe msur ce orele i sptm+nile $e munc pltit $evin mai fleKibilei Timpul mass'me$ia ar putea urma %n cur+n$ acelai traseu( .n episo$ $ 0merican $dol. 6e"e+te di+perate. C-$ sau 9ia&a la Ca+a 0l,# ori un pro,ram $ tiri $e la <<)* )anal #lus $in !rana sau -HQ $in Japonia* au o $urat previzI bil( Aa'numitele realit5 s&oSs" $in ;tatele .nite in Iumtate $e or sau o ofl

minus timpul alocat reclamelor( La r+n$ul lor* reclamele sunt $ifuzate %n pac&eti $e 98*B8*=E sau =8 +ecunde.
In +c/i!'& televi,iunea "i pro-ra!ele online ale viitorului nu vor !ai avea nea parat o por ionare at*t de previ,i'il$. <nul dintre pri!ele indicii ale +c/i!'$ri a (o+t re!arcat atunci c*nd lui 5l Burton& produc$tor de televi,iune "i newmedi laureat al pre!iului ?!!8& i +-a cerut +$ cree,e 45 de !o!ente de diverti+!en pentru televi,iune. 0Neo'i"nuit a (o+t (aptul c$ nu ni +-a dat nici o durat$ (i#$& +tan dard2& relatea,$ Burton. 0?le puteau avea )ntre nou$,eci de +ecunde "i cinci !i nute.2 18

!ormatele $e $ivertisment $in viitor ar putea inclu$e se,mente %nlnuite cu eirni ine,ale* variabile( -<) a eKperimentat cu versiuni supra$imensionate" 03 Friend+. $e C8 $e minute* i episoa$e prescurtate* $e 78 $e minute* $in -aturda= Ge*t Li"e.J i a coc&etat cu i$eea unor filme" $e un minut transmise intercalat cu reclamele( 78 0ai sunt i pro,ramele alctuite numai $in momentele $e v+rf ale !eciurilor +portive& tot re+tul 3ocului (iind eli!inat.
)ntr-o 'un$ ,i& privitorii ar putea de+c$rca nu!ai acele opt !inute c*t un anu!it actor +e a(l$ )n (a a ca!erei de luat vederi. .e a+e!enea& +pectatorul va putea +$ re+crie +cenariul& +$ introduc$ noi per+ona3e "i +$ +curte,e ori +$ lun-ea+c$ +cenele dup$ 'unul plac. .up$ cu! +pune Bet+8 1ran7& vicepre"edinte e#ecutiv re+pon+a'il cu cercetarea "i plani(icarea la E6N NetMor7+& 0ace+ta e+te un pu'lic care vrea +$-"i (ac$ +in-ur pro-ra!ul.2 21 Noile aparate le per!it de3a privitorilor +$ +electe,e acele p$r i din pro-ra!e care +e potrive+c cu pre(erin ele lor individuale. 5cea+t$ renun are la +e-!entele te!porale +tandard +e va inten+i(ica pe !$+ur$ ce pu'licul& ec/ipat cu noile te/nolo-ii& )"i va produce propriul con inut. )n acela"i ti!p& el in+i+t$ +$ ai'$ acce+ la e!i+iuni 0la cerere2 "i nu )n !o!entele +ta'ilite de !a++-!edia. )n opinia lui Gillia! :andolp/ Lear+t III& 0televi,iunea care- i d$ )nt*lnire la or$ (i#$ a !urit.222

!A0ILIA* #"IETE-II 1I TI0#.L #ET"E).T ). )EILAL/I ;c&imbrile $e acest fel se reflect i %n viaa $e familie( Demarcaia $intre timpul $e lucru i cel alocat familiei se estompeaz o $at cu $ispariia orarelor fiKe( Jo&n 0oo$5* $irector la !oK -eSs* spune2 )+n$ eram mic* prinii mei veneau $e la munc* cinau la cinci fr un sfert i se uitau la tirile $e la ase( P...Q Nu cuno+c pe ni!eni )n cartierul !eu de acu! care +$ ai'$ o via $ at*t de re-ulat$.2 23 9usiness
&eek relatea,$ c$ !ai pu in de o trei!e dintre a!ericani lucrea,$ dup$ un pro-ra! de la nou$ la cinci& iar 0ritualurile de -enul cinei )n (a!ilie +unt pe cale de di+pari ie.2 24

-ici nu ne mai uitm %n acelai timp la emisiunile $e televiziune* $e c+n$ au aprut TiVo i alte te&nolo,ii(7E @ro-ra!ele +unt at*t de individuali,ate& )nc*t !e!'rii
(a!iliei "i prietenii rareori +e pot )nt*lni (a $ )n (a $. Eul i ar putea (olo+i o 'a,$ de date )n care (iecare +*-"i anun e orarul& a+t(el )nc*t )nt*lnirile +$ (ie or-ani,ate. @e +curt& +i+te!ul avu iei nu nu!ai c$ )"i +pore"te vite,a& dar introduce o ne-re-ularitate !ai !are )n rela iile noa+tre cu ti!pul. @rin acea+ta& el eli'erea,$ individul de ri-idit$ ile "i re-ularit$ ile aproape carcerale ale epocii indu+triale& )n+$ !$re"te i!previ,i'ilitatea "i i!pune +c/i!'$ri (unda!entale at*t )n !odul )n care Se coordonea,$ rela iile per+onale "i crearea de avu ie& c*t "i )n +tilul de e(ectuare a a(acerilor.

A0E"I)A-IZA"EA TI0#.L.IF #uine lucruri %i supr pe oameni - "i pertur'$ )ntre-i culturi "i econo!ii !odi(ic$rile
din pro-ra!area ti!pului. 5"a cu! +cria! )n 1970& c*nd (a+t-(oo(l a )nceput +$ inunde 1ran a& (aptul ace+ta 0e#plic$ anta-oni+!ul patolo-ic (a aQ ceea ce !ul i con+ider$ a (i Ia!ericani,areaJ ?uropei.2 26

Dup aproape treizeci $e ani* %n Dermania* $etailistul Diinter <iere a simit pielea lui eKact acest ,en $e reacie c+n$ a insistat s'i $esc&i$ ma,azinul versal Qauf&of $in <erlin %ntr'o $uminic* folosin$ o porti $in re,lementrile cI inter,iceau v*n,$rile )n ulti!a ,i a +$pt$!*nii. ?l a devenit i!ediat calul de '$L al
unei controver+e na ionale "i a (o+t acu,at de )nc$lcarea conven iilor "i de co!porta!ent de tip :a!'o. Su+ in$torii v*n,$rilor du!inica au +$rit )n ap$rarea lui. Nu!ai 0tradi ia +tupi a vec/ii Ker!anii +e opune2& +punea un cu!p$r$tor din Sc/Medt& din (o+ta KB !anie de ?+t. 05r tre'ui +$ accepta! a!ericani,area.227

)eea ce se %nt+mpl* totui* nu este americanizare( Este sosirea unui ritm via strin* asociat cu cel mai recent sistem al avuiei( "itmul mo$ificat este rI zent %n !rana* Dermania i 0area <ritanie i* %n pofi$a opoziiei* pro,reseaz %no_ Lucrurile se mic $eIa mai repe$e la ToL5o* ;eul i ;&an,&ai $ec+t la #aris* $ra sau <erlin( VIIT ".L - --S6C@
Nite,a "i nere-ularitatea !er- !*n$-n !*n$ cu o alt$ !odi(icare te!pon de la opera iunile inter!itente la cele )n (lu# continuu. 5cea+ta e+te vi,i'il$ r$+p*ndirea rapid$ a pro-ra!ului non-+top& 24 de ore pe ,i& 7 ,ile pe +$pt$!*d pe+te tot& de la /oteluri "i centre de a(aceri la tipo-ra(iile ,iarelor. )n Baponia& a Ioanele de )n(ru!u+e are& +$lile de -i!na+tic$& +uper!ar7eturile "i lan urile d co!er cu a!$nuntul tin de+c/i+ p*n$ la ore din ce )n ce !ai t*r,ii. <n nu!$r era c*nd de +uper!ar7eturi Earuet+u "i !a-a,ine 5eon Ea#value (unc ionea, non-+top. 9u ti!pul& dup$ cu! a(ir!$ 6o!oo No-uc/i& pro(e+or de !ar7etin- 1 univer+itatea Ga+eda& v*n,$rile de noapte vor a3un-e la 50W din totalul reali,) )n cur+ul ,ilei.28

#entru a v face o i$ee $espre cum va arata noaptea $e m+ine* vizitai orau )uritiba $in <razilia( Daz$ a companiei )onectiva* care $istribuie LinuK pe plai internaional* i a altor $ou sute $e firme $e softSare* 29 ace+t ora" 0verde2 !>
del e+te +tudiat de ar/itec ii "i plani(icatorii ur'ani din )ntrea-a lu!e. 30

%ntr'o noapte l'am %nsoit pe fostul primar* Jaime Lerner* specialist %n planii care urban* %ntr'o vizit pe ;tra$a 24 de ore2&31 un 'ulevard +tr$lucitor cu noi ca
(enele "i re+taurante pline de cupluri tinere care ,*!'e+c& (ac cu !*na "i +tri-i Bai!eH2 Strada de al$turi ur!a +$ -$,duia+c$ +ervicii pro(e+ionale non-+top - !ei dici& +to!atolo-i "i avoca i. @e ur!$toarea aveau +$ +e in+tale,e 'irouri !unicipali

orice or autorizaii sau

mise* iar afacerile oraului vor fi ,estionate %n timp real( # 9 ,,I'viXciile %n fluK continuu permit ca fiecare in$ivi$ s'i %ntocmeasc orarul $e nsum* promov+n$ astfel trecerea spre timpul nere,ulat( Aa$ar* at+t %n pro$uc' c(] cft s_ %n consum* timpul i tempo'urile $evin mai compleKe i mai $emasifi'cate" !aptul acesta* la r+n$ul su* are consecine practice pentru toate firmele $in toate sectoarele i pentru toate nivelurile economiei( Trecerea la fluKul continuu este observabil mai ales %n $omeniul financiar( "eelele $e comunicaii electronice le %n,$uie oamenilor s cumpere i s v+n$ aciuni $up %nc&i$erea oficial a pieelor* iar tranzacionarea online a forat bursele s'i eKtin$ pro,ramul $e lucru* eKact ca %n cazul ma,azinului $in Dermania( ;ue$ia a fcut $eIa acest pas* B7 iar bursele $in -eS 3orL i Toronto %l au %n ve$ere( Dar* evi$ent* acesta este $oar un prim $emers* %ntreprins cu reticen( ;istemele $e tranzacionare $in viitor nu vor $ormi nicio$at( #resiunile temporale* capacitatea noastr $e a %mpri timpul %n uniti ine,ale* $in ce %n ce mai mici* puterea i viteza copleitoare ale infrastructurii electronice* $iversificarea pro$uselor i a mo$urilor $e plat su,ereaz c la un moment $at fluKurile monetare nu vor mai atin,e punctul culminant %n anumite zile bine cunoscute ' %n nopile $e vineri spre s+mbt* $e eKemplu* sau %n $ata $e cincisprezece ale lunii( Aceste mo$ificri interconectate ' accelerarea* creterea nere,ularit+tii i fluKul continuu ' transform %ntre,ul peisaI temporal( )&iar i aceste sc&imbri* %ns* sunt $oar o parte a unui tablou mai amplu ce repro$uce trecerea $e la timpul in$ustrial cu acela al secolului ::I( Aa cum am subliniat %n /ocul "iitorului. aceste alternative care se autoali' menteaz vor $eclana multe consecine sociale2 un fluK mai rapi$ al lucrurilor* oamenilor* locurilor* relaiilor i informaiilor prin vieile noastre corporatiste i personale( #ro$usele $e unic folosin se %nmulesc ' astzi aparatele $e foto,rafiat* m+ine telefoanele( La fel se %nt+mpl i cu i$eile* mo$elele $e afaceri i relaiile personale $e unic folosin( 0E"DE0 VRJRI-D* DA" H-) T" F Ele ne %mpin, i spre a$'&ocraie ' %n$eprtarea $e structurile $e afaceri permanente sau $urabile i a$optarea unor formate or,anizaionale sin,ulare* pe termen scurtM poate fi vorba c&iar i $e ma,azine temporare( Astfel* o companie cu se$iul la ToL5o* %nfiinat $e $esi,nerul "ei QaSaLubo i soul ei* A$rian Joffe* a $esc&is %n <erlin un ma,azin care* $up afirmaiile lor* va eKista numai un an i $up aceea se va %nc&i$e* in$iferent $ac va fi profitabil sau nu(BB Ideea re(lect$ via a co!ercial$ tot !ai +curt$ a !odelor& (il!elor& !u,icii "i cele'rit$ ii.

9o!paniile +e i!plic$ "i )n reor-ani,$ri interne cu (lu# continuu& pe !$+ur$ ce +e -r$'e+c +$ +e adapte,e la +c/i!'$rile +u(erite de pie e& (inan e "i alte varia'ile. 9aracterul te!porar +au tran,itoriu al or-ani,a iilor& care +-a tot a!pli(icat ! ulti!ele decenii& e+te acu! o tr$+$tur$ inevita'il$ a econo!iilor avan+ate.

1i mai efemere sunt mo$ele mana,eriale care apar* influeneaz aceste re ,anizri succesive i apoi ca$ %n uitare( 1i preurile se sc&imb mai frecvent I vestitorii cer rezultate $in ce %n ce mai rapi$e( "elaiile cu oamenii* locurile* i$ei te&nolo,iile i v+nztorii au o via tot mai scurt( )+t $e $eparte poate mer,e o societate spre aceast sfer a &ipervitezei relaiilor $izarmonice cu timpul $ac o parte a populaiei se elibereaz $e rui i orarele stan$ar$izate* pe c+n$ cealalt rm+ne fi$el ceasului $in trecutF )i se $escurc an,aIatorii cu tinerii lucrtori* pro$use ale noului mo$ $e via* ca consi$er punctualitatea $rept o constr+n,ere asupra libertii i creativitii loi )ercettorii $in zilele noastre su,ereaz c rsp+n$irea telefoanelor celulai a fost %nsoit $e o atitu$ine mai relaKat fa $e punctualitate* %ntruc+t oama pot suna ca s se scuze $inainte pentru %nt+rziere( Dar motivul mai profun$ es $eclinul pe care'= %nre,istreaz linia $e asamblare( Liniile $e asamblare necesi o munc sincronizat* astfel c %nt+rzierea unui lucrtor %nt+rzie activitatea tut ror celorlali( Ea presupune un nivel $e punctualitate ineKistent %n societi a,rare( Astzi* c+n$ avem mai muli a,eni liberi* mai muli in$ivizi care lucrea $up orare complet $iferite* timpul este mai important* %ns punctualitatea ci teaz mai puin( -u putem $iscuta aici toate implicaiile sociale* culturale* psi&olo,ice i e$I nomice ale acestor transformri* %ns ceea ce ar trebui s fie clar este c dem zarea $intre principalele noastre instituii* creterea tensiunilor $intre smcronizl i $esincronizare* continuarea &iperaccelerrii* accentuarea nere,ularittilor tel porale* $izolvarea coneKiunii $intre pro$uctivitate i timp* pe c+n$ fiecare interi $e timp valoreaz potenial mai mult $ec+t cel anterior* capacitatea oamenilor ol a msura* eKplora i controla pe secvene $in ce %n ce mai scurte* precum i $l ce %n ce mai lun,i ' toate ace+tea arat$ c$ traver+$! un proce+
epocal. :evolu iona! le-$turile u!anit$ ii cu unul dintre principiile ultra(unda!el tale ale avu iei. 1aptul ace+ta va tran+(or!a vie ile noa+tre "i vie ile copiilor no"til )n+$ a+ta nu e tot.

#A"TEA A #AT"A ;paiul eKtens0

)A#IT L.L 9 0A"ELE )E")

le transformm i pe cele cu spaiul ' locurile unde avu ia e+te creat$& noile criterii prin care
ale-e! ace+te +patii "i !odul )n care le conect$! )ntre ele. :e,ultatul e+te o perioad$ de tur'ulen $ +pa ial$. 5cea+t$ 0!o'ilitate a avu iei2 )n cre"tere va a(ecta viitorul locurilor de !unc$& inve+ti iile& oportunit$ ile de a(aceri& +tructura co!paniilor& locali,area pie elor "i via a cotidian$ a oa!enilor din toate p$r ile lu!ii. ?a va deter!ina +oarta ora"elor& +tatelor "i a unor continente )ntre-i. S5A<6Y:I 5SI?IH .at (iind c$ Cccidentul a de inut do!ina ia econo!ic$ pentru o perioad$ at*t de lun-$& e+te ade+eori uitat (aptul c$ acu! cinci +ecole 9/ina& "i nu ?uropa& po+eda cea !ai avan+at$ te/nolo-ie 1 "i c$ 5+ia conducea lu!ea& reali,*nd nu !ai @u in de 65W din outputul econo!ic !$+ura'il al -lo'ului.2

sistam acum la una $intre cele mai ample micri ,eo,rafice ale capitalului $in istorie( %ntr'o msur nemai%nt+lnit* avuia mi,reaz* %n paralel cu mo$ificarea relaiilor noastre cu timpul*

La fel* se uit* cel putin %n

cci$ent* c %n 1405 o (lot$ (or!at$ din 317 nave& cu circa

27.000 de !arinari "i r$,'oinici& a pornit )n pri!a dintr-o +erie de "apte e#pedi ii e#traordinare. 9on(or! i+toricului Aoui+e Aevat/e+& (lota era co!andat$ de a!iralul R/en- Le& un eunuc c/ine, !u+ul!an "i unul dintre cei !ai co!peten i cor$'ieri ai epocii. ?l a e#plorat coa+tele 5(ricii "i Kol(ul 5den din Crientul Ei3lociu& a3un-*nd p*n$ la Bidda/ "i ./o(ar& "i a pu+ 'a,ele co!er ului c/ine, pe tot cuprin+ul Cceanului Indian.3

Au trebuit s treac $ou secole i Iumtate p+n c+n$ Iluminismul i revoluia m$ustrial+ timpurie au lansat al Doilea Val al tranziiei care a mutat* ,ra$ual* censul puterii economice* politice i militare %n Europa( El nu a r+mas %ns+ acolo( #e la sf+ritul secolului al :L:'lea* centrul mon$ial crerii avuiei a %nceput s se $eplaseze spre vest* ctre ;tatele .nite( Dou ti boaie mon$iale au pus capt $ominaiei economice europene( 4 %n 1941& c/iar )nainte ca atacul 3apone, de la @earl Lar'or +$ atra-$ StateQ <nite )n cel de-al .oilea
:$,'oi Eondial& Lenr8 Auce& editorul revi+tei 6i!e& d3 tea +crie c$ +ecolul 44 era de3a 0+ecolul a!erican2. 5!erica& +punea el& 0tre'u +$ +e pre-$tea+c$ acu! +$ (ie Bunul Sa!aritean al )ntre-ii lu!i& +$ )"i a+u!e /i nirea tuturor locuitorilor planetei care& )n ur!a colap+ului !ondial al civili,a ii +unt (l$!*n,i "i lip+i i de !i3loace.25

%ntr'a$evr* $e atunci* i mai ales $e la miIlocul anilor XE8* c+n$ au %nceputV Treilea Val i tranziia ctre o economie bazat pe cunoatere* economia amel can a fost $ominant( Dar mutarea avuiei ctre Asia* %ncep+n$ cu o micare lent ctre Japonia i apoi ctre aa'numitele noi state in$ustrializate* precum )orel $e ;u$* a c+ti,at tot mai mult for $e'a lun,ul $eceniilor urmtoare( DE;)HIDE"EA ;TNVILA"EL "

;tvilarele au %nceput %ntr'a$evr s+ se $esc&i$ %n anii XG8* c+n$ )&ina a lei ,itimat eKplicit i a %ncuraIat urmrirea avuiei* i$ee nu foarte comunist( Ele s'al $esc&is complet %n anii XA8* iar investiiile au %nceput s cur,* %nsum+n$ E?8 $l miliar$e $e $olari %n ultimii 7E de ani.2
)n 2002& a-en ia de "tiri 4in/ua a nu!it torentul de inve+ti ii 0pur "i +i!plu !l raculo+2. 7 Aa rit!ul de 53&5 de !iliarde de dolari )n 2003& 9/ina a devenit cel !ai !are 'ene(iciar al inve+ti iilor +tr$ine directe& dep$"ind c/iar "i Statele <nite.8 Iii 2005 ace+te inve+ti ii au (o+t e+ti!ate la 70 de !iliarde de dolari.9

Ascensiunea impresionant a )&inei constituie un oma,iu a$us muncii fri pre,et* inteli,enei i evoluiei poporului su* eliberat $e constr+n,erile severe ala comunismului( Dar* i aici re%ncepe povestea lui Henr5 Luce* toate acestea nu an fi putut avea loc fr asistena ;tatelor .nite( Luce era fiul unui misionar $in )&ina i a fost el %nsui un cretin fervent i ui anticomunist care nu i'a pier$ut nicio$at interesul pentru )&ina( Iar $ac ar = )n via $ "i ar privi ulti!ele decenii& +-ar putea +$ (ie pl$cut +urprin+ de +pri3inul put ternic acordat de
Statele <nite cre"terii econo!ice rapide a 9/inei& ($r$ a e#cludd +u+piciunea c$ altrui+!ul nu repre,int$ principala !otiva ie. Aa nivelul anului 2003& a!ericanii inve+ti+er$ 44 de !iliarde de dolari )n 9/ina. 1H Statele <nite o(eri+er$ "i o pia $ -i-antic$ pentru 'unurile c/ine,e& i!port*nd !$ri (uri )n valoare de pe+te 150 de !iliarde de dolari )n acela"i an. 11 Intre ti!p& e#poi3 turile !ondiale ale 9/inei a3un+e+er$ la 436&1 !iliarde de dolari& iar produ+ul e3 intern 'rut atin+e+e 6&5 trilioane.12

Anul acela a marcat o ofensiv asiatic maIor( )&ina* %mpreun cu ;in,apor$ )oreea $e ;u$ i TaiSanul* atin, un pro$us intern brut a,re,at aproape e,al cii cel al Dermaniei* !ranei* 0arii <ritanii* Italei i ;paniei la un loc( Iar calculul nti inclu$e Japonia sau In$ia( Dac aceste $ou state ar fi a$u,ate* cele ase ar $$ tine un pro$us intern brut combinat mai mare cu 3 trilioane de dolari dec*t cel al
ce

lor dou$,eci "i cinci de !e!'ri <? +au al Statelor <nite. 13

Aa$ar* asistm la un transfer monumental al avuiei i al crerii $e avuie pe &arta lumii( El nu poate fi consi$erat altfel $ec+t ca o continuare a micrii %ncepute atunci c+n$ puterea economic s'a $eplasat pentru prima $at $in )&ina ctre Europa cci$ental i apoi ctre ;tatele .nite ' co!pletarea
unui !are ciclu i+toric& revenirea do!ina iei econo!ice )n 5+ia& care o pierdu+e cu c*teva +ecole )nainte. 0.ac$ ne -*ndi! cu! va ar$ta lu!ea )n 20502& a +u-erat :o'ert Eannin- de la 9on+iliul pentru :ela ii ?#terne& 0vede! o 5+ie cu pe+te 3u!$tate din popula ia lu!ii& poate 40W din econo!ia -lo'al$& !ai !ult de 3u!$tate din indu+tria te/nolo-iei in(or!a iei "i capacit$ i !ilitare de ulti!$ -enera ie.2 14

Dar se %nc&i$e %ntr'a$evr marele cercF Vor pro,resa sc&imbrile la care asistm astzi %ntr'o manier liniar - +au& poate ar (i !ai corect +$ +pune!& circular$D No!
reveni !ai t*r,iu a+upra viitorului 9/inei "i 5+iei. @entru !o!ent& tre'uie +$ anali,$! alte +c/i!'$ri +pa iale +urprin,$toare care aco!pania,$ avu ia revolu ionar$.

L )."I ). VAL A"E ADN.DATN 0A"E

eKploziei Internetului $e la sf+ritul anilor F90. 9re"terea Internetului a (o+t at*l de dra!atic$&
)nc*t a )nceput +$ pun$ +u' +e!nul )ntre'$rii c/iar +en+ul +patiului "i al rela iilor +pa iale. Eul i anali"ti "i entu,ia"ti ai Internetului vor'eau de+pra 0a'+en a +pa iului2. 1 Gillia! ;no7e& )ntr-una dintre cele !ai radicale a(ir!$ri a ace+tei po,i ii& +e )ntre'a: 0%i dac$ +ituarea devine irelevant$D S$ ne i!a-in$! o lu!e )n care ai putea )nc/ide oc/ii pentru a ap$rea la Bo!'a8 +au la @ari+ a"a cu! +e teleportau per+ona3ele din Star 6re7. S$ ne i!a-in$! capacitatea de a (ace dra-o+te cu cineva care +e a(l$ )n alt$ parte a lu!ii +au )n alt ora". S$ ne -*n-3 di! cu! ar (i +$ ne -$+i! +i!ultan )n trei locuri di(erite. P... Q 5cea+ta e+te lu!eaQ non+pa iu. Societatea nelocali,ata P... Q nu e#i+t$. Nu )nc$.2 .ar tot el ne a+i-ura c$ te/nolo-ia !odern$ ne )!pin-e e#act )n acea+t$ direc ie.2

ne ima,inm un non'loc un$e trim cu toii i un$e sunt pro$use toatei avuiile lumii( EKact o astfel $e ficiune s'a %ntrupat %n timpul

Alii au $escris spaiul virtual ca pe un teritoriu care nu ocup volum %n lumeaW fizic i c&iar ca pe o prim lume paralel( #entru ei* lumea virtual ocup ceea ce s'ar numi cel mai bine non'spaiu"( %n ciu$a poeziei i &iperbolei* %n ultim instan* biii electronici sunt stocaii unde"a. )ntr-o loca ie real$& iar ei +e !i"c$ prin +pa iu& nu prin non-+pa iu& atunc(i c*nd +unt
tran+!i"i. .i-iti,area& pe +curt& nu de!ateriali,ea,$ +pa iul. ?a nu )nlocuie"te realitatea cu 0+pa iul virtual2& dar accelerea,$ "i (acilitea,$ !utarea avu iei "i crearea +a oriQ unde& nu doar la +cara unui 0!are cerc2& ci direct la nivel local. 9o'or*nd cu picioarele pe p$!*nt& /$r ile !ondiale ale avu iei +unt rede+e-3 nate pe !$+ur$ ce valurile +c/i!'$rii !$tur$ lu!ea& )!pin-*nd unele ora"e "iQ re-iuni )n viitor "i tri!i *ndu-le pe altele )n uitarea econo!ic$. @e+te tot )n lu!e&Q locurile cu valoare ad$u-at$ !are de !*ine iau na"tere c/iar acu!. AC9<:IA? .? I?:I 9leveland& C/io& a (o+t odinioar$ un centru i!portant al indu+triei -rele& cu o el$rii& turn$torii "i (a'rici de !a"ini. 5+t$,i& ora"ul +e laud$ cu una dintre cele& !ai i!portante univer+it$ i "tiin i(ice "i te/nice din 5!erica& 9a+e Ge+tern :e-+erve& "i are un +ector !edical uria"& condu+ de 9leveland 9linic. .ar (a adele cl$dirilor +unt )n continuare ne-re dup$ ,eci de ani de +!o- "i (u!& iar 9levelandul

este cotat $rept cea mai srac metropol $in ;tatele .nite* o victim a fostului su succes in$ustrial i a incapacitii sale $e evoluie atunci c+n$ al Treilea Val purta alte pri ale Americii ctre viitor( 3 )levelan$ul este $oar eKemplul cel mai evi$ent )am aceeai soart au avut'o si celelalte orae in$ustriale ' p+n mai ieri* motoarele bunstrii ' $in toata lu!ea. .ar (eno!enul nu a(ectea,$ doar ora"ele. :e-iuni )ntre-i +unt )n declin econo!ic& )n ti!p ce
altele cre+c. S$ ne -*ndi!& de pild$& la re-iunea Kuan-don- din +ud-e+tul 9/inei. 5cu! ,ece ani& dup$ cu! ar$ta Industr: &eek 0'ivolii de ap$ tr$-eau plu-urile pe c*!puri de ore,S acu!& acolo au cre+cut (a'rici ce produc

cipuri& aparate de radio& 3uc$rii "i /aine. @rintre inve+titorii !a3ori din re-iune +e nu!$r$ @rocter]Ka!'le& Ne+tle& 9oca-9ola "i Eit+u'i+/i.24

0ilioane $e oameni au mi,rat %n aceast zon( 5 5u (o+t create !ilioane de noi


locuri de !unc$&6 iar produ+ul intern 'rut per capita al Kuan-don-ului +-a cvadruplat )n ulti!ii ,ece ani. 7

Astzi* Duan,$on, i $elta fluviului )&u* %n care este situat* formeaz %mpreun cu Hon, Qon, i 0acao unul $intre cele mai puternice centre $e pro$ucie $in lume( Ele au reuit tranziia $e la economiile a,rare la centrele in$ustriale* prelu+n$ o mare parte $in pro$ucia realizat %n oraele courilor $e fum $in cci$ent Dar asta nu este tot( In loc s'i fiKeze atenia asupra unui viitor $e tipul celui $e'al Doilea Val* Duan,$on, %i planific strate,ia pentru perioa$a %n care m+na $e lucru ieftin se va epuiza( Acapareaz %n continuare orice fel $e manufactur lo73tec*. $ar urmrete pro$ucia celui $e'al Treilea Val* ,azata. pe cunoatere i %nzestrat cu o valoare a$u,at mare( Astfel* Institutul pentru Dezvoltarea )&inei observ c sectorul *i!*3tec* $in Duan$on,* %n cretere* inclu$e astzi companii $in $omeniile te&nolo,iei informaiei* materialelor revoluionare*
G

biote&nolo,iei

sistemelor

$e

fabricaie inte,rate ,&i$ate prin laser(" )n a(ar$ de centrul de cercetare de la 9a+e Ge+tern
:e+erve& prea pu ine din toate ace+tea pot (i re-$+ite la 9leveland +au )n ora"ele o!oloa-e din ,ona indu+trial$ a 5!ericii. 9u toatele au nevoie de +trate-ii noi pentru +upravie uire "i de noi /$r i ale avu iei. .IRCAN5:?5 1:CN6I?:?AC: Noile +trate-ii +unt nece+are pentru c$ noile realit$ i econo!ice nu !ai re+pect$ -rani ele vec/i "i rela iile de putere e#i+tente. ;enic/i C/!ae a co!entat +tr$lucit apari ia a ceea ce el nu!e"te 0re-iuni-+tate2 )n !ulte p$r i ale lu!ii& cali(ic*ndu-le drept 0!otoare ale pro+perit$ ii2. )n 9/ina& +pune C/!ae& un -uvern co!uni+t centrali+t "i dep$"it !oral +e reor-ani,ea,$& 0deli'erat +au nu2& dup$ !odel corporati+t &5+e!enea !ultor corpora ii2&
Sc

rie el& 09/ina tran+(er$ cea !ai !are parte a deci,iei la nivelul Iunit$ ii de a(aceriJ - re-iuni-+tate

+e!iautono!e& auto-uvernate& care +e lupt$ cu (erocitate @entru capital& te/nolo-ie "i re+ur+e u!ane.2 9

In aceeai or$ine $e i$ei* %n cartea sa $in 2005& The Ne;t <'oba' Sta!e, el +eriei
0.alian& )!preun$ cu o du,in$ de re-iuni din 9/ina& a devenit de )acto o re-iuni +tat care )"i +ta'ile"te +in-ur$ pro-ra!ul econo!ic. )n ti!p ce !ari p$r i ale 9/inl +unt& teoretic& +upu+e Bei3in-ului& ea e+te )n !are parte autono!$. )n realit$ i le-$turile +ale cu Bei3in-ul +unt !ai (irave dec*t cele cu centrele de a(aceri dl toat$ lu!ea.210

0ulte zone economice %n ascensiune se %ntin$ peste ,raniele statelor naiol nale( #ri $in TeKas i $in su$ul )aliforniei se unesc cu f+ii $in nor$ul 0eKicl lui %n $ou mari re,iuni economice cu $ubl naionalitate* fiecare $intre ele pl t+n$u'i forma %n $eceniile urmtoare propria cultur miKt $istinct ' "i
propil +tructur$ politic$ tran+(rontalier$.

In alt$ parte a lu!ii& Bu++i Bau/iainen& pro(e+or de -eo-ra(ie la <niver+itatea dl Lel+in7i& de+crie o re-iune care include ora"ul Lel+in7i "i +e )ntinde pe+te -ri ni $ p*n$ la 6allinn& )n ?+toniaS o alta +e a(l$ de cele dou$ p$r i ale (rontierei din i 1inlanda "i ;arelia ru+ea+c$& iar o a treia include Narva )n ?+tonia "i Ivan-orod& I :u+ia.11 Cr-ani,a ia Na iunilor <nite a propu+ de,voltarea re-iunii r*ului 6iu!el care !$r-ine"te :u+ia& 9/ina "i 9oreea de Nord. 12 Financia' Times vor'e"te c/il de+pre o cone#iune Nladivo+to7Nancouver-Sapporo& care& din diver+e ra iuni& =

putea deveni u,ina electric$ a @aci(icului2.13

Din nou* mo$ificm &rile trecutului i relaiile noastre cu principiul ultraful $amental al spaiului( Totui* accelerarea sc&imbrii implic faptul c noile &ri vor avea o vala&i litate tot mai re$us* ,ata oric+n$ s fie re$esenate pentru retra,eri sau relocl lizri( #uine lucruri sunt permanente %n sistemul avuiei revoluionare( Dac ni cre$ei* %ntrebai'= pe AleIan$ro <ustamante( DE"<3'.L 0.-)II IE!TI-E %n 1993& Ee#icul a +e!nat 5cordul de Ai'er Sc/i!' al 5!ericii de Nor*3 >N5165V cu Statele
<nite "i 9anada.14 )n nu!ai c* iva ani& pe toat$ (rontiera El #icului cu Statele <nite au ap$rut 3.500 de (a'rici ma>ui'adora? care produc oriei de la !o'il$ la televi,oare& cre*nd 1.4 !ilioane de locuri de !unc$ pentru lucrai tori veni i din toate col urile $rii. 15

La sf+ritul anilor F90 )n+$& cu! Kuan-don- "i c/iar toat$ 9/ina -enera+er$ (l concuren $
puternic$ pe pia a !*inii de lucru ie(tine& )ntre 250.000 "i 300.00>1 dintre ace+te locuri de !unc$ !e#icane au luat calea !arelui cerc pe+tei @aci(ic. 16

Aceast evoluie ='a a$us pe <ustamante %n centrul ateniei( )+n$ an,aIatorul su* #lantronics* unul $intre cei mai mari fabricani $e accesorii pentru telefoaneV primea o coman$* i se a$resa lui <ustamante( Dei el O
Fa&ri+. +) +apital str.in 1in 2exi+; )n1e *)n+itori pl.ti'i p)'in asa*&lea8. +o*ponente i*portate )nl produ+e de+tinate e#portului >n. tr.V.

con$ucea cele trei fabrici ale firmei $in TiIuana* $e $ata aceasta i s'a spus c trebuie s concureze pentril rare contract la fel ca restul lumii( Dar <ustamante %i pltea muncitorii cu un salariu me$iu $e 7*78 $olari pe or >inclusiv beneficiile@ i trebuia s lupte %mpotriva unui fabricant c&inez care oferea numai 98 de cen i.
5cea+t$ +itua ie nu e+te unic$ "i nici nou$. Eul i operatori ai ace+tor (a'rici din nordul Ee#icului )n(runtau concuren a c/ine,$. .ar ceea ce a provocat revolta lui Bu+ta!ante a (o+t (aptul c$ @lantronic+ de inea "i (a'rica c/ine,$.17

Acesta ar putea fi un caz $e eKternalizare %n serie ' trimiterea unor sluIbe %n )&ina* $up ce fuseser $eIa eKternalizate %n 0eKic( EKternalizarea* $ei ce implic un procent mic $in totalul locurilor $e munc* a provocat o con$amnare puternic i a a$us o asemenea acoperire me$iatic %nc+t nu are sens s relum ar,umentele cunoscute* $incolo $e a recunoate c ea face parte $intr' un mo$el mai lar, al transformrii %n $istribuia spaial a avuiei i crerii acesteia(

EKternalizarea a furnizat ar,umente criticilor re,lobalizrii* care insist c ea pro$uce o %ntrecere pentru preul cel mai mic" brutal* $e neoprit( De obicei* ei con$amn faptul c firmele se $uc acolo un$e m+na $e lucru este cea mai ieftin* fiin$ pre,tite s se mute la cel mai mic semnal( Dac acest lucru ar fi a$evrat* atunci ar fi uor $e prevzut %ncotro se va %n$repta avuia( Ar fi o veste bun pentru Africa* care poate oferi un rezervor enorm $e munc la cele mai mici preuri $e pe pm+nt( >Africanii ar trebui s se bucure $e fiecare $at c+n$ muncitorii asiatici se sin$icalizeaz i obin creteri salari'ale(@ Dac costul m+inii $e lucru este sin,urul criteriu* atunci $e ce nu ale, toate aceste firme Africa %n locul )&ineiF A$evrul este c i %n cazul pro$uselor lo73tec*. rareori costul m+inii $e lucru este sin,urul ar,ument pentru relocarea unei companii( Violena fr sf+rit $in Africa* infrastructura proast* nivelul ri$icat $e corupie* ;IDA i re,imurile politice ticloase pot respin,e orice investiie* in$iferent $e nivelul salariilor( 0ai mult* teoria %ntrecerii pentru salariul cel mai mic presupune c muncitorii sunt interanIabili* ceea ce este posibil %n cazul operaiunilor repetitive $e pe ban$a $e pro$ucie* $ar* pe msur ce in$ivi$ul aIun,e mai sus ca pre,tire pe scara economiei bazate pe cunoatere* aceast i$ee %i pier$e valabilitatea( In timp ce componentele intan,ibile ale crerii avuiei ' marLetin,* finane* cercetare* mana,ement* comunicare* IT* v+nzare i relaii cu $istribuitorii* verificarea calitii* probleme le,ale etc( ' cresc %n compleKitate i importan* muncitorii* ca i munca %nsi* $evin mai puin interanIabili* iar seturile $e competene necesare au o $urat $e via mai scurt( De aceea* %ncercrile $e a preve$ea care orae* re,iuni sau c&iar ri vor $eveni urmtorul Duan,$on, sunt sortite eecului $ac eKtrapoleaz economia zilei $e m+ine lu+n$ %n consi$erare eKclusiv nivelurile salariale eKistente sau previzibile(
Crice anali,$ +i!pli+t$ de ace+t tip e+te cu at*t !ai )ndoielnic$ cu c*t& atunci c*nd econo!iile trec de la co"urile de (u! "i liniile de !onta3 la produc ia 'a,at$ pe cunoa"tere& noi +c/i!'$! de3a radical c/iar criteriile con(or! c$rora o loca ie& un ora"& o re-iune +au o ar$ +e caracteri,ea,$ printr-o valoare ad$u-aO !are. No! a+i+ta !ai pu in la o cur+$ pentru pre ul cel !ai !ic& c*t la o cur+$ c$trl v*r(. @:C@:I?656?5 IECBIAI5:Y .? EYIN? @entru a anticipa -eo-ra(ia +urprin,$toare a viitorului& inclu+iv +ituarea locl rilor de !unc$ 'ine pl$tite& a oportunit$ ilor de a(aceri& avu iei "i puterii& tre'ui +$ !ai )n ele-e! )nc$ un a+pect e+en ial: nu +c/i!'$! doar locul avu iei& cil ra iunea lui& recte criteriul dup$ care evalu$! locul& iar ace+t lucru !odi(ic$&H r*ndul +$u& pri!a varia'il$.

)ncerc*nd +$ atra-$ indu+tria )n 1955& -uvernul +tatului Indiana a pu'licatH recla!$ )n revi+ta Fortune, de+criindu-"i avanta3ele econo!ice. 5ce+tea includel pre uri !ici pentru c$r'une& calcar& lut al'& alu!iniu& -/ip+& 'itu!& dolo!it& ap$l ni+ip& pietri"& le!n& poru!' "i +oia& precu! "i acce+ul (acil la r*ul C/io. )n pltH te#tul pro!itea 0un pal!are+ de invidiat al -revelor "i )nc/iderilor de (a'riciFH cu alte cuvinte& o !i"care !uncitorea+c$ +la'$ +au )n ador!ire.18

Aa stteau lucrurile pe atunci( Astzi* consiliul pentru $ezvoltare al statu0 In$iana %ncuraIeaz renunarea la $epen$enta prea mare $e in$ustriile tra$iii nale"(19 -u mai e nevoie $e calcar( "evista Inc. le +pune conduc$torilor !icilor )ntreprinderi c$ cel !ai 'un loH pentru 0)nte!eierea
+au de,voltarea unei co!panii2 e+te @/oeni#& 5ri,ona& dai torit$ !*inii +ale de lucru hi!h(tech, cli!ei calde& !u,eului de art$ recent reni vat "i 0celor patru (ranci,e +portive !a3ore2. 20

.n ,rup numit )omitetul pentru ;upravieuirea 0icilor %ntreprin$eri aIun,i la concluzia c cel mai bun loc pentru investiii este DaLota $e ;u$* $eoare$ prezint cele mai mici costuri %n ceea ce privete impozitele* salariul minim* nu mrul an,aIailor la stat i aa mai $eparte( 21 <n alt +i+te! de ratin- )"i
'a,ea)3 evalu$rile pe vec/i!ea "i rata de cre"tere a co!paniilor din diver+e locuri. <l cola'orator al +ite-ului Eicro+o(t '9entral.co! reali,ea,$ un inde# /i'rid cu a3ti torul celor dou$ !etode "i tra-e conclu,ia c$ cel !ai 'un loc pentru a +coate 'an din 'u,unar e+te Nevada. 22

)it+n$ cazul reclamei statului In$iana $in =AEE* "obert D( AtLinson i "i$ )o$uri $e la #ro,ressive #olic5 Institute scriau %ntr'un stu$iu $in 7887 intitulat ;tate -eS Econom5 In$eK"2 %ntr'o economie %n care mai puin $e 78e din acti
vitate con+t$ )n crearea& prelucrarea +au tran+portul 'unurilor (i,ice& acce+ul li !aterie pri!$& tran+port "i pie e contea,$ !ai pu in. @e !$+ur$ ce o parte tot !a !are a inputurilor "i outputurilor econo!ice adopt$ (or!a 'i ilor electronici& ve c/ile avanta3e locale )"i pierd i!portan a.2 S$ lu$!& de e#e!plu& apropierea -eo-ra(ic$. <nii econo!i"ti conte!porani cred c$& (iind at*t de aproape de pie ele a!ericane& Ee#icul poate )nvin-e co!

etitia c&inez pe termen lun,( Ei pleac $e la premisa c $istana %nc Ioac acelai rol ca %nainte $e instalarea economiei bazate pe cunoatere* $ar* $atorit te&nolo,iilor informaiei* pro$usele $evin mai mici i mai uoare %n fiecare zi( A te baza pe proKimitate %nseamn* %n msura %n care costurile $e transpor conteaz* c avantaIul 0eKicului s'ar aplica pro$uselor fizice mari i ,rele ' eKac cele care sunt %nlocuite acum( 1i %nseamn %nc i mai puin pentru serviciile ir tan,ibile cu valoare a$u,at mare* ale cror costuri $e transport nu au nimic $e'face cu $istana ' (inan e& +o(tMare& 6N prin +atelit& re,erv$ri de 'ilete& !u,ic$ i
altele. .ac$ va continua +$ +e 'i,uia+c$ pe apropiere& Ee#icul va r$!*ne )n ur!a 5+t$,i& )n cur+a lor c$tre v*r(& +tatele a(late )n co!peti ie +e laud$ !ai pu i cu calcarul "i c$r'unele de care di+pun& pre(er*nd +$-"i pro!ove,e univer+it$ iiO co+turile redu+e ale co!unica iilor& te/nolo-ia

avan+at$& ,'orurile (recvente& ii (rac ionalitatea redu+$& cli!a pl$cut$ "i calitatea +uperioar$ a vie ii. ?cono!ia +-tran+(or!at& )!preun$ cu valoarea !uncitorului "i cu !odul +$u de via $. )n+e"i cate-oriile cu a3utorul c$rora de+crie! unit$ ile "i rela iile +pa iale + +c/i!'$ pe !$+ur$ ce apar noi re ele econo!ice. 5+i+ta!& de pild$& la e!er-eni unei )ntre-i ecolo-ii a aeroporturilor& le-ate unul de altul !ai +tr*n+ dec*t de - vernele locale "i na ionale pe teritoriul c$rora )"i de+($"oar$ activitatea. )n cet ce Kre- Aind+a8 nu!e"te &5irMorld2& (iecare aeroport e+te 0)ncon3urat tot ! !ult de propriile +ale !all-uri& centre de con(erin $& +$li de +port& capele& o(icii po tale& ca'inete +to!atolo-ice "i de !edicin$ -eneral$& pi+cine pe acoperi" "i / teluri de lu#.223

"ezultatul a fost o competiie ' care a dep$"it de3a -rani ele Statelor <nite vi,*nd crearea
a ceea ce a! putea nu!i locuri cu valoare ad$u-at$ !ai !ar care vor atra-e !*na de lucru cea !ai 'ine pre-$tit$ "i !ai creativ$& capa'il$ i produc$ 'unuri intan-i'ile cu valoare ad$u-at$ !are "i +$ intere+e,e (ir!e d toate p$r ile lu!ii. )n conclu,ie& depla+area i+toric$ +pre 5+ia& di-iti,area !ultor (unc ii econo!ic apari ia re-iunilor tran+na ionale "i tran+(or!area criteriilor prin care valori,a locul +au +ituarea& toate ace+tea (ac parte dintr-o tran+(or!are !ai lar-$ a re iilor noa+tre cu principul ultra(unda!ental al +pa iului. ?le con+tituie doar (u dalul pe care +e pro(ilea,$ !odi(ic$ri c/iar !ai !ari.

A))E;.L ;#A/IAL

?nci+o& !e#ican de ori-ini a!erican prin educa ie "i +til de via $& lucrea,$ pentru La @pinion, cel !ai !are3 ,iar de li!'$ +paniol$ din Statele <nite. )n Baponia& cei doi +-au )nt*lnit cu co!u-i nitatea !ic$ de latinoa!ericani "i au (o+t ini ia i )n 'uc$t$ria& !anierele "i !aniaH pentru +porturi +peci(ice localnicilor. @entru ?nci+o a (o+t o e#perien $ pe care nul o va uita u"or. 1 Sute de !ii de oa!eni ca el& de pe tot -lo'ul& +-au +cur+ )n 9oreeaH "i Baponia pentru a a+i+ta la !eciuri. 2

n 2002& c*nd ca!pionatul !ondial de (ot'al a (o+t -$,duit )n co!un d(l Baponia "i 9oreea de Sud&
Lu-o ?nci+o& un director de !ar7etin- din Aoa 5n-ele+& a deci+ +$-1 duc$ pe (iul +$u la 6o78o.

L'am %nt+lnit pe Enciso %n )alifornia* la cstoria unui cuplu $e $irectori $5m el& n$+cut )n @a7i+tan& ea& )n India. 1a!ilia lui era !u+ul!an$& a ei& /indu+$. 9*ncB .B-ul a pu+
!u,ic$ pa"tun$& ?nci+o +-a al$turat !ul i!ii de dan+atori (erici i& c$rei pro'a'il nu au,i+er$ un cuv*nt )n pa"tun$ )n via a lor. @rintre ei +e -$+eau nul !ero"i directori G5S@& +tuden i a+iatici& evrei a!ericani "i al i repre,entan i aiQ unor etnii& reli-ii "i locuri di(erite. Nu a (o+t nu!ai o c$+$torie !i#t$& ci "i o nuntal !i#t$& cu o puternic$ )nc$rc$tur$ +i!'olic$. Nu nu!ai c$ !ut$! centrul de -reutate al lu!ii econo!ice )n direc ia 5+iea inclu+iv 5+ia de Sud& unde tinerii c$+$tori i )"i aveau r$d$cinile +tr$!o"e"ti. Nul nu!ai c$ !odi(ic$! criteriile care vor deter!ina locul unde vo! -$+i 3o'urileQ de !*ine& unde vor (i con+truite (a'rici& 'irouri "i ca+e "i unde va (i creat$ avutial revolu ionar$. A$r-i! ceea ce a! putea nu!i propriul no+tru 0acce+ +pa ial2. 5cu! 2.400 de ani& )n 9/ina& unde $ranii erau le-a i de -lie& (ilo+o(ul 9/uan-3 6,u a procla!at c$ oa!enii care c$l$tore+c 0aduc neca,uri "i +unt& dup$ toate pro-1 'a'ilit$ ile& ($ arnici& ne+tatornici "i uneltitori.23 5+t$,i& circa 8W dintre !e!'rul +peciei u!ane - ca! 500 de !ilioane de indivi,i - traver+ea,$ o (rontier$ de +tat3 )n cur+ul unui an. 4 Nu!$rul e+te e-al cu popula ia !ondial$ la 1650& )n ,orii ereiQ

indu+triale.5 5duc$tori de neca,uri +au nu& i!plica i )n con+pira ii +au nu& c$ut*ndQ un loc de !unc$ +au ,'ur*nd p*n$ la EilMau7ee pentru a vi,ita un client& +un-1 te! o +pecie )n !i"care.
DE

CK:51I5 @?:SCN5AY

Americanii con$uc* %n me$ie* ==(888 $e mile pe an(9 Dar maIoritatea $rumurilor cu maina sunt cele p+n la serviciu i %napoi ' o me$ie $e 7B $e mile '* sau spre $estinaii apropiate $e cas* ca supermarLetul sau banca( ? Vacanele pot $uce familia mai $eparte( Am putea s ne urmrim cu uurin traseele cu maina pe o &art( .n cltor %n interes $e afaceri poate marca uor localitile %n care s'a oprit %n cursul unui an i eKcursiile realizate %n aceste locuri( "ezultatul ne'ar arta accesul spaial" al fiecruia( Dar am putea marca pe &art i locurile un$e trimitem sau $e un$e primim e'mailuri* telefoane* faKuri* plus a$resele $in a,en$ si locurile vizitate pe Internet( Ar fi mult mai $ificil s i$entificm locul $e pro$ucie al bunurilor pe care le ac&iziionm i $estinaiile rezi$uurilor pe care le pro$ucem( )&iar i aa* nu epuizm toate locaiile ,eo,rafice cu care avem* sau am $ori s avem* o relaie( Ele ne vor oferi o ima,ine bo,at a accesului nostru spaial ' o &art %n permanent sc&imbare a ,eo,rafiei noastre personale( ; comparm accesul nostru spaial $e astzi cu cel al ranului european $in secolul al :I0ea* care %n cursul unei viei %ntre,i nu se %n$eprta probabil la mai mult $e =E mile $e satul su(G )u eKcepia i$eilor reli,ioase* care au cltorit $e'a lun,ul secolelor tocmai $e la "oma* =E !ile repre,entau& )n cel
!ai 'un ca,& -rani ele vie ii +ale. 5ce+ta era acce+ul -eo-ra(ic per+onal al $ranului din ?vul Eediu. .ac$ aplic$! ace+t tip de carto-ra(ie co!paniilor& indu+triilor +au na iunilor& vo! de+coperi repede c$ acce+ul +pa ial al (iec$rei entit$ i varia,$ "i +e +c/i!'$ per!anent. In !od +i!ilar& +e-!entele di(erite ale (iec$rei econo!ii nece+it$ un acce+ di(erit. C ar$ poate i!porta !aterii pri!e +au co!ponente din !ulte alte $ri& e#port*nd )n+$ nu!ai c$tre un nu!$r redu+. Sau inver+. Loll8Moodul (olo+e"te ec/ipa!ente din Baponia "i actori din Earea Britanie& dar (il!ele pe care le produce +unt e#portate pe+te tot )n lu!e. Iar ace+ta e+te nu!ai un e#e!plu.

@u+ine++>ee2 observ c #DA'ul sau telefonul cu camer pe care le folosim zilnic pot inclu$e un microprocesor fabricat %n America* un circuit $in )&ina* ci'#uri proiectate %n TaiSan* Australia* Irlan$a sau In$ia* un ecran color fabricat %n )oreea $e ;u$ i lentile $in Dermania( A 9o!'ina ia ace+tor rela ii +pa iale
de(ine"te acce+ul +pa ial al (iec$rei co!panii +au $ri. Bapone,ii& de e#e!plu& de,'at de c*teva decenii dac$ +$-"i concentre,e rela iile econo!ice a+upra 5+iei +au +$ le e#tind$ -lo'al. )n cur+ul triu!(ului e(e!er al Baponiei din anii F80 "i F90& politicieni a!'i io"i& ca S/intaro I+/i/ara& a+t$,i -uvernatorul capitalei& )nde!nau Baponia +$ )nlocuia+c$ Statele <nite )n calitate de @utere do!inant$ )n 5+ia.10

Aceste lucruri se %nt+mplau %nainte $e %ncetinirea creterii economice Iaponeze 1i $e ascensiunea rapi$ a )&inei* ca s nu mai menionm

$ezvoltarea militar a acesteia $in urm i recentele rbufniri ale sentimentului antiIaponez( De atunci* Is&i&ara* intuin$ noile vulnerabiliti ale Japoniei* a cerut str+n,erea relaiilonl ;tatele .nite( A$evrata %ntrebare se refer la accesul ,eo,rafic al economiei Iaponeze( Tal nia este un Iuctor re,ional sau ,lobalF )are este amprenta sa economic i cfl tural asupra lumii* $ac ne ,+n$im c bel $esenate* este tiprit la 0ilSauLee* %n an!a @la+tK. o revist Iaponez $e re,on* i v+n$ut* $up cum am

cm statat recent* la stan$urile $e ziare $in 0eKico )it5F


.nele state nu au nevoie $e acces ,lobal* ci $oar $e o m+n $e parteneri

apropiere. @rin contra+t& nece+it$ ile Baponiei& c/iar "i )n ti!pul rece+iunii& erl !ult prea co!ple#e "i diver+i(icate pentru a-i per!ite +$ +e a(ir!e ca o putH re-ional$. )n do!eniul intr$rilor& ea tre'uia +* i!porte petrol din Crientul Eii ciu& +o(tMare din Statele <nite& co!ponente pentru !a"ini din 9/ina. )n plarl ie"irilor& S<N-urile Ni++an& con+olele Son8& ecranele plate Eat+u+/ita "i co!p(l terele N?9 +unt pro!ovate -lo'al. 9o!paniile 3apone,e de in (a'rici pe aproal toate continentele. 9$ ne place +au nu& Baponia are nevoie de re+ur+e& pie e& oportunit$ i& ener-l idei "i in(or!a ii provenind de pe toat$ planeta& nu doar de la vecinii apropiH Indi(erent dac$ do!in$ +au nu re-iunea& acce+ul +$u +pa ial e+te -lo'al. .arH ponia con+tituie nu!ai un e#e!plu. 5+t$,i& acce+ul +pa ial +au a!prenta (i,icH (iec$rui individ& co!panie ori +tat& +e a(l$ )ntr-o tran+(or!are !a3or$. Nu doar oa!enii +au produ+ele +unt )n !i"care. %i 'anii au un anu!it acel +pa ial& iar ace+ta +e tran+(or!$ "i el& purt*nd i!plica ii pro(unde pentru ecorl !ia -lo'al$. B5NII ECBIAI Toat lumea tie c trilioane $e $olari circul zilnic pe canale electronice viteze inima,inabile* %ntre

naiuni* bnci i persoane fizice* %ntr'un balet monei fr sf+rit( De asemenea* maIoritatea oamenilor tiu - +au ar tre'ui +$ "tie -U ne-o ul !onetar e+te un ca,inou -lo'al. In+$
!a3oritatea oa!enilor nu "tiu c$ e(l larul nu e+te doar o !oned$ a!erican$.

%n ,eneral* se cre$e c americanii folosesc $olari* nemii* euro* Iaponezii* 5e^ i ar,entinienii* pesos( In realitate* conform economistului <enIamin J( )o&f $e la universitatea ;anta <arbara $in )alifornia* autorul crii 5*e Leo!rap*=A
radical or-ani,$ri +pa ial$ a rela iilor !onetare.2 5lt(el +pu+& (iecare !oned$& ca "i (iecare per+oan$& di+pune de propriul aco +pa ial& a(lat )n tran+(or!are per!anent$. )n pre,ent& dolarul& )n ciuda +c$dei +ale& are cea !ai !are acoperire& unele +tate

one=. 0ni!ic nu e+te !ai departe

de adev$r.2 5cea+t$ idee a devenit 0o cariei tur$ dep$"it$ "i )n"el$toare2 deoarece co!peti ia 0a !odi(icat

renun *nd c/iar la propria !oned3 )n (avoarea 0dolari,$rii2. ?le acord$ drept de circula ie dolarului a!erican& carQ devine !oned$ o(icial$. )n alte +tate& dolarul du'lea,$ neo(icial !oneda local$& )i nu!eroa+e +copuri practice.11

nivelul lunii ianuarie 2002& cinci+pre,ece +tate !ici& de la @ana!a p*n$ la dor 12 "i 6i!orul de
?+t& (olo+e+c o(icial dolarul. .ar& neo(icial& dolarul e+te nli,at )n 5r-entina& Bolivia& @eru "i 5!erica 9entral$.13 5cela"i lucru +-a )nt*!- u& t 3n :u+ia "i )n nu!eroa+e +tate din (o+ta <niune Sovietic$& inclu+iv )n 5r!enia Keor-ia& 5,er'aid3an "i <craina. 6ot neo(icial au (o+t 0dolari,ate2 :o!*nia& 6urcia "i Nietna!ul. 14 9on(or! :e,ervei 1ederale& la ora actual$& cet$ enii +tr$ini de in !ai !ul i dolari dec*t a!ericanii - )ntre 55 "i 70W din total& !ai ale+ )n 'ancnote de o +ut$ de dolari. 15

Dolarul nu este sin,ura mone$ care a %nlocuit sau a $ublat o alta( Din raiuni practice* %nainte $e intro$ucerea mone$ei euro* 16 oricine putea (olo+i !arca
-er!an$ )n Balcani&17 (rancul (rance, )n anu!ite p$r i din 5(rica& 18 (rancul elve ian )n Aiec/ten+tein& 19 rupia indian$ )n B/utan&20 coroana dane,$ )n Kroenlanda.21 )n total& un +tudiu al B$ncii Eondiale a identi(icat opt+pre,ece +tate )n care !oneda +tr$in$ repre,enta pe+te 30W din 'anii circula i "i )nc$ trei,eci "i patru de tari )n care !oneda +tr$in$ )n+e!na 16&4W +au !ai !ult.22

Dup )o&en* mone$ele sunt folosite tot mai mult %n afara rii $e ori,ine* penetr+n$ alte spaii monetare naionale( Y(((W Accelerarea rapi$ a competiiei monetare transfrontaliere Y(((W a tran+(or!at or-ani,area +pa ial$ a rela iilor
!onetare interna ionale. .o!eniile e#clu+ive ale !onedelor na ionale +unt inter-penetrate a+t$,i )ntr-o !$+ur$ !ai !are dec*t oric*nd& )ncep*nd de la apari ia !one,ii teritoriale.2 @e +curt& 'anii au (o+t eli'era i de con+tr*n-erile +pa iale. INN5.56C:I %I INN5.5_I 5cea+t$ tran+(or!are produce con+ecin e i!portante. C !oned$ .invadatoare2 >ter!enul ne apar ineV nu a3ut$ )ntotdeauna na iunea din care provine. Eul i (actori 3oac$ un rol& iar ace+t lucru +e poate dovedi co+ti+itor uneori. Kuvernul $rii .invadate2 pierde de o'icei o parte din controlul a+upra propriei politici !onetare "i e+te +l$'it )n oc/ii cet$ enilor +$i. )"i pierde o parte din ceea ce econo!i"tii nu!e+c 0+eniorie2 'anii pe care )i produce pentru a produce propriii 'ani - alt(el +pu+& tip$rirea "i punerea )n circula ie. Iar dac$ decad pe lan ul tro(ic al !onedelor& ei pot (i& )n -eneral& (or(eca i !ai u"or de ac iunea altor +i+te!e econo!ice.23

Transformarea cea mai important* $up acelai )o&en* nu se ,sete %n relaia $intre naiuni* ci %n cea $intre ,uverne i piee( Astfel* utilizarea mai multor mone$e %ntr'o ar $esc&i$e mai multe oportuniti pentru companiile i instituiile financiare care fac afaceri acolo( Aceast situaie poate oferi opiuni %n $ome mul riscurilor financiare* taKelor* re,lementrilor* re,ulilor contabile* costurilor tranzaciilor i conversiilor* instrumentelor financiare (a(m($( %n sc&imb* ea re$uce influena i controlul ,uvernelor naionale( In sf+rit* utilizarea mai multor mone$e face ara inva$at" mai sensibil i #otenial mai reactiv la micrile $e pe pieele financiare internaionale( Din acest motiv* $e multe ori* orice nou pree$inte sau premier mer,e %nainte $e toate %n

vizit pe 4all ;treet* un$e %n$eplinete un ritual $e reasi,urare* promi+n$ prvJ $en financiar pe $urata man$atului su( )eea ce am analizat p+n+ acum ' marea micare a avuiei ctre Asia* crearel spaiului virtual* mo$ificarea criteriilor $up care sunt apreciate locaiile* lr,iri accesului ,lobal i rsp+n$irea ,eo,rafic a $olarului* nesi,ur la ora actualul +unt nu!ai c*teva dintre tran+(or!$rile actuale ale rela iei noa+tre cu principd
ultra(unda!ental al +pa iului. Ne vo! )ndrepta acu! aten ia c*tre cea !ai controver+ata dintre toate +c/irl '$rile +pa iale de a+t$,i& cea care a +co+ )n +trad$ de!on+tran i '$t*nd to'a (l propriuV la @orto 5le-re& )n Bra,ilia& pe c*nd ap$r$torii +$i +e delectau cu pe"l la .avo+& )n ?lve ia& )ncerc*nd +$ +e (ac$ +i!patici !ani(e+tan ilor. 1ire"te& voi di+cuta de+pre cel !ai pro+t )n ele+& )n"el$tor "i -re"it utili,at ter!en din le#icl econo!ic: <'oba'izarea.

Are ea un viitorF L.0E -E#"EDNTITN

aceast prim zi a secolului ::V"= .nul $intre izvoarele entuziasmului era pro,resul omenirii* %neles $e naiunile $ezvoltate ca o inte,rare economic ,lobal ' un proces raional* care* mo$ific+n$ relaiile spaiale i economice* ar fi fcut economia s %nfloreasc( Aproape la fel ca a$epii ferveni ai economiei ,lobalizate $e astzi* economitii vorbeau cu entuziasm $espre c+t $e mult se unea sau se lipea lumea( )omerul eKterior* ca procentaI $in outputul mon$ial* a crescut aproape $e nou ori %ntre =G88 i =A887 ' o parte mer,+n$ %n coloniile $in Asia i Africa( B ricine ar fi proiectat aceste ten$ine %n viitor ar fi tras concluzia c procesul se va %nc&eia %nainte $e anul 7888( Dar ten$inele nu sunt permanente* viitorul nu vine %n linie $reapt* iar lumea nu era pre,tit pentru ceea ce va urma( La paisprezece ani $e la EKpoziia .niversal* coneKiunile" i lipiturile" lumii se $esfceau* iar mcelul #rimului "zboi 0on$ial %ntrerupea violent circuitele comerciale i financiare( In =A=? s'a pro$us revoluia bolevic* %n =AB8* 0area )riz* %ntre anii =ABA i =ACE* al Doilea "zboi 0on$ial* %n =ACA* cucerirea )&inei $e ctre comuniti* iar %ntre anii XC8 i X98* $ecolonizrile succesive $in In$ia* Africa i Asia( %mpreun* aceste evenimente i multe altele mai mici* mai puin vizibile* au z,u$uit acor$uri comerciale %nc&eiate cu mult timp %nainte* au %ncuraIat

n =A88* trecerea la noul secol a fost serbat la #aris printr'o EKpoziie .niversal $e$icat pro,resului* iar ziarul Le Fi!aro. fr a se putea abine* a proclamat2 )+t $e fericii suntem noi* cei care trim %n

protec'ionismul i au $ezlnuit violena i instabilitatea ' fenomene care nu pot $ec+t sa $escuraIeze comerul internaional* investiiile i inte,rarea economic( #e scurt* lumea a trecut printr'o Iumtate $e secol $e $e' ,lobalizare( 0AI )A#ITALI;T DE)RT D.0-EAV A;T"N In anii $e $up cel $e'al Doilea "zboi 0on$ial* America* cu baza in$ustrial mtact* ba c&iar oarecum %ntrit* avea nevoie $e piee pentru bunurile sale i*
+in-urele di+poni'ile. In plu+& pro-re+ul te/nolo-ic ($cea !ai u"oar$ +ati+(acerea unor pie e !ai !ari 5+t(el& convin+e c$ reinte-rarea econo!ic$ -lo'al$ va +ervi
ae

ma

B !ult dec*t de orice& de capital. Au!ea t*n3ea dup$ produ+ele a!ericane& ade+eori c*t cea intern$.

propriilor scopuri* %n timp ce va $ezvolta* %n ,eneral* creterea economica moI $ial* elitele americane au %nceput s construiasc piee transfrontaliere prin cal bunurile* capitalul* informaia i pre,tirea puteau circula $in nou* cu pier$eri m_ nime( Acest ,est a luat ulterior forma unei lupte i$eolo,ice pentru re,lobalizarl La sf+ritul anilor F90& !ari p$r i ale lu!ii erau )nc$ )nc/i+e +c/i!'urilor li'eri de 'unuri&
!onede& oa!eni "i in(or!a ii. Nu!ai un !iliard de per+oane tr$iai )ntr-o (or!$ de econo!ie de+c/i+$. Aa +(*r"itul anului 2000& con(or! unor el !$ri& acea+t$ ci(r$ +$ri+e de patru !iliarde. 4

)&ina* cu peste un miliar$ $e locuitori* a a$optat socialismul $e pia"*


dB +cri+ poate !ai 'ine de e#pre+ia 0capitali+! +ocial2& de+c/i,*ndu-"i (rontierele I 'ricilor& produ+elor "i 'anilor +tr$ini. ?uropa de ?+t "i repu'licile (o+te +ovietil din 9auca, "i 5+ia 9entral$ au ur!at aceea"i tendin $. C !are parte a 5!eril de Sud& )nde!nat$ de Statele <nite "i condu+$ de 9/ile "i 5r-entina& a dere-l !entat& a privati,at "i a invitat capitalul de pe Gall Street& $rile ace+tea devenii pentru o vre!e 0!ai capitali+te dec*t du!neavoa+tr$.25

Dup cum am constatat* i mone$ele s'au eliberat $e rile $e ori,ine( 0m $esc&is accesul spaial nu $oar pentru corporaiile ,i,antice* cu ambiii ,lobalei ci i pentru firme mici* %ntreprin$eri steti microfinanate $in re,iuni ,reu acel sibile*9 am %ncuraIat visul unei economii complet inte,rate ' una $in care nu I lipsi nici o bucic $in cei E=8 de !ilioane de !etri p$tra i ai +upra(e ei 6errei.1
5dep ii re-lo'ali,$rii erau pe val. 6?S6<A ?NI5N %I ;?69L<@ ?+te adev$rat c$ acea+t$ -oan$ dup$ re-lo'ali,are nu a !er+ a"a de repel "i de departe pe c*t +-ar (i a"teptat prietenii "i du"!anii ei. .up$ :. I. Gein-artel pre"edinte al G/ite/all 1inancial Kroup& c/iar "i )n interiorul +ectorului (inancil ter!enul prea i!preci+ de !'oba'izare 0!arc/ea,$ vi,i'il rate de +c/i!' di(el rite. )n ti!p ce pie ele (inanciare +unt )ntr-adev$r -lo'ale& pie ele o'li-atiunill r$!*n )n ur!$& iar cele ale ac iunilor continu$ +$ (ie )n !are parte na ionale.2 I

Financial 5ime+ nota c %n Europa* un$e presiunile intense pentru inte,rri economic au $us la intro$ucerea mone$ei unice i a bncii centrale* pieele

aci unilor rm+n %nalt fra,mentate* cu un mozaic $e re,uli i re,lementri(" G %n pofi$i sutelor $e re,lementri i le,i* a$eseori $iscutabile* care urmreau s pro$uci uniformitatea* aceeai sticl $e Evian costa* %n 788B* 8*CC euro %n !rana i =*GA euro %n !inlan$a* iar aceeai sticl $e Letc&up Heinz costa 8*99 euro %n Dermani i =*BG euro %n Italia ' nu toc!ai ce "i-ar (i dorit +$ vad$ autocra ii de la
Bru#elle+l Eult !ai i!portant la +car$ -lo'al$& dup$ cu! +u'linia Rann8 Einton Beddol )n Forei!n ,o'ic:, 0nu!ai 18 $ri )n cur+ de de,voltare au cu re-ularitate acce+ I capitalul privat2S c/iar dac$ ar (i !ai !ulte& 0a+ta nu ar de!on+tra e#i+ten a unei pie e -lo'ale uni(icate de capital.2 10 Aa un alt nivel& re-le!ent$rile conta'ile da (er$ de la ar$ la ar$& )n ciuda e(orturilor recente pentru adoptarea unui +tandarcl univer+al.

)u toate acestea* $eIa $in anii F90& )ntre 35.000 "i 40.000 de corpora ii !ul i 3onale
controlau 200.000 de co!panii +u'ordonate +au a(iliate din )ntrea-a lunu pepo,itele !ondiale )n valut$ +tr$in$ au cre+cut de la 1 !iliard de dolari )n 196 3 5 trilioane la +(*r"itul +ecolului. 12 Inve+ti iile directe +tr$ine la nivel -lo'al au ci rtit la 1.3 trilioane. .atoriile +tatelor au a3un+ la 1&7 trilioane de dolari )n 2001 iar co!er ul !ondial la 6&3 trilioane.14

.na $intre cele mai cuprinztoare %ncercri recente $e a $etermina $imei unile ,lobalizrii este un in$eK realizat $e A T( Qearne5 i revista Forei!n Poli ?l
!$+oar$ varia'ile precu! co!er ul& inve+ti iile +tr$ine directe& (lu#ul invei tiilor de porto(oliu& te/nolo-ia& tran+portul "i turi+!ul& apoi co!par$ $rile. .e a !enea& tratea,$ un +et lar- de alte varia'ile& de la cultur$ "i co!unica ii p*n$ nu!$rul de a!'a+ade ale unui +tat "i nu!$rul de in+titu ii inter-uverna!enu din care ace+ta (ace parte. @e ace+te 'a,e& +tudiul lui ;earne8 din 2003 anali,ea,$ 62 de $ri "i +ta'ileS c$ )n (runtea li+tei de +tate -lo'ali,ate +e -$+e+c cele !ai !ici dintre ele - Irlanc ?lve ia& Suedia& Sin-apore "i Clanda. Statele <nite +e cla+ea,$ pe locul 11& 1rar pe 12& Ker!ania pe 17& 9oreea de Sud pe 28& )naintea Baponiei& care ocup$ locul 35.

%n realitate* nivelul inte,rrii transfrontaliere a cunoscut un $eclin %n 7887*2 nomen cauzat $e %ncetinirea ritmului $e cretere al economiei americane i P sc$erea investiiilor strine $irecte %n 788=( Dar nivelul total se situa totui pes cel anterior lui =AAA( %n ciu$a acestor cifre* Forei!n Polic= nu +e
)ndoia (oarte ta de (aptul c$ re-lo'ali,area lu!ii va continua. Iar dac$ la ace+te !$+uri vo! ad$u3 tot !ai (recventa (ertili,are )ncruci"at$ a !onedelor pe care a! de+cri+-o& ave: !otive +olide de opti!i+!. @:51<A K5AB?N 9a o ironie a +ortii& un alt !otiv +e a+cunde )n o'+erva ia lui Larriet Ba''it (o+t ad!ini+trator ad3unct al 5-en iei a!ericane pentru .e,voltare Internationa ><S5I.V& con(or! c$reia 0ne -lo'ali,$! viciile !ai repede dec*t virtu ile.216

Dro,urile ile,ale* $e eKemplu* constituie o afacere $e C88 $e miliar$e $e $olar $up -.* reprezent+n$ circa Ge $in economia mon$ial(=? In$ustria narcotia X]r* folosin$ te&nolo,ii $e v+rf* formeaz o uria economie subteran* %n mult +ri $epin$ economia formal* $e la suprafa* i %ntinz+n$u'se pe tot cuprini #lanetei( Din Af,anistan i )olumbia p+n %n slile $e clas i

ma&alalele $in "i $e Janeiro i pe aleile $in )&ica,o* narcotraficantii a$ministreaz una $intre cel
m

ai ,lobalizate in$ustrii $in lume( -ici un ,uvern

nu o poate controla* oric+t si'a $a silina( In$ustria seKului este la fel $e ,lobal( %ntr'o tabr $e refu,iai $in Albania nere femei rpite $in "om+nia ateapt vaporul care le va transporta %n Italia un$e vor servi ca sclave seKuale( La <ucureti* aa'zise a,enii" caut $ansa oare" pentru comer seKual %n Drecia* Turcia* Israel i c&iar Japonia( =G
9on(orn <NI9?1& circa un !ilion de tineri +$raci& )n -eneral (e!ei& +unt i!plica i )n ci !er ul +e#ual )n (iecare an.19

%ntr'un articol impresionant* 0oises -aim* re$actor la Forei!n Polic=. eKpli


Dro,urile* armele* proprietatea intelectual* oamenii i banii nu sunt sin,urIH bunuri comercializate ile,al* cu profituri uriae* $e reelele internaionale( Ele J ocup i $e traficul cu or,ane umane* specii pe cale $e $ispariie* rezi$uuri toKV i opere $e arta furate(" Tocmai pentru c aceste activiti sunt ile,ale i nu trebJ s fie $etectate* traficanii scliimb constant rutele pe care %i transport pro$use< )ontraban$itii* %narmai cu $ocumente false i aIutai $e oficiali corupi*

strecoar cu uurin printre controalele vamale* $ar poliitii care'i urmresc -

%n$+rIire sunt oprii a$eseori la ,rani( Dup cum arat Haim* ,uvernele %i pi zesc %n continuare cu ,elozie spaiul suveran" $e alte ,uverne( )u toate acestei aceeai suveranitate spaial este compromis zilnic* nu $e statele naionale* I $e reelele non'statale care %ncalc le,ile i frontierele(" Venezuela* $e eKempli nu ar permite avioanelor $e lupt americane s acioneze %n spaiul su aerian
P

tru a v+na traficanii $e $ro,uri $in )olumbia ' care violeaz

nepe$epsii aa'zic suveranitate( -aim tra,e concluzia c eforturile noastre $e a controla aceste activiti ifl ,ale i antisociale vor eua $eoarece strate,iile ,uvernelor sunt %nr$cinate \ i$ei ,reite* premise false i instituii $epite(" 0esaIul su este clar2 pentr_H le opri este necesar un efort ,lobal sau* cel puin* multilateral( Apoi* s nu uitm $e ploaia $e praf ,alben" provenit $in )&ina* care acopefl perio$ic ;eulul* %n )oreea*78 $e incen$iile $in In$onezia* care $e,aI un fum sa focant* provoc+n$ afeciuni ,rave unui numr important $e oameni $in 0alaezl i ;in,apore*7= sau $e cianurile $in "om+nia* care otrvesc r+uri ce aIun, %n ifl ,aria i %n ;erbia(77 %nclzirea ,lobal* poluarea aerului* $istru,erea stratului m o,on& de"erti(icarea "i lip+a apei pota'ile& la (el ca "i tra(icul de dro-uri "i de (i/(l u!ane&
+unt pro'le!e care nece+it$ un e(ort or-ani,at& pe plan re-ional +au c/(l -lo'al. Indi(erent dac$ ne convine +au nu. 9:?.IN9IC%II 1?:N?N_I

5+t$,i& o controver+$ lar- r$+p*ndit$ - )n realitate& -lo'al$ - +e re(er$ la 'en(l (iciile "i co+turile unei inte-r$ri tran+(rontaliere !ai puternice. <n lucru e+te cl3(l Nia a e nedreapt$. Inte-rarea econo!ic$ "i con+ecin ele +ale +pa iale nu o(e(l ni!ic de tipul unui 0!ediu ec/ita'il2O - un concept !eta(i,ic& ($r$ ec/ivalentO realitate.

-u trebuie s+ relum toate ar,umentele $espre beneficiile i costurile eKtia $erii accesului spaial i economiilor ,lobalizante( )&iar i i$entificarea M

Level pla)ing 3eld2

!ediu )n care toate co!paniile de pe o

pia $ dat$ tre'uie +$ re+pecte acele)L re-uli& 'ucur*ndu-+e de aceea"i capacitate aspec< lor pro i contra se $ove$ete mai compleK $ec+t ar prea( Astfel*

economisi ma,&iar An$ras %notai* $irectorul ,eneral al Institutului pentru Economie 0on$ial $e la <u$apesta* a analizat plusurile i minusurile pentru rile care se vor inte,ra %n .niunea European( Tezele sale se aplic i asupra inte,rrii economice la nivel ,lobal( "eferin$u'se la cele $ou principii ultrafun$amentale $iscutate p+n acum aici* el subliniaz faptul c beneficiile i pier$erile nu sunt rsp+n$ite e,al %n spaiu" si c rezultatele $ifer i %n timp"( )+ti,urile sau pier$erile pe termen scurt* observ el* se pot transforma %n opusul lor pe termen lun,( .nele beneficii sau pier$eri sunt aici i acum( Altele se realizeaz acum* $ar nu aici( 23 Ambele pri re$uc aceste compleKiti la slo,anuri i etic&ete( Literatura pro' i anti,lobalizare amenin s ne copleeasc* o simpl cutare pe Doo,le a$uc+n$ peste 1&5 !ilioane de docu!ente relevante. C !onitori,are
reali,at$ de Newsweek pe patru,eci de ,iare "i revi+te a -$+it nu!ai 185 de articole de+pre -lo'ali,are )n 1991. )n 2000& nu!$rul lor +e ridica la 17.638.24

Abor$+n$u'le cu toat atenia* este uor s scoi %n evi$en pcatele ,loba'lizrii ' de"i !ulte dintre ele in )n cea !ai !are parte de corup ie& de-radarea !ediului "i
i!ple!entarea (or at$ dec*t de inte-rarea econo!ic$ )n +ine. 9u toate ace+tea& realitatea vor'e"te de la +ine. 9/ina a (o+t "i e+te vinovat$ de toate ace+te p$cate: corup ie p*n$ la cele !ai )nalte niveluri& pa-u'e ecolo-ice !a+ive& opri!area violent$ a prote+telor +ociale. 6oate ace+te a+pecte ne-ative tre'uie )n+$ ec/ili'rate cu (aptul real c$ ara +-a inte-rat +i+te!atic )n econo!ia -lo'al$ "i a utili,at capitalul -lo'al pentru a-"i +coate cet$ enii din +$r$cia rural$ e#tre!$& reu"ind ace+t lucru cu nu !ai pu in de 270 de !ilioane de oa!eni p*n$ )n 2001& potrivit revi+tei The 3conomistAB

!orele favorabile ,lobalizrii* cu un entuziasm oarecum mo$erat $e critici i $e slbiciunea actual a economiei mon$iale* rm+n totui optimiste pe termen lun,( .nii cre$ cu reli,iozitate c ,lobalizarea $eplin este $estinul nostru ' oricare ar fi re,resele i ovielile %nre,istrate* ea va triumfa p+n la urm* conect+n$ nu $oar toate persoanele* ci i toate locurile %ntr'o reea ,lobal asemntoare cu aceea a neuronilor(

Aceti cre$incioi ferveni susin c >=@ nici o ar nu va %ntoarce $efinitiv spatele potenialului eKtraor$inar" al ,lobalizrii %n ce privete %mbuntirea con$iiilor $e traiM >7@ ne vom confrunta cu probleme noi* care nu vor putea fi rezolvate fr ,lobalizare i >B@ noile te&nolo,ii vor facilita tot mai mult ,lobalizarea( La toate acestea* scepticii ar putea replica urmtoarele2 >=@ beneficiile pcii sunt la fel $e eKtraor$inare"* i totui sunt trecute cu ve$erea %n mo$ repetatM >7@ nu toate problemele pot fi rezolvate i >B@ i+toria e+te plin$ de
contrate/nolo-ii de,voltate pentru a 0de-(acilita2 ceea ce te/nolo-iile anterioare au (acilitat. :e-lo'ali,area ar putea (i )ntrerupt$ (or at "i dac$ pre ul petrolului ar r$!*ne ndicat +au ar )nre-i+tra cre"teri pe !$+ur$ ce re,ervele ar +c$dea& dac$ alian ele +ta'ili,atoare +-ar de+tr$!a& dac$ +-ar r$+p*ndi noi !$+uri protec ioni+te +au c/iar dac$ (iecare container& pac/et +au per+oan$ ce traver+ea,$ o (rontier$ ar tre'ui

> s fie verificate scrupulos* $atorit terorismului* temerii $e epi$emii sau $in alta motive( Aa$ar* %ntrebarea concret care se profileaz este2 oare ten$ina $e re,lobaJ zare* care se manifest $e c+teva $ecenii* face o scurt pauz pentru a'i re,si suflulF -u cumva asistm* %nc o $at* la o ten$in inversF ;untem* %n realitateV %n ciu$a mobilitii tot mai mari a fabricilor i investiiilor strine $irecte* %n ciu$aW Internetului i spaiului virtual i %n ciu$a masivei micri a in$ivizilor* pe punctul $e a suferi o nou mutaie istoric $e la re,lobalizare ctre $e,lobalizare( Dai aceasta nu este toat povestea* i nici mcar cea a$evrat( ! "/ELE ) -T"A"E A

<nite& +ediul central ale econo!iei 'a,ate pe pie ele li'ere. ?(ortul a!erican de a -lo'ali,a >!ai corect& a re-lo'ali,aV econo!ia !ondial$ (lutur$& de a+e!enea& un pavilion (al+. C ad!ini+tra ie dup$ alta& !ai ale+ cea a pre"edintelui 9linton& au predicat lu!ii o adev$rat$ !antra.1 5"a-nu!itul con+en+ de la Ga+/in-ton +u+ inea c$ -lo'ali,area& )!preun$ cu ti'erali,area& +u' (or!a privati,$rii& dere-le!ent$rii "i co!er ului li'er& vor di!inua +$r$cia "i vor aduce de!ocra ia "i o lu!e !ai 'un$ pentru to i.2

n ultimii ani* puine cuvinte au alimentat at+tea controverse i at+ta ur %n lume ca !lo,alizarea 3 "i pu ine au (o+t (olo+ite !ai ipocrit +au !ai naiv de toate
p$r ile i!plicate. @entru !ul i anti-lo'ali"ti& inta real$ a !*niei e+te repre,entat$ de Statele

At+t i$eolo,ii pro* c+t i cei contra ,lobalizrii pun %n aceeai oal ,lobalizarea i liberalizarea* ca i cum cele $ou ar fi inseparabile( )u toate acestea* rile %i pot inte,ra economiile fr a le liberaliza( /rile %n curs $e liberalizare* prin contrast* %i pot vin$e %ntreprin$erile $e stat* %i pot $ere,lementa i privatiza economiile* fr a se ,lobaliza neaprat( -ici una $intre cele $ou ci nu ,aranteaz c beneficiile pe termen lun, se vor scur,e $inspre macroeconomie ctre microeconomia %n care oamenii triesc cu a$evrat( 1i nici una nu ,aranteaz $emocraia( Acum este cum nu se poate mai limpe$e c cele $ou tabere $in rzboiul i$eolo,ic pe tema ,lobalizrii sunt perfect i $eliberat neclare( Astfel* site'ul unei micri $e protest care susine o campanie ne%ncetat %mpotriva ,lobalizrii enumera aciuni" %n H5$eraba$ >In$ia@* Davos >Elveia@* #orto Ale,re ><razilia@* <uenos Aires >Ar,entina@* 4as&in,ton* D()( >;tatele .nite@ i <arcelona >;pania@* $ar i %n alte state precum -oua Zeelan$* Drecia* 0eKic i !rana( Demonstranii au %nconIurat &otelurile luKoase ale li$erilor mon$iali la numeroase reuniuni internaionale* $e la ;eattle la Denova* sau i'au obli,at s'i cau e +c$parea )n locuri )ndep$rtate "i +$ aduc$ (or e !a+ive pentru a !en ine \rdinea
pu'lic$.3 5cu!& prote+tatarii +unt invita i +$ +e )nt*lnea+c$ cu liderii& iar 0 !are parte a in+olitului !i"c$rii +-a di+ipat.4

-u ne poate scpa* totui* observaia c o mare parte a acestor activiti $elicte ca anti,lobaliste este coor$onat prin site'uri Seb conectate pe internet* care constituie el %nsui o te&nolo,ie inerent ,lobal( Impactul politic al micrii vine %n cea mai mare parte $in acoperirea televiziunilor* oferita $e sistemele ,lob, $e satelii( 0ulte $intre cererile acestor ,rupuri ' $e eKemplu* preuri mai pentru tratamentele ;IDA ' pot fi satisfcute numai $e corporaiile multinaiona pe care le con$amn protestatarii folosin$ computere fabricate $e alte corpora multinaionale(E 0aIoritatea protestatarilor nu ar fi putut zbura spre locul $emo stratiilor fr liniile aeriene ,lobale* $epen$ente $e sisteme ,lobale $e rezerva a biletelor( Iar scopul multor protestatari este acela $e a crea o micare cu impa ,lobal( %n realitate* micarea s'a $ivizat %n multe ,rupri $iferite* a$esea efemere*W scopuri at+t $e $iverse %nc+t $evin aiuritoare* $e la combaterea eKploatrii cop lor9 p+n la interzicerea fumatului? i protecia $repturilor $einuilor transseKua $in %nc&isori( G minoritate este format $in ra$icali anar&o'localiti care ,lon fic presupusa autenticitate a contactului uman $irect $in satele prein$ustriale% uit+n$ oportun s pomeneasc lipsa intimitii* seKismul i %n,ustimea tiranil$ locali i a bi,oilor* at+t $e frecvente %n satele

reale(

alt minoritate este ceaI romanticilor $e tip %napoi'la'natur"* iar o

alt ,rupare reunete naionaliti i tremiti care ursc fie ;tatele .nite* fie .niunea European* fiin$ i$entificai a$_ sea cu micrile $e eKtrem $reapt i anti'imi,raie( Dar muli alii nu sunt* r_ litate* anti,lobali"* ci* pur i simplu* contra,lobali"( De eKemplu* aceti contra,lobaliti susin cu trie r,anizaia -aiunilor .nJI i alte or,anisme internaionale( 0uli %i $oresc s ,seasc %n ele ceva aseii ntor unui ,uvern ,lobal* sau cel puin* o ,uvernare ,lobal mai puternic* fina at+* cel mai probabil* printr'un impozit ,lobal( Dincolo $e toate acestea* ceea P dore+c !ul i dintre ei e+te o ac iune -lo'al$ )!potriva corpora iilor "i (inan eG
-lo'ale& pe care le acu,$ de e#ploatarea lucr$torilor& de di+tru-erea !ediului i con3ur$tor& de +u+ inerea unor -uverne nede!ocratice "i de o in(initate de p$cate. Ei"carea anti-lo'ali+t$ produce& de departe& cel !ai !ult ,-o!ot. .ar& cr dac$ toate !ar"urile& c*ntecele "i prote+tele anti-lo'ali,are ar di+p$rea pe+t3 noapte& unele (or!e de -lo'ali,are ar putea (i totu"i (or ate +$ )ncetinea+c$ +$ +e oprea+c$ )n anii i!ediat ur!$tori. )naintea noa+tr$ +e pro(ilea,$ (actori puternici care ar putea opri e#tinderi acce+ului +pa ial& ($c*ndu-i c/iar "i pe anti-lo'ali"ti +$ o re-rete. NC<A TIT6NI$

%n perioa$a $e re,lobalizare am asistat succesiv la crize $evastatoare* re,ii nale sau naionale* care au afectat economia mon$ial ' %n Asia* "usia* 0eKiP Ar,entina( In fiecare caz %n parte* investitorii* factorii $e $ecizie $in me$iul afaceri i ,uvernele $in toat lumea s'au %n,riIorat $e posibilitatea conta,iunirl
departe.V .eoarece inte-rarea econo!ic$ e+te !ult !ai den+$& +trati(icat$ "i co!pi cat$ a+t$,i& conect*nd at*t de !ulte econo!ii di(erite la niveluri at*t de variatJ
0"Bialnmi=careaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaGE ea

are colapsul Ar,entinei va $istru,e economia <razilieiF A )riza

asiatic $iW =AA?'=AAG ar fi putut antrena o prbuire mon$ialF =8 >Nu a (o+t

nece+it$ +i+te!e proiectate +$ (unc ione,e ($r$ -re"& redundan e "i alte di+po-Xtive de +i-uran $.

.in p$cate& -lo'ali"tii prea entu,ia"ti con+truie+c o nav$ de croa,ier$ -i-antic$& (ip+it$ de co!parti!entele etan"e pe care le avea p*n$ "i 6itanicul. 11

<ursele americane au si,urane fuzibile" proiectate s previn un acci$ent* pe eKemplu* bursa $in -eS 3orL va cere o oprire $e o or a tranzaciilor $ac in$icele DoS Jones sca$e cu 10 procente )nainte de ora 14.00& )ntr-o ,i de
lucru.12 5+upra anu!itor tipuri de tran,ac ii +unt i!pu+e a"a-nu!ite 0coliere2& dac$ preturile +cad +au cre+c pe+te o li!it$ predeter!inat$.13

0suri similare sunt implementate sau analizate i %n alte locuri* $in In$ia
=C

p+n %n TaiSan(=E Acestea pot fi a$ecvate sau nu* pe plan local sau

naional( Dar comerul* mone$a i pieele $e capital la nivel ,lobal nu sunt

%nzestrate cu ec&ivalentele acestor msuri $e prevenire* ca s nu vorbim $espre un sistem $e Lre7all+. compartimente etane* salvri $e rezerv i aa mai $eparte( Inte,r+n$u'ne mai repe$e $ec+t ne vaccinm %mpotriva conta,iunii* nu sincronizm cele $ou procese* pre,tin$ astfel scena pentru o pan$emie care ar putea azv+rli naiuni %ntre,i lor la a$postul ar coc&iliilor lor financiare respin,erea protecioniste( "spunsurile panicate putea inclu$e

investiiilor strine* reinstaurarea barierelor comerciale* rearanIarea mo$elelor $e import'eKport i relocalizarea afacerilor* locurilor $e munc i a capitalului ' pe scurt* inversarea ultimei $irecii a transformrii( ;.#"AH-)N")A"EA E:# "T.L.I )e alte evenimente sau con$iii ar putea limita sau inversa re,lobalizareaF !oarte multe( Am intrat %ntr'o epoc $e supra%ncrcare a eKporturilor( ;au* $ac nu %ntr' o epoc* %ntr'un interval( %ncep+n$ $in anii ?8* Japonia a aIuns la prosperitate combin+n$ $esi,nul i fabricaia computerizate* pieele interne relativ apropiate i eKporturile a,resive( Aceast strate,ie a fost copiat repe$e $e )oreea $e ;u$* TaiSan* Hon, Qon,* ;in,apore i* mai t+rziu* $e 0alaiezia i In$onezia( Toate aceste ri i'au pompat #ro$usele pe pieele americane i europene* mai multe lucruri" $ec+t nicio$at fiin$ trimise peste #acific %n containere* vapoare i avioane $e transport EKportul '.n fenomen spaial prin $efiniie ' a %nceput s fie consi$erat ,lonul ma,ic pentru $ezvoltare(=U In toate aceste ri asiatice* eKporturile au crescut mai repe$e $ec+t cererea Stern ' un alt eKemplu $e $esmcronizare pe scar lar,( %n acel moment* )&ina
a

mtrat nvalnic %n scen* %n$es+n$ pro$use c&iar mai ieftine %n

piaa ,lobal* $eIa mearcat* i mai ales %n ;tatele .nite( =? Bru+c& 5!erica a (o+t
invadat$ de u+c$-toare de p$r& "o+ete "i -en i& cea+uri "i calculatoare de 'u,unar& +cule "i 3uc$rii c/ine,e"ti. Supracapacitatea "i rapacitatea !er-eau !*n$ )n !*n$& iar econo!ia -lo'al$ a )nceput +$ +e clatine. Nu !ai tre'uie +$ +pune! c$ dac$ econo!ia a!erican$& care repre,int$ peeu 30W din cererea !ondial$& ar intra )n c$dere li'er$& relocarea avu iei la +car$ 'al$ ar avea e(ecte ,-uduitoare pentru !ulte alte $ri& inclu+iv unele dintre ce(e !ai +$race. 18

#rintre cele mai serios afectate vor fi rile ale cror ,uverne sunt eKtrem $i $epen$ente $e un sin,ur tip $e eKport pentru veniturile lor uzuale( Acesta ar pc( tea fi cuprul* ca %n Zambia(=A Ar putea fi i bauKita* za&rul* cafeaua* nuca $e cocos sau cobaltul( ;au ar putea fi petrolul( )u preurile ieiului aIunse la cote recor$* acest lucru poate prea neverosimil( )u toate acestea* incre$ibilul se repet* iar o %ncetinire $ramatic a creteri %n ;tatele .nite sau o prbuire %n )&ina ar putea* %n ciu$a eforturilor

pro$ucO torilor $e a controla oferta* s sca$ $ramatic preul petrolului( )&iar $ac $ecli( nul este temporar* rezultatele ar putea %nltura $e la putere multe ,uverne( -u mai puin $e G8e $in veniturile ,uvernului ni,erian provin $in petrol*78 la fel ca %n Arabia ;au$it+* cu ?Ee( 7= )am acelai lucru poate fi spus i $espre QuSeit* man* Emiratele Arabe .nite77 i An,ola(7B #entru Venezuela* propop ia este $e E8e*7C iar %n cazul "usiei* $e B8e( 7E Instabile sau* %n cel mai bun caz* fra,ile politic* ,uvernele finanate $in petrol ar putea fi forate s+ re$uc subvens tiile interne i aIutoarele sociale* risc+n$ s provoace revolta strzii( 1i mai multei veti proaste pentru re,lobalizare( %n $eceniile care vor urma vom asista %n continuare la formarea unor blocuri i ,rupri comerciale supranaionale* %n conteKtul $ezvoltrii .niunii Europenei De la 0ercosur* %n America $e ;u$* p+n la ,ruprile emer,ente $in AsA aceste blocuri* $at fiin$ c au creat piee mai mari $ec+t cele naionale* pot fi priO vite ca borne pe calea ctre inte,rarea ,lobal i ctre un comer mai $esc&is(7H 5"a +unt de+cri+e de o'icei. .ar& de"i nu vor +-o recunoa+c$& +u' pre+iuni e#tre!i ele pot vira
+pre protec ioni+! "i deveni (actori de de+cura3are !a3ori pentra continuarea de+c/iderii "i -lo'ali,$rii. )n privin a inte-r$rii -lo'ale& 'locurile +(l prana ionale re-ionale +e pot dovedi o +a'ie cu dou$ t$i"uri. AINK<:I_5 N5NCE?6:I9Y Aa (el ar putea (i con+iderat$ "i ur!$toarea e#plo,ie a reali,$rilor "tiin i(icei te/nice. .eclan"at$ de (u,iunea in(or!a iei "i a te/nolo-iilor 'iolo-ice& ea ar pi tea reduce nevoia de !aterii pri!e "i alte 'unuri i!portate. Einiaturi,area e# tre!$& adaptarea la dorin ele clientului "i +u'+tituirea par ial$ a !ateriei pri!e o ele!ente de cunoa"tere ar putea conduce econo!iile viitorului la o cerere !a !ic$ de !$r(uri en--ro+& care a+t$,i con+tituie o !are parte a pie ei -lo'ale. E*ine lin-uri e de produ+e nano!etrice ar putea )nlocui !aterialele care a+t$,i tre'ui3 tran+portate cu vaporul pe+te oceane. .e+i-ur& acea+t$ tran+(or!are nu va veri i!ediat& dar e(ectele +ale +e vor re+i! i )n toate porturile principale ale lu!ii& d= la fin-dao la Ao+ 5n-ele+ "i :otterda!. .in nou& toate ace+tea accentuea,$ nJ voia unor proce+e interne& a unei dependen e !ai !ici de pia a -lo'ali,at$.
0"Bpa

.n mi=care

0ai $eparte* nu putem pier$e $in ve$ere rzboiul i partenerul su* teroa'ea cei mai evi$eni factori $e',lobalizatori( Ambele pot $istru,e fizic pro$ucia He ener,ie electric i infrastructurile necesare transportrii petrolului* ,azelor* Yiiateriilor prime* pro$uselor finite i nu numai( De asemenea* cele $ou pot provoca fu,a capitalului i valuri seismice $e refu,iai peste ,ranie( Ambele vor lovi infrastructuri informaionale eseniale pentru economii tot mai bazate pe cunoatere( Din pcate* %n perioa$a ime$iat urmtoare este mai probabil s asistm la o instabilitate ,eopolitic crescut i la izbucnirea frecvent a unor conflicte

armate* care nu pro$uc $oar mori i rnii* precum %n trecut* ci i $ezinte,rarea a ceea ce fusese $eIa inte,rat( ;)E-A"II DE TI# 0AD 0A: Dincolo $e aceti factori $e,lobalizatori se ,sesc IoLerii* cum %i numesc futu'rolo,ii* scenarii care* $ei sunt eKtrem $e improbabile* nu pot fi respinse2 noi pan$emii i carantine* impactul cu un meteorit* catastrofe ecolo,ice care ar putea scoate economia $e pe traiectoria actual* re$uc+n$'o la con$iiile $in filmul ad aI. Este util s ne rezervm mcar un colior al minii pentru a ,+n$i inima,inabilul* $eoarece* %ntr'o oarecare msur* istoria nu %nseamn mai mult $ec+t succesiunea unor evenimente cu impact maIor* care %ncep prin a fi complet improbabile i intr impetuos %n actualitate( -u putem cunoate cu precizie care $intre aceti factori ai transformrii violente s'ar putea materializa* sau cum ar putea aIun,e la conver,en( Dar fiecare $intre ei s'ar putea $ove$i mult mai puternic* invers+n$ sensul ,lobalizrii %ntr'o msur incomparabil mai mare $ec+t oponeni si intens me$iatizai( Este uor s ne ima,inm $ou sau mai multe evenimente $e acest tip acion+n$ simultan 'i nu %n viitorul prea %n$eprtat( Este mai ,reu s ne ima,inm un viitor fr ele( )el mai probabil scenariu pentru ,lobalizare este o ruptur ' o po+i'il$
)ncetinire a inte-r$rii econo!ice ca atare& c/iar )n ti!p ce cre+c pre+iunile interna ionale pentru ac iune -lo'al$ coordonat$ )n do!enii ca terori+!ul& cri!a or-ani,at$& drepturile o!ului& +clavia "i -enocidul. 5r-u!entele de !ai +u+ ar tre'ui +$ )ndep$rte,e orice vi+ de pro-re+ liniar c$tre o econo!ie pe deplin inte-rat$& cu adev$rat -lo'al$& "i orice ilu,ii de+pre un -uvern -lo'al )n viitorul previ,i'il. )n +c/i!'& ele indic$ !ai !ulte "i !ai rapide +alturi +pa iale ale pie elor locurilor de !unc$& te/nolo-iilor& 'anilor "i oa!enilor pe +upra(a a planetei. Indic$ o epoc$ de tur'ulen $ +pa ial$ accelerat$. @rin ur!are& ceea ce a! con+tatat p*n$ acu! nu e+te nu!ai o !i"care !a+iv$ a avu iei c$tre 5+ia& o cre"tere a i!portan ei re-iunilor-+tate "i o tran+(or!are a criteriilor +pa iale )n econo!iile avan+ate& ci "i un proce+ -i-antic - de"i rever+i'il - de re-lo'ali,are. Cricare dintre ace+tea& )n +ine& repre,int$ o +c/i!'are i!portant$ a !odului )n care avu ia revolu ionar$ e+te le-at$ de principiul ultra-(unda!ental al +pa iului. 6otu"i& dup$ cu! vo! vedea& o tran+(or!are +pa ial$ !a3or$ le-ar putea dep$"i )ntr-o ,i pe toate celelalte la un loc.

