Sunteți pe pagina 1din 6

Articolul 40 Indicatori de performanta ai Operatorului 40.

.1 Pentru a monitoriza performanta operatorului s-au selectat o serie de indicatori de performanta operationali, financiari, de management al activelor si manageriali. Indicatorii sunt descrisi in Anexa 9 a Contractului de elegare. 40.! Indicatorii de performanta financiari vor fi calculati pentru intregul "perator iar indicatorii de management al activelor, operationali si manageriali vor fi calculati pentru fiecare sistem in parte operat de catre "perator. 40.# Indicatorii de performanta sunt monitorizati anual de catre Autoritatea eleganta. Indicatori de performanta Indicatori financiari
(ar)a de Profit *rut ,ic-iditatea Curenta urata de colectare a creantelor urata de plata a datoriilor atorii totale/Active totale + zile zile #!.'+ 4 .. #9 0.4' TULCEA 90+ .!+ 9'+ .&+ 100+ #9#.9 + + nr./ 1m. /an nr. /1m. /an + + + + + + 0.0& 0.10 !.#. 0.1 ISACCEA Conformitatea cu Calitatea Apei Conformitatea cu Calitatea Apei $zate Apa nefacturata Populatia conectata la reteaua de apa Populatia conectata la reteaua de canalizare Procentul de Consumatori

$nit.

#1 decem%rie !00&

#1 decem%rie !01'

#0 octom%rie !0#!

Indicatori operationali, manageriali, ai managementului activelor


Conformitatea cu Calitatea Apei Conformitatea cu Calitatea Apei $zate Apa nefacturata Populatia conectata la reteaua de apa Populatia conectata la reteaua de canalizare Procentul de Consumatori Contorizati Populatia eservita pe Anga)at Procenta)ul retelei de apa inlocuite anual Procenta)ul retelei de canalizare inlocuite anual 0umarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa 0umarul de %loca)e sau colapsuri legate de reteaua de canalizare + + + + + +

Contorizati Populatia eservita pe Anga)at Procenta)ul retelei de apa inlocuite anual Procenta)ul retelei de canalizare inlocuite anual 0umarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa 0umarul de %loca)e sau colapsuri legate de reteaua de canalizare Conformitatea cu Calitatea Apei Conformitatea cu Calitatea Apei $zate Apa nefacturata Populatia conectata la reteaua de apa Populatia conectata la reteaua de canalizare Procentul de Consumatori Contorizati Populatia eservita pe Anga)at Procenta)ul retelei de apa inlocuite anual Procenta)ul retelei de canalizare inlocuite anual 0umarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa 0umarul de %loca)e sau colapsuri legate de reteaua de canalizare Conformitatea cu Calitatea Apei Conformitatea cu Calitatea Apei $zate Apa nefacturata Populatia conectata la reteaua de apa Populatia conectata la reteaua de canalizare Procentul de Consumatori Contorizati Populatia eservita pe Anga)at Procenta)ul retelei de apa inlocuite anual Procenta)ul retelei de canalizare inlocuite anual 0umarul de reparatii legate de scurgeri ale retelei de apa 0umarul de %loca)e sau colapsuri legate de reteaua de canalizare

+ + nr. 1m. /an nr. 1m. /an MACIN + + + + + + + + nr. 1m. /an nr. 1m. /an SULINA + + + + + + + + nr. 1m. /an nr. 1m. /an

ANEXA 9 Indicatori de performanta raportati Indicatorii selectati constau in indicatori de performanta operationali, manageriali, financiari si de management al activelor. in perspectiva conducerii, acestia nu ar tre%ui priviti izolat, deoarece reflecta zone foarte importante ale sectoarelor activitatii de apa din punct de vedere al im%unatatirii dorite. Indicatorii de performanta operationali au menirea de a fi caracteristici o%iective pe care companiile le pot furniza usor pe %aza datelor pe care in unele cazuri de)a le colecteaza. 2copul principal al indicatorilor de performanta operationali este de a furniza date asupra productiei si eficientei atat in termini materiali/cantitativi cat si in termini financiari. Acest lucru este important pentru controlul costurilor dar si din punct de vedere al politicilor de mediu. Indicatorii de performanta manageriali indica scara de activitate si eficienta organizatiei. Indicatorii de performanta financiari se %azeaza pe indicatori diagnostic derivati din declaratiile financiare. Indicatorii de performanta privind continuitatea si managementul activelor au fost dezvoltati cu scopul de a prezenta situatia actuala specifica operatorilor de apa si canalizare din 3omania. Caracteristica cea mai importanta a companiilor este data de nivelul scazut al investitiilor care induce o scadere a nivelului serviciilor, insatisfactia consumatorilor si refuzul acestora de a plati. Acesti indicatori de performanta au fost dezvoltati pentru a oferi indicatii despre im%unatatirile fizice sau deprecierile suferite de activele companiei. Indicatorii de performanta operationali !Conformitatea cu Calitatea Apei "i a Apei U#ate! 0umarul de esantioane/ pro%e de productie de apa si efluent de apa uzata pe an care sunt conforme cu respectivele standarde de calitate, exprimate ca procent din totalul pro%elor prelevate intr-un an. Parametrii pentru calitatea apei pota%ile sunt4 a5 6ur%iditate %5 7ier c5 (angan d5 Amoniu e5 Clor f5 0itrat g5 Coliformi -5 8 Coli

