Sunteți pe pagina 1din 1

ITL-023

ELEMENTE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


str. ....................................., nr. .............,
localitatea ........................., judeul .............
CODUL UNIC DE NREGISTRARE:

Nr. ............. din ........... / 20 .....

nregistrat sub nr. ........../............ / 20......... *) la


compartimentul de specialitate din raza administrativ-teritorial
unde se afl situate construciile speciale pentru care se solicit
scutirea de la plata impozitului pe cldiri.
FUNCIONARUL PUBLIC
L.S.

(prenumele i numele)
....................... S.S.

HOTRREA CONSILIULUI LOCAL Al ........................... /


CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURETI Nr. .............
din ........ / .........20 .....**)

CEREREA
privind avizarea construciilor speciale
n scopul scutirii de la plata impozitului pe cldiri

DOMNULUI PRIMAR AL ............................... ,


Subsemnatul ................................................................, identificat prin actul de identitate seria
......., nr. ........... i codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , n calitate de
reprezentant al persoanei juridice menionate n antet, avnd n vedere prevederile datorat n temeiul
Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal , v rog s iniiai la nivelul Consiliului Local
al .......................................................... proiectul de hotrre privind aprobarea construciilor
speciale care nu sunt supuse impozitului pe cldiri n anul 20 ....., pentru urmtoarele
imobile: .......................................................................................................
Nr.
crt.
0

Denumirea construciei speciale, potrivit inventarului


.........................................................................
Adresa la care este situat construcia special
1

Numrul
de inventar
2

Valoare de
inventar
-lei3

1
2
3
4
5
6
7
1. Prin semnarea prezentei cereri, am luat cunotin c declararea necorespunztoare
adevrului se pedepsete conform legii penale, cele declarate fiind corecte i complete,
iar construciile speciale nscrise n prezenta cerere nu ntrunesc elementele
constitutive ale cldirii pentru care se datoreaz impozitul pe cldiri.
2. *) Cererea se depune, anual, pn la data de 31 octombrie. L.S.
3. **) Hotrrea se adopt pn cel trziu data de 30 noiembrie a fiecrui an.

(semntura)

NOTA: In situaia n care contribuabilul are de declarat mai mult de 7 construcii speciale, la prezenta
cerere se depune o anex cu datele din formularul de mai sus.