Sunteți pe pagina 1din 372

Economia bazata pe bani i cea nemonetara formeaz ceea ce numim sistemul avuiei"

ALV

IN TOFFLER

HEIDI T !!LE" #erioa$a urmtoare va scoate la iveal surprize $e toate felurile care nu se vor %nca$ra %n $i&otomia bine'ru( )artea aceasta este $espre viitorul avuiei* at+t al celei vizibile* c+t i al celei invizibile ' o form $e avuie care ne va reconfi,ura vieile* $eprin$erile i lumea %n anii care se %n$reapt cu ,rbire spre noi( ALVI- T !!LE" si HEIDI T !!LE" AV./IA I- 0I1)A"E Tra$ucere $in limba en,leza2 An$reea -stase si -icolae -stase A-TET Titlul ori,inal2 "EV L.TI -A"3 4EALTH )op5ri,&t 6 7889 b5 Alvin Toffler an$ Hei$5 Toffler )op5ri,&t 6 7889 Antet :: #ress "e$actor2 )ren,ua -stase Te&nore$actare computerizat2 )ristina Antonescu )operta2 Ion -stase I;<-'=82 >?@'9@9'788'8 I;<-'=@2 >?A'>?@'9@9'788'7 ).#"I-; I-T" D.)E"E Bp(?C #artea %nt+i2 "EV L./IA Bp(llC 1.
Avuia ca vrf de lance (p.ll)

0o$a lunii Bp(=7C

- Constrngeri relaxate (p.13) - Chitare i antieroi (p.1 ) ! "tirile #esele (p.1$) - %nglo&area

inteligen'ei (p.1() - Instr)*entele +apitale ale +)noaterii (p.1,) -

/rmurile slbatice Bp(=>C - -osi&ilit.'i +on#ergente (p./0) 7(


Copil)l 1orit (p./1)

%nelesul avuiei Bp(77C ' 2anagerii 1orin'ei (p.//)


-artea a 1o)a3 -RINCI-IILE F4N562ENT6LE (p./ )

@( ' 4. ' F(

Valurile avuiei (p./ )

Einsteinul preistoric Bp(7DC - O*)l +are s-a *n+at pe sine (p./$) - 5in+olo 1e 7ante8ie (p./9)
:al)l a#)'iei 1e ast.8i (p./() - Trei #ie'i; trei l)*i (p./,) Principii ultrafundamentale (p./<)

Inerantitii Bp(@8C - -rin+ipiile 7)n1a*entale peri*ate (p.30) - :iitor)l lo+)l)i 1e *)n+. (p.31)
Inter1epen1en'a (p.3/)

#artea a treia2 "E) -!IE."A"EA TI0#.L.I Bp(@@C


Ciocnirea vitezelor (p.33) - C) ra1ar)l preg.tit (p.3$) - Li1eri i +o1ai (p.3$) - Cn1 ele7an'ii n) #or s. se

Trenuri sau timpG Bp(@DC 6.


*etri (p. 9)

*ite (p.3,) - Iner'ie +ontra hiper#ite8. (p. 1) Industria sincronizrii (p. 3) - =ata +) o*leta re+e (p. $) - =ata +) %ngr.*.1irea pe )lti*a s)t. 1e

Dans+n$ spre pro$uctivitate Bp'D@C 7.


Economia aritmic (p. ,)

Ecolo,ia timpului Bp(DAC ' Victimele timpului Bp(D>C ' Tristeea $e $up fuziune Bp(D>C
-I*po8it)l pe ti*p (p.$0) - >alet)l tehnologiei (p.$/) - Cin. 7.r. s)shi (p.$/) -

&

Noul peisaj temporal (p.$ ) Lan')rile ti*p)l)i (p.$ ) - >oala #ite8ei (p.$$) - 5ragoste la #ite8. *axi*. (p.$9)

--arti+)lari8area ti*p)l)i (p.$() - Cn1 soses+ i1eile &)ne (p.$() - Ti*p)l *ass-*e1ia (p.$,) -Fa*ilia; prietenii i ti*p)l petre+)t +) +eilal'i (p.$<) - 6*eri+ani8area ti*p)l)i? (p.90) -:iitor)l non-stop (p.90) - 2erge* #@in1; 1ar %n+otro? (p.91)

#artea a patra2 ;#A/I.L E:TE-;I<IL Bp(9@C


st.#ilarelor (p.9 )

A 2areBe +er+ (p.93) Cal)t.ri 6sieiD (p.93) - 5es+hi1erea

10.
1e *ine (p.(0)

Locuri cu valoare adugat mare (p.99)

Locurile $e ieri Bp(99C - 5i8ol#area 7rontierelor (p.9() - 5er&E-)l *)n+ii ie7tine (p.9,) --roprietatea i*o&iliar. 11. 12 '
Accesul spaial p!"#$ ) - In#a1atori i in#a1a'i (p.($)

Eeo,rafia personal Bp(?7C - >anii *o&ili (p.(


Fet+h)p (p.(,) - -ra7)l gal&en (p.(<) Cre1in+ioii 7er#en'i (p.,0) &orele contrare (p.,3)

% lume nepregtit (p.(() 2ai +apitalist 1e+t 1)*nea#oastr. (p.(() - Test)l E#ian i

. 1

13.
2a12ax (p.,()

-oul Titanic Bp(ADC 14.


a#)'iei (p.</)

- C)pra%n+.r+area export)l)i (p.,$) - ling)ri'a nano*etri+ (p.,9) -C+enarii 1e tip

'oana ctre spaiu (p.,,) - -ilo'i; a#ioane i pa+hete (p.<0) - Frontierele neexplorate ale

De la $ializ la pompele car$iace Bp(A>C

#artea a cincea2 H-)"EDE"EA H- ).- A1TE"E Bp(>DC

=F( =9(
-

Limita cunoaterii (p.<

) Lo#irea +a)+i)+)rilor (p.<9)

Petrolul zilei de mine Bp(>AC )u c+t folosim mai mult((G Bp(>AC '

telrii si pantofi

Bp(>>C ' 0a,azia noastr interioar Bp(=88C


5oar 6CF (p.101) - 4ita'i 1e al8hei*er (p.10/)

=?( =A(

Capcana cunoatem perimate (p.10 Factorul (uesna) (p.10,)

) 61e#.r)rile 1e ieri (p.10 ) - -o1)l *t)ii E*ilE (p.109)

Economia ,afelor Bp(=8AC


(p.11/) - 2e1i+)l a*antei (p.11/)

- Esti*.rile esti*.rilor (p.10<) - Frag*ente 1isparate (p.lll) -Context)l lips.

19.

&iltrarea adevrului (p.11 )

A$evrul la Iu$ecat Bp(==DC - "ase 7iltre (p.11$) - Consens)l (p.11$) - Coeren'a (p.119) -6)toritatea (p.119) Re#ela'ia (p.11() - Re8isten'a (p.11() - "tiin'a (p.11,) - 2)ta'iile a1e#.r)l)i (p.11<)

20.

*istrugerea la+oratorului (p.1/1) - -oliti+a s+hi*&.toare (p.1/ ) - -atriarhia i +itit)l %n pal*. (p.1/$) - Las

Lame $e ras i $repturi Bp(=77C 7=( 77(

:egas-)l +a *o1el (p.1/9) - E+o-*isionarii (p.1/() - "tiin'a se+ret. (p.1/()

ana!erii ade"#rului (p.130) -ers)a1area e7)l)i (p.131) $n loc de concluzie% con"er!en&a (p.13
)

Timpuri lenee Bp(=@FC ' Analo,ii ce'au fost a$evrate Bp(=@9C ' Garta +ognos+i&il)l)i (p.13()
-artea a asea3 -ROC424L (p.1 0)

23.

,umtatea ascuns (p.1 0) - O *a*. 1intr-)n *ilion (p.1 3) - Test)l oli'ei (p.1 ) - Care este pre')l

Economia $e prosum Bp(=D=C 24.


(p.1$ )

1e8integr.rii? (p.1 $) - -ro1)s)l i*per7e+t &r)t (-I>) (p.1 9) Prosumatorii de sntate (p.1 <) - Hona 1e pani+. (p.1$1) - 6se1ia'i 1e 1es+operiri epo+ale (p.1$/) -Io+)l 1ia&et)l)i

#ariu pe o sutG Bp(=F8C 2'. 26.


A treia sluj+ (p.1$()

Dincolo $e bufetul sue$ez Bp(=FAC - C)per*arJet)rile ne p)n la trea&. (p.1$<)


Iminenta e-plozie a prosumului (p.191) - Cons)*is* 7reneti+? (p.19/) - -r.@it)ri i si*)l.ri (p.193) -GollEKoo1)l e

)&itare i saci $e ,olf Bp(=9=C 27.


.nc un prnz pe gratis (p.19,)

*i+ +opil (p.19 ) - -ros)*)l +ole+ti# (p.19$)- Cpargerea ierarhiilor (p.199)

#rofesori* asistente me$icale i cai Bp(=9>C ' Amatorii conteaz Bp(=?8C


(p.1(1) - Co&orrea pe -.*nt (p.1(/) - 6ta+area antrax)l)i (p.1(/)

- Realitatea e+ono*iei

2(.
+hir)rgie (p.1(<)

&urtuna muzical (p.1( )

Tocilarii estonieni Bp(=?DC - -)terea pros)*atorilor (p.1(9) - -ros)*atorii +) s)8eta (p.1(() L Lipos)+'ie 7.r. 29. 30.
/ormonul 0producivitii1 (p.1,1)

Dincolo $e e$ucaie Bp(=A=C ' Jocul lui "aIen$er Bp(=A@C


.n loc de concluzie2 Canalele invizi+ile (p.1,$) I*pa+t)l pros)*atorilor (p.1,9) - Terapia neo&ser#at. (p.1,,)

#artea a aptea2 DE)ADE-/A Bp(=A>C @=(


pas %n r) (p.1<3)

)"an!*elia +c*im,#rii (p.1,<)

6 treia s)rs. (p.1,<) - =)noi)l tinerilor (p.1<0) - -o#estea l)i -a)l (p.1<1) - Ge1onis*)l hollEKoo1ian (p.1</) - 4n

32.

Implozia (p.1<$) - Fa&ri+ile post-gr.1ini'. (p.1<$) - Conta&ilitatea +reatoare (p.1<9)

;in,urtatea pan$emic Bp(=>FC


ee+)rilor (p./00) - :e1ete %n gre#. (p./01)

-Terapie intensi#. (p.1<() - 6nii 1e a)r (p.1<() - -oliti+a s)prarealist. (p.1<<) - Colaps)l siste*i+ (p.1<<) - O epi1e*ie a

33. 34. 3'.

Corodarea lirelor (p./03)

Timpul !<I Bp(78DC - Cpa'i)l glo&al (p./0$) - O s)pra%n+.r+are 1e +)noatere peri*at. (p./09)
Comple-orama (p./0()

)e tie <ill Eates Bp(78AC - 1/./03 pro&le*e (p./0<)


3oluia 3epulveda (p./11) - 2)tarea s+a)nelor (p./13)

Toate femeile americane Bp(7==C 'Transformare $e faa$ Bp(7=7C


re7le+'ie (p./1()

-6parate 7oto i poli'iti (p./13) - Crearea 1e noi instit)'ii (p./1 ) - Ino#a'ii +are nas+ ino#a'ii (p./1$) - In#entarea gr)p)l)i 1e

36.

In loc de concluzie2 dup decaden (p.//0)

"zboiul valorilor Bp(778C ' EKtremele eKtreme Bp(77=C ' Anti$eca$ena Bp(77@C ' %n contact cu mo,ulii Bp(77DC ' Inventarea noilor mo$ele Bp(779C ' 0orile satanice Bp(77?C ' -ost-Casan1ra? (p.//,)
-artea a opta3 :IITOR4L C6-IT6LIC24L4I (p.//<)

37. 3(. 39.


li*ite? (p./

,ocul de 'nal al capitalismului (p.//<)

0aini i camere vi$eo Bp(77>C - Intangi&ilele (p./30) - Feti)l atingerii (p./31) - Cal)l i +nte+)l (p./3/)
Convertirea capitalului (p./3 )

-iveluri $e risc Bp(7@FC ' 6++es 1e*o+rati+ (p./39) - Creterea %n e+ono-lan1 (p./3() -6r*oni8area (p./3,)
Piee imposi+ile (p./ 0) - E7e+t)l 1e *as. (p./ 1) - -ie'e-7)lger (p./ /) -Tari7area personal. (p./ 3) - 6propierea 1e

<ani rari Bp(7D8C 40.

) - Ce+rete optite (p./ $) - =ea*.n)l #irt)al (p./ 9) 4ularea +anilor de mine (p./ ,)

TaKa ascuns Bp(7DAC '

c&ii pe cipuri Bp(7D>C ' )lopotul $e %nc&i$ere Bp(7F8C ' Valute

iresponsabile Bp(7F=C ' #ara'banii Bp(7F7C ' )+r$ul antiobezitate Bp(7F@C ' ;cur,erea banilor Bp(7FFC ' #epsi vo$La Bp(7F9C ' -lata pros)*atorilor? (p./$()
-artea a no)a3 CMRMCI6 (p./$<)

D=. :e+ni)N #iBtor al srciei (p./$<) 6tingerea 4rnitei (p./90) - C.r.+ia strategiilor (p./90) - >.legar @apone8 tipi+
(p./91) -Oe+t)l 1e re#.rsare (p./93) - 6sia n) poate atepta (p./9$)

D7( D@(

Ci paralele ctre viitor (p./99) Tre8irea In1iei (p./9() - >angalore Central (p./9,) - Cea *ai *are

genera'ie? (p./(0) -5a; 1ar n) (p./(1)

-par!erea nucleului +#r#ciei (p./(3) %n lo+ 1e %n+er+are i eroare (p./(

) - 61)+e'i &ananele (p./($)

- >io-e+ono*iile (p./(9) -6@)tor 1in +er)ri (p./(() - -re')ri se+rete (p./(,) - Cel *ai 1etept agrono* (p./(,) - -ra7)l inteligent (p./,0) - E+o)l l)i >ill =ates (p./,1) - Ce-a *ers &ine n) #a *ai *erge (p./,/) -5istri&)irea energiei (p./,3) Giperagri+)lt)ra (p./, )

#artea a zeceaM - .A TE)T -I)N Bp(7A9C 44.


5rmtoarea surpriz a C6inei7 (p./,9) P - 6++elerarea a++eler.rii (p./,() - Cpa'i)l glo&al (p./,,) - C.parea

umbr enorm peste lume Bp(7A?C

1)p. +)noatere (p./<0) - -oliti+a #al)rilor (p./<1) - Trei Chine (p./<1) -2er+e1es; *all-)rile i *ili'ia (p./<3) - R.8&oi)l #al)rilor (p./< ) - Fir)l %nsngerat (p./<$) -Fa+e'i +)notin'. +) 2ao al IGea (p./<$)

4'.

5rmtorul inel de +am+us al ,aponiei (p./<,)

Vrea cineva latteG Bp(7>AC - Calt)l 1e8e+hili&rat al Iaponiei (p./<<) - Q.ri 7lexi&ile (p.300) -%ntr8ierea 1e+i8iei
(p.303) - =ata +) pr.@it)rile 1e Cr.+i)n (p.30 ) - :al)l arginti) (p.30$) -Filipine8. sa) ro&ot? (p.309) - %n ateptarea inel)l)i (p.30()

46.

8esajul pierdut al Europei (p.310)

)ea *ai s+.8)t. #aloare 1in toate ti*p)rile (p.310) - Falia tot *ai larg. (p.311) - 6++elerare +) %n+etinitor)l (p.31/)
- Geartlan1-)l 1e ieri (p.31$) - :is)l 1e la Lisa&ona (p.319)

47.

In interiorul Americii (p.31<) - / 1e *iliar1e 1e ore (p.3/1) - F)rt)l #iitor)l)i (p.3//) - Coali'ia 7.r. n)*e

"zboiul valurilor Bp(@78C 4(. 49.

(p.3//) - For'ele s+hi*&.rii (p.3/ ) - -as)l )r*.tor (p.3/9) In e-teriorul Americii (p.3/,)

Vec&iul Ioc Bp(@7AC - 4n Rgest ne@osni+S (p.3/<) - Ripost. i )i*ire (p.331) - In#ersarea o*ogenit.'ii (p.331)
Nevzutul joc al jocurilor (p.33 ) - 2ai p)'in )*ane? (p.33$) - ON=-)rile 1e *ine (p.33$) - Religio-e+ono*ia (p.339) -

-eo'Iocuri Bp(@@DC
pre8ent)l (p.3 /)

5)*ne8e) %n *i+are (p.33() - C7rit)l petro-p)terii (p.33,) - C7rit)l )topiei (p.33<) - Fragilitatea p)terii (p.3 1) - Nano-

'0.

Epilog2 prologul apartine trecutului (p.3

<ri,a$a nostal,iei Bp(@DFC ' 'Ener,ia lunar Bp(@D>C '

cale a prosumatorilorG Bp(@D9C ' #esimistul'ef Bp(@DAC

speran pentru specia umanG Bp(@F=C ' 5e la pi+o la io+to (p.3$/)

NOTE (p.3$$) >I>LIO=R6FIE (p. 09) 24LQ42IRI (p. 1 ) NOTM 5EC-RE 64TORI (p. 19) IN5ET (p. 1()

I-T" D.)E"E Toate crile sunt scrise %ntr'o perioa$ $estul $e lun, ' intervalul $intre concepia $in mintea
autorului i apariia eKemplarului tiprit( 1i* aa cum un embrion aflat %n p+ntecele mamei este afectat $e ceea ce se %nt+mpl %n eKterior* o carte %n curs $e re$actare este afectat $e evenimentele care %l impresioneaz pe autor %n timpul ,estaiei( Din acest punct $e ve$ere* c&iar i o carte $espre viitor este* inevitabil* pro$usul propriei sale felii $e istorie( !elia" necesar pentru scrierea lucrrii $e fa a constat $in cei $oisprezece ani care cuprin$ la miIloc sosirea secolului al ::I'lea* i nici o persoan c+t $e c+t interesat $e lumea %nconIurtoare n'ar fi putut rata spectaculoasele titluri $e pe primele pa,ini ale ziarelor $in aceast perioa$( Atacul cu ,az sarin comis $e o ,rupare obscur %n metroul $in ToL5o* $onarea oiei Doll5* proce$ura $e impeac*ment contra lui <ill )linton* $eco$area ,enomului uman* neapariia temutului efect al mileniului asupra computerelor noastre* rsp+n$irea ;IDA* ;A"; i a altor boli* atentatele $e la == septembrie* rzboiul $in IraL* marele tsunami $in 788D* urmat $e ura,anul Oatrina $in 788F(

Aceste tiri $e pres au fost %nsoite i $e $rame %n $omeniul economic i $e afaceri ' criza asiatic $in =>>?'=>>A* boom'ul* prbuirea i revenirea pe piaa bursier a $otcom'urilor* intro$ucerea euro* creterea eKploziv a preurilor petrolului* irul $e scan$aluri corporative* $eficitele comercial i fiscal ale ;tatelor .nite* cu totul ieite $in comun* i* mai presus $e toate* ascensiunea )&inei( Totui* oric+t am fi fost bombar$ai cu reportaIe $espre afaceri i economie %n presa scris* pe Internet* la televizor i pe telefonul mobil* cea mai mare poveste $intre toate ' transformarea

avuiei* fr prece$ent %n istorie ' a fost omis sau %n,ropat %ntr'o avalan $e informaii mai puin importante( ;arcina noastr* %n aceste pa,ini* este $e a spune aceast poveste lips( Avuia nu provine numai $in terenuri* fabrici* birouri i mainrii( Iar avuia revoluionar nu se refer $oar la bani( De acum* c&iar i observatorii mai puin perspicace recunosc c ;tatele .nite i multe alte ri parcur, tra$iia spre economiile cunoaterii"* propulsate $e inteli,en( Dar impactul complet al acestei sc&imbri ' asupra in$ivizilor* rilor i continentelor ' nu a fost %nc resimit( .ltima
Iumtate $e secol nu a reprezentat $ec+t un prolo,( Importana cunoaterii pentru crearea $e avuie a crescut constant i acum este pe cale $e a sri la un nivel mult mai %nalt i $e a traversa alte frontiere* pe msur ce tot mai multe pri ale lumii se conecteaz la o banc planetar a creierelor care

este $in ce %n ce mai mare i mai accesibil( Drept urmare* noi toi* bo,ai sau sraci* vom tri i vom munci %n me$iul ,enerat $e avuia revoluionar sau $e consecinele ei( Termenul re"olu&ie este folosit cu at+ta nonalan %n zilele noastre* atribuit at+t noilor re,imuri $e slbit c+t i tulburrilor politice* %nc+t o mare parte a semnificaiei lui a $isprut In cartea $e fa %l vom folosi %n sensul cel mai lar,( In comparaie cu scara revoluiei pe care o trim acum* prbuirea bursei sau o sc&imbare $e re,im* intro$ucerea unor noi te&nolo,ii sau c&iar rzboaiele i $estrmarea unor naiuni par minore( ;c&imbarea revoluionar asupra creia ne vom concentra aici este similar* $ar cu efecte mult mai importante $ec+t revoluia in$ustrial ' c+n$ mii $e transformri aparent in$epen$ente s' au reunit pentru a forma un nou sistem economic* %nsoit* nici mai mult* nici mai puin $ec+t $e un nou mo$ $e via* o nou civilizaie numit mo$ernitate"( #entru ca avuia s fie consi$erat cu a$evrat revoluionar* trebuie s sufere mo$ificri nu $oar %n cantitate* ci i %n mo$ul cum este creat* $istribuit* transferat* c&eltuit* economisit i investit( %n plus* aa cum vom eKplica ulterior* ,ra$ul %n care este tan,ibil sau intan,ibil trebuie s se sc&imbe( -umai atunci c+n$ transformrile se pro$uc la toate nivelurile avem $reptul $e a numi avuia revoluionar"( In prezent* $up cum vom $emonstra* toate acestea se %nt+mpl* la o vitez fr prece$ent i la scar ,lobal( )+t $espre cellalt cuv+nt $in titlu* a"u&ia. %n timp ce aproape toi trim %ntr'o economie bazat pe bani* avuia* %n aceast lucrare* nu se va referi $oar la bani( Trim* %n acelai timp* %ntr'o economie paralel fascinant i neeKplorat* %n care ne satisfacem numeroase nevoi vitale fr plat( )ombinaia $intre acestea $ou ' economia bazat pe bani i cea nemonetar ' formeaz ceea ce numim sistemul avuiei"( "evoluion+n$ simultan ambele economii aflate %n interaciune* crem un sistem al avuiei eKtrem $e puternic* fr prece$ent %n istorie( #entru a putea %nele,e semnificaia acestui lucru* trebuie s recunoatem c nici un sistem al avuiei nu eKist izolat( ;istemul avuiei este $oar un element* $ei unul foarte important* $intr'un

macrosistem %nc i mai vast* %n care celelalte componente ' social* cultural* reli,ioas* politic ' %ntrein un fee$bacL permanent cu el i una cu cealalt( Laolalt* ele formeaz o civilizaie sau un mo$ $e via compatibil cu sistemul avuiei( Din acest motiv* atunci c+n$ vorbim $espre avuia revoluionar tinem seama mereu $e le,turile ei cu toate celelalte subsisteme( Aa$ar* revoluionarea averii %nseamn intro$ucerea sc&imbrii ' i a rezistenei fa $e interesele specifice '%n acestea i %n alte sfere ale vieii( Avuia revoluionar se bazeaz pe acest nucleu $e i$ei care* o $at $ecelat* ne aIut s %nele,em transformrile i conflictele contra$ictorii* aparent &aotice $in Iurul nostru( Desi nu suntem economiti $e profesie* ne'am petrecut cea mai mare parte a carierelor scriin$ $espre politicile economice i sociale* strate,iile $e $ezvoltare si problemele me$iului $e afaceri( %n $ecursul timpului am inut prele,eri la nenumrate universiti* am $epus mrturie %n faa )omitetului Economic )omun al )on,resului ;tatelor .nite* ne'am %nt+lnit cu li$eri corporatiti $in %ntrea,a lume si am consiliat pree$ini i prim'minitri cu privire la tranziia $e la o economie in$ustrial la una &i,&'tec&* bazat pe cunoatere( Economia* c&iar mai mult $ec+t alte $iscipline* are %ns nevoie $e o fun$amentare %n lumea real( #entru noi* viaa real" a %nsemnat* %n tineree* cinci ani $e neuitat c+t am muncit %n fabrici* la prese $e stanat i linii $e asamblare* construin$ automobile* motoare $e avion* becuri* blocuri motoare i alte pro$use* t+'r+n$u'ne prin evi %ntr'o turntorie $e oel* spr,+n$ asfaltul cu picL&ammerul si efectu+n$ alte forme $e munc fizic( Am luat c&iar $e la surs lecii $espre activitatea in$ustrial( De asemenea* am tiut cum e s fii %n omaI( De la publicarea /ocului "iitorului. prima $intre crile noastre $espre trans formare i viitor* e$itarea ei %n aproKimativ o sut $e ri ne'a oferit posibilitateP eKtraor$inar $e a %nt+lni tot felul $e oameni ' copii $in ma&alalele venezuelene favelele braziliene i "illa+ mi+eria+ $in Ar,entina* miliar$ari $in 0eKic* Japonia In$ia i In$onezia* criminale aflate la %nc&isoare %n )alifornia* minitri $e finanQ i ,uvernatori ai bncilor centrale* laureai ai #remiului -obel* ca s nu mai vor bim $e re,i i re,ine( Interlocutorii notri reprezint multe tipuri $e personalitate toate reli,iile Bi nici unaC* toate i$eolo,iile politice* toate nivelurile $e lcomie sai preocupare social* i$ealism i cinism( Aceste eKperiene variate ne'au oferit ui conteKt ancorat %n viaa real pentru toate abstraciunile economice( Desi,ur* nimeni nu cunoate cu certitu$ine viitorul ' mai ales momentul c+nQ un anumit lucru
se va %nt+mpla( Acesta este motivul pentru care* %n aceast L crare* verbele la viitor vor fi interpretate ca o versiune prescurtat pentru prc babil c(((" sau %n opinia noastr((("( In felul acesta* vom fi scutii $e a repeta necor tenit rezervele i punerile %n ,ar$ i nu vom mai risca s'= a$ormim pe cititor( Trebuie* $e asemenea* s inem cont c %n zilele noastre faptele au o via $i ce %n ce mai scurt* iar oamenii au o mobilitate foarte mare* %nc+t un $irector asB ciat corporaiei A sau un profesor asociat universitii < pot s se fi transferat $eI la corporaia sau cole,iul ) p+n %n clipa lecturii( %n plus* cititorii nu ar trebui s uite o realitate inevitabil2 toate eKplicaiile sunt simplificri( Este important s mai $ezvluim $ou aspecte %n le,tur cu scrierea cr $e fa( #erioa$a $e $oisprezece ani c+t a $urat zmislirea ei ar fi fost c&iar mai lun, $ac soarta n'ar fi fcut ca ;teve )&ristensen s poat accelera procesul( La u moment $at* i'am cerut lui ;teve s ne recoman$e un

re$actor bun care s r aIute %n partea $e finalizare( ;pre %nc+ntarea mea* s'a oferit pe sine( Jurnalist c eKperien* fost re$actor la Departamentul ni s'a alturat %n urm cu aproaI cci$ent al .nite$ #ress Internatiom pe atunci una $intre principalele a,enii $e tiri $in lume* i apoi e$itor i $ire tor ,eneral la Los An,eles Times ;5n$icate* ;teve

trei ani( ;'a $ove$it a fi un re$actor intern $e prima m+n i* mai mult* ne'a a$us $isciplin* inteli,en* cl$ur uman* bun $ispoziie i un minunat sim sar$onic al umorului( El a fcut ca terminarea acestei cri s fie o plcere i* %n plus*M %nceputul unei prietenii( %n sf+rit* $in cauza %n$elun,atei suferine a sin,urului nostru copil* Oaren* Hei$i a stat ani %n ir la cpt+iul ei* lupt+n$ cu boala* birocraia spitaliceasc i i,norana me$ical( )ontribuiile sale la munca $e zi cu zi %n ve$erea scrierii crii au fost* $e aceea* spora$ice* %ns multe $intre ipotezele* i$eile i mo$elele ce stau la baza 0"u&iei re"olu&ionare sunt rezultatul cltoriilor noastre comune* al interviurilor luate $e noi am+n$oi i al unei viei %ntre,i $e $iscuii i ar,umentaii stimulative( Au fost momente c+n$ Hei$i* $in $iverse motive* nu a vrut ca numele s'i apar pe coperta unei criM a acceptat $oar %n =>>@* c+n$ a aprut 1#z,oi i antirz,oi. i %n =>>F* c+n$ a fost publicat Crearea unei noi ci"iliza&ii. Dar cititorii ar trebui s tie c toate crile Toffler sunt pro$usul vieii noastre
comune* pline $e $ra,oste( Alvin Toffler

#A"TEA H-TRI "evoluia )A#IT L.L = AV./IA )A VR"! DE LA-)E

artea aceasta este $espre viitorul avuiei* at+t al celei vizibile* c+t al celei invizibile ' o form revoluionar $e avuie care ne va r confi,ura vieile* %ntreprin$erile i lumea %n anii care se %n$reapt B ,rbire spre noi(

#entru a eKplica ce %nseamn* pa,inile ce urmeaz vor trata subiecte ce mei $e la viaa $e familie i locurile $e munc p+n la presiunile temporale i coi pleKitatea cresc+n$ a traiului coti$ian( Vor face referire la a$evruri* minciui piee i bani( Vor pune %ntr'o lumin surprinztoare coliziunea $intre sc&imba2 i antisc&imbare ce se pro$uce %n lumea $in Iurul nostru i %n noi %nine( "evoluia contemporan a avuiei va $esc&i$e nenumrate oportuniti i n traiectorii $e via* nu $oar pentru %ntreprinztorii inventivi $in $omeni afacerilor* ci i pentru aceia care se ocup cu probleme sociale* culturale i e$ caionale( Va crea posibiliti pentru re$ucerea consi$erabil a srciei at+t pe plM intern* c+t i pe ,lob( Dar aceast invitaie pentru un viitor luminos va fi %nsoi $e un avertisment riscurile nu numai c se multiplic* ci cresc eKponenial( Viii rul nu este pentru cei slabi $e fire(

In zilele noastre suntem bombar$ai $e e'mailuri i blo,uri( E<a5 a fcut $ noi toi specialiti %n marLetin,( 0e,ascan$alurile corporatiste rbufnesc pe prir pa,in a ziarelor( ;e lanseaz me$icamente pentru cancerul la s+n* scleroza m ipl i zeci $e alte boli( Alte me$icamente

sunt proclamate prea t+rziu ca fiin$ pr periculoase i sunt scoase $e pe pia( #e 0arte sunt trimii roboi care aterizea cu o precizie $esv+rit( Dar computerele* softSare'ul* telefoanele celulare reelele se stric tot timpul( ;istemele $e %nclzire $uc la %nclzirea ,lobal( )e lele pe baz $e &i$ro,en sun promitor( Eenele i celulele'su st+rnesc apri controverse( -ano este noul Eraal te&no( In acelai timp* ban$ele criminale $in Los An,eles b+ntuie prin America )Q tral i or,anizeaz o a$evrat armat*= iar puti $e treisprezece ani aspirani titlul $e terorist pleac $in !rana %n rientul 0iIlociu(7 La Lon$ra* prinul HarrII se %mbrac %n uniform nazist tocmai c+n$ antisemitismul %i scoate iari capul &+$(@ %n Africa* ;IDA ter,e o ,eneraie $e pe faa pm+ntului* %n vreme ce noI mala$ii ciu$ate* aprute %n Asia* amenin s se rsp+n$easc %n %ntrea,a lume( T #entru a scpa $e &aos* sau mcar pentru a'= uita* milioane $e oameni se %n'i $reapt spre televiziune* un$e realit5 TV'ul" falsific realitatea( 0ii $e in$ivizi formeaz flas& mobs"P i se a$un s se bat cu perne(D %n alte locuri* partici'l panii la Iocurile or$ine pltesc mii $e $olari a$evrai pentru sbii virtuale pe careI e,o'urile lor virtuale le pot utiliza pentru a cuceri castele sau $omnie virtuale(U Irealitatea se rsp+n$ete tot mai mult( !apt mai important* instituiile care o$inioar %i confereau societii coeren*V or$ine i stabilitate ' coli* spitale* familii* tribunale* a,enii $e re,lementare* sin'W $icate ' sunt cuprinse $e criz( #e acest fun$al* $eficitul comercial al Americii atin,e niveluri fr prece$ent( 9 <u,etul naional se %mpleticete ca $up beie( 0initrii $e finane ai lumii se %ntreab cu ,las tare $ac ar trebui s rite $eclanarea unei crize ,lobale cer+n$ %napoi miliar$ele pe care le'au $at cu %mprumut 4as&in,tonului( Europa se lau$ cu eKtin$erea .niunii Europene* $ar omaIul $in Eermania este la cel mai %nalt nivel $in ultimii cincizeci $e ani* ? iar francezii i olan$ezii respin, %ntr'o proporie
cov+ritoare propusa )onstituie european( %ntre timp* ni se repet permanent c* %n mo$ cert* )&ina va $eveni urmtoarea superputere( )ombinaia $intre mersul pe s+rm %n arena economic i eecurile instituionale face ca in$ivizii obinuii s se confrunte $irect cu probleme personale eKtrem $e complicate( Ei se %ntreab $ac vor primi vreo$at pensiile pentru care au muncit sau $ac'i vor permite costurile benzinei i %n,riIirii me$icale* care cunosc o cretere $ramatic( ;unt %n,rozii $e starea $ezastruoas a colilor( ;unt %n,riIorai c $ro,urile* criminalitatea i moralitatea ultrapermisiv vor $istru,e viaa social( Toat lumea vrea s tie cum ne va afecta acest &aos aparent portofelele( Dar vom mai avea mcar portofeleG 0 DA L.-II -u numai muritorii $e r+n$ ,sesc c e ,reu s rspun$ la aceste %ntrebri* ci i eKperii( Directorii ,enerali ai corporaiilor se succe$ ca pasa,erii ce se %mpin, printr'o u rotativ la o or $e v+rf* fuzion+n$* $ezinvestin$* fc+n$ temenele %n faa bursei* propov$uin$ competenele centrale luna asta* siner,ia luna urmtoare i ultimul rcnet %n materie $e mana,ement peste %nc o lun( Ei stu$iaz cele mai recente pro,noze economice* $ar muli economiti $e profesie rm+n stupefiai atunci c+n$ rtcesc prin cimitirul i$eilor moarte(

#entru a $eco$ifica aceast nou lume trebuie s ne croim $rum prin vorbria economitilor i consilierilor $e afaceri care $on$nesc $espre principiile fun$amentale ale afacerilor"( Va trebui P Flash *o& - %ntlnire Rspontan.S; 7.r. )n o&ie+ti# an)*e; la +are parti+ipan'ii s)nt
+on#o+a'i; %n general; prin e-*ail (n. t).

s $emonstrm a$evrurile evi$ente i perimate( De aceea* %n aceste pa,ini ne vom concentra asupra principiilor ultra'fun$amentale" $e care $epin$ aa'numitele principii fun$amentale( $at ce o vom face* lucrurile vor arta altfel* mai puin ciu$at* iar unele oportuniti* p+n atunci neobservate* vor iei $in umbr( ;e v$ete c &aosul este numai o faet a me$aliei* iar &aosul %nsui ,enereaz noi i$ei( Economia $e m+ine* $e eKemplu* va oferi posibiliti semnificative $e afaceri %n $omenii precum &ipera,ricultura* %n,riIirea me$ical a$aptat fiecrui pacient* bazat pe neurostimulare* pro$usele farmaceutice obinute cu aIutorul nanote&'nolo,iilor* noi surse bizare $e ener,ie* sistemele $e pli continue* cu urmrire %n timp real* pieele instantanee* noi forme $e e$ucaie* armele neletale* procesele in$ustriale realizate $e la computerul $e birou* banii pro,ramabili* ,estionarea riscurilor* senzorii $e %nclcare a intimitii care ne anun c+n$ suntem observai 'si senzorii $e toate tipurile ' plus o cantitate uluitoare $e alte bunuri* servicii i eKperiene( -u putem spune cu precizie c+n$ se vor $ove$i profitabile* $ac vor a$uce beneficii sau cum vor conver,e* %ns %nele,erea principiilor ultrafun$amentale va $ezvlui* c&iar i acum* eKistena unor noi trebuine i a unor in$ustrii i sectoare anterior nei$entificate ' $e pil$* o enorm in$ustrie a sincronizrii" i o in$ustrie a sin,urtii"( #entru a prezice viitorul avuiei va trebui s lum %n consi$erare nu $oar munca pe care o prestm pentru bani* ci i munca nepltit pe care o efectum cu toii* %n calitate $e prosumatori"( BVom eKplica mai t+rziu* %ns maIoritatea oamenilor ar fi ocai s afle ce cantitate $e munc nepltit realizm %n fiecare zi(C Vom analiza* $e asemenea* cea $e'a treia sluIb"* invizibil* pe care muli $intre noi o avem fr s tim mcar( Deoarece prosumul" este pe cale s eKplo$eze* viitorul economiei monetare nu mai poate fi %neles* $armite prevzut* separat $e cel al economiei $e pro'sum"( )ele $ou sunt* $e fapt* inseparabile( Laolalt* ele constituie un sistem al avuiei( De %n$at ce vom %nele,e acest lucru ' i canalele prin care cele $ou se alimenteaz reciproc ' vom obine o viziune ptrunztoare asupra vieilor noastre private $e acum i $in viitor( ) -;T"R-EE"I "ELA:ATE -oile sisteme ale avuiei nu apar frecvent i nu sunt izolate( !iecare a$uce cu suie un nou mo$ $e via* o civilizaie( -u este vorba $oar $e noi structuri $e afaceri* ci $e noi formate familiale* noi ,enuri $e muzic i arte* noi m+ncruri* mo$e i stan$ar$e $e frumusee fizic* noi valori i noi atitu$ini fa $e reli,ie i libertatea personal( Toate acestea interacioneaz cu noul sistem al avuiei i'= mo$eleaz( America $e astzi este v+rful $e lance al unei asemenea noi civilizaii construite pe un mo$ revoluionar $e a crea avuie( %n bine sau %n ru* miliar$e $e viei $in %ntrea,a lume sunt $eIa transformate $e aceast revoluie( -aiuni i re,iuni ale ,lobului se $ezvolt sau $eca$ pe msur ce'i resimt impactul( In zilele noastre* milioane $e oameni $in toat lumea nutresc antipatie fa $e America sau c&iar o ursc( .nii fanatici i'ar $ori s incinereze ;tatele .nite i pe toi locuitorii lor( 0otivele pe

care le in$ic mer, $e la politicile 4as&in,tonului %n #e $e alt parte* c&iar $ac pacea ar $omni %n

rientul 0iIlociu i refuzul su $e a semna rientul 0iIlociu* c&iar $ac toi teroritii

$iverse tratate internaionale p+n la presupusele sale ambiii imperiale( lumii s'ar transforma %n pacifiti i $emocraiile ar %nflori ca mar,aretele pe c+mp* restul ,lobului ar continua s simt fiori pe ira spinrii* %n cel mai bun caz* c+n$ ar auzi $e ;tatele .nite( Aceasta se $atoreaz faptului c noul sistem al avuiei pe care* prin propria lor natur* %l creeaz ;tatele .nite amenin vec&ile interese financiare i politice a$+ncM %nr$cinate %n lume( 0ai mult* naterea noului sistem al avuiei a fost %nsoit %n America $e sc&imbri controversate %n rolul femeilor* al minoritilor etnice i rasiale* al &omoseKualilor i altor ,rupuri( Deoarece cultura emer,ent a Americii promoveaz o in$ivi$ualitate mai accentuat* ea este vzut ca o ameninare la a$resa comunitii( 0ai ,rav* $in cauz c a relaKat constr+n,erile seKuale* morale* politice* reli,ioase i in+n$ $e stilul $e via care'i fuseser impuse in$ivi$ului %n epocile economice anterioare* se consi$er c %i atra,e pe tineri spre ni&ilism* imoralitate i $eca$en( #e scurt* combinaia $intre avuia revoluionar i sc&imbrile sociale i culturale asociate p+n acum cu ea ar putea s fie un motiv mai plauzibil pentru antiamericanismul ,lobal $ec+t cele citate $e obicei $e mass'me$ia( Aa cum vom ve$ea %ns* sistemul revoluionar al avuiei nu mai este un monopol american( Alte ri se str$uiesc s in pasul i nu este clar c+t timp %i vor mai pstra ;tatele .nite locul %nt+i( )HITA"E 1I A-TIE" I ri,inile avuiei revoluionare pot fi plasate temporal %n =>F9 ' anul %n care* pentru prima $at* ,ulerele albe" i lucrtorii $in servicii au $epit* ca numr* ,ulerele albastre"* muncitorii in$ustriali* %n ;tatele .nite(A Aceast mo$ificare a compoziiei forei $e munc a fost punctul $e pornire al
tranziiei $e la o economie in$ustrial* bazat pe munca manual* la o economie bazat pe cunoatere sau pe munca intelectual( ;istemul $e avuie bazat pe cunoatere este %nc numit noua economie" ' i* pentru simplificare* vom continua s'= numim astfel aici ' $ar primele computere* uriae i scumpe* mi,rau $eIa $in birourile ,uvernamentale spre lumea afacerilor pe la miIlocul $eceniului ase( > De asemenea* nu mai t+rziu $e =>97* economistul !ritz 0ac&lup $e la #rinceton arta c %n anii XF8 pro$ucia $e cunoatere $in ;tatele .nite cretea mai rapi$ $ec+t pro$usul intern brut( =8

Anii XF8 sunt prezentai a$esea ca un $eceniu %n,rozitor $e plicticos( Dar %n octombrie =>F? "usia lansa -putni23u4. primul satelit artificial ce a %nconIurat #m+ntui pe orbit* $eclan+n$ o curs spaial cu ;tatele .nite care a accelerat spectaculos $ezvoltarea teoriei sistemelor* a tiinelor informaiei* a pro,ramrii pe computer i a instruirii %n $omeniul mana,ementului $e pro,rame( A promovat si pre$area tiinelor i matematicii %n colile americane( Toate acestea au pompat o nou cunoatere* important pentru crearea avuiei* %n economia ;tatelor .nite( )ultura i politica au %nceput i ele s se sc&imbe( Aa cum revoluia in$ustrial $e acum $ou secole a a$us* laolalt cu noua te&nolo,ie* noi i$ei* forme $e art* valori i micri politice* la fel s'a %nt+mplat i cu economia cunoaterii %n ;tatele .nite(

Astfel* %n anii XF8 s'a pro$us universalizarea televiziunii i au aprut Elvis #resle5* c&itara electric !en$er ;tratocaster i rocL XnX roll'ul(== Holl5Soo$ul a trecut $e la eroi i sf+rituri fericite la antieroi morocnoi Iucai $e actori precum James Dean i 0arlon <ran$o( ;criitorii ,eat i a$epii lor &ippie aveau $rept $eviz s faci ce vrei* $up capul tu" ' un atac la a$resa conformitii preuite %n societile in$ustriale masificate( Anii X98 au fost marcai $e protestele contra "zboiului $in Vietnam i apariia micrilor pentru $repturi civile* pentru $repturile femeilor i &omoseKualilor* %n =>99* a !emeilor B-ational r,anizaia -aional r,anization for 4omen* - 4C arta c te&nolo,ia $e astzi Y(((W a eliminat

practic criteriul forei musculare pentru an,aIarea %n maIoritatea posturilor* intensific+n$* %n sc&imb* nevoia $e inteli,en creatoare a in$ustriei americane(" =7 - 4 solicita ca femeile s aib $reptul s
participe pe picior $e e,alitate la revoluia creat $e automatizare" i la activitatea economic %n ,eneral( In timp ce miIloacele $e informare $in lume se concentrau asupra acestor evenimente $ramatice* aproape nimeni nu a acor$at atenie cercetrilor efectuate $e c+iva oameni $e tiin presti,ioi* finanai $e #enta,on* cu privire la o nou te&nolo,ie obscur numit A"#A-ET ' precursorul Internetului* care avea s sc&imbe lumea(=@

1TI"ILE VE;ELE Istoria consemneaz nenumrate eKemple $e revoluii" care au %nlocuit vec&ile te&nolo,ii i c&iar ,uverne fr a transforma semnificativ societatea %nsi i oamenii ce o alctuiesc( %n sc&imb* revoluiile reale sc&imb at+t instituiile* cat i te&nolo,iile( 0ai mult* ele $estram i reor,anizeaz ceea ce psi&olo,ii sociali numesc structura $e roluri" a societii( In prezent* rolurile tra$iionale se mo$ific eKtrem $e rapi$ %n rile ce parcur, tranziia spre economiile cunoaterii( "olurile soilor i soiilor* prinilor i copiilor* profesorilor i stu$enilor* efilor i muncitorilor* ru$elor i activitilor* $irectorilor i li$erilor $e ec&ip au* cu toatele* implicaii nu $oar psi&olo,ice* ci i economice( La fel $e importante* pe l+n, sarcinile i funciile unei persoane* sunt ateptrile sociale ,enerate $e acestea( Acum ai o sluIb* m+ine eti omer2 rezultatul este o ambi,uitate cresc+n$* un ,ra$ ri$icat $e incertitu$ine* compleKitate i conflict* pe msur ce %nsrcinrile i ran,urile sunt ne,ociate permanent( Ve$em cum stresul i epuizarea* cei caracterizeaz rolurile me$icilor i asistentelor* avocailor i sta,iarilor* poliiti'V lor i lucrtorilor comunitari* sunt re$efinite i combtute $e o manier nemai%nt+lnit $e la apariia revoluiei in$ustriale( De asemenea* revoluiile spar, ,ranie( ;ocietatea in$ustrial a stabilit
o

frontier clar %ntre

viaa $e acas i viaa $e la locul $e munc( In zilele noastre* pentru milioanele $e oameni care lucreaz la $omiciliu* $emarcaia aceasta nu maiI eKist( -u se mai tie foarte eKact nici cine lucreaz pentru cine( "obert "eic&*= fost secretar american al 0uncii* arat c o parte semnificativ a forei $e munc este alctuit $in colaboratori cu contract* a,eni liberi i alte persoane care lucreaz la compania A* $ar sunt an,aIate $e fapt la compania <( %n c+iva ani"* spune "eic&* o companie va fi $efinit prin cine are acces la care $ate i cine ia ce parte $intr'un anume fluK $e venituri pe care perioa$ $e timp( ;'ar putea s V nu mai eKiste $eloc Zan,aIai[* %n sensul strict al cuv+ntului("=D

1i ,raniele economice se ero$eaz( Dei rezistena este enorm* activitatea $in campusuri are un caracter trans$isciplinar tot mai pronunat(

In muzica pop* frontierele $intre ,rime* ,ara,e* rocL* Eastern* &ip'&op* tec&no* retro* $isco* bi, ban$* TeIano i o ,am variat $e alte ,enuri $ispar prin fuziune" i &ibri$izare"( )onsumatorii se transform %n pro$uctori prin remiKarea sau samplin,'ul sunetelor create $e $iverse trupe* $iverse instrumente i $iveri interprei vocali %n mas&'ups"* ec&ivalentul muzical al colaIelor( La televiziunile americane* $emarcaia o$inioar ferm %ntre tiri i $ivertis'= ment este tears cu buretele2 acum* mo$eratorii veseli" fac ,lume %ntre prezentrile $e titluri* iar publicul $in stu$io aplau$( #ublicitarii %i insereaz mesaIele i pro$usele %n scenariile $ramelor sau come$iilor* $izolv+n$ ,rania $intre $ivertisment i marLetin,( -ici frontierele seKuale nu mai sunt fiKe* cci &omoseKualitatea i biseKuali'tatea ies $in umbr* iar mica populaie $e transseKuali este %n cretere( -u avem $ec+t s'= %ntrebm pe "iLi Arine 4ilc&ins* un eKpert %n computere $e pe 4all ;treet care se %nt+mpl s fie un transseKual post'operatoriu $e la brbat la femeie"* %n eKprimarea celor $e la 5*e 6e7 8or2 ??mes(=F 4ilc&ins
con$uce Een$er#A)* un ,rup care face lobb5 la 4as&in,ton pe tema $repturilor le,ate $e ,en* i susine c o cate,orisire a oamenilor ca el" sau ea" este intrinsec opresiv* atribuin$u'le cu fora unul $intre aceste $ou roluri tuturor celor care* $e fapt* nu se %nca$reaz %n nici unul( -u toate aceste roluri i $repturi noi vor supravieui* %ntruc+t vom mai fi bombar$ai $e multe sc&imbri economice* te&nolo,ice i sociale* %ns aceia care subestimeaz caracterul revoluionar al transformrilor $in prezent triesc %n lumea iluziilor( Lumea este pe cale $e a fi transformat $ramatic i irevocabil(

H-EL <A"EA I-TELIEE-/EI %n zilele noastre* pe planet eKist peste A88 $e milioane $e #)'uri ' unul pentru fiecare apte sau
opt fiine umane(=9

%n zilele noastre eKist peste F88 $e miliar$e $e microprocesoare( 0ulte con'tin peste =88 $e
milioane $e tranzistoare=? ' comutatoare on'off ' iar HeSlett'#acLar$ a $escoperit o mo$alitate $e a amplasa miliar$e sau c&iar trilioane $e tranzistoare $e $imensiune molecular" pe un sin,ur cip minuscul( =A

%n zilele noastre eKist cam patru miliar$e $e comutatoare $i,itale care intr %n poziia $esc&is" sau %nc&is" pentru fiecare fptur omeneasc $e pe ,lob( %n zilele noastre* aproKimativ =88 $e miliar$e $e tipuri tot mai puternice inun$ piaa anual(
%n 7887* Iaponezii au construit un computer $enumit Eart& ;imulator* care s aIute la pro,nosticarea sc&imbrilor climei ,lobale( Efectua D8(888 $e miliar$e $e calcule pe secun$* fiin$ mai rapi$ $ec+t cei mai apropiai apte rivali la un loc( => %n 788F* un computer $e la Laboratorul -aional LaSrence Livermore era capabil s realizeze =@9 $e trilioane $e operaiuni pe secun$* 78 iar oamenii $e tiin afirm c s'ar putea aIun,e la viteze $e or$inul peta ' o mie $e trilioane $e operaiuni matematice pe secun$ ' p+n la sf+ritul $eceniului(7=

%ntre timp* numrul utilizatorilor $e Internet $in %ntrea,a lume este estimat %ntre ?88 i >88 $e
milioane(77

)re$e oare cineva c toate aceste tipuri* computere* companii i coneKiuni la Internet or s $isparG ;au c cei =*D miliar$e $e utilizatori ai telefoniei mobile $e pe ,lob 7@ or s'i arunce

telefoaneleG De fapt* i acestea se transform* $e la o zi la alta* %n aparate $i,itale tot mai avansate i mai versatile( #rin urmare* ceea ce observm* %n paralel cu transformarea rolurilor i ,ranielor $in ca$rul societii* este transformarea %nc i mai rapi$ a infrastructurii cunoaterii( In comparaie cu sc&imbrile pe care le face aceasta posibile* tot ce s'a %ntreprins p+n acum va prea insi,nifiant( 1i asta nu $oar %n c+teva ri $ezvoltate"* cci* $ei ;tatele .nite sunt v+rful $e lance al evoluiilor* ele nu mai sunt un fenomen american"( In cur+n$* c&ineza va fi limba cea mai folosit pe Internet( 7D Tinerii coreeni %i $au %nt+lnire la mii $e cafenele Internet un$e se lupt %n Iocuri multi'user pe computer %mpotriva altor tineri $in Danemarca i )ana$a(7F )osta "ica* Islan$a 1i E,iptul eKport softSare( 79 Vietnamul sper c v+nzrile sale $e softSare vor aIun,e la F88 $e milioane $e $olari %n urmtorii cinci ani( 7?

<razilia are peste =D milioane $e utilizatori $e Internet* iar oraul "ecife a atras un ,rup compact
$e companii IT strine* inclusiv 0icrosoft i 0otorola* i sute $e firme locale( 7A #e $e alt parte* potrivit unui ,rup $e lucru al -.* %n ultimii inci ani* Africa a fost martora unei $ezvoltri eKplozive a telefoniei mobile" i* cu toate c falia $i,ital e %nc enorm* centrele $e telefonie* ciber'cafenelele i alte forme $e acces public la Internet %nre,istreaz o cretere rapi$ %n zonel$ urbane(" 7>

In total* conform cu Di,ital #lanet 788D* piaa IT mon$ial $epete 7*F trilioane $e $olari pe an* este $eservit $e ?F8(888 $e companii $in %ntrea,a lume i trebuie s se atepte la sc&imbri consi$erabile %n continuare( I-;T".0E-TELE )A#ITALE ALE ).- A1TE"II "evoluia $i,ital nu este sin,ura surs a sc&imbrilor fun$amentale $e la orizont( <aza cunoaterii noastre tiinifice se eKtin$e spectaculos %n toate $ireciile(M Astronomii stu$iaz materia %ntunecat"(@= au creat anti&i$ro,enul(
@7 @8

amenii $e tiin care cerceteaz antimateria

!acem $escoperiri epocale %n $omenii $i verse* cum ar fi polimerii

con$uctori $e electricitate* materialele compozite* ener ,ia* me$icina* tiina microflui$elor* $onarea* c&imia supramolecular* optica* memoria* nanote&nolo,ia i multe altele( ;avanii americani se pl+n,* pe $rept cuv+nt* $e recenta re$ucere a c&eltuielilor %n numeroase $omenii i* mai ales* pentru cercetarea fun$amental* $ar se trec cu ve$erea pro,resele realizate %ntr'o cate,orie aparte a te&nolo,iei ' instru mentele pe care le au la $ispoziie cercettorii( "evoluia in$ustrial a trecut la o treapt $e vitez superioar* srin$ la un nivel complet nou* atunci c+n$* %n loc s se mulumeasc cu inventarea $e maini care s fabrice pro$use* strmoii notri au %nceput s inventeze maini care s fabrice mai multe maini Bi mai buneC( #e acestea le numim instrumente capitale( Acelai proces* la o scar mult mai mare* are loc acum %n ceea ce privete ia strumentele O" ' instrumentele pe care le folosim pentru a ,enera cunoaterePV cea mai important form $e capital $in
economiile avansate( %narmai cu supercomputere i supersoftSare* cu Internetul i Seb'ul* oamenii $e tiin au acces la instrumente $e mare for care le %nlesnesc o colaborare ra pi$( Ei formeaz ec&ipe multinaionale i fac sc&imb $e i$ei* meto$e i te&nic $e lucru fr a ine cont $e fusurile orare( alt cate,orie $e instrumente O este reprezentat $e eKtraor$inarele maIl nrii pentru vizualizare %n laborator( %n principiu* cercettorii pot ' sau vor putei %n cur+n$ ' s se plimbe" printr'un bob $e orez

pentru a ve$ea cum se formeazi structurile lui interne pe timpul creterii* apoi s le observe permanent pe m sur ce orezul este $epozitat* procesat* transportat i ,tit( De asemenea* vor pute% s urmreasc ce se petrece %n interiorul intestinului atunci c+n$ $i,er alimei tul respectiv(

#erio$icele tiinifice i site'urile Seb sunt pline $e reclame pentru te&noloI $e laborator mai bune i mai rapi$e( *Automatizai'v cercetarea"* %n$eamn o re clam $e la "oc&e Applie$ ;cience( #rocesai practic orice eantion pentru a izolz AD-'ul* A"-'ul* A"-'ul mitocon$rial i P Ter*en)l engle8 pentr) +)noatere este RJnoKle1geS; 1e ai+i F-)l (n. t.). acizii nucleici virali %n mai puin $e $ou ore "ealizai o analiz #)" %n timp real Y(((W %n mai puin $e D8 $e minute("@@
v va $uce la $estinaie mai rapi$("@D alta $e la A< Applie$ <ios5stems* anun c in$iferent ce cale ai urma pentru $escoperire"* analizorul AD- al firmei

0ai rapi$" %nseamn %ns foarte lent c+n$ e vorba $e fizica nuclear( #entru a stu$ia micarea electronilor in$ivi$uali $in Iurul nucleului atomic* cercettorii trebuie s trimit asupra intei pulsuri eKtrem $e scurte $e ra$iaie electroma,netic( Acestea* cu c+t sunt mai scurte* cu at+t e mai bine( De cur+n$* oamenii $e tiin olan$ezi i francezi au btut toate recor$urile* cre+n$ pulsuri laser cu o $urat $e 778 attosecun$e ' a$ic $e 778 $e ori a miliar$a a miliar$a parte $intr'o secun$( @F Dar
pentru a stu$ia ce se %nt+mpl %n interiorul unui nucleu i aceast te&nolo,ie este prea lent* astfel c cercettorii americani lucreaz la un lasetron" menit s creeze pulsuri $e or$inul zeptose'cun$elor* a$ic I "7= secun$e(@9

%n toate aceste $omenii foarte $iferite* urmtorul pas este clar( -u se vor realiza $oar tot mai multe instrumente capitale pentru $ob+n$irea cunoaterii* ci i instrumente capitale pentru crearea acelor instrumente capitale( /N"0."ILE ;NL<ATI)E )ombinaia $intre mai muli oameni $e tiin* mai multe instrumente O* comunicaiile instantanee* colaborarea pe scar lar, i o baz tot mai vast $e cunoatere sc&imb frontierele tiinei %nsei* rea$uc+n$ %n prim'plan probleme care erau privite o$inioar ca subiecte ale filmelor ;! $e serie <( amenii $e tiin serioi $in ziua $e azi nu se mai tem c'i vor $istru,e reputaia $ac vorbesc $espre cltoria %n timp* @? c5bor,i*@A prelun,irea vieii p+n aproape $e nemurire* @> te&nolo,iile anti,ravitaionale care ar putea s transforme me$icina i s constituie o surs inepuizabil $e ener,ieD8 i multe alte posibiliti care alt$at se ,seau numai pe rmurile slbatice ale incre$ibilului( Discuiile pe astfel $e teme nu mai sunt respinse $in start* aa cum se %nt+mpla c+n$ am scris $espre ele %n /ocul "iitorului %n =>?8* iar %n aceste $omenii nu'i mai investesc eforturile $oar oamenii $e tiin pletoi i zburlii( .nele $intre cele mai mari corporaii $in lume ' si unele armate ' c&eltuiesc bani pentru a le cerceta(
\i $up zi* laboratoarele noastre anun noi $escoperiri( 0ulte vor $esc&i$e probleme morale profun$eM s ne ,+n$im la conflictul referitor la celulele'su i $onare( Acum avem o i$ee $espre manipularea ,enetic a anumitor forme $e inteli,ena( ; ne ima,inm ce ar %nsemna asta pentru economiile

bazate pe cunoatere i pentru prinii care'i $oresc copii fcui mai $etepi pe cale biolo,ica( Dar s ne ima,inm si ce pericole sociale si politice ar putea $ecur,e $intr'o asemenea manipulare(

#)" #ol5merase c&ain reaction* reacie %n lan a polimerazei* te&nic $e multiplicare a AD-'ului Bn( tC( # ;I<ILITN/I ) -VE"EE-TE -imeni nu poate ti cu precizie un$e vor $uce toate aceste $escoperiri i car $intre ele vor avea $rept rezultat pro$use sau servicii practice* profitabile* pe care oamenii s le $oreasc i firmele sau ,uvernele s le furnizeze( !r %n$oial* multe $intre cele consi$erate acum $e top se vor $ove$i neviabile( )&iar $ac unul $intre aceste $omenii $ roa$e* efectele sale asupra avuie i societii s'ar putea $ove$i eKplozive( ; ne amintim $e toi eKperii care au Iu rat c aeroplanele nu vor zbura nicio$at* sau $e London 5ime+. care %i asi,un cititorii c noua mainrie numit telefon era $oar ultimul
eKemplu $e impostur american("D=

0ai trebuie a$u,at %nc un factor accelerator la instrumentele capitale i colaborarea online %ntre oamenii $e tiin( Ar fi o ,reeal s consi$erm c pro,resele $in tiin i te&nolo,ie sunt evenimente $e sine stttoare( 0arile rezultate intelectuale i financiare apar atunc c+n$ $ou sau mai multe $escoperiri epocale conver, sau sunt conectate( )u c+l sunt mai $iversificate proiectele* cu c+t sunt mai muli oamenii $e tiin imp c+i i cu c+t se fac mai multe pro,rese* cu at+t mai mare este potenialul pentru IuKtapuneri novatoare care s ,enereze efecte imense( Vom asista la numeroase conver,ene $e acest fel %n anii urmtori( Evoluiile pe care le cunoate eKpansiunea instrumentelor capitale ale cunoaterii seamn cu o rac&et %n etapa $e ar$ere a combustibilului* pre,tin$u'se sa ne lanseze spre urmtoarea faz a crerii $e avuie( Aceasta va rsp+n$i noul sistem al avuiei i mai $eparte* %n %ntrea,a lume( revoluie este pe cale s se pro$uc* iar civilizaia care va lua natere o $ata cu ea va contrazice tot ce tim $espre avuie( )A#IT L.L 7 ) #IL.L D "IT

nu toat lumea socotete c acesta este un lucru bun( De la anticii precum Aristotel* care consi$erau nefireasc urmrirea avuiei $incolo $e satisfacerea nevoilor $e baz* p+n la socialitii i anar&itii $in secolul al :T:'lea* care priveau avuia ca pe o proprietate %nsuit pe ne$rept* i muli $intre fun$amentalitii ecolo,iti $e astzi*

vuia are un viitor( %n pofi$a tuturor crizelor i tulburrilor $in prezent* este foarte probabil ca %n anii ce vor veni lumea s creeze mai mult avuie* nu mai puin( Dar

care propov$uiesc simplitatea voluntar" i v$ consumerismul" ca pe un blestem* avuia a avut o reputaie proast( ;pre $eosebire $e un acuzat $in sala $e Iu$ecat a unui tribunal american* avuia nu se bucur $e prezumia $e nevinovie( )u toate acestea* avuia* ca atare* este neutr( Acesta este motivul pentru care* %n pa,inile $e fa* avuia este consi$erat inocent p+n c+n$ i se va ,si vreo vin( )eea ce conteaz este cine o are* cine nu o are i cror scopuri le sluIete ea( Aa cum scria autorul meKican Eabriel \ai$* avuia este* mai presus $e toate* o acumulare $e posibiliti("= Desi,ur* anumite forme $e avuie sunt socotite aproape $e toat lumea ca fiin$ bune"( ;ntatea* o familie puternic i iubitoare* respectul $in partea celor pe care'i respectm ' puini ar
ne,a c acestea sunt bo,ii* $ei nu %i ,sesc lesne un loc %n calculele economitilor( In vorbirea $e zi cu zi %ns* termenul se refer $e obicei* mult prea restrictiv* la activele financiare i a$esea are o conotaie $e eKces( #entru unii* avuia poate s+ %nsemne s aib puin mai mult $ec+t nevoia perceput subiectiv* oricare ar fi aceasta( #entru alii* nici o cantitate nu e suficient( %n r+n$urile sracilor* c&estiunea nu e at+t $e subiectiv( #entru mama al crei copil sufer $e foame* o m+n $e orez pe zi ar putea %nsemna o avuie nemsurat( Aa$ar* orice semnificaii ar mai avea* aa cum folosim noi aici cuv+ntul* avuia nu se refer la un al $oilea !errari %n ,araI( Avuia nu e sinonim nici cu banii* aa cum cre$ muli %n mo$ eronat( <anii sunt numai una $intre eKpresiile simbolice ale avuiei( De fapt* avuia poate cumpra uneori lucruri care nu le sunt accesibile banilor( #entru a %nele,e viitorul avuiei ' a noastr sau a oricui altcuiva ' c+t mai com'# et cu putin* trebuie s pornim $e la ori,inea ei2 $orina(

77 0L9$6 5:FFL)1 i ;)$<$ 5:FFL) H-/ELE;.L AV./IEI Dorina poate reflecta orice* $e la nevoia $isperat la o lips trectoare( %n toal cazurile* avuia reprezint orice satisface $orina respectiv( Este ca un pansament pe ran( De fapt* poate s %n$eplineasc mai multe $orine %n acelai timp #oate vrem s ne %nfrumusem peretele sufra,eriei( .n tablou* c&iar i o repro$ucere ieftin* ne va face s tresrim $e plcere $e fiecare $at c+n$ ne vom opri s'= privim( Aceeai oper $e art ne'ar putea %n$eplini simultan $orina $e a'i impresiona pe musafiri cu minunatul nostru bun ,ust sau cu importana noastr so cial( Dar avuia poate %nsemna i un cont bancar* o biciclet* o cmar plin m+ncare sau o poli $e asi,urare me$ical( %n concluzie* putem $efini %n mare avuia ca fiin$ orice posesiune* %mprit cu altcineva sau nu* care $eine ceea ce economitii numesc utilitate" ' ne oferi o form $e bunstare sau poate fi

sc&imbat pentru un alt ,en $e avuie care sa realizeze acest lucru( %n orice caz* ea este fiica $orinei* iar acesta este %nc un mo tiv pentru care unele persoane $etest c&iar i i$eea $e avuie( 0A-AEE"II D "I-/EI .nele reli,ii* $e eKemplu* sti,matizeaz $orina( )re$inele ascetice propovi $uiesc pasivitatea fa $e srcie i ne %n$eamn s cutm fericirea re$uc+n$u'nB $orinele i nu %n$eplinin$u'le( ; vrei mai mult( ; trieti fr( Veacuri %n ir* In$ia a proce$at %ntocmai* struin$ %ntr'o mizerie i o srcie $e necrezut( #rotestantismul* %n sc&imb* c+n$ a aprut %n cci$ent* a transmis mesaIul conU trar( %n locul suprimrii $orinei materiale* pre$ica munca susinut* ,estionarea ,riIulie a banilor i virtutea* f,$uin$ c* $ac urmam aceste in$icaii* Dumne zeu avea s ne aIute %n efortul $e a ne %n$eplinim $orinele( cci$entul a a$optai aceste valori i s'a %mbo,it( Tot el a inventat mainria $orinei perpetue ' pu blicitatea ' pentru a ,enera $orina %ntr'o cantitate $in ce %n ce mai mare( 0ai recent* %n Asia anilor ?8* un vec&i comunist $in linia $ur* acum stafi$i $e btr+nee* a spus c e minunat s te %mbo,eti"*7 $ezlnuin$ $orina latent a unei cincimi $in populaia lumii i sco+n$ )&ina $in srcia %n care se zbtea $e secole( %n ;tatele .nite* ecranele $e televiziune proclam triumftor sfaturi financiare( "eclamele pentru broLeri i publicaii precum one= i 5*e >all -treet ?ournal erup $in tubul cato$ic(
#ublireportaIele v promit mo$aliti $e a ocoli impozitele* $e a $a lovitura la burs* $e a v %mbo,i %n afaceri imobiliare i $e a v retra,e pe insula $umneavoastr %nsorit( .n enorm baraI $e mesaIe le,itimeaz i promoveaz $orina( Doar %n 788D* companiile americane au pltit 79D $e miliar$e $e $olari pentru publicitatea %n ziare* reviste* la posturile $e ra$io i televiziune* prin corespon$en potal $irect* %n publicaii $e afaceri* cri $e telefon i pe Internet(@ In

] 788=* cele mai mari cinci ri $in Europa au c&eltuit F= $e miliar$e $e $olari* fr a inclu$e aici
sumele rezervate Internetului* corespon$enei $irecte si altor c+torva cate,orii cuprinse %n cifrele $in ;tatele .nite(D Japonia a c&eltuit @9 $e miliar$e(F

#e scurt fie prin ascetism* i$eolo,ie* reli,ie* publicitate sau alte miIloace* fie %n mo$ contient sau nu* elitele $in toate societile ,estioneaz $orina ' punctul $e pornire al cre+rii $e
avuie( Evi$ent ri$icarea forat a nivelului $orinei ' sau ,lorificarea lcomiei* care se $eosebete at+t $e avuie* c+t i $e $orin ' nu va %mbo,i neaprat pe cineva )ulturile care promoveaz $orina i urmresc %navuirea nu o realizeaz obli,atoriu( #e $e alt parte* culturile care pre$ic virtuile srciei obin* $e obicei* eKact obiectul ru,ciunilor lor(

#A"TEA A D .A #rincipiileultrafun$amentale )A#IT L.L @

VAL."ILE AV./IEI

semeni $e'ai notri* n'am avea a speran $e via at+t $e mare i nici n'am avea mai muli obezi $ec+t
popoarele subnutrite ale planetei(=

iinele umane au pro$us avuie vreme $e c+teva milenii i* %n pofi$a srciei $e pe faa #m+ntului* realitatea pe termen lun, este aceea c noi* ca specie* ne $escurcm $in ce %n ce mai bine( Altfel* planeta n'ar putea acum s %ntrein ase miliar$e $e

Am realizat toate aceste lucruri* $ac vrem s le numim realizare* tocmai pentru c nu ne'am mulumit s inventm plu,uri* crue* motoare cu aburi i <i, 0ac'uri( Am reuit invent+n$ colectiv o succesiune $e sisteme ale avuiei* cum le'am botezat aici( De fapt* acestea se numr printre cele mai importante invenii $in istorie( EI-;TEI-.L #"EI;T "I) Avuia este* %n sensul cel mai ,eneral* tot ceea ce satisface lipsurile sau nevoile* iar un sistem al avuiei reprezint mo$ul %n care se creeaz avuia* fie ea monetar sau nu( )u mult %nainte $e apariia primului sistem autentic al avuiei* noi* oamenii* am pornit ca v+ntori nomazi* uci,+n$ animale sau cule,+n$ roa$ele p$urii pentru necesitile $e baza( $at cu $omesticirea animalelor* v+ntoarea i culesul s'au contopit treptat sau au lsat locul pstoritului( Dar %n urm cu mii $e ani acestea erau $oar sisteme $e supravieuire care nu meritau numele $e sistem al avuiei"( -umai $ezvoltarea capacitii $e a pro$uce un surplus economic a fcut posibil apariia primuLui sistem autentic al avuiei( 1i* cu toate c $e atunci s'au %ncercat nenumrate ci $e a pro$uce acest surplus* $escoperim c %n cursul istoriei meto$ele se %nca$reaz %n trei cate,orii principale( )el $int+i sistem al avuiei a luat natere cam acum zece milenii* c+n$ vreun Einstein preistoric Bprobabil o femeieC a plantat prima sm+n pe un$eva %n apro'^ re $e munii Oaraca$a, $in Turcia $e azi* i astfel a intro$us o mo$alitate $e creare a avuiei( 7 %n loc s ateptm roa$ele naturii* acum puteam* %n anumite limite s facem natura s ne $ea ceea ce voiam( BLumea ar trebui s instituie o srbtoare anual %n cinstea acestui inventator necunoscut a crui inovaie a afectat mai multe viei $ec+t oricare alta %n cursul istoriei omenirii(C Inventarea a,riculturii a fcut ca %n anii buni ranii s poat pro$uce un mic surplus pe l+n, alimentele strict necesare subzistenei( De asemenea* a %nsemnat c %n loc s $uc un trai noma$* strmoii notri s'au putut aeza %n sate permanente pentru a'i cultiva recoltele pe c+mpurile $in preaIm( #e scurt* a,ricultura a a$us un mo$ $e via cu totul $iferit pe msur ce s'a rsp+n$it ' lent ' pe %ntre,ul ,lob( 0icul surplus ocazional a permis $epozitarea unor cantiti re$use pentru zile ne,re( )u timpul* a $evenit posibil ca elitele stp+nitoare ' cpetenii rzboinice* nobili i re,i* spriIinii $e sol$ai* preoi i perceptori $e impozite i tributuri ' s preia controlul asupra %ntre,ului surplus sau

unei pri $in acesta* acumul+n$ o avuie cu care s creeze un stat $inastic i s'i finaneze stilul $e via luKos( Ei au putut construi palate i cate$rale mree( Au putut v+na $e $ra,ul v+ntorii( Au putut ' i au i f+cut'o cu re,ularitate ' s poarte rzboaie pentru a captura teritorii* sclavi i ioba,i cu aIutorul crora s pro$uc surplusuri %nc i mai mari pentru sine( Aceste surplusuri au permis curilor s'i susin pe artiti i muzicieni* pe ar&iteci i ma,icieni* %n vreme ce ranii mureau $e foame( #e scurt* #rimul Val al avuiei* pe msur ce s'a $eplasat pe &art* a creat ceea ce $enumim acum
civilizaia a,rar( 0.L )A"E ;'A 0R-)AT #E ;I-E In $ecursul mileniilor* a,ricultura a fost cea mai avansat form $e pro$ucie* mult mai ro$nic $ec+t v+ntoarea i culesul( #e la ==88 $( )&r(* scrie istoricul L5nn 4&ite* plu,ul* c+mpurile vaste* recenta inte,rare a a,riculturii i pstori'tului* rotaia a trei culturi* te&nica mo$ern $e %n&mare a calului* potcoavele i oitea s'au combinat %ntr'un sistem complet $e eKploatare a,ricol(" 4&ite vorbete $espre o zon $e prosperitate rneasc ce cuprin$ea tot nor$ul Europei* $e laAtiantic la -ipru(" @

#rimul val al avuiei a a$us i o $iviziune mai accentuat a muncii* $e un$e nevoia $e sc&imb sub forma comerului i trocului( !oametea i srcia eKtrem rm+neau %ns pre$ominante( #otrivit istoricului leofilo "uiz* c&iar i la %nceputul secolului al :TV'lea foametea lovea o $at la ei sau cinci ani( D %n eKprimarea lui #iero )amporesi $e la universitatea $in <o'_,na* foametea a constituit o trstur aproape structural" a realitii p+n %n secolul al :VII'lea(F %ntr'o pies satiric Iucat %n cursul foametei $in =F7A* un personaI $eci epoc %nc i mai sumbr( )artea $e neuitat a lui )amporesi* @read oA<ream+. citeaz surse la primi m+n cu privire la rava,iile fcute $e foame asupra pielii i or,anelor victimelorV mirosurile putreziciunii* mizeria i fecalele* movilele $e trupuri cl$ite pe ,rmezi $e eKcremente i canibalismul care a fcut ca mamele s'i mn+nce propriii copiii El scrie $espre convieuirea i intimitatea aproape tactil cu pro$usele morii J ca$avre* oase* bolnavi i muribunzi(" /ranii %nfometai inun$au perio$ic oraeleV cre+n$ populaii semi'mar,inalizate" i ceretorie %n mas( %n prezent* populaiile $in #rimul Val sunt pre$ominante %n numeroase +ri i* c&iar $ac rareori se mai %nt+lnesc acte $e canibalism* multe $intre ororile $escrii $e )amporesi mai pot fi ,site %n re,iunile a,rare %napoiate un$e ranii munce i triesc aa cum o fceau strmoii lor cu multe secole %n urm( DI-) L DE !A-TE\IE Al $oilea sistem revoluionar al avuiei ' in$ustrialismul ' a aprut la sf+ritul secolului al :VII'
lea i a lansat al Doilea Val $e transformri ra$icale %n mare parte a planetei( Istoricii $ezbat i acum $atarea i cauzele multiple $e la ori,inea revoluie in$ustriale* %ns tim c %n acea perioa$ un ,rup $e intelectuali* filozofi* oamenii $e tiin* politicieni ra$icali i %ntreprinztori* pornin$ $e la i$eile lui DescartesJ -eSton i ale Iluminismului* a sc&imbat iari lumea(

s'mi iau zilele(

Y(((W i va fi mai bine* pentru c o s m mn+nc i astfel o mor bine &rnit(" .mor sumbru %ntr'o

;istemul avuiei $in cel $e'al Doilea Val* care a luat natere o $at cu acesteW i$ei* a ,enerat %n cele $in urm fabricile* urbanizarea i secularismul( A combinat ener,ia $at $e combustibilii fosili i te&nolo,iile bazate pe fora brut i muncaW repetitiv( A a$us cu sine pro$ucia $e mas* e$ucaia $e mas* miIloacele $e i formare %n mas i cultura $e mas( Intr+n$ %n conflict cu mo$urile $e lucru* valorile* structura familial i $eca$en'i tele instituii politice i reli,ioase ale epocii a,rariene* a plasat interesele elitei cc merciale* in$ustrial'urbane* aflate %n ascensiune* %n contra$icie cu cele ale elitelorV rural'a,ricole( %n cele $in urm* mo$ernizatorii" celui $e'al Doilea Val au aIuns` la putere %n toate economiile $ezvoltate"* cum le numim noi acum( In$ustrialismul a poluat pm+ntul( A fost %nsoit $e colonialism* rzboaie iW nefericire* %ns a %ntemeiat i o civilizaie urban vast* %n plin eKpansiune* crei a creat bo,ii $incolo $e cele mai fanteziste visuri ale strmoilor notri rani( Y

)l$ite pe principiile comune ale stan$ar$izrii* specializrii* sincronizrii* concentrrii* centralizrii i maKimizrii pro$uciei* economiile in$ustriale au %mbra'I cat $iverse forme* mer,+n$ $e la capitalismul an,lo'american la comunismul sta'= linist* $e la calea $e miIloc" a ;ue$iei la varianta ierar&ic i foarte birocratic al Japoniei i multe alte versiuni( Toate s'au concentrat $in rsputeri asupra pro$uciei la %nceput* i apoi asupra consumului( %n prezent* r,anizaia pentru Dezvoltare i )ooperare Economic %i cate ( ste ceie treizeci $e state membre* cu o populaie total $e =*7 miliar$e $ ,ameni $rept $ezvoltate" sau in$ustrializate(9 Acestea* %mpreun cu "usia c+teva alte ri* sunt pro$use ale mo$ernitii* ale celui $e'al $oilea val care mturat planeta( VAL.L AV./IEI DE A;TN\I )el $e'al treilea i ultimul val al avuiei ' %nc %n curs $e rsp+n$ire specti culoas %n momentul scrierii acestei cri ' contest toate principiile in$ustrialii mului %nlocuin$ factorii tra$iionali ai pro$uciei in$ustriale* pm+ntul* fora $ munc i capitalul* cu o cunoatere $in ce %n ce mai rafinat( %n timp ce al Doilea Val a a$us masificare* cel $e'al treilea $emasific+ pro$ucL pieele i societatea( In timp ce al Doilea Val a construit ierar&ii verticale tot mai %nalte* cel $e'M Treilea Val tin$e s uniformizeze or,anizaiile i s provoace un transfer spre n ele i alte structuri alternative( Iar acesta nu este $ec+t %nceputul lun,ii liste $e sc&imbri ra$icale( Astfel* fM bricarea lucrurilor pe care le putem atin,e ' funcia central a economiilor $i cel $e'al Doilea Val ' a $evenit* %ntr'o msur cresc+n$* o activitate facil* uo $e transformat %n marf* cu valoare a$u,at re$us( %n sc&imb* funciile intan,ibile* cum ar fi finanarea* conceperea* planificareM cercetarea* plasarea pe pia* publicitatea* $istribuia* a$ministrarea* efectuare service'ului i reciclarea* sunt mult mai $ificile i costisitoare( A$esea au o vM loare a$u,at mai mare i ,enereaz mai mult profit $ec+t %n$oirea barelor $ metal i munca manual( "ezultatul este o sc&imbare profun$ %n relaiile $intr $iferitele sectoare ale economiei( #e msur ce s'au $ezvoltat* valurile avuiei s'au $eplasat neuniform pe ci prinsul lumii* astfel %nc+t astzi* %n ri precum <razilia i In$ia* putem ,si toat cele trei valuri suprapun+n$u'se i %naint+n$ simultan ' v+ntorii i cule,tor $ispar c+n$ ranii $in #rimul Val le ocup teritoriile* ranii

se mut %n orae pei tru a cpta sluIbe %n fabricile celui $e'al Doilea Val* iar cafenelele Internet i noii companii $e softSare prin$ c&ea,* anun+n$ sosirea celui $e'al Treilea Val( Aceste mo$ificri sunt acompaniate $e o combinaie $e $eca$en* inovaie i eKperiment* %ntruc+t vec&ile instituii $evin $isfuncionale* iar oamenii %ncearc noi mo$uri $e via* noi valori* noi cre$ine* noi structuri familiale* noi forme pQ litice* noi tipuri $e art* literatur i muzic* noi relaii %ntre seKe( -ici un sistem al avuiei nu se poate menine fr o societate i o cultur+',az$M iar societatea i cultura sunt z,u$uite atunci c+n$ se pro$uce ciocnirea %ntre $ou sau mai multe sisteme( Aceste sc&ie rapi$e nu fac $ec+t s su,ereze $eosebirile $intre cele trei si eme $e avuie ale lumii i cele trei mari civilizaii care le %nsoesc* %ns sunt $ aIuns pentru a ilustra temele principale2 $ac sistemul $e avuie al #rimului V

se baza %n primul r+n$ pe creterea lucrurilor* iar cel $e'al $oilea pe fabricarea lor sistemul celui $e'al Treilea Val se bazeaz %ntr'o msur tot mai mare pe servire ,+n$ire* cunoatere i eKperimentare( T"EI VIE/I* T"EI L.0I Este limpe$e c* aa cum in$ustrialismul a creat %n ,eneral mai mult avuiW i surplusuri pe cap $e locuitor mai mari $ec+t au fcut'o vreo$at economiiU rneti* sistemul incomplet* pe cale $e consoli$are al celui $e'al Treilea Val proI mite c bo,ia ,enerat $e toate sistemele prece$ente va prea nesemnificativi prin comparaie cu aceea furit $e el( Ar putea spori nu $oar avuia monetara ci i pe aceea uman ' avuia neeKprimat %n bani pe care o crem pentru noi i cei $ra,i nou( !iecare $intre aceste sisteme $e avuie stabilete imperative $iferite pentru societi i vieile oamenilor $e r+n$( Ele pro$uc forme i cantiti $e bo,ie foarte $iverse* au consecine ecolo,ice i culturale $e cu totul alt ,en i pro$uc trei mo $uri $e via ra$ical $iferite( ; comparm viaa unui ran $in <an,la$es&ul rural cu aceea a unui muncitor la linia $e asamblare !or$ $in Ooln i a unui pro,ramator $in ;eattle ori ;in,aI pore( )&iar i %n aceeai ar* s spunem In$ia* este e$ificator s comparm ranul $in <inar cu muncitorul $in 0umbai i softistul $in <an,alore( Acion+n$ %n sisteme $e avuie $iferite* ei triesc %n lumi $iferite( #entru a %nele,e aceste $eosebiri i $irecia %n care ne %n$rum ele* trebuie s mer,em acolo un$e economitii i consilierii financiari nu ne $uc aproape niciI o$at ' la principiile subterane $e care $epin$e viitorul avuiei(

I )A#IT L.L D #"I-)I#II .LT"A!.-DA0E-TALE

trei aciuni( -umai $up aceea se preocup $e micul $eIun( .nii* fr %n$oial* ar accepta s li se implanteze un microcip %n creier $ac %n felul acesta ar fi anunai automat $e sc&imbarea ratelor $ob+nzilor sau $e mo$ificrile $in portofoliul lor $e aciuni( La un moment $at* aa o s se i %nt+mple( Deocam$at* casnicele $in ;&an,&ai* taKimetritii $in -eS 3orL i broLerii $in !ranLfurt trebuie s se mulumeasc cu informaiile furnizate aproape %n timp real* A9(D88 $e secun$e pe zi* $e
"euters* <loomber,* )-<)* )--* <<) i partenerii i rivalii lor $e pe cuprinsul planetei( Transmiterea acestor tiri* on' i offline* a $evenit o in$ustrie ,lobal $e sine stttoare( -imeni nu poate pretin$e c %nele,e mo$ul %n care aceast in$ustrie i enorma ei pro$ucie $e informaie Bi $ezinformareC influeneaz i $istorsioneaz bursele i economia monetar mon$ial( )u toate acestea* %n pofi$a controverselor* eKperii atribuie cu toat %ncre$erea uimitoarea varietate $e oscilaii ale bursei* mo$ificri ale me$iului $e afaceri i urcuuri i cobor+uri economice principiilor fun$amentale"* cum le numesc ei( Economistul'ef $e la Eeneral 0otors a$mite c principiile economice fun$amentale rm+n foarte puternice("= #ree$intele $e la Time 4arner Telecom eKplic succesul companiei %ntr'o economie slab prin soli$ele principii $e afaceri"* 7 %n ciu$a faptului straniu c preul aciunilor sale sczuse cu >8a %n anul anterior(@

n fiecare $iminea* milioane $e oameni $in toat lumea $esc&i$ oc&ii i se repe$ s verifice pe Seb preurile aciunilor la burs* s rsfoiasc pa,inile $e afaceri $in ziarul preferat* s afle ultimele tiri economice $e la televizor ' sau s efectueze toate cele

.n economist $e top $e la )re$it ;uisse !irst <oston %i %n$eamn pe investitori s tin cont $e principiile economice fun$amentale ale "usiei* mai mult $ec+t $e istoria ei recent("D .n oficial
c&inez $e ran, %nalt pune creterea pieei pentru eKporturi pe seama principiilor economice fun$amentale(" F

;ensul precis al sinta,mei rm+ne %ns neeluci$at( %n funcie $e vorbitor* inclu$e factori precum inflaie sczut"* soli$itatea cre$itelor" i preurile mon$iale pentru aur i cupru(" ;au poate s nu'i inclu$( n timpul creterii $ezlnuite a bursei americane $in anii X>8* economitii au aruncat %n cazanul
cu $efiniii unele variabile presupus fun$amentale* cum ar fi2

un bu,et ,uvernamental ec&ilibrat* un sector in$ustrial puternic* prezena sau lipJ unei bnci
centrale ,lobale* $iferena $intre cotaia aciunilor i profit* nivelulI %n$atorare personal i procentul salariilor sczute* pentru a nu mai vorbi $e ral falimentelor( -u %ncape %n$oial c unele $intre aceste variabile sunt importante ' uneori Dar nu cumva* $ac ne concentrm asupra lor* putem rata anumite aspecte %n

i mai importanteG -u cumva toi aceti factori

$epin$* $irect sau nu* $e un seb mai profun$ $e fore ' principiile ultrafun$amentale"* ca s le numim aa* cari mo$eleaz principiile fun$amentale mai superficialeG I-E"A-TI1TII Teolo,ii cretini folosesc termenul inerantiti pentru cei care insista c* $upV $ou mii $e interpretri problematice i tra$uceri mai mult sau mai puin ,rei site* <iblia nu este supus erorilor i* mai mult* fiecare cuv+nt al ei trebuie %neH literal(

Economia are inerantitii ei* care susin* c+n$ sunt confruntai cu tot felul $l $ovezi anomale* $erutante i contra$ictorii* c nimic nu s'a sc&imbat $e fapt( fl nivelul fun$amental"* ei pretin$ c economia a fost afectat nesemnificativ $eI revoluia $i,ital i $e trecerea spre o economie bazat pe cunoatere( 0ana,erul unuia $intre cele mai mari fon$uri mutuale americane asi,ur uri public format $in $irectori ai unor companii petroc&imice europene c* %n finaneV lucrurile au mereu suiuri i cobor+uri* aa c nu e nimic nou %n asta( <rentI 0oulton* funcionar la <iroul pentru Analiz Economic al ;tatelor .nite ' o a,en'I ie ,uvernamental care msoar cu o precizie tot mai mare nite variabile cu o semnificaie tot mai mic ' ne linitete* anun+n$ c economia e la fel ca %nainte(" 9

Iluzia $evine %ns fla,rant %n clipa c+n$ ne mutm privirea $e la principiile fuffl $amentale $e zi cu zi la cele mai profun$e* cci la acest nivel mai profun$ vom ,si cele mai convin,toare $ovezi c economia nu e la fel ca %nainte"* ci* $e fapt* %ntrea,a structur $e creare a avuiei se clatin i se cutremur* su,er+n$ c ne ateapt transformri %nc i mai mari( #"I-)I#IILE !.-DA0E-TALE #E"I0ATE -u numai c eKist astfel $e principii fun$amentale ascunse sub suprafa* $ai avem i o mo$alitate coerent $e a le i$entifica( Aa cum am vzut* pe cuprinsul planetei ,sim trei sisteme foarte $iferite $e creare a avuiei* simbolizate $e plu,* linia $e asamblare i computer( #rimul lucru pe care trebuie s'= cunoatem este c o mare parte $in aspectele pe care le` consi$erm astzi fun$amentale" nu se re,sesc %n toate sistemele respective( De eKemplu* $ac sectorul in$ustrial puternic" $efinete practic sistemul in$ustrial al avuiei* el era aproape ineKistent %n economiile rneti prein$ustriale i %nc
este* %n multe zone ale lumii( Tot aa* %n timp ce "ezerva !e$eral i bncile centrale %n ,eneral au Iucat un rol esenial %n epoca in$ustrial* ele nu eKistau ca atare %n societile prein$ustrial

X s'ar putea s nu mai eKiste %n viitor(

persoan $e %nsemntatea ,uvernatorului "X cii An,liei*

0erv5n Oin,* su,era c ele ar putea s $ispar* $e vreme ce multe

*( functiile lor nu vor mai fi necesare sau vor fi %n$eplinite automat $e infrastructura electronic( ? #e
scurt* $intre numeroasele aa'numite principii fun$amentale* unele sunt relevante $oar pentru societile aflate %ntr'o anumit etap $e $ezvoltare(

prin contrast* unele principii fun$amentale sunt at+t $e importante pentru crearea $e avuie* %nc+t conteaz %n toate economiile* aflate %n toate etapele $e $ezvoltare* %n toate culturile i civilizaiile* trecute sau viitoare( Acestea sunt principiile ultrafun$amentale( VIIT ".L L ).L.I DE 0.-)A .nele $intre principiile ultrafun$amentale sunt evi$ente2 $e eKemplu* munca( 0uli ar fi surprini* poate* s afle c p+n la %nlocuirea muncii a,ricole cu activitatea %n fabric* putini $intre strmoii notri aveau o sluIb( Asta nu pentru c ar fi fost bo,ai( 0aIoritatea erau cumplit $e sraci( -u aveau sluIbe pentru c locul $e munc"* %n sensul $e astzi al efecturii unei activiti %n sc&imbul unui salariu stabilit* nu fusese %nc inventat( )a i motorul cu aburi i alte inovaii in$ustriale* sluIbele i munca salarizat au %nceput s se rsp+n$easc $e'abia %n urm cu trei secole(

0unca %nsi s'a transferat $in eKterior %n interior* $up orare ce nu mai $epin$eau $e rsritul i apusul soarelui* ci $e maina $e pontaI( %n ,eneral* plile luau forma salariilor acor$ate %n funcie $e pro$uctivitate( %ntr'a$evr* aceste aranIamente $efineau %n esen sinta,ma loc $e munc"( Dar sluIba este numai un mo$ $e prezentare a muncii( #e msur ce se $ezvolt cel mai recent sistem al avuiei* cel bazat pe cunoatere* ne %n$reptm spre un viitor %n care* aa cum vom ve$ea* mai muli oameni muncesc"* $ar mai puini au locuri $e munc"( !enomenul acesta va mo$ifica $rastic relaiile $e munc* $epartamentele $e resurse umane* le,islaia i %ntrea,a pia a muncii( Este o veste proast pentru sin$icate* aa cum le cunoatem acum( #rincipiul ultrafun' $amental al muncii se transform mai $ramatic $ec+t %n orice perioa$ $e la revoluia in$ustrial %ncoace( Diviziunea muncii* asemenea muncii %nsei* $ateaz $in epoca v+ntorii i culesului* c+n$ se baza %n principal pe ,en( Dar si aici ne apropiem $e un punct $e cotitur( Ai auzit vreo$at $e un consultant pentru liti,ii %n $omeniul metalur,iei i al analizei eecurilor"A sau $e un &orticultor post'recolt"G> -ici noi( B.ltimul este un superspecialist care
stabilete* $e pil$* c+te ,uri microscopice sunt necesare #entru ptrun$erea oKi,enului %n pun,ile $e plastic %n care sunt ambalate le,umele $in supermarLet(C n =??9* A$am ;mit& numea $iviziunea muncii sursa celei mai mari %mbun'
ln a

#uterilor pro$uctive ale forei $e munc(" =8 !aptul acesta a rmas valabil*

%ns* pe msur ce sarcinile $e lucru $evin mai rafinate i mai specializate* esBJ $in ce %n ce mai $ificil i mai costisitor s fie inte,rate* mai ales %ntr'o economiW competitiv propulsat $e inovaie( La un moment $at* costurile inte,rrii pot s $epeasc valoarea unei asta $e superspecializri( 0ai mult* specialitii %ntr'un $omeniu %n,ust pot fi utili peni tru un proces $e inovare treptat* %ns inovaiile epocale sunt a$esea pro$usul unor ec&ipe temporare ai cror membri traverseaz frontierele $intre $iscipline %ntr'o perioa$ c+n$ marile $escoperiri nu fac $ec+t s tear, aceste frontiereP Iar aceasta nu este $oar o problem a oamenilor $e tiin i a cercettorilor( -oul sistem al avuiei impune o mo$ificare ra$ical a mo$ului %n care reuni rile $in ce %n ce mai temporare $e aptitu$ini sunt or,anizate pentru scopuri $in ca %n ce mai temporare %n %ntrea,a economie( -imic nu are o importan mai mara pentru crearea avuiei( -u numai c munca i $iviziunea muncii sufer sc&imbri* $ar $istribuia veri turilor %nsi ' rspunsul la %ntrebarea cine capt ceG" ' pare s se %n$repteW pe termen lun,* spre o transformare cu a$evrat revoluionar( I-TE"DE#E-DE-/A Acestea sunt $oar c+teva eKemple $e principii fun$amentale aflate la baza principiilor fun$amentale"( Iar ele sunt c&iar mai importante $ec+t s'ar prea* $eoaW rece formeaz un sistem* astfel c mo$ificrile principiilor ultrafun$amentale in'teracioneaz reciproc( 0ai mult* eKemplele

citate p+n acum au fost limitate(

I list complet ar mai trebui s inclu$ i altele ' ener,ia*

me$iul i structura faI milial* $e pil$ ' care* toate* se transform cu o vitez incre$ibil i cutremura pm+ntul $e sub principiile fun$amentale mai superficiale* $e zi cu zi( 0ulte $intre principiile profun$e au fost analizate atent( De eKemplu* %ncep+n$ cu anii ?8*
relaia $intre biosfer i crearea $e avuie a $evenit punctul focal al preoW cuprilor i controverselor ,lobale( #rin contrast* c+teva $intre principiile ultrafun$amentale cele mai relevante pentru avuia revoluionar au primit $oar o atenie spora$ic( !aptul acesta ne %n$eamn s pornim %n cltorie spre un teritoriu straniu* %n mare parte vir,in* pentru a stu$ia trei $intre cele mai rapi$ sc&imbtoare* mai pu'i ternice i mai fascinante $intre toate principiile profun$e $e astzi ' acelea care*M fr %n$oial* vor mo$ela viitorul avuiei(

#A"TEA A T"EIA "econfi,urareatimpului )A#IT L.L F )I )-I"EA VITE\EL "

care va stabili limitele pro,reselor economice viitoare( )riza $e la orizont este rezultatul $irect al efectului $e $esincronizare"* un eKemplu al felului necu,etat %n care tratm unul $intre cele mai profun$e principii ultrafun$amentale2 timpul( /rile $e pe tot cuprinsul ,lobului se lupt* cu viteze $iferite* pentru a construi economii avansate( )eea ce nu au %neles %nc bine li$erii $in me$iile $e afaceri* politice i civile este un lucru foarte simplu2 o economie avansat are nevoie $e o societate avansat* cci fiecare economie este pro$usul unei societi %n care este %n,lobat i $e ale crei instituii $epin$e( Dac o ar reuete s'i accelereze pro,resul economic* $ar %i las %n urm instituiile eseniale* la final %i va limita potenialul $e creare a avuiei( ; numim acest fenomen le,ea con,ruenei"(= Instituiile feu$ale $e pretutin$eni au ob'strucionat pro,resul in$ustrial( La fel* birocraiile erei in$ustriale $in prezent %ncetinesc $eplasarea spre un sistem mai avansat* bazat pe cunoatere* pentru crearea $e avuie( Lucrul acesta este valabil pentru Luras&o* 0inisterul Iaponez $e !inane* i alte birocraii ,uvernamentale( Este valabil pentru %ntreprin$erile c&ineze $einute $e stat i ministerele i universitile elitiste $in !rana( Este valabil i pentru tele .nite( %n toate aceste tari* instituiile publice principale sunt $efazate fat v+ltoarea sc&imbrilor care le %nconIoar* aptul acesta nu a ieit nicieri mai puternic %n relief $ec+t %n incapacitatea )o'ei americane pentru suprave,&erea pieei $e capital B;ecurities an$ EKc&an,e tutiilor VU;=8nV UE)C $e a ine pasul cu viteza eKtraor$inar i
compleKitatea insti'anciare $in sectorul privat pe care ar trebui s le re,lementeze( %n marele scan$al Enron* %n mainaiunile cu fon$uri mutuale ile,ale care implicau $ireI timpul i temporizarea* precum i %n cazurile succesive $e contabilitate mult pre` creatoare"* comisia a fost lsat %n

arile cu economiile cele mai importante $in lumea $e astzi ' ;tatele .nite* Japonia* )&ina i .niunea European ' se %n$reapt* toate* spre o criz pe care nici una $intre ele nu o $orete* pentru care puini li$eri ? politici sunt pre,tii i

cea $e manevrele tot mai iui ale companiileV imorale( %n alt $omeniu* am vzut eecul frapant al a,eniilor americane $e uI formaii $e a'i muta suficient $e repe$e atenia $inspre intele "zboiului "ea spre lupta antiterorist* ls+n$ ua $esc&is pentru ororile $e la == septembrie 0ai recent* impactul $esincronizrii a cptat o alur tra,ic $in cauza reacieW Ienante i inepte a ,uvernului fa $e ura,anul Oatrina $in 788F(

Aa cum vom ve$ea mai t+rziu* %ncercrile $e a mo$ifica sau %nlocui o a,erP ie $in epoca in$ustrial suscit pretutin$eni rezistena beneficiarilor tra$iionali i a aliailor lor( Aceast rezisten creeaz ritmuri neuniforme ale sc&imbrii sauI cel puin* contribuie la neuniformitatea procesului( Astfel se eKplic $e ce at+t $a multe $intre instituiile noastre $e maKim importan sunt $isfuncionale ' neW sincronizate cu viteza tot mai mare pe care o impune economia bazat pe cunoa`
tere( #e scurt* ,uvernele $e astzi au o problem ,rav cu timpul( T"E-."I ;A. TI0#G Visul unei societi perfect sincronizate* asemntoare cu un mecanism $e ceaW sornic* i'a c&inuit pe muli $intre mo$ernizatorii" care au influenat epoca in$ui trial( Astfel* ceea ce a %nsemnat ta5lorismul 7 pentru fabrici a fost leninismul peni tru .niunea ;ovietic( biectivul era crearea unui stat i a unei societi care si funcioneze cu eficiena unei mainrii( !iecare birocraie s acioneze ca un sini ,ur om* fiecare in$ivi$ s se mite la unison cu ceilali(

%n realitate* fiinele umane i societile umane sunt sisteme $esc&ise* $eze1J< $onate i imperfecte( %n vieile i societile noastre* re,iunile $e &aos i ans al terneaz cu re,iunile $e stabilitate temporar i le $au natere acestora $in urm` Avem nevoie $e ambele(
;tabilitatea i sincronizarea ofer ,ra$ul $e pre$ictibilitate $e care avem ni voie pentru a funciona ca in$ivizi %n ,rupurile sociale i* mai ales* %n ca$rul eco` nomiei( !r o anumit stabilitate i o coor$onare temporal* viaa se re$uce I supunerea fa $e anar&ie i ans( Dar ce se %nt+mpl c+n$ iau puterea instabU litatea i $esincronizareaG

%n pofi$a $eceniilor $e vrsare $e s+n,e i suprimare a libertilor interne* rel ,imul sovietic B=>=?'
=>>=C nu a %nc&eiat nicio$at in$ustrializarea* aa cum promiT seser %ntemeietorii lui( Iar sincronizarea i eficacitatea avute %n ve$ere $e parti$ul comunist nu s'au materializat nicic+n$ %n economia oficial ' care a funcional numai pentru c eKista o economie subteran paralel* bazat pe corupie* %n carfl $ac profiturile erau %n$estultoare* bunurile necesare puteau s apar la timpi

%n =>?9* la aproape aizeci $e ani $up revoluia leninist* cafeaua era ineKi0 tent* iar portocalele
se ,seau cu ,reu %n &otelul nostru $in 0oscova( #+inea erai c+ntrit i v+n$ut la suta $e ,rame( Dup zece ani* c&iar i favorizata clas miI` locie moscovit trebuia s se mulumeasc frecvent cu cartofi si varz(

09Btia 5i 559:;ai

K.

Aooi s'a pro$us prbuirea sistemului i a economiei sovietice( %n =>>= rt'am prin
supermarLeturile moscovite* asemntoare unor slauri $e fantome*
89

rafturile aproape ,oale( %nc mai

ve$em cu oc&ii minii puinele borcane cu ma'Xaroane cenuii i muce,ite i btr+nicile %n,&eate ce stteau pe treptele cl$irilor publice %ncerc+n$ s v+n$ un piK sau o m+nu $e vase ' sin,urele lor po'
;);

-u numai c economia ruseasc se apropia $e colapsul total* $ar %nsi or$inea social $e care

$epin$ea s'a $estrmat i* o $at cu ea* orice pretenie $e eficient sincronizat( -imeni nu tia c+n$ vor sosi pro$usele f,$uite* sau $ac aveau s vin( %n loc ca totul mear, la timp* %ntreprin$erile ruseti se ,&i$au $up $eviza nimic la timp"( %n cursul unei cltorii am fost %mpie$icai s lum avionul $e la Oiev la

0oscova* cum planificaserm* i a trebuit s mer,em cu un tren $e noapte $eoarece* ni s'a spus* nimeni nu era si,ur c cisterna cu Lerosen avea s aIun, la timp pentru $ecolare( amenii t+nIeau $up o situaie %n care lucrurile s funcioneze i s fie previzibile* $up o persoan care* $up cum spunea $ictatorul italian 0ussolini* s fac trenurile s aIun, la timp(" ;per+n$ c el avea s fie capabil $e acest lucru* ruii l'au ales pe Vla$imir #uin( Dar societile nu au nevoie $oar $e trenuri care s respecte pro,ramul* ci i $e instituii care s funcioneze %ntr'un ritm precis( )e se %nt+mpl %ns atunci c+n$ afacerile mer, cu viteze at+t $e mari %nc+t las mult %n urm celelalte instituii vitale ale societiiG ). "ADA".L #"EENTIT -imeni nu poate $a un rspuns tiinific la aceast %ntrebare* cci nu eKist $atele utile( )u toate acestea* este relevant s ve$em ce se %nt+mpl cu instituiile importante $in America* un$e cursa ctre economia secolului al ::I'lea este* cel puin $eocam$at* %n sta$iul cel mai avansat( De aici $ecur,e o prim sc&i* bazat pe $e$ucii i cu si,uran controversat* care i'ar putea aIuta nu $oar pe li$erii me$iului $e afaceri i pe planificatorii ,uvernamentali* ci i pe noi toi* %n %ncercarea $e a face fa sc&imbrilor rapi$e( Dei folosim $rept obiect $e stu$iu ;tatele .nite* implicaiile sunt internaionale( ;a ne concentrm* aa$ar* asupra ritmului sc&imbrii( Vom porni cu ima,inea mental a unei autostrzi( #e mar,ine* un poliist st clare pe motociclet* aintin$ antena ra$arului spre osea( #e autostra$ ruleaz nou maini* fiecare reprezent+n$ o instituie important $in America( !iecare main mer,e cu o vitez corespunztoare ritmului $e sc&imbare al instituiei respective( vom %ncepe cu ve&iculul cel mai rapi$( LIDE"I 1I ) DA1I

sut $e mile pe or2 cu aceast vitez ,onete pe autostra$a noastr ima' a o main ce reprezint

instituia cu cea mai mare rat a sc&imbrii $in enca zilelor noastre ' compania sau %ntreprin$erea( Ea este* $e fapt* motorul

multor transformri $in restul societii( )ompaniile nu numai c se mic repeH $ar %i foreaz pe furnizori i $istribuitori s se transforme la r+n$ul lor* cu tfl fiin$ m+nai $e concurena acerb( Drept urmare* ve$em cum firmele se ,rbesc s'i mo$ifice obiectul $e ^ cru* funciile*
activele* pro$usele* mrimea* te&nolo,ia* fora $e munc* reiai[ cu clienii* cultura intern i orice altceva( !iecare $intre aceste sfere se sc&imb %n alt ritm(

%n lumea afacerilor* te&nolo,ia +nete prima* a$esea mai rapi$ $ec+t pot sI porta mana,erii i an,aIaii( 1i finanele se transform cu o vitez uimitoarei reacie nu $oar la te&nolo,ie* ci i la noile scan$aluri* re,lementri* $iversifici ale pieelor sau ca rspuns la volatilitatea financiar( %ntre timp* sistemele $e oi labilitate i alte structuri fac eforturi s nu se piar$ pe $rum( c
-ouzeci $e mile pe or2 e o main aflat c&iar %n spatele companiei* iar oc panii ei s'ar putea s v surprin$* aa cum ne'au surprins i pe noi( Am consta tat c instituia numrul $oi este

societatea civil luat laolalt i %n,&esuit* ca o ec&ip $e clovni $e la circ* %n acest al $oilea
ve&icul(

;ocietatea civil este ca o ser %n perioa$a $e %nflorire* cu mii $e -E'uI vioaie* %n continu sc&imbare ' coaliii pro i contra me$iului $e afaceri* ,rupui profesionale* fe$eraii sportive* or$ine catolice
i mnstiri bu$iste* asociaii alQ fabricanilor $e mase plastice* activiti ostili maselor plastice* culte* or,anizaii $B lupt %mpotriva impozitelor* iubitori $e balene i muli alii( -umeroase ,rupuri $e acest fel au sc&imbarea ca obiect al reven$icriloti %n ceea ce privete me$iul %nconIurtor* re,lementrile ,uvernamentale* c&eltu ielile pentru aprare* %mprirea teritoriului la nivel local* finanarea cercetrilo me$icale* stan$ar$ele alimentare* $repturile omului i mii $e alte cauze( DaiX altelf se opun cu %nverunare anumitor sc&imbri i fac tot ce pot pentru a le %mpie$icai sau mcar a le

%ncetini( !olosin$ procesele* pic&etrile i alte miIloace* ecolo,itii au %ncetinit multiplicarea centralelor nucleare %n ;tatele .nite %nt+rziin$ construcia i mrin$ costu rile Iu$iciare p+n c+n$ profiturile poteniale s'au apropiat $e zero( In$iferent $a$ suntem sau nu $e acor$ cu poziia micrii antinucleare* ea ilustreaz utilizarea timpului i a temporizrii ca arm economic( Din cauz c micrile con$use $e -E'uri sunt alctuite %n ,eneral $in um tai mici* rapi$e i
fleKibile* or,anizate %n reele* ele pot %ncercui marile instituii corporatiste i ,uvernamentale( #er total* se poate $emonstra c nici una $intre principalele instituii ale societii americane nu se apropie $e ratele $e sc&imbare pe care le observm la aceste $ou sectoare2 afacerile i societatea civil(

1aizeci $e mile pe or2 i cea $e'a treia main are ocupani surprinztori( Aici ,sim

familia american( Timp $e mii $e ani* ,ospo$ria tipic $in maIoritatea prilor lumii a fost mare* cuprinz+n$ mai multe ,eneraii( ;c&imbrile semnificative au %nceput numai atunci c+n$ rile s'au in$ustrializat i s'au urbanizat* $imensiunea familiei re$uc+n$u'se( 0o$elul familiei nucleare* mai potrivit pentru con$iiile in$ustriale i urbane* d $evenit $ominant( I EKperii arat c* nici mcar la miIlocul $eceniului apte al secolului al ::'lea* lia nuclear
' $efinit oficial ca un tat ce muncete* o mam casnic i $oi

..

su

fo

optsprezece ani ' nu'i pier$use $ominaia( %n prezent* mai puin $e 7Fa $&i ,ospo$riile

americane se %nca$reaz %n aceast cate,orie( @

#rinii sin,uri* cuplurile necstorite* cuplurile recstorite Bo $at* $e $ou u mai multe oriC* cu copii $in relaiile anterioare* cstoriile ,eriatrice i* mai recent uniunile civile ale &omoseKualilor* $ac nu c&iar cstoriile lor* au aprut $intr'oX $at sau au $evenit publice( Astfel* %n c+teva $ecenii* sistemul familial 'p+n atunci* una $intre instituiile sociale cele mai rezistente la sc&imbare ' s'a transformat* iar o nou sc&imbare rapi$ este pe cale $e a se pro$uce(
%n cursul mileniilor a,rare* unitatea familial avea numeroase funcii importante2 activa ca ec&ip $e pro$ucie la c+mp sau %n staul* %i e$uca o$raslele* %i %n,riIea pe cei bolnavi i pe btr+ni( #e msur ce rile se in$ustrializau una $up alta* munca s'a mutat $e acas %n fabric( E$ucaia a fost eKternalizat* fiin$ preluat $e coli( %n,riIirea me$ical a czut %n sarcina me$icilor i a spitalelor( %n,riIirea v+rstnicilor a $evenit o obli,aie a statelor(

Astzi* %n timp ce corporaiile %i eKternalizeaz funciile* familia american le internalizeaz( #entru zeci $e milioane $e familii americane* munca s'a mutat $eIa %napoi acas* cu norm %ntrea, sau cu Iumtate $e norm( Aceeai revoluie $i,ital care faciliteaz munca la $omiciliu transfer acas i mersul la cumprturi* investiiile* Iocul la burs i multe alte activiti( E$ucaia rm+ne %nc&is %n sala $e clas* $ar* %n paralel cu munca* va mi,ra* cel puin parial* %napoi acas i %n alte locuri pe msur ce accesul la Internet* coneKiunile fr fir i comunicaiile prin celular se rsp+n$esc %n %ntrea,a societate( De asemenea* %n,riIirea v+rstnicilor se va efectua tot mai mult la $omiciliu* ,ratie planurilor ,uvernului i ale companiilor $e asi,urri care urmresc s $iminueze costurile mari ale spitalizrii i cazrii %n aziluri( !ormatul familiei* frecvena $ivorurilor* activitatea seKual* relaiile $intre ,eneraii* tiparele mt+lnirilor amoroase* creterea copiilor i alte $imensiuni ale vieii $e familie se sc&imb* toate* foarte rapi$(

c Treizeci $e mile pe or2 $ac firmele* -E'urile i aranIamentele familiale se sc&imb cu mare
vitez* ce putem spune $espre sin$icateG

Aa cum am vzut* vreme $e Iumtate $e secol ;tatele .nite au efectuat trans'erul $e la munca manual la cea a intelectului* $e la aptitu$inile interanIabile la e unice fiecrei persoane i $e la sarcinile repetitive la cele inovative( 0unca e caracterizat $e o mobilitate tot mai mare* av+n$ loc %n avioane* %n maini* la iasi U U UUUte'
m

I_c se rm+n ani $e zile %n aceeai or,anizaie* cu ace'si A_ U U=X "UXU" pleac $intr'o ec&ip $e
;m cate e

proiect %n alt ,rup $e lucru* pierz+n$ U V F #ermanent noi colaboratori( 0uli sunt a,eni liberi" cu

contract* nu pe ord "r@ atare' )u toate acetia* $ei corporaiile se transform la o sut $e mile zareUX
epoca pro$uciei $e mas(

U f

americane rm+n pietrificate* %mpovrate cu mo$ul $e or,ani'e o$ele i mo$elele motenite $in anii X@8 i $in

@AggggggggggggggggggggggggggALVIN <%&&LE4 =i /EI*I <>&&? %n =>FF* sin$icatele $in ;tatele .nite reprezentau @@a $in totalul forei munc(D In prezent* proporia
este $e =7*Fa(F

#roliferarea

-E'urilor reflect $emasificarea rapi$ a intereselor i mo$ lor $e trai $intr'o

Americ aparin+n$* %n cea mai mare parte* celui $e'al Treil Val( Declinul simultan al sin$icatelor reflect $ec$erea societii $e mas a cel $e'al Doilea Val( ;in$icatele au $e Iucat un rol rezi$ual* %ns pentru a supravie au nevoie $e o nou foaie $e $rum i $e un ve&icul mai performant( )R-D ELE!A-/II -. V " ;R ;E 0I1TE c
Douzeci i cinci $e mile pe or2 zbt+n$u'se pe ban$a %nt+i* birocraiile vernamentale i a,eniile re,lementatoare(

#ricepute s respin, criticile i %nt+rziin$ sc&imbarea cu $ecenii %ntre,i* 9 cratiile pirami$ale ,estioneaz treburile coti$iene ale ,uvernelor $in toat lum #oliticienii tiu c e mult mai uor s %nfiinezi o nou birocraie $ec+t s %nc =X una vec&e* in$iferent c+t ar fi aceasta $e perimat sau lipsit $e noim( -u n mai c ele se sc&imb lent* $ar %ncetinesc i reaciile me$iului $e afaceri la m $ificrile rapi$e ale pieei(
.n eKemplu e$ificator este timpul enorm $e care are nevoie A$ministraia tru Alimente i 0e$icamente $in ;tatele .nite pentru a testa i aproba noi m $icamente* %n vreme ce victimele $isperate ale bolii ateapt i* uneori* mor( #r cesele $e luare a $eciziilor la nivel ,uvernamental sunt at+t $e ,reoaie* %nc+t

,eneral $ureaz un $eceniu sau mai mult pentru a obine aprobarea $e co trucie a unei noi piste $e acces la aeroport*9 iar %n unele situaii sunt neceh peste apte ani pentru $emararea unui proiect $e autostra$( ?

\ece mile pe or2 c&iar i birocraii* $ac se uit %n o,lin$a retrovizoare* zri o main

$eparte %n urma lor( Aceasta se t+rte* cu pan la un cauciuc i ab iein$ $in ra$iator* %ncetinin$ tot traficul $in spate( Este oare posibil ca %ntrein rea acestei ,rmezi $e fiare vec&i s coste D88 $e miliar$e $e $olariGA "spun este $a* %n fiecare an( E vorba $e sistemul colar american(

Destinate pro$uciei $e mas* funcion+n$ ca nite fabrici* a$ministrate bir cratic* proteIate $e sin$icate puternice i $e politicieni ce $epin$ $e voturile pr fesorilor* colile $in ;tatele .nite constituie o reflectare perfect a economiei $ la %nceputul secolului al ::'lea( )el mai bun lucru pe care'l putem spune $esp ele este c nu sunt mai rele $ec+t colile $in maIoritatea celorlalte ri( %n timp ce companiile sunt %n$emnate spre sc&imbare $e competiia %n co tinu accelerare* sistemele colilor $e stat sunt monopoluri proteIate( #rinii* p fesorii cu spirit novator i mass' me$ia solicit ve&ement sc&imbri* %ns* %n ciu numrului cresc+n$ $e eKperimente e$ucaionale* nucleul e$ucaiei publice $Q ;tatele .nite rm+ne coala $e tip fabric* aparin+n$ epocii in$ustriale( #oate oare un sistem e$ucaional care se $eplaseaz cu zece mile pe or pre,teasc elevii pentru sluIbe %n companii care zboar cu o sut $e mile pe o""X c @>
0"uiainmi=care@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

)inci mile pe or2 nu toate instituiile $isfuncionale care afecteaz econ mia mon$ial sunt

naionale( Economia fiecrei +ri $in lume este influenat su

TlUe$irect fie in$irect* $e ,uvernarea ,lobal ' o mulime $e or,anizaii 1tan#A=U oiE'uri* precum transfrontaliere( r,anizaia -aiunilor .nite* !on$ul l tar Internaional*
iV ter,

namen ale sau

r,anizaia 0on$ial a

)omerului i zeci $e entiti mai t'rfvizibile care stabilesc re,ulile pentru activitile .nele cum ar fi .niunea #otal .niversal* au peste o sut $e ani( Altele au +rut %nXurm cu aproKimativ ?F $e ani* %n epoca Li,ii -aiunilor( 0aIoritatea fp g cu eKcepia a )omerului i a r,anizaiei 0on$iale
m

r,anizaiei 0on$iale

ntru #roprietate Intelectual ' au fost create ime$iat $up

cel $e'al Doilea "zboi 0on$ial* acum o Iumtate $e secol( %n prezent* suveranitatea naional este pus la %ncercare $e noi fore* noi Iuctori i noi probleme %i fac intrarea pe scena internaional* $ar structurile i practicile birocratice ale
urilor rm+n* %n ,eneral* nesc&imbate( "ecent* c+n$ cele =AD state membre ale !0I i'au ales un nou ef* ;tatele .nite si Eermania s'au contrazis ve&ement %n privina persoanei potrivite( %n cele $in urm a fost ales can$i$atul ,erman pentru c* $up cum scria 5*e 6e7 8or2 5ime+. pree$intele )linton i secretarul Trezoreriei* Larr5 ;ummers* au conc&is ca nu puteau %nclca re,ula vec&e $e F8 $e ani care permite Europei s ocupe postul $e $irector al !0I(" >

IE'

c Trei mile pe or2 %nc i mai lent se sc&imb structurile politice $in rile bo,ate( Instituiile politice
americane* $e la )on,res i )asa Alb p+n la parti$ele politice %nsele* sunt bombar$ate cu cererile unui numr $in ce %n ce mai mare $e ,rupuri $iferite care ateapt timpi $e reacie mai buni $in partea unor

sisteme $e$ate la $ezbateri facile i in$olen birocratic( Dup cum ni se pl+n,ea o$at un membru pe atunci $e frunte al ;enatului american* )onnie 0acL2

6imic nu "a dura "reodat# mai mult de dou# minute pe <ealul Capito3liului. 6u ai timp + +tai +# te !ndeti ori +a por&i ce"a a+em#n#tor unei con"er+a&ii intelectuale. C...D 5re,uie +# ne petrecem dou# treimi din timp A#cnd munc# de rela&ii pu,lice. participnd la acti"it#&ile de campanie +au adunnd Aonduri pentru campanie. -unt mem,ru in comitetul ace+ta. ec*ipa cealalt#. !rupul acela de lucru i cine mai tie unde. Crede&i c# pot ti de+tul Enct +# iau decizii inteli!ente de+pre toate lucrurile pe care +3ar pre+upune c# tre,uie + le cuno+cF ) cu neputin&#. 6u am timp. 0a c# per+onalul meu ia din ce En ce mai multe decizii. I'am mulumit pentru onestitate si apoi l'am %ntrebat2 ;i cine v'a ales personalulG" ;istemul politic nu a fost nicio$at conceput pentru a face fa eKtraor$inarei compleKiti i ritmului frenetic al unei economii bazate pe cunoatere( #arti$ele
a 1= ale

,erile vin i pleac( Apar noi

meto$e $e colectare a fon$urilor i $e realizare campaniilor* $ar %n ;tatele .nite* un$e economia cunoaterii este cea mai avan'clar &%ternetul permite formarea aproape instantanee a unor noi circumscripii

politice* transformrile semnificative ale structurii politice se pro$uc at+t $e lerI %nc+t sunt aproape imperceptibile( -u mai este nevoie s $emonstrm c+t $e important este stabilitatea pI litic $in punct $e ve$ere economic i social* %ns imobilitatea este o alt 2&ea tiune( ;istemul politic american* vec&i $e $ou secole* s'a sc&imbat fun$amental $up "zboiul )ivil $in =A9='=A9F i $in nou %n anii X@8*
$up 0area )riz* c+nQ s'a a$aptat mai bine la epoca in$ustrial( De atunci* ,uvernm+ntul a evoluat* fr %n$oial* $ar* %n ceea ce privete reforma instituional $e baz* structura politic a ;tatelor .nite va continua s a t+rasc la trei mile pe or* cu pauze frecvente pe mar,inea oselei* p+n va izbucn o criz constituional( Aceasta s'ar putea pro$uce mai repe$e $ec+t cre$e lumea Ale,erile $in 7888 ' c+n$ pree$intele ;tatelor .nite a fost ales cu o $iferen $e un vot la )urtea ;uprem ' s'au apropiat periculos $e un asemenea moment

mil pe or2 aIun,em* %n sf+rit* la cea mai lent $intre toate instituiile

se sc&imb %ncet2

$reptul( Acesta are $ou componente2 una or,anizaional tribunalele* barourile* facultile $e $rept i firmele $e avocatur ' i alta repre zentat $e corpul $e le,i pe care aceste or,anizaii %l interpreteaz i'= apr(

%n timp ce firmele americane $e avocatur se transform rapi$ ' fuzion+n$* fc+n$u'i reclam* specializ+n$u'se %n noi $omenii precum $reptul proprietii ini telectuale* or,aniz+n$ teleconferine* ,lobaliz+n$u'se i lupt+n$ s se a$aptezeW la noile realiti concureniale ' tribunalele
i facultile $e $rept $in ;tatele .nitei rm+n fun$amental nesc&imbate* iar ritmul %n care opereaz sistemul a rmas foarte lent* unele cazuri importante t+r+n$u'se apatic prin curile Iu$ectoretiW ani In ir( %n cursul procesului antitrust %mpotriva 0icrosoft* o a$evrat borna $e &o'I tar Iu$iciar* mult lume a crezut c ,uvernul american va %ncerca s $etermineW %mprirea companiei( Aceasta ar fi $urat %ns ani $e zile* iar cazul ar fi $evenit irelevant $in cauza pro,reselor te&nolo,ice ce ar fi intervenit( =8 Dup cum scria "obert :( )rin,ler* cronicar al evenimentelor $in ;ilicon Valle5* a avut loc ol ciocnire %ntre timpul &iperaccelerat al Internetului" i timpul Iu$iciar"( ==

Despre corpul $e le,i se spune c este viu"M %n realitate* $e'abia respir( ;e mo$ific %n fiecare zi* pe msur ce )on,resul a$opt noi le,i i tribunalele a$a'J u, noi interpretri le,ilor eKistente( Dar a$u,irile nu reprezint $ec+t o canti'I tate re$us* $ac nu c&iar infinitezimal* $in total( Ele mresc volumul $reptuluiV fr s reco$ifice ori s restructureze sistemul ca %ntre,( Desi,ur* $reptul ar trebui s se transforme lent( El ofer societii i econo'I miei un ,ra$ necesar $e pre$ictabilitate* pun+n$ fr+n %n perioa$ele $e sc&imbri I economice i sociale prea rapi$e( Dar ce %nseamn lent"G #+n %n 7888* o le,e re$ucea* cu un $olar pentru fiecare trei $olari c+ti,ai peste un anumit pra,*
beneficiile pltite $estinatarilor asi,urrilor sociale cu v+rstaI %ntre 9F i 9> $e ani(=7 %ntruc+t fusese a$optat %ntr'o perioa$ $e omaI ,alopant* actul normativ viza $escuraIarea v+rstnicilor $e a munci* astfel %nc+t mai multei sluIbe s rm+n $isponibile pentru tineri( Le,ea a rmas %n vi,oare aproape apte"V

^ IZ '*ni abro,area ei $etermin+n$ revista For,e+ s aplau$e ironic cu titiul2 ?9)= .e $in[
=

,IHiq

I Jra 0area )riza s'a terminatV [ Dup $ecenii $e $ezbateri* )on,resul american a mo$ificat alte $ou le,i fun'entale pentru economia cunoaterii( #+n %n =>>9* una $intre m$ustriile cu un ( eKtrem $e alert $e sc&imbare ' cea a
telecomunicaiilor ' era re,lementat $e o le,e vec&e $e 97 $e ani* a$optat %n =>@D(=D %n sfera finanelor* le,ea Elass';tea,all* care superviza activitile bancare $in ;tatele .nite* a rmas i ea nemo$ificat vreme $e 98 $e ani(=F "e,ulile $e baz pentru emiterea $e aciuni i a altor active financiare %n America $e astzi au fost le,iferate %n =>@@(=9

%n prezent eKist peste A(@88 $e fon$uri mutuale* reprezent+n$ aproape 7F8 $e milioane $e conturi
i active $e aproape ? trilioane $e $olari(=? Totui* aceste investiii masive se supun unei le,i a$optate %n =>D8* c+n$ erau mai putin $e @88(888 $e conturi* a$ministrate $e numai 9A $e fon$uri* cu active reprezent+n$ =]=D9(888 $in totalul $e astzi(=A

; lum un alt $omeniu2 %n 788@* c+n$ o pan $e curent a afectat nor$'estul Americii* te&nicienii
care se str$uiau s refac alimentarea cu ener,ie au constatat c erau le,ai $e m+ini i $e picioare $eoarece* $up cum afirm T&omas Homer'DiKon $e la universitatea $in Toronto* erau obli,ai s aplice re,uli elaborate cu $ecenii %n urm* c+n$ electricitatea era pro$us la o $istan rezonabil $e consumatori(" =>

.nele le,i eseniale* care afecteaz $irect economia avansat %n sfere precum $repturile $e autor* patentele i intimitatea* rm+n cumplit $e $emo$ate( Economia cunoaterii a aprut nu $atorit acestor le,i* ci %n pofi$a lor( Aceasta nu este nici stabilitate* nici imobilitate( Este o a$evrat ri!ormorti+ Iuri$ic(
#oate c Iuritii %i sc&imb mo$ul $e lucru* %ns $reptul ca atare $e'abia $ac se mic(

I-E"/IE ) -T"A HI#E"VTTE\N #e msur ce stu$iem aceste instituii i mo$ul %n care interacioneaz ele* $evine clar c America nu se confrunt astzi $oar cu o accelerare necontrolabil a sc&imbrilor* ci i cu o $isparitate semnificativ %ntre cererile noii economii aflate in cretere rapi$ i structura instituional inert a vec&ii societi(

#oate oare economia &iperrapi$* info'biolo,ic a secolului al ::I'lea s'i con'#ro,resulG ;au instituiile perimate* lente* cu funcionare proast ale societii u vor stopa avansareaG X <irocraia* tribunalele suprasolicitate* miopia le,islativ* ambuteiaIul re,lemen' lor i incrementalismul patolo,ic trebuie s'si ia tributul( ;e pare c cineva va trebmsa'= i plteasc( tem" v U prorIUeme se vor $ove$i mai ,reu $e rezolvat ca $isfuncionalitatea sis'rI acUa
mult at+tea instituii %nru$ite* $ar $esincronizate(
care

sufer tot mai

* Uertcanii $oresc s aib parte $e enormele beneficii ale primei economii restn"VGX Utele .nite vor
trebui s smul, $in r$cini* s %nlocuiasc sau s ctureze ra$ical instituiile motenite care stau %n cale(

Accelerarea va continua* iar crizele instituionale nu se vor limita la ;tatei .nite( Toate rile $in economia mon$ial a secolului al ::I'lea ' inclusiv )&ina In$ia* Japonia i statele membre ale .niunii Europene ' vor trebui s inventeze instituii noi i s+ aIusteze balana $intre sincronizare i
$esincronizare( .ne. vor constata c le este mai ,reu $ec+t ;tatelor .nite* a cror cultur* cel puini este favorabil sc&imbrilor( In orice caz* $ei clasamentul $in ale,oria autostrzii pe care am prezentai mai sus poate fi pus sub semnul %ntrebrii* un lucru este si,ur2 cu toii ' la nivelul familiilor* firmelor* in$ustriilor* economiilor naionale i sistemului ,lobal %nsus` ' efectum acum cea mai ra$ical transformare $in istorie asupra le,turiloP $intre crearea avuiei i principiul ultrafun$amental al timpului(

)A#IT L.L 9 I-D.;T"IA ;I-)" -I\N"II

cum ne spune un actor $e come$ie* ,sirea momentului potrivit e totul( Dar* %n cea mai mare parte incontient* suntem pe cale s ne mo$ificm le,turile cu timpul* iar asta nu e o ,lum( ric+t ar fi $e interesai $e i$entificarea momentelor potrivite %n $omeniul financiar* investitorii i economitii sunt remarcabil $e slab informai cu privire la rolul sincronizrii ' i* mai important* al $esincronizrii ' %n crearea $e avuie i srcie* %nele,erea acestor aspecte ne poate oferi un
mo$ cu totul nou $e reflecie pe tema crerii avuiei( DA-;R-D ;#"E #" D.)TIVITATE .n anumit ,ra$ $e sincronizare a fost necesar %nc $e c+n$ v+ntorii i cule,torii au %nceput s acioneze %n ,rupuri( Istoricul 4illiam 0c-eill susine c activitile ritmice $e mas au fost utilizate %n $ecursul istoriei pentru a %ncuraIa sincronicitatea care* la r+n$ul ei* a %mbuntit pro$uctivitatea economic( %n opinia sa* $ansurile tribale au %ntrit munca %n ec&ip i au sporit eficiena v+ntorii( U revme Ue respectiv $e respiraie(=
mn

icieri nu este $epl+ns mai tare eecul $e a realiza o sincronizare perfect $ec+t %n $ormitor ' asta $ac nu se %nt+mpl ca "ezerva !e$eral american sau <anca Japoniei s mreasc ori s sca$ ratele $ob+nzilor la un moment prost ales( Dup

$e ani*

pescarii au c+ntat la unison c+n$ scoteau plasele $in ap* btile muzicale in$ic+n$ momentele $e tra,ere*

Economiile a,rare manifestau sc&imbri +ezoniere. #otrivit antropolo,ului Jo&n mo&un$ro* pe


insula filipinez #ana5* %n anotimpul secetos Y(((W p+n la mceputul anotimpului ploios Y(((W oamenii $e afaceri c&inezi intr %ntr'un fel $e amorire( Toate componentele sistemului $e $istribuie %ncetinesc( #rin

septem'ne sau octombrie* recolta $e orez aIun,e %n ora( Y(((W Din cauz c avuia provinciei este ,uvernat $e ciclurile a,rare* activitatea economic a oraului creste
;a.
wn de n ^110 ^ de
aceste cicluii

"

local 4olters* specialist %n antropolo,ie economic* a$au,2 <ncile strict


nicio$at viabile %n zonele semiari$e $e la tropice $in cauza ca'

e nu au fo

st

p'.iu* sezonier al afacerilor i a sincronizrii(" 7 IvI.nninele( economii in$ustriale operau %n con$iii


temporale cu totul $iferite( #onta U GnXa( Ue niontaI necesita un alt ritm( Astfel* sirena fabricii i maina $e J au fost inventate pentru coor$onarea pro,ramelor $e lucru(

#rin contrast* aa cum 5om ve$ea* activitile economice $e astzi sT$esIl oar+ aproape %n
timp real( %n plus* mo$urile $e utilizare a timpului sunt $in ce 0 ce mai personalizate i nere,ulate* ca s nu spunem &aotice $e'a $reptul( TrebuJ inte,rate mai multe sarcini $iferite* iar e fectul $e accelerare scurteaz timpul $Ias ponibil pentru fiecare $intre ele( Toate acestea %n,reuneaz sincronizarea* i nI ne aflm $ec+t la %nceput $e $rum( Dac privim $incolo $e suprafa* vom constata c fiecare economie tresaltl i vibreaz %n ritmuri

neobservate( )umprm un ziar %n fiecare zi* cumprm si pun sau lapte $e la supermarLet %n fiecare sptm+n* facem plinul la mainal $at la zece zile* ne lum c&enzina i lic&i$area o $at la $ou sptm+ni i pl,( tim facturile lunar( -e sunm broLerul spora$ic* %n funcie $e ceea ce se %nt+nI pl la burs* cumprm un bilet $e cinema sau o carte c+n$ ne trece prin minteW $e c+teva ori pe an* pltim impozitele anual sau trimestrial* mer,em la $entisI c+n$ ne $oare mseaua i cumprm un ca$ou pentru o ru$ care se cstorete %n iunie( Aceste tranzacii i nenumrate altele creeaz ritmuri care se propa, prin bnci* piee i vieile oamenilor( De la prima palm peste fun$ pe care am %ncasat'o %n copilrie* fiecare $intflI noi a $evenit parte %n aceast muzic economic fr sf+rit )&iar i bioritmurill noastre influeneaz i sunt afectate $e procesele compleKe i coor$onate care pui seaz %n Iurul nostru %n timp ce oamenii muncesc ' realiz+n$ pro$use* furniz+nflI servicii* a$ministr+n$* av+n$ ,riI $e alii* finan+n$ companii sau
prelucr+n$ $atei i informaii pentru a le transforma %n cunoatere( In fiecare clip* unele ritmuri se accelereaz* altele %ncetinesc( -oi melo$ii i al monii sunt

intro$use* $up care $ispar( EKist coruri* contrapuncte i crescen$o'urii %n afar $e ele* %n %ntrea,a societate i %n %ntrea,a economie eKista un puls vital ,eneralizat ce reprezint* ca s spunem aa* me$ia tuturor tempo'urilor suborI $onate( 0uzica economic" nu se oprete nicio$at( "ezultatul nu este un &aos* pentru c %n fiecare sistem al avuiei $iferitele cor< ponente sau subsisteme %i a$apteaz permanent vitezele* fazele i perio$icitiiU %n raport cu celelalte( %n biolo,ie* acest proces se numete antrenare"(@ ;'a $emonstrat c neuronii nu funcioneaz izolat( Ei formeaz ec&ipe terri porare ' cam la fel
cum proce$eaz* %ntr'o msur tot mai mare* companiile $uI zilele noastre( %n eKprimarea revistei -cience. neuronii intr %n rezonan unii cu alii i formeaz ansambluri care c+nta aceeai melo$ie* emi+n$

relativ ira cron pentru intervale scurte $e timp* p+n c+n$ unii $intre ei se $efazeaz* poatel pentru a se altura altui ansamblu("D

0ai mult* se pare c emisia sincron pre$ispune neuronii s eKercite pro)JH sri comune" la nivelurile superioare ale sistemului( ;par,erea corporaiilor monoV litice %ntr'o mulime $e ec&ipe ce lucreaz pe anumite proiecte* aliane* parteneriaS i Goint "enture+. proces la care asistm %n prezent* este comparabil cu aceti ansambluri" efemere $in sistemul nervos( EATA ). 0LETA "E)E %ntr'o lume perfect sincronizat* prietenii n'ar %nt+rzia nicio$at* omleta $e la c ul $eIun n'ar fi nicio$at rece* iar copiii ar aIun,e %ntot$eauna acas la ora "tabilit 0ai mult* stocurile s'ar re$uce la zero* elimin+n$u'se astfel $iversele osturi pe care le presupun* printre care $epozitarea* %ntreinerea* mana,ementul ^ c&iria( %nc i mai bine* e$inele ar %ncepe i s'ar termina %ntot$eauna la timp( X Dar ce fel $e economie ar rezulta $e aiciG %n economie* sinta,ma cretere ec&ilibrat" a fost utilizat cu lar,&ee* eKprim+n$ multe lucruri( #entru unii* ea su,ereaz c se ine seama $e factorii ce tin $e me$iul %nconIurtor( #entru alii semnific inclu$erea transportului sau a oricrui alt factor %n $efiniia creterii"( ;e poate referi la creterea care apare atunci c+n$ inputurile $e capital i $e for $e munc BaIustate la pro$uctivitateC cresc %n acelai ritm( La fel* poate %nsemna plasarea accentului pe a,ricultur i in$ustrie %n politicile $e $ezvoltare( %n anii X98 i ?8* economitii $in coala creterii ec&ilibrate" afirmau c mo$ul optim %n care se poate $ezvolta o economie este ca toate sectoarele s creasc %n acelai ritm* cu relaia $intre toate inputurile i outputurile meninut constant( F Aceasta era* $e fapt* o c&emare la $ezvoltarea perfect sincronizat ' cre$ina c o cretere permanent a avuiei este con$iionat $e creterea permanent a sin'cronicitii( Dar lucrurile nu sunt at+t $e simple( Aceti teoreticieni au lsat la o parte un aspect important( ;incronizarea perfect care menine variabilele'c&eie %n relaii fiKe face ca orice sistem s fie infleKibil* inert i lent %n ceea ce privete inovarea( Ea creeaz un Ioc $e tipul totul sau nimic" %n care trebuie s sc&imbi tot $intr'o $at sau s nu sc&imbi nimic( Iar sc&imbarea tuturor lucrurilor $intr'o $at* $e o manier neproporional* este eKtrem $e $ificil( #rin contrast* aa cum a $emonstrat economistul Josep& ;c&umpeter* $ezvoltarea economic necesit taifunuri $e $istru,ere creatoare" ' v+nturi ale sc&imbrii care s ani&ileze vec&ile te&nolo,ii i in$ustrii %napoiate pentru a face loc altora noi* revoluionare( 9 Iar primul lucru pe care'=
nimicete $istru,erea creatoare este orarul $e ieri( Toate firmele* toate sistemele financiare* toate economiile naionale au nevoie* cate s aflm c+n$ nornieX# _aXe(sa
9

Ito U sUncronizareX cat


stuB

1i $e un anumit ,ra$ $e $esincronizare( Din p'vomXfi = prezentvne lipsesc at+t $atele* c+t i metrica ce ne'ar aIuta
aun em

limitele am+n$urora( 1tiina care s'ar putea numi cro'nriU#- h

lierea

timpului %n economie ' este* %n cel mai bun caz* %ntr'un sta$iu

EATA ). H-E"N0NDI"EA #E .LTI0A ;.TN DE 0ET"I )eea ce este clar* totui* e c aIustarea timpului a $evenit at+t $e compleK i IJ portant* %nc+t %n Iurul ei a crescut o in$ustrie a sincronizrii %n plin av+nt( Aceasta in$ustrie a trecut prin trei

mari salturi %nainte" %ntre miIlocul anilor XA8 i %ncP purul noului secol( Astzi este ,i,antic* iar m+ine
va crete %nc i mai mult( %n =>AF* c+n$ Institutul pentru In,inerie In$ustrial a publicat o carte cu rItlJ $nno"ation+ in ana!ement% 5*eGapane+e Corporation. termenul 2an,an H semn+n$ ceea ce %n Vest a fost numit principiul la moment" BIust in time"* JJ/C = nu era menionat(? #rocesele $e fabricaie $in ;tatele .nite erau $ominate $e planificarea necesitilor $e materiale Bmaterial rebuirements plannin,"* 0"#C un sistem'ca$ru pentru pro,ramarea nevoilor %ntreprin$erii %n privina resurselor( A

;copul 0"# era realizarea $e piese i pro$use finite $up un pro,ram pri stabilit( ;istemul JTT* %n sc&imb* elaborat $e To5ota* permitea s+ se

intro$ucea

pro,ram nevoile sc&imbtoare ale

clienilor( Astfel* fleKibilitatea %n raport cu tina pul cpta un aspect practic( >

#+n %n =>>8* c+n$ )entrul -aional pentru 1tiinele !abricaiei B-ational )entl for 0anufcturin,
;ciences* -)0;C $in ;tatele .nite a publicat raportul Comeo in >orld3Cla++
=8

anuA#cturin!. JIT $evenise

$eIa un cuv+nt $e or$ine %n Amer0 i se rsp+n$ea %n lumea in$ustrial(

%n cur+n$* consultanii %n mana,ement au srit %n trenul rapi$ JIT i i'au ,ri bit implementarea( I<0* 0otorola* Harle5'Davi$son i zeci $e alte firme $e top l'au a$optat( .n stu$iu efectuat pe 7>= fabrici $in ;tatele .nite i =7A $in alte treizeci $e ri a $escoperit c* aa cum conc&i$ea
-)0;* $intre numeroasele nun loace cu potenial $e %mbuntire a pro$uctivitii* numai $espre cele $e tip JDl s'a $emonstrat statistic c ar fi eficace %n mo$ constant(" %ns JIT re$ucea i mal mult toleranele temporale i necesita o sincronizare mult mai sofisticat $ec+" %nainte( .n alt punct $e cotitur s'a pro$us atunci c+n$ consultanii Jim )&amp5 I 0ic&ael Hammer au scris* %n cartea lor Ieen!ineerin! t*e Corporation. c mana,erii ar trebui s'i reproiecteze" firmele atunci c+n$ principalii concurent obin cicluri $e $ezvoltare consi$erabil mai scurte"* c+n$ or,anizaia rspun$e prea lent la micarea pieelor* c+n$ comenzile %nt+rzie sau c+n$ activitatea estfl marcat $e %n,rm$irea pe ultima sut $e metri("==

%n urmtoarea faz* sincronizarea s'a transformat %n &iperpropulsie( !enomenul s'a eKtins* impun+n$ restructurarea %ntre,ului lan al furnizorilor %n anii ">fl i la %nceputul secolului al ::I' lea( -u numai c pro$uctorii $e componente $ifl prima linie trebuiau s le pre$ea %n funcie $e necesiti* $ar i furnizorii $in 0 $oua linie au proce$at la fel* %n scopul $e accelerare a fluKului $e
pro$ucie i $D re$ucere a stocurilor( biectivul era mrirea sincronizrii la toate nivelurile( )ompaniile',i,ant precum racle* ;A#* #eople;oft i multe altele care pfI $uc softSare pentru planificarea resurselor %ntreprin$erilor %i $atoreaz %n buSl

0"u&i@@tAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBA eKistena cererii cresc+n$e $e sincronizare mai inteli,ent %n afaceri( =7 De JCD ,ute $e firme $e
consultan erau a$+nc implicate %n afacerea sincronizrii( cApXsau $up care erau c&emai consultanii IT ca s'= implementeze( An$erson )onsultin, B%n prezent AccentureC* una $intre cele mai mari firme $e consultan $in lume* i'a realizat creterea remarcabil %n primul r+n$ pe seama noilor sisteme $e sincronizare( Dup cum afirmau Davi$ L( An$erson* consultant la Accenture* i profesorul Hau Lee $e la universitatea ;tanfor$* cu c+t e mai bun sincronizarea* cu at+t e mai mare valoarea a$u,at la performana %ntre,ului lan $e aprovizionare(" =@ racle* s spunem* le vin$eau soft'ul*

In$ustria sincronizrii mai are cale lun, $e btut ' i $e crescut( 0ai %nt+i* multe firme mici care %nc nu i'au restructurat lanurile $e aprovizionare i]sau lanurile $e a$u,are a valorii vor fi obli,ate s'o fac( %n al $oilea r+n$* sincronizarea lanurilor $e aprovizionare i $istribuie este $oar un pas spre inte,rarea temporal $e m+ine* mai profun$ i mai cuprinztoare( ;incronizatorii nu vor $oar s'i v+n$ softul iniial* ci i s le ofere service clienilor $ireci i %ntre,ului sir $e clieni $in aval* p+n la utilizatorul final( %ntr'o bun zi s'ar putea mer,e c&iar mai $eparte* $eoarece tot mai multe pro$use %i vor fi returnate fabricantului pentru reciclare* aa cum se %nt+mpl acum cu autove&iculele %n Europa =D i cartuele $e imprimant %n ;tatele .nite(=F Toate aceste mo$ificri mresc numrul $e furnizori*
$istribuitori* furnizori $e service i utilizatori ce au nevoie $e sincronizare( %n fine* in$ustria sincronizrii se va eKtin$e $in cauz c intensificarea concurenei necesit o inovaie $up alta* fiecare sc&imb+n$* la r+n$ul ei* cerinele le,ate $e timp i impun+n$ o resincronizare( #ara$oKul ascuns al le,ii $esincronizrii este acela c* pe msur ce se realizeaz sincronizarea la un nivel al sistemului* %n mo$ proporional se pro$uce o $esincronizare la un alt nivel( #e scurt* sistemul avuiei se transform $in punctul $e ve$ere al timpului 'unul $intre principiile sale profun$e(

)A#IT L.L ? E) - 0IA A"IT0I)N

calitate proast* insuficient testate* %nfuriera consumatorilor* $ezam,irea investitorilor* pier$erea concentrrii strate,ice o rat ri$icat $e circulaie a $irectorilor ,enerali( El i,nora problemele le,ate di sincronizare i $esincronizare( Era un mo$ superficial $e a trata principiul fun$J mental al timpului( Lipsa $e coor$onare temporal poate $una ' p+n la faliment ' companiil oW ca atare* %ns aceasta nu este $oar o problem a fiecrei %ntreprin$eri* cci poarl afecta relaiile $intre mai multe firme( 0ai mult* $ovezile anec$otice i nu numi su,ereaz c poate perturba in$ustrii %ntre,i* sectoarele unei economii naional si c&iar economia ,lobal( E) L EIA TI0#.L.I Dac stu$iai un lac sau un iaz* vei ,si multe forme $e via %n,emnate* in clusiv speciile' ,az$ i cele parazite* unele repro$uc+n$u'se rapi$* altele lent* toat mo$ific+n$u'se cu viteze $iferite pe msur ce interacioneaz %ntr'un fel $e baleI ecolo,ic( 1i %n orice companie ' $e asemenea* %n orice spital* coal* a,enie ,uverni mental sau primrie ' eKist ceea ce s'ar putea numi o ecolo,ie a timpului"* c $iverse subuniti i procese care interacioneaz i funcioneaz la viteze $ife rite( Dei sincronizarea perfect nu poate fi atins nicio$at* %n con$iii obinuii lipsa $e sincronicitate poate fi meninut la un nivel tolerabil( )on$iiile sunt* %ns* $eparte $e a fi obinuite( ;fatul acelor ,uru era nerealia $ar accelerarea pe care o propov$uiau era i este foarte real( -icio$at nu s'at eKercitat presiuni mai mari asupra

+n $e cur+n$* un cult nec&ibzuit al accelerrii* con$us $e numeros ,uru" ai afacerilor $in ;tatele .nite* le cerea mana,erilor2 !ii primii !ii a,ilV Tra,e acum* oc&ete mai t+rziuV" Acest sfat simplist a $eter minat lansarea multor pro$use $e

companiilor ' i altor or,anizaii ' pentru cre terea vitezei $e operare( Inovaiile te&nolo,ice aprute %n casca$ i cererile $Q implementare ime$iat venite $in partea consumatorilor sau clienilor se combiruI pentru a intensifica ritmul sc&imbrii( Dac un $epartament rm+ne %n urm* efefl tul $e multiplicare ricoeaz succesiv prin %ntrea,a or,anizaie( .n cost* a$esea trecut cu ve$erea* reflect $eturnarea ener,iei i ateniei $e = alte sarcini necesare* pe msur ce timpul este tot mai politizat( In mo$ frecven on$uc+torii or,anizaiilor se ceart apri, pe tema pro,ramelor i orizonturilor temporale contra$ictorii( Departamentele IT $evin c+mpuri $e btlie( VI)TI0ELE TI0#.L.I Dup cum se cunoate prea bine* timpul necesar pentru $ezvoltarea unui soft sau pentru o renovare important este foarte $ificil $e estimat( #oate c&iar s fie ,reu $e estimat c+t va $ura procesul $e estimare( Dar tocmai asta trebuie s fac a$esea $irectorii $epartamentelor IT 0ana,erii $e softSare care insist c au nevoie $e mult timp pentru a $uce la bun sf+rit un proiect intr sub tirul efilor i altor con$uctori $e $epartamente a cror activitate ar putea fi %ncetinit sau perturbat( #e $e alt parte* mana,erii IT care promit rezultate rapi$e sunt conce$iai frecvent atunci c+n$ $efectele $escoperite ulterior %mpie$ic %naintarea operaiunilor( )+n$ $iversele uniti sunt $esincronizate i se impune o revizuire a planificrii* intr %n Ioc bu,etele* e,o'urile i puterea* fc+n$u'se apel la artileria ,rea( Timpul ca atare* sub forma unor %nt+rzieri $eliberate sau a unor termene forate* poate fi utilizat ca o arm %n rzboiul intern( <tliile pe seama timpului sunt c&iar mai $es %nt+lnite %n $omeniile cercetrii i $ezvoltrii( #resai $e investitorii care cer profituri mai rapi$e* $irectorii ,enerali se simt a$esea obli,ai s re$uc $rastic c&eltuielile pentru cercetare i $ezvoltare( La fel $e bine pot s mute finanarea $e la cercetare la $ezvoltare i s re'$istribuie ce mai rm+ne $inspre cercetarea fun$amental ctre cea aplicat( %n consecin* inovaia va fi %ncetinit tocmai atunci c+n$ e mai mult nevoie $e ea( Aceste btlii $in ca$rul unei firme ce sufer transformri rapi$e pot lua i alte forme( Ele pot $uce la $ezastru unele afaceri importante i* ca o ironie a sorii* pot consuma o parte at+t $e mare $in atenia i ener,ia con$ucerii* %nc+t s $iminueze consi$erabil capacitatea ,lobal a firmei $e a se a$apta la sc&imbri( T"I;TE/EA DE D.#N !.\I.-E Lucrurile se complic i mai mult atunci c+n$ sunt implicate $ou sau mai multe companii* fiecare cu propria ecolo,ie intern a timpului( Luptele pe tema sincronizrii creeaz probleme %n parteneriate* Goint "enture+ i alte aliane i sunt $eosebit $e stresante %nainte i $up fuziuni( )&iar i $up $epirea tuturor obstacolelor importante* %ncercarea $e a sincroniza ritmurile celor $ou firme $up cstorie" ia timp* cost bani* $istra,e atenia $e la alte probleme* perturb operaiunile i %i supr pe oamenii care sunt ieIa suprai( amenii $etest s fie ,rbii ' sau %ncetinii ' $e alii( Dei se scrie #uin $espre asta* multe parteneriate i fuziuni $au ,re tocmai pentru c sincro'mzarea se $ove$ete a fi at+t $e $ificil( E+n$ii'v la A L Time 4arner( = De asemenea* nu c&estiunile te&nolo,ice sunt neaprat cele mai complicate(

In orice firm* $esincronizarea poate aprea %ntre $epartamente* funcii* nive' n ierar&ice*
birouri re,ionale* precum si %n alte $imensiuni( A$esea* cultura este variabila crucial( Acum c+iva ani* c+n$ un nou $irector ,eneral a preluat ;iemens -iK$orflH prea* $up cum se scria %n Financial 5ime+. mai preocupat $e unitile $e electronicii* cumprase in$ustriale( =

tirnl

$ec+t $e $olari( ;iemens* ,i,antul ,erman al

-iK$orH

firm $e computere* pentru a'i completa afacerile cu computere

Directorul tia c o parte a firmei trebuia s+ suporte o renovare te&nic ni Ior o $at la ase
luni(" %ns compania'mam era mai vec&e* cu o structur nI ierar&izat i reacii mai lente( ; sc&imbi un pro$us e una* $ar* aa cum

pl+ns el la o conferin $e pres* s sc&imbi mentalitatea unei corporaii

$uresl

$e obicei %ntre trei i cinci ani* iar noi nu avem timpul sta(" #ersoana respectiI nu se mai afl la

;iemens ' i* $e altfel* nici -iK$orf nu mai e acolo(7

Trec+n$ la niveluri superioare fa $e acela al companiilor* vom ,+si eKemrI i mai impresionante ale costurilor impuse $e $esincronizare asupra unor in$uI trii %ntre,i( .nele* %ntr' a$evr* sunt vestite pentru $efazarea permanent( I0# \IT.L #E TI0# %ntrebai'= pe orice american care a an,aIat vreo$at o firma s+'i construiasc ori s'i renoveze casa( )u o mare probabilitate* $ata estimat pentru terminareV lucrrilor e un basm $e a$ormit copiii( %nt+rzierile pot fi $e or$inul lunilor( )orJ ponentele necesare ' $e la vasele $e 4) p+n la cor$oanele $raperiilor ' soseai rareori la timp( ;in,ura eKperien mai frustrant+ $ec+t aceasta este
reprezeI tat $e pertractrile cu birocraii $e la primrie i $e la inspecia %n construci care trebuie s acor$e $iverse autorizaii( L'am ru,at pe un $eveloper important $in )alifornia s analizeze mai aten problema %nt+rzierilor pe care le sufer activitile $e construcie %n ca$rul pn iectului su $e ri$icare a sute $e case %ntr'un centru &i,&' tec&( *Am fost ocat mi'a spus omul acesta $e afaceri* pe care ar fi ,reu s+'= oc&ezi cu ceva( @

$ncluznd p#mntul. con+truc&ia ca+elor noa+tre co+t# 22(.000 de dolari. 4 Proce+ul ar tre,ui +# dureze 120 de zile. dar pentru unele ca+e a &inut c*iar 1(0 de zile. 0cea+ta En+eamn# 60 de zile de do,nzi +uplimentare la un Em3 I prumut de 110.000 de dolari. adic# un plu+ de 1.741 de dolari pentru -ecare ca+# 3 mai mult. de+i!ur. dac# do,nzile cre+c. /i a+ta numai pentru con+truc&ia eAecti"# 3 n3am inclu+ co+turile le!ate de Entrzierea autoriza&iilor municipale i de mediu +au cele !enerate de incapacitatea Armelor de uti3 I tit#ti +# in+taleze liniile electrice i conductele de !az i de ap# dup# pro3 KL !ramul +ta,ilit.
-u,contractorii nu "in la timp. Primim c*iu"ete deAecte 3 tre,uie +# le trimitem Enapoi i +# atept#m Enlocuirea lor. Pe de alt# parte. dac# Ei Entrzii pe +u,contractori. la contractul urm#tor "or cere mai mul&i ,ani. ca +# +e acopere En e"entualitatea timpului pierdut ai tre,uie ad#u!ate i alte c*eltuieli. Ce +# mai zici de impozitele pe proprietateF <e onorariile pentru mana!ementF )u pl#te+c o arm# de mana!ement +# +uper"izeze proiectul.