D A-A )NT"E ;#A/I. f X ivili,a ia noa+tr$ e+te pri!a care a a"e,at o'iecte ($cute de !*na o! I
un !o!ent revolu ionar )n i+torie. lui departe de

+upra(a a planetei& (olo+indu-le pentru a crea avu ie. 5ce eveni!ent& ca atare& !arc/ea,$ epoca noa+tr$ ca pe

)u toate acestea* prea puine se cunosc $espre

impactul

acestui

fapt asuprf vieilor i economiilor noastre( #uini oameni r sunt contieni c* $e fiecare $ai c+n$ folosesc un bancomat sau un telefon* a sunt aIutai $e o

te&nolo,ie aflat =7 mii $e mile $e #m+nt= sau c fiecare pacient care face $ializ7 ori poart u$ stimulator car$iac B este $ator te&nolo,iei i* %n anumite cazuri* celor care au pi rsit suprafaa planetei pe care o numim casa noastr( ;ateliii $e comunicaii i sistemul $e poziionare ,lobal >D#;@ ' $ezvoltai* $e Departamentul american al Aprrii timp $e patruzeci $e ani* la un cost $e circac =C miliar$e $e $olari ' fac parte $intr'o infrastructur spaial emer,ent* care va# fi $ezvoltat enorm $e'a lun,ul $eceniilor i secolelor urmtoare* cu un %mpaci tot mai mare asupra mo$ului %n care crem valoare economic(C -imic nu simb^I lizeaz+ mai clar transformrile pro$use astzi %n relaia avuiei cu principiile ultraH fun$amentale( %n forma sa prezent* %nc primitiv ' a$esea calificat cu miopie $rept liuH inutil ' ,oana ctre spaiu a transformat $eIa multe aspecte ale vieii $e zi cu zi(c .nul $intre rezultate este in$ustria mon$ial a sateliilor* $e peste =88 $e miliar$e $e $olari*E (or!at$ din (a'rican i precu! Boein-& ?5.Sb5+triu! "i 5lcatel SpaceB (ir!e
de la lan+are cu! ar (i 9/ina Kreat Gall Indu+tr8 9orporation& operatori "i coordonatori& ca Inter+putni7 )n :u+ia& plu+ nenu!$rate de (ir!e de +ervicii& di+X tri'uitori de i!a-ini "i (urni,ori de ec/ipa!ente la +ol. )n ti!pul anilor F90& +ec iunile de a(aceri ale ,iarelor +criau c$ inve+titorii ai pierdut !iliarde )n ac iuni din indu+tria aero+pa ial$ "i c$ !ulte (ir!e din do!e-1 niu erau la p$!*nt .ar un +tudiu recent al Satellite Indu+tr8 5++ociation relatea,$H lucruri de+tul de di(erite - o cre"tere a ratei veniturilor con+tant$& de 15 procenteH pe an& )ncep*nd de la !i3locul anilor F90. 6 Eai !ult& )n ciuda +upracapacit$ ii te!-1 porare& tot !ai !ulte ini iative co!erciale "i +tate concurea,$ +* intre )n clu'ulH 0+pa ial2. Bra,ilia "i <craina& de e#e!plu& au un parteneriat pentru lan+area ra-U c/etelor ucrainene 98clone-4 de la centrul de lan+are 5lcantara& din Bra,ilia7 -I con+iderat unul dintre cele !ai 'une din lu!e. 8 Iar la nivelul anului 2005& (ir!eleH

* vaiori !o'iliare cu!p$rau ac iuni la operatori de +atelit precu! Intel+at& @an5!Sat"iNeMS7ie+. 9 La fel* %n $mp ce =88 $e miliar$e $e $olari pot prea o nimica toat %ntr'o economie mon$ial %n valoare $e mai multe trilioane $e $olari* cifra ascun$e cea mai mare parte a realitii( Ea nu inclu$e creterile valorice ascunse* ,enerate $e numeroasele in$ustrii care* %ntr'un fel sau altul* se bazeaz pe spaiul cosmic ' marile reele $e televiziune* te&nolo,ia me$ical* ec&ipele sportive* a,eniile $e publicitate* companiile de tele(onie "i (urni,oare de acce+ la Internet "i
(urni,orii de in(or!a ii (inanciare& ca +$ cit$! nu!ai c*teva do!enii. .? A5 .I5AIR5 A5 @CE@?A? 95:.I59? <n con+or iu (oarte pu in cuno+cut& nu!it Eappin- 5lliance @ro-ra!& o(er$ la ora actual$ control la di+tan $& i!a-ini din +pa iu "i +o(tMare pentru de+i-n co!puteri,at& +uprave-/ere& carto-ra(iere auto!at$ "i alte +ervicii. 9lien ii E5@ includ co!panii +peciali,ate )n petrol "i -a,e& ap$& utilit$ i de -a,e "i electricitate& a-ricultur$ "i !inerit& tran+port& precu! "i !ana-eri din do!eniul re+ur+elor naturale. 10

De asemenea* cunoaterea provenit $in operaiunile spaiale aIut companiile s anticipeze* s'i re$uc i s'i acopere riscurile( #rin urmare*

$atele $in spaiu Ioac un rol central pe pieele financiare %n care se realizeaz tranzacii futures ce $epin$ $evreme(11 In cuvintele lui Ian Du$$en* $e la Lon$on International !inancial !utures an$ ptions EKc&an,e >LI!!E@* variaiile climei pot avea un impact maIor asupra pro$uctivitii* cifrei $e afaceri i profitabilitii %n ,eneral"* %n $omenii eKtrem $e $iverse* $e la fabricani i $etailiti p+n la buturi rcoritoare i me$icamente %mpotriva rcelii"* ca s nu mai vorbim $e or,anizatorii festivalurilor pop i a,enii $e turism(" 12 )n Statele <nite& con(or! .eparta!entului
9o!er ului& o "epti!e din )ntrea-a econo!ie de 10 trilioane de dolari& la nivelul anului 2001& era e#pu+$ ri+curilor cli!atice.13 6ran,ac iile (uture+ dependente de vre!e& e(ectuate la AI11? "i nu nu!ai& o(er$ o cale de a+i-urare )!potriva ri+curilor.14

In$ustria sntii constituie un alt beneficiar nerecunoscut al activitii spaiale( )ei 7E8(888 $e ceteni americani care triesc astzi $atorit $ializei %i $atoreaz tratamentul* %ntr'o oarecare msur* -A;A i astronautilor si( =E
<n proce+ c/i!ic de,voltat de a-en ia +pa ial$ pentru a )nl$tura re,iduurile to#ice din (luidele pentru diali,$ )i a3ut$ a+t$,i pe pacien i +$ tr$ia+c$. In acela"i ti!p& o co!panie nu!it$ StelS8+& (olo+ind te/nolo-ii +au idei ac/i,i ionate de la N5S5& lucrea,$ la de,voltarea unui ec/ivalent al diali,ei pentru @acien ii c$rora nu le (unc ionea,$ (icatul. 16 5lte cercet$ri +pa iale pro!it +$ )!'un$t$ ea+c$ trata!entul tu!orilor cere'rale& or'irii& o+teoporo,ei "i altor 'oli re+pon+a'ile pentru c/eltuireaa3niliarde de dolari dintr-un 'u-et pentru +$n$-7te tot !ai !ic. 17

Astzi* europenii testeaz clinic o pomp pentru inim bazat pe te&nolo,ia #ompelor $e combustibil ale navetelor spaiale( )ostul anual al bolilor $e inim i al infarctelor %n ;tatele .nite este estimat la peste 350 de !iliarde de dolari.1
9e econo!ii +-ar putea reali,a cu a3utorul ace+tor po!peD 9are ar (i valoarea ec=[ no!ic$ pe care a! puteao con(eri unui 0'ioreactor2 proiectat pentru cre"teH celulelor )n +pa iu 19 - un nou in+tru!ent (olo+it a+t$,i de la'oratoarele care cm tiv$ e+uturi pentru ini!i u!aneD20

%ntrebri asemntoare pot ti puse i %n ce privete orbirea* pier$erea uni membru i nefuncionarea rinic&ilor asociat cu $iabetul - o 'oal$ care co+t$O ora
actual$ Statele <nite cel pu in 132 de !iliarde de dolari anual& previ,iunile ce popula ia )!'$tr*ne"te.21

m dic*nd o cre"tere pe !$+ur$

In acelai timp* spaiul Ioac un rol crucial %n monitorizarea me$iului %nconIS rtor( -aveta francez ;# T'C* $e eKemplu* poart un aparat american* # A0 TIl care msoar ozonul i aerosolii $in zona polar( 22 9on(or!
unui +tudiu al la'a ratorului a!erican de 9ercet$ri Navale& 0)n (iecare an& por iuni uria"e din p$dl rile 5la+7$i& 9anadei de Nord& :u+iei "i 9/inei +unt di+tru+e de incendii& din Iun !ai p*n$ )n octo!'rie& c*nd v*nturile de !are altitudine poart$ uneori (u!ul pi !ii de 7ilo!etri.2 S@C6-4b@C5E III )l ur!$re"te. 23

%n acelai mo$* un proiect spaial <razilia'-A;A stu$iaz efectele ,lobale al transformrilor ecolo,ice $in re,iunea amazonian(24 C 0pa+$re2 a N5S5 !l +oar$

rit!ul de topire a 'anc/i,elor polare.25 5lte proiecte ecolo-ice +pa iale +a concentrea,$ pe do!enii diver+e& de la utili,area apei "i pe+cuit p*n$ la eco+ll te!ele e+tuarelor "i e(ectele ura-anului ?l Nino. 26

;pecia uman nu a $ispus nicio$at $e o cunoatere at+t $e precis i $e $etl liat a suprafeei terestre( -avete spaiale* ca 3ndeavor, au produ+ cantit$ i enorrcl de
date& nece+are pentru reali,area i!a-inilor de )nalt$ re,olu ie ale tundrei& de3 "erturilor "i 3un-lei& unde tr$ie+c -orilele pe cale de di+pari ie& +au ale ruineleH antice precu! 5n-7or Gat "i <'ar. @rintre alte utili,$ri& acelea"i date uluitor de preci+e ne pot a3uta +$ detect$! e!i $toarele KSE& +$ identi(ic$! pericolele li adre+a cur+elor de linie +au +$ pre,ice! inunda iile. 27

#IL /I* AVI A-E 1I #A)HETE La baza aerian ;c&riever $in )olora$o* $ouzeci i patru $e ore $in $ouz+< i patru* o m+n $e an,aIai ai .(;( Air!orce - nu !ai )n v*r+t$ de opt+pre,eE
+au nou$+pre,ece ani - +tau )n (a a co!puterelor "i controlea,$ +ateli ii care )l con3oar$ p$!*ntul la 12.000 de !ile nautice di+tan $. ?i operea,$ pe+te dou$,el de +ateli i& care )!preun$ (or!ea,$ N5NS65: Klo'al @o+itionin- S8+te!& re eail care-i poate indica loca ia preci+$ pe /art$ oricui e+te dotat cu un !ic receptB ie(tin.28

!olosit $e serviciile online* $e autostopiti* oferi* camiona,ii* vapoare* biV i companii $e telefonie* ca s nu mai menionm forele armate* D#;'ul este una $intre minunile epocii noastre( At+t $e importante +unt i!plica iile lui )n do!eniul +ecurit$ ii "i )n cel al a(ai cerilor& )nc*t
?uropa pl$nuie"te& de"i cu !are )nt*r,iere& +$-"i lan+e,e propriul +i3 te!& nu!it Kalileo. 29

.n lucru prea puin cunoscut $espre D#; este acela c el ne aIut s ne aflm si poziia %n timp* nu numai %n spaiu( Astfel* %n plus fa $e localizarea noastr spaial* sistemul funcioneaz i ca un sincronizator( %n cuvintele lui Dlen Dibbons $e la A$vanstar )ommunications* $e fiecare $at c+n$ scoatem bani $e la un bancomat sau formm un numr $e telefon >in$iferent $e reea@* sincronizarea vocii i fluKului $e $ate %n aceste Y(((W reele $e comunicare este aproape cu si,uran bazat pe timin,'ul D#; Y(((W care a ($cut +incroni,area la
nano+ecund$ acce+i'il$ pe+te tot )n lu!e& datorit$ cea+urilor ato!ice cu ce+iu "i ru'idiu a(late la 'ordul +ateli ilor K@S.2 Bene(iciul pro-ra!$rii preci+e "i al +incroni,$rii )n econo!ie nu a (o+t calculat )nc$. %i nu a! )nc/eiat enu!erarea. .e la atacurile de pe 11 +epte!'rie& e#per ii )n lupta antiterori+t$ au dedicat o aten ie +porit$ celor 200 de !ilioane de containere care circul$ pe !$ri "i oceane )n (iecare an. Cricare dintre ace+tea poate a+cunde o ar!$ 'iolo-ic$& un terori+t& ar!e& dro-uri +au alte produ+e de contra'and$. 5+t$,i& nu!ai dou$ procente +unt in+pectate la intrarea )n Statele <nite. 5d$u-a i containerele care +o+e+c pe p$!*nt "i prin aer.30

;ateliii D#; pot urmri* %n principiu* coor$onatele acestor containere( In viitor* nu $oar containerele* ci i fiecare pro$us $in ele va fi urmrit permanent %n cursul transportului $e la pro$uctor la an,rosist* la $etailist* pe rafturi i %n locuina clientului( #rototipurile unor sisteme $e urmrire sunt $eIa stu$iate sau testate $e companii precum 4al'0art* Tar,et* ;ears sau Qmart( 31

0ai mult* va veni o zi %n care multe pac&ete cu m+ncare* spre eKemplu* vor fi $otate cu cipuri care vor raporta permanent transportatorului starea pro$uselor %n cursul $eplasrii( Alte pac&ete*inteli,ente" %i vor procesa coninutul pe $rum( )onectarea acestora la D#; sau la sisteme $e satelii similare va transforma lar,i sectoare $in $omeniul transporturilor sau in$ustriei alimentare* vor asi,ura pro$use mai proaspete i o calitate mai bun a &ranei i altor mrfuri ambalate* vor sc&imba economia pro$uciei i $istribuiei %n $iverse $omenii ' i vor %mbuntii securitatea( )a orice te&nolo,ie* D#;'ul are i un potenial ne,ativ( El ne poate face vieile mai si,ure* poate urmri un autove&icul plin cu teroriti Al dae$a prin $eertul 3emenului* $ar poate $ezvlui i o vizit la bor$el sau la o banc elveian( Ins acelai lucru %l pot face i coo2ie3urile dintr-un co!puter +au vecinii
vor'$re i. Bene(iciile "i +acri(iciile tre'uie pu+e )n 'alan $. <nul dintre cele !ai i!portante avanta3e econo!ice ale K@S-ului +e va concreti,a )n+$ nu!ai atunci c*nd +i+te!ele de control ale tra(icului aerian& a+t$,i a(late la +ol& vor deveni doar o pla+$ de +i-uran $ pentru alternativa locali,at$ )n +@a iu. 5+t$,i& planurile de ,'or o'li-$ cele !ai !ulte avioane +$ ,'oare de la un +e!nal radio tere+tru c$tre altul& ade+eori prin ,one de tra(ic inten+. 9apacitatea e+te li!itat$ )n 3urul ora"elor i!portante.32b<n +i+te! de control K@S poate !$ri acea+t$ capacitate& ca "i preci,ia. 33 .e a+e!enea& el poate per!ite ateri,area )n condi ii care a+t$,i +unt con+iderate pro/i'itive& inclu+iv pe aeroporturi )ndep$rtate +au !ici& "i poate )!'o-$ i navi-a ia aerian$ pe+te ocean& totul la co+turi !ult uiai !ici dec*t cu a3utorul +i+te!ului actual& tere+tru.34

%nc i mai remarcabil este D#;'ul $iferenial ,lobal elaborat recent $e -A;V la Jet #ropulsion Lab $in #asa$ena* )alifornia i testat %n Droenlan$a i ;tateV .nite( Acum este capabil s poziioneze avioanele cu o precizie $e 3&9 inci
pe ori ,ontal$ "i 7&9 inci pe vertical$ oriunde )n lu!e. B@A +e laud$ c$ acea+ta e+teH 0)!'un$t$ ire de ordin 102 (a $ de preci,ia +i+te!elor actuale. 35

!" -TIE"ELE -EE:#L "ATE ALE AV./IEI Aa$ar* activitatea spaial se $ove$ete rentabil pentru economia emer,enV '
ade+eori )n !oduri nev$,ute - "i o(er$ !otive de opti!i+!. <n +tudiu al in+tiH tului EidMe+t :e+earc/ a e+ti!at c$ (iecare dolar inve+tit de N5S5 adau-$ noul dolari la produ+ul intern 'rut al Statelor <nite.36 C alt$ anali,$& e(ectuat$ de 9/a+B ?cono!etric+& a +u-erat c$ cercetarea +pa ial$ anun $ cre"teri ale productivit$ i care +-ar traduce )n pro(ituri de 43W )n raport cu inve+ti ia.37 5ce+te e+ti!$ri +uni relativ dep$"ite& ne+i-ure "i inco!plete. 9u toate ace+tea& c/iar dac$ le reduce! ar'itrar& tot vor +u-era convin-$tor c$ activitatea +pa ial$ e+te deo+e'it de rentai 'il$ pentru econo!ie. %i totu"i nu utili,$! dec*t o !ic$ parte a poten ialului +$ul

La orizont se profileaz mii i mii $e noi satelii pe firmament( Al,eria* #aLV tanul i -i,eria au ac&iziionat $eIa micro'satelii care c+ntresc puin mai mulV $e CE $e Lilo,rame* capabili s transporte ec&ipamente $e %nre,istrare

vi$eo* alei cror costuri $e lansare sunt net inferioare celor ale sateliilor convenionali(BG #rol fesorul 0artin ;Seetin,* an,aIat al companiei pro$uctoare* ;urre5 ;atelliteI Tec&nolo,5 $in 0area <ritanie* susine c %n zece ani vom lansa satelii $e m+l rimea unei cri $e cre$it( #e msur ce sca$ $imensiunile i costurile* ei vor $el veni mai ieftini* $+n$ posibilitatea companiilor mici* or,anizaiilor ne,uvernamenl tale* ,rupurilor private i c&iar in$ivizilor ' buni sau ri ' +$ "i-i per!it$.
@e +curt& e+te !o!entul +$ recunoa"te! c$& p*n$ "i )n ter!eni +trict econtl !ici& -oana +pre +pa iu nu poate (i i-norat$. @ri!ii pa"i ai o!enirii )n +pa iul co+i !ic creea,$ de3a o valoare i!portant$ pe p$!*nt& )n !oduri la care civili,a iileH anterioare nu puteau dec*t +$ vi+e,e. Iar ace+ta e+te nu!ai )nceputul. 5+t$,i& pe+te cinci,eci de na iuni +u+tin c$ au pro-ra!e +pa iale. 39 .ar -uveH nele nu +unt +in-ure )n +pa iu. )n 2004& dou$,eci "i "a+e de co!panii +e luptaB pentru pre!iul 5n+ari 4& acordat pri!ei co!panii private care va con+trui o nai vet$ capa'il$ +$ poarte trei oa!eni )n +pa iul +u'or'ital "i va repeta te+tul cu acel la"i ve/icul& la un interval de dou$ +$pt$!*ni. Scopul: accelerarea de,volt$rii turi9i !ului +pa ial co!ercial.40

#e 4 octo!'rie 2004 - la e#act 47 de ani de la ,iua )n care a (o+t lan+at SputnH 3


SpaceShi@ne a a3un+ )n +pa iul +u'or'ital "i a c*"ti-at pre!iul. Naveta nu a (o+l (inan at$ din (onduri -uverna!entale& cei 20 de !ilioane de dolari nece+ari (iin> (urni,a i de @aul 5llen& co-(ondator al Eicro+o(t. @ilotul +$u& Brian Binnie& a (oS a 434-a (iin $ u!an$ care a p$r$+it 6erra "i +-a aventurat )n +pa iu.41

)u c+teva luni mai $evreme* c+n$ Spirit "i @pportunit:, dou$ ve/icule al N5S5& au
ateri,at )n +i-uran $ pe Earte& directorul ad3unct al la'oratorului Be
0"Btia

in mi=care BBBBBBBBBBBBBBBB

CD

propulsion* Eu,ene Tattini* a estimat c evenimentul a a$us zece miliar$e $e clicL'uri pe Internet* $e la oameni care $oreau s urmreasc tirile si s+ participe la importana momentului(42 )&iar $ac nu mai operam alte sc&imbri ale locaiei avuiei ' $ac nu am fi transferat'o ctre Asia i ctre re,iunile'state %n formare* $ac nu ar fi eKistat locuri cu valoare a$u,at mare* $ac nu am fi ,lobalizat i re,lobalizat economia mon$ial* saltul $incolo $e planeta noastr* %n sine* ar fi constituit un moment revoluionar %n crearea avuiei( De aceea* $ovezile cumulate sunt copleitoare( Transformm simultan relaia avuiei at+t cu timpul c+t i cu spaiul ' dou$ dintre principiile ultra(unda!entale
care au +tat la 'a,a )ntre-ii econo!ii& )nc$ de c*nd era! v*n$tori "i cule-$tori. 5+t$,i& avu ia nu e+te doar revolu ionar$& ea devine din ce )n !ai !ult a+t(el. Nu e+te nici e#clu+iv o pro'le!$ de te/nolo-ie. 5ve! de-a (ace& a"a cu! vo! de!on+tra )n continuare& "i cu o revolu ie a !in ii.

#A"TEA A )I-)EA

%ncre$erea c

%n +)noatere

)A#IT L.L 15 LI0ITA ).- A1TE"II A

N
$e ctre o alta(

,u5en T&i <in&* un ranca $e vreo cincizeci $e ani* cultiv orez %ntr',r$ini* la 98 $e mile su$ fa $e Hanoi(= -oi nu putem face ace lucru(

Tatiana "aseiLina* la vreo $ouzeci $e ani* monteaz m+nerele portierelor automobilele AvtoVAZ ce parcur, linia $e asamblare a fabricii $in To,liatti* ora in$ustrial $in su$ul 0oscovei(7 1i* la fel ca %n cazul rncii $in Vietnam* n nu putem utiliza aceast linie $e pro$ucie( Vieile i culturile celor $ou femei sunt eKtrem $e $iferite( .na simbolize pro$ucia a,rar* iar cealalt* pro$ucia in$ustrial( )u toate acestea* ambele iese %n economii %n care principalele valori* resurse i pro$use sunt* %n cuvinteV economitilor* rivale" ' utilizarea lor $e ctre o parte elimin utilizarea simul %ntruc+t cele mai multe economii sunt %nc a,rare sau in$ustriale* nu trebui s ne mire faptul c maIoritatea economitilor i'au $e$icat carierele colectrii $ $ate* analizrii i teoretizrii cu privire la miIloacele rivale $e creare a avuiei( Dintr'o $at* ca s spunem aa* apare un sistem $iferit $e creare a avuiei* i acesta nu este provocat $oar $e sc&imbri $ramatice ale relaiei noastre cu ti pul i spaiul* ci i $e un al treilea principiu ultrafun$amental2 cunoaterea( "spunsul economitilor retro,razi a fost fie ne,area importanei sale* con nu+n$ s lucreze ca i cum nu ar fi eKistat* fie stu$ierea cunoaterii cu miIloa" nepotrivite( .n motiv este acela c* spre $eosebire $e orez i m+nerul portiere cunoaterea este intan,ibil* iar %ncercrile $e a o $efini $uc* $e obicei* la un = 'irint din care nu e#i+t$ o ie"ire decent$.
.in (ericire& pentru +copurile noa+tre nu ave! nevoie de o trecere )n revi+F e#/au+tiv$ a nenu!$ratelor de(ini ii concurente. Nu ave! nevoie nici de pre ,ie de+$v*r"it$ "i de particulari,area )!pin+$ la e#tre!. Cric*t de ne+ati+($c$to

f putea p$rea& pentru +copurile noa+tre nu ave! nevoie dec*t de o de(ini ie de lucru care +$ ne a3ute
la de+coperirea !odului )n care e+te tran+(or!at$ 'a,a noa+tr$ -lo'al$ de cunoa"tere- "i a !odului )n care tran+(or!$rile de a+t$,i vor a(ecta viitorul.

abor$are folosit a$eseori separ cunoaterea $e $ate i informaii( Datele bunt $escrise* $e obicei* ca fiin$ obiecte $iscrete* lipsite $e conteKt ' $e eKemplu* trei sute $e aciuni"( )+n$ $atele sunt plasate %n conteKt* ele $evin informaii ' $e eKemplu* avem trei sute $e aciuni $e la compania farmaceutic :"( -umai atunci c+n$ informaia este confi,urat %n mo$ele superioare* mai lar,i si conectate cu alte mo$ele* aIun,em la ceva ce am putea numi cunoatere ' de e#e!plu& 0ave! trei +ute de ac iuni de la co!pania (ar!aceutic$ 4 care au urcat cu
dou$ puncte pe o pia $ )n cre"tere& dar volu!ul e+te !ic "i e+te po+i'il ca :e,erva 1ederal$ +$ crea+c$ rata do'*n,ilor.2 5ce+ta e+te +en+ul pe care )l d$! ter!enilor )n continuare& dar& evit*nd repeti ia o'o+itoare a (ra,ei 0date& in(or!a ii "i cunoa"tere2& vo! (olo+i acolo unde e+te po+i'il& cuvintele cunoa.tere +au in)orma0ie pentru a de+e!na toate cele de !ai +u+.3

%n cel mai bun caz* aceste $istincii luate %mpreun ofer numai o $efiniie ,rosier a cunoaterii. )n+$ acea+ta e+te adecvat$ pentru noi& atunci c*nd de+crie! ceea ce
ar putea (i nu!it 0+ur+a de cunoa"tere2 a +i+te!ului avu iei revolu ionare. Eiliarde de cuvinte de+pre econo!ia cunoa"terii au (o+t +cri+e& ro+tite& di-i-ti,ate "i di+putate )n aproape toate li!'ile p$!*ntului& dar pu ine dintre ele arat$ cu claritate c*t de di(erit$ e+te cunoa"terea )n raport cu orice alte re+ur+e +au !i3loace care intr$ )n crearea avu iei. S$ ne opri! a+upra c*torva dintre ele.

=(
vi,i c*t pute i !ai

9unoa"terea utili,a !ul i oa!eni

e+te !erentnon-rivala. por iune (olo+e+c& de cu o at*t

.u!neavoa+tr$ ($r$ !ai a e+te !are

"i o

un !ilion de al i indi!ic"ora. po+i'ilitatea )n ca realitate& cineva cu +$

aceea"i

in(or!a ie

-enere,e "i !ai !ult$ cunoa"tere pe 'a,a ei.

IneKistena unui rival al cunoaterii nu are nimic $e'a face cu costul sau ,ratuitatea folosirii ei( #atentele* cop5ri,&t'urile sau te&nolo,ia anti'piratare pot proteIa o anumit parte a cunoaterii* nepermi+n$ celor care nu pltesc s o utilizeze( Dar aici este vorba $e construcii le,ale* nu $e caracterul inerent al cunoaterii %nsei* care este prin natura sa inepuizabil( Aritmetica nu se consum atunci c+n$
8

aplic$!.
ae

In econo!iile avan+ate de a+t$,i& !area !a3oritate a lucr$torilor +e ocup$ cu crearea +au +c/i!'ul de date non-rivale& in(or!a ii "i cunoa"tere. .ar nu a! au,it unul dintre talerele 'alan ei +e )nclin$. nici o teorie care +$ e#pun$ +i+te!atic interac iunea +ectoarelor rivale "i non-nvale )n )ntrea-a econo!ie "i +$ ne e#plice ce +e petrece atunci c*nd

7(

9unoa"terea e+te intan-i'il$. Nu o pute! atin-e& )ndoi +au lovi. .ar o pu-

te! !anipula - ceea ce "i (ace!.

B(.9unoa"terea e+te non-liniara. Idei !inore pot aduce re,ultate uluitoare. Stu- en ii de la Stan(ord
Berr8 gan- "i .avid 1ilo au )nte!eiat ga/ooH @ur "i +i!plu a"e,*nd pe cate-orii +ite-urile lor (avorite. 4 1red S!it/& tot pe vre!ea +tuden iH a reali,at c$ )ntr-o econo!ie accelerata oa!enii vor pl$ti !ai !ult pentru vite,H "i a (ondat 1ederal ?#pre++& cea !ai 'un$ co!panie de colet$rie din lu!e. 5

4.

)unoaterea

este

relaional(

rice

bucic

in$ivi$ual

$e

cunoateV aIun,e s aib sens numai atunci c+n$ este IuKtapus cu alte pri* care %i furV zeaz conteKtul( )+teo$at* conteKtul poate fi comunicat fr cuvinte* printre z+mbet sau o %ncruntare. 5. 6. )unoaterea este cole,iala( )u c+t este mai mult* cu at+t sunt mai )unoaterea este mai uor transportabil $ec+t orice alt pro$us( corJ pleKe* mai numeroase i mai variate posibilele combinaii folositoare( )onvel tit %n 0 "i 1& ea poate (i tri!i+$ in+tantaneu unei per+oane din vecin$tate +au c*tH ,ece !ilioane
de per+oane& din Lon- ;on- p*n$ la La!'ur-& la acela"i pre in(irH

7. 8.

)unoaterea poate fi comprimat in simboluri i abstraciuni( )unoaterea poate fi stocata %n bucele $in ce %n ce mai mici(

%ncercaiV comprimai un prIitor $e p+ine tan,ibil"( Tos&iba a H trat )n $artea recorduri'or, )n 2004& cu un /ard di+7 de co!puter !ai !ic deH un ti!'ru po"tal. 6
)n cur*nd vo! avea +tocarea la nivel nano!etric& adic$ H ordinul !iliardi!ilor de !etru& 'a c/iar "i la o +car$ !ai !ic$& )n ca,ul )n caH cunoa"terea de care di+pune! e+te corect$. 7

9. tacit(
10.

)unoaterea poate fi eKplicita sau implicit* eKprimata sau nu*

%mprtit sau tacita( -u eKist o mas* un camion sau orice alt tan,ibil"
9unoa"terea e+te -reu de i,olat ?a +e r$+p*nde"te.

Dac punem toate aceste caracteristici la un loc* sf+rim prin a avea ceva at+t $e $iferit $e tan,ibile* preocuparea tra$iional a economitilor* %nc+t muli $inV ei %i scutur capul ne%ncreztori i* la fel ca muli alii* caut refu,iu %n lumeaV care o cunosc ' cea a tan-i'ilelor rivale.
6otu"i& nici !$car toate ace+te di(eren e nu epui,ea,$ !odurile )n care cunoH terea re(u,$ +$ +e )n+crie )n cate-oriile econo!ice e#i+tente. ACNI:?5 95<9I<9<:IAC: @atri!oniul cunoa"terii are caracteri+tici +tranii& parado#ale. K*ndi i-v$ la diH renta dintre a cu!p$ra o !a"in$ "i a cu!p$ra cunoa"terea proprietarului de+ H acea !a"in$. @roprietarii +au produc$torii unei cunoa"teri e#tre! de valoroa+e +unt proH 3a i de le-e. Nu cu !ult ti!p )n ur!$& corpora ia Aoc7/eed-Eartin a dat )n 3ude3 cat$ Boein-& +u+ in*nd c$ un in-iner de la Aoc7/eed pleca+e cu !ii de pa-ini de+pre +i+te!ele de lan+are a rac/etelor "i e+ti!$ri ale co+turilor& care au a3un+ II co!pania rival$. 5cu,area +u+ inea c$ docu!entele au (o+t utili,ate de Boeini pentru a c*"ti-a un contract de !ulte !iliarde de dolari.8

Acest eKemplu ne $uce la ceea ce profesorul 0aK <oisot $e la E;ADE >LI Escuela ;uperior $e A$ministracion 5 Direccion $e Empresas@ & a nu!it un par*l do#.
0Naloarea 'unurilor (i,ice e+te +ta'ilit$ prin co!pararea lor.2 9u!p$r$torul

nei maini lovete pneurile* se uit sub capot* cere sfatul prietenilor*

con$uce prob o To5ota* un !or$ sau un VolLsSa,en( Aciunile sale nu re$uc valoarea

mainii( prin contrast* s spunem c %n cazul LocL&ee$'<oein,* o alt companie $in $omeniu* -ort&rop* ar fi $orit s cumpere $atele secrete ale firmei LocL&ee$( #entru a le stabili valoarea* -ort&rop ar fi trebuit s tie ce conin( Dar %n clipa %n care ar fi aflat acest lucru* secretul ar fi $isprut i cel puin o parte $in valoarea sa ar fi fost pier$ut( %n cuvintele lui <oisot* informaia $espre bunurile informaionale Y(((W nu poate fi rsp+n$it fr s i se afecteze raritatea" ' c/iar raritatea pe care +e 'a,ea,$
valoarea +a. 5r (i ca "i cu! te-ai uita +u' capota unei !a"ini "i i-ai (ura +i+te!ul de ali!entare cu co!'u+ti'il. )ntr-o econo!ie tot !ai 'a,at$ pe cunoa"tere "i inova ie& ace+t parado# ere ea,$ o pro'le!$ +erioa+$ nu doar pentru econo!i"ti& ci "i pentru econo!ie. 5+t(el& continu$ Boi+ot& 0c*nd in(or!a ia )ncetea,$ +$ 3oace doar un rol de +uport al tran ,ac iilor econo!ice& c*nd devine principalul lor o'iectiv& lo-ica ce re-le!entea,$ produc ia "i +c/i!'ul 'unurilor (i,ice )ncetea,$ +$ +e aplice.2 9

Accentuarea rolului cunoaterii nu este numai un obstacol minor( Economitii sper+n$ s transforme economia %ntr'o tiin la fel $e precis i $e pre$ictibiL ca fizica lui -eSton* i'au ima,inat'o la un moment $at ca fiin$ $eterminist* ec&i librat* cu o funcionare aproape mecanic( )&iar i astzi* o mare parte a econo miei* %n care intr motenirile lui A$am ;mit&* Davi$ "icar$o i* mai t+rziu* 0arK Qe5nes i 0ilton !rie$man* se bazeaz* mcar %n parte* tot pe mecanica neStonian i pe lo,ica cartezian( Totui* cu aproape un secol %n urm* teoria cuantic* relativitatea i principiu ne$eterminrii au pro$us o criz care i'a $us %nt+i pe fizicieni i apoi pe profani =P o mai bun %nele,ere a limitrilor mo$elului mecanic( A reieit c nu toate lucru file $in univers se comport* %ntot$eauna* cu re,ularitatea* pre$ictibilitatea i le ,itatea unei mainrii( %n cuvintele lui <oisot2 0esaIul Y(((W este $econcertan #entru cei care cre$ c economia este sau ar trebui s fie o tiin eKact2 bunu rile informaionale sunt ne$eterminate sub aspectul valorii( 1i* aa cum $escope rirea ne$eterminrii %n procesele fizice a inau,urat o mutaie para$i,matic* $P la fizica clasic la cea cuantic* la fel* ne$eterminarea bunurilor informaionalO cere o economie politic $istinct a informaiei(" Acum* s combinm %ntrebrile fr rspuns $espre cunoatere cu cele ri $icate $e transformrile ra$icale ale relaiei noastre cu timpul i spaiul* i von Iucepe
sa

reali,$! c*t de pu in lucruri cunoa"te! de+pre +i+te!ul avu iei reve iutionare ce tran+(or!$

a+t$,i 5!erica "i +e r$+p*nde"te pe tot -lo'ul. @entru )ncep$tori& de c*t$ cunoa"tere e+te vor'aD

)A#IT L.L 16

#ET" L.L ZILEI

spre cunoaterea" pe care se bazeaz ea( Daca* $e eKemplu* cunoaterea este petrolul economiei $e m+ine* aa cum sJ su,erat %n numeroase r+n$uri* atunci care sunt rezervele $e acest iei" intafl ,ibilF )ompaniile petroliere* armatele* tra$erii $e pe 4all ;treet i eicii $in riV ml 0iIlociu c&eltuiesc averi %ntre,i pentru a estima cantitatea real ' $iferitV cea pretins ' a rezervelor ,lobale $e iei(= Dar tie cineva c+t $e mult omoa0 lumeaF ;au cum se mo$ific stocul mon$ial $e cunoatereF )+t $e mult mefl cunoscutF i c+t valoreazF #entru a rspun$e unor astfel $e %ntrebri* trebuie s+ $esc&i$em c+teva pfl teci surprinztoare* s+ eKplorm convin,eri bizare $espre tot ceea ce cunoateWV %ncep+n$ $e la <iblie i )oran p+n la tiin* $e la comportamentul castorilor roiile toKice( ). )RT ! L ;I0 0AI 0.LT(((F #unctul nostru $e plecare este un fapt esenial2 cunoaterea ' un alt principg ultrafun$amental al avuiei revoluionare ' a $evenit una $intre componentV comportamentului nostru social i economic( Acesta este motivul pentru caV orice comparaie %ntre iei i cunoatere este %neltoare( 0o$alitile %n care %nma,azinm i livrm petrolul nu s'au sc&imbat prea mtlfl $e'a lun,ul ultimului secol ' ne bazm tot pe con$ucte* rezervoare i tancuri pfl troliere( Din contra* o $at cu rsp+n$irea computerelor* a sateliilor* telefoaneV mobile i a altor te&nolo,ii $i,itale* mo$ificm $rastic mo$urile %n care cremV stocm cunoaterea* viteza cu care ea se $e,ra$eaz* mo$ul %n care %i Iu$ecm V labilitatea* instrumentele pe care le utilizm pentru a face profit $e pe urmaV limbile %n care o eKprimm* ,ra$ul $e specializare i $e abstractizare %n care esfl or,anizat cunoaterea* analo,iile pe care ne bazm* msura %n care este cua< tificat i miIloacele $e informare care o $isemineaz( 0ai mult* toate aceste $imensiuni ale cunoaterii se transform simultan* I vite,e ne!ai)nt*lnite& de+c/i,*nd nenu!$rate c$i de a crea avu ie.
C alt$ di(eren $ e+en ial$ dintre petrol "i cunoa"tere e+te aceea c$& cu c*t u(l li,$! !ai !ult petrol& cu at*t ne r$!*ne !ai pu in. @rin contra+t& a"a cu! a(l

5E 2VINE

ric+t $e surprinztor ar putea prea* la fiK cincizeci $e ani $up inJ u,urarea economiei cunoaterii* cunoatem foarte puine lucruri $I

su,erat* cu c+t utilizm mai mult cunoatere* cu at+t crem mai mult( De una sin,urO aceast $iferen face ca o mare parte $in cunoaterea economic clasic s fie $epit( Economia nu mai poate fi $efinit ' aa cum

a fost a$esea '$rept tiina alocrii unor resurse limitate( )unoaterea este* prin $efiniie* inepuizabil( Aceste transformri ale mo$ului %n care interacionm cu cunoaterea au implicaii puternice asupra avuiei $in lumea real ' cine o o' ine "i cu!. ?le )i tri!it pe
3uri"ti& conta'ili "i )ntre-i or-ani+!e le-i+lative +$ +e lupte cu re+crierea re-ulilor e#i+tente )n ce prive"te ta#ele& conta'ilitatea& inti!itatea "i proprietatea intelectual$. ?le inten+i(ic$ co!peti ia "i accelerea,$ inova ia& deter!in$ peri!area vec/ilor re-le!ent$ri& creea,$ tur'ulen e per!anente "i revolu ii )n !etodolo-ii& pe pie e "i )n !ana-e!ent. )n acela"i ti!p& per!it unor indu+trii "i +ectoare )ntre-i +$ evolue,e dincolo de produc ia "i con+u!ul de !a+$ c$tre produ+e& +ervicii "i e#perien e cu valoare ad$u-at$ !ai ridicat$& !ai per+onali,ate. Eai !ult dec*t orice& ace+te tran+(or!$ri ale cunoa"terii cer o luare a deci,iei !ai inteli-ent$& !ai rapid$& )n condi ii !ult !ai co!ple#e& dac$ nu c/iar /aotice. )n ciuda celor de !ai +u+& )n toate anali,ele "i +tudiile re(eritoare la econo!iile e!er-ente 'a,ate pe cunoa"tere& i!pactul cunoa"terii a+upra cre$rii de avu ie a (o+t "i r$!*ne +u'evaluat de o !anier$ ce duce la conclu,ii co!plet -re"ite. C_?AY:II %I @5N6C1I .e"i Statele <nite continu$ +$ r$!*n$ o !are putere )n do!eniul indu+trial& !ai pu in de 20W din (or a de !unc$ a!erican$ e+te an-a3at$ )n ace+t +ector. Nu !ai pu in de 56W dintre lucr$tori )ndepline+c +arcini !ana-eriale& (inanciare& de v*n,$ri& clericale +au pro(e+ionale. 9ate-oria cu cea !ai !are cre"tere e+te cea a pro(e+ioni"tilor& cea care utili,ea,$ cel !ai !ult cunoa"terea. 2

Aceste cifre* citate $e nenumrate ori* subestimeaz totui realitatea( 0ult mai* mult $e E9e $in m+na $e lucru este an,aIat %n activiti le,ate $e cunoatere* ata pentru c %n prezent muli operatori ai unor mainrii* aflai fie %n oelriile americane $e ultim ,eneraie* fie %n fabricile su$'coreene $e pro$use $e lar, consum* %i petrec cea mai mare parte $in timp cu oc&ii pe ecranele computerelor* cam la fel ca piloii $in cabina unui <oein, ?C?( 1oferii $e camioane se bazeaz pe computerele $in cabine( B Ei nu pot fi consi$erai $rept lucrtori %n $omeniul cunoaterii* $ar ,enereaz* proceseaz i transmit $atele i informaiile pe care aceasta se bazeaz( In realitate* ei sunt lucrtori cu Iumtate $e norm %n $omeniul cunoaterii* $ar nerecunoscui ca atare( Iar acesta nu este sin,urul element neluat %n calcul( )unoaterea pe care o uti'&zm cu toii pentru a crea avuie inclu$e o cunoatere ,reu $e msurat* tacit sau ascuns %n creierele noastre( )eea ce ne face cunosctori"* $e eKemplu* este %nele,erea zilnic a celor $in Iurul nostru( Ea inclu$e cunoaterea celor %n care putem avea %ncre$ere* a mo$ului %n care va reaciona eful la aflarea unei veti proaste sau a funcionrii ec&ipei( De asemenea* inclu$e aptitu$inile profesionale i coir5 portamentul la locul $e munc* pe care le putem $eprin$e $oar privin$u'i pe altiiU In sf+rit* inclu$e cunoaterea unor elemente $espre or,anismul i mintea noastr*M cum lucreaz i ce ne permit s+ facem(

0ulte $intre aceste cunotine tacite sunt nesemnificative( Dar altele sunt esenl iale vieii $e zi cu zi i sarcinilor noastre pro$uctive( Ele constituie acea parte a minii noastre $e care* $e cele mai multe ori* nici nu suntem contieni( Tocmai pentru c este at+t $e variat i at+t $e ascuns* aceast cunoatere este a$eseaW i,norat $e economiti( #e scurt* $in acest motiv i nu numai* cunoaterea a fost mult vreme $esconI si$erat $e ctre economiti* iar astzi mai mult $ec+t oric+n$( #rin urmare* penI tru a arunca o privire %n economia $e m+ine* trebuie s compensm aceast lipsa $e cunotine $espre cunoatere( 0ADAZIA - A;T"N I-TE"I A"N !iecare $intre noi* la orice moment $at* $ispune $e un inventar in$ivi$ualizaiW al cunoaterii le,ate $e munc i $e avuie( ; spunem c autorii cunosc c+te cevaI $espre arta scrisului i $espre in$ustria e$itorial( Dentitii tiu $espre $ini( 0eC canicii auto* $espre maini( Dar nu toat cunoaterea aparine in$ivizilor Ec&ipe $e lucru* companii* ini $ustrii* instituii i economii %ntre,i %i $ezvolt la un moment $at propriul lor $e_ pozit $e cunoatere( Acelai lucru poate fi spus $espre societi i naiuni( Toat aceast cunoatere este stocat %n $ou mo$uri fun$amental $iferite( I parte se ,sete %n craniile noastre( In fiecare $intre noi eKist o ma,azie invizi'l bil* plin $e cunoatere i $e $ate i informaii precursoare( Dar* spre $eosebire $e un $epozit* aceast zon este i un atelier* %n care noi ' sau* mai bine spus*W procesele electroc&imice ' !ut$& adau-$& "ter- "i rearan3ea,$ )n
per!anen $ nu-U !ere& +i!'oluri& cuvinte& i!a-ini "i a!intiri& a!e+tec*ndu-le cu e!o iile "i cre*ndH a+t(el -*nduri noi. @e !$+ur$ ce cur-& ace+te -*nduri pot include orice& de la cota iile de pe GallQ Street p*n$ la idei de+pre clien i& +(atul unui prieten cu privire la 3ocul de -ol( +auU o (or!ul$ te/nic$ pentru )!'un$t$ irea unui produ+& toate ace+tea (iind )ntrerupte de (la+/-uri din !eciul de a+ear$& (ra-!ente de clipuri pu'licitare "i idei de+preQ un raport ce tre'uia ter!inat !ai de!ult. Auate individual& ace+te o'iecte di+parate +-ar putea +$ nu ai'$ prea !ult +en+.U .ar rearan3ate& ele cap$t$ (or!$ "i un )n ele+ !ai lar-. 5de+ea& ele +e tran+(or!$S )n ac iuni care !odi(ic$ deci,ii i!portante de+pre via a& !unca "i avu ia noa+tr$.Q )n-ri3orarea pentru copilul 'olnav +-ar putea +$ nu ne la+e +$ ne concentr$! a+u-U pra raportului +au +$ re+pecta! o !t*lnire i!portant$& )n ti!p ce o c$dere a 'ur+eiQ ne poate deter!ina +$ a!*n$! +c/i!'area !a"inii. S$ +tudie! acu! ace+t depo,it-atelier al cunoa"terii. .ac$ ne-a! putea reduce la di!en+iuni nano!etrice "i a! intra ace+t +pa iu al !i"c$rii per!anente&

am ,si iruri i stive nenumrate $e fapte i presupuneri( Am ,si concepte amestecate %ntre ele* puse unele peste altele sau conectate %ntre ele( %ntr'un al loc am ,si toate ipotezele noastre ' plauzibile sau nu ' $espre oameni* $ra,oste* seK* natur* timp* spaiu* reli,ie* politic* via* moarte i

cauzalitate( Ascuns %ntr'un colior %ntunecat* am ,si ,ramatica* limba pe care o utilizm i lo,ica* re,ulile pe care le aplicm pentru a obine i a a$ministra colecia noastr $e sensuri( Este un loc a,lomerat* a,itat* %n continu activitate c&iar i atunci c+n$ $ormim* %n timp ce o anumit cunoatere este pier$ut permanent* uitat* mutat sau $epit* o alta* nou i relevant* este a$u,at fr %ncetare( #utem numi toate acestea rezerva noastr personal $e cunoatere( Toi $ispunem $e aa ceva( 1ase miliar$e $e astfel $e $epozite circul pe faa pm+ntului astzi( 0ai multe $ec+t oric+n$ %n istorie( D A"A;Q )ea mai mare parte a cunoaterii mon$iale este %ns stocat %n afara creierelor noastre( Ea este cunoaterea acumulat $in vremuri strvec&i ' i cea a prezentului ' )n!a-a,inat$ e#tern pe diver+e +uporturi& de la ,idurile unei pe"teri p*n$ la
ulti!ele /ard-di+curi "i .N.-uri. 6i!p de !ii "i !ii de ani& oa!enii au di+pu+ de !odalit$ i li!itate de a-"i tran+(era in(or!a ia de la o -enera ie la cealalt$. )n a(ara le-endelor >pove+tite "i repove+tite tot !ai de(or!atV& cea !ai !are parte a cunoa"terii a !urit o dat$ cu de in$torul +$u "i cu (iecare -enera ie. @rin ur!are& rit!ul +c/i!'$rii +ociale "i te/nolo-ice )n ace+te +ociet$ i pri!itive era at*t de lent& )nc*t c/iar "i relat$rile preci+e nu ($ceau dec*t de reia acelea"i pove"ti la ne+(*r"it.4

.n pro,res ,i,antic a intervenit acum B(E88 $e ani* c+n$ un ,eniu uitat a $esenat prima picto,ram sau i$eo,ram pe o piatr sau pe zi$ul unei peteri* pentru a imortaliza un eveniment* o persoan sau un lucru ' %ncep+n$ astfel s stoc&eze amintiri non'verbale %n afara creierului uman( E .n alt salt %nainte a fost inventarea $iferitelor forme $e scriere( Dup alte c+teva mii $e ani au intervenit alte evoluii maIore* cu inventarea succesiv a bibliotecilor* sistemelor $e in$eKare i $e imprimare* toate acestea cresc+n$ ritmul %n care cunoaterea s'a acumulat $e'a lun,ul ,eneraiilor succesive( Este tulburtor s realizezi c fr acest factor ' creterea capacitii noastre $e a ,enera i a acumula cunoatere ' am fi trit %n continuare $oar ceva mai bine $ec+t strmoii notri $e acum B(E88 $e ani( Astzi* o $at cu apariia unor computere tot mai puternice* cu %nmulirea site'uri'Ior Seb i a miIloacelor $e informare %n mas* ,enerm ' i acumulm ' $ate* mformatii i cunoatere la viteze fr prece$ent( #entru a le armoniza* %n ultimele $ecenii am construit ceea ce poate fi consi$erat pe $rept cuv+nt un creier uria
ln

afara i %n plus fa $e cele ase miliar$e $e creiere in$ivi$uale(


)a

Acest me,a'creier ,lobal este %nc acela al unui copil* incomplet $ezvoltat* %n re %nc nu s'au format coneKiunile a$ulte( )u toate acestea* la un anumit moment necunoscut $in istoria mon$ial* cantitatea $e cunoatere

$in afara creier rului a $epit'o cu mult pe cea stocat %n interior( Dac mai trebuia $ove$it %ncaI o $at i,norana noastr %n ce privete cunoaterea* s lum %n consi$erare fap'i ml c aceast transformare unic $in istoria speciei noastre este fie necunoscutaW fie i,norat $e umanitate( Acest creier eKterior" se eKtin$e cu o vitez incre$ibil( %n 7887* cercettorii $e la coala $e 0ana,ementul Informaiei i ;istemelor $in ca$rul universitihW californiene <erLele5 publicau o estimare potrivit creia cantitatea $e $ate* irtl formaii i cunoatere %nma,azinat %n form scris* ma,netic sau optic pe pari cursul unui sin,ur an este ec&ivalent cu cea coninut $e E88 $e milioane $eI biblioteci $e $imensiunea <ibliotecii )on,resului(" Este* spun ei* e,al cu toal cuvintele rostite vreo$at $e o fiin uman %nc $e la %nceputul timpurilor(" = Astzi* putem presupune c ritmul este c&iar mai rapi$( -umai atunci c+n$ a$u,m acest $epozit eKtern %n eKpansiune la ceea cel eKist $eIa %n ase miliar$e $e creiere aIun,em la rezervele totale $e cunoatereW ale speciei umane ' ceea ce s'ar putea numi A,,re,ate ;uppl5 of QnoSle$,e sau A;Q N:Aerta 0!re!at# de CunoatereO.7 Aceasta $evine izvorul imens $in care poate fi alimentat avuia revoluionar( #rin urmare* noi transformm %ntrea,a relaie a avuiei* in$iferent $e form* cu principiul ultrafun$amental al cunoaterii ' aa cum am transformat le,tu'I iile sale cu timpul i spaiul( -umai recunosc+n$ acest lucru putem aprecia* pentru prima $at* $e ce avuia $e astzi este $iferit calitativ $e cea $in orice epocaW anterioar( .ITA/I DE ALZHEI0E" ;tu$iul celor $e la <erLele5 nu a fost sin,ura %ncercare $e a msura creieri ,lobal %n curs $e $ezvoltare( Informaticianul 0ic&ael E( LesL $e la !un$aia -aLi_ nal+ pentru tiine $in ;tatele .nite arunc* la r+n$ul su* o raz $e lumin asupr acestui subiect* $ezvolt+n$u'= pe o $irecie $iferit( #ornin$ $e la cele ase miliar$e $e creiere i baz+n$u'se pe ritmul %n care eli absorb i uit informaia* LesL calculeaz cu o anumit marI $e eroare c mei_ moria total a tuturor in$ivizilor %n via astzi" este ec&ivalent cu =(788 $e pet bii $e $ate(G )um un petabit este e,al cu =(=7E(GAA(A89(GC7(97C bii* =(788 pa (oarte !ult. .ar tot Ae+7 ne a+i-ur$ cu non"alan $ c$ 0pute! )n!a-a,ina di-it tot ceea ce (iecare
dintre noi )"i a!inte"te. @entru (iecare per+oan$ )n parte& nic !$car nu e+te di(icil.2 @*n$ la ur!$& continu$ el& 0a!ericanul !ediu petrece 3.304 ore pe an cu un ti +au altul de !edia.2 9irca 1.578 de ore +unt petrecute )n (a a televi,orului& alte H )n +$lile de cine!a - ceea ce a3un-e la circa 11 !ilioane de cuvinte. )nc$ 354 de ore +unt dedicate ,iarelor& revi+telor "i c$r ilor. :e,ultatul& +u-erea,$ el& 0e+te aceli c$ )n 70 de ani de via $ e"ti e#pu+ la circa "a+e -i-a'i i de 5S9II.2 9 5+t$,i pute cu!p$ra un /arddi+c de 400 de -i-a pentru co!puterul de aca+$.

)oncluzia pe care o tra,e cercettorul este aceea c prin combinarea informaiei %nma,azinate %n craniile umane cu cea stocat %n eKterior* aIun,em la circa =7(888 $e petabii $e informaie %n lume ' sau* mai pe %neles* pentru fiecare bit $intr'o memorie uman* eKist circa ali zece salvai %n ceea ce tocmai am numit
me

,a'creierul %n formare al planetei(

In sf+rit* toate aceste calcule l'au $eterminat pe LesL s su,ereze c nu este foarte $eparte ziua %n care elevii nu vor mai trebui s memoreze nimic ' ei vor purta un aparat care va conine totul pentru ei( Iar astfel aIun,em la nite %ntre bri fascinante( %i poate aIuta aceast Iucrie electronic pe bolnavii $e Alz&eimerF Iar $ac el are $reptate* i nu vom mai avea nevoie $e memorii interne pentru informaii* %nseamn c o parte $in creierul uman va $eveni inutilF 1i care va fi partea %nc necesar pentru cunoatereF Desi,ur* oricine se poate Iuca cu aceste numere i speculaii %n$rznee( #utem $iscuta $espre multita+2in!. in(or!a ie non-ver'al$ "i alte pro'le!e ale ace+tor e+ti!$ri.
Eai !ult& in(or!a ia e+te& a"a cu! nu tre'uie +$ ni +e rea!intea+c$& (oarte departe de cunoa"tere. Nici +tudiile celor de la Ber7ele8& nici calculele lui Ae+7 nu ne +pun ni!ic de+pre )n ele+ul celor !$+urate& cu toate c$ "i unele& "i celelalte traduc in(or!a ia )n 'i i. 9e e+te ceea ce 0"ti!2 noi e(ectivD C )ncercare de a r$+punde la acea+t$ )ntre'are a (o+t ($cut$ recent de 5drian Gool(+on de la .arMin :e+earc/ 1elloM la 9a!'r3d-e <niver+it8. )n cartea +a& '')e &-thout <enes, Gool(+on +crie: 0Crice e#i+t$& a e#i+tat +au poate e#i+ta )n acea+t$ lu!e +au )n oricare alta poate (i de+cri+ inte-ral prin colectarea co!plet$ a (aptelor relevante "i a +etului core+pondent de intercone#iuni lo-ice.2 10

Ai fi tentat s'= iei ime$iat $e ,uler i s'i spui* *A $aF" Dar nu e nevoie( EKpunerea sa asupra co,noscibilitii este impresionant* $ar* p+n la urm* 4oolfson ri$ic stea,ul alb i recunoate c ceea ce propune este* %n realitate* imposibil( Aa$ar* nici una $intre aceste %ncercri nu se apropie $e rspunsul la %ntrebarea c+t cunoatere semnificativ se ,sete %n toat aceast ma,azie sauic+t valoreaz* $ar toate cele $e mai sus susin ipoteza noastr c au loc transformri revoluionare %n principiul ultrafun$amentale ale cunoaterii ' transformri pentru care cuv+ntul re"olu&ie este un eufemi+!.
In (apt& trece! prin cea !ai pro(und$ de"teptare a +i+te!ului !ondial al cunoa"terii din !o!entul )n care +pecia noa+tr$ a )nceput +$ -*ndea+c$. @*n$ c*nd nu vo! di-era acea+t$ idee& cele !ai 'une planuri pentru viitor vor (i ilu,orii. Iar acea+t$ conclu,ie ne conduce c$tre ro"iile to#ice "i... capul )n-ropat al unui copil.

)A#)A-A ).- A1TE"II #E"I0ATE

ne cop0 ete astzi* un procent tot mai ri$icat $in ceea ce cunoatem este* $e fapt* totV mai puin a$evrat* iar lucrurile ar sta la fel c&iar $ac am putea cre$e %n ce nea spun miIloacele $e informare* c&iar $ac fiecare reclam ar reflecta realitateaV $ac fiecare avocat ar fi onest* fiecare politician $iscret* fiecare a$ulterin sincera i fiecare comis'voiaIor $irect Dac aa stau lucrurile* cum ar trebui in$ivizii ' i companiile sau statele ' si transforme principiul ultrafun$amental al cunoaterii %n avuieF anume cunoatere a fost %ntot$eauna necesar pentru a pro$uce avuie( V+n = torii primitivi trebuiau s tie care sunt tiparele $e mi,raie ale animalelor pe crei le urmreau( /ranii trebuiau s cunoasc o mulime $e lucruri $espre sol( In mo$l normal* o $at %nvat* aceast cunoatere continua s fie util ,eneraie $upl ,eneraie( 0uncitorii $in fabric trebuie s tie astzi cum s utilizeze mainJ riile rapi$ i si,ur* $ac vor s'i pstreze sluIba( In prezent* cunoaterea relevant pentru munc se sc&imb at+t $e rapi$* %na c+t tot mai mult cunoatere trebuie s fie acumulat at+t la locul $e munc* c+t i %n afara sa( %nvarea $evine un proces cu fluK continuu( Dar nu putem %nvaV totul $estul $e repe$e* ceea ce eKplic $e ce* $ac o parte $in ceea ce ,+n$im _ este stupi$* nu trebuie s ne simim Ienai( -u suntem sin,urii care cre$em $iJ verse prostii( 0otivul este acela c fiecare poriune $e cunoatere are o $urat $e via limi'_ tat( La un moment $at* ea nu mai este cunoatere* ci cunoatere perimat"( ADEVN"."ILE DE IE"I )onstituie 1epu,lica lui #laton sau Poetica lui Aristotel cunoatere"F ;au concepiile lui )onfucius ori QantF Desi,ur* le putem $escrie i$eile $rept %nelepciune I $ar %nelepciunea acestor autori sau filozofi era bazat pe ceea ce ei tiau ' proiW pria lor baz $e cunoatere ' iar !ulte dintre lucrurile pe care le
cuno"teau erauX )n realitate& (al+e. 5ri+totel& ale c$rui idei au do!inat ?uropa aproape dou$ !ii de ani& credea c$ tip$rii +unt a+e#ua i "i +-au n$+cut 0)n -enunile p$!*ntului2.1 Eai credea "i c$

+n$irea conteaz( Dar multe $intre faptele la care ne ,+n$im sunfl falseM iar multe $in convin,erile noastre sunt* cu si,urana* stupi$ei In ciu$a avalanei $e $ate* informaii i cunoatere care

ceanul In$ian este o mare %nc&is - eroare -eo-ra(ic$ pe care au )!p$rt$"it-o& dup$
+ecole& @tole!eu "i al i +avan i europeni "i i+la!ici. 2

%n secolul al IlI'lea $( )&r(* #orp&irius* bio,raful lui #ita,ora* %i asi,ura cititorii c $ac iei mu,urele unei plante* %l pui %n pm+nt i %l scoi $up trei luni* vei ,si fie capul unui copil* fie or,anele ,enitale ale unei femei( 3 %n secolul al Vll'lea* ;f+ntul Isi$or $in ;evilla %i asi,ura contemporanii c albinele se nasc $in ca$avre $e vite(" 4 .up$ cinci +ute de ani& un -eniu neconte+tat ca
Aeonardo da Ninci e#pri!a ur!$toarea convin-ere: ca+torii "tiu c$ te+ticulele lor +unt (olo+ite de oa!eni )n +copuri !edicinale. 09*nd e+te prin+ )n capcan$& +cria el& ca+torul "i le rupe cu din ii& l*+*ndu-le du"!anilor.25

)+n$ roiile* ori,inare $in America $e ;u$* au aIuns prima $at %n Europa* %n secolul al :VI'lea* in$ivizi $eosebit $e inteli,eni erau %ncre$inai c ele sunt toKice pentru fiinele umane( Abia $up $ou sute $e ani* Linne a susinut contrariul( De'abia %n 1820& un tip deo+e'it de )ndr$,ne a !*ncat dou$ ro"ii la r*nd& )n (a a unei
!ul i!i de oa!eni& pentru a de!on+tra c$ Ainne avea dreptate. 6

Dar cunoaterea perimat nu este %ntot$eauna amuzant( #+n %n 1892 era


"tiut de toat$ lu!ea - "i acceptat "tiin i(ic )nc$ din vre!ea lui Kalilei - c$ planeta Bupiter avea patru +ateli i. .ar acea+t$ cunoa"tere a (o+t dep$"it$ pe data de 9 +epte!'rie a acelui an& c*nd a+trono!ul ?. ?. Barnard de la o'+ervatorul Iic7 a de+coperit o a cincea lun$. 7 @*n$ )n 2003& a+trono!ii nu!$ra+er$ "ai,eci.8

In acelai mo$* zeci $e ani* oamenii $e tiin au consi$erat c sistemul nos' tru solar are $oar nou planete( Dar %n 2005& un a+trono! de la 9ali(ornia In+titute
o( 6ec/nolo-8 a de+coperit un o'iect& pe care 1-a nu!it 4ena& de+pre care el "i al i oa!eni de "tiin $ cred c$ e+te o a ,ecea planet$. 9
.PC

De asemenea* fiziolo,ul lon$onez L( ErsLine Hill raporta %n =A=7 c $ovezi tiinifice eKperimentale in$ic faptul c puritatea aerului2 nu are nici o importan"(=8 9* i oa!eni de pe )ntrea-a planet$ ar (i !urit dac$ nu a! (i de+coperit c$ el nu avea
dreptateD %i c* i pacien i !or a+t$,i pe paturile de +pital pentru c$ un doctor& de alt(el inteli-ent& +e 'a,ea,$ pe 0(apte2 peri!ate& )nv$ ate cu dou$,eci de ani )n ur!$& la (acultateD 9*te co!panii nu au +(*r"it cu 'urta )n +u+ pentru c$ au ac ionat pe 'a,a unor +trate-ii de !ar7etin- e#pirateD 9*te inve+ti ii nu +unt de+tinate e"ecului pentru c$ pleac$ de la in(or!a ii (inanciare dep$"iteD %i ce +$ !ai vor'i! de+pre dece+ele +i de,a+trele de !*ine care ne p*nde+c de dup$ col D S$ lu$!& drept e#e!plu& +teno-ra!ele reuniunii 9o!itetului 9on+ultativ al utili,atorilor 9?:N din +epte!'rie 2002 >9?:N e+te Cr-ani,a ia ?uropean$ pentru 9ercetare Nuclear$V. @rintre tri!iteri la deci,ii 0de a +e pune +cru!iere )n apropierea u"ilor e#terioare ale cl$dirilor i!portante2 "i noti(ic$ri de+pre 0+c/i!'$ri !a3ore ale +erviciului de livrare a core+ponden ei2 +e a+cunde un punct (or!ulat a+t(el: 0Nu!ele per+oanelor ce tre'uie contactate )n ca, de accident nuclear tre'uie reintrodu+e )n 'a,a de date a :e+ur+elor <!ane.211

#entru numele lui Dumnezeu* s'ar putea %ntreba cineva* cum poate lipsi lista #ersoanelor ce trebuie contactate %n caz $e acci$ent nuclearF "spunsul2 $eoa'

recei pentru maIoritatea oamenilor* informaia a eKpirat"* iar a$ministraia U resursele necesare pentru a asi,ura actualizarea sistematic(" A trebuit iI #re1e$intele or,anizaiei s+ sublinieze c %n eventualitatea unui acci$ent* piei $erile umane poteniale sunt uriae* i trebuie s ,sim o soluie(" # ti.L 0AT.1II E0IL3 )eea ce este clar* este c in$iferent $e mo$ul %n care stoc+m informaia* 0 baze $e $ate $i,itale sau %n creierele noastre* avem $e'a face cu ec&ivalentul pfl $ului mtuii Emil5* supra%ncrcat cu fapte* i$ei* teorii i ima,ini care au fost $eI pite sau %nlocuite $e alte a$evruri* probabil mai precise( mare parte a bazJ $e c.noatere a fiecrei persoane* afaceri* instituii sau societi este perimat( = Acceler+n$ sc&imbarea* acceleram i ritmul %n care cunoaterea $evine pfl
ma

t( Dac nu este a$us la zi permanent i fr

compromisuri* eKperiena %ntrfl sluIb $evine tot mai puin valoroas( <azele $e $ate aIun, s fie $epite fl inte jB reuim completarea lor( La fel sunt crile >inclusiv aceasta@ p+n la on la car e sunt publicate( )u fiecare milisecun$ care trece* acurateea cunoatfl noasta $espre investiii* piee* competitori* te&nolo,ie sau nevoile clientiloifl sc&imb( #rin urmare* fie c'i $au seama sau nu* companiile* ,uvernele ifl $ivizii se bazeaz astzi mai mult $ec+t oric+n$* %n $eciziile lor* pe o cunoatem perimat ' a$ic pe $ate i supoziii care au fost falsificate $e sc&imbare( .neori* $esi,ur* unele cunotine perimate $in trecut revin la via i se $fl ve$esc folositoare prezentului $atorit mo$ificrii conteKtului %n care sunt %nfl $rate* primin$ un nou sens( Dar* cel mai a$esea* opusul este valabil( )a o ironie a sorii* %n economiile avansate* companiile se lau$ cu mana J
met

ltul cunoaterii"* patrimoniul $e cunoatere" i proprietatea intelectuafl


cu

%ns*

toate numerele rume,ate $e analiti financiari* economiti* companifl

,uverne* nimeni nu tie c+t ne cost cunoaterea perimat atunci c+n$ se tra$ifl %n Ivirea unor $ecizii ,reite( )ineva ar putea %ntreba care este povara plasat"V investiiile in$ivi$uale* profiturile corporaiilor* $ezvoltarea economic* pro,ramfl $e re$ucere a srciei i crearea avuiei %n ,eneralF 0ai mult* sub toate acestea se ascun$e o transformare epistemolo,ic c&iafl
ma

i important( Ea nu afecteaz numai ceea ce consi$erm a fi

cunoaterea* cfl instrumentele pe care le folosim pentru a o obine( #rintre aceste instrumente fl ,+n$IriU puine sunt at+t $e importante ca analo,ia* prin care i$entificm sini laritati %ntre $ou sau trei fenomene i tra,em concluzii $e la unul pentru al a#iica altuia( ,reu putem vorbi sau ,+n$i fr a face analo,ii( Juctorul $e ,olf irlan$eI #a$raI, Harrin,ton %i spune unui reporter sportiv c .(;( pen %i testeaz i

a$evUt capacitatea $e a lovi Y((( W i'ai $ori s fii ca o main("=7 9eea ce ne du )napf3
ia di+cipolii lui NeMton& care a +pu+ c$ )ntre- co+!o+ul e+te 0ca o2 !a n$riX 5poi +unt to i cei de+pre care +e +pune c$ au .!intea unui co!puter2 +au 0doi ca c$rora li +e reco!and$ +$ 0inve+tea+c$ precu! un prc
9

opil2& ori cei

( i+t2 +au +$ 0-*ndea+c$ la (el ca un -eniu2. 5nalo-ii i!plicite +unt con+truite SiNar )n li!'a3. 5+t(el&
)nc$ 3udec$! !a"inile dup$ 0caii putere2 - o re!ini+cen $ tra+e de cai "i nu!ite 0tr$+uri
9

,ilelor )n care ele erau co!parate cu ve/iculele

fr cai"'13 Instrumentul pe care %l numim analo,ie $evine %nsa tot mai ,reu $e folosit( Analo,iile $evin c&iar mai %neltoare $ec+t au fost vreo$at* $eoarece* atunci c+n$ lumea se sc&imb* vec&ile similariti pot $eveni $eosebiri( )omparaii le,itime la un moment $at pot $eveni eKa,erate( #e msur ce paralelele cu trecutul se prbuesc* a$eseori neobservate* concluziile bazate pe ele $evin %neltoare* iar* cu c+t este mai rapi$ ritmul sc&imbrii* cu at+t este mai scurt perioa$a $e via util a analo,iilor( Astfel* o transformare a unui principiu ultrafun$amental ' timpul ' afecteaz un instrument $e baz pe care %l folosim pentru obinerea altuia '
cunoa"terea. )n conclu,ie& dup$ cu! a! con+tatat& c/iar "i printre e#per ii )n econo!ia cunoa"terii& pu ini +-au -*ndit la ceea ce ar putea (i nu!it le-ea cunoa"terii peri!ate: pe !$+ur$ ce +c/i!'area +e accelerea,$& cre"te vite,a cu care +e acu!ulea,$ !ai !ult$ cunoa"tere peri!at$. 9u to ii purt$! a+upra noa+tr$ o cantitate !ult !ai !are de in(or!a ie dep$"it$ dec*t o ($ceau +tr$!o"ii no"tri )n +ociet$ ile !ai lente din trecut. 5ce+ta e+te !otivul pentru care ideile noa+tre cele !ai dra-i )i vor (ace pe ur!a"ii no"tri +$ +e t$v$lea+c$ de r*+.

!A)T ".L d.E;-A3

cancelari ai eic&ieia0 ,uvernatori ai bncilor centrale* banc&eri $e investiii i oficiali $e ran, %nall< celor mai puternice i mai mari corporaii au stat aimini %n bncile lor ascult+n$IpI stu$iin$u'le teKtele i %mbib+n$u'se $e i$eile lor principale( Acelai lucru se aplic pentru broLeri* consilierii financiari i re$actorii $fl ziare i televiziuni care transmit aceste i$ei publicului( Din pcate* multe concefl rmase $in zilele facultii %i au locul %n po$ul cunoaterii perimate" sau* fl cur+n$* %n cimitirul i$eilor moarte( E) - 0IA DA!EL "

stzi* mai mult $ec+t oric+n$* suntem ,uvernai pe tot cuprinsul # tului $e stu$enii profesorilor $e economie( #ree$ini i politicienpH cretari ai Trezoreriei sau minitri $e finane i

In februarie 788C* pree$intele american Deor,e 4( <us& i'a faultat propriul )omitet $e )onsilieri Economici* refuz+n$ s susin public previziunile confoaI crora economia va oferi 7*9 milioane $e locuri $e munc %n anul respectiv( Dar* aa cum scria The &ashin!ton ,ost,
=,reviziunea, ridicu'izata ca e;a!erat de optimista, a )ost una dintre ce'ew mai modeste predictii despre economie )*cute de administra0ie in u'timii trei ani. 6cum doi ani, previziunea administra0iei a )ost de C,4 mi'ioane de noim 'ocuri de munc* -n ADDC, -n p'us )a0* de ADDD. 8i a prezis un de<cit 'u-e(caBE pentru anu' )isca' ADD4 de E4 mi'iarde de do'ari. 3conomia, p/n* 'a urm*, a l pierdut E,F mi'ioane de 'ocuri de munc* -n ace' interva', iar de)icitu' bu!etar 1 [pentru ADD4] este prev*zut a se ridica 'a BAE de mi'iarde de do'ari.GE

!r %n$oial* aici intra i mult eKa,erare politic(

rice statistica poate

fi tSI turat+ p+n eKprim ceea ce $orim* iar torionarii nu sunt numai republicani( D< crepanele $intre previziuni i rezultate %ncepuser s se lr,easc sub a$miaI friile $emocrate anterioare( A $evenit clar atunci c ceva mer,ea prost* c&JJ dac$ +e accepta o anu!it$ !ar3$ de !anipulare politic$.
In cuvintele unui purt$tor de cuv*nt repu'lican al 9a+ei 5l'e& 0vec/ile teorii + :ic/ard& nici No+trada!u+.2 dovedit P... Q teri'il de -re"ite. P... Q Ni!eni nu "i-a dat +ea!a ce +e )nt*!pl$ - !B Gall Street-ul& nici Ne-a+-ul& nici @oor

Economiti nu au reuit s anticipeze mai mult $ec+t numrul locurilor $e unc i $eficitele( Ei au contribuit la cele mai faimoase i mai Ienante $ezastre financiare $in ultimele $ecenii( !aptul c $oi economiti* laureai ai premiului Islobel* erau parteneri la fon$ul $e investiii Lon,'Term )apital 0ana,ement nu
a

putut )!piedica (ir!a +$ a3un-$ aproape de (ali!ent& )n 1998. Nu!ai interven ia de ulti! !o!ent a

:e,ervei 1ederale a )ntrerupt o reac ie )n lan care ar (i outut ,-udui +erio+ econo!ia !ondial$. 2

-u cu mult mai inspirator a fost rolul Iucat $e economiti %n $ezinte,rarea economiei ruse $up $ezmembrarea .niunii ;ovietice* 3 ca +$ nu !ai vor'i! de -re"elile
recuno+cute cu di(icultate de !acroecono!i"tii de la 1ondul Eonetar International& din cur+ul cri,ei a+iatice de la +(*r"itul anilor F904 - erori care au contri'uit la +*n-eroa+ele ciocniri interetnice din Indone,ia. 5

#re$iciile economitilor sunt at+t $e $es lipsite $e temeinicie* %nc+t* %n 788=* Financial 5ime+ a su,erat c* %mpreun cu $ispreuiii analiti $e pe 4all ;treet* ei merit s ocupe un loc $e cinste %n ,aleria prezictorilor care s'au fcut $e ruine("9 Tot Financial 5ime+ susinea c nu poate fi invocat scuza unui an mai slab( -imic nu e nou( #reviziunile macroeconomice au rar un an bun* iar coninutul lor este $eosebit $e srac tocmai atunci c+n$ se impune cu necesitate acurateea(" Economitii lanseaz at+tea pre$icii $isparate* %nc+t ele sunt a$eseori puse la pac&et %ntr'o previziune consensual"* %n sperana c me$ia rezultat se va $ove$i mai precis $ec+t intuiiile in$ivi$uale( ? )u toate acestea* %n

perioa$a $e aptesprezece ani $e $inainte $e anul 7888* Blue 9/ip 9on+en+ual


1oreca+t on ?cono!ic KroMt/ nu a e+ti!at niciodat$ corect ceea#e econo!i"tii nu!e+c cre"tere. )n ianuarie 2001& The &a'' Street 7ourna' a pu'licat predic iile cre"terii econo!ice ($cute de 54 de econo!i"ti a!ericani e!inen i. Nu!ai dou$ +-au apropiat de realitate. 8

-ici economitii $in afara ;tatelor .nite nu se $escurc mai bine( ;eria eecurilor lor este aproape neptat"* conform !on$ului 0onetar Internaional( 9
>)n ace+t ca,& prover'ialul cio' r*de de oala +part$. 9/iar cu c*teva luni )nainte de pr$'u"irea econo!iei t/ailande,e& 1ondul Eonetar Interna ional l$uda pu'lic
ln

elepciunea +i+te!ului +$u econo!ic "i (inanciar. 10V

9riticii 1ondului Eonetar Interna ional au acu,at& de a+e!enea& (aptul c$ e#per ii +$i nu au reu"it +$ antite,e tran+(or!$ri !a3ore& cu! ar (i 0)ncetinirea cre"terii din 19952 +i 0/iper-in(la ia de la +(*r"itul anilor F802.

E;TI0N"ILE E;TI0N"IL " Desi,ur* este necinstit $e uor s'i $esfiinezi pe economiti( At+ta vreme c+t Uansa Ioac un rol %n treburile omeneti* nimeni nu poate cunoate viitorul cu pre'pe care o pretin$ factorii $e $ecizie( %nii economitii au $reptate atunci can$ se pl+n, $e ateptrile nerealiste ale publicului* politicienilor i presei* fie' are $intre aceste cate,orii av+n$ propriile cereri $e interpretri partizane sau
!

@li(ic$ri ale unor in(or!a ii co!ple#e.

Economitii sunt inteli,eni i muncitori i $ispun $e numeroase raiuni le J time pentru multe $intre aceste eecuri( De eKemplu* o mare parte a informaiii8r ,uvernamentale sau corporatiste pe care sunt obli,ai s se bazeze este incoi( plet* $erutant sau eronat( %n probleme ca sc&imbarea te&nolo,ic sau rease( zarea ,eopolitic* utilizarea ener,iei i preurile petrolului* $atele sunt a$eseori preliminare* fc+n$u'i pe analiti s se lupte cu estimri ale estimrilor estimative(il Dar acest lucru nu constituie o noutate( Economitii altor epoci $ispuneau c&iar $e mai puine informaii i $ate( %n primul r+n$* economia pe care ei %ncearc s o %nelea, este cu mult im compleK $ec+t cea cu care se confruntau marii economiti $in trecut( -ici A$H ;mit&* nici Qarl 0arK* Davi$ "icar$o sau Leon 4alras* c&iar nici Jo&n 0a5nar$ Qe5nes sau Josep& ;c&umpeter nu au avut $e'a face cu ceva asemntor cu $ensitatea relaiilor confuze* interaciunilor i le,turilor $e fee$bacL implicate %n crearea i $istribuia avuiei astzi* fr a mai lua %n consi$erare eKtin$erea lor ,lobal %n al $oilea r+n$* c&iar mai important* intervine viteza fr prece$ent a _H zaciilor i transformrilor $in sistemul stu$iat( Abia reuesc economitii s*_H fice un anumit aspect al economiei sau s emit o Iu$ecat relevant* c sistemul se sc&imb( )ifrele i $escoperirile utile ' i le,turile $intre ele ' triesc mai puin $ec+t licuricii(

%n al treilea r+n$* avem $e'a face cu %nc o problem c&iar mai mare( Aa cil economitii $in primii ani ai revoluiei in$ustriale trebuiau s $epeasc ,+n$irea a,rar i s aban$oneze ceea ce nu mai era aplicabil* economitii contemporani se confrunt cu o problem similar( Ei trebuie s $epeasc ,+n$irea in$ustrial pentru a %nele,e impactul reformator al ultimului val* cel al avuiei revoluionare( Ei trebuie s %nelea, un sistem al avuiei care* %n c+teva $ecenii* a evolil $e la $epen$ena $e resursele limitate ctre momentul %n care principalul factor al creterii* cunoaterea* nu poate fi epuizat $e inputuri i outputuri rivale sau +H rivaleM $e la o pro$ucie i $istribuie pre$ominant locale i naionale ctre unele pre$ominant naionale i ,lobaleM $e la nevoia $e calificare inferioar ctre m superioarM $e la pro$ucia $e mas omo,en ctre pro$ucia $emasificat* etero,en( Iar lista poate continua( %n plus* economitii se confrunt cu sc&imbri ale ,ra$elor $e inte,rare m cesare %n $iferite pri ale economiei( Ei trebuie s lucreze cu niveluri $e compte Kitate* ritmuri ale inovaiei i cu zeci $e alte variabile %n permanent sc&imbare* ca s nu mai menionm ritmurile multiple ale activitii economice i interac iunile lor( 0ulte $intre marile pro,rese ale ,+n$irii economice $in ultimul secol au fcf posibile o $at cu aplicarea unei matematici tot mai sofisticate asupra problemei"X temporale( Asta %nsemna msurarea unor lucruri* iar accentul ca$e aici* suficie" $e corect* c&iar pe lucruri* pe tan,ibil( Dar pentru a %nele,e avuia revoluionar* care provine tot mai mult $in m mente intan,ibile i le pro$uce la r+n$ul ei* suntem obli,ai s abor$m cea ifl alunecoas i mai ,reu $e msurat resurs ' cunoaterea( Economitii $e frunte $in trecut nu i,norau intan,ibilele* %ns economiile nu au (o+t niciodat$ at*t de 'a,ate pe cunoa"tere ca a+t$,i.
1:5KE?N6? .IS@5:56? Spre lauda lor& econo!i"tii au reali,at pro-re+e i!portante )n ulti!ii cinci,eci X ani. @rintre ace+tea +e nu!$r$ introducerea teoriei 3ocurilor pentru o )n ele-ere !ai +o(i+ticat$ a (eed'ac7-ului dintre (actorii econo!ici con+idera i p*n$ atunci endo-eni "i e#o-eni. 6ot aici intr$ !odelele !ai 'une pentru evaluarea !i3loacelor de produc ie& activelor "i pa+ivelor co!paniilor. 5u (o+t acordate pre!ii No'el pentru de,voltarea unor noi in+tru!ente de anali,$& !ai puternice. 9u toate ace+tea& decenii )n "ir& !ul i au )nt*!pinat cu +ceptici+! ideea unei econo!ii 'a,ate pe cunoa"tere. 9/iar "i )n 1987& a(ir!a ia lui :o'ert SoloM& laureat al pre!iului No'el& potrivit c$reia 0pute! vedea era co!puterelor pretutindeni& cu e#cep ia +tati+ticilor de+pre productivitate2 a +t*rnit o reac ie ne-ativ$ aproape unani!$ )n r*ndurile +peciali"tilor. 12

De atunci* economitii au %ncercat s se acomo$eze cu i$eea celui $e'al Treilea Val( Dup Jeffre5 Eisenac&* vicepree$inte eKecutiv la )apAnal5sis i

fost an,aIat al )asei Albe %n ca$rul <iroului pentru 0ana,ement i <u,et* cu si,uran c ei au i,norat Internetul i impactul su mult vreme( Y(((W .ar acu! lau tran+(or!at )ntr-o reli-ie.2 ?l indic$ patru tran+(or!$ri (unda!entale care i-au provocat pe econo!i"ti )n ulti!ii cinci,eci de ani "i continu$ +$ o (aciAX @ri!a e+te cea a .indu+triilor de re eaO: 5ce+te indu+trii& )n vi,iunea lui ?i+enac/& (unc ionea,$ pe principiul ur!$tor: 01aptul c$ eu utili,e, produ+ul )i cre"te valoarea )n oc/ii t$i. 9u c*t au !ai !ul i oa!eni tele(on& cu at*t !ai !ul i pot eu +$ contacte, teoretic& cu a3utorul tele(onului !eu& ceea ce (ace ca toate tele(oanele din re ea +$ (ie !ai utile& prin ur!are& !ai valoroa+e. Studierea +erioa+$ a unor a+t(el de Ie#ternalit$ i re elareJ a )nceput )n anii F90.2

A $oua transformare* $up cum am observat $eIa* este le,at $e caracterul non'rival i inepuizabil al pro$uselor cunoaterii( -u epuizm alfabetul prin utilizarea sa( 0ai mult* %n cazul softSare'ului* o $at ce au fost acoperite costurile $e #ro$ucie* acesta poate fi multiplicat la nesf+rit aproape ,ratis( Este o situaie complet $iferit $e cea a bunurilor tan,ibile* iar implicaiile profun$e nu sunt %nc #e $eplin %nelese( a treia provocare vine o $at cu $emasificarea i creterea rapi$ a in$ivi$ualizrii pro$uselor* su,er+n$ c %n viitor vom avea o economie %n care nu vor eKista $ou pro$use i$entice( Atin,erea acestui sta$iu se $ove$ete a fi complicata i afecteaz natura pieelor( .rmeaz efectele $erivate $in mobilitatea ,lobal a capitalului care* spune autorul* a sc&imbat fun$amental mo$ul %n care funcioneaz economiile(" Economitii cu,et $in ,reu la aceste probleme* $ar* %n opinia lui Eisenac&* Q ul&i economiti +u,e+timeaz# inc# impactul ino"a&iei i dinami+muluiR Cn economia ,azat# pe cunoatere 3 ct de Aluide +unt lucrurile S...R c/t de mare este viteza cu care
inova0ia trans)orm* industrii -ntre!i, rearan#eaz* condi0ii'e comercia'e .i avanta#e'e comparative. -n s)/r.it, probabi' c* ei nu sesizeaz* ce impact ar avea asupra produc( H tivit/tii aducerea rapid* -n economia in)orma0iona'* mondia'* a c/torva mi'iarde de oameni care tr*iesc -n condi0ii de subzisten0*.GEC

) -TE:T.L LI#;A #entru a abor$a aceste probleme tot mai compleKe i mai noi* economistul aIuns cu %nt+rziere s cear aIutorul psi&olo,ilor* antropolo,ilor i sociolo,ilorU a cror activitate fusese anterior $esconsi$erat ca insuficient $e serioasa" $e cantitativ(=C Au fost inau,urate ramuri %ntre,i ale tiinei economice ' $e eKeiI piu* economia me$iului i a comportamentului ' i subspecialitile respectivei Ei lucreaz i la multe alte probleme le,ate $e afirmarea avuiei revoluior De eKemplu* $up Eisenac&* in$eKul costului vieii este acum

corectat statis pentru a lua %n consi$erare calitatea superioar a versiunilor succesive ale I crui pro$us( Economitii au pro$us o literatur substanial $espre costurile P inerii informaiei necesare pentru a face ale,eri inteli,ente i %ncearc s rezo&I probleme compleKe le,ate $e proprietatea intelectual* informaia asimetric T alte aspecte ale avuiei revoluionare( )u toate acestea* eKist %nc ,uri ne,re( In ciu$a ateniei intense $e care i bucur* proprietatea intelectual rm+ne %n mare parte ne%neleas aa cum trei buie* ca i caracterul non'rival i inepuizabil al cunoaterii( Alte %ntrebri ,reH %i ateapt rspunsul( -u a fost scris %nc ultimul ' i uneori nici mcar primu< cuv+nt $espre cunoaterea care se $ove$ete valoroas numai atunci c+n$ esfl combinat cu o alta* $espre efectul $e $esincronizare sau $espre ce se %nt+mplal cu tiparele comerciale atunci c+n$ valurile avuiei intr %n coliziune( In ce'i privete pe economiti* in$ivi$ual sau %n ec&ipe* profesiunea %n ansar< blu trebuie s aprecieze la valoarea real $imensiunea copleitoare a transformri revoluionare curente( -u eKist nici un efort sistematic $e$icat carto,rafierii trans formrilor inter$epen$ente ale relaiei noastre cu timpul* spaiul i cunoaterJJ ' ca s nu mai vorbim $e setul %ntre,* mai vast* $e principii ultrafun$amenta0 care evolueaz* $up cum am constatat* cu mare vitez( La cincizeci $e ani $up %nceputul revoluiei* ei trebuie s formuleze teor^T coerente i cuprinztoare $espre acest sta$iu istoric al $ezvoltrii economice* pefl tru a ne aIuta s %nele,em cine suntem i un$e mer,em( 0EDI).L A0A-TEI Eecul multor economiti $e a percepe profunzimea transformrii revolutU nare $e astzi eKprim o ironie a sortii( -u e prima $at c+n$ ,eniul mer,e la br cu miopia( !rancois duesna5 a fost un ,eniu( De asemenea* a fost i me$icul oficial al = moaei amante a lui Lu$ovic al :V'lea* 0a$ame $e #ompa$our( !iul unui om $in popor* el nu a %nvat s citeasc p+n la == ani( Dar o $at
ce

a reuit* nu s'a mai oprit( A %nvat sin,ur latina i ,reaca( #entru o

vreme a lucrat ca ,ravor* apoi a intrat la facultatea $e me$icin* a $evenit c&irur, i eKpert renumit %n problemele s+n,elui( )u trecerea anilor* a aIuns %n elita me$icilor francezi i c&iar la curtea lui Lu$ovic al :V'lea( )u toate acestea* curiozitatea lui duesna5 nu se limita la me$icin sau la $oamna $e #ompa$our( El a realizat un stu$iu profun$ al economiei a,ricole( In aceast perioa$* ni se spune c era a$eseori vizitat $e Tur,ot* care urma s $evin inspectorul ,eneral al finanelor sub Lu$ovic al :VI'lea* i $e ali

,+n$itori sau oameni $e aciune ai timpului su( A contribuit cu articole la )nciclopedia lui Di$erot pe subiecte ca fermierii i ,r+nele( A scris $espre impozite* $ob+nzi i subiecte at+t $e %n$eprtate ca incaii $in #eru i $espotismul $in )&ina( #e la =?EG* i$eile lui duesna5 $espre economie se cristalizaser suficient* iar el a publicat lucrarea 5a,leau )conomiTue. un precursor remarcabil al mult mai compleKelor tabele $e intrri i ieiri pentru care 4assil5 Leontief a luat premiul -obel %n =A?B( %n 5a,leau. duesna5 compara economia cu circulaia s+n,elui %n or,anism( Aceast analo,ie s'a $ove$it a avea puternice implicaii politice ' at*t la
vre!ea re+pectiv$& c*t "i )n ,ilele noa+tre. .eoarece& dac$ econo!ia e+te )ntr-adev$r la (el ca natura "i /o!eo+tatic$& cu! credea el& ea ar c$uta )n !od natural ec/ili'rul. Iar dac$ a"a +t$teau lucrurile& +u+ inea fue+na8& politicile co!erciale ale -uvernului (rance, "i ne+(*r"itele re-le!ent$ri a+upra co!er ului "i !anu(acturilor inter(erau cu ecnili'rul natural al econo!iei. 9ur*nd& )n 3urul lui fue+na8 +-a con+tituit -rupul (i,iocratilor& care a )nceput +$-i e#tind$ "r+$-i pro!ove,e ideile. fue+na8 )n+u"i a a3un+ +$ (ie con+iderat unul dintre cei !ai !ari -*nditori ai Cccidentului "i co!parat uneori cu Socrate "i 9on(uciu+.15 F

El a comis %ns o ,reeal fatal( A insistat c sin,ura surs a avuiei este a,ricultura( #entru el i pentru fiziocrai conta numai economia rural( %ntr' a$evr* a scris c eKistau numai trei clase $e oameni2 ranii* proprietarii $e pm+nt i restul lumii( #rimele $ou erau pro$uctive* %nsui p+ntecele avuiei( Toi ceilali erau consi$erai $e duesna5 i $e fiziocrai membri ai clasei sterile"(16 ric+t $e strlucit ar fi fost* duesna5 pur i simplu nu i'a putut ima,ina o societate in$ustrial %n care cea mai mare parte a avuiei avea s fie pro$us nu peste mult vreme %n fabricile fume,+n$e $in orae* c&iar $e m+inile i creierele clasei sterile"( El a ratat ima,inea $e ansamblu( 1i astzi putem i$entifica numeroi economiti ce sufer $e miopia lui duesna5* a$uc+n$ contribuii strlucite componentelor unor probleme* $ar fr a eKamina ca$rul mult mai lar, %n care se %nscriu acestea ' inclusiv efectele sociale* culturale i politice care %nsoesc avuia revoluionar( #e scurt* a venit momentul s
!inciun$.
ne

vaccin$! )!potriva (actorului fue+na8.

%i nu vo! (i capa'ili +$ (ace! ace+t lucru dec*t atunci c*nd vo! putea +e-@ara adev$rul de

)A#IT L.L 19 !ILT"A"EA ADEVN".L.I

aca* aa cum am v+zut* Leonar$o $a Vinci avea i$ei bizare $esprl testiculele castorului* ce ar trebui s facem cu unele $intre cre$ul

ele la fel $e stranii care plutesc %n Iurul nostru astziF oameni rpii $e eKtraterestri i $ovezi c Elvis triete(

scurt cii tare pe

Internet este suficient pentru a sufoca pe oricine cu conspiraii* cazuri $e -i se spune c lanul QentucL5 !rie$ )&icLen crete pui mo$ificai ,enetic* cu ase picioare* c $ac nu'i stin,i telefonul mobil la benzinrie vei st+rni un incen$iu* c Amelia Ear&art* femeia'pilot $isprut* a fost spioan* c portol felele $in piele $e tipar ter, crile $e cre$it* c oc&elarii $e soare pot pro$uc orbirea copiilor* c unii copii nscui recent au primit prin sperma i ovulele ,el nitorilor lor mesaIe misterioase $espre $ezastrele ecolo,ice care vor urma( 0al vreiF E suficient s intrai pe Internet i s cutai Seir$ t&eories" >teorii ciu$ate@(V )unoaterea ar putea fi unul $intre principiile ultrafun$amentale ale avuiei revoluionare* $ar c&iar $ac %n$eprtm cunoaterea perimat* c+t $in tot ceea ce mai tim $espre bani* afaceri i avuie ' sau $espre orice altceva ' este un nonO sens totalF ;au pur ficiuneF %n ce msur putem cre$e ceea ce ni se spuneF 1l cum putem $eci$eF ADEVN".L LAJ.DE)ATN 0inciunile i erorile abun$ %n cererile pentru un loc $e munca* %n formularele $e impozite* %n estimrile contractorilor* %n relatrile $e pres* %n stu$ii i statistici i* $esi,ur* %n $eclaraiile $e profit( %ntr'a$evr* prezentarea eKa,erata a prol riturilor a $us la o serie spectaculoas $e scan$aluri care au marcat trecerea %a noul mileniu( La un anumit nivel* $irectorilor ,enerali* $irectorilor financiari* contabililor* analitilor bursieri i altora le'au crescut nasuri lun,i ca al lui #inocc&io %n primel$I pa,ini ale presei mon$iale( Ascunz+n$u'se $e camerele televiziunilor* unii $intr$ ei au fost con$ui la %nc&isoare cu ctue la m+ini pentru c au minit asupra proI fiturilor* pentru c i'au v+n$ut sub pre aciunile* %n timp ce %i %n$emnau pe alii s le cumpere* i pentru alte infraciuni i erori( Autoritile i'au acuzat c au prol $us pier$erea %ncre$erii investitorilor %n burs i c au afectat pieele financiari ,lobale( A$evrul* s'a vzut* era o marf rar( 1A;E !ILT"E Deciziile* afect+n$ uneori viaa sau moartea unor afaceri sau c&iar a unor persoane* sunt a$esea bazate pe o cunoatere $epit* %neltoare* incorect sau pur si simplu fals( Astzi* computerul* Internetul* noile miIloace $e informare omniprezente* efectele speciale i alte instrumente fac frau$a online i contrafacerea mai uoare* %n timp ce marea mas a cunoaterii inocente* $ar efectiv neverificate i nea$evrate* prolifereaz pe Seb(

%n consecin* %ntrebrile care erau o$inioar $e $omeniul filozofilor* teolo,ilor i epistemolo,ilor vor trece tot mai mult %n sarcina factorilor $e $ecizie $in varii $omenii( rice estimare a riscului* orice $ecizie a consumatorilor $e a cumpra sau nu* orice $ecizie a investitorilor $e a investi sau a atepta i orice $ecizie eKecutiv ' $e a eKternaliza sau nu* $e a iei sau a intra %ntr'o afacere* $e a %nc&iria sau a cumpra ' e+te 'a,at$& )n ulti!$ in+tan $& pe un
torent de date& in(or!a ii "i cunoa"tere. 9u! pute! "ti& )n acea+t$ +itua ie& ce e+te adev$rat "i ce nuD ?#i+t$ cel pu in "a+e criterii rivale )n (unc ie de care cei !ai !ul i dintre noi decide! ce e+te adev$rat "i ce nu. 9/iar dac$ oa!eni "i culturi di(erite au utili,at pro'a'il alte te+te ale adev$rului )ntr-un !o!ent +au altul& ace+te "a+e (iltre +unt& ($r$ )ndoial$& printre cele !ai r$+p*ndite.

)a o ironie* cercettorii pieei* operatorii $e son$aIe politice* a,eniile $e publicitate i aa mai $eparte c&eltuiesc sume importante pentru a'i %ntreba pe oameni ce cre$( Ei pun foarte rar o %ntrebare mult mai relevant2 $e ce cre$ respectivii un anumit lucruF "spunsul $epin$e %n mare msur $e criteriul care este utilizat pentru vali$are( ) -;E-;.L mare parte $in ceea ce numim a$evr se presupune c este corect $atorit con+en+ului. Avem $e'a face cu %nelepciunea convenional( Toat lumea tie" ca : este corect( #rin urmare* trebuie s fie a$evrat( Absorbim cunoaterea prin familie* prieteni* cole,i i $in cultura %nconIurtoare* $e obicei* fr a ne ,+n$i $e $ou ori( Ea formeaz Ueit!ei+t3ul lemin,ilor( .rmarea mulimii nu cere ,+n$ireM mai mult* a$evrul lemin,ilor este reconfortant( Dac se $ove$ete ,reit* nu e nici o ruine( La urma urmelor* toi ceilali cre$eau acelai lucru ' c/iar "i cei !ai i+te i.
5! con+tatat un co!porta!ent de le!in-i la tur!a inve+titorilor care +-au )!'ul,it )n pri!ele dotco!-uri "i apoi n-au "tiut cu! +$ (u-$ !ai repede. 5! v$,ut (actori de deci,ie& alt(el inteli-en i& care +e n$pu+te+c +$ adopte& iar apoi +$ a'andone,e& ulti!a -o-oa"$ !ana-erial$. Noile idei (ac rava-ii )n r*ndurile !ana-e!entului +uperior& +unt preluate& i!ple!entate& i!pu+e lucr$torilor& apoi a'andonate rapid. 5de+eori& ace+te !ode au e(ecte directe& di+tru-$toare a+upra econo!iei& duc*nd& de e#e!plu& la concedieri )n !a+$ inutile& la (u,iuni prin )!i

taie i aa mai $eparte( )&iar %n timp ce scriem* in$ustrii %ntre,i sunt restrucJ turate $atorita mana,ementului bazat pe a$evrul lemin,ilor"( Dezastrele bazate pe a$evrul lemin,ilor nu se limiteaz la afaceri i la
ec no!ie. )n 2004& 9o!i+ia pentru In(or!a ii a Senatului a!erican a acu,at a-en iileH a!ericane de +piona3 de 0-*ndire de tur!$2 atunci c*nd au a3un+ la conclu,ia c$ Ira7ul avea& +au era pe cale +$ o' in$& ar!e de di+tru-ere )n !a+a. :$+pun,*nd ace+tor critici& a-en iile au indicat c$ alte +ervicii& din alte +tate& con(ir!au in(or-1 !a iile pe care )+i con+trui+er$ conclu,iile. 9on+en+ul )"i de!on+tra capacitatea de per+ua+iune. 1

0ult mai t+rziu a aflat publicul c $etectorii $in IraL* $ornici ca ;tatele .nite s rstoarne re,imul lui ;a$$am* rsp+n$iser aceleai zvonuri false la serviciile= $e spionaI $in !rana* Dermania* An,lia* ;pania* Danemarca* Italia i ;ue$ia* manipul+n$ sistemul i aIut+n$ la crearea consensului pe care s'au bazat a,entiill americane(7 In acest caz* a$evrul lemin,ilor a contribuit la izbucnirea unui rzboiV ) E"E-/A Acest criteriu este bazat pe presupunerea c $ac un fapt se potrivete cI altele* consi$erate a$evrate* atunci primul trebuie s fie a$evrat( DetectiviiU avocaii i Iu$ectorii se bazeaz $in ,reu pe coeren&#. ca principal test al auteiS ticitii( In procesul ar&icunoscut intentat lui 0ic&ael JacLson* milioane $e teleW spectatori au urmrit uluii* timp $e luni %ntre,i* mo$ul %n care fiecare parte* aa_ zarea i aprarea* subliniau $iscrepanele $in $ovezile prezentate $e cealalt( !ieW care prticic $e informaie era stu$iat atent %n cutarea contra$iciilor interne ca i cum non'contra$icia ar fi $ove$it a$evrul( 1i %n afaceri* coerena c+ti, puncte* $ei este posibil ca ea s fie %n mo$ o rent fals( )+n$ o ec&ip $e au$itori ,en ;4AT $escin$e la o firm pentru a lu aa'numitele msuri necesare" %n pre,tirea unei fuziuni sau ac&iziii* primul r cru la care se uit sunt incoerenele( ;unt trecute aceleai $ate %n re,istrele cct tabile* la $iferite niveluriF rice incoeren ,enereaz suspiciunea c a$evrul esX $eformat( %ncep+n$ cu scan$alurile financiare $e la Enron* 4orl$)om* A$elp&c T5co i o sume$enie $e alte firme $e mare succes* criteriul coerenei a fost aX cat cu tot mai mult coeren( A.T "ITATEA %n viaa $e zi cu zi* o mare parte a a$evrului" acceptat se bazeaz pe auto tete 3 laic sau $ivin( Timp $e ani $e zile* %n ;tatele .nite* $ac celebrul inves tor 4arren <uffett emitea o silab $espre ten$ina bursei $e pe 4all ;treet* aceas trebuia s fie a$evrat(B @entru al ii& re-ula +e aplic$ Bi'liei +au 9oranului. 5ut
ritatea e+te te+tul. 5utoritatea poate (i per+oni(icat$ de un i!a! +au un a8atola/ !u+ul!an. I cuvintele unui lider "iit& Earele 58atola/ 5ii al-Si+tani& 01aci ceea ce ) i +pune (aci opinia e#pert$ Pa lideruluiQ "i te a' ii de la ceea ce opinia e#pert$ inter,iceQ ($r$ nici o cercetare proprie.F2F

Alternativ* autoritatea poate fi localizata la Vatican* un$e* %n =G?8* #apa a fost $eclarat infailibil"(E 9redincio"ii pre+upun c$ a+t(el de per+onalit$ i reli-ioa+e de-dn o
cunoa"tere pro(und$ a 9oranului +au a Bi'liei& )n ti!p ce con+ider$ c$ ace+te c$r i& la r*ndul lor& con in opiniile unei autorit$ i +upre!e. @entru unii& dac$ principalele +ur+e de "tiri& ca New York Times, Le onde +au 9BS NeM+& relatea,$ un lucru& ace+ta tre'uie +$ (ie adev$rat. .e+i-ur& a"a +t$teau lucrurile )nainte ca 9BS +$ recunoa+c$ (aptul c$ a

di(u,at o e!i+iune 'a,at$ pe docu!ente (al+i(icate de+pre +erviciul pre"edintelui Bu+/ )n Karda 9ivil$. 6 )nainte& The New York Times recuno+cu+e pu'lic c$ a tip$rit nenu!$rate relat$ri ale unui cola'orator care !in ea& inventa "i pla-ia !ateriale. 7 Eai devre!e& )n 1ran a +e v*ndu+e ca p*inea cald$ o carte care de!on+tra c$ redactorii din conducerea ,iarului Le private.
8

onde plantau articole care +erveau propriilor intere+e

Autoritatea este* $e asemenea >a$eseori %n mo$ absur$@* atribuit celebritilor $in mass'me$ia( Actorul "ic&ar$ Dere este consi$erat o autoritate %n ce privete Tibetul*9 c*nt$rea a Bar'ra Strei+and )n politica e#tern$ 10 "i 9/arlton Le+ton )n Bi'lie +$ nu uit$! c$ el 3uca+e rolul lui Eoi+e )ntr-un (il!. 9u toate ace+tea& pu ini au (o+t venera i at*t de or'e"te de cadrele e#ecutive ca directorii -enerali ai !arilor co!panii. 5ni )n "ir& autoritatea +upre!$ )n lu!ea a(acerilor a!ericane a (o+t Bac7 Gelc/& de la Keneral ?lectric& a+t$,i la pen+ie. 11

%n zilele noastre este necesar at+t $elmult cunoatere pentru a lua o $ecizie bun* %nc+t cei mai $etepi oameni tiu ceea ce nu tiu( De aceea* autoritatea este $e multe ori %mprtit sau trecut $e la unul altul( La e$ina boar$'ului unei corporaii* $irectorii pot urma linia unui membru %n c&estiuni financiare* %l pot asculta pe altul %n c&estiunile $e compensare eKecutiv i pe altul pentru opinii te&nolo,ice( !oarte rar testm %ntr'un mo$ coerent capacitatea real a autoritii pe care ne bazm* ale,+n$ %n sc&imb ima,inea $e autoritate oferit $e un titlu* o $iplom sau o alt acre$itare $e acelai tip( %n fiecare caz* ne %nclinm %n faa autoritii ce ofer certificarea( Aceasta $evine autoritatea autoritii( "EVELA/IA #entru unii* a$evrul este bazat pe ceea ce se presupune a fi re"ela&ia mistic( Ea nu poate fi pus sub semnul %ntrebrii( #ur i simplu* este( Luai'o $e la mine( >Desi,ur* $ac acceptai acest lucru i cre$ei pentru c eu cre$ asta* atunci eu $evin autoritatea cre$ibil* iar criteriile pe care v bazai sunt cele ale autoritii(@ "EZI;TE-/A In acest caz* testul a$evrului se fun$amenteaz pe v+rsta i pe rezi+ten&a. A 'rezistat" a$evrul testului timpului"F Este el verificat i autentic" sau este nou* aDadar c/e+tiona'ilD 5utoritatea nu e+te un ,eu& o carte +au o per+oan$& ci uria"a (elie de
ti!p nu!it$ trecutul. @oate c$ +upa de pui e+te 'un$ la tratarea r$celilor& dar oare (aptul c$ re eta a (e+t tran+!i+$ de-a lun-ul unei lun-i +erii de 'unici )i con(er$ ace+te propriet$ iD 5+t$,i& celor !ai !ul i dintre noi ne e+te -reu +$ aprecie! c*t de i!portant (o+t adev$rul !o"tenit )nainte de Ilu!ini+! "i de revolu ia indu+trial$. I+toric 5lan ;or+ de la <niver+it8 o( @enn+8lvania arat$ c$ 0r$+turnarea autorit$ ii pr ,u!tive a trecutului a (o+t una dintre cele !ai pro(unde evolu ii din )ntrea-a i+torie a Cccidentului.212

1TII-/A

/tiin&a este $iferit $e toate celelalte criterii $e testare a a$evrului( EaV sin,ura care $epin$e intrinsec $e testarea ri,uroas( )u toate acestea* $intre toate aceste criterii variate* tiina este probabil cea T care ne bazm cel mai puin %n viaa $e zi cu zi( De obicei* nu ale,em un ceii pentru c reuete s treac un test tiinific* ci pur i simplu ne %n$r,ostim i el( -u facem teste $e laborator pentru a ne &otr% ce film s urmrim sau cu cii s ne %mprietenim( Dintre toate $eciziile noastre zilnice* personale sau $e afaceri cele pe care le lum tiinific nu constituie $ec+t eKcepii( Totui* $intre cele as criterii ale a$evrului* %n ultimele secole* nici unul nu a avut un impact mai ma asupra avuiei( 1i nici unul* $up cum vom ve$ea* nu este mai eKpus pericolult 1tiina nu este o colecie $e fapte( Ea este un proces ' a$eseori confuz i ne secvenial ' $e testare a i$eilor( Aceste i$ei trebuie s fie verificabile* cel puin i principiu* i* ar a$u,a cineva* falsificabile( Testele implic observaia i eKper mentarea( )unoaterea care nu a trecut aceste teste nu este tiinific( )&iar i cele mai convin,toare $escoperiri tiinifice sunt* prin urmare* c^fl si$erate incomplete sau nesi,ure ' +u+pu+e )ntotdeauna unor noi inve+ti-a ii& i vi,uirii +au
re+pin-erii& )n lu!ina noilor de+coperiri te+tate "tiin i(ic. .in ace+t !otiv& "tiin a e+te +in-urul criteriu din cele "a+e care +e opune inX rent (anati+!ului de orice (el& reli-io+& politic& na ionali+t ra+i+t "i a"a !ai depart 9ertitudinea (anatic$ /r$ne"te per+ecu ia& terori+!ul& inc/i,i iile& 'o!'ele +ini ci-a"e "i alte atrocit$ i& iar "tiin a )nlocuie"te c/iar acea+t$ certitudine (anatic recuno+c*nd c$ p*n$ "i cele !ai +olide de+coperiri "tiin i(ice +unt& )n cel !ai 't ca,& adev$ruri par iale +au te!porare& a"adar ne+i-ure.13

Aceast i$ee ' c fiecare $escoperire tiinific ar putea i ar trebui %mbi tit sau aban$onat ' aaz tiina %ntr'o clas aparte( Dintre toate filtrele a$e vrului* consens* coeren* autoritate* revelaie sau rezisten* numai tiinaM capacitatea $e a se autocorecta( %n timp ce celelalte cinci criterii au fost utilizate %nc $e la %nceputul timpurile i reflect caracterul static sau rezistent la sc&imbare al societilor a,rare* tii ine $esc&is ua sc&imbrii( Josep& -ee$&am* marele istoric al tiinei c&ineze i biolo, $e formaie* a $PI monstrat c+t $e avansai au fost c&inezii %n comparaie cu europenii* p+n la i moment $e cotitur ' c+n$ tiina cci$entului a $epit'o pe cea c&inez( cci$entului nu a fost o )eeal ce a contat pentru marele salt ctre viitor al -ee$&am& 0)
ti!pul :ena"terii din 5pu+& )n ti!pul lui Kalilei& P...Q a (o+t de+coperit$ cea !ai e(icient$ !etod$ de a (ace de+coperiri.214

$escope'J rire tiinifica anume* ci ceva infinit mai puternic( %n cuvintele lui

Elemente ale meto$ei tiinifice" pot fi i$entificate tocmai %n islamul timpuriu* %n "enatere i %n opera lui !rancis <acon* $in secolul al :VI'lea i %nceputul secolului al :VH'lea(=E .ar a !ai tre'uit !ult$ vre!e p*n$ c*nd +-a cri+tali,at ca o
!etoda clar$& -eneral acceptat$& pentru a deter!ina adev$rul oric$rei a+er iuni +au ipote,e. I+toricul canadian Ian Bo/n+ton de la cole-iul univer+itar Eala+pina e#plic$: )ntreprinderea cercet$rilor "tiin i(ice nu a (o+t )ntotdeauna o activitate coordonat$& di+ciplinat$& cu un +enti!ent clar "i )!p$rt$"it al !etodei. P... Q %tiin a )nc$ +t$tea +$ alea-$ ce (el de activitate ur!a +$ de+($"oare& e#i+t*nd !ulte !etode& teorii +i +i+te!e rivale )n aproape toate do!eniile2 p*n$ )n +ecolul al 4NIII-lea "i c/iar la )nceputul +ecolului al 4A4-lea.16

Apoi* treptat* elementele le,ate $e observaia empiric i eKperiment* $e cuantificarea* $iseminarea* repro$ucerea sau respin,erea rezultatelor s'au unificat* %mpreun cu controale oarbe aleatorii i cu alte te&nici* folosite pe scar lar, astzi( Inventarea meto$ei tiinifice a constituit un $ar oferit umanitii* un nou filtru sau test al a$evrului* un meta'instrument puternic pentru $efriarea necunoscutului i ' aa cum s'a $ove$it mai t+rziu ' pentru rsp+n$irea transformrii te&nolo,ice i a pro,resului economic( Dup cum afirmam anterior* $intre toate $eciziile economice luate %ntr'o anumit zi* numai $espre c+teva se poate spune c au o baz tiinific( Totui* acea urm aproape invizibil a transformat capacitatea lumii $e a pro$uce i a rsp+n$i avuia( Ea va continua s aib acelai efect %n viitor ' $ac %i permitem( 0.TA/IILE ADEVN".L.I In realitate* $esi,ur* nu ne bazm pe o sin,ur form $e vali$are( Am putea apela la tiin pentru aIutor me$ical* la reli,ia revelat pentru consiliere moral i la autoriti $irecte sau interme$iare pentru alte probleme( Trecem $e la un criteriu la altul sau utilizm o combinaie a acestor criterii( 0ulte companii* parti$e politice* micri reli,ioase* ,uverne sau alte ,rupuri %ncearc s ne manipuleze pun+n$ %n evi$en unul sau altul $intre filtrele a$evrului( #rivii* $e eKemplu* mo$ul %n care reclamele televizate folosesc me$ici reali pentru a promova me$icamente* su,er+n$ c mesaIul este real $eoarece se bazeaz pe tiin(=? Alte reclame intro$uc celebriti ' <ob Dole pentru Via,ra sau Lance Armstron, pentru <ristol'05ers ;^uibb ' ca i cum ei ar fi autoriti relevante( =G 0esaIul computerelor Dell este transmis $e un t+nr %mbrcat leIer* cam $e aceeai v+rst cu consumatorii la care $orete s aIun, firma ' +u-er*nd tele+pectatorilor c$& dac$ vor cu!p$ra produ+e .ell& +e vor al$tura
con+en+ului acelei -rupe de v*r+t$. @rodu+e cu! ar (i cerealele fua7er +au co!po,i ia de cl$tite 5unt Be!i!a -9a %i !ulte altele a c$ror denu!ire )ncepe cu 0Cld-1a+/ioned2 >ca pe vre!uriV

implic faptul c* fiin$ vec&i* pro$usul este mai bun* aa cum cre$ea bunica( 0 aceste mo$uri* $iferitele criterii ale a$evrului sunt* ele %nsele* eKploatate col mercial( In urmtoarea etap* eKperii %n marLetin, %i vor separa i tar,eta pe con'I sumatori* folosin$ pentru fiecare filtrul cu eficien optim( Dar nu numai in$ivizii &otrsc asupra a$evrului i falsului( )ulturi i societi %ntre,i au ceea ce am putea numi un profil al a$evrului" ' o preferin ca( racteri+tic$ pentru unul +au !ai !ulte criterii ale adev$rului.
C +ocietate poate (i do!inat$ de )ncrederea )n autoritatea "i )n revela ia reli-ioa+$ - Iranul& de pild$& dup$ revolu ia teocratic$ din 1979. C alta poate avanta3a "tiin a "i pandantul +$u& te/nolo-ia - ca Baponia& din 1960 p*n$ )n pre,ent 1

#rofilul $e a$evr al unei societi afecteaz profun$ cantitatea i tipul $e avuie pe care le va pro$uce( El va afecta sumele alocate construirii mosc&eilor iM bisericilor* %n opoziie cu cercetarea i $ezvoltarea* sau intensitatea nostal,iilor post'imperiale* ca %n An,lia i !rana( El influeneaz propensiunea liti,ioas* natura2 sistemului Iuri$ic* importana tra$iiei i ,ra$ul $e rezisten la sc&imbare( In sf+rit* ale,erea filtrelor a$evrului %ncetinete sau accelereaz ceea ce economistul ce& Eu,en Loebl numea c+ti," - rit!ul )n care (iin ele u!ane acu!ulea,$
cunoa"terea adi ional$ nece+ar$ pentru a-"i )!'un$t$ i nivelul de via $. 19Q

!orma economiilor $e m+ine va fi $at &otr+tor $e filtrele a$evrului pe care le folosim pentru a vali$a cunoaterea( %nc o $at* ne transformm relaia cu un principiu ultrafun$amental al avuiei* fr a anticipa consecinele '
"i pun*nd )n pericol una dintre principalele +ur+e ale pro-re+ului econo!ic. Ei,a e+te viitorul "tiin ei.

)A#IT L.L 20 DI;T".DE"EA LA< "AT ".L.I

mai mult $ec+t elementul esenial pe care'= numim tiin( Totui* printre multele semne ce in$ic transformarea principiilor ultrafun$amentale ale avuiei* unul $intre cele mai importante este intensificarea rzboiului $e ,&eril contemporan %mpotriva tiinei( Acest rzboi nu este $oar o %ncercare $e a sfi$a realitile tiinifice* ci i $e a $iscre$ita tiina %nsi( ;copul su este s sc&imbe mo$ul %n care este coor$onat tiina i s $icteze ceea ce au voie sau nu s cerceteze oamenii $e

in tot ceea ce se ,sete %n %ntrea,a baz $e cunoatere a omenirii* inclusiv cunoaterea curent i cea perimat* nimic nu a mrit $urata vieii* nutriia* sntatea i avuia speciei noastre

tiin( La cel mai profun$ nivel* are ca obiectiv o mutaie a a$evrului la nivel ,lobal* pentru a re$uce bizuirea pe tiin ca miIloc $e vali$are a a$evrului( Dac ar avea succes* aceast ofensiv ar putea $eraia viitorul economiei cunoaterii i ansele $e a re$uce srcia i promiscuitatea ,lobal* arunc+n$ %n %ntuneric secolele urmtoare( La suprafa ar putea prea c* pe plan ,lobal* tiina %nflorete( %n toat lumea* numrul oamenilor $e tiin i al in,inerilor este %n cretere* 1 a"a cu! cre+c
c/eltuielile )n do!eniul cercet$rii "i de,volt$rii >:e+earc/ ] .evelop!ent& :].V -284 de !iliarde de dolari )n 2003& nu!ai )n Statele <nite.2

poriune important $in aceste fon$uri pentru cercetare i $ezvoltare a mers la cercettorii strini i imi,ranii $in toate prile lumii care au inva$at comunitatea tiinific american( ;tatele .nite au constituit i locul $e pre,tire pentru nenumrai oameni $e tiin care lucreaz acum pretutin$eni pe ,lob* $in )&ina 1i In$ia p+n %n rientul 0iIlociu i 0eKic(3 In sectorul $e afaceri* numai I<0 a c&eltuit E miliar$e $e $olari pe cercetare 1i $ezvoltare %n 788C( C Ec&ipa sa $e cercettori* con$us $e #aul Horn* a brevetat un total $e B(7CG $e inovaii ' aproape una la fiecare 7*9 ore* 7C $e ore pe zi* B9E $e zile(E A primit cu 9Ge mai multe patente americane %n acel an $ec+t compania $e pe locul 7* 0atsus&ita( Aceste inovaii nu numai c au %mbuntit pro$usele fizice ale I<0* ci* mai important* reprezint o proprietate intelectual ce #pate fi v+n$ut* a$uc+n$ companiei un profit $e =*7 miliar$e $e $olari numai $in licene ' circa =Ee $in venitul net al anului 788C(9 #rincipalele pro$use ale to0 nu mai sunt cele fizice ' ele con+tau )n +ervicii "i
cunoa"tere. 9$ile +peci(ice prin care "tiin a +e traduce )n cre"tere econo!ic$ -eneral$ +unt e#tre! de co!ple#e "i (ac a+t$,i o'iectul unei de,'ateri aprin+e& dar& )n cuvintele lui Kar8 Bac/ula& (o+tul a!erican al 9o!er ului& 0econo!i"ti (runte identi(ic$ a+t$,i

+u'+ecretar

pro-re+ul te/nolo-ic ca pe un (actor !a3or&

dac$ nu cel !ai i!portant& al cre"terii econo!ice +u+ inute& repre,ent*nd 3u!$tate din cre ]3 terea econo!ic$ a!erican$ din ulti!ele cinci decenii.2 7

%n ulti!ii ani& con(or! unui raport al 1unda iei Na ionale pentru "tiin a& 0alte na iuni )"i cre+c
inve+ti iile )n cercetare "i de,voltare& concentr*ndu-+e pe do!en3 ca "tiin ele (i,ice +i in-ineria& care pri!e+c (onduri !ai !ici& prin co!para ie&JQ Statele <nite.28

Desi,ur* este un clieu s+ spui2 cunoaterea tiinific e o sabie cu $ou tiuri* pentru c unele $escoperiri pot fi eKploatate %n mo$uri $istructive(" A Acelai lucru este valabil pentru reli,ie i pentru cunoaterea non'tiinific+ '
de"i nic+ una dintre ace+tea nu a de,l$n uit un val co!para'il de de+coperiri& contri'uind la +$n$tatea& ali!enta ia ori +i-uran a -lo'al$ "i aduc*nd !ulte alte 'ene(icii +ociale. A5E? .? :5S %I .:?@6<:I

%n lu!ina ace+tor

contri'u ii&

v-a i putea i!a-ina

c$

oa!enii de "tiin a& nu doar )n Statele

<nite& ci pe+te tot )n lu!e& ar (i inu i la !are +ti!$& a"a cu! au (o+t odat$.