Parametrii pentru calitatea apei uzate sunt4 i5 (aterii solide in suspensie )5 *" ' 15 C" l5 Amoniu $! Con"umul de Apa% litri&per"oana&#i! Cantitatea totala anuala de apa 'anduta (facturata) catre consumatori/ populatia deservita, exprimata in litri pe persoana pe zi. *! Apa nefacturata (Non+,e'enue -ater + N,-)! (Apa produ"a& #i ("au an) Apa facturata& #i ("au an))& Apa produ"a& #i ("au an)! iferenta dintre apa care intra in reteaua de distri%utie minus cantitatea de apa vanduta impartita la cantitatea de apa care intra in sistemul de distri%utie, exprimata ca procent. aca folosim parametrul 9apa furnizata/pompata in reteaua de distri%utie: vom putea face comparatiile necesare pentru a indeplini scopurile procesului de %enc-mar1ing. Apa procesata folosita pentru productia apei va varia in functie de procesul de tratare si astfel va distorsiona valorile daca va fi inclusa in calculul apei nefacturate ;03<5. Indicatori de performanta manageriali ! Acoperirea .opulatiei! Procentul de populatie conectata la retaua de alimentare cu apa si apa uzata. $! .rocentul de Con"umatori Contori#ati! Procentul de consumatori pentru care facturile se emit efectiv in %aza contorului. aca nu vor fi contorizati si vor tre%ui sa plateasca facturi ce sunt %azate pe prezumtii sau medii, clientii vor avea un grad scazut de satisfactie. *! .opulatia /e"er'ita pe An0a1at! $n indicator al eficientei fortei de munca. Ia in considerare populatia conectata la reteaua de alimentare cu apa impartita la numarul de anga)ati care furnizeaza servicii de apa si canalizare ;inclusiv personalul auxiliar5. Indicatori de performanta financiari Indicatorii de performanta financiari alesi reprezinta indicatorii de %aza a ceea ce inseamna sanatate financiara, fiind usor de colectat si calculat. Acestia se %azeaza pe analiza standard a situatiilor financiare ela%orate de catre fiecare companie. Indicatorii analizeaza # categorii de conditii financiare, in speta, profitabilitatea, lichiditatea si solvabilitatea. Acesti indicatori trebuie separati de alti indicatori financiari folositi in analiza proiectelor, decizii de investitii sau in analize de costuri operationale. Indicatorii de performanta au fost alesi deoarece produc o imagine generala asupra sanatatii financiare a companiei si indica a%ilitatea a priori a acesteia de a-si asuma si a finanta un proiect. e asemenea, in cazul in care acesti indicatori de performanta sunt prezentati pe o perioada mai mare de timp ;in ultimii trei ani5, se vor vedea si unele tendinte ale