Ivote lor de plat# crete "#znd cu oc*ii. Ce +e Entmpl# dac#. din cauza Entrzierilor. cump#r#torii renun&# la
ac*izi&ieF L3am pu+ pe conta,ilul meu +# cuantiAice co+turile cuno+cute ale pro,lemelor le!ate de timp. Compania mea e+te !e+tionat# Aoarte +trict i totui. cel pu&in la ace+t proiect. ele reprezint# aproape 4M din co+tul unei ca+e. Poate c#

Airmele mai mari reue+c +# le mai reduc# Entruct"a. dar dac# a Ai doar un particular care i3ar con+trui o ca+# pentru +ine. Entrzierile +3ar traduce prin co+turi procentuale mai importante. 5ot timpul pierdut +e adun# Entr3un Ael de amend# +au impozit pe timp la -ecare proiect

)um %n ;tatele .nite se c&eltuiesc aproKimativ FDD $e miliar$e $e $olari pe an pentru noile construcii rezi$eniale*D un impozit pe timp" $e @'Fa ' costul total al operaiunilor $esincronizate* nicio$at realizate la vreme ' ar aIun,e* anual* la =9'7? miliar$e $e $olari( La o valoare $e =F8(888 $e $olari pe locuin*F suma aceasta ar acoperi construirea a peste =*D milioane $e case sau apartamente pentru americanii cu venituri mici %n fiecare $eceniu( %n felul acesta s'ar putea rezolva parial problema celor fr acoperi $easupra capului( Aceasta este %ns $oar suma ce corespun$e se,mentului rezi$enial al in$ustriei construciilor( )omportamentul su inconsecvent i costisitor reflect Bsau provoacC $esincronizarea %n r+n$ul in$ustriilor furnizoare i al forei $e munc( Lipsa $in stoc a ,ips' cartonului sau materialelor izolante ori $ificultatea $e a ,si t+mplari pricepui* $e eKemplu* sunt probleme frecvente( Dac mer,em $e'a lun,ul %ntre,ului lan* costurile cresc simitor( Dac in$ustria locuinelor este un sac fr fun$ $e operaiuni nesincronizate* ce se poate spune $espre un caz foarte $iferit* cel al ,i,anticei in$ustrii americane $e aprareG Aici avem companii enorme care pro$uc orice* $e la te&nolo,ie %nalt pentru comunicaii* satelii i sisteme $e armament p+n la pro$use relativ simple $e felul cmilor i ,&etelor( Este o in$ustrie atacat permanent $e )on,res pentru $epirea costurilor* risip i ineficient( )iocanul sau scaunul $e toalet $e apte sute $e $olari ' fie c tirea $espre ele este un zvon sau nu ' au
$evenit un simbol naional al risipei scan$aloase( 0erit %ns s remarcm c uneori $esincronizarea $intr'o in$ustrie poate s fie impus parial $in afar* iar %n cazul acesta aa stau lucrurile( Astfel* pentru a evita corupia i a maKimiza eficiena* procesele $e ac&iziie ale Departamentului american al Aprrii* multe $intre ele man$atate $e )on,res* sunt at+t $e bizantine* compleKe i neplcute* %nc+t numeroase firme refuz c&iar i s liciteze pentru un contract cu #enta,onul(9 0ai ,rav* acelea care accept s lucreze %n $omeniul aprrii se ,sesc a$esea %nc&ise %ntr'o cuc $e oel construit $e )on,res insui(?

.n re$actor $e la 0rmed Force+ ?ournal $nternational rezuma situaia %ntr'o ;=n,ur+ fraz ,reu $e uitat2
%n faa unei ameninri pe $ouzeci $e ani* ,uvernul rspun$e cu un pro,ram pe cincisprezece ani cuprins %ntr'un pro,ram $e apP rare pe cinci ani* ,estionat $e un personal an,aIat pe trei ani care e pltit cu sum$W repartizate pe un sin,ur an("A

Am vzut ce impact are $esincronizarea asupra firmelor* ,rupurilor $e firmei i asupra unor in$ustrii %ntre,i* %ns fenomenul acesta apare i la un nivel supe'` rior* atunci c+n$ $ou in$ustrii %nru$ite se $ezvolt cu viteze $iferite( <ALET.L TEH- L EIEI Ascensiunea computerului personal* %nceput %n anii ?8* a fost marcat $e uri fel $e pa+ de deuN
te&nolo,ic %n care 0icrosoft lansa versiuni $in ce %n ce mM mari i mai puternice ale sistemului su $e operare pentru #)'uri* 4in$oSs* iM Intel $ezvolta microprocesoare tot mai rapi$e i mai puternice care s le poa susine(

Ani %n ir* mass'me$ia vorbea $espre cele $ou companii simbiotice $e pan ar fi fost o sin,ur firm numit 4intel"( ;incronizarea* $ei uneori imperfec a propulsat fenomenala rsp+n$ire a #)'urilor pe tot cuprinsul lumii( %n mo $iametral opus* %ns* $ou in$ustrii str+ns le,ate* cea a computerelor i cea a o municatiilor* s'au trezit $eseori fr partener $e $ans( Aici n' am avut parte $e balet %n ;tatele .nite* evoluia in$ustriei computerelor $in ultima Iumtate $e secol a fost furtunoas* confuz i nere,lementat(> !abricanii $e computere erau frus'J trai $e sc&imbrile mult mai lente $in in$ustria telecomunicaiilor* care era nor'i mat Iuri$ic mult mai strict( =8 #e msur ce te&nolo,iile $e baz ale celor $ouV in$ustrii se apropiau* ratele sc&imbrii erau $iver,ente( #otrivit multor analiti*C pro,resele $in $omeniile microprocesoarelor* computerelor i altele %nru$ite s'arI fi pro$us i mai repe$e $ac n'ar fi eKistat aceast $iscrepan( La fel* iar acesta este un aspect i mai interesant* %n ultimii ani $ezvoltarea reelelor a rmas mult %n urma creterii $e vitez a microprocesoarelor(== %n 788F %ns* aceast $esincro'nizare i'a inversat sensul(
#ur i simplu nu cunoatem costurile a,re,ate ale efectului $esincronizrii la nivelul companiilor i in$ustriilor* $ar putem $oar s ne ima,inm cu c+t sunt mai mari consecinele asupra unor sectoare %ntre,i ale economiei %n epoca avuiei revoluionare( )I-N !N"N ;.;HI )+n$ 0inoru -aito* proprietarul unei mici %ntreprin$eri* a &otr+t s serbeze ziua $e natere a fiicei sale la un restaurant ele,ant cu sus&i $in ToL5o* era %ntr'o zi $e s+mbt( ;a $us la un bancomat $in apropiere pentru a retra,e bani ,&ea* %ns era 9 $up'amiaza* iar mainria %nc&isese la F( Aa$ar* fr sus&i %n seara aceea(=7

!aptul c bncile %i %nc&i$eau bancomatele at+t $e $evreme era* $up cum arat 6i*on Ieizazi
-*im,un. un fel $e >all -treet ?ournal al Japoniei* $eosebit $e ciu$at* pentru c tot mai multe ma,azine nipone funcioneaz non'stop(" #e

scurt* sectorul bancar era $efazat faa $e evoluiile $in sectorul $esfacerii cu amnuntul $in
economia Iaponez( )oncurena bncilor strine i a firmelor $e valori mobiliare* care ofereau servicii 7D $e ore pe zi* a $eterminat mica banc ToL5o ;oSa <anL s %nfiineze* %n cele $in urm* primele bancomate non'stop" $in sistemul Iaponez Bnu conteaz c la %nceput se %nc&i$eau la =8 searaC(=@ De'abia %n 788@ a fost urmat i $e una $intre bncile importante ale Japoniei* .!J( =D

"e$ucerea $iscrepanei $intre orarul ma,azinelor i cel al bncilor necesit noi sisteme IT( Aceasta %nseamn s se elimine ori s se a$uc la zi vec&ile pro,rame motenite"* unul c+te unul* $emers ce nu poate fi realizat fr s se mo$ifice ritmul fluKurilor $e $ate* al proce$urilor contabile* orarelor $e munc sau rapoartelor* ,rbin$ anumite uniti $e lucru* $ar* ls+n$u'le pe altele s rm+n $eocam$at %n urm( !iecare nou computer sau sistem $e operare* fiecare aplicaie sau mo$ificare a unei reele sc&imb inevitabil tempo'ul* ritmurile i nivelurile $e sincronizare $intr'o or,anizaie( 1i %n Japonia* sincronizarea cuiva se tra$uce prin $esincronizarea altcuiva(

0ai mult* se poate ar,umenta Iustificat c $iferenele $intre ritmurile sc&imbrilor $esc&i$ nenumrate oportuniti pentru cei ce se ocup cu sincronizarea %ntreprin$erilor2 acetia* a$uc+n$ %n faz anumite funcii sau or,anizaii* creeaz noi $ispariti %n alt parte( #roblemele sincronicitii $evin mai $ificile* %n loc s se atenueze* pentru c* aa cum s'a %nt+mplat i %n cursul revoluiei in$ustriale* transformm iari mo$ul %n care oamenii muncesc* se Ioac i ,+n$esc %n $imensiunea temporal( 0o$ificm profun$ relaia cu principiul ultrafun$amental al timpului( #+n c+n$ nu vom %nele,e raporturile $intre timp i crearea $e avuie* nu ne vom elibera $e z$robitoarele presiuni temporale $e acum i nici $e enormele costuri inutile( rspun$e cu un pro,ram pe cincisprezece ani cuprins %ntr'un pro,ram $e apl rare pe cinci ani* ,estionat $e un personal an,aIat pe trei ani care e pltit cu sumai repartizate pe un sin,ur an("A Am vzut ce impact are $esincronizarea asupra firmelor* ,rupurilor $e firme i asupra unor in$ustrii %ntre,i* %ns fenomenul acesta apare i la un nivel supeJ rior* atunci c+n$ $ou in$ustrii %nru$ite se $ezvolt cu viteze $iferite( <ALET.L TEH- L EIEI Ascensiunea computerului personal* %nceput %n anii ?8* a fost marcat $e un fel $e pa+ de deuN te&nolo,ic %n care 0icrosoft lansa versiuni $in ce %n ce maiI mari i mai puternice ale sistemului su $e operare pentru #)'uri* 4in$oSs* iari Intel $ezvolta microprocesoare tot mai rapi$e i mai puternice care s le poat susine( Ani %n ir* mass'me$ia vorbea $espre cele $ou companii simbiotice $e parc ar fi fost o sin,ur firm numit 4intel"( ;incronizarea* $ei uneori imperfect* a propulsat fenomenala rsp+n$ire a #)'urilor pe tot cuprinsul lumii( %n mo$ $iametral opus* %ns* $ou in$ustrii str+ns le,ate* cea a computerelor i cea a co'i municatiilor* s'au trezit $eseori fr partener $e $ans( Aici n' am avut parte $e balet %n ;tatele .nite* evoluia in$ustriei computerelor $in ultima Iumtate $e secol a fost furtunoas* confuz i nere,lementat(> !abricanii $e computere erau frus'i trai $e sc&imbrile mult mai lente $in in$ustria telecomunicaiilor* care era nor'i mat Iuri$ic mult mai strict( =8 #e msur ce te&nolo,iile $e baz ale celor $ouM in$ustrii se apropiau* ratele sc&imbrii erau $iver,ente( #otrivit multor analiti*i pro,resele $in $omeniile microprocesoarelor* computerelor i altele %nru$ite s'arl fi pro$us i mai repe$e $ac n'ar fi eKistat aceast $iscrepan( La fel* iar acestaV este un aspect i mai interesant* %n ultimii ani $ezvoltarea reelelor a rmas mult %n urma creterii $e vitez a microprocesoarelor(== %n 788F %ns* aceast $esincro' I nizare i'a inversat sensul( #ur i simplu nu cunoatem costurile a,re,ate ale efectului $esincronizrii la nivelul companiilor i in$ustriilor* $ar putem $oar s ne ima,inm cu c+t sunt mai i mari consecinele asupra
unor sectoare %ntre,i ale economiei %n epoca avuiei revoluionare( )I-A !N"N ;.;HI )+n$ 0inoru -aito* proprietarul unei mici %ntreprin$eri* a &otr+t s serbeze ziua $e natere a fiicei sale la un restaurant ele,ant cu sus&i $in ToL5o* era %ntr'o I zi $e s+mbt( ;'a $us la un bancomat $in

apropiere pentru a retra,e bani ,&ea* %ns era 9 $up'amiaza* iar mainria %nc&isese la F( Aa$ar* fr sus&i %n seara I aceea(=7

!aptul c bncile %i %nc&i$eau bancomatele at+t $e $evreme era* $up cum arat 6i*on Ieizazi
-*im,un. un fel $e >all -treet ?ournal al Japoniei* $eosebit nipone funcioneaz non'stop(" #e I

$e ciu$at* pentru c tot mai multe ma,azine

scurt* sectorul bancar era $efazat fa $e evoluiile $in sectorul $esfacerii cu amnuntul $in economia Iaponez( )oncurena bncilor strine i a firmelor $e valori mobiliare* care ofereau servicii 7D $e ore
pe zi* a $eterminat mica banc ToL5o ;oSa <anL s %nfiineze* %n cele $in urm* primele bancomate non' stop" $in sistemul Iaponez Bnu conteaz c la %nceput se %nc&i$eau la =8 searaC(=@ De'abia %n 788@ a fost urmat i $e una $intre bncile importante ale Japoniei* .!J( =D

"e$ucerea $iscrepanei $intre orarul ma,azinelor i cel al bncilor necesit noi sisteme IT( Aceasta %nseamn s se elimine ori s se a$uc la zi vec&ile pro,rame motenite"* unul c+te unul* $emers ce nu poate fi realizat fr s se mo$ifice ritmul fluKurilor $e $ate* al proce$urilor contabile* orarelor $e munc sau rapoartelor* ,rbin$ anumite uniti $e lucru* $ar* ls+n$u'le pe altele s rm+n $eocam$at %n urm( !iecare nou computer sau sistem $e operare* fiecare aplicaie sau mo$ificare a unei reele sc&imb inevitabil tempo'ul* ritmurile i nivelurile $e sincronizare $intr'o or,anizaie( 1i %n Japonia* sincronizarea cuiva se tra$uce prin $esincronizarea altcuiva( 0ai mult* se poate ar,umenta Iustificat c $iferenele $intre ritmurile sc&imbrilor $esc&i$
nenumrate oportuniti pentru cei ce se ocup cu sincronizarea %ntreprin$erilor2 acetia* a$uc+n$ %n faz anumite funcii sau or,anizaii* creeaz noi $ispariti %n alt parte( #roblemele sincronicitii $evin mai $ificile* %n loc s se atenueze* pentru c* aa cum s'a %nt+mplat i %n cursul revoluiei in$ustriale* transformm iari mo$ul %n care oamenii muncesc* se Ioac i ,+n$esc %n $imensiunea temporal 0o$ificm profun$ relaia cu principiul ultrafun$amental al timpului( #+n c+n$ nu vom %nele,e raporturile $intre timp i crearea $e avuie* nu ne vom elibera $e z$robitoarele presiuni temporale $e acum i nici $e enormele costuri inutile(

)A#IT L.L A - .L #EI;AJ TE0# "AL

Ti,&e s'au rosto,olit %ntr'o parte( ;oia sa*W $e profesie asistent me$ical* i'a $at seama ime$iat c se %nt+mpl ceva cunv` plit( Inima lui Ti,&e %ncepuse s bat neuniform* nemaiput+n$ s furnizeze creieI rului cantitatea a$ecvat $e s+n,e( In v+rst $e 97 $e ani* Ti,&e sttea s moaraI c+n$
%nsoitoarele $e zbor au aprut cu un aparat $e mrimea unui laptop(

ursa ?F? $e la American Airlines se apropia $e 0unii ;t+ncoi* %ntr'unW zbor $inspre <oston spre Los An,eles* c+n$* $intr'o $at* braul i cal pul pasa,erului 0ic&ael

)onect+n$u'i c+teva fire* l'au supus ocurilor electrice ' o $at* $e $ou ori*I $e mai multe ori ' i l' au rea$us la viaM astfel* Ti,&e a $evenit prima persoanaV care a fost salvat prin $efibrilare %n cursul unui zbor( Aparatul fusese instalat %m avion numai cu $ou zile %n urm( =

Asemenea inimii omeneti* i societile i economiile au parte $e ta&icar$iiV locale* fibrilatii i bti aritmice ale inimii* precum i $e nere,ulariti i paroKismeU &aotice"( !aptul acesta este valabil $e mult vreme* %ns ritmul neuniform* %n perI manent accelerare a sc&imbrilor i continua $esincronizare care %l %nsoete neW poate %mpin,e acum spre incoerena temporal* iar la bor$ nu avem nici un $eH fibrilator( )e ni se %nt+mpl nou* ca in$ivizi* c+n$ instituiile* companiile* in$ustriile iM economia noastr sunt $efazate unele %n raport cu celelalteG Dac* %ntr'a$evr* aler,m $in ce %n ce mai repe$e i ,+f+im tot mai tare* un$e vom aIun,eG Dar cum am aIuns s fim le,ai cu lanuri $e timp i $e vitezG
LA-/."ILE TI0#.L.I Vom %ncepe cu o afirmaie pe care am mai fcut'o* anume c %n societile rneti* %n )&ina antic sau Europa feu$al* $e eKemplu* oamenii nu erau pltii cu salarii calculate pe ora $e lucru( )a sclavi* ioba,i sau $iImai* primeau sau pstrau o parte $in ceea ce pro$uceau( Timpul $e lucru* ca atare* nu se tra$ucea $irect %n bani( Trebuie a$u,at faptul c vremea* limitele ener,iei umane i animale i te&nolo,ia primitiv formau un pra, superior pentru pro$uctivitate* in$iferent c+te ore ar fi lucrat o familie $e rani( "ezultatul a fost o relaie cu timpul foarte $iferit $e a noastr( #otrivit istoricului francez Jacbues Le Eoff* c&iar i %n Europa secolului al :lV'lea* clericii susineau c timpul %i aparinea eKclusiv lui Dumnezeu* astfel c

in micare 0"u&ia

$ $
n.

trebuia s fie v+n$ut(7 V+nzarea timpului $e munc era aproape la fel $e ,rav secolul al :V'lea* oamenii nici mcar nu trebuiau s tie c+t e ceasul(

cum camt '

v+nzarea $e bani cu $ob+n$( 1i* %n opinia clu,rului francis can <ernar$ $in ;iena* care a trit %n

"evoluia in$ustrial a sc&imbat toate aceste lucruri( )ombustibilii fosili i fabricile au z$robit limitele impuse asupra pro$uctivitii umane* ceasurile au permis monitorizarea i msurarea mai precis a timpului* iar $urata i viteza muncii $eveneau importante( %n sperana $e a'i maKimiza pro$ucia* an,aIatorii $in cel $e'al Doilea Val au mrit viteza liniilor $e asamblare sau normele pentru a'i obli,a pe lucrtori s munceasc mai mult( #e baza formulei timpul %nseamn bani"* muncitorii $in fabrici au aIuns s fie pltii cu ora* ceea ce eKplic $e ce <iroul american pentru ;tatistica 0uncii msoar %nc pro$uctivitatea muncii" %n pro$ucia realizat pe or(@ #rimii mo$ernizatori au mers mai $eparte* a$u,+n$ o za la lanul care le,a ineKtricabil avuia $e timp( cci$entul a renunat treptat la tra$iionalele le,i %mpotriva cametei i a acceptat Iuri$ic plata $ob+nzii %n funcie $e timp( A urmat o eKpansiune a celorlalte pli bazate pe timp $in partea consumatorilor* corporaiilor i* %nainte $e toate* a ,uvernelor(

%n acest mo$* valoarea atribuit muncii i cea atribuit banilor au %nceput s $epin$ $in ce %n ce mai mult $e factorul timp( Intro$use separat i ,ra$ual* aceste sc&imbri %n,emnate au avut consecine importante2 acelai in$ivi$* %n calitate $e muncitor sau consumator* cre$itor* $ebitor sau investitor* era le,at $e timp aa cum nu mai fusese vreo$at( 0uncitorii se pl+n,eau $e aceast curs infernal( Artitii* scriitorii i re,izorii au satirizat' oM astfel au proce$at !ritz Lan,* %n scenele cu muncitorii i ceasurile $in uimitorul su film etropoli+ B=>7?C* i )&arlie )&aplin %n clasicul 5impuri moderne B=>@9C( Dar lanurile temporale n'au
fcut $ec+t s $evin tot mai str+nse o $at cu trecerea anilor* pe msur ce s'au rsp+n$it ceasurile $e pontaI i meto$ele ta5loriste $e mana,ement( )&iar i %n prezent* unii an,aIatori $in centrele $e telefonie i birourile $e tip fabric* ec&ipate cu cele mai recente te&nolo,ii ale celui $e'al Treilea Val* continu s utilizeze meto$ele $e mana,ement $in cel $e' al Doilea Val( -umr+n$ caracterele tastate $e un an,aIat sau telefoanele $ate %ntr'o or* ei aplic meto$ele tra$iionale $e cretere a vitezei $in vec&ile fabrici $e teKtile sau linii $e asamblare a autove&iculelor( < ALA VITE\EI In =>?8* cartea noastr /ocul "iitorului preve$ea c ritmul vieii ' i nu $oar la locul $e munc ' se pre,tea s sufere noi puseuri $e accelerare( De atunci* fenomenul s'a pro$us* iar ali autori au $e$icat o avalan $e cuvinte pentru a $ezvolta tema /ocului "iitorului.

.n vocabular complet nou ' vitez spasmo$ic"* ru $e vitez"* a$+ncirea timpului"* timp
Internet"* timp $i,ital"* foamea $e timp" ' reflect acurateea

acelei pre$icii timpurii(D In prezent* milioane $e oameni se simt &ruii* st sai i atini $e ocul
viitorului $in cauza comprimrii timpului( \iarul lon$on )"enin! -tandard relateaz $espre apariia* $eloc surprinztoare* a terapeuilo care'i aIut pe $epen$enii $e ,rab" s+ %ncetineasc( F

Detestm ateptarea( Epi$emia $eficitului $e atenie* manifestat %n r+n$ul copiilor americani* poate c are o ori,ine c&imic i nu biolo,ic* $ar simbolize perfect refuzul cresc+n$ $e a am+na recompensele pentru ziua $e m+ine* pe sur ce viitorul accelereaz %n faa noastr(9 D"AE ;TE LA VITE\N 0A:I0N #e tot cuprinsul ,lobului* copiii fac $in ce %n ce mai multe lucruri %n acelad timp( Dup cum afirm Ian JuLes i Anita DosaI* $e la ,rupul Info;aS5* tiner lor americani li se pare firesc s aib acces la computere* telecomenzi* Interne e'mail* pa,ere* telefoane celulare* pla5ere 0#@* )D'uri* DVD'uri* Iocuri vi$eo* a,en$e #alm#ilot i camere $i,itale( Y(((W #entru ei* noiunile $e timp i $istan( Y(((W %nseamn foarte puin("? Ei proceseaz tot mai multe inputuri la viteze tb mai mari i sunt
plictisii $e orice lucru pe care'= consi$er lent( ;erviciile matrimoniale $in secolul al ::I'lea ofer %nt+lnirile rapi$e"( A asX fel $e companie american ce $eservete comunitatea evreiasc or,anizeaz peM tru perec&i %nt+lniri $e apte minute* $up care clienii in$ic pe un formular $a vor s aib o %ntreve$ere ulterioar B$e presupus c mai putin ,rbitC cu parten rul $e apte minute( #entru a nu se lsa $epit* un serviciu $in -eS Del&i ofer" %nt+lniri" $e trei minute(>

De cealalt parte a ,lobului* la o banc $in 0area <ritanie* zeci $e clieni %$ cutare $e noi contacte se foiesc prin %ncpere pentru a purta conversaii $e cinci minute unii cu ceilali* %n ceea ce
Financial 5ime+ numete *Dnt+lniri rapi$e $e afaiI ceri"(=8

Trei minute ar putea s par o venicie pe Internet* un$e utilizatorii prsesc un site $ac $escrcarea pa,inii $ureaz mai mult $e opt secun$e(== Tinerii c&in nezi au inventat ceea ce s'ar putea
numi microromanul" ' o poveste cu mai putini $e @F8 $e cuvinte care este publicat pe ecranele telefoanelor celulare(=7

In reelele americane $e televiziune* ima,inile se sc&imb o $at la @*F secun$eM c&iar mai rapi$ pe 0TV(=@ ferta -eKt)ar$ $e a v ter,e trecutul %n materie $e" %mprumuturi i $e a v $a aprobare pentru o carte $e cre$it %n @F $e secun$e pare foarte convenabil(=D Iar atunci c+n$ cei $e pe 4all ;treet pre$ic $espre o anumit firm la TV* privitorii pot s va$ aproape %n timp real cum preul aciunilor crete sau sca$e* ca reacie $irect la ceea ce se spune( Toate aceste presiuni pentru creterea vitezei eKplic $e ce %n prezent o sume$enie $e consultani $e ,estionare a timpului" i rafturi %ntre,i $e cri ne sftuiesc cum s ne reor,anizm timpul i cum s'= punem %n relaie cu prioritile personale( )u toate acestea* sfaturile respective nu fac referire la motivele mai puin evi$ente ale accelerrii vieii( )+teva fore conver, pentru a scoate in$icatorul $e vitez $in ca$ran( %n anii XA8 si X>8 s'a pro$us o orientare ,lobal spre economia liberal i &iperconcuren+( )ombinai acest aspect cu cele optsprezece luni necesare pentru $ublarea puterii microprocesoarelor i vei obine tranzacii financiare aproape instantanee( B;pecialitii %n tranzacii cu valut pot afla $e o afacere la 788 $e milisecun$e $e la %nc&eierea ei(=FC )a s ne eKprimm altfel* %n spatele tuturor acestor presiuni se afl micarea istoric spre un sistem $e avuie a crui principal materie prim ' cunoaterea ' se poate $eplasa acum aproape %n timp real( Acum trim %ntr'un ritm at+t $e alert* %nc+t vec&ea le,e potrivit creia timpul %nseamn bani" trebuie s fie revizuit( !iecare interval $e timp valoreaz mai muli bani $ec+t cel prece$ent pentru c %n principiu* $ac nu i %n practic* %n ca$rul lui se poate crea mai mult avuie( La r+n$ul lor* toate acestea mo$ific relaia noastr personal cu principiul ultra' fun$amental al timpului( #A"TI).LA"I\A"EA TI0#.L.I %n lumea $e ieri* timpul era %mprit %n se,mente stan$ar$( De la nou la cinci" a $evenit ca$rul $e referin pentru milioane $e lucrtori americani( Jumtate $e or sau o or pentru pr+nz constituiau re,ula* %mpreun cu un anumit numr $e zile $e conce$iu( )ontractele $e munc i le,ile fe$erale fceau ca orele suplimentare s li se par scumpe an,aIatorilor i $escuraIau abaterea $e la pro,ramele stabilite( Aa$ar* cu o re,ularitate $e metronom* mulimile $e oameni se trezeau* luau micul $eIun* se $eplasau la birou sau la fabric* munceau pe $urata sc&imbului stan$ar$* se %ntorceau acas la ora $e v+rf* cinau i se uitau la televizor ' toate operaiunile fiin$ mai mult sau mai puin sincronizate(
Aceste se,mente temporale stan$ar$ porneau $in fabric i se eKtin$eau asupra %ntre,ii viei( Asemenea %ntreprin$erilor* practic toate birourile $in epoca in$ustrial au impus orare fiKate* stan$ar$izate( %n acest timp* colile pre,teau ,eneraiile viitoare $e muncitori %n fabric supun+n$u'i pe copii unei $iscipline similare( %n ;tatele .nite* autobuzele colare ,albene %i pre,teau pe copii* fr tiina acestora* s aIun, la serviciu la timp( In interiorul colii* clopoelul suna i copiii parcur,eau o secven $e cursuri cu $urat fiKat Bo fac i acumC(

#rin contrast* economia emer,ent $e astzi* pentru care aceti copii sunt prost #re,tii* funcioneaz $up nite principii temporale ra$ical $iferite( Acum ne fra,mentm se,mentele stan$ar$ $e ieri pe msur ce aban$onm timpul colectiv i'= a$optm pe cel particularizat( )u alte cuvinte* trecem $e la timpul impersonal la cel personalizat* %n paralel cu orientarea spre pro$usele i pieele personalizate( )R-D ; ;E;) IDEILE <.-E In cartea sa Free 0!ent 6ation. Daniel H( #inL $escrie o ar a crei for $e munc este compus* %ntr' o proporie tot mai mare* $in a,eni liberi"* a$ic lucrtori care sunt profesioniti in$epen$eni* freelanceri* contractori in$epen$eni*

FA
munc(
=9

ALVIN <%&&LE4 =i /EI*I <%&&LEl

consultani i ali liber profesioniti ' $intre care maIoritatea %i stabilesc propti pro,ram $e )onform lui #inL* eKist $eIa @@ $e milioane $e a,eni liberi %n ;tatele .ni ' peste un sfert $in %ntrea,a for $e munc american( Acetia sunt* subliniam el* $e $ou ori mai muli $ec+t muncitorii $in in$ustrie i tot $e $ou ori mai muW $ec+t membrii $e sin$icat( Dei statisticile $isponibile* nu ne'o spun* %n opinia lui #inL probabil c pes Iumtate" $intre a,enii liberi sunt pltii la proiect* prin comision sau %n alt si tem netemporal( Astfel* o alt caracteristic a capitalismului in$ustrial* munca I larizat* nu mai poate fi consi$erat o realitate omniprezent( )ei care lucreaz la $omiciliu* i sunt $eIa milioane* pot s fac pauz pentr% un san$vi ori s ias la plimbare c+n$ vor* spre $eosebire $e muncitorul $eW linia $e asamblare a crui absen* c&iar i $e un minut* %i poate lsa s astei pe muli lucrtori $in avalul procesului $e fabricaie( Desi,ur* acelai lucru este valabil i pentru alte activiti economice realiza la $omiciliu sau online ' cumprturile* operaiunile bancare i $e investiii ' $i tre care maIoritatea pot fi efectuate
asincron* %n orice moment( 0ai importai $in cauz c valoarea muncii $epin$e tot mai mult $e cunoatere* timpul $e luci nu se preteaz at+t $e bine la se,mentarea stan$ar$izat( -u putem pro,ran sosirea unei i$ei bune( Dup cum ne'a spus o$at ALio 0orita* re,retatul cofon$ator al concernulu ;on5* Ii pot spune unui muncitor $in fabric s se prezinte la ? $imineaa i i fie pro$uctiv( Dar %i pot spune oare unui in,iner sau cercettor s aib o i$ee bun la ora ?G"

TI0#.L 0A;;'0EDIA Deoarece timpul liber este consi$erat %n$eobte $rept unul $e nemunc"* constituie reversul calen$arului $e lucru( <ill 0artin i ;an$ra 0ason scriau Fore+i!*t pro,ramarea perioa$elor noastre $e timp liber $evine $in ce %n ce mZ variat* pe msur ce orele i sptm+nile $e munc pltit $evin mai fleKibilei Timpul mass'me$ia ar putea urma %n cur+n$ acelai traseu( .n episo$ $ 0merican $dol. 6e"e+te di+perate. C-$ sau 9ia&a la Ca+a 0l,# ori un pro,ram $ tiri $e la <<)* )anal #lus $in !rana sau -HO $in Japonia* au o $urat previzI bil( Aa'numitele realit5 s&oSs" $in ;tatele .nite in Iumtate $e or sau o ofl minus timpul alocat reclamelor( La r+n$ul lor* reclamele sunt $ifuzate %n pac&eti $e 98*@8*=F sau =8 secun$e(

In sc&imb* televiziunea i pro,ramele online ale viitorului nu vor mai avea nea parat o porionare at+t $e previzibil( .nul $intre primele in$icii ale sc&imbri a fost remarcat atunci c+n$ lui Al <urton* pro$uctor $e televiziune i ne7medi laureat al premiului Emm5* i s'a cerut s creeze DF $e momente $e $ivertismen pentru televiziune( -eobinuit a fost faptul c nu ni s'a $at nici o $urat fiK* stan $ar$"* relateaz <urton( Ele puteau avea %ntre nouzeci $e secun$e i cinci mi nute(" =A

!ormatele $e $ivertisment $in viitor ar putea inclu$e se,mente %nlnuite cu eirni ine,ale* variabile( -<) a eKperimentat cu versiuni supra$imensionate" 03 Friend+. $e D8 $e minute* i episoa$e prescurtate* $e 78 $e minute* $in -aturda= Ke*t Li"e.O i a coc&etat cu i$eea unor filme" $e un minut transmise intercalat cu reclamele( 78 0ai sunt i pro,ramele alctuite numai $in momentele $e v+rf ale meciurilor sportive* tot restul Iocului fiin$ eliminat(
%ntr'o bun zi* privitorii ar putea $escrca numai acele opt minute c+t un anumit actor se afl %n faa camerei $e luat ve$eri( De asemenea* spectatorul va putea s rescrie scenariul* s intro$uc noi personaIe i s scurteze ori s lun,easc scenele $up bunul plac( Dup cum spune <ets5 !ranL* vicepree$inte eKecutiv responsabil cu cercetarea i planificarea la 0TV -etSorLs* acesta este un public care vrea s'i fac sin,ur pro,ramul(" 7= -oile aparate le permit $eIa privitorilor s selecteze acele pri $in pro,rame care se potrivesc cu preferinele lor in$ivi$uale( Aceast renunare la se,mentele temporale stan$ar$ se va intensifica pe msur ce publicul* ec&ipat cu noile te&nolo,ii* %i va pro$uce propriul coninut( %n acelai timp* el insist s aib acces la emisiuni la cerere" i nu %n momentele stabilite $e mass'me$ia( %n opinia lui 4illiam "an$olp& Hearst III* televiziunea care'i $ %nt+lnire la or fiK a murit("77

!A0ILIA* #"IETE-II 1I TI0#.L #ET"E).T ). )EILAL/I ;c&imbrile $e acest fel se reflect i %n viaa $e familie( Demarcaia $intre timpul $e lucru i cel alocat familiei se estompeaz o $at cu $ispariia orarelor fiKe( Jo&n 0oo$5* $irector la !oK -eSs* spune2 )+n$ eram mic* prinii mei veneau $e la munc* cinau la cinci fr un sfert i se uitau la tirile $e la ase( Y(((W -u cunosc pe nimeni %n cartierul meu $e acum care s aib o via at+t $e
re,ulat("7@ @u+ine++ >ee2 relateaz c mai puin $e o treime $intre americani lucreaz $up un pro,ram $e la nou la cinci* iar ritualurile $e ,enul cinei %n familie sunt pe cale $e $ispariie(" 7D

-ici nu ne mai uitm %n acelai timp la emisiunile $e televiziune* $e c+n$ au aprut TiVo i alte te&nolo,ii(7F #ro,ramele sunt at+t $e in$ivi$ualizate* %nc+t membrii familiei i prietenii rareori se pot
%nt+lni fa %n fa( 0uli ar putea folosi o baz $e $ate %n care fiecare s+'i anune orarul* astfel %nc+t %nt+lnirile s fie or,anizate( #e scurt* sistemul avuiei nu numai c %i sporete viteza* $ar intro$uce o ne're,ularitate mai mare %n relaiile noastre cu timpul( #rin aceasta* el elibereaz in$ivi$ul $e ri,i$itile i re,ularitile aproape carcerale ale epocii in$ustriale* %ns mrete imprevizibilitatea i impune sc&imbri fun$amentale at+t %n mo$ul %n care ;e coor$oneaz relaiile personale i crearea $e avuie* c+t i %n stilul $e efectuare a afacerilor(

A0E"I)A-I\A"EA TI0#.L.IG #uine lucruri %i supr pe oameni ' i perturb %ntre,i culturi i economii mo$ificrile $in
pro,ramarea timpului( Aa cum scriam %n =>?8* c+n$ fast'foofl a %nceput s inun$e !rana* faptul acesta eKplic anta,onismul patolo,ic faaW ceea ce muli consi$er a fi Zamericanizarea[ Europei(" 79

Dup aproape treizeci $e ani* %n Eermania* $etailistul Eiinter <iere a simit pielea lui eKact acest ,en $e reacie c+n$ a insistat s'i $esc&i$ ma,azinul versal Oauf&of $in <erlin %ntr'o $uminic* folosin$ o porti $in re,lementrile cI interziceau v+nzrile %n ultima zi a sptm+nii( El a
$evenit ime$iat calul $e bH al unei controverse naionale i a fost acuzat $e %nclcarea conveniilor i $e comportament $e tip "ambo( ;usintorii v+nzrilor $uminica au srit %n aprarea lui( -umai tra$iia stupi a vec&ii Eermanii se opune"* spunea un cumprtor $in ;c&Se$t* $in fosta EJ manie $e Est( Ar trebui s acceptam americanizarea("7?

)eea ce se %nt+mpl* totui* nu este americanizare( Este sosirea unui ritm via strin* asociat cu cel mai recent sistem al avuiei( "itmul mo$ificat este rI zent %n !rana* Eermania i 0area <ritanie i* %n pofi$a opoziiei* pro,reseaz %no` Lucrurile se mic $eIa mai repe$e la ToL5o* ;eul i ;&an,&ai $ec+t la #aris* $ra sau <erlin( VIIT ".L - -';T #
Viteza i nere,ularitatea mer, m+n'n m+n cu o alt mo$ificare tempon $e la operaiunile intermitente la cele %n fluK continuu( Aceasta este vizibil rsp+n$irea rapi$ a pro,ramului non'stop* 7D $e ore pe zi* ? zile pe sptm+$ peste tot* $e la &oteluri i centre $e afaceri la tipo,rafiile ziarelor( %n Japonia* a Ioanele $e %nfrumuseare* slile $e ,imnastic* supermarLeturile i lanurile $ comer cu amnuntul tin $esc&is p+n la ore $in ce %n ce mai t+rzii( .n numr era c+n$ $e supermarLeturi 0aruetsu i ma,azine Aeon 0aKvalue funcioneaz non'stop( )u timpul* $up cum afirm Tomoo -o,uc&i* profesor $e marLetin, = universitatea 4ase$a* v+nzrile $e noapte vor aIun,e la F8a $in totalul realiz% %n cursul zilei(7A

#entru a v face o i$ee $espre cum va arata noaptea $e m+ine* vizitai orau )uritiba $in <razilia( Eaz$ a companiei )onectiva* care $istribuie LinuK pe plai internaional* i a altor $ou sute $e firme $e softSare*7> acest ora ver$e" mB $el este stu$iat $e ar&itecii i planificatorii urbani $in
%ntrea,a lume(@8

%ntr'o noapte l'am %nsoit pe fostul primar* Jaime Lerner* specialist %n planii care urban* %ntr'o vizit pe ;tra$a 7D $e ore"*@= un bulevar$ strlucitor cu noi ca fenele i restaurante pline $e cupluri
tinere care z+mbesc* fac cu m+na i stri,i JaimeV" ;tra$a $e alturi urma s ,z$uiasc servicii profesionale non'stop ' mei $ici* stomatolo,i i avocai( #e urmtoarea aveau s se instaleze birouri municipali

orice or autorizaii sau mise* iar afacerile oraului vor fi ,estionate %n timp real( #9 ,,I'viXciile %n fluK continuu permit ca fiecare in$ivi$ s'i %ntocmeasc orarul $e nsum* promov+n$ astfel trecerea spre timpul nere,ulat( Aa$ar* at+t %n pro$uc'c(_ cdt s` %n consum* timpul i tempo'urile $evin mai compleKe i mai $emasifi'cate" !aptul acesta* la r+n$ul su* are consecine practice pentru toate firmele $in toate sectoarele i pentru toate nivelurile economiei(

Trecerea la fluKul continuu este observabil mai ales %n $omeniul financiar( "eelele $e comunicaii electronice le %n,$uie oamenilor s cumpere i s v+n$ aciuni $up %nc&i$erea oficial a pieelor* iar tranzacionarea online a forat bursele s'i eKtin$ pro,ramul $e lucru* eKact ca %n cazul ma,azinului $in Eermania( ;ue$ia a fcut $eIa acest pas* @7 iar bursele $in -eS 3orL i Toronto %l au %n ve$ere( Dar* evi$ent* acesta este $oar un prim $emers* %ntreprins cu reticen( ;istemele $e tranzacionare $in viitor nu vor $ormi nicio$at( #resiunile temporale* capacitatea noastr $e a %mpri timpul %n uniti ine,ale* $in ce %n ce mai mici* puterea i viteza copleitoare ale infrastructurii electronice* $iversificarea pro$uselor i a mo$urilor $e plat su,ereaz c la un moment $at fluKurile monetare nu vor mai atin,e punctul culminant %n anumite zile bine cunoscute ' %n nopile $e vineri spre s+mbt* $e eKemplu* sau %n $ata $e cincisprezece ale lunii( Aceste mo$ificri interconectate ' accelerarea* creterea nere,ularit+tii i fluKul continuu ' transform %ntre,ul peisaI temporal( )&iar i aceste sc&imbri* %ns* sunt $oar o parte a unui tablou mai amplu ce repro$uce trecerea $e la timpul in$ustrial cu acela al secolului ::I( Aa cum am subliniat %n /ocul "iitorului. aceste alternative care se autoali'menteaz vor $eclana multe consecine sociale2 un fluK mai rapi$ al lucrurilor* oamenilor* locurilor* relaiilor i informaiilor prin vieile noastre corporatiste i personale( #ro$usele $e unic folosin se %nmulesc ' astzi aparatele $e foto,rafiat* m+ine telefoanele( La fel se %nt+mpl i cu i$eile* mo$elele $e afaceri i relaiile personale $e unic folosin( 0E"EE0 VRJRI-D* DA" H-) T" G Ele ne %mpin, i spre a$'&ocraie ' %n$eprtarea $e structurile $e afaceri permanente sau $urabile i a$optarea unor formate or,anizaionale sin,ulare* pe termen scurtM poate fi vorba c&iar i $e ma,azine temporare( Astfel* o companie cu se$iul la ToL5o* %nfiinat $e $esi,nerul "ei OaSaLubo i soul ei* A$rian Joffe* a $esc&is %n <erlin un ma,azin care* $up afirmaiile lor* va eKista numai un an i $up aceea se va %nc&i$e* in$iferent $ac va fi profitabil sau nu( @@ I$eea reflect
viaa comercial tot mai scurt a mo$elor* filmelor* muzicii i celebritii( )ompaniile se implic i %n reor,anizri interne cu fluK continuu* pe msur ce se ,rbesc s se a$apteze la sc&imbrile suferite $e piee* finane i alte variabile( )aracterul temporar sau tranzitoriu al or,anizaiilor* care s'a tot amplificat m ultimele $ecenii* este acum o trstur inevitabil a economiilor avansate(

1i mai efemere sunt mo$ele mana,eriale care apar* influeneaz aceste re ,anizri succesive i apoi ca$ %n uitare( 1i preurile se sc&imb mai frecvent I vestitorii cer rezultate $in ce %n ce mai rapi$e( "elaiile cu oamenii* locurile* i$ei te&nolo,iile i v+nztorii au o via tot mai scurt( )+t $e $eparte poate mer,e o societate spre aceast sfer a &ipervitezei relaiilor $izarmonice cu timpul $ac o parte a populaiei se elibereaz $e rui i orarele stan$ar$izate* pe c+n$ cealalt rm+ne fi$el ceasului $in trecutG )i se $escurc an,aIatorii cu tinerii lucrtori* pro$use ale noului mo$ $e via* ca consi$er punctualitatea $rept o constr+n,ere asupra libertii i creativitii loi

)ercettorii $in zilele noastre su,ereaz c rsp+n$irea telefoanelor celulai a fost %nsoit $e o atitu$ine mai relaKat fa $e punctualitate* %ntruc+t oama pot suna ca s se scuze $inainte pentru %nt+rziere( Dar motivul mai profun$ es $eclinul pe care'= %nre,istreaz linia $e asamblare( Liniile $e asamblare necesi o munc sincronizat* astfel c %nt+rzierea unui lucrtor %nt+rzie activitatea tut ror celorlali( Ea presupune un nivel $e punctualitate ineKistent %n societi a,rare( Astzi* c+n$ avem mai muli a,eni liberi* mai muli in$ivizi care lucrea $up orare complet $iferite* timpul este mai important* %ns punctualitatea ci teaz mai puin( -u putem $iscuta aici toate implicaiile sociale* culturale* psi&olo,ice i e$I nomice ale acestor transformri* %ns ceea ce ar trebui s fie clar este c dem zarea $intre principalele noastre instituii* creterea tensiunilor $intre smcronizl i $esincronizare* continuarea &iperaccelerrii* accentuarea nere,ularittilor tel porale* $izolvarea coneKiunii $intre pro$uctivitate i timp* pe c+n$ fiecare interi $e timp valoreaz potenial mai mult $ec+t cel anterior* capacitatea oamenilor ol a msura* eKplora i controla pe secvene $in ce %n ce mai scurte* precum i $l ce %n ce mai lun,i '
toate acestea arat c traversm un proces epocal( "evoluionam le,turile umanitii cu unul $intre principiile ultrafun$amel tale ale avuiei( !aptul acesta va transforma vieile noastre i vieile copiilor notil %ns asta nu e tot(

#A"TEA A #AT"A ;paiuleKtens0 )A#IT L.L > 0A"ELE )E")

avuia este creat* noile criterii prin care ale,em aceste spatii i mo$ul %n care le conectm %ntre ele( "ezultatul este o perioa$ $e turbulen spaial( Aceast mobilitate a avuiei" %n cretere va afecta
viitorul locurilor $e munc* investiiile* oportunitile $e afaceri* structura companiilor* localizarea pieelor i viaa coti$ian a oamenilor $in toate prile lumii( Ea va $etermina soarta oraelor* statelor i a unor continente %ntre,i( ;AL.TN"I A;IEIV Dat fiin$ c cci$entul a $einut $ominaia economic pentru o perioa$ at+t $e lun,* este a$eseori uitat faptul c acum cinci secole )&ina* i nu Europa* pose$a cea mai avansat te&nolo,ie = i c Asia con$ucea lumea* realiz+n$ nu mai #uin $e 9Fa $in outputul economic msurabil al ,lobului(7

sistam acum la una $intre cele mai ample micri ,eo,rafice ale capitalului $in istorie( %ntr'o msur nemai%nt+lnit* avuia mi,reaz* %n paralel cu mo$ificarea relaiilor noastre cu timpul* le transformm i pe cele cu spaiul ' locurile un$e

La fel* se uit* cel putin %n

cci$ent* c %n =D8F o flot format $in @=? nave* cu circa 7?(888 $e

marinari i rzboinici* a pornit %n prima $intr'o serie $e apte eKpe$iii eKtraor$inare( )onform istoricului Louise Levat&es* flota era coman$at $e amiralul \&en, He* un eunuc c&inez musulman i unul $intre cei mai competeni corbieri ai epocii( El a eKplorat coastele Africii i Eolful A$en $in rientul 0iIlociu* aIun,+n$ p+n la Ji$$a& i D&ofar* i a pus bazele comerului c&inez pe tot cuprinsul ceanului In$ian( @

Au trebuit s treac $ou secole i Iumtate p+n c+n$ Iluminismul i revoluia m$ustrial+ timpurie au lansat al Doilea Val al tranziiei care a mutat* ,ra$ual* censul puterii economice* politice i militare %n Europa( El nu a r+mas %ns+ acolo( #e la sf+ritul secolului al :L:'lea* centrul mon$ial crerii avuiei a %nceput s se $eplaseze spre vest* ctre ;tatele .nite( Dou ti boaie mon$iale au pus capt $ominaiei economice europene(D %n =>D=* c&iar %nainte ca atacul Iaponez $e la #earl Harbor s atra, ;tateW .nite %n cel $e'al Doilea
"zboi 0on$ial* Henr5 Luce* e$itorul revistei Time* $I tea scrie c secolul :: era $eIa secolul american"( America* spunea el* trebu s se pre,teasc acum s fie <unul ;amaritean al %ntre,ii lumi* s %i asume &i nirea tuturor locuitorilor planetei care* %n urma colapsului mon$ial al civilizaii sunt flm+nzi i lipsii $e miIloace("F

%ntr'a$evr* $e atunci* i mai ales $e la miIlocul anilor XF8* c+n$ au %nceputV Treilea Val i tranziia ctre o economie bazat pe cunoatere* economia amel can a fost $ominant( Dar mutarea avuiei ctre Asia* %ncep+n$ cu o micare lent ctre Japonia i apoi ctre aa'numitele noi state in$ustrializate* precum )orel $e ;u$* a c+ti,at tot mai mult for $e'a lun,ul $eceniilor urmtoare( DE;)HIDE"EA ;TNVILA"EL " ;tvilarele au %nceput %ntr'a$evr s+ se $esc&i$ %n anii XA8* c+n$ )&ina a lei ,itimat eKplicit i a %ncuraIat urmrirea avuiei* i$ee nu foarte comunist( Ele s'al $esc&is complet %n anii X>8* iar investiiile au %nceput s cur,* %nsum+n$ F?8 $l miliar$e $e $olari %n ultimii 7F $e ani("
%n 7887* a,enia $e tiri :in&ua a numit torentul $e investiii pur i simplu ml raculos"( ? La ritmul $e F@*F $e miliar$e $e $olari %n 788@* )&ina a $evenit cel mai mare beneficiar al investiiilor strine $irecte* $epin$ c&iar i ;tatele .nite(A Iii 788F aceste investiii au fost estimate la ?8 $e miliar$e $e $olari(>

Ascensiunea impresionant a )&inei constituie un oma,iu a$us muncii fri pre,et* inteli,enei i evoluiei poporului su* eliberat $e constr+n,erile severe ala comunismului( Dar* i aici re%ncepe povestea lui Henr5 Luce* toate acestea nu an fi putut avea loc fr asistena ;tatelor .nite( Luce era fiul unui misionar $in )&ina i a fost el %nsui un cretin fervent i ui anticomunist care nu i'a pier$ut nicio$at interesul pentru )&ina( Iar $ac ar = %n via i ar privi ultimele $ecenii*
s'ar putea s fie plcut surprins $e spriIinul put ternic acor$at $e ;tatele .nite creterii economice rapi$e a )&inei* fr a eKclu$$ suspiciunea c altruismul nu reprezint principala motivaie( La nivelul anului 788@* americanii investiser DD $e miliar$e $e $olari %n )&ina( =V ;tatele .nite oferiser i o pia ,i,antic pentru bunurile c&ineze* import+n$ mri furi %n valoare $e peste =F8 $e miliar$e $e $olari %n acelai an( == Intre timp* eKpoiI turile mon$iale ale )&inei aIunseser la D@9*= miliar$e $e $olari* iar pro$usul eI intern brut atinsese 9*F trilioane(=7

Anul acela a marcat o ofensiv asiatic maIor( )&ina* %mpreun cu ;in,apor$ )oreea $e ;u$ i TaiSanul* atin, un pro$us intern brut a,re,at aproape e,al cii cel al Eermaniei* !ranei* 0arii <ritanii* Italei i ;paniei la un loc( Iar calculul nti inclu$e Japonia sau In$ia( Dac aceste $ou state ar fi a$u,ate* cele ase ar $$

tine un pro$us intern brut combinat mai mare cu @ trilioane $e $olari $ec+t cel al celor $ouzeci i
cinci $e membri .E sau al ;tatelor .nite(=@

Aa$ar* asistm la un transfer monumental al avuiei i al crerii $e avuie pe &arta lumii( El nu poate fi consi$erat altfel $ec+t ca o continuare a micrii %ncepute atunci c+n$ puterea economic s'a $eplasat pentru prima $at $in )&ina ctre Europa
secole %nainte( Dac ne ,+n$im cum va arta lumea %n 78F8"* a su,erat "obert 0annin, $e la )onsiliul pentru "elaii EKterne* ve$em o Asie cu peste Iumtate $in populaia lumii* poate D8a $in economia ,lobal* mai mult $e Iumtate $in in$ustria te&nolo,iei informaiei i capaciti militare $e ultim ,eneraie(" =D

cci$ental i apoi ctre ;tatele .nite '

completarea unui mare ciclu istoric* revenirea $ominaiei economice %n Asia* care o pier$use cu c+teva

Dar se %nc&i$e %ntr'a$evr marele cercG Vor pro,resa sc&imbrile la care asistm astzi %ntr' o manier liniar ' sau* poate ar fi mai corect s spunem* circularG Vom reveni mai t+rziu asupra viitorului
)&inei i Asiei( #entru moment* trebuie s analizm alte sc&imbri spaiale surprinztoare care acompaniaz avuia revoluionar(

L )."I ). VAL A"E ADN.EATN 0A"E

anilor X>8( )reterea Internetului a fost at+l $e $ramatic* %nc+t a %nceput s pun sub semnul %ntrebrii c&iar
sensul spatiului i al relaiilor spaiale( 0uli analiti i entuziati ai Internetului vorbeau $espra absena spaiului"(= 4illiam OnoLe* %ntr'una $intre cele mai ra$icale afirmri a acestei poziii* se %ntreba2 1i $ac situarea $evine irelevantG ; ne ima,inm o lume %n care ai putea %nc&i$e oc&ii pentru a aprea la <omba5 sau la #aris aa cum se teleportau personaIele $in ;tar TreL( ; ne ima,inm capacitatea $e a face $ra,oste cu cineva care se afl %n alt parte a lumii sau %n alt ora( ; ne ,+n'I $im cum ar fi s ne ,sim simultan %n trei locuri $iferite( Y((( W Aceasta este lumeaW non'spaiu( ;ocietatea nelocalizata Y((( W nu eKist( -u %nc(" Dar tot el ne asi,ura c te&nolo,ia mo$ern ne %mpin,e eKact %n aceast $irecie( 7

ne ima,inm un non'loc un$e trim cu toii i un$e sunt pro$use toatei avuiile lumii( EKact o astfel $e ficiune s'a %ntrupat %n timpul eKploziei Internetului $e la sf+ritul

Alii au $escris spaiul virtual ca pe un teritoriu care nu ocup volum %n lumeaW fizic i c&iar ca pe o prim lume paralel( #entru ei* lumea virtual ocup ceea ce s'ar numi cel mai bine non' spaiu"( %n ciu$a poeziei i &iperbolei* %n ultim instan* biii electronici sunt stocaii unde"a. %ntr'o locaie real* iar ei se mic prin spaiu* nu prin non'spaiu* atuncfi c+n$ sunt transmii( Di,itizarea* pe scurt* nu $ematerializeaz spaiul( Ea nu %nlocuiete realitatea cu spaiul virtual"*
$ar accelereaz i faciliteaz mutarea avuiei i crearea sa oriW un$e* nu $oar la scara unui mare cerc"* ci $irect la nivel local( )obor+n$ cu picioarele pe pm+nt* &rile mon$iale ale avuiei sunt re$ese'I nate pe msur ce valurile sc&imbrii mtur lumea* %mpin,+n$ unele orae iW re,iuni %n viitor i trimi+n$u'le pe altele %n uitarea economic( #este tot %n lume*W locurile cu valoare a$u,at mare $e m+ine iau natere c&iar acum( L )."ILE DE IE"I )levelan$* &io* a fost o$inioar un centru important al in$ustriei ,rele* cu oelrii* turntorii i fabrici $e maini( Astzi* oraul se lau$ cu una $intre cele* mai importante universiti tiinifice i te&nice

$in America* )ase 4estern "e'serve* i are un sector me$ical uria* con$us $e )levelan$ )linic( Dar faa$ele cl$irilor sunt %n continuare ne,re $up zeci $e ani $e smo, i fum* iar )levelan$ul

este cotat $rept cea mai srac metropol $in ;tatele .nite* o victim a fostului su succes in$ustrial i a incapacitii sale $e evoluie atunci c+n$ al Treilea Val purta alte pri ale Americii ctre viitor(@ )levelan$ul este $oar eKemplul cel mai evi$ent )am aceeai soart au avut'o si celelalte orae in$ustriale ' p+n mai ieri* motoarele bunstrii ' $in toata lumea( Dar fenomenul nu afecteaz
$oar oraele( "e,iuni %ntre,i sunt %n $eclin economic* %n timp ce altele cresc( ; ne ,+n$im* $e pil$* la re,iunea Euan,$on, $in su$'estul )&inei( Acum zece ani* $up cum arta $ndu+tr= >ee2 bivolii $e ap tr,eau plu,urile pe c+mpuri $e orezM acum* acolo au crescut fabrici ce pro$uc cipuri* aparate $e ra$io* Iucrii i &aine( #rintre investitorii maIori $in re,iune se numr #roctereEamble* -estle* )oca')ola i 0itsubis&i("D

0ilioane $e oameni au mi,rat %n aceast zon( F Au fost create milioane $e noi locuri $e munc* 9 iar
pro$usul intern brut per capita al Euan,$on,ului s'a cva$ruplat %n ultimii zece ani( ?

Astzi* Euan,$on, i $elta fluviului )&u* %n care este situat* formeaz %mpreun cu Hon, Oon, i 0acao unul $intre cele mai puternice centre $e pro$ucie $in lume( Ele au reuit tranziia $e la economiile a,rare la centrele in$ustriale* prelu+n$ o mare parte $in pro$ucia realizat %n oraele courilor $e fum $in cci$ent Dar asta nu este tot( In loc s'i fiKeze atenia asupra unui viitor $e tipul celui $e'al Doilea Val* Euan,$on, %i planific strate,ia pentru perioa$a %n care m+na $e lucru ieftin se va epuiza( Acapareaz %n continuare orice fel $e manufactur lo73tec*. $ar urmrete pro$ucia celui $e'al Treilea Val* ,azata. pe cunoatere i %nzestrat cu o valoare a$u,at mare( Astfel* Institutul pentru Dezvoltarea )&inei observ c sectorul *i!*3tec* $in Euan$on,* %n cretere* inclu$e astzi companii $in $omeniile te&nolo,iei informaiei* materialelor revoluionare* biote&nolo,iei i sistemelor $e fabricaie inte,rate ,&i$ate prin laser(" A %n afar $e centrul $e cercetare
$e la )ase 4estern "eserve* prea puine $in toate acestea pot fi re,site la )levelan$ sau %n oraele omoloa,e $in zona in$ustrial a Americii( )u toatele au nevoie $e strate,ii noi pentru supravieuire i $e noi &ri ale avuiei( DI\ LVA"EA !" -TIE"EL " -oile strate,ii sunt necesare pentru c noile realiti economice nu mai respect ,raniele vec&i i relaiile $e putere eKistente( Oenic&i &mae a comentat strlucit apariia a ceea ce el numete re,iuni'state" %n multe pri ale lumii* calific+n$u'le $rept motoare ale prosperitii"( %n )&ina* spune &mae* un ,uvern comunist centralist i $epit moral se reor,anizeaz* $eliberat sau nu"* $up mo$el corporatist *Asemenea multor corporaii"*
;c

rie el* )&ina transfer cea mai mare parte a $eciziei la nivelul Zunitii $e afaceri[ ' re,iuni'state

semiautonome* auto,uvernate* care se lupt cu ferocitate #entru capital* te&nolo,ie i resurse umane(" >

In aceeai or$ine $e i$ei* %n cartea sa $in 788F* 5*e 6eNt Plo,al -ta!e. el seriei Dalian* %mpreun
cu o $uzin $e re,iuni $in )&ina* a $evenit de Aacto o re,iuni stat care %i stabilete sin,ur pro,ramul

economic( %n timp ce mari pri ale )&inl sunt* teoretic* supuse <eiIin,ului* ea este %n mare parte autonom( %n realiti le,turile sale cu <eiIin,ul sunt mai firave $ec+t cele cu centrele $e afaceri $l toat lumea(" =8

0ulte zone economice %n ascensiune se %ntin$ peste ,raniele statelor naiol nale( #ri $in TeKas i $in su$ul )aliforniei se unesc cu f+ii $in nor$ul 0eKicl lui %n $ou mari re,iuni economice cu $ubl naionalitate* fiecare $intre ele pl t+n$u'i forma %n $eceniile urmtoare propria cultur miKt $istinct ' i propil structur politic transfrontalier(
In alt parte a lumii* Jussi Jau&iainen* profesor $e ,eo,rafie la .niversitatea $l HelsinLi* $escrie o re,iune care inclu$e oraul HelsinLi i se %ntin$e peste ,ri ni p+n la Tallinn* %n EstoniaM o alta se afl $e cele $ou pri ale frontierei $ini !inlan$a i Oarelia ruseasc* iar o a treia inclu$e -arva %n Estonia i Ivan,oro$* I "usia(== r,anizaia -aiunilor .nite a propus $ezvoltarea re,iunii r+ului Tiumel care mr,inete "usia* )&ina i )oreea $e -or$( =7 Financial 5ime+ vorbete c&il $espre o coneKiune Vla$ivostoL' Vancouver';apporo* care* $in $iverse raiuni* Q

putea $eveni uzina electric a #acificului"(=@

Din nou* mo$ificm &rile trecutului i relaiile noastre cu principiul ultraful $amental al spaiului( Totui* accelerarea sc&imbrii implic faptul c noile &ri vor avea o vala&i litate tot mai re$us* ,ata oric+n$ s fie re$esenate pentru retra,eri sau relocl lizri( #uine lucruri sunt permanente %n sistemul avuiei revoluionare( Dac ni cre$ei* %ntrebai'= pe AleIan$ro <ustamante( DE"<3'.L 0.-)II IE!TI-E %n =>>@* 0eKicul a semnat Acor$ul $e Liber ;c&imb al Americii $e -or+I B-A!TAC cu ;tatele .nite
i )ana$a(=D %n numai c+iva ani* pe toat frontiera 0l Kicului cu ;tatele .nite au aprut @(F88 $e fabrici maRuiladoraS care pro$uc oriei $e la mobil la televizoare* cre+n$ =(D milioane $e locuri $e munc pentru lucrai tori venii $in toate colurile rii(=F

La sf+ritul anilor X>8 %ns* cum Euan,$on, i c&iar toat )&ina ,eneraser fl concuren puternic
pe piaa m+inii $e lucru ieftine* %ntre 7F8(888 i @88(88B= $intre aceste locuri $e munc meKicane au luat calea marelui cerc pestei #acific( =9

Aceast evoluie ='a a$us pe <ustamante %n centrul ateniei( )+n$ an,aIatorul su* #lantronics* unul $intre cei mai mari fabricani $e accesorii pentru telefoaneV primea o coman$* i se a$resa lui <ustamante( Dei el con$ucea cele trei fabrici ale firmei $in TiIuana* $e $ata aceasta i P Fa&ri+. +) +apital str.in 1in 2exi+; )n1e *)n+itori pl.ti'i p)'in asa*&lea8. +o*ponente s'a spus c trebuie s concureze pentril rare contract la fel ca restul lumii( Dar <ustamante %i pltea muncitorii cu un salariu me$iu $e 7*78 $olari pe or Binclusiv beneficiileC i trebuia s lupte %mpotriva unui fabricant c&inez care oferea numai 98 $e ceni(
Aceast situaie nu este unic i nici nou( 0uli operatori ai acestor fabrici $in nor$ul 0eKicului %nfruntau concurena c&inez( Dar ceea ce a provocat revolta lui <ustamante a fost faptul c #lantronics $einea i fabrica c&inez(=?
i*portate %nl pro$use $estinate eKportului Bn( tr(C(

Acesta ar putea fi un caz $e eKternalizare %n serie ' trimiterea unor sluIbe %n )&ina* $up ce fuseser $eIa eKternalizate %n 0eKic( EKternalizarea* $ei ce implic un procent mic $in totalul locurilor $e munc* a provocat o con$amnare puternic i a a$us o asemenea acoperire me$iatic

%nc+t nu are sens s relum ar,umentele cunoscute* $incolo $e a recunoate c ea face parte $intr'un mo$el mai lar, al transformrii %n $istribuia spaial a avuiei i crerii acesteia( EKternalizarea a furnizat ar,umente criticilor re,lobalizrii* care insist c ea pro$uce o %ntrecere pentru preul cel mai mic" brutal* $e neoprit( De obicei* ei con$amn faptul c firmele se $uc acolo un$e m+na $e lucru este cea mai ieftin* fiin$ pre,tite s se mute la cel mai mic semnal( Dac acest lucru ar fi a$evrat* atunci ar fi uor $e prevzut %ncotro se va %n$repta avuia( Ar fi o veste bun pentru Africa* care poate oferi un rezervor enorm $e munc la cele mai mici preuri $e pe pm+nt( BAfricanii ar trebui s se bucure $e fiecare $at c+n$ muncitorii asiatici se sin$icalizeaz i obin creteri salari'ale(C Dac costul m+inii $e lucru este sin,urul criteriu* atunci $e ce nu ale, toate aceste firme Africa %n locul )&ineiG A$evrul este c i %n cazul pro$uselor lo73tec*. rareori costul m+inii $e lucru este sin,urul ar,ument pentru relocarea unei companii( Violena fr sf+rit $in Africa* infrastructura proast* nivelul ri$icat $e corupie* ;IDA i re,imurile politice ticloase pot respin,e orice investiie* in$iferent $e nivelul salariilor( 0ai mult* teoria %ntrecerii pentru salariul cel mai mic presupune c muncitorii sunt interanIabili* ceea ce este posibil %n cazul operaiunilor repetitive $e pe ban$a $e pro$ucie* $ar* pe msur ce in$ivi$ul aIun,e mai sus ca pre,tire pe scara economiei bazate pe cunoatere* aceast i$ee %i pier$e valabilitatea( In timp ce componentele intan,ibile ale crerii avuiei ' marLetin,* finane* cercetare* mana,ement* comunicare* IT* v+nzare i relaii cu $istribuitorii* verificarea calitii* probleme le,ale etc( ' cresc %n compleKitate i importan* muncitorii* ca i munca %nsi* $evin mai puin
interanIabili* iar seturile $e competene necesare au o $urat $e via mai scurt( De aceea* %ncercrile $e a preve$ea care orae* re,iuni sau c&iar ri vor $eveni urmtorul Euan,$on, sunt sortite eecului $ac eKtrapoleaz economia zilei $e m+ine lu+n$ %n consi$erare eKclusiv nivelurile salariale eKistente sau previzibile( rice analiz simplist $e acest tip este cu at+t mai %n$oielnic cu c+t* atunci c+n$ economiile trec $e la courile $e fum i liniile $e montaI la pro$ucia bazat pe cunoatere* noi sc&imbm $eIa ra$ical c&iar criteriile conform crora o locaie* un ora* o re,iune sau o ar se caracterizeaz printr'o valoare a$u,aP mare( Vom asista mai puin la o curs pentru preul cel mai mic* c+t la o curs ctrl v+rf( #" #"IETATEA I0 <ILIA"N DE 0NI-E #entru a anticipa ,eo,rafia surprinztoare a viitorului* inclusiv situarea lobl rilor $e munc bine pltite* a oportunitilor $e afaceri* avuiei i puterii* trebui s mai %nele,em %nc un aspect esenial2 nu sc&imbm $oar locul avuiei* cil raiunea lui* recte criteriul $up care evalum locul* iar acest lucru mo$ific*V r+n$ul su* prima variabil( %ncerc+n$ s atra, in$ustria %n =>FF* ,uvernul statului In$iana a publicatV reclam %n revista Fortune. $escriin$u'i avantaIele economice( Acestea inclu$el preuri mici pentru crbune* calcar* lut alb* aluminiu* ,&ips* bitum* $olomit* apl nisip* pietri* lemn* porumb i soia* precum i accesul facil la r+ul muncitoreasc slab sau %n a$ormire( =A &io( %n pltV teKtul promitea un palmares $e invi$iat al ,revelor i %nc&i$erilor $e fabriciXV cu alte cuvinte* o micare

Aa stteau lucrurile pe atunci( Astzi* consiliul pentru $ezvoltare al statu0 In$iana %ncuraIeaz renunarea la $epen$enta prea mare $e in$ustriile tra$iii nale"(=> -u mai e nevoie $e calcar( "evista $nc. le spune con$uctorilor micilor %ntreprin$eri c cel mai bun loV pentru %ntemeierea sau
$ezvoltarea unei companii" este #&oeniK* Arizona* $ai torit m+inii sale $e lucru *i!*3tec*. climei cal$e* muzeului $e art recent reni vat i celor patru francize sportive maIore"( 78

.n ,rup numit )omitetul pentru ;upravieuirea 0icilor %ntreprin$eri aIun,i la concluzia c cel
mai bun loc pentru investiii este DaLota $e ;u$* $eoare$ prezint cele mai mici costuri %n ceea ce privete impozitele* salariul minim* nu mrul an,aIailor la stat i aa mai $eparte( 7= .n alt sistem $e ratin, %i bazea%I evalurile pe vec&imea i rata $e cretere a companiilor $in $iverse locuri( .l colaborator al site'ului 0icrosoft b)entral(com realizeaz un in$eK &ibri$ cu aIti torul celor $ou meto$e i tra,e concluzia c cel mai bun loc pentru a scoate ban $in buzunar este -eva$a( 77

)it+n$ cazul reclamei statului In$iana $in =>FF* "obert D( AtLinson i "i$ )o$uri $e la #ro,ressive #olic5 Institute scriau %ntr'un stu$iu $in 7887 intitulat ;tate -eS Econom5 In$eK"2 %ntr'o economie %n care mai puin $e 78a $in acti vitate const %n crearea* prelucrarea sau transportul
bunurilor fizice* accesul li materie prim* transport i piee conteaz mai puin( #e msur ce o parte tot ma mare a inputurilor i outputurilor economice a$opt forma biilor electronici* ve c&ile avantaIe locale %i pier$ importana(" ; lum* $e eKemplu* apropierea ,eo,rafic( .nii economiti contemporani cre$ c* fiin$ at+t $e aproape $e pieele americane* 0eKicul poate %nvin,e com

etitia c&inez pe termen lun,( Ei pleac $e la premisa c $istana %nc Ioac acelai rol ca %nainte $e instalarea economiei bazate pe cunoatere* $ar* $atorit te&nolo,iilor informaiei* pro$usele $evin mai mici i mai uoare %n fiecare zi( A te baza pe proKimitate %nseamn* %n msura %n care costurile $e transpor conteaz* c avantaIul 0eKicului s'ar aplica pro$uselor fizice mari i ,rele ' eKac cele care sunt %nlocuite acum( 1i %nseamn %nc i mai puin pentru serviciile ir tan,ibile cu valoare a$u,at mare* ale cror costuri $e transport nu au nimic $e'face cu $istana ' finane* softSare* TV prin satelit* rezervri $e
bilete* muzic i altele( Dac va continua s se bizuiasc pe apropiere* 0eKicul va rm+ne %n urma Astzi* %n cursa lor ctre v+rf* statele aflate %n competiie se lau$ mai pui cu calcarul i crbunele $e care $ispun* prefer+n$ s'i promoveze universitiiP costurile re$use ale comunicaiilor* te&nolo,ia avansat* zborurile frecvente* ii fracionalitatea re$us* clima plcut i calitatea superioar a vieii( Economia s'transformat* %mpreun cu valoarea muncitorului i cu mo$ul su $e via( %nsei cate,oriile cu aIutorul crora $escriem unitile i relaiile spaiale s sc&imb pe msur ce apar noi reele economice( Asistam* $e pil$* la emer,eni unei %ntre,i ecolo,ii a aeroporturilor* le,ate unul $e altul mai str+ns $ec+t $e , vernele locale i naionale pe teritoriul crora %i $esfoar activitatea( %n cet ce Ere, Lin$sa5 numete *AirSorl$"* fiecare aeroport este %nconIurat tot m mult $e propriile sale mall'uri* centre $e conferin* sli $e sport* capele* oficii po tale* cabinete stomatolo,ice i $e me$icin ,eneral* piscine pe acoperi i & teluri $e luK("7@

"ezultatul a fost o competiie ' care a $epit $eIa ,raniele ;tatelor .nite viz+n$ crearea a ceea
ce am putea numi locuri cu valoare a$u,at mai mar care vor atra,e m+na $e lucru cea mai bine pre,tit i

mai creativ* capabil i pro$uc bunuri intan,ibile cu valoare a$u,at mare i s intereseze firme $ toate prile lumii( %n concluzie* $eplasarea istoric spre Asia* $i,itizarea multor funcii economic apariia re,iunilor transnaionale i transformarea criteriilor prin care valoriza locul sau situarea* toate acestea fac parte $intr'o transformare mai lar, a re iilor noastre cu principul ultrafun$amental al spaiului( Ele constituie $oar fu $alul pe care se profileaz mo$ificri c&iar mai mari(

A))E;.L ;#A/IAL

Enciso* meKican $e ori,ini american prin e$ucaie i stil $e via* lucreaz pentru La :pinion. cel mai mareI ziar $e limb spaniol $in ;tatele .nite( %n Japonia* cei $oi s'au %nt+lnit cu comu'i nitatea mic $e latino' americani i au fost iniiai %n buctria* manierele i maniaV pentru sporturi specifice localnicilor( #entru Enciso a fost o eKperien pe care nul o va uita uor( = ;ute $e mii $e oameni ca el* $e pe tot ,lobul* s'au scurs %n )oreeaV i Japonia pentru a asista la meciuri( 7

n 7887* c+n$ campionatul mon$ial $e fotbal a fost ,z$uit %n comun $fl Japonia i )oreea $e ;u$*
Hu,o Enciso* un $irector $e marLetin, $in Loa An,eles* a $ecis s'= $uc pe fiul su la ToL5o(

L'am %nt+lnit pe Enciso %n )alifornia* la cstoria unui cuplu $e $irectori $5m el* nscut %n
#aListan* ea* %n In$ia( !amilia lui era musulman* a ei* &in$us( )+nc< DJ'ul a pus muzic patun* Enciso s' a alturat mulimii $e $ansatori fericii* crei probabil nu auziser un cuv+nt %n patun %n viaa lor( #rintre ei se ,seau nul meroi $irectori 4A;#* stu$eni asiatici* evrei americani i ali reprezentani aiW unor etnii* reli,ii i locuri $iferite( -u a fost numai o cstorie miKt* ci i o nuntal miKt* cu o puternic %ncrctur simbolic( -u numai c mutm centrul $e ,reutate al lumii economice %n $irecia Asiea inclusiv Asia $e ;u$* un$e tinerii cstorii %i aveau r$cinile strmoeti( -ul numai c mo$ificm criteriile care vor $etermina locul un$e vom ,si IoburileW $e m+ine* un$e vor fi construite fabrici* birouri i case i un$e va fi creat avutial revoluionar( Lr,im ceea ce am putea numi propriul nostru acces spaial"( Acum 7(D88 $e ani* %n )&ina* un$e ranii erau le,ai $e ,lie* filosoful )&uan,I Tzu a proclamat c oamenii care cltoresc a$uc necazuri i sunt* $up toate pro'= babilitile* farnici* nestatornici i uneltitori("@ Astzi* circa Aa $intre membrul speciei umane ' cam F88 $e milioane $e in$ivizi ' traverseaz o frontier $e statI %n cursul unui an( D -umrul este e,al cu populaia mon$ial la =9F8* %n zorii ereiW in$ustriale(F A$uctori $e necazuri sau nu* implicai %n conspiraii sau nu* cut+n$W un loc $e munc sau zbur+n$ p+n la 0ilSauLee pentru a vizita un client* sun'= tem o specie %n micare(
EE

E"A!IA #E"; -ALN

Americanii con$uc* %n me$ie* ==(888 $e mile pe an(9 Dar maIoritatea $rumurilor cu maina sunt cele p+n la serviciu i %napoi ' o me$ie $e 7@ $e mile '* sau spre $estinaii apropiate $e cas* ca supermarLetul sau banca(? Vacanele pot $uce familia mai $eparte( Am putea s ne urmrim cu uurin traseele cu maina pe o &art( .n cltor %n interes $e afaceri poate marca uor localitile %n care s'a oprit %n cursul unui an i eKcursiile realizate %n aceste locuri( "ezultatul ne'ar arta accesul spaial" al fiecruia( Dar am putea marca pe &art i locurile un$e trimitem sau $e un$e primim e'mailuri* telefoane* faKuri* plus a$resele $in a,en$ si locurile vizitate pe Internet(

Ar fi mult mai $ificil s i$entificm locul $e pro$ucie al bunurilor pe care le ac&iziionm i $estinaiile rezi$uurilor pe care le pro$ucem( )&iar i aa* nu epuizm toate locaiile ,eo,rafice cu care avem* sau am $ori s avem* o relaie( Ele ne vor oferi o ima,ine bo,at a accesului nostru spaial ' o &art %n permanent sc&imbare a ,eo,rafiei noastre personale( ; comparm accesul nostru spaial $e astzi cu cel al ranului european $in secolul al :I0ea* care %n cursul unei viei %ntre,i nu se %n$eprta probabil la mai mult $e =F mile $e satul su(A )u eKcepia i$eilor reli,ioase* care au cltorit $e'a lun,ul secolelor tocmai $e la "oma* =F
mile reprezentau* %n cel mai bun caz* ,raniele vieii sale( Acesta era accesul ,eo,rafic personal al ranului $in Evul 0e$iu( Dac aplicm acest tip $e carto,rafie companiilor* in$ustriilor sau naiunilor* vom $escoperi repe$e c accesul spaial al fiecrei entiti variaz i se sc&imb permanent( In mo$ similar* se,mentele $iferite ale fiecrei economii necesit un acces $iferit( ar poate importa materii prime sau componente $in multe alte ri* eKport+n$ %ns numai ctre un numr re$us( ;au invers( Holl5Soo$ul folosete ec&ipamente $in Japonia i actori $in 0area <ritanie* $ar filmele pe care le pro$uce sunt eKportate peste tot %n lume( Iar acesta este numai un eKemplu(

@u+ine++>ee2 observ c #DA'ul sau telefonul cu camer pe care le folosim zilnic pot inclu$e un microprocesor fabricat %n America* un circuit $in )&ina* ci'#uri proiectate %n TaiSan* Australia* Irlan$a sau In$ia* un ecran color fabricat %n )oreea $e ;u$ i lentile $in Eermania( >
)ombinaia acestor relaii spaiale $efinete accesul spaial al fiecrei companii sau ri( Japonezii* $e eKemplu* $ezbat $e c+teva $ecenii $ac s'i concentreze relaiile economice asupra Asiei sau s le eKtin$ ,lobal( %n cursul triumfului efemer al Japoniei $in anii XA8 i X>8* politicieni ambiioi* ca ;&intaro Is&i&ara* astzi ,uvernatorul capitalei* %n$emnau Japonia s %nlocuiasc ;tatele .nite %n calitate $e #utere $ominant %n Asia(=8

Aceste lucruri se %nt+mplau %nainte $e %ncetinirea creterii economice Iaponeze 1i $e ascensiunea rapi$ a )&inei* ca s nu mai menionm $ezvoltarea militar a acesteia $in urm i recentele rbufniri ale sentimentului antiIaponez( De atunci* Is&i&ara* intuin$ noile vulnerabiliti ale Japoniei* a cerut str+n,erea relaiilonl ;tatele .nite( A$evrata %ntrebare se refer la accesul ,eo,rafic al economiei Iaponeze( Tal nia este un Iuctor re,ional sau ,lobalG )are este amprenta sa economic i cfl tural asupra lumii* $ac ne ,+n$im c an!a @la+tT. o revist Iaponez $e bel $esenate* este tiprit la 0ilSauLee* %n re,on* i apropiere( #rin v+n$ut* $up cum am cm statat recent* la stan$urile $e ziare $in 0eKico )it5G
.nele state nu au nevoie $e acces ,lobal* ci $oar $e o m+n $e parteneri

contrast* necesitile Japoniei* c&iar i %n timpul recesiunii* erl mult prea compleKe i $iversificate pentru a'i permite s se afirme ca o putV re,ional( %n $omeniul intrrilor* ea trebuia s+ importe petrol $in rientul 0ii ciu* softSare $in ;tatele .nite* componente pentru maini $in )&ina( %n plarl ieirilor* ;.V'urile -issan* consolele ;on5* ecranele plate 0atsus&ita i compfl terele -E) sunt promovate ,lobal( )ompaniile Iaponeze $ein fabrici pe aproal toate continentele(

) ne place sau nu* Japonia are nevoie $e resurse* piee* oportuniti* ener,l i$ei i informaii provenin$ $e pe toat planeta* nu $oar $e la vecinii apropiV In$iferent $ac $omin sau nu re,iunea* accesul su spaial este ,lobal( DarV ponia constituie numai un eKemplu( Astzi* accesul spaial sau amprenta fizicV fiecrui in$ivi$* companie ori stat* se afl %ntr'o transformare maIor( -u $oar oamenii sau pro$usele sunt %n micare( 1i banii au un anumit acel spaial* iar acesta se transform i el* purt+n$ implicaii profun$e pentru ecorl mia ,lobal( <A-II 0 <ILI Toat lumea tie c trilioane $e $olari circul zilnic pe canale electronice viteze inima,inabile* %ntre naiuni* bnci i persoane fizice*

%ntr'un balet monei fr sf+rit( De asemenea* maIoritatea oamenilor tiu ' sau ar trebui s tie '`
ne,oul monetar este un cazinou ,lobal( Ins maIoritatea oamenilor nu tiu c efl larul nu este $oar o mone$ american(

%n ,eneral* se cre$e c americanii folosesc $olari* nemii* euro* Iaponezii* 5eb i ar,entinienii* pesos( In realitate* conform economistului <enIamin J( )o&f $e la universitatea ;anta <arbara $in )alifornia* autorul crii %

5*e Peo!rap*=A one=. nimic nu este mai $eparte $e a$evr(" Aceast i$ee a $evenit o cariei tur $epit
i %neltoare" $eoarece competiia a mo$ificat ra$ical or,anizri spaial a relaiilor monetare(" Altfel spus* fiecare mone$* ca i fiecare persoan* $ispune $e propriul aco spaial* aflat %n transformare permanent( %n prezent* $olarul* %n ciu$a sc$ei sale* are cea mai mare acoperire* unele state renun+n$ c&iar la propria mone$I %n favoarea $olarizrii"( Ele acor$ $rept $e circulaie $olarului american* carW $evine mone$ oficial( %n alte state* $olarul $ubleaz neoficial mone$a local* %i numeroase scopuri practice(==

nivelul lunii ianuarie 7887* cincisprezece state mici* $e la #anama p+n la $or =7 i Timorul $e Est*
folosesc oficial $olarul( Dar* neoficial* $olarul este nlizat %n Ar,entina* <olivia* #eru i America )entral( =@ Acelai lucru s'a %nt+m' u* t In "usia i %n numeroase state $in fosta .niune ;ovietic* inclusiv %n Armenia Eeor,ia* Azerbai$Ian i .craina( Tot neoficial au fost $olarizate" "om+nia* Turcia i Vietnamul( =D )onform "ezervei !e$erale* la ora actual* cetenii strini $ein mai muli $olari $ec+t americanii ' %ntre FF i ?8a $in total* mai ales %n bancnote $e o sut $e $olari( =F

Dolarul nu este sin,ura mone$ care a %nlocuit sau a $ublat o alta( Din raiuni practice* %nainte $e intro$ucerea mone$ei euro*=9 oricine putea folosi marca ,erman %n <alcani* =? francul francez
%n anumite pri $in Africa* =A francul elveian %n Liec&tenstein*=> rupia in$ian %n <&utan*78 coroana $anez %n Eroenlan$a(7= %n total* un stu$iu al <ncii 0on$iale a i$entificat optsprezece state %n care mone$a strin reprezenta peste @8a $in banii circulai i %nc treizeci i patru $e tari %n care mone$a strin %nsemna =9*Da sau mai mult(77

Dup )o&en* mone$ele sunt folosite tot mai mult %n afara rii $e ori,ine* penetr+n$ alte spaii monetare naionale( Y(((W Accelerarea rapi$ a competiiei monetare transfrontaliere Y(((W a
transformat or,anizarea spaial a relaiilor monetare internaionale( Domeniile eKclusive ale mone$elor naionale sunt inter'penetrate astzi %ntr'o msur mai mare $ec+t oric+n$* %ncep+n$ $e la apariia monezii teritoriale("

#e scurt* banii au fost eliberai $e constr+n,erile spaiale( I-VADAT "I 1I I-VADA/I Aceast transformare pro$uce consecine importante( mone$ (inva$atoare" Btermenul ne aparineC nu aIut %ntot$eauna naiunea $in care provine( 0uli factori Ioac un rol* iar acest lucru se poate $ove$i costisitor uneori( Euvernul rii (inva$ate" pier$e $e obicei o parte $in controlul asupra propriei politici monetare i este slbit %n oc&ii cetenilor si( %i pier$e o parte $in ceea ce economitii numesc seniorie" ' banii pe care %i pro$uce pentru a pro$uce propriii bani ' altfel spus* tiprirea i punerea %n circulaie( Iar $ac $eca$ pe lanul trofic al mone$elor* ei pot fi* %n ,eneral* forfecai mai uor $e aciunea altor sisteme economice(7@

Transformarea cea mai important* $up acelai )o&en* nu se ,sete %n relaia $intre naiuni* ci %n cea $intre ,uverne i piee( Astfel* utilizarea mai multor mone$e %ntr'o ar $esc&i$e mai multe oportuniti pentru companiile i instituiile financiare care fac afaceri acolo( Aceast situaie poate oferi opiuni %n $ome mul riscurilor financiare* taKelor* re,lementrilor* re,ulilor contabile* costurilor tranzaciilor i conversiilor* instrumentelor financiare (a(m($( %n sc&imb* ea re$uce influena i controlul ,uvernelor naionale( In sf+rit* utilizarea mai multor mone$e face ara inva$at" mai sensibil i #otenial mai reactiv la micrile $e pe pieele financiare internaionale( Din acest motiv* $e multe ori* orice nou pree$inte sau premier mer,e %nainte $e toate %n vizit pe 4all ;treet* un$e %n$eplinete un ritual $e reasi,urare* promi+n$ prvJ $en financiar pe $urata man$atului su( )eea ce am analizat p+n+ acum ' marea micare a avuiei ctre Asia* crearel spaiului virtual* mo$ificarea criteriilor $up care sunt apreciate locaiile* lr,iri accesului ,lobal i rsp+n$irea ,eo,rafic a $olarului* nesi,ur la ora actualul sunt numai c+teva $intre transformrile actuale ale relaiei
noastre cu principj ultrafun$amental al spaiului( -e vom %n$repta acum atenia c+tre cea mai controversata $intre toate sc&irl brile spaiale $e astzi* cea care a scos %n stra$ $emonstrani bt+n$ toba fl propriuC la #orto Ale,re* %n <razilia* pe c+n$ aprtorii si se $electau cu pel la Davos* %n Elveia* %ncerc+n$ s se fac simpatici manifestanilor( !irete* voi $iscuta $espre cel mai prost %neles* %neltor i ,reit utilizat termen $in leKicl economic2 Plo,alizarea.

Are ea un viitorG L.0E -E#"EENTITN

izvoarele entuziasmului era pro,resul omenirii* %neles $e naiunile $ezvoltate ca o inte,rare

n =>88* trecerea la noul secol a fost serbat la #aris printr'o EKpoziie .niversal $e$icat pro,resului* iar ziarul Le Fi!aro. fr a se putea abine* a proclamat2 )+t $e fericii suntem noi* cei care trim %n aceast prim zi a secolului ::V" = .nul $intre

economic ,lobal ' un proces raional* care* mo$ific+n$ relaiile spaiale i economice* ar fi fcut economia s %nfloreasc( Aproape la fel ca a$epii ferveni ai economiei ,lobalizate $e astzi* economitii vorbeau cu entuziasm $espre c+t $e mult se unea sau se lipea lumea( )omerul eKterior* ca procentaI $in outputul mon$ial* a crescut aproape $e nou ori %ntre =A88 i =>887 ' o parte mer,+n$ %n coloniile $in Asia i Africa(@ ricine ar fi proiectat aceste ten$ine %n viitor ar fi tras concluzia c procesul se va %nc&eia %nainte $e anul 7888( Dar ten$inele nu sunt permanente* viitorul nu vine %n linie $reapt* iar lumea nu era pre,tit pentru ceea ce va urma( La paisprezece ani $e la EKpoziia .niversal* coneKiunile" i lipiturile" lumii se $esfceau* iar mcelul #rimului "zboi 0on$ial %ntrerupea violent circuitele comerciale i financiare( In =>=? s'a pro$us revoluia bolevic* %n =>@8* 0area )riz* %ntre anii =>@> i =>DF* al Doilea "zboi 0on$ial* %n =>D>* cucerirea )&inei $e ctre comuniti* iar %ntre anii XD8 i X98* $ecolonizrile succesive $in In$ia* Africa i Asia( %mpreun* aceste evenimente i multe altele mai mici* mai puin vizibile* au z,u$uit acor$uri comerciale %nc&eiate cu mult timp %nainte* au %ncuraIat protec'ionismul i au $ezlnuit violena i instabilitatea ' fenomene care nu pot $ec+t sa $escuraIeze comerul internaional* investiiile i inte,rarea economic( #e scurt* lumea a trecut printr'o Iumtate $e secol $e $e',lobalizare( 0AI )A#ITALI;T DE)RT D.0-EAV A;T"N In anii $e $up cel $e'al Doilea "zboi 0on$ial* America* cu baza in$ustrial mtact* ba c&iar oarecum %ntrit* avea nevoie $e piee pentru bunurile sale i*
Lumea t+nIea $up pro$usele americane* a$eseori sin,urele $isponibile( In plus* pro,resul te&nolo,ic fcea mai uoar satisfacerea unor piee mai mari Astfel* convinse c reinte,rarea economic ,lobal va servi
ae

ma

J mult $ec+t $e orice* $e capital( c+t cea intern(

propriilor scopuri* %n timp ce va $ezvolta* %n ,eneral* creterea economica moI $ial* elitele americane au %nceput s construiasc piee transfrontaliere prin cal bunurile* capitalul* informaia i pre,tirea puteau circula $in nou* cu pier$eri m` nime( Acest ,est a luat ulterior forma unei lupte i$eolo,ice pentru re,lobalizarl La sf+ritul anilor X>8* mari pri ale lumii erau %nc %nc&ise sc&imburilor liberi $e bunuri* mone$e*
oameni i informaii( -umai un miliar$ $e persoane triai %ntr'o form $e economie $esc&is( La sf+ritul anului 7888* conform unor el mri* aceast cifr srise $e patru miliar$e( D

)&ina* cu peste un miliar$ $e locuitori* a a$optat socialismul $e pia"* $J scris poate mai
bine $e eKpresia capitalism social"* $esc&iz+n$u'i frontierele I bricilor* pro$uselor i banilor strini( Europa $e Est i republicile foste sovietil $in )aucaz i Asia )entral au urmat aceeai ten$in( mare parte a Ameril $e ;u$* %n$emnat $e ;tatele .nite i con$us $e )&ile i Ar,entina* a $ere,l mentat* a privatizat i a invitat capitalul $e pe 4all ;treet* rile acestea $evenii pentru o vreme mai capitaliste $ec+t $umneavoastr("F

Dup cum am constatat* i mone$ele s'au eliberat $e rile $e ori,ine( 0m $esc&is accesul spaial nu $oar pentru corporaiile ,i,antice* cu ambiii ,lobalei ci i pentru firme mici* %ntreprin$eri steti microfinanate $in re,iuni ,reu acel sibile*9 am %ncuraIat visul unei economii complet

inte,rate ' una $in care nu I lipsi nici o bucic $in cei F=8 $e milioane $e metri ptrai ai suprafeei
Terrei(= A$epii re,lobalizrii erau pe val( TE;T.L EVIA- 1I OET)H.# Este a$evrat c aceast ,oan $up re,lobalizare nu a mers aa $e repel i $e $eparte pe c+t s'ar fi ateptat prietenii i $umanii ei( Dup "( I( 4ein,artel pree$inte al 4&ite&all !inancial Eroup* c&iar i %n interiorul sectorului financil termenul prea imprecis $e !lo,alizare marc&eaz vizibil rate $e sc&imb $ifel rite( %n timp ce pieele financiare sunt %ntr'a$evr ,lobale* pieele obli,atiunill rm+n %n urm* iar cele ale aciunilor continu s fie %n mare parte naionale(" I

Financial 5ime+ nota c %n Europa* un$e presiunile intense pentru inte,rri economic au $us la intro$ucerea mone$ei unice i a bncii centrale* pieele aci unilor rm+n %nalt fra,mentate* cu un mozaic $e re,uli i re,lementri("A %n pofi$i sutelor $e re,lementri i le,i* a$eseori $iscutabile* care urmreau s pro$uci uniformitatea* aceeai sticl $e Evian costa* %n 788@* 8*DD euro %n !rana i =*A> euro %n !inlan$a* iar aceeai sticl $e Letc&up Heinz costa 8*99 euro %n Eermani i =*@A euro %n Italia ' nu tocmai ce i'ar fi $orit s va$ autocraii $e la <ruKellesl
0ult mai important la scar ,lobal* $up cum sublinia \ann5 0inton <e$$ol %n Forei!n Polic=. numai =A ri %n curs $e $ezvoltare au cu re,ularitate acces I capitalul privat"M c&iar $ac ar fi mai multe* asta nu ar $emonstra eKistena unei piee ,lobale unificate $e capital(" =8 La un alt nivel* re,lementrile contabile $a fer $e la ar la ar* %n ciu$a eforturilor recente pentru a$optarea unui stan$arcl universal(

)u toate acestea* $eIa $in anii X>8* %ntre @F(888 i D8(888 $e corporaii muli Ionale controlau
788(888 $e companii subor$onate sau afiliate $in %ntrea,a lunu p epozitele mon$iale %n valut strin au crescut $e la = miliar$ $e $olari %n =>9 I F trilioane la sf+ritul secolului( =7 Investiiile $irecte strine la nivel ,lobal au ci rtit la =(@ trilioane( Datoriile statelor au aIuns la =*? trilioane $e $olari %n 788= iar comerul mon$ial la 9*@ trilioane(=D

.na $intre cele mai cuprinztoare %ncercri recente $e a $etermina $imei unile ,lobalizrii este un in$eK realizat $e A T( Oearne5 i revista Forei!n Poli El msoar variabile precum comerul*
investiiile strine $irecte* fluKul invei tiilor $e portofoliu* te&nolo,ia* transportul i turismul* apoi compar rile( De a menea* trateaz un set lar, $e alte variabile* $e la cultur i comunicaii p+n numrul $e ambasa$e ale unui stat i numrul $e instituii inter,uvernamenu $in care acesta face parte( #e aceste baze* stu$iul lui Oearne5 $in 788@ analizeaz 97 $e ri i stabileM c %n fruntea listei $e state ,lobalizate se ,sesc cele mai mici $intre ele ' Irlanc Elveia* ;ue$ia* ;in,apore i ocup locul @F( lan$a( ;tatele .nite se claseaz pe locul ==* !rar pe =7* Eermania pe =?* )oreea $e ;u$ pe 7A* %naintea Japoniei* care

%n realitate* nivelul inte,rrii transfrontaliere a cunoscut un $eclin %n 7887*2 nomen cauzat $e %ncetinirea ritmului $e cretere al economiei americane i Q sc$erea investiiilor strine $irecte %n 788=( Dar nivelul total se situa totui pes cel anterior lui =>>>( %n ciu$a acestor cifre* Forei!n Polic= nu se %n$oia foarte ta $e faptul c re,lobalizarea lumii va continua( Iar $ac la aceste msuri vom a$uI tot
mai frecventa fertilizare %ncruciat a mone$elor pe care am $escris'o* ave2 motive soli$e $e optimism( #"A!.L EAL<E-

)a o ironie a sortii* un alt motiv se ascun$e %n observaia lui Harriet <abbit fost a$ministrator a$Iunct al A,eniei americane pentru Dezvoltare Internationa B.;AIDC* conform creia ne ,lobalizm viciile mai repe$e $ec+t virtuile("=9

Dro,urile ile,ale* $e eKemplu* constituie o afacere $e D88 $e miliar$e $e $olar $up

-.*

reprezent+n$ circa Aa $in economia mon$ial(=? In$ustria narcotia X_r* folosin$ te&nolo,ii $e v+rf* formeaz o uria economie subteran* %n mult +ri $epin$ economia formal* $e la suprafa* i %ntinz+n$u'se pe tot cuprini #lanetei( Din Af,anistan i )olumbia p+n %n slile $e clas i ma&alalele $in "i $e Janeiro i pe aleile $in )&ica,o* narcotraficantii a$ministreaz una $intre cel
m

ai ,lobalizate in$ustrii $in lume( -ici un ,uvern nu o poate controla* oric+t si'a $a silina( In$ustria seKului este la fel $e ,lobal( %ntr'o tabr $e refu,iai $in Albania nere femei

rpite $in "om+nia ateapt vaporul care le va transporta %n Italia un$e vor servi ca sclave seKuale( La <ucureti* aa'zise a,enii" caut $ansa oare" pentru comer seKual %n Erecia* Turcia* Israel i c&iar Japonia(=A )onforn
.-I)E!* circa un milion $e tineri sraci* %n ,eneral femei* sunt implicai %n ci merul seKual %n fiecare an(=>

%ntr'un articol impresionant* 0oises -aim* re$actor la Forei!n Polic=. eKpli Dro,urile* armele*
proprietatea intelectual* oamenii i banii nu sunt sin,urIH bunuri comercializate ile,al* cu profituri uriae* $e reelele internaionale( Ele J ocup i $e traficul cu or,ane umane* specii pe cale $e $ispariie* rezi$uuri toKV i opere $e arta furate(" Tocmai pentru c aceste activiti sunt ile,ale i nu trebJ s fie $etectate* traficanii scliimb constant rutele pe care %i transport pro$use< )ontraban$itii* %narmai cu $ocumente false i aIutai $e oficiali corupi*

strecoar cu uurin

printre controalele vamale* $ar poliitii care'i urmresc - %n$+rIire sunt oprii a$eseori la ,rani( Dup

cum arat Haim* ,uvernele %i pi zesc %n continuare cu ,elozie spaiul suveran" $e alte ,uverne( )u toate acestei aceeai suveranitate spaial este compromis zilnic* nu $e statele naionale* I $e reelele non'statale care %ncalc le,ile i frontierele(" Venezuela* $e eKempli nu ar permite avioanelor $e lupt americane s acioneze %n spaiul su aerian $in )olumbia ' care violeaz nepe$epsii aa'zi[ suveranitate( -aim tra,e concluzia c eforturile noastre $e a controla aceste activiti ifl ,ale i antisociale vor eua $eoarece strate,iile ,uvernelor sunt %nr$cinate ^ i$ei ,reite* premise false i instituii $epite(" 0esaIul su este clar2 pentr`H le opri este necesar un efort ,lobal sau* cel puin* multilateral( Apoi* s nu uitm $e ploaia $e praf ,alben" provenit $in )&ina* care acopefl perio$ic ;eulul* %n )oreea*78 $e incen$iile $in In$onezia* care $e,aI un fum sa focant* provoc+n$ afeciuni ,rave unui numr important $e oameni $in 0alaezl i ;in,apore* 7= sau $e cianurile $in "om+nia* care otrvesc r+uri ce aIun, %n ifl ,aria i %n ;erbia( 77 %nclzirea ,lobal* poluarea aerului* $istru,erea stratului m ozon* $eertificarea i lipsa apei potabile* la fel ca i traficul $e $ro,uri i $e fi&fl
umane* sunt probleme care necesit un efort or,anizat* pe plan re,ional sau c&fl ,lobal( In$iferent $ac ne convine sau nu( )"EDI-)I 1II !E"VE-/I
P

tru a v+na traficanii $e $ro,uri

Astzi* o controvers lar, rsp+n$it ' %n realitate* ,lobal ' se refer la benfl ficiile i costurile unei inte,rri transfrontaliere mai puternice( .n lucru este clIfl Viaa e ne$reapt( Inte,rarea economic i consecinele sale spaiale nu ofefl nimic $e tipul unui me$iu ec&itabil"P ' un concept metafizic* fr ec&ivalentP realitate(

-u trebuie s+ relum toate ar,umentele $espre beneficiile i costurile eKtia $erii accesului spaial i economiilor ,lobalizante( )&iar i i$entificarea aspec< lor pro i contra se $ove$ete mai S

Level pla)ing 3eld2

me$iu %n care toate companiile $e pe o

pia $at trebuie s prea( respecte acele%H re,uli* bucur+n$u'se $e aceeai capacitate compleK $ec+t ar Astfel* economisi

ma,&iar An$ras %notai* $irectorul ,eneral al Institutului pentru Economie 0on$ial $e la <u$apesta* a analizat plusurile i minusurile pentru rile care se vor inte,ra %n .niunea European( Tezele sale se aplic i asupra inte,rrii economice la nivel ,lobal( "eferin$u'se la cele $ou principii ultrafun$amentale $iscutate p+n acum aici* el subliniaz faptul c beneficiile i pier$erile nu sunt rsp+n$ite e,al %n spaiu" si c rezultatele $ifer i %n timp"( )+ti,urile sau pier$erile pe termen scurt* observ el* se pot transforma %n opusul lor pe termen lun,( .nele beneficii sau pier$eri sunt aici i acum( Altele se realizeaz acum* $ar nu aici(7@ Ambele pri re$uc aceste compleKiti la slo,anuri i etic&ete( Literatura pro' i anti,lobalizare amenin s ne copleeasc* o simpl cutare pe Eoo,le a$uc+n$ peste =*F milioane $e $ocumente relevante(
=?(9@A(7D monitorizare realizat $e 6e7+7ee2 pe patruzeci $e ziare i reviste a ,sit numai =AF $e articole $espre ,lobalizare %n =>>=( %n 7888* numrul lor se ri$ica la

Abor$+n$u'le cu toat atenia* este uor s scoi %n evi$en pcatele ,loba'lizrii ' $ei multe
$intre ele in %n cea mai mare parte $e corupie* $e,ra$area me$iului i implementarea forat $ec+t $e inte,rarea economic %n sine( )u toate acestea* realitatea vorbete $e la sine( )&ina a fost i este vinovat $e toate aceste pcate2 corupie p+n la cele mai %nalte niveluri* pa,ube ecolo,ice masive* oprimarea violent a protestelor sociale( Toate aceste aspecte ne,ative trebuie %ns ec&ilibrate cu faptul real c ara s'a inte,rat sistematic %n economia ,lobal i a utilizat capitalul ,lobal pentru a'i scoate cetenii $in srcia rural eKtrem* reuin$ acest lucru cu nu mai puin $e 7?8 $e milioane $e oameni p+n %n 788=* potrivit revistei 5*e )conomi+t2'

!orele favorabile ,lobalizrii* cu un entuziasm oarecum mo$erat $e critici i $e slbiciunea actual a economiei mon$iale* rm+n totui optimiste pe termen lun,( .nii cre$ cu reli,iozitate c ,lobalizarea $eplin este $estinul nostru ' oricare ar fi re,resele i ovielile %nre,istrate* ea va triumfa p+n la urm* conect+n$ nu $oar toate persoanele* ci i toate locurile %ntr'o reea ,lobal asemntoare cu aceea a neuronilor( Aceti cre$incioi ferveni susin c B=C nici o ar nu va %ntoarce $efinitiv spatele potenialului eKtraor$inar" al ,lobalizrii %n ce privete %mbuntirea con$iiilor $e traiM B7C ne vom confrunta cu probleme noi* care nu vor putea fi rezolvate fr ,lobalizare i B@C noile te&nolo,ii vor facilita tot mai mult ,lobalizarea(

La toate acestea* scepticii ar putea replica urmtoarele2 B=C beneficiile pcii sunt la fel $e eKtraor$inare"* i totui sunt trecute cu ve$erea %n mo$ repetatM B7C nu toate problemele pot fi rezolvate i B@C istoria este plin $e contrate&nolo,ii $ezvoltate pentru a $e'facilita" ceea ce te&nolo,iile
anterioare au facilitat( "e,lobalizarea ar putea fi %ntrerupt forat i $ac preul petrolului ar rm+ne n$icat sau ar %nre,istra creteri pe msur ce rezervele ar sc$ea* $ac alianele stabilizatoare s'ar $estrma* $ac s'ar rsp+n$i noi msuri protecioniste sau c&iar $ac fiecare container* pac&et sau persoan ce traverseaz o frontier ar trebui

B s fie verificate scrupulos* $atorit terorismului* temerii $e epi$emii sau $in alta motive( Aa$ar* %ntrebarea concret care se profileaz este2 oare ten$ina $e re,lobaJ zare* care se manifest $e c+teva $ecenii* face o scurt pauz pentru a'i re,si suflulG -u cumva asistm* %nc o $at* la o ten$in inversG ;untem* %n realitateV %n ciu$a mobilitii tot mai mari a fabricilor i investiiilor strine $irecte* %n ciu$aW Internetului i spaiului virtual i %n ciu$a masivei micri a in$ivizilor* pe punctul $e a suferi o nou mutaie istoric $e la re,lobalizare ctre $e,lobalizare( Dai aceasta nu este toat povestea* i nici mcar cea a$evrat( ! "/ELE ) -T"A"E A

ale economiei bazate pe pieele libere( Efortul american $e a ,lobaliza Bmai corect* a re,lobalizaC economia mon$ial flutur* $e asemenea* un pavilion fals(
=

n ultimii ani* puine cuvinte au alimentat at+tea controverse i at+ta ur %n lume ca !lo,alizarea 3 i puine au fost folosite mai ipocrit sau mai naiv $e toate prile implicate(
#entru muli anti,lobaliti* inta real a m+niei este reprezentat $e ;tatele .nite* se$iul central

a$ministraie $up alta* mai ales cea a pree$intelui )linton* au pre$icat lumii o a$evrat

mantra( Aa'numitul consens $e la 4as&in,ton susinea c ,lobalizarea* %mpreun cu tiberalizarea* sub forma privatizrii* $ere,lementrii i comerului liber* vor $iminua srcia i vor a$uce $emocraia i o lume mai bun pentru toi(7

At+t i$eolo,ii pro* c+t i cei contra ,lobalizrii pun %n aceeai oal ,lobalizarea i liberalizarea* ca i cum cele $ou ar fi inseparabile( )u toate acestea* rile %i pot inte,ra economiile fr a le liberaliza( /rile %n curs $e liberalizare* prin contrast* %i pot vin$e %ntreprin$erile $e stat* %i pot $ere,lementa i privatiza economiile* fr a se ,lobaliza neaprat( -ici una $intre cele $ou ci nu ,aranteaz c beneficiile pe termen lun, se vor scur,e $inspre macroeconomie ctre microeconomia %n care oamenii triesc cu a$evrat( 1i nici una nu ,aranteaz $emocraia( Acum este cum nu se poate mai limpe$e c cele $ou tabere $in rzboiul i$eolo,ic pe tema ,lobalizrii sunt perfect i $eliberat neclare(

Astfel* site'ul unei micri $e protest care susine o campanie ne%ncetat %mpotriva ,lobalizrii enumera aciuni" %n H5$eraba$ BIn$iaC* Davos BElveiaC* #orto Ale,re B<raziliaC* <uenos Aires BAr,entinaC* 4as&in,ton* D()( B;tatele .niteC i <arcelona B;paniaC* $ar i %n alte state precum -oua \eelan$* Erecia* 0eKic i !rana( Demonstranii au %nconIurat &otelurile luKoase ale li$erilor mon$iali la numeroase reuniuni internaionale* $e la ;eattle la Eenova* sau i'au obli,at s'i caue scparea %n locuri %n$eprtate i s a$uc fore masive pentru a menine _r$inea public( @
Acum* protestatarii sunt invitai s se %nt+lneasc cu li$erii* iar 8 mare parte a insolitului micrii s'a $isipat( D

-u ne poate scpa* totui* observaia c o mare parte a acestor activiti $elicte ca anti,lobaliste este coor$onat prin site'uri Seb conectate pe internet* care constituie el %nsui o te&nolo,ie inerent ,lobal( Impactul politic al micrii vine %n cea mai mare parte $in acoperirea televiziunilor* oferita $e sistemele ,lob, $e satelii( 0ulte $intre cererile acestor ,rupuri ' $e eKemplu* preuri mai pentru tratamentele ;IDA ' pot fi satisfcute numai $e corporaiile multinaiona pe care le con$amn protestatarii folosin$ computere fabricate $e alte corpora multinaionale(F 0aIoritatea protestatarilor nu ar fi putut zbura spre locul $emo stratiilor fr liniile aeriene ,lobale* $epen$ente $e sisteme ,lobale $e rezerva a biletelor( Iar scopul multor protestatari este acela $e a crea o micare cu impa ,lobal( %n realitate* micarea s'a $ivizat %n multe ,rupri $iferite* a$esea efemere*W scopuri at+t $e $iverse %nc+t $evin aiuritoare* $e la combaterea eKploatrii cop lor9 p+n la interzicerea fumatului? i protecia $repturilor $einuilor transseKua $in %nc&isori(A minoritate este format $in ra$icali anar&o'localiti care ,lon fic presupusa autenticitate a contactului uman $irect $in satele prein$ustriale% uit+n$ oportun s pomeneasc lipsa intimitii* seKismul i %n,ustimea tiranil$ locali i a bi,oilor* at+t $e frecvente %n satele reale( alt minoritate este ceaI romanticilor $e tip %napoi' la'natur"* iar o alt ,rupare reunete naionaliti i tremiti care ursc fie ;tatele .nite* fie .niunea European* fiin$ i$entificai a$` sea cu micrile $e eKtrem $reapt i anti'imi,raie( Dar muli alii nu sunt* r` litate* anti,lobali"* ci* pur i simplu* contra,lobali"( De eKemplu* aceti contra,lobaliti susin cu trie r,anizaia -aiunilor .nJI i alte or,anisme internaionale( 0uli %i $oresc s ,seasc %n ele ceva aseii ntor unui ,uvern ,lobal* sau cel puin* o ,uvernare ,lobal mai puternic* fina at+* cel mai probabil* printr'un impozit ,lobal( Dincolo $e toate acestea* ceea Q $oresc muli $intre ei este o aciune ,lobal %mpotriva corporaiilor i
finane4 ,lobale* pe care le acuz $e eKploatarea lucrtorilor* $e $istru,erea me$iului i conIurtor* $e susinerea unor ,uverne ne$emocratice i $e o infinitate $e pcate( 0icarea anti,lobalist pro$uce* $e $eparte* cel mai mult z,omot( Dar* cr $ac toate marurile* c+ntecele i protestele anti,lobalizare ar $isprea pestI noapte* unele forme $e ,lobalizare ar putea fi totui forate s %ncetineasc s se opreasc %n anii ime$iat urmtori( %naintea noastr se profileaz factori puternici care ar putea opri eKtin$eri accesului spaial* fc+n$u'i c&iar i pe anti,lobaliti s o re,rete( - .L 5$506$C

%n perioa$a $e re,lobalizare am asistat succesiv la crize $evastatoare* re,ii nale sau naionale* care au afectat economia mon$ial ' %n Asia* "usia* 0eKiQ Ar,entina( In fiecare caz %n

parte* investitorii* factorii $e $ecizie $in me$iul afaceri i ,uvernele $in toat lumea s'au %n,riIorat $e posibilitatea conta,iunirl are colapsul Ar,entinei va $istru,e economia <razilieiG > )riza asiatic $iW =>>?'=>>A ar fi putut antrena o prbuire mon$ialG=8 B-u a fost $eparte(C
Deoarece inte,rarea economic este mult mai $ens* stratificat i compi cat astzi* conect+n$ at+t $e multe economii $iferite la niveluri at+t $e variat[
0"Bialnmi=care_______________________________________________________85 ea

necesit sisteme proiectate s funcioneze fr ,re* re$un$ane i alte $ispo'Utive $e si,uran(

Din pcate* ,lobalitii prea entuziati construiesc o nav $e croazier ,i,antic* fipsit $e compartimentele etane pe care le avea p+n i Titanicul( ==

<ursele americane au si,urane fuzibile" proiectate s previn un acci$ent* pe eKemplu* bursa $in -eS 3orL va cere o oprire $e o or a tranzaciilor $ac in$icele DoS Jones sca$e cu =8
procente %nainte $e ora =D(88* %ntr'o zi $e lucru(=7 Asupra anumitor tipuri $e tranzacii sunt impuse aa' numite coliere"* $ac preturile sca$ sau cresc peste o limit pre$eterminat( =@

0suri similare sunt implementate sau analizate i %n alte locuri* $in In$ia =D p+n %n TaiSan(=F Acestea pot fi a$ecvate sau nu* pe plan local sau naional( Dar comerul* mone$a i pieele $e capital la nivel ,lobal nu sunt %nzestrate cu ec&ivalentele acestor msuri $e prevenire* ca s nu vorbim $espre un sistem $e Pre7all+. compartimente etane* salvri $e rezerv i aa mai $eparte( Inte,r+n$u'ne mai repe$e $ec+t ne vaccinm %mpotriva conta,iunii* nu sincronizm cele $ou procese* pre,tin$ astfel scena pentru o pan$emie care ar putea azv+rli naiuni %ntre,i la a$postul coc&iliilor lor financiare protecioniste( "spunsurile lor panicate ar putea inclu$e respin,erea investiiilor strine* reinstaurarea barierelor comerciale* rearanIarea mo$elelor $e import'eKport i relocalizarea afacerilor* locurilor $e munc i a capitalului ' pe scurt* inversarea ultimei $irecii a transformrii( ;.#"AH-)N")A"EA E:# "T.L.I )e alte evenimente sau con$iii ar putea limita sau inversa re,lobalizareaG !oarte multe( Am intrat %ntr'o epoc $e supra%ncrcare a eKporturilor( ;au* $ac nu %ntr'o epoc* %ntr'un interval( %ncep+n$ $in anii ?8* Japonia a aIuns la prosperitate combin+n$ $esi,nul i fabricaia computerizate* pieele interne relativ apropiate i eKporturile a,resive( Aceast strate,ie a fost copiat repe$e $e )oreea $e ;u$* TaiSan* Hon, Oon,* ;in,apore i* mai t+rziu* $e 0alaiezia i In$onezia( Toate aceste ri i'au pompat #ro$usele pe pieele americane i europene* mai multe lucruri" $ec+t nicio$at fiin$ trimise peste #acific %n containere* vapoare i avioane $e transport EKportul '.n fenomen spaial prin $efiniie ' a %nceput s fie consi$erat ,lonul ma,ic pentru $ezvoltare(=U In toate aceste ri asiatice* eKporturile au crescut mai repe$e $ec+t cererea Stern ' un alt eKemplu $e $esmcronizare pe scar lar,( %n acel moment* )&ina a mtrat nvalnic %n scen* %n$es+n$ pro$use c&iar mai ieftine %n piaa ,lobal* $eIa mearcat* i mai ales %n ;tatele .nite( =? <rusc*
America a fost inva$at $e usc'toare $e pr* osete i ,eni* ceasuri i calculatoare $e buzunar* scule i

Iucrii c&inezeti( ;upracapacitatea i rapacitatea mer,eau m+n %n m+n* iar economia ,lobal a %nceput s se clatine( -u mai trebuie s spunem c $ac economia american* care reprezint peku @8a $in cererea mon$ial* ar intra %n c$ere liber* relocarea avuiei la scar bal ar avea efecte z,u$uitoare pentru multe alte ri* inclusiv unele $intre cefe mai srace( =A

#rintre cele mai serios afectate vor fi rile ale cror ,uverne sunt eKtrem $i $epen$ente $e un sin,ur tip $e eKport pentru veniturile lor uzuale( Acesta ar p[( tea fi cuprul* ca %n \ambia( => Ar putea fi i bauKita* za&rul* cafeaua* nuca $e cocos sau cobaltul( ;au ar putea fi petrolul( )u preurile ieiului aIunse la cote recor$* acest lucru poate prea neverosimil( )u toate acestea* incre$ibilul se repet* iar o %ncetinire $ramatic a creteri %n ;tatele .nite sau o prbuire %n )&ina ar putea* %n ciu$a eforturilor pro$ucP torilor $e a controla oferta* s sca$ $ramatic preul petrolului( )&iar $ac $ecli( nul este temporar* rezultatele ar putea %nltura $e la putere multe ,uverne( -u mai puin $e A8a $in veniturile ,uvernului ni,erian provin $in petrol*78 la fel ca %n Arabia ;au$it+* cu ?Fa(7= )am acelai lucru poate fi spus i $espre OuSeit* man* Emiratele Arabe .nite77 i An,ola(7@ #entru Venezuela* propop ia este $e F8a* 7D iar %n cazul "usiei* $e @8a( 7F
Instabile sau* %n cel mai bun caz* fra,ile politic* ,uvernele finanate $in petrol ar putea fi forate s+ re$uc subvens tiile interne i aIutoarele sociale* risc+n$ s provoace revolta strzii( 1i mai multei veti proaste pentru re,lobalizare( %n $eceniile care vor urma vom asista %n continuare la formarea unor blocuri i ,rupri comerciale supranaionale* %n conteKtul $ezvoltrii .niunii Europenei

De la 0ercosur* %n America $e ;u$* p+n la ,ruprile emer,ente $in As> aceste blocuri* $at fiin$ c au creat piee mai mari $ec+t cele naionale* pot fi priP vite ca borne pe calea ctre inte,rarea ,lobal i ctre un comer mai $esc&is(7V Aa sunt $escrise $e obicei( Dar* $ei nu vor s'o
recunoasc* sub presiuni eKtremi ele pot vira spre protecionism i $eveni factori $e $escuraIare maIori pentra continuarea $esc&i$erii i ,lobalizrii( %n privina inte,rrii ,lobale* blocurile sfl pranaionale re,ionale se pot $ove$i o sabie cu $ou tiuri( LI-E."I/A -A- 0ET"I)N La fel ar putea fi consi$erat i urmtoarea eKplozie a realizrilor tiinificei te&nice( Declanat $e fuziunea informaiei i a te&nolo,iilor biolo,ice* ea ar pi tea re$uce nevoia $e materii prime i alte bunuri importate( 0iniaturizarea eK trem* a$aptarea la $orinele clientului i substituirea parial a materiei prime o elemente $e cunoatere ar putea con$uce economiile viitorului la o cerere ma mic $e mrfuri en',ros* care astzi constituie o mare parte a pieei ,lobale( 0+ine lin,urie $e pro$use nanometrice ar putea %nlocui materialele care astzi trebuiI transportate cu vaporul peste oceane( Desi,ur* aceast transformare nu va veri ime$iat* $ar efectele sale se vor resimi %n toate porturile principale ale lumii* $Q la iin,$ao la Los An,eles i "otter$am( Din nou* toate acestea accentueaz n[ voia unor procese interne* a unei $epen$ene mai mici $e piaa ,lobalizat(
0"Bpa

.n mi=care

0ai $eparte* nu putem pier$e $in ve$ere rzboiul i partenerul su* teroa'ea cei mai evi$eni factori $e',lobalizatori( Ambele pot $istru,e fizic pro$ucia He ener,ie electric i infrastructurile

necesare transportrii petrolului* ,azelor* Yiiateriilor prime* pro$uselor finite i nu numai( De asemenea* cele $ou pot provoca fu,a capitalului i valuri seismice $e refu,iai peste ,ranie( Ambele vor lovi infrastructuri informaionale eseniale pentru economii tot mai bazate pe cunoatere( Din pcate* %n perioa$a ime$iat urmtoare este mai probabil s asistm la o instabilitate ,eopolitic crescut i la izbucnirea frecvent a unor conflicte armate* care nu pro$uc $oar mori i rnii* precum %n trecut* ci i $ezinte,rarea a ceea ce fusese $eIa inte,rat( ;)E-A"II DE TI# 0AD 0A: Dincolo $e aceti factori $e,lobalizatori se ,sesc IoLerii* cum %i numesc futu'rolo,ii* scenarii care* $ei sunt eKtrem $e improbabile* nu pot fi respinse2 noi pan$emii i carantine* impactul cu un meteorit* catastrofe ecolo,ice care ar putea scoate economia $e pe traiectoria actual* re$uc+n$'o la con$iiile $in filmul ad aN. Este util s ne rezervm mcar un colior al minii pentru a ,+n$i inima,inabilul* $eoarece* %ntr'o oarecare msur* istoria nu %nseamn mai mult $ec+t succesiunea unor evenimente cu impact maIor* care %ncep prin a fi complet improbabile i intr impetuos %n actualitate( -u putem cunoate cu precizie care $intre aceti factori ai transformrii violente s'ar putea materializa* sau cum ar putea aIun,e la conver,en( Dar fiecare $intre ei s'ar putea $ove$i mult mai puternic* invers+n$ sensul ,lobalizrii %ntr'o msur incomparabil mai mare $ec+t oponeni si intens me$iatizai( Este uor s ne ima,inm $ou sau mai multe evenimente $e acest tip acion+n$ simultan 'i nu %n viitorul prea %n$eprtat( Este mai ,reu s ne ima,inm un viitor fr ele( )el mai probabil scenariu pentru ,lobalizare este o ruptur ' o posibil %ncetinire a inte,rrii
economice ca atare* c&iar %n timp ce cresc presiunile internaionale pentru aciune ,lobal coor$onat %n $omenii ca terorismul* crima or,anizat* $repturile omului* sclavia i ,enoci$ul( Ar,umentele $e mai sus ar trebui s %n$eprteze orice vis $e pro,res liniar ctre o economie pe $eplin inte,rat* cu a$evrat ,lobal* i orice iluzii $espre un ,uvern ,lobal %n viitorul previzibil( %n sc&imb* ele in$ic mai multe i mai rapi$e salturi spaiale ale pieelor locurilor $e munc* te&nolo,iilor* banilor i oamenilor pe suprafaa planetei( In$ic o epoc $e turbulen spaial accelerat( #rin urmare* ceea ce am constatat p+n acum nu este numai o micare masiv a avuiei ctre Asia* o cretere a importanei re,iunilor'state i o transformare a criteriilor spaiale %n economiile avansate* ci i un proces ,i,antic ' $ei reversibil ' $e re,lobalizare( ricare $intre acestea* %n sine* reprezint o sc&imbare important a mo$ului %n care avuia revoluionar este le,at $e principiul ultra'fun$amental al spaiului( Totui* $up cum vom ve$ea* o transformare spaial maIor le'ar putea $epi %ntr'o zi pe toate celelalte la un loc(

E A-A )NT"E ;#A/I. d U ivilizaia noastr este prima care a aezat obiecte fcute $e m+na om I
un moment revoluionar %n istorie( lui $eparte $e

suprafaa planetei* folosin$u'le pentru a crea avuie( Ace eveniment* ca atare* marc&eaz epoca noastr ca pe

)u toate acestea* prea puine se cunosc $espre impactul acestui

fapt asuprf vieilor i

economiilor noastre( #uini oameni sunt contieni c* $e fiecare $ai ra c+n$ folosesc un bancomat sau un telefon* sunt aIutai $e o te&nolo,ie aflat =7 mii $e it mile $e #m+nt= sau c fiecare pacient care face $ializ7 ori poart u$ stimulator car$iac@ este $ator te&nolo,iei i* %n anumite cazuri* celor care au pi rsit suprafaa planetei pe care o numim casa noastr( ;ateliii $e comunicaii i sistemul $e poziionare ,lobal BE#;C ' $ezvoltai* $e Departamentul american al Aprrii timp $e patruzeci $e ani* la un cost $e circa[ =D miliar$e $e $olari ' fac parte $intr'o infrastructur spaial emer,ent* care va# fi $ezvoltat enorm $e'a lun,ul $eceniilor i secolelor urmtoare* cu un %mpaci tot mai mare asupra mo$ului %n care crem valoare economic(D -imic nu simbbI lizeaz+ mai clar transformrile pro$use astzi %n relaia avuiei cu principiile ultraH fun$amentale( %n forma sa prezent* %nc primitiv ' a$esea calificat cu miopie $rept liuH inutil ' ,oana ctre spaiu a transformat $eIa multe aspecte ale vieii $e zi cu zi([ .nul $intre rezultate este in$ustria mon$ial a sateliilor* $e peste =88 $e miliar$e $e $olari*F format $in fabricani precum
<oein,* EAD;]Astrium i Alcatel ;paceJ firme $e la lansare cum ar fi )&ina Ereat 4all In$ustr5 )orporation* operatori i coor$onatori* ca IntersputniL %n "usia* plus nenumrate $e firme $e servicii* $isU tribuitori $e ima,ini i furnizori $e ec&ipamente la sol( %n timpul anilor X>8* seciunile $e afaceri ale ziarelor scriau c investitorii ai pier$ut miliar$e %n aciuni $in in$ustria aerospaial i c multe firme $in $ome'= niu erau la pm+nt Dar un stu$iu recent al ;atellite In$ustr5 Association relateazV lucruri $estul $e $iferite ' o cretere a ratei veniturilor constant* $e =F procenteV pe an* %ncep+n$ $e la miIlocul anilor X>8( 9 0ai mult* %n ciu$a supracapacitii tem'= porare* tot mai multe iniiative comerciale i state concureaz s+ intre %n clubulV spaial"( <razilia i .craina* $e eKemplu* au un parteneriat pentru lansarea ra'` c&etelor ucrainene )5clone'D $e la centrul $e lansare Alcantara* $in <razilia? 'I consi$erat unul $intre cele mai bune $in lume( A Iar la nivelul anului 788F* firmeleV

* vaiori mobiliare cumprau aciuni la operatori $e satelit precum Intelsat* #anAm;ati-eS;Lies( > La fel* %n $mp ce =88 $e miliar$e $e $olari pot prea o nimica toat %ntr'o economie mon$ial %n valoare $e mai multe trilioane $e $olari* cifra ascun$e cea mai mare parte a realitii( Ea nu inclu$e creterile valorice ascunse* ,enerate $e numeroasele in$ustrii care* %ntr'un fel sau altul* se bazeaz pe spaiul cosmic ' marile reele $e televiziune* te&nolo,ia me$ical* ec&ipele sportive*
a,eniile $e publicitate* companiile $e telefonie i furnizoare $e acces la Internet i furnizorii $e informaii financiare* ca s citm numai c+teva $omenii( DE LA DIALI\A LA # 0#ELE )A"DIA)E .n consoriu foarte puin cunoscut* numit 0appin, Alliance #ro,ram* ofer la ora actual control la $istan* ima,ini $in spaiu i softSare pentru $esi,n computerizat* suprave,&ere* carto,rafiere automat i alte servicii( )lienii 0A# inclu$ companii specializate %n petrol i ,aze* ap* utiliti $e ,aze i electricitate* a,ricultur i minerit* transport* precum i mana,eri $in $omeniul resurselor naturale( =8

De asemenea* cunoaterea provenit $in operaiunile spaiale aIut companiile s anticipeze* s'i re$uc i s'i acopere riscurile( #rin urmare* $atele $in spaiu Ioac un rol central pe pieele financiare %n care se realizeaz tranzacii futures ce $epin$ $evreme(==

In cuvintele lui Ian Du$$en* $e la Lon$on International !inancial !utures an$

ptions

EKc&an,e BLI!!EC* variaiile climei pot avea un impact maIor asupra pro$uctivitii* cifrei $e afaceri i profitabilitii %n ,eneral"* %n $omenii eKtrem $e $iverse* $e la fabricani i $etailiti p+n la buturi rcoritoare i me$icamente %mpotriva rcelii"* ca s nu mai vorbim $e or,anizatorii festivalurilor pop i a,enii $e turism("=7 %n ;tatele .nite* conform Departamentului )omerului* o
eptime $in %ntrea,a economie $e =8 trilioane $e $olari* la nivelul anului 788=* era eKpus riscurilor climatice(=@ Tranzaciile futures $epen$ente $e vreme* efectuate la LI!!E i nu numai* ofer o cale $e asi,urare %mpotriva riscurilor(=D

In$ustria sntii constituie un alt beneficiar nerecunoscut al activitii spaiale( )ei 7F8(888 $e ceteni americani care triesc astzi $atorit $ializei %i $atoreaz tratamentul* %ntr'o oarecare msur* -A;A i astronautilor si(=F .n proces c&imic $ezvoltat $e a,enia spaial pentru a
%nltura rezi$uurile toKice $in flui$ele pentru $ializ %i aIut astzi pe pacieni s triasc( In acelai timp* o companie numit ;tel;5s* folosin$ te&nolo,ii sau i$ei ac&iziionate $e la -A;A* lucreaz la $ezvoltarea unui ec&ivalent al $ializei pentru #acienii crora nu le funcioneaz ficatul( =9 Alte cercetri spaiale promit s %mbunteasc tratamentul tumorilor cerebrale* orbirii* osteoporozei i altor boli responsabile pentru c&eltuireaaIniliar$e $e $olari $intr'un bu,et pentru sn'Lte tot mai mic( =?