%n loc de a+ta& atunci c*nd cercet$torii !edicali din univer+it$ ile a!ericane "i-au de+c/i+
core+ponden a& acu! c* iva ani& ei au -$+it la!e de ra+ a+cun+e )n plicuri - un averti+!ent din partea e#tre!i"tilor ecolo-i"ti pentru oprirea e#peri!entelor pe ani!ale - c*nd nu a (o+t !ai r$u. 0Eai r$u2 )n+e!na !a+ini-capcan$& incendieri "i alte (or!e de inti!idare violent$. 10 Eai recent& )n 2006& c$runtul c*nt$re pop Step/en @atric7 Eorri++e8 a a3un+ pe pri!a pa-in$ a ,iarelor cu a(ir!a ia c$ +pri3in$ de!er+urile Eili iei pentru .repturile 5ni!alelor pentru c$ 0ace+ta e+te +in-urul li!'a3 pe care ei )l )n ele-.2
11

oa!enS de "tiin $ )n+i+i ac ionea,$ violent +i

Aprtorii fanatici ai $repturilor animalelor nu sunt $ec+t o ramur a unei lar,i coaliii antitiinifice ai crei membri sunt recrutai $in aripile cele mai ra$icale ale feminismului* ecolo,ismului* marKismului i altor aa'zise ,rupuri pro,resista ;usinui $e simpatizani $in lumea universitar* $in politic i $e celebriti me'$iatice* ei acuz tiina i oamenii $e tiin $e ceea ce unii consi$er ipocrizie* %n cel mai bun caz* respectiv cruzime i criminalitate* %n cel mai ru( De eKemplu* ei susin c cercettorii $in $omeniul farmaceutic %i v+n$ obiectivitatea companiei care le ofer cel mai mult( =7 >Desi,ur* unii c&iar asa fac* $aT lipsa principiilor nu este monopolul unei profesiuni(@ )oncentr+n$u'ne atenia %ntr'o alt $irecie* neofeminitii acuz >pe buna $reptate@ c* %n multe ri* femeile sufer $e $iscriminare seKual %n $omeniul e$ucaiei* iar femeile $in tiin se lovesc $e bariere seKiste %n recrutare i pronfl vare( Desi,ur* aceasta este o lupt meritorie ' astfel $e practici sunt stupi$II<J incorecte* lipsin$u'ne $e fora intelectual a unei Iumti $in specia umana( Dafi $in nou* $iscriminarea seKual nu este specific tiinei ca atare* re,+sin$u'se $a plin i %n nenumrate alte profesiuni( ;imultan* tiina este ase$iat $e ecolo,itii ra$icali( -i se spune c oamenii $e tiin amenin s $istru, populaii %ntre,i prin alimentele mo$ificate ,enetic( !r %n$oial* cauza merit susinut* iar noi am su,erat printre primii* acum mai bine $e treizeci $e ani* c este necesar pru$ena %n $omeniul in,ineriei ,enetice(=B )u toate acestea* opoziia fanatic* m+nat $e panic* nu poate constitui 8 +olu ie.
?colo-i"tii cu pove"ti
15

radicali

din

?uropa )n

au

ali!entat

!i3loacele
14

de

in(or!are i!porturile din a+upra

)n (or ele

!a+$ cu a-ricole

+en,a ionale )n )n +c/i!'& !a+$& )n

de+pre ciuda

0ali!entele )ncercarea cri,e europene unei

1ran7en+tein2& de au a ($cut care

unindu-"i popula ia

-uvernele a!ericane. cu

europene

protec ioni+te unele

'loca pre+iuni

a!enin $

Ri!'a'Me -uvernului

(oa!etea

na iuni

ace+tei

*ri

pentru

re+pin-erea
16

+pri3inului >

ali!entar

tri!i+

de

Statele

<nite&

pe

!otiv c$ ar (i (o+t !odi(icat -enetic.

Toate acestea %n pofi$a opoziiei lui James 0orris* $irectorul eKecutiv al #ro,ramului 0on$ial pentru Alimentaie $e sub e,i$a -.* care le'a spus ,uvernelor africane c ,r+ul mo$ificat ,enetic %n c&estiune fusese consumat efectiv $e miliar$e $e ori* fr nici un efect mali,n( Aa$ar* nu eKist $ovezi tiinifice care s susin nocivitatea sa("17 !uribun$a campanie european %mpotriva or,anismelor mo$ificate ,enetic a afectat puternic corporaia 0onsanto* li$er %n sectorul seminelor mo$ificate ,enetic(18 Aa Aodi& )n Italia& activi"tii au dat (oc unui depo,it de +e!in e de -r*u "i +oia "i
au +cri+ 0Eon+anto ;iller+2 "i 0No KEC+2 pe ,idurile +ale. 19

Astfel $e campanii au %n,riIorat i alte firme %n ceea ce privete o posibil %nc&i$ere a pieelor pentru pro$usele le,ate $e tiin* o le,islaie eKa,erat $e ri,i$ sau prost conceput intenionat* o posibil reorientare a investitorilor i un $eclin al numrului tinerilor sclipitori care ale, s lucreze %n $omeniu( stilitatea fa $e tiin a$un parteneri cu a$evrat stranii sub acelai cearaf boit* $e la activiti sociali $e st+n,a p+n la #rinul )&arles al 0arii <ritanii* care* %ntr'o prele,ere "eit& transmis $e <<) sub titlul "espect for t&e Eart&"* a atacat ceea ce a numit straturile impenetrabile ale raionalismului tiinific("78 Intr'o ocazie anterioar* el acuzase tiina c %ncearc s impun o tiranie asupra %nele,erii noastre(" 7= Astfel* #rinul )&arles se fcea ecoul ecolo,itilor* al -eS A,e'rilor i al tuturor celor care pre$ic %ntoarcerea la ceea ce ei presupun a 5 0+acru2.
9ele de !ai +u+ ne )ndru!$ +pre o alt$ linie de a-ita ie anti"tiin i(ic$ - venit$ partea crea ioni"tilor duri& neo'o+i i& a c$ror o+tilitate (eroce +ecula-n+!ului )n -eneral& pe care ei )l a+ocia,$ cu "tiin a. 22
a (le

acea+t$ dat$ din

$ de ideile lui .arMin duce la ca!panii

)!potriva !anualelor de "tiin e& la proce+e )!potriva +tandardelor "i pro-ra!elor "colare "i la atacuri contra

La toi aceti lupttori contra tiinei trebuie s+'= a$u,m pe rzboinicul Aree3
anc

e, sntos la cap sau nu* ,ata oric+n$ s comit o crim pentru cauz(

Te$ Qacz5nsLi* cunoscut sub numele $e .nabomber* a omor+t 7B $e oameni fr'o furie uci,a+* %n anii XA8( El a antaIat ziarele centrale pentru a'i publica $iatribele antitiinifice i antite&nolo,ice* amenin+n$ c altfel va uci$e i nfl muli oameni( 7B :eac ia popular$ a (o+t revolta. .ar c* iva univer+itari +-au rep3(l +$-i
laude !ani(e+tul& iar Internetul +-a u!plut de +ite-uri ale (anilor& cu! +unt cri al lui 9/uc7 <na'o!' "i alt(an.una'o!'er. )n conclu,ie& ave! de-a (ace cu o -/eril$ anti"tiin i(ic$ (le#i'ila& diver+i(icataS care +e une"te )n ,onele cele !ai radicale cu le-iuni de indivi,i care cred )n pa. ranor!al "i )n o!ule ii ver,i din +pa iu& ca +$ nu !ai vor'i! de+pre practican i unor (or!e variate de !edicin$ 0alternativ$2 "i de levitatorii de la 1alun KondL

Vocile acestei micri sunt amplificate $e faptul c in$ustria $e la Holl5Soo$ %i prezint insistent pe oamenii $e tiin ca pe nite ticloi* %n timp ce telfl ziunile eKploateaz la nesf+rit emisiuni precum Cro++in! :"er >care te aIuta< comunici cu ru$ele $ece$ate@ sau Pet P+=*ic >care te a3ut$ +* co!unici cu i-u. anaX
per+onal$V. )n Earea Britanie corul anti"tiin i(ic a devenit at*t de puternic& )nc*t atunci c*nd un +peciali+t de (runte )n 'iolo-ia reproducerii& :ic/ard Ko+den& a pleca ii 9anada& Societatea :e-al$ Britanic$ +-a te!ut c$ -e+tul +$u va declan"a un val de2 e!i-r$ri )n r*ndul oa!enilor de "tiin $. 24 Si!ultan& )n 1ran a& dup$ !ulte prote+te3( Sor'ona acorda titlul de doctor )n a+trolo-ie unei (o+te Ei++ 1rance care )ntocX !e"te /oro+coape +$pt$!*nale pentru o revi+t$ de pro-ra!e IN. 9a o ironie a +or ii& +u+ inerea te,ei +ale +-a de+($"urat )n (a a unei !ul i!i de cele'rit$tiE <niver+itatea :ene .e+carte+ din @ari+. 25

# LITI)A ;)HI0<NT A"E %n trecut* %n Europa i %n ;tatele .nite* ostilitatea fa $e tiin provenea* $e obicei* $in me$iile $e $reapta tra$iionaliste* c+teo$at profasciste sau c&iarfl ziste( 1i %n prezent* muli oameni $e tiin americani se pl+n, $e un rzboi repi! blican %mpotriva tiinei"* acuz+n$ c acest parti$ i* %n particular* a$ministraia lil Deor,e 4( <us&* s'au fcut vinovai $e manipularea sau $istorsionarea $cscopeI ririlor tiinifice pe teme ca %nclzirea ,lobal* controlul naterilor* ploaia aci$ i celule'su( ;t+n,a* $in contra* a susinut %n ,eneral tiina( %ntr'a$evr* marKia mul se %nvelea cu mantaua socialismului tiinific"( Astzi* %ntr'o eKtraor$inar rsturnare $e situaie* stea,ul antitiinific este fluturat cu mai mult ve&emen $e elementele $e st+n,a( Aceast atitu$ine poat fi ,sit mai ales la $epartamentele $e literatur* tiine sociale* stu$ii feminista i tiine umane $in universitile americane i europene( %n timp ce st+n,a $ilH America se opune ve&ement $reptei reli,ioase %n c&estiuni sociale cu mare t)- crc+tur emoional* ca avortul sau subvenionarea public a colilor reli,ioasei aceeai st+n, str+n,e r+n$urile cu $reapta %n rzboiul $e ,&eril contra tiinei(7OH
Nu +u-ere, c*tu"i de pu in& prin cele de !ai +u+& c$ oa!enii de "tiin $ +unt ($r$ pri/an$& c$ (rauda nu poate (i -$+it$ )n la'oratoare& c$ nu +e petrec niciodatl e#peri!ente ire+pon+a'ile +au c/iar periculoa+e& ori c$ 'ene(iciile "tiin ei +u(li )!p$r ite ec/ita'il )ntre 'o-a i "i +$raci. Eai !ult& e#tinderea -lo'al$ rapidap3

cercetrii

tiinifice

$epit

%n

vitez

capacitatea

,uvernelor*

universitilor i a rofesiunii %nsei $e a monitoriza proiectele frau$uloase* ceea ce constituie un alt eKemplu $e $esincronizare(27 )orectarea acestor $eficiene este* cu si,uran* necesar* %ns rzboiul %mpotriva tiinei are obiective cu mult mai lar,i( El survine %ntr'un moment %n care $escoperirile tiinifice maIore apar tot mai repe$e* %ntr'un $omeniu $up altul( De pil$* o $at cu $eco$area

,enomului uman* baza $e cunoatere a omenirii s'a eKtins $ramatic* iar rata posibilitii $e c+ti," sau $e acumulare a cunoaterii a crescut( Totui* %n formularea bio,eo,rafului #&ilip ;tott $e la .niversitatea $in Lon$ra* #e aflm pe un v+rf %nalt i o ar nou se afl la picioarele noastre( Dar nu toat lumea vrea s o eKploreze(" %n loc $e asta* scrie el* unii %ncearc cu $isperare s ascun$* s %ncorseteze i s %ncarcereze noua tiin("28 #AT"IA"HIA 1I )ITIT.L H- #AL0A 0aIoritatea criticilor tiinei nu atac fun$amentele2 ei nu pun la %n$oial meto$a* care este esena ei( %n sc&imb* se pl+n, c numai Be $in cercetrile %n $omeniul me$icamentelor* $e eKemplu* sunt $irectionate ctre bolile sracilor lumii*7A c prea multe fon$uri sunt investite %n reme$ii pentru brbai* mai cur+n$ $ec+t pentru femei*B8 c animalele sunt ru tratate %n cercetarea unor pro$use fr relevan pentru sntate* cum ar fi cosmeticele* B= ori c o parte prea mare a tiinei este $e$icat %mbuntirii armamentului B7 ' acu,a ii care +un$
ca ni"te adev$ruri incon(orta'ile. Sc/i!'area ace+tor condi ii nu ar d$una "tiin ei& ci c/iar ar a3uta-o. .e a+e!enea& criticii +e pl*n-& pe 'un$ dreptate& c$& )n ciuda i!a-inii +ale& "tiin a nu e+te "i nu poate (i neutr$. <nele (e!ini+te acu,$ c$ ea e+te c/iar prin natura +a androcentric$ "i !a+culin$. 5ltele +e pl*n- c$ e+te prea po,itivi+t$ "i cantitativ$& alt(el +pu+& lip+it$ de intui ie. )n +(*r"it& e#i+t$ o "coal$ care +e )ntrea'$ dac$ nu ar putea e#i+ta o "tiin $ alternativ$& (e!ini+t$& care +$ nu +e 'a,e,e pe !etoda "tiin i(ic$. C alt$ provocare vine din direc ia reli-iei& a +pirituali+!ului pop NeM 5-e "i a altor pro!otori ai ocultului. C pli!'are prin orice ,on$ co!ercial$ te va duce o'li-atoriu pe l*n-$ un !a-a,in ce vinde c$r i NeM 5-e& 'eti"oare aro!atice "i ,dr$n--anele cu i, oriental. Cricine e+te intere+at +$-"i de+c/id$ un a+t(el de !a-a,in @oate +$ locali,e,e pe Internet 12.000 de an-ro+i"ti& care v*nd patru !ii de tipuri de produ+e NeM 5-e +au le-ate cu!va de vr$3itorie. <n +in-ur v*n,$tor on-line \(er$ nu !ai pu in de nou$ +ute de po+tere din 040 de cate-orii NeM 5-e: a+tro-B\-ie& c/a7re& ,ei e& vr$3itorie& citire )n pal!$& 6arot& locuri !i+terioa+e& "a!ani+!& lri-eri& 8o-a& 'alene& del(ini& i-ani& e-ipteni& ,en "i a"a !ai departe.2 33

)ultura este at+t $e copleit $e paranormal* ocult i iraional* %nc+t revista Iew York )"i dedic$ coperta 0NeM gor7-ului +piriti+t2 "i 0Super+tarurilor +upranaturale ale
ora"ului2. Kra(ica repre,int$ o pal!$ de+c/i+$ )ncon3urat$ de cuvinte 0clarv$,$tori... !ediu!uri... telepa i... !i+tici... "a!ani.234

Domeniul -eS A,e'ului acoper o uluitoare varietate $e practici i cre$in $ar micarea* %n ,eneral vorbin$* este $ominat $e o atitu$ine sc&izofrenica atk fa $e tiin* c+t i fa $e reli,ie( Aa cum o $efinete 4outer Hane,raaff %n lucrarea sa ma,istral* 6e70!e 1eli!ion and >e+tern Culture. -eS A,e'ul este un sistem $e cre$ine care nc respin,e nici reli,ia i spiritualitatea* i nici tiina i raionalitatea"* pretinz+n$ c le combin %ntr'o sintez mai %nalt"( Ins* cu permanenta sa invocare a **9l( elor $e nivel superior"* susin+n$ c realitatea este o proiecie imateriala a cre$inelor noastre* la care se a$au, amestecul su $e p+,+nism* canale ener,etice eKperiene $in viei anterioare i promisiuni $e para$isuri

pure* -eS A,e'ul ne cere sa cre$em in afirmaii care nu sunt verificabile i falsificabile tiinific(BX
A5S N?K5S-<A 95 EC.?A <n alt atac la adre+a "tiin ei ca (iltru al adev$rului vine din partea po+t!oder-ni+!ului re,idual& con(u,a (ilo,o(ie (rance,$ care acu! c*teva decenii a )nceput +$ in(iltre,e catedrele de literatur$ "i de "tiin e +ociale - "i c/iar "colile de a(acerii din lu!ea )ntrea-$. 36 9o!paniilor li +-a +pu+ +$ adopte 0!ana-e!entul po+t!l dern2. Aor li +e o(er$ +i+te!e de tran+!itere a datelor pentru 0IEE-uri po+t!l derne2. Studen ii pot +tudia 0etica po+t!odern$ a a(acerilor2 la <niver+itatea Brunei din Aondra +au la <niver+itatea Si!on 1ra+er din 9anada "i +unt )nde!na i (l !ear-$ la Aa+ Ne-a+ pentru a vedea un 0!odel de a(aceri2 po+t!odern. 37

#ostmo$ernismul* sau # 0 * nu ar fi fost prea important astzi ' fiin$* %n mare parte* %nlocuit $e alte obscurantisme ' $ac nu ar fi atacat a$evrul %nsui %n ofensiva lor %mpotriva tiinei ca test al a$evrului* a$epii # 0 ne spun c+ a$evrurile tiinifice nu sunt universale* iar afirmaia are sens( 0uli oameni $e tiin s'ar putea c&iar s fie $e acor$( )um nu cunoatem limitele univi
T;.I.H

>universurilor@ pe care %l locuim* i poate nici nu le vom putea cunoate* #ostmo$ernitii ' %mpreun cu criticii feminiti i nu numai ' au $reptate i

nu putem $ove$i lo,ic universalitatea vreunei teorii( atunci c+n$ afirm c a$evrurile tiinifice nu sunt %n %ntre,ime neutre( La urma urmei* banii $etermin a$eseori cercetrile care vor fi %ntreprinse* iar valorile aIuta la stabilirea %ntrebrilor pe care ale, s le stu$ieze cercettorii* a ipotezelor pe care le concep* i c&iar a limbaIului pe care %l folosesc pentru a'i comunica rezultatele( Dar* c&iar %n acest punct* ar,umentele lor trec $e la pe3Eumatate3corecte la pe3Eumtate3contraA#cute. Ni +e +pune c* toate adev$rurile +unt relative& a"a c$ n(l o e#plica ie nu e+te
!ai 'un$ dec*t oricare alta. 9u toate ace+tea& adev$rata uO tre'are e+te 0!ai 'un$ pentru ceD2 .ac$ vre! +* ,'ur$! de la Eiinc/en la Ea<li ave! nevoie de un pilot co!petent la co!en,i& +au de cel !ai 'un (lorar din lun(l In ace+t !o!ent& po+t!odernii ne +pun c$ toate adev$rurile& "tiin i(ice +au nu& +unt +u'iective "i e#i+t$ nu!ai )n capetele noa+tre. 5+t(el& ei o iau co!plet raa(l "i +e arunc$ )ntr-un +olip+i+! in(atuat. 9on(or! propriei lor teorii& a+er iunile Z +unt inerent neveri(ica'ile. 9/iar dac$ ar (i adev$rate& ar (i tre'uit +* ne dud(l

vieile ca i cum nu ar fi fost( %ncercai s pltii o factur cu bani care eKis mai %n mintea $umneavoastr( Teoria # 0 nu %ncearc $oar s $iscre$iteze tiina2 %mpins la eKtrei submineaz $e fapt toate criteriile a$evrului* $eoarece pune sub semnul I b+rii %nsui conceptul $e a$evr( Acesta este locul %n care postmo$ernitiiV t+lnesc cu v+nztorii $e ulei $e arpe* li$erii $iverselor culte* falsificatorii j insi care %ncearc s profite la maKimum $e naivitatea noastr* neav+n$ ur puns mai bun la %ntrebarea De ce ar trebui s te cre$F" $ec+t De'aia("

E) '0I;I -A"II 1tiina* $up cum am vzut* este asaltat simultan $e elemente ale micrii lo,iste ' micare care %mbrac tot mai mult* la r+n$ul ei* un caracter reli,ios #rofesorul "obert H( -elson $e la .niversitatea $in 0ar5lan$ scrie2 #e sur ce se apropia sf+ritul secolului ::* %n societatea occi$ental s'a instala vi$ reli,ios( Y(((W %n aceast situaie* micarea ecolo,ist contemporan a apb $rept sin,ura mo$alitate $e a'= umple( Y(((W #entru muli $intre susintorii s astzi* ecolo,ismul reprezint un substitut al principalelor cre$ine cretine i W ,resiste* care cunosc un $eclin $ramatic(" %n timp ce ecolo,itii se bazeaz* $esi,ur* pe informaii tiinifice* ecolo,isn subliniaz -elson* este pose$at $e un puternic spirit misionar"( 0ai mult* = baIul su este eKplicit reli,ios2 bsalvareac #m+ntului $e la viol i IafM consti rea unor bcate$ralec %n slbticieM crearea unei noi bArce a lui -oec* cu le,i tipul celei referitoare la speciile pe cale $e $ispariieM concretizarea unei noi bci mric viz+n$ conservarea pe Terra(" Acelai autor arat c %n inima mesaIului ecolo,ist se ascun$e o nou poveM $espre c$erea speciei umane $intr'o epoc anterioar* mai fericit* mai natun i mai inocent ' o vi,iune laic$ a alun-$rii 'i'lice din Kr$dina ?denului.2
@e +curt& +pune Nel+on& 0)n ciuda aparen ei +ale !oderne& ecolo-i+!ul e+ !ai aproape de o (or!$ de!odat$ a (unda!entali+!ului reli-io+.238

ultimelor re,iuni

slbaticeM %n fine*

%ntreprin$erea eforturi pentru proteIarea a ceea ce a mai rmas $in b)reaiec

1TII-/A ;E)"ETN Dac acestea ar fi sin,urele ameninri la a$resa tiinei - un pilon central
econo!iei 'a,ate pe cunoa"tere - )n-ri3orarea ar (i 3u+ti(icat$. .ar la ori,ont + @ro(ilea,$ un atac inedit& !ult !ai periculo+& care ar putea o(eri !uni ie puternic tuturor celor care ur$+c "tiin a. .in nou& ace+t atac nu +e )ndreapt$ contra !etc uei ca atare& ci love"te )n dou$ ele!ente ale eticii care-i e+te a+ociat$ - ideile cor tor! c$rora cunoa"terea produ+$ de "tiin $ ar tre'ui +$ circule li'er "i c$ oa!en ue "tiin $ ar tre'ui +$ (ie li'eri +$ cercete,e orice.39

Libera circulaie a $escoperirilor tiinifice se afl sub focul %ncruciat al cor #oraiilor i ,uvernului( Tot mai multe cercetri tiinifice sunt finanate sau or,a Uzate $e corporaii care* $in importante raiuni comerciale* se %ntrec s breveteze realizrile sau s le ascun$( %n acelai timp* ,uvernele* reacion+n$ la ameninJ tarea autentic a terorismului* solicit ca tot mai multe $escoperiri tiinifice s fie pstrate secrete $in raiuni $e securitate( Era in$ivi$ului cu puteri eKtraor$inare" ' teroristul* criminalul sau $ezec&i'librarul $otat cu arme $e $istru,ere %n mas ' se apropie cu pai mari( %n vreme ce este evi$ent c presa i Internetul nu mai pot continua s+ ofere

manuale $e in+truc iuni pentru con+truirea 'o!'elor +au pentru !anipularea +u'+tan elor to#ice& au loc
de,'ateri )n-ri3or$toare de+pre c*t$ "tiin $ tre'uie +* (ie a+cun+$ de oc/ii pu'licului. @e de o parte& av*nd )n vedere a!enin area terori+t$& )nre-i+trarea la'oratoarelor "i +uprave-/erea activit$ ii de cercetare ar putea (i nece+are )n ,ilele noa+tre& )n opinia lui .avid Balti!ore& "e(ul de la 9ali(ornia In+titute o( 6e/nolo-8 "i laureat al pre!iului No'el. .ar& pe de alt$ parte& +pune tot el& 0cel !ai periculo+ lucru e+te +ecretul2& o'+erv*nd c$ ar!a!entul 'iolo-ic )n+u"i a (o+t re,ultatul unor cercet$ri +ecrete.40

<altimore prezi$eaz la Aca$emia -aional $e 1tiine $in ;tatele .nite o mas rotun$ pe tema libertii comunicrii tiinifice( Este foarte $ificil s+ $istin,i care cunoatere este periculoas i ar trebui cenzurat(" De eKemplu* afirma el* $istincia $intre utilizrile ofensive i cele $efensive ale a,enilor biolo,ici ine mai mult $e mo$ul %n care este folosit informaia* $ec+t $e informaie %nsi( Trebuie s tii cum s te aperi %mpotriva bioterorismului* $ar* cunosc+n$ acest lucru* tii i cum s faci bioterorism(" 41 #revenirea rsp+n$irii noilor $escoperiri este una* $ar i mai %n,riIortoare sunt propunerile $e a transforma cate,orii %ntre,i ale cunoaterii %n zone inaccesibile cercetrii( .nele $intre acestea provin c&iar $in r+n$urile oamenilor $e tiin* care ima,ineaz scenarii apocaliptice pentru a'i susine tezele( <ill Jo5* eful $epartamentului $e cercetare $e la ;un 0icros5stems* a provocat furia ,eneral atunci c+n$ a cerut tiinei s lase $eoparte cercetrile care ar putea $uce* %n opinia sa* la $ominarea speciei umane $e ctre tot mai rapi$a auto'replicare $istructiv" a te&nolo,iilor fcute posibile astzi prin pro,resele $in ,enetic* robotic i nanote&nolo,ie( #+n %n 2030& a prev$,ut el&
co!puterele ar putea deveni !ai de"tepte dec*t oa!enii - de+tul de capa'ile pentru a +e re produce "i a lua puterea.42

;cenarii c&iar mai %n,rozitoare a lansat 0artin "ees* astronomul re,al al An,liei* %n cartea sa :ur Final ;our. "ees $escrie eKperimentele apocaliptice care sunt $ezbtute la ora actual $e fizicieni i care ar putea ' %n viziunea sa '
nu nu!ai +$ "tear-$ via a de pe (a a @$!*ntului& ci "i +$ di+tru-$ )ntre-ul co+!o+. 5/D oa!eni de "tiin $ nu-i iau )n +erio+ a(ir!a iile. Su+ in*nd c$ nu "ti! +u(icient de !ulte nici !$car pentru a evalua ri+curile. :ee+ propune di(eri i pa"i care ar tre'ui ur!a i )nainte de ini ierea unor e#peri!ente periculoa+e )n orice do!eniu& nu doar )n (i,ic$. ?l citea,$ o +u-e+tie deln cat$ a (i,icianului 1rance+co 9alo-ero care prevede o )n(runtare )ntre dou$ ec/ipeQ de oa!eni de "tiin $& o 0ec/ip$ ro"ie2 ur!*nd +$ o(ere ar-u!ente pentru car$

eKperimentul nu ar fi si,ur* %n timp ce ec&ipa albastr" ar susine contrariul( perimente( ! cere implicarea reprezentanilor opiniei publice %n autorizarea unor astfel $e

)u toate acestea* $up cum subliniaz c&iar "ees* %ncercarea $e a evita ri2 rile comport propriile riscuri ' astfel* o politic eKtrem $e precaut Y(((W ar raliza pur i simplu tiina("CB 1i* o $at cu ea* economia bazat pe cunoatei viitorului( Autocritica este o component esenial a tiinei* iar tiina i oamenii $e ina nu ar trebui s se situeze nicio$at $easupra criticilor publicului( 1tiina > prin ea %nsi o activitate social* $epen$ent* %ntr'o msur pe care muli cei ttori o subestimeaz* $e i$eile* epistemolo,iile i supoziiile implicite ale cult %nconIurtoare( %n acelai timp* oamenii $e tiin nu trebuie s fie unicii coor$c tori ai tiinei* $in moment ce* la fel ca toat lumea* ei au propriile interese e,ois %n orice caz* la ora actual nu asistm $oar la o serie $e atacuri $isparate potriva tiinei* ci la impunerea convin,erii c influena tiinei trebuie re$i c ea trebuie lipsit $e respectul pe care i ='a c+ti,at ' pe scurt* $etronat funcia $e test principal al a$evrului( <tlia pentru a$evr nu se re$uce %ns la tiin( Diverse ,rupuri $in sociel %ncearc activ* $in $iferite motive* s ne a$ministreze minile mo$ific+n$ filti $e a$evr cu aIutorul crora* la r+n$ul nostru* ve$em lumea ' te+tele pe can
(olo+i! pentru a di+cerne adev$rul de (al+. 5cea+t$ '$t$lie nu poart$ un nu!e& )n+$ ea va avea un e(ect pro(und a+u +i+te!ului avu iei revolu ionare care )l )nlocuie"te acu! pe cel al epocii ind triale.

26N6=ERII 65E:MR4L4I

n filmul Candidatul

anciurian. un sol$at american este capturat $e i

asasin( Aceeai tem ' splarea pe creier a in$ivi$ului ' formeaz baza pentru stu$iul unor subiecte precum comportamentul consumatorului sau o tul atentatorilor sinuci,ai( In aceasta privin este mult mai eficient s se sc&imbe moti"ul pentru c o persoan ,+n$ete %ntr'un anumit fel $ec+t ceea ce -*nde"te& a+ta )n+e!na! c* tre'uie
+$ i +e !odi(ice (iltrele pe care le (olo+e"te la +ta'ilirea adev$rului crul ace+ta nu e+te vala'il doar pentru +p$larea creierului indivi,ilor& ci "i pen aplicarea procedurii re+pective la nivel +ocial "i cultural. 9ercet$ri a!ple e#a!inea,$ !odul )n care pu'licitarii "i !a++-!edia )ncean +$ ne !anipule,e pe noi to i. ?#i+t$ "i o literatur$ i!portant$ dedicat$ !odului )n care elitele do!inante !anipulea,$ p+i/olo-ic "i

mic i supus unor proce$uri $e control mental care %l transform %ntr'

cultural popula iile coloni,ate& pentru a-"i a+i-ura pa+ivitatea lor politic$. 9u toate ace+tea& !ai pu in o'+ervate +tudiate au (o+t !i3loacele prin care econo!ii "i culturi )ntre-i +unt a(ectate d= +c/i!'area de(ini iilor pe care le dau ele adev$rului.

.na $intre raiunile omisiunii este aceea c

ul

sc&imbrile se petrec $e'a lun,i unor perioa$e lun,i $e timp i uneori sub limita contiinei la nivel in$ivi$ual(X Totui* putem afirma c fiecare val revoluionar a fost %nsoit $e transformri importante ale filtrelor $e care s'au folosit oamenii pentru a $etermina a$evrul sau falsitatea ' "i c$ ace+tea au in(luen at
cantitatea "i tipurile de avu ie produ+e. In ti!pul Ilu!ini+!ului "i )n pri!ele ,ile ale revolu iei indu+triale& occidentalii au )ncetat +$ !ai cread$ )n dreptul divin al re-ilor& )ncep*nd +*-"i r$+toarne !onar/ii. 5pari ia de!ocra iei& 'a,at$ pe vot "i pe conducerea !a3orit$ ii& a tran+a (or!at con+en+ul pe +car$ lar-$ )ntr-un (iltru !ai i!portant al adev$rului dec*t )nainte& "i nu doar )n politic$. Eai t*r,iu& introducerea educa iei pentru !a+e " tran+!iterea unor !e+a3e uni(or!e c$tre tineri au (avori,at "i !ai !ult con +ul ca te+t al adev$rului. @e !$+ur$ ce +tandardele de via $ +-au )!'un$t$ it& iar avu ia +-a r*+p*n indu+triali,area a du+ la noi produ+e (olo+itoare& de la cea+uri "i !a"ini de cu+i p*n$ la auto!o'ile& iar oa!enii au )nceput +$ valori,e,e noul& nu nu!ai vec/i

$urabil( )re$inele nu mai erau neaprat a$evrate pentru c erau vec&i( #i urmare* ele puteau fi sfi$ate( )ea mai important $intre aceste sc&imbri a fost sc$erea valorii relative autoritii reli,ioase* care a urmat $ezvoltrii tiinei( amenii nu au renunat u sau repe$e la %ncre$erea lor %n autoritatea reli,ioas* $ar ei s'au %n$reptat spre al surse $e rspuns atunci c+n$ au aprut problemele( #reotul nu mai era sin,u2 sau cea mai bun surs $e cunoatere( Transformrile $e felul acesta nu s'au pro$us fr conflicte( A fost o lupt pe care tiina a c+ti,at'o treptat* nu prin era$icarea autoritl reli,ioase* ci prin rsturnarea preteniilor sale $e a reprezenta sin,ura baz a a$i vrului universal* suprem( Aceast mutaie ' %n,ust+n$ aria $e autoritate a reli,iP i lr,in$'o pe cea a tiinei ' a contribuit la afirmarea i la pre$ominana seci larismului peste tot un$e al $oilea val a a$us o economie* o societate i o cultur in$ustriale( #E";.ADA"EA 1E!.L.I Astzi se $esfoar iari o lupt subtil pe seama a$evrului( #e msur o %naintm %n secolul al ::I'lea i tot mai multe societi $ezvolt economii bazatO pe i$ei* cultur i cunoaterea relevant pentru avuie* moti"ul pentru care ere $em ceea ce cre$em $evine mai problematic ca oric+n$( !iecare cultur* %n fiecare moment* are un profil al a$evrului ' ,reutatea pe care oamenii o atribuie $iferitelor filtre ale a$evrului( #e msur ce aceast ,reu tate mi,reaz %ntre criterii* ea influeneaz luarea $eciziilor la fiecare

nivel* $e la cel personal la cel politic* respectiv corporatist( %ncercai s convin,ei un $irector eKecutiv a$ept al consensului s nu urmeze siner,ia* atunci c+n$ %i ve$e competitorii urmrin$ acelai iepure( ;au %ncercai s vin$ei o i$ee nou* in$iferent c+t $e bun* unui boss pe care'= impresioneaz autoritatea* fr s $ispunei $e )V'ul sau $e $iplomele $espre care se presupune c v transform %ntr'o autoritate( Economia revoluionar va transfera multe pro$use i servicii $in zona in$ivi$ualizrii $e mas %n cea a personalizrii complete ' cu alte cuvinte* va pro$uce
8

$iversitate %nc i mai mare( La fel* locurile $e munc i munca vor

urma o mare $iversitate $e pro,rame* %ntr'o mare $iversitate $e locaii( Aceste sc&imbri vor fi `nsoite $e $iversitatea cresc+n$ a formatelor familiale* $e un$e va $ecur,e faptul ca tot mai muli copii in$ivi$ualizai* cu eKperiene $iferite $e $ezvoltare* vor avea mai pu ine lucruri )n co!un.
5+t(el de tran+(or!$ri indic$ o de!a+i(icare tot !ai i!portant$ a +ociet$ ii in-u+triale de !a+$ )n-reun*nd +arcina elitelor& +au a oricui altcuiva& de a -enera c\n+en+ul ($r$ a-1 i!pune prin decret +au cu (or a. )n ace+te condi ii& convin-erea con(or! c$reia con+en+ul validea,$ adev$rul pare a-"i pierde o parte din vala'i-

)e se poate spune $espre v+rst sau $urabilitate ca test al a$evrului ' con'vin,erea c orice i$ee care a $urat timp $e secole sau milenii trebuie s fie a$evratF Accelerarea sc&imbrii poate provoca multe nostal,ii* iar manipulatorii minilor se folosesc $e ele( Dar invazia noului %n economie este inevitabil* iar ,e'neraia actual* cel puin* nu'i $orete numai noul* ci ultima versiune( In societile anterioare* relativ ferite $e sc&imbare* vec&iul nu era respectat pentru c oamenii cunoteau trecutul* aa cum ni se spune a$esea* ci pentru ca ei cunoteau viitorul ' care& c*nd +e actuali,a& nu era prea di(erit de trecut.
5+t$,i& in*nd cont de rit!ul +c/i!'$rii& o cantitate uria"$ de cunoa"tere e+te peri!at$& incapa'il$ +*i a3ute )n via $ pe cei tineri& iar ei o tratea,$ ca atare. 1or!ula +upei de pui pentru te+tarea adev$rului ar putea (unc iona& dar nu conta i pe ea. .ar atunci cu! r$!*ne cu autoritateaD Kenera iile viitoare vor )n-enunc/ea +ervil )n (a a autorit$ ilorD .ac$ da& ce (el de autorit$ iD 5+t$,i& oriunde +e r$+p*nde"te econo!ia 'a,at$ pe cunoa"tere& autoritatea 'a,at$ pe e#perti,a e+te provocat$ !ai !ult ca oric*nd. In ,ilele noa+tre& pacien ii )i intero-/ea,$ "i uneori )i contra,ic pe !edici. Blo--erii +(idea,$ autoritatea 3urnali"tilor pro(e+ioni"ti.1 5!atorii iau locul pro(e+ioni"tilor - "i nu doar )n +pectacole de televi,iune. 9ele'rit$ ile candidea,$& ade+eori cu +ucce+& )!potriva politicienilor de pro(e+ie& 2 iar a!atorii dota i cu co!putere pot re-i,a& produce "i 3uca rolul principal )n propriile (il!e. 3

In acelai timp* o lun, list $e eecuri instituionale* $ezastre i scan$aluri corporatiste* %mpreun cu abuzurile seKuale petrecute %n bisericile

catolice*C submineaz %ncre$erea %n autoritatea tra$iional ' "i )n adev$rurile pe care


ea +e pre+upune c$ le validea,$. 5tacul actual )!potriva "tiin ei tre'uie v$,ut )n lu!ina ace+tei revolte -enerali,ate contra autorit$ ii din era indu+trial$. .i(eren a e+te aceea c$ "tiin a r$!*ne cel !ai puternic in+tru!ent !intal de care di+pune! pentru cre"terea pro+perit$ ii "i 'un$+t$rii. %tiin a e+te +in-urul !i3loc prin care pute! proiecta te/nolo-ii !ai 'une& !ai inteli-ente& !ai +i-ure& prin care pute! identi(ica "i +olu iona cri,ele ecolo-ice "i prin care pute! pune cap$t unor epide!ii ca S5:S. 5ve! nevoie de "tiin $ pentru a ne reduce dependen a de co!'u+ti'ilii (o+ili& pentru a o' ine o +ecuritate +uperioar$& pentru a de,volta !edicina "i pentru a reduce di+parit$ ile dintre ora" "i +at& dintre o ar$ "i alta. @ro'le!ele de ace+t (el nu vor (i +olu ionate prin deci,ii 'a,ate pe con+en+ul de tur!$& pe revela ia reli-ioa+$ +au pe acceptarea oar'$ a autorit$ ii& ci pe adev$ruri o'+ervate& +upu+e e#peri!entului "i de+c/i+e provoc$rii "i revi,uirii continue& pe !$+ur$ ce e+te o' inut$ cunoa"tere adi ional$. @e +curt& avu ia revolu ionar$ a viitorului va depinde tot !ai !ult de !odul )n care e+te (olo+it$ - "Oi re+pectat$ - "tiin a )n +ocietate.

1tiina i meto$a pe care se fun$amenteaz se vor sc&imba pe msur ce prac tIcienii vor abor$a probleme noi* stranii i recalcitrante* pe msur ce vor cobor $incolo $e nanotiin* spre fenomene tot mai mici* i vor urca tot mai mult %i cosmos( Dar cei care $oresc s le,e la oc&i sau s re$uc la tcere tiina nu nu mai c$ vor reduce avu ia de !*ine "i& indirect& vor cre"te +$r$cia& ci vor )ntoarce o!enirea
la +$r$cia !ental$ "i (i,ic$ a ?vului )ntunecat. Nu tre'uie +$ )n-$dui! ca +(*r"itul Ilu!ini+!ului +$ (ie ur!at de o )ntune care o+til$ "tiin ei. 5

)A#IT L.L 22 H- L ) DE ) -)L.ZIE2 ) -VE"DE-/A X


trecutul +e )ndep$rtea,$ cu o vite,$ tot !ai !are. 9*nd privi! )n ui

la* s spunem* ultima Iumtate a secolului ::* realizm c multe $in'A tre
epi+oadele +ale nu ne !ai a(ectea,$ la (el de tare cu! o ($ceau alt*l dat$. @entru -enera ia care a3un-e acu! la !aturitate& eveni!ente ca pri!a a+e-S leni,are& a+a+inarea lui Bo/n 1. ;enned8& r$,'oiul din Nietna!& Good+toc7 +au :evolu ia 9ultural$ din 9/ina par tot !ai )ndep$rtate "i !ai nerelevante. 6otu"i& o !are parte a re+tului vie ilor noa+tre va con+ta )n adaptarea "i de,voltarea continu$ a unui proce+ care a )nceput acu! o 3u!$tate de +ecol - cel !ai revolu ionar val al +c/i!'$rii )n crearea de avu ie de dup$ +ecolul al 4NIII-lea. 1

; facem o scurt pauz* iar apoi s+ %ncercm s aezm %mpreun principalele teme sc&iate %n pa,inile prece$ente(

In primul r+n$* aceast revoluie nu este $oar o c&estiune $e te&nolo,ie* oscilaii ale bursei* inflaie sau $eflaie* ci are profun$e implicaii sociale* culturale* politice i ,eopolitice( Eecul $e a recunoate le,turile $intre toate aceste $omenii i economie ne face s subestimm serios provocrile pe care urmeaz s le %nfruntm( %n al $oilea r+n$* %n timp ce titlurile $in ziare i $ezbaterile se refera permanent la principii fun$amentale" %n $eclin sau %n afirmare* noi su,erm c+ aceste suiuri i cobor+uri constituie* %n cea mai mare parte* rspunsuri superficiale la mutaii mult mai importante suferite $e ceea ce am numit principii ultrafun$amentale" ' factorii i forele care au ,uvernat activitatea economic %nc $in timpuri imemoriale* c+n$ eram v+ntori i cule,tori nomazi( Economitii au stu$iat mult vreme unele $intre aceste teme'c&eie* ca munca* $iviziunea muncii* sc&imbul i $istribuirea recompenselor( De asemenea* ei au umplut biblioteci %ntre,i cu stu$ii $espre te&nolo,ie* ener,ie i me$iu( 0aetriii business'ului care s'au inspirat $in ele au pro$us sfaturi pe orice tem ima,inabil* $e la mana,ementul resurselor umane p+n la or,anizarea reelelor* inter'nalizare i eKternalizare* con$ucere i strate,ie( Dar c+t $e bune pot fi sfaturile i strate,iile propuse $ac ele i,nor cele trei fore principale aflate %n fruntea actualei revoluii a avuiei ' sc&imbri $ramaticeI ale relaiilor noastre cu timpul* spaiul i* mai presus $e toate* cunoatereaF Dupi cum am afirmat* nu putem fi pre,tii pentru ziua $e m+ine fr a recunoate caracterul central al acestor vectori ai avuiei( TI0#."I LE-E1E Acesta este motivul pentru care am stu$iat %n$eaproape fiecare $intre acei principii ultrafun$amentale i impactul lor asupra avuiei( ; lum ca eKemplu efectul $e $esincronizare( Dup cum am vzut mai > vreme* companiile sunt obli,ate s'i transforme i s'i retransforme neconte pro$usele i relaiile( ;oucitrile clienilor* imperativele financiare i forele piei toate se sc&imb %n ritmuri tot mai rapi$e* $ar $iferite( !c+n$ acest lucru* P impun asupra firmelor presiuni $estabilizatoare care se %ntretaie* %n timp ce n na,erii lor se lupt s fie %n pas cu timpul( Drept rspuns* a aprut o importai in$ustrie a sincronizrii* pentru a aIuta firmele s se $escurce cu vitezele $e se opus( %n acelai timp* un sector public rmas %n urm* funcion+n$ cu viteza unei i toase ' el %nsui $esincronizat ,rav ' impune o enorm taK pe timp" asupra co paniilor* %ncetinin$u'le prin $ecizii Iu$ectoreti lente* re,lementri stricte* pi ce$uri $e autorizare i nenumrate alte mo$aliti( #e scurt* o parte a

sistemu funcioneaz cu acceleraia la maKimum* %n timp ce cealalt apas fr+na $in rM puteri( Dup cum am observat* acest lucru nu este nicieri mai evi$ent $ec+t %n cc tra$icia $intre necesitile $e calificare ale unei economii avansate* accelerate* imobilitatea ,lacial a colilor sale( De asemenea* am vzut c un anume ,ra$ $e $esincronizare este esenial pe tru meninerea competiiei i a inovaiei( Dar la fel $e clar este faptul c $esi cronizarea eKcesiv poate arunca %n &aos firme* in$ustrii i economii %ntreI %ntr'a$evr* marile cutremure bursiere pot fi consi$erate %ncercri $isperate a sistemului avuiei $e a se resincroniza( Dar timpul este numai o parte a povetii( #entru a %nele,e transformrile curs* efectele cumulative ale ciocnirilor temporale trebuie Iu$ecate %n funcie P transformrile la fel $e puternice $in planul spaial( Astfel* lumea contemporan urmrete cu sufletul la ,ur relocalizarea masiv a avuiei i crerii $e avut ctre fostele ri $in Lumea a Treia"* con$use $e )&ina i In$ia ' $esi,ur* un $intre cele mai mari i mai rapi$e transferuri $e acest ,en $in istorie i* posib %nc&i$erea unui mare circuit al micrii avuiei* %nceput %n urm cu circa cin sute $e ani( 0ai mult* am su,erat c* %n loc s ne %ntrebm $ac ,lobalizarea va coninu
ar

fi mai bine s recunoatem o ruptur %n curs $e realizare '

de!lo,alizarea nivel economic i re!lo,alizarea campaniilor %mpotriva unor pro'le!e ca


p luarea& terori+!ul& dro-urile& +clavia +e#ual$ "i -enocidul. %i aici& accelera ia (r*na +unt ap$+ate conco!itent. .in ace+t con(lict +e va na"te relocali,area accelerat$ a +ur+elor avu iei !o diale c$tre noi puncte (ier'in i cu !are valoare ad$u-at$ - l$+*nd )n ur!$ n enclave de +$r$cie.

)ea mai $ramatic mutaie spaial $intre toate are %ns puin $e'a face aceste ,riIi pm+ntene( Dei milioane $e oameni respin, i$eea* ne aflm la or actual %n pra,ul saltului a$evrat al umanitii %n spaiul cosmic( #entru istoric viitorului* cel mai important eveniment economic al secolului ::I ar putea fi col nizarea spaiului i crearea avuiei $incolo $e limitele planetei( -ici una $intre aceste sc&imbri nu va avea loc fr transformri %nc i2 importante ale principiului ultrafun$amental al cunoaterii i ale relaiei noasti cu el( %n timp ce mutaiile $in utilizarea spaiului i timpului vor fi uor $e recunc cut ca atare* revoluia actual %n $omeniul cunoaterii ' principiul ultrafun$ament $efinitoriu al epocii noastre ' este mult mai ,reu $e %neles( Aceste mo$ificri su prin c&iar natura lor* intan,ibile* invizibile* abstracte* epistemolo,ice i* aparer %n$eprtate $e viaa $e zi cu zi( )u toate acestea* nici

o %ncercare $e a preve$e viitorul avuiei nu poate avea succes fr o estimare aprofun$at a noului rol i cunoaterii( #rin urmare* %n c+teva capitole* am $iscutat i a$mitem c+ am simplificat obie tivul* natura i rolul cunoaterii ca resurs central a economiilor avansate( Da $in nou* nu trebuie $oar s analizm* ci s sintetizm ' s vizualizm aceste i formri fun$amentale %n interaciune unele cu altele( De eKemplu* atunci c+n$ ne mo$ificm relaia cu timpul* acceler+n$ lucrt rile* transformm* inevitabil* o anumit cunoatere %n cunoatere perimat( AstJ cretem povara cunoaterii perimate pe care o purtm asupra noastr( A-AL DII )E'A. ! ;T ADEVN"ATE Accelerarea nu $oar c perimeaz faptele* $ar tocete i unele $intre insti mentele eseniale pe care le utilizm atunci c+n$ ,+n$im( Analo,ia ofer un eKer piu foarte bun( -e este aproape imposibil s ,+n$im fr a ne baza pe analo, Aceast unealt a ,+n$irii" funcioneaz prin i$entificarea similitu$inilor $int $ou sau mai multe fenomene* tr,+n$ $in unul concluzii pe care le aplic ceL Doctorii vor spune a$esea c inima este ca o pomp" i %i vor $escrie T vele" i alte componente %n termeni mecanici( Acest mo$el %i aIut s concept lizeze i s trateze inima( A$eseori* acest proces $uce la rezultate importante* bI Dup ce i$entificm asemnrile %ns* consi$erm %n ,eneral $e la sine %n Ies c ele %i vor menine acest caracter( Aa se i %nt+mpl* pentru lun,i perioa$e %n epocile $e sc&imbri lenteM %n sc&imb* %n me$iul sc&imbrilor rapi$e $e ast lucrurile o$inioar similare se sc&imb i $evin a$esea foarte $iferite* fc+n$ i 3udec$ ile 'a,ate pe analo-ie +$ devin$ (al+e "i )n"el$toare. 5"adar& pentru a a'ord pre,entul nu
ave! nevoie nu!ai de o cunoa"tere nou$& ci "i de !oduri noi de a o -*ndi. 9u toate ace+tea& prea !ul i econo!i"ti +e a-a $& con"tient +au nu& de credin c* econo!ia e+te analo-$ (i,icii. 5cea+t$ concep ie +-a a(ir!at acu! c*teva +e-3 cole& c*nd ideile lui NeMton de+pre ec/ili'ru& cau,alitate "i deter!ini+! do!inau i

stiinB' De atunci* $esi,ur* fizicienii i'au revizuit $rastic opiniile $espre aceste c&estiuni* $ar numeroi economiti %i bazeaz %nc $escoperirile pe supoziii neS'toniene simple( #re,tii s ,+n$easc %n termeni in$ustriali* multora le este $ificil s accepte caracterul straniu al cunoaterii ' faptul c ea este non'rival i inepuizabil* c este intan,ibil* $eci ,reu $e msurat( -umai atunci c+n$ vom amplasa eecurile contemporane ale economiei %n ansamblul crizei tiinifice care se contureaz vom %ncepe s le percepem a$evrata semnificaie( Asta pentru c* %mpreun* aceste $ou $omenii au cel

mai mare a %n orice caz* cel mai $irect ' i!pact a+upra !odului )n care cre$! avu ie& "i a!'ele
vor (i tran+(or!ate. L5:65 9CKNCS9IBIA<A<I .ar p*n$ "i ace+te cri,e con+tituie nu!ai p$r i dintr-o dra!$ intelectual$ !ult !ai va+t$. ?cono!ia "i "tiin a +unt& ($r$ a le reduce i!portan a& nu!ai p$r i ce interac ionea,$ )n +i+te!ul de cunoa"tere !ondial !ult !ai lar-. Iar ace+t +i+te! e+te an-renat )ntr-o r$+turnare ce va (ace i+torie. Sec ion$! "i di+tri'ui! cunoa"terea )n !oduri noi& ie"ind cu (or a dintre -rani ele di+ciplinare ale epocii indu+triale "i reor-ani,*nd +tructura pro(und$ a +i+te!ului no+tru de cunoa"tere. 9unoa"terea ($r$ or-ani,are )"i pierde acce+i'ilitatea "i conte#tul. .e aceea& de-a lun-ul ti!pului& cercet$torii au )!p$r it cunoa"terea )n cate-orii di+tincte. 9*nd europenii +ecolului al 4ll-lea au tradu+ lucr$rile (ilo+o(ului ara' 5'u Na+r al-1ara'i >870-950 d. 9/.V& ei au de+coperit o 0/art$ a co-no+ci'ilului2 - o or-ani,are +i+te!atic$& ierar/ic$ a cunoa"terii pe cate-orii.1 In Cccidentul !edieval& !ai t*r,iu& univer+it$ ile au carto-ra(iat alt(el cunoa"terea. Crice per+oan$ educat$ tre'uia +$ +t$p*nea+c$ trivium >con+t*nd )n -ra!atic$& retoric$ "i lo-ica ari+totelic$V "i >uadrivium >a+trono!ie& arit!etic$& -eo!etrie "i !u,ic$V. 2

Astzi* pe msur ce cunoaterea este %mprit %n cate,orii tot mai specializate i mai sub'sub'specializate* ofertele universitilor sunt %n continuare clasificate %n structuri ierar&ice* ca ale lui al'!arabi( B De eKemplu* at+t %n termeni aca$emici* c+t i bu,etari* tiina eKclu$e* $e obicei* tiinele sociale* consi$erate prea '(soft"( #+n recent* fizica a $ominat pirami$a tiinelor* $ar acum ea este concurat $e biolo,ie( Dintre toate tiinele sociale* economia $eine un ran, superior* $eoarece* fiin$ intens matematizat* este >sau se pretin$e a fi@ cea mai &ar$"( Dar aceste structuri sunt %n pericol s se prbueasc sub propria ,reutate( Tot mai multe locuri $e munc solicit o cunoatere inter$isciplinar+* astfel meat avem $e'a face cu o nevoie cresc+n$ $e specializri cu liniu $e unire2 XX(astro'biolo,"*
ni

bio'fizician"*

in,iner'ecolo,ist"(

.nele

%nsrcinri

solicit $ou ue* ca $e eKemplu2 neuro'psi&o'farmacolo,"( Este clar c %n cur+n$ vom rm+ne fr cratime( Discipline i ierar&ii aparent #ermanente ar putea $isprea cu totul* pe msur ce cunoaterea este or,anizat %n confi,uraii non'ierar&ice ad *oc. $eterminate $e problemele curente( %n acea moment* &arta co,noscibilului" $evine o serie %neltoare $e mo$ele in perrna* nent sc&imbare( -umai acest lucru reprezint $eIa un cutremur %n sistemul cunoaterii care va transforma re,ruprile profesionale* profesiile* universitile* spitalele i birocra( iile %n ,eneral( <eneficiarii vec&ilor mo$aliti $e or,anizare a cunoaterii tot mai specializate ' profesori presti,ioi* birocrai* economiti i alii ' +e vor opune +c/i!'$rii. 1$r$ )ndoial$& )nalta +peciali,are a adu+ 'ene(icii enor!e& dar& )n ace-la"i
ti!p& ea di+tru-e +urpri,a "i i!a-ina ia "i /r$ne"te tea!a individual$ de a p$"i& ca +* nu !ai +pune! a -*ndi& )n a(ara peri!etrului di+ciplinar.

Inver+& i!a-ina ia "i creativitatea +unt )ncura3ate atunci c*nd idei& concepte +au cate-orii de date& in(or!a ii "i cunoa"tere& p*n$ atunci ($r$ le-$tur$& +unt 3u#tapu+e )n !oduri noi. 5duc*nd )!preun$ curente de+tul de diver+e ale e#perien ei "i e#perti,ei per+onale& 0lucr$torii cu cunoa"terea2 au po+i'ilitatea de a o' ine analo-ii te!porare& novatoare& din cunoa"terea co!un$& (olo+indu-le )n -*ndire "i )n luarea deci,iilor. .up$ cu! a! con+tatat& ceea ce a! putea pierde )n do!eniul cunoa"terii 'a,ate pe +peciali,area pe ter!en lun-& tot !ai pro(und$& ar putea (i co!pen+at )n ace+t nou +i+te! prin creativitate "i i!a-ina ie. Noile te/nolo-ii ne vor a3uta +$ in3ect$! di+cipline te!porare )n noi !odule "i !odele de tip p'u!(in ( p'u!(out 5ce+t lucru +e )nt*!pl$ de3a. Inve+ti-$! "i )!-perec/e! 'a,e de date tot !ai diver+e "i !ai !ari& )n c$utarea unor !odele "i le-$turi neo'+ervate anterior. 5cea+t$ corelare e+te !ult !ai co!ple#$ dec*t un in+tru!ent conven ional pentru a(larea le-$turii dintre v*n,area 'erii "i a +cutecelor )n +uper!a7eturi +au dintre v*n,$rile de 'i+cui i "i (recven a ura-anelor. 4

)ercetarea bazelor $e $ate pro$uce uneori revelaii uluitoare $e tipul cine s'ar fi ,+n$itF" .nii funcionari ai sistemului $e sntate $in Vir,inia au fcut acest lucru pentru a urmri o epi$emie $e salmonella* pornit $intr'o mic fabric $e la o ferm brazilian( E Dup cum relateaz un oficial $e la )entrul pentru )ontrolul i #revenirea %mbolnvirilor $in ;tatele .nite* nu am mai i$entificat nicio$at fructele man,o la ori,inea unei astfel $e epi$emii(" 9 Dac creativitatea presupune alturarea novatoare a unor fapte* i$ei sau intuiii consi$erate anterior fr le,tur* atunci scotocirea bazelor $e $ate i conectarea informaiilor constituie pri fun$amentale ale procesului $e inovaie( )+n$ alturm transformri $e acest tip i apoi a$u,m separarea $atelor* informaiilor i cunoaterii %n poriuni mai mici* ,ranulare ' f+c+n$u'le mai perisabile* clasific+n$ lucrurile %n mo$ $iferit* ,ener+n$ scenarii $e tipul i $ac* intro$uc+n$ noi mo$ele %ntr'un ritm tot mai accelerat i oper+n$ la niveluri tot mai %nalte $e abstraciune ' e+te clar c$ (ace! !ai !ult dec*t o +i!pl$ acu!ulare
a cunoa"terii. Iar atunci c*nd ad$u-$! la toate ace+tea cri,ele din -*ndirea "i din "tiin a econo!ic$& devine evident c$ +unte! an-a3a i )n cea !ai rapid$ "i !ai pro(und$ reO +tructurare a cunoa"terii din i+torie& cu i!plica ii care a3un- dincolo de econo!ieJ la do!enii precu! cultura& reli-ia& politica "i via a +ocial$. )n acela"i ti!p& voI

Aace avuia in$ivizilor i naiunilor mai $epen$ent ca oric+n$ $e acest $epozit ere c+n$ al cunoaterii( -u tim ce ci va urma cunoaterea ca sistem %n eKpansiune* or,anic( stim nici un$e ne va $uce( )&iar i atunci c+n$ combinm toate aceste transformri suferite $e relaiiW umanitii cu timpul* spaiul* cunoaterea ' i celelalte principii ultrafun$amei tale ' nu facem $ec+t s %ntrezrim contururile cu a$evrat impresionante al revoluiei ,lobale actuale( #entru a ve$ea $incolo $e acestea*

trebuie s analizai transformrile eKtraor$inare care ne ateapt* nu $oar %n economia vizibil* ci P )n 3u!$tatea a+cun+$2 a )ntre-ului +i+te! e!er-ent al avu iei.
1$r$ a (ace ace+te pa+ e#plorator& noi& at*t ca indivi,i c*t "i ca +ociet$ i& vor '*3'*i prin viitor& incapa'ili +$ pro(it$! de poten ialul enor! a(lat la di+po,i i noa+tr$.

#A"TEA A 1A;EA #rosumul )A#IT L.L 23 J.0NTATEA A;).-;N

$e in$ivizi care nu au bani $eloc( Ei nu au intrat %n sistemu l !onetar !ondial&


de+curc*ndu-+e a+e!enea +tr$!o"ilor no"tri: con+u!$ doar ce pot produce ei )n"i"i. C parte +u'+tan ial$ a ace+tei popula ii +$race ar (ace orice pentru a p$trunde )n econo!ia !onetar$. @entru a+ta& tre'uie +* treac$ prin ceea ce +-ar putea nu!i 09ele "apte por i c$tre 'ani2. S$ ne i!a-in$! un culoar lun- cu "apte u"i )ncuiate. C !ul i!e o'o+it$& !urdar$& (l$!*nd$ +e t*r$"te di+perat$ pe coridor. 1iecare u"$ are o in+crip ie +curt$ care e#plic$ ce tre'uie ($cut pentru a o de+c/ide. 5nal(a'e ii le cer a-ita i celorlal i +$ le citea+c$ te#tele. 5ce+tea +un$ a+t(el:

i se spune a$esea c+ peste un miliar$ $e oameni triesc cu mai puin $e un $olar pe zi(= 0uli supravieuiesc ' la limit ' cu o sum mult mai mic( De fapt* eKist %nc un numr foarte mare

.a reuit(

unu2

)"EEAZN

)EVA

VA-DA<IL(

)ultiv

cereale

%n

surplus(

Deseneaz un portret( ! o perec&e $e san$ale( Dsete un cumprtor i ai

.a $oi2 IA'/I

;L.J<A )apt bani %n sc&imb( Eti %n sistemul monetar(

)a atare* acum faci parte $in economia vizibil( .a trei2 0 1TE-E1TE( Dac prinii sau unc&iul !ranL %i las motenire nite bani* ua aceasta se va $esc&i$e( Aa vei intra %n sistem( ;'ar putea s+ nu ai nicio$at nevoie $e o sluIb( .a patru2 = .a cinci2 H-; A"R'TE >sau recstorete'te@( Ale,e o soie[un so care a intrat $eIa pe una $intre ui i va %mpri cu tine banii pe care %i are( Dup aceea i tu poi intra( .a ase2 #" !ITA DE A;ID."N"ILE ; )IALE( )u inima str+ns* ,uvernul %i va transfera nite bani( #oate c sumele sunt $erizorii* $ar i aa vei fi %n sistemul monetar( .a apte( !."A In sf+rit* ai %ntot$eauna la %n$em+n furtul* prima meto$ la care recur, infractorii i ultima la care recur, cei $isperai $e srcie( Desi,ur* eKist variaiuni minore ' zestre* mit* ,sirea acci$ental a unor bani i aa mai $eparte ' dar ace+tea "apte +unt principalele porticuri prin care& )n decur+ul
+ecolelor& o!enirea a p$trun+ )n econo!ia !onetar$. )n pre,ent& produc ia anual$ a econo!iei !onetare !ondiale - pe care a! denu!it-o econo!ie vi,i'il$ - e+te de ordinul a cinci,eci de trilioane de dolari. 5cea+ta e+te& ni +e +pune& valoarea econo!ic$ total$ creat$ pe planet$ )n (iecare an. 2

</I-E .- DA"( )ineva - oricine - i-ar putea da 'ani +au un nL cru pe care

l-ai putea pre(ace )n 'ani. Indi(erent de+pre ce e+te vor'a& o dat$ ce )l ai& po i intra.

Dar ce s'ar %nt+mpla $ac am pro$uce anual nu E8 $e trilioane $e $olari %n bunuri* servicii i eKperiene* ci aproape =88 $e trilioaneF )e'ar fi $ac* %n plus fa $e cele E8 $e trilioane* ar mai fi alte E8 $e trilioane %n afara re,istrelor contabile* ca s zicem aaF )re$em c este posibil s se %nt+mple aa* iar v+ntoarea acestor E8 $e trilioane lips face subiectul urmtoarelor capitole( Vom trece* astfel* $e la supercomputere la Holl5Soo$ i muzica &ip'&op* ameninrile biolo,ice* pirateria $repturilor $e proprietate intelectual si cutarea vieii %n spaiul cosmic( E) - 0IA DE #" ;.0

;pre $eosebire $e economia monetar* cu cele apte pori ale sale* economia ascuns* $in afara re,istrelor contabile* are o mie $e pori( Acestea le sunt $esc&ise tuturor* in$iferent $ac au bani sau nu( -u sunt cerine la intrare( )u toii suntem calificai $in natere( Aceast economie invizibil nu trebuie s fie confun$at cu economia subteran sau nea,r" %n care se spal bani* se comite evaziune fiscal* iar teroritii* $ictatorii i marii traficani $e $ro,uri prosper( %nsui faptul c economia nea,ra este folosit pentru a transmite i ascun$e bani o plaseaz %n interiorul econo'\mei monetare* nu %n cea nemonetar $e care ne ocupm aici( Harta economic pe care o folosim %n prezent ' i pe care se bazeaz li$erii me$iului $e afaceri i politicienii ' este* $e fapt* un fra,ment* un $etaliu al unei
na

rti !ult !ai !ari& )ntruc*t repre,int$ doar econo!ia vi,i'il$.

?#i+t$ )n+$ "i o i!portant$ econo!ie 0a+cun+$2& )n care +e produc activit$ i -no!ice nedetectate& ne!$+urate +i nepl$tite. ?+te vor'a de ?cono!ia de
*Tosum.

)+n$ oamenii ,enereaz bunuri* servicii sau eKperiene pe care le v+n$ %n eco'nomia monetar* %i numim pro$uctori"* iar procesul ' produc ie. .ar nu +unt
cuvinte o!oloa-e& cel pu in )n en-le,$& care +$ de+crie ce +e )nt*!pl$ )n econo-!ia din a(ara re-i+trelor conta'ile& ne!onetar$. )n 6' Trei'ea Ja' >1980V a! inventat& prin ur!are& ter!enul prosumator pen. tru aceia dintre noi care cre$! 'unuri& +ervicii +au e#perien e pentru propriuQ u, +au propria +ati+(ac ie& nu pentru v*n,are +au +c/i!'. 5tunci c*nd& )n calitate de indivi,i +au -rupuri& produce! "i con+u!$! +i!ultan ceea ce -ener$!& )n-+ea!n$ c$ 0pro+u!*!2.3

Dac facem o plcint i o i m+ncm* suntem prosumatori( Dar pro suinul nu este $oar un act in$ivi$ual( %n parte* scopul pre,tirii plcintei poate fi acela $e a o %mpri cu ru$ele* prietenii sau comunitatea fr a atepta bani %n sc&imb* %n prezent* cum lumea e tot mai mic $atorit evoluiei transporturilor* comunicaiilor i te&nolo,iei informaiei* conceptul $e prosum poate inclu$e munca nepltit pentru crearea $e valoare care s fie %mprtit cu strinii aflai la mii $e Lilometri $istan( )u toii suntem prosumatori la un moment $at i toate economiile au un sector $e prosum* $eoarece multe $intre nevoile i bpsurile noastre personale nu pot fi rezolvate pe pia sau sunt prea scumpe( De asemenea* este posibil ca pur i simplu s ne fac plcere practicarea prosumului sau s'o consi$erm o necesitate strin,ent( $at ce ne %n$eprtm privirea $e la economia monetar i nu mai auzim toat vorbria economic* $escoperim lucruri surprinztoare( In primul r+n$* c economia aceasta $e prosum este enormM %n al $oilea r+n$* c ea cuprin$e unele $intre cele mai importante activiti ale noastreM %n fine* c&iar

$ac nu st+rnete interesul economitilor* economia $e E8 $e miliar$e $e $olari pe care o stu$iaz ei nu ar putea supravieui nici zece minute fr ea( amenii $e afaceri i economitii conformiti nu rostesc nici o maKim cu mai mult convin,ere $ec+t -u eKist pr+nz pe ,ratis(" )ei mai muli $intre noi mormim aceast propoziie tocmai %n timp ce ne m+ncm pr+nzul( -ici o $eviz nu este %ns mai %neltoare( #ro$ucia $e prosum este temelia pe care se bazeaz %ntre,ul sistem monetar( #ro$ucia i prosumul sunt inseparabile( 0aIoritatea oamenilor* incluz+n$u'i aici i pe economiti* ar accepta fr ezitare c lucrurile pe care le facem %n calitate $e prosumatori ' in$iferent c+ e vorba $e %n,riIirea unui tat bolnav sau $e voluntariatul efectuat la o or,anizaie comunitar ori la ,arnizoana $e pompieri ' au valoare social( Dar* %n msura %n care stau s se ,+n$easc la asta* tot ei ar accepta i i$eea comun c o )ortin $e !ier impenetrabil sau un Zi$ al <erlinului separ ceea ce facem pentru bani l ceea ce facem ca prosumatori( -oi* %n sc&imb* vom arta c aceasta nu este $oar o c&estiune abstract* rezervat stu$iului economitilor( Ea este important pentru prinii care pltesc taKele colare ca s le ofere copiilor o e$ucaie pentru viitor( Este importanta pentI'u $irectorii $e marLetin, i mana,eri* pentru a,eniile $e publicitate i investitori* pentru $irectorii ,enerali i speculatorii financiari* banc&eri* lobiti i planificatorii strate,ici( Este $eosebit $e importanta pentru specialitii %n politici publice si li$erii politici care vor s ne con$uc %n si,uran spre ziua $e m+ine( 0A0N DI-T"'.- 0ILI #rosumul %mbrac mii $e forme* $e la scrierea $e soft s&areSare sau lipirea firului unei veioze p+n la pre,tirea $e prIituri pentru serbarea $e caritate a scolii( #oate cuprin$e $etectarea antraKului* salvarea victimelor unui cutremur* construirea $e biserici sau cutarea vieii %n spaiul eKtraterestru( #oate fi realizat cu ciocanul i nite cuie sau cu un supercomputer ,i,ant i cu aIutorul Inter'netului( #rosumul este ceea ce face ;&aron <ates $in Alvaston* An,lia* atunci c+n$ %i %n,riIete soul bolnav $e epilepsie* c&iar $ac ea %nsi sufer $e artrit( -u primete nici o plat pentru asta* $ei a fost nominalizat pentru premiul mam $intr'un milion("C >5re "i doi copii de cre+cut.V
@ro+u!ul repre,int$ ceea ce a ($cut 'unul no+tru prieten ?n7i 6an c*nd a contra!andat o cin$ cu noi )n 9ali(ornia pentru a ,'ura pre de o noapte p*n$ )n 5ce/& )n Indone,ia& re-iune deva+tat$ de t+una!i-ul din dece!'rie 2004.5 Eedic de pro(e+ie& ?n7i a 'anda3at copii& a operat& +-a ,'$tut +$ !en in$ victi!ele )n via $& ($r$ in+tru!ente adecvate& )n condi ii de nei!a-inat - unul dintre !iile de voluntari din 28 de $ri care au +$rit +$ a3ute victi!ele ace+tei tra-edii. 6

La fel i me$icul cana$ian <ruce Lampar$* care umbl prin -i,eria i ;u$an pentru a %nfiina clinici %n sate fr electricitate i ap potabil(7 0arta Darcia* o mam sin,ur cu trei copii* nu poate mer,e prin lume* $ar* pe l+n, munca salarizat $e ase ore pe zi* face voluntariat %n bibtioteca colii $in apropiere* etic&et+n$ crile* i este secretara asociaiei $e cartier( 8 La 3oLosuLa* %n Japonia* Qatsuo ;aLaLibara* un funcionar $e banc* $ aIutor %n fiecare an la un eveniment sportiv pentru persoanele cu $izabiliti mentale*A iar la <elo Horizonte* %n <razilia* 0ariana #imenta #in&eiro* %n pofi$a avertismentelor referitoare la criminalitate i violen* urc sptm+nal pe o scar %n,ust $intr'o favela ' aezare $e bor$eie la mar,inea oraului ' pentru a le pre$a copiilor en,leza i utilizarea computerului* pre,tin$u'i pentru eva$area $in mizerie( In aceast economie invizibil $e prosum ne alinm prietenii care au pier$ut un copil& +tr*n-e! 3uc$rii pentru copiii ($r$ ca+$& +coate! -unoiul& +epar$! produ+ele recicla'ile&
)l duce! cu !a"ina pe (iul unui vecin la locul de 3oac$& or-ani,a! corul 'i+ericii "i )ndeplini! nenu!$rate alte )n+$rcin$ri aca+$ "i )n cadrul co!unit$ ii. Eulte dintre ace+te activit$ i cooperative -enerea,$ coe,iune +ocial$& dup$ cu! a(ir!$ autoarea "i activi+ta La,el Lender+on.10 ?le contra'alan+ea,$ activit$ ile a (el de pre ioa+e din econo!ia pl$tit$. 5!'ele cate-orii creea,$ valoare. :ecuno+c*nd ace+t a+pect& !ini+terul 3apone, al S$n$t$ ii& Euncii "i Bun$+t$rii a(ir!a&

citat $e 2ai': Yomiuri, c$ !unca nu )n+ea!n$ 0doar activit$ i re!unerate& ci +3 activit$ i voluntare
pentru or-ani,a ii non-pro(it "i +ervicii co!unitare.2 11

)oncentr+n$u'se asupra familiei* sociolo,ul norve,ian ;tein "in,en $e la .ni( versitatea Kfor$ eKplic2 (Atunci c+n$ o familie st+ la mas* membrii ei se bu'cur $e pro$usul unui set $e activiti %ntreprinse %n eKterior* pe piaa* i %n ,om( po$rie( De pe pia ei profit $e pe urma a,riculturii i pescuitului* prelucrrii ambalrii* transportului i v+nzrii cu amnuntul( !amilia contribuie fc+n$ cumprturi* pre,tin$ in,re$ientele* ,tin$u'le* pun+n$ masa i spl+n$ $up+ aceea vasele("12 Toate aceste activiti necontabilizate constituie pro$ucie* scrie el %n aceeai msur ca activitile similare oferite pe pia(" %ntr'un cuv+nt* ele constituie prosum ' pro$ucia %n economia nemonetar( 1i* $ac ar trebui si an,aIm i s'i pltim pe alii pentru a face aceste lucruri %n locul nostru* nota $e plat ne'ar ului( TE;T.L LI/EI Afirmaia potrivit creia economia monetar n'ar putea supravieui nici zece minute fr inputuri $e la economia $e prosum nu este o eKa,erare

aiuristic+( #oate c zece minute" e cam puin* %ns i$eea $e baz rm+ne %n picioare( In fiecare zi* o parte a forei $e munc se pensioneaz sau moare* trebuin$ s fie %nlocuit( ,eneraie intr atunci c+n$ alta prsete me$iul activ( Dac acest proces s'ar opri* la un moment $at economia pltit s'ar opri cu un sc+r+it $e fr+ne( -'ar mai rm+ne nimeni s+ munceasc pentru salariu* iar ceea ce economitii marKiti numesc repro$ucia" economic ar %nceta( =B
Supravie uitorii ar tre'ui +$ +e li!ite,e la nece+it$ ile de pro+u!& a"a cu! procedau "i +tr$!o"ii no"tri. 5ce+t lucru e#p<c$ de ce econo!ia !onetar$ depinde )ntr-un a+e!enea -rad de (or!a cea !ai ele!entar$ de pro+u! din +ocietate: cre"terea copiilor. @$rin ii >+au )nlocuitorii lorV au (o+t dintotdeauna principalii a-en i a +ociali,$rii "i acul-tura iei& pre-$tind (iecare nou$ -enera ie +$ +e )ncadre,e )n or*nduirea +ociala e#i+tent$ "i )n econo!ia re+pectiv$. @atronii recuno+c rareori c*t de !ult le datorea,$ p$rin ilor an-a3a ilor lor. Ae-a! de!on+trat ace+t lucru directorilor de corpora ii pun*ndu-le o )ntre'are +i!pl$& poate nedelicat$: 09*t de productiv$ ar (i (or a du!neavoa+tr$ de !unca dac$ n-ar (i (o+t )nv$ at$ de cineva +$ !ear-$ la toalet$D2 5ce+ta e+te 0te+tul oli ei2. 5n-a3atorii con+ider$& )n -eneral& c$ ace+t lucru e+te (ire+cS de (apt& in+truirea acea+ta a (o+t reali,at$ de cineva& cel !ai pro'a'il de o !a!$. .e+i-ur& p$rin i 1 !ai (ac "i altceva dec*t +$-"i educe copiii. ?i petrec ani )n "ir - "i o cantitate enor!$ de ener-ie caloric$ "i e(ort !ental - )ncerc*nd +$-"i pre-$tea+c$ odra9h lele pentru lun-a perioad$ de +tr$danie care-i a"teapt$. Ae o(er$ in+tru!entele

I cesare pentru a lucra %mpreun cu ali oameni* unul $intre cele mai

ne

importante fiin$ limbaIul( )+t $e pro$uctivi ar fi lucrtorii care n'ar putea comunica prin cuvinteF LimbaIul este o aptitu$ine uman fun$amental* astfel c e consi$erat $e la sine %neleas( Este foarte important %n economia monetar* %ns e i mai important %n cea bazat pe cunoatere( Dei* ca specie* suntem $estinai s %nvm limbaIul* $e fapt obinem aptitu$inile necesare acas* %n copilrie* ascult+n$u'i pe membrii familiei i vorbin$ cu ei( 0amele i taii sunt primii profesori( Ei sunt prosumatorii primor$iali* cci fr contribuiile lor nici nu ne putem ima,ina o economie a pro$uctorilor pltii( 0ai ,eneral* c+t $e pro$uctiv ar fi o economie $ac prinii nu ar transmite cultura ' re,ulile $e comportament care le permit oamenilor s conlucreze %n ec&ipe* ,rupuri i comunitiF Tinerii care se %nca$reaz astzi %n c+mpul muncii au nevoie $e mult mai mult pre,tire $ec+t pre$ecesorii lor* care %i foloseau la lucru $oar m+inile( An,aIatorii se pl+n, permanent $e lipsa unei pre,tiri a$ecvate a forei $e

munc( Ei cer mai mult matematic i cunotine tiinifice* mai multe teste stan$ar$izate( )u toate acestea* principalul eec la locul $e munc nu este cauzat $oar $e aptitu$inile ina$ecvate pentru sluIba respectiv( Este vorba $e un eec mai ,eneral al culturii ' valori confuze i auto$istruc'tive* lipsa $e motivaie* slabe caliti $e comunicare interpersonal* ima,ini nerea'liste $espre viitor( Toate acestea constituie baza pe care se cl$esc aptitu$inile specifice fiecrei sluIbe( )+t $e mult pro$uctivitate a economiei monetare se pier$e atunci c+n$ oamenii $au ,re %n rolul $e priniF %ntr'o bun zi* $ac economia va atin,e vreo$at capacitatea tiinifico' fantas'tic $e a funciona autonom* fr oameni* sau $ac oamenii vor obine nemurirea* creterea copiilor ar putea s nu mai fie necesar $in punct $e ve$ere economic( #+n atunci* la nivelul cel mai pro(und& produc ia depinde pe via $ "i pe
!oarte de pre+ta iile nepl$tite e(ectuate de !iliarde de p$rin i pro+u!atori. 95:? ?S6? @:?_<A .?RIN6?K:Y:IID 9a out+ideri& noi& la (el ca !ul i al ii& i-a! criticat cu re-ularitate pe econo!i"ti @entru c$ nu aprecia,$ corect rolul crucial pe care-1 3oac$ pro+u!ul )n -enerarea de avu ie. )n acea+t$ privin $ a! !er+ pe ur!ele lui Kar8 Bec7er "i 5!art8a Sen. @in interiorul pro(e+iei& ei au ($cut e(orturi ti!purii "i +olide din punct de vedere autelectual pentru a-"i convin-e cole-ii de )n+e!n$tatea ace+tei econo!ii a+cun+e. 5u avut parte& decenii )n "ir& doar de o indi(eren a politicoa+$& p*n$ c*nd& cu !are !t*r,iere& au pri!it @re!iul No'el.

1i $in r+n$ul activitilor* Hazel Hen$erson* %n Paradi!m+ in Pro!e++ i alte cri


re

marcabile* E$,ar )a&n* %n 5ime <ollar+. -ona 3( Dlazer* %n >omenG+ Paid

and Bnpaid La,or. i alii au atacat oc&elarii $e cal pe care'i poart $e bun voie economitii $in curentul principal $e ,+n$ire(=C )n +(*r"it& "i poate e+te (aptul cel i!portant&
nenu!$rate CNK-uri din !ulte $ri au reluat ace+te critici. 6otu"i& c/iar "i )n pre,ent& +e (ace prea pu in pentru a de+crie +i+te!atic -aturile 'iunivoce care conectea,$ econo!ia !onetar$ "i enor!ul +$u dop 3 -$n-er necuprin+ )n re-i+trele conta'ile.

#rosumatorii Ioac rolul $e liant al familiilor* comunitilor i societilor %n mi firesc* fr a calcula

efectele activitii lor asupra economiei vizibile a rii( Ar fi % foarte instructiv $ac economitii ne'ar putea spune c+t valoreaz coeziunea social %n $olari* 5eni* 5uani sau euro( ;au c+t cost $ezinte,rarea social( Aa$ar* c+t valoreaz toat aceast munc nepl+tit+F #" D.;.L I0#E"!E)T <".T >#I<@ Intr'o lucrare $e referin* publicat tocmai %n
atunci i v*r+t$ de 34 de ani& ar$ta c$ 0ti!pul )n care nu +e !unce"te e+te& inco!para'il !ai !are.215
A

1965& Kar8 Bec7er& pe pro'a'il& !ai i!portant

pentru 'un$+tarea econo!ic$ dec*t ti!pul de !unc$& )n+$ aten ia accL dat$ de econo!i"ti ulti!ului e+te

Analiz+n$ raportul $intre cele $ou cate,orii* el a calculat valoarea unor aH tiviti nelucrative $e ,enul $ob+n$irii e$ucaiei( A cuantificat valoarea

acesteia presupun+n$ c fiecare or petrecut %n clas ar fi fost $e$icat muncii* apoi a a$unat c+ti,urile pier$ute astfel( Lucrarea sa* mult mai complicat $ec+t reiese $in aceast $escriere simpl* a reprezentat un strlucit pas %nainte %n teoria economic* fiin$ prezentat %n termeni matematici care ar fi trebuit s st+rneasc respectul economitilor( )u toate acestea* au trecut 7? $e ani p+n %n =AA7* c+n$ <ecLer a primit #remiul -o'bel* %n parte $atorit lucrrii respective( %n prezent* %n pofi$a numeroaselor stu$ii eKistente* prosumul i munca nepltit* mai ales aceea a femeilor* rm+n %n afara preocuprilor economiei convenionale* $e zi cu zi( 1i sociolo,ii i eKperii %n politici sociale au fcut eforturi pentru a calcula valoarea prosumului( Estim+n$ orele petrecute cu munca nepl+tit+ i %ntreb+n$u'se c+t ar fi costat $ac activitile ar fi fost realizate $e an,aIai pltii* unii specialiti au aIuns la concluzii uimitoare ce confirm ipoteza lui <ecLer potrivit creia ,ospo$ria este o fbricu"* iar timpul $e munca pltit este mai puin important $ec+t pare pentru economia %n ansamblu( %n =AA9* ;tein "in,en conc&i$ea2 ;tan$ar$ul material $e viaa s'ar %nIumti* $ac nu cumva ar sc$ea c&iar mai mult* $ac nu ar eKista efectele traiului %n ,ospo$rii( %n economia naional* ,ospo$riile contribuie la fel $e mult ca instituiile pieei( Acesta este un rezultat uluitor"* afirm el* in+n$ seama c+ se cre$e a$esea c familia a $evenit mar,inal $in punct $e ve$ere economic(" Aceas contribuie a familiei este* aproape %n %ntre,ime* rezultatul prosumului( )&iar $ac aceste cifre ar fi $oar parial corecte* tot avem $e'a face cu o enor ,aur nea,r %n economia stan$ar$* ceea ce eKplic $e ce p+n i economitii i universitarii $e frunte fac previziuni at+t $e %n$eprtate $e realitate( %ntruc+t nu iau %n calcul prosumul aa cum ar trebui* ei se bazeaz* cu o atitu$ine apropiata $e i$olatrie* pe aspecte care %i in$uc %n eroare* %nel+n$u' ne astfel i pe noi' Economitii convenionali i a$epii lor cre$incioi" tin$ s+ minimalizeze aceast economie* afirm+n$ c nu pro$uce efecte* %n ciu$a faptelor $in lumea real care $emonstreaz contrariul( Definin$ valoarea" economic $rept ceva ce se creeaz numai atunci c+n$ se efectueaz i un transfer $e bani* economitii sf+resc a$esea prin a se concentra asupra unor elemente superficiale* %nsU u1]r $e msurat( Astfel* aa cum principiile ultrafun$amentale ale timpului* spaiului si cunoaterii ' cele mai importante pentru economiile avansate ' sunt cUl mai puin stu$iate $e economiti* i insistena lor asupra $efiniiei tra$iionale
a

cva2 lorii econo!ice2 )i or'e"te (a $ de dra!a i!inent$ a ,ilei de !*ine.

)n parte& ei +e a-a $ de acea+t$ de(ini ie pentru c* 'anii +unt u"or de nu!$rat +i +e pretea,$ la !ate!ati,are "i !odelare& +pre deo+e'ire de activitatea (iepla-tit$. )ntr-o pro(e+iune o'+edat$ de !etric$& a+pectul ace+ta pla+ea,$ pro+u(nul )n a(ara peri!etrului de intere+. Se (ac prea pu ine e(orturi de a crea o !etrica paralel$ pentru pro+u! "i de a ur!$ri +i+te!atic nu!eroa+ele c$i prin care inter-ac ionea,$ +i+te!ele caracteri,ate de plat$ "i cele nelucrative. C e#cep ie e+te repre,entat$ de cercet$rile lui :i+/a' 5i8er K/o+/ de la <niver+itatea din Eaa+tric/t& din Clanda. 5ce+ta +u+ ine c$ 0($r$ 'ani ca in+trti!ent de !$+ur$& tre'uie +$ -$+i! alte !odalit$ i de a cuanti(ica valoareaS )n plu +i tre'uie +$ identi(ic$! di(eritele +i+te!e de atri'uire a valorii "i !ecani+!ele ratei de +c/i!' dintre ele.2 )n+$ activitatea lui Ko+/ )n -eneral +e concentrea,$
a+u

2 pra !uncii

nere!unerate e(ectuate de pro+u!atorii de +o(tMare& pe care 0 deo+e'e"te de aceea din !ulte alte do!enii. 16

I,norana noastr %n privina prosumului ar fi acceptabil $ac prosurriul


nu

ar ,enera consecine sau ar avea un impact re$us asupra economiei

monetare* %ns lucrurile nu stau astfel( "ezultatul este acela c un instrument fun$arfiental precum pro$usul intern brut* pe care se bazeaz at+tea $ecizii $e afaceri i -11' vernamentale* ar putea fi numit mai a$ecvat pro$usul imperfect brut"( Ia c+t $e puin atenie se acor$ acestei enorme fore ce acioneaz a' supra crerii $e avuie i la c+t $e puine $ate sunt $isponibile* nu putem $ec+t
sa

facem speculaii( Dar e mai bine s proce$m astfel $ec+t s+ i,norm un


a

factor atat $e important pentru crearea avuiei( Dac valoarea prosumului este* $e fapt* #rUn Kirnativ e,al cu outputul economiei monetare* pe care %l msoar economitii* atunci aceasta este Iumtatea ascuns( Aplic+n$ conceptul la %ntrea,a lume 'O a$ic in+n$ cont $e pro$ucia milioanelor $e rani care triesc eIclu+i" din pro sum '@ro'a'il c$ +u!a lip+$ e+te de cinci,eci de trilioane de
dolari. 1aptul ace+ta e+te at*t de +e!ni(icativ )n pre,ent deoarece& pe !$+ur$ revolu ionare& +ectorul de pro+u! al econo!iilor2 inclu+iv o r$+turnare i+torica Frapant$. 17
noa+ ce in

` arn )n noua (a,$ a avu iei

e+te pe cale +$ +u(ere +c/i!'$ri e#traordinare&

.imitor este c* %n timp ce milioane $e rani $in lumea srac sunt absorbith treptat %n economia monetar* milioane $e locuitori ai lumii bo,ate fac eKact contrariul2 %i eKtin$ rapi$ activitatea %n Iumtatea nemonetizat ' partea $e prosum 'a economiei mon$iale( De fapt* aa cum vom ve$ea %n continuare* aezm temelia pentru o veritabil eKplozie a prosumului %n rile cele mai bo,ate ' i nu $oar $e tipul cmrii $e acas( -i se vor $esc&i$e piee complet noi* %n vreme ce altele se vor %nc&i$e* %n,riIirea sntii* pensiile* e$ucaia* te&nolo,ia* inovaia i bu,etul ,uvernamental vor suferi* toate* un impact $ramatic(

Nu v$ -*ndi i la ciocane "i "uru'elni e. K*nditi-v$ la 'iolo-ie& in+tru!ente 'a,ate pe nanote/nolo-ie& (a'rici ac ionate de la co!puterul de 'irou "i noi !ate riale (anta+tice care ne vor per!ite tuturor& )n calitate de pro+u!atori& +$ (ace! lucruri pe care nu ni le-a! (i )nc/ipuit niciodat$.

#" ;.0AT "II DE ;N-NTATE

sf+rit* invizibi'litatea( .nele ri* cum ar fi Japonia* )oreea* In$ia* )&ina i ;tatele .nite* cu o in$ustrie avansat* un marLetin, $e ni $ezvoltat i lucrtori foarte bine pre,tii* vor fi primele beneficiare( Dar asta nu e tot( #rosumul va z,u$ui pieele* va mo$ifica structura rolurilor $in societate i va sc&imba concepia asupra avuiei( De asemenea* va transforma viitorul sntii( #entru a %nele,e motivul* trebuie s trecem %n revist mo$ificrile str+ns asociate pe care le sufer $emo,rafia* costurile %n,riIirii me$icale* cunoaterea i te&nolo,ia( ;ntatea este $omeniul %n care cele mai spectaculoase noi te&nolo,ii coeKist cu cele mai perimate* $ezor,anizate* contrapro$uctive i a$esea letale instituii me$icale( Dac termenul letal "i se pare eKa,erat* mai ,+n$ii' v( #otrivit )entrului pentru )ontrolul <olilor $in ;tatele .nite* A8(888 $e saci pentru ca$avre sunt folosii %n fiecare an pentru victimele infeciilor contractate %n spitalele americane(= Dup o alt statistic* %ntre CC(888 i AG(888 $e persoane mor %n urma erorilor me$icale comise %n spitale ' %n ceea ce se presupune a fi cel mai bun i mai serios finanat sistem $e %n,riIire a sntii $in lume(7 %n 788=* #robabilitatea $e a muri %n spital $in cauza unei erori me$icale sau a unei noi in(ec ii era !ult !ai !are dec*t pro'a'ilitatea de a !uri )ntr-un accident de
!a"in$. .e+i-ur& nu "ti! c* i oa!eni )"i pierd via a din cau,a lip+ei )n-ri3irilor !edi cele !ai 'o-ate. %ti!& totu"i& c$ )n toate $rile pro+pere& de )!'$-ane+c rapid& iar politicienii intr$ )n panic$.4
a

Kplozia care se va pro$uce cur+n$ %n economia $e prosum va crea muli noi milionariM $e'abia atunci va fi $escoperit" $e burse* investitori i mass'me$ia* moment %n care %i va pier$e* %n

ce& nici c/iar )n

$rile

Baponia "i Statele <nite p*n$ la +tatele din

?uropa Cccidental$& co+turile +i+te!elor de +$n$tate cre+c )ntr-o +piral$ +c$pat$ de +u' control& 3 popula iile

( Xce+tea +unt ele!ente ale unei cri,e !ai !ari "i !ai pro(unde. Aa +(*r"itul +e-ui! al 464-lea "i
)nceputul celui de-al 44-lea& inve+ti iile )n in(ra+tructur$ au co S DonXF !ai 'une de ali!entare cu ap$ "i i-ien$ pu'lic$& eradic*nd aproape a tn A (er!
a une e

X '\u care )nainte deci!au popula ii )ntre-i. 5 Noua conceptuali,are

Xter!inat +peciali,area !edical$. Spitalele +-au )n!ul it "i +-au tran+-@anii3X- ln in+titu ii enor!e&

'irocratice& le-ate de a-en iile -uverna!entale& co!- 11 e de a+i-ur$ri "i -i-an ii indu+triei (ar!aceutice.

Transformrile acestea au %mbuntit ra$ical starea $e sntate a oameni'lor* elimin+n$ unele $intre cele mai frecvente boli $in rile occi$entale aliate %n curs $e mo$ernizare( %n prezent* o alt mo$ificare* pro$us %n principiul ultrafun$amental al spaiului ' noua infrastructur $in transporturi* care acoper tot ,lobul ' face ca naiunile s fie vulnerabile la propa,area bolilor vec&i i noi( ;istemele $e sntate public sunt subfinanate* iar pericolul terorismului biolo,ic* c&imic sau nuclear comis $e fanatici reli,ioi* politici sau pur i simplu nebuni nu mai este $oar un scenariu $e benzi $esenate( %ntre timp* specializarea me$ical a atins un punct %n care comunicarea $intre $omenii este primeI$ios $e slab* birocraiile sunt %n pra,ul imposibilitii $e a$ministrare* spitalele $au faliment* iar tiparele %mbolnvirilor $in rile cu economii avansate s'au sc&imbat $ramatic( Astzi* principalii uci,ai $in rile prospere nu mai sunt mala$iile transmisibile precum pneumonia* tuberculoza sau ,ripa* 9 ci bolile $e inima* cancerul $e plm+ni i alte afeciuni influenate clar $e comportamentul in$ivi$ual %n ceea ce privete re,imul alimentar* practicarea eKerciiilor fizice* consumul $e alcool sau $e $ro,uri* fumatul* stresul* activitatea seKual i cltoriile internaionale(? I )e nu s'a sc&imbat* %ns* este premisa c+ $octorii sunt furnizori $e sntate" i pacienii ;.TNF sunt %n continuare clienii" lor( )onsi$erentele $emo,rafice s'ar putea s ne obli,e s renunm la aceast ipotez( #A"I. #E .nii cre$ c $emo,rafia ine eKclusiv $e soart( Dac e aa* soarta se sc&imb simultan cu tot restul( -e apropiem rapi$ $e punctul %n care un miliar$ $e oameni $e pe planet vor avea o v+rst mai mare $e aizeci $e ani( ;perana $e via la natere crete* c&iar i %n multe pri ale lumii srace* potrivit r,anizaiei 0on$iale a ;ntii( In ultima Iumtate $e secol ' %n pofi$a srciei* mizeriei* bolilor* penuriei $e ap i $ezastrelor ecolo,ice ' rile %n curs $e $ezvoltare au cunoscut o cretere spectaculoas a speranei $e via* $e la C= $e ani la %nceputul anilor XE8 la 97 $e ani %n =AA8( )ifra va aIun,e la ?8 %n 7878 i $eIa a fost $epit %n )osta "ica* Jamaica* ;ri LanLa i 0alaiezia( ;imultan* $emo,rafii $e la .niversitatea )ambri$,e i Institutul 0aK #lancL $in Dermania ne spun c+ o feti nscut %n !rana astzi are o ans $e E8e de a tr$i p*n$ la o +ut$ de ani& ceea ce ar duce-o p*n$ )n +ecolul al 44II-lea.
Cr-ani,a ia Eondial$ a S$n$t$ ii a(ir!$ c$ ?uropa& ca re-iune& e+te acu! cea !ai 0'$tr*n$2 parte a lu!ii& pe c*nd Baponia are cel !ai !are procent de per+oane pe+te "ai,eci de ani. 9on(or! previ,iunilor

CES& )n 2020 aproape o trei!e cuJ popula ia nipon$ )"i va (i +er'at a "ai,ecea aniver+are& iar )n Baponia& 1ran a& KeBU !ania "i Spania& dintre cei pe+te 60 de ani& 20W vor avea !ai !ult de 80.8

-ici un sistem naional $e sntate nu a fost conceput pentru aceasta cofflb12 na ie )ntre 'olile dependente de (actorii de co!porta!ent "i +tilul de via $& pe Ie. o parte* i %mbtr+nirea populaiei* $e cealalt parte( Este un fenomen nou pe care nu'l poate controla nici una $intre (reformele" propuse %n prezent La fel* $eocam$at nu %nele,em pe $eplin efectele pe care le au aceste transformri asupra impozitelor* pensiilor* locuinelor* ocuprii forei $e munc* finanelor i altor variabile eseniale ale avuiei( ;unt necesare msuri mult mai $rastice $ec+t simpla reform( Z -A DE #A-I)A %n conformitate cu r,anizaia pentru )ooperare i Dezvoltare Economic* c&eltuielile publice i private pentru sntate reprezentau %n Dermania =8*Ae $in #I<'ul anului 7887( %n !rana proporia era $e A*?e* %n 0area <ritanie ' ?*?e* %n Japonia ' ?*Ge* iar %n )oreea $e ;u$ ' E*=e( %n ;tatele .nite $epea =Ce(A 9*t de departe pot !er-e ace+te ci(re )nainte de +o+irea e#ecutorilor
3udec$tore"tiD 5"a cu! a! v$,ut& @IB-ul e+te di+tor+ionat din cau,a incapacit$ ii econo!i"tilor de a lua )n con+iderare outputul pro+u!ului. .ac$ ei i-ar atri'ui o valoare& atunci co+turile totale ale )n-ri3irii !edicale ar ap$rea )n adev$rata lor di!en+iune -i-antic$. @otrivit Biroului pentru Bu-et din cadrul 9on-re+ului a!erican& )n-ri3irea !edical$ pe ter!en lunpentru per+oanele v*r+tnice a3un-e la 120 !iliarde de dolari anual. .ar Ba!e+ :. ;nic7!an "i ?!il8 ; Snell de la (unda ia :o'ert Good Bo/n+on a(ir!$ c$ acea+t$ ci(r$ 0+u'e+ti!ea,$ re+ur+ele econo!ice dedicate a+i+ten ei !edicale pe ter!en lun- P...Q deoarece& )n cea !ai !are parte& )n-ri3irea e+te reali,at$ de !e!'rii (a!iliei "i de prieteni "i nu e+te inclu+$ )n +tati+ticile econo!ice. P...Q S-a e+ti!at c$ valoarea econo!ic$ a ace+tor )n-ri3iri in(or!ale e+te& )n Statele <nite& de 200 !iliarde de dolari pe an - o dat$ "i 3u!$tate c*t +e c/eltuie"te pe a+i+ten a o(icial$.210

Ali cercettori su,ereaz c $oar %n,riIirea acor$at $e familie bolnavilor $e Alz&eimer $epea ca valoare* %n ;tatele .nite* =88 miliar$e $e $olari %n 788C(== %i nici unul dintre ace+te +tudii nu include a+i+ten a nere!unerat$ pentru pro'le!e pe ter!en +curt
Kuvernele "i o(icialii din indu+tria +$n$t$ ii averti,ea,$ c$ )!'$tr*nirea popula iei +e va re(lecta )n +porirea )!'oln$virilor "i& prin ur!are& )n cre"terea co+tu-Bilor. In Statele <nite& dup$ cu! +u+ ine $hain 2ru! Keview, (ar!aciile onorea,$& ! !edie& 19 re ete pe an pentru clien ii pe+te 55 de ani& )n co!para ie cu 8 pen-'2u clien ii !ai tineri. 12 The 7ourna' o) the 6merican 2ietetic 6ssociation e+ti!ea,$ pentru cei +u' acea+t$ v*r+t$.213
9a

in Statele <nite

0co+turile a+i+ten ei !edicale pentru per+oanele pe+te 65 de ani +unt de trei p*n$ la cinci ori !ai !ari dec*t

In sf+rit* $ac a$u,m la toate acestea falimentul potenial al sistemelor $e #ensii* %ntrea,a $iscuie public* $eIa foarte ve&ement* intr %n zona $e panic(

Tabloul ,eneral are %ns numeroase $efecte( %n primul r+n$* multe $intre cifre
;e

bazeaz pe proiecii liniare ale eKperienelor $in trecut( "ezultatul ar

putea fi ]arte $eparte $e realitate %n vremuri $e criz sau revoluie( -oua ,eneraie* cu o via mai lun,* va fi* $up toate probabilitile* mai sntoas $ec+t cea anterioar* %n al $oilea r+n$* aceleai fenomene $emo,rafice care mresc procentaIul v+rstnicilor vor re$uce proporia tinerilor i* astfel* vor $iminua costurile colarizrii( ;unt posibile i alte compensri financiare( )u toate acestea* nici unul $intre amen$amente nu atenueaz nevoia $e a reconceptualiza %ntrea,a problem a sntii $in secolul al ::I'lea( Din nefericire* reformele bine intenionate care se %ntemeiaz pe premisele epocii in$ustriale nu fac $ec+t s %nruteasc lucrurile( #entru a re$uce costurile* politicienii caut o eficientizare" care se tra$uce %ntr'o asisten me$ical pe ban$ rulant* un sistem mana,erizat" ce ofer tratamente stan$ar$izate* pe acelai calapo$ pentru toat lumea( EKact ca %n fabricile slab te&nolo,izate* se fac eforturi pentru accelerarea benzii rulante me$icale* me$icii fiin$ plasai %n cabinete minuscule i av+n$ la $ispoziie $oar c+teva minute pentru fiecare pacient( Aceasta este o strate,ie a celui $e'al Doilea Val care nu are nici o ans $e succes %ntr'o situaie ce are nevoie cu $isperare $e o reacie specific celui $e'al Treilea Val( %ntr'un $omeniu care a rmas mult %n urma altor in$ustrii* companiile farmaceutice inspirate vor face %n cur+n$ tranziia spre pro$use $emasificate* personalizate* care ar putea re$uce reaciile a$verse i costurile suplimentare impuse $e acestea( %ntre timp* reformatorii obse$ai $e re$ucerea costurilor caut eKact opusul 'a+i+ten a !edical$ de !a+$ +u' (or!a unor protocoale& proceduri "i !edica!ente +tandardi,ate&
croite cu "a'lonul. )ntruc*t co+turile "i ine(icienta vor continua +$ crea+c$& nu vo! putea re,olva cri,a din econo!ia +$n$t$ ii dec*t dac$ vo! a'andona +olu iile indu+triale& )n-drept*ndu-ne aten ia c$tre oportunit$ ile e#traordinare pe care le o(er$ in+talarea econo!iei 'a,ate pe cunoa"tere "i noile po+i'ilit$ i ale a+i+ten ei !edicale de pro+u!. 5S?.I5_I .? .?S9C@?:I:I ?@C95A? Nu doar cre"terea (anta+tic$ a cuno"tin elor !edicale din ulti!ele decenii de ine poten ialul revolu ionar de a )!'un$t$ i +tarea de +$n$tate& ci "i !odi(icarea )nre-i+trat$ +i!ultan )n controlul a+upra acelor cuno"tin e. @acien ii de a+t$,i +unt inunda i cu "tiri de+pre de+coperiri epocale "i in(or!a ii !edicale& at*t pe Internet& c*t "i )n pro-ra!ele de "tiri& dintre care !ulte au e!i+iuni -$,duite de !edici. <n anu!it nivel de cuno"tin e !edicale e+te tran+!i+& cu diver+e -rade de preci,ie& "i de +erialele populare cu titluri precu! Trauma" via0a 'a spita'u' de ur!en0a, 2octorii, Scrubs "i Spita'u' din Louston. 9*nd Spita'u' de ur!en0a a avut un epi+od de+pre viru+ul papillo!a u!an >L@NV - care& de"i nu prea e+te cuno+cut

+u' ace+t nu!e& repre,int$ cea !ai (recvent$ 'oal$ cu tran+!itere +e#ual$ din Statele <nite - pe+te cinci !ilioane de privitori au )nv$ at c*te ceva de+pre el )ntr-o +ear$. 14

;e pro$uc o +u!edenie de docu!entare !edicale. C e!i+iune de+pre i!planturile co/leare


>partea o+oa+$ a la'irintului urec/ii interneV la copiii +ur,i a o' inut un pre!iu i!portant )n Baponia. 15 )n 9/ina +-a tran+!i+ un +erial cu 12 epi+oade de+pre SI.5 "i +-au )nc$lcat +tr$vec/ile ta'uuri cu un +erial de educa ie +e#ual$ pentru adole+cen i& intitulat $um s*(0i spun1EM

%ncep+n$ cu =AA?* c+n$ A$ministraia pentru Alimente i 0e$icamente >!oo$ an$ Dru, A$ministration* !DA@ $in ;tatele .nite le'a permis marilor companii farmaceutice s'i fac reclam televizat la me$icamentele eliberate pe baz $e reet* telespectatorii au fost bombar$ai cu reclame pentru orice* $e la me$icamente antiinflamatoare i cu efect $e sc$ere a colesterolului p+n la anti&ista'minice( 0aIoritatea clipurilor enumera %n ,rab reaciile a$verse i'i %n$eamn pe privitori s le cear me$icilor informaii suplimentare(=? !r %n$oial* acceptarea acestui ,en $e publicitate a %ncuraIat crearea canalului Discover5 Healt&* care emite nonstop pe cablu( Aceast avalan $e informaii me$icale* $ezinformri i cunotine autentice care se npustete asupra oamenilor este foarte neuniform+ $in perspectiva obiectivittii i cre$ibilitii* %ns orienteaz atenia opiniei publice spre c&estiuni le,ate $e sntate i mo$ific relaia tra$iional $intre me$ic i pacient* %ncuraI+n$ o implicare sporit $in partea celui $in urm( )a o ironie a sortii* %n vreme ce pacienii au mai mult acces la informaii me$icale $e o calitate ine,al* me$icii lor* presai s se ,rbeasc* au $in ce %n ce mai puin timp s citeasc ultimele Iurnale tiinifice* in$iferent $ac online sau pe &+rtie* i s comunice a$ecvat cu specialitii i cu pacienii( 0ai mult* pe c+n$ me$icii trebuie s aib cunotine $espre o ,am vast $e boli i s consulte iruri $e pacieni crora le uit feele %ntre $ou vizite* pacienii e$ucai* struitori i pricepui %n ale Internetului pot s fie la curent cu cele mai recente cercetri $espre suferina lor* av+n$ informaii mai bune $ec+t $octorul( #acienii vin la cabinet cu materiale imprimate $e pe Internet* copii ale unor pa,ini $in P*=+icianG+ <e+2 1eAerence +au t$ieturi din 3urnale !edicale "i revi+te de
+$n$tate. ?i pun )ntre'$ri "i nu +e !ai la+$ i!pre+iona i de /alatul al' al !edicului. Se poate +pune& a"adar& c$ +c/i!'area +u(erit$ de rela iile cu principiile ultra(unda!entale ale +pa iului "i cunoa"terii a !odi(icat radical realitatea !edical$. In ter!eni econo!ici& !edicul& v*n,*nd +ervicii& e+te )n continuare 0produc$tor2. @acientul& )n +c/i!'& e+te un 0pro+u!ator2 !ai activ& capa'il de a aduce 0 contri'u ie tot !ai !are la outputul de +$n$tate al econo!iei. <neori& produc$torul& "i pro+u!atorul conlucrea,$S alteori ac ionea,$ independentS )n alte ca,uri au o'iective contradictorii. 9u toate ace+tea& +tati+ticile "i pro-no,ele conven ionale i-nor$ +c/i!'$rile rapide pe care le )nre-i+trea,$ )n pre,ent ace+te roluri Sl rela ii.

