Sunteți pe pagina 1din 1

ITL-016

- fa Contribuabilul ............................................................. Nr. ............... din ...../...../20 ....


Sediul ....................................................................... Verificat de ...................................
Codul unic de nregistrare ................. Telefon nr. ............... L. S.

Semntura .......................

Contul nr. .......................... deschis la Banca ................... NR. ROL NOMINAL UNIC ....................

Nr. ................./................ 20 ....

DECLARAIE DE IMPUNERE*)
privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente,

datorat n temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal,


n cazul contribuabililor persoane fizice i persoane juridice

Subsemnatul (a) ................................................... n calitate de ..............................


la S.C. ..........................................., legitimat prin B.I./C.I. seria ...... nr. ........, C.N.P |_|_|_|_|
_|_|_|_|_|_|_|_|_| declar c societatea deine n proprietate un numr de .......... vehicule lente
detaliate pe verso-ul prezentei.

Prin semnarea prezentei am luat cunotin c declararea necorespunztoare adevrului se


pedepsete conform legii penale, cele declarate fiind corecte i complete.
DIRECTOR,
L.S.

EFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,

..............................................

....................................

(prenumele, numele i semntura)

(prenumele, numele i semntura)

NOT: n cazul persoanelor fizice declaraia de impunere se completeaz n mod corespunztor cu


elementele de identificare specifice acestora.