Astzi* europenii testeaz clinic o pomp pentru inim bazat pe te&nolo,ia #ompelor $e combustibil ale navetelor spaiale( )ostul anual al bolilor $e inim i al infarctelor %n ;tatele .nite este estimat la peste @F8 $e miliar$e $e $olari(= )e economii s'
ar putea realiza cu aIutorul acestor pompeG )are ar fi valoarea ecQd nomic pe care am putea'o conferi unui bioreactor" proiectat pentru creteV celulelor %n spaiu => ' un nou instrument folosit astzi $e laboratoarele care cm tiv esuturi pentru inimi umaneG78

%ntrebri asemntoare pot ti puse i %n ce privete orbirea* pier$erea uni membru i nefuncionarea rinic&ilor asociat cu $iabetul ' o boal care costP ora actual ;tatele .nite cel puin =@7
$e miliar$e $e $olari anual* previziunile m $ic+n$ o cretere pe msur ce populaia %mbtr+nete( 7=

In acelai timp* spaiul Ioac un rol crucial %n monitorizarea me$iului %nconIS rtor( -aveta francez ;# T'D* $e eKemplu* poart un aparat american* # A0 TIl care msoar ozonul i aerosolii $in zona polar(77 )onform unui stu$iu al laba ratorului american $e )ercetri -avale* %n fiecare
an* poriuni uriae $in p$l rile AlasLi* )ana$ei $e -or$* "usiei i )&inei sunt $istruse $e incen$ii* $in Iun mai p+n %n octombrie* c+n$ v+nturile $e mare altitu$ine poart uneori fumul pi mii $e Lilometri(" ;# T' D]# A0 III %l urmrete(7@

%n acelai mo$* un proiect spaial <razilia'-A;A stu$iaz efectele ,lobale al transformrilor ecolo,ice $in re,iunea amazonian(7D
7F

pasre" a -A;A ml soar ritmul $e topire a banc&izelor

polare( Alte proiecte ecolo,ice spaiale sa concentreaz pe $omenii $iverse* $e la utilizarea apei i pescuit p+n la ecosll temele estuarelor i efectele ura,anului El -ino( 79

;pecia uman nu a $ispus nicio$at $e o cunoatere at+t $e precis i $e $etl liat a suprafeei terestre( -avete spaiale* ca )ndea"or. au pro$us cantiti enorrbl $e $ate* necesare pentru
realizarea ima,inilor $e %nalt rezoluie ale tun$rei* $eI erturilor i Iun,lei* un$e triesc ,orilele pe cale $e $ispariie* sau ale ruineleV antice precum An,Lor 4at i .bar( #rintre alte utilizri* aceleai $ate uluitor $e

precise ne pot aIuta s $etectm emitoarele E;0* s i$entificm pericolele li a$resa curselor $e linie sau s prezicem inun$aiile(7?

#IL /I* AVI A-E 1I #A)HETE La baza aerian ;c&riever $in )olora$o* $ouzeci i patru $e ore $in $ouz+< i patru* o m+n $e an,aIai ai .(;( Air!orce ' nu mai %n v+rst $e optspreze0 sau nousprezece ani ' stau %n faa
computerelor i controleaz sateliii care %l conIoar pm+ntul la =7(888 $e mile nautice $istan( Ei opereaz peste $ouzel $e satelii* care %mpreun formeaz -AV;TA" Elobal #ositionin, ;5stem* reeail care'i poate in$ica locaia precis pe &art oricui este $otat cu un mic receptJ ieftin( 7A

!olosit $e serviciile online* $e autostopiti* oferi* camiona,ii* vapoare* biV i companii $e telefonie* ca s nu mai menionm forele armate* E#;'ul este una $intre minunile epocii noastre( At+t $e importante sunt implicaiile lui %n $omeniul securitii i %n cel al afai cerilor* %nc+t Europa
plnuiete* $ei cu mare %nt+rziere* s'i lanseze propriul siI tem* numit Ealileo( 7>

.n lucru prea puin cunoscut $espre E#; este acela c el ne aIut s ne aflm si poziia %n timp* nu numai %n spaiu( Astfel* %n plus fa $e localizarea noastr spaial* sistemul funcioneaz i ca un sincronizator( %n cuvintele lui Elen Eibbons $e la A$vanstar )ommunications* $e fiecare $at c+n$ scoatem bani $e la un bancomat sau formm un numr $e telefon Bin$iferent $e reeaC* sincronizarea vocii i fluKului $e $ate %n aceste Y(((W reele $e comunicare este aproape cu si,uran bazat pe timin,'ul E#; Y(((W care a fcut sincronizarea la nanosecun$ accesibil peste tot %n lume*
$atorit ceasurilor atomice cu cesiu i rubi$iu aflate la bor$ul sateliilor E#;(" <eneficiul pro,ramrii precise i al sincronizrii %n economie nu a fost calculat %nc( 1i nu am %nc&eiat enumerarea( De la atacurile $e pe == septembrie* eKperii %n lupta antiterorist au $e$icat o atenie sporit celor 788 $e milioane $e containere care circul pe mri i oceane %n fiecare an( ricare $intre acestea poate ascun$e o arm biolo,ic* un terorist* arme* $ro,uri sau alte pro$use $e contraban$( Astzi* numai $ou procente sunt inspectate la intrarea %n ;tatele .nite( A$u,ai containerele care sosesc pe pm+nt i prin aer(@8

;ateliii E#; pot urmri* %n principiu* coor$onatele acestor containere( In viitor* nu $oar containerele* ci i fiecare pro$us $in ele va fi urmrit permanent %n cursul transportului $e la pro$uctor la an,rosist* la $etailist* pe rafturi i %n locuina clientului( #rototipurile unor sisteme $e urmrire sunt $eIa stu$iate sau testate $e companii precum 4al'0art* Tar,et* ;ears sau Omart(@= 0ai mult* va veni o zi %n care multe pac&ete cu m+ncare* spre eKemplu* vor fi $otate cu cipuri care vor raporta permanent transportatorului starea pro$uselor %n cursul $eplasrii( Alte pac&ete*inteli,ente" %i vor procesa coninutul pe $rum( )onectarea acestora la E#; sau la sisteme $e satelii similare va transforma lar,i sectoare $in $omeniul transporturilor sau in$ustriei alimentare* vor asi,ura pro$use mai proaspete i o calitate mai bun a &ranei i altor mrfuri ambalate* vor sc&imba economia pro$uciei i $istribuiei %n $iverse $omenii ' i vor %mbuntii securitatea( )a orice te&nolo,ie* E#;'ul are i un potenial ne,ativ( El ne poate face vieile mai si,ure* poate urmri un autove&icul plin cu teroriti Al iae$a prin $eertul 3emenului* $ar poate $ezvlui i o vizit la bor$el sau la o banc elveian( Ins acelai lucru %l pot face i coo2ie3urile $intr'un
computer sau vecinii vorbrei( <eneficiile i sacrificiile trebuie puse %n balan(

.nul $intre cele mai importante avantaIe economice ale E#;'ului se va concretiza %ns numai atunci c+n$ sistemele $e control ale traficului aerian* astzi aflate la sol* vor $eveni $oar o plas $e si,uran pentru alternativa localizat %n s#aiu( Astzi* planurile $e zbor obli, cele mai multe avioane s zboare $e la un semnal ra$io terestru ctre altul* a$eseori prin zone $e trafic intens( )apacitatea este limitat %n Iurul oraelor importante(@7].n sistem $e control E#; poate mri aceast capacitate* ca i precizia( @@ De asemenea* el poate permite aterizarea %n con$iii care astzi sunt consi$erate pro&ibitive* inclusiv pe aeroporturi %n$eprtate sau mici* i poate %mbo,i navi,aia aerian peste ocean* totul la costuri mult uiai mici $ec+t cu aIutorul sistemului actual* terestru(@D

%nc i mai remarcabil este E#;'ul $iferenial ,lobal elaborat recent $e -A;V la Jet #ropulsion Lab $in #asa$ena* )alifornia i testat %n Eroenlan$a i ;tateV .nite( Acum este capabil s poziioneze avioanele cu o precizie $e @*> inci pe ori zontal i ?*> inci pe vertical oriun$e %n lume(
J#L se lau$ c aceasta esteV %mbuntire $e or$in =8" fa $e precizia sistemelor actuale(@F

!" -TIE"ELE -EE:#L "ATE ALE AV./IEI Aa$ar* activitatea spaial se $ove$ete rentabil pentru economia emer,enV '
.nite(@9 a$eseori %n mo$uri nevzute ' i ofer motive $e optimism( .n stu$iu al instiV tului 0i$Sest alt analiz* efectuat $e )&asJ Econometrics* a su,erat c cercetarea spaial anun creteri ale "esearc& a estimat c fiecare $olar investit $e -A;A a$au, noul $olari la pro$usul intern brut al ;tatelor pro$uctiviti care s'ar tra$uce %n profituri $e D@a %n raport cu investiia(@? Aceste estimri suni relativ $epite* nesi,ure i incomplete( )u toate acestea* c&iar $ac le re$ucem arbitrar* tot vor su,era convin,tor c activitatea spaial este $eosebit $e rentai bil pentru economie( 1i totui nu utilizm $ec+t o mic parte a potenialului sul

La orizont se profileaz mii i mii $e noi satelii pe firmament( Al,eria* #aLV tanul i -i,eria au ac&iziionat $eIa micro'satelii care c+ntresc puin mai mulV $e DF $e Lilo,rame* capabili s transporte ec&ipamente $e %nre,istrare vi$eo* alei cror costuri $e lansare sunt net inferioare celor ale sateliilor convenionali(@A #rol fesorul 0artin ;Seetin,* an,aIat al companiei pro$uctoare* ;urre5 ;atelliteI Tec&nolo,5 $in 0area <ritanie* susine c %n zece ani vom lansa satelii $e m+l rimea unei cri $e cre$it( #e msur ce sca$ $imensiunile i costurile* ei vor $el veni mai ieftini* $+n$ posibilitatea companiilor mici* or,anizaiilor ne,uvernamenl tale* ,rupurilor private i c&iar in$ivizilor ' buni sau ri ' s i'i permit(
#e scurt* este momentul s recunoatem c* p+n i %n termeni strict econtl mici* ,oana spre spaiu nu poate fi i,norat( #rimii pai ai omenirii %n spaiul cosi mic creeaz $eIa o valoare important pe pm+nt* %n mo$uri la care civilizaiileV anterioare nu puteau $ec+t s viseze( Iar acesta este numai %nceputul( Astzi* peste cincizeci $e naiuni sustin c au pro,rame spaiale( @> Dar ,uveV nele nu sunt sin,ure %n spaiu( %n 788D* $ouzeci i ase $e companii se luptaJ pentru premiul Ansari :* acor$at primei companii private care va construi o nai vet capabil s poarte trei oameni %n spaiul suborbital i va repeta testul cu acel lai ve&icul* la un interval $e $ou sptm+ni( ;copul2 accelerarea $ezvoltrii turi>i mului spaial comercial(D8

#e D octombrie 788D ' la eKact D? $e ani $e la ziua %n care a fost lansat ;putnV 3
-pace-*i:ne a aIuns %n spaiul suborbital i a c+ti,at premiul( -aveta nu a fosl finanat $in fon$uri ,uvernamentale* cei 78 $e milioane $e $olari necesari fiinB furnizai $e #aul Allen* co'fon$ator al

0icrosoft( #ilotul su* <rian <innie* a fo; a D@D'a fiin uman care a prsit Terra i s'a aventurat %n spaiu(D=

)u c+teva luni mai $evreme* c+n$ -pirit i :pportunit=. $ou ve&icule al -A;A* au aterizat %n
si,uran pe 0arte* $irectorul a$Iunct al laboratorului Je
0"Btia

in mi=care BBBBBBBBBBBBBBBB

EC

propulsion* Eu,ene Tattini* a estimat c evenimentul a a$us zece miliar$e $e clicL'uri pe Internet* $e la oameni care $oreau s urmreasc tirile si s+ participe la importana momentului(D7 )&iar $ac nu mai operam alte sc&imbri ale locaiei avuiei ' $ac nu am fi transferat'o ctre Asia i ctre re,iunile'state %n formare* $ac nu ar fi eKistat locuri cu valoare a$u,at mare* $ac nu am fi ,lobalizat i re,lobalizat economia mon$ial* saltul $incolo $e planeta noastr* %n sine* ar fi constituit un moment revoluionar %n crearea avuiei( De aceea* $ovezile cumulate sunt copleitoare( Transformm simultan relaia avuiei at+t cu timpul c+t i cu spaiul ' $ou $intre principiile ultrafun$amentale care au stat la baza %ntre,ii economii*
%nc $e c+n$ eram v+ntori i cule,tori( Astzi* avuia nu este $oar revoluionar* ea $evine $in ce %n mai mult astfel( -u este nici eKclusiv o problem $e te&nolo,ie( Avem $e'a face* aa cum vom $emonstra %n continuare* i cu o revoluie a minii(

#A"TEA A )I-)EA %ncre$erea [ )A#IT L.L =F LI0ITA ).- A1TE"II >

%n +)noatere

,u5en T&i <in&* un ranca $e vreo cincizeci $e ani* cultiv orez %ntr',r$ini* la 98 $e mile su$ fa $e Hanoi(= -oi nu putem face ace lucru(

Tatiana "aseiLina* la vreo $ouzeci $e ani* monteaz m+nerele portierelor automobilele AvtoVA\ ce parcur, linia $e asamblare a fabricii $in To,liatti* ora in$ustrial $in su$ul 0oscovei( 7 1i* la fel ca %n cazul rncii $in Vietnam* n nu putem utiliza aceast linie $e pro$ucie( Vieile i culturile celor $ou femei sunt eKtrem $e $iferite( .na simbolize pro$ucia a,rar* iar cealalt* pro$ucia in$ustrial( )u toate acestea* ambele iese %n economii %n care principalele valori* resurse i pro$use sunt* %n cuvinteV economitilor* rivale" ' utilizarea lor $e ctre o parte elimin utilizarea simul $e ctre o alta( %ntruc+t cele mai multe economii sunt %nc a,rare sau in$ustriale* nu trebui s ne mire faptul c maIoritatea economitilor i'au $e$icat carierele colectrii $ $ate* analizrii i teoretizrii cu privire la miIloacele rivale $e creare a avuiei(

Dintr'o $at* ca s spunem aa* apare un sistem $iferit $e creare a avuiei* i acesta nu este provocat $oar $e sc&imbri $ramatice ale relaiei noastre cu ti pul i spaiul* ci i $e un al treilea principiu ultrafun$amental2 cunoaterea( "spunsul economitilor retro,razi a fost fie ne,area importanei sale* con nu+n$ s lucreze ca i cum nu ar fi eKistat* fie stu$ierea cunoaterii cu miIloa" nepotrivite( .n motiv este acela c* spre $eosebire $e orez i m+nerul portiere cunoaterea este intan,ibil* iar %ncercrile $e a o $efini $uc* $e obicei* la un = birint $in care nu eKist o ieire $ecent(
Din fericire* pentru scopurile noastre nu avem nevoie $e o trecere %n revisX eK&austiv a nenumratelor $efiniii concurente( -u avem nevoie nici $e pre zie $esv+rit i $e particularizarea %mpins la eKtrem( ric+t $e nesatisfcto

d putea prea* pentru scopurile noastre nu avem nevoie $ec+t $e o $efiniie $e lucru care s ne aIute
la $escoperirea mo$ului %n care este transformat baza noastr ,lobal $e cunoatere' i a mo$ului %n care transformrile $e astzi vor afecta viitorul(

abor$are folosit a$eseori separ cunoaterea $e $ate i informaii( Datele Zunt $escrise* $e obicei* ca fiin$ obiecte $iscrete* lipsite $e conteKt ' $e eKemplu* trei sute $e aciuni"( )+n$ $atele sunt plasate %n conteKt* ele $evin informaii ' $e eKemplu* avem trei sute $e aciuni $e la compania farmaceutic :"( -umai atunci c+n$ informaia este confi,urat %n mo$ele superioare* mai lar,i si conectate cu alte mo$ele* aIun,em la ceva ce am putea numi cunoatere ' $e eKemplu* avem trei sute $e aciuni
$e la compania farmaceutic : care au urcat cu $ou puncte pe o pia %n cretere* $ar volumul este mic i este posibil ca "ezerva !e$eral s creasc rata $ob+nzilor(" Acesta este sensul pe care %l $m termenilor %n continuare* $ar* evit+n$ repetiia obositoare a frazei $ate* informaii i cunoatere"* vom folosi acolo un$e este posibil* cuvintele cunoatere sau inAorma&ie pentru a $esemna toate cele $e mai sus(@

%n cel mai bun caz* aceste $istincii luate %mpreun ofer numai o $efiniie ,rosier a cunoaterii. %ns aceasta este a$ecvat pentru noi* atunci c+n$ $escriem ceea ce ar putea fi numit sursa $e
cunoatere" a sistemului avuiei revoluionare( 0iliar$e $e cuvinte $espre economia cunoaterii au fost scrise* rostite* $i,i'tizate i $isputate %n aproape toate limbile pm+ntului* $ar puine $intre ele arat cu claritate c+t $e $iferit este cunoaterea %n raport cu orice alte resurse sau miIloace care intr %n crearea avuiei( ; ne oprim asupra c+torva $intre ele(

=(
vizi c+t putei mai

)unoaterea utiliza muli oameni

este merentnon'rivala( poriune folosesc* $e cu o at+t

Dumneavoastr fr mai a este mare

i o

un milion $e ali in$i' micora( posibilitatea %n ca realitate* cineva cu s

aceeai

informaie

,enereze i mai mult cunoatere pe baza ei(

IneKistena unui rival al cunoaterii nu are nimic $e'a face cu costul sau ,ratuitatea folosirii ei( #atentele* cop5ri,&t'urile sau te&nolo,ia anti'piratare pot proteIa o anumit parte a cunoaterii* nepermi+n$ celor care nu pltesc s o utilizeze( Dar aici este vorba $e construcii le,ale* nu $e caracterul inerent al cunoaterii %nsei* care este prin natura sa inepuizabil( Aritmetica nu se consum atunci c+n$ 8 aplicm(
In economiile avansate $e astzi* marea maIoritate a lucrtorilor se ocup cu crearea sau sc&imbul $e $ate non'rivale* informaii i cunoatere( Dar nu am auzit
ae

nici o teorie care s eKpun sistematic

interaciunea sectoarelor rivale i non'nvale %n %ntrea,a economie i s ne eKplice ce se petrece atunci c+n$ unul $intre talerele balanei se %nclin(

7(

)unoaterea este intan,ibil( -u o putem atin,e* %n$oi sau lovi( Dar o pu'

tem manipula ' ceea ce i facem(

@(()unoaterea este non'liniara( I$ei minore pot a$uce rezultate uluitoare( ;tu' enii $e la ;tanfor$
Jerr5 3an, i Davi$ !ilo au %ntemeiat 3a&ooV #ur i simplu aez+n$ pe cate,orii site'urile lor favorite( D !re$ ;mit&* tot pe vremea stu$eniV a realizat c %ntr'o economie accelerata oamenii vor plti mai mult pentru vitezV i a fon$at !e$eral EKpress* cea mai bun companie $e coletrie $in lume( F

D(

)unoaterea este relaional(

rice bucic in$ivi$ual $e cunoateV aIun,e s aib

sens numai atunci c+n$ este IuKtapus cu alte pri* care %i furV zeaz conteKtul( )+teo$at* conteKtul poate fi comunicat fr cuvinte* printre z+mbet sau o %ncruntare( F( 9( )unoaterea este cole,iala( )u c+t este mai mult* cu at+t sunt mai corJ pleKe* mai )unoaterea este mai uor transportabil $ec+t orice alt pro$us( )onvel tit %n 8 i =* numeroase i mai variate posibilele combinaii folositoare(
ea poate fi trimis instantaneu unei persoane $in vecintate sau c+tV zece milioane $e persoane* $in Hon, Oon, p+n la Hambur,* la acelai pre infirV

?( A(

)unoaterea poate fi comprimat in simboluri i abstraciuni( %ncercaiV comprimai )unoaterea poate fi stocata %n bucele $in ce %n ce mai mici( Tos&iba a V trat %n Cartea

un prIitor $e p+ine tan,ibil"(


recordurilor. %n 788D* cu un &ar$ $isL $e computer mai mic $eV un timbru potal( 9 %n cur+n$ vom avea stocarea la nivel nanometric* a$ic V or$inul miliar$imilor $e metru* ba c&iar i la o scar mai mic* %n cazul %n caV cunoaterea $e care $ispunem este corect( ?

>(
=8(

)unoaterea poate fi eKplicita sau implicit* eKprimata sau nu* %mprtit sau tacita(
)unoaterea este ,reu $e izolat Ea se rsp+n$ete(

-u eKist o mas* un camion sau orice alt tan,ibil" tacit( Dac punem toate aceste caracteristici la un loc* sf+rim prin a avea ceva at+t $e $iferit $e tan,ibile* preocuparea tra$iional a economitilor* %nc+t muli $inV ei %i scutur capul ne%ncreztori i* la fel ca muli alii* caut refu,iu %n lumeaV care o cunosc ' cea a tan,ibilelor rivale( Totui* nici mcar toate aceste $iferene nu epuizeaz mo$urile %n care cunoV terea refuz s se %nscrie %n cate,oriile economice eKistente( L VI"EA )A.)I.)."IL " #atrimoniul cunoaterii are caracteristici stranii* para$oKale( E+n$ii'v la $iV renta $intre a
cumpra o main i a cumpra cunoaterea proprietarului $esV acea main( #roprietarii sau pro$uctorii unei cunoateri eKtrem $e valoroase sunt proV Iai $e le,e( -u cu mult timp %n urm* corporaia LocL&ee$'0artin a $at %n Iu$eI cat <oein,* susin+n$ c un in,iner $e la LocL&ee$ plecase cu mii $e pa,ini $espre sistemele $e lansare a rac&etelor i estimri ale costurilor* care au aIuns II compania rival( Acuzarea susinea c $ocumentele au fost utilizate $e <oeini pentru a c+ti,a un contract $e multe miliar$e $e $olari(A

Acest eKemplu ne $uce la ceea ce profesorul 0aK <oisot $e la E;ADE BLI Escuela ;uperior $e A$ministracion 5 Direccion $e EmpresasC * a numit un par+l $oK( Valoarea bunurilor fizice este
stabilit prin compararea lor(" )umprtorul

nei maini lovete pneurile* se uit sub capot* cere sfatul prietenilor* con$uce prob o

To5ota* un !or$ sau un VolLsSa,en( Aciunile sale nu re$uc valoarea mainii( prin contrast* s spunem c %n cazul LocL&ee$'<oein,* o alt companie $in $omeniu* -ort&rop* ar fi $orit s cumpere $atele secrete ale firmei LocL&ee$( #entru a le stabili valoarea* -ort&rop ar fi trebuit s tie ce conin( Dar %n clipa %n care ar fi aflat acest lucru* secretul ar fi $isprut i cel puin o parte $in valoarea sa ar fi fost pier$ut( %n cuvintele lui <oisot* informaia $espre bunurile informaionale Y(((W nu poate fi rsp+n$it fr s i se afecteze raritatea" ' c&iar raritatea pe care se bazeaz valoarea sa( Ar fi ca i cum te'ai uita sub
capota unei maini i i'ai fura sistemul $e alimentare cu combustibil( %ntr'o economie tot mai bazat pe cunoatere i inovaie* acest para$oK ere eaz o problem serioas nu $oar pentru economiti* ci i pentru economie( Astfel* continu <oisot* c+n$ informaia %nceteaz s Ioace $oar un rol $e suport al tran zaciilor economice* c+n$ $evine principalul lor obiectiv* lo,ica ce re,lementeaz pro$ucia i sc&imbul bunurilor fizice %nceteaz s se aplice(" >

Accentuarea rolului cunoaterii nu este numai un obstacol minor( Economitii sper+n$ s transforme economia %ntr'o tiin la fel $e precis i $e pre$ictibiL ca fizica lui -eSton* i'au ima,inat'o la un moment $at ca fiin$ $eterminist* ec&i librat* cu o funcionare aproape mecanic( )&iar i astzi* o mare parte a econo miei* %n care intr motenirile lui A$am ;mit&* Davi$ "icar$o i* mai t+rziu* 0arK Oe5nes i 0ilton !rie$man* se bazeaz* mcar %n parte* tot pe mecanica neStonian i pe lo,ica cartezian( Totui* cu aproape un secol %n urm* teoria cuantic* relativitatea i principiu ne$eterminrii au pro$us o criz care i'a $us %nt+i pe fizicieni i apoi pe profani =Q o mai bun %nele,ere a limitrilor mo$elului mecanic( A reieit c nu toate lucru file $in univers se comport* %ntot$eauna* cu re,ularitatea* pre$ictibilitatea i le ,itatea unei mainrii( %n cuvintele lui <oisot2 0esaIul Y(((W este $econcertan #entru cei care cre$ c economia este sau ar trebui s fie o tiin eKact2 bunu rile informaionale sunt ne$eterminate sub aspectul valorii( 1i* aa cum $escope rirea ne$eterminrii %n procesele fizice a inau,urat o mutaie para$i,matic* $Q la fizica clasic la cea cuantic* la fel* ne$eterminarea bunurilor informaionalP cere o economie politic $istinct a informaiei(" Acum* s combinm %ntrebrile fr rspuns $espre cunoatere cu cele ri $icate $e transformrile ra$icale ale relaiei noastre cu timpul i spaiul* i von Iucepe
,lobul( #entru %nceptori* $e c+t cunoatere este vorbaG
sa

realizm c+t $e puin

lucruri cunoatem $espre sistemul avuiei reve iutionare ce transform astzi America i se rsp+n$ete pe tot

)A#IT L.L =9

#ET" L.L \ILEI 5E

se bazeaz ea( Daca* $e eKemplu* cunoaterea este petrolul economiei $e m+ine* aa cum sJ su,erat %n numeroase r+n$uri* atunci care sunt rezervele $e acest iei" intafl ,ibilG )ompaniile petroliere* armatele* tra$erii $e pe 4all ;treet i eicii $in riV ml 0iIlociu c&eltuiesc averi %ntre,i pentru a estima cantitatea real ' $iferitV cea pretins ' a rezervelor ,lobale $e iei(= Dar tie cineva c+t $e mult omoa0 lumeaG ;au cum se mo$ific stocul mon$ial $e cunoatereG )+t $e mult mefl cunoscutG i c+t valoreazG #entru a rspun$e unor astfel $e %ntrebri* trebuie s+ $esc&i$em c+teva pfl teci surprinztoare* s+ eKplorm convin,eri bizare $espre tot ceea ce cunoateWV %ncep+n$ $e la <iblie i )oran p+n la tiin* $e la comportamentul castorilor roiile toKice( ). )RT ! L ;I0 0AI 0.LT(((G #unctul nostru $e plecare este un fapt esenial2 cunoaterea ' un alt principj ultrafun$amental al avuiei revoluionare ' a $evenit una $intre componentV comportamentului nostru social i economic( Acesta este motivul pentru caV orice comparaie %ntre iei i cunoatere este %neltoare( 0o$alitile %n care %nma,azinm i livrm petrolul nu s'au sc&imbat prea mtlfl $e'a lun,ul ultimului secol ' ne bazm tot pe con$ucte* rezervoare i tancuri pfl troliere( Din contra* o $at cu rsp+n$irea computerelor* a sateliilor* telefoaneV mobile i a altor te&nolo,ii $i,itale* mo$ificm $rastic mo$urile %n care cremV stocm cunoaterea* viteza cu care ea se $e,ra$eaz* mo$ul %n care %i Iu$ecm V labilitatea* instrumentele pe care le utilizm pentru a face profit $e pe urmaV limbile %n care o eKprimm* ,ra$ul $e specializare i $e abstractizare %n care esfl or,anizat cunoaterea* analo,iile pe care ne bazm* msura %n care este cua< tificat i miIloacele $e informare care o $isemineaz( 0ai mult* toate aceste $imensiuni ale cunoaterii se transform simultan* I viteze
nemai%nt+lnite* $esc&iz+n$ nenumrate ci $e a crea avuie( alt $iferen esenial $intre petrol i cunoatere este aceea c* cu c+t ufl lizm mai mult petrol* cu at+t ne rm+ne mai puin( #rin contrast* aa cum afl

2VINE

ric+t $e surprinztor ar putea prea* la fiK cincizeci $e ani $up inJ u,urarea economiei cunoaterii* cunoatem foarte puine lucruri $I spre cunoaterea" pe care

su,erat* cu c+t utilizm mai mult cunoatere* cu at+t crem mai mult( De una sin,urP aceast $iferen face ca o mare parte $in cunoaterea economic clasic s fie $epit( Economia nu mai poate fi $efinit ' aa cum a fost a$esea '$rept tiina alocrii unor resurse limitate( )unoaterea este* prin $efiniie* inepuizabil( Aceste transformri ale mo$ului %n care interacionm cu cunoaterea au implicaii puternice asupra avuiei $in lumea real ' cine o obine i cum( Ele %i trimit pe Iuriti* contabili i %ntre,i or,anisme
le,islative s se lupte cu rescrierea re,ulilor eKistente %n ce privete taKele* contabilitatea* intimitatea i proprietatea intelectual( Ele intensific competiia i accelereaz inovaia* $etermin perimarea vec&ilor re,lementri* creeaz turbulene permanente i revoluii %n meto$olo,ii* pe piee i %n mana,ement(

%n acelai timp* permit unor in$ustrii i sectoare %ntre,i s evolueze $incolo $e pro$ucia i consumul $e mas ctre pro$use* servicii i eKperiene cu valoare a$u,at mai ri$icat* mai personalizate( 0ai mult $ec+t orice* aceste transformri ale cunoaterii cer o luare a $eciziei mai inteli,ent* mai rapi$* %n con$iii mult mai compleKe* $ac nu c&iar &aotice( %n ciu$a celor $e mai sus* %n toate analizele i stu$iile referitoare la economiile emer,ente bazate pe cunoatere* impactul cunoaterii asupra crerii $e avuie a fost i rm+ne subevaluat $e o manier ce $uce la concluzii complet ,reite( /ELN"II 1I #A-T !I Dei ;tatele .nite continu s rm+n o mare putere %n $omeniul in$ustrial* mai puin $e 78a $in fora $e munc american este an,aIat %n acest sector( -u mai puin $e F9a $intre lucrtori %n$eplinesc sarcini mana,eriale* financiare* $e v+nzri* clericale sau profesionale( )ate,oria cu cea mai mare cretere este cea a profesionitilor* cea care utilizeaz cel mai mult cunoaterea( 7

Aceste cifre* citate $e nenumrate ori* subestimeaz totui realitatea( 0ult mai* mult $e F9a $in m+na $e lucru este an,aIat %n activiti le,ate $e cunoatere* ata pentru c %n prezent muli operatori ai unor mainrii* aflai fie %n oelriile americane $e ultim ,eneraie* fie %n fabricile su$' coreene $e pro$use $e lar, consum* %i petrec cea mai mare parte $in timp cu oc&ii pe ecranele computerelor* cam la fel ca piloii $in cabina unui <oein, ?D?( 1oferii $e camioane se bazeaz pe computerele $in cabine(@ Ei nu pot fi consi$erai $rept lucrtori %n $omeniul cunoaterii* $ar ,enereaz* proceseaz i transmit $atele i informaiile pe care aceasta se bazeaz( In realitate* ei sunt lucrtori cu Iumtate $e norm %n $omeniul cunoaterii* $ar nerecunoscui ca atare( Iar acesta nu este sin,urul element neluat %n calcul( )unoaterea pe care o uti'&zm cu toii pentru
a crea avuie inclu$e o cunoatere ,reu $e msurat* tacit sau ascuns %n creierele noastre( )eea ce ne face cunosctori"* $e eKemplu* este %nele,erea zilnic a celor $in Iurul nostru( Ea inclu$e cunoaterea celor %n care putem avea %ncre$ere* a mo$ului %n care va reaciona eful la aflarea unei veti proaste sau a funcionrii ec&ipei( De asemenea* inclu$e aptitu$inile profesionale i coir5 portamentul la locul $e munc* pe care le putem $eprin$e $oar privin$u'i pe altiiU In sf+rit* inclu$e cunoaterea unor elemente $espre or,anismul i mintea noastr*M cum lucreaz i ce ne permit s+ facem( 0ulte $intre aceste cunotine tacite sunt nesemnificative( Dar altele sunt esenl iale vieii $e zi cu zi i sarcinilor noastre pro$uctive( Ele constituie acea parte a minii noastre $e care* $e cele mai multe ori* nici nu suntem contieni( Tocmai pentru c este at+t $e variat i at+t $e ascuns* aceast cunoatere este a$eseaW i,norat $e economiti(

#e scurt* $in acest motiv i nu numai* cunoaterea a fost mult vreme $esconI si$erat $e ctre economiti* iar astzi mai mult $ec+t oric+n$( #rin urmare* penI tru a arunca o privire %n economia $e m+ine* trebuie s compensm aceast lipsa $e cunotine $espre cunoatere( 0AEA\IA - A;T"N I-TE"I A"N !iecare $intre noi* la orice moment $at* $ispune $e un inventar in$ivi$ualizaiW al cunoaterii le,ate $e munc i $e avuie( ; spunem c autorii cunosc c+te cevaI $espre arta scrisului i $espre in$ustria e$itorial( Dentitii tiu $espre $ini( 0eD canicii auto* $espre maini( Dar nu toat cunoaterea aparine in$ivizilor Ec&ipe $e lucru* companii* ini $ustrii* instituii i economii %ntre,i %i $ezvolt la un moment $at propriul lor $e` pozit $e cunoatere( Acelai lucru poate fi spus $espre societi i naiuni(

Toat aceast cunoatere este stocat %n $ou mo$uri fun$amental $iferite(

I parte se

,sete %n craniile noastre( In fiecare $intre noi eKist o ma,azie invizi'l bil* plin $e cunoatere i $e $ate i informaii precursoare( Dar* spre $eosebire $e un $epozit* aceast zon este i un atelier* %n care noi ' sau* mai bine spus*W procesele electroc&imice ' mut* a$au,* ter, i rearanIeaz %n
permanen nu'` mere* simboluri* cuvinte* ima,ini i amintiri* amestec+n$u'le cu emoiile i cre+n$V astfel ,+n$uri noi( #e msur ce cur,* aceste ,+n$uri pot inclu$e orice* $e la cotaiile $e pe 4allW ;treet p+n la i$ei $espre clieni* sfatul unui prieten cu privire la Iocul $e ,olf sau` o formul te&nic pentru %mbuntirea unui pro$us* toate acestea fiin$ %ntrerupte $e flas&'uri $in meciul $e asear* fra,mente $e clipuri publicitare i i$ei $espreW un raport ce trebuia terminat mai $emult( Luate in$ivi$ual* aceste obiecte $isparate s'ar putea s nu aib prea mult sens(` Dar rearanIate* ele capt form i un %neles mai lar,( A$esea* ele se transformM %n aciuni care mo$ific $ecizii importante $espre viaa* munca i avuia noastr(W %n,riIorarea pentru copilul bolnav s'ar putea s nu ne lase s ne concentrm asu'` pra raportului sau s respectam o mt+lnire important* %n timp ce o c$ere a burseiW ne poate $etermina s am+nm sc&imbarea mainii( ; stu$iem acum acest $epozit'atelier al cunoaterii( Dac ne'am putea re$uce la $imensiuni nanometrice i am intra acest spaiu al micrii permanente*

am ,si iruri i stive nenumrate $e fapte i presupuneri( Am ,si concepte amestecate %ntre ele* puse unele peste altele sau conectate %ntre ele( %ntr'un al loc am ,si toate ipotezele noastre ' plauzibile sau nu ' $espre oameni* $ra,oste* seK* natur* timp* spaiu* reli,ie* politic* via* moarte i cauzalitate( Ascuns %ntr'un colior %ntunecat* am ,si ,ramatica* limba pe care o utilizm i lo,ica* re,ulile pe care le aplicm pentru a obine i a a$ministra colecia noastr $e sensuri( Este un loc a,lomerat* a,itat* %n continu activitate c&iar i atunci c+n$ $ormim* %n timp ce o anumit cunoatere este pier$ut permanent* uitat* mutat sau $epit* o alta* nou i relevant* este a$u,at fr %ncetare( #utem numi toate acestea rezerva noastr personal $e cunoatere( Toi $ispunem $e aa ceva( 1ase miliar$e $e astfel $e $epozite circul pe faa pm+ntului astzi( 0ai multe $ec+t oric+n$ %n istorie( D A"A;O )ea mai mare parte a cunoaterii mon$iale este %ns stocat %n afara creierelor noastre( Ea este cunoaterea acumulat $in vremuri strvec&i ' i cea a prezentului ' %nma,azinat eKtern pe
$iverse suporturi* $e la zi$urile unei peteri p+n la ultimele &ar$'$iscuri i DVD'uri( Timp $e mii i mii $e ani* oamenii au $ispus $e mo$aliti limitate $e a'i transfera informaia $e la o ,eneraie la cealalt( %n afara le,en$elor Bpovestite i repovestite tot mai $eformatC* cea mai mare parte a cunoaterii a murit o $at cu $eintorul su i cu fiecare ,eneraie( #rin urmare* ritmul sc&imbrii sociale i te&nolo,ice %n aceste societi primitive era at+t $e lent* %nc+t c&iar i relatrile precise nu fceau $ec+t $e reia aceleai poveti la nesf+rit(D

.n pro,res ,i,antic a intervenit acum @(F88 $e ani* c+n$ un ,eniu uitat a $esenat prima picto,ram sau i$eo,ram pe o piatr sau pe zi$ul unei peteri* pentru a imortaliza un eveniment* o persoan sau un lucru ' %ncep+n$ astfel s stoc&eze amintiri non'verbale %n afara creierului uman( F

.n alt salt %nainte a fost inventarea $iferitelor forme $e scriere( Dup alte c+teva mii $e ani au intervenit alte evoluii maIore* cu inventarea succesiv a bibliotecilor* sistemelor $e in$eKare i $e imprimare* toate acestea cresc+n$ ritmul %n care cunoaterea s'a acumulat $e'a lun,ul ,eneraiilor succesive( Este tulburtor s realizezi c fr acest factor ' creterea capacitii noastre $e a ,enera i a acumula cunoatere ' am fi trit %n continuare $oar ceva mai bine $ec+t strmoii notri $e acum @(F88 $e ani( Astzi* o $at cu apariia unor computere tot mai puternice* cu %nmulirea site'uri'Ior Seb i a miIloacelor $e informare %n mas* ,enerm ' i acumulm ' $ate* mformatii i cunoatere la viteze fr prece$ent( #entru a le armoniza* %n ultimele $ecenii am construit ceea ce poate fi consi$erat pe $rept cuv+nt un creier uria ln afara i %n plus fa $e cele ase miliar$e $e creiere in$ivi$uale( Acest me,a'creier ,lobal este %nc acela al unui copil* incomplet $ezvoltat* %n )are %nc nu s' au format coneKiunile a$ulte( )u toate acestea* la un anumit moment necunoscut $in istoria mon$ial* cantitatea $e cunoatere $in afara creier rului a $epit'o cu mult pe cea stocat %n interior( Dac mai trebuia $ove$it %ncaI o $at i,norana noastr %n ce privete cunoaterea* s lum %n consi$erare fap'i ml c aceast transformare unic $in istoria speciei noastre este fie necunoscutaW fie i,norat $e umanitate( Acest creier eKterior" se eKtin$e cu o vitez incre$ibil( %n 7887* cercettorii $e la coala $e 0ana,ementul Informaiei i ;istemelor $in ca$rul universitifW californiene <erLele5 publicau o estimare potrivit creia cantitatea $e $ate* irtl formaii i cunoatere %nma,azinat %n form scris* ma,netic sau optic pe pari cursul unui sin,ur an este ec&ivalent cu cea coninut $e F88 $e milioane $eI biblioteci $e $imensiunea <ibliotecii )on,resului(" Este* spun ei* e,al cu toal cuvintele rostite vreo$at $e o fiin uman %nc $e la %nceputul timpurilor(" = Astzi* putem presupune c ritmul este c&iar mai rapi$( -umai atunci c+n$ a$u,m acest $epozit eKtern %n eKpansiune la ceea cel eKist $eIa %n ase miliar$e $e creiere aIun,em la rezervele totale $e cunoatereW ale speciei umane ' ceea ce s'ar putea numi A,,re,ate ;uppl5 of OnoSle$,e sau A;O U:Aerta 0!re!at# de CunoatereV.7 Aceasta $evine izvorul imens $in care poate fi alimentat avuia revoluionar( #rin urmare* noi transformm %ntrea,a relaie a avuiei* in$iferent $e form* cu principiul ultrafun$amental al cunoaterii ' aa cum am transformat le,tu'I iile sale cu timpul i spaiul( -umai recunosc+n$ acest lucru putem aprecia* pentru prima $at* $e ce avuia $e astzi este $iferit calitativ $e cea $in orice epocaW anterioar( .ITA/I DE AL\HEI0E" ;tu$iul celor $e la <erLele5 nu a fost sin,ura %ncercare $e a msura creieri ,lobal %n curs $e $ezvoltare( Informaticianul 0ic&ael E( LesL $e la !un$aia -aLl` nal+ pentru tiine $in ;tatele .nite arunc* la r+n$ul su* o raz $e lumin asupr acestui subiect* $ezvolt+n$u'= pe o $irecie $iferit( #ornin$ $e la cele ase miliar$e $e creiere i baz+n$u'se pe ritmul %n care eli absorb i uit informaia* LesL calculeaz cu o anumit marI $e eroare c mei` moria total a tuturor in$ivizilor

%n via astzi" este ec&ivalent cu =(788 $e pet bii $e $ate(A )um un petabit este e,al cu =(=7F(A>>(>89(AD7(97D bii* =(788 pa foarte mult( Dar tot LesL ne asi,ur cu nonalan c putem
%nma,azina $i,it tot ceea ce fiecare $intre noi %i amintete( #entru fiecare persoan %n parte* nic mcar nu este $ificil(" #+n la urm* continu el* americanul me$iu petrece @(@8D ore pe an cu un ti sau altul $e me$ia(" )irca =(F?A $e ore sunt petrecute %n faa televizorului* alte V %n slile $e cinema ' ceea ce aIun,e la circa == milioane $e cuvinte( %nc @FD $e ore sunt $e$icate ziarelor* revistelor i crilor( "ezultatul* su,ereaz el* este aceli c %n ?8 $e ani $e via eti eKpus la circa ase ,i,abii $e A;)II(" > Astzi pute cumpra un &ar$' $isc $e D88 $e ,i,a pentru computerul $e acas(

)oncluzia pe care o tra,e cercettorul este aceea c prin combinarea informaiei %nma,azinate %n craniile umane cu cea stocat %n eKterior* aIun,em la circa =7(888 $e petabii $e informaie %n lume ' sau* mai pe %neles* pentru fiecare bit $intr'o memorie uman* eKist circa ali zece salvai %n ceea ce tocmai am numit me,a'creierul %n formare al planetei( In sf+rit* toate aceste calcule l'au $eterminat pe LesL s su,ereze c nu este foarte $eparte ziua %n care elevii nu vor mai trebui s memoreze nimic ' ei vor purta un aparat care va conine totul pentru ei( Iar astfel aIun,em la nite %ntre bri fascinante( %i poate aIuta aceast Iucrie electronic pe bolnavii $e Alz&eimerG Iar $ac el are $reptate* i nu vom mai avea nevoie $e memorii interne pentru informaii* %nseamn c o parte $in creierul uman va $eveni inutilG 1i care va fi partea %nc necesar pentru cunoatereG Desi,ur* oricine se poate Iuca cu aceste numere i speculaii %n$rznee( #utem $iscuta $espre multita+2in!. informaie non'verbal i alte probleme ale acestor estimri( 0ai mult* informaia este*
aa cum nu trebuie s ni se reaminteasc* foarte $eparte $e cunoatere( -ici stu$iile celor $e la <erLele5* nici calculele lui LesL nu ne spun nimic $espre %nelesul celor msurate* cu toate c i unele* i celelalte tra$uc informaia %n bii( )e este ceea ce tim" noi efectivG %ncercare $e a rspun$e la aceast %ntrebare a fost fcut recent $e A$rian 4oolfson $e la DarSin "esearc& !elloS la )ambrI$,e .niversit5( %n cartea sa* llAe >Et*out Pene+. 4oolfson scrie2 rice eKist* a eKistat sau poate eKista %n aceast lume sau %n oricare alta poate fi $escris inte,ral prin colectarea complet a faptelor relevante i a setului corespon$ent $e interconeKiuni lo,ice(" =8

Ai fi tentat s'= iei ime$iat $e ,uler i s'i spui* *A $aG" Dar nu e nevoie( EKpunerea sa asupra co,noscibilitii este impresionant* $ar* p+n la urm* 4oolfson ri$ic stea,ul alb i recunoate c ceea ce propune este* %n realitate* imposibil( Aa$ar* nici una $intre aceste %ncercri nu se apropie $e rspunsul la %ntrebarea c+t cunoatere semnificativ se ,sete %n toat aceast ma,azie sauic+t valoreaz* $ar toate cele $e mai sus susin ipoteza noastr c au loc transformri revoluionare %n principiul ultrafun$amentale ale cunoaterii ' transformri pentru care cuv+ntul re"olu&ie este un eufemism(
In fapt* trecem prin cea mai profun$ $eteptare a sistemului mon$ial al cunoaterii $in momentul %n care specia noastr a %nceput s ,+n$easc( #+n c+n$ nu vom $i,era aceast i$ee* cele mai bune planuri pentru viitor vor fi iluzorii( Iar aceast concluzie ne con$uce ctre roiile toKice i((( capul %n,ropat al unui copil(

)A#)A-A ).- A1TE"II #E"I0ATE

ceea ce cunoatem este* $e fapt* totV mai puin a$evrat* iar lucrurile ar sta la fel c&iar $ac am putea cre$e %n ce nea spun miIloacele $e informare* c&iar $ac fiecare reclam ar reflecta realitateaV $ac fiecare avocat ar fi onest* fiecare politician $iscret* fiecare a$ulterin sincera i fiecare comis'voiaIor $irect Dac aa stau lucrurile* cum ar trebui in$ivizii ' i companiile sau statele ' si transforme principiul ultrafun$amental al cunoaterii %n avuieG anume cunoatere a fost %ntot$eauna necesar pentru a pro$uce avuie( V+n = torii primitivi trebuiau s tie care sunt tiparele $e mi,raie ale animalelor pe crei le urmreau( /ranii trebuiau s cunoasc o mulime $e lucruri $espre sol( In mo$l normal* o $at %nvat* aceast cunoatere continua s fie util ,eneraie $upl ,eneraie( 0uncitorii $in fabric trebuie s tie astzi cum s utilizeze mainJ riile rapi$ i si,ur* $ac vor s'i pstreze sluIba( In prezent* cunoaterea relevant pentru munc se sc&imb at+t $e rapi$* %na c+t tot mai mult cunoatere trebuie s fie acumulat at+t la locul $e munc* c+t i %n afara sa( %nvarea $evine un proces cu fluK continuu( Dar nu putem %nvaV totul $estul $e repe$e* ceea ce eKplic $e ce* $ac o parte $in ceea ce ,+n$im ` este stupi$* nu trebuie s ne simim Ienai( -u suntem sin,urii care cre$em $iJ verse prostii( 0otivul este acela c fiecare poriune $e cunoatere are o $urat $e via limi'` tat( La un moment $at* ea nu mai este cunoatere* ci cunoatere perimat"( ADEVN"."ILE DE IE"I )onstituie 1epu,lica lui #laton sau Poetica lui Aristotel cunoatere"G ;au concepiile lui )onfucius ori OantG Desi,ur* le putem $escrie i$eile $rept %nelepciune I $ar %nelepciunea acestor autori sau filozofi era bazat pe ceea ce ei tiau ' prolW pria lor baz $e cunoatere ' iar multe $intre
lucrurile pe care le cunoteau erauU %n realitate* false( Aristotel* ale crui i$ei au $ominat Europa aproape $ou mii $e ani* cre$ea c tiprii sunt aseKuai i s'au nscut %n ,enunile pm+ntului"(= 0ai cre$ea i c

+n$irea conteaz( Dar multe $intre faptele la care ne ,+n$im sunfl false M iar multe $in convin,erile noastre sunt* cu si,urana* stupi$ei In ciu$a avalanei $e $ate* informaii i cunoatere care ne cop0 ete astzi* un procent tot mai ri$icat $in

ceanul In$ian este o mare %nc&is ' eroare ,eo,rafic pe care au %mprtit'o* $up secole*
#tolemeu i ali savani europeni i islamici( 7

%n secolul al IlI'lea $( )&r(* #orp&irius* bio,raful lui #ita,ora* %i asi,ura cititorii c $ac iei
mu,urele unei plante* %l pui %n pm+nt i %l scoi $up trei luni* vei ,si fie capul unui copil* fie or,anele ,enitale ale unei femei(@

%n secolul al Vll'lea* ;f+ntul Isi$or $in ;evilla %i asi,ura contemporanii c albinele se nasc $in
ca$avre $e vite("D Dup cinci sute $e ani* un ,eniu necontestat ca Leonar$o $a Vinci eKprima urmtoarea convin,ere2 castorii tiu c testiculele lor sunt folosite $e oameni %n scopuri me$icinale( )+n$ este prins %n capcan* scria el* castorul i le rupe cu $inii* l+s+n$u'le $umanilor(" F

)+n$ roiile* ori,inare $in America $e ;u$* au aIuns prima $at %n Europa* %n secolul al :VI'lea* in$ivizi $eosebit $e inteli,eni erau %ncre$inai c ele sunt toKice pentru fiinele umane( Abia $up $ou sute $e ani* Linne a susinut contrariul( De'abia %n =A78* un tip $eosebit $e %n$rzne a
m+ncat $ou roii la r+n$* %n faa unei mulimi $e oameni* pentru a $emonstra c Linne avea $reptate( 9

Dar cunoaterea perimat nu este %ntot$eauna amuzant( #+n %n =A>7 era tiut $e toat lumea ' i
acceptat tiinific %nc $in vremea lui Ealilei ' c planeta Jupiter avea patru satelii( Dar aceast cunoatere a fost $epit pe $ata $e > septembrie a acelui an* c+n$ astronomul E( E( <arnar$ $e la observatorul IicL a $escoperit o a cincea lun(? #+n %n 788@* astronomii numraser aizeci(A

In acelai mo$* zeci $e ani* oamenii $e tiin au consi$erat c sistemul nos' tru solar are $oar nou planete( Dar %n 788F* un astronom $e la )alifornia Institute
of Tec&nolo,5 a $escoperit un obiect* pe care ='a numit :ena* $espre care el i ali oameni $e tiin cre$ c este o a zecea planet( >
./C

De asemenea* fiziolo,ul lon$onez L( ErsLine Hill raporta %n =>=7 c $ovezi tiinifice eKperimentale in$ic faptul c puritatea aerului2 nu are nici o importan"( =8 )+i oameni $e pe
%ntrea,a planet ar fi murit $ac nu am fi $escoperit c el nu avea $reptateG 1i c+i pacieni mor astzi pe paturile $e spital pentru c un $octor* $e altfel inteli,ent* se bazeaz pe fapte" perimate* %nvate cu $ouzeci $e ani %n urm* la facultateG )+te companii nu au sf+rit cu burta %n sus pentru c au acionat pe baza unor strate,ii $e marLetin, eKpirateG )+te investiii nu sunt $estinate eecului pentru c pleac $e la informaii financiare $epiteG 1i ce s mai vorbim $espre $ecesele si $ezastrele $e m+ine care ne p+n$esc $e $up colG ; lum* $rept eKemplu* steno,ramele reuniunii )omitetului )onsultativ al utilizatorilor )E"- $in septembrie 7887 B)E"- este r,anizaia European pentru )ercetare -uclearC( #rintre trimiteri la $ecizii $e a se pune scrumiere %n apropierea uilor eKterioare ale cl$irilor importante" i notificri $espre sc&imbri maIore ale serviciului $e livrare a corespon$enei" se ascun$e un punct formulat astfel2 -umele persoanelor ce trebuie contactate %n caz $e acci$ent nuclear trebuie reintro$use %n baza $e $ate a "esurselor .mane("==

#entru numele lui Dumnezeu* s'ar putea %ntreba cineva* cum poate lipsi lista #erso anelor ce
trebuie contactate %n caz $e acci$ent nuclearG "spunsul2 $eoa'

recei pentru maIoritatea oamenilor* informaia a eKpirat"* iar a$ministraia U resursele necesare pentru a asi,ura actualizarea sistematic(" A trebuit iI #re1e$intele or,anizaiei s+ sublinieze c %n eventualitatea unui acci$ent* piei $erile umane poteniale sunt uriae* i trebuie s ,sim o soluie(" # tl.L 0AT.1II E0IL3 )eea ce este clar* este c in$iferent $e mo$ul %n care stoc+m informaia* 0 baze $e $ate $i,itale sau %n creierele noastre* avem $e'a face cu ec&ivalentul pfl $ului mtuii Emil5* supra%ncrcat cu fapte* i$ei* teorii i ima,ini care au fost $eI pite sau %nlocuite $e alte a$evruri* probabil mai precise(
ma

mare parte a bazJ $e c.noatere a fiecrei persoane* afaceri* instituii sau

societi este perimat( = Acceler+n$ sc&imbarea* acceleram i ritmul %n care cunoaterea $evine pfl t( Dac nu este a$us la zi permanent i fr compromisuri* eKperiena %ntrfl sluIb $evine tot mai puin valoroas( <azele $e $ate aIun, s fie $epite fl inte m@ reuim completarea lor( La fel sunt

crile Binclusiv aceastaC p+n la on la car e sunt publicate( )u fiecare milisecun$ care trece* acurateea cunoatfl noasta $espre investiii* piee* competitori* te&nolo,ie sau nevoile clientiloifl sc&imb( #rin urmare* fie c'i $au seama sau nu* companiile* ,uvernele ifl $ivizii se bazeaz astzi mai mult $ec+t oric+n$* %n $eciziile lor* pe o cunoatem perimat ' a$ic pe $ate i supoziii care au fost falsificate $e sc&imbare( .neori* $esi,ur* unele cunotine perimate $in trecut revin la via i se $fl ve$e sc folositoare prezentului $atorit mo$ificrii conteKtului %n care sunt %nfl $rate* primin$ un nou sens( Dar* cel mai a$esea* opusul este valabil( )a o ironie a sorii* %n economiile avansate* companiile se lau$ cu mana J cunoaterii"* patrimoniul $e cunoatere" i proprietatea intelectuafl %ns*
cu met

ltul

toate numerele

rume,ate $e analiti financiari* economiti* companifl ,uverne* nimeni nu tie c+t ne cost cunoaterea perimat atunci c+n$ se tra$ifl %n Ivirea unor $ecizii ,reite( )ineva ar putea %ntreba care este povara plasat"V investiiile in$ivi$uale* profiturile corporaiilor* $ezvoltarea economic* pro,ramfl $e re$ucere a srciei i crearea avuiei %n ,eneralG 0ai mult* sub toate acestea se ascun$e o transformare epistemolo,ic c&iafl
ma

i important(

Ea nu afecteaz numai ceea ce consi$erm a fi cunoaterea* cfl instrumentele pe care le folosim pentru a o obine( #rintre aceste instrumente fl ,+n$IriU puine sunt at+t $e importante ca analo,ia* prin care i$entificm sini laritati %ntre $ou sau trei fenomene i tra,em concluzii $e la unul pentru al a#iica altuia( ,reu putem vorbi sau ,+n$i fr a face analo,ii( Juctorul $e ,olf irlan$eI #a$raI, Harrin,ton %i spune unui reporter sportiv c .(;(
cosmosul este ca o" ma nriU Apoi sunt toi cei $espre care se spune c au (mintea unui computer" sau $oi ca crora li se recoman$ s investeasc precum un prc
)

pen %i testeaz i a$evUt capacitatea $e a lovi

Y((( W i'ai $ori s fii ca o main(" =7 )eea ce ne $u %napiI ia $iscipolii lui -eSton* care a spus c %ntre,
opil"* ori cei

( ist" sau s ,+n$easc la fel ca un ,eniu"( Analo,ii implicite sunt construite ;iVar %n limbaI( Astfel*
%nc Iu$ecm mainile $up caii putere" ' o reminiscen trase $e cai i numite trsuri
)

zilelor %n care ele erau comparate cu ve&iculele

fr cai"'=@ Instrumentul pe care %l numim analo,ie $evine %nsa tot mai ,reu $e folosit( Analo,iile $evin c&iar mai %neltoare $ec+t au fost vreo$at* $eoarece* atunci c+n$ lumea se sc&imb* vec&ile similariti pot $eveni $eosebiri( )omparaii le,itime la un moment $at pot $eveni eKa,erate( #e msur ce paralelele cu trecutul se prbuesc* a$eseori neobservate* concluziile bazate pe ele $evin %neltoare* iar* cu c+t este mai rapi$ ritmul sc&imbrii* cu at+t este mai scurt perioa$a $e via util a analo,iilor( Astfel* o transformare a unui principiu ultrafun$amental ' timpul ' afecteaz un instrument $e baz pe care %l folosim pentru obinerea altuia ' cunoaterea(
%n concluzie* $up cum am constatat* c&iar i printre eKperii %n economia cunoaterii* puini s'au ,+n$it la ceea ce ar putea fi numit le,ea cunoaterii perimate2 pe msur ce sc&imbarea se accelereaz* crete

viteza cu care se acumuleaz mai mult cunoatere perimat( )u toii purtm asupra noastr o cantitate mult mai mare $e informaie $epit $ec+t o fceau strmoii notri %n societile mai lente $in trecut( Acesta este motivul pentru care i$eile noastre cele mai $ra,i %i vor face pe urmaii notri s se tvleasc $e r+s(

!A)T ".L i.E;-A3

banc&eri $e investiii i oficiali $e ran, %nall< celor mai puternice i mai mari corporaii au stat aimini %n bncile lor ascult+n$IpI stu$iin$u'le teKtele i %mbib+n$u'se $e i$eile lor principale( Acelai lucru se aplic pentru broLeri* consilierii financiari i re$actorii $fl ziare i televiziuni care transmit aceste i$ei publicului( Din pcate* multe concefl rmase $in zilele facultii %i au locul %n po$ul cunoaterii perimate" sau* fl cur+n$* %n cimitirul i$eilor moarte( E) - 0IA EA!EL " In februarie 788D* pree$intele american Eeor,e 4( <us& i'a faultat propriul )omitet $e )onsilieri Economici* refuz+n$ s susin public previziunile confoaI crora economia va oferi 7*9 milioane $e locuri $e munc %n anul respectiv( Dar* aa cum scria 5*e >a+*in!ton Po+t.
QPre"iziunea. ridiculizata ca eNa!erat de optimi+ta. a Ao+t una dintre cele7 mai mode+te predictii de+pre economie A#cute de admini+tra&ie in ultimii trei ani. 0cum doi ani. pre"iziunea admini+tra&iei a Ao+t de 3.4 milioane de noim locuri de munc# En 2003. En plu+ Aa&# de 2000. /i a prezi+ un dePcit bu,efcaJ0 pentru anul Ai+cal 2004 de 14 miliarde de dolari. )conomia. pn# la urm#. a l pierdut 1.7 milioane de locuri de munc# En acel inter"al. iar deAicitul ,u!etar= Cpentru 2004D e+te pre"#zut a +e ridica la '21 de miliarde de dolari.W1

stzi* mai mult $ec+t oric+n$* suntem ,uvernai pe tot cuprinsul # tului $e stu$enii profesorilor $e economie( #ree$ini i politicienpH cretari ai Trezoreriei sau minitri $e finane i cancelari ai eic&ieig0 ,uvernatori ai bncilor centrale*

!r %n$oial* aici intra i mult eKa,erare politic(

rice statistica poate fi tSI turat+ p+n

eKprim ceea ce $orim* iar torionarii nu sunt numai republicani( D< crepanele $intre previziuni i rezultate %ncepuser s se lr,easc sub a$miaI friile $emocrate anterioare( A $evenit clar atunci c ceva mer,ea prost* c&JJ $ac se accepta o anumit marI $e manipulare politic(
In cuvintele unui purttor $e cuv+nt republican al )asei Albe* vec&ile teorii sM $ove$it Y((( W teribil $e ,reite( Y((( W -imeni nu i'a $at seama ce se %nt+mpl ' mJ 4all ;treet'ul* nici Ve,as'ul* nici #oor "ic&ar$* nici -ostra$amus("

Economiti nu au reuit s anticipeze mai mult $ec+t numrul locurilor $e unc i $eficitele( Ei au contribuit la cele mai faimoase i mai Ienante $ezastre financiare $in ultimele $ecenii( !aptul c $oi economiti* laureai ai premiului Islobel* erau parteneri la fon$ul $e investiii Lon,'Term )apital 0ana,ement nu a putut %mpie$ica firma s aIun, aproape $e faliment* %n =>>A( -umai intervenia
$e ultim moment a "ezervei !e$erale a %ntrerupt o reacie %n lan care ar fi outut z,u$ui serios economia mon$ial(7

-u cu mult mai inspirator a fost rolul Iucat $e economiti %n $ezinte,rarea economiei ruse $up
$ezmembrarea .niunii ;ovietice*@ ca s nu mai vorbim $e ,reelile recunoscute cu $ificultate $e

macroeconomitii $e la !on$ul 0onetar International* $in cursul crizei asiatice $e la sf+ritul anilor X>8 D ' erori care au contribuit la s+n,eroasele ciocniri interetnice $in In$onezia( F

#re$iciile economitilor sunt at+t $e $es lipsite $e temeinicie* %nc+t* %n 788=* Financial 5ime+ a su,erat c* %mpreun cu $ispreuiii analiti $e pe 4all ;treet* ei merit s ocupe un loc $e cinste %n ,aleria prezictorilor care s'au fcut $e ruine(" 9 Tot Financial 5ime+ susinea c nu poate fi invocat scuza unui an mai slab( -imic nu e nou( #reviziunile macroeconomice au rar un an bun* iar coninutul lor este $eosebit $e srac tocmai atunci c+n$ se impune cu necesitate acurateea(" Economitii lanseaz at+tea pre$icii $isparate* %nc+t ele sunt a$eseori puse la pac&et %ntr'o previziune consensual"* %n sperana c me$ia rezultat se va $ove$i mai precis $ec+t intuiiile in$ivi$uale(? )u toate acestea* %n perioa$a $e aptesprezece ani $e $inainte $e anul 7888* <lue )&ip
)onsensual !orecast on Economic EroSt& nu a estimat nicio$at corect ceeaKe economitii numesc cretere( %n ianuarie 788=* 5*e >all -treet ?ournal a publicat pre$iciile creterii economice fcute $e FD $e economiti americani emineni( -umai $ou s'au apropiat $e realitate( A

-ici economitii $in afara ;tatelor .nite nu se $escurc mai bine( ;eria eecurilor lor este aproape neptat"* conform !on$ului 0onetar Internaional( > B%n acest caz* proverbialul ciob r+$e $e
oala spart( )&iar cu c+teva luni %nainte $e prbuirea economiei t&ailan$eze* !on$ul 0onetar Internaional lu$a public lnelepciunea sistemului su economic i financiar( =8C )riticii !on$ului 0onetar Internaional au acuzat* $e asemenea* faptul c eKperii si nu au reuit s antiteze transformri maIore* cum ar fi %ncetinirea creterii $in =>>F" si &iper'inflaia $e la sf+ritul anilor XA8"(

E;TI0N"ILE E;TI0N"IL " Desi,ur* este necinstit $e uor s'i $esfiinezi pe economiti( At+ta vreme c+t Uansa Ioac un rol %n treburile omeneti* nimeni nu poate cunoate viitorul cu pre'pe care o pretin$ factorii $e $ecizie( %nii economitii au $reptate atunci can$ se pl+n, $e ateptrile nerealiste ale publicului* politicienilor i presei* fie'are $intre aceste cate,orii av+n$ propriile cereri $e interpretri partizane sau m#lificri ale unor informaii compleKe( Economitii sunt inteli,eni i muncitori i $ispun $e numeroase raiuni le J time pentru multe $intre aceste eecuri( De eKemplu* o mare parte a informaiii 8r ,uvernamentale sau corporatiste pe care sunt obli,ai s se bazeze este incoi( plet* $erutant sau eronat( %n probleme ca sc&imbarea te&nolo,ic sau rease( zarea ,eopolitic* utilizarea ener,iei i preurile petrolului* $atele sunt a$eseori preliminare* fc+n$u'i pe analiti s se lupte cu estimri ale estimrilor estimative(il Dar acest lucru nu constituie o noutate( Economitii altor epoci $ispuneau c&iar $e mai puine informaii i $ate( %n primul r+n$* economia pe care ei %ncearc s o %nelea, este cu mult im compleK $ec+t cea cu care se confruntau marii economiti $in trecut( -ici A$H ;mit&* nici Oarl 0arK* Davi$ "icar$o sau Leon 4alras* c&iar nici Jo&n 0a5nar$ Oe5nes sau Josep& ;c&umpeter nu au avut $e'a face cu ceva asemntor cu $ensitatea relaiilor confuze* interaciunilor i le,turilor $e fee$bacL implicate %n crearea i $istribuia avuiei astzi* fr a mai lua %n consi$erare eKtin$erea lor ,lobal %n al $oilea r+n$* c&iar mai important* intervine viteza fr prece$ent a `H zaciilor i transformrilor $in sistemul stu$iat( Abia reuesc economitii s*`H fice un anumit aspect al

economiei sau s emit o Iu$ecat relevant* c sistemul se sc&imb( )ifrele i $escoperirile utile ' i le,turile $intre ele ' triesc mai puin $ec+t licuricii( %n al treilea r+n$* avem $e'a face cu %nc o problem c&iar mai mare( Aa cil economitii $in primii ani ai revoluiei in$ustriale trebuiau s $epeasc ,+n$irea a,rar i s aban$oneze ceea ce nu mai era aplicabil* economitii contemporani se confrunt cu o problem similar( Ei trebuie s $epeasc ,+n$irea in$ustrial pentru a %nele,e impactul reformator al ultimului val* cel al avuiei revoluionare( Ei trebuie s %nelea, un sistem al avuiei care* %n c+teva $ecenii* a evolil $e la $epen$ena $e resursele limitate ctre momentul %n care principalul factor al creterii* cunoaterea* nu poate fi epuizat $e inputuri i outputuri rivale sau +H rivaleM $e la o pro$ucie i $istribuie pre$ominant locale i naionale ctre unele pre$ominant naionale i ,lobaleM $e la nevoia $e calificare inferioar ctre m superioarM $e la pro$ucia $e mas omo,en ctre pro$ucia $emasificat* etero,en( Iar lista poate continua( %n plus* economitii se confrunt cu sc&imbri ale ,ra$elor $e inte,rare m cesare %n $iferite pri ale economiei( Ei trebuie s lucreze cu niveluri $e compte Kitate* ritmuri ale inovaiei i cu zeci $e alte variabile %n permanent sc&imbare* ca s nu mai menionm ritmurile multiple ale activitii economice i interac iunile lor( 0ulte $intre marile pro,rese ale ,+n$irii economice $in ultimul secol au fcf posibile o $at cu aplicarea unei matematici tot mai sofisticate asupra problemei"X temporale( Asta %nsemna msurarea unor lucruri* iar accentul ca$e aici* suficie" $e corect* c&iar pe lucruri* pe tan,ibil( Dar pentru a %nele,e avuia revoluionar* care provine tot mai mult $in m mente intan,ibile i le pro$uce la r+n$ul ei* suntem obli,ai s abor$m cea ifl alunecoas i mai ,reu $e msurat resurs ' cunoaterea( Economitii $e frunte $in trecut nu i,norau intan,ibilele* %ns economiile nu au fost nicio$at at+t $e bazate pe cunoatere ca astzi( !"AE0E-TE DI;#A"ATE ;pre lau$a lor* economitii au realizat pro,rese importante %n ultimii cincizeci U ani( #rintre acestea
se numr intro$ucerea teoriei Iocurilor pentru o %nele,ere mai sofisticat a fee$bacL'ului $intre factorii economici consi$erai p+n atunci en$o,eni i eKo,eni( Tot aici intr mo$elele mai bune pentru evaluarea miIloacelor $e pro$ucie* activelor i pasivelor companiilor( Au fost acor$ate premii -obel pentru $ezvoltarea unor noi instrumente $e analiz* mai puternice( )u toate acestea* $ecenii %n ir* muli au %nt+mpinat cu scepticism i$eea unei economii bazate pe cunoatere( )&iar i %n =>A?* afirmaia lui "obert ;oloS* laureat al premiului -obel* potrivit creia putem ve$ea era computerelor pretutin$eni* cu eKcepia statisticilor $espre pro$uctivitate" a st+rnit o reacie ne,ativ aproape unanim %n r+n$urile specialitilor( =7

De atunci* economitii au %ncercat s se acomo$eze cu i$eea celui $e'al Treilea Val( Dup Jeffre5 Eisenac&* vicepree$inte eKecutiv la )apAnal5sis i fost an,aIat al )asei Albe %n ca$rul <iroului pentru 0ana,ement i <u,et* cu si,uran c ei au i,norat Internetul i impactul su mult vreme( Y(((W Dar acum l'au transformat %ntr'o reli,ie("

El in$ic patru transformri fun$amentale care i'au provocat pe economiti %n ultimii cincizeci $e ani i continu s o faciLU #rima este cea a (in$ustriilor $e reeaP2 Aceste in$ustrii* %n viziunea lui Eisenac&* funcioneaz pe principiul urmtor2 !aptul c eu utilizez pro$usul %i crete valoarea %n oc&ii ti( )u c+t au mai muli oameni telefon* cu at+t mai muli pot eu s contactez teoretic* cu aIutorul telefonului meu* ceea ce face ca toate telefoanele $in reea s fie mai utile* prin urmare* mai valoroase( ;tu$ierea serioas a unor astfel $e ZeKternaliti reelare[ a %nceput %n anii X>8("

A $oua transformare* $up cum am observat $eIa* este le,at $e caracterul non'rival i inepuizabil
al pro$uselor cunoaterii( -u epuizm alfabetul prin utilizarea sa( 0ai mult* %n cazul softSare'ului* o $at ce au fost acoperite costurile $e #ro$ucie* acesta poate fi multiplicat la nesf+rit aproape ,ratis( Este o situaie complet $iferit $e cea a bunurilor tan,ibile* iar implicaiile profun$e nu sunt %nc #e $eplin %nelese( a treia provocare vine o $at cu $emasificarea i creterea rapi$ a in$ivi$ualizrii pro$uselor* su,er+n$ c %n viitor vom avea o economie %n care nu vor eKista $ou pro$use i$entice( Atin,erea acestui sta$iu se $ove$ete a fi complicata i afecteaz natura pieelor( .rmeaz efectele $erivate $in mobilitatea ,lobal a capitalului care* spune autorul* a sc&imbat fun$amental mo$ul %n care funcioneaz economiile(" Economitii cu,et $in ,reu la aceste probleme* $ar* %n opinia lui Eisenac&*

Q ul&i economiti +u,e+timeaz# inc# impactul ino"a&iei i dinami+muluiD En economia ,azat# pe cunoatere 3 ct de Aluide +unt lucrurile C...D ct de mare e+te "iteza cu care ino"a&ia tran+Aorm# indu+trii Entre!i.
rearanGeaz# condi&iile comerciale i a"antaGele comparati"e. En +Arit. pro,a,il c# ei nu +e+izeaz# ce impact ar a"ea a+upra produc3 4 ti"ittii aducerea rapid# En economia inAorma&ional# mondial# a ctor"a miliarde de oameni care tr#ie+c En condi&ii de +u,zi+ten&#.W13

) -TE:T.L LI#;A #entru a abor$a aceste probleme tot mai compleKe i mai noi* economistul aIuns cu %nt+rziere s cear aIutorul psi&olo,ilor* antropolo,ilor i sociolo,ilorU a cror activitate fusese anterior $esconsi$erat ca insuficient $e serioasa" $e cantitativ( =D Au fost inau,urate ramuri %ntre,i ale tiinei economice ' $e eKeiI piu* economia me$iului i a comportamentului ' i subspecialitile respectivei Ei lucreaz i la multe alte probleme le,ate $e afirmarea avuiei revoluior De eKemplu* $up Eisenac&* in$eKul costului vieii este acum corectat statis pentru a lua %n consi$erare calitatea superioar a versiunilor succesive ale I crui pro$us( Economitii au pro$us o literatur substanial $espre costurile Q inerii informaiei necesare pentru a face ale,eri inteli,ente i %ncearc s rezo&I probleme compleKe le,ate $e proprietatea intelectual* informaia asimetric T alte aspecte ale avuiei revoluionare( )u toate acestea* eKist %nc ,uri ne,re( In ciu$a ateniei intense $e care i bucur* proprietatea intelectual rm+ne %n mare parte ne%neleas aa cum trei buie* ca i caracterul non' rival i inepuizabil al cunoaterii( Alte %ntrebri ,reH %i ateapt rspunsul( -u a fost scris %nc ultimul ' i uneori nici mcar primu< cuv+nt $espre cunoaterea care se $ove$ete valoroas numai atunci c+n$ esfl combinat cu o alta* $espre efectul $e $esincronizare sau $espre ce se %nt+mplal cu tiparele comerciale atunci c+n$ valurile avuiei intr %n coliziune(

In ce'i privete pe economiti* in$ivi$ual sau %n ec&ipe* profesiunea %n ansar< blu trebuie s aprecieze la valoarea real $imensiunea copleitoare a transformri revoluionare curente( -u eKist nici un efort sistematic $e$icat carto,rafierii trans formrilor inter$epen$ente ale relaiei noastre cu timpul* spaiul i cunoaterJJ ' ca s nu mai vorbim $e setul %ntre,* mai vast* $e principii ultrafun$amenta0 care evolueaz* $up cum am constatat* cu mare vitez( La cincizeci $e ani $up %nceputul revoluiei* ei trebuie s formuleze teorbT coerente i cuprinztoare $espre acest sta$iu istoric al $ezvoltrii economice* pefl tru a ne aIuta s %nele,em cine suntem i un$e mer,em( 0EDI).L A0A-TEI Eecul multor economiti $e a percepe profunzimea transformrii revolutU nare $e astzi eKprim o ironie a sortii( -u e prima $at c+n$ ,eniul mer,e la br cu miopia( !rancois iuesna5 a fost un ,eniu( De asemenea* a fost i me$icul oficial al = moaei amante a lui Lu$ovic al :V'lea* 0a$ame $e #ompa$our( !iul unui om $in popor* el nu a %nvat s citeasc p+n la == ani( Dar o $at ce a reuit* nu s' a mai oprit( A %nvat sin,ur latina i ,reaca( #entru o vreme a lucrat ca ,ravor* apoi a intrat la facultatea $e me$icin* a $evenit c&irur, i eKpert renumit %n problemele s+n,elui( )u trecerea anilor* a aIuns %n elita me$icilor francezi i c&iar la curtea lui Lu$ovic al :V'lea( )u toate acestea* curiozitatea lui iuesna5 nu se limita la me$icin sau la $oamna $e #ompa$our( El a realizat un stu$iu profun$ al economiei a,ricole( In aceast perioa$* ni se spune c era a$eseori vizitat $e Tur,ot* care urma s $evin inspectorul ,eneral al finanelor sub Lu$ovic al :VI'lea* i $e ali ,+n$itori sau oameni $e aciune ai timpului su( A contribuit cu articole la )nciclopedia lui Di$erot pe subiecte ca fermierii i ,r+nele( A scris $espre impozite* $ob+nzi i subiecte at+t $e %n$eprtate ca incaii $in #eru i $espotismul $in )&ina( #e la =?FA* i$eile lui iuesna5 $espre economie se cristalizaser suficient* iar el a publicat lucrarea 5a,leau )conomiRue. un precursor remarcabil al mult mai compleKelor tabele $e intrri i ieiri pentru care 4assil5 Leontief a luat premiul -obel %n =>?@( %n 5a,leau. iuesna5 compara economia cu circulaia s+n,elui %n or,anism( Aceast analo,ie s'a $ove$it a avea puternice implicaii politice ' at+t la vremea respectiv* c+t
i %n zilele noastre( Deoarece* $ac economia este %ntr'a$evr la fel ca natura i &omeostatic* cum cre$ea el* ea ar cuta %n mo$ natural ec&ilibrul( Iar $ac aa stteau lucrurile* susinea iuesna5* politicile comerciale ale ,uvernului francez i nesf+ritele re,lementri asupra comerului i manufacturilor interferau cu ecnilibrul natural al economiei( )ur+n$* %n Iurul lui iuesna5 s'a constituit ,rupul fiziocratilor* care a %nceput s'i eKtin$ rs'i promoveze i$eile( iuesna5 %nsui a aIuns s fie consi$erat unul $intre cei mai mari ,+n$itori ai cci$entului i comparat uneori cu ;ocrate i )onfucius(=F X

El a comis %ns o ,reeal fatal( A insistat c sin,ura surs a avuiei este a,ricultura( #entru el i pentru fiziocrai conta numai economia rural( %ntr'a$evr* a scris c eKistau numai trei clase $e oameni2 ranii* proprietarii $e pm+nt i restul lumii( #rimele $ou erau pro$uctive* %nsui p+ntecele avuiei( Toi ceilali erau consi$erai $e iuesna5 i $e fiziocrai membri ai clasei sterile"(=9

ric+t $e strlucit ar fi fost* iuesna5 pur i simplu nu i'a putut ima,ina o societate in$ustrial %n care cea mai mare parte a avuiei avea s fie pro$us nu peste mult vreme %n fabricile fume,+n$e $in orae* c&iar $e m+inile i creierele clasei sterile"( El a ratat ima,inea $e ansamblu( 1i astzi putem i$entifica numeroi economiti ce sufer $e miopia lui iuesna5* a$uc+n$ contribuii strlucite componentelor unor probleme* $ar fr a eKamina ca$rul mult mai lar, %n care se %nscriu acestea ' inclusiv efectele sociale* culturale i politice care %nsoesc avuia revoluionar( #e scurt* a venit momentul s ne vaccinm %mpotriva factorului iuesna5(
1i nu vom fi capabili s facem acest lucru $ec+t atunci c+n$ vom putea se'#ara a$evrul $e minciun(

)A#IT L.L => !ILT"A"EA ADEVN".L.I

plutesc %n Iurul nostru astziG

aca* aa cum am v+zut* Leonar$o $a Vinci avea i$ei bizare $esprl testiculele castorului* ce ar trebui s facem cu unele $intre cre$ul ele la fel $e stranii care scurt cii tare pe Internet este suficient pentru a sufoca pe oricine

cu conspiraii* cazuri $e oameni rpii $e eKtraterestri i $ovezi c Elvis triete( -i se spune c lanul OentucL5 !rie$ )&icLen crete pui mo$ificai ,enetic* cu ase picioare* c $ac nu'i stin,i telefonul mobil la benzinrie vei st+rni un incen$iu* c Amelia Ear&art* femeia' pilot $isprut* a fost spioan* c portol felele $in piele $e tipar ter, crile $e cre$it* c oc&elarii $e soare pot pro$uc orbirea copiilor* c unii copii nscui recent au primit prin sperma i ovulele ,el nitorilor lor mesaIe misterioase $espre $ezastrele ecolo,ice care vor urma( 0al vreiG E suficient s intrai pe Internet i s cutai Seir$ t&eories" Bteorii ciu$ateC(V )unoaterea ar putea fi unul $intre principiile ultrafun$amentale ale avuiei revoluionare* $ar c&iar $ac %n$eprtm cunoaterea perimat* c+t $in tot ceea ce mai tim $espre bani* afaceri i avuie ' sau $espre orice altceva ' este un nonP sens totalG ;au pur ficiuneG %n ce msur putem cre$e ceea ce ni se spuneG 1l cum putem $eci$eG ADEVN".L LAJ.DE)ATN 0inciunile i erorile abun$ %n cererile pentru un loc $e munca* %n formularele $e impozite* %n estimrile contractorilor* %n relatrile $e pres* %n stu$ii i statistici i* $esi,ur* %n $eclaraiile $e profit( %ntr'a$evr* prezentarea eKa,erata a prol riturilor a $us la o serie spectaculoas $e scan$aluri care au marcat trecerea %a noul mileniu( La un anumit nivel* $irectorilor ,enerali* $irectorilor financiari* contabililor* analitilor bursieri i altora le'au crescut nasuri lun,i ca al lui #inocc&io %n primel$I pa,ini ale presei mon$iale( Ascunz+n$u'se $e camerele televiziunilor* unii $intr$ ei au fost con$ui la %nc&isoare cu ctue la m+ini pentru c au minit asupra proI fiturilor* pentru c i'au v+n$ut sub pre aciunile* %n timp ce %i %n$emnau pe alii s le cumpere* i pentru alte infraciuni i erori( Autoritile i'au acuzat c au prol $us pier$erea %ncre$erii investitorilor %n burs i c au afectat pieele financiari ,lobale( A$evrul* s'a vzut* era o marf rar( 1A;E !ILT"E

Deciziile* afect+n$ uneori viaa sau moartea unor afaceri sau c&iar a unor persoane* sunt a$esea bazate pe o cunoatere $epit* %neltoare* incorect sau pur si simplu fals( Astzi* computerul* Internetul* noile miIloace $e informare omniprezente* efectele speciale i alte instrumente fac frau$a online i contrafacerea mai uoare* %n timp ce marea mas a cunoaterii inocente* $ar efectiv neverificate i nea$evrate* prolifereaz pe Seb( %n consecin* %ntrebrile care erau o$inioar $e $omeniul filozofilor* teolo,ilor i epistemolo,ilor vor trece tot mai mult %n sarcina factorilor $e $ecizie $in varii $omenii( rice estimare a riscului* orice $ecizie a consumatorilor $e a cumpra sau nu* orice $ecizie a investitorilor $e a investi sau a atepta i orice $ecizie eKecutiv ' $e a eKternaliza sau nu* $e a iei sau a intra %ntr'o afacere* $e a %nc&iria sau a cumpra ' este bazat* %n ultim instan* pe un torent $e $ate*
informaii i cunoatere( )um putem ti* %n aceast situaie* ce este a$evrat i ce nuG EKist cel puin ase criterii rivale %n funcie $e care cei mai muli $intre noi $eci$em ce este a$evrat i ce nu( )&iar $ac oameni i culturi $iferite au utilizat probabil alte teste ale a$evrului %ntr'un moment sau altul* aceste ase filtre sunt* fr %n$oial* printre cele mai rsp+n$ite(

)a o ironie* cercettorii pieei* operatorii $e son$aIe politice* a,eniile $e publicitate i aa mai $eparte c&eltuiesc sume importante pentru a'i %ntreba pe oameni ce cre$( Ei pun foarte rar o %ntrebare mult mai relevant2 $e ce cre$ respectivii un anumit lucruG "spunsul $epin$e %n mare msur $e criteriul care este utilizat pentru vali$are( ) -;E-;.L mare parte $in ceea ce numim a$evr se presupune c este corect $atorit con+en+ului. Avem $e'a face cu %nelepciunea convenional( Toat lumea tie" ca : este corect( #rin urmare* trebuie s fie a$evrat( Absorbim cunoaterea prin familie* prieteni* cole,i i $in cultura %nconIurtoare* $e obicei* fr a ne ,+n$i $e $ou ori( Ea formeaz Xeit!ei+t3ul lemin,ilor( .rmarea mulimii nu cere ,+n$ireM mai mult* a$evrul lemin,ilor este reconfortant( Dac se $ove$ete ,reit* nu e nici o ruine( La urma urmelor* toi ceilali cre$eau acelai lucru ' c&iar i cei
mai istei( Am constatat un comportament $e lemin,i la turma investitorilor care s'au %mbulzit %n primele $otcom'uri i apoi n'au tiut cum s fu, mai repe$e( Am vzut factori $e $ecizie* altfel inteli,eni* care se npustesc s a$opte* iar apoi s aban$oneze* ultima ,o,oa mana,erial( -oile i$ei fac rava,ii %n r+n$urile mana,ementului superior* sunt preluate* implementate* impuse lucrtorilor* apoi aban$onate rapi$( A$eseori* aceste mo$e au efecte $irecte* $istru,toare asupra economiei* $uc+n$* $e eKemplu* la conce$ieri %n mas inutile* la fuziuni prin %mi

taie i aa mai $eparte( )&iar %n timp ce scriem* in$ustrii %ntre,i sunt restrucJ turate $atorita mana,ementului bazat pe a$evrul lemin,ilor"( Dezastrele bazate pe a$evrul lemin,ilor nu se limiteaz la afaceri i la ec
nomie( %n 788D* )omisia pentru Informaii a ;enatului american a acuzat a,eniileV americane $e spionaI $e ,+n$ire $e turm" atunci c+n$ au aIuns la concluzia c IraLul avea* sau era pe cale s obin* arme $e $istru,ere %n masa( "spunz+n$ acestor critici* a,eniile au in$icat c alte servicii* $in alte state* confirmau infor'= maiile pe care %si construiser concluziile( )onsensul %i $emonstra capacitatea $e persuasiune( =

0ult mai t+rziu a aflat publicul c $etectorii $in IraL* $ornici ca ;tatele .nite s rstoarne re,imul lui ;a$$am* rsp+n$iser aceleai zvonuri false la serviciile = $e spionaI $in !rana* Eermania* An,lia* ;pania* Danemarca* Italia i ;ue$ia* manipul+n$ sistemul i aIut+n$ la crearea consensului pe care s'au bazat a,entiill americane( 7 In acest caz* a$evrul lemin,ilor a contribuit la izbucnirea unui rzboiV ) E"E-/A Acest criteriu este bazat pe presupunerea c $ac un fapt se potrivete cI altele* consi$erate a$evrate* atunci primul trebuie s fie a$evrat( DetectiviiU avocaii i Iu$ectorii se bazeaz $in ,reu pe coeren&#. ca principal test al auteiS ticitii( In procesul ar&icunoscut intentat lui 0ic&ael JacLson* milioane $e teleW spectatori au urmrit uluii* timp $e luni %ntre,i* mo$ul %n care fiecare parte* aa` zarea i aprarea* subliniau $iscrepanele $in $ovezile prezentate $e cealalt( !ieW care prticic $e informaie era stu$iat atent %n cutarea contra$iciilor interne ca i cum non' contra$icia ar fi $ove$it a$evrul( 1i %n afaceri* coerena c+ti, puncte* $ei este posibil ca ea s fie %n mo$ o rent fals( )+n$ o ec&ip $e au$itori ,en ;4AT $escin$e la o firm pentru a lu aa'numitele msuri necesare" %n pre,tirea unei fuziuni sau ac&iziii* primul r cru la care se uit sunt incoerenele( ;unt trecute aceleai $ate %n re,istrele cct tabile* la $iferite niveluriG rice incoeren ,enereaz suspiciunea c a$evrul esX $eformat( %ncep+n$ cu scan$alurile financiare $e la Enron* 4orl$)om* A$elp&[ T5co i o sume$enie $e alte firme $e mare succes* criteriul coerenei a fost aX cat cu tot mai mult coeren( A.T "ITATEA %n viaa $e zi cu zi* o mare parte a a$evrului" acceptat se bazeaz pe auto tete 3 laic sau $ivin( Timp $e ani $e zile* %n ;tatele .nite* $ac celebrul inves tor 4arren <uffett emitea o silab $espre ten$ina bursei $e pe 4all ;treet* aceas trebuia s fie a$evrat( @ #entru alii* re,ula se aplic
<ibliei sau )oranului( Aut ritatea este testul( Autoritatea poate fi personificat $e un imam sau un a5atola& musulman( I cuvintele unui li$er iit* 0arele A5atola& Aii al';istani* !aci ceea ce %i spune faci opinia eKpert Ya li$eruluiW i te abii $e la ceea ce opinia eKpert interziceW fr nici o cercetare proprie(X"X

Alternativ* autoritatea poate fi localizata la Vatican* un$e* %n =A?8* #apa a fost $eclarat infailibil"(F )re$incioii presupun c astfel $e personaliti reli,ioase $e'$n o cunoatere profun$ a
)oranului sau a <ibliei* %n timp ce consi$er c aceste cri* la r+n$ul lor* conin opiniile unei autoriti supreme( #entru unii* $ac principalele surse $e tiri* ca 6e7 8or2 5ime+. Le onde sau )<; -eSs* relateaz un lucru* acesta trebuie s fie a$evrat( Desi,ur* aa stteau lucrurile %nainte ca )<; s recunoasc faptul c a $ifuzat o emisiune bazat pe $ocumente falsificate $espre serviciul pree$intelui <us& %n Ear$a )ivil( 9 %nainte* 5*e 6e7 8or2 5ime+ recunoscuse public c a tiprit nenumrate relatri ale unui colaborator care minea* inventa i pla,ia materiale( ? 0ai $evreme* %n !rana se v+n$use ca p+inea cal$ o carte care $emonstra c re$actorii $in con$ucerea ziarului Le private(A onde plantau articole care serveau propriilor interese

Autoritatea este* $e asemenea Ba$eseori %n mo$ absur$C* atribuit celebritilor $in mass'me$ia(
Actorul "ic&ar$ Eere este consi$erat o autoritate %n ce privete Tibetul* > c+ntreaa <arbra ;treisan$ %n politica eKtern=8 i )&arlton Heston %n <iblie ' s nu uitm c el Iucase rolul lui 0oise %ntr'un film( )u toate acestea* puini au fost venerai at+t $e orbete $e ca$rele eKecutive ca $irectorii ,enerali ai marilor companii( Ani %n ir* autoritatea suprem %n lumea afacerilor americane a fost JacL 4elc&* $e la Eeneral Electric* astzi la pensie(==

%n zilele noastre este necesar at+t $elmult cunoatere pentru a lua o $ecizie bun* %nc+t cei mai $etepi oameni tiu ceea ce nu tiu( De aceea* autoritatea este $e multe ori %mprtit sau trecut $e la unul altul( La e$ina boar$'ului unei corporaii* $irectorii pot urma linia unui membru %n c&estiuni financiare* %l pot asculta pe altul %n c&estiunile $e compensare eKecutiv i pe altul pentru opinii te&nolo,ice( !oarte rar testm %ntr'un mo$ coerent capacitatea real a autoritii pe care ne bazm* ale,+n$ %n sc&imb ima,inea $e autoritate oferit $e un titlu* o $iplom sau o alt acre$itare $e acelai tip( %n fiecare caz* ne %nclinm %n faa autoritii ce ofer certificarea( Aceasta $evine autoritatea autoritii( "EVELA/IA #entru unii* a$evrul este bazat pe ceea ce se presupune a fi re"ela&ia mistic( Ea nu poate fi pus sub semnul %ntrebrii( #ur i simplu* este( Luai'o $e la mine( BDesi,ur* $ac acceptai acest lucru i cre$ei pentru c eu cre$ asta* atunci eu $evin autoritatea cre$ibil* iar criteriile pe care v bazai sunt cele ale autoritii(C "E\I;TE-/A In acest caz* testul a$evrului se fun$amenteaz pe v+rsta i pe rezi+ten&a. A 'rezistat" a$evrul testului timpului"G Este el verificat i autentic" sau este nou* aGa$ar c&estionabilG
Autoritatea nu este un zeu* o carte sau o persoan* ci uriaa felie $e timp numit trecutul( #oate c supa $e pui este bun la tratarea rcelilor* $ar oare faptul c reeta a fest transmis $e'a lun,ul unei lun,i serii $e bunici %i confer aceste proprietiG Astzi* celor mai muli $intre noi ne este ,reu s apreciem c+t $e important fost a$evrul motenit %nainte $e Iluminism i $e revoluia in$ustrial( Istoric Alan Oors $e la .niversit5 of #enns5lvania arat c rsturnarea autoritii pr zumtive a trecutului a fost una $intre cele mai profun$e evoluii $in %ntrea,a istorie a cci$entului("=7

1TII-/A /tiin&a este $iferit $e toate celelalte criterii $e testare a a$evrului( EaV sin,ura care $epin$e intrinsec $e testarea ri,uroas( )u toate acestea* $intre toate aceste criterii variate* tiina este probabil cea T care ne bazm cel mai puin %n viaa $e zi cu zi( De obicei* nu ale,em un ceii pentru c reuete s treac un test tiinific* ci pur i simplu ne %n$r,ostim i el( -u facem teste $e laborator pentru a ne &otr% ce film s urmrim sau cu cii s ne %mprietenim( Dintre toate $eciziile noastre zilnice* personale sau $e afaceri cele pe care le lum tiinific nu constituie $ec+t eKcepii( Totui* $intre cele as criterii ale a$evrului* %n ultimele secole* nici unul nu a avut un impact mai ma asupra avuiei( 1i nici unul* $up cum vom ve$ea* nu este mai eKpus pericolult

1tiina nu este o colecie $e fapte( Ea este un proces ' a$eseori confuz i ne secvenial ' $e testare a i$eilor( Aceste i$ei trebuie s fie verificabile* cel puin i principiu* i* ar a$u,a cineva* falsificabile( Testele implic observaia i eKper mentarea( )unoaterea care nu a trecut aceste teste nu este tiinific( )&iar i cele mai convin,toare $escoperiri tiinifice sunt* prin urmare* cbfl si$erate incomplete sau nesi,ure ' suspuse %ntot$eauna unor noi investi,aii* i vizuirii sau respin,erii* %n lumina
noilor $escoperiri testate tiinific( Din acest motiv* tiina este sin,urul criteriu $in cele ase care se opune inU rent fanatismului $e orice fel* reli,ios* politic* naionalist rasist i aa mai $epart )ertitu$inea fanatic &rnete persecuia* terorismul* inc&iziiile* bombele sini ci,ae i alte atrociti* iar tiina %nlocuiete c&iar aceast certitu$ine fanatic recunosc+n$ c p+n i cele mai soli$e $escoperiri tiinifice sunt* %n cel mai bt caz* a$evruri pariale sau temporare* aa$ar nesi,ure(=@

Aceast i$ee ' c fiecare $escoperire tiinific ar putea i ar trebui %mbi tit sau aban$onat ' aaz tiina %ntr'o clas aparte( Dintre toate filtrele a$e vrului* consens* coeren* autoritate* revelaie sau rezisten* numai tiinaM capacitatea $e a se autocorecta( %n timp ce celelalte cinci criterii au fost utilizate %nc $e la %nceputul timpurile i reflect caracterul static sau rezistent la sc&imbare al societilor a,rare* tii ine $esc&is ua sc&imbrii( Josep& -ee$&am* marele istoric al tiinei c&ineze i biolo, $e formaie* a $QI monstrat c+t $e avansai au fost c&inezii %n comparaie cu europenii* p+n la i moment $e cotitur ' c+n$ tiina cci$entului a $epit'o pe cea c&inez( )eeal ce a contat pentru marele salt ctre viitor al cci$entului nu a fost o $escope'J rire tiinifica anume* ci ceva infinit mai puternic( %n cuvintele lui -ee$&am* %
timpul "enaterii $in Apus* %n timpul lui Ealilei* Y(((W a fost $escoperit cea mai eficient meto$ $e a face $escoperiri("=D

Elemente ale meto$ei tiinifice" pot fi i$entificate tocmai %n islamul timpuriu* %n "enatere i %n opera lui !rancis <acon* $in secolul al :VI'lea i %nceputul secolului al :VH'lea( =F Dar a mai
trebuit mult vreme p+n c+n$ s'a cristalizat ca o meto$a clar* ,eneral acceptat* pentru a $etermina a$evrul oricrei aseriuni sau ipoteze( Istoricul cana$ian Ian Jo&nston $e la cole,iul universitar 0alaspina eKplic2 %ntreprin$erea cercetrilor tiinifice nu a fost %ntot$eauna o activitate coor$onat* $isciplinat* cu un sentiment clar i %mprtit al meto$ei( Y((( W 1tiina %nc sttea s alea, ce fel $e activitate urma s $esfoare* eKist+n$ multe meto$e* teorii si sisteme rivale %n aproape toate $omeniile" p+n %n secolul al :VIII'lea i c&iar la %nceputul secolului al :L:'lea(=9

Apoi* treptat* elementele le,ate $e observaia empiric i eKperiment* $e cuantificarea* $iseminarea* repro$ucerea sau respin,erea rezultatelor s'au unificat* %mpreun cu controale oarbe aleatorii i cu alte te&nici* folosite pe scar lar, astzi( Inventarea meto$ei tiinifice a constituit un $ar oferit umanitii* un nou filtru sau test al a$evrului* un meta'instrument puternic pentru $efriarea necunoscutului i ' aa cum s'a $ove$it mai t+rziu ' pentru rsp+n$irea transformrii te&nolo,ice i a pro,resului economic(

Dup cum afirmam anterior* $intre toate $eciziile economice luate %ntr'o anumit zi* numai $espre c+teva se poate spune c au o baz tiinific( Totui* acea urm aproape invizibil a transformat capacitatea lumii $e a pro$uce i a rsp+n$i avuia( Ea va continua s aib acelai efect %n viitor ' $ac %i permitem( 0.TA/IILE ADEVN".L.I In realitate* $esi,ur* nu ne bazm pe o sin,ur form $e vali$are( Am putea apela la tiin pentru aIutor me$ical* la reli,ia revelat pentru consiliere moral i la autoriti $irecte sau interme$iare pentru alte probleme( Trecem $e la un criteriu la altul sau utilizm o combinaie a acestor criterii( 0ulte companii* parti$e politice* micri reli,ioase* ,uverne sau alte ,rupuri %ncearc s ne manipuleze pun+n$ %n evi$en unul sau altul $intre filtrele a$evrului( #rivii* $e eKemplu* mo$ul %n care reclamele televizate folosesc me$ici reali pentru a promova me$icamente* su,er+n$ c mesaIul este real $eoarece se bazeaz pe tiin(=? Alte reclame intro$uc celebriti ' <ob Dole pentru Via,ra sau Lance Armstron, pentru <ristol'05ers ;buibb ' ca i cum ei ar fi autoriti relevante(=A 0esaIul computerelor Dell este transmis $e un t+nr %mbrcat leIer* cam $e aceeai v+rst cu consumatorii la care $orete s aIun, firma ' su,er+n$ telespectatorilor c* $ac vor cumpra
pro$use Dell* se vor altura consensului acelei ,rupe $e v+rst( #ro$use cum ar fi cerealele iuaLer sau compoziia $e cltite Aunt Jemima ')a 1i multe altele a cror $enumire %ncepe cu l$'!as&ione$" Bca pe vremuriC

implic faptul c* fiin$ vec&i* pro$usul este mai bun* aa cum cre$ea bunica( 0 aceste mo$uri* $iferitele criterii ale a$evrului sunt* ele %nsele* eKploatate col mercial( In urmtoarea etap* eKperii %n marLetin, %i vor separa i tar,eta pe con'I sumatori* folosin$ pentru fiecare filtrul cu eficien optim( Dar nu numai in$ivizii &otrsc asupra a$evrului i falsului( )ulturi i societi %ntre,i au ceea ce am putea numi un profil al a$evrului" ' o preferin ca( racteristic pentru unul sau mai multe
criterii ale a$evrului( societate poate fi $ominat $e %ncre$erea %n autoritatea i %n revelaia reli,ioas ' Iranul* $e pil$* $up revoluia teocratic $in =>?>( =>98 p+n %n prezent = alta poate avantaIa tiina i pan$antul su* te&nolo,ia ' ca Japonia* $in

#rofilul $e a$evr al unei societi afecteaz profun$ cantitatea i tipul $e avuie pe care le va pro$uce( El va afecta sumele alocate construirii mosc&eilor iM bisericilor* %n opoziie cu cercetarea i $ezvoltarea* sau intensitatea nostal,iilor post'imperiale* ca %n An,lia i !rana( El influeneaz propensiunea liti,ioas* natura2 sistemului Iuri$ic* importana tra$iiei i ,ra$ul $e rezisten la sc&imbare( In sf+rit* ale,erea filtrelor a$evrului %ncetinete sau accelereaz ceea ce economistul ce& Eu,en Loebl numea c+ti," ' ritmul %n care fiinele umane acumuleaz cunoaterea a$iional necesar
pentru a'i %mbunti nivelul $e via( =>W

!orma economiilor $e m+ine va fi $at &otr+tor $e filtrele a$evrului pe care le folosim pentru a vali$a cunoaterea( %nc o $at* ne transformm relaia cu un principiu ultrafun$amental al avuiei* fr a anticipa consecinele ' i pun+n$ %n pericol una $intre principalele surse ale pro,resului
economic( 0iza este viitorul tiinei(

)A#IT L.L 78 DI;T".EE"EA LA< "AT ".L.I

numim tiin( Totui* printre multele semne ce in$ic transformarea principiilor ultrafun$amentale ale avuiei* unul $intre cele mai importante este intensificarea rzboiului $e ,&eril contemporan %mpotriva tiinei( Acest rzboi nu este $oar o %ncercare $e a sfi$a realitile tiinifice* ci i $e a $iscre$ita tiina %nsi( ;copul su este s sc&imbe mo$ul %n care este coor$onat tiina i s $icteze ceea ce au voie sau nu s cerceteze oamenii $e tiin( La cel mai profun$ nivel* are ca obiectiv o mutaie a a$evrului la nivel ,lobal* pentru a re$uce bizuirea pe tiin ca miIloc $e vali$are a a$evrului( Dac ar avea succes* aceast ofensiv ar putea $eraia viitorul economiei cunoaterii i ansele $e a re$uce srcia i promiscuitatea ,lobal* arunc+n$ %n %ntuneric secolele urmtoare( La suprafa ar putea prea c* pe plan ,lobal* tiina %nflorete( %n toat lumea* numrul oamenilor $e tiin i al in,inerilor este %n cretere* = aa cum cresc c&eltuielile %n $omeniul cercetrii i
$ezvoltrii B"esearc& e Development* "eDC '7AD $e miliar$e $e $olari %n 788@* numai %n ;tatele .nite(7

in tot ceea ce se ,sete %n %ntrea,a baz $e cunoatere a omenirii* inclusiv cunoaterea curent i cea perimat* nimic nu a mrit $urata vieii* nutriia* sntatea i avuia speciei noastre mai mult $ec+t elementul esenial pe care'=

poriune important $in aceste fon$uri pentru cercetare i $ezvoltare a mers la cercettorii strini i imi,ranii $in toate prile lumii care au inva$at comunitatea tiinific american( ;tatele .nite au constituit i locul $e pre,tire pentru nenumrai oameni $e tiin care lucreaz acum pretutin$eni pe ,lob* $in )&ina 1i In$ia p+n %n rientul 0iIlociu i 0eKic(@ In sectorul $e afaceri* numai I<0 a c&eltuit F miliar$e $e $olari pe cercetare 1i $ezvoltare %n 788D( Ec&ipa sa $e cercettori* con$us $e #aul Horn* a brevetat un total $e @(7DA $e inovaii ' aproape una la fiecare 7*9 ore* 7D $e ore pe zi* @9F $e zile(F A primit cu 9Aa mai multe patente americane %n acel an $ec+t compania $e pe locul 7* 0atsus&ita( Aceste inovaii nu numai c au %mbuntit pro$usele fizice ale I<0* ci* mai important* reprezint o proprietate intelectual ce #pate fi v+n$ut* a$uc+n$ companiei un profit $e =*7 miliar$e $e $olari numai $in licene ' circa =Fa $in venitul net al anului 788D(9 #rincipalele pro$use ale to0 nu mai sunt cele fizice ' ele
constau %n servicii i cunoatere( )ile specifice prin care tiina se tra$uce %n cretere economic ,eneral sunt eKtrem $e compleKe i fac astzi obiectul unei $ezbateri aprinse* $ar* %n cuvintele lui Ear5 <ac&ula* fostul american al )omerului* economiti frunte i$entific astzi
D

subsecretar

pro,resul te&nolo,ic ca pe un factor maIor*

$ac nu cel mai important* al creterii economice susinute* reprezent+n$ Iumtate $in cre eI terea economic american $in ultimele cinci $ecenii(" ?

%n ultimii ani* conform unui raport al !un$aiei -aionale pentru tiina* alte naiuni %i cresc
investiiile %n cercetare i $ezvoltare* concentr+n$u'se pe $omenI ca tiinele fizice si in,ineria* care primesc fon$uri mai mici* prin comparaie*[W ;tatele .nite(" A

Desi,ur* este un clieu s+ spui2 cunoaterea tiinific e o sabie cu $ou tiuri* pentru c unele $escoperiri pot fi eKploatate %n mo$uri $istructive("> Acelai lucru este valabil pentru reli,ie i pentru cunoaterea non'tiinific+ ' $ei nics una $intre acestea nu a $ezlnuit un val comparabil $e
$escoperiri* contribuin$ la sntatea* alimentaia ori si,urana ,lobal i a$uc+n$ multe alte beneficii sociale( LA0E DE "A; 1I D"E#T."I

%n lumina acestor

contribuii*

v'ai putea ima,ina

oamenii $e tiina* nu $oar %n ;tatele

.nite* ci peste tot %n lume* ar fi inui la mare stim* aa cum au fost o$at(

%n loc $e asta* atunci c+n$ cercettorii me$icali $in universitile americane i'au $esc&is
corespon$ena* acum c+iva ani* ei au ,sit lame $e ras ascunse %n plicuri ' un avertisment $in partea eKtremitilor ecolo,iti pentru oprirea eKperimentelor pe animale ' c+n$ nu a fost mai ru( 0ai ru" %nsemna masini'capcan* incen$ieri i alte forme $e intimi$are violent( =8 0ai recent* %n 7889* cruntul c+ntre pop ;tep&en #atricL 0orrisse5 a aIuns pe prima pa,in a ziarelor cu afirmaia c spriIin $emersurile 0iliiei pentru Drepturile Animalelor pentru c acesta este sin,urul limbaI pe care ei %l %nele,("
==

oamen; $e tiin %nsisi acioneaz violent si

Aprtorii fanatici ai $repturilor animalelor nu sunt $ec+t o ramur a unei lar,i coaliii antitiinifice ai crei membri sunt recrutai $in aripile cele mai ra$icale ale feminismului* ecolo,ismului* marKismului i altor aa'zise ,rupuri pro,resista ;usinui $e simpatizani $in lumea universitar* $in politic i $e celebriti me'$iatice* ei acuz tiina i oamenii $e tiin $e ceea ce unii consi$er ipocrizie* %n cel mai bun caz* respectiv cruzime i criminalitate* %n cel mai ru( De eKemplu* ei susin c cercettorii $in $omeniul farmaceutic %i v+n$ obiectivitatea companiei care le ofer cel mai mult( =7 BDesi,ur* unii c&iar asa fac* $aT lipsa principiilor nu este monopolul unei profesiuni(C )oncentr+n$u'ne atenia %ntr'o alt $irecie* neofeminitii acuz Bpe buna $reptateC c* %n multe ri* femeile sufer $e $iscriminare seKual %n $omeniul e$ucaiei* iar femeile $in tiin se lovesc $e bariere seKiste %n recrutare i pronfl vare( Desi,ur* aceasta este o lupt meritorie ' astfel $e practici sunt stupi$II<J incorecte* lipsin$u'ne $e fora intelectual a unei Iumti $in specia umana( Dafi $in nou* $iscriminarea seKual nu este specific tiinei ca atare* re,+sin$u'se $a plin i %n nenumrate alte profesiuni( ;imultan* tiina este ase$iat $e ecolo,itii ra$icali( -i se spune c oamenii $e tiin amenin s $istru, populaii %ntre,i prin alimentele mo$ificate ,enetic( !r %n$oial* cauza merit susinut* iar noi am su,erat printre primii* acum mai bine $e treizeci $e ani* c este necesar pru$ena %n $omeniul in,ineriei ,enetice( =@ )u toate acestea* opoziia fanatic* m+nat $e panic* nu poate constitui 8 soluie(

Ecolo,itii cu poveti
=F

ra$icali

$in

Europa %n

au

alimentat

miIloacele
=D

$e

informare importurile $in asupra ;tatele

%n forele

mas cu a,ricole

senzaionale %n %n sc&imb* mas* pentru %n

$espre ciu$a

alimentele %ncercarea crize europene unei

!ranLenstein"* $e au a fcut trimis care

unin$u'i populaia

,uvernele americane( cu acestei

europene

protecioniste unele
=9

bloca presiuni $e

amenin

\imbabSe ,uvernului .nite* pe

foametea +ri

naiuni B

respin,erea

spriIinului

alimentar

motiv c ar fi fost mo$ificat ,enetic(

Toate acestea %n pofi$a opoziiei lui James 0orris* $irectorul eKecutiv al #ro,ramului 0on$ial pentru Alimentaie $e sub e,i$a -.* care le'a spus ,uvernelor africane c ,r+ul mo$ificat ,enetic %n c&estiune fusese consumat efectiv $e miliar$e $e ori* fr nici un efect mali,n( Aa$ar* nu eKist $ovezi tiinifice care s susin nocivitatea sa("=? !uribun$a campanie european %mpotriva or,anismelor mo$ificate ,enetic a afectat puternic corporaia 0onsanto* li$er %n sectorul seminelor mo$ificate ,enetic( =A La Lo$i* %n Italia* activitii au
$at foc unui $epozit $e semine $e ,r+u i soia i au scris 0onsanto Oillers" i -o E0 s" pe zi$urile sale(=>

Astfel $e campanii au %n,riIorat i alte firme %n ceea ce privete o posibil %nc&i$ere a pieelor pentru pro$usele le,ate $e tiin* o le,islaie eKa,erat $e ri,i$ sau prost conceput intenionat* o posibil reorientare a investitorilor i un $eclin al numrului tinerilor sclipitori care ale, s lucreze %n $omeniu( stilitatea fa $e tiin a$un parteneri cu a$evrat stranii sub acelai cearaf boit* $e la activiti sociali $e st+n,a p+n la #rinul )&arles al 0arii <ritanii* care* %ntr'o prele,ere "eit& transmis $e <<) sub titlul "espect for t&e Eart&"* a atacat ceea ce a numit straturile impenetrabile ale raionalismului tiinific("78 Intr'o ocazie anterioar* el acuzase tiina c %ncearc s impun o tiranie asupra %nele,erii noastre("7= Astfel* #rinul )&arles se fcea ecoul ecolo,itilor* al -eS A,e'rilor i al tuturor celor care pre$ic %ntoarcerea la ceea ce ei presupun a A sacru"(
)ele $e mai sus ne %n$rum spre o alt linie $e a,itaie antitiinific ' venit
a fle

aceast $at $in

partea creaionitilor $uri* neobosii* a cror ostilitate feroce $e i$eile lui DarSin $uce la campanii %mpotriva manualelor $e tiine* la procese %mpotriva stan$ar$elor i pro,ramelor colare i la atacuri contra secula'nsmului %n ,eneral* pe care ei %l asociaz cu tiina( 77

La toi aceti lupttori contra tiinei trebuie s+'= a$u,m pe rzboinicul Aree3anceF sntos la cap sau nu* ,ata oric+n$ s comit o crim pentru cauz( Te$ Oacz5nsLi* cunoscut sub numele $e .nabomber* a omor+t 7@ $e oameni fr'o furie uci,a+* %n anii X>8( El a antaIat ziarele centrale pentru a'i publica $iatribele antitiinifice i antite&nolo,ice* amenin+n$ c altfel va uci$e i nfl muli oameni( 7@ "eacia popular a fost revolta(
Dar c+iva universitari s'au repIfl s'i lau$e manifestul* iar Internetul s'a umplut $e site'uri ale fanilor* cum sunt cri al lui )&ucL .nabomb i altfan(unabomber( %n concluzie* avem $e'a face cu o ,&eril antitiinific fleKibila* $iversificataM care se unete %n zonele cele mai ra$icale cu le,iuni $e in$ivizi care cre$ %n pa( ranormal i %n omuleii verzi $in spaiu* ca s nu mai vorbim $espre practicani unor forme variate $e me$icin alternativ" i $e levitatorii $e la !alun Eon$H

Vocile acestei micri sunt amplificate $e faptul c in$ustria $e la Holl5Soo$ %i prezint insistent pe oamenii $e tiin ca pe nite ticloi* %n timp ce telfl ziunile eKploateaz la nesf+rit emisiuni precum Cro++in! :"er Bcare te aIuta< comunici cu ru$ele $ece$ateC sau Pet P+=*ic Bcare te
aIut s+ comunici cu i,u( anaU personalC( %n 0area <ritanie corul antitiinific a $evenit at+t $e puternic* %nc+t atunci c+n$ un specialist $e frunte %n biolo,ia repro$ucerii* "ic&ar$ Eos$en* a plecaii )ana$a* ;ocietatea "e,al <ritanic s'a temut c ,estul su va $eclana un val $e" emi,rri %n r+n$ul oamenilor $e tiin( 7D ;imultan* %n !rana* $up multe protesteIf ;orbona acor$a titlul $e $octor %n astrolo,ie unei foste 0iss !rance care %ntocU mete &oroscoape sptm+nale pentru o revist $e pro,rame IV( )a o ironie a sorii* susinerea tezei sale s'a $esfurat %n faa unei mulimi $e celebritti0 .niversitatea "ene Descartes $in #aris(7F

# LITI)A ;)HI0<NT A"E %n trecut* %n Europa i %n ;tatele .nite* ostilitatea fa $e tiin provenea* $e obicei* $in me$iile $e $reapta tra$iionaliste* c+teo$at profasciste sau c&iarfl ziste( 1i %n prezent* muli oameni $e tiin americani se pl+n, $e un rzboi repi! blican %mpotriva tiinei"* acuz+n$ c acest parti$ i* %n particular* a$ministraia lil Eeor,e 4( <us&* s'au fcut vinovai $e manipularea sau $istorsionarea $cscopeI ririlor tiinifice pe teme ca %nclzirea ,lobal* controlul naterilor* ploaia aci$ i celule'su( ;t+n,a* $in contra* a susinut %n ,eneral tiina( %ntr'a$evr* marKia mul se %nvelea cu mantaua socialismului tiinific"( Astzi* %ntr'o eKtraor$inar rsturnare $e situaie* stea,ul antitiinific este fluturat cu mai mult ve&emen $e elementele $e st+n,a( Aceast atitu$ine poat fi ,sit mai ales la $epartamentele $e literatur* tiine sociale* stu$ii feminista i tiine umane $in universitile americane i europene( %n timp ce st+n,a $ilH America se opune ve&ement $reptei reli,ioase %n c&estiuni sociale cu mare t)- crc+tur emoional* ca avortul sau subvenionarea public a colilor reli,ioasei aceeai st+n, str+n,e r+n$urile cu $reapta %n rzboiul $e ,&eril contra tiinei(7PV
-u su,erez c+tui $e puin* prin cele $e mai sus* c oamenii $e tiin sunt fr pri&an* c frau$a nu poate fi ,sit %n laboratoare* c nu se petrec nicio$atl eKperimente iresponsabile sau c&iar periculoase* ori c beneficiile tiinei sufli %mprite ec&itabil %ntre bo,ai i sraci( 0ai mult* eKtin$erea ,lobal rapi$apI

cercetrii tiinifice a $epit %n vitez capacitatea ,uvernelor* universitilor i a rofesiunii %nsei $e a monitoriza proiectele frau$uloase* ceea ce constituie un alt eKemplu $e $esincronizare(7? )orectarea acestor $eficiene este* cu si,uran* necesar* %ns rzboiul %mpotriva tiinei are obiective cu mult mai lar,i( El survine %ntr'un moment %n care $escoperirile tiinifice maIore apar tot mai repe$e* %ntr'un $omeniu $up altul( De pil$* o $at cu $eco$area ,enomului uman* baza $e cunoatere a omenirii s'a eKtins $ramatic* iar rata posibilitii $e c+ti," sau $e acumulare a cunoaterii a crescut( Totui* %n formularea bio,eo,rafului #&ilip ;tott $e la .niversitatea $in Lon$ra* #e aflm pe un v+rf %nalt i o ar nou se afl la picioarele noastre( Dar nu toat lumea vrea s o eKploreze(" %n loc $e asta* scrie el* unii %ncearc cu $isperare s ascun$* s %ncorseteze i s %ncarcereze noua tiin("7A #AT"IA"HIA 1I )ITIT.L H- #AL0A

0aIoritatea criticilor tiinei nu atac fun$amentele2 ei nu pun la %n$oial meto$a* care este esena ei( %n sc&imb* se pl+n, c numai @a $in cercetrile %n $omeniul me$icamentelor* $e eKemplu* sunt $irectionate ctre bolile sracilor lumii* 7> c prea multe fon$uri sunt investite %n reme$ii pentru brbai* mai cur+n$ $ec+t pentru femei*@8 c animalele sunt ru tratate %n cercetarea unor pro$use fr relevan pentru sntate* cum ar fi cosmeticele* @= ori c o parte prea mare a tiinei este $e$icat %mbuntirii armamentului@7 ' acuzaii care sun ca nite a$evruri inconfortabile(
;c&imbarea acestor con$iii nu ar $una tiinei* ci c&iar ar aIuta'o( De asemenea* criticii se pl+n,* pe bun $reptate* c* %n ciu$a ima,inii sale* tiina nu este i nu poate fi neutr( .nele feministe acuz c ea este c&iar prin natura sa an$rocentric i masculin( Altele se pl+n, c este prea pozitivist i cantitativ* altfel spus* lipsit $e intuiie( %n sf+rit* eKist o coal care se %ntreab $ac nu ar putea eKista o tiin alternativ* feminist* care s nu se bazeze pe meto$a tiinific( alt provocare vine $in $irecia reli,iei* a spiritualismului pop -eS A,e i a altor promotori ai ocultului( plimbare prin orice zon comercial te va $uce obli,atoriu pe l+n, un ma,azin ce vin$e cri -eS A,e* betioare aromatice i z$rn',anele cu iz oriental( ricine este interesat s'i $esc&i$ un astfel $e ma,azin #oate s localizeze pe Internet =7(888 $e an,rositi* care v+n$ patru mii $e tipuri $e pro$use -eS A,e sau le,ate cumva $e vrIitorie( .n sin,ur v+nztor on'line _fer nu mai puin $e nou sute $e postere $in D8 $e cate,orii -eS A,e2 astro'J_,ie* c&aLre* zeie* vrIitorie* citire %n palm* Tarot* locuri misterioase* amanism* lri,eri* 5o,a* balene* $elfini* i,ani* e,ipteni* zen i aa mai $eparte(" @@

)ultura este at+t $e copleit $e paranormal* ocult i iraional* %nc+t revista Oe7 8or2 %i $e$ic
coperta -eS 3orL'ului spiritist" i ;uperstarurilor supranaturale ale oraului"( Erafica reprezint o palm $esc&is %nconIurat $e cuvinte clarvztori((( me$iumuri((( telepai((( mistici((( amani(" @D

Domeniul -eS A,e'ului acoper o uluitoare varietate $e practici i cre$in $ar micarea* %n ,eneral vorbin$* este $ominat $e o atitu$ine sc&izofrenica ate fa $e tiin* c+t i fa $e reli,ie( Aa cum o $efinete 4outer Hane,raaff %n lucrarea sa ma,istral* 6e70!e 1eli!ion and >e+tern Culture. -eS A,e'ul este un sistem $e cre$ine care n[ respin,e nici reli,ia i spiritualitatea* i nici tiina i raionalitatea"* pretinz+n$ c le combin %ntr'o sintez mai %nalt"( Ins* cu permanenta sa invocare a **9n( elor $e nivel superior"* susin+n$ c realitatea este o proiecie imateriala a cre$inelor noastre* la care se a$au, amestecul su $e p+,+nism* canale ener,etice eKperiene $in viei anterioare i promisiuni $e para$isuri pure* -eS A,e'ul ne cere sa cre$em in afirmaii care nu sunt verificabile i falsificabile tiinific(@U
LA; VEEA;'.L )A 0 DEL .n alt atac la a$resa tiinei ca filtru al a$evrului vine $in partea postmo$er'nismului rezi$ual* confuza filozofie francez care acum c+teva $ecenii a %nceput s infiltreze cate$rele $e literatur i $e tiine sociale ' i c&iar colile $e afacerii $in lumea %ntrea,( @9 )ompaniilor li s'a spus s a$opte mana,ementul postml $ern"( Lor li se ofer sisteme $e transmitere a $atelor pentru I00'uri postml $erne"( ;tu$enii pot stu$ia etica postmo$ern a afacerilor" la .niversitatea <runei $in Lon$ra sau la .niversitatea ;imon !raser $in )ana$a i sunt %n$emnai fl mear, la Las Ve,as pentru a ve$ea un mo$el $e afaceri" postmo$ern( @?