` 0uli $intre noi ne mo$ificm re,imul alimentar* ne lsm $e fumat sau $e aut i ne apucm $e fcut eKerciii( Dac ulterior sntatea noastr se %mbunae#pri!are& c*t din outputul a+i+ten ei !edicale e+te creat de produc$tori "i c*t de pro+u!atoriD %i
de ce !a3oritatea econo!i"tilor in +ea!a nu!ai de pri!aQ co!ponent$& nu "i de cea de-a douaD @otrivit lui AoMell Aevin& pro(e+or e!erit la 1acultatea de S$n$tate @u'lic$ de la gale& 0)ntre 85 "i 90W din a+i+ten a !edical$ din Statele <nite e+te (urni,at$ de oa!enii o'i"nui i.2 5uto!edica ia include a+pirina pentru durerile de cap& co!pre+ele cu -/ea $ pentru entor+e& un-uentele pentru ar+uri "i !ulte altele. .up$ cu! a(ir!$ per+oana care 1-a intervievat pe Aevin )n 1987 pentru The &or'd and' Aevin 0con+ider$ c$ !edicii "i +pitalele +unt rele +ociale nece+are& dar inde,ira'ile& a+e!enea )nc/i+orilor.2 18

ricare ar fi procentaIul real $e astzi* combinaia $intre aspectele $emo,rafice* presiunile le,ate $e costuri i cunoatere in$ic o cretere ra$ical a factorului $e prosum( Dar toate acestea i,nor sc&imbarea care s'ar putea $ove$i cea mai important $intre toate2 te&nolo,ia $e m+ine( A$+u,ai'o la amestec i observai ce se %nt+mpl( J ).L DIA<ET.L.I #acienii nu prosum+ sntate $oar fc+n$ mai multe eKerciii fizice sau l's+n$u'se $e fumat( Ei %i investesc banii %n te&nolo,ii care'i pot aIuta s+ se %n,riIeasc mai bine $e ei %nii i $e familiile lor( In =A9E* potrivit lui Tom Antone* pe atunci $irector al Asociaiei Americane pentru %n,riIirea la Domiciliu* cum se numete astzi* sin,urele ec&ipamente $isponibile acas erau bastoanele* c+rIele* ca$rele $e mers i paturile("=A %n =AG8* c+n$ am atras pentru prima $at atenia asupra prosumului $e sntate %n 0l 5reilea 9al. piaa instrumentelor me$icale pentru uz la $omiciliu era %nc restr+ns %n prezent* $up cum susine ;&aron X"eill5* pree$inte al 0e$Tec&* o companie $e cercetri $e pia %n $omeniul me$ical* pacienilor le revin AAe $in responsabilitile le,ate $e tratarea $iabetului* iar v+nzrile $e pro$use pentru $iabet ce pot fi utilizate la $omiciliu sunt estimate la =E miliar$e $e $olari %n 78=8(78 .ar te/nolo-ia )n-ri3irii la do!iciliu nu +e !ai li!itea,$ doar la c*teva produ+e de
'a,$ precu! tru+ele de in3ectare cu in+ulina& aparatele de !$+urat ten+iunea arterial$ "i te+tele de +arcin$. 5par per!anent noi te/nolo-ii care-i a3ut$ pe pro+u!atori +$-"i !en in$ +$n$tatea. Cricine intr$ pe Internet poate -$+i "i cu!p$ra ec/ipa!ente de te+tare pentru o !ul i!e de a(ec iuni& de la aler-ii la LIN& de la cancerul de pro+tat$ la /epatit$. 21 5ve i pro'le!e la !*n$D 9atalo-ul 1la-Lou+e pentru 0popula ii +peciale o(er$ un 0-onio!etru de de-et2 care !$+oar$ a!plitudinea !i"c$rii la nivelul )nc/eieturii dintre !etacarpian "i (alan-$. Aa pac/et pute i pri!i un dina!o!etru /idraulic "i o 3o3$ /idraulic$ pentru alte !$+ur$tori ale (unc ion$rii !*inii. 22

Avei probleme cu respiraiaF #utei cumpra un pulverizator cu ultrasunete* un spirometru* c&iar i un ec&ipament $e ventilaie care v poate salva viaa( #utei obine un ciocnel $e neurolo, sau un stetoscop pe$iatric(

!emeile %i pot monitoriza sistematic nivelurile $e estra$iol* testosteron i pro ,esteron( Acum eKist teste portabile pentru osteoporoz i cancerul $e colon(23 #otrivit A$ministraiei Alimentelor i 0e$icamentelor* sistemele $e %n,riIire L'$omiciliu sunt $eIa se,mentul cu creterea cea mai rapi$ $in in$ustria ec&ipamentelor me$icale(" Dar toat aceast te&nolo,ie care le permite oamenilor s'i rezolve sin,uri problemele este %nc primitiv %n comparaie cu ceea ce ne rezerv viitorul( 8 revi+t$ a 1.5 relatea,$ c$ 0li+ta aparatelor !edicale a(late )n +tadiu de proiect pare a (i de+prin+$
dintr-un ro!an "tiin i(ico-(anta+tic. P...Q I!a-ina i-v$ o periu $ de din i cu un cip 'io+en+i'il care v$ veri(ic$ -lice!ia "i pre,en a 'acteriilor )n +*n-e )n ti!p ce v$ +p$la i. P...Q Cc/elari co!puteri,a i ce )n-lo'ea,$ un di+pla8 !inu+cul care-i a3ut$ pe purt$tori +$-"i a!intea+c$ oa!eni "i lucruri. P...Q <n 'anda3 inteli-ent P...Q care poate detecta 'acteriile +au viru+urile dintr-o ran$ "i-i poate +pune purt$torului dac$ +e i!pune trata!entul cu anti'iotice "i ce +u'+tan e +$ (olo+ea+c$.2

Tot aici se vorbete $espre un tricou inteli,ent" care a monitorizat semnele vitale ale alpinitilor ce au participat la o eKpe$iie recent pe Everest" i $espre un aparat &an$s'free care le permite persoanelor cu &an$icap s acioneze $iverse mainrii prin clipirea oc&ilor sau prin activitatea cerebral(24 Ima,inai'v c v putei face analize )AT >computerize$ aKial tomo,rap&5* tomo,rafie aKial computerizat@ %n mtimitatea slii $umneavoastr $e baie( Analize automate $e urin $e fiecare $at c+n$ tra,ei apa( #ronosticuri computerizate cu privire la sperana $e viat* actualizate $up fiecare mas"* speculeaz The New York Times a!azine.AB )a %n cazul tuturor pro,nozelor* nu toate aceste pro$use vor ve$ea lumina zilei* $up cum nu toate se vor $ove$i ieftine* practice sau si,ure* %ns ele reprezint $oar c+teva picturi $in torentul te&nolo,ic care va s vin( Acesta va transforma at+t %n,riIirea la $omiciliu* c+t i asistena me$ical pltit i va reprezenta un alt mo$ %n care economia $e prosum* %n mare parte neluat+ %n consi$erare* va interaciona cu cea monetar( #rosumatorii investesc bani pentru a cumpra bunuri care s'i aIute s se $escurce mai bine %n economia nemonetar* ceea ce le va permite s'i re$uc apoi costurile %n economia monetar( are outputul" ,lobal al sntii nu ar crete $ac s'ar recunoate rolul esen'tial al prosumului si $ac s'ar sc&imba raportul $intre inputul me$icului si cel al #acientuluiF In$iferent $ac ne uitm la aspectele $emo,rafice sau la costuri* la cunotinele $isponibile sau la $escoperirile te&nolo,ice $in viitorul apropiat*

este clar c #rosumatorii vor Iuca un rol %nc i mai important %n enorma economie a sntii $e m+ine( A venit* aa$ar* timpul ca economitii* %n loc s consi$ere economia nemo'uetar $rept irelevant+ sau ne%nsemnat* s urmreasc sistematic cele mai ;emnificative mo$uri %n care aceste $ou economii se alimenteaz reciproc i se lnte-rea,$ una )n cealalt$ pentru a (or!a un +i+te! -lo'al de +$n$tate. .ac$ a! )n ele-e !ai 'ine ace+te rela ii& ele ar clari(ica )ntr-o !$+ura con+idera'il$ cri,a -lo'al$ din do!eniul +$n$t$ iiS la !ini!u!& ar putea introduce n de,'aterile politice pe te!e de +$n$tate care& de"i +e di ($"oar$ au devenit (oarte previ,i'ile. .ac$ pro+u!atorii aduc enor!e contri'u ii nere!unerate la +tarea de tate a popula iei "i dac$-"i inve+te+c propriii 'ani pentru a reali,a ace+te con 'utii& n-ar (i lo-ic +$ reduce! co+turile -lo'ale ale +i+te!ului de +$n$tate prin educarea "i in+truirea pro+u!atorilor e#act a"a cu! proced$! acu! cu produc$toriiD AoMell Aevin crede c$ una dintre cele !ai 'une inve+ti ii pe care le-ar putea (ace -uvernele )n do!eniul a+i+ten ei !edicale ar (i educarea elevilor )n +en+ul pro+u!ului opti! de +$n$tate. 5ici +-ar )ncadra pre,entarea 0unor te!e care +e predau "i la "colile de !edicin$ - anato!ie "i (i,iolo-ie
u!an$ la nivel de 'a,$ "i cau,ele "i trata!entul 'olilor. P...Q S$-i )nv$ $! +$ dia-no+tic/e,e "i +$ trate,e pro'le!e !inore de +$n$tate. 5r tre'ui& de a+e!enea& +$-i )nv$ $! ce tipuri de pro'le!e !edicale nece+it$ cu adev$rat a+i+ten $ pro(e+ioni+t$.226

+u'iecte

e+en iale

)n

necontenit )n !ulte $ri&

ViLram ;( Qumar $e la )entrul Joslin pentru Diabet lucreaz la un Ioc pre'$ictiv* bazat pe activitatea %n comunitate" pentru copiii ce sufer $e $iabet $e tip I( Dia<et-et vizeaz $ezvoltarea unor mo$ele mentale ale fenomenelor fiziolo,ice i motivarea copiilor $e a'i verifica mai frecvent ,licemia( Jocul %i %ncuraIeaz pe micuii $iabetici* conectai %ntr'o reea fr fir* s se Ioace la computer i s prezic propriile niveluri ale za&rului $in s+n,e i pe acelea ale celorlali( I$eea este $e a $esctua $inamica social latent" %n loc $e a face apel $oar la instruciunile $ate $e me$ic sau la sfaturile prinilor( 27 %ntr'o economie bazat pe cunoatere* str+ns interconectat* $e ce s+ privim criza $in sntate i criza $in e$ucaie ca pe $ou procese separateF -u ne putem utiliza oare ima,inaia pentru a revoluiona i$eile i instituiile $in ambele $omeniiF 0ilioane $e prosumatori sunt ,ata s sar %n aIutor( )A#IT L.L 25 A T"EIA ;L.J<N

uperstresaiF #rea ocupaiF V %ntrebai un$e s'a $us timpulF )um eco' nomia monetar opereaz la viteze cosmice* comprimarea timpului a $evenit o surs $e suprare universal( amenii se pl+n, c primesc $ou sute $e e'mailuri pe zi* %n vreme ce sunetul necontenit al telefoanelor celulare face imposibil ,+n$irea flui$* ne%ntrerupt( 0ultitasLer'ii combin televiziunea* apelurile telefonice* Iocurile online* rapoartele bursiere i ;0;' urile %ntr'o interaciune permanent i zb+rn+itoare cu lumea $in Iur( Accelerarea i trecerea $e la activitatea secvenial la cea aproape simultan* propulsat $e &iperconcuren* reprezint o transformare maIor a mo$ului %n care ne raportm la principiul ultrafun$amental al timpului ' "i la
!unca noa+tr$& la prieteni "i la (a!ilie. In tot !ai !ulte ca+e "i co!panii& accelerarea pe 'anda a treia +e traduce printr-un con(lict durero+ )ntre ti!pul alocat +lu3'ei "i cel dedicat (a!iliei. In plu+ (a $ de orele petrecute la +erviciu& pre+t*nd !unc$ re!unerat$& cu to ii ne dedic$!& ($r$ plat$& o parte din ti!p pentru +arcinile per+onale "i (a!iliale de ,i cu ,i. @ovara e+te (oarte -rea !ai ale+ pentru (e!ei "i pentru cei din 0-enera ia +andvi"2& care tre'uie +$ ai'$ -ri3$ at*t de copii& c*t "i de p$rin ii )n v*r+t$. )n ,ilele noa+tre )n+$& la ace+te poveri +-a ad$u-at ceva nou. @e l*n-$ Slu3'a )nt*i >!unca pl$tit$V "i Slu3'a a .oua >!unca nepl$tit$ din -o+pod$rieV& !ul i dintre noi au acu! "i Slu3'a a 6reia >la r*ndul ei& nepl$tit$V.

#e c+n$ scriam acest capitol* am primit un e'mail $e la compania care ne v+n$u'se recent un copiator( 0esaIul succint ne anuna pe un ton imperativ s citim contorul i s transmitem tot prin e'mail rezultatul* $impreun cu numrul $e serie al aparatului* astfel %nc+t s ni se emit factura cuvenit( )e se %nt+mplase* ne'am %ntrebat* cu cititorul $e contoare care venea $e obicei la birouF Era o vreme c+n$* $ac nu primeam un colet pe care'= ateptam* puteam suna la un numr ,ratuit $e la !e$EK pentru a afla motivul %nt+rzierii i locul un$e se ,sea pac&etul la momentul respectiv( .n an,aIat sritor ' $e obicei* o femeie '+t$tea la un ter!inal de co!puter din Ee!p/i+& 6enne++ee& +au )n vreun alt ora"
)ndep$rtat& "i ur!$rea traiectoria coletului. Intr-o 'un$ ,i& l$ud*ndu-+e c$ introducea o !$+ur$ novatoare& 'ene(ic$ pentru client& 1ed?# a anun at c$ ne putea! ur!$ri +in-uri pac/etele intr*nd pe Net %i in+er*nd anu!ite in(or!a ii. 9e +e )nt*!pla+e cu do!ni"oara aceeaD ne-a! )ntre'at.

-u $oar fabricanii $e copiatoare i serviciile $e livrare au cerut participarea $e prosum a consumatorilor( <anL of America* eKplic+n$ c+ primea un numr imens" $e cereri privin$ cecuri anulate* care impuneau ca opt sute $e an,aIri s i$entifice formularele pe microfilm* s+ le copieze i s+ le transmit prin pot a intro$us o te&nolo,ie care le permitea clienilor s+ caute sin,uri cecurile anulate* fie online* fie la bancomat(

1i $e $ata aceasta* strate,ia a fost prezentat ca fiin$ %n avantaIul consumatoruluiM este perfect a$evrat* $ar numai $up ce clientul face o munca suplimentar( )&iar %n timp ce'i lu$a noul serviciu* banca a anunat o re$ucere cu 6&7j a locurilor de !unc$.1 DI-) L DE <.!ET.L ;.EDEZ 1i asta e $oar o banc( %n ;tatele .nite* clienii bncilor au eKecutat* %n 7887* aproape =C miliar$e $e tranzacii prin bancomat7 ' o treime $in totalul mon$ialU )lienilor le plac bancomatele %n primul r+n$ pentru c+ nu mai trebuie s stea la coa$( %ntr'o economie ,rbit* fiecare minut conteaz( ; presupunem c* %n me$ie* o tranzacie la ,&ieul bncii ar $ura* s+ zicem* $ou minute( Aceasta %nseamn c clienii presteaz 7G $e miliar$e $e minute $e munc neremunerat care* altfel* le'ar fi impus bncilor s an,aIeze peste 788(888 $e operatori suplimentari( Totui* asta nu %nseamn s'au economisit 7G $e miliar$e $e minute $in timpul clienilor( tranzacie me$ie la bancomat $ureaz* i ea* c+teva minute( -umai c acum clientul apas pe taste* fc+n$ o parte $in munca pe care o fcea anterior oficiantul pltit* i $e multe ori aIun,e s plteasc o taK pentru acest privile,iu( )a o ironie a sorii* $up cum afirm eKperii in$ustriei bancare* solicitarea unei activiti $in partea clienilor ' prin apsarea tastelor sau alt mo$alitate ' le $ acestora iluzia c+ au ateptat mai puin( #asarea muncii %n terenul prosumatorilor este tot mai rsp+n$it( %n 7887*=? milioane $e ,ospo$rii americane i'au efectuat online tranzaciile cu aciuniC i aproape C8 $e milioane $e persoane i'au rezervat biletele $e cltorie pe Internet(E #er totalI %n ;tatele .nite s'au efectuat aproape B98 $e milioane $e cumprturi online( 9 In fiecare $intre aceste tranzacii* prosumatorii au acionat ca propriii a,eni $e burs* $e turism sau $e v+nzri* %n timp ce companiile i'au eKterna'lizat costurile cu m+na $e lucru( Deneral Electric* asemenea altor fabricani $e electrocasnice* era bombar$at cu telefoanele clienilor care cereau informaii $espre aparatele DE( Deoarece compania c&eltuia aproKimativ E $olari pentru a rspun$e unei solicitri telefo'* nice i $oar 78 $e ceni $ac respectivul client intra pe -et pentru a ,si informaiile* con$ucerea a $ecis s $iminueze c&eltuielile cu A9 $e milioane $e $olari ' $in care o mare parte se va reflecta %n re$ucerea forei $e munc(? .n$e se_ $uc sluIbele acesteaF "spunsul2 tot acolo un$e se $uc i sluIbele operatorilor $e la ,&ieele bancare ' de la produc$torii pl$ti i la pro+u!atorii nere!unera i.
Aa nivel -lo'al& co!paniile de pretutindeni de+coper$ !odalit$ i tot !ai i+te de a e#ternali,a !*na de lucru. @re!iul pentru inova ie )n ace+t do!eniu +-ar niitea +* nu (ie decernat vreunei corpora ii a!ericane enor!e "i laco!e& ci lan ului de re+taurante .o/ton Bori din Baponia. .o/ton Bori a deter!inat un !are +alt

)nainte pentru conceptul de 0'u(et +uede,2& pun*ndu-i pe clien i +$-"i -$tea+c$ +in-uri pe o plit$ )ncin+$ a"e,at$ c/iar pe !a+a de +ervire. 8

Este a$evrat c unele $intre sc&imbri ofer servicii noi i sunt primite cu entuziasm $e ctre clieni( De asemenea* teoretic este a$evrat c %ntr'o situaie $e concuren perfect preul acestor servicii ar trebui s sca$* rspltin$u'i astfel in$irect pe clieni pentru munca lor( %ntr'o bun zi* s'ar putea ca o parte $in economiile realizate prin eKternalizarea m+inii $e lucru s+ fie transferate clientului( Acum %ns* concurena este $eparte $e a fi perfect* iar clienii nu fac $ec+t s le ofere companiilor pr+nzuri pe ,ratis( -e ateapt o intensificare a procesului $e eKternalizare a m+inii $e lucru* iar mutarea muncii $e la pro$uctor la consumator este urmtoarea frontier important a eKternalizrii( ;.#E"0A"QET."ILE -E #.- LA T"EA<A #unerea clientului la munc nu e o noutate( #e vremuri* mrfurile $in bcnii erau inute %n spatele teI,&elei* iar v+nztorii le a$uceau conform solicitrii( ;uper'marLeturile cu autoservire au fost inventate %n 1916& c*nd 9larence
Saunder+ "i-a dat +ea!a c$-i poate (ace pe clien i +$ !uncea+c$ pentru el "i a patentat +i+te!ul. 9

-oile te&nolo,ii confer profitabilitate eKternalizrilor tot mai ample( Dac ;aun$ers s'ar fi %ntors printre noi acum c+iva ani* n'ar fi recunoscut scanerele optice $e la cas( Dar i acestea aveau nevoie $e un casier( %n prezent* %n ;tatele .nite i %n alte pri* unele lanuri $e supermarLeturi le $au clienilor un mic $ispozitiv care scaneaz fiecare pro$us pe care %l ale, i le factureaz cartea $e cre$it .ite* mami* nu'i nici un v+nztorV 0arile lanuri $e supermarLeturi ofer i case $e marcat cu autoscanare* menite s re$uc timpul pe care'= au $e petrecut clienii la coa$ i numrul v+nztorilor i ceretorilor $e pe statul $e plat(10 .e+i-ur& dup$ cu! prote+tea,$ .onald A.
@otter& un pu'licitar din Ao+ 5n-ele+& 0!a-a,inul nu le o(er$ nici o reducere cu!p$r$torilor care preiau +lu3'a unui an-a3at2. <n critic de pe Internet +u-erea,$ c$ +uper!ar7eturile ar tre'ui +$ ai'$ 0pre uri pentru +ervire co!plet$ "i pentru auto+ervire& la (el ca 'en,in$riile. 5+ta !-ar )nde!na +$ (olo+e+c !ai de+ ca+a cu auto+ervire.211

)eea ce este nou %n zilele noastre e structura cibernetic ce permite transformarea consumatorilor %n prosumatori pentru o ,am uimitor $e vast $e activiti( Onu aIutorul ei* toate ,enurile $e companii $escoper $eliciile economiei bazate #e #r+nzul ,ratuit( #rintre ca$avrele comerului electronic lsate %n urm $e cra&ul $e la trecerea %n noul secol s'a evi$eniat un mare supravieuitor - o (ir!$ care a pro(itat la
!a#i! de inputul pro+u!atorului nere!unerat. 9lien ii 5!a,on.co! au ali!en

tat site'ul cu coninuturi ,ratuite* sub forma recenziilor literare i muzicale* a opI( niilor personale* listelor $e cri favorite (a(m($(12 ()+n$ $iscutm $espre re$ucerea c&eltuielilor prin %mpovrarea altcuiva cu o munc nepl+tit+* premiul pentru tupeu va mer,e si,ur la a,eniile fiscale2 acestea revars contabilitatea i calculele compleKe asupra contribuabilului care presteaz o munc neremunerat pentru privile,iul $e a plti( %n concluzie* c+n$ a$u,m o a treia sluIb >nepl+tit+@ la munca noastr pltit i la prosum* nu mai e $e mirare c suntem permanent %n criz $e timp( -e re$istribuim timpul %ntre pro$ucie* consum i prosum ' un alt fenomen ce transform relaia noastr cu timpul ca atare( Iar atunci c+n$ a$u,m presiunile concureniale $in economia monetar la forele $emo,rafice $e felul %mbtr+nirii* la pro,resul i rsp+n$irea cunoaterii i la eKpansiunea eKtrem $e rapi$ a te&nolo,iilor $isponibile pentru prosum* avem o sume$enie $e motive pentru a ne atepta la o eKplozie a prosumului( Impulsul $e a eKternaliza m+na $e lucru prin creterea prosumului este at+t $e puternic* %nc+t o caricatur $in seria <il,ert %nfia recent un $irector lu'$+n$u'se c %n timp* cu puin noroc* o s ne instruim clienii s+ efectueze i fabricaia i eKpe$iia("=B Aa cum vom ve$ea %n capitolele urmtoare* s'ar putea s aib perfect $reptate(

I I0I-E-TA E:#L ZIE A #" ;.0.L.I

lumea* %ns vor mo$ela economia pe cale $e apariie i vor pune sub semnul %ntrebrii eKistena unora $intre cele mai mari companii i in$ustrii $in lume( De fapt* $eIa au %nceput( Tocmai am vzut ce pr+nz pe ,ratis le ofer ei* prin a treia sluIb* bncilor* companiilor aeriene i altor in$ustrii( 1i am vzut c ei contribuie cu o valoare economic $in ce %n ce mai mare la sistemul $e sntate( Dar povestea prosumului este $e'abia la primele pa,ini( )HITA"E 1I ;A)I DE D L! Dac prosumatorii $e azi cumpr instrumente i te&nolo,ii pentru a'i spori outputul" $e sntate* ei proce$eaz la fel i %n alte $omenii( In 2005& Lo!e
.epot avea pe+te 18.000 de !a-a,ine )n Statele <nite& 9anada "i Ee#ic. 1ir!a& cea !ai !are din +ectorul

Kplozia iminent a prosumului este subestimat nu $oar $e mass'me$ia ce se ocup $e afaceri i finane* ci i $e cercurile aca$emice i ,uvernamentale( #rosumatorii n'or s+ con$uc

co!er ului en detail cu produ+e pentru a!ena3area ca+ei& are 30.000 de an-a3a i "i v*n,$ri anuale de 73 !iliarde de dolari. .e ine )n +toc circa 40.000 de produ+e& )n principal de+tinate 'ricola3ului.1

#iaa bricolaIului $in ;tatele .nite este estimat la 200 de !iliarde de dolari pe
an. 9i(ra co!para'il$ pentru Baponia& unde ca+ele +unt !ult !ai !ici "i !ai au+tere& dep$"e"te 30 de !iliarde.3 )n Ker!ania& co!paniile din ace+t do!eniu& )n (runte cu C'i& @ra7ti7er "i Bau/au+& adun$ 33 de !iliarde.4 )n 2003& pia a european$ a a!ena3$rii locuin ei era evaluat$ la 100 !iliarde de dolari anual.5
2

Toat aceast activitate este stimulat $e un public tot mai eKtins al pro,ramelor TV $espre amenaIarea locuinei( %n 0area <ritanie* emisiunile precum $han!in! Kooms "i <round Force, care le o(er$ +(aturi practice 'ricoleurilor& aveau una dintre cele
!ai !ari audiente )nre-i+trate de BB9. 6 9analele LK6N %B.lgNetMor7 +unt ur!$rite )n pe+te 80 de !ilioane de -o+pod$rii a!ericane 7 S1 ! 29 de $ri& de la Baponia& 5u+tralia "i 6/ailanda p*n$ la 9e/ia "i <n-aria.8

Dac sfaturile acestea nu sunt suficiente* prosumatorii pot intra pe site'ul


epair9linic.co!& care vinde pie+e de +c/i!' pentru electroca+nice "i& prin @ e@airKuru2& o(er$ in+truc iuni te/nice. <n concurent& @oint and 9lic7 5ppliance epair& dia-no+tic/ea,$ online o !ul i!e de pro'le!e& de la con-elatoare "i (ri-IEere p*n$ la ara-a,uri "i cuptoare cu !icrounde. 9 @a-ina Me' a co!paniei Sear+

le ofer bricoleurilor acces la peste 4&5 !ilioane de pie+e pentru aparatele du!
neavoa+tr* electroca+nice& pentru ec/ipa!entul de )ntre inere a pelu,ei& +cule3 e electrice "i aparatele electronice.210

#rosumatorii se aprovizioneaz $e la aceste companii i apoi participa cu pro( pria contribuie $e su$oare ' a$ic munc neremunerat ' la crearea $e valoare economic mrin$ casa cu o camer* prelun,in$ viata mainii $e splat sau =l( (ru!u+e *nd o proprietate.
C inve+ti ie a+e!$n$toare de !unc$ nere!unerat$ +e re-$+e"te )n repararea autoturi+!ului cu propriile (or e& a"a cu! o de!on+trea,$ o vi,it$ la orice !are !a-a,in de pie+e auto. @otrivit 5+ocia iei Indu+triei de Service 5uto& v*n,$rile )n ace+t do!eniu au a3un+ la aproape 37 de !iliarde de dolari pe an.11 I

0ai mult* aproape 80W dintre -o+pod$riile a!ericane au participat )ntr-un (el +au altul la o
activitate de -r$din$rit pe cont propriu )n 20022& dup$ cu! +u+ ine 5+ocia ia Na ional$ pentru Kr$din$rit& care e+ti!ea,$ c/eltuielile totale la aproape 40 de !iliarde de dolari.12 )n !ult !ai !ica 5n-lie& 0en-le,ii ne'uni dup$ -r$din$rit2& cu! )i nu!e"te revi+taX Time, c/eltuie+c 5 !iliarde.1F5 C!olo-ii lor -er!ani c/eltuie+c 7 !iliarde.14 )n Baponia& unde pro+u!atorii reu"e+c +$ cree,e petice de verdea $ "i )n cele !ai !ici +pa ii dintre cl$diri& o trei!e din popula ie& ca! 40 de !ilioane de oa!eni& +e )ndeletnice+c cu -r$din$ritul& c/eltuind apro#i!ativ 15 !iliarde de dolari pe an pe +cule& plante "i )n-r$"$!inte. 15

-u trebuie s v plac s v mur$rii pe m+ini ca s+ cumprai pro$use $e prosum( )roitoria rm+ne mai mult $ec+t un &obb5 pentru treizeci $e milioane $e femei americane* %n maIoritate tinere i absolvente $e cole,iu aproape o trei!e din popula ia (e!inin$ adult$ a $rii. 16 Eai !ult& dup$ ce coa+e i roc/ia o pute i p$+tra ($r$ pat$ (olo+ind o tru+$ de cur$ at la do!iciliu& a+a cu! anun $ cataloa-ele pu'licitare care v$ inund$ cutia po"tal$.17

#entru cei care vor o a$evrat provocare* acum se ,sesc truse $e bricolaI care le permit prosumatorilor s construiasc orice* $e la c&itare electrice i computere p+n la crose $e ,olf* brci* cabane $in lemn cu patru $ormitoare i c&iar aeroplane $estul $e bune %nc+t s participe la concursurile aviatice( ) -;.0I;0 !"E-ETI)F Economia convenional inclu$e cumprturile $e felul acesta %n cate,oria consumului( Dar eKist i un mo$ complet $iferit $e a le %nca$ra( )eea ce reprezint ele %n realitate este o investiie pe scar lar, %n miIloace $e pro$ucie care sporesc valoarea outputului lor $e prosum* %nc insuficient msurat( In economiile avansate $e astzi* inventarul miIloacelor $e pro$ucie $in casa unui lucrtor obinuit ar putea cuprin$e o main $e splat rufe* una $e uscat*

o !a"in$ de +p$lat va+e& un cuptor cu !icrounde& un (ri-ider& o plita cu -a, +au electric$& un aparat

de aer condi ionat& un pr*3itor de p*ine& un (iltru de ca(ea "i& eventual& un 'lender +au un +torc$tor de (ructe& plu+ uneltele pentru repara ii +i!pXF conductoare electrice de re,erv$ ".a.!.d.

La acestea trebuie s a$u,m acum computerele* camerele vi$eo* a,en$e electronice i o mulime $e alte aparate $i,itale care le permit celor ce prefer a tiunea pe cont propriu s investeasc la burs* s+ cumpere o cas* s+ ,seasc rud* de !ult pierdut$ ori +$ reali,e,e (elicit$ri per+onali,ate. .up$ cu! +e a(irn )n Time,
in+tru!entele di-itale )i a3ut$ 0pe to i cei cu aptitudini !ini!e de to> lari +$-"i (ac$ propriile (il!e& e!i+iuni 6N& al'u!e& c$r i "i c/iar pro-ra!e de radiF i 3 9rearea propriului diverti+!ent a devenit& dintr-o dat$& (oarte ie(tin$. P...Q ?+l vi+ul oric$rui 'ricoleur. P...Q Iar acea+t$ a(acere a diverti+!entului di-ital nu (ac dec*t +$ crea+c$.218

)riticii consumismului frenetic"* care iau %n r+s cumprarea acestor lucru >$ei* probabil* ele se re,sesc i %n casele lor@* nu le percep %nsemntatea reali Acestea nu sunt eKpresii materiale ale lcomiei* ci investiii %n puterea $e prosur ' capacitatea $e a face mai mult pentru sine i pentru propria familie* simulta cu o retra!ere. cel puin parial* $e pe pia( In acest sens* ele sunt opusul cor sumismului( -e permit s realizm %n afara pieei multe sarcini pentru care ar trt bui altfel s'i pltim pe alii i s facem lucruri care* $e fapt* nu pot fi cumprate( Dac banii c&eltuii pe toat aceast te&nolo,ie a bricolaIului ' pentru ame naIarea locuinei* reparaii auto* ,r$inrit* computere i creaie $i,ital ' ar = pui la un loc i nu a$unai unul c+te unul* am ,+si o sum enorm care* cel pu tin %n parte* nu reprezint un consum* ci o investiie ' investiia $e capital pe can o fac prosumatorii pentru a a$u,a valoare la sistemul avuiei(

Iar $ac a$unm orele petrecute cu folosirea tuturor acestor unelte* truse piese i atribuim fiecreia $intre orele neremunerate o plat minim* aIun,em la totaluri c&iar mai mari* care i'ar putea ului pe statisticieni ' i ar $a peste cap ipotezele noastre convenionale $espre mo$ul cum funcioneaz sistemul avuiei( Drania $intre munca pltit i cea nepltit* $intre valoarea msurata ,ene rat $e pro$uctori i cea nemsurat ,enerat $e prosumatori* este o ficiune care $uce la concluzii eronate( #e $e o parte avem economia monetar* pe $e alt parte ' economia nemonetar( Ins e nevoie $e ambele pentru constituirea sistemului avuiei* iar acest sistem* ca %ntre,* trebuie s fie %neles $e toi cei care fac planuri pentru viitor( #"NJIT."I 1I ;I0.LN"I #rosumatorii traverseaz aceast linie %nainte i %napoi* $e parc nu ar eKista( 0ii $e %ntreprin$eri mici $in %ntrea,a lume iau natere atunci c+n$ prosumatorii #asionai $e bricolaI %ncep s v+n$ ceea ce fceau anterior $oar pentru ei sau #entru prieteni i vecini( )+n$ avea cincizeci i ceva $e ani* Don Davi$son $in 4ilton* )onnecticut s'a
a

#ucat s se ,+n$easc la ce avea s fac $up aizeci $e ani i a


av

$emisionat $in sluIba $e e$itor asociat la Ladie+G ;ome ?ournal i >omanG+ <a=. %ntot$eauna usese acas un atelier bine ec&ipat i'i petrecuse SeeLen$'urile prelucr+n$ eninul* aa c era firesc s+ $oreasc s'i transforme priceperea $e t+mplar ln-tr-o a(acere cu 3u!$tate de nor!$ dup$ pen+ionare.
Sin-urul lucru care n-a !er+ con(or! planului a (o+t +ucce+ul de care +-a 'u-curat& a+t(el )nc*t a a3un+ +$ ai'$ o (ir!$ de (a!ilie )n toat$ puterea cuv*ntului la care i-a an-a3at "i pe cei doi nepo i. 19

In cealalt parte a +rii* la #lano* %n TeKas* -eil #lanicL avea ca &obb5 mainu'ele electrice $in parcurile $e $istracii( )u aIutorul centrului municipal $e $ezvoltare a micilor %ntreprin$eri* pasiunea sa s'a transformat %ntr'o afacere2 -eilXs 4&eels 0o$el )ar ;pee$Sa5(20 )eea ce ve$em aici sunt prosumatori care'i $ezvolt i testeaz aptitu$ini si pasiuni pe care* $up o vreme* le convertesc %n mrfuri i mici afaceri ' un alt input $e valoare %n economia monetar( )ompaniile fon$ate $e prosumatori nu sunt %ntot$eauna at+t $e mici i specializate( D+n$ii'v+ la a,entul $e la Holl5Soo$ ' un tip care a aban$onat liceul* a* $evenit a,ent teatral i %n anii X98 i'a $escoperit pe ;imon i DarfunLel* $evenin$ impresarul lor* ca i al altor mari staruri precum Diana "oss i 0arvin Da5e( Inspirat $e mtua sa Della* a %nceput s+ fac prIituri ca &obb5* trat+n$u'i ru$ele i prietenii( La un moment $at"* povestete el* oamenii nu' mi mai ziceau b;alutVc c+n$ m ve$eau* ci b.n$e mi's prIiturileFc"

Toat lumea mi'a spus c ar trebui s intru %n afacerea cu prIituri"* %i amintete el* $ar pe atunci nu i'am luat %n serios(" )+n$* %n sf+rit* a luat %n serios i$eea unei afaceri* 4all5 Amos a lansat biscuiii cu ciocolat !amous Amos* acum una $intre cele mai notorii mrci $in ;tatele .nite i o for $e pionierat %n in$ustria $ulciurilor $e mare rafinament(7= )&iar i acesta este %ns un mizilic( H LL34 D.L E 0I) ) #IL #rosumatorii nu s'au mulumit $oar s+'i transforme &obb5'urile %n afaceri* ci au i lansat in$ustrii %ntre,i sau au contribuit la lansarea acestora( Acum 7E $e ani* Iocurile pe computer i simulrile sofisticate erau realizate i folosite %n primul r+n$ $e armat( Dup cum afirm J( )( Herz i 0ic&ael "( 0ace$onia %n <eAen+e ;orizon+. eKista un me$iu concentrat* ierar&ic* ,uvernat $e re,uli* %n care companiile elaborau aplicaii specifice* costisitoare* pe staii $e lucru puternice(" #rin contrast* Iocurile pe computer comercializate %n vremea aceea erau afaceri meteorice ' $isc&ete plimbate $e entuziatii pe post $e v+nztori ambulani(" Autorii articolului arat c ,amerii $in me$iul civil* care utilizau computere mici i ieftine* nu supercomputere militare* au format %n scurt timp comuniti online i au %nceput s conlucreze pentru a mo$ifica* a$apta i %mbunti Iocurile comerciale* $intre care multe erau $e$icate strate,iei militare( Aflm c+ pe la sf+ritul anilor XA8 0aproape toate 3ocurile de +trate-ie "i de lupt$ de
pe pia S aveau un editor de niveluri inclu+ "i pro-ra!e care per!iteau crearea unor per+ona3e +au +cenarii dup$ 'unul plac.2 @e +curt& 3ocurile co!erciale i-au )ncura3at pe pro+u!atori +* le per+onali,e,e& +$ le (ac$ !ai co!ple#e "i +$ le )!'o-$ ea+c$. :e,ultatul de a+t$,i: 0.in punctulde vedere al inova iei& indu+tria 3ocurilor co!erciale e+te !ult )naintea celei a +i!ul$rilor !ilitare datorit$ P...Q 'a,ei de 3uc$tori: o popula ie e#tre! de !otivat$& inte-rat$ )ntr-o re ea -lo'al$ cu autoor-ani,are& (or!at$ din !ilioane de oa!eni care +e +tr$duie+c din r$+puteri +$-"i dep$"ea+c$ reciproc per(or!an ele.2 22

Aa$ar* inovaia prosumatorilor $in economia nemonetar a contribuit la $ezvoltarea spectaculoas a in$ustriei Iocurilor pe computer care* valor+n$ 20
de !iliarde de dolari )n pre,ent& e+te& +pre +urprinderea !ultora& !ai !are dec*t indu+tria (il!ului de la Loll8Mood.23

#" ;.0.L ) LE)TIV -ici o activitate $e prosum $in zilele noastre nu a avut %ns un impact at+t $e eKploziv asupra afacerilor i relaiilor internaionale ca proiectul unui stu$ent $e 7= $e ani care a z,u$uit $in temelii in$ustria pro,ramelor $e computer ' i* ar spune unii* %ntre,ul capitalism mon$ial( #e c+n$ stu$ia la .niversitatea $in HelsinLi* Linus Torval$s folosea 0iniK* o variant a sistemului $e operare .-I: $estinat computerelor',i,ant(

-emulumit $e el* s'a apucat s+ elaboreze o nou versiune pentru #)'uri( Lucr+n$ ani $e zile pe cont propriu* fr s+ primeasc vreo plat* a reuit %n =AAC +* lan+e,e ceea ce cunoa"te! acu! drept Ainu#.
Ainu# a (o+t nu!it +o(tMare 0(ree-to-+/are2 deoarece& +pre deo+e'ire de produ+ele de la Eicro+o(t +au alte co!panii& (olo+e"te un cod-+ur+* pu'lic "i -ratuit& ceea ce per!ite oricui +* adapte,e Ainu# la propriile nevoi +au +$ cree,e noi produ+e co!erciale pe 'a,a lui& at*t ti!p c*t acce+ul la codul-+ur+$ r$!*ne li'er.24

%n prezent* sistemul $e operare LinuK este susinut $e muli fabricani $e computere i e folosit $e 18 p*n$ la 29 de !ilioane de oa!eni din )ntrea-a lu!e. @otrivit celor de la
The New York Times, 0e utili,at )n apro#i!ativ 40W din co!paniile a!ericane.225

Impactul LinuK'ului $epete %ns cu mult sfera %ntreprin$erilor $in ;tatele .nite( %n 2005& -uvernele din toat$ lu!ea& dornice +$ econo!i+ea+c$ 'ani "i +$-"i de,volte
propriile indu+trii de +o(tMare& au )nceput +$ pro!ove,e (olo+irea ace+tui +i+te! de operare. )n 9/ina& Ainu# e+te utili,at )n +i+te!ul po"tal& la Eini+terul 9o!er ului ?#terior "i televi,iunea central$& iar -uvernul )i pre+ea,$ pe (unc ionarii pu'lici de la toate nivelurile +$-1 adopte. Kuvernul 'ra,ilian le-a cerut a-entelor din +u'ordine +$ treac$ la Ainu# +au alt +o(tMare de tip 0+ur+$ de+c/i+$2. 26 India a in+talat Ainu#-ul la Banca 9entral$ +i departa!entele locale ale 6re,oreriei. 27 .up$ cu! a(ir!$ <nited @re++ International& 0-uvernele de pe )ntre-ul -lo' au inve+tit pe+te 2 !iliarde de dolari )n Ainu#2 "i 0pe+te 160 de -uverne utilea,$ pro-ra!e +u' Ainu#.228

!enomenul a $epit nivelul rilor i companiilor* aIun,+n$ la cel al re,iuni'ldr( Astfel* oficiali $in )&ina* Japonia i )oreea $e ;u$ s'au %nt+lnit recent pentru
aru'r!a iei. ?ntu,ia+!ul pentru Ainu# nu +e opre"te aici. Aa o con(erin $ CE pe te!e A6& $rile !ari le-au cerut dele-a ilor +$ +pri3ine +o(tMare-ul de tip 0+ur+a de+c/i+$2 )n +copul reducerii (aliei di-itale. 29
a

di+cuta utili,area linu#-ului )n cadrul unei politici co!une privind te/nolo-ia

Toate acestea au pornit $e la munca nepltit a lui Torval$s i $e la o reea vast* $ispersat spaial* $e prosumatori'pro,ramatori* conectai prin Internet si $ornici s'i aloce ,ratuit timpul i eforturile pentru a %mbunti colectiv pro'$usul(30 Aa$ar* ceea ce au fcut Torval$s i pro,ramatorii $e LinuK a avut efecte importante asupra economiei monetare( LinuK nu %nseamn sf+ritul capitalismului* aa cum au su,erat unii $intre cei mai %nflcrai a$epi ai noului sistem $e operare* $ar el $emonstreaz* %nc o $at* ce impact puternic poate avea activitatea prosumatorilor %n economia monetar( Iar LinuK constituie $oar o parte $intr'o poveste %nc i mai ampl( ;#A"DE"EA IE"A"HIIL " %ntruc+t cunoaterea este unul $intre principiile ultrafun$amentale $e care $epin$e* %ntr'o msur tot mai mare* avuia revoluionar* %nseamn c+ mo$ul %n care obinem i or,anizm cunoaterea este le,at $irect $e creterea economiei monetare( %n zilele noastre a $evenit aproape imposibil s concepem

lumea fr Internet i Internetul fr 4orl$ 4i$e 4eb ' $ou $intre cele mai puternice instrumente ale cunoaterii $in c+te s'au inventat vreo$at( 4eb'ul ' acel ubicuu SSS" ' combin Internetul cu capacitatea $e a face noi coneKiuni %ntre $ate* informaii i cunotine $e toate tipurile( Este ,reu s ne amintim cum stteau lucrurile %n =AG8* c+n$ un t+nr in,iner pro,ramator $e la )E"-* )entrul European pentru )ercetri -ucleare $in Deneva* a %nceput s se ,+n$easc la o mo$alitatea $e a accesa buci $e cunoatere $isparate* neierar&izate* i $e a le le,a %ntre ele( -umit a$esea printele 4orl$ 4i$e 4eb'ului* Tim <erners'Lee %i amintete* %n cartea sa >ea"in! t*e >e,. $espre vremea petrecut la )E"-2 *Am scris En^uire* primul meu pro,ram $e tip Seb Y(((W %n timpul liber i pentru uz personal* fr vreun alt motiv $ec+t $orina $e a'mi aminti coneKiunile $intre $iferitele persoane* computere i proiecte $e la laborator(" B= @e +curt& Ge'-ul
)n+u"i a (o+t un re,ultat al pro+u!ului. 5 ie"it de aici un in+tru!ent de cunoa"tere care a tran+(or!at nu doar !odul )n care +e -*nde"te "i +e )nva $& ci "i& )ntr-o !$+ur$ tot !ai !are& !odul )n care +e c*"ti-$ 'anii& (unc ionea,$ (ir!ele "i econo!iile "i +e creea,$ avu ia. Eai departe& dac$ e#e!plele lui 6orvald+ "i Berner+-Aee nu +unt +u(iciente& ce +$ !ai ,ice! de Internetul ca atare "i de cele trei !iliarde de +ite-uri Me' 32 -dintre care o parte +e!ni(icativ$ +e datorea,$ pro+u!uluiD Reci& dac$ nu +ute de !ii de pro(e+ori "i +tuden i pro+u!atori )"i +torc creierii& ade+ea )n ti!pul li'er& "i u!plu net-ul cu articole "i cercet$ri acade!ice pe orice te!$& de la i+toria !edieval$ la !ate!atic$.

!olosin$ InternetAil ' care revoluioneaz relaiile noastre cu principiile ultra'f* n$amentale ale spaiului i cunoaterii ' oamenii $e tiin* cel mai frecvent tot \ timpul lor liber* $ezbat cele mai recente $escoperiri $in toate $omeniile* $e la X roteomic la masele plastice( 0etalur,iti i mana,eri* scriitori i eKperi militari scotocesc prin miliar$ele $e pa,ini cu informaii $e pe net i a$au, ,ratuit $ate noi( De asemenea* sute $e mii $e Jurnaliti pe cont propriu" relateaz sau comenteaz tirile zilei %n blo,urile lor online( BU ; presupunem c am sc$ea fr mil AEe $in toate aceste site'uri* pe motiv c sunt pur comerciale sau irelevante* stupi$e* imprecise sau lipsite $e interes( -e rm+n %n continuare =E8 de !ilioane de +ite-uri cu un con inut care poate (i
e#plorat& conectat "i 3u#tapu+ )n nenu!$rate tipare pentru a -enera !odalit$ i creatoare de a'ordare a tuturor pro'le!elor le-ate de crearea avu iei. 5ce+t !aterial )n per!anent$ e#pan+iune de pe Internet +e datorea,$& )n parte& unuia dintre cele !ai !ari proiecte de voluntariat din i+toria o!enirii. @rin contri'u iile lor la +tructura "i con inutul in(or!a iilor& pro+u!atorii accelerea,$ inova ia din pia a vi,i'il$. ?i +unt par ial r$+pun,$tori pentru !odul& !o!entul "i locul )n care lucr$!& pentru cone#iunea dintre co!panii "i clien i& re+pectiv (urni,ori& "i pentru aproape toate celelalte a+pecte ale econo!iei vi,i'ile.

?cono!i"tii pot +$ +e certe )n continuare pe +ea!a Net-ului "i a contri'u iei Ge'-ului la ceea ce con+ider$ ei drept 0cre"tere2. @ot +$ i-nore )n continuare cre"terea creat$ de pro+u!atori. .ar nu vor )ncepe +$-i )n elea-$ relevan a at*t ti!p c*t vor i-nora interac iunea (a+cinant$ "i co!ple#$ dintre econo!ia vi,i'il$ "i cea a+cun+$& +u' toate (or!ele ei& indi(erent dac$ e vor'a de cre"terea copiilor& a!eliorarea +$n$t$ ii& i!plicarea )n activit$ i de 'ricola3& crearea de noi (ir!e& identi(icarea unor noi nevoi& pre(i-urarea unor noi produ+e& reali,area de +o(t -ratuit +au (acilitarea acce+ului "i or-ani,$rii unui !are volu! de cunoa"tere pentru econo!ia 'a,at$ pe cunoa"tere. 5tunci c*nd le pune! laolalt$ pe cele dou$ - econo!ia !onetar$ "i 3u!$tatea ei a+cun+$ - (or!$! ceea ce a! nu!it +i+te!ul de creare a avu iei. C dat$ ce o (ace!& un nou a+pect devine clar: +i+te!ul (ondat pe 'ani +e va e#tinde +pectaculo+& )n+$ ceea ce (ace! )*r* 'ani va avea un i!pact din ce )n ce !ai !are a+upra lucrurilor pe care le (ace! cu 'ani. @ro+u!atorii +unt eroii econo!iei ce va +$ vin$& pe care )nc$ nu-i +l$ve"te ni!eni.

H-)N .- #"R-Z #E D"ATI;

!iul ei a$olescent a$ormise %n camera sa( %n sufra,erie era %ntuneric( )+n$ i'a acomo$at ve$erea* femeia a observat c una $intre ferestrele ,lisante era $esc&is( A %ntins m+na spre ea i* %n secun$a %n care a atins'o* ca$rul ,reu a ieit brusc $in sistemul $e prin$ereM $ezec&ilibrat* s'a prbuit url+n$ pe terasa pietruit aflat patru metri mai Ios( %n c$ere* "osal5n >i'am sc&imbat numele pentru a'i proteIa intimitatea* $ar povestea e a$evrat@ s'a ales cu craniul fracturat* c+teva vertebre fisurate* un bra rupt i toate $e,etele $e la picioare z$robite( !iul ei* %n,rozit* a ,sit'o ,em+n$* semicontient* cu un lic&i$ incolor scur,+n$u'i'se $in urec&i( Tinerii care au sosit $up c+teva minute i'au pus rapi$ braul %n aele i au urcat'o %n main* $uc+n$'o cu o vitez nebuneasc* pe $rumurile acelea $e ar* p+n la cel mai apropiat spital( I'au salvat viaa i au $isprut %n noapte %nainte $e apariia me$icilor la cpt+iul pacientei( A $oua zi au venit la spital pentru a ve$ea cum se simte( Erau pompieri voluntari la staia local( "osal5n i familia sa nu au avut nevoie $e ororile $e la == septembrie pentru a'i aminti ce ,am vast $e servicii ofer pompierii voluntari ' i nu $oar %n ;tatele .nite( %n Japonia anului 788=* AE=(89A brbai erau %nre,istrai ca membri %n +*o ,odan 3 asociaiile locale $e pompieri voluntari( = r,anizaii similare eKist %n Austria* )ana$a* !inlan$a* Dermania* Italia* #ortu,alia* Africa $e ;u$ i alte ri(7 0embrii lor %i risc vieile i* $in pcate* i le pier$ a$eseori( In termeni econo!ici& voluntarii +unt pro+u!atori& (urni,*nd +ervicii pre ioa+e ($r$ a pri!i o
re!unera ie pentru ti!p& pricepere "i ri+cul pe care "i-1 a+u!$.

+n$ "osal5n <ettifor$* un re$actor %n v+rst $e C? $e ani* a aIuns la casa ei $e vacan $in 4as&in,ton* )onnecticut ' la $ou ore $e mers cu maina $in 0an&attan ' seara $e iulie se rcorise(

Eunca voluntar$ atin-e )n Statele <nite propor ii i!pre+ionante& apro#i!ativ 10 !ilioane de oa!eni dedic*ndu-"i cel pu in c*teva ore pe +$pt$!*n$ pentru activit$ i voluntare nepl$tite. 3 <n raport alc$tuit )n 2001 de Independent Sector& o a+ocia ie a donatorilor "i or-ani,a iilor nonpro(it& e+ti!a c$ )n anul precedent a!ericanii e(ectua+er$ 15&5 !iliarde de ore de !unc$ voluntar$ )n care le-au du+ !*ncare celor nea3utora i& au avut -ri3$ de 'olnavi& au adunat (onduri& au ($cut co!i+ioane +au au lucrat pentru 'i+erici "i alte or-ani,a ii ne-uverna!entale-:aportul ar$ta c$ valoarea !onetar$ total$ a ace+tor e(orturi nere!unerate eraO

Ie circa 239 !iliarde de dolari - )nc$ un 0pr*n, pe -rati+2 pentru econo!ia vi ,i'il*. 4 %n 788E* ura,anele Qatrina i "ita au $evastat zona Dolfului 0eKic* $istru,+nc sute $e mii $e locuine i sluIbe* i au $eterminat un colaps aproape complet a eforturilor ,uvernamentale $e asisten( %n sc&imb* voluntarii $in tot su$ul ;ta telor .nite i'au $esc&is lar, porile caselor i au oferit &ran* %n,riIire me$icalM si alte faciliti populaiei afectate( %n Japonia* serviciile $e ur,en au avut un nivel $e $ezvoltare foarte sczu p+n c+n$ marele cutremur Hans&in a lovit re,iunea Qobe pe =? ianuarie =AAE(= )atastrofa a electrizat %ntrea,a naiune i =*BE milioane $e voluntari s' au repezi s aIute la construcii* asistena me$ical* furnizarea $e ap i alimente i consi lierea victimelor( 9 )are a fost ec&ivalentul monetar al acestor servicii pentru eco nomia IaponezF A fost luat %n seam ca parte a #I<'uluiF 0ai important* care P (o+t valoarea u!an$ core+pun,$toareD
)n 9oreea de Sud& 6&5 !ilioane de locuitori (ac !unc$ de voluntariat 7 ?i acord3 a+i+ten $ dup$ inunda ii& a3ut$ la con+truirea de ca+e pentru or-ani,a ia La'ita (or Lu!anit8 "i )i )nva $ pe re(u-ia ii din 9oreea de Nord +* +e adapte,e la traiu )n +ud. 8

%n Italia* voluntarii aIut la %n,riIirea bolnavilor $e cancer i lucreaz %n azi luri*9 iar )n 2002& c*nd Ker!ania a (o+t lovit$ de inunda ii ($r$ precedent& ,eci de !ii de voluntari au venit
din toat$ ara pentru a participa la lupta cu apele. 10

Toate aceste activiti se %nca$reaz %n Iumtatea ascuns ' aceea necuprinsa %n re,istrele contabile ' a sistemului $e avuie al fiecrei ri( Dac valoarea lor ar fi calculat corect* ar sc&imba multe $intre $eciziile pe care le iau li$erii me $iului $e afaceri i politicienii( #" !E; "I* 5SIS6?N6? E?.I95A? %I 95I
9*nd econo!iile aveau un caracter local "i de+centrali,at& "i pro+u!ul con+tituia un (eno!en +trict local. C dat$ cu a+cen+iunea pie elor na ionale "i a +tatului-na iune& -e+turile de a3utorare au dep$"it -rani ele +atului +au cartierului. :ecent pe !$+ur$ ce econo!iile +-au -lo'ali,at +au re-lo'ali,at& !ulte or-ani,a ii de voluntari +-au -lo'ali,at la r*ndul lor& e#tin,*nd de(ini ia pe care o d$deau co!unit$ ii pentru a include )ntrea-a +pecie u!an$ "i& )n con+ecin $& a!pli(ic*ndu-"i activit$ ile )n toate do!eniile. 5ve! e#e!ple de voluntariat din 'el"u-. )n 1989& dup$ cutre!urul din San 1ranci+co& or-ani,a ia Bapan ?!er-enc8 6ea! a tri!i+ +tuden i niponi care +$ a3ute victi!ele. 11 )n 2002& !ii de cai au (o+t l$+a i +$ !oar$ )n Ri!'a'Me& c*nd (er!ierilor le-a (o+t e#propriat terenulS pentru +alvarea 'ietelor ani!ale au venit voluntari toc!ai din Sco ia& ?lve ia "i 5(rica de Sud.12

La o scar mult mai mare* )rucea "oie i ;emiluna "oie acioneaz %n %ntrea,a lume( Ele afirm c au 105 !ilioane de voluntari din 178 de $ri "i& a+e!enea altor
CNK-uri -lo'ale& tri!it !edici& a+i+tente& pro(e+ori& a-rono!i "i al i

specialiti pe tot cuprinsul lumii pentru a presta servicii profesionale neremunerate(=B 5proape )ntotdeauna& ace"ti voluntari +unt a3uta i de 0a!atori2 locali care intervin )n
cur+ul cri,elor +au )n +itua iile de ur-en $. Ni!ic nu +e co!par$ cu valul de a3utor voluntar de dup$ !arele t+una!i din dece!'rie 2004. Kuvernele "i or-ani,a iile au cerut pu'lic +u!e enor!e de 'ani pentru a3utorul de ur-en $ - din care o !are parte au venit (oarte t*r,iu& dac$ au venit. Noluntarii& )n +c/i!'& au +o+it rapid de pretutindeni. 14 Kuvernul au+tralian a )nc/i+ o linie tele(onic$ dedicat$ )n+crierii voluntarilor dup$ ce ,ece !ii de apeluri 0au dep$"it toate a"tept$rile.215 Cr-ani,a iile de a+i+ten $ din )ntrea-a lu!e au (o+t )n a"a !$+ur$ inundate de voluntari& )nc*t au tre'uit +$-i re(u,e. Cperatori radio a!atori& pilo i& a+i+tente& pro(e+ori& lucr$tori )n con+truc ii "i "o(eri de ca!ion "i-au pu+ pe -rati+ priceperea )n +lu3'a 'inelui co!un. 16

Am vzut astfel cum avuia invizibil* mult mai mare $ec+t contribuiile monetare* a fost transferat $intr'o ar %n alta* $e la un capt al #m+ntului la cellalt( A0AT "II ) -TEAZN %n lumea eKtrem $e profesionalizat $e astzi* termenul amator este perceput cu ostilitate $e ctre oamenii $e afaceri i economiti( )u toate acestea* %n $ecursul istoriei* amatorii neremunerai* care lucrau pentru sine* pentru familiile sau comunitile lor* au %nre,istrat realizri remarcabile %ntr'o mare varietate $e $omenii* inclusiv %n tiin i te&nolo,ie( Deoarece tiina nu $evenise %nc o profesiune care s a$uc bani* primii savani au fost* aproape toi* amatori( 0uli %i c+ti,au eKistena ca profesioniti remunerai %ntr'un anumit $omeniu* $ar i'au a$us cele mai mari contribuii la pro,resul omenirii %n calitate $e prosumatori cu Iumtate $e norm( Josep& #ries$e5* care a $escoperit oKi,enul %n =??C* era pastor( #ierre $e !ermat* a crui ultim teorem" i'a pus %n %ncurctur pe matematicieni vreme $e secole* era avocat( Iar <enIamin !ranLlin* pltit ca tipo,raf* ma,nat al presei i politician* a stu$iat curenii oceanici* invent+n$ %ntre timp oc&elarii cu lentile bifocale i $emonstr+n$ c ful,erul este o form $e electricitate( =? 1i el era un prosumator( %n prezent* amatorii prosumatori a$un cantiti imense $e informaii preioase $espre me$iul %nconIurtorM =G aa se %nt+mpl* $e pil$* cu $atele seismo'lo,ice %n !ilipine(=A Dar astronomia este $omeniul %n care* a$esea colabor+n$ cu profesionitii* amatorii fac $escoperiri cu a$evrat importante( Au %nceput $evreme(

%n =AE?* c+n$ primul satelit artificial al #m+ntului* -putni2. a aIuns pe orbit* amatorii $in %ntrea,a lume* or,anizai $e astronomul !re$ 4&ipple* $irector al bservatorului Astrofizic ;mit&sonian* ateptau s'= urmreasc pe cer( Efortul lor a fost $enumit 0oonSatc&( 78 %n cartea sa 5rac2er+ oA t*e -2ie+. E( -elson Ha5es scrie2 0oonSatc& a $emonstrat ce pot face amatorii atunci c+n$ sunt %nsufleii i con$ui aa cum trebuie(" 7= Astronomii amatori $e astzi fac* printre altele* &ri ale asteroizilor i ale altor obiecte posibil periculoase $in spaiu( Deneralul $e bri,a$ ;imon #ete" 4or$en* fost astronaut* a $eclarat recent %n faa )ornitetului pentru 1tiin $in )amera "eprezentanilor c+ obiecte mici* cU potenialul armelor nucleare"* se npustesc %n atmosfera superioar a #m+nti lui cam o $at la $ou sptm+ni( %n iunie 7887 s'a pro$us un asemenea even Iflent $easupra 0e$iteranei* fiin$ $e,aIate %ntre 78 i B8 $e Lilotone $e ener,i ' !ai !ult dec*t la e#plo,ia de la Liro+/i!a.
0.ac$ (eno!enul +-ar (i produ+ dea+upra Indiei +au @a7i+tanului2& +u-erea, Gorden& 0ar (i putut declan"a un r$,'oi nuclear.2 9er*nd +$ +e acorde !ai !ult aten ie ace+tor pericole cu pro'a'ilitate +c$,ut$& dar cu e(ecte deva+tatoare& e le-a !ul u!it o'+ervatorilor a!atori& +u'liniind c$ 0unii dintre ei nu +unt at*t d= a!atori.222

#otrivit lui "ic&ar$ -u,ent* v+ntor amator $e asteroizi i colaborator al revis tei Starscan editate de Societatea 5+trono!ic$ a 9entrului Spa ial Bo/n+on& 0a!a toni )i a3un- din
ur!$ pe pro(e+ioni"ti )n anu!ite do!enii "i )i dep$"e+c )n altele cu! ar (i de+coperirile de a+teroi,i& nove& +upernove& +tele varia'ile& (eno!ene de oculta ie& !in-i de (oc& !eteori i& o'+erva iile planetare& trecerile +ateli ilor " alte eveni!ente unice.223

#e msur ce instrumentele $e cercetare $evin mai mici* mai ieftine* mai in teli,ente i mai puternice* permi+n$ noi sc&imbri ale relaiilor noastre cu prin cipiul fun$amental al cunoaterii* amatorii vor ptrun$e* fr %n$oial* i %n alte $omenii( Aceast i$ee ne $uce la o alt contribuie a prosumatorilor* prea a$e sea trecut cu ve$erea( "EALITATEA E) - 0IEI In fiecare zi* %n %ntrea,a lume* nenumrai voluntari se urc %n maina personal i mer, la coli* biserici* mosc&ei* sina,o,i* spitale* locuri $e Ioac sau centre comunitare pentru a presta servicii fr platM la fel $e bine* %i mresc LilometraIul fc+n$ cumprturi pentru vecini sau $uc+n$ o ru$ bolnav la me$ic( -imeni nu tie c+te milioane $e Lilometri con$uc ei %n total pe parcursul unui an* c+t benzin folosesc sau c+t $e mult %i uzeaz autoturismele %n timp ce creeaz valoare neremunerat( Aa$ar* pe l+n, faptul c ofer un pr+nz ,ratuit economiei monetare $on+n$u'i timpul i munca* ei a$uc i o investiie $e prosum ' utilizarea ve&iculului ' care face posibil sau mrete valoarea pe care o creeaz pentru

alii( Acesta este %nc un pr+nz pe ,ratis( >Este a$evrat c %n ;tatele .nite* $ac li se pare c merit osteneala* pot cere $e$ucerea fiscal a unei fraciuni $in c&eltuieli* $ar maIoritatea voluntarilor nu recur, la aceast facilitate(@ !olosirea autoturismului nu este* %ns* sin,urul eKemplu $e utilizare a capitalului $e prosum( Aa cum am vzut $eIa* prosumatorii* ca ,rup* c&eltuiesc sume mari cumpr+n$ maini* scule i instrumente ' sau* mai precis* investin$ %n miI'Xoace $e pro$ucie ce urmeaz a fi utilizate %n prosum( Dama este lar,* $e la telescoape* maini $e cusut i aparate $i,itale $e msurat colesterolul p+n la automobile i alte ve&icule( %n prezent* o alt practic se rsp+n$ete pe scar lar,2 prosumatorii ocupai nu'i mai ofer voluntar m+na $e lucru* ci mainile -umai in+n$ cont $e aceste noi fenomene putem a$uce econo!ia )n contact cu realitatea.
9CBC:T:?5 @? @YETN6 9el !ai 'ine cuno+cut ca, e+te acela re(eritor la 9$utarea Inteli-entei ?#tratere+tre >Searc/ (or ?#traterre+trial Intelli-ence& S?6IV. .ac$ pro'a'ilitatea de a detecta (or!e de via $& ca +$ nu !ai vor'i! de via a 0inteli-ent$2& )n alte p$r i ale <niver+ului e+te in(i!$& i!plica iile "tiin i(ice& (ilo,o(ice "i culturale ale unei a+e!enea de+coperiri ar (i colo+ale. 1ire+c& voluntarii +-au repe,it +$ dea o !*n$ de a3utor. 9$utarea pre+upune +tr*n-erea unei cantit$ i enor!e de date (urni,ate de radiotele+coape& )n+$ anali,a lor nece+it$ o putere de calcul pe care nu o po+ed$ nici un +uperco!puter. 5+ta i-a ($cut pe doi +peciali"ti )n co!putere din Seattle& 9rai- ;a+no(( "i .avid Ked8e& +$ +e )ntre'e dac$ nu cu!va puteau crea un +uperco!puter virtual care +* e(ectue,e opera iunile re+pective. 9redeau c$ pot con+trui unul dac$ i-ar (i convin+ pe utili,atorii de @9-uri conecta i la Internet +$ per!it$ acce+ul li'er la co!puterele lor "i +* le )n-$duie cercet$torilor S?6I +$ (olo+ea+c$ !a"in$riile atunci c*nd nu le utili,au ei. Cpti!i"ti& ;a+no(( "i Ked8e +perau c$ vor putea le-a c*teva +ute de !ii de co!putere. @*n$ )n pri!$vara anului 2002& pe+te 3&5 !ilioane de proprietari de @9-uri contri'ui+er$ cu un ti!p de proce+are de pe+te un !ilion de ani la de!er+ul S?6I. :e,ultatul e+te un proiect -$,duit de <niver+itatea Ber7ele8 din 9ali(ornia care tri!ite ,ilnic& pentru prelucrare& 600.000 de pac/ete de date ace+tor co!putere )n proprietate privat$.24 @otrivit Societ$ ii @lanetare& 0puterea enor!$ a !ilioanelor de co!putere din )ntrea-a lu!e a ($cut din S?6Ik/o!e cel !ai preci+ +tudiu al +pa iului de p*n$ acu!.2 25

ATA)A"EA A-T"A:.L.I 0o$elul ;ETI a fost repro$us i %n alte $omenii( .niversitatea amenii $e tiin $e la Kfor$ i $in alte instituii au cerut aIutorul utilizatorilor $e

Internet $in %ntrea,a lume pentru cercetrile le,ate $e varicel+* cancer* ;IDA* mo$ificrile climatice i alte probleme importante(26 )+n$* $up atentatele $e la 11 +epte!'rie& la 9apitoliul din Ga+/in-ton "i )n alte locuri
au ap$rut plicuri cu antra#& +-a +t*rnit panica la nivel na ional. 27 :eac ion*nd rapid& trei co!panii - Eicro+o(t& Intel "i <nited .evice+ - au lan+at& )n cola'orare cu <niver+itatea C#(ord "i 1unda ia Na ionala pentru 9ercet$ri :e(eritoare la 9ancer& un proiect co!un de c$utare a unor !olecule care +$ 'loc/e,e ac iunea letal$ a antra#ului. In 24 de ,ile au anali,at 3&5 !iliarde de co!pu"i di(eri i. 1aptul ace+ta i-a a3utat pe +avan i +* eli!ine co!pu"ii nerelevan i& p$+tr*nd doar 300.000& printre care au identi(icat 120.000 de inte prioritare.

@roiectul a +co+ la iveal$ "i anu!i i co!pu"i poten ial utili pe care !etodele conven ionale i-ar trecut cu vederea.28

)&iar $ac a beneficiat $e susinerea unor ,i,ani precum 0icrosoft i Intel* aceast realizare eKtraor$inar ar fi fost imposibil fr contribuia voluntarilor orosumatori( )ercetrile %n privina antraKului s'au folosit %n parte $e computerele asociate $eIa la cercetrile %n $omeniul cancerului* $ar au a$u,at i altele noi( #er total* au participat peste 1&35 !ilioane de oa!eni& din Ee#ic "i
9/ina p*n$ )n Kuineea ?cuatorial$ "i 5,er'aid3an. In Statele <nite au (o+t o(erite pe+te 100.000 de co!putere& )n Ker!ania - 14.000& )n 1ran a - 4.400& iar )n 9oreea de Sud -= 593. 5u (o+t c/iar "i patru co!putere din 5(-ani+tan - ceea ce& in*nd cont de -oana dup$ ar!ele 'iolo-ice ale 5l faeda& a +t*rnit o anu!it$ !irare.29

"emarcm aici o alt form $e pr+nz ,ratuit oferit $e un proiect $e prosum '%n cazul acesta* testarea timpurie a unei inovaii ' care +-a tran+(or!at )ntr-o
pia $ de !ai !ulte !iliarde de dolari )n cadrul econo!iei !onetare. Nede! iar$"i c$ ,idul ce +epar$ lu!ea co!ercial$ de aceea a pro+u!ului nu e#i+t$ )n realitate. 5ve!& a"adar& )nc$ o dovad$ c$ (actorii de deci,ie din cercurile de a(aceri "i -uverna!entale tre'uie +$ )n elea-$ (eno!enul pr*n,ului -ratuit "i +* pro(ite !ai inteli-ent de pe ur!a lui. Aa 'a,a ace+tei a(ir!a ii +t$ pro'a'ilitatea ca pro+u!ul& de3a !ai i!portant dec*t '$nuie+c !ul i& +$ crea+c$ e#ponen ial )n continuare& propul+at de +c/i!'$rile +u(erite de (actorii +ociali& culturali "i de!o-ra(ici care& la r*ndul lor& vor deter!ina o e#plo,ie a noilor te/nolo-ii de pro+u!. 5+t(el& )!'$tr*nirea popula iei din Statele <nite +e produce +i!ultan cu apari ia unui nou tip de pen+ionar. 5+e!enea altor -rani e& linia de +epara ie dintre !unc$ "i pen+ie +e e+to!pea,$& !ulte per+oane )n v*r+t$ )ncadr*ndu-+e )n cate-oria 0+e!ipen+ionarilor2 "i (olo+indu-a ti!pul pentru voluntariat "i alte activit$ i de pro+u!& ($r$ a pretinde vreo plat$. In con(or!itate cu 55:@& or-ani,a ia a!ericanilor pe+te 50 de ani& ace+t -rup de v*r+t$ repre,int$ coloana verte'ral$ a voluntariatului )n Statele <nite. Se e+ti!ea,$ c$ voluntariatul va +pori pe !$+ur$ ce popula iile vor tr$i !ai !ult "i !ai +$n$to+ "i vor re(u,a inactivitatea. 30 5cela"i tipar e+te vi,i'il "i )n Baponia. 31

;imultan* accelerarea ne%ntrerupt a sc&imbrilor $etermin niveluri relativ ri$icate ale omaIului fricional ' fenomen temporar care se pro$uce atunci c+n$ oamenii %i sc&imb locul $e munc sau cariera ori se mut %n alt localitate( In prezent* voluntarii fricionali"* care lucreaz pe ,ratis pentru or,anizaii nonprofit* sunt persoane cu o ,am lar, $e specializri ' Iuriti* contabili* eKperi %n marLetin,* $esi,ner Seb (a(m($( In plus* Internetul va $a natere unor ,rupri temporare $e toate ,enurile* #entru activiti $e prosum pe care nici nu ni le ima,inm* i* o $at cu ele* unor #iee temporare* inclusiv pentru noile te&nolo,ii( La r+n$ul lor* aceste te&nolo,ii Xe vor conferi noi puteri prosumatorilor( #rocesul $e autoalimentare se afl $e'abia la %nceput )u timpul* va c+ti,a fore s@orite "i ne va o'li-a +$ recunoa"te! 3u!$tatea a+cun+$ a +i+te!ului avu iei revolu ionare
pe cale de apari ie& precu! "i ri+curile +evere "i oportunit$ ile (anatice care-i +unt a+ociate. .ac$ !ai ave i )ndoieli& a+culta i )n continuare +unetul !u,icii.

!."T.-A 0.ZI)ALN A

proprietatea e+te intrin+ec rea& p$rea de+prin+ din retorica anar/i+ta a +ecolului al 4l4-lea& )n+$ "i-a -$+it un pu'lic entu,ia+t.1

n 1970& )n plin$ epoc$ de -lorie a /ipio ilor a!ericani cu p$r lun- "i a!e i i de dro-uri& un
tratat +cri+ de 5''ie Lo((!an "i intitulat Steab this 9ook a ap$rut )n !ulte li'r$rii& de"i unii proprietari revolta i au re(u,at +$-1 a"e,e pe ra(t. Ee+a3ul titiului >01ur$ acea+t$ carte2V& c$

At+t $e entuziast* %nc+t %ntr'o $iminea* c+n$ cartea noastr recent aprut* 8ocu' viitoru'ui, +e a(la )n vitrina li'r$riei ?i-/t/ Street din KreenMic/ Nilla-e& pe atunci un ve+tit
+anctuar literar& a! v$,ut cu! un client t*n$r ia un e#e!plar de pe ra(t& i-o arat$ v*n,$torului "i )ntrea'$ de pre .

G dolari "i 95 de cen i2& i-a r$+pun+ ace+ta. "oin$* clientul a pus cartea pe mas i a spus c nu are $estui bani* la care v+nztorul i'a rspuns vesel2 * la captul strzii mai e o librrie* $e ce nu mer,ei acolo s furai un eKemplarF" I'ar fi umplut inima $e bucurie lui Hoffman( Asta se %nt+mpla %ns %n era paleolitic a furtului $e proprietate intelectual( Dac Hoffman ar mai tri astzi* titlul tratatului su ar fi* fr %n$oial* Fur* aceast* carte .i d*(o mai departe pe Internet, !ratis, 'a ND.DDD.DDD de oameni. La nivel mon$ial se $esfoar o controvers apri, cu privire la viitorul proprietii intelectuale( Dac acelora care au un salariu fiK i se str$uiesc s' i pre,teasc o$raslele pentru ziua $e m+ine li se poate prea o c&estiune colateral abstract* %n Ioc sunt miliar$e i miliar$e $e $olari* $impreun cu soarta multora $intre locurile noastre $e munc i a celor mai importante in$ustrii( In scurt timp vom analiza mai $etaliat aceste probleme( )eea ce este mai important aici e s recunoatem rolul crucial pe care'= vor Iuca prosumatorii i prosumul %n aceast btlie ,lobal( se va crea avuia %n viitor( T )ILA"II E;T -IE-I )+n$ un puti $e =G ani* iubitor $e muzic* cu o apc $e baseball pe capul u,uiat* a %nceput s metereasc la un nou pro,ram $e computer* nici el* nici altcineva n-ar (i putut prevedea ura-anul pe care avea +$-1 de,l$n uie.
@entru cei care au dopuri )n urec/i +au au dor!it ne)ntrerupt )n pri!ii ani ai +ecolului 44I& Nap+ter co!pania (ondat$ de pu"tiul re+pectiv - o(erea un +o(t

$at ce vom

%nele,e acest lucru* vom avea o perspectiv uimitoare asupra mo$ului %n care

cu aIutorul cruia aproKimativ G8 $e milioane $e tineri au putut s $escai ,ratis c+ntecele formaiilor favorite* proteIate $e cop5ri,&t( 7 A$olescentul cM a $eclanat toat nebunia era ;&aSn !annin,* care %n cur+n$ a aIuns s fie 7 (icat
"i de!oni,at pe pri!a pa-in$ a ,iarelor din )ntrea-a lu!e. 9eea ce ($cu+e el (u+e+e +* pun$ la di+po,i ie o nou$ te/nolo-ie care +col produ+ele 0de v*n,are2 din econo!ia !onetar$ "i le tran+(era )n econo!ia 1 !onetar$ - 3u!$tatea de pro+u! a +i+te!ului avu iei. 3

%ntr'un timp foarte scurt* fanii au aIuns s $escarce 2&8 !iliarde de (i"iere 1 ternic
co!pri!ate pe lun$& ($r$ a pl$ti ceva: intrau )n co!puterele celorlal i "i tra (erau c*ntecele dorite pe propriile /ard-di+curi& aduc*ndu-le "i !odi(ic$ri.4

Dup cum spune Davi$ <enveniste* important mana,er al unor ,rupuri mi cale* putii sunt at+t $e istei %n zilele noastre* %nc+t ei pot ,si* lua* rsp+n$i pro$uce orice pies muzical sau pro,ram $e pe Internet( #ot s ia un c+nt s'= trimit unui prieten $in Africa $e -or$* s'= remiKeze* s fac un vi$eoclip s $evin autori( Y(((W Toat aceast te&nolo,ie le confer o putere eKtraor$inar 1i le ia foarte puin timp( Aa cum tim acum* -apster a fost $at %n Iu$ecat $e in$ustria muzical* c&is la or$inul unui tribunal fe$eral american i %nviat ca serviciu cu plat ' ad a
(o+t )!pin+ la loc )n econo!ia !onetar$. .ar '$t$lia pe +ea!a +c/i!'ului - tuit de (i"iere nu +e ter!ina+e. Nap+ter (u+e+e doar pri!ul (oc de averti+!e iar (urtuna pe care a de,l$n uit-o nu a a(ectat doar do!eniul !u,ical. Aa +curt ti!p dup$ aceea& ;a,aa& creat de doi +candinavi "i o ec/ip$ de tc lari e+tonieni >din ?+tonia& nu din Silicon Nalle8V au preluat "ta(eta de la Nap+t ;a,aa a r$+p*ndit un pro-ra! de (ile-+/arin- care a a3un+ +$ (ie in+talat apro#i!ativ 315 !ilioane de @9-uri& per!i *nd utili,atorilor +$ +c/i!'e pe -ra nu doar !elodii& ci "i (il!e& !ateriale porno-ra(ice "i !ulte altele. 5poi& acel -rup de tineri pro-ra!atori a lan+at S78pe& un +o(t care (ace po+i'ile convor rile tele(onice prin inter!ediul @9-urilor. 6

Dup cum le'a $eclarat celor $e la revista Fortune Eic/ael @oMell& (o+t p "edin e al
9o!i+iei 1ederale pentru 9o!unica ii& acea+ta "i alte aplica ii NoI@ >N': over Internet @rotocolV nu )n+ea!n$ ni!ic altceva dec*t ve+tirea +(*r"itului p= tru indu+tria teleco!unica iilor. 7

0o$ificrile

conver,ente

pe

care

le'au

suferit

principiile

ultrafun$amentali accelerarea timpului* ,lobalizarea spaiului i evoluia cunoaterii te&nolo,ice a le confer putere c&iar i celor mai tineri ' au -enerat ceea
ce unii nu!e+c 0ari de di+tru-ere a pie ei2. 5ce+te evolu ii nu +e opre+c aici: ele +unt precur+oan altor !odalit$ i in-enioa+e prin care 'unurile "i +erviciile +$ ia+$ din pia a 'a,S @e plat$. 9a,urile ace+tea arat$ c$ acu! e+te po+i'il ca o co!panie !ic$ +au o -a" de pro-ra!atori )n +tilul Ainu#& cu un +o(t !inu+cul& +$ tran+(ere un volu! +e ni(icativ de activitate de la econo!ia !onetar$ )n cea ne!onetar$ +au de p +u! "i vicever+a& )n !od le-al +au nu. Nap+ter a +co+ !u,ica din +(era pie ei& )n+$ )n !ulte ca,uri are loc e#= e(ectul opu+. 5"a cu! a! v$,ut !ai devre!e )n ca,ul 'i+cui ilor 5!o+& oa!e

creeaz pro$use atunci c+n$ prosum* i apoi $eci$ s+ le lanseze pe pia( 0ai ,eneral* ei convertesc valoarea $e prosum %n valoare monetar(

Dac puterea $e calcul %n eKces este preioas i poate fi $onat proiectelor $e ,enul ;ETI sau cercetrilor %n $omeniul cancerului i altor cauze nobile* $e ce s+ nu poat fi i pus pe pia* a$ic v+n$ut* prin interme$iul unui broLer* unei corporaii care are nevoie temporar $e un supercomputer virtualF Aceleai te&nolo,ii pot* %n funcie $e %mpreIurri* s+ contribuie la plasarea sau scoaterea $e pe pia a unor bunuri sau servicii( #.TE"EA #" ;.0AT "IL " De aici izvorsc tot felul $e posibile consecine( Astfel* ne putem %ntreba2 $ac* mcar %n principiu* puterea $e calcul poate fi rev+n$ut $e ctre clieni* $e ce s nu se %nt+mple acelai lucru cu ener,ia electricF In prezent* o cantitate re$us $e ener,ie $e ori,ine eolian este creat %n locuinele clienilor i v+n$ut companiilor locale $e electricitate( 8 @otrivit
.eparta!entului a!erican al ?ner-iei& )n con(or!itate cu le-ea ce re-le!entea,$ utilit$ ile pu'lice& adoptat$ )n 1978& co!paniile de electricitate tre'uie +* cu!pere ace+t +urplu+ de ener-ie de la proprietarii ale c$ror centrale eoliene re+pect$ anu!ite cerin e. 9

Dei cantitatea $e ener,ie este mic* procesul acesta ilustreaz $in nou compleKitatea i reversibilitatea rolurilor( ; lum un caz ipotetic %n care Trac5 i <ill #arLer* ecolo,iti convini* cumpr o moar $e v+nt pe care s'o transforme %n locuin( !irma care le'o vin$e %i consi$er* $e bun seam* clieni sau consumatoriU %ns ac&iziia lor este* $e fapt* o investiie $e capital( In msura %n care #arLerii %i ,enereaz propria ener,ie i o utilizeaz* ei sunt prosumatori $e ener,ie( %ntruc+t nu pltesc nimic* nu are loc un transfer monetar i* %n afar $e cumprarea ec&ipamentelor ca atare* economitii nu mai i$entific nici o alt tranzacie( Valoarea pe care o creeaz #arLerii se %nca$reaz %n economia ascuns( Dac %ns ei v+n$ pro$ucia >sau o parte $in ea@ companiei locale $e electricitate* nu mai sunt $oar prosumatori* ci i pro$uctori $e ener,ie care $eclaneaz o tranzacie monetarM la r+n$ul ei* aceasta este $etectat i intro$us %n statisticile le,ate $e #I<( ; ne ima,inm acum c te&nolo,iile avansate ale viitorului se vor afla %n m+inile a milioane $e familii care le vor folosi at+t pentru prosum* c+t i pentru pro$ucie( )e ar putea $a natere unui asemenea fenomenF De pil$* celulele solare mai ieftine i cu un ran$ament mai bun( Dar $ac eKperii %n ener,etic au $reptate* urmtorul mare pro,res va fi a$us $e surplusul $e ener,ie care va reveni la companiile $e electricitate $e la locuinele i automobilele ec&ipate cu celule pe baz $e &i$ro,en( 0arile firme $e automobile au investit $eIa $oua miliar$e $e $olari %n cercetarea i $ezvoltarea acestor celule( 10 Vizionarii >%n sens pozitiv@ Amor5 i Hunter Lovins $e la institutul "ocL5 0ountain $escriu $e mult vreme o economie %ntemeiat pe ener,ia soft"( #]"

tI'Ivit lui Amor5 Lovins* o $at ce pui o celul cu &i$ro,en %ntr'o main foarte uoar* obii o central pe roi* cu o putere $e 78'7E L4* care se $eplaseaz pe sosea Ce $in timp i st parcat %n restul $e A9e( 5tunci& de ce +$ nu )nc/irie,i !a"inile
a+tea celor ce lucrea,$ )n cl$dirile de a(aceriD2 In ace+t +cenariu& auto!o'ilul du!neavoa+tr$& )n intervalul c*t e parcat& e+te conectat la pri,a cl$dirii. Ea"ina -enerea,$ electricitate pe care o vinde i re elei locale )n !o!entele de cerere !a#i!$. )n cele din ur!$& trecerea de la ve/iculele -rele& !ari con+u!atoare de 'en,in$& la cele u"oare& propul+ate de celulele cu /idro-en& ar putea& )n opinia lui Aovin+& +$ crea+c$ de 0cinci +au "a+e ori2 capacitatea de -enerare a re elei na ionale.11

In$iferent $e forma specific pe care ar putea'o lua* aceste evoluii creeaz cel puin posibilitatea unui sistem ener,etic cu ,ra$ mare $e $escentralizare* %n care locuinele* fabricile* birourile i alte cl$iri vor fi conectate laolalt i vor face sc&imb $e ener,ie* cu un aport mai mic $in partea centralelor enorme i foarte poluante( -u este aici locul s analizm plauzibilitatea acestui scenariu sau potenialul impresionant al te&nolo,iei celulelor cu &i$ro,en( I$eea este c interaciunile $intre componentele vizibile i cele ascunse ale sistemului avuiei se %nmulesc i $evin tot mai compleKe* iar unele au implicaii %nc i mai %n$eprtate $ec+t su,ereaz Lovins( #" ;.0AT "II ). ;.ZETN )eea ce urmeaz poate s sune ri$icol* i aa i este((( astzi( Dar $ac* %n calitate $e prosumatori* ne putem face $eIa propriile melo$ii* filme* felicitri* foto,rafii $i,itale i multe alte lucruri* i $ac ne putem ,+n$i s pro$ucem i* simultan* s prosumm ener,ie* $e ce s ne oprim aiciF Aa aIun,em la scenariul avut %n ve$ere nu $oar $e autorii $e ;! $e la Holl5Soo$* ci i $e specialitii $e la firma BD ;5stems $in Valencia* )alifornia* al crei fon$ator* )&arles Huli* a inventat %n 1984 +tereolito-ra(ia. @rocedeul e+te cuno+cut
+u' diver+e nu!e& de la reali,area rapid$ a prototipurilor "i tip$rirea tridi!en+ional$ la proiectarea +olid$ a i!a-inilor& (a'ricarea de la de+7top& /olo(or!are& /iperduplicare "i )abbin!.? .o!eniul e+te )nc$ )n +tadiul e!'rionar "i nu "i-a con+olidat un 3ar-on propriu& dar (aptul ace+ta nu a )!piedicat punerea )n practic$ a inova iilor.12

Fa,,in!3ul +e bazeaz* pe pre!i+a c$ (a'rica ia con+t$& )n -eneral& )n r$+ucirea +au )ndoirea


o'iectelor& conectarea lor +au t$ierea& decuparea& poli,area ori +epararea 'uc$ ilor de !aterial. <tili,atorii reali,ea,$ un !odel di-ital tridi!en+ional eli!in$ +au
c
al

@rodu+ului dorit& apoi pro-ra!ea,$ in+tru!entele care adau-$&

\nectea,$ !ateriale& a+a cu! o i!pri!ant$ adau-$ cerneal$ +au +are pe+te un @unct. 13

V,er

(1igital 7a&ri+ator) - R7.&ri+)t.S +are pro1)+e o&ie+te tri1i*ensionale; soli1e; pornin1 1e la te 1igitale (n. t).

)+n$ in,inerii $e la #ensLe "acin, au avut nevoie $e prototipuri pentru pi,* sele $e motor ale mainilor ce urmau s+ fie con$use $e "5an -eSman i

"ust5 4allace %n concursul 4inston )up* s'au a$resat companiei lui Huli pentru a le obine rapi$ - !ai rapid dec*t le-ar (i putut (a'rica produc$torii tradi ionali ai !odelului. 14 Aceste te&nolo,ii sunt folosite pentru crearea $e prototipuri %n toate $omeniile $e la fermoare la becuri i valve pentru cor$* evi $e scur,ere* vesel i proteze $entare( ;unt utilizate $e ar&iteci* sculptori* sceno,rafi $e la Holl5Soo$* laboratoare stomatolo,ice i o mulime $e companii $intre cele mai mari* inclusiv Airbus i <oein,* 0attel i 0otorola* TupperSare i TeKas Instruments(15 "ealizarea prototipurilor nu este $ec+t primul pas( Dac imprimantele cu Iet pot pulveriza cerneal %n anumite puncte ale &+rtiei* stabilite $inainte* $e ce s nu pulverizm i alte substane $up in$icaiile unor pro,rame $e computerF 1i $e ce s n'o facem %n trei $imensiuniF De ce s nu construim forma $orit cu un laser minuscul care s %n$eprteze* strat $up strat* materialul ne$oritF ;au s lipim componentele intro$uc+n$ un liant %n punctele $e coneKiuneF %nc st+n,ace i scumpe* aceste te&nolo,ii prefi,ureaz mo$ele mai mici* mai ieftine i mai versatile* alimentate cu cartue conin+n$ $iverse pulberi sau substane c&imice %n loc $e cerneal( Lucrul acesta ar permite* %n principiu* oricui s $escarce instruciunile $e pe -et i s porneasc fabrica $e birou"( 0erv5n "u$,le5 $e la BD ;5stems spune2 )opiii copiilor $umneavoastr %i vor face propriile Iucrii(" #rosumatorii cu suzeta $in viitorF 16 !abricarea $e la birou nu se va opri aici( Dup cum afirm 0ars&all <urns i James HoSison $e la corporaia EnneK* cu se$iul la Los An,eles* procesul acesta va $esc&i$e noi orizonturi pentru sc&imburile %ntre e,ali"* %ntruc+t utilizatorii vor putea face sc&imb $e fiiere pe care s le foloseasc la pro$ucerea $e Jucrii* &aine* mobil* ec&ipamente sportive* electronice i c&iar automobile* %ntr'o bun zi("17 Bene(iciarii te/nolo-iei vor putea reali,a )n viitor 0orice o'iect pe
care vi-1 i!a-ina i >+i& poate& unele pe care nici !$car nu vi le )nc/ipui iHV2 18

)e'ar fi $ac ai putea $escrca instruciuni pentru construirea unui P...Q


pr$-3itor care +$ i!pri!e i!a-ini pe p*inea pr$3it$& la (el de u"or cu! de+c$rca i acu! (i"iere cu !u,ic$D2 )ntre'a revi+ta Forbes )n 2005& +u-er*nd c* pre ul ace+tei ($'ricu e per+onale care +$ )ncap$ pe o !a+$ ar putea +c$dea )n cur*nd la o !ie de dolari. 19

Toat lumea $in $omeniu recunoate c aceste te&nolo,ii sunt %nc primitive i au utilizri limitate* $ar -eil Ders&enfel$ $e la vestitul 0e$iaLab $in ca$rul 0IT consi$er c rsp+n$irea lor este inevitabil"* fc+n$ analo,ia cu compuI terele in$ustriale( %n 1943& pre"edintele IBE& 6/o!a+ Gat+on& declara c* 0e#i+ta o pia $
!ondial$ pentru cinci co!putere& poate.2 Ker+/en(eld arat$ c$ pe atunci co!puterele erau 0!a"in$rii enor!e P...Q a!pla+ate )n )nc$peri +peciale [ utili,ate de operatori cali(ica i P...Q pentru opera iuni indu+triale

pre+ta'ilite PJI cu o pia $ li!itat$.2 )n pre,ent e#i+t$ )n u, pe+te 800 de !ilioane de co!pute per+onale pe !apa!ond.20 )n vi,iunea lui Ker+/en(eld& ba66er-ul va prolil deoarece e+te 0partenerul-lip+$ al @9-ului.2 21

<urns i HoSison afirm c sute $e laboratoare universitare* corporative i vernamentale $in %ntrea,a lume" lucreaz %n zilele noastre la te&nolo,ia Aa,,er3e si un numr ' $eocam$at mic ' $e utilizatori fac $eIa sc&imb $e fiiere pen fabricare la birou( )u un optimism $ebor$ant* ei a$au,2 Dac firmele $e %r ,istrri aveau un cui %mpotriva -apster* stai s ve$ei cum o s fie c+n$ or s c copere c putei $escrca pro,ramele "oleK(fab sau !errari(fab* realiz+n$ a sin,uri obiectele respective(" )u mult %nainte ca Aa,,er3e4e s apar %n milioane $e case* ne putem ate s observm acelai proces $e $ispersie prin care imprimarea i $eveloparea melor a trecut $e la fabricile centralizate $e prelucrare a filmelor* Qo$aL sau ! la cabinele foto $e la colul strzii i apoi* cu aIutorul aparatului foto $i,ital* m+inile prosumatorilor( etap interme$iar %naintea fabricrii la $omiciliu putea fi atelierele $e cartier %n care bricoleurii se vor $uce s+ utilizeze mair aa cum se $uc acum la QinLoXs s+ utilizeze copiatoarele( LI# ;.)/IE !N"N )HI"."DIE #rocesul $e $ezvoltare pas cu pas ar putea face un uria salt neliniar $ac conver,e cu pro,resele nanote&nolo,iei ' manipularea materiei la scar mc cular* cu $imensiuni $e or$inul unei miliar$imi $e metru( Dac %nvm s i p+nim aceste procese* vom putea avea pro$use care s se asambleze sin,u cu nenumrate aplicaii poteniale( 0ulte $intre ele sunt $escrise %n Bn,oundin! t*e Future $e Q Eric DreKl fon$atorul Institutului !oresi,&t i printele termenului nanote*nolo!ie.22 5lt +unt
pre,entate "i di+cutate de +avan i "i autorii de +cience-(iction& te/no(ili "i ti no(o'i& cercet$tori )n do!eniul !edicinei "i i!portan i oa!eni de a(aceri. ?i vor'e+c de+pre o +u!edenie de lucruri& de la din ii care +e repar$ +in- "i va+ele care +e +pal$ +in-ure la co!puterele de o !ie de ori !ai puternice& un con+u! !ult !ai !ic de ener-ie "i un pre !ult !ai +c$,ut dec*t cele 'a,S @e +iliciu. Ai+ta include /aine care-"i !odi(ic$ auto!at !$ri!ea& te#tura +au c iala "i +e adaptea,$ la !od$& celule +olare at*t de !ici )nc*t pot (i introdu+e vop+eaua de e#terior a ca+ei +au )n pavele& !icroro'o i de+tul de !ici )nc*t cure e pe din$untru arterele "i +$ eli!ine depunerile periculoa+e "i& )n (ine& n teriale ce inte-rea,$ trilioane de !otoare& co!putere& (i're "i +upor i de di!= +uini +u'!icro+copice. 5r putea veni ,iua c*nd vo! e(ectua lipo+uctii nec/ir -icale "i ne vo! re!odela trupurile cu a3utorul nanoin+tru!entelor.23

;enzorii $e $imensiuni nanometrice ar putea furniza informaii militare i crete( De asemenea* nanote&nolo,ia ar putea s re$uc rezi$uurile in$ustria fa ,enereze ener,ie i s ne ofere noi materiale mai uoare $ec+t lemnul
.a

l+a& dar

!ai re,i+tente dec*t o elul.2 .ar& la (el ca ener-ia nuclear$ "i in-ine Senetic$& nanote/nolo-ia a dat na"tere unor preocup$ri +erioa+e cu privire la + euritate& !ai ale+ c*nd )n conte#t apare "i ter!enul autorep'icare.

-u este aici locul s $iscutm aceste c&estiuni( )eea ce $orim s spunem este c* %n prezena sau %n lipsa te&nolo,iei* ne confruntm cu posibilitatea unei transformri $ramatice a economiei viitorului* av+n$ $rept rezultat un sistem mult mai $escentralizat* cu milioane $e persoane care vor face sc&imb $e fiiere i> simultan* vor prosuma bunuri pentru sine i vor pro$uce bunuri pentru alii( Vor aprea milioane $e mici %ntreprin$eri care vor folosi instrumentele avansate $e pro$ucie particularizat i prosum i se va pro$uce o cretere eKtraor$inar a numrului meteu,arilor &i,&'tec&* $e ,enul celor pe care'i %nt+lnim astzi %n nor$ul Italiei( Desi,ur* toate acestea rm+n la nivelul speculaiei( Ten$inele in$ic aceast $irecie* %ns ele pot fi $eviate* rsucite* inversate sau neutralizate $e contraten'$ine( )eea ce este %ns clar e c $ezvoltm interaciuni tot mai complicate i mai $ense %ntre economia vizibil i cea %nc ascuns* prezent %n toate cele trei sisteme $e avuie ale lumii ' 'a,ate pe a-ricultura $r$nea+c$& produc ia indu+trial$ de !a+$
"i cunoa"terea avan+at$. I+toria viitorului ne re,erv$ +urpri,e. @e !$+ur$ ce +$racii lu!ii vor (i atra"i )n +i+te!ul !onetar& vo! con+tata un declin relativ al pro+u!ului +peci(ic @ri!ului Nal& -enerat de lip+uri& )n+$ vo! o'+erva "i o cre"tere relativ$ a pro+u!ului /i-/-tec/& al celui de-al 6reilea Nal& datorit$ r$+p*ndirii unor noi in+tru!ente& din ce )n ce !ai puternice "i !ai ver+atile& )n !*inile oa!enilor de r*nd din econo!iile cele !ai avan+ate. Incapacitatea !a3orit$ ii econo!i"tilor conte!porani de a recunoa"te acea+t$ !odi(icare i+toric$ pune )n u!'r$ e(orturile lor de a )n ele-e avu ia revolu ionar$ "i !odul )n care ne va a(ecta ea pe noi "i pe copiii no"tri.

)A#IT L.L 29 H "0 -.L #" D.)IVITN/ir Produci"itate >de(.V - Contri+uia adusa prosumatori la productivitate!

1i aproa nimeni nu ='a observat( #+n acum am artat cum prosumatorii ofer pr+nzuri pe ,ratis economiei n netare prin crearea $e avuie %n economia nemonetar( .neori* %ns* prosun torii fac mai mult $ec+t at+t( Ei inIecteaz &ormonul creterii %n economia mor tar* astfel %nc+t aceasta s se $ezvolte mai rapi$( Intr'o eKprimare mai forma ei contribuie nu $oar la pro$ucie* ci i la sporirea pro$uctivitii(

nul $intre cele mai spectaculoase eKemple $e putere a prosuma rilor $in istoria mo$ern a sc&imbat efectiv mo$ul %n care munces se Ioac* triesc i ,+n$esc oamenii $in %ntrea,a lume(

-u tiu $ac ai ,si vreun economist $in main+tream care s nu fie $e aco c pro$uctivitatea crescut este me$icamentul i$eal pentru maIoritatea mala$iil economice( #utini* totui* au $etectat impactul prosumului asupra pro$uctivit De fapt* pentru c aproape nimeni nu'i acor$ atenie* nu eKist nici un ti men a$ecvat pentru acest fenomen %n economie* profesiunea cea mai $omina $e Iar,on( I'am ,sit noi unul2 %l vom numi pro$ucivitate" ' impulsul supliment pe care %l $au prosumatorii atunci c+n$* pe l+n, crearea $e valoare neremunera 1i canalizarea ei %n economia monetar* %i mresc acesteia i rata $e cretere( DI-) L DE ED.)A/IE )ei mai muli oameni $e afaceri i economiti ar aproba i$eea c ameliorri e$ucaiei forei $e munc %i va spori* $up toate probabilitile* pro$uctivitate )u toate acestea* aa cum am vzut* nici o instituie presupus mo$ern" nu es mai $isfuncional i mai perimat $ec+t %nvm+ntul public* c&iar i %n rile P econo!ii avan+ate.
Eai !ult& !a3oritatea a"a-nu!itelor re(or!e accept$ pre!i+a a+cun+$ pot vrt c$reia educa ia )n !a+$& de tip (a'ric$& e+te +in-ura cale de ur!at. %i acu: +unt concepute incon"tient pentru a (ace !odelul "coal$b(a'ric$ +$ !nc ioneS

mai eficient* %n loc s fie %nlocuit cu un mo$el postin$ustrial( %n plus* este %mprtit opinia c numai profesorii trebuie s pre$ea( Astfel* unul $intre evenimentele eKtraor$inare $in istoria recent a e$ucaiei a fost trecut cu ve$erea( !enomenul acesta a %nceput %n =A??* %n mo$ul cel mai ,reu $e ima,inat cu putin( #e atunci nu eKista* pe planet* nici un computer personal( %n 788B %ns* numai %n ;tatele .nite erau %n uz =A8 $e milioane(= !aptul acesta este surprinztor* %ns i mai surprinztor este c peste =E8 $e milioane $e americani tiau cum s le foloseasc(7 )nc$ "i !ai ui!itor e+te !odul )n care au )nv$ at.
.in !o!entul c*nd au ap$rut pri!ele 5ltair 8800 "i Sol-20& @9-urile au (o+t ni"te aparate -reoaie& !ult !ai co!plicat de (olo+it dec*t orice aparat electro-ca+nic. 5veau 'utoane& di+c/ete& +o(tMare >concept cu care nu!ai c* iva a!ericani +e )nt*lni+er$ vreodat$V& !anuale "i un voca'ular +traniu de co!en,i .CS. 3

Aa$ar* cum s'a putut ca at+t $e multe milioane $e oameni ' peste Iumtate $in %ntrea,a naiune ' s+ stp+neasc aceste aspecte compleKeF )um au %nvatF 1tim ce n'au fcut( 0area maIoritate* cel puin %n primii ani* nu au urmat facultatea $e computere( De fapt* cu infime eKcepii* nu aveau nici o instruire formal %nvarea a %nceput atunci c+n$ au intrat %ntr'un ma,azin "a$io ;&acL* unul $intre primele lanuri care au v+n$ut #)'uri( #e atunci "a$io ;&acLs erau

ma,azine micue* %n,&esuite* cu mormane $e fire i aparate electronice i o ec&ip $e v+nztori alctuit $in putani $e =9 ani cu couri pe fa( Denul celor care citesc ;! i $evin tocilari"( )+n$ un client %i eKprima interesul pentru T";'G8* unul $intre primele #)'uri* un v+nztor >rareori femeie* %n zilele acelea@ %i arta cum s+'= porneasc i s+ acioneze c+teva taste( )umprtorul se repezea acas s $espac&eteze mainria $e EAA $e $olari i s'o v+re %n priz( Dup aceea urma instruciunile ' i $escoperea %n scurt timp c+ nu putea face mare lucru cu noua sa ac&iziie( !apt $eloc surprinztor* se %ntorcea la ma,azin i mai punea %ntrebri( C %n cur+n$* %ns+* %i $$ea seama c avea nevoie $e ceva mai mult $ec+t un simplu v+nztor( Avea nevoie $e un ,uru al computerelor( Dar cine era ,uruF )eea ce urma era o cutare frenetic a unei persoane ' vecin* prieten* cole,* cunotin $e la bar ' care s poat $a o m+n $e aIutor( ricine tia puin mai mult $ec+t el $espre utilizarea computerului( ;'a v$it c ,uru era oricare in$ivi$ care'i cumprase un computer cu o sptm+n %nainte( #rocesul a continuat cu o casca$ $e sc&imburi $e informaii $espre #)' uri care s'a revrsat prin societatea american* cre+n$ o eKperien $e %nvare care au participat milioane $e ceteni( %n prezent* unii ar putea spune c a fost vorba $e %nvare %ntre e,aliM $e era un fenomen mai complicat $ec+t sc&imbul $e melo$ii $e tip -apster* $ oarece ,uru i $iscipolul nu erau e,ali( .nul $einea mai multe cunotine $eP cellalt( Tocmai $iferena $e cunoatere* nu ec&ivalena* %i punea %n contact( I crul acesta ca atare este interesant* %ns i mai interesant este c* %n $ecursul X pului* rolurile se puteau inversa( %nvcelul $evenea a$esea ,uru* iar ,uru la %nceput $evenea $iscipol* pe msur ce sc&imbau continuu eKperiene i informaii( De atunci* prosumatorii au $ob+n$it cunotine tot mai sofisticate $espre computere( Dup cum afirm 4( Qeit& E$Sar$s i "ebecca E( Drinter $e la vestitul )entru $e )ercetri $e la #alo Alto* utilizatorul me$iu $e #) $in zilele noastre rezolv zilnic probleme care i'ar fi prut familiare numai operatorului computerelor in$ustriale $in vremurile c+n$ era consi$erat mare preot al informaticii2 %mbuntirea componentelor &ar$* instalarea i eliminarea pro,ramelor (a(m($(" Acest proces $e %nvare pro,resiv nu era controlat $e nimeni( -u era con$us $e nimeni( -u era or,anizat $e nimeni( Aproape nimeni nu era pltit pentru asta( %n aceste con$iii a avut loc un proces social care* neobservat $e e$ucatori i economiti $eopotriv* a transformat economia monetar american* a mo$ificat ra$ical or,anizarea corporativ i a afectat toate

aspectele sociale* $e la limbaI la stilul $e via( #rosumatorii ,uru erau propulsorii in$ispensabili* $ei nerecunoscui* ai revoluiei computerelor personale( J ).L L.I "AJE-DE" Acest proces este %nc %n plin $esfurare* accelerat i $epit $e sc&imburile $e informaie $intre utilizatorii Internetului i maetrii lor( %n toat lumea* oamenii se %nva unii pe alii s foloseasc cel mai compleK aparat $e uz personal $in istorie( A$esea* se %nt+mpl ca fiii s'i %nvee pe prini( Luai un #) cu touc& pa$ i o coneKiune rapi$ la Internet i %ncastrai'= %ntr'un zi$ $e piatr $in apropierea unui cartier ru famat( 0ontai o camer vi$eo vizavi* astfel %nc+t s putei observa totul $in birou* i ve$ei ce se %nt+mpl( EKact asta a fcut fizicianul ;u,ata 0itra $e la -IIT* o companie $e softSare i coal $e computere $in -eS Del&i( Instalaia nu era prevzut cu instruciuni i %n Iur nu se afla nici un a$ult care s rspun$ la %ntrebri( -'a $urat mult p+n c+n$ a fost $escoperit $e putii $in ;arvo$a5a )amp* ma&alaua $in apropiere( %n loc s'o $evasteze* Du$$u* ;atis&* "aIen$eri ceilali 'maIoritatea cu v+rste %ntre 9 i =7 ani ' au )nceput +$ +e 3oace cu ea. )ntr-o ,i +au
dou$ au )nv$ at "i +-au )nv$ at unii pe al ii cu! +$ +electe,e iconi ele "i +$ le !ute& cu! +$ cree,e (i"iere "i directoare& cu! +$ reali,e,e alte opera iuni +i!ple "i cu! +* navi-/e,e pe Internet. 1$r$ cla+e de "coal$. 1$r$ te+te. 1$r$ pro(e+ori. In trei luni crea+er$ pe+te o !ie de directoare& vi,iona+er$ de+ene ani!ate .i+ne8& +e 3uca+er$ online& de+ena+er$ i!a-ini di-itale "i +e uita+er$ la !eciuri de cric/et. Aa )nceput individual& apoi )!p$rt$"ind in(or!a iile& au de,voltat ceea ce Eitra& care a i!a-inat e#peri!entul "i 1-a repetat )n alte p$r i& nu!e"te 0al(a'eti,area de 'a,$ )n do!eniul co!puterului.2 5

El cre$e c utiliz+n$ curiozitatea i aptitu$inile $e %nvare ale copiilor am putea re$uce spectaculos costurile le,ate $e acoperirea prpastiei $i,itale( !aptul acesta* la r+n$ul lui* ar putea aIuta la scoaterea a milioane $e oameni $in mizele i la creterea eKponenial a ratei $e cretere i a potenialului economiei m$iene prin aplicarea principiului pro$ucivitii( 6 %n aprarea formulelor i $efiniiilor perimate* unii economiti i statisticieni vor continua s se ascun$ $up cuvinte* $ar numai $o,maticii %nverunai ar ne,a faptul c %mprtirea pe ,ratis a priceperii %n $omeniul #)' urilor a fost >si %nc este@ produci"# 3 c* )!'un$t$ e"te productivitatea )n opera iunile cotidiene
ale econo!iei !onetare. .e+i-ur& educa ia ar tre'ui +$ acopere !ai !ult dec*t +(era ocupa ional*& dar dac$ l$r-irea 'a,ei de cali(icare a unei econo!ii poate& di!preun$ cu alte tran+(or!$ri& +$ e#tind$ at*t outputul c*t "i productivitatea& iar noi )i pl$ti! pe pro(e+ori ca +$ predea acele cuno"tin e nece+are cali(ic$rii& de ce +$ nu

pre ui! la 3u+ta valoare contri'u ia adu+$ de -uruD @re+upun*nd c* acela"i +et de cuno"tin e e+te tran+!i+ de pro(e+or "i de -uru& de ce unul e+te !ai apreciat dec*t cel$laltD Eer-*nd !ai departe& ce +e )nt*!pl$ dac$ acela"i +et de cuno"tin e e+te o' inut de o !anier$ autodidact$& a"a cu! au procedat nu!ero"ii de+i-neri de pa-ini Me'& pro-ra!atori "i creatori de 3ocuri video care "i-au co!erciali,at apoi pricepereaD )nv$ area autodidact$ "i aceea predat$ de -uru +unt producive !ai ale+ atunci c*nd aptitudinile pe care le de,volt$ +unt v*r(ul de lance al noilor te/nolo-ii& devan+*nd !o!entul c*nd devin di+poni'ile cur+urile (or!ale& pl$tite. .ac$ )ncep$torii )ntr-ale @9-ului ar (i tre'uit +$ a"tepte ca "colile +$ cu!pere co!putere& +$ ela'ore,e pro-ra!e de +tudiu& +$-"i reor-ani,e,e orarul& +$-i in+truia+c$ pe pro(e+ori "i +$ +tr*n-$ (onduri pentru toate ace+te o'iective& )ntre-ul proce+ prin care acea+t$ te/nolo-ie +-a r$+p*ndit )n !ediul de a(aceri "i )n econo!ie ar (i )nt*r,iat con+idera'il. .e aceea& ceea ce au ($cut a (o+t cu adev$rat produciv: di+e!in*nd voluntar cunoa"terea "i +curtcircuit*nd proce+ul& ei au -r$'it )n !are !$+ur$ pro-re+ul te/nolo-ic )n econo!ia pl$tit$. 5ce+t val de )nv$ are de la o! la o! a +c/i!'at rela iile noa+tre cu !ulte dintre principiile (unda!entale ale avu iei. 5 tran+(or!at !odul )n care oa!enii )"i petrec ti!pul. 5 tran+(or!at rela ia noa+tr$ cu +pa iul& !unca (iind pre+tat$ acu! )n alte locuri. 5 tran+(or!at natura cuno"tin elor )!p$rt$"ite )n +ocietate. @ro+u!atorii nu +unt doar productivi& ci "i producivi: ei +unt cei care propul+ea,$ cre"terea +i+te!ului avu iei revolu ionare de !*ine.