acestora ;de exemplu, durata medie de incasare a clientilor poate sa fi crescut, ceea ce indica o inrautatire a capacitatii companiei de a colecta venituri si de a incasa numerar5. 6re%uie su%liniat faptul ca acesti indicatori de performanta selectati sunt considerati ca fiind corespunzatori pentru conditiile actuale cu care se confrunta companiile din 3omania. e exemplu, putine din companiile de apa au la momentul actual datorii pe termen lung. Acest lucru se intampla atat din cauza unor motive istorice ;inainte erau parte a autoritatilor locale si primeau %ani de la %uget5, cat si din cauza unor motive financiare ;%ancile private locale au retineri in a acorda credite sectorului pu%lic municipal5. Asadar, unii dintre cei mai cunoscuti indicatori de solva%ilitate, desi sunt foarte importanti, in conditiile date nu sunt foarte relevanti. ,a fel, indicatori precum renta%ilitatea financiara sunt relevanti numai la nivel economic, deoarece actionarii companiilor sunt in mare parte organsime pu%lice, iar actiunile lor nu sunt listate la %ursele de valori. ! Mar1a de .rofit 2rut (3an#ari 4rute minu" c5eltuieli directe)&3an#ari totale! Indica modul in care compania isi acopera costurile operationale prin vanzari inaintea aparitiei altor categorii de costuri ;incluzand cele financiare, cu impozitele sau cele extraordinare5. $n procent negativ al acestui indicator arata faptul ca vanzarile nu acopera c-eltuilelile operationale curente. 2e poate face o comparatie cu mar)a profitului net, care reprezinta profitul net/vanzari totale. $! Lic5iditatea Curenta% Acti'e circulante &/atorii curente! Indica a%ilitatea companiei de a plati datoriile curente pe %aza sumelor din activele circulante= o valoare >1 reprezinta un minimum in mod normal. *! /urata de colectare a creantelor% Creante&('an#ari anuale&*67)! Acest indicator arata de cate zile este nevoie ca o vanzare sa se transforme in intrare de numerar. " valoare mica ;?#05 arata o companie cu lic-iditate %una. 4! /urata de plata a datoriilor% Sold mediu furni#ori &(co"turi operationale&*67)! Acest indicator arata de cat timp ;in zile de cost operational5 are nevoie o companie pentru a-si plati creditorii pentru materiale. Provizioanele pentru depreciere nu se includ in calculul costurilor operationale. " valoare a acestui indicator >90 indica faptul ca operatorul are intrazieri de plata sau %eneficiaza de conditii de creditare facile din partea furnizorilor. 7! /atorii totale&Acti'e totale! (asoara procenta)ul furnizat de catre creditori din totalul fondurilor atrase. atoriile totale includ atat datoriile curente cat si pe cele pe termen lung. Acest indicator a)uta la formarea unei idei despre structura financiara a companiei4 !0+ este o valoare normala, deoarece nu exista companii fara datorii ;fie comerciale, %ancare, fiscale5= '0+ este un nivel maxim. aca o companie are datorii pe termen lung, se va calcula un al doilea indicator, gradul de acoperire al serviciului datoriei, care poate fi folosit pentru a demonstra capacitatea companiei de a acoperi datoriile pe termen lung. Acest indicator se

defineste astfel4 numerar la dispozitia actionarilor (venit net + amortizare +/ - variatii ale capitalului de lucru)/ plata datoriei (principal+dobanzi). 6! In'e"titiile reali#ate! (asoara procentul de investitii realizate din sursele proprii companiei in totalul investitiilor realizate de companie in perioada respectiva. Indicatori de performanta privind continuitatea si managementul activelor 8ste foarte important ca managementul activelor sa fie considerat prioritar pentru a ne asigura ca investitiile sunt %ine directionate, iar %enc-mar1ing-ul poate fi folosit pentru acest scop. Acest o%iectiv poate fi atins prin raportari privind nivelul inlocuirii retelelor si monitorizarea nivelului de intretinere a activitatii, in special in ceea ce priveste retelele de apa si de canalizare. Pentru a facilita aceste raportari, se o%isnuieste sa se sta%ileasca anumite zone de cerere care sa cuprinda intre #000 si '000 de %ransamente, cunsocute su% denumirea de @one de Contorizare ; (A5 si pentru fiecare zona sa se intregistreze date privind fluxurile, presiunea si nivelul de intretinere. 8valuarea conditiilor si informatiile privind datele de contact ale clientilor por fi de asemena folosite cu scopul de a conduce investitiile catre un o%iectiv, care sa nu fie ales intr-o maniera su%iectiva. ! .rocenta1ul retelei inlocuite anual! Cantitatea de retea inlocuita anual ;su% forma unui +5 din lungimea totala a retelei! 3elevant atat pentru sistemul de furnizare al apei cat si pentru cel de canalizare. $! Numarul de reparatii le0ate de "cur0eri ale retelei de apa "i de 4loca1e "au colap"uri le0ate de reteaua de canali#are! 0umarul de reparatii referitoare la scurgerile retelei de apa sau numarul de reparatii ale sistemului de canalizare in urma curatarii/pra%usirii per 1m din lungimea retelei respective. 2e exprima in numar de 1ilometri de retea pe an.