#ostmo$ernismul* sau # 0 * nu ar fi fost prea important astzi ' fiin$* %n mare parte* %nlocuit $e alte obscurantisme ' $ac nu ar fi atacat a$evrul %nsui %n ofensiva lor %mpotriva tiinei ca test al a$evrului* a$epii # 0 ne spun c+ a$evrurile tiinifice nu sunt universale* iar afirmaia are sens( 0uli oameni $e tiin s'ar putea c&iar s fie $e acor$( )um nu cunoatem

limitele univi

T;.I.H

BuniversurilorC pe care %l locuim* i poate nici nu le vom putea cunoate* nu

putem $ove$i lo,ic universalitatea vreunei teorii( #ostmo$ernitii ' %mpreun cu criticii feminiti i nu numai ' au $reptate i atunci c+n$ afirm c a$evrurile tiinifice nu sunt %n %ntre,ime neutre( La urma urmei* banii $etermin a$eseori cercetrile care vor fi %ntreprinse* iar valorile aIuta la stabilirea %ntrebrilor pe care ale, s le stu$ieze cercettorii* a ipotezelor pe care le concep* i c&iar a limbaIului pe care %l folosesc pentru a'i comunica rezultatele( Dar* c&iar %n acest punct* ar,umentele lor trec $e la pe3Gumatate3corecte la pe3Gumtate3 contraA#cute. -i se spune c+ toate a$evrurile sunt relative* aa c nfl o eKplicaie nu este mai bun $ec+t
oricare alta( )u toate acestea* a$evrata uP trebare este mai bun pentru ceG" Dac vrem s+ zburm $e la 0iinc&en la 0a.li avem nevoie $e un pilot competent la comenzi* sau $e cel mai bun florar $in lunfl In acest moment* postmo$ernii ne spun c toate a$evrurile* tiinifice sau nu* sunt subiective i eKist numai %n capetele noastre( Astfel* ei o iau complet raafl i se arunc %ntr'un solipsism infatuat( )onform propriei lor teorii* aseriunile ^ sunt inerent neverificabile( )&iar $ac ar fi a$evrate* ar fi trebuit s+ ne $u$fl

vieile ca i cum nu ar fi fost( %ncercai s pltii o factur cu bani care eKis mai %n mintea $umneavoastr( Teoria # 0 nu %ncearc $oar s $iscre$iteze tiina2 %mpins la eKtrei submineaz $e fapt toate criteriile a$evrului* $eoarece pune sub semnul I b+rii %nsui conceptul $e a$evr( Acesta este locul %n care postmo$ernitiiV t+lnesc cu v+nztorii $e ulei $e arpe* li$erii $iverselor culte* falsificatorii m insi care %ncearc s profite la maKimum $e naivitatea noastr* neav+n$ ur puns mai bun la %ntrebarea De ce ar trebui s te cre$G" $ec+t De'aia(" E) '0I;I -A"II 1tiina* $up cum am vzut* este asaltat simultan $e elemente ale micrii lo,iste ' micare care %mbrac tot mai mult* la r+n$ul ei* un caracter reli,ios #rofesorul "obert H( -elson $e la .niversitatea $in 0ar5lan$ scrie2 #e sur ce se apropia sf+ritul secolului ::* %n societatea occi$ental s'a instala vi$ reli,ios( Y(((W %n aceast situaie* micarea ecolo,ist contemporan a apZ $rept sin,ura mo$alitate $e a'= umple( Y(((W #entru muli $intre susintorii s astzi* ecolo,ismul reprezint un substitut al principalelor cre$ine cretine i W ,resiste* care cunosc un $eclin $ramatic(" %n timp ce ecolo,itii se bazeaz* $esi,ur* pe informaii tiinifice* ecolo,isn subliniaz -elson* este pose$at $e un puternic spirit misionar"( 0ai mult* = baIul su este eKplicit reli,ios2 Zsalvarea[ #m+ntului $e la viol i IafM consti rea unor Zcate$rale[ %n slbticieM crearea unei noi ZArce a lui -oe[* cu le,i tipul celei referitoare la speciile pe cale $e $ispariieM concretizarea unei noi Zci mri[ viz+n$ conservarea ultimelor re,iuni slbaticeM %n fine* %ntreprin$erea eforturi pentru proteIarea a ceea ce a mai rmas $in Z)reaie[ pe Terra(" Acelai autor arat c %n inima mesaIului ecolo,ist se ascun$e o nou poveM $espre c$erea speciei umane $intr'o epoc anterioar* mai fericit* mai natun i mai inocent ' o viziune laic a
alun,rii biblice $in Er$ina E$enului("

#e scurt* spune -elson* %n ciu$a aparenei sale mo$erne* ecolo,ismul es mai aproape $e o form $emo$at a fun$amentalismului reli,ios("@A

1TII-/A ;E)"ETN Dac acestea ar fi sin,urele ameninri la a$resa tiinei ' un pilon central economiei bazate pe
cunoatere ' %n,riIorarea ar fi Iustificat( Dar la orizont s #rofileaz un atac ine$it* mult mai periculos* care ar putea oferi muniie puternic tuturor celor care ursc tiina( Din nou* acest atac nu se %n$reapt contra metc uei ca atare* ci lovete %n $ou elemente ale eticii care'i este asociat ' i$eile cor torm crora cunoaterea pro$us $e tiin ar trebui s circule liber i c oamen ue tiin ar trebui s fie liberi s cerceteze orice( @>

Libera circulaie a $escoperirilor tiinifice se afl sub focul %ncruciat al cor #oraiilor i ,uvernului( Tot mai multe cercetri tiinifice sunt finanate sau or,a Uzate $e corporaii care* $in importante raiuni comerciale* se %ntrec s breveteze realizrile sau s le ascun$( %n acelai timp* ,uvernele* reacion+n$ la ameninJ tarea autentic a terorismului* solicit ca tot mai multe $escoperiri tiinifice s fie pstrate secrete $in raiuni $e securitate( Era in$ivi$ului cu puteri eKtraor$inare" ' teroristul* criminalul sau $ezec&i'librarul $otat cu arme $e $istru,ere %n mas ' se apropie cu pai mari( %n vreme ce este evi$ent c presa i Internetul nu mai pot continua s+ ofere manuale $e instruciuni pentru construirea bombelor sau pentru manipularea
substanelor toKice* au loc $ezbateri %n,riIortoare $espre c+t tiin trebuie s+ fie ascuns $e oc&ii publicului( #e $e o parte* av+n$ %n ve$ere ameninarea terorist* %nre,istrarea laboratoarelor i suprave,&erea activitii $e cercetare ar putea fi necesare %n zilele noastre* %n opinia lui Davi$ <altimore* eful $e la )alifornia Institute of Te&nolo,5 i laureat al premiului -obel( Dar* pe $e alt parte* spune tot el* cel mai periculos lucru este secretul"* observ+n$ c armamentul biolo,ic %nsui a fost rezultatul unor cercetri secrete(D8

<altimore prezi$eaz la Aca$emia -aional $e 1tiine $in ;tatele .nite o mas rotun$ pe tema libertii comunicrii tiinifice( Este foarte $ificil s+ $istin,i care cunoatere este periculoas i ar trebui cenzurat(" De eKemplu* afirma el* $istincia $intre utilizrile ofensive i cele $efensive ale a,enilor biolo,ici ine mai mult $e mo$ul %n care este folosit informaia* $ec+t $e informaie %nsi( Trebuie s tii cum s te aperi %mpotriva bioterorismului* $ar* cunosc+n$ acest lucru* tii i cum s faci bioterorism("D= #revenirea rsp+n$irii noilor $escoperiri este una* $ar i mai %n,riIortoare sunt propunerile $e a transforma cate,orii %ntre,i ale cunoaterii %n zone inaccesibile cercetrii( .nele $intre acestea provin c&iar $in r+n$urile oamenilor $e tiin* care ima,ineaz scenarii apocaliptice pentru a'i susine tezele( <ill Jo5* eful $epartamentului $e cercetare $e la ;un 0icros5stems* a provocat furia ,eneral atunci c+n$ a cerut tiinei s lase $eoparte cercetrile care ar putea $uce* %n opinia sa* la $ominarea speciei umane $e ctre tot mai rapi$a auto'replicare $istructiv" a te&nolo,iilor fcute posibile astzi prin pro,resele $in ,enetic* robotic i nanote&nolo,ie( #+n %n 78@8* a prevzut el*
computerele ar putea $eveni mai $etepte $ec+t oamenii ' $estul $e capabile pentru a se re pro$uce i a lua puterea(D7

;cenarii c&iar mai %n,rozitoare a lansat 0artin "ees* astronomul re,al al An,liei* %n cartea sa :ur Final ;our. "ees $escrie eKperimentele apocaliptice care sunt $ezbtute la ora actual $e fizicieni i care ar putea ' %n viziunea sa ' nu numai s tear, viaa $e pe faa #m+ntului* ci i s
$istru, %ntre,ul cosmos( A&G oameni $e tiin nu'i iau %n serios afirmaiile( ;usin+n$ c nu tim suficient $e multe nici mcar pentru a evalua riscurile( "ees propune $iferii pai care ar trebui urmai %nainte $e iniierea unor eKperimente periculoase %n orice $omeniu* nu $oar %n fizic( El citeaz o su,estie $eln cat a fizicianului !rancesco )alo,ero care preve$e o %nfruntare %ntre $ou ec&ipeW $e oameni $e tiin* o ec&ip roie" urm+n$ s ofere ar,umente pentru car

eKperimentul nu ar fi si,ur* %n timp ce ec&ipa albastr" ar susine contrariul( ! cere implicarea reprezentanilor opiniei publice %n autorizarea unor astfel $e perimente(

)u toate acestea* $up cum subliniaz c&iar "ees* %ncercarea $e a evita ri2 rile comport propriile riscuri ' astfel* o politic eKtrem $e precaut Y(((W ar raliza pur i simplu tiina("D@ 1i* o $at cu ea* economia bazat pe cunoatei viitorului( Autocritica este o component esenial a tiinei* iar tiina i oamenii $e ina nu ar trebui s se situeze nicio$at $easupra criticilor publicului( 1tiina B prin ea %nsi o activitate social* $epen$ent* %ntr'o msur pe care muli cei ttori o subestimeaz* $e i$eile* epistemolo,iile i supoziiile implicite ale cult %nconIurtoare( %n acelai timp* oamenii $e tiin nu trebuie s fie unicii coor$c tori ai tiinei* $in moment ce* la fel ca toat lumea* ei au propriile interese e,ois %n orice caz* la ora actual nu asistm $oar la o serie $e atacuri $isparate potriva tiinei* ci la impunerea convin,erii c influena tiinei trebuie re$i c ea trebuie lipsit $e respectul pe care i =' a c+ti,at ' pe scurt* $etronat funcia $e test principal al a$evrului( <tlia pentru a$evr nu se re$uce %ns la tiin( Diverse ,rupuri $in sociel %ncearc activ* $in $iferite motive* s ne a$ministreze minile mo$ific+n$ filti $e a$evr cu aIutorul crora* la r+n$ul nostru* ve$em lumea ' testele pe can folosim pentru a $iscerne a$evrul $e fals(
Aceast btlie nu poart un nume* %ns ea va avea un efect profun$ asu sistemului avuiei revoluionare care %l %nlocuiete acum pe cel al epocii in$ triale(

26N6=ERII 65E:MR4L4I

n filmul Candidatul anciurian. un sol$at american este capturat $e i mic i supus unor

consumatorului sau o tul atentatorilor sinuci,ai(

proce$uri $e control mental care %l transform %ntr'asasin( Aceeai tem ' splarea pe creier a in$ivi$ului ' formeaz baza pentru stu$iul unor subiecte precum comportamentul

In aceasta privin este mult mai eficient s se sc&imbe moti"ul pentru c o persoan ,+n$ete %ntr'un anumit fel $ec+t ceea ce ,+n$ete* asta %nsemnam c+ trebuie s i se mo$ifice filtrele pe care le
folosete la stabilirea a$evrului crul acesta nu este valabil $oar pentru splarea creierului in$ivizilor* ci i pen aplicarea proce$urii respective la nivel social i cultural( )ercetri ample eKamineaz mo$ul %n care publicitarii i mass'me$ia %ncean s ne manipuleze pe noi toi( EKist i o literatur important $e$icat mo$ului %n care elitele $ominante manipuleaz psi&olo,ic i cultural populaiile colonizate* pentru a'i asi,ura pasivitatea lor politic( )u toate acestea* mai puin observate stu$iate au fost miIloacele prin care economii i culturi %ntre,i sunt afectate $Q sc&imbarea $efiniiilor pe care le $au ele a$evrului(

.na $intre raiunile omisiunii este aceea c sc&imbrile se

ul

petrec $e'a lun,i unor perioa$e lun,i $e timp i uneori sub limita contiinei la nivel in$ivi$ual(X Totui* putem afirma c fiecare val revoluionar a fost %nsoit $e transformri importante ale filtrelor $e care s'au folosit oamenii pentru a $etermina a$evrul sau falsitatea ' i c acestea au influenat
cantitatea i tipurile $e avuie pro$use( In timpul Iluminismului i %n primele zile ale revoluiei in$ustriale* occi$entalii au %ncetat s mai crea$ %n $reptul $ivin al re,ilor* %ncep+n$ s+'i rstoarne monar&ii( Apariia $emocraiei* bazat pe vot i pe con$ucerea maIoritii* a transa format consensul pe scar lar, %ntr'un filtru mai important al a$evrului $ec+t %nainte* i nu $oar %n politic( 0ai t+rziu* intro$ucerea e$ucaiei pentru mase transmiterea unor mesaIe uniforme ctre tineri au favorizat i mai mult con sul ca test al a$evrului( #e msur ce stan$ar$ele $e via s'au %mbuntit* iar avuia s'a r+sp+n in$ustrializarea a $us la noi pro$use folositoare* $e la ceasuri i maini $e cusi p+n la automobile* iar oamenii au %nceput s valorizeze noul* nu numai vec&i

$urabil( )re$inele nu mai erau neaprat a$evrate pentru c erau vec&i( #i urmare* ele puteau fi sfi$ate( )ea mai important $intre aceste sc&imbri a fost sc$erea valorii relative autoritii reli,ioase* care a urmat $ezvoltrii tiinei( amenii nu au renunat u sau repe$e la %ncre$erea lor %n autoritatea reli,ioas* $ar ei s'au %n$reptat spre al surse $e rspuns atunci c+n$ au aprut problemele( #reotul nu mai era sin,u2 sau cea mai bun surs $e cunoatere( Transformrile $e felul acesta nu s'au pro$us fr conflicte( A fost o lupt pe care tiina a c+ti,at'o treptat* nu prin era$icarea autoritl reli,ioase* ci prin rsturnarea preteniilor sale $e a reprezenta sin,ura baz a a$i vrului universal* suprem( Aceast mutaie ' %n,ust+n$ aria $e autoritate a reli,iQ i lr,in$'o pe cea a tiinei ' a contribuit la afirmarea i la pre$ominana seci larismului peste tot un$e al $oilea val a a$us o economie* o societate i o cultur in$ustriale( #E";.ADA"EA 1E!.L.I Astzi se $esfoar iari o lupt subtil pe seama a$evrului( #e msur o %naintm %n secolul al ::I'lea i tot mai multe societi $ezvolt economii bazatP pe i$ei* cultur i cunoaterea relevant pentru avuie* moti"ul pentru care ere $em ceea ce cre$em $evine mai problematic ca oric+n$(

!iecare cultur* %n fiecare moment* are un profil al a$evrului ' ,reutatea pe care oamenii o atribuie $iferitelor filtre ale a$evrului( #e msur ce aceast ,reu tate mi,reaz %ntre criterii* ea influeneaz luarea $eciziilor la fiecare nivel* $e la cel personal la cel politic* respectiv corporatist( %ncercai s convin,ei un $irector eKecutiv a$ept al consensului s nu urmeze siner,ia* atunci c+n$ %i ve$e competitorii urmrin$ acelai iepure( ;au %ncercai s vin$ei o i$ee nou* in$iferent c+t $e bun* unui boss pe care'= impresioneaz autoritatea* fr s $ispunei $e )V'ul sau $e $iplomele $espre care se presupune c v transform %ntr'o autoritate( Economia revoluionar va transfera multe pro$use i servicii $in zona in$ivi$ualizrii $e mas %n cea a personalizrii complete ' cu alte cuvinte* va pro$uce 8 $iversitate %nc i mai mare( La fel* locurile $e munc i munca vor urma o mare $iversitate $e pro,rame* %ntr'o mare $iversitate $e locaii( Aceste sc&imbri vor fi cnsoite $e $iversitatea cresc+n$ a formatelor familiale* $e un$e va $ecur,e faptul ca tot mai muli copii in$ivi$ualizai* cu eKperiene $iferite $e $ezvoltare* vor avea
m

ai puine lucruri %n comun( Astfel $e transformri in$ic o $emasificare tot mai important a societii in'ustriale $e mas '

%n,reun+n$ sarcina elitelor* sau a oricui altcuiva* $e a ,enera c_nsensul fr a'= impune prin $ecret sau cu fora( %n aceste con$iii* convin,erea conform creia consensul vali$eaz a$evrul pare a'i pier$e o parte $in valabi'

)e se poate spune $espre v+rst sau $urabilitate ca test al a$evrului ' con'vin,erea c orice i$ee care a $urat timp $e secole sau milenii trebuie s fie a$evratG Accelerarea sc&imbrii poate provoca multe nostal,ii* iar manipulatorii minilor se folosesc $e ele( Dar invazia noului %n economie este inevitabil* iar ,e'neraia actual* cel puin* nu'i $orete numai noul* ci ultima versiune( In societile anterioare* relativ ferite $e sc&imbare* vec&iul nu era respectat pentru c oamenii cunoteau trecutul* aa cum ni se spune a$esea* ci pentru ca ei cunoteau viitorul ' care*
c+n$ se actualiza* nu era prea $iferit $e trecut( Astzi* in+n$ cont $e ritmul sc&imbrii* o cantitate uria $e cunoatere este perimat* incapabil s+' i aIute %n via pe cei tineri* iar ei o trateaz ca atare( !ormula supei $e pui pentru testarea a$evrului ar putea funciona* $ar nu contai pe ea( Dar atunci cum rm+ne cu autoritateaG Eeneraiile viitoare vor %n,enunc&ea servil %n faa autoritilorG Dac $a* ce fel $e autoritiG Astzi* oriun$e se rsp+n$ete economia bazat pe cunoatere* autoritatea bazat pe eKpertiza este provocat mai mult ca oric+n$( In zilele noastre* pacienii %i intero,&eaz i uneori %i contrazic pe me$ici( <lo,,erii sfi$eaz autoritatea Iurnalitilor profesioniti(= Amatorii iau locul profesionitilor ' i nu $oar %n spectacole $e televiziune( )elebritile can$i$eaz* a$eseori cu succes* %mpotriva politicienilor $e profesie* 7 iar amatorii $otai cu computere pot re,iza* pro$uce i Iuca rolul principal %n propriile filme( @

In acelai timp* o lun, list $e eecuri instituionale* $ezastre i scan$aluri corporatiste* %mpreun cu abuzurile seKuale petrecute %n bisericile catolice*D submineaz %ncre$erea %n autoritatea tra$iional ' i %n a$evrurile pe care ea se presupune c le vali$eaz(

Atacul actual %mpotriva tiinei trebuie vzut %n lumina acestei revolte ,eneralizate contra autoritii $in era in$ustrial( Diferena este aceea c tiina rm+ne cel mai puternic instrument mintal $e care $ispunem pentru creterea prosperitii i bunstrii( 1tiina este sin,urul miIloc prin care putem proiecta te&nolo,ii mai bune* mai inteli,ente* mai si,ure* prin care putem i$entifica i soluiona crizele ecolo,ice i prin care putem pune capt unor epi$emii ca ;A";( Avem nevoie $e tiin pentru a ne re$uce $epen$ena $e combustibilii fosili* pentru a obine o securitate superioar* pentru a $ezvolta me$icina i pentru a re$uce $isparitile $intre ora i sat* $intre o ar i alta( #roblemele $e acest fel nu vor fi soluionate prin $ecizii bazate pe consensul $e turm* pe revelaia reli,ioas sau pe acceptarea oarb a autoritii* ci pe a$evruri observate* supuse eKperimentului i $esc&ise provocrii i revizuirii continue* pe msur ce este obinut cunoatere a$iional( #e scurt* avuia revoluionar a viitorului va $epin$e tot mai mult $e mo$ul %n care este folosit ' Pi respectat ' tiina %n societate(

1tiina i meto$a pe care se fun$amenteaz se vor sc&imba pe msur ce prac tIcienii vor abor$a probleme noi* stranii i recalcitrante* pe msur ce vor cobor $incolo $e nanotiin* spre fenomene tot mai mici* i vor urca tot mai mult %i cosmos( Dar cei care $oresc s le,e la oc&i sau s re$uc la tcere tiina nu nu mai c vor re$uce avuia $e m+ine i* in$irect* vor crete srcia* ci vor
%ntoarce omenirea la srcia mental i fizic a Evului %ntunecat( -u trebuie s %n,$uim ca sf+ritul Iluminismului s fie urmat $e o %ntune care ostil tiinei( F

)A#IT L.L 77 H- L ) DE ) -)L.\IE2 ) -VE"EE-/A X


trecutul se %n$eprteaz cu o vitez tot mai mare( )+n$ privim %n ui

la* s spunem* ultima Iumtate a secolului ::* realizm c multe $in'A tre episoa$ele sale nu
ne mai afecteaz la fel $e tare cum o fceau alt+l $at( #entru ,eneraia care aIun,e acum la maturitate* evenimente ca prima ase'M lenizare* asasinarea lui Jo&n !( Oenne$5* rzboiul $in Vietnam* 4oo$stocL sau "evoluia )ultural $in )&ina par tot mai %n$eprtate i mai nerelevante( Totui* o mare parte a restului vieilor noastre va consta %n a$aptarea i $ezvoltarea continu a unui proces care a %nceput acum o Iumtate $e secol ' cel mai revoluionar val al sc&imbrii %n crearea $e avuie $e $up secolul al :VIII'lea( =

; facem o scurt pauz* iar apoi s+ %ncercm s aezm %mpreun principalele teme sc&iate %n pa,inile prece$ente( In primul r+n$* aceast revoluie nu este $oar o c&estiune $e te&nolo,ie* oscilaii ale bursei* inflaie sau $eflaie* ci are profun$e implicaii sociale* culturale* politice i ,eopolitice( Eecul $e a recunoate le,turile $intre toate aceste $omenii i economie ne face s subestimm serios provocrile pe care urmeaz s le %nfruntm(

%n al $oilea r+n$* %n timp ce titlurile $in ziare i $ezbaterile se refera permanent la principii fun$amentale" %n $eclin sau %n afirmare* noi su,erm c+ aceste suiuri i cobor+uri constituie* %n cea mai mare parte* rspunsuri superficiale la mutaii mult mai importante suferite $e ceea ce am numit principii ultrafun$amentale" ' factorii i forele care au ,uvernat activitatea economic %nc $in timpuri imemoriale* c+n$ eram v+ntori i cule,tori nomazi( Economitii au stu$iat mult vreme unele $intre aceste teme'c&eie* ca munca* $iviziunea muncii* sc&imbul i $istribuirea recompenselor( De asemenea* ei au umplut biblioteci %ntre,i cu stu$ii $espre te&nolo,ie* ener,ie i me$iu( 0aetriii business'ului care s'au inspirat $in ele au pro$us sfaturi pe orice tem ima,inabil* $e la mana,ementul resurselor umane p+n la or,anizarea reelelor* inter'nalizare i eKternalizare* con$ucere i strate,ie( Dar c+t $e bune pot fi sfaturile i strate,iile propuse $ac ele i,nor cele trei fore principale aflate %n fruntea actualei revoluii a avuiei ' sc&imbri $ramaticeI ale relaiilor noastre cu timpul* spaiul
i* mai presus $e toate* cunoatereaG Dupi cum am afirmat* nu putem fi pre,tii pentru ziua $e m+ine fr a recunoate caracterul central al acestor vectori ai avuiei( TI0#."I LE-E1E Acesta este motivul pentru care am stu$iat %n$eaproape fiecare $intre acei principii ultrafun$amentale i impactul lor asupra avuiei(

; lum ca eKemplu efectul $e $esincronizare( Dup cum am vzut mai B vreme* companiile sunt obli,ate s'i transforme i s'i retransforme neconte pro$usele i relaiile( ;oucitrile clienilor* imperativele financiare i forele piei toate se sc&imb %n ritmuri tot mai rapi$e* $ar $iferite( !c+n$ acest lucru* Q impun asupra firmelor presiuni $estabilizatoare care se %ntretaie* %n timp ce n na,erii lor se lupt s fie %n pas cu timpul( Drept rspuns* a aprut o importai in$ustrie a sincronizrii* pentru a aIuta firmele s se $escurce cu vitezele $e se opus( %n acelai timp* un sector public rmas %n urm* funcion+n$ cu viteza unei i toase ' el %nsui $esincronizat ,rav ' impune o enorm taK pe timp" asupra co paniilor* %ncetinin$u'le prin $ecizii Iu$ectoreti lente* re,lementri stricte* pi ce$uri $e autorizare i nenumrate alte mo$aliti( #e scurt* o parte a sistemu funcioneaz cu acceleraia la maKimum* %n timp ce cealalt apas fr+na $in rM puteri( Dup cum am observat* acest lucru nu este nicieri mai evi$ent $ec+t %n cc tra$icia $intre necesitile $e calificare ale unei economii avansate* accelerate* imobilitatea ,lacial a colilor sale( De asemenea* am vzut c un anume ,ra$ $e $esincronizare este esenial pe tru meninerea competiiei i a inovaiei( Dar la fel $e clar este faptul c $esi cronizarea eKcesiv poate arunca %n &aos firme* in$ustrii i economii %ntreI %ntr'a$evr* marile cutremure bursiere pot fi consi$erate %ncercri $isperate a sistemului avuiei $e a se resincroniza( Dar timpul este numai o parte a povetii( #entru a %nele,e transformrile curs* efectele cumulative ale ciocnirilor temporale trebuie Iu$ecate %n funcie Q transformrile la fel $e puternice $in planul spaial( Astfel* lumea contemporan urmrete cu sufletul la ,ur relocalizarea masiv a avuiei i crerii $e avut ctre fostele ri $in Lumea a Treia"* con$use $e )&ina i In$ia ' $esi,ur*

un $intre cele mai mari i mai rapi$e transferuri $e acest ,en $in istorie i* posib %nc&i$erea unui mare circuit al micrii avuiei* %nceput %n urm cu circa cin sute $e ani( 0ai mult* am su,erat c* %n loc s ne %ntrebm $ac ,lobalizarea va coninu
ar

fi mai bine s

recunoatem o ruptur %n curs $e realizare ' de!lo,alizarea nivel economic i re!lo,alizarea campaniilor %mpotriva unor probleme ca p luarea* terorismul* $ro,urile* sclavia seKual i ,enoci$ul( 1i
aici* acceleraia fr+na sunt apsate concomitent( Din acest conflict se va nate relocalizarea accelerat a surselor avuiei mo $iale ctre noi puncte fierbini cu mare valoare a$u,at ' ls+n$ %n urm n enclave $e srcie(

)ea mai $ramatic mutaie spaial $intre toate are %ns puin $e'a face aceste ,riIi pm+ntene( Dei milioane $e oameni respin, i$eea* ne aflm la or actual %n pra,ul saltului a$evrat al umanitii %n spaiul cosmic( #entru istoric viitorului* cel mai important eveniment economic al secolului ::I ar putea fi col nizarea spaiului i crearea avuiei $incolo $e limitele planetei( -ici una $intre aceste sc&imbri nu va avea loc fr transformri %nc i2 importante ale principiului ultrafun$amental al cunoaterii i ale relaiei noasti cu el( %n timp ce mutaiile $in utilizarea spaiului i timpului vor fi uor $e recunc cut ca atare* revoluia actual %n $omeniul cunoaterii ' principiul ultrafun$ament $efinitoriu al epocii noastre ' este mult mai ,reu $e %neles( Aceste mo$ificri su prin c&iar natura lor* intan,ibile* invizibile* abstracte* epistemolo,ice i* aparer %n$eprtate $e viaa $e zi cu zi( )u toate acestea* nici o %ncercare $e a preve$e viitorul avuiei nu poate avea succes fr o estimare aprofun$at a noului rol i cunoaterii( #rin urmare* %n c+teva capitole* am $iscutat i a$mitem c+ am simplificat obie tivul* natura i rolul cunoaterii ca resurs central a economiilor avansate( Da $in nou* nu trebuie $oar s analizm* ci s sintetizm ' s vizualizm aceste i formri fun$amentale %n interaciune unele cu altele( De eKemplu* atunci c+n$ ne mo$ificm relaia cu timpul* acceler+n$ lucrt rile* transformm* inevitabil* o anumit cunoatere %n cunoatere perimat( AstJ cretem povara cunoaterii perimate pe care o purtm asupra noastr( A-AL EII )E'A. ! ;T ADEVN"ATE Accelerarea nu $oar c perimeaz faptele* $ar tocete i unele $intre insti mentele eseniale pe care le utilizm atunci c+n$ ,+n$im( Analo,ia ofer un eKer piu foarte bun( -e este aproape imposibil s ,+n$im fr a ne baza pe analo, Aceast unealt a ,+n$irii" funcioneaz prin i$entificarea similitu$inilor $int $ou sau mai multe fenomene* tr,+n$ $in unul concluzii pe care le aplic ceL Doctorii vor spune a$esea c inima este ca o pomp" i %i vor $escrie T vele" i alte componente %n termeni mecanici( Acest mo$el %i aIut s concept lizeze i s trateze inima( A$eseori* acest proces $uce la rezultate importante* ZI Dup ce i$entificm asemnrile %ns* consi$erm %n ,eneral $e la sine %n Ies c ele %i vor menine acest caracter( Aa se i %nt+mpl* pentru lun,i perioa$e %n epocile $e sc&imbri lenteM %n

sc&imb* %n me$iul sc&imbrilor rapi$e $e ast lucrurile o$inioar similare se sc&imb i $evin a$esea foarte $iferite* fc+n$ i Iu$ecile bazate pe analo,ie s $evin false i %neltoare( Aa$ar* pentru a abor$
prezentul nu avem nevoie numai $e o cunoatere nou* ci i $e mo$uri noi $e a o ,+n$i( )u toate acestea* prea muli economiti se a,a* contient sau nu* $e cre$in c+ economia este analo, fizicii( Aceast concepie s'a afirmat acum c+teva se'I cole* c+n$ i$eile lui -eSton $espre ec&ilibru* cauzalitate i $eterminism $ominau i

stiin@' De atunci* $esi,ur* fizicienii i'au revizuit $rastic opiniile $espre aceste c&estiuni* $ar numeroi economiti %i bazeaz %nc $escoperirile pe supoziii neS'toniene simple( #re,tii s ,+n$easc %n termeni in$ustriali* multora le este $ificil s accepte caracterul straniu al cunoaterii ' faptul c ea este non'rival i inepuizabil* c este intan,ibil* $eci ,reu $e msurat( -umai atunci c+n$ vom amplasa eecurile contemporane ale economiei %n ansamblul crizei tiinifice care se contureaz vom %ncepe s le percepem a$evrata semnificaie( Asta pentru c* %mpreun* aceste $ou $omenii au cel mai mare g %n orice caz* cel mai $irect ' impact asupra mo$ului
%n care crem avuie* i ambele vor fi transformate( HA"TA ) E- ;)I<IL.L.I Dar p+n i aceste crize constituie numai pri $intr'o $ram intelectual mult mai vast( Economia i tiina sunt* fr a le re$uce importana* numai pri ce interacioneaz %n sistemul $e cunoatere mon$ial mult mai lar,( Iar acest sistem este an,renat %ntr'o rsturnare ce va face istorie( ;ecionm i $istribuim cunoaterea %n mo$uri noi* iein$ cu fora $intre ,raniele $isciplinare ale epocii in$ustriale i reor,aniz+n$ structura profun$ a sistemului nostru $e cunoatere( )unoaterea fr or,anizare %i pier$e accesibilitatea i conteKtul( De aceea* $e'a lun,ul timpului* cercettorii au %mprit cunoaterea %n cate,orii $istincte( )+n$ europenii secolului al :ll'lea au tra$us lucrrile filosofului arab Abu -asr al'!arabi BA?8'>F8 $( )&(C* ei au $escoperit o &art a co,noscibilului" ' o or,anizare sistematic* ierar&ic a cunoaterii pe cate,orii(= In cci$entul me$ieval* mai t+rziu* universitile au carto,rafiat altfel cunoaterea( rice persoan e$ucat trebuia s stp+neasc tri"ium Bconst+n$ %n ,ramatic* retoric i lo,ica aristotelicC i Ruadri"ium Bastronomie* aritmetic* ,eometrie i muzicC( 7

Astzi* pe msur ce cunoaterea este %mprit %n cate,orii tot mai specializate i mai sub' sub'specializate* ofertele universitilor sunt %n continuare clasificate %n structuri ierar&ice* ca ale lui al'!arabi(@ De eKemplu* at+t %n termeni aca$emici* c+t i bu,etari* tiina eKclu$e* $e obicei* tiinele sociale* consi$erate prea '(soft"( #+n recent* fizica a $ominat pirami$a tiinelor* $ar acum ea este concurat $e biolo,ie( Dintre toate tiinele sociale* economia $eine un ran, superior* $eoarece* fiin$ intens matematizat* este Bsau se pretin$e a fiC cea mai &ar$"( Dar aceste structuri sunt %n pericol s se prbueasc sub propria ,reutate( Tot mai multe locuri $e munc solicit o cunoatere inter$isciplinar+* astfel meat avem $e'a face cu o nevoie cresc+n$ $e specializri cu liniu $e unire2 XX(astro'biolo,"* bio'fizician"* in,iner'ecolo,ist"( .nele %nsrcinri solicit $ou niue* ca $e eKemplu2 neuro'psi&o'farmacolo,"(

Este clar c %n cur+n$ vom rm+ne fr cratime( Discipline i ierar&ii aparent #ermanente ar putea $isprea cu totul* pe msur ce cunoaterea este or,anizat %n confi,uraii non'ierar&ice ad *oc. $eterminate $e problemele curente( %n acea moment* &arta co,noscibilului" $evine o serie %neltoare $e mo$ele in perrna* nent sc&imbare( -umai acest lucru reprezint $eIa un cutremur %n sistemul cunoaterii care va transforma re,ruprile profesionale* profesiile* universitile* spitalele i birocra( iile %n ,eneral( <eneficiarii vec&ilor mo$aliti $e or,anizare a cunoaterii tot mai specializate ' profesori presti,ioi* birocrai* economiti i alii ' se vor opune sc&imbrii( !r %n$oial* %nalta specializare a a$us beneficii enorme* $ar*
%n ace'lai timp* ea $istru,e surpriza i ima,inaia i &rnete teama in$ivi$ual $e a pi* ca s+ nu mai spunem a ,+n$i* %n afara perimetrului $isciplinar( Invers* ima,inaia i creativitatea sunt %ncuraIate atunci c+n$ i$ei* concepte sau cate,orii $e $ate* informaii i cunoatere* p+n atunci fr le,tur* sunt IuKtapuse %n mo$uri noi( A$uc+n$ %mpreun curente $estul $e $iverse ale eKperienei i eKpertizei personale* lucrtorii cu cunoaterea" au posibilitatea $e a obine analo,ii temporare* novatoare* $in cunoaterea comun* folosin$u'le %n ,+n$ire i %n luarea $eciziilor( Dup cum am constatat* ceea ce am putea pier$e %n $omeniul cunoaterii bazate pe specializarea pe termen lun,* tot mai profun$* ar putea fi compensat %n acest nou sistem prin creativitate i ima,inaie( -oile te&nolo,ii ne vor aIuta s inIectm $iscipline temporare %n noi mo$ule i mo$ele $e tip plu!3in 3 plu!3out Acest lucru se %nt+mpl $eIa( Investi,m i %m'perec&em baze $e $ate tot mai $iverse i mai mari* %n cutarea unor mo$ele i le,turi neobservate anterior( Aceast corelare este mult mai compleK $ec+t un instrument convenional pentru aflarea le,turii $intre v+nzarea berii i a scutecelor %n supermaLeturi sau $intre v+nzrile $e biscuii i frecvena ura,anelor( D

)ercetarea bazelor $e $ate pro$uce uneori revelaii uluitoare $e tipul cine s'ar fi ,+n$itG" .nii funcionari ai sistemului $e sntate $in Vir,inia au fcut acest lucru pentru a urmri o epi$emie $e salmonella* pornit $intr'o mic fabric $e la o ferm brazilian( F Dup cum relateaz un oficial $e la )entrul pentru )ontrolul i #revenirea %mbolnvirilor $in ;tatele .nite* nu am mai i$entificat nicio$at fructele man,o la ori,inea unei astfel $e epi$emii(" 9 Dac creativitatea presupune alturarea novatoare a unor fapte* i$ei sau intuiii consi$erate anterior fr le,tur* atunci scotocirea bazelor $e $ate i conectarea informaiilor constituie pri fun$amentale ale procesului $e inovaie( )+n$ alturm transformri $e acest tip i apoi a$u,m separarea $atelor* informaiilor i cunoaterii %n poriuni mai mici* ,ranulare ' f+c+n$u'le mai perisabile* clasific+n$ lucrurile %n mo$ $iferit* ,ener+n$ scenarii $e tipul i $ac* intro$uc+n$ noi mo$ele %ntr'un ritm tot mai accelerat i oper+n$ la niveluri tot mai %nalte $e abstraciune ' este clar c facem mai mult $ec+t o simpl acumulare
a cunoaterii( Iar atunci c+n$ a$u,m la toate acestea crizele $in ,+n$irea i $in tiina economic* $evine evi$ent c suntem an,aIai %n cea mai rapi$ i mai profun$ reP structurare a cunoaterii $in istorie* cu implicaii care aIun, $incolo $e economie[ la $omenii precum cultura* reli,ia* politica i viaa social( %n acelai timp* voZ

Aace avuia in$ivizilor i naiunilor mai $epen$ent ca oric+n$ $e acest $epozit ere c+n$ al cunoaterii( -u tim ce ci va urma cunoaterea ca sistem %n eKpansiune* or,anic( - stim nici un$e ne va $uce( )&iar i atunci c+n$ combinm toate aceste transformri suferite $e relaiiW umanitii cu timpul* spaiul* cunoaterea ' i celelalte principii ultrafun$amei tale ' nu facem $ec+t s %ntrezrim contururile cu a$evrat impresionante al revoluiei ,lobale actuale( #entru a ve$ea $incolo $e acestea* trebuie s analizai transformrile eKtraor$inare care ne ateapt* nu $oar %n economia vizibil* ci Q %n Iumtatea ascuns" a %ntre,ului sistem emer,ent al avuiei(
!r a face aceste pas eKplorator* noi* at+t ca in$ivizi c+t i ca societi* vor b+Ib+i prin viitor* incapabili s profitm $e potenialul enorm aflat la $ispozii noastr(

#A"TEA A 1A;EA #rosumul )A#IT L.L 7@ J.0NTATEA A;).-;N

i se spune a$esea c+ peste un miliar$ $e oameni triesc cu mai puin $e un $olar pe zi(= 0uli supravieuiesc ' la limit ' cu o sum mult mai mic( De fapt* eKist %nc
un numr foarte mare $e in$ivizi care nu au bani $eloc( Ei nu au intrat %n sistemul

monetar mon$ial* $escurc+n$u'se asemenea strmoilor notri2 consum $oar ce pot pro$uce ei %nii( parte substanial a acestei populaii srace ar face orice pentru a ptrun$e %n economia monetar( #entru asta* trebuie s+ treac prin ceea ce s'ar putea numi )ele apte pori ctre bani"( ; ne ima,inm un culoar lun, cu apte ui %ncuiate( mulime obosit* mur$ar* flm+n$ se t+rte $isperat pe cori$or( !iecare u are o inscripie scurt care eKplic ce trebuie fcut pentru a o $esc&i$e( Analfabeii le cer a,itai celorlali s le citeasc teKtele( Acestea sun astfel2

.a unu2 )"EEA\N )EVA VA-DA<IL( )ultiv cereale %n surplus( Deseneaz un portret( ! o perec&e $e san$ale( Esete un cumprtor i ai reuit( .a $oi2 IA'/I ;L.J<A )apt bani %n sc&imb( Eti %n sistemul monetar( )a atare* acum

faci parte $in economia vizibil( .a trei2 0 1TE-E1TE( Dac prinii sau unc&iul !ranL %i las motenire nite bani* ua aceasta se va $esc&i$e( Aa vei intra %n sistem( ;'ar putea s+ nu ai nicio$at nevoie $e o sluIb( .a patru2 = .a cinci2 H-; A"R'TE Bsau recstorete'teC( Ale,e o soie]un so care a intrat $eIa pe una $intre ui i va %mpri cu tine banii pe care %i are( Dup aceea i tu poi intra( .a ase2 #" !ITA DE A;IE."N"ILE ; )IALE( )u inima str+ns* ,uvernul %i va transfera nite bani( #oate c sumele sunt $erizorii* $ar i aa vei fi %n sistemul monetar( .a apte( !."A In sf+rit* ai %ntot$eauna la %n$em+n furtul* prima meto$ la care recur, infractorii i ultima la care recur, cei $isperai $e srcie( Desi,ur* eKist variaiuni minore ' zestre* mit* ,sirea acci$ental a unor bani i aa mai $eparte ' $ar acestea apte sunt principalele porticuri prin care* %n $ecursul secolelor* omenirea a ptruns %n
economia monetar( %n prezent* pro$ucia anual a economiei monetare mon$iale ' pe care am $enumit'o economie vizibil ' este $e or$inul a cincizeci $e trilioane $e $olari( Aceasta este* ni se spune* valoarea economic total creat pe planet %n fiecare an( 7

</I-E .- DA"( )ineva ' oricine ' i'ar putea $a bani sau un nH cru pe care l'ai

putea preface %n bani( In$iferent $espre ce este vorba* o $at ce %l ai* poi intra(

Dar ce s'ar %nt+mpla $ac am pro$uce anual nu F8 $e trilioane $e $olari %n bunuri* servicii i eKperiene* ci aproape =88 $e trilioaneG )e'ar fi $ac* %n plus fa $e cele F8 $e trilioane* ar mai fi alte F8 $e trilioane %n afara re,istrelor contabile* ca s zicem aaG )re$em c este posibil s se %nt+mple aa* iar v+ntoarea acestor F8 $e trilioane lips face subiectul urmtoarelor capitole( Vom trece* astfel* $e la supercomputere la Holl5Soo$ i muzica &ip'&op* ameninrile biolo,ice* pirateria $repturilor $e proprietate intelectual si cutarea vieii %n spaiul cosmic( E) - 0IA DE #" ;.0

;pre $eosebire $e economia monetar* cu cele apte pori ale sale* economia ascuns* $in afara re,istrelor contabile* are o mie $e pori( Acestea le sunt $esc&ise tuturor* in$iferent $ac au bani sau nu( -u sunt cerine la intrare( )u toii suntem calificai $in natere( Aceast economie invizibil nu trebuie s fie confun$at cu economia subteran sau nea,r" %n care se spal bani* se comite evaziune fiscal* iar teroritii* $ictatorii i marii traficani $e $ro,uri prosper( %nsui faptul c economia nea,ra este folosit pentru a transmite i ascun$e bani o plaseaz %n interiorul econo'^mei monetare* nu %n cea nemonetar $e care ne ocupm aici( Harta economic pe care o folosim %n prezent ' i pe care se bazeaz li$erii me$iului $e afaceri i politicienii ' este* $e fapt* un fra,ment* un $etaliu al unei
reprezint $oar economia vizibil( EKist %ns i o important economie ascuns"* %n care se pro$uc activiti ,nomice ne$etectate* nemsurate si nepltite( Este vorba $e Economia $e
*Tosum.

na

rti mult mai mari* %ntruc+t

)+n$ oamenii ,enereaz bunuri* servicii sau eKperiene pe care le v+n$ %n eco'nomia monetar* %i numim pro$uctori"* iar procesul ' pro$ucie( Dar nu sunt cuvinte omoloa,e* cel puin %n
en,lez* care s $escrie ce se %nt+mpl %n econo'mia $in afara re,istrelor contabile* nemonetar( %n 0l 5reilea 9al B=>A8C am inventat* prin urmare* termenul pro+umator pen( tru aceia $intre noi care crem bunuri* servicii sau eKperiene pentru propriuW uz sau propria satisfacie* nu pentru v+nzare sau sc&imb( Atunci c+n$* %n calitate $e in$ivizi sau ,rupuri* pro$ucem i consumm simultan ceea ce ,enerm* %n'seamn c prosum+m"( @

Dac facem o plcint i o i m+ncm* suntem prosumatori( Dar pro suinul nu este $oar un act in$ivi$ual( %n parte* scopul pre,tirii plcintei poate fi acela $e a o %mpri cu ru$ele* prietenii sau comunitatea fr a atepta bani %n sc&imb* %n prezent* cum lumea e tot mai mic $atorit evoluiei transporturilor* comunicaiilor i te&nolo,iei informaiei* conceptul $e prosum poate inclu$e munca nepltit pentru crearea $e valoare care s fie %mprtit cu strinii aflai la mii $e Lilometri $istan( )u toii suntem prosumatori la un moment $at i toate economiile au un sector $e prosum* $eoarece multe $intre nevoile i bpsurile noastre personale nu pot fi rezolvate pe pia sau sunt prea scumpe( De asemenea* este posibil ca pur i simplu s ne fac plcere practicarea prosumului sau s' o consi$erm o necesitate strin,ent( $at ce ne %n$eprtm privirea $e la economia monetar i nu mai auzim toat vorbria economic* $escoperim lucruri surprinztoare( In primul r+n$* c economia aceasta $e prosum este enormM %n al $oilea r+n$* c ea cuprin$e unele $intre cele mai importante activiti ale noastreM %n fine* c&iar $ac nu st+rnete interesul economitilor* economia $e F8 $e miliar$e $e $olari pe care o stu$iaz ei nu ar putea supravieui nici zece minute fr ea( amenii $e afaceri i economitii conformiti nu rostesc nici o maKim cu mai mult convin,ere $ec+t -u eKist pr+nz pe ,ratis(" )ei mai muli $intre noi mormim aceast propoziie tocmai %n timp ce ne m+ncm pr+nzul( -ici o $eviz nu este %ns mai %neltoare( #ro$ucia $e prosum este temelia pe care se bazeaz %ntre,ul sistem monetar( #ro$ucia i prosumul sunt inseparabile(

0aIoritatea oamenilor* incluz+n$u'i aici i pe economiti* ar accepta fr ezitare c lucrurile pe care le facem %n calitate $e prosumatori ' in$iferent c+ e vorba $e %n,riIirea unui tat bolnav sau $e voluntariatul efectuat la o or,anizaie comunitar ori la ,arnizoana $e pompieri ' au valoare social( Dar* %n msura %n care stau s se ,+n$easc la asta* tot ei ar accepta i i$eea comun c o )ortin $e !ier impenetrabil sau un \i$ al <erlinului separ ceea ce facem pentru bani l ceea ce facem ca prosumatori( -oi* %n sc&imb* vom arta c aceasta nu este $oar o c&estiune abstract* rezervat stu$iului economitilor( Ea este important pentru prinii care pltesc taKele colare ca s le ofere copiilor o e$ucaie pentru viitor( Este importanta pentI'u $irectorii $e marLetin, i mana,eri* pentru a,eniile $e publicitate i investitori* pentru $irectorii ,enerali i speculatorii financiari* banc&eri* lobiti i planificatorii strate,ici( Este $eosebit $e importanta pentru specialitii %n politici publice si li$erii politici care vor s ne con$uc %n si,uran spre ziua $e m+ine( 0A0N DI-T"'.- 0ILI #rosumul %mbrac mii $e forme* $e la scrierea $e soft s&areSare sau lipirea firului unei veioze p+n la pre,tirea $e prIituri pentru serbarea $e caritate a scolii( #oate cuprin$e $etectarea antraKului* salvarea victimelor unui cutremur* construirea $e biserici sau cutarea vieii %n spaiul eKtraterestru( #oate fi realizat cu ciocanul i nite cuie sau cu un supercomputer ,i,ant i cu aIutorul Inter'netului( #rosumul este ceea ce face ;&aron <ates $in Alvaston* An,lia* atunci c+n$ %i %n,riIete soul bolnav $e epilepsie* c&iar $ac ea %nsi sufer $e artrit( -u primete nici o plat pentru asta* $ei a fost nominalizat pentru premiul mam $intr'un milion("D BAre i $oi copii $e crescut(C
#rosumul reprezint ceea ce a fcut bunul nostru prieten EnLi Tan c+n$ a contraman$at o cin cu noi %n )alifornia pentru a zbura pre $e o noapte p+n %n Ace&* %n In$onezia* re,iune $evastat $e tsunami'ul $in $ecembrie 788D(F 0e$ic $e profesie* EnLi a ban$aIat copii* a operat* s'a zbtut s menin victimele %n via* fr instrumente a$ecvate* %n con$iii $e neima,inat ' unul $intre miile $e voluntari $in 7A $e ri care au srit s aIute victimele acestei tra,e$ii( 9

La fel i me$icul cana$ian <ruce Lampar$* care umbl prin -i,eria i ;u$an pentru a %nfiina clinici %n sate fr electricitate i ap potabil(? 0arta Earcia* o mam sin,ur cu trei copii* nu poate mer,e prin lume* $ar* pe l+n, munca salarizat $e ase ore pe zi* face voluntariat %n bibtioteca colii $in apropiere* etic&et+n$ crile* i este secretara asociaiei $e cartier(A La 3oLosuLa* %n Japonia* Oatsuo ;aLaLibara* un funcionar $e banc* $ aIutor %n fiecare an la un eveniment sportiv pentru persoanele cu $izabiliti mentale* > iar la <elo Horizonte* %n <razilia* 0ariana #imenta #in&eiro* %n pofi$a avertismentelor referitoare la criminalitate i violen* urc sptm+nal pe o scar %n,ust $intr'o favela ' aezare $e bor$eie la mar,inea oraului ' pentru a le pre$a copiilor en,leza i utilizarea computerului* pre,tin$u'i pentru eva$area $in mizerie( In aceast economie invizibil $e prosum ne alinm prietenii care au pier$ut un copil*
str+n,em Iucrii pentru copiii fr cas* scoatem ,unoiul* separm pro$usele reciclabile* %l $ucem cu maina pe fiul unui vecin la locul $e Ioac* or,anizam corul bisericii i %n$eplinim nenumrate alte %nsrcinri acas i %n ca$rul comunitii(

0ulte $intre aceste activiti cooperative ,enereaz coeziune social* $up cum afirm autoarea i activista Hazel Hen$erson(=8 Ele contrabalanseaz activitile a fel $e preioase $in economia pltit( Ambele cate,orii creeaz valoare( "ecunosc+n$ acest aspect* ministerul Iaponez al ;ntii* 0uncii i <unstrii afirma*

citat $e <ail= 8omiuri. c munca nu %nseamn $oar activiti remunerate* ci sI activiti voluntare
pentru or,anizaii non'profit i servicii comunitare(" ==

)oncentr+n$u'se asupra familiei* sociolo,ul norve,ian ;tein "in,en $e la .ni( versitatea Kfor$ eKplic2 (Atunci c+n$ o familie st+ la mas* membrii ei se bu'cur $e pro$usul unui set $e activiti %ntreprinse %n eKterior* pe piaa* i %n ,ok( po$rie( De pe pia ei profit $e pe urma a,riculturii i pescuitului* prelucrrii ambalrii* transportului i v+nzrii cu amnuntul( !amilia contribuie fc+n$ cumprturi* pre,tin$ in,re$ientele* ,tin$u'le* pun+n$ masa i spl+n$ $up+ aceea vasele("=7 Toate aceste activiti necontabilizate constituie pro$ucie* scrie el %n aceeai msur ca activitile similare oferite pe pia(" %ntr'un cuv+nt* ele constituie prosum ' pro$ucia %n economia nemonetar( 1i* $ac ar trebui si an,aIm i s'i pltim pe alii pentru a face aceste lucruri %n locul nostru* nota $e plat ne'ar ului( TE;T.L LI/EI Afirmaia potrivit creia economia monetar n'ar putea supravieui nici zece minute fr inputuri $e la economia $e prosum nu este o eKa,erare aiuristic+( #oate c zece minute" e cam puin* %ns i$eea $e baz rm+ne %n picioare( In fiecare zi* o parte a forei $e munc se pensioneaz sau moare* trebuin$ s fie %nlocuit( ,eneraie intr atunci c+n$ alta prsete me$iul activ( Dac acest proces s'ar opri* la un moment $at economia pltit s'ar opri cu un sc+r+it $e fr+ne( -'ar mai rm+ne nimeni s+ munceasc pentru salariu* iar ceea ce economitii marKiti numesc repro$ucia" economic ar %nceta( =@ ;upravieuitorii ar trebui s se limiteze la necesitile $e prosum* aa cum proce$au i strmoii notri( Acest lucru eKp.c $e ce economia monetar $epin$e %ntr'un asemenea ,ra$ $e forma cea mai elementar $e prosum $in societate2 creterea copiilor( #rinii Bsau %nlocuitorii lorC au fost $intot$eauna principalii a,eni a socializrii i acul'turaiei* pre,tin$ fiecare nou ,eneraie s se %nca$reze %n or+n$uirea sociala eKistent i %n economia respectiv( #atronii recunosc rareori c+t $e mult le $atoreaz prinilor an,aIailor lor( Le'am $emonstrat acest
lucru $irectorilor $e corporaii pun+n$u'le o %ntrebare simpl* poate ne$elicat2 )+t $e pro$uctiv ar fi fora $umneavoastr $e munca $ac n'ar fi fost %nvat $e cineva s mear, la toaletG" Acesta este testul oliei"( An,aIatorii consi$er* %n ,eneral* c acest lucru este firescM $e fapt* instruirea aceasta a fost realizat $e cineva* cel mai probabil $e o mam( Desi,ur* prini = mai fac i altceva $ec+t s'i e$uce copiii( Ei petrec ani %n ir ' i o cantitate enorm $e ener,ie caloric i efort mental ' %ncerc+n$ s'i pre,teasc o$ra>T lele pentru lun,a perioa$ $e str$anie care'i ateapt( Le ofer instrumentele

ne

cesare pentru a lucra %mpreun cu ali oameni* unul $intre cele mai importante fiin$

limbaIul( )+t $e pro$uctivi ar fi lucrtorii care n'ar putea comunica prin cuvinteG LimbaIul este o aptitu$ine uman fun$amental* astfel c e consi$erat $e la sine %neleas( Este foarte important %n economia monetar* %ns e i mai important %n cea bazat pe cunoatere( Dei* ca specie* suntem $estinai s %nvm limbaIul* $e fapt obinem aptitu$inile necesare acas* %n copilrie* ascult+n$u'i pe membrii familiei i vorbin$ cu ei( 0amele i taii sunt primii profesori( Ei sunt prosumatorii primor$iali* cci fr contribuiile lor nici nu ne putem ima,ina o economie a pro$uctorilor pltii( 0ai ,eneral* c+t $e pro$uctiv ar fi o economie $ac prinii nu ar transmite cultura ' re,ulile $e comportament care le permit oamenilor s conlucreze %n ec&ipe* ,rupuri i comunitiG Tinerii care se %nca$reaz astzi %n c+mpul muncii au nevoie $e mult mai mult pre,tire $ec+t pre$ecesorii lor* care %i foloseau la lucru $oar m+inile( An,aIatorii se pl+n, permanent $e lipsa unei pre,tiri a$ecvate a forei $e munc( Ei cer mai mult matematic i cunotine tiinifice* mai multe teste stan$ar$izate( )u toate acestea* principalul eec la locul $e munc nu este cauzat $oar $e aptitu$inile ina$ecvate pentru sluIba respectiv( Este vorba $e un eec mai ,eneral al culturii ' valori confuze i auto$istruc'tive* lipsa $e motivaie* slabe caliti $e comunicare interpersonal* ima,ini nerea'liste $espre viitor( Toate acestea constituie baza pe care se cl$esc aptitu$inile specifice fiecrei sluIbe( )+t $e mult pro$uctivitate a economiei monetare se pier$e atunci c+n$ oamenii $au ,re %n rolul $e priniG %ntr'o bun zi* $ac economia va atin,e vreo$at capacitatea tiinifico'fantas'tic $e a funciona autonom* fr oameni* sau $ac oamenii vor obine nemurirea* creterea copiilor ar putea s nu mai fie necesar $in punct $e ve$ere economic( #+n atunci* la nivelul cel mai profun$*
pro$ucia $epin$e pe via i pe moarte $e prestaiile nepltite efectuate $e miliar$e $e prini prosumatori( )A"E E;TE #"E/.L DE\I-TEE"N"IIG )a outsi$eri* noi* la fel ca muli alii* i'am criticat cu re,ularitate pe economiti #entru c nu apreciaz corect rolul crucial pe care'= Ioac prosumul %n ,enerarea $e avuie( %n aceast privin am mers pe urmele lui Ear5 <ecLer i Amart5a ;en( #in interiorul profesiei* ei au fcut eforturi timpurii i soli$e $in punct $e ve$ere cutelectual pentru a'i convin,e cole,ii $e %nsemntatea acestei economii ascunse( Au avut parte* $ecenii %n ir* $oar $e o in$iferena politicoas* p+n c+n$* cu mare mt+rziere* au primit #remiul -obel(

1i $in r+n$ul activitilor* Hazel Hen$erson* %n Paradi!m+ in Pro!e++ i alte cri remarcabile* E$,ar )a&n* %n 5ime <ollar+. -ona 3( Elazer* %n >omenK+ Paid and Bnpaid La,or. i alii au atacat oc&elarii $e cal pe care'i poart $e bun voie economitii $in curentul principal $e ,+n$ire( =D %n
sf+rit* i poate este faptul cel important* nenumrate -E'uri $in multe ri au reluat aceste critici( Totui* c&iar i %n prezent* se face prea puin pentru a $escrie sistematic ,aturile biunivoce care conecteaz economia monetar i enormul su $opI ,n,er necuprins %n re,istrele contabile(

#rosumatorii Ioac rolul $e liant al familiilor* comunitilor i societilor %n mi firesc* fr a calcula efectele activitii lor asupra

economiei vizibile a rii( Ar fi % foarte instructiv $ac economitii ne'ar putea spune c+t valoreaz coeziunea social %n $olari* 5eni* 5uani sau euro( ;au c+t cost $ezinte,rarea social( Aa$ar* c+t valoreaz toat aceast munc nepl+tit+G #" D.;.L I0#E"!E)T <".T B#I<C Intr'o lucrare $e referin* publicat tocmai %n =>9F* Ear5
$e @D $e ani* arta c timpul %n care nu se muncete este* probabil* mai incomparabil mai mare("=F
A

<ecLer* pe atunci i v+rst important pentru

bunstarea economic $ec+t timpul $e munc* %ns atenia acbH $at $e economiti ultimului este

Analiz+n$ raportul $intre cele $ou cate,orii* el a calculat valoarea unor aH tiviti nelucrative $e ,enul $ob+n$irii e$ucaiei( A cuantificat valoarea acesteia presupun+n$ c fiecare or petrecut %n clas ar fi fost $e$icat muncii* apoi a a$unat c+ti,urile pier$ute astfel( Lucrarea sa* mult mai complicat $ec+t reiese $in aceast $escriere simpl* a reprezentat un strlucit pas %nainte %n teoria economic* fiin$ prezentat %n termeni matematici care ar fi trebuit s st+rneasc respectul economitilor( )u toate acestea* au trecut 7? $e ani p+n %n =>>7* c+n$ <ecLer a primit #remiul -o'bel* %n parte $atorit lucrrii respective( %n prezent* %n pofi$a numeroaselor stu$ii eKistente* prosumul i munca nepltit* mai ales aceea a femeilor* rm+n %n afara preocuprilor economiei convenionale* $e zi cu zi( 1i sociolo,ii i eKperii %n politici sociale au fcut eforturi pentru a calcula valoarea prosumului( Estim+n$ orele petrecute cu munca nepl+tit+ i %ntreb+n$u'se c+t ar fi costat $ac activitile ar fi fost realizate $e an,aIai pltii* unii specialiti au aIuns la concluzii uimitoare ce confirm ipoteza lui <ecLer potrivit creia ,ospo$ria este o fbricu"* iar timpul $e munca pltit este mai puin important $ec+t pare pentru economia %n ansamblu( %n =>>9* ;tein "in,en conc&i$ea2 ;tan$ar$ul material $e viaa s'ar %nIumti* $ac nu cumva ar sc$ea c&iar mai mult* $ac nu ar eKista efectele traiului %n ,ospo$rii( %n economia naional* ,ospo$riile contribuie la fel $e mult ca instituiile pieei( Acesta este un rezultat uluitor"* afirm el* in+n$ seama c+ se cre$e a$esea c familia a $evenit mar,inal $in punct $e ve$ere economic(" Aceas contribuie a familiei este* aproape %n %ntre,ime* rezultatul prosumului( )&iar $ac aceste cifre ar fi $oar parial corecte* tot avem $e'a face cu o enor ,aur nea,r %n economia stan$ar$* ceea ce eKplic $e ce p+n i economitii i universitarii $e frunte fac previziuni at+t $e %n$eprtate $e realitate( %ntruc+t nu iau %n calcul prosumul aa cum ar trebui* ei se bazeaz* cu o atitu$ine apropiata $e i$olatrie* pe aspecte care %i in$uc %n eroare* %nel+n$u'ne astfel i pe noi' Economitii convenionali i a$epii lor cre$incioi" tin$ s+ minimalizeze aceast economie* afirm+n$ c nu pro$uce efecte* %n ciu$a faptelor $in lumea real care $emonstreaz contrariul( Definin$ valoarea" economic $rept ceva ce se creeaz numai atunci c+n$ se efectueaz i un transfer $e bani* economitii sf+resc a$esea prin a se concentra asupra unor elemente superficiale* %nsU u1_r $e msurat( Astfel* aa cum principiile ultrafun$amentale ale timpului* spaiului si cunoaterii ' cele mai importante pentru economiile avansate ' sunt cUl mai puin stu$iate $e economiti* i insistena lor asupra $efiniiei tra$iionale a [va" lorii economice" %i orbete
fa $e $rama iminent a zilei $e m+ine(

%n parte* ei se a,a $e aceast $efiniie pentru c+ banii sunt uor $e numrat si se preteaz la matematizare i mo$elare* spre $eosebire $e activitatea fiepla'tit( %ntr'o profesiune obse$at $e metric* aspectul acesta plaseaz prosufnul %n afara perimetrului $e interes( ;e fac prea puine eforturi $e a crea o metrica paralel pentru prosum i $e a urmri sistematic numeroasele ci prin care inter'acioneaz sistemele caracterizate $e plat i cele nelucrative( eKcepie este reprezentat $e cercetrile lui "is&ab Ai5er E&os& $e la .niversitatea $in 0aastric&t* $in lan$a( Acesta susine c fr bani ca instrtiment $e msur* trebuie s ,sim alte
asu

mo$aliti $e a cuantifica valoareaM %n plu sl trebuie s i$entificm $iferitele sisteme $e atribuire a valorii i mecanismele ratei $e sc&imb $intre ele(" %ns activitatea lui Eos& %n ,eneral se concentreaz " pra muncii neremunerate efectuate $e prosumatorii $e softSare* pe care 8 $eosebete $e aceea $in multe alte $omenii( =9

I,norana noastr %n privina prosumului ar fi acceptabil $ac prosurriul

nu

ar ,enera

consecine sau ar avea un impact re$us asupra economiei monetare* %ns lucrurile nu stau astfel( "ezultatul este acela c un instrument fun$arfiental precum pro$usul intern brut* pe care se bazeaz at+tea $ecizii $e afaceri i -??: vernamentale* ar putea fi numit mai a$ecvat pro$usul imperfect brut"( Ia c+t $e puin atenie se acor$ acestei enorme fore ce acioneaz a'supra crerii $e avuie i la c+t $e puine $ate sunt $isponibile* nu putem $ec+t
sa

facem speculaii( Dar e mai bine s

proce$m astfel $ec+t s+ i,norm un factor atat $e important pentru crearea avuiei( Dac valoarea prosumului este* $e fapt* a#rUh Kirnativ e,al cu outputul economiei monetare* pe care %l msoar economitii* atunci aceasta este Iumtatea ascuns( Aplic+n$ conceptul la %ntrea,a lume 'P a$ic in+n$ cont $e pro$ucia milioanelor $e rani care triesc eNclu+i" din pro sum '#robabil c suma lips
este $e cincizeci $e trilioane $e $olari( !aptul acesta este at+t $e semnificativ %n prezent $eoarece* pe msur revoluionare* sectorul $e prosum al economiilor" inclusiv o rsturnare istorica Xrapant( =?
noas ce in

h arn %n noua faz a avuiei

este pe cale s sufere sc&imbri eKtraor$inare*

.imitor este c* %n timp ce milioane $e rani $in lumea srac sunt absorbitf treptat %n economia monetar* milioane $e locuitori ai lumii bo,ate fac eKact contrariul2 %i eKtin$ rapi$ activitatea %n Iumtatea nemonetizat ' partea $e prosum 'a economiei mon$iale( De fapt* aa cum vom ve$ea %n continuare* aezm temelia pentru o veritabil eKplozie a prosumului %n rile cele mai bo,ate ' i nu $oar $e tipul cmrii $e acas( -i se vor $esc&i$e piee
complet noi* %n vreme ce altele se vor %nc&i$e* %n,riIirea sntii* pensiile* e$ucaia* te&nolo,ia* inovaia i bu,etul ,uvernamental vor suferi* toate* un impact $ramatic( -u v ,+n$ii la ciocane i urubelnie( E+n$iti'v la biolo,ie* instrumente bazate pe nanote&nolo,ie* fabrici acionate $e la computerul $e birou i noi mate riale fantastice care ne vor permite tuturor* %n calitate $e prosumatori* s facem lucruri pe care nu ni le'am fi %nc&ipuit nicio$at(

#" ;.0AT "II DE ;N-NTATE

Kplozia care se va pro$uce cur+n$ %n economia $e prosum va crea muli noi milionariM $e'abia atunci va fi $escoperit" $e burse* investitori i mass'me$ia* moment %n care %i va pier$e* %n sf+rit* invizibi'litatea( .nele ri* cum ar fi

Japonia* )oreea* In$ia* )&ina i ;tatele .nite* cu o in$ustrie avansat* un marLetin, $e ni $ezvoltat i lucrtori foarte bine pre,tii* vor fi primele beneficiare( Dar asta nu e tot( #rosumul va z,u$ui pieele* va mo$ifica structura rolurilor $in societate i va sc&imba concepia asupra avuiei( De asemenea* va transforma viitorul sntii( #entru a %nele,e motivul* trebuie s trecem %n revist mo$ificrile str+ns asociate pe care le sufer $emo,rafia* costurile %n,riIirii me$icale* cunoaterea i te&nolo,ia( ;ntatea este $omeniul %n care cele mai spectaculoase noi te&nolo,ii coeKist cu cele mai perimate* $ezor,anizate* contrapro$uctive i a$esea letale instituii me$icale( Dac termenul letal "i se pare eKa,erat* mai ,+n$ii'v( #otrivit )entrului pentru )ontrolul <olilor $in ;tatele .nite* >8(888 $e saci pentru ca$avre sunt folosii %n fiecare an pentru victimele infeciilor contractate %n spitalele americane( = Dup o alt statistic* %ntre DD(888 i >A(888 $e persoane mor %n urma erorilor me$icale comise %n spitale ' %n ceea ce se presupune a fi cel mai bun i mai serios finanat sistem $e %n,riIire a sntii $in lume( 7 %n 788=* #robabilitatea $e a muri %n spital $in cauza unei erori me$icale sau a unei noi infecii era mult
mai mare $ec+t probabilitatea $e a muri %ntr'un acci$ent $e main( Desi,ur* nu tim c+i oameni %i pier$ viaa $in cauza lipsei %n,riIirilor me$i cele mai bo,ate( 1tim* totui* c %n toate rile prospere* $e Europa %mb'anesc rapi$* iar politicienii intr %n panic(D
a

ce* nici c&iar %n rile

Japonia i ;tatele .nite p+n la statele $in

cci$ental* costurile sistemelor $e sntate cresc %ntr'o spiral scpat $e sub control* @ populaiile

( Ucestea sunt elemente ale unei crize mai mari i mai profun$e( La sf+ritul se'uim al :T:'lea i
%nceputul celui $e'al ::'lea* investiiile %n infrastructur au co ; GonUX mai bune $e alimentare cu ap i i,ien public* era$ic+n$ aproape a tn A ferm
a une e

U b_u care %nainte $ecimau populaii %ntre,i( F -oua conceptualizare

Uterminat specializarea me$ical( ;pitalele s'au %nmulit i s'au trans'#aniiIU' ln instituii enorme*

birocratice* le,ate $e a,eniile ,uvernamentale* com' == e $e asi,urri i ,i,anii in$ustriei farmaceutice(

Transformrile acestea au %mbuntit ra$ical starea $e sntate a oameni'lor* elimin+n$ unele $intre cele mai frecvente boli $in rile occi$entale aliate %n curs $e mo$ernizare( %n prezent* o alt mo$ificare* pro$us %n principiul ultrafun$amental al spaiului ' noua infrastructur $in transporturi* care acoper tot ,lobul ' face ca naiunile s fie vulnerabile la propa,area bolilor vec&i i noi( ;istemele $e sntate public sunt subfinanate* iar pericolul terorismului biolo,ic* c&imic sau nuclear comis $e fanatici reli,ioi* politici sau pur i simplu nebuni nu mai este $oar un scenariu $e benzi $esenate( %ntre timp* specializarea me$ical a atins un punct %n care comunicarea $intre $omenii este primeI$ios $e slab* birocraiile sunt %n pra,ul imposibilitii $e a$ministrare* spitalele $au faliment* iar tiparele %mbolnvirilor $in rile cu economii avansate s'au sc&imbat $ramatic( Astzi* principalii uci,ai $in rile prospere nu mai sunt mala$iile transmisibile precum pneumonia* tuberculoza sau ,ripa*9 ci bolile $e inima* cancerul $e plm+ni i alte afeciuni influenate clar $e comportamentul in$ivi$ual %n ceea ce privete re,imul alimentar* practicarea

eKerciiilor fizice* consumul $e alcool sau $e $ro,uri* fumatul* stresul* activitatea seKual i cltoriile internaionale(? I )e nu s'a sc&imbat* %ns* este premisa c+ $octorii sunt furnizori $e sntate" i pacienii sunt %n continuare clienii" lor( )onsi$erentele $emo,rafice s'ar putea s ne obli,e s renunm la aceast ipotez( #A"I. #E ;.TNG .nii cre$ c $emo,rafia ine eKclusiv $e soart( Dac e aa* soarta se sc&imb simultan cu tot restul( -e apropiem rapi$ $e punctul %n care un miliar$ $e oameni $e pe planet vor avea o v+rst mai mare $e aizeci $e ani( ;perana $e via la natere crete* c&iar i %n multe pri ale lumii srace* potrivit r,anizaiei 0on$iale a ;ntii( In ultima Iumtate $e secol ' %n pofi$a srciei* mizeriei* bolilor* penuriei $e ap i $ezastrelor ecolo,ice ' rile %n curs $e $ezvoltare au cunoscut o cretere spectaculoas a speranei $e via* $e la D= $e ani la %nceputul anilor XF8 la 97 $e ani %n =>>8( )ifra va aIun,e la ?8 %n 7878 i $eIa a fost $epit %n )osta "ica* Jamaica* ;ri LanLa i 0alaiezia( ;imultan* $emo,rafii $e la .niversitatea )ambri$,e i Institutul 0aK #lancL $in Eermania ne spun c+ o feti nscut %n !rana astzi are o ans $e F8a $e a tri p+n la o sut $e ani* ceea ce ar
$uce'o p+n %n secolul al ::II'lea( r,anizaia 0on$ial a ;ntii afirm c Europa* ca re,iune* este acum cea mai btr+n" parte a lumii* pe c+n$ Japonia are cel mai mare procent $e persoane peste aizeci $e ani( )onform previziunilor 0;* %n 7878 aproape o treime cu[ populaia nipon %i va fi serbat a aizecea aniversare* iar %n Japonia* !rana* EeJ` mania i ;pania* $intre cei peste 98 $e ani* 78a vor avea mai mult $e A8(A

-ici un sistem naional $e sntate nu a fost conceput pentru aceasta cofflb =" naie %ntre bolile
$epen$ente $e factorii $e comportament i stilul $e via* pe Zk(

o parte* i %mbtr+nirea populaiei* $e cealalt parte( Este un fenomen nou pe care nu'l poate controla nici una $intre (reformele" propuse %n prezent La fel* $eocam$at nu %nele,em pe $eplin efectele pe care le au aceste transformri asupra impozitelor* pensiilor* locuinelor* ocuprii forei $e munc* finanelor i altor variabile eseniale ale avuiei( ;unt necesare msuri mult mai $rastice $ec+t simpla reform( \ -A DE #A-I)A %n conformitate cu r,anizaia pentru )ooperare i Dezvoltare Economic* c&eltuielile publice i private pentru sntate reprezentau %n Eermania =8*>a $in #I<'ul anului 7887( %n !rana proporia era $e >*?a* %n 0area <ritanie ' ?*?a* %n Japonia ' ?*Aa* iar %n )oreea $e ;u$ ' F*=a( %n ;tatele .nite $epea =Da(> )+t $e $eparte pot mer,e aceste cifre %nainte $e sosirea eKecutorilor
Iu$ectoretiG Aa cum am vzut* #I<'ul este $istorsionat $in cauza incapacitii economitilor $e a lua %n consi$erare outputul prosumului( Dac ei i'ar atribui o valoare* atunci costurile totale ale %n,riIirii me$icale ar aprea %n a$evrata lor $imensiune ,i,antic( #otrivit <iroului pentru <u,et $in ca$rul )on,resului american* %n,riIirea me$ical pe termen lun, pentru persoanele v+rstnice aIun,e la =78 miliar$e $e $olari anual( Dar James "( OnicLman i Emil5 O ;nell $e la fun$aia "obert 4oo$ Jo&nson afirm c aceast cifr subestimeaz resursele economice $e$icate

asistenei me$icale pe termen lun, Y(((W $eoarece* %n cea mai mare parte* %n,riIirea este realizat $e membrii familiei i $e prieteni i nu este inclus %n statisticile economice( Y(((W ;'a estimat c valoarea economic a acestor %n,riIiri informale este* %n ;tatele .nite* $e 788 miliar$e $e $olari pe an ' o $at i Iumtate c+t se c&eltuiete pe asistena oficial("=8

Ali cercettori su,ereaz c $oar %n,riIirea acor$at $e familie bolnavilor $e Alz&eimer $epea ca valoare* %n ;tatele .nite* =88 miliar$e $e $olari %n 788D(== 1i nici unul $intre aceste stu$ii
nu inclu$e asistena neremunerat pentru probleme pe termen scurt Euvernele i oficialii $in in$ustria sntii avertizeaz c %mbtr+nirea populaiei se va reflecta %n sporirea %mbolnvirilor i* prin urmare* %n creterea costu'Jilor( In ;tatele .nite* $up cum susine C*ain <ru! 1e"ie7. farmaciile onoreaz* m me$ie* => reete pe an pentru clienii peste FF $e ani* %n comparaie cu A pen'b"u clienii mai tineri(=7 5*e ?ournal oA t*e 0merican <ietetic 0++ociation estimeaz pentru cei sub aceast v+rst("=@
)a

in ;tatele .nite

costurile asistenei me$icale pentru persoanele peste 9F $e ani sunt $e trei p+n la cinci ori mai mari $ec+t

In sf+rit* $ac a$u,m la toate acestea falimentul potenial al sistemelor $e #ensii* %ntrea,a $iscuie public* $eIa foarte ve&ement* intr %n zona $e panic( Tabloul ,eneral are %ns numeroase $efecte( %n primul r+n$* multe $intre cifre
;e

bazeaz pe

proiecii liniare ale eKperienelor $in trecut( "ezultatul ar putea fi _arte $eparte $e realitate %n vremuri $e criz sau revoluie( -oua ,eneraie* cu o via mai lun,* va fi* $up toate probabilitile* mai sntoas $ec+t cea anterioar* %n al $oilea r+n$* aceleai fenomene $emo,rafice care mresc procentaIul v+rstnicilor vor re$uce proporia tinerilor i* astfel* vor $iminua costurile colarizrii( ;unt posibile i alte compensri financiare( )u toate acestea* nici unul $intre amen$amente nu atenueaz nevoia $e a reconceptualiza %ntrea,a problem a sntii $in secolul al ::I'lea( Din nefericire* reformele bine intenionate care se %ntemeiaz pe premisele epocii in$ustriale nu fac $ec+t s %nruteasc lucrurile( #entru a re$uce costurile* politicienii caut o eficientizare" care se tra$uce %ntr'o asisten me$ical pe ban$ rulant* un sistem mana,erizat" ce ofer tratamente stan$ar$izate* pe acelai calapo$ pentru toat lumea( EKact ca %n fabricile slab te&nolo,izate* se fac eforturi pentru accelerarea benzii rulante me$icale* me$icii fiin$ plasai %n cabinete minuscule i av+n$ la $ispoziie $oar c+teva minute pentru fiecare pacient( Aceasta este o strate,ie a celui $e'al Doilea Val care nu are nici o ans $e succes %ntr'o situaie ce are nevoie cu $isperare $e o reacie specific celui $e'al Treilea Val( %ntr'un $omeniu care a rmas mult %n urma altor in$ustrii* companiile farmaceutice inspirate vor face %n cur+n$ tranziia spre pro$use $emasificate* personalizate* care ar putea re$uce reaciile a$verse i costurile suplimentare impuse $e acestea( %ntre timp* reformatorii obse$ai $e re$ucerea costurilor caut eKact opusul 'asistena me$ical $e mas sub forma unor protocoale* proce$uri i me$icamente stan$ar$izate* croite cu ablonul( %ntruc+t costurile i ineficienta vor continua s creasc* nu vom putea rezolva criza $in economia
sntii $ec+t $ac vom aban$ona soluiile in$ustriale* %n'$rept+n$u'ne atenia ctre oportunitile

eKtraor$inare pe care le ofer instalarea economiei bazate pe cunoatere i noile posibiliti ale asistenei me$icale $e prosum( A;EDIA/I DE DE;) #E"I"I E# )ALE -u $oar creterea fantastic a cunotinelor me$icale $in ultimele $ecenii $eine potenialul revoluionar $e a %mbunti starea $e sntate* ci i mo$ificarea %nre,istrat simultan %n controlul asupra acelor cunotine( #acienii $e astzi sunt inun$ai cu tiri $espre $escoperiri epocale i informaii me$icale* at+t pe Internet* c+t i %n pro,ramele $e tiri* $intre care multe au emisiuni ,z$uite $e me$ici( .n anumit nivel $e cunotine me$icale este transmis* cu $iverse ,ra$e $e precizie* i $e serialele populare cu titluri precum 5rauma% "ia&a la +pitalul de ur!en&a. <octorii. -cru,+ i -pitalul din ;ou+ton. )+n$ -pitalul de ur!en&a a avut un episo$ $espre virusul papilloma uman BH#VC ' care* $ei nu prea este cunoscut sub acest nume* reprezint cea mai frecvent boal cu transmitere seKual $in ;tatele .nite ' peste cinci milioane $e privitori au %nvat c+te ceva $espre el %ntr'o sear( =D

;e pro$uc o sume$enie $e $ocumentare me$icale(

emisiune $espre implanturile co&leare Bpartea

osoas a labirintului urec&ii interneC la copiii surzi a obinut un premiu important %n Japonia( =F %n )&ina s'a transmis un serial cu =7 episoa$e $espre ;IDA i s'au %nclcat strvec&ile tabuuri cu un serial $e e$ucaie seKual pentru a$olesceni* intitulat Cum +#3&i +punF16

%ncep+n$ cu =>>?* c+n$ A$ministraia pentru Alimente i 0e$icamente B!oo$ an$ Dru, A$ministration* !DAC $in ;tatele .nite le'a permis marilor companii farmaceutice s'i fac reclam televizat la me$icamentele eliberate pe baz $e reet* telespectatorii au fost bombar$ai cu reclame pentru orice* $e la me$icamente antiinflamatoare i cu efect $e sc$ere a colesterolului p+n la anti&ista'minice( 0aIoritatea clipurilor enumera %n ,rab reaciile a$verse i'i %n$eamn pe privitori s le cear me$icilor informaii suplimentare( =? !r %n$oial* acceptarea acestui ,en $e publicitate a %ncuraIat crearea canalului Discover5 Healt&* care emite nonstop pe cablu( Aceast avalan $e informaii me$icale* $ezinformri i cunotine autentice care se npustete asupra oamenilor este foarte neuniform+ $in perspectiva obiectivittii i cre$ibilitii* %ns orienteaz atenia opiniei publice spre c&estiuni le,ate $e sntate i mo$ific relaia tra$iional $intre me$ic i pacient* %ncuraI+n$ o implicare sporit $in partea celui $in urm( )a o ironie a sortii* %n vreme ce pacienii au mai mult acces la informaii me$icale $e o calitate ine,al* me$icii lor* presai s se ,rbeasc* au $in ce %n ce mai puin timp s citeasc ultimele Iurnale tiinifice* in$iferent $ac online sau pe &+rtie* i s comunice a$ecvat cu specialitii i cu pacienii( 0ai mult* pe c+n$ me$icii trebuie s aib cunotine $espre o ,am vast $e boli i s consulte iruri $e pacieni crora le uit feele %ntre $ou vizite* pacienii e$ucai* struitori i pricepui %n ale Internetului pot s fie la curent cu cele mai recente cercetri $espre suferina lor* av+n$ informaii mai bune $ec+t $octorul( #acienii vin la cabinet cu materiale imprimate $e pe Internet* copii ale unor pa,ini $in P*=+icianK+ <e+2 1eAerence sau tieturi $in Iurnale me$icale i reviste $e sntate( Ei pun %ntrebri i nu se mai las impresionai $e &alatul alb al me$icului(

;e poate spune* aa$ar* c sc&imbarea suferit $e relaiile cu principiile ultrafun$amentale ale


spaiului i cunoaterii a mo$ificat ra$ical realitatea me$ical( In termeni economici* me$icul* v+nz+n$ servicii* este %n continuare pro$uctor"( #acientul* %n sc&imb* este un prosumator" mai activ* capabil $e a a$uce 8 contribuie tot mai mare la outputul $e sntate al economiei( .neori* pro$uctorul* i prosumatorul conlucreazM alteori acioneaz in$epen$entM %n alte cazuri au obiective contra$ictorii( )u toate acestea* statisticile i pro,nozele convenionale i,nor sc&imbrile rapi$e pe care le %nre,istreaz %n prezent aceste roluri ;l relaii(

c 0uli $intre noi ne mo$ificm re,imul alimentar* ne lsm $e fumat sau $e aut i ne apucm $e fcut eKerciii( Dac ulterior sntatea noastr se %mbuna eKprimare* c+t $in outputul
asistenei me$icale este creat $e pro$uctori i c+t $e prosumatoriG 1i $e ce maIoritatea economitilor in seama numai $e primaW component* nu i $e cea $e'a $ouaG #otrivit lui LoSell Levin* profesor emerit la !acultatea $e ;ntate #ublic $e la 3ale* %ntre AF i >8a $in asistena me$ical $in ;tatele .nite este furnizat $e oamenii obinuii(" Autome$icaia inclu$e aspirina pentru $urerile $e cap* compresele cu ,&ea pentru entorse* un,uentele pentru arsuri i multe altele( Dup cum afirm persoana care ='a intervievat pe Levin %n =>A? pentru 5*e >orld andl Levin consi$er c me$icii i spitalele sunt rele sociale necesare* $ar in$ezirabile* asemenea %nc&isorilor(" =A

ricare ar fi procentaIul real $e astzi* combinaia $intre aspectele $emo,rafice* presiunile le,ate $e costuri i cunoatere in$ic o cretere ra$ical a factorului $e prosum( Dar toate acestea i,nor sc&imbarea care s'ar putea $ove$i cea mai important $intre toate2 te&nolo,ia $e m+ine( A$+u,ai'o la amestec i observai ce se %nt+mpl( J ).L DIA<ET.L.I #acienii nu prosum+ sntate $oar fc+n$ mai multe eKerciii fizice sau l's+n$u'se $e fumat( Ei %i investesc banii %n te&nolo,ii care'i pot aIuta s+ se %n,riIeasc mai bine $e ei %nii i $e familiile lor( In =>9F* potrivit lui Tom Antone* pe atunci $irector al Asociaiei Americane pentru %n,riIirea la Domiciliu* cum se numete astzi* sin,urele ec&ipamente $isponibile acas erau bastoanele* c+rIele* ca$rele $e mers i paturile(" => %n =>A8* c+n$ am atras pentru prima $at atenia asupra prosumului $e sntate %n 0l 5reilea 9al. piaa instrumentelor me$icale pentru uz la $omiciliu era %nc restr+ns %n prezent* $up cum susine ;&aron X"eill5* pree$inte al 0e$Tec&* o companie $e cercetri $e pia %n $omeniul me$ical* pacienilor le revin >>a $in responsabilitile le,ate $e tratarea $iabetului* iar v+nzrile $e pro$use pentru $iabet ce pot fi utilizate la $omiciliu sunt estimate la =F miliar$e $e $olari %n 78=8(78 Dar te&nolo,ia %n,riIirii la $omiciliu nu se mai limiteaz $oar
la c+teva pro$use $e baz precum trusele $e inIectare cu insulina* aparatele $e msurat tensiunea arterial i testele $e sarcin( Apar permanent noi te&nolo,ii care'i aIut pe prosumatori s'i menin sntatea( ricine intr pe Internet poate ,si i cumpra ec&ipamente $e testare pentru o mulime $e afeciuni* $e la aler,ii la HIV* $e la cancerul $e prostat la &epatit( 7= Avei probleme la m+nG )atalo,ul !la,House pentru populaii speciale ofer un ,oniometru $e $e,et" care msoar amplitu$inea micrii la nivelul %nc&eieturii $intre metacarpian i falan,( La pac&et putei primi un $inamometru &i$raulic i o IoI &i$raulic pentru alte msurtori ale funcionrii m+inii( 77

Avei probleme cu respiraiaG #utei cumpra un pulverizator cu ultrasunete* un spirometru* c&iar i un ec&ipament $e ventilaie care v poate salva viaa( #utei obine un ciocnel $e neurolo, sau un stetoscop pe$iatric( !emeile %i pot monitoriza sistematic nivelurile $e estra$iol* testosteron i pro ,esteron( Acum eKist teste portabile pentru osteoporoz i cancerul $e colon(7@ #otrivit A$ministraiei Alimentelor i 0e$icamentelor* sistemele $e %n,riIire L'$omiciliu sunt $eIa se,mentul cu creterea cea mai rapi$ $in in$ustria ec&ipamentelor me$icale(" Dar toat aceast te&nolo,ie care le permite oamenilor s'i rezolve sin,uri problemele este %nc primitiv %n comparaie cu ceea ce ne rezerv viitorul( 8 revist a !DA relateaz c lista aparatelor me$icale aflate %n sta$iu $e proiect pare a fi $esprins
$intr'un roman tiinifico'fantastic( Y(((W Ima,inai'v o periu $e $ini cu un cip biosensibil care v verific ,licemia i prezena bacteriilor %n s+n,e %n timp ce v splai( Y(((W c&elari computerizai ce %n,lobeaz un $ispla5 minuscul care'i aIut pe purttori s'i aminteasc oameni i lucruri( Y(((W .n ban$aI inteli,ent Y(((W care poate $etecta bacteriile sau virusurile $intr'o ran i'i poate spune purttorului $ac se impune tratamentul cu antibiotice i ce substane s foloseasc("

Tot aici se vorbete $espre un tricou inteli,ent" care a monitorizat semnele vitale ale alpinitilor ce au participat la o eKpe$iie recent pe Everest" i $espre un aparat &an$s'free care le permite persoanelor cu &an$icap s acioneze $iverse mainrii prin clipirea oc&ilor sau prin activitatea cerebral(7D Ima,inai'v c v putei face analize )AT Bcomputerize$ aKial tomo,rap&5* tomo,rafie aKial computerizatC %n mtimitatea slii $umneavoastr $e baie( Analize automate $e urin $e fiecare $at c+n$ tra,ei apa( #ronosticuri computerizate cu privire la sperana $e viat* actualizate $up fiecare mas"* speculeaz 5*e 6e7 8or2 5ime+ a!azine.2' )a %n cazul tuturor pro,nozelor* nu toate aceste pro$use vor ve$ea lumina zilei* $up cum nu
toate se vor $ove$i ieftine* practice sau si,ure* %ns ele reprezint $oar c+teva picturi $in torentul te&nolo,ic care va s vin( Acesta va transforma at+t %n,riIirea la $omiciliu* c+t i asistena me$ical pltit i va reprezenta un alt mo$ %n care economia $e prosum* %n mare parte neluat+ %n consi$erare* va interaciona cu cea monetar( #rosumatorii investesc bani pentru a cumpra bunuri care s'i aIute s se $escurce mai bine %n economia nemonetar* ceea ce le va permite s'i re$uc apoi costurile %n economia monetar( are outputul" ,lobal al sntii nu ar crete $ac s'ar recunoate rolul esen'tial al prosumului si $ac s'ar sc&imba raportul $intre inputul me$icului si cel al #acientuluiG In$iferent $ac ne uitm la aspectele $emo,rafice sau la costuri* la cunotinele $isponibile sau la $escoperirile te&nolo,ice $in viitorul apropiat* este clar c #rosumatorii vor Iuca un rol %nc i mai important %n enorma economie a sntii $e m+ine( A venit* aa$ar* timpul ca economitii* %n loc s consi$ere economia nemo'uetar $rept irelevant+ sau ne%nsemnat* s urmreasc sistematic cele mai ;emnificative mo$uri %n care aceste $ou economii se alimenteaz reciproc i se lnte,reaz una %n cealalt pentru a forma un sistem ,lobal $e sntate(

Dac am %nele,e mai bine aceste relaii* ele ar clarifica %ntr'o msura consi$erabil criza ,lobal $in
$omeniul sntiiM la minimum* ar putea intro$uce n subiecte eseniale %n teme $e sntate care* $ei se $i foar necontenit %n multe ri* au $evenit Dac prosumatorii a$uc enorme contribuii neremunerate la starea $ac'i investesc propriii bani pentru a realiza aceste con butii* n'ar fi lo,ic cu pro$uctoriiG LoSell Levin cre$e c una $intre cele mai bune investiii pe care le'ar putea face ,uvernele %n $omeniul asistenei me$icale ar fi e$ucarea elevilor %n sensul prosumului optim $e sntate( Aici s'ar %nca$ra prezentarea unor teme care se pre$au i la colile $e me$icin ' anatomie i fiziolo,ie uman la nivel $e baz i cauzele i tratamentul bolilor( Y(((W ;'i %nvm s $ia,nostic&eze i s trateze probleme minore $e sntate( Ar trebui* $e asemenea* s'i %nvm ce tipuri $e probleme me$icale necesit cu a$evrat asisten profesionist("79 $ezbaterile politice pe foarte previzibile( $e tate a populaiei i s re$ucem costurile

,lobale ale sistemului $e sntate prin e$ucarea i instruirea prosumatorilor eKact aa cum proce$m acum

ViLram ;( Oumar $e la )entrul Joslin pentru Diabet lucreaz la un Ioc pre'$ictiv* bazat pe activitatea %n comunitate" pentru copiii ce sufer $e $iabet $e tip I( Dia<et-et vizeaz $ezvoltarea unor mo$ele mentale ale fenomenelor fiziolo,ice i motivarea copiilor $e a'i verifica mai frecvent ,licemia( Jocul %i %ncuraIeaz pe micuii $iabetici* conectai %ntr'o reea fr fir* s se Ioace la computer i s prezic propriile niveluri ale za&rului $in s+n,e i pe acelea ale celorlali( I$eea este $e a $esctua $inamica social latent" %n loc $e a face apel $oar la instruciunile $ate $e me$ic sau la sfaturile prinilor(7? %ntr'o economie bazat pe cunoatere* str+ns interconectat* $e ce s+ privim criza $in sntate i criza $in e$ucaie ca pe $ou procese separateG -u ne putem utiliza oare ima,inaia pentru a revoluiona i$eile i instituiile $in ambele $omeniiG 0ilioane $e prosumatori sunt ,ata s sar %n aIutor( )A#IT L.L 7F A T"EIA ;L.J<N

uperstresaiG #rea ocupaiG V %ntrebai un$e s'a $us timpulG )um eco' nomia monetar opereaz la viteze cosmice* comprimarea timpului a $evenit o surs $e suprare universal( amenii se pl+n, c primesc $ou sute $e e' mailuri pe zi* %n vreme ce sunetul necontenit al telefoanelor celulare face imposibil ,+n$irea flui$* ne%ntrerupt( 0ultitasLer'ii combin televiziunea* apelurile telefonice* Iocurile online* rapoartele bursiere i ;0;'urile %ntr'o interaciune permanent i zb+rn+itoare cu lumea $in Iur( Accelerarea i trecerea $e la activitatea secvenial la cea aproape simultan* propulsat $e &iperconcuren* reprezint o transformare maIor a mo$ului %n care ne raportm la principiul ultrafun$amental al timpului ' i la munca noastr* la prieteni i la familie( In tot mai multe case i

companii* accelerarea pe ban$a a treia se tra$uce printr'un conflict $ureros %ntre timpul alocat sluIbei i cel $e$icat familiei( In plus fa $e orele petrecute la serviciu* prest+n$ munc remunerat* cu toii ne $e$icm* fr
plat* o parte $in timp pentru sarcinile personale i familiale $e zi cu zi( #ovara este foarte ,rea mai ales pentru femei i pentru cei $in ,eneraia san$vi"* care trebuie s aib ,riI at+t $e copii* c+t i $e prinii %n v+rst( %n zilele noastre %ns* la aceste poveri s'a a$u,at ceva nou( #e l+n, ;luIba %nt+i Bmunca pltitC i ;luIba a Doua Bmunca nepltit $in ,ospo$rieC* muli $intre noi au acum i ;luIba a Treia Bla r+n$ul ei* nepltitC(

#e c+n$ scriam acest capitol* am primit un e'mail $e la compania care ne v+n$u'se recent un copiator( 0esaIul succint ne anuna pe un ton imperativ s citim contorul i s transmitem tot prin e' mail rezultatul* $impreun cu numrul $e serie al aparatului* astfel %nc+t s ni se emit factura cuvenit( )e se %nt+mplase* ne'am %ntrebat* cu cititorul $e contoare care venea $e obicei la birouG Era o vreme c+n$* $ac nu primeam un colet pe care'= ateptam* puteam suna la un numr ,ratuit $e la !e$EK pentru a afla motivul %nt+rzierii i locul un$e se ,sea pac&etul la momentul respectiv( .n an,aIat sritor ' $e obicei* o femeie 'sttea la un terminal $e computer $in 0emp&is*
Tennessee* sau %n vreun alt ora %n$eprtat* i urmrea traiectoria coletului( Intr'o bun zi* lu$+n$u'se c intro$ucea o msur novatoare* benefic pentru client* !e$EK a anunat c ne puteam urmri sin,uri pac&etele intr+n$ pe -et 1i inser+n$ anumite informaii( )e se %nt+mplase cu $omnioara aceeaG ne'am %ntrebat(

-u $oar fabricanii $e copiatoare i serviciile $e livrare au cerut participarea $e prosum a consumatorilor( <anL of America* eKplic+n$ c+ primea un numr imens" $e cereri privin$ cecuri anulate* care impuneau ca opt sute $e an,aIri s i$entifice formularele pe microfilm* s+ le copieze i s+ le transmit prin pot a intro$us o te&nolo,ie care le permitea clienilor s+ caute sin,uri cecurile anulate* fie online* fie la bancomat( 1i $e $ata aceasta* strate,ia a fost prezentat ca fiin$ %n avantaIul consumatoruluiM este perfect a$evrat* $ar numai $up ce clientul face o munca suplimentar( )&iar %n timp ce'i lu$a noul serviciu* banca a anunat o re$ucere cu 9*?n a locurilor $e munc(= DI-) L DE <.!ET.L ;.EDE\ 1i asta e $oar o banc( %n ;tatele .nite* clienii bncilor au eKecutat* %n 7887* aproape =D miliar$e $e tranzacii prin bancomat7 ' o treime $in totalul mon$ialU )lienilor le plac bancomatele %n primul r+n$ pentru c+ nu mai trebuie s stea la coa$( %ntr'o economie ,rbit* fiecare minut conteaz( ; presupunem c* %n me$ie* o tranzacie la ,&ieul bncii ar $ura* s+ zicem* $ou minute( Aceasta %nseamn c clienii presteaz 7A $e miliar$e $e minute $e munc neremunerat care* altfel* le'ar fi impus bncilor s an,aIeze peste 788(888 $e operatori suplimentari( Totui* asta nu %nseamn s'au economisit 7A $e miliar$e $e minute $in timpul clienilor( tranzacie me$ie la bancomat $ureaz* i ea* c+teva minute( -umai c acum clientul apas pe taste* fc+n$ o parte $in munca pe care o fcea anterior oficiantul pltit* i $e multe ori aIun,e s

plteasc o taK pentru acest privile,iu( )a o ironie a sorii* $up cum afirm eKperii in$ustriei bancare* solicitarea unei activiti $in partea clienilor ' prin apsarea tastelor sau alt mo$alitate ' le $ acestora iluzia c+ au ateptat mai puin( #asarea muncii %n terenul prosumatorilor este tot mai rsp+n$it( %n 7887*=? milioane $e ,ospo$rii americane i'au efectuat online tranzaciile cu aciuni D i aproape D8 $e milioane $e persoane i'au rezervat biletele $e cltorie pe Internet( F #er totalI %n ;tatele .nite s'au efectuat aproape @98 $e milioane $e cumprturi online( 9 In fiecare $intre aceste tranzacii* prosumatorii au acionat ca propriii a,eni $e burs* $e turism sau $e v+nzri* %n timp ce companiile i'au eKterna' lizat costurile cu m+na $e lucru( Eeneral Electric* asemenea altor fabricani $e electrocasnice* era bombar$at cu telefoanele clienilor care cereau informaii $espre aparatele EE( Deoarece compania c&eltuia aproKimativ F $olari pentru a rspun$e unei solicitri telefo'* nice i $oar 78 $e ceni $ac respectivul client intra pe -et pentru a ,si informaiile* con$ucerea a $ecis s $iminueze c&eltuielile cu >9 $e milioane $e $olari ' $in care o mare parte se va reflecta %n re$ucerea forei $e munc( ? .n$e se` $uc sluIbele acesteaG "spunsul2 tot acolo un$e se $uc i sluIbele operatorilor $e la ,&ieele bancare ' $e la
pro$uctorii pltii la prosumatorii neremunerai( La nivel ,lobal* companiile $e pretutin$eni $escoper mo$aliti tot mai iste $e a eKternaliza m+na $e lucru( #remiul pentru inovaie %n acest $omeniu s'ar niitea s+ nu fie $ecernat vreunei corporaii americane enorme i lacome* ci lanului $e restaurante Do&ton <ori $in Japonia( Do&ton <ori a $eterminat un mare salt %nainte pentru conceptul $e bufet sue$ez"* pun+n$u'i pe clieni s'i ,teasc sin,uri pe o plit %ncins aezat c&iar pe masa $e servire(A

Este a$evrat c unele $intre sc&imbri ofer servicii noi i sunt primite cu entuziasm $e ctre clieni( De asemenea* teoretic este a$evrat c %ntr'o situaie $e concuren perfect preul acestor servicii ar trebui s sca$* rspltin$u'i astfel in$irect pe clieni pentru munca lor( %ntr'o bun zi* s'ar putea ca o parte $in economiile realizate prin eKternalizarea m+inii $e lucru s+ fie transferate clientului( Acum %ns* concurena este $eparte $e a fi perfect* iar clienii nu fac $ec+t s le ofere companiilor pr+nzuri pe ,ratis( -e ateapt o intensificare a procesului $e eKternalizare a m+inii $e lucru* iar mutarea muncii $e la pro$uctor la consumator este urmtoarea frontier important a eKternalizrii( ;.#E"0A"OET."ILE -E #.- LA T"EA<A #unerea clientului la munc nu e o noutate( #e vremuri* mrfurile $in bcnii erau inute %n spatele teI,&elei* iar v+nztorii le a$uceau conform solicitrii( ;uper'marLeturile cu autoservire au fost inventate %n =>=9* c+n$ )larence ;aun$ers i'a $at seama c'i poate face pe clieni s munceasc
pentru el i a patentat sistemul(>

-oile te&nolo,ii confer profitabilitate eKternalizrilor tot mai ample( Dac ;aun$ers s'ar fi %ntors printre noi acum c+iva ani* n'ar fi recunoscut scanerele optice $e la cas( Dar i acestea aveau nevoie $e un casier( %n prezent* %n ;tatele .nite i %n alte pri* unele lanuri $e supermarLeturi le $au clienilor un mic $ispozitiv care scaneaz fiecare pro$us pe care %l ale, i le factureaz cartea $e cre$it .ite* mami* nu'i nici un v+nztorV

0arile lanuri $e supermarLeturi ofer i case $e marcat cu autoscanare* menite s re$uc timpul pe care'= au $e petrecut clienii la coa$ i numrul v+nztorilor i ceretorilor $e pe statul $e plat(=8 Desi,ur* $up cum protesteaz Donal$ L( #otter* un publicitar $in Los An,eles* ma,azinul nu le
ofer nici o re$ucere cumprtorilor care preiau sluIba unui an,aIat"( .n critic $e pe Internet su,ereaz c supermarLeturile ar trebui s aib preuri pentru servire complet i pentru autoservire* la fel ca benzinriile( Asta m'ar %n$emna s folosesc mai $es casa cu autoservire(" ==

)eea ce este nou %n zilele noastre e stru ctura cibernetic ce permite transformarea consumatorilor
%n prosumatori pentru o ,am uimitor $e vast $e activiti( Phu aIutorul ei* toate ,enurile $e companii $escoper $eliciile economiei bazate #e #r+nzul ,ratuit( #rintre ca$avrele comerului electronic lsate %n urm $e cra&ul $e la trecerea %n noul secol s'a evi$eniat un mare supravieuitor ' o firm care a profitat la maKim $e inputul prosumatorului neremunerat( )lienii Amazon(com au alimen

tat site'ul cu coninuturi ,ratuite* sub forma recenziilor literare i muzicale* a opI( niilor personale* listelor $e cri favorite (a(m($(=7 ()+n$ $iscutm $espre re$ucerea c&eltuielilor prin %mpovrarea altcuiva cu o munc nepl+tit+* premiul pentru tupeu va mer,e si,ur la a,eniile fiscale2 acestea revars contabilitatea i calculele compleKe asupra contribuabilului care presteaz o munc neremunerat pentru privile,iul $e a plti( %n concluzie* c+n$ a$u,m o a treia sluIb Bnepl+tit+C la munca noastr pltit i la prosum* nu mai e $e mirare c suntem permanent %n criz $e timp( -e re$istribuim timpul %ntre pro$ucie* consum i prosum ' un alt fenomen ce transform relaia noastr cu timpul ca atare( Iar atunci c+n$ a$u,m presiunile concureniale $in economia monetar la forele $emo,rafice $e felul %mbtr+nirii* la pro,resul i rsp+n$irea cunoaterii i la eKpansiunea eKtrem $e rapi$ a te&nolo,iilor $isponibile pentru prosum* avem o sume$enie $e motive pentru a ne atepta la o eKplozie a prosumului( Impulsul $e a eKternaliza m+na $e lucru prin creterea prosumului este at+t $e puternic* %nc+t o caricatur $in seria <il,ert %nfia recent un $irector lu'$+n$u'se c %n timp* cu puin noroc* o s ne instruim clienii s+ efectueze i fabricaia i eKpe$iia(" =@ Aa cum vom ve$ea %n capitolele urmtoare* s'ar putea s aib perfect $reptate(

I I0I-E-TA E:#L \IE A #" ;.0.L.I

i vor pune sub semnul %ntrebrii eKistena unora $intre cele mai mari companii i in$ustrii $in lume( De fapt* $eIa au %nceput(

Kplozia iminent a prosumului este subestimat nu $oar $e mass'me$ia ce se ocup $e afaceri i finane* ci i $e cercurile aca$emice i ,uvernamentale( #rosumatorii n'or s+ con$uc lumea* %ns vor mo$ela economia pe cale $e apariie

Tocmai am vzut ce pr+nz pe ,ratis le ofer ei* prin a treia sluIb* bncilor* companiilor aeriene i altor in$ustrii( 1i am vzut c ei contribuie cu o valoare economic $in ce %n ce mai mare la sistemul $e sntate( Dar povestea prosumului este $e'abia la primele pa,ini( )HITA"E 1I ;A)I DE E L! Dac prosumatorii $e azi cumpr instrumente i te&nolo,ii pentru a'i spori outputul" $e sntate* ei proce$eaz la fel i %n alte $omenii( In 788F* Home Depot avea peste =A(888 $e ma,azine %n
;tatele .nite* )ana$a i 0eKic( !irma* cea mai mare $in sectorul comerului en $etail cu pro$use pentru amenaIarea casei* are @8(888 $e an,aIai i v+nzri anuale $e ?@ miliar$e $e $olari( Deine %n stoc circa D8(888 $e pro$use* %n principal $estinate bricolaIului(=

#iaa bricolaIului $in ;tatele .nite este estimat la 788 $e miliar$e $e $olari pe an(7 )ifra
comparabil pentru Japonia* un$e casele sunt mult mai mici i mai austere* $epete @8 $e miliar$e(@ %n Eermania* companiile $in acest $omeniu* %n frunte cu bi* #raLtiLer i <au&aus* a$un @@ $e miliar$e(D %n 788@* piaa european a amenaIrii locuinei era evaluat la =88 miliar$e $e $olari anual(F

Toat aceast activitate este stimulat $e un public tot mai eKtins al pro,ramelor TV $espre amenaIarea locuinei( %n 0area <ritanie* emisiunile precum C*an!in! 1oom+ i Pround Force. care le
ofer sfaturi practice bricoleurilor* aveau una $intre cele mai mari au$iente %nre,istrate $e <<)( 9 )analele HETV 1JDl3-etSorL sunt urmrite %n peste A8 $e milioane $e ,ospo$rii americane? ;= m 7> $e ri* $e la Japonia* Australia i T&ailan$a p+n la )e&ia i .n,aria( A

Dac sfaturile acestea nu sunt suficiente* prosumatorii pot intra pe site'ul epair)linic(com*
care vin$e piese $e sc&imb pentru electrocasnice i* prin # e#airEuru"* ofer instruciuni te&nice( .n concurent* #oint an$ )licL Appliance epair* $ia,nostic&eaz online o mulime $e probleme* $e la con,elatoare i fri'Z0ere p+n la ara,azuri i cuptoare cu microun$e( > #a,ina Seb a companiei ;ears

le ofer bricoleurilor acces la peste D*F milioane $e piese pentru aparatele $um neavoastr+
electrocasnice* pentru ec&ipamentul $e %ntreinere a peluzei* sculeI e electrice i aparatele electronice("=8

#rosumatorii se aprovizioneaz $e la aceste companii i apoi participa cu pro( pria contribuie $e su$oare ' a$ic munc neremunerat ' la crearea $e valoare economic mrin$ casa cu o camer* prelun,in$ viata mainii $e splat sau =n( frumuse+n$ o proprietate(
investiie asemntoare $e munc neremunerat se re,sete %n repararea autoturismului cu propriile fore* aa cum o $emonstreaz o vizit la orice mare ma,azin $e piese auto( #otrivit Asociaiei In$ustriei $e ;ervice Auto* v+nzrile %n acest $omeniu au aIuns la aproape @? $e miliar$e $e $olari pe an(== I

0ai mult* aproape A8a $intre ,ospo$riile americane au participat %ntr'un fel sau altul la o
activitate $e ,r$inrit pe cont propriu %n 7887"* $up cum susine Asociaia -aional pentru Er$inrit* care estimeaz c&eltuielile totale la aproape D8 $e miliar$e $e $olari(=7 %n mult mai mica An,lie* en,lezii nebuni $up ,r$inrit"* cum %i numete revistaU 5ime. c&eltuiesc F miliar$e(=XF
=D

molo,ii lor ,ermani

c&eltuiesc ? miliar$e( %n Japonia* un$e prosumatorii reuesc s creeze petice $e ver$ea i %n cele mai mici spaii $intre cl$iri* o treime $in populaie* cam D8 $e milioane $e oameni* se %n$eletnicesc cu ,r$inritul* c&eltuin$ aproKimativ =F miliar$e $e $olari pe an pe scule* plante i %n,rminte( =F

-u trebuie s v plac s v mur$rii pe m+ini ca s+ cumprai pro$use $e prosum( )roitoria rm+ne mai mult $ec+t un &obb5 pentru treizeci $e milioane $e femei americane* %n

maIoritate tinere i absolvente $e cole,iu ' aproape o treime $in populaia feminin a$ult a rii( =9 0ai
mult* $up ce coasei roc&ia o putei pstra fr pat folosin$ o trus $e curat la $omiciliu* asa cum anun cataloa,ele publicitare care v inun$ cutia potal( =?

#entru cei care vor o a$evrat provocare* acum se ,sesc truse $e bricolaI care le permit prosumatorilor s construiasc orice* $e la c&itare electrice i computere p+n la crose $e ,olf* brci* cabane $in lemn cu patru $ormitoare i c&iar aeroplane $estul $e bune %nc+t s participe la concursurile aviatice( ) -;.0I;0 !"E-ETI)G Economia convenional inclu$e cumprturile $e felul acesta %n cate,oria consumului( Dar eKist i un mo$ complet $iferit $e a le %nca$ra( )eea ce reprezint ele %n realitate este o investiie pe scar lar, %n miIloace $e pro$ucie care sporesc valoarea outputului lor $e prosum* %nc insuficient msurat( In economiile avansate $e astzi* inventarul miIloacelor $e pro$ucie $in casa unui lucrtor obinuit ar putea cuprin$e o main $e splat rufe* una $e uscat*

o main $e splat vase* un cuptor cu

microun$e* un fri,i$er* o plita cu ,az sau electric* un aparat $e aer con$iionat* un pr+Iitor $e p+ine* un filtru $e cafea i* eventual* un blen$er sau un storctor $e fructe* plus uneltele pentru reparaii simpUX con$uctoare electrice $e rezerv (a(m($(

La acestea trebuie s a$u,m acum computerele* camerele vi$eo* a,en$e electronice i o mulime $e alte aparate $i,itale care le permit celor ce prefer a tiunea pe cont propriu s investeasc la burs* s+ cumpere o cas* s+ ,seasc ru$+ $e mult pier$ut ori s realizeze felicitri
personalizate( Dup cum se afirn %n 5ime. instrumentele $i,itale %i aIut pe toi cei cu aptitu$ini minime $e toB lari s'i fac propriile filme* emisiuni TV* albume* cri i c&iar pro,rame $e ra$iX i I )rearea propriului $ivertisment a $evenit* $intr'o $at* foarte ieftin( Y(((W Esl visul oricrui bricoleur( Y(((W Iar aceast afacere a $ivertismentului $i,ital nu fac $ec+t s creasc(" =A

)riticii consumismului frenetic"* care iau %n r+s cumprarea acestor lucru B$ei* probabil* ele se re,sesc i %n casele lorC* nu le percep %nsemntatea reali Acestea nu sunt eKpresii materiale ale lcomiei* ci investiii %n puterea $e prosur ' capacitatea $e a face mai mult pentru sine i pentru propria familie* simulta cu o retra!ere. cel puin parial* $e pe pia( In acest sens* ele sunt opusul cor sumismului( -e permit s realizm %n afara pieei multe sarcini pentru care ar trt bui altfel s'i pltim pe alii i s facem lucruri care* $e fapt* nu pot fi cumprate( Dac banii c&eltuii pe toat aceast te&nolo,ie a bricolaIului ' pentru ame naIarea locuinei* reparaii auto* ,r$inrit* computere i creaie $i,ital ' ar = pui la un loc i nu a$unai unul c+te unul* am ,+si o sum enorm care* cel pu tin %n parte* nu reprezint un consum* ci o investiie ' investiia $e capital pe can o fac prosumatorii pentru a a$u,a valoare la sistemul avuiei( Iar $ac a$unm orele petrecute cu folosirea tuturor acestor unelte* truse piese i atribuim fiecreia $intre orele neremunerate o plat minim* aIun,em la totaluri c&iar mai mari* care i'ar putea ului pe statisticieni ' i ar $a peste cap ipotezele noastre convenionale $espre mo$ul cum funcioneaz sistemul avuiei(

Erania $intre munca pltit i cea nepltit* $intre valoarea msurata ,ene rat $e pro$uctori i cea nemsurat ,enerat $e prosumatori* este o ficiune care $uce la concluzii eronate( #e $e o parte avem economia monetar* pe $e alt parte ' economia nemonetar( Ins e nevoie $e ambele pentru constituirea sistemului avuiei* iar acest sistem* ca %ntre,* trebuie s fie %neles $e toi cei care fac planuri pentru viitor( #"NJIT."I 1I ;I0.LN"I #rosumatorii traverseaz aceast linie %nainte i %napoi* $e parc nu ar eKista( 0ii $e %ntreprin$eri mici $in %ntrea,a lume iau natere atunci c+n$ prosumatorii #asionai $e bricolaI %ncep s v+n$ ceea ce fceau anterior $oar pentru ei sau #entru prieteni i vecini( )+n$ avea cincizeci i ceva $e ani* Don Davi$son $in 4ilton* )onnecticut s'a a#ucat s se ,+n$easc la ce avea s fac $up aizeci $e ani i a $emisionat $in sluIba $e e$itor asociat la Ladie+K ;ome ?ournal i >omanK+ <a=. %ntot$eauna avusese acas un atelier bine ec&ipat i'i petrecuse SeeLen$'urile prelucr+n$ eninul* aa c era firesc s+ $oreasc s'i transforme priceperea $e t+mplar ln'tr'o afacere cu Iumtate $e norm $up pensionare(
;in,urul lucru care n'a mers conform planului a fost succesul $e care s'a bu'curat* astfel %nc+t a aIuns s aib o firm $e familie %n toat puterea cuv+ntului la care i'a an,aIat i pe cei $oi nepoi( =>

In cealalt parte a +rii* la #lano* %n TeKas* -eil #lanicL avea ca &obb5 mainu'ele electrice $in parcurile $e $istracii( )u aIutorul centrului municipal $e $ezvoltare a micilor %ntreprin$eri* pasiunea sa s'a transformat %ntr'o afacere2 -eilXs 4&eels 0o$el )ar ;pee$Sa5( 78 )eea ce ve$em aici sunt prosumatori care'i $ezvolt i testeaz aptitu$ini si pasiuni pe care* $up o vreme* le convertesc %n mrfuri i mici afaceri ' un alt input $e valoare %n economia monetar( )ompaniile fon$ate $e prosumatori nu sunt %ntot$eauna at+t $e mici i specializate( E+n$ii' v+ la a,entul $e la Holl5Soo$ ' un tip care a aban$onat liceul* a* $evenit a,ent teatral i %n anii X98 i' a $escoperit pe ;imon i EarfunLel* $evenin$ impresarul lor* ca i al altor mari staruri precum Diana "oss i 0arvin Ea5e( Inspirat $e mtua sa Della* a %nceput s+ fac prIituri ca &obb5* trat+n$u'i ru$ele i prietenii( La un moment $at"* povestete el* oamenii nu'mi mai ziceau Z;alutV[ c+n$ m ve$eau* ci Z.n$e mi's prIiturileG[" Toat lumea mi'a spus c ar trebui s intru %n afacerea cu prIituri"* %i amintete el* $ar pe atunci nu i'am luat %n serios(" )+n$* %n sf+rit* a luat %n serios i$eea unei afaceri* 4all5 Amos a lansat biscuiii cu ciocolat !amous Amos* acum una $intre cele mai notorii mrci $in ;tatele .nite i o for $e pionierat %n in$ustria $ulciurilor $e mare rafinament(7= )&iar i acesta este %ns un mizilic( H LL34 D.L E 0I) ) #IL #rosumatorii nu s'au mulumit $oar s+'i transforme &obb5'urile %n afaceri* ci au i lansat in$ustrii %ntre,i sau au contribuit la lansarea acestora( Acum 7F $e ani* Iocurile pe computer i simulrile sofisticate erau realizate i folosite %n primul r+n$ $e armat( Dup cum afirm J( )( Herz i 0ic&ael "( 0ace$onia %n <eAen+e ;orizon+. eKista un me$iu concentrat* ierar&ic* ,uvernat $e

re,uli* %n care companiile elaborau aplicaii specifice* costisitoare* pe staii $e lucru puternice(" #rin contrast* Iocurile pe computer comercializate %n vremea aceea erau afaceri meteorice ' $isc&ete plimbate $e entuziatii pe post $e v+nztori ambulani(" Autorii articolului arat c ,amerii $in me$iul civil* care utilizau computere mici i ieftine* nu supercomputere militare* au format %n scurt timp comuniti online i au %nceput s conlucreze pentru a mo$ifica* a$apta i %mbunti Iocurile comerciale* $intre care multe erau $e$icate strate,iei militare( Aflm c+ pe la sf+ritul anilor X>8 aproape toate Iocurile $e strate,ie i $e lupt $e pe
pia; aveau un e$itor $e niveluri inclus i pro,rame care permiteau crearea unor personaIe sau scenarii $up bunul plac(" #e scurt* Iocurile comerciale i'au %ncuraIat pe prosumatori s+ le personalizeze* s le fac mai compleKe i s le %mbo,easc( "ezultatul $e astzi2 Din punctul$e ve$ere al inovaiei* in$ustria Iocurilor comerciale este mult %naintea celei a simulrilor militare $atorit Y(((W bazei $e Iuctori2 o populaie eKtrem $e motivat* inte,rat %ntr'o reea ,lobal cu autoor,anizare* format $in milioane $e oameni care se str$uiesc $in rsputeri s'i $epeasc reciproc performanele(" 77

Aa$ar* inovaia prosumatorilor $in economia nemonetar a contribuit la $ezvoltarea spectaculoas a in$ustriei Iocurilor pe computer care* valor+n$ 78 $e miliar$e $e $olari %n prezent* este*
spre surprin$erea multora* mai mare $ec+t in$ustria filmului $e la Holl5Soo$( 7@

#" ;.0.L ) LE)TIV -ici o activitate $e prosum $in zilele noastre nu a avut %ns un impact at+t $e eKploziv asupra afacerilor i relaiilor internaionale ca proiectul unui stu$ent $e 7= $e ani care a z,u$uit $in temelii in$ustria pro,ramelor $e computer ' i* ar spune unii* %ntre,ul capitalism mon$ial( #e c+n$ stu$ia la .niversitatea $in HelsinLi* Linus Torval$s folosea 0iniK* o variant a sistemului $e operare .-I: $estinat computerelor',i,ant( -emulumit $e el* s'a apucat s+ elaboreze o nou versiune pentru #)'uri( Lucr+n$ ani $e zile pe cont propriu* fr s+ primeasc vreo plat* a reuit %n =>>D s+ lanseze ceea ce cunoatem acum $rept LinuK(
LinuK a fost numit softSare free'to's&are" $eoarece* spre $eosebire $e pro$usele $e la 0icrosoft sau alte companii* folosete un co$'surs+ public i ,ratuit* ceea ce permite oricui s+ a$apteze LinuK la propriile nevoi sau s creeze noi pro$use comerciale pe baza lui* at+t timp c+t accesul la co$ul'surs rm+ne liber(7D

%n prezent* sistemul $e operare LinuK este susinut $e muli fabricani $e computere i e folosit $e =A p+n la 7> $e milioane $e oameni $in %ntrea,a lume( #otrivit celor $e la 5*e 6e7 8or2 5ime+. e
utilizat %n aproKimativ D8a $in companiile americane("7F

Impactul LinuK'ului $epete %ns cu mult sfera %ntreprin$erilor $in ;tatele .nite( %n 788F*
,uvernele $in toat lumea* $ornice s economiseasc bani i s'i $ezvolte propriile in$ustrii $e softSare* au %nceput s promoveze folosirea acestui sistem $e operare( %n )&ina* LinuK este utilizat %n sistemul potal* la 0inisterul )omerului EKterior i televiziunea central* iar ,uvernul %i preseaz pe funcionarii publici $e la toate nivelurile s'= a$opte( Euvernul brazilian le'a cerut a,entelor $in subor$ine s treac la LinuK sau alt softSare $e tip surs $esc&is"(79 In$ia a instalat LinuK'ul la <anca )entral si $epartamentele locale ale Trezoreriei(7? Dup cum afirm .nite$ #ress International* ,uvernele $e pe %ntre,ul ,lob au investit peste 7 miliar$e $e $olari %n LinuK" i peste =98 $e ,uverne utileaz pro,rame sub LinuK("7A

!enomenul a $epit nivelul rilor i companiilor* aIun,+n$ la cel al re,iuni' lir( Astfel* oficiali $in )&ina* Japonia i )oreea $e ;u$ s'au %nt+lnit recent pentru a $iscuta utilizarea linuK'ului %n
ca$rul unei politici comune privin$ te&nolo,ia crubrmaiei( Entuziasmul pentru LinuK nu se oprete aici( La o conferin 0 pe teme LT* rile mari le'au cerut $ele,ailor s spriIine softSare'ul $e tip sursa $esc&is" %n scopul re$ucerii faliei $i,itale( 7>

Toate acestea au pornit $e la munca nepltit a lui Torval$s i $e la o reea vast* $ispersat spaial* $e prosumatori'pro,ramatori* conectai prin Internet si $ornici s'i aloce ,ratuit timpul i eforturile pentru a %mbunti colectiv pro'$usul(@8 Aa$ar* ceea ce au fcut Torval$s i pro,ramatorii $e LinuK a avut efecte importante asupra economiei monetare( LinuK nu %nseamn sf+ritul capitalismului* aa cum au su,erat unii $intre cei mai %nflcrai a$epi ai noului sistem $e operare* $ar el $emonstreaz* %nc o $at* ce impact puternic poate avea activitatea prosumatorilor %n economia monetar( Iar LinuK constituie $oar o parte $intr'o poveste %nc i mai ampl( ;#A"EE"EA IE"A"HIIL " %ntruc+t cunoaterea este unul $intre principiile ultrafun$amentale $e care $epin$e* %ntr'o msur tot mai mare* avuia revoluionar* %nseamn c+ mo$ul %n care obinem i or,anizm cunoaterea este le,at $irect $e creterea economiei monetare( %n zilele noastre a $evenit aproape imposibil s concepem lumea fr Internet i Internetul fr 4orl$ 4i$e 4eb ' $ou $intre cele mai puternice instrumente ale cunoaterii $in c+te s'au inventat vreo$at( 4eb'ul ' acel ubicuu SSS" ' combin Internetul cu capacitatea $e a face noi coneKiuni %ntre $ate* informaii i cunotine $e toate tipurile( Este ,reu s ne amintim cum stteau lucrurile %n =>A8* c+n$ un t+nr in,iner pro,ramator $e la )E"-* )entrul European pentru )ercetri -ucleare $in Eeneva* a %nceput s se ,+n$easc la o mo$alitatea $e a accesa buci $e cunoatere $isparate* neierar&izate* i $e a le le,a %ntre ele( -umit a$esea printele 4orl$ 4i$e 4eb'ului* Tim <erners'Lee %i amintete* %n cartea sa >ea"in! t*e >e,. $espre vremea petrecut la )E"-2 *Am scris Enbuire* primul meu pro,ram $e tip Seb Y(((W %n timpul liber i pentru uz personal* fr vreun alt motiv $ec+t $orina $e a'mi aminti coneKiunile $intre $iferitele persoane* computere i proiecte $e la laborator(" @= #e scurt* 4eb'ul %nsui
a fost un rezultat al prosumului( A ieit $e aici un instrument $e cunoatere care a transformat nu $oar mo$ul %n care se ,+n$ete i se %nva* ci i* %ntr'o msur tot mai mare* mo$ul %n care se c+ti, banii* funcioneaz firmele i economiile i se creeaz avuia( 0ai $eparte* $ac eKemplele lui Torval$s i <erners'Lee nu sunt suficiente* ce s mai zicem $e Internetul ca atare i $e cele trei miliar$e $e site'uri Seb @7 '$intre care o parte semnificativ se $atoreaz prosumuluiG \eci* $ac nu sute $e mii $e profesori i stu$eni prosumatori %i storc creierii* a$esea %n timpul liber* i umplu net'ul cu articole i cercetri aca$emice pe orice tem* $e la istoria me$ieval la matematic(

!olosin$ InternetAil ' care revoluioneaz relaiile noastre cu principiile ultra'f* n$amentale ale spaiului i cunoaterii ' oamenii $e tiin* cel mai frecvent tot ^ timpul lor liber* $ezbat cele mai recente $escoperiri $in toate $omeniile* $e la X roteomic la masele plastice( 0etalur,iti i

mana,eri* scriitori i eKperi militari scotocesc prin miliar$ele $e pa,ini cu informaii $e pe net i a$au, ,ratuit $ate noi( De asemenea* sute $e mii $e Jurnaliti pe cont propriu" relateaz sau comenteaz tirile zilei %n blo,urile lor online(@U ; presupunem c am sc$ea fr mil >Fa $in toate aceste site'uri* pe motiv c sunt pur comerciale sau irelevante* stupi$e* imprecise sau lipsite $e interes( -e rm+n %n continuare =F8 $e
milioane $e site'uri cu un coninut care poate fi eKplorat* conectat i IuKtapus %n nenumrate tipare pentru a ,enera mo$aliti creatoare $e abor$are a tuturor problemelor le,ate $e crearea avuiei( Acest material %n permanent eKpansiune $e pe Internet se $atoreaz* %n parte* unuia $intre cele mai mari proiecte $e voluntariat $in istoria omenirii( #rin contribuiile lor la structura i coninutul informaiilor* prosumatorii accelereaz inovaia $in piaa vizibil( Ei sunt parial rspunztori pentru mo$ul* momentul i locul %n care lucrm* pentru coneKiunea $intre companii i clieni* respectiv furnizori* i pentru aproape toate celelalte aspecte ale economiei vizibile( Economitii pot s se certe %n continuare pe seama -et'ului i a contribuiei 4eb'ului la ceea ce consi$er ei $rept cretere"( #ot s i,nore %n continuare creterea creat $e prosumatori( Dar nu vor %ncepe s'i %nelea, relevana at+t timp c+t vor i,nora interaciunea fascinant i compleK $intre economia vizibil i cea ascuns* sub toate formele ei* in$iferent $ac e vorba $e creterea copiilor* ameliorarea sntii* implicarea %n activiti $e bricolaI* crearea $e noi firme* i$entificarea unor noi nevoi* prefi,urarea unor noi pro$use* realizarea $e soft ,ratuit sau facilitarea accesului i or,anizrii unui mare volum $e cunoatere pentru economia bazat pe cunoatere( Atunci c+n$ le punem laolalt pe cele $ou ' economia monetar i Iumtatea ei ascuns ' formm ceea ce am numit sistemul $e creare a avuiei( $at ce o facem* un nou aspect $evine clar2 sistemul fon$at pe bani se va eKtin$e spectaculos* %ns ceea ce facem A#r# bani va avea un impact $in ce %n ce mai mare asupra lucrurilor pe care le facem cu bani( #rosumatorii sunt eroii economiei ce va s vin* pe care %nc nu'i slvete nimeni(

H-)N .- #"R-\ #E E"ATI;

sufra,erie era %ntuneric( )+n$ i'a acomo$at ve$erea* femeia a observat c una $intre ferestrele ,lisante era $esc&is( A %ntins m+na spre ea i* %n secun$a %n care a atins'o* ca$rul ,reu a ieit brusc $in sistemul $e prin$ereM $ezec&ilibrat* s'a prbuit url+n$ pe terasa pietruit aflat patru metri mai Ios( %n c$ere* "osal5n Bi'am sc&imbat numele pentru a'i proteIa intimitatea* $ar povestea e a$evratC s'a ales cu craniul fracturat* c+teva vertebre fisurate* un bra rupt i toate $e,etele $e la picioare z$robite( !iul ei* %n,rozit* a ,sit'o ,em+n$* semicontient* cu un lic&i$ incolor scur,+n$u'i'se $in urec&i( Tinerii care au sosit $up c+teva minute i'au pus rapi$ braul %n aele i au urcat'o %n main* $uc+n$'o cu o vitez nebuneasc* pe $rumurile acelea $e ar* p+n la cel mai apropiat spital( I'au salvat viaa i au $isprut %n noapte %nainte $e apariia me$icilor la cpt+iul pacientei( A $oua zi au venit la spital pentru a ve$ea cum se simte( Erau pompieri voluntari la staia local( "osal5n i

+n$ "osal5n <ettifor$* un re$actor %n v+rst $e D? $e ani* a aIuns la casa ei $e vacan $in 4as&in,ton* )onnecticut ' la $ou ore $e mers cu maina $in 0an&attan ' seara $e iulie se rcorise( !iul ei a$olescent a$ormise %n camera sa( %n

familia sa nu au avut nevoie $e ororile $e la == septembrie pentru a'i aminti ce ,am vast $e servicii ofer pompierii voluntari ' i nu $oar %n ;tatele .nite( %n Japonia anului 788=* >F=(89> brbai erau %nre,istrai ca membri %n +*o ,odan 3 asociaiile locale $e pompieri voluntari(= a$eseori( In termeni economici* voluntarii sunt prosumatori* furniz+n$ servicii preioase fr a primi o
remuneraie pentru timp* pricepere i riscul pe care i'= asum( 0unca voluntar atin,e %n ;tatele .nite proporii impresionante* aproKimativ =8 milioane $e oameni $e$ic+n$u'i cel puin c+teva ore pe sptm+n pentru activiti voluntare nepltite( @ .n raport alctuit %n 788= $e In$epen$ent ;ector* o asociaie a $onatorilor i or,anizaiilor nonprofit* estima c %n anul prece$ent americanii efectuaser =F*F miliar$e $e ore $e munc voluntar %n care le'au $us m+ncare celor neaIutorai* au avut ,riI $e bolnavi* au a$unat fon$uri* au fcut comisioane sau au lucrat pentru biserici i alte or,anizaii ne,uvernamentale'"aportul arta c valoarea monetar total a acestor eforturi neremunerate eraP

r,anizaii similare eKist %n Austria* )ana$a* !inlan$a* Eermania*

Italia* #ortu,alia* Africa $e ;u$ i alte ri(7 0embrii lor %i risc vieile i* $in pcate* i le pier$

Ie circa 7@> miliar$e $e $olari ' %nc un pr+nz pe ,ratis" pentru economia vi zibil+( D %n 788F* ura,anele Oatrina i "ita au $evastat zona Eolfului 0eKic* $istru,+nc sute $e mii $e locuine i sluIbe* i au $eterminat un colaps aproape complet a eforturilor ,uvernamentale $e asisten( %n sc&imb* voluntarii $in tot su$ul ;ta telor .nite i'au $esc&is lar, porile caselor i au oferit &ran* %n,riIire me$icalM si alte faciliti populaiei afectate( %n Japonia* serviciile $e ur,en au avut un nivel $e $ezvoltare foarte sczu p+n c+n$ marele cutremur Hans&in a lovit re,iunea Oobe pe =? ianuarie =>>F(= )atastrofa a electrizat %ntrea,a naiune i =*@F milioane $e voluntari s'au repezi s aIute la construcii* asistena me$ical* furnizarea $e ap i alimente i consi lierea victimelor( 9 )are a fost ec&ivalentul monetar al acestor servicii pentru eco nomia IaponezG A fost luat %n seam ca parte a #I<'uluiG 0ai important* care Q
fost valoarea uman corespunztoareG %n )oreea $e ;u$* 9*F milioane $e locuitori fac munc $e voluntariat ? Ei acor$I asisten $up inun$aii* aIut la construirea $e case pentru or,anizaia Habita for Humanit5 i %i %nva pe refu,iaii $in )oreea $e -or$ s+ se a$apteze la traiu %n su$( A

%n Italia* voluntarii aIut la %n,riIirea bolnavilor $e cancer i lucreaz %n azi luri* > iar %n 7887*
c+n$ Eermania a fost lovit $e inun$aii fr prece$ent* zeci $e mii $e voluntari au venit $in toat ara pentru a participa la lupta cu apele(=8

Toate aceste activiti se %nca$reaz %n Iumtatea ascuns ' aceea necuprinsa %n re,istrele contabile ' a sistemului $e avuie al fiecrei ri( Dac valoarea lor ar fi calculat corect* ar sc&imba multe $intre $eciziile pe care le iau li$erii me $iului $e afaceri i politicienii( #" !E; "I* A;I;TE-TE 0EDI)ALE 1I )AI
)+n$ economiile aveau un caracter local i $escentralizat* i prosumul constituia un fenomen strict local( $at cu ascensiunea pieelor naionale i a statului'naiune* ,esturile $e aIutorare au $epit ,raniele satului sau cartierului( "ecent pe msur ce economiile s'au ,lobalizat sau re,lobalizat* multe or,anizaii $e

voluntari s'au ,lobalizat la r+n$ul lor* eKtinz+n$ $efiniia pe care o $$eau comunitii pentru a inclu$e %ntrea,a specie uman i* %n consecin* amplific+n$u'i activitile %n toate $omeniile( Avem eKemple $e voluntariat $in belu,( %n =>A>* $up cutremurul $in ;an !rancisco* or,anizaia Japan Emer,enc5 Team a trimis stu$eni niponi care s aIute victimele( == %n 7887* mii $e cai au fost lsai s moar %n \imbabSe* c+n$ fermierilor le'a fost eKpropriat terenulM pentru salvarea bietelor animale au venit voluntari tocmai $in ;coia* Elveia i Africa $e ;u$(=7

La o scar mult mai mare* )rucea "oie i ;emiluna "oie acioneaz %n %ntrea,a lume( Ele afirm c au =8F milioane $e voluntari $in =?A $e ri i* asemenea altor -E'uri ,lobale* trimit me$ici*
asistente* profesori* a,ronomi i ali

specialiti pe tot cuprinsul lumii pentru a presta servicii profesionale neremunerate( =@


Aproape %ntot$eauna* aceti voluntari sunt aIutai $e amatori" locali care intervin %n cursul crizelor sau %n situaiile $e ur,en( -imic nu se compar cu valul $e aIutor voluntar $e $up marele tsunami $in $ecembrie 788D( Euvernele i or,anizaiile au cerut public sume enorme $e bani pentru aIutorul $e ur,en ' $in care o mare parte au venit foarte t+rziu* $ac au venit( Voluntarii* %n sc&imb* au sosit rapi$ $e pretutin$eni( =D Euvernul australian a %nc&is o linie telefonic $e$icat %nscrierii voluntarilor $up ce zece mii $e apeluri au $epit toate ateptrile("=F r,anizaiile $e asisten $in %ntrea,a lume au fost %n aa msur inun$ate $e voluntari* peratori ra$io amatori* piloi* asistente* profesori* lucrtori %n construcii i %nc+t au trebuit s'i refuze(

oferi $e camion i'au pus pe ,ratis priceperea %n sluIba binelui comun( =9

Am vzut astfel cum avuia invizibil* mult mai mare $ec+t contribuiile monetare* a fost transferat $intr'o ar %n alta* $e la un capt al #m+ntului la cellalt( A0AT "II ) -TEA\N %n lumea eKtrem $e profesionalizat $e astzi* termenul amator este perceput cu ostilitate $e ctre oamenii $e afaceri i economiti( )u toate acestea* %n $ecursul istoriei* amatorii neremunerai* care lucrau pentru sine* pentru familiile sau comunitile lor* au %nre,istrat realizri remarcabile %ntr'o mare varietate $e $omenii* inclusiv %n tiin i te&nolo,ie( Deoarece tiina nu $evenise %nc o profesiune care s a$uc bani* primii savani au fost* aproape toi* amatori( 0uli %i c+ti,au eKistena ca profesioniti remunerai %ntr'un anumit $omeniu* $ar i'au a$us cele mai mari contribuii la pro,resul omenirii %n calitate $e prosumatori cu Iumtate $e norm( Josep& #ries$e5* care a $escoperit oKi,enul %n =??D* era pastor( #ierre $e !ermat* a crui ultim teorem" i'a pus %n %ncurctur pe matematicieni vreme $e secole* era avocat( Iar <enIamin !ranLlin* pltit ca tipo,raf* ma,nat al presei i politician* a stu$iat curenii oceanici* invent+n$ %ntre timp oc&elarii cu lentile bifocale i $emonstr+n$ c ful,erul este o form $e electricitate(=? 1i el era un prosumator( %n prezent* amatorii prosumatori a$un cantiti imense $e informaii preioase $espre me$iul %nconIurtorM=A aa se %nt+mpl* $e pil$* cu $atele seismo'lo,ice %n !ilipine( => Dar astronomia este $omeniul %n care* a$esea colabor+n$ cu profesionitii* amatorii fac $escoperiri cu a$evrat importante( Au %nceput $evreme(

%n =>F?* c+n$ primul satelit artificial al #m+ntului* -putni2. a aIuns pe orbit* amatorii $in %ntrea,a lume* or,anizai $e astronomul !re$ 4&ipple* $irector al bservatorului Astrofizic ;mit&sonian* ateptau s'= urmreasc pe cer( Efortul lor a fost $enumit 0oonSatc&( 78 %n cartea sa 5rac2er+ oA t*e -2ie+. E( -elson Ha5es scrie2 0oonSatc& a $emonstrat ce pot face amatorii atunci c+n$ sunt %nsufleii i con$ui aa cum trebuie("7= Astronomii amatori $e astzi fac* printre altele* &ri ale asteroizilor i ale altor obiecte posibil periculoase $in spaiu( Eeneralul $e bri,a$ ;imon #ete" 4or$en* fost astronaut* a $eclarat recent %n faa )ornitetului pentru 1tiin $in )amera "eprezentanilor c+ obiecte mici* cU potenialul armelor nucleare"* se npustesc %n atmosfera superioar a #m+nti lui cam o $at la $ou sptm+ni( %n iunie 7887 s'a pro$us un asemenea even Iflent $easupra 0e$iteranei* fiin$ $e,aIate %ntre 78 i @8 $e Lilotone $e ener,i ' mai mult $ec+t la eKplozia $e la Hiros&ima(
Dac fenomenul s'ar fi pro$us $easupra In$iei sau #aListanului"* su,ereaz 4or$en* ar fi putut $eclana un rzboi nuclear(" )er+n$ s se acor$e mai mult atenie acestor pericole cu probabilitate sczut* $ar cu efecte $evastatoare* e le'a mulumit observatorilor amatori* subliniin$ c unii $intre ei nu sunt at+t $Q amatori("77

#otrivit lui "ic&ar$ -u,ent* v+ntor amator $e asteroizi i colaborator al revis tei -tar+can
e$itate $e ;ocietatea Astronomic a )entrului ;paial Jo&nson* ama toni %i aIun, $in urm pe profesioniti %n anumite $omenii i %i $epesc %n altele cum ar fi $escoperirile $e asteroizi* nove* supernove* stele variabile* fenomene $e ocultaie* min,i $e foc* meteorii* observaiile planetare* trecerile sateliilor alte evenimente unice("7@

#e msur ce instrumentele $e cercetare $evin mai mici* mai ieftine* mai in teli,ente i mai puternice* permi+n$ noi sc&imbri ale relaiilor noastre cu prin cipiul fun$amental al cunoaterii* amatorii vor ptrun$e* fr %n$oial* i %n alte $omenii( Aceast i$ee ne $uce la o alt contribuie a prosumatorilor* prea a$e sea trecut cu ve$erea( "EALITATEA E) - 0IEI In fiecare zi* %n %ntrea,a lume* nenumrai voluntari se urc %n maina personal i mer, la coli* biserici* mosc&ei* sina,o,i* spitale* locuri $e Ioac sau centre comunitare pentru a presta servicii fr platM la fel $e bine* %i mresc LilometraIul fc+n$ cumprturi pentru vecini sau $uc+n$ o ru$ bolnav la me$ic( -imeni nu tie c+te milioane $e Lilometri con$uc ei %n total pe parcursul unui an* c+t benzin folosesc sau c+t $e mult %i uzeaz autoturismele %n timp ce creeaz valoare neremunerat( Aa$ar* pe l+n, faptul c ofer un pr+nz ,ratuit economiei monetare $on+n$u'i timpul i munca* ei a$uc i o investiie $e prosum ' utilizarea ve&iculului ' care face posibil sau mrete valoarea pe care o creeaz pentru alii( Acesta este %nc un pr+nz pe ,ratis( BEste a$evrat c %n ;tatele .nite* $ac li se pare c merit osteneala* pot cere $e$ucerea fiscal a unei fraciuni $in c&eltuieli* $ar maIoritatea voluntarilor nu recur, la aceast facilitate(C !olosirea autoturismului nu este* %ns* sin,urul eKemplu $e utilizare a capitalului $e prosum( Aa cum am vzut $eIa* prosumatorii* ca ,rup* c&eltuiesc sume mari cumpr+n$ maini* scule i instrumente ' sau* mai precis* investin$ %n miI'Xoace $e pro$ucie ce urmeaz a fi utilizate %n prosum( Eama
este lar,* $e la telescoape* maini $e cusut i aparate $i,itale $e msurat colesterolul p+n la automobile i

alte ve&icule( %n prezent* o alt practic se rsp+n$ete pe scar lar,2 prosumatorii ocupai nu'i mai ofer voluntar m+na $e lucru* ci mainile -umai in+n$ cont $e aceste noi fenomene putem a$uce economia %n contact cu realitatea( ) < "R"EA #E #N0R-T )el mai bine cunoscut caz este acela referitor la )utarea Inteli,entei EKtraterestre B;earc& for EKtraterrestrial Intelli,ence* ;ETIC( Dac probabilitatea $e a $etecta forme $e via* ca s nu mai vorbim $e viaa inteli,ent"* %n alte pri ale .niversului este infim* implicaiile tiinifice* filozofice i culturale ale unei asemenea $escoperiri ar fi colosale( !iresc* voluntarii s'au repezit s $ea o m+n $e aIutor( )utarea presupune str+n,erea unei cantiti enorme $e $ate furnizate $e ra$iotelescoape* %ns analiza lor necesit o putere $e calcul pe care nu o pose$ nici un supercomputer( Asta i'a fcut pe $oi specialiti %n computere $in ;eattle* )rai, Oasnoff i Davi$ Ee$5e* s se %ntrebe $ac nu cumva puteau crea un supercomputer virtual care s+ efectueze operaiunile respective( )re$eau c pot construi unul $ac i'ar fi convins pe utilizatorii $e #)'uri conectai la Internet s permit accesul liber la computerele lor i s+ le %n,$uie cercettorilor ;ETI s foloseasc mainriile atunci c+n$ nu le utilizau ei( ptimiti* Oasnoff i Ee$5e sperau c vor putea le,a c+teva sute $e mii $e computere( #+n %n primvara anului 7887* peste @*F milioane $e proprietari $e #)'uri contribuiser cu un timp $e procesare $e peste un milion $e ani la $emersul ;ETI( "ezultatul este un proiect ,z$uit $e .niversitatea <erLele5 $in )alifornia care trimite zilnic* pentru prelucrare* 988(888 $e pac&ete $e $ate acestor computere %n proprietate privat(7D #otrivit ;ocietii #lanetare* puterea enorm a milioanelor $e computere $in %ntrea,a lume a fcut $in ;ETIo&ome cel mai precis stu$iu al spaiului $e p+n acum(" 7F

ATA)A"EA A-T"A:.L.I 0o$elul ;ETI a fost repro$us i %n alte $omenii( amenii $e tiin $e la .niversitatea Kfor$ i $in alte instituii au cerut aIutorul utilizatorilor $e Internet $in %ntrea,a lume pentru cercetrile le,ate $e varicel+* cancer* ;IDA* mo$ificrile climatice i alte probleme importante(79 )+n$* $up atentatele $e la == septembrie* la )apitoliul $in 4as&in,ton i %n alte locuri au aprut
plicuri cu antraK* s'a st+rnit panica la nivel naional( 7? "eacion+n$ rapi$* trei companii ' 0icrosoft* Intel i .nite$ Devices ' au lansat* %n colaborare cu .niversitatea Kfor$ i !un$aia -aionala pentru )ercetri "eferitoare la )ancer* un proiect comun $e cutare a unor molecule care s bloc&eze aciunea letal a antraKului( In 7D $e zile au analizat @*F miliar$e $e compui $iferii( !aptul acesta i'a aIutat pe savani s+ elimine compuii nerelevani* pstr+n$ $oar @88(888* printre care au i$entificat =78(888 $e inte prioritare( #roiectul a scos la iveal i anumii compui potenial utili pe care meto$ele convenionale i'ar trecut cu ve$erea(7A

)&iar $ac a beneficiat $e susinerea unor ,i,ani precum 0icrosoft i Intel* aceast realizare eKtraor$inar ar fi fost imposibil fr contribuia voluntarilor orosumatori( )ercetrile %n privina antraKului s'au folosit %n parte $e computerele asociate $eIa la cercetrile %n $omeniul cancerului* $ar au a$u,at i altele noi( #er total* au participat peste =*@F milioane $e oameni* $in
0eKic i )&ina p+n %n Euineea Ecuatorial i Azerbai$Ian( In ;tatele .nite au fost oferite peste =88(888 $e computere* %n Eermania ' =D(888* %n !rana ' D(D88* iar %n )oreea $e ;u$ '1 F>@( Au fost c&iar i patru computere $in Af,anistan ' ceea ce* in+n$ cont $e ,oana $up armele biolo,ice ale Al iae$a* a st+rnit o anumit mirare(7>

"emarcm aici o alt form $e pr+nz ,ratuit oferit $e un proiect $e prosum '%n cazul acesta* testarea timpurie a unei inovaii ' care s'a transformat %ntr'o pia $e mai multe miliar$e $e $olari %n
ca$rul economiei monetare( Ve$em iari c zi$ul ce separ lumea comercial $e aceea a prosumului nu eKist %n realitate( Avem* aa$ar* %nc o $ova$ c factorii $e $ecizie $in cercurile $e afaceri i ,uvernamentale trebuie s %nelea, fenomenul pr+nzului ,ratuit i s+ profite mai inteli,ent $e pe urma lui( La baza acestei afirmaii st probabilitatea ca prosumul* $eIa mai important $ec+t bnuiesc muli* s creasc eKponenial %n continuare* propulsat $e sc&imbrile suferite $e factorii sociali* culturali i $emo,rafici care* la r+n$ul lor* vor $etermina o eKplozie a noilor te&nolo,ii $e prosum( Astfel* %mbtr+nirea populaiei $in ;tatele .nite se pro$uce simultan cu apariia unui nou tip $e pensionar( Asemenea altor ,ranie* linia $e separaie $intre munc i pensie se estompeaz* multe persoane %n v+rst %nca$r+n$u'se %n cate,oria semipensionarilor" i folosin$u'a timpul pentru voluntariat i alte activiti $e prosum* fr a pretin$e vreo plat( In conformitate cu AA"#* or,anizaia americanilor peste F8 $e ani* acest ,rup $e v+rst reprezint coloana vertebral a voluntariatului %n ;tatele .nite( ;e estimeaz c voluntariatul va spori pe msur ce populaiile vor tri mai mult i mai sntos i vor refuza inactivitatea( @8 Acelai tipar este vizibil i %n Japonia( @=

;imultan* accelerarea ne%ntrerupt a sc&imbrilor $etermin niveluri relativ ri$icate ale omaIului fricional ' fenomen temporar care se pro$uce atunci c+n$ oamenii %i sc&imb locul $e munc sau cariera ori se mut %n alt localitate( In prezent* voluntarii fricionali"* care lucreaz pe ,ratis pentru or,anizaii nonprofit* sunt persoane cu o ,am lar, $e specializri ' Iuriti* contabili* eKperi %n marLetin,* $esi,ner Seb (a(m($( In plus* Internetul va $a natere unor ,rupri temporare $e toate ,enurile* #entru activiti $e prosum pe care nici nu ni le ima,inm* i* o $at cu ele* unor #iee temporare* inclusiv pentru noile te&nolo,ii( La r+n$ul lor* aceste te&nolo,ii Xe vor conferi noi puteri prosumatorilor( #rocesul $e autoalimentare se afl $e'abia la %nceput )u timpul* va c+ti,a fore s#orite i ne
va obli,a s recunoatem Iumtatea ascuns a sistemului avuiei revoluionare pe cale $e apariie* precum i riscurile severe i oportunitile fanatice care'i sunt asociate( Dac mai avei %n$oieli* ascultai %n continuare sunetul muzicii(

!."T.-A 0.\I)ALN A

este intrinsec rea* prea $esprins $in retorica anar&ista a secolului al :l:'lea* %ns i'a ,sit un public entuziast(=

n =>?8* %n plin epoc $e ,lorie a &ipioilor americani cu pr lun, i ameii $e $ro,uri* un tratat
scris $e Abbie Hoffman i intitulat ;tea] t*i+ @oo2 a aprut %n multe librrii* $ei unii proprietari revoltai au refuzat s'= aeze pe raft( 0esaIul titiului B!ur aceast carte"C* c proprietatea

At+t $e entuziast* %nc+t %ntr'o $iminea* c+n$ cartea noastr recent aprut* /ocul "iitorului. se
afla %n vitrina librriei Ei,&t& ;treet $in EreenSic& Villa,e* pe atunci un vestit sanctuar literar* am vzut cum un client t+nr ia un eKemplar $e pe raft* i'o arat v+nztorului i %ntreab $e pre(

A $olari i >F $e ceni"* i'a rspuns acesta(

"oin$* clientul a pus cartea pe mas i a spus c nu are $estui bani* la care v+nztorul i'a rspuns vesel2 * la captul strzii mai e o librrie* $e ce nu mer,ei acolo s furai un eKemplarG" I'ar fi umplut inima $e bucurie lui Hoffman( Asta se %nt+mpla %ns %n era paleolitic a furtului $e proprietate intelectual( Dac Hoffman ar mai tri astzi* titlul tratatului su ar fi* fr %n$oial* Fur# acea+t# carte i d#3o mai departe pe $nternet.
!rati+. la (0.000.000 de oameni.