H- L ) DE ) -)L.ZIE2 )A-ALELE I-VIZI<ILE

afirm c lumea parcur,e o transformare istoric a mo$ului %n car este creat avuia* iar acest proces aparine naterii unui nou mo$ $e via sau unei noi civilizaii pentru care* $eocam$at* ;tatele .nite sunt v+rful $e lance( %n al $oilea r+n$* $incolo $e principiile $e la suprafa* urmrite atent $e firme investitori i economiti* eKist unele principii ultrafun$amentale* iar noi mo$ ficm relaia cu ele %n mo$uri revoluionare ' !ai ale+ cu principiile le-ate de ti!p
+pa iu "i cunoa"tere. 5"a cu! a! ar$tat& !odi(ic$rile )n continu$ accelerare de a+t$,i produc de +incroni,$ri )n tot !ai !ulte p$r i ale econo!iei. 5ce+tea indic$ o perioad$ de po+i 'il$ de-lo'ali,are a econo!iei "i de -lo'ali,are !ai inten+$ )n alte do!enii. Ea pre+u+ de toate& ele tran+(or!$ 'a,a de cunoa"tere de care depinde crearea avu iei& reduc*ndu-o )n !are !$+ur$ la peri!are "i nerelevan $& )n ti!p ce pun +ul +e!nul )ntre'$rii nu doar "tiin a& ci )n+e"i de(ini iile adev$rului. In al treilea r*nd& a! v$,ut c$ econo!ia !onetar$ e+te doar o parte dintr-ur +i+te! !ult !ai va+t al avu iei "i depinde de in(u,ii de valoare& )n -eneral neo' +ervate& din partea unei econo!ii !ondiale ne!onetare 'a,ate pe ceea ce noi a! nu!it pro+u!.

sosit momentul s reunim %ntr'o structur coerent multele $irect pe care le'am i$entificat p+n acum( )artea $e fa a prezentat* p+n %n acest moment* trei i$ei principale( )ea $int+i

)n ele-erea ace+tui concept al +i+te!ului de avu ie cu dou$ co!ponente ar tre /ui +$ ne a3ute& printre altele& +$ vede! 'anii a"a cu! +unt "i +$ ne d$! +ea!a !ai clar ce loc vor ocupa )n +i+te!ul avu iei revolu ionare de !*ine. @uterea cople"itoare pe care o e#ercit$ 'anii )n vie ile noa+tre e+te ate+tat$ de 'o-$ ia co!entariilor de+pre ei. )ntre'at de ce 3e(uia '$nci& Gillie Sutton +-a !irat
c 9a

+e poate pune o )ntre'are at*t de pro+tea+c$ "i

a dat ve+titul r$+pun+: 0@entru a acolo +unt 'aniiH2 Eai recent& actorul 9u'a Koodin- Br. a !ai ad$u-at un r*nd Ba literatura !onetar$ cu +tri-$tul e#a+perat din (il!ul 7err: a!uire. 05rat$-!i 'aniiH21 Iar ro!ancierul 6o! :o''in+& trec*nd la e#e-e,a teolo-ic$& a(ir!a c$ Ide inerea 'anilor )n 'anc$ d$ na"tere unei anu!ite lini"ti 'udi+te.22 Banii nu!ai c$ n-au (o+t ,ei(ica i& dar ,ei(icarea )n+ea!n$ "i !i+ti(icare.

Am afirmat* $e aceea* c timpul a $ove$it falsitatea ipotezei c avuia $en numai $in ceea ce msoar economitii sau c valoarea se creeaz numai atun c+n$ eKist un transfer $e bani( In loc $e asta* trebuie s ne %n$reptm atenia pra sistemului mai lar, al avuiei* %n care economia monetar primete prO ,ratuite i este meninut+ %n via $e prosumatorii care* simultan* %i lanseaz pvoc$ri reduta'ile.
IE@596<A @:CS<E56C:IAC: 5"a cu! a! v$,ut& e#i+t$ cel pu in dou$+pre,ece canale i!portante prin care pro+u!atorii "i pro+u!ul interac ionea,$ cu econo!ia !onetar$& duc*nd valoarea dintr-o parte )n alta. ?le vor (i din ce )n ce !ai i!portante )n perioada ur!$ toare& a+t(el c$ e+te util +* le recapitul$! aici& )ncep*nd cu cele !ai +i!ple.

=(
a+ti# t.'i +) a)toser#ire.

-ros)*atorii

prestea8.

*)n+.

ner *)nerat.

prin

Ra

treia

sl)@&.S

alte

!olosin$ un bancomat sau o cas automat la ieirea $in supermarLet* ei re$uc costurile cu m+na $e lucru - "i nu!$rul locurilor de !unc$ de pri! nivel -din econo!ia
!onetar$. 5cela"i lucru e+te vala'il& cu unele a3u+t$ri& atunci c*nd +e )n-ri3e+c per+onal de 'olnavi +au c*nd -$te+c& (ac cur$ enie& )"i educ$ pro-eniturile "i )ndepline+c alte +arcini )n loc +$-i pl$tea+c$ pe al ii pentru a le reali,a.

7(

@ro+u!atori +)*p.r *i@loa+e 1e pro1)+'ie 1in e+on *ia *onetar.

Ei cumpr orice lucru* $e la fierstraie circulare la computere i aparate $e foto,rafiat $i,itale* care'i aIut s+ creeze valoare pentru sine i pentru alii %n economia nemonetar( #roce$+n$ astfel* ei %nii constituie o pia %n ca$rul economiei monetare( B(
tel i +apital) - )n alt 7el 1e *n+are la prn8)l pe gratis. @r os)*atorii %i p)n la 1ispo8i' a )til8atorilor 1in e+on *ia *onetar. )nel-

EKemplele inclu$ oferirea capacitii eKce$entare a computerelor pentru cercetri me$icale i ecolo,ice* observaii astronomice i alte scopuri importante $in punct $e ve$ere social( C(
@ro+u!atori %*&)n.t 'es+ sto+)l na'ional 1e lo+)in'e.

Ei %i cresc valoarea %n ca$rul economiei monetare naionale ori $e c+te ori va'ruiesc* repar acoperiul* a$au, %ncperi sau planteaz copaci* particip+n$

cu munca lor %n locul sluIbelor $in in$ustria construciilor( La r+n$ul ei* valoarea stocului $e locuine afecteaz ipotecile* ratele $ob+nzilor i alte variabile $in economia monetar( E(
@ro+u!atori @narJeti8ea8.S pro1)se; ser#i +ii i apti )1in.

fac atunci c+n$* $up ce au $ezvoltat o pricepere* un pro$us sau un serviciu $e uz personal* le scot la v+nzare* uneori %ntemein$ noi companii i sectoare $e afaceri( LinuK* creat $e prosumatori %n afara pieei* ,enereaz pro$use bazate pe el %n interiorul pieei cu plat( 9(
@ro+u!atori& 1e ase*en a; R1e*arJeti8ea8.S pro1)se sa) ser#i+ .

Ei scot $e pe pia unele bunuri i servicii eKistente oferin$u'le utilizatoriloi alternative aproape ,ratuite( Ameninarea venit $in afara economiei monetare $uce la crearea $e pro$use noi* a$esea mai ieftine* %n interiorul ei( D+n$ii'v la telefonia VoI#* la i#o$'uri (a(m($( #rosumul poate accelera ciclurile $e marLeti'zare i $emarLetizare( ?(
@ro+u!atori +re a8. #aloare %n +alita e 1e #ol)nta ri.

Ei ofer aIutor ,ratuit %n situaii $e ur,en( In cazuri mai puin ,rave* lucreaz zilnic %n centrele pentru btr+ni* ofer %n,riIire me$ical i multe alte servicii sociale( )ombat ban$ele $e tineri* %nfiineaz sau anim asociaii $e cartier* or,anizaii paro&iale i alte ,rupri ce contribuie la coeziunea social a crei lips G( impune
@ro+u!atori o7er. in7or*a'i grat)ite pre'ioase +o*panilor l)+rati#e.

costuri

monetare

enorme

pentru

fore

$e

poliie

suplimentare* %nc&isori (a(m($( #rosumatorii realizeaz acest lucru test+n$ noile pro$use %n versiune beta* particip+n$ la efectuarea stu$iilor statistice* aIut+n$ firmele s i$entifice noile nevoi ale consumatorilor* fiin$ subiecii marLetin,ului viral" i prest+n$ alte servicii neremunerate( A(
@ro+u!atori *.res+ p)ter a +ons)*atorilor %n e+ono*ia *onetar.

fac transmi+n$ informaii $espre ceea ce merit cumprat sau nu( De eKemplu* %i %mprtesc eKperienele cu privire la $iverse probleme $e sntate i tratamente me$icale* conferin$u'le pacienilor mai mult for %n relaiile cu me$icii( =8(
-ros)*atorii a+ el rea8. ino#a'ile.

#e post $e ,uru* ,&izi* profesori i consultani neremunerai* prosumatorii se instruiesc reciproc pentru a utiliza ultimele te&nolo,ii $e %n$at ce apar* intensific+n$ astfel ritmul sc&imbrilor te&nolo,ice i sporin$ pro$uctivitatea %n economia pltit( Ei nu sunt $oar pro$uctivi* ci i pro$ucivi(

=(
spa'i)l #irt)al; ast7el %n+t s. 7ie 7ol sit. %n e+on *ia &a8 t. pe +)noater .

-ros)*atorii

+re a8.

rapi1

+)noater ;

r.spn1es+

1epo8itea8.

%n

0ulte $intre $atele* informaiile i cunotinele $isponibile %n spaiul virtual sunt contribuia ,ratuit a pro,ramatorilor* eKperilor financiari* sociolo,ilor* antropolo,ilor i altor specialiti $in toate $omeniile( Acurateea materialelor variaz consi$erabil i o mare parte $intre ele s'ar putea s+ fie comercializate %ntr'o bun zi* %ns sunt $eIa luate %n vizor $e investitori* oameni $e afaceri* mana,eri i alte #ersoane care lucreaz %n economia monetar* oferin$ un alt input pe ,ratis( =7( %n,riIire*
-ros)*atorii +res+ +opi i repro1)+ 7or'a 1e *)n+.

#rosumatorii a$uc contribuii monumentale ca prini i furnizori $e fc+n$ ca toate


0

celelalte

interaciuni

par

ne%nsemnate(

Intro$uc+n$u'i copiii I societate* oferin$u'le $arul limbaIului i inculc+n$u'le valori consonante cu ace'ea cerute $e economia $ominant* ei pre,tesc o ,eneraie $up alta pentru crearea $e avuie( !r pr+nzul pe ,ratis pe care'= $au ei* %n cur+n$ economia pltit nnar mai eKista $eloc( TE"A#IA -E <;E"VATN Acesta sunt $oar $ousprezece $intre mo$urile %n care interacioneaz cele $ou pri ale sistemului $e avuie( Dac a$u,m posibilele impacturi pe care le ,enereaz %n combinaie* vom obine noi %ntrebri cu privire la avuia revoluionar $e m+ine( 0ai putem spune oare c %n economia monetar nu eKist pr+nz pe ,ratisF )are este* $e eKemplu* valoarea net a tuturor pr+nzurilor ,ratuite care sunt oferite $e economia monetar* respectiv %i sunt oferite acesteiaF )um ar putea afecta cunoaterea acestor interaciuni strate,iile noastre personale i $e afaceriF )are $intre ipotezele noastre actuale $espre economisire* investiii* creterea economic* fora $e munc* impozite i alte variabile principale mai au sensF )um va influena mo$ificarea acestor ipoteze viitorul avuiei i al srciei pe ,lobF Iar $ac cele scrise $e noi sunt %n esen corecte* c+t $e valabil mai este afirmaia c anumite cate,orii $e persoane sunt nepro$uctive"F are cei fr locuri $e munc sunt neaprat nepro$uctiviF beneficiarii aIutoarelor sociale sunt nepro$uctiviF sunt nepro$uctiviF are toi are v+rstnicii i pensionarii

are un paraple,ic este nepro$uctivF ;au sfatul inspirat*

$ar neremunerat* oferit prin telefon $e un asemenea paraple,ic prietenilor si reprezint ec&ivalentul terapiei pe care o efectueaz psi&olo,ii pentru o sut

$e $olari pe orF 1i ce valoare s atribuim vieii pe care sfatul su a salvat'o atunci c+n$ persoana $e la cellalt capt al firului se pre,tea $e sinuci$ereF 0erita ea $ou sute $e $olari pe orF3 Avuia revoluionar nu se re$uce la bani( I #A"TEA A 1A#TEA Deca$ena )A#IT L.L 31 EVA-DHELIA ;)HI0<N"II

noastr este ameninat" ' moment %n care un numr mare $e oameni se prP tesc s'i %ncarce LalaniLovurile( In prezent* muli oameni cre$ c civilizaia lor este ameninat i c ;ta .nite eKercit ameninarea( Aa se i %nt+mpl( Dar nu %n mo$ul %n care cre$em noi( A T"EIA ;.";A #e mapamon$* criticii ;tatelor .nite afirm c armata i economia lor E
principalele +ur+e ale do!ina iei. )n+$ cunoa"terea )n cel !ai lar- +en+ "i n te/nolo-ii 'a,ate pe ea +unt cele care inte-rea,$ puterea !ilitar$ "i cea (ii ciar$ a 5!ericii "i le propul+ea,$ +pre viitor. ?+te adev$rat c$ avanta3ul te/nolo-ic al 5!ericii )ncepe +$ (ie pu+ +u' + nul )ntre'$rii. @otrivit 9o!itetului Na ional pentru %tiin $& +tuden ii +tr$ini ol aproape 50W din doctoratele )n !ate!atic$& in(or!atic$ "i in-inerie acordat Statele <nite& iar tinerii a!ericani !ani(e+t$ un intere+ tot !ai +c$,ut pentru ac= do!enii.1 C(icialii de la N5S5 +e pl*n- c$ la a-en ia +pa ial$ oa!enii de "ti cu v*r+ta pe+te 60 de ani +unt de trei ori !ai !ul i dec*t cei +u' 30 de ani.2

i"iliza&ie este unul $intre acele cuvinte mari* pline $e %nelesuri cM intri, pe filozofi i istorici* %ns %i a$orm pe cei mai muli oan obinuii( Asta $ac nu e folosit %ntr'o propoziie $e ,enul )ivilb

;&irle5 Ann JacLson* fost pree$inte al Asociaiei Americane pentru #roI 1ui 1tiinei* avertizeaz c pe planet se rsp+n$esc rapi$ centrele $e activit mstruire i iniiativ %n afaceri pe baza noilor te&nolo,ii( Astfel* pentru ;ta .nite c&iar i st*tu >uo(uH repre,int$ +c$derea ponderii pe pia a -lo'al$ a in= iilor "i ideilor.2 3 )u toate acestea* America ocupa %nc locul %nt+i %n maIoritatea $omeniilor le,ate $e te&nolo,ia $i,ital* microbiolo,ic i %n tiin %n ,eneral( Ea c&eltuiete CCe $in bu,etul mon$ial pentru cercetare i $ezvoltare(C De asemenea* $intre cei BG $e laureai ai premiului -obel pentru c&imie* fizic i me$icin $in intervalul =AAA'788B* aproape $ou treimi fie erau americani* fie

lucrau %n instituii americane atunci c+n$ au primit $istincia( E 9el putin deoca!dat$&
Statele <nite r$!*n principalul +ediu al "tiin ei !ondiale. @oate c$ "i !ai i!portant$ e+te vite,a cu care de+coperirile "tiin i(ice "i te/nice de pretutindeni +unt convertite )n aplica ii +au produ+e ce pot (i co!erciali,ate "i +unt lar- r$+p*ndite )n indu+trie& (inan e& a-ricultur$& ap$rare& 'iote/no-lo-ie "i alte +ectoare. 6oate ace+tea i!pul+ionea,$ productivitatea econo!ic$& accelerea,$ +upli!entar +c/i!'$rile "i duc la cre"terea capacit$ ii Statelor <nite de a concura la nivel -lo'al. 9unoa"terea nu e+te )n+$ doar o c/e+tiune de 'i i "i '8te+ +au de "tiin $ "i te/nolo-ie. K<NCI<A 6IN?:IAC: .in econo!ia 'a,at$ pe cunoa"tere (ace parte "i produc ia de art$ "i diverti+!ent& iar 5!erica e+te cel !ai !are e#portator !ondial de cultur$ popular$. 5cea+ta include !oda& !u,ica& e!i+iunile 6N& c$r ile& (il!ele "i 3ocurile pe co!puter.6

Americanilor li s'a spus %ntot$eauna c mesaIul lor cel mai important ctre restul lumii este le,at $e $emocraie* libertate in$ivi$ual* toleran* preocupare pentru $repturile omului" i* mai recent* pentru $repturile femeilor( %n ultimele trei $ecenii %ns* pe msur ce mass'me$ia americane s' au rsp+n$it pe pieele strine anterior %nc&ise sau ineKistente* a fost comunicat un set foarte $iferit $e mesaIe* %n mare parte viz+n$ populaia t+nr( )u si,uran nu %n totalitate* $ar o cantitate consi$erabil $in aceste materiale ri$ic %n slvi proKeneii* ,an,sterii* traficanii $e $ro,uri i utilizatorii $e narcotice* cu oc&ii afun$ai %n orbite* i celebreaz violena eKtrem* marcat $e urmriri cu maini* efecte speciale i c+ntece care picur venin seKist( Impactul a fost intensificat $e reclamele $ure* $epin$ limita bunului' sim* folosite pentru promovarea acestor pro$use( Holl5Soo$ul* &e$onismul $e pil$* %nfieaz o Americ iar fantezist fi,urile %n care a$olescenilor este atotstp+nitor* %ntruc&ip+n$

autoritatea ' poliiti* proU fesori* politicieni* li$eri ai cercurilor $e afaceri ' fac* $e obicei* obiectul satirei necrutoare( .n film $up altul* un spectacol TV $up altul le spun tinerilor privitori ceea ce muli $intre ei t+nIesc s au$2 c a$ulii sunt proti i bat c+mpii* c e Q s fii tntlu i ,o,oman"*? c n'avem nevoie $e e$ucaie"*G c a fi r+u" %nseamn s fii bun i c seKul* %n infinita lui varietate* este sau ar trebui s fie nonstop( %n aceast lume %nc&ipuit* femeile sunt $isponibile oric+n$* $ar pot trece peste cl$iri uriae $intr'o sin,ur sritur >ca ;uperman@* pot %mpuca i uci$e >)E James <on$@ i practic artele mariale >ca <ruce Lee@( -i se spune %n mo$ repetat c eKtremele sunt bune i %nfr+narea e reaM i apropo* America este at+t $e bo,at* %nc+t p+n i secretarele* poliitii* funcio narii i alte persoane obinuite triesc %n apartamente luKoase $in v+rful z,+rie

norilor sau %n conace $in 0alibu ' i!a-ini care-i +t*rne+c pe adole+cen i de le 6aipei p*n$ )n
6o!'uctu. 9eea ce par +$ "tie doar pu ini dintre criticii +tr$ini ai culturii pop a!ericane e+te c$& parado#al& !ulte dintre (ir!ele aparent a!ericane care produc "i di+tri'uie cele !ai in(ecte lucruri de ace+t -en +unt +au au (o+t de inute nu de a!e ricani& ci de capitalul european "i 3apone,. .e a+e!enea& nu toat$ lu!ea )n ele-e c$ +pectacolele +unt reali,ate ade+ea de un re-i,or european& +$ +pune!& cu o vedet$ au+tralian$& un con+ultant c/ine, pentru arte !ar iale& un +peciali+t 3apone, )n ani!a ie "i al i participan i +tr$ini.9

%ntre timp* influena acestui ,unoi este at+t $e puternic* %nc+t alte societi se tem pentru supravieuirea propriilor culturi( # VE;TEA L.I #A.L ;ecole %n ir* cuv+ntul Tombuctu a fost utilizat %n cci$ent ca prescurtare pentru cel mai %n$eprtat loc cu putin( -u cu mult timp %n urm* prietenul nostru australian* cunoscutul scriitor i aventurier #aul "affaele* a vizitat Tombuctu $up o cltorie $e $ou zile cu maina spre nor$* pornin$ $e la <amaLo* capitala statului 0ali $in vestul Africii( .lterior* ne'a trimis un e-!ail )n
care pove+tea cu! a (o+t.

Pu&ine +3au +c*im,at la 5om,uctu Cn ultimele +ute de ani. S...R 6omazii mn# turmele de m#!ari la pia&#. Cn timp ce tuare!ii cu tur,ane. *aine lar!i C "#luri. l#+ndu3i la "edere doar oc*ii. um,l# pe +tr#du&e. trecnd pe ln!# mo+c*eea de lut din +ecolul al W593lea. S...R 2ar -n )a0* v*d ceva ce pare a )i un mira#.
Oeci de ado'escen0i, ne!ri, a'bi .i m*s'inii, cu haine -n sti'u' !hetouri'or americane, mer! pe mi#'ocu' drumu'ui. 9*ie0ii poart* panta'oni de trenin! -nchi.i 'a cu'oare, panto)i de sport hi!h(tech .i tricouri de baschet 'un!i .i '*'/ipe care se r*s)a0* nume'e unor echipe precum Lakers. [...] Fete'e poart* b'u!i str/m0i, teni.i .i tricouri.

;e %n$reapt spre primrie* iar #aul li se altur( *Avem un concurs $e rap"*


eK

#lic un biat( Tinerii $in Tombuctu* %i spune el lui #aul* au $escoperit


ac

rap'ul

um c+iva ani* $ar acum este muzica lor preferat( Y(((W Acum la

Tombuctu avem televiziune prin cablu i ve$em tot timpul rap la 0TV(" %n &olul primriei* sute Ue puti %mbrcai asemntor ' arabi* tuare,i* fulani i son,&ai ' stri, i bat
dln

picioare c*nd patru tineri apuc$ !icro(oanele.

In ur!$toarele dou$ +$pt$!*ni )n+$& @aul rareori a v$,ut altceva dec*t ve+!intele tradi ionale pe +tr$,ile din 6o!'uctu "i )n de"ert. 0Care )n dup*-a!ia,a aceea2& +cria el& 0c*nd pu"tii din 6o!'uctu "i-au a(i"at pa+iunea pentru /ainele +i !u,ica !odern$& a! avut o vi,iune a viitoruluiD2 )ntre'area lui :a((aele era aceea"i pe care ar (i pu+-o !ilioane de p$rin i din )ntrea-a lu!e care v$d cu! +unt atacate culturile lor "i au +en,a ia c$ Statele <nite le +educ copiii. )i atra-& 'ine& dar ce la+$ ei )n ur!$D @aul o(er$ un indiciu pre io+: 0)l )ntre' pe un '$iat de ce )n pu'lic nu +unt (ete !ai !ari de "ai+pre,ece ani. I@$i la v*r+ta a+ta p$rin ii le !$rit$& "i )"i petrec cea !ai !are parte a ti!pului )n ca+$.J )ntre' dac$ (etele ale- cu cine +$ +e

!$rite. ISi-ur c$ nuJ& r$+punde el. I9$+$toria e prea i!portant$ pentru ca (ata +au '$iatul +$ (ac$ ale-erea. @$rin ii no"tri /ot$r$+c )ntotdeauna.J210

Aa$ar* $up cum reiese limpe$e $in povestea lui #aul* convertirea celor $in Tombuctu la mo$ul $e via american are limite stricte( HED -I;0.L H LL34 DIA#e c+n$ Holl5Soo$ul %i transmitea mesaIul potrivit cruia libertatea %nseamn &e$onism ne%nfr+nat* 4all ;treet lansa un mesaI paralel care afirma c afacerile i comerul fr restricii ofer cea mai bun cale ctre avuie( "elu+n$ aceast tem* 4as&in,tonul c+nta pe toate vocile c+ un comer liber* nere,lementat* i un teren $e Ioc nete$"* la fel pentru toat lumea* ar a$uce beneficii tuturor( Acestea se combinau cu formula ma,ic2 liberalizare o ,loba'lizare p $emocraie( Astfel* timp $e c+teva $ecenii America a spus %ntre,ii lumi ' i siei ' c politica $e lai++ez3Aaire >!ai ale+ privati,area "i dere-le!entareaV aduce de!ocra ia& de parc$ orice
(or!ul$ !ecanici+t$ ar (unc iona pe+te tot& dep$"ind deo+e'irile de reli-ie& cultur$& i+torie "i de,voltare econo!ic$ "i in+titu ional$. .ac$ i!a-inea 5!ericii )n lu!e e+te una de lip+$ total$ de )n(r*nare& "i dac$ acea+ta e+te de(ini ia li'ert$ ii& nu e de !irare c$ adul ii din alte culturi nu o con+ider$ li'ertate& ci /ao+. Ledoni+!ul de,l$n uit "i idolatri,area pie ei li'ere nu +unt& )n+$& (eno!ene inerente +au inevita'ile pentru de,voltarea econo!ic$ din cel de-al 6reilea Nal. )n loc de a+ta& ele re(lect$ (aptul c$ proce+ul de trecere de la o +ocietate "i o econo!ie indu+triale la o econo!ie "i o +ocietate 'a,ate pe cunoa"tere nu are precedent. Nici o -enera ie anterioar$ nu a parcur+ o a+e!enea tran,i ie& dar-!ite +-o duc$ "i p*n$ la cap$t. Nu e#i+t$ nici un !odel. .e aceea& 5!erica& de"i pare ade+ea aro-ant$& "ov$ie "i arat$ ne+i-uran $ pe !$+ur$ ce e#peri!entea,$ noi idei& +tructuri +ociale "i valori. Se prea poate +a re+pin-$ o parte din lip+a actual$ a con+tr*n-erilor o dat$ ce va )ncerca "i a'andona !odelele ne(unc ionale de co!porta!ent. 9*nd criticii din toat$ lu!ea +e pl*n- c* Statele <nite )ncearc$ +* le do!ine "i +$ le o!o-eni,e,e cultura& ei nu reu"e+c +$ )n elea-$ c* (or area o!o-eni,$rii

Caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
n

u vine $in partea sectoarelor avansate ale economiei i societii

americane* sI cifice celui $e'al Treilea Val* ci $e la eKponenii celui $e'al Doilea Val* care cearc s se menin pe poziii( 0iIloacele $e informare %n mas* marLetin,ul $e mas i meto$ele $e $ist buie %n mas care stau la baza eKportului american al culturii i valorilor $e ma sunt eKpresii perfecte ale societii in$ustriale masificate $e ieri* nu ale ecor miei $e m+ine* bazate pe cunoatere i caracterizate $e personalizare i $ema ficare( De fapt* %nsi varietatea ce %nsoete $ezvoltarea bazat pe cunoatere ,ara teaz c alte ri vor a$opta traiectorii economice* sociale i politice

foarte $i rite( Ele nu vor arta ca America( %ns nici America $e m+ine nu va arta astfel .- #A; H- "R. A$evratul mesaI pe care'= transmite America* mai important $ec+t retori sa i$eolo,ic i comercial* este Evan,&elia ;c&imbrii( Acesta este mesaIul $ominant pe care'= primesc miliar$e $e oameni $in s cietile cu sc&imbare lent2 sc&imbarea este posibil ' i nu $oar %ntr'un viit %n$eprtat* ci cur+n$* %n cursul vieii lor sau a copiilor lor( Evan,&elia nu specific $ac sc&imbarea va fi %n bine sau %n ru( Lucrul aces va fi interpretat $iferit i $isputat cu %nverunare* $ar %nsi i$eea c sc&imbri este posibil are un caracter revoluionar pentru multe populaii $e pe ,lob ' ! ale+ pentru cei !ai +$raci tineri ai lu!ii. %i& a"a cu! o arat$ nenu!$rate e#ei ple& atunci c*nd
oa!enii con+ider$ +c/i!'area i!po+i'il$& rareori )ncearc$ +$-con+truia+c$ +in-uri viitorul. .ac$ -enera ia pe cale de con+olidare e+te in+pirat$ de ?van-/elia Sc// '$rii& +c/i!'$rile care +e vor produce nu vor !ul u!i neap$rat 5!erica "i pe a! ricani. )n Crientid Ei3lociu ar putea lua (or!a unor re-i!uri teocratic-(a+ci+t ale+e de!ocratic. )n 5(rica "i 5!erica Aatin$ re,ultatul ar putea (i cu totul altul ?van-/elia Sc/i!'$rii e+te e#tre! de periculoa+$ pentru in+titu iile "i on nea e#i+tente toc!ai pentru c$ nu e+te intrin+ec de +t*n-a +au de dreapta& d !ocratic$ +au autoritar$. Eeta-!e+a3ul ei i!plicit e+te c$ toate +ociet$ ile noa tre& toate !odurile noa+tre de via $ "i c/iar "i credin ele noa+tre +unt& prin natu: lor& te!porare. Nu e+te !e+a3ul lui 5da! S!it/ +au al lui ;arl Ear#. Nu e+te !e+a3ul revol ionarilor (rance,i +au a!ericani. ?+te !e+a3ul celui !ai revolu ionar dintre tc (ilo,o(ii& Leraclit& re,u!at de cea !ai cuno+cut$ dintre a(ir!a iile +ale: 0Nu pc @$"i )n acela"i r*u de dou$ ori& deoarece p*n$ la al doilea pa+ el +e va (i +c/i!' de3a.2lt 6otul e+te proce+. 6otul e+te tran+(or!are. Leraclit ne la+$ +$ deduce! c$ toate ideolo-iile& toate reli-iile& la (el ca toa in+titu iile& +unt tran,itorii din punct de vedere i+toric. 5ce+ta e+te adev$ratul ! +a3 tran+!i+ de Statele <niteS la cel !ai pro(und nivel& el tul'ur$ vi+ele - "i d dan+ea,$ co"!arurile - a !iliarde de oa!eni.

=AC

ALVIN

<%&&LE4

=i

/EI*I

<%&&LE4

--------------------------W---------.XU-------------------------------------------------------------------LLLLLYl

;tatele .nite nu se pot abine $e la emiterea acestui mesaI $eoarece ele %n'sele eKemplific sc&imbarea( 0ulte ari $in prezent au %nceput tranziia $e la un sistem $e avuie i o civilizaie in$ustriale la un sistem $e avuie bazat pe cunoatere* %ns nu au realizat c+ un nou sistem $e avuie este imposibil fr noul mo$ $e via corespunztor( America este pe muc&ia acestei transformri atotcuprinztoare* iar sc&imbarea este eKportul ei cel mai important( Acesta este motivul pentru care c&iar i aliaii $e acum i $in trecut sunt tot mai %n,riIorai $e rolul Americii %n lume( )u toate c i ei sufer sc&imbri semnificative ' recenta eKtin$ere a .niunii Europene i respin,erea )onstituiei

$e ctre unele state membre* $e eKemplu ' rit!ul -eneral al tran+(or!$rii e+te !ai lent "i
!ai pu in revolu ionar. @e !$+ur$ ce +e lupt$ +$-"i cl$dea+c$ propriul viitor& ele v$d cu! Statele <nite +e )ndep$rtea,$& acceler*nd +pre necuno+cut "i tr$-*nd alte culturi "i $ri )n v*rte3ul lor. .ar dac$ totul e+te& de (apt& te!porar& a"a e+te "i puterea a!erican$.

I0#L ZIA

pstreze puterea %n eKl nor $ac instituiile interne sunt %n crizF se confrunt cu o ir plozieF

ilioane $e oameni tot mai nelinitii* a$esea m+nioi* $in %ntreaI lume sunt %n,riIorai $e $ominaia american* $ar c+t timp poa o societate* fie ea superputere sau nu* s'i are America

#+n acum am vorbit $espre $eteriorarea treptat a instituiilor americane $ cel $e'al Doilea Val* sau $in epoca in$ustrial* %ns $oar c+n$ ne vom eKtin$e an liza i le vom privi %n interaciune vom putea obine o ima,ine clar( Dac ;tatele .nite sunt at+t $e puternice* $e ce sistemul lor $e sntate i afl %n crizF De ce eKist o criz %n sistemul $e pensii* %n cel $e %nvm+nt* i sistemul Iuri$ic i c&iar i %n politic ' toate %n acelai timpF ;I-D."NTATEA #A-DE0I)N 1i $e ce familia nuclear american ' presupus a fi instituia $e temelie a si cietii ' este %ntr'o asemenea $e,rin,ola$F %n America* mai puin $e un sfei $in populaie triete %n ,ospo$rii %n care brbatul mer,e la lucru i soia si acas* cu unul sau mai muli copii sub optsprezece ani ' o sc&imbare ra$ical fal $e anii X98(= %n prezent* B=e $intre copiii americani locuiesc cu un sin,ur prinl sau cu nici unul(7 )am B8e $intre americanii peste 9E $e ani triesc sin,uri(B D ce se sf+resc prin $ivor E8e $intre cstoriiFC Tinerii americani vorbesc acur $espre o cstorie $e prob" oficializat ' o prim cstorie fr copii* %naint $e a$evrata asumare a rspun$erii( E Nu e de !irare +$ +in-ur$tatea e+te pai
de!ic$ )n Statele <nite. 6oate ace+te c/e+tiuni +t*rne+c di+pute apri-e& )n+$ tran+(or!$rile +unt c= nientate& )n -eneral& de o !anier$ (ra-!entar$& ($r$ a +e recunoa"te e#i+ten a un= le-$turi )ntre cri,ele +u(erite de diver+e in+titu ii. 9ri,a (a!iliei nucleare (ace part dintr-un (eno!en !ult !ai a!plu. 15B:I9IA? @CS6-K:Y.INI_Y 9re+cu i )ntr-un +i+te! (a!ilial de+tr$!at care traver+ea,$ +c/i!'$ri rapide dar e+te pro+t adaptat la cerin ele +ecolului 44I& cinci,eci de !ilioane de cop a!ericani intr$ ,ilnic pe por ile "colilor unui +i+te! de )nv$ $!*nt (ali!entar.6

Aa cum am remarcat* ;tatele .nite c&eltuiesc aproape 400 de !iliarde de


dolari anual pentru educa ia pu'lic$& de la -r$dini $ p*n$ la liceu& cu o !edie de apro#i!ativ 7.000 de dolari pe elev.7 9u toate ace+tea& 60W dintre liceeni nu pot citi de+tul de 'ine )nc*t +*-"i poat$ parcur-e !anualele& 8

o trei!e dintre a'+olven i nu pot (ace calculele !ate!atice nece+are unui ucenic de t*!plar 9 "i aproape o trei!e dintre adul i nu pot +i!a pe /arta Cceanul @aci(ic. 10

)apitala ;tatelor .nite* 4as&in,ton D()(* c&eltuiete peste 10.000 de dolari pe


cap de elev )n (iecare an - !ai !ult dec*t 49 dintre cele 50 de +tate ale 5!ericii. 1H 6otu"i& "colile din Ga+/in-ton +unt pe ulti!ele locuri )n cla+a!entul na ional al re,ultatelor acade!ice. Aa te+tele din 2002 +au cla+at& potrivit pu'lica iei 6/e &ashin!ton ,ost, !ai 3o+ dec*t o!oloa-ele din toate cele 50 de +tate.212

!ocurile $e arm* violena i $ro,urile $in coli aIun, pe prima pa,in a ziarelor ori $e c+te ori are loc un masacru $e ,enul celui $e la )olumbine* $ar acestea sunt $oar simptomele unui sistem e$ucaional construit $up mo$elul fabricii* care* cu foarte puine eKcepii* nu a fost reconceptualizat* ca s nu mai vorbim $e restructurare* pentru a'i pre,ti pe tineri %n ve$erea economiei bazate pe cunoatere( Aa cum familia falimentar %i trimite pe copii %n coli falimentare* colile* la r+n$ul lor* %i trimit %ntr'un alt set $e instituii falimentare( ) -TA<ILITATEA )"EAT A"E Dac nite instituii fun$amentale* precum familia i coala* au mari necazuri %n ;tatele .nite* $e ce am fi ocai s $escoperim c i unele pri eseniale ale economiei funcioneaz prostF #atronii $e pe tot cuprinsul Americii $epl+n, incapacitatea prinilor $e a le inculca o$raslelor valorile muncii i incapacitatea colilor $e a le oferi pre,tirea necesar secolului ::I( Eecul unei instituii afecteaz mersul treburilor %n altele( Deneraii %n ir* americanii s'au m+n$rit cu faptul c+ au cel mai curat i mai eficient sistem financiar $in lume* cel mai capabil s aloce capitalul ctre utilizrile cele mai pro$uctive( Dup ce au crescut %n familii $estrmate i au trecut printr'un sistem e$ucaional $eficitar* lucrtorii americani nscui ime$iat $up cel $e'al Doilea "zboi 0on$ial - !ul i dintre ei "i inve+titori - n-ar (i tre'uit +$ (ie ui!i i de +candalurile )n lan ce au
ur!at +pectaculoa+ei pr$'u"iri a co!paniei ?nron. 13

In v+rteIul fr prece$ent $e scan$aluri corporative sau la nivelul con$ucem* $e eecuri* eKcese* Ion,lerii contabile i minciuni au fost prinse 4orl$)om* T5co* "ite Ai$* A$elp&ia )ommunications* 3Sest* :eroK i multe alte firme americane uriae* $impreun cu banc&erii lor $e investiii* $ornici ca %ntot$eauna s acor$e favoruri( Toate acestea au fost urmate $e %nc i mai multe conce$ieri( %n acest timp* principalele firme $e contabilitate $in ;tatele .nite* care ar
.

tre'uit +$ audite,e activitatea co!paniilor "i +-o !en in$ )n li!itele le-ii& au )nceput "i ele +$ tran+pire +u'

re(lectoarele anc/etatorilor. 5rt/ur 5nder+en& auditorul lui ?nron& a avut un +(*r"it rapid "i& dup$ cu! +e a(ir!$ )n revi+ta FortuneP

)ei #atru 0ari - care& )!preun$& auditea,$ o propor ie uluitoare de 78W dintre cele 15.000
co!panii a!ericane cotate la 'ur+$ - continu$ +$ +e t*ra+c$ de la ur titlu u!ilitor de ,iar la ur!$torul.2 14

.moritii povesteau cum zece mii $e $irectori ,enerali fu, peste ,rani %n 0eKic(15 Inve+titorii p$c$li i ipau. )ncrederea )n 'ur+ele a!ericane "i )n +i+te!ul a!erican de a(aceri ca
)ntre- +-a du+ pe apa S*!'etei. C dat$ cu ea +-au pen+ie de +ute de !ii de an-a3a i.16
+cur+

"i locurile de !unc$ "i econo!iile +tr*n+e pentru

0eto$ele $e re,lementare i aplicare a le,ii* reticente la transformare* precum i normele Iuri$ice i sociale au fost lsate %n urm $e sc&imbrile ultrarapi$e $in me$iul $e afaceriM $rept urmare* s'au creat turbulene* $erut i* pentru unii* noi oportuniti irezistibile %n zonele estompate ale fostelor ,ranie clare* %ntr'o alt manifestare a efectului $esincronizrii( TE"A#IE I-TE-;IVN ;imultan* %n infrastructura instituional a unicei superputeri mon$iale se lr,ea o alt fisur* companiile i an,aIaii lor lupt+n$u'se s fac fa costurilor tot mai mari ale asi,urrilor me$icale( )ineva ar putea %ntreba2 cum se poate ca sistemul american $e sntate s aib o nevoie $isperat $e terapie intensiv* c+n$ %n 2000 a c/eltuit ec/ivalentul a
4.499 de dolari pe cap de locuitor& )n co!para ie cu cei 56 de dolari c/eltui i )n Laiti& de pild$D17

Definiiile crizei variaz* $esi,ur* $ar realitatea este c aproKimativ C8 $e milioane $e americani nu au asi,urare $e sntate* =G %n spitalele cel mai bine finanate $in lume se petrec zilnic erori letale* =A iar maniile me$icale recurente se rsp+n$esc asemenea unor virusuri prin %ntrea,a societate ' !ai )nt*i )!potriva
tutunului& apoi )!potriva o'e,it$ ii "i )n (avoarea dietelor cu con inut redu+ de ,a/aruri. 9e ur!ea,$D @e+te toate ace+tea& un director din do!eniul !edical averti,ea,$ un +u'co!itet al 9on-re+ului c$ 0+i+te!ul a!erican de +$n$tate e+te pe cale +$ +u(ere o !iplo,ie& iar !aladia 5l,/ei!er va (i detonatorul2& deoarece -enera ia 'a'8-'oo! +e apropie de v*r+ta declan"$rii ace+tei 'oli cu!plite. 20

!aptul c %n maIoritatea celorlalte ri con$iiile $e %n,riIire a sntii sunt mai proaste nu sc&imb cu nimic realitatea( )el mai scump sistem me$ical $in u!e !ani(e+t$ di+(unc ii pro(unde care nu (ac dec*t +$ +e accentue,e. DE A." ( .up$ ce +-au luptat toat$ via a cu locuin ele& "colile "i in+titu iile !edicale de(icitare& dup$ ce au
(o+t 3u!uli i de in+titu iile (inanciare corupte "i& )n +(*r"it& au cu pen+ia.
B<n+ la

pen+ie& lucr$torii a!ericani +e -*nde+c la

0anii de aur2 - vre!ea !ult a e@tat$ c*nd +$ ia un re+piro +i +$ +e pli!'e p*n$ la cutia po"tal$ pentru a lua ecul

Americanii* tineri i v+rstnici $eopotriv* se confrunt cu %nc un $ezastru instituional* $e $ata aceasta %n sistemul $e pensii( )riticii situaiei actuale avertizeaz cu privire la o iminent prbuire financiar"( $inioar consi$erate erezii aceste %n$oieli au fost eKprimate p+n i $e o autoritate ca secretarul Trezoreriei(7l

#otrivit revistei 9usiness &eek, 0.aunele create de pierderile planurilor corporati+te de pen+ii +e
a-lo!erea,$ ca va-oanele unui tren deraiat.2 22 )n ulti!ii trei ani& activele (ondurilor private de pen+ii din Statele <nite +-au redu+ cu 15W& )n ti!p ce pa+ivul a cre+cut cu aproape 60W.

0ama fon$urilor $e pensii subfinanate"* relata revista* este nimeni altcineva $ec+t uriaa companie Deneral 0otors* iar ali fabricani $e automobile sau transportatori aerieni nu sunt foarte $eparte( #er total* %n 788B* planurile corporatiste $e pensii $in America le $atorau lucrtorilor cu BE8 de
!iliarde de dolari !ai !ult dec*t pu+e+er$ deoparte. @entru a lini"ti 45 de !ilioane de an-a3a i "i pen+ionari c$ nu vor (i l$+a i de i,'eli"te& -uvernul de la Ga+/in-ton +-a an-a3at +$ le a+i-ure pen+iile prin corpora ia @en+ion Bene(it Kuarant8. )n 2003 )n+$& @BK9 )n+$"i avea un de(icit de

==(7 !iliarde de dolari "i& potrivit directorului +$u& Steven 5 ;andarian& +e )ndrepta +pre i!plo,ie.23

%mbtr+nirea rapi$ a populaiei i subfinanarea sistemului $e pensii ascut rzboiul inter,eneraional $intre pensionari i tinerii lucrtori* care se tem c nu le va mai rm+ne nimic atunci c+n$ se vor retra,e $in c+mpul muncii( )onfrunt+n$u'se cu instituii falimentare %n toate $omeniile* muli americani caut aIutorul or,anizaiilor caritabile* consi$erate %n ,eneral mai oneste $ec+t sectorul lucrativ( Lucrul acesta era valabil %nainte ca unele $intre cele mai presti,ioase entiti nonprofit* printre care .nite$ 4a5 7C "i 9rucea :o"ie
5!erican$ +$ (ie inve+ti-ate pentru conta'ilitate (al+$ ori utili,area incorecta a (ondurilor pri!ite prin dona ie. )ntre ti!p& )ncotro +-au )ndreptat nu!ero"i a!ericani pentru a a(la !ai !ulte de+pre toate ace+te cri,eD Spre Internet& de+i-ur. .ar& a"a cu! +e +tr$duie+c ,iarele +$ de!on+tre,e& o !are parte dintre !aterialele ap$rute pe net +unt neve ri(icate& p$rtinitoare +au -re"ite. 9eea ce e+te nece+ar& +pun editorii& e o in(or!a ie credi'il$& preci+$& atent veri(icat$ "i reveri(icat$. @re+a +cri+$ "i audiovi,ual$ traver+ea,$ )n+$ "i ea o cri,$ de credi'ilitate care -i a!enin $ viitorul: cele !ai recente e#e!ple +unt +candalurile i,'ucnite la The New York Times, QS6 Toda:, 9BS NeM+& Newsweek "i alte in+titu ii !edia.26

Aceste scan$aluri se pro$uc pe fun$alul sc$erii numrului $e cititori i telespectatori( Aa cum remarca Los 6n!eies Times, in*ndu-"i re+pira ia& 0tira3ele cotidienelor au
+c$,ut )n 2005 cu aproape 9 !ilioane& de la ci(ra de v*r( din 1984&

9B(B !ilioane& )n ti!p ce popula ia Statelor <nite a cre+cut cu apro#i!ativ 58 de


!ilioane.2 )ntre 1960 "i 2004& ad$u-a autorul& au di+p$rut 306 ,iare.27

# LITI)A ;.#"A"EALI;TA lista colapsurilor instituionale $in superputernica Americ ar putea fi eKtins pentru a cuprin$e eecul a,eniilor $e informaii i contrainformaii - )n
co!t na ie cu 9a+a 5l'$ at*t pe vre!ea lui Bill 9linton& c*t "i +u' Keor-e G. Bu+/ - c a )!piedica de,a+trul de la 11 +epte!'rie 2001& )n po(ida diver+elor averti,$ ti!purii& +au incapacitatea lor de a e+ti!a corect a!enin area ar!elor ira7ien de di+tru-ere )n !a+$. 28

%n sf+rit* $up aceast enumerare a eecurilor %nre,istrate $e instituiile arm ricane* aIun,em la cel care s'ar putea $ove$i cel mai important $intre toate( Isti ricii $in viitor vor nota c secolul al ::I'lea a %nceput cu un pree$inte pus su acuzaie* urmat $e un pree$inte %nscunat efectiv $e cinci $intre cei nou Iu$i ctori $e la )urtea ;uprem( De $ou ori %n $oi ani* ara s'a aflat la c+iva rnilimet $e o criz ,rav a instituiilor sale politice fun$amentale( Totul a ailminat* la scurt timp $up aceea* cu $emersul suprarealist $e a' = scoat $in funcie pe Dra5 Davis* ,uvernatorul )aliforniei( )ampania pentru ale,ere succesorului su a atras 135 de candida i& printre care un editor de pu'lica ii pornc un
!$celar pen+ionar& un lupt$tor de +u!o& un v*n,$tor de !a"ini la !*na a dou "i o (e!eie '*tr*ioar$ cuno+cut$ nu!ai pentru c$ "i-a pu+ nu!ele "i pieptul p a(i"e i!en+e. )n cele din ur!$& .avi+ a (o+t dat 3o+ "i )nlocuit de !u+culo+ul acto 5rnold Sc/Mar,ene--er. 29

) LA#;.L ;I;TE0I) .nii ar spune c eKistena crizei $epin$e $e cel care privete faptele sau $ mesaIul parti$elor $irect interesate* care cer sc&imbri $ramatice( Dar* c&iar $ac a$mitem c avem ina$ecvri statistice* eKtrapolri statistice ale ten$inelor i i retoric$ e#a-erat$& "i recuno+c*nd c$ +unt di(erite ca )n+e!n$tate& inten+itate " ur-en $&
ace+te ca,uri& toc!ai prin !ultiplicitatea lor& +pun ceva i!portant: )ntre -ul )n+ea!n$ !ai !ult dec*t p$r ile +ale )n+u!ate. @*n$ de cur*nd& !a3oritatea o'+ervatorilor& a!ericani +au nu& au con+idera c$ toate ace+te cri,e in+titu ionale din Statele <nite nu au le-$tur$ )ntre ele. .a acea+t$ po,i ie nu !ai poate (i +u+ inut$. 9ri,ele aparent +eparate "i di+tincte a/ 5!ericii +unt interconectate )ntr-o !$+ur$ tot !ai !are. S$n$tatea "i pen+iile. @er +iile "i cri,a corporativ$. 1a!ilia "i educa ia. 9ri,a politic$ "i toate celelalte +e aii !entea,$ reciproc. @rin ur!are& )n Statele <nite a+i+t$! la conturarea unul colap+ sistemic a Fn(ra+tructurii in+titu ionale toc!ai c*nd !ul i cred c$ puterea !ondial$ a $ri e+te )n +c$dere.

E#IDE0IE A E1E)."IL " #entru a ptrun$e %nelesul acestei implozii iminente* nu este $e aIuns s n uitm $oar la America* %ntruc+t se v$ete c ;tatele .nite nu sunt nici$ecum sin,ure( Din Dermania* !rana i 0area <ritanie p+n %n )oreea $e ;u$ i Japonia* $escoperim o a$evrat epi$emie a eecurilor ' (i+uri tot !ai lar-i )n
in-+titu iile-c/eie& )ncep*nd& ca )n Statele <nite& cu (a!ilia nuclear$. )n Baponia& rata divor urilor& !ai ale+ la cuplurile c$+$torite de pe+te dou$,eci de ani& a atin+ niveluri ($r$ precedent.30 Eult !ai ui!itoare +unt )n+$ re,ultatele unui +tudiu e(ectuat de In+titutul nipon de 9ercet$ri pentru @ro'le!ele 6ineretului. @otrivit revi+tei 9usiness A.D, +tudiul ar$ta c$ 75W dintre elevele a!ericane erau de acord cu a(ir!a ia 06oat$ lu!ea ar tre'ui +$ +e c$+$torea+c$2& dar 0o propor ie "ocant$ de 88W dintre elevele 3apone,e "i-au e#pri!at de,acordul.2 31

"ata $ivorurilor $in )oreea $e ;u$* %n mo$ tra$iional sczut* a $evenit una $intre cele mai ri$icate $in lume( 32 )n Earea Britanie& ,iarul londone, The Times relatea,$
de+pre 0un declin continuu al (a!iliei nucleare.2 .e (apt& re!arc$ autorul& 0nu!$rul -o+pod$riilor condu+e

de cupluri c$+$torite a +c$,ut pentru pri!a dat$ +u' 50W& re(lect*nd tran+(or!$rile e#traordinare pe care le +u(er$ via a de (a!ilie a 'ritanicilor.233

-ici crizele e$ucaionale nu sunt un monopol al ;tatelor .nite( b)olapsul slilor $e clasc pune stp+nire pe colile $in toat ara"* stri,a un titlu $in
7apan Times, iar The New York Times relata: 0?ducatorii )ncearc$ +$ )!'l*n,ea+c$ 3un-la din "colile nipone.2 34

;imultan* la fel ca %n ;tatele .nite* ,i,anii corporativi niponi* o$inioar at+t $e a$mirai* sunt lovii $e un scan$al $up altul - 0enronit$2 )n +til 3apone,. )n ti!p
ce +i+te!ul 'ancar +e clatin$ +u' povara creditelor neper(or!ante& 35 6o78o ?lectric @oMer 9o. a+i+t$ la de!i+ia ru"inoa+$ a pre"edintelui "i directorului -eneral deoarece co!pania a (al+i(icat datele de +ecuritate de la centralele +ale nucleare. 36 @e aceea"i cale au luat-o "i conduc$torii de la Eit+ui& SnoM Brand 1ood& Nippo Eeat @ac7er+& Eit+u'i+/i Eotor+& Ni++/o IMai "i alte corpora ii de v*r(. 37

Toate acestea au fost urmate $e crizele care au z,u$uit <ursa $in ToL5o %n 2005. Eai )nt*i& o pan$ la +i+te!ul de co!putere a oprit tran,ac iile pentru pri!a dat$ )n i+toria de 56 de
ani a in+titu iei. .up$ c*teva +$pt$!*ni& o'+ervatorii de-a'ia "i-au putut retine r*+ul c*nd un trader de la Ei,u/o Securitie+ 9o. a v*ndut din -re"eal$ 610.000 de ac iuni la pre ul de 1 8en 'ucata& )n loc +$ v*nd$ o ac iune pentru 610.000 8eni - eroare !inor$ prin care (ir!a a pierdut 340 de !ilioane de dolari.38

"ecentele crize corporative au fost i mai $ramatice %n )oreea $e ;u$* un$e scan$alurile au $us la fu,a fon$atorului concernului DaeSoo* BA sinuci$erea unuia $intre fiii fon$atorului H5un$ai C8 i %ncarcerarea efului $e la ;Q* un alt mare c&aebol ' !e-a(ir!ele $rii.F
)n ?uropa& pe li+ta ulti!elor +candaluri +e a(l$ Nol7+Ma-en din Ker!ania& @ar-nialat din Italia& 42 9redit A8onnai+ din 1ran a&43 S7andia din Suedia44 +i co!paniile petroliere ?l(45 "i :o8al .utc/bS/ell.46

)a i cum aceste evenimente n'ar fi fost suficiente pentru a'i ine ocupai pe autorii $e titluri $e ziar* %n paralel cu ele s'au pro$us* la fel ca %n ;tatele .nite* tulburri maIore %n sectoarele $e sntate $in multe ri( %n America* unii politicieni propun %n mo$ re,ulat sistemul britanic $e sntate ca mo$el $e urmat( )u toate acestea* <ritis& )ouncil se pl+n,e c nu trece nici o zi fr veti $espre bcrizac $in ;erviciul -aional $e ;ntate(" 47 Si+te!ul -er!an e+te de+cri+
)n pre+$ ca (iind 0pe !ar-inea pr$pa+tiei2& 48 iar cel +uede, +e a(l$ )ntr-o 0cri,$ (inanciar$ acut$.2 49 Riarul 3apone, ani.2
50

ainichi 2ai': News a(ir!$ c$ 0+i+te!ul na ional de a+i-ur$ri de +$n$tate +-ar putea pr$'u"i )n cinci

)+t $espre pensii* premierul francez pretin$e c $ezastrul $in acest sector amenin supravieuirea republicii(" 51 Nici 1ran a nu e+te +in-ur$. 0?uropa +e
con(runt$ cu o cri,$ a pen+ionarilor2& +u+ ine 9usiness &eek.BA 2ai': Yomiuri din Baponia vor'e"te de+pre 0ci(re "ocante de,v$luite de
un

raport de+pre P...Q +i+te!ul na ional de pen+ii.253 9:IR5 N5_ICN5AY 5 @en+ii corporative +u'(inan ate doar )n 5!ericaD K*ndi i-v$ la

@?NSIIAC:& titrea,$ The +orea Times

Sie!en+ din Ker!ania& cu de(icitul +$u de 5 !iliarde de dolari la (ondul de pen+ii.55

VEDETE H- D"EVN Acelai tipar se repro$uce la toate nivelurile( Astfel* pier$erea $e cre$ibilitate a miIloacelor americane $e informare %n mas este simultan* $ei

au motive $iferite* cu crizele suferite $e Le


(rance,e& "i 6sahi Shimbun din Baponia.58

onde

56

"i Le Fi!aro,BF principalele cotidiene

)+t $espre or,anizaiile caritabile* scan$alurile $e la )rucea "oie American i .nite$ 4a5 i'au ,sit corespon$entul* nu cu mult timp %n urm* %n 0area <ritanie* un$e tenorul Luciano #avarotti* starul rocLDavi$ <oSie i $ramatur,ul Tom ;toppar$ au ocupat prima pa,in a ziarelor c+n$ i'au $eclarat spriIinul pentru 4ar )&il$ .Q* o asociaie $e caritate cu scopul $e a'i aIuta pe copiii $in rile $evastate $e rzboi( Descoperin$ c unul $intre fon$atori i un consultant luaser mit $e la $irectorul unei companii an,aIate $e or,anizaie* #avarotti a $at tonul $esoli$arizrii $e tot ce %nseamn corupie"* %n eKprimarea purttoarei sale $e cuv+nt(59 -ici nu mai trebuie s spunem c istoria este plina $e scan$aluri* eecuri i crize( -u ,eneraia noastr le'a inventat( Dar problemele ,rave aprute %n prezent %ntr'o ar $up alta sunt calitativ $iferite( -icio$at ' cu posibila eKcepie a celor mai ne,re zile $in timpul celui $e'al Doilea "zboi 0on$ial ' nu s'au mai #ro$us at+tea prbuiri instituionale %n at+tea ri* %n acelai interval temporal restr+ns i cu o repeziciune at+t $e mare( -icio$at nu au fost at+t $e multe crize instituionale at+t $e str+ns interconectate ' cu fluKuri intense $e fee$bacL %ntre familie* e$ucaie* munc* sntate* pensionare* politica i mass'me$ia ' care s afecteze* toate* sistemul $e sntate( 1i ,lobalizarea nu a transmis nicio$at at+t $e rapi$ efectele financiare peste at+t $e multe ,ranie( )eea ce se petrece* aa$ar* nu este o serie $e probleme izolate* ci un a$evrat colaps sistemic ' o provocare la adre+a +upravie uirii +ociet$ ilor care depind de ace+te
in+titu ii "ov$ielnice. 9ri,a in+titu ional$ din ,ilele noa+tre e+te unic$ i+torice"te "i dintr-un alt !otiv crucial. 6oate ace+te cri,e na ionale au loc )ntr-un !o!ent e+en ial "i pentru in+titu iile -lo'ale& )ncep*nd cu Cr-ani,a ia Na iunilor <nite. 6oc!ai c*nd CN< era ,-uduit$& )n 2005& de acu,a iile re(eritoare la corup ia e#tin+$ din pro-ra!ul 0@etrol contra /ran$2&60 iar +ecretarul -eneral ;o(i 5nnan era atacat pentru i!plicarea (iului +$u )ntr-o co!panie ce o' inu+e contracte )n Ira7& 61 un alt +candal a a3un+ pe pri!a pa-in$ a ,iarelor. 5ce+ta +e re(erea la acu,a iile de pedo(ilie "i a'u, +e#ual (or!ulate la adre+a (or elor CN< de !en inere a p$cii din 5(rica.62 5nterior& ;o(i 5nnan averti,a+e c$ )ntrea-a in+titu ie +e a(l$ )ntr-o cri,$ poten ial (atal$ din cau,a +tructurii or-ani,a ionale peri!ate. 63

%n acest timp* <anca 0on$ial este mcinat $e un rzboi intern tocmai c+n$ analitii o pun la zi$ pentru incompeten* ineficient i irelevan(" 9C Hiperaro',antul !on$ 0onetar Internaional recunoate fr mare tra,ere $e inim c i el se confrunt cu o criz* iar r,anizaia 0on$ial a )omerului se clatin $in temelii* la fel ca multe alte a,enii inter,uvernamentale( Deci* i la nivel ,lobal* ne %n$reptm rapi$ spre o criz sistemic(

Iar atunci c+n$ crizele instituionale $in rile importante vor conver,e cu prbuirea sistemic a instituiilor $e la nivelul ,lobal* aa cum e foarte probabil s se %nt+mple* impactul combinat nu'i va afecta $oar pe americani( #rosperii tineri care beau latte pe motesan$o* la ToL5o* vor resimi efectele* ca i cultivatorii $e cafea $in America )entral* femeile $e la liniile $e asamblare $in )&ina* patronii %ntreprin$erilor familiale $in 0ittelstan$'ul ,erman i analitii financiari i investitorii $e pe 4all ;treet* $e la Lon$ra* !ranLfurt* ;in,apore i ;eul( )eea ce se va %nt+mpla va fi influenat* firete* $e ali factori importani '
r$,'oiul& terori+!ul& i!i-ra ia& de,a+trele ecolo-ice& !odi(ic$rile -eopolitice. .ar c/iar "i )n lip+a ace+tora& conver-en a cri,elor na ionale "i -lo'ale& care +e ali!entea,$ reciproc& ar putea declan"a un (eno!en !ult !ai a!plu "i !ai periculo+ dec*t e"ecul unei +in-ure in+titu ii +au o i!plo,ie a in(ra+tructurii dintr-o anu!it$ ar$. 5cea+t$ concatenare a pr$'u"irilor "i +candalurilor i-ar putea 'ucura pe cei care ur$+c 5!erica "i Cccidentul +au $rile 'o-ate )n -eneral. 5r (i )n+$ !ai )n elep i dac$ ar a!*na +$r'$torirea. 5+ta pentru c$& a"a cu! c/ine,ii "tiu de !ult& cri,a "i oportunitatea !er- !*n$-n !*n$. )n locul unui de,a+tru i+toric& ace+te cri,e interconectate pot (i tran+(or!ate )ntr-un avanta3 e#traordinar& nu doar pentru $rile care le traver+ea,$. @entru ca ace+t lucru +$ +e )nt*!ple& tre'uie +$ )n ele-e! de ce at*t de !ulte in+titu ii din at*t de !ulte $ri& "i ordinea -lo'al$ )n+$"i& +e clatin$ at*t de ne+i-ur )n pra-ul i!plo,iei.

) " DA"EA !I"EL " Lumea care +e nate e+te Cnc# pe Eum#tate Cn!ropat# hiRnIi
nimeni nu poate =ti care dintre lumii ce piere E!!!F =i
a )L

vec(t3&XX. tu0ii E!!!F vor continua s;=i tin capul sus =i care se vor sc/nR

cele din urm!

AleKis $e ToapcU el

ma,azin cu pro$use pentru amenaIarea locuinei* c+n$ s'aIUit %mpuctura( Dlonul care a ucis'o fusese tras $e un lunetist care terorizaat ecUI( unea vreme $e 77 $e zile cumplite(7 %ntruc+t crimele la %nt+mplare mai
(apte. Indiciile care +e rev$r+au prin linia tele(onic$ +pecial$ erau introdu+e de a-en ii 1BI )ntr-o 'a,$ de date co!puteri,at$ nu!it$ :apid Start. 3 .arXXf. pul de 67.000 de apeluri aproape c$ a cople"it +i+te!ul. 5 reie"it ulterior c*lXd Start (u+e+e creat$ deoarece +i+te!ul auto!ati,at de anali,$ a ca,urilor I
@E.
R

e =C octombrie 7887* %ntr'o suburbie $in 4as&in,ton* D()liIUa !ranLlin i soul ei* Te$* %i aezau cumprturile %n portba,aI* a unui

!R)II;EX$ alte nou$ victi!e

)n ,ona Ga+/in-tonului& principala a-en ie de poli ie a 5iW33A Biroul 1ederal de Inve+ti-a ii& a trecut la

!itea

tran+!iterea in(or!a iilor )ntre a-en ii din di(erite 'irouri. Eai -rav .SS@_BB. nea c$ +i+te!ul re+pectiv pierdu+e pe+te patru !ii de docu!ente le-ate de @WX3i lui 6i!ot/8 EcNei-/& care uci+e+e 168 de per+oane c*nd a aruncat )n 5?:IBB:B 3^. rea (ederal$ 5l(red @. Eurra/ din C7la/o!a 9it8& )n 1995.4

Asasinarea Lin$ei !ranLlin s'a pro$us la trei luni $up ce $irectorul !ElIlUU't 0ueller* prezisese c restructurarea te&nolo,iei informatice a or,anizaieiU *a +$ dure,e aproape doi ani. 5ce+t interval era nece+ar deoarece& dup$ cuinX. neau e#per ii
1BI )n te/nolo-ie& !a3oritatea oa!enilor de r*nd aveau aca+$t 0rrrX-@utere !ai 'une dec*t aveau a-en ii 1BI la locul de !unc$.5 )n 2005& 1BIiXt @u+ la (ri-are de cla+a politic$ atunci c*nd +-a a(lat c$ era po+i'il +$ renun elXX ele!ent e+en ial al up-rade-ului "i +$ )nt*r,ie proiectul cu )nc$ patru ani. 6

;'a afirmat c problemele i se $atorau %n mare parte lui Louis !ree&* ptUIU( cesorul lui 0ueller(7 :enu!it pentru aver+iunea (a $ de co!putere& 1ree/ apeX. + ca Biroul +$
(ie dep$"it cu !ult de luneti+tul cu laptop )n !a"in$ 8 "i de @:X3Xi

an,aIat "obert Hanssen* un pasionat $e computere care* $in %nt+mplare* fcea spionaI pentru QD<(9 9a o ironie a +or ii& Ainda 1ran7lin lucra+e )n cadrul 1BI evalu*nd&
printre altele& a!enin $rile la adre+a re elelor +ale in(or!atice. 10

%n ;tatele .nite*A 1BI e+te !ai !ult dec*t o or-ani,a ie. ?+te o in+titu ie care traver+ea,$ o
cri,$. In+$ cri,a +a& ca )n ca,ul celorlalte in+titu ii& e+te le-at$ de tran+(or!$rile pro(unde +u(erite de !odul )n care +ocietatea +e raportea,$ la principiile ultra(unda!entale ale avu iei. 6IE@<A 1BI @entru )nceput& )ntr-o lu!e )n care tran,ac iile de a(aceri >"i cele in(rac ionaleV au un rit! tot !ai rapid& ti!pul de r$+pun+ al 1BI& la (el ca acela al !a3orit$ ii 'irocra iilor& e+te prea lun-. 9*nd au ap$rut ur!e de antra# la o(iciul po"tal din La-!ilton& )n NeM Ber+e8& cinci per+oane deced*nd )n con+ecin $& 1BI a avut nevoie de aproape un an pentru a veri(ica toate cutiile po"tale. 11 9*nd viru+ul Sla!!er a *"nit de nic$ieri pentru a conta!ina +ute de !ii de co!putere& a durat trei+pre,ece ore p*n$ ce 1BI a recuno+cut a!enin areaS p*n$ atunci& co!paniile private produc$toare de antiviru+uri e!i+e+er$ de3a +e!nale de alert$. ?#per ii 1BI erau aca+$& a e#plicat un o(icial de la 9a+a 5l'$& "i era -reu +$ +e o' in$ o reac ie de la 0per+onalul co!petent2.12

Totui* aceasta nu este o poveste $espre !<I* care* $e fapt* nu se $eosebete prea mult $e alte birocraii ,uvernamentale* ba c&iar este* %n numeroase privine* mai bun $ec+t ele( -imic $in ceea ce a fcut %n cazul lunetistului nu se compar* $e eKemplu* cu inteli,ena scprtoare a ;erviciului $e Imi,raie i -aturalizare care* la ase luni $up ce se z$robiser cu $ou avioane $e turnurile $e la 4orl$ Tra$e )enter* le'a eliberat vize $e stu$eni teroritilor - cu +i-uran $ !or i -Eo/a!ed 5tta "i EarMan al-S/e//i.13 %n 2005& re(erindu-+e la reac ia -eneral$ a in+titu iei +ale (a $ de cri,$& Earc Kro++!an& un o(icial de
la .eparta!entul de Stat& +e la!enta c$ 0ciclurile de deci,ie +-au accelerat at*t de !ult& )nc*t !odul no+tru de lucru la .eparta!entul de Stat e+te prea lent P...Q .ac$ nu vo! (ace +c/i!'$ri P...Q vo! ie"i din a(acere.214

-eS

rleans a ieit* %ntr'a$evr* $in afacere $up $evastrile pro$use $e

ura,anul Qatrina %n 788E "i cedarea +i+te!ului de di-uri. Birocra iile de la nivel na ional& +tatal "i
!unicipal au (o+t cu totul incapa'ile de cooperare. 5-en ia 1ederal$ pentru Ke+tionarea Situa iilor de <r-en $ +-a dovedit ine(icace& l$+*nd +ute de !ii de victi!e +$ +e de+curce pe cont propriu.

Care 'irocra iile de a+t$,i& nu doar din Statele <nite& ci "i din ?uropa "i 5+ia& ar (i !ai e(iciente )n ca,ul unei pande!ii de -rip$ aviar$D15

%n prezent ve$em pretutin$eni cum birocraiile cu ,+n$ire i micri %ncete se lupt* fr succes* s in pasul cu accelerarea accelerrii sc&imbrii( 1i* in+n$ cont $e numeroasele i puternicele fore conver,ente care ne %mpin, %n aceast $irecie* situaia se va %nruti( )ompetiia economic necrutoare* caracterul cumulativ al cercetrii tiinifice* numrul tot mai mare al creierelor $e$icate inovaiei i instantaneitatea comu'
n

icaiilor sunt $oar c+teva $intre presiunile care obli, societile aflate %n

trai ,Itie s reacioneze %n timp real* ls+n$ %n urm birocraiile( 0ulte ameesc i ca %napoi $in cauza efectului $e accelerare"( 0ai ,rav* sc&imbrile foarte rapi$e $in economie i societate sunt neuniform si* prin %nsi natura lor* amplific efectul $e $esincronizare( La nivelul %ntreprii $eiii* aa cum remarcam anterior* c+n$ un $epartament trece la operaiuni %n tim aproape real* un altul este forat s se resincronizeze* provoc+n$ $esincronizar %n alte $epartamente* ca s nu mai vorbim $e furnizori >i $e furnizorii acestora )am acelai lucru se %nt+mpl i %n a,eniile ,uvernamentale* %ns la nivelul si perior fenomenul este mai simplu( .n fel $e pan temporal se insereaz %ntre sectorul privat i cel public ' unt aler,+n$ $in ce %n ce mai repe$e* cellalt rm+n+n$ tot mai mult %n urm( Acei fapt %nrutete relaiile $intre cele $ou* mai ales c ,uvernele i companiile s lovesc unele $e altele* %i stric reciproc orarele* se obstrucioneaz reciproc i irP sesc timpul i banii tuturor( corupi( stilitile politice

se intensific( <irocraii sunt $emP nizai pe motiv c ar fi incapabili* lenei sau amenii $e afaceri sunt stiI matizai ca fiin$ lacomi( #olitica $evine tot mai polarizat( Iar $isfuncionalitatea instituiilor noastre se accentueaz ' lucru ce se $ati reaz* mcar %n parte* sc&imbrilor transformatoare pe care le sufer %n prezei relaiile noastre cu principiul fun$amental al timpului( ;#A/I.L DL <AL Timpul este %ns $oar unul $intre principiile fun$amentale $e care $epin$ ins= tuiile noastre( Ine,alitile cresc+n$e $intre mo$urile %n care tratm timpul %i a corespon$entul %n ine,alitile cresc+n$e referitoare la spaiu( %n zilele noastre* o companie poate s fabrice %ntr'o ar* s'i efectueze op raiunile $e contabilitate i bacL'office %n alta* s'i scrie pro,ramele informatic %ntr'o a treia* s'i amplaseze centrele telefonice pentru relaii cu clienii %n a p tra* s $irecioneze anumite operaiuni financiare spre o insul

%n$eprtat $i )araibe i totui s se prezinte ca firm american( ;au poate fi Iaponez ca ;on ale crei aciuni erau* %n 788E* %n proporie $e ?8e* $einute $e proprietari $in afai Japoniei(=9 sectorul privat i -D'urile Dreenpeace=? i Kfam=G au operaiuni %n patruzeci* re pectiv aptezeci $e ri( %n timp ce instituiile $in -D'urile sui tot mai ,lobale* maIoritatea or,anizaiilor $in sectorul public acioneaz numai nivel naional* local( Aa$ar* pe msur ce comunicaiile $in ce %n ce mai rapi$e conecteaz toa prile lumii* bunurile* serviciile* oamenii* i$eile* infraciunile* bolile* poluarea teroritii se revars peste frontierele naionale( Ero$+n$ concepia tra$iiona asupra suveranitii* ele $epesc instituiile $in sectorul public* create eKclus #entru scopuri locale sau naionale( Aceste sc&imbri cu privire la principiul fu $amental al spaiului amplific tulburrile temporale( -u e $e mirare c at+t c multe instituii ' concepute pentru operaiuni lente %ntr'o lume pre,lobal ' $e c]per+ c este aproape imposibil s'i %n$eplineasc eficient %nsrcinrile( ;.#"AH-)N")A"E DE ).- A1TE"E #E"I0ATN Iminenta implozie instituional este stimulata i $e mo$ificrile le,ate $e principiul fun$amental al cunoaterii( 1i %n acest caz* mana,erii i lucrtorii $in sectorul public se afl a$esea %n $ezavantaI( ;c&imbrile rapi$e re$uc tot mai mult ceea ce tim ' sau cre$em c tim ' la nivelul cunoaterii perimate( Dar viteza cu care cunoaterea perimat este %nlocuit* a$us la zi i reformulat e a$esea mai mare %n sectorul privat* un$e presiunile concureniale obli, la reacii rapi$e* permise $e te&nolo,ia mai bun( Astfel* p+n c+n$ o mare parte $in $atele* informaiile i cunotinele $e care au nevoie funcionarii publici pentru a'i face treaba aIun, la ei %ntr'o form util* ele au fost utilizate $eIa $e an,aIaii $in sectorul privat 0ai ,rav* instituiile birocratice $in ambele sectoare se,menteaz cunoaterea i componentele ei* $epozit+n$u'le i prelucr+n$u'le %n compartimente separate sau &ornuri"( )u timpul* &ornurile se %nmulesc pe msur ce specializarea tot mai %n,ust crete numrul acestor ,ranie imposibil $e trecut( Din acest motiv este foarte ,reu s se reacioneze la noile probleme* %n sc&imbare rapi$* care necesit cunotine ce $epesc frontierele artificiale $intre $epartamente( #este toate acestea* fiecare &orn este pzit $e un $irector a crui putere este sporit $e controlul asupra $atelor* informaiilor i cunotinelor* %ns fr s eKiste stimulente pentru a le %mprti altora( Astzi %ns* c+n$ ,raniele $in epoca in$ustrial $ispar* problemele nu pot fi rezolvate $ec+t prin punerea %n comun a elementelor cunoaterii(

"eticena $e a %mprti %n interiorul unei or,anizaii este %nc i mai pronunat c+n$ vine vorba $espre cei $in afar( Astfel* )IA i !<I au refuzat %ntot$eauna s coopereze* $up cum au $emonstrat'o i anc&etele $e $up == septembrie( #oliitii $e la nivel local $etest s comunice informaiile $espre infraciuni a,eniilor naionale( r,anizaiile $e v+nzri* parti$ele politice i c&iar* $in ce %n ce mai mult* oamenii $e tiin %ncearc s'i in crile $oar pentru ei ' uneori* cu costuri teribile( Aa$ar* sc&imbrile interconectate $in relaiile noastre cu principiile fun$amentale sunt cele care topesc niturile i coro$eaz firele ce tin laolalt instituiile noastre $in epoca in$ustrial( !iecare sc&imbare are efectele ei( !iecare crete* probabilitatea unei implozii a instituiilor $in $iverse ri i* toto$at* la nivel ,lobal( Dar combinaia sc&imbrilor $e pe cele trei planuri ' timp* spaiu i cunoatere 'are toate "an+ele de a (ace una cu p$!*ntul in+titu iile noa+tre (a!iliare
"i de a ne a,v*rli& nepre-$ti i& )ntr-un +traniu viitor econo!ic "i +ocial. @rin ur!are& +alut& 9o!ple#ora!a. Iar dac$ +un$ ca nu!ele unui parc te!atic e+te pentru c$ ,iua de !*ine va (i plin$ de e!o ii& +urpri,e "i& pentru cei care au cre+cut la !i3locul +ecolului al 44-lea& un +enti!ent clar de nerealitate.

)A#IT L.L 34 ) 0#LE: "A0A

prezent ve$em tot mai multe ec&ipe* mai multe li,i* mai multe re,uli i mult mai multe relaii multifaetate %ntre ec&ipe i li,i( %n plus* lumea sportului se intersecteaz cu o sume$enie $e $omenii* $e la le,islaia me$icamentelor* televiziune* politic* sin$icate i conflictul %ntre seKe p+n la planificarea urban i c&estiunile le,ate $e proprietatea intelectual( #e $e alt parte* sportul* ca afacere* este le,at tot mai str+ns $e alte in$ustrii* noi te&nolo,ii i cate,orii $e public* form+n$ o reea mult mai compleK $e relaii %n continu sc&imbare( .niversitatea $in &io anun c absolvenii ei lucreaz acum %n campionatul $e atletism al cole,iilor* %n $omeniul sportului profesionist* la firme ce or,anizeaz %ntruniri publice sau turnee sportive* or,anizaii sportive corporative* %n presa sportiv i in$ustria $e $ivertisment("1 .eparta!entul de in-inerie al univer+it$ ii +ud-a(ricane din 9ape 6oMn o(er$ +tudii
pe te!a 0te+t$rii re,i+ten ei cro+elor de cric/et& trac iunii ro ilor de 'iciclet$& aerodina!icii cauciucurilor de la 'icicletele de teren P...Q "i tran+(erului de c$ldur$ la c$"tile de cicli+!.2 2 0 co!panie de +o(tMare )"i (ace recla!$ +pun*nd c$ 0aten ia +porit$ pe care o atra- !arile eveni!ente +portive deter!in$ pro'le!e co!ple#e de or-ani,are a ti!pului2 pe care pro-ra!ele ei per+onali,ate le pot re,olva. 3

remarcat oare cineva c+t $e complicat a $evenit sportulF $inioar* sporturile $e recreare i c&iar cele profesioniste constituiau o parte relativ simpl a economiei mo$erne* %n

)u c+t sunt mai mari $iversitatea i numrul componentelor care interacio'neaz %n orice sistem* i cu c+t sunt mai rapi$e sc&imbrile* cu at+t este mai mare compleKitatea( 1i aceasta nu este $oar o c&estiune $e fotbal i patinaI( !iecare $intre cele trei mari sisteme $e avuie $in istorie ' a,rar* in$ustrial i bazat pe cunoatere ' are un alt nivel de co!ple#itate. )n pre,ent e(ectu$! un +alt
a+toric +pre un -rad +uperior de co!ple#itate econo!ic$ "i +ocial$. Iar el a(ectea,$ totul& de la a(aceri la politic$ "i de la cre"terea copiilor la cu!p$r$turi. 9entrele co!erciale +unt pline cu tot !ai !ulte !odele de teni"i +clipitori& 2a,,a are toppin--uri tot !ai e#otice. 5pa )!'uteliat$ +e -$+e"te cu o +u!edenie U3e aro!e. 9o!paniile (ar!aceutice +e orientea,$

+pre !edica!entele per+ona-Xate pentru (iecare pacient. ( .eloc +urprin,$tor& a+pectele vie ii cotidiene de a+t$,i par !ai co!ple#e "i !ai anterdependente& de
la ale-erea unui tele(on !o'il& a unei c$r i de credit +au a unui

furnizor mterneti #+n la mo$ul %n care copiii notri %i ale, prietenii( #entru tineri aleUerea ,rupul %n poart*
muz uniu

aparat $i,ital portabil afecteaz Iocurile la care particip si


o a+cult$& cine e+te 0)n$untru2 "i cine e+te 0a(ar$2. interdependen $ e+te cea care (ace via a at*t

*care se

UqUBeV' La r+n$ul lui* ,rupul social afecteaz &ainele pe car e le


care

ica #e
1

@otrivi lui Bo+ep/ ?p+tein& autorul unei c$r i de+pre +no'i+!& c/iar "i criteriile pe cS) e Fe a@uca +no'ii au devenit !ai co!plicate. 5cea+t$ co!'ina ie de di-ver+itate de co!ple#$.4
)E 1TIE2 <ILLDATE;

.n m8Uv

es e

O csur#msul $e compleKitate" care le este impus consumatorilor


8 r

atunci c+fiU companiile %n,&esuie prea multe funcii la un sin,ur pro$us %n sperana $e z"I XarU #XaU n eminiscen a epocii comerului %n mas( "ezultatul este reprezentat $e telefoanele celulare cu care poi s+ asculi muzic s faUi foto,rafii* s te uii la %nre,istrri vi$eo* s te Ioci* s'i urmreti %nt+lnirile s Icfentifici i]cm
un

$e te afli* s memorezi mesaIe i ' $ac

ai noroc ' s $ai siXs pi'g=9F8 apeluri( ;au un VolLsSa,en #assat care se lau$ cu =78 $e caracteristici n]ii printre care un compartiment pentru mnui cu sistem $e rcire %n care potf #astra
8

porie $e sus&i la temperatura cuvenit(E


ma mnc

Dar cu c+t este mai multifunctionai un pro$us* cu at+t funciile lui sunt mai $eparte $e nivelul optim* cu at+t esff vreme ce puini clieni %i $oresc toU e O costisitor i mai ,reu $e folosit( De iile sau au nevoie $e ele* noi* ceilali*

suntem victimele acestui surplus de co!ple#itate.


9o!pleXiurtea de la nivelul per+onal e+te a!pli(icat$ e#traordinar la nivelul a(acerilor (inaO 1X012F
econo! e

i i "i +ociet$ ii. )n 5!erica& Bill Kate+& care ar tre'ui +$ (ie avi,at v or.e"te de+pre o 0co!ple#itate )n

cre"tere a+trono!ic$.26 )n Ker!ania 9o!it$111F 1ederal de Suprave-/ere 1inanciar$ +e re(er$ la 0co!ple#itatea cre+c*nd$ O activit$ ii 'ancare.27

La <asciX in Elveia* puternica <anc pentru "e,lemente Internaionale* care stabilete re3@ pentru '$ncile din toat$ lu!ea "i le +pune c*t capital tre'uie +$ p$+tre,e F a )nde!*n$&
a ela'orat un nou +et de propuneri de re-le!ent$ri denu!it Ba+d N- 5ce+te re-uli pot ,-udui din te!elii cele !ai !ari '$nci ale lu!ii& iar -uvernel e de pretutindeni +e lupt$ pe !ar-inea lor. ?le +unt )n+$ at*t de co!ple#e +i )ncercate& )nc*t& potrivit con+ultantului 'ancar ?!!anuel @it+ili+ de la Ec;in+e8 l 9o-F Jni!eni nu )n ele-e 100W Ba+el II +au i!plica iile +ale.28
fel

con(erin a Na iunilor <nite pentru 9o!er "i .e,voltare a+a!'lea,$ o +erie de in+tru!ente
de

(inanciare "i de a(aceri (olo+ite )n inve+ti iile +tr$ine directe +i )n tran,ac X dintre corpora iile !ultina ionale. 9onceput pentru a (i 0con+ultat cu u+urin 32 volu!e.9 utili,atori& co!pendiul avea& )n edi ia din 2005& doar 14

<ine ati UenU

b)ompleKorama" ' noua realitate de ,i cu ,i.

9o!puterele ar tre'ui +$ ne a3ute +$ (ace! (a $ co!ple#it$ ii& )n+$ +o(tMare-ul& dup$ cu! + e a(ir!$ )n Techno'o!: Keview de la EI6& 0a dep$"it capacitatea noa+tr$ de aO )n ele-e- ?+te aproape i!po+i'il +$ pricepi ce +e petrece P...Q ori de

in

8?9L .$Q c

Uate ori un pro,ram are mai mult $e o sut $e linii* iar softul pentru $esLtop'ur are %n prezent milioane $e linii(" 10 <'icuul GindoM+ produ+ de Eicro+o(t con tine
cinci,eci de !ilioane de linii de cod& iar Ni+ta are )nc$ "i !ai !ulte. 11 In opi nia lui :on S. :o++ de la @arteneriatul Na ional pentru @rotec ia In(or!a ilor co!ple#itatea +i+te!elor I6 )n+ele a 0dep$"it cu !ult capacitatea noa+tr$ de a le prote3a2& devenind 0ina!icul nu!$rul unu al +ecurit$ ii.2 12

Asistm la creterea compleKitii %n toate aspectele afacerilor* $e la or,a nizarea timpului i marLetin, la calculul impozitelor( 0ai ales al impozitelor( Institutul )ato $in 4as&in,ton arat ca )n Statele <nite codul (i+cal +-a +c/i! 'at de
"apte !ii de ori& nici !ai !ult& nici !ai pu in& )n ulti!ele dou$ decenii& ne ce+it*nd o +porire cu 74W a nu!$rului de pa-ini nece+are pentru tip$rire. 9orn ple#itatea +i+te!ului )i co+t$ pe a!ericani apro#i!ativ 6 !iliarde de ore pe an )r care co!pletea,$ (or!ulare& )ncearc$ +$ )n elea-$ re-ulile "i adun$ "i +toc/ea,$ docu!entele le-ate de tran,ac ii.13

Apoi eKist pl+n,erea* reluat $e B-0 5oda=. c$ rata econo!i+irii )n Statele <nite&
dintotdeauna +c$,ut$& e+te a(ectat$ +upli!entar de co!ple#itate. )ntruc*l e#i+t$ "apte tipuri di(erite de planuri individuale de pen+ie "i !ulte alte +i+te!e o(erite de an-a3atori& (iecare cu propriile re-uli "i con+tr*n-eri& 0conceptul eco no!i+irii& odinioar$ +i!plu& a devenit un /$ i" de ne)n ele+ care poate (i de+c*lcii nu!ai de ni"te conta'ili pl$ti i (oarte 'ine.2X .e alt(el& e#act a"a cu! ne-a! a"tepta& Biroul a!erican de Stati+tic$ a Euncii raportea,$ o !ultiplicare rapid$ a locurilor de !unc$ pentru conta'ili. 15 C (ir!a de inter!ediere arat$ c$ cererea re(lect$ 0co!ple#itatea din ce )n ce !ai !are a tran,ac iilor corporative "i a!pli(icarea !ecani+!elor -uverna!entale.216

alt eKpresie a creterii spectaculoase a compleKitii este sporirea numrului $e subspecialiti i sub'subspecialiti %n multe $omenii( In urm cu Iumtate $e secol* %nainte $e %nceperea trecerii la economia bazat pe cunoatere* profesiunea me$ical era %mprit %n zece specializri(

%n prezent eKist peste 220 de cate-orii de pro(e+ioni"ti )n +ectorul +$n$t$ ii& declar$ dr. .avid E.
AaMrence de la re eaua !edical$ ;ai+er @er!anente. )n deceniul opt tre'uiau +$ participe anual la apro#i!ativ o +ut$ de te+te clinice de cercetare& e(ectuate controlat "i de o !anier$ aleatorie. 5+t$,i& ci(ra anual$ e+te de ,ece !ii.17

=7(78B @:CBA?E? %n afara ;tatelor .nite constatm c se $esfoar un proces mai lent* $ar asemntor $e cretere a compleKitii( A,enia .niunii Europene pentru cercetare i $ezvoltare vorbete $espre compleKitatea cresc+n$ a tuturor societilor noastre"* a$u,+n$ c abilitatea companiilor $e a ,estiona aceast compleKitate va fi un factor $eterminant pentru capacitatea $e inovare a Europei $e m+ine("18 .n oficial $e la <iroul pentru "efor!e @u'lice& +u'ordonat pre!ierului 'ritanic& a(ir!$ c$
0pro'le!e per+onale +i +ociale tot !ai co!ple#e +unt +upu+e +tatului +pre re,olvare2 "i c$ 0o'iectivele na ionale de )!'un$t$ ire a educa iei& +$n$t$ ii %i altor +ervicii pot (i )ndeplinite nu!ai dac$ accept$! acea+t$ co!ple#itate.219

%n acest timp* Qarola Qampf $e la universitatea $in 0ainz* Dermania* $escrie compleKitatea cresc+n$ a %nvm+ntului superior( ;pecialistul se refer la numrul tot mai mare al nivelurilor $in sistem"* ,enurile $iversificate $e actori corporativi" aflai %n le,tur cu universitile* importana %n ascensiune a -D'urilor i actorilor interme$iari"* numrul cresc+n$ al $omeniilor $e politici publice preocupate $e e$ucaia superioar" i %nmulirea mo$urilor $e coor$onare.220 )ompleKitatea sporit a universitilor* fie ele europene sau $in alt parte* nu este nimic pe l+n, ameitoarea compleKitate a sistemelor $e sntate $epen$ente $e specializrile me$icale* testele i formele $e tratament me$ical* ec&ipamentele* pro,ramele* re,lementrile ,uvernamentale* sistemele financiare i $e contabilitate ' toate acestea suferin$ o $iversificare eKtrem $e rapi$ i interacion+n$ permanent la viteze %nalte( Acestea sunt $oar c+teva eKemple( ;+ le suprapunem %ns peste compleKitatea ce caracterizeaz* la nivel local* naional i acum ,lobal* re,lementrile $e me$iu* financiare i comerciale* controalele epi$emiolo,ice* constr+n,erile antite'roriste* ne,ocierile pe tema apei i a altor resurse i o list nesf+rit $e alte funcii* procese i le,i interconectate( Deasupra s aezm compleKitatea intro$us $e zecile $e mii $e cer propriile noi compleKiti( Acum un $eceniu* .niunea Asociaiilor Internaionale* cu se$iul la <ruKelles* a publicat )nciclopedia pro,lemelor mondiale i a poten&ialului uman. %n $oua volume( Ambiiosul ei compen$iu %nira nu mai puin $e =7(78B -D'uri care propun sau

probleme mon$iale"* fiecare fiin$ pus %n le,tur cu altele care* %n raport cu ea* sunt mai ,enerale* mai particulare* %nru$ite* cu rol $e a,ravare* a,ravate* cu rol $e atenuare sau atenuate(" In$eKul avea EB(G7E intrri* cu o biblio,rafie numr+n$ C(9E8 titluri(7= %i a+ta +e )nt*!pla atunci.
Sunte! pe cale +$ dep$"i! relativa +i!plitate a epocii indu+triale care punea accentul pe uni(or!itate& +tandardi,are "i !a+i(icare de tipul 0o !$+ur$ pentru toate2. Iar Statele <nite nu -enerea,$ +in-ure acea+t$ co!ple#itate. K*ndi i-v* la co!ple#it$ ile 'i,antine i!pu+e de <? )n )ncercarea de a 0ar!oni,a2 totul& de la educa ie p*n$ la 'r*n,$. Nu!ai co!puterele le pot ur!$ri. 9eea ce vede!& a"adar& +unt tran+(or!$ri +u(erite de principiile (unda!entale care creea,$ +i+te!ul avu iei revolu ionare "i !odul de via $ a(erent& a!'ele 'a-,*ndu-+e pe niveluri ($r$ precedent de co!ple#itate econo!ic$ "i +ocial$. 9onver-en a acceler$rii& de+incroni,$rii "i -lo'ali,$rii& +i!ultan cu un t+unar! de cuno"tin e noi& cople"e+c in+titu iile noa+tre ru-inite "i ne apropie tot !ai !ult de i!plo,ie. .in (ericire& e#i+t$ o cale de +c$pare.

; L./IA ;E#.LVEDA

este paralel pe mu mile* <ulevar$ul ;epulve$a( #e ;epulve$a se afl ceea ce este* cu si,uran* una $intre cele mai neob nuite %ntreprin$eri $in lume2 o spltorie $e maini( .nicitatea ei nu este $at i pompele $e benzin i mainile pe care le vezi c+n$ parc&ezi %n fa* ci $e si priza care te ateapt c+n$ intri s plteti* cci locul %n care ptrunzi este* prot bil* sin,ura combinaie %ntre o spltorie $e maini i o librrie $e pe mapamon$ Aa cum vom ve$ea* spiritul care a $us la aceast IuKtapunere stranie va fi n cesar pentru a $epi ' sau* mai bine* pentru a %mpie$ica ' prbuirea sistemic a instituiilor pe care ne bazm zi $e zi( T ATE !E0EILE A0E"I)A-E De la %ntemeierea sa* la %nceputul secolului al ::'lea* p+n %n anii XG8* Ameria Telep&one an$ Tele,rap& a aIuns cea mai mare companie $in lume( 7
5+t$,i e+ -reu +$ aprecie! c*t de do!inant$ a (o+t pre,en a in+titu ional$ a 56]6 )n via a!erican$ pentru cea !ai !are parte a veacului. 0Ea Bell2& cu! era cuno+cut$& p$trun+e+e )n toate co!unit$ ile. 6ele(onul ! -ru cu di+c +e -$+ea )n practic toate -o+pod$riile a!ericane. 5vea o in(luen $ po tic$ enor!$& nu doar la Ga+/in-ton& ci "i )n co!unit$ ile din )ntrea-a ar$. Aa'i ratoarele Bell& )!podo'ite cu pre!ii No'el& erau con+iderate drept cea !ai !ar or-ani,a ie de cercetare "i de,voltare indu+trial$ de pe -lo'. 3

os An,eles este vestit pentru autostrzile sale* cea cu numrul C8E fii2 bine cunoscut pentru traficul bar la bar* at+t $e a,lomerat %nc+t mare parte $in el se revars pe oseaua care'i

In $eceniul opt* ATkT avea aproape un milion $e an,aIai( %n acea epoc telefoanelor analo,ice* un procent impresionant $intre acetia era reprezentat $ femei* activ+n$ ca operatoare* tot mai numeroase %n fiecare an( ,lum care

ci cula %n interiorul companiei afirma c* $ac aceast ten$in se meninea* toat femeile americane aveau s $evin operatoare $e telefonie( Dezmembrat $e .nc&iul ;am %n =AGC* ATkT s'a restr+ns* rm+n+n$ $oa amintirea zilelor $e ,lorie(C La miIlocul anului 788E* rmiele companiei au fos ac&iziionate $e ;<) )ommunications( E Dac asta i se poate %nt+mpla unei firm ca ATkT* i se poate %nt+mpla* si %nc mult mai rapi$* c&iar si celei mai soli$e ir stituii( T"A-;! "0A"E DE !A/ADN Dei instituiile $in Europa* Japonia i alte economii sunt i ele z,u$uite $e sc&imbrile pe care le sufer principiile lor ultrafun$amentale* %n ;tatele .nite 'tocmai pentru c aceast ar a pro,resat mai mult $ec+t celelalte $incolo $e epoca in$ustrial ' nevoia de tran+(or!$ri dra+tice e+te cea !ai pre+ant$. @rin ur!are&
nic$ieri nu +e vor'e"te !ai !ult "i !ai )n necuno"tin $ de cau,$ de+pre ele. S$ lu$!& de pild$& educa ia. 6o i pre"edin ii a!ericani din ulti!a vre!e au dorit +$ (ie cuno+cu i drept 0pre"edintele educa iei26& iar Keor-e G. Bu+/ nu (ace e#cep ie.7

)on$iia esenial pentru orice %mbuntire real a %nvm+ntului $in ;tatele .nite este recunoaterea sc&imbrilor pe care le necesit o economie bazat pe pro$ucerea i $istribuirea $e cunoatere( E$ucaia %nseamn mai mult $ec+t pre,tirea ocupaional* %ns ea %i %neal pe elevi i stu$eni $ac %ncearc s'i pre,teasc pentru sluIbe care nu vor eKista( )u toate acestea* colile $e pro$ucie %n mas ' $efazate fa $e economia real ' pun )n continuare
accentul pe )nv$ area pe de ro+t& repetitiv$& )n +tilul !uncii )n (a'ric$. @lanul lui Bu+/& pre+upu+ radical& )n loc +$ in+i+te a+upra curio,it$ ii& -*ndirii& creativit$ ii& individualit$ ii "i +piritului )ntreprin,$tor - tr$+$turi nece+are )n econo!iile 'a,ate pe cunoa"tere - i!pune !ai !ult$ rutin$& te+tarea +tandardi,at$ a elevilor& pro(e+orilor "i "colilor - in+tru!ente !enite +$ +porea+c$ e(icien a unor in+titu ii peri!ate.8

.n eKemplu la fel $e frapant pentru ceea ce am putea numi transformare $e faa$" poate fi ,sit %n reacia birocratic a 4as&in,tonului la atentatele $in 11 +epte!'rie: crearea unui .eparta!ent al Securit$ ii Interne. 5ce+t or-ani+! de
nivel !ini+terial& cu un 'u-et enor!& a uni(icat 22 de 'irocra ii pira!idale ce e#i+tau de3a )ntr-o +in-ur$ !e-apira!id$.9

#e scurt* 4as&in,tonul a fcut ce tie mai bine2 s construiasc birocraii $e tip in$ustrial( Instituia rezultant este masiv* vertical i ierar&izat* cu nenumrate uniti aflate %n competiie* i urmeaz a se conecta la zeci $e mii $e birocraii municipale i statale mai mici( r,anizaiile teroriste* %n sc&imb* sunt concepute pentru a ocoli birocraiile( Alctuite $in celule mici* prinse %ntr'o reea laK* cu membri care nu cunosc $ec+t unul sau $oi $intre omolo,ii lor* cele mai multe pot lua &otr+ri rapi$ i sunt pre,tite s loveasc* s fu, i s $ispar ' +au +$ +e arunce

)n aer. )n co!para ie cu .eparta!entul Securit$ ii Interne& 5l faeda e+te plat$ ca o cl$tit$& iar !e!'rii ei nu apar in nici unui +indicat al (unc ionarilor pu'lici. 6ran+(or!area de (a ad$ nu e+te +peci(ic$ 5!ericii. ? lar- r$+p*ndit$ )n ?uropa& unde co!paniile "i in+titu iile pu'lice de la nivel na ional +unt (or ate +a +e +upun$ con+tr*n-erilor tot !ai !ulte "i !ai dure i!pu+e de <niunea ?uropeana )n+$"i& un e#e!plu tipic de or-ani,a ie 'irocratic$ din epoca indu+trial$.

0.TA"EA ;)A.-EL " .n caz i mai elocvent $e transformare $e faa$* $e $ata aceasta la nivel , bal* poate fi ,sit pe culoarele r,anizaiei -aiunilor .nite( )onfrunt+n$u'se cu o criz ,rav a instituiei* secretarul ,eneral Qofi AnnM a anunat* %n 2003& 0nevoia ur-ent$2 de a re+tructura 9on+iliul de Securitate a: (el )nc*t +$
re(lecte noile 0realit$ i -eopolitice2 ale +ecolului 44I. 10

)onsiliul $e ;ecuritate $e astzi este o ima,ine a $istribuiei puterii $e acu Iumtate $e secol* c+n$ ;tatele .nite* 0area <ritanie* "usia* !rana* )&ina aliaii lor au stopat tentativa Dermaniei naziste i a Japoniei $e a cuceri %mpreui lumea( !iecare $intre %nvin,tori a fost rspltit cu un loc permanent %n )onsili $e ;ecuritate i cu $reptul $e a se opune* prin veto* la orice aciune propus i )onsiliu(11 De atunci* unii $intre cei cinci i'au pier$ut puterea* pe c+n$ unele ri pr cum Japonia* In$ia* <razilia i Dermania au c+ti,at importan economic i c plomatic pe plan ,lobal* %ns nu au primit locuri permanente i $reptul $e ve& Annan vrea s rezolve aceast problem* $ar salvarea Influena r,anizaiei -aiunile .nite va necesita mai mult $ec+t re%mprirea locurilor %ntre statele'naiune( -. %n lumea contemporan se risipete $eoarece* ca ,rup* naii nile i[sau statele %i pier$ ele %nsele puterea( Aa cum vom ve$ea %n scurt tim iniiativa este preluat $e alte fore2 corporaiile ,lobale* pieele valutare i $e obl ,aiuni* reli,iile mon$iale renscute* zecile $e mii $e -D'uri* unitile re,ional sub' i supranaionale( Toate acestea ero$eaz $ominaia statelor i naiunilor ir $ivi$uale( )olectiv* %ntr'o msur %nc i mai mare* ele $ilueaz puterea -.( r,anizaia -aiunilor .nite $orete cu a$evrat s reflecte Aa$ar* $ac

noii realiti ale secolului ::I* trebuie s ia sub pulpana sa aceti noi actori ,lobali oferin$u'le i lor* nu $oar naiunilor i[sau statelor* putere $e vot( In aceste eKemple foarte $iferite* implic+n$ instituii foarte $iferite* vom con stata aceeai subestimare a caracterului revoluionar al sistemului avuiei bazati pe cunoatere* aceeai i,noran %n privina principiilor fun$amentale i aceea speran $isperat c transformrile $e faa$ pot fi salvatoare( A#A"ATE ! T 1I # LI/I1TI

Transformarea real a unei corporaii* coli sau oricrei alte instituii implica sc&imbri semnificative %n ceea ce privete funciunile principale* te&nolo,ia* structura financiar* cultura* personalul i or,anizarea( .n eKemplu bun este strate,ia prin care I<0 s'a transfor !at dintr-o corporale
care avea ca principal o'iect de activitate (a'ricarea de 0lucruri2 )ntr-una a c$rei @rioritate a devenit v*n,area de +ervicii. Neniturile din +ervicii au atin+ 46 !iliarde de dolari )n 2004 - 48W din veniturile totale ale IBE&12 iar departa!entul de +ervicii& cu 175.000 de an-a3a i& e+te acu! cea !ai !are co!ponent$ a (ir!ei. 13

1i la Qo$aL* $ecizia mult am+nata $e a intra pe piaa aparatelor foto $i,itale stat la baza transformrii( 14 6i!p de aproape un +ecol& una dintre principalei (unc ii ale
co!paniei era (a'ricarea& developarea "i i!pri!area (il!ului cu /alo- nur$ de ar-int - proce+ eli!inat )n !are !$+ur$ de (oto-ra(ia di-ital$. )n 2 a3un+e+e de3a +$ do!ine ace+t nou do!eniu. 15

Transformarea real este posibil i %n sectorul public* fapt $emonstrat $ 4illiam J( <ratton %n =AAC* c+n$ a preluat coman$a poliiei $in -eS 3orL* =9= B?(888 $e an,aIai(=? El a $eclarat c menirea instituiei nu mai era $oar s prin= infractorii* ci s se concentreze asupra viitorului i s previn comiterea $e fraciuni( #+n la sosirea lui <ratton* -3#D >-eS 3orL #olice Department* Depa mentul $e #oliie $in -eS 3orL@ %i msura performanele %n raport cu alte $ep' tamente $e poliie pe baza $atelor !<I* furnizate numai o $at la ase luni( <ratto i'a obli,at pe cpitanii reticeni* copleii $e munc i uneori ostili s alctuias rapoarte sptm+nale pentru noua sa baz $e $ate* ) 0#;TAT* care in$ica tiM rile $e infraciuni ce se %nmuleau sau sc$eau %n $istrictele respective(=G Apoi = cerut ' o $at pe sptm+n ' s eKplice cum abor$au aceast situaie( !ee$bacL mai bun i mai rapi$ $in teren a %mbuntit %n scurt timp performanele( )ea mai comentat inovaie a fost implementarea politicii ,eamului spar conform creia poliitii aveau or$in s acioneze ferm c&iar i %n cazul unor $ licte minore precum spar,erea ,eamurilor* pictarea $e ,raffiti sau $eranIarea o rilor prin splarea parbrizelor i apoi cererea $e bani( =A E$+urile luate )!pot ace+tor
delicte le-ate de 0calitatea vie ii2 au de+cura3at co!iterea unor in(rac i2 !ai -rave "i le-au de!on+trat cet$ enilor c$ poli ia era pu+$ pe trea'$. @e plan or-ani,a ional& Bratton a de+centrali,at puterea& tran+(er*nd-o +` lor locale& iar din punct de vedere cultural a ridicat !oralul poli i"tilor ac ion*n cura3o+ )!potriva corup iei "i (olo+ind cuvinte dure la adre+a in(ractiona7t*tii. con(erit +u'ordona ilor +$i re+pect de +ine "i convin-erea c$ el va lupta cu liticienii "i opinia pu'lic$ )n nu!ele lor. 9u inova ii la toate ace+te niveluri& Bratton a )!'un$t$ it net activitatea Q 9/iar +i acu!& +tati+ticile re(eritoare la cri!inalitate tre'uie citite cu !are p2 cau ieS 20 cu toate ace+tea& lui Bratton i +e atri'uie reducerea o!uciderilor cu 44 "i a 0in(rac iunilor -rave2 cu 25W )n cele 27 de luni ale !andatului +$u.21 .up$ ce a tran+(or!at ace+t departa!ent& el )ncearc$ +$ (ac$ acela"i lucru pentru politiO din Ao+ 5n-ele+. 22

)"EA"EA DE - I I-;TIT./II

I<0* Qo$aL i -3#D sunt* toate* or,anizaii mari i vec&i* %ns prevenirea i ploziei care ne p+n$ete necesit mai mult $ec+t transformarea instituiilor eKistente( Este nevoie i s se creeze noi tipuri $e companii* or,anizaii i instituiic mari i mici* la toate nivelurile societii( %n acest scop trebuie s+ avem inventatori sociali pre,tii s fac fa resurselor ina$ecvate* rivalitii* suspiciuniic cinismului i prostiei pure( ric+t $e $escuraIant ar suna* afirmaia aceasta ne aIuta s ne amintim c nic una $intre instituiile familiare $e astzi ' nici I<0* nici Qo$aL* nici r,anizaiM -aiunilor .nite* nici !on$ul 0onetar Internaional* nici poliia sau oficiile po tale ' nu a c$,ut din cer -ata de,voltat$.
6oate in+titu iile noa+tre& de la '$ncile centrale la cele de +*n-e& de la (a'ric la -arni,oanele de po!pieri& de la !u,eele de art$ la aeroporturi& au (o+t con cepute ini ial de inovatorii !ediului de a(aceri "i de inventatorii +ociali care +-ai con(runtat cu o re,i+ten $ !ult !ai apri-$ la +c/i!'are dec*t +e !ani(e+t$ )n eco no!iile avan+ate din pre,ent. Iar !ulte dintre inova iile lor& )n a(aceri "i )n +ocie rate& au (o+t cel pu in la (el de i!portante ca acelea te/nolo-ice. 9unoa"te! nu!ele !ultora dintre !arii inovatori din do!eniul te/nolo-iei -Saver8 "i NeMco!en "i !otorul cu a'uri& G/itne8 "i !a"ina de e-renat 'u! 'acul& ?di+on "i ilu!inatul electric& Eor+e "i tele-ra(ul& .a-uerre "i (oto-ra(ia Earconi "i radioul& Bell "i tele(onul. %i& pe 'un$ dreptate& -lori(ic$! enor!ele lor contri'u ii.23

Din pcate* puini oameni %n afar $e specialiti i istorici* $ac o fac i acetia* pot rosti numele inventatorului social care a lansat conceptul $e corporaie cu rspun$ere limitat sau al persoanei care ='a %nscris %n Le+eB+c*aAt mit ,e+c*ran2tei ;aAtun!. le,ea ,erman $in =GA7 care ='a prevzut pentru prima $at(7C )"i poate i!a-ina cineva cu! ar ar$ta econo!ia "i +i+te!ul (inanciar !ondial de
a+t$,i dac$ nu ar e#i+ta r$+punderea li!itat$ a inve+titorilorD 5 (o+t acea+ta o reali,are !ai pu in i!portant$ dec*t tele-ra(ul& +$ ,ice!D Nu !ul i dintre inve+titorii de a,i ar con+trui o ca+$& un 'loc& o cl$dire de a(aceri& un centru co!ercial& un cine!ato-ra( +au o (a'ric$ ($r$ +$ cu!pere o a+i-urare contra incendiilor. .ar care a (o+t inovatorul de la 9o!pania de 5+i-ur$ri @/oeni# care& pe la 1790&1-a an-a3at pe carto-ra(ul :ic/ard LorMood +$ alc$tuia+c$ pri!a /art$ a Aondrei conceput$ pentru a a3uta (ir!a +$ evalue,e propriet$ ile "i +$ o(ere a+i-ur$ri contra incendiilorD25

)ine a avut at+ta ima,inaie i curaI %nc+t s+ %ntemeieze primul fon$ mutual* #rima orc&estr simfonic* primul club automobilistic i at+tea alte companii i instituii a cror eKisten este consi$erat fireasc %n prezentF 1i un$e este pre'rniul -obel pentru inveniile socialeF Dac o fraciune infim $in sumele c&eltuite pentru cercetare i inovaie tiinific i te&nolo,ic ar fi repartizat unor laboratoare care s elaboreze i s testeze noi structuri or,anizaionale i instituionale* am putea avea o ,am mult mai
lar

, $e opiuni cu care s ne %nt+mpinm implozia ce ne ateapt(

I- VA/II )A"E -A;) I- VA/II 0u&amma$ 3unus a trebuit s'i lase ima,inaia s zboare pentru a crea o anc ce $ bani cu %mprumut unora $intre cei mai sraci oameni $in lume ' %n'e#rinztori rurali care au nevoie $e treizeci sau cincizeci $e $olari pentru a porni
8

n(ic$ a(acere. B$ncile conven ionale nu-"i per!iteau +$ o(ere )!pru!uturi at*t

de in+i-ni(iante& iar de'itorii nu aveau -aran ii "i nu lua+er$ anterior alte credite& a+t(el c$ nu-"i puteau dovedi 'onitatea.26

%n 1976& gunu+& un econo!i+t din Ban-lade+/& a creat 'anca Kra!een. )n loc +$ +olicite -aran ii& lea cerut clien ilor +$ -$+ea+c$ un -rup de !e!'ri ai co!unit$ ii care +* -arante,e re+tituirea )!pru!utului. Krupul avea un intere+ colectiv )n +ucce+ul !icii a(aceri de!arate de de'itor "i putea +$ e#ercite o pre+iune +ocial$ ori +$ dea o !*n$ de a3utor dac$ ace+ta r$!*nea )n ur!$ cu pl$ ile. Aa r*ndul lor& dac$ )!pru!utul era re+tituit& co!ponen ii -rupului puteau cere noi credite. 27

#+n %n 2005& Kra!een d$du+e )!pru!uturi unui nu!$r de 4&3 !ilioane de oa!eni& )n +u!e !ici
totali,*nd 4&7 !iliarde de dolari. 5proape to i de'itorii erau (e!ei& care +-au dovedit !ai capa'ile de a reu"i )n a(aceri "i& de a+e!enea& +-au ac/itat !ai 'ine de +arcina re+tituirii datoriei. 28 Kra!een a ini iat opera iuni +i!ilare )n cel pu in 34 de $ri "i a )nte!eiat o (unda ie care +$ a3ute CNK-urile "i alte or-ani+!e +*-i reproduc$ !odelul.29

%n prezent* microfinanarea este o in$ustrie ,lobal $e $imensiuni apreciabile( Dou $intre cauzele succesului ei sunt $ob+nzile la %mprumuturi ' foarte ri$icate $up stan$ar$ele americane sau europene ' i remarcabila rat a restituirilor* $e AGe* pe care o proclam(B8 .e (apt& Kra!een )nt*!pin$ di(icult$ i la
recuperarea 'anilor& )n+$ Nanc8 Barr8& pre"edinta or-ani,a iei Go!enF+ Gorld Ban7in-& +pune c$ 0ace"ti de'itori pre,int$ ri+curi !ai !ici dec*t .onald 6ru!p "i cei de +oiul lui.2 <n a+pect )nc$ "i !ai intere+ant al ace+tei inven ii +ociale e+te i!pactul tran+(or!ator pe care-1 are a+upra altor in+titu ii. In pri!ul r*nd& Kra!een a avut !ul i i!itatori pentru !odelul lan+at )n Ban-lade+/. @otrivit celor de la The &a'' Street 7ourna', )n 2001& 0proprietarii de !a-a,ine care 3ucau c$r i )n +atul Ba-il Ba,ar puteau cita din !e!orie condi iile o(erite de "apte (ir!e concurente +peciali,ate )n !icrocredite.2 31

Deoarece profiturile companiei Drameen sunt neobinuit $e soli$e* 79 de


CNK-uri care lucrea,$ )n $rile +$race "i-au creat '$nci de !icro(inan are proprii& cu +copul de a +tr*n-e (onduri pentru activit$ ile lor carita'ile. Aa r*ndul ei& r$+p*ndirea !icro(inan $rii a deter!inat )n(iin area Eicro:ate& o a-en ie de ratinpentru '$ncile a#ate pe !icro(inan are. 9on(or! (ondatorului +$u& .a!ian von Stau((en'er-& tot !ai !ulte '$nci ale CNK-urilor +e vor tran+(or!a )n '$nci conven ionale )n deceniul ur!$tor& pentru c$ a"a )"i vor +pori con+idera'il capacitatea de a da )!pru!uturi "i de a acu!ula depo,ite. Nu !ai pu in de dou$ +ute au parcur+ de3a etapele preli!inare. <nele vor intra )n co!peti ie cu '$ncile conven ionale& ceea ce& )n opinia lui Stau((en'er-& va )ncura3a !arile '$nci -lo'ale de retail "i '$ncile co!erciale locale +$ intre )n a(acerea cu !icrocredite. 32

#e scurt* o nou or,anizaie* Drameen* a avut un impact transformator nu $oar asupra vieilor %ntreprinztorilor sraci pe care i'a aIutat* ci i asupra mo$ului %n care -kurile str+n, bani pentru activitile lor( Ar putea mo$ifica i

sistemul bancar convenional* pe msur ce estompeaz ,raniele $intre lumea profituli si cea a filantropiei( Drameen nu este sin,urul eKemplu $e invenie social cu impact consi$erabi Amazon(com a creat librria fr ma,azin( E<a5 a %nfiinat un birou $e licitaii % care clienii %nii se ocup $e toate proce$urile( Doo,le* 3a&ooV i alte motoar $e cutare prelucreaz 600 de !ilioane de cereri pe ,i& !odi(ic*nd activitate
'i'liotecilor "i (or *nd +c/i!'$ri - poate c/iar o tran+(or!are radical$ - )n 1> ne"a indu+trie editorial$.33

Atac+n$ mo$elul $e asisten social al epocii in$ustriale* australianul Ver Hu,&es afirm acuzator c politicienii %nc pot s ias basma curat promi+n mai multe coli* mai multe spitale* mai multe asistente me$icale i mai muli pc liiti"* $e parc vrsarea unor sume mai mari $e bani %n instituiile respective a vin$eca automat crizele cu care se confrunt( %n acest mo$el* numeroasele a,enii sociale presteaz servicii uniformizat pentru bclieniic $econectai* pasivi i lipsii $e putere(" )a alternativ* Hu,&es vorbete $espre un pro,ram $in 0elbourne intitula #erson to #erson* la care particip familiile copiilor cu $izabiliti( Aceste famil se saturaser $e serviciile stan$ar$izate oferite copiilor lor"* care aveau neve foarte $iferite( !amiliile au convins Departamentul Australian al ;erviciilor ;ociale s acor$i bani %n locul serviciilor* sumele urm+n$ a fi pltite unui coor$onator al spriIinii lui" ales $e ele( Acesta avea s cumpere i s repartizeze o combinaie $e set vicii aleas $e familii >e$ucaie* aIutor la $omiciliu* asisten pe timp $e zi* leci $e muzic etc(@(" Dup cum spune Hu,&es* noua para$i,m %n $omeniul serviciilor sociali transfer centrul ateniei $e la ofert la cererea personalizat(" BC Aceast $ema sificare este* %n sfera serviciilor sociale* ec&ivalentul personalizrii pro$uselor $P pe piaa bunurilor $e consum( I-VE-TA"EA D".#.L.I DE "E!LE)/IE Acestea sunt numai c+teva eKemple $e ima,inaie social i mo$ele transfor matoare( Ele nu sunt importante pentru c toate vor funciona neaprat conforn planificrii* ci tocmai pentru c atest inventivitate social %ntr'o epoc %n care at+ $e multe instituii $in epoca in$ustrial se ,rbesc spre implozie( Li$erii care %ncearc s sc&imbe $in temelii vec&ile instituii se confrunt ci fuz* rezisten %ncp+nat i conflicte( Inovatorii care caut s creeze noi
re

in stituii sau or,anizaii sunt privii cu scepticism( 1i unii* i alii au nevoie $e curaI #ricepere politic* tenacitate* un sim al sincronizrii i ataament fa $e pro lectele lor. 6oc!ai aici e+te nece+ar$ i!a-ina ia +ocial$.