La nivel mon$ial se $esfoar o controvers apri, cu privire la viitorul proprietii intelectuale( Dac acelora care au un salariu fiK i se str$uiesc s'i pre,teasc o$raslele pentru ziua $e m+ine li se poate prea o c&estiune colateral abstract* %n Ioc sunt miliar$e i miliar$e $e $olari* $impreun cu soarta multora $intre locurile noastre $e munc i a celor mai importante in$ustrii( In scurt timp vom analiza mai $etaliat aceste probleme( )eea ce este mai important aici e s recunoatem rolul crucial pe care'= vor Iuca prosumatorii i prosumul %n aceast btlie ,lobal( T )ILA"II E;T -IE-I )+n$ un puti $e =A ani* iubitor $e muzic* cu o apc $e baseball pe capul u,uiat* a %nceput s
metereasc la un nou pro,ram $e computer* nici el* nici altcineva n'ar fi putut preve$ea ura,anul pe care avea s'= $ezlnuie( #entru cei care au $opuri %n urec&i sau au $ormit ne%ntrerupt %n primii ani ai secolului ::I* -apster ' compania fon$at $e putiul respectiv ' oferea un soft

$at ce vom %nele,e acest lucru* vom avea o

perspectiv uimitoare asupra mo$ului %n care se va crea avuia %n viitor(

cu aIutorul cruia aproKimativ A8 $e milioane $e tineri au putut s $escai ,ratis c+ntecele formaiilor favorite* proteIate $e cop5ri,&t( 7 A$olescentul cM a $eclanat toat nebunia era ;&aSn !annin,* care %n cur+n$ a aIuns s fie 7 ficat i $emonizat pe prima pa,in a ziarelor $in %ntrea,a lume(
)eea ce fcuse el fusese s+ pun la $ispoziie o nou te&nolo,ie care scol pro$usele $e v+nzare" $in economia monetar i le transfera %n economia = monetar ' Iumtatea $e prosum a sistemului avuiei( @

%ntr'un timp foarte scurt* fanii au aIuns s $escarce 7*A miliar$e $e fiiere = ternic comprimate pe
lun* fr a plti ceva2 intrau %n computerele celorlali i tra ferau c+ntecele $orite pe propriile &ar$'$iscuri* a$uc+n$u'le i mo$ificri(D

Dup cum spune Davi$ <enveniste* important mana,er al unor ,rupuri mi cale* putii sunt at+t $e istei %n zilele noastre* %nc+t ei pot ,si* lua* rsp+n$i pro$uce orice pies muzical sau pro,ram $e pe Internet( #ot s ia un c+nt s'= trimit unui prieten $in Africa $e -or$* s'= remiKeze* s fac un vi$eoclip s $evin autori( Y(((W Toat aceast te&nolo,ie le confer o putere eKtraor$inar 1i le ia foarte puin timp( Aa cum tim acum* -apster a fost $at %n Iu$ecat $e in$ustria muzical* c&is la or$inul unui tribunal fe$eral american i %nviat ca serviciu cu plat ' a$ a fost %mpins la loc %n economia monetar(
Dar btlia pe seama sc&imbului , tuit $e fiiere nu se terminase( -apster fusese $oar primul foc $e avertisme iar furtuna pe care a $ezlnuit'o nu a afectat $oar $omeniul muzical( La scurt timp $up aceea* Oazaa* creat $e $oi scan$inavi i o ec&ip $e tc lari estonieni B$in Estonia* nu $in ;ilicon Valle5C au preluat tafeta $e la -apst Oazaa a rsp+n$it un pro,ram $e file's&arin, care a

aIuns s fie instalat aproKimativ @=F milioane $e #)'uri* permi+n$ utilizatorilor s sc&imbe pe ,ra nu $oar melo$ii* ci i filme* materiale porno,rafice i multe altele( Apoi* acel ,rup $e tineri pro,ramatori a lansat ;L5pe* un soft care face posibile convor rile telefonice prin interme$iul #)'urilor( 9

Dup cum le'a $eclarat celor $e la revista Fortune 0ic&ael #oSell* fost p e$ine al )omisiei
!e$erale pentru )omunicaii* aceasta i alte aplicaii VoI# BVb2 over Internet #rotocolC nu %nseamn nimic altceva $ec+t vestirea sf+ritului pQ tru in$ustria telecomunicaiilor( ?

0o$ificrile conver,ente pe care le'au suferit principiile ultrafun$amentali accelerarea timpului* ,lobalizarea spaiului i evoluia cunoaterii te&nolo,ice a le confer putere c&iar i celor mai tineri ' au ,enerat ceea ce unii numesc ari $e $istru,ere a pieei"( Aceste evoluii nu se opresc aici2
ele sunt precursoan altor mo$aliti in,enioase prin care bunurile i serviciile s ias $in piaa bazM #e plat( )azurile acestea arat c acum este posibil ca o companie mic sau o ,a $e pro,ramatori %n stilul LinuK* cu un soft minuscul* s transfere un volum se nificativ $e activitate $e la economia monetar %n cea nemonetar sau $e p sum i viceversa* %n mo$ le,al sau nu( -apster a scos muzica $in sfera pieei* %ns %n multe cazuri are loc eKQ efectul opus( Aa cum am vzut mai $evreme %n cazul biscuiilor Amos* oame

creeaz pro$use atunci c+n$ prosum* i apoi $eci$ s+ le lanseze pe pia( 0ai ,eneral* ei convertesc valoarea $e prosum %n valoare monetar( Dac puterea $e calcul %n eKces este preioas i poate fi $onat proiectelor $e ,enul ;ETI sau cercetrilor %n $omeniul cancerului i altor cauze nobile* $e ce s+ nu poat fi i pus pe pia* a$ic v+n$ut* prin interme$iul unui broLer* unei corporaii care are nevoie temporar $e un supercomputer virtualG Aceleai te&nolo,ii pot* %n funcie $e %mpreIurri* s+ contribuie la plasarea sau scoaterea $e pe pia a unor bunuri sau servicii( #.TE"EA #" ;.0AT "IL " De aici izvorsc tot felul $e posibile consecine( Astfel* ne putem %ntreba2 $ac* mcar %n principiu* puterea $e calcul poate fi rev+n$ut $e ctre clieni* $e ce s nu se %nt+mple acelai lucru cu ener,ia electricG In prezent* o cantitate re$us $e ener,ie $e ori,ine eolian este creat %n locuinele clienilor i v+n$ut companiilor locale $e electricitate( A #otrivit Departamentului american al Ener,iei* %n
conformitate cu le,ea ce re,lementeaz utilitile publice* a$optat %n =>?A* companiile $e electricitate trebuie s+ cumpere acest surplus $e ener,ie $e la proprietarii ale cror centrale eoliene respect anumite cerine(>

Dei cantitatea $e ener,ie este mic* procesul acesta ilustreaz $in nou compleKitatea i reversibilitatea rolurilor( ; lum un caz ipotetic %n care Trac5 i <ill #arLer* ecolo,iti convini* cumpr o moar $e v+nt pe care s'o transforme %n locuin( !irma care le'o vin$e %i consi$er* $e bun seam* clieni sau consumatoriU %ns ac&iziia lor este* $e fapt* o investiie $e capital( In msura %n care #arLerii %i ,enereaz propria ener,ie i o utilizeaz* ei sunt prosumatori $e ener,ie( %ntruc+t nu pltesc nimic* nu are loc un transfer monetar i* %n afar $e cumprarea ec&ipamentelor ca atare* economitii nu mai i$entific nici o alt tranzacie( Valoarea pe care o creeaz #arLerii se %nca$reaz %n economia ascuns(

Dac %ns ei v+n$ pro$ucia Bsau o parte $in eaC companiei locale $e electricitate* nu mai sunt $oar prosumatori* ci i pro$uctori $e ener,ie care $eclaneaz o tranzacie monetarM la r+n$ul ei* aceasta este $etectat i intro$us %n statisticile le,ate $e #I<( ; ne ima,inm acum c te&nolo,iile avansate ale viitorului se vor afla %n m+inile a milioane $e familii care le vor folosi at+t pentru prosum* c+t i pentru pro$ucie( )e ar putea $a natere unui asemenea fenomenG De pil$* celulele solare mai ieftine i cu un ran$ament mai bun( Dar $ac eKperii %n ener,etic au $reptate* urmtorul mare pro,res va fi a$us $e surplusul $e ener,ie care va reveni la companiile $e electricitate $e la locuinele i automobilele ec&ipate cu celule pe baz $e &i$ro,en( 0arile firme $e automobile au investit $eIa $oua miliar$e $e $olari %n cercetarea i $ezvoltarea acestor celule(=8 Vizionarii B%n sens pozitivC Amor5 i Hunter Lovins $e la institutul "ocL5 0ountain $escriu $e mult vreme o economie %ntemeiat pe ener,ia soft"( #_" tI'Ivit lui Amor5 Lovins* o $at ce pui o celul cu &i$ro,en %ntr'o main foarte uoar* obii o central pe roi* cu o putere $e 78'7F L4* care se $eplaseaz pe sosea Da $in timp i st parcat %n restul $e >9a( Atunci* $e ce s nu
%nc&iriezi mainile astea celor ce lucreaz %n cl$irile $e afaceriG" In acest scenariu* automobilul $umneavoastr* %n intervalul c+t e parcat* este conectat la priza cl$irii( 0aina ,enereaz electricitate pe care o vin$ei reelei locale %n momentele $e cerere maKim( %n cele $in urm* trecerea $e la ve&iculele ,rele* mari consumatoare $e benzin* la cele uoare* propulsate $e celulele cu &i$ro,en* ar putea* %n opinia lui Lovins* s creasc $e cinci sau ase ori" capacitatea $e ,enerare a reelei naionale(==

In$iferent $e forma specific pe care ar putea'o lua* aceste evoluii creeaz cel puin posibilitatea unui sistem ener,etic cu ,ra$ mare $e $escentralizare* %n care locuinele* fabricile* birourile i alte cl$iri vor fi conectate laolalt i vor face sc&imb $e ener,ie* cu un aport mai mic $in partea centralelor enorme i foarte poluante( -u este aici locul s analizm plauzibilitatea acestui scenariu sau potenialul impresionant al te&nolo,iei celulelor cu &i$ro,en( I$eea este c interaciunile $intre componentele vizibile i cele ascunse ale sistemului avuiei se %nmulesc i $evin tot mai compleKe* iar unele au implicaii %nc i mai %n$eprtate $ec+t su,ereaz Lovins( #" ;.0AT "II ). ;.\ETN )eea ce urmeaz poate s sune ri$icol* i aa i este((( astzi( Dar $ac* %n calitate $e prosumatori* ne putem face $eIa propriile melo$ii* filme* felicitri* foto,rafii $i,itale i multe alte lucruri* i $ac ne putem ,+n$i s pro$ucem i* simultan* s prosumm ener,ie* $e ce s ne oprim aiciG Aa aIun,em la scenariul avut %n ve$ere nu $oar $e autorii $e ;! $e la Holl5Soo$* ci i $e specialitii $e la firma @D ;5stems $in Valencia* )alifornia* al crei fon$ator* )&arles Huli* a inventat %n =>AD stereolito,rafia( #roce$eul este cunoscut sub $iverse nume* $e la realizarea rapi$ a
prototipurilor i tiprirea tri$imensional la proiectarea soli$ a ima,inilor* fabricarea $e la $esLtop* &oloformare* &iper$uplicare i Aa,,in!.S Domeniul este %nc %n sta$iul embrionar i nu i'a consoli$at un Iar,on propriu* $ar faptul acesta nu a %mpie$icat punerea %n practic a inovaiilor( =7

Fa,,in!3ul se ,azeaz# pe premisa c fabricaia const* %n ,eneral* %n rsucirea sau %n$oirea obiectelor*
conectarea lor sau tierea* $ecuparea* polizarea ori separarea bucilor $e material( .tilizatorii realizeaz un mo$el $i,ital tri$imensional al #ro$usului $orit* apoi pro,rameaz instrumentele care a$au,* elimin sau
c

_necteaz materiale* asa cum o imprimant a$au, cerneal sau sare peste un #unct( =@

Y,er (1igital 7a&ri+ator) - R7.&ri+)t.S +are pro1)+e o&ie+te tri1i*ensionale; soli1e; pornin1 1e la

te

1igitale (n. t).

)+n$ in,inerii $e la #ensLe "acin, au avut nevoie $e prototipuri pentru pi,* sele $e motor ale mainilor ce urmau s+ fie con$use $e "5an -eSman i "ust5 4allace %n concursul 4inston )up* s'au a$resat companiei lui Huli pentru a le obine rapi$ ' mai rapi$ $ec+t le'ar fi putut fabrica
pro$uctorii tra$iionali ai mo$elului(=D

Aceste te&nolo,ii sunt folosite pentru crearea $e prototipuri %n toate $omeniile $e la fermoare la becuri i valve pentru cor$* evi $e scur,ere* vesel i proteze $entare( ;unt utilizate $e ar&iteci* sculptori* sceno,rafi $e la Holl5Soo$* laboratoare stomatolo,ice i o mulime $e companii $intre cele mai mari* inclusiv Airbus i <oein,* 0attel i 0otorola* TupperSare i TeKas Instruments(=F "ealizarea prototipurilor nu este $ec+t primul pas( Dac imprimantele cu Iet pot pulveriza cerneal %n anumite puncte ale &+rtiei* stabilite $inainte* $e ce s nu pulverizm i alte substane $up in$icaiile unor pro,rame $e computerG 1i $e ce s n'o facem %n trei $imensiuniG De ce s nu construim forma $orit cu un laser minuscul care s %n$eprteze* strat $up strat* materialul ne$oritG ;au s lipim componentele intro$uc+n$ un liant %n punctele $e coneKiuneG %nc st+n,ace i scumpe* aceste te&nolo,ii prefi,ureaz mo$ele mai mici* mai ieftine i mai versatile* alimentate cu cartue conin+n$ $iverse pulberi sau substane c&imice %n loc $e cerneal( Lucrul acesta ar permite* %n principiu* oricui s $escarce instruciunile $e pe -et i s porneasc fabrica $e birou"( 0erv5n "u$,le5 $e la @D ;5stems spune2 )opiii copiilor $umneavoastr %i vor face propriile Iucrii(" #rosumatorii cu suzeta $in viitorG=9 !abricarea $e la birou nu se va opri aici( Dup cum afirm 0ars&all <urns i James HoSison $e la corporaia EnneK* cu se$iul la Los An,eles* procesul acesta va $esc&i$e noi orizonturi pentru sc&imburile %ntre e,ali"* %ntruc+t utilizatorii vor putea face sc&imb $e fiiere pe care s le foloseasc la pro$ucerea $e Jucrii* &aine* mobil* ec&ipamente sportive* electronice i c&iar automobile* %ntr'o bun zi("=? <eneficiarii te&nolo,iei vor putea realiza %n viitor orice obiect pe care
vi'= ima,inai Bsi* poate* unele pe care nici mcar nu vi le %nc&ipuiiVC" =A

)e'ar fi $ac ai putea $escrca instruciuni pentru construirea unui Y(((W pr'Iitor care s
imprime ima,ini pe p+inea prIit* la fel $e uor cum $escrcai acum fiiere cu muzicG" %ntreba revista For,e+ %n 788F* su,er+n$ c+ preul acestei fbricue personale care s %ncap pe o mas ar putea sc$ea %n cur+n$ la o mie $e $olari(=>

Toat lumea $in $omeniu recunoate c aceste te&nolo,ii sunt %nc primitive i au utilizri limitate* $ar -eil Eers&enfel$ $e la vestitul 0e$iaLab $in ca$rul 0IT consi$er c rsp+n$irea lor este inevitabil"* fc+n$ analo,ia cu compuI terele in$ustriale( %n =>D@* pree$intele I<0* T&omas
4atson* $eclara c+ eKista o pia mon$ial pentru cinci computere* poate(" Eers&enfel$ arat c pe atunci computerele erau mainrii enorme Y(((W amplasate %n %ncperi speciale C utilizate $e operatori calificai

Y(((W pentru operaiuni in$ustriale prestabilite Y[Z cu o pia limitat(" %n prezent eKist %n uz peste A88 $e milioane $e compute personale pe mapamon$( 78 %n viziunea lui Eers&enfel$* ]a99er'ul va prolil $eoarece este partenerul'lips al #)'ului("7=

<urns i HoSison afirm c sute $e laboratoare universitare* corporative i vernamentale $in %ntrea,a lume" lucreaz %n zilele noastre la te&nolo,ia Aa,,er3e si un numr ' $eocam$at mic ' $e utilizatori fac $eIa sc&imb $e fiiere pen fabricare la birou( )u un optimism $ebor$ant* ei a$au,2 Dac firmele $e %r ,istrri aveau un cui %mpotriva -apster* stai s ve$ei cum o s fie c+n$ or s c copere c putei $escrca pro,ramele "oleK(fab sau !errari(fab* realiz+n$ a sin,uri obiectele respective(" )u mult %nainte ca Aa,,er3e4e s apar %n milioane $e case* ne putem ate s observm acelai proces $e $ispersie prin care imprimarea i $eveloparea melor a trecut $e la fabricile centralizate $e prelucrare a filmelor* Oo$aL sau ! la cabinele foto $e la colul strzii i apoi* cu aIutorul aparatului foto $i,ital* m+inile prosumatorilor( s+ utilizeze copiatoarele( LI# ;.)/IE !N"N )HI"."EIE #rocesul $e $ezvoltare pas cu pas ar putea face un uria salt neliniar $ac conver,e cu pro,resele nanote&nolo,iei ' manipularea materiei la scar mc cular* cu $imensiuni $e or$inul unei miliar$imi $e metru( Dac %nvm s i p+nim aceste procese* vom putea avea pro$use care s se asambleze sin,u cu nenumrate aplicaii poteniale( 0ulte $intre ele sunt $escrise %n Bn,oundin! t*e Future $e O Eric DreKl fon$atorul Institutului !oresi,&t i printele termenului nanote*nolo!ie.22 Alt sunt prezentate i $iscutate $e savani
i autorii $e science'fiction* te&nofili i ti nofobi* cercettori %n $omeniul me$icinei i importani oameni $e afaceri( Ei vorbesc $espre o sume$enie $e lucruri* $e la $inii care se repar sin, i vasele care se spal sin,ure la computerele $e o mie $e ori mai puternice* un consum mult mai mic $e ener,ie i un pre mult mai sczut $ec+t cele bazM #e siliciu( Lista inclu$e &aine care'i mo$ific automat mrimea* teKtura sau c iala i se a$apteaz la mo$* celule solare at+t $e mici %nc+t pot fi intro$use vopseaua $e eKterior a casei sau %n pavele* microroboi $estul $e mici %nc+t curee pe $inuntru arterele i s elimine $epunerile periculoase i* %n fine* n teriale ce inte,reaz trilioane $e motoare* computere* fibre i supori $e $imQ suini submicroscopice( Ar putea veni ziua c+n$ vom efectua liposuctii nec&ir ,icale i ne vom remo$ela trupurile cu aIutorul nanoinstrumentelor(7@

etap interme$iar %naintea fabricrii la $omiciliu putea fi

atelierele $e cartier %n care bricoleurii se vor $uce s+ utilizeze mair aa cum se $uc acum la OinLoXs

;enzorii $e $imensiuni nanometrice ar putea furniza informaii militare i crete( De asemenea*


nanote&nolo,ia ar putea s re$uc rezi$uurile in$ustria fa ,enereze ener,ie i s ne ofere noi materiale mai uoare $ec+t lemnul Dalsa* $ar mai rezistente $ec+t oelul(" Dar* la fel ca ener,ia nuclear i in,ine ;enetic* nanote&nolo,ia a $at natere unor preocupri serioase cu privire la s euritate* mai ales c+n$ %n conteKt apare i termenul autoreplicare.

-u este aici locul s $iscutm aceste c&estiuni( )eea ce $orim s spunem este c* %n prezena sau %n lipsa te&nolo,iei* ne confruntm cu posibilitatea unei transformri $ramatice a economiei

viitorului* av+n$ $rept rezultat un sistem mult mai $escentralizat* cu milioane $e persoane care vor face sc&imb $e fiiere iB simultan* vor prosuma bunuri pentru sine i vor pro$uce bunuri pentru alii( Vor aprea milioane $e mici %ntreprin$eri care vor folosi instrumentele avansate $e pro$ucie particularizat i prosum i se va pro$uce o cretere eKtraor$inar a numrului meteu,arilor &i,&' tec&* $e ,enul celor pe care'i %nt+lnim astzi %n nor$ul Italiei( Desi,ur* toate acestea rm+n la nivelul speculaiei( Ten$inele in$ic aceast $irecie* %ns ele pot fi $eviate* rsucite* inversate sau neutralizate $e contraten'$ine( )eea ce este %ns clar e c $ezvoltm interaciuni tot mai complicate i mai $ense %ntre economia vizibil i cea %nc ascuns* prezent %n toate cele trei sisteme $e avuie ale lumii ' bazate
pe a,ricultura rneasc* pro$ucia in$ustrial $e mas i cunoaterea avansat( Istoria viitorului ne rezerv surprize( #e msur ce sracii lumii vor fi atrai %n sistemul monetar* vom constata un $eclin relativ al prosumului specific #rimului Val* ,enerat $e lipsuri* %ns vom observa i o cretere relativ a prosumului &i,&'tec&* al celui $e'al Treilea Val* $atorit rsp+n$irii unor noi instrumente* $in ce %n ce mai puternice i mai versatile* %n m+inile oamenilor $e r+n$ $in economiile cele mai avansate( Incapacitatea maIoritii economitilor contemporani $e a recunoate aceast mo$ificare istoric pune %n umbr eforturile lor $e a %nele,e avuia revoluionar i mo$ul %n care ne va afecta ea pe noi i pe copiii notri(

)A#IT L.L 7> H "0 -.L #" D.)IVITN/ir Produci"itate B$ef(C - Contri+uia adusa prosumatori la productivitate!

nul $intre cele mai spectaculoase eKemple $e putere a prosuma rilor $in istoria mo$ern a sc&imbat efectiv mo$ul %n care munces se Ioac* triesc i ,+n$esc oamenii $in %ntrea,a lume( 1i aproa nimeni nu ='a observat(

#+n acum am artat cum prosumatorii ofer pr+nzuri pe ,ratis economiei n netare prin crearea $e avuie %n economia nemonetar( .neori* %ns* prosun torii fac mai mult $ec+t at+t( Ei inIecteaz &ormonul creterii %n economia mor tar* astfel %nc+t aceasta s se $ezvolte mai rapi$( Intr'o eKprimare mai forma ei contribuie nu $oar la pro$ucie* ci i la sporirea pro$uctivitii( -u tiu $ac ai ,si vreun economist $in main+tream care s nu fie $e aco c pro$uctivitatea crescut este me$icamentul i$eal pentru maIoritatea mala$iil economice( #utini* totui* au $etectat impactul prosumului asupra pro$uctivit De fapt* pentru c aproape nimeni nu'i acor$ atenie* nu eKist nici un ti men a$ecvat pentru acest fenomen %n economie* profesiunea cea mai $omina $e Iar,on( I'am ,sit noi unul2 %l vom numi pro$ucivitate" ' impulsul supliment pe care %l $au prosumatorii atunci c+n$* pe l+n, crearea $e valoare neremunera 1i canalizarea ei %n economia monetar* %i mresc acesteia i rata $e cretere( DI-) L DE ED.)A/IE )ei mai muli oameni $e afaceri i economiti ar aproba i$eea c ameliorri e$ucaiei forei $e munc %i va spori* $up toate probabilitile* pro$uctivitate )u toate acestea* aa cum am vzut*

nici o instituie presupus mo$ern" nu es mai $isfuncional i mai perimat $ec+t %nvm+ntul public* c&iar i %n rile Q economii avansate(
0ai mult* maIoritatea aa'numitelor reforme accept premisa ascuns pot vrt creia e$ucaia %n mas* $e tip fabric* este sin,ura cale $e urmat( 1i acu2 sunt concepute incontient pentru a face mo$elul coal]fabric s mncioneM

mai eficient* %n loc s fie %nlocuit cu un mo$el postin$ustrial( %n plus* este %mprtit opinia c numai profesorii trebuie s pre$ea( Astfel* unul $intre evenimentele eKtraor$inare $in istoria recent a e$ucaiei a fost trecut cu ve$erea( !enomenul acesta a %nceput %n =>??* %n mo$ul cel mai ,reu $e ima,inat cu putin( #e atunci nu eKista* pe planet* nici un computer personal( %n 788@ %ns* numai %n ;tatele .nite erau %n uz =>8 $e milioane(= !aptul acesta este surprinztor* %ns i mai surprinztor este c peste =F8 $e milioane $e americani tiau cum s le foloseasc(7 %nc i mai uimitor este mo$ul %n care au %nvat(
Din momentul c+n$ au aprut primele Altair AA88 i ;ol'78* #)'urile au fost nite aparate ,reoaie* mult mai complicat $e folosit $ec+t orice aparat electro'casnic( Aveau butoane* $isc&ete* softSare Bconcept cu care numai c+iva americani se %nt+lniser vreo$atC* manuale i un vocabular straniu $e comenzi D ;( @

Aa$ar* cum s'a putut ca at+t $e multe milioane $e oameni ' peste Iumtate $in %ntrea,a naiune ' s+ stp+neasc aceste aspecte compleKeG )um au %nvatG 1tim ce n'au fcut( 0area maIoritate* cel puin %n primii ani* nu au urmat facultatea $e computere( De fapt* cu infime eKcepii* nu aveau nici o instruire formal %nvarea a %nceput atunci c+n$ au intrat %ntr'un ma,azin "a$io ;&acL* unul $intre primele lanuri care au v+n$ut #)'uri( #e atunci "a$io ;&acLs erau ma,azine micue* %n,&esuite* cu mormane $e fire i aparate electronice i o ec&ip $e v+nztori alctuit $in putani $e =9 ani cu couri pe fa( Eenul celor care citesc ;! i $evin tocilari"( )+n$ un client %i eKprima interesul pentru T";'A8* unul $intre primele #)'uri* un v+nztor Brareori femeie* %n zilele aceleaC %i arta cum s+'= porneasc i s+ acioneze c+teva taste( )umprtorul se repezea acas s $espac&eteze mainria $e F>> $e $olari i s'o v+re %n priz( Dup aceea urma instruciunile ' i $escoperea %n scurt timp c+ nu putea face mare lucru cu noua sa ac&iziie( !apt $eloc surprinztor* se %ntorcea la ma,azin i mai punea %ntrebri( D %n cur+n$* %ns+* %i $$ea seama c avea nevoie $e ceva mai mult $ec+t un simplu v+nztor( Avea nevoie $e un ,uru al computerelor( Dar cine era ,uruG )eea ce urma era o cutare frenetic a unei persoane ' vecin* prieten* cole,* cunotin $e la bar ' care s poat $a o m+n $e aIutor( %nainte( #rocesul a continuat cu o casca$ $e sc&imburi $e informaii $espre #)'uri care s'a revrsat prin societatea american* cre+n$ o eKperien $e %nvare care au participat milioane $e ceteni( ricine tia puin mai mult $ec+t el $espre utilizarea computerului( ;'a v$it c ,uru era oricare in$ivi$ care'i cumprase un computer cu o sptm+n

%n prezent* unii ar putea spune c a fost vorba $e %nvare %ntre e,aliM $e era un fenomen mai complicat $ec+t sc&imbul $e melo$ii $e tip -apster* $ oarece ,uru i $iscipolul nu erau e,ali( .nul $einea mai multe cunotine $eQ cellalt( Tocmai $iferena $e cunoatere* nu ec&ivalena* %i punea %n contact( I crul acesta ca atare este interesant* %ns i mai interesant este c* %n $ecursul X pului*
rolurile se puteau inversa( %nvcelul $evenea a$esea ,uru* iar ,uru la %nceput $evenea $iscipol* pe msur ce sc&imbau continuu eKperiene i informaii( De atunci* prosumatorii au $ob+n$it cunotine tot mai sofisticate $espre computere( Dup cum afirm 4( Oeit& E$Sar$s i "ebecca E( Erinter $e la vestitul )entru $e )ercetri $e la #alo Alto* utilizatorul me$iu $e #) $in zilele noastre rezolv zilnic probleme care i'ar fi prut familiare numai operatorului computerelor in$ustriale $in vremurile c+n$ era consi$erat mare preot al informaticii2 %mbuntirea componentelor &ar$* instalarea i eliminarea pro,ramelor (a(m($(" Acest proces $e %nvare pro,resiv nu era controlat $e nimeni( -u era con$us $e nimeni( -u era or,anizat $e nimeni( Aproape nimeni nu era pltit pentru asta( %n aceste con$iii a avut loc un proces social care* neobservat $e e$ucatori i economiti $eopotriv* a transformat economia monetar american* a mo$ificat ra$ical or,anizarea corporativ i a afectat toate aspectele sociale* $e la limbaI la stilul $e via( #rosumatorii ,uru erau propulsorii in$ispensabili* $ei nerecunoscui* ai revoluiei computerelor personale( J ).L L.I "AJE-DE" Acest proces este %nc %n plin $esfurare* accelerat i $epit $e sc&imburile $e informaie $intre utilizatorii Internetului i maetrii lor( %n toat lumea* oamenii se %nva unii pe alii s foloseasc cel mai compleK aparat $e uz personal $in istorie( A$esea* se %nt+mpl ca fiii s'i %nvee pe prini( Luai un #) cu touc& pa$ i o coneKiune rapi$ la Internet i %ncastrai'= %ntr'un zi$ $e piatr $in apropierea unui cartier ru famat( 0ontai o camer vi$eo vizavi* astfel %nc+t s putei observa totul $in birou* i ve$ei ce se %nt+mpl(

EKact asta a fcut fizicianul ;u,ata 0itra $e la -IIT* o companie $e softSare i coal $e computere $in -eS Del&i( Instalaia nu era prevzut cu instruciuni i %n Iur nu se afla nici un a$ult care s rspun$ la %ntrebri( -'a $urat mult p+n c+n$ a fost $escoperit $e putii $in ;arvo$a5a )amp* ma&alaua $in apropiere( %n loc s'o $evasteze* Eu$$u* ;atis&* "aIen$eri ceilali 'maIoritatea cu v+rste %ntre 9 i =7 ani ' au %nceput s se Ioace cu ea( %ntr'o zi sau $ou au %nvat i s'au %nvat unii pe alii cum s selecteze
iconiele i s le mute* cum s creeze fiiere i $irectoare* cum s realizeze alte operaiuni simple i cum s+ navi,&eze pe Internet( !r clase $e coal( !r teste( !r profesori( In trei luni creaser peste o mie $e $irectoare* vizionaser $esene animate Disne5* se Iucaser online* $esenaser ima,ini $i,itale i se uitaser la meciuri $e cric&et( La %nceput in$ivi$ual* apoi %mprtin$ informaiile* au $ezvoltat ceea ce 0itra* care a ima,inat eKperimentul i ='a repetat %n alte pri* numete alfabetizarea $e baz %n $omeniul computerului(" F

El cre$e c utiliz+n$ curiozitatea i aptitu$inile $e %nvare ale copiilor am putea re$uce spectaculos costurile le,ate $e acoperirea prpastiei $i,itale( !aptul acesta* la r+n$ul lui* ar putea aIuta la scoaterea a milioane $e oameni $in mizele i la creterea eKponenial a ratei $e cretere i a potenialului economiei m$iene prin aplicarea principiului pro$ucivitii(9

%n aprarea formulelor i $efiniiilor perimate* unii economiti i statisticieni vor continua s se ascun$ $up cuvinte* $ar numai $o,maticii %nverunai ar ne,a faptul c %mprtirea pe ,ratis a priceperii %n $omeniul #)'urilor a fost Bsi %nc esteC produci"# 3 c+ %mbuntete pro$uctivitatea %n operaiunile coti$iene ale economiei monetare( Desi,ur* e$ucaia ar trebui s acopere mai mult $ec+t sfera ocupaional+* $ar $ac lr,irea bazei $e calificare a unei economii poate* $impreun cu alte transformri* s eKtin$ at+t outputul c+t i pro$uctivitatea* iar noi %i pltim pe profesori ca s pre$ea acele cunotine necesare calificrii* $e ce s nu preuim la Iusta valoare contribuia a$us $e ,uruG #resupun+n$ c+ acelai set $e cunotine este transmis $e profesor i $e ,uru* $e ce unul este mai apreciat $ec+t cellaltG 0er,+n$ mai $eparte* ce se %nt+mpl $ac acelai set $e cunotine este obinut $e o manier auto$i$act* aa cum au proce$at numeroii $esi,neri $e pa,ini Seb* pro,ramatori i creatori $e Iocuri vi$eo care i'au comercializat apoi pricepereaG %nvarea auto$i$act i aceea pre$at $e ,uru sunt pro$ucive mai ales atunci c+n$ aptitu$inile pe care le $ezvolt sunt v+rful $e lance al noilor te&nolo,ii* $evans+n$ momentul c+n$ $evin $isponibile cursurile formale* pltite( Dac %nceptorii %ntr'ale #)'ului ar fi trebuit s atepte ca colile s cumpere computere* s elaboreze pro,rame $e stu$iu* s'i reor,anizeze orarul* s'i instruiasc pe profesori i s str+n, fon$uri pentru toate aceste obiective* %ntre,ul proces prin care aceast te&nolo,ie s'a rsp+n$it %n me$iul $e afaceri i %n economie ar fi %nt+rziat consi$erabil( De aceea* ceea ce au fcut a fost cu a$evrat pro$uciv2 $isemin+n$ voluntar cunoaterea i scurtcircuit+n$ procesul* ei au ,rbit %n mare msur pro,resul te&nolo,ic %n economia pltit( Acest val $e %nvare $e la om la om a sc&imbat relaiile noastre cu multe $intre principiile
fun$amentale ale avuiei( A transformat mo$ul %n care oamenii %i petrec timpul( A transformat relaia noastr cu spaiul* munca fiin$ prestat acum %n alte locuri( A transformat natura cunotinelor %mprtite %n societate( #rosumatorii nu sunt $oar pro$uctivi* ci i pro$ucivi2 ei sunt cei care propulseaz creterea sistemului avuiei revoluionare $e m+ine(

H- L ) DE ) -)L.\IE2 )A-ALELE I-VI\I<ILE

%n car este creat avuia* iar acest proces aparine naterii unui nou mo$ $e via sau unei noi civilizaii pentru care* $eocam$at* ;tatele .nite sunt v+rful $e lance( %n al $oilea r+n$* $incolo $e principiile $e la suprafa* urmrite atent $e firme investitori i economiti* eKist unele principii ultrafun$amentale* iar noi mo$ ficm relaia cu ele %n mo$uri revoluionare ' mai ales cu principiile le,ate $e timp spaiu i cunoatere(
Aa cum am artat* mo$ificrile %n continu accelerare $e astzi pro$uc $e sincronizri %n tot mai multe pri ale economiei( Acestea in$ic o perioa$ $e posi bil $e,lobalizare a economiei i $e ,lobalizare mai intens %n alte $omenii( 0a presus $e toate* ele transform baza $e cunoatere $e care $epin$e crearea

sosit momentul s reunim %ntr'o structur coerent multele $irect pe care le'am i$entificat p+n acum( )artea $e fa a prezentat* p+n %n acest moment* trei i$ei principale( )ea $int+i afirm c lumea parcur,e o transformare istoric a mo$ului

avu iei* re$uc+n$u'o %n mare msur la perimare i nerelevan* %n timp ce pun sul semnul %ntrebrii nu $oar tiina* ci %nsei $efiniiile a$evrului( In al treilea r+n$* am vzut c economia monetar este $oar o parte $intr'ur sistem mult mai vast al avuiei i $epin$e $e infuzii $e valoare* %n ,eneral neob servate* $in partea unei economii mon$iale nemonetare bazate pe ceea ce noi am numit prosum( %nele,erea acestui concept al sistemului $e avuie cu $ou componente ar tre &ui s ne aIute* printre altele* s ve$em banii aa cum sunt i s ne $m seama mai clar ce loc vor ocupa %n sistemul avuiei revoluionare $e m+ine( #uterea copleitoare pe care o eKercit banii %n vieile noastre este atestat $e bo,ia comentariilor $espre ei( %ntrebat $e ce Iefuia bnci* 4illie ;utton s'a mirat
c )a

se poate pune o %ntrebare at+t $e prosteasc i

a $at vestitul rspuns2 #entru a acolo sunt baniiV" 0ai recent* actorul )uba Eoo$in, Jr( a mai a$u,at un r+n$ Ja literatura monetar cu stri,tul eKasperat $in filmul ?err= a!uire. Arat'mi baniiV"= Iar romancierul Tom "obbins* trec+n$ la eKe,eza teolo,ic* afirma c Z$einerea banilor %n banc $ natere unei anumite liniti bu$iste("7 <anii numai c n'au fost zeificai* $ar zeificarea %nseamn i mistificare(

Am afirmat* $e aceea* c timpul a $ove$it falsitatea ipotezei c avuia $eh numai $in ceea ce msoar economitii sau c valoarea se creeaz numai atun c+n$ eKist un transfer $e bani( In loc $e asta* trebuie s ne %n$reptm atenia pra sistemului mai lar, al avuiei* %n care economia monetar primete prP ,ratuite i este meninut+ %n via $e prosumatorii care* simultan* %i lanseaz p vocri
re$utabile( I0#A)T.L #" ;.0AT "IL " Aa cum am vzut* eKist cel puin $ousprezece canale importante prin care prosumatorii i prosumul interacioneaz cu economia monetar* $uc+n$ valoarea $intr'o parte %n alta( Ele vor fi $in ce %n ce mai importante %n perioa$a urm toare* astfel c este util s+ le recapitulm aici* %ncep+n$ cu cele mai simple(

=(
a+ti#t.'i +) a)toser#ire.

-ros)*atorii

prestea8.

*)n+.

ner *)nerat.

prin

Ra

treia

sl)@&.S

alte

!olosin$ un bancomat sau o cas automat la ieirea $in supermarLet* ei re$uc costurile cu m+na $e lucru ' i numrul locurilor $e munc $e prim nivel '$in economia monetar( Acelai lucru este
valabil* cu unele aIustri* atunci c+n$ se %n,riIesc personal $e bolnavi sau c+n$ ,tesc* fac curenie* %i e$uc pro,eniturile i %n$eplinesc alte sarcini %n loc s'i plteasc pe alii pentru a le realiza(

7(

#rosumatori +)*p.r *i@loa+e 1e pro1)+'ie 1in e+ono*ia *onetar.

Ei cumpr orice lucru* $e la fierstraie circulare la computere i aparate $e foto,rafiat $i,itale* care'i aIut s+ creeze valoare pentru sine i pentru alii %n economia nemonetar( #roce$+n$ astfel* ei %nii constituie o pia %n ca$rul economiei monetare( @(
tel i +apital) - )n alt 7el 1e *n+are la prn8)l pe gratis. #rosumatori %i p)n la 1ispo8i' a )til8atorilor 1in e+ono*ia *onetar. )nel-

EKemplele inclu$ oferirea capacitii eKce$entare a computerelor pentru cercetri me$icale i ecolo,ice* observaii astronomice i alte scopuri importante $in punct $e ve$ere social( D(
#rosumatori %*&)n.t 'es+ sto+)l na'ional 1e lo+)in'e.

Ei %i cresc valoarea %n ca$rul economiei monetare naionale ori $e c+te ori va'ruiesc* repar acoperiul* a$au, %ncperi sau planteaz copaci* particip+n$ cu munca lor %n locul sluIbelor $in

in$ustria construciilor( La r+n$ul ei* valoarea stocului $e locuine afecteaz ipotecile* ratele $ob+nzilor i alte variabile $in economia monetar( F(
#rosumatori @narJeti8ea8.S pro1)se; ser# i+ii i apti )1in .

fac atunci c+n$* $up ce au $ezvoltat o pricepere* un pro$us sau un serviciu $e uz personal* le scot la v+nzare* uneori %ntemein$ noi companii i sectoare $e afaceri( LinuK* creat $e prosumatori %n afara pieei* ,enereaz pro$use bazate pe el %n interiorul pieei cu plat( 9(
#rosumatori* 1e ase*en a; R1e*arJeti8ea8.S pro1)se sa) ser#i+i.

Ei scot $e pe pia unele bunuri i servicii eKistente oferin$u'le utilizatoriloi alternative aproape ,ratuite( Ameninarea venit $in afara economiei monetare $uce la crearea $e pro$use noi* a$esea mai ieftine* %n interiorul ei( E+n$ii'v la telefonia VoI#* la i#o$'uri (a(m($( #rosumul poate accelera ciclurile $e marLeti'zare i $emarLetizare( ?(
#rosumatori +re a8. #aloare %n +alita e 1e #ol)nt ari.

Ei ofer aIutor ,ratuit %n situaii $e ur,en( In cazuri mai puin ,rave* lucreaz zilnic %n centrele pentru btr+ni* ofer %n,riIire me$ical i multe alte servicii sociale( )ombat ban$ele $e tineri* %nfiineaz sau anim asociaii $e cartier* or,anizaii paro&iale i alte ,rupri ce contribuie la coeziunea social a crei lips impune costuri monetare enorme pentru fore $e poliie suplimentare* %nc&isori (a(m($( A(
#rosumatori o7er. in7or*a'i grat)ite pre'ioase +o*pani lor l)+rati#e.

#rosumatorii realizeaz acest lucru test+n$ noile pro$use %n versiune beta* particip+n$ la efectuarea
stu$iilor statistice* aIut+n$ firmele s i$entifice noile nevoi ale consumatorilor* fiin$ subiecii marLetin,ului viral" i prest+n$ alte servicii neremunerate(

>(

#rosumatori *.res+ p)ter a +ons)*atorilor %n e+ono*ia *onetar.

fac transmi+n$ informaii $espre ceea ce merit cumprat sau nu( De eKemplu* %i %mprtesc eKperienele cu privire la $iverse probleme $e sntate i tratamente me$icale* conferin$u'le pacienilor mai mult for %n relaiile cu me$icii( =8(
-ros)*atorii a+ el rea8. ino#a'i le.

#e post $e ,uru* ,&izi* profesori i consultani neremunerai* prosumatorii se instruiesc reciproc pentru a utiliza ultimele te&nolo,ii $e %n$at ce apar* intensific+n$ astfel ritmul sc&imbrilor te&nolo,ice i sporin$ pro$uctivitatea %n economia pltit( Ei nu sunt $oar pro$uctivi* ci i pro$ucivi( =(
spa'i)l #irt)al; ast7el %n+t s. 7ie 7ol s it. %n e+ono*ia &a8 t. pe +)noater . -ros)*atorii +re a8. rapi1 +)noater ; o r.spn1es+ i o 1epo8itea8. %n

0ulte $intre $atele* informaiile i cunotinele $isponibile %n spaiul virtual sunt contribuia ,ratuit a pro,ramatorilor* eKperilor financiari* sociolo,ilor* antropolo,ilor i altor specialiti $in toate $omeniile( Acurateea materialelor variaz consi$erabil i o mare parte $intre ele s'ar putea s+ fie comercializate %ntr'o bun zi* %ns sunt $eIa luate %n vizor $e investitori* oameni $e afaceri* mana,eri i alte #ersoane care lucreaz %n economia monetar* oferin$ un alt input pe ,ratis( =7(
-ros)*atorii +res+ +opi i repro1)+ 7or'a 1e *)n+.

#rosumatorii a$uc contribuii monumentale ca prini i furnizori $e %n,riIire* fc+n$ ca toate celelalte interaciuni s par ne%nsemnate( Intro$uc+n$u'i copiii I0 societate* oferin$u'le $arul limbaIului i inculc+n$u'le valori consonante cu ace'ea cerute $e economia $ominant* ei pre,tesc o ,eneraie $up alta pentru crearea $e avuie( !r pr+nzul pe ,ratis pe care'= $au ei* %n cur+n$ economia pltit nhar mai eKista $eloc( TE"A#IA -E <;E"VATN Acesta sunt $oar $ousprezece $intre mo$urile %n care interacioneaz cele $ou pri ale sistemului $e avuie( Dac a$u,m posibilele impacturi pe care le ,enereaz %n combinaie* vom obine noi %ntrebri cu privire la avuia revoluionar $e m+ine( 0ai putem spune oare c %n economia monetar nu eKist pr+nz pe ,ratisG )are este* $e eKemplu* valoarea net a tuturor pr+nzurilor ,ratuite care sunt oferite $e economia monetar* respectiv %i sunt oferite acesteiaG )um ar putea afecta cunoaterea acestor interaciuni strate,iile noastre personale i $e afaceriG )are $intre ipotezele noastre actuale $espre economisire* investiii* creterea economic* fora $e munc* impozite i alte variabile principale mai au sensG )um va influena mo$ificarea acestor ipoteze viitorul avuiei i al srciei pe ,lobG Iar $ac cele scrise $e noi sunt %n esen corecte* c+t $e valabil mai este afirmaia c anumite cate,orii $e persoane sunt nepro$uctive"G are cei fr locuri $e munc sunt neaprat nepro$uctiviG sociale sunt nepro$uctiviG are toi beneficiarii aIutoarelor are un paraple,ic este are v+rstnicii i pensionarii sunt nepro$uctiviG

nepro$uctivG ;au sfatul inspirat* $ar neremunerat* oferit prin telefon $e un asemenea paraple,ic prietenilor si reprezint ec&ivalentul terapiei pe care o efectueaz psi&olo,ii pentru o sut $e $olari pe orG 1i ce valoare s atribuim vieii pe care sfatul su a salvat'o atunci c+n$ persoana $e la cellalt capt al firului se pre,tea $e sinuci$ereG 0erita ea $ou sute $e $olari pe orG@ Avuia revoluionar nu se re$uce la bani( I #A"TEA A 1A#TEA Deca$ena )A#IT L.L @= EVA-EHELIA ;)HI0<N"II

mare $e oameni se prQ tesc s'i %ncarce LalaniLovurile(

i"iliza&ie este unul $intre acele cuvinte mari* pline $e %nelesuri cM intri, pe filozofi i istorici* %ns %i a$orm pe cei mai muli oan obinuii( Asta $ac nu e folosit %ntr' o propoziie $e ,enul )ivilb noastr este ameninat" ' moment %n care un numr

In prezent* muli oameni cre$ c civilizaia lor este ameninat i c ;ta .nite eKercit ameninarea( Aa se i %nt+mpl( Dar nu %n mo$ul %n care cre$em noi( A T"EIA ;.";A #e mapamon$* criticii ;tatelor .nite afirm c armata i economia lor F principalele surse ale
$ominaiei( %ns cunoaterea %n cel mai lar, sens i n te&nolo,ii bazate pe ea sunt cele care inte,reaz puterea militar i cea fii ciar a Americii i le propulseaz spre viitor( Este a$evrat c avantaIul te&nolo,ic al Americii %ncepe s fie pus sub s nul %ntrebrii( #otrivit )omitetului -aional pentru 1tiin* stu$enii strini ol aproape F8a $in $octoratele %n matematic* informatic i in,inerie acor$at ;tatele .nite* iar tinerii americani manifest un interes tot mai sczut pentru acQ $omenii(= ficialii $e la -A;A se pl+n, c la a,enia spaial oamenii $e ti cu v+rsta peste 98 $e ani sunt $e trei ori mai muli $ec+t cei sub @8 $e ani(7

;&irle5 Ann JacLson* fost pree$inte al Asociaiei Americane pentru #roI 1ui 1tiinei* avertizeaz c pe planet se rsp+n$esc rapi$ centrele $e activit mstruire i iniiativ %n afaceri pe baza noilor te&nolo,ii( Astfel* pentru ;ta .nite c&iar i +t#tu Ruo3u4 reprezint sc$erea pon$erii pe piaa
,lobal a inQ iilor i i$eilor("@

)u toate acestea* America ocupa %nc locul %nt+i %n maIoritatea $omeniilor le,ate $e te&nolo,ia $i,ital* microbiolo,ic i %n tiin %n ,eneral( Ea c&eltuiete DDa $in bu,etul mon$ial pentru cercetare i $ezvoltare(D De asemenea* $intre cei @A $e laureai ai premiului -obel pentru c&imie* fizic i me$icin $in intervalul =>>>'788@* aproape $ou treimi fie erau americani* fie lucrau %n instituii americane atunci c+n$ au primit $istincia( F )el putin $eocam$at* ;tatele .nite
rm+n principalul se$iu al tiinei mon$iale( #oate c i mai important este viteza cu care $escoperirile tiinifice i te&nice $e pretutin$eni sunt convertite %n aplicaii sau pro$use ce pot fi comercializate i sunt lar, rsp+n$ite %n in$ustrie* finane* a,ricultur* aprare* biote&no'lo,ie i alte sectoare( Toate acestea impulsioneaz pro$uctivitatea economic* accelereaz suplimentar sc&imbrile i $uc la creterea capacitii ;tatelor .nite $e a concura la nivel ,lobal( )unoaterea nu este %ns $oar o c&estiune $e bii i b5tes sau $e tiin i te&nolo,ie( E.- I.L TI-E"IL " Din economia bazat pe cunoatere face parte i pro$ucia $e art i $ivertisment* iar America este cel mai mare eKportator mon$ial $e cultur popular( Aceasta inclu$e mo$a* muzica* emisiunile TV* crile* filmele i Iocurile pe computer(9

Americanilor li s'a spus %ntot$eauna c mesaIul lor cel mai important ctre restul lumii este le,at $e $emocraie* libertate in$ivi$ual* toleran* preocupare pentru $repturile omului" i* mai recent* pentru $repturile femeilor( %n ultimele trei $ecenii %ns* pe msur ce mass'me$ia americane s'au rsp+n$it pe pieele strine anterior %nc&ise sau ineKistente* a fost comunicat un set foarte $iferit $e mesaIe* %n mare parte viz+n$ populaia t+nr( )u si,uran nu %n totalitate* $ar o cantitate consi$erabil $in aceste materiale ri$ic %n slvi proKeneii* ,an,sterii* traficanii $e $ro,uri i utilizatorii $e narcotice* cu oc&ii afun$ai %n orbite* i celebreaz violena eKtrem* marcat $e urmriri cu maini* efecte speciale i c+ntece care picur venin seKist( Impactul a fost intensificat $e reclamele $ure* $epin$ limita bunului'sim* folosite pentru promovarea acestor pro$use(

Holl5Soo$ul* $e pil$* %nfieaz o Americ fantezist %n care &e$onismul a$olescenilor este atotstp+nitor* iar fi,urile %ntruc&ip+n$ autoritatea ' poliiti* proU fesori* politicieni* li$eri ai cercurilor $e afaceri ' fac* $e obicei* obiectul satirei necrutoare( .n film $up altul* un spectacol TV $up altul le spun tinerilor privitori ceea ce muli $intre ei t+nIesc s au$2 c a$ulii sunt proti i bat c+mpii* c e sau ar trebui s fie nonstop( %n aceast lume %nc&ipuit* femeile sunt $isponibile oric+n$* $ar pot trece peste cl$iri uriae $intr'o sin,ur sritur Bca ;upermanC* pot %mpuca i uci$e B )E James <on$C i practic artele mariale Bca <ruce LeeC( -i se spune %n mo$ repetat c eKtremele sunt bune i %nfr+narea e reaM i apropo* America este at+t $e bo,at* %nc+t p+n i secretarele* poliitii* funcio narii i alte persoane obinuite triesc %n apartamente luKoase $in v+rful z,+rie norilor sau %n conace $in 0alibu ' ima,ini care'i st+rnesc pe
a$olesceni $e le Taipei p+n %n Tombuctu( )eea ce par s tie $oar puini $intre criticii strini ai culturii pop americane este c* para$oKal* multe $intre firmele aparent americane care pro$uc i $istribuie cele mai infecte lucruri $e acest ,en sunt sau au fost $einute nu $e ame ricani* ci $e capitalul european i Iaponez( De asemenea* nu toat lumea %nele,e c spectacolele sunt realizate a$esea $e un re,izor european* s spunem* cu o ve$et australian* un consultant c&inez pentru arte mariale* un specialist Iaponez %n animaie i ali participani strini( >

O s fii tntlu i ,o,oman"* ? c n'

avem nevoie $e e$ucaie"*A c a fi r+u" %nseamn s fii bun i c seKul* %n infinita lui varietate* este

%ntre timp* influena acestui ,unoi este at+t $e puternic* %nc+t alte societi se tem pentru
supravieuirea propriilor culturi( # VE;TEA L.I #A.L ;ecole %n ir* cuv+ntul Tombuctu a fost utilizat %n cci$ent ca prescurtare pentru cel mai %n$eprtat loc cu putin( -u cu mult timp %n urm* prietenul nostru australian* cunoscutul scriitor i aventurier #aul "affaele* a vizitat Tombuctu $up o cltorie $e $ou zile cu maina spre nor$* pornin$ $e la <amaLo* capitala statului 0ali $in vestul Africii( .lterior* ne'a trimis un e'mail %n care povestea cum a fost(

Pu&ine +3au +c*im,at la 5om,uctu En ultimele +ute de ani. C...D 6omazii mn# turmele de m#!ari la pia&#. En timp ce tuare!ii cu tur,ane. *aine lar!i E "#luri. l#+ndu3i la "edere doar oc*ii. um,l# pe +tr#du&e. trecnd pe ln!# mo+c*eea de lut din +ecolul al Z593lea. C...D <ar En Aa&# "#d ce"a ce pare a Ai un miraG.
Xeci de adole+cen&i. ne!ri. al,i i m#+linii. cu *aine En +tilul !*etourilor americane. mer! pe miGlocul drumului. @#ie&ii poart# pantaloni de trenin! Enc*ii la culoare. pantoAi de +port *i!*3tec* i tricouri de ,a+c*et lun!i i l#lipe care +e r#+Aa&# numele unor ec*ipe precum La2er+. C...D Fetele poart# ,lu!i +trm&i. tenii i tricouri.

;e %n$reapt spre primrie* iar #aul li se altur( *Avem un concurs $e rap"* eK#lic un biat( Tinerii $in Tombuctu* %i spune el lui #aul* au $escoperit rap'ul acum c+iva ani* $ar acum este muzica lor preferat( Y(((W Acum la Tombuctu avem televiziune prin cablu i ve$em tot timpul rap la 0TV(" %n &olul primriei* sute U e puti %mbrcai asemntor ' arabi* tuare,i* fulani i son,&ai ' stri, i bat iln picioare c+n$ patru tineri apuc microfoanele(

In urmtoarele $ou sptm+ni %ns* #aul rareori a vzut altceva $ec+t vesmintele tra$iionale pe strzile $in Tombuctu i %n $eert( are %n $up+'amiaza aceea"* scria el* c+n$ putii $in Tombuctu i'au afiat pasiunea pentru &ainele si muzica mo$ern* am avut o viziune a viitoruluiG" %ntrebarea lui "affaele era aceeai pe care ar fi pus'o milioane $e prini $in %ntrea,a lume care v$ cum sunt atacate culturile lor i au senzaia c ;tatele .nite le se$uc copiii( %i atra,* bine* $ar ce las ei %n urmG #aul ofer un in$iciu preios2 %l %ntreb pe un biat $e ce %n public nu sunt fete mai mari $e aisprezece ani( Z#i la v+rsta asta prinii le mrit* i %i petrec cea mai mare parte a timpului %n cas([ %ntreb $ac fetele ale, cu cine s se mrite( Z;i,ur c nu[* rspun$e el( Z)storia e prea important pentru ca fata sau biatul s fac ale,erea( #rinii notri &otrsc %ntot$eauna([" =8

Aa$ar* $up cum reiese limpe$e $in povestea lui #aul* convertirea celor $in Tombuctu la mo$ul $e via american are limite stricte( HED -I;0.L H LL34 DIA#e c+n$ Holl5Soo$ul %i transmitea mesaIul potrivit cruia libertatea %nseamn &e$onism ne%nfr+nat* 4all ;treet lansa un mesaI paralel care afirma c afacerile i comerul fr restricii ofer cea mai bun cale ctre avuie( "elu+n$ aceast tem* 4as&in,tonul c+nta pe toate vocile c+ un comer liber* nere,lementat* i un teren $e Ioc nete$"* la fel pentru toat lumea* ar a$uce beneficii tuturor( Acestea se combinau cu formula ma,ic2 liberalizare p ,loba'lizare q $emocraie( Astfel* timp $e c+teva $ecenii America a spus %ntre,ii lumi ' i siei ' c politica $e lai++ez3 Aaire Bmai ales privatizarea i $ere,lementareaC a$uce $emocraia* $e parc orice formul mecanicist ar
funciona peste tot* $epin$ $eosebirile $e reli,ie* cultur* istorie i $ezvoltare economic i instituional( Dac ima,inea Americii %n lume este una $e lips total $e %nfr+nare* i $ac aceasta este $efiniia libertii* nu e $e mirare c a$ulii $in alte culturi nu o consi$er libertate* ci &aos( He$onismul $ezlnuit i i$olatrizarea pieei libere nu sunt* %ns* fenomene inerente sau inevitabile pentru $ezvoltarea economic $in cel $e'al Treilea Val( %n loc $e asta* ele reflect faptul c procesul $e trecere $e la o societate i o economie in$ustriale la o economie i o societate bazate pe cunoatere nu are prece$ent( -ici o ,eneraie anterioar nu a parcurs o asemenea tranziie* $ar'mite s'o $uc i p+n la capt( -u eKist nici un mo$el( De aceea* America* $ei pare a$esea aro,ant* ovie i arat nesi,uran pe msur ce eKperimenteaz noi i$ei* structuri sociale i valori( ;e prea poate sa respin, o parte $in lipsa actual a constr+n,erilor o $at ce va %ncerca i aban$ona mo$elele nefuncionale $e comportament( )+n$ criticii $in toat lumea se pl+n, c+ ;tatele .nite %ncearc s+ le $omine i s le omo,enizeze cultura* ei nu reuesc s %nelea, c+ forarea omo,enizrii

Dggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
n

u vine $in partea sectoarelor avansate ale economiei i societii americane* sI cifice celui

$e'al Treilea Val* ci $e la eKponenii celui $e'al Doilea Val* care cearc s se menin pe poziii( 0iIloacele $e informare %n mas* marLetin,ul $e mas i meto$ele $e $ist buie %n mas care stau la baza eKportului american al culturii i valorilor $e ma sunt eKpresii perfecte ale societii in$ustriale masificate $e ieri* nu ale ecor miei $e m+ine* bazate pe cunoatere i caracterizate $e personalizare i $ema ficare(

De fapt* %nsi varietatea ce %nsoete $ezvoltarea bazat pe cunoatere ,ara teaz c alte ri vor a$opta traiectorii economice* sociale i politice foarte $i rite( Ele nu vor arta ca America( %ns nici America $e m+ine nu va arta astfel .- #A; H- "R. A$evratul mesaI pe care'= transmite America* mai important $ec+t retori sa i$eolo,ic i comercial* este Evan,&elia ;c&imbrii( Acesta este mesaIul $ominant pe care'= primesc miliar$e $e oameni $in s cietile cu sc&imbare lent2 sc&imbarea este posibil ' i nu $oar %ntr'un viit %n$eprtat* ci cur+n$* %n cursul vieii lor sau a copiilor lor( Evan,&elia nu specific $ac sc&imbarea va fi %n bine sau %n ru( Lucrul aces va fi interpretat $iferit i $isputat cu %nverunare* $ar %nsi i$eea c sc&imbri este posibil are un caracter revoluionar pentru multe populaii $e pe ,lob ' m ales pentru cei mai sraci tineri ai lumii( 1i* aa cum o
arat nenumrate eKei ple* atunci c+n$ oamenii consi$er sc&imbarea imposibil* rareori %ncearc s' construiasc sin,uri viitorul( Dac ,eneraia pe cale $e consoli$are este inspirat $e Evan,&elia ;c&& brii* sc&imbrile care se vor pro$uce nu vor mulumi neaprat America i pe am ricani( %n rienti$ 0iIlociu ar putea lua forma unor re,imuri teocratic'fascist alese $emocratic( %n Africa i America Latin rezultatul ar putea fi cu totul altul Evan,&elia ;c&imbrii este eKtrem $e periculoas pentru instituiile i on nea eKistente tocmai pentru c nu este intrinsec $e st+n,a sau $e $reapta* $ mocratic sau autoritar( 0eta'mesaIul ei implicit este c toate societile noa tre* toate mo$urile noastre $e via i c&iar i cre$inele noastre sunt* prin natu2 lor* temporare( -u este mesaIul lui A$am ;mit& sau al lui Oarl 0arK( -u este mesaIul revol ionarilor francezi sau americani( Este mesaIul celui mai revoluionar $intre tc filozofii* Heraclit* rezumat $e cea mai cunoscut $intre afirmaiile sale2 -u pc #i %n acelai r+u $e $ou ori* $eoarece p+n la al $oilea pas el se va fi sc&imb $eIa("lt Totul este proces( Totul este transformare( Heraclit ne las s $e$ucem c toate i$eolo,iile* toate reli,iile* la fel ca toa instituiile* sunt tranzitorii $in punct $e ve$ere istoric( Acesta este a$evratul m saI transmis $e ;tatele .niteM la cel mai profun$ nivel* el tulbur visele ' i $ $anseaz comarurile ' a miliar$e $e oameni(

=>D

ALVIN

<%&&LE4

=i

/EI*I

<%&&LE4

--------------------------W---------.XU-------------------------------------------------------------------LLLLLYl

;tatele .nite nu se pot abine $e la emiterea acestui mesaI $eoarece ele %n'sele eKemplific sc&imbarea( 0ulte ari $in prezent au %nceput tranziia $e la un sistem $e avuie i o civilizaie in$ustriale la un sistem $e avuie bazat pe cunoatere* %ns nu au realizat c+ un nou sistem $e avuie este imposibil fr noul mo$ $e via corespunztor( America este pe muc&ia acestei transformri atotcuprinztoare* iar sc&imbarea este eKportul ei cel mai important( Acesta este motivul pentru care c&iar i aliaii $e acum i $in trecut sunt tot mai %n,riIorai $e rolul Americii %n lume( )u toate c i ei sufer sc&imbri semnificative ' recenta eKtin$ere a .niunii Europene i respin,erea )onstituiei $e ctre unele state membre* $e eKemplu ' ritmul
,eneral al transformrii este mai lent i mai puin revoluionar( #e msur ce se lupt s'i cl$easc propriul

viitor* ele v$ cum ;tatele .nite se %n$eprteaz* acceler+n$ spre necunoscut i tr,+n$ alte culturi i ri %n v+rteIul lor( Dar $ac totul este* $e fapt* temporar* aa este i puterea american(

I0#L \IA

sunt %n crizG are America se confrunt cu o ir plozieG #+n acum am vorbit $espre $eteriorarea treptat a instituiilor americane $ cel $e'al Doilea Val* sau $in epoca in$ustrial* %ns $oar c+n$ ne vom eKtin$e an liza i le vom privi %n interaciune vom putea obine o ima,ine clar( Dac ;tatele .nite sunt at+t $e puternice* $e ce sistemul lor $e sntate i afl %n crizG De ce eKist o criz %n sistemul $e pensii* %n cel $e %nvm+nt* i sistemul Iuri$ic i c&iar i %n politic ' toate %n acelai timpG ;I-E."NTATEA #A-DE0I)N 1i $e ce familia nuclear american ' presupus a fi instituia $e temelie a si cietii ' este %ntr'o asemenea $e,rin,ola$G %n America* mai puin $e un sfei $in populaie triete %n ,ospo$rii %n care brbatul mer,e la lucru i soia si acas* cu unul sau mai muli copii sub optsprezece ani ' o sc&imbare ra$ical fal $e anii X98(= %n prezent* @=a $intre copiii americani locuiesc cu un sin,ur prinl sau cu nici unul(7 )am @8a $intre americanii peste 9F $e ani triesc sin,uri(@ D ce se sf+resc prin $ivor F8a $intre cstoriiGD Tinerii americani vorbesc acur $espre o cstorie $e prob" oficializat ' o prim cstorie fr copii* %naint $e a$evrata asumare a rspun$erii( F -u e $e mirare
s sin,urtatea este pai $emic %n ;tatele .nite( Toate aceste c&estiuni st+rnesc $ispute apri,e* %ns transformrile sunt cQ nientate* %n ,eneral* $e o manier fra,mentar* fr a se recunoate eKistena unQ le,turi %ntre crizele suferite $e $iverse instituii( )riza familiei nucleare face part $intr'un fenomen mult mai amplu( !A<"I)ILE # ;T'E"NDI-I/N )rescui %ntr'un sistem familial $estrmat care traverseaz sc&imbri rapi$e $ar este prost a$aptat la cerinele secolului ::I* cincizeci $e milioane $e cop americani intr zilnic pe porile colilor unui sistem $e %nvm+nt falimentar(9

ilioane $e oameni tot mai nelinitii* a$esea m+nioi* $in %ntreaI lume sunt %n,riIorai $e $ominaia american* $ar c+t timp poa o societate* fie ea superputere sau nu* s'i pstreze puterea %n eKl nor $ac instituiile interne

Aa cum am remarcat* ;tatele .nite c&eltuiesc aproape D88 $e miliar$e $e $olari anual pentru
e$ucaia public* $e la ,r$ini p+n la liceu* cu o me$ie $e aproKimativ ?(888 $e $olari pe elev(? )u toate acestea* 98a $intre liceeni nu pot citi $estul $e bine %nc+t s+'i poat parcur,e manualele* A o treime $intre absolveni nu pot face calculele matematice necesare unui ucenic $e t+mplar > i aproape o treime $intre a$uli nu pot sima pe &arta ceanul #acific(=8

)apitala ;tatelor .nite* 4as&in,ton D()(* c&eltuiete peste =8(888 $e $olari pe cap $e elev %n
fiecare an ' mai mult $ec+t D> $intre cele F8 $e state ale Americii(=V Totui* colile $in 4as&in,ton sunt pe

ultimele locuri %n clasamentul naional al rezultatelor aca$emice( La testele $in 7887 s'au clasat* potrivit publicaiei T&e >a+*in!ton Po+t. mai Ios $ec+t omoloa,ele $in toate cele F8 $e state("=7

!ocurile $e arm* violena i $ro,urile $in coli aIun, pe prima pa,in a ziarelor ori $e c+te ori are loc un masacru $e ,enul celui $e la )olumbine* $ar acestea sunt $oar simptomele unui sistem e$ucaional construit $up mo$elul fabricii* care* cu foarte puine eKcepii* nu a fost reconceptualizat* ca s nu mai vorbim $e restructurare* pentru a'i pre,ti pe tineri %n ve$erea economiei bazate pe cunoatere( Aa cum familia falimentar %i trimite pe copii %n coli falimentare* colile* la r+n$ul lor* %i trimit %ntr'un alt set $e instituii falimentare( ) -TA<ILITATEA )"EAT A"E Dac nite instituii fun$amentale* precum familia i coala* au mari necazuri %n ;tatele .nite* $e ce am fi ocai s $escoperim c i unele pri eseniale ale economiei funcioneaz prostG #atronii $e pe tot cuprinsul Americii $epl+n, incapacitatea prinilor $e a le inculca o$raslelor valorile muncii i incapacitatea colilor $e a le oferi pre,tirea necesar secolului ::I( Eecul unei instituii afecteaz mersul treburilor %n altele( Eeneraii %n ir* americanii s'au m+n$rit cu faptul c+ au cel mai curat i mai eficient sistem financiar $in lume* cel mai capabil s aloce capitalul ctre utilizrile cele mai pro$uctive( Dup ce au crescut %n familii $estrmate i au trecut printr'un sistem e$ucaional $eficitar* lucrtorii americani nscui ime$iat $up cel $e'al Doilea "zboi 0on$ial ' muli $intre ei i
investitori ' n'ar fi trebuit s fie uimii $e scan$alurile %n lan ce au urmat spectaculoasei prbuiri a companiei Enron(=@

In v+rteIul fr prece$ent $e scan$aluri corporative sau la nivelul con$ucem* $e eecuri* eKcese* Ion,lerii contabile i minciuni au fost prinse 4orl$)om* T5co* "ite Ai$* A$elp&ia )ommunications* 3Sest* :eroK i multe alte firme americane uriae* $impreun cu banc&erii lor $e investiii* $ornici ca %ntot$eauna s acor$e favoruri( Toate acestea au fost urmate $e %nc i mai multe conce$ieri( %n acest timp* principalele firme $e contabilitate $in ;tatele .nite* care ar D trebuit s au$iteze
activitatea companiilor i s'o menin %n limitele le,ii* au %nceput i ele s transpire sub reflectoarele anc&etatorilor( Art&ur An$ersen* au$itorul lui Enron* a avut un sf+rit rapi$ i* $up cum se afirm %n revista FortuneY

)ei #atru 0ari ' care* %mpreun* au$iteaz o proporie uluitoare $e ?Aa $intre cele =F(888 companii
americane cotate la burs ' continu s se t+rasc $e la ur titlu umilitor $e ziar la urmtorul(" =D

.moritii povesteau cum zece mii $e $irectori ,enerali fu, peste ,rani %n 0eKic( =F
Investitorii pclii ipau( %ncre$erea %n bursele americane i %n sistemul american $e afaceri ca %ntre, s'a $us pe apa ;+mbetei( mii $e an,aIai(
=9

$at cu ea s'au

scurs

i locurile $e munc i economiile str+nse pentru pensie $e sute $e

0eto$ele $e re,lementare i aplicare a le,ii* reticente la transformare* precum i normele Iuri$ice i


sociale au fost lsate %n urm $e sc&imbrile ultrarapi$e $in me$iul $e afaceriM $rept urmare* s'au creat

turbulene* $erut i* pentru unii* noi oportuniti irezistibile %n zonele estompate ale fostelor ,ranie clare* %ntr'o alt manifestare a efectului $esincronizrii( TE"A#IE I-TE-;IVN ;imultan* %n infrastructura instituional a unicei superputeri mon$iale se lr,ea o alt fisur* companiile i an,aIaii lor lupt+n$u'se s fac fa costurilor tot mai mari ale asi,urrilor me$icale( )ineva ar putea %ntreba2 cum se poate ca sistemul american $e sntate s aib o nevoie $isperat $e terapie intensiv* c+n$ %n 7888 a c&eltuit ec&ivalentul a D(D>> $e $olari pe cap $e locuitor* %n comparaie cu cei F9 $e $olari c&eltuii %n Haiti* $e pil$G=?

Definiiile crizei variaz* $esi,ur* $ar realitatea este c aproKimativ D8 $e milioane $e americani nu au asi,urare $e sntate* =A %n spitalele cel mai bine finanate $in lume se petrec zilnic erori letale*=> iar maniile me$icale recurente se rsp+n$esc asemenea unor virusuri prin %ntrea,a societate ' mai %nt+i %mpotriva tutunului* apoi %mpotriva obezitii i %n favoarea $ietelor cu coninut re$us
$e za&aruri( )e urmeazG #este toate acestea* un $irector $in $omeniul me$ical avertizeaz un subcomitet al )on,resului c sistemul american $e sntate este pe cale s sufere o miplozie* iar mala$ia Alz&eimer va fi $etonatorul"* $eoarece ,eneraia bab5'boom se apropie $e v+rsta $eclanrii acestei boli cumplite( 78

!aptul c %n maIoritatea celorlalte ri con$iiile $e %n,riIire a sntii sunt mai proaste nu sc&imb cu nimic realitatea( )el mai scump sistem me$ical $in ume manifest $isfuncii profun$e care
nu fac $ec+t s se accentueze( DE A."

( Dup ce s'au luptat toat viaa cu locuinele* colile i instituiile me$icale $eficitare* $up ce au
fost Iumulii $e instituiile financiare corupte i* %n sf+rit* au
e

J.ns la

pensie* lucrtorii americani se ,+n$esc la

anii $e aur" ' vremea mult c #tat c+n$ s ia un respiro si s se plimbe p+n la cutia potal pentru a lua ecul cu pensia(

Americanii* tineri i v+rstnici $eopotriv* se confrunt cu %nc un $ezastru instituional* $e $ata aceasta %n sistemul $e pensii( )riticii situaiei actuale avertizeaz cu privire la o iminent prbuire financiar"( $inioar consi$erate erezii aceste %n$oieli au fost eKprimate p+n i $e o autoritate ca secretarul Trezoreriei(7l #otrivit revistei @u+ine++ >ee2. Daunele create $e pier$erile planurilor corporatiste $e pensii se
a,lomereaz ca va,oanele unui tren $eraiat(" 77 %n ultimii trei ani* activele fon$urilor private $e pensii $in ;tatele .nite s'au re$us cu =Fa* %n timp ce pasivul a crescut cu aproape 98a(

0ama fon$urilor $e pensii subfinanate"* relata revista* este nimeni altcineva $ec+t uriaa companie Eeneral 0otors* iar ali fabricani $e automobile sau transportatori aerieni nu sunt foarte $eparte( #er total* %n 788@* planurile corporatiste $e pensii $in America le $atorau lucrtorilor cu @F8 $e miliar$e $e $olari mai mult $ec+t puseser $eoparte(
#entru a liniti DF $e milioane $e an,aIai i pensionari c nu vor fi lsai $e izbelite* ,uvernul $e la 4as&in,ton s'a an,aIat s le asi,ure pensiile prin corporaia #ension <enefit Euarant5( %n 788@ %ns* #<E) %nsi avea un $eficit $e

==(7

miliar$e $e $olari i* potrivit $irectorului su* ;teven A Oan$arian* se %n'

$repta spre implozie(7@

%mbtr+nirea rapi$ a populaiei i subfinanarea sistemului $e pensii ascut rzboiul inter,eneraional $intre pensionari i tinerii lucrtori* care se tem c nu le va mai rm+ne nimic atunci c+n$ se vor retra,e $in c+mpul muncii( )onfrunt+n$u'se cu instituii falimentare %n toate $omeniile* muli americani caut aIutorul or,anizaiilor caritabile* consi$erate %n ,eneral mai oneste $ec+t sectorul lucrativ( Lucrul acesta era valabil %nainte ca unele $intre cele mai presti,ioase entiti nonprofit* printre care .nite$ 4a5 7D i
)rucea "oie American s fie investi,ate pentru contabilitate fals ori utilizarea incorecta a fon$urilor primite prin $onaie( %ntre timp* %ncotro s'au %n$reptat numeroi americani pentru a afla mai multe $espre toate aceste crizeG ;pre Internet* $esi,ur( Dar* aa cum se str$uiesc ziarele s $emonstreze* o mare parte $intre materialele aprute pe net sunt neve rificate* prtinitoare sau ,reite( )eea ce este necesar* spun e$itorii* e o informaie cre$ibil* precis* atent verificat i reverificat( #resa scris i au$iovizual traverseaz %ns i ea o criz $e cre$ibilitate care 'i amenin viitorul2 cele mai recente eKemple sunt scan$alurile izbucnite la 5*e 6e7 8or2 5ime+. B-0 5oda=. )<; -eSs* 6e7+7ee2 i alte instituii me$ia(79

Aceste scan$aluri se pro$uc pe fun$alul sc$erii numrului $e cititori i telespectatori( Aa cum remarca Lo+ 0n!eie+ 5ime+. in+n$u'i respiraia* tiraIele coti$ienelor au sczut %n 788F cu aproape >
milioane* $e la cifra $e v+rf $in =>AD*

9@(@

milioane* %n timp ce populaia ;tatelor .nite a crescut cu aproKimativ FA $e

milioane(" %ntre =>98 i 788D* a$u,a autorul* au $isprut @89 ziare(7?

# LITI)A ;.#"A"EALI;TA lista colapsurilor instituionale $in superputernica Americ ar putea fi eKtins pentru a cuprin$e eecul a,eniilor $e informaii i contrainformaii ' %n comt naie cu )asa Alb at+t pe vremea
lui <ill )linton* c+t i sub Eeor,e 4( <us& ' c a %mpie$ica $ezastrul $e la == septembrie 788=* %n pofi$a $iverselor avertiz timpurii* sau incapacitatea lor $e a estima corect ameninarea armelor iraLien $e $istru,ere %n mas(7A

%n sf+rit* $up aceast enumerare a eecurilor %nre,istrate $e instituiile arm ricane* aIun,em la cel care s'ar putea $ove$i cel mai important $intre toate( Isti ricii $in viitor vor nota c secolul al ::I'lea a %nceput cu un pree$inte pus su acuzaie* urmat $e un pree$inte %nscunat efectiv $e cinci $intre cei nou Iu$i ctori $e la )urtea ;uprem( De $ou ori %n $oi ani* ara s'a aflat la c+iva rnilimet $e o criz ,rav a instituiilor sale politice fun$amentale( Totul a ailminat* la scurt timp $up aceea* cu $emersul suprarealist $e a'= scoat $in funcie pe Era5 Davis* ,uvernatorul )aliforniei( )ampania pentru ale,ere succesorului su a atras =@F $e
can$i$ai* printre care un e$itor $e publicaii pornc un mcelar pensionar* un lupttor $e sumo* un v+nztor $e maini la m+na a $ou i o femeie b+tr+ioar cunoscut numai pentru c i'a pus numele i pieptul p afie imense( %n cele $in urm* Davis a fost $at Ios i %nlocuit $e musculosul acto Arnol$ ;c&Sarzene,,er( 7>

) LA#;.L ;I;TE0I) .nii ar spune c eKistena crizei $epin$e $e cel care privete faptele sau $ mesaIul parti$elor $irect interesate* care cer sc&imbri $ramatice( Dar* c&iar $ac a$mitem c avem ina$ecvri statistice* eKtrapolri statistice ale ten$inelor i i retoric eKa,erat* i recunosc+n$ c sunt $iferite ca

%nsemntate* intensitate ur,en* aceste cazuri* tocmai prin multiplicitatea lor* spun ceva important2 %ntre ,ul %nseamn mai mult $ec+t prile sale %nsumate( #+n $e cur+n$* maIoritatea observatorilor* americani sau nu* au consi$era c toate aceste crize instituionale $in ;tatele .nite nu au le,tur %ntre ele( Da aceast poziie nu mai poate fi susinut( )rizele aparent separate i $istincte a& Americii sunt interconectate %ntr'o msur tot mai mare( ;ntatea i pensiile( #er siile i criza corporativ( !amilia i e$ucaia( )riza politic i toate celelalte se aii menteaz reciproc( #rin urmare* %n ;tatele .nite asistm la conturarea unul colaps +i+temic a Xnfrastructurii instituionale tocmai c+n$ muli cre$ c puterea mon$ial a ri este %n sc$ere(

E#IDE0IE A E1E)."IL " #entru a ptrun$e %nelesul acestei implozii iminente* nu este $e aIuns s n uitm $oar la America* %ntruc+t se v$ete c ;tatele .nite nu sunt nici$ecum sin,ure( Din Eermania* !rana i 0area <ritanie p+n %n )oreea $e ;u$ i Japonia* $escoperim o a$evrat epi$emie a eecurilor '
fisuri tot mai lar,i %n in'stituiile'c&eie* %ncep+n$* ca %n ;tatele .nite* cu familia nuclear( %n Japonia* rata $ivorurilor* mai ales la cuplurile cstorite $e peste $ouzeci $e ani* a atins niveluri fr prece$ent(@8 0ult mai uimitoare sunt %ns rezultatele unui stu$iu efectuat $e Institutul nipon $e )ercetri pentru #roblemele Tineretului( #otrivit revistei @u+ine++ 2.0. stu$iul arta c ?Fa $intre elevele americane erau $e acor$ cu afirmaia Toat lumea ar trebui s se cstoreasc"* $ar o proporie ocant $e AAa $intre elevele Iaponeze i'au eKprimat $ezacor$ul(" @=

"ata $ivorurilor $in )oreea $e ;u$* %n mo$ tra$iional sczut* a $evenit una $intre cele mai ri$icate $in lume(@7 %n 0area <ritanie* ziarul lon$onez 5*e 5ime+ relateaz $espre un $eclin continuu al
familiei nucleare(" De fapt* remarc autorul* numrul ,ospo$riilor con$use $e cupluri cstorite a sczut pentru prima $at sub F8a* reflect+n$ transformrile eKtraor$inare pe care le sufer viaa $e familie a britanicilor("@@

-ici crizele e$ucaionale nu sunt un monopol al ;tatelor .nite( Z)olapsul slilor $e clas[ pune stp+nire pe colile $in toat ara"* stri,a un titlu $in ?apan 5ime+. iar 5*e 6e7 8or2 5ime+ relata2
E$ucatorii %ncearc s %mbl+nzeasc Iun,la $in colile nipone(" @D

;imultan* la fel ca %n ;tatele .nite* ,i,anii corporativi niponi* o$inioar at+t $e a$mirai* sunt lovii $e un scan$al $up altul ' enronit" %n stil Iaponez( %n timp ce sistemul bancar se clatin sub
povara cre$itelor neperformante*@F ToL5o Electric #oSer )o( asist la $emisia ruinoas a pree$intelui i $irectorului ,eneral $eoarece compania a falsificat $atele $e securitate $e la centralele sale nucleare( @9 #e aceeai cale au luat'o i con$uctorii $e la 0itsui* ;noS <ran$ !oo$* -ippo 0eat #acLers* 0itsubis&i 0otors* -iss&o ISai i alte corporaii $e v+rf( @?

Toate acestea au fost urmate $e crizele care au z,u$uit <ursa $in ToL5o %n 788F( 0ai %nt+i* o
pan la sistemul $e computere a oprit tranzaciile pentru prima $at %n istoria $e F9 $e ani a instituiei( Dup c+teva sptm+ni* observatorii $e'abia i'au putut retine r+sul c+n$ un tra$er $e la 0izu&o ;ecurities )o( a v+n$ut $in ,reeal 9=8(888 $e aciuni la preul $e = 5en bucata* %n loc s v+n$ o aciune pentru 9=8(888 5eni ' eroare minor prin care firma a pier$ut @D8 $e milioane $e $olari(@A

"ecentele crize corporative au fost i mai $ramatice %n )oreea $e ;u$* un$e scan$alurile au $us la fu,a fon$atorului concernului DaeSoo*@> sinuci$erea unuia $intre fiii fon$atorului H5un$aiD8 i %ncarcerarea efului $e la ;O* un alt mare c&aebol ' me,afirmele rii(X

%n Europa* pe lista ultimelor scan$aluri se afl VolLsSa,en $in Eermania* #ar'nialat $in Italia* D7 )re$it L5onnais $in !rana*D@ ;Lan$ia $in ;ue$iaDD si companiile petroliere ElfDF i "o5al Dutc&];&ell(D9

)a i cum aceste evenimente n'ar fi fost suficiente pentru a'i ine ocupai pe autorii $e titluri $e ziar* %n paralel cu ele s'au pro$us* la fel ca %n ;tatele .nite* tulburri maIore %n sectoarele $e sntate $in multe ri( %n America* unii politicieni propun %n mo$ re,ulat sistemul britanic $e sntate ca mo$el $e urmat( )u toate acestea* <ritis& )ouncil se pl+n,e c nu trece nici o zi fr veti $espre Zcriza[ $in ;erviciul -aional $e ;ntate(" D? ;istemul ,erman este $escris %n pres ca fiin$
pe mar,inea prpastiei"* DA iar cel sue$ez se afl %ntr'o criz financiar acut(" D> \iarul Iaponez <ail= 6e7+ afirm c sistemul naional $e asi,urri $e sntate s'ar putea prbui %n cinci ani("
F8

ainic*i

)+t $espre pensii* premierul francez pretin$e c $ezastrul $in acest sector amenin supravieuirea
republicii("F= -ici !rana nu este sin,ur( Europa se confrunt cu o criz a pensionarilor"* susine @u+ine++ >ee2.'2 <ail= 8omiuri $in Japonia vorbete $espre cifre ocante $ezvluite $e
F@ un

raport $espre Y(((W sistemul #ensii corporative

naional $e pensii(" )"I\A -A/I -ALN A #E-;IIL "* titreaz 5*e Iorea 5ime+ la fon$ul $e pensii(FF

subfinanate $oar %n AmericaG E+n$ii'v la ;iemens $in Eermania* cu $eficitul su $e F miliar$e $e $olari

VEDETE H- E"EVN Acelai tipar se repro$uce la toate nivelurile( Astfel* pier$erea $e cre$ibilitate a miIloacelor americane $e informare %n mas este simultan* $ei au motive $iferite* cu crizele suferite $e Le
onde F9 i Le Fi!aro.'7 principalele coti$iene franceze* i 0+a*i -*im,un $in Japonia(FA

)+t $espre or,anizaiile caritabile* scan$alurile $e la )rucea "oie American i .nite$ 4a5 i'au ,sit corespon$entul* nu cu mult timp %n urm* %n 0area <ritanie* un$e tenorul Luciano #avarotti* starul rocLDavi$ <oSie i $ramatur,ul Tom ;toppar$ au ocupat prima pa,in a ziarelor c+n$ i'au $eclarat spriIinul pentru 4ar )&il$ .O* o asociaie $e caritate cu scopul $e a'i aIuta pe copiii $in rile $evastate $e rzboi( Descoperin$ c unul $intre fon$atori i un consultant luaser mit $e la $irectorul unei companii an,aIate $e or,anizaie* #avarotti a $at tonul $esoli$arizrii $e tot ce %nseamn corupie"* %n eKprimarea purttoarei sale $e cuv+nt(F> -ici nu mai trebuie s spunem c istoria este plina $e scan$aluri* eecuri i crize( -u ,eneraia noastr le'a inventat( Dar problemele ,rave aprute %n prezent %ntr'o ar $up alta sunt calitativ $iferite( -icio$at ' cu posibila eKcepie a celor mai ne,re zile $in timpul celui $e'al Doilea "zboi 0on$ial ' nu s'au mai #ro$us at+tea prbuiri instituionale %n at+tea ri* %n acelai interval temporal restr+ns i cu o repeziciune at+t $e mare( -icio$at nu au fost at+t $e multe crize instituionale at+t $e str+ns interconectate ' cu fluKuri intense $e fee$bacL %ntre familie* e$ucaie* munc* sntate* pensionare* politica i mass' me$ia ' care s afecteze* toate* sistemul $e sntate( 1i ,lobalizarea nu a transmis nicio$at at+t $e rapi$ efectele financiare peste at+t $e multe ,ranie( )eea ce se petrece* aa$ar* nu este o serie $e probleme izolate* ci un a$evrat colaps sistemic ' o provocare la a$resa supravieuirii societilor care $epin$ $e aceste instituii ovielnice(
)riza instituional $in zilele noastre este unic istoricete i $intr'un alt motiv crucial( Toate aceste crize naionale au loc %ntr'un moment esenial i pentru instituiile ,lobale* %ncep+n$ cu r,anizaia -aiunilor .nite( Tocmai c+n$ -. era z,u$uit* %n 788F* $e acuzaiile referitoare la corupia

eKtins $in pro,ramul #etrol contra &ran"*98 iar secretarul ,eneral Oofi Annan era atacat pentru implicarea fiului su %ntr'o companie ce obinuse contracte %n IraL* 9= un alt scan$al a aIuns pe prima pa,in a ziarelor( Acesta se referea la acuzaiile $e pe$ofilie i abuz seKual formulate la a$resa forelor
97

-. $e meninere a

pcii $in Africa( Anterior* Oofi Annan avertizase c %ntrea,a instituie se afl %ntr'o criz potenial fatal $in cauza structurii or,anizaionale perimate( 9@

%n acest timp* <anca 0on$ial este mcinat $e un rzboi intern tocmai c+n$ analitii o pun la zi$ pentru incompeten* ineficient i irelevan(" 9D Hiperaro',antul !on$ 0onetar Internaional recunoate fr mare tra,ere $e inim c i el se confrunt cu o criz* iar ,lobal* ne %n$reptm rapi$ spre o criz sistemic( Iar atunci c+n$ crizele instituionale $in rile importante vor conver,e cu prbuirea sistemic a instituiilor $e la nivelul ,lobal* aa cum e foarte probabil s se %nt+mple* impactul combinat nu'i va afecta $oar pe americani( #rosperii tineri care beau latte pe motesan$o* la ToL5o* vor resimi efectele* ca i cultivatorii $e cafea $in America )entral* femeile $e la liniile $e asamblare $in )&ina* patronii %ntreprin$erilor familiale $in 0ittelstan$'ul ,erman i analitii financiari i investitorii $e pe 4all ;treet* $e la Lon$ra* !ranLfurt* ;in,apore i ;eul( )eea ce se va %nt+mpla va fi influenat* firete* $e ali factori importani ' rzboiul* terorismul*
imi,raia* $ezastrele ecolo,ice* mo$ificrile ,eopolitice( Dar c&iar i %n lipsa acestora* conver,ena crizelor naionale i ,lobale* care se alimenteaz reciproc* ar putea $eclana un fenomen mult mai amplu i mai periculos $ec+t eecul unei sin,ure instituii sau o implozie a infrastructurii $intr'o anumit ar( Aceast concatenare a prbuirilor i scan$alurilor i'ar putea bucura pe cei care ursc America i cci$entul sau rile bo,ate %n ,eneral( Ar fi %ns mai %nelepi $ac ar am+na srbtorirea( Asta pentru c* aa cum c&inezii tiu $e mult* criza i oportunitatea mer, m+n'n m+n( %n locul unui $ezastru istoric* aceste crize interconectate pot fi transformate %ntr'un avantaI eKtraor$inar* nu $oar pentru rile care le traverseaz( #entru ca acest lucru s se %nt+mple* trebuie s %nele,em $e ce at+t $e multe instituii $in at+t $e multe ri* i or$inea ,lobal %nsi* se clatin at+t $e nesi,ur %n pra,ul imploziei(

r,anizaia 0on$ial a

)omerului se clatin $in temelii* la fel ca multe alte a,enii inter,uvernamentale( Deci* i la nivel

) " DA"EA !I"EL " Lumea care se na=te este .nc pe jumtate .ngropat *i[nOi
lumii ce piere G!!!H =i nimeni nu poate =ti care dintre
a AL

vecftI*UU( tu&ii G!!!H vor continua s;=i tin capul sus =i care se vor +cn[
AleKis $e Toap[U el

cele din urm!

amenaIarea locuinei* c+n$ s'aIUit %mpuctura( Elonul care a ucis'o fusese tras $e un lunetist care terorizaatecUI( unea vreme $e 77 $e zile cumplite(7 %ntruc+t crimele la %nt+mplare mai
!R)II;EU alte

e =D octombrie 7887* %ntr'o suburbie $in 4as&in,ton* D()liIUa !ranLlin i soul ei* Te$* %i aezau cumprturile %n portba,aI* a unui ma,azin cu pro$use pentru

nou victime %n zona 4as&in,tonului* principala a,enie $e poliie a AiaIIL <iroul !e$eral $e Investi,aii* a trecut la fapte( In$iciile care se revrsau prin linia telefonic special erau intro$use $e a,enii !<I %ntr'o baz $e $ate computerizat numit "api$ ;tart( @ DarUUi( pul $e 9?(888 $e apeluri aproape c a copleit sistemul( A reieit ulterior c+lU$ ;tart fusese creat $eoarece sistemul automatizat $e analiz a cazurilor Z
#E.
R

mitea

transmiterea informaiilor %ntre a,enii $in $iferite birouri( 0ai ,rav (;;#/JJ( nea c sistemul respectiv pier$use peste patru mii $e $ocumente le,ate $e #aUIi lui Timot&5 0cVei,&* care ucisese =9A $e persoane c+n$ a aruncat %n AE"IJJ"J If( rea fe$eral Alfre$ #( 0urra& $in Lla&oma )it5* %n =>>F(D

Asasinarea Lin$ei !ranLlin s'a pro$us la trei luni $up ce $irectorul !ElIlUU't 0ueller* prezisese c restructurarea te&nolo,iei informatice a or,anizaieiU *a s $ureze aproape $oi ani( Acest
interval era necesar $eoarece* $up cuinU( neau eKperii !<I %n te&nolo,ie* maIoritatea oamenilor $e r+n$ aveau acast8rrrU'#utere mai bune $ec+t aveau a,enii !<I la locul $e munc( F %n 788F* !<IiUt #us la fri,are $e clasa politic atunci c+n$ s'a aflat c era posibil s renunelUU element esenial al up,ra$e'ului i s %nt+rzie proiectul cu %nc patru ani(9

;'a afirmat c problemele i se $atorau %n mare parte lui Louis !ree&* ptUIU( cesorul lui 0ueller(? "enumit pentru aversiunea fa $e computere* !ree& apeU( s ca <iroul s fie $epit cu mult $e
lunetistul cu laptop %n mainA i $e #"UIUi

an,aIat "obert Hanssen* un pasionat $e computere care* $in %nt+mplare* fcea spionaI pentru OE<(> )a o ironie a sorii* Lin$a !ranLlin lucrase %n ca$rul !<I evalu+n$* printre altele* ameninrile la
a$resa reelelor sale informatice( =8

%n ;tatele .nite*A !<I este mai mult $ec+t o or,anizaie( Este o instituie care traverseaz o criz(
Ins criza sa* ca %n cazul celorlalte instituii* este le,at $e transformrile profun$e suferite $e mo$ul %n care societatea se raporteaz la principiile ultrafun$amentale ale avuiei( TI0#.L !<I #entru %nceput* %ntr'o lume %n care tranzaciile $e afaceri Bi cele infracionaleC au un ritm tot mai rapi$* timpul $e rspuns al !<I* la fel ca acela al maIoritii birocraiilor* este prea lun,( )+n$ au aprut urme $e antraK la oficiul potal $in Ha'milton* %n -eS Jerse5* cinci persoane $ece$+n$ %n consecin* !<I a avut nevoie $e aproape un an pentru a verifica toate cutiile potale( == )+n$ virusul ;lammer a +nit $e nicieri pentru a contamina sute $e mii $e computere* a $urat treisprezece ore p+n ce !<I a recunoscut ameninareaM p+n atunci* companiile private pro$uctoare $e antivirusuri emiseser $eIa semnale $e alert( EKperii !<I erau acas* a eKplicat un oficial $e la )asa Alb* i era ,reu s se obin o reacie $e la personalul competent"(=7

Totui* aceasta nu este o poveste $espre !<I* care* $e fapt* nu se $eosebete prea mult $e alte birocraii ,uvernamentale* ba c&iar este* %n numeroase privine* mai bun $ec+t ele( -imic $in ceea ce a fcut %n cazul lunetistului nu se compar* $e eKemplu* cu inteli,ena scprtoare a ;erviciului $e Imi,raie i -aturalizare care* la ase luni $up ce se z$robiser cu $ou avioane $e turnurile $e la 4orl$ Tra$e )enter* le'a eliberat vize $e stu$eni teroritilor ' cu si,uran mori
'0o&ame$ Atta i 0arSan al';&e&&i(=@

%n 788F* referin$u'se la reacia ,eneral a instituiei sale fa $e criz* 0arc Erossman* un oficial $e
la Departamentul $e ;tat* se lamenta c ciclurile $e $ecizie s'au accelerat at+t $e mult* %nc+t mo$ul nostru $e lucru la Departamentul $e ;tat este prea lent Y(((W Dac nu vom face sc&imbri Y(((W vom iei $in afacere("=D

-eS rleans a ieit* %ntr'a$evr* $in afacere $up $evastrile pro$use $e ura,anul Oatrina %n 788F i ce$area sistemului $e $i,uri( <irocraiile $e la nivel naional* statal i municipal au fost cu totul
incapabile $e cooperare( A,enia !e$eral pentru Eestionarea ;ituaiilor $e .r,en s'a $ove$it ineficace* ls+n$ sute $e mii $e victime s se $escurce pe cont propriu( are birocraiile $e astzi* nu $oar $in ;tatele .nite* ci i $in Europa i Asia* ar fi mai eficiente %n cazul unei pan$emii $e ,rip aviarG=F

%n prezent ve$em pretutin$eni cum birocraiile cu ,+n$ire i micri %ncete se lupt* fr succes* s in pasul cu accelerarea accelerrii sc&imbrii( 1i* in+n$ cont $e numeroasele i puternicele fore conver,ente care ne %mpin, %n aceast $irecie* situaia se va %nruti( )ompetiia economic necrutoare* caracterul cumulativ al cercetrii tiinifice* numrul tot mai mare al creierelor $e$icate inovaiei i instantaneitatea comu'
n

icaiilor sunt $oar c+teva $intre presiunile care obli, societile aflate %n trai ,Itie s

reacioneze %n timp real* ls+n$ %n urm birocraiile( 0ulte ameesc i ca %napoi $in cauza efectului $e accelerare"( 0ai ,rav* sc&imbrile foarte rapi$e $in economie i societate sunt neuniform si* prin %nsi natura lor* amplific efectul $e $esincronizare( La nivelul %ntreprii $eiii* aa cum remarcam anterior* c+n$ un $epartament trece la operaiuni %n tim aproape real* un altul este forat s se resincronizeze* provoc+n$ $esincronizar %n alte $epartamente* ca s nu mai vorbim $e furnizori Bi $e furnizorii acestora )am acelai lucru se %nt+mpl i %n a,eniile ,uvernamentale* %ns la nivelul si perior fenomenul este mai simplu( .n fel $e pan temporal se insereaz %ntre sectorul privat i cel public ' unt aler,+n$ $in ce %n ce mai repe$e* cellalt rm+n+n$ tot mai mult %n urm( Acei fapt %nrutete relaiile $intre cele $ou* mai ales c ,uvernele i companiile s lovesc unele $e altele* %i stric reciproc orarele* se obstrucioneaz reciproc i irQ sesc timpul i banii tuturor( stiI matizai ca fiin$ lacomi( #olitica $evine tot mai polarizat( Iar $isfuncionalitatea instituiilor noastre se accentueaz ' lucru ce se $ati reaz* mcar %n parte* sc&imbrilor transformatoare pe care le sufer %n prezei relaiile noastre cu principiul fun$amental al timpului( ;#A/I.L EL <AL Timpul este %ns $oar unul $intre principiile fun$amentale $e care $epin$ ins= tuiile noastre( Ine,alitile cresc+n$e $intre mo$urile %n care tratm timpul %i a corespon$entul %n ine,alitile cresc+n$e referitoare la spaiu( %n zilele noastre* o companie poate s fabrice %ntr'o ar* s'i efectueze op raiunile $e contabilitate i bacL'office %n alta* s'i scrie pro,ramele informatic %ntr'o a treia* s'i amplaseze stilitile politice se intensific( amenii $e afaceri sunt <irocraii sunt $emQ nizai pe motiv c ar fi incapabili* lenei sau corupi(

centrele telefonice pentru relaii cu clienii %n a p tra* s $irecioneze anumite operaiuni financiare spre o insul %n$eprtat $i )araibe i totui s se prezinte ca firm american( ;au poate fi Iaponez ca ;on ale crei aciuni erau* %n 788F* %n proporie $e ?8a* $einute $e proprietari $in afai Japoniei(=9 -E'urile Ereenpeace=? i Kfam=A au operaiuni %n patruzeci* re pectiv aptezeci $e -E'urile sui tot mai ,lobale* maIoritatea ri( %n timp ce instituiile $in sectorul privat i

or,anizaiilor $in sectorul public acioneaz numai nivel naional* local( Aa$ar* pe msur ce comunicaiile $in ce %n ce mai rapi$e conecteaz toa prile lumii* bunurile* serviciile* oamenii* i$eile* infraciunile* bolile* poluarea teroritii se revars peste frontierele naionale( Ero$+n$ concepia tra$iiona asupra suveranitii* ele $epesc instituiile $in sectorul public* create eKclus #entru scopuri locale sau naionale( Aceste sc&imbri cu privire la principiul fu $amental al spaiului amplific tulburrile temporale( -u e $e mirare c at+t c multe instituii ' concepute pentru operaiuni lente %ntr'o lume pre,lobal ' $e c_per+ c este aproape imposibil s'i %n$eplineasc eficient %nsrcinrile( ;.#"AH-)N")A"E DE ).- A1TE"E #E"I0ATN Iminenta implozie instituional este stimulata i $e mo$ificrile le,ate $e principiul fun$amental al cunoaterii( 1i %n acest caz* mana,erii i lucrtorii $in sectorul public se afl a$esea %n $ezavantaI( ;c&imbrile rapi$e re$uc tot mai mult ceea ce tim ' sau cre$em c tim ' la nivelul cunoaterii perimate( Dar viteza cu care cunoaterea perimat este %nlocuit* a$us la zi i reformulat e a$esea mai mare %n sectorul privat* un$e presiunile concureniale obli, la reacii rapi$e* permise $e te&nolo,ia mai bun( Astfel* p+n c+n$ o mare parte $in $atele* informaiile i cunotinele $e care au nevoie funcionarii publici pentru a'i face treaba aIun, la ei %ntr'o form util* ele au fost utilizate $eIa $e an,aIaii $in sectorul privat 0ai ,rav* instituiile birocratice $in ambele sectoare se,menteaz cunoaterea i componentele ei* $epozit+n$u'le i prelucr+n$u'le %n compartimente separate sau &ornuri"( )u timpul* &ornurile se %nmulesc pe msur ce specializarea tot mai %n,ust crete numrul acestor ,ranie imposibil $e trecut( Din acest motiv este foarte ,reu s se reacioneze la noile probleme* %n sc&imbare rapi$* care necesit cunotine ce $epesc frontierele artificiale $intre $epartamente( #este toate acestea* fiecare &orn este pzit $e un $irector a crui putere este sporit $e controlul asupra $atelor* informaiilor i cunotinelor* %ns fr s eKiste stimulente pentru a le %mprti altora( Astzi %ns* c+n$ ,raniele $in epoca in$ustrial $ispar* problemele nu pot fi rezolvate $ec+t prin punerea %n comun a elementelor cunoaterii( "eticena $e a %mprti %n interiorul unei or,anizaii este %nc i mai pronunat c+n$ vine vorba $espre cei $in afar( Astfel* )IA i !<I au refuzat %ntot$eauna s coopereze* $up cum au $emonstrat'o i anc&etele $e $up == septembrie( #oliitii $e la nivel local $etest s comunice informaiile $espre infraciuni a,eniilor naionale( costuri teribile( r,anizaiile $e v+nzri* parti$ele politice i c&iar* $in ce %n ce mai mult* oamenii $e tiin %ncearc s'i in crile $oar pentru ei ' uneori* cu

Aa$ar* sc&imbrile interconectate $in relaiile noastre cu principiile fun$amentale sunt cele care topesc niturile i coro$eaz firele ce tin laolalt instituiile noastre $in epoca in$ustrial( !iecare sc&imbare are efectele ei( !iecare crete* probabilitatea unei implozii a instituiilor $in $iverse ri i* toto$at* la nivel ,lobal( Dar combinaia sc&imbrilor $e pe cele trei planuri ' timp* spaiu i cunoatere 'are toate ansele $e a face una cu pm+ntul instituiile noastre familiare i $e a ne
azv+rli* nepre,tii* %ntr'un straniu viitor economic i social( #rin urmare* salut* )ompleKorama( Iar $ac sun ca numele unui parc tematic este pentru c ziua $e m+ine va fi plin $e emoii* surprize i* pentru cei care au crescut la miIlocul secolului al ::'lea* un sentiment clar $e nerealitate(

)A#IT L.L @D ) 0#LE: "A0A

i mult mai multe relaii multifaetate %ntre ec&ipe i li,i( %n plus* lumea sportului se intersecteaz cu o sume$enie $e $omenii* $e la le,islaia me$icamentelor* televiziune* politic* sin$icate i conflictul %ntre seKe p+n la planificarea urban i c&estiunile le,ate $e proprietatea intelectual( #e $e alt parte* sportul* ca afacere* este le,at tot mai str+ns $e alte in$ustrii* noi te&nolo,ii i cate,orii $e public* form+n$ o reea mult mai compleK $e relaii %n continu sc&imbare( .niversitatea $in &io anun c absolvenii ei lucreaz acum %n campionatul $e atletism al cole,iilor* %n $omeniul sportului profesionist* la firme ce or,anizeaz %ntruniri publice sau turnee sportive* or,anizaii sportive corporative* %n presa sportiv i in$ustria $e $ivertisment(" =
Departamentul $e in,inerie al universitii su$'africane $in )ape ToSn ofer stu$ii pe tema testrii rezistenei croselor $e cric&et* traciunii roilor $e biciclet* aero$inamicii cauciucurilor $e la bicicletele $e teren Y(((W i transferului $e cl$ur la ctile $e ciclism(" 7 8 companie $e softSare %i face reclam spun+n$ c atenia sporit pe care o atra, marile evenimente sportive $etermin probleme compleKe $e or,anizare a timpului" pe care pro,ramele ei personalizate le pot rezolva( @

remarcat oare cineva c+t $e complicat a $evenit sportulG

$inioar* sporturile $e

recreare i c&iar cele profesioniste constituiau o parte relativ simpl a economiei mo$erne* %n prezent ve$em tot mai multe ec&ipe* mai multe li,i* mai multe re,uli

)u c+t sunt mai mari $iversitatea i numrul componentelor care interacio'neaz %n orice sistem* i cu c+t sunt mai rapi$e sc&imbrile* cu at+t este mai mare compleKitatea( 1i aceasta nu este $oar o c&estiune $e fotbal i patinaI( !iecare $intre cele trei mari sisteme $e avuie $in istorie ' a,rar* in$ustrial i bazat pe cunoatere ' are un alt nivel $e compleKitate( %n prezent efectum un salt cstoric spre un ,ra$ superior $e
compleKitate economic i social( Iar el afecteaz totul* $e la afaceri la politic i $e la creterea copiilor la cumprturi( )entrele comerciale sunt pline cu tot mai multe mo$ele $e tenii sclipitori* "czza are toppin,'uri tot mai eKotice( Apa %mbuteliat se ,sete cu o sume$enie `Ie arome( )ompaniile farmaceutice se orienteaz

spre me$icamentele persona'Uate pentru fiecare pacient( ( Deloc surprinztor* aspectele vieii coti$iene $e astzi par mai compleKe i mai cnter$epen$ente* $e
la ale,erea unui telefon mobil* a unei cri $e cre$it sau a unui

furnizor mternetl #+n la mo$ul %n care copiii notri %i ale, prietenii( #entru tineri aleU erea aparat $i,ital portabil afecteaz Iocurile la care particip si ,rupul %n ,rupul social afecteaz &ainele pe car e le poart*
afar"(
muz *care se

uniu

UrU@aV' La r+n$ul lui*

ica #e care o ascult* cine este %nuntru" i cine este

#otrivi= lui Josep& Epstein* autorul unei cri $espre snobism* c&iar i criteriile pe c&A e Xe a#uca snobii au $evenit mai complicate( Aceast combinaie $e $i'versitate $e compleK(
D

inter$epen$en este cea care face viaa at+t

)E 1TIE2 <ILLEATE;

.n m8Uv esPe [sur#msul $e compleKitate" care le este impus consumatorilor atunci c+fiU companiile %n,&esuie prea multe funcii la un sin,ur pro$us %n sperana $e z"N XarU #XaU h
r 8

eminiscen a epocii comerului %n mas( "ezultatul este reprezentat $e telefoanele celulare cu care poi s+ asculi muzic s faUi

foto,rafii* s te uii la %nre,istrri vi$eo* s te Ioci* s'i urmreti %nt+lnirile s Icfentifici i_ cm un$e te afli* s memorezi mesaIe i ' $ac ai noroc ' s $ai siXs pi'j=9G8 apeluri( ;au un VolLsSa,en #assat care se lau$ cu =78 $e caracteristici n_il printre care un compartiment pentru mnui cu sistem $e rcire %n care potf #astra 8 porie $e sus&i la temperatura cuvenit(F Dar cu c+t este mai multifunctionai un pro$us* cu at+t funciile lui sunt mai $eparte $e nivelul optim* cu at+t esfd ,reu $e folosit( De vreme ce puini clieni %i $oresc toU suntem victimele acestui surplus de compleKitate(
)ompleUiurtea $e la nivelul personal este amplificat eKtraor$inar la nivelul afacerilor finaP =U8="X
econom e

ma

P costisitor i mai

e mnc

iil sau au nevoie $e ele* noi* ceilali*

i i i societii( %n America* <ill Eates* care ar trebui s fie avizat v orDete $espre o compleKitate %n

cretere astronomic("9 %n Eermania )omit===X !e$eral $e ;uprave,&ere !inanciar se refer la compleKitatea cresc+n$ P activitii bancare("?

La <asciX in Elveia* puternica <anc pentru "e,lemente Internaionale* care stabilete re3@
pentru bncile $in toat lumea i le spune c+t capital trebuie s pstreze X a %n$em+n* a elaborat un nou set $e propuneri $e re,lementri $enumit <as$ -' Aceste re,uli pot z,u$ui $in temelii cele mai mari bnci ale lumii* iar ,uvernele $e pretutin$eni se lupt pe mar,inea lor( Ele sunt %ns at+t $e compleKe si %ncercate* %nc+t* potrivit consultantului bancar Emmanuel #itsilis $e la 0cOinse5 s )o'X [nimeni nu %nele,e =88a <asel II sau implicaiile sale("A
fel

conferina -aiunilor .nite pentru )omer i Dezvoltare asambleaz o serie $e instrumente


$e

financiare i $e afaceri folosite %n investiiile strine $irecte si %n tranzacU $intre corporaiile multinaionale( )onceput pentru a fi consultat cu usurin @" volume(> utilizatori* compen$iul avea* %n e$iia $in 788F* $oar =D

<ine ati UenU m Z)ompleKorama" ' noua realitate $e zi cu zi(


)omputerele ar trebui s ne aIute s facem fa compleKitii* %ns softSare'ul* $up cum s e afirm %n 5ec*nolo!= 1e"ie7 $e la 0IT* a $epit capacitatea noastr $e aP %nele,e' Este aproape imposibil s pricepi ce se petrece Y(((W ori $e

in 8?9L .CBc

Uate ori un pro,ram are mai mult $e o sut $e linii* iar softul pentru $esLtop'ur are %n prezent milioane $e linii("=8 .bicuul 4in$oSs pro$us $e 0icrosoft con tine cincizeci $e milioane $e linii $e co$*
iar Vista are %nc i mai multe( == In opi nia lui "on ;( "oss $e la #arteneriatul -aional pentru #rotecia Informailor compleKitatea sistemelor IT %nsele a $epit cu mult capacitatea noastr $e a le proteIa"* $evenin$ inamicul numrul unu al securitii("=7

Asistm la creterea compleKitii %n toate aspectele afacerilor* $e la or,a nizarea timpului i marLetin, la calculul impozitelor( 0ai ales al impozitelor( Institutul )ato $in 4as&in,ton arat ca %n ;tatele .nite co$ul fiscal s'a sc&im bat $e apte mii $e
ori* nici mai mult* nici mai puin* %n ultimele $ou $ecenii* ne cesit+n$ o sporire cu ?Da a numrului $e pa,ini necesare pentru tiprire( )orn pleKitatea sistemului %i cost pe americani aproKimativ 9 miliar$e $e ore pe an %r care completeaz formulare* %ncearc s %nelea, re,ulile i a$un i stoc&eaz $ocumentele le,ate $e tranzacii(=@

Apoi eKist pl+n,erea* reluat $e B-0 5oda=. c rata economisirii %n ;tatele .nite* $intot$eauna
sczut* este afectat suplimentar $e compleKitate( %ntruc+l eKist apte tipuri $iferite $e planuri in$ivi$uale $e pensie i multe alte sisteme oferite $e an,aIatori* fiecare cu propriile re,uli i constr+n,eri* conceptul eco nomisirii* o$inioar simplu* a $evenit un &i $e ne%neles care poate fi $esc+lcii numai $e nite contabili pltii foarte bine("U De altfel* eKact aa cum ne'am atepta* <iroul american $e ;tatistic a 0uncii raporteaz o multiplicare rapi$ a locurilor $e munc pentru contabili( =F ,uvernamentale("=9 firma $e interme$iere arat c cererea reflect compleKitatea $in ce %n ce mai mare a tranzaciilor corporative i amplificarea mecanismelor

alt eKpresie a creterii spectaculoase a compleKitii este sporirea numrului $e subspecialiti i sub'subspecialiti %n multe $omenii( In urm cu Iumtate $e secol* %nainte $e %nceperea trecerii la economia bazat pe cunoatere* profesiunea me$ical era %mprit %n zece specializri( %n prezent eKist peste 778 $e cate,orii $e
profesioniti %n sectorul sntii* $eclar $r( Davi$ 0( LaSrence $e la reeaua me$ical Oaiser #ermanente( %n $eceniul opt trebuiau s participe anual la aproKimativ o sut $e teste clinice $e cercetare* efectuate controlat i $e o manier aleatorie( Astzi* cifra anual este $e zece mii( =?

=7(78@ #" <LE0E %n afara ;tatelor .nite constatm c se $esfoar un proces mai lent* $ar asemntor $e cretere a compleKitii( A,enia .niunii Europene pentru cercetare i $ezvoltare vorbete $espre compleKitatea cresc+n$ a tuturor societilor noastre"* a$u,+n$ c abilitatea companiilor $e a ,estiona aceast compleKitate va fi un factor $eterminant pentru capacitatea $e inovare a Europei $e m+ine("=A .n oficial $e la <iroul pentru "eforme #ublice* subor$onat premierului britanic* afirm c
probleme personale si sociale tot mai compleKe sunt supuse statului spre rezolvare" i c obiectivele naionale $e %mbuntire a e$ucaiei* sntii 1i altor servicii pot fi %n$eplinite numai $ac acceptm aceast compleKitate("=>

%n acest timp* Oarola Oampf $e la universitatea $in 0ainz* Eermania* $escrie compleKitatea cresc+n$ a %nvm+ntului superior( ;pecialistul se refer la numrul tot mai mare al nivelurilor $in sistem"* ,enurile $iversificate $e actori corporativi" aflai %n le,tur cu universitile*

importana %n ascensiune a

-E'urilor i actorilor interme$iari"* numrul cresc+n$ al $omeniilor

$e politici publice preocupate $e e$ucaia superioar" i %nmulirea mo$urilor $e coor$onare("78 )ompleKitatea sporit a universitilor* fie ele europene sau $in alt parte* nu este nimic pe l+n, ameitoarea compleKitate a sistemelor $e sntate $epen$ente $e specializrile me$icale* testele i formele $e tratament me$ical* ec&ipamentele* pro,ramele* re,lementrile ,uvernamentale* sistemele financiare i $e contabilitate ' toate acestea suferin$ o $iversificare eKtrem $e rapi$ i interacion+n$ permanent la viteze %nalte( Acestea sunt $oar c+teva eKemple( ;+ le suprapunem %ns peste compleKitatea ce caracterizeaz* la nivel local* naional i acum ,lobal* re,lementrile $e me$iu* financiare i comerciale* controalele epi$emiolo,ice* constr+n,erile antite'roriste* ne,ocierile pe tema apei i a altor resurse i o list nesf+rit $e alte funcii* procese i le,i interconectate( Deasupra s aezm compleKitatea intro$us $e zecile $e mii $e -E'uri care propun sau cer propriile noi compleKiti( Acum un $eceniu* .niunea Asociaiilor Internaionale* cu se$iul la <ruKelles* a publicat )nciclopedia pro,lemelor mondiale i a poten&ialului uman. %n $oua volume( Ambiiosul ei compen$iu %nira nu mai puin $e =7(78@ probleme mon$iale"* fiecare fiin$ pus %n le,tur cu altele care* %n raport cu ea* sunt mai ,enerale* mai particulare* %nru$ite* cu rol $e a,ravare* a,ravate* cu rol $e atenuare sau atenuate(" In$eKul avea F@(A7F intrri* cu o biblio,rafie numr+n$ D(9F8 titluri(7= 1i asta
se %nt+mpla atunci( ;untem pe cale s $epim relativa simplitate a epocii in$ustriale care punea accentul pe uniformitate* stan$ar$izare i masificare $e tipul o msur pentru toate"( Iar ;tatele .nite nu ,enereaz sin,ure aceast compleKitate( E+n$ii'v+ la compleKitile bizantine impuse $e .E %n %ncercarea $e a armoniza" totul* $e la e$ucaie p+n la br+nz( -umai computerele le pot urmri( )eea ce ve$em* aa$ar* sunt transformri suferite $e principiile fun$amentale care creeaz sistemul avuiei revoluionare i mo$ul $e via aferent* ambele ba'z+n$u'se pe niveluri fr prece$ent $e compleKitate economic i social( )onver,ena accelerrii* $esincronizrii i ,lobalizrii* simultan cu un tsunarm $e cunotine noi* copleesc instituiile noastre ru,inite i ne apropie tot mai mult $e implozie( Din fericire* eKist o cale $e scpare(

; L./IA ;E#.LVEDA

os An,eles este vestit pentru autostrzile sale* cea cu numrul D8F fii2 bine cunoscut pentru traficul bar la bar* at+t $e a,lomerat %nc+t mare parte $in el se revars pe oseaua care'i este paralel pe mu mile* <ulevar$ul ;epulve$a(

#e ;epulve$a se afl ceea ce este* cu si,uran* una $intre cele mai neob nuite %ntreprin$eri $in lume2 o spltorie $e maini( .nicitatea ei nu este $at i pompele $e benzin i mainile pe care le vezi c+n$ parc&ezi %n fa* ci $e si priza care te ateapt c+n$ intri s plteti* cci locul %n care ptrunzi este* prot bil* sin,ura combinaie %ntre o spltorie $e maini i o librrie $e pe mapamon$ Aa cum vom ve$ea* spiritul care a $us la aceast IuKtapunere stranie va fi n cesar pentru a $epi ' sau* mai bine* pentru a %mpie$ica ' prbuirea sistemi[ a instituiilor pe care ne bazm zi $e zi( T ATE !E0EILE A0E"I)A-E

De la %ntemeierea sa* la %nceputul secolului al ::'lea* p+n %n anii XA8* Ameria Telep&one an$ Tele,rap& a aIuns cea mai mare companie $in lume( 7 Astzi es ,reu s apreciem c+t $e $ominant a
fost prezena instituional a ATeT %n via american pentru cea mai mare parte a veacului( 0a <ell"* cum era cunoscut* ptrunsese %n toate comunitile( Telefonul m ,ru cu $isc se ,sea %n practic toate ,ospo$riile americane( Avea o influen po tic enorm* nu $oar la 4as&in,ton* ci i %n comunitile $in %ntrea,a ar( Labi ratoarele <ell* %mpo$obite cu premii -obel* erau consi$erate $rept cea mai mar or,anizaie $e cercetare i $ezvoltare in$ustrial $e pe ,lob( @

In $eceniul opt* ATeT avea aproape un milion $e an,aIai( %n acea epoc telefoanelor analo,ice* un procent impresionant $intre acetia era reprezentat $ femei* activ+n$ ca operatoare* tot mai numeroase %n fiecare an( ,lum care ci cula %n interiorul companiei afirma c* $ac aceast ten$in se meninea* toat femeile americane aveau s $evin operatoare $e telefonie( Dezmembrat $e .nc&iul ;am %n =>AD* ATeT s'a restr+ns* rm+n+n$ $oa amintirea zilelor $e ,lorie(D La miIlocul anului 788F* rmiele companiei au fos ac&iziionate $e ;<) )ommunications(F Dac asta i se poate %nt+mpla unei firm ca ATeT* i se poate %nt+mpla* si %nc mult mai rapi$* c&iar si celei mai soli$e ir stituii( T"A-;! "0A"E DE !A/ADN Dei instituiile $in Europa* Japonia i alte economii sunt i ele z,u$uite $e sc&imbrile pe care le sufer principiile lor ultrafun$amentale* %n ;tatele .nite 'tocmai pentru c aceast ar a pro,resat mai mult $ec+t celelalte $incolo $e epoca in$ustrial ' nevoia $e transformri $rastice este
cea mai presant( #rin urmare* nicieri nu se vorbete mai mult i mai %n necunotin $e cauz $espre ele( ; lum* $e pil$* e$ucaia( Toi pree$inii americani $in ultima vreme au $orit s fie cunoscui $rept pree$intele e$ucaiei"9* iar Eeor,e 4( <us& nu face eKcepie(?