.in (ericire& e#i+t$ in+tru!ente veri(icate care pot a3uta la de+c$tu"area ei <nul dintre ele e+te adunarea +au +c$derea (unc iilor. .e e#e!plu& univer+itatea
er

a ini ial un loc )n care +* li +e predea

+tuden ilor. )n +ecolul al 464-lea& <niver +itatea din Berlin a ad$u-at cercetarea la (unc iile +ale principale "i a devenit un !odel pentru in+titu iile de )nv$ $!*nt +uperior din toat$ lu!ea. :e,ultatul a (o+t un nou tip de in+titu ie nu!it -rup de re(lec ie Tthink te!NV.35

In ultima vreme* un val $e mo$ificare a funciilor a mturat in$ustria american sub forma eKternalizrii i internaliz+rii( transformare corporativ se pro$uce i atunci c+n$ funciile eKistente sunt fie eKtinse consi$erabil* fie re$use( 0o$ificrile importante $e scar pot $etermina i ele transformri calitative( %ntr'o lume %n care ,raniele au $evenit mai poroase* $istincia $intre problemele eKterne i cele interne a $isprut aproape complet( rile ar trebui s aib %n continuare un minister $e EKterneF are toate are %n

universiti separarea net a $isciplinelor aca$emice ar trebui s fie permanentF ;au ar fi mai bine ca $epartamentele centrate pe anumite $iscipline s fie %nlocuite $e ec&ipe temporare* cu teme bine stabilite* care s cuprin$ stu$eni i profesori cu $iverse specialitiF In toate sectoarele societii - privat& pu'lic "i civil - vo! avea !odele co!plet noi de
or-ani,are& co!'ina ii ciudate de re ele )n cadrul 'irocra iilor& 'irocra ii )n cadrul re elelor& or-ani,a ii cu o +tructur$ de tipul ta'lei de "a/& or-ani,a ii de+tul de (le#i'ile )nc*t +$-"i )n3u!$t$ ea+c$ ori +$-"i du'le,e capacitatea pe+te noapte& or-ani,a ii care +upravie uie+c (or!*nd 0coali ii ale voluntarilor2 te!porare pentru a )ndeplini anu!ite +copuri 'ine deter!inate.36

#revenirea

imploziei

instituionale

sistemice

va

necesita

nu

$oar

transformarea marilor corporaii i a $epartamentelor ,uvernamentale* ci i sc&imbri la fiecare nivel al economiei i societii* $e la micile %ntreprin$eri la biserici* sin$icate i -D'uri locale( La o scar mai mic lucrul acesta s'a petrecut $eIa* atunci c+n$ revoluia in$ustrial era %nc recent i avea nevoie $e instituii noi* posta,rare* $e la ma,azine universale i fore $e poliie p+n la bncile centrale i ,rupurile $e reflecie( Inovatorii au aprut %n cele mai neateptate locuri i au creat aceste or,anisme %nt+mpin+n$ o rezisten mult mai mare $ec+t cea manifestat %n societile contemporane* care realizeaz tranziia $e la epoca in$ustrial( Acesta este $omeniul %n care America e* poate* cea mai puternic( Ea are $e proteIat tra$iii mai puin %n$elun,ate( Are $iaspore etnice i culturale care a$uc i$ei $in %ntrea,a lume( )etenii ei au cel mai vi,uros spirit %ntreprinztor $in lume* i nu $oar %n sfera afacerilor( Are %ntreprinztori intelectuali* %ntreprinztori activiti* %ntreprinztori online* %ntreprinztori reli,ioi* %ntreprinztori aca$emici( 1i* spre $eosebire $e

societile care suprim spiritul %ntreprinztor al in$ivi$ului* propov$uiete o evan,&elie a sc&imbrii care %l ri$ic %n slvi( America nu este %ns unica ar cu resurse inovatoare( -icic+n$ %n $ecursul istoriei n'au eKistat mai muli oameni e$ucai &otr+i s provoace sc&imbri( -icic+n$ n'au eKistat at+t $e multe tipuri $iferite $e instituii sau instrumente mai puternice pentru combinarea* simularea* elaborarea i verificarea $e noi mo$ele instituionale( Din fericire* constatm apariia unei noi meta'instituii" ' c+teva laborato aKate pe invenie social i $ezvoltarea spiritului %ntreprinztor ' localizate principal %n sectorul societii civile* care $ebor$eaz $e ener,ie i ima,inaii .nele universiti pre$au acum cursuri $e invenie social( B? .nele func ofer premii mo$este pentru cele mai bune i$ei( BG <iroul American pentru tente aprob brevete $e invenie pentru noi mo$ele $e afaceri( BA .ar nu ar pi e#i+ta cu!va o
nou$ (or!$ de 'revet pentru !odelele +ociale la (el de pline creativitateD Inova ia (ie va *"ni din !intea liderilor dornici +$ tran+(or!e in+titu iile e tente& (ie va e#ploda la nivelul in(erior& pe !$+ur$ ce tot !ai !ulte in+titu ii epoca indu+trial$ +e pr$'u"e+c& iar i!plo,ia +i+te!ic$ +e apropie verti-ino+. ?cono!iile avan+ate +unt pline de !ilioane de inventatori +ociali& inovat per+oane care-"i a+u!$ ri+curi or-ani,a ionale& vi+$tori "i (e!ei "i '$r'a i cu + practic& 'ine educa i& cu acce+ la !ai !ulte cuno"tin e din toate do!eniile& )i !a i cu cele !ai puternice in+tru!ente ale cunoa"terii pe care le-a avut vi dat$ la di+po,i ie +pecia u!an$ "i (erici i +$ invente,e o ,i de !*ine !ai 'un$ +unt pretutindeni )n lu!e& -ata +-o re!odele,e. 9*t de+pre Statele <nite& ele +unt )n !od deo+e'it 'o-ate )n oa!eni inovat !ereu !ai inventivi& dornici +$ te+te,e noi idei "i noi !odele. 9/iar "i +oli Sepulveda - ne'unea+ca& !inunata idee a unei +p$l$torii de !a"ini care o(eri ti!ele 'e+t+eller-uri& c$r i de autoper(ec ionare "i operele lui 9ervante+ "i Kai E*rcue,& .ante& .arMin "i .u Boi+& G/itinan "i Goll+tonecra(t& 5ri+totel "i @lai Eac/iavelli "i :ou++eau& Bo/n Aoc7e "i lucrarea )n+u(le itoare a lui 6/o!a+ @a 2repturi'e omu'ui.

spltorie $e maini* c&iar i cu librrie* nu va sc&imba America* i cu M mai puin lumea( Dar miile* c&iar milioanele $e a$aptri creatoare la pieele* P
tura "i condi iile de cunoa"tere pe cale de in+taurare o vor (ace cu +i-uran $. .ac$ o +p$l$torie auto poate (i +i!ultan li'r$rie& -a!a de op iuni pentru )! dicarea unei i!plo,ii in+titu ionale ar putea (i li!itat$ doar de i!a-ina ia noaH +ocial$. 5 +o+it vre!ea +-o de+c$tu"$!.

H- L ) DE ) -)L.ZIE2 D.#N DE)ADE-TN

aproape o cinci!e din venitul di+poni'il doar pentru a +e /r$ni. )n 2002 era nevoie nu!ai de o ,eci!e.1 )n

up orice stan$ar$e materiale* maIoritatea americanilor $e astzi o $uc mult mai bine $ec+t* s spunem* bunicii lor $in anii
F50& c*nd a luat +tartul 0noua2 econo!ie. @e atunci& (a!ilia a!erican$ !edie )"i c/eltuia

acele vre!uri de !ult apu+e& )!'r$c$!intea )n-/i ea 11W din c/eltuielile per+onale. )n 2003& )n ciuda vor'$riei pe te!a !odei& propor ia +c$,u+e la 6W. 2

Acum o Iumtate $e secol* $oar 55W dintre a!ericani erau proprietarii locuin elor lor. 3
)n pre,ent& ci(ra e+te de 70W& iar ca+ele +unt !ult !ai !ari.4 )n plu+& )n 2000 13W din v*n,$rile i!o'iliare +e re(ereau la ca+e de vacan $. 5 9*t de+pre +$n$tate& )n po(ida tuturor pro'le!elor& +peran a de viat$ a cre+cut de la 68&2 ani )n 1950 la 76&9 ani )n 2000.6

Dar $ac toate aceste lucruri sunt a$evrate ' i un munte $e $ovezi le confirm ' $e ce par americanii s fie at+t $e nefericiiF )&eia rezi$ %n termenul material. care este antonimul intan!i,ilului. Astfel* pe msur ce at+t economia monetar* c+t i omoloa,a ei nemonetar trec $e la munca manual i folosirea muc&ilor la crearea $e avuie pe baz $e cunoatere i intan,ibilitatea aferent acesteia* asistm la o alt sc&imbare istoric2 renaterea valorilor ca preocupare central( "NZ< I.L VAL "IL " Dac am asculta cu atenie ce'i spun unul altuia americanii $e r+n$ $in zilele noastre* am auzi nenumrate lamentri $espre ine,alitatea cresc+n$ a veniturilor* intensificarea traficului i re$ucerea timpului liber* $espre computerele care se bloc&eaz i convorbirile pe mobil care se %ntrerup( Ascultai mai mult* %ns* i va reiei un tipar( Auzim pl+n,eri $espre ineficienta* lcomia* corupia* iresponsabilitatea sau prostia cu care oamenii aceia se %nt+lnesc zi $e zi la coal* la birou* la spital* %n pres* la aeroport* la secia $e poliie i la secia $e votare ' )n aproape toate interac iunile lor cotidiene cu
in+titu iile a!ericane a(late )n pra-ul i!plo,iei. ?!o iile +e a!pli(ic$ atunci c*nd +e aduce vor'a de+pre valori. )n conver+a iile particulare "i )n retorica politic$ deopotriv$& au,i! diatri'e a+ur,itoare de+pre

moartea valorilor familiei"* valorilor morale"* valorilor tra$iionale"* valorilor reli,ioase" i $ispariia eticii personale i corporative( Totui* ceea ce puini par s fi observat este le,tura $irect $intre implozia instituiilor i implozia sistemului $e valori al zilei $e ieri( Valorile iau natere $in surse multiple* $ar %n orice societate instituiile reflect valorile %ntemeietorilor* iar aceia care sluIesc instituia %i Iustific eKistena promov+n$ valorile care mer, %n acest sens( Dac instituiile noastre principale nu pot supravieui %n forma lor actual* nu pot supravieui nici valorile i normele pe care le %ntruc&ipeaz i le promoveaz aceste instituii( Trebuie s ne ateptm la $ispariia unora $intre valorile contemporane i la ivirea altora noi( ricum am $efini virtutea sau viciul* $e ce ar trebui s+ ne ateptm ca un sistem $e familie care acum cuprin$e o mare varietate $e formate s transmit

ori s eKprime acelai set $e valori pe care'= propa,a sistemul familiei nucleare %n vremea c+n$ America era %nc o societate in$ustrialF ;au valorile marilor familii pluri,eneraionale* at+t $e $es %nt+lnite %n societile a,rare prein$ustrialeF De ce ar trebui s ne ateptm ca acele corporaii care nu mai $epin$ $e fora fizic s reflecte valorile mac&o ale companiilor i in$ustriilor care se bazau pe munca manual a an,aIailorF "ic&ar$ TomLins scria %n Financial 5ime+. $oar pe Iumtate ironic2 In zilele noastre* maIoritatea marilor companii $in cci$ent vor s fie iubite( Y(((W Vocabularul afacerilor s'a sc&imbat complet( 1efii care o$inioar erau epoi* $uri* mac&o* $ominatori i %n$rznei trebuie acum s fie $esc&ii* abor$abili* ,riIulii* persuasivi i amabili( ;istemele $e coman$ i control mana,erial* cu ierar&iile lor ri,i$e i re,ulile lor stricte* au lsat loc fleKibilitii* colaborrii i muncii %n ec&ip(" El $escrie acest fenomen ca pe feminizarea" mana,ementului( TomLins eKplic aceast mo$ificare a valorilor prin sc$erea nevoii $e munc fizic i noua importan $ob+n$it $e elementele intan,ibile $e tipul mrcilor( )eea ce v+n$ %n realitate tot mai multe companii* spune el* este setul $e emoii* i$ei i cre$ine pe care %l %n,lobeaz mrcile lor(" ? ;e pot ri$ica obiecii* $ar %n esen are $reptate( Aa cum au* %ns* $reptate i cei care v$ implicaii mai sumbre %n implozia sistemului $e valori( E:T"E0ELE E:T"E0E ; ne ,+n$im la sporturile instituionalizate* $e pil$a( $inioar practicat $e amatori pentru propriul amuzament i apoi or,anizat %n cluburi i li,i* sportul a $evenit $oar %n ultimele $ecenii o instituie cu a$evrat ,lobal* o in$ustrie a marLetin,ului care* valor+n$ multe miliar$e $e $olari* este foarte ocupat s v+n$ tot felul $e pro$use i* la r+n$ul ei* se subor$oneaz nevoilor in$ustriei televiziunii( )orupia $in sport nu este* $esi,ur* ceva nou( <oKerii care tr+ntesc" meciuri
;l

scan$alul <lacL ;oK $in baseballF A #oveste vec&e( !olo sirea

$ro,urilor $e ctre atleii olimpiciF =8 <anal( !iecare caz $e mituire $in me,aafacerea cunoscut $repl .mpia$ a stat ani $e zile pe primele pa,ini ale ziarelor( == Dar corupia $in Li,a 0icF=7 %n r+n$ul bieilor crora %nc nu le'au $at tuleieleF ;au lanul $e arestri ale atieilor $e top pentru consum $e $ro,uri* viol* infraciuni violente* c&iar crim ' toate $epl+nse amarnic $e oficiali* $ar recunoscute $e cel puin un proprietar $e club ca fiin$ minunate pentru ratin,'urile TV i veniturile $in publicitateF=B Dac instituia este bolnav* ce fel $e valori transmite eaF

mare parte $in comportamentul aparent bizar pe care'= observm %n Iurul nostru reflect btlia $intre $ec$ere i renaterea revoluionar a societii contemporane* %n $ecursul istoriei* cutarea eKtremelor a fost o trstur comun $eca$enei i renaterii( %n prezent* se re,sete %n aplicarea a$Iectivului eItrem la orice +u'+tantiv cu putin $. 5+t(el& ni +e o(er$ 0+porturi e#tre!e2& 0+o(tMare
e#tre!2& 0!od$ e#tre!$2& 0coa(uri e#tre!e2& 0+co'irea e#tre!$ a dovlecilor2 "i& de+i-ur& 0?lvi+ e#tre!2 online& +ite de pe care po i a(la !ai !ulte lucruri dec*t ai vrea +$ "tii de+pre el. 6oate ace+tea +unt& ca +$ +pune! a"a& preludiul +ite-urilor 0porno (eti"i+te e#tre!e2. 14 )n do!eniul +e#ului& diver+itatea "i e#peri!entul +unt din ce )n ce !ai vi,i'ile pentru pu'licul lar-. 5+t(el& e!i+iunile 6N au per+ona3e /o!o+e#uale& +ado-!a+oc/i+te& trave+tite "i tran++e#uale. )n pre+$& o recla!$ la 9o!pletel8 Bare Spa& o(erind 0Kucci 9outure2& e+te ilu+trat$ de o (at$ de,'r$cat$ )!podo'it$ cu lo-o-ul Kucci pe pu'i+.15 <n catalo- 5'ercro!'ie ] 1itc/& de+tinat adole+cen ilor& identi(ic$ +u'til !arca re+pectiv$ de /aine cu +e#ul )n -rup.16 Iar Los 6n!e'es Times v$ e+te (urni,at )n (a a u"ii )ntr-o pun-$ de pla+tic ce (ace recla!$ la o loterie Ne-a+.co!. 9*"ti-$torii vor ,'ura p*n$ la Aa+ Ne-a+ )ntr-un avion )n care 0/ainele pot (i +coa+e& dar centura de +i-uran $ tre'uie +$ r$!*n$ +tr*n+$.2 17

Toate acestea* la r+n$ul lor* st+rnesc* %n mo$ previzibil* reacii eKtreme $in partea ,rupurilor reli,ioase ultra,iate i a altor moraliti $ornici s reinstaureze virtutea victorian ' care& pe !$+ur$ ce i+toricii o de+poaie de v$luri& +e dovede"te a
(i (o+t !ai pu in virtuoa+$ dec*t credea!. Se#ul e una& violen a e alta. 9e ne (ace! cu popularul 3oc online nu!it Krand 6/e(t 5uto: Nice 9it8& )n care participan ii c*"ti-$ puncte pentru uciderea de poli i"ti& v*n,area de cocain$ "i 'rutali,area pro+tituatelor de pe ecranD18 Sau cu rapperii 0-an-+ta2 care (ac )nre-i+tr$ri pentru co!panii denu!ite (er!ec$tor 9ri!a S5 +au 9uloarul Eor ii "i )"i do'*nde+c (ai!a c*nt*nd de+pre uciderea poli i"tilor +au !altratarea (e!eilorD19

1i ce s mai spunem $espre canibalul ,erman care* pe Internet* a recrutat un partener aparent $ornic s fie m+ncat $e viu* astfel %nc+t unul $intre ei sau am+n$oi s poat avea o eKperien cu a$evrat eKtremF #oft bunV >Instituiile Iu$iciare ,ermane au constatat c sunt nepre,tite pentru aceast noutate* %ntruc+t nu eKista nici o le,e care s preva$ interzicerea canibalismului(@20 -u avem nevoie $e un $octorat ca s ne $m seama c o mare parte $in comportamentul eKtrem are ca scop ocarea prinilor* a societii %n ,eneral i
a

$r$noilor care au !ai r$!a+ printre noi. 6otu"i& $r$noii +unt din ce )n ce !ai -reu de -$+it. ?i (or!ea,$ un

-rup tot !ai re+tr*n+& (iind )nlocui i de o cla+$ !i3-

locie %n ascensiune pe care supraeKpunerea la ocuri a imunizat'o( francezii loseau eKpresia Qepaterle ,our!eoi+X. )n+e!n*nd 0+$ "oc/e,i cla+a de !i3loc.2 .=
+e'irea din ,ilele noa+tre e+te c$ acu! cla+a !i3locie +e +cuip$ +in-ur$ "i r* )n /o/ote de a+ta. 5ce+te e#e!ple (ac parte dintr-un proce+ !ult !ai a!plu de punere la )nc care a tuturor li!itelor co!porta!entale i!pu+e de in+titu iile epocii indu+tria Iar ac iunea nu vine doar din partea o'i"nui ilor 'oe!i "i activi"ti. .up$ cu! a(in revi+ta 9'ack9ook, 0!i"c$rile culturale arat$ c$ !ul i oa!eni duc o via $ de

i adapta i. Nu !ai e vor'a de re'eli "i e#clu"ii +ociet$ ii& ci de 'anc/eri& (inan i de pe Gall Street& co+tu!ele la patru ace "i +alopetele deopotriv$. <nde vor du toate a+teaD2 21

)eea ce transpare $e aici nu este numai $ec$erea sau $ispariia infrastructi instituionale $e ieri* ci a,onia culturii* a sistemului $e valori i a caracterului i cial care au crescut o $at cu ea( 0irosul ur+t $in aer este cel al $eca$enei( A-TIDE)ADE-/A ;e simte %ns i o a$iere $e re%nnoire( "evoluiile au %ntot$eauna $ou faete* iar cea $in prezent nu face eKcept #e $e o parte avem c&ipul m+nios al $ezinte,rrii( Lucrurile vec&i se $ezme breaz i se sfr+m %n bucele( De cealalt parte avem fi,ura z+mbitoare a inte,rrii( Lucrurile* at+t vec&i c+t i noi* sunt conectate %n maniere novatoare ;c&imbarea $e astzi este at+t $e rapi$* %nc+t ambele procese au loc aproa simultan( cunoatere( )&iar i ,rupurile $e rap simt asta( Dup ce au $evenit mari %ntreprin$eri
= !erciale care v*nd !ode& deodorante "i !ulte alte produ+e& unii rapperi au ceput +$-"i +c/i!'e i!a-inea. .up$ cu! +pune 5non8!ou+&

$at cu mizeria antisocial i $eca$ena apar i nenumrate emer,ent* bazat pe

inovM pozitive* a$aptri prosociale la economia

<e3acuma diplomele +a ni le ar#tam $n loc +# +coatem armele i +#3mpuc#m. Poate c# e doar o c*e+tie de3o lun#. <arrap3ul e cu +i!uran&# pe calea cea ,un#. )+teva ,rupuri $e rap au lansat recent campanii prin care ofer burse la le,iu i'i %n$eamn pe tinerii ale,tori s se %nscrie pe listele electorale - un !i
@ro-re+ (a $ de epoca )n care le cereau +$ ucid$ poli i"ti. 22

.nii inovatori caut mo$ele %n trecutul %n$eprtat* prein$ustrial* apoi le re &tioneaz astfel %nc+t orice asemnare cu ziua $e ieri s fie mai cur+n$ cosr
d

c$ dec*t real$. <n e#e!plu elocvent )l con+tituie inter!edierea c$+$toriilor. In !ediul rural& cuplurile +unt reunite ade+eori de o pe itoare local$. )n c di iile indu+trial-ur'ane&

via a cotidian$ +t$ +u' +e!nul anoni!it$ ii& iar contact +unt !ai i!per+onale. 6inerii +in-uratici '*ntuie prin 'aruri )n c$utarea perec/ii ideale. 9u !ilioanele +unt con+tr*n"i +$ cercete,e cu di+perare anun urile de !ic$ pu'licitate pentru a -$+i un poten ial partener de via $. In pre,ent& pe itoarea +atului a revenit )n (or!$ electronic$& tot !ai !ul i oa!eni c$ut*ndu-"i perec/ea pe Ge'& iar co!'inarea online (iind din ce )n ce !ai +o(i+ticat$. )n loc +$-i pun$ )n le-$tur$ pe ;evin "i Stace8 pe 'a,a c*torva tr$+$turi pre+upu+ co!une& eLar!on8 )i cere utili,atorului +$ r$+pund$ la 480 de )ntre'$ri !enite +$ eviden ie,e 29 de caracteri+tici pe care p+i/olo-ii +ite-ului le con+ider$ vitale pentru +ucce+ul pe ter!en lun- al c$+$toriei. 23

#rocesul acesta pare(cel puin teoretic* c'i va aIuta pe in$ivizi s'i clarifice i s'i or$oneze valorile( %ntr'o societate sf+iat %ntre valorile

trecutului i incertitu$inile unui viitor ce se apropie cu o vitez ameitoare* o asemenea autoeKa'minare se poate $ove$i foarte util( #eitoarele $e m+ine ar putea mer,e mai $eparte* cer+n$u'le clienilor s participe la Iocuri online special concepute* $e tip ;ims* pentru a le i$entifica stilul $e ,+n$ire i $istorsiunile comportamentale incontiente %nainte $e a'i prezenta altor clieni( 1i ar putea cere o taK suplimentar $ac totul se sf+rete cu o cstorie sau ar putea or,aniza nunta pentru %nc nite bani( ;erviciile online care'i aIut pe oameni s'i ,seasc prietenii sau prietenii prietenilor ar putea elabora Iocuri similare pentru a reuni persoanele cu o ,+n$ire asemntoare( Alte site'uri* construite $e a,eniile $e turism* l'ar putea prezenta pe un cltor verificat %n prealabil unei familii $in oraul vizitat( Aceasta* verificat la r+n$ul ei* %i va oferi o cin ,tit %n cas i o sear $e boSlin, sau muzic $e camer( -umeroase site'uri* cum ar fi !eetup.co!& aran3ea,$
de3a )nt*lniri )ntre tot (elul de oa!eni& de la activi"ti politici la 3uc$tori de po7er& de la +tuden i la li!'i +tr$ine la pa+iona i de (il!e.24

In acest timp* recunosc+n$ $orina lar, rsp+n$it $e a avea contacte sociale* unele companii precum ;tarbucLs i <or$ers se prezint ca locuri ce faciliteaz %nt+lnirile(25 5cea+ta e+te ca(eneaua din Eitteleuropa unor epoci de !ult apu+e& nu!ai c$
acu! o(er$ puncte Gi1i pentru ca& prin inter!ediul laptop-ului& +$ pute i co!unica cu lu!ea )n vre!e ce 'e i un 1rappucino.26

Toate acestea sunt eforturi $e vin$ecare a solitu$inii $ureroase provocate* %n bun msur* $e prbuirea instituiilor familiare care* p+n $e cur+n$* au oferit inimilor sin,uratice locuri* contacte i un sentiment al comunitii( H- ) -TA)T ). 0 D.LII %n alte pri ,sim eforturi pline $e ima,inaie menite s compenseze eecurile sistemului e$ucaional masificat al societii $e mas( )+n$ a fost intro$us pe scar lar, e$ucaia %n mas* profesorii erau* $e obicei* persoanele cele mai e$ucate $in cartier( %n prezent* prinii sunt a$esea mult mai bine instruii $ec+t profesorii crora le %ncre$ineaz copiii( "ecunosc+n$ rolul pe care'= pot Iuca prinii %n promovarea alfabetizrii pnn lecturile o(erite copiilor& Bi'lioteca I!a-ina iei& )nte!eiat$ de c*nt$rea a .oll8 parton* le trimite prinilor o carte ,ratuit %n fiecare lun* $e la naterea bel luului p+n la %mplinirea v+rstei $e cinci ani - cu totul& "ai,eci de titiuri.27 i@
-ra!ul& activ )n 39& de +tate& a (urni,at aproape un !ilion de c$r i nu!ai )n 2004.

%ntre timp* tot mai muli prini americani nemulumii %i retra, copiii $e scoal i le fac e$ucaia acas(29 ?i +unt +pri3ini i de o -a!$ din ce )n ce !ai ver+i(icat$ de
+ervicii "i in+tru!ente online& per!anent adu+e la ,i. 30

obiecie fa $e instruirea la $omiciliu se refer la lipsa contactului cu a copii( Dar* pe msur ce colile $e stat $eca$* %n multe locuri $evenin$ perie loase* marcate $e consumul $ro,urilor* prinii se %ntreab $ac socializarea o rit $e ele este sntoas( Dac prinii %i in copiii acas* le pot $ezvolta aptil $inile $e socializare %ncuraI+n$u'i s Ioace fotbal sau* atunci c+n$ mai cresc* fac munc voluntar la un %n sluIba comunitii( 1i aici ,sim o practic prein$ustrial ' maIoritatea copiilor erau e$ucai aca %nainte $e epoca in$ustrial ' tran+(or!at$ a+t(el )nc*t +$ core+pund$ nevoii po+tindu+triale.
%colile c/arter repre,int$ o )ncercare de introducere a inova iilor )n cadr +i+te!ului. 5ce+tea +unt "coli de +tat c$rora li +e acord$ un -rad li!itat de 'ertate )n privin a e#peri!ent$rii. )n Statele <nite ele +unt ur!ate deoca!da de nu!ai 2W dintre elevi& iar re,ultatele lor +unt& ($r$ )ndoial$& ine-ale& )n+$ in va iile utile ela'orate acolo +unt inconte+ta'ile.31

-D un$e pot %nt+lni ali tineri implicai %n activitM

La centrul pentru )ercetare Avansat i Te&nolo,ie >)A"T@ $in )lovis* )a fornia* =(788 $e liceeni folosesc te&nolo,ia informaiei pentru a rezolva probi mele comunitii lor( #rintre mentori se numr oamenii $e afaceri locali( EleT sunt %ncuraIai s'i ia sluIbe cu Iumtate $e norm i s lucreze %mpreun cu a$ul la proiecte $e cercetare %n $omeniile afacerilor* in$ustriei* comerului sau alte servicii(B7 .na $intre principalele misiuni ale centrului este s le $emonstrez tinerilor relevana temelor aca$emice pentru problemele practice* ateptrile fal $e locul $e munc i comportamentul %n colectivul $e lucru( Astfel* elevii sunt invitai s+ creeze noi pro$use care pot fi lansate pe pia i pot aIuta la rezolvarea unor probleme reale( Tinerii $e la )A"T au inventat un ba ton cu ultrasunete pentru orbi i alte servicii pentru persoanele cu &an$icapa $ar principala realizare a colii este reprezentat $e putii inteli,eni* pre,tii pei tru realitile secolului ::I( Instituionalizarea inveniei i eKperimentrii c+ti, teren i %n alte $omeni In cellalt capt al continentului* la -eS 3orL* me$icul ;et& <erLle5* care lucras ca epi$emiolo, %n .,an$a i <razilia* a fon$at Iniiativa Internaional pentru u vaccin contra ;IDA >TAVA@( #+n %n 788= str+nsese 7B8 milioane $e $olari per ]Ou a finana cercetrile %n ve$erea crerii unui vaccin contra ;IDA ;uma era e,al cu cea c&eltuit %n acel an $e ,uvernul american pentru toat cercetrile le,ate $e vaccinuri i este utilizat la finanarea c+torva linii $iferite $ cercetare %n mai multe ri( BC Aspectul remarcabil al IAVA este c orice me$ia rnent %mpotriva ;IDA rezult+n$ $in cercetrile sale trebuie s fie v+n$ut la pre redu+ )n $rile +$race.
)ntreprin,$torii +ociali de (elul ace+ta +e )n!ul e+c rapid. )n pre,ent& pe+te 30 de "coli de a(aceri din Statele <nite& printre care Stan(ord& Larvard& gale& 9olu!'ia "i .u7e& o(er$ cur+uri de activit$ i )n do!eniul

+ocial.35 <niver+itatea Santa 9lara din Silicon Nalle8 a creat un Incu'ator pentru Bene(iciul Social Klo'al care +$-i a3ute pe inovatori +$ aplice te/nolo-ia la nevoile +ociale ur-ente "i +*-i a+i+te )n redi!en+ionarea e(orturilor lor la o +car$ +uperioar$. 36

De asemenea* %n atelierul i$eolo,ic al capitalismului contemporan* cum este socotit $e muli !orumul Economic 0on$ial $esfurat %n fiecare an la Davos* %n Elveia* li$erii -D'urilor i %ntreprinztorii sociali se strecoar printre mo,uli i ma,nai* intr+n$ %n contact cu pree$inii* premierii i ali factori $e $ecizie $e la cele mai %nalte niveluri(37 .nii %ntreprinztori sociali caut s+ %mbunteasc activitatea fun$aiilor i -D'urilor eKistente aplic+n$u'le meto$e preluate $in lumea afacerilor( Alii %nfiineaz noi or,anizaii care s trateze problemele sociale $e %n$at ce apar( 1i unii* i ceilali se bazeaz* %n ,eneral* pe voluntari( Din acest punct $e ve$ere* cel puin* se %nca$reaz %n economia nemonetar+ sau $e prosum care* aa cum am vzut* creeaz capitalul social i ofer pr+nzul pe ,ratis" $e care $epin$e sistemul monetar( "emarcabila $ezvoltare a spiritului antreprenorial %n sfera social o,lin$ete restr+n,erea plaselor $e si,uran ,uvernamentale* concepute iniial pentru con$iiile in$ustriale* incapacitatea mstimiilor $in era coului $e fum $e a ,enera soluii ima,inative* particularizate pentru noile probleme sociale* i* %n sf+rit* nerb$area milioanelor $e oameni $in %ntrea,a lume care au renunat s atepte ca ,uvernele i instituiile oficial s+ le rezolve necazurile( Dar %n societile bo,ate reflect altceva( %n trecut* foarte puine persoane aveau timpul* ener,ia i e$ucaia necesare pentru a se $e$ica ima,inrii i inventrii unor noi instituii pentru viitor( %n ziua $e azi* un numr $in ce %n ce mai mare $e brbai i femei* incluz+n$u'i pe cei mai instruii i mai creativi $intre noi* $ispun $e timp* bani i acces la omolo,ii lor prin eKcepionalul creator $e sc&imbare cunoscut sub $enumirea $e Internet( I-VE-TA"EA - IL " 0 DELE -u toi inovatorii sociali sunt a$epii $emocraiei* atitu$inii civilizate i non'violenei( !anaticii ' reli,ioi* politici sau pur i simplu bolnavi psi&ic ' se pot implica i ei %n $omeniul social( %ntr'a$evr* unele or,anizaii teroriste au coli i spitale menite s Iustifice i s camufleze aciunile lor $e str+n,ere $e fon$uri(B %i& de+i-ur& ca )n ca,ul tuturor co!porta!entelor u!ane& c/iar "i activi+!ul +ocial cel !ai 'ine
inten ionat poate -enera e(ecte ne-ative nea"teptate. 9u toate ace+tea& de"i nu tre'uie +$ +uprae+ti!$! po+i'ilele reali,$ri ale antreprenorilor +ociali& c/iar "i )n de!ocra ii& a! co!ite o -re"eal$ "i !ai -rav$ daca le-a! +u'e+ti!a& c$ci prin e#peri!entarea lor reu"it$ +au nu - pot lua na"tere !odelele unor noi tipuri de in+titu ii. ?le con+tituie un la'orator e+en ial de cercetare "i de,voltare )n '$t$lia pentru conceperea unui viitor !ai 'un.

Totui* valoarea lor %n orice societate* ba c&iar %nsi eKistena lor* $ep $e ,ra$ul %n care statul i societatea tolereaz $ezbaterile interne* $isi$en %n$eprtarea $e convenii( %ntreprinztorii sociali i inovatorii %n ,eneral n pot manifesta plenar atunci c+n$ sunt oprimai $e ,uvern* ca %n )oreea $e - $e poliia reli,ioas* ca %n Iran sau Arabia ;au$it* sau pur i simplu $e cop toarea for a tra$iiei( #rin contrast* %n ;tatele .nite au ,sit o ,az$ primitoi )riticii sociali i li$erii reli,ioi americani sunt* $esi,ur* revoltai $e estoi rea valorilor tra$iionale i $e apariia unei etici $e tip mer,e orice" care p s+ $uc spre $eca$en( Aceste temeri* %ns* sunt contrabalansate $e $esc&i$erea Americii* $e
mi

)n

care -lori(ic$ ea e#peri!entul "i inova ia "i de dorin a ei +$ ri"te inve+tin noi te/nolo-ii& produ+e& (or!e or-ani,a ionale "i idei& tr$+$turi care au prc +at de,voltarea econo!iei 'a,ate pe cunoa"tere )ncep*nd cu anii F50.

Este uor s $iscre$itm ori s+ minimalizm aceast ascensiune artam acum o familie are nevoie $e $oi salariai ca s+ menin stan$ar$ul $e via al sei miIlocii( ;cepticii scot %n evi$en ine,alitile $intre venituri i atra, ate asupra $eficitelor* $atoriilor* eKportului $e locuri $e munc* lipsei $e locuim altor slbiciuni economice ale ;tatelor .nite(BA Ls+n$ la o parte politica eKte am putea continua ad nau+eam li+ta nea3un+urilor 5!ericii.
9u toate ace+tea& )n po(ida previ,iunilor ($cute de !ulte 9a+andre dup$ (irea co!puterelor )n !ediul indu+trial "i de a(aceri& noile te/nolo-ii nu au (o+ +o ite de un "o!a3 !a+iv )n +tilul anilor F30. 40 .e (apt& econo!ia par ial 'a,au cunoa"tere din 5!erica ,ilelor noa+tre an-a3ea,$ de pe+te dou$ ori !ai !ul i !eni dec*t econo!ia indu+triala de dup$ cel de-al .oilea :$,'oi Eondial. Iar ra "o!a3ului din ulti!ii ani au (o+t tot ti!pul !ai !ici )n Statele <nite dec*t )n ?un care a pro-re+at !ult !ai lent. 41

privire atent asupra problemelor Americii va $ezvlui c multe $intre acP neaIunsuri* $ac nu c&iar maIoritatea* sunt cauzate $e faptul c* %n timp ce P nomia in$ustrial i vec&ea structur social $ispar* %nlocuitoarele lor sunt >
+truite doar pe 3u!$tate. EC:IA? S565NI9?

%mbuntirilor materiale consemnate anterior le'au corespuns* %ntr'o anur msur* realizri consi$erabile %n ceea ce privete calitatea vieii( #otrivit A,er Americane $e #rotecie a 0e$iului* poluarea ,enerat $e sursele in$ustrial staiile municipale $e tratare a apei a sczut $rastic( ;au pro$us evoluii pozii m toate $ireciile2 a fost %mpie$icat poluarea %n numeroase zone* au fost curaI cursuri %ntre,i $e ap* au fost reconstruite pescriile* rezultatul fiin$ o amelior substanial a calitii apei pe %ntre,ul teritoriu(" 42 Eai !ult& (a $ de
1970& 0e +iile totale ale principalilor "a+e poluatori +-au di!inuat cu 48W.2 )n plu+& 45W /*rtia (olo+it$ )n Statele <nite e+te reciclat$& ca +i 62&6 !iliarde de cutii din S !iniu.43

Din nou* orice $ate pot fi rsucite aa %nc+t s susin punctul $e ve$ere al celor care le prezint* iar lupta %mpotriva $istru,erii naturii este %nc %n sta$iul embrionar %ntr'o ar %n care puternicul lobb5 in$ustrial se opune cu succes sc&imbrilor necesare( "efuzul Americii $e a semna #rotocolul $e la Q5oto a %nfuriat milioane $e oameni $in %ntrea,a lume(44 )u toate acestea* cele mai mari provocri ecolo,ice cu care se confrunt ;tatele .nite ' i lumea %n ,eneral ' provin $e la liniile $e asamblare slab te&nolo,izate* furnalele i courile $e fum* morile satanice" ale epocii in$ustriale* i nu $e la activitile mai puin tan,ibile specifice sistemului avuiei bazate pe cunoatere( In sf+rit* $ramaticele sc&imbri economice i ecolo,ice $in ;tatele .nite sunt %nsoite $e sc&imbri sociale importante( %n pofi$a numeroaselor sale probleme* America $e astzi este mai puin rasist* mai puin seKist i mai contient $e enormele contribuii pe care i le'au a$us ,eneraiile anterioare $e imi,rani $in Europa* Asia i America Latin* ca s+ u mai vorbim $e sclavii ne,ri i $e urmaii lor( Televiziunea american* oricare ar fi $efectele ei* prezint mai multe persoane $e culoare ca nicio$at( ;upermarLeturile americane sunt pline $e alimente cu specific etnic $in toat lumea* care sunt consumate cu plcere $e cumprtorii $e toate naiile( Toate acestea sunt eKpresia $iversificrii interne a culturii* pro$uselor i oamenilor i* $e asemenea* reflect acceptarea social a sc&imbrilor( ;unt veti bune pentru ara care con$uce lumea spre o nou civilizaie bazat pe avuia revoluionar( # ;T')A;A-D"AF Aa$ar* povestea pe care a relatat'o cartea $e fa p+n acum este cea a ascensiunii sistemului $e avuie bazat pe cunoatere i a noii civilizaii $in care face parte( -e'am referit la principiile fun$amentale care stau la temelia sc&imbrilor economice i civilizaionale( Am vorbit $espre rolul Iucat $e timp* spaiu i cunoatere %n vieile noastre i %n lumea $e m+ine* $espre perimarea economiei $in epoca in$ustrial i ameninrile care p+n$esc a$evrul i tiina( )artea aceasta nu are ca subiect $oar avuia* ci i mo$ul %n care ea se %nca$reaz %n civilizaia $in care face parte i felul %n care o transform( Aceste evoluii* luate laolalt* impun nici mai mult* nici mai puin $ec+t o re',+n$ire complet a rolului i caracterului avuiei %n lume* ceea ce ne %n$reapt spre trei %ntrebri inevitabile( #oate oare capitalismul* aa cum %l cunoatem* s supravieuiasc tranziiei spre avuia revoluionarF

#utem noi ' i nu $oar prin rezoluiile


-e! +pinarea +$r$ciei -lo'aleD

-. pline $e vorbrie ,oal ' +$ (ran-

)n +(*r"it& cu! va retra+a /arta puterii !ondiale r$+p*ndirea econo!iilor 'a,ate pe cunoa"tereD )n cele ce ur!ea,$ ne vo! )ndrepta aten ia a+upra ace+tor )ntre'$ri ar,$toare-

#A"TEA A

#TA

Viitorul capitalismului )A#IT L.L 37 J ).L

cei care sp c $ac capitalismul a putut supravieui tulburrilor financiare $in secolul al :I:'i 0arii )rize $in anii XB8* capacitatea sa $e re,enerare va continua s+ func neze orice s'ar %nt+mpla( )apitalismul* ni se spune* nu va $isprea nicio$at( Dar $ac ei ,reescF -ici o creaie uman nu este venic( Atunci $e ce presupunem c tocmai capitalismul este eternF 1i $ac re,enerarea se epuizeI $e la sineF %n realitate* astzi* toate caracteristicile centrale ale capitalismului* la proprietate* capital i pia p+n la bani %nii* $evin aproape imposibil $e cunoscut( "ezultatele transformrii vor influena $irect proprietatea noastr* munca* n $ul %n care vom fi pltii* rolul nostru $e consumatori* aciunile %n care vom inveM mo$ul %n care este alocat capitalul((( lupta $intre $irectorii ,enerali* an,aIai acionari((( p+n la urm* creterea i $ec$erea statelor( In cartea noastr $in =AA8* Puterea Cn micare. am eKaminat rolul tuturor act tor patru factori ' proprietate* capital* piee i bani ' %n raport cu puterea( Ai ne concentrm asupra sc&imbrilor pro$use %n fiecare $intre aceste $omenii mtervalul scurs $e atunci* iar aceste sc&imbri constituie provocri maIore nu n mai pentru bunstarea noastr personal* ci i pentru supravieuirea capitalism bu( Ima,inea care se formeaz ar trebui s'i trezeasc la realitate at+t pe prieten cat i pe $umanii capitalismului( 0A1I-I 1I )A0E"E VIDE Trebuie s pornim $e la proprietate* pentru c ea se afl c&iar la ori,inea cai talului pe care se bazeaz capitalismul( Iar ambele se transform acum %n cei n]u i straniu(

5E FIN6L 6L C6-IT6LIC24L4I
a i $espre teatrul $e pe <roa$Sa5* $espre capitalism s'a spus $e numrate ori c este mort ' $e obicei* %n a$+ncimile unei $epresi sau la punctul maKim al unei inflaii( %ntr'a$evr* eKist

#roprietatea a fost $efinita a$eseori* aa cum %nc este %n unul $intre principalele $icionare en,lezeti* $rept lucru sau lucruri care aparin cuiva(" = Dar $icionarele pot ,rei* iar proprietatea nu a fost nicio$at un lucru sau nite lucruri( %n eKcelenta sa lucrare* 5*e
intan-i'il. C ca+$& o !a"in$ +au o ca!er$ video nu )n+ea!n$ proprietate dac$ nu +unt prote3ate de le-i "i de nor!e +ociale& dac$ cineva vi le poate lua oric*nd& (olo-+indu-+e apoi de ele. )n $rile 'o-ate )n capital e#i+t$& )n plu+ (a $ de drepturile le-ale prote3ate "i re-ulile propriet$ ii& un +i+te! uria" care a3ut$ la convertirea propriet$ ii )n capital inve+ti'il& care& )n +c/i!'& +ti!ulea,$ de,voltarea econo!ic$ "i crearea avu iei. 5ce+t +i+te! con+t$ )ntr-o 'a,$ de cunoa"tere va+t$& )n per!anent$ tran+(or!are& care de+crie cine ce de ine& ur!$re"te tran,ac iile& )i (ace pe oa!eni veri(ica'ili pentru parteneri& o(er$ in(or!a ii de+pre credite "i e+te inte-rat$ pe plan na ional& a+t(el )nc*t utili,atorii nu +unt con+tr*n"i +$ (ac$ a(aceri doar pe plan local. 5ce+t lucru +e adau-$ la valoarea propriet$ ii. 9on(or! lui de Soto& )n $rile +$race )n capital nu e#i+t$ un a+t(el de +i+te!. @e +curt& a+pectele intan-i'ile - "i nu doar cele (i,ice - de(ine+c proprietatea "i )i con(er$ valoare. @rin ur!are& de Soto propune re(or!e politice intere+ante pentru a a3uta $rile cele !ai )napoiate econo!ic& )n paralel cu r$+p*ndirea "i con+olidarea capitali+!ului. 2

=+ter= oA Capital. +tr$lucitul econo!i+t peru-vian

Lernando de Soto a de!on+trat c$ indi(erent c*t de tan-i'il$& proprietatea a avut )ntotdeauna "i un a+pect

)+n$ %mpin,em aceast i$ee prolific un pic mai $eparte* pentru a ve$ea cum se aplic %n economiile cele mai avansate* %ncepem s %nele,em mo$ul %n care sistemul avuiei bazate pe cunoatere $e astzi pune sub semnul %ntrebrii %nsui conceptul proprietii ' o $at cu capitalismul( I-TA-DI<ILELE Elementele intan,ibile pe care le atam proprietii tan,ibile se multiplic rapi$ i permanent( %n fiecare zi se %nmulesc prece$entele le,ale* $atele $espre proprieti imobiliare i $espre tranzacii i aa mai $eparte( #e scurt* %n economiile avansate* ,ra$ul $e intan,ibilitate al bazei $e proprietate a societii se %nscrie pe o spiral cresctoare( 0ai mult* c&iar i ,i,anii in$ustriali $epin$ acum tot mai mult $e aportul $e calificare* cercetare i $ezvoltare* mana,ement inteli,ent* orientare $e pia( Liniile lor $e asamblare mo$ernizate sunt %nesate $e componente care transmit i primesc informaii( !ora lor $e munc este populat %ntr'o msur tot mai mare $e in$ivizi care %i c+ti, eKistena cu aIutorul creierului( Toate acestea mo$ific procentaIul lucrurilor materiale $in baza $e proprietate a economiei* re$uc+n$ i mai mult rolul elementelor palpabile( Aspectele enumerate mai sus trebuie a$u,ate la afirmarea rapi$ a ceea ce ar trebui numit cu acuratee $ubla intan,ibilitate" ' a$ic elemente nemateriale le,ate $e o proprietate care este $e la %nceput intan,ibil(

0ulimile care au insistat s cumpere aciuni ale Doo,le %n 788C erau pre-S
tite +* inve+tea+c$ )ntr-o co!panie ale c$rei propriet$ i "i opera iuni erau aproap )n )ntre-i!e intan-i'ile& prote3ate )n+$ "i con+olidate de alte ele!ente intan-i'ile. Inve+titorii )n +o(t-ul Cracle& )n pie ele I6& )n +iteurile de licita ii online& )n !odel de a(aceri +au de +i+te!e electronice de plat$& nu-"i (ac -ri3i pentru c$ nu de i o'iecte (i,ice& cu! ar (i !aterii pri!e& (urnale& c$r'uni& c$i (erate +au co"uri de (u! 5+t(el& proprietatea ni +e pre,int$ +u' dou$ (or!e. In pri!a& intan-i'ilitate e+te +tructurat$ )n 3urul unui nucleu tan-i'il. )n intan-i'ilitatea du'l$& +truc/ r$rea +e reali,ea,$ )n 3urul unui nucleu el )n+u"i intan-i'il. 5+t$,i nici !$car nu di+pune! de un cuv*nt care +$ di(eren ie,e proprietate dup$ ace+te cla+e. S$ le co!'in$! )n+$& lu*nd )n con+iderare ratele lor rapide d cre"tere& "i vo! o' ine o )n ele-ere nou$ a+upra de!ateriali,$rii !a+ive care )r +o e"te pro-re+ul unui +i+te! al avu iei 'a,at pe cunoa"tere. 1?6I%<A 56INK?:II @roprietatea )n econo!ia a!erican$ conte!poran$ e+te de3a !ult !ai intar -i'il$ dec*t )"i i!a-inea,$ !ul i. <n +tudiu al Broo7in-+ In+titution& din 1982& a de+coperit active intan-i'il c/iar )n !inerit "i )n !anu(acturi& repre,ent*nd 38W din totalul valorii lor de pia i .up$ ,ece ani - totu"i& cu !ult )nainte de a+cen+iunea "i pr$'u"irea a(acerilo dotco! - co!ponenta intan-i'il$ repre,enta 62W& adic$ aproape dou$ trei!i di: valoarea lor.4

)u toate acestea* cifrele impresionante $e mai sus nu su,ereaz ceea ce ne ai teapt %n viitor( )a o consecin a sc$erii bursei $e la sf+ritul secolului al ::'lec investitorilor li s'a spus s caute si,urana %n valori tan,ibile( Dar in$iferent c ar spune susintorii %ntoarcerii la lucrurile cunoscute" $e pe 4all ;treet* toat economiile %i vor continua fr %ntrerupere marul c+tre intan,ibil( .n motiv central al acestei evoluii este accelerarea - o tran+(or!are& dup cu!
a! v$,ut& a rela iei noa+tre cu principiul ultra(unda!ental al ti!pului. @e mi +ur$ ce reduce via a produ+elor& ur-entea,$ peri!area te/nolo-iilor "i (ace pie ele !ult !ai volatile& accelerarea tran+(or!$rilor le cere co!paniilor +$ inove,e In (or!ularea lui Baruc/ Aev& autorul c$r ii Intan!ib'es "i pro(e+or de (inan e " conta'ilitate la univer+itatea din NeM gor7& 0via a "i !oartea corpora iilor +e 'c ,ea,$ acu! pe inova ie2& ceea ce +e!ni(ic$ 0o cre"tere uria"a a intan-i'ilelor.2 5

0ai mult* inovaia este conta,ioas( )ompaniile $e v+rf le foreaz pe celelalt s in+ pasul( )&iar i companiile mici* care furnizeaz componente loS'tec&* suri obli,ate $e clienii lor s a$opte i s reproiecteze sisteme IT* s comunice prii e'mail* s intre pe Internet* s fac afaceri electronic i tot mai mult cercetare( alte cuvinte2 lucrai cu intan,ibile sau murii( #entru a supravieui* companiile inteli,ente se orienteaz ctre pro$ucia ci valoare a$u,at $in ce %n ce mai mare( 1i aceast strate,ie crete aproape %ntol $eauna nevoia $e $ate* informaie* cunoatere i alte intan,ibile( 0ai $eparte* mana,erii pre,tii sa fac fa problemelor clasice se confrunt tot mai mult cu c&estiuni nefamiliare* ce tin $e social* politic* cultural* Iuri$ic* ecolo,ic i te&nolo,ic* prezent+n$ un ,ra$ $in ce %n ce mai ri$icat $e compleKitate i perisabilitate( Iar primul pas ctre %nele,erea unor

circumstane noi sau neobinuite este tocmai solicitarea $e $ate* informaii i cunotine* evi$ent* intan,ibile( 0ai trebuie observat faptul c %n toate economiile avansate* $up cum afirm economistul $e la ;tanfor$ "obert E( Hali* bunurile pro$use Y(((W rspun$ pentru c&eltuielile %n sc$ere(" #rin contrast* c&eltuielile se reorienteaz ctre servicii* care $evin tot mai scumpe(" 9 Aici sunt incluse* fr %n$oial* $omenii cu un ,ra$ ri$icat $e intan,ibilitate* ca sntatea i e$ucaia* mass'me$ia* in$ustria $ivertismentului i serviciile financiare( In sf+rit* eKist o raiune mult mai puternic pentru care ar trebui s+ ne ateptm ca ambele tipuri $e intan,ibilitate ' sin,ular i $ubl %mpreun ' s reprezinte o parte tot mai mare a bazei $e cunoatere a societii( Aceasta raiune este simpl2 $up cum am vzut* intan,ibilele multiplicabile rapi$ sunt* %n esen* nelimitate* fapt ce pune cuitul la ,+tul capitalismului( ;upoziia resurselor limitate constituie* la urma urmelor* nucleul economiilor capitaliste( -ici o le,e" capitalist nu este mai sacr $ec+t le,ea cererii i ofertei( Dar* $ac ambele se ,sesc* $in motive practice* %n cantiti inepuizabile* poate o economie intan,ibil la maKim s coeKiste cu capitalismulF )+t $e intan,ibil poate $eveni baza $e proprietate a unei economii* astfel %nc+t ea s continue s fie capitalistF )AL.L 1I )R-TE).L #e msur ce baza proprietii $evine tot mai intan,ibil i* prin urmare* tot mai inepuizabil* o parte tot mai mare $in ea $evine i non'rival( #ro$usele cunoaterii* aa cum am constatat* pot fi eKploatate $e milioane $e in$ivizi %n acelai timp* fr a fi epuizate( Toate $oSnloa$'urile ,ratuite $e muzic* le,ale sau ile,ale* nu consum notele muzicale( 1i aceast sc&imbare are implicaii ce z,u$uie sistemul( In$ustrii %ntre,i privesc moartea %n fa pe msur ce noile te&nolo,ii fac posibil ocolirea sistemelor tra$iionale $e protecie a proprietii intelectuale ' cop5ri,&t'uri* patente i mrci %nre,istrate ' pe care "i-au (unda!entat )n+$"i e#i+ten a.
9orpora iile din !edia a+i+t$ la tra(icarea in+tantanee a !u,icii "i (il!elor lor& care +unt circulate -rati+ pe Internet. 1ir!ele (ar!aceutice care au c/eltuit +ute de !ilioane de dolari pe cercetarea "i pe te+tarea unui nou !edica!ent v$d cu! e+te piratat de c$tre al ii& care& ($r$ a (i c/eltuit ni!ic& )l v*nd la pre uri in(i!e. 5lte co!panii +-au tre,it c$ produ+ele lor& pro!ovate cu e(orturi !a3ore& +unt copiate identic& inclu+iv nu!ele& iar apoi +unt v*ndute pe ni!ic la col ul +tr$,ii. ?le +u+ in c$ e"ecul poli iei de a le prote3a drepturile va reduce !otiva ia pentru in+ va ie "i c/iar le va ruina a(acerile. 7

Armatele lor $e consilieri Iuri$ici bine %mbrcai i $e lobb5'iti lucreaz %ntr'un me$iu revoluionar* $ar propunerile lor nu sunt c+tui $e puin revoluionare( In

loc $e asta* ele sunt %ncercri $e a potrivi vec&ile co$uri $e le,i ale celui $e'al Doilea Val cu provocrile ri$icate $e o succesiune tot mai rapi$* eKploziv* a te&nolo,iilor celui $e'al Treilea Val( a$aptarea incremental a vec&ilor mo$ele este principala activitate a Iuritilor"* spune pe un ton amuzat Eu,ene VoloL&* $e la !acultatea $e Drept a .niversitii $in Los An,eles* )alifornia( Dar un lucru este clar* continu el2 In$iferent $e rezultatul btliei* proprietatea va $eveni mai intan,ibil - iar a+ta
)n+ea!n$ !ai -reu de prote3at.28

)eea ce %i pro$uce o satisfacie ne$isimulat lui Jo&n #err5 <arloS* fost autor $e versuri pentru formaia Drateful Dea$ i* la ora actual* unul $intre principalii lupttori %mpotriva eKtin$erii proteciei acor$ate proprietii intelectuale( .nii oameni* altfel inteli,eni* $eclar <arloS* cre$ c nu eKist nici o $iferen %ntre a'mi fura calul i a'mi fura c+ntecul("9 )a proprietate* calul este tan,ibil i rival( )+ntecul nu e nici una* nici alta( 0ilioane $e oameni pot clri acelai cal( #rin contrast* susine <arloS* c+ntecele se comport ca i cum ar vrea" s fie libere* iar compozitorii nu ar trebui s $epin$ $e $repturile $e autor pentru a'i c+ti,a traiul(10 0ai mult* <arloS i alii consi$er eKtin$erea cop5ri,&t'ului i a altor tipuri $e protecie ca pe o parte a unei sinistre strate,ii mai lar,i a marilor companii ce vizeaz s'i impun controlul asupra Internet'ului i altor miIloace me$ia( Ei susin c noile miIloace $e comunicare necesit o sc&imbare fun$amental( Asupra problemei proprietii intelectuale* ambele pri pretin$ c $oresc s proteIeze ima,inaia i inovaia ' $ei $ezbaterea nu a reflectat nici una* nici alta( "zboiul asupra proprietii intelectuale nu $ nici un semn c s'ar %n$repta spre un armistiiu( -ici nu a aIuns %nc la apo,eu* pentru c nu inclu$e btliile iminente pentru proprietatea unor i$ei sau concepte vec&i $e c+n$ lumea* $ezvoltate $e culturi non'occi$entale( )alculul $i,ital $epin$e $e comutarea %ntre unu i zero( Dac putem patenta noi forme $e via ' o i$ee care p+n recent prea $e ne,+n$it ' c+t va mai $ura p+n c+n$ un ,rup etnic* naional sau reli,ios fanatic va reven$ica la r,anizaia 0on$ial pentru #roprietatea Intelectual > 0#I@ $repturi asupra cifrei zero"* sau asupra alfabetuluiF== K*ndi i-v$ la procentele ce ar tre'ui pl$titeH
Indi(erent dac$ !$+ur$! 'ine +au pro+t intan-i'ilele& indi(erent dac$ le @rote3$! +au nu& ni!ic a+e!$n$tor nu +-a petrecut p*n$ acu! )n i+toria capitali+!ului. %i ni!ic nu pune la (el de pro(und +u' +e!nul )ntre'$rii )n+u"i conceptul de proprietate la (el de pro(und. .ar trecerea c$tre intan-i'ilitatea revolu ionar$ e+te nu!ai pri!ul pa+ al tran+(or!$rii radicale a capitali+!ului care are loc a+t$,i ` o tran+(or!are c$reia el +-ar putea +* nu-i +upravie uia+c$.

) -VE"TI"EA )A#ITAL.L.I

Z
.e arca 'anca.

ntrebare2 cum reuesc U mai maricnze econornIce $evin milionarF

mis'voiaIor %n omaI* prins %n v+ltoarea ceL


pe

care a cunoscut'o lumea vreo$at* s+

"spuns2 invent+n$ un m8$ prin care milioane $e ali oameni $evin bo,ai 'cu 'ani (al"i& intr-un 3oc nu!it Eonopol8.
c*nd 9/arle+ de .arroM !ilioane
a

v*ndut c3e 3

3ocul
din

co!paniei
opt,eci

@ar7er
de

Brot/er+&
au !utat

)n

19351
pionii

cinci

+ute

oa!eni

'iele de Eonopol8 cu in+tr<c iuni

)n dou$,ec +i +a+e de li!'ii rintre

care ce&a* portu,&eza* islan$a i araba( 7 #ractic+n$ acest Ioc* ei fceau cunotina cu un ,rsun mustcios
@er+ona3ul de de+en an/r&at
"i natura

cu IobenI care $ucea un sac enorm $e bani Wa

X !ai apropiata

co!ercial$ a 3ocului )n+u"i +e potriveau per(ect cu realitatea

5!encii indu+triale de la )nceputul +ecolului trecut - o tar$ ridicata de avu ia "i puterea concentrat$ a c*torva (a!ilii nu!ite Eor-an& :oc7e-(eller& 9arne-ie& Larn!an& N ander'ilt +i Eellon. 5!ericanii pro-'u+ine++ )i nu!e+c c$pitanii indu+triei - !X per+onalit$ i care au con+truit econo!ia a!ericana. 5!ericanii anti'u+rne+X a nu!e+c 'aroni-t*l/ari - in(ractori care !ai cur*nd au di+tru+ ara. Sin-urul terrOX
ca,ut de acord a+upra caruia a!'ele au

este capita'i.ti. De'a lun,ul celei mai mari pri a erei in$ustriale* capitalul $in cea mai capitalista ar a lumii a fost consi ferat>
+ecolului 44 & +9rie ne+e!ni(icativi.2
3 :on pe 'una drem

e, (oarte concentrat. 0)nainte de anii F20 ai


+ocotindu

c/ernoM )n The 2eath o) a 9anker, 0Gall Street i-a re+pin+ pe !icii invX +titoriV
ce albe si

.i

La miIlocul anilor E8* pe ii*asura

iucratorii

$in servici

i %nce'

peau sa $epeasc ,ulerele Ubastre* circa ? milioane $e americani $eineau aciuni(C #e la =A?8* numrul loO
cres)

use la B= $e milioane ' mai ales


E catre 8 ec8

conturi mici( probabil* $ar care nu mai erUu nesemnificative $ac se a,re,au Iar %n anii ce au urmat* pe msura ce tranU iia atins cote maKime( companie $up alta pe( lar, pentru finale
!or$ %n =A=Ai compania !or$ a fost
'

nomie a cunoaterii

continua* $einerea $irect i in$irecta a UctIvelor financiare $e ctre populaie a


rnite %n maini private@ au iesit %n cautarea un.

i public tot mai


si E$sel

!or$ 0otor )ompan5 este cazul tipic

( Deinuta %n %ntre,ime $e Henr5

li+tata

la 'ur+$ )n 1956& iar acu! ar e 950 ! de inve+titori.7

Astzi* scrie analistul veteran James !lani,an* proprietarii Americii sunt p =88(888(888 $e americani* care $ein aciuni ale companiilor %n valoare $e V lioane $e $olari* prin interme$iul fon$urilor lor $e pensii* planurilor $e pei nare i conturilor $e pensie personale( Y(((W 0uncitorii americani $ein peste $in

aciunile tuturor companiilor americane listate("G 0e$ia este $e E8(88> $olari pentru fiecare* ca s nu mai punem la socoteal valoarea caselor $eii $e aproape ?8e $intre ei*A plus activele a$iionale sub forma asi,urrilor $P ntate* $e via i pentru proprietate( Dar aceste statistici nu spun $ec+t Iumtate $in poveste( Americanii* inel o mare parte $in cei =88 de !ilioane& duc )n +pate& ca pe +acul de 'ani capiti o uria"$ +arcin$ a
datoriilor do!e+tice& care de prea !ulte ori dep$"e+c ac active. )n 2005& con(or! :e,ervei 1ederale& proprietarii de ca+e din Statele < datorau opt trilioane de dolari prin ipotecile lor.10 )nc$ dou$ trilioane era torate prin inter!ediul c$r ilor de credit& )!pru!uturilor pentru !a"ini "i a datorii de con+u!.11

)&iar i %n aceast situaie* $istribuia lar, a aciunilor companiilor i a a active %i face pe muncitorii americani proprietari" %ntr'o msur unic* i comparaie cu orice alt economie capitalist important* inclusiv cu naiu Europei occi$entale aflate sub con$ucerea unor ,uverne social'$emocrate( ! tiu cei $in lumea srac* asemenea cifre sunt inima,inabile( In mo$ ironic* $ac numai 10W din popula ia 9/inei ar cu!p$ra ac iuni co!paniilor
private& @artidul 9o!uni+t 9/ine, ar putea )nre-i+tra un +ucce+ traordinar& tran+(er*nd proprietatea a+upra a ceea ce Ear# nu!ea 0!i3loacele produc ie2 c$tre cla+a !uncitoare. )n pre,ent propor ia ac ionarilor c/ine,i e de apro#i!ativ 1W.12

-IVEL."I DE "I;) -u numai proprietatea asupra capitalului* ci i mo$ul %n care el este colec alocat i transferat $intr'un buzunar %n altul sufer* $e asemenea* o sc&imbM Iar prece$ent( Infrastructura financiar $in ;tatele .nite ' inima capitalismi mon$ial ' este revoluionat* operaiunile sale sunt mo$ificate pentru a se a$a transformrilor relaiei noastre cu principiile ultrafun$amentale ale cunoate timpului i spaiului( Investiiile pot fi realizate %n milisecun$e( ;paial* ele se
a

"$ pe tot %n lume( Iar investitorii au acces mai uor la $ate* informaii i cuno
e tot !ai rapide& !ai diver+i(icate "i !ai per+onali,ate. @rincipalele (unc iuni ale ace+tei in(ra+tructuri ce cre"te rapid +unt (acilitai convertirii propriet$ ii )n

ler

capital "i& teoretic& alocarea capitalului re,ultat celor a @ot utili,a cu cea !ai !are e(icient$ - care& la r*ndul ei& e+te !$+urat$ )n p (tn3rile o' inute.

( Noua in(ra+tructur$ o(er$ o -a!$ a!e itoare de ale-eri de tip ri+c-reco!pen clu,*nd o'li-a iuni cu
c*"ti- !are& capital de ri+c& (onduri !utuale "i (ondi

care $ubleaz performana in$icilor pieei $e aciuni( Investitorilor li se ofer $erivate* ipoteci securizate i pac&ete financiare cu nume rsuntoare ca ;p5$ers Vipers* dubes i )ocos* $ar i fon$uri care ofer ve&icule $e investiii respon'sabile social"* portofolii ecolo,iste* microfinanri i nenumrate alte opiuni(

A))E; DE0 )"ATI) Diversitatea tot mai mare a pro$uselor i instrumentelor financiare este e,alat $e accesul la acestea( Astfel* ;tatele .nite au asistat la ceea ce Jo&n )( Duca* un vicepree$inte %nsrcinat cu cercetarea la sucursala "ezervei !e$erale $in Dallas* numete $emocratizarea pieelor $e capital americane(" In trecut* antreprenorii i c&iar firmele %nfiinate $e mult vreme aveau puine ui la care s bat atunci c+n$ aveau nevoie $e capital pentru a'i eKtin$e activitatea sau a $esc&i$e %nc o societate( La captul $e sus* c+iva mo,uli aveau $e un$e s cear sau %i foloseau propriii bani atunci c+n$ investeau %ntr'o cale ferat $in Ar,entina* %ntr'o fabric $e conserve $in )&ica,o sau %n cine tie ce companie care pretin$ea c poate face bani $in petrol lampant pentru )&ina"( #entru restul lumii* uile se %nc&i$eau fr $rept $e apel( )+t $espre obli,aiuni* c&iar i firmele $e mrime miIlocie erau consi$erate sub nivelul $e investiii" i multor cre$itori instituionali i se interzicea* prin le,e sau prin $iverse re,lementri* s investeasc %n ele( Dar* continu Duca %n )conomic and Financial 1e"ie7. pu'lica ie a '$ncii& anu!i i
(actori au a3utat la eli'erarea inve+ti iilor. <nul dintre ei a (o+t de,voltarea unei pie e pentru o'li-a iuni cu randa!ent !are. <n altul a (o+t introducerea !i3loacelor B6 avan+ate& care nu nu!ai c* au redu+ c/eltuielile de ad!ini+trare& ci au +porit in(or!a iile di+poni'ile inve+titorilor. @e vre!uri& la nivelul co!paniilor !ici "i !i3locii& antreprenorii tre'uiau +$ +e 'a,e,e pe propriile econo!ii +au +$ +e duc$ cu p$l$ria )n !*n$ la vreun 'o-$ta" ori !e!'ru al (a!iliei !ai )n+t$rit pentru a o' ine capital. 5+t$,i& dup$ .uca& 0de+c/iderea +au de!ocrati,area tot !ai !are a pie elor de capital a!ericane )n+ea!n$ c$ -o+pod$riile di+pun de o -a!$ !ai lar-$ de op iuni de inve+ti ii& iar !icile a(aceri au !ai !ulte +ur+e de capital.213

0aIoritatea investiiilor sunt efectuate tot prin interme$iari ' investitori instituionali* banc&eri $e investiii* broLeri i alii ' care fie le aloc %n acor$ cu $orinele clientului* fie ale, %n locul lui( Dar investitorii mici i miIlocii $e astzi pot s treac peste interme$iar i* folosin$ Internetul pentru a'i ,estiona propriul cont* s $istribuie $irect capitalul ctre companiile care'i intereseaz( )+n$ Doo,le* motorul $e cutare $emarat $e $oi stu$eni $e la .niversitatea ;tanfor$* a $ecis s v+n$ aciuni %n 788C* publicul uluit a fost anunat c preul unei aciuni va fi stabilit prin licitaie public* %n loc s se foloseasc o banc investiii( =C Eai !ult& co!pania a acordat inve+titorului !ediu aceea"i
oportunitate de a cu!p$ra ac iuni ca "i !arilor '$nci de inve+ti ii "i propriilor an-a3a i. Intere+ul pu'licului a (o+t at*t de !are& )nc*t& contrar practicii o'i"nuite& Koo-l> a luat !$+uri pentru a evita ca v*n,area ac iunilor +ale +$ +e de+c/id$ la un pre prea ridicat pentru a (i +u+tena'il. 16

<anc&erii $e investiii $e pe 4all ;treet i bursele* suferin$ lovitur $upM lovitur* scan$al $up scan$al %n cei zece ani $e $inainte* au i,norat cu $ispre manevra Doo,le* care practic %i lsa $eoparte ' $ar s'au %n,riIorat* %n particula@ la perspectiva c i alte companii se vor a$resa $irect populaiei* fr a apela =M +erviciile lor +cu!pe.
5ce+te evolu ii cu!ulative "i interconectate ale !odului )n care e+te o' inu +i alocat capitalul nu au loc )ntr-un vacuu!. ?le )n+o e+c +tr*n+ alte tran+(or!ai din di(erite +ectoare ale econo!iei. Aa r*ndul lor& (a'rican ii& dup$ cu! a! vi ,ut& +e orientea,$ c$tre o !ai !are diver+i(icare "i per+onali,are a produ+elor Io )n acela"i ti!p& detaili"tii !ultiplic$ !odalit$ ile prin care pot (i contacta i de clien

'

inclu+iv prin co!er ul online.

Toate acestea fac parte $intr'o conversiune* la nivelul %ntre,ii societi* ctr un sistem al avuiei bazat pe cunoatere( La fel stau lucrurile i cu %ntreptrun$e rea $intre finane i me$ia* care are un anumit impact asupra fluKurilor $e capital )"E1TE"EA H- E) - 'LA-D 0ass'me$ia americane au $evenit* fr voia lor* o parte vital a infrastructur financiare a rii( #e msur ce foamea $e informaie a crescut s'a $ezvoltat i Econo'lan$* a,oi pseu$o'intelectual un$e economitii* analitii $e afaceri i politicienii %i eKpu zilnic opiniile $espre finane i economie( Ei aIut la satisfacerea $orinei telev ziunilor i Internetului pentru $iscuii nonstop $espre finanele personale i ii +titu ionale.
:apoartele 'ur+iere )n ti!p real& interviurile cu directorii -enerali +au di+c iile de+pre (u,iuni "i ac/i,i ii& cu pre urile ac iunilor +cur-*ndu-+e ($r$ )ncetai pe 'urtierele televi,oarelor "i ecranelor de co!puter& +unt a+t$,i i!po+i'il de evit

'

)!preun$ cu un carnaval de recla!e pentru '$nci& (onduri !utuale& co!par de a+i-ur$ri&

ipoteci "i alte +ervicii (inanciare.

#rezena emisiunilor terestre* prin satelit i prin cablu* $ar mai ales a Intern tului* %i face pe milioane $e americani contieni $e alternative financiare care %n inte nu erau $isponibile $ec+t pentru cei foarte bo,ai( mare parte a acestei acoperiri me$iatice $in Econo'lan$ este superficial %neltoare i $eosebit $e convenional( Dar prezena sa z,omotoas transforn c+mpul $e lupt %n mo$uri neanticipate i neanalizate* influen+n$ $imensiune formele i $ireciile investiiilor $e capital( In cuvintele lui "obert T&ompson* $irector la )entrul pentru ;tu$ierea Te viziunii #opulare $e la .niversitatea $in ;5racuse* televiziunea prin cablu este =
@a'il$ +$-i )!pin-$ pe 0inve+titorii a!atori2 )ntr-o (rene,ie& 0in+tal*nd un tele-i in (iecare locuin $ a!erican$.217

Dincolo $e orice* acest bombar$ament $e fapte i pseu$o'fapte financiare ce intete clasa miIlocie american concentreaz o atenie fr prece$ent asupra economiei( !iecare cuv+nt rostit $e Alan Dreenspan* pree$intele "ezervei !e$erale* $evine primul subiect $e conversaie %n parcrile $e pe autostra$ i %n slile $e ateptare( taKi $e parc ar fi %nelepciune biblic( #oriunea tot mai mare a ateniei publice $e$icat economiei %n ,eneral i investiiilor $e capital %n particular influeneaz totul* $e la %ncre$erea consumatorului p+n la eKternalizare* $e la politicile comerciale p+n la politica $e zi cu zi( Astfel* campania $us $e )-- %mpotriva eKternalizrii locurilor $e munca $in ;tatele .nite %n In$ia i %n alte ri a alimentat atacurile #arti$ului Democrat %mpotriva )asei Albe(18 Aa un !o!ent dat& 9a+a 5l'$ a prote+tat la adre+a unor po+turi
de "tiri prin ca'lu care pre,entau pr$'u"irea pre urilor ac iunilor& )n ti!p ce pre"edintele Bu+/ l$uda econo!ia.19

rice mormial a lui

4arren <uffett $espre burs este transmis $e la profesori $e liceu la oferi $e

)a i celelalte transformri ale infrastructurii financiare* creterea Econo' lan$u'lui ca o buruian reflect i o sc&imbare la nivelul principiilor ultrafun$amentale( Efectul su aproape instantaneu asupra comportamentului pieei $e capital face parte $in accelerarea %ntre,ii activiti economice ' transformri %n $imensiunea timpului( "apoartele permanente asupra pieelor $e capital ,lobale ' -iLLei'ul Iaponez* Han, ;en,'ul $in Hon, Qon,* in$icele !T;E britanic* DA:'ul Dermaniei sau <olsa* $in 0eKic ' %mpreun cu ultimele cotaii ale -A;DAd i ale -3;E '
re(lect$ inte-rarea +pa ial$ a pie elor de capital. Iar ace+t (lu# continuu de date& cunoa"tere& in(or!a ie "i de,in(or!are de+pre pie ele de capital con+tituie o reac ie clar$ (a $ de +i+te!ul avu iei 'a,at pe cunoa"tere. 5:ECNIR5:?5 5'ia )ncepe! +$ con+tat$! e(ectele ace+tei tran+(or!$ri. <na dintre cele !ai i!portante e+te ner$'darea acut$ a capitalului. 9*nd capitalul e+te !ai !o'il& el nu +t$ 'locat )n inve+ti ii proa+te& a"a cu! +e )nt*!pla odinioar$. 5n-a3a!entele de capital devin tot !ai volatile. .up$ econo!i+tul Klenn ga-o& un pionier al !i"c$rii de de!ocrati,are a acce+ului la capital "i coautor& )!preun$ cu Su+anne 6ri!'at/& al unei lucr$ri de+pre e#tinderea pie elor de !are randa!ent& !o'ilitatea capitalului "i di+per+area ri+cului ar (i putut )!piedica ad*ncirea rece+iunii econo!ice a!ericane din pri!ii ani ai +ecolului 44I.20

.n alt efect al mutaiei ctre noua infrastructura a capitalului este mai puin pozitiv i mai problematic( Aceast mutaie poate $esincroniza finanele $e mare vitez %n raport cu economia real"* lent( %n criza asiatic $in 1997-1998& rata de +c/i!' a !onedei indone,iene a c$,ut cu 70W
aproape pe+te noapte.21 0Banii (ier'in i2 au ie"it din ar$& ca "i cu! 70W din !*na de lucru ar (i intrat )n -rev$ "i 70W dintre !a-a,ine +-ar (i )nc/i+. .:

nimic $in toate acestea nu s'a %nt+mplat( #ur i simplu* viteza i &iperactivital finanelor au $r+mat economia %n loc s o ri$ice( )u certitu$ine* %n viitor ne ateapt multe efecte colaterale ' at+t pozitive P si ne,ative ' ale revoluiei capitalului i infrastructurii financiare( In ce $irec suntem con$uiF )ontinuarea %n linie $reapt a acestor transform+ri ar putea $uce la o pia un a capitalului* complet inte,rat( -e putem ima,ina* la un moment $at %n viitor* $e milioane sau c&iar =88 $e milioane $e investitori in$ieni intr+n$ pe bursa bri nic luni* pentru a iei mari( ;au licitaii %ncinse* care ar $epi eKperiena Doo, or,anizate peste noapte( Dar eKtrapolarea ten$inelor este un instrument slab pP tru previziuni* mai ales %n miIlocul unor transformri precum cele pe care le trai -ici istoria i nici viitorul nu se mic %n linie $reapt( .n scenariu alternativ* mult mai complicat* ar mo$ifica %nsui sensul capi lului* recunosc+n$ i* poate* cuantific+n$ monetar %n $iverse feluri alte forme M sale ' capitalul de cunoa"tere& capitalul +ocial& capitalul ecolo-ic "i contri'u i adu+e )n pre,ent de
pro+u!atorii nepl$ti i. @*n$ acolo& deoca!dat$& a! tran+(or!at de3a capitalul p*n$ la punctul )n ca el e+te -reu de recuno+cut. I-a! +c/i!'at (urni,orii& !odul )n care e+te aloc !odul )n care e+te )!pac/etat& vite,a cu care circul$& locurile unde +e duce& cS titatea "i tipurile de in(or!a ii de+pre el "i procentul tan-i'ilit* ii "i intan-i'iliti (or!ei de proprietate din care deriv$ capitalul. @e !$+ur$ ce at*t proprietatea& c*t "i capitalul +e tran+(or!$ )n ceva cu to nou& unele tran+(or!$ri )nc$ "i !ai in(luente a(ectea,$ celelalte caracteri+tici a ciale ale capitali+!ului: pie ele "i 'anii.

#IE/E I0# ;I<ILE 9

inut cu fermitate la respect* se pare( Dar $ac nu e c&iar aaF #roblema a aprut atunci c+n$ un alt cuv+nt a fost listat $e C8E milioane $e ori ' $e $ou ori mai mult $ec+t <umnezeu i a"u&ie luate la un loc( Acel cuv+nt era pia&a. #rivite cu respect $e li$erii cercurilor $e afaceri* $irectorii eKecutivi* economitii i politicienii $in transformate $e avuia revoluionar( #entru a aprecia la Iusta msur aceste sc&imbri ' i* mai ales* pe cele care vor urma* ne este util o scurt privire %n urm( <A-I "A"I cci$ent* i cu o ostilitate apropiat $e $ez,ust $e criticii capitalismului* pieele ' ca i proprietatea sau capitalul ' sunt

utarea cuv+ntului a"u&ie pe Internet a$ucea ' ultima $at c+n$ am verificat ' E7 $e milioane $e $ocumente* numr $epit clar $e cele =C7 $e milioane $e referine la <umnezeu. 0amona este

Istoria plin $e culoare a pieelor antice inclu$e caravanele ce strbteau Drumul 0tsii %ntre )&ina i Apus* piraii* bazarele $in <a,$a$ i rivaliti bancare s+n,eroase %ntre Veneia i Denova( Aceste poveti au fost relatate $e nenumrate ori* iar comerul a avut cu si,uran efecte politice* militare i economice $isproporionate( )u toate acestea* cel mai important aspect al pieelor* $e'a lun,ul a mii $e ani $in istoria uman* nu este mrimea lor* ci $imensiunea lor re$us i raritatea lor relativ( #+n %n secolele $in urm* marea maIoritate a strmoilor notri triau %ntr'o lume pre'pia( EKistau mici buzunare comerciale* $ar cei mai muli in$ivizi nu cumprau i nu vin$eau nimic pe tot parcursul vieii( Dup cum am vzut %n capitolele anterioare* strmoii notri ' cu eKcepia unei minoriti nesemnificative ' erau rani prosumatori* care triau cultiv+n$* construin$* es+n$ sau pro$uc+n$ mai ales ceea ce consumau c&iar ei( Dup cum arta istoricul #atricia )rone $e la Institutul $e ;tu$ii Avansate $e la #rinceton* fiecare sat sau conac era mai mult sau mai puin autar&ic >autosuficient@M banii erau rari* iar comerul ' (oarte li!itat.2
9/iar "i pie ele pentru terenurile de la ar$& at*t de i!portante pentru a-ricultur$& erau pu ine "i r$+p*ndite pe di+tan e !ari. 9ea !ai !are parte a p$!*ntu-

rilor era $einuta $e re,i sau $e stat i %ncre$inata familiilor nobile printr' o %n le,ere restrictiv( #roprietile funciare aveau ten$ina $e a se transmite lent* > la tat$ la (iu& de la o -enera ie la alta.
.e a+e!enea& cu e#cep ia +claviei& nu e#i+ta nici o pia $ a !uncii. 9rone ne r a!inte"te c$ 0!*na de lucru era !ai !ult luat$ cu (or a dec*t an-a3at$2& pe lan +clavie (unc ion*nd nu!eroa+e (or!e de +ervitute (eudal$. Eunca +alariat$ er )n cel !ai 'un ca,& necuno+cut$. 1

%nc i mai %n$eprtate $e viaa in$ivi$ului me$iu erau pieele financiare( ) puin $ou orae $in )&ina* )&en,$u i #in,5ao* pretin$ c au inventat prin banc $in lume* cu aproKimativ o mie $e ani %n urm( Italienii susin c <anP 0onte $ei #asc&i $in ;iena este cea mai vec&e $in lume"* $at+n$ $e la =C?7 Desi,ur* au aprut numeroase pretenii $e acest tip* $ar* in$iferent care a fo prima banc* este clar c tranzaciile financiare aveau loc mai ales %ntre elite* i sau AAe $in totalul populaiei rm+n+n$ %n afara lor( %n acest sens* maIoritati oamenilor triau %ntr'o lume care nu era $oar precapitalist* ci i %ntr'un sta$2 pre'pia( E!E)T.L DE 0A;N "evoluia in$ustrial ' a$uc+n$ al Doilea Val al avuiei revoluionare ' a m $ificat relaia $intre piee* a,enii lor i oamenii obinuii peste tot %n lume(

In$ustrializarea a transformat milioane $e rani* care p+n atunci triser c prosumatori %n afara economiei monetare* %n pro$uctori i consumatori aflai i interiorul acesteia ' ceea ce i'a fcut $epen$eni $e pia( Activitatea salariat a %nlocuit sclavia i relaiile feu$ale pe piaa m+inii $e li cru* apr+n$ o cantitate mare $e for $e munc( #entru prima $at* lucrtorii era pltii cu bani* c&iar $ac sumele erau mici( "sp+n$irea pro$uciei in$ustriale $e mas a ,enerat $ezvoltarea pieelor $ mas* %ncuraIat $e trei fore conver,ente( #rima a fost urbanizarea* pe msur ce populaia rural se muta %n orae( Inti =G88 i =A88* populaia Lon$rei a eKplo$at* $e la G98(888 $e persoane la 9*E miX oaneM la #aris* $e la EE8(888* la B*B milioaneM iar la <erlin* $e la =?8(888* la =*A mii oane(B )oncomitent cu creterea populaiei s'au eKtins i oraele* mai ales $up ce calea ferat a fcut posibil saltul uria $e la pieele locale la cele naionale( In sc&imb* pieele i pro$ucia $e mas erau susinute $e miIloacele $e info mare %n mas( Astfel* An,lia $e la %nceputul secolului al :T:'lea a asistat la ap riia aa numitei prese populare C ' publicaii %nesate $e reclame a$resate masi lor" ' pe msur ce pieele $istribuiau ceasuri fcute %n fabric* mobil* oc&elar tapete* $iverse aparate i nenumrate alte pro$use( Inovaiile %n $omeniul te&nolo,ic i %n pro$ucie au fost urmate $e inovaii % $omeniul presei i marLetin,ului( #e la =GE7* parizienii %i puteau face cumprM turile la Le <on 0arc&e* primul ma,azin universal %mprit %n raioane specializai Zece ani mai t+rziu* %n 0an&attan* era construit ma,azinul $e opt etaIe )ast Iro #alace(E Ea-a,inele univer+ale din centru deveni+er$ un lucru o'i"nuit )n toate ora"ele i!portante
din lu!e. @entru a vinde 'unuri de !a+$ "i )n ,onele rurale& 5aron Eont-o!er8 Gard a inventat )n 1872 o!olo-ul de /*rtie al +uper!ar7etului. @ro(it*nd de pro-re+ele din do!eniul po"tal& el a con+truit o re ea de v*n,are prin po"t$ prin care tri!itea c$tre trei !ilioane de c$!ine din Statele <nite un catalo- de dou$ 7ilo-ra!e& )!p$r it )n ec/ivalentele raioanelor. 6

.lterior* pe msur ce pro$ucia $e mas* mass'me$ia i pieele $e mas au continuat s se alimenteze reciproc* $etailitii inovatori i promotorii imobiliari au inventat acele cate$rale ale consumerismului ' mall'urile ' rsp+n$in$u'le i pe acestea %n America* Europa* America Latin i Asia( #e scurt* valul transformrilor interconectate pe care %l numim revoluia in$ustrial a eKtins %n mo$ uluitor rolul pieelor %n viaa $e zi cu zi a maIoritii oamenilor( #IE/E'!.LDE"

Tranziia actual la un sistem $e avuie bazat pe cunoatere transform %nc o $at pieele ca rspuns la sc&imbrile $e la nivelul principiilor fun$amentale( Dup ce %nele,em acest lucru* putem %ntreve$ea viitorul( In economiile cu rulaI rapi$* pieele sunt inun$ate cu pro$use noi care* a$esea* sunt le,ate %ntre ele %n mo$uri nebnuite p+n acum( #e msur ce vitezele continu s creasc o$at cu pieele mone$elor i aciunilor* oper+n$ $eIa la viteze orbitoare* ful,ertoare* viaa pe pia a pro$uselor >i a pro$uselor $epen$ente $e ele@ va continua s+ se scurteze( ;incronizarea pieelor multiple* alimentate $e companii aparent fr le,tur* va $eveni o necesitate ur,ent( DeIa asistm la colaborarea corporaiilor %n acest sens( %n acelai timp* %ncercarea unor specialiti %n marLetin, $e a crea le,turi soli$e %ntre un client i o marc sau un pro$us este susceptibil $e a se $ove$i tot mai $ificil* $ac nu c&iar imposibil( Viteza va accelera* nu va prelun,i* relaiile temporale ' incluz+n$ loialitatea clienilor fa $e mrci( #e $e alt parte* mutaia spaial ctre pieele ,lobale a$au, competiia strin celei interne* nu numai %n $omeniul pro$uselor fiKate sau familiare* ci i %n ritmurile inovaiei( )ompaniile $in $iferite pri ale lumii se concureaz pe arene at+t $e perisabile* %nc+t pot fi numite fr a ,rei piee'ful,er"( ;imultan* nivelurile tot mai mari ale intan,ibilittii i compleKitii solicit creteri vaste ale fluKurilor $e $ate* informaii i LnoS'&oS( Departamentele $e marLetin, vor avea $e'a face tot mai mult cu consumatori %narmai cu propriul lor arsenal $e cunotine( 0uli $intre ei vor reven$ica $reptul $e a participa la $e'si,nul propriilor pro$use ' "i +$ (ie pl$ti i pentru datele& in(or!a iile "i cunoa"terea pe care le
o(er$. .e a+e!enea& !ar7eterii +e vor con(runta "i cu pro'le!a opu+$ - clien i -r$'i i& care +e revolt$ )!potriva co!ple#it$ ii crono(a-e "i cer )nl$turarea (unc iilor nedorite ale unui produ+.

Te&nolo,iile tot mai inteli,ente vor re$uce avantaIele $e cost ale pro$uc $e mas* arunc+n$ %n $esuetu$ine sta$iul interme$iat numit personalizare mas" i fc+n$ posibil in$ivi$ualizarea autentic a pro$uselor la costuri a$i nale apropiate $e zero( #rin urmare* pieele vor continua s se $espart %n seciuni tot mai %n,u mai temporare i mai bazate pe cunoatere( Demasificarea va continua s+ se p+n$easc oriun$e eKist o clas miIlocie sau o cultur care favorizeaz inc $ualitatea %n raport cu uniformitatea( TA"I!A"E A #E"; -ALN consecin prea puin observat a acestei personalizri tot mai accenti a pro$uselor este personalizarea paralel a preurilor $e pe pia* a$ic o trec

$e la preurile stan$ar$ pentru pro$use stan$ar$ ctre preuri stratificate sau ,ociabile pentru acelai pro$us( %n pieele prein$ustriale* cumprtorii i v+nztorii se tocmeau la pre* p tic %nt+lnit %n multe ri srace i astzi( #rin contrast* %n economiile pro$uc $e mas* conceptul totul pe acelai calapo$" era aplicat i %n sfera preurilor* tzi* %ntr'o nou rsturnare &e,elian a istoriei* ne reorientm ctre preurile Kibile* personalizate( Aa cum o tie orice cltor* preurile biletelor $e avion pe liniile americM pentru aceleai locuri* la acelai zbor* pot cunoate variaii uriae( %ntr'un caz loc surprinztor* acelai loc a fost oferit pentru cincisprezece preuri $iferite( ?
lo+ind !odele de tari(are 0alternative2 +au 0dina!ice2& v*n,$torii !anipulea,$ aS pre urile )n concordan $ cu canalul de di+tri'u ie& !o!entul "i caracteri+ticile entului individual. @er+onali,area tot !ai !are a pre urilor e+te dep$"it$ de +ucce+ul (eno! al eBa8 "i al altor +ite-uri de licita ii online. )n realitate& pentru orice& de la re v$ri de ca!ere p*n$ la pie+e de co!puter& ur+ule i de plu" "i '$rci& !a"ini& c putere "i /aine& a+i+t$! la o proli(erare a licita iilor +peciali,ate. Sta'ilirea pre urilor a !er+ cu un pa+ !ai departe prin a"a-nu!ita licita iF ver+$& )n care cu!p$r$tori indi(eren i (a $ de !arc$ indic$ pre urile pe care ar +$ le pl$tea+c$ "i-i la+$ pe v*n,$tori +$ vin$ +pre ei. 5lte varia ii +peciali,ate at !at i!ediat. 8

Licitaiile* la r+n$ul lor* $au natere unei alte piee $e ni ' un servicii plat" specializat pentru participanii lor( reclam la 4estern .nion %nfti un client $eosebit $e fericit al serviciului $e plat online ' clar* nu un curator P 0uzeul 0etropolitan ' care spune2 *Am cumprat o cap $e mata$or $e catife Tarifarea personalizat va continua s se rsp+n$easc $in c+teva raiuni ver,ente( #entru v+nztori* pro$usele personalizate sau semipersonalizate nu c toate la fel %n termeni $e pro$ucie sau transport* computerele pot face fa c #leKitii ,enerate $e multiplicitatea sc&emelor $e pre* iar v+nztorii pot col acum informaii tot mai $etaliate $espre clienii in$ivi$uali( #entru cumprtori* ziua at+t $e %nt+rziat va veni atunci c+n$ boii" sau a,enii" online vor cuta prin Internet* %narmai cu puterea $e a i$entifica pro$usul corespunztor celor mai compleKe i in$ivi$ualizate $orine* la cel mai mic pret 0ai eKist un motiv* mai profun$( #reul fiK ' i$eal pentru pro$ucia in$ustrial $e mas ' funcioneaz cel mai bine pe piee relativ stabile sau cu un ritm lent $e sc&imbare( Iar acesta este ultimul lucru la care trebuie s+ ne ateptm %n viitor( A#" #IE"EA DE LI0ITEF Accelerarea retra,erii $e pe pieele $e mas este cuv+ntul $e or$ine %n mass'me$ia i publicitate ' in+tru!ente ($r$ de care pie ele capitali+te& a"a cu! le cunoa"te!
a+t$,i& nu prea ar (i putut e#i+ta.

Ei3loacele de in(or!are )n !a+$ do!inante p*n$ !ai ieri au cedat locul pre+ei de!a+i(icate& capa'ile +$ intea+c$ c/iar "i pie e in(i!e. 5ce+t proce+ a )nceput )n 1961 "i +-a r$+p*ndit rapid& dup$ cu! prevedea! la !o!entul re+pectiv )ntr-o pu'lica ie a IBE. @rin 2004 era at*t de vi,i'il& )nc*t Financia' Times a procla!at -)n +(*r"it - apari ia 0pu'licului (or!at dintr-un +in-ur individ2 "i 0+(*r"itul pie ei de !a+$2. 10

)ompaniile care nu au reuit s fac tranziia la noua pia se pl+n, $e fra,mentare"( )ele care se $escurc %n noul me$iu economic lau$ posibilitatea $e ale,ere pe care o ofer consumatorilor* ei %nii tot mai in$ivi$ualizai( Viteza cu care se ri$ic i ca$ pieele i sectoare %ntre,i $e pia nu are prece$ent %n istorie( 0etabolismul capitalismului ar$e cu mare vitez* ri$ic+n$ %ntrebri asupra consecinelor unei ieiri mult %n afara limitelor sale normale( ; lum $rept eKemplu ratele marLetizrii i $emarLetizrii( -ici o pia nu poate eKista $ac nu are ceva $e v+n$ut( Astfel* pieele* prin $efiniie* au nevoie $e intrri ' obiecte scoase la v+nzare* altfel cunoscute $rept mrfuri( Aceste mrfuri pot fi <tu $e ener,ie* ore $e munc* o perec&e $e mnui* un DVD* o To5ota )amr5 sau* $e ce nu* un bilet la 5o+ca. Astzi* numrul i varietatea obiectelor ce pot fi cumprate oriun$e %n lume sunt astronomice i cresc %n fiecare minut( ;uma acestor obiecte puse %n v+nzare este necunoscut( La urma urmelor* una $intre caracteristicile principale ale capitalismului con'curenial este transformarea %n marf ' a$ic* scoaterea la v+nzare ' a at+tor lucruri* servicii i eKperiene* $ate* informaii* cunotine* c+t se consi$er c poate fi v+n$ut( "sp+n$irea capitalismului $e pia* &ipercompetiia* ritmul tot mai rapi$ al inovaiei i creterea populaiei eKercit presiuni simultane ctre o i mai mare transformare %n marf( Altfel spus* tot mai multe lucruri" sunt scoase pe pia( Dar multe lucruri sunt retrase( 0o$elele vec&i $e maini i prile lor componente* $e eKemplu( %n timp ce To5ota arunca pe pia milioane $e noi mo$ele )amr5*== Daimler)&r5sler %nc&i$ea linia $e pro$ucie a mrcii #l5mout&* astfel $ispr+n$ $e pia noul #roSler=7( Aa$ar* pe fiecare pia* %n orice moment* putem i$entifica aceleai $ou i cese fun$amentale* care acioneaz simultan ' punerea pe pia i scoaterea pe pia( )u toate acestea* se acor$ prea puin atenie vitezelor cu care se > f+oar fenomenele respective( Aceste viteze $ifer $e la o in$ustrie la alta i la o ar la alta* ca i cum fiecare ar opera la o vitez metabolic $iferit( )e se %nt+mpl $ac $iferena $intre aceste viteze $evine prea mareF 1i vers* ce se petrece $ac ambele procese %ncetinesc sau accelereaz concomite

EKist o vitez maKim sau optim la care pot opera pieeleF 1i cum afecte ritmurile $intr'o ar alte riF 1tie cinevaF ;E)"ETE 1 #TITE )unoaterea a fost %ntot$eauna un element al crerii $e avuie* $ar secto cunoaterii nu a Iucat un rol at+t $e important %n nici un sistem anterior( Ast asistm la o cretere eKtraor$inar %n cantitatea* varietatea i compleKitatea noaterii necesare pentru proiectarea* pro$ucerea i livrarea valorii pe fiecare piM %ntr'a$evr* piaa pentru $ate* informaii i cunoatere crete ea %nsi eKponeni )onsumatorii $evoreaz cantiti nesf+rite $e informaie* informaie ,re i $ezinformare $espre orice subiect posibil* $e la afaceri i finane p+n la i $ivertisment* sntate i reli,ie* seK i sport( )ompaniile proceseaz nonsl fluKuri $e $ate $espre clienii* concurenii i furnizorii lor( cercettorii a$un fapte i formule $in toat lumea( )unoaterea a fost %ntot$eauna ,reu $e $efinit* $ar %n accepiunea pe carP folosim aici ea nu inclu$e numai teKtele tiprite sau $atele $in computer* ci i crete optite pe culoare* ima,ini* sfaturi $espre burs i alte intan,ibile( -imP nu tie astzi precis care sunt $imensiunile sectorului cunoaterii i nu eKist a sens asupra a ceea ce ar trebui s conin( Dar nicio$at nu au mai fost realizI tranzacii at+t $e numeroase %n sc&imbul cunoaterii* $atelor care o compun informaiilor ' sau pentru cunoatere perimat( )u toate acestea* piaa cunoaterii face mai mult $ec+t s se eKtin$( Ea se transform simultan* %nc o $at* $atorit transformrilor la nivel fun$amental care le sufer sistemul crerii avuiei( )olectarea* or,anizarea i $iseminarea %n societate a oricror cunotine* i la cele brute p+n la cele mai abstracte i sofisticate* nu s'a $esfurat nicio$c la asemenea viteze( Aceast evoluie urmrete i c&iar $epete procesele accelerare pe care le %nre,istrm %n fiecare sector al economiei( Timpul este str+ in nanosecun$e( ;imultan* $iseminarea $epete orice ,ranie* eKtinz+n$ i cesul spaial al cunoaterii %n toate formele sale( )&iar mai importante sunt sc&imbrile cunoaterii noastre $espre cunoate
;l

amenii $e tiinti

cele ale mo$ului %n care este ea or,anizat* $iscipline %nfiinate $e

mult vren $isor+n$ %n flcri( In sistemele anterioare $e creare a avuiei* accesul la informaia economii
v

aloroas era limitat $rastic( Astzi* ea apare aproape fr voia

noastr pe su $e milioane $e monitoare $in casele i $in birourile noastre* $in 0an&attan p+n la 0umbai(

In societile a,rare* timp $e mii $e ani* ranii trebuiau s $ein cunotine sc&imba( In economiile in$ustriale* muncitorii* ca i mana,erii* aveau nevoie $e cunoatere ne'local+* $in mai multe surse* $espre mai multe lucruri( Dar cunoaterea valoroas economic* $espre metalur,ie ' necesita a$uceri la zi relativ rare( In prezent* $in contr* cunoaterea $evine perimat aproape ime$iat $up ce este livrat( Aria materiei se eKtin$e permanent( ;ursele se multiplic i pot fi localizate %n orice parte a lumii( #rin urmare* asistm la sc&imbri care se consoli$eaz reciproc* interacioneaz* i transform nu $oar relaiile $intre pro$use* ci sectoare %ntre,i ale pieei( )u toate acestea* impactul cumulativ al tuturor acestor evoluii este $epit net pe termen lun, $e apariia unei piee %n %ntre,ime noi* imposibil anterior( DEA0N-.L VI"T.AL Aproape orice sector tra$iional al pieei ' teren* capital* munc* obiecte* servicii* eKperiene sau cunoatere ' are acum propriul ,eamn virtual( %n realitate* marea pia cibernetic ,lobal a$au, %nc un strat peste fiecare pia tra$iional( -imic asemntor nu s'a mai petrecut vreo$at( La sf+ritul secolului trecut* colapsul $otcomurilor i'a fcut pe investitori s $eteste pentru o vreme sinta,ma comer electronic"* iar ziarele au anunat moartea afacerilor online2 Dotcomurile pier %n flcri((( #etrecerea s'a terminat((( Dezastrul Dotcomurilor((( <oom $ezumflat %n c+teva secun$e((( -ebunia colapsurilor( (( S(*r"itul erei Internetului.2
.ar& a"a cu! a )nviat copilul din Ida/o la o or$ dup$ ce (u+e+e declarat !ort& 13 +-ar putea ca pe+i!i"tii ner$'d$tori +$ (i )n-ropat co!er ul electronic prea cur*nd& )n 2003& con+u!atorii din toat$ lu!ea cu!p$rau produ+e )n valoare de circa 250 de !ilioane de dolari de pe pie e electronice care nu ar (i putut nici !$car e#i+ta )n ur!$ cu dou$,eci de ani - o !edie de circa 50 de dolari pe an pentru (iecare locuitor al planetei.14

$espre

%ns+m+narea

pm+ntului*

vreme

%nma,azinarea

pro$uselor( )unoaterea era local* se transmitea oral i* %n principiu* nu se

' s spunem* pro,resele $in

)&iar i aceast cifr s'ar putea s subestimeze $rastic totalul* $ac v+nzrile en'$etail online se cifrau numai %n ;tatele .nite* %n anul 2003& la 55 de
!iliarde de dolari - iar acea+t$ +u!$& pre,entat$ de .eparta!entul 9o!er ului& nu include tran,ac ii ca ac/i,i ionarea produ+elor turi+tice& +ervicii (inanciare& v*n,$ri de 'ilete la +pectacole "i ta#e percepute de +ite-uri de )nt*lniri.15

0ai mult* ele nu ofer nici un in$iciu al $imensiunii* puterii i potenialului real al pieelor sau sc&imburilor online pentru tranzaciile $irecte* $e tip business'to'business(

Treisprezece linii aeriene* $e la AII -ippon i QL0 "o5al Dutc& p+n la Luft&ansa* Air -eS Zealan$ i -ort&Sest* au creat AeroKc&an,e* ec&ivalentul
unui

t*r- !edieval& pentru a-"i e#pune !ar(a "i a (ace a(aceri. 16 5+t$,i& cei tr= ,eci "i trei de !e!'ri

cu!p$r$ p$r i co!ponente de la patru !ii de v*n,$tc online& din trei,eci de $ri. 17 Sc/i!'uri electronice +i!ilare e#i+t$ "i )n alte d !enii indu+triale& printre care +e nu!$r$ con+truc ia de !a"ini& indu+tria ci !ic$ +au de ap$rare& a+i+ten a !edical$ +au tot (elul de +ervicii de repara ii "i pie de +c/i!'. 18

%n 788B* comerul electronic business'to'business era estimat $eIa la apro2 mativ =*C trilioane $e $olari pe an( Asta nu mai %nseamn E8 $e $olari pe in$ivi ci cam 7B8 $e $olari(=A Iar acea+t$ ci(r$ va cre"te )n anii care ur!ea,$& repre,e t*nd un
procent tot !ai !are din )ntre-ul co!er . 5cea+t$ trecere -lo'al$ c$tre un +i+te! de creare a avu iei 'a,at pe cuno, tere nu tre'uie !$+urat e#clu+iv )n ter!enii cota iilor ac iunilor "i di(u,$rii te/n lo-iei. ?a e+te !ult !ai pro(und$ "i a!enin $ capitali+!ul pe care )l cunoa"ten @e !$+ur$ ce +i+te!ul 'a,at pe cunoa"tere& al celui de-al 6reilea Nal& +e ) tinde )n 5+ia "i )n alte p$r i ale lu!ii& ace+te re-iuni vor a+i+ta& la r*ndul lor& +c/i!'$ri (unda!entale ale 'a,elor propriet$ ii& (or!$rii capitalului& pie elor - dup$ cu! vo! vedea )n cele ce ur!ea,$ - ale 'anilor )n"i"i.

)A#IT L.L 40 ".LA"EA <A-IL " DE 0RI-E

Star Trek" First $ontactI @*n$ atunci +-ar putea +$ nu !ai e#i+te nici capitali+!ul& iar di+pari ia +a ar putea +urveni cu !ult )naintea anului 2300.

?U cono!ia viitorului e+te oarecu! di(erita. Ne,i tu& 'anii nu e#i+t$ )n


lea.2

+ecolul al 446N-

5"a +punea c$pitanul navei 3nterprise, Bean-Auc @icard& )n (il!ul "tiin i(ico-(anta+dc

Intrm %ntr'o lume ciu$at* pe msur ce avuia revoluionar continu s evolueze aici pe Terra( In acelai timp* a$versarii i susintorii capitalismului se atac reciproc cu aceleai cliee* vec&i $e c+teva secole( Dac transformrile $in natura proprietii* capitalului i pieelor nu sunt suficiente pentru a le elibera minile $e trecut* poate c o privire ctre banii viitorului va reui( )a i celelalte elemente'c&eie ale capitalismului* banii sufer cea mai rapi$ i mai profun$ revoluie $in ultimele secole ' una care va crea forme ra$ical $iferite* noi mo$aliti $e a plti i $e a fi pltit i tot mai multe oportuniti $e afaceri care nu folosesc banii $eloc( TA:A A;).-;N )u si,uran* inventarea banilor a fost unul $intre evenimentele ,lobale cu impact inestimabil* iar economiile capitaliste funcioneaz pe baza sa(

Aceast invenie* %n ciu$a utilizrilor ,reite care au urmat* a $esc&is calea unor pro,rese enorme ale bunstrii( Dar rulaIul banilor sau* mai bine zis* sistemul monetar* impune un cost ,reu asupra societii ' "i a+upra (iec$ruia dintre noi.
C'+erv$! cu di(icultate ace+t co+t& pentru c$& de o'icei& el e+te a+cun+ )n pre ul pe care )l pl$ti! pentru 'unuri& +ervicii "i alte o'iecte di+poni'ile pe pia $. .u-ce i-v$ la un (il! +au pe un +tadion. C parte a pre ului pe care )l pl$ti i acoper$ co+turile per+oanei care v$ ia 'anii "i v$ d$ 'iletul. 5cela"i lucru e+te adev$rat pentru uluitoarea ci(r$ de 3&5 !ilioane de ca+ieri de la !a-a,inele Gal-Eart& Lo!e .epot& 7?leven& C((ice .epot "i C((ice Ea#& de la +uper!ar7eturile& '$c$niile "i +ta iile de tren din Statele <nite. Iar aici nu )i nu!$r$! pe cei din a(ara 5!ericii. 2

La fel* la 0cDonal$Xs* <ur,er Qin, i alte restaurante fast'foo$* persoana $e la ,&ieu %i ia at+t coman$a* c+t i banii( Este a$evrat c luarea comenzii i transmiterea ei la buctrie constituie o etap $istinct fa $e %ncasarea banilor( Asta %nseamn c numai o parte $in salariul casierului este Iustificabil prin timpul $e$icat colectrii banilor( Dar colectarea banilor constituie* %n mo$ similar* o par $in fia postului multor altor profesiuni ' milioane i milioane $e c&elneri* frize si v+nztori( La r+n$ul lor* toate aceste costuri sunt trecute %n sarcina clientulu Iar aceasta este numai cea mai vizibil c&eltuial a operrii sistemului mor tar mon$ial( )ineva trebuie s urmreasc toate aceste tranzacii( Iar asta cos bani( Aa$ar* a$u,ai cel puin o parte a onorariilor pltite contabililor i cel 7*E milioane $e eKperi contabili $in lume(B #e $e alt parte* cineva trebuie tipreasc* s $epoziteze i s transporte banii pe care %i folosim* s'i proteIeze i furt i contrafacere* s autentifice $ocumentarea i aa mai $eparte( Iar toate acP tea* $esi,ur* cost bani( Transferate p+n la urm clientului* aceste costuri fac parte* %n realitate* $int taK ascuns* pe care o pltim pentru beneficiul utilizrii banilor( Iar ele cons tuie $oar o fraciune( Toate cele $e mai sus ri$ic unele %ntrebri importante i $eosebit $e incitan Dac am putea re$uce sau c&iar elimina aceste taKe" ascunseF Este posibil act lucruF )&iar avem nevoie $e bani pentru a face s funcioneze un sistem al aT iei bazat pe cunoatereF )HII #E )I#."I %nc $e c+n$ au %nceput s se a$une broLerii la cafeneaua Jonat&anXs* %n M colul al :VIII'lea* $+n$ natere astfel la ceea ce avea s $evin <ursa $in Lon$n sistemul financiar $in fiecare stat occi$ental a avut %n interiorul su o in$usa $e servicii financiare care servea nevoilor $ebitorilor i investitorilor( Aceast $ustrie s'a bazat pe cele mai avansate sisteme $e stocare a $atelor i $e comu care $isponibile la momentul respectiv( Dar* p+n la sf+ritul anilor XE8 $in

secoX trecut* acestea erau reprezentate tot $e bibliorafturi* oficii potale* telefoane manivel i benzi $e tele,raf( Apariia economiei bazate pe cunoatere a fost pre,tit nu numai $e eKp% siunea eKtrem $e rapi$ a unor $ate* informaii i cunotine %n permanent sc&i bare* ci i $e ascensiunea brusc a clasei miIlocii* a fon$urilor $e pensii profitab i a asi,urrilor* care reprezint o cretere masiv a numrului clienilor ser ciilor financiare ' i necesitatea unei infrastructuri financiare %n %ntre,ime noi( La nivelul anului 7887* serviciile financiare an,aIau E*Ee $in m+na $e luc american(E Altfel spus* mai mult $e un american apt $e munc $in $ouzeci e an,aIat %n $omeniile bancar* al asi,urrilor* mana,ementului pensiilor* comI niilor $e ipoteci* investiiilor %n proprieti imobiliare i %n aciuni( Aceste companii a$ministreaz fluKul banilor prin sistemul financiar* oferi lic&i$iti* concentr+n$ i aloc+n$ resurse* evalu+n$ i furniz+n$ cre$itul* mer n+n$ pieele secun$are pentru aciuni i obli,aiuni* cot+n$ i a$ministr+n$ riscu In 0area <ritanie* un$e Lon$ra este cminul unora $intre cei mari corner ani $e eurobon$uri* $erivate i asi,urri* peste un milion $e oameni lucreaz $omeniul financiar(9 )oncentrri $e acest tip se re,sesc la Ziiric&* !ranLfi >poreclit uneori <anLfurt"@* ToL5o* Hon, Qon, i ;in,apore* iar $e la ;&an,& p+n la Dubai se %ntin$e o salb $e noi centre re,ionale( )omputere eKtrem $e puternice i reele $e mare vitez* care a,re, i $isperseaz banii pentru investiii i cre$ite* ca s nu mai vorbim $e speculaii* conecteaz aceste no$uri( -umai %n anul 788=* companiile financiare $in ;tatele .nite* un$e reeaua este cea mai $ens i mai avansat* au c&eltuit =AE $e miliar$e $e $olari pentru IT? 'mult mai mult $ec+t orice alt in$ustrie G i mai mult $ec+t pro$usul intern brut al unor ri %nsetate $e te&nolo,ie* ca ;in,apore sau !inlan$a(A 9u toate ace+tea& cererea de in(or!a ie& date "i cuno"tin e di+poni'ile in+tantaneu& cre"te
con+tant ?(ectele ace+tei !uta ii de la in(ra+tructura (inanciar$ a epocii indu+triale la (or!a +a di-ital$& aproape in+tantanee "i aproape -lo'al$& nu +unt )n ele+e )nc$ nici de utili,atori "i nici de clien i pe deplin "i& cu at*t !ai pu in& de deciden ii politici "i de pu'licul lar-. 9AC@C6<A .? mN9LI.?:? Nu!ai o !ic$ parte a +u!elor +c/i!'ate )n (iecare ,i pe 'ur+ele !ondiale e+te canali,at$ e(ectiv c$tre co!panii& pe 'a,a nevoilor "i per+pectivelor lor pe ter!en lun-. )n loc de a+ta& co!putere prepro-ra!ate +canea,$ +i!ultan !ii de (ir!e pentru a identi(ica varia ii de !inut )n pre ul ac iunilor lor "i 0inve+te+c2 ade+eori (onduri nu pentru luni +au ani& ci pentru !inute +au c/iar +ecunde. :e,ultatul& )n !are parte& nu !ai e+te inve+ti ie& ci po7er electronic& 'a,at pe !ate!atic$ "i 3ucat la vite,a lu!inii. 10

De asemenea* nu este nici un secret c %n interiorul acestor piee* una* %n particular* a crescut at+t $e repe$e i cu at+ta ener,ie %nc+t Financial 5ime+ a $escris'o $rept aproape $e nerecunoscut fa $e acum zece ani(" Aceasta este piaa ,lobal a valutelor ' eKtins la nivelul la care o sum $e =*7 trilioane $e $olari este cumprat i v+n$ut %n fiecare zi* == $e peste treizeci $e ori totalul tranzacionat zilnic prin bursa $in -eS 3orL( =7 #e aceast pia* a$au, Financial 5ime+. tranzaciile se ri$ic a$eseori la mai multe miliar$e $e $olari %n mai putin $e o secun$ Dar prea putin atenie a fost acor$at unei probleme i mai %n,riIortoare( Asistm $in nou la sc&imbri la nivelul principiilor fun$amentale ale timpului i la %nc un caz $e $esincronizare( Teoretic* valoarea mone$ei unui stat reflect* %n ,eneral* puterea economiei sale reale( )u toate aceste* $esincronizarea %ntre tranzacionarea la mare vitez a valutelor i ritmul lent la care opereaz economia real" a unei companii a $evenit at+t $e pronunat* %nc+t polarizrile ' cel puin %n unele ri ' sunt inversate( Dup cum constatam mai $evreme* acesta este motivul pentru care nu economiile proaste au $istrus pieele financiare asiatice %ntre =AA? i =AAG* ci
pie ele valutare proa+te& care au tra+ )n 3o+ o econo!ie dup$ alta. Aa (el& pie ele valutare aproape in+tantanee au l$+at )n ur!$ nu nu!ai econo!iile reale& ci "i re-ulatorii (inanciari. :e,ultatul ace+tei lip+e de +incroni,are e+te un +i+te! con+iderat de !ul i o a!enin are nu neap$rat la adre+a *rilor indi duale& ci la adre+a econo!iei -lo'ale. 5utorit$ ile na ionale )n-ro,itor de len cu re-uli di(erite "i con(lictuale& nu pot re-le!enta re elele (inanciare e#tre! rapide. ?cono!iile "i econo!i"tii )nc$ !ai au pro'le!e +$ )n elea-$ enor!ele +ur de 0'ani2 care e#i+t$ nu!ai ca 0unu2 "i 0,ero2& care c$l$tore+c de la nod la nod re ele co!erciale di-itale& cu interac iune u!an$ !ini!$. ?(ectele +unt a'+trac aparent i!per+onale. 9u toate ace+tea& din c*nd )n c*nd& c*te o i!a-ine (rapai concentrea,$ !uta ia revolu ionar$ de la vec/ea in(ra+tructur$ (inanciar$ a 'ani c$tre cea )n )ntre-i!e nou$. 1oto-ra(ul de renu!e !ondial :o'ert Gein-arten a deci+ recent +* reali,e o +erie de (oto-ra(ii ale 'ur+elor !ondiale. @re+upun*nd c$ +$lile lor vor (i )n cuite )ntr-o ,i )n )ntre-i!e de pie e electronice& el dorea +$ le )nre-i+tre,e apu )ntr-o +erie intitulat$ 09lopotul de )nc/idere2. 5r (i ur!at +* i!ortali,e,e trad )nne'uni i ip*nd "i repe,indu-+e +$ e(ectue,e v*n,$ri& cu tele(oanele +un*nd (S )ncetare "i cu pre uri ce +e +c/i!'$ )ntr-o clipit$ pe ecranele lu!inoa+e. 5poi (i (oto-ra(iat ca!erele dup$ )nc/idere: -oale& tri+te. 13

#entru c este californian* prima sa oprire a fost la #acific ;tocL EKc&an $in ;an !rancisco( Dar* c+n$ a aIuns s prospecteze locaia* a constatat c s bursei se afla %n reconstrucie( <ursa transferase $eIa operaiunile pe un sisti electronic $e licitaie numit Arc&ipela,o* cresc+n$ volumul tranzaciilor $e $o zeci $e ori(=C Speciali"tii "i traderii pleca+er$ de3a.
)nc$perea 'ur+ei ur!a +* devin$ o +al$ de +port& iar 5rc/ipela-o era pe c de a (u,iona cu NeM gor7 Stoc7 ?#c/an-e.15

VAL.TE I"E;# -;A<ILE La suprafa* revoluia actual a banilor ' care mai are p+n s se termin pare &aotic( Dar* $ac privim mai %n$eaproape* $escoperim un motiv ascu Este acelai mo$el al $emasificrii i $iversificrii pe care l'am constatat $eIc pro$ucie* piee* mass'me$ia* structura familiei ' pe scurt* %n %ntrea,a civiliza emer,ent( Aceste sc&imbri ' i cele care vor urma ' +unt at*t de pro(unde& c*t ele
+(idea,$ c/iar de(ini ia 'anilor. B$ncile centrale au propriile r$+pun+uri la )ntre'area 09e +unt 'aniiD2. )n r! de(ini ia :e,ervei 1ederale a!ericane pune )n acela"i co" 'anii a(la i )n circulS cu 'anii din conturile curente "i )i nu!e"te 'anii 0El2. 5dau-$ la El +u!ele conturile noa+tre de econo!ii "i de pe pia a (ondurilor !utuale& nu!ind totul) 5d$u-*nd un co" de diver+e alte intr$ri& !a3oritatea 0!i+tere ale +peciali"ti7 o' ine E3. 16

#entru oamenii obinuii* care %i v$ $e viaa lor* aceste $istincii nu eKi2 #rincipala unitate monetar american este atotputernicul" $olar( #uini $in cei care %l utilizeaz zi $e zi tiu c* p+n la in$ustrializarea naiunii* $olarul s inut $e ,uvern era $oar una $intre cele opt mii $e valute iresponsabile $in =
tele <nite& e!i+e de '$nci& co!panii private& ne-u+tori "i !ineri. 17

;tan$ar$izarea banilor impus $e ,uvernul american %n =G9B a (o+t un proce+


paralel cu +tandardi,area produ+elor& pre urilor "i -u+turilor con+u!atorilor care a ap$rut ca ur!are a proce+ului de indu+triali,are. Iar ace+t lucru e+te vala'il "i pentru alte +tate. genul 3apone, nu a devenit !oneda na ional$ dec*t )n 1871& c*nd re+taura ia Eei3i punea ara pe dru!ul !odernit$ ii indu+triale.18 Aa (el& !arca -er!an$ nu a con+tituit unitatea !onetar$ a Ker!aniei p*n$ )n 1873& c*nd Ker!ania +e a(la )n co!peti ie cu Earea Britanie pentru +tatutul de pri!$ putere indu+trial$. 19

)&ina a suferit mult vreme $in cauza &aosului monetar* cu baroni rzboinici* state* baze revoluionare* enclave strine i alte entiti care %i emiteau propriile valute(78 Aceast situaie a $urat p+n %n =ACG* c+n$ comunitii au luat puterea i au intro$us mone$a poporului* 5uan'ul( 7= Iar Europa* $esi,ur* a aIuns abia recent la stan$ar$ul euro( )a o ironie* aceast stan$ar$izare %nt+rziat ' ca i multe alte lucruri $in .niunea European ' apare eKact atunci c+n$ sistemul avuiei bazate pe cunoatere %ncepe s %mpin, economiile avansate %n $irecia opus( %n realitate* valutele omo,ene sunt pe punctul $e a'i pier$e pre$ominana %n faa $iversitii uluitoare a alternativelor( #A"A'<A-II In =AEG ' la numai $oi ani $e c+n$ ,ulerele albe i lucrtorii $in servicii au $epit ca numr ,ulerele albastre %n ;tatele .nite ' a fost lansat prototipul primei cri $e cre$it( Acesta a fost %nceputul unei rupturi $e tipul celui $e'al Treilea Val %n raport cu banii convenionali* cu trecerea spre ceea ce astzi pare uneori o lume slbatic $e para'bani" ' o Iun,l $e %nlocuitori care au o parte sau toate caracteristicile mone$elor oficiale* fr a fi acest lucru(

<anii sunt interanIabili* a$ic* %n principiu* ei pot fi utilizai pentru a cumpra cam orice( De asemenea* ei pot fi transferai $e la i ctre oricine( Aceast aplicabilitate universal a banilor i'a fcut foarte comozi ca me$iu al sc&imburilor( ;'a petrecut %ns un lucru ciu$at( Astzi* cu peste GC8 $e milioane $e cri $e cre$it utilizate %n ;tatele .nite* 7= americanii pltesc un trilion $e $olari pe an 'mai mult $ec+t c&eltuiesc cas&* 7B i se pare c %n fiecare zi inventm noi %nlocuitori pentru bani( <iletele noastre $e avion sunt a$esea ,ratuite"* pltite cu puncte ale clienilor fi$eli( La %nceput* aceste puncte puteau fi utilizate numai pentru locurile libere $intr'un alt zbor(7C Ele nu puteau fi utilizate pentru altceva i nu puteau fi transferate altcuiva(7E Nu erau ca 'anii.
6otu"i& nu dup$ !ult$ vre!e& liniile aeriene au acceptat tran+(erul punctelor c$tre !e!'rii de (a!ilie "i prieteni - c$tre oricine dore"te clientul.26 Eai !ult& punctele +e puteau (olo+i "i pentru )nc/irieri de !a"ini +au ca!ere de /otel& apoi pentru tot !ai !ulte tipuri de !$r(uri - apartenen a la clu'uri de +$n$tate "i 'ilete la !eciuri de /oc/ei& -r$tare "i televi,oare cu pla+!$& -ardenii "i (urtunuri de

,r$inrit(7? asem+ntoar banii(

#rin

urmare*

am

asistat

la

transferabilitate

interanIabilitate ri$icate( #unctele acor$ate cltorilor fi$eli au $evenit tot mai Ele au $evenit bani reali atunci c+n$ au %nceput s fie v+n$ute $e a,eni cializai care opereaz o pia ,ri a punctelor* %n ciu$a protestelor liniilor aerien %ntr'a$evr* in+n$ cont $e slbiciunea financiar a unora $intre liniile aer emitente* am putea pune sub semnul %ntrebrii convertibilitatea tuturor ace puncte( #e $e alt parte* aceste puncte intan,ibile s'ar putea s valoreze %n cu mai mult $ec+t mone$ele emise $e unele ,uverne falimentare ale lumii* care $ein linii aeriene( Desi,ur* pro,ramele $e loialitate $e $iverse tipuri* cu ,ra$e mai mici sau mari $e interanIabilitate* nu sunt folosite numai $e liniile aeriene( Ele sunt rite $e toat lumea* $e la &otelurile Intercontinental p+n la cele $in lanul Hi $e la -eiman 0arcus p+n la Tesco Europe i $e la farmaciile )V; p+n = staurantele )&art House sau motocicletele QaSasaLi( #e piaa sc&imbtoare i rapi$ precum un titirez* ele %n$eplinesc* la r+ lor* unele $intre funciile mone$elor $in trecut Dar aceasta este numai o parte transformarea mai ampl ' apariia interanIabilitii fleKibile"* sub forma = lor
pro-ra!a'ili. @u"tiului du!neavoa+tr$ de trei+pre,ece ani +-ar putea +$ plac$ ideea. 9T:.<A 5N6ICB?RI656?

<n torent de noi te/nolo-ii vor (ace po+i'ile varia iuni ne+(*r"ite ale para-1 lor. 5+t(el& c*rdurile +-ar putea +$ ne la+e )n cur*nd +$ decide! c*t$ inter"S 'ilitate dori!. Banca 5ra'$ Ealaie,ian$ din ;uala Au!pur le-a o(erit clien ilo !u+ul!ani un card care nu poate (i utili,at )n +aloane de !a+a3 +au clu'ui noapte.29

-u peste mult vreme* micrile politice antisistem vor putea emite milL $e c+r$uri $e boicot"* care vor putea fi folosite pentru a cumpra orice* ci cepia pantofilor -iLe* benzinei ;&ell* &ainelor $e la Dap sau a pro$uselorM companii $e pe lista lor nea,r(B8 ;oiile i soii vor putea pro,rama restric ca$rul partenerului( ;au prinii vor putea oferi copiilor lor c+r$uri ce nu le permite ac&iziionarea $ulciurilor* alcoolului* tutunului sau pro$uselor fast fP #este noapte* oamenii care $oresc s scape $e m+ncrurile ,rase $e la fast'$ar nu reuesc s reziste vor putea primi aIutor $e la un car$ pro,ramat s c&eze orice plat la #izza Hut* Taco <ell sau la toi v+nztorii $e fast'foo$( ci$eti'v s nu mai umblai cu cas& i lsai c+r$ul s v %ntreasc voina( Te&nolo,ii c&iar mai noi fac c+r$urile %nsele perimate( %n )oreea $e ;u$* foanele celulare constituie $eIa ec&ivalentul portofelelor electronice( )onir un cip emis $e o banc partener* telefonul poate autoriza $etailistul s fac i tra,ere $in contul $umneavoastr( Astfel $e telefoane sunt $eIa %n uz %n m zinele $e &aine scumpe* automate sau staii $e tren* printre alte locuri public In Europa* bnci importante precum .<;* <arcla5s* <-# #aribas i Deutsc&e <anL s'au alturat companiei Visa pentru eKplorarea potenialului unor te&nolo,ii similare( )u un entuziasm irezistibil* Liisa Qanniainen* unul $intre vicepree$inii bncii -or$ea* spune2 -u m atept s uci$em banii lic&izi la anul* $ar sper c ceva mai t+rziu(" B7 9eea ce nu a !en ionat a (o+t a!enin area
!ortal$ pe care ace+te te/nolo-ii o repre,int$ "i pentru c*rduri& nu doar pentru 'anii lic/i,i. 6rei noi (orte conver-ente vor o(eri o varietate )nc$ "i !ai !are de op iuni de plat$. )n pri!ul r*nd& ave! de-a (ace cu te/nolo-iile dedicate veri(ic$rii identit$ ii unui utili,ator. C +erie de !etode de identi(icare tot !ai +i-ure intr$ )n u,. )n Baponia& de e#e!plu& cel !ai !are e!i $tor de c$r i de credit& B9B& a introdu+ un +i+te! care identi(ic$ individul prin !odelul unic al va+elor de +*n-e de la de-et. 33 B$ncile "i co!paniile de c*rduri& (olo+ind cercet$rile accelerate de lupta )!potriva terori+!ului& e#plorea,$& la r*ndul lor& alte !etode 'io!etrice& inclu+iv +canarea retinei +au recunoa"terea vocal$ "i (acial$. 34

In al $oilea r+n$* apar noile te&nolo,ii fr fir* prea sc&imbtoare i numeroase pentru a le $etalia aici( %n al treilea miniaturizare( <az+n$u'se pe inovaii %n toate cele trei $omenii* multe companii* printre care ;on5* #&ilips* ;un 0icros5stems i I<0* lucreaz la alternative ocante fa $e crile $e cre$it $in plastic( %n cuvintele lui Jo&n Da,e* $e la ;un* crile $e cre$it nu sunt $ec+t o variant (i,ica a identit$ ii& a"adar& orice !od )n care po i
identi(ica pe cineva poate (i un !od de a-1 pune la plat$.2 35

r+n$* nu trebuie s omitem pro,resele

maIore

%n

; combinm aceste te&nolo,ii cu principiul lui Da,e i nu va fi prea ,reu s ne ima,inm posibila implantare sub pielea noastr a unui ' s+ spunem ' micro'cip* care ne va oferi posibilitatea s cumprm orice* $e oriun$e* prin simpla sa activare( .n astfel $e implant i'ar permite unui comerciant s ne verifice i$entitatea* ar putea oferi $atele contului bancar i ar putea autoriza simultan banca s plteasc suma potrivit( EKpresia a $a cuiva un $e,et" ar putea cpta noi %nelesuri( Aceast $iversificare rapi$ a formelor $e plat i a ,ra$elor $e interanIabi'litate reflect %n$eprtarea ,eneral a economiei avansate $e societatea $e mas a trecutului* caracterizat $e principiul o msur pentru toi"( #osibiliti c&iar mai ra$icale* inclusiv valute %n %ntre,ime noi* sunt stu$iate $e cele mai mari companii $in lume( ;on5* $e eKemplu* a analizat posibilitatea emiterii unei valute proprii* pentru uz %n interiorul companiei( Acest lucru ar putea permite filialei c&ineze* $e eKemplu* a firmei ;on5 s fac afaceri cu filiale surori $in Japonia sau $in alte pri ale lumii* fr a mai transforma totul %n 5eni(B9 @rincipalul o'iectiv ar (i reducerea ri+curilor valutare. C alt$ po+i'ilitate
ar (i crearea unei valute co!une cu co!panii precu! Londa +au 9anon. .olarul +-ar putea +$ nu repre,inte pentru totdeauna un re(u-iu de ri+c +c$,ut pentru inve+titorii +tr$ini. %i& oric*t de i!po+i'il ar p$rea a+t$,i& ar putea +o+i

ziua c+n$ vom avea %n buzunar o mulime $e Dateses" $e la 0icrosoft sau 0c ritas" $e la ;on5* %n loc $e euro sau $olari( ;au* $e ce nu* o mone$ susinut co lectiv $e topul !ortune 500 - ori& )ntr-o ,i& de 04in/ua 5002. ;)."DE"EA <A-IL " #rintre celelalte funcii* para'valutele au scopul $e a accelera sau $e a %nce tini plile( Astfel* crile $e cre$it %ncuraIeaz plata %nt+rziat >%n sc&imbul une $ob+nzi* $esi,ur@( )rile $e $ebit* %n loc s %nt+rzie plata* o accelereaz* $e$u c+n$ ime$iat preul ac&iziiei $in contul titularului( -oul sistem al avuiei $esc&i$e* $e asemenea* calea pentru transformri ra $icale %n mo$ul i* mai ales* momentul %n care suntem pltii pentru munc( %n trecutul in$ustrial* muncitorii erau pltii* $e obicei* intermitent* la sf+ritu unei sptm+ni sau luni( %n cele mai multe cazuri* lucrurile stau la fel i astzi Asta %nseamn c an,aIatorii $ispun cum $oresc* timp $e o sptm+n sau $e c lun* $e banii $atorai an,aIailor( Aceast perioa$ $e tranziie" constituie un %m prumut fr $ob+n$ acor$at $e an,aIai an,aIatorilor lor(

Invers* facturile la utiliti* $e eKemplu* sunt pltite* $e obicei* $up ce consu matorul a primit $eIa timp $e o lun ,azul sau electricitatea %n valoarea ec&iva lent( %n acest caz* $e perioa$a $e tranziie beneficiaz clientul( %n alte sectoare ale economiei* unele companii sau in$ustrii ' e$itorii reviste lor cu abonai* $e eKemplu ' triesc $e pe urma perioa$ei $e tranziie( Dar acesl interval* consi$erat $e unii economiti $rept ineficient pentru economie %n ansamblu* ar putea $isprea %n cur+n$( $at ce companiile i clienii sunt interconectai a$ecvat* prin cabluri sau fr* iar facturile sunt pltite electronic* este posibil ca furnizorii $e utiliti s so licite plata instantanee ' un contract prin care s li se permit retra,erea sume lor aferente $in conturile noastre $e fiecare $at c+n$ le utilizm serviciile( !irmele i'ar obine banii mai repe$e* ar fi capabile s'i investeasc mai $evreme i ar putea ' teoretic* cel puin ' s re$uc preul pe care ni'= factureaz( De asemenea* am putea ve$ea ,rupuri $e muncitori cer+n$ s fie pltii electronic instantaneu pentru munca $epus* %n loc s atepte zilele $e salariu( #lile ime$iate sunt pan$antul firesc al micrii $in economiile avansate* bazate pe cunoatere* $e la pro$ucie $e stoc* sau intermitent* ctre fluKul continuu* cu operaiuni $e tip 7C $e ore $in ? ,ile. 9u c*t e+te !ai in+tantaneu (lu#ul
)nca+$rilor "i pl$ ilor& cu at*t +unt !ai apropiate e(ectele de tran,ac iile )n 'ani lic/i,i directe. 5ce+te inova ii cu e(ecte de accelerare au dat na"tere !ultor previ,iuni de tipul ..!oartea 'anilor2. Aa un !o!ent dat& ele p$reau doar o !od$ trec$toare. .ar oare a"a +tau lucrurile )n realitateD

#E#;I V DQA %n timpul 0arii )rize $in anii F30& un (il! +atiric (rance,& nu!it Le
i''ion, )n($ i"a doi (er!ieri care +avurau un pa/ar de Bordeau# pe tera+a unui 'i+trou. 9*nd c/elnerul le aduce nota& 'Uaddition, unul dintre (er!ieri 'a-$ !*na )ntr-un +ac "i )i o(er$ un pui. 9/elnerul +e )ntoarce cu re+tul& con+t*nd )n dou$ ou$& iar (er!ierul la+$ unul pe !a+$ ca 'ac"i" +au pourboire.

Absur$itatea scenei surprin$e perfect realitile vieii unor milioane $e oameni care triau %n economii un$e banii %i pier$user valoarea* aa cum s'a %nt+mplat recent %n Asia $e ;u$'Est* %n "usia i %n Ar,entina(37 )u toate acestea* m+ine s'ar putea s nu trebuiasc s ateptam crizele pentru a ne an,aIa %n tranzacii fr bani( Trocul* consi$erat mult vreme nepractic pe piee compleKe* capt o nou via( #entru omul $e r+n$* cuv+ntai troc +u-erea,$ i!a-inile unei +ociet$ i pri!itive +au a
+c/i!'urilor la +car$ !ic$& )ntre particulari. <n avocat +crie un te+ta!ent pentru un prieten& care )i d$& )n +c/i!'& o lec ie de teni+. 5+t(el de tran,ac ii +e petrec ,i de ,i "i +unt at*t de naturale )nc*t par (avoruri. .ar& din punct de vedere econo!ic& ele +unt (or!e !inore de 'arter. .ar 'arterul )n+ea!n$ "i a(aceri i!portante.

)n ti!p ce +tati+tici -lo'ale de!ne de )ncredere +unt -reu de reali,at& datorit$ varia iei de(ini iilor& con(or! revi+tei Forbes, 0+e e+ti!ea,$ c$ pe+te 60W dintre co!paniile li+tate )n topul 1or'e+ 500 utili,ea,$ 'arterul. 9/iar corpora ii de cate-orie -rea& printre care Keneral ?lectric& Earriott "i 9arnival 9rui+e Aine+& +unt cuno+cute pentru +c/i!'urile de 'unuri "i +ervicii.2 Fortune relatea,$ c$ dou$ trei!i din totalul co!paniilor -lo'ale i!portante intr$ con+tant )n opera iuni de 'arter "i au )n(iin at departa!ente +peciale pentru a+t(el de tran,ac ii.38

%n Ar,entina* %n 2002& pe c*nd econo!ia +e pr$'u"ea& )!preun$ cu v*n,$rile de !a"ini& 6o8ota


"i 1ord au acceptat +$ pri!ea+c$ -r*ne )n +c/i!'ul !a"inilorb 9*nd <craina a a3un+ la o datorie i!portant$ pentru -a,e naturale& :u+ia a lu: opt 'o!'ardiere 6u-160 Blac73ac7 ca plat$ par ial$. 40 Aa r*ndul ei& :u+ia a pl$ F cu votc$ Stolic/na8a )n valoare de 3 !iliarde de dolari pentru un i!port de co centrat @ep+i-9ola. 5lte -uverne au +c/i!'at prin 'arter orice& de la +to($ alpaca p*n$ la ,inc. 41

La nivel ,lobal* $up <ernar$ Lietaer* fost ef al planificrii la <anca )entr <el,ian i unul $intre ar&itecii mone$ei euro* barterul internaional corpo tist* cunoscut i $rept countertrade, 0e+te utili,at (recvent )ntre nu !ai pu in d 200 de +tate&
cu un volu! care a3un-e a+t$,i la valori )ntre 800 de !iliarde "i 1 trilioane de dolari pe an.2 Iar cre"terea 'arterului +e accelerea,$.42

.nul $intre motive este acela c s'ar putea s ne atepte $ecenii $e con$i economice $ificile( %n cuvintele aceluiai <ernar$ Lietaer* valutele importante $ astzi prezint o volatilitate $e patru ori mai mare $ec+t cea $in
1971.2F

Volatilitatea crescut su,ereaz c un numr tot mai mare $e state se vor co frunta cu lipsuri perio$ice $e sc&imburi financiare internaionale( <arterul ofe2 ,uvernelor i companiilor un mo$ $e a face comer atunci c+n$ nimeni nu $ore mone$a propriei ri( De asemenea* el reprezint un miIloc $e a re$uce risci atunci c+n$ valutele oscileaz fr control( )onvenin$ s sc&imbe bunuri sau sb vicii %n locul banilor* riscul valutar este eliminat %n mare parte( #+n acum* principala obiecie fa $e barter a fost $ificultatea ec&ilibrrii ceea ce o persoan $orete s v+n$ cu ceea ce o alta $orete s ofere %n sc&in ' raport numit $e economiti necesara coinci$en a nevoilor"( )u toate acestea* ascensiunea Internetului re$uce ra$ical aceste impe$iment fc+n$ posibil aproape instantaneu localizarea potenialilor parteneri comerciM $e oriun$e $in lume i lr,in$ varietatea bunurilor ce pot fi sc&imbate( -u numai c este mai uor ' in+n$ cont $e remarcabilele reele financiai $e astzi ' s ,seti un partener pentru comer bilateral* $ar $isponibilitati eKistent $eIa a $atelor i comunicaiilor ,lobale prezint posibilitatea ec&ilibra
o(ertelor +i!ultane "i nevoilor !ai !ultor participan i. 5cea+t$ evolu ie ne indi= tendin a apari iei unor opera iuni de 'arter !ult !ai e#tin+e "i !ai !ari )n viito

9*t de !ariD .e+tul de !ari pentru a )nlocui 'anii )n cur+ul vie ilor noa+treF 0Nu e#i+t$ nici un !otiv pentru care produ+ele "i +erviciile +$ nu poat$ (i tran (erate prin +c/i!' direct de con+u!atori "i de produc$tori - )n e+en $& o econ !ie de !a+$ tip 'arter.2 5cea+t$ conclu,ie )i apar ine lui Eerv8n ;in-& (o+t -uve nator ad3unct al B$ncii 5n-liei. 44

#unei la un loc urmtoarele2 =@ ascensiunea para'banilorM 7@ creterea * z teruluiM B@ creterea intan,ibilitiiM C@ rsp+n$irea unor reele financiare ,loba tot mai compleKeM E@ noi te&nolo,ii ra$icale* care vor fi puse cur+n$ %n practic 9@ o economie mon$ial tot mai aplatizat* z,+l+it $e speculaii %n mare par nere,lementate i ?@ aceeai economie %nfrunt+n$ $ecenii $e transformri sei mice %n ca$rul ,eopolitic mon$ial* timp %n care banii convenionali* $in epoca i $ustrial* s'ar putea s nu $ispar ' dar +$ devin$ o'iecte de
colec ie. @A565 @:CS<E56C:IAC:D 5+t$,i& pe !$+ur$ ce ace+te (or e conver-& o'+erv$! e#peri!ente i,olate& 3 +car$ !ic$& cu valute alternative& de o'icei la nivelul co!unit$ ilor& co!'ina ade+eori cu ele!ente de 'arter. <n pro-ra! lan+at )n It/aca& NeM gor7& "i copiat a+t$,i )n ,eci de alte c !unit$ i& le per!ite con+u!atorilor "i co!ercian ilor +$ (olo+ea+c$ 'onuri )n 7 de 'ani reali pentru a +c/i!'a 'unuri "i +ervicii pentru orice& de la c/irii "i (a turi !edicale p*n$ la 'ilete de teatru. 45

.n alt sistem* creat $e E$,ar )a&n i $escris %n cartea sa Time 2o''ars, @er!ite
oa!enilor +$ acu!ule,e credite pentru +ervicii ca& de e#e!plu& )n+o rea unui vecin '$tr*n la cu!p$r$turi& care pot (i utili,ate apoi pentru o' inen te!porar$ a unei 'one pentru copii de la un alt participant la re ea. 46

%n propriile lor mo$uri* toate aceste asocieri caut s recunoasc i s confer o valoare cvasi'monetar multor contribuii economice a$use $e prosumatori Lu+n$ %n consi$erare uriaele opormniti $esc&ise $e sc&imbul electronic* ar putea fi posibil s eKtin$em astfel $e eKperimente i s $ezvoltm valute alternative cu rsp+n$ire lar, pentru anumite tipuri $e activiti ale prosumatorilor $escrise %n capitole anterioare( In partea opus a spectrului* #roiectul Terra invit la o mone$ supranatio'nal+* bazat nu pe aur sau pe rate $e sc&imb oscilante* ci pe un co $e bunuri si servicii comercializate pe plan internaional( %ntrebarea mai lar, care se ri$ic* %ns* nu implic numai soarta banilor* ci i* $up cum am vzut* viitorul proprietii* capitalului* pieelor ' i interaciunilor $intre ele( Ele implic mutaia $inspre munca salarizat ctre munca $e portofoliu" i auto'an,aIareaM $e la prosumul artizanal la cel bazat pe te&nolo,ieM $e la pro$ucia bazat pe profit ctre contribuiile ,ratuite la softSare* me$icin i alte $omeniiM i $e la valoarea intrinsec mainriilor i materiilor prime* ctre valoarea bazat pe i$ei* ima,ini* simboluri i mo$ele $in miliar$e $e creiere(

Dintre principiile fun$amentale ale avuiei* ele implic utilizri complet $iferiteCale +pa iului& ti!pului "i cunoa"terii.
.in toate ace+te !otive& pe !$+ur$ ce al 6reilea Nal al +c/i!'$rii )nlocuie"te indu+triali+!ul "i +e )ntinde !ult dincolo de ori-inile +ale din Statele <nite& capitali+!ul +e con(runt$ cu o cri,$ a rede(inirii. 9*nd rede(inirea revolu ionar$ +e va )nc/eia& re,ultatul ar putea (i nu!it tot capitali+!D Iar dac$ pre,u! iile conven ionale de+pre capitali+! devin peri!ate& atunci la (el vor (i "i ideile noa+tre conven ionale de+pre !odul )n care pute! pune cap$t +$r$ciei -lo'ale& dup$ cu! vo! vedea )n +ec iunea ur!$toare.

#A"TEA A - .A 1ara$a
)A # I T L. L

41

VE)HI.L VIIT " AL ;N"N)IEI

mai mare ans $e a pune capt srciei ,lobale pe care am avut'o vreo$at( Ar fi o utopie s su,erm c am putea elimina %n %ntre,ime srcia material peste tot pe ,lob( ;rcia are prea multe surse ' $e la politici economice stupi$e i instituii politice $efectuoase p+n la transformri climaterice* epi$emii i rzboi( Dar nu este o utopie s recunoatem c acum avem ' sau suntem pe punctii $e a $ezvolta ' in+tru!ente noi& deo+e'it de puternice&
)!potriva +$r$ciei. Se pre+upune c$ +$r$cia e+te ina!icul tuturor. 5proape c$ nu e#i+t$ -uverr )n lu!e care +$ nu a(ir!e c$ dore"te eradicarea ei. Eii de or-ani,a ii ne-uver na!entale colectea,$ 'ani pentru a /r$ni copiii (l$!*n,i& a puri(ica apa "i a o(er )n-ri3iri !edicale )n ,onele rurale. :e,olu ii pioa+e +unt e!i+e de Cr-ani,a ia Na iunilor <nite& de Banca Eon dial$& de 1ondul Eonetar Interna ional& de Cr-ani,a ia pentru 5li!enta ie "i 5-ri cultur$ "i de alte a-en ii interna ionale )n+$rcinate& cel pu in par ial& cu co!'a terea +$r$ciei. Iar ad3ectivele aplicate +$r$ciei -lo'ale +e )n+criu )ntrun cre+cendc de la 0,-uduitor2& p*n$ la 0di,-ra io+2& 0tra-ic2& 0ru"ino+2& 0+candalo+2& 0"ocantF 0ini!a-ina'il2 +au 0de neiertat2. Eii de reuniuni "i de con(erin e au (o+t dedicate ace+tei pro'le!e. Loarde d e#per i 'ine inten iona i au ,'urat )n re-iuni )ndep$rtate pentru a o(eri a+i+tent te/nic$ "i o 0indu+trie de a3utorare2 uria"$& de c*teva !iliarde de dolari& +-a de: voltat )n 3urul luptei -lo'ale contra +$r$ciei.

vu ia revolu ionar$ aduce un nou viitor +$r$ciei. )n ti!p ce nici un viitor nu e+te livrat cu -aran ie& +o+irea econo!iei 'a,ate pe cunoa"tere a celui de-al 6reilea Nal aduce cu

)ntre 1950 "i 2000& pe+te un trilion de dolari +-au +cur+ din lu!ea 'o-at$ c$tr cea +$rac$& +u' (or!a 0a3utoarelor2 +au 0a+i+ten ei pentru de,voltare2. 1 C part a ace+tor 'ani au +alvat vie i "i au )!'un$t$ it condi iile de via $: pro-ra!ul d eradicare a variolei din anii F60& i!uni,area copiilor din anii F80 "i ca!paniile )n potriva onc/ocercia,ei& trac/o!ei& leprei "i polio!ielitei. 2 9u toate ace+tea& Banca Eondial$ ne in(or!ea,$ c$ aproape 2&8 !iliarde de oa!eni - aproape 3u!$tate din popula ia planetei - )nc$ tr$ie+c cu ec/ivalentul a 2 dolari pe ,i +au c/iar !ai pu in. .intre ace"tia& circa 1&1 !iliarde +upravie uie+c )n +$r$cie e#tre!$ +au a'+olut$& cu !ai pu in de un dolar pe ,i. 3

)eea ce este %ns cu a$evrat surprinztor ' %n afar $e eecul era$icrii ,lobale a srciei $up o Iumtate $e secol $e efort internaional concertat ' este remarcabilul succes pe care %l $ezvluie aceste cifre* $ac le citim invers( -u $oresc %n nici un caz s minimalizez tra,e$ia srciei %n secolul ::I( Dar un cltor temporal $in secolul al :VII'lea* aIuns %n prezent* nu ar fi ocat $e srcia speciei umane* ci $e mrimea i $e bo,ia ei( Ls+n$ %n urm o lume care susinea cu ,reu o populaie $e E88 $e milioane $e in$ivizi* b+ntuit perio$ic $e foamete i molime* C cltorul ar fi cu si,uran uluit s afle c+ peste ase miliar$e $e oameni supravieuiesc pe #m+nt astzi* inclusiv cei B*B miliar$e care triesc pe+te li!ita +$r$ciei de doi dolari
pe ,i. 56INK?:?5 AIEI6?I )naintea revolu iei indu+triale& +$r$cia e#tre!$ nu +e concentra doar )n 5(rica& 5+ia +au 5!erica Aatin$. .up$ i+toricul 1ernand Braudel& )n re-iunea Beauvai+i+ din 1ran a& )n +ecolul al 4NII-lea& rata !ortalit$ ii in(antile era de apro#i!ativ 33W. Nu!ai 60W dintre copii a3un-eau la v*r+ta de cinci+pre,ece ani.5

<rau$el $escrie o Europ sectuit $e boli i $e foametea perio$ic( ;racii se a,lomerau %n orae* cerin$ sau fur+n$ pentru a tri( Aban$onarea soiilor i copiilor era frecvent* iar muli oameni erau con$amnai s'i sf+reasc zilele %n aziluri* printre btr+ni i infirmi( "obert !o,el* istoric al economiei i laureat al premiului -obel* subliniaz c valoarea ener,etic a $ietei tipice %n !rana* la %nceputul secolului al :VIII' lea* era la fel $e re$us ca i cea $in "San$a anului 1965& ar$ care a (o+t declarat$ cel
!ai r$u ali!entat$ din lu!e )n anul re+pectiv.26

!rana nu constituia o eKcepie( Timp $e zece mii $e ani* numai o fraciune infim a populaiei lumii tria peste nivelul subzistenei* iar cele mai bo,ate ri $in lume nu erau $ec+t $e $ou ori mai bo,ate $ec+t cele mai srace(7 Dac* %n ,eneral* asta era situaia pretutin$eni pe ,lob* %n ciu$a $iversitii popoarelor* culturilor* reli,iilor i meto$elor a,ricole* %nseamn c* la un moment $at* a,ricultura rneasc %i atinsese limita maKim a pro$uctivitii( ;N"N)IA ;T"ATEDIIL "

amenii au %nceput s se %nmuleasc i s ias $in mizerie numai $up ce sistemul avuiei in$ustriale a %nceput s %nlocuiasc a,ricultura( Aceast istorie i'a con$us pe economiti i pe $eci$eni la o reet comun pentru ceea ce %nc numim $ezvoltare" sau mo$ernizare" ' o strate,ie pentru a %mpin,e m+na $e lucru i economia unei +ri $e la a,ricultur ctre manufacturi i serviciile asociate* %n i$eea creterii pro$uctivitii i a valorii a$u,ate( De la %nceputul anilor XE8* aceast strate,ie a celui $e'al Doilea Val a fost pi pa,at %n nenumrate variante $e eKperi $in ;tatele .nite* Europa* fosta .niu ;ovietic* in$ustrial( %ntr'a$evr* nu eKista un mo$el alternativ realist( Dup anii X98* unii critici au atacat aceast strate,ie i au propus concentrai eforturilor asupra te&nolo,iilor la scar mic* fireti" sau alternative"* care si sustenabile i folosesc resursele locale* %n locul in$ustrializrii i urbanizrii( De atunci* aceast micare i'a lr,it obiectivele* %ncuraI+n$ microfinan+i i crearea %ntreprin$erilor mici %n rile $in lumea srac* %mbri+n$ tiinti $evenin$ mai sofisticat( 0icarea $espre care $iscutm a ,enerat multe inovaii ima,inative* $ar s pul ei central este acela $e a opri sau a %ncetini in$ustrializarea i a ine pe populaiile rurale( 0ai mult* %n convin,erea lor c mic este minunat"* muli c tre militanii ei continu s aib o viziune romantic asupra vieii la ar( Ei resp orice* %n afar $e mainriile primitive* i nu prea fac $istincie %ntre te&nolo, in$ustriale i cele bazate pe cunoatere( Afirm+n$ c ambele te&nolo,ii %i servesc numai pe bo,ai* criticii i,nor neficiile pe care le'au a$us ele* %n realitate* milioanelor $e oropsii ai lumii( % mult* ei nu %nele, c te&nolo,iile celui $e'al Treilea Val au scos $eIa un nur uria $e oameni $in mizerie* oferin$* pentru prima $at %n $ecurs $e trei sea mo$aliti noi i puternice $e a combate srcia celor mai sraci $intre noi( <NLEDA" JA# -EZ TI#I) %n trecut* $ezvoltarea economic i re$ucerea srciei $epin$eau mai ales factorii interni ai unei ri ' $isponibilitatea capitalului* resursele locale i i $iul %nconIurtor* la un loc cu $orina populaiei $e a economisi* cu ener,ia* P ceiurile sale $e lucru i aa mai $eparte( Lucrurile au %nceput s+ se sc&imbe %nc $e la miIlocul anilor XE8( #e m+s ce economia mon$ial a $evenit mai inte,rat* comerul* oamenii* capitalul i* -. i $e a,eniile $e $ezvoltare ne,uvernamentale( 0esaIul si fost* %n esen* acela c fiecare ar trebuia s realizeze revoluia

ales* cunoaterea trec+n$ ,raniele* factorii eKterni au cptat o importan r mai mare( Este vorba i $e efectele in$irecte* $e or$in secun$ar* a$eseori neobsen sau i,norate( Viitorul srciei nu poate fi %neles fr a lua %n calcul i aceste plicaii mar,inale( .n bun eKemplu este reacia %n lan care a aIutat la propulsarea economi Asiei ' o ascensiune care a pro$us ri$icarea unui numr $e peste E88 $e milic $e asiatici peste pra,ul srciei $e $oi $olari pe zi %n numai $ouzeci $e ani(OX %n realitate* povestea a %nceput %n anii XE8* c*nd Statele <nite au )nceput voltarea
unui +i+te! al avu iei 'a,at pe cunoa"tere. .e cealalt$ parte a @aci(icului& econo!ia indu+trial$ a Baponiei& di+tru+$ d> de-al .oilea :$,'oi Eondial& )nc$ nu-"i reveni+e. 5r!ata +a )n(r*nt$ nu !ai e# iar +itua ia politic$ era& )n cel !ai 'un ca,& in+ta'il$.

%n acest moment $e cumpn* ;tatele .nite* %nfrunt+n$ o .niune ;ovietica 'plin av+nt* $otat cu arma nuclear* au %nc&eiat o tripl %nele,ere cu Japonia 9 = 1 punct $e ve$ere militar* Japonia s'ar fi aliat cu ;tatele .nite %mpotriva ameninVF reprezentate $e puterea comunist( Drept rsplat* pe plan politic* ;tatele .nite ar fi susinut tacit #arti$ul Liberal Democratic* $e orientare conservatoare' la nivel economic* America i'ar fi $esc&is porile in$ustriei Iaponeze( #roblema cu ultimul punct era aceea c+ Japonia nu prea avea ce vin$e americanilor( #este tot %n lume* pro$usele Iaponeze erau $ispreuite( )&iar i %n anii ?o %ntr'o pies britanic* actorul "obert 0orle5 %nc obinea r+sete c+n$ pomenea ble,arul Iaponez tipic"( La momentul respectiv %ns* marfa Iaponez nu mai era $e mult vreme ble,ar"( Japonia a rezolvat problema baz+n$u'se pe $ou inovaii americane( #rima implica meto$ele statistice $e control al calitii* intro$use %n Japonia $e Josep& 0( Juran i 4( E$Sar$s Demin,* %n timpul $eceniilor ase i apte( A
@er(ec iunea pe linia de a+a!'lare a devenit o pa+iune na ional$. >@entru activitatea lor& )!p$ratul le-a acordat celor doi a!ericani Crdinul 6e,aurului Sacru.V 9alitatea a devenit un cuv*nt-c/eie al (a'ricilor a!ericane a'ia pe+te ,ece +au dou$,eci de ani. 9/iar "i a+t$,i& !a"inile 6o8ota& Londa "i Ni++an le dep$"e+c pe cele (a'ricate la .etroit +au )n ?uropa )n ce prive"te calitatea.10

)ealalt contribuie american a fost robotul in$ustrial* a crui poveste es asemntoare( %n 1956& in-inerul Bo+ep/ ?. ?n-el'er-er "i antreprenorul Keor- 9. .evol +-au
)nt*lnit )ntr-o +ear$ la un pa/ar "i au di+cutat de+pre ro!anul cla+ic al lui I+aac 5+i!ov& 3u, robotu'VE

%mpreun* ei au %nfiinat o companie numit .nimation >$e la uni"er+al auto3mationO i* cinci ani mai t+rziu* au livrat lumii primul robot in$ustrial

funcional(=7 Deneral 0otors ='a intro$us %n fabrica sa $e l+n, Trenton* =B dar alte
co!pS a!ericane au !ani(e+tat un entu,ia+! redu+ (a $ de noua te/nolo-ie. &5! avut de luptat cu indu+tria"ii a!ericani2& +punea !ai t*r,iu ?n-el'er-er .in contr$& continua el& 3apone,ii au preluat i!ediat ideea. Iat$ de ce ro'otic e+te o indu+trie de 7 !iliarde de dolari& do!inat$ de Baponia.214

%n 1965& con(or! 5+ocia iei Bapone,e a @roduc$torilor de 5uto!o'ile& 0noii te/nolo-ii P...Q au
devenit o prioritate de v*r(.2 Eai preci+& p*n$ )n 1970& te/n lo-ia di-ital$& )n !are parte i!portat$ din Statele <nite& 0a du+ )ntr-un interval +curt la co!puteri,area )ntre-ului proce+ de (a'rica ie2& )n ti!p ce ro'o ii 0a eli!inat treptat nevoia ca oa!enii +$ e#ecute !unci periculoa+e.2 15

Jo&n A QuLoSsLi i 4illiam " <olton artau* %ntr'un raport al )entrului JaW nez pentru Evaluare* c+* pe la sf+ritul $eceniului opt* Japonia $evenise li$erul mon$ial %n $omeniul roboilor in$ustriali $e asamblare* iar %n 1992& ea opera 6H dintre
to i ro'o ii indu+triali in+tala i )n lu!e& )n co!para ie cu 15W )n ?uropa 12W )n Statele <nite.216

%narmat cu aceste instrumente bazate pe cunoatere* $ar nu numai* Japoni a %nceput* %n mai puin $e zece ani* s uluiasc lumea nu numai prin pro$use $ %nalt calitate* ci i prin unele pe care nimeni nu se ,+n$ise s le fabrice %nainte( )ur+n$* nume ca ;on5* !uIitsu* Hitac&i* Tos&iba i 0itsubis&i au %nceput s
a rrne

s
pe 'ur+ele <nite. !arc$ !a"ini
18

33

din

toat$ i-a din dintre

lu!ea. eli!inat 5!erica. care

)n
17

1957& pe )n

6o8ota de )n

v*ndut pe pia $& au

e#act

288

de cea 1&7 <nite&

!a"ini !ai

) v*i

Statele dut$ >le

)n

1975

europeni 2002& produ+e

devenind cu!p$rat Statele

+tr$in$ 3apone,e&

a!ericanii (a'rici

!ilioan condu+

!ulte

din

de 3apone,i.

.........................

)ombinaia $intre cunoaterea te&nolo,ica americana i cererea amencai $e pro$use Iaponeze* la care se a$au, %nelepciunea te&nolo,ic i inventivii tea Iaponezilor* a inIectat a$renalin %n economia nipon( In timp ce fabricile sale inun$au lumea cu pro$use ca televizoare* vi$eocasei toane* camere vi$eo i aparate stereo* propria inteli,en te&nolo,ic a Japon a %mpins'o %n lumea semicon$uctorilor i a componentelor $e computer pent piaa american* navi,+n$ tot mai $eparte ctre pro$ucia bazat pe cunoatei %n =A?A* Japonia era principalul rival al I<0 %n asamblarea computerelor* =A o carte numit ?apan a+ 6o. 1 suscita interes pe ambele maluri ale #acificul Ea atribuia o mare parte a succesului repurtat $e corporaiile Iaponeze $orin sf+ietoare $e cunoatere i accentului pus pe pre,tire ' a$uc+n$ %n ar o sultani strini i trimi+n$ nenumrate ec&ipe s viziteze centrele mon$iale cercetrii te&nolo,iei avansate( #rimul secret al succesului Iaponez a fost %nvai* %nvai* %nvai"( Al P lea& aplicarea co!ercial$ creativ$ a noii cunoa"teri. Iar al treilea& vite,a.

5+t(el& )n anii F80& te/nolo-ia 3apone,$ a !icrocipurilor avan+a at*t de raQ )nc*t Ga+/in-tonul a i!pu+ li!ite co!erciale la i!portul +e!iconductorilor acea+t$ ar$. 20

0aini* electronice mrunte* computere* copiatoare ' ni!ic din toate ace nu
p$reau relevante pentru via a $ranilor. Sau pentru lupta )!potriva +$r$cie )n realitate& erau. ?1?96<A .? :?NY:S5:? Eiracolul (a'ricilor 3apone,e /i-/-tec/ a adu+ )n ar$ cantit$ i at*t de !ai 'ani "i a deter!inat o cre"tere at*t de +pectaculoa+$ a 8enului& )nc*t co!pa 3apone,e au )nceput +$ inve+tea+c$ !a+iv )n (a'rici din 6aiMan& 9oreea de "i& ulterior& Ealaie,ia& Indone,ia "i 1ilipine - d*nd o !*n$ de a3utor de,volt$ri +tatele nu!ite la vre!ea re+pectiv$ :ecent Indu+triali,ate TNew': Industria $ountries ( NIW.

%n realitate* Japonia a %nceput s'i transfere pro$ucia $e te&nolo,ie ii


oar$& cu valoare redu+$& c$tre $rile cu !*n$ de lucru ie(tin$& )n ti!p ce ea )r i"a tot !ai !ult opera iunile 'a,ate pe cunoa"tere. Baponia nu a (o+t +in-ura +ur+$ a inve+ti iilor din 5+ia. 9u toate ace+tea& )n anii F80& con(or! Studiilor de ar$ ale Bi'liotecii 9on-re+ului& Baponia a 0)n Statele <nite )n po,i ia de cel !ai i!portant (urni,or de inve+ti ii "i a3utor e !ic din re-iunea 5+ia-@aci(ic.2 21 )n total& Baponia a po!pat pe+te 123 de !i de dolari )n vecinii +$i a+iatici& )ntre 1980 "i 2000.22

Este $ificil $e evaluat cu precizie c+te fabrici i noi locuri $e munc $in Asia pot fi atribuite strict investiiilor Iaponeze* americane i europene( ;au* la nivelul urmtor* c+t se $atoreaz )oreei $e ;u$ i TaiSanului* care au %nceput i ele s fac investiii la vecinii mai sraci ' ,ener+n$ o reacie %n lan care a pornit $in ;tatele .nite* a trecut prin Japonia i a aIuns %n state tere( "ezultatul a fost un fluK $e miliar$e $e $olari %n economiile a,rare $in re,iune* un$e $omnea una $intre cele mai ,rave sracii din lu!e.
)n (iecare dintre +tatele 'ene(iciare a! a+i+tat la acela"i proce+ cla+ic - tran+(erul (or ei de lucru din a-ricultur$ )n indu+trie. )n 9oreea de Sud& c/iar la nivelul anilor 70& 51W din !*na de lucru era ocupat$ )n a-ricultur$. @*n$ )n anul 2000& procentul a +c$,ut cu 9 puncte& )n ti!p ce !*na de lucru an-a3at$ )n +ectorul !anu(acturier a cre+cut p*n$ la 22W.

%n TaiSan* $e'a lun,ul aceleiai perioa$e* populaia rural a sczut $e la


37W p*n$ la 7W& )n ti!p ce !*na de lucru din indu+trie a cre+cut p*n$ la 35W. Ealaie,ia a cuno+cut o evolu ie a+e!$n$toare& de la 50W )n a-ricultur$ p*n$ la 16W& nu!$rul an-a3a ilor din +ectorul indu+trial cre+c*nd p*n$ la 27W. 6ran+(or!$ri a+e!$n$toare& c/iar dac$ !ai pu in dra!atice& au avut loc )n 6/ailanda& Indone,ia "i 1ilipine.23

De asemenea* %n fiecare caz* transferul nu a fost eKclusiv financiar( $at cu banii a venit ceea ce 4illiam Easterl5* fost oficial al <ncii 0on$iale* a numit leaLa,e" - o di(u,ie a cunoa"terii de+pre te/nolo-ie& dar "i de+pre (inan e& pie e "i !ar7etin-&
re-uli de i!port-e#port "i a(aceri )n -eneral. 24

Efectul net al acestui transfer $e LnoS'&oS i $e activiti specifice epocii in$ustriale a fost ri$icarea unor mase importante $e in$ivizi $in mizeria srciei eKtreme( In oc&ii celor cu burta plin* viaa %n ,&etourile urbane s'ar putea s nu par un mare pro,res( Dar pentru milioanele $e asiatici alun,ai $e la ar

$e secet* foamete i boal* nu eKist nimic mai r+u $ec+t %ntoarcerea acolo( Iar ei %nele, acest lucru( Acest proces* prin care rile %n tranziie ctre economii bazate pe cunoatere au transferat o parte $in in$ustria lor ctre rile srace* %n principal a,rare* $in Asia i America Latin* a avut consecine secun$are importante( /rile beneficiare au asistat la creterea speranei $e via* la un $eclin ,eneral al mortalitii infantile i la rate re$use ale creterii populaiei - un (actor
c/eie )n ecua ia +$r$ciei.25 )ntre 1960 "i 1999& produc ia ali!entar$ !ondial$ per capita a cre+cut cu aproape 25W& iar nu!$rul celor care tr$ie+c cu !ai pu in de 2.100 de calorii pe ,i - pra-ul +tandard pentru de(inirea !alnutri iei - a +c$,ut dra+tic& cu 75W.26

-u este un acci$ent faptul c+* %n aceeai perioa$* oamenii $in estul Asiei* pornin$ $e la o baz* e $rept* inferioar* s'au bucurat $e o cretere cu
400W a veniturilor !edii reale.27

)+ti,urile acestor state srace i ale altora* nu numai $in Asia* ci i $in America Latin sau $in alte pri ale lumii* nu sunt rezultatul ,enerozitii lumii bo,ate( Aceste intrri $e capital eKtern ' %nsoite $e cunoaterea necesar ' ar (i
avut un i!pact !inor ($r$ creierele& ener-ia& !unca& ideile& +piritul antreprenorial "i lupe liderilor "i a oa!enilor o'i"nui i din $rile +$race. 9u toate ace+tea& )n an+a!'lu& pute! identi(ica un ca, re!arca'il de in(lu en e econo!ice +ucce+ive care& din ra iuni neanticipate "i neinten ionate& c/ia3 au (unc ionat. Iar ace+t proce+ nu e+te vala'il nu!ai )n 5+ia. :$!*ne )n+$ o )ntre'are i!portant$: c*t din ace+t pro-re+ )!potriva +$r$cie +-ar (i putut !ateriali,a& dac$ nu ar (i (o+t inventat co!puterul "i dac$ +i+te!u avu iei revolu ionare nu "i-ar (i ($cut intrarea )n +cen$D Eai !ult& pove+tea nu +e ter!in$ cu acea+t$ )ntre'are r$!a+$ )n aer. .eoa rece ni!ic din ceea ce a! e#a!inat p*n$ acu! nu e#plic$ pe deplin a+cen+iu nea tur'o-propul+at$ a 5+iei "i nu ne +pune ce +e va )nt*!pla )n etapa ur!$toare c*nd 9/ina "i India +e vor de,l$n ui pe +cena !ondial$. 5SI5 N< @C56? 5%6?@65 Eulte +-au +cri+ de+pre ororile dic7en+iene ale +ociet$ ii indu+triale ti!puri "i !ulte dintre ace+te orori pot (i re-$+ite )n lu!ea +$rac$ de a+t$,i& unde )i ir clude! pe cei care au e!i-rat )n ora"ele +upraa-lo!erate ale lu!ii. Eul i +u+ tin$tori ai +t*n-ii au atacat capitali+!ul indu+trial pe 'a,e econo!ice "i au in+i+te pentru plani(icare "i pro-re+ +ocial pentru a eli!ina teri'ilele +ucce+iuni de )r (lorire "i depre+iune caracteri+tice capitali+!ului. <nii au conda!nat e(ectele +al ecolo-ice de,a+truoa+e& ade+eori pe !otive e+tetice. .in+pre dreapta& al ii au au cat !odernitatea indu+trial$ din !otive culturale "i reli-ioa+e& ro!an *nd trecutu 5de+eori& precu! )n epoca !uncitorilor care di+tru-eau !a"in$riile din (a'ric te/nolo-ia a devenit 'a bete noire.

Astzi* multe $intre aceste ar,umente sunt %n$reptate %mpotriva celor ce susi avuia bazat pe cunoatere i civilizaia care o %nsoete* a$esea %n aceiai te meni* ca i cum nimic nu s'ar fi sc&imbat %n ultima Iumtate $e secol ' perioa$ marcat* %n realitate* $e cele mai rapi$e i mai profun$e transformri $in istori srciei(

#+n acum am asistat la sc&imbarea liniar( Valul .nu* apoi Valul Doi ' i
acord per(ect cu a+er iunea tradi ional$ c$ +in-ura cale de a ie"i din +$r$cie e+l +ecven ial$. @entru a +e adapta& co!paniile de top )nlocuie+c acu! pa"ii +ecve iali )n luarea deci,iei "i )n produc ie cu noi +i+te!e& 'a,ate pe +i!ultaneitate. N ter!ini o parte )nainte de a o )ncepe pe ur!$toarea. @roduci !ai !ulte p$r i +i!t tan "i le inte-re,i !ai repede. ?+te e#act ce (ac 9/ina "i India a+t$,i. ?le nu +e !ai !ul u!e+c +$ )nc/eie i du+triali,area celui de-al .oilea Nal& )nainte de a )ncepe propria de,voltare a cel de-al 6reilea. :e,ult$ o +trate-ie a de,volt$rii paralele& iar cele dou$ +tate )n c/e+tiune ar p tea (i capa'ile c/iar +$ +ar$ pe+te anu!ite etape ale proce+ului. In realitate& )n ace+te *ri - ale c$ror popula ii rurale (or!ea,$ nucleul +$r ciei -lo'ale 28 - a+i+t$! la ceea ce e+te& ($r$ a e#a-era& cel !ai !are e#peri!e al reducerii +$r$ciei de la )nceputul ti!purilor.

)NI #A"ALELE )NT"E VIIT " A

<eiIin,* sub patronaIul premierului reformist Z&ao Zi5an,* o conferin a li$erilor politici $e$icat stu$ierii conceptului $e al Treilea Val* aa cum %l de+cri+e+er$! noi )n cartea cu acela"i nu!e. Se +pune c$ unii participan i& te!*ndu-+e de )nc$lcarea li!itelor teoriei !ar#i+te& au trecut pe+te capul pri!ului-!ini+tru R/ao& +olicit*nd opinia +ecretarului -eneral al @artidului 9o!uni+t 9/ine, de atunci& Lu gao'an-& de+pre ini iativa con(erin ei. ?l )n+u"i un li'eral& )n conte#tul epocii& Lu a r$+pun+ ar$t*nd c$ 0prea !ul i !e!'ri ai partidului +e te! de ideile noi.2 1

n octombrie =AGB* la numai patru ani $up ce Den, :iaopin, a %nceput s elibereze )&ina $in ,&eara $e fier a anticapitalismului* a avut loc la

De atunci* li$eri c&inezi $e v+rf ' i zeci $e milioane $e partizani ai lor ' au
+u+ inut cu vi-oare ideea c$ +tatul c/ine, nu ar tre'ui +* +e concentre,e )n principal a+upra indu+triali,$rii. )n vi,iunea ace+tora& ara ar tre'ui& +i!ultan "i pe c*t de rapid po+i'il& +$ )ncerce +$ con+truia+c$ o econo!ie 'a,at$ pe cunoa"tere& +$rind ori de c*te ori e+te po+i'il pe+te etapele tradi ionale ale indu+triali,$rii. 5ce+ta e+te !otivul pentru care 9/ina a tri!i+ un a+tronaut )n +pa iu& 2 "i-a (i#at o'iectivul de a deveni o 0+uperputere )n 'iote/nolo-ie2 3 "i& )n nu!ai c* iva ani& a a3un+ la aproape 270 de !ilioane de a'ona i la tele(onia !o'il$4 "i la 80 de !ilioane de utili,atori de Internet.5

Acesta este motivul pentru care )&ina %ncearc s'i impun propriile stan$ar$e te&nice pentru DVD'uri* microcipuri i computere* nu numai $in raiuni protec'ioniste* ci i pentru a influena evoluia te&nolo,ic mon$ial* $up cum au fcut britanicii %n secolul al nousprezecelea i americanii %n secolul $ouzeci(6 Iat $e ce )entrul $e Denomic $e la <eiIin, a impresionat %ntrea,a lume prin $escifrarea co$ului ,enetic al orezului %n timp recor$( Iat $e ce )&ina face pro,rese a,resive %n $omeniul cercetrii celulelor'su*? )n ti!p ce ad!ini+tra ia Bu+/
re+tr*n-e +ever po+i'ilitatea acord$rii de (onduri -uverna!entale pentru ace+te +tudii.

Iat$ de ce& con(or! editoriali+tului de la New York Times, 6/o!a+ 1ried!an& ora"ul c/ine, .alian devine un centru de cunoa"tere !ai cur*nd dec*t o 'a,$ de produc ie. 0Nu& +crie el& c/ine,ii nu (ac doar teni"i acolo. )ntre'a i la Keneral ?lectric& .ell& S5@& L@& Son8 "i 5ccenture& care )n(iin ea,$ aici centre de opera iuni pentru co!paniile a+iatice "i 'a,e de cercetare "i de,voltare )n do!eniul in(or!aticii.2 8

Iat $e ce %n )&ina iau licena 465.000 de in-ineri "i oa!eni de "tiin $ pe an& iar
autorit$ ile depun un e(ort concertat pentru aducerea aca+$ a !iilor de oa!er de "tiin $ c/ine,i care !unce+c )n Statele <nite.10

Iat $e ce mii $e companii multinaionale s'au repezit s+ %nfiineze laboratoar $e cercetare i $ezvoltare %n )&ina - )ntr-un rit! de circa dou$ !ii de la'oratoar
)n (iecare an. .up$ Larr8 S/u!& "e(ul la'oratorului Eicro+o(t de la Bei3in-& 0n e#i+t$ nic$ieri )n univer+ o concentra ie !ai ridicat$ de putere I.f.2 11

%n sf+rit* iat $e ce %n 2003 9/ina a dep$"it Baponia "i ?uropa )n privin a e: porturilor de
ec/ipa!ente di-itale& iar )n 2004 au )ntrecut +i Statele <nite& potriv Cr-ani,a iei pentru 9ooperare "i .e,voltare ?cono!ic$.X2

;trate,ia c&inez a $ezvoltrii paralele ' v+nzarea m+inii $e lucru ieftine* co comitent cu construirea sectorului cunoaterii ' se $esfoar %n conteKtul un planificri mai puin centralizate* unei $ele,ri a puterilor ctre ,uvernele re,i nale i locale* unei eKpansiuni a activitilor economice i* nu %n ultimul r+n$* ace $rii unei importane cruciale eKporturilor( Aceste transformri sunt %nsoite $e suferin* ruptur i nelinite social* ca s'ar putea %nruti( Li$erii c&inezi au toate motivele s aeze stabilitatea %n fru tea prioritilor lor( Dup cum vom arta mai $etaliat %n alt parte* con$ucerea c&inez trebuie se preocupe i $e ;IDA ;A"; sau epi$emiile care urmeaz s se $ezlnuie* i prote+tele care ar putea a3un-e la nivel na ional& de cri,ele (inanciare& de cri,e ecolo-ice& de
co+turile ener-iei +c$pate de +u' control& de po+i'ila penurie ener-ie "i de cliva3ul )ntre -enera ii. 9a +$ nu !ai vor'i! de in+ta'ilitatea tot n !are din rela iile cu 6aiManul. 9/iar !ai r*u& dou$ +au !ai !ulte dintre acei po+i'ile cri,e +-ar putea co!'ina. Nu!ai cei naivi cred c$ tran+(or!$rile revo ionare ur!ea,$ tendin ele )n linie dreapt$. .ar liderii c/ine,i )"i cuno+c "i !i+iunea i+toric$ - de a pune cap$t +$r$ciei !a+$ care a caracteri,at 9/ina )n ulti!ele cinci !ilenii. 13 9on(or! revi+tei E 3conomist, )ncep*nd din 1979& 9/ina a ridicat 270 de !ilioane de oa!eni pe pra-ul +$r$ciei e#tre!e. 14

#a&arul s'ar putea s fie plin numai pe Iumtate* $ar* %nainte $e toate acest pentru muli c&inezi nu eKist pa&ar( 1i nici viitor( ;trate,ia cilor paralele nu se aplic numai )&inei( )ellalt rezervor uria srcie este In$ia( T"EZI"EA I-DIEI .n om scun$* cu c&ip prietenos i o casc $e pr ar,intiu care'i acoper T c&ile* a urcat treptele ctre prezi$iu* i'a fiKat un microfon la reverul &ainei $e

-e&ru i a %nceput s vorbeasc cu o voce at+t $e uoar i $e bl+n$* %nc+t i nu reueau s o au$ nici cu aIutorul $ifuzoarelor* %n timp ce el trecea $e la $iapozitiv la altul( Eram la -eS Del&i* %n anul 2003& "i participa! la o con(er intitulat$ 0India
- -i-ant +au pi-!euD2

)u toate c numele su este prea puin cunoscut %n afara In$iei* A( #( J( Ab$ul Qalam* fiul unui constructor $e nave falit* este musulman* %ntr'o ar pre$ominant &in$us* i este cercettor* fost ef al pro,ramelor in$iene $e satelii* rac&ete si te&nolo,ie nuclear(=E ?l e+te "i pre"edintele Indiei.
;ala! nu conduce na iunea - a+ta e trea'a politicienilor. ?l e+te ad!irat de toata lu!ea ca un +i!'ol al +ucce+ului pornind de la ,ero "i al ar!oniei interreli--ioa+e. .e a+e!enea& e+te unul dintre coautorii volu!ului India ADAD( 6 Jision )or the New i''enium.EM

#roiectul prioritar al lui Qalam* aa cum ni ='a prezentat mai t+rziu %n palatul prezi$enial* este interconectivitatea( -u %ntre te&nolo,ii* ci %ntre sate mici* aflate la $istane mari unul $e cellalt( Qalam a $ezvoltat un pro,ram pentru %ncetinirea urbanizrii prin re,ruparea satelor* conectate fizic* electronic i economic '"i )n ter!enii acce+ului la cunoa"tere.
m!potriva credin ei c$ te/nolo-iile avan+ate nu-i a3ut$ deloc pe +$raci& econo!ia cunoa"terii "i te/nolo-ia a+ociat$ cu ea au tre,it India dintr-o 3u!$tate de +ecol de )ntuneric po+tcolonial& a3ut*nd-o +$ ridice pe+te 100 de !ilioane de oa!eni pe+te pra-ul +$r$ciei "i aduc*nd-o& con(or! unor e+ti!$ri& la ,ece +au cinci+pre,ece ani )n ur!a 9/inei.17

Aceast %nt+rziere* ar putea fi* $up unii analiti* contrabalansat $e trei avantaIe ale In$iei( %n primul r+n$* pre$ominana en,lezei faciliteaz contactele i comunicarea cu lumea an,lofon( In al $oilea r+n$* In$ia este mai puin $epen$ent $e eKporturi %n comparaie cu )&ina* ceea ce o face mai puin eKpus riscurilor valutare i $e alte tipuri( In al treilea r+n$* autoritarismul su mai re$us* societatea sa relativ $esc&is* sunt mai susceptibile s promoveze inovaia( <A- DAL "E )E-T"AL Astzi* presa mon$ial se concentreaz asupra sc&imbrilor pro$use $e eKter'nalizarea locurilor $e munc %n In$ia* $in ;tatele .nite i $in alte pri( %ntr'a$evr* povestea sluIbelor $in $omeniul IT care zboar spre <an,alore* H5$eraba$* #une* Dur,aon i Jaipur a inut prima pa,in peste tot %n lume( La nivelul anului 2004& India c*"ti-a 12&5 !iliarde de dolari ad!ini+tr*nd centre de tele(onie& +criind
+o(tMare& reali,*nd !unci de 'irou& conta'ilitate "i c/iar anali,e (inanciare pentru a!ericani "i pentru alte co!panii +tr$ine.18

Dar acuzaia c eKternalizarea ia locurile $e munc ale americanilor ascun$e un efect contrar( Dup cum a $escoperit Lo+ 0n!ele+ 5ime+. <an,alore ofer nenumrate $ovezi c eKternalizarea a$uce beneficii $irecte

;tatelor .nite( 0uncitorii bine pltii $in ora %i iau salariile i le $au %napoi Americii* $ar i companiilor europene("=A Ei fac acest lucru %n locuri ca <an,alore )entral* un nou mall care ofer mrci ca LeviXs* #olo* Lacoste i JocLe5( <oom'ul eKternalizrii ' internalizare $in punctul $e ve$ere al In$iei ' nu va continua* probabil* %n ritmul actual* $ar el a contribuit $eIa la crearea unui se,ment $e nou"eauI ric*e+ care sunt tineri* aparin clasei $e miIloc* se concentreaz asupra prezentului i par prea mec&eri %n oc&ii btr+nilor( Ale,erile $in 788C au re+u+citat @artidul 9on-re+ului& ale c$rui r$d$cini )i cva+i-+ociali+! l-au
($cut +* privea+c$ de,voltarea )ntr-o !anier$ conven ional$ ca pe pro'le!$ de (a'rici "i co"uri de (u!& !ai cur*nd dec*t ca pe o tran,i ie c*tr un +i+te! al avu iei 'a,at pe cunoa"tere. .ar p*n$ "i opo,an ii tradi ionali +-au ada tat& inclu+iv co!uni"tii& care& teoretic& +e -$+e+c la +t*n-a @artidului 9on-re+ulu :ecent& un reporter 1-a criticat pe pri!ul !ini+tru co!uni+t al +tatului Ben-ali de Ne+t& unde +e a(l$ ora"ul 9alcutta& +u'liniind c$ 0partidul du!neavoa+tr$ i-a3utat pe prote+tatarii ce +e opun introducerii co!puterelor.2 @ri!ul !ini+tru a r$+pun+: &5+ta +-a )nt*!plat )n anii 70 - a (o+t o pro+tie& pro+tie. 5 )nceput atunci c*nd +-a dorit introducerea co!puterelor )n '$nci "i ) co!paniile de a+i-ur$ri. 5n-a3a ii lor au prote+tat "i noi i-a! +pri3init. P...Q 5cun au )n ele+. P...Q 5! intrat )ntr-un nou +ecol& )n care indu+triile vor (i 'a,ate pe c$ (icare.220 5+t$,i& c/iar "i 9alcutta& )ntr-o vre!e +i!'ol al !i,eriei ur'ane& "i-a d= +c/i+ por ile& reu"ind +$ atra-$ co!pania IBE.21

-enumrate articole i'au prezentat pe tinerii lucrtori in$ieni $in $omeniul I ca pe o clas miIlocie $e :uppies laco!i "i ire+pon+a'ili +ocial. 5 (o+t acordat$ !
pu in$ aten ie (aptului c$& datorit$ co!puterelor& 6&7 !ilioane de $rani din +tat ;arnata7a pot a+t$,i& pentru doar 30 de cen i& +$ o' in$ titluri de proprietate cai le pun )n +i-uran $ p$!*ntul )n (a a !arilor (er!ieri corup i "i a'u,ivi.22

#e o scar mai lar,* %n 2005& un con+or iu (or!at din co!panii indiene "i a! ricane&
)!preun$ cu Banca Eondial$& a anun at un pro-ra! de in+talare a un ca'ine Internet )n cinci !ii de +ate din ;arnata7a& pentru a le per!ite re,iden lor rurali +$ ai'$ acce+ la +ervicii 'ancare& educa ionale "i -uverna!entale. Stat ;arnata7a e+te con+iderat un !odel pentru re+tul na iunii. 23

)u toate acestea* $omeniul IT i telecomunicaiile nu sunt sin,urele te&r lo,ii care pot contribui la un rzboi a$evrat %mpotriva srciei( #arial i $ator pree$intelui Qalam* In$ia are unul $intre cele mai performante pro,rame sI iale operaionale $in lumea %n curs $e $ezvoltare* cu capaciti $e a proiecta* $i volta* fabrica i lansa propriii satelii $e control i $e comunicare"* scrie analis tiinific Dines& )( ;&arma %n revista Future+. De asemenea* In$ia plnuiete =M +area& cu o rac/et$ proprie& a unei 'a,e "tiin i(ice care +$ evolue,e )n 3urul Auni )nc$ o
dat$& toate ace+tea ar putea p$rea lip+ite de intere+ pentru cei +$rac dac$ nu cu!va& dup$ cu! +u'linia,$ S/ar!a& terenul t$u +e a(l$ )n calea viiti lor +au dac$ tu )n+u i e"ti +alvat de la )nec cu a3utorul +i+te!elor de averti,are i potriva de,a+trelor& 'a,ate pe +ateli i. Sau dac$ te nu!eri printre cei 100.000 de pacien i ai 9entrului :e-ional pen 9ancer din 6/iruvanant/apura!& care )nainte tre'uiau +$ +tr$'at$ di+tan e enon ade+eori de !ai !ulte ori pe an&

c/eltuind +u!e i!portante& pentru a (i tratat 5+t$,i& 9entrul are "a+e (iliale locale. 6oate +unt teleclinici& conectate la 9en @rin Internet - iar nu!$rul vi,itelor pentru ur!$rirea evolu iei 'olii a +c$,ut @e+te 30W.

r,anizaia In$ian pentru )ercetarea ;paiului a creat* $e asemenea* le, #rin satelit %ntre spitalele mari* cu multe specialiti* i opt centre spitaliceti per a permite transferul $osarelor pacienilor* al ima,inilor i $atelor furnizate $e instrumentele me$icale* ca s nu mai menionm le,tura au$io i vi$eo permaneniN 6oate ace+tea )n+ea!n$ c$ doctorii din loca iile centrale )i pot -/ida pe !edi din
+atele )ndep$rtate.24

)onform

unui

stu$iu

realizat

$e

Ernst

3oun,*

%n

$omeniul

biote&nolo,iei* $ia ar putea ,enera cinci miliar$e $e $olari i p+n la un milion $e locuri $e mun %n urmtorii cinci ani( Autoritatea pentru "e,lementarea i Dezvoltarea Asi,urrii $in In$ia a acceptat ca firmele $e asi,urri s investeasc %n biote&nolo,ie* % ,uvernul a creat con$iii care faciliteaz accesul investitorilor strini(7E %n ace sector* $up cum vom ve$ea %n continuare* ar putea fi ,site unele $intre cele valoroase instrumente pentru re$ucerea srciei( Iar asta nu numai %n In$ia( 0ulte $intre pro,resele pe care le constatm %n In$ia sunt %nc la nivel e rimental sau limitat( Ele sunt fra,mentare i neinte,rate suficient( Dar* pe msur ce mai multe piese ale sistemului $e creare a avuiei bazat cunoatere sunt puse la locul lor i %ncep s interacioneze %ntrin$u'se recipro beneficiile pe care le a$uc vor crete %n pro,resie ,eometric sau c&iar eKponen ial* aa cum s'a %nt+mplat %n trecut* c+n$ $iversele componente ale sistemulX in$ustrial al crerii avuiei ' sociale* instituionale* politice i culturale ' au lucra %mpreun( In$ia se confrunt cu multe $intre provocrile sociale* politice i culturale care le mt+lnim i %n )&ina ' corupie* ;IDA* probleme $e me$iu ,rave* nevoia r inventrii instituionale i conflictul $intre ,eneraii* ca s nu menionm $ec+ o mic parte( #e plan eKtern* %n timp ce )&ina este preocupat $e TaiSan* In " este %n,riIorat $e #aListanul instabil* $otat cu arme nucleare* i $e lupta s+n,eroas cu secesionitii musulmani $in )amir( 0ai mult* i spre $eosebire $e situ" ia actual a )&inei* In$ia se confrunt cu conflictul $e clas i cu perio$icele ,t flii s+n,eroase $intre fanaticii &in$ui i musulmani( In ciu$a celor $e mai sus* In$ia este contient c nu poate am+na un nou asal %mpotriva srciei ' i c nu poate c+ti,a btlia numai cu aIutorul courilor $e fum( De asemenea* ea nu poate c+ti,a at+ta vreme c+t populaia sa rm+ne sortit unei eKistene rurale* cu pro$uctivitate re$us* in$iferent $e nivelul local p+n la care este intro$us te&nolo,ia potrivit"( -u este suficient o strate,ie a celui $e'al Doilea Val i nici una a #rimului( )EA 0AI 0A"E DE-E"A/IEF

Dar acest lucru este aplicabil nu numai pentru )&ina sau In$ia* ci i pentru restul lumii( Este o realitate %neleas $e o ,eneraie remarcabil $e li$eri asiatici* cu mult vreme %naintea omolo,ilor $in alte pri ale lumii( Lee QSan 3eS* fon$atorul statului in$epen$ent ;in,apore* a transformat un fost port colonial a$ormit %ntr'un li$er mon$ial al te&nolo,iei i serviciilor $e %nalt calitate( In 7887* Sin-apore a devenit principalul inve+titor a+iatic )n do!eniul
'iote/nolo-iei.F Ea/at/ir Eo/a!ad& controver+atul (o+t pri!-!ini+tru al Ealaie,iei& a (i#at un +et de eluri hi!h(tech pentru Ealaie,ia anului 202027 "i a atra+ inve+ti ii de la Eicro+o(t& co!pania 3apone,$ N66& Briti+/ 6eleco! "i nu nu!ai.28 )n anul 1963& c*nd Ealaie,ia "i-a c*"ti-at independen a& principalele +ale e#porturi con+tau )n cauciuc "i co+itor. 5+t$,i& ea +e -$+e"te )n topul e#portatorilor de +e!iconduc-tori "i aparate electrice. 29

%n )oreea $e ;u$* pree$intele Qim Dae'Iun,* care a fost membru al )omitetului -aional pentru tiin i Te&nolo,ie %nainte $e a fi ales* a aprobat un bu,et $e 1&1 !iliarde de dolari pentru cercet$ri )n do!eniul nanote/nolo-iei. C dat$ a3un+ la 9a+a
5l'a+tr$& el a du+ o ca!panie de +ucce+ pentru a-"i tran+(or!a ara )ntr-un lider !ondial al aplica iilor I6 "i co!unica iilor de 'and$ lar-$ - +tatut atin+ a+t$,i.30

Discuiile noastre cu li$erii asiatici au clarificat faptul c* pentru ei* muncile fizice prost pltite i c&iar centrele $e telefonie precum cele eKternalizate ctre In$ia sunt $oar primii pai ctre un el mult mai impresionant ' +altul c$tre o eco no!ie "i o +ocietate avan+ate& 'a,ate pe cunoa"tere.
@rivind la re+tul lu!ii& nu pute! dec*t +$ ne )ntre'$! unde +unt liderii a+e!$ n$tori ai 5!ericii Aatine +au ai 5(riciiD )n lu!ea ara'$& +$ +per$! c$ vo! a+i"ti la pri!ele +e!ne ale de"tept$rii )n unele +tate din Kol( "i )n Iordania& +u' t* n$rui re-e 5'dulla/& care e+te ini iat )n in(or!atic$. 31

)e anume a meninut aceste re,iuni* at+t $e variate* blocate %n srcieF )on secinele colonialismuluiF "eli,iaF )ulturaF )orupiaF )limaF )limatul politic in stabilF TribalismulF ;au combinaii %ntre aceti factoriF De ce au rmas aceste re,iuni mult %n spatele ;tatelor .nite* Europei sau a Asiei cu ascensiune rapi$2 "spunsurile $ifer $up timp i spaiu( Dar un lucru este clar2 %n Asia* %n )&inM i %n In$ia rural* se ascun$e a$evratul nucleu al srciei mon$iale* iar tocma %n aceste re,iuni sistemul avuiei bazate pe cunoatere poate %nre,istra cele ma mari succese( DA* DA" -. Ar fi o naivitate s consi$erm c In$ia i )&ina pot %nltura srcia numai ci aIutorul te&nolo,iei( -ici o ar nu poate( Am spus $e mai multe ori c revolui* avuiei implic mai mult $ec+t computere i *ard7are 3 )n realitate& !ai
!ult de c*t econo!ia. ?a e+te& cu certitudine& "i o revolu ie +ocial$& in+titu ional$& edu ca ional$& cultural$ "i politic$. .ar& la (el de adev$rat e+te c$ nici o ar$ nu poate eradica +$r$cia rural$ ($r$ i cre"te dra+tic productivitatea a-ricol$& iar ace+t lucru nu poate (i ($cut pe +carS lar-$ doar con+truind +ape "i plu-uri !ai 'une.

Aa (el& o'iectivul eradic$rii +$r$ciei nu poate (i atin+ nici prin eli!inarea +u' ven iilor a-ricole pl$tite de ?uropa "i de Statele <nite pu inilor (er!ieri care !a e#i+t$. ?(ectele ace+tor +u'ven ii +unt !ult !ai co!ple#e dec*t o +u-erea,$ oponent lor. Se poate +u+ ine c/iar c$& de"i d$unea,$ -rav !icilor a-ricultori& ele pot )r

curaIa in$irect $ezvoltarea in$ustrial( Dar nu eKist nici un semn $e %ntreb %n ce privete $ezastrele pe termen scurt pe care le pro$uc %n multe ri srac Da* subveniile europene i cele americane ' reprezent+n$* mai ales* pli rK( tru circumscripiile fi$ele politic ' trebuie s fie re$use( Dar nimeni nu i'ar putea ima,ina c eliminarea lor complet i ime$iat ar rezolva cu a$evrat problema srciei rurale( Da* lumea bo,ata ar trebui s+ creasc serios fon$urile pentru aIutorare umanitar i pentru $ezastre* cel puin $in raiuni morale( Dar &rnirea victimelor %n cazuri $e ur,en sau a$ucerea la suprafa a ca$avrelor i construcia $e locuine $up un cutremur sau un tsunami nu vor transforma prin ele %nsele economia srciei mon$iale( Da* foametea trebuie combtut* aIutorul ime$iat $e ur,en trebuie acor$at celor mai %nfometate popoare $in lume( #rintre beneficii* vor fi salvate creierele copiilor $e efectele malnutriiei ' creiere necesare %ntr'un viitor %n care cunoaterea va Iuca un rol tot mai important( Dar aIutoarele pe termen scurt pentru zurile cele mai ,rave nu vor pune capt srciei ,lobale( Acelai lucru poate fi spus $espre ;IDA i $espre alte boli $evastatoare* c uci$ milioane $e oameni %n fiecare an %n Africa i Asia( B7 Ni!eni nu poate r*!D rece )n
(a a uria"ei tra-edii u!ane pe care o repre,int$ ele. 6re'uie +$ +alv$! orice via $ pute!. .ar +toparea r$+p*ndirii ace+tor (la-eluri& ($r$ a provoca alte +c/i!'$ri (unda!entale& nu va rupe cercul +$r$ciei rurale. @ro-re+ul econo!ic& a"a cu! ar tre'ui +$ o "tie oricine a+t$,i& nece+it$ eli'erarea (e!eii de +u' 3u-ul ine-alit$ ii. Eai cere reducerea& dac$ nu eradicarea co!plet$ a corup iei& dar "i e(orturi con3u-ate )n do!eniul educa iei. )n+$ toate ace+tea& nici c/iar luate )!preun$& nu vor eli'era !iliardele de oa!eni +$raci a c$ror +peran $ de via $ e+te redu+$ +ever de ,-*rcenia p$!*ntului )n raport cu !unca lor a!ar$& c/inuitoare. 5cea+t$ ,-*rcenie con+tituie nucleul central al nucleului +$r$ciei. S$r$cia nivelului de +u',i+ten $ nu poate (i dep$"it$ dac$ a-ricultura $r$nea+c$ nu e+te )nlocuit$ de activit$ i !ai productive. Crice alt plan e+te o ilu,ie. ?#i+t$ o li!it$ +uperioar$& c/iar "i )n cele !ai 'une condi ii& a productivit$ ii pe care o pot o' ine $ranii @ri!ului Nal !uncind p$!*ntul cu uneltele pe care le (olo+e+c a+t$,i. .e a+e!enea& e#i+t$ li!ite ale productivit$ ii a-ricole !ecani,ate& de tipul celui de-al .oilea Nal& ($r$ a d$una -rav !ediului )ncon3ur$tor. >C dat$ inclu+ pre ul rea'ilit$rii terenurilor& productivitatea e+te c/iar !ai redu+$ dec*t pare.V

9u toate ace+tea& indi(erent de o'iectivele (i#ate& nu e#i+t$ li!ite pentru ceea ce poate produce a-ricultura 'a,at$ pe cunoa"tere. Iar ace+ta e+te !otivul pentru care ne a(l$! )n pra-ul celei !ai !ari tran+(or!$ri rurale din i+torie.

;#A"DE"EA -.)LE.L.I ;N"N)IEI A

putea $eveni %n cur+n$* o realitate( %n fapt* vec&ile strate,ii anti'sr+cie* iar nu cele noi* sunt nerealiste( 0icro'trans formrile $isparate* la nivel $e sat* nu sunt suficiente pentru a a$uce un pro,res important* at+t $e necesar( %n acelai timp* )&ina i In$ia* sau rile care urmeaz mo$elul lor* nu pot spen s+ aib succes transform+n$u'se %n me,afabrici* polu+n$u'i aerul* solul i apa =M niveluri inima,inabile i %n,&esuin$ tot mai multe milioane $e rani %n oraeL aflate $eIa %n pra,ul eKploziei( %i vom opri pe oameni s fu, $e la ar la periferiile oraelor* %n acele "illa% mi+eria+. orae'fantom i sate noma$e* numai atunci c+n$ vom re$uce $eca laIul $e pro$uctivitate $intre ceea ce poate realiza munca brut %n a,ricultur ceea ce te&nolo,ia avansat a fcut posibil astzi i va face posibil m+ine(= .e a+e !enea& va (i nece+ar$ o +ta'ilire !ult !ai clar$ a o'iectivelor.
)ntrea-a di+cu ie pu'lic$ de+pre +$r$cia -lo'al$ e+te 'locat$ de incapacitateS de a decide dac$ +copul e+te reducerea +$r$ciei a'+olute +au !ic"orarea de+ in vocatului 0decala32 dintre 'o-a i "i +$raci. Eic"orarea decala3ului poate (i reali,at$ prin +$r$cirea 'o-a ilor& ($r$ a cre"ti neap$rat +tandardele de via $ ale celor +$raci. @rin contra+t& revolu ia indu+trialS a l$r-it radical ruptura& dar a redu+ "i +$r$cia. )ncerc$rile de a-i (ace pe to i +$ )na inte,e )n acela"i rit! +-a dovedit un de,a+tru )n repetate r*nduri. @rincipalul o'iec tiv ar tre'ui +$ (ie ridicarea condi iilor de via $ pe+te li!itele +$r$ciei a'+olute& in di(erent dac$ di+crepan a relativ$ a nivelului de trai +e ad*nce"te +au +cade. Nu!ai dup$ ce (iecare copil e+te /r$nit& dup$ ce apa de '$ut a tuturor e+te +i -ur$& dup$ ce +peran a de via $ din $rile +$race a3un-e la cel pu in "apte,eci di ani "i dup$ ce o'iectivele pri!are din do!eniul educa iei +unt atin+e& reducereS di(eren ei ar tre'ui +* devin$ o prioritate. Aa ora actual$ e+te nevoie de o +trate-ie care +$ nu-"i propun$ altceva dec* tran+(or!area ,onelor rurale +$r$cite )n centre antreprenoriale avan+ate& cu prc ductivitate ridicat$ - )n re-iuni care +$ nu !ai depind$ de (or a (i,ic$ a p$rin ilo e!acia i& )!'$tr*ni i )nainte de vre!e& ci de puterea creierelor copiilor ace+tora.

n spatele oricrei strate,ii eKist un vis* o ima,ine a ceea ce ar trebui si fie( strate,ie $e tipul celui $e'al Treilea Val pentru %nfr+n,erea srcie %ncepe cu ceva ce pentru muli poate prea un vis ' $ar ar

)a s fim realiti* aceast strate,ie trebuie s priveasc $incolo $e realitat ime$iat* ctre ceea ce e pe cale s apar* c&iar i la nivel embrionar(

Din ferici9A instrumentele puternice care sunt $ezvoltate astzi ne pot aIuta( Iar primul $X9F tre ele e+te at*t de conte+tata /ran$ !odi(icat$ -enetic.
mN AC9 .? mN9?:95:? %I ?:C5:? @re+iunea pu'lic$ pentru )!'un$t$ irea +i-uran ei "i prevenirea conta!in$rii )ncruci"ate a culturilor e+te valid$ "i util$ +ocial. .ar )ncerc$rile de a eli!ina total ali!entele !odi(icate -enetic +unt ire+pon+a'ile "i poten ial cri!inale. 9/iar +i co-(ondatorul or-ani,a iei Kreepeace& @atric7 Eoore& a declarat c$ lupta )!potriva ali!entelor !odi(icate -enetic +e 'a,ea,$ 0pe (ante,ie "i pe o lip+$ co!plet$ de re+pect (a $ de "tiin $ "i lo-ic$.22

%n ciu$a opoziiei fanaticilor care nu pot accepta sc&imbarea te&nolo,ic* lumea se va %n$repta ctre pro$ucia i utilizarea alimentelor mo$ificate ,enetic si a altor pro$use ale biote&nolo,iei si,ure pentru me$iul %nconIurtor( Iar acestea* %mpreun cu inovaiile $in numeroase alte $omenii* pot contribui la spar,erea nucleului mon$ial al srciei* o $at pentru tot$eauna( Astzi tim c mo$ificrile ,enetice i alte meto$e $in $omeniul biote&nolo,iei pot crete valoarea nutritiv a unei culturi( 3 ?le pot reduce nevoia de
(ertili,*nd& iri-a ii "i pe+ticide.4 @ot a3uta plantele +$ +e de,volte )n ,one aride +au cu cli!$ rece. 5 @ot )!'un$t$ ii radical produc ia la /ectar. )n +(*r"it& pot reduce co+turile "i cre"te valoarea produc iei a-ricole. 6

#+n acum* culturile $e plante mo$ificate ,enetic au fost intro$use pe scar lar, numai %n ase +ri i au fost $rastic limitate la soia* rapi* porumb i bumbac pentru c aceste culturi sunt populare %n comercial(? .ar lucrurile nu vor r$!*ne a"a.
.eparta!entul Indian pentru Biote/nolo-ie prevede pentru viitorul apropiat cultivarea pe +car$ lar-$ a ver,ei& ro"iilor "i carto(ilor )!'un$t$ i i prin !odi(ic$ri -enetice. 8 .up$ cu! arat$ (o+tul !ini+tru indian al 5-riculturii& :a3nat/ Sin-/& autorit$ ile pl$nuie+c +$ )ntreprind$ cercet$ri -enetice "i a+upra altor dou$+pre,ece culturi i!portante pentru lu!ea +$rac$& printre care poru!'ul& !aniocul "i papa8a. 9

cci$ent i profitabile

)&ina a aprobat recent importul $e porumb i soia mo$ificate ,enetic* pro$use $e firma 0onsanto( Dup unele surse* %nt+rzierea s'ar $atora acor$rii unui interval propriilor cercettori pentru a recupera $ecalaIul te&nolo,ic( Dar unii fermieri nu vor s atepte( )onform "eelei pentru tiin i Dezvoltare* ((msurile stricte a$optate %n ultimii ani pentru a %ntri controlul asupra importurilor $e soia mo$ificat ,enetic nu au reuit s re$uc rata $e cretere a acestora( %n 2003& 9/ina a i!portat
pe+te 20 de !ilioane de tone de +oia& )n valoare de 4&8 !iliarde de dolari - o cre"tere de 100W (a $ de anul anterior. @e+te 70W din totalul cantit$ ii de +oia i!portate de 9/ina e+te !odi(icat$ -enetic.2 10

Acest lucru pune %n evi$ena $ificultatea re,lementrii sau suprave,&erii nP lor instrumente* %n special %n re,iunile un$e controlul ,uvernamental este laK* $ nu invalidea,$ nece+itatea +trin-ent$ a utili,$rii lor. 9on(or! revi+tei Scienc 9/ina& recuno+c*nd
acea+t$ realitate& de,volt$ cea !ai !are capacitate de pr ductie a culturilor !odi(icate -enetic din a(ara 5!ericii de Nord.211

"ic&ar$ 0annin,* autorul lucrrii 0!ain+t t*e Lrain. un stu$iu $espre evol $a istoric i impactul a,riculturii* ne amintete c fermierii au %ncruciat i P crescut plante &ibri$e timp $e secole ' 'a,*ndu-+e pe itera ii +ucce+ive "i pe n roc. &5cu!&
+crie el& )nlocui i acei (actori neclari cu in(or!a ia preci+$ de+pre rol (iec$rei -ene )n alc$tuirea unei plante. In pre,ent& oa!enii de "tiin $ pot o' ine c racteri+ticile dorite pe loc& proce+ care dura )nainte ,ece ani +au c/iar !ai !ult2 5.<9?_I B5N5N?A? 9u a3utorul 'iote/nolo-iei& tot !ai !ulte ali!ente vor (i )n,e+trate cu capac tatea de co!'atere a anu!itor !aladii& !ulte dintre ele prevalente )n $rile +$race Lepatita B ucide pe+te cinci +ute de !ii de oa!eni pe an& dintre care o trein )n 5+ia. 13 @atru +ute de !ilioane de oa!eni +unt purt$tori ai viru+ului. 14 )n St tele <nite& vaccinul contra /epatitei con+t$ )n trei in3ec ii "i co+t$ circa dou$ +u de dolari& +u!$ care dep$"e"te cu !ult po+i'ilit$ ile !ilioanelor de $rani +$rac 9ercet$torii de la univer+itatea 9orneli )ncearc$ +$ reduc$ co+turile la circa ,ec cen i do,a& i!plant*nd vaccinul pentru /epatit$ )n 'anane. 15 Nu pe+te !ult$ vre! vo! di+pune de ro"ii 16 "i carto(i care con in vaccinul )!potriva /epatitei B.17

;au luai o tulpin $e orez $e aur"* fortificat cu vitamina A pentru a preve2 orbirea* frecvent printre copiii $in re,iunile srace( =G In In$ia* oamenii $e tiin lucreaz i la alimente %mbo,ite cu vaccinuri pentru combaterea &olerei i tu brii( %n paralel sunt stu$iate roiile care ar putea proteIa %mpotriva $iareii >una $i tre principalele cauze ale mortalitii infantile@* =A porumbul %mbuntit %mpotr& fibrozei c&istice78 +au (ructele "i le-u!ele )nc$rcate cu vita!ine.
Eai !ult& nu ar tre'ui +$ +urprind$ pe ni!eni dac$& pe !$+ur$ ce a(l$! t= !ai !ulte de+pre alc$tuirea -enetic$ "i proteo!ic$ a indivi,ilor& vor ap$rea a !ente )!'un$t$ ite de+tinate nu at*t +copurilor !edicale& c*t celor co+!etice +a cre"terii per(or!an elor individuale. @e !$+ur$ ce co!paniile vor continua +$ cree,e noi tipuri de +e!in e& 0(a !ierii2& +i!ultan (ar!aci"ti "i (er!ieri& vor (i capa'ili +$ reali,e,e produ+e per+ nali,ate pentru pie e tot !ai !ici& poate c/iar "i pentru con+u!atori individuali.2

%n $omenii %n care toat lumea se ,sete %nc la linia $e start*

ca

+$ +punei
cu

a"a& nu e#i+t$ nici un !otiv inerent pentru care $rile +$race +$ nu poat$ 0a3un- din ur!$2 na iunile (runta"e& reu"ind nu nu!ai +$-"i /r$nea+c$ propriile populat ci "i +$ +coat$ pro(it din e#portul produ+elor a-ricole valoare ad$u-at$ mari Iar toate ace+tea nu repre,int$ dec*t )nceputul po+i'ilit$ ilor.

<I 'E) - 0IILE %ntr'un $ocument ocant* care s'a bucurat $e prea puin atenie* )entrul pentru #olitici %n $omeniul Te&nolo,iei i ;i,uranei -aionale $in ca$rul .niversitii -aionale $e Aprare $e la 4as&in,ton* D()(* prezint o lume %n care terenurile a,ricole vor fi la fel $e importante ca cele petroliere(" 22 )&iar i con$uctorii companiilor petroliere au %nceput s+ vorbeasc $espre ultimele zile ale epocii petrolului(" Doctorul "obert E( Armstron,*

autorul raportului menionat* $uce i$eea mai $eparte* su,er+n$ c ne %n$reptm ctre o economie bazat pe biolo,ie* %n care ,enele vor %nlocui petrolul" ca surs central a multor tipuri $e materii prime i pro$use sau c&iar a ener,iei(23 La %nceputul acestui secol* fermierii americani ,enerau anual 280 de !ilioane
de tone de re,iduuri din (run,e& tulpini "i alte p$r i ale plantelor. C parte a ace+tei 'io!a+e e+te de3a convertit$ )n produ+e c/i!ice& electricitate& lu'ri(ian i& !a+e pla+tice& ade,ivi "i& !ai pre+u+ de orice& co!'u+ti'il.24

)u toate acestea* suntem abia la %nceput( Armstron, preve$e c re,iunile rurale vor fi $otate cu mici biorafin+rii" care vor transforma $eeurile or,anice %n m+ncare* fibre* mase bioplastice i alte bunuri( El citeaz un raport $in =AAA al )onsiliului -ational pentru )ercetare care estima c o economie $omestic bazat pe biomas ar putea acoperi A8e $in consumul total $e pro$use c&imice or,anice al ;tatelor .nite i E8e $in nevoile $e combustibil lic&i$(" Aceasta nu este o problem eKclusiv american( Intr'o astfel $e economie* continu Armstron,* principala materie prim vor fi ,enele* iar acestea* spre $eosebire $e petrol* se ,sesc peste tot %n lume(" #rin urmare* el preve$e o mutaie ,eopolitic uria a puterii $inspre rile $eertice bo,ate %n petrol ctre re,iunile tropicale* $otate cu o mare bio$iversitate( %ntr'o lume bazat pe biolo,ic* scrie el* relaiile noastre cu Ecua$orul >ca s ale,em o ar reprezentativ(((@ vor fi mult mai importante $ec+t cele cu Arabia ;au$it(" 0otivul2 Ecua$orul are o bio$iversitate mult mai mare* potenial valoroas pentru omenire( Iar $ac acest lucru este valabil %n cazul Ecua$orului* ce s mai spunem $espre <razilia sau Africa centralF %n ca$rul proiectului E$en $in )ornSall* An,lia* Tim ;mit con$uce ceea ce Fa+t Compan= nu!e"te 0cea !ai !are +er$ din lu!e2. 0Sunte! la apo-eul unei revolu ii care dep$"e"te
tot ce +-a petrecut )n +ecolul 442& +pune S!it. .5+t$,i& e#i+t$ !ateriale co!po,ite pe care le po i (ace din plante "i care +unt !ai +olide dec*t o elul +au 7evlarul. I!plica iile +unt (eno!enale. Crice ar$ din lu!e ar putea avea acce+ la !ateriale avan+ate& produ+e )n propriile (a'rici.2 Eai !ult& continu$ el& 0'iora(in$riile vor tre'ui +$ (ie a"e,ate )n apropierea +ur+ei de !aterie pri!$. 5+t(el& e+te pro'a'il +$ +e de,volte o a-ricultur$ re-io-nali,at$& )n care anu!ite ,one vor cultiva +oiuri +peci(ice pentru aprovi,ionarea

biorafinriilor re,ionale( P...Q I!portan a ace+tei evolu ii e+te con(erit$ de c rea unor locuri
de !unc$ non-a-ricole )n ,one rurale.225

Armstron, tra,e concluzia2 %n ultim instan* o economie bazat pe rest biolo,ice ar putea contracara fluKul urbanizrii(" AJ.T " DI- )E"."I

/ranii nu sunt proti( -u ar fi supravieuit $ac erau( Ei %i cunosc mica pP $e pm+nt( Ei pot simi apropierea unei furtuni( Ei tiu c+n$ trebuie s+ %ncP sezonul secetos( Dar ceea ce tiu ei este numai o mic parte $in ceea ce ai tea ti( Iar aceast $iferen ' s'i spunem delta ' contribuie la starea lor $i rcie( )&iar i fermierii $etepi $in rile bo,ate risipesc munc* ener,ie* ap tilizatori i pestici$e* pro$uc $aune ecolo,ice serioase i obin pro$ucii mai $ec+t ar fi avut posibilitatea* $in cauz c nu cunosc anumite $etalii $espre priul pm+nt( AIutorul este %ns pe $rum* venin$ $e la o mie $ou sute $e $istan* $in spaiul cosmic( #+n acum* fermierii ' inclusiv companiile $in $omeniul a,ricol ' aplicau la"i
trata!ent unui c*!p )ntre-& +trate-ie de tip 0o !$+ur$ pentru toate2. .ar ne apropie! de !o!entul )n care un !ic aparat de recep ie K@S din +at - +au unul (olo+it )n co!un de !ai !ulte +ate - va pri!i in(or!a ii tot detaliate de la +ateli ii de pe or'it$ de+pre (ertili,atori& )n-r$"$!inte& ap$ " nece+it$ i ale (iec$rui lot individual& dac$ nu c/iar ale (iec$rei plante. 26

Acest lucru va in$ivi$ualiza munca fermierilor* permi+n$u'le s aplia tilizatori* $e eKemplu* numai acolo un$e* c+n$ i c+t este necesar( De asemP ar putea transforma actualele sisteme $e ap %mbuntin$ iri,aiile i meti $e reciclare* fc+n$ posibil c&iar apariia unei ape cu valoare a$u,at mare tru utilizri speciale(27 %n fapt* conform unui stu$iu realizat $e )onsiliul -aional pentru )erce %mbuntirile %n te&nolo,ia iri,aiilor i a meto$elor $e reciclare pot re$uce cipata cerere mon$ial $e resurse a$iionale $e ap la Iumtate* %n urmto $e ani("28 <enefice pentru fermieri i pentru me$iu* a,ricultura $e precizie" i i $ele personalizate $e purificare a$uc $emasificarea pe terenul a,ricol( Aceast oportunitate* la r+n$ul ei* $uce la o sc&imbare mai important* i
poten ial de tran+(or!are !ai ridicat. %ti! c$ a-ricultura de tip indu+trial la !onoculturi periculoa+e pentru !ediul )ncon3ur$tor. .in contr$& ceea ce e v$! aici e+te un pri! indiciu al !i"c$rii )n direc ia opu+$& nu prin )ntoarce !etode preindu+triale& ci prin pro-re+ul !ult dincolo de ele. 5"a cu! pie ele& cel pu in )n lu!ea de,voltat$& +e )ndreapt$ +pre ali!e produ+e de +$n$tate tot !ai individuali,ate& ne pute! a"tepta +$ a+i+t$! !etode "i te/nolo-ii care vor duce& p*n$ la ur!$& la culturi tot !ai variate p -lo'al - ceea ce ecolo-i"tii ar tre'ui +* anticipe,e "i +$ pri!ea+c$ 'ucuro"i

Astzi* a,ricultura $e precizie i multe $intre aceste meto$e noi sunt %nc+X sta$iu embrionar ' "i +unt +cu!pe. .ar co+turile vor +c$dea dra+tic.
@:?_<:I S?9:?6?

Gan- S/iMu& un v*n,$tor a!'ulant din provincia c/ine,$ 5n/ui& )"i purta !$r(urile )ntr-un co"& +per*nd +$ -$+ea+c$ clien i )n +atele "i pie ele din apropiere Eodul +$u de via $ nu era (oarte di(erit de cel al v*n,$torilor +au $ranilor din ur!$ cu o !ie de ani. Nia a lui Gan- +-a +c/i!'at )n 1999.

In propriile cuvinte* el a realizat atunci apariia unei noi oportuniti"( Iar astzi* clienii vin la ne,ustorul 4an,( 0inunata oportunitate era Internetul( 4an, nu era nebun i* la cincizeci i $oi $e ani* nu mai era nici copil( Dar era $otat cu spirit antreprenorial i navi,a pe Internet $e acas* cule,+n$ informaii $espre pia i oferin$u'le ,ratuit constenilor( !iecare fermier cunoate valoarea informaiei $espre pre* aflat la timp( %n mo$ tra$iional* v+nztorii trebuiau s'i $uc pro$ucia a,ricol sau cirezile la pia* %n sperana c le vor vin$e( Ei aflau preurile zilei numai c+n$ aIun,eau la faa locului ' +i+te! care le re+tr*n-ea +ever !ar3a de ne-ociere. C(erind in(or!a ii de+pre pre uri )n
ti!p real& Gan- a +c/i!'at toate ace+tea. 6ot atunci& Gan- +-a o(erit +$ le v*nd$ produ+ele online. 5 v*ndut pri!ele dou$ !ilioane de 7ilo-ra!e de carto(i la un pre !ai !are dec*t cel de pe pia a local$. Nu pe+te !ult$ vre!e& e-!ailurile au )nceput +$ cur-$. Gan- intra+e )n a(aceri. @ove+tea lui Gan- e+te relatat$ de 4in/ua& a-en ia o(icial$ de "tiri din 9/ina& 29 care a raportat cu entu,ia+! c$& la nivelul anului 2001& !a3oritatea (er!ierilor din provincia 5n/ui aveau acce+ la un co!puter "i c$ 1634 de +ate din provincie - 90W din nu!$rul total - puteau o' ine online in(or!a ii de+pre pia $ ($r$ a pl$ti vreun 'an. .e a+e!enea& provincia +pon+ori,a 0t*r-uri2 online& prin care pe+te 100 de !ilioane de 7ilo-ra!e de -r*ne erau tran,ac ionate )n (iecare an. 30

:in&ua a mai relatat recent c peste =?(888 $e sate c&ineze ' C=e $in total 'au* %n prezent* acces la Internet(B= .ar 9/ina !ai are o cale lun-$ de +tr$'$tut Eini+terul
c/ine, al "tiin ei "i 6e/nolo-iei de+crie o realitate rural$ !ai putin +tr$lucitoare& e+ti!*nd c$ locuitorii +atelor repre,int$ !ai pu in de un procent din totalul utili,atorilor de Internet din ar$& care +unt concentra i )n doar c*teva provincii. 9?A E5I .?%6?@6 5K:CNCE Aa cinci !ii de 7ilo!etri di+tan $& S/a+/an7 Bo+/i& care cultiv$ +oia pe o 'uc$ ic$ de p$!*nt din +tatul indian Ead/8a @rade+/& le o(er$ (er!ierilor& la r*ndul +$u& in(or!a ii online de+pre pre uri - dar& ca parte a unei inova ii de tip a)aceri socia'e, nu!it$ e(choupa'.

LT)* una $intre cele mai mari corporaii in$iene* avea nevoie $e un sistem mai bun pentru a'i procura soia* tutunul* cafeaua i alte pro$use a,ricole pe care le eKport( Iat $e ce a instalat o reea IT proprie pentru mii $e cultivatori $in f
PATATT>^REnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

09B

/(<

tele In$iei( )ompania le'a oferit computere lui Jos&i i altora ca el( %n sc&imb* if neficiarul era $e acor$ s'i transforme casa %ntr'un choupa', un loc )n care
$ranii +e @\O )nt*lni& di+cuta& 'ea ceai "i a(la ulti!ele pre uri pentru recoltele lor

\ oietele locale& apro'ate de -uvern. Sau& de pild$& de la Bur+a de E$r(uri dir pe v .


Ro

)&ica,o(=X
.up$ ;utta8an 5nna!alai "i Sac/in :ao de la In+titutul pentru :e+ur+e Eon diale& (iecare co!puter dintr-un a+t(el de choupa' +erve"te 0o !edie de 600 d= (er!ieri& din ,ece +ate apropiate.233

%n plus fa $e preurile curente* cultivatorul se poate informa asupra celor mP


no

i te&nici a,ricole ' fie $irect $e pe ecran* fie* $atorit faptului c

muli sur analfabei* cu aIutorul ,az$ei* sau +anc*ala2. .nele informaii online sunt n scrise c&iar $e fermieri* pentru a le face mai accesibile( Daz$a* +anc*ala2. primete un comision $e la IT) pentru ac&iziiile realizat prin interme$iul su* $ar este obli,at prin Iurm+nt public s fie $e folos %i tre,ii comuniti(" La sf+rit* c+n$ IT) cumpr $e la fermieri* o face la preul $e %nc&i$ere zilei prece$ente( -umai atunci %i $uce fermierul recolta la un $epozit IT)( I preul este* %n me$ie* cu 7*Ee mai mare $ec+t cel ce'i este oferit $e sistemul pi ei ,uvernamentale( Totui* %n ciu$a succesului %nre,istrat %n atra,erea companiilor *i!*3tec* 6 America i $in alte pri ale lumii* %n ciu$a sistemului e3c*oupal i multor alte ir vaii i eKperimente* In$ia mai are cale lun, p+n s aIun, $in urm )&ina ce privete re$ucerea $ecalaIului $i,ital( Informaiile $espre pre i c+teva sfaturi $espre mo$ul %n care poate fi %mi ntit recolta sunt cele mai mici $intre binefacerile poteniale pe care le poM a$uce Internetul sracilor $in zonele rurale( "eeaua este* %n realitate* cel mai $ tept a,ronom $in lume* oferin$ nu mai puin $e 7= de !ilioane de +ite-uri a-ria
catalo-ate dup$ culturi& re-iune& cli!at& ecolo-ie& c/i!ie& 'iolo-ie +au orice ele!ent relevant pentru un (er!ier. _$ranii le pot preda +tr$inilor o !ul i!e de lec ii de+pre cura3& re,i+tei u!or )n (a a -reut$ ilor& de+pre cu! +$ +e )!pace cu realitatea a!ar$. Iar +tri i-noran i "i aro-an i& care !er- din +at )n +at ca +$-i 0a3ute2 pe localnici& !e ,e(le!eaua pe care o pri!e+c ade+eori. .ar& pe !$+ur$ ce pre ul co!puterelor continu$ +$ +cad$ +pre li!ita i rioar$ de o +ut$ de dolari& ca "i cel al tele(oanelor celulare "i al altor in+tru!= care pun !in ile i,olate )n contact& ni!ic nu e+te !ai i!portant dec*t de+cl rea +atelor )n (a a 'o-atului >"i 'ene(iculuiV (lu# de cunoa"tere e#terioar$. )ntr-o lu!e )n care cunoa"terea "i co!ponentele +ale& in(or!a iile "i da +unt tot !ai ine#trica'il le-ate de crearea avu iei& $ranii tre'uie +$ cunoa+c cruri care nu li +-au p$rut niciodat$ i!portante. .e+pre pericolele noilor 'o1 ani!alelor "i plantelor& provenite din +ur+e )ndep$rtate& de+pre valoarea lant* nu doar a culturilor& ci "i a terenurilor "i re+ur+elor& de+pre pericoleH oportunit$ ileV le-ate de !ediul )ncon3ur$tor& de+pre noi !odalit$ i de 1

%mpotriva funcionarilor locali corupi* $espre pro,resele %n %n,riIirea me$ical i $espre alte mo$uri $e via ' inclusiv viaa propriilor copii* pe care i'au trimis cu tristee la ora( Astzi* cele mai bune instrumente ale cunoaterii* inclusiv Internetul* sunt %nc ru$imentare* prost $istribuite %n lume* ,reoaie i %nc $ificil $e utilizat $e ctre analfabei ' in$iferent c+t $e inteli,eni ' fr aIutorul unui interme$iar( >La prima ve$ere poate prea ciu$at* $ar %nlturarea barierelor rmase %n calea te&nolo,iilor ieftine i rapi$e $e recunoatere vocal ar putea avea un efect $ramatic asupra vieii satelor i culturilor orale* fc+n$ accesibil Internetul fr a fi necesar alfabetizarea( #rea puine pro,rese ar putea avea un impact mai ri$icat asupra re$ucerii $iscrepanei $i,itale(@ )u toate acestea* Internetul* telefoanele mobile i cele cu camer vi$eo* ecranele miniaturale i te&nolo,iile succesoare vor constitui o parte la fel $e important a a,riculturii viitorului precum au fost lopata i plu,ul $e'a lun,ul istoriei acestei %n$eletniciri( #"A!.L I-TELIDE-T Transformrile $in $omeniul biote&nolo,iei* spaiului i Internetului nu reuesc nici mcar s su,ereze $iversitatea te&nolo,iilor provenite $in laboratoarele rilor bo,ate $in %ntrea,a lume( Acestea inclu$ nenumrate inovaii elaborate pentru alte scopuri* $ar care* mo$ificate corespunztor* ar putea avea utilizri importante %n $omeniul a,ricol* %n rile srace( Te&nolo,iile $e $onare ' precum cele folosite pentru $onarea oiei Doll5 %n ;coia*BC a celului ;nupp5 %n )oreea $e ;u$ BE i cele folosite $e oamenii $e tiin ai .niversitii $in Deor,ia pentru a clona o vac moart $e CG $e oreB9 'avanseaz constant( supraestimate( Apa este s+n,ele a,riculturii( Departamentul american al Aprrii a $ezvoltat un aparat $e mrimea unui stilou care poate purifica p+n la B88 $e litri $e ap mur$ar mai eficient $ec+t clorul sau io$ul( B? 5r putea (i adaptat un a+t(el de
in+tru!ent pentru apa din !ediul ruralD 6e/nolo-ia +en,orilor +e i!pune ca una dintre cele !ai i!portante indu+trii ale viitorului. Noile !odele de !a"ini +unt )n e+ate de +en,ori. Sen,orii +unt inte-ra i a+t$,i "i )n /aine. .e ce nu )n terenuri a-ricole "i )n culturiD Sunt de3a te+ta i +en,ori care le +pun (er!ierilor c*nd +$ iri-e pod-oriile. <nii oa!eni de "tiin $ prev$d c/iar ,iua )n care (iecare plant$ individual$ va avea un 'io-+en,or !iniatural care )i va +e!nala nece+it$ ile cu preci,ie "i la !o!entul potrivit. 38

ricare ar fi convin,erile noastre etice %n privina $onrii*

implicaiile sale poteniale pentru a,ricultur i zoote&nie cu ,reu ar putea fi

Alii se ,+n$esc la senzori at+t $e mici %nc+t s poat fi %mprtiai pe terenurile a,ricole sub forma prafului inteli,ent"* pentru a raporta temperatura solului* umezeala i alte variabile( De asemenea* cercettorii testeaz utilizarea esutului &epatic i pulmonar a celulelor neurale i car$iace ca senzori ce ar putea i$entifica ameninri $in pP tea unor a,eni ca antraKul( #ot fi utilizate aceste cercetri sau altele similare pe tru a proteIa recolteleF Apoi eKist nano'aparatele ' mai mici $ec+t o miliar$ime $intr'un metru '
ca pot !onitori,a activitatea unei celule vii prin captarea o+cila iilor electrice in(ii te,i!ale de la +upra(a a +a. @lantele +unt celule vii. 9u! le alterea,$ ace+te o+ la ii natura "i per(or!an aD Sau 0Si+te!ele 'iolo-ice "i 'io!i!etice controlate2& +tudiate la ora actua )n vederea colect$rii de in(or!a ii de la popula iile de in+ecteD <nele in+ecte ac !ulea,$& )n ,'or& +pori 'acterieni aerieni pe corpurile lor. @ute! a(la de aici cu +$ prote3$! culturileD 9e pute! +pune de+pre !a-neti+!ul care declan"ea,$ "i )ntrerupe activii ile intracelulare& ca +inte,a proteinelor +au +c/i!'area culoriiD .ac$ cercet$ri actuale vor avea +ucce+& ce i!pact ar putea avea ele a+upra plantelorD Nor (i c pa'ili (er!ierii +$ ridice con inutul de vita!ine - "i valoarea econo!ic$ - a un plante pe+te noapte& prin aplicarea unui pul+ !a-netic in(i!D 39

Acestea sunt numai c+teva eKemple* luate la %nt+mplare* ale stu$iilor care p avea un impact* $irect sau in$irect* asupra viitorului a,riculturii( !r nici o %n$ ial* multe $intre aceste i$ei se vor $ove$i prosteti* inaplicabile* inutile sau pr scumpe( Dar nu toate( Iar a$evrata transformare maIor nu va proveni $in n o te&nolo,ie in$ivi$ual* in$iferent c+t $e puternic* ci $in conver,ena eKplozi a $ou sau mai multe inovaii( ;enzorii i te&nolo,ia 7irele++ +unt utili,a i de3a )i preun$ pentru a !$+ura acu!ularea de c$ldur$ din depo,itele de +(ecl$ de
,a/S S* nu uit$! co!'ina ia dintre nanote/nolo-ie "i !a-neti+!. Ca!enii de " in $ +tudia,$ utili,area !a-neti+!ului la nivel nano+copic pentru a !onitori,a a controla activitatea 'iolo-ic$ la nivelul celular "i c/iar !olecular. ?9C<A A<I BIAA K56?S Ni +e +pune tot ti!pul c$ te/nolo-ia avan+at$ nu poate re,olva pro'le!a + r*ciei. 0S$ privi! adev$rul )n (a $H2& procla!a un articol tipic. 0?#i+t$ prea pu i dove,i care +$ indice c$ te/nolo-iile in(or!a iei "i co!unica iilor +unt potriv pentru a +u+ ine un Iatac (rontalJ vi,*nd )!'un$t$ irea vie ii +$racilor lu!ii.F @*n$ "i Bill Kate+ +-a ($cut ecoul unor a+t(el de opinii. 41

Dar aceast litanie se bazeaz pe trei premise %n$oielnice( %n primul r+n$* i ferirea sa %n,ust la IT* %n loc s ia %n consi$erare %ntrea,a ,am $e transformi te&nolo,ice active %n acest moment ' sau efectele $ezvoltrii sectorului IT as pra acestora( %n al $oilea r+n$* ea acoper o perioa$ re$us $e timp( -imeni nu a su,ei c srcia poate fi eliminat %n intervalul pe care %l reflect asemenea

$eclara

)&iar

lu+n$

%n

consi$erare

accelerarea

ten$ina

spre

simultaneitate* $e o cei* te&nolo,iile sosesc %n faze care se %ntretaie( %n prima faz* o te&nolo,ie nou este folosit $e a$epii si iniiali( #+n atun ` ea a (o+t de3a )!'un$t$ it$& iar te/nolo-iile din do!enii aparent ($r$ le-$tur$ conF ver- cu ea.
5+t(el& co!puterele& i!pri!antele& co!unica iile "i alte in+tru!ente +unt inte-rate pentru a (or!a +i+te!e !ulti(unc ionale& +u+ in*ndu-+e reciproc In +(*r"it& )ntr-un rit! !ai lent& utili,atorii te/nolo-iei +i+te!ice )"i !odi(ic$ +tructurile or-ani,a ionale pentru a pro(ita c*t !ai !ult de ea. Iar aici e+te locul )n care +e a+cund cele !ai !ari 'ene(icii& dar care nu vor veni neap$rat )n ur!$torul +e!e+tru 'ur+ier. Eai !ult& ar-u!entul e+te naiv din punct de vedere i+toric. )n !o!entul )n care !otorul cu a'uri a devenit opera ional& pu ini "i-au i!a-inat c$ 'i,arul !ecani+! utili,at )n !ine va avea vreun i!pact a+upra a-riculturii. %i& ti!p de !ul i ani& nici nu a avut. 5poi au ap$rut (a'ricile de te#tile cu a'uri& care au adu+ 'ene(icii plantatorilor de 'u!'ac& "i loco!otivele cu a'uri& care au e#tin+ pie ele pentru produ+ele (er!ierilor. 5'urul a tran+(or!at locul a-riculturii )n econo!ie. @rin ur!are& ceea ce propune! )n ace+te pa-ini nu e+te un re!ediu te/nolo-ic rapid& ci un proiect !ai co!ple#& !ai reali+t "i !ai e#tin+. Nu ar tre'ui& totu"i& +$ +u'e+ti!$! i!pactul poten ial al te/nolo-iei. 0?+te u"or +$ re+pin-e! ideea c$ te/nolo-ia e un panaceu. P...Q 9u toate ace+tea P...Q e+te nevoie de noi !odalit$ i de a -aranta c$ "tiin ei "i te/nolo-iei li +e atri'uie proe!inen a nece+ar$ pentru a a'orda o -a!$ lar-$ de pro'le!e -lo'ale tot !ai ur-ente2& +pune econo!i+tul Be((re8 Sac/+& director al proiectului Eilleniu!& +u' e-ida CN<. 42

)E'A 0E"; <I-E -. VA 0AI 0E"DE A$ucerea %n realitate a te&nolo,iei necesare este partea uoar( 0ult mai complicat i mai $ificil este $epirea obstacolelor non'te&nolo,ice( #rimul obstacol este tra$iia ,reoaie ' i puternica bucl $e fee$bacL care o susine( %n comunitile rneti tra$iionale* timp $e $ecenii sau c&iar secole* fiecare ,eneraie a trit %n mare parte la fel ca i strmoii ei( I$eea principal este aceea c viitorul va copia trecutul( Aceast convin,ere presupune c ceea ce a funcionat bine %n trecut va continua s funcioneze foarte bine i %n viitor( 1i* cum traiul este aproape $e limita supravieuirii* ranii $in %ntrea,a lume aveau toate motivele pentru a ale,e raional calea lipsit $e riscuri( )&iar rezistena lor fa $e nou %ncetinete ritmul sc&imbrii* %ntrin$ i mai mult cre$ina anacronic conform creia viitorul va semna cu trecutul( .n al $oilea obstacol este e$ucaia ' "i a'+en a ei.
1ire"te& toat$ lu!ea e+te )n (avoarea educa iei& cu unele e#cep ii. 9u e#cep ia p$rin ilor di+pera i& care& pentru a-"i (eri (a!ilia de (oa!ete& au nevoie de !unca (i,ic$ a copiilor lor& (ie pe c*!p& (ie )n (a!ilie& (ie la cer"it pe !ar-inea dru!ului. 9u e#cep ia celor care cred c$ (e!eile ar tre'ui !en inute )n i-noran $ "i +upunere. 9u e#cep ia -uvernelor care au alte priorit$ i.

fn sate $in toat lumea* familia este coala de Aacto. transmi+n$ suspiciunea ,,tral fa $e nou* %ntrit uneori $e e$ucaia reli,ioas( Acolo un$e eKist Uoli $e stat* profesorii sunt prost pltii i slab e$ucai ei %nii( A$eseori* colile nu au nici mcar creioane i &+rtie( )riticii atac aceast ruine ,lobal( Dar alternativa oferit $e obicei seamn U sistemele e$ucaionale $e tip fabric* ce pot fi re,site %n societile in$ustriale( )lase* pupitre* ,rupe se,re,ate $up v+rst* %nvare pe $e rost* teste stan$ar$izate* punctualitate impus( .niformitate %n numele $emocraiei( #e scurt* un sistem care promoveaz ceea ce muncitorii obinuiau s numeasc $isciplin in$ustrial"( #oate fi copiat acest mo$el %n fiecare satF Ar trebui s fieF E$ucaia $e mas* proiectat pentru epoca in$ustrial* nu satisface nici nevoile satului prein$ustrial i nici pe cele ale viitorului postin$ustrial( E$ucaia rural ' $e fapt* toat e$ucaia ' trebuie s fie reconceptualizat %n %ntre,ime( Te&nolo,ia actual le ofer e$ucatorilor un instrument pentru a in$ivi$ualiza e$ucaia conform $iverselor culturi i necesiti alte ,rupurilor mici i c&iar ale in$ivizilor( -e apropiem $e o perioa$ %n care vom fi capabili ' fr mare c&eltuial ' s instalm %n fiecare sat un computer conectat cumva la lumea eKterioar( epoc %n care copiii* $ac li se acor$ ansa* se pot instrui unii pe alii cum s acceseze Internetul* aa cum am vzut c se %nt+mpl %n In$ia( Iocurile multipla=er pot e$uca( epoc %n care epoc a epoc %n care profesorii locali se pot

perfeciona online* cu aIutorul altor profesori aflai la $istan( re$uc suspiciunea fati $e nou(

e$ucaiei la $omiciliu inversate"* %n care copiii %i %nva prinii i %i aIut s'i -ici %n acest $omeniu* te&nolo,ia sin,ur nu este un reme$iu pentru i,no ran( !orele politice* economice i sociale trebuie s fie mobilizate pentru a e$ua urmtoarele ,eneraii( DI;T"I<.I"EA E-E"DIEI .n alt obstacol critic este penuria ener,etic $in zonele rurale( ;racii lum vor rm+ne prizonierii lipsurilor at+ta vreme c+t nu vor avea acces la surse $ ener,ie mai mari $ec+t propria for $e munc i cea a animalelor $in ,ospo$rie %ntr'o lume %n care =*B $e milioane $e locuitori ai zonelor rurale nu $ispun $ ener,ie electric*CB %n faa srciei masive i a realitilor contemporane* este n practic s te opui oricrei eKtin$eri a in$ustriei miniere* sau c&iar nucleare* %n ciuc binecunoscutelor lor costuri i pericole la a$resa me$iului %nconIurtor(

Dubla strate,ie $e $ezvoltare a )&inei* care necesit $ezvoltarea simultan sectoarelor celui $e'al Doilea* respectiv celui $e'al Treilea Val* inclu$e constru ia planificat a $ou noi reactoare nucleare pe an( CC )ontroversatul su baraI > la Trei Defileuri este cel mai mare $in lume( CE %n mo$ similar* alte ,uverne* $ Africa* Asia i America Latin* c&eltuiesc sume uriae pentru a a$uce electri tate %n zonele lor srace( Dar* ca i %n e$ucaie* aceste planuri reflect* $e obicei* soluiile epocii in$ustriale ' sisteme ener,etice $e mas* proiectate %n principal pentru a servi centrelor urbane un$e fabricile i populaia sunt puternic concentrate( )ostul aplicrii acelorai soluii pentru populaiile rurale $ispersate este uria In acor$ cu un raport $in 7887 al )omisiei In$iene $e #lanificare* coneKiunile %n reea tra$iionale ar fi ineficiente economic la sate( Y((( W _in*nd
cont de co+tul +i rit!ul )n care +e de+($"oar$ la ora actual$ electri(icarea +atelor& ar (i nepractic din punct de vedere te/nic "i (inanciar +$ ne a"tept$! ca +atele neelectri(icate +$ (ie acoperite& c/iar "i )n ur!$torii dou$,eci de ani.2 @rin contra+t& continu$ raportul& 0de+centrali,area (urni,$rii de ener-ie va (i po+i'il$ cu a3utorul +ur+elor de ener-ie inepui,a'ile& cu! ar (i ener-ia +olar$& 'io!a+a& !icile /idrocentrale "i ener-ia eolian$.2 46

#uini planificatori iau %n consi$erare cu seriozitate eventualitatea ca* %ntr' o ,eneraie sau $ou* prin conver,enele te&nolo,iilor vec&i i noi* s apar rezultate &ibri$e puternice i pro,rese impresionante %n $omeniul ener,iei care ne vor surprin$e pe toi* aa cum se %nt+mpl $eIa %n alte $omenii( HI#E"AD"I).LT."A ;e apropie ziua %n care at+t ferma rneasc* c+t i afacerile a,ricole $e tip in$ustrial vor fi perimate i %nlocuite tot mai mult $e o form $e &ipera,ricultur"* care poate avea un impact mult mai mare pe termen lun, asupra srciei ,lobale $ec+t toate subveniile* barierele vamale i pac&etele $e aIutorare combinate( lume transformat ateapt copiii satelor $e m+ine( ;arcina noastr este s o a$ucem mai aproape( AIutorul $e ur,en* ter,erea $atoriilor* eliminarea subveniilor $in rile bo,ate i alte msuri izolate sau pe termen scurt continu s fie necesare* fr %n$oial( Dar transformrile pro,resive $e acest tip nu pot ri$ica miliar$e $e rani $in srcie* aa cum plasturii nu pot vin$eca o boal cronic( Lumea trebuie s recunoasc faptul c rile ai cror rani formeaz nucleul masiv al srciei ,lobale* )&ina i In$ia* respin,+n$ sc&imbarea secvenial i* %mbri+n$ strate,ia $ezvoltrii paralele* verific $rumul $e urmat pentru restul lumii srace( #entru a %nele,e semnificaia $emersului lor trebuie s privim $incolo $e problemele ime$iate* cum ar fi ratele $ob+nzilor* relaiile comerciale i

finanele* oric+t $e importante ar fi acestea( )&ina i In$ia sunt an,aIate acioneaz la un nivel mult mai profun$ $ec+t ar putea recunoate c&iar li$erii lor( Ele accelereaz sc&imbarea i sfi$eaz ritmul lent al vieii rneti ' trans'form+n$u'i relaia cu principiul ultrafun$amental al timpului( ;imultan* ele mut aKa puterii economice ,lobale peste #acific ' (unc ie a
principiului ultra(unda!ental al +pa iului. .incolo de toate ace+tea& 9/ina )n ele-e Tiar India )nc$ )nva $V i!portan a central$ a cunoa"terii pentru econo!ia +a. 9/ina +e bazeaz* tot !ai !ult pe date&

IIIformatii i cunoatere ' auto,enerate* furate* cumprate sau piratate ' i le pune la lucru* transform+n$u'i economia i mo$ific+n$u'i relaia cu principiul ultra'fun$amental al cunoaterii( Timp $e milenii* ranii au trit %n izolare aproape $eplin ' $esprii informaional $e restul lumii i c&iar $e satul cel mai apropiat( Erau necesare luni $e zile* $ac nu c&iar ani* pentru ca informaiile cele mai relevante s aIun, la ei( Aceast cunoatere ar putea salva milioane $e copii $e boal sau $e moarte( )unoatere $espre meto$e a,ricole( )unoatere $espre preuri( )unoatere a crei respin ,ere %i arunc tot mai $eparte %n urma populaiilor urbane ca stan$ar$e $e via Aceast tcere este sparta astzi $e te&nolo,iile care le a$uc ima,ini* i$ei informaii* $+n$u'le $reptul $e a le a$opta sau a le respin,e ' i scurt+n$ timpu necesare recuperrii pentru eliminarea srciei( ;trate,ia sc&iat %n aceste pa,ini nu este $estinat at+t transformrii viei rurale* c+t re$ucerii ra$icale a presiunilor periculoase* tot mai ri$icate* eKerc2 tate asupra oraelor $e valurile mareice ale ranilor care fu, $in calea srcie uci,ae ' pre+iuni care ar putea e#ploda )n orice !o!ent.
6ran+(or!$rile actuale& 'une +au rele& de+c/i,*ndu-le !intea a+upra unor ne po+i'ilit$ i& le vor da o ur!$ de +peran $. Iar ace+ta ar putea (i cel !ai i!portan cel !ai !otivant pro-re+ dintre toate. @e+te tot& ,i de ,i& +unte! 'o!'arda i de de+crieri ne+(*r"ite& repetitive& al neca,urilor pe care le +u(er$ +$racii lu!ii. I!a-ini ale copiilor )n(o!eta i. Ear (e+te din partea -rup$rilor "i -uvernelor 'ine inten ionate. :e,olu ii CN<. .incoH de retorica o(icial$ aparent po,itiv$ "i de apelurile or-ani,a iilor ne-uverna!e tale pentru +alvarea copiilor& +e a+cunde o de+cura3are teri'il$. %i o teri'il$ lipS de +olu ii. S$racii nu au nevoie de +tr$ini care +$ le e#plice co+turile +$r$ciei. Iar da= lu!ea e#terioar$ dore"te +$ a3ute& ea tre'uie +$ )nlocuia+c$ +trate-iile care e" ea,$& +$ ur-ente,e de,voltarea unor !i3loace revolu ionare "i +$ )nlocuia+c$ p +i!i+!ul !or'id cu o cultur$ a +peran ei. )n ti!p ce +e r$+p*ndea )n lu!e& )n +ecolele al 4NIII-lea "i al 4A4-lea& indi triali+!ul a +c/i!'at )ntrea-a di+tri'u ie !ondial$ a avu iei "i 'un$+t$rii. 5vu 1 revolu ionar$& dup$ cu! vedea )n pa-inile ce ur!ea,$& o va (ace din nou& )n n duri care ne vor +oca.

#A"TEA A ZE)EA -oua tectonica )A#IT L.L 44 ."0NT A"EA ;."#"IZN A )HI-EIF

Urei conflicte tra,ice $in secolul al ::'lea ' #rimul "zboi 0on$ial* cel $e' al Doilea "zboi 0on$ial i "zboiul "ece ' au reprezentat punctul avuiei la care asistm %n prezent la scar ,lobal( ;istemul $e avuie al celui $e'al Doilea Val este %n retra,ereM %n sc&imb* sistemul celui $e'al Treilea Val* cu ori,inea %n ;tatele .nite* a traversat $eIa #acificul* %n c+teva $ecenii* i a transformat Asia( %n anii urmtori vom ve$ea cum valul se va revrsa i peste rmurile Americii Latine i Africii( ;e %ntrev$ $eIa unele semne( In spatele acestei transformri mon$iale se afl* aa cum am vzut* sc&imbri fr prece$ent la nivelul principiilor fun$amentale ale avuiei( Lucrul acesta nu este nicieri mai clar sau mai revelator $ec+t %n ascensiunea impresionant a Asiei i %n marea trezire a )&inei( Dei este menionat permanent %n tirile financiare* Asia rm+ne insuficient %neleas at+t pe 4all ;treet* c+t i la 4as&in,ton* locuri care* $in cauza istoriei i a ,eo,rafiei* sunt orientate mai mult spre Atiantic $ec+t spre #acific( De la == septembrie %ncoace* campania %mpotriva terorismului a $eterminat America s acor$e o atenie special Af,anistanului i #aListanului( Dar %ntre 788= i 788E* c+n$ ;tatele .nite au $esc&is ne,ocieri %n ve$erea liberalizrii comerului cu 78 $e ri* numai una era $in Asia( "eferin$u'se critic la acest aspect* un senator american le'a reamintit celor $e la 4as&in,ton c %n Asia se ,sesc ase $intre primele zece economii %n funcie $e rapi$itatea creterii $in ultimul $eceniu* cinci $intre principalii zece parteneri comerciali ai ;tatelor .nite i peste Iumtate $intre locuitorii lumii("= Ar fi putut a$u,a c tot aici se afl i marea maIoritate a musulmanilor $e pe ,lob i c Asia este re,iunea %nconIurat $e cele mai multe arme nucleare( 0ai presus $e orice* %n Asia este situat )&ina( Iar $ac ;tatele .nite* Europa i restul lumii nu vor %nele,e ce se %nt+mpl cu a$evrat %n )&ina '

6i

culminant al epocii in$ustriale i au $at natere ciocriirii $intre valurile

acea )&ina care st ascuns sub potopul $e statistici economice i financiare pe care nu s poate pune nici o baz ' va fi $ificil s se %nelea, ce rezerv viitorul* cci cec ce se va %nt+mpla aici* %ntr'un sens sau %n altul* va re$istribui ra$ical avuia i U z,u$ui planeta( .0<"N E- "0N #E;TE L.0E %n 788C* )&ina $epise Japonia* urc+n$ pe locul al treilea %n topul sc&imb rilor comerciale* $up ;tatele .nite i Dermania( 7 %n acelai an* )&ina posec rezerve valutare $e peste E88 $e miliar$e $e $olari*B $in totalul mon$ial $e B trilioane(C Deinea obli,aiuni ale Trezoreriei americane valor+n$ aproape =?E n liar$e $e $olari ' fiin$ %ntrecut numai $e Japonia ' afl+n$u'se %n poziia $e a arunc %n aer %ntrea,a economie ,lobal $ac ar ale,e s %nlocuiasc $olarii cu euro sa cu un co alctuit $in alte mone$e( E %n puin mai mult $e $ou $ecenii* )&ina $evenit o for ,i,antic a crei umbr planeaz peste economia mon$ial( Este oare posibil ca aceast cretere spectaculoas s continueF Va $eveni oai )&ina superputerea ,lobal a anului 7878* aa cum prezic muli futurolo,iF #entru a rspun$e la aceste %ntrebri va trebui s trecem peste clieele ref ritoare la aceast ar i s %nele,em care este factorul care a permis ascensiune )&inei( pinia ,eneral eKplic pro,resul uimitor al )&inei prin $esprirea $e conu nism i tranziia spre o economie $e pia* %ns nu reuete s convin,( Alte au %ncercat s se %n$repte %n aceeai $irecie i nici una nu a repurtat succesi )&inei( 0ai mult* aceasta $in urm nu poate fi $escris nici %n prezent ca o ea nomie $e pia pe $eplin $ezvoltat( )lieul pieei trece cu ve$erea i efectul $e $omino iniiat atunci c+n$* a cum am artat* ;ilicon Valle5 a transferat pro,resiv operaiunile $e fabricare computerelor %n Japonia* )oreea $e ;u$ i TaiSan* fiecare $intre aceste ri %i fiin+n$ apoi fabrici i intro$uc+n$ capital %n )&ina( Evenimentele respective s'a pro$us %nainte ca trecerea <eiIin,'ului la economia $e pia s fi avansat prea mull alt cauz* la fel $e important* a performanelor spectaculoase %nre,i2 trate $e )&ina rezi$ %n mo$ul cum i'a aplicat strate,ia novatoare a $ezvoltr pe $ou ci( A))ELE"A"EA A))ELE"N"II Hotr+i s aIun, $in urm cci$entul* 9 li$erii $e la <eiIin, tiau c acest & cru este imposibil $ac ara lor se concentreaz eKclusiv asupra $ezvoltrii %n sti& celui $e'al Doilea Val %n timp ce ;tatele .nite se

$escotorosesc $e in$ustriil specifice acelei epoci i se ,rbesc s construiasc economia celui $e'al Treile Val( Ei au $ecis* prin urmare* c era nevoie mai mult $ec+t $e ateliere slab tel nolo,izate2 )&ina trebuia s'i creeze propriul sector &i,&'tec&* $e ultim ,ene raie* bazat pe cunoatere( #entru ca aceast politic a cilor paralele s funcioneze* )&ina trebuia s comprime timpul* a$ic s realizeze %n $ecenii ceea ce alii fcuser %n unul sa mai multe secole( De asemenea* trebuia s'i eKtin$ sfera spaial i* cel mai important* avea nevoie $e sisteme avansate $e telecomunicaii i te&nolo,ia informaiei i $e acces la cele mai recente cunotine relevante $in punct $e ve$ere economicV Aa se eKplic $e ce strate,ia )&inei s'a concentrat $e atunci* fie $eliberat* fie incontient* tocmai asupra celor trei principii fun$amentale evi$eniate %n aceste pa,ini2 timpul* spaiul i cunoaterea( Astfel* )&ina a $evenit remarcabil $e priceput la utilizarea vitezei ca arm corn petitiva %n comerul internaional( #otrivit lui "obert <( )assi$5* oficial al Departamentului American al )omerului citat %n @u+ine++ >ee2. eKportatorii Iaponezi* su$'coreeni i europeni aveau nevoie $e patru sau cinci ani pentru a'i consoli$a locul pe pia( Y(((W )&ina copleete o pia at+t $e rapi$* c nici nu'i $ai seama c+n$ s'a %nt+mplat(" At+t $e rapi$* %nc+t companiilor le este imposibil s se a$apteze folosin$ strate,iile obinuite* cum ar fi automatizarea sau restr+n,erea furnizorilor"* a$au, revista( ? #+n c+n$ reuesc s'o fac* e prea t+rziu( Iar atunci c+n$ %i stabilete o prioritate strate,ic* )&ina poate s $oboare i recor$urile naionale $e vitez( )eea ce s'a %nt+mplat %n anii XA8 %n )&ina a fost nici mai mult* nici mai puin $ec+t un miracol social"* scrie "obert )( !onoS* fost pree$inte la ;print Japan i $irector ,eneral al ;cientific'Atlanta $in ;&an,&ai( %ntr'un interval $e =8 ani& 9/ina a de,voltat una dintre cele !ai avan+ate in(ra+tructuri de teleco!unica ii din lu!e. )n c* iva
ani& e+te (oarte pro'a'il +$ de in$ cea !ai avan+at$ in(ra+tructur$ de teleco!unica ii de pe !apa!ond.2 @entru a a3un-e aici& e#plic$ 1onoM& 9/ina va )ncepe prin a 0introduce noua te/nolo-ie c*t !ai rapid cu putin $& ur!*nd +-o +tudie,e& +-o i!ite "i +-o )!'un$t$ ea+c$.2 .up$ aceea 0va de,volta capacit$ i te/nolo-ice indi-ene de acela"i nivel cu cele occidentale "i le va (olo+i ca 'a,$ pentru de,voltarea unei capacit$ i !ai !ari de inova ie te/nolo-ic$.28

Accelerarea c&inez nu se limiteaz la tactica $e afaceri i la te&nolo,ie( Ea face parte $in noua cultur a rii( )+n$ AleKan$er ;tille a mers la :ian pentru a scrie $espre artefactele istorice* printre care armata rzboinicilor $in teracot* $at+n$ $in secolul al IlI'lea %( )&r* s'a %ntrebat $ac oamenii $e r+n$ erau afectai $e ,oana spre pro,res(

0aIoritatea c&inezilor"* consemneaz el* $intre care muli au cunoscut %n cursul vieii foametea i ,reuti eKtraor$inare* sunt surprinztor $e calmi %n faa acestor ;c&imbri( Y(((W #entru tinerii c&inezi* sc&imbarea nu se pro$uce suficient $e repe$e("A Nu a"a +-a )nt*!plat )n trecutul !ulti!ilenar al 9/inei.
S@5_I<A KACB5A In tirnp ce vecinii +$i )ncearc$ +$-"i dea +ea!a care le va (i locul )ntr-o nou$ 5+ie de+pre care pre+upun c$ va (i do!inat$ de 9/ina& acea+ta din ur!$ nu +e !ai con+ider$ o putere +trict a+iatic$. ?a vor'e"te de+pre crearea unei ,one a+iatice de co!er li'er& 10 dar a!'i iile +ale - econo!ice "i de alt -en - +unt -lo'ale. )"i +c/i!'$ rela iile nu doar cu ti!pul& ci "i cu principiul (unda!ental al +pa iului.

%ncep+n$ cu reformele $in anii XG8 i XA8* $esc&i$erea fa $e investiiile ine* intrarea %n r,anizaia 0on$ial a )omerului i eKtraor$inara cretere porturilor i importurilor* )&ina i'a aprofun$at i eKtins* cu fiecare zi care a tr le,turile cu lumea eKterioar( 1i aici* strate,ia cii $uble este evi$ent( La primul nivel* valurile $e bunuri c&inezeti ieftine inva$eaz lumea* su n+n$ pro$uctorii $e componente electronice meKicane* $e po$oabe in$onei sau $e s+rm in$oneziana $e cupru( == 5ce+tea +unt& )n cea !ai !are parte& du+ele (a'ricilor
c/ine,e"ti din epoca indu+trial$. @e de alt$ parte )n+$& 9/ina )"i )ncura3ea,$ co!paniile /i-/-tec/ +$ porne la atac "i +$ cucerea+c$ lu!ea. 5+t(el& Aenovo& principalul produc$tor de @9 cu!p$r$ divi,ia de (a'ricare a @9-urilor de la IBE. 12 LuaMei& !area co!p I6& +e laud$ cu ,ece !ii de an-a3a i )n do!eniul cercet$rii "i de,volt$rii "i ci tinerea unor la'oratoare )n India& Earea Britanie& Suedia "i Statele <nite. Se cia,$ cu Intel& Eicro+o(t& Sie!en+ "i fualco!! pentru a produce ec/ipa! )n do!eniul co!unica iilor. 13

EKtin$erea spaial a prezenei c&inezeti se va reflecta %n cur+n$ i %n $P niul financiar( #+n la sf+ritul anului 2003& 9/ina lan+a+e pe+te 3.400 de )ntre deri )n 139
de $ri di(erite.14 )n con(or!itate cu 9on(erin a CN< pentru 9oi "i .e,voltare& p*n$ la +(*r"itul anului 2004 9/ina avea +$ devin$ al cincilea ni,or !ondial de inve+ti ii +tr$ine directe& eclip+*nd c/iar "i Baponia. 15

%ntr'a$evr* efectu+n$ recent o vizit %n America $e ;u$* pree$intele Hu Ji a strbtut continentul %n lun, i'n lat promi+n$ investiii semnificative %n t re,iunea* $in <razilia p+n %n )uba2 numai Ar,entina urma s primeasc 2
!iliarde de dolari.16

%n timp ce aspectele economice ale acestui turneu au atras atenia %nt lumi* putini au remarcat implicaiile lui ,eo,rafice( )a un maestru $e ,o* )&in npustit %n stil mare %ntr'o re,iune consi$erat $e mult o,ra$a Americii* coi balans+n$ prezena puternic a ;tatelor .nite %n o,ra$a )&inei* TaiSanul( Aceast ofensiv economic %n America $e ;u$ s'a pro$us %ntr'o perie c+n$ relaiile $intre <eIin, i Taipei erau $eosebit $e tensionate* TaiSanul ii t+n$ asupra in$epen$enei sale* cu spriIinul Americii* i )&ina amenin+n$ ocupe* c&iar i prin for militar* $ac este necesar(17

Demersul ferm al )&inei %n ve$erea eKpansiunii economice ar trebui* teor s o tin ocupat i s'o %mpie$ice $e la aventuri militare eKterne( )u toate aceM vecinii ei asiatici privesc tot mai %n,riIorai creterea bu,etului militar al <eiIir lui* $e cel puin ase ori %ntre =AA= i 788C(=G %i aici con+tat$! o l$r-ire a ini +elor +ale
-eo-ra(ice. 9/ina ac/i,i ionea,$ avioane ($r$ pilot cu ra,$ lun-$ de ac iune "i ec/ipa! de ali!entare )n aer care dep$"e+c capacit$ ile (or ei ei aeriene actuale. 19 5 are rac/ete nucleare care pot atin-e inte de pe tot teritoriul Statelor <nite: caut$ +$-"i tran+(or!e !arina !ilitar$ - odinioar$ conceput$ pentru a ap$ra i de coa+t$ - )ntr-o (lot$ nuclear$ oceanic$& put*nd de+($"ura opera iuni )n re- din ce )n ce !ai )ndep$rtate.

)&ina urmeaz un pro,ram maritim %n$rzne care* $up cum afirma %n 788E amiralul Iaponez %n retra,ere Hi$eaLi Qane$a* inclu$e construirea unei serii $e baze strate,ice militare i $iplomatice ' aa'numitul ira, $e perle" ' pe
principalele tra+ee !ariti!e& din Earea 9/inei de Sud p*n$ )n Crientul Ei3lociu 'o-at )n petrol. 5lte proiecte !ilitare +unt& )n vi,iunea lui ;aneda& con+truirea unui port )n @a7i+tan pentru a 0p$,i -*tul Kol(ului @er+ic2& in+talarea unor unit$ i de cule-ere a in(or!a iilor pe in+ulele apar in*nd E8an!arului& con+truirea unui canal de 20 de !iliarde de dolari )n 6/ailanda& cu +copul de a crea o rut$ alternativ$ pentru i!portul petrolului care +$ evite +tr*!toarea Ealacca "i con+truirea de pi+te capa'ile +* pri!ea+c$ 'o!'ardiere cu ra,$ lun-$ de ac iune pe di+putatele in+ule Spratle8 "i @aracel. 21

Astfel* ca msur ce comprim timpul* )&ina %i eKtin$e influena spaiala* mo'$ific+n$u'i profun$ relaiile economice i militare tra$iionale cu aceste principii fun$amentale( ;N#A"EA D.#N ).- A1TE"E )&iar i aceste sc&imbri par nesemnificative fa $e lcomia cu care )&ina foreaz %n cutarea $e LnoS'&oS( )&ina a $evenit li$er mon$ial %n ceea ce privete crearea* ac&iziia ' i furtul ' $e $ate* informaii i cunoatere( Tocmai %n iarna anului =AGB* la scurt timp $up ce Den, :iaopin, a %nc&is poarta trecutului maoist* am vzut cu oc&ii notri cum oamenii $e tiin c&inezi $in <eiIin, $emontau i reconstituiau computere* iar cei $in ;&an,&ai realizau primele eKperimente cu fibre optice $in ar( !acilitile $isponibile erau primitive* se lucra %n mizerie i fri,( )&ina era %nc eKtraor$inar $e srac( Dar li$erii ei* c&iar i atunci %nele,eau importana te&nolo,iei ' i a pirateriei( In prezent* ima,inea este complet $iferit( Laboratoarele pentru cercetri ultimul rcnet se %nmulesc* iar c&eltuielile pentru cercetare i $ezvoltare $in 788B erau cu =Ae mai mari $ec+t cele $in anul anterior( %n aceeai perioa$* fon$urile pentru cercetarea fun$amental au sporit cu =G*Ge77 ' $e trei ori mai mult $ec+t creterea $in ;tatele .nite( 7B %i& a"a cu! re!arca! anterior& !ii de oa!eni de
"tiin $ c/ine,i educa i )n 5!erica +e )ndreapt$ +pre ca+$.

@e+te cinci ani& Statele <nite vor continua +$ (ie centrul !ondial al cercet$rii corporative& )n opinia lui Ea#i!ilian von RedtMit,& pro(e+or de !ana-e!ent la <niver+itatea fin-/ua. .ar atunci& +pune el& 9/ina va dep$"i Earea Britanie& Ker!ania "i Baponia. 24

; a$u,m la aceste aspecte lcomia $e rec&in manifestat $e )&ina pentru $ate* informaii i i$ei $in lumea eKterioar( #entru a face afaceri %n )&ina* companiile strine trebuie* $e obicei* s transfere te&nolo,ie* i multe au acceptat s'o fac %n sc&imbul unui acces c&iar i limitat la enorma pia c&inez(25 Aceast foame $e LnoS'&oS nu se mr,inete la te&nolo,ie( #e msur ce %i lr,ea le,turile economice cu cci$ental* )&ina fost comunist cuta i cunotine practice $espre mana,ementul* finanele i afacerile capitaliste %n ,eneral'Astfel* %n 2004 e#i+tau pe+te 60 de pro-ra!e EB5 o(erite de univer+it$ ile c/i-

neze*26 de !ulte ori )n parteneriat cu unele "coli a!ericane de (runte& cu! ar EI6& <9bBer7ele8 "i
Nort/Me+tern.27

La un nivel mai puin formal* cunoaterea este transferat $e cei peste 988(8> $e strini care triesc i muncesc %n )&ina* 7G %n contrast frapant cu epoca %n cai cetenii altor ri aveau toate ansele s fie etic&etai $rept spioni sau s li s permit intrarea $oar %n ca$rul unor ,rupuri turistice atent monitorizate( Aa$ar* la baza uluitorului pro,res al )&inei ,sim nite atitu$ini ra$ical m $ificate %n raport cu toate cele trei principii ultrafun$amentale eseniale penti economia viitorului( Acestea sunt $ovezi suplimentare pentru intenia rii $e crea cea mai mare economie mon$ial bazat pe cunoatere( Laolalt* aceste fapte contureaz o )&in $e neoprit %n marul eKtrem $e r pi$ spre statutul $e superputere( <eiIin,ul* %ns* o tie cel mai bine( # LITI)A VAL."IL " "ecent* observatorii )&inei au %nceput s elaboreze scenarii sumbre( De eKeri piu* posibilitatea ca ara s sufere o criz financiar ca aceea care a lovit resti Asiei %n =AA?'=AAG sau traversarea unei serii $e suiuri i cobor+uri pe care s o rninimalizeze cu msuri Le5nesiene( )omentatorii %n,riIorai in$ic i o posibi conver,en a altor probleme ' o cri,$ ener-etic$& una ecolo-ic$ +au& !ult !S -rav&
i,'ucnirea unei epide!ii de tipul S5:S. Sau& !ai r$u& un r$,'oi cu 6aiMant )n care (iecare ta'$r$ +$ lan+e,e +nopuri de rac/ete )!potriva celeilalte& de+ta' <,*nd noua 5+ie. 6oate ace+tea ar putea ,-udui econo!ia !ondial$ )n anii i!ediS ur!$tori. <na dintre cele !ai pe+i!i+te e+ti!$ri ale viitorului 9/inei +e -$+e"te )n ca tea lui Kordon K. 9/an-& The $ornin! $o''apse o ) $hina, al c$rei +u!ar ne +pun c* 0:evolu ia a )!'$tr*nit2& 0Ne!ul u!irea

poporului e+te e#plo,iv$2& 0Intreprii derile de inute de +tat +unt pe !oarte2& 0B$ncile c/ine,e vor da (ali!ent2& 0Ide= lo-ia "i politica (r*nea,$ pro-re+ul2 - "i acea+ta e+te nu!ai o parte a li+tei.29

Dac teza lui )&an, este corect i numai pe Iumtate* sistemul financiar ,lP bal ar trebui s fie $us $e ur,en la terapie intensiv( Investitorii* corporaiile s bncile centrale $in %ntrea,a lume ar putea suferi traume severe( #reul tricot rilor i Iucriilor ar putea sc$ea %nc i mai mult la 4al'0art'ul $in col( Dar sut $e milioane $e muncitori $e pe mapamon$* $e la minerii $in eKploatrile braz liene $e fier p+n la banc&erii $in 0an&attan i ToL5o* s'ar afla %n cutarea unt loc $e munc( Aceste scenarii sunt $estul $e pesimiste* %ns ele trec cu ve$erea unele pos biliti mult mai ocante( T"EI )HI-E At+t timp c+t 0ao Tze$on, era %n via* economia )&inei era %mprita %n $oui parte era )&ina rural a ranilor eKtraor$inar $e sraci( )ealalt era )&ina ui ban* cu furnalele i liniile ei $e asamblare( B8 )eea ce au fcut succesorii lui 0a a fost s a$au,e un sector bazat pe cunoatere cu o cretere foarte rapi$( ;pre $eosebire $e )&ina cu $ivizare bipartit $in trecut* cea $e astzi are trei corn ponente( -u este sin,ura ar %mprit %n trei $in lumea contemporan( Trei sisteme $e avuie $iferite coeKist i %n alte state* $e pil$ %n In$ia* 0eKic sau <razilia* $ar %nsi apariia rilor cu tripl $ivizare este o noutate %n istoria mon$ial( 1i %n acest $omeniu* )&ina face pionierat( ;trate,ia $e $ezvoltare pe $ou ci aplicat $e )&ina a aIutat'o s scoat o mulime $e ceteni $in cea mai nea,r srcie i s'i sporeasc influena pe ,lob Are %ns i $e pltit pentru asta( !iecare val $e avuie $intr'o ar are cate,oria sa $e populaie* care se $efinete nu $oar prin natura muncii sale* ci prin nevoi si cereri( "ezultatul este conflictul $intre valuri"( )+n$ aloc resurse laboratoarelor $e ultim ,eneraie* li$erii c&inezi se confrunt cu opoziia apri, a celor care vor ca banii s+ spriIine in$ustriile clasice si asi,urrile sociale( )onflictul acesta nu este %ns $ec+t o ciocnire banal( La o scar mult mai mare* la nivel naional* %nlocuirea pree$intelui Jian, Zemin $e ctre Hu Jintao a reflectat o mo$ificare consi$erabil %n politica valurilor( 0uli consi$erau c ,uvernul Jian, promova o strate,ie centrat pe marile orae(B= Hu* %n sc&imb* $e %n$at ce a intrat %n funcie* a fcut un tur simbolic al zonelor $in interiorul rii* promi+n$ creterea aIutoarelor ctre rnimea aflat %ntr'o situaie foarte $ificil( B7 .ar& la +curt ti!p dup$ )nc/eierea vi,itei&
'$t$lia valurilor a luat o nou$ a!ploare. Cpo,an ii au atacat a+i+ten a acordat$ re-iunilor rurale pe !otiv c$

era o enor!$ ri+ip$ de 'ani "i au propu+& )n loc de a+ta& tran+(erarea a !ilioane de $rani din ve+t )n ,ona indu+trial$ din nord-ve+t. 5ce"tia li +-ar (i ad$u-at celor "apte,eci de !ilioane de +$raci din !ediul rural care& dup$ ce "i-au pierdut p$!*nturile& au (o+t o'li-a i +$ pri'e-ea+c$ la ora" )n c$utarea unor +lu3'e )n (a'rici. 33

#rocesul acesta este clasic* asemn+n$u'se mult cu mi,raia forat spre orae %ntreprins $e ranii britanici la sf+ritul secolului al :VIII'lea i %nceputul celui $e'al :Q'lea* $up a$optarea aa'numitelor Le,i ale %nc&i$erii( BC )onsecina* o eKtin$ere permanent a forei $e munc prost pltite* a ,rbit trecerea An,liei $e la economia a,rar la cea in$ustrial( In trecutul )&inei* la fel ca %n fosta .niune ;ovietic* s'au purtat btlii i$eolo,ice %nverunate pe seama aa'numitei prtiniri in$ustriale"* politica $e stat care a$una capital pentru $ezvoltarea in$ustrial sectuin$u'i i %nfomet+n$u'i c&iar i pe acei rani care rm+neau s lucreze pm+ntul( )onflictul valurilor a $us la umplerea ,ula,urilor i la moartea a zeci $e milioane $e oameni( %ntre =AEB i =AGB* potrivit a,eniei )&ina To$a5* ranii au contribuit cu peste ?7 de !iliarde de dolari la pro-ra!ul de indu+triali,are a $rii.
)n po(ida re(or!elor pro!i+e& The New York Times arat$ c$ p*n$ "i )n ,ilele noa+tre Bei3in-ul 0)ncura3ea,$ un +i+te! cu dou$ cla+e& re(u,*ndu-le $ranilor 'ene(iciile !edicale& +ociale "i le-ate de pen+ie 35 de care +e 'ucur$ !ul i or$"eni& )n ti!p ce le inter,ic& ade+ea& +$ +e !ute )n ,onele ur'ane.2 36 Aa acea+ta +e adau-$ (aptul c$ 0o parte i!en+$ din 'oo!-ul ur'an al 9/inei a (o+t "i e+te (inan ata de i!po,itarea !a+iv$& de"i indirect$& a $r$ni!ii& inclu+iv prin aplicarea de ta#e pe educa ie )n !ediul rural2& dup$ cu! a(ir!$ ga+/en- Luan- de la EI6.37

%n )&ina $e astzi se manifesta %n continuare un spriIin substanial pentru in$ustrializarea celui $e'al Doilea Val( )u toate acestea* 4u Jin,lian* cercettor %n $omeniul $ezvoltrii la )onsiliul $e ;tat $e la <eiIin,* nota %n 2005 c$ +trate-ia
0!$re"te ri+cul de cri,$ (inanciar$.2 )n plu+& el +u+ ine c$ )n ace+t (el +e i!po,i tea,$ re+ur+ele naturale de3a +$race& a(ect*nd eco+i+te!ele (ra-ile ale 9/inei "i 0+u'!in*nd e(orturile de inovare te/nolo-ic$ "i de !oderni,are a produ+elor. P...Q @oliticile care acord$ prioritate indu+triilor -rele P...Q (ac ca )ntreprinderile +$ +e !ul u!ea+c$ doar cu cre"terea produc iei de !$r(uri cu valoare ad$u-at$ !icD "i pro(it redu+. P...Q 9u ti!pul& (aptul ace+ta va provoca daune -rave.238

Aceste lupte pe tema politicii valurilor"* $esfurate la nivel %nalt* au un fun $ai $e nelinite social( )&ina este mcinat $e protestele ranilor i muncitori lor $eopotriv( !orele $e poliie i $e securitate %nbu marurile i a$unrile militanilor $e la un capt al rii la altul( ;e eKprim o ,am lar, $e pl+n,eri* $P la omaI* neplata salariilor* corupia local i mutarea forat a m+inii $e lucru p+nM la valoarea eKa,erat a impozitelor* taKelor i altor $ri* noi $emonstraii izbuc nin$ aproape %n fiecare zi(39 #otrivit lui Z&ou 3on,Lan,* oficial $e ran, %nalt al poliiei $in )&ina* %n 200:
+-au produ+ apro#i!ativ 74.000 de prote+te )n toat$ ara& cu 3&7 !ilioane de pai ticipan i& !ani(e+t$ri (recvente de violen $ "i nu!eroa+e dece+e. 40 )n 2005& o( cialii c/ine,i au raportat 87.000 de prote+te.41

0ulte au loc %n comunitile rurale un$e ranii au fost pclii $e oficialii locai sau se lupt pentru a'i pstra pm+nturile( La o a$unare $in ;ic&uan* persom Iele principale au fost nouzeci $e fermieri m+nioi care urmau s fie evacuai $ii case( Alte proteste se pro$uc %n r+n$urile muncitorilor in$ustriali ' cei $in $ome niul teKtil la ;&aanKi* metalur,itii la Liao5an,* petrolitii conce$iai la Da^in, minerii $in !us&un( C7 %n $ecembrie 788E* politia c&inez a $esc&is focul %mpc triva fermierilor ce protestau la Don,z&ou* aceasta fiin$ cea mai violent confrui tare $e la masacrul $in #iaa Tiananmen $in iunie =AGA(CB Lista continu i s lun,ete pe zi ce trece( 0E")EDE;* 0ALL'."ILE 1I 0ILI/IA La acestea se a$au, creterea populaiei celui $e'al Treilea Val ' tineri* e$i c+i* %ncreztori %n forele proprii* aparin+n$ clasei miIlocii* nerb$tori* naionM liti i si,uri c ei* nu prinii* nu muncitorii i* cu si,uran* nu ranii* aparii viitorului( %nconIurai $e mall'uri strlucitoare* fie c au* fie c t+nIesc $up u 0erce$es sau un <04( 1i pose$ ceva ce )&ina preuiete la maKimum2 prie #erea $e a folosi computerul i $e a navi,a pe Internet( Aceste aptitu$ini sunt at+t $e apreciate* %nc+t Armata #opular $e Eliberare realizat un stu$iu aprofun$at $espre rzboiul informaional( Ea or,anizeaz i a treneaz ((rnilitii informaionale" i elaboreaz $octrine pentru atacuri nu $oar co tra intelor militare inamice* ci i asupra reelelor strine $e afaceri* centrelor $e cercetare i sistemelor $e comunicaii( EKist o teorie care susine c te&nolo,ia informaiei permite ca rzboiul s nu fie purtat $oar $e militari* ci i $e sute $e milioane $e ceteni crora s li se alture* poate* numeroi simpatizani $in alte ri( %mpreun* i'ar putea folosi lap'top'urile ' pun+n$ %n comun capacitatea neutilizat pentru a crea supercompu'tere ' ca s asalteze infrastructura vital a a$versarului* inclusiv reelele financiare i alte inte civile( .n asemenea atac ar avea eficacitate maKim %mpotriva ;tatelor .nite* %ntruc+t aceasta este tara cea mai $epen$ent $e te&nolo,ia informaiilor i comunicaiile electronice( CU Aa cum au scris unii autori* aceasta ar fi o nou versiune ocant a "zboiului #opular"* %n viziunea lui 0ao( ;ar putea %ns ca a$epii c&inezi ai rzboiului informaional s uite c "zboiul #opular al lui 0ao nu se $esfura %n aprarea unui ,uvern aflat la putere* ci reprezenta un efort $e a'= rsturna( Astfel* este foarte posibil ca milioanele $e c&inezi care se an,aIeaz %n lupta informaional s'i %n$repte la un moment $at LnoS'&oS'ul contra #arti$ului )omunist pentru a'i proteIa propriile interese* specifice celui $e'al Treilea Val( %ntr'un rzboi civil* i'ar putea utiliza laptop'urile c&iar %mpotriva Armatei #opulare $e Eliberare(

"NZ< I.L VAL."IL " #oate c la %nceput protestele vor fi $e mic amploare* $ar istoria ne arat c+t $e periculoase pot $eveni conflictele atunci c+n$ escala$eaz( )iocnirea $intre -or$ul in$ustrializat i ;u$ul %napoiat* a,rar* bazat pe sclavie a fost cea care a ,enerat "zboiul )ivil american $in =G9='=G9E( )onflictul $intre valuri a stat la baza "estauraiei 0eiIi pro$use %n Japonia c+iva ani mai t+rziu( Tot el s'a reflectat i %n "evoluia "us $in =A=?* iar intere+ele contradictorii din 5+ia&
denot*nd apartenen a la valuri di(erite "i !a+cate de o'icei +u' cliva3ul ur'an-rural ori +u' e#plica ii etnice +au reli-ioa+e& +tau la 'a,a violen ei care (ace rava-ii )n pre,ent )n India& 6/ailanda "i alte $ri din ,on$. 6oate ace+tea puneau )n opo,i ie dou$ +i+te!e de avu ie. )n 9/ina e!er-ent$ +unt trei& (iecare cu nevoi "i intere+e aparte& !otiv pentru care -uvernul de la Bei3in- +e con(runt$ cu ten+iuni ($r$ precedent. @ro-re+ul econo!ic al 9/inei nu poate continua )n linie dreapt$& nepertur'at. Nu poate evita con(lictul dintre valuri. 1$r$ )ndoial$& +e va pr$'u"i "i +e va re(ace de !ai !ulte ori )n deceniile ur!$toare& tri!i *nd "ocuri electrice +ucce+ive )n econo!ia -lo'al$. _ara nu +e a(l$ )n pra-ul cala!it$ ii& )n+$ !ul i o(iciali de la centru par +$ ai'a tot !ai pu ine in(or!a ii "i +$ piard$ controlul a+upra unor re-iuni )ntre-i. .upa cu! +e ar$ta )ntr-un editorial pu'licat de 4in/ua& a-en ia o(icial$ de "tiri c/ine,a& 9/ina (ie +e va 'ucura de o 0epoc$ de aur a de,volt$rii2& (ie va intra )ntr-o epoca de /ao+& 0!$cinat$ de contradic ii.2 5cea+ta nu )n+ea!n$ c$ +trate-ia c$ii du'le va e"ua pe ter!en lun-& dar te/nolo-ia "i econo!ia +unt partea u"oar$ a oric$rei revolu ii. 1I:<A mNSTNK?:56 Bei3in-ul +e pricepe +$ do!olea+c$ prote+tele (er!ierilor care acu,$ corupi -uvernului local +au !ani(e+ta iile lucr$torilor indu+triali care cer locuri de !unc )n+$ e+te !ai )n-ri3orat de e+caladarea con(lictelor +ociale dec*t la+$ +$ +e )ntrev$d 5"a +e e#plic$ reac ia aparent e#tre!$ la !i"carea cva+ireli-ioa+$ 1alun Kon ai c$rei !e!'ri au (o+t )nc/i"i "i& potrivit anu!itor relat$ri& !altrata i "i c/iar uci+ 1alun Kon- +t$ruie c$ nu e+te o !i"care politic$& dar atunci c*nd& pentru prote+ta )!potriva repre+iunii& a adunat nu !ai pu in de 30.000 de !e!'ri d )ntrea-a ar$ )n (a a ,idurilor ce deli!itea,$ ,ona -uverna!ental$ din Bei3in R/on-nan/ai& a tre,it a!intirea )nc$ proa+p$t$ a !a+acrului din @ia a 6ianan!c din iunie 1989.

)eea ce i'a z,u$uit pe li$erii c&inezi nu a fost i$eolo,ia mistico'reli,ioas micrii* plin $e $emoni i eKtraterestri* sau re,imul ei $e eKerciii fizice* ci sii plul fapt c nu era limitat la o sin,ur localitate sau re,iune( !alun Don, cp tase amploare i se eKtinsese la scar naional( Lucru i mai %n,riIortor* mu $intre a$epii ei fceau parte $in poliie sau $in armat(45 %n trecut* <eiIin,ul a %ncercat s bloc&eze orice alt or,anizaie $e mas afar $e #arti$ul )omunist* %ns capacitatea sa %n acest sens sca$e rapi$* pe m sur ce rsp+n$irea telefoanelor celulare* a Internetului i a altor te&nolo,ii %i aIu pe protestatari s se coor$oneze( Astfel apare o ameninare pentru con$ucerea comunist2 conceptul $e coalil %ntre muncitori i rani* care strbate ca un fir %ns+n,erat toat istoria

comuni mului( Tocmai asta a %ncercat s realizeze %nsui #arti$ul )omunist )&inez p+i c+n$ 0ao a %ntrerupt relaiile cu sfetnicii sovietici i i'a construit propria for revoluionar cu rani* i nu cu muncitorii mai ,reu $e recrutat(46 Din cauz c nevoile lor se afl %n concuren* %n zilele noastre ranii #rim lui Val* muncitorii celui $e'al Doilea i susintorii celui $e'al Treilea Val ar fi ,rP $e unit* asta numai $ac nu((( !A)E/I ).- 1TI-/N ). 0A AL II'LEA #ersoanele ocupate se concentreaz a$esea asupra viitorului ime$iat i i acor$ atenie $ec+t scenariului pe care %l consi$er cel mai probabil( #e $e al parte %ns* $ac istoria ne %nva ceva* aceast lecie este c a$esea unele evei mente eKtrem $e improbabile aIun, s z,u$uie lumea( De eKemplu* ce era m improbabil $ec+t z$robirea a $ou avioane comerciale $e 4orl$ Tra$e )ente La fel* i )&ina ne'ar putea surprin$e( Trebuie s recunoatem c r+n$urile urmtoare prezint un scenariu foar improbabil* %ns conver,ena unor evenimente cu mare probabilitate* ca acel citate mai sus - un colap+ (inanciar& de pild$& produ+ +i!ultan cu i,'ucnirea un epide!ii "i un r$,'oi cu
6aiManul - poate declan"a cu u"urin $ o cri,$ !ult ! -rav$ cu pro'a'ilitate +c$,ut$.

; ne ima,inm* aa cum unele oficialiti $e la <eiIin, o fac fr %n$oial* comar %n care ar aprea un alt 0ao* 0ao al Il'lea( .n li$er c&arismatic care profit+n$ $e nemulumirile sociale* ar putea %nltura con$ucerea actual i intr $uce un re,im care s $epeasc orice %nc&ipuire a cci$entului( -u ar fi un 0F comunist* nici mcar un 0ao capitalist* ci* %ntr'o ar t+nIin$ $up un %nlocuito pentru cvasireli,ia marKismului* un 0ao care va reuni sub un stin$ar$ reli,io muncitorii* ranii i tinerii eKponeni ai celui $e'al Treilea Val( "eli,ia aceasta ar putea fi cretinismul* care se eKtin$e rapi$ pe %ntre,ul te F toriul c/ine,.47 Eai pro'a'il& totu"i& va (i o nou$ reli-ie 'i,ar$ de,voltat$ din un dintre nenu!$ratele
culte care a'und$ acolo )n pre,ent. 48 The New York Time relatea,$ c$ activitatea "i concuren a reli-ioa+$ "i cva+ireli-ioa+$ +unt )n plin$ e(erve+cen $& !ai ale+ )n !ediul rural& "i e+ti!ea,$ c* !ini!u! 200 de !ilioane d c/ine,i +unt adep i con+ecven i +au oca,ionali ai diver+elor credin e reli-ioa+e di ar$. 0Sectele cre"tine +e con+tituie "i +e tran+(or!$ P...Q ur!$rind +$ atra-$ ac lea"i cla+e de(avori,ate. P...Q ?#i+t$ c*nt$re i de -o+pel "i Bi+erica Spiritua/N2 5+ocia ia 5po+tolilor "i Soarele 5l'& Bi+erica Loli+t$ "i 1ac iunea Aa!enta ieF Eulte +unt apocaliptice. 9*teva au o atitudine (er! antico!uni+t$. 9ele 6rei Krad de Slu3itori "i Au!ina :$+$ritului +unt printre cele !ai !ari& (iecare pretin,*nd are !ilioane de !e!'ri.2 49

; ne ima,inm acum c Z&on,nan&ai ar fi %n m+na unei con$uceri noi* pote ial fanatice* care ar controla armele nucleare i rac&etele )&inei( ;au li$eri rr boinici ai cultelor care ar stp+ni $iferite provincii* concur+n$u'se %ntre ei(

.n scenariu at+t $e eKtrem pare imposibil* c&iar $e neconceput pentru ci torii i li$erii occi$entali* $ar nu ar fi pentru prima $at c+n$ o micare $e mas" pornit $e un cult reli,ios ar provoca vrsare $e s+n,e la scar naional* ar O
cerca +$ r$+toarne -uvernul "i +$ (ac$ una cu p$!*ntul !ari p$r i ale 9/inei. ?#act a+ta +-a )nt*!plat atunci c*nd Lon- 4iucuan& dup$ ce +-a convin+ +ine c$ e (ratele lui Ii+u+ "i& prin ur!are& (iul lui .u!ne,eu& a recrutat adep i& )nte!eiat o ar!at$& +-a n$pu+tit la atac )n nordul provinciei Kuan-#i "i& )n 185 a )ncercat +$ r$+toarne dina+tia Eanc/u. 50

Trupele lui* care inclu$eau uniti $e lupt $e o ferocitate rar* formate nu mai $in femei* au ocupat provincia 3on,an* au ptruns %n Hunan i au captur 3uez&ou* HanLou* 4uc&an, i -anIin,* pe care le'a oc+rmuit vreme $e unspr zece ani* p+n c+n$* %n cele $in urm* "scoala Taipin, a fost %nbuit* ls+n$5 ur!$ cel pu in 20 de !ilioane de !or i.51 )&inezii %i amintesc prea bine $e aceast poveste* ceea ce eKplic $e ce scenariu $e tipul celui cu 0ao al II'lea le pare mai puin improbabil $ec+t str inilor( Aceast amintire $ureroas poate fi un alt motiv pentru $uritatea cu car ,uvernul reprim secta !alun Don,( Atunci c+n$ cci$entul %i cere )&inei s'i accelereze tranziia spre $emocraie* rspunsul este* $e obicei* un ecou al afirmaiei fcute $e Z&ao Zi5an,* pe atunci secretar ,eneral al #arti$ului )omunist* %n 1988. 9*nd a! in+i+tat )n
privin a nevoii de de!ocra ie& R/ao ne-a +pu+: 0Sta'ilitatea e+te nece+ar$ pentru reali,area d pro-re+e de!ocratice.2

cci$entalii pot s+ priveasc stabilitatea cu in$iferen( )&inezii nu pot* tin+nP seama c moartea a zeci $e milioane $e conaionali %n timpul 0arelui ;alt %na inte i al "evoluiei )ulturale este %nc o amintire proaspt* $ureroas i foarti personal(52 )&ina a traversat %n aceste perioa$e propria versiune a ia$ului* iar cci$en tul a stat pe mar,ine* neafectat* $in cauz c relaiile economice erau pe atunc nesemnificative( Astzi* %n sc&imb* strinii - a!ericani& europeni& 3apone,i& +ud
coreeni& +in-apore,i "i al ii - de in !iliarde de dolari inve+ti i )n (a'ricile& proprie t$ ile i!o'iliare "i alte active (i#e din 9/ina.53

Dac violenele $in aceast ar s'ar intensifica* ,uvernul central n'ar putea sM pstreze prea mult vreme secretul fa $e propriul popor* care acum este %nar mat cu telefoane celulare i computere conectate la Internet( Dac protestatari vor %ncepe s cear secesiunea unor re,iuni >problem care se pune $eIa %n nor$ vestul maIoritar musulman@* EC iar tulburrile sociale vor coinci$e cu alte crize rezult+n$ o eKplozie vulcanic"* $up cum se eKprima Qennet& )ourtis* vice pree$inte al Dol$man ;ac&s Asia* este ,reu $e crezut c lumea eKterioar vM asista pasiv* privin$ cum investiiile %i sunt puse %n pericol(

Dat fiin$ escala$area scpat $e sub control* strinii ar putea nu $oar s' retra, investiiile financiare* ci i s se amestece $iscret %n politica intern a )&i nei* %ntr'un efort $e a'i proteIa fabricile i alte miIloace fiKe ' poate
c/iar ($c*nc )n ele-eri cu o(icialii locali corup i "i co!andan ii !ilitari ai re'elilor. 5"a +-a )n t*!plat )n /aoticul deceniu patru al +ecolului al 44-lea& c*nd 9/ina era atacat$ de Baponia "i +(*"iat$ de revolu ie. Nu tre'uie +$ +e )nt*!ple din nou. ?volu ia 9/inei +pre +tatutul de putere !ondial$ pro+per$ poate (i deturnat$ +topat$& inver+at$ pentru ani )n "ir. @oate (i !arcat$ de o tra-edie. .ar e+te )n inte re+ul +peciei u!ane ca atare ca e#peri!entul ei "ov$ielnic& corupt& )n(rico"$tor " durero+ de reducere a +$r$ciei prin +trate-ia c$ii du'le +$ nu dea -re"& c$ci !o dul )n care va a'orda ciocnirea dintre valurile avu iei va a(ecta locurile de !unc$ porto(oliile de ac iuni "i produ+ele& p*n$ la /ainele pe care le poart$ copiii no"tr "i co!puterele pe care le (olo+e+c. 5cu!& 9/ina (ace parte din noi to i.

."0NT ".L I-EL DE <A0<.; AL JA# -IEI

importanei economice nici o ar nu a fost mai subestimat $e restul lumii $ec+t Japonia %n $eceniile apte i opt( )Tranzistorul a fost i mai subestimat* $ar asta e alt poveste(@ In anii XG8 i la %nceputul anilor XA8* situaia s'a inversat Dintr'o $at* 5enul amenina s z,u$uie poziia $olarului* banii Iaponezi cumprau Holl5Soo$'ul i )entrul "ocLefeller* iar Japonia era ri$icat %n slvi ca -r( ="( Temerile le,ate $e un superstat nipon se profilau %n pa,inile financiare $in %ntrea,a lume( La sosirea noului mileniu* o armat %ntrea, $e economiti* mrluin$ la unison* asi,ura %ntrea,a lume c %n cur+n$ )&ina va fi -r( =* iar Japonia era pe cale s $evin pu$elul" ei economic i politic( )u toate acestea* Japonia ar mai putea surprin$e o $at( ;c&imbrile fun$amentale pe care le va face ' sau va refuza s le fac ' %n $eceniul urmtor vor afecta nu $oar mainile pe care le con$ucem* ener,ia pe care o utilizm* Iocurile cu care ne amuzm i muzica pe care o ascultm* ci i* foarte probabil* mo$ul %n care ne tratm ru$ele v+rstnice* preul apartamentului %n care ne vom retra,e la pensie i viitorul $olarului( )eea ce va face Japonia va avea o importan $eosebit mai ales pentru rile care* asemenea ;tatelor .nite* membrelor .E i )oreii $e ;u$* parcur, tranziia spre economia bazat pe cunoatere( -e%mpovrate $e o populaie rural numeroas* ele nu sunt trisectorizate* ca In$ia* )&ina* 0eKicul sau

+n$ premierul nipon Ha5ato ILe$a a vizitat !rana* %n anii X98* se spune c )&arles $e Daulle ar fi %ntrebat2 )ine e v+nztorul sta $e tranzis'toareF"= Dafa a rmas %n istorie* $ar %n privina forei i

<razilia* ci bisecto'rizate ' $ivizate intern %ntre sectorul courilor $e fum* %n $eclin* i cel al cunoaterii* %n cretere( V"EA )I-EVA LATTEF -enumrate analize se str$uiesc s eKplice $e ce miracolul Iaponez a intrat %ntr'un punct mort %n anii XA8( 9eea ce +-a )nt*!plat a (o+t un accident ciudat.
.ac$ te pli!'ai )n 6o78o pe C!ote+ando& unde +tr$inii "i adole+cen ii adep i ai ulti!ei !ode +e opreau pentru un latte cu vanilie& alune "i +oia& nu vedeai prea

multe semne ale crizei( Dup cum scria ulterior Qenic&i

&mae %n cartea

sa 71 Invisib'e $ontinent, 0<nde +unt cer"etoriiD P...Q <nde +unt ratele "o!a3ului cu dot ci(reD2 N*n,$rile de
ap$ !ineral$ de (ir!$ atin-eau cote e#cep ionale. Aa va+e de croa,ier$& toate locurile erau ocupate& iar tinerele 3apone,e cu!p$rau 0de+tu produ+e Ler!e+& @rada& Kucci& Aoui+ Nuitton "i altele din acea+t$ cate-orie pe tru ca Baponia +$ (ie pe locul )nt*i )n topul cu!p$r$turilor de lu#.2 2

Totui* economia nipon resimte i acum efectele cra&ului $in $omeniul im biliar care a fcut ca preurile proprietilor s sca$ cu 60W )ntre 1990 "i 209 Aa
6o78o& pre urile +-au pr$'u"it cu aproape 80W.3

#roblemele pieei imobiliare nu eKplic %n totalitate $e ce* c&iar i %n 2003&


'$ cile 3apone,e aveau )n continuare credite neper(or!ante de apro#i!ativ 400 !i arde de dolari. Eai -rav& produc ia indu+trial$ din 2003 era cu 10W !ai !ic$ dec cea din 1991 "i& potrivit unui raport al 9on+iliului pentru :ela ii ?#terne& part Baponiei din produc ia "i e#porturile -lo'ale 0a +c$,ut pentru pri!a dat$ )n o +u de ani.24

)e s'a %nt+mplatF )um $e superstatul s'a $ezumflatF >Ar putea oare )&ina comit aceleai ,reeliF )riza $e pe piaa ei imobiliar pare s urmeze mo$el nipon(@ Dar problemele $in $omeniile imobiliar i bancar nu eKplic %ntr' o n sur mulumitoare ceea ce s'a petrecut cu Japonia( <omba care a aruncat %n a economia Iaponez* i care ticia $e mult* reprezenta* $e fapt* un eec la nivel principiului fun$amental al timpului( ;ALT.L DEZE)HILI<"AT AL JA# -IEI Am vzut $eIa cum la %nceput Japonia i'a folosit te&nolo,ia avansat a infP maiei ca s'i revoluioneze baza in$ustrial* s %mbunteasc ra$ical calitat eKporturilor i* %nainte $e orice* s intro$uc pro$use novatoare pe pieele mc $iale( ;imultan cu aceste sc&imbri a lansat i noi instrumente $e mana,eme cu efecte spectaculoase* cum ar fi livrarea *Iust'in'time"* %n ca$rul creia coi ponentele sunt pro$use sau livrate $oar atunci c+n$ este nevoie $e ele( )&iar i astzi* $up lun,a criz $in ultimii ani* Japonia este %n continuare li$ mon$ial %n numeroase $omenii tiinifice i te&nolo,ice( )elulele cu &i$ro,en pe tru alimentarea motoarelor $e autove&icule i ener,ia alternativ %n ,eneral* i boii in$ustriali i umanoizi* cercetrile privin$ s+n,ele artificial i

,licobiolo, electronica $i,ital* in$ustria Iocurilor i multe altele sunt $oar c+teva $intre c meniile %n care Japonia se afl %n frunte( 5 In 2004& -uvernul a inve+tit 900
de ! oane de dolari - !ai !ult dec*t toat$ ?uropa la un loc - )n cercet$rile le-ate nanote/nolo-ie& iar oa!enii de "tiin $ "i in-inerii niponi +unt o'i"nui i +$ )!pin (rontierele tot !ai departe. 6

Aa cum am subliniat %ns pe tot parcursul crii $e fa* tiina i te&noloI nu sunt $e aIuns pentru a contura o economie avansat* iar succesul unei econoi bazate pe cunoatere $epin$e i $e ali factori $ec+t cel in$ustrial( -ecesit* pil$* i un sector avansat al serviciilor* $ar Japonia* care i'a accelerat pro$uc in$ustrial i a mrit viteza lanurilor $e aprovizionare $in %ntrea,a lume* a apfI cat mult mai lent computerele i te&nolo,ia informaiilor* sau noile mo$eleX$e a(aceri "i concepte de !ana-e!ent& )n +ectorul +erviciilor. mntr-adev$r& )ntre
1995

+i 2003

di(eren a dintre i!porturile "i e#porturile de +ervicii a (o+t de 456 !iliarde de dolari )n (avoarea celor dint*i. 7

#e scurt* $ezvoltarea ei $ezec&ilibrat a creat o $esincronizare care a $istorsionat %ntrea,a economie nipon p+n %n zilele noastre2 i acum* in$ustria i serviciile sunt $efazate( Dup cum se eKprim cei $e la The 3conomist, 0e+te -reu +* -$+i! un +in-ur +ector
neindu+trial )n care Baponia +* e#cele,e. 9o+turile ridicate ale tran+portului intern a(ectea,$ ne-ativ di+tri'uirea !$r(urilor& c$l$toriile "i turi+!ul. Aip+a de concuren $ )n do!eniile ener-iei "i teleco!unica iilor -enerea,$ co+turi !ari. Serviciile pro(e+ionale& cu! ar (i avocatura "i conta'ilitatea& r$!*n (oarte ri-ide. S$n$tatea& un +ector crucial pentru o ar$ care )!'$tr*ne"te rapid& are niveluri ale productivit$ ii ru"ino+ de +c$,ute )n raport cu +tandardele interna ionale.2 8

A$ucerea in$ustriilor serviciilor la nivelul celor pro$uctoare necesit un salt spre operaiuni mai inteli,ente* bazate pe cunoatere* i spre noi forme $e or,a nizare( Accentul pus pe in$ustria pro$uctoare are %ns i un alt efect( EKporturile sunt foarte importante pentru Japonia $eoarece* fiin$ lipsit aproape complet $e resurse interne $e &ran i ener,ie* $epin$e $e importuri i are nevoie $e veniturile $in eKporturi pentru a le putea plti( "ezultatul este* potrivit aceluiai raport al )onsiliului pentru "elaii EKterne* c+ Japonia e un &ibri$ $isfuncional %ntre in$ustriile super'eficiente pentru eKport i sectoarele interne super'ineficiente(" ;e v$ete c aceasta este o poziie $eosebit $e %n,riIortoare %n ziua $e azi $eoarece lumea s'a sc&imbat( )+n$ Japonia i'a cl$it miracolul" pe baza eKporturilor* )oreea $e ;u$* TaiSanul* 0alaiezia i alte economii asiatice nu constituiau o concuren semnificativ pe pieele mon$iale* iar )&ina nici nu merita s fie luat %n seam( %n prezent* pieele $e eKport sunt eKtrem $e competitive* $ac nu c&iar supra%ncrcate $e ofert(

#rin urmare* $ei sunt importante* eKporturile nu mai pot reprezenta principala cale strate,ic spre viitorul Japoniei( Aceast ar trebuie s'i construiasc o economie intern la fel $e avansat ca sectorul eKporturilor* cci nu se poate a,a $e lucrurile care i'au a$us succes %n trecut( /A"I !LE:I<ILE Atitu$inea $e care are cel mai mult nevoie o economie aflat %n plin proces $e accelerare este fleKibilitatea necesar pentru acomo$area cu con$iiile tranziiei( #entru Japonia* ale crei re,lementri in$ustriale ri,i$e au fcut practic imposibil fleKibilitatea* sc&imbarea $e atitu$ine este practic obli,atorie( #+n c+n$ aceste rezi$uuri ale epocii in$ustriale nu vor fi re$use ori %nlocuite* Japonia va continua s ocupe un loc neonorant %n cursa spre ziua $e m+ine* $ar* in$iferent $ac ne uitm la criticii $ezin$ustrializrii* a$epi ai celui $e'al Doile Val* la suprareprezentarea vec&ilor re,iuni a,ricole %n politic sau la opoziia &
care

o !ani(e+t$ 'irocra ia (a $ de re+tructurare& vede!& dincolo de +upra(a aceea"i re,i+ten $

contrarevolu ionar$ )n raport cu econo!ia celui de-al 6reile Nal pe care o -$+i! "i )n alte $ri. ?(orturile de a +c/i!'a re-le!ent$rile "i in+titu iile epocii indu+triale +e coi (runt$ cu opo,i ia )nc$p$ *nat$ a celor le-a i de ele& (ie ei liderii )nc$run i i ai -i-ai tilor corporativi de ieri& 'irocra ii cu +tate vec/i de la Eini+terul de 1inan e +a educatorii care au predat acela"i cur+ ti!p de 25 de ani. @olitico+ "i !en inut ) u!'r$& dar apri-& ace+t r$,'oi de -/eril$ +e duce )!potriva viitorului. 5"a arai r$,'oiul dintre valuri )n ver+iune 3apone,$.9

%n pofi$a rezistenei %nt+mpinate* unele sc&imbri au* totui* loc( De pil$* ve ritul sistem $e an,aIare pe via este pe cale $e $ispariie( )onform obiceiului* cel mai mari corporaii an,aIau anual o mulime $e absolveni* atept+n$u'se ca ace tia s rm+n %n ca$rul firmei p+n la pensionare( In$ivi$ul primea astfel seci ritate* %ns oportunitile sale erau limitate $rastic( #atronii nu an,aIau aproap nicio$at pe cineva care prsise o companie rival* ceea ce %nsemna c $emii %nc&i$ea posibilitatea obinerii unui nou loc $e munc( %n consecin* an,aIaii prP ferau s stea cumini( De fapt* %ntr'o vreme re,lementrile pieei muncii le inte ziceau muncitorilor calificai s plece fr aprobarea efului( ;istemul %ncuraI infleKibilitatea(10 "elaiile blocate %i ,seau corespon$ent la toate nivelurile( Astfel* %n timp c fabricanii occi$entali erau %n ,eneral liberi s'i alea, furnizorii $e materiale componente sau servicii* marile firme Iaponeze fceau parte $intr'un 2eiret+u o (a!ilie de co!panii cu rela ii (inanciare +tr*n+e& care +e +pri3ineau reciproc& -ri pate )n 3urul
unei !ari )ntreprinderi co!erciale "i al unei +in-ure '$nci i!portante Si+te!ul keiretsu le con(erea !arilor (ir!e o putere !ult !ai !are a+upra ! cilor (urni,ori dec*t +e o'i"nuie"te )n Cccident& (ilialelor corporative cer*ndu-li-+ ade+ea +$ cu!pere )n cadrul (a!iliei c/iar dac$ unele co!ponente !ai 'une +a !ai ie(tine erau di+poni'ile )n alt$ parte. %i keiretsu li!ita (le#i'ilitatea.11

%n aceast privin* Japonia a fcut pro,rese care ar fi fost ,reu $e ima,ina r,anizaia Japonez pentru )omer EKterior afirm c %n cinci ani proporia cor tractelor %nc&eiate %ntre membrii aceluiai keiretsu a +c$,ut de la 70W la
20W.1 C+cila iile +unt )n+$ !ari: Eit+u'i+/i "i-a )nc/i+ or-ani,a ia keiretsu )n 2002& ni !ai pentru a o re)n(iin a )n 2004.13

0ana,erii

oficialii

Iaponezi

se

a,a

$e

alt

rmi

in$ustrialismulu Este vorba $e i$eea c mai mare" %nseamn >aproape@ %ntot$eauna mai bunX provenit $in teoria economiilor $e scar %n pro$ucia $e mas( Ea trece %ns cu ve$erea problemele aprute la $imensiuni enorme* ca atune c+n$ %n or,anizaiile mari st+n,a nu tie ce face $reapta sau nu'i pas( De aseme nea* i,nor $iferena $intre in$ustriile tra$iionale i cele noi %n care* $up ce u pro$us intan,ibil este creat $e o firm minuscul* acesta poate fi repro$us i ri p+n$it pe piaa mon$ial la costuri aproape nule( 0ai important este* %ns* infleKibilitatea care %nsoete ,i,antismul( <rcu'ele pot eKecuta un viraI mai rapi$ $ec+t crucitoarele* iar %n me$iul contemporan* caracterizat prin accelerare permanent* viraIele rapi$e sunt eseniale pentru supravieuire(( .nul $intre mvmintele pe care le putem tra,e $in mo$ul cum s'a manifestat cel $e'al Treilea Val p+n %n prezent este acela c+ micile %ntreprin$eri pot sc&imba lumea* fapt $ove$it $e ;ilicon Valle5( Dar* asemenea oricror noi microor,anisme micile companii* mai ales cele te&nolo,ice* au nevoie $e un me$iu propice* ceea ce %nseamn o cultur %n care eecul s+ nu fie consi$erat %nc&eierea carierei* ci o eKperien util* ca %n povestea* poate apocrif* $espre T&omas 4atson* fostul pree$inte al I<0( %ntrebat $ac va conce$ia un $irector care pier$use c+teva milioane $e $olari %ntr'un proiect euat* se spune c 4atson ar fi replicat2 ;'= conce$iezF %n nici un cazV Tocmai i'am pltit taKele $e facultateV" !irmele tinere $in $omeniul te&nolo,iei au nevoie $e capital* care se ,sete ,reu %n Japonia( cultur',az$ propice %nseamn finane $emocratizate* companiile av+n$ acces la finanare prin multe canale aflate %n concuren( %n Japonia* %n afar $e familie* bncile sunt principala surs $e finanare a micilor afaceri* %ns aceti bani se $au numai cu ,aranii serioase( 14
9a o con+ecin $ a ace+tui (apt "i a altor re-le!ent$ri "i nor!e culturale tradi ionale& e(orturile Baponiei de a crea ceva a+e!$n$tor cu Silicon Nalle8 n-au a3un+ prea departe. 9*nd do!nii c$run i de la ;eidanren& principala or-ani,a ie nipon$ de a(aceri& au acceptat )n +(*r"it +$ pro!ove,e o politic$ de 0NeM .eal di-ital2& n-a re,ultat !are lucru.15

.lterior s'a pro$us o revenire %n in$ustria telecomunicaiilor* o $at cu rsp+n$irea pe scar lar, a telefoanelor mobile i a altor te&nolo,ii( Dar c+t

$in aceast evoluie se va transforma %n eKercitarea spiritului %ntreprinztorF %n ;tatele .nite* 10W dintre cet$ eni +unt an-a3a i )ntr-o activitate antreprenorial*. )n Baponia& propor ia
e+te de 1W.16

Dup cum scriu Henr5 ;( "oSen i A( 0ria To5o$a %ntr'un raport coman$at $e )entrul $e )ercetri pentru Zona #acificului $e la .niversitatea ;tanfor$* firmele Iaponeze nu $uc lips $e i$ei( Japonia a fost b$er mon$ial %n ceea ce privete creterea numrului $e brevete $e invenie %ntre 1992 "i 1999 >cu
Statele <nite pe locul al doileaV "i +-a a(lat )n topul $rilor cu cele !ai !ulte patente I6 P...Q .ar )n +ectorul I6& )n ciuda atuurilor $rii )n ceea ce prive"te capitalul (i,ic& (or a de !unc$ educat$ "i di+poni'ilit$ ile te/nolo-ice& ace+tea nu +-au tradu+ printr-o !$rire a p$r ii din pia a -lo'al$ +au prin noi produ+e de valoare.217

;ocietile in$ustriale separ instituiile %n &ornuri birocratice( La un moment $at* le,islaia nipon c&iar a interzis cooperarea economic $intre universiti i companii( Dispariia acestor ,ranie ri,i$e este eseniala pentru $ezvoltarea unei economii bazate pe cunoatere( %n ;tatele .nite* ;ilicon Valle5 nu ar fi aprut nicio$at $ac frontiera $intre universiti i firme nu ar fi fost trecut - dac$ <niver+itatea Stan(ord& In+titutul de 6e/nolo-ie din 9ali(ornia& EI6 "i altele nu +-ar (i
a+ociat cu inve+titorii capitali"ti pentru a )n(iin a noi co!panii /i-/-tec/. 18

#otrivit revistei Nikkei &eek':, )ntre 1980 "i 2000& univer+it$ ile a!ericane lan+at 2.624 (ir!e
tinere. @rin contra+t& ci(ra core+pun,$toare din Baponia a (o+t nu!ai 240.

%n 2004 totu"i& Baponia a +part )n +(*r"it ,idul de (ier care )i +epara pe ino torii acade!ici de
co!unitatea de a(aceri& adopt*nd le-i care )ncura3au (ir! create de univer+it$ i. )n opinia cercet$torilor de la <niver+itatea din 6o78o& ,ultatul va (i )nte!eierea a dou$ +ute de noi co!panii nu )n dou$ decenii& ci (iecare an.19

H-TR"ZIE"EA DE)IZIEI #entru a crea o cultur',az$ propice pentru o economie fleKibil* bazat cunoatere* Japonia va trebui i s revizuiasc re,ulile sociale care contribuie ri,i$itate* inclusiv mo$ul $e luare a $eciziilor( ;'au scris multe $espre accentul pus pe luarea &otr+rilor %n Japonia* mai aW $espre faptul c* o $at ce se aIun,e la consens %n privina $eciziei* implemen rea ei este rapi$ $eoarece toate prile relevante sunt $eIa convinse $e impi tana obiectivului i %nele, ce trebuie fcut "eversul me$aliei este %ns $urata necesar pentru obinerea &otr+rii i $ cultatea $e a %ntreprin$e sc&imbri rapi$e ca reacie la noile informaii sau cc $itii( Am constatat acest lucru %n timp ce realizam un $ocumentar $e televiziu cu o ec&ip format $in Iaponezi* cana$ieni i americani( Japonezii erau eKtrem buni profesioniti i* %n cursul numeroaselor luni c+t am lucrat %mpreun* au leI

relaii str+nse cu occi$entalii( !iecare parte a avut posibilitatea $e a o observa cealalt i $e a %nva $e la ea( De obicei* %n noaptea $e $inaintea filmrii %ntr'o nou locaie* Iaponezii stateM treIi p+n t+rziu* $ezbt+n$ fiecare aspect al misiunii lor2 cine va face ce* eKact c+i i un$e( Dimineaa* ec&ipa era perfect pre,tit( Americanii i cana$ienii* %n sc&imb* %i petreceau seara sporovin$ i b+n$ bere sau $ou* $up care se $uceau la culcare( Dar 4all5 Lon,ul* re,izorul cana$ian* se trezea foarte $evreme i se $ucea verifice personal locaia( %ntr'o $iminea a $escoperit un loc $in apropiere un> cre$ea c filmrile vor iei mai bine( )+n$ le'a su,erat Iaponezilor c ar trebui i ne mutm %n cealalt parte* a fost %nt+mpinat cu un zi$ $e refuz %ncp+nat* c&i $ac nici unul $intre ei nu vzuse locul propus( 0otivul acestei rezistene aparent nemotivate era limpe$e( Japonezii risipiseW o cantitate mare $e ener,ie i timp &otr+n$u'se pentru prima situaie( 0utare %ntr'un loc mai bun* care ar fi putut constitui o $ecizie mai bun %n %mpreIurri respective* era eKclus( Totui* %n economia i societatea $e astzi* caracterizai prin accelerare i sporirea compleKitii* capacitatea $e a sc&imba planurile rpii $e a lua $ecizii cu iueal* este un mecanism $e supravieuire esenial( -e putem atepta ca procesul $e luare colectiv a $eciziilor s sufere un $ clin sub presiunea sc&imbrilor foarte rapi$e i o $at cu ascensiunea unei nP ,eneraii mult mai in$ivi$ualiste(

DATA ). #"NJIT."ILE DE )"N)I.#entru ca economia ei s pro,reseze %ntr'o perioa$ $e sc&imbri rapi$e* a$esea $erutante* Japonia va trebui i s'i relaKeze ri,i$a structur a rolurilor sociale nu $oar %n sfera profesional i la locul $e munc %n ,eneral* ci i la nivelul mai pro(und al vie ii de (a!ilie "i al rela iilor dintre +e#e.
Nec/ile pre!i+e de+pre c$+$torie "i (a!ilie - "i cone#iunile lor cu econo!ia -)ncep +$-"i piard$ vala'ilitatea. 9on(or! unui docu!ent -uverna!ental& )n 1972 80W dintre 3apone,i& '$r'a i "i (e!ei& a(ir!au c$ nu!ai '$r'a ii ar tre'ui +$ ai'$ o +lu3'$& pe c*nd +o iile ar tre'ui +$ (ie ca+nice. In 2002&42W dintre '$r'a i "i 51W dintre (e!ei )"i e#pri!au de,acordul (a $ de acea+t$ divi,iune a !uncii. 20

Tinerele se cstoresc mai t+rziu* iar celibatul nu mai este sti,matizat( Dintre cele %ntre 30 "i 34 de ani& 27W nu +-au c$+$torit niciodat$ - o du'lare re!arca'il$ )ntr-un +in-ur
deceniu. 1e!eile nec$+$torite de a+t$,i& !ult !ai con"tiente de drepturile lor& re(u,$ +$ (ie cate-ori+ite drept 0pr$3ituri de 9r$ciun2& o +inta-!$ de,onorant$ care le co!par$ cu re+turile aruncate la -unoi a doua ,i dup$ +$r'$toare.21

)ele care se mrit au mai puini copii2 rata natalitii este cea mai sczut $in ultimii aizeci $e ani* $e =*7A nou'nscui per cuplu( %n plus* o proporie mai mare $intre femei muncesc* cu =Be mai mult %n 788B $ec+t %n =AGE( 6otu"i& !ai e+te cale lun-$ p*n$ la trata!entul e-al.
5+t(el& dac$ orMrtunit$ ile de pro!ovare ale (e!eilor +unt !ai 'une )n co!paniile A6 "i le-ate de Internet& The#apan Times arata, c$ )n 2003 (e!eile repre,entau nu!ai 9&9W din per+onalul de conducere din Baponia& )n co!para ie cu 45&9W )n Statele <nite "i pe+te 30W )n Earea Britanie& 1ran a& Ker!ania "i Suedia&22 iar veniturile o' inute de (e!eile 3apone,e )n+e!nau doar 46W din cele ale '$r'a ilor.23

In acest timp* sper+n$ s+ opreasc sc$erea ratei natalitii* ,uvernul a cerut companiilor s le ofere tailor conce$ii $e paternitate* %n i$eea c+'i vor aIuta soiile i se vor ataa mai puternic $e nou'nscui( At+t $e puini brbai au profitat %ns $e acest avantaI* %nc+t municipalitatea $in nevoie $e msuri mai ferme* mai creatoare >i procreatoare@( #rin urmare* %n 2004 a /ot$r*t c* to i '$r'a ii an-a3a i ai pri!$riei vor (i o'li-a i +$-"i ia
patru,eci de ,ile de concediu dup$ na"terea copilului& +$ ia noti e "i +$ raporte,e ce au )nv$ at din acea+t$ e#perien $. 9on(or! unei o(icialit$ i locale& +e ur!$rea ca 0'$r'a ii +$ +e i!plice )n cre"terea copiilor2& co!'$t*ndu-+e ideea c$ ace+ta ar (i un +e!n de e(erninare. 24

ta a $ecis c era

ta $ove$ete c+ p+n i o primrie poate s+ ,+n$easc fr oc&elari $e cal( ;au c* asist+n$ la sc$erea natalitii* li$erii niponi sunt $isperai( Dar sunt ei suficient $e $isperaiF Asta nu %nseamn c toate femeile ar trebui s se inte,reze %n fora $e munc( )reterea copiilor i a$ministrarea unei ,ospo$rii sunt funcii $e prosum eseniale care* aa cum am vzut* ,enereaz valoare economic i menin %n via eco' nomia monetara* $ar vec&ea $iviziune a muncii pe baza ,enului este o alt ri,i $itate structural care st %n calea pro,resului economic al Japoniei ctre avuie revoluionar( %n cursa $esfurat astzi pe plan mon$ial pentru crearea economiilor mone tare bazate pe cunoatere* Japonia* o$inioar un li$er* %i folosete $oar Iumtate $in fora mintal $e care $ispune* iar lucrul acesta nu este nici$ecum o $ova$ $e inteli,en( VAL.L A"DI-TI. "i,i$itile in$ustriale irosesc nu $oar imensul potenial al femeilor* ci i pe acela al v+rstnicilor( Japonia nu este sin,ura mare putere care se confrunt cu posibilul colaps al pro,ramului $e securitate social motenit $in epoca in$ustrial( "e,sim aceeai situaie i %n Europa i ;tatele .nite* %ns riscul este probabil cel mai

mare %n Japonia( De aceea* ara ;oarelui "sare ar putea Iuca un rol $e pionierat %n i$entificarea unor soluii mai a$ecvate pentru economiile avansate( %n anii F20& Baponia a +ta'ilit o'li-ativitatea pen+ion$rii la v*r+ta de 55 de ani. ?ra o epoc$ )n care
!unca era )n cea !ai !are parte (i,ic$& iar pen+ionarul !e diu tr$ia !ai pu in de ,ece ani dup$ retra-ere. N*r+ta o'li-atorie a (o+t cre+cut$ la 65 de ani de-a'ia )n 2000.25

)u o $urat me$ie a vietii $e 81&9 ani& 3apone,ii devin& )n opinia lui Bulian 9/apple de la
<niver+itatea San-8o din ;8oto& 0cea !ai '$tr*n$ popula ie a lu!ii din toate ti!purile.2 26 N*r+tnicii de aici +unt "i printre cei !ai +$n$to"i din lu!e& 'ucur*ndu-+e de +$n$tate vre!e de 75 de ani& )n co!para ie cu 65 de ani pentru a!ericani.27

%n oc&ii maIoritii observatorilor* rezultatul va fi o criz $eosebit $e ,rav care va %mpovra ,eneraia t+nr i va micora i srci populaia Iaponez( In $ezbaterea apri, pe tema ,sirii unei rezolvri* multe $intre i$eile lansate suscit %ntrebri nelinititoare( De eKemplu* cine spune c naterea mai multor copii este o soluie pentru %mbtr+nirea populaieiF )ine spune c o populaie mai putin numeroas $uce neaprat la srcirea riiF ElveiaF ;in,aporeF )ine tie c+i bani vor fi necesari pentru a asi,ura o pensie $ecent %n 78E8* s zicemF #utem presupune %n mo$ rezonabil c %n urmtoarele $ou $ecenii se vor $escoperi tratamente pentru vin$ecarea cel puin parial a unor mala$ii foarte costisitoare precum Alz&eimer* $iabetul* osteoporoza i artrita reumatoi$* care %i afecteaz frecvent pe btr+ni* sau c mcar se va re$uce inci$ena lor( #unerea accentului pe statisticile asi,urrilor sociale* %n loc $e a privi la viitorul sntii* reflect ,raniele birocratice care separ ministerul $e !inane $e ministerul ;ntii( 0ai mult* nu este oare posibil ca sporirea c&eltuielilor pentru v+rstnici s fie %nsoit $e o re$ucere a costurilor pentru alte cate,orii $e populaieF -u cumva sc$erea natalitii va $etermina o nevoie mai mic $e coli elementare i secun$are* sau costuri mai mici pentru serviciile pe$iatriceF )eea ce este necesar* i nu $oar %n Japonia* este o abor$are mai ra$ical* m ima,inativ i mai &olistic a problemei( Japonia va trebui s inventeze noi moX lit$ i de a (ace (a $ 0valului ar-intiu2& cu! e+te nu!it.
9u! ar (i a(ectat$& de pild$& econo!ia dac$ +erviciile le-ate de pen+ie ar (i e# ternali,ateD )n pre,ent& apro#i!ativ dou$ !ilioane de pen+ionari a!ericani ie+e )n a(ara Statelor <nite& con(or! pro(e+orului .avid Garner de la <niver+it$ i din 6e#a+. ?i +unt r$+p*ndi i )n )ntrea-a lu!e& dar 600.000 tr$ie+c doar )n Ee#ic& unde o ca+$ cu trei dor!itoare )n apropiere de Kuadala3ara poate (i )nc/iriat$ pe tru nu!ai 700 de dolari pe lun$.29

.n milion $e pensionari britanici triesc %n strintate* cifr care va aIun,e cinci milioane p+n %n 2020& potrivit unui raport )ntoc!it de 5lliance ] Aeice+
International. :aportul a(ir!$ c$ )n 2012 va e#i+ta o concuren $ )ntre -uvernel $rilor +$race pentru atra-erea pen+ionarilor din +tatele 'o-ate.30

;e spune c Iaponezii ezit s se mute peste &otare pentru c se tem $e sH -ur$tate "i de i,olarea cultural$. .oi dintre cei care au ($cu t-o& totu"i& +untS Ni/ei "i +o ia +a& care +-au
!utat )n 2003 din Lo77aido& din nordul Baponiei& @enan-& )n !ult !ai c$lduroa+a Ealaie,ie. ?i pove+te+c c$ aparta!entul lor i trei dor!itoare co+t$ 500 de dolari pe lun$& )n loc de 1200& c*t era c/iria )n Lo2 7aido. %i& adau-$ Ni/ei& aparta!entul din Lo77aido 0nu avea pi+cin$& terenu de teni+& +al$ de -i!na+tic$ "i pa,$ a+i-urat$ de o (ir!$ de +ecuritate.231

Investitorii Iaponezi %n $omeniul imobiliar $iscut $espre crearea unor oraM pentru pensionari %n ri cu preuri mici un$e Iaponezii nu s'ar simi sin,uri( )f ar fi afectat sectorul economic le,at $e v+rstnici $ac o populaie consi$erafrX s'ar muta %n strintate* %ncuraIat $e oferta ,uvernului $e la ToL5o $e a finan faciliti me$icale la stan$ar$e Iaponeze %n fiecare $intre aceste comunitiF #n c&eful ar putea inclu$e* %n plus* anumite servicii me$icale pentru populaia inJ ,en* %n cooperare cu ministerul ;ntii $in ara',az$( .nele costuri ar pu" fi acoperite $e or,anismul care se ocup $e asistena pentru $ezvoltare( !ILI#I-EZN ;A. " < TF #e scurt* este nevoie $e abor$ri mult mai inventive ale problemei valului2 ,intiu ' soluii care vor trebui s treac peste ,raniele multiplelor birocraii P tente( .na $intre principalele calomnii la a$resa pensionarilor afirm c sunt nepr $uctivi( Dar v+rstnicii nu trebuie s fie nepro$uctivi* i maIoritatea nu sunt* $a recunoatem* %n plus fa $e pro$ucia lor remunerat* valoarea economic care o creeaz prin prosum( -u vom relua $iscuia $espre prosum $in capitolele prece$ente* %ns Japor ar putea $esc&i$e calea ctre soluionarea problemei %mbtr+nirii prin sporir pro$uctivitii i pro$ucivitii realizate $e prosumatorii %n v+rst( 1tim c prosumatorii creeaz capital social prest+n$ munc voluntar( Japonia ar putea concepe mo$aliti $e a facilita acest proces la scar lar, sau ar putea acor$a anumitor pensionari %mprumuturi mo$este pentru instrumente sau mat riale cu care s'i verifice i$eile tim c prosumatorii creeaz capital social pre t+n$ munc voluntar( Japonia ar putea concepe mo$aliti $e a facilita acest pr ces la scar lar,( De asemenea* ar putea acor$a anumitor pensionari %mprumui@ mo$este pentru instrumente sau materiale cu care s'i verifice i$eile $e pro$us ori servicii van$abile %n economia monetar* sau pentru unelte pe care un pe2 sionar le'ar putea folosi la realizarea unei piese $e mobilier pe care s i'o ofere um prieten ca mulumire pentru c ='a $us cu maina la me$ic %ntr'o $up'amiaz c miercuri( Aa cum am vzut* eKist mii $e mo$uri %n care se poate mri pr $ucia

prosumatorilor i* la fel* eKist nenumrate forme alternative $e plat i locul cecurilor( piunile $e care $ispun pensionarii ce au nevoie $e %n,riIire nu trebuie s s re$uc* $up cum se eKprim $estul $e cinic scriitorul $e ;! ;aL5o Qomatsu* = 0(ilipine,$ +au ro'ot.2
6re'uie +$ recunoa"te! c$ unele dintre ideile +c/i ate aici +unt nereali,a'ili )n+$ pentru re,olvarea !ultora dintre pro'le!ele +ecolului 44I va (i nevoie +$ + e#plore,e idei din a(ara cutiilor pline cu ipote,ele peri!ate ale epocii indu+triale Baponia a dovedit )n nu!eroa+e r*nduri c$ e+te o ar$ cu !are creativitate& cS pa'il$ +$ -$+ea+c$ +olu ii !ini!ali+te& (a+cinante& novatoare la diver+e pro'le!e @entru a le re,olva pe cele care +e pro(ilea,$ acu!& va tre'ui +$ aplice aceea+ creativitate +i voin $ la e#plor$rile +i e#peri!entele pe +car$ lar-$. mN 5%6?@65:?5 IN?A<A<I @rin ur!are& la aproape toate nivelurile& Baponia +e con(runt$ cu ri-idit$ i +true turale care& luate laolalt$& +unt c/iar !ai -reu de eli!inat dec*t )!pru!uturiH neper(or!ante ale '$ncilor +au )napoierea te/nic$ "i or-ani,a ional$ din +ecte rul +erviciilor. )ntr-adev$r& ri-iditatea +tructural$ a!enin $ Baponia pe !$+ur$ a viitorul care +e apropie cu repe,iciune )i lan+ea,$ provoc$ri ($r$ precedent. 5ici ca +i )n alte p$r i& e#i+t$ un punct )n care ri-iditatea +e tran+(or!$ )n ri-or !orti+ )n 2005 )n+$& pre!ierul Bunic/iro ;oi,u!i& repre,ent*nd @artidul Ai'eral .e !ocratic& a +cuturat ara din letar-ie e(ectu*nd o re!arca'il$ (i-ur$ de 3iu3it+i politic. )ntorc*nd +patele ale-$torilor din !ediul rural& care ti!p de cinci,eci de an
au

(o+t cel !ai de )ncredere -rup de votan i ai partidului& el a c*"ti-at +pri3inu

deta"at al or$"enilor "i a (o+t reale+. 32

)livaIul urban'rural se manifest $e mult %n Japonia* iar ,uvernul a folosit $a toria public pentru a %nbui acest conflict intern %n ultimele c+teva $ecenii"* afirmI Qennet& )ourtis* vicepree$inte la Dol$man ;ac&s Asia( )onflictul $intre valur a (o+t atenuat prin c/eltuieli !a+ive care au per!i+& de (apt& inerea )n (r*u a
diver +elor +ectoare ale econo!iei. @entru Baponia )n+$& 3ocul ace+ta +e apropie de +(*r"it _ara +e con(runta cu +l$'irea 8enului& cre"terea pre urilor la ener-ie "i o concu rent$ tot !ai puternic$ din partea 9/inei "i Indiei. .ac$ :epu'lica @opular$ 9/i ne,$ +t$ pe !ar-inea unui vulcan& Baponia are parte de o e#plo,ie )n toat$ re-ula.233

Din fericire* Japonia %ncepe s+ %nelea, nevoia $e a'i re,+n$i $in temelii sistemul care a sluIit'o at+t $e bine aproape Iumtate $e secol $up cel $e'al Doilea "zboi 0on$ial( .n in$iciu este intensificarea $iscuiilor $espre sc&imbarea )onstituiei( #roblema cea mai controversat* le,at $e re$efinirea rolului armatei* se afl $e zeci $e ani pe or$inea $e zi* %ns acum $ezbaterea constituional mer,e mult mai $eparte( .nele $intre propunerile care ar putea afecta viitorul avuiei se refer la me$iul %nconIurtor* bioetic i ' un aspect esenial pentru economia bazat pe cunoatere ' proprietatea intelectual( #oate c ar fi necesar i o clauz care s impun revizuirea perio$ic a puterii* rolului i structurii birocraiei* o alta care s promoveze $repturile femeilor i o preve$ere care s reconsi$ere rolurile i $repturile imi,ranilor i

minoritilor etnice ' nu doar pentru (or a de !unc$ pe care o (urni,ea,$& ci pentru diver+itatea de idei
"i culturi cu care contri'uie la inova ie "i la )!'o-$ irea Baponiei. )n +(*r"it& Baponia are d