)on$iia esenial pentru orice %mbuntire real a %nvm+ntului $in ;tatele .nite este recunoaterea sc&imbrilor pe care le necesit o economie bazat pe pro$ucerea i $istribuirea $e cunoatere( E$ucaia %nseamn mai mult $ec+t pre,tirea ocupaional* %ns ea %i %neal pe elevi i stu$eni $ac %ncearc s'i pre,teasc pentru sluIbe care nu vor eKista( )u toate acestea* colile $e pro$ucie %n mas ' $efazate fa $e economia real ' pun %n continuare accentul pe %nvarea pe $e rost*
repetitiv* %n stilul muncii %n fabric( #lanul lui <us&* presupus ra$ical* %n loc s insiste asupra curiozitii* ,+n$irii* creativitii* in$ivi$ualitii i spiritului %ntreprinztor ' trsturi necesare %n economiile bazate pe cunoatere ' impune mai mult rutin* testarea stan$ar$izat a elevilor* profesorilor i colilor ' instrumente menite s sporeasc eficiena unor instituii perimate( A

.n eKemplu la fel $e frapant pentru ceea ce am putea numi transformare $e faa$" poate fi ,sit %n reacia birocratic a 4as&in,tonului la atentatele $in == septembrie2 crearea unui Departament
al ;ecuritii Interne( Acest or,anism $e nivel ministerial* cu un bu,et enorm* a unificat 77 $e birocraii pirami$ale ce eKistau $eIa %ntr'o sin,ur me,apirami$( >

#e scurt* 4as&in,tonul a fcut ce tie mai bine2 s construiasc birocraii $e tip in$ustrial( Instituia rezultant este masiv* vertical i ierar&izat* cu nenumrate uniti aflate %n competiie* i urmeaz a se conecta la zeci $e mii $e birocraii municipale i statale mai mici(

r,anizaiile teroriste* %n sc&imb* sunt concepute pentru a ocoli birocraiile( Alctuite $in celule mici* prinse %ntr'o reea laK* cu membri care nu cunosc $ec+t unul sau $oi $intre omolo,ii lor* cele mai multe pot lua &otr+ri rapi$ i sunt pre,tite s loveasc* s fu, i s $ispar ' sau s se
arunce %n aer( %n comparaie cu Departamentul ;ecuritii Interne* Al iae$a este plat ca o cltit* iar membrii ei nu aparin nici unui sin$icat al funcionarilor publici( Transformarea $e faa$ nu este specific Americii( E lar, rsp+n$it %n Europa* un$e companiile i instituiile publice $e la nivel naional sunt forate sa se supun constr+n,erilor tot mai multe i mai $ure impuse $e .niunea Europeana %nsi* un eKemplu tipic $e or,anizaie birocratic $in epoca in$ustrial(

0.TA"EA ;)A.-EL " .n caz i mai elocvent $e transformare $e faa$* $e $ata aceasta la nivel , bal* poate fi ,sit pe culoarele r,anizaiei -aiunilor .nite( )onfrunt+n$u'se cu o criz ,rav a instituiei* secretarul ,eneral Oofi AnnM a anunat* %n
788@* nevoia ur,ent" $e a restructura )onsiliul $e ;ecuritate a2 fel %nc+t s reflecte noile realiti ,eopolitice" ale secolului ::I(=8

)onsiliul $e ;ecuritate $e astzi este o ima,ine a $istribuiei puterii $e acu Iumtate $e secol* c+n$ ;tatele .nite* 0area <ritanie* "usia* !rana* )&ina aliaii lor au stopat tentativa Eermaniei naziste i a Japoniei $e a cuceri %mpreui lumea( !iecare $intre %nvin,tori a fost rspltit cu un loc permanent %n )onsili $e ;ecuritate i cu $reptul $e a se opune* prin veto* la orice aciune propus i )onsiliu(== De atunci* unii $intre cei cinci i'au pier$ut puterea* pe c+n$ unele ri pr cum Japonia* In$ia* <razilia i Eermania au c+ti,at importan economic i c plomatic pe plan ,lobal* %ns nu au primit locuri permanente i $reptul $e ve& Annan vrea s rezolve aceast problem* $ar salvarea r,anizaiei -aiunile .nite va necesita mai mult $ec+t re%mprirea locurilor %ntre statele'naiune( Influena -. %n lumea contemporan se risipete $eoarece* ca ,rup* naii nile i]sau statele %i pier$ ele %nsele puterea( Aa cum vom ve$ea %n scurt tim iniiativa este preluat $e alte fore2 corporaiile ,lobale* pieele valutare i $e obl ,aiuni* reli,iile mon$iale renscute* zecile $e mii $e -E'uri* unitile re,ional sub' i supranaionale( Toate acestea ero$eaz $ominaia statelor i naiunilor ir $ivi$uale( )olectiv* %ntr'o msur %nc i mai mare* ele $ilueaz puterea -.( Aa$ar* $ac r,anizaia -aiunilor .nite $orete cu a$evrat s reflecte noii realiti ale secolului ::I* trebuie s ia sub pulpana sa aceti noi actori ,lobali oferin$u'le i lor* nu $oar naiunilor i]sau statelor* putere $e vot( In aceste eKemple foarte $iferite* implic+n$ instituii foarte $iferite* vom con stata aceeai subestimare a caracterului revoluionar al sistemului avuiei bazati pe cunoatere* aceeai i,noran %n privina principiilor fun$amentale i aceea speran $isperat c transformrile $e faa$ pot fi salvatoare( A#A"ATE ! T 1I # LI/I1TI Transformarea real a unei corporaii* coli sau oricrei alte instituii implica sc&imbri semnificative %n ceea ce privete funciunile principale* te&nolo,ia* structura financiar* cultura* personalul i or,anizarea(

.n eKemplu bun este strate,ia prin care I<0 s'a transformat $intr'o corporale care avea ca
principal obiect $e activitate fabricarea $e lucruri" %ntr'una a crei #rioritate a $evenit v+nzarea $e servicii( Veniturile $in servicii au atins D9 miliar$e $e $olari %n 788D ' DAa $in veniturile totale ale I<0* =7 iar $epartamentul $e servicii* cu =?F(888 $e an,aIai* este acum cea mai mare component a firmei( =@

1i la Oo$aL* $ecizia mult am+nata $e a intra pe piaa aparatelor foto $i,itale stat la baza transformrii(=D Timp $e aproape un secol* una $intre principalei funcii ale companiei era fabricarea*
$eveloparea i imprimarea filmului cu &alo, nur $e ar,int ' proces eliminat %n mare msur $e foto,rafia $i,ital( %n 7 aIunsese $eIa s $omine acest nou $omeniu( =F

Transformarea real este posibil i %n sectorul public* fapt $emonstrat $ 4illiam J( <ratton %n =>>D* c+n$ a preluat coman$a poliiei $in -eS 3orL*=9= @?(888 $e an,aIai(=? El a $eclarat c menirea instituiei nu mai era $oar s prin= infractorii* ci s se concentreze asupra viitorului i s previn comiterea $e fraciuni( #+n la sosirea lui <ratton* -3#D B-eS 3orL #olice Department* Depa mentul $e #oliie $in -eS 3orLC %i msura performanele %n raport cu alte $ep'tamente $e poliie pe baza $atelor !<I* furnizate numai o $at la ase luni( <ratto i'a obli,at pe cpitanii reticeni* copleii $e munc i uneori ostili s alctuias rapoarte sptm+nale pentru noua sa baz $e $ate* ) 0#;TAT* care in$ica tiM rile $e infraciuni ce se %nmuleau sau sc$eau %n $istrictele respective( =A Apoi = cerut ' o $at pe sptm+n ' s eKplice cum abor$au aceast situaie( !ee$bacL mai bun i mai rapi$ $in teren a %mbuntit %n scurt timp performanele( )ea mai comentat inovaie a fost implementarea politicii ,eamului spar conform creia poliitii aveau or$in s acioneze ferm c&iar i %n cazul unor $ licte minore precum spar,erea ,eamurilor* pictarea $e ,raffiti sau $eranIarea o rilor prin splarea parbrizelor i apoi cererea $e bani(=> 0surile luate %mpot acestor $elicte le,ate $e calitatea vieii" au $escuraIat comiterea unor infraci"
mai ,rave i le'au $emonstrat cetenilor c poliia era pus pe treab( #e plan or,anizaional* <ratton a $escentralizat puterea* transfer+n$'o sh lor locale* iar $in punct $e ve$ere cultural a ri$icat moralul poliitilor acion+n curaIos %mpotriva corupiei i folosin$ cuvinte $ure la a$resa infractionaLt+tii( conferit subor$onailor si respect $e sine i convin,erea c el va lupta cu liticienii i opinia public %n numele lor( )u inovaii la toate aceste niveluri* <ratton a %mbuntit net activitatea W )&iar si acum* statisticile referitoare la criminalitate trebuie citite cu mare p" cauieM 78 cu toate acestea* lui <ratton i se atribuie re$ucerea omuci$erilor cu DD i a infraciunilor ,rave" cu 7Fa %n cele 7? $e luni ale man$atului su(7= Dup ce a transformat acest $epartament* el %ncearc s fac acelai lucru pentru politiP $in Los An,eles( 77

)"EA"EA DE - I I-;TIT./II I<0* Oo$aL i -3#D sunt* toate* or,anizaii mari i vec&i* %ns prevenirea i ploziei care ne p+n$ete necesit mai mult $ec+t transformarea instituiilor eKistente( Este nevoie i s se creeze noi tipuri $e companii* or,anizaii i instituii[ mari i mici* la toate nivelurile societii( %n acest scop trebuie s+ avem inventatori sociali pre,tii s fac fa resurselor ina$ecvate* rivalitii* suspiciunii[ cinismului i prostiei pure(

ric+t $e $escuraIant ar suna* afirmaia aceasta ne aIuta s ne amintim c nic una $intre instituiile familiare $e astzi ' nici I<0* nici Oo$aL* nici r,anizaiM -aiunilor .nite* nici !on$ul 0onetar Internaional* nici poliia sau oficiile po tale ' nu a czut $in cer ,ata $ezvoltat(
Toate instituiile noastre* $e la bncile centrale la cele $e s+n,e* $e la fabric la ,arnizoanele $e pompieri* $e la muzeele $e art la aeroporturi* au fost con cepute iniial $e inovatorii me$iului $e afaceri i $e inventatorii sociali care s'ai confruntat cu o rezisten mult mai apri, la sc&imbare $ec+t se manifest %n eco nomiile avansate $in prezent( Iar multe $intre inovaiile lor* %n afaceri i %n socie rate* au fost cel puin la fel $e importante ca acelea te&nolo,ice( )unoatem numele multora $intre marii inovatori $in $omeniul te&nolo,iei ';aver5 i -eScomen i motorul cu aburi* 4&itne5 i maina $e e,renat bum bacul* E$ison i iluminatul electric* 0orse i tele,raful* Da,uerre i foto,rafia 0arconi i ra$ioul* <ell i telefonul( 1i* pe bun $reptate* ,lorificm enormele lor contribuii(7@

Din pcate* puini oameni %n afar $e specialiti i istorici* $ac o fac i acetia* pot rosti numele inventatorului social care a lansat conceptul $e corporaie cu rspun$ere limitat sau al persoanei care ='a %nscris %n Pe+eB+c*aAt mit ,e+c*ran2tei ;aAtun!. le,ea ,erman $in =A>7 care ='a prevzut pentru prima $at(7D %i poate ima,ina cineva cum ar arta economia i sistemul financiar mon$ial
$e astzi $ac nu ar eKista rspun$erea limitat a investitorilorG A fost aceasta o realizare mai puin important $ec+t tele,raful* s zicemG -u muli $intre investitorii $e azi ar construi o cas* un bloc* o cl$ire $e afaceri* un centru comercial* un cinemato,raf sau o fabric fr s cumpere o asi,urare contra incen$iilor( Dar care a fost inovatorul $e la )ompania $e Asi,urri #&oeniK care* pe la =?>8*='a an,aIat pe carto,raful "ic&ar$ HorSoo$ s alctuiasc prima &art a Lon$rei conceput pentru a aIuta firma s evalueze proprietile i s ofere asi,urri contra incen$iilorG7F

)ine a avut at+ta ima,inaie i curaI %nc+t s+ %ntemeieze primul fon$ mutual* #rima orc&estr simfonic* primul club automobilistic i at+tea alte companii i instituii a cror eKisten este consi$erat fireasc %n prezentG 1i un$e este pre'rniul -obel pentru inveniile socialeG Dac o fraciune infim $in sumele c&eltuite pentru cercetare i inovaie tiinific i te&nolo,ic ar fi repartizat unor laboratoare care s elaboreze i s testeze noi structuri or,anizaionale i instituionale* am putea avea o ,am mult mai %nt+mpinm implozia ce ne ateapt( I- VA/II )A"E -A;) I- VA/II 0u&amma$ 3unus a trebuit s'i lase ima,inaia s zboare pentru a crea o anc ce $ bani cu %mprumut unora $intre cei mai sraci oameni $in lume ' %n'e#rinztori rurali care au nevoie $e treizeci sau cincizeci $e $olari pentru a porni 8 nfic afacere( <ncile convenionale nu'i permiteau s
ofere %mprumuturi at+t $e insi,nifiante* iar $ebitorii nu aveau ,aranii i nu luaser anterior alte cre$ite* astfel c nu'i puteau $ove$i bonitatea(79
lar

, $e opiuni cu care s ne

%n =>?9* 3unus* un economist $in <an,la$es&* a creat banca Erameen( %n loc s solicite ,aranii* le'a
cerut clienilor s ,seasc un ,rup $e membri ai comunitii care s+ ,aranteze restituirea %mprumutului( Erupul avea un interes colectiv %n succesul micii afaceri $emarate $e $ebitor i putea s eKercite o presiune

social ori s $ea o m+n $e aIutor $ac acesta rm+nea %n urm cu plile( La r+n$ul lor* $ac %mprumutul era restituit* componenii ,rupului puteau cere noi cre$ite( 7?

#+n %n 788F* Erameen $$use %mprumuturi unui numr $e D*@ milioane $e oameni* %n sume mici
totaliz+n$ D*? miliar$e $e $olari( Aproape toi $ebitorii erau femei* care s'au $ove$it mai capabile $e a reui %n afaceri i* $e asemenea* s'au ac&itat mai bine $e sarcina restituirii $atoriei( 7A Erameen a iniiat operaiuni similare %n cel puin @D $e ri i a %ntemeiat o fun$aie care s aIute repro$uc mo$elul(
7>

-E'urile i alte or,anisme s+'i

%n prezent* microfinanarea este o in$ustrie ,lobal $e $imensiuni apreciabile( Dou $intre cauzele succesului ei sunt $ob+nzile la %mprumuturi ' foarte ri$icate $up stan$ar$ele americane sau europene ' i remarcabila rat a restituirilor* $e >Aa* pe care o proclam(@8 De fapt* Erameen
%nt+mpin $ificulti la recuperarea banilor* %ns -anc5 <arr5* pree$inta or,anizaiei 4omenXs 4orl$ <anLin,* spune c aceti $ebitori prezint riscuri mai mici $ec+t Donal$ Trump i cei $e soiul lui(" .n aspect %nc i mai interesant al acestei invenii sociale este impactul transformator pe care'= are asupra altor instituii( In primul r+n$* Erameen a avut muli imitatori pentru mo$elul lansat %n <an,la$es&( #otrivit celor $e la 5*e >all -treet ?ournal. %n 788=* proprietarii $e ma,azine care Iucau cri %n satul <a,il <azar puteau cita $in memorie con$iiile oferite $e apte firme concurente specializate %n microcre$ite(" @=

Deoarece profiturile companiei Erameen sunt neobinuit $e soli$e* 79 $e


activitile lor caritabile(

-E'uri care

lucreaz %n rile srace i'au creat bnci $e microfinanare proprii* cu scopul $e a str+n,e fon$uri pentru La r+n$ul ei* rsp+n$irea microfinanrii a $eterminat %nfiinarea 0icro"ate* o a,enie $e ratin, pentru bncile aKate pe microfinanare( )onform fon$atorului su* Damian von ;tauffenber,* tot mai multe bnci ale -E'urilor se vor transforma %n bnci convenionale %n $eceniul urmtor* pentru c aa %i vor spori consi$erabil capacitatea $e a $a %mprumuturi i $e a acumula $epozite( -u mai puin $e $ou sute au parcurs $eIa etapele preliminare( .nele vor intra %n competiie cu bncile convenionale* ceea ce* %n opinia lui ;tauffenber,* va %ncuraIa marile bnci ,lobale $e retail i bncile comerciale locale s intre %n afacerea cu microcre$ite( @7

#e scurt* o nou or,anizaie* Erameen* a avut un impact transformator nu $oar asupra vieilor %ntreprinztorilor sraci pe care i'a aIutat* ci i asupra mo$ului %n care -eurile str+n, bani pentru activitile lor( Ar putea mo$ifica i sistemul bancar convenional* pe msur ce estompeaz ,raniele $intre lumea profituli si cea a filantropiei( Erameen nu este sin,urul eKemplu $e invenie social cu impact consi$erabi Amazon(com a creat librria fr ma,azin( E<a5 a %nfiinat un birou $e licitaii % care clienii %nii se ocup $e toate proce$urile( Eoo,le* 3a&ooV i alte motoar $e cutare prelucreaz 988 $e milioane $e cereri pe
zi* mo$ific+n$ activitate bibliotecilor i for+n$ sc&imbri ' poate c&iar o transformare ra$ical ' %n =B nea in$ustrie e$itorial(@@

Atac+n$ mo$elul $e asisten social al epocii in$ustriale* australianul Ver Hu,&es afirm acuzator c politicienii %nc pot s ias basma curat promi+n mai multe coli* mai multe spitale* mai multe asistente me$icale i mai muli pc liiti"* $e parc vrsarea unor sume mai mari $e bani %n instituiile respective a vin$eca automat crizele cu care se confrunt( %n acest mo$el* numeroasele a,enii sociale presteaz servicii uniformizat pentru Zclienii[ $econectai* pasivi i lipsii $e putere("

)a alternativ* Hu,&es vorbete $espre un pro,ram $in 0elbourne intitula #erson to #erson* la care particip familiile copiilor cu $izabiliti( Aceste famil se saturaser $e serviciile stan$ar$izate oferite copiilor lor"* care aveau neve foarte $iferite( !amiliile au convins Departamentul Australian al ;erviciilor ;ociale s acor$i bani %n locul serviciilor* sumele urm+n$ a fi pltite unui coor$onator al spriIinii lui" ales $e ele( Acesta avea s cumpere i s repartizeze o combinaie $e set vicii aleas $e familii Be$ucaie* aIutor la $omiciliu* asisten pe timp $e zi* leci $e muzic etc(C(" Dup cum spune Hu,&es* noua para$i,m %n $omeniul serviciilor sociali transfer centrul ateniei $e la ofert la cererea personalizat(" @D Aceast $ema sificare este* %n sfera serviciilor sociale* ec&ivalentul personalizrii pro$uselor $Q pe piaa bunurilor $e consum( I-VE-TA"EA E".#.L.I DE "E!LE)/IE Acestea sunt numai c+teva eKemple $e ima,inaie social i mo$ele transfor matoare( Ele nu sunt importante pentru c toate vor funciona neaprat conforn planificrii* ci tocmai pentru c atest inventivitate social %ntr'o epoc %n care at+ $e multe instituii $in epoca in$ustrial se ,rbesc spre implozie( Li$erii care %ncearc s sc&imbe $in temelii vec&ile instituii se confrunt ci refuz* rezisten %ncp+nat i conflicte( Inovatorii care caut s creeze noi in stituii sau or,anizaii sunt privii cu scepticism( 1i unii* i alii au nevoie $e curaI #ricepere politic* tenacitate* un sim al sincronizrii i ataament fa $e pro lectele lor( Tocmai aici este necesar ima,inaia social(
Din fericire* eKist instrumente verificate care pot aIuta la $esctuarea ei .nul $intre ele este a$unarea sau sc$erea funciilor( De eKemplu* universitatea
er

a iniial un loc %n care s+ li se pre$ea

stu$enilor( %n secolul al :T:'lea* .niver sitatea $in <erlin a a$u,at cercetarea la funciile sale principale i a $evenit un mo$el pentru instituiile $e %nvm+nt superior $in toat lumea( "ezultatul a fost un nou tip $e instituie numit ,rup $e reflecie Ut*in2 temVC(@F

In ultima vreme* un val $e mo$ificare a funciilor a mturat in$ustria american sub forma eKternalizrii i internaliz+rii( transformare corporativ se pro$uce i atunci c+n$ funciile eKistente sunt fie eKtinse consi$erabil*
fie re$use( 0o$ificrile importante $e scar pot $etermina i ele transformri calitative( %ntr'o lume %n care ,raniele au $evenit mai poroase* $istincia $intre problemele eKterne i cele interne a $isprut aproape complet( are toate rile ar trebui s aib %n continuare un minister $e EKterneG are %n universiti separarea net a $isciplinelor aca$emice ar trebui s fie permanentG ;au ar fi mai bine ca $epartamentele centrate pe anumite $iscipline s fie %nlocuite $e ec&ipe temporare* cu teme bine stabilite* care s cuprin$ stu$eni i profesori cu $iverse specialitiG In toate sectoarele societii ' privat* public i civil ' vom avea mo$ele complet noi $e or,anizare* combinaii ciu$ate $e reele %n ca$rul birocraiilor* birocraii %n ca$rul reelelor* or,anizaii cu o structur $e tipul tablei $e a&* or,anizaii $estul $e fleKibile %nc+t s'i %nIumteasc ori s'i $ubleze capacitatea peste noapte* or,anizaii care supravieuiesc form+n$ coaliii ale voluntarilor" temporare pentru a %n$eplini anumite scopuri bine $eterminate(@9

#revenirea imploziei instituionale sistemice va necesita nu $oar transformarea marilor corporaii i a $epartamentelor ,uvernamentale* ci i sc&imbri la fiecare nivel al economiei i societii* $e la micile %ntreprin$eri la biserici* sin$icate i -E'uri locale( La o scar mai mic lucrul acesta s'a petrecut $eIa* atunci c+n$ revoluia in$ustrial era %nc recent i avea nevoie $e instituii noi* posta,rare* $e la ma,azine universale i fore $e poliie p+n la bncile centrale i ,rupurile $e reflecie( Inovatorii au aprut %n cele mai neateptate locuri i au creat aceste or,anisme %nt+mpin+n$ o rezisten mult mai mare $ec+t cea manifestat %n societile contemporane* care realizeaz tranziia $e la epoca in$ustrial( Acesta este $omeniul %n care America e* poate* cea mai puternic( Ea are $e proteIat tra$iii mai puin %n$elun,ate( Are $iaspore etnice i culturale care a$uc i$ei $in %ntrea,a lume( )etenii ei au cel mai vi,uros spirit %ntreprinztor $in lume* i nu $oar %n sfera afacerilor( Are %ntreprinztori intelectuali* %ntreprinztori activiti* %ntreprinztori online* %ntreprinztori reli,ioi* %ntreprinztori aca$emici( 1i* spre $eosebire $e societile care suprim spiritul %ntreprinztor al in$ivi$ului* propov$uiete o evan,&elie a sc&imbrii care %l ri$ic %n slvi( America nu este %ns unica ar cu resurse inovatoare( -icic+n$ %n $ecursul istoriei n'au eKistat mai muli oameni e$ucai &otr+i s provoace sc&imbri( -icic+n$ n'au eKistat at+t $e multe tipuri $iferite $e instituii sau instrumente mai puternice pentru combinarea* simularea* elaborarea i verificarea $e noi mo$ele instituionale( Din fericire* constatm apariia unei noi meta'instituii" ' c+teva laborato aKate pe invenie social i $ezvoltarea spiritului %ntreprinztor ' localizate principal %n sectorul societii civile* care $ebor$eaz $e ener,ie i ima,inaii .nele universiti pre$au acum cursuri $e invenie social( @? .nele func ofer premii mo$este pentru cele mai bune i$ei(@A <iroul American pentru tente aprob brevete $e invenie pentru noi mo$ele $e afaceri(@> Dar nu ar pi eKista cumva o nou form $e brevet pentru mo$elele sociale la fel $e
pline creativitateG Inovaia fie va +ni $in mintea li$erilor $ornici s transforme instituiile e tente* fie va eKplo$a la nivelul inferior* pe msur ce tot mai multe instituii epoca in$ustrial se prbuesc* iar implozia sistemic se apropie verti,inos( Economiile avansate sunt pline $e milioane $e inventatori sociali* inovat persoane care'i asum riscuri or,anizaionale* vistori i femei i brbai cu s practic* bine e$ucai* cu acces la mai multe cunotine $in toate $omeniile* %i mai cu cele mai puternice instrumente ale cunoaterii pe care le'a avut vi $at la $ispoziie specia uman i fericii s inventeze o zi $e m+ine mai bun sunt pretutin$eni %n lume* ,ata s'o remo$eleze( )+t $espre ;tatele .nite* ele sunt %n mo$ $eosebit bo,ate %n oameni inovat mereu mai inventivi* $ornici s testeze noi i$ei i noi mo$ele( )&iar i soli ;epulve$a ' nebuneasca* minunata i$ee a unei spltorii $e maini care oferi timele bestseller'uri* cri $e autoperfecionare i operele lui )ervantes i Eai 0+rbuez* Dante* DarSin i Du <ois* 4&itinan i 4ollstonecraft* Aristotel i #lai 0ac&iavelli i "ousseau* Jo&n LocLe i lucrarea %nsufleitoare a lui T&omas #a <repturile omului.

spltorie $e maini* c&iar i cu librrie* nu va sc&imba America* i cu M mai puin lumea( Dar miile* c&iar milioanele $e a$aptri creatoare la pieele* Q tura i con$iiile $e cunoatere pe cale $e
instaurare o vor face cu si,uran( Dac o spltorie auto poate fi simultan librrie* ,ama $e opiuni pentru %m $icarea unei implozii instituionale ar putea fi limitat $oar $e ima,inaia noaV social( A sosit vremea s'o $esctum(

H- L ) DE ) -)L.\IE2 D.#N DE)ADE-TN

$oar pentru a se &rni( %n 7887 era nevoie numai $e o zecime( = %n acele vremuri $e mult apuse* %mbrcmintea %n,&iea ==a $in c&eltuielile personale( %n 788@* %n ciu$a vorbriei pe tema mo$ei* proporia sczuse la 9a(7

up orice stan$ar$e materiale* maIoritatea americanilor $e astzi o $uc mult mai bine $ec+t* s spunem* bunicii lor $in anii XF8* c+n$ a luat startul noua" economie(
#e atunci* familia american me$ie %i c&eltuia aproape o cincime $in venitul $isponibil

Acum o Iumtate $e secol* $oar FFa $intre americani erau proprietarii locuinelor lor( @ %n prezent*
cifra este $e ?8a* iar casele sunt mult mai mari( D %n plus* %n 7888 =@a $in v+nzrile imobiliare se refereau la case $e vacan(F )+t $espre sntate* %n pofi$a tuturor problemelor* sperana $e viat a crescut $e la 9A*7 ani %n =>F8 la ?9*> ani %n 7888(9

Dar $ac toate aceste lucruri sunt a$evrate ' i un munte $e $ovezi le confirm ' $e ce par americanii s fie at+t $e nefericiiG )&eia rezi$ %n termenul material. care este antonimul intan!i,ilului. Astfel* pe msur ce at+t economia monetar* c+t i omoloa,a ei nemonetar trec $e la munca manual i folosirea muc&ilor la crearea $e avuie pe baz $e cunoatere i intan,ibilitatea aferent acesteia* asistm la o alt sc&imbare istoric2 renaterea valorilor ca preocupare central( "N\< I.L VAL "IL " Dac am asculta cu atenie ce'i spun unul altuia americanii $e r+n$ $in zilele noastre* am auzi nenumrate lamentri $espre ine,alitatea cresc+n$ a veniturilor* intensificarea traficului i re$ucerea timpului liber* $espre computerele care se bloc&eaz i convorbirile pe mobil care se %ntrerup( Ascultai mai mult* %ns* i va reiei un tipar( Auzim pl+n,eri $espre ineficienta* lcomia* corupia* iresponsabilitatea sau prostia cu care oamenii aceia se %nt+lnesc zi $e zi la coal* la birou* la spital* %n pres* la aeroport* la secia $e poliie i la secia $e votare ' %n aproape toate interaciunile
lor coti$iene cu instituiile americane aflate %n pra,ul imploziei( Emoiile se amplific atunci c+n$ se a$uce vorba $espre valori( %n conversaiile particulare i %n retorica politic $eopotriv* auzim $iatribe asurzitoare $espre

moartea valorilor familiei"* valorilor morale"* valorilor tra$iionale"* valorilor reli,ioase" i $ispariia eticii personale i corporative( Totui* ceea ce puini par s fi observat este le,tura $irect $intre implozia instituiilor i implozia sistemului $e valori al zilei $e ieri(

Valorile iau natere $in surse multiple* $ar %n orice societate instituiile reflect valorile %ntemeietorilor* iar aceia care sluIesc instituia %i Iustific eKistena promov+n$ valorile care mer, %n acest sens( Dac instituiile noastre principale nu pot supravieui %n forma lor actual* nu pot supravieui nici valorile i normele pe care le %ntruc&ipeaz i le promoveaz aceste instituii( Trebuie s ne ateptm la $ispariia unora $intre valorile contemporane i la ivirea altora noi( ricum am $efini virtutea sau viciul* $e ce ar trebui s+ ne ateptm ca un sistem $e familie care acum cuprin$e o mare varietate $e formate s transmit ori s eKprime acelai set $e valori pe care'= propa,a sistemul familiei nucleare %n vremea c+n$ America era %nc o societate in$ustrialG ;au valorile marilor familii pluri,eneraionale* at+t $e $es %nt+lnite %n societile a,rare prein$ustrialeG De ce ar trebui s ne ateptm ca acele corporaii care nu mai $epin$ $e fora fizic s reflecte valorile mac&o ale companiilor i in$ustriilor care se bazau pe munca manual a an,aIailorG "ic&ar$ TomLins scria %n Financial 5ime+. $oar pe Iumtate ironic2 In zilele noastre* maIoritatea marilor companii $in cci$ent vor s fie iubite( Y(((W Vocabularul afacerilor s'a sc&imbat complet( 1efii care o$inioar erau epoi* $uri* mac&o* $ominatori i %n$rznei trebuie acum s fie $esc&ii* abor$abili* ,riIulii* persuasivi i amabili( ;istemele $e coman$ i control mana,erial* cu ierar&iile lor ri,i$e i re,ulile lor stricte* au lsat loc fleKibilitii* colaborrii i muncii %n ec&ip(" El $escrie acest fenomen ca pe feminizarea" mana,ementului( TomLins eKplic aceast mo$ificare a valorilor prin sc$erea nevoii $e munc fizic i noua importan $ob+n$it $e elementele intan,ibile $e tipul mrcilor( )eea ce v+n$ %n realitate tot mai multe companii* spune el* este setul $e emoii* i$ei i cre$ine pe care %l %n,lobeaz mrcile lor(" ? ;e pot ri$ica obiecii* $ar %n esen are $reptate( Aa cum au* %ns* $reptate i cei care v$ implicaii mai sumbre %n implozia sistemului $e valori( E:T"E0ELE E:T"E0E ; ne ,+n$im la sporturile instituionalizate* $e pil$a( $inioar practicat $e amatori pentru propriul amuzament i apoi or,anizat %n cluburi i li,i* sportul a $evenit $oar %n ultimele $ecenii o instituie cu a$evrat ,lobal* o in$ustrie a marLetin,ului care* valor+n$ multe miliar$e $e $olari* este foarte ocupat s v+n$ tot felul $e pro$use i* la r+n$ul ei* se subor$oneaz nevoilor in$ustriei televiziunii( )orupia $in sport nu este* $esi,ur* ceva nou( <oKerii care tr+ntesc" meciuri !iecare caz $e mituire $in me,aafacerea cunoscut $repl .mpia$ a stat ani $e zile pe primele pa,ini ale ziarelor( == Dar corupia $in Li,a 0icG=7 %n r+n$ul bieilor crora %nc nu le'au $at tuleieleG ;au lanul $e arestri ale atieilor $e top pentru consum $e $ro,uri* viol* infraciuni violente* c&iar crim ' toate $epl+nse amarnic $e oficiali* $ar recunoscute $e cel puin un proprietar $e club ca fiin$ minunate pentru ratin,'urile TV i veniturile $in publicitateG=@ Dac instituia este bolnav* ce fel $e valori transmite eaG mare parte $in comportamentul aparent bizar pe care'= observm %n Iurul nostru reflect btlia $intre $ec$ere i renaterea revoluionar a societii contemporane* %n $ecursul istoriei*
;l

scan$alul

<lacL ;oK $in baseballG> #oveste vec&e( !olo sirea $ro,urilor $e ctre atleii olimpiciG =8 <anal(

cutarea eKtremelor a fost o trstur comun $eca$enei i renaterii( %n prezent* se re,sete %n aplicarea a$Iectivului eNtrem la orice substantiv cu putin( Astfel* ni se ofer sporturi eKtreme"* softSare
eKtrem"* mo$ eKtrem"* coafuri eKtreme"* scobirea eKtrem a $ovlecilor" i* $esi,ur* Elvis eKtrem" online* site $e pe care poi afla mai multe lucruri $ec+t ai vrea s tii $espre el( Toate acestea sunt* ca s spunem aa* prelu$iul site'urilor porno fetiiste eKtreme"( =D %n $omeniul seKului* $iversitatea i eKperimentul sunt $in ce %n ce mai vizibile pentru publicul lar,( Astfel* emisiunile TV au personaIe &omoseKuale* sa$o'masoc&iste* travestite i transseKuale( %n pres* o reclam la )ompletel5 <are ;pa* oferin$ Eucci )outure"* este ilustrat $e o fat $ezbrcat %mpo$obit cu lo,o'ul Eucci pe pubis(=F .n catalo, Abercrombie e !itc&* $estinat a$olescenilor* i$entific subtil marca respectiv $e &aine cu seKul %n ,rup(=9 Iar Lo+ 0n!ele+ 5ime+ v este furnizat %n faa uii %ntr'o pun, $e plastic ce face reclam la o loterie Ve,as(com( )+ti,torii vor zbura p+n la Las Ve,as %ntr'un avion %n care &ainele pot fi scoase* $ar centura $e si,uran trebuie s rm+n str+ns(" =?

Toate acestea* la r+n$ul lor* st+rnesc* %n mo$ previzibil* reacii eKtreme $in partea ,rupurilor reli,ioase ultra,iate i a altor moraliti $ornici s reinstaureze virtutea victorian ' care* pe msur ce
istoricii o $espoaie $e vluri* se $ove$ete a fi fost mai puin virtuoas $ec+t cre$eam( ;eKul e una* violena e alta( )e ne facem cu popularul Ioc online numit Eran$ T&eft Auto2 Vice )it5* %n care participanii c+ti, puncte pentru uci$erea $e poliiti* v+nzarea $e cocain i brutalizarea prostituatelor $e pe ecranG=A ;au cu rapperii ,an,sta" care fac %nre,istrri pentru companii $enumite fermector )rima ;A sau )uloarul 0orii i %i $ob+n$esc faima c+nt+n$ $espre uci$erea poliitilor sau maltratarea femeilorG=>

1i ce s mai spunem $espre canibalul ,erman care* pe Internet* a recrutat un partener aparent $ornic s fie m+ncat $e viu* astfel %nc+t unul $intre ei sau am+n$oi s poat avea o eKperien cu a$evrat eKtremG #oft bunV BInstituiile Iu$iciare ,ermane au constatat c sunt nepre,tite pentru aceast noutate* %ntruc+t nu eKista nici o le,e care s preva$ interzicerea canibalismului(C78 -u avem nevoie $e un $octorat ca s ne $m seama c o mare parte $in comportamentul eKtrem
are ca scop ocarea prinilor* a societii %n ,eneral i a rnoilor care au mai rmas printre noi( Totui* rnoii sunt $in ce %n ce mai ,reu $e ,sit( Ei formeaz un ,rup tot mai restr+ns* fiin$ %nlocuii $e o clas miI'

locie %n ascensiune pe care supraeKpunerea la ocuri a imunizat'o( francezii loseau eKpresia Qepaterle ,our!eoi+W. %nsemn+n$ s oc&ezi clasa $e miIloc(" DQ sebirea $in zilele noastre este c acum
clasa miIlocie se scuip sin,ur i r+ %n &o&ote $e asta( Aceste eKemple fac parte $intr'un proces mult mai amplu $e punere la %nc care a tuturor limitelor comportamentale impuse $e instituiile epocii in$ustria Iar aciunea nu vine $oar $in partea obinuiilor boemi i activiti( Dup cum afin revista @lac2@oo2. micrile culturale arat c muli oameni $uc o via $e i a$aptai( -u mai e vorba $e rebeli i eKcluii societii* ci $e banc&eri* finani $e pe 4all ;treet* costumele la patru ace i salopetele $eopotriv( .n$e vor $u toate asteaG" 7=

)eea ce transpare $e aici nu este numai $ec$erea sau $ispariia infrastructi instituionale $e ieri* ci a,onia culturii* a sistemului $e valori i a caracterului i cial care au crescut o $at cu ea( 0irosul ur+t $in aer este cel al $eca$enei(
A-TIDE)ADE-/A

;e simte %ns i o a$iere $e re%nnoire( "evoluiile au %ntot$eauna $ou faete* iar cea $in prezent nu face eKcept #e $e o parte avem c&ipul m+nios al $ezinte,rrii( Lucrurile vec&i se $ezme breaz i se sfr+m %n bucele( De cealalt parte avem fi,ura z+mbitoare a inte,rrii( Lucrurile* at+t vec&i c+t i noi* sunt conectate %n maniere novatoare ;c&imbarea $e astzi este at+t $e rapi$* %nc+t ambele procese au loc aproa simultan( emer,ent* bazat pe cunoatere( )&iar i ,rupurile $e rap simt asta( Dup ce au $evenit mari %ntreprin$eri Q merciale care v+n$ mo$e* $eo$orante i multe alte pro$use* unii rapperi au ceput s'i sc&imbe ima,inea( Dup cum spune Anon5mous* $at cu mizeria antisocial i $eca$ena apar i nenumrate inovM pozitive* a$aptri prosociale la economia

<e3acuma diplomele +a ni le ar#tam $n loc +# +coatem armele i +#3mpuc#m. Poate c# e doar o c*e+tie de3o lun#. <arrap3ul e cu +i!uran&# pe calea cea ,un#. )+teva ,rupuri $e rap au lansat recent campanii prin care ofer burse la le,iu i'i %n$eamn pe
tinerii ale,tori s se %nscrie pe listele electorale ' un mi #ro,res fa $e epoca %n care le cereau s uci$ poliiti(77

.nii inovatori caut mo$ele %n trecutul %n$eprtat* prein$ustrial* apoi le re &tioneaz astfel %nc+t orice asemnare cu ziua $e ieri s fie mai cur+n$ cosr ic $ec+t real( .n eKemplu elocvent %l
constituie interme$ierea cstoriilor( In me$iul rural* cuplurile sunt reunite a$eseori $e o peitoare local( %n c $iiile in$ustrial'urbane* viaa coti$ian st sub semnul anonimitii* iar contact sunt mai impersonale( Tinerii sin,uratici b+ntuie prin baruri %n cutarea perec&ii i$eale( )u milioanele sunt constr+ni s cerceteze cu $isperare anunurile $e mic publicitate pentru a ,si un potenial partener $e via( In prezent* peitoarea satului a revenit %n form electronic* tot mai muli oameni cut+n$u'i perec&ea pe 4eb* iar combinarea online fiin$ $in ce %n ce mai sofisticat( %n loc s'i pun %n le,tur pe Oevin i ;tace5 pe baza c+torva trsturi presupus comune* eHarmon5 %i cere utilizatorului s rspun$ la DA8 $e %ntrebri menite s evi$enieze 7> $e caracteristici pe care psi&olo,ii site'ului le consi$er vitale pentru succesul pe termen lun, al cstoriei( 7@

#rocesul acesta pare(cel puin teoretic* c'i va aIuta pe in$ivizi s'i clarifice i s'i or$oneze
valorile( %ntr'o societate sf+iat %ntre valorile trecutului i incertitu$inile unui viitor ce se apropie cu o vitez ameitoare* o asemenea autoeKa'minare se poate $ove$i foarte util( #eitoarele $e m+ine ar putea mer,e mai $eparte* cer+n$u'le clienilor s participe la Iocuri online special concepute* $e tip ;ims* pentru a le i$entifica stilul $e ,+n$ire i $istorsiunile comportamentale incontiente %nainte $e a'i prezenta altor clieni( 1i ar putea cere o taK suplimentar $ac totul se sf+rete cu o cstorie sau ar putea or,aniza nunta pentru %nc nite bani( ;erviciile online care'i aIut pe oameni s'i ,seasc prietenii sau prietenii prietenilor ar putea elabora Iocuri similare pentru a reuni persoanele cu o ,+n$ire asemntoare( Alte site'uri* construite $e a,eniile $e turism* l'ar putea prezenta pe un cltor verificat %n prealabil unei familii $in oraul vizitat( Aceasta* verificat la r+n$ul ei* %i va oferi o cin ,tit %n cas i o sear $e boSlin, sau muzic $e camer( -umeroase site'uri* cum ar fi meetup(com* aranIeaz $eIa %nt+lniri %ntre tot felul $e oameni* $e la activiti politici la Iuctori $e poLer* $e la stu$eni la limbi strine la pasionai $e filme( 7D

In acest timp* recunosc+n$ $orina lar, rsp+n$it $e a avea contacte sociale* unele companii precum ;tarbucLs i <or$ers se prezint ca locuri ce faciliteaz %nt+lnirile( 7F Aceasta este cafeneaua
$in 0itteleuropa unor epoci $e mult apuse* numai c acum ofer puncte 4i!i pentru ca* prin interme$iul laptop'ului* s putei comunica cu lumea %n vreme ce bei un !rappucino( 79

Toate acestea sunt eforturi $e vin$ecare a solitu$inii $ureroase provocate* %n bun msur* $e prbuirea instituiilor familiare care* p+n $e cur+n$* au oferit inimilor sin,uratice locuri* contacte i un sentiment al comunitii( H- ) -TA)T ). 0 E.LII %n alte pri ,sim eforturi pline $e ima,inaie menite s compenseze eecurile sistemului e$ucaional masificat al societii $e mas( )+n$ a fost intro$us pe scar lar, e$ucaia %n mas* profesorii erau* $e obicei* persoanele cele mai e$ucate $in cartier( %n prezent* prinii sunt a$esea mult mai bine instruii $ec+t profesorii crora le %ncre$ineaz copiii( "ecunosc+n$ rolul pe care'= pot Iuca prinii %n promovarea alfabetizrii pn n lecturile oferite
copiilor* <iblioteca Ima,inaiei* %ntemeiat $e c+ntreaa Doll5

parton* le trimite prinilor o carte ,ratuit %n fiecare lun* $e la naterea bel luului p+n la %mplinirea v+rstei $e cinci ani ' cu totul* aizeci $e titiuri(7? i#
,ramul* activ %n @>* $e state* a furnizat aproape un milion $e cri numai %n 788D(

%ntre timp* tot mai muli prini americani nemulumii %i retra, copiii $e scoal i le fac e$ucaia acas(7> Ei sunt spriIinii $e o ,am $in ce %n ce mai versificat $e servicii i instrumente online*
permanent a$use la zi(@8

obiecie fa $e instruirea la $omiciliu se refer la lipsa contactului cu a copii( Dar* pe msur ce colile $e stat $eca$* %n multe locuri $evenin$ perie loase* marcate $e consumul $ro,urilor* prinii se %ntreab $ac socializarea o rit $e ele este sntoas( Dac prinii %i in copiii acas* le pot $ezvolta aptil $inile $e socializare %ncuraI+n$u'i s Ioace fotbal sau* atunci c+n$ mai cresc* fac munc voluntar la un comunitii( 1i aici ,sim o practic prein$ustrial ' maIoritatea copiilor erau e$ucai aca %nainte $e epoca in$ustrial ' transformat astfel %nc+t s corespun$ nevoii postin$ustriale(
1colile c&arter reprezint o %ncercare $e intro$ucere a inovaiilor %n ca$r sistemului( Acestea sunt coli $e stat crora li se acor$ un ,ra$ limitat $e bertate %n privina eKperimentrii( %n ;tatele .nite ele sunt urmate $eocam$a $e numai 7a $intre elevi* iar rezultatele lor sunt* fr %n$oial* ine,ale* %ns in vaiile utile elaborate acolo sunt incontestabile(@=

-E un$e pot %nt+lni ali tineri implicai %n activitM %n sluIba

La centrul pentru )ercetare Avansat i Te&nolo,ie B)A"TC $in )lovis* )a fornia* =(788 $e liceeni folosesc te&nolo,ia informaiei pentru a rezolva probi mele comunitii lor( #rintre mentori se numr oamenii $e afaceri locali( EleT sunt %ncuraIai s'i ia sluIbe cu Iumtate $e norm i s lucreze %mpreun cu a$ul la proiecte $e cercetare %n $omeniile afacerilor* in$ustriei* comerului sau alte servicii(@7 .na $intre principalele misiuni ale centrului este s le $emonstrez tinerilor relevana

temelor aca$emice pentru problemele practice* ateptrile fal $e locul $e munc i comportamentul %n colectivul $e lucru( Astfel* elevii sunt invitai s+ creeze noi pro$use care pot fi lansate pe pia i pot aIuta la rezolvarea unor probleme reale( Tinerii $e la )A"T au inventat un ba ton cu ultrasunete pentru orbi i alte servicii pentru persoanele cu &an$icapa $ar principala realizare a colii este reprezentat $e putii inteli,eni* pre,tii pei tru realitile secolului ::I( Instituionalizarea inveniei i eKperimentrii c+ti, teren i %n alte $omeni In cellalt capt al continentului* la -eS 3orL* me$icul ;et& <erLle5* care lucras ca epi$emiolo, %n .,an$a i <razilia* a fon$at Iniiativa Internaional pentru u vaccin contra ;IDA BTAVAC( #+n %n 788= str+nsese 7@8 milioane $e $olari per _Pu a finana cercetrile %n ve$erea crerii unui vaccin contra ;IDA ;uma era e,al cu cea c&eltuit %n acel an $e ,uvernul american pentru toat cercetrile le,ate $e vaccinuri i este utilizat la finanarea c+torva linii $iferite $ cercetare %n mai multe ri( @D Aspectul remarcabil al IAVA este c orice me$ia rnent %mpotriva ;IDA rezult+n$ $in cercetrile sale trebuie s fie v+n$ut la pre re$us %n rile srace(
%ntreprinztorii sociali $e felul acesta se %nmulesc rapi$( %n prezent* peste @8 $e coli $e afaceri $in ;tatele .nite* printre care ;tanfor$* Harvar$* 3ale* )olumbia i DuLe* ofer cursuri $e activiti %n $omeniul social(@F .niversitatea ;anta )lara $in ;ilicon Valle5 a creat un Incubator pentru <eneficiul ;ocial Elobal care s'i aIute pe inovatori s aplice te&nolo,ia la nevoile sociale ur,ente i s+'i asiste %n re$imensionarea eforturilor lor la o scar superioar( @9

De asemenea* %n atelierul i$eolo,ic al capitalismului contemporan* cum este socotit $e muli !orumul Economic 0on$ial $esfurat %n fiecare an la Davos* %n Elveia* li$erii premierii i ali factori $e $ecizie $e la cele mai %nalte niveluri(@? .nii %ntreprinztori sociali caut s+ %mbunteasc activitatea fun$aiilor i -E'urilor eKistente aplic+n$u'le meto$e preluate $in lumea afacerilor( Alii %nfiineaz noi or,anizaii care s trateze problemele sociale $e %n$at ce apar( 1i unii* i ceilali se bazeaz* %n ,eneral* pe voluntari( Din acest punct $e ve$ere* cel puin* se %nca$reaz %n economia nemonetar+ sau $e prosum care* aa cum am vzut* creeaz capitalul social i ofer pr+nzul pe ,ratis" $e care $epin$e sistemul monetar( "emarcabila $ezvoltare a spiritului antreprenorial %n sfera social o,lin$ete restr+n,erea plaselor $e si,uran ,uvernamentale* concepute iniial pentru con$iiile in$ustriale* incapacitatea mstimiilor $in era coului $e fum $e a ,enera soluii ima,inative* particularizate pentru noile probleme sociale* i* %n sf+rit* nerb$area milioanelor $e oameni $in %ntrea,a lume care au renunat s atepte ca ,uvernele i instituiile oficial s+ le rezolve necazurile( Dar %n societile bo,ate reflect altceva( %n trecut* foarte puine persoane aveau timpul* ener,ia i e$ucaia necesare pentru a se $e$ica ima,inrii i inventrii unor noi instituii pentru viitor( %n ziua $e azi* un numr $in ce %n ce mai mare $e brbai i femei* incluz+n$u'i pe cei mai -E'urilor i %ntreprinztorii sociali se strecoar printre mo,uli i ma,nai* intr+n$ %n contact cu pree$inii*

instruii i mai creativi $intre noi* $ispun $e timp* bani i acces la omolo,ii lor prin eKcepionalul creator $e sc&imbare cunoscut sub $enumirea $e Internet( I-VE-TA"EA - IL " 0 DELE -u toi inovatorii sociali sunt a$epii $emocraiei* atitu$inii civilizate i non'violenei( !anaticii ' reli,ioi* politici sau pur i simplu bolnavi psi&ic ' se pot implica i ei %n $omeniul social( %ntr'a$evr* unele or,anizaii teroriste au coli i spitale menite s Iustifice i s camufleze aciunile lor $e str+n,ere $e fon$uri(@ 1i* $esi,ur* ca %n cazul tuturor comportamentelor umane* c&iar i activismul
social cel mai bine intenionat poate ,enera efecte ne,ative neateptate( )u toate acestea* $ei nu trebuie s supraestimm posibilele realizri ale antreprenorilor sociali* c&iar i %n $emocraii* am comite o ,reeal i mai ,rav $aca le'am subestima* cci prin eKperimentarea lor ' reuit sau nu ' pot lua natere mo$elele unor noi tipuri $e instituii( Ele constituie un laborator esenial $e cercetare i $ezvoltare %n btlia pentru conceperea unui viitor mai bun(

Totui* valoarea lor %n orice societate* ba c&iar %nsi eKistena lor* $ep $e ,ra$ul %n care statul i societatea tolereaz $ezbaterile interne* $isi$en %n$eprtarea $e convenii( %ntreprinztorii sociali i inovatorii %n ,eneral n pot manifesta plenar atunci c+n$ sunt oprimai $e ,uvern* ca %n )oreea $e - $e poliia reli,ioas* ca %n Iran sau Arabia ;au$it* sau pur i simplu $e cop toarea for a tra$iiei( #rin contrast* %n ;tatele .nite au ,sit o ,az$ primitoi )riticii sociali i li$erii reli,ioi americani sunt* $esi,ur* revoltai $e estoi rea valorilor tra$iionale i $e apariia unei etici $e tip mer,e orice" care p s+ $uc spre $eca$en( Aceste temeri* %ns* sunt contrabalansate $e $esc&i$erea Americii* $e
mi

%n care ,lorific ea

eKperimentul i inovaia i $e $orina ei s rite investin noi te&nolo,ii* pro$use* forme or,anizaionale i i$ei* trsturi care au prc sat $ezvoltarea economiei bazate pe cunoatere %ncep+n$ cu anii XF8(

Este uor s $iscre$itm ori s+ minimalizm aceast ascensiune artam acum o familie are nevoie $e $oi salariai ca s+ menin stan$ar$ul $e via al sei miIlocii( ;cepticii scot %n evi$en ine,alitile $intre venituri i atra, ate asupra $eficitelor* $atoriilor* eKportului $e locuri $e munc* lipsei $e locuim altor slbiciuni economice ale ;tatelor .nite( @> Ls+n$ la o parte politica eKte am putea continua ad nau+eam lista neaIunsurilor Americii(
)u toate acestea* %n pofi$a previziunilor fcute $e multe )asan$re $up firea computerelor %n me$iul in$ustrial i $e afaceri* noile te&nolo,ii nu au fos soite $e un omaI masiv %n stilul anilor X@8( D8 De fapt* economia parial bazau cunoatere $in America zilelor noastre an,aIeaz $e peste $ou ori mai muli meni $ec+t economia in$ustriala $e $up cel $e'al Doilea "zboi 0on$ial( Iar ra omaIului $in ultimii ani au fost tot timpul mai mici %n ;tatele .nite $ec+t %n Eun care a pro,resat mult mai lent( D=

privire atent asupra problemelor Americii va $ezvlui c multe $intre acQ neaIunsuri* $ac nu c&iar maIoritatea* sunt cauzate $e faptul c* %n timp ce Q nomia in$ustrial i vec&ea structur social $ispar* %nlocuitoarele lor sunt B struite $oar pe Iumtate(
0 "ILE ;ATA-I)E

%mbuntirilor materiale consemnate anterior le'au corespuns* %ntr'o anur msur* realizri consi$erabile %n ceea ce privete calitatea vieii( #otrivit A,er Americane $e #rotecie a 0e$iului* poluarea ,enerat $e sursele in$ustrial staiile municipale $e tratare a apei a sczut $rastic( ;au

pro$us evoluii pozii m toate $ireciile2 a fost %mpie$icat poluarea %n numeroase zone* au fost curaI cursuri %ntre,i $e ap* au fost reconstruite pescriile* rezultatul fiin$ o amelior substanial a calitii apei pe %ntre,ul teritoriu("D7 0ai mult* fa $e =>?8* e siile totale ale principalilor ase poluatori s'au
$iminuat cu DAa(" %n plus* DFa &+rtia folosit %n ;tatele .nite este reciclat* ca si 97*9 miliar$e $e cutii $in M miniu(D@

Din nou* orice $ate pot fi rsucite aa %nc+t s susin punctul $e ve$ere al celor care le prezint* iar lupta %mpotriva $istru,erii naturii este %nc %n sta$iul embrionar %ntr'o ar %n care puternicul lobb5 in$ustrial se opune cu succes sc&imbrilor necesare( "efuzul Americii $e a semna #rotocolul $e la O5oto a %nfuriat milioane $e oameni $in %ntrea,a lume(DD )u toate acestea* cele mai mari provocri ecolo,ice cu care se confrunt ;tatele .nite ' i lumea %n ,eneral ' provin $e la liniile $e asamblare slab te&nolo,izate* furnalele i courile $e fum* morile satanice" ale epocii in$ustriale* i nu $e la activitile mai puin tan,ibile specifice sistemului avuiei bazate pe cunoatere( In sf+rit* $ramaticele sc&imbri economice i ecolo,ice $in ;tatele .nite sunt %nsoite $e sc&imbri sociale importante( %n pofi$a numeroaselor sale probleme* America $e astzi este mai puin rasist* mai puin seKist i mai contient $e enormele contribuii pe care i le'au a$us ,eneraiile anterioare $e imi,rani $in Europa* Asia i America Latin* ca s+ u mai vorbim $e sclavii ne,ri i $e urmaii lor( Televiziunea american* oricare ar fi $efectele ei* prezint mai multe persoane $e culoare ca nicio$at( ;upermarLeturile americane sunt pline $e alimente cu specific etnic $in toat lumea* care sunt consumate cu plcere $e cumprtorii $e toate naiile( Toate acestea sunt eKpresia $iversificrii interne a culturii* pro$uselor i oamenilor i* $e asemenea* reflect acceptarea social a sc&imbrilor( ;unt veti bune pentru ara care con$uce lumea spre o nou civilizaie bazat pe avuia revoluionar( # ;T')A;A-D"AG Aa$ar* povestea pe care a relatat'o cartea $e fa p+n acum este cea a ascensiunii sistemului $e avuie bazat pe cunoatere i a noii civilizaii $in care face parte( -e'am referit la principiile fun$amentale care stau la temelia sc&imbrilor economice i civilizaionale( Am vorbit $espre rolul Iucat $e timp* spaiu i cunoatere %n vieile noastre i %n lumea $e m+ine* $espre perimarea economiei $in epoca in$ustrial i ameninrile care p+n$esc a$evrul i tiina( )artea aceasta nu are ca subiect $oar avuia* ci i mo$ul %n care ea se %nca$reaz %n civilizaia $in care face parte i felul %n care o transform( Aceste evoluii* luate laolalt* impun nici mai mult* nici mai puin $ec+t o re',+n$ire complet a rolului i caracterului avuiei %n lume* ceea ce ne %n$reapt spre trei %ntrebri inevitabile( #oate oare capitalismul* aa cum %l cunoatem* s supravieuiasc tranziiei spre avuia revoluionarG #utem noi ' i nu $oar prin rezoluiile
srciei ,lobaleG

-. pline $e vorbrie ,oal ' s fran',em spinarea

%n sf+rit* cum va retrasa &arta puterii mon$iale rsp+n$irea economiilor bazate pe cunoatereG %n cele ce urmeaz ne vom %n$repta atenia asupra acestor %ntrebri arztoare'

#A"TEA A #TA Viitorulcapitalismului )A#IT L.L @? J ).L 5E

tulburrilor financiare $in secolul al :I:'i 0arii )rize $in anii X@8* capacitatea sa $e re,enerare va continua s+ func neze orice s'ar %nt+mpla( )apitalismul* ni se spune* nu va $isprea nicio$at( Dar $ac ei ,reescG -ici o creaie uman nu este venic( Atunci $e ce presupunem c tocmai capitalismul este eternG 1i $ac re,enerarea se epuizeI $e la sineG %n realitate* astzi* toate caracteristicile centrale ale capitalismului* la proprietate* capital i pia p+n la bani %nii* $evin aproape imposibil $e cunoscut( "ezultatele transformrii vor influena $irect proprietatea noastr* munca* n $ul %n care vom fi pltii* rolul nostru $e consumatori* aciunile %n care vom inveM mo$ul %n care este alocat capitalul((( lupta $intre $irectorii ,enerali* an,aIai acionari((( p+n la urm* creterea i $ec$erea statelor( In cartea noastr $in =>>8* Puterea En micare. am eKaminat rolul tuturor act tor patru factori ' proprietate* capital* piee i bani ' %n raport cu puterea( Ai ne concentrm asupra sc&imbrilor pro$use %n fiecare $intre aceste $omenii mtervalul scurs $e atunci* iar aceste sc&imbri constituie provocri maIore nu n mai pentru bunstarea noastr personal* ci i pentru supravieuirea capitalism Zu( Ima,inea care se formeaz ar trebui s'i trezeasc la realitate at+t pe prieten cat i pe $umanii capitalismului( 0A1I-I 1I )A0E"E VIDE Trebuie s pornim $e la proprietate* pentru c ea se afl c&iar la ori,inea cai talului pe care se bazeaz capitalismul( Iar ambele se transform acum %n cel n_u i straniu( #roprietatea a fost $efinita a$eseori* aa cum %nc este %n unul $intre principalele $icionare en,lezeti* $rept lucru sau lucruri care aparin cuiva("= Dar $icionarele pot ,rei* iar proprietatea nu a fost nicio$at un lucru sau nite lucruri( %n eKcelenta sa lucrare* 5*e =+ter= oA Capital. strlucitul economist peru'vian Hernan$o $e ;oto
a $emonstrat c in$iferent c+t $e tan,ibil* proprietatea a avut %ntot$eauna i un aspect intan,ibil( cas* o main sau o camer vi$eo nu %nseamn proprietate $ac nu sunt proteIate $e le,i i $e norme sociale* $ac cineva vi le poate lua oric+n$* folo'sin$u'se apoi $e ele( %n rile bo,ate %n capital eKist* %n plus fa $e $repturile le,ale proteIate i re,ulile proprietii* un sistem uria care aIut la convertirea proprietii %n capital investibil* care* %n sc&imb* stimuleaz $ezvoltarea economic i crearea avuiei(

FIN6L 6L C6-IT6LIC24L4I

a i $espre teatrul $e pe <roa$Sa5* $espre capitalism s'a spus $e numrate ori c este mort ' $e obicei* %n a$+ncimile unei $epresi sau la punctul maKim al unei inflaii( %ntr'a$evr* eKist cei care sp c $ac capitalismul a putut supravieui

Acest sistem const %ntr'o baz $e cunoatere vast* %n permanent transformare* care $escrie cine ce $eine* urmrete tranzaciile* %i face pe oameni verificabili pentru parteneri* ofer informaii $espre cre$ite i este inte,rat pe plan naional* astfel %nc+t utilizatorii nu sunt constr+ni s fac afaceri $oar pe plan local( Acest lucru se a$au, la valoarea proprietii( )onform lui $e ;oto* %n rile srace %n capital nu eKist un astfel $e sistem( #e scurt* aspectele intan,ibile ' i nu $oar cele fizice ' $efinesc proprietatea i %i confer valoare( #rin urmare* $e ;oto propune reforme politice interesante pentru a aIuta rile cele mai %napoiate economic* %n paralel cu rsp+n$irea i consoli$area capitalismului( 7

)+n$ %mpin,em aceast i$ee prolific un pic mai $eparte* pentru a ve$ea cum se aplic %n economiile cele mai avansate* %ncepem s %nele,em mo$ul %n care sistemul avuiei bazate pe cunoatere $e astzi pune sub semnul %ntrebrii %nsui conceptul proprietii ' o $at cu capitalismul( I-TA-EI<ILELE Elementele intan,ibile pe care le atam proprietii tan,ibile se multiplic rapi$ i permanent( %n fiecare zi se %nmulesc prece$entele le,ale* $atele $espre proprieti imobiliare i $espre tranzacii i aa mai $eparte( #e scurt* %n economiile avansate* ,ra$ul $e intan,ibilitate al bazei $e proprietate a societii se %nscrie pe o spiral cresctoare( 0ai mult* c&iar i ,i,anii in$ustriali $epin$ acum tot mai mult $e aportul $e calificare* cercetare i $ezvoltare* mana,ement inteli,ent* orientare $e pia( Liniile lor $e asamblare mo$ernizate sunt %nesate $e componente care transmit i primesc informaii( !ora lor $e munc este populat %ntr'o msur tot mai mare $e in$ivizi care %i c+ti, eKistena cu aIutorul creierului( Toate acestea mo$ific procentaIul lucrurilor materiale $in baza $e proprietate a economiei* re$uc+n$ i mai mult rolul elementelor palpabile( Aspectele enumerate mai sus trebuie a$u,ate la afirmarea rapi$ a ceea ce ar trebui numit cu acuratee $ubla intan,ibilitate" ' a$ic elemente nemateriale le,ate $e o proprietate care este $e la %nceput intan,ibil( 0ulimile care au insistat s cumpere aciuni ale Eoo,le %n 788D erau pre,M tite s+ investeasc
%ntr'o companie ale crei proprieti i operaiuni erau aproap %n %ntre,ime intan,ibile* proteIate %ns i consoli$ate $e alte elemente intan,ibile( Investitorii %n soft'ul racle* %n pieele IT* %n site'urile $e licitaii online* %n mo$el $e afaceri sau $e sisteme electronice $e plat* nu'i fac ,riIi pentru c nu $ei obiecte fizice* cum ar fi materii prime* furnale* crbuni* ci ferate sau couri $e fum Astfel* proprietatea ni se prezint sub $ou forme( In prima* intan,ibilitate este structurat %n Iurul unui nucleu tan,ibil( %n intan,ibilitatea $ubl* struc& rrea se realizeaz %n Iurul unui nucleu el %nsui intan,ibil( Astzi nici mcar nu $ispunem $e un cuv+nt care s $iferenieze proprietate $up aceste clase( ; le combinm %ns* lu+n$ %n consi$erare ratele lor rapi$e $ cretere* i vom obine o %nele,ere nou asupra $ematerializrii masive care %r soete pro,resul unui sistem al avuiei bazat pe cunoatere( !ETI1.L ATI-EE"II #roprietatea %n economia american contemporan este $eIa mult mai intar ,ibil $ec+t %i ima,ineaz muli( .n stu$iu al <rooLin,s Institution* $in =>A7* a $escoperit active intan,ibil c&iar %n minerit i %n manufacturi* reprezent+n$ @Aa $in totalul valorii lor $e piai Dup zece ani ' totui* cu mult %nainte $e

ascensiunea i prbuirea afacerilo $otcom ' componenta intan,ibil reprezenta 97a* a$ic aproape $ou treimi $i2 valoarea lor(D

)u toate acestea* cifrele impresionante $e mai sus nu su,ereaz ceea ce ne ai teapt %n viitor( )a o consecin a sc$erii bursei $e la sf+ritul secolului al ::'lec investitorilor li s'a spus s caute si,urana %n valori tan,ibile( Dar in$iferent c ar spune susintorii %ntoarcerii la lucrurile cunoscute" $e pe 4all ;treet* toat economiile %i vor continua fr %ntrerupere marul c+tre intan,ibil( .n motiv central al acestei evoluii este accelerarea ' o transformare* $up cum am vzut* a
relaiei noastre cu principiul ultrafun$amental al timpului( #e mi sur ce re$uce viaa pro$uselor* ur,enteaz perimarea te&nolo,iilor i face pie ele mult mai volatile* accelerarea transformrilor le cere companiilor s inoveze In formularea lui <aruc& Lev* autorul crii $ntan!i,le+ i profesor $e finane contabilitate la universitatea $in -eS 3orL* viaa i moartea corporaiilor se bc zeaz acum pe inovaie"* ceea ce semnific o cretere uriaa a intan,ibilelor("F

0ai mult* inovaia este conta,ioas( )ompaniile $e v+rf le foreaz pe celelalt s in+ pasul( )&iar i companiile mici* care furnizeaz componente loS'tec&* suri obli,ate $e clienii lor s a$opte i s reproiecteze sisteme IT* s comunice prii e'mail* s intre pe Internet* s fac afaceri electronic i tot mai mult cercetare( alte cuvinte2 lucrai cu intan,ibile sau murii( #entru a supravieui* companiile inteli,ente se orienteaz ctre pro$ucia ci valoare a$u,at $in ce %n ce mai mare( 1i aceast strate,ie crete aproape %ntol $eauna nevoia $e $ate* informaie* cunoatere i alte intan,ibile( 0ai $eparte* mana,erii pre,tii sa fac fa problemelor clasice se confrunt tot mai mult cu c&estiuni nefamiliare* ce tin $e social* politic* cultural* Iuri$ic* ecolo,ic i te&nolo,ic* prezent+n$ un ,ra$ $in ce %n ce mai ri$icat $e compleKitate i perisabilitate( Iar primul pas ctre %nele,erea unor circumstane noi sau neobinuite este tocmai solicitarea $e $ate* informaii i cunotine* evi$ent* intan,ibile( 0ai trebuie observat faptul c %n toate economiile avansate* $up cum afirm economistul $e la ;tanfor$ "obert E( Hali* bunurile pro$use Y(((W rspun$ pentru c&eltuielile %n sc$ere(" #rin contrast* c&eltuielile se reorienteaz ctre servicii* care $evin tot mai scumpe(" 9 Aici sunt incluse* fr %n$oial* $omenii cu un ,ra$ ri$icat $e intan,ibilitate* ca sntatea i e$ucaia* mass'me$ia* in$ustria $ivertismentului i serviciile financiare( In sf+rit* eKist o raiune mult mai puternic pentru care ar trebui s+ ne ateptm ca ambele tipuri $e intan,ibilitate ' sin,ular i $ubl %mpreun ' s reprezinte o parte tot mai mare a bazei $e cunoatere a societii( Aceasta raiune este simpl2 $up cum am vzut* intan,ibilele multiplicabile rapi$ sunt* %n esen* nelimitate* fapt ce pune cuitul la ,+tul capitalismului( ;upoziia resurselor limitate constituie* la urma urmelor* nucleul economiilor capitaliste( -ici o le,e" capitalist nu este mai sacr $ec+t le,ea cererii i ofertei( Dar* $ac ambele se ,sesc* $in motive practice* %n cantiti inepuizabile* poate o economie intan,ibil la maKim s coeKiste cu capitalismulG )+t $e intan,ibil poate $eveni baza $e proprietate a unei economii* astfel %nc+t ea s continue s fie capitalistG )AL.L 1I )R-TE).L

#e msur ce baza proprietii $evine tot mai intan,ibil i* prin urmare* tot mai inepuizabil* o parte tot mai mare $in ea $evine i non'rival( #ro$usele cunoaterii* aa cum am constatat* pot fi eKploatate $e milioane $e in$ivizi %n acelai timp* fr a fi epuizate( Toate $oSnloa$'urile ,ratuite $e muzic* le,ale sau ile,ale* nu consum notele muzicale( 1i aceast sc&imbare are implicaii ce z,u$uie sistemul( In$ustrii %ntre,i privesc moartea %n fa pe msur ce noile te&nolo,ii fac posibil ocolirea sistemelor tra$iionale $e protecie a proprietii intelectuale ' cop5ri,&t'uri* patente i mrci %nre,istrate ' pe care i'au fun$amentat %nsi
eKistena( )orporaiile $in me$ia asist la traficarea instantanee a muzicii i filmelor lor* care sunt circulate ,ratis pe Internet( !irmele farmaceutice care au c&eltuit sute $e milioane $e $olari pe cercetarea i pe testarea unui nou me$icament v$ cum este piratat $e ctre alii* care* fr a fi c&eltuit nimic* %l v+n$ la preuri infime( Alte companii s'au trezit c pro$usele lor* promovate cu eforturi maIore* sunt copiate i$entic* inclusiv numele* iar apoi sunt v+n$ute pe nimic la colul strzii( Ele susin c eecul poliiei $e a le proteIa $repturile va re$uce motivaia pentru ins vaie i c&iar le va ruina afacerile( ?

Armatele lor $e consilieri Iuri$ici bine %mbrcai i $e lobb5'iti lucreaz %ntr'un me$iu revoluionar* $ar propunerile lor nu sunt c+tui $e puin revoluionare( In loc $e asta* ele sunt %ncercri $e a potrivi vec&ile co$uri $e le,i ale celui $e'al Doilea Val cu provocrile ri$icate $e o succesiune tot mai rapi$* eKploziv* a te&nolo,iilor celui $e'al Treilea Val( a$aptarea incremental a vec&ilor mo$ele este principala activitate a Iuritilor"* spune pe un ton amuzat Eu,ene VoloL&* $e la !acultatea $e Drept a .niversitii $in Los An,eles* )alifornia( Dar un lucru este clar* continu el2 In$iferent $e rezultatul btliei* proprietatea va $eveni mai intan,ibil ' iar asta %nseamn mai ,reu $e proteIat("A )eea ce %i pro$uce o satisfacie ne$isimulat lui Jo&n #err5 <arloS* fost autor $e versuri pentru formaia Erateful Dea$ i* la ora actual* unul $intre principalii lupttori %mpotriva eKtin$erii proteciei acor$ate proprietii intelectuale( .nii oameni* altfel inteli,eni* $eclar <arloS* cre$ c nu eKist nici o $iferen %ntre a'mi fura calul i a'mi fura c+ntecul("> )a proprietate* calul este tan,ibil i rival( )+ntecul nu e nici una* nici alta( 0ilioane $e oameni pot clri acelai cal( #rin contrast* susine <arloS* c+ntecele se comport ca i cum ar vrea" s fie libere* iar compozitorii nu ar trebui s $epin$ $e $repturile $e autor pentru a'i c+ti,a traiul(=8 0ai mult* <arloS i alii consi$er eKtin$erea cop5ri,&t'ului i a altor tipuri $e protecie ca pe o parte a unei sinistre strate,ii mai lar,i a marilor companii ce vizeaz s'i impun controlul asupra Internet'ului i altor miIloace me$ia( Ei susin c noile miIloace $e comunicare necesit o sc&imbare fun$amental( Asupra problemei proprietii intelectuale* ambele pri pretin$ c $oresc s proteIeze ima,inaia i inovaia ' $ei $ezbaterea nu a reflectat nici una* nici alta(

"zboiul asupra proprietii intelectuale nu $ nici un semn c s'ar %n$repta spre un armistiiu( -ici nu a aIuns %nc la apo,eu* pentru c nu inclu$e btliile iminente pentru proprietatea unor i$ei sau concepte vec&i $e c+n$ lumea* $ezvoltate $e culturi non'occi$entale( )alculul $i,ital $epin$e $e comutarea %ntre unu i zero( Dac putem patenta noi forme $e via ' o i$ee care p+n recent prea $e ne,+n$it ' c+t va mai $ura p+n c+n$ un ,rup etnic* naional sau reli,ios fanatic va reven$ica la r,anizaia 0on$ial pentru #roprietatea Intelectual B 0#IC $repturi asupra cifrei zero"* sau asupra alfabetuluiG== E+n$ii'v la procentele ce ar trebui pltiteV
In$iferent $ac msurm bine sau prost intan,ibilele* in$iferent $ac le #roteIm sau nu* nimic asemntor nu s'a petrecut p+n acum %n istoria capitalismului( 1i nimic nu pune la fel $e profun$ sub semnul %ntrebrii %nsui conceptul $e proprietate la fel $e profun$( Dar trecerea ctre intan,ibilitatea revoluionar este numai primul pas al transformrii ra$icale a capitalismului care are loc astzi h o transformare creia el s'ar putea s+ nu'i supravieuiasc(

) -VE"TI"EA )A#ITAL.L.I

Z
De arca

ntrebare2 cum reuesc U

mis'voiaIor %n omaI* prins %n v+ltoarea ceL mai maricnze

econornIce pe care a cunoscut'o lumea vreo$at* s+ $evin milionarG

"spuns2 invent+n$ un m8$ prin care milioane $e ali oameni $evin bo,ai 'cu bani fali* intr'
un Ioc numit 0onopol5( c+n$ )&arles $e DarroS milioane
a

v+n$ut cIe I

Iocul
$in

companiei
optzeci

#arLer
$e

<rot&ers*
au mutat

%n

=>@F=
pionii

cinci

sute

oameni

biele $e 0onopol5 cu instr.ciuni

%n $ouzec si sase $e limbil rintre

care ce&a* portu,&eza* islan$a i araba(7 #ractic+n$ acest Ioc* ei fceau cunotina cu un ,rsun mustcios cu IobenI care $ucea un sac enorm $e bani Wa U mai apropiata banca(
#ersonaIul $e $esen an&r*at
i natura

comercial a Iocului %nsui se potriveau perfect cu realitatea

Amencii in$ustriale $e la %nceputul secolului trecut ' o tar ri$icata $e avuia i puterea concentrat a c+torva familii numite 0or,an* "ocLe'feller* )arne,ie* Harnman* V an$erbilt si 0ellon( Americanii pro'business %i numesc cpitanii in$ustriei ' mU personaliti care au construit economia americana( Americanii anti' busrnesU a numesc baroni't+l&ari ' infractori care mai cur+n$ au $istrus ara( ;in,urul terrPU
cazut $e acor$ asupra caruia ambele au

este capitaliti. De'a lun,ul celei mai mari pri a erei in$ustriale* capitalul $in cea mai capitalista ar a lumii a fost consiieratB pe buna dreme. foarte concentrat( %nainte $e anii X78 ai secolului :: * s)rie "on c&ernoS %n
5*e <eat* oA a @an2er. 4all ;treet i'a respins pe micii invU stitoriC socotin$u(i nesemnificativi("@

La miIlocul anilor F8* pe il*asura ce =>?8* numrul loP


cres)

albe si ucratorii $in servici

i %nce'

peau sa $epeasc ,ulerele Ubastre* circa ? milioane $e americani $eineau aciuni(D #e la use la @= $e milioane ' mai ales conturi mici( probabil* $ar care nu mai erU u
F

nesemnificative $ac se a,re,au maKime(

Iar %n anii ce au urmat* pe msura ce tranU iia

catre 8 ec8

nomie a

cunoaterii continua* $einerea $irect i in$irecta a U ctIvelor financiare $e ctre populaie a atins cote

companie $up alta pe( rnite %n maini privateC au iesit %n cautarea un.i public tot mai lar, pentru finale !or$
0otor )ompan5 este cazul tipic

( Deinuta %n %ntre,ime $e Henr5 si E$sel !or$ %n =>=>l compania !or$ a fost listata

la burs %n =>F9*b iar acum ar e >F8 m $e investitori(?

Astzi* scrie analistul veteran James !lani,an* proprietarii Americii sunt p =88(888(888 $e americani* care $ein aciuni ale companiilor %n valoare $e V lioane $e $olari* prin interme$iul fon$urilor lor $e pensii* planurilor $e pei nare i conturilor $e pensie personale( Y(((W 0uncitorii americani $ein peste $in aciunile tuturor companiilor americane listate(" A 0e$ia este $e F8(88B $olari pentru fiecare* ca s nu mai punem la socoteal valoarea caselor $eii $e aproape ?8a $intre ei*> plus activele a$iionale sub forma asi,urrilor $Q ntate* $e via i pentru proprietate( Dar aceste statistici nu spun $ec+t Iumtate $in poveste( Americanii* inel o mare parte $in cei =88 $e milioane* $uc %n spate* ca pe sacul $e bani capiti o uria sarcin a $atoriilor $omestice* care $e
prea multe ori $epesc ac active( %n 788F* conform "ezervei !e$erale* proprietarii $e case $in ;tatele . $atorau opt trilioane $e $olari prin ipotecile lor(=8 %nc $ou trilioane era torate prin interme$iul crilor $e cre$it* %mprumuturilor pentru maini i a $atorii $e consum( ==

)&iar i %n aceast situaie* $istribuia lar, a aciunilor companiilor i a a active %i face pe muncitorii americani proprietari" %ntr'o msur unic* i comparaie cu orice alt economie capitalist important* inclusiv cu naiu Europei occi$entale aflate sub con$ucerea unor ,uverne social'$emocrate( ! tiu cei $in lumea srac* asemenea cifre sunt inima,inabile( In mo$ ironic* $ac numai =8a $in populaia )&inei ar cumpra aciuni companiilor private*
#arti$ul )omunist )&inez ar putea %nre,istra un succes traor$inar* transfer+n$ proprietatea asupra a ceea ce 0arK numea miIloacele pro$ucie" ctre clasa muncitoare( %n prezent proporia acionarilor c&inezi e $e aproKimativ =a(=7

-IVEL."I DE "I;) -u numai proprietatea asupra capitalului* ci i mo$ul %n care el este colec alocat i transferat $intr'un buzunar %n altul sufer* $e asemenea* o sc&imbM Iar prece$ent( Infrastructura financiar $in ;tatele .nite ' inima capitalismi mon$ial ' este revoluionat* operaiunile sale sunt mo$ificate pentru a se a$a transformrilor relaiei noastre cu principiile ultrafun$amentale ale cunoate timpului i spaiului( Investiiile pot fi realizate %n milisecun$e( ;paial* ele se a"$ pe tot %n lume( Iar investitorii au acces mai uor la $ate* informaii i cuno
personalizate( #rincipalele funciuni ale acestei infrastructuri ce crete rapi$ sunt facilitai convertirii proprietii %n capital i* teoretic* alocarea capitalului rezultat celor a #ot utiliza cu cea mai mare eficient ' care* la r+n$ul ei* este msurat %n p ftnIrile obinute(
ler

e tot mai rapi$e* mai $iversificate i mai

( -oua infrastructur ofer o ,am ameitoare $e ale,eri $e tip risc'recompen cluz+n$ obli,aiuni cu
c+ti, mare* capital $e risc* fon$uri mutuale i fon$i

care $ubleaz performana in$icilor pieei $e aciuni( Investitorilor li se ofer $erivate* ipoteci securizate i pac&ete financiare cu nume rsuntoare ca ;p5$ers Vipers* iubes i )ocos* $ar

i fon$uri care ofer ve&icule $e investiii respon'sabile social"* portofolii ecolo,iste* microfinanri i nenumrate alte opiuni( A))E; DE0 )"ATI) Diversitatea tot mai mare a pro$uselor i instrumentelor financiare este e,alat $e accesul la acestea( Astfel* ;tatele .nite au asistat la ceea ce Jo&n )( Duca* un vicepree$inte %nsrcinat cu cercetarea la sucursala "ezervei !e$erale $in Dallas* numete $emocratizarea pieelor $e capital americane(" In trecut* antreprenorii i c&iar firmele %nfiinate $e mult vreme aveau puine ui la care s bat atunci c+n$ aveau nevoie $e capital pentru a'i eKtin$e activitatea sau a $esc&i$e %nc o societate( La captul $e sus* c+iva mo,uli aveau $e un$e s cear sau %i foloseau propriii bani atunci c+n$ investeau %ntr'o cale ferat $in Ar,entina* %ntr'o fabric $e conserve $in )&ica,o sau %n cine tie ce companie care pretin$ea c poate face bani $in petrol lampant pentru )&ina"( #entru restul lumii* uile se %nc&i$eau fr $rept $e apel( )+t $espre obli,aiuni* c&iar i firmele $e mrime miIlocie erau consi$erate sub nivelul $e investiii" i multor cre$itori instituionali i se interzicea* prin le,e sau prin $iverse re,lementri* s investeasc %n ele( Dar* continu Duca %n )conomic and Financial 1e"ie7. publicaie a bncii* anumii factori au
aIutat la eliberarea investiiilor( .nul $intre ei a fost $ezvoltarea unei piee pentru obli,aiuni cu ran$ament mare( .n altul a fost intro$ucerea miIloacelor JT avansate* care nu numai c+ au re$us c&eltuielile $e a$ministrare* ci au sporit informaiile $isponibile investitorilor( #e vremuri* la nivelul companiilor mici i miIlocii* antreprenorii trebuiau s se bazeze pe propriile economii sau s se $uc cu plria %n m+n la vreun bo,ta ori membru al familiei mai %nstrit pentru a obine capital( Astzi* $up Duca* $esc&i$erea sau $emocratizarea tot mai mare a pieelor $e capital americane %nseamn c ,ospo$riile $ispun $e o ,am mai lar, $e opiuni $e investiii* iar micile afaceri au mai multe surse $e capital("=@

0aIoritatea investiiilor sunt efectuate tot prin interme$iari ' investitori instituionali* banc&eri $e investiii* broLeri i alii ' care fie le aloc %n acor$ cu $orinele clientului* fie ale, %n locul lui( Dar investitorii mici i miIlocii $e astzi pot s treac peste interme$iar i* folosin$ Internetul pentru a'i ,estiona propriul cont* s $istribuie $irect capitalul ctre companiile care'i intereseaz( )+n$ Eoo,le* motorul $e cutare $emarat $e $oi stu$eni $e la .niversitatea ;tanfor$* a $ecis s v+n$ aciuni %n 788D* publicul uluit a fost anunat c preul unei aciuni va fi stabilit prin licitaie public* %n loc s se foloseasc o banc investiii( =D 0ai mult* compania a acor$at investitorului
me$iu aceeai oportunitate $e a cumpra aciuni ca i marilor bnci $e investiii i propriilor an,aIai( Interesul publicului a fost at+t $e mare* %nc+t* contrar practicii obinuite* Eoo,lB a luat msuri pentru a evita ca v+nzarea aciunilor sale s se $esc&i$ la un pre prea ri$icat pentru a fi sustenabil( =9

<anc&erii $e investiii $e pe 4all ;treet i bursele* suferin$ lovitur $upM lovitur* scan$al $up scan$al %n cei zece ani $e $inainte* au i,norat cu $ispre manevra Eoo,le* care practic %i lsa

$eoparte ' $ar s'au %n,riIorat* %n particulaC la perspectiva c i alte companii se vor a$resa $irect populaiei* fr a apela =M serviciile lor scumpe(
Aceste evoluii cumulative i interconectate ale mo$ului %n care este obinu si alocat capitalul nu au loc %ntr'un vacuum( Ele %nsoesc str+ns alte transformai $in $iferite sectoare ale economiei( La r+n$ul lor* fabricanii* $up cum am "i zut* se orienteaz ctre o mai mare $iversificare i personalizare a pro$uselor Io %n acelai timp* $etailitii multiplic mo$alitile prin care pot fi contactai $e clien

'

inclusiv prin comerul online(

Toate acestea fac parte $intr'o conversiune* la nivelul %ntre,ii societi* ctr un sistem al avuiei bazat pe cunoatere( La fel stau lucrurile i cu %ntreptrun$e rea $intre finane i me$ia* care are un anumit impact asupra fluKurilor $e capital )"E1TE"EA H- E) - 'LA-D 0ass'me$ia americane au $evenit* fr voia lor* o parte vital a infrastructur financiare a rii( #e msur ce foamea $e informaie a crescut s'a $ezvoltat i Econo'lan$* a,oi pseu$o' intelectual un$e economitii* analitii $e afaceri i politicienii %i eKpu zilnic opiniile $espre finane i economie( Ei aIut la satisfacerea $orinei telev ziunilor i Internetului pentru $iscuii nonstop $espre finanele personale i ii stituionale(
"apoartele bursiere %n timp real* interviurile cu $irectorii ,enerali sau $isc iile $espre fuziuni i ac&iziii* cu preurile aciunilor scur,+n$u'se fr %ncetai pe burtierele televizoarelor i ecranelor $e computer* sunt astzi imposibil $e evit

'

%mpreun cu un carnaval $e reclame pentru bnci* fon$uri mutuale* compar $e asi,urri*

ipoteci i alte servicii financiare(

#rezena emisiunilor terestre* prin satelit i prin cablu* $ar mai ales a Intern tului* %i face pe milioane $e americani contieni $e alternative financiare care %n inte nu erau $isponibile $ec+t pentru cei foarte bo,ai( mare parte a acestei acoperiri me$iatice $in Econo'lan$ este superficial %neltoare i $eosebit $e convenional( Dar prezena sa z,omotoas transforn c+mpul $e lupt %n mo$uri neanticipate i neanalizate* influen+n$ $imensiune formele i $ireciile investiiilor $e capital( In cuvintele lui "obert T&ompson* $irector la )entrul pentru ;tu$ierea Te viziunii #opulare $e la .niversitatea $in ;5racuse* televiziunea prin cablu este Q #abil s'i %mpin, pe investitorii
amatori" %ntr'o frenezie* instal+n$ un tele,i ln fiecare locuin american(" =?

Dincolo $e orice* acest bombar$ament $e fapte i pseu$o'fapte financiare ce intete clasa miIlocie american concentreaz o atenie fr prece$ent asupra economiei( !iecare cuv+nt rostit $e Alan Ereenspan* pree$intele "ezervei !e$erale* $evine primul subiect $e conversaie %n parcrile $e pe autostra$ i %n slile $e ateptare( rice mormial a lui 4arren <uffett $espre burs este transmis $e la profesori $e liceu la oferi $e taKi $e parc ar fi %nelepciune biblic( #oriunea tot mai mare a ateniei publice $e$icat economiei %n ,eneral i investiiilor $e capital %n particular influeneaz totul* $e la %ncre$erea consumatorului p+n la eKternalizare* $e la politicile comerciale p+n la politica $e zi cu zi( Astfel* campania $us $e )-- %mpotriva eKternalizrii locurilor $e munca $in ;tatele .nite %n In$ia i %n alte ri a alimentat atacurile

#arti$ului Democrat %mpotriva )asei Albe(=A La un moment $at* )asa Alb a protestat la a$resa unor
posturi $e tiri prin cablu care prezentau prbuirea preurilor aciunilor* %n timp ce pree$intele <us& lu$a economia(=>

)a i celelalte transformri ale infrastructurii financiare* creterea Econo'lan$u'lui ca o buruian reflect i o sc&imbare la nivelul principiilor ultrafun$amentale( Efectul su aproape instantaneu asupra comportamentului pieei $e capital face parte $in accelerarea %ntre,ii activiti economice ' transformri %n $imensiunea timpului( "apoartele permanente asupra pieelor $e capital ,lobale ' -iLLei'ul Iaponez* Han, ;en,'ul $in Hon, Oon,* in$icele !T;E britanic* DA:'ul Eermaniei sau <olsa* $in 0eKic ' %mpreun cu ultimele cotaii ale -A;DAi i ale -3;E ' reflect inte,rarea spaial a pieelor $e capital( Iar acest
fluK continuu $e $ate* cunoatere* informaie i $ezinformare $espre pieele $e capital constituie o reacie clar fa $e sistemul avuiei bazat pe cunoatere( A"0 -I\A"EA Abia %ncepem s constatm efectele acestei transformri( .na $intre cele mai importante este nerb$area acut a capitalului( )+n$ capitalul este mai mobil* el nu st blocat %n investiii proaste* aa cum se %nt+mpla o$inioar( An,aIamentele $e capital $evin tot mai volatile( Dup economistul Elenn 3a,o* un pionier al micrii $e $emocratizare a accesului la capital i coautor* %mpreun cu ;usanne Trimbat&* al unei lucrri $espre eKtin$erea pieelor $e mare ran$ament* mobilitatea capitalului i $ispersarea riscului ar fi putut %mpie$ica a$+ncirea recesiunii economice americane $in primii ani ai secolului ::I(78

.n alt efect al mutaiei ctre noua infrastructura a capitalului este mai puin pozitiv i mai problematic( Aceast mutaie poate $esincroniza finanele $e mare vitez %n raport cu economia real"* lent( %n criza asiatic $in =>>?'=>>A* rata $e sc&imb a mone$ei in$oneziene a czut cu ?8a aproape
peste noapte(7= <anii fierbini" au ieit $in ar* ca i cum ?8a $in m+na $e lucru ar fi intrat %n ,rev i ?8a $intre ma,azine s'ar fi %nc&is( D2

nimic $in toate acestea nu s'a %nt+mplat( #ur i simplu* viteza i &iperactivital finanelor au $r+mat economia %n loc s o ri$ice( )u certitu$ine* %n viitor ne ateapt multe efecte colaterale ' at+t pozitive Q si ne,ative ' ale revoluiei capitalului i infrastructurii financiare( In ce $irec suntem con$uiG )ontinuarea %n linie $reapt a acestor transform+ri ar putea $uce la o pia un a capitalului* complet inte,rat( -e putem ima,ina* la un moment $at %n viitor* $e milioane sau c&iar =88 $e milioane $e investitori in$ieni intr+n$ pe bursa bri nic luni* pentru a iei mari( ;au licitaii %ncinse* care ar $epi eKperiena Eoo, or,anizate peste noapte( Dar eKtrapolarea ten$inelor este un instrument slab pQ tru previziuni* mai ales %n miIlocul unor transformri precum cele pe care le trai -ici istoria i nici viitorul nu se mic %n linie $reapt( .n scenariu alternativ* mult mai complicat* ar mo$ifica %nsui sensul capi lului* recunosc+n$ i* poate* cuantific+n$ monetar %n $iverse feluri alte forme M sale ' capitalul $e cunoatere* capitalul
social* capitalul ecolo,ic i contribui a$use %n prezent $e prosumatorii nepltii(

#+n acolo* $eocam$at* am transformat $eIa capitalul p+n la punctul %n ca el este ,reu $e recunoscut( I'am sc&imbat furnizorii* mo$ul %n care este aloc mo$ul %n care este %mpac&etat* viteza cu care circul* locurile un$e se $uce* cM titatea i tipurile $e informaii $espre el i procentul tan,ibilit+ii i intan,ibiliti formei $e proprietate $in care $eriv capitalul( #e msur ce at+t proprietatea* c+t i capitalul se transform %n ceva cu to nou* unele transformri %nc i mai influente afecteaz celelalte caracteristici a ciale ale capitalismului2 pieele i banii(

#IE/E I0# ;I<ILE 9

aaG

utarea cuv+ntului a"u&ie pe Internet a$ucea ' ultima $at c+n$ am verificat ' F7 $e milioane $e $ocumente* numr $epit clar $e cele =D7 $e milioane $e referine la <umnezeu. 0amona este inut cu fermitate la respect* se pare( Dar $ac nu e c&iar

#roblema a aprut atunci c+n$ un alt cuv+nt a fost listat $e D8F milioane $e ori ' $e $ou ori mai mult $ec+t <umnezeu i a"u&ie luate la un loc( Acel cuv+nt era pia&a. #rivite cu respect $e li$erii cercurilor $e afaceri* $irectorii eKecutivi* economitii i politicienii $in transformate $e avuia revoluionar( #entru a aprecia la Iusta msur aceste sc&imbri ' i* mai ales* pe cele care vor urma* ne este util o scurt privire %n urm( <A-I "A"I Istoria plin $e culoare a pieelor antice inclu$e caravanele ce strbteau Drumul 0tsii %ntre )&ina i Apus* piraii* bazarele $in <a,$a$ i rivaliti bancare s+n,eroase %ntre Veneia i Eenova( Aceste poveti au fost relatate $e nenumrate ori* iar comerul a avut cu si,uran efecte politice* militare i economice $isproporionate( )u toate acestea* cel mai important aspect al pieelor* $e'a lun,ul a mii $e ani $in istoria uman* nu este mrimea lor* ci $imensiunea lor re$us i raritatea lor relativ( #+n %n secolele $in urm* marea maIoritate a strmoilor notri triau %ntr'o lume pre'pia( EKistau mici buzunare comerciale* $ar cei mai muli in$ivizi nu cumprau i nu vin$eau nimic pe tot parcursul vieii( Dup cum am vzut %n capitolele anterioare* strmoii notri ' cu eKcepia unei minoriti nesemnificative ' erau rani prosumatori* care triau cultiv+n$* construin$* es+n$ sau pro$uc+n$ mai ales ceea ce consumau c&iar ei( Dup cum arta istoricul #atricia )rone $e la Institutul $e ;tu$ii Avansate $e la #rinceton* fiecare sat sau conac era mai mult sau mai puin autar&ic BautosuficientCM banii erau rari* iar comerul ' foarte limitat("
)&iar i pieele pentru terenurile $e la ar* at+t $e importante pentru a,ricultur* erau puine i rsp+n$ite pe $istane mari( )ea mai mare parte a pm+ntu'

cci$ent* i cu o ostilitate

apropiat $e $ez,ust $e criticii capitalismului* pieele ' ca i proprietatea sau capitalul ' sunt

rilor era $einuta $e re,i sau $e stat i %ncre$inata familiilor nobile printr'o %n le,ere restrictiv( #roprietile funciare aveau ten$ina $e a se transmite lent* B la tat la fiu* $e la o ,eneraie
la alta( De asemenea* cu eKcepia sclaviei* nu eKista nici o pia a muncii( )rone ne r amintete c m+na $e lucru era mai mult luat cu fora $ec+t an,aIat"* pe lan sclavie funcion+n$ numeroase forme $e servitute feu$al( 0unca salariat er %n cel mai bun caz* necunoscut( =

%nc i mai %n$eprtate $e viaa in$ivi$ului me$iu erau pieele financiare( ) puin $ou orae $in )&ina* )&en,$u i #in,5ao* pretin$ c au inventat prin banc $in lume* cu aproKimativ o mie $e ani %n urm( Italienii susin c <anQ 0onte $ei #asc&i $in ;iena este cea mai vec&e $in lume"* $at+n$ $e la =D?7 Desi,ur* au aprut numeroase pretenii $e acest tip* $ar* in$iferent care a fo prima banc* este clar c tranzaciile financiare aveau loc mai ales %ntre elite* i sau >>a $in totalul populaiei rm+n+n$ %n afara lor( %n acest sens* maIoritati oamenilor triau %ntr'o lume care nu era $oar precapitalist* ci i %ntr'un sta$2 pre'pia( E!E)T.L DE 0A;N "evoluia in$ustrial ' a$uc+n$ al Doilea Val al avuiei revoluionare ' a m $ificat relaia $intre piee* a,enii lor i oamenii obinuii peste tot %n lume( In$ustrializarea a transformat milioane $e rani* care p+n atunci triser c prosumatori %n afara economiei monetare* %n pro$uctori i consumatori aflai i interiorul acesteia ' ceea ce i'a fcut $epen$eni $e pia( Activitatea salariat a %nlocuit sclavia i relaiile feu$ale pe piaa m+inii $e li cru* apr+n$ o cantitate mare $e for $e munc( #entru prima $at* lucrtorii era pltii cu bani* c&iar $ac sumele erau mici( "sp+n$irea pro$uciei in$ustriale $e mas a ,enerat $ezvoltarea pieelor $ mas* %ncuraIat $e trei fore conver,ente( #rima a fost urbanizarea* pe msur ce populaia rural se muta %n orae( Inti =A88 i =>88* populaia Lon$rei a eKplo$at* $e la A98(888 $e persoane la 9*F miX oaneM la #aris* $e la FF8(888* la @*@ milioaneM iar la <erlin* $e la =?8(888* la =*> mii oane(@ )oncomitent cu creterea populaiei s'au eKtins i oraele* mai ales $up ce calea ferat a fcut posibil saltul uria $e la pieele locale la cele naionale( In sc&imb* pieele i pro$ucia $e mas erau susinute $e miIloacele $e info mare %n mas( Astfel* An,lia $e la %nceputul secolului al :T:'lea a asistat la ap riia aa numitei prese populare D ' publicaii %nesate $e reclame a$resate masi lor" ' pe msur ce pieele $istribuiau ceasuri fcute %n fabric* mobil* oc&elar tapete* $iverse aparate i nenumrate alte pro$use( Inovaiile %n $omeniul te&nolo,ic i %n pro$ucie au fost urmate $e inovaii % $omeniul presei i marLetin,ului( #e la =AF7* parizienii %i puteau face cumprM turile la Le <on 0arc&e* primul ma,azin universal %mprit %n raioane specializai \ece ani mai t+rziu* %n 0an&attan* era construit ma,azinul $e opt etaIe )ast Iro #alace(F 0a,azinele universale $in centru $eveniser un lucru obinuit %n toate oraele importante
$in lume(

#entru a vin$e bunuri $e mas i %n zonele rurale* Aaron 0ont,omer5 4ar$ a inventat %n =A?7 omolo,ul $e &+rtie al supermarLetului( #rofit+n$ $e pro,resele $in $omeniul potal* el a construit o reea $e v+nzare prin pot prin care trimitea ctre trei milioane $e cmine $in ;tatele .nite un catalo, $e $ou Lilo,rame* %mprit %n ec&ivalentele raioanelor( 9

.lterior* pe msur ce pro$ucia $e mas* mass'me$ia i pieele $e mas au continuat s se alimenteze reciproc* $etailitii inovatori i promotorii imobiliari au inventat acele cate$rale ale consumerismului ' mall'urile ' rsp+n$in$u'le i pe acestea %n America* Europa* America Latin i Asia( #e scurt* valul transformrilor interconectate pe care %l numim revoluia in$ustrial a eKtins %n mo$ uluitor rolul pieelor %n viaa $e zi cu zi a maIoritii oamenilor( #IE/E'!.LEE" Tranziia actual la un sistem $e avuie bazat pe cunoatere transform %nc o $at pieele ca rspuns la sc&imbrile $e la nivelul principiilor fun$amentale( Dup ce %nele,em acest lucru* putem %ntreve$ea viitorul( In economiile cu rulaI rapi$* pieele sunt inun$ate cu pro$use noi care* a$esea* sunt le,ate %ntre ele %n mo$uri nebnuite p+n acum( #e msur ce vitezele continu s creasc o$at cu pieele mone$elor i aciunilor* oper+n$ $eIa la viteze orbitoare* ful,ertoare* viaa pe pia a pro$uselor Bi a pro$uselor $epen$ente $e eleC va continua s+ se scurteze( ;incronizarea pieelor multiple* alimentate $e companii aparent fr le,tur* va $eveni o necesitate ur,ent( DeIa asistm la colaborarea corporaiilor %n acest sens( %n acelai timp* %ncercarea unor specialiti %n marLetin, $e a crea le,turi soli$e %ntre un client i o marc sau un pro$us este susceptibil $e a se $ove$i tot mai $ificil* $ac nu c&iar imposibil( Viteza va accelera* nu va prelun,i* relaiile temporale ' incluz+n$ loialitatea clienilor fa $e mrci( #e $e alt parte* mutaia spaial ctre pieele ,lobale a$au, competiia strin celei interne* nu numai %n $omeniul pro$uselor fiKate sau familiare* ci i %n ritmurile inovaiei( )ompaniile $in $iferite pri ale lumii se concureaz pe arene at+t $e perisabile* %nc+t pot fi numite fr a ,rei piee'ful,er"( ;imultan* nivelurile tot mai mari ale intan,ibilittii i compleKitii solicit creteri vaste ale fluKurilor $e $ate* informaii i LnoS'&oS( Departamentele $e marLetin, vor avea $e'a face tot mai mult cu consumatori %narmai cu propriul lor arsenal $e cunotine( 0uli $intre ei vor reven$ica $reptul $e a participa la $e'si,nul propriilor pro$use ' i s fie pltii pentru $atele* informaiile i
cunoaterea pe care le ofer( De asemenea* marLeterii se vor confrunta i cu problema opus ' clieni ,rbii* care se revolt %mpotriva compleKitii cronofa,e i cer %nlturarea funciilor ne$orite ale unui pro$us(

Te&nolo,iile tot mai inteli,ente vor re$uce avantaIele $e cost ale pro$uc $e mas* arunc+n$ %n $esuetu$ine sta$iul interme$iat numit personalizare mas" i fc+n$ posibil in$ivi$ualizarea autentic a pro$uselor la costuri a$i nale apropiate $e zero(

#rin urmare* pieele vor continua s se $espart %n seciuni tot mai %n,u mai temporare i mai bazate pe cunoatere( Demasificarea va continua s+ se p+n$easc oriun$e eKist o clas miIlocie sau o cultur care favorizeaz inc $ualitatea %n raport cu uniformitatea( TA"I!A"E A #E"; -ALN consecin prea puin observat a acestei personalizri tot mai accenti a pro$uselor este personalizarea paralel a preurilor $e pe pia* a$ic o trec $e la preurile stan$ar$ pentru pro$use stan$ar$ ctre preuri stratificate sau ,ociabile pentru acelai pro$us( %n pieele prein$ustriale* cumprtorii i v+nztorii se tocmeau la pre* p tic %nt+lnit %n multe ri srace i astzi( #rin contrast* %n economiile pro$uc $e mas* conceptul totul pe acelai calapo$" era aplicat i %n sfera preurilor* tzi* %ntr'o nou rsturnare &e,elian a istoriei* ne reorientm ctre preurile Kibile* personalizate( Aa cum o tie orice cltor* preurile biletelor $e avion pe liniile americM pentru aceleai locuri* la acelai zbor* pot cunoate variaii uriae( %ntr'un caz loc surprinztor* acelai loc a fost oferit pentru cincisprezece preuri $iferite(? losin$ mo$ele $e tarifare alternative" sau $inamice"*
v+nztorii manipuleaz aM preurile %n concor$an cu canalul $e $istribuie* momentul i caracteristicile entului in$ivi$ual( #ersonalizarea tot mai mare a preurilor este $epit $e succesul fenom al e<a5 i al altor site'uri $e licitaii online( %n realitate* pentru orice* $e la re vri $e camere p+n la piese $e computer* ursulei $e plu i brci* maini* c putere i &aine* asistm la o proliferare a licitaiilor specializate( ;tabilirea preurilor a mers cu un pas mai $eparte prin aa'numita licitaiX vers* %n care cumprtori in$ifereni fa $e marc in$ic preurile pe care ar s le plteasc i'i las pe v+nztori s vin spre ei( Alte variaii specializate at mat ime$iat( A

Licitaiile* la r+n$ul lor* $au natere unei alte piee $e ni ' un servicii plat" specializat pentru participanii lor( o cap $e mata$or $e catife Tarifarea personalizat va continua s se rsp+n$easc $in c+teva raiuni ver,ente( #entru v+nztori* pro$usele personalizate sau semipersonalizate nu c toate la fel %n termeni $e pro$ucie sau transport* computerele pot face fa c #leKitii ,enerate $e multiplicitatea sc&emelor $e pre* iar v+nztorii pot col acum informaii tot mai $etaliate $espre clienii in$ivi$uali( #entru cumprtori* ziua at+t $e %nt+rziat va veni atunci c+n$ boii" sau a,enii" online vor cuta prin Internet* %narmai cu puterea $e a i$entifica pro$usul corespunztor celor mai compleKe i in$ivi$ualizate $orine* la cel mai mic pret 0ai eKist un motiv* mai profun$( #reul fiK ' i$eal pentru pro$ucia in$ustrial $e mas ' funcioneaz cel mai bine pe piee relativ stabile sau cu un ritm lent $e sc&imbare( Iar acesta este ultimul lucru la care trebuie s+ ne ateptm %n viitor( A#" #IE"EA DE LI0ITEG Accelerarea retra,erii $e pe pieele $e mas este cuv+ntul $e or$ine %n mass'me$ia i publicitate ' instrumente fr $e care pieele capitaliste* aa cum le cunoatem astzi* nu prea ar fi putut
eKista(

reclam la 4estern .nion %nfti un client $eosebit $e fericit al

serviciului $e plat online ' clar* nu un curator Q 0uzeul 0etropolitan ' care spune2 *Am cumprat

0iIloacele $e informare %n mas $ominante p+n mai ieri au ce$at locul presei $emasificate* capabile s inteasc c&iar i piee infime( Acest proces a %nceput %n =>9= i s'a rsp+n$it rapi$* $up cum preve$eam la momentul respectiv %ntr'o publicaie a I<0( #rin 788D era at+t $e vizibil* %nc+t Financial 5ime+ a proclamat '%n sf+rit ' apariia publicului format $intr'un sin,ur in$ivi$" i sf+ritul pieei $e mas"( =8

)ompaniile care nu au reuit s fac tranziia la noua pia se pl+n, $e fra,mentare"( )ele care se $escurc %n noul me$iu economic lau$ posibilitatea $e ale,ere pe care o ofer consumatorilor* ei %nii tot mai in$ivi$ualizai( Viteza cu care se ri$ic i ca$ pieele i sectoare %ntre,i $e pia nu are prece$ent %n istorie( 0etabolismul capitalismului ar$e cu mare vitez* ri$ic+n$ %ntrebri asupra consecinelor unei ieiri mult %n afara limitelor sale normale( ; lum $rept eKemplu ratele marLetizrii i $emarLetizrii( -ici o pia nu poate eKista $ac nu are ceva $e v+n$ut( Astfel* pieele* prin $efiniie* au nevoie $e intrri ' obiecte scoase la v+nzare* altfel cunoscute $rept mrfuri( Aceste mrfuri pot fi <tu $e ener,ie* ore $e munc* o perec&e $e mnui* un DVD* o To5ota )amr5 sau* $e ce nu* un bilet la 5o+ca. Astzi* numrul i varietatea obiectelor ce pot fi cumprate oriun$e %n lume sunt astronomice i cresc %n fiecare minut( ;uma acestor obiecte puse %n v+nzare este necunoscut( La urma urmelor* una $intre caracteristicile principale ale capitalismului con'curenial este transformarea %n marf ' a$ic* scoaterea la v+nzare ' a at+tor lucruri* servicii i eKperiene* $ate* informaii* cunotine* c+t se consi$er c poate fi v+n$ut( "sp+n$irea capitalismului $e pia* &ipercompetiia* ritmul tot mai rapi$ al inovaiei i creterea populaiei eKercit presiuni simultane ctre o i mai mare transformare %n marf( Altfel spus* tot mai multe lucruri" sunt scoase pe pia( Dar multe lucruri sunt retrase( 0o$elele vec&i $e maini i prile lor componente* $e eKemplu( %n timp ce To5ota arunca pe pia milioane $e noi mo$ele )amr5* == Daimler)&r5sler %nc&i$ea linia $e pro$ucie a mrcii #l5mout&* astfel $ispr+n$ $e pia noul #roSler=7( Aa$ar* pe fiecare pia* %n orice moment* putem i$entifica aceleai $ou i cese fun$amentale* care acioneaz simultan ' punerea pe pia i scoaterea pe pia( )u toate acestea* se acor$ prea puin atenie vitezelor cu care se B f+oar fenomenele respective( Aceste viteze $ifer $e la o in$ustrie la alta i la o ar la alta* ca i cum fiecare ar opera la o vitez metabolic $iferit( )e se %nt+mpl $ac $iferena $intre aceste viteze $evine prea mareG 1i vers* ce se petrece $ac ambele procese %ncetinesc sau accelereaz concomite EKist o vitez maKim sau optim la care pot opera pieeleG 1i cum afecte ritmurile $intr'o ar alte riG 1tie cinevaG ;E)"ETE 1 #TITE )unoaterea a fost %ntot$eauna un element al crerii $e avuie* $ar secto cunoaterii nu a Iucat un rol at+t $e important %n nici un sistem anterior( Ast asistm la o cretere eKtraor$inar %n cantitatea* varietatea i compleKitatea noaterii necesare pentru proiectarea* pro$ucerea i livrarea valorii pe fiecare piM %ntr'a$evr* piaa pentru $ate* informaii i cunoatere crete ea %nsi eKponeni

)onsumatorii $evoreaz cantiti nesf+rite $e informaie* informaie ,re i $ezinformare $espre orice subiect posibil* $e la afaceri i finane p+n la i $ivertisment* sntate i reli,ie* seK i sport( )ompaniile proceseaz nonsl fluKuri $e $ate $espre clienii* concurenii i furnizorii lor( amenii $e tiinti cercettorii a$un fapte i formule $in toat lumea( )unoaterea a fost %ntot$eauna ,reu $e $efinit* $ar %n accepiunea pe carQ folosim aici ea nu inclu$e numai teKtele tiprite sau $atele $in computer* ci i crete optite pe culoare* ima,ini* sfaturi $espre burs i alte intan,ibile( -imQ nu tie astzi precis care sunt $imensiunile sectorului cunoaterii i nu eKist a sens asupra a ceea ce ar trebui s conin( Dar nicio$at nu au mai fost realizI tranzacii at+t $e numeroase %n sc&imbul cunoaterii* $atelor care o compun informaiilor ' sau pentru cunoatere perimat( )u toate acestea* piaa cunoaterii face mai mult $ec+t s se eKtin$( Ea se transform simultan* %nc o $at* $atorit transformrilor la nivel fun$amental care le sufer sistemul crerii avuiei( )olectarea* or,anizarea i $iseminarea %n societate a oricror cunotine* i la cele brute p+n la cele mai abstracte i sofisticate* nu s'a $esfurat nicio$c la asemenea viteze( Aceast evoluie urmrete i c&iar $epete procesele accelerare pe care le %nre,istrm %n fiecare sector al economiei( Timpul este str+ ln nanosecun$e( ;imultan* $iseminarea $epete orice ,ranie* eKtinz+n$ i cesul spaial al cunoaterii %n toate formele sale( )&iar mai importante sunt sc&imbrile cunoaterii noastre $espre cunoate
;l

cele ale

mo$ului %n care este ea or,anizat* $iscipline %nfiinate $e mult vren $isor+n$ %n flcri( In sistemele anterioare $e creare a avuiei* accesul la informaia economii valoroas era limitat $rastic( Astzi* ea apare aproape fr voia noastr pe su $e milioane $e monitoare $in casele i $in birourile noastre* $in 0an&attan p+n la 0umbai( In societile a,rare* timp $e mii $e ani* ranii trebuiau s $ein cunotine $espre %ns+m+narea pm+ntului* vreme i %nma,azinarea pro$uselor( )unoaterea era local* se transmitea oral i* %n principiu* nu se sc&imba( In economiile in$ustriale* muncitorii* ca i mana,erii* aveau nevoie $e cunoatere ne'local+* $in mai multe surse* $espre mai multe lucruri( Dar cunoaterea valoroas economic* $espre ' s spunem* pro,resele $in metalur,ie ' necesita a$uceri la zi relativ rare( In prezent* $in contr* cunoaterea $evine perimat aproape ime$iat $up ce este livrat( Aria materiei se eKtin$e permanent( ;ursele se multiplic i pot fi localizate %n orice parte a lumii( #rin urmare* asistm la sc&imbri care se consoli$eaz reciproc* interacioneaz* i transform nu $oar relaiile $intre pro$use* ci sectoare %ntre,i ale pieei( )u toate acestea* impactul cumulativ al tuturor acestor evoluii este $epit net pe termen lun, $e apariia unei piee %n %ntre,ime noi* imposibil anterior( EEA0N-.L VI"T.AL Aproape orice sector tra$iional al pieei ' teren* capital* munc* obiecte* servicii* eKperiene sau cunoatere ' are acum propriul ,eamn virtual( %n realitate* marea pia cibernetic ,lobal a$au, %nc un strat peste fiecare pia tra$iional( -imic asemntor nu s'a mai petrecut vreo$at(

La sf+ritul secolului trecut* colapsul $otcomurilor i'a fcut pe investitori s $eteste pentru o vreme sinta,ma comer electronic"* iar ziarele au anunat moartea afacerilor online2 Dotcomurile pier %n flcri((( #etrecerea s'a terminat((( Dezastrul Dotcomurilor((( <oom $ezumflat %n c+teva secun$e((( -ebunia colapsurilor( (( ;f+ritul erei Internetului("
Dar* aa cum a %nviat copilul $in I$a&o la o or $up ce fusese $eclarat mort* =@ s'ar putea ca pesimitii nerb$tori s fi %n,ropat comerul electronic prea cur+n$* %n 788@* consumatorii $in toat lumea cumprau pro$use %n valoare $e circa 7F8 $e milioane $e $olari $e pe piee electronice care nu ar fi putut nici mcar eKista %n urm cu $ouzeci $e ani ' o me$ie $e circa F8 $e $olari pe an pentru fiecare locuitor al planetei(=D

)&iar i aceast cifr s'ar putea s subestimeze $rastic totalul* $ac v+nzrile en'$etail online se cifrau numai %n ;tatele .nite* %n anul 788@* la FF $e miliar$e $e $olari ' iar aceast sum* prezentat
$e Departamentul )omerului* nu inclu$e tranzacii ca ac&iziionarea pro$uselor turistice* servicii financiare* v+nzri $e bilete la spectacole i taKe percepute $e site'uri $e %nt+lniri( =F

0ai mult* ele nu ofer nici un in$iciu al $imensiunii* puterii i potenialului real al pieelor sau sc&imburilor online pentru tranzaciile $irecte* $e tip business'to'business( Treisprezece linii aeriene* $e la AII -ippon i OL0 "o5al Dutc& p+n la Luft&ansa* Air -eS \ealan$ i -ort&Sest* au creat AeroKc&an,e* ec&ivalentul
unui

t+r, me$ieval* pentru a'i eKpune marfa i a face afaceri( =9 Astzi* cei trQ zeci i trei $e membri

cumpr pri componente $e la patru mii $e v+nztc online* $in treizeci $e ri( =? ;c&imburi electronice similare eKist i %n alte $ menii in$ustriale* printre care se numr construcia $e maini* in$ustria ci mic sau $e aprare* asistena me$ical sau tot felul $e servicii $e reparaii i pie $e sc&imb( =A

%n 788@* comerul electronic business'to'business era estimat $eIa la apro2 mativ =*D trilioane $e $olari pe an( Asta nu mai %nseamn F8 $e $olari pe in$ivi ci cam 7@8 $e $olari(=> Iar aceast cifr
va crete %n anii care urmeaz* repreze t+n$ un procent tot mai mare $in %ntre,ul comer( Aceast trecere ,lobal ctre un sistem $e creare a avuiei bazat pe cunoz tere nu trebuie msurat eKclusiv %n termenii cotaiilor aciunilor i $ifuzrii te&n lo,iei( Ea este mult mai profun$ i amenin capitalismul pe care %l cunoaten #e msur ce sistemul bazat pe cunoatere* al celui $e'al Treilea Val* se % tin$e %n Asia i %n alte pri ale lumii* aceste re,iuni vor asista* la r+n$ul lor* sc&imbri fun$amentale ale bazelor proprietii* formrii capitalului* pieelor ' $up cum vom ve$ea %n cele ce urmeaz ' ale banilor %nii(

)A#IT L.L D8 ".LA"EA <A-IL " DE 0RI-E

-tar 5re2% Fir+t ContactO #+n atunci s'ar putea s nu mai eKiste nici capitalismul* iar $ispariia sa ar putea surveni cu mult %naintea anului 7@88(

?U conomia viitorului este oarecum $iferita( Vezi tu* banii nu eKist %n

secolul al ::TV'

lea(" J Aa spunea cpitanul navei )nterpri+e. Jean'Luc #icar$* %n filmul tiinifico'fantas$c

Intrm %ntr'o lume ciu$at* pe msur ce avuia revoluionar continu s evolueze aici pe Terra( In acelai timp* a$versarii i susintorii capitalismului se atac reciproc cu aceleai cliee*

vec&i $e c+teva secole( Dac transformrile $in natura proprietii* capitalului i pieelor nu sunt suficiente pentru a le elibera minile $e trecut* poate c o privire ctre banii viitorului va reui( )a i celelalte elemente'c&eie ale capitalismului* banii sufer cea mai rapi$ i mai profun$ revoluie $in ultimele secole ' una care va crea forme ra$ical $iferite* noi mo$aliti $e a plti i $e a fi pltit i tot mai multe oportuniti $e afaceri care nu folosesc banii $eloc( TA:A A;).-;N )u si,uran* inventarea banilor a fost unul $intre evenimentele ,lobale cu impact inestimabil* iar economiile capitaliste funcioneaz pe baza sa( Aceast invenie* %n ciu$a utilizrilor ,reite care au urmat* a $esc&is calea unor pro,rese enorme ale bunstrii( Dar rulaIul banilor sau* mai bine zis* sistemul monetar* impune un cost ,reu asupra societii ' i asupra fiecruia $intre noi(
bservm cu $ificultate acest cost* pentru c* $e obicei* el este ascuns %n preul pe care %l pltim pentru bunuri* servicii i alte obiecte $isponibile pe pia( Du'cei'v la un film sau pe un sta$ion( parte a preului pe care %l pltii acoper costurile persoanei care v ia banii i v $ biletul( Acelai lucru este a$evrat pentru uluitoarea cifr $e @*F milioane $e casieri $e la ma,azinele 4al'0art* Home Depot* ?' Eleven* ffice Depot i ffice 0aK* $e la supermarLeturile* bcniile i staiile $e tren $in ;tatele .nite( Iar aici nu %i numrm pe cei $in afara Americii( 7

La fel* la 0cDonal$Xs* <ur,er Oin, i alte restaurante fast'foo$* persoana $e la ,&ieu %i ia at+t coman$a* c+t i banii( Este a$evrat c luarea comenzii i transmiterea ei la buctrie constituie o etap $istinct fa $e %ncasarea banilor( Asta %nseamn c numai o parte $in salariul casierului este Iustificabil prin timpul $e$icat colectrii banilor( Dar colectarea banilor constituie* %n mo$ similar* o par $in fia postului multor altor profesiuni ' milioane i milioane $e c&elneri* frize si v+nztori( La r+n$ul lor* toate aceste costuri sunt trecute %n sarcina clientulu Iar aceasta este numai cea mai vizibil c&eltuial a operrii sistemului mor tar mon$ial( )ineva trebuie s urmreasc toate aceste tranzacii( Iar asta cos bani( Aa$ar* a$u,ai cel puin o parte a onorariilor pltite contabililor i cel 7*F milioane $e eKperi contabili $in lume( @ #e $e alt parte* cineva trebuie tipreasc* s $epoziteze i s transporte banii pe care %i folosim* s'i proteIeze i furt i contrafacere* s autentifice $ocumentarea i aa mai $eparte( Iar toate acQ tea* $esi,ur* cost bani( Transferate p+n la urm clientului* aceste costuri fac parte* %n realitate* $int taK ascuns* pe care o pltim pentru beneficiul utilizrii banilor( Iar ele cons tuie $oar o fraciune( Toate cele $e mai sus ri$ic unele %ntrebri importante i $eosebit $e incitan Dac am putea re$uce sau c&iar elimina aceste taKe" ascunseG Este posibil act lucruG )&iar avem nevoie $e bani pentru a face s funcioneze un sistem al aT iei bazat pe cunoatereG )HII #E )I#."I %nc $e c+n$ au %nceput s se a$une broLerii la cafeneaua Jonat&anXs* %n M colul al :VIII'lea* $+n$ natere astfel la ceea ce avea s $evin <ursa $in Lon$n sistemul financiar $in fiecare stat occi$ental a avut %n interiorul su o in$usa $e servicii financiare care servea nevoilor $ebitorilor i investitorilor( Aceast $ustrie s'a bazat pe cele mai avansate sisteme $e stocare a $atelor i $e comu

care $isponibile la momentul respectiv( Dar* p+n la sf+ritul anilor XF8 $in secoX trecut* acestea erau reprezentate tot $e bibliorafturi* oficii potale* telefoane manivel i benzi $e tele,raf( Apariia economiei bazate pe cunoatere a fost pre,tit nu numai $e eKp% siunea eKtrem $e rapi$ a unor $ate* informaii i cunotine %n permanent sc&i bare* ci i $e ascensiunea brusc a clasei miIlocii* a fon$urilor $e pensii profitab i a asi,urrilor* care reprezint o cretere masiv a numrului clienilor ser ciilor financiare ' i necesitatea unei infrastructuri financiare %n %ntre,ime noi( La nivelul anului 7887* serviciile financiare an,aIau F*Fa $in m+na $e luc american(F Altfel spus* mai mult $e un american apt $e munc $in $ouzeci e an,aIat %n $omeniile bancar* al asi,urrilor* mana,ementului pensiilor* comI niilor $e ipoteci* investiiilor %n proprieti imobiliare i %n aciuni( Aceste companii a$ministreaz fluKul banilor prin sistemul financiar* oferi lic&i$iti* concentr+n$ i aloc+n$ resurse* evalu+n$ i furniz+n$ cre$itul* mer n+n$ pieele secun$are pentru aciuni i obli,aiuni* cot+n$ i a$ministr+n$ riscu In 0area <ritanie* un$e Lon$ra este cminul unora $intre cei mari corner ani $e eurobon$uri* $erivate i asi,urri* peste un milion $e oameni lucreaz $omeniul financiar( 9 )oncentrri $e acest tip se re,sesc la \iiric&* !ranLfi Bporeclit uneori <anLfurt"C* ToL5o* Hon, Oon, i ;in,apore* iar $e la ;&an,& p+n la Dubai se %ntin$e o salb $e noi centre re,ionale( )omputere eKtrem $e puternice i reele $e mare vitez* care a,re, i $isperseaz banii pentru investiii i cre$ite* ca s nu mai vorbim $e speculaii* conecteaz aceste no$uri( -umai %n anul 788=* companiile financiare $in ;tatele .nite* un$e reeaua este cea mai $ens i mai avansat* au c&eltuit =>F $e miliar$e $e $olari pentru IT? 'mult mai mult $ec+t orice alt in$ustrieA i mai mult $ec+t pro$usul intern brut al unor ri %nsetate $e te&nolo,ie* ca ;in,apore sau !inlan$a(> )u toate acestea* cererea $e informaie* $ate i cunotine $isponibile instantaneu* crete
constant Efectele acestei mutaii $e la infrastructura financiar a epocii in$ustriale la forma sa $i,ital* aproape instantanee i aproape ,lobal* nu sunt %nelese %nc nici $e utilizatori i nici $e clieni pe $eplin i* cu at+t mai puin* $e $eci$enii politici i $e publicul lar,( )L # T.L DE H-)HIDE"E -umai o mic parte a sumelor sc&imbate %n fiecare zi pe bursele mon$iale este canalizat efectiv ctre companii* pe baza nevoilor i perspectivelor lor pe termen lun,( %n loc $e asta* computere prepro,ramate scaneaz simultan mii $e firme pentru a i$entifica variaii $e minut %n preul aciunilor lor i investesc" a$eseori fon$uri nu pentru luni sau ani* ci pentru minute sau c&iar secun$e( "ezultatul* %n mare parte* nu mai este investiie* ci poLer electronic* bazat pe matematic i Iucat la viteza luminii( =8

De asemenea* nu este nici un secret c %n interiorul acestor piee* una* %n particular* a crescut at+t $e repe$e i cu at+ta ener,ie %nc+t Financial 5ime+ a $escris'o $rept aproape $e nerecunoscut fa $e acum zece ani(" Aceasta este piaa ,lobal a valutelor ' eKtins la nivelul la care o sum $e =*7 trilioane $e $olari este cumprat i v+n$ut %n fiecare zi* == $e peste treizeci $e ori totalul

tranzacionat zilnic prin bursa $in -eS 3orL(=7 #e aceast pia* a$au, Financial 5ime+. tranzaciile se ri$ic a$eseori la mai multe miliar$e $e $olari %n mai putin $e o secun$ Dar prea putin atenie a fost acor$at unei probleme i mai %n,riIortoare( Asistm $in nou la sc&imbri la nivelul principiilor fun$amentale ale timpului i la %nc un caz $e $esincronizare( Teoretic* valoarea mone$ei unui stat reflect* %n ,eneral* puterea economiei sale reale( )u toate aceste* $esincronizarea %ntre tranzacionarea la mare vitez a valutelor i ritmul lent la care opereaz economia real" a unei companii a $evenit at+t $e pronunat* %nc+t polarizrile ' cel puin %n unele ri ' sunt inversate( Dup cum constatam mai $evreme* acesta este motivul pentru care nu economiile proaste au $istrus pieele financiare asiatice %ntre =>>? i =>>A* ci pieele valutare proaste* care au tras %n Ios o
economie $up alta( La fel* pieele valutare aproape instantanee au lsat %n urm nu numai economiile reale* ci i re,ulatorii financiari( "ezultatul acestei lipse $e sincronizare este un sistem consi$erat $e muli o ameninare nu neaprat la a$resa +rilor in$i $uale* ci la a$resa economiei ,lobale( Autoritile naionale %n,rozitor $e len cu re,uli $iferite i conflictuale* nu pot re,lementa reelele financiare eKtrem rapi$e( Economiile i economitii %nc mai au probleme s %nelea, enormele sur $e bani" care eKist numai ca unu" i zero"* care cltoresc $e la no$ la no$ reele comerciale $i,itale* cu interaciune uman minim( Efectele sunt abstrac aparent impersonale( )u toate acestea* $in c+n$ %n c+n$* c+te o ima,ine frapai concentreaz mutaia revoluionar $e la vec&ea infrastructur financiar a bani ctre cea %n %ntre,ime nou( !oto,raful $e renume mon$ial "obert 4ein,arten a $ecis recent s+ realize o serie $e foto,rafii ale burselor mon$iale( #resupun+n$ c slile lor vor fi %n cuite %ntr'o zi %n %ntre,ime $e piee electronice* el $orea s le %nre,istreze apu %ntr'o serie intitulat )lopotul $e %nc&i$ere"( Ar fi urmat s+ imortalizeze tra$ %nnebunii ip+n$ i repezin$u'se s efectueze v+nzri* cu telefoanele sun+n$ fM %ncetare i cu preuri ce se sc&imb %ntr'o clipit pe ecranele luminoase( Apoi fi foto,rafiat camerele $up %nc&i$ere2 ,oale* triste( =@

#entru c este californian* prima sa oprire a fost la #acific ;tocL EKc&an $in ;an !rancisco( Dar* c+n$ a aIuns s prospecteze locaia* a constatat c s bursei se afla %n reconstrucie( <ursa transferase $eIa operaiunile pe un sisti electronic $e licitaie numit Arc&ipela,o* cresc+n$ volumul tranzaciilor $e $o zeci $e ori(=D ;pecialitii i tra$erii plecaser $eIa(
%ncperea bursei urma s+ $evin o sal $e sport* iar Arc&ipela,o era pe c $e a fuziona cu -eS 3orL ;tocL EKc&an,e(=F

VAL.TE I"E;# -;A<ILE La suprafa* revoluia actual a banilor ' care mai are p+n s se termin pare &aotic( Dar* $ac privim mai %n$eaproape* $escoperim un motiv ascu Este acelai mo$el al $emasificrii i $iversificrii pe care l'am constatat $eIc pro$ucie* piee* mass'me$ia* structura familiei ' pe scurt* %n %ntrea,a civiliza emer,ent( Aceste sc&imbri ' i cele care vor urma ' sunt at+t $e profun$e* c+t ele
sfi$eaz c&iar $efiniia banilor( <ncile centrale au propriile rspunsuri la %ntrebarea )e sunt baniiG"( %n rm $efiniia "ezervei !e$erale americane pune %n acelai co banii aflai %n circulM cu banii $in conturile curente i %i numete banii 0l"( A$au, la 0l sumele conturile noastre $e economii i $e pe piaa fon$urilor mutuale* numin$ totul% A$u,+n$ un co $e $iverse alte intrri* maIoritatea mistere ale specialitiL obine 0@( =9

#entru oamenii obinuii* care %i v$ $e viaa lor* aceste $istincii nu eKi2 #rincipala unitate monetar american este atotputernicul" $olar( #uini $in cei care %l utilizeaz zi $e zi tiu c* p+n la in$ustrializarea naiunii* $olarul s inut $e ,uvern era $oar una $intre cele opt mii $e valute iresponsabile $in Q tele .nite* emise $e bnci* companii private* ne,ustori i mineri( =? ;tan$ar$izarea banilor impus $e ,uvernul american %n =A9@ a fost un proces paralel cu
stan$ar$izarea pro$uselor* preurilor i ,usturilor consumatorilor care a aprut ca urmare a procesului $e in$ustrializare( Iar acest lucru este valabil i pentru alte state( 3enul Iaponez nu a $evenit mone$a naional $ec+t %n =A?=* c+n$ restauraia 0eiIi punea ara pe $rumul mo$ernitii in$ustriale(=A La fel* marca ,erman nu a constituit unitatea monetar a Eermaniei p+n %n =A?@* c+n$ Eermania se afla %n competiie cu 0area <ritanie pentru statutul $e prim putere in$ustrial( =>

)&ina a suferit mult vreme $in cauza &aosului monetar* cu baroni rzboinici* state* baze revoluionare* enclave strine i alte entiti care %i emiteau propriile valute(78 Aceast situaie a $urat p+n %n =>DA* c+n$ comunitii au luat puterea i au intro$us mone$a poporului* 5uan'ul( 7= Iar Europa* $esi,ur* a aIuns abia recent la stan$ar$ul euro( )a o ironie* aceast stan$ar$izare %nt+rziat ' ca i multe alte lucruri $in .niunea European ' apare eKact atunci c+n$ sistemul avuiei bazate pe cunoatere %ncepe s %mpin, economiile avansate %n $irecia opus( %n realitate* valutele omo,ene sunt pe punctul $e a'i pier$e pre$ominana %n faa $iversitii uluitoare a alternativelor( #A"A'<A-II In =>FA ' la numai $oi ani $e c+n$ ,ulerele albe i lucrtorii $in servicii au $epit ca numr ,ulerele albastre %n ;tatele .nite ' a fost lansat prototipul primei cri $e cre$it( Acesta a fost %nceputul unei rupturi $e tipul celui $e'al Treilea Val %n raport cu banii convenionali* cu trecerea spre ceea ce astzi pare uneori o lume slbatic $e para'bani" ' o Iun,l $e %nlocuitori care au o parte sau toate caracteristicile mone$elor oficiale* fr a fi acest lucru( <anii sunt interanIabili* a$ic* %n principiu* ei pot fi utilizai pentru a cumpra cam orice( De asemenea* ei pot fi transferai $e la i ctre oricine( Aceast aplicabilitate universal a banilor i'a fcut foarte comozi ca me$iu al sc&imburilor( ;'a petrecut %ns un lucru ciu$at( Astzi* cu peste AD8 $e milioane $e cri $e cre$it utilizate %n ;tatele .nite*7= americanii pltesc un trilion $e $olari pe an 'mai mult $ec+t c&eltuiesc cas&*7@ i se pare c %n fiecare zi inventm noi %nlocuitori pentru bani( <iletele noastre $e avion sunt a$esea ,ratuite"* pltite cu puncte ale clienilor fi$eli( La %nceput* aceste puncte puteau fi utilizate numai pentru locurile libere $intr'un alt zbor( 7D Ele nu puteau fi utilizate pentru altceva i nu puteau fi transferate altcuiva(7F -u erau ca banii(
Totui* nu $up mult vreme* liniile aeriene au acceptat transferul punctelor ctre membrii $e familie i prieteni ' ctre oricine $orete clientul(79 0ai mult* punctele se puteau folosi i pentru %nc&irieri $e maini sau camere $e &otel* apoi pentru tot mai multe tipuri $e mrfuri ' apartenena la cluburi $e sntate i bilete la meciuri $e &oc&ei* ,rtare i televizoare cu plasm* ,ar$enii i furtunuri $e

,r$inrit(7? #rin urmare* am asistat la o transferabilitate i interanIabilitate ri$icate( #unctele acor$ate cltorilor fi$eli au $evenit tot mai asem+ntoar banii(

Ele au $evenit bani reali atunci c+n$ au %nceput s fie v+n$ute $e a,eni cializai care opereaz o pia ,ri a punctelor* %n ciu$a protestelor liniilor aerien %ntr'a$evr* in+n$ cont $e slbiciunea financiar a unora $intre liniile aer emitente* am putea pune sub semnul %ntrebrii convertibilitatea tuturor ace puncte( #e $e alt parte* aceste puncte intan,ibile s'ar putea s valoreze %n cu mai mult $ec+t mone$ele emise $e unele ,uverne falimentare ale lumii* care $ein linii aeriene( Desi,ur* pro,ramele $e loialitate $e $iverse tipuri* cu ,ra$e mai mici sau mari $e interanIabilitate* nu sunt folosite numai $e liniile aeriene( Ele sunt rite $e toat lumea* $e la &otelurile Intercontinental p+n la cele $in lanul Hi $e la -eiman 0arcus p+n la Tesco Europe i $e la farmaciile )V; p+n = staurantele )&art House sau motocicletele OaSasaLi( #e piaa sc&imbtoare i rapi$ precum un titirez* ele %n$eplinesc* la r+ lor* unele $intre funciile mone$elor $in trecut Dar aceasta este numai o parte transformarea mai ampl ' apariia interanIabilitii fleKibile"* sub forma = lor pro,ramabili( #utiului $umneavoastr $e treisprezece ani
s'ar putea s plac i$eea( )R"D.L A-TI <E\ITATE .n torent $e noi te&nolo,ii vor face posibile variaiuni nesf+rite ale para'= lor( Astfel* c+r$urile s'ar putea s ne lase %n cur+n$ s $eci$em c+t interM bilitate $orim( <anca Arab 0alaiezian $in Ouala Lumpur le'a oferit clienilo musulmani un car$ care nu poate fi utilizat %n saloane $e masaI sau clubui noapte(7>

-u peste mult vreme* micrile politice antisistem vor putea emite milL $e c+r$uri $e boicot"* care vor putea fi folosite pentru a cumpra orice* ci cepia pantofilor -iLe* benzinei ;&ell* &ainelor $e la Eap sau a pro$uselorM companii $e pe lista lor nea,r(@8 ;oiile i soii vor putea pro,rama restric ca$rul partenerului( ;au prinii vor putea oferi copiilor lor c+r$uri ce nu le permite ac&iziionarea $ulciurilor* alcoolului* tutunului sau pro$uselor fast fQ #este noapte* oamenii care $oresc s scape $e m+ncrurile ,rase $e la fast'$ar nu reuesc s reziste vor putea primi aIutor $e la un car$ pro,ramat s c&eze orice plat la #izza Hut* Taco <ell sau la toi v+nztorii $e fast'foo$( ci$eti'v s nu mai umblai cu cas& i lsai c+r$ul s v %ntreasc voina( Te&nolo,ii c&iar mai noi fac c+r$urile %nsele perimate( %n )oreea $e ;u$* foanele celulare constituie $eIa ec&ivalentul portofelelor electronice( )onir un cip emis $e o banc partener* telefonul poate autoriza $etailistul s fac i tra,ere $in contul $umneavoastr( Astfel $e telefoane sunt $eIa %n uz %n m zinele $e &aine scumpe* automate sau staii $e tren* printre alte locuri public In Europa* bnci importante precum .<;* <arcla5s* <-# #aribas i Deutsc&e <anL s'au alturat companiei Visa pentru eKplorarea potenialului unor te&nolo,ii similare( )u un entuziasm irezistibil* Liisa Oanniainen* unul $intre vicepree$inii bncii -or$ea* spune2 -u m atept s uci$em banii lic&izi la anul* $ar sper c ceva mai t+rziu(" @7 )eea ce nu a menionat a fost ameninarea
mortal pe care aceste te&nolo,ii o reprezint i pentru c+r$uri* nu $oar pentru banii lic&izi( Trei noi forte conver,ente vor oferi o varietate %nc i mai mare $e opiuni $e plat( %n primul r+n$* avem $e'a face cu te&nolo,iile $e$icate verificrii i$entitii unui utilizator( serie $e meto$e $e i$entificare tot mai si,ure intr %n uz( %n Japonia* $e eKemplu* cel mai mare emitor $e cri $e

cre$it* J)<* a intro$us un sistem care i$entific in$ivi$ul prin mo$elul unic al vaselor $e s+n,e $e la $e,et( @@ <ncile i companiile $e c+r$uri* folosin$ cercetrile accelerate $e lupta %mpotriva terorismului* eKploreaz* la r+n$ul lor* alte meto$e biometrice* inclusiv scanarea retinei sau recunoaterea vocal i facial( @D

In al $oilea r+n$* apar noile te&nolo,ii fr fir* prea sc&imbtoare i numeroase pentru a le $etalia aici( %n al treilea r+n$* nu trebuie s omitem pro,resele maIore %n miniaturizare( <az+n$u'se pe inovaii %n toate cele trei $omenii* multe companii* printre care ;on5* #&ilips* ;un 0icros5stems i I<0* lucreaz la alternative ocante fa $e crile $e cre$it $in plastic( %n cuvintele lui Jo&n Ea,e* $e la ;un* crile $e cre$it nu sunt $ec+t o variant fizica a i$entitii*
aa$ar* orice mo$ %n care poi i$entifica pe cineva poate fi un mo$ $e a'= pune la plat(" @F

; combinm aceste te&nolo,ii cu principiul lui Ea,e i nu va fi prea ,reu s ne ima,inm posibila implantare sub pielea noastr a unui ' s+ spunem ' micro'cip* care ne va oferi posibilitatea s cumprm orice* $e oriun$e* prin simpla sa activare( .n astfel $e implant i'ar permite unui comerciant s ne verifice i$entitatea* ar putea oferi $atele contului bancar i ar putea autoriza simultan banca s plteasc suma potrivit( EKpresia a $a cuiva un $e,et" ar putea cpta noi %nelesuri( Aceast $iversificare rapi$ a formelor $e plat i a ,ra$elor $e interanIabi'litate reflect %n$eprtarea ,eneral a economiei avansate $e societatea $e mas a trecutului* caracterizat $e principiul o msur pentru toi"( #osibiliti c&iar mai ra$icale* inclusiv valute %n %ntre,ime noi* sunt stu$iate $e cele mai mari companii $in lume( ;on5* $e eKemplu* a analizat posibilitatea emiterii unei valute proprii* pentru uz %n interiorul companiei( Acest lucru ar putea permite filialei c&ineze* $e eKemplu* a firmei ;on5 s fac afaceri cu filiale surori $in Japonia sau $in alte pri ale lumii* fr a mai transforma totul %n 5eni(@9 #rincipalul obiectiv ar fi re$ucerea riscurilor valutare(
comune cu companii precum Hon$a sau )anon( Dolarul s'ar putea s nu reprezinte pentru tot$eauna un refu,iu $e risc sczut pentru investitorii strini( 1i* oric+t $e imposibil ar prea astzi* ar putea sosi alt posibilitate ar fi crearea unei valute

ziua c+n$ vom avea %n buzunar o mulime $e Eateses" $e la 0icrosoft sau 0c ritas" $e la ;on5* %n loc $e euro sau $olari( ;au* $e ce nu* o mone$ susinut co lectiv $e topul !ortune F88 '
ori* %ntr'o zi* $e :in&ua F88"(

;)."EE"EA <A-IL " #rintre celelalte funcii* para'valutele au scopul $e a accelera sau $e a %nce tini plile( Astfel* crile $e cre$it %ncuraIeaz plata %nt+rziat B%n sc&imbul une $ob+nzi* $esi,urC( )rile $e $ebit* %n loc s %nt+rzie plata* o accelereaz* $e$u c+n$ ime$iat preul ac&iziiei $in contul titularului( -oul sistem al avuiei $esc&i$e* $e asemenea* calea pentru transformri ra $icale %n mo$ul i* mai ales* momentul %n care suntem pltii pentru munc( %n trecutul in$ustrial* muncitorii erau pltii* $e obicei* intermitent* la sf+ritu unei sptm+ni sau luni( %n cele mai multe cazuri* lucrurile stau la fel i astzi Asta %nseamn c an,aIatorii $ispun

cum $oresc* timp $e o sptm+n sau $e c lun* $e banii $atorai an,aIailor( Aceast perioa$ $e tranziie" constituie un %m prumut fr $ob+n$ acor$at $e an,aIai an,aIatorilor lor( Invers* facturile la utiliti* $e eKemplu* sunt pltite* $e obicei* $up ce consu matorul a primit $eIa timp $e o lun ,azul sau electricitatea %n valoarea ec&iva lent( %n acest caz* $e perioa$a $e tranziie beneficiaz clientul( %n alte sectoare ale economiei* unele companii sau in$ustrii ' e$itorii reviste lor cu abonai* $e eKemplu ' triesc $e pe urma perioa$ei $e tranziie( Dar acesl interval* consi$erat $e unii economiti $rept ineficient pentru economie %n ansamblu* ar putea $isprea %n cur+n$( $at ce companiile i clienii sunt interconectai a$ecvat* prin cabluri sau fr* iar facturile sunt pltite electronic* este posibil ca furnizorii $e utiliti s so licite plata instantanee ' un contract prin care s li se permit retra,erea sume lor aferente $in conturile noastre $e fiecare $at c+n$ le utilizm serviciile( !irmele i'ar obine banii mai repe$e* ar fi capabile s'i investeasc mai $evreme i ar putea ' teoretic* cel puin ' s re$uc preul pe care ni'= factureaz( De asemenea* am putea ve$ea ,rupuri $e muncitori cer+n$ s fie pltii electronic instantaneu pentru munca $epus* %n loc s atepte zilele $e salariu( #lile ime$iate sunt pan$antul firesc al micrii $in economiile avansate* bazate pe cunoatere* $e la pro$ucie $e stoc* sau intermitent* ctre fluKul continuu* cu operaiuni $e tip 7D $e ore $in ? zile( )u c+t este mai instantaneu fluKul %ncasrilor i plilor* cu at+t sunt mai apropiate efectele
$e tranzaciile %n bani lic&izi $irecte( Aceste inovaii cu efecte $e accelerare au $at natere multor previziuni $e tipul ((moartea banilor"( La un moment $at* ele preau $oar o mo$ trectoare( Dar oare aa stau lucrurile %n realitateG

#E#;I V DOA %n timpul 0arii )rize $in anii X@8* un film satiric francez* numit Le
illion. %nfia $oi fermieri care savurau un pa&ar $e <or$eauK pe terasa unui bistrou( )+n$ c&elnerul le a$uce nota* lKaddition. unul $intre fermieri ba, m+na %ntr'un sac i %i ofer un pui( )&elnerul se %ntoarce cu restul* const+n$ %n $ou ou* iar fermierul las unul pe mas ca baci sau pour,oire.

Absur$itatea scenei surprin$e perfect realitile vieii unor milioane $e oameni care triau %n economii un$e banii %i pier$user valoarea* aa cum s'a %nt+mplat recent %n Asia $e ;u$'Est* %n "usia i %n Ar,entina(@? )u toate acestea* m+ine s'ar putea s nu trebuiasc s ateptam crizele pentru a ne an,aIa %n tranzacii fr bani( Trocul* consi$erat mult vreme nepractic pe piee compleKe* capt o nou via( #entru omul $e r+n$* cuv+ntai troc su,ereaz ima,inile unei societi primitive sau a sc&imburilor
la scar mic* %ntre particulari( .n avocat scrie un testament pentru un prieten* care %i $* %n sc&imb* o lecie $e tenis( Astfel $e tranzacii se petrec zi $e zi i sunt at+t $e naturale %nc+t par favoruri( Dar* $in punct $e ve$ere economic* ele sunt forme minore $e barter( Dar barterul %nseamn i afaceri importante( %n timp ce statistici ,lobale $emne $e %ncre$ere sunt ,reu $e realizat* $atorit variaiei $efiniiilor* conform revistei For,e+. se estimeaz c peste 98a $intre companiile listate %n topul !orbes F88 utilizeaz

barterul( )&iar corporaii $e cate,orie ,rea* printre care Eeneral Electric* 0arriott i )arnival )ruise Lines* sunt cunoscute pentru sc&imburile $e bunuri i servicii(" Fortune relateaz c $ou treimi $in totalul companiilor ,lobale importante intr constant %n operaiuni $e barter i au %nfiinat $epartamente speciale pentru astfel $e tranzacii(@A

%n Ar,entina* %n 7887* pe c+n$ economia se prbuea* %mpreun cu v+nzrile $e maini* To5ota i


!or$ au acceptat s primeasc ,r+ne %n sc&imbul mainilor] )+n$ .craina a aIuns la o $atorie important pentru ,aze naturale* "usia a lu2 opt bombar$iere Tu'=98 <lacLIacL ca plat parial( D8 La r+n$ul ei* "usia a pl X cu votc ;tolic&na5a %n valoare $e @ miliar$e $e $olari pentru un import $e co centrat #epsi')ola( Alte ,uverne au sc&imbat prin barter orice* $e la stof alpaca p+n la zinc( D=

La nivel ,lobal* $up <ernar$ Lietaer* fost ef al planificrii la <anca )entr <el,ian i unul $intre ar&itecii mone$ei euro* barterul internaional corpo tist* cunoscut i $rept countertrade. este
utilizat frecvent %ntre nu mai puin $ 788 $e state* cu un volum care aIun,e astzi la valori %ntre A88 $e miliar$e i = trilioane $e $olari pe an(" Iar creterea barterului se accelereaz( D7

.nul $intre motive este acela c s'ar putea s ne atepte $ecenii $e con$i economice $ificile( %n cuvintele aceluiai <ernar$ Lietaer* valutele importante $ astzi prezint o volatilitate $e patru ori mai mare $ec+t cea $in =>?=("X Volatilitatea crescut su,ereaz c un numr tot mai mare $e state se vor co frunta cu lipsuri perio$ice $e sc&imburi financiare internaionale( <arterul ofe2 ,uvernelor i companiilor un mo$ $e a face comer atunci c+n$ nimeni nu $ore mone$a propriei ri( De asemenea* el reprezint un miIloc $e a re$uce risci atunci c+n$ valutele oscileaz fr control( )onvenin$ s sc&imbe bunuri sau sZ vicii %n locul banilor* riscul valutar este eliminat %n mare parte( #+n acum* principala obiecie fa $e barter a fost $ificultatea ec&ilibrrii ceea ce o persoan $orete s v+n$ cu ceea ce o alta $orete s ofere %n sc&in ' raport numit $e economiti necesara coinci$en a nevoilor"( )u toate acestea* ascensiunea Internetului re$uce ra$ical aceste impe$iment fc+n$ posibil aproape instantaneu localizarea potenialilor parteneri comerciM $e oriun$e $in lume i lr,in$ varietatea bunurilor ce pot fi sc&imbate( -u numai c este mai uor ' in+n$ cont $e remarcabilele reele financiai $e astzi ' s ,seti un partener pentru comer bilateral* $ar $isponibilitati eKistent $eIa a $atelor i comunicaiilor ,lobale prezint posibilitatea ec&ilibra ofertelor simultane i nevoilor mai multor
participani( Aceast evoluie ne in$iQ ten$ina apariiei unor operaiuni $e barter mult mai eKtinse i mai mari %n viito )+t $e mariG Destul $e mari pentru a %nlocui banii %n cursul vieilor noastreX -u eKist nici un motiv pentru care pro$usele i serviciile s nu poat fi tran ferate prin sc&imb $irect $e consumatori i $e pro$uctori ' %n esen* o econ mie $e mas tip barter(" Aceast concluzie %i aparine lui 0erv5n Oin,* fost ,uve nator a$Iunct al <ncii An,liei( DD

#unei la un loc urmtoarele2 =C ascensiunea para'banilorM 7C creterea * z teruluiM @C creterea intan,ibilitiiM DC rsp+n$irea unor reele financiare ,loba tot mai compleKeM FC noi te&nolo,ii ra$icale* care vor fi puse cur+n$ %n practic 9C o economie mon$ial tot mai aplatizat*

z,+l+it $e speculaii %n mare par nere,lementate i ?C aceeai economie %nfrunt+n$ $ecenii $e transformri sei mice %n ca$rul ,eopolitic mon$ial* timp %n care banii convenionali* $in epoca i $ustrial* s'ar putea s nu $ispar ' $ar s $evin obiecte $e colecie(
#LATA #" ;.0AT "IL "G Astzi* pe msur ce aceste fore conver,* observm eKperimente izolate* I scar mic* cu valute alternative* $e obicei la nivelul comunitilor* combina a$eseori cu elemente $e barter( .n pro,ram lansat %n It&aca* -eS 3orL* i copiat astzi %n zeci $e alte c muniti* le permite consumatorilor i comercianilor s foloseasc bonuri %n L $e bani reali pentru a sc&imba bunuri i servicii pentru orice* $e la c&irii i fa turi me$icale p+n la bilete $e teatru( DF

.n alt sistem* creat $e E$,ar )a&n i $escris %n cartea sa 5ime <ollar+. #ermite oamenilor s
acumuleze cre$ite pentru servicii ca* $e eKemplu* %nso rea unui vecin btr+n la cumprturi* care pot fi utilizate apoi pentru obinen temporar a unei bone pentru copii $e la un alt participant la reea( D9

%n propriile lor mo$uri* toate aceste asocieri caut s recunoasc i s confer o valoare cvasi' monetar multor contribuii economice a$use $e prosumatori Lu+n$ %n consi$erare uriaele opormniti $esc&ise $e sc&imbul electronic* ar putea fi posibil s eKtin$em astfel $e eKperimente i s $ezvoltm valute alternative cu rsp+n$ire lar, pentru anumite tipuri $e activiti ale prosumatorilor $escrise %n capitole anterioare( In partea opus a spectrului* #roiectul Terra invit la o mone$ supranatio'nal+* bazat nu pe aur sau pe rate $e sc&imb oscilante* ci pe un co $e bunuri si servicii comercializate pe plan internaional( %ntrebarea mai lar, care se ri$ic* %ns* nu implic numai soarta banilor* ci i* $up cum am vzut* viitorul proprietii* capitalului* pieelor ' i interaciunilor $intre ele( Ele implic mutaia $inspre munca salarizat ctre munca $e portofoliu" i auto'an,aIareaM $e la prosumul artizanal la cel bazat pe te&nolo,ieM $e la pro$ucia bazat pe profit ctre contribuiile ,ratuite la softSare* me$icin i alte $omeniiM i $e la valoarea intrinsec mainriilor i materiilor prime* ctre valoarea bazat pe i$ei* ima,ini* simboluri i mo$ele $in miliar$e $e creiere( Dintre principiile fun$amentale ale avuiei* ele implic utilizri complet $iferite Dale spaiului*
timpului i cunoaterii( Din toate aceste motive* pe msur ce al Treilea Val al sc&imbrii %nlocuiete in$ustrialismul i se %ntin$e mult $incolo $e ori,inile sale $in ;tatele .nite* capitalismul se confrunt cu o criz a re$efinirii( )+n$ re$efinirea revoluionar se va %nc&eia* rezultatul ar putea fi numit tot capitalismG Iar $ac prezumiile convenionale $espre capitalism $evin perimate* atunci la fel vor fi i i$eile noastre convenionale $espre mo$ul %n care putem pune capt srciei ,lobale* $up cum vom ve$ea %n seciunea urmtoare(

#A"TEA A - .A 1ara$a
) A# IT L. L

D=

VE)HI.L VIIT " AL ;N"N)IEI

vuia revoluionar a$uce un nou viitor srciei( %n timp ce nici un viitor nu este livrat cu ,aranie* sosirea economiei bazate pe cunoatere a celui $e'al Treilea Val a$uce cu

mai mare ans $e a pune capt srciei ,lobale pe care am avut'o vreo$at( Ar fi o utopie s su,erm c am putea elimina %n %ntre,ime srcia material peste tot pe ,lob( ;rcia are prea multe surse ' $e la politici economice stupi$e i instituii politice $efectuoase p+n la transformri climaterice* epi$emii i rzboi( Dar nu este o utopie s recunoatem c acum avem ' sau suntem pe punctii $e a $ezvolta ' instrumente noi* $eosebit $e puternice* %mpotriva srciei(
;e presupune c srcia este inamicul tuturor( Aproape c nu eKist ,uverr %n lume care s nu afirme c $orete era$icarea ei( 0ii $e or,anizaii ne,uver namentale colecteaz bani pentru a &rni copiii flm+nzi* a purifica apa i a ofer %n,riIiri me$icale %n zonele rurale( "ezoluii pioase sunt emise $e 0onetar Internaional* $e r,anizaia -aiunilor .nite* $e <anca 0on $ial* $e !on$ul r,anizaia pentru Alimentaie i A,ri cultur i $e alte a,enii internaionale

%nsrcinate* cel puin parial* cu comba terea srciei( Iar a$Iectivele aplicate srciei ,lobale se %nscriu %ntr' un crescen$c $e la z,u$uitor"* p+n la $iz,raios"* tra,ic"* ruinos"* scan$alos"* ocantX inima,inabil" sau $e neiertat"( 0ii $e reuniuni i $e conferine au fost $e$icate acestei probleme( Hoar$e $ eKperi bine intenionai au zburat %n re,iuni %n$eprtate pentru a oferi asistent te&nic i o in$ustrie $e aIutorare" uria* $e c+teva miliar$e $e $olari* s'a $e2 voltat %n Iurul luptei ,lobale contra srciei( %ntre =>F8 i 7888* peste un trilion $e $olari s'au scurs $in lumea bo,at ctr cea srac* sub forma aIutoarelor" sau asistenei pentru $ezvoltare"( = part a acestor bani au salvat viei i au %mbuntit con$iiile $e via2 pro,ramul $ era$icare a variolei $in anii X98* imunizarea copiilor $in anii XA8 i campaniile %n potriva onc&ocerciazei* trac&omei* leprei i poliomielitei( 7 )u toate acestea* <anca 0on$ial ne informeaz c aproape 7*A miliar$e $e oameni ' aproape Iumtate $in populaia planetei ' %nc triesc cu ec&ivalentul a 7 $olari pe zi sau c&iar mai puin( Dintre acetia* circa =*= miliar$e supravieuiesc %n srcie eKtrem sau absolut* cu mai puin $e un $olar pe zi( @

)eea ce este %ns cu a$evrat surprinztor ' %n afar $e eecul era$icrii ,lobale a srciei $up o Iumtate $e secol $e efort internaional concertat ' este remarcabilul succes pe care %l $ezvluie aceste cifre* $ac le citim invers( -u $oresc %n nici un caz s minimalizez tra,e$ia srciei %n secolul ::I( Dar un cltor temporal $in secolul al :VII'lea* aIuns %n prezent* nu ar fi ocat $e srcia speciei umane* ci $e mrimea i $e bo,ia ei( Ls+n$ %n urm o lume care susinea cu ,reu o populaie $e F88 $e milioane $e in$ivizi* b+ntuit perio$ic $e foamete i molime*D cltorul ar fi cu si,uran uluit s afle c+ peste ase miliar$e $e oameni supravieuiesc pe #m+nt astzi* inclusiv cei @*@ miliar$e care triesc pe+te
limita srciei $e $oi $olari pe zi( ATI-EE"EA LI0ITEI

%naintea revoluiei in$ustriale* srcia eKtrem nu se concentra $oar %n Africa* Asia sau America Latin( Dup istoricul !ernan$ <rau$el* %n re,iunea <eauvaisis $in !rana* %n secolul al :VII'lea* rata mortalitii infantile era $e aproKimativ @@a( -umai 98a $intre copii aIun,eau la v+rsta $e cincisprezece ani(F

<rau$el $escrie o Europ sectuit $e boli i $e foametea perio$ic( ;racii se a,lomerau %n orae* cerin$ sau fur+n$ pentru a tri( Aban$onarea soiilor i copiilor era frecvent* iar muli oameni erau con$amnai s'i sf+reasc zilele %n aziluri* printre btr+ni i infirmi( "obert !o,el* istoric al economiei i laureat al premiului -obel* subliniaz c valoarea ener,etic a $ietei tipice %n !rana* la %nceputul secolului al :VIII'lea* era la fel $e re$us ca i cea $in "San$a anului =>9F* ar care a fost $eclarat cel mai ru alimentat $in lume %n anul respectiv(" 9 !rana nu constituia o eKcepie( Timp $e zece mii $e ani* numai o fraciune infim a populaiei lumii tria peste nivelul subzistenei* iar cele mai bo,ate ri $in lume nu erau $ec+t $e $ou ori mai bo,ate $ec+t cele mai srace(? Dac* %n ,eneral* asta era situaia pretutin$eni pe ,lob* %n ciu$a $iversitii popoarelor* culturilor* reli,iilor i meto$elor a,ricole* %nseamn c* la un moment $at* a,ricultura rneasc %i atinsese limita maKim a pro$uctivitii( ;N"N)IA ;T"ATEEIIL " amenii au %nceput s se %nmuleasc i s ias $in mizerie numai $up ce sistemul avuiei in$ustriale a %nceput s %nlocuiasc a,ricultura( Aceast istorie i'a con$us pe economiti i pe $eci$eni la o reet comun pentru ceea ce %nc numim $ezvoltare" sau mo$ernizare" ' o strate,ie pentru a %mpin,e m+na $e lucru i economia unei +ri $e la a,ricultur ctre manufacturi i serviciile asociate* %n i$eea creterii pro$uctivitii i a valorii a$u,ate( De la %nceputul anilor XF8* aceast strate,ie a celui $e'al Doilea Val a fost pi pa,at %n nenumrate variante $e eKperi $in ;tatele .nite* Europa* fosta .niu ;ovietic* revoluia in$ustrial( %ntr'a$evr* nu eKista un mo$el alternativ realist( Dup anii X98* unii critici au atacat aceast strate,ie i au propus concentrai eforturilor asupra te&nolo,iilor la scar mic* fireti" sau alternative"* care si sustenabile i folosesc resursele locale* %n locul in$ustrializrii i urbanizrii( De atunci* aceast micare i'a lr,it obiectivele* %ncuraI+n$ microfinan+i i crearea %ntreprin$erilor mici %n rile $in lumea srac* %mbri+n$ tiinti $evenin$ mai sofisticat( 0icarea $espre care $iscutm a ,enerat multe inovaii ima,inative* $ar s pul ei central este acela $e a opri sau a %ncetini in$ustrializarea i a ine pe populaiile rurale( 0ai mult* %n convin,erea lor c mic este minunat"* muli c tre militanii ei continu s aib o viziune romantic asupra vieii la ar( Ei resp orice* %n afar $e mainriile primitive* i nu prea fac $istincie %ntre te&nolo, in$ustriale i cele bazate pe cunoatere( -. i $e a,eniile $e $ezvoltare ne,uvernamentale( 0esaIul si fost* %n esen* acela c fiecare ar trebuia s realizeze

Afirm+n$ c ambele te&nolo,ii %i servesc numai pe bo,ai* criticii i,nor neficiile pe care le' au a$us ele* %n realitate* milioanelor $e oropsii ai lumii( % mult* ei nu %nele, c te&nolo,iile celui $e'al Treilea Val au scos $eIa un nur uria $e oameni $in mizerie* oferin$* pentru prima $at %n $ecurs $e trei sea mo$aliti noi i puternice $e a combate srcia celor mai sraci $intre noi( <NLEEA" JA# -E\ TI#I) %n trecut* $ezvoltarea economic i re$ucerea srciei $epin$eau mai ales factorii interni ai unei ri ' $isponibilitatea capitalului* resursele locale i i $iul %nconIurtor* la un loc cu $orina populaiei $e a economisi* cu ener,ia* Q ceiurile sale $e lucru i aa mai $eparte( Lucrurile au %nceput s+ se sc&imbe %nc $e la miIlocul anilor XF8( #e m+s ce economia mon$ial a $evenit mai inte,rat* comerul* oamenii* capitalul i* ales* cunoaterea trec+n$ ,raniele* factorii eKterni au cptat o importan r mai mare( Este vorba i $e efectele in$irecte* $e or$in secun$ar* a$eseori neobsen sau i,norate( Viitorul srciei nu poate fi %neles fr a lua %n calcul i aceste plicaii mar,inale( .n bun eKemplu este reacia %n lan care a aIutat la propulsarea economi Asiei ' o ascensiune care a pro$us ri$icarea unui numr $e peste F88 $e milic $e asiatici peste pra,ul srciei $e $oi $olari pe zi %n numai $ouzeci $e ani(PX %n realitate* povestea a %nceput %n anii XF8* c+n$ ;tatele .nite au %nceput voltarea unui sistem al
avuiei bazat pe cunoatere( De cealalt parte a #acificului* economia in$ustrial a Japoniei* $istrus $B $e'al Doilea "zboi 0on$ial* %nc nu'i revenise( Armata sa %nfr+nt nu mai eK iar situaia politic era* %n cel mai bun caz* instabil(

%n acest moment $e cumpn* ;tatele .nite* %nfrunt+n$ o .niune ;ovietica 'plin av+nt* $otat cu arma nuclear* au %nc&eiat o tripl %nele,ere cu Japonia 9 = 1 punct $e ve$ere militar* Japonia s'ar fi aliat cu ;tatele .nite %mpotriva ameninVG reprezentate $e puterea comunist( Drept rsplat* pe plan politic* ;tatele .nite ar fi susinut tacit #arti$ul Liberal Democratic* $e orientare conservatoare' la nivel economic* America i'ar fi $esc&is porile in$ustriei Iaponeze( #roblema cu ultimul punct era aceea c+ Japonia nu prea avea ce vin$e americanilor( #este tot %n lume* pro$usele Iaponeze erau $ispreuite( )&iar i %n anii ?o %ntr'o pies britanic* actorul "obert 0orle5 %nc obinea r+sete c+n$ pomenea ble,arul Iaponez tipic"( La momentul respectiv %ns* marfa Iaponez nu mai era $e mult vreme ble,ar"( Japonia a rezolvat problema baz+n$u'se pe $ou inovaii americane( #rima implica meto$ele statistice $e control al calitii* intro$use %n Japonia $e Josep& 0( Juran i 4( E$Sar$s Demin,* %n timpul $eceniilor ase i apte(> #erfeciunea pe linia $e asamblare a $evenit o pasiune naional( B#entru
activitatea lor* %mpratul le'a acor$at celor $oi americani r$inul Tezaurului ;acru(C )alitatea a $evenit un cuv+nt'c&eie al fabricilor americane abia peste zece sau $ouzeci $e ani( )&iar i astzi* mainile To5ota* Hon$a i -issan le $epesc pe cele fabricate la Detroit sau %n Europa %n ce privete calitatea(=8

)ealalt contribuie american a fost robotul in$ustrial* a crui poveste es asemntoare( %n


=>F9* in,inerul Josep& E( En,elber,er i antreprenorul Eeor, )( Devol s'au %nt+lnit %ntr'o sear la un pa&ar i au $iscutat $espre romanul clasic al lui Isaac Asimov* )u. ro,otul\1

%mpreun* ei au %nfiinat o companie numit .nimation B$e la uni"er+al auto3mationV i* cinci ani mai t+rziu* au livrat lumii primul robot in$ustrial funcional( =7 Eeneral 0otors ='a intro$us %n fabrica sa $e l+n, Trenton*=@ $ar alte compM americane au manifestat un entuziasm re$us fa $e noua
te&nolo,ie( *Am avut $e luptat cu in$ustriaii americani"* spunea mai t+rziu En,elber,er Din contr* continua el* Iaponezii au preluat ime$iat i$eea( Iat $e ce robotic este o in$ustrie $e ? miliar$e $e $olari* $ominat $e Japonia("=D

%n =>9F* conform Asociaiei Japoneze a #ro$uctorilor $e Automobile* noii te&nolo,ii Y(((W au


$evenit o prioritate $e v+rf(" 0ai precis* p+n %n =>?8* te&n lo,ia $i,ital* %n mare parte importat $in ;tatele .nite* a $us %ntr'un interval scurt la computerizarea %ntre,ului proces $e fabricaie"* %n timp ce roboii a eliminat treptat nevoia ca oamenii s eKecute munci periculoase(" =F

Jo&n A OuLoSsLi i 4illiam " <olton artau* %ntr'un raport al )entrului JaW nez pentru Evaluare* c+* pe la sf+ritul $eceniului opt* Japonia $evenise li$erul mon$ial %n $omeniul roboilor in$ustriali $e asamblare* iar %n =>>7* ea opera 9V $intre toi roboii in$ustriali instalai %n lume* %n
comparaie cu =Fa %n Europa =7a %n ;tatele .nite("=9

%narmat cu aceste instrumente bazate pe cunoatere* $ar nu numai* Japoni a %nceput* %n mai puin $e zece ani* s uluiasc lumea nu numai prin pro$use $ %nalt calitate* ci i prin unele pe care nimeni nu se ,+n$ise s le fabrice %nainte( )ur+n$* nume ca ;on5* !uIitsu* Hitac&i* Tos&iba i 0itsubis&i au %nceput s s
a rrne

II

pe

bursele .nite( %n

$in

toat i'a $in $intre

lumea( eliminat

%n

=>F?* pe %n

To5ota $e %n

v+n$ut pe pia* au

eKact

7AA

$e cea =*? .nite*

maini mai

% v+i

;tatele $ut Ble

=>?F

europeni 7887* pro$use

$evenin$ cumprat ;tatele

marc maini
=A

strin Iaponeze*

America( =? care

americanii fabrici

milioan con$us

multe

$in

$e Iaponezi(

(((((((((((((((((((((((((

)ombinaia $intre cunoaterea te&nolo,ica americana i cererea amencai $e pro$use Iaponeze* la care se a$au, %nelepciunea te&nolo,ic i inventivii tea Iaponezilor* a inIectat a$renalin %n economia nipon( In timp ce fabricile sale inun$au lumea cu pro$use ca televizoare* vi$eocasei toane* camere vi$eo i aparate stereo* propria inteli,en te&nolo,ic a Japon a %mpins'o %n lumea semicon$uctorilor i a componentelor $e computer pent piaa american* navi,+n$ tot mai $eparte ctre pro$ucia bazat pe cunoatei %n =>?>* Japonia era principalul rival al I<0 %n asamblarea computerelor* => o carte numit ?apan a+ 6o. 1 suscita interes pe ambele maluri ale #acificul Ea atribuia o mare parte a succesului repurtat $e corporaiile Iaponeze $orin sf+ietoare $e cunoatere i accentului pus pe pre,tire ' a$uc+n$ %n ar o sultani strini i trimi+n$ nenumrate ec&ipe s viziteze centrele mon$iale cercetrii te&nolo,iei avansate(

#rimul secret al succesului Iaponez a fost %nvai* %nvai* %nvai"( Al Q lea* aplicarea
comercial creativ a noii cunoateri( Iar al treilea* viteza( Astfel* %n anii XA8* te&nolo,ia Iaponez a microcipurilor avansa at+t $e raW %nc+t 4as&in,tonul a impus limite comerciale la importul semicon$uctorilor aceast ar( 78

0aini* electronice mrunte* computere* copiatoare ' nimic $in toate ace nu preau relevante
pentru viaa ranilor( ;au pentru lupta %mpotriva srcie %n realitate* erau( E!E)T.L DE "EVN";A"E 0iracolul fabricilor Iaponeze &i,&'tec& a a$us %n ar cantiti at+t $e mai bani i a $eterminat o cretere at+t $e spectaculoas a 5enului* %nc+t compa Iaponeze au %nceput s investeasc masiv %n fabrici $in TaiSan* )oreea $e i* ulterior* 0alaiezia* In$onezia i !ilipine ' $+n$ o m+n $e aIutor $ezvoltri statele numite la vremea respectiv "ecent In$ustrializate U6e7l= $ndu+tria Countrie+ 3 6$J.

%n realitate* Japonia a %nceput s'i transfere pro$ucia $e te&nolo,ie ii oar* cu valoare re$us*
ctre rile cu m+n $e lucru ieftin* %n timp ce ea %r ia tot mai mult operaiunile bazate pe cunoatere( Japonia nu a fost sin,ura surs a investiiilor $in Asia( )u toate acestea* %n anii XA8* conform ;tu$iilor $e ar ale <ibliotecii )on,resului* Japonia a %n ;tatele .nite %n poziia $e cel mai important furnizor $e investiii i aIutor e mic $in re,iunea Asia'#acific(" 7= %n total* Japonia a pompat peste =7@ $e mi $e $olari %n vecinii si asiatici* %ntre =>A8 i 7888(77

Este $ificil $e evaluat cu precizie c+te fabrici i noi locuri $e munc $in Asia pot fi atribuite strict investiiilor Iaponeze* americane i europene( ;au* la nivelul urmtor* c+t se $atoreaz )oreei $e ;u$ i TaiSanului* care au %nceput i ele s fac investiii la vecinii mai sraci ' ,ener+n$ o reacie %n lan care a pornit $in ;tatele .nite* a trecut prin Japonia i a aIuns %n state tere( "ezultatul a fost un fluK $e miliar$e $e $olari %n economiile a,rare $in re,iune* un$e $omnea una $intre cele mai ,rave sracii $in lume(
%n fiecare $intre statele beneficiare am asistat la acelai proces clasic ' transferul forei $e lucru $in a,ricultur %n in$ustrie( %n )oreea $e ;u$* c&iar la nivelul anilor ?8* F=a $in m+na $e lucru era ocupat %n a,ricultur( #+n %n anul 7888* procentul a sczut cu > puncte* %n timp ce m+na $e lucru an,aIat %n sectorul manufacturier a crescut p+n la 77a(

%n TaiSan* $e'a lun,ul aceleiai perioa$e* populaia rural a sczut $e la @?a p+n la ?a* %n
timp ce m+na $e lucru $in in$ustrie a crescut p+n la @Fa( 0alaiezia a cunoscut o evoluie asemntoare* $e la F8a %n a,ricultur p+n la =9a* numrul an,aIailor $in sectorul in$ustrial cresc+n$ p+n la 7?a( Transformri asemntoare* c&iar $ac mai puin $ramatice* au avut loc %n T&ailan$a* In$onezia i !ilipine( 7@

De asemenea* %n fiecare caz* transferul nu a fost eKclusiv financiar(

$at cu banii a venit

ceea ce 4illiam Easterl5* fost oficial al <ncii 0on$iale* a numit leaLa,e" ' o $ifuzie a cunoaterii
$espre te&nolo,ie* $ar i $espre finane* piee i marLetin,* re,uli $e import'eKport i afaceri %n ,eneral( 7D

Efectul net al acestui transfer $e LnoS'&oS i $e activiti specifice epocii in$ustriale a fost ri$icarea unor mase importante $e in$ivizi $in mizeria srciei eKtreme( In oc&ii celor cu burta plin* viaa %n ,&etourile urbane s'ar putea s nu par un mare pro,res( Dar pentru milioanele $e asiatici alun,ai $e la ar $e secet* foamete i boal* nu eKist nimic mai r+u $ec+t %ntoarcerea acolo( Iar ei %nele, acest lucru(

Acest proces* prin care rile %n tranziie ctre economii bazate pe cunoatere au transferat o parte $in in$ustria lor ctre rile srace* %n principal a,rare* $in Asia i America Latin* a avut consecine secun$are importante( /rile beneficiare au asistat la creterea speranei $e via* la un $eclin ,eneral al mortalitii infantile i la rate re$use ale creterii populaiei ' un factor c&eie %n ecuaia srciei( 7F %ntre =>98 i =>>>*
pro$ucia alimentar mon$ial per capita a crescut cu aproape 7Fa* iar numrul celor care triesc cu mai puin $e 7(=88 $e calorii pe zi ' pra,ul stan$ar$ pentru $efinirea malnutriiei ' a sczut $rastic* cu ?Fa(79

-u este un acci$ent faptul c+* %n aceeai perioa$* oamenii $in estul Asiei* pornin$ $e la o baz* e $rept* inferioar* s'au bucurat $e o cretere cu D88a a veniturilor me$ii reale(7? )+ti,urile acestor state srace i ale altora* nu numai $in Asia* ci i $in America Latin sau $in alte pri ale lumii* nu sunt rezultatul ,enerozitii lumii bo,ate( Aceste intrri $e capital eKtern ' %nsoite $e cunoaterea necesar ' ar fi avut un impact minor fr creierele* ener,ia* munca* i$eile* spiritul
antreprenorial i lupe li$erilor i a oamenilor obinuii $in rile srace( )u toate acestea* %n ansamblu* putem i$entifica un caz remarcabil $e influ ene economice succesive care* $in raiuni neanticipate i neintenionate* c&iaI au funcionat( Iar acest proces nu este valabil numai %n Asia( "m+ne %ns o %ntrebare important2 c+t $in acest pro,res %mpotriva srcie s'ar fi putut materializa* $ac nu ar fi fost inventat computerul i $ac sistemu avuiei revoluionare nu i'ar fi fcut intrarea %n scenG 0ai mult* povestea nu se termin cu aceast %ntrebare rmas %n aer( Deoa rece nimic $in ceea ce am eKaminat p+n acum nu eKplic pe $eplin ascensiu nea turbo'propulsat a Asiei i nu ne spune ce se va %nt+mpla %n etapa urmtoare c+n$ )&ina i In$ia se vor $ezlnui pe scena mon$ial( A;IA -. # ATE A1TE#TA 0ulte s'au scris $espre ororile $icLensiene ale societii in$ustriale timpuri i multe $intre aceste orori pot fi re,site %n lumea srac $e astzi* un$e %i ir clu$em pe cei care au emi,rat %n oraele supraa,lomerate ale lumii( 0uli sus tintori ai st+n,ii au atacat capitalismul in$ustrial pe baze economice i au insiste pentru planificare i pro,res social pentru a elimina teribilele succesiuni $e %r florire i $epresiune caracteristice capitalismului( .nii au con$amnat efectele sal ecolo,ice $ezastruoase* a$eseori pe motive estetice( Dinspre $reapta* alii au au cat mo$ernitatea in$ustrial $in motive culturale i reli,ioase* roman+n$ trecutu A$eseori* precum %n epoca muncitorilor care $istru,eau mainriile $in fabric te&nolo,ia a $evenit la ,ete noire.

Astzi* multe $intre aceste ar,umente sunt %n$reptate %mpotriva celor ce susi avuia bazat pe cunoatere i civilizaia care o %nsoete* a$esea %n aceiai te meni* ca i cum nimic nu s'ar fi sc&imbat %n ultima Iumtate $e secol ' perioa$ marcat* %n realitate* $e cele mai rapi$e i mai profun$e transformri $in istori srciei( #+n acum am asistat la sc&imbarea liniar( Valul .nu* apoi Valul Doi ' i acor$ perfect cu
aseriunea tra$iional c sin,ura cale $e a iei $in srcie esl secvenial( #entru a se a$apta* companiile $e top %nlocuiesc acum paii secve iali %n luarea $eciziei i %n pro$ucie cu noi sisteme* bazate pe simultaneitate( - termini o parte %nainte $e a o %ncepe pe urmtoarea( #ro$uci mai multe pri simt tan i le inte,rezi mai repe$e( Este eKact ce fac )&ina i In$ia astzi( Ele nu se mai mulumesc s %nc&eie i $ustrializarea celui $e'al Doilea Val* %nainte $e a %ncepe propria $ezvoltare a cel $e'al Treilea(

"ezult o strate,ie a $ezvoltrii paralele* iar cele $ou state %n c&estiune ar p tea fi capabile c&iar s sar peste anumite etape ale procesului( In realitate* %n aceste +ri ' ale cror populaii rurale formeaz nucleul sr ciei ,lobale 7A ' asistm la ceea ce este* fr a eKa,era* cel mai mare eKperime al re$ucerii srciei $e la %nceputul timpurilor(

)NI #A"ALELE )NT"E VIIT " A

premierului reformist \&ao \i5an,* o conferin a li$erilor politici $e$icat stu$ierii conceptului $e al Treilea Val* aa cum %l $e'scriseserm noi %n cartea cu acelai nume(
;e spune c unii participani* tem+n$u'se $e %nclcarea limitelor teoriei marKiste* au trecut peste capul primului'ministru \&ao* solicit+n$ opinia secretarului ,eneral al #arti$ului )omunist )&inez $e atunci* Hu 3aoban,* $espre iniiativa conferinei( El %nsui un liberal* %n conteKtul epocii* Hu a rspuns art+n$ c prea muli membri ai parti$ului se tem $e i$eile noi("=

n octombrie =>A@* la numai patru ani $up ce Den, :iaopin, a %nceput s elibereze )&ina $in ,&eara $e fier a anticapitalismului* a avut loc la <eiIin,* sub patronaIul

De atunci* li$eri c&inezi $e v+rf ' i zeci $e milioane $e partizani ai lor ' au susinut cu vi,oare
i$eea c statul c&inez nu ar trebui s+ se concentreze %n principal asupra in$ustrializrii( %n viziunea acestora* ara ar trebui* simultan i pe c+t $e rapi$ posibil* s %ncerce s construiasc o economie bazat pe cunoatere* srin$ ori $e c+te ori este posibil peste etapele tra$iionale ale in$ustrializrii( Acesta este motivul pentru care )&ina a trimis un astronaut %n spaiu* 7 i'a fiKat obiectivul $e a $eveni o superputere %n biote&nolo,ie" @ i* %n numai c+iva ani* a aIuns la aproape 7?8 $e milioane $e abonai la telefonia mobilD i la A8 $e milioane $e utilizatori $e Internet(F

Acesta este motivul pentru care )&ina %ncearc s'i impun propriile stan$ar$e te&nice pentru DVD'uri* microcipuri i computere* nu numai $in raiuni protec'ioniste* ci i pentru a influena evoluia te&nolo,ic mon$ial* $up cum au fcut britanicii %n secolul al nousprezecelea i americanii %n secolul $ouzeci(9 Iat $e ce )entrul $e Eenomic $e la <eiIin, a impresionat %ntrea,a lume prin $escifrarea co$ului ,enetic al orezului %n timp recor$( Iat $e ce )&ina face pro,rese a,resive %n $omeniul cercetrii celulelor'su*? %n timp ce a$ministraia <us& restr+n,e sever posibilitatea acor$rii $e fon$uri
,uvernamentale pentru aceste stu$ii( Iat $e ce* conform e$itorialistului $e la 6e7 8or2 5ime+. T&omas !rie$man* oraul c&inez Dalian $evine un centru $e cunoatere mai cur+n$ $ec+t o baz $e pro$ucie( -u* scrie el* c&inezii nu fac $oar tenii acolo( %ntrebai la Eeneral Electric* Dell* ;A#* H#* ;on5 i Accenture* care %nfiineaz aici centre $e operaiuni pentru companiile asiatice i baze $e cercetare i $ezvoltare %n $omeniul informaticii(" A

Iat $e ce %n )&ina iau licena D9F(888 $e in,ineri i oameni $e tiin pe an* iar autoritile $epun
un efort concertat pentru a$ucerea acas a miilor $e oamer $e tiin c&inezi care muncesc %n ;tatele .nite( =8

Iat $e ce mii $e companii multinaionale s'au repezit s+ %nfiineze laboratoar $e cercetare i $ezvoltare %n )&ina ' %ntr'un ritm $e circa $ou mii $e laboratoar %n fiecare an( Dup Harr5 ;&um* eful

laboratorului 0icrosoft $e la <eiIin,* n eKist nicieri %n univers o concentraie mai ri$icat $e putere I(i("==

%n sf+rit* iat $e ce %n 788@ )&ina a $epit Japonia i Europa %n privina e2 porturilor $e


ec&ipamente $i,itale* iar %n 788D au %ntrecut si ;tatele .nite* potriv Dezvoltare Economic(U7 r,anizaiei pentru )ooperare i

;trate,ia c&inez a $ezvoltrii paralele ' v+nzarea m+inii $e lucru ieftine* co comitent cu construirea sectorului cunoaterii ' se $esfoar %n conteKtul un planificri mai puin centralizate* unei $ele,ri a puterilor ctre ,uvernele re,i nale i locale* unei eKpansiuni a activitilor economice i* nu %n ultimul r+n$* ace $rii unei importane cruciale eKporturilor( Aceste transformri sunt %nsoite $e suferin* ruptur i nelinite social* ca s'ar putea %nruti( Li$erii c&inezi au toate motivele s aeze stabilitatea %n fru tea prioritilor lor( Dup cum vom arta mai $etaliat %n alt parte* con$ucerea c&inez trebuie se preocupe i $e ;IDA ;A"; sau epi$emiile care urmeaz s se $ezlnuie* i protestele care ar putea aIun,e la nivel
naional* $e crizele financiare* $e crize ecolo,ice* $e costurile ener,iei scpate $e sub control* $e posibila penurie ener,ie i $e clivaIul %ntre ,eneraii( )a s nu mai vorbim $e instabilitatea tot n mare $in relaiile cu TaiSanul( )&iar mai r+u* $ou sau mai multe $intre acei posibile crize s'ar putea combina( -umai cei naivi cre$ c transformrile revo ionare urmeaz ten$inele %n linie $reapt( Dar li$erii c&inezi %i cunosc i misiunea istoric ' $e a pune capt srciei mas care a caracterizat )&ina %n ultimele cinci milenii( =@ )onform revistei 1 )conomi+t. %ncep+n$ $in =>?>* )&ina a ri$icat 7?8 $e milioane $e oameni pe pra,ul srciei eKtreme( =D

#a&arul s'ar putea s fie plin numai pe Iumtate* $ar* %nainte $e toate acest pentru muli c&inezi nu eKist pa&ar( 1i nici viitor( ;trate,ia cilor paralele nu se aplic numai )&inei( )ellalt rezervor uria srcie este In$ia( T"E\I"EA I-DIEI .n om scun$* cu c&ip prietenos i o casc $e pr ar,intiu care'i acoper T c&ile* a urcat treptele ctre prezi$iu* i'a fiKat un microfon la reverul &ainei $e -e&ru i a %nceput s vorbeasc cu o voce at+t $e uoar i $e bl+n$* %nc+t i nu reueau s o au$ nici cu aIutorul $ifuzoarelor* %n timp ce el trecea $e la $iapozitiv la altul( Eram la -eS Del&i* %n anul 788@* i participam la o confer
intitulat In$ia ' ,i,ant sau pi,meuG"

)u toate c numele su este prea puin cunoscut %n afara In$iei* A( #( J( Ab$ul Oalam* fiul unui constructor $e nave falit* este musulman* %ntr'o ar pre$ominant &in$us* i este cercettor* fost ef al pro,ramelor in$iene $e satelii* rac&ete si te&nolo,ie nuclear( =F El este i pree$intele
In$iei( Oalam nu con$uce naiunea ' asta e treaba politicienilor( El este a$mirat $e toata lumea ca un simbol al succesului pornin$ $e la zero i al armoniei interreli',ioase( De asemenea* este unul $intre coautorii volumului $ndia 20203 0 9i+ion Aor t*e 6e7 illenium.16

#roiectul prioritar al lui Oalam* aa cum ni ='a prezentat mai t+rziu %n palatul prezi$enial* este interconectivitatea( -u %ntre te&nolo,ii* ci %ntre sate mici* aflate la $istane mari unul $e

cellalt( Oalam a $ezvoltat un pro,ram pentru %ncetinirea urbanizrii prin re,ruparea satelor* conectate fizic* electronic i economic 'i %n termenii accesului la cunoatere(
Hmpotriva cre$inei c te&nolo,iile avansate nu'i aIut $eloc pe sraci* economia cunoaterii i te&nolo,ia asociat cu ea au trezit In$ia $intr'o Iumtate $e secol $e %ntuneric postcolonial* aIut+n$'o s ri$ice peste =88 $e milioane $e oameni peste pra,ul srciei i a$uc+n$'o* conform unor estimri* la zece sau cincisprezece ani %n urma )&inei(=?

Aceast %nt+rziere* ar putea fi* $up unii analiti* contrabalansat $e trei avantaIe ale In$iei( %n primul r+n$* pre$ominana en,lezei faciliteaz contactele i comunicarea cu lumea an,lofon( In al $oilea r+n$* In$ia este mai puin $epen$ent $e eKporturi %n comparaie cu )&ina* ceea ce o face mai puin eKpus riscurilor valutare i $e alte tipuri( In al treilea r+n$* autoritarismul su mai re$us* societatea sa relativ $esc&is* sunt mai susceptibile s promoveze inovaia( <A- EAL "E )E-T"AL Astzi* presa mon$ial se concentreaz asupra sc&imbrilor pro$use $e eKter'nalizarea locurilor $e munc %n In$ia* $in ;tatele .nite i $in alte pri( %ntr'a$evr* povestea sluIbelor $in $omeniul IT care zboar spre <an,alore* H5$eraba$* #une* Eur,aon i Jaipur a inut prima pa,in peste tot %n lume( La nivelul anului 788D* In$ia c+ti,a =7*F miliar$e $e $olari a$ministr+n$ centre $e
telefonie* scriin$ softSare* realiz+n$ munci $e birou* contabilitate i c&iar analize financiare pentru americani i pentru alte companii strine( =A

Dar acuzaia c eKternalizarea ia locurile $e munc ale americanilor ascun$e un efect contrar( Dup cum a $escoperit Lo+ 0n!ele+ 5ime+. <an,alore ofer nenumrate $ovezi c eKternalizarea a$uce beneficii $irecte ;tatelor .nite( 0uncitorii bine pltii $in ora %i iau salariile i le $au %napoi Americii* $ar i companiilor europene(" => Ei fac acest lucru %n locuri ca <an,alore )entral* un nou mall care ofer mrci ca LeviXs* #olo* Lacoste i JocLe5( <oom'ul eKternalizrii ' internalizare $in punctul $e ve$ere al In$iei ' nu va continua* probabil* %n ritmul actual* $ar el a contribuit $eIa la crearea unui se,ment $e nou"eauN ric*e+ care sunt tineri* aparin clasei $e miIloc* se concentreaz asupra prezentului i par prea mec&eri %n oc&ii btr+nilor( Ale,erile $in 788D au resuscitat #arti$ul )on,resului* ale crui r$cini %i cvasi'socialism l'au
fcut s+ priveasc $ezvoltarea %ntr'o manier convenional ca pe problem $e fabrici i couri $e fum* mai cur+n$ $ec+t ca pe o tranziie c+tr un sistem al avuiei bazat pe cunoatere( Dar p+n i opozanii tra$iionali s'au a$a tat* inclusiv comunitii* care* teoretic* se ,sesc la st+n,a #arti$ului )on,resulu "ecent* un reporter ='a criticat pe primul ministru comunist al statului <en,ali $e Vest* un$e se afl oraul )alcutta* subliniin$ c parti$ul $umneavoastr i'aIutat pe protestatarii ce se opun intro$ucerii computerelor(" #rimul ministru a rspuns2 *Asta s'a %nt+mplat %n anii ?8 ' a fost o prostie* prostie( A %nceput atunci c+n$ s'a $orit intro$ucerea computerelor %n bnci i % companiile $e asi,urri( An,aIaii lor au protestat i noi i'am spriIinit( Y(((W Acun au %neles( Y(((W Am intrat %ntr'un nou secol* %n care in$ustriile vor fi bazate pe c ficare("78 Astzi* c&iar i )alcutta* %ntr'o vreme simbol al mizeriei urbane* i'a $Q sc&is porile* reuin$ s atra, compania I<0(7=

-enumrate articole i'au prezentat pe tinerii lucrtori in$ieni $in $omeniul I ca pe o clas miIlocie $e =uppie+ lacomi i iresponsabili social( A fost acor$at m puin atenie faptului c* $atorit

computerelor* 9*? milioane $e rani $in stat OarnataLa pot astzi* pentru $oar @8 $e ceni* s obin titluri $e proprietate cai le pun %n si,uran pm+ntul %n faa marilor fermieri corupi i abuzivi( 77

#e o scar mai lar,* %n 788F* un consoriu format $in companii in$iene i am ricane* %mpreun cu
<anca 0on$ial* a anunat un pro,ram $e instalare a un cabine Internet %n cinci mii $e sate $in OarnataLa* pentru a le permite rezi$en lor rurali s aib acces la servicii bancare* e$ucaionale i ,uvernamentale( ;tat OarnataLa este consi$erat un mo$el pentru restul naiunii( 7@

)u toate acestea* $omeniul IT i telecomunicaiile nu sunt sin,urele te&r lo,ii care pot contribui la un rzboi a$evrat %mpotriva srciei( #arial i $ator pree$intelui Oalam* In$ia are unul $intre cele mai performante pro,rame sI iale operaionale $in lumea %n curs $e $ezvoltare* cu capaciti $e a proiecta* $i volta* fabrica i lansa propriii satelii $e control i $e comunicare"* scrie analis tiinific Dines& )( ;&arma %n revista Future+. De asemenea* In$ia plnuiete =M sarea* cu o
rac&et proprie* a unei baze tiinifice care s evolueze %n Iurul Luni %nc o $at* toate acestea ar putea prea lipsite $e interes pentru cei srac $ac nu cumva* $up cum subliniaz ;&arma* terenul tu se afl %n calea viiti lor sau $ac tu %nsui eti salvat $e la %nec cu aIutorul sistemelor $e avertizare i potriva $ezastrelor* bazate pe satelii( ;au $ac te numeri printre cei =88(888 $e pacieni ai )entrului "e,ional pen )ancer $in T&iruvanant&apuram* care %nainte trebuiau s strbat $istane enon a$eseori $e mai multe ori pe an* c&eltuin$ sume importante* pentru a fi tratat Astzi* )entrul are ase filiale locale( Toate sunt teleclinici* conectate la )en #rin Internet ' iar numrul vizitelor pentru urmrirea evoluiei bolii a sczut #este @8a(

r,anizaia In$ian pentru )ercetarea ;paiului a creat* $e asemenea* le, #rin satelit %ntre spitalele mari* cu multe specialiti* i opt centre spitaliceti per a permite transferul $osarelor pacienilor* al ima,inilor i $atelor furnizate $e instrumentele me$icale* ca s nu mai menionm le,tura au$io i vi$eo permanen iV Toate acestea %nseamn c $octorii $in locaiile centrale %i pot ,&i$a pe
me$i $in satele %n$eprtate(7D

)onform unui stu$iu realizat $e Ernst e 3oun,* %n $omeniul biote&nolo,iei* $ia ar putea ,enera cinci miliar$e $e $olari i p+n la un milion $e locuri $e mun %n urmtorii cinci ani( Autoritatea pentru "e,lementarea i Dezvoltarea Asi,urrii $in In$ia a acceptat ca firmele $e asi,urri s investeasc %n biote&nolo,ie* % ,uvernul a creat con$iii care faciliteaz accesul investitorilor strini(7F %n ace sector* $up cum vom ve$ea %n continuare* ar putea fi ,site unele $intre cele valoroase instrumente pentru re$ucerea srciei( Iar asta nu numai %n In$ia( 0ulte $intre pro,resele pe care le constatm %n In$ia sunt %nc la nivel e rimental sau limitat( Ele sunt fra,mentare i neinte,rate suficient( Dar* pe msur ce mai multe piese ale sistemului $e creare a avuiei bazat cunoatere sunt puse la locul lor i %ncep s interacioneze %ntrin$u'se recipro beneficiile pe care le a$uc vor crete %n pro,resie ,eometric sau c&iar eKponeh ial* aa cum s'a %nt+mplat %n trecut* c+n$ $iversele componente ale sistemulX in$ustrial al crerii avuiei ' sociale* instituionale* politice i culturale ' au lucra %mpreun( In$ia se confrunt cu multe $intre provocrile sociale* politice i culturale care le mt+lnim i %n )&ina ' corupie* ;IDA* probleme $e me$iu ,rave* nevoia r inventrii instituionale i conflictul $intre ,eneraii* ca s nu menionm $ec+ o mic parte( #e plan eKtern* %n timp ce )&ina este

preocupat $e TaiSan* In " este %n,riIorat $e #aListanul instabil* $otat cu arme nucleare* i $e lupta s+n,eroas cu secesionitii musulmani $in )amir( 0ai mult* i spre $eosebire $e situ" ia actual a )&inei* In$ia se confrunt cu conflictul $e clas i cu perio$icele ,t flii s+n,eroase $intre fanaticii &in$ui i musulmani( In ciu$a celor $e mai sus* In$ia este contient c nu poate am+na un nou asal %mpotriva srciei ' i c nu poate c+ti,a btlia numai cu aIutorul courilor $e fum( De asemenea* ea nu poate c+ti,a at+ta vreme c+t populaia sa rm+ne sortit unei eKistene rurale* cu pro$uctivitate re$us* in$iferent $e nivelul local p+n la care este intro$us te&nolo,ia potrivit"( -u este suficient o strate,ie a celui $e'al Doilea Val i nici una a #rimului( )EA 0AI 0A"E EE-E"A/IEG Dar acest lucru este aplicabil nu numai pentru )&ina sau In$ia* ci i pentru restul lumii( Este o realitate %neleas $e o ,eneraie remarcabil $e li$eri asiatici* cu mult vreme %naintea omolo,ilor $in alte pri ale lumii( Lee OSan 3eS* fon$atorul statului in$epen$ent ;in,apore* a transformat un fost port colonial a$ormit %ntr'un li$er mon$ial al te&nolo,iei i serviciilor $e %nalt calitate( In 7887*
;in,apore a $evenit principalul investitor asiatic %n $omeniul biote&nolo,iei(X 0a&at&ir 0o&ama$* controversatul fost prim'ministru al 0alaieziei* a fiKat un set $e eluri *i!*3tec* pentru 0alaiezia anului 78787? i a atras investiii $e la 0icrosoft* compania Iaponez -TT* <ritis& Telecom i nu numai(7A %n anul =>9@* c+n$ 0alaiezia i'a c+ti,at in$epen$ena* principalele sale eKporturi constau %n cauciuc i cositor( Astzi* ea se ,sete %n topul eKportatorilor $e semicon$uc'tori i aparate electrice( 7>

%n )oreea $e ;u$* pree$intele Oim Dae'Iun,* care a fost membru al )omitetului -aional pentru tiin i Te&nolo,ie %nainte $e a fi ales* a aprobat un bu,et $e =*= miliar$e $e $olari pentru
cercetri %n $omeniul nanote&nolo,iei( astzi(@8 $at aIuns la )asa Albastr* el a $us o campanie $e succes pentru a' i transforma ara %ntr'un li$er mon$ial al aplicaiilor IT i comunicaiilor $e ban$ lar, ' statut atins

Discuiile noastre cu li$erii asiatici au clarificat faptul c* pentru ei* muncile fizice prost pltite i c&iar centrele $e telefonie precum cele eKternalizate ctre In$ia sunt $oar primii pai ctre un el mult mai impresionant ' saltul ctre o eco nomie i o societate avansate* bazate pe cunoatere(
#rivin$ la restul lumii* nu putem $ec+t s ne %ntrebm un$e sunt li$erii asem ntori ai Americii Latine sau ai AfriciiG %n lumea arab* s sperm c vom asiti la primele semne ale $eteptrii %n unele state $in Eolf i %n Ior$ania* sub t+ nrui re,e Ab$ulla&* care este iniiat %n informatic( @=

)e anume a meninut aceste re,iuni* at+t $e variate* blocate %n srcieG )on secinele colonialismuluiG "eli,iaG )ulturaG )orupiaG )limaG )limatul politic in stabilG TribalismulG ;au combinaii %ntre aceti factoriG De ce au rmas aceste re,iuni mult %n spatele ;tatelor .nite* Europei sau a Asiei cu ascensiune rapi$2 "spunsurile $ifer $up timp i spaiu( Dar un lucru este clar2 %n Asia* %n )&inM i %n In$ia rural* se ascun$e a$evratul nucleu al srciei mon$iale* iar tocma %n aceste re,iuni sistemul avuiei bazate pe cunoatere poate %nre,istra cele ma mari succese( DA* DA" -. Ar fi o naivitate s consi$erm c In$ia i )&ina pot %nltura srcia numai ci aIutorul te&nolo,iei( -ici o ar nu poate( Am spus $e mai multe ori c revolui* avuiei implic mai mult

$ec+t computere i *ard7are 3 %n realitate* mai mult $e c+t economia( Ea este* cu certitu$ine* i o revoluie
social* instituional* e$u caional* cultural i politic( Dar* la fel $e a$evrat este c nici o ar nu poate era$ica srcia rural fr i crete $rastic pro$uctivitatea a,ricol* iar acest lucru nu poate fi fcut pe scarM lar, $oar construin$ sape i plu,uri mai bune( La fel* obiectivul era$icrii srciei nu poate fi atins nici prin eliminarea sub veniilor a,ricole pltite $e Europa i $e ;tatele .nite puinilor fermieri care ma eKist( Efectele acestor subvenii sunt mult mai compleKe $ec+t o su,ereaz oponent lor( ;e poate susine c&iar c* $ei $uneaz ,rav micilor a,ricultori* ele pot %r

curaIa in$irect $ezvoltarea in$ustrial( Dar nu eKist nici un semn $e %ntreb %n ce privete $ezastrele pe termen scurt pe care le pro$uc %n multe ri srac Da* subveniile europene i cele americane ' reprezent+n$* mai ales* pli rK( tru circumscripiile fi$ele politic ' trebuie s fie re$use( Dar nimeni nu i'ar putea ima,ina c eliminarea lor complet i ime$iat ar rezolva cu a$evrat problema srciei rurale( Da* lumea bo,ata ar trebui s+ creasc serios fon$urile pentru aIutorare umanitar i pentru $ezastre* cel puin $in raiuni morale( Dar &rnirea victimelor %n cazuri $e ur,en sau a$ucerea la suprafa a ca$avrelor i construcia $e locuine $up un cutremur sau un tsunami nu vor transforma prin ele %nsele economia srciei mon$iale( Da* foametea trebuie combtut* aIutorul ime$iat $e ur,en trebuie acor$at celor mai %nfometate popoare $in lume( #rintre beneficii* vor fi salvate creierele copiilor $e efectele malnutriiei ' creiere necesare %ntr'un viitor %n care cunoaterea va Iuca un rol tot mai important( Dar aIutoarele pe termen scurt pentru zurile cele mai ,rave nu vor pune capt srciei ,lobale( Acelai lucru poate fi spus $espre ;IDA i $espre alte boli $evastatoare* c uci$ milioane $e oameni %n fiecare an %n Africa i Asia( @7 -imeni nu poate r+mG rece %n faa uriaei tra,e$ii umane pe care
o reprezint ele( Trebuie s salvm orice via putem( Dar stoparea rsp+n$irii acestor fla,eluri* fr a provoca alte sc&imbri fun$amentale* nu va rupe cercul srciei rurale( #ro,resul economic* aa cum ar trebui s o tie oricine astzi* necesit eliberarea femeii $e sub Iu,ul ine,alitii( 0ai cere re$ucerea* $ac nu era$icarea complet a corupiei* $ar i eforturi conIu,ate %n $omeniul e$ucaiei( %ns toate acestea* nici c&iar luate %mpreun* nu vor elibera miliar$ele $e oameni sraci a cror speran $e via este re$us sever $e z,+rcenia pm+ntului %n raport cu munca lor amar* c&inuitoare( Aceast z,+rcenie constituie nucleul central al nucleului srciei( ;rcia nivelului $e subzisten nu poate fi $epit $ac a,ricultura rneasc nu este %nlocuit $e activiti mai pro$uctive( rice alt plan este o iluzie( EKist o limit superioar* c&iar i %n cele mai bune con$iii* a pro$uctivitii pe care o pot obine ranii #rimului Val muncin$ pm+ntul cu uneltele pe care le folosesc astzi( De asemenea* eKist limite ale pro$uctivitii a,ricole mecanizate* $e tipul celui $e'al Doilea Val* fr a $una ,rav me$iului %nconIurtor( B c&iar mai re$us $ec+t pare(C $at inclus preul reabilitrii terenurilor* pro$uctivitatea este

)u toate acestea* in$iferent $e obiectivele fiKate* nu eKist limite pentru ceea ce poate pro$uce a,ricultura bazat pe cunoatere( Iar acesta este motivul pentru care ne aflm %n pra,ul celei mai mari transformri rurale $in istorie(

;#A"EE"EA -.)LE.L.I ;N"N)IEI A

n spatele oricrei strate,ii eKist un vis* o ima,ine a ceea ce ar trebui si fie( muli poate prea un vis ' $ar ar putea $eveni %n cur+n$* o realitate(

strate,ie

$e tipul celui $e'al Treilea Val pentru %nfr+n,erea srcie %ncepe cu ceva ce pentru

%n fapt* vec&ile strate,ii anti'sr+cie* iar nu cele noi* sunt nerealiste( 0icro'trans formrile $isparate* la nivel $e sat* nu sunt suficiente pentru a a$uce un pro,res important* at+t $e necesar( %n acelai timp* )&ina i In$ia* sau rile care urmeaz mo$elul lor* nu pot spen s+ aib succes transform+n$u'se %n me,afabrici* polu+n$u'i aerul* solul i apa =M niveluri inima,inabile i %n,&esuin$ tot mai multe milioane $e rani %n oraeL aflate $eIa %n pra,ul eKploziei( %i vom opri pe oameni s fu, $e la ar la periferiile oraelor* %n acele "illa% mi+eria+. orae' fantom i sate noma$e* numai atunci c+n$ vom re$uce $eca laIul $e pro$uctivitate $intre ceea ce poate realiza munca brut %n a,ricultur ceea ce te&nolo,ia avansat a fcut posibil astzi i va face posibil m+ine(= De ase menea* va fi necesar o stabilire mult mai clar a obiectivelor(
%ntrea,a $iscuie public $espre srcia ,lobal este blocat $e incapacitateM $e a $eci$e $ac scopul este re$ucerea srciei absolute sau micorarea $es in vocatului $ecalaI" $intre bo,ai i sraci( 0icorarea $ecalaIului poate fi realizat prin srcirea bo,ailor* fr a creti neaprat stan$ar$ele $e via ale celor sraci( #rin contrast* revoluia in$ustrialM a lr,it ra$ical ruptura* $ar a re$us i srcia( %ncercrile $e a'i face pe toi s %na inteze %n acelai ritm s'a $ove$it un $ezastru %n repetate r+n$uri( #rincipalul obiec tiv ar trebui s fie ri$icarea con$iiilor $e via peste limitele srciei absolute* in $iferent $ac $iscrepana relativ a nivelului $e trai se a$+ncete sau sca$e( -umai $up ce fiecare copil este &rnit* $up ce apa $e but a tuturor este si ,ur* $up ce sperana $e via $in rile srace aIun,e la cel puin aptezeci $i ani i $up ce obiectivele primare $in $omeniul e$ucaiei sunt atinse* re$ucereM $iferenei ar trebui s+ $evin o prioritate( La ora actual este nevoie $e o strate,ie care s nu'i propun altceva $ec+ transformarea zonelor rurale srcite %n centre antreprenoriale avansate* cu prc $uctivitate ri$icat ' %n re,iuni care s nu mai $epin$ $e fora fizic a prinilo emaciai* %mbtr+nii %nainte $e vreme* ci $e puterea creierelor copiilor acestora(

)a s fim realiti* aceast strate,ie trebuie s priveasc $incolo $e realita t ime$iat* ctre ceea ce e pe cale s apar* c&iar i la nivel embrionar( Din ferici 9> instrumentele puternice care sunt $ezvoltate astzi ne pot aIuta( Iar primul $X9X tre ele este at+t $e contestata &ran mo$ificat ,enetic(
H- L ) DE H-)E")A"E 1I E" A"E #resiunea public pentru %mbuntirea si,uranei i prevenirea contaminrii %ncruciate a culturilor este vali$ i util social( Dar %ncercrile $e a elimina total alimentele mo$ificate ,enetic sunt iresponsabile i potenial criminale( )&iar si co'fon$atorul or,anizaiei Ereepeace* #atricL 0oore* a $eclarat c lupta

%mpotriva alimentelor mo$ificate ,enetic se bazeaz pe fantezie i pe o lips complet $e respect fa $e tiin i lo,ic("7

%n ciu$a opoziiei fanaticilor care nu pot accepta sc&imbarea te&nolo,ic* lumea se va %n$repta ctre pro$ucia i utilizarea alimentelor mo$ificate ,enetic si a altor pro$use ale biote&nolo,iei si,ure pentru me$iul %nconIurtor( Iar acestea* %mpreun cu inovaiile $in numeroase alte $omenii* pot contribui la spar,erea nucleului mon$ial al srciei* o $at pentru tot$eauna( Astzi tim c mo$ificrile ,enetice i alte meto$e $in $omeniul biote&nolo,iei pot crete valoarea nutritiv a unei culturi( @ Ele pot re$uce nevoia $e fertiliz+n$* iri,aii i pestici$e( D #ot aIuta
plantele s se $ezvolte %n zone ari$e sau cu clim rece( F #ot %mbuntii ra$ical pro$ucia la &ectar( %n sf+rit* pot re$uce costurile i crete valoarea pro$uciei a,ricole( 9

#+n acum* culturile $e plante mo$ificate ,enetic au fost intro$use pe scar lar, numai %n ase +ri i au fost $rastic limitate la soia* rapi* porumb i bumbac pentru c aceste culturi sunt populare %n cci$ent i profitabile comercial(? Dar lucrurile nu vor rm+ne aa(
Departamentul In$ian pentru <iote&nolo,ie preve$e pentru viitorul apropiat cultivarea pe scar lar, a verzei* roiilor i cartofilor %mbuntii prin mo$ificri ,enetice( A Dup cum arat fostul ministru in$ian al A,riculturii* "aInat& ;in,&* autoritile plnuiesc s %ntreprin$ cercetri ,enetice i asupra altor $ousprezece culturi importante pentru lumea srac* printre care porumbul* maniocul i papa5a( >

)&ina a aprobat recent importul $e porumb i soia mo$ificate ,enetic* pro$use $e firma 0onsanto( Dup unele surse* %nt+rzierea s'ar $atora acor$rii unui interval propriilor cercettori pentru a recupera $ecalaIul te&nolo,ic( Dar unii fermieri nu vor s atepte( )onform "eelei pentru tiin i Dezvoltare* ((msurile stricte a$optate %n ultimii ani pentru a %ntri controlul asupra importurilor $e soia mo$ificat ,enetic nu au reuit s re$uc rata $e cretere a acestora( %n 788@* )&ina a importat peste 78 $e milioane $e tone $e soia* %n valoare $e D*A
miliar$e $e $olari ' o cretere $e =88a fa $e anul anterior( #este ?8a $in totalul cantitii $e soia importate $e )&ina este mo$ificat ,enetic("=8

Acest lucru pune %n evi$ena $ificultatea re,lementrii sau suprave,&erii nQ lor instrumente* %n special %n re,iunile un$e controlul ,uvernamental este laK* $ nu invali$eaz necesitatea strin,ent a
utilizrii lor( )onform revistei -cienc )&ina* recunosc+n$ aceast realitate* $ezvolt cea mai mare capacitate $e pr $uctie a culturilor mo$ificate ,enetic $in afara Americii $e -or$(" ==

"ic&ar$ 0annin,* autorul lucrrii 0!ain+t t*e Prain. un stu$iu $espre evol $a istoric i impactul a,riculturii* ne amintete c fermierii au %ncruciat i Q crescut plante &ibri$e timp $e secole ' baz+n$u'se pe iteraii succesive i pe n roc( *Acum* scrie el* %nlocuii acei factori neclari cu
informaia precis $espre rol fiecrei ,ene %n alctuirea unei plante( In prezent* oamenii $e tiin pot obine c racteristicile $orite pe loc* proces care $ura %nainte zece ani sau c&iar mai mult" AD.)E/I <A-A-ELE )u aIutorul biote&nolo,iei* tot mai multe alimente vor fi %nzestrate cu capac tatea $e combatere a anumitor mala$ii* multe $intre ele prevalente %n rile srace Hepatita < uci$e peste cinci sute $e mii $e oameni pe an* $intre care o trein %n Asia( =@ #atru sute $e milioane $e oameni sunt purttori ai virusului( =D %n ;t tele .nite* vaccinul contra &epatitei const %n trei inIecii i cost circa $ou su $e $olari* sum care $epete cu mult posibilitile milioanelor $e rani srac

)ercettorii $e la universitatea )orneli %ncearc s re$uc costurile la circa zec ceni $oza* implant+n$ vaccinul pentru &epatit %n banane( =F -u peste mult vrem vom $ispune $e roii =9 i cartofi care conin vaccinul %mpotriva &epatitei <(=?

;au luai o tulpin $e orez $e aur"* fortificat cu vitamina A pentru a preve2 orbirea* frecvent printre copiii $in re,iunile srace(=A In In$ia* oamenii $e tiin lucreaz i la alimente %mbo,ite cu vaccinuri pentru combaterea &olerei i tu brii( %n paralel sunt stu$iate roiile care ar putea proteIa %mpotriva $iareii Buna $i tre principalele cauze ale mortalitii infantileC*=> porumbul %mbuntit %mpotr& fibrozei c&istice78 sau fructele i
le,umele %ncrcate cu vitamine( 0ai mult* nu ar trebui s surprin$ pe nimeni $ac* pe msur ce aflm tQ mai multe $espre alctuirea ,enetic i proteomic a in$ivizilor* vor aprea a mente %mbuntite $estinate nu at+t scopurilor me$icale* c+t celor cosmetice sa creterii performanelor in$ivi$uale( #e msur ce companiile vor continua s creeze noi tipuri $e semine* fa mierii"* simultan farmaciti i fermieri* vor fi capabili s realizeze pro$use pers nalizate pentru piee tot mai mici* poate c&iar i pentru consumatori in$ivi$uali(7

%n $omenii %n care toat lumea se ,sete %nc la linia $e start* ca s spunei aa* nu eKist nici un
motiv inerent pentru care rile srace s nu poat aIun, $in urm" naiunile fruntae* reuin$ nu numai s'i &rneasc propriile populat ci i s scoat profit $in eKportul pro$uselor a,ricole toate acestea nu reprezint $ec+t %nceputul posibilitilor(
cu

valoare a$u,at

mari

Iar

<I 'E) - 0IILE %ntr'un $ocument ocant* care s'a bucurat $e prea puin atenie* )entrul pentru #olitici %n $omeniul Te&nolo,iei i ;i,uranei -aionale $in ca$rul .niversitii -aionale $e Aprare $e la 4as&in,ton* D()(* prezint o lume %n care terenurile a,ricole vor fi la fel $e importante ca cele petroliere("77 )&iar i con$uctorii companiilor petroliere au %nceput s+ vorbeasc $espre ultimele zile ale epocii petrolului(" Doctorul "obert E( Armstron,* autorul raportului menionat* $uce i$eea mai $eparte* su,er+n$ c ne %n$reptm ctre o economie bazat pe biolo,ie* %n care ,enele vor %nlocui petrolul" ca surs central a multor tipuri $e materii prime i pro$use sau c&iar a ener,iei(7@ La %nceputul acestui secol* fermierii americani ,enerau anual 7A8 $e milioane $e tone $e
rezi$uuri $in frunze* tulpini i alte pri ale plantelor( parte a acestei biomase este $eIa convertit %n pro$use c&imice* electricitate* lubrifiani* mase plastice* a$ezivi i* mai presus $e orice* combustibil( 7D

)u toate acestea* suntem abia la %nceput( Armstron, preve$e c re,iunile rurale vor fi $otate cu mici biorafin+rii" care vor transforma $eeurile or,anice %n m+ncare* fibre* mase bioplastice i alte bunuri( El citeaz un raport $in =>>> al )onsiliului -ational pentru )ercetare care estima c o economie $omestic bazat pe biomas ar putea acoperi >8a $in consumul total $e pro$use c&imice or,anice al ;tatelor .nite i F8a $in nevoile $e combustibil lic&i$(" Aceasta nu este o problem eKclusiv american( Intr'o astfel $e economie* continu Armstron,* principala materie prim vor fi ,enele* iar acestea* spre $eosebire $e petrol* se ,sesc

peste tot %n lume(" #rin urmare* el preve$e o mutaie ,eopolitic uria a puterii $inspre rile $eertice bo,ate %n petrol ctre re,iunile tropicale* $otate cu o mare bio$iversitate( %ntr'o lume bazat pe biolo,ic* scrie el* relaiile noastre cu Ecua$orul Bca s ale,em o ar reprezentativ(((C vor fi mult mai importante $ec+t cele cu Arabia ;au$it(" 0otivul2 Ecua$orul are o bio$iversitate mult mai mare* potenial valoroas pentru omenire( Iar $ac acest lucru este valabil %n cazul Ecua$orului* ce s mai spunem $espre <razilia sau Africa centralG %n ca$rul proiectului E$en $in )ornSall* An,lia* Tim ;mit con$uce ceea ce Fa+t Compan=
numete cea mai mare ser $in lume"( ;untem la apo,eul unei revoluii care $epete tot ce s'a petrecut %n secolul ::"* spune ;mit( (Astzi* eKist materiale compozite pe care le poi face $in plante i care sunt mai soli$e $ec+t oelul sau Levlarul( Implicaiile sunt fenomenale( materiale avansate* pro$use %n propriile fabrici(" 0ai mult* continu el* biorafinriile vor trebui s fie aezate %n apropierea sursei $e materie prim( Astfel* este probabil s se $ezvolte o a,ricultur re,io'nalizat* %n care anumite zone vor cultiva soiuri specifice pentru aprovizionarea rice ar $in lume ar putea avea acces la

biorafinriilor re,ionale( Y(((W Importana acestei evoluii este conferit $e c rea unor locuri $e
munc non'a,ricole %n zone rurale("7F

Armstron, tra,e concluzia2 %n ultim instan* o economie bazat pe rest biolo,ice ar putea contracara fluKul urbanizrii(" AJ.T " DI- )E"."I /ranii nu sunt proti( -u ar fi supravieuit $ac erau( Ei %i cunosc mica pQ $e pm+nt( Ei pot simi apropierea unei furtuni( Ei tiu c+n$ trebuie s+ %ncQ sezonul secetos( Dar ceea ce tiu ei este numai o mic parte $in ceea ce ai tea ti( Iar aceast $iferen ' s'i spunem delta ' contribuie la starea lor $i rcie( )&iar i fermierii $etepi $in rile bo,ate risipesc munc* ener,ie* ap tilizatori i pestici$e* pro$uc $aune ecolo,ice serioase i obin pro$ucii mai $ec+t ar fi avut posibilitatea* $in cauz c nu cunosc anumite $etalii $espre priul pm+nt( AIutorul este %ns pe $rum* venin$ $e la o mie $ou sute $e $istan* $in spaiul cosmic( #+n acum* fermierii ' inclusiv companiile $in $omeniul a,ricol ' aplicau lai tratament unui
c+mp %ntre,* strate,ie $e tip o msur pentru toate"( Dar ne apropiem $e momentul %n care un mic aparat $e recepie E#; $in sat ' sau unul folosit %n comun $e mai multe sate ' va primi informaii tot $etaliate $e la sateliii $e pe orbit $espre fertilizatori* %n,rminte* ap necesiti ale fiecrui lot in$ivi$ual* $ac nu c&iar ale fiecrei plante( 79

Acest lucru va in$ivi$ualiza munca fermierilor* permi+n$u'le s aplia tilizatori* $e eKemplu* numai acolo un$e* c+n$ i c+t este necesar( De asemQ ar putea transforma actualele sisteme $e ap %mbuntin$ iri,aiile i meti $e reciclare* fc+n$ posibil c&iar apariia unei ape cu valoare a$u,at mare tru utilizri speciale(7?

%n fapt* conform unui stu$iu realizat $e )onsiliul -aional pentru )erce %mbuntirile %n te&nolo,ia iri,aiilor i a meto$elor $e reciclare pot re$uce cipata cerere mon$ial $e resurse a$iionale $e ap la Iumtate* %n urmto $e ani("7A <enefice pentru fermieri i pentru me$iu* a,ricultura $e precizie" i i $ele personalizate $e purificare a$uc $emasificarea pe terenul a,ricol( Aceast oportunitate* la r+n$ul ei* $uce la o sc&imbare mai important* i potenial $e
transformare mai ri$icat( 1tim c a,ricultura $e tip in$ustrial la monoculturi periculoase pentru me$iul %nconIurtor( Din contr* ceea ce e vm aici este un prim in$iciu al micrii %n $irecia opus* nu prin %ntoarce meto$e prein$ustriale* ci prin pro,resul mult $incolo $e ele( Aa cum pieele* cel puin %n lumea $ezvoltat* se %n$reapt spre alime pro$use $e sntate tot mai in$ivi$ualizate* ne putem atepta s asistm meto$e i te&nolo,ii care vor $uce* p+n la urm* la culturi tot mai variate p ,lobal ' ceea ce ecolo,itii ar trebui s+ anticipeze i s primeasc bucuroi

Astzi* a,ricultura $e precizie i multe $intre aceste meto$e noi sunt %nc+X sta$iu embrionar '
i sunt scumpe( Dar costurile vor sc$ea $rastic( #"E/."I ;E)"ETE 4an, ;&iSu* un v+nztor ambulant $in provincia c&inez An&ui* %i purta mrfurile %ntr'un co* sper+n$ s ,seasc clieni %n satele i pieele $in apropiere 0o$ul su $e via nu era foarte $iferit $e cel al v+nztorilor sau ranilor $in urm cu o mie $e ani( Viaa lui 4an, s'a sc&imbat %n =>>>(

In propriile cuvinte* el a realizat atunci apariia unei noi oportuniti"( Iar astzi* clienii vin la ne,ustorul 4an,( 0inunata oportunitate era Internetul( 4an, nu era nebun i* la cincizeci i $oi $e ani* nu mai era nici copil( Dar era $otat cu spirit antreprenorial i navi,a pe Internet $e acas* cule,+n$ informaii $espre pia i oferin$u'le ,ratuit constenilor( !iecare fermier cunoate valoarea informaiei $espre pre* aflat la timp( %n mo$ tra$iional* v+nztorii trebuiau s'i $uc pro$ucia a,ricol sau cirezile la pia* %n sperana c le vor vin$e( Ei aflau preurile zilei numai c+n$ aIun,eau la faa locului ' sistem care le restr+n,ea sever marIa $e
ne,ociere( ferin$ informaii $espre preuri %n timp real* 4an, a sc&imbat toate acestea( Tot atunci* 4an, s'a oferit s le v+n$ pro$usele online( A v+n$ut primele $ou milioane $e Lilo,rame $e cartofi la un pre mai mare $ec+t cel $e pe piaa local( -u peste mult vreme* e'mailurile au %nceput s cur,( 4an, intrase %n afaceri( #ovestea lui 4an, este relatat $e :in&ua* a,enia oficial $e tiri $in )&ina* 7> care a raportat cu entuziasm c* la nivelul anului 788=* maIoritatea fermierilor $in provincia An&ui aveau acces la un computer i c =9@D $e sate $in provincie ' >8a $in numrul total ' puteau obine online informaii $espre pia fr a plti vreun ban( De asemenea* provincia sponsoriza t+r,uri" online* prin care peste =88 $e milioane $e Lilo,rame $e ,r+ne erau tranzacionate %n fiecare an( @8

:in&ua a mai relatat recent c peste =?(888 $e sate c&ineze ' D=a $in total 'au* %n prezent* acces la Internet(@= Dar )&ina mai are o cale lun, $e strbtut 0inisterul c&inez al tiinei i Te&nolo,iei

$escrie o realitate rural mai putin strlucitoare* estim+n$ c locuitorii satelor reprezint mai puin $e un procent $in totalul utilizatorilor $e Internet $in ar* care sunt concentrai %n $oar c+teva provincii( )EL 0AI DE1TE#T AE" - 0 La cinci mii $e Lilometri $istan* ;&as&anL Jos&i* care cultiv soia pe o bucic $e pm+nt $in statul in$ian 0a$&5a #ra$es&* le ofer fermierilor* la r+n$ul su* informaii online $espre preuri ' $ar* ca parte a unei inovaii $e tip aAaceri +ociale. numit e3c*oupal.

LT)* una $intre cele mai mari corporaii in$iene* avea nevoie $e un sistem mai bun pentru a'i procura soia* tutunul* cafeaua i alte pro$use a,ricole pe care le eKport( Iat $e ce a instalat o reea IT proprie pentru mii $e cultivatori $in

f
PATATT>^REgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
/(<

09B

tele In$iei( )ompania le'a oferit computere lui Jos&i i altora ca el( %n sc&imb* if neficiarul era $e acor$ s'i transforme casa %ntr'un c*oupal. un loc %n care ranii se #_P %nt+lni* $iscuta* bea ceai i
afla ultimele preuri pentru recoltele lor

^ oietele locale* aprobate $e ,uvern( ;au* $e pil$* $e la <ursa $e 0rfuri $ir pe " (
Ro

)&ica,o(=U
Dup Outta5an Annamalai i ;ac&in "ao $e la Institutul pentru "esurse 0on $iale* fiecare computer $intr'un astfel $e c*oupal servete o me$ie $e 988 $Q fermieri* $in zece sate apropiate("@@

%n plus fa $e preurile curente* cultivatorul se poate informa asupra celor mQ

no

i te&nici

a,ricole ' fie $irect $e pe ecran* fie* $atorit faptului c muli sur analfabei* cu aIutorul ,az$ei* sau +anc*ala2. .nele informaii online sunt n scrise c&iar $e fermieri* pentru a le face mai accesibile( Eaz$a* +anc*ala2. primete un comision $e la IT) pentru ac&iziiile realizat prin interme$iul su* $ar este obli,at prin Iurm+nt public s fie $e folos %i tre,ii comuniti(" La sf+rit* c+n$ IT) cumpr $e la fermieri* o face la preul $e %nc&i$ere zilei prece$ente( -umai atunci %i $uce fermierul recolta la un $epozit IT)( I preul este* %n me$ie* cu 7*Fa mai mare $ec+t cel ce'i este oferit $e sistemul pi ei ,uvernamentale( Totui* %n ciu$a succesului %nre,istrat %n atra,erea companiilor *i!*3tec* 6 America i $in alte pri ale lumii* %n ciu$a sistemului e3c*oupal i multor alte ir vaii i eKperimente* In$ia mai are cale lun, p+n s aIun, $in urm )&ina ce privete re$ucerea $ecalaIului $i,ital( Informaiile $espre pre i c+teva sfaturi $espre mo$ul %n care poate fi %mi ntit recolta sunt cele mai mici $intre binefacerile poteniale pe care le poM a$uce Internetul sracilor $in zonele rurale( "eeaua este* %n realitate* cel mai $ tept a,ronom $in lume* oferin$ nu mai puin $e 7= $e
milioane $e site'uri a,ria catalo,ate $up culturi* re,iune* climat* ecolo,ie* c&imie* biolo,ie sau orice element relevant pentru un fermier( /ranii le pot pre$a strinilor o mulime $e lecii $espre curaI* rezistei umor %n faa ,reutilor* $espre cum s se %mpace cu realitatea amar( Iar stri i,norani i aro,ani* care mer, $in sat %n sat ca s'i aIute" pe localnici* me zeflemeaua pe care o primesc a$eseori(

Dar* pe msur ce preul computerelor continu s sca$ spre limita i rioar $e o sut $e $olari* ca i cel al telefoanelor celulare i al altor instrumQ care pun minile izolate %n contact* nimic nu este mai important $ec+t $escl rea satelor %n faa bo,atului Bi beneficuluiC fluK $e cunoatere eKterioar( %ntr'o lume %n care cunoaterea i componentele sale* informaiile i $a sunt tot mai ineKtricabil le,ate $e crearea avuiei* ranii trebuie s cunoasc cruri care nu li s'au prut nicio$at importante( Despre pericolele noilor bo= animalelor i plantelor* provenite $in surse %n$eprtate* $espre valoarea lant+ nu $oar a culturilor* ci i a terenurilor i resurselor* $espre pericoleV oportunitileC le,ate $e me$iul %nconIurtor* $espre noi mo$aliti $e =

%mpotriva funcionarilor locali corupi* $espre pro,resele %n %n,riIirea me$ical i $espre alte mo$uri $e via ' inclusiv viaa propriilor copii* pe care i'au trimis cu tristee la ora( Astzi* cele mai bune instrumente ale cunoaterii* inclusiv Internetul* sunt %nc ru$imentare* prost $istribuite %n lume* ,reoaie i %nc $ificil $e utilizat $e ctre analfabei ' in$iferent c+t $e inteli,eni ' fr aIutorul unui interme$iar( BLa prima ve$ere poate prea ciu$at* $ar %nlturarea barierelor rmase %n calea te&nolo,iilor ieftine i rapi$e $e recunoatere vocal ar putea avea un efect $ramatic asupra vieii satelor i culturilor orale* fc+n$ accesibil Internetul fr a fi necesar alfabetizarea( #rea puine pro,rese ar putea avea un impact mai ri$icat asupra re$ucerii $iscrepanei $i,itale(C )u toate acestea* Internetul* telefoanele mobile i cele cu camer vi$eo* ecranele miniaturale i te&nolo,iile succesoare vor constitui o parte la fel $e important a a,riculturii viitorului precum au fost lopata i plu,ul $e'a lun,ul istoriei acestei %n$eletniciri( #"A!.L I-TELIEE-T Transformrile $in $omeniul biote&nolo,iei* spaiului i Internetului nu reuesc nici mcar s su,ereze $iversitatea te&nolo,iilor provenite $in laboratoarele rilor bo,ate $in %ntrea,a lume( Acestea inclu$ nenumrate inovaii elaborate pentru alte scopuri* $ar care* mo$ificate corespunztor* ar putea avea utilizri importante %n $omeniul a,ricol* %n rile srace( Te&nolo,iile $e $onare ' precum cele folosite pentru $onarea oiei Doll5 %n ;coia* @D a celului ;nupp5 %n )oreea $e ;u$@F i cele folosite $e oamenii $e tiin ai .niversitii $in Eeor,ia pentru a clona o vac moart $e DA $e ore@9 'avanseaz constant( ar putea fi supraestimate( Apa este s+n,ele a,riculturii( Departamentul american al Aprrii a $ezvoltat un aparat $e mrimea unui stilou care poate purifica p+n la @88 $e litri $e ap mur$ar mai eficient $ec+t clorul sau io$ul(@? Ar putea fi a$aptat un astfel $e instrument pentru apa $in me$iul ruralG
Te&nolo,ia senzorilor se impune ca una $intre cele mai importante in$ustrii ale viitorului( -oile mo$ele $e maini sunt %nesate $e senzori( ;enzorii sunt inte,rai astzi i %n &aine( De ce nu %n terenuri a,ricole i %n culturiG ;unt $eIa testai senzori care le spun fermierilor c+n$ s iri,e po$,oriile( .nii oameni $e tiin prev$ c&iar ziua %n care fiecare plant in$ivi$ual va avea un bio'senzor miniatural care %i va semnala necesitile cu precizie i la momentul potrivit( @A

ricare ar fi convin,erile

noastre etice %n privina $onrii* implicaiile sale poteniale pentru a,ricultur i zoote&nie cu ,reu

Alii se ,+n$esc la senzori at+t $e mici %nc+t s poat fi %mprtiai pe terenurile a,ricole sub forma prafului inteli,ent"* pentru a raporta temperatura solului* umezeala i alte variabile( De asemenea* cercettorii testeaz utilizarea esutului &epatic i pulmonar a celulelor neurale i car$iace ca senzori ce ar putea i$entifica ameninri $in pQ tea unor a,eni ca antraKul( #ot fi utilizate aceste cercetri sau altele similare pe tru a proteIa recolteleG Apoi eKist nano'aparatele ' mai mici $ec+t o miliar$ime $intr'un metru ' ca pot monitoriza
activitatea unei celule vii prin captarea oscilaiilor electrice infii tezimale $e la suprafaa sa( #lantele sunt celule vii( )um le altereaz aceste os laii natura i performanaG ;au ;istemele biolo,ice i biomimetice controlate"* stu$iate la ora actua %n ve$erea colectrii $e informaii $e la populaiile $e insecteG .nele insecte ac muleaz* %n zbor* spori bacterieni aerieni pe corpurile lor( #utem afla $e aici cu s proteIm culturileG )e putem spune $espre ma,netismul care $eclaneaz i %ntrerupe activii ile intracelulare* ca sinteza proteinelor sau sc&imbarea culoriiG Dac cercetri actuale vor avea succes* ce impact ar putea avea ele asupra plantelorG Vor fi c pabili fermierii s ri$ice coninutul $e vitamine ' i valoarea economic ' a un plante peste noapte* prin aplicarea unui puls ma,netic infimG @>

Acestea sunt numai c+teva eKemple* luate la %nt+mplare* ale stu$iilor care p avea un impact* $irect sau in$irect* asupra viitorului a,riculturii( !r nici o %n$ ial* multe $intre aceste i$ei se vor $ove$i prosteti* inaplicabile* inutile sau pr scumpe( Dar nu toate( Iar a$evrata transformare maIor nu va proveni $in n o te&nolo,ie in$ivi$ual* in$iferent c+t $e puternic* ci $in conver,ena eKplozi a $ou sau mai multe inovaii( ;enzorii i te&nolo,ia 7irele++ sunt utilizai $eIa %i preun pentru a
msura acumularea $e cl$ur $in $epozitele $e sfecl $e za&M ;+ nu uitm combinaia $intre nanote&nolo,ie i ma,netism( c&iar molecular( E) .L L.I <ILL EATE; -i se spune tot timpul c te&nolo,ia avansat nu poate rezolva problema s r+ciei( ; privim a$evrul %n faV"* proclama un articol tipic( EKist prea pui $ovezi care s in$ice c te&nolo,iile informaiei i comunicaiilor sunt potriv pentru a susine un Zatac frontal[ viz+n$ %mbuntirea vieii sracilor lumii(X #+n i <ill Eates s'a fcut ecoul unor astfel $e opinii( D= amenii $e in stu$iaz utilizarea ma,netismului la nivel nanoscopic pentru a monitoriza a controla activitatea biolo,ic la nivelul celular i

Dar aceast litanie se bazeaz pe trei premise %n$oielnice( %n primul r+n$* i ferirea sa %n,ust la IT* %n loc s ia %n consi$erare %ntrea,a ,am $e transformi te&nolo,ice active %n acest moment ' sau efectele $ezvoltrii sectorului IT as pra acestora( %n al $oilea r+n$* ea acoper o perioa$ re$us $e timp( -imeni nu a su,ei c srcia poate fi eliminat %n intervalul pe care %l reflect asemenea $eclara )&iar i lu+n$ %n consi$erare accelerarea i ten$ina spre simultaneitate* $e o cei* te&nolo,iile sosesc %n faze care se %ntretaie( %n prima faz* o te&nolo,ie nou este folosit $e a$epii si iniiali( #+n atun c ea a fost $eIa
%mbuntit* iar te&nolo,iile $in $omenii aparent fr le,tur conX ver, cu ea( Astfel* computerele* imprimantele* comunicaiile i alte instrumente sunt inte,rate pentru a forma sisteme multifuncionale* susin+n$u'se reciproc

In sf+rit* %ntr'un ritm mai lent* utilizatorii te&nolo,iei sistemice %i mo$ific structurile or,anizaionale pentru a profita c+t mai mult $e ea( Iar aici este locul %n care se ascun$ cele mai mari beneficii* $ar care nu vor veni neaprat %n urmtorul semestru bursier( 0ai mult* ar,umentul este naiv $in punct $e ve$ere istoric( %n momentul %n care motorul cu aburi a $evenit operaional* puini i'au ima,inat c bizarul mecanism utilizat %n mine va avea vreun impact asupra a,riculturii( 1i* timp $e muli ani* nici nu a avut( Apoi au aprut fabricile $e teKtile cu aburi* care au a$us beneficii plantatorilor $e bumbac* i locomotivele cu aburi* care au eKtins pieele pentru pro$usele fermierilor( Aburul a transformat locul a,riculturii %n economie( #rin urmare* ceea ce propunem %n aceste pa,ini nu este un reme$iu te&nolo,ic rapi$* ci un proiect mai compleK* mai realist i mai eKtins( -u ar trebui* totui* s subestimm impactul potenial al te&nolo,iei( Este uor s respin,em i$eea c te&nolo,ia e un panaceu( Y(((W )u toate acestea Y(((W este nevoie $e noi mo$aliti $e a ,aranta c tiinei i te&nolo,iei li se atribuie proeminena necesar pentru a abor$a o ,am lar, $e probleme ,lobale tot mai ur,ente"* spune economistul Jeffre5 ;ac&s* $irector al proiectului 0illenium* sub e,i$a -.( D7

)E'A 0E"; <I-E -. VA 0AI 0E"EE A$ucerea %n realitate a te&nolo,iei necesare este partea uoar( 0ult mai complicat i mai $ificil este $epirea obstacolelor non'te&nolo,ice( #rimul obstacol este tra$iia ,reoaie ' i puternica bucl $e fee$bacL care o susine( %n comunitile rneti tra$iionale* timp $e $ecenii sau c&iar secole* fiecare ,eneraie a trit %n mare parte la fel ca i strmoii ei( I$eea principal este aceea c viitorul va copia trecutul( Aceast convin,ere presupune c ceea ce a funcionat bine %n trecut va continua s funcioneze foarte bine i %n viitor( 1i* cum traiul este aproape $e limita supravieuirii* ranii $in %ntrea,a lume aveau toate motivele pentru a ale,e raional calea lipsit $e riscuri( )&iar rezistena lor fa $e nou %ncetinete ritmul sc&imbrii* %ntrin$ i mai mult cre$ina anacronic conform creia viitorul va semna cu trecutul( .n al $oilea obstacol este e$ucaia ' i absena ei(
!irete* toat lumea este %n favoarea e$ucaiei* cu unele eKcepii( )u eKcepia prinilor $isperai* care* pentru a'i feri familia $e foamete* au nevoie $e munca fizic a copiilor lor* fie pe c+mp* fie %n familie* fie la cerit pe mar,inea $rumului( )u eKcepia celor care cre$ c femeile ar trebui meninute %n i,noran i supunere( )u eKcepia ,uvernelor care au alte prioriti(

fn sate $in toat lumea* familia este coala de Aacto. transmi+n$ suspiciunea ,,tral fa $e nou* %ntrit uneori $e e$ucaia reli,ioas( Acolo un$e eKist Uoli $e stat* profesorii sunt prost pltii i slab e$ucai ei %nii( A$eseori* colile nu au nici mcar creioane i &+rtie( )riticii atac aceast ruine ,lobal( Dar alternativa oferit $e obicei seamn U sistemele e$ucaionale $e tip fabric* ce pot fi re,site %n societile in$ustriale( )lase* pupitre* ,rupe se,re,ate $up v+rst* %nvare pe $e rost* teste stan$ar$izate* punctualitate impus( .niformitate %n numele $emocraiei( #e scurt* un sistem care promoveaz ceea ce muncitorii obinuiau s numeasc $isciplin in$ustrial"( #oate fi copiat acest mo$el %n fiecare satG Ar trebui s fieG

E$ucaia $e mas* proiectat pentru epoca in$ustrial* nu satisface nici nevoile satului prein$ustrial i nici pe cele ale viitorului postin$ustrial( E$ucaia rural ' $e fapt* toat e$ucaia ' trebuie s fie reconceptualizat %n %ntre,ime( Te&nolo,ia actual le ofer e$ucatorilor un instrument pentru a in$ivi$ualiza e$ucaia conform $iverselor culturi i necesiti alte ,rupurilor mici i c&iar ale in$ivizilor( -e apropiem $e o perioa$ %n care vom fi capabili ' fr mare c&eltuial ' s instalm %n fiecare sat un computer conectat cumva la lumea eKterioar( %n In$ia( epoc %n care Iocurile multipla=er pot e$uca( epoc %n care copiii* $ac li se acor$ ansa* se pot instrui unii pe alii cum s acceseze Internetul* aa cum am vzut c se %nt+mpl epoc %n care profesorii locali se pot epoc a e$ucaiei la $omiciliu perfeciona online* cu aIutorul altor profesori aflai la $istan(

inversate"* %n care copiii %i %nva prinii i %i aIut s'i re$uc suspiciunea fati $e nou( -ici %n acest $omeniu* te&nolo,ia sin,ur nu este un reme$iu pentru i,no ran( !orele politice* economice i sociale trebuie s fie mobilizate pentru a e$ua urmtoarele ,eneraii( DI;T"I<.I"EA E-E"EIEI .n alt obstacol critic este penuria ener,etic $in zonele rurale( ;racii lum vor rm+ne prizonierii lipsurilor at+ta vreme c+t nu vor avea acces la surse $ ener,ie mai mari $ec+t propria for $e munc i cea a animalelor $in ,ospo$rie %ntr'o lume %n care =*@ $e milioane $e locuitori ai zonelor rurale nu $ispun $ ener,ie electric*D@ %n faa srciei masive i a realitilor contemporane* este n practic s te opui oricrei eKtin$eri a in$ustriei miniere* sau c&iar nucleare* %n ciuc binecunoscutelor lor costuri i pericole la a$resa me$iului %nconIurtor( Dubla strate,ie $e $ezvoltare a )&inei* care necesit $ezvoltarea simultan sectoarelor celui $e'al Doilea* respectiv celui $e'al Treilea Val* inclu$e constru ia planificat a $ou noi reactoare nucleare pe an(DD )ontroversatul su baraI B la Trei Defileuri este cel mai mare $in lume( DF %n mo$ similar* alte ,uverne* $ Africa* Asia i America Latin* c&eltuiesc sume uriae pentru a a$uce electri tate %n zonele lor srace( Dar* ca i %n e$ucaie* aceste planuri reflect* $e obicei* soluiile epocii in$ustriale ' sisteme ener,etice $e mas* proiectate %n principal pentru a servi centrelor urbane un$e fabricile i populaia sunt puternic concentrate( )ostul aplicrii acelorai soluii pentru populaiile rurale $ispersate este uria In acor$ cu un raport $in 7887 al )omisiei In$iene $e #lanificare* coneKiunile %n reea tra$iionale ar fi ineficiente economic la sate( Y((( W /in+n$ cont $e costul si ritmul %n care se $esfoar la ora actual electrificarea
satelor* ar fi nepractic $in punct $e ve$ere te&nic i financiar s ne ateptm ca satele neelectrificate s fie acoperite* c&iar i %n urmtorii $ouzeci $e ani(" #rin contrast* continu raportul* $escentralizarea furnizrii $e ener,ie va fi posibil cu aIutorul surselor $e ener,ie inepuizabile* cum ar fi ener,ia solar* biomasa* micile &i$rocentrale i ener,ia eolian(" D9

#uini planificatori iau %n consi$erare cu seriozitate eventualitatea ca* %ntr'o ,eneraie sau $ou* prin conver,enele te&nolo,iilor vec&i i noi* s apar rezultate &ibri$e puternice i pro,rese

impresionante %n $omeniul ener,iei care ne vor surprin$e pe toi* aa cum se %nt+mpl $eIa %n alte $omenii( HI#E"AE"I).LT."A ;e apropie ziua %n care at+t ferma rneasc* c+t i afacerile a,ricole $e tip in$ustrial vor fi perimate i %nlocuite tot mai mult $e o form $e &ipera,ricultur"* care poate avea un impact mult mai mare pe termen lun, asupra srciei ,lobale $ec+t toate subveniile* barierele vamale i pac&etele $e aIutorare combinate( lume transformat ateapt copiii satelor $e m+ine( ;arcina noastr este s o a$ucem mai aproape( AIutorul $e ur,en* ter,erea $atoriilor* eliminarea subveniilor $in rile bo,ate i alte msuri izolate sau pe termen scurt continu s fie necesare* fr %n$oial( Dar transformrile pro,resive $e acest tip nu pot ri$ica miliar$e $e rani $in srcie* aa cum plasturii nu pot vin$eca o boal cronic( Lumea trebuie s recunoasc faptul c rile ai cror rani formeaz nucleul masiv al srciei ,lobale* )&ina i In$ia* respin,+n$ sc&imbarea secvenial i* %mbri+n$ strate,ia $ezvoltrii paralele* verific $rumul $e urmat pentru restul lumii srace( #entru a %nele,e semnificaia $emersului lor trebuie s privim $incolo $e problemele ime$iate* cum ar fi ratele $ob+nzilor* relaiile comerciale i finanele* oric+t $e importante ar fi acestea( )&ina i In$ia sunt an,aIate acioneaz la un nivel mult mai profun$ $ec+t ar putea recunoate c&iar li$erii lor( Ele accelereaz sc&imbarea i sfi$eaz ritmul lent al vieii rneti ' trans'form+n$u'i relaia cu principiul ultrafun$amental al timpului( ;imultan* ele mut aKa puterii economice ,lobale peste #acific ' funcie a principiului
ultrafun$amental al spaiului( Dincolo $e toate acestea* )&ina %nele,e Uiar In$ia %nc %nvaC importana central a cunoaterii pentru economia sa( )&ina se ,azeaz# tot mai mult pe $ate*

IIIformatii i cunoatere ' auto,enerate* furate* cumprate sau piratate ' i le pune la lucru* transform+n$u'i economia i mo$ific+n$u'i relaia cu principiul ultra'fun$amental al cunoaterii( Timp $e milenii* ranii au trit %n izolare aproape $eplin ' $esprii informaional $e restul lumii i c&iar $e satul cel mai apropiat( Erau necesare luni $e zile* $ac nu c&iar ani* pentru ca informaiile cele mai relevante s aIun, la ei( Aceast cunoatere ar putea salva milioane $e copii $e boal sau $e moarte( )unoatere $espre meto$e a,ricole( )unoatere $espre preuri( )unoatere a crei respin ,ere %i arunc tot mai $eparte %n urma populaiilor urbane ca stan$ar$e $e via Aceast tcere este sparta astzi $e te&nolo,iile care le a$uc ima,ini* i$ei informaii* $+n$u'le $reptul $e a le a$opta sau a le respin,e ' i scurt+n$ timpu necesare recuperrii pentru eliminarea srciei(

;trate,ia sc&iat %n aceste pa,ini nu este $estinat at+t transformrii viei rurale* c+t re$ucerii ra$icale a presiunilor periculoase* tot mai ri$icate* eKerc2 tate asupra oraelor $e valurile mareice ale ranilor care fu, $in calea srcie uci,ae ' presiuni care ar putea eKplo$a %n orice moment(
Transformrile actuale* bune sau rele* $esc&iz+n$u'le mintea asupra unor ne posibiliti* le vor $a o urm $e speran( Iar acesta ar putea fi cel mai importan cel mai motivant pro,res $intre toate( #este tot* zi $e zi* suntem bombar$ai $e $escrieri nesf+rite* repetitive* al necazurilor pe care le sufer sracii lumii( Ima,ini ale copiilor %nfometai( 0ar feste $in partea ,ruprilor i ,uvernelor bine intenionate( "ezoluii -.( DincoV $e retorica oficial aparent pozitiv i $e apelurile or,anizaiilor ne,uvername tale pentru salvarea copiilor* se ascun$e o $escuraIare teribil( 1i o teribil lipM $e soluii( ;racii nu au nevoie $e strini care s le eKplice costurile srciei( Iar $aQ lumea eKterioar $orete s aIute* ea trebuie s %nlocuiasc strate,iile care e eaz* s ur,enteze $ezvoltarea unor miIloace revoluionare i s %nlocuiasc p simismul morbi$ cu o cultur a speranei( %n timp ce se rsp+n$ea %n lume* %n secolele al :VIII'lea i al :L:'lea* in$i trialismul a sc&imbat %ntrea,a $istribuie mon$ial a avuiei i bunstrii( Avu = revoluionar* $up cum ve$ea %n pa,inile ce urmeaz* o va face $in nou* %n n $uri care ne vor soca(

#A"TEA A \E)EA -ouatectonica )A#IT L.L DD ."0NT A"EA ;."#"I\N A )HI-EIG

Urei conflicte tra,ice $in secolul al ::'lea ' #rimul "zboi 0on$ial* cel $e'al Doilea "zboi 0on$ial i "zboiul "ece ' au reprezentat punctul culminant al epocii in$ustriale ,lobal(

Ti

i au $at natere ciocriirii $intre valurile avuiei la care asistm %n prezent la scar

;istemul $e avuie al celui $e'al Doilea Val este %n retra,ereM %n sc&imb* sistemul celui $e'al

Treilea Val* cu ori,inea %n ;tatele .nite* a traversat $eIa #acificul* %n c+teva $ecenii* i a transformat Asia( %n anii urmtori vom ve$ea cum valul se va revrsa i peste rmurile Americii Latine i Africii( ;e %ntrev$ $eIa unele semne( In spatele acestei transformri mon$iale se afl* aa cum am vzut* sc&imbri fr prece$ent la nivelul principiilor fun$amentale ale avuiei( Lucrul acesta nu este nicieri mai clar sau mai revelator $ec+t %n ascensiunea impresionant a Asiei i %n marea trezire a )&inei( Dei este menionat permanent %n tirile financiare* Asia rm+ne insuficient %neleas at+t pe 4all ;treet* c+t i la 4as&in,ton* locuri care* $in cauza istoriei i a ,eo,rafiei* sunt orientate mai mult spre Atiantic $ec+t spre #acific(

De la == septembrie %ncoace* campania %mpotriva terorismului a $eterminat America s acor$e o atenie special Af,anistanului i #aListanului( Dar %ntre 788= i 788F* c+n$ ;tatele .nite au $esc&is ne,ocieri %n ve$erea liberalizrii comerului cu 78 $e ri* numai una era $in Asia( "eferin$u'se critic la acest aspect* un senator american le'a reamintit celor $e la 4as&in,ton c %n Asia se ,sesc ase $intre primele zece economii %n funcie $e rapi$itatea creterii $in ultimul $eceniu* cinci $intre principalii zece parteneri comerciali ai ;tatelor .nite i peste Iumtate $intre locuitorii lumii("= Ar fi putut a$u,a c tot aici se afl i marea maIoritate a musulmanilor $e pe ,lob i c Asia este re,iunea %nconIurat $e cele mai multe arme nucleare( 0ai presus $e orice* %n Asia este situat )&ina( Iar $ac ;tatele .nite* Europa i restul lumii nu vor %nele,e ce se %nt+mpl cu a$evrat %n )&ina ' acea )&ina care st ascuns sub potopul $e statistici economice i financiare pe care nu s poate pune nici o baz ' va fi $ificil s se %nelea, ce rezerv viitorul* cci cec ce se va %nt+mpla aici* %ntr'un sens sau %n altul* va re$istribui ra$ical avuia i U z,u$ui planeta( .0<"N E- "0N #E;TE L.0E %n 788D* )&ina $epise Japonia* urc+n$ pe locul al treilea %n topul sc&imb rilor comerciale* $up ;tatele .nite i Eermania( 7 %n acelai an* )&ina posec rezerve valutare $e peste F88 $e miliar$e $e $olari*@ $in totalul mon$ial $e @ trilioane(D Deinea obli,aiuni ale Trezoreriei americane valor+n$ aproape =?F n liar$e $e $olari ' fiin$ %ntrecut numai $e Japonia ' afl+n$u'se %n poziia $e a arunc %n aer %ntrea,a economie ,lobal $ac ar ale,e s %nlocuiasc $olarii cu euro sa cu un co alctuit $in alte mone$e(F %n puin mai mult $e $ou $ecenii* )&ina $evenit o for ,i,antic a crei umbr planeaz peste economia mon$ial( Este oare posibil ca aceast cretere spectaculoas s continueG Va $eveni oai )&ina superputerea ,lobal a anului 7878* aa cum prezic muli futurolo,iG #entru a rspun$e la aceste %ntrebri va trebui s trecem peste clieele ref ritoare la aceast ar i s %nele,em care este factorul care a permis ascensiune )&inei( pinia ,eneral eKplic pro,resul uimitor al )&inei prin $esprirea $e conu nism i tranziia spre o economie $e pia* %ns nu reuete s convin,( Alte au %ncercat s se %n$repte %n aceeai $irecie i nici una nu a repurtat succesi )&inei( 0ai mult* aceasta $in urm nu poate fi $escris nici %n prezent ca o ea nomie $e pia pe $eplin $ezvoltat( )lieul pieei trece cu ve$erea i efectul $e $omino iniiat atunci c+n$* a cum am artat* ;ilicon Valle5 a transferat pro,resiv operaiunile $e fabricare computerelor %n Japonia* )oreea $e ;u$ i TaiSan* fiecare $intre aceste ri %i fiin+n$ apoi fabrici i intro$uc+n$ capital %n )&ina( Evenimentele respective s'a pro$us %nainte ca trecerea <eiIin,'ului la economia $e pia s fi avansat prea mull alt cauz* la fel $e important* a performanelor spectaculoase %nre,i2 trate $e )&ina rezi$ %n mo$ul cum i'a aplicat strate,ia novatoare a $ezvoltr pe $ou ci( A))ELE"A"EA A))ELE"N"II Hotr+i s aIun, $in urm cci$entul*9 li$erii $e la <eiIin, tiau c acest & cru este imposibil $ac ara lor se concentreaz eKclusiv asupra $ezvoltrii %n sti& celui $e'al Doilea Val %n

timp ce ;tatele .nite se $escotorosesc $e in$ustriil specifice acelei epoci i se ,rbesc s construiasc economia celui $e'al Treile Val( Ei au $ecis* prin urmare* c era nevoie mai mult $ec+t $e ateliere slab tel nolo,izate2 )&ina trebuia s'i creeze propriul sector &i,&'tec&* $e ultim ,ene raie* bazat pe cunoatere( #entru ca aceast politic a cilor paralele s funcioneze* )&ina trebuia s comprime timpul* a$ic s realizeze %n $ecenii ceea ce alii fcuser %n unul sa mai multe secole( De asemenea* trebuia s'i eKtin$ sfera spaial i* cel mai important* avea nevoie $e sisteme avansate $e telecomunicaii i te&nolo,ia informaiei i $e acces la cele mai recente cunotine relevante $in punct $e ve$ere economicV Aa se eKplic $e ce strate,ia )&inei s'a concentrat $e atunci* fie $eliberat* fie incontient* tocmai asupra celor trei principii fun$amentale evi$eniate %n aceste pa,ini2 timpul* spaiul i cunoaterea( Astfel* )&ina a $evenit remarcabil $e priceput la utilizarea vitezei ca arm corn petitiva %n comerul internaional( #otrivit lui "obert <( )assi$5* oficial al Departamentului American al )omerului citat %n @u+ine++ >ee2. eKportatorii Iaponezi* su$'coreeni i europeni aveau nevoie $e patru sau cinci ani pentru a'i consoli$a locul pe pia( Y(((W )&ina copleete o pia at+t $e rapi$* c nici nu'i $ai seama c+n$ s'a %nt+mplat(" At+t $e rapi$* %nc+t companiilor le este imposibil s se a$apteze folosin$ strate,iile obinuite* cum ar fi automatizarea sau restr+n,erea furnizorilor"* a$au, revista(? #+n c+n$ reuesc s'o fac* e prea t+rziu( Iar atunci c+n$ %i stabilete o prioritate strate,ic* )&ina poate s $oboare i recor$urile naionale $e vitez( )eea ce s'a %nt+mplat %n anii X>8 %n )&ina a fost nici mai mult* nici mai puin $ec+t un miracol social"* scrie "obert )( !onoS* fost pree$inte la ;print Japan i $irector ,eneral al ;cientific'Atlanta $in ;&an,&ai( %ntr'un interval $e =8 ani* )&ina a $ezvoltat una $intre cele mai
avansate infrastructuri $e telecomunicaii $in lume( %n c+iva ani* este foarte probabil s $ein cea mai avansat infrastructur $e telecomunicaii $e pe mapamon$(" #entru a aIun,e aici* eKplic !onoS* )&ina va %ncepe prin a intro$uce noua te&nolo,ie c+t mai rapi$ cu putin* urm+n$ s'o stu$ieze* s'o imite i s'o %mbunteasc(" Dup aceea va $ezvolta capaciti te&nolo,ice in$i,ene $e acelai nivel cu cele occi$entale i le va folosi ca baz pentru $ezvoltarea unei capaciti mai mari $e inovaie te&nolo,ic("A

Accelerarea c&inez nu se limiteaz la tactica $e afaceri i la te&nolo,ie( Ea face parte $in noua cultur a rii( )+n$ AleKan$er ;tille a mers la :ian pentru a scrie $espre artefactele istorice* printre care armata rzboinicilor $in teracot* $at+n$ $in secolul al IlI'lea %( )&r* s'a %ntrebat $ac oamenii $e r+n$ erau afectai $e ,oana spre pro,res( 0aIoritatea c&inezilor"* consemneaz el* $intre care muli au cunoscut %n cursul vieii foametea i ,reuti eKtraor$inare* sunt surprinztor $e calmi %n faa acestor ;c&imbri( Y(((W #entru tinerii c&inezi* sc&imbarea nu se pro$uce suficient $e repe$e(" > -u aa s'a %nt+mplat %n trecutul
multimilenar al )&inei( ;#A/I.L EL <AL

In tirnp ce vecinii si %ncearc s'i $ea seama care le va fi locul %ntr'o nou Asie $espre care presupun c va fi $ominat $e )&ina* aceasta $in urm nu se mai consi$er o putere strict asiatic( Ea vorbete $espre crearea unei zone asiatice $e comer liber* =8 $ar ambiiile sale ' economice i $e alt ,en ' sunt ,lobale( %i sc&imb relaiile nu $oar cu timpul* ci i cu principiul fun$amental al spaiului(

%ncep+n$ cu reformele $in anii XA8 i X>8* $esc&i$erea fa $e investiiile ine* intrarea %n r,anizaia 0on$ial a )omerului i eKtraor$inara cretere porturilor i importurilor* )&ina i'a aprofun$at i eKtins* cu fiecare zi care a tr le,turile cu lumea eKterioar( 1i aici* strate,ia cii $uble este evi$ent( La primul nivel* valurile $e bunuri c&inezeti ieftine inva$eaz lumea* su n+n$ pro$uctorii $e componente electronice meKicane* $e po$oabe in$onei sau $e s+rm in$oneziana $e cupru( ==
Acestea sunt* %n cea mai mare parte* $usele fabricilor c&inezeti $in epoca in$ustrial( #e $e alt parte %ns* )&ina %i %ncuraIeaz companiile &i,&'tec& s porne la atac i s cucereasc lumea( Astfel* Lenovo* principalul pro$uctor $e #) cumpr $ivizia $e fabricare a #)'urilor $e la I<0( =7 HuaSei* marea comp IT* se lau$ cu zece mii $e an,aIai %n $omeniul cercetrii i $ezvoltrii i ci tinerea unor laboratoare %n In$ia* 0area <ritanie* ;ue$ia i ;tatele .nite( ;e ciaz cu Intel* 0icrosoft* ;iemens i iualcomm pentru a pro$uce ec&ipam %n $omeniul comunicaiilor( =@

EKtin$erea spaial a prezenei c&inezeti se va reflecta %n cur+n$ i %n $Q niul financiar( #+n la sf+ritul anului 788@* )&ina lansase peste @(D88 $e %ntre $eri %n =@> $e ri $iferite(=D %n
conformitate cu )onferina -. pentru )oi i Dezvoltare* p+n la sf+ritul anului 788D )&ina avea s $evin al cincilea nizor mon$ial $e investiii strine $irecte* eclips+n$ c&iar i Japonia( =F

%ntr'a$evr* efectu+n$ recent o vizit %n America $e ;u$* pree$intele Hu Ji a strbtut continentul %n lun, i'n lat promi+n$ investiii semnificative %n t re,iunea* $in <razilia p+n %n )uba2 numai Ar,entina urma s primeasc 7 miliar$e $e $olari(=9 %n timp ce aspectele economice ale acestui turneu au atras atenia %nt lumi* putini au remarcat implicaiile lui ,eo,rafice( )a un maestru $e ,o* )&in npustit %n stil mare %ntr'o re,iune consi$erat $e mult o,ra$a Americii* coi balans+n$ prezena puternic a ;tatelor .nite %n o,ra$a )&inei* TaiSanul( Aceast ofensiv economic %n America $e ;u$ s'a pro$us %ntr'o perie c+n$ relaiile $intre <eIin, i Taipei erau $eosebit $e tensionate* TaiSanul ii t+n$ asupra in$epen$enei sale* cu spriIinul Americii* i )&ina amenin+n$ ocupe* c&iar i prin for militar* $ac este necesar(=? Demersul ferm al )&inei %n ve$erea eKpansiunii economice ar trebui* teor s o tin ocupat i s'o %mpie$ice $e la aventuri militare eKterne( )u toate aceM vecinii ei asiatici privesc tot mai %n,riIorai creterea bu,etului militar al <eiIir lui* $e cel puin ase ori %ntre =>>= i 788D(=A 1i aici
constatm o lr,ire a ini selor sale ,eo,rafice( )&ina ac&iziioneaz avioane fr pilot cu raz lun, $e aciune i ec&ipam $e alimentare %n aer care $epesc capacitile forei ei aeriene actuale( => A are rac&ete nucleare care pot atin,e inte $e pe tot teritoriul ;tatelor .nite2 caut s'i transforme marina militar ' o$inioar conceput pentru a apra i $e coast ' %ntr'o flot nuclear oceanic* put+n$ $esfura operaiuni %n re, $in ce %n ce mai %n$eprtate(

)&ina urmeaz un pro,ram maritim %n$rzne care* $up cum afirma %n 788F amiralul Iaponez %n retra,ere Hi$eaLi Oane$a* inclu$e construirea unei serii $e baze strate,ice militare i $iplomatice ' aa'numitul ira, $e perle" ' pe principalele trasee maritime* $in 0area )&inei $e ;u$
p+n %n rientul 0iIlociu bo,at %n petrol( Alte proiecte militare sunt* %n viziunea lui Oane$a* construirea unui port %n #aListan pentru a pzi ,+tul Eolfului #ersic"* instalarea unor uniti $e cule,ere a informaiilor pe insulele aparin+n$ 05anmarului* construirea unui canal $e 78 $e miliar$e $e $olari %n T&ailan$a* cu scopul $e a crea o rut alternativ pentru importul petrolului care s evite str+mtoarea 0alacca i construirea $e piste capabile s+ primeasc bombar$iere cu raz lun, $e aciune pe $isputatele insule ;pratle5 i #aracel( 7=

Astfel* ca msur ce comprim timpul* )&ina %i eKtin$e influena spaiala* mo'$ific+n$u'i profun$ relaiile economice i militare tra$iionale cu aceste principii fun$amentale( ;N#A"EA D.#N ).- A1TE"E )&iar i aceste sc&imbri par nesemnificative fa $e lcomia cu care )&ina foreaz %n cutarea $e LnoS'&oS( )&ina a $evenit li$er mon$ial %n ceea ce privete crearea* ac&iziia ' i furtul ' $e $ate* informaii i cunoatere( Tocmai %n iarna anului =>A@* la scurt timp $up ce Den, :iaopin, a %nc&is poarta trecutului maoist* am vzut cu oc&ii notri cum oamenii $e tiin c&inezi $in <eiIin, $emontau i reconstituiau computere* iar cei $in ;&an,&ai realizau primele eKperimente cu fibre optice $in ar( !acilitile $isponibile erau primitive* se lucra %n mizerie i fri,( )&ina era %nc eKtraor$inar $e srac( Dar li$erii ei* c&iar i atunci %nele,eau importana te&nolo,iei ' i a pirateriei( In prezent* ima,inea este complet $iferit( Laboratoarele pentru cercetri ultimul rcnet se %nmulesc* iar c&eltuielile pentru cercetare i $ezvoltare $in 788@ erau cu =>a mai mari $ec+t cele $in anul anterior( %n aceeai perioa$* fon$urile pentru cercetarea fun$amental au sporit cu =A*Aa77 ' $e trei ori mai mult $ec+t creterea $in ;tatele .nite( 7@ 1i* aa cum remarcam anterior* mii $e oameni
$e tiin c&inezi e$ucai %n America se %n$reapt spre cas( #este cinci ani* ;tatele .nite vor continua s fie centrul mon$ial al cercetrii corporative* %n opinia lui 0aKimilian von \e$tSitz* profesor $e mana,ement la .niversitatea iin,&ua( Dar atunci* spune el* )&ina va $epi 0area <ritanie* Eermania i Japonia( 7D

; a$u,m la aceste aspecte lcomia $e rec&in manifestat $e )&ina pentru $ate* informaii i i$ei $in lumea eKterioar( #entru a face afaceri %n )&ina* companiile strine trebuie* $e obicei* s transfere te&nolo,ie* i multe au acceptat s'o fac %n sc&imbul unui acces c&iar i limitat la enorma pia c&inez(7F Aceast foame $e LnoS'&oS nu se mr,inete la te&nolo,ie( #e msur ce %i lr,ea le,turile economice cu cci$ental* )&ina fost comunist cuta i cunotine practice $espre mana,ementul* finanele i afacerile capitaliste %n ,eneral'Astfel* %n 788D eKistau peste 98 $e pro,rame
0<A oferite $e universitile c&i'

neze*79 $e multe ori %n parteneriat cu unele coli americane $e frunte* cum ar 0IT* .)]<erLele5 i
-ort&Sestern(7?

La un nivel mai puin formal* cunoaterea este transferat $e cei peste 988(8B $e strini care triesc i muncesc %n )&ina*7A %n contrast frapant cu epoca %n cai cetenii altor ri aveau toate ansele s fie etic&etai $rept spioni sau s li s permit intrarea $oar %n ca$rul unor ,rupuri turistice atent monitorizate( Aa$ar* la baza uluitorului pro,res al )&inei ,sim nite atitu$ini ra$ical m $ificate %n raport cu toate cele trei principii ultrafun$amentale eseniale penti economia viitorului( Acestea sunt $ovezi suplimentare pentru intenia rii $e crea cea mai mare economie mon$ial bazat pe cunoatere( Laolalt* aceste fapte contureaz o )&in $e neoprit %n marul eKtrem $e r pi$ spre statutul $e superputere( <eiIin,ul* %ns* o tie cel mai bine( # LITI)A VAL."IL " "ecent* observatorii )&inei au %nceput s elaboreze scenarii sumbre( De eKeri piu* posibilitatea ca ara s sufere o criz financiar ca aceea care a lovit resti Asiei %n =>>?'=>>A sau traversarea unei serii $e suiuri i cobor+uri pe care s o rninimalizeze cu msuri Le5nesiene( )omentatorii %n,riIorai in$ic i o posibi conver,en a altor probleme ' o criz ener,etic* una
ecolo,ic sau* mult mM ,rav* izbucnirea unei epi$emii $e tipul ;A";( ;au* mai ru* un rzboi cu TaiSant %n care fiecare tabr s lanseze snopuri $e rac&ete %mpotriva celeilalte* $estab .z+n$ noua Asie( Toate acestea ar putea z,u$ui economia mon$ial %n anii ime$iM urmtori( .na $intre cele mai pesimiste estimri ale viitorului )&inei se ,sete %n ca tea lui Eor$on E( )&an,* 5*e Cornin! Collap+e o A C*ina. al crei sumar ne spun c+ "evoluia a %mbtr+nit"* -emulumirea poporului este eKploziv"* Intreprii $erile $einute $e stat sunt pe moarte"* <ncile c&ineze vor $a faliment"* I$eQ lo,ia i politica fr+neaz pro,resul" ' i aceasta este numai o parte a listei( 7>

Dac teza lui )&an, este corect i numai pe Iumtate* sistemul financiar ,lQ bal ar trebui s fie $us $e ur,en la terapie intensiv( Investitorii* corporaiile s bncile centrale $in %ntrea,a lume ar putea suferi traume severe( #reul tricot rilor i Iucriilor ar putea sc$ea %nc i mai mult la 4al' 0art'ul $in col( Dar sut $e milioane $e muncitori $e pe mapamon$* $e la minerii $in eKploatrile braz liene $e fier p+n la banc&erii $in 0an&attan i ToL5o* s'ar afla %n cutarea unt loc $e munc( Aceste scenarii sunt $estul $e pesimiste* %ns ele trec cu ve$erea unele pos biliti mult mai ocante( T"EI )HI-E At+t timp c+t 0ao Tze$on, era %n via* economia )&inei era %mprita %n $oui parte era )&ina rural a ranilor eKtraor$inar $e sraci( )ealalt era )&ina ui ban* cu furnalele i liniile ei $e asamblare(@8 )eea ce au fcut succesorii lui 0a a fost s a$au,e un sector bazat pe cunoatere cu o cretere foarte rapi$( ;pre $eosebire $e )&ina cu $ivizare bipartit $in trecut* cea $e astzi are trei corn ponente( -u este sin,ura ar %mprit %n trei $in lumea contemporan( Trei sisteme $e avuie $iferite coeKist i %n alte state* $e pil$ %n In$ia* 0eKic sau <razilia* $ar %nsi apariia rilor cu tripl $ivizare este o noutate %n istoria mon$ial( 1i %n acest $omeniu* )&ina face pionierat(

;trate,ia $e $ezvoltare pe $ou ci aplicat $e )&ina a aIutat'o s scoat o mulime $e ceteni $in cea mai nea,r srcie i s'i sporeasc influena pe ,lob Are %ns i $e pltit pentru asta( !iecare val $e avuie $intr'o ar are cate,oria sa $e populaie* care se $efinete nu $oar prin natura muncii sale* ci prin nevoi si cereri( "ezultatul este conflictul $intre valuri"( )+n$ aloc resurse laboratoarelor $e ultim ,eneraie* li$erii c&inezi se confrunt cu opoziia apri, a celor care vor ca banii s+ spriIine in$ustriile clasice si asi,urrile sociale( )onflictul acesta nu este %ns $ec+t o ciocnire banal( La o scar mult mai mare* la nivel naional* %nlocuirea pree$intelui Jian, \emin $e ctre Hu Jintao a reflectat o mo$ificare consi$erabil %n politica valurilor( 0uli consi$erau c ,uvernul Jian, promova o strate,ie centrat pe marile orae(@= Hu* %n sc&imb* $e %n$at ce a intrat %n funcie* a fcut un tur simbolic al zonelor $in interiorul rii* promi+n$ creterea aIutoarelor ctre rnimea aflat %ntr'o situaie foarte $ificil(@7 Dar* la scurt timp $up %nc&eierea vizitei* btlia valurilor a luat o nou
amploare( pozanii au atacat asistena acor$at re,iunilor rurale pe motiv c era o enorm risip $e bani i au propus* %n loc $e asta* transferarea a milioane $e rani $in vest %n zona in$ustrial $in nor$'vest( Acetia li s'ar fi a$u,at celor aptezeci $e milioane $e sraci $in me$iul rural care* $up ce i'au pier$ut pm+nturile* au fost obli,ai s pribe,easc la ora %n cutarea unor sluIbe %n fabrici( @@

#rocesul acesta este clasic* asemn+n$u'se mult cu mi,raia forat spre orae %ntreprins $e ranii britanici la sf+ritul secolului al :VIII'lea i %nceputul celui $e'al :O'lea* $up a$optarea aa'numitelor Le,i ale %nc&i$erii(@D )onsecina* o eKtin$ere permanent a forei $e munc prost pltite* a ,rbit trecerea An,liei $e la economia a,rar la cea in$ustrial( In trecutul )&inei* la fel ca %n fosta .niune ;ovietic* s'au purtat btlii i$eolo,ice %nverunate pe seama aa'numitei prtiniri in$ustriale"* politica $e stat care a$una capital pentru $ezvoltarea in$ustrial sectuin$u'i i %nfomet+n$u'i c&iar i pe acei rani care rm+neau s lucreze pm+ntul( )onflictul valurilor a $us la umplerea ,ula,urilor i la moartea a zeci $e milioane $e oameni( %ntre =>F@ i =>A@* potrivit a,eniei )&ina To$a5* ranii au contribuit cu peste ?7 $e
miliar$e $e $olari la pro,ramul $e in$ustrializare a rii( %n pofi$a reformelor promise* 5*e 6e7 8or2 5ime+ arat c p+n i %n zilele noastre <eiIin,ul %ncuraIeaz un sistem cu $ou clase* refuz+n$u'le ranilor beneficiile me$icale* sociale i le,ate $e pensie @F $e care se bucur muli oreni* %n timp ce le interzic* a$esea* s se mute %n zonele urbane(" @9 La aceasta se a$au, faptul c o parte imens $in boom'ul urban al )&inei a fost i este finanata $e impozitarea masiv* $ei in$irect* a rnimii* inclusiv prin aplicarea $e taKe pe e$ucaie %n me$iul rural"* $up cum afirm 3as&en, Huan, $e la 0IT(@?

%n )&ina $e astzi se manifesta %n continuare un spriIin substanial pentru in$ustrializarea celui $e'al Doilea Val( )u toate acestea* 4u Jin,lian* cercettor %n $omeniul $ezvoltrii la )onsiliul $e ;tat $e la <eiIin,* nota %n 788F c strate,ia mrete riscul $e criz financiar(" %n plus* el susine c %n
acest fel se impozi teaz resursele naturale $eIa srace* afect+n$ ecosistemele fra,ile ale )&inei i submin+n$ eforturile $e inovare te&nolo,ic i $e mo$ernizare a pro$uselor( Y(((W #oliticile care acor$ prioritate in$ustriilor ,rele Y(((W fac ca %ntreprin$erile s se mulumeasc $oar cu creterea pro$uciei $e mrfuri cu valoare a$u,at micG i profit re$us( Y(((W )u timpul* faptul acesta va provoca $aune ,rave("@A

Aceste lupte pe tema politicii valurilor"* $esfurate la nivel %nalt* au un fun $ai $e nelinite social( )&ina este mcinat $e protestele ranilor i muncitori lor $eopotriv( !orele $e poliie i $e securitate %nbu marurile i a$unrile militanilor $e la un capt al rii la altul( ;e eKprim o ,am lar, $e pl+n,eri* $Q la omaI* neplata salariilor* corupia local i mutarea forat a m+inii $e lucru p+nM la valoarea eKa,erat a impozitelor* taKelor i altor $ri* noi $emonstraii izbuc nin$ aproape %n fiecare zi(@> #otrivit lui \&ou 3on,Lan,* oficial $e ran, %nalt al poliiei $in )&ina* %n 7882 s'au pro$us
aproKimativ ?D(888 $e proteste %n toat ara* cu @*? milioane $e pai ticipani* manifestri frecvente $e violen i numeroase $ecese(D8 %n 788F* of cialii c&inezi au raportat A?(888 $e proteste(D=

0ulte au loc %n comunitile rurale un$e ranii au fost pclii $e oficialii locai sau se lupt pentru a'i pstra pm+nturile( La o a$unare $in ;ic&uan* persom Iele principale au fost nouzeci $e fermieri m+nioi care urmau s fie evacuai $ii case( Alte proteste se pro$uc %n r+n$urile muncitorilor in$ustriali ' cei $in $ome niul teKtil la ;&aanKi* metalur,itii la Liao5an,* petrolitii conce$iai la Dabin, minerii $in !us&un(D7 %n $ecembrie 788F* politia c&inez a $esc&is focul %mpc triva fermierilor ce protestau la Don,z&ou* aceasta fiin$ cea mai violent confrui tare $e la masacrul $in #iaa Tiananmen $in iunie =>A>(D@ Lista continu i s lun,ete pe zi ce trece( 0E")EDE;* 0ALL'."ILE 1I 0ILI/IA La acestea se a$au, creterea populaiei celui $e'al Treilea Val ' tineri* e$i c+i* %ncreztori %n forele proprii* aparin+n$ clasei miIlocii* nerb$tori* naionM liti i si,uri c ei* nu prinii* nu muncitorii i* cu si,uran* nu ranii* aparii viitorului( %nconIurai $e mall'uri strlucitoare* fie c au* fie c t+nIesc $up u 0erce$es sau un <04( 1i pose$ ceva ce )&ina preuiete la maKimum2 prie #erea $e a folosi computerul i $e a navi,a pe Internet( Aceste aptitu$ini sunt at+t $e apreciate* %nc+t Armata #opular $e Eliberare realizat un stu$iu aprofun$at $espre rzboiul informaional( Ea or,anizeaz i a treneaz ((rnilitii informaionale" i elaboreaz $octrine pentru atacuri nu $oar co tra intelor militare inamice* ci i asupra reelelor strine $e afaceri* centrelor $e cercetare i sistemelor $e comunicaii( EKist o teorie care susine c te&nolo,ia informaiei permite ca rzboiul s nu fie purtat $oar $e militari* ci i $e sute $e milioane $e ceteni crora s li se alture* poate* numeroi simpatizani $in alte ri( %mpreun* i'ar putea folosi lap'top'urile ' pun+n$ %n comun capacitatea neutilizat pentru a crea supercompu'tere ' ca s asalteze infrastructura vital a a$versarului* inclusiv reelele financiare i alte inte civile( .n asemenea atac ar avea eficacitate maKim %mpotriva ;tatelor .nite* %ntruc+t aceasta este tara cea mai $epen$ent $e te&nolo,ia informaiilor i comunicaiile electronice(DU Aa cum au scris unii autori* aceasta ar fi o nou versiune ocant a "zboiului #opular"* %n viziunea lui 0ao( ;ar putea %ns ca a$epii c&inezi ai rzboiului informaional s uite c "zboiul #opular al lui 0ao nu se $esfura %n aprarea unui ,uvern aflat la putere* ci reprezenta un efort $e a'= rsturna( Astfel* este foarte posibil ca milioanele $e c&inezi care se an,aIeaz %n lupta informaional s'i %n$repte la un moment $at LnoS'&oS'ul contra #arti$ului )omunist pentru a'i

proteIa propriile interese* specifice celui $e'al Treilea Val( %ntr'un rzboi civil* i'ar putea utiliza laptop'urile c&iar %mpotriva Armatei #opulare $e Eliberare( "N\< I.L VAL."IL " #oate c la %nceput protestele vor fi $e mic amploare* $ar istoria ne arat c+t $e periculoase pot $eveni conflictele atunci c+n$ escala$eaz( )iocnirea $intre -or$ul in$ustrializat i ;u$ul %napoiat* a,rar* bazat pe sclavie a fost cea care a ,enerat "zboiul )ivil american $in =A9='=A9F( )onflictul $intre valuri a stat la baza "estauraiei 0eiIi pro$use %n Japonia c+iva ani mai t+rziu( Tot el s'a reflectat i %n "evoluia "us $in =>=?* iar interesele contra$ictorii $in Asia* $enot+n$ apartenena
la valuri $iferite i mascate $e obicei sub clivaIul urban'rural ori sub eKplicaii etnice sau reli,ioase* stau la baza violenei care face rava,ii %n prezent %n In$ia* T&ailan$a i alte ri $in zon( Toate acestea puneau %n opoziie $ou sisteme $e avuie( %n )&ina emer,ent sunt trei* fiecare cu nevoi i interese aparte* motiv pentru care ,uvernul $e la <eiIin, se confrunt cu tensiuni fr prece$ent( #ro,resul economic al )&inei nu poate continua %n linie $reapt* neperturbat( -u poate evita conflictul $intre valuri( !r %n$oial* se va prbui i se va reface $e mai multe ori %n $eceniile urmtoare* trimi+n$ ocuri electrice succesive %n economia ,lobal( /ara nu se afl %n pra,ul calamitii* %ns muli oficiali $e la centru par s aiba tot mai puine informaii i s piar$ controlul asupra unor re,iuni %ntre,i( Dupa cum se arta %ntr'un e$itorial publicat $e :in&ua* a,enia oficial $e tiri c&ineza* )&ina fie se va bucura $e o epoc $e aur a $ezvoltrii"* fie va intra %ntr'o epoca $e &aos* mcinat $e contra$icii(" Aceasta nu %nseamn c strate,ia cii $uble va eua pe termen lun,* $ar te&nolo,ia i economia sunt partea uoar a oricrei revoluii( !I".L H-;R-EE"AT <eiIin,ul se pricepe s $omoleasc protestele fermierilor care acuz corupi ,uvernului local sau manifestaiile lucrtorilor in$ustriali care cer locuri $e munc %ns este mai %n,riIorat $e escala$area conflictelor sociale $ec+t las s se %ntrev$ Aa se eKplic reacia aparent eKtrem la micarea cvasireli,ioas !alun Eon ai crei membri au fost %nc&ii i* potrivit anumitor relatri* maltratai i c&iar ucis !alun Eon, struie c nu este o micare politic* $ar atunci c+n$* pentru protesta %mpotriva represiunii* a a$unat nu mai puin $e @8(888 $e membri $ %ntrea,a ar %n faa zi$urilor ce $elimiteaz zona ,uvernamental $in <eiIin \&on,nan&ai* a trezit amintirea %nc proaspt a masacrului $in #iaa Tiananmc $in iunie =>A>(

)eea ce i'a z,u$uit pe li$erii c&inezi nu a fost i$eolo,ia mistico'reli,ioas micrii* plin $e $emoni i eKtraterestri* sau re,imul ei $e eKerciii fizice* ci sii plul fapt c nu era limitat la o sin,ur localitate sau re,iune( !alun Eon, cp tase amploare i se eKtinsese la scar naional( Lucru i mai %n,riIortor* mu $intre a$epii ei fceau parte $in poliie sau $in armat(DF %n trecut* <eiIin,ul a %ncercat s bloc&eze orice alt or,anizaie $e mas afar $e #arti$ul )omunist* %ns capacitatea sa %n acest sens sca$e rapi$* pe m sur ce rsp+n$irea telefoanelor celulare* a Internetului i a altor te&nolo,ii %i aIu pe protestatari s se coor$oneze( Astfel apare o ameninare pentru con$ucerea comunist2 conceptul $e coalil %ntre muncitori i rani* care strbate ca un fir %ns+n,erat toat istoria comuni mului( Tocmai asta a %ncercat s

realizeze %nsui #arti$ul )omunist )&inez p+i c+n$ 0ao a %ntrerupt relaiile cu sfetnicii sovietici i i'a construit propria for revoluionar cu rani* i nu cu muncitorii mai ,reu $e recrutat(D9 Din cauz c nevoile lor se afl %n concuren* %n zilele noastre ranii #rim lui Val* muncitorii celui $e'al Doilea i susintorii celui $e'al Treilea Val ar fi ,rQ $e unit* asta numai $ac nu((( !A)E/I ).- 1TI-/N ). 0A AL II'LEA #ersoanele ocupate se concentreaz a$esea asupra viitorului ime$iat i i acor$ atenie $ec+t scenariului pe care %l consi$er cel mai probabil( #e $e al parte %ns* $ac istoria ne %nva ceva* aceast lecie este c a$esea unele evei mente eKtrem $e improbabile aIun, s z,u$uie lumea( De eKemplu* ce era m improbabil $ec+t z$robirea a $ou avioane comerciale $e 4orl$ Tra$e )ente La fel* i )&ina ne'ar putea surprin$e( Trebuie s recunoatem c r+n$urile urmtoare prezint un scenariu foar improbabil* %ns conver,ena unor evenimente cu mare probabilitate* ca acel citate mai sus ' un colaps financiar* $e
pil$* pro$us simultan cu izbucnirea un epi$emii i un rzboi cu TaiSanul ' poate $eclana cu uurin o criz mult m ,rav cu probabilitate sczut(

; ne ima,inm* aa cum unele oficialiti $e la <eiIin, o fac fr %n$oial* comar %n care ar aprea un alt 0ao* 0ao al Il'lea( .n li$er c&arismatic care profit+n$ $e nemulumirile sociale* ar putea %nltura con$ucerea actual i intr $uce un re,im care s $epeasc orice %nc&ipuire a cci$entului( -u ar fi un 0G comunist* nici mcar un 0ao capitalist* ci* %ntr'o ar t+nIin$ $up un %nlocuito pentru cvasireli,ia marKismului* un 0ao care va reuni sub un stin$ar$ reli,io muncitorii* ranii i tinerii eKponeni ai celui $e'al Treilea Val( "eli,ia aceasta ar putea fi cretinismul* care se eKtin$e rapi$ pe %ntre,ul te X toriul c&inez(D?
0ai probabil* totui* va fi o nou reli,ie bizar $ezvoltat $in un $intre nenumratele culte care abun$ acolo %n prezent(DA 5*e 6e7 8or2 5ime relateaz c activitatea i concurena reli,ioas i cvasireli,ioas sunt %n plin efervescen* mai ales %n me$iul rural* i estimeaz c+ minimum 788 $e milioane $ c&inezi sunt a$epi consecveni sau ocazionali ai $iverselor cre$ine reli,ioase $i ar( ;ectele cretine se constituie i se transform Y(((W urmrin$ s atra, ac leai clase $efavorizate( Y(((W EKist c+ntrei $e ,ospel i <iserica ;piritua&V" Asociaia Apostolilor i ;oarele Alb* <iserica Holist i !aciunea LamentaieX 0ulte sunt apocaliptice( )+teva au o atitu$ine ferm anticomunist( )ele Trei Era$ $e ;luIitori i Lumina "sritului sunt printre cele mai mari* fiecare pretinz+n$ are milioane $e membri(" D>

; ne ima,inm acum c \&on,nan&ai ar fi %n m+na unei con$uceri noi* pote ial fanatice* care ar controla armele nucleare i rac&etele )&inei( ;au li$eri rr boinici ai cultelor care ar stp+ni $iferite provincii* concur+n$u'se %ntre ei( .n scenariu at+t $e eKtrem pare imposibil* c&iar $e neconceput pentru ci torii i li$erii occi$entali* $ar nu ar fi pentru prima $at c+n$ o micare $e mas" pornit $e un cult reli,ios ar provoca vrsare $e s+n,e la scar naional* ar P cerca s rstoarne ,uvernul i s fac una cu pm+ntul
mari pri ale )&inei(

EKact asta s'a %nt+mplat atunci c+n$ Hon, :iubuan* $up ce s'a convins sine c e fratele lui Iisus i* prin urmare* fiul lui Dumnezeu* a recrutat a$epi* %ntemeiat o armat* s'a npustit la atac %n nor$ul provinciei Euan,Ki i* %n =AF a %ncercat s rstoarne $inastia 0anc&u( F8

Trupele lui* care inclu$eau uniti $e lupt $e o ferocitate rar* formate nu mai $in femei* au ocupat provincia 3on,an* au ptruns %n Hunan i au captur 3uez&ou* HanLou* 4uc&an, i -anIin,* pe care le'a oc+rmuit vreme $e unspr zece ani* p+n c+n$* %n cele $in urm* "scoala Taipin, a fost %nbuit* ls+n$A urm cel puin 78 $e milioane $e mori(F= )&inezii %i amintesc prea bine $e aceast poveste* ceea ce eKplic $e ce scenariu $e tipul celui cu 0ao al II'lea le pare mai puin improbabil $ec+t str inilor( Aceast amintire $ureroas poate fi un alt motiv pentru $uritatea cu car ,uvernul reprim secta !alun Eon,( Atunci c+n$ cci$entul %i cere )&inei s'i accelereze tranziia spre $emocraie* rspunsul este* $e obicei* un ecou al afirmaiei fcute $e \&ao \i5an,* pe atunci secretar ,eneral al #arti$ului )omunist* %n =>AA( )+n$ am insistat %n privina nevoii $e $emocraie* \&ao ne'a spus2 ;tabilitatea este
necesar pentru realizarea $ pro,rese $emocratice("

cci$entalii pot s+ priveasc stabilitatea cu in$iferen( )&inezii nu pot* tin+nQ seama c moartea a zeci $e milioane $e conaionali %n timpul 0arelui ;alt %na inte i al "evoluiei )ulturale este %nc o amintire proaspt* $ureroas i foarti personal(F7 )&ina a traversat %n aceste perioa$e propria versiune a ia$ului* iar cci$en tul a stat pe mar,ine* neafectat* $in cauz c relaiile economice erau pe atunc nesemnificative( Astzi* %n sc&imb* strinii ' americani* europeni* Iaponezi* su$ coreeni* sin,aporezi i alii ' $ein miliar$e $e $olari
investii %n fabricile* proprie tile imobiliare i alte active fiKe $in )&ina( F@

Dac violenele $in aceast ar s'ar intensifica* ,uvernul central n'ar putea sM pstreze prea mult vreme secretul fa $e propriul popor* care acum este %nar mat cu telefoane celulare i computere conectate la Internet( Dac protestatari vor %ncepe s cear secesiunea unor re,iuni Bproblem care se pune $eIa %n nor$ vestul maIoritar musulmanC* FD iar tulburrile sociale vor coinci$e cu alte crize rezult+n$ o eKplozie vulcanic"* $up cum se eKprima Oennet& )ourtis* vice pree$inte al Eol$man ;ac&s Asia* este ,reu $e crezut c lumea eKterioar vM asista pasiv* privin$ cum investiiile %i sunt puse %n pericol( Dat fiin$ escala$area scpat $e sub control* strinii ar putea nu $oar s' retra, investiiile financiare* ci i s se amestece $iscret %n politica intern a )&i nei* %ntr'un efort $e a'i proteIa fabricile i alte miIloace fiKe ' poate c&iar fc+nc %nele,eri cu oficialii locali corupi i
coman$anii militari ai rebelilor( Aa s'a %n t+mplat %n &aoticul $eceniu patru al secolului al ::'lea* c+n$ )&ina era atacat $e Japonia i sf+iat $e revoluie( -u trebuie s se %nt+mple $in nou( Evoluia )&inei spre statutul $e putere mon$ial prosper poate fi $eturnat stopat* inversat pentru ani %n ir( #oate fi marcat $e o tra,e$ie( Dar este %n inte resul speciei umane ca atare ca eKperimentul ei ovielnic* corupt* %nfricotor $ureros $e re$ucere a srciei prin strate,ia cii $uble s nu $ea ,re* cci mo $ul %n care va abor$a ciocnirea $intre valurile avuiei va afecta locurile $e munc portofoliile $e aciuni i pro$usele* p+n la &ainele pe care le poart copiii notr i computerele pe care le folosesc( Acum* )&ina face parte $in noi toi(

."0NT ".L I-EL DE <A0<.; AL JA# -IEI

subestimat $e restul lumii $ec+t Japonia %n $eceniile apte i opt( )Tranzistorul a fost i mai subestimat* $ar asta e alt poveste(C In anii XA8 i la %nceputul anilor X>8* situaia s'a inversat Dintr'o $at* 5enul amenina s z,u$uie poziia $olarului* banii Iaponezi cumprau Holl5Soo$'ul i )entrul "ocLefeller* iar Japonia era ri$icat %n slvi ca -r( ="( Temerile le,ate $e un superstat nipon se profilau %n pa,inile financiare $in %ntrea,a lume( La sosirea noului mileniu* o armat %ntrea, $e economiti* mrluin$ la unison* asi,ura %ntrea,a lume c %n cur+n$ )&ina va fi -r( =* iar Japonia era pe cale s $evin pu$elul" ei economic i politic( )u toate acestea* Japonia ar mai putea surprin$e o $at( ;c&imbrile fun$amentale pe care le va face ' sau va refuza s le fac ' %n $eceniul urmtor vor afecta nu $oar mainile pe care le con$ucem* ener,ia pe care o utilizm* Iocurile cu care ne amuzm i muzica pe care o ascultm* ci i* foarte probabil* mo$ul %n care ne tratm ru$ele v+rstnice* preul apartamentului %n care ne vom retra,e la pensie i viitorul $olarului( )eea ce va face Japonia va avea o importan $eosebit mai ales pentru rile care* asemenea ;tatelor .nite* membrelor .E i )oreii $e ;u$* parcur, tranziia spre economia bazat pe cunoatere( -e%mpovrate $e o populaie rural numeroas* ele nu sunt trisectorizate* ca In$ia* )&ina* 0eKicul sau <razilia* ci bisecto'rizate ' $ivizate intern %ntre sectorul courilor $e fum* %n $eclin* i cel al cunoaterii* %n cretere( V"EA )I-EVA LATTEG -enumrate analize se str$uiesc s eKplice $e ce miracolul Iaponez a intrat %ntr'un punct mort %n anii X>8( )eea ce s'a %nt+mplat a fost un acci$ent ciu$at(
Dac te plimbai %n ToL5o pe motesan$o* un$e strinii i a$olescenii a$epi ai ultimei mo$e se opreau pentru un latte cu vanilie* alune i soia* nu ve$eai prea

+n$ premierul nipon Ha5ato ILe$a a vizitat !rana* %n anii X98* se spune c )&arles $e Eaulle ar fi %ntrebat2 )ine e v+nztorul sta $e tranzis'toareG" = Eafa a rmas %n istorie* $ar %n privina forei i importanei economice nici o ar nu a fost mai

multe semne ale crizei( Dup cum scria ulterior Oenic&i

&mae %n cartea sa ?= $n"i+i,le

Continent. .n$e sunt ceretoriiG Y(((W .n$e sunt ratele omaIului cu $ot cifreG" V+nzrile $e ap mineral $e firm atin,eau cote eKcepionale( La vase $e croazier* toate locurile erau ocupate* iar tinerele Iaponeze cumprau $estu pro$use Hermes* #ra$a* Eucci* Louis Vuitton i altele $in aceast cate,orie pe tru ca Japonia s fie pe locul %nt+i %n topul cumprturilor $e luK(" 7

Totui* economia nipon resimte i acum efectele cra&ului $in $omeniul im biliar care a fcut ca preurile proprietilor s sca$ cu 98a %ntre =>>8 i 78) La ToL5o* preurile s'au prbuit cu
aproape A8a(@

#roblemele pieei imobiliare nu eKplic %n totalitate $e ce* c&iar i %n 788@* b cile Iaponeze
aveau %n continuare cre$ite neperformante $e aproKimativ D88 mi ar$e $e $olari( 0ai ,rav* pro$ucia

in$ustrial $in 788@ era cu =8a mai mic $ec cea $in =>>= i* potrivit unui raport al )onsiliului pentru "elaii EKterne* part Japoniei $in pro$ucia i eKporturile ,lobale a sczut pentru prima $at %n o su $e ani(" D

)e s'a %nt+mplatG )um $e superstatul s'a $ezumflatG BAr putea oare )&ina comit aceleai ,reeliG )riza $e pe piaa ei imobiliar pare s urmeze mo$el nipon(C Dar problemele $in $omeniile imobiliar i bancar nu eKplic %ntr'o n sur mulumitoare ceea ce s'a petrecut cu Japonia( <omba care a aruncat %n a economia Iaponez* i care ticia $e mult* reprezenta* $e fapt* un eec la nivel principiului fun$amental al timpului( ;ALT.L DE\E)HILI<"AT AL JA# -IEI Am vzut $eIa cum la %nceput Japonia i'a folosit te&nolo,ia avansat a infQ maiei ca s'i revoluioneze baza in$ustrial* s %mbunteasc ra$ical calitat eKporturilor i* %nainte $e orice* s intro$uc pro$use novatoare pe pieele mc $iale( ;imultan cu aceste sc&imbri a lansat i noi instrumente $e mana,eme cu efecte spectaculoase* cum ar fi livrarea *Iust'in'time"* %n ca$rul creia coi ponentele sunt pro$use sau livrate $oar atunci c+n$ este nevoie $e ele( )&iar i astzi* $up lun,a criz $in ultimii ani* Japonia este %n continuare li$ mon$ial %n numeroase $omenii tiinifice i te&nolo,ice( )elulele cu &i$ro,en pe tru alimentarea motoarelor $e autove&icule i ener,ia alternativ %n ,eneral* i boii in$ustriali i umanoizi* cercetrile privin$ s+n,ele artificial i ,licobiolo, electronica $i,ital* in$ustria Iocurilor i multe altele sunt $oar c+teva $intre c meniile %n care Japonia se afl %n frunte( F In 788D* ,uvernul a investit >88 $e m oane $e
$olari ' mai mult $ec+t toat Europa la un loc ' %n cercetrile le,ate nanote&nolo,ie* iar oamenii $e tiin i in,inerii niponi sunt obinuii s %mpin frontierele tot mai $eparte( 9

Aa cum am subliniat %ns pe tot parcursul crii $e fa* tiina i te&noloI nu sunt $e aIuns pentru a contura o economie avansat* iar succesul unei econoi bazate pe cunoatere $epin$e i $e ali factori $ec+t cel in$ustrial( -ecesit* pil$* i un sector avansat al serviciilor* $ar Japonia* care i'a accelerat pro$uc in$ustrial i a mrit viteza lanurilor $e aprovizionare $in %ntrea,a lume* a apfI cat mult mai lent computerele i te&nolo,ia informaiilor* sau noile mo$eleX$e afaceri i concepte $e mana,ement*
%n sectorul serviciilor( Hntr'a$evr* %ntre =>>F si 788@ $iferena $intre importurile i eKporturile $e servicii a fost $e DF9 miliar$e $e $olari %n favoarea celor $int+i( ?

#e scurt* $ezvoltarea ei $ezec&ilibrat a creat o $esincronizare care a $istorsionat %ntrea,a economie nipon p+n %n zilele noastre2 i acum* in$ustria i serviciile sunt $efazate( Dup cum se eKprim cei $e la 5*e )conomi+t. este ,reu s+ ,sim un sin,ur sector nein$ustrial %n
care Japonia s+ eKceleze( )osturile ri$icate ale transportului intern afecteaz ne,ativ $istribuirea mrfurilor* cltoriile i turismul( Lipsa $e concuren %n $omeniile ener,iei i telecomunicaiilor ,enereaz costuri mari( ;erviciile profesionale* cum ar fi avocatura i contabilitatea* rm+n foarte ri,i$e( ;ntatea* un sector crucial pentru o ar care %mbtr+nete rapi$* are niveluri ale pro$uctivitii ruinos $e sczute %n raport cu stan$ar$ele internaionale("A

A$ucerea in$ustriilor serviciilor la nivelul celor pro$uctoare necesit un salt spre operaiuni mai inteli,ente* bazate pe cunoatere* i spre noi forme $e or,a nizare( Accentul pus pe in$ustria pro$uctoare are %ns i un alt efect(

EKporturile sunt foarte importante pentru Japonia $eoarece* fiin$ lipsit aproape complet $e resurse interne $e &ran i ener,ie* $epin$e $e importuri i are nevoie $e veniturile $in eKporturi pentru a le putea plti( "ezultatul este* potrivit aceluiai raport al )onsiliului pentru "elaii EKterne* c+ Japonia e un &ibri$ $isfuncional %ntre in$ustriile super'eficiente pentru eKport i sectoarele interne super'ineficiente(" ;e v$ete c aceasta este o poziie $eosebit $e %n,riIortoare %n ziua $e azi $eoarece lumea s'a sc&imbat( )+n$ Japonia i'a cl$it miracolul" pe baza eKporturilor* )oreea $e ;u$* TaiSanul* 0alaiezia i alte economii asiatice nu constituiau o concuren semnificativ pe pieele mon$iale* iar )&ina nici nu merita s fie luat %n seam( %n prezent* pieele $e eKport sunt eKtrem $e competitive* $ac nu c&iar supra%ncrcate $e ofert( #rin urmare* $ei sunt importante* eKporturile nu mai pot reprezenta principala cale strate,ic spre viitorul Japoniei( Aceast ar trebuie s'i construiasc o economie intern la fel $e avansat ca sectorul eKporturilor* cci nu se poate a,a $e lucrurile care i'au a$us succes %n trecut( /A"I !LE:I<ILE Atitu$inea $e care are cel mai mult nevoie o economie aflat %n plin proces $e accelerare este fleKibilitatea necesar pentru acomo$area cu con$iiile tranziiei( #entru Japonia* ale crei re,lementri in$ustriale ri,i$e au fcut practic imposibil fleKibilitatea* sc&imbarea $e atitu$ine este practic obli,atorie( #+n c+n$ aceste rezi$uuri ale epocii in$ustriale nu vor fi re$use ori %nlocuite* Japonia va continua s ocupe un loc neonorant %n cursa spre ziua $e m+ine* $ar* in$iferent $ac ne uitm la criticii $ezin$ustrializrii* a$epi ai celui $e'al Doile Val* la suprareprezentarea vec&ilor re,iuni a,ricole %n politic sau la opoziia & care o manifest birocraia fa $e restructurare* ve$em* $incolo $e
suprafa aceeai rezisten contrarevoluionar %n raport cu economia celui $e'al Treile Val pe care o ,sim i %n alte ri( Eforturile $e a sc&imba re,lementrile i instituiile epocii in$ustriale se coi frunt cu opoziia %ncp+nat a celor le,ai $e ele* fie ei li$erii %ncrunii ai ,i,ai tilor corporativi $e ieri* birocraii cu state vec&i $e la 0inisterul $e !inane sa e$ucatorii care au pre$at acelai curs timp $e 7F $e ani( #oliticos i meninut % umbr* $ar apri,* acest rzboi $e ,&eril se $uce %mpotriva viitorului( Aa arai rzboiul $intre valuri %n versiune Iaponez(>

%n pofi$a rezistenei %nt+mpinate* unele sc&imbri au* totui* loc( De pil$* ve ritul sistem $e an,aIare pe via este pe cale $e $ispariie( )onform obiceiului* cel mai mari corporaii an,aIau anual o mulime $e absolveni* atept+n$u'se ca ace tia s rm+n %n ca$rul firmei p+n la pensionare( In$ivi$ul primea astfel seci ritate* %ns oportunitile sale erau limitate $rastic( #atronii nu an,aIau aproap nicio$at pe cineva care prsise o companie rival* ceea ce %nsemna c $emii %nc&i$ea posibilitatea obinerii unui nou loc $e munc( %n consecin* an,aIaii prQ ferau s stea cumini( De fapt* %ntr'o vreme re,lementrile pieei muncii le inte ziceau muncitorilor calificai s plece fr aprobarea efului( ;istemul %ncuraI infleKibilitatea(=8 "elaiile blocate %i ,seau corespon$ent la toate nivelurile( Astfel* %n timp c fabricanii occi$entali erau %n ,eneral liberi s'i alea, furnizorii $e materiale componente sau servicii* marile

firme Iaponeze fceau parte $intr'un 2eiret+u o familie $e companii cu relaii financiare str+nse* care se
spriIineau reciproc* ,ri pate %n Iurul unei mari %ntreprin$eri comerciale i al unei sin,ure bnci importante ;istemul 2eiret+u le conferea marilor firme o putere mult mai mare asupra m cilor furnizori $ec+t se obinuiete %n cci$ent* filialelor corporative cer+n$u'li's a$esea s cumpere %n ca$rul familiei c&iar $ac unele componente mai bune sa mai ieftine erau $isponibile %n alt parte( 1i 2eiret+u limita fleKibilitatea(==

%n aceast privin* Japonia a fcut pro,rese care ar fi fost ,reu $e ima,ina

r,anizaia

Japonez pentru )omer EKterior afirm c %n cinci ani proporia cor tractelor %nc&eiate %ntre membrii aceluiai 2eiret+u a sczut $e la ?8a la 78a(= scilaiile sunt %ns mari2 0itsubis&i i'a %nc&is
or,anizaia 2eiret+u %n 7887* ni mai pentru a o re%nfiina %n 788D(=@

0ana,erii i oficialii Iaponezi se a,a i $e alt rmi a in$ustrialismulu Este vorba $e i$eea c mai mare" %nseamn BaproapeC %ntot$eauna mai bunX provenit $in teoria economiilor $e scar %n pro$ucia $e mas( Ea trece %ns cu ve$erea problemele aprute la $imensiuni enorme* ca atune c+n$ %n or,anizaiile mari st+n,a nu tie ce face $reapta sau nu'i pas( De aseme nea* i,nor $iferena $intre in$ustriile tra$iionale i cele noi %n care* $up ce u pro$us intan,ibil este creat $e o firm minuscul* acesta poate fi repro$us i ri p+n$it pe piaa mon$ial la costuri aproape nule( 0ai important este* %ns* infleKibilitatea care %nsoete ,i,antismul( <rcu'ele pot eKecuta un viraI mai rapi$ $ec+t crucitoarele* iar %n me$iul contemporan* caracterizat prin accelerare permanent* viraIele rapi$e sunt eseniale pentru supravieuire(( .nul $intre mvmintele pe care le putem tra,e $in mo$ul cum s'a manifestat cel $e'al Treilea Val p+n %n prezent este acela c+ micile %ntreprin$eri pot sc&imba lumea* fapt $ove$it $e ;ilicon Valle5( Dar* asemenea oricror noi microor,anisme micile companii* mai ales cele te&nolo,ice* au nevoie $e un me$iu propice* ceea ce %nseamn o cultur %n care eecul s+ nu fie consi$erat %nc&eierea carierei* ci o eKperien util* ca %n povestea* poate apocrif* $espre T&omas 4atson* fostul pree$inte al I<0( %ntrebat $ac va conce$ia un $irector care pier$use c+teva milioane $e $olari %ntr'un proiect euat* se spune c 4atson ar fi replicat2 ;'= conce$iezG %n nici un cazV Tocmai i'am pltit taKele $e facultateV" !irmele tinere $in $omeniul te&nolo,iei au nevoie $e capital* care se ,sete ,reu %n Japonia( cultur',az$ propice %nseamn finane $emocratizate* companiile av+n$ acces la finanare prin multe canale aflate %n concuren( %n Japonia* %n afar $e familie* bncile sunt principala surs $e finanare a micilor afaceri* %ns aceti bani se $au numai cu ,aranii serioase( =D )a o consecin a
acestui fapt i a altor re,lementri i norme culturale tra$iionale* eforturile Japoniei $e a crea ceva asemntor cu ;ilicon Valle5 n'au aIuns prea $eparte( )+n$ $omnii cruni $e la Oei$anren* principala or,anizaie nipon $e afaceri* au acceptat %n sf+rit s promoveze o politic $e -eS Deal $i,ital"* n'a rezultat mare lucru(=F

.lterior s'a pro$us o revenire %n in$ustria telecomunicaiilor* o $at cu rsp+n$irea pe scar lar, a telefoanelor mobile i a altor te&nolo,ii( Dar c+t $in aceast evoluie se va transforma %n eKercitarea spiritului %ntreprinztorG %n ;tatele .nite* =8a $intre ceteni sunt an,aIai %ntr'o activitate
antreprenorial+( %n Japonia* proporia este $e =a( =9

Dup cum scriu Henr5 ;( "oSen i A( 0ria To5o$a %ntr'un raport coman$at $e )entrul $e )ercetri pentru \ona #acificului $e la .niversitatea ;tanfor$* firmele Iaponeze nu $uc lips $e i$ei( Japonia a fost b$er mon$ial %n ceea ce privete creterea numrului $e brevete $e invenie %ntre
=>>7 i =>>> Bcu ;tatele .nite pe locul al $oileaC i s'a aflat %n topul rilor cu cele mai multe patente IT Y(((W Dar %n sectorul IT* %n ciu$a atuurilor rii %n ceea ce privete capitalul fizic* fora $e munc e$ucat i $isponibilitile te&nolo,ice* acestea nu s'au tra$us printr'o mrire a prii $in piaa ,lobal sau prin noi pro$use $e valoare("=?

;ocietile in$ustriale separ instituiile %n &ornuri birocratice( La un moment $at* le,islaia nipon c&iar a interzis cooperarea economic $intre universiti i companii( Dispariia acestor ,ranie ri,i$e este eseniala pentru $ezvoltarea unei economii bazate pe cunoatere( %n ;tatele .nite* ;ilicon Valle5 nu ar fi aprut nicio$at $ac frontiera $intre universiti i firme nu ar fi fost trecut
' $ac .niversitatea ;tanfor$* Institutul $e Te&nolo,ie $in )alifornia* 0IT i altele nu s'ar fi asociat cu investitorii capitaliti pentru a %nfiina noi companii &i,&'tec&( =A

#otrivit revistei 6i22ei >ee2l=. %ntre =>A8 i 7888* universitile americane lansat 7(97D firme
tinere( #rin contrast* cifra corespunztoare $in Japonia a fost numai 7D8(

%n 788D totui* Japonia a spart %n sf+rit zi$ul $e fier care %i separa pe ino torii aca$emici $e
comunitatea $e afaceri* a$opt+n$ le,i care %ncuraIau firm create $e universiti( %n opinia cercettorilor $e la .niversitatea $in ToL5o* zultatul va fi %ntemeierea a $ou sute $e noi companii nu %n $ou $ecenii* ci fiecare an(=>

H-TR"\IE"EA DE)I\IEI #entru a crea o cultur',az$ propice pentru o economie fleKibil* bazat cunoatere* Japonia va trebui i s revizuiasc re,ulile sociale care contribuie ri,i$itate* inclusiv mo$ul $e luare a $eciziilor( ;'au scris multe $espre accentul pus pe luarea &otr+rilor %n Japonia* mai aW $espre faptul c* o $at ce se aIun,e la consens %n privina $eciziei* implemen rea ei este rapi$ $eoarece toate prile relevante sunt $eIa convinse $e impi tana obiectivului i %nele, ce trebuie fcut "eversul me$aliei este %ns $urata necesar pentru obinerea &otr+rii i $ cultatea $e a %ntreprin$e sc&imbri rapi$e ca reacie la noile informaii sau cc $itii( Am constatat acest lucru %n timp ce realizam un $ocumentar $e televiziu cu o ec&ip format $in Iaponezi* cana$ieni i americani( Japonezii erau eKtrem buni profesioniti i* %n cursul numeroaselor luni c+t am lucrat %mpreun* au leI relaii str+nse cu occi$entalii( !iecare parte a avut posibilitatea $e a o observa cealalt i $e a %nva $e la ea( De obicei* %n noaptea $e $inaintea filmrii %ntr'o nou locaie* Iaponezii stateM treIi p+n t+rziu* $ezbt+n$ fiecare aspect al misiunii lor2 cine va face ce* eKact c+i i un$e( Dimineaa* ec&ipa era perfect pre,tit( Americanii i cana$ienii* %n sc&imb* %i petreceau seara sporovin$ i b+n$ bere sau $ou* $up care se $uceau la culcare( Dar 4all5 Lon,ul* re,izorul cana$ian* se trezea foarte $evreme i se $ucea verifice personal locaia( %ntr'o $iminea a $escoperit un loc $in apropiere unB cre$ea c filmrile vor iei mai bine(

)+n$ le'a su,erat Iaponezilor c ar trebui i ne mutm %n cealalt parte* a fost %nt+mpinat cu un zi$ $e refuz %ncp+nat* c&i $ac nici unul $intre ei nu vzuse locul propus( 0otivul acestei rezistene aparent nemotivate era limpe$e( Japonezii risipiseW o cantitate mare $e ener,ie i timp &otr+n$u'se pentru prima situaie( 0utare %ntr'un loc mai bun* care ar fi putut constitui o $ecizie mai bun %n %mpreIurri respective* era eKclus( Totui* %n economia i societatea $e astzi* caracterizai prin accelerare i sporirea compleKitii* capacitatea $e a sc&imba planurile rpii $e a lua $ecizii cu iueal* este un mecanism $e supravieuire esenial( -e putem atepta ca procesul $e luare colectiv a $eciziilor s sufere un $ clin sub presiunea sc&imbrilor foarte rapi$e i o $at cu ascensiunea unei nQ ,eneraii mult mai in$ivi$ualiste(

EATA ). #"NJIT."ILE DE )"N)I.#entru ca economia ei s pro,reseze %ntr'o perioa$ $e sc&imbri rapi$e* a$esea $erutante* Japonia va trebui i s'i relaKeze ri,i$a structur a rolurilor sociale nu $oar %n sfera profesional i la locul $e munc %n ,eneral* ci i la nivelul mai profun$ al vieii $e familie i al relaiilor $intre seKe(
Vec&ile premise $espre cstorie i familie ' i coneKiunile lor cu economia '%ncep s'i piar$ valabilitatea( )onform unui $ocument ,uvernamental* %n =>?7 A8a $intre Iaponezi* brbai i femei* afirmau c numai brbaii ar trebui s aib o sluIb* pe c+n$ soiile ar trebui s fie casnice( In 7887*D7a $intre brbai i F=a $intre femei %i eKprimau $ezacor$ul fa $e aceast $iviziune a muncii( 78

Tinerele se cstoresc mai t+rziu* iar celibatul nu mai este sti,matizat( Dintre cele %ntre @8 i
@D $e ani* 7?a nu s'au cstorit nicio$at ' o $ublare remarcabil %ntr'un sin,ur $eceniu( !emeile necstorite $e astzi* mult mai contiente $e $repturile lor* refuz s fie cate,orisite $rept prIituri $e )rciun"* o sinta,m $ezonorant care le compar cu resturile aruncate la ,unoi a $oua zi $up srbtoare( 7=

)ele care se mrit au mai puini copii2 rata natalitii este cea mai sczut $in ultimii aizeci $e ani* $e =*7> nou'nscui per cuplu( %n plus* o proporie mai mare $intre femei muncesc* cu =@a mai mult %n 788@ $ec+t %n =>AF( Totui* mai este cale lun, p+n la tratamentul e,al(
Astfel* $ac orSrtunitile $e promovare ale femeilor sunt mai bune %n companiile LT i le,ate $e Internet* 5*eGapan 5ime+ arata. c %n 788@ femeile reprezentau numai >*>a $in personalul $e con$ucere $in Japonia* %n comparaie cu DF*>a %n ;tatele .nite i peste @8a %n 0area <ritanie* !rana* Eermania i ;ue$ia*77 iar veniturile obinute $e femeile Iaponeze %nsemnau $oar D9a $in cele ale brbailor(7@

In acest timp* sper+n$ s+ opreasc sc$erea ratei natalitii* ,uvernul a cerut companiilor s le ofere tailor conce$ii $e paternitate* %n i$eea c+'i vor aIuta soiile i se vor ataa mai puternic $e nou'nscui( At+t $e puini brbai au profitat %ns $e acest avantaI* %nc+t municipalitatea $in $ecis c era nevoie $e msuri mai ferme* mai creatoare Bi procreatoareC( #rin urmare* %n 788D a &otr+t c+ toi brbaii an,aIai ai primriei vor fi obli,ai s'i ia patruzeci
$e zile $e conce$iu $up naterea copilului* s ia notie i s raporteze ce au %nvat $in aceast eKperien( )onform unei oficialiti locale* se urmrea ca brbaii s se implice %n creterea copiilor"* combt+n$u'se i$eea c acesta ar fi un semn $e eferninare( 7D

ta a

ta $ove$ete c+ p+n i o primrie poate s+ ,+n$easc fr oc&elari $e cal( ;au c* asist+n$ la sc$erea natalitii* li$erii niponi sunt $isperai( Dar sunt ei suficient $e $isperaiG

Asta nu %nseamn c toate femeile ar trebui s se inte,reze %n fora $e munc( )reterea copiilor i a$ministrarea unei ,ospo$rii sunt funcii $e prosum eseniale care* aa cum am vzut* ,enereaz valoare economic i menin %n via eco' nomia monetara* $ar vec&ea $iviziune a muncii pe baza ,enului este o alt ri,i $itate structural care st %n calea pro,resului economic al Japoniei ctre avuie revoluionar( %n cursa $esfurat astzi pe plan mon$ial pentru crearea economiilor mone tare bazate pe cunoatere* Japonia* o$inioar un li$er* %i folosete $oar Iumtate $in fora mintal $e care $ispune* iar lucrul acesta nu este nici$ecum o $ova$ $e inteli,en( VAL.L A"EI-TI. "i,i$itile in$ustriale irosesc nu $oar imensul potenial al femeilor* ci i pe acela al v+rstnicilor( Japonia nu este sin,ura mare putere care se confrunt cu posibilul colaps al pro,ramului $e securitate social motenit $in epoca in$ustrial( "e,sim aceeai situaie i %n Europa i ;tatele .nite* %ns riscul este probabil cel mai mare %n Japonia( De aceea* ara ;oarelui "sare ar putea Iuca un rol $e pionierat %n i$entificarea unor soluii mai a$ecvate pentru economiile avansate( %n anii X78* Japonia a stabilit obli,ativitatea pensionrii la v+rsta $e FF $e ani( Era o epoc %n care
munca era %n cea mai mare parte fizic* iar pensionarul me $iu tria mai puin $e zece ani $up retra,ere( V+rsta obli,atorie a fost crescut la 9F $e ani $e'abia %n 7888(7F

)u o $urat me$ie a vietii $e A=*> ani* Iaponezii $evin* %n opinia lui Julian )&apple $e la
.niversitatea ;an,5o $in O5oto* cea mai btr+n populaie a lumii $in toate timpurile(" 79 V+rstnicii $e aici sunt i printre cei mai sntoi $in lume* bucur+n$u'se $e sntate vreme $e ?F $e ani* %n comparaie cu 9F $e ani pentru americani(7?

%n oc&ii maIoritii observatorilor* rezultatul va fi o criz $eosebit $e ,rav care va %mpovra ,eneraia t+nr i va micora i srci populaia Iaponez( In $ezbaterea apri, pe tema ,sirii unei rezolvri* multe $intre i$eile lansate suscit %ntrebri nelinititoare( De eKemplu* cine spune c naterea mai multor copii este o soluie pentru %mbtr+nirea populaieiG )ine spune c o populaie mai putin numeroas $uce neaprat la srcirea riiG ElveiaG ;in,aporeG )ine tie c+i bani vor fi necesari pentru a asi,ura o pensie $ecent %n 78F8* s zicemG #utem presupune %n mo$ rezonabil c %n urmtoarele $ou $ecenii se vor $escoperi tratamente pentru vin$ecarea cel puin parial a unor mala$ii foarte costisitoare precum Alz&eimer* $iabetul* osteoporoza i artrita reumatoi$* care %i afecteaz frecvent pe btr+ni* sau c mcar se va re$uce inci$ena lor( #unerea accentului pe statisticile asi,urrilor sociale* %n loc $e a privi la viitorul sntii* reflect ,raniele birocratice care separ ministerul $e !inane $e ministerul ;ntii( 0ai mult* nu este oare posibil ca sporirea c&eltuielilor pentru v+rstnici s fie %nsoit $e o re$ucere a costurilor pentru alte cate,orii $e populaieG -u cumva sc$erea natalitii va $etermina

o nevoie mai mic $e coli elementare i secun$are* sau costuri mai mici pentru serviciile pe$iatriceG )eea ce este necesar* i nu $oar %n Japonia* este o abor$are mai ra$ical* m ima,inativ i mai &olistic a problemei( Japonia va trebui s inventeze noi moX liti $e a face fa valului ar,intiu"*
cum este numit( )um ar fi afectat* $e pil$* economia $ac serviciile le,ate $e pensie ar fi eK ternalizateG %n prezent* aproKimativ $ou milioane $e pensionari americani iese %n afara ;tatelor .nite* conform profesorului Davi$ 4arner $e la .niversiti $in TeKas( Ei sunt rsp+n$ii %n %ntrea,a lume* $ar 988(888 triesc $oar %n 0eKic* un$e o cas cu trei $ormitoare %n apropiere $e Eua$alaIara poate fi %nc&iriat pe tru numai ?88 $e $olari pe lun(7>

.n milion $e pensionari britanici triesc %n strintate* cifr care va aIun,e cinci milioane p+n %n 7878* potrivit unui raport %ntocmit $e Alliance e Leices International( "aportul afirm c %n 78=7 va
eKista o concuren %ntre ,uvernel rilor srace pentru atra,erea pensionarilor $in statele bo,ate( @8

;e spune c Iaponezii ezit s se mute peste &otare pentru c se tem $e sV ,urtate i $e izolarea
cultural( Doi $intre cei care au fcu t'o* totui* suntM -i&ei i soia sa* care s'au mutat %n 788@ $in HoLLai$o* $in nor$ul Japoniei* #enan,* %n mult mai cl$uroasa 0alaiezie( Ei povestesc c apartamentul lor
i

trei

$ormitoare cost F88 $e $olari pe lun* %n loc $e =788* c+t era c&iria %n Ho" Lai$o( 1i* a$au, -i&ei* apartamentul $in HoLLai$o nu avea piscin* terenu $e tenis* sal $e ,imnastic i paz asi,urat $e o firm $e securitate("@=

Investitorii Iaponezi %n $omeniul imobiliar $iscut $espre crearea unor oraM pentru pensionari %n ri cu preuri mici un$e Iaponezii nu s'ar simi sin,uri( )f ar fi afectat sectorul economic le,at $e v+rstnici $ac o populaie consi$erafrX s'ar muta %n strintate* %ncuraIat $e oferta ,uvernului $e la ToL5o $e a finan faciliti me$icale la stan$ar$e Iaponeze %n fiecare $intre aceste comunitiG #h c&eful ar putea inclu$e* %n plus* anumite servicii me$icale pentru populaia in J ,en* %n cooperare cu ministerul ;ntii $in ara',az$( .nele costuri ar pu" fi acoperite $e or,anismul care se ocup $e asistena pentru $ezvoltare( !ILI#I-E\N ;A. " < TG #e scurt* este nevoie $e abor$ri mult mai inventive ale problemei valului2 ,intiu ' soluii care vor trebui s treac peste ,raniele multiplelor birocraii Q tente( .na $intre principalele calomnii la a$resa pensionarilor afirm c sunt nepr $uctivi( Dar v+rstnicii nu trebuie s fie nepro$uctivi* i maIoritatea nu sunt* $a recunoatem* %n plus fa $e pro$ucia lor remunerat* valoarea economic care o creeaz prin prosum( -u vom relua $iscuia $espre prosum $in capitolele prece$ente* %ns Japor ar putea $esc&i$e calea ctre soluionarea problemei %mbtr+nirii prin sporir pro$uctivitii i pro$ucivitii realizate $e prosumatorii %n v+rst( 1tim c prosumatorii creeaz capital social prest+n$ munc voluntar( Japonia ar putea concepe mo$aliti $e a facilita acest proces la scar lar, sau ar putea acor$a anumitor pensionari %mprumuturi mo$este pentru instrumente sau mat riale cu care s'i verifice i$eile tim c prosumatorii creeaz capital social pre t+n$ munc voluntar( Japonia ar putea concepe mo$aliti $e a facilita acest pr ces la scar lar,( De asemenea* ar putea acor$a anumitor pensionari

%mprumuiC mo$este pentru instrumente sau materiale cu care s'i verifice i$eile $e pro$us ori servicii van$abile %n economia monetar* sau pentru unelte pe care un pe2 sionar le'ar putea folosi la realizarea unei piese $e mobilier pe care s i'o ofere um prieten ca mulumire pentru c ='a $us cu maina la me$ic %ntr'o $up'amiaz c miercuri( Aa cum am vzut* eKist mii $e mo$uri %n care se poate mri pr $ucia prosumatorilor i* la fel* eKist nenumrate forme alternative $e plat i locul cecurilor( piunile $e care $ispun pensionarii ce au nevoie $e %n,riIire nu trebuie s s re$uc* $up cum se eKprim $estul $e cinic scriitorul $e ;! ;aL5o Oomatsu* = filipinez sau robot("
Trebuie s recunoatem c unele $intre i$eile sc&iate aici sunt nerealizabili %ns pentru rezolvarea multora $intre problemele secolului ::I va fi nevoie s s eKploreze i$ei $in afara cutiilor pline cu ipotezele perimate ale epocii in$ustriale Japonia a $ove$it %n numeroase r+n$uri c este o ar cu mare creativitate* cM pabil s ,seasc soluii minimaliste* fascinante* novatoare la $iverse probleme #entru a le rezolva pe cele care se profileaz acum* va trebui s aplice aceeas creativitate si voin la eKplorrile si eKperimentele pe scar lar,( H- A1TE#TA"EA I-EL.L.I #rin urmare* la aproape toate nivelurile* Japonia se confrunt cu ri,i$iti strue turale care* luate laolalt* sunt c&iar mai ,reu $e eliminat $ec+t %mprumuturiV neperformante ale bncilor sau %napoierea te&nic i or,anizaional $in secte rul serviciilor( %ntr'a$evr* ri,i$itatea structural amenin Japonia pe msur a viitorul care se apropie cu repeziciune %i lanseaz provocri fr prece$ent( Aici ca si %n alte pri* eKist un punct %n care ri,i$itatea se transform %n ri,or mortis %n 788F %ns* premierul Junic&iro Ooizumi* reprezent+n$ #arti$ul Liberal De mocratic* a scuturat ara $in letar,ie efectu+n$ o remarcabil fi,ur $e IiuIitsi politic( %ntorc+n$ spatele ale,torilor $in me$iul rural* care timp $e cincizeci $e an
au

fost cel mai $e %ncre$ere ,rup $e votani ai parti$ului* el a c+ti,at spriIinu

$etaat al orenilor i a fost reales( @7

)livaIul urban'rural se manifest $e mult %n Japonia* iar ,uvernul a folosit $a toria public pentru a %nbui acest conflict intern %n ultimele c+teva $ecenii"* afirmI Oennet& )ourtis* vicepree$inte la Eol$man ;ac&s Asia( )onflictul $intre valur
a

fost atenuat prin c&eltuieli masive

care au permis* $e fapt* inerea %n fr+u a $iver selor sectoare ale economiei( #entru Japonia %ns* Iocul acesta se apropie $e sf+rit /ara se confrunta cu slbirea 5enului* creterea preurilor la ener,ie i o concu rent tot mai puternic $in partea )&inei i In$iei( Dac "epublica #opular )&i nez st pe mar,inea unui vulcan* Japonia are parte $e o eKplozie %n toat re,ula(" @@

Din fericire* Japonia %ncepe s+ %nelea, nevoia $e a'i re,+n$i $in temelii sistemul care a sluIit'o at+t $e bine aproape Iumtate $e secol $up cel $e'al Doilea "zboi 0on$ial( .n in$iciu este intensificarea $iscuiilor $espre sc&imbarea )onstituiei( #roblema cea mai controversat* le,at $e re$efinirea rolului armatei* se afl $e zeci $e ani pe or$inea $e zi* %ns acum $ezbaterea constituional mer,e mult mai $eparte( .nele $intre propunerile care ar putea afecta viitorul avuiei se refer la me$iul %nconIurtor* bioetic i ' un aspect esenial pentru economia bazat pe cunoatere ' proprietatea intelectual( #oate c ar fi necesar i o clauz care s impun revizuirea perio$ic a puterii* rolului i structurii birocraiei* o alta care s promoveze $repturile femeilor i o preve$ere care s reconsi$ere

rolurile i $repturile imi,ranilor i minoritilor etnice ' nu $oar pentru fora $e munc pe care o
furnizeaz* ci pentru $iversitatea $e i$ei i culturi cu care contribuie la inovaie i la %mbo,irea Japoniei( %n sf+rit* Japonia are $ificulti %n conturarea noului rol care'i revine %n economia mon$ial o $at cu ascensiunea )&inei( Investiiile nipone %n )&ina sunt acum e,ale cu acelea %n ;tatele .nite* @D iar %n 7887 )&ina a $epit ;tatele .nite %n privina eKportului $e mrfuri %n Japonia* o treime provenin$ $e la fabricile Iaponeze $in )&ina(@F

-u este aici locul s inem o prele,ere $espre ,eopolitica asiatic sau intensificarea naionalismului $in )&ina i Japonia* %ns $eciziile pe care trebuie s+ le ia aceasta $in urm vor afecta puternic economia i securitatea ;tatelor .nite i ale restului lumii( #e $e o parte* Japonia se ,rbete s profite $e costurile sczute ale pro$uciei $in )&ina i $e accesul la piaa ei intern( %n acelai timp* %i %ntrete le,turile militare cu ;tatele .nite( ;emnificaia economic a aranIamentului $e securitate americano'nipon este trecut a$esea cu ve$erea* %ns o mare parte $in spectaculosul pro,res al Asiei nu s'ar fi pro$us nicio$at %n alte con$iii( Tratatul bilateral $e )ooperare i ;ecuritate "eciproc a Iucat un rol central %n stabilizarea re,iunii Asia'#acific %n ultimele $ecenii* marcate $e cea mai rapi$ i mai eKtins cretere economic( %n lipsa acestui factor $e stabilitate* Asia* inclusiv )&ina* ar fi atras mult mai ,reu investiii $in Europa i ;tatele .nite* ca s nu mai vorbim $e TaiSan i )oreea $e ;u$( Tratatului i se $atoreaz* %n parte* faptul c unele companii precum Eeneral 0otors* Intel i An&euser'<usc& $in ;tatele .nite sau <04* ;iemens i <A;! $in Europa au riscat s amplaseze %n re,iune fabrici* centre $e telefonie* laboratoare $e cercetare i aite investiii(@9 %n prezent* pe msur ce Japonia %i %ntrete simultan le,turile $e securitate cu ;tatele .nite i le,turile economice cu )&ina* aceast ar ar putea $eveni o for i mai important %ntr'o zon cu potenial ri$icat pentru conflicte militare* pan$emii* catastrofe ecolo,ice* ciocniri reli,ioase i terorism( La fel $e bine %nsa* este posibil s+'i re$uc puterea $e ne,ociere cu ambele state( In timp ce multe companii Iaponeze se repe$ s'i construiasc fabrici %n )&ina* aceleai companii se pot ,si %n situaia $e a pier$e pieele ,lobale %n favoarea mrfurilor c&ineze* care au costuri sczute $e pro$ucie( %n perioa$a urm+toa i Japonia va avea nevoie $e o politic a cii $uble( Trebuie s'i re$uc $epQ $ena $e eKporturi* mai ales %n ceea ce privete pro$usele $e consum ieftine* mas( )oncomitent* trebuie s'i %nc&eie rapi$ tranziia spre o economie i o i cietate bazate pe cunoatere* c&iar $ac acest proces necesit sc&imbri $rastii Altfel* noua ,eneraie* ocupat cu $esene animate futuriste* man,a i Iocuri* asista la restr+n,erea influenei i prosperitii Japoniei %ntr'o Asie tot mai instabi ;e spune uneori c Japonia seamn cu bambusul( Acesta crete %n se,mei lun,i $e trunc&i $e culoare ver$e separate prin inele maro %n,uste( ;e,menti ar simboliza rezistena opus $e Japonia sc&imbrii* pe c+n$ inelele ar siml liza sc&imbarea brusc* revoluionar(

Viitorul avuiei $e pretutin$eni ' $in ;tatele .nite i Europa p+n %n )&ina Asia $e Est ' va
$epin$e %ntr'o msur consi$erabil $e $istana care separ( ponia $e urmtorul su inel $e bambus(

)A#IT L.L D9 0E;AJ.L #IE"D.T AL E." #EI

ata+n$u'i propriul va,on $irect la steaua american"* form+n$ o nou supernaiune i particip+n$ la inerea %n fr+u a barbarilor $in %ntrea,a lume( :avier %i $ezvolt proiectul %ntr'un eseu in,enios %n care critic virulent e,o'ul !ranei i eKplic $e ce a renunat la paaportul francez pentru a $eveni cetean american( Enumer+n$ multele avantaIe pe care le'ar putea obine cci$entul lr,it* :avier se refer la cultur* cooperarea militar i eKtin$erea bazei $e impozitare a Americii prin inclu$erea europenilor( 0ai mult* acetia $in urm ar primi $reptul $e a vota la ale,erile $in ;tatele .nite '
sin,urele care conteaz* %n viziunea autorului( Eseul a st+rnit proteste ve&emente $in partea naionalitilor i st+n,itilor francezi care au luat propunerea ca atare* $ei ulterior a reieit c+ :avier era un personaI fictiv( A fost creat $e "e,is Debra5* intelectualul a,itat renumit pentru prietenia sa $in anii X98 cu )&e Euevara i !i$el )astro(=

avier $e )( Bnumele $e familie e secretC este spion( De asemenea* e aventurier* savant i consilier al $iverselor ,uverne( Tot el este autorul unei propuneri uluitoare2 Europa s contribuie la crearea ;tatelor .nite ale cci$entului"

)eea ce :avier nu ofer %ns este o analiz c+t $e c+t serioas a economiei noii entiti politice( )e ar putea a$uce Europa %n aceast csnicieG )e ar putea spera s obin %n sc&imbG %ncotro se %n$reapt economiile celor $ou componente %n $eceniile urmtoareG %n ce $irecie se va scur,e fluKul avuiei $intre eleG )EA 0AI ;)N\.TN VAL A"E DI- T ATE TI0#."ILE In$iferent $e virtuile teoretice ale acestei fuziuni ima,inare* realitatea trist este c America i Europa se %n$eprteaz una $e cealalt* %n loc s+ se apropie( In timp ce este a$evrat c ,lobalizarea le'a $eterminat pe am+n$ou s a$opte re,uli comune pentru Iocul financiar i s se eKprime %ntr'un vocabular comun $espre probleme corporative precum transparena"* unele fore mult mai profun$e acioneaz pentru separarea lor( Ascensiunea )&inei a azv+rlit un pietroi enorm %n balta ,lobal i acum trimite valuri ample care afecteaz toate mone$ele importante i relaiile comerciale i perturb alianele cu vec&ime( In $ecursul istoriei* Europa i America au fost* fiecare* principala partener $e afaceri a celeilalte( Din =>AF %ncoace* %ns* ambele i'au intensificat sc&imburile ?t=utia En micare @=

comerciale cu )&ina i alte ri %n curs $e $ezvoltare* astfel c fluKul $e eKportul i importuri $intre ele a sczut $in comerul lor total(7 Dac nu cre$ei* mer,ei s cumprai o ,eant Vuitton( ;unt anse mari s+ fi fost fabricat %n )&ina* le,e sau nu(
"e$ucerea inter$epen$enei economice transatiantice a fost %nsoit $e an plificarea $isputelor comerciale2 $e pil$* .niunea European a interzis impori $e alimente mo$ificate ,enetic i a mrit tarifele pentru mrfurile americane* $ la miere* banane i role p+n la reactoarele nucleare( @

%n plus* aa cum subliniaz 4illiam A "einsc& $e la )onsiliul -aional pentr )omer EKterior* .niunea European a %nbuit %n fa proiectul $e fuziune $intr Hone5Sell i Eeneral Electric* %n 788=* i a amen$at 0icrosoft cu 9=@ milioan $e $olari pentru comportament
an$concurenial* or$on+n$u'i s+ scoat pla5erv( me$ia $in pac&etul 4in$oSs( De partea lor ;tatele .nite au impus taKe vamal sau au suspen$at importurile $e oel* preparate $in carne prelucrat la rece* ru meni i paste $in Europa( %n 788D* revista CF: relata c p+n i %n problemele comerciale tra$iionaL relaiile $intre ;tatele .nite i .niunea European sunt la cel mai sczut nivel $ii toate timpurile(" D

Toate acestea au fost a,ravate $e controversa st+rnit %n 788F $e planul .n unii Europene $e a
ri$ica embar,oul asupra v+nzrilor $e arme ctre )&ina( ;te tele .nite se confruntau acum cu o posibilitate nu foarte plauzibil* $ar periculoase $ac <eiIin,ul ar ataca TaiSanul* pe care 4as&in,tonul este obli,at s'= apere* trv( pele americane ar avea %n fa arme furnizate $e partenerii" europeni( F La sf+i itul anului 788F* europenii au suspen$at temporar proiectul(9

)onflictele acestea pot fi %ns consi$erate nite &ruieli timpurii ce preves tesc intensele ciocniri transatlantice care vor urma( !ALIA T T 0AI LA"EN .ltima ero$are a le,turilor $intre ;tatele .nite i Europa a fost pus pe seamM $iver,enelor acute $e opinii cu privire la rzboiul $in IraL* $ar %n aciune se aflM unele fore mult mai profun$e( ;e poate spune c primele fisuri au aprut %n alian atunci c+n$ Europa c ci$ental a %ncetat s se mai team $e un atac al .niunii ;ovietice i a conc&is cM nu mai avea nevoie $e sol$aii i contribuabilii americani care s'o apere( Dei a$e v+r+t* aseriunea aceasta nu este o eKplicaie suficient( !alia care se lr,ete %n zilele noastre i'a avut ori,inea cu c+teva $ecenii ma $evreme* c+n$ ;tatele .nite au %nceput s'i mo$ifice relaia cu principiile fun$a mentale i au purces s construiasc o economie bazat pe cunoatere( #rincipa lele ri europene* %n sc&imb* s'au concentrat asupra reconstruciei postbelice asupra eKtin$erii economiilor lor $in cel $eal Doilea Val( <o,at %n talente* oameni $e tiin eKceleni* in,ineri LT* fiiturolo,i i ,+n$itori Europa a prut pentru o vreme &otr+t s a$opte noile poteniale te&nolo,ice* %nsi era con$us $e li$eri economici i politici retro,razi* ataai $e $octrinele $in epoca in$ustrial i incapabili s+ va$ $incolo $e ele( Este a$evrat c %n mumii ani Europa s'a micat mai repe$e $ec+t ;tatele .nite %n c+teva sectoare avansate* inclusiv utilizarea telefoniei mobile( Airbus s'a $escurcat bine %n competiia cu

<oein,* europenii %i $epesc pe americani %n privina supercomputerelor virtuale* francezii sunt concureni puternici %n $omeniul lansrilor $e satelii* iar Europa plnuiete s creeze un rival pentru sistemul american $e poziionare ,lobal prin satelit BE#;C(? Tim <ernes'Lee* care e britanic* ne'a $at 4orl$ 4i$e 4eb'ul(A Iinus Torval$s* un finlan$ez* ne'a $at LinuK'ul*> iar A,enia ;paial European a ,estionat proiectul care* %n colaborare cu -A;A* a trimis o son$ pe Titan* luna lui ;aturn(=8 Lista ar putea fi prelun,it cu uurin* %ns toate aceste succese trebuie s fie privite pe
un fun$al mai lar,( 1i astzi* unele principii in$ustriale fun$amentale precum stan$ar$izarea* concentrarea* maKimizarea $e scar i centralizarea $omin ,+n$irea .niunii Europene( Astfel* pe msur ce economiile bazate pe cunoatere trec $e la masificare la $emasificarea pro$uselor i pieelor* proces %nsoit $e creterea $iversitii sociale i culturale* .niunea European a omo,enizat $eosebirile naionale $in interiorul ei( #$$ic+n$ %n slvi conceptul $e $iversitate* ea i'a ocupat* $e fapt* timpul cu %ncercarea $e a armoniza" totul* $e la impozite la cosmetice* $e la )V'uri la le,ile privin$ circulaia motocicletelor( == 0ai mult* %n aplicarea re,lementrilor ne$ifereniate ea opteaz $e obicei pentru cele mai constr+n,toare i mai puin fleKibile $intre versiunile $isponibile(=7

La fel ca %n Japonia i %n alte pri* succesul %n economiile avansate* bazate pe cunoatere* necesit o or,anizare tot mai fleKibil a me$iului ,uvernamental i $e afaceri* $ar .niunea European s'a specializat %n impunerea unui control infleKibil* $e sus %n Ios* specific epocii in$ustriale* c&iar i asupra bu,etelor i $eciziilor financiare ale statelor membre( )onform Tratatului $e la 0aastric&t* fiecare ar a zonei euro era obli,at s menin $eficitul ,uvernamental la maKimum @a $in #I<( Aceast msur a fost luat la insistenele imperiale ale
Eermaniei* $ar %n cele $in urm <erlinul a $escoperit c limitele sunt prea restrictive* astfel c tocmai el a %nclcat %n mai multe r+n$uri pactul infleKibil pe care %l impusese celorlali parteneri( %n 788D* $nternational ;erald 5ri,une consemna c ase $intre cei $oisprezece membri ai zonei euro %ncalc pactul(" =@

%n 788F* ale,torii francezi i olan$ezi au respins propunerea $e )onstituie a .niunii Europene* o capo$oper $e birocraie $istructiv numr+n$ patru sute $e pa,ini( =D )riticii remarcau c autorii )onstituiei americane au avut nevoie $e mai puin $e zece pa,ini* incluz+n$ aici )arta Drepturilor( A))ELE"A"E ). H-)ETI-IT ".L #rpastia tot mai lar, $intre Europa cci$ental i ;tatele .nite reflect i $ou atitu$ini contrastante fa $e principiul fun$amental al timpului( Europa i America funcioneaz la viteze $iferite( Europa este mult %n urma ; telor .nite %n privina muncii la $omiciliu* care le permite an,aIailor s'i aIuste pro,ramul $e lucru( Europei %i lipsesc orarele fleKibile c&iar i la ma,azine s birouri* fiin$ practic necunoscute pro,ramele nonstop i alte $eviaii $e la ruti in$ustrial tra$iional( !leKibilitatea forei $e munc le este necesar firmelor care vor s concure cu succes pe pieele ,lobale $in prezent* %ns lucrtorii i an,aIatorii europe $eopotriv* rm+n prini %n capcana aranIamentelor temporale ri,i$e( !aptul acesta nu se o,lin$ete $oar %n conce$iile mai lun,i* =F sptm+na lucru mai scurt=9 i*
%n ,eneral* ritmul mai lent al vieii cu care se m+n$resc eui penii i mai ales francezii* ci poate fi constatat

p+n i %n atitu$inea fa $e luar mesei( %n replic la in$ustria fast'foo$* aprut %n America i cu o rsp+n$ire v ti,inoas pe tot mapamon$ul* Europa a $at natere micrii sloS foo$"* cu sQ pul $eclarat $e a o combate pe cea $int+i( #ornit aproape ca o ,lum %n Italia* %n =>A9*=? micarea aceasta pretin$e act c are nu mai puin $e A8(888 $e membri %n o sut $e +ri( r,anizatorii ei pun scen $iverse evenimente* e$iteaz cri $e ,astronomie i ,lorific m+ncar bun Bi consumat lentC( =A

Din micarea sloS foo$ a crescut B%ncetC o ml$i numit citta+lo7. $e$icG meninerii vieii
lente %n micile orae( Ea promoveaz pro$usele locale i $ezv tarea $urabil i este at+t $e ataat $e criteriul lentorii* %nc+t %n 7887* $in cele $e orae italiene care au contribuit la fon$area ei* nici unul nu se califica pent statutul $e membru( -u trebuie s+ se califice rapi$"* a eKplicat unul $intre i ,anizatorii micrii( *Ar putea $ura ani $e zile("=>

"m+ne $e vzut $ac va aprea vreo$at o nou or,anizaie $e$icat cel care se bucur at+t $e un ritm rapi$* c+t i $e unul lent %n $iferite momente M vieii* at+t $e un bur,er m+ncat pe fu, c+t i
$e un &omar $e,ustat pe %n$elet In acest timp* britanicii inva$eaz satele* cum ar fi A,incourt $in nor$ul !ranI %n cutarea linitii i a unui stil $e via %nc i mai $omol( 78

!r %n$oial* evoluia este stimulat $e preurile sczute ale locuinelor* p cum i $e eKistena tunelului $e sub )analul 0+necii i $e %nmulirea cursei aeriene care ' culmeaV ' accelereaz cltoriile( Toate acestea au fcut'o pe o a,ei imobiliar $in A,incourt* 0a,,ie Oell5* s eKclame2 %n zilele astea n'am n mcar cinci minute s respirV" Aparent* nu voia nici$ecum s fie ironic( Aspectele amuzante nu trebuie s ne %nele( ricare ar fi virtuile lentorii comparaie cu viteza* mo$ul %n care o societate se raporteaz la timp are imW caii importante pentru mo$ul %n care creeaz avuie* pentru $esincronizarea B economia sa i inte,rarea %n economia mon$ial(
Titlurile ziarelor europene abun$ %n termenul lent" i sinonimele lui2 #rir palele ri europene implementeaz lent((("* .E este Zprea lent[ %n privina rei melor economice" i E,alitatea %ntre seKe2 pro,rese lente"( %ns nu $oar .niur European este lent( Tranzaciile comerciale $in Europa trebuie s+ respecte ir nesf+rite $e re,lementri impenetrabile( %ntr'un articol $in Parliament a!azine. profesorul ViLtor 0a5er';c&oenber,er $e la Harvar$ spune2 %n Europa* lucrurile se mic mai %ncet i consum mai mult timp i mai mult ener,ie(" #rin urmare* nu suntem surprini s aflm $e la )omisia European %nsi c+ %n ;tatele .nite este nevoie $e numai ase ore pentru a %nfiina o firm* pe c+n$* cu toate c eKist %n continuare $iferene %ntre rile membre* Y(((W %n Europa $urata este mult mai mare("7=

%ncercai* $e eKemplu* s obinei un brevet $e invenie %n Europa( #otrivit lui Trevor )ooL $e la firma european $e avocatur <ir$ e <ir$* %nre,istrarea patentelor $ureaz mult mai mult $ec+t %n
;tatele .nite* %n ,eneral cel puin patru ani* uneori c&iar zece* iar aceasta este o problem real pentru firmele &i,&'tec&* care trebuie s se mite foarte repe$e(" 77

;au ascultai'o pe "ita Villa* o contabil american care lucreaz pe ambele rmuri ale Atlanticului( #ur i simplu* lucrurile $ureaz mai mult %n Europa( Tranzaciile au mult mai muli pai( De pil$* $ac o companie american vrea s+'i mute se$iul principal $e la )&ica,o la Dallas* s+ spunem* nu e nici o problema( Dar $aca o firm ,erman vrea s+ se mute $e la <erlin la

!ranLfurt* are nevoie $e un complicat proces $e Z%nre,istrare[ %n mai muli pai* care consum o cantitate enorm $e timp(" ;au* povestete ea* %ncercai s+ mo$ificai statutul Iuri$ic al firmei* lucru pe care %ntreprin$erile mici trebuie s'= fac a$esea( <aca am En -tatele Bnite o companie cu r#+pundere limitat# ULLCV i "reau +3o tran+Aorm Entr3o corporatie cu +uAiNul Q$nc.W. proce+ul e Aoarte rapid. dar En Permania. cnd am "rut+ tran+Aorm#m o P @; Entr3o 0P. modiAicare compara,il#. a durat pe+te un an. - +punem c Airma dorete + le di+tri,uie di"idende ac&ionarilor. $n -tatele Bnite. con+iliul de admini+tra&ie +e Entrunete i. dac# e de p#rere c ideea e+te ,un#. "oteaz# i !ata. 6u i En Permania. 0colo. prima apro,are tre,uie +3o dea auditorii. <up# aceea. propunerea mer!e la con+iliul de mana!ement. 0poi. la con+iliul de +upra"e!*ere. Blterior. la notar. care poate cere modiAic#ri de ultim moment. c*iar dac# toate p#r&ile au aGun+ la un acord. En +Arit. decizia tre,uie + Aie Enre!i+trat#FO Deosebirile transatlantice %n privina timpului i ritmului afecteaz c&iar i in$ustriile $e aprare i armatele europene( Te&nolo,ia i capacitile militare americane sunt concepute pentru a permite reacii c+t mai rapi$e la $iversele crize( !orele europene $in -AT $emersuri ' lente ' pentru crearea propriei fore militare $e reacie rapi$"( 7D Aa$ar* la toate aceste niveluri* $e la stilul $e via i cultur p+n la problemele militare i* %nainte $e orice* me$iul $e afaceri i economia* $iferena $e viteza $intre Europa i ;tatele .nite se accentueaz( !iecare rspun$e la accelerarea economiei i la principiul fun$amental al timpului %n propriul ritm( HEA"TLA-D'.L DE IE"I ;tatele .nite i Europa au abor$ri foarte $iferite i fa $e principiul fun$amental al spaiului( )onsecvent principiului epocii in$ustriale potrivit cruiamai mare" %nseamn aproape %ntot$eauna mai bun"* .niunea European continu s'i %mpin, frontierele spaiale spre rsrit* %ncorpor+n$ tot mai multe state membre( In viziunea li$erilor ei* cu c+t e mai mare populaia* cu at+t .niunea va fi mai bo,at( )u toate acestea* urmrin$ obinerea unor $imensiuni c+t mai impresionante* Europa privete spaiul prin lentila erei anterioare( )on$uctorii .niunii Europene ar fi %n,rozii* pe bun $reptate* $e orice comparaie cu nazitii( EKtin$erea panic a .E spre est* cu %n,lobarea $e noi ri i speculaii $espre o posibil atra,ere a "usiei %n viitor* este $iametral opus fa $e <ran!nac* :+ten prin care Eermania nazist i'a trimis trupele i le,iunile morii p+n la porile 0oscovei( Ambele $emersuri amintesc %ns $e teoria ,eopolitic* at+t $e popular o$inioar* care spune c acela care controleaz *eartland3u4 va stp+ni lumea( Definit pentru prima $at $e Halfor$ 0acLin$er %n =>8D* *eartland3iil era %ntrea,a mas continental $in Europa $e Est p+n %n ;iberia* au rmas cu mult %n urm* astfel c aciunile inte,rate comune sunt mai $ificile( %n acest timp* .niunea European face

incluz+n$ "usia(7F Desi,ur* teoriile sale au fost $estabilizate $e inventarea avioanelor* rac&etelor i
comunicaiilor ,lobale( Acelai lucru se %nt+mpl i cu ipotezele $e astzi* luate $rept bune $in oficiu( Timot&5 Earton As& $e la ;t Anton5Xs )olle,e* Kfor$* susine c .niunea European este o or,anizaie transnaional bazat pe $reptul supranaionai"* nu un stat'naiune clasic* $e mo$ vec&e(" Dar As& %nsui se a,a $e premisa %nvec&it conform creia $imensiunea se tra$uce neaprat prin putere economic( Astfel* el scrie c viitorul .niunii Europene este mai promitor $ec+t cel al ;tatelor .nite $eoarece %ntr'o eKprimare foarte simpl* .niunea European se mrete"* %n timp ce Haiti nu poate spera s+ urmeze HaSaii %n uniunea american("79

Aici se ascun$e* pe l+n, ipoteza mai mare %nseamn mai bun"* o alt premis spaial* potrivit creia $ac un ,rup $e ri $orete s+ formeze o or,anizaie transnaional"* viitoarele membre trebuie s fie vecine* a$ic factorul cel mai important este proKimitatea ,eo,rafic( Dar %n lumea spre care ne %n$reptm* apropierea conteaz $in ce %n ce mai puin $atorit transporturilor rapi$e* pro$uselor tot mai uoare i intensificrii comerului cu servicii intan,ibile( Dac* %ntr'a$evr* suprafaa teritorial ar avea %nsemntate* As& ar trebui s observe c "usia* $e una sin,ur* este $e patru ori mai mare $ec+t .niunea European $up eKtin$ere* <razilia este $e $ou ori mai vast* iar $e partea cealalt avem prosperul ;in,apore* cu mai puin $e ?88 $e
Lilometri ptrai(7? Dac ;tatele .nite ar $ori s creeze o or,anizaie transnaional bazat pe $reptul supranaionai"* ce ar %mpie$ica apartenena la o asemenea structur a unor ri %n$eprtate* precum )oreea $e ;u$* ;in,apore sau IsraelG ;au JaponiaG #I<'ul total al

acestui ,rup era* %n 788D* $e =F*? trilioane $e $olari* cu D*? trilioane mai mare $X c+t cel al
.niunii Europene( or,anizaie supranaional neconti,u* alctuit $oar $in America i Japonia ' s'o numim Jamerica ' ar $epi cu @*9 trilioane $e $olari #I<'ul %nsumat al tuturor celor 7F $e membre ale .niunii Europene(7A

)a o ironie a sorii* %n timp ce .E %i face $e lucru cu eKtin$erea limitelor teritoriale* statele membre care au pro,resat cel mai mult %n $irecia avuiei revoluionare sunt cele mai mici* aflate la periferie(7> !inlan$a cu -oLia i ;ue$ia cu Ericsson strlucesc pe firmamentul telecomunicaiilor* la fel
Irlan$a %n ceea ce privete softSare'ul* $ei o mare parte $in pro$ucia ei se realizeaz sub licena unor companii americane precum 0icrosoft* racle* -ovell* ;5mantec i )omputer Associates( VI;.L DE LA LI;A< -A ;tatele .nite i Europa au relaii tot mai $iferite nu $oar cu principiile fun$amentale ale timpului i spaiului* ci i cu acela al cunoaterii* incluz+n$ aici i te&nolo,iile ce folosesc intensiv cunoaterea( In =>>?* cele cincisprezece membre $e atunci ale .niunii Europene pro$uceau computere %n valoare $e F@*F miliar$e $e $olari* cifrele corespunztoare pentru ;tatele .nite fiin$ $e A7*D miliar$e* iar pentru Japonia $e 9?*? miliar$e( #ro$ucia european $e componente electronice* %n valoare $e D8*= miliar$e $e $olari* era Iumtate $in cea a ;tatelor .nite sau Japoniei( %n =>>A* $intre primele zece companii IT $in lume ' printre care se numrau I<0* Hitac&i* 0atsus&ita* HeSlett'#acLar$* Tos&iba* !uIitsu* -E)* )ompab i 0otorola ' numai ;iemens era $in Europa(@8 Doar treizeci $e pro$uctori europeni se re,sesc pe lista primelor @88 $e companii $e softSare $e pe ,lob i numai $oi ' 0is5s i ;A# ' sunt %n clasamentul primelor zece(@=

Li$erii europeni s'au %nt+lnit %n 7888 la Lisabona* anun+n$u'i cu aplomb intenia $e a


transforma Europa %n cea mai competitiv i mai $inamic economie bazat pe cunoatere $in lume" p+n %n 78=8(@7

-'am mai r+s aa $e tare i $e mult $in vremea c+n$ <iroul #olitic comunist obinuia s anune obiective $e pro$ucie complet nerealiste( Era acelai lucru"* a spus "a$eL ;iLorsLi* fost a$Iunct al ministrului polonez $e EKterne* c+n$ s'a a$optat acest proiect(@@ %ntr'un stu$iu $in 788=* )omisia European tr,ea concluzia c+ stan$ar$ele $e via $in Europa
rm+n %n urma celor $in ;tatele .nite* performanele inferioare %n ceea ce privete inovaia i utilizarea informaiilor i comunicaiilor fiin$ consi$erate cauzele principale ale amplificrii $iferenelor( Y(((W Diferenele $intre stan$ar$ul $e via al .niunii Europene i cel al ;tatelor .nite sunt mai mari acum $ec+t oric+n$ %n ultimii 7F $e ani("@D

De asemenea* )omisia avertiza %n 788@ c+ Europa ' care* aa cum am vzut mai $evreme* a
%nfiinat c+teva centre $e cercetare biote&nolo,ic ' risc sa piar$ trenul" revoluiei %n acest $omeniu( @F

Acelai pericol i %n cazul nanote&nolo,iei( %n mai 788D* )omisia a constatat c ;tatele .nite i
Japonia investesc mai mult $ec+t .niunea European %n cercetarea i $ezvoltarea nanote&nolo,iei* iar $up toate probabilitile* prpastia se va lr,i("@9

%n 788D* %ntr'un alt apel* )omisia $eclara c inovaia constituie c&eia succesului economic* $ar este
o zon %n care Europa se afl mult %n spatele ;tatelor .nite(" @?

La sf+ritul aceluiai an* cancelarul ,erman Eer&ar$ ;c&ro$er afirma c Europa nu va putea %n$eplini obiectivul nerealist" pentru 78=8*@A iar pree$intele )omisiei* "omano #ro$i* se lamenta la
%nc&eierea man$atului su c %ncercrile .niunii Europene $e a prin$e $in urm America pe plan economic fusese un mare eec("@>

%n 788F* c+n$ .niunea European lua %n consi$erare o relansare a A,en$ei $e la Lisabona* ,rupul $e
afaceri european Euroc&ambers a publicat un stu$iu care conc&i$ea c economia .niunii se afla* %n momentul respectiv* la nivelul celei americane $e la finele anilor ?8( D8

#er total* %n 788F pro,ramul pentru 78=8 era $eIa mortificat* iar li$erii Europei continuau s acor$e o atenie sczut cercetrii i $ezvoltrii* tiinei i e$ucaiei tiinifice* trat+n$ cu $ispre noua economie" i pl+n,+n$u'se $e $ezin$ustria'lizare( %n cartea sa $in 788D* 0Ater t*e )mpire. analistul ,eopolitic Emmanuel To$$ $escrie Europa ca pe principala putere in$ustrial a lumii"(D= Are $reptate* aa este( Dar ;tatele .nite sunt principala
putere care nu mai este in$ustrial* iar Europa* cu unele eKcepii importante* nu a reuit %nc s'i mo$ifice a$ecvat relaia cu principiul ultrafun$amental al cunoaterii i cu avuia revoluionar( %n anii ce urmeaz* rile mari $in Europa cci$ental ar putea asista la mi,rarea locurilor $e munc in$ustriale* necesit+n$ un nivel te&nolo,ic sczut* spre statele .E provenite $in fostul bloc sovietic sau %n alte pri un$e costurile cu m+na $e lucru sunt mici( Incapacitatea $e a %nlocui aceste locuri $e munc printr' o tranziie mai rapi$ spre servicii i spre pro$ucia bazat pe cunoatere i inovaie* cu o valoare a$u,at important* va crete nivelul omaIului* care este $eIa consi$erabil mai %nalt $ec+t cel $in ;tatele .nite i Japonia(D7 Acest fenomen* la r+n$ul lui* va intensifica sentimentele $e ostilitate fa $e imi,rani i va mri posibilitatea ca militantismul i terorismul s prolifereze %n numeroasa populaie musulman $efavorizat $in Europa(D@ Inci$entele petrecute %n 788F %n !rana* cu nenumrate incen$ieri $e maini* ar putea reprezenta $oar o prefi,urare a fenomenelor ce vor urma( DD

component a problemei Europei

cci$entale este aversiunea a$+nc %nr$cinat fa $e -E'urile se opun automat

te&nolo,ie( ;in$icatele se tem $e pier$erea locurilor $e munc* iar

noilor te&nolo,ii $in cauza unor pericole reale sau ima,inare( %n timp ce Asia te&nofil se ,rbete s a$opte ultimele nouti* vest'europenii te&nofobi aeaz obstacole %n calea $ezvoltrii i aplicrii lor( Aceast te&nofobie se estompeaz pe msur ce ne %n$reptm spre est* %n fostele ri comuniste( )e&ia* cu unul $intre cele mai mari procente $e absolveni $e faculti tiinifice i te&nice $in lume* DF a atras proiecte $e la I<0* Accenture Lo,ica i
l5mpus(D9 ;lovenia* se scrie %n Financial 5ime+. are toate atributele unei $estinaii i$eale pentru proiectele la scar re$us $in ca$rul economiei bazate pe cunoatere* pentru centrele &i,&'tec&* no$urile $e $istribuie i lo,istic i centrele $e telefonie("D?

.n,aria se lau$ $eIa cu cel mai mare centru $e cercetare i $ezvoltare %nfiinat $e -oLia %n afara !inlan$ei* iar EKKon0obil a $esc&is un nou se$iu la <u$apesta pentru a'i consoli$a operaiunile europene $e LT i contabilitate(DA %n 788= potrivit .niunii Europene %nsei* eKporturile $e
%nalt te&nolo,ie ale .n,ariei rivalizau $eIa cu acelea ale Danemarcei sau ;paniei( D>

;tatele membre $in Europa $e Est se vor insinua %n cur+n$ %n niele &i,&'tec&* cu valoare a$u,at mare* pe care le i,nor vest'europenii mai leni i vor putea c&iar s'i $epeasc unii $intre vecini( #rin urmare* cu privire la toate cele trei principii fun$amentale pe care le'am eKplorat* timpul* spaiul i cunoaterea* America i Europa se %n$eprteaz tot mai mult una $e cealalt* iar fenomenul acesta s'ar fi pro$us c&iar $ac nu s'ar fi pus problema ne%nele,erilor pe tema rzboiului $in IraL( #entru a inversa sensul acestui proces* ;tatele .nite ar trebui s se opreasc ori s $ea %napoi* pe msur ce Europa* cu o nou &art* %i va accelera tranziia spre sistemul $e avuie al celui $e'al Treilea Val( %ntr'o bun zi* $ac stm s'i ascultm pe entuziati* Europa ar putea $eveni o contrapon$ere ,lobal fa $e puterea american* pe care muli o consi$er eKcesiv( %ns puterea ,eopolitic a +rilor este con$iionat $e fora economic i cea militar* ambele $epinz+n$ acum* tot mai mult* $e cea mai +oAt $intre toate resursele2 cunoaterea(
In mo$ re,retabil* se pare c Europa %nc n'a primit acest mesaI( poteiG fi oare $in cauza %ncetinelii

H- I-TE"I ".L A0E"I)II

sistem $e sntate %n ruine i o via mai %n$elun,at* iar vi tez* aterizri perfecte pe 0arte*

n nou stil $e via se contureaz %n America2 sluIbe fleKibile* strluciri superficial i publicitate eKtrava,ant* vitez* comercialism* $iver tisment nonstop* vitez* aer mai curat* televiziune mai mur$ar* scol putre$e* vitez* un

supra%ncrcare cu informaie* compleKitate a sui plusurilor* rasism %n $eclin* &iper're,imuri alimentare i copii &iperactivi( A $a i vitez( La acest calei$oscop trebuie s a$u,m contra$iciile multiple care se acu muleaz %n viaa american $e astzi( "eclame la Via,ra i maruri %mpotriva avoi tului( #iee libere* $ar tarife i subvenii %n favoarea firmelor americane( American care sunt provinciali ' nu tiu limbi strine* nu sunt interesai $e alte culturi( Da triasc ,lobalizareaV ;trinii nu tiu cum s interpreteze tot acest &aos z,omotos( Dup cum afirmM Dominibue 0oXisi* un eKpert francez %n probleme internaionale* nu c am fi at+ $e antiamericani* $ar nu putem %nele,e evoluia acestei ri("= Dar nici ameri c+nii n'o %nele,* iar strinii nu tiu c americanii nu tiu( Ar fi* poate* util s ne ,+n$im la America nu $oar ca la cel mai puternic stat'na iune $in lume* ceea ce i este la ora $e fa* ci ca la cel mai mare laborator socia i economic $e pe ,lob( Este principalul loc %n care noile i$ei i mo$uri $e via sunt testate cu marQ entuziasm ' i uneori %mpinse p+n la eKtreme stupi$e* c&iar pline $e cruzime '%nainte $e a fi respinse( %n acest
laborator se $esfoar eKperimente nu $oar %i $omeniul te&nolo,iei* ci i cu privire la cultur i arte* tiparele seKuale* structurM familial* mo$* re,imuri alimentare i sport* noi reli,ii i mo$ele $e afaceri( ;imultan* ;tatele .nite fac eKperimente cu toate cele trei principii fun$amen tale ale avuiei( Acesta este motivul accelerrii i* $eopotriv* motivul pentru cart at+t $e muli oameni t+nIesc $up o via mai $omoal( De aceea este nevoie cM mainile s lucreze mai repe$e i oamenii mai %ncet America face eKperimente cu spaiul i cu mo$ul %n care este el %mprit2 ,+n$ii'v+ la permeabilitatea eres c+n$ a ,ranielor economice( 0ai presus $e toate* $esi,ur* face eKperimente ci nenumrate ci $e a transforma $atele* informaiile i cunoaterea %n avuie( ;tatele .nite sunt locul %n care ,reelile sunt permise i uneori $uc la $esco periri epocale* preioase $in punct $e ve$ere economic ori social( Aici* aproape

orice eec poate fi rscumprat* iar cei care revin $up o perioa$ $e $iz,raie suni a$mirai* %n loc s+ fie respini B$ei %n unele cazuri aa ar trebui s se %nt+mpleC( 0arile laboratoare sunt libere s+ comit erori( Dac nu risca s ,reeasc* %nseamn c nu sunt orientate spre viitor* iar America este* cu si,uran( #roblema e c nu toat lumea suport s triasc %ntr'un laborator sau %n apropierea unuia( Ereelile $e laborator pot $uce la pier$erea sluIbelor* influenei* puterii* ba c&iar i a vieii( 0uli americani se tem $e sc&imbare i Iin$uiesc $up %ntoarcerea la aa'numitele zile bune $e $emult $e la %nceputul anilor XF8* c+n$ America era o ar $in cel $e'al Doilea Val* iar al Treilea Val $e'abia $ac se %ntrezrea la orizont( .it+n$ %n mo$ convenabil $e munca fizic epuizant* ura rasial i subIu,area femeilor care marcau %nc economia i societatea $in ;tatele .nite %n acele vremuri presupus bune"* tem+n$u'se pe bun $reptate s nu'i piar$ sluIbele* poziia* presti,iul sau influena* ei minimalizeaz prezentul i se opun viitorului( #rin urmare* %n America* la fel ca %n )&ina* Japonia* Europa i %n alte pri* rezultatul este conflictul $intre valuri(

)+n$ apare un sistem revoluionar $e creare a avuiei* unul $intre primele lucruri pe care'= face este s $ea natere contrarevoluionarilor( "e,retatul banc&er 4alter 4riston* ef al )onsiliului $e #olitici Economice $e pe l+n, )asa Alb %n timpul pree$intelui "ea,an* s'a eKprimat fr ocoliuri2 ri $e c+te ori eKist o mo$ificare %n mo$ul $e creare a avuiei* vec&ile elite %i aban$oneaz poziiile i un nou ,rup $e persoane se ri$ic i preia controlul asupra societii( Acum suntem c&iar %n miIlocul unui asemenea proces("7 )eea ce nu a menionat el este faptul c vec&ile elite" nu renun fr lupt( "N\< I.L VAL."IL " In ;tatele .nite i %n maIoritatea $emocraiilor bo,ate* conflictul $intre valuri este* $e obicei* mai subtil $ec+t %n lumea srac* %ns* totui* eKista( Apare la multe niveluri $iferite* $e la politica ener,etic i transporturi p+n la re,lementrile corporative i* mai presus $e toate* e$ucaie( America in$ustrial a fost cl$it pe baza combustibililor fosili ieftini i a unei imense infrastructuri pentru $istribuirea ener,iei %n %ntrea,a ar )ostisitor i mult prea $epen$ent $e petrolul i ,azul $in import* sistemul american $e $istribuire a ener,iei cuprin$e =FA(888 $e mile $e linii electrice i 7 milioane $e mile $e con$ucte petroliere@ care* $in cauz c+ reprezint miIloace fiKe %n
sensul propriu al cuv+ntului* sunt ,reu $e mo$ificat ca reacie la sc&imbrile rapi$e( ;tatele .nite se ,rbesc s+ construiasc o economie avansat* bazat pe cunoatere* $ar rm+n %mpovrate $e un sistem ener,etic motenit $in epoca in$ustrial pe care unele $intre cele mai mari i mai influente corporaii $in lume %l apr fa $e cererea $e sc&imbare eKprimata tot mai ve&ement $e opinia public( )onflictul nu se eKprim $e re,ul %n aceti termeni* %ns avem aici un eKemplu clar $e rzboi al valurilor(

7D DE 0ILIA"DE DE "E .n conflict paralel* %nru$it* are loc pe tema sistemului american $e transpo turi* %ncep+n$ cu cele aproape patru milioane $e mile $e autostrzi* osele i $ri muri publice( D Acestea sunt strbtute $e 7@ $e milioane $e camioane comercia ,estionate $e peste F88(888 $e companiiF care transport mai mult $e trei sfertu $in toate mrfurile $eplasate prin ;tatele .nite( 9 Laolalt* reprezint o in$ustr $e aproape 988 $e miliar$e $e $olari? care* %mpreun cu alte ci $e transport* %2 sumeaz ==a $in #I<(A Dar nu sunt transportate $oar mrfuri* ci i persoane( Aceast infrastructur uria a constituit un rspuns la societatea $e mas cai a evoluat o $at cu pro$ucia $e mas* urbanizarea i sistemul $e munc %n cai mulimile $e lucrtori erau obli,ai s fac naveta pe aceleai trasee* potrivit unQ orare constante( %n anul 7888*==> milioane $e americani au irosit aproKimativ 7D $e miliare $e ore mer,+n$ i %ntorc+n$u'se $e la serviciuM> cu si,uran* este una $intre ce mai contrapro$uctive activiti( %n prezent*
pe msur ce pro$ucia $e mas fcut loc pro$uciei bazate pe cunoatere* tot mai personalizat* $emasificat $escentralizat* foarte muli oameni nu mai lucreaz %n centrele urbane( Tipare $e munc nu mai au orare fiKate* trec+n$ la un pro,ram fleKibil $esfurat o2 un$e* inclusiv la $omiciliu( Astfel se mo$ific $in nou mo$ul %n care se folose timpul i spaiul(

%ntre =>>= i =>>?* Departamentul american al Transporturilor a cutat o alti nativ pentru al Treilea Val( Denumit transport inteli,ent"* planul preve$ea u lizarea te&nolo,iilor inteli,ente pentru creterea si,uranei i capacitii autosti zilor eKistente( #otrivit revistei Po"ernment 5ec*nolo!=. Departamentul a trM concluzia c sistemele inteli,ente $e mana,ement al autostrzilor" puteau r $uce acci$entele cu =?a %n timp ce ar fi permis un trafic cu 77a mai intens* la vite mai mari(" -umai intro$ucerea semnalizrii computerizate ar fi putut sc$ea tii pul $e cltorie cu =Da* iar %nt+rzierile cu @?a(=8

#resiunea lobb5'urilor cu $eviza s turnm c+t mai mult beton" $epea %n cu mult influena politic a sectorului IT* abia nscut( %n =>>A* c+n$ pree$inte )linton a semnat un $ecret prin
care se alocau 78@ miliar$e $e $olari pentru i pararea i construirea $e osele* po$uri* sisteme $e tranzit i ci ferate"==* sun rezervat sistemelor inteli,ente era $e aproKimativ 8*=a(=7 Asta $in partea un a$ministraii care se lu$a cu spriIinul acor$at autostrzii informaionale(" =@

;istemul american $e transporturi* $e care $epin$e $irect sau in$irect acti tatea oricrei firme* este %nc inut %n c&in,i $e o tria$ cu mare putere politie format elin companiile petroliere* pro$uctorii $e autove&icule i constructorii i autostrzi* a$esea corupi(
%n consecin* %n timp ce sistemul $e comunicaii $in ;tatele .nite a intro$ un ir eKtraor$inar $e inovaii* permi+n$ $istribuirea cunoaterii %n mo$uri ca

n'au fost nicio$at posibile %nainte* americanii %nc nu au parte $e sisteme ener,etice i $e transport care s fie mai eficiente* mai si,ure i mai curate( Aceste elemente'c&eie ale infrastructurii Americii* $eopotriv cu subsistemele ce le compun* sunt $esincronizate i prinse %n lupta $intre interesele reprezentanilor epocii in$ustriale i inovatorii care promoveaz sistemul $e avuie bazat pe cunoatere( Din nou* conflictul $intre valuri( .n tipar asemntor poate fi observat %n multe lupte $use pe seama practicilor %n afaceri( De eKemplu* $isputa privin$ contabilizarea aciunilor acor$ate $rept recompens con$uctorilor unei corporaii a plasat %ntr'o tabr )onsiliul pentru ;tan$ar$e $e )ontabilitate !inanciar Bporeclit !azbeeC* care %n mo$ tra$iional a favorizat activele tan,ibile %n $etrimentul celor intan,ibile* i* %n cealalt tabr* firmele bazate pe cunoatere* aflate %n $ificultate( =D )a rezultat* acestora $in urm le' a fost mult mai ,reu s atra, capital i tineri talentai pe care s'i an,aIeze( Acestea sunt $oar instantanee ale rzboiului $e mic intensitate care se poart %n prezent %n aproape toate instituiile americane* pe msur ce ele %ncearc s se a$apteze la rapi$ele sc&imbri te&nolo,ice i sociale( Dezno$m+ntul acestui conflict nu este nicieri mai important $ec+t %n colile $in America( !."T.L VIIT ".L.I ;tatele .nite nu'i vor pstra rolul $e v+rf $e lance %n revoluia mon$ial a avuiei* nu'i vor menine puterea ,lobal i nu vor re$uce prpastia tot mai lar, $intre bo,aii i sracii lor $ac nu vor %nlocui sistemul e$ucaional motenit $in epoca in$ustrial( ;ubliniem c este vorba $e %nlocuire* nu $e o simpl reformare( )onflictul $intre valuri pe tema e$ucaiei publice* precum i costurile $e D88 $e miliar$e $e $olari pe care le %n,&ite sistemul %n fiecare an Bfr a pune la socoteal costurile sociale ale eecului

su i costurile in$irecte pe care le impune asupra firmelor prin fora $e munc prost pre,titC* vor amplifica pasiunile personale i politice %n anii ce vor urma( Dup toate probabilitile* cele mai mari costuri ale conflictului $intre valuri vor fi suportate %n America $e cei aproape F8 $e milioane $e copii %nscrii obli,atoriu la nite coli care %ncearc* fr prea mare succes* s'i pre,teasc pentru sluIbe care nu vor eKista( =F #utem numi acest proces
furtul viitorului"( E$ucaia nu %nseamn $efel numai locuri $e munc* $ar colile* cu eKcepii infime* nu reuesc s'i pre,teasc pe copii nici pentru rolurile $e consumatori i prosumatori( De asemenea* sistemul nu'i aIut nici s fac fa compleKitii cresc+n$e i noilor opiuni $e care au parte %n seK* cstorie* etic i alte $imensiuni ale societii pe cale $e consoli$are( )u at+t mai putin reuete s le formeze %nsi plcerea $e a %nva( ) ALI/IA !N"N -.0E In pofi$a conotaiei ne,ative pe care o are astzi* e$ucaia $e mas a fost* la vremea ei* un element pro,resist %n raport cu realitatea prein$ustrial %n care $oar

un procent re$us $intre copii mer,eau la coal* iar cititul i socotitul le erau aproape necunoscute sracilor( A fost nevoie $e ,eneraii %n ir* c&iar i $up ascensiuneP in$ustrialismului* pentru ca* $e la cea mai mic v+rst* copiii s mear, la coal i nu la fabric( %n prezent continum s inem toate aceste milioane $e copii %n coli $e tip fa bric $eoarece aici %i $orete o coaliie improbabil* fr nume* $e interese speciale( #entru a %nele,e aceast coaliie trebuie s ne %ntoarcem la ori,inile ei $e =M sf+ritul secolului
al :T:'lea( #e atunci* $ei muli prini nu voiau s'i trimitM copiii la coal $eoarece trebuia s+'i trimit la munc pe c+mp ori %n fabrici* to mai multe persoane* tot mai ve&emente* luptau pentru e$ucaia public ,ratuita Dar coaliia pro'e$ucaie a $ob+n$it o putere real $oar atunci c+n$ me$iul $Q afaceri a %neles c colile pot contribui la pro$uctivitate prin impunerea $isci plinei in$ustriale" asupra tinerilor lucrtori venii mai ales $in me$iul rural( valorile i atitu$inile asociate cu $isciplina in$ustrial"* scrie LaSrence 0 )remin %n 0merican )ducation. erau Y(((W $isciplina interioar* munca susinui punctualitatea* austeritatea* seriozitatea* simul or$inii i cumptarea(" 1coala = pre$a nu $oar prin teKtele $in manuale* ci i prin %nsui caracterul or,anizaie ,ruparea* perio$izarea i impersonalitatea obiectiv nu se $eosebeau $e aspee tele corespunztoare $in fabric("=9

%n plus* sosirea milioanelor $e imi,rani ce vorbeau $iverse limbi a %nsemni apariia unei m+ini $e lucru ieftine $in multe ri i culturi $iferite( #entru a fi pn $uctivi %n economia in$ustrial* ei trebuiau s fie asimilai sau omo,enizai %n cu tura american $ominant a epocii* astfel c %ntre =A?F i =>7F una $intre prii cipalele funcii ale colii a fost americanizarea celor nscui %n strintate( #e scurt* me$iul $e afaceri avea acum un interes $irect %n masificarea armati lor $e tineri2 %n felul acesta $evenea posibil economia epocii in$ustriale* cu pn $ucia ei $e mas( #e msur ce in$ustrialismul a continuat s se $ezvolte %n secolul al ::'lea* a aprut marile or,anizaii menite s apere interesele muncitorilor( De re,ul* sil $icatele spriIineau ferm e$ucaia public ' nu $oar pentru c membrii $oreau via mai bun pentru copiii lor* ci pentru c i sin$icatele aveau
un interes ascur sau neobservat %n sistem( )u c+t era mai restr+ns fora $e munc $isponibil cu at+t era mai

re$us concurena pentru sluIbe* iar salariile erau mai mari( ;ii $icatele nu purtau $oar lupta $reapt %mpotriva muncii infantile* ci fceau i car panii pentru prelun,irea e$ucaiei obli,atorii* menin+n$ astfel milioane $e tine %n afara pieei munci pentru perioa$e $in ce %n ce mai mari( ;in$icalizarea profesorilor a creat o cate,orie numeroas $e persoane cu mo vaii %nc i mai puternice* personale* $e a spriIini sistemul e$ucaiei $e mas co ceput pentru epoca in$ustrial( #e l+n, prini* afaceriti i sin$icate* i ,uvernul avea motive pentru a susii e$ucaia ,eneralizat( A,eniile publice recunoteau avantaIele economice ale si ternului* %ns aveau i o raiune secun$ar* mai puin evi$ent pentru a'= promov )+n$ a %nceput s funcioneze* e$ucaia obli,atorie a str+ns $e pe strzi milioai

$e a$olesceni a,itai* %mbuntin$ or$inea public i re$uc+n$ infractionalita i costurile le,ate $e activitatea poliiei i %nc&isorilor( Aa$ar* pe tot parcursul epocii in$ustriale a eKistat o coaliie in$estructibil a conservat mo$elul colii $e tip fabric ' un sistem e$ucaional $e mas care potrivea perfect %n matricea pro$uciei $e mas* miIloacelor $e informare %n ma g'culturii $e mas* sportului $e mas*
$ivertismentului i politicii $e mas( Dup cum afirm ;ir Oen "obinson* consilier pe probleme $e politici e$ucaionale al pree$intelui vestitei fun$aii Eett5 $in Los An,eles i autor al crii Clo+in! oA:ur ind+% Leamin! to @e Creati"e. %ntre,ul aparat al e$ucaiei publice a fost mo$elat $e nevoile i i$eolo,iile in$ustrialismului Y(((W bazate pe vec&ile premise $espre cererea i oferta $e m+n $e lucru( )uvintele'c&eie ale acestui sistem sunt liniaritatea* conformitatea i stan$ar$izarea("=?

! "/ELE ;)HI0<N"II In prezent* un nou conflict al valurilor se profileaz la orizont* i nu $oar %n ;tatele .nite( )iocnirea iminent %i va pune pe aprtorii fabricilor e$ucaionale eKistente fa %n fa cu o micare tot mai ampl* $ecis s'i %nlocuiasc( 0icarea aceasta cuprin$e patru elemente eseniale( ProAe+orii% sistemul actual %i limiteaz pe profesori la instruirea mecanic* pe baza manualelor* i la
evaluarea stan$ar$izat* elimin+n$ i ultimul strop $e creativitate at+t $e la ei* c+t i $e la elevi( %n colile $e astzi eKist milioane $e profesori cu resursele epuizate* resemnai s se t+rasc p+n la pensie susin+n$ pasiv sttu buo'ul( In aceleai coli avem %ns zeci* poate sute $e mii $e profesori eroici* pltii mizerabil* care lupt $in interior contra sistemului( %n pofi$a constr+n,erilor care le sunt impuse* unii reuesc s fac lucruri remarcabile pentru copii i lanseaz i$ei care pot contribui la eKtra,erea e$ucaiei $in epoca in$ustrial( )u un spriIin minim $in eKterior* ei rm+n o avan,ar$* atept+n$ s se alture micrii pentru sc&imbri ra$icale* nu treptate(

P#rin&ir. i %n r+n$urile prinilor se observ semne clare $e nemulumire fa $e vec&ea coaliie( 0uli susin numrul mic* $ar %n cretere $e coli c&arter" = sau ma,net"7 i alte eKperimente limitate %n ca$rul sistemului e$ucaional eKistent( Alii an,aIeaz me$itatori privai sau %i %nscriu copiii la pro,rame $e $up orele $e coal* cum este Gu2u %n Japonia( "a$ioul public ="+oal. +harter - instit)'ie 1e %n#.'.*nt 7inan'at. 1in i*po8ite i 7)n+'ionn1 potri#it )n)i a+or1 %ntre or,anismul B$e obicei* consiliul colar i localC i spe+iali8ate; un ,rup +) s+op)l 1e a atrage ele#i 1in toate 7"+oal. *agnet - +oal. +) tutelar 7a+ilit.'i s)perioare; personal +) %nalt. +ali7i+are progra*e seg*entele +o*)nit.'ii (n. tr.). eKtern Balctuit $in prini i profesoriC care a$ministreaz coala fr a fi constr+ns s aplice re,lementrile locale i statale* pentru a atin,e

naional B-#"C relateaz c me$itaiile au $evenit at+t $e lar, rsp+n$ite* %nc+t se poate afirma c sc&imb aspectul %nvm+ntului american("=A De asemenea* nu sunt limitate ,eo,rafic(
-#" observ2 #rofesori $in In$ia %i me$iteaz la matematic pe copiii americani pe Internet("=>

Ali prini* care au aban$onat cu totul vec&iul sistem* %i instruiesc pro,eniturile acas* i asta nu $oar $in motive reli,ioase( 4eb'ul le ofer peste un milior $e site'uri cu materiale auKiliare
pentru %nvm+ntul la $omiciliu( )u c+t este mai $efazat sistemul colar al epocii in$ustriale fa $e necesitile unei economii bazate pe cunoatere* cu at+t este mai probabil ca protestele prin ilor s %mbrace forme tot mai $ure( !urioi i %ncuraIai $e posibilitile oferite $e Internet* prinii activiti vor renuna la asociaiile $e cartier* formate %mpreun cu profesorii* i se vor or,aniza %n micri locale* naionale i c&iar ,lobale care s cear meto$e* coninuturi i instituii e$ucaionale complet noi(

)le"ii% %n secolele trecute* copiii nu $ispuneau $e suficient putere %nc+t s aib un cuv+nt $e spus %n micarea pentru e$ucaia $e mas( Astzi* ei pot aIuta la $o bor+rea sistemului( DeIa poart un rzboi anar&ic %mpotriva lui( "evolta lor are $ou componente* una %n afara slii $e clas* cealalt %n interior( )opiii s'au rsculat $intot$eauna contra colilor* $ar %n trecut nu aveau acces la telefoane celulare* computere* Ecstas5* porno,rafie sau Internet* iar c+n$ ai crescut nu s'au confruntat cu o economie care s aib nevoie $e creierul i nu $Q muc&ii lor( %n prezent* muli elevi* $ac nu c&iar maIoritatea* tiu instinctiv cM coala %i pre,tete pentru ziua $e ieri* %n locul celei $e m+ine( #rima i cea mai familiar form $e revolt const %n aban$onul colar* facturM revenin$u'ne nou( %ntr'un manifest z,u$uitor intitulat Lea"in! -c*ool% Findini )ducation. $oi specialiti %n e$ucaie* Jon 4iles $e la .niversitatea -ort& !lori$ i Jo&n Lun$t $e la .niversitatea $in 0ontana* calculeaz c @8a $intre elevii $ii clasele L:':II aban$oneaz coala %n ;tatele .nite* $up ce instruirea fiecrui $intre ei a costat %ntre F8(888 i ?F(888 $e $olari* c&iar $ac profesorii lor erau pl tii prost $at ieii $in sistemul $e %nvm+nt* ei intr %n ceea ce se numea acun un secol lumpenproletariat* alctuit $in oamenii strzii* infractori* mici traficam $e $ro,uri* bolnavi mintal sau in$ivizi ce nu'i pot ,si un loc $e munc( )ealalt revolt se $esfoar %n sala $e clas( Atac+n$ premisele fun$amer tale ale colilor $e tip fabric* 4iles i Lun$t se %ntreab $ac e$ucaia ar trebui s rm+n obli,atorie( 78 Este o problem pe care i'o pun* fr %n$oial* i numeros profesori forai s Ioace rolul $e ,ar$ieni $e %nc&isoare atunci c+n$ trebuie s rQ prime un comportament asemntor cu acela al $einuilor rsculai( #rofesorii nu se pot apra $e fla,elul violenei $in mass'me$ia( -u se pot apr $e venerarea celebritilor* inclusiv a personaIelor sportive care trieaz folosin $ro,uri* %i mint soiile* se %mbat* se bat i sunt acuzai $e viol( -ici ei* nici pi rinii nu se pot apra $e pe$ofilii care b+ntuie 4eb'ul %n cutare $e copii( .nei coli sunt at+t $e afectate $e violen ' la a$resa profesorilor i a copiilor $eopi triv ' %nc+t apeleaz la poliiti care s patruleze pe cori$oare(
Tinerii s'au e$ucat %ntot$eauna sin,uri* mai bine sau mai ru* %ns astzi o fe cu aIutorul $ubios al miIloacelor $e informare %n mas( Jocurile i celularele sui ascunse %ntre copertele manualelorM ;0;'urile %i iau zborul $e %n$at ce profesorul %ncepe s'i $epene lecia(

Totul se %nt+mpl $e parc* %n timp ce profesorii %i %ncarcereaz pe copii %n clase* urec&ile* oc&ii i minile acestora $in urm eva$eaz %n universul cibernetic( De la o v+rst foarte fra,e$* ei sunt contieni c nici un profesor i nici o coal nu le pot oferi nici mcar o fraciune infim $in $atele* informaiile* cunotinele i $istracia $isponibile online( Ei tiu c %ntr'un univers sunt prizonieri* $ar %n cellalt sunt liberi(

ediul de aAaceri at+t timp c+t colile au continuat* ,eneraie $up ,eneraie* s le furnizeze
companiilor o for $e munc $isciplinat pentru viaa %n fabric* acea coaliie $e spriIin pentru mvm+ntul epocii in$ustriale a rmas ferm pe poziii* %ncep+n$ $e la miIlocul secolului al ::'lea %ns* o $at cu apariia noului sistem $e avuie* au $evenit necesare aptitu$ini noi pe care colile eKistente nu le puteau oferi( DecalaIul s'a mrit at+t $e mult* %nc+t %n anii X>8 presa $e afaceri era plin cu articole $espre elM %n cele $in urm* %n 788F* <ill Eates a pus $e,etul pe ran2

QLiceele americane +unt perimate. Prin a+ta nu "reau +# +pun numai c# +unt "ai de capul lor. cu o
mulpme de neaGun+uri i +u,Ainan&ate. C...D Prin perimat En&ele! Aaptul c# liceele noa+tre. c*iar i atunci cnd Aunc&ioneaz# conAorm planiAic#rii. nu3i pot En"#&a pe copii notri ceea ce tre,uie +# tie En ziua de azi. C...D 6u e+te un accident +au un deAect al +i+temului] de "in# e+te En+ui +i+temul. W 21

Acest apel rsuntor la %nlocuirea i nu $oar reformarea sistemului a fost important nu numai pentru c a$ucea o confirmare a criticilor anterioare* ci i pentru c marca o separare clar a companiilor bazate pe cunoatere $e vec&ea coaliie care a %ntreinut coala mo$elat $up fabric( Interesele firmelor $in cel $e'al Doilea Val $iver, acum $e cele ale firmelor $in al Treilea Vl( #entru prima $at %n peste un secol* va fi posibil ca prinii m+nioi* profesorii frustrai* companiile ce au nevoie $e personal bine pre,tit* inovatorii $in e$ucaie* cei ce pre$au online* $esi,nerii $e Iocuri i copiii %nii s formeze o nou coaliie care s aib puterea nu $oar $e a reforma* ci $e a %nlocui cu altceva e$ucaia pe ban$ rulant( #A;.L ."0NT " ;istemul ener,etic* infrastructura pentru transporturi i colile nu sunt sin,urele instituii %n care pro,resul este fr+nat $e interesele in$ustriale rezi$uale( Aprtorii manierelor $e ieri ocup %n continuare fotolii %n consiliile $e a$ministraie ale marilor corporaii( Alii activeaz %n parti$ele politice* pe c+n$ membrii altei cate,orii* pe care'i putem ve$ea $e obicei $eIun+n$ la cluburile universitare* pro$uc motivaii i$eolo,ice pentru ceilali( !i sau camuflat* conflictul $intre valuri poate fi observat acum %n aproape toate instituiile $in America* W msur ce
acestea $evin tot mai ubre$e* mai $esincronizare i mai $isfuncionali 0ai mult* avem aici o lecie pentru lumea $in afar i pentru toate rile care % treprin$ tranziia spre economiile bazate pe cunoatere( Trecerea fr prece$e $e la munca fizic la cea intelectual* $e la courile $e fum la softSare* nu e $o o c&estiune $e te&nolo,ie( Toate pro,resele te&nolo,ice rapi$e $in ultimele $ cenii i lucrurile %nc i mai uimitoare pe care le $escoper %n prezent oamenii c tiin sunt $oar partea simpl a unei revoluii care cuprin$e fiecare aspect al viei

Dac sc&imbrile instituionale nu vor tine pasul* $esincronizarea va $esprinc laboratoarele americane $e restul societii i va lsa ziua $e m+ine %n seama )&ineiG EuropeiG IslamuluiG )u aceasta* ne %n$reptm spre EKteriorul Americii(

)A#IT L.L DA H- E:TE"I ".L A0E"I)II

i anti,lobaliti* $ar aceeai premis %n$oielnic st la baza recentului val $e cri i articole aparent aca$emice care pretin$ c ;tatele .nite sunt noua "om* %ntr'o ree$itare a imperialismului clasic* sau c sunt* aa cum prefer s spun c&inezii* noul &e,emon( #roblema acestor analo,ii este c nu se potrivesc cu mo$elul ;tatelor .nite $in secolul al ::I'lea( Dac America este un &e,emon at+t $e bo,at i puternic* cum se face c %n 788D aproape D8a $intre obli,aiunile emise $e Trezoreria american erau $einute $e striniG = Aa stteau lucrurile %n vremea c+n$ "oma ori An,lia stp+neau o mare parte a lumiiG De ce ;tatele .nite n'au trimis coloniti permaneni %n $iversele state pe care se presupune c+ le $ominG "oma a fcut'o( ;paniolii au fcut'o( <ritanicii* francezii* ,ermanii i italienii au fcut'o pe tot cuprinsul Africii( Japonezii au fcut'o %n Asia( 7 )are universitate american pre,tete o elit $e a$rninistratori coloniali pentru a'i petrece viaa con$uc+n$ re,iuni %n$eprtate* cum fceau Kfor$ i )ambri$,eG 1i eKist oare un curent $e opinie %n r+n$ul americanilor %n favoarea ;tatele .nite sunt puternice i* cu si,uran* %i fac simit fora peste tot %n lume( Dar ceva e ,reit %n mo$ul %n care America ' i lumea ' sunt prezentate i %nelese aici( )riticii ,+n$esc %nc %n termenii trecutului a,rar i in$ustrial( VE)HI.L J ) In trecutul in$ustrial* 0area <ritanie* cu un imperiu %n care soarele nu apunea nicio$at"* putea cumpra bumbac la preuri foarte mici $e la una $intre coloniile sale %napoiate* a,rare ' E,iptul* s spunem( #utea s+ transporte bumbacul pe mare p+n la fabricile $in Lee$s sau Lancaster* s'= transforme %n &aine i apoi s trimit aceste bunuri cu valoare a$u,at mare tocmai %n E,ipt* v+nz+n$u'le localnicilor la preuri crescute artificial( ;uper'profiturile" rezultate se %ntorceau %n An,lia[ un$e aIutau la finanarea altor fabrici( !lota* trupele i a$rninistratorii britanici proteIau pieele coloniale $e revolte %n interior i $e concurena $in eKterior( Desi,ur* aici am caricaturizat un proces mult mai compleK* %ns c&eia Iocului imperial consta %n pstrarea te&nolo,iei avansate a epocii ' fabricile $e teKtile* $e pil$ ' la Lee$s sau
Lancaster( Astzi* %n sc&imb* pe msur ce economiile avansate se bazeaz tot mai mult pe cunoatere* fabricile au o %nsemntate mai mic( )eea ce conteaz este cunoaterea $e care $epin$ ele( Dar cunoaterea nu este

fectuai un son$aI la nivel mon$ial i vei $escoperi c foarte muli oameni cre$ c marea avuie a Americii a fost obinut prin furt sau eKtorcarea sracilor lumii( I$eea aceasta constituie fun$alul lozincilor scan$ate $e protestatarii antiamericani

ocupaiei militare %n$elun,ate a unei alte riG

$at cu amplificarea rolului cunoaterii* %ntre,ul Ioc ,lobal

are alte re,uli i ali participani( La fel se %nt+mpl i %n cazul viitorului avuiei(

fiKat* $up cum o arat furtul $e proprietate intelectual* tot mai pre,nant la nivel mon$ial* iar America pier$e lupta pentru aprarea ei( De asemenea* nu se poate spune c toate cunotinele preioase $in punct $e ve$ere economic sunt te&nolo,ice( Astfel* Alain 0ine* controversatul fost pree$inte al coti$ianului francez Le onde. $esfiineaz opinia potrivit creia ;tatele .nite ar fi comparabile cu "oma sau 0area <ritanie $in trecut( America nu este o putere imperial* ci* $up cum se eKprim el* prima ar mon$ial"( Iar misiunea universitilor sale* spre $eosebire $e cea a britanicelor Kfor$ i )ambri$,e* nu este $e a instrui o elit naional* ci $e a transmite cunoaterea care'i va forma pe viitorii li$eri ai lumii(" @

;criin$ la scurt timp $up asprirea controalelor asupra imi,raiei %n ;tatele .nite* ca urmare a atentatelor $e la == septembrie* 0ine arat c %n cele cinci $ecenii prece$ente numrul stu$enilor strini $in America crescuse $e =? ori( Ar fi putut a$u,a c o proporie tot mai mare $intre acetia se %ntorc acas %narmai cu cele mai recente cunotine tiinifice i te&nolo,ice %n $omenii $e v+rf precum inte,rarea reelelor la scar lar,* nanote&nolo,ia i ,enetica ' nu tocmai lucrurile pentru care erau cunoscui imperialitii i neocolonialitii( .- EE;T -EJ ;-I)" )el $eal Doilea "zboi 0on$ial a coincis cu %nceputul sf+ritului pentru colonialismul epocii in$ustriale clasice( %nc&eiat %n =>DF* acest rzboi se ter,e rapi$ $in memorie* %ns ar putea aIuta la stabilirea unui
conteKt %n care s+ ne amintim c nimic $e atunci %ncoace nu se compar cu $istru,erile provocate $e el sau cu sc&imbrile economice pe care lea $eterminat( #ier$erile suferite %n cel $eal Doilea "zboi 0on$ial $e peste $ou $uzini $e ri* inclusiv ;tatele .nite* au fost $e cel puin F8 $e milioane $e oameni(D "espirai a$+nc pentru a putea cuprin$e cu mintea acest numr( Este ca i cum =?8 $e tsunami'uri $e aceeai intensitate cu cel care a $ecimat Asia $e ;u$'Est %n 788D ar fi lovit lumea %ntr'un interval $e ase ani* a$ic un tsunami cam la $ou sptm+ni( F

"usia ' pe atunci .niunea ;ovietic ' a pier$ut* $oar ea* 7= $e milioane $e oameni(9 Eermania* %nfr+nt* a pier$ut peste F milioane(? 0ulte $intre in$ustriile Europei cci$entale au fost $istruse( ;f+ritul rzboiului a a$us foamete i &aos %n cea mai mare parte a continentului( La cellalt capt al lumii* Japonia a pier$ut aproape 7*F milioane $e oameni %nainte $e a capitula( A 1i aici* in$ustriile eseniale* precum cele carbonifer* metalur,ic* si$erur,ic i a %n,rmintelor c&imice au aIuns %n ruine( In toate aceste re,iuni* lucrurile s'au petrecut ca i cum revoluia in$ustrial ar fi fost %ntoars %n timp( "zboiul $e mas z$robise miIloacele pro$uciei $e mas( ;pre $eosebire $e celelalte ri participante la conflict* ;tatele .nite au pier$ut mai puin $e @88(888 $e militari i $oar c+iva civili( > Infrastructura lor nu a fost bombar$at* astfel c la %nc&eierea rzboiului America era sin,ura ar in$ustrializat cu o economie pe $eplin funcional i fr o concuren semnificativ( La trei ani $up %ncetarea focului* ;tatele .nite ' aa'numita putere imperial $e astzi ' au fcut un lucru foarte ciu$at( %n loc s cear reparaii $e la Eermania i s ia $e acolo toate ec&ipamentele in$ustriale rmase %n picioare* $e la va,oane p+n la mainile in$ustriale* aa cum a proce$at "usia* =8 i %n loc

s profite $e slbiciunea concurenei* ;tatele .nite au lansat pro,ramul ce avea s fie cunoscut $rept #lanul 0ars&all( ;ub e,i$a lui* America a pompat* %n $oar patru ani* =@ miliar$e $e $olari %n Europa* inclusiv =*F miliar$e %n Eermania* pentru reconstruirea capacitilor $e pro$ucie* %ntrirea mone$elor i $ezmorirea sc&imburilor comerciale(=U
In ca$rul altor pro,rame* Japonia a primit =*> miliar$e $e $olari $in partea ;tatelor .nite* $in care F>a pentru &ran i 7?a sub forma materiilor prime i materialelor in$ustriale* precum i a ec&ipamentelor $e transport(=7

4inston )&urc&ill* marele con$uctor al "e,atului .nit $in timpul rzboiului* a $enumit #lanul 0ars&all cel mai neIosnic ,est $in istorie(" =@ Dar aceste pro,rame $e spriIin pentru aliai i
inamici $eopotriv nu erau nici$ecum caritabile* ci fceau parte $intr'o strate,ie economic pe termen lun, care a $at roa$e eKcelente( #lanul 0ars&all a aIutat la refacerea pieelor pentru mrfurile americane* a %mpie$icat orice ten$in a Eermaniei $e a reveni la nazism i* mai presus $e toate* a salvat Europa una $intre cele mai inteli,ente investiii $in istorie( )+t $espre imperialism* p+n la sf+ritul rzboiului 0oscova obinuse controlul militar i politic asupra tuturor rilor est'europene( %n fiecare $intre ele a implantat trupe i re,imuri comuniste i amenina s proce$eze la fel %n Europa cci$ental* un$e parti$ele comuniste spriIinite $e sovietici reven$icau o ampl susinere popular* mai ales %n !rana i Italia( In acest mo$* sovieticii creaser o re,iune vast* %ntinz+n$u'se $e la Vla$ivostoL p+n la <erlin* cu economii planificate centralizat* mone$e neconvertibile i multe alte bariere care au separat voit =8a $in populaia lumii $e restul economiei mon$iale(=D cci$ental i Japonia* p+n$ite $e %mbriarea ,laciar a .niunii ;ovietice* i le'a reintro$us %n economia mon$ial( In retrospectiv* a fost

In =>D>* )&ina se alturase blocului comunist* astfel c %nc 77a $intre locuitorii planetei au fost scoi $in economia ,lobal( #e la miIlocul anilor XF8* c+n$ a %nceput revoluia avuiei* o treime
$in populaia lumii era $ecuplat $e rest %n ceea ce privete comerul i finanele( In acelai timp* Africa* America Latin i Asia $e ;u$ erau %ntr'o stare $e srcie cumplit* unele re,iuni travers+n$ procesul turbulent* a$esea violent $e $ecolonizare pe msur ce stp+nii europeni se retr,eau(

#rin urmare* la %nceputul $eceniului al aselea* ;tatele .nite* cu $oar 9a $in populaia mon$ial* realizau aproape @8a $in #I<'ul ,lobal=F i Iumtate $in pro$ucia in$ustrial a planetei*=9 iar concurena $e care aveau parte era insi,nifiant( "I# ;TN 1I .I0I"E %n prezent* lumea este $e nerecunoscut $in punctul $e ve$ere al economiei( utputul ,lobal a crescut eKponenial* $e la F*@ trilioane $e $olari %n =>F8 B%n $olarii internaionali $in =>>8C=? la F= $e trilioane %n 788D* iar rolul Americii %n economia monetar internaional s'a mo$ificat $ramatic( )u timpul* o $at ce s'au refcut* Europa* )&ina i alte re,iuni au $evenit competitori puternici $in cel $e'al Doilea Val( Drept urmare* partea ;tatelor .nite $in outputul ,lobal a sczut la 7=*Fa( #e scurt* %n termeni relativi* America stp+nete o felie mult mai mic $in economia ,lobal $ec+t
o fcea o$inioar( ;tatele .nite s'au aflat %n $eclin relativ timp $e Iumtate $e secol(

Dar $ac analizm situaia %n termeni absolui* $escoperim un tablou foarte $iferit( De la miIlocul anilor XF8 %ncoace* avuia absolut a Americii ' msurat* e $rept* %ntr'o metric economic ina$ecvat i convenional ' a crescut spectaculos( De la pro$usul $e aproKimativ =*? trilioane $e $olari $in =>F7 B%n $olari aIustaiC a aIuns la == trilioane %n 788D(=A

Dei cifrele referitoare la contribuia te&nolo,iilor* proceselor* or,anizrii i culturii bazate pe cunoatere sunt soft" i controversate* ;tatele .nite nu i'ar fi putut menine poziia competitiv %n lume ' at+t pe plan militar* c+t i economic ' $ac ar fi rmas o putere pur in$ustrial* $up cum nu ar fi putut face fa ripostelor i ne%nele,erii $e care are parte %n prezent( ;porin$ rolul cunoaterii %n afaceri i economie* ;tatele .nite subliniaz importana culturii i* implicit* atra, atenia asupra faptului c unele culturi sunt mai bune ,eneratoare $e pro$uctivitate $ec+t altele( Astfel aIun,em la o alt acuzaie formulat contra ;tatelor .nite* cea privin$ imperialismul cultural" i economia $in spatele lui( "e,lobalizarea a$uce culturi $iferite %ntr'un contact mai apropiat i uneori ostil( 0ai mult* oamenii $e pretutin$eni se pl+n, $e omo,enizare* $e faptul c oriun$e s'ar $uce ar ve$ea aceleai ma,azine 4al'0art* aceleai 0cDonal$Xs* aceleai filme $e la Holl5Soo$ (a(m($( totul altcevaG I-VE";A"EA 0 EE-ITN/II Aa cum am vzut* rspunsul este c eKist $ou Americi( America pro$uciei $e mas $e ieri* i nu America $emasificat $e m+ine este cea pe care o ve$em o,lin$it %n cursa spre omo,enizare( #ro$ucia $e mas le ofer economii $e scar celor care realizeaz sau v+n$ acelai pro$us $e tip o msur pentru toi" $e nenumrate ori* cu c+t mai puine sc&imbri posibil( 0otivul este acela c mo$ificarea unui bun pro$us pe linia $e asamblare este mult prea scump( 0ii $e muncitori ar fi obli,ai s atepte reec&iparea liniei* %n timp ce ceasul ticie* iar costurile suplimentare cresc continuu( #rin contrast* mo$ificarea unui bun pro$us pe o linie $e asamblare inteli,ent" necesit* $e obicei* $oar a$u,area unor linii la pro,ramul informatic( Tot ce trebuie s+ fac lucrtorul este s apese un buton( In consecin* varietatea este acum mai ieftin* $up cum putem constata privin$ eKtraor$inara $iversitate $e mrci* tipuri* mo$ele i mrimi $e pe rafturile ma,azinelor( #e scurt* sc$erea spre zero a costurilor personalizrii i in$ivi$ualizarea tot mai pre,nant a ,usturilor consumatorilor vor $etermina %nlocuirea uniformizrii cu opusul ei ' $iversitatea cresc+n$(
Din cauz c+ valurile sc&imbrii se suprapun i* c&iar i %n America* sistemul avuiei revoluionare nu este %nc pe $eplin $ezvoltat* ;tatele .nite continu s eKporte i s fac reclam la pro$use i servicii $e mas* $ar* %ntr'o msur tot mai mare* trece la personalizarea $e mas* av+n$ $rept int outputul complet $e' masificat* $estinat clienilor cu o in$ivi$ualitate tot mai puternic( $inioar* o cafenea oferea numai una sau c+teva opiuni( #oate c localurile ;tarbucLs par omo,ene* %ns ele le prezint acum clienilor zeci $e amestecuri i varieti( -iLe le permite clienilor online s'i creeze propriii tenii* ale,+n$ $intre mii $e combinaii cromatice i inscripion+n$u'i numele sau alte cuvinte pe pro$usul final(

are criticii au $reptate i America se v+r pe ,+tul tuturor* sau se %nt+mpl cu

V plac bomboanele 0e0G Acum putei intra pe Internet i imprima o sinta,m pe crusta lor( )&iar i ri,i$a companie potal american le'a $at posibilitatea clienilor s'i pun foto,rafia $orit pe timbrele pe care le cumpr ' poza copilului* $e eKemplu(=>

Toate aceste $emersuri constituie pai mari spre pro$ucia cu a$evrat personalizat ' opusul
omo,enizrii oferite $e companiile $in epoca in$ustrial( .n caz $eosebit $e interesant este acela al lui ;pi$erman( )+n$ $repturile $e publicare ale crii $e benzi $esenate cu aventurile eroului au fost v+n$ute %n In$ia* e$itorul local a mo$ificat personaIele principale i trecutul lor pentru a respecta sensibilitile reli,ioase ale publicului in$ian( Eroul a fost rebotezat* astfel c #eter #arLer $in -eS 3orL a $evenit #avitr #rab&aLar $in 0umbai* $ar mai important a fost sc&imbarea le,at $e mo$ul %n care i'a $ob+n$it #avitr puterile supraomeneti( Dac %n versiunea american capacitile lui #eter sunt amplificate prin miIloace ra$ioactive* %n cea in$ian calea este reli,ioas( #otrivit unei relatri $in AfeSsSeeic* eroul %i capt puterile $e la un 5o,&in care eKecut un ritual Y((ti iar personaIul ne,ativ este un $emon $in panteonul &in$us(" 78

%n concluzie* omo,enizarea cultural este mesaIul unei Americi a pro$uciei $e mas care este pe cale $e $ispariie( Etero,enitatea* $emasificarea i personalizarea sunt mesaIul unei noi Americi %n ascensiune rapi$* care are nevoie $e $iversitate i* simultan* o ,enereaz( 1i asta nu $oar %n privina mrfurilor i crilor $e benzi $esenate( 0iIloacele $e informare %n mas ale celui $e'al Treiea Val %mbuntesc* la r+n$ul lor* accesul la o nesf+rit $iversitate $e i$ei* valori* stiluri $e via i puncte $e ve$ere* inclusiv toate i$eolo,iile politice i variantele culturale la care ne'am putea ,+n$i( Acesta este motivul pentru care )&ina* $e pil$* %n ciu$a strate,iei cii $uble pe care o profeseaz* continu s+ cenzureze i s manipuleze coninuturile pe care le pot prelua cetenii ei $e pe Internet(7= A$evrata problem $in ziua $e azi nu este c+t $e mult omo,enitate pro$uc ;tatele .nite* ci c+t $e mult etero,enitate suprim alte ,uverne* culturi i reli,ii( ;tatele .nite sunt* %ntr'a$evr* sin,ura superputere mon$ial $in prezent* %ns au $e'a face cu nite constr+n,eri i compleKiti cu care nu s'a confruntat i pe care nu i le'a ima,inat nici o superputere anterioar( Acion+n$ %n propriul interes ' %neles mai mult sau mai puin corect $e restul